T.C. AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2011 YILI VERGİ RESİM VE HARÇ İLE ÜCRET TARİFELERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2011 YILI VERGİ RESİM VE HARÇ İLE ÜCRET TARİFELERİ"

Transkript

1 T.C. AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2011 YILI VERGİ RESİM VE HARÇ İLE ÜCRET TARİFELERİ

2 1 AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2011 YILI VERGİ, RESİM, HARÇ VE ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER SIRA NO TARİFENİN ADI SAYFA NO 1 VERGİ, RESİM VE HARÇ TARİFESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER ÜCRET TARİFESİ 7 3 ÇEVRE KORUMA VE KONTROLÜ ÜCRET TARİFESİ 8 4 EVLENDİRME ÜCRET TARİFESİ 9 5 GAYRİSIHHI MÜESSESELER ÜCRET TARİFELERİ HARİTA HİZMETLERİ ÜCRET TARİFESİ 14 7 İLAN - REKLAM ASMA TAHSİS VE BAKIM ÜCRET TARİFESİ MUHTELİF HİZMETLERE AİT ÜCRET TARİFESİ 17 9 MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK HİZMETLERİ ÜCRET TARİFESİ PARK VE BAHÇELER ÜCRET TARİFESİ SAĞLIK VE VETERİNERLİK HİZMETLERİ ÜCRET TARİFESİ SIHHİ MÜESSESELER RUHSAT DENETİM ÜCRET TARİFESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLERİ ÜCRET TARİFESİ 29

3 VERGİ, RESİM VE HARÇ TARİFESİ

4 2011 YILI 2464 SAYILI BELEDĠYE GELĠRLERĠ KANUNU VERGĠ, RESĠM VE HARÇ TARĠFESĠ 2011 YILI ĠÇĠN KABUL EDĠLEN A) ĠLAN VE REKLAM VERGĠSĠ İlan ve Reklam Vergisi aşağıdaki tarifeye göre alınır. 1) Dükkan, ticari ve sınai müessese ve serbest meslek erbabınca çeşitli yerlere asılan ve takılan her çeşit 80,00 TL levha, yazı ve resim gibi tüm sabit ilan ve reklamların beher metrekaresinden yıllık olarak, 2) Motorlu taşıt araçlarının içine veya dışına konulan ilan ve reklamların beher metrekaresinden yıllık olarak, 55,00 TL 3) Cadde, sokak ve yaya kaldırımları üzerine gerilen, binaların cephe ve yanlarına asılan bez veya sair maddeler vasıtasıyla yapılan geçici mahiyetteki 10,00 TL ilan ve reklamların metrekaresinden haftalık olarak, 4) Işıklı veya projeksiyonlu ilan ve reklamlardan her metrekare için yıllık olarak, 120,00 TL 5) İlan ve reklam amacıyla dağıtılan broşür, katalok, duvar ve cep takvimleri, biblolar veya benzerlerinin 0,25 TL her biri için, 6) Mahiyeti ne olursa olsun yapıştırılacak çeşitli afişler ve benzerlerinin beherinin metrekaresinden, 0,50 TL B) EĞLENCE VERGĠSĠ ( Verginin nispeti % ) I) Biletle girilen yerlerde, % 1) Yerli Film göstermelerinden, 20 2) Yabancı film göstermelerinden, 50 3) Tiyatro, opera, operet, bale, karagöz, kukla ve 5 ortaoyunundan, 4) Spor müsabakaları, at yarışları ve konserlerden, 10 5) Sirkler, Lunaparklar, Çalgılı bahçeler ve 20 benzerlerinden, II) Müşterek bahislerde, 5 III) Biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerinden (Günlük TL), 7 C) HABERLEġME VERGĠSĠ Haberleşme vergisinin matrahı, tesis, devir ve nakil ücretleri hariç olmak üzere tahsil edilen ücrettir. Haberleşme vergisinin nispeti %1' dir. Ancak Genel ve Katma Bütçeli Kurumlara, İl Özel İdare ve Belediyelere ve bunların kurdukları birliklere ait teleks, faksimili ve data ücretlerinden vergi alınmaz. D) ELEKTRĠK VE HAVAGAZI TÜKETĠM VERGĠSĠ Vergi matrahı, tüketilen elektrik ve havagazının satış bedelidir. Matraha gider vergileri dahil edilmez. a) İmal ve istihsal, taşıma, yükselme, boşaltma, soğutma, telli ve telsiz telgraf ve telefon müraselesi işlerinde tüketilen elektriğin satış bedeli üzerinden %1 b) (a) bendi dışında kalan maksatlar için tüketilen elektriğin satış bedeli üzerinden %5 c) Havagazının satış bedelinden %5 1

5 2011 YILI 2464 SAYILI BELEDĠYE GELĠRLERĠ KANUNU VERGĠ, RESĠM VE HARÇ TARĠFESĠ E) ÇEVRE TEMĠZLĠK VERGĠSĠ 2011 yılı için Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenecek miktarlar uygulanır. 1) ÖZEL : Okul,Yurt, Kreş, Dershane, Kurs, Eğitim Merkezi, Anaokulu, Yuva vb. eğitim ve öğretim faaliyeti yapılan binalar; Öğrenci Sayısı Grubu Derecesi 750 den fazla ,00 TL arası ,00 TL arası ,00 TL arası ,00 TL arası ,00 TL arası ,00 TL 20 den az ,00 TL 2) OTELLER : Konaklama tesisleri ile hastahaneler ve diğer yataklı sağlık tesislerine ait binalar; Yatak Kapasitesi Grubu Derecesi 500 den fazla ,00 TL arası ,00 TL arası ,00 TL arası ,00 TL arası ,00 TL 20 den az ,00 TL 3) HER TÜRLÜ : yeme, içme ve eğlence yerleri; Kullanım Alanı m2 Grubu Derecesi 1000 m2' den fazla ,00 TL arası ,00 TL arası ,00 TL arası ,00 TL arası ,00 TL 50 den az ,00 TL 4) DAĠMĠ : surette faaliyet gösteren lunapark, panayır, fuar, stadyum, hipodrum, spor salonu, gibi yerler ile eşya depolamaya mahsus olan yerler; Kullanım Alanı m2 Grubu Derecesi 5000 m2' den fazla ,00 TL arası ,00 TL arası ,00 TL arası ,00 TL arası ,00 TL arası ,00 TL 500' den az ,00 TL 5) SĠNEMA : tiyatro, opera, bale vb. biletle girilen koltuklu eğlence yerleri; Koltuk Sayısı Grubu Derecesi 2000 den fazla ,00 TL arası ,00 TL arası ,00 TL arası ,00 TL arası ,00 TL arası ,00 TL 100 den az ,00 TL YILI ĠÇĠN KABUL EDĠLEN

6 2011 YILI 2464 BELEDĠYE GELĠRLERĠ KANUNU VERGĠ, RESĠM VE HARÇ TARĠFESĠ 6) 1, 2, 3 ve 4 ncü sıradakiler hariç, ticari, sınai, zirai ve mesleki faaliyetler için kullanılan binalar ile bunlar dışında kalan faaliyetlere mahsus binalar; Personel Sayısı Grubu Derecesi 300 den fazla arası arası arası arası ,00 TL 1.612,00 TL 1.062,00 TL 500,00 TL 250,00 TL 9-4 arası 4 den az ,00 TL 30,00 TL F) ĠġGAL HARCI 1) a) Pazar veya Panayır kurulan yerlerin, meydanların, mezat yerlerinin her türlü mal ve hayvan satıcıları 2,50 TL tarafından işgali beher metrekare için günde, b) Yol, meydan, pazar, iskele, köprü gibi umuma ait yerlerden bir kısmının herhangi bir maksat için 2,50 TL işgali beher metrekare için günde, Tarifenin (1) numaralı bendindeki harçların hesabında metrekare kesirleri tam sayılır ve tam günü aşan işgallerde, 6 satten az süreler atılır, fazlası tam gün sayılır. 2) Tarifenin (1) numaralı bendinde yazılı hayvan satıcılarının işgallerinde ; a) Satışı yapılan küçükbaş hayvan başına, b) Satışı yapılan büyükbaş hayvan başına, 2,50 TL 4,00 TL 3) Motorlu kara taşıtlarının park etmeleri için İl Trafik Komisyonlarının olumlu görüşü alınarak Belediyelerce şehir merkezlerinde tesis edilen ve işletilen mahallerin çalışma saatleri içinde, taşıtlar tarafından işgali (Bisiklet ve Motosikletler hariç), a) Her taşıttan beher saat için, b) Parkmetre çalıştırılan yerlerde beher saat için, 1,25 TL 2,50 TL Yukarıda sayılan yerlerin izinsiz işgalleri mükellefiyeti kaldırmaz. G) ĠġYERĠ AÇMA ĠZĠN HARCI İşyeri Açma İzin Harcı 1,00 TL (Beher metrekare için işin mahiyetine göre) Ancak bu miktar hiçbir suretle beş bin metrekareye isabet edecek tutarı aşamaz. H) TATĠL GÜNLERĠNDE ÇALIġMA RUHSATI HARCI Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı, işin mahiyetine göre; 1) Gıda maddeleri satan işyerleri, züccaciye, ayakkabı satış, fotoğrafçı, kırtasiye, çiçekçi, giyim, sayısal, ganyan bayi, sigorta bürosu, bayan kuaförü a) Merkez Mh.- D.Köşkler Mh.- Ambarlı Mh. b) Üniversite Mh.- Cihangir Mh.- M.K.Paşa Mh.-G.Pala Mh- Firuzköy Mh. c) Tahtakale Mh.- Yeşilkent Mh. 250,00 TL 185,00 TL 150,00 TL 3

7 2011 YILI 2464 BELEDĠYE GELĠRLERĠ KANUNU VERGĠ, RESĠM VE HARÇ TARĠFESĠ 2) Mefruşat, İrtibat büroları, Kafeterya, döviz bürosu, internet kafe, oyun yeri, çay bahçesi, kahvehane, toptan gıda satış, güzellik salonları a) Merkez Mh.- D.Köşkler Mh.- Ambarlı Mh. b) Üniversite Mh.- Cihangir Mh.- M.K.Paşa Mh.-G.Pala Mh- Firuzköy Mh. c) Tahtakale Mh.- Yeşilkent Mh. 520,00 TL 445,00 TL 360,00 TL 3) İçkili lokanta, beyaz eşya, çeyiz mağazası, oto alım-satım, mobilya, lunapark, otopark, düğün salonu a) Merkez Mh.- D.Köşkler Mh.- Ambarlı Mh. b) Üniversite Mh.- Cihangir Mh.- M.K.Paşa Mh.-G.Pala Mh- Firuzköy Mh. c) Tahtakale Mh.- Yeşilkent Mh. 4) Marketler a) Merkez Mh.- D.Köşkler Mh.- Ambarlı Mh. b) Üniversite Mh.- Cihangir Mh.- M.K.Paşa Mh.-G.Pala Mh- Firuzköy Mh. c) Tahtakale Mh.- Yeşilkent Mh. 5) Süper Marketler a) Merkez Mh.- D.Köşkler Mh.- Ambarlı Mh. b) Üniversite Mh.- Cihangir Mh.- M.K.Paşa Mh.-G.Pala Mh- Firuzköy Mh. c) Tahtakale Mh.- Yeşilkent Mh. 6) Özel kreş, gündüz bakım evi, dersane, spor salonu, halı saha, rehabilitasyon merkezi a) Merkez Mh.- D.Köşkler Mh.- Ambarlı Mh. b) Üniversite Mh.- Cihangir Mh.- M.K.Paşa Mh.-G.Pala Mh- Firuzköy Mh. c) Tahtakale Mh.- Yeşilkent Mh. 725,00 TL 580,00 TL 480,00 TL 720,00 TL 600,00 TL 480,00 TL 800,00 TL 800,00 TL 800,00 TL 550,00 TL 550,00 TL 550,00 TL Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcının mükellefiyet dönemi, çalışma izninin kullanılacağı takvim yılıdır.yıl içinde mükellefiyete girilmesi veya işin terk edilmesi hallerinde mükellefiyet, çalışılan süreye inhisar eder. Mükellefiyete girilen veya mükellefiyetten çıkılan ay kesirleri tam ay sayılır. Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı makbuz karşılığında peşin olarak alınır. Harcı ödenmemiş ruhsatlar geçerli değildir. I) KAYNAK SULARI HARCI ( tarihli ve 2005/8730 Sayılı Kararnamenin Eki) Kaynak suları harcı, aşağıdaki hadler içinde düzenlenen tarifeye göre alınır. 1) 1 litreye kadar olan şişe ve benzeri kaplardan 0,02 TL 2) 1 litreden büyük şişe ve benzeri kaplardan (1litre dahil) 0,01 TL J) TELLALLIK HARCI Tellallık harcının nispeti %2' dir. 100 Türk Lirasını aşan satışlarda aşan kısım için nispet %1' dir. K) HAYVAN KESĠMĠ MUAYENE VE DENETLEME HARCI ( tarihli ve 2005/8730 Sayılı Kararnamenin Eki) Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde, Belediyelerce veya yetkili mercilerce verilen izne dayanılarak özel kişi ve kuruluşlarca tesis edilen mezbaha ve kanaralarda kesilen hayvanların kesim öncesi ve sonrası muayenesi veya Belediye sınırları ve mücavir alanlar dışında kesilmiş olup da Belediye sınırı içinde satışa arz edilerek etlerin sağlık bakımından muayene ve denetlenmesinde ; ( 3239 Sayılı Kanunun 120, maddesiyle eklenen fıkra ) 2678 sayılı kanuna göre kurulan resmi kombinalar bu harçtan muaftır. Harç hayvan başına aşağıdaki tarifeye göre hesaplanır. Hayvan Cinsi : 1) Küçükbaş, 3,00 TL 2) Büyükbaş, 6,00 TL Harç makbuz mukabilinde peşin olarak alınır. 4

8 2011 YILI 2464 BELEDĠYE GELĠRLERĠ KANUNU VERGĠ, RESĠM VE HARÇ TARĠFESĠ L) ÖLÇÜ VE TARTI ALETLERĠ MUAYENE HARCI ( tarihli ve 2005/8730 Sayılı Kararnamenin Eki) Bu harç, Ölçü ve Tartı alet ve vasıtaları ile ölçeklerin Belediyelerce damgalanması karşılığında aşağıdaki tarifeye göre alınır. 1) Tartı ağırlıklarının her birinden, 2) Uzunluk ölçülerinin her birinden, 3) Akıcı ve kuru daneli maddelerin hacim ölçeklerinin her birinden, 4) El terazilerinden, 5) Normal masa terazilerinden, 6) Otomatik (ibreli) terazilerden, 7) Elektronik terazilerden, 8) Kantar ve basküllerden, Bu harç damgalama sırasında makbuz karşılığında ödenir. M) KAYIT VE SURET HARCI ( tarihli ve 2005/8730 Sayılı Kararnamenin Eki) 1) Her sayfa başına, 2) Harita, plan ve krokilerin beher m2' sinden, N) ĠMAR MEVZUATI GEREĞĠNCE ALINACAK HARÇLAR ( tarihli ve 2005/8730 Sayılı Kararnamenin Eki) (Ticaret ve Konut bölgeleri için ayrı ayrı): 1) Konut Bölgesi için; a) İlk parselasyon harcı (beher metrekare için) b) İfraz ve tevhid harcı (beher metrekare için) c) Plan ve proje tasdik harcı (beher inşaat metrekaresi için) d) Zemin açma izni ve toprak hafriyatı harcı da) Toprak (beher metreküp için) db) Kanal (beher metrekare için) e) Yapı kullanma izni harcı (beher inşaat metrekaresi için) 2) Ticaret Bölgesi için; a) İlk parselasyon harcı (beher metrekare için) b) İfraz ve tevhid harcı (beher metrekare için) 1,50 TL 1,50 TL 3,00 TL 6,00 TL 9,00 TL 12,00 TL 15,00 TL 25,00 TL 0,75 TL 8,00 TL 0,09 TL 0,09 TL 0,09 TL 0,30 TL 1,10 TL 0,09 TL 0,12 TL 0,12 TL c) Plan ve proje tasdik harcı (beher inşaat metrekaresi için) 0,12 TL d) Zemin açma izni ve toprak hafriyatı harcı da) Toprak (beher metreküp için) 0,35 TL db) Kanal (beher metrekare için) 1,30 TL e) Yapı kullanma izni harcı (beher inşaat metrekaresi için) 0,11 TL O) MUAYENE RUHSAT VE RAPOR HARCI ( tarihli ve 2005/8730 Sayılı Kararnamenin Eki) Muayene Ruhsat ve Rapor Harcı 13,00 TL P) SAĞLIK BELGESĠ HARCI ( tarihli ve 2005/8730 Sayılı Kararnamenin Eki) Sağlık Belgesi Harcı 2,25 TL R) BĠNA ĠNġAAT HARCI ( tarihli ve 2005/8730 Sayılı Kararnamenin Eki) 1) Konut İçin : İnşaat Alanı a) 100 m2' ye kadar, 0,75 TL b) m2 1,50 TL c) m2 2,25 TL d) m2 3,00 TL e) 200 m2' den yukarı, 3,75 TL 2) İşyeri İçin: İnşaat Alanı a) 25 m2' ye kadar, 3,00 TL b) m2 4,50 TL c) m2 6,00 TL d) 100 m2' den yukarı 7,50 TL Bina inşaat harcı, inşaat ruhsatının alınmasından önce makbuz karşılığında belediyeye ödenir. İnşaatın kısmen yapılması veya yapılmaması halinde, inşaat ruhsatı kısmen veya tamamen iptal edilirse daha önce ödenmiş olan harçta gerekli düzeltme ve iadeler yapılır. 5

9 2011 YILI 2464 SAYILI BELEDĠYE GELĠRLERĠ KANUNU VERGĠ, RESĠM VE HARÇ TARĠFESĠ S) HARCAMALARA KATILMA PAYLARI Harcamalara Katılma Payları, bir program dahilinde veya istek üzerine doğrudan doğruya yapılan işlerde, bu hizmetler dolayısıyla yapılan giderlerin tamamıdır. Şu kadar ki yapılacak giderler peşin ödendiği takdirde bu paylar ilgililerden %25 noksanı ile alınır. Ancak, bu tür hizmet giderleri Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile İller Bankası tarafından tespit edilen ve yayınlanan rayiç ve birim fiyatlara göre hesaplanan tutarları aşamaz. Özel Devlet Yatırımları, Karşılıksız Fon Tahsisleri, bu işler için yapılacak bağış ve yardımlar ve istimlak bedelleri giderler tutarından indirilir. Harcamalara Katılma payları bina ve arsalarda vergi değerinin % 2' sini geçmez Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu' nun 3239 Sayılı Kanunun 123 ncü maddeleri ile değişik 93 ncü maddesi hüküm gereğince 2 yıl ve 4 eşit taksitte ödenmesi gereken katılma payları için taksit ayları Ocak ve Temmuz aylarıdır. YÜRÜRLÜK 1) İlan ve Reklam Vergisi iki taksitle ödenir. 2) Bu tarife hükümleri tarihinden itibaren geçerlidir. 6

10 ÜCRET TARİFESİ

11 2011 YILI BASIN YAYIN VE HALKLA ĠLĠġKĠLER ÜCRET TARĠFESĠ A) BELDE SINIRLARI ĠÇERĠSĠNDE TELEVĠZYON, FĠLM V.B. ÇEKĠMLERĠ 1) Park ve bahçeler, spor tesisi, cadde, sokak,meydan ve mezarlıklarda çekim yapmak ve görüntü alınmasında a) 08:00-17:00 saatleri arasında yapılacak çekimler için b) 17:00-08:00 saatleri arasında yapılacak çekimler için 450,00 TL 650,00 TL 2) Yapılacak çekimlerde Belediyeye ait araç ve gereçlerin kullanılması halinde muhtelif hizmetlere iliģkin ücret tarifesinin ilgili maddeleri uygulanır. 3) Çekimler esnasında Belediye birimlerinden elektrik kullanılması halinde (Çekim saati x Elektrik kurumunun tarifesi) tüketim bedeli alınır. B) BU TARĠFEDE BELĠRTĠLEN MEKANLARDA BAġKANLIK ONAYI ALINMADAN ÇEKĠM YAPILMASI HALĠNDE O MEKANLA ĠLGĠLĠ ALINMASI GEREKEN ÜCRETĠN % 50 FAZLASI ALINIR. NOTLAR: 1) Çekimler gün hesabı olup, saat hesabı uygulanmaz. 2) Ġlgililerin talebi üzerine ifa edilen hizmetlerin tarifede karģılığı bulunmadığı taktirde Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi ücret tarifesinin ilgili hadleri uygulanır. 3) Ücretler peģin ödenir. 4) Ücretlere KDV dahildir. 5) Bu tarife hükümleri tarihinden itibaren geçerlidir. 7

12 2011 YILI ÇEVRE KORUMA VE KONTROLÜ ÜCRET TARĠFESĠ 1) İstanbul Büyükşehir Belediye meclisince 2011 yılında konuya ilişkin uygulanacak ücret tarifesi hüküm ve hadleri uygulanır. 2) istanbul Valiliği İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile belirlenecek hüküm ve hadler uygulanır. 3) Ücretler peşin ödenir. 4) Ücretlere KDV dahildir. 5) Bu tarife hükümleri tarihinden itibaren geçerlidir. 8

13 2011 YILI EVLENDĠRME HĠZMETLERĠ ÜCRET TARĠFESĠ A) ZÜBEYDE HANIM NĠKAH SALONU 1) Haftaiçi mesai saatleri 50,00 TL 2) Haftasonu ve resmi tatil günleri 80,00 TL B) NĠKAH SALONU DIġINDAKĠ YERLER 1) Konutlar a) Haftaiçi 50,00 TL b) Haftasonu 50,00 TL 2) Düğün Salonları a) Haftaiçi 175,00 TL b) Haftasonu 200,00 TL 3) Restaraurantlar a) Haftaiçi 200,00 TL b) Haftasonu 250,00 TL 3) Lüks Oteller a) Haftaiçi 250,00 TL b) Haftasonu 300,00 TL NOTLAR: 1) Ücretler peģin ödenir. 2) Ġlgililerin talebi üzerine ifa edilen hizmetlerin tarifede karģılığı bulunmadığı taktirde Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi ücret tarifesinin ilgili hadleri uygulanır. 3) Ücretlere KDV dahildir. 4) Bu tarife hükümleri tarihinden itibaren geçerlidir. 9

14 2011 YILI GAYRĠ SIHHI MÜESSESELERĠN Ġġ YERĠ AÇMA VE ÇALIġMA RUHSATI MÜRACATLARINDA YAPILAN KONTROL VE MUAYENELERĠN OLUMLU ÇIKMASI PROJE TASTĠK, PERĠYODĠK FENNĠ MUAYENE, NOKSAN MUAYENE VE ASANSÖR RUHSATLARINDA ALINACAK ÜCRET TARĠFESĠ A-) TAMAMI MUAYENE VE PROJE TASTĠKLERĠ ĠÇĠN ALINACAK ÜCRETLER 1) MERKEZĠ ISITMA TESĠSATI a) Merkezi ısıtma sistemi ve kalorifer tesisatı, doğal gaz tesisatı ( ısıtmada kullanılıyorsa) ( 1000 k.cal/ h) 2) ELEKTRĠK TESĠSATI a) sortiye kadar b) 1000 sortiden fazla her bir sorti için 3) ELEKTRĠK MOTORLARI a) HP' ye kadar ( 1000 HP dahil ) b) HP' ye kadar ( 2000 HP dahil ) 4) BUHAR KAZANLARI VE BUHAR JENERATÖRLERĠ ( M2 ) a) Her türlü buhar jeneratörü için b) Isıtma sathı ( 0-25 ) m2 ye kadar her kazandan ( 25 m2 dahil ) c) Isıtma sathı ( ) m2 ye kadar her kazandan ( 50 m2 dahil ) d) Isıtma sathı ( ) m2 ye kadar her kazandan ( 100 m2 dahil ) e) Isıtma sathı 100 m2'den büyük kazanlardan 5) OTOKLAVLAR (ADET) (Maktuen) 6) KIZGIN YAĞ KAZANLARI a) Her türlü kızgın yağ kazanları adet için 7) KOMPRESÖRLER (HAVA TANKLARI) (M3) a) 0-0,25 m3 depo hacmi olanlar b) 0,26-0,50 m3 depo hacmi olanlar c) 0,51-1,00 m3 depo hacmi olanlar d) 1,00 m3'den daha büyük depo hacmi olanlar 8) HAVALANDIRMA TESĠSATI a) Tesisatta kullanılacak havanın beher m3/h'ye 9) SOĞUTMA VE KLĠMA TESĠSATI ( BTU ) a) Her 1000 BTU / saat için olanlardan 11,00 TL 2,00 TL 1,10 TL 22,00 TL 18,00 TL 130,00 TL 180,00 TL 245,00 TL 385,00 TL 660,00 TL 275,00 TL 275,00 TL 110,00 TL 180,00 TL 300,00 TL 460,00 TL 0,08 TL 30,00 TL 10) PUNTO KAYNAK MAKĠNASI, KAYNAK TRANSFORMATÖRLERĠ, ĠNDĠKSĠYON OCAKLARI VE REDRESÖRLERĠ (TOPLAM GÜÇ/kVA) a) Beher cihaz için 5 kva'ya kadar olanlardan 60,00 TL b) Beher cihaz için 5 kva'dan büyük olanlardan 110,00 TL 11) ELEKTRĠK REZĠSTANSLI CĠHAZLAR (TOPLAM GÜÇ/Kw) a) Isıtma kapasiteleri kw' a kadar olanlardan 10,00 TL b) Isıtma kapasiteleri 1000 kw' dan büyük olanlardan 6,00 TL 12) ELEKTRĠK JENERATÖRLERĠ (kva) a) Her bir kva için 10,00 TL 13) KAYNAK JENERATÖRLERĠ (KW) a) Beher cihaz için 5 kw'a kadar olanlardan b) 5 kw'dan büyük olanlardan 14) ĠNSAN ASANSÖRLERĠ ( Kg) a) kg'lık taģıma kapasitesine kadar b) kg'lık taģıma kapasitesine kadar c) kg'lık taģıma kapasitesine kadar d) 480 kg'dan daha büyük taģıma kapasitesine kadar 15) YÜK ASANSÖRLERĠ (Kg) a) kg'lık taģıma kapasitesine kadar b) 500 kg'dan daha büyük taģıma kapasiteleri için c) Yemek asansörleri için 16) VĠNÇ, KREYN, BENZERĠ KALDIRMA MAKĠNALARI (TON) a) Kaldırma kapasitesi 0-1 ton'a kadar (1 ton dahil) b) Kaldırma kapasitesi 1-3 ton'a kadar (3 ton dahil) c) Kaldırma kapasitesi 3-5 ton'a kadar (5 ton dahil) d) Kaldırma kapasitesi 5-10 ton'a kadar (10 ton dahil) e) Kaldırma kapasitesi 10 ton'dan büyük olanlar f) Fork-lift baģına 70,00 TL 125,00 TL 125,00 TL 180,00 TL 290,00 TL 460,00 TL 190,00 TL 550,00 TL 600,00 TL 70,00 TL 135,00 TL 190,00 TL 290,00 TL 660,00 TL 130,00 TL 10

15 17) YÜRÜYEN MERDĠVENLER a) Beher yürüyen merdiven baģına 18) LPG PERAKENDE SATIġ BAYĠĠ a) 250 kg.'dan 1000 kg.'a kadar olanlar b) 1000 kg.'dan fazla olanlar 850,00 TL 850,00 TL 2.800,00 TL 19) HER NEVĠ DEPOLAR VE MOTOR GÜCÜ OLMAYAN ĠġYERLERĠ ( MAKTUEN) a) Kullanım alanı m2 her m2 için b) Kullanım alanı 1000 m2'den büyük olan her m2 için NOT : Yanıcı, patlayıcı ve tehlikeli maddeleri depolayan yerlerden yukarıdaki ücretlerin 3 katı alınır. 2,50 TL 1,00 TL 20) OTO YIKAMA TAMĠR YERLERĠ a) m2 olanlar ( beher m2 için ) b) 301 m2 'den fazla kısmı ( beher m2 için ) c) Hizmetlerin ikisi birden yapılıyorsa ücret 1,5 katı alınır 21) KANTARLAR a) 20 ton'a kadar olanlar b) 20 ton'dan büyük olan kanrtarlardan 22) KĠREÇ OCAĞI KUM OCAĞI VE DEPOLAR Maktuen 23) HAZIR BETON SANTRALLAERĠ (MOTOR GÜCÜNE GÖRE) a) HP arası b) HP arası c) HP arası d) 501 Hp'den fazla olanlar 24) BAĞIRSAK ĠġLEME VE TEMĠZLEME YERLERĠ (m2'ye göre) a) 1000 m2'ye kadar - 1 m2 için b) 1001 m2 ve fazlasından - 1 m2 için 25) EKMEK FABRĠKALARI VE EKMEK FIRINLARI a) Ekmek fırınları (maktuen) b) Ekmek fabrikaları (maktuen) 26) MANDIRALAR VE HAYVAN BARINAKLARI (maktuen) a) 1. sınıf G.S.M kapsamındaki mandıralar b) 2. sınıf G.S.M kapsamındaki hayvan barınakları c) 3. sınıf G.S.M kapsamındaki hayvan barınakları NOT: 10,00 TL 7,00 TL 580,00 TL 1.120,00 TL 5.500,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL 12,00 TL 8,00 TL 2.500,00 TL 5.000,00 TL 1.050,00 TL 700,00 TL 1) Ruhsatlı ve tasdikli ruhsat projesi mevcut olup, ruhsat ve proje kapsamı haricinde ilave motor, makine ve techizatı olan tesislerden proje tasdik iģlemi yapılırken, mevcut ruhsat ve tasdikli ruhsat projesinde belirtilen motor, makine ve techizat haricinde tutularak sadece ilaveler için ücret alınacaktır. 2) Proje onayı yapılırken, imar durumu uygun olmayan iģyerlerinin ücretleri 1,5 kat alınır. 3) Ruhsatsız olarak faaliyet gösteren tesislerden muayene ücreti her yıl için 1 kez alınacaktır. 4) Ġlgililerin talebi üzerine ifa edilen hizmetlerin tarifede karģılığı bulunmadığı takdirde Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi Ücret Tarifesi'nin ilgili hadleri uygulanır. 5) Ücretler peģin ödenir. 6) Ücretlere KDV dahildir. 7) Bu tarife hükümleri tarihinden itibaren geçerlidir. 11

16 B-) PERĠYODĠK MUAYENELERDEN ALINACAK ÜCRETLER 1) BUHAR KAZANLARI VE BUHAR JENERATÖRLERĠ a) Buhar jeneratörlerinin her biri için b) Isıtma sathı ( 0-25) m2'ye kadar her kazandan ( 25 m2 dahil ) c) Isıtma sathı ( ) m2'ye kadar her kazandan ( 50 m2 dahil ) 135,00 TL 190,00 TL 275,00 TL 475,00 TL d) Isıtma sathı ( ) m2'ye kadar her kazandan ( 100 m2 dahil ) e) 100 m2'den büyük beher kazanından 850,00 TL 2) OTOKLAVLAR Her tipten otoklav 275,00 TL 3) KIZGIN YAĞ KAZANLARI Her tip kızgın yağ kazanlarından 275,00 TL 4) KOMPRESÖRLER VE HAVA TANKLARI a) 0-0,2 m3 depo hacmi olanlar ( 0,2 m3 dahil ) 100,00 TL b) 0,2-0,5 m3 depo hacmi olanlar ( 0,5 m3 dahil ) 145,00 TL c) 0,5-1 m3 depo hacmi olanlar ( 1 m3 dahil ) 275,00 TL d) 1 m3 'den büyük depo hacmi olanlar 770,00 TL 5)VĠNÇ KREYN VB. KALDIRMA MAKĠNELERĠ a) Kaldırma kapasitesi ( 0-1) ton'a kadar ( 1 ton dahil ) 95,00 TL b) Kaldırma kapasitesi ( 1-3) ton'a kadar ( 3 ton dahil ) 140,00 TL c) Kaldırma kapasitesi ( 3-5) ton'a kadar ( 5 ton dahil ) 190,00 TL d) Kaldırma kapasitesi ( 5-10 ) ton'a kadar ( 10 ton dahil ) 275,00 TL e) Kaldırma kapasitesi 10 tondan fazla 675,00 TL 6) ĠNSAN ASANSÖRLERĠ a) Kg. taģıma kapasitesine kadar 200,00 TL b) Kg. taģıma kapasitesine kadar 290,00 TL c) 480 Kg.'dan büyük olanlar 620,00 TL 7)YÜK ASANSÖRLERĠ a) 500 Kg taģıma kapasitesine kadar 245,00 TL b) 500 Kg taģıma kapasitesinden büyük olanlar 1.050,00 TL c) Yemek asansörleri 145,00 TL 8)YÜRÜYEN MERDĠVENLER a) Beher merdiven baģına 850,00 TL NOT: 1) Basınçlı kapların akaryakıt tanklarının vinç, kreyn vb. kaldırma makinelerinin periyodik fenni muayenelerinin noksan çıkması halinde alınacak noksan muayene ücretleri tamam muayene ücretlerinin yarısı kadar olacaktır 2) Buhar jeneratörü, buhar kazanı, kızgın yağ kazanı, otoklav, her türlü asansörler, yürüyen merdivenler, vinç kreyn vb. kaldırma makineleri ve 0.5 HP'den yukarı motorların periyodik fenni muayeneleri her sene yapılacaktır. 3) Kompresörler ve hava tanklarının periyodik fenni muayeneleri 2 senede bir yapılacaktır. 4) ĠĢ yeri periyodik muayenelerinin noksan çıkması halinde alınacak muayene ücretleri, muayene ücretlerinin yarısı kadar olacaktır. 5) ĠĢ yeri periyodik muayene ücretleri yılda bir kez alınacaktır. 6) Ġlgililerin talebi üzerine ifa edilen hizmetlerin tarifede karģılığı bulunmadığı taktirde Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi ücret tarifesinin ilgili hadleri uygulanır. 7) Ücretler peģin ödenir. 8) Ücretlere KDV dahildir. 9) Bu tarife hükümleri tarihinden itibaren geçerlidir. 12

17 1) Ruhsatsız olarak faaliyet gösteren tesislerden muayene ücreti olarak her yıl olumlu ruhsat ücretinin yarısı 1 kez alınacaktır. 2) Ġlgililerin talebi üzerine ifa edilen hizmetlerin tarifede karģılığı bulunmadığı taktirde Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi ücret tarifesinin ilgili hadleri uygulanır. 3)Ücretlere KDV dahildir. 4) Bu tarife hükümleri 01,01,2011 tarihinden itibaren geçerlidir. D) RUHSAT YENĠLEME VE TESCĠL ÜCRETLERĠ 1) Daha önce kaymakamlıklardan veya belediye Ģube müdürlüklerinden alınmıģ ruhsatı bulunan veya ticari sicil gazetesinde yalnızca unvan değiģtiği belirlenen ( baģka kiģi veya Ģirkete satıģ veya devir yapılmayan ) iģ yerlerinin normal ücretin 1/4 ü kadar ücret alınacaktır. 2) MÜHENDĠS KAYIT - TESCĠL ÜCRETĠ a) Mühendis tescil ücreti 3) PROJE TESCĠL ÜCRETĠ a) ( ) m2 kullanım alanı olanlardan b) ( ) m2 kullanım alanı olanlardan c) ( ) m2 kullanım alanı olanlardan d) ( ) m2 kullanım alanı olanlardan e) ( ) m2 kullanım alanı olanlardan f) ( ) m2 kullanım alanı olanlardan g) ( ) m2 ve daha fazla kullanım alanı olanlardan h) Yalnız buhar kazanı, kompresör, vinç vb. projelerinden 4) PROJE SURET ÜCRETĠ ( ASLI GĠBĠDĠR ) a) ( 0-25 ) HP ' ye kadar motor gücü olanlardan b) (26-50 ) HP ' ye kadar motor gücü olanlardan c) ( ) HP ' ye kadar motor gücü olanlardan d) ( ) HP ' ye kadar motor gücü olanlardan e) 501 HP ve daha fazla motor gücü olanlardan f) Akaryakıt/ otogaz istasyonlarından g) Otogaz istasyonlarından NOT: 1) Ücretler peģin ödenir.. 2) Ücretlere KDV dahildir. C) KONTROL SONUCU RUHSATSIZ, PROJESĠZ, RUHSAT VE PROJE HARĠCĠ OLAN TESĠSLERDEN ALINACAK ÜCRETLER 200,00 TL 4,50 TL 55,00 TL 110,00 TL 180,00 TL 320,00 TL 500,00 TL 770,00 TL 35,00 TL 140,00 TL 230,00 TL 385,00 TL 660,00 TL 935,00 TL 1.210,00 TL 1.375,00 TL 3) Ġlgililerin talebi üzerine ifa edilen hizmetlerin tarifede karģılığı bulunmadığı taktirde Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi ücret tarifesinin ilgili hadleri uygulanır. 4) Bu tarife hükümleri tarihinden itibaren geçerlidir. 13

18 2011 YILI HARĠTA HĠZMETLERĠ ÜCRET TARĠFESĠ A) YOL GENĠġLĠĞĠNĠN MAHALLEN TESPĠTĠ 45,00 TL B) TEġEKKÜL ĠSTĠKAMETLERĠ TESPĠTĠ 55,00 TL C) ĠNġAAT ĠSTĠKAMET RÖLEVESĠ 1) Bir parsel için 500 m2 'ye kadar 210,00 TL 2) 500 m2'den yukarı her birim fiyat için 0,20 TL D) ĠNġAAT ĠSTĠKAMET RÖLEVESĠ TĠCARET - SANAYĠ PARSELLERĠ ĠÇĠN 1) 2000 m2'ye kadar bir parsel için 400,00 TL 2) 2000 m2'den yukarı her m2 için birim fiyat 0,30 TL 3) Bir parselden sonra her parsel için 55,00 TL E) PLANKOTE VE KOT KESĠT Konutlar için a) Bir parselde max 10 noktaya kadar 155,00 TL b) 10 noktadan yukarı her nokta için birim fiyat 12,00 TL Ticaret ve sanayi parselleri için a) 15 noktadan sonra her nokta için birim fiyat 13,00 TL NOT: 1) Ücretler peģin ödenir. 2) KDV dahildir. 3) Ġlgililerin talebi üzerine ifa edilen hizmetlerin tarifede karģılığı bulunmadığı takdirde Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi ücret tarifesinin hadleri uygulanacaktır. 4) Bu tarife hükümleri tarihinden itibaren geçerlidir. 14

19 2011 YILI ĠLAN REKLAM ÜCRET TARĠFESĠ A) SABĠT ĠLAN VE REKLAM YERĠ ÜCRETLERĠ 1) IġIKSIZ ĠLAN VE REKLAMLAR a) Umuma ait yerlerde (meydan, cadde, bulvar, sokak tretuar, yeģil sahalar ve kamuya ait arsalar ile parklar büfeler, bariyerler, alt ve üst geçitler) yapılacak sabit ilan ve reklamların yıllık olarak m2' sinden b) Belediyenin özel mülkiyetinde bulunan gayrimenkullerin (otogar, haller, Belediye dükkanları vs.) ön yüzleri ve cephelerine konulacak sabit ilan ve reklamların yıllık olarak m2' sinden c) Belediyemiz iģtirakleri (Belediye Ġktisadi TeĢekkülleri) mülkiyetinde bulunan gayrimenkullerin önyüzlerinde, cephelerinde, bahçelerinde, toplu taģıma araçları ve istasyonlarında yapılacak sabit ilan ve reklamların yıllık olarak m2' sinden 2) IġIKLI ĠLAN VE REKLAMLAR a) Umuma ait yerlerde (meydan, cadde, bulvar, sokak tretuar, yeģil sahalar ve kamuya ait arsalar ile parklar büfeler, bariyerler, alt ve üst geçitler) yapılacak sabit ilan ve reklamların yıllık olarak m2' sinden b) Belediyenin özel mülkiyetinde bulunan gayrimenkullerin (Belediye dükkanları vs.) ön yüzleri ve cephelerine konulacak sabit ilan ve reklamların yıllık olarak m2' sinden c) Belediyemiz iģtirakleri (Belediye Ġktisadi TeĢekkülleri) mülkiyetinde bulunan gayrimenkullerin önyüzlerinde, cephelerinde, bahçelerinde ve istasyonlarında yapılacak sabit ilan ve reklamların yıllık olarak m2' sinden 3) ELEKTRĠK DĠREKLERĠNE ASILACAK ĠLAN VE REKLAMLAR ( YILLIK M2 ) a) Sabit olarak asılan ıģıksız ilan ve reklamlar a) Sabit olarak asılan ıģıklı ilan ve reklamlar B) GEÇĠCĠ ĠLAN VE REKLAM YERĠ ÜCRETLERĠ 1) BELEDĠYENĠN ÖZEL MÜLKĠYETĠNDE BULUNAN GAYRĠMENKULLER a) Belediyenin özel mülkiyetinde bulunan gayrimenkullerin (Belediye dükkanları vs.) ön yüzleri ve cephelerine konulacak geçici ilan ve reklamların (bez ilan, afiģ vs.) haftalık olarak m2' sinden b) Belediyemiz mülkiyeti olan kapalı - açık mekanlarda yapılan etkinliklerde ilanreklam amaçlı asılan(tanıtıcı afiģ, poster, ilgili sponsora ait flama ve ibareler vs.) ilan reklamların haftalık olarak m2' sinden 2) UMUMA AĠT YERLER a) Umuma ait yerlerde (meydan, cadde, bulvar, sokak tretuvar, belediye mülkü arsalar, yeģil sahalar ve kamuya ait arsalar, büfeler, bariyerler, alt ve üst geçitler) yapılacak geçici ilan ve reklamların (bez afiģ, seyyar panolar vs.) haftalık olarak m2' sinden 150,00 TL 500,00 TL 500,00 TL 250,00 TL 1.000,00 TL 1.000,00 TL 150,00 TL 200,00 TL 25,00 TL 30,00 TL 14,00 TL 15

20 2011 YILI ĠLAN REKLAM ÜCRET TARĠFESĠ b) Belediyemiz denetim ve tasarrufunda bulunan kağıt afiģ yapıģtıralacak ilan reklam panolarına izinli olarak yapıģtırılan afiģlerin beher m2' sinden haftalık olarak c) Belediyemiz denetim ve tasarufunda bulunan kağıt afiģ yapıģtıralacak ilan reklam panolarına veya panoların haricindeki yerlere izinsiz olarak yapıģtırılan afiģlerin beher m2' sinden haftalık olarak h) Gökyüzünde reklam amaçlı yapılmak üzere oluģturulacak sis perdesi üzerine lazer veya benzeri baģka bir sistemle yapılacak ilanlardan maktuen günlük ı) Gökyüzünde sabit veya gezici olarak yapılan ilan ve reklamların (uçak, helikopter, balon, zeplin vs.) beher m2' sinden Haftalık olarak (beher m2' sinden) j) Umuma ait yerlerde (meydan, cadde, bulvar, sokak) yılbaģı, bayram gibi özel günler ve arefelerinde yapılacak tak' ların m2' sinden haftalık olarak C) ELEKTRĠK, ELEKTRONĠK VE BĠLGĠSAYAR SĠSTEMĠYLE ÇALIġAN ĠLAN VE REKLAMLARIN YILLIK OLARAK M2' SĠNDEN D) WEB SĠTESĠ VEYA BĠLGĠ TERMĠNALLERĠNDE YAYINLANACAK ĠLAN VE REKLAMLAR ĠÇĠN BELEDĠYECE BELĠRLENECEK BANNERLERDE AYLIK OLARAK BEHER BANNER ĠÇĠN E) ĠZĠNSĠZ DAĞITILAN BROġÜR, KATALOG, DUVAR VE CEP TAKVĠMLERĠ VEYA BENZERLERĠNDEN EN AZ 100,00 TL 200,00 TL 25,00 TL 100,00 TL 50,00 TL 250,00 TL 20,00 TL 0,25 TL 5000 ADET ÜZERĠNDEN TARĠFE UYGULANIR. ( HER BĠRĠ ĠÇĠN ) NOT: ĠLAN VE REKLAMIN YAPILACAĞI YERLER 1) Elektrik direkleri, 2) Belediyelerin özel mülkiyetinde bulunan ilan asma yerleri, 3) Umuma ait yerlerde bulunan ilan asma yerleri, 4) Yaya ile araç trafiğini ayıran bariyerler. MÜRACAAT ġeklġ, ÜCRETĠN ÖDENMESĠ VE DĠĞER HUSUSLAR 1) Ġlgililerin talebi üzerine ifa edilen hizmetlerin tarifede karģılığı bulunmadığı taktirde Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi ücret tarifesinin ilgili hadleri uygulanır. 2) Ġ.B.B. Reklam Ġlan Tanıtım Yönetmeliği hükümlerine uygunluk aranır. 3) Ücretler peģin ödenir. 4) Ücretlere KDV dahildir. 5) Bu tarife hükümleri tarihinden itibaren geçerlidir. 16

T.C. AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI VERGİ RESİM VE HARÇ İLE ÜCRET TARİFELERİ

T.C. AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI VERGİ RESİM VE HARÇ İLE ÜCRET TARİFELERİ T.C. AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI VERGİ RESİM VE HARÇ İLE ÜCRET TARİFELERİ AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI VERGİ, RESİM, HARÇ VE ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER SIRA NO TARİFENİN ADI SAYFA

Detaylı

BİRİNCİ KISIM Belediye Vergileri. BİRİNCİ BÖLÜM Meslek Vergisi

BİRİNCİ KISIM Belediye Vergileri. BİRİNCİ BÖLÜM Meslek Vergisi Resmi Gazete Tarihi 29/05/1981 Resmi Gazete No 17354 Kanun No 2464 BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU BİRİNCİ KISIM Belediye Vergileri BİRİNCİ BÖLÜM Meslek Vergisi Madde 1 (3365 sayılı kanunun 1'inci maddesiyle

Detaylı

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU 5255 BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU Kanun Numarası : 2464 Kabul Tarihi : Tarih : 26/5/1981 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 29/5/1981 Sayı : 17354 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 20 Sayfa : 280 Bu Kanunun

Detaylı

2012 MALİ YILI GELİR TARİFESİ

2012 MALİ YILI GELİR TARİFESİ 1-MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ MALİ YILI GELİR Sİ 5393 sayılı Belediye kanunun 18.Maddesinin (f) fıkrası ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanun ve aynı kanunun 97.Maddesine istinaden düzenlenen Ücrete tabi

Detaylı

T.C. SANDIKLI BELEDĠYESĠ MECLĠS KARAR KAĞIDI MECLĠSTE BULUNANLAR

T.C. SANDIKLI BELEDĠYESĠ MECLĠS KARAR KAĞIDI MECLĠSTE BULUNANLAR T.C. SANDIKLI BELEDĠYESĠ MECLĠS KARAR KAĞIDI MECLĠSTE BULUNANLAR Belediye Başkanı: İsmail ELİBOL, Üyeler: Meclis 1. Bşk. V. Mevlüt ÖZÇINAR(Bulunmadı), Meclis. 2. Bşk V. İbrahim POYRAZ, Katip Üye Cemal

Detaylı

MURATPAġA BELEDĠYESĠ 2014 YILI GELĠR TARĠFESĠ

MURATPAġA BELEDĠYESĠ 2014 YILI GELĠR TARĠFESĠ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GELĠR ġeflġğġ GELĠRLERĠ EĞLENCE VERGĠSĠ MURATPAġA BELEDĠYESĠ 2014 YILI GELĠR TARĠFESĠ A -BĠLETLE GĠRĠLMESĠ ZORUNLU OLMAYAN YERLERDEN; 1- Canlı müzik yayını yapan; barlar ve tavernalar,

Detaylı

TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI GELİR TARİFESİ

TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI GELİR TARİFESİ TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI GELİR TARİFESİ 2015 Yılı Gelir Tarifesi 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunun ilgili maddeleri esas alınarak

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM HAZİRAN AYI NIN 1.TOPLANTISI NIN 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K AR A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM HAZİRAN AYI NIN 1.TOPLANTISI NIN 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K AR A R I D I R T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM HAZİRAN AYI NIN 1.TOPLANTISI NIN 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K AR A R I D I R KARAR NO: 2015/77 KARAR TARİHİ : 04.06.2015 KARARIN ÖZÜ: 2016 Mali Yılı

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER MALĠ HĠZMETLER DAĠRESĠ

ĠÇĠNDEKĠLER MALĠ HĠZMETLER DAĠRESĠ ĠÇĠNDEKĠLER MALĠ HĠZMETLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI... 2 GELĠR ġube MÜDÜRLÜĞÜ... 2 DESTEK HĠZMETLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI... 10 EMLAK ġube MÜDÜRLÜĞÜ... 10 ZABITA DAĠRESĠ BAġKANLIĞI... 11 1.ZABITA ġube MÜDÜRLÜĞÜ...

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ 2014 MALİ YILI GELİR BÜTÇE TARİFESİ ĠLAN REKLAM VERGĠSĠ: A- Dükkân, ticari ve sanayi müessese ve serbest meslek

T.C. KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ 2014 MALİ YILI GELİR BÜTÇE TARİFESİ ĠLAN REKLAM VERGĠSĠ: A- Dükkân, ticari ve sanayi müessese ve serbest meslek T.C. KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ 2014 MALİ YILI GELİR BÜTÇE TARİFESİ ĠLAN REKLAM VERGĠSĠ: A- Dükkân, ticari ve sanayi müessese ve serbest meslek erbabınca çeģitli yerlere asılan ve 35,00 takılan levha, yazı,

Detaylı

MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ ĠLE ĠLGĠLĠ ÜCRETLER ĠLAN VE REKLAM VERGĠSĠ Vergi Dönemi: İlan ve Reklam Vergisi beyanname verme süreci içinde ödenir. Yıllık ilan ve reklamlara ait vergilerin

Detaylı

T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA / KOCAELİ

T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA / KOCAELİ T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA / KOCAELİ 2015 YILI GELİR TARİFESİ 02/09/2014 2014/54 S.NO ĐÇĐNDEKĐLER SAYFA NO MALĐ HĐZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2-3-22-23-24 EGLENCE VERGĐSĐ 2-3 ĐLAN REKLAM VERGĐSĐ 22-23-24

Detaylı

MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI...2

MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI...2 İÇİNDEKİLER MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI....2 GELİR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ.........2 İLAN REKLAM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ... 2 DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI... 11 EMLAK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ... 11 ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI...

Detaylı

ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI BÜTÇE TARİFE TEKLİFLERİ BÖLÜM I VERGİ, RESİM VE HARCLAR Kanuni Dayanaklar: 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu hükümleri İLAN VE REKLAM VERGİSİ (2464 Sayılı Belediye

Detaylı

Plan ve Bütçe Komisyonunun 20/11/2014 tarih ve bila sayılı raporunda;

Plan ve Bütçe Komisyonunun 20/11/2014 tarih ve bila sayılı raporunda; Karar No :194 Karar Tarihi :09/12/2014 KONUSU: PLAN VE BÜTÇE KOMĠSYON RAPORLARI b) MUĞLA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ 2015 YILI GELĠR TARĠFESĠ Plan ve Bütçe Komisyonunun 20/11/2014 tarih ve bila sayılı raporunda;

Detaylı

2014 MALİ YILI GELİR TARİFESİ

2014 MALİ YILI GELİR TARİFESİ 5393 sayılı Belediye kanunun 18.Maddesinin (f) fıkrası ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ve aynı kanunun 97.Maddesine istinaden düzenlenen Ücrete tabi işler tarifesi 1-MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 1-)

Detaylı

ORTAHİSAR BELEDİYESİ 2015 YILI GELİR TARİFESİ

ORTAHİSAR BELEDİYESİ 2015 YILI GELİR TARİFESİ A -) KANUNİ DAYANAK : sayılı Belediye Gelirleri Kanunun,,,, ve 9. Maddeleri ile /07/0 tarihli seri nolu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği. B- AÇIKLAMA: İlan ve Reklam Vergisi Ocak ve Temmuz ayları

Detaylı

BAŞKANLIK M AKAM INA. M enderes TÜREL B üyükşehir Belediye Başkam

BAŞKANLIK M AKAM INA. M enderes TÜREL B üyükşehir Belediye Başkam T.C. f \J ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Bütçe Muhasebe Şube Müdürlüğü Sayı : 43891512 / g W. 0 l. 0 \ * - O ^ -, 7 6 3 i /. / 10/2014 Konu : 2015 Yılı Bütçe Tasarısı I

Detaylı

İL ÖZEL İDARESİ VE BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU TASARISI İKİNCİ KISIM

İL ÖZEL İDARESİ VE BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU TASARISI İKİNCİ KISIM İL ÖZEL İDARESİ VE BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU TASARISI BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Kanun un amacı, il özel idaresi ve belediyelerin gelirleri ile bunlara ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

Detaylı

İL ÖZEL İDARESİ VE BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU TASARISI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

İL ÖZEL İDARESİ VE BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU TASARISI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler İL ÖZEL İDARESİ VE BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU TASARISI BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı, il özel idaresi ve belediye gelirleri ile bunlara ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

Detaylı

E N A Z TARİFE E N 50,00 O K 35,00 10,00 75,00 0,25 0,50 100,00 85,00 850,00. 1.2-İLAN VE REKLAM TABELALARINA YER TAHSİS ÜCRETİ (2464/97 Madde) TARİFE

E N A Z TARİFE E N 50,00 O K 35,00 10,00 75,00 0,25 0,50 100,00 85,00 850,00. 1.2-İLAN VE REKLAM TABELALARINA YER TAHSİS ÜCRETİ (2464/97 Madde) TARİFE 2011 YILI GELİR Sİ 2011 Yılı Gelir Tarifesi 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunun ilgili maddeleri esas alınarak hazırlanmıştır. Bakanlar Kurulu ve diğer yasal düzenlemeler

Detaylı

2014 MALİ YILI ÜCRET TARİFESİ. 2-İŞYERİ DEVİR ÜCRETİ 2013 YILI 2014 YILI 2014 YILI TL /KURUŞ TL /KURUŞ Oranı%

2014 MALİ YILI ÜCRET TARİFESİ. 2-İŞYERİ DEVİR ÜCRETİ 2013 YILI 2014 YILI 2014 YILI TL /KURUŞ TL /KURUŞ Oranı% T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-300 22.11.2013 Özü: Ücret tarifesi K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisinin 22.11.2013 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 22.11.2013

Detaylı

T.C. KAYSERİ İLİ TALAS BELEDİYESİ MECLİSİ

T.C. KAYSERİ İLİ TALAS BELEDİYESİ MECLİSİ T.C. KAYSERİ İLİ TALAS BELEDİYESİ MECLİSİ Karar Tarihi : 07/10/2010 Toplantı Dönemi : 2010 Karar Niteliği :Olağan Meclis Toplantısı Toplantı No : 10 Birleşim No : 10 Oturum No : 2 Belediye Meclisi 2010

Detaylı

ĐKĐNCĐ KISIM. Genel Hükümler

ĐKĐNCĐ KISIM. Genel Hükümler ĐL ÖZEL ĐDARESĐ VE BELEDĐYE GELĐRLERĐ KANUNU TASARISI BĐRĐNCĐ KISIM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı, il özel idaresi ve belediye gelirleri ile bunlara ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

Detaylı

ÇEVRE KORUMA ve KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ÇEVRE KORUMA ve KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA ve KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI Tarife i RUHSAT DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Harç 2464 S.K. 81. md. İşyeri Açma ve çalışma Ruhsat Harcı (beher m 2 için) m² 0,85 01.6.9.54 Harç 2464 S.K. 81. md. Muayene,

Detaylı

T.C. TORBALI BELEDİYESİ 2011 YILI EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISI 1. BİRLEŞİMİN 4. OTURUMUNA AİT MECLİS KARARI

T.C. TORBALI BELEDİYESİ 2011 YILI EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISI 1. BİRLEŞİMİN 4. OTURUMUNA AİT MECLİS KARARI T.C. TORBALI BELEDİYESİ 2011 YILI EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISI 1. BİRLEŞİMİN 4. OTURUMUNA AİT MECLİS KARARI Karar Tarihi : 21.10.2011 Karar No : M.35.6.TOR.0.10/10-12/126 Birleşim No : 1. Oturum No : 4.

Detaylı

BELEDĠYE HĠZMETĠ KARġILIĞINDA ALINAN ÜCRETLER KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ EVLENDĠRME MEMURLUĞU ÜCRETLERĠ

BELEDĠYE HĠZMETĠ KARġILIĞINDA ALINAN ÜCRETLER KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ EVLENDĠRME MEMURLUĞU ÜCRETLERĠ 1. 2464 SAYILI KANUN MADDE 97- MECLĠS KARARI (TL) 1.1. Mesai saatleri içinde Belediye Nikah Salonunda kira ücreti ( 10 kiģi üzerinde ) 70,00 1.2. Mesai saatleri dıģında davet edilen Ģehir merkezinde nikah

Detaylı

TEFENNĠ BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI

TEFENNĠ BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI TEFENNĠ BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI TOPLANTI DÖNEM :2014 Yılı Mayıs Ayı OTURUM :1 TARĠH :06/05/2014 KARAR SAYILARI :34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50 TEFENNĠ BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 06/05/2014

Detaylı

ANKARA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ĠMAR YÖNETMELĠĞĠ

ANKARA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ĠMAR YÖNETMELĠĞĠ T.C. ANKARA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠMAR DAĠRE BAġKANLIĞI Yapı Uygulama ve Denetim ġube Müdürlüğü ANKARA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ĠMAR YÖNETMELĠĞĠ 2003 ANKARA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ĠMAR YÖNETMELĠĞĠ

Detaylı

2011 Yılı Ücret Tarifesidir

2011 Yılı Ücret Tarifesidir 1 UĢak Belediye Meclisi'nin 08.11.2010 Tarih ve 538 Sayılı Kararları Gereğince 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97.Maddesine Göre Hazırlanan 2011 Yılı Ücret Tarifesidir FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 1.

Detaylı