Kamu Kurumlarında Doküman Yönetimi ve Arşiv Sistemleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kamu Kurumlarında Doküman Yönetimi ve Arşiv Sistemleri"

Transkript

1 Kamu Kurumlarında Doküman Yönetimi ve Arşiv Sistemleri Ülkemizde hem yerinden hem de merkezden yönetimi oluşturan tüm kamu kurum ve kuruluşları Eski Kıta tabir edilen Asya Avrupa kültürünün miraslarını taşımaktadırlar. Bunun en önemli belirtilerinden biri Yeni Kıta olan Amerika Ülkelerinden farklı olarak her isin ve işlemin belgeye dayalı yapılmasıdır. Belgeye dayalı yapılan isler ve işlemler dev bir bürokrasi ve uçsuz bucaksız arşivlerin doğmasına neden olmuş, Osmanlı dan günümüz Türkiye sine gelişmiş bir kayıt altına alma disiplini getirmiştir. Kayıt Yönetimi olarak tabir edilen Records Management Türkçe ye Belge ( Evrak ) Yönetimi olarak geçmiş ve kamuda ihtiyaç duyulan ve mevzuatlara göre uygulanan doküman yönetimini ifade etmek amacıyla kullanılmaktadır. Her ne kadar kayıt altına alma disiplini gelişmiş olsa da belge saklama ve arşivcilik ne yazık ki önemsiz görülmüş ve arşivler daima rutubetli, karanlık ve en kuytu köşelere yerleştirilmiş ve adeta bir kenara atılmış durumdadır. Özellikle kamu kurumları binlerce kuruluş ve vatandaşa hizmet verirken oluşan ve saklamak durumunda oldukları belgelerle birlikte Türkiye nin en büyük ve önemli arşivlerine sahip kurum konumundadır. Bu belgelerin nasıl saklandığı, herhangi bir konuda belirli bir belgeye ihtiyaç duyulduğunda nasıl ve ne kadar çabuk erişildiği ve tekrar kullanılıp kullanılamadığı kurumlarda arşivin ne kadar önemli olduğunu ortaya çıkarır. Günümüz kurumlarında arşiv sadece kağıt dokümanlar ve klasörlerden ibaret olmayıp, fotoğraf, ses kaydı, video, elektronik posta, faks ve sayısal ofis dokümanları gibi saklanması gereken diğer dosyaların da bulunduğu bir bütündür. Norsan; kurum ve kuruluşların tüm bu değerli bilgilerinin doğru şekilde islenmesi, saklanması ve değerlendirilmesi için tümleşik bir çözüm olan NORSAN TerraDocs Doküman Yönetimi ve Arşivleme Sistemi ni tanıttığı günden bu güne binlerce kullanıcının kullandığı, milyonlarca dokümanın saklandığı geniş bir alana yayılmış ve hizmet verir durumdadır. Güvenilir, sağlam ve anlaşılır doküman yönetimi Kurumlardaki mevcut uygulamalar ve farklı platformlarda çalışan kullanıcılar için entegrasyon olanakları Uzaktan erişim yetenekleri ile tüm kullanıcılarla doküman paylaşabilme Kalite ve veriminizi artıracak çözüm Her gün binlerce dokümanın üretildiği, islendiği ve saklandığı kurumlarda, çoğu zaman istenilen dokümanların aranıp bulunması sorun olmaktadır. NORSAN TerraDocs Doküman Yönetimi ve Arşivleme Sistemi dokümanların aranıp bulunmasını sorun olmaktan çıkarır, dokümana çok çabuk erişir, değerli bir bilgi hazinesine dönüştürerek tekrar kullanıma sunar ve bu sayede is kalitesini ve verimi artırır.

2 Norsan TerraDocs Doküman Yönetimi ve Arşivleme Sistemi uluslararası standartlarda geliştirilmiş, tüm kullanıcıların kolayca uyum sağlayabileceği, basit ve esnek görünümlü, büyük organizasyonların yükünü kaldırabilecek sağlam bir yapıda tasarlanmıştır. Her dokümanın sadece bir kopyasının saklandığı ancak yetkiler çerçevesinde istendiği kadar paylaşılabildiği bir ortam sağlayan NORSAN TerraDocs ISO standartlarına uygun belge dolaşımı ve takibini kolaylaştırır, Standart Dosya Planı na uygun arşiv saklama ve dosya takip alt yapısını destekler ve bilgisayardan kolayca eristiğiniz bir belgenin aslına ihtiyaç duyduğunuzda elinizle koymuşçasına bulmanızı sağlar. Norsan TerraDocs Doküman Yönetim Sistemi ve Arşiv Sistemi nin sağlayacağı hizmetler Norsan tam olarak ve sadece doküman tabanlı teknoloji ve hizmetler üzerine odaklanmış, uzman bir kuruluştur. Doküman yönetimi, hızlı evrak tarama, arşivleme sistemi, belge dolaşımı ve süreç yönetimi konularında mevcut uygulamalarımızı kullanarak uzman kadrolarımızla gerçekleştirdiğimiz proje çözümleri ile Kurumsal içerik analizi Her türlü kağıt belge, sayısal dosya ve multimedya belgeleri için kataloglama ve saklama Yerel ve geniş ağdan içeriğe ve arşive yetkiler çerçevesinde kolay erişim Dokümanlara erişim ve erişilmezlik güvenliği Hızlı ve tam metin arama Farklı formatta doküman görüntüleyebilme, yazdırabilme Elektronik posta ve faks ile belge iletişimi Fiziksel ve sayısal arşiv tasnifi Sayısal arşivleme Versiyon kontrolü, tek geçerli belge sağlayabilme ISO yönetimi Tarihçe ve dokümanın yasam çevrimi yönetimi Çevrim içi ve çevrim dışı çalışma Doküman akısı ve ilişkilendirme Etiketleme ve profil tanımlama Mevcut sistemleri belgeden haberdar kılabilme Bağlı kurum ve kuruluşları tek bir standart sistem altında toplama Kurumsal arşivden belge kaybolmasının önüne geçme Ülke ve bağlı kurumlar genelinde bilgi/belge standardı oluşturma hedeflerinize ulaşabileceksiniz. Kurumlardaki mevcut bilgisayar ve yazılım alt yapısıyla çalışabilme Mevcut uygulamalara kolay entegrasyon Ayrıca yatırım gerektirmeyen uzaktan erişim ve kullanım olanakları

3 Yatırımlarınızı koruyan çözüm NORSAN TerraDocs, kurumlarda mevcut işletim sistemlerine ve tüm otomasyon uygulamalarına entegre olabilen yapısıyla ilave yatırımlar gerektirmez. Kullandığınız farklı platformlarda çalışan ve farklı birimlerce kullanılan kurumsal uygulamalar ile geniş entegrasyon olanakları sunan, her yıl versiyonu yenilenen ve yeni versiyonları için ek bedel talep edilmeyen kullanacağınız tek Doküman Yönetimi ve Arşiv Sistemi uygulaması TerraDocs olacaktır. Tüm kurum ve kuruluşların yeni bir sistemle ilgili yatırım planlarken göz önüne almaları gereken kriterlerin basında destek sistem yatırımları gelmektedir. Buna göre yeni bir yazılım alınırken ek donanım, yeni bir donanım alınırken ek yazılım ihtiyaçları yapılacak yatırımın miktarını gerekenin çok üstüne çıkarabilmektedir. NORSAN TerraDocs Doküman Arşiv Sistemi, istenirse kullanımı tüm Türkiye geneline yayılacak olsun, mevcut donanım altyapısıyla çalışabilir halde tasarlanmıştır. Sistemin genel şeması Word Excel PDF Tarayıcı ile Sayısallaştırılır Elektronik Belgeler Sisteme Alınır Kurum içinden yetkiler çerçevesinde tam erişim sağlanır. Fiziksel Belgeler Arşivde Saklanır Bağlı kurum ve kuruluşlardan yetkiler çerçevesinde kısıtlı erişim sağlanır. www Đnternet üzerinden kurum tarafından Verilen yetkilere bağlı olarak diğer Kurumlar ve vatandaşlarca çok kısıtlı erişim sağlanır

4 Etkin bir evrak takibi ve islerle ilgili durum tespiti NORSAN TerraDocs un evrak yönetimi özellikleri sayesinde belgeye Dayalı işlerin durumunu kus bakısı olarak takip etmek ve hangi işin nerede ne durumda olduğunu anında tespit etmek mümkündür. Evrak akışında düzen sağlanması Hem önceden tanımlanan hem de günlük gerekliliklere göre anlık tanımlanabilen iş akışları ile kurum içi evrak akışlarının düzene oturması ve belirli islerin standartlara uygun halde yönetilebilir hale gelmesini sağlamak mümkündür. Kağıtsız kurum Bilgi Yönetim sistemleri ile e-kurum hedefine bir adım daha Yaklasan kurumu fazla kağıttan kurtararak gerçekten e-kurum Hedefine ulaştırmak ve kırtasiye harcamalarında ciddi boyutlarda Azalma sağlayarak en son teknolojilerin is akısında kullanılması Hayata geçirilebilir. Belge, bilgi ve dokümanın güvenliğinin sağlanması Arşivlenen her türlü klasör ve evrakın fiziksel olarak erişime kapatılması ve sayısal ortamda belge takibi ile belge bazında güvenliği sağlar. Değerli belgelerin kaybolmasının veya yanlış ellere geçmesinin önüne geçer.

5 Đstenen dokümana en hızlı şekilde ulaşabilme Hızlı ve doğru karar verebilmek için bilginin kaynağı olan belgeye en hızlı şekilde ulaşmak ve bilgiyi doğduğu yerden edinirken doğru sonuca ulaşabilmek için ekstra zaman kazanmak gerekir. NORSAN TerraDocs ile dayanağınız, en hızlı şekilde ve güvenle eriştiğiniz belgenin kendisi olacaktır. Elektronik imza altyapısının kurulması tarih ve 5070 sayılı kanun uyarınca kullanılmaya başlanan dijital-imza bütün belgeye dayalı işlemleri hızlandırarak hem kamu ve hem de özel sektör çalışanlarının zamanlarını daha verimli değerlendirmelerine olanak sağlamıştır. NORSAN TerraDocs içerdiği altyapıyla kurum karar verdiğinde dijital-imza kullanabilmesine olanak sağlar. Kalite standartlarında uygulanabilirlik Ne yazık ki günümüzde ISO belgesi gibi kurumsal sertifikasyonlar norm olmak yerine duvardaki bir kağıt üzerinde kalmaktadır. NORSAN TerraDocs un kurumsal çapta kullanımı ile evrakın yapısal ve görsel olarak düzeni sağlanırken kalite standartları uygulanabilir ve yönetilebilir hale gelir. Evraka dayalı islemlere alt yapı sağlama NORSAN TerraDocs Doküman Yönetim Sistemi evraka dayalı her türlü işleme hızlı ve güvenilir bir alt yapı sunar. Kayıtların doğruluğunu bir kurumsal standart haline getirir.

6 Karar destek ünitesi haline gelme Bilgiyi kaynağından başlayarak, çok yönlü olarak güncelleyen, kontrol eden, aşamalarını yöneten ve doğrulayan bir belge alt yapısı oluşturan NORSAN TerraDocs yönetimde bir karar destek ünitesi ve güvenilir bir danışman haline gelir. Tüm sözel ve görsel evrakı arşivleyebilme Sayısal doküman yönetimine geçildiğinde elde edilecek en Önemli kazanımların basında başında evrakı, nevi ne olursa olsun kuruma mal etme gelir. Taranmış kağıt belgeler, elektronik posta mesajları,fakslar, ofis dokümanları, harita ve mimari projeler, teknik çizimler,altyapı projeleri vb. tüm sözel ve görsel belge bu sistemler takip edilebilir hale gelir. Bilginin niteliğini ve doğruluğunu koruma Yönetim Bilgi Sistemleri ve diğer kurumsal sistemler bilgileri işler, yeni bilgiler oluşturur. Doküman Yönetim Sistemi ise bilginin kaynağını yani dokümanı yönetir, evrak akışlarını kontrol eder. Bu iki sistemin birlikte kullanılmasıyla bilginin niteliği, güncelliği ve doğruluğu korunur. Arsive erisim kolaylığı NORSAN TerraDocs hem kurum içindeki bilgisayarların masa üstünden hem de güvenlik ve yetkiler çerçevesinde Internet üzerinden kullanılabilen istemcileriyle arşive yetkilere bağlı olarakdünyanın her yerinden erişim sağlayan büyük ve kurumsal bir Doküman Yönetim Sistemi ve Arşivleme yazılımıdır.

7 Süreç ve performans yönetimi Doküman tabanlı iş akışları ve süreç yönetimi olanağı sunan NORSAN Terradocs bir belgenin hangi noktada ve neden beklediğini grafiksel olarak yöneticilerin kullanımına sunar. Bu sayede işlerin nerede yoğunlaştığını belirleyerek vatandaşa daha hızlı hizmet verebilmek amacıyla kurumsal kararlar alabilmenize yardımcı olur. Kırtasiye harcamalarında azalma Kağıtsız kurum olmaz! Ne var ki mevcut teknolojik olanaklar ile verimli kağıt kullanan, personel zamanını en iyi şekilde değerlendiren kurum idealine ulaşmak mümkündür. NORSAN TerraDocs gereksiz kağıt kullanımının önüne geçmenizi sağlarken kırtasiye harcamalarınızı önemli ölçüde azaltır. Çalışma alanından tasarruf Arşivin sayısallaştırılarak tek bir noktaya toplanmasıyla birimlerdeki arşiv dolapları ortadan kalkar. Böylelikle daha fazla personele ferah çalışma alanları sağlanır, ofis standardı yükselir. Bu şekilde ek hizmet binalarına yapılacak yatırımın da önemli miktarda azaltılması mümkün hale gelir. Tek kaynaklı doğru bilgi hedefine ulaşma Aynı belgenin birim sayısı kadar çoğaltılmasının önüne geçilir. Bilginin tek ve doğru kaynaktan doğması sağlanır, kurum ISO standartlarına uygun çalışır hale gelir ve evrak dağıtımı ve bilgilendirme servisi bir standarda oturur.

8 Sayısal ve modern çalışma düzeni Bilgi Yönetimi ve Otomasyon Sistemleri ile Doküman Yönetim Sistemi nin kurumda birlikte çalışmasıyla her türlü bilgi ve belge kontrolü personelin oturduğu yerden yetkiler çerçevesinde yapılır hale gelir. Modern ve verimli çalışma düzenine kurum genelinde geçilmiş olunur. Veri sağlığının oluşturulması Asıl arşive gereksiz erişimin engellenmesi ve bilgilerin belgeden itibaren doğruluğunun kontrol edilebilir hale gelmesiyle gerçek anlamda veri sağlığından bahsedilebilir. Bu şekilde kurumdaki mevcut tüm bilginin kurumsal, doğru, güncel ve güvenilir olması güvence altına alınır. Vatandaşa hızlı geri dönüş Talep, başvuru, şikayet hizmet gibi konularda evrak akısı ve Diğer kırtasiye isleri yüzünden oluşan zaman kaybını engellemenize yardımcı olurken vatandaşa hızlı dönüş yapılmasını sağlar. Kuruma duyulan güveni ve memnuniyeti artırır. Vatandaş = Müşteri memnuniyeti Her ne kadar kamu kurumları ticari isletmeler olmasalar da Özel şirketlere benzer bir şekilde vergi ve harçlar ödeyen ve Bunun karşılığında hizmet bekleyen vatandaş adeta bir müşteri konumundadır. Kalitesi ve hızı artan hizmetler vatandaş ve dolayısıyla idareye olumlu bir şekilde yansır.

9 Fiziksel Arşiv Düzenleme Ülkemizde başta kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere tüm kuruluşlar yeniliğe önem veren ve ileriye dönük atılımlarda bulunan dinamik yapılardır. Öte yandan geçmişin üstüne bir perde çekmek ve eskiyi unutmak da yine hem kişilerin hem de kuruluşların yadsınamaz özellikleridir. Ne yazık ki bir çok kurum eski belgelerine arşiv olarak değil de sadece eski olarak bakıyorlar. Yukarıda da bir örneğini gördüğünüz gibi, bazı kurum ve kuruluşlar arşivleri, ofislerdeki yer darlığının da içinde bulunduğu gibi bazı nedenlerle en pis, rutubetli yerlere, hatta bazen kalorifer kazanlarının yanlarına yerleştiriyorlar. Sonuç; harap olmuş dokümanlar ve kaybolan bir tarih. NORSAN ekibi, sayısal arşiv tasnifi, servis büro ve yüksek teknoloji ile üretilmiş yazılımları sağlarken eski belgelerin ve fiziksel arşivin d enlenmesine ilişkin hizmet de sunmaktadır. Bu hizmetle kurumlar; Raylı raf sistemleriyle daha az alana daha k belge sığdırma Neme ve diğer dış koşullara dayanıklı arşiv saklama kutularıyla belge sağlığını koruma Barkodlama ile otomatik dosya ve belge takibi Dosya düzenleme ile yıpranmış ve dağılmış dosya ve belgelerin sağlıklı hale getirilmesi Sayısal arşiv ile ilişkilendirilerek asıl belgeye ulaşımın saniyelere indirilmesi Belge zimmet sistemi ile arşivden ı an belgenin takibi hedeflerine ulaşabilmektedirler.

10 Çağa Uyum Sağlayan Modern Kurumlar Kurumlar yaklaşık otuz yıldır oturmuş olan yönetim bilgi sistemlerinden sonra eksik kalan belge sistemlerini doküman tabanlı teknolojiler sayesinde tamamlamaktadırlar. Günümüzde artık sadece özel şirketler değil, kamu kurum ve kuruluşları da rekabet dünyasından nasiplerini almış ve verimliliği ön plana çıkarmış durumdadırlar. Bilgiyi iyi yöneten ve en verimli şekilde kullananın kazanan olduğu bütün sektörler bilgiyi, kaynağı olan belgeden itibaren kontrol altına almak, güvenliğini sağlamak, doğruluğundan emin olmak ve en hızlı şekilde kullanabilmek için sayısal arşivlere ve doküman yönetim sistemlerine geçmek durumundadırlar. NORSAN, uzmanlık alanı olan doküman tabanlı teknolojiler üzerine geliştirdiği yüksek kullanım özellikli ve benzersiz uygulamaların yanına tecrübeli ekibinin profesyonel hizmet anlayışını da katarak hizmet verilen bütün kurumların yatırımlarını kısa zamanda kazanca dönüştüren, verimli ve sürekli kullanılacak alt yapılar sağlamaktadır. Belgenin fiziksel dünyası ile bilgiye dönüştüğü sayısal dünya arasındaki geçişi en mükemmel şekilde sunan NORSAN uluslar arası standartlarda geliştirilmiş yüksek nitelikli yazılım ürünlerini en küçük isletmelerden dev kurumlara geniş bir yelpazedeki müşterilerine sunmuş, binlerce kullanıcı tabanına ulaşmış ve kullanıcı adedini artırmaya devam etmektedir. Arşivinici, canlı dokümanlarınızı ve dokümana bağlı süreçlerinizi yönetebilmek için ihtiyacınız olan tek ürün NORSAN TerraDocs tur...

BSOFTsiday Sipariş ve Dağ ıtım Yö netim Sistemi

BSOFTsiday Sipariş ve Dağ ıtım Yö netim Sistemi BSOFTsiday Sipariş ve Dağ ıtım Yö netim Sistemi Rekabetin oldukça yoğun yaşandığı günümüzde, hızla değişen pazar koşullarına en hızlı, doğru ve zamanında uyum sağlayabilmek her geçen gün önem kazanmaktadır.

Detaylı

Doküman ve Süreç Yönetimi Sistemi Seçme Kılavuzu

Doküman ve Süreç Yönetimi Sistemi Seçme Kılavuzu Sistemi Seçme Kılavuzu Ocak 2009 CBKSoft Ltd. http://www.cbksoft.com ĐÇĐNDEKĐLER DOKÜMAN VE SÜREÇ YÖNETĐMĐ NEDĐR? 2 DOKÜMAN VE SÜREÇ YÖNETĐMĐNĐN SAĞLAYACAĞI FAYDALAR 3 DOKÜMAN VE SÜREÇ YÖNETĐMĐ SĐSTEMĐ

Detaylı

KEOS İÇİNDEKİLER. 2 ve 3 Boyutlu Kent Otomasyon Sistemi ALTYAPI UYGULAMALARI TANITIM NETIGMA BELNET ADRES VERİTABANI DİĞER UYGULAMALAR KENT REHBERİ

KEOS İÇİNDEKİLER. 2 ve 3 Boyutlu Kent Otomasyon Sistemi ALTYAPI UYGULAMALARI TANITIM NETIGMA BELNET ADRES VERİTABANI DİĞER UYGULAMALAR KENT REHBERİ İÇİNDEKİLER KEOS 2 ve 3 Boyutlu Kent Otomasyon Sistemi TANITIM 2 BELNET ADRES VERİTABANI 5 KENT REHBERİ 6 NETCAD 360 PRO 7 3 BOYUTLU KENT BİLGİ SİSTEMİ 9 E-İMAR 10 YAPI RUHSATI 11 İŞYERİ RUHSATI 12 İMAR

Detaylı

KAMU Sektörü / ÇÖZÜMLER / İŞ UYGULAMALARI

KAMU Sektörü / ÇÖZÜMLER / İŞ UYGULAMALARI KAMU Sektörü / ÇÖZÜMLER / SİSTEM ENTEGRASYONU E-KURUM UYGULAMALARI TAHSİLAT ÇÖZÜMLERİ İÇERİK YÖNETİM SİSTEMLERİ GÜVENLİK ÇÖZÜMLERİ SİSTEM YÖNETİMİ İŞ UYGULAMALARI KİOSK ÇÖZÜMLERİ Amaç daha fazla hizmetse...

Detaylı

BAKIM / VARLIK YÖNETİM SİSTEMİ

BAKIM / VARLIK YÖNETİM SİSTEMİ BAKIM / VARLIK YÖNETİM SİSTEMİ TÜRKİYE NİN EN BÜYÜK İŞLETMELERİ BOYSWEB I TERCİH ETTİ BAKIM MALIYETLERINDE EN AZ %15 AZALMA YEDEK PARÇA STOK MALIYETLERINDE EN AZ %15 AZALMA ARIZA SAYISINDA %40-%80 AZALMA

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI (Bahar Dönemi) 11005044 - ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİVLER

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI (Bahar Dönemi) 11005044 - ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİVLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI (Bahar Dönemi) 11005044 - ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİVLER Elektronik Belge Yönetimi Sistemi (EBYS) Gerekleri Hazırlayan:

Detaylı

Verİmlİ, sağlıklı, zinde bir organizasyon

Verİmlİ, sağlıklı, zinde bir organizasyon Kesİn başarı Verİmlİ, sağlıklı, zinde bir organizasyon Organİzasyon yapınız yeterince hafif mi? Bulutların üzerinde yaşam Her şeyin daha küçüldüğü ve daha basit hale geldiği bir dünyada büyük ve karmaşık

Detaylı

Teknolojik Altyapı. Güçlü Teknoloji. Answers for life.

Teknolojik Altyapı. Güçlü Teknoloji. Answers for life. Teknolojik Altyapı Kullanıcı dostu ekranlar Soarian MedSuite Zengin İnternet Uygulaması (RIA) becerilerine sahiptir. Bu sayede, sistemin kullanımı kolaydır ve doğru bilgi doğru içerikle dağıtılır. Karmaşık

Detaylı

SORULARLA KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA

SORULARLA KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA İŞLETME YÖNETİMİNDE YENİ EĞİLİMLER DİZİSİ İSTANBUL TİCARET ODASI SORULARLA KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (ENTERPRISE RESOURCE PLANING-ERP) Hazırlayan Şehbal Talü Bilgi ve Dolcüman Yönetimi Şubesi Raportörü

Detaylı

ELEKTRONİK DÖKÜMAN YÖNETİM SİSTEMLERİ GENEL BİLGİLENDİRME

ELEKTRONİK DÖKÜMAN YÖNETİM SİSTEMLERİ GENEL BİLGİLENDİRME ELEKTRONİK DÖKÜMAN YÖNETİM SİSTEMLERİ GENEL BİLGİLENDİRME Adnan Özgüner ERDURSUN Bilgisayar Mühendisi, ARF Bilgi Teknolojileri ÖZET Herşeyin elektronikleştiği günümüzde, kurumların iç birimleriyle ve dış

Detaylı

ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİ SİSTEM KRİTERLERİ REFERANS MODELİ (v.1.0)

ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİ SİSTEM KRİTERLERİ REFERANS MODELİ (v.1.0) ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİ SİSTEM KRİTERLERİ REFERANS MODELİ (v.1.0) Doç. Dr. Hamza KANDUR Marmara Üniversitesi İstanbul 2005 Proje Yöneticisi Doç. Dr. Yusuf SARINAY Devlet Arşivleri Genel Müdürü Proje

Detaylı

BİRİKİM ÖZGÜRLÜKTÜR. Çözümlerimiz. 2 www.birikimsis.com.tr

BİRİKİM ÖZGÜRLÜKTÜR. Çözümlerimiz. 2 www.birikimsis.com.tr BİRİKİM ÖZGÜRLÜKTÜR Belge otomasyonu ve veri girişi teknolojileri konusunda hizmet veren Birikim Otomasyon Sistemleri, tüm içerik ihtiyacının tek noktadan güvenilir bir biçimde çözülmesi hedefi ile yurt

Detaylı

TBD Kamu-BĐB Bilişim Platformu V

TBD Kamu-BĐB Bilişim Platformu V TBD Kamu-BĐB Bilişim Platformu V e-kurum MODELĐ OLUŞTURULMASI Özet Bu çalışmada e-kurum dönüşüm modeli tartışılmış, ve bunun için gerekli alt-yapı gereksinimleri belirlenmiştir. Hedef Kitle Bu belge TBD

Detaylı

DEĞİŞİM İÇİN ÇEVİK GÜÇ

DEĞİŞİM İÇİN ÇEVİK GÜÇ DEĞİŞİM İÇİN ÇEVİK GÜÇ İÇİNDEKİLER Giriş... 3 Bugüne ve Geleceğe Yatırım... 4 j-guar a Hızlı Bakış... 5 j-guar ın Temel Özellikleri... 6 j-guar Ekosistemi... 8 İş Zekası (Business Intelligence)... 9 Modüller

Detaylı

DEĞİŞİM İÇİN ÇEVİK GÜÇ

DEĞİŞİM İÇİN ÇEVİK GÜÇ DEĞİŞİM İÇİN ÇEVİK GÜÇ DEĞİŞİM İÇİN ÇEVİK GÜÇ Rekabet kurallarının her gün yeniden yazıldığı bir iklimde, uyum gösteremeyenin silindiği, sıradan olanın yarına kalamadığı, ama ödülün büyük olduğu bir dünyadasınız.

Detaylı

Yetkili Servis. Yetkili Servis. Certificate Installation

Yetkili Servis. Yetkili Servis. Certificate Installation Yetkili Servis Yetkili Servis Certificate Installation Biz Kimiz? Misyonumuz; projelerin başlangıcından, uygulama ve yönetimine kadar her aşamasında müşterilerimizin yanında olmak, güvenilir profesyonel

Detaylı

SAP ERP. Verİmlİ, sağlıklı, zinde bir organizasyon İÇİN. MetaboLİzma. hareket kabiliyeti MOBİL YAŞAM

SAP ERP. Verİmlİ, sağlıklı, zinde bir organizasyon İÇİN. MetaboLİzma. hareket kabiliyeti MOBİL YAŞAM Verİmlİ, sağlıklı, zinde bir organizasyon İÇİN Fazlalıklardan kurtulun BULUTLAR KADAR HAFİF İŞ SÜREÇLERİ SINIRLI KAYNAKLARLA SINIRSIZ POTANSİYELİ ORTAYA ÇIKARIN SAP ERP MetaboLİzma Hızlandırıcı SAP HANA

Detaylı

30 yılı aşan bilgi birikimi. Senkronize çalışan BİLGİYE HIZLI ULAŞIM. Etkinliği artırma

30 yılı aşan bilgi birikimi. Senkronize çalışan BİLGİYE HIZLI ULAŞIM. Etkinliği artırma BİLENLERİN TERCİHİ 30 yılı aşan bilgi birikimi Etkinliği artırma Senkronize çalışan BİLGİYE HIZLI ULAŞIM TIGER ENTERPRISE Uygulama yazılımları pazarının lideri Logo dan liderlere özel! Türkiye Uygulama

Detaylı

CityPlus Bilgi Belge ve Arşiv Yönetim Sistemi

CityPlus Bilgi Belge ve Arşiv Yönetim Sistemi CityPlus Bilgi Belge ve Arşiv Yönetim Sistemi www.cityplus.com.tr Kavramlar ve Kısaltmalar Elektronik Belge Yönetim Sistemi Yönetim Bilgi Sistemi Coğrafi Bilgi Sistemi Kent Bilgi Sistemi Kimlik Paylaşım

Detaylı

ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİ

ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİ Hamza KANDUR ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİ SİSTEM KRİTERLERİ REFERANS MODELİ (v.2.0) Gözden geçirilmiş 2. Basım İstanbul 2006 Ofset Hazırlık: Yücel Dağlı Baskı & Cilt: Kitap Matbaacılık (212) 501 46 36 Kapak:

Detaylı

DEĞİŞİM İÇİN ÇEVİK GÜÇ

DEĞİŞİM İÇİN ÇEVİK GÜÇ DEĞİŞİM İÇİN ÇEVİK GÜÇ DEĞİŞİM İÇİN ÇEVİK GÜÇ Rekabet kurallarının her gün yeniden yazıldığı bir iklimde, uyum gösteremeyenin silindiği, sıradan olanın yarına kalamadığı, ama ödülün büyük olduğu bir dünyadasınız.

Detaylı

ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ (EBYS) NİN FAYDALARI VE KURUM BÜNYESİNDE EBYS YAPILANDIRMAYA YÖNELİK BİR YOL HARİTASI

ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ (EBYS) NİN FAYDALARI VE KURUM BÜNYESİNDE EBYS YAPILANDIRMAYA YÖNELİK BİR YOL HARİTASI ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ (EBYS) NİN FAYDALARI VE KURUM BÜNYESİNDE EBYS YAPILANDIRMAYA YÖNELİK BİR YOL HARİTASI Mehmet Bilge Kağan ÖNAÇAN * Tunç Durmuş MEDENİ ** Özlem ÖZKANLI *** ÖZET Bu çalışmanın

Detaylı

2008 YILI FAALİYET RAPORU

2008 YILI FAALİYET RAPORU 2008 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ 2009 2 BAKAN SUNUŞU Günümüzde patent ve faydalı modeller, markalar, endüstriyel tasarımlar, coğrafi işaretler ve entegre devre topografyalarından

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ PAZARLAMA VE PERAKENDE ELEKTRONİK BANKACILIK

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ PAZARLAMA VE PERAKENDE ELEKTRONİK BANKACILIK T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ PAZARLAMA VE PERAKENDE ELEKTRONİK BANKACILIK ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

BİLGİ YÖNETİMİ ÇÖZÜMLERİ

BİLGİ YÖNETİMİ ÇÖZÜMLERİ SAP BusinessObjects Portfolio BİLGİ YÖNETİMİ ÇÖZÜMLERİ Sap BUSINESSOBJECTS PORTFOLIO BİLGİ YÖNETİMİ ÇÖZÜMLERİ İÇERİK 3 Data Integrator 9 Data Quality Service 11 Data Services 15 Data Federator 19 Metadata

Detaylı

İŞLETMELERİ LİDERLİĞE TAŞIYAN GÜÇ!

İŞLETMELERİ LİDERLİĞE TAŞIYAN GÜÇ! İŞLETMELERİ LİDERLİĞE TAŞIYAN GÜÇ! İŞLETMELERİ LİDERLİĞE TAŞIYAN GÜÇ! TIGER PLUS TIGER PLUS Uygulama yazılımları pazarının lideri LOGO Business Solutions dan geleceğin liderlerine özel! Dünyanın 41 den

Detaylı

BĐRĐNCĐ KISIM Genel Hususlar

BĐRĐNCĐ KISIM Genel Hususlar ĐSTANBUL BÜYÜKŞEHĐR BELEDĐYESĐ KURUMSAL BĐLGĐ YÖNETĐMĐ, FAALĐYET VERĐLERĐ DEPOLAMA, SUNUM ve WEB SĐTESĐ HĐZMETLERĐ TEKNĐK ŞARTNAMESĐ BĐRĐNCĐ KISIM Genel Hususlar 1 Konu Đşin konusu, Đstanbul Büyükşehir

Detaylı

BİLGİYE DAYALI YÖNETİMDE SON TRENDLER

BİLGİYE DAYALI YÖNETİMDE SON TRENDLER Başarının Anahtarı Karar mı? Kader mi? Bilgiye Dayalı Yönetimde Son Trendler BİLGİYE DAYALI YÖNETİMDE SON TRENDLER BAŞARININ ANAHTARI KARAR MI? KADER Mİ? Kuruluşların başarısının anahtarı üretimden pazarlamaya,

Detaylı

BİZ KİMİZ? Hakkımızda

BİZ KİMİZ? Hakkımızda T a n ı t ı m D o s y a s ı 2 0 1 2 BİZ KİMİZ? Hakkımızda NOVASIDE; kurumların bilişim teknolojilerine ilişkin tüm gereksinimlerini, farklı fikir ve bakış açılarıyla alışılagelmiş çözümlerin dışına çıkarak

Detaylı

ÖZET. Anahtar kelimeler: Belge, Belge Yönetimi, Elektronik Belge Yönetim Sistemi

ÖZET. Anahtar kelimeler: Belge, Belge Yönetimi, Elektronik Belge Yönetim Sistemi i ÖZET Belge, bilginin belirli bir sistematik içinde depolandığı yer olarak tanımlanabilir. Belge yönetimi, belgelerin tasarımından başlayarak üretilmeleri, korunmaları, düzenlenmeleri, erişilmeleri ve

Detaylı