SERKA en iyi ajanslarımızdan biri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SERKA en iyi ajanslarımızdan biri"

Transkript

1 Kamu çalışanları Doğu illerinde en fazla 3,5 yıl çalışıyor Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) tarafından Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars ta 31 kamu kurumunda 1377 kamu çalışanı ile gerçekleştirilen anket ilginç sonuçlar ortaya çıkardı. Dört ilde ortalama 3,5 yıl çalışan kamu personelinden ankete katılanların yüzde 21,7 si bölge illerinde uzun süre kalmak için ek ücret verilmesini isterken, yüzde 91 i başka şehirlerde çalışmayı tercih ediyor. Kitap olarak yayınlanan araştırmaya Kars tan 493 kişi, Ağrı dan 403, Ardahan dan 287 ve Iğdır dan da 194 kişi dahil edildi. Doğu daki STK ların ümidi devlet desteği sayfa 6 beklentilerini araştırdı. sayfa 10 Serhat Kalkınma Ajansı nın (SERKA) faaliyet yürüttüğü Kars, Ağrı, Ardahan ve Iğdır da 320 sivil toplum kuruluşuyla gerçekleştirdiği ankette, yüzde 70 i bağımsız olarak kurulan bölgedeki STK ların yüzde 95 inin devlet desteğine ihtiyaç duyduğu ortaya çıktı. SERKA, bölgenin sosyo-ekonomik ve kültürel alanlarda ön plana çıkan sorunlarını ve çözüm yollarını, STK ların mevcut durumlarını ve T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 BÖLGESİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI PROFİLİ Prof. Dr. Ömer ÇAHA Doç. Dr. Adem ÇAYLAK Dr.Hüseyin TUTAR Yıl : 2 Sayı : 4 Rotalarınızı Iğdır a çevirin SERKA en iyi ajanslarımızdan biri Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, uygulamaya geçirdiği projeler ve ortaya çıkardığı yayınlarla Serhat Kalkınma Ajansı nın (SERKA) en iyi ajanslardan bir olduğunu belirterek, SERKA tam bir bilgi bankası oldu. Mukayese ediyorum hakikaten SERKA bu konuda çok başarılı dedi. Iğdır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kamil Arslan, ilde yatırım yapacak bütün yatırımcılara Oda olarak her türlü desteği vereceklerini belirterek, yatırımcılara rotalarını Iğdır a çevirme çağrısında bulundu. Arslan, Günde 3 uçağımız kalkıyor. Bütün uzak yollar yakın oldu. Valilik, Belediye ve Oda olarak yatırımcılara her türlü desteği vermeye hazırız dedi. Türkiye nin AB üyeliği sürecinin tamamlanmasıyla Avrupa nın Asya ya açılan kapısı haline gelecek olan Iğdır, ilde yatırım yapacak girişimcileri bekliyor. sayfa 9 Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, SERKA Yönetim Kurulu Başkanı Kars Valisi Eyüp Tepe ve Belediye Başkanı Cevdet Bozkuş la birlikte SERKA yı ziyaret etti. SERKA Genel Sekreter Vekili Mehmet Özdoğan tarafından karşılanan Bakan Yılmaz, ajansın çalışmaları ve hibe destekleri konusunda Özdoğan dan bilgi aldı. Faaliyet yürüttüğü Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars illeriyle ilgili araştırma raporları, kitaplar, belgeseller ve yürüyüş rotaları rehberlerini inceleyen Bakan Yılmaz, çalışmalarından dolayı SERKA ya teşekkür etti. Kalkınma Ajanslarının sadece para dağıtan kurumlar olmadığını belirten Yılmaz, ajansların aynı zamanda birer bilgi kurumları olduğunu ifade ederek, Serhat Kalkınma Ajansı bu konuda en iyi ajanslarımızdan gerçekten. Tam bir bilgi bankası oldu. Mukayese ediyorum hakikaten SERKA bu konuda çok başarılı. Analizler ve raporlar çıkarıyor. Bunlar gerçekten bizim de arzu ettiğimiz şeyler. Hep söylüyorum, ajanslar sadece para dağıtan kurumlar değil, bilgi kurumları aynı zamanda. Bilgi üreten ve bilgi yayan kurumlardır. O açıdan bu çalışmalar çok çok önemlidir. Dört ilin yürüyüş rotalarını çıkarmış olmanız çok önemlidir. Dört ilin uygun yatırım alanlarını çıkarmanız da ayrıca dikkate değer. Yani SERKA en iyi ajanslarımızdan biridir dedi. sayfa 5 Kaz tüyünden ısı yalıtım malzemesi üretecek Serhat Kalkınma Ajansı nın (SER- KA) verdiği hibe desteğiyle Iğdır da ısı yalıtım malzemesi tesisi kuran işadamı Cemal Avcı, kaz tüyü ile yatılımı güçlendirilmiş ısı yalıtım malzemesi üretmek için Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı na başvurdu. sayfa 8 Iğdır yürüyüş rotaları kitabı çıktı Serhat Kalkınma Ajansı nın 2012 yılında başlattığı bölge ilerinin turizm ve keşif rehberleri serisinin son kitabı Iğdır Turizm Keşif Rehberi ve Yürüyüş Rotaları kitabı yayınlandı. Ankara da düzenlenen Kars, Ardahan ve Iğdır tanıtım günleri etkinliğinde ilk kez dağıtılan kitap büyük ilgi gördü. Böylece 5 kitaptan oluşan turizm keşif ve yürüyüş rotaları kitapları tamamlanmış oldu. sayfa 12 İlk 15 e girmek için çalışmalıyız Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) Yönetim Kurulu Başkanı Kars Valisi Eyüp Tepe, SERKA nın başarılı çalışmalar yaptığını ancak bununla yetinilmemesi gerektiğini belirterek, Kalkınmada 26 bölge arasında sondan ikinciyiz. İlk 15 arasına girmek için çalışmalıyız dedi. sayfa 3 Eyüp Tepe Kars Valisi Çoban n Kamera s ödül ald sayfa 4 sayfa 3 SERKA'n n kültür r otalar ajanslara sayfa 8-9 örnek olacak SERKA, süt ürünler i sektörünü mercek alt na ald sayfa y l nn yol haritas sayfa 3 belirlendi SERKA kaz n izini sürd ü sayfa 3

2 2013 turizm 2 T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars illerinde faaliyet gösteren Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA), yerel kalkınma sürecinin hızlandırılması ve bulundukları bölge için kritik öneme sahip faaliyetlerin hayata geçirilmesi amacıyla kurulmuş olan kalkınma ajanslarından biridir. KURULUŞ Serhat Kalkınma Ajansı, 14 Temmuz 2009 tarihinde resmi olarak kurulmuş, Şubat 2010 tarihinde Genel Sekreterin görevine başlaması ve Mayıs 2010 tarihinde ilk personel alımının tamamlanması ile birlikte Ajans fiilen faaliyete geçmiştir. KURUMSAL YAPI Ajans ın teşkilat yapısı; Yönetim Kurulu, Kalkınma Kurulu, Genel Sekreterlik ve Yatırım Destek Ofislerinden oluşmaktadır. Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars illerinde Yatırım Destek Ofisleri kurulmuş durumdadır. KALKINMA KURULU Ajansın danışma organı olan Kalkınma Kurulu, dört ilin kurum, kuruluş ve STK larının geniş katılımı ile oluşturulmuştur. 100 üyesi bulunan Kalkınma Kurulu, Bölgenin kalkınma sorunlarının istişare edildiği ve yerel kaynakların en iyi biçimde değerlendirilmesi konusunda önerilerin geliştirildiği, yönlendirici yerel oluşumdur. YÖNETİM KURULU Ajansın karar organı olan Yönetim Kurulu; bölge illerinin valileri, il merkez belediye başkanları, il genel meclisi başkanları ve ticaret ve sanayi odaları başkanlarından oluşmaktadır. GENEL SEKRETERLİK Ajansın icra organıdır. Ulusal ve bölgesel plan ve programlar çerçevesinde Bölgenin kalkınma hedeflerinin gerçekleştirilmesinden sorumludur. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanununun 5. maddesi, ajansların görev ve yetkilerini şu şekilde belirlemiştir: a) Yerel yönetimlerin plânlama çalışmalarına teknik destek sağlamak, b) Bölge plân ve programlarının uygulanmasını sağlayıcı faaliyet ve projelere destek olmak; bu kapsamda desteklenen faaliyet ve projelerin uygulama sürecini izlemek, değerlendirmek ve sonuçlarını Kalkınma Bakanlığı na bildirmek, c) Bölge plân ve programlarına uygun olarak bölgenin kırsal ve yerel kalkınma ile ilgili kapasitesinin geliştirilmesine katkıda bulunmak ve bu kapsamdaki projelere destek sağlamak, d) Bölgede kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları tarafından yürütülen ve bölge plân ve programları açısından önemli görülen diğer projeleri izlemek, e) Bölgesel gelişme hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik olarak; kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, f) 4. maddenin ikinci fıkrasının (c) bendi çerçevesinde ajansa tahsis edilen kaynakları, bölge plân ve programlarına uygun olarak kullanmak veya kullandırmak, g) Bölgenin kaynak ve olanaklarını tespit etmeye, ekonomik ve sosyal gelişmeyi hızlandırmaya ve rekabet gücünü artırmaya yönelik araştırmalar yapmak, yaptırmak, başka kişi, kurum ve kuruluşların yaptığı araştırmaları desteklemek, h) Bölgenin iş ve yatırım imkânlarının, ilgili kuruluşlarla işbirliği halinde ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımını yapmak veya yaptırmak, i) Bölge illerinde yatırımcıların, kamu kurum ve kuruluşlarının görev ve yetki alanına giren izin ve ruhsat işlemleri ile diğer idarî iş ve işlemlerini, ilgili mevzuatta belirtilen süre içinde sonuçlandırmak üzere tek elden takip ve koordine etmek, j) Yönetim, üretim, tanıtım, pazarlama, teknoloji, finansman, örgütlenme ve işgücü eğitimi gibi konularda, ilgili kuruluşlarla işbirliği sağlayarak küçük ve orta ölçekli işletmelerle yeni girişimcileri desteklemek, k) Türkiye nin katıldığı ikili veya çok taraflı uluslararası programlara ilişkin faaliyetlerin bölgede tanıtımını yapmak ve bu programlar kapsamında proje geliştirilmesine katkı sağlamak, l) Ajansın faaliyetleri, malî yapısı ve ajansla ilgili diğer hususların güncel olarak yayınlanacağı bir internet sitesi oluşturmak. Adına İmtiyaz Sahibi Mehmet Özdoğan Genel Sekreter V. Genel Yayın Yönetmeni Mukadder Yardımcıel Tanıtım ve Halkla İlişkiler Birimi Görsel Tasarım Tuncay Köksal Serhat Kalkınma Ajansı nın 4 Aylık Bültenidir. Yıl: 2 Sayı: T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI Ortakapı Mah. Atatürk Cad. No: 117 Kars, Türkiye Tel: Faks: web: Tasarım: Som Dizayn Tel: e-posta: web: Baskı: Dijital Düşler Basım Seyrantepe Mah. Nato Cad. Çınarlı Sok. No: 17 Kağıthane-İstanbul Tel: web: Doğu nun Çukurovası: Iğdır Kul Yusuf Kümbeti ve Ağrı Dağı Etrafı dağlarla çevrili geniş bir düzlük içerisinde bulunan Iğdır, değişken topografik yapısıyla sürprizi bol bir coğrafyaya sahip. Kuzeyde Ermenistan sınırlarındaki Alagöz Dağı (4058 m) güneyde ise Karasu-Aras sıradağları ile Büyük ve Küçük Ağrı dağlarının çevrelediği bu geniş alan, farklı arazi yapısıyla dikkat çeker. Kuzeyindeki Aras Nehri nin hayat verdiği Iğdır Ovası nda meyve bahçeleri ve tarım alanlarının yeşilliği hakimken, güneydeki yükseltiler bembeyaz karlı doruklarıyla ovayı gölgelendirir. Dağlarla ovalık bölüm arasındaki alan ise derin vadiler, akarsular, mevsimlik göletler, volkanik taşlaşmış lav akıntısı ve Kapadokya yı anımsatan doğal oluşumlarla farklı bir görüntü sergiler. Aralık ve Karakoyunlu ilçelerinin güneyinde kalan Ağrı Dağı nın etekleri, siyah rengin hakim olduğu lav akıntısı ve taşlaşmış maden cürufuyla bezeliyken, merkez ilçe ile Tuzluca nın güneyi pembe, kahverengi, beyaz ve yeşilin tonlarından oluşan bir renk harmonisine sahip toprak yapısıyla karşılar konuklarını. Doğusunda Azerbaycan a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti, güneydoğusunda İran, güneyinde Ağrı, batı ve kuzeybatısında Kars, kuzey ve kuzeydoğusunda Ermenistan ile komşu olan Iğdır, binlerce yıldır kervanların geçtiği önemli bir ticaret güzergahı üzerinde konumlanır. Türkiye sınırları içinde kalan kesimi Sürmeli Çukuru, Ermenistan sınırlarında kalan bölümü ise Sahat Çukuru olarak adlandırılan geniş düzlük; İncil e göre Nuh tufanından sonra insanlığın yeniden yerleşik hayata başladığı bölgedir. Doğu sınırlarımızın en ucunda yer alması, ülkemizde güneşin ilk doğduğu kent unvanıyla anılmasını sağlar. Doğu nun Çukurovası olarak da anılan Iğdır da dikkat çeken bazı tarihi ve turistik yerler şunlardır: Kul Yusuf Kümbeti: Iğdır ın yaklaşık 11 km kuzeyinde Çakırtaş köyünün batısında, bugün tamamen yok olan bir mezarlığın içerisinde yer alır. Türbenin giriş kapısı üzerinde dikdörtgen bir çerçeve içerisinde, zincirek motifi ile ayrılmış iki satırlık bozuk bir sülüs ile Arapça yazılmış kitabeden kümbetin 890 H./ 1485 M. yılında Kul Yusuf adlı bir zat için yaptırıldığı anlaşılmaktadır. Kümbeti inşa eden mimar bilinmemektedir yılları arasında Doğu Anadolu ve İran Azerbaycan ında önemli bir siyasal güç olan Akkoyunlu soy kütüğünde, Yusuf veya Kul Yusuf adlı birisine rastlanılmıyor. Birinci derecede önemli bir şehzade veya sultan akrabalarından biri olmadığı ancak bölgede tanımmış ve hatırı sayılır bir zat olduğu türbenin yapısından anlaşılmaktadır. Harmandöven (Ejder) Kervansarayı: Iğdır şehir merkezinin 31 km. güneyinde, Kervansaray köyünün batı tarafında, bugünkü Güngörmez, Kızılkule, Kervansaray ve Asma köylerinin yol kavşağında düzlük bir arazi üzerinde yer alan kervansaray dönemin Sürmeli Emiri Şerafeddin Ejder (Azdera) zamanında yaptırılmıştır. Kervansaray ı inşa eden ustaların isimleri bilinmiyor. Ancak, bina üzerindeki usta monogramlardan (işaret) bu kervansarayın inşasında 16 değişik taşçı ustasının çalıştığı anlaşılmaktadır. Kervansarayın üzerinde herhangi bir kitabesi Harmandöven (Ejder) Kervansarayı yoktur. Kervan yollarını ve hanları konu alan eserlerde de adı geçmemektedir. Avlusuz oluşu ve taç kapısının cephede bir çıkıntı oluşturmayışı bir geç devir eseri olduğu kanaatini uyandırmaktadır. Koç Başlı Mezar Taşları Koç Başlı Mezar Taşları: İlin en eski yerleşim merkezlerinden biri olan Karakoyunlu ilçesinde biri ilçe merkezinde, diğeri ise Karakoyunlu-Aralık yolu üzerinde olmak üzere iki kadim mezarlık bulunmaktadır. Bu mezarlıklar daha ziyade tarihi çok eskilere dayanan mezar taşları ile koçbaşlı mezar taşlan ile ünlüdür. Bu taşlardan birinde 841 tarihi kayıtlıdır. Koç heykelli mezar taşları çeşitlilik arz etmektedir. Bu heykeller, genellikle tarihî kahramanlar, yiğitler ve nüfuzlu insanlar adına koyulmuşlardır. Son yıllarda bu tür yerlerde yapılan kaçak kazılar sonucu bunlardan bazıları tahribata uğramıştır. Karakoyunlu Belediyesi aldığı bir kararla durumu Kültür Bakanlığına iletmiş, bakanlık da adı geçen mezarlıkları sit alam ilan etmiştir.

3 3 gündem 2013 İlk 15 e girmek için çalışmalıyız Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) Yönetim Kurulu Başkanı Kars Valisi Eyüp Tepe, SERKA nın başarılı çalışmalar yaptığını ancak bununla yetinilmemesi gerektiğini belirterek, Kalkınmada 26 bölge arasında sondan ikinciyiz. İlk 15 arasına girmek için çalışmalıyız dedi. Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars illerinde faaliyet yürüten Serhat Kalkınma Ajansı nın 32.Olağan Yönetim Kurulu toplantısı Yönetim Kurulu Başkanı Kars Valisi Eyüp Tepe başkanlığında Kars ta yapıldı. Ardahan Valisi Seyfettin Azizoğlu, Iğdır Valisi Ahmet Pek ve illerin belediye başkanları, il genel meclisi başkanları ile belediye başkanlarının katıldığı toplantıda konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Kars Valisi Eyüp Tepe, SERKA nın kalkınma hamlesinde bölgeye heyecan ve canlılık kazandırdığını söyledi. Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz ın Kars ziyareti sırasında SERKA yı Türkiye nin en iyi ajansları arasında gösterdiğini mız 26 kalkınma ajansı içerisinde yayınlar konusunda en iyi ajansın SERKA olduğuna dikkat çekti diye konuştu. Vali Tepe, şöyle devam etti: Biz bölge olarak zaten Türkiye nin geri kalan 25 bölgesine kıyasla sondan ikinci kalkınma bölgesiyiz. Dolayısıyla Sayın Bakanımızın iltifatlarından şevk duymamız gerekir ama bununla yetinmemiz mümkün değil. Çünkü şu andaki statümüz bellidir ve sondan ikinciyiz. Biz en azından ilk 15 e girmedikçe kalkınma ajansıanımsatan Vali Tepe, Kalkınma Bakanımız Sayın Cevdet Yılmaz da ilimiz ziyareti sırasında SERKA dan övgü ile bahsetti. Bizlerde bu nedenle gururlandık dedi. BU ÇALIŞMALARLA YETİNEMEYİZ SERKA nın özellikle yayınlar konusunda iyi durumda olduğuna vurgu yapan Yönetim Kurulu Başkanı Vali Tepe, Böylece SERKA nın daha fazla çalışmaları yapması, daha fazla projeye destek vermesi gibi daha aktif olmasını istiyoruz. Yani çıtamız oldukça yüksekmiş. Sayın Bakanımızın daha çok çalışması gerektiği konusunda her halde hemfikirizdir diye düşünüyorum. Bu konuda kalıtsal olan pek çok sorunun da aşıldığını ve çalışınca başarıldığını görmüş olacağız. Böylece bölgemizin en önemli sorunu olan göçün de önüne geçildiğini göreceğiz. Ayrıca yeniden Serhat illerimizin Anadolu muzun parlayan bir yıldızı olmasını görme imkanı bulabiliriz. Daha sonra toplantıda ajansın çalışmaları ve 2014 yılı mali destek programları görüşüldü. SERKA dan 2.Kısa Film Yarışması SERKA, 6 bin tanıtım materyali dağıttı Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA), bu yıl düzenleyeceği Serhat ta Kadın Olmak konulu Kısa Film Yarışması yla Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars illerinde yaşayan kadınların ekonomik yaşamdaki yeri ve kalkınmadaki rolüne dikkat çekecek. 24 bin lira toplam para ödülü dağıtılacak olan yarışmanın sonuçları 25 Aralık 2013 tarihinde açıklanacak. Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars illerinde faaliyet yürüten SERKA, geçtiğimiz yıl düzenlediği Göç Me konulu kısa film yarışmasıyla bölgenin önemli bir sorunu olan göç Serhat Kalkınma Ajansı (SER- KA), Ankara da düzenlenen Kars, Ardahan ve Iğdır ın tanıtım günlerinde bölge illerinin tarihi, turistik ve ekonomik potansiyellerini ele alan toplam 6 bin materyal dağıttı. Ankara Atatürk Kültür Merkezi nde 7-10 Kasım tarihleri arasında ilk kez düzenlenen Kars, Ardahan ve Iğdır tanıtım günlerine üç ilden valilikler, belediye başkanlıkları ile ticaret ve sanayi odalarının yanı sıra toplam 55 kurum ve kuruluş katıldı. SERKA Genel Sekreter Vekili Mehmet Özdoğan ile SERKA uzmanlarının da hazır bulunduğu tanıtım günlerinde SERKA nın faaliyet yürüttüğü Kars, Ağrı, Ardahan ve Iğdır illerinin tarihi, turistik, kültürel ve sosyo-esorununa dikkat çekmişti. Kısa Film Yarışması nı geleneksel hale getiren SERKA, bu yıl düzenlediği Serhat ta Kadın Olmak konulu yarışmayla ise bölge illerinde yaşayan kadının ekonomik yaşamdaki yerine ve kalkınmadaki rolüne dikkat çekiyor. Toplam 24 bin lira para ödülü dağıtılacak olan Kısa Film Yarışması na amatör ve profesyonel yönetmenler başvurdu. En fazla iki filmle başvuruda bulunan katılımcıların kısa metrajlı filmlerini Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars illerinden birinde çekmiş olmaları gerekiyor. Yarışmaya son başvuru tarihi ise 25 Kasım 2013 olarak belirlenmişti. konomik yapısı hakkında ziyaretçilere bilgi verildi ve ajans tarafından hazırlanan Kars, Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Sarıkamış Turizm Keşif Rehberi ve Yürüyüş Rotaları, dört ilin Uygun Yatırım Alanları kitapları ile bu illere ait tanıtım broşürleri, Hayvancılık, Arıcılık ve Sınır Ticareti raporları ile peynir ve arıcılık belgesellerinden oluşan 6 bini aşkın tanıtım materyali dağıttı. Tanıtım günlerinde stant açan firmalar; gelen binlerce ziyaretçiye Kars kaşarı, gravyer, bal, kaz eti, kayısı, Kağızman ın uzun elması ve diğer yöresel ürünlerden ikram etti. Etkinlikte Kafkas halk dansları ekibinin gösterisi ile Aşıkların atışmaları büyük beğeni topladı.

4 2013 gündem 4 SERKA Yönetim Kurulu üyeleri Kuzey Avrupa ülkelerini ziyaret etti Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) Yönetim Kurulu Başkanı Kars Valisi Eyüp Tepe başkanlığındaki SERKA Yönetim Kurulu heyeti, turizm konusundaki deneyimlerinden faydalanmak ve belediyecilik uygulamalarını yerinde görmek amacıyla Letonya, Estonya ve Finlandiya yı ziyaret etti. TRA2 Bölgesini oluşturan Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars illerinde faaliyet yürüten SERKA nın Yönetim Kurulu üyeleri, turizm konusundaki tecrübelerinden faydalanmak amacıyla Letonya, Estonya ve Finlandiya ya bir teknik inceleme ziyaretinde bulundu. SERKA Yönetim Kurulu Başkanı Kars Valisi Eyüp Tepe Başkanlığında gerçekleştirilen geziye, Yönetim Kurulu üyeleri Ağrı Valisi Mehmet Tekinarslan, Ardahan Valisi Seyfettin Azizoğlu, Iğdır Valisi Ahmet Pek, Ağrı Belediye Başkanı Hasan Arslan, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy, Ardahan İl Genel Meclisi Başkanı Bedrettin Çakıcı ile Ardahan TSO Başkanı Çetin Demirci, Iğdır Belediye Başkan Vekili Hüseyin Malk, Iğdır TSO Başkanı Kamil Arslan, Kars İl Genel Meclisi Başkanı Muzaffer Yağcı ile Kars TSO Başkanı Fahri Ötegen ve SERKA Genel Sekreter Vekili Mehmet Özdoğan ile SERKA uzmanları katıldı. MİMARİDE KARS-PARNU BENZERLİĞİ Yönetim Kurulu heyeti, TRA2 Bölgesi ndeki illere iklim ve mimari açıdan benzeyen Baltık ülkelerindeki Letonya, Estonya ve Finlandiya nın çeşitli destinasyonlarında bulunarak bu ülkelerdeki turizm örgütleriyle görüşmeler yaptı, tecrübelerini paylaştı ve örnek uygulamaları yerinde inceledi. İlk ziyaretini Letonya ya yapan heyet, Riga kentindeki tarihi ve turistik yerleri gezdi, ardından önemli bir turizm kenti olan Sigulda kentindeki Kent Konseyi temsilcileri ile görüşmeler yaptı. Letonya nın önemli bir turizm kenti olarak bilinen Sigulda nın Kent Konseyi temsilcileri turizm konusundaki stratejilerini ve projelerini anlattı. Programın üçüncü günü Estonya nın Parnu kentini gezen Heyet, mimari yapısıyla Kars a benzeyen Parnu nun restorasyonu ve eski mimarisinin korunması üzerine kent yetkililerinden bilgi aldı. Daha sonra Finlandiya ya geçen SERKA Heyeti, turizm sektöründen sorumlu devlet kuruluşu olan Finlandiya Turizm Komisyonu yetkilileriyle görüştü. Komisyon yetkilileri SERKA Heyetiyle, ülkenin özellikle kış turizmiyle ünlenen bölgesi Laponya nın turizm konusundaki deneyimlerini ve stratejilerini paylaştı. Helsinki Türk Büyükelçisine de ziyarette bulunan SERKA Heyeti, programın son gününde Finlandiya nın en önemli tarihi ve askeri yapılarından biri olan ve 1991 yılında UNES- CO tarafından Dünya Mirası listesine alınan Suomenlinna Kalesi nin bulunduğu adayı gezdi. SERKA Yönetim Kurulu üyeleri bir haftalık Baltık ülkeleri gezisinin ardından yurda döndü. Moskova da SERKA standına büyük ilgi SERKA 2013 yılında Rusya nın Moskova ve Sn.Petersburg ile Ukrayna nın başkenti Kiev de düzenlenen uluslararası fuarlara katılarak Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars illerini tanıttı Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA), Rusya nın başkenti Moskova da düzenlenen ve 76 ülkeden bin 300 turizm şirketi ve tur operatörünün katıldığı 19.Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı na katılarak Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars illerinin turizm potansiyelini tanıttı. Rusya nın başkenti Moskova da bu yıl 19 uncusu gerçekleştirilen Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı Moskova Krokus Fuar alanında yapıldı Eylül tarihleri arasında yapılan ve 76 ülkeden yaklaşık bin 300 turizm şirketi ile tur operatörünün stant açtığı fuara Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars illerini temsilen Serhat Kalkınma Ajansı katıldı. Mos- kova Kültür ve Tanıtma Müşavirliği tarafından açılan Türkiye standında SERKA uzmanları Serhat illerinin kış turizmi potansiyelini tanıttı. Ülkelerin otel, seyahat acentesi, havayolu şirketleri ile tur operatörlerinin ziyaret ettiği fuarda SERKA standı ilgi odağı oldu. Ziyaretçiler özellikle Sarıkamış, Ani Antik Kenti ve Ağrı Dağı na büyük ilgi gösterdi. Fuar boyunca Rusya da faaliyet gösteren Coral, Pegas, Intourist Thomas Cook, Tez Tour, Danko gibi tur operatörleri ile görüşmeler yapan SERKA uzmanları, Rus Türk İşadamları Birliği (RTİB), Rus Türk İşadamları Derneği (RUTİD), Rusya Küçük ve Orta Boy İşletmeleri Geliştirme Ajansı (SIORA), Türkiye nin Moskova Turizm ve Tanıtma Müşavirliği ve Türk Hava Yolları Moskova temsilciliklerini ziyaret ederek Serhat bölgesinin turizm ve yatırım potansiyelleri hakkında bilgi verdi. Fuara katılan Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı Özgür Özaslan da standı ziyaret ederek SERKA uzmanlarından Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars taki turizm çalışmaları hakkında bilgi aldı. Kars, Ağrı, Ardahan ve Iğdır, St.Petersburg da tanıtıldı Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA), Rusya nın St.Petersburg şehrinde düzenlenen turizm fuarında Kars, Ağrı, Ardahan ve Iğdır illerinin tarihi ve turistik değerlerini tanıttı. St.Petersburg un Lenexpo Fuar alanında bu yıl 21 incisi düzenlenen INWETEX-CIS TRAVEL MARKET 2013 fuarına 40 ülkeden toplam 458 firma katıldı. Topkapı Sarayı şeklinde tasarımı yapılan Türkiye standı ziyaretçilerin büyük ilgisini çekerken, fuarda Kars, Ağrı, Ardahan ve Iğdır illerini de Serhat Kalkınma Ajansı tanıttı. Fuarla ilgili açıklama yapan Serhat Kalkınma Ajansı Ardahan Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Nurullah Karaca, standa ilginin yoğun olduğunu belirtti. SERKA nın faaliyet yürüttüğü Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı illerinin tanıtımı için çalıştıklarını ifade eden Karaca, bölgedeki Rus etkisi ve özellikle mimari yapılar nedeniyle Rus ziyaretçilerin büyük ilgi gösterdiklerini kaydetti. Kars ta bulunan Ani Antik Kenti nin geçmişi nedeniyle Rus turist ilgisinin bölgeye yoğun olduğunu belirten Karaca, Bu ilginin yoğunluğunu devam ettirebilmek için kışın kış sporlarıyla yazın ise kültürel ve doğal gezi turlarıyla bunu hem geliştirmek, yükseltmek hem de bilinirliği daha fazla artırmak istiyoruz. Şu an bölgeye gelen turistlerin yüzde 40 ı Rus ve eski Sovyet ülkeleri vatandaşları. Turistler özellikle Anti Antik Kenti, Sarıkamış Kayak Merkezi, Çıldır Gölü ve Ağrı Dağı na büyük ilgi gösteriyor diye konuştu. INWETEX-CIS TRAVEL MARKET 2013 fuarını iki günde yaklaşık 10 bin kişi ziyaret ederken ülkeler ve tur firmaları ile seyahat acenteleri turist çekmek için adeta birbirleriyle yarıştı. Fuar süresince Pegas, Express Tours, Regent Travel, Nepyun Travel, Maritaly gibi tur şirketleri yetkilileri ile görüşmeler yapan SERKA uzmanları Serhat illerinin turizm potansiyeli hakkında bilgi verdi. Kültür ve Turizm Müşaviri Alper Özkan da SERKA standını ziyaret ederek SERKA uzmanlarından Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars taki turizm çalışmaları hakkında bilgi aldı.

5 5 gündem 2013 Serhat Kalkınma Ajansı nı ziyaret eden Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz: SERKA en iyi ajanslarımızdan biri Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, uygulamaya geçirdiği projeler ve ortaya çıkardığı yayınlarla Serhat Kalkınma Ajansı nın (SERKA) en iyi ajanslardan bir olduğunu belirterek, SERKA tam bir bilgi bankası oldu. Mukayese ediyorum hakikaten SERKA bu konuda çok başarılı dedi. Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, SERKA Yönetim Kurulu Başkanı Kars Valisi Eyüp Tepe ve Belediye Başkanı Cevdet Bozkuş la birlikte SERKA yı ziyaret etti. SERKA Genel Sekreter Vekili Mehmet Özdoğan tarafından karşılanan Bakan Yılmaz, ajansın çalışmaları ve hibe destekleri konusunda Özdoğan dan bilgi aldı. Faaliyet yürüttüğü Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars illeriyle ilgili araştırma raporları, kitaplar, belgeseller ve yürüyüş rotaları rehberlerini inceleyen Bakan Yılmaz, çalışmalarından dolayı SERKA ya teşekkür etti. Kalkınma Ajanslarının sadece para dağıtan kurumlar olmadığını belirten Yılmaz, ajansların aynı zamanda birer bilgi kurumları olduğunu vurguladı. Bakan Yılmaz şunları söyledi: Serhat Kalkınma Ajansı bu konuda en iyi ajanslarımızdan gerçekten. Tam bir bilgi bankası oldu. Mukayese ediyorum hakikaten SERKA bu konuda çok başarılı. Analizler ve raporlar çıkarıyor. Bunlar gerçekten bizim de arzu ettiğimiz şeyler. Hep söylüyorum, ajanslar sadece para dağıtan kurumlar değil, bilgi kurumları aynı zamanda. Bilgi üreten ve bilgi yayan kurumlardır. O açıdan bu çalışmalar çok çok önemlidir. Dört ilin yürüyüş rotalarını çıkarmış olmanız çok önemlidir. Dört ilin uygun yatırım alanlarını çıkarmanız da ayrıca dikkate değer. Bir yabancı ya da bir yatırımcı geldiği zaman burada ne fırsat olduğunu görebilir. Bu da çok önemlidir. Şimdi eskiden bir işadamı bir yere gittiğinde kime soracağını bile bilmiyordu. Bilgileri ve verileri nereden alacağını bile bilmiyordu. Ama şimdi bir muhatabı var. Gelip ajanslardan danışma merkezi gibi bilgi alabilir. Hazırlamış olduğunuz Yoğun Kamu Çalışanı Göçü kitabı ile Sivil Toplum Kuruluşları Profili kitapları sadece bu bölgeye değil, Türkiye ye hizmet edecek yol gösterici çalışmalardır. Bütün yayınlar ve belgeseller için sizi tebrik ediyorum. AJANSLAR UZMAN YETİŞTİREN KURUMLADIR Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, ajansların uzman yetiştiren kurumlar olduğunu belirterek, bunun ülkenin geleceği açısından çok önemli olduğunu kaydetti. Ajansların yerel dinamikleri harekete geçirdiğine işaret eden Bakan Yılmaz, şöyle devam etti: Tabi bu kurumlar yerel dinamikleri harekete geçiren kurumlar. Yönetim kurullarında bütün aktörler var, merkezi idare var, yerel yönetim var, iş dünyası var. Kalkınma kurullarında bütün ilgili taraflarımız var. Ama önemli unsurları uzman kadrolarıdır. Sizler sadece bu bölgeyle ilgili bir katma değer üretmeyeceksiniz aynı zamanda sahada planlama uzmanı haline geleceksiniz. Yani bir kısmınız geldiniz, bir kısmınız geleceksiniz. Ben bunu çok önemsiyorum doğrusu. Kalkınma ajansları aynı zamanda insan yetiştiren, uzman yetiştiren kurumlar. Bu çok değerli bir şeydir. Bir ülkenin geleceği adına çok değerli bir şeydir. Belli bir alanda çalışan kurumda da elbette insan yetişir. Diyelim ki, karayolunda çok iyi bir karayolu uzmanı yetişir, gölet yapan bir kurumda çok iyi gölet yapan uzman yetişir. Ama bütüncül bakma yeteneği olan planlama yapabilen, değişik kesimleri uzlaştırabilen, daha farklı nitelikteki uzman kadro ancak bu tür ortamlarda yetişir. Yani ajans uzmanlarının içinde bulunduğu ortam onları her konuyla muhatap hale getiriyor. Değişik konu ve aktörlerle muhatap oluyorsunuz. Bunu iyi değerlendirdiğinizde farklı nitelikte uzmanlar yetiştirme imkanımız oluyor. Bu da ülkemizin geleceği açısından çok önemlidir. Bakan Yılmaz, ziyaretinin ardından ajans personeliyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

6 2013 araştırma 6 Kamu çalışanları Doğu illerinde Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) tarafından Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars ta 31 kamu kurumunda 1377 kamu çalışanı ile gerçekleştirilen anket ilginç sonuçlar ortaya çıkardı. Dört ilde ortalama 3,5 yıl çalışan kamu personelinden ankete katılanların yüzde 21,7 si bölge illerinde uzun süre kalmak için ek ücret verilmesini isterken, yüzde 91 i başka şehirlerde çalışmayı tercih ediyor. Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars illerinde faaliyet yürüten SERKA, dört ilde görev yapan kamu çalışanlarının gözünden sorunları tespit etmek amacıyla 31 farklı kamu kurumunda çalışan 1377 personel ile yüz yüze anket gerçekleştirdi. Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr.Ömer Çaha ile dönemin SERKA Genel Sekreteri Dr.Hüseyin Tutar ın ortaklaşa yürüttüğü çalışmada, rotasyona tabi olan asker ve polis ile istihdamı bölge illerinden sağlayan belediyelerin personeli kapsam dışı tutuldu. Toplam 36 bin 617 kamu çalışanının bulunduğu bölge illerindeki il ve ilçe merkezlerinde bulunan 1377 denek ile yüz yüze mülakata dayalı anket yapıldı. Kitap olarak yayınlanan araştırmaya Kars tan 493 kişi, Ağrı dan 403, Ardahan dan 287 ve Iğdır dan da 194 kişi dahil edildi. KAMU ÇALIŞANIN YÜZDE 91 İ BAŞKA İLLERE GİTMEK İSTİYOR İlginç sonuçların ortaya çıktığı araştırmaya katılan kamu çalışanlarının bölge illerinde görev yapma süresi ortalama 3,5 yıl. Ankete katılanların yüzde 91 i kendilerine yöneltilen buradan ayrılıp başka bir şehre gitmek istiyor musunuz? şeklindeki soruya evet cevabını verdi. Bölgede çalışmak isteyenlerin oranı ise yüzde 7 gibi düşük bir oranda kaldı. Katılımcıların yüzde 16,3 ü bölgedeki iklim şartlarından, yüzde 9,8 i ev kiralarının yüksekliğinden rahatsız. Yüzde 47 sinin bekar olduğu kamu çalışanlarının yüzde 58,17 si boş zamanlarını evde geçirirken, yüzde 72,4 ü tatilini memleketinde geçirmek istiyor. Yüzde 63 ü alışverişini internetten yapıyor. Yüzde 60 ı sağlık ihtiyacını büyük şehirlerde karşılıyor. Araştırmaya katılanların yüzde 44 ü bölgenin geri kalmışlığının kendilerinin bölgeden ayrılmasına yol açan ana neden olduğunu belirtti. Kamu çalışanlarının yüzde 12 si eğitim hizmetlerinin yetersizliğini, yüzde 10 u sağlık imkânlarının yetersizliğini, yüzde 7 si de sosyal ortamların yetersizliğini ayrılma nedeni olarak gösterdi. Katılımcılara yöneltilen Bu şehirde uzun süre görev yapması için devletin ne yapmasını tavsiye edersiniz? şeklindeki soruya yüzde 21,7 si ek ücret verilmesinden yana olduğunu belirtti. PROF. DR. ÇAHA: GERİ KALMIŞLIK EN ÖNEMLİ NEDEN Araştırma sonuçlarını değerlendiren Prof.Dr.Ömer Çaha, Kamu görevlilerinin bölgeyi terk edip başka bölgelere göç etmelerine yol açan nedenlere bakıldığında bölgenin geri kalmışlığı en önemli neden olarak ön plana çıkmaktadır dedi. Çaha, Araştırmaya katılan on kişiden biri kış şartlarının ağırlığını ayrılma nedeni olarak belirtirken, yüzde 5 i de ailesine yakın bir yerde çalışma isteğini ayrılma nedeni olarak belirtmiştir. Geriye kalanların tümünün işaret ettiği ayrılma nedeni doğrudan veya dolaylı olarak bölgenin geri kalmışlığıyla bağlantılıdır diye konuştu. Prof.Dr.Ömer Çaha kamu çalışanlarını bölgede uzun süre tutmak için iki önemli adım atılması gerektiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti: Elde edilen bulgulara göre çalışanları bölgede uzun süreli tutmak için ana hatlarıyla iki adım atılması gerekmektedir: Bunlardan birincisi çalışanların motivasyonunu arttırıcı teşvik politikaları, ikincisi ise şehirlerin alt yapı imkânlarının geliştirilmesine ilişkin politikalardır. Araştırmaya katılanlara göre öncelikle çalışanları bölgede tutmak için ilave ücret vererek bölgede çalışanları teşvik etmek gerekir. Nitekim araştırmaya katılanlar içinde beş kişiden aşağı yukarı biri bunu önemli bir politika olarak önermiş bulunmaktadır. Bölgede çalışanlarla başka bölgelerde çalışanların maaşlarının aynı olması durumunda SERKA, Iğdır a hayvan hastanesi yapacak Serhat Kalkınma Ajansı (SER- KA), büyük ve küçükbaş hayvan hastalıklarıyla mücadele etmek ve hayvan hastalıklarından kaynaklanan ekonomik kayıpları önlemek amacıyla Iğdır a hayvan hastanesi kurmak için Iğdır Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ile sözleşme imzaladı. Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars ta faaliyet yürüten SERKA, 2013 yılı güdümlü proje desteği kapsamında Iğdır a 2 milyon 376 bin liralık hayvan hastanesi kuracak. 17 ay sürecek olan projenin yüzde 75 ini SERKA, yüzde 25 ini ise proje ortağı olan Iğdır İl Özel İdaresi karşılayacak. Bölgede yürütülen hayvancılık faaliyetlerinin gelişmesi ve istenen düzeye gelmesi için önemli olan suni tohumlama, aşılama ve hastalıklarla mücadele programlarını etkin bir şekilde uygulayabilecek, ildeki 125 bin büyükbaş hayvan ve 595 bin küçükbaş hayvanda görülebilecek hastalıklarla mücadele ederek hastalıklardan kaynaklanan ekonomik kayıpların önüne geçmek amacıyla gerçekleştirilen proje için Serhat Kalkınma Ajansı ile Iğdır Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü arasında sözleşme imzalandı. SERKA nın Kars taki merkezinde düzenlenen imza törenine SERKA Genel Sekreter Vekili Mehmet Özdoğan ile Iğdır Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Hüseyin Eraslan katılarak sözleşmeyi imzaladı.

MARDİN YDO 2011 YILI 6 AYLIK FAALİYET BRİFİNGİ

MARDİN YDO 2011 YILI 6 AYLIK FAALİYET BRİFİNGİ MARDİN YDO 2011 YILI 6 AYLIK FAALİYET BRİFİNGİ KURULUŞ 2 Temmuz 2010 tarihinde Devlet Bakanı Sayın Cevdet YILMAZ ve Mardin Valisi Sayın Hasan DURUER tarafından resmi açılışı gerçekleştirilmiştir. Mardin

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

Fethiye Kruvaziyer Limanı Fırsat Analizi Projesi Kruvaziyer Liman Çalıştayı 30 Nisan 2014 Fethiye Kruvaziyer Limanı Fırsat Analizi Projesi

Fethiye Kruvaziyer Limanı Fırsat Analizi Projesi Kruvaziyer Liman Çalıştayı 30 Nisan 2014 Fethiye Kruvaziyer Limanı Fırsat Analizi Projesi Sayın Vali Yardımcısı, Sayın Belediye Başkanları, Deniz Ticaret Odalarının Sayın Temsilcileri; Değerli Konuklar, Kıymetli Basın mensupları, Güney Ege Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen Fethiye Kruvaziyer

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

GELİBOLU TİCARET VE SANAYİ ODASI OCAK-ŞUBAT-MART 2015 BÜLTENİ

GELİBOLU TİCARET VE SANAYİ ODASI OCAK-ŞUBAT-MART 2015 BÜLTENİ GELİBOLU TİCARET VE SANAYİ ODASI OCAK-ŞUBAT-MART 2015 BÜLTENİ Feshane Uluslararası Fuar Kongre ve Kültür Merkezi'nde başlayan "Çanakkale Tanıtım Günleri"nde Gelibolu standı ilgi odağı oldu. Kazan başına

Detaylı

2011 YILI FAALİYET RAPORU Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı

2011 YILI FAALİYET RAPORU Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı 2011 YILI FAALİYET RAPORU Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı YÖNETİM KURULU 2011 FAALİYETLERİ 13.07.2011 Batı Akdeniz bölgesinin istihdam sorununa çözüm yaratmak amacıyla Akdeniz Radyo Televizyon

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

LİTVANYA- LETONYA-ESTONYA-FİNLANDİYA ÇALIŞMA ZİYARETİ. 06-13 Eylül 2014

LİTVANYA- LETONYA-ESTONYA-FİNLANDİYA ÇALIŞMA ZİYARETİ. 06-13 Eylül 2014 LİTVANYA- LETONYA-ESTONYA-FİNLANDİYA ÇALIŞMA ZİYARETİ 06-13 Eylül 2014 Ziyarete Katılanlar Adı Soyadı : Cevdet CAN, Yönetim Kurulu Başkanı, Tokat Valisi İbrahim Halil ÇOMAKTEKİN, Amasya Valisi Sabri BAŞKÖY,

Detaylı

Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı

Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı Sakarya Ticaret Borsası Sakarya da Tarım ve Hayvancılık Sektör Analizi ve Öneriler Raporu Projesi 1. Proje fikrini oluşturan sorunları nasıl

Detaylı

TOBB GGK nın Onursal Başkanı Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Başkanı Sayın Ali Sabancı dır.

TOBB GGK nın Onursal Başkanı Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Başkanı Sayın Ali Sabancı dır. TOBB GGK, TOBB bünyesinde teşekkül ettirilen ve TOBB Yönetim Kurulu nun alacağı kararlara ışık tutan, genç girişimcilik konusunda genel politikalar geliştiren ve görüş oluşturulmasına katkıda bulunan istişari

Detaylı

EKİM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

EKİM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI EKİM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KASIM AYI FAALİYETLERİ ODAMIZ MESLEK KOMİTELERİNİN KASIM AYI TOPLANTILARINDA TOPLAM 12 GÜNDEM MADDESİ GÖRÜŞÜLMÜŞTÜR. 1. MESLEK KOMİTESİ KARARLARI HAYVANCILIK VE TARIMSAL

Detaylı

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI. TRA2 DÜZEY 2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) BÖLGESİ BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ GÖREVLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN İLAN

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI. TRA2 DÜZEY 2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) BÖLGESİ BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ GÖREVLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN İLAN T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 DÜZEY 2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) BÖLGESİ BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ GÖREVLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN İLAN Serhat Kalkınma Ajansı tarafından TRA2 Düzey 2 (Ağrı, Kars, Iğdır,

Detaylı

ORTA KARADENİZ BÖLGESİ SINIRÖTESİ İŞBİRLİĞİ İŞ FORUMU

ORTA KARADENİZ BÖLGESİ SINIRÖTESİ İŞBİRLİĞİ İŞ FORUMU ORTA KARADENİZ BÖLGESİ SINIRÖTESİ İŞBİRLİĞİ İŞ FORUMU www.oka.org.tr trbusinessforum@oka.org.tr facebook/trbusinessforum Bölgeler arası uluslararası işbirliklerini kurmak ve geliştirmek amacıyla düzenlenen

Detaylı

Mesleki eğitim tanıtım ve işbirliği protokolü

Mesleki eğitim tanıtım ve işbirliği protokolü http://www.iha.com.tr/balikesir-haberleri/mesleki-egitim-tanitim-ve-isbirligi-protokolu-balikesir- 1685591/ Mesleki eğitim tanıtım ve işbirliği protokolü Meslek lisesi Organize Sanayi Bölgesi ile İl Milli

Detaylı

PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU

PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU T. C. DİYARBAKIR-ŞANLIURFA KALKINMA AJANSI PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU Diyarbakır 2010 GİRİŞ TRC2 (Diyarbakır-Şanlıurfa) Düzey 2 Bölgesi Kalkınma Ajansı, 25.02.2006 tarih ve 5449

Detaylı

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 İÇERİK Amaç, Vizyon Hazırlık Süreci İnovasyona Dayalı Mevcut Durum Stratejiler Kümelenme ile ilgili faaliyetler Sorular (Varsa) İNOVASYON & KÜMELENME

Detaylı

Göller Bölgesi Aylık Hakemli Ekonomi ve Kültür Dergisi Ayrıntı/ 60

Göller Bölgesi Aylık Hakemli Ekonomi ve Kültür Dergisi Ayrıntı/ 60 ÖZET: Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı nın (BAKA) yeni Genel Sekreteri Mehmet Sırrı Özen, görevine geçen ay başladı. Özen; ilk olarak ekip arkadaşlarım diye hitap ettiği BAKA nın personeliyle toplantı yaptı,

Detaylı

KARADENİZ HAVZASINDAKİ TURİZM GÜZERGAHLARI Projesi

KARADENİZ HAVZASINDAKİ TURİZM GÜZERGAHLARI Projesi KARADENİZ HAVZASINDAKİ TURİZM GÜZERGAHLARI Projesi TR11C1.01-02/354 3.04.2015 Turizm Platformu Toplantısı/ EDİRNE Karadeniz Havzası Sınırötesi İşbirliği Programı Text PROJE ORTAKLARI ENPI Ortakları: Orta

Detaylı

ORHANGAZİ TİCARET VE SANAYİ ODASI E-BÜLTEN

ORHANGAZİ TİCARET VE SANAYİ ODASI E-BÜLTEN ORHANGAZİ TİCARET VE SANAYİ ODASI E-BÜLTEN GÜNDEM -Orhangazi Vizyon Çalıştayı Sonuç sunumlarının yer aldığı toplantının ikinci bölümünü gerçekleştirdik -Çalışma Hayatında Milli Seferberlik Kapsamında Gemlik

Detaylı

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası 2014 Yılı Faaliyet Raporu BAŞKANDAN Odamızın kurumsal yapısı ve yarım asırlık tarihinden elde ettiği tecrübe ve birikim sayesinde, son derece sağlam temeller üzerinde yapılanmıştır.

Detaylı

Riyad Turizm Fuarı 2017 GÖREV DÖNÜŞ RAPORU

Riyad Turizm Fuarı 2017 GÖREV DÖNÜŞ RAPORU Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Riyad Turizm Fuarı 2017 GÖREV DÖNÜŞ RAPORU 7-10 Nisan 2017 1 Konu: Riyad Turizm Fuarı 2017 Katılımı Görev Yeri : Riyad RAPOR ÖZETİ: Bölgemizin iş ve yatırım imkânlarının,

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU içerik Bölgesel Kalkınma Ajanslarına Genel Bakış Düzey 2 Bölgeleri ve Kalkınma Ajansları Güney Ege Kalkınma Ajansı Yatırım Destekleme Süreci Ajansın Gelecek

Detaylı

FUAR İLE İLGİLİ BİLGİLER

FUAR İLE İLGİLİ BİLGİLER FAALİYET BİLGİ RAPORU FUAR İLE İLGİLİ BİLGİLER Faaliyetin Adı Faaliyetin Konusu Düzenleyen Kurum/Kuruluş(lar) Faaliyet Yeri (Şehir/Ülke) 2012 ITB Berlin Turizm Borsası Fuarı Turizm Fuarı Messe Berlin GmbH

Detaylı

EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI / YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU SUNUMU. YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27 Ekim 2014

EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI / YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU SUNUMU. YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27 Ekim 2014 YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27 Ekim 2014 Ekim ayı içerisinde Odamız tarafından; üyelerimizce talep edilen 37 adet Kapasite Raporu, 15 adet Ekspertiz raporu ve 6 adet de Fiili Tüketim Belgesi düzenlenmiştir.

Detaylı

TÜRK TURİSTİN İLGİSİNİ ÇEKEN OSMANLI MİRASINA SAHİBİZ

TÜRK TURİSTİN İLGİSİNİ ÇEKEN OSMANLI MİRASINA SAHİBİZ İ Bu yılki fuarda iyi bir tanıtım gerçekleştiren Kosovalılar, ülkelerine daha fazla turist gelmesiyle ekonomilerinin daha da gelişeceğine vurgu yaptılar. Sona eren Travel Turkey İzmir fuarının bu yılki

Detaylı

ORTA KARADENİZ BÖLGESİ SINIRÖTESİ İŞBİRLİĞİ İŞ FORUMU

ORTA KARADENİZ BÖLGESİ SINIRÖTESİ İŞBİRLİĞİ İŞ FORUMU ORTA KARADENİZ BÖLGESİ SINIRÖTESİ İŞBİRLİĞİ İŞ FORUMU www.oka.org.tr trbusinessforum@oka.org.tr facebook/trbusinessforum Bölgeler arası uluslararası işbirliklerini kurmak ve geliştirmek amacıyla düzenlenen

Detaylı

FIT 2014 LATİN AMERİKA TURİZM FUARI SONUÇ RAPORU

FIT 2014 LATİN AMERİKA TURİZM FUARI SONUÇ RAPORU FIT 2014 LATİN AMERİKA TURİZM FUARI SONUÇ RAPORU TÜRSAB FIT 2014 LATİN AMERİKA TURİZM FUARI SONUÇ RAPORU Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) 25-28 Ekim 2014 tarihleri arasında Arjantin in Başkenti

Detaylı

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI BASIN BİLDİRİSİ

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI BASIN BİLDİRİSİ ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI BASIN BİLDİRİSİ AÇILIŞ TOPLANTISI Planlı Kalkınma döneminin kazandırdığı tecrübeler, küreselleşen dünyada kalkınmada yerel faktörlerin ihmal edilemeyeceği gerçeği ve Avrupa Birliği

Detaylı

Bin Yıllık Musiki Kültürümüze Katkı Sunuyoruz. 14 Ocak 2014 Kürdilihicazkâr Faslı Beraber ve Solo Şarkılar Konseri

Bin Yıllık Musiki Kültürümüze Katkı Sunuyoruz. 14 Ocak 2014 Kürdilihicazkâr Faslı Beraber ve Solo Şarkılar Konseri Bin Yıllık Musiki Kültürümüze Katkı Sunuyoruz 14 Ocak 2014 Kürdilihicazkâr Faslı Beraber ve Solo Şarkılar Konseri Müdürlüğümüz bünyesinde faaliyet gösteren AKM Klasik Türk Sanat Müziği Korosunun Şef Mitat

Detaylı

TÜRK TURİSTİN İLGİSİNİ ÇEKEN OSMANLI MİRASINA SAHİBİZ

TÜRK TURİSTİN İLGİSİNİ ÇEKEN OSMANLI MİRASINA SAHİBİZ TRAVEL TURKEY İZMİR FUARI NIN PARTNER ÜLKESİ KOSOVA DAN TÜRK TURİSTE DAVET VAR Bu yılki fuarda iyi bir tanıtım gerçekleştiren Kosovalılar, ülkelerine daha fazla turist gelmesiyle ekonomilerinin daha da

Detaylı

İHRACAT VE YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI

İHRACAT VE YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI 1 2 İHRACAT VE YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI Programın Amacı İşletmelerin ihracat ve yenilikçilik yeteneklerini geliştirerek TRB1 Bölgesi'nin rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlamaktır. 3 İHRACAT

Detaylı

FAALİYET BİLGİ RAPORU

FAALİYET BİLGİ RAPORU FAALİYET BİLGİ RAPORU FUAR İLE İLGİLİ BİLGİLER Faaliyetin Adı Faaliyetin Konusu Düzenleyen Kurum/Kuruluş(lar) Faaliyet Yeri (Şehir/Ülke) ITB Berlin Turizm Borsası Fuarı Turizm Fuarı Messe Berlin GmbH Berlin-ALMANYA

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2012 ADANA SAĞLIK TURĠZMĠ DERNEĞĠ ġubat AYI FAALĠYET RAPORU 1. Sektörel Brifingler, GerçekleĢtirilen Toplantılar ve Bilgilendirmeler Göreve yeni gelmiş olan Çukurova

Detaylı

KUDAKA 2012 YILI FAALİYET TAKVİMİ. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2012 YILI FAALİYETLERİ Takvim (Ay)

KUDAKA 2012 YILI FAALİYET TAKVİMİ. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2012 YILI FAALİYETLERİ Takvim (Ay) KUDAKA 2012 YILI FAALİYET TAKVİMİ Faaliyet 3.1. KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM 3.1.1. Alt Faaliyetler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Sorumlu Uygulama İnsan Kaynakları ve Kurumsallaşmaya İlişkin Faaliyetler Uzman

Detaylı

NİSAN AYI BÜLTENİ 3. Tarım ve Hayvancılık Fuarı göz doldurdu

NİSAN AYI BÜLTENİ 3. Tarım ve Hayvancılık Fuarı göz doldurdu 3. Tarım ve Hayvancılık Fuarı göz doldurdu Teke Yöresi 3. Tarım ve Hayvancılık Fuarı, 27-30 Nisan tarihleri arasında kapılarını ziyaretçilere açtı. Üreticinin yeni teknolojilerle buluştuğu fuarı ilk gün

Detaylı

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI. TRA2 DÜZEY 2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) BÖLGESİ BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ GÖREVLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN İLAN

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI. TRA2 DÜZEY 2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) BÖLGESİ BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ GÖREVLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN İLAN T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 DÜZEY 2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) BÖLGESİ BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ GÖREVLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN İLAN Serhat Kalkınma Ajansı tarafından TRA2 Düzey 2 (Ağrı, Kars, Iğdır,

Detaylı

ODA YÖNETİM KURULU FAALİYETLERİ

ODA YÖNETİM KURULU FAALİYETLERİ ODA YÖNETİM KURULU FAALİYETLERİ 16.03.2010 20.04.2010 BAŞIMIZ SAĞ OLSUN.. 1 46.CUMHURBAŞKANLIĞI BİSİKLET TURU YÜZAKIMIZ OLDU 46. CUMHURBAŞKANLIĞI BİSİKLET TURNUVASI FİNALLERİNE ALANYA OLARAK YİNE BAŞARI

Detaylı

Valiliklerde AB İşleri için Kapasite Oluşturulması Projesi Sertifikalı AB Uzmanlığı Eğitim Programı Dr. Derya ÇAĞLAR

Valiliklerde AB İşleri için Kapasite Oluşturulması Projesi Sertifikalı AB Uzmanlığı Eğitim Programı Dr. Derya ÇAĞLAR Valiliklerde AB İşleri için Kapasite Oluşturulması Projesi Sertifikalı AB Uzmanlığı Eğitim Programı Dr. Derya ÇAĞLAR 12 Haziran 2013 12.06.2013 www.ankaraka.org.tr 2 KALKINMA AJANSLARI Bölgesel kalkınmanın

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :15. Syf Sayfası :9. Syf Sayfası :5. Syf. SON DAKİKA GAZETESİ Sayfası :5. Syf. Sportmen ilavesi Sayfası :2. Syf Sayfası :31. Syf Sayfası :3. Syf Sayfası :İnternet Sitesi İZTO dan Selvitopu ve ekibine

Detaylı

HAZİRAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTIMIZA HOŞ GELDİNİZ

HAZİRAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTIMIZA HOŞ GELDİNİZ HAZİRAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTIMIZA HOŞ GELDİNİZ YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 28.06.2015 Haziran ayı içerisinde Odamız tarafından; üyelerimizce talep edilen 42 adet Kapasite Raporu, 10 adet

Detaylı

T.C. DİCLE KALKINMA AJANSI (Tigris Development Agency) KALKINMA KURULU TOPLANTISI KARAR TUTANAĞI TOPLANTI TARİHİ: 02/07/2013 TOPLANTI NO : 2013/1

T.C. DİCLE KALKINMA AJANSI (Tigris Development Agency) KALKINMA KURULU TOPLANTISI KARAR TUTANAĞI TOPLANTI TARİHİ: 02/07/2013 TOPLANTI NO : 2013/1 KALKINMA KURULU TOPLANTISI KARAR TUTANAĞI TOPLANTI TARİHİ: 02/07/2013 TOPLANTI NO : 2013/1 Dicle Kalkınma Ajansı 2013 yılı 1 inci Olağan Kalkınma Kurulu, 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI ve

KALKINMA AJANSLARI ve KALKINMA AJANSLARI ve 13 MART 2012 ANKARA Mustafa Zati Uzman Sunum Planı Neden Kalkınma Ajansları Dünya da Kalkınma Ajansları Türkiye de Kalkınma Ajansları Ankara Kalkınma Ajansı Kalkınma Ajansları Destekleri

Detaylı

BACADER e-bülten OCAK 2015

BACADER e-bülten OCAK 2015 BACADER e-bülten OCAK 2015 ENERJİ VE TESİSAT HABER PORTALI NDA VE TERMO KLİMA DERGİSİ NDE "DOĞRU BACALAR İLE ZEHİRLENMELER ÖNLENEBİLİR" BAŞLIKLI YAZIMIZ YAYINLANDI.. 05 Ocak 2015 tarihinde Enerji ve Tesisat

Detaylı

SEKTÖR KURULLARI ve İŞ GELİŞTİRME KOMİSYONU Bölgesel İş Geliştirme Forumu

SEKTÖR KURULLARI ve İŞ GELİŞTİRME KOMİSYONU Bölgesel İş Geliştirme Forumu SEKTÖR KURULLARI ve İŞ GELİŞTİRME KOMİSYONU Bölgesel İş Geliştirme Forumu 28-29 Kasım 2014 - Bursa Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bursa Şubesi, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ve

Detaylı

AK PARTİ GENÇLİK KOLLARI MUMCULAR BÖLGESİNDE YANAN ORMANLIK ALANLARA FİDAN DİKTİ

AK PARTİ GENÇLİK KOLLARI MUMCULAR BÖLGESİNDE YANAN ORMANLIK ALANLARA FİDAN DİKTİ AK PARTİ GENÇLİK KOLLARI MUMCULAR BÖLGESİNDE YANAN ORMANLIK ALANLARA FİDAN DİKTİ Ak Parti Bodrum İlçe Teşkilatı Gençlik Kollarının düzenlediği fidan dikme etkinliğine AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Çiğdem

Detaylı

İMEAK Deniz Ticaret Odası Fethiye Şubesi FAALİYETLERİMİZ

İMEAK Deniz Ticaret Odası Fethiye Şubesi FAALİYETLERİMİZ FAALİYET BÜLTENİ Mart 2017 İMEAK Deniz Ticaret Odası Fethiye Şubesi FAALİYETLERİMİZ Seydikemer Bölgesinde Balıkçılık Faaliyetinde Bulunan Firmalar Ziyaret Edildi Fethiye ve Seydikemer Meslek Kuruluşları

Detaylı

BASIN YAYIN BİRLİĞİ OCAK-ŞUBAT 2015 ETKİNLİK BÜLTENİ

BASIN YAYIN BİRLİĞİ OCAK-ŞUBAT 2015 ETKİNLİK BÜLTENİ BASIN YAYIN BİRLİĞİ OCAK-ŞUBAT 2015 ETKİNLİK BÜLTENİ 1. 2014 Türkiye Kitap Pazarı İstatistikleri Açıklandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ISBN Ajansı, Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü ve Yayımcı Meslek

Detaylı

Türkiye nin Dünyaya Açılan Kapısı: Yeryüzü Cenneti Mersin

Türkiye nin Dünyaya Açılan Kapısı: Yeryüzü Cenneti Mersin Türkiye nin Dünyaya Açılan Kapısı: Yeryüzü Cenneti Mersin 80 81 de taçlandırmaktadır. Nitekim Mersin Serbest Bölgesi; 9 bine yakın istihdamı ve Türkiye de faaliyet gösteren 19 Serbest Bölge içerisinde

Detaylı

Kastamonu - Tosya YATIRIM YERİ KATALOĞU. Kastamonu - Tosya ilçesi uygun yatırım yerleri. www.kuzka.org.tr

Kastamonu - Tosya YATIRIM YERİ KATALOĞU. Kastamonu - Tosya ilçesi uygun yatırım yerleri. www.kuzka.org.tr Kastamonu - Tosya YATIRIM YERİ KATALOĞU Kastamonu - Tosya ilçesi uygun yatırım yerleri www.kuzka.org.tr Tosya girişimciliği ile önplana çıkmış bir ilçedir. Halkın dinlenmesi ve eğlenmesi için Yeşilgöl

Detaylı

http://www.yeniasir.com.tr/surmanset/2017/02/21/istihdam-icin-sahaya-indiler Cumhurbaşkanı Erdoğan ın istihdam seferberliği çağrısına Balıkesir den tam destek geldi. Balıkesir Valisi Yazıcı, Sanayi Odası

Detaylı

KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI LOBİ FAALİYETLERİ TAKİP LİSTESİ

KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI LOBİ FAALİYETLERİ TAKİP LİSTESİ S.NO TARİH KONU İLETİŞİME GEÇİLEN/GÖRÜŞ BİLDİRİLEN MAKAM SONUÇ GÖZDEN GEÇİRMEYE YÖNELİK DEĞERLENDİRME 1 10/01/2017 6802 Sayılı Gider Vergisi Kanunu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Hukuk Müşavirliğimiz

Detaylı

OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI Haziran/2017 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI ODAMIZ MESLEK KOMİTELERİNİN HAZİRAN AYI TOPLANTILARINDA TOPLAM 12 GÜNDEM MADDESİ GÖRÜŞÜLMÜŞTÜR. 1. MESLEK KOMİTESİ KARARLARI HAYVANCILIK VE

Detaylı

Sn. M. Cüneyd DÜZYOL, Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Açılış Konuşması, 13 Mayıs 2015

Sn. M. Cüneyd DÜZYOL, Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Açılış Konuşması, 13 Mayıs 2015 Sayın YÖK Başkanı, Üniversitelerimizin Saygıdeğer Rektörleri, Kıymetli Bürokratlar ve Değerli Konuklar, Kalkınma Araştırmaları Merkezi tarafından hazırlanan Yükseköğretimin Uluslararasılaşması Çerçevesinde

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 16. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 16. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN 125 7. TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN AĞRI İL TEMSİLCİLİĞİ 02 Temmuz 2011 tarihinde, Van da düzenlenen Van, Hakkâri, Muş, Ağrı, Bitlis İlleri Enerji Forumu na Temsilcilik heyeti ve üyelerce

Detaylı

Mayıs Ayı Bülteni MEDİPOL TTO DAN HABERLER. Birlikte Başarıyoruz İTÜNOVA TTO MEDİPOL TTO YU ZİYARET ETTİ

Mayıs Ayı Bülteni MEDİPOL TTO DAN HABERLER. Birlikte Başarıyoruz İTÜNOVA TTO MEDİPOL TTO YU ZİYARET ETTİ http://tto.medipol.edu.tr/ https://www.instagram.com/medipol.tto/ Mayıs Ayı Bülteni Sayı:5 Tarih:01.06.2017 Birlikte Başarıyoruz Öncelikle Üniversitemiz Teknoloji Transfer Ofisi buluş aşamasından itibaren

Detaylı

6. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sempozyumu İzmir de Başladı

6. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sempozyumu İzmir de Başladı 6. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sempozyumu İzmir de Başladı Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) ve Uluslararası Sosyal Güvenlik Teşkilatı(ISSA) işbirliği ile Stratejik İnsan Kaynakları Politikaları ve İyi Yönetişim

Detaylı

OCAK 2013 FAALİYET RAPORU

OCAK 2013 FAALİYET RAPORU OCAK 2013 FAALİYET RAPORU 03 Ocak 2013 2012 Yılı Değerlendirme Toplantısı 2012 Yılının İstanbul Turizmi açısından değerlendirilmesinin yapıldığı, İstanbul Valisi Sayın Hüseyin Avni Mutlu nun teşrifleri

Detaylı

OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI ODAMIZ MESLEK KOMİTELERİNİN MART AYI TOPLANTILARINDA TOPLAM 12 GÜNDEM MADDESİ GÖRÜŞÜLMÜŞTÜR. 1. MESLEK KOMİTESİ KARARLARI HAYVANCILIK VE TARIMSAL FAALİYETLER GRUBU 13-16 NİSAN

Detaylı

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Gelecek Turizmde Çoruh Vadisi Deneyimi

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Gelecek Turizmde Çoruh Vadisi Deneyimi Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Gelecek Turizmde Çoruh Vadisi Deneyimi 12.12.12 Atılım Üniversitesi, Ankara Pelin Kihtir Öztürk pelin.kihtir@undp.org UNDP Türkiye üç alanda çalışıyor: 1. Demokratik

Detaylı

18 20 EYLÜL 2015 BAKÜ / AZERBAYCAN

18 20 EYLÜL 2015 BAKÜ / AZERBAYCAN BIHE 21.ULUSLARARASI AZERBAYCAN SAĞLIK FUARI ŞEMSİYE STAND ORGANİZASYONU RAPORU 18 20 EYLÜL 2015 BAKÜ / AZERBAYCAN Aykut TERZİOĞLU Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü Fuarcılık Şefi 1 BIHE 21.ULUSLARARASI

Detaylı

T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI 2009 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI 2009 YILI FAALİYET RAPORU T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI 2009 YILI FAALİYET RAPORU Trakya 2009 SUNUŞ Ekonomik büyüme ve kalkınma, tüm ülkelerin en temel amacıdır. Bu amaca ulaşmadaki temel ilke ise, ülkenin mevcut kaynak ve imkânlarını

Detaylı

TUROB Vakantiebeurs / Utrecht - HOLLANDA 2013 Turizm Fuarı Sonuç Raporu

TUROB Vakantiebeurs / Utrecht - HOLLANDA 2013 Turizm Fuarı Sonuç Raporu TUROB Vakantiebeurs / Utrecht - HOLLANDA 2013 Turizm Fuarı Sonuç Raporu Fuar Tarihleri 08.01.2013 13.01.2013 2014 Yılı Fuar Tarihleri 07-12.01.2014 Fuarın Açık Olduğu saatler 08/09/10/12/13.01.2013 10:00-18:00

Detaylı

ITB BERLİN TURİZM BORSASI RAPORU 9-13 MART 2011

ITB BERLİN TURİZM BORSASI RAPORU 9-13 MART 2011 ITB BERLİN TURİZM BORSASI RAPORU 9-13 MART 2011 Hazırlayan: Ayşegül ÖZBEK ŞANLIURFA YATIRIM DESTEK OFİSİ UZMANI 1 FUAR KİMLİĞİ Fuar Tarihi : 9-13.03.2011 Fuar Yeri : Berlin, ALMANYA Fuar Alanı : Messe

Detaylı

Mardin Batman Siirt Şırnak

Mardin Batman Siirt Şırnak Savurkapı Mahallesi Nusaybin Caddesi No: 31 Meydanbaşı Mevki, Mardin T: (+90 482) 212 11 07 F: (+90 482) 213 14 95 info@dika.org.tr www.dika.org.tr Mardin Batman Siirt Şırnak Mardin Yatırım Destek Ofisi

Detaylı

BODRUM ŞUBAT AYINDA 6 ÜLKEDE TANITILDI

BODRUM ŞUBAT AYINDA 6 ÜLKEDE TANITILDI BODRUM ŞUBAT AYINDA 6 ÜLKEDE TANITILDI Bodrum Yarımadası Tanıtma Vakfı (BOYTAV) Şubat ayında Bodrum u tanıtmak amacıyla 6 ülkede düzenlenen turizm fuarlarına katıldı. Belçika, İtalya, Bulgaristan, Danimarka,

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Çankırı Yatırım Destek Ofisi Ara Faaliyet Raporu 01.01.2011 30.06.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR LİSTESİ... ii 1. Çankırı Yatırım Destek Ofisine İlişkin

Detaylı

1 Şubat 2015 Karadeniz İpek Yolu Koridoru projesine ilişkin ilerleme raporu Avrupa Birliği ve Avrupa Birliği Bakanlığı`na gönderildi.

1 Şubat 2015 Karadeniz İpek Yolu Koridoru projesine ilişkin ilerleme raporu Avrupa Birliği ve Avrupa Birliği Bakanlığı`na gönderildi. 2015 YILI FAALİYET RAPORU OCAK 7 Ocak 2015 Karadeniz İpek Yolu Koridoru projesi, Merkezi Finans ve İhale Birimi ile yapılan görüşmeler sonrasında 7 Nisan 2015 tarihine kadar uzatıldı. ŞUBAT 1 Şubat 2015

Detaylı

2016 YILI MAYIS-HAZĠRAN-TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL-EKĠM FAALĠYET RAPORU

2016 YILI MAYIS-HAZĠRAN-TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL-EKĠM FAALĠYET RAPORU 2016 YILI MAYIS-HAZĠRAN-TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL-EKĠM FAALĠYET RAPORU 05 Mayıs 2016 26-29 Ocak 2017 tarihlerinde İstanbul TÜYAP Beylikdüzü Fuar alanında Başta T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir

Detaylı

PLATFORMUMUZUN YURTDIŞI TANITIM HİZMETLERİ

PLATFORMUMUZUN YURTDIŞI TANITIM HİZMETLERİ PLATFORMUMUZUN YURTDIŞI TANITIM HİZMETLERİ Hedefimiz, öncelikli pazarlarda ülkemizin sağlık turizmi potansiyelini tanıtmaktır. Sunmuş olduğunuz sağlık hizmetinin kalitesini ve imkânlarınızı tanıtmak, sağlık

Detaylı

İZMİR KALKINMA AJANSI (İZKA) TEŞKİLAT YAPISI VE GÖREVLERİ

İZMİR KALKINMA AJANSI (İZKA) TEŞKİLAT YAPISI VE GÖREVLERİ TEŞKİLAT YAPISI VE GÖREVLERİ İzmir Kalkınma Ajansı 2013 Kalkınma Ajansılarının teşkilat yapısı, görevleri ve işleyişi ile ilgili ayrıntılı bilgi aşağıda sunulmuş olup, İZKA ile ilgili detaylı bilgilere

Detaylı

M A R D İ N V A L İ L İ Ğ İ OCAK - HAZİRAN SAYI:1 YIL: 2015 A V R U P A B İ R L İ Ğ İ P R O J E L E R K O O R D İ N A S Y O N M E R K E Z İ ABM A R

M A R D İ N V A L İ L İ Ğ İ OCAK - HAZİRAN SAYI:1 YIL: 2015 A V R U P A B İ R L İ Ğ İ P R O J E L E R K O O R D İ N A S Y O N M E R K E Z İ ABM A R M A R D İ N V A L İ L İ Ğ İ OCAK - HAZİRAN SAYI:1 YIL: 2015 E B Ü L T E N A V R U P A B İ R L İ Ğ İ P R O J E L E R K O O R D İ N A S Y O N M E R K E Z İ ABM A R M A R D İ N ABMAR da Yeni Bir Ekip İlgili

Detaylı

DİDİM. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 78. yılında Didim de anıldı

DİDİM. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 78. yılında Didim de anıldı Sayfa 4 15 Temmuz Demokrasi Parkı törenle açıldı Hafta içi 08:00 / 17.30 saatleri arasında hizmet vermekteyiz 3 10/Kasım/2016 DİDİM VATANDAŞLARIMIZIN DAİMA HİZMETİNDE... Çağrı Merkezi ve Halk Masası 444

Detaylı

ÇOCUKLARLA ETKİNLİKLER PROGRAMI DÜZENLENDİ

ÇOCUKLARLA ETKİNLİKLER PROGRAMI DÜZENLENDİ HU08 e-bülten AĞUSTOS 2017 ÇOCUKLARLA ETKİNLİKLER PROGRAMI DÜZENLENDİ www.hu.edu.tr HU08 AĞUSTOS 2017 Üniversitemiz'de Kayıtlar Devam Ediyor Hakkari nin Doğa Sporları Rotası Çıkarılıyor Kardeşlik Sınır

Detaylı

Sütçüler Prof. Dr. Hasan Gürbüz Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Veysel AYHAN ın oturum başkanlığını yaptığı ve SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim

Sütçüler Prof. Dr. Hasan Gürbüz Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Veysel AYHAN ın oturum başkanlığını yaptığı ve SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Sütçüler Prof. Dr. Hasan Gürbüz Meslek Yüksekokulunda Sütçüler Yöresinde Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Üretim ve Pazarlama Olanakları Paneli Gerçekleştirildi. Sütçüler Prof. Dr. Hasan Gürbüz Meslek Yüksekokulu

Detaylı

YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI. 2014 Yılı Faaliyet Raporu YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI 2014 Yılı Faaliyet Raporu Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası 2014 Yılı Oda Faaliyetlerimiz 69 Slayt 31.01.2014 AB Slovenia Projesi Denetimi 03.01.2014 Belediye Başkan Adayı Kazım

Detaylı

TRAVEL TURKEY İZMİR 10 13 ARALIK 2015 TURİZM FUAR RAPORU

TRAVEL TURKEY İZMİR 10 13 ARALIK 2015 TURİZM FUAR RAPORU TRAVEL TURKEY İZMİR 10 13 ARALIK 2015 TURİZM FUAR RAPORU TRAVEL TURKEY İZMİR Bu yıl 10 13 Aralık 2015 tarihlerinde İzmir in yeni fuar alanı olan FUAR İZMİR de kapılarını katılımcılara ve ziyaretcilere

Detaylı

ÜNYE TİCARET BORSASI 2012 YILI FAALİYET RAPORU ARALIK

ÜNYE TİCARET BORSASI 2012 YILI FAALİYET RAPORU ARALIK 2012 YILI FAALİYET RAPORU ARALIK 2012 İÇİNDEKİLER 1-Projeler 2-Temsil-Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri 3-Heyet ve ziyaretler 4-Törenler-Sergiler 5-Borsa Seminer ve eğitimler 6-Yayın Çalışmaları 7-Tescil

Detaylı

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN ( )

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN ( ) KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN (2014 2016) MİSYON Kayseri nin geçmişini doğru anlayarak, bugünü verimli/iyi değerlendirerek ve geleceğini akıllı planlayarak, Kayseri nin

Detaylı

E-BÜLTEN. twiitter.com/edremitticaret. ULUSLARARASI COĞRAFİ İŞARETLER AĞINA (OriGIn) ÜYE OLDUK

E-BÜLTEN. twiitter.com/edremitticaret. ULUSLARARASI COĞRAFİ İŞARETLER AĞINA (OriGIn) ÜYE OLDUK ULUSLARARASI COĞRAFİ İŞARETLER AĞINA (OriGIn) ÜYE OLDUK Edremit Ticaret Odası, Coğrafi İşaret çalışmaları kapsamında, Uluslararası Coğrafi İşaretler Ağı'na (OriGIn) üye oldu. Yönetim Kurulu Başkanı Coşkun

Detaylı

BAKA BULUŞMALARI -I-

BAKA BULUŞMALARI -I- BAKA BULUŞMALARI -I- Onur Konuğu Isparta Belediye Başkanı Y. Mimar Yusuf Ziya GÜNAYDIN Tarih 01 Ekim 2010 Cuma Saat 10:00 Katılımcılar Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri ve Uzmanları Batı Akdeniz

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI LONDRA İŞ VE İNCELEME GEZİSİ ZİYARET RAPORU

İZMİR TİCARET ODASI LONDRA İŞ VE İNCELEME GEZİSİ ZİYARET RAPORU İZMİR TİCARET ODASI LONDRA İŞ VE İNCELEME GEZİSİ ZİYARET RAPORU 6-8 MART 2012 LONDRA İŞ VE İNCELEME GEZİSİ ZİYARET RAPORU Odamızın 2012 yılı Çalışma Programı nda yer alan Londra İş ve İnceleme gezisi 06-08

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 SUNUM AKIŞI Bölge Planı Hazırlık Süreci Paydaş Analizi Atölye Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi Mevcut Durum Analizi Yerleşim Yapısı ve Yerleşmeler Arası İlişki Analizi

Detaylı

22-25 EYLÜL 2016 JATA TURİZM FUARI TOKYO-JAPONYA Hazırlayan: Ayşegül SELÇUKİ / İzmir Ticaret Tarihi Müzesi Sorumlusu / Arkeolog

22-25 EYLÜL 2016 JATA TURİZM FUARI TOKYO-JAPONYA Hazırlayan: Ayşegül SELÇUKİ / İzmir Ticaret Tarihi Müzesi Sorumlusu / Arkeolog 22-25 EYLÜL 2016 JATA TURİZM FUARI TOKYO-JAPONYA Hazırlayan: Ayşegül SELÇUKİ / İzmir Ticaret Tarihi Müzesi Sorumlusu / Arkeolog 1 22-25 EYLÜL 2016 JATA TURİZM FUARI TOKYO-JAPONYA Hazırlayan: Ayşegül SELÇUKİ

Detaylı

2017 YILLIK İŞ PLANI

2017 YILLIK İŞ PLANI 2017 YILLIK İŞ PLANI İLGİLİ/PERSONEL BİRİM OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK BÜTÇE FAALİYET 1.1.1.1 ISO 2-6 Ocak 2017 9001/2008 KYS Revizyonuna ilişkin her yıl

Detaylı

GERÇEKLEŞEN FAALİYETLER

GERÇEKLEŞEN FAALİYETLER Aşağı Nohutlu Mahallesi, Sakarya Caddesi, Açıkgöz Apt Kat:2 Nu:4 Web:www.yozgattb.org.tr Tel: l:(0354)2129677 Fax:(0354)2170164 email: yozgattb@tobb.org.tr GERÇEKLEŞEN FAALİYETLER Borsamızın da Katılımıyla

Detaylı

Tüyap Diyarbakır Fuar ve Kongre Merkezi

Tüyap Diyarbakır Fuar ve Kongre Merkezi FUAR ÖZET RAPORU Tüyap Diyarbakır Fuar ve Kongre Merkezi 1. ARAŞTIRMANIN KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESİ 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 4 1.3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ VE ÖRNEK YAPISI 4 2. GENEL FUAR BİLGİLERİ 4 3.

Detaylı

Kastamonu - Merkez İlçe

Kastamonu - Merkez İlçe Kastamonu - Merkez İlçe YATIRIM YERİ KATALOĞU Kastamonu - Merkez İlçesi uygun yatırım yerleri www.kuzka.org.tr Kastamonu OSB, şehre ve bölgeye ciddi ekonomik girdiler sağlamaktadır. OSB'de değişik sanayi

Detaylı

YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI Yılı Faaliyetleri

YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI Yılı Faaliyetleri YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI 2009 Yılı Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası 2009-2010 Yılı 12 Aralık 2009 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Detaylı

Bu yılki fuarda iyi bir tanıtım gerçekleştiren Kosovalılar, ülkelerine daha fazla turist gelmesiyle ekonomilerinin daha da gelişeceğine vurgu

Bu yılki fuarda iyi bir tanıtım gerçekleştiren Kosovalılar, ülkelerine daha fazla turist gelmesiyle ekonomilerinin daha da gelişeceğine vurgu Bu yılki fuarda iyi bir tanıtım gerçekleştiren Kosovalılar, ülkelerine daha fazla turist gelmesiyle ekonomilerinin daha da gelişeceğine vurgu yaptılar.. Dün sona eren Travel Turkey İzmir fuarının bu yılki

Detaylı

BRÜKSEL, NİSAN 2016 Burs Programı

BRÜKSEL, NİSAN 2016 Burs Programı JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2015-2016 AKADEMİK YILI İZLEME VE ÇALIŞMA ZİYARETİ BRÜKSEL, 21-22 NİSAN 2016 Burs Programı JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2015-2016 AKADEMİK YILI İZLEME VE ÇALIŞMA ZİYARETİ BRÜKSEL,

Detaylı

SGK Mutfağına Gıda Güvenliği ve Yönetimi Kalite Belgesi

SGK Mutfağına Gıda Güvenliği ve Yönetimi Kalite Belgesi SGK Mutfağına Gıda Güvenliği ve Yönetimi Kalite Belgesi SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - ŞUANDA TÜRKİYE DE ÖRNEK ALINMASI GEREKEN BİR KURUM VARSA BU SOSYAL GÜVENLİK KURUMUDUR - BU BELGEYİ ALMAMIZA

Detaylı

FTSO ÖĞRETMENLERİ UNUTMADI

FTSO ÖĞRETMENLERİ UNUTMADI FTSO Haftalık Haber Bülteni sayı: 46 Tarih: 01.12.2014 FTSO ÖĞRETMENLERİ UNUTMADI Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası, 24 Kasım Öğretmenler Gününü Güneşli Köy Okulu öğretmenleri ile kutladı. Fethiye Ticaret

Detaylı

2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK

2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK 2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK GÜNDEM 1 2 3 4 5 Açılış ve Yoklama 2014 Yılı Ajans Ara Faaliyet Raporunun Görüşülmesi Bölge İllerinin Turizm Potansiyellerinin Değerlendirilmesi ve Kurul

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29361

Resmî Gazete Sayı : 29361 20 Mayıs 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29361 TEBLİĞ Orman ve Su İşleri Bakanlığından: HAVZA YÖNETİM HEYETLERİNİN TEŞEKKÜLÜ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak Kurumsal Yapının Güçlendirilmesine İlişkin Amaç Stratejik Amaç 1.1 Borsanın Kurumsal Yönetim Yaklaşımı ile Yönetilmesi Hedef 1.1.1 Borsada Kurumsal Yönetim İlkeleri Konusunda Farkındalık Oluşturmak Strateji

Detaylı

T. C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI

T. C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN FAALĠYETLER 1. AJANSIN KURULUġU TRC2 (Diyarbakır-Şanlıurfa) Bölgesi Kalkınma Ajansı, 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında

Detaylı

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 Eyül 2011 Bu yayın Avrupa Birliği nin yardımlarıyla üretilmiştir. Bu yayının içeriğinin sorumluluğu tamamen The Management Centre ve Dikmen Belediyesi ne

Detaylı

ÜÇÜNCÜ TÜRK KENEŞİ İŞ FORUMU. (24 Ekim 2014, Nahçıvan) TÜRK KENEŞİ GENEL SEKRETERİ RAMİL HASANOV UN İŞ ADAMLARINA HİTABI

ÜÇÜNCÜ TÜRK KENEŞİ İŞ FORUMU. (24 Ekim 2014, Nahçıvan) TÜRK KENEŞİ GENEL SEKRETERİ RAMİL HASANOV UN İŞ ADAMLARINA HİTABI ÜÇÜNCÜ TÜRK KENEŞİ İŞ FORUMU (24 Ekim 2014, Nahçıvan) TÜRK KENEŞİ GENEL SEKRETERİ RAMİL HASANOV UN İŞ ADAMLARINA HİTABI Sayın Âli Meclis Başkanı, Sayın Bakan, Sayın Oda Başkanları, Değerli İş Adamları,

Detaylı

TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI

TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI A YURTDIŞI OFİS DESTEĞİ Teknik Müşavirlik Şirketlerinin yurtdışı pazarlarda tutunabilmeleri maksadıyla yurtdışı ülkelerde ofis açmalarının desteklenmesi.

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Mehmet Cangir Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Genel Sekreter Yardımcısı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Mehmet Cangir Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Genel Sekreter Yardımcısı AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ VALİLİKLERİN AB SÜRECİNDE ETKİNLİĞİNİN ARTIRILMASI PROJESİ Proje Değerlendirme ve İllerimiz AB ye Hazırlanıyor Programı Bilgilendirme Toplantısı 23 Şubat 2011 Mehmet Cangir

Detaylı