T.C. DÜZCE ÜNĐVERSĐTESĐ YÖNETĐM KURULU KARARLARI TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI KARAR TARĐHĐ /

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. DÜZCE ÜNĐVERSĐTESĐ YÖNETĐM KURULU KARARLARI TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI KARAR TARĐHĐ 10 2011/163-226 21.04.2011"

Transkript

1 T.C. DÜZCE ÜNĐVERSĐTESĐ YÖNETĐM KURULU KARARLARI TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI KARAR TARĐHĐ / Üniversitemiz Yönetim Kurulu Rektör Prof.Dr.Funda SĐVRĐKAYA ŞERĐFOĞLU başkanlığında Rektörlük Toplantı Odası nda tarihinde Perşembe günü saat 09:30 da toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. TOPLANTIYA KATILANLAR Prof. Dr. Funda SĐVRĐKAYA ŞERĐFOĞLU Prof. Dr. Nigar DEMĐRCAN ÇAKAR Prof. Dr. A.Ferruh GEZEN Prof. Dr. Đsmail ERCAN Prof. Dr. Süleyman AKBULUT Prof. Dr. Ali Kemal UZUNLAR Prof. Dr. Emin Sami GÜRLEYĐK Prof. Dr. Refik KARAGÜL TOPLANTIYA KATILMAYANLAR KARAR NO: 2011/163 Yükseköğretim Yürütme Kurulunun tarihli Toplantısı nda, salgın hastalık, elverişsiz hava koşulları veya deprem gibi doğal afetler nedeniyle yükseköğretim faaliyetinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesinin imkansızlığının ortaya çıkması halinde üniversite yönetim kurullarının, bu elverişsizliğin devam ettiği süre zarfında, ancak üç öğretim gününü geçmeyecek şekilde öğrenime ara vermeye karar verme hususunda yetkili kılınması hakkında, alınacak Üniversite Yönetim Kurulu Kararının bir örneğinin vakit geçirilmeksizin onaylanarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilmesi; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın tarih ve / sayılı yazısıyla istenmiş olup, Yönetim Kurulumuzda görüşülen ilgili kararın Üniversitemizde uygulanmasının uygun olduğuna, KARAR NO: 2011/164 Üniversitemiz Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Nükleer Tıp Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi kadrosunda iken, tarihinden itibaren istifa ederek görevinden ayrılan Dr.Mehmet Zeki YILMAZTEKĐN in, tarihli Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması hakkındaki Kanunun 173.maddesinde 2547 sayılı Kanuna eklenen geçici 58.maddesi gereğince, Üniversitemiz Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı Tıpta Uzmanlık Öğrenciliğine tekrar dönmek istediği ilgili Fakülte Dekanlığının tarih ve 827 sayılı yazısı ile bildirilmektedir. Adı geçen TUS öğrencisinin eğitimine devam etmek üzere yeniden atanabilmesi için Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Nükleer Tıp Anabilim Dalında boş bulunan 6.derece kadroya kullanım izni alınması için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına sunulmasının uygun olduğuna, 1

2 KARAR NO: 2011/165 Üniversitemiz Teknoloji Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr.Hakan ARSLAN ın, Amerika Birleşik Devletleri/Hartford Üniversitesi Teknoloji ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümünde misafir araştırmacı olarak doktora sonrası çalışma yapabilmek için kabul edildiği ve ilgili birimde Bölüm Başkanı Doç.Dr.Micheal J.Crobie yönetiminde Sürdürülebilir Mimarlık alanında Yeşil Bina Tasarımı, Uygulama ve Değerlendirme Süreçlerinin Analizi başlıklı araştırmayı yapmak üzere, 01 Eylül-01 Aralık 2011 tarihleri arasında 3(üç) ay süre ile Yükseköğretim Kurulu nun Yurtdışına Gönderilecek Öğretim Üyelerine Verilen Desteklerden faydalanmak üzere, 2547 sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygun olduğuna, KARAR NO: 2011/166 Üniversitemiz Teknoloji Fakültesi Đnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç.Dr.Serkan SUBAŞI nın, Mayıs 2011 tarihleri arasında Elazığ da yapılacak olan 6 th International Advanced Technologies Symposium sempozyuma Yüksek Fırın Cürufunun Betonun Fiziksel ve Mekanik Özelliklerine Etkisi konulu bildiri ile katılmak üzere, 2547 sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca Mayıs 2011 tarihleri arasında 5(beş) gün süre ile yevmiyeli olarak görevlendirilmesi ve kendisine gidiş-dönüş (Düzce-Elazığ-Düzce) yol ücretinin ilgili birimin harcama kaleminden ödenmesinin uygun olduğuna, KARAR NO: 2011/167 Üniversitemiz Teknoloji Fakültesi Đnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr.Yılmaz KOÇAK ın, Mayıs 2011 tarihleri arasında Elazığ da yapılacak olan 6 th International Advanced Technologies Symposium sempozyuma Atık Lastiklerin Çimento ve Beton Sektörlüğünde Kullanım Potansiyelleri konulu bildiri ile katılmak üzere, 2547 sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca Mayıs 2011 tarihleri arasında 5(beş) gün süre ile yevmiyeli olarak görevlendirilmesi ve kendisine gidiş-dönüş (Düzce- Elazığ-Düzce) yol ücretinin ilgili birimin harcama kaleminden ödenmesinin uygun olduğuna, KARAR NO: 2011/168 Üniversitemiz Teknik Eğitim Fakültesi Yapı Eğitimi Bölümü öğretim elemanlarından Öğr.Gör.Tuncay KAP ın, 5-6 Nisan 2011 tarihleri arasında Gürcistan Batum da düzenlenecek olan Invitation to 2nd AER Sea Conference in Batumi konferansına katılmak üzere; 2547 sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca Nisan 2011 tarihleri arasında 4(dört) gün süre ile görevlendirilmesi ve kendisine gidiş-dönüş (Düzce-Trabzon-Düzce) yol ücreti ile yevmiyesinin ilgili birimin harcama kaleminden ödenmesinin uygun olduğuna, KARAR NO: 2011/169 Üniversitemiz Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğitimi Bölümü öğretim elemanlarından Arş.Gör.Emre YÜCEL in, Mayıs 2011 tarihleri arasında Fırat Üniversitesi tarafından düzenlenen 6 th International Advanced Technologies Symposium (IATS 2011) adlı uluslararası sempozyuma Talaşlı Đmalatta Kullanılan Kesme Sıvılarının Đnsan Sağlığına Etkileri ve Sürdürülebilir Kullanımı konulu bildiriyi sunmak üzere; 2547 sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca Mayıs 2011 tarihleri arasında 2(iki) gün süre ile yevmiyeli olarak görevlendirilmesi ve kendisine gidiş-dönüş (Düzce-Elazığ-Düzce) yol ücretinin ilgili birimin harcama kaleminden ödenmesinin uygun olduğuna, KARAR NO: 2011/170 Üniversitemiz Teknik Eğitimi Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü öğretim üyesi Yrd.Doç.Dr.Engin ASLANARGUN un, Eğitim Yöneticileri ve Eğitim Deneticileri Derneği (EYEDDER) ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Nisan 2011 tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nde düzenlenecek olan VI.Ulusal Eğitim yönetimi Kongresi nde Farklı Kültürlerde Benzer Kalıplar ve Engeller: Kadın Eğitim Yöneticileri ile Đlgili Kültürlerarası Bir Analiz ve Kadın Okul Müdürleri Gerçekten Engellerle Karşılaşıyor mu? Cam Tavan Sendromuna Eleştirel Bir Bakış konulu bildirileri ile katıldığından; 2547 sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca Nisan 2011 tarihleri arasında 4(dört) gün süre ile yevmiyeli olarak görevlendirilmesi ve kendisine gidiş-dönüş (Düzce-Adana-Düzce) yol ücretinin ilgili birimin harcama kaleminden ödenmesinin uygun olduğuna, 2

3 KARAR NO: 2011/171 Üniversitemiz Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr.Güniz AKINCI KESĐM in, 08 Nisan 2011 tarihinde yapılan Üniversitelerarası Kurul un, 193. Toplantısına katıldığından, 2547 sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca tarihinde 1(bir) gün süre ile yevmiyeli olarak görevlendirilmesi ve kendisine dönüş (Đstanbul-Düzce) yol ücreti ile (Đstanbul-Kayseri-Đstanbul) uçak ücretinin ödenmesinin uygun olduğuna, KARAR NO: 2011/172 Üniversitemiz Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü Orman Ürünleri Kimyası ve Teknolojisi Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Ayhan TOZLUOĞLU nun, doktora tezi ile ilgili çalışmalar yapmak üzere; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 39.maddesi ve tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu nun, Öğretim üyesi ve araştırıcı yetiştirilmesi amacıyla yurtdışına gönderilecek öğretim elemanlarına sağlanacak desteklere ilişkin kararı gereğince tarihleri arasında 4 ay süre ile Danimarka Teknik Üniversitesi ne Lisansüstü Araştırma Bursu ile görevlendirilmesinin uygun olduğuna, KARAR NO: 2011/173 Üniversitemiz Orman Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Süleyman AKBULUT ile Dekan Yardımcısı Doç.Dr.Cihat TAŞÇIOĞLU nun, Mart 2011 tarihleri arasında Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi tarafından Isparta da düzenlenen 2011 Yılı Orman Fakülteleri Dekanlar Toplantısı na katıldıklarından; 2547 sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca Mart 2011 tarihleri arasında 4(dört) gün süre ile yevmiyeli olarak görevlendirilmesi ve kendilerine gidiş-dönüş (Düzce-Isparta-Düzce) yol ücretinin ilgili birimin harcama kaleminden ödenmesinin uygun olduğuna, KARAR NO: 2011/174 Üniversitemiz Akçakoca Turizm Đşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Öğreti Üyesi Yrd.Doç.Dr.Emrah ÖZKUL un, Mayıs 2011 tarihleri arasında Aydın/Kuşadası nda düzenlenecek olan Ulusal Đşletmecilik Kongresi ne Filmlerin Destinasyon Pazarlamasındaki Rolü konulu bildiri ile katılmak üzere; 2547 sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca Mayıs 2011 tarihleri arasında 3(üç) gün süre ile yevmiyeli olarak görevlendirilmesi ve kendisine (Akçakoca-Aydın/Kuşadası-Akçakoca) yol ücretinin ilgili birimin harcama kaleminden ödenmesinin uygun olduğuna, KARAR NO: 2011/175 Üniversitemiz Gümüşova Meslek Yüksekokulu öğretim elemanlarından Öğr.Gör.Harun GÜL ün, Nisan 2011 tarihleri arasında Çek Cumhuriyetinde düzenlenecek olan the second international bi-annual Nanomaterials and Nanotechnology (Nano Ostrava 2011) konferansına Possibility of Producing Ni/Al 2 O 3 - SĐC Hybrid Nanocomposites by Electro-codeposition with double surfactant addition effect, The effect of surfactant concentration on Ni/AĐ203-hybrid composite coatings by electro co-deposition ve process Parameters Optimizations for Oxide and Carbide Nano Particle Reinforced MMCs Coatings by Electro codeposition isimli bildirileri ile katılmak üzere; 2547 sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca Nisan 2011 tarihleri arasında 5(beş) gün süre ile görevlendirilmesi ve kendisine gidiş-dönüş (Gümüşova-Đstanbul- Gümüşova) yol ücretinin ilgili birimin harcama kaleminden ödenmesinin uygun olduğuna, KARAR NO: 2011/176 Üniversitemiz Gümüşova Meslek Yüksekokulu öğretim elemanlarından Öğr.Gör.Zeynep SERTKAN ın, Düzce Üniversitesi Avrupa Gönüllü Hizmeti Proje Koordinatörü olarak, Fransa Ulusal Ajansı tarafından Avrupa Birliği nin bir girişimi olan Gençlik Programı çerçevesinde Eğitim ve Đş Birliği Planı (TCP) kapsamında Mayıs 2011 tarihleri arasında Toulouse, Fransa da SOHO-FR Training Course başlıklı uluslararası eğitim kursuna katılmak üzere; 2547 sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca Mayıs 2011 tarihleri arasında 7(yedi) gün süre ile görevlendirilmesi ve kendisine gidiş-dönüş (Gümüşova-Đstanbul- Gümüşova) yol ücretinin ilgili birimin harcama kaleminden ödenmesinin uygun olduğuna, 3

4 KARAR NO: 2011/177 Üniversitemiz Gümüşova Meslek Yüksekokulu öğretim elemanlarından Öğr.Gör.Selman AKSOY un, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Đstanbul Ofisi (ABGSD) tarafından tarihinde Đstanbul/Ortaköy de düzenlenecek olan Ortaklık Forumu (Partnership Forum) ile akabinde tarihinde Sait Halim Paşa Yalısı/Đstanbul da düzenlenecek olan Proje Yazma Çalıştayına katılmak üzere; 2547 sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca 4-6 Mayıs 2011 tarihleri arasında 3(üç) gün süre ile görevlendirilmesi, 5-6 Mayıs 2011 tarihleri arasında 2(iki) gün süre ile yevmiyeli ve 4-6 Mayıs 2011 tarihleri arasında gidiş-dönüş (Gümüşova-Đstanbul- Gümüşova) yol ücretinin ilgili birimin harcama kaleminden ödenmesinin uygun olduğuna, KARAR NO: 2011/178 Üniversitemiz Cumayeri Meslek Yüksekokulu öğretim elemanlarından Öğr.Gör.Ergün EKĐCĐ nin, Mayıs 2011 tarihleri arasında Elazığ Fırat Üniversitesi tarafından düzenlenen 6.Uluslararası Đleri Teknolojiler Sempozyumu nda Çok katlı kaplamaların AISI 304 paslanmaz çeliğin işlenebilirliği üzerindeki etkileri isimli bildiriyi sunmak üzere; 2547 sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca Mayıs 2011 tarihleri arasında 3(üç) gün süre ile yevmiyeli olarak görevlendirilmesi ve kendisine gidiş-dönüş (Cumayeri-Elazığ- Cumayeri) yol ücretinin ilgili birimin harcama kaleminden ödenmesinin uygun olduğuna, KARAR NO: 2011/179 Üniversitemiz Cumayeri Meslek Yüksekokulu öğretim elemanlarından Öğr.Gör.Turgay KIVAK ın, Mayıs 2011 tarihleri arasında Elazığ Fırat Üniversitesi tarafından düzenlenen 6.Uluslararası Đleri Teknolojiler Sempozyumu nda Paslanmaz çeliğin delinmesinde nano kuvveti, delik çapı ve takım ömrü üzerindeki etkileri isimli bildiriyi sunmak üzere; 2547 sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca Mayıs 2011 tarihleri arasında 3(üç) gün süre ile yevmiyeli olarak görevlendirilmesi ve kendisine gidiş-dönüş (Cumayeri- Elazığ-Cumayeri) yol ücretinin ilgili birimin harcama kaleminden ödenmesinin uygun olduğuna, KARAR NO: 2011/180 Üniversitemiz Gümüşova Meslek Yüksekokulu öğretim elemanlarından Öğr.Gör.Bekir ÇEVĐK in, Mayıs 2011 tarihleri arasında Elazığ Fırat Üniversitesi tarafından düzenlenen 6.Uluslararası Đleri Teknolojiler Sempozyumu nda Köşe Kaynaklarında Oluşturulan Gerilmeleri Fotoelastisite Yöntemiyle Analizi isimli bildiriyi sunmak üzere; 2547 sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca Mayıs 2011 tarihleri arasında 5(beş) gün süre ile yevmiyeli olarak görevlendirilmesi ve kendisine gidiş-dönüş (Gümüşova-Elazığ- Gümüşova) yol ücretinin ilgili birimin harcama kaleminden ödenmesinin uygun olduğuna, KARAR NO: 2011/181 Üniversitemiz Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd.Doç.Dr.Ayhan ŞAMANDAR ın, Mayıs 2011 tarihleri arasında Đstanbul da düzenlenecek olan Uluslararası Yükseköğretim Kongresi: Yeni Yönelişler ve Sorunlar (UYK-2011) kongresine Üniversite Sanayi Halk Đşbirliği: Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu Örneği adlı bildiriyi sunmak üzere; 2547 sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca Mayıs 2011 tarihleri arasında 3(üç) gün süre ile yevmiyeli olarak görevlendirilmesi ve kendisine gidiş-dönüş (Kaynaşlı- Đstanbul-Kaynaşlı) yol ücretinin ilgili birimin harcama kaleminden ödenmesinin uygun olduğuna, KARAR NO: 2011/182 Üniversitemiz Çilimli Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr.Ayhan GÖSTERĐT in, Nisan 2011 tarihleri arasında Eskişehir de düzenlenecek olan Uluslararası Katılımlı I.Ulusal Numan Kıraç Tarım Kongresi nde Orman Gülü (Rhdodendron L.) Bitkisinin Arıcılıktaki Yeri ve Deli Bal konulu sunumunu ile katılmak üzere; 2547 sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca Nisan 2011 tarihleri arasında 4(dört) gün süre ile yevmiyeli olarak görevlendirilmesi ve kendisine gidiş-dönüş (Çilimli-Eskişehir-Çilimli) yol ücretinin ilgili birimin harcama kaleminden ödenmesinin uygun olduğuna, 4

5 KARAR NO: 2011/183 Üniversitemiz Çilimli Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanlarından Öğr.Gör.F.Çiğdem SAKĐNOĞLU ORUÇ un, 2010 Yılı nın Kasım Ayının 3.haftasından, 2011 Yılı nın Ağustos ayına kadar Cuma günleri Üniversitemiz Anaokulunda (Öğrencilerin organik bahçesinde) uzman olarak görevlendirilmesi nedeniyle, 2547 sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca 2010 yılının Kasım ayının 3. Haftasından 2011 yılının Ağustos ayına kadar Cuma günleri için kendisine yolluk ve yevmiyesinin Rektörlük özel kalem bütçesinin ilgili harcama kaleminden ödenmesinin uygun olduğuna, KARAR NO: 2011/184 Üniversitemiz Teknik Eğitim Fakültesi öğretim elemanlarından aşağıda isimleri, sunacakları bildiri başlıkları ve görevlendirilme tarihleri belirtilenlerin, Mayıs 2011 tarihleri arasında Kocaeli Üniversitesi nde düzenlenecek olan 4.Enerji Verimliliği ve Kalitesi Sempozyumu na katılmak üzere; 2547 sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca Mayıs 2011 tarihleri arasında 3(üç) gün süre ile yevmiyeli olarak görevlendirilmeleri ve kendilerine gidiş-dönüş (Düzce-Kocaeli-Düzce) yol ücretinin ilgili birimin harcama kaleminden ödenmesinin uygun olduğuna, Öğretim Elemanının Adı-Soyadı Arş.Gör.Mustafa ERTAY Arş.Gör.Serhat DUMAN Bildiri Konusu Endüstriyel Güç Sistemlerinde Oluşan Harmoniklerin Pasif Filtrelerle Yok Edilmesi Doğru Akımla Çalışan Ark Ocaklarında Harmonik Analizi Görevlendirme Tarihi Mayıs 2011 (3 gün) KARAR NO: 2011/185 Üniversitemiz Teknik Eğitim Fakültesinin öğretim elemanlarından aşağıda isimleri, sunacakları bildiri başlıkları ve görevlendirilme tarihleri belirtilenlerin; Mayıs 2011 tarihleri arasında Fırat Üniversitesi nde düzenlenecek olan Uluslararası Đleri Teknolojileri Sempozyumu na katılmak üzere; 2547 sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca Mayıs 2011 tarihleri arasında 5(beş) gün süre ile yevmiyeli olarak görevlendirilmeleri ve kendilerine gidiş-dönüş (Düzce-Elezığ-Düzce) yol ücretinin ilgili birimin harcama kaleminden ödenmesinin uygun olduğuna, Öğretim Üyesi Bildirinin Başlığı Yolluklu-Yevmiyeli Görevlendirileceği Tarih Doç.Dr.Mehmet BUDAKÇI Su Bazlı Boya ve Verniklerin Türkiye deki Üretimi ve Kullanımı Mayıs 2011 (5 gün) Arş.Gör.Mustafa ERTAY Güç Sistemlerinde FACTS Uygulamaları Mayıs 2011 (5 gün) Buck Dönüştürücü Devresinin Durum Değişkenleri Yöntemi ile Analizi Arş.Gör.Serhat DUMAN Güç Sistemi Kararlı Kılıcısı için Diferansiyel Evrim Algoritması Kullanarak PID Kontrolör Mayıs 2011 (5 gün) Parametrelerinin Belirlenmesi Anahtarlamalı ve Karşılıklı Endüktans Etkisi Đçeren Devrelerin Genelleştirilmiş Düğüm Denklemleri ile Analizi Uzm.Bekir ÇOMAK Görüntü Đşleme Tekniklerinin Đnşaat Teknolojisi Alanında Kullanımı Mayıs 2011 (5 gün) Arş.Gör.Sercan SERĐN Çimento Enjeksiyonu Yapılmış Zeminlerde Kaliforniya Taşıma Oranının (CBR) Mayıs 2011 (5 gün) Đncelenmesi Öğr.Gör.Mehmet EMĐROĞLU Yüksek Fırın Cürufunun Betonun Fiziksel ve Mekanik Özelliklerine Etkisi Mayıs 2011 (5 gün) Atık Araç Lastiklerinin Yük Altındaki Gerilme Davranışlarının Đncelenmesi Öğr.Gör.M.Metin UZUNOĞLU Düzce Yöresi Kırmataş Agregalarının Asfalt Betonu Üretiminde Kullanılabilirliğinin Mayıs 2011 (5 gün) Đncelenmesi Öğr.Gör.Tuncay KAP Sıcak Karışım Parametrelerinin Marshall Stabilitesine Etkisinin Çok Yönlü Đncelenmesi Mayıs 2011 (5 gün) Doç.Dr.Ercan ÖZGAN Farklı Enjeksiyon Materyallerinin Zeminin Konsolidasyon Parametrelerine Etkisinin Mayıs 2011 (5 gün) Deneysel Olarak Đncelenmesi Arş.Gör.Memiş AKKUŞ Bazı Ahşap Esaslı Levhalarda Kaplama Yapıştırma Direncinin Belirlenmesi Mayıs 2011 (5 gün) KARAR NO: 2011/186 Üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr.Mecit AKSU nun Nisan 2011 tarihleri arasında Yozgat ta yapılacak olan Đkinci Bozok Bilim Çalıştayına (Second Bozok Science Workshop), Synthesis and DFT study of some Cd (II) and Hg(II) complexes konulu bildiri ile katılmak üzere; 2547 sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca Nisan 2011 tarihleri arasında 3(üç) gün süre ile yevmiyeli olarak görevlendirilmesi ve kendisine gidiş-dönüş (Düzce-Yozgat-Düzce) yol ücretinin ilgili birimin harcama kaleminden ödenmesinin uygun olduğuna, 5

6 KARAR NO: 2011/187 Üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr.Barış GÜLCÜ nün, Biyoloji Mücadele Ajanı Entomopotonik Nematodlar üzerine Araştırmalar başlıklı doktora çalışmasının devamı niteliği taşıyan bir araştırma için Adnan Menderes Üniversitesi Biyoloji Bölümü Omurgasız Hayvanlar Araştırma Laboratuarında deneysel çalışmaları ve deneşsel çalışmalara paralel olarak Aydın, Muğla, Adıyaman, Kahramanmaraş, Malatya ve Sivas illerinde yürütülecek olan alan çalışmaları için, 02 Mayıs-27 Mayıs 2011 tarihleri arasında 26 (yirmialtı) gün süre ile 2547 sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygun olduğuna, KARAR NO: 2011/188 Üniversitemiz Bilgi Đşlem Daire Başkanlığı Uzman kadrosunda görev yapan Recep HOLAT ın, Üniversitemizde kullanılan Öğrenci Bilgi Sistemi Yazılımı üzerinde yeni modüller geliştirilebilmesi ve bakımlarının yapılabilmesine yönelik olarak, yazılımın üretici firması tarafından Đstanbul da ücretsiz olarak verilecek olan eğitime katılmak üzere; 2547 sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca aşağıda belirtilen tarihlerde yolluklu-yevmiyeli olarak görevlendirilmesinin uygun olduğuna, Hafta Tarih Saat 1.Hafta Mart 2011 Saat: 09:00-17:00 2.Hafta Nisan 2011 Saat: 09:00-17:00 3.Hafta Nisan 2011 Saat: 09:00-17:00 4.Hafta Nisan 2011 Saat: 09:00-17:00 KARAR NO: 2011/189 Üniversitemiz Akçakoca Turizm Đşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Girişimcilik Öğrenci Topluluğu tarafından 26 Nisan 2011 tarihinde düzenlenecek olan Turizm Sektöründe Đstihdam Sorunları konulu söyleşiye konuşmacı olarak katılacak olan, Sakarya Üniversitesi Đşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr.Orhan BATMAN ın, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 39.maddesi ve 6245 sayılı Harcırah Kanunun ilgili maddeleri uyarınca, 26 Nisan 2011 tarihinde 1(bir) gün süre ile yevmiyeli olarak görevlendirilmesi ve kendisine geliş-gidiş (Sakarya-Akçakoca-Sakarya) yol ücretinin ilgili birimin harcama kaleminden ödenmesinin uygun olduğuna, KARAR NO: 2011/190 Üniversitemiz Akçakoca Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Đşletme Dünyası Topluluğu tarafından 29 Nisan 2011 tarihinde düzenlenecek olan Turizm ve Çevre konulu söyleşiye konuşmacı olarak katılacak olan, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi-Dekan Prof.Dr.Yılmaz YILDIRIM ın, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 39.maddesi ve 6245 sayılı Harcırah Kanunun ilgili maddeleri uyarınca, 29 Nisan 2011 tarihinde 1(bir) gün süre ile yevmiyeli olarak görevlendirilmesi ve kendisine geliş-gidiş (Zonguldak-Akçakoca-Zonguldak) yol ücretinin ilgili birimin harcama kaleminden ödenmesinin uygun olduğuna, KARAR NO: 2011/191 Üniversitemiz Orman Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Süleyman AKBULUT, ile Dekan Yardımcısı Doç.Dr.Cihat TAŞÇIOĞLU Mart 2011 tarihleri arasında Isparta da yapılan Orman Fakülteleri Dekanları toplantısına katılmak üzere görevlendirildiğinden; adı geçen öğretim üyelerinin Mart 2011 tarihleri arasında yapmadığı derslerin ilgili Fakültenin teklifi doğrultusunda aşağıda belirtilen tarihte yapmaları ve kendilerine normal ekders ücretinin tahakkuk ettirilmesinin uygun olduğuna, Öğretim Yılı : Dönemi Unvanı - Adı ve Soyadı Prof.Dr.Süleyman AKBULUT : Bahar Dersin Bölümü Kodu Adı T U T PM 312 Bitki Koruma Yapılamayan Dersin Tarihi Açıklama Telafi Ders Tarihi Saat Görevlendirme : 23-26/03/2011 tarihleri arasında Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi'nde yapılan Dekanlar Toplantısına katılması Saat

7 Doç.Dr.Cihat TAŞÇIOĞLU OM 210 Orman Entomolojisi OM 414 Bitirme Tezi Odun Koruma Teknolojisi OEM Saat Saat Görevlendirme : 23-26/03/2011 tarihleri arasında Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi'nde yapılan Dekanlar Toplantısına katılması. Görevlendirme : 23-26/03/2011 tarihleri arasında Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi'nde yapılan Dekanlar Toplantısına katılması. Görevlendirme : 23-26/03/2011 tarihleri arasında Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi'nde yapılan Dekanlar Toplantısına katılması Saat Saat Saat Saat KARAR NO: 2011/192 Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç.Dr.Đlyas UYGUR un Mart 2011 tarihleri arasında Ulusal Ajans Gençlik Programları bünyesinde Hollanda ya çalışma ziyareti yapmak üzere görevlendirildiğinden; adı geçen öğretim üyesinin 23 Mart 2011 tarihinde yapmadığı derslerini Orman Fakültesi Dekanlığı ile Teknik Eğitim Fakültesi Dekanlığı nın teklifleri doğrultusunda aşağıda belirtilen tarihlerde yapması ve kendisine normal ekders ücretinin tahakkuk ettirilmesinin uygun olduğuna, DERSĐN KODU DERSĐN ADI T U T FAKÜLTE/BÖLÜM TELAFĐ DERSĐ TARĐHĐ- SAATĐ 210 Makine Bilgisi II Orman Fak.Orman End.Müh Kompozit Malzemelere Giriş Teknik Eğit.Fak./Makina Üretim Yöntemleri II Teknik Eğit.Fak./Makina Bitirme Projesi Teknik Eğit.Fak./Makina Mesleki Yabancı Dil II Teknik Eğit.Fak./Makina Makine Resmi II Teknik Eğit.Fak./Makina KARAR NO: 2011/193 Üniversitemiz Teknoloji Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr.Devrim AKGÜN, Nisan 2011 tarihleri arasında Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde Doktora Savunma ve Yeterlilik Sınavından Jüri Üyesi olarak görevlendirildiğinden; adı geçen öğretim üyesinin Nisan 2011 tarihleri arasında yapmadığı derslerini Teknik Eğitim Fakültesi Dekanlığı nın teklifi doğrultusunda aşağıda belirtilen tarihlerde yapması ve kendisine normal ekders ücretinin tahakkuk ettirilmesinin uygun olduğuna, DERSĐN KODU DERSĐN ADI T U T FAKÜLTE/BÖLÜM TELAFĐ DERSĐ TARĐHĐ- SAATĐ 214 Mantık Devreleri II Teknik Eğit.Fak./Bilgisayar Devre Temelleri Teknik Eğit.Fak./Makina KARAR NO: 2011/194 Üniversitemiz Türk Dili Bölümü öğretim elemanlarından Okutman Çiğdem SÜTÇÜ, Nisan 2011 tarihleri arasında izinli olması nedeniyle, adı geçen öğretim elemanının Nisan 2011 tarihleri arasında yapmadığı derslerin ilgili birimin teklifi doğrultusunda aşağıda belirtilen tarihlerde yapması ve kendisine normal ekders ücretinin tahakkuk ettirilmesinin uygun olduğuna, DERSĐN KODU Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Mazeret Ders Planı: DERSĐN ADI BÖLÜM DERS SAATĐ-GÜNÜ TELAFĐ DERSĐ SAATĐ-TARĐHĐ T.U.T 202 Türk Dili II Çocuk Gelişimi 10:00-12: Salı 13:00-15: Cuma Yüksekokulu Mazeret Ders Planı DERSĐN KODU DERSĐN ADI BÖLÜM DERS SAATĐ-GÜNÜ TELAFĐ DERSĐ SAATĐ-TARĐHĐ T.U.T 108 Hemşirelik 13:00-15: Salı 15:00-17: Cuma Türk Dili II Sos. Hizmet 15:00-17: Salı 10:00-12: Cuma Teknik Eğitim Fakültesi Mazeret Ders Planı: DERSĐN KODU DERSĐN ADI BÖLÜM DERS SAATĐ-GÜNÜ TELAFĐ DERSĐ SAATĐ-TARĐHĐ T.U.T 120 Türk Dili II 5 Bölüm 15:00-17: Pazartesi 11:30-13: Pazartesi

8 DERSĐN KODU Düzce Meslek Yüksekokulu Mazeret Ders Planı: DERSĐN ADI BÖLÜM DERS SAATĐ-GÜNÜ TELAFĐ DERSĐ SAATĐ-TARĐHĐ T.U.T 122 Türk Dili II Elektronik-Haberleşme Đ.Ö 21:00-23: Pazartesi 19:00-21: Cuma KARAR NO: 2011/195 a) Üniversitemiz Teknoloji Fakültesi öğretim üyelerinin; Teknik Eğitim Fakültesi emrinde görevlendirilmeleri nedeniyle öğretim üyelerinin ders yükleri ile; b) Mobilya Dekorasyon Eğitim Bölümü nde Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Döneminde okutulan 104-Genel Kimya ders için sehven görevlendirilme yapılmaması nedeniyle, 2547 sayılı Kanunun 40/a maddesi uyarınca görevlendirilen öğretim üyesinin ders yükü değişiklikleri; ilgili Fakülte Dekanlığı nın tarih ve 740 sayılı yazısı ile bildirilmiş olup, Ek-1 de belirtilen ders yükü değişikliklerinin Ek-1 deki şekli uygun olduğuna, KARAR NO: 2011/196 Üniversitemiz Gölyaka Meslek Yüksekokulu öğretim elemanlarından Öğr.Gör.Reyhan SÖNMEZ in, tarihi itibariyle askerlik hizmetini yerine getirmek üzere memuriyetten ayrıldığından, Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemindeki 8 saatlik ders yükünün, Öğr.Gör.Neslihan CAVLAK a aktarılması ve Öğr.Gör.Nejla ÖZMEN in tarihi itibariyle Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilmesi nedeniyle ilgili Meslek Yüksekokulundaki ders yükü değişikliğinin aşağıdaki şekilde uygun olduğuna, tarihinden önceki ders yükü Öğretim Elemanının Dersin Maaş Kar. Haft. Zorunlu Haftalık Ücr. Ünvanı Adı- Soyadı Đdari Gör. Programı Kodu Adı T U T T U T Ağırlama Hizmetleri 210 Endüstriyel Yiyecek Üretimi Ağırlama Hizmetleri 316 Otel Uygulamaları-II Ağırlama Hizmetleri 202 Kat Hizmetleri Yönetimi Ağırlama Hizmetleri 206 Ön Büro ve Kat Hizmetleri Otomasyonu Öğr.Gör. Neslihan CAVLAK - Ağırlama Hizmetleri 204 Rekreasyon ve Animasyon Yönetimi Ağırlama Hizmetleri 304 Turizm ve Çevre Turizm ve Otel Đşletmeciliği 104 Turizm Ekonomisi Turizm ve Otel Đşletmeciliği 199 Otelcilik Otomasyon Sistemleri Turizm ve Otel Đşletmeciliği 205 Turizm Mevzuatı Toplam tarihi ve sonrası ders yükü Ünvanı Öğretim Elemanının Adı- Soyadı Đdari Gör. Dersin Maaş Kar. Haft. Zorunlu Haftalık Ücr. Programı Kodu Adı T U T T U T Turizm ve Otel Đşletmeciliği 106 Otel Đşletmeciliği Ağırlama Hizmetleri 110 Ön Büro Yönetimi Ağırlama Hizmetleri 108 Mutfak Hizmetleri Yönetimi Ağırlama Hizmetleri 112 Yiyecek Đçecek Hizmetleri Yönetimi Ağırlama Hizmetleri 210 Endüstriyel Yiyecek Üretimi Öğr.Gör. Neslihan CAVLAK - Ağırlama Hizmetleri 316 Otel Uygulamaları-II Ağırlama Hizmetleri 202 Kat Hizmetleri Yönetimi Ağırlama Hizmetleri 206 Ön Büro ve Kat Hizmetleri Otomasyonu Ağırlama Hizmetleri 204 Rekreasyon ve Animasyon Yönetimi Ağırlama Hizmetleri 304 Turizm ve Çevre Turizm ve Otel Đşletmeciliği 104 Turizm Ekonomisi Turizm ve Otel Đşletmeciliği 199 Otelcilik Otomasyon Sistemleri Turizm ve Otel Đşletmeciliği 205 Turizm Mevzuatı Toplam

9 Öğretim Elemanının 1 Nisan 2011 tarihinden önceki ders yükü Dersin Maaş Kar. Haft. Zorunlu Haftalık Ücr. Ünvanı Adı-Soyadı Đdari Gör. Programı Kodu Adı T U T T U T Pazarlama-I 103 Ticari Matematik Pazarlama-II 110 Ticari Matematik Öğr.Gör Nejla ÖZMEN Müdür Yardımcısı Halkla Đlişkiler ve Tanıtım 202 Đstatistik Bilgisayar Programcılığı-II 124 Matematik-II Bilgisayar Programcılığı-I 117 Mesleki Matematik Öğretim Elemanının Bilgisayar Programcılığı-II 410 Araştırma Yöntem ve Teknikleri Toplam Nisan 2011 tarihi itibariyle ders yükü Dersin Maaş Kar. Haft. Zorunlu Haftalık Ücr. Ünvanı Adı-Soyadı Đdari Gör. Programı Kodu Adı T U T T U T Öğr.Gör Nejla ÖZMEN Müdür Yardımcısı Pazarlama-I 103 Ticari Matematik Pazarlama-II 110 Ticari Matematik Halkla Đlişkiler ve Tanıtım 202 Đstatistik Bilgisayar Programcılığı-II 124 Matematik-II Bilgisayar Programcılığı-I 117 Mesleki Matematik Bilgisayar Programcılığı-II 410 Araştırma Yöntem ve Teknikleri Toplam KARAR NO: 2011/197 Üniversitemiz Çilimli Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi iken Akçakoca Meslek Yüksekokulu na naklen atanan Yrd.Doç.Dr.Ali AKAYTAY a ders yükleri Akçakoca Meslek Yüksekokulu tarafından sehven yanlış bildirildiğinden adı geçen öğretim elemanına ait ders yükü değişikliğinin aşağıdaki şekli ile uygun olduğuna, Ünvanı ÖĞRETĐM ELEMANINI Adı-Soyadı Đdari Görevi DERSĐN Verildiği Birim Programı Kodu Adı T U T Maaş Karş.Haft. Zorunlu Maaş Karş.Haft. Zorl. Ders Yükü Dağılımı Haftalık Ücr.Ders Yükü Dağılımı T U T Öğretim Görevlisi Ali AKAYTAY Çilimli MYO Muh.ve Verg.Uyg. I 196 Ofis Programları-II Çilimli MYO Muh.ve Verg.Uyg. I 202 Bilgisayarlı Muhasebe II Akçakoca MYO Đşletme Yönetimi Dönem Sonu Muhasebe Đşlemleri Akçakoca MYO Đşletme Yönetimi (Đ.Ö.) Dönem Sonu Muhasebe Đşlemleri ESKĐ HALĐ Akçakoca MYO Muh.ve Verg.Uyg. Genel Muhasebe Akçakoca MYO Muh.ve Verg.Uyg. Muhasebe Denetimi Akçakoca MYO Muh.ve Verg.Uyg. (Đ.Ö.) Muhasebe Denetimi Akçakoca MYO Dış Ticaret Genel Muhasebe Akçakoca MYO Dış Ticaret (Đ.Ö.) Genel Muhasebe TOPLAM Ünvanı ÖĞRETĐM ELEMANINI Adı-Soyadı Đdari Görevi DERSĐN Verildiği Birim Programı Kodu Adı T U T Maaş Karş.Haft. Zorunlu Maaş Karş.Haft. Zorl. Ders Yükü Dağılımı Haftalık Ücr.Ders Yükü Dağılımı T U T 9

10 Öğretim Görevlisi Ali AKAYTAY Çilimli MYO Muh.ve Verg.Uyg. I 196 Ofis Programları-II Çilimli MYO Muh.ve Verg.Uyg. I 202 Bilgisayarlı Muhasebe II Akçakoca MYO Đşletme Yönetimi Dönem Sonu Muhasebe Đşlemleri YENĐ HALĐ Akçakoca MYO Dış Ticaret Dış Ticaret Đşlemeleri Muhasebesi Akçakoca MYO Muh.ve Verg.Uyg. Genel Muhasebe Akçakoca MYO Muh.ve Verg.Uyg. Muhasebe Denetimi Akçakoca MYO Muh.ve Verg.Uyg. (Đ.Ö.) Muhasebe Denetimi Akçakoca MYO Dış Ticaret Genel Muhasebe Akçakoca MYO Dış Ticaret (Đ.Ö.) Genel Muhasebe TOPLAM KARAR NO: 2011/198 Üniversitemiz Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu nda Eğitim-Öğretim yılı Bahar Döneminde okutulacak dersler ve bu dersleri okutacak öğretim elemanlarının ders yüklerinde meydana gelen değişiklikler ile ilgili Meslek Yüksekokulunun öğretim elemanlarınca verilemeyen ve Üniversitemizin diğer birimlerindeki öğretim elemanlarınca okutulacak derslerle, kurum dışından görevlendirilenlerin verecekleri derslere ait ders yükü değişiklikleri Ek-2 deki şekli ile uygun olduğuna, KARAR NO: 2011/199 Üniversitemiz birimlerinde Eğitim-Öğretim Yılı Bahar döneminde Yabancı Dil derslerini okutacak olan, Yabancı Diller Bölümü öğretim elemanlarına ait ders yüklerinde ilgili Bölüm tarafından sehven hata yapıldığından, yapılan ders yükü değişiklikleri ile Mühendislik Fakültesi Yabancı Dil Hazırlık sınıfı öğrencileri için Eğitim-Öğretim döneminde 2547/40-a maddesi gereğince II.Öğretim ders ücretleri, 2914 sayılı Kanunun 11 maddesindeki katsayılar ile 3843 sayılı Kanunun 12.maddesindeki oranları haricinde saatleri arasında %100 olarak, den sonraki dersler için %145 oranlarında ödenmesi gerektiğinden, Yabancı Diller Bölümü öğretim elemanlarına ait değişen ders yüklerinin Ek-3 teki şekli ile uygun olduğuna, KARAR NO: 2011/200 Üniversitemiz Akçakoca Meslek Yüksekokulu nda Eğitim-Öğretim yılı Bahar Döneminde okutulacak dersler ve bu dersleri okutacak öğretim elemanlarının ders yükleri değişiklikleri ile ilgili Yüksekokulun öğretim elemanlarınca verilemeyen ve Üniversitemizin diğer birimlerindeki öğretim elemanlarınca okutulacak derslerle, kurum dışından görevlendirilenlerin verecekleri derslere ait ders yüklerinin Ek-4 teki şekli ile uygun olduğuna, KARAR NO: 2011/ Eğitim - Öğretim yılı Bahar Yarıyılında Đkinci Öğretim (Đ.Ö) yapan birimlerde, Đkinciöğretim Programlarında derslerin normal mesai dışında yapılacak olması sebebiyle, öğrencilerin işleri ile ilgili birimlerin normal mesai dışında açık bulundurulma zorunluluğu ve olağan hizmetlerin gördürülebilmesi için Akçakoca Meslek Yüksekokulu, Akçakoca Turizm Đşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu ve Öğrenci Đşleri Daire Başkanlığı kadrosundan maaş alan ve Ek-5 te isimleri belirtilen personele tarihinden itibaren 3843 sayılı Kanunun 11. maddesi uyarınca ek çalışma karşılıkları olarak fazla mesai ücreti ödenmesinin Ek- 5 teki şekli ile uygun olduğuna, 10

11 KARAR NO: 2011/202 Üniversitemiz Teknik Eğitim Fakültesi ders programında yer alan Okul Deneyimi II ve Öğretmenlik Uygulaması derslerinin uygulamalarını, Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında yürütmek üzere Düzce Milli Eğitim Müdürlüğü Personeli ile Öğretmenleri nin ders saati başına ücret ödenmek üzere görevlendirilmeleri ilgili birim tarafından teklif edilmekte olup; 2547 sayılı kanunun 31. maddesi ve 657 sayılı kanunun 89. ve 176. maddeleri uyarınca Ek-6 daki tabloda adı-soyadı ve unvanları belirtilen Düzce Milli Eğitim Müdürlüğü Personeli ile Öğretmenleri nin ders saati başına ücret ödenmek üzere görevlendirilmelerinin uygun olduğuna, KARAR NO: 2011/203 Üniversitemiz Teknik Eğitim Fakültesi öğrencisi iken Fakülteyle ilişiği kesilen aşağıda adı soyadı belirtilenlerin, 6111 sayılı Kanunun 173.maddesi ile 2547 sayılı Kanuna eklenen geçici 58.maddesi gereğince Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında öğretime başlamaları ilgili birimde oluşturulan intibak komisyonu kararı ile teklif edilmekte olup, aşağıda isimleri ve intibak programı uygun görülen öğrencilerin intibaklarının yapılmasının uygun olduğuna, FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL ÖĞRENCĐNĐN ADI SOYADI ĐNTĐBAK YAPILACAĞI BÖLÜM/PROGRAM ÖĞRENCĐNĐN KAYDININ SĐLĐNME NEDENĐ Teknik Eğitim Fakültesi Nuri ŞAFAK Yapı Eğitimi Bölümü Ön Lisans Diploması alarak mezuniyet istediği için Öğretim Yılı Bahar Dönemi Başarısız Dersi Yerine Alması Gereken Dersi Kodu Adı Kredisi Kodu Adı Kredisi 401 Betonarme Betonarme Öğretim Yılı Güz Dönemi Başarısız Dersi Yerine Alması Gereken Dersi Kodu Adı Kredisi Kodu Adı Kredisi 307 Cisimlerin Dayanımı Cisimlerin Dayanımı Zemin Mekaniği ve Temel Zemin Mekaniği ve Temel Đnşaat 3 Đnşaat 417 Özel Öğretim Yöntemleri Özel Öğretim Yöntemleri 3 FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL ÖĞRENCĐNĐN ADI SOYADI ĐNTĐBAK YAPILACAĞI BÖLÜM/PROGRAM ÖĞRENCĐNĐN KAYDININ SĐLĐNME NEDENĐ Teknik Eğitim Fakültesi Yakup GODAK Elektrik Eğitimi Kendi Đsteği Đle I. YARIYIL II. YARIYIL Kodu Adı Notu Durumu Kodu Adı Notu Durumu 101 FIZIK I CC 124 OKUL DENEYĐMĐ I AA 103 KĐMYA CB 102 FĐZĐK II DC 105 MATEMATĐK I DD 104 MATEMATĐK II DC 119 TÜRK DĐLĐ I CC 128 ĐNGĐLĐZCE II CC 121 ATATÜRK ĐLKE VE ĐNK. TAR. I CC 120 TÜRK DĐLĐ II CC 109 TEKNĐK RESĐM DD 122 ATATÜRK ĐLK. VE ĐNK. TAR II BB 117 DEVRE ELEM. VE ÖLÇ. LAB. I CC 118 D.ELEM. VE ÖLÇ.LAB. II AA 111 MES. VE TEKN. EĞT. GĐRĐŞ DC 108 ELEKT. MALZ. BĐLG. BA 123 ĐNGĐLĐZCE I CC 126 PSĐKOLOJĐ DD 112 TESĐSAT TEKNĐĞĐ DC III. YARIYIL IV. YARIYIL Kodu Adı Notu Durumu Kodu Adı Notu Durumu 215 ĐNGĐLĐZCE III Đntibak 206 ELEKTROMANYETĐK ALAN II Đntibak 225 STATĐK Đntibak 216 ĐNGĐLĐZCE IV Đntibak 201 MATEMATĐK III Đntibak 222 ÖĞR. PLAN ve DEĞ. Đntibak 203 BĐLG. BĐL. GĐRĐŞ VE PROG. Đntibak 226 DĐNAMĐK Đntibak 205 ELEKTROMAG. ALAN. I Đntibak 214 ĐSTATĐSTĐK Đntibak 207 ELEKTRĐK DEVRELERĐ I Đntibak 212 GENEL BĐL.UYG. Đntibak 223 KUMANDA TEKNĐĞĐ I Đntibak 208 ELEKTRĐK DEVRELERĐ II Đntibak 221 EĞĐTĐM FELSEFERSĐ VE SOSYOLOJĐSĐ Đntibak 206 ELEKTROMAĞ. ALAN. II Đntibak 224 KUMANDA TEKNĐĞĐ II Đntibak V. YARIYIL VI. YARIYIL Kodu Adı Notu Durumu Kodu Adı 11 Notu Durumu

12 317 ÖĞRETĐM TEK. ve MAT. Đntibak 312 OKUL SINIF VE ATELYE YÖN. Đntibak 319 MESLEKĐ ĐNGĐLĐZCE I Đntibak 316 ÖZEL ÖĞRETĐM YÖNT. I Đntibak 309 DEVRE ANALĐZĐ Đntibak 318 MESLEKĐ ĐNGĐLĐZCE II Đntibak 311 ORTA GERĐLĐM ŞEBEKELERĐ Đntibak 304 ÖLÇME SĐSTEMLERĐ Đntibak 313 ELEKTRONĐK Đntibak 306 SARIM TEKNĐKLERĐ Đntibak 305 LOJĐK DEVRELER Đntibak 308 GÜÇ ELEKTRONĐĞĐ Đntibak 307 ELEKTRĐK MAKĐNALARI I Đntibak 320 MĐKROĐŞLEMCĐLER Đntibak 303 MESLEKĐ BĐLG. UYG. Đntibak 302 ELEKTRĐK MAK. II Đntibak 301 EĞĐTĐMDE ARAŞTIRMA YÖN. Đntibak VII. YARIYIL VIII. YARIYIL Kodu Adı Notu Durumu Kodu Adı Notu Durumu 403 ENERJĐ ĐLETĐMĐ I Đntibak 414 ÖĞRETMENLĐK UYGULAMASI Đntibak 405 OTOMATĐK KONTROL I Đntibak 402 PROG. MANTIK DENET. Đntibak 407 YÜKSEK GERĐLĐM TEKNĐĞĐ Đntibak 404 ENERJĐ ĐLETĐMĐ II Đntibak 413 ÖZEL ÖĞRETĐM YÖNTEMLERĐ II Đntibak 406 OTOMATĐK KONTROL II Đntibak 401 ELEKTRĐK MAKĐNLARI III Đntibak 410 BĐTĐRME PROJESĐ Đntibak 417 OKUL DENEYĐMĐ II Đntibak 408 ÖZEL ELEKTRĐK MAK. Đntibak 409 ELEKTRĐK TAHRĐK SĐSTEMLERĐ Đntibak 412 MESLEKĐ REHBERLĐK Đntibak 415 AYDINLATMA TEK. VE PROJ. Đntibak KARAR NO: 2011/204 Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü nde lisansüstü öğrencisi iken üniversitemizle ilişiği kesilen aşağıda adı soyadı belirtilenlerin, 6111 sayılı Kanunun 173.maddesi ile 2547 sayılı Kanuna eklenen geçici 58.madde kapsamında Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında öğretime başlamaları ilgili birimde oluşturulan intibak komisyonu kararı ile teklif edilmekte olup, ilgili öğrencilerin Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Döneminde öğrenimlerine başlatılmalarının uygun olduğuna, TC. Numarası Öğrencinin Adı-Soyadı Bölümü / Programı Mehmet Fatih TOPÇU Peyzaj Mimarlığı / Yüksek Lisans Sefer TÜCE Orman Mühendisliği / Yüksek Lisans Ramazan YÖNTEM Orman Mühendisliği / Yüksek Lisans KARAR NO: 2011/205 Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü nde lisansüstü öğrencisi iken üniversitemizle ilişiği kesilen aşağıda adı soyadı belirtilenlerin, 6111 sayılı Kanunun 173.maddesi ile 2547 sayılı Kanuna eklenen geçici 58.madde kapsamında Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı ile Eğitim-Öğretim Yılı Güz Döneminde öğretime başlamaları ilgili birimde oluşturulan intibak komisyonu kararı ile teklif edilmekte olup, ilgili öğrencilerin Eğitim-Öğretim Yıl Bahar dönemi ile Eğitim-Öğretim Yılı Güz Döneminde öğrenimlerine başlatılmalarının uygun olduğuna, TC. Numarası Öğrencinin Adı-Soyadı Bölümü / Programı Dönem Serkan PADEM Eğitim Programları ve Öğretimi/Yüksek Lisans Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi Selim YAVUZ Eğitim Programları ve Öğretimi/Yüksek Lisans Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ayşim USLU Turizm ve Otel Đşletmeciliği / Yüksek Lisans Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Aydın ASLAN Turizm Đşletmeciliği / Yüksek Lisans Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Hayrettin BEKLEVĐÇ Turizm ve Otel Đşletmeciliği / Yüksek Lisans Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi KARAR NO: 2011/206 Üniversitemiz Teknik Eğitim Fakültesi öğrencilerinden no lu Servet KOŞAN ın harcını geç yatırması nedeniyle Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Döneminde ders kaydı yapılmamış olup, adı geçen öğrencinin ders kaydının yapılması ilgili Fakülte tarafından teklif edilmekte olup, ders kaydının yapılmasının uygun olduğuna, ÖĞRENCĐ NO. Bölümü ADI-SOYADI KODU ADI Mobilya ve Dekorasyon Öğretmenliği Servet KOŞAN 12 ALMAK ĐSTEDĐĞĐ DERSĐN 206 Mobilya ve Dekorasyon Süsleme 202 Bilgisayar Uygulaması 324 Üst Yüzey Teknolojsi 314 Okul Sınıf Atelye Yönetimi 226 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme

13 220 Đngilizce I KARAR NO: 2011/207 Üniversitemiz Akçakoca Meslek Yüksekokulu nun Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Döneminde harcını geç yatıran öğrencilerin ders kayıtlarının yapılması ilgili Yüksekokul tarafından teklif edilmekte olup, Ek-7 de adı geçen öğrencilerin ders kayıtlarının yapılmasının uygun olduğuna, KARAR NO: 2011/208 Üniversitemiz Orman Fakültesi öğrencilerinden olup, aşağıda adı-soyadı belirtilenlerin daha önce başka bir Yükseköğretim Kurumundan aldığı derslerden muaf tutulma isteği, ilgili Fakülte de oluşturulan komisyon tarafından uygun görüşle Rektörlüğümüze sunulmuş olup, adı geçen öğrencilerin belirtilen derslerden muaf tutulmalarının uygun olduğuna, Öğr.No Adı-Soyadı Yarıyılı Kodu Dersin Adı T P K HARF NOTU Arzu SURAT Muğla Üniversitesi Fethiye Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Hediye CEYLAN Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alaplı MYO Đşletme Programı II II IV 108 Đstatistik BA 146 Temel Bilgi Teknolojisi BB 106 Sayısal Çözümleme AA 118 Türk Dili II CC 120 Atatürk Đlk. ve Đnk. Tarihi II CC 202 Đstatistik Uygun Değil 204 Ekonomi CC III 223 Temel Bilgi Teknolojileri CC VII 401 Genel Muhasebe Uygun Değil 425 Ticaret Hukuku Uygun Değil Đskender KURUOĞLU Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir MYO Đnşaat Programı II 106 Sayısal Çözümleme CC 112 Đngilizce II AA 118 Türk Dili II CB 120 Atatürk Đlk. ve Đnk. Tarihi II BB III 223 Temel Bilgi Teknolojileri CB V 303 Standart ve Kalite Kontrol Uygun Değil KARAR NO: 2011/209 Üniversitemiz Gümüşova Meslek Yüksekokulu öğrencilerinden olup, aşağıda adı-soyadı belirtilenlerin daha önce başka bir Yükseköğretim Kurumundan aldığı derslerden muaf tutulma isteği, ilgili Yüksekokul da oluşturulan komisyon tarafından uygun görüşle Rektörlüğümüze sunulmuş olup, adı geçen öğrencilerin belirtilen derslerden muaf tutulmalarının uygun olduğuna, Öğr.No Adı-Soyadı Yarıyılı Kodu Dersin Adı T P K HARF ERKAN KURT Sakarya Ünv./Hendek M.Y.O Makine Resim ve Konstrüksiyon Programı FATĐH TORAMAN Sakarya Ünv./Sakarya M.Y.O Makine Resim ve Konstrüksiyon Programı NOTU Atatürk Đlkeleri ve Đnkılap Tarihi II DD Yabancı Dil II DD Matematik II DC Atatürk Đlkeleri ve Đnkılap Tarihi I DD Yabancı Dil CC Türk Dili I CC Matematik I BB Bilgi ve Đletişim Teknolojileri DC Fizik DC Türk Dili II CC Atatürk Đlkeleri ve Đnkılap Tarihi II CB Yabancı Dil II CC Matematik II CC Malzeme Teknolojisi I CC Bilgisayar Destekli Çizim I CC Đmalat Đşlemleri I (Seçmeli) CB Malzeme Teknolojisi II (Seçmeli) BB 13

14 4 * Hidrolik ve Pnomatik DC 4 * Đmalat Đşlemleri II (Seçmeli) DD *DERS ÖĞRETĐM YILI BAHAR DÖNEMĐNDE AÇILACAĞINDAN DERS KODU BĐLĐNMEMEKTEDĐR. KARAR NO: 2011/210 Üniversitemiz Orman Fakültesi öğrencilerinden no lu Murat Ensar BAYALAN ile no lu Kadir TURAN ın, Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemine ait not değişikliğinin, ilgili birimin teklifi doğrultusunda aşağıda belirtildiği şekilde düzeltilmesinin uygun olduğuna, Öğr.No: Birimi- Bölümü Adı-Soyadı: Dersin Adı: Orman Fak.Peyz.Mim. Murat Ensar BAYALAN 325-Peyzaj Mühendisliği Orman Fak.Peyz.Mim. Kadir TURAN 325-Peyzaj Mühendisliği Son Not Önceki Not Açıklama DD FF (E) Diğer FD FF (E) Diğer KARAR NO: 2011/211 Üniversitemiz Gümüşova Meslek Yüksekokulu öğrencilerinden no lu Burak ŞAHMAY ın, Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemine ait not değişikliğinin, ilgili birimin teklifi doğrultusunda aşağıda belirtildiği şekilde düzeltilmesinin uygun olduğuna, Öğr.No: Birimi- Bölümü Adı-Soyadı: Dersin Adı: Gümüşova MYO Burak ŞAHMAY 105-Türk Dili I Son Önceki Açıklama Not Not DC FF (B) Maddi Hata KARAR NO: 2011/212 Üniversitemiz Akçakoca Turizm Đşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu öğrencilerinden no lu Đlker AKBAŞ, ilk 4(dört) yarıyıla ait derslerini başarıyla tamamladığından ön lisans diploması alarak mezun olmak istediğini dilekçe ile bildirmiş olup, adı geçen öğrenciye ön lisans diploması verilerek Üniversitemizle ilişiğinin kesilmesinin uygun olduğuna, KARAR NO: 2011/213 Üniversitemiz Teknik Eğitim Fakültesi öğrencilerinden Burak TÜRKEL in, maddi yetersizlik nedeniyle kaydının dondurulması ilgili Fakülte Dekanlığınca teklif edilmekte olup, Üniversitemiz Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği nin 40. maddesi gereğince adı geçen öğrencinin Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi ile Eğitim-Öğretim Yılı Güz Döneminde kaydının dondurulmasının uygun olduğuna, KARAR NO: 2011/214 Üniversitemiz Yabancı Diller Bölümü öğrencilerinden Ahmet Saim TAŞÇI nın, sağlık sorunları nedeniyle Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi 3. Arasınavlarına giremediğinden, adı geçen öğrencinin mazereti doğrultusunda Üniversitemiz Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği nin 27.maddesi gereğince adı geçen öğrenciye mazereti doğrultusunda sınav hakkı verilmesinin uygun olduğuna, KARAR NO: 2011/215 Üniversitemiz Orman Fakültesi öğrencilerinden Ek-8 de isimleri belirtilenlerin, Eğitim- Öğretim Yılı Bahar Dönemi arasınavlarına mazeretlerinden dolayı girememesi nedeniyle sınav hakkı verilmesi ilgili Fakülte Dekanlığınca teklif edilmekte olup; Üniversitemiz Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği nin 27.maddesi gereğince Ek-8 de adı geçen öğrencilere mazeretleri doğrultusunda sınav hakkı verilmesinin uygun olduğuna, 14

15 KARAR NO: 2011/216 Üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesi öğrencilerinden aşağıda isimleri belirtilenlerin, Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi arasınavlarına mazeretlerinden dolayı girememesi nedeniyle sınav hakkı verilmesi ilgili Fakülte Dekanlığınca teklif edilmekte olup; Üniversitemiz Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği nin 27.maddesi gereğince adı geçen öğrencilere mazeretleri doğrultusunda sınav hakkı verilmesinin uygun olduğuna, NUMARASI ADI SOYADI Mine YILMAZ Serhan ATAK Onur BOSTAN Bölüm Matematik Matematik Matematik DERSĐN KODU-ADI 210-Olasılık ve Đstatistik II 202-Lineer Cebir II 202-Lineer Cebir II MAZERET NEDENĐ KARAR NO: 2011/217 Üniversitemiz Teknik Eğitim Fakültesi öğrencilerinden aşağıda isimleri belirtilenlerin, Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi arasınavlarına mazeretlerinden dolayı girememesi nedeniyle sınav hakkı verilmesi ilgili Fakülte Dekanlığınca teklif edilmekte olup; Üniversitemiz Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği nin 27.maddesi gereğince adı geçen öğrencilere mazeretleri doğrultusunda sınav hakkı verilmesinin uygun olduğuna, Öğrenci No Adı Soyadı Bölümü Dersin Adı Mazereti Vedat ODABAŞI Yapı Eğitimi Bölümü 122 Türk Dili II Nedeni Bahadır Enes OK Yapı Eğitimi Bölümü 120 Đngilizce II Nedeni 114 Eğitim Psikolojisi Nuri ŞAFAK Yapı Eğitimi Bölümü 307 Cisimlerin Dayanımı Nedeni 401 Betonarme Aslı KAYA Yapı Eğitimi Bölümü 240 Yapı Teknolojileri II Nedeni Mehmet YILMAZ Elektrik Eğitimi Bölümü 112 Tesisat Tekniği Nedeni 208 Elektrik Devreleri II Umut GÜZEL Elektrik Eğitimi Bölümü 208 Elektrik Devreleri II Nedeni Ümit CENGĐZ Elektrik Eğitimi Bölümü 118 Devre Elm. ve Ölç. Lab. II Nedeni 226 Dinamik 212 Genel Bilgisayar Uygulamaları 206 Elektromanyetik Alanlar II Muhammed YAVUZ Elektrik Eğitimi Bölümü 312 Okul Sınıf Atelye Yönetimi Nedeni Aşık Ahmet SAĞLAM Elektrik Eğitimi Bölümü 214 Đstatistik Nedeni Bilal TOPLU Mob.ve Dek. Eğt. Böl. 206 Mob. ve Dek. Süs. Nedeni Serdar BAŞ Mob.ve Dek. Eğt. Böl. 128 Türk Dili II Nedeni 204 Đstatistik Đbrahim KONYAR Mob.ve Dek. Eğt. Böl. 418 Kalite Kontrol ve Standardizasyon Nedeni Mahmut IŞIK Mob.ve Dek. Eğt. Böl. 204 Đstatistik Nedeni Ufuk ARSLANTÜRK Mob.ve Dek. Eğt. Böl. 418 Kalite Kontrol ve Standardizasyon Nedeni Yunus YILDIZ Mob.ve Dek. Eğt. Böl. 324 Üst Yüzey Teknolojisi Nedeni 326 Bilgisayar Destekli Tasarım Ercan ACAR Mob.ve Dek. Eğt. Böl. 104 Kimya Nedeni 304 Özel Öğretim Yöntemleri I 418 Kalite Kontrol ve Standardizasyon 414 Đsyeri Mekan Tasarımı Umut AYDIN Makine Eğitimi Bölümü 314 Akışkanlar Mekaniği Nedeni Ömer Faruk AYDIN Makine Eğitimi Bölümü 314 Akışkanlar Mekaniği Nedeni Emre PEKCAN Makine Eğitimi Bölümü 412 Kompozit Malzemeler Nedeni Hatice GÜLHAN Makine Eğitimi Bölümü 314 Akışkanlar Mekaniği Nedeni Büşra ÖZÇINAR Makine Eğitimi Bölümü 208 Cisimlerin Dayanımı Nedeni 316 Bilgisayar Destekli Tasarım Ferdi ÇOLAKOĞLU Bilgisayar Eğitimi Bölümü 416 Yapay Zeka Uygulamaları Nedeni Duygu YILDIZ Bilgisayar Eğitimi Bölümü 416 Yapay Zeka Uygulamaları Nedeni Gülcan PARLAMIŞ Bilgisayar Eğitimi Bölümü 406 Bilgisayar Ağları II Nedeni Nilüfer KOLERĐ Bilgisayar Eğitimi Bölümü 308 Bilgisayar Mimarisi Nedeni A. Büşra KARAGÜL Bilgisayar Eğitimi Bölümü 402 Mesleki Rehberlik Nedeni 416 Yapay Zeka Uygulamaları Đsmet AKIN Bilgisayar Eğitimi Bölümü 216 Programlama Dilleri II Nedeni 310 Görsel Programlama 416 Yapay Zeka Uygulamaları 15

16 KARAR NO: 2011/218 Üniversitemiz Akçakoca Turizm Đşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu öğrencilerinden aşağıda isimleri belirtilenler, Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi arasınavlarına mazeretlerinden dolayı girememesi nedeniyle sınav hakkı verilmesi ilgili Yüksekokul Müdürlüğünce teklif edilmekte olup; Üniversitemiz Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği nin 27.maddesi gereğince adı geçen öğrencilere mazeretleri doğrultusunda sınav hakkı verilmesinin uygun olduğuna, NUMARASI ADI SOYADI KODU DERSĐN ADI MAZERET NEDENĐ 226 YĐYECEK ĐÇECEK HĐZMETLERĐ YÖNETĐMĐ SALĐH BĐLGĐÇ 310 ĐNGĐLĐZCE ĐNGĐLĐZCE 8 SAĞLIK UĞUR CĐHAN 318 TURĐZM EKONOMĐSĐ SAĞLIK TÜLAY GÜNEY 322 BĐLGĐSAYARLI MUHASEBE SAĞLIK HÜSEYĐN BURAK ODABAŞI GÖRKEM ÖZTÜRK 426 HALKLA ĐLĐŞKĐLER SAĞLIK 126 ĐNGĐLĐZCE II 220 ĐNSAN KAYNAKLARI YÖNETĐMĐ SAĞLIK SEVDE ŞĐMŞEK BUKET CAN ÇAĞRI MAZKAN 218 ATATÜRK ĐLKELERĐ VE ĐNK. TARĐHĐ II 302 TURĐZM PAZARLAMASI 214 MESLEKĐ YABANCI DĐL (ĐNGĐLĐZCE) DEVELOPĐNG AC. READĐNG AND WRĐTTĐNG SKĐLLS II SAĞLIK SAĞLIK SAĞLIK KARAR NO: 2011/219 Üniversitemiz Meslek Yüksekokulu öğrencilerinden olup, sağlık sorunları nedeniyle aşağıda belirtilen derslerin, Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Döneminde yapılan arasınavlarına giremeyen, aşağıda adı soyadı belirtilen öğrencilerin mazeretleri doğrultusunda Üniversitemiz Ön Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği nin 19. maddesi gereğince, sınav hakkı verilmesinin uygun olduğuna, NUMARASI ADI SOYADI Hasan Emre YÜREKLĐ Mühret BARBAK Nuran AKBULUT Hasret DERVĐŞ Ece YEŞĐLKANAT Zekiye AYDIN Emre OKATAN Sena Eylül KAYHAN Yeşim TUĞRUL Murat DURSUN Metin ÖZÇELĐK Kerem AYKIN Birimi Gümüşova MYO Teknik Resim II Ticaret Hukuku Ticaret Hukuku Ticaret Hukuku Kombine Taşımacılık Đngilizce II Bilgisayar II Ticaret Hukuku Đmar Bilgisi DERSĐN ADI Statik-Mukavemet Mimari Uygulama Projesi II Ahşap-Çelik Yapılar ve Proje Çiz. Đmar Bilgisi Statik-Mukavemet Mimari Uygulama Projesi II Ahşap-Çelik Yapılar ve Proje Çiz. Đmar Bilgisi Statik ve Mukavemet Đngilizce II Yapı Malzemesi Đmar Bilgisi Tarih Bilgisayar Türk Dili Autocad MAZERET NEDENĐ Babasının Vefatı Emrullah AŞLAKCI AKÇAKOCA MYO ATATÜRK ĐLKELERĐ VE ĐNK. TARĐHĐ II SAĞLIK 16

17 GENEL MUHASEBE II ĐŞLETME YÖNETĐMĐ I MAKRO EKONOMĐ OFĐS PROGRAMLARI II TĐCARET HUKUKU TÜRK DĐLĐ II YABANCI DĐL II KARAR NO: 2011/220 Üniversitemiz Gümüşova Meslek Yüksekokulu Kaynak Teknolojisi Programına Eğitim- Öğretim Yılında kayıt yaptıran no lu Doğan Can ÖZDEMĐR in, kayıt esnasında lise diplomasının aslını yazılı beyanında taahhüt ettiği tarihte ilgili Yüksekokula teslim etmediğinden, ilgili birimin teklifi doğrultusunda kaydının silinmesinin uygun olduğuna, KARAR NO: 2011/221 Süleyman Demirel Üniversitesi nde Nisan 2011 tarihleri arasında gerçekleşen, Yükseköğretim Kurulu Ulusal Öğrenci Konseyi Genel Kurulu na Üniversitemizi temsilen, Düzce Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkan Yardımcısı Mehmet DERELĐ katılmış olup, adı geçen öğrencinin 31 Mart Nisan 2011 tarihleri arasında yolluklu yevmiyeli olarak görevlendirilmesi ve belirtilen tarihlerde yapılan sınavlarda izinli sayılmasının uygun olduğuna, KARAR NO: 2011/222 Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Bolu Bölge Müdürlüğü nün 26.Bölgelerarası Voleybol Turnuvası 25 Nisan -01 Mayıs 2011 tarihleri arasında Konya da yapılacak olup, Voleybol Müsabakalarına katılacak olan Teknik Eğitim Fakültesi Yapı Öğretmeliği Bölümü öğrencilerinden Hüseyin TOKGÖZ ile Bilgisayar Öğretmenliği Bölümü öğrencilerinden Gökhan KAYA nın, 25 Nisan-01 Mayıs 2011 tarihleri arasında; 3289 sayılı Gençlik Spor Genel Müdürlüğü nün Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunun 29.maddesi uyarınca izinli sayılmalarının uygun olduğuna, KARAR NO: 2011/223 Sakarya I. Đdare Mahkemesinin tarih ve 2010/944 E /318 K. sayılı Kararı doğrultusunda, Üniversitemiz Döner Sermaye Katkı Payı Oranlarının Şef, Genel Đdare ve Yardımcı Hizmetler sınıfı için yeniden belirlenmesi gerektiği Döner Sermaye Đşletme Müdürlüğü tarafından teklif edilmekte olup, döner sermaye katkı payı dağıtım oranlarının, Şef Kadrosunda bulunanlar için %150 oranında, Genel Đdare Hizmetler sınıfı ve Yardımcı Hizmetler sınıfında bulunanlar için ise tarih ve 2010/185 sayılı Üniversitemiz Yönetim Kurulu kararında yer aldığı şekli ile uygulanmasının uygun olduğuna, KARAR NO: 2011/224 Sakarya I. Đdare Mahkemesinin tarih ve 2010/960 E /138 K. sayılı Kararı doğrultusunda, Radyoloji Ünitesinde çalışanlara, acil servis hastalarına vermiş oldukları hizmetler nedeniyle Ek Döner Sermaye Katkı Payı Oranlarının belirlenmesi Döner Sermaye Đşletme Müdürlüğü tarafından teklif edilmekte olup, tarih ve 2010/185 sayılı Üniversitemiz Yönetim Kurulu kararı uyarınca Acil Bölümlerinde çalışanlara %30 ilave ödeme yapılması hükmü ve Hastane Başhekimliğinin tarih ve 1540 sayılı yazısı uyarınca, Radyoloji bölümündeki Acil Servis hastalarının tüm hastaların %30 unu oluşturduğu ifadesi gereğince, Radyoloji Ünitesinde çalışanlara ayrıca Acil Servise katkılarından dolayı %9 oranında Ek Döner Sermaye Katkı Payı ödenmesinin uygun olduğuna, KARAR NO: 2011/225 Üniversitemiz birimlerinin kalite çalışmalarının sonucunda alınan akreditasyon belgeleri (ISO belgesi, KALDER kalite belgesi vb.) için talep edilen her türlü belge bedeli ve diğer masrafların fatura tutarlarının, Đş Bankası Düzce Şubesindeki kurum promosyon hesabından ödenmesinin uygun olduğuna, 17

18 KARAR NO: 2011/226 Üniversitemiz tarafından düzenlenen mezuniyet törenlerinde, mezun öğrencilere verilen cüppelerin yetersiz olması nedeniyle ek olarak yaptırılacak cüppelerin fatura tutarlarının Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bütçesinden karşılanmak üzere 750 adet cüppenin yaptırılmasının, bu alım sürecini yürütmek üzere Genel Sekreterliğin görevlendirilmesinin, ayrıca Üniversitemize ait cüppelerin mezuniyet törenlerinde öğrencilere 5,00 TL. karşılığında kiralanmasının uygun olduğuna, Oy birliği ile karar verildi. Prof. Dr. Funda SĐVRĐKAYA ŞERĐFOĞLU Rektör Mühendislik Fakültesi Dekan V. Fen-Edebiyat Fakültesi Dekan V. Prof.Dr.Ferruh GEZEN Rektör Yardımcısı Yönetim Kurulu Üyesi Prof.Dr.Nigar DEMĐRCAN ÇAKAR Rektör Yardımcısı Đşletme Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Đsmail ERCAN Rektör Yardımcısı Teknik Eğitim Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Ali Kemal UZUNLAR Tıp Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Süleyman AKBULUT Orman Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emin Sami GÜRLEYĐK Yönetim Kurulu Üyesi Prof.Dr.Refik KARAGÜL Yönetim Kurulu Üyesi 18

T.C. DÜZCE ÜNĐVERSĐTESĐ YÖNETĐM KURULU KARARLARI TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI KARAR TARĐHĐ 23 2011/437-454 29.09.2011. Prof. Dr.

T.C. DÜZCE ÜNĐVERSĐTESĐ YÖNETĐM KURULU KARARLARI TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI KARAR TARĐHĐ 23 2011/437-454 29.09.2011. Prof. Dr. T.C. DÜZCE ÜNĐVERSĐTESĐ YÖNETĐM KURULU KARARLARI TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI KARAR TARĐHĐ 23 2011/437-454 29.09.2011 Üniversitemiz Yönetim Kurulu, Rektör Prof. Dr. Funda SĐVRĐKAYA ŞERĐFOĞLU başkanlığında

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNĐVERSĐTESĐ YÖNETĐM KURULU KARARLARI TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI KARAR TARĐHĐ 12 2009/179-194 27.05.2009

T.C. DÜZCE ÜNĐVERSĐTESĐ YÖNETĐM KURULU KARARLARI TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI KARAR TARĐHĐ 12 2009/179-194 27.05.2009 T.C. DÜZCE ÜNĐVERSĐTESĐ YÖNETĐM KURULU KARARLARI TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI KARAR TARĐHĐ 12 2009/179-194 27.05.2009 Üniversitemiz Yönetim Kurulu Rektör Prof.Dr.Funda SĐVRĐKAYA ŞERĐFOĞLU başkanlığında

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNĐVERSĐTESĐ YÖNETĐM KURULU KARARLARI TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI KARAR TARĐHĐ 21 2010/371-388 23.09.2010

T.C. DÜZCE ÜNĐVERSĐTESĐ YÖNETĐM KURULU KARARLARI TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI KARAR TARĐHĐ 21 2010/371-388 23.09.2010 T.C. DÜZCE ÜNĐVERSĐTESĐ YÖNETĐM KURULU KARARLARI TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI KARAR TARĐHĐ 21 2010/371-388 23.09.2010 Üniversitemiz Yönetim Kurulu Rektör Prof.Dr.Funda SĐVRĐKAYA ŞERĐFOĞLU başkanlığında

Detaylı

YÖNETİM KURULU KARARLARI

YÖNETİM KURULU KARARLARI T.C. Sayfa-1- Fakülte Yönetim Kurulu, Dekan Prof. Dr. Ahmet GÖKCE nin başkanlığında 17 Eylül 2010 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. Karar No-1: Jeofizik Mühendisliği Bölüm Başkanlığının

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI TARİHİ : 17/05/2012 TOPLANTI SAYISI : 2012/8 Enstitü Yönetim Kurulu 17.05.2012 Perşembe günü Enstitü Müdürü Doç.Dr.Mehmet

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TARİHİ TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI 21.09.

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TARİHİ TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI 21.09. T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TARİHİ TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI Fakültemiz Fakülte Yönetim Kurulu, Dekan Prof. Dr. Ahmet UZUN başkanlığında

Detaylı

YÖNETİM KURULU KARARLARI

YÖNETİM KURULU KARARLARI T.C. Sayfa-1- Fakülte Yönetim Kurulu, Dekan Prof. Dr. Ahmet DEMİRCİ nin başkanlığında 18 Kasım 2014 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. Karar No-1: Kimya Mühendisliği Bölüm Başkanlığının

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ OKULUNDA AÇILAN DERSLER

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ OKULUNDA AÇILAN DERSLER Fakülte/Yüksekokul Bölüm/Program Ders Kodu Dersin Adı T U K AKTS Kredisi AIB11 A.İ.İ.T. I AIB11 A.İ.İ.T. II Matematik MAT111 Analiz I 5 7 MAT11 Analiz II 5 7 MAT6 Kesikli Matematik 5 Fen Edebiyat Fakültesi

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI TARİHİ : 05.02.2013 TOPLANTI SAYISI : 2013/ 4 KARAR NO: 2013 / 71 T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI Enstitümüz Orman Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı

Detaylı

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI KARAR 2013/007 01: 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Ara Sınav tarihleri Enstitü Yönetim Kurulumuzca görüşülmüştür. Yarıyılı Ara Sınav tarihlerinin 08.04.2013-19.04.2013 tarihleri arasında yapılmasına,

Detaylı

T.C. ORMAN FAKÜLTESİ DEKANLIĞI FAKÜLTE YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI KARAR TARİHİ /

T.C. ORMAN FAKÜLTESİ DEKANLIĞI FAKÜLTE YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI KARAR TARİHİ / T.C. ORMAN FAKÜLTESİ DEKANLIĞI FAKÜLTE YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI KARAR TARİHİ 8 2017/51-61 01.03.2017 Fakülte Yönetim Kurulumuz, Dekan Vekili Prof.Dr. Haldun MÜDERRİSOĞLU başkanlığında

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI TARİHİ : 18/10/2012 TOPLANTI SAYISI : 2012/17 Enstitü Yönetim Kurulu 18.10.2012 Perşembe günü Enstitü Müdürü Doç.Dr.Mehmet

Detaylı

YÖNETİM KURULU KARARLARI

YÖNETİM KURULU KARARLARI T.C. Sayfa-1- Fakülte Yönetim Kurulu, Dekan Prof. Dr. Ahmet GÖKCE nin başkanlığında 30 Mart 2010 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. Karar No-1: Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanlığının

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI TARİHİ : 15.08.2016 TOPLANTI SAYISI : 2016/ 20 KARAR NO: 2016 / 640 T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI Enstitümüz Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI TARİHİ : 04//205 TOPLANTI SAYISI : 205/26 T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI Enstitü Yönetim Kurulu 04//205 Çarşamba günü Enstitü Müdürü Prof.Dr. Mehmet

Detaylı

T.C. ORMAN FAKÜLTESİ DEKANLIĞI FAKÜLTE YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI KARAR TARİHİ /

T.C. ORMAN FAKÜLTESİ DEKANLIĞI FAKÜLTE YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI KARAR TARİHİ / T.C. ORMAN FAKÜLTESİ DEKANLIĞI FAKÜLTE YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI KARAR TARİHİ 14 2017/102-110 05.04.2017 Fakülte Yönetim Kurulumuz, Dekan Vekili Prof.Dr. Haldun MÜDERRİSOĞLU

Detaylı

KARAR Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü nün tarih ve 10662

KARAR Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü nün tarih ve 10662 T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI KARAR TARİHİ OTURUM NO KARAR SAYISI Üniversitemiz Yönetim Kurulu Rektör Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN Başkanlığında toplandı. KARAR 09.01- Sosyal Bilimler

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI tarihinde yapılan Fakülte Yönetim Kurulu Kararları onaylandı.

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI tarihinde yapılan Fakülte Yönetim Kurulu Kararları onaylandı. Fakültemiz Yönetim Kurulu 14.02.2017 tarihinde Saat 12:00 de Dekan V. Prof. Dr. Niyazi USTA başkanlığında İletişim Fakültesi toplantı salonunda toplandı. Yeterli çoğunluğun olduğu anlaşıldı. Gündem onaylanarak

Detaylı

13.1. ÜNİVERSİTEMİZ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ PROF. DR. SERMİN OZAN IN DOÇENTLİK SINAVI JÜRİ ÜYELİĞİNDEN ÇEKİLME İSTEĞİ

13.1. ÜNİVERSİTEMİZ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ PROF. DR. SERMİN OZAN IN DOÇENTLİK SINAVI JÜRİ ÜYELİĞİNDEN ÇEKİLME İSTEĞİ Üniversitemiz Yönetim Kurulu 31/03/2017 tarihinde saat 09:00 da Rektör Prof. Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılımlarıyla toplanarak gündemdeki konuları görüşmüş

Detaylı

YÖNETİM KURULU KARARLARI

YÖNETİM KURULU KARARLARI Sayfa-1- Fakülte Yönetim Kurulu Dekan Vekili Prof. Dr. Mehmet ŞİMŞİR in başkanlığında 14 Mart 2017 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. Karar No-1: Jeoloji Mühendisliği Bölümü Başkanlığının

Detaylı

YÖNETİM KURULU KARARLARI

YÖNETİM KURULU KARARLARI T.C. Sayfa-1- Fakülte Yönetim Kurulu, Dekan Vekili Prof. Dr. Kazım GÖRGÜLÜ nün başkanlığında 12 Ağustos 2015 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. Karar No-1: Bilgisayar Mühendisliği Bölüm

Detaylı

YÖNETİM KURULU KARARLARI

YÖNETİM KURULU KARARLARI Sayfa-1- Fakülte Yönetim Kurulu, Dekan Prof. Dr. Ahmet DEMİRCİ nin başkanlığında 11 Kasım 2014 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. Karar No-1: Maden Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 10.11.2014

Detaylı

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI KARAR 2012/022 01: Afyon Kocatepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi (BAPK) tarafından Bilimsel Araştırma Projelerinden faydalanmak için Enstitümüz anabilim dalları tarafından

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI TOPLANTI NO : 433 TOPLANTI TARİHİ : Üniversitemiz Yönetim Kurulu Rektör Prof. Dr. Muzaffer ELMAS başkanlığında toplanmış ve aşağıdaki kararları

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI tarihinde yapılan Fakülte Yönetim Kurulu Kararları onaylandı.

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI tarihinde yapılan Fakülte Yönetim Kurulu Kararları onaylandı. Fakültemiz Yönetim Kurulu 11.05.2017 tarihinde Saat 12:30 de Dekan V. Prof. Dr. Niyazi USTA Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Seminer salonunda toplandı. Yeterli çoğunluğun olduğu anlaşıldı. Gündem

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Sayı : 215 Tarih : 17.04.2014 T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Toplantıda Bulunanlar : Prof. Dr. Orhan Kemâl TAVUKÇU(Başkan) Prof. Dr. İbrahim YEREBAKAN(Üye)

Detaylı

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI T.C. Toplantı Tarihi : 02.02.2016 KARAR 2016/005 01: 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Tek Ders Sınavına girmek isteyen öğrencilerin dilekçeleri Enstitümüz Yönetim Kuruluna sunulmuştur. Yönetim

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ FAKÜLTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ FAKÜLTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ FAKÜLTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI TOPLANTI TARİHİ : TOPLANTI NO : 198 Fakülte Yönetim Kurulu Dekan Vekili Prof.Dr.Muzaffer ELMAS başkanlığında toplanarak gündemdeki

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI TARİHİ :30/10/2014 TOPLANTI SAYISI : 2014/30 Enstitü Yönetim Kurulu 30/10/2014 PerĢembe günü Enstitü Müdürü Doç.Dr.Mehmet

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI TARİHİ :04/02/2015 TOPLANTI SAYISI : 2015/02 Enstitü Yönetim Kurulu 04/02/2015 Çarşamba günü Enstitü Müdürü Doç.Dr. Mehmet

Detaylı

YÖNETİM KURULU KARARLARI

YÖNETİM KURULU KARARLARI T.C. Sayfa-1- Fakülte Yönetim Kurulu, Dekan Prof. Dr. Ahmet GÖKCE nin başkanlığında 13 Nisan 2010 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. Karar No-1: Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanlığının

Detaylı

YÖNETİM KURULU KARARLARI

YÖNETİM KURULU KARARLARI T.C. Sayfa-1- Fakülte Yönetim Kurulu, Dekan Vekili Prof. Dr. Orhan TATAR ın başkanlığında 29 Mart 2016 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. Karar No-1: Nanoteknoloji Mühendisliği Bölüm Başkanlığının

Detaylı

T.C. ORMAN FAKÜLTESİ DEKANLIĞI FAKÜLTE YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI KARAR TARİHİ /

T.C. ORMAN FAKÜLTESİ DEKANLIĞI FAKÜLTE YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI KARAR TARİHİ / T.C. ORMAN FAKÜLTESİ DEKANLIĞI FAKÜLTE YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI KARAR TARİHİ 11 2016/104-125 13.04.2016 Fakülte Kurulumuz, Dekan Prof.Dr. Haldun MÜDERRİSOĞLU başkanlığında

Detaylı

Karar No-1: Nanoteknoloji Mühendisliği Bölümü Başkanlığının tarihli ve sayılı. yazısı ekindeki bölüm kurulunun 2 nolu kararı okundu.

Karar No-1: Nanoteknoloji Mühendisliği Bölümü Başkanlığının tarihli ve sayılı. yazısı ekindeki bölüm kurulunun 2 nolu kararı okundu. Sayfa-1- Fakülte Yönetim Kurulu Dekan Vekili Prof. Dr. Mehmet ŞİMŞİR in başkanlığında 0 Mayıs 2017 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. Karar No-1: Nanoteknoloji Mühendisliği Bölümü Başkanlığının

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI TARİHİ : 25/01/2017 TOPLANTI SAYISI : 2017/05 T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI Enstitü Yönetim Kurulu 25/01/2017 Çarşamba günü Enstitü Müdürü Prof.Dr.

Detaylı

Derslerin Kredisi. TOPLAM KREDİ 30 TOPLAM KREDİ 26,5 BAHAR YARIYILI Kabul Edilen Alınacak. Derslerin Derslerin. Kredisi Dersler

Derslerin Kredisi. TOPLAM KREDİ 30 TOPLAM KREDİ 26,5 BAHAR YARIYILI Kabul Edilen Alınacak. Derslerin Derslerin. Kredisi Dersler Sayfa-1- Fakülte Yönetim Kurulu, Dekan Prof. Dr. Ahmet DEMİRCİ nin, başkanlığında 07 Temmuz 015 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. Karar No-1: İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 18.06.015

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI TARİHİ : 25.05.2015 TOPLANTI SAYISI : 2015/ 16 KARAR NO: 2015 / 486 T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI Enstitümüz Makine Mühendisliği Anabilim Doktora Programı

Detaylı

KARAR Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı nın tarih ve sayılı yazısı görüşüldü.

KARAR Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı nın tarih ve sayılı yazısı görüşüldü. T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI KARAR TARİHİ OTURUM NO KARAR SAYISI Üniversitemiz Yönetim Kurulu Rektör Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN Başkanlığında toplandı. KARAR 14.01- Sağlık Kültür

Detaylı

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ ARDEŞEN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI GÖREVİ

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ ARDEŞEN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI GÖREVİ RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ ARDEŞEN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI TOPLANTI NO : 82 TOPLANTI TARİHİ : 07.11.2014 TOPLANTI YERİ : Müdür Odası TOPLANTIYA KATILANLAR GÖREVİ

Detaylı

T.C. ORMAN FAKÜLTESİ DEKANLIĞI FAKÜLTE YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI KARAR TARİHİ /

T.C. ORMAN FAKÜLTESİ DEKANLIĞI FAKÜLTE YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI KARAR TARİHİ / T.C. ORMAN FAKÜLTESİ DEKANLIĞI FAKÜLTE YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI KARAR TARİHİ 5 2017/21-38 08.02.2017 Fakülte Yönetim Kurulumuz, Dekan Vekili Prof.Dr. Haldun MÜDERRİSOĞLU başkanlığında

Detaylı

KOCAELĐ ÜNĐVERSĐTESĐ ASIM KOCABIYIK MESLEK YÜKSEKOKULU EĞĐTĐM ÖĞRETĐM DÖNEMĐ ÇALIŞMA TAKVĐMĐ. TARĐH Her Ayın Đlk Haftası

KOCAELĐ ÜNĐVERSĐTESĐ ASIM KOCABIYIK MESLEK YÜKSEKOKULU EĞĐTĐM ÖĞRETĐM DÖNEMĐ ÇALIŞMA TAKVĐMĐ. TARĐH Her Ayın Đlk Haftası TARĐH Her Ayın Đkinci Haftası Her Ayın Đkinci Haftası Her Ayın Đkinci Haftası Akademik Takvim Akademik Takvim Mayıs Ayının Üçüncü Haftası Haziran Ayının Đlk Haftası Haziran Ayının Đkinci Haftası Haziran

Detaylı

KARAR Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü nün tarih ve 173 sayılı yazısı görüşüldü.

KARAR Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü nün tarih ve 173 sayılı yazısı görüşüldü. T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI KARAR TARİHİ OTURUM NO KARAR SAYISI Üniversitemiz Yönetim Kurulu Rektör Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN Başkanlığında toplandı. KARAR 41.01- Sürekli Eğitim

Detaylı

RAPORLAMA ÖRNEĞİ-1 TALEP: Erciyes Üniversitesi LYS sınavı GEREĞİ: NOT:

RAPORLAMA ÖRNEĞİ-1 TALEP: Erciyes Üniversitesi LYS sınavı GEREĞİ: NOT: RAPORLAMA ÖRNEĞİ-1 TALEP: Erciyes Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümünde eğitim gören Mustafa MOLU isimli öğrenci LYS sınavı ile Fakültemiz Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünü kazanmış olup,

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ PAZAR MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ PAZAR MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ PAZAR MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Sayı : 32 Tarih :08.11.2012 Toplantıda Bulunanlar: 1. Doç. Dr. Şengül ALPAY KARAOĞLU, Müdür. 2. Yrd. Doç.

Detaylı

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI T.C. Toplantı Tarihi : 21.06.2016 KARAR 2016/015 01: 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı itibariyle Tez Savunma Sınavına giren öğrencilerin Anabilim Dalı Kurul Kararlarınca önerilen ve Enstitümüz

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI TARİHİ : 10/12/2012 TOPLANTI SAYISI : 2012/19 Enstitü Yönetim Kurulu 10.12.2012 Pazartesi günü Enstitü Müdürü Doç.Dr.Mehmet

Detaylı

YÖNETİM KURULU KARARLARI

YÖNETİM KURULU KARARLARI Sayfa-1- Fakülte Yönetim Kurulu, Dekan Vekili Prof. Dr. Orhan TATAR ın başkanlığında 09 Şubat 2016 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. Karar No-1: Fakültemiz Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI TARİHİ TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI 23.02.2017 05 2017 05/01-24 Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TARİHİ TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TARİHİ TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TARİHİ TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI Fakültemiz Fakülte Yönetim Kurulu, Dekan Prof.Dr.Ahmet UZUN başkanlığında toplandı.

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI TARİHİ : 10.11.2014 TOPLANTI SAYISI : 2014/ 40 KARAR NO: 2014 / 1033 T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI Enstitümüz Kimya Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programında

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI TOPLANTI NO : 439 TOPLANTI TARİHİ : Üniversitemiz Yönetim Kurulu Rektör Prof. Dr. Muzaffer ELMAS başkanlığında toplanmış ve aşağıdaki kararları

Detaylı

YÖNETİM KURULU KARARLARI. T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI : 13 Haziran 2006 : 23

YÖNETİM KURULU KARARLARI. T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI : 13 Haziran 2006 : 23 YÖNETİM KURULU KARARLARI Tarih Toplantı Sayısı T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI : 13 Haziran 2006 : 23 Karar 1 Çukurova Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Adana Meslek Yüksekokulu

Detaylı

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI Toplantı Tarihi : 31.01.2014 Toplantı Sayısı : 005 T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI KARAR 2014/005 01: 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı itibariyle

Detaylı

T.C GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJĐ ENSTĐTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ MĐMARLIK FAKÜLTESĐ DEKANLIĞI

T.C GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJĐ ENSTĐTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ MĐMARLIK FAKÜLTESĐ DEKANLIĞI KARARLARI Toplantıda bulunanlar: Prof. Dr. Tülay ESĐN (Başkan) Prof. Dr. Bilge SĐYAHĐ (Üye) Prof. Dr. Nihal ŞENLĐER (Üye) Prof. Dr. Tülay ESĐN (Üye) Doç. Dr. Bülent AKBAŞ (Üye) Doç. Dr. Nilay COŞGUN (Üye)

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI TARİHİ : 15/02/2017 TOPLANTI SAYISI : 2017/08 T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI Enstitü Yönetim Kurulu 15/02/2017 Çarşamba günü Enstitü Müdürü Prof.Dr.

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 07.07.2009 2009/11 Üniversitemiz Yönetim Kurulu 07.07.2009 Salı günü saat 11:00 de Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Ayşe

Detaylı

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI KARAR 2012/008 01: 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında tez çalışmasına başlayacak olan öğrencilerin Anabilim Dallarından gelen Tez Projesi Öneri Formalarının Yönetim Kurulumuzca yapılan incelemeler

Detaylı

TOPLANTI TARİHİ TOPLANTI SAYISI ALINAN KARAR SAYISI 14.08.2014 124 01-19

TOPLANTI TARİHİ TOPLANTI SAYISI ALINAN KARAR SAYISI 14.08.2014 124 01-19 TOPLANTI TARİHİ TOPLANTI SAYISI ALINAN KARAR SAYISI 14.08.2014 124 01-19 Fakülte Yönetim Kurulumuz Dekan Vekili Prof.Dr. Süleyman SEYDİ başkanlığında aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanmıştır.

Detaylı

T.C. GYTE İŞLETME FAKÜLTESİ DEKANLIĞI YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. GYTE İŞLETME FAKÜLTESİ DEKANLIĞI YÖNETİM KURULU KARARLARI T.C. GYTE İŞLETME FAKÜLTESİ DEKANLIĞI YÖNETİM KURULU KARARLARI Toplantı Tarihi : 08/02/2012 Toplantı Sayısı : 2012 / 07 Karar Sayısı : 11 Toplantıya katılanlar : Prof. Dr. Halit KESKİN ( Başkan) Prof.

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI TARİHİ : 17.10.2016 TOPLANTI SAYISI : 2016/ 26 KARAR NO: 2016 / 921 T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI Programı öğrencisi Tamer ELMALI nın, 26.10.2016 tarihinde

Detaylı

YÖNETĠM KURULU KARARLARI

YÖNETĠM KURULU KARARLARI T.C. Sayfa-1- Fakülte Yönetim Kurulu, Dekan Prof. Dr. Ahmet DEMĠRCĠ baģkanlığında 01 Nisan 2013 tarihinde toplanarak aģağıdaki kararları almıģtır. Karar No-1: ĠnĢaat Mühendisliği Bölüm BaĢkanlığının 26.03.2013

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI Tarih : 09 Ağustos 2016 Toplantı Sayısı : 10 Karar:1 Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalında Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Detaylı

YÖNETİM KURULU KARARLARI

YÖNETİM KURULU KARARLARI Sayfa-1- Fakülte Yönetim Kurulu, Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ertan BUYRUK un başkanlığında 25 Temmuz 2016 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. Karar No-1: Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanlığının

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI TARİHİ :28/3/216 TOPLANTI SAYISI : 216/7 T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI Enstitü Yönetim Kurulu 28/3/216 Pazartesi günü Enstitü Müdürü Prof.Dr. Mehmet

Detaylı

Toplantıda bulunanlar:

Toplantıda bulunanlar: T.C YÖNETĐM KURULU KARARLARI Toplantıda bulunanlar: Prof. Dr. Tülay ESĐN (Başkan) Prof. Dr. Bilge SĐYAHĐ (Üye) Prof. Dr. Nihal ŞENLĐER (Üye) Prof. Dr. Tülay ESĐN (Üye) Doç. Dr. Bülent AKBAŞ (Üye) Doç.

Detaylı

YÖNETİM KURULU KARARLARI

YÖNETİM KURULU KARARLARI T.C. Sayfa-1- Fakülte Yönetim Kurulu, Dekan Vekili Prof. Dr. Orhan TATAR ın başkanlığında 13 Temmuz 2016 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. Karar No-1: Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Detaylı

KARAR İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı nın tarih ve 820 sayılı yazısı görüşüldü.

KARAR İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı nın tarih ve 820 sayılı yazısı görüşüldü. T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI KARAR TARİHİ OTURUM NO KARAR SAYISI Üniversitemiz Yönetim Kurulu Rektör Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN Başkanlığında toplandı. KARAR 46.01- İktisadi ve

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE SENATOSU TOPLANTI TUTANAĞI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE SENATOSU TOPLANTI TUTANAĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE SENATOSU TOPLANTI TUTANAĞI TOPLANTI NO : 339 TOPLANTI TARİHİ : 28.01.2010 Üniversitemiz Senatosu Rektör Prof. Dr. Mehmet DURMAN Başkanlığında toplanmış ve aşağıdaki kararları

Detaylı

ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ FAKÜLTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ FAKÜLTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ FAKÜLTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI TOPLANTI TARİHİ : 21.11.2012 TOPLANTI NO : 17 Fakülte Yönetim Kurulu Dekan Prof. Dr. Halil KALABALIK başkanlığında toplanarak gündemdeki

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması. Sürekli 2 Gelen Evrak Tüm Resmi Yazışmalar, Dilekçeler v.s. 3 Fakülte

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2011 KURUM/KURULUŞUN TARİHÇESİ Öğrenci İşlerinin temelleri 1983 yılında Fırat Üniversitesine bağlı olarak Bingöl Meslek Yüksekokulu adı

Detaylı

S.No Kodu Adı T U K ECTS Kodu Adı T U K ECTS Üniversite Fakülte Bölüm Açıklama

S.No Kodu Adı T U K ECTS Kodu Adı T U K ECTS Üniversite Fakülte Bölüm Açıklama 2 ÖĞRENCİ NO : 090100057 ADI SOYADI : Arda Demir BÖLÜMÜ: İnşaat Mühendisliği 2 IM-303 Çelik Yapılar-I 3 0 3 5 CİVE 487 Çelik Yapılar 4 1 5 5 Pamukkale Mühendislik İnşaat Uygun 3 IM-309 Ulaşım I 3 0 3 5

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE SENATOSU TOPLANTI TUTANAĞI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE SENATOSU TOPLANTI TUTANAĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE SENATOSU TOPLANTI TUTANAĞI TOPLANTI NO : 340 TOPLANTI TARİHİ : 18.02.2010 Üniversitemiz Senatosu Rektör Vekili Prof. Dr. Binnaz BAYTEKİN Başkanlığında toplanmış ve aşağıdaki

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI KREDİ AKTS KODU

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI KREDİ AKTS KODU KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI 1. SINIF GÜZ I I. ADI Z/M/S T U UNV13101 TÜRK DİLİ I Z 2 0 2 2 2 UNV13103 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Z 2

Detaylı

T.C. NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK VE MĠMARLIK FAKÜLTESĠ, ĠNġAAT MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ, AKADEMĠK YILI ÖĞRETĠM PLANI

T.C. NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK VE MĠMARLIK FAKÜLTESĠ, ĠNġAAT MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ, AKADEMĠK YILI ÖĞRETĠM PLANI T.C. NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK VE MĠMARLIK FAKÜLTESĠ, ĠNġAAT MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ, 20162017 AKADEMĠK YILI ÖĞRETĠM PLANI 1. YARIYIL 0010080035 INS101 Fizik1 3 1 3.5 6 Z 0010080003 INS103

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ DEKANLIĞI D A Ğ I T I M Üyesi bulunduğunuz Fakültemiz Yönetim Kurulu 27 Eylül 2017 Çarşamba günü saat: 14.00 te aşağıda bulunan gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır. Katılımınız hususunda gereğini rica

Detaylı

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI KARAR 2014/013 01: 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı itibariyle Tez Savunma Sınavına girecek öğrencilerin Anabilim Dalları Kurul Kararlarınca önerilen ve Enstitümüz Yönetim Kuruluna sunulan

Detaylı

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI KARAR 2014/027-01: Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı 110725501 numaralı Doktora öğrencisi Süleyman ARI nın Tez Jürisi Atama Formu Enstitümüz Yönetim Kuruluna sunulmuştur. Yönetim Kurulunda yapılan

Detaylı

kanalıyla ilgili öğrenciye bildirilmesine ve Rektörlük Makamına arz edilmesine,

kanalıyla ilgili öğrenciye bildirilmesine ve Rektörlük Makamına arz edilmesine, Sayfa-1-07 Haziran 016 4 1-1 Fakülte Yönetim Kurulu, Dekan Vekili Yrd. Doç. Dr. Nazmi OTLU nun başkanlığında 07 Haziran 016 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. Karar No-1: İnşaat Mühendisliği

Detaylı

T.C. F I R A T Ü N İ V E R S İ T E S İ SENATO KARARLARI /6

T.C. F I R A T Ü N İ V E R S İ T E S İ SENATO KARARLARI /6 Üniversitemiz Senatosu 29.01.2016 tarihinde saat 09:00 da Rektör Prof. Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerinin katılımlarıyla toplanarak gündemdeki konuları görüşmüş ve

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI KARAR TARİHİ TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI /23-48

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI KARAR TARİHİ TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI /23-48 Üniversite Senatosu Rektör Prof. Dr. Sait BİLGİÇ başkanlığında saat 14:30 da toplandı. Yeterli çoğunluğun olduğu anlaşıldı. Gündem onaylanarak kabul edildi. Konuların görüşülmesine geçilerek aşağıda yazılı

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI tarihinde yapılan Fakülte Yönetim Kurulu Kararları onaylandı.

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI tarihinde yapılan Fakülte Yönetim Kurulu Kararları onaylandı. Fakültemiz Yönetim Kurulu 08.03.2017 tarihinde Saat 12:45 de Dekan V. Prof. Dr. Niyazi USTA başkanlığında Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Seminer salonunda toplandı. Yeterli çoğunluğun olduğu anlaşıldı.

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI REKTÖR Prof.Dr.Muzaffer ELMAS Rektör Yrd. Rektör Yrd. Rektör Yrd. Prof.Dr.M.Ali YALÇIN Prof.Dr.Musa EKEN Prof.Dr.Fatih ÜSTEL Müh. Fak. Dekanı Fen-Edb. Fak. Dekanı İkt. ve İdr. Bil. Fak. Dekanı Prof.Dr.Etem

Detaylı

YÖNETİM KURULU KARARLARI

YÖNETİM KURULU KARARLARI T.C. Sayfa-1- Fakülte Yönetim Kurulu, Dekan Prof. Dr. Ahmet GÖKCE nin başkanlığında 01 Ekim 2010 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. Karar No-1: Kimya Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 20.09.2010

Detaylı

YÖNETİM KURULU KARARLARI

YÖNETİM KURULU KARARLARI Sayfa-1- Fakülte Yönetim Kurulu, Dekan Vekili Prof. Dr. Mehmet ŞİMŞİR in başkanlığında 20 Aralık 2016 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. Karar No-1: Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanlığının

Detaylı

Üniversitesi (3. Sınıf 1. Dönem) 2 A-95 İŞL-2003 Bilgi İşlem I 2 A-95 ÇLŞ-3015 Verimlilik Yönetimi 4 A-95 İŞL-3013 Ticaret Hukuku

Üniversitesi (3. Sınıf 1. Dönem) 2 A-95 İŞL-2003 Bilgi İşlem I 2 A-95 ÇLŞ-3015 Verimlilik Yönetimi 4 A-95 İŞL-3013 Ticaret Hukuku T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TARİHİ TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI Fakültemiz Fakülte Yönetim Kurulu, Dekan Prof.Dr.Ahmet UZUN başkanlığında toplandı.

Detaylı

(İmza) Prof. Dr. Ömer CAMCI Başkan, Dekan V. Üye (İmza) Üye Bütül UÇAR Fakülte Sekreteri V. Raportör

(İmza) Prof. Dr. Ömer CAMCI Başkan, Dekan V. Üye (İmza) Üye Bütül UÇAR Fakülte Sekreteri V. Raportör Fakülte Yönetim Kurulumuz 07/07/2015 tarihinde saat 10:00 da Dekan V. Prof. Dr. Ömer CAMCI başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. KARAR 01 Coğrafya Bölüm Başkanlığının 02/07/2015 tarih

Detaylı

KARAR Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölüm Başkanlığı nın tarih ve sayılı yazısı görüşüldü.

KARAR Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölüm Başkanlığı nın tarih ve sayılı yazısı görüşüldü. T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI KARAR TARİHİ OTURUM NO KARAR SAYISI Üniversitemiz Yönetim Kurulu Rektör Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN Başkanlığında toplandı. KARAR 13.01- Personel Daire

Detaylı

Yatay Geçiş Yapacağı Sınıf :2. Sınıf I. öğretim Öğrencinin Güz Döneminde Muaf Olması Gereken Dersler

Yatay Geçiş Yapacağı Sınıf :2. Sınıf I. öğretim Öğrencinin Güz Döneminde Muaf Olması Gereken Dersler Fakülte Yönetim Kurulumuz 18/08/2015 tarihinde saat 11:00 de Dekan V. Prof.Dr.Ömer CAMCI başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. KARAR 01 Kimya Bölümü Başkanlığının 15/09/2014 tarih ve 50124

Detaylı

KARAR Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın tarih ve sayılı yazısı görüşüldü.

KARAR Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın tarih ve sayılı yazısı görüşüldü. T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI KARAR TARİHİ OTURUM NO KARAR SAYISI Üniversitemiz Yönetim Kurulu Rektör Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN Başkanlığında toplandı. KARAR 12.01- Üniversitemiz

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TARİHİ TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TARİHİ TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TARİHİ TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI Fakültemiz Fakülte Yönetim Kurulu, Dekan Prof.Dr.Ahmet UZUN başkanlığında toplandı.

Detaylı

I. Öğretim Dersin Adı Telafi Tarihleri Saat MAD4497 Mühendislik Projeleri 14 Nisan MAD3340 Sistem Analizi 14 Nisan

I. Öğretim Dersin Adı Telafi Tarihleri Saat MAD4497 Mühendislik Projeleri 14 Nisan MAD3340 Sistem Analizi 14 Nisan Sayfa-1- Fakülte Yönetim Kurulu Dekan Vekili Prof. Dr. Mehmet ŞİMŞİR in başkanlığında 11 Nisan 2017 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. Karar No-1: İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığının

Detaylı

GÜNDEM: 1- Bilgilendirme.

GÜNDEM: 1- Bilgilendirme. T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Sayı : 246 Tarih : 03.09.2015 Toplantıda Bulunanlar : Prof. Dr. Mehmet KÜÇÜK (Başkan) Prof. Dr. Bülent VEREP (Üye)

Detaylı

11 Nisan Nisan ÇEV4499 Bitirme Ödevi 11 Nisan

11 Nisan Nisan ÇEV4499 Bitirme Ödevi 11 Nisan T.C. Sayfa-1- Fakülte Yönetim Kurulu, Dekan Prof. Dr. Ahmet GÖKCE nin başkanlığında 15 Mart 2011 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. Karar No-1: Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanlığının

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARI KARAR TARİHİ TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI /63-88

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARI KARAR TARİHİ TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI /63-88 Üniversite Senatosu Rektör Prof. Dr. Sait BİLGİÇ başkanlığında saat 14:30 da toplandı. Yeterli çoğunluğun olduğu anlaşıldı. Gündem onaylanarak kabul edildi. Konuların görüşülmesine geçilerek aşağıda yazılı

Detaylı

TOPLANTI TARİHİ TOPLANTI SAYISI ALINAN KARAR SAYISI 04.09.2014 127 01-13

TOPLANTI TARİHİ TOPLANTI SAYISI ALINAN KARAR SAYISI 04.09.2014 127 01-13 TOPLANTI TARİHİ TOPLANTI SAYISI ALINAN KARAR SAYISI 04.09.2014 127 01-13 Fakülte Yönetim Kurulumuz Dekan Vekili Prof. Dr. Süleyman SEYDİ başkanlığında aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanmıştır.

Detaylı

17/01/2017 tarihinde yapılan Fakülte Yönetim Kurulunda alınan kararlar onaylandı.

17/01/2017 tarihinde yapılan Fakülte Yönetim Kurulunda alınan kararlar onaylandı. Fakülte Yönetim Kurulu, Fakülte Dekan V. Prof.Dr.Nermin KILIÇ başkanlığında toplandı. Gerekli çoğunluğun olduğu anlaşıldı ve gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. KARAR NO: 2017/16 17/01/2017 tarihinde

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI YÖNETİM KURULU TOPLANTISI. TARİH: 16.10.2014 Toplantı No: 39

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI YÖNETİM KURULU TOPLANTISI. TARİH: 16.10.2014 Toplantı No: 39 T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI YÖNETİM KURULU TOPLANTISI TARİH: 16.10.2014 Toplantı No: 39 Fakültemiz Yönetim Kurulu Dekan Prof.Dr.Nilüfer Sezer Başkanlığında üyeler; Prof.Dr.Arzu

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI KARAR TARİHİ TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI /

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI KARAR TARİHİ TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI / Üniversite Senatosu Rektör Prof. Dr. Sait BİLGİÇ başkanlığında saat 14:00 da toplandı. Yeterli çoğunluğun olduğu anlaşıldı. Gündem onaylanarak kabul edildi. Konuların görüşülmesine geçilerek aşağıda yazılı

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE SENATOSU TOPLANTI TUTANAĞI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE SENATOSU TOPLANTI TUTANAĞI TOPLANTI NO : 380 TOPLANTI TARİHİ : SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE SENATOSU TOPLANTI TUTANAĞI Üniversitemiz Senatosu Rektör Prof. Dr. Muzaffer ELMAS Başkanlığında toplanmış ve aşağıdaki kararları almıştır.

Detaylı