FOTOELEKTRİK OLAY. n.h.c FOTOELEKTRİK OLAY. Işık Şiddeti. Işık Yayan Kaynağın Gücü. Foton Enerjisi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FOTOELEKTRİK OLAY. n.h.c FOTOELEKTRİK OLAY. Işık Şiddeti. Işık Yayan Kaynağın Gücü. Foton Enerjisi"

Transkript

1 FOTOELEKTRİK OLAY FOTOELEKTRİK OLAY Işığın yapısı için öne sürülen mdellerden birisi de tanecik mdelidir. Işığın tanecikli yapıda lduğunu ispatlayan bazı laylar vardır. Ftelektrik layı da bu laylardan biridir. h : Planck sabiti ( h= 6, j.s ) : Işığın frekansı (s -1 ) : Işığın dalga byu (m) c : Işık hızı ( c= m/s ) E : Ftnun enerjisi ( jule ) Ftnun enerjisi; frekansı ile dğru, dalga byu ile ters rantılıdır. Frekansın artış sırasına göre, görülebilen ışık renkleri kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, mr biçiminde sıralanır. Buna göre, mr ışığın enerjisi kırmızı ışığın enerjisinden büyüktür. Negatif (-) yüklü temiz bir çink levha elektrskpun tpuzuna bağlanıp, bir ark lambasından çıkan kuvvetli ışık, ince kenarlı bir kuartz mercekten geçirilerek levha üzerine düşürüldüğünde elektrskpun yaprakları hızla kapandığı gözlenir. Bu da bize ışığın metalden elektrn söktüğünü gösterir. Çink levha () yüklenirse yapraklarda bir değişme gözlenemez. Bunun nedeni ışık çink levhadan () yük sökmemiştir. Kuartz mercek yerine cam mercek kullanılırsa, ya da kuartz merceğin önüne cam knulursa yapraklarda değişme gözlenmez. Bunun sebebi; adi cam dalga byu 4 A ile 8 A arasında değişen görünür ışınları geçirir. Dalga byu 4 A dan küçük lan mr ötesi ışınları geçiremez. Kuartz ise mr ötesi ışınları geçirebilir. Demek ki çinkdan elektrn sökebilen ışınlar mr ötesi ışınlardır. Çink levha yerine (-) yüklü alkali metal sürülmüş levha knulursa, cam mercek kullanıldığında ya da kuartz mercek önüne cam knulduğunda da elektrskbun yapraklarında kapanma lur. Demek ki, alkali metallerden görünür ışınlar da elektrn sökebilmektedir. Işığın metallerden elektrn sökmesi layına ftelektrik lay, sökülen elektrnlara da ftelektrn denir. Elektrnu kparan ışık taneciklerine de ftn adı verilir. Ftn Enerjisi Planck, ışık enerjisinin kuanta denilen paketler hâlinde taşındığına dair görüşlerini açıkladıktan kısa bir süre snra, 195 yılında, Einstein ışık enerjisinin ftn denilen tanecikler hâlinde yayıldığını açıkladı. Kütlesi lmayan ve ışık hızıyla hareket eden ftn; etkileşimlere parçacık larak girer fakat dalga larak yayılır. Kütle çekiminden etkilenir. Farklı renkteki ışıkların enerjileri birbirinden farklıdır. Ftnların sahip lduğu enerji; E= h. bağıntısı ile hesaplanır. c, = h.c E = h. = Işık enerjisi, ışığı luşturan ftnların tplam enerjisidir. Işık şiddeti ise ışık kaynağından birim zamanda yayılan tplam enerjiyi ifade eder ve kaynaktan birim zamanda yayılan ftn sayısı ile dğru rantılıdır. Ftn enerjisi genellikle çk küçük değerlere sahip lduğu için, birim larak jule yerine elektrnvlt (ev) kullanılır. 1 Vltluk ptansiyel farkı altında hızlandırılan bir elektrnun kazandığı kinetik enerjiye 1 ev denir. Ftnun enerjisi ev cinsinden, dalga byu Angs 1 ev = 1, jule, 1 J = 6, ev dur. tröm (A) alınırsa h.c değeri yaklaşık larak 14 ev.a değerini alır. Buna göre enerji frmülü; h.c 14 (ev.a) E = = (A) Işık Şiddeti lur. Işık kaynağından birim zamanda yayılan tplam enerjiye ışık şiddeti denir. Bu enerji ftnlarla taşındığına göre ışık şiddeti, birim zamanda yayılan ftn sayısı ile dğru rantılıdır. Işık Yayan Kaynağın Gücü Güç birim zamanda yapılan iş veya harcanan enerjidir. Buna göre, kaynağın gücü, E P = t n tane ftnun gücü; n.h.c P =.t h.c P =.t lur. bağıntısı ile hesaplanır. 1

2 ÖRNEK-1 : Dalga byu 134 A lan bir ftnun enerjisi kaç jule değerindedir? (h=6, J.s, c= m/s) ( J) ÖRNEK-5 : 16 watt gücünde 6 A ışık yayan turuncu renkli gece lambası 6 saat byunca çalıştırılıyr. Buna göre; a) Yayılan ışığın enerjisi kaç ev dir? b) 6 saat byunca kaç ftn yayınlanır? ( h.c =14 ev.a, 1 ev = 1, jule ) a) ev b) 18.1 adet ÖRNEK- : Frekansı 1, Hz lan bir ftnun enerjisi kaç ev değerindedir? (h=6, J.s, 1 ev = 1, J ) (,66 ev) ÖRNEK-6 : Gücü W lan bir lamba harcadığı enerjinin %16 sını dalga byu 6 A lan ftn larak yayıyr. ÖRNEK-3 : Yaydığı ışığa 99, watt güç harcayan bir lambadan yayı lan ışığın dalga byu A dur. Buna göre, lambanın 1 saniyede yaydığı ftn sayısı kaçtır? ( h.c =14 ev.a, 1 ev = 1, jule ) (1 tane) Buna göre, lambanın 1 saniyede yaydığı ftn sayısı kaçtır? ( h.c =14 ev.a, 1 ev = 1, jule ) ( tane) ÖRNEK-4 : Işık gücü, watt lan bir laser kaynağı 6 A dalga byunda ışık yaymaktadır. Bu kaynaktan 1 saniyede kaç ftn çıkar? ( h.c =14 ev.a, 1 ev = 1, jule ) (, tane) ÖRNEK-7 : Gücü P lan ışık kaynağı t sürede enerjisinin %5 sini, dalga byu lan ftnlar hâlinde yayıyr. Buna göre, yayılan ftn sayısını veren bağıntı aşağıdakilerden hangisidir? (h : planck sabiti, C : ışık hızı) P.t. P.t. P.t. h.c h.c A) B) C) D) E) h.c h.c h.c P.t. P.t.

3 FOTOSEL ( Ftelektrik Lamba ) Işık enerjisini elektrik enerjisine dönüştüren düzeneğe ftsel denir. Örnek larak ele aldığımız çink ve benzeri metallerden ftelektrnların sökülmesi için, mr ötesi ışınlar gerekiyrdu. Ancak sdyum, ptasyum, lityum ve sezyum gibi alkali metallerden gözle görülen ışıkla da elektrn sökülebilmektedir. Bu nedenle ftelektrik lambanın (ftsel) yapımında genellikle alkali metal kullanılır. Bir ftsel devresi şekildeki gibidir. Katt üzerine ışık düşmediği zaman devre açıktır ve akım geçmez. Katt üzerine ışık düştüğünde ise katttan sökülen elektrnlar ant tarafından çekilir, devre kapanır ve ampermetre sapar. Yani devreden bir akım geçmeye başlar. Metal yüzeye gönderilen bir ftn, enerjisini metal yüzeyinde bulunan tek bir elektrna aktararak yk lur. Bir ftn ancak bir elektrn sökebilir. Metal üzerine bağlı lan elektrnun ftn yardımıyla kpartılması için en küçük enerjiye bağlanma (eşik) enerjisi (E ) adı verilir. Bağlanma enerjisi kullanılan metallerin cinsine göre farklılık gösterir. Metale eşik enerjisi ile gelen ftnun frekansına eşik frekansı ( ), dalga byuna da eşik dalga byu ( ) denir. Bağlanma enerjisi, E = h. = h.c bağıntısı ile bulunur. Ftnun enerjisi bağlanma enerjisinden küçükse, elektrn sökülmez. Eşik enerjisinden daha büyük enerji taşıyan bir ftn, enerjisinin eşik enerjisi kadarlık kısmını elektrnu sökmede harcar, geriye kalan kısmı da kparılan elektrna kinetik enerji larak aktarılır. Sökülen elektrnların kinetik enerjisi E ftn - E bağlanma kadardır. Einstein in Ftelektrik Denklemi Işığın tanecik karekterini dğrulayan ftelektrik layının açıklanmasında Einstein tarafından bulunan ftelektrik denklemi kullanılır. Bu denklem enerji krunumunun bir ifadesidir. Ftelektrik denklemi, E ftn = E b E k E ftn : Gönderilen ışığın enerjisi E b : Metalin bağlanma enerjisi E kinetik : Kpan ftelektrnun kinetik enerjisi Denklem açılarak yazılırsa; 1 h. = h. m.v m h : Planck sabiti : Gelen ışığın frekansı : Eşik frekansı m : Kpan elektrnun kütlesi v m : Kpan elektrnun maksimum hızı A Buna göre; 1- < ise metalden elektrn sökülmez. - = ise elektrn sökülür, fakat sökülen elektrnun kinetik enerjisi sıfır lur. 3- > ise sökülen elektrnun maksimum kinetik enerjisi E K(max) = h (- ) lur. Maksimum kinetik enerji - frekans grafiği şekildeki gibi, dğru şeklinde lur. Burada; : Eşik frekansı : Gelen ftnun frekansı E b : Elektrnların metale bağlanma enerjisi E K : Kpan elektrnun maksimum kinetik enerjisi Grafikte E b = h. lduğundan dğrunun eğimi; planck sabitini verir. Bu eğim, tüm metallerle yapılan ftelektrik deneylerde sabittir. Grafik dğrusal lduğundan, gelen ftnların frekansları, kpan ftelektrnların kinetik enerjisiyle dğru rantılıdır. Bazı metallerle yapılan ftelektrik deneylerde sökülen elektrnların maksimum kinetik enerjilerinin frekansa bağlı değişim grafiği şekildeki gibidir E E K b tan = K(max) -19 E b = h Sezyum Lityum Magnezyum

4 ÖRNEK-1 : Bir metale E enerjili ftnlar düşürüldüğünde sökülen ftelektrnların maksimum kinetik enerjileri 3 ev, E enerjili ftnlar düşürüldüğünde de 8 ev luyr. Bu metale 3E enerjili ftnlar düşürülürse, sökülen elektrnların maksimum kinetik enerjileri kaç ev lur? (E k =13 ev) ÖRNEK-4 : X metalinden elektrn sökebilecek ışığın eşik dalga byu 4 A dur. Bu metal Y ışığı ile aydınlatıldığında elektrnlar yüzeyden 1,9 ev lik kinetik enerji ile kurtuluyr. Buna göre, Y ışığının dalga byu kaç A dur? ( h.c =14 ev.a) ( 48 A ) ÖRNEK- : Bir ftelektrik layında kullanılan metalin eşik frekansı, s -1 dir. Bu metalden sökülen ftelektrnların kinetik enerjileri 1,.1 15 s -1 frekanslı ışık kullanıldığında E 1, 1, s -1 frekanslı ışık kullanıldığında E luyr. Buna göre E 1 ranı kaçtır? E ( 1/ ) ÖRNEK-5 : Bağlanma enerjisi 1,98 ev lan bir ftduyar yüzeyin katduna, dalga byu 5 A lan ışık düşürülüyr. Buna göre, a) Sökülen elektrnların kinetik enerjisi kaç J dür? b) Yüzeyden sökülen ftelektrnların maksimum hızı kaç m/s dir? (m e = kg, 1 ev=1, J, h.c =14 ev.a) 4 a) E = J, b) v max = 1 11 m/s 3 ÖRNEK-3 : Dalga byu 4 A lan mr ışık, bağlanma enerjisi,8 ev lan sdyum üzerine düşürülüyr. Ftelektrnların maksimum kinetik enerjisi kaç ev lur? ( h.c =14 ev.a ) (,8 ev ) ÖRNEK-6 : Dalga byu 6 A lan ışık demeti ftsel lambanın kattuna düşüyr. Sökülen elektrnların maksimum kinetik enerjisi 1, J lduğuna göre, ( 1 ev=1, J ) a) Yüzeyin bağlanma enerjisi kaç ev tur? b) Eşik dalga byu kaç A dur? a)e b = 1 ev b) =1 A 4

5 ÖRNEK-7 : Metal bir levha, frekansı değiştirilebilen ışık kaynağı ile aydınlatıldığında levhadan kpan elektrnların maksimum kinetik enerjisinin, gelen ışığın frekansına bağlı değişim grafiği şekildeki gibi luyr. Buna göre, kaç s -1 dir? ( h= 6, J.s ) 3,3 E -19 Enerji(1 J) b 4 Frekans 14-1 (1 s ) ( s -1 ) ÖRNEK-9 : Ftelektrik layda sökülen elektrnların maksimum kinetik enerjilerinin, katt üzerine gönderilen ışığın frekansına bağlı grafiği şekildeki gibidir. Buna göre; a) frekansı kaç 1 14 s -1 dir? b) E 1 enerjisi kaç 1-19 J dür? ( h= 6, J.s ) E 1 6,6-19 E (1 J) K(max) (1 s ) a) 1 b) 3,3 ÖRNEK-8 : Bir metal üzerine değişik frekanslarda ışık düşürüldüğünde, kpan elektrnların maksimum kinetik enerjileri ile ışığın frekansı arasındaki ilişki şekildeki gibidir. E (1 J) Buna göre; a) Metal için eşik frekansı ve dalga byu nedir? b) Metal için bağlanma enerjisi kaç ev dir? ( h= 6, J.s ) k(max) (1 s ) ÖRNEK-1 : E k(max) (ev) Bir metalden sökülen ftelektrnların maksimum kinetik enerji- 5 lerinin ftn frekanslarına göre grafiği şekil- Frekans deki gibidir. -3,1 Grafikteki verilenlere göre, metalin eşik dalga byu kaç A dur? ( h.c =14 ev.a ) ( 4 A ) a),5.1-6 m= 5 A b) J=,5 ev 5

6 FOTOELEKTRİK AKIMI Ftelektrik devrede ftelektrnların anda ulaşması ile luşacak akıma ftelektrik akım denir. Ftelektrik devrede metal levhadan sökülen ve anta birim zamanda ulaşan elektrn sayısını etkileyen tüm değişkenler, ftelektrik akımı da etkiler. Devrede üreteç yksa; Şekilde katt yüzeyine, bağlanma enerjisinden daha büyük enerjili ftnlar gönderildiğinde burada kpan Katt Ant ftelektrnların bir kısmı anta ulaşarak devrenin tamamlanmasını sağlar. Anta ulaşan elektrnlar sayesinde ampermetrenin üzerinden akım Ampermetre geçer. Bu devrede ampermetreden geçen ftelektrik akım (i ); 1. Işık şiddeti ile dğru rantılıdır. Işık şiddetinin, yani ftn yğunluğunun artırılması katttan sökülen ftelektrnların sayısını artırır ve anda daha çk elektrn ulaşabilir.. Işık enerjisi ile dğru rantılıdır. Gelen ftnların enerjisini artırmak için ftnların frekansları artırılmalı veya dalga byları azaltılmalıdır. Gelen ftnların enerjisinin büyük lması durumunda yüzeyden kpan ftelektrnların kinetik enerjisi büyük lur ve ant yüzeyine ulaşma ihtimali kadar fazla lur. 3. Yüzeyden kpan ftelektrnların kinetik enerjisini artırmak için bağlanma enerjisi küçük lan yüzeyler kullanılmalıdır. Bu durumda büyük kinetik enerjiye sahip lan ftelektrnların anta ulaşma ihtimalleri artmış lur. 4. Metal levhalar arasındaki uzaklıkla ters rantılıdır. Işık düştüğünde rasgele yönlere saçılan elektrnlar ant - katt arası mesafe azaldığında anta çarpma ihtimalleri artar. Uzaklık artırılırsa i azalır. 5. Katta gelen ftnlara engel lmamak şartıyla, ant yüzeyinin büyüklüğü ile dğru rantılıdır. 6. Kaynağın levhaya uzaklığı ile ters rantılıdır. Kaynaktan çıkan ışık hüzmesi katta paralel geliyrsa kaynağın uzaklığı ftelektrik akımı değiştirmez. Ancak nktasal bir kaynak kullanılıyrsa katta yaklaştırılan kaynaktan çıkan ftn yğunluğu artacağından ftelektrik akımı da artar. ÖRNEK : Bir ftelektrik deneyinde metalden kpan elektrnların kinetik enerjisini değiştirmek için, I. Metalin cinsi II. Işığın şiddeti III. Işığın frekansı niceliklerinden hangilerinin tek başına değiştirilmesi gerekir? ( I ve III ) 6 Üretecin pzitif kutbu anta negatif kutbu katta bağlı ise; Bir ftsel devreye şekildeki gibi üreteç bağlandığında anttan katta dğru bir elektrik alan luşur. Bu durumda elektrik alan içindeki ftelektrnlara elektrik alana zıt yönde bir elektriksel kuvvet etki eder. Ftelektrnların sahip lduğu kinetik enerjiye ek larak W = ev enerjisini de alan ftelektrnlar anta daha çk sayıda ve daha yüksek enerji ile varacaklardır. Bu da ftelektrik imax akımını artırır. Ptansiyel farkının belli bir i değere ulaşmasından itibaren katttan kpan elektrnların tamamı Vd anta ulaşır. Bu durumda akım maksimum değere ulaşır. Katttan sökülen ftelektrnların tümünü anta ulaştıran gerilime dyma gerilimi (V d ), dyma gerilimindeki akıma da dyma akımı ya da maksimum akım (i max ) denir. Dyma geriliminin etkisi ile maksimum akıma ulaşıldıktan snra ftelektrik akım şiddeti, 1. Işığın frekansı. Ant katt arası uzaklık 3. Ant levhanın yüzey alanının büyüklüğü niceliklerinden etkilenmez. Ancak ftelektrnların sayısını artıracak değişiklikler maksimum akımı artırır. Ftelektrnların her birinin anta çarptığında kinetik enerjisi; ÖRNEK : Katt Katdunun eşik enerjisi 1,1 ev lan ftsel lambaya dalga byu 4 A lan ışık düşürülmektedir. - h. ev = E b E k Ant ma bağıntısından bulunur. Devreye şekildeki gibi 3 vltluk üreteç bağlanırsa, anta çarpan - elektrnların en büyük hızlı lanı kaç ev enerji ile çarpar? V=3 vlt ( h.c =14 ev.a ) ( 5 ev )

7 Üretecin pzitif kutbu katta negatif kutbu anta bağlı ise; ÖRNEK-1 : Şekildeki devredeki ftselin katdunda kullanılan alkali meta lin eşik dalga byu 31 A dur. Katt Ant Şekildeki gibi ftsel lambada üretecin () kutbu katta, (-) kutbu da anta bağlanırsa, katttan anta dğru bir elektrik alan luşur. Elektrik alan içinde kalan ftelektrnlara etki eden elektriksel kuvvet, katttan sökülen ftelektrnların anta ulaşmasını engelleyecektir. Fakat buna rağmen büyük hıza sahip lan ftelektrnlar akımın geçişini devam ettirir. Katt - ant arası ters gerilimin belli bir değerinde akım kesilir. Akımın kesilme sebebi ftelektrnların maksimum kinetik enerjilerinin bile anta ulaşmaya yetmemesidir. Ftelektrik akımını sıfır yapan bu ptansiyel farkına, kesme ptansiyel farkı (V k ) denir. Kesme ptansiyel farkının büyüklüğü ftelektrnların maksimum kinetik enerjileriyle dğru rantılıdır. Elektrnun yükü e lmak üzere elektrnun kinetik enerjisi ile kesme ptansiyel farkı arasında, bağıntısı vardır. Bu değer Einstein in ftelektrik denkleminde yerine knursa; farkı, Katt eşitliğine dönüşür. Bu bağıntıdan da görüldüğü gibi kesme ptansiyel 1. Gelen ışığın frekansı ile dğru rantılıdır. Frekans arttıkça artar, azaldıkça azalır.. Gelen ışığın dalga byu ile ters rantılıdır. Dalga byu arttıkça azalır, azaldıkça artar. 3. Kattdaki metalin bağlanma enerjisi ile ters rantılıdır. Bağlanma enerjisi arttıkça azalır, azaldıkça artar. Kesme ptansiyel farkına ulaştıktan snra ftn sayısını artırıcı bir değişiklik yapılırsa, ya da ant - katt yüzeylerinin büyüklüğü değiştirilirse veya ant - katt - 1 e. V k = m v max h.c = h. = Eb e. V k birbirine yaklaştırılırsa, bunların hiçbirinde yeniden akım geçmesi sağlanamaz. i Ant ma max i V k Ftselin katdunun yüzeyine - gönderilen ftnların enerjileri 1 ev lduğuna göre, sökülen 4 V ftelektrnların maksimum kinetik enerjisi kaç ev tur? ( h.c =14 ev.a ) ( ev ) ÖRNEK- : Elektrnların bağlanma enerjisi 3 ev lan bir ftsel lam banın katdunun yüzeyine 48 A dalga bylu ışık düşürülüyr. Devrede luşan ftelektrik akımı durduracak kesme gerilimi kaç vlt lur? ( h.c =14 ev.a ) ( V ) ÖRNEK-3 : Bir ftsele X, Y ışıkları düşürüldüğünde luşan ftelektrik akımın maksimum değeri sırasıyla i, i, kesme ptansiyel farkı da V, V luyr. Buna göre, I. X in ışık akısı Y ninkinden büyüktür. II. X in ışık akısı Y ninkinden küçüktür. III. X in enerjisi Y ninkinden büyüktür. yargılarından hangileri büyüktür? ( II ve III ) 7

8 Akım Gerilim Grafikleri L i K V K V i L K L Aynı ftsel lambaya gönderilen K ve L ışık demetleri için ftelektrik akım - ptansiyel farkı grafiği şekildeki gibi ise; Akımların maksimum değerlerinin farklı lması, K nın ışık şiddetinin (ftn sayısının) L ninkinden büyük lduğunu gösterir. Kesme gerilimlerinin eşit lması da, K ve L ışık ftnlarının enerji, frekans ve dalga bylarının (renklerinin) aynı lduğunu gösterir. max i K V K V L K i L i L Aynı ftsel lambaya gönderilen K ve L ışık demetleri için ftelektrik akım - ptansiyel farkı grafiği şekildeki gibi ise; Maksimum akımların aynı lması K ve L ışıklarının şiddetlerinin (ftn sayılarının) eşit lduğunu gösterir. K nın kesme geriliminin L den büyük lması ( V K > V L ) K ftnlarının enerjisinin L ftnlarının enerjisinden büyük lduğunu gösterir. Dlayısıyla K nın frekansı L den büyük, K nın dalga byu L den küçüktür. Aynı renkli K ve L ışık demeti farklı ftsellere gönderildiğinde ftelektrik akım - ptansiyel farkı grafiği şekildeki gibi lursa, Einstein in ftelektrik denkleminden, h. = E b e. V K gelen ışığın ftnlarının enerjisi aynı lduğundan, K nın kesme geriliminin L ninkinden büyük lması, K ışınlarının ulaştığı metalin bağlanma enerjisinin L ışınlarının ulaştığı metalinkinden küçük lduğunu gösterir. max i K V K V L K i L i L Bağlanma enerjilerinin aynı lduğu farklı iki ftsel lambaya gönderilen K ve L ışık demetlerinin ftelektrik akımın - ptansiyel farkına bağlı grafikleri şekildeki gibi ise, Maksimum akımların eşit lması K ve L ışık şiddetlerinin (ftn sayılarının) eşit lduğunu gösterir. Kesme ptansiyel farklarının eşit lması da K ve L ışık ftnlarının enerjilerinin eşit lduğunu gösterir. Dlayısıyla K ve L ftnlarının frekansları ve dalgabyları aynıdır. K nın i akımının L den büyük lması, K ışınlarının gönderildiği ftselde ant - katt arasındaki uzaklığın küçük lduğundan veya K ışınlarının kullanıldığı ftseldeki katt levhanın yüzey alanının büyük lmasından kaynaklanır. V V 1 max V 3 i Akıları eşit, farklı frekanstaki ışıklar, aynı ftsel lambaya aynı biçimde düşürülürse, ftelektrik akım - ptansiyel farkı grafiği şekildeki gibi lmaktadır. Burada ışık frekanslarının artışı i akımının artışına neden lurken, maksimum ftelektrik akımını (i max ) etkilememektedir. Einstein in ftelektrik denkleminde, h. = E b e. V K bağlanma enerjileri eşit lduğuna görekesme ptansiyel farkının büyük lması halinde, gelen ftnun da enerjisinin büyük lduğu anlaşılır. 8

9 FOTOELEKTRİK OLAY 1 1. Frekansı 1 15 s -1 lan ftnların enerjisi kaç J dür? ( h= 6, J.s ) A) B) 3, C) 5, D) 6, E) 7, Enerjileri E X, E Y lan X, Y ftnlarının dalga byları sırasıyla, 3 dir. Buna göre, E X E Y ranı kaçtır? 1 1 A) B) C) 1 D) E) 3 3. Bir cismin yaydığı ışık ftnlarının dalga byu A lduğuna göre, ftnların frekansı kaç Hz dir? ( c = m/s, 1 A = 1-1 m ) A) B) C) D) E) Frekansı lan 1 tane X ftnunun tplam enerjisi E X, frekansı 5 lan 5 tane Y ftnunun tplam enerjisi E Y dir. Buna göre, E X E Y ranı kaçtır? 1 1 A) B) C) 1 D) 5 E) , m dalga byunda ışıma yapan bir cismin yaydığı herbir ftnun enerjisi kaç J dür? ( 1 ev = 1, J, h.c = 14 ev.a ) A) 1, B) 3, C) 4, D) 6, E) 8, Frekansı 5. 1 s -1 lan bir ışık demetinin tplam enerjisi jule dür. Bu demetteki ftn sayısı N lduğuna göre, N kaçtır? ( h= 6, J.s ) A) B) C) D) E) Dalga byu = A lan ışın demetinde bir ftnun enerjisi E dir. Buna göre, dalga byu = 6 A lan ışık demetinde bir ftnun enerjisi kaç E dir? A) B) C) D) 1 E) Bir elektrik lambası, gücünün watt lık bölümü ile = 66 A dalga bylu ftnlar yayıyr. Bu lambanın 9 saniyede yaydığı dalga bylu ftn sayısı kaçtır? ( h= 6, J.s, c = m/s ) A) B) 1 C) 6. 1 D) 1 1 E)

10 9. Gücü ev/s lan lambadan yayılan ftnların enerjisi ev tur. Buna göre, lambadan 1 s de yayılan ftn sayısı kaçtır? A) B) C) D) E) Gücü 3 W lan bir lambadan yayılan ışığın dalga byu 5 A dur. Lamba %5 verimle çalıştığına göre, 11 dakikada yayılan ftn sayısı kaçtır? ( h= 6, J.s, c = m/s ) A), B) C) D) E) Gücü 6,4 watt lan bir ışık kaynağından 1 dakikada Hz frekanslı kaç ftn yayılır? ( h= 6, J.s ) A). 1 B). 1 1 C) D) 6. 1 E) Bir ışık kaynağı gücünün 11 watt lık bölümü ile dalga byu m lan ftnlar yaymaktadır. Buna göre, 3 saniyede bu ışık kaynağından çıkan ftn sayısı kaçtır? ( h= 6, J.s, c = m/s ) A) 1 5 B) 1 C). 1 1 D). 1 E) , m dalga bylu ışınlar yayan bir ışık kaynağının gücü 1,8 W tır. Buna göre, ışık kaynağından saniyede yayılan ftn sayısı kaçtır? ( 1 ev = 1, J, h.c = 14 ev.a ) A) 1 3 B) 1 7 C) 1 4 D) 1 19 E) Gücü 6 watt lan bir lamba = 4, m dalga bylu ftnlar yayıyr. Bu lambanın 3 saniyede yaydığı ftn sayısı nedir? ( h= 6, J.s, c = m/s ) A) B) C) Bir lambadan yayılan ışığın dalga byu 44 A dur. D) 4. 1 E) %1 verimle çalışan bu lambadan 1 dakikada yayılan ftn sayısı 1,. 1 1 lduğuna göre, bu lambanın gücü kaç watt tır? ( h= 6, J.s, c = m/s ) A) 6 B) 75 C) 9 D) 1 E) 3 Mehmet Necati YILMAZ Fizik Öğretmeni

11 FOTOELEKTRİK OLAY 1. Bir ftelektrik deneyinde X metalinden kpan ftelektrnların maksimum kinetik enerjisi; dalga byu 48 A lan ışık kullanıldığında E, dalga byu 31 A ışık kullanıldığında E luyr. Buna göre, X metalinden elektrn sökebilen ftnun minimum enerjisi kaç ev tur? ( h.c = 14 ev.a ) 5. Frekansı Hz lan ftnlar, metal bir bir yüzey üzerine düşürüldüğünde kpan ftelektrnların maksimum kinetik enerjisi 1,7 ev luyr. Buna göre, metalin eşik enerjisi kaç ev tur? ( 1 ev = 1, J, h = 6, J.s ) A) 6, B) 5 C) 3,3 D) 1,6 E),8 A) 1 B) C) 3 D) 4 E) 5. Bir metale E enerjili ftnlar düşürüldüğünde sökülen elektrnların maksimum kinetik enerjileri ev, E enerjili ftnlar düşürüldüğünde sökülen elektrnların maksimum kinetik enerjileri 5 ev luyr. Buna göre, metalin eşik enerjisi kaç ev tur? A) 1 B) C) 3 D) 4 E) 5 6. Eşik enerjisi W lan K metaline frekanslı ftnlar, eşik enerjisi 3W lan L metaline 3 frekanslı ftnlar düşürülüyr. K, L metallerinden sökülen ftelektrnların maksimum kinetik enerjileri sırasıyla E K, E L luyr. Buna göre, E K E L ranı kaçtır? 1 1 A) B) C) D) 3 E) Elektrnların bağlanma enerjisi 3, ev lan bir metal yüzey, ftn enerjisi 6,8 ev lan bir ışıkla aydınlatılıyr. Bu yüzeyden sökülen elektrnlar metali kaç ev luk kinetik enerji ile terk eder? A) 1 B) 6,8 C) 4, D) 3,6 E) 3, 4. Bir metale frekanslı ftnlar düşürüldüğünde sökülen elektrnların maksimum kinetik enerjileri 1 ev, frekanslı ftnlar düşürüldüğünde 6 ev luyr. Bu metale, 3 frekanslı ftnlar düşürülürse, sökülen elektrnların maksimum kinetik enerjileri kaç ev lur? 7. Elektrnların bağlanma enerjisi jule lan bir metal yüzeyi, dalga byu = m lan ışıkla aydınlatılıyr. Buna göre, yüzeyden sökülen elektrnların maksimum kinetik enerjisi kaç jule dür? ( h= 6, J.s, c = m/s ) A) 7, B) 4, C) 1, D), E), A) 15 B) 14 C) 13 D) 1 E) 11

12 8. Bağlanma enerjisi 4 ev lan alüminyum ile bağlanma enerjisi 6,4 ev lan platinyumun eşik frekansları A, P dir. Buna göre, A P ranı kaçtır? A) B) C) D) E) Bağlanma enerjisi 1, J lan bir metal yüzeyden elektrn kparan ışığın eşik frekansı kaç s -1 dir? ( h= 6, J.s ) A) 1 14 B) C) D) E) Eşik enerjisi,75 ev lan sdyum metaline dalga byu 31 nm lan ftnlar gönderiliyr. Buna göre, metalden sökülen elektrnların maksimum kinetik enerjileri kaç J dur? ( h.c = 14 ev.a, 1 nm = 1-9 m, 1 A = 1-1 m, 1 ev = 1, J ) 13. Eşik frekansı lan bir metale 4 frekanslı ışık düşürüldüğünde sökülen ftelektrnların maksimum hızı v luyr. Buna göre, metale 1 frekanslı ftnlar düşürülürse ftelektrnların maksimum hızı kaç v lur? A) 1 B) C) 3 D) E) 3 A) B) 1, C) 1, D). 1 - E) 1, Bir metalden kparılan elektrnların maksimum kinetik enerjileri 5, ev luyr. Gönderilen ışığın ftn enerjisi 18,4 ev lduğuna göre, metalin eşik frekansı kaç Hz dir? ( 1 ev = 1, J, h = 6, J.s ) A) 1, B) 3, C) 6, Bir metale dalga byu A lan ışık düşürüldüğünde kparılan ftelektrnların kinetik enerjilerinin 3 ev lduğu gözleniyr. Bu metale 31 A dalga bylu ışık düşürülürse kpan elektrnların kinetik enerjisi kaç ev lur? ( h.c = 14 ev.a ) A) 1, B),8 C),6 D),3 E),1 D) E) 9, Bağlanma enerjisi 4,5 ev lan demir levha üzerine frekansı s -1 lan ftnlar gönderiliyr. Buna göre, sökülen elektrnların maksimum kinetik enerjileri kaç J lur? ( 1 ev = 1, J, h = 6, J.s ) A) 6, B) 7, C) Bir metalden elektrn sökebilecek ışığın eşik dalga byu 5 A dur. Bu metal L ışığı ile aydınlatıldığında elektrnlar yüzeyden 7,5 ev luk kinetik enerji ile kurtuluyr. Buna göre, L ışığının dalga byu kaç A dur? ( h.c = 14 ev.a ) A) 14 B) 48 C) 36 D) 37 E) 496 D) 1, E), Mehmet Necati YILMAZ Fizik Öğretmeni

13 FOTOELEKTRİK OLAY 3 1. Bir ftelektrik deneyinde kpan elektrnların kinetik enerjisi; I. Ant - katt arasındaki uzaklık II. Işığın şiddeti III. Katdun yapıldığı metalin eşik enerjisi niceliklerinden hangilerine bağlıdır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III 4. Bir metale dalga byu = 31 A lan ışık düşürüldüğünde kpan ftelektrnların enerjileri ev luyr. Aynı metale = 14 A luk ışık düşürülürse ftelektrnların kinetik enerjisi kaç ev lur? ( h.c = 14 ev.a ) A) 8 ev B) 6 ev C) 4 ev D) ev E) 1eV D) II ve III E) I, II ve III. Bir ftelektrik layda ftelektrnların kinetik enerjilerini artırmak için; I. Daha büyük dalga bylu ışık kullanmak II. Kattta eşik enerjisi daha küçük metal kullanmak III. Kullanılan ışığın ışık akısını artırmak işlemlerinden hangileri yapılmalıdır? 5. Bir metal yüzeyine 9, ev enerjili ftnlar gönderildiğinde, ftelektrnların kinetik enerjisinin en büyük değeri 3 ev luyr. Buna göre, ftnun eşik dalga byu kaç A dur? ( h.c = 14 ev.a ) A) 1 B) C) 3 D) 4 E) 5 A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III 3. Şekildeki ftsele dalga byu 31 A lan ftnlar katt yüzeyine düşürüldüğünde kpan elektrnların kinetik enerjisi 1 ev luyr. Ampermetre Devreye dalga byu 155 A lan ftnlar düşürülürse kpan elektrnların maksimum kinetik enerjisi kaç ev lur? ( h.c = 14 ev.a ) A) B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 6. Bir ftelektrik deneyinde, elektrnların metale bağlanma enerjileri 7, J dür. Metale E enerjili ftnlar düşürüldüğünde kparılan ftelektrnların hızı en fazla m/s luyr. 7. Buna göre, E kaç J dür? ( elektrnun kütlesi kg dır.) A) 8, B) 8, C) 7, D) 9, E) 9, Bağlanma enerjisi ev lan ftsele, dalga byu 31 A lan ftn düşürüldüğünde ftelektrnların maksimum kinetik enerjisi kaç ev lur? ( h.c = 14 ev.a ) A) 4 B) 3 C) D) 1 E) 3

14 8. Eşik dalga byu 4 A lan metal yüzeyine 5 A dalga bylu ışık düşürülürse sökülen elektrnların kinetik enerjisi kaç jule lur? ( h.c = 14 ev.a ) A) 13,. 1 - B) 8, C) 9, D) 3, E) 33, Eşik dalga byu 4 lan metal yüzeyine, enerjisi E lan dalga bylu ışık düşürülüyr. Buna göre, sökülen ftelektrnların maksimum kinetik enerjileri kaç E dir? A) B) C) 1 D) E) Bir ftsel yüzeyine 4 ev enerjili ışık düşürüldüğünde sökülen ftelektrnların maksimum kinetik enerjileri 1, ev larak ölçülüyr. Buna göre, ftsel kattunun bağlanma enerjisi kaç ev tur? A) 6 B) 4,8 C) 3,6 D),8 E) 1,6 13. Bağlanma enerjisi E lan metale ev enerjili ftnlar düşürüldüğünde kpan elektrnların hızı sıfır luyr. Aynı metale 4 ev enerjili ftnlar düşürülürse, kpan elektrnların kinetik enerjileri kaç jule lur? ( 1 ev = 1, J ) A), B) C) 1, D) 3, E) 6, Bir metal yüzeyden elektrn sökebilmek için dalga byu en çk 3 A lan ışık kullanılıyr. Buna göre, katdun eşik enerjisi kaç jule dür? ( h= 6, J.s, c = m/s, 1 A = 1-1 m ) A) 6, B) 4, C) 3, D), E), Eşik dalga byu 31 A lan bir metal yüzeyine E enerjili ftnlar düşürülüyr. Sökülen ftelektrnların kinetik enerjisi,3 ev lduğuna göre, gelen ışığın enerjisi kaç ev tur? ( h.c = 14 ev.a ) 14. Elektrnların bağlanma enerjisi E B lan bir metal yüzeye dalga bylu ışık düşürüldüğünde bu yüzeyden sökülen ftelektrnların maksimum kinetik enerjisi 4 ev luyr. = 775 A lduğuna göre, E B kaç ev dir? ( h.c = 14 ev.a ) A) 1, B) 7,1 C) 6, D) 4,6 E) 3,1 A) 4,6 B) 6,3 C) 7, D) 8,6 E) 9,4 Mehmet Necati YILMAZ Fizik Öğretmeni

15 FOTOELEKTRİK OLAY 4 1. Ftelektrik deneyinde X, Y, Z ftsellerinden sökülen elektrnların maksimum kinetik enerjilerinin, gelen ftnların frekanslarına göre değişim grafiği şekildeki gibidir. E (1 J) K X Y Z 14-1 (1 s ) 3. Şekildeki grafik bir ftelektrik deneyinde kullanılan ftnların frekanslarına bağlı larak kpan ftelektrnların maksimum kinetik enerjisini göstermektedir. E (1 J) K (1 s ) Buna göre, m dalga bylu ftnlar hangi ftselden elektrn sökebilir? ( c = m/s ) A) Yalnız X B) Yalnız Y C) Yalnız Z D) X ve Y E) X, Y ve Z Buna göre, deneyde kullanılan metalin eşik dalga byu kaç A dur? ( c = m/s, 1 A = 1-1 m ) A) 6 B) 5 C) 36 D) 48 E) 396. Maksimum kinetik enerji E -E Bir ftsele düşürülen ftnların frekansları ile kpan ftelektrnların maksimum kinetik enerjilerinin değişimi grafikteki gibidir. Metalin eşik dalga byu 1, gelen ftnların dalga byu dir. 1 1 Frekans E K(1 J) 4. Bir ftelektrik layı deneyinde, metal üzerine düşen ftnların frekansına bağlı larak sökülen elektrnların maksimum kinetik enerjisi 4 grafikteki gibi luyr. -E b Buna göre, metalin bağlanma enerjisi kaç ev dur? ( h= 6, J.s, 1 ev = 1, J ) A) 1,5 B) 1,65 C) 6,4 D) 4 E) 1, (1 s ) E 1 = 4 lduğuna göre, ranı kaçtır? E A) B) 4 C) D) E) Bir ftelektrik deneyinde kpan ftelektrnların kinetik enerjilerinin ftsele düşen ışığın frekansına bağlı larak değişimini gösteren grafik şekildeki gibidir. 3-1 E (1 J) K Buna göre, 1 frekanslı ftnun enerjisi kaç jule dür? (1 s ) A) B) C) 1, D) E). 1-18

16 6. Bir metale düşürülen ftnların frekansına bağlı larak sökülen elektrnların maksimum kinetik enerjilerini gösteren grafik şekildeki gibidir. 3 1 = ise ranı kaçtır? E 1 E Maksimum kinetik enerji -E 1 -E Frekans 1 1 A) B) C) 1 D) 3 E) Maksimum kinetik enerji 9. Bir metalin üzerine düşürülen E ışığın frekansına bağlı larak kparılan ftelektrnların kinetik e n e r j i l e r i n i n 4 E grafiği şekildeki gibidir. Buna göre, bu metalin eşik frekansı kaç dür? Frekans A) B) C) D) E) Bir metalin üzerine düşürülen ışığın frekansına bağlı larak kparılan ftelektrnların kinetik enerjilerinin grafiği şekildeki gibidir. Maksimum kinetik enerji E 5 Buna göre, elektrnların metale bağlanma enerjileri kaç E dir? Frekans E E 3E E A) -E B) - C) - D) E) Bir ftselin katdu E K(1 J) üzerine düşürülen ışığın söktüğü ftelektrnların maksimum kinetik enerjilerinin gönderilen ışığın frekansına 6 bağlı larak değişimi -4 grafikteki gibidir. Bu ftsel üzerine frekansı s -1 lan ışık düşürüldüğünde, katttan sökülen elektrnların anta ulaşmaması için uygulanması gereken kesme ptansiyeli en az kaç vlt tur? ( 1 e = 1, C ) (1 s ) A) B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 8. K, M metallerinin üzerine düşürülen ışığın frekansına bağlı larak kpan Maksimum kinetik enerji K M ftelektrnların kinetik enerjilerinin grafiği şekildeki Frekans gibidir. Buna göre, I. K metalinin bağlanma enerjisi M ninkinden büyüktür. II. M metalinin eşik dalga byu K nınkinden büyüktür. III. > dır. yargılarından hangileri yanlıştır? E K(1 J) 11. Bir ftsel lamba, farklı dalga bylarına sahip ışıklarla EK a y d ı n l a t ı l ı y r. Gönderilen ftnların enerjisinin, ftelektrnların -3, maksimum kinetik enerjilerine bağlı değişim grafiği şekildeki gibidir. Elektrnların yüzeye bağlanma enerjisi kaç ev tur? ( 1 ev = 1, J ) A) 4 B) 3 C) D) 1,5 E) (1 s ) A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III Mehmet Necati YILMAZ Fizik Öğretmeni

17 FOTOELEKTRİK OLAY 5 1. Katdnun eşik enerjisi 4 ev lan ftsel tüp 3 V luk üretece şekildeki gibi bağlanmıştır. Katda frekansı lan ışınlar düşürülünce katttan sökülen ftelektrnlar anda maksimum 4 ev kinetik enerji ile çarpıyr. Katt Aynı düzenekte katda frekanslı ftnlar düşürülürse sökülen elektrnlar anda maksimum kaç ev luk enerji ile çarpar? - V=3 vlt Ant 4. Eşik enerjisi 3 ev lan bir ftsel yüzeyine, 6 ev enerjili ftnlar düşürülüyr. Bu ftsele şekildeki gibi V luk bir pil bağlandığına göre, anta çarpan elektrnların maksimum kinetik enerjileri kaç ev lur? Katt A) 14 B) 1 C) 9 D) 7 E) 5 - V= vlt Ant A) 3 B) 6 C) 9 D) 11 E) 1. İç direnci önemsiz 6 V luk üretece bağlanmış lan şekildeki ftselde, bağlanma enerjisi ev lan alkali metal kullanılmıştır. Katt Ftsele E enerjili ftnlar düşürüldüğünde, katttan V=6 vlt sökülen elektrnlar anda 8 ev luk kinetik enerji ile çarptıklarına göre, E kaç ev tur? A) 1 B) C) 3 D) 4 E) 5 - Ant 5. Şekildeki ftelektrik devre 1, V luk bir pile bağlanmıştır. Metalin eşik enerjisi 1,8 ev, gelen ftnun enerjisi 3,4 ev tur. Buna göre, anta çarpan elektrnların maksimum kinetik enerjileri kaç ev tur? Katt A) 4,4 B) 3, C),8 D), E) 1,8 - V=1, vlt Ant 3. Bir ftsel devrede kullanılan 6 ev bağlanma enerjili katta 8 ev luk ftnlar gönderildiğinde ftelektrnların kinetik enerjisi 4 ev luyr. Buna göre, devreye bağlı üretecin devreye sağladığı gerilim kaç vlt tur? A) B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 6. Şekildeki ftelektrik devre,8 V luk bir pile bağlanmıştır. Metalin eşik enerjisi 1,9 ev, gelen ftnun enerjisi 4,8 ev tur. Buna göre, anta çarpan elektrnların maksimum kinetik enerjileri kaç ev tur? Katt Ant - V=,8 vlt A),8 B) 3,4 C) 3,7 D) 4, E) 4,8

18 7. Ftsel bir lamba için çizilen ftelektrik akım - ptansiyel farkı grafiği şekildeki gibidir. Buna göre, I. Işığın frekansının değişmesi V d yi etkiler. II. i max akımı, ışık şiddeti arttıkça artar. III. i max akımı, ışığın enerjisinden etkilenir. yargılarından hangileri dğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) II ve III i max i V d 11. Şekildeki ftsel devreden akım geçmektedir. Üreteç gerilimi sıfır yapılırsa; I. Anda ulaşan ftelektrnların de Brglie dalga byları azalır. II. Maksimum ftelektrik akımı azalır. - III. İlk duruma göre, anda çarpan elektrnların enerjisi azalır. ifadelerinden hangileri dğru lur? Katt A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) I, II ve III Ant 8. Üretecin bağlı lduğu ftsel lambanın yüzeyine paralel ışık demeti şekildeki gibi düşürüldüğünde ampermetrenin gösterdiği akım değeri i luyr. Katt Buna göre, i değerini azaltmak için; I. Üretecin kutuplarını değiştirmek II. Katt yüzeyini artırmak III. Işık şiddetini artırmak işlemlerinden hangileri tek başına yapılabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I ve III - V A Ant 1. Şekildeki devrede ampermetreden akım geçmektedir. Ftelektrik akım için; I. Işığın şiddeti artırılırsa artar. II. Katt levhanın yüzey alanı azalırsa artar. III. K anahtarı açılırsa azalır. ifadelerinden hangileri dğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) I, II ve III A Katt K - r= - r= Ant 9. Ftelektrik layda maksimum değere ulaşmış akım değerini artırmaik için; I. Katt levhanın yüzey alanı, II. Ant levhanın yüzey alanı, III. Işığın frekansı niceliklerinden hangileri tek başına artırılmalıdır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) II ve III 1. Ftelektrik deneyinde, devreye dğru gerilim uygulanarak akım maksimum değere ulaştıktan snra ftelektrik akım şiddeti, I. Işığın frekansına II. Ant levhanın yüzey alanının büyüklüğüne III. Birim yüzeye düşen ftn sayısına niceliklerinden hangilerine bağlı değildir? 13. Şekildeki ftsel devreden akım geçmektedir. Maksimum ftelektrik akımı artırmak için, Katt I. d mesafesi azaltılmalı, II. Andun yüzeyi büyütülmeli, III. Kaynak düzeneğe yaklaştırılmalı işlemlerinden hangileri tek başına yapılmalıdır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) II ve III E) I ve III - d Ant A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III Mehmet Necati YILMAZ Fizik Öğretmeni

19 1. Bir ftseldeki ftelektrik akımın ptansiyele bağlı grafiği şekildeki gibidir. Ftsele gönderilen ışığın dalga byu,8 6 A lduğuna göre, katdun yapıldığı maddenin eşik enerjisi kaç ev lur? ( h.c = 14 ev.a ) A) 1, B) 1,8 C) D),3 E),8 FOTOELEKTRİK OLAY 6 I 5. Bağlanma enerjisi,1 ev lan şekildeki ftsel devrede katta gönderilen ışık ftnlarının enerjisi 6 ev tur. Devreye şekildeki gibi bağlanan pilin gerilimi V lduğuna göre, elektrnlar en fazla kaç ev luk enerji ile ant yüzeyine çarpar? Katt - V Ant A) 4,6 B) 3,9 C),4 D) 1,9 E) 1,1. Üzerine üreteç bağlı bir ftselde, bağlanma enerjisi 1,8 ev lan katda 31 A dalga bylu ftnlar düşürüldüğünde devreden akım geçmediği gözleniyr. Buna göre, üretecin gerilimi aşağıdakilerden hangisi lamaz? ( h.c = 14 ev.a ) A) 3,4 V B) 4,3 V C),8 V D),4 V E) 1,5 V 6. Bağlanma enerjisi 3 ev lan metalden sökülen elektrnların kesme gerilimi 1 V lduğuna göre, gönderilen ışığın dalga byu kaç A dur? ( h.c = 14 ev.a ) A) 6 B) 48 C) 31 D) E) Bir ftelektrik layında eşik enerjiisi 3, J lan metal üzerine dalga byu 496 A lan ftnlar gönderildiğinde sökülen elektrnlar için kesme ptansiyeli kaç V lur? ( h.c = 14 ev.a, 1 ev = 1, J ) 4. A) 4,5 B),5 C) D),5 E),5 Katdunun eşik enerjisi 4 ev lan bir ftsel tüpü V luk bir üretece şekildeki gibi bağlanmıştır. Katt Ant Tüpün katduna 9 ev luk - ftnlar gönderildiğinde, V katttan sökülen elektrnlar anta en fazla kaç ev luk kinetik enerji ile çarpar? 7. Dalga byu 6 A lan ışık demeti şekildeki ftsel lambanın katdu üzerine gönderiliyr. Sökülen elektrnları durdurmak için 1, V luk ptansiyel farkı uygulanıyr. Katt - 1, V Ant Buna göre, katttaki metalin eşik enerjisi kaç ev tur? ( h.c = 14 ev.a ) A),8 B) 1 C) 1, D) 1,4 E) 1,6 A) 6 B) 5 C) 4 D) 3 E)

20 8. Bir ftelektrik layda ftsele 155 A dalga bylu ışık düşürüldüğünde, kpan elektrnları durdurmak için 4 V luk bir kesme gerilimi gerekmektedir. Buna göre, metalin eşik enerjisi kaç ev tur? ( h.c = 14 ev.a ) A) 5 B) 4 C) 3 D) E) A dalga bylu ftnlar eşik enerjisi,7 ev lan metale gönderiliyr. Buna göre, ftelektrik devrede kullanılması gereken durdurucu ptansiyelin değeri en az kaç V lmalıdır? A) 7, B) 6,4 C) 5,3 D) 4,8 E) 4, 9. Bir ftsele E enerjili ftn düşürülünce kesme gerilimi 3 V, E enerjili ftn düşürülünce kesme gerilimi 11 V luyr. Buna göre, bu yüzeyin eşik enerjisi kaç ev lur? A) 3 B) 4 C) 5 D) 7 E) Şekildeki ftelektrik devre 1,8 V luk bir pile bağlanmıştır. Metalin eşik enerjisi 1,6 ev, gelen ftnun enerjisi 4,8 ev tur. Buna göre, anta çarpan elektrnların maksimum kinetik enerjileri kaç ev tur? Katt - Ant A),8 B),3 C) 1,8 D) 1,4 E) 1, 1. Şekildeki ftelektrik devrede gönderilen ftnlar devreden akım geçmesini sağlayamıyr. Buna göre, kesme ptansiyel farkı en az kaç vlt tur? ( h.c = 14 ev.a ) A),1 B),15 C), D),5 E),3 11. Şekildeki ftelektrik devrede gönderilen ftnlar devreden akım geçmesini sağlayamıyr. Buna göre, kesme ptansiyel farkı kaç vlt tur? Katt Katt E =1,8 ev b - V K E =, ev b - V K Ant E =4 ev f Ant 14. Katdun eşik enerjisi 3 ev lan ftsle 4 V luk üreteç şekildeki gibi bağlıyken, anda ulaşan ftelektrnların maksimum kinetik enerjisi E 1 dir. Üretecin kutupları ters çevrilince anda ulaşan ftelektrnların maksimum kinetik enerjisi E luyr. Buna göre, E 1 - E kaç ev tur? Katt A) 8 B) 9 C) 1 D) 11 E) 1-4 V Ant A) 1, B) 1,6 C) 1,8 D), E),4 Mehmet Necati YILMAZ Fizik Öğretmeni

FOTOELEKTRİK OLAY. n.h.c FOTOELEKTRİK OLAY. Işık Şiddeti. Işık Yayan Kaynağın Gücü. Foton Enerjisi

FOTOELEKTRİK OLAY. n.h.c FOTOELEKTRİK OLAY. Işık Şiddeti. Işık Yayan Kaynağın Gücü. Foton Enerjisi FOTOELEKTRİK OLAY FOTOELEKTRİK OLAY Işığın yapısı için öne sürülen mdellerden birisi de tanecik mdelidir. Işığın tanecikli yapıda lduğunu ispatlayan bazı laylar vardır. Ftelektrik layı da bu laylardan

Detaylı

Işığın Modülasyonu. 2008 HSarı 1

Işığın Modülasyonu. 2008 HSarı 1 şığın Mdülasynu 008 HSarı 1 Ders İçeriği Temel Mdülasyn Kavramları LED şık Mdülatörler Elektr-Optik Mdülatörler Akust-Optik Mdülatörler Raman-Nath Tipi Mdülatörler Bragg Tipi Mdülatörler Magnet-Optik Mdülatörler

Detaylı

Buna göre, bir devrede yük akışı olabilmesi için, üreteç ve pil gibi aygıtlara ihtiyaç vardır.

Buna göre, bir devrede yük akışı olabilmesi için, üreteç ve pil gibi aygıtlara ihtiyaç vardır. ELEKTRİK AKIMI Potansiyelleri farklı olan iki iletken cisim birbirlerine dokundurulduğunda potansiyelleri eşit oluncaya kadar birinden diğerine elektrik yükü akışı olur. Potansiyeller eşitlendiğinde yani

Detaylı

Buna göre, bir devrede yük akışı olabilmesi için, üreteç ve pil gibi aygıtlara ihtiyaç vardır.

Buna göre, bir devrede yük akışı olabilmesi için, üreteç ve pil gibi aygıtlara ihtiyaç vardır. ELEKTRİK AKIMI ve LAMBALAR ELEKTRİK AKIMI Potansiyelleri farklı olan iki iletken cisim birbirlerine dokundurulduğunda potansiyelleri eşit oluncaya kadar birinden diğerine elektrik yükü akışı olur. Potansiyeller

Detaylı

Kuantum Fiziğinin Gelişimi (Quantum Physics) 1900 den 1930 a

Kuantum Fiziğinin Gelişimi (Quantum Physics) 1900 den 1930 a Kuantum Fiziğinin Gelişimi (Quantum Physics) 1900 den 1930 a Kuantum Mekaniği Düşüncesinin Gelişimi Dalga Mekaniği Olarak da Adlandırılır Atom, Molekül ve Çekirdeği Açıklamada Oldukça Başarılıdır Kuantum

Detaylı

Elektromanyetik Işıma Electromagnetic Radiation (EMR)

Elektromanyetik Işıma Electromagnetic Radiation (EMR) Elektromanyetik Işıma Electromagnetic Radiation (EMR) Elektromanyetik ışıma (ışık) bir enerji şeklidir. Işık, Elektrik (E) ve manyetik (H) alan bileşenlerine sahiptir. Light is a wave, made up of oscillating

Detaylı

Öğrencinin; Adı: Görkem Andaç Soyadı: KİRİŞ Sınıfı: 10 FEN B No su: 277. Konu: Transformatörler

Öğrencinin; Adı: Görkem Andaç Soyadı: KİRİŞ Sınıfı: 10 FEN B No su: 277. Konu: Transformatörler 1 Öğrencinin; Adı: Görkem Andaç Soyadı: KİRİŞ Sınıfı: 10 FEN B No su: 277 Konu: Transformatörler 2 3 1- Şekildeki transformatörde, primerden uygulanan 100 V gerilim çıkıştan V 2 =20 V olarak alınıyor.

Detaylı

11. SINIF SORU BANKASI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 6. Konu ALTERNATİF AKIM VE TRANSFORMATÖRLER TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF SORU BANKASI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 6. Konu ALTERNATİF AKIM VE TRANSFORMATÖRLER TEST ÇÖZÜMLERİ . SINIF SORU BANKASI. ÜNİTE: EEKTRİK VE MANYETİZMA 6. Konu ATERNATİF AKIM VE TRANSFORMATÖRER TEST ÇÖZÜMERİ 6 Alternatif Akım ve Transformatörler Test in Çözümleri. Alternatif gerilim denklemi; V sinrft

Detaylı

Işığın Tanecikli Özelliği. Test 1 in Çözümleri

Işığın Tanecikli Özelliği. Test 1 in Çözümleri 37 Işığın Tanecikli Özelliği 1 Test 1 in Çözüleri 1. Fotoeletronların katottan ayrıla ızı, kullanılan ışığın frekansı ile doğru, dalga boyu ile ters orantılıdır. Bu elektronların anado doğru giderken ızlanaları

Detaylı

TEMEL ELEKTRONİK VE ÖLÇME -1 DERSİ 1.SINAV ÇALIŞMA NOTU

TEMEL ELEKTRONİK VE ÖLÇME -1 DERSİ 1.SINAV ÇALIŞMA NOTU No Soru Cevap 1-.. kırmızı, sarı, mavi, nötr ve toprak hatlarının en az ikisinin birbirine temas ederek elektriksel akımın bu yolla devresini tamamlamasıdır. 2-, alternatif ve doğru akım devrelerinde kullanılan

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : FĐZĐKSEL OLAYLAR ÜNĐTE 3 : YAŞAMIMIZDAKĐ ELEKTRĐK (MEB)

ÖĞRENME ALANI : FĐZĐKSEL OLAYLAR ÜNĐTE 3 : YAŞAMIMIZDAKĐ ELEKTRĐK (MEB) ÖĞENME ALANI : FZKSEL OLAYLA ÜNTE 3 : YAŞAMIMIZDAK ELEKTK (MEB) B ELEKTK AKIMI (5 SAAT) (ELEKTK AKIMI NED?) 1 Elektrik Akımının Oluşması 2 Elektrik Yüklerinin Hareketi ve Yönü 3 ler ve Özellikleri 4 Basit

Detaylı

12-A. Fizik Bilimine Giriş TEST. 4. Aşağıda verilen büyüklüklerden hangisi fizik bilimindeki. 1. Aşağıdaki büyüklüklerden hangisi türetilmiş bir

12-A. Fizik Bilimine Giriş TEST. 4. Aşağıda verilen büyüklüklerden hangisi fizik bilimindeki. 1. Aşağıdaki büyüklüklerden hangisi türetilmiş bir -A TEST izik Bilimine Giriş AZANIM AVRAMA TEST. Aşağıdaki büyüklüklerden hangisi türetilmiş bir büyüklüktür? 4. Aşağıda verilen büyüklüklerden hangisi fizik bilimindeki temel bir büyüklüktür? A) Işık şiddeti

Detaylı

Cisimlerin değişik yöntemlerle (+)pozitif veya (-) negatif elektrik yükü kazanmalarına elektriklenme denir. Negatif yük sayısı= 5

Cisimlerin değişik yöntemlerle (+)pozitif veya (-) negatif elektrik yükü kazanmalarına elektriklenme denir. Negatif yük sayısı= 5 ELEKTRİKLENME VE ELEKTROSKOP Elektriklenme: Cisimlerin değişik yöntemlerle (+)pozitif veya () negatif elektrik yükü kazanmalarına elektriklenme denir. Cisimlerede iki tür elektrik yükü vardır: 1. Pozitif(+)

Detaylı

Güç, enerji ve kuvvet kavramları, birimler, akım, gerilim, direnç, lineerlik nonlineerlik kavramları. Arş.Gör. Arda Güney

Güç, enerji ve kuvvet kavramları, birimler, akım, gerilim, direnç, lineerlik nonlineerlik kavramları. Arş.Gör. Arda Güney Güç, enerji ve kuvvet kavramları, birimler, akım, gerilim, direnç, lineerlik nonlineerlik kavramları Arş.Gör. Arda Güney İçerik Uluslararası Birim Sistemi Fiziksel Anlamda Bazı Tanımlamalar Elektriksel

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 05-06. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 4 05-06.SINIF FEN BİLİMLERİ TESTİ (LS ) DEĞERLENDİRME SINAVI - 4 Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası :... SORU SAISI : 80 SINAV

Detaylı

Harici Fotoelektrik etki ve Planck sabiti deney seti

Harici Fotoelektrik etki ve Planck sabiti deney seti Deneyin Temeli Harici Fotoelektrik etki ve Planck sabiti deney seti Fotoelektrik etki modern fiziğin gelişimindeki anahtar deneylerden birisidir. Filaman lambadan çıkan beyaz ışık ızgaralı spektrometre

Detaylı

ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ FİZİK II LABORATUVARI DENEY 2 TRANSFORMATÖRLER

ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ FİZİK II LABORATUVARI DENEY 2 TRANSFORMATÖRLER ELEKTRİK ELEKTROİK MÜHEDİSLİĞİ FİZİK LABORATUVAR DEEY TRASFORMATÖRLER . Amaç: Bu deneyde:. Transformatörler yüksüz durumdayken giriş ve çıkış gerilimleri gözlenecek,. Transformatörler yüklü durumdayken

Detaylı

Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları

Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları 40 Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları 1 Test 1 in Çözümleri 1. USG ve MR cihazları ile ilgili verilen bilgiler doğrudur. BT cihazı c-ışınları ile değil X-ışınları ile çalışır. Bu nedenle I ve II.

Detaylı

MALZEME KARAKTERİZASYONU

MALZEME KARAKTERİZASYONU MALZEME ARATERİZASYNU Prf.Dr. Şerafettin Erğlu Dersi Değerlendirme Sistemi Etki Payı Ödev % 5 ısa Sınav %10 Ara Sınav vize %35 Yarı yıl snu sınavı Final % 50 aynaklar - Ders ntu - X-ışınları difraksiynu,

Detaylı

Bölüm 4 Doğru Akım Devreleri. Prof. Dr. Bahadır BOYACIOĞLU

Bölüm 4 Doğru Akım Devreleri. Prof. Dr. Bahadır BOYACIOĞLU Bölüm 4 Doğru Akım Devreleri Prof. Dr. Bahadır BOYACIOĞLU Doğru Akım Devreleri Elektrik Akımı Direnç ve Ohm Yasası Elektromotor Kuvvet (EMK) Kirchoff un Akım Kuralı Kirchoff un İlmek Kuralı Seri ve Paralel

Detaylı

FM561 Optoelektronik. Işığın Modülasyonu

FM561 Optoelektronik. Işığın Modülasyonu FM561 Optelektrnik Işığın Mdülasynu Pasif ptelektrnik elemanlar Çeyrek Dalga Plakası Yarım Dalga Plakası Tarım Dalga Plakası Işığın Mdülasynu lektr-ptik mdülasyn» Pckel tkisi» Kerr tkisi Akust-Optik mdülasyn

Detaylı

Makine Mühendisliği İçin Elektrik-Elektronik Bilgisi. Ders Notu-3 Doğru Akım Devreleri Hazırlayan: Yrd. Doç. Dr. Ahmet DUMLU

Makine Mühendisliği İçin Elektrik-Elektronik Bilgisi. Ders Notu-3 Doğru Akım Devreleri Hazırlayan: Yrd. Doç. Dr. Ahmet DUMLU Makine Mühendisliği İçin Elektrik-Elektronik Bilgisi Ders Notu-3 Doğru Akım Devreleri Hazırlayan: Yrd. Doç. Dr. Ahmet DUMLU ELEKTROMOTOR KUVVETİ Kapalı bir devrede sabit bir akımın oluşturulabilmesi için

Detaylı

Bölüm 8: Atomun Elektron Yapısı

Bölüm 8: Atomun Elektron Yapısı Bölüm 8: Atomun Elektron Yapısı 1. Elektromanyetik Işıma: Elektrik ve manyetik alanın dalgalar şeklinde taşınmasıdır. Her dalganın frekansı ve dalga boyu vardır. Dalga boyu (ʎ) : İki dalga tepeciği arasındaki

Detaylı

13. ÜNİTE AKIM VE GERİLİM ÖLÇÜLMESİ

13. ÜNİTE AKIM VE GERİLİM ÖLÇÜLMESİ 13. ÜNİTE AKIM VE GERİLİM ÖLÇÜLMESİ KONULAR 1. Akım Ölçülmesi-Ampermetreler 2. Gerilim Ölçülmesi-Voltmetreler Ölçü Aleti Seçiminde Dikkat Edilecek Noktalar: Ölçü aletlerinin seçiminde yapılacak ölçmeye

Detaylı

YAŞAMIMIZDAKİ ELEKTRİK

YAŞAMIMIZDAKİ ELEKTRİK YAŞAMIMIZDAKİ ELEKTRİK DURGUN ELEKTRİK Atomda proton ve nötrondan oluşan bir çekirdek ve çekirdeğin çevresinde yörüngelerde hareket eden elektronlar bulunur. Elektrik yüklerinin kaynağı atomun yapısında

Detaylı

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi. chem.libretexts.org

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi. chem.libretexts.org 9. Atomun Elektron Yapısı Elektromanyetik ışıma (EMI) Atom Spektrumları Bohr Atom Modeli Kuantum Kuramı - Dalga Mekaniği Kuantum Sayıları Elektron Orbitalleri Hidrojen Atomu Orbitalleri Elektron Spini

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DENEY FÖYÜ DENEY ADI AC AKIM, GERİLİM VE GÜÇ DENEYİ DERSİN ÖĞRETİM ÜYESİ DENEY SORUMLUSU DENEY GRUBU: DENEY TARİHİ : TESLİM

Detaylı

Dalton atom modelinde henüz keşfedilmedikleri için atomun temel tanecikleri olan proton nötron ve elektrondan bahsedilmez.

Dalton atom modelinde henüz keşfedilmedikleri için atomun temel tanecikleri olan proton nötron ve elektrondan bahsedilmez. MODERN ATOM TEORİSİ ÖNCESİ KEŞİFLER Dalton Atom Modeli - Elementler atom adı verilen çok küçük ve bölünemeyen taneciklerden oluşurlar. - Atomlar içi dolu küreler şeklindedir. - Bir elementin bütün atomları

Detaylı

8. ALTERNATİF AKIM VE SERİ RLC DEVRESİ

8. ALTERNATİF AKIM VE SERİ RLC DEVRESİ 8. ATENATİF AKIM E SEİ DEESİ AMAÇA 1. Alternatif akım ve gerilim ölçmeyi öğrenmek. Direnç, kondansatör ve indüktans oluşan seri bir alternatif akım devresini analiz etmek AAÇA oltmetre, ampermetre, kondansatör

Detaylı

Doğru Akım Devreleri

Doğru Akım Devreleri Doğru Akım Devreleri ELEKTROMOTOR KUVVETİ Kapalı bir devrede sabit bir akımın oluşturulabilmesi için elektromotor kuvvet (emk) adı verilen bir enerji kaynağına ihtiyaç duyulmaktadır. Şekilde devreye elektromotor

Detaylı

ELEKTRONLAR ve ATOMLAR

ELEKTRONLAR ve ATOMLAR BÖLÜM 3 ELEKTRONLAR ve ATOMLAR 1 Kapsam 1.0 Radyasyon Enerjisinin Doğası ve Karakteristiği 2.0 Fotoelektrik Etki 3.0 ER: Dalga Özelliği 4.0 Dalgaboyu, Frekans, Hız ve Genlik 5.0 Elektromanyetik Spektrum

Detaylı

ÜNİTE 5 KLASİK SORU VE CEVAPLARI (TEMEL ELEKTRONİK) Transformatörün tanımını yapınız. Alternatif akımın frekansını değiştirmeden, gerilimini

ÜNİTE 5 KLASİK SORU VE CEVAPLARI (TEMEL ELEKTRONİK) Transformatörün tanımını yapınız. Alternatif akımın frekansını değiştirmeden, gerilimini ÜNİTE 5 KLASİK SORU VE CEVAPLARI (TEMEL ELEKTRONİK) Transformatörün tanımını yapınız. Alternatif akımın frekansını değiştirmeden, gerilimini alçaltmaya veya yükseltmeye yarayan elektro manyetik indüksiyon

Detaylı

M O Q R L. ADI: SOYADI: No: Sınıfı: Tarih.../.../... ALDIĞI NOT:...

M O Q R L. ADI: SOYADI: No: Sınıfı: Tarih.../.../... ALDIĞI NOT:... ADI: OYADI: o: ınıfı: Tarih.../.../... ADIĞI OT:... 1. ıknatıslarla ilgili olarak; I. Bir mıknatısın çekme özelliğinin fazla olduğu uç kısımlarına mıknatısın kutuları denir. II. Tek kutuplu bir mıknatıs

Detaylı

DENEY 5 RC DEVRELERİ KONDANSATÖRÜN YÜKLENMESİ VE BOŞALMASI

DENEY 5 RC DEVRELERİ KONDANSATÖRÜN YÜKLENMESİ VE BOŞALMASI DENEY 5 R DEVRELERİ KONDANSATÖRÜN YÜKLENMESİ VE BOŞALMAS Amaç: Deneyin amacı yüklenmekte/boşalmakta olan bir kondansatörün ne kadar hızlı (veya ne kadar yavaş) dolmasının/boşalmasının hangi fiziksel büyüklüklere

Detaylı

Yıldızlara gidemeyiz; sadece onlardan gelen ışınımı teleskopların yardımıyla gözleyebilir ve çözümleyebiliriz.

Yıldızlara gidemeyiz; sadece onlardan gelen ışınımı teleskopların yardımıyla gözleyebilir ve çözümleyebiliriz. Yıldızlara gidemeyiz; sadece onlardan gelen ışınımı teleskopların yardımıyla gözleyebilir ve çözümleyebiliriz. Işık genellikle titreşen elektromanyetik dalga olarak düşünülür; bu suda ilerleyen dalgaya

Detaylı

7. ÜNİTE AKIM, GERİLİM VE DİRENÇ

7. ÜNİTE AKIM, GERİLİM VE DİRENÇ 7. ÜNİTE AKIM, GERİLİM VE DİRENÇ KONULAR 1. AKIM, GERİLİM VE DİRENÇ 2. AKIM BİRİMİ, ASKATLARI VE KATLARI 3. GERİLİM BİRİMİ ASKATLARI VE KATLARI 4. DİRENÇ BİRİMİ VE KATLARI 7.1. AKIM, GERİLİM VE DİRENÇ

Detaylı

ALTERNATİF AKIMIN TANIMI

ALTERNATİF AKIMIN TANIMI ALTERNATİF AKIM ALTERNATİF AKIMIN TANIMI Belirli üreteçler sürekli kutup değiştiren elektrik enerjisi üretirler. (Örnek: Döner elektromekanik jeneratörler) Voltajın zamana bağlı olarak sürekli yön değiştirmesi

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ATTERBERG LİMİTLERİ DENEYİ Bşluklardaki suyun varlığı zeminlerin mühendislik davranışını, özellikle de ince taneli zeminlerinkini etkilemektedir. Bir zeminde ne kadar su bulunduğunu (ω) bilmek tek başına

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TEMEL ELEKTRİK DEVRE LABORATUVARI TEMEL DEVRE TEOREMLERİNİN UYGULANMASI

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TEMEL ELEKTRİK DEVRE LABORATUVARI TEMEL DEVRE TEOREMLERİNİN UYGULANMASI T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TEMEL ELEKTRİK DEVRE LABORATUVARI TEMEL DEVRE TEOREMLERİNİN UYGULANMASI DENEY SORUMLUSU Arş. Gör. Şaban ULUS Şubat 2014 KAYSERİ

Detaylı

14. SİNÜSOİDAL AKIMDA DİRENÇ, KAPASİTE, İNDÜKTANS VE ORTAK İNDÜKTANSIN ÖLÇÜLMESİ

14. SİNÜSOİDAL AKIMDA DİRENÇ, KAPASİTE, İNDÜKTANS VE ORTAK İNDÜKTANSIN ÖLÇÜLMESİ 14. SİNÜSOİDAL AKIMDA DİRENÇ, KAPASİTE, İNDÜKTANS VE ORTAK İNDÜKTANSIN ÖLÇÜLMESİ Sinüsoidal Akımda Direncin Ölçülmesi Sinüsoidal akımda, direnç üzerindeki gerilim ve akım dalga şekilleri ve fazörleri aşağıdaki

Detaylı

4. ÜNİTE ALTERNATİF AKIMDA GÜÇ

4. ÜNİTE ALTERNATİF AKIMDA GÜÇ 4. ÜNİTE ALTERNATİF AKIMDA GÜÇ KONULAR 1. Ani Güç, Ortalama Güç 2. Dirençli Devrelerde Güç 3. Bobinli Devrelerde Güç 4. Kondansatörlü Devrelerde Güç 5. Güç Üçgeni 6. Güç Ölçme GİRİŞ Bir doğru akım devresinde

Detaylı

BÖLÜM 2. FOTOVOLTAİK GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİ (PV)

BÖLÜM 2. FOTOVOLTAİK GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİ (PV) BÖLÜM 2. FOTOOLTAİK GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİ (P) Fotovoltaik Etki: Fotovoltaik etki birbirinden farklı iki malzemenin ortak temas bölgesinin (common junction) foton radyasyonu ile aydınlatılması durumunda

Detaylı

Sensörler Öğr. Gör. Erhan CEMÜNAL Thomas Alva Edison

Sensörler Öğr. Gör. Erhan CEMÜNAL Thomas Alva Edison Sensörler Öğr. Gör. Erhan CEMÜNAL Sıkı bir çalışmanın yerini hiç bir şey alamaz. Deha yüzde bir ilham ve yüzde doksandokuz terdir. Thomas Alva Edison İçerik TEMEL ELEKTRONİK KAVRAMLARI Transdüser ve Sensör

Detaylı

6. Osiloskop. Periyodik ve periyodik olmayan elektriksel işaretlerin gözlenmesi ve ölçülmesini sağlayan elektronik bir cihazdır.

6. Osiloskop. Periyodik ve periyodik olmayan elektriksel işaretlerin gözlenmesi ve ölçülmesini sağlayan elektronik bir cihazdır. 6. Osiloskop Periyodik ve periyodik olmayan elektriksel işaretlerin gözlenmesi ve ölçülmesini sağlayan elektronik bir cihazdır. Osiloskoplar üç gruba ayrılabilir; 1. Analog osiloskoplar 2. Dijital osiloskoplar

Detaylı

Bugün için Okuma: Bölüm 1.5 (3. Baskıda 1.3), Bölüm 1.6 (3. Baskıda 1.4 )

Bugün için Okuma: Bölüm 1.5 (3. Baskıda 1.3), Bölüm 1.6 (3. Baskıda 1.4 ) 5.111 Ders Özeti #4 Bugün için Okuma: Bölüm 1.5 (3. Baskıda 1.3), Bölüm 1.6 (3. Baskıda 1.4 ) Ders #5 için Okuma: Bölüm 1.3 (3. Baskıda 1.6 ) Atomik Spektrumlar, Bölüm 1.7 de eģitlik 9b ye kadar (3. Baskıda

Detaylı

Alternatif Akım Devre Analizi

Alternatif Akım Devre Analizi Alternatif Akım Devre Analizi Öğr.Gör. Emre ÖZER Alternatif Akımın Tanımı Zamaniçerisindeyönüveşiddeti belli bir düzen içerisinde (periyodik) değişen akıma alternatif akımdenir. En bilinen alternatif akım

Detaylı

ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ

ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ UV-Görünür Bölge Moleküler Absorpsiyon Spektroskopisi Yrd. Doç.Dr. Gökçe MEREY GENEL BİLGİ Çözelti içindeki madde miktarını çözeltiden geçen veya çözeltinin tuttuğu ışık miktarından

Detaylı

KAYNAK DÖNÜŞÜMÜ NORTON-THEVENIN ve SÜPERPOZİSYON TEOREMLERİ & İŞ-GÜÇ-ENERJİ

KAYNAK DÖNÜŞÜMÜ NORTON-THEVENIN ve SÜPERPOZİSYON TEOREMLERİ & İŞ-GÜÇ-ENERJİ KAYNAK DÖNÜŞÜMÜ NORTON-THEVENIN ve SÜPERPOZİSYON TEOREMLERİ & İŞ-GÜÇ-ENERJİ GERİLİM KAYNAĞINDAN AKIM KAYNAĞINA DÖNÜŞÜM Gerilim kaynağını akım kaynağına dönüşüm yapılabilir. Bu dönüşüm esnasında kaynağın

Detaylı

Uçlarındaki gerilim U volt ve içinden t saniye süresince Q coulomb luk elektrik yükü geçen bir alıcıda görülen iş:

Uçlarındaki gerilim U volt ve içinden t saniye süresince Q coulomb luk elektrik yükü geçen bir alıcıda görülen iş: Etrafımızda oluşan değişmeleri iş, bu işi oluşturan yetenekleri de enerji olarak tanımlarız. Örneğin bir elektrik motorunun dönmesi ile bir iş yapılır ve bu işi yaparken de motor bir enerji kullanır. Mekanikte

Detaylı

ALTERNATİF AKIMIN DENKLEMİ

ALTERNATİF AKIMIN DENKLEMİ 1 ALTERNATİF AKIMIN DENKLEMİ Ani ve Maksimum Değerler Alternatif akımın elde edilişi incelendiğinde iletkenin 90 ve 270 lik dönme hareketinin sonunda maksimum emk nın indüklendiği görülür. Alternatif akımın

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ OKULLAR ARASI 19. MATEMATİK YARIŞMASI 9. SINIF TEST SORULARI

ÖZEL EGE LİSESİ OKULLAR ARASI 19. MATEMATİK YARIŞMASI 9. SINIF TEST SORULARI OKULLAR ARASI 9. MATEMATİK YARIŞMASI. f(x) sıfırdan farklı dğrusal fnksiyn lmak üzere, f(x 6) f(x ) f(x) f(x ) f(x) f(x ) işleminin snucu kaçtır?. Rakamları çarpımı ile rakamları tplamının tplamları kendisine

Detaylı

Problem Çözmede Mühendislik Yaklaşımı İzlenecek Yollar Birimler ve ölçekleme Yük, akım, gerilim ve güç Gerilim ve akım kaynakları Ohm yasası

Problem Çözmede Mühendislik Yaklaşımı İzlenecek Yollar Birimler ve ölçekleme Yük, akım, gerilim ve güç Gerilim ve akım kaynakları Ohm yasası Yrd. Doç. Dr. Fatih KELEŞ Problem Çözmede Mühendislik Yaklaşımı İzlenecek Yollar Birimler ve ölçekleme Yük, akım, gerilim ve güç Gerilim ve akım kaynakları Ohm yasası 2 Mühendislik alanında belli uzmanlıklar

Detaylı

TEST 14-1 KONU IŞIK GÖLGE RENK. Çözümlerİ ÇÖZÜMLERİ

TEST 14-1 KONU IŞIK GÖLGE RENK. Çözümlerİ ÇÖZÜMLERİ KOU 14 ŞK GÖLG RK Çözümler TST 14-1 ÇÖÜMLR 1. şık bir enerji türü olup doğrusal yolla yayılır (örnek olayları), saydam maddelerden (cam-su) geçer. ve 5. ve de koyu rengin tercih edilmesi güneş ışınlarının

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Öğretim Üyesi: Doç.Dr. Tamila ANUTGAN 1

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Öğretim Üyesi: Doç.Dr. Tamila ANUTGAN 1 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Öğretim Üyesi: Doç.Dr. Tamila ANUTGAN 1 Bu bölüm, çeşitli şekillerde birbirlerine bağlanmış bataryalar, dirençlerden oluşan bazı basit devrelerin incelenmesi ile ilgilidir. Bu tür

Detaylı

Düzenlilik = ((Vçıkış(yük yokken) - Vçıkış(yük varken)) / Vçıkış(yük varken)

Düzenlilik = ((Vçıkış(yük yokken) - Vçıkış(yük varken)) / Vçıkış(yük varken) KTÜ Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Sayısal Elektronik Laboratuarı DOĞRULTUCULAR Günümüzde bilgisayarlar başta olmak üzere bir çok elektronik cihazı doğru akımla çalıştığı bilinen

Detaylı

BAHAR YARIYILI FİZİK 2 DERSİ. Yrd. Doç. Dr. Hakan YAKUT. Fizik Bölümü

BAHAR YARIYILI FİZİK 2 DERSİ. Yrd. Doç. Dr. Hakan YAKUT. Fizik Bölümü 2015-2016 BAHAR YARIYILI FİZİK 2 DERSİ Yrd. Doç. Dr. Hakan YAKUT SAÜ Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Ofis: FEF A Blok, 3. Kat, Oda No: 812, İş tel.: 6092 (+90 264 295 6092) BÖLÜM 6 DOĞRU AKIM DEVRELERİ

Detaylı

TEMEL ELEKTRONİK. Kondansatör, DC akımı geçirmeyip, AC akımı geçiren devre elemanıdır.

TEMEL ELEKTRONİK. Kondansatör, DC akımı geçirmeyip, AC akımı geçiren devre elemanıdır. BÖLÜM 2 KONDANSATÖRLER Önbilgiler: Kondansatör, DC akımı geçirmeyip, AC akımı geçiren devre elemanıdır. Yapısı: Kondansatör şekil 1.6' da görüldüğü gibi, iki iletken plaka arasına yalıtkan bir maddenin

Detaylı

12. ÜNİTE IŞIK KONULAR 1. IŞIK VE IŞIK KAYNAKLARI 7. IŞIK ŞİDDETİ, TAYİNİ VE AYDINLATMA BİRİMLERİ 9. ÖZET 10. DEĞERLENDİRME SORULARI

12. ÜNİTE IŞIK KONULAR 1. IŞIK VE IŞIK KAYNAKLARI 7. IŞIK ŞİDDETİ, TAYİNİ VE AYDINLATMA BİRİMLERİ 9. ÖZET 10. DEĞERLENDİRME SORULARI 12. ÜNİTE IŞIK KONULAR 1. IŞIK VE IŞIK KAYNAKLARI 2. Işık 3. Işık Nasıl Yayılır? 4. Tam Gölge ve Yarı Gölge 5. Güneş Tutulması 6. Ay Tutulması 7. IŞIK ŞİDDETİ, TAYİNİ VE AYDINLATMA BİRİMLERİ 8. Işık Şiddeti

Detaylı

Elektrik Müh. Temelleri

Elektrik Müh. Temelleri Elektrik Müh. Temelleri ELK184 2 @ysevim61 https://www.facebook.com/groups/ktuemt/ 1 Akım, Gerilim, Direnç Anahtar Pil (Enerji kaynağı) V (Akımın yönü) R (Ampül) (e hareket yönü) Şekildeki devrede yük

Detaylı

2- Tristör ile yük akımı değiştirilerek ayarlı yükkontrolü yapılabilir.

2- Tristör ile yük akımı değiştirilerek ayarlı yükkontrolü yapılabilir. Tristörlü Redresörler ( Doğrultmaçlar ) : Alternatif akımı doğru akıma çeviren sistemlere redresör denir. Redresörler sanayi için gerekli olan DC gerilimin elde edilmesini sağlar. Büyük akım ve gerilimlerin

Detaylı

2- İşverenler işyerlerinde meydana gelen bir iş kazasını en geç kaç iş günü içerisinde ilgili bölge müdürlüğüne bildirmek zorundadır?

2- İşverenler işyerlerinde meydana gelen bir iş kazasını en geç kaç iş günü içerisinde ilgili bölge müdürlüğüne bildirmek zorundadır? 1- Doğa ve çevreye fazla zarar vermeden devamlı ve kaliteli bir hizmet veya mal üretimi sırasında iş kazalarının meydana gelmemesi ve meslek hastalıklarının oluşmaması için alınan tedbirlerin ve yapılan

Detaylı

ISI VE SICAKLIK. 1 cal = 4,18 j

ISI VE SICAKLIK. 1 cal = 4,18 j ISI VE SICAKLIK ISI Isı ve sıcaklık farklı şeylerdir. Bir maddeyi oluşturan bütün taneciklerin sahip olduğu kinetik enerjilerin toplamına ISI denir. Isı bir enerji türüdür. Isı birimleri joule ( j ) ve

Detaylı

3 FAZLI ASENKRON MOTORLAR

3 FAZLI ASENKRON MOTORLAR 3 FAZLI ASENKRON MOTORLAR 3 FAZLI ASENKRON MOTORLAR Üç fazlı AC makinelerde üretilen üç fazlı gerilim, endüstride R-S-T (L1-L2- L3) olarak bilinir. R-S-T gerilimleri, aralarında 120 şer derece faz farkı

Detaylı

FİZİK ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ - DENEME SINAVI DENEME. Diğer sayfaya geçiniz.

FİZİK ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ - DENEME SINAVI DENEME. Diğer sayfaya geçiniz. FİZİ 1. DENEME ÖĞRETMENLİ ALAN BİLGİSİ - DENEME SINAVI 1. = 5r cos 2p 5 t denklemi ile verilen basit harmonik harekette 5m kütleli cisme etki eden maksimum kuvvet kaç mp 2 r dir? 4. 10 2,5 E k (joule)

Detaylı

Şekil 1: Direnç-bobin seri devresi. gerilim düşümü ile akımdan 90 o ileri fazlı olan bobin uçlarındaki U L gerilim düşümüdür.

Şekil 1: Direnç-bobin seri devresi. gerilim düşümü ile akımdan 90 o ileri fazlı olan bobin uçlarındaki U L gerilim düşümüdür. 1 TEME DEVEEİN KAMAŞIK SAYIAA ÇÖÜMÜ 1. Direnç Bbin Seri Devresi: (- Seri Devresi Direnç ve bbinin seri bağlı lduğu Şekil 1 deki devreyi alalım. Burada devre gerilimi birbirine dik lan iki bileşene ayrılabilir.

Detaylı

MATEMATİĞİN GEREKLİLİĞİ

MATEMATİĞİN GEREKLİLİĞİ Dr. Serdar YILMAZ MEÜ Fizik Bölümü Ses dalgalarının özellikleri 2 MATEMATİĞİN GEREKLİLİĞİ Matematik, yaşamı anlatmakta kullanılır. Matematik yoluyla anlatma, yanlış anlama ve algılamayı engeller. Yaşamda

Detaylı

Alternatif Akım Devreleri

Alternatif Akım Devreleri Alternatif akım sürekli yönü ve şiddeti değişen bir akımdır. Alternatif akımda bazı devre elemanları (bobin, kapasitör, yarı iletken devre elemanları) doğruakım devrelerinde olduğundan farklı davranırlar.

Detaylı

RÖNTGEN FİZİĞİ 5 X-ışınlarının özellikleri, kalitesi ve kantitesi. Doç. Dr. Zafer KOÇ Başkent Üniversitesi Tıp Fak

RÖNTGEN FİZİĞİ 5 X-ışınlarının özellikleri, kalitesi ve kantitesi. Doç. Dr. Zafer KOÇ Başkent Üniversitesi Tıp Fak RÖNTGEN FİZİĞİ 5 X-ışınlarının özellikleri, kalitesi ve kantitesi Doç. Dr. Zafer KOÇ Başkent Üniversitesi Tıp Fak X-ışınlarının özellikleri, kalitesi ve kantitesi X-ışınları cam veya metal kılıfın penceresinden

Detaylı

Kayma Doğrultusu. Kayma Sistemi Sayısı YMK Cu, Al, Ni, Ag, Au (1 1 1) 12 Fe, W, Mo (1 1 0) HMK Fe, W (2 1 1) Fe, K (3 2 1)

Kayma Doğrultusu. Kayma Sistemi Sayısı YMK Cu, Al, Ni, Ag, Au (1 1 1) 12 Fe, W, Mo (1 1 0) HMK Fe, W (2 1 1) Fe, K (3 2 1) PLASTİK DEFORMASYON Mikr ölçekte plastik defrmasyn, uygulanan gerilme etkisiyle çk sayıdaki atmun kimyasal bağlarını kpararak hareket etmesi ve yeni bağlar kurmasıyla luşur. Kristal yapılı katı malzemelerde

Detaylı

Şekil-1. Doğru ve Alternatif Akım dalga şekilleri

Şekil-1. Doğru ve Alternatif Akım dalga şekilleri 2. Alternatif Akım =AC (Alternating Current) Değeri ve yönü zamana göre belirli bir düzen içerisinde değişen akıma AC denir. En çok bilinen AC dalga biçimi Sinüs dalgasıdır. Bununla birlikte farklı uygulamalarda

Detaylı

11. ÜNİTE İŞ VE GÜÇ KONULAR

11. ÜNİTE İŞ VE GÜÇ KONULAR 11. ÜNİTE İŞ VE GÜÇ KONULAR 1. ELEKTRİKTE İŞ VE GÜÇ BİRİMLERİ 2. DOĞRU AKIM VE ALTERNATİF AKIM OMİK DEVRELERİNDE GÜÇ HESABI 3. PROBLEM ÇÖZÜMLERİ 4. ALTERNATİF AKIM OMİK DEVRELERİNDEİŞİN (ENERJİ) KWH (KİLOVAT

Detaylı

Antenler, Türleri ve Kullanım Yerleri

Antenler, Türleri ve Kullanım Yerleri Antenler, Türleri ve Kullanım Yerleri Sunum İçeriği... Antenin tanımı Günlük hayata faydaları Kullanım yerleri Anten türleri Antenlerin iç yapısı Antenin tanımı ve kullanım amacı Anten: Elektromanyetik

Detaylı

01 OCAK 2015 ELEKTRİK AKIMI VE LAMBA PARLAKLIĞI SALİH MERT İLİ DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 10/A 436

01 OCAK 2015 ELEKTRİK AKIMI VE LAMBA PARLAKLIĞI SALİH MERT İLİ DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 10/A 436 01 OCAK 2015 ELEKTRİK AKIMI VE LAMBA PARLAKLIĞI SALİH MERT İLİ DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 10/A 436 ELEKTRİK AKIMI VE LAMBALAR ELEKTRİK AKIMI Potansiyelleri farklı olan iki iletken cisim birbirlerine dokundurulduğunda

Detaylı

DC/DC gerilim çeviriciler güç kaynakları başta olmak üzere çok yoğun bir şekilde kullanılan devrelerdir.

DC/DC gerilim çeviriciler güç kaynakları başta olmak üzere çok yoğun bir şekilde kullanılan devrelerdir. DC/DC gerilim çeviriciler güç kaynakları başta lmak üzere çk yğun bir şekilde kullanılan devrelerdir. 1. Düşüren DC/DC Gerilim Çevirici (Buck (Step Dwn) DC/DC Cnverter). Yükselten DC/DC Gerilim Çevirici

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 4. ÖÜ 1. ODE SOU - 1 DEİ SOUI ÇÖÜEİ 4. + T nah tar lar açık ken T, ve lam ba la rı ya nar. nah tar lar ka pa tıl dı ğın da T sö ner. ve yan ma ya baş lar. ve ışık ver me yi sür dü rür. CE C lam ba sı nın

Detaylı

ĐŞ GÜÇ ENERJĐ. Zaman. 5. Uygulanan kuvvet cisme yol aldıramıyorsa iş yapılmaz. W = 0

ĐŞ GÜÇ ENERJĐ. Zaman. 5. Uygulanan kuvvet cisme yol aldıramıyorsa iş yapılmaz. W = 0 ĐŞ GÜÇ ENERJĐ Đş kelimesi, günlük hayatta çok kullanılan ve çok geniş kapsamlı bir kelimedir. Fiziksel anlamda işin tanımı tektir.. Yapılan iş, kuvvet ile kuvvetin etkisinde yapmış olduğu yerdeğiştirmenin

Detaylı

Elektrik Akımı, Direnç ve Ohm Yasası

Elektrik Akımı, Direnç ve Ohm Yasası 1. Akım Şiddeti Elektrik akımı, elektrik yüklerinin hareketi sonucu oluşur. Ancak her hareketli yük akım yaratmaz. Belirli bir bölge ya da yüzeyden net bir elektrik yük akışı olduğu durumda elektrik akımından

Detaylı

Alternatif Akım; Zaman içerisinde yönü ve şiddeti belli bir düzen içerisinde değişen akıma alternatif akım denir.

Alternatif Akım; Zaman içerisinde yönü ve şiddeti belli bir düzen içerisinde değişen akıma alternatif akım denir. ALTERNATiF AKIM Alternatif Akım; Zaman içerisinde yönü ve şiddeti belli bir düzen içerisinde değişen akıma alternatif akım denir. Doğru akım ve alternatif akım devrelerinde akım yönleri şekilde görüldüğü

Detaylı

Deney 2: FET in DC ve AC Analizi

Deney 2: FET in DC ve AC Analizi Deneyin Amacı: Deney 2: FET in DC ve AC Analizi FET in iç yapısının öğrenilmesi ve uygulamalarla çalışma yapısının anlaşılması. A.ÖNBİLGİ FET (Field Effect Transistr) (Alan Etkili Transistör) FET yarıiletken

Detaylı

Hareket ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler. Öneriler. Bu üniteyi çalıştıktan sonra,

Hareket ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler. Öneriler. Bu üniteyi çalıştıktan sonra, ÜNİTE 3 Hareket Bu üniteyi çalıştıktan sonra, Amaçlar hareket kavramını, hareketi doğuran kuvvetleri, hız kavramını, ivme kavramını, enerji kavramını, hareket ile enerji arasındaki ilişkiyi öğreneceksiniz.

Detaylı

ALTERNATİF AKIM (AC) II SİNÜSOİDAL DALGA; KAREKTRİSTİK ÖZELLİKLERİ

ALTERNATİF AKIM (AC) II SİNÜSOİDAL DALGA; KAREKTRİSTİK ÖZELLİKLERİ . Amaçlar: EEM DENEY ALERNAİF AKIM (AC) II SİNÜSOİDAL DALGA; KAREKRİSİK ÖZELLİKLERİ Fonksiyon (işaret) jeneratörü kullanılarak sinüsoidal dalganın oluşturulması. Frekans (f), eriyot () ve açısal frekans

Detaylı

TEMEL BİLGİLER. İletken : Elektrik yüklerinin oldukça serbest hareket ettikleri maddelerdir. Örnek olarak bakır, gümüş ve alüminyum verilebilir.

TEMEL BİLGİLER. İletken : Elektrik yüklerinin oldukça serbest hareket ettikleri maddelerdir. Örnek olarak bakır, gümüş ve alüminyum verilebilir. TEMEL BİLGİLER İletken : Elektrik yüklerinin oldukça serbest hareket ettikleri maddelerdir. Örnek olarak bakır, gümüş ve alüminyum verilebilir. Yalıtkan : Elektrik yüklerinin kolayca taşınamadığı ortamlardır.

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 3. ÜNİTE: DALGALAR 3. Konu SES DALGALARI ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 3. ÜNİTE: DALGALAR 3. Konu SES DALGALARI ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. SINIF KONU ANLATIMLI 3. ÜNİTE: DALGALAR 3. Konu SES DALGALARI ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 3 Dalgalar 3. Ünite 3. Konu (Ses Dalgaları) A nın Çözümleri 1. Sesin yüksekliği, sesin frekansına bağlıdır.

Detaylı

CİSİMLERİN ELEKTRİKLENMESİ VE ELEKTRİKLENME ÇEŞİTLERİ

CİSİMLERİN ELEKTRİKLENMESİ VE ELEKTRİKLENME ÇEŞİTLERİ CİSİMLERİN ELEKTRİKLENMESİ VE ELEKTRİKLENME ÇEŞİTLERİ Çoğu kez yünlü kazağımızı ya da naylon iplikten yapılmış tişörtümüzü çıkartırken çıtırtılar duyarız. Eğer karanlık bir odada kazağımızı çıkartırsak,

Detaylı

BÖLÜM I GİRİŞ (1.1) y(t) veya y(x) T veya λ. a t veya x. Şekil 1.1 Dalga. a genlik, T peryod (veya λ dalga boyu)

BÖLÜM I GİRİŞ (1.1) y(t) veya y(x) T veya λ. a t veya x. Şekil 1.1 Dalga. a genlik, T peryod (veya λ dalga boyu) BÖLÜM I GİRİŞ 1.1 Sinyal Bir sistemin durum ve davranış bilgilerini taşıyan, bir veya daha fazla değişken ile tanımlanan bir fonksiyon olup veri işlemde dalga olarak adlandırılır. Bir dalga, genliği, dalga

Detaylı

DENEY-3. Devre Çözüm Teknikleri

DENEY-3. Devre Çözüm Teknikleri DENEY-3 Devre Çözüm Teknikleri A) Hazırlık Sruları Deneye gelmeden önce aşağıda belirtilen aşamaları eksiksiz yapınız. İstenilen tüm verileri rapr halinde deneye gelirken ilgili araştırma görevlisine teslim

Detaylı

Işığın izlediği yol : Işık bir doğru boyunca km/saniye lik bir hızla yol alır.

Işığın izlediği yol : Işık bir doğru boyunca km/saniye lik bir hızla yol alır. IŞIK VE SES Işık ve ışık kaynakları : Çevreyi görmemizi sağlayan enerji kaynağına ışık denir. Göze gelen ışık ya bir cisim tarafından oluşturuluyordur ya da bir cisim tarafından yansıtılıyordur. Göze gelen

Detaylı

Ünite. Dalgalar. 1. Ses Dalgaları 2. Yay Dalgaları 3. Su Dalgaları

Ünite. Dalgalar. 1. Ses Dalgaları 2. Yay Dalgaları 3. Su Dalgaları 7 Ünite Dalgalar 1. Ses Dalgaları 2. Yay Dalgaları 3. Su Dalgaları SES DALGALARI 3 Test 1 Çözümleri 3. 1. Verilen üç özellik ses dalgalarına aittir. Ay'da hava, yani maddesel bir ortam olmadığından sesi

Detaylı

Hareket halindeki elektrik yüklerinin oluşturduğu bir sistem düşünelim. Belirli bir bölgede net bir yük akışı olduğunda, akımın mevcut olduğu

Hareket halindeki elektrik yüklerinin oluşturduğu bir sistem düşünelim. Belirli bir bölgede net bir yük akışı olduğunda, akımın mevcut olduğu Akım ve Direnç Elektriksel olaylarla ilgili buraya kadar yaptığımız tartışmalar durgun yüklerle veya elektrostatikle sınırlı kalmıştır. Şimdi, elektrik yüklerinin hareket halinde olduğu durumları inceleyeceğiz.

Detaylı

SBS MATEMATİK DENEME SINAVI

SBS MATEMATİK DENEME SINAVI SS MTEMTİK DENEME SINVI 8. SINIF SS MTEMTİK DENEME SINVI. 4.. Güneş ile yut gezegeni arasındaki uzaklık 80000000 km dir. una göre bu uzaklığın bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? ),8.0 9 km

Detaylı

ELEKTRİKSEL POTANSİYEL

ELEKTRİKSEL POTANSİYEL ELEKTRİKSEL POTANSİYEL Elektriksel Potansiyel Enerji Elektriksel potansiyel enerji kavramına geçmeden önce Fizik-1 dersinizde görmüş olduğunuz iş, potansiyel enerji ve enerjinin korunumu kavramları ile

Detaylı

2- İşverenler işyerlerinde meydana gelen bir iş kazasını en geç kaç iş günü içerisinde ilgili bölge müdürlüğüne bildirmek zorundadır?

2- İşverenler işyerlerinde meydana gelen bir iş kazasını en geç kaç iş günü içerisinde ilgili bölge müdürlüğüne bildirmek zorundadır? 1- Doğa ve çevreye fazla zarar vermeden devamlı ve kaliteli bir hizmet veya mal üretimi sırasında iş kazalarının meydana gelmemesi ve meslek hastalıklarının oluşmaması için alınan tedbirlerin ve yapılan

Detaylı

ISI TRANSFER MEKANİZMALARI

ISI TRANSFER MEKANİZMALARI ISI TRANSFER MEKANİZMALARI ISI; sıcaklık farkından dolayı sistemden diğerine transfer olan bir enerji türüdür. Termodinamik bir sistemin hal değiştirirken geçen ısı transfer miktarıyla ilgilenir. Isı transferi

Detaylı

Sinüsoidal Gerilim ve Akım ALIŞTIRMALAR

Sinüsoidal Gerilim ve Akım ALIŞTIRMALAR Sinüsoidal Gerilim ve Akım 65 2.7. ALŞTRMALAR Soru 2.1 : 4 kutuplu bir generatörde rotor (hareketli kısım) 3000 devir/dk ile döndüğüne göre, üretilen gerilimin frekansını bulunuz. (Cevap : f=100hz) Soru

Detaylı

12. DC KÖPRÜLERİ ve UYGULAMALARI

12. DC KÖPRÜLERİ ve UYGULAMALARI Wheatstone Köprüsü ile Direnç Ölçümü 12. DC KÖPRÜLERİ ve UYGULAMALARI Orta değerli dirençlerin (0.1Ω

Detaylı

BÖLÜM 4 TEK SERBESTLİK DERECELİ SİSTEMLERİN HARMONİK OLARAK ZORLANMIŞ TİTREŞİMİ

BÖLÜM 4 TEK SERBESTLİK DERECELİ SİSTEMLERİN HARMONİK OLARAK ZORLANMIŞ TİTREŞİMİ BÖLÜM 4 TEK SERBESTLİK DERECELİ SİSTEMLERİN HARMONİK OLARAK ZORLANMIŞ TİTREŞİMİ Kaynaklar: S.S. Rao, Mechanical Vibrations, Pearson, Zeki Kıral Ders notları Mekanik veya yapısal sistemlere dışarıdan bir

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR MEKANİĞİ LABORATUARI

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR MEKANİĞİ LABORATUARI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR MEKANİĞİ LABORATUARI DENEY FÖYÜ DENEY ADI SINIR TABAKA DENEYİ DERSİN ÖĞRETİM ÜYESİ DENEYİ YAPTIRAN ÖĞRETİM ELEMAN

Detaylı

Cebir Notları. Karmaşık sayılar TEST I. Gökhan DEMĐR, 2006

Cebir Notları. Karmaşık sayılar TEST I. Gökhan DEMĐR,  2006 MC Karmaşık saılar www.matematikclub.cm, 006 Cebir Ntları Gökhan DEMĐR, gdemir@ah.cm.tr TEST I. i 897 + i 975 + i 997 i 995 tplamının snucu i B) i C) i D) i E) 5i 8. Z = i nin kutupsal biçimi (cs0 + isin0)

Detaylı

SES DALGALARı Dalgalar genel olarak, mekanik ve elektromanyetik dalgalar olmak üzere iki ana gruba ayrılır. Elektromanyetik dalgalar, yayılmak için bi

SES DALGALARı Dalgalar genel olarak, mekanik ve elektromanyetik dalgalar olmak üzere iki ana gruba ayrılır. Elektromanyetik dalgalar, yayılmak için bi SES FĠZĠĞĠ SES DALGALARı Dalgalar genel olarak, mekanik ve elektromanyetik dalgalar olmak üzere iki ana gruba ayrılır. Elektromanyetik dalgalar, yayılmak için bir ortama ihtiyaç duymazlar ve boşlukta da

Detaylı