ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU"

Transkript

1 ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ SÜRE) 1 İmar Durumu 2 Tevhit - İfraz 3 Yıkım Ruhsatı 1- Tapu 2- Çap 3- Aplikasyon krokisi (röperli kroki) 4- Talep Dilekçesi (Adres ve T.C. kimlik no belirtilmiş) 1- Tapu 2- Hisseli ise hissedar muvafakati 3- Çap 4- Aplikasyon krokisi (röperli kroki) 5- Tevhit - ifraz folyeleri 6- Kadastro Müdürlüğü yazısı 7- Talep Dilekçesi (Adres ve T.C. kimlik no belirtilmiş) Encümen kararı işlemleri müdürlüğümüzce yapılacaktır 1- Tapu 2- Hisseli ise hissedar muvafakati 3- Tapu Sicil Müdürlüğü Şerh ya da Takyit yazısı 4- İSKİ Kesme yazısı 5- Elektrik kesme yazısı 6- Doğalgaz kesme yazısı 7- Mali Hizmetler Müdürlüğü borcu yoktur yazısı 8- Yapının boş olduğunun mahallen tespiti 9- Numarataj kayıtlarından nüfus kayıtlarının silinmesi 10-Yıkım sorumluluğunu üstlenecek kişinin T.C. kimlik no, oda sicil no ve adres bilgileri 11- Talep Dilekçesi (Adres ve T.C. kimlik no belirtilmiş) Yıkım harçlarının ödenmesini müteakip ruhsat verilir. 1 Hafta 1

2 4 Yapı Ruhsatı 1- Tapu ( yeni tarihli yola terkli ) 2- Çap 3- İmar durumu ( yeni tarihli ) 4- İnşaat İstikamet rölevesi (yeni tarihli ) 5- Kot kesit ( arazi meyilli ise yeni tarihli ) 6- Aplikasyon krokisi ( yeni tarihli ) 7- Avan proje (varsa) 8-5 takım mimari proje 9-4 takım statik proje 10-2 takım statik hesap 11-2 takım elektrik projesi 12-2 takım tesisat projesi 13-2 takım ptt tesisat 14-2 takım ısıtma projesi 15-2 takım ısı yalıtım projesi 16-2 takım doğalgaz projesi 17-2 takım asansör projesi (varsa) 18-3 takım zemin etüt raporu 19- İski onayı 20- Trafo belgesi 21- Sığınak onayı (varsa) 22- İtfaiye onayı (gerekiyorsa) 23- Mali hizmetler müdürlüğü borcu yoktur yazısı Madde yazısı 25- Kanal kazı ruhsatı (İgdaş onaylı) 26- Hissedar muvafakati ( tapu hisseli ise ) 27- Müteahhit vergi bilgileri (müteahhit ile yapılıyorsa) 28- Müteahhit Mal sahibi sözleşmesi (müteahhit ile yapılıyorsa) 29- Maliye bilgi formu 30- Zeytinburnu Belediyesi Tescil Belgesi 31- Otopark ücretinin yazı ve makbuzu 32- Yıkım Ruhsatı ( arsada daha önce yapı varsa ) 33-Ticaret Odası Kaydı 34- Mal sahibi vergi dairesi ve numarası 35- Müteahhitliği üstlendiğine dair taahhütname 36- Otopark taahhütnamesi 37- Proje sorumluluk beyanı 38-3 Boyutlu cephe tasarımı 39-Tüm projeleri içeren çizim CD leri 40- Mimarlar odası sicil durum belgesi 3 Gün 2

3 4 Yapı Ruhsatı (devamı) 5 Yenileme Ruhsatı (Temdit) 41- İnşaat mühendisleri odası sicil durum belgesi 42- Makine mühendisleri odası sicil durum belgesi 43- Elektrik mühendisleri odası sicil durum belgesi 44- Jeoloji - Jeofizik mühendisleri odası sicil durum belgesi 45- Hafriyat Taşıma Belgesi 46- Yapıya İlişkin Bilgi Formu (YİBF) 47- Yapı denetim kurumu hizmet sözleşmesi 48- Yapı denetim kurumu taahhütnamesi 49- Bakanlık yetki belgesi ( noter onaylı örneği) 50-Makbuz (belediye adına açılan yapı denetim kurum hesabına yatmış) 51- Proje kontrol formu 52- Şantiye şefi sözleşmesi ve ekleri 5 Ruhsat harçlarının yatırılmasını müteakip ruhsat yazılır 1- Tapu ( yeni tarihli yola terkli ) 2- Çap 3- İmar durumu ( yeni tarihli ) 4- İnşaat İstikamet rölevesi (yeni tarihli ) 5- Kot kesit ( arazi meyilli ise yeni tarihli ) 6- Aplikasyon krokisi ( yeni tarihli ) 7- Yapı güvenlik raporu ( yapı denetim kuruluşunca tanzim edilmiş) 8-4 takım mimari proje (güçlendirme gerekip gerekmediğine göre diğer projeler istenecektir) 9-3 takım zemin etüt raporu 10- İtfaiye onayı (gerekiyorsa) 11- Mali hizmetler müdürlüğü borcu yoktur yazısı 12- Hissedar muvafakati ( tapu hisseli ise ) 13- Zeytinburnu Belediyesi Tescil Belgesi 14-Ticaret Odası Kaydı 15- Mal sahibi vergi dairesi ve numarası 16- Proje sorumluluk beyanı 17- Mimarlar odası sicil durum belgesi (diğer projeleri gerekmesi halinde diğer odalardan alınacak sicil durum belgeleri) 18- Yapıya İlişkin Bilgi Formu (YİBF) 19- Yapı denetim kurumu hizmet sözleşmesi 20- Yapı denetim kurumu taahhütnamesi 21- Bakanlık yetki belgesi ( noter onaylı örneği) 22- Makbuz (belediye adına açılan yapı denetim kurum hesabına yatmış) 2 Ruhsat harçlarının yatırılmasını müteakip ruhsat yazılır 3 Gün 3 Gün 3

4 6 İşyeri Teslim Tutanağı 7 Temel Üstü Vizesi 8 Kat İrtifakı 9 Çatı Vizesi 1- İş yeri teslim tutanağı (tanzim edilmiş ve imzalanmış) 2- Talep Dilekçesi (Adres ve T.C. kimlik no belirtilmiş) 1- Aplikasyon krokisi 2- SGK işyeri açma belgesi 3- Ruhsat aslı 4- Temel, bodrum(lar) ve subasman kalıp ve demir tutanakları 5- Temel, bodrum(lar) ve subasman beton döküm tutanakları 6- Temel, bodrum(lar) ve subasman beton sonuçları (7 ve 28 günlük) 7- Demir çubuk test sonuçları 8- Temel Üstü Talep Dilekçesi (Adres ve T.C. kimlik no belirtilmiş) 9- Yapının mahallen ölçüm işlemi Temel üstü haraçlarının yatırılmasına müteakip vize verilir 1- Noterden yapılmış bağımsız bölüm listesi (2 adet) 2- Tüm katları çizilmiş mimari proje (2 adet) Kat irtifakı harçlarının yatırılmasını müteakip irtifak yazısı yazılır 1- Betona hazır çatının resimleri 2- Ruhsat aslı 3- Temel Üstü Talep Dilekçesi (Adres ve T.C. kimlik no belirtilmiş) Hakedişi (%10) 1- Yapı ruhsatı 2-1 nolu hakediş 3- Makbuz 4- Talep Dilekçesi (Adres ve T.C. kimlik no belirtilmiş) Hakedişi (%10) 1- Temel üstü vizesi 2- Temel, bodrum(lar) ve subasman kalıp ve demir tutanakları 3- Temel, bodrum(lar) ve subasman beton döküm tutanakları 4- Temel, bodrum(lar) ve subasman beton sonuçları (7 ve 28 günlük) 5- Demir çubuk test sonuçları 6-2 nolu hakediş 7- Makbuz 8- Talep Dilekçesi (Adres ve T.C. kimlik no belirtilmiş) 4

5 12 3. Hakedişi (%40) 1- Tüm katlara ait kalıp ve demir tutanakları 2- Tüm katlara ait beton döküm tutanakları 3- Tüm katlara ait beton sonuçları (7 ve 28 günlük) 4-3 nolu hakediş 5- Makbuz 6- Talep Dilekçesi (Adres ve T.C. kimlik no belirtilmiş) Hakedişi (%20) 1- Çatı vizesi 2- Isı yalıtım onayı 3-4 nolu hakediş 4- Makbuz 5- Talep Dilekçesi (Adres ve T.C. kimlik no belirtilmiş) Hakedişi (%15) 1-5 nolu hakediş 2- Makbuz Hakedişi (%5) 1- Yapı kullanma izin belgesi 2- İş bitirme tutanağı 3-6 nolu hakediş 4- Makbuz 5- Talep Dilekçesi (Adres ve T.C. kimlik no belirtilmiş) 16 Yapı Kullanma İzin Belgesi 17 Yapı Denetim Eleman Değişimi 1- İş Bitirme tutanağı 2- Mali Hizmetler Müdürlüğü borcu yoktur yazısı 3- SGK borcu yoktur yazısı 4- İski bağlantı onayı 5- Sığınak onayı (varsa) 6- İtfaiye onayı (varsa) 7- Tesisat iskânı 8- Yeditepe veraset ve intikal vergi dairesi yazısı 9- Talep Dilekçesi (Adres ve T.C. kimlik no belirtilmiş) 10- Yapının mahallen tetkik ve kontrolü Yapı kullanma izin belgesi harçlarının ödenmesini müteakip yazılır 1- İmzalanmış değişiklik formu 2- Talep Dilekçesi (Adres ve T.C. kimlik no belirtilmiş) 3- Gerekli sicil evrakının hazırlanması 4- İşlemin Yapı Denetim Sisteminden kontrolünün yapılması 1 Hafta 5

6 18 Yapıya İlişkin Bilgi Formu (Y.İ.B.F.) bilgi değişikliği 1- İmzalanmış değişiklik formu 2- Talep Dilekçesi (Adres ve T.C. kimlik no belirtilmiş) 3- İşlemin Yapı Denetim Sisteminden yapılması 19 Yapı Denetim Yıl Sonu Seviye Tespiti 20 YİBF İş Bitirme Sistem Onayı 21 Yapı İskele Belgesi 22 Muhtelif Vatandaş Dilekçeleri 23 Tesisat Proje Onayı 1- İmzalanmış yılsonu seviye formu 2- Yapının mahallen seviye tespiti 4- İşlemin Yapı Denetim Sisteminden yapılması 1- Yapı kullanma izin belgesi 2- İş Bitirme tutanağı 3- Son hakedişin sisteme girilmesi 4- İşlemin Yapı Denetim Sisteminden yapılması 5- Yapı Denetim ve Denetçi Sicillerinin hazırlanması 6- Yapı Denetim Sertifikasının tanzim edilmesi 1- Yapı ruhsatı 2- Yapım sorumluluğunu üstlenecek kişinin T.C. kimlik no, oda sicil no ve adres bilgileri İşgaliye ve harç bedellerinin ödenmesini müteakip belge düzenlenir 1- Dilekçe tetkikinin yapılması 2- İlgilisine tebligat yapılması 1- Tapu fotokopisi 2- YİBF belgesi fotokopisi 4-3 Adet elektrik tesisat projesi 5-3 Adet sıhhi tesisat projesi 6-2 Adet Isı yalıtım hesap dosyası 7-1 Adet mimari proje 8- İlgili Oda vizeleri 9- Tesisat kontrol ücretlerinin ödenmesi 3 Gün 24 Isı Yalıtım Kontrol Raporu 1- Isı yalıtım hesap dosyası 2- Isı yalıtım onaylı mimari proje 3- Ruhsat fotokopisi 4- Talep Dilekçesi (Adres ve T.C. kimlik no belirtilmiş) Isı yalıtım kontrol ücretlerinin ödenmesini müteakip onaylanır 6

7 25 Asansör Kontrol Raporu 1-3 Adet asansör projesi ( hesap + şemalar ) 2-3 Adet İş Bitirme Raporu 3-2 Adet evrak dosyası ( İSO belgesi, TSE Uyumluluk Belgesi C Belgesi, A.T. Uyumluluk Belgesi ) 4- Mühendis Oda ve Büro Tescil Belgeleri 5- İlgili Oda vizeleri 6- Talep Dilekçesi (Adres ve T.C. kimlik no belirtilmiş) Asansör kontrol ücretlerinin ödenmesini müteakip onaylanır 26 İskân ve Isı Yalıtım Kontrol Raporu 1- Elektrik ve Sıhhi Tesisat Projeleri 2- Isı yalıtım hesap dosyası 3- Isı yalıtım onaylı mimari proje 4- Ruhsat Asılları 5- İş Bitirme Tutanakları 6- Asansör kontrol raporu 7- Talep Dilekçesi (Adres ve T.C. kimlik no belirtilmiş) İskân ve ısı yalıtım kontrol ücretlerinin ödenmesini müteakip onaylanır 27 İmar Planı Yapımı veya Plan Tadilatı Teklifi 1- Gerekli Plan Raporu, 2- Tapu, 3- Çap, 4- Röperli Kroki, 5. İlgili Kamu-Kurum Görüşleri, 6- Plan Ölçeğine Göre 9 Adet Plan Paftası, 7- Plancı Karnesi, 8- Oda Vizesi, 9- Mal Sahibinin Muvafakati, 10- İmar Durumu, 11- İstikamet, 12- Üst Ölçekli Plan Paftası, 13- Onaylı Hâlihazır Pafta + Hava Fotoğrafı. 12 Ay 28 Plan askı 1-İtiraz Dilekçesi, 2- Tapu, 3- Çap, 4- Röperli Kroki. 12 Ay 7

8 Madde 1- Dilekçe 2- Folye ( Beyanname ) 3- Şuyulandırma cetveli 4- Tapu 5- Çap 6- Röperli Kroki 3 Ay 30 Cadde-Sokak, Meydan-Park ve Bahçelere İsim Verilmesi 2- Gerekçe İçin Özgeçmiş (Şehitler İçin). 6 Ay 31 Numarataj ve Bina Kimlik Bilgilerini Tamamlamak 1- Dilekçe. 1 Hafta 32 İnşaat İstikameti 33 Kot-Kesit 34 Yola terk veya Tevhit-ifraz İşlemleri 35 Yoldan İhdas 2- İmar Durumu, 3- Tapu, 4- Çap, 5- Röperli Kroki. 2- İmar Durumu, 3- Tapu, 4- Çap, 5- Röperli Kroki. 2- İmar Durumu, 3- İstikamet, 4- Tapu, 5- Çap, 6- Röperli Kroki, 7- Folye. 2- İmar Durumu, 3- İstikamet, 4- Tapu, 5- Çap, 6- Röperli Kroki, 7- Folye. 2 Hafta 2 Hafta 8

9 Sayılı Yasa Gereği Hak Sahiplerine Tapu Verilmesi 1-Yeminli Büro ya da Af Başvuru Dosyası 2 Ay 37 Kamulaştırma İşlemleri 2- Çap, 3- Röperli Kroki, 4- İmar Durumu, 5- Tapu, 6- Veraset İlamı (gerekiyorsa), 7- Vekâletname (gerekiyorsa), 8- Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği, 9- İkametgâh Adresi,( kişinin beyanına göre) 2 Ay 38 Gayrimenkul Satışları Ve Devirleri 2- İmar Durumu, 3- Çap, 4- Röperli Kroki, 5-Tapu. 1 Ay 39 Belediyeye ait Taşınmazların Kiraya Verilmesi Ecri misil Alınması 2- Tespit Tutanağı, 3- İkamet Adresi (kişinin beyanına göre) 4- Nüfus Cüzdan Fotokopisi (Şirket ise İmza Sirküleri), 5-Vekâletname, 6- Ticaret Sicili 7- Ortak Girişim Belgesi. 2 Ay Sayılı Kanun Kapsamında Kalan Taşınmazların Devir Alınması a Göre Af Başvuru Evrakları. 3 Ay 41 Tapuda Takrir Verme Sayılı Yasalara Göre Yapılan İşlemlerin Tamamlanmasına Müteakip Takrir İşlemi Yapılır. 3 Ay 9

10 42 Tahsis İşlemi 43 İpotekler 2- Taşınmazın Yer Tespiti, 3- Mülkiyet Durumu (Tapu Kaydı), 4- İmar Durumu, 5- Meclis Kararı, 6- İlgili Kurumlara Bildirim. 2- Tapu Kaydı, 3- İpotek Belgesi. 2 Ay 1 Hafta Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz. İlk Müracaat Yeri: İkinci Müracaat Yeri: İsim : M. Zafer ALSAÇ İsim : Hatice KÜÇÜKAKYÜZ Unvan : Teknik Başkan yardımcısı Unvan : İmar ve Şehircilik Müdürü Adres : Zeytinburnu Belediyesi Adres : Zeytinburnu Belediyesi Tel : Tel : Faks : Faks : E-Posta E-Posta : 10

1- Dilekçe 2- Tapu 3- Tevhitli imar durumu taleplerinde hissedar muvafakati 4- ÇAP

1- Dilekçe 2- Tapu 3- Tevhitli imar durumu taleplerinde hissedar muvafakati 4- ÇAP FATĐH BELEDĐYE BAŞKANLIĞI ĐMAR VE ŞEHĐRCĐLĐK MÜDÜRLÜĞÜ HĐZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HĐZMETĐN ADI BAŞVURUDA ĐSTENĐLEN BELGELER HĐZMETĐN TAMAMLANMA SÜRESĐ(ENGEÇ SÜRE) 1 Çizimli Yazılı

Detaylı

TUŞBA BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

TUŞBA BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER TUŞBA BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 2 HİZMETİN ADI Plankote İmar Durum (çap) Belgesi 2 İmar Durum Belgesi 3 Harç Makbuzu 1 Matbu Dilekçe 2 Tapu Fotokopisi

Detaylı

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Yapı Kullanım İzin Belgesi 2 Yapı Ruhsatı 3 Kat İrtifak İşlemi 4 Tadilat Ruhsatı YAKUTİYE İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN

Detaylı

SEYHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SEYHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Küşat Ruhsat İşleri 2 3 2.ve3.Sınıf Gayri Sıhhi Müesseselerin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları Taziyelerde kullanılmak üzere plastik masa ve sandalye hizmeti 4

Detaylı

ADALAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

ADALAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI ADALAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 Pazar Tezgâhı Kurma Belgesi 1 - Adalar Belediyesine hitaben

Detaylı

file:///c:/wamp/www/dokuman/birimler/hizmetstandarti/hizmetstandarti.htm

file:///c:/wamp/www/dokuman/birimler/hizmetstandarti/hizmetstandarti.htm KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI Sayfa 1 / 10 HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ SÜRE) 1 Çocuk Bahçesi Tamiratı

Detaylı

T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI

T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI SN HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Mikro Kredi 2 Bilgi Edinme 2-Nüfus kayıt örneği 3-Mikro kredi araştırma formu (Kurumdan

Detaylı

MELİKGAZİ BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI EK- 2 TABLOLAR

MELİKGAZİ BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI EK- 2 TABLOLAR MELİKGAZİ BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI EK- 2 TABLOLAR Sıra MÜDÜRLÜKLER No 1 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3 RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ 4 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 5 PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

MALATYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MALATYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU MALATYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(ENGEÇ SÜRE) 1 Yangın ve olaylara müdahale İtfaiye

Detaylı

KARAKEÇİLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARLARI TABLOSU

KARAKEÇİLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARLARI TABLOSU RA SUNULAN 1 NİKÂH İŞLEMLERİ 1- NÜFUS CÜZDANI, 2- NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ, 3- EVLENME BEYANNAMESİ, 4- FOTOĞRAF, 5- SAĞLIK RAPORU, 6- İZİN BELGESİ (BAŞKA ŞEHİRLERDE NİKÂH YAPTIRMAK İSTEYENLER İÇİN), 7- RESİMLİ

Detaylı

TEPEBAŞI BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1- TC KİMLİK NUMARASI İLE WEB ÜZERİNDEN MÜRACAAT

TEPEBAŞI BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1- TC KİMLİK NUMARASI İLE WEB ÜZERİNDEN MÜRACAAT TEPEBAŞI BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA 1 SUNULAN HİZMETİN E- BELEDİYE HİZMETİNDEN YARARLANMA 2 ONLİNE ÖDEME 3 NİKAH İŞLEMLERİ 4 İHALE İŞLEMLERİ (4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU KAPSAMINDA

Detaylı

T.C. MALTEPE BELEDİYESİ KAMU HİZMETLERİ STANDART TABLOSU

T.C. MALTEPE BELEDİYESİ KAMU HİZMETLERİ STANDART TABLOSU T.C. MALTEPE BELEDİYESİ KAMU HİZMETLERİ STANDART TABLOSU 1 3071 Sayılı Dilekçe Hakkı Kanunu 2 Bilgi Edinme Hakkı Kanunu 1 Kimlik Fotokopisi 2 İletişim Bilgileri 3 İkametgah Bilgileri 4 Dilekçe 1 Kimlik

Detaylı

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI TAMAMLANMA SÜRESİ(ENGEÇ SÜRE)* 1- TC KİMLİK NUMARASI İLE WEB ÜZERİNDEN MÜRACAAT 1 GÜN

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI TAMAMLANMA SÜRESİ(ENGEÇ SÜRE)* 1- TC KİMLİK NUMARASI İLE WEB ÜZERİNDEN MÜRACAAT 1 GÜN VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI E- BELEDİYE HİZMETİNDEN YARARLANMA BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(ENGEÇ SÜRE)* 1- TC KİMLİK NUMARASI İLE WEB ÜZERİNDEN MÜRACAAT 1 GÜN ONLİNE ÖDEME

Detaylı

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 10. Maddesi kapsamındaki 4 İhale Değişken. 1-Kararname 2-Maaş nakil bildirimi 3-Göreve başlama yazısı 4- Beyanname

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 10. Maddesi kapsamındaki 4 İhale Değişken. 1-Kararname 2-Maaş nakil bildirimi 3-Göreve başlama yazısı 4- Beyanname DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI 1 Yazışmalar ve Yazı Talebe göre -15-2 Doğrudan Alımlar 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesi 10 gün 3 İlan Giderleri İlanlarla ilgili gazete, fatura

Detaylı

Türkiye Geneli Ortalama Hizmet Süresi 30 GÜN 30 GÜN 30 GÜN 15 GÜN 20 GÜN 20 GÜN 15 GÜN 15 GÜN. 15 gün. 60 gün. 30 gün. 45 gün. 45 gün. 45 gün.

Türkiye Geneli Ortalama Hizmet Süresi 30 GÜN 30 GÜN 30 GÜN 15 GÜN 20 GÜN 20 GÜN 15 GÜN 15 GÜN. 15 gün. 60 gün. 30 gün. 45 gün. 45 gün. 45 gün. BALIKESİR VALİLİĞİ ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI NOT: Hizmet süresi, başvuruda istenen belgeler eksiksiz olduğuğu takdirde veya tamamlandıkdan sonra ki hizmet süresidir. Bu

Detaylı

Boğaziçi İmar Müdürlüğü İşlemleri Hakkında Bilgiler

Boğaziçi İmar Müdürlüğü İşlemleri Hakkında Bilgiler BOĞAZİÇİ İMAR MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜRLÜK FAALİYETLERİ Boğaziçi İmar Müdürlüğü İşlemleri Hakkında Bilgiler Evrak Kayıt İçin İstenen Belgeler 1. İçişleri Bakanlığının 20.05.1999 tarih, 1999/34 Sayılı Genelgesi Gereği;

Detaylı

ÇUBUK BELEDİYESİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

ÇUBUK BELEDİYESİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SIA NO KUUM KODU STANDAT DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMAASI HİZMETTEN YAALANANLA HİZMETİ SUNMAKLA GÖEVLİ/YETKİLİ KUUMLAIN/BİİMLEİ N ADI MEKEZİ

Detaylı

YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İSTENEN BELGELER

YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İSTENEN BELGELER ADI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ (EN GEÇ) 1 İmar Çapı 1-Tapu Fotokopisi, 2-Emlak alım vergisi, 3-Harç Makbuzu 1 Gün 2 İmar Durumu 1-İmar Çapı, 2-Harç Makbuzu, 2 Gün 3 4 Adres Tespiti (Numarataj) Yapı Kullanım

Detaylı

KIRIKKALE BELEDİYESİ KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TAPLOSU 2015

KIRIKKALE BELEDİYESİ KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TAPLOSU 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TAPLOSU 2015 SIRA NO KIRIKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ 1 Kurum İnternet Sitesinin Yayınlanması www.kirikkale-bld.gov.tr 2 E-Belediye

Detaylı

ÇELTİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

ÇELTİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER ÇELTİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI Yapı Kullanım izin Belgesi BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1- Toprak Vizesi, 2- Temel Vizesi, 3- Isı Yalıtım

Detaylı

MERKEZEFENDĠ BELEDĠYESĠ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU

MERKEZEFENDĠ BELEDĠYESĠ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU MERKEZEFENDĠ BELEDĠYESĠ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU SI RA NO VATANDAġA SUNULAN HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENĠLEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ SÜRE) ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ 1 Ġmar Durumunun

Detaylı

Ek-2 ÖRNEK KAMU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU MAHALLĠ ĠDARELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONYA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ HĠZMET STANDARTLARI VATANDAġA SUNULAN SIRA NO

Ek-2 ÖRNEK KAMU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU MAHALLĠ ĠDARELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONYA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ HĠZMET STANDARTLARI VATANDAġA SUNULAN SIRA NO SIRA NO Ek-2 ÖRNEK KAMU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU MAHALLĠ ĠDARELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONYA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ HĠZMET STANDARTLARI VATANDAġA SUNULAN BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER HĠZMETĠN ADI 1 Sosyal güvencesi

Detaylı

ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA 1 2 ADI Sıhhi İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Başvuruları Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri Açma ve Çalışma Ruhsatı Başvuruları

Detaylı

ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Kontrol Onay Yürürlük Tarihi 01.02.2010 İmar ve Şehircilik Md Başkan Yardımcısı Belediye Başkanı Sayfa 1/ 30 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün faaliyet

Detaylı

KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU KIRKLARELİ BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU KIRKLARELİ BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU KIRKLARELİ BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ) 1 Emlak Beyannamesi 1Tapu

Detaylı

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOLARI

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOLARI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOLARI 1 ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 2 3 Tıbbi atıkların toplanması, taşınması, bertaraf işi Katı atık düzenli depolama

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI HAL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI HAL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI HAL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tahsis Hakkı Devri 1-Dilekçe (Alandan- Satandan) 2-Ticaret Odası Kayıt Belgesi (ETO) 3-Yaş Sebze-Meyve Ticareti

Detaylı

T.C. KIRIKKALE VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. KIRIKKALE VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. KIRIKKALE VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü EK-2 HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA 1. Bilgi Edinme ve BİMER 2. Kooperatif Kuruluşları İMAR İSKAN VE KOOPERATİF ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1- Başvuru sahiplerinin

Detaylı

IĞDIR İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

IĞDIR İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU IĞDIR İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SIRA 1 2 İdaremiz Sosyal Tesislerinde konaklama ve tesislerde bulunan salonların kiralanması 4483 sayılı Memurlar

Detaylı

ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN HİZMET STANDARTLARI TABLOSUDUR

ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN HİZMET STANDARTLARI TABLOSUDUR ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN HİZMET STANDARTLARI TABLOSUDUR SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) Yer

Detaylı