T.C. DÜZCE ÜNĐVERSĐTESĐ YÖNETĐM KURULU KARARLARI TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI KARAR TARĐHĐ /

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. DÜZCE ÜNĐVERSĐTESĐ YÖNETĐM KURULU KARARLARI TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI KARAR TARĐHĐ 10 2011/163-226 21.04.2011"

Transkript

1 T.C. DÜZCE ÜNĐVERSĐTESĐ YÖNETĐM KURULU KARARLARI TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI KARAR TARĐHĐ / Üniversitemiz Yönetim Kurulu Rektör Prof.Dr.Funda SĐVRĐKAYA ŞERĐFOĞLU başkanlığında Rektörlük Toplantı Odası nda tarihinde Perşembe günü saat 09:30 da toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. TOPLANTIYA KATILANLAR Prof. Dr. Funda SĐVRĐKAYA ŞERĐFOĞLU Prof. Dr. Nigar DEMĐRCAN ÇAKAR Prof. Dr. A.Ferruh GEZEN Prof. Dr. Đsmail ERCAN Prof. Dr. Süleyman AKBULUT Prof. Dr. Ali Kemal UZUNLAR Prof. Dr. Emin Sami GÜRLEYĐK Prof. Dr. Refik KARAGÜL TOPLANTIYA KATILMAYANLAR KARAR NO: 2011/163 Yükseköğretim Yürütme Kurulunun tarihli Toplantısı nda, salgın hastalık, elverişsiz hava koşulları veya deprem gibi doğal afetler nedeniyle yükseköğretim faaliyetinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesinin imkansızlığının ortaya çıkması halinde üniversite yönetim kurullarının, bu elverişsizliğin devam ettiği süre zarfında, ancak üç öğretim gününü geçmeyecek şekilde öğrenime ara vermeye karar verme hususunda yetkili kılınması hakkında, alınacak Üniversite Yönetim Kurulu Kararının bir örneğinin vakit geçirilmeksizin onaylanarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilmesi; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın tarih ve / sayılı yazısıyla istenmiş olup, Yönetim Kurulumuzda görüşülen ilgili kararın Üniversitemizde uygulanmasının uygun olduğuna, KARAR NO: 2011/164 Üniversitemiz Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Nükleer Tıp Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi kadrosunda iken, tarihinden itibaren istifa ederek görevinden ayrılan Dr.Mehmet Zeki YILMAZTEKĐN in, tarihli Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması hakkındaki Kanunun 173.maddesinde 2547 sayılı Kanuna eklenen geçici 58.maddesi gereğince, Üniversitemiz Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı Tıpta Uzmanlık Öğrenciliğine tekrar dönmek istediği ilgili Fakülte Dekanlığının tarih ve 827 sayılı yazısı ile bildirilmektedir. Adı geçen TUS öğrencisinin eğitimine devam etmek üzere yeniden atanabilmesi için Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Nükleer Tıp Anabilim Dalında boş bulunan 6.derece kadroya kullanım izni alınması için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına sunulmasının uygun olduğuna, 1

2 KARAR NO: 2011/165 Üniversitemiz Teknoloji Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr.Hakan ARSLAN ın, Amerika Birleşik Devletleri/Hartford Üniversitesi Teknoloji ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümünde misafir araştırmacı olarak doktora sonrası çalışma yapabilmek için kabul edildiği ve ilgili birimde Bölüm Başkanı Doç.Dr.Micheal J.Crobie yönetiminde Sürdürülebilir Mimarlık alanında Yeşil Bina Tasarımı, Uygulama ve Değerlendirme Süreçlerinin Analizi başlıklı araştırmayı yapmak üzere, 01 Eylül-01 Aralık 2011 tarihleri arasında 3(üç) ay süre ile Yükseköğretim Kurulu nun Yurtdışına Gönderilecek Öğretim Üyelerine Verilen Desteklerden faydalanmak üzere, 2547 sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygun olduğuna, KARAR NO: 2011/166 Üniversitemiz Teknoloji Fakültesi Đnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç.Dr.Serkan SUBAŞI nın, Mayıs 2011 tarihleri arasında Elazığ da yapılacak olan 6 th International Advanced Technologies Symposium sempozyuma Yüksek Fırın Cürufunun Betonun Fiziksel ve Mekanik Özelliklerine Etkisi konulu bildiri ile katılmak üzere, 2547 sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca Mayıs 2011 tarihleri arasında 5(beş) gün süre ile yevmiyeli olarak görevlendirilmesi ve kendisine gidiş-dönüş (Düzce-Elazığ-Düzce) yol ücretinin ilgili birimin harcama kaleminden ödenmesinin uygun olduğuna, KARAR NO: 2011/167 Üniversitemiz Teknoloji Fakültesi Đnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr.Yılmaz KOÇAK ın, Mayıs 2011 tarihleri arasında Elazığ da yapılacak olan 6 th International Advanced Technologies Symposium sempozyuma Atık Lastiklerin Çimento ve Beton Sektörlüğünde Kullanım Potansiyelleri konulu bildiri ile katılmak üzere, 2547 sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca Mayıs 2011 tarihleri arasında 5(beş) gün süre ile yevmiyeli olarak görevlendirilmesi ve kendisine gidiş-dönüş (Düzce- Elazığ-Düzce) yol ücretinin ilgili birimin harcama kaleminden ödenmesinin uygun olduğuna, KARAR NO: 2011/168 Üniversitemiz Teknik Eğitim Fakültesi Yapı Eğitimi Bölümü öğretim elemanlarından Öğr.Gör.Tuncay KAP ın, 5-6 Nisan 2011 tarihleri arasında Gürcistan Batum da düzenlenecek olan Invitation to 2nd AER Sea Conference in Batumi konferansına katılmak üzere; 2547 sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca Nisan 2011 tarihleri arasında 4(dört) gün süre ile görevlendirilmesi ve kendisine gidiş-dönüş (Düzce-Trabzon-Düzce) yol ücreti ile yevmiyesinin ilgili birimin harcama kaleminden ödenmesinin uygun olduğuna, KARAR NO: 2011/169 Üniversitemiz Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğitimi Bölümü öğretim elemanlarından Arş.Gör.Emre YÜCEL in, Mayıs 2011 tarihleri arasında Fırat Üniversitesi tarafından düzenlenen 6 th International Advanced Technologies Symposium (IATS 2011) adlı uluslararası sempozyuma Talaşlı Đmalatta Kullanılan Kesme Sıvılarının Đnsan Sağlığına Etkileri ve Sürdürülebilir Kullanımı konulu bildiriyi sunmak üzere; 2547 sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca Mayıs 2011 tarihleri arasında 2(iki) gün süre ile yevmiyeli olarak görevlendirilmesi ve kendisine gidiş-dönüş (Düzce-Elazığ-Düzce) yol ücretinin ilgili birimin harcama kaleminden ödenmesinin uygun olduğuna, KARAR NO: 2011/170 Üniversitemiz Teknik Eğitimi Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü öğretim üyesi Yrd.Doç.Dr.Engin ASLANARGUN un, Eğitim Yöneticileri ve Eğitim Deneticileri Derneği (EYEDDER) ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Nisan 2011 tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nde düzenlenecek olan VI.Ulusal Eğitim yönetimi Kongresi nde Farklı Kültürlerde Benzer Kalıplar ve Engeller: Kadın Eğitim Yöneticileri ile Đlgili Kültürlerarası Bir Analiz ve Kadın Okul Müdürleri Gerçekten Engellerle Karşılaşıyor mu? Cam Tavan Sendromuna Eleştirel Bir Bakış konulu bildirileri ile katıldığından; 2547 sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca Nisan 2011 tarihleri arasında 4(dört) gün süre ile yevmiyeli olarak görevlendirilmesi ve kendisine gidiş-dönüş (Düzce-Adana-Düzce) yol ücretinin ilgili birimin harcama kaleminden ödenmesinin uygun olduğuna, 2

3 KARAR NO: 2011/171 Üniversitemiz Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr.Güniz AKINCI KESĐM in, 08 Nisan 2011 tarihinde yapılan Üniversitelerarası Kurul un, 193. Toplantısına katıldığından, 2547 sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca tarihinde 1(bir) gün süre ile yevmiyeli olarak görevlendirilmesi ve kendisine dönüş (Đstanbul-Düzce) yol ücreti ile (Đstanbul-Kayseri-Đstanbul) uçak ücretinin ödenmesinin uygun olduğuna, KARAR NO: 2011/172 Üniversitemiz Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü Orman Ürünleri Kimyası ve Teknolojisi Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Ayhan TOZLUOĞLU nun, doktora tezi ile ilgili çalışmalar yapmak üzere; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 39.maddesi ve tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu nun, Öğretim üyesi ve araştırıcı yetiştirilmesi amacıyla yurtdışına gönderilecek öğretim elemanlarına sağlanacak desteklere ilişkin kararı gereğince tarihleri arasında 4 ay süre ile Danimarka Teknik Üniversitesi ne Lisansüstü Araştırma Bursu ile görevlendirilmesinin uygun olduğuna, KARAR NO: 2011/173 Üniversitemiz Orman Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Süleyman AKBULUT ile Dekan Yardımcısı Doç.Dr.Cihat TAŞÇIOĞLU nun, Mart 2011 tarihleri arasında Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi tarafından Isparta da düzenlenen 2011 Yılı Orman Fakülteleri Dekanlar Toplantısı na katıldıklarından; 2547 sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca Mart 2011 tarihleri arasında 4(dört) gün süre ile yevmiyeli olarak görevlendirilmesi ve kendilerine gidiş-dönüş (Düzce-Isparta-Düzce) yol ücretinin ilgili birimin harcama kaleminden ödenmesinin uygun olduğuna, KARAR NO: 2011/174 Üniversitemiz Akçakoca Turizm Đşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Öğreti Üyesi Yrd.Doç.Dr.Emrah ÖZKUL un, Mayıs 2011 tarihleri arasında Aydın/Kuşadası nda düzenlenecek olan Ulusal Đşletmecilik Kongresi ne Filmlerin Destinasyon Pazarlamasındaki Rolü konulu bildiri ile katılmak üzere; 2547 sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca Mayıs 2011 tarihleri arasında 3(üç) gün süre ile yevmiyeli olarak görevlendirilmesi ve kendisine (Akçakoca-Aydın/Kuşadası-Akçakoca) yol ücretinin ilgili birimin harcama kaleminden ödenmesinin uygun olduğuna, KARAR NO: 2011/175 Üniversitemiz Gümüşova Meslek Yüksekokulu öğretim elemanlarından Öğr.Gör.Harun GÜL ün, Nisan 2011 tarihleri arasında Çek Cumhuriyetinde düzenlenecek olan the second international bi-annual Nanomaterials and Nanotechnology (Nano Ostrava 2011) konferansına Possibility of Producing Ni/Al 2 O 3 - SĐC Hybrid Nanocomposites by Electro-codeposition with double surfactant addition effect, The effect of surfactant concentration on Ni/AĐ203-hybrid composite coatings by electro co-deposition ve process Parameters Optimizations for Oxide and Carbide Nano Particle Reinforced MMCs Coatings by Electro codeposition isimli bildirileri ile katılmak üzere; 2547 sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca Nisan 2011 tarihleri arasında 5(beş) gün süre ile görevlendirilmesi ve kendisine gidiş-dönüş (Gümüşova-Đstanbul- Gümüşova) yol ücretinin ilgili birimin harcama kaleminden ödenmesinin uygun olduğuna, KARAR NO: 2011/176 Üniversitemiz Gümüşova Meslek Yüksekokulu öğretim elemanlarından Öğr.Gör.Zeynep SERTKAN ın, Düzce Üniversitesi Avrupa Gönüllü Hizmeti Proje Koordinatörü olarak, Fransa Ulusal Ajansı tarafından Avrupa Birliği nin bir girişimi olan Gençlik Programı çerçevesinde Eğitim ve Đş Birliği Planı (TCP) kapsamında Mayıs 2011 tarihleri arasında Toulouse, Fransa da SOHO-FR Training Course başlıklı uluslararası eğitim kursuna katılmak üzere; 2547 sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca Mayıs 2011 tarihleri arasında 7(yedi) gün süre ile görevlendirilmesi ve kendisine gidiş-dönüş (Gümüşova-Đstanbul- Gümüşova) yol ücretinin ilgili birimin harcama kaleminden ödenmesinin uygun olduğuna, 3

4 KARAR NO: 2011/177 Üniversitemiz Gümüşova Meslek Yüksekokulu öğretim elemanlarından Öğr.Gör.Selman AKSOY un, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Đstanbul Ofisi (ABGSD) tarafından tarihinde Đstanbul/Ortaköy de düzenlenecek olan Ortaklık Forumu (Partnership Forum) ile akabinde tarihinde Sait Halim Paşa Yalısı/Đstanbul da düzenlenecek olan Proje Yazma Çalıştayına katılmak üzere; 2547 sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca 4-6 Mayıs 2011 tarihleri arasında 3(üç) gün süre ile görevlendirilmesi, 5-6 Mayıs 2011 tarihleri arasında 2(iki) gün süre ile yevmiyeli ve 4-6 Mayıs 2011 tarihleri arasında gidiş-dönüş (Gümüşova-Đstanbul- Gümüşova) yol ücretinin ilgili birimin harcama kaleminden ödenmesinin uygun olduğuna, KARAR NO: 2011/178 Üniversitemiz Cumayeri Meslek Yüksekokulu öğretim elemanlarından Öğr.Gör.Ergün EKĐCĐ nin, Mayıs 2011 tarihleri arasında Elazığ Fırat Üniversitesi tarafından düzenlenen 6.Uluslararası Đleri Teknolojiler Sempozyumu nda Çok katlı kaplamaların AISI 304 paslanmaz çeliğin işlenebilirliği üzerindeki etkileri isimli bildiriyi sunmak üzere; 2547 sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca Mayıs 2011 tarihleri arasında 3(üç) gün süre ile yevmiyeli olarak görevlendirilmesi ve kendisine gidiş-dönüş (Cumayeri-Elazığ- Cumayeri) yol ücretinin ilgili birimin harcama kaleminden ödenmesinin uygun olduğuna, KARAR NO: 2011/179 Üniversitemiz Cumayeri Meslek Yüksekokulu öğretim elemanlarından Öğr.Gör.Turgay KIVAK ın, Mayıs 2011 tarihleri arasında Elazığ Fırat Üniversitesi tarafından düzenlenen 6.Uluslararası Đleri Teknolojiler Sempozyumu nda Paslanmaz çeliğin delinmesinde nano kuvveti, delik çapı ve takım ömrü üzerindeki etkileri isimli bildiriyi sunmak üzere; 2547 sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca Mayıs 2011 tarihleri arasında 3(üç) gün süre ile yevmiyeli olarak görevlendirilmesi ve kendisine gidiş-dönüş (Cumayeri- Elazığ-Cumayeri) yol ücretinin ilgili birimin harcama kaleminden ödenmesinin uygun olduğuna, KARAR NO: 2011/180 Üniversitemiz Gümüşova Meslek Yüksekokulu öğretim elemanlarından Öğr.Gör.Bekir ÇEVĐK in, Mayıs 2011 tarihleri arasında Elazığ Fırat Üniversitesi tarafından düzenlenen 6.Uluslararası Đleri Teknolojiler Sempozyumu nda Köşe Kaynaklarında Oluşturulan Gerilmeleri Fotoelastisite Yöntemiyle Analizi isimli bildiriyi sunmak üzere; 2547 sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca Mayıs 2011 tarihleri arasında 5(beş) gün süre ile yevmiyeli olarak görevlendirilmesi ve kendisine gidiş-dönüş (Gümüşova-Elazığ- Gümüşova) yol ücretinin ilgili birimin harcama kaleminden ödenmesinin uygun olduğuna, KARAR NO: 2011/181 Üniversitemiz Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd.Doç.Dr.Ayhan ŞAMANDAR ın, Mayıs 2011 tarihleri arasında Đstanbul da düzenlenecek olan Uluslararası Yükseköğretim Kongresi: Yeni Yönelişler ve Sorunlar (UYK-2011) kongresine Üniversite Sanayi Halk Đşbirliği: Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu Örneği adlı bildiriyi sunmak üzere; 2547 sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca Mayıs 2011 tarihleri arasında 3(üç) gün süre ile yevmiyeli olarak görevlendirilmesi ve kendisine gidiş-dönüş (Kaynaşlı- Đstanbul-Kaynaşlı) yol ücretinin ilgili birimin harcama kaleminden ödenmesinin uygun olduğuna, KARAR NO: 2011/182 Üniversitemiz Çilimli Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr.Ayhan GÖSTERĐT in, Nisan 2011 tarihleri arasında Eskişehir de düzenlenecek olan Uluslararası Katılımlı I.Ulusal Numan Kıraç Tarım Kongresi nde Orman Gülü (Rhdodendron L.) Bitkisinin Arıcılıktaki Yeri ve Deli Bal konulu sunumunu ile katılmak üzere; 2547 sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca Nisan 2011 tarihleri arasında 4(dört) gün süre ile yevmiyeli olarak görevlendirilmesi ve kendisine gidiş-dönüş (Çilimli-Eskişehir-Çilimli) yol ücretinin ilgili birimin harcama kaleminden ödenmesinin uygun olduğuna, 4

5 KARAR NO: 2011/183 Üniversitemiz Çilimli Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanlarından Öğr.Gör.F.Çiğdem SAKĐNOĞLU ORUÇ un, 2010 Yılı nın Kasım Ayının 3.haftasından, 2011 Yılı nın Ağustos ayına kadar Cuma günleri Üniversitemiz Anaokulunda (Öğrencilerin organik bahçesinde) uzman olarak görevlendirilmesi nedeniyle, 2547 sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca 2010 yılının Kasım ayının 3. Haftasından 2011 yılının Ağustos ayına kadar Cuma günleri için kendisine yolluk ve yevmiyesinin Rektörlük özel kalem bütçesinin ilgili harcama kaleminden ödenmesinin uygun olduğuna, KARAR NO: 2011/184 Üniversitemiz Teknik Eğitim Fakültesi öğretim elemanlarından aşağıda isimleri, sunacakları bildiri başlıkları ve görevlendirilme tarihleri belirtilenlerin, Mayıs 2011 tarihleri arasında Kocaeli Üniversitesi nde düzenlenecek olan 4.Enerji Verimliliği ve Kalitesi Sempozyumu na katılmak üzere; 2547 sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca Mayıs 2011 tarihleri arasında 3(üç) gün süre ile yevmiyeli olarak görevlendirilmeleri ve kendilerine gidiş-dönüş (Düzce-Kocaeli-Düzce) yol ücretinin ilgili birimin harcama kaleminden ödenmesinin uygun olduğuna, Öğretim Elemanının Adı-Soyadı Arş.Gör.Mustafa ERTAY Arş.Gör.Serhat DUMAN Bildiri Konusu Endüstriyel Güç Sistemlerinde Oluşan Harmoniklerin Pasif Filtrelerle Yok Edilmesi Doğru Akımla Çalışan Ark Ocaklarında Harmonik Analizi Görevlendirme Tarihi Mayıs 2011 (3 gün) KARAR NO: 2011/185 Üniversitemiz Teknik Eğitim Fakültesinin öğretim elemanlarından aşağıda isimleri, sunacakları bildiri başlıkları ve görevlendirilme tarihleri belirtilenlerin; Mayıs 2011 tarihleri arasında Fırat Üniversitesi nde düzenlenecek olan Uluslararası Đleri Teknolojileri Sempozyumu na katılmak üzere; 2547 sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca Mayıs 2011 tarihleri arasında 5(beş) gün süre ile yevmiyeli olarak görevlendirilmeleri ve kendilerine gidiş-dönüş (Düzce-Elezığ-Düzce) yol ücretinin ilgili birimin harcama kaleminden ödenmesinin uygun olduğuna, Öğretim Üyesi Bildirinin Başlığı Yolluklu-Yevmiyeli Görevlendirileceği Tarih Doç.Dr.Mehmet BUDAKÇI Su Bazlı Boya ve Verniklerin Türkiye deki Üretimi ve Kullanımı Mayıs 2011 (5 gün) Arş.Gör.Mustafa ERTAY Güç Sistemlerinde FACTS Uygulamaları Mayıs 2011 (5 gün) Buck Dönüştürücü Devresinin Durum Değişkenleri Yöntemi ile Analizi Arş.Gör.Serhat DUMAN Güç Sistemi Kararlı Kılıcısı için Diferansiyel Evrim Algoritması Kullanarak PID Kontrolör Mayıs 2011 (5 gün) Parametrelerinin Belirlenmesi Anahtarlamalı ve Karşılıklı Endüktans Etkisi Đçeren Devrelerin Genelleştirilmiş Düğüm Denklemleri ile Analizi Uzm.Bekir ÇOMAK Görüntü Đşleme Tekniklerinin Đnşaat Teknolojisi Alanında Kullanımı Mayıs 2011 (5 gün) Arş.Gör.Sercan SERĐN Çimento Enjeksiyonu Yapılmış Zeminlerde Kaliforniya Taşıma Oranının (CBR) Mayıs 2011 (5 gün) Đncelenmesi Öğr.Gör.Mehmet EMĐROĞLU Yüksek Fırın Cürufunun Betonun Fiziksel ve Mekanik Özelliklerine Etkisi Mayıs 2011 (5 gün) Atık Araç Lastiklerinin Yük Altındaki Gerilme Davranışlarının Đncelenmesi Öğr.Gör.M.Metin UZUNOĞLU Düzce Yöresi Kırmataş Agregalarının Asfalt Betonu Üretiminde Kullanılabilirliğinin Mayıs 2011 (5 gün) Đncelenmesi Öğr.Gör.Tuncay KAP Sıcak Karışım Parametrelerinin Marshall Stabilitesine Etkisinin Çok Yönlü Đncelenmesi Mayıs 2011 (5 gün) Doç.Dr.Ercan ÖZGAN Farklı Enjeksiyon Materyallerinin Zeminin Konsolidasyon Parametrelerine Etkisinin Mayıs 2011 (5 gün) Deneysel Olarak Đncelenmesi Arş.Gör.Memiş AKKUŞ Bazı Ahşap Esaslı Levhalarda Kaplama Yapıştırma Direncinin Belirlenmesi Mayıs 2011 (5 gün) KARAR NO: 2011/186 Üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr.Mecit AKSU nun Nisan 2011 tarihleri arasında Yozgat ta yapılacak olan Đkinci Bozok Bilim Çalıştayına (Second Bozok Science Workshop), Synthesis and DFT study of some Cd (II) and Hg(II) complexes konulu bildiri ile katılmak üzere; 2547 sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca Nisan 2011 tarihleri arasında 3(üç) gün süre ile yevmiyeli olarak görevlendirilmesi ve kendisine gidiş-dönüş (Düzce-Yozgat-Düzce) yol ücretinin ilgili birimin harcama kaleminden ödenmesinin uygun olduğuna, 5

6 KARAR NO: 2011/187 Üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr.Barış GÜLCÜ nün, Biyoloji Mücadele Ajanı Entomopotonik Nematodlar üzerine Araştırmalar başlıklı doktora çalışmasının devamı niteliği taşıyan bir araştırma için Adnan Menderes Üniversitesi Biyoloji Bölümü Omurgasız Hayvanlar Araştırma Laboratuarında deneysel çalışmaları ve deneşsel çalışmalara paralel olarak Aydın, Muğla, Adıyaman, Kahramanmaraş, Malatya ve Sivas illerinde yürütülecek olan alan çalışmaları için, 02 Mayıs-27 Mayıs 2011 tarihleri arasında 26 (yirmialtı) gün süre ile 2547 sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygun olduğuna, KARAR NO: 2011/188 Üniversitemiz Bilgi Đşlem Daire Başkanlığı Uzman kadrosunda görev yapan Recep HOLAT ın, Üniversitemizde kullanılan Öğrenci Bilgi Sistemi Yazılımı üzerinde yeni modüller geliştirilebilmesi ve bakımlarının yapılabilmesine yönelik olarak, yazılımın üretici firması tarafından Đstanbul da ücretsiz olarak verilecek olan eğitime katılmak üzere; 2547 sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca aşağıda belirtilen tarihlerde yolluklu-yevmiyeli olarak görevlendirilmesinin uygun olduğuna, Hafta Tarih Saat 1.Hafta Mart 2011 Saat: 09:00-17:00 2.Hafta Nisan 2011 Saat: 09:00-17:00 3.Hafta Nisan 2011 Saat: 09:00-17:00 4.Hafta Nisan 2011 Saat: 09:00-17:00 KARAR NO: 2011/189 Üniversitemiz Akçakoca Turizm Đşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Girişimcilik Öğrenci Topluluğu tarafından 26 Nisan 2011 tarihinde düzenlenecek olan Turizm Sektöründe Đstihdam Sorunları konulu söyleşiye konuşmacı olarak katılacak olan, Sakarya Üniversitesi Đşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr.Orhan BATMAN ın, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 39.maddesi ve 6245 sayılı Harcırah Kanunun ilgili maddeleri uyarınca, 26 Nisan 2011 tarihinde 1(bir) gün süre ile yevmiyeli olarak görevlendirilmesi ve kendisine geliş-gidiş (Sakarya-Akçakoca-Sakarya) yol ücretinin ilgili birimin harcama kaleminden ödenmesinin uygun olduğuna, KARAR NO: 2011/190 Üniversitemiz Akçakoca Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Đşletme Dünyası Topluluğu tarafından 29 Nisan 2011 tarihinde düzenlenecek olan Turizm ve Çevre konulu söyleşiye konuşmacı olarak katılacak olan, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi-Dekan Prof.Dr.Yılmaz YILDIRIM ın, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 39.maddesi ve 6245 sayılı Harcırah Kanunun ilgili maddeleri uyarınca, 29 Nisan 2011 tarihinde 1(bir) gün süre ile yevmiyeli olarak görevlendirilmesi ve kendisine geliş-gidiş (Zonguldak-Akçakoca-Zonguldak) yol ücretinin ilgili birimin harcama kaleminden ödenmesinin uygun olduğuna, KARAR NO: 2011/191 Üniversitemiz Orman Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Süleyman AKBULUT, ile Dekan Yardımcısı Doç.Dr.Cihat TAŞÇIOĞLU Mart 2011 tarihleri arasında Isparta da yapılan Orman Fakülteleri Dekanları toplantısına katılmak üzere görevlendirildiğinden; adı geçen öğretim üyelerinin Mart 2011 tarihleri arasında yapmadığı derslerin ilgili Fakültenin teklifi doğrultusunda aşağıda belirtilen tarihte yapmaları ve kendilerine normal ekders ücretinin tahakkuk ettirilmesinin uygun olduğuna, Öğretim Yılı : Dönemi Unvanı - Adı ve Soyadı Prof.Dr.Süleyman AKBULUT : Bahar Dersin Bölümü Kodu Adı T U T PM 312 Bitki Koruma Yapılamayan Dersin Tarihi Açıklama Telafi Ders Tarihi Saat Görevlendirme : 23-26/03/2011 tarihleri arasında Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi'nde yapılan Dekanlar Toplantısına katılması Saat

7 Doç.Dr.Cihat TAŞÇIOĞLU OM 210 Orman Entomolojisi OM 414 Bitirme Tezi Odun Koruma Teknolojisi OEM Saat Saat Görevlendirme : 23-26/03/2011 tarihleri arasında Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi'nde yapılan Dekanlar Toplantısına katılması. Görevlendirme : 23-26/03/2011 tarihleri arasında Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi'nde yapılan Dekanlar Toplantısına katılması. Görevlendirme : 23-26/03/2011 tarihleri arasında Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi'nde yapılan Dekanlar Toplantısına katılması Saat Saat Saat Saat KARAR NO: 2011/192 Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç.Dr.Đlyas UYGUR un Mart 2011 tarihleri arasında Ulusal Ajans Gençlik Programları bünyesinde Hollanda ya çalışma ziyareti yapmak üzere görevlendirildiğinden; adı geçen öğretim üyesinin 23 Mart 2011 tarihinde yapmadığı derslerini Orman Fakültesi Dekanlığı ile Teknik Eğitim Fakültesi Dekanlığı nın teklifleri doğrultusunda aşağıda belirtilen tarihlerde yapması ve kendisine normal ekders ücretinin tahakkuk ettirilmesinin uygun olduğuna, DERSĐN KODU DERSĐN ADI T U T FAKÜLTE/BÖLÜM TELAFĐ DERSĐ TARĐHĐ- SAATĐ 210 Makine Bilgisi II Orman Fak.Orman End.Müh Kompozit Malzemelere Giriş Teknik Eğit.Fak./Makina Üretim Yöntemleri II Teknik Eğit.Fak./Makina Bitirme Projesi Teknik Eğit.Fak./Makina Mesleki Yabancı Dil II Teknik Eğit.Fak./Makina Makine Resmi II Teknik Eğit.Fak./Makina KARAR NO: 2011/193 Üniversitemiz Teknoloji Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr.Devrim AKGÜN, Nisan 2011 tarihleri arasında Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde Doktora Savunma ve Yeterlilik Sınavından Jüri Üyesi olarak görevlendirildiğinden; adı geçen öğretim üyesinin Nisan 2011 tarihleri arasında yapmadığı derslerini Teknik Eğitim Fakültesi Dekanlığı nın teklifi doğrultusunda aşağıda belirtilen tarihlerde yapması ve kendisine normal ekders ücretinin tahakkuk ettirilmesinin uygun olduğuna, DERSĐN KODU DERSĐN ADI T U T FAKÜLTE/BÖLÜM TELAFĐ DERSĐ TARĐHĐ- SAATĐ 214 Mantık Devreleri II Teknik Eğit.Fak./Bilgisayar Devre Temelleri Teknik Eğit.Fak./Makina KARAR NO: 2011/194 Üniversitemiz Türk Dili Bölümü öğretim elemanlarından Okutman Çiğdem SÜTÇÜ, Nisan 2011 tarihleri arasında izinli olması nedeniyle, adı geçen öğretim elemanının Nisan 2011 tarihleri arasında yapmadığı derslerin ilgili birimin teklifi doğrultusunda aşağıda belirtilen tarihlerde yapması ve kendisine normal ekders ücretinin tahakkuk ettirilmesinin uygun olduğuna, DERSĐN KODU Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Mazeret Ders Planı: DERSĐN ADI BÖLÜM DERS SAATĐ-GÜNÜ TELAFĐ DERSĐ SAATĐ-TARĐHĐ T.U.T 202 Türk Dili II Çocuk Gelişimi 10:00-12: Salı 13:00-15: Cuma Yüksekokulu Mazeret Ders Planı DERSĐN KODU DERSĐN ADI BÖLÜM DERS SAATĐ-GÜNÜ TELAFĐ DERSĐ SAATĐ-TARĐHĐ T.U.T 108 Hemşirelik 13:00-15: Salı 15:00-17: Cuma Türk Dili II Sos. Hizmet 15:00-17: Salı 10:00-12: Cuma Teknik Eğitim Fakültesi Mazeret Ders Planı: DERSĐN KODU DERSĐN ADI BÖLÜM DERS SAATĐ-GÜNÜ TELAFĐ DERSĐ SAATĐ-TARĐHĐ T.U.T 120 Türk Dili II 5 Bölüm 15:00-17: Pazartesi 11:30-13: Pazartesi

8 DERSĐN KODU Düzce Meslek Yüksekokulu Mazeret Ders Planı: DERSĐN ADI BÖLÜM DERS SAATĐ-GÜNÜ TELAFĐ DERSĐ SAATĐ-TARĐHĐ T.U.T 122 Türk Dili II Elektronik-Haberleşme Đ.Ö 21:00-23: Pazartesi 19:00-21: Cuma KARAR NO: 2011/195 a) Üniversitemiz Teknoloji Fakültesi öğretim üyelerinin; Teknik Eğitim Fakültesi emrinde görevlendirilmeleri nedeniyle öğretim üyelerinin ders yükleri ile; b) Mobilya Dekorasyon Eğitim Bölümü nde Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Döneminde okutulan 104-Genel Kimya ders için sehven görevlendirilme yapılmaması nedeniyle, 2547 sayılı Kanunun 40/a maddesi uyarınca görevlendirilen öğretim üyesinin ders yükü değişiklikleri; ilgili Fakülte Dekanlığı nın tarih ve 740 sayılı yazısı ile bildirilmiş olup, Ek-1 de belirtilen ders yükü değişikliklerinin Ek-1 deki şekli uygun olduğuna, KARAR NO: 2011/196 Üniversitemiz Gölyaka Meslek Yüksekokulu öğretim elemanlarından Öğr.Gör.Reyhan SÖNMEZ in, tarihi itibariyle askerlik hizmetini yerine getirmek üzere memuriyetten ayrıldığından, Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemindeki 8 saatlik ders yükünün, Öğr.Gör.Neslihan CAVLAK a aktarılması ve Öğr.Gör.Nejla ÖZMEN in tarihi itibariyle Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilmesi nedeniyle ilgili Meslek Yüksekokulundaki ders yükü değişikliğinin aşağıdaki şekilde uygun olduğuna, tarihinden önceki ders yükü Öğretim Elemanının Dersin Maaş Kar. Haft. Zorunlu Haftalık Ücr. Ünvanı Adı- Soyadı Đdari Gör. Programı Kodu Adı T U T T U T Ağırlama Hizmetleri 210 Endüstriyel Yiyecek Üretimi Ağırlama Hizmetleri 316 Otel Uygulamaları-II Ağırlama Hizmetleri 202 Kat Hizmetleri Yönetimi Ağırlama Hizmetleri 206 Ön Büro ve Kat Hizmetleri Otomasyonu Öğr.Gör. Neslihan CAVLAK - Ağırlama Hizmetleri 204 Rekreasyon ve Animasyon Yönetimi Ağırlama Hizmetleri 304 Turizm ve Çevre Turizm ve Otel Đşletmeciliği 104 Turizm Ekonomisi Turizm ve Otel Đşletmeciliği 199 Otelcilik Otomasyon Sistemleri Turizm ve Otel Đşletmeciliği 205 Turizm Mevzuatı Toplam tarihi ve sonrası ders yükü Ünvanı Öğretim Elemanının Adı- Soyadı Đdari Gör. Dersin Maaş Kar. Haft. Zorunlu Haftalık Ücr. Programı Kodu Adı T U T T U T Turizm ve Otel Đşletmeciliği 106 Otel Đşletmeciliği Ağırlama Hizmetleri 110 Ön Büro Yönetimi Ağırlama Hizmetleri 108 Mutfak Hizmetleri Yönetimi Ağırlama Hizmetleri 112 Yiyecek Đçecek Hizmetleri Yönetimi Ağırlama Hizmetleri 210 Endüstriyel Yiyecek Üretimi Öğr.Gör. Neslihan CAVLAK - Ağırlama Hizmetleri 316 Otel Uygulamaları-II Ağırlama Hizmetleri 202 Kat Hizmetleri Yönetimi Ağırlama Hizmetleri 206 Ön Büro ve Kat Hizmetleri Otomasyonu Ağırlama Hizmetleri 204 Rekreasyon ve Animasyon Yönetimi Ağırlama Hizmetleri 304 Turizm ve Çevre Turizm ve Otel Đşletmeciliği 104 Turizm Ekonomisi Turizm ve Otel Đşletmeciliği 199 Otelcilik Otomasyon Sistemleri Turizm ve Otel Đşletmeciliği 205 Turizm Mevzuatı Toplam

9 Öğretim Elemanının 1 Nisan 2011 tarihinden önceki ders yükü Dersin Maaş Kar. Haft. Zorunlu Haftalık Ücr. Ünvanı Adı-Soyadı Đdari Gör. Programı Kodu Adı T U T T U T Pazarlama-I 103 Ticari Matematik Pazarlama-II 110 Ticari Matematik Öğr.Gör Nejla ÖZMEN Müdür Yardımcısı Halkla Đlişkiler ve Tanıtım 202 Đstatistik Bilgisayar Programcılığı-II 124 Matematik-II Bilgisayar Programcılığı-I 117 Mesleki Matematik Öğretim Elemanının Bilgisayar Programcılığı-II 410 Araştırma Yöntem ve Teknikleri Toplam Nisan 2011 tarihi itibariyle ders yükü Dersin Maaş Kar. Haft. Zorunlu Haftalık Ücr. Ünvanı Adı-Soyadı Đdari Gör. Programı Kodu Adı T U T T U T Öğr.Gör Nejla ÖZMEN Müdür Yardımcısı Pazarlama-I 103 Ticari Matematik Pazarlama-II 110 Ticari Matematik Halkla Đlişkiler ve Tanıtım 202 Đstatistik Bilgisayar Programcılığı-II 124 Matematik-II Bilgisayar Programcılığı-I 117 Mesleki Matematik Bilgisayar Programcılığı-II 410 Araştırma Yöntem ve Teknikleri Toplam KARAR NO: 2011/197 Üniversitemiz Çilimli Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi iken Akçakoca Meslek Yüksekokulu na naklen atanan Yrd.Doç.Dr.Ali AKAYTAY a ders yükleri Akçakoca Meslek Yüksekokulu tarafından sehven yanlış bildirildiğinden adı geçen öğretim elemanına ait ders yükü değişikliğinin aşağıdaki şekli ile uygun olduğuna, Ünvanı ÖĞRETĐM ELEMANINI Adı-Soyadı Đdari Görevi DERSĐN Verildiği Birim Programı Kodu Adı T U T Maaş Karş.Haft. Zorunlu Maaş Karş.Haft. Zorl. Ders Yükü Dağılımı Haftalık Ücr.Ders Yükü Dağılımı T U T Öğretim Görevlisi Ali AKAYTAY Çilimli MYO Muh.ve Verg.Uyg. I 196 Ofis Programları-II Çilimli MYO Muh.ve Verg.Uyg. I 202 Bilgisayarlı Muhasebe II Akçakoca MYO Đşletme Yönetimi Dönem Sonu Muhasebe Đşlemleri Akçakoca MYO Đşletme Yönetimi (Đ.Ö.) Dönem Sonu Muhasebe Đşlemleri ESKĐ HALĐ Akçakoca MYO Muh.ve Verg.Uyg. Genel Muhasebe Akçakoca MYO Muh.ve Verg.Uyg. Muhasebe Denetimi Akçakoca MYO Muh.ve Verg.Uyg. (Đ.Ö.) Muhasebe Denetimi Akçakoca MYO Dış Ticaret Genel Muhasebe Akçakoca MYO Dış Ticaret (Đ.Ö.) Genel Muhasebe TOPLAM Ünvanı ÖĞRETĐM ELEMANINI Adı-Soyadı Đdari Görevi DERSĐN Verildiği Birim Programı Kodu Adı T U T Maaş Karş.Haft. Zorunlu Maaş Karş.Haft. Zorl. Ders Yükü Dağılımı Haftalık Ücr.Ders Yükü Dağılımı T U T 9

T.C. DÜZCE ÜNĐVERSĐTESĐ YÖNETĐM KURULU KARARLARI TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI KARAR TARĐHĐ 23 2011/437-454 29.09.2011. Prof. Dr.

T.C. DÜZCE ÜNĐVERSĐTESĐ YÖNETĐM KURULU KARARLARI TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI KARAR TARĐHĐ 23 2011/437-454 29.09.2011. Prof. Dr. T.C. DÜZCE ÜNĐVERSĐTESĐ YÖNETĐM KURULU KARARLARI TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI KARAR TARĐHĐ 23 2011/437-454 29.09.2011 Üniversitemiz Yönetim Kurulu, Rektör Prof. Dr. Funda SĐVRĐKAYA ŞERĐFOĞLU başkanlığında

Detaylı

İÇİNDEKİLER. II. AMAÇ VE HEDEFLER 61 A. İdarenin Amaç ve Hedefleri 61 B. Temel Politikalar ve Öncelikler 61

İÇİNDEKİLER. II. AMAÇ VE HEDEFLER 61 A. İdarenin Amaç ve Hedefleri 61 B. Temel Politikalar ve Öncelikler 61 İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER 4 A. Misyon ve Vizyon 4 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar 5 C. İdareye İlişkin Bilgiler 12 1. Fiziksel Yapı 12 2. Örgüt Yapısı 20 3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 31 4. İnsan

Detaylı

2013 YILI FAALİYET RAPORU

2013 YILI FAALİYET RAPORU ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU 2013 YILI ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU Nisan 2014 ARTVİN Artvin Çoruh Üniversitesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 2013 İÇİNDEKİLER

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI REKTÖR Prof.Dr.Muzaffer ELMAS Rektör Yrd. Rektör Yrd. Rektör Yrd. Prof.Dr.M.Ali YALÇIN Prof.Dr.Musa EKEN Prof.Dr. Ümit KOCABIÇAK Müh. Fak. Dekanı Fen-Edb. Fak. Dekanı İkt. ve İdr. Bil. Fak. Dekan Prof.Dr.Orhan

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 3 Haziran 2013 PAZARTESİ Sayı : 28666 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI TOPLANTI NO : 403 TOPLANTI TARİHİ : 23.07.2009 Üniversitemiz Yönetim Kurulu Rektör Prof. Dr. Mehmet DURMAN başkanlığında toplanmış ve aşağıdaki

Detaylı

2013 YILI FAALİYET RAPORU

2013 YILI FAALİYET RAPORU EGE ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU Nisan 2014 Ege Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1 2 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ (REKTÖR) SUNUŞU 8 TABLO DİZİNİ 5 ÜST YÖNETİCİ (REKTÖR) SUNUŞU 9

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ. 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan - 2013

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ. 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan - 2013 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan - 2013 HAZIRLAYAN Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Çat Yolu 4. Km Yakutiye /ERZURUM Tel: 0442 666 25 25 Fax: 0442 666 25 32 Web: www.erzurum.edu.tr

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI REKTÖR Prof.Dr.Muzaffer ELMAS Rektör Yrd. Rektör Yrd. Rektör Yrd. Prof.Dr.M.Ali YALÇIN Prof.Dr.Musa EKEN Prof.Dr. Ümit KOCABIÇAK Müh. Fak. Dekanı Fen-Edb. Fak. Dekanı İkt. ve İdr. Bil. Fak. Dekan Prof.Dr.Orhan

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI REKTÖR Prof.Dr.Muzaffer ELMAS Rektör Yrd. Rektör Yrd. Rektör Yrd. Prof.Dr.M.Ali YALÇIN Prof.Dr.Musa EKEN Prof.Dr. Ümit KOCABIÇAK Müh. Fak. Dekanı Fen-Edb. Fak. Dekanı İkt. ve İdr. Bil. Fak. Dekan Prof.Dr.Orhan

Detaylı

Bilgi Teknolojisi Çözümleri DÜZCE ÜNİVERSİTESİ. değer üreten üniversite

Bilgi Teknolojisi Çözümleri DÜZCE ÜNİVERSİTESİ. değer üreten üniversite Bilgi Teknolojisi Çözümleri DÜZCE ÜNİVERSİTESİ değer üreten üniversite DÜZCE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME RAPORU 2008 İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 3 1. KURUM HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI 06/01/2011 2011/01

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI 06/01/2011 2011/01 NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI Toplantı Tarihi Toplantı Sayısı 06/01/2011 2011/01 KARAR 01: Üniversitemiz Tıp Fakültesi Dekanlığı nın 31.12.2010 tarih ve 1696 sayılı yazısı

Detaylı

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... ii GRAFİKLER LİSTESİ... iv TABLOLAR LİSTESİ... iv ŞEKİLLER LİSTESİ... iv SUNUŞ... vi A. GENEL BİLGİLER... 1 1. Tarihsel

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Şubat-2015 Hazırlayan: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Taşlıçiftlik Yerleşkesi TOKAT www.gop.edu.tr

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 12.02.2009 2009/3 Üniversitemiz Yönetim Kurulu 12.02.2009 Perşembe günü saat 11:00 de Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Ayşe

Detaylı

T.C. GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ

T.C. GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ i T.C. GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU ii Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak!.. ATAM İZİNDEYİZ...

Detaylı

BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU BOZOK ÜNİVERSİTESİ 203 YILI İDARE FAALİYET RAPORU NİSAN-204 BOZOK ÜNİVERSİTESİ 203 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 2 Sunuş Bozok Üniversitesi kurulduğu 2006 yılından bugüne eğitim-öğretim faaliyetlerini 0 yerleşkede

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ 2008 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ 2008 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ŞARKÖY MESLEK YÜKSEKOKULU 2008 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU Sürüm no. 2.0 Şarköy- TEKĐRDAĞ- Şubat 2009-1- Đçindekiler listesi Resmi yazı Kapak. 1 Đçindekiler.. 2 Tablo,

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ KILAVUZU

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ KILAVUZU AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ KILAVUZU Değerli öğrenciler, Ülkemizin seçkin eğitim kurumları arasında yerini alma yolunda hızla ilerleyen Afyon Kocatepe Üniversitesi, 21. yüzyılın

Detaylı

Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur.

Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. 1 Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. 2 SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu idarelerine çok yıllı bütçeleme,

Detaylı

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ. Yerelden Evrensele Yeniliğin Merkezi 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ. Yerelden Evrensele Yeniliğin Merkezi 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Yerelden Evrensele Yeniliğin Merkezi 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI SUNUŞ Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi olarak kurulduğumuz günden beri yeniliklere açık,

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2007-2008 Eğitim-Öğretim Yılı Faaliyet Raporu

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2007-2008 Eğitim-Öğretim Yılı Faaliyet Raporu MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2007-2008 Eğitim-Öğretim Yılı Faaliyet Raporu BURDUR Mart 2009 2007-2008 MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Akademik

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2013 2014 Öğretim Yılı ÖĞRENCİ KILAVUZU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI İÇİNDEKİLER İçindekiler... 0 Afyon Kocatepe Üniversitesi 2013-2014 Öğretim Yili Eğitim Programlari Akademik

Detaylı

SUNUŞ. Prof. Dr. Filiz KILIÇ REKTÖR

SUNUŞ. Prof. Dr. Filiz KILIÇ REKTÖR SUNUŞ Nevşehir Üniversitesi olarak kurulduğumuz 17 Mayıs 007 tarihinden itibaren eğitimde kaliteyi ilke edinerek zorluklardan yılmadan ve azimle, daha iyi ve tercih edilir bir üniversite olmaya çalıştık.

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı (2014) i Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU EGE ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU Şubat 2015 Ege Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İÇİNDEKİLER TABLO DİZİNİ 5 ÜST YÖNETİCİ (REKTÖR) SUNUŞU 9 MİSYON 13 VİZYON 13 1. AKADEMİK VE

Detaylı

Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir

Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI www.beu.edu.tr 2013 Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir SUNUŞ 21. yüzyılın çağdaş üniversitesini oluşturmak gayreti içerisindeki üniversitemiz, bir yandan çağdaş değerleri

Detaylı

REKTÖRÜN SUNUŞU. 2008 Yılı Performans Programı

REKTÖRÜN SUNUŞU. 2008 Yılı Performans Programı 2008 Yılı Programı REKTÖRÜN SUNUŞU Bilginin hızla çoğaldığı, yayıldığı ve tüketildiği yüzyılımızda bilgiye ulaşma ve değerlendirme önem kazanmıştır. Alvin Toffler'in de söylediği gibi cehalet artık "okuma

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 STRATEJİK PLANI

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 STRATEJİK PLANI T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 STRATEJİK PLANI Haziran 2012 ÖNSÖZ Sevgili Marmaralılar, Ülkemizin önde gelen akademik kurumlarından biri olan üniversitemizi, dünyanın da önde gelen akademik kurumlarından

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 TABLOLAR LİSTESİ... 4 GRAFİK LİSTESİ... 5 SUNUŞ... 7 ÖNSÖZ... 9 1. BÖLÜM... 10 GİRİŞ... 10 1.1. ÇALIŞMANIN AMACI...

Detaylı