SERKA en iyi ajanslarımızdan biri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SERKA en iyi ajanslarımızdan biri"

Transkript

1 Kamu çalışanları Doğu illerinde en fazla 3,5 yıl çalışıyor Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) tarafından Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars ta 31 kamu kurumunda 1377 kamu çalışanı ile gerçekleştirilen anket ilginç sonuçlar ortaya çıkardı. Dört ilde ortalama 3,5 yıl çalışan kamu personelinden ankete katılanların yüzde 21,7 si bölge illerinde uzun süre kalmak için ek ücret verilmesini isterken, yüzde 91 i başka şehirlerde çalışmayı tercih ediyor. Kitap olarak yayınlanan araştırmaya Kars tan 493 kişi, Ağrı dan 403, Ardahan dan 287 ve Iğdır dan da 194 kişi dahil edildi. Doğu daki STK ların ümidi devlet desteği sayfa 6 beklentilerini araştırdı. sayfa 10 Serhat Kalkınma Ajansı nın (SERKA) faaliyet yürüttüğü Kars, Ağrı, Ardahan ve Iğdır da 320 sivil toplum kuruluşuyla gerçekleştirdiği ankette, yüzde 70 i bağımsız olarak kurulan bölgedeki STK ların yüzde 95 inin devlet desteğine ihtiyaç duyduğu ortaya çıktı. SERKA, bölgenin sosyo-ekonomik ve kültürel alanlarda ön plana çıkan sorunlarını ve çözüm yollarını, STK ların mevcut durumlarını ve T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 BÖLGESİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI PROFİLİ Prof. Dr. Ömer ÇAHA Doç. Dr. Adem ÇAYLAK Dr.Hüseyin TUTAR Yıl : 2 Sayı : 4 Rotalarınızı Iğdır a çevirin SERKA en iyi ajanslarımızdan biri Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, uygulamaya geçirdiği projeler ve ortaya çıkardığı yayınlarla Serhat Kalkınma Ajansı nın (SERKA) en iyi ajanslardan bir olduğunu belirterek, SERKA tam bir bilgi bankası oldu. Mukayese ediyorum hakikaten SERKA bu konuda çok başarılı dedi. Iğdır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kamil Arslan, ilde yatırım yapacak bütün yatırımcılara Oda olarak her türlü desteği vereceklerini belirterek, yatırımcılara rotalarını Iğdır a çevirme çağrısında bulundu. Arslan, Günde 3 uçağımız kalkıyor. Bütün uzak yollar yakın oldu. Valilik, Belediye ve Oda olarak yatırımcılara her türlü desteği vermeye hazırız dedi. Türkiye nin AB üyeliği sürecinin tamamlanmasıyla Avrupa nın Asya ya açılan kapısı haline gelecek olan Iğdır, ilde yatırım yapacak girişimcileri bekliyor. sayfa 9 Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, SERKA Yönetim Kurulu Başkanı Kars Valisi Eyüp Tepe ve Belediye Başkanı Cevdet Bozkuş la birlikte SERKA yı ziyaret etti. SERKA Genel Sekreter Vekili Mehmet Özdoğan tarafından karşılanan Bakan Yılmaz, ajansın çalışmaları ve hibe destekleri konusunda Özdoğan dan bilgi aldı. Faaliyet yürüttüğü Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars illeriyle ilgili araştırma raporları, kitaplar, belgeseller ve yürüyüş rotaları rehberlerini inceleyen Bakan Yılmaz, çalışmalarından dolayı SERKA ya teşekkür etti. Kalkınma Ajanslarının sadece para dağıtan kurumlar olmadığını belirten Yılmaz, ajansların aynı zamanda birer bilgi kurumları olduğunu ifade ederek, Serhat Kalkınma Ajansı bu konuda en iyi ajanslarımızdan gerçekten. Tam bir bilgi bankası oldu. Mukayese ediyorum hakikaten SERKA bu konuda çok başarılı. Analizler ve raporlar çıkarıyor. Bunlar gerçekten bizim de arzu ettiğimiz şeyler. Hep söylüyorum, ajanslar sadece para dağıtan kurumlar değil, bilgi kurumları aynı zamanda. Bilgi üreten ve bilgi yayan kurumlardır. O açıdan bu çalışmalar çok çok önemlidir. Dört ilin yürüyüş rotalarını çıkarmış olmanız çok önemlidir. Dört ilin uygun yatırım alanlarını çıkarmanız da ayrıca dikkate değer. Yani SERKA en iyi ajanslarımızdan biridir dedi. sayfa 5 Kaz tüyünden ısı yalıtım malzemesi üretecek Serhat Kalkınma Ajansı nın (SER- KA) verdiği hibe desteğiyle Iğdır da ısı yalıtım malzemesi tesisi kuran işadamı Cemal Avcı, kaz tüyü ile yatılımı güçlendirilmiş ısı yalıtım malzemesi üretmek için Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı na başvurdu. sayfa 8 Iğdır yürüyüş rotaları kitabı çıktı Serhat Kalkınma Ajansı nın 2012 yılında başlattığı bölge ilerinin turizm ve keşif rehberleri serisinin son kitabı Iğdır Turizm Keşif Rehberi ve Yürüyüş Rotaları kitabı yayınlandı. Ankara da düzenlenen Kars, Ardahan ve Iğdır tanıtım günleri etkinliğinde ilk kez dağıtılan kitap büyük ilgi gördü. Böylece 5 kitaptan oluşan turizm keşif ve yürüyüş rotaları kitapları tamamlanmış oldu. sayfa 12 İlk 15 e girmek için çalışmalıyız Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) Yönetim Kurulu Başkanı Kars Valisi Eyüp Tepe, SERKA nın başarılı çalışmalar yaptığını ancak bununla yetinilmemesi gerektiğini belirterek, Kalkınmada 26 bölge arasında sondan ikinciyiz. İlk 15 arasına girmek için çalışmalıyız dedi. sayfa 3 Eyüp Tepe Kars Valisi Çoban n Kamera s ödül ald sayfa 4 sayfa 3 SERKA'n n kültür r otalar ajanslara sayfa 8-9 örnek olacak SERKA, süt ürünler i sektörünü mercek alt na ald sayfa y l nn yol haritas sayfa 3 belirlendi SERKA kaz n izini sürd ü sayfa 3

2 2013 turizm 2 T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars illerinde faaliyet gösteren Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA), yerel kalkınma sürecinin hızlandırılması ve bulundukları bölge için kritik öneme sahip faaliyetlerin hayata geçirilmesi amacıyla kurulmuş olan kalkınma ajanslarından biridir. KURULUŞ Serhat Kalkınma Ajansı, 14 Temmuz 2009 tarihinde resmi olarak kurulmuş, Şubat 2010 tarihinde Genel Sekreterin görevine başlaması ve Mayıs 2010 tarihinde ilk personel alımının tamamlanması ile birlikte Ajans fiilen faaliyete geçmiştir. KURUMSAL YAPI Ajans ın teşkilat yapısı; Yönetim Kurulu, Kalkınma Kurulu, Genel Sekreterlik ve Yatırım Destek Ofislerinden oluşmaktadır. Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars illerinde Yatırım Destek Ofisleri kurulmuş durumdadır. KALKINMA KURULU Ajansın danışma organı olan Kalkınma Kurulu, dört ilin kurum, kuruluş ve STK larının geniş katılımı ile oluşturulmuştur. 100 üyesi bulunan Kalkınma Kurulu, Bölgenin kalkınma sorunlarının istişare edildiği ve yerel kaynakların en iyi biçimde değerlendirilmesi konusunda önerilerin geliştirildiği, yönlendirici yerel oluşumdur. YÖNETİM KURULU Ajansın karar organı olan Yönetim Kurulu; bölge illerinin valileri, il merkez belediye başkanları, il genel meclisi başkanları ve ticaret ve sanayi odaları başkanlarından oluşmaktadır. GENEL SEKRETERLİK Ajansın icra organıdır. Ulusal ve bölgesel plan ve programlar çerçevesinde Bölgenin kalkınma hedeflerinin gerçekleştirilmesinden sorumludur. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanununun 5. maddesi, ajansların görev ve yetkilerini şu şekilde belirlemiştir: a) Yerel yönetimlerin plânlama çalışmalarına teknik destek sağlamak, b) Bölge plân ve programlarının uygulanmasını sağlayıcı faaliyet ve projelere destek olmak; bu kapsamda desteklenen faaliyet ve projelerin uygulama sürecini izlemek, değerlendirmek ve sonuçlarını Kalkınma Bakanlığı na bildirmek, c) Bölge plân ve programlarına uygun olarak bölgenin kırsal ve yerel kalkınma ile ilgili kapasitesinin geliştirilmesine katkıda bulunmak ve bu kapsamdaki projelere destek sağlamak, d) Bölgede kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları tarafından yürütülen ve bölge plân ve programları açısından önemli görülen diğer projeleri izlemek, e) Bölgesel gelişme hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik olarak; kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, f) 4. maddenin ikinci fıkrasının (c) bendi çerçevesinde ajansa tahsis edilen kaynakları, bölge plân ve programlarına uygun olarak kullanmak veya kullandırmak, g) Bölgenin kaynak ve olanaklarını tespit etmeye, ekonomik ve sosyal gelişmeyi hızlandırmaya ve rekabet gücünü artırmaya yönelik araştırmalar yapmak, yaptırmak, başka kişi, kurum ve kuruluşların yaptığı araştırmaları desteklemek, h) Bölgenin iş ve yatırım imkânlarının, ilgili kuruluşlarla işbirliği halinde ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımını yapmak veya yaptırmak, i) Bölge illerinde yatırımcıların, kamu kurum ve kuruluşlarının görev ve yetki alanına giren izin ve ruhsat işlemleri ile diğer idarî iş ve işlemlerini, ilgili mevzuatta belirtilen süre içinde sonuçlandırmak üzere tek elden takip ve koordine etmek, j) Yönetim, üretim, tanıtım, pazarlama, teknoloji, finansman, örgütlenme ve işgücü eğitimi gibi konularda, ilgili kuruluşlarla işbirliği sağlayarak küçük ve orta ölçekli işletmelerle yeni girişimcileri desteklemek, k) Türkiye nin katıldığı ikili veya çok taraflı uluslararası programlara ilişkin faaliyetlerin bölgede tanıtımını yapmak ve bu programlar kapsamında proje geliştirilmesine katkı sağlamak, l) Ajansın faaliyetleri, malî yapısı ve ajansla ilgili diğer hususların güncel olarak yayınlanacağı bir internet sitesi oluşturmak. Adına İmtiyaz Sahibi Mehmet Özdoğan Genel Sekreter V. Genel Yayın Yönetmeni Mukadder Yardımcıel Tanıtım ve Halkla İlişkiler Birimi Görsel Tasarım Tuncay Köksal Serhat Kalkınma Ajansı nın 4 Aylık Bültenidir. Yıl: 2 Sayı: T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI Ortakapı Mah. Atatürk Cad. No: 117 Kars, Türkiye Tel: Faks: web: Tasarım: Som Dizayn Tel: e-posta: web: Baskı: Dijital Düşler Basım Seyrantepe Mah. Nato Cad. Çınarlı Sok. No: 17 Kağıthane-İstanbul Tel: web: Doğu nun Çukurovası: Iğdır Kul Yusuf Kümbeti ve Ağrı Dağı Etrafı dağlarla çevrili geniş bir düzlük içerisinde bulunan Iğdır, değişken topografik yapısıyla sürprizi bol bir coğrafyaya sahip. Kuzeyde Ermenistan sınırlarındaki Alagöz Dağı (4058 m) güneyde ise Karasu-Aras sıradağları ile Büyük ve Küçük Ağrı dağlarının çevrelediği bu geniş alan, farklı arazi yapısıyla dikkat çeker. Kuzeyindeki Aras Nehri nin hayat verdiği Iğdır Ovası nda meyve bahçeleri ve tarım alanlarının yeşilliği hakimken, güneydeki yükseltiler bembeyaz karlı doruklarıyla ovayı gölgelendirir. Dağlarla ovalık bölüm arasındaki alan ise derin vadiler, akarsular, mevsimlik göletler, volkanik taşlaşmış lav akıntısı ve Kapadokya yı anımsatan doğal oluşumlarla farklı bir görüntü sergiler. Aralık ve Karakoyunlu ilçelerinin güneyinde kalan Ağrı Dağı nın etekleri, siyah rengin hakim olduğu lav akıntısı ve taşlaşmış maden cürufuyla bezeliyken, merkez ilçe ile Tuzluca nın güneyi pembe, kahverengi, beyaz ve yeşilin tonlarından oluşan bir renk harmonisine sahip toprak yapısıyla karşılar konuklarını. Doğusunda Azerbaycan a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti, güneydoğusunda İran, güneyinde Ağrı, batı ve kuzeybatısında Kars, kuzey ve kuzeydoğusunda Ermenistan ile komşu olan Iğdır, binlerce yıldır kervanların geçtiği önemli bir ticaret güzergahı üzerinde konumlanır. Türkiye sınırları içinde kalan kesimi Sürmeli Çukuru, Ermenistan sınırlarında kalan bölümü ise Sahat Çukuru olarak adlandırılan geniş düzlük; İncil e göre Nuh tufanından sonra insanlığın yeniden yerleşik hayata başladığı bölgedir. Doğu sınırlarımızın en ucunda yer alması, ülkemizde güneşin ilk doğduğu kent unvanıyla anılmasını sağlar. Doğu nun Çukurovası olarak da anılan Iğdır da dikkat çeken bazı tarihi ve turistik yerler şunlardır: Kul Yusuf Kümbeti: Iğdır ın yaklaşık 11 km kuzeyinde Çakırtaş köyünün batısında, bugün tamamen yok olan bir mezarlığın içerisinde yer alır. Türbenin giriş kapısı üzerinde dikdörtgen bir çerçeve içerisinde, zincirek motifi ile ayrılmış iki satırlık bozuk bir sülüs ile Arapça yazılmış kitabeden kümbetin 890 H./ 1485 M. yılında Kul Yusuf adlı bir zat için yaptırıldığı anlaşılmaktadır. Kümbeti inşa eden mimar bilinmemektedir yılları arasında Doğu Anadolu ve İran Azerbaycan ında önemli bir siyasal güç olan Akkoyunlu soy kütüğünde, Yusuf veya Kul Yusuf adlı birisine rastlanılmıyor. Birinci derecede önemli bir şehzade veya sultan akrabalarından biri olmadığı ancak bölgede tanımmış ve hatırı sayılır bir zat olduğu türbenin yapısından anlaşılmaktadır. Harmandöven (Ejder) Kervansarayı: Iğdır şehir merkezinin 31 km. güneyinde, Kervansaray köyünün batı tarafında, bugünkü Güngörmez, Kızılkule, Kervansaray ve Asma köylerinin yol kavşağında düzlük bir arazi üzerinde yer alan kervansaray dönemin Sürmeli Emiri Şerafeddin Ejder (Azdera) zamanında yaptırılmıştır. Kervansaray ı inşa eden ustaların isimleri bilinmiyor. Ancak, bina üzerindeki usta monogramlardan (işaret) bu kervansarayın inşasında 16 değişik taşçı ustasının çalıştığı anlaşılmaktadır. Kervansarayın üzerinde herhangi bir kitabesi Harmandöven (Ejder) Kervansarayı yoktur. Kervan yollarını ve hanları konu alan eserlerde de adı geçmemektedir. Avlusuz oluşu ve taç kapısının cephede bir çıkıntı oluşturmayışı bir geç devir eseri olduğu kanaatini uyandırmaktadır. Koç Başlı Mezar Taşları Koç Başlı Mezar Taşları: İlin en eski yerleşim merkezlerinden biri olan Karakoyunlu ilçesinde biri ilçe merkezinde, diğeri ise Karakoyunlu-Aralık yolu üzerinde olmak üzere iki kadim mezarlık bulunmaktadır. Bu mezarlıklar daha ziyade tarihi çok eskilere dayanan mezar taşları ile koçbaşlı mezar taşlan ile ünlüdür. Bu taşlardan birinde 841 tarihi kayıtlıdır. Koç heykelli mezar taşları çeşitlilik arz etmektedir. Bu heykeller, genellikle tarihî kahramanlar, yiğitler ve nüfuzlu insanlar adına koyulmuşlardır. Son yıllarda bu tür yerlerde yapılan kaçak kazılar sonucu bunlardan bazıları tahribata uğramıştır. Karakoyunlu Belediyesi aldığı bir kararla durumu Kültür Bakanlığına iletmiş, bakanlık da adı geçen mezarlıkları sit alam ilan etmiştir.

3 3 gündem 2013 İlk 15 e girmek için çalışmalıyız Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) Yönetim Kurulu Başkanı Kars Valisi Eyüp Tepe, SERKA nın başarılı çalışmalar yaptığını ancak bununla yetinilmemesi gerektiğini belirterek, Kalkınmada 26 bölge arasında sondan ikinciyiz. İlk 15 arasına girmek için çalışmalıyız dedi. Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars illerinde faaliyet yürüten Serhat Kalkınma Ajansı nın 32.Olağan Yönetim Kurulu toplantısı Yönetim Kurulu Başkanı Kars Valisi Eyüp Tepe başkanlığında Kars ta yapıldı. Ardahan Valisi Seyfettin Azizoğlu, Iğdır Valisi Ahmet Pek ve illerin belediye başkanları, il genel meclisi başkanları ile belediye başkanlarının katıldığı toplantıda konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Kars Valisi Eyüp Tepe, SERKA nın kalkınma hamlesinde bölgeye heyecan ve canlılık kazandırdığını söyledi. Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz ın Kars ziyareti sırasında SERKA yı Türkiye nin en iyi ajansları arasında gösterdiğini mız 26 kalkınma ajansı içerisinde yayınlar konusunda en iyi ajansın SERKA olduğuna dikkat çekti diye konuştu. Vali Tepe, şöyle devam etti: Biz bölge olarak zaten Türkiye nin geri kalan 25 bölgesine kıyasla sondan ikinci kalkınma bölgesiyiz. Dolayısıyla Sayın Bakanımızın iltifatlarından şevk duymamız gerekir ama bununla yetinmemiz mümkün değil. Çünkü şu andaki statümüz bellidir ve sondan ikinciyiz. Biz en azından ilk 15 e girmedikçe kalkınma ajansıanımsatan Vali Tepe, Kalkınma Bakanımız Sayın Cevdet Yılmaz da ilimiz ziyareti sırasında SERKA dan övgü ile bahsetti. Bizlerde bu nedenle gururlandık dedi. BU ÇALIŞMALARLA YETİNEMEYİZ SERKA nın özellikle yayınlar konusunda iyi durumda olduğuna vurgu yapan Yönetim Kurulu Başkanı Vali Tepe, Böylece SERKA nın daha fazla çalışmaları yapması, daha fazla projeye destek vermesi gibi daha aktif olmasını istiyoruz. Yani çıtamız oldukça yüksekmiş. Sayın Bakanımızın daha çok çalışması gerektiği konusunda her halde hemfikirizdir diye düşünüyorum. Bu konuda kalıtsal olan pek çok sorunun da aşıldığını ve çalışınca başarıldığını görmüş olacağız. Böylece bölgemizin en önemli sorunu olan göçün de önüne geçildiğini göreceğiz. Ayrıca yeniden Serhat illerimizin Anadolu muzun parlayan bir yıldızı olmasını görme imkanı bulabiliriz. Daha sonra toplantıda ajansın çalışmaları ve 2014 yılı mali destek programları görüşüldü. SERKA dan 2.Kısa Film Yarışması SERKA, 6 bin tanıtım materyali dağıttı Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA), bu yıl düzenleyeceği Serhat ta Kadın Olmak konulu Kısa Film Yarışması yla Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars illerinde yaşayan kadınların ekonomik yaşamdaki yeri ve kalkınmadaki rolüne dikkat çekecek. 24 bin lira toplam para ödülü dağıtılacak olan yarışmanın sonuçları 25 Aralık 2013 tarihinde açıklanacak. Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars illerinde faaliyet yürüten SERKA, geçtiğimiz yıl düzenlediği Göç Me konulu kısa film yarışmasıyla bölgenin önemli bir sorunu olan göç Serhat Kalkınma Ajansı (SER- KA), Ankara da düzenlenen Kars, Ardahan ve Iğdır ın tanıtım günlerinde bölge illerinin tarihi, turistik ve ekonomik potansiyellerini ele alan toplam 6 bin materyal dağıttı. Ankara Atatürk Kültür Merkezi nde 7-10 Kasım tarihleri arasında ilk kez düzenlenen Kars, Ardahan ve Iğdır tanıtım günlerine üç ilden valilikler, belediye başkanlıkları ile ticaret ve sanayi odalarının yanı sıra toplam 55 kurum ve kuruluş katıldı. SERKA Genel Sekreter Vekili Mehmet Özdoğan ile SERKA uzmanlarının da hazır bulunduğu tanıtım günlerinde SERKA nın faaliyet yürüttüğü Kars, Ağrı, Ardahan ve Iğdır illerinin tarihi, turistik, kültürel ve sosyo-esorununa dikkat çekmişti. Kısa Film Yarışması nı geleneksel hale getiren SERKA, bu yıl düzenlediği Serhat ta Kadın Olmak konulu yarışmayla ise bölge illerinde yaşayan kadının ekonomik yaşamdaki yerine ve kalkınmadaki rolüne dikkat çekiyor. Toplam 24 bin lira para ödülü dağıtılacak olan Kısa Film Yarışması na amatör ve profesyonel yönetmenler başvurdu. En fazla iki filmle başvuruda bulunan katılımcıların kısa metrajlı filmlerini Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars illerinden birinde çekmiş olmaları gerekiyor. Yarışmaya son başvuru tarihi ise 25 Kasım 2013 olarak belirlenmişti. konomik yapısı hakkında ziyaretçilere bilgi verildi ve ajans tarafından hazırlanan Kars, Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Sarıkamış Turizm Keşif Rehberi ve Yürüyüş Rotaları, dört ilin Uygun Yatırım Alanları kitapları ile bu illere ait tanıtım broşürleri, Hayvancılık, Arıcılık ve Sınır Ticareti raporları ile peynir ve arıcılık belgesellerinden oluşan 6 bini aşkın tanıtım materyali dağıttı. Tanıtım günlerinde stant açan firmalar; gelen binlerce ziyaretçiye Kars kaşarı, gravyer, bal, kaz eti, kayısı, Kağızman ın uzun elması ve diğer yöresel ürünlerden ikram etti. Etkinlikte Kafkas halk dansları ekibinin gösterisi ile Aşıkların atışmaları büyük beğeni topladı.

4 2013 gündem 4 SERKA Yönetim Kurulu üyeleri Kuzey Avrupa ülkelerini ziyaret etti Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) Yönetim Kurulu Başkanı Kars Valisi Eyüp Tepe başkanlığındaki SERKA Yönetim Kurulu heyeti, turizm konusundaki deneyimlerinden faydalanmak ve belediyecilik uygulamalarını yerinde görmek amacıyla Letonya, Estonya ve Finlandiya yı ziyaret etti. TRA2 Bölgesini oluşturan Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars illerinde faaliyet yürüten SERKA nın Yönetim Kurulu üyeleri, turizm konusundaki tecrübelerinden faydalanmak amacıyla Letonya, Estonya ve Finlandiya ya bir teknik inceleme ziyaretinde bulundu. SERKA Yönetim Kurulu Başkanı Kars Valisi Eyüp Tepe Başkanlığında gerçekleştirilen geziye, Yönetim Kurulu üyeleri Ağrı Valisi Mehmet Tekinarslan, Ardahan Valisi Seyfettin Azizoğlu, Iğdır Valisi Ahmet Pek, Ağrı Belediye Başkanı Hasan Arslan, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy, Ardahan İl Genel Meclisi Başkanı Bedrettin Çakıcı ile Ardahan TSO Başkanı Çetin Demirci, Iğdır Belediye Başkan Vekili Hüseyin Malk, Iğdır TSO Başkanı Kamil Arslan, Kars İl Genel Meclisi Başkanı Muzaffer Yağcı ile Kars TSO Başkanı Fahri Ötegen ve SERKA Genel Sekreter Vekili Mehmet Özdoğan ile SERKA uzmanları katıldı. MİMARİDE KARS-PARNU BENZERLİĞİ Yönetim Kurulu heyeti, TRA2 Bölgesi ndeki illere iklim ve mimari açıdan benzeyen Baltık ülkelerindeki Letonya, Estonya ve Finlandiya nın çeşitli destinasyonlarında bulunarak bu ülkelerdeki turizm örgütleriyle görüşmeler yaptı, tecrübelerini paylaştı ve örnek uygulamaları yerinde inceledi. İlk ziyaretini Letonya ya yapan heyet, Riga kentindeki tarihi ve turistik yerleri gezdi, ardından önemli bir turizm kenti olan Sigulda kentindeki Kent Konseyi temsilcileri ile görüşmeler yaptı. Letonya nın önemli bir turizm kenti olarak bilinen Sigulda nın Kent Konseyi temsilcileri turizm konusundaki stratejilerini ve projelerini anlattı. Programın üçüncü günü Estonya nın Parnu kentini gezen Heyet, mimari yapısıyla Kars a benzeyen Parnu nun restorasyonu ve eski mimarisinin korunması üzerine kent yetkililerinden bilgi aldı. Daha sonra Finlandiya ya geçen SERKA Heyeti, turizm sektöründen sorumlu devlet kuruluşu olan Finlandiya Turizm Komisyonu yetkilileriyle görüştü. Komisyon yetkilileri SERKA Heyetiyle, ülkenin özellikle kış turizmiyle ünlenen bölgesi Laponya nın turizm konusundaki deneyimlerini ve stratejilerini paylaştı. Helsinki Türk Büyükelçisine de ziyarette bulunan SERKA Heyeti, programın son gününde Finlandiya nın en önemli tarihi ve askeri yapılarından biri olan ve 1991 yılında UNES- CO tarafından Dünya Mirası listesine alınan Suomenlinna Kalesi nin bulunduğu adayı gezdi. SERKA Yönetim Kurulu üyeleri bir haftalık Baltık ülkeleri gezisinin ardından yurda döndü. Moskova da SERKA standına büyük ilgi SERKA 2013 yılında Rusya nın Moskova ve Sn.Petersburg ile Ukrayna nın başkenti Kiev de düzenlenen uluslararası fuarlara katılarak Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars illerini tanıttı Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA), Rusya nın başkenti Moskova da düzenlenen ve 76 ülkeden bin 300 turizm şirketi ve tur operatörünün katıldığı 19.Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı na katılarak Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars illerinin turizm potansiyelini tanıttı. Rusya nın başkenti Moskova da bu yıl 19 uncusu gerçekleştirilen Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı Moskova Krokus Fuar alanında yapıldı Eylül tarihleri arasında yapılan ve 76 ülkeden yaklaşık bin 300 turizm şirketi ile tur operatörünün stant açtığı fuara Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars illerini temsilen Serhat Kalkınma Ajansı katıldı. Mos- kova Kültür ve Tanıtma Müşavirliği tarafından açılan Türkiye standında SERKA uzmanları Serhat illerinin kış turizmi potansiyelini tanıttı. Ülkelerin otel, seyahat acentesi, havayolu şirketleri ile tur operatörlerinin ziyaret ettiği fuarda SERKA standı ilgi odağı oldu. Ziyaretçiler özellikle Sarıkamış, Ani Antik Kenti ve Ağrı Dağı na büyük ilgi gösterdi. Fuar boyunca Rusya da faaliyet gösteren Coral, Pegas, Intourist Thomas Cook, Tez Tour, Danko gibi tur operatörleri ile görüşmeler yapan SERKA uzmanları, Rus Türk İşadamları Birliği (RTİB), Rus Türk İşadamları Derneği (RUTİD), Rusya Küçük ve Orta Boy İşletmeleri Geliştirme Ajansı (SIORA), Türkiye nin Moskova Turizm ve Tanıtma Müşavirliği ve Türk Hava Yolları Moskova temsilciliklerini ziyaret ederek Serhat bölgesinin turizm ve yatırım potansiyelleri hakkında bilgi verdi. Fuara katılan Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı Özgür Özaslan da standı ziyaret ederek SERKA uzmanlarından Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars taki turizm çalışmaları hakkında bilgi aldı. Kars, Ağrı, Ardahan ve Iğdır, St.Petersburg da tanıtıldı Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA), Rusya nın St.Petersburg şehrinde düzenlenen turizm fuarında Kars, Ağrı, Ardahan ve Iğdır illerinin tarihi ve turistik değerlerini tanıttı. St.Petersburg un Lenexpo Fuar alanında bu yıl 21 incisi düzenlenen INWETEX-CIS TRAVEL MARKET 2013 fuarına 40 ülkeden toplam 458 firma katıldı. Topkapı Sarayı şeklinde tasarımı yapılan Türkiye standı ziyaretçilerin büyük ilgisini çekerken, fuarda Kars, Ağrı, Ardahan ve Iğdır illerini de Serhat Kalkınma Ajansı tanıttı. Fuarla ilgili açıklama yapan Serhat Kalkınma Ajansı Ardahan Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Nurullah Karaca, standa ilginin yoğun olduğunu belirtti. SERKA nın faaliyet yürüttüğü Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı illerinin tanıtımı için çalıştıklarını ifade eden Karaca, bölgedeki Rus etkisi ve özellikle mimari yapılar nedeniyle Rus ziyaretçilerin büyük ilgi gösterdiklerini kaydetti. Kars ta bulunan Ani Antik Kenti nin geçmişi nedeniyle Rus turist ilgisinin bölgeye yoğun olduğunu belirten Karaca, Bu ilginin yoğunluğunu devam ettirebilmek için kışın kış sporlarıyla yazın ise kültürel ve doğal gezi turlarıyla bunu hem geliştirmek, yükseltmek hem de bilinirliği daha fazla artırmak istiyoruz. Şu an bölgeye gelen turistlerin yüzde 40 ı Rus ve eski Sovyet ülkeleri vatandaşları. Turistler özellikle Anti Antik Kenti, Sarıkamış Kayak Merkezi, Çıldır Gölü ve Ağrı Dağı na büyük ilgi gösteriyor diye konuştu. INWETEX-CIS TRAVEL MARKET 2013 fuarını iki günde yaklaşık 10 bin kişi ziyaret ederken ülkeler ve tur firmaları ile seyahat acenteleri turist çekmek için adeta birbirleriyle yarıştı. Fuar süresince Pegas, Express Tours, Regent Travel, Nepyun Travel, Maritaly gibi tur şirketleri yetkilileri ile görüşmeler yapan SERKA uzmanları Serhat illerinin turizm potansiyeli hakkında bilgi verdi. Kültür ve Turizm Müşaviri Alper Özkan da SERKA standını ziyaret ederek SERKA uzmanlarından Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars taki turizm çalışmaları hakkında bilgi aldı.

5 5 gündem 2013 Serhat Kalkınma Ajansı nı ziyaret eden Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz: SERKA en iyi ajanslarımızdan biri Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, uygulamaya geçirdiği projeler ve ortaya çıkardığı yayınlarla Serhat Kalkınma Ajansı nın (SERKA) en iyi ajanslardan bir olduğunu belirterek, SERKA tam bir bilgi bankası oldu. Mukayese ediyorum hakikaten SERKA bu konuda çok başarılı dedi. Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, SERKA Yönetim Kurulu Başkanı Kars Valisi Eyüp Tepe ve Belediye Başkanı Cevdet Bozkuş la birlikte SERKA yı ziyaret etti. SERKA Genel Sekreter Vekili Mehmet Özdoğan tarafından karşılanan Bakan Yılmaz, ajansın çalışmaları ve hibe destekleri konusunda Özdoğan dan bilgi aldı. Faaliyet yürüttüğü Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars illeriyle ilgili araştırma raporları, kitaplar, belgeseller ve yürüyüş rotaları rehberlerini inceleyen Bakan Yılmaz, çalışmalarından dolayı SERKA ya teşekkür etti. Kalkınma Ajanslarının sadece para dağıtan kurumlar olmadığını belirten Yılmaz, ajansların aynı zamanda birer bilgi kurumları olduğunu vurguladı. Bakan Yılmaz şunları söyledi: Serhat Kalkınma Ajansı bu konuda en iyi ajanslarımızdan gerçekten. Tam bir bilgi bankası oldu. Mukayese ediyorum hakikaten SERKA bu konuda çok başarılı. Analizler ve raporlar çıkarıyor. Bunlar gerçekten bizim de arzu ettiğimiz şeyler. Hep söylüyorum, ajanslar sadece para dağıtan kurumlar değil, bilgi kurumları aynı zamanda. Bilgi üreten ve bilgi yayan kurumlardır. O açıdan bu çalışmalar çok çok önemlidir. Dört ilin yürüyüş rotalarını çıkarmış olmanız çok önemlidir. Dört ilin uygun yatırım alanlarını çıkarmanız da ayrıca dikkate değer. Bir yabancı ya da bir yatırımcı geldiği zaman burada ne fırsat olduğunu görebilir. Bu da çok önemlidir. Şimdi eskiden bir işadamı bir yere gittiğinde kime soracağını bile bilmiyordu. Bilgileri ve verileri nereden alacağını bile bilmiyordu. Ama şimdi bir muhatabı var. Gelip ajanslardan danışma merkezi gibi bilgi alabilir. Hazırlamış olduğunuz Yoğun Kamu Çalışanı Göçü kitabı ile Sivil Toplum Kuruluşları Profili kitapları sadece bu bölgeye değil, Türkiye ye hizmet edecek yol gösterici çalışmalardır. Bütün yayınlar ve belgeseller için sizi tebrik ediyorum. AJANSLAR UZMAN YETİŞTİREN KURUMLADIR Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, ajansların uzman yetiştiren kurumlar olduğunu belirterek, bunun ülkenin geleceği açısından çok önemli olduğunu kaydetti. Ajansların yerel dinamikleri harekete geçirdiğine işaret eden Bakan Yılmaz, şöyle devam etti: Tabi bu kurumlar yerel dinamikleri harekete geçiren kurumlar. Yönetim kurullarında bütün aktörler var, merkezi idare var, yerel yönetim var, iş dünyası var. Kalkınma kurullarında bütün ilgili taraflarımız var. Ama önemli unsurları uzman kadrolarıdır. Sizler sadece bu bölgeyle ilgili bir katma değer üretmeyeceksiniz aynı zamanda sahada planlama uzmanı haline geleceksiniz. Yani bir kısmınız geldiniz, bir kısmınız geleceksiniz. Ben bunu çok önemsiyorum doğrusu. Kalkınma ajansları aynı zamanda insan yetiştiren, uzman yetiştiren kurumlar. Bu çok değerli bir şeydir. Bir ülkenin geleceği adına çok değerli bir şeydir. Belli bir alanda çalışan kurumda da elbette insan yetişir. Diyelim ki, karayolunda çok iyi bir karayolu uzmanı yetişir, gölet yapan bir kurumda çok iyi gölet yapan uzman yetişir. Ama bütüncül bakma yeteneği olan planlama yapabilen, değişik kesimleri uzlaştırabilen, daha farklı nitelikteki uzman kadro ancak bu tür ortamlarda yetişir. Yani ajans uzmanlarının içinde bulunduğu ortam onları her konuyla muhatap hale getiriyor. Değişik konu ve aktörlerle muhatap oluyorsunuz. Bunu iyi değerlendirdiğinizde farklı nitelikte uzmanlar yetiştirme imkanımız oluyor. Bu da ülkemizin geleceği açısından çok önemlidir. Bakan Yılmaz, ziyaretinin ardından ajans personeliyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

6 2013 araştırma 6 Kamu çalışanları Doğu illerinde Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) tarafından Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars ta 31 kamu kurumunda 1377 kamu çalışanı ile gerçekleştirilen anket ilginç sonuçlar ortaya çıkardı. Dört ilde ortalama 3,5 yıl çalışan kamu personelinden ankete katılanların yüzde 21,7 si bölge illerinde uzun süre kalmak için ek ücret verilmesini isterken, yüzde 91 i başka şehirlerde çalışmayı tercih ediyor. Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars illerinde faaliyet yürüten SERKA, dört ilde görev yapan kamu çalışanlarının gözünden sorunları tespit etmek amacıyla 31 farklı kamu kurumunda çalışan 1377 personel ile yüz yüze anket gerçekleştirdi. Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr.Ömer Çaha ile dönemin SERKA Genel Sekreteri Dr.Hüseyin Tutar ın ortaklaşa yürüttüğü çalışmada, rotasyona tabi olan asker ve polis ile istihdamı bölge illerinden sağlayan belediyelerin personeli kapsam dışı tutuldu. Toplam 36 bin 617 kamu çalışanının bulunduğu bölge illerindeki il ve ilçe merkezlerinde bulunan 1377 denek ile yüz yüze mülakata dayalı anket yapıldı. Kitap olarak yayınlanan araştırmaya Kars tan 493 kişi, Ağrı dan 403, Ardahan dan 287 ve Iğdır dan da 194 kişi dahil edildi. KAMU ÇALIŞANIN YÜZDE 91 İ BAŞKA İLLERE GİTMEK İSTİYOR İlginç sonuçların ortaya çıktığı araştırmaya katılan kamu çalışanlarının bölge illerinde görev yapma süresi ortalama 3,5 yıl. Ankete katılanların yüzde 91 i kendilerine yöneltilen buradan ayrılıp başka bir şehre gitmek istiyor musunuz? şeklindeki soruya evet cevabını verdi. Bölgede çalışmak isteyenlerin oranı ise yüzde 7 gibi düşük bir oranda kaldı. Katılımcıların yüzde 16,3 ü bölgedeki iklim şartlarından, yüzde 9,8 i ev kiralarının yüksekliğinden rahatsız. Yüzde 47 sinin bekar olduğu kamu çalışanlarının yüzde 58,17 si boş zamanlarını evde geçirirken, yüzde 72,4 ü tatilini memleketinde geçirmek istiyor. Yüzde 63 ü alışverişini internetten yapıyor. Yüzde 60 ı sağlık ihtiyacını büyük şehirlerde karşılıyor. Araştırmaya katılanların yüzde 44 ü bölgenin geri kalmışlığının kendilerinin bölgeden ayrılmasına yol açan ana neden olduğunu belirtti. Kamu çalışanlarının yüzde 12 si eğitim hizmetlerinin yetersizliğini, yüzde 10 u sağlık imkânlarının yetersizliğini, yüzde 7 si de sosyal ortamların yetersizliğini ayrılma nedeni olarak gösterdi. Katılımcılara yöneltilen Bu şehirde uzun süre görev yapması için devletin ne yapmasını tavsiye edersiniz? şeklindeki soruya yüzde 21,7 si ek ücret verilmesinden yana olduğunu belirtti. PROF. DR. ÇAHA: GERİ KALMIŞLIK EN ÖNEMLİ NEDEN Araştırma sonuçlarını değerlendiren Prof.Dr.Ömer Çaha, Kamu görevlilerinin bölgeyi terk edip başka bölgelere göç etmelerine yol açan nedenlere bakıldığında bölgenin geri kalmışlığı en önemli neden olarak ön plana çıkmaktadır dedi. Çaha, Araştırmaya katılan on kişiden biri kış şartlarının ağırlığını ayrılma nedeni olarak belirtirken, yüzde 5 i de ailesine yakın bir yerde çalışma isteğini ayrılma nedeni olarak belirtmiştir. Geriye kalanların tümünün işaret ettiği ayrılma nedeni doğrudan veya dolaylı olarak bölgenin geri kalmışlığıyla bağlantılıdır diye konuştu. Prof.Dr.Ömer Çaha kamu çalışanlarını bölgede uzun süre tutmak için iki önemli adım atılması gerektiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti: Elde edilen bulgulara göre çalışanları bölgede uzun süreli tutmak için ana hatlarıyla iki adım atılması gerekmektedir: Bunlardan birincisi çalışanların motivasyonunu arttırıcı teşvik politikaları, ikincisi ise şehirlerin alt yapı imkânlarının geliştirilmesine ilişkin politikalardır. Araştırmaya katılanlara göre öncelikle çalışanları bölgede tutmak için ilave ücret vererek bölgede çalışanları teşvik etmek gerekir. Nitekim araştırmaya katılanlar içinde beş kişiden aşağı yukarı biri bunu önemli bir politika olarak önermiş bulunmaktadır. Bölgede çalışanlarla başka bölgelerde çalışanların maaşlarının aynı olması durumunda SERKA, Iğdır a hayvan hastanesi yapacak Serhat Kalkınma Ajansı (SER- KA), büyük ve küçükbaş hayvan hastalıklarıyla mücadele etmek ve hayvan hastalıklarından kaynaklanan ekonomik kayıpları önlemek amacıyla Iğdır a hayvan hastanesi kurmak için Iğdır Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ile sözleşme imzaladı. Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars ta faaliyet yürüten SERKA, 2013 yılı güdümlü proje desteği kapsamında Iğdır a 2 milyon 376 bin liralık hayvan hastanesi kuracak. 17 ay sürecek olan projenin yüzde 75 ini SERKA, yüzde 25 ini ise proje ortağı olan Iğdır İl Özel İdaresi karşılayacak. Bölgede yürütülen hayvancılık faaliyetlerinin gelişmesi ve istenen düzeye gelmesi için önemli olan suni tohumlama, aşılama ve hastalıklarla mücadele programlarını etkin bir şekilde uygulayabilecek, ildeki 125 bin büyükbaş hayvan ve 595 bin küçükbaş hayvanda görülebilecek hastalıklarla mücadele ederek hastalıklardan kaynaklanan ekonomik kayıpların önüne geçmek amacıyla gerçekleştirilen proje için Serhat Kalkınma Ajansı ile Iğdır Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü arasında sözleşme imzalandı. SERKA nın Kars taki merkezinde düzenlenen imza törenine SERKA Genel Sekreter Vekili Mehmet Özdoğan ile Iğdır Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Hüseyin Eraslan katılarak sözleşmeyi imzaladı.

SERKA ya 219 proje başvurusu yapıldı

SERKA ya 219 proje başvurusu yapıldı Kalkınma Bakanı Yılmaz, DAP Eylem Planı nı açıkladı Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz; DAP Eylem Planı sonunda DAP Bölgesinde yer alan illerin yaşam standardını ülke ortalamasına yakınlaştıracaklarını belirterek

Detaylı

"Kalkınmanın Yolu, İpekyolu" İPEKYOLU. Yıl: 1 Sayı:1 Ocak- Nisan 2013

Kalkınmanın Yolu, İpekyolu İPEKYOLU. Yıl: 1 Sayı:1 Ocak- Nisan 2013 "Kalkınmanın Yolu, İpekyolu" İPEKYOLU Yıl: 1 Sayı:1 Ocak- Nisan 2013 Röportaj 3 Değerli Okuyucularımız; İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) faaliyetlerini ve bölgemizi tanıtmak amacıyla dört ayda bir yayınlanacak

Detaylı

www.antalyabilgisistemi.org.tr

www.antalyabilgisistemi.org.tr ATSO Ocak 2013 1 Antalya ticaretinin nabzı bu adreste: www.antalyabilgisistemi.org.tr Antalya Ticaret ve Sanayi Odası, Antalya Bilgi Sistemi Projesi ile Antalya daki işletmelerin konum, faaliyet ve iletişim

Detaylı

Üniversiteler ve teknoparklar. Kalkınmanın bilimsel ve teknolojik üsleri; ENGLISH SUMMARY P.58

Üniversiteler ve teknoparklar. Kalkınmanın bilimsel ve teknolojik üsleri; ENGLISH SUMMARY P.58 Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı www.bebka.org.tr ÜÇ AYDA BİR YAYINLANIR YIL: 2 SAYI: 7 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 2013 Kalkınmanın bilimsel ve teknolojik üsleri; Üniversiteler ve teknoparklar KALKINMA

Detaylı

Tasarım ve inovasyon. www.bebka.org.tr

Tasarım ve inovasyon. www.bebka.org.tr www.bebka.org.tr Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı Üç Ayda Bir Yayınlanır Yıl 3 Sayı 13 Ocak - Şubat - Mart 2015 Tasarım ve inovasyon BEBKA, yeni fikirlerin ışığıyla aydınlanacak bir geleceğe inanıyor

Detaylı

Yayın Kurulu. STSO AÇILIM Haziran / Temmuz 2011 Yıl 3 Sayı 19 Yerel Süreli Yayın

Yayın Kurulu. STSO AÇILIM Haziran / Temmuz 2011 Yıl 3 Sayı 19 Yerel Süreli Yayın STSO AÇILIM Haziran / Temmuz 2011 Yıl 3 Sayı 19 Yerel Süreli Yayın İmtiyaz Sahibi Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Adına Salih Zeki MURZİOĞLU Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Şehnaz DERELİ Yayın Kurulu Servet

Detaylı

1882 EKİM ARALIK 2014

1882 EKİM ARALIK 2014 Ekonominin nabzı ilimizde attı Selçuk Arslan Yönetim Kurulu Başkanı TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu nun heyetinde iş dünyasını ve odamızı temsilen katıldığım Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan

Detaylı

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU AĞUSTOS-2010 SUNUŞ Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında

Detaylı

MARTI. 2015 Yılı Proje Teklİf Çağrıları İlan Edİldİ

MARTI. 2015 Yılı Proje Teklİf Çağrıları İlan Edİldİ MARTI ZAFER KALKINMA AJANSI KURUMSAL DERGİSİ - ISSN: 1303-0272 Mart 2015 YIL: 5 SAYI: 13 İHRACAT PAZARLAMA İSTİHDAM TOPLUM KÜLTÜR EĞİTİM AR-GE SANAYİ İŞBİRLİĞİ İŞGÜCÜ DESTEK BAŞARI 2015 Yılı Proje Teklİf

Detaylı

Değişim ve gelişim olgusu, uzun vadeli

Değişim ve gelişim olgusu, uzun vadeli KASIM 2013 OSTİM ORGANİZE SANAYİ GAZETESİ 1 Sanayinin Ufku korhan@ostim.com.tr Değişim ve gelişim olgusu, uzun vadeli stratejileri düşünmeyi zorunlu kılıyor. Bu refleks sanayide daha da belirgin bir şekilde

Detaylı

ÇANAKKALE. TiCARET BORSASI DERGİSİ MART 2012 SAYI 1 CUMHURBAŞKANI TAM NOT VERDİ... BALKANLARDA TİCARETİ BİZ BELİRLEYECEĞİZ BİRLİKTEN GÜÇ DOĞDU

ÇANAKKALE. TiCARET BORSASI DERGİSİ MART 2012 SAYI 1 CUMHURBAŞKANI TAM NOT VERDİ... BALKANLARDA TİCARETİ BİZ BELİRLEYECEĞİZ BİRLİKTEN GÜÇ DOĞDU ÇANAKKALE TiCARET BORSASI MART 2012 SAYI 1 DERGİSİ CUMHURBAŞKANI TAM NOT VERDİ... BALKANLARDA TİCARETİ BİZ BELİRLEYECEĞİZ BİRLİKTEN GÜÇ DOĞDU Tüccar; milletin emeği ve üretimi kıymetlendirmek için; eline

Detaylı

TURİZM TECRÜBE İŞİDİR. Türkiye nin alanında önde gelen acentelerinden NOVİTAS TURİZM

TURİZM TECRÜBE İŞİDİR. Türkiye nin alanında önde gelen acentelerinden NOVİTAS TURİZM TURİZM TECRÜBE İŞİDİR Türkiye nin alanında önde gelen acentelerinden NOVİTAS TURİZM 18 yıllık deneyimini, 8 yıldır Kastamonu'luların hizmetine sunuyor Yurtiçi - yurtdışı uçak biletleri Yurtiçi - yurtdışı

Detaylı

Elazığ la ilgileneceğiz

Elazığ la ilgileneceğiz Türkiye nin her yerinden Alo TSO 444 ELZG 444 3594 SAYGIYLA ANIYORUZ İktisaden zayıf bir millet sefaletten kurtulamaz diyen Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK, 1927 yılında Teşvik-i Sanayi Kanunu nu çıkararak,

Detaylı

Sigortacılık Bilinçlendirme ve Tanıtım Toplantısı

Sigortacılık Bilinçlendirme ve Tanıtım Toplantısı DİZGİ2_Mizanpaj 1 29.05.2012 09:21 Page 1 TSO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Şekerdağ, spor un süperlige çıkmasının da büyük bir sevinç yarattığını belirterek, halkına bu büyük sevinci yaşatan başta futbolcu

Detaylı

Çaycuma. TSO Filyos Limanı ile ilgili Raporunu Ulaştırma Bakanlığı na iletti. Odamız I. Meslek Grubu Toplantısı yapıldı

Çaycuma. TSO Filyos Limanı ile ilgili Raporunu Ulaştırma Bakanlığı na iletti. Odamız I. Meslek Grubu Toplantısı yapıldı Ekonomi 1 Ekonomi 2 Ekonomi Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası Ekonomi Dergisi u Yıl: 1 Sayı: 2 u Sahibi Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası Adına Yönetim Kurulu Başkanı Rıfat SARSIK u Sorumlu Müdür Önder ALKAN

Detaylı

2011 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU. [1 Ocak 30 Haziran]

2011 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU. [1 Ocak 30 Haziran] T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2011 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU [1 Ocak 30 Haziran] www.kuzka.org.tr Eylül 2011 Sunuş T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA), 5449 sayılı Kanun a istinaden 25

Detaylı

Ayın röportajı bölümümüzü ise bu ay, aynı zamanda Samsunlu olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Fatih Acar a ayırdık.

Ayın röportajı bölümümüzü ise bu ay, aynı zamanda Samsunlu olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Fatih Acar a ayırdık. STSO AÇILIM Ekim - Kasım 2013 Yıl 5 Sayı 33 Yerel Süreli Yayın İmtiyaz Sahibi Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Adına Salih Zeki MURZİOĞLU Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Necmi ALIÇ Yayın Kurulu Haluk AKYÜZ Mustafa

Detaylı

Basyazı, Değerli Standard Okuyucuları, Saygılarımla. Hulusi Şentürk TSE Başkanı

Basyazı, Değerli Standard Okuyucuları, Saygılarımla. Hulusi Şentürk TSE Başkanı Basyazı, Yıl: 50 Sayı: 591 AĞUSTOS 2011 Sahibi Türk Standardları Enstitüsü Adına Hulusi ŞENTÜRK Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Bilal DURDALI Yayına Hazırlayanlar O. Murat PERÇİN A. Sabit YÖNEY Türkay BİRBEN

Detaylı

Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Adnan Dalgakıran KALİTE GELİŞTİREMİYOR AR-GE YAPAMIYORUZ

Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Adnan Dalgakıran KALİTE GELİŞTİREMİYOR AR-GE YAPAMIYORUZ KOCAELİ SANAYİ ODASI ODAVİZYON 0REMIUMÑ+IRALAMA 0REMIUMÑ+IRALAMA LETI²IMÑ-ERKEZI 0850 252 4444 Sheer $RIVINGÑ0LEASURE SAYI 86 KASIM 2013 Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sezer Ş. KOMSUOĞLU: Türkiye

Detaylı

STSO AÇILIM EKİM/KASIM 2010 Yıl 2 Sayı 15 Yerel Süreli Yayın. İmtiyaz Sahibi Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Adına Salih Zeki MURZİOĞLU

STSO AÇILIM EKİM/KASIM 2010 Yıl 2 Sayı 15 Yerel Süreli Yayın. İmtiyaz Sahibi Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Adına Salih Zeki MURZİOĞLU STSO AÇILIM EKİM/KASIM 2010 Yıl 2 Sayı 15 Yerel Süreli Yayın İmtiyaz Sahibi Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Adına Salih Zeki MURZİOĞLU Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Şehnaz DERELİ Yayın Kurulu Servet KESKİNSOY

Detaylı

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 DÜZEY II BÖLGESİ (AĞRI, ARDAHAN, IĞDIR, KARS) 2010 2013 BÖLGE PLANI

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 DÜZEY II BÖLGESİ (AĞRI, ARDAHAN, IĞDIR, KARS) 2010 2013 BÖLGE PLANI T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 DÜZEY II BÖLGESİ (AĞRI, ARDAHAN, IĞDIR, KARS) 2010 2013 BÖLGE PLANI EKİM 2010 SUNUŞ Ekonomik ve sosyal değişimler bakımından yeryüzü, belki de en hızlı ve baş döndürücü

Detaylı

Bursa Girişimci İşadamları Derneği Bülteni - ikibinoniki - 13

Bursa Girişimci İşadamları Derneği Bülteni - ikibinoniki - 13 Bursa Girişimci İşadamları Derneği Bülteni - ikibinoniki - 13 1 İÇİNDEKİLER 30 64 BUGİAD 19. YILINI KUTLUYOR 48 KANADA TEKSTİLİN DÜNÜ, BUGÜNÜ VE YARINI 52 CACABEY PLANETARYUM 8 415 Bin Ziyaretçi Tarım

Detaylı

bunun göstergesi. İç piyasalarında buna olumlu tepki vereceğini öngörüyoruz. 2013 yılı sektörümüz için daha az sıkıntılı geçecektir.

bunun göstergesi. İç piyasalarında buna olumlu tepki vereceğini öngörüyoruz. 2013 yılı sektörümüz için daha az sıkıntılı geçecektir. BAŞLARKEN > Değerli Üyelerimiz Küresel krizin etkilerinin sürdüğü, gaz-fren tartışmaları ile geçen 2012 yılının sonuna yaklaştığımız dönemde, Türkiye ekonomisinin 3 yıllık yol haritasını ortaya koyan Orta

Detaylı

Türkiye Sanayi Stratejisi ve Alt Sektör Stratejileri

Türkiye Sanayi Stratejisi ve Alt Sektör Stratejileri MART 2012 YIL: 24 SAYI: 279 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN ün Değerlendirmesi TÜSİAD Başkanı Ümit BOYNER ile Röportaj Sanayi Genel Müdürü Süfyan EMİROĞLU ile Röportaj Sanayimizin Yol Haritası:

Detaylı

Merhaba, Yayın Kurulu. STSO AÇILIM Nisan - Mayıs 2013 Yıl 5 Sayı 30 Yerel Süreli Yayın

Merhaba, Yayın Kurulu. STSO AÇILIM Nisan - Mayıs 2013 Yıl 5 Sayı 30 Yerel Süreli Yayın STSO AÇILIM Nisan - Mayıs 2013 Yıl 5 Sayı 30 Yerel Süreli Yayın İmtiyaz Sahibi Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Adına Salih Zeki MURZİOĞLU Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Şehnaz DERELİ Yayın Kurulu Haluk AKYÜZ

Detaylı

Trabzon için birlikte çalışmalıyız

Trabzon için birlikte çalışmalıyız Trabzon için birlikte çalışmalıyız Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, TTSO nun organize ettiği toplantıda Başkan M. Suat Hacısalihoğlu, Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri ile bir araya geldi.

Detaylı

Burdur süt üretiminde 10 uncu sırada

Burdur süt üretiminde 10 uncu sırada Burdur Ticaret Borsası Yayın Organı Sayı: 5 Yıl: 2015 Burdur süt üretiminde 10 uncu sırada TOBB dan Burdur a Meslek Lisesi Burdur Feshane ye taşındı BURDUR TİCARET BORSASI 1 TEKE YÖRESİ ANA SPONSOR ANA

Detaylı

olası dalgalanmalara karşı borçlanmalarını çalıştıkları para birimi üzerinden yapmalarını

olası dalgalanmalara karşı borçlanmalarını çalıştıkları para birimi üzerinden yapmalarını Dosya 5 BAŞLARKEN Değerli Üyelerimiz Yüzde dört büyüme beklentisiyle girdiğimiz 2012 yılının tamamında % 3 ün altında bir büyüme bekliyoruz. 2012 de bir yandan ihracatta ülke ve ürün çeşitlendirmesine

Detaylı

Köşe yazısı. Meclisimiz. Mehmet Erdoğan Köşe Yazısı. Yönetim Kurulu. Hukuki ve Mali Danışma Merkezi. Birlikten Kuvvet Doğdu. AB Projeleri.

Köşe yazısı. Meclisimiz. Mehmet Erdoğan Köşe Yazısı. Yönetim Kurulu. Hukuki ve Mali Danışma Merkezi. Birlikten Kuvvet Doğdu. AB Projeleri. 3 12 5 6 7 8 9 12 15 18 22 30 41 45 Köşe yazısı Meclisimiz Mehmet Erdoğan Köşe Yazısı Yönetim Kurulu Hukuki ve Mali Danışma Merkezi Birlikten Kuvvet Doğdu AB Projeleri Labaratuar Tanıtım Faaliyetleri Konferans

Detaylı

BİNGÖL TİCARET VE SANAYİ ODASI BULTENI. Tarih: Aralık 2014 Yıl: 1 Sayı: 3 ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ ADIMLARI ATILDI

BİNGÖL TİCARET VE SANAYİ ODASI BULTENI. Tarih: Aralık 2014 Yıl: 1 Sayı: 3 ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ ADIMLARI ATILDI BİNGÖL MİLLETVEKİLLERİ İLE SÖYLEŞİ Ak Parti Milletvekilimiz Prof. Dr. Eşref Taş ve HDP Milletvekilimiz Dr. İdris Baluken ile olan söyleşimiz: Sayfa 8-9 da BULTENI Tarih: Aralık 2014 Yıl: 1 Sayı: 3 BAŞKANIN

Detaylı