DÖVDÜ! ÖVDÜ! Asilsen, olaca n. gözbebe i kurum ve. kimi zaman da sevinince flairli i kabar r biri de ASELSAN. Gazetemiz ta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DÖVDÜ! ÖVDÜ! Asilsen, olaca n. gözbebe i kurum ve. kimi zaman da sevinince flairli i kabar r biri de ASELSAN. Gazetemiz ta"

Transkript

1 EL yak yor! Oluflum döneminde ya an dolu nedeniyle zarar gören Antep f st n n fiyat n n geçen y la göre yüzde 70 artt, tüketicilerin bu tür yüksek fiyatl ürünler yerine alternatif ürünlere yönelmesi gerekti i belirtildi. HABER 7. SAYFADA ISSN Nisan 2014 Çarflamba Fiyat 25 Kr Hocaefendi yle ilgili çok önemli geliflmeler yaflan yor Erdo an dan ABD ye; ya iade et ya s n rd fl Baflbakan Erdo an, partisinin grup toplant s n n ard ndan kuliste gazetecelirle sohbet etti. Erdo an, bir gazetecinin, "Yabanc bas na verdi iniz röportaj n zda Fethullah Gülen ile ilgili ifadeniz var. Fethullah Gülen'in iadesiyle ilgili hukuki süreç bafllayacak m " fleklindeki soruya da "Bafllayacak" yan t n verdi. Baflbakan, PBS kanal n n deneyimli televizyoncusu Charlie Rose a konuflarak ABD nin Fethullah Gülen i iade etmesine dair beklentisini ilk kez aç kça söylemiflti. Röportaj n haberi 13 TE ALMAN TÜRK YE! Bahçeli çok sert MHP Lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplant s nda, Baflbakan Erdo an a yüklendi. PKK l lar n eylemlerine dikkat çeken Bahçeli, amac n Kürdisat oldu unu söyledi. Bahçeli, Milli güvenlik denilince akla dini cemaatler mi gelmektedir? Gerçek hainleri, bölücü odaklar gündemine ve a z - na ne zaman alacakt r? dedi. HABER 13 TE DÖVDÜ! ÖVDÜ! Almanya Cumhurbaflkan Joachim Gauck, Ankara temaslar s ras nda hükümete çok sert elefltiriler yöneltti. Gauck, Türkiye'nin içifllerine kar flmad n söyledi ama hükümeti iç iflleri say lacak pek çok konuda sert ifadelerle elefltirdi. Gauck, " tiraf ediyorum geliflmeler beni korkutuyor" sözleriyle de korkuttu! HABER 12. SAYFADA Eski AB Komisyonu Baflkan Yard mc s Günter Verheugen, "Rusya ile problemlerimize çözüm bulsak da bulamasak da yaflananlar Türkiye için flu anlama geliyor; Türkiye'nin stratejik önemi artmaya devam ediyor" dedi. HABER 12. SAYFADA Asilsen, olaca n Darbeciler ölüye müebbet kesti adresine ulafl yoruz Hedef 100 B N Son dönemde Türk medyas na örnek olacak bir de iflim ve dönüflüm yaflayan BELDE Gazetesi, sadece mesleki baflar s ile de il, meslek eti i bak m ndan da takdir gören yöntem ve uygulamalara imza at yor Her gün; Bayi, Elden, Kurye, Kargo ve Posta ile binlerce okura ulaflan Etik Ödül sahibi BELDE Gazetesi, elektronik posta yoluyla da on binlerce okuruyla bulufluyor. Bu yolla ulaflt m z okur say s 85 bin oldu her yerde Size bir gazete bayisi kadar yak n olan gazeteniz BELDE, art k bir tufl uzakl nda On binlerce okuyucu, bilgisayar n her açt nda Türkiye nin BELDE sine ulafl yor Haberiniz, reklam n z, duyurunuz, davetiniz hayalinizdeki yerlere, kiflilere gitsin mi? e-posta adresinizi bize gönderin, sizi her gün hayalinizdeki BELDE ye götürelim Fehmi Koru Tayyip Erdo an ve ters köfleleri 12. Sayfada sa Kayacan S ras Geldikçe 8. Sayfada Prof.Dr.Nurullah Çetin Türkçe Bak fl 9. Sayfada M.Nuri Parmaks z Edebi Sohbet 12. Sayfada smail Kara Sabah Keyfi 5. Sayfada Çiftçiler ç ld rd! fianl urfa Ticaret ve Sanayi Odas (fiutso) Baflkan Eyyüp Sabri Ertekin, G da Tar m ve Hayvanc l k Fuar 'n 4 günde 10 bini aflk n kiflinin ziyaret etti ini bildirdi. Ertekin, AA muhabirine yapt aç klamada, eski stat alan nda bu y l ilk defa düzenlenen fuarda, sektör temsilcilerinin yeni ürünlerini kat l mc lara tan tma imkan buldu unu söyledi. HABER 6. SAYFADA www. gazetesi.com gazetemizi bu adresten takip edebilirsiniz ASELSAN Son dönemin yükselen Genel Müdür Cengiz Ergeneman ve tüm çal flanlar, dünya çap ndaki baflar - gücü Türkiye nin lar yla takdir, tebrik ve teflekkürü hak ediyor. gözbebe i kurum ve nsan özellikle hüzünlenince, üzülünce kurulufllardan kimi zaman da sevinince flairli i kabar r biri de ASELSAN ya; üç kez yolum kesiflen bu güzide kurulufl için kaleme, ka da sar lmam flart oldu yi dan takip edebilirsiniz Yetmiflbeflte kuruldu bindokuzyüz senesi Nerden ç kt derseniz bu milletin sinesi Ça dafl uygarl k denen hedefin de donesi Bilirim ilk y llar, Hacim Kamoy müdürdü Allah raz olsun ki tereddüdü giderdi Kuruma ve ülkeye hizmet idi tek derdi Bugün genel müdürü Cengiz Ergeneman d r Türkiye ye hadimse dünyaya pek yamand r thalat n düflman, ihracata dermand r Allah rahmet eylesin flehitler de verildi Sand lar ki böylece projeler vuruldu Her flehitle Aselsan sanki geri dirildi hracat hepimiz bir ucube san rd k Yolda görseydik onu billahi zor tan rd k Aselsan olmasayd farkl yere konurduk Dursun ERKILIÇ n ASELSAN ile ilgili an lar, gözlemeleri, tespit ve de erlendirmeleri 3. SAYFADA Özdebir: Teknolojik ürün ihrac na dönüflmemiz flart Ankara Sanayi Odas (ASO) Baflkan Nurettin Özdebir, "Teknolojik ürünler üreten ve o ürünleri ihraç eden ülkeye dönüflmemiz laz m" dedi. HABER 6. SAYFADA Gazetemiz ta https://www.facebook.com/belde.gazetesi Gazetemiz da https://www.twitter/beldegazetesi Türkiye nin her yerinde protesto vard F RAVUN YAPMAZ! M s r'da darbe karfl tlar na verilen idam cezalar Türkiye d fl nda tepki görmezken, müebbet hapis cezas verilen san klardan Abdulhamid 3 y l önce vefat etti i bildirildi AA muhabirine konuflan brahim Mahmud Abdülhamid'in annesi, "Mahkemenin bugün haklar n müebbet hapis cezas verdi i 491 san k aras nda 3 y l önce hayat n kaybeden o lum brahim'i de görünce flok oldum" dedi. Türkiye M s r için dünyaya duyarl l k ça r s yaparken; M s r'da, hakk nda idam karar verilen Müslüman Kardefller Teflkilat ( hvan) Rehberlik Konseyi Baflkan Muhammed Bedii, "Beni bin defa idam etseler yine haktan vazgeçmem" dedi. Bu arada Türkiye nin her yerinde protesto gösterileri vard. nsan Hak ve Hürriyetleri ( HH) nsani Yard m Vakf ile M s r Halk Dayan flma Platformu üyeleri, M s r'da darbe karfl tlar na verilen idam cezalar n protesto etti. Anadolu Gençlik Derne i (AGD) üyeleri, Fatih'te, M s r'da darbe karfl tlar na verilen idam cezalar n protesto etti. 29 Nisan 2014 Resmi Gazete 2014/6037 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl Teftifl Kurulu Tüzü ünün Yürürlükten Kald r lmas na Dair Tüzük 2014/6035 Baz Anlaflmalar n Yürürlü e Girdi i Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakk nda Karar

2 2 SINEMA TV / MAGAZIN 30 Nisan 2014 Çarşamba Meltem Ekiz Dünyanın en uzun adamı Hollywood yolunda... 21:30 AŞKA İKİ HAFTA 20:15 İKİLİ TAKIM Orijinal Adı : Two Weeks Notice Yönetmen : Marc Lawrence Oyuncular : Sandra Bullock, Hugh Grant, Alicia Witt Yapım : 2002 Romantik Komedi Avukat Lucy Kelson dünyayı kurtarmak istemektedir ama onun yerine yakışıklı ve çaresiz milyarder patronu George Wade için kravat seçmekte ve olması muhtemel kız arkadaşlarla görüşmeler yapmaktadır. Peki Lucy bunun için mi Harvard'da hukuk okumuştur? Yaşadıklarından sonunda bıkan Lucy patronuna bir ihbarname göndermeye karar verir. Fakat Wade'in Cupitin de yardımıyla başka planları vardır. Sizin için seçtiklerimiz Orjinal İsmi:Double Team Yönetmen:Har k Tsui Oyuncular:Jean - Claude Van Damme, Dennis Rodman, Mickey Rourke, Paul Freeman, Natacha Lindinger Yapım Yılı:1999 Tür:Aksiyon Gizli bir birimde ajan olan Jack Quinn (Jean-Claude Van Damme) bir operasyonda avcı iken av durumuna düşer ve bir adaya mahkum edilir. Bu adadan kaçıp karısı ve çocuğuna kavuşmalıdır. Ona bu yolda yardım edecek silah tüccarı arkadaşı ise süprizlerle dolu biridir. MARDİN - ''Dünyanın en uzun adamı'' unvanını 2 metre 51 santimetre boyu ile koruyan Mardin'li Sultan Kösen'e ABD'li senarist Joshva Weigel'den film teklifi geldi. Kösen, önümüzdeki yıl film çekimleri için ABD'ye gidecek. ABD'li senarist Joshva Weigel, Derik ilçesine bağlı Dede köyünde yaşayan 27,5 santimetre uzunluğundaki eli ve 36,5 santimetrelik ayaklarıyla da Guinness Rekorlar Kitabı'na giren ve yaklaşık 6 yıldır rekoru kimseye kaptırmayan "dev adam" Kösen'e önümüzdeki yıl çekimlerine başlanacak olan bir film için teklifte bulundu. Kösen, AA muhabirine, Weigel'in kendisine çekecekleri bir filmde oynamayı teklif ettiğini söyledi. Filmin konusu hakkında bilgi sahibi olmadığını ifade eden Kösen, şöyle konuştu: "Mardin'in küçük bir köyünden Hollywood'a gidip film çekmek benim için çok büyük bir fırsat ve şanstır. Filmin önümüzdeki yıl mayıs ayında Hollywood stüdyolarında çekileceğini söylediler. Çok mutluyum. Filmin yönetmenliğini Yüzüklerin Efendisi'nin yönetmenlerinden Mark Ordeski'nin yapacağı söylendi. Hayallerime kavuşacağımı ümit ediyorum." Sultan Kösen'in kardeşi Hasan Kösen de senarist Joshva Weigel ile geçen yıl ABD ziyareti sırasında tanıştıklarını anlatarak, "Onu Mardin'e davet ettik. Evimizde ağırladık. Çok mutlu oldu. Senaryoyu bize yazıp gönderecek. Sultan'ın en büyük hayali filmde oynamakta. Bu da gerçek oluyor" dedi. (AA) Sinema VİZYONA YENİ GİREN FİLMLER "Aşk Treni" Rohit Shetty'nin yönettiği "Aşk Treni" filminde, Shahrukh Khan, Deepika Padukone, Satyaraj ile Nikitin Dheer rol alıyor. Hindistan yapımı aksiyon komedi türündeki filmde, ailesini çocukken kaybeden Rahul'un bir gün arkadaşlarının daveti üzerine Mumbai'den Goa'ya gitmek üzere Chennai Express'e binmesi sonu yaşanan gelişmeler izlenebilecek. "Dom Hemingway" Richard Shepard'ın yönettiği "Dom Hemingway" filminde, Jude Law, Richard E. Grant, Demian Bichir ile Emilia Clarke izleyici karşısına çıkacak. İngiliz yapımı komedi dram türündeki filmde, arkadaşlarını gammazlamadığı için 12 yıl boyunca hapis yatan Dom Hemigway'ın cezaevinden çıktan sonra uzak kaldığı kızıyla vakit geçirmek için suç dünyasını geride bırakmak için verdiği mücadele konu ediliyor. "Sıfır Teorisi" Terry Gilliam'ın yönetmen koltuğuna oturduğu "Sıfır Teorisi" filminin oyuncuları arasında Christoph Waltz, Matt Damon, Tilda Swinton ile Ben Wishaw yer alıyor. Bilim kurgu türündeki Romanya yapımı filmin konusu özetle şöyle: "Qohen, her şeyin aslında hiçbir şeye eşit olduğunu ispatlanmaya çalıştığı gizli bir projeye dahil olur. Ancak toplumu kontrol eden yönetim, onu bu projeden uzaklaştırmak için, aşık olabileceği bir hayat tasarlamak dahil her şeyi yapacaktır. Terry Gilliam'ın geleceğe dair karanlık bir portre sunduğu film, kapitalizm ve inanç sistemlerine dair çarpıcı eleştiriler içeriyor." "Örümcek Adam 2" Andrew Garfield, Emma Stone, Jamie Foxx, Dane DeHaan'un rol aldığı "İnanılmaz Örümcek Adam 2" filminin yönetmen koltuğunda Marc Webb oturuyor. Macera sevenleri sinema salonlarına çekmeyi hedefleyen ABD yapımı filmin konusu özetle şöyle: "Hayatı oldukça yoğun geçen Peter Parker, bir yandan kötü adamları yakalayıp, diğer yandan aşkı Gwen ile vakit geçiriyordur. Gwen'ın babasına kızından uzak durarak onu koruyacağına dair verdiği sözü de unutmayan Peter, bu sözü tutmakta zorlanmaktadır. George Clooney'den sürpriz nişan DIŞ HABERLER - Oscarlı ünlü aktör George Clooney, sürpriz bir karar aldı. Clooney, yedi aydır birlikte olduğu Lübnan asıllı İngiliz avukat Amal Alamuddin ile nişanlandı. Hollywood'un gözde bekarlarından 52 yaşındaki ünlü aktör George Clooney evlilik yolunda ilk adımı attı. People dergisi, Oscar ödüllü Clooney'nin Ekim ayından bu yana birlikte olduğu Lübnan asıllı İngiliz avukat Amal Alamuddin ile nişanlandığını duyurdu. Dergiye konuşan ünlü aktöre yakın kaynaklar da haberi doğruladı. 36 yaşındaki avukatın geçen hafta Clooney ve dostlarıyla yemek yerken, parmağında nişan yüzüğü ile görüldüğü belirtiliyor. Oxford mezunu olan Amal Alamuddin uluslararası yasalar ve insan hakları üzerinde çalışıyor. Eğer süreç evlilikle sonuçlanırsa bu George Clooney'nin ikinci evliliği olacak. Daha önce aktris Talia Balsam ile evli olan Clooney, pek çok kez artık evliliğe soğuk baktığını söylemişti.

3 SAVUNMA SANAYİ Gözde Kişin 3 30 Nisan 2014 Çarşamba İhracatın Yıldızı ASELSAN ın başarısını tescilleyen o kadarçok şey varki, bunlardan buru de Türkiye'nin ihracatına yön veren firmalardan biri olarak, İhracatın Yıldızları Teşvik Ödülleri yarışmasında Yılın İhracatçısı seçilmesidir. Türkiye'nin ihracatına yön veren başarılı firmaların ödüllendirildiği "İhracatın Yıldızları-Teşvik Ödülleri" yarışmasında ASELSAN "Yılın İhracatçısı" oldu. ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Canpolat ödülü Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ın elinden aldı. Asilsen, olacağın ASELSAN Dursun ERKILIÇ Türkiye nin gözbebeği kurum ve kuruluşlardan biri de ASELSAN dır Genel Müdür Cengiz Ergeneman ve tüm çalışanları yazının başında tebrik etmek bir vatandaşlık borcu Bu gurur kaynağımız ile yolum üç defa kesişti BİRİNCİ YOL KESİŞMESİ İlki; sanıyorum 1977 yılıydı. Sanıyorum demem; (sözde arşivci diye bilinirim) o dönemki gazete kupürlerini ve banyo edilmiş siyah-beyaz filmleri, tab edilmiş fotoğrafları bulamayışımdan Taşınırken başına bir iş gelmiş olmalı Evet o yıl, Türkiye nin ve dünyanın tek sendika günlük yayın organı olan Gündem Gazetesi nde foto muhabiri idim Büromuz Necatibey Caddesindeydi. ASELSAN da kurulalı bir-iki sene olmuş, birkaç bina ötemizde üç artı bir ya da dört artı bir apartman dairesinin içinde faaliyet gösteriyor. Muhabir Halim Utlu ağabey ile röportaja gittik İçeri girer girmez gözüme çarpan ilk şey, ellerinde alet-edevat bulunan az sayıda insanın televizyon tamir eder gibi sakin sakin çalışmasıydı Rahmetlik Genel Müdür Hacim Kamoy un cevval yılları Merhum Kamoy bilgiler verirken bendeniz de fotoğraf çektim Ayrıldık, röportajı yayınladık (Milli Kütüphane de kesin vardır ) ASELSAN adını uzun yıllar bir daha duymadım Merhum cumhurbaşkanlarımızdan Turgut Özal ın çok önem verdiği Savunma Sanayi ile ilgili Müsteşarlık kurulunca ASELSAN öne çıkan bir kuruluş oldu Büyük başarılarıyla dikkat çekti Öyle ki, bu ülkenin düşmanları ASELSAN a musallat oldu Bu güzide kuruluşun çok kıymetli mühendisleri intihar süsü verilerek hayattan, ASELSAN dan, Türkiye den, dünyadan koparıldı Hemen herkesin genel kanısı intihar değil cinayettir ASELSAN durmadı, hatta daha da hızlandı Beş bine yaklaşan çalışanıyla zaptedilemez bir deve dönüştü Gazetelerin mutfağında haberlerle boğuşan bendeniz ASELSAN haberleri denk geldikçe hep yukarıdaki süreç gelir hatırıma ve gözlerimin önüne İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ KEZ ASELSAN ile yolumun ikinci kez kesişmesi, yeğenimin ODTÜ Elektrik Elektronik Bölümünü bitirdikten sonra bu muhteşem kuruluşta işbaşı yapmasıyla oldu. Gururlandım Yolumuzun üçüncü kez kesişmesi geçenlerde oldu Bir arkadaşımız, Abi ASELSAN dan arıyorlar, haberleri çıkmış o gazeteden istiyorlar diye seslendi. Tamam verin dedim Haberi hatırlıyorum, Yılın ihracatçısı ASELSAN oldu başlıklı, yakışan bir haberdi. KALEME SARILDIM İnsan özellikle hüzünlenince, Elektronik Tasarım Oscarı ASELSAN ın ASELSAN, Türk mühendislerince tasarlanan ve termal kameralarda kullanılan Kompakt Görüntüleme Modülü Kartı ile Uluslararası Baskı Devre Kartı Teknolojisi Liderliği Yarışması nda birincilik ödülü kazandı. ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı Özcan Kahramangil, Elektronik tasarımın Oscar ı olarak nitelendirilen bir yarışmada birinci olduk. Bu yarışmaya başta ABD olmak üzere İtalya, Japonya gibi ülkelerin dünyaca ünlü firmaları katıldı. Daha önceki senelerde bu yarışmada General Electric, Selex Galileo, L-3 Avionics Systems, General Dynamics ve Astrium gibi dünyanın en önde gelen firmaları birinci olmuştu. Bu yıl ASELSAN, onların elinden bu ödülü alma başarısını gösterdi üzülünce kimi zaman da sevinince şairliği kabarır ya; bu haberle sevindim; ülkemin, kendimin dününe dair kimi anılarla hüzünlendim, özellikle mühendis katliamlarıyla da üzüldüm Yani, kaleme sarılmam kaçınılmaz olmuştu; ASELSAN ZAPTEDİLEMEZ Yetmişbeşte kuruldu bindokuzyüz senesi Nerden çıktı derseniz bu milletin sinesi Çağdaş uygarlık denen hedefin de donesi Türkiye yi başıboş sanan kimse yanılır Aselsan ı görmeyen yanılana konulur Gören o zanda ise gaflet ile anılır Kurulduğunda küçük şimdi ise iridir Ülke dermansız kalsa o güçlüdür, diridir Pek görünmez ortada amma bizden biridir Bilirim ilk yılları, Hacim Kamoy müdürdü Allah razı olsun ki tereddüdü giderdi Kuruma ve ülkeye hizmet idi tek derdi İçine ilk girişim gözlerimin önünde Üç artı bir daire hedef bugün yönünde Her şey çok iyi idi pişmanlık yok dününde Türkiye çalkalandı başı döndü koşmadı Aselsan o koşulda hedefinden şaşmadı Çelme takanlar oldu çok şükür ki düşmedi Allah rahmet eylesin şehitler de verildi Sandılar ki böylece pırojeler vuruldu Her şehitle Aselsan sanki geri dirildi İhracatı hepimiz bir ucube sanırdık Yolda görseydik onu billahi zor tanırdık Aselsan olmasaydı farklı yere konurduk Savunma sanayisi aldı başın gidiyor Türkiye gecikmeyi Aselsan la buduyor Aselsan hamlesiyle bize selam ediyor Bugün genel müdürü Cengiz Ergeneman dır Türkiye ye hadimse dünyaya pek yamandır İthalatın düşmanı, ihracata dermandır Özgörevi (misyonu); milli fakat evrensel Başta ordumuz sonra müşteriyle küresel Özgün ürün, sistemle varlık, kaynak sanki sel Zaptedilmez bir gücün simgesidiraselsan Ülküsüyse (vizyonu); müşteri odaklıdır Teknoloji öncüsü çalışan odaklıdır Dünyada ilk elliye girmeye odaklıdır Türkiye nin en büyük ar-ge üssü ondadır İnovasyon denince sihirli el bundadır Denirse ki olamaz; olur, sihir şundadır İstihdam denilince bu da ondan sorulur İnsan kaynağı mühim; üzerinde durulur Mümkünse sana-bana, bize önem verilir Teknoloji söylemi güven veren herkese İçinden çıkılamaz derde derman zor ise Yaka silkmek ne mümkün göraselsan var ise Zaptedilmez bir gücün simgesidiraselsan Sözü fazla uzattık yazsak bu sayfa yetmez Öyle çok ki özellik anlatmak ile bitmez Türkiye bu alanda bir adım geri gitmez Kendi kaleminden ASELSAN, 1975 yılında Türk Silahlı Kuvvetlerinin haberleşme cihaz ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kurulmuştur yılında Aselsan dünyanın ilk 50 savunma sanayi şirketinden biri olma yönündeki tırmanışını sürdürdü, savunma cirosunda dünyanın en büyük 74 üncü şirketi oldu yılında Aselsan 11 inci Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı na (IDEF 2013) ikibin metrekareyi aşan alanda en geniş katılımı sağlayan firma oldu yılında Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile ASEL- SAN arasında Dördüncü Nesil(4G) Haberleşme Teknolojisi Geliştirme Projesi (ULAK) sözleşmesi imzalandı. Denizde Hava Savunma Harbinin Ana Sensörü Çok Amaçlı Faz Dizinli Radar (ÇAFRAD) Faz- 1 Projesi Sözleşmesi ASELSAN ile Savunma Sanayii Müsteşarlığı arasında imzalandı. Aselsan tarafından geliştirilen Yeni Nesil Termal Kameralar Kara Kuvvetleri Komutanlığı na teslim edildi. Birleşik Arap Emirlikleri, Kazakistan ve Ürdün deki ortak girişim şirketlerinin yatırımları tamamlandı, işletmeye alındı. Milli Savunma Bakanı İsmet YILMAZ ve Kazakistan Savunma Bakanı Adilbek JAKSI BEKOV un katıldığı törenle, yılda 3 bin gece görüş cihazı, 1200 termal nişangah, 3 bin adet de gündüz görüş nişangahı üretme kapasitesine sahip Kazakistan Aselsan Engineering (KAE) Fabrikası nın açılışı yapıldı yılında Aselsan Türkiye İhracatçılar Birliğinin düzenlediği İnovasyon Haftasında Teknoloji Geliştirme Liderlik Ödülü nü ve TESİD Yenilikçilik Yaratıcılık Ödülleri kapsamında Havan Tespit Radarı ürünü ile büyük firma dalında 2013 Yılı Yenilikçi Ürün Ödülü nü aldı.

4 430 Nisan 2014 Çarşamba Köylerde asfalt ANKARA Gözde Kişin SEFERBERLİĞİ HABER MERKEZİ - Ankara Büyükşehir Belediyesi, hizmet alanına yeni katılan köylerde asfalt seferberliği başlattı. Yerel seçim öncesi Büyükşehir Belediyesi ne yeni katılan ilçeleri ziyaret eden Belediye Başkanı Melih Gökçek, seçimin ardından çalışmalara başladı. Seçimlerde verdikleri sözleri mutlaka yerine getireceklerini anlatan ve kendisine en çok güven duyulan yerlerden hizmete başladıklarını kaydeden Başkan Gökçek, Yerel seçimlerle birlikte Büyükşehir Belediyesi nin sorumluluk alanına katılan köylerimizden hizmete başladık. Sırasıyla asfaltlarını döküyoruz, bir kısmını bitirdik dedi. Başkan Gökçek, tüm köy ve ilçelerin hizmet alacağını ancak bunu 5 yıla böleceklerini ve en çok güven duyulan yerlerden başlayarak aşağıya doğru sıralama yapacaklarını yineledi. Başkan Gökçek, Seçim öncesi verdiğimiz sözleri yerine getirerek ilçelere hizmet seferberliğine asfalt çalışmaları ile başladık diye konuştu. Başkan Gökçek, 13 serim ekibi ile çalışmalara devam ettiklerini, hava koşulları gereği gece ekiplerinin henüz çalışmaya ISSN Yıl: Nisan 2014 Çarşamba Sayı: Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ahmet TEKEŞ Spor Muhabiri Hakkı Murat SÖBÜTAY Polis - Adliye: Gözde KİŞİN, Magazin: Meltem EKİZ Ekonomi: Fatma Betül KAYA Yurt Haberler: Emel YILMAZ, Yaşam: Semiha ARKLAN Turizm: Sevgi ACAR - Sağlık: Burcu KERİM, Kültür-Sanat: Aylin DEMİRHAN, Çevre: Sinem GÜRDOĞAN Dış Haberler: Yücel TANOL İnternet Editörü: Duygu UÇAR Yayın Sahibi Temsilcisi Yiğit YİĞİT İdari Merkez Macun Mah. 3. Cadde No: 2 Yenimahalle/ANKARA Yazı İşleri Tel: Tel: (PBX) Fax: Ankara Temsilciliği Rüzgarlı Cd. Plevne Sk. No: 14 Ulus/ANKARA Tel: (0312) GÜNLÜK SİYASİ GAZETE Yayın Sahibi İmaj İç ve Dış Tic. A.Ş. Yazı İşleri Müdürü Abdülmecit KOYUNSAĞAN İstihbarat Şefi Şenol GÜNÜÇ Sayfa Editörleri İbrahim ARKLAN - Yasemin AYDOĞDU Haber Müdürü Dursun ERKILIÇ İstanbul Temsilciliği Tevfik Bey Mah. Tahsin Tekoğlu Cad. No: 2 K.1 Sefaköy/Küçükçekmece/ İSTANBUL Tel: (0212) Dağıtım: TURKUAZ DAĞITIM SAN. VE TİC. A.Ş. Yayın Türü: Yaygın Süreli (Pazar hariç) Basıldığı Yer Dorukkaya Mat. Yay. Rek. Mağ. Enerji ve İnş. A.Ş. - İmpress Web İstanbul Yolu 6. km Macun Mh. 3. Cd. No: 2/1 Yenimahalle/ANKARA Tel: Resmi ilanlarımızı internet sitemizden de görebilirsiniz. (www.beldegazetesi.com) Sözleşmesiz yazarlara ücret ödenmez. BELDE Basın Meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir. başlamadığını, bu ekiplerin de devreye girmesiyle 24 saat kesintisiz asfalt çalışması yapacaklarını söyledi. Daha önce sathı kaplama yapılan köy yollarına, iki kat bitümlü sıcak karışım asfalt (BSK) serildiğini belirten Başkan Gökçek, Büyükşehir sınırlarına katılan tüm yeni ilçelere asfalt çalışması yapılacağını dile getirdi. Ankara yı, Büyükşehir Belediyesi nin modern cadde ve bulvarlarla donatarak örnek bir kent haline getirdiğini anlatan Başkan Gökçek, Büyükşehir sınırlarına katılan yeni ilçelerin de asfalt çalışması ile başlanan hizmetler sonucu modern hale getirileceğini ifade etti. Başkan Gökçek, 2014 yılında mahalle statüsü kazanan köy yollarının ihtiyaca göre sıcak asfalt ile kaplanması planlanıyor dedi. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Vedat Üçpınar ın verdiği bilgiye göre asfalt serim çalışmasına; Kızılcahamam ın Kurumcu Mahalle, Çeltikçi Mahalle bağlantı yolları ile Çeltikçi - Çavuşlar - Bezci, - Kuzuören - Kocalar Mahalle bağlantı yollarında başlanırken, Kızılcahamam İlçesi Soğuksu caddesi ile Çamlıdere ilçesinin Elören Mahalle ile Elmalı Mahallesi bağlantı yolunun asfalt çalışması hızla sürdürülüyor. Bu ilçelerle beraber Çubuk ta Nusratlar Mahalle ile Çat Mahalle bağlantı yolunun asfalt çalışması ile Bala da B.Davdanlı Mahalle ve Akkoyun Mahalle bağlantı yolunun mekanik çalışması yapılıyor. Vedat Üçpınar, Kızılcaham ve Çamlıdere ilçeleri ile birlikte Çubuk, Bala, Elmadağ ve Kazan ilçelerinde de asfalt çalışmasına başlandığını belirterek, Polatlı, Şereflikoçhisar, Güdül, Nallıhan ve Beypazarı ilçelerinde asfalt serim çalışması için gerekli hazırlıkların yapıldığını söyledi. Fen İşleri Daire Başkanlığı Yol ve Asfalt Şube Müdürlüğü tarafından, ilçelere asfalt serim çalışmaları yapılırken, merkez ilçelerde ise yine ihtiyaca göre asfalt serim, yama, bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor. Elmadağ da kitap okuma etkinliği HABER MERKEZİ WDünya Kitap Okuma Günü münasebetiyle, Elmadağ Gazi Şahin Anadolu Lisesi ve Elmadağ Anadolu Lisesi tarafından Elmadağ Kitap Okuyor etkinliği düzenlendi. Cumhuriyet caddesi üzerindeki kaldırımlara oturarak, kitap okumanın önemini vatandaşlara anlatmak için etkinlik yapan öğretmenlere ve öğrencilere, Elmadağ Belediye Başkanı Gazi Şahin den de tam destek geldi. Projeye destek olmak için kitabını öğrenciler ile birlikte okuyan Başkan Şahin; Güzel ve anlamlı bir proje olmuş. Bu güzel etkinlikten dolayı okul yönetimini ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum. dedi. İki bin in üzerinde kitap okuduğunu ve her fırsatta bu sayıyı arttırmaya önem verdiğini belirten ve öğrencilerle birlikte kitap okuyan Elmadağ Belediye Başkanı Gazi Şahin; Kitap okuyan, ona önem veren bir ailede yetişen çocuk kitabı sever. Okuma zevkinden yoksun olan insanlar ne yazık ki karanlık bir dünyada yaşıyor gibidir. Bu insanların fikirleri ve konuşmaları basit bir düzeyde kalır. İstediklerini etkili ve güzel bir şekilde anlatamazlar. Yüksek fikirleri anlamakta güçlük çekerler. Aydın kişilerin arasına girdikleri zaman varlıklarını duyuramazlar. Bu nedenle küçük yaşlardan itibaren çocuklara kitap okuma alışkanlığı kazandırılmalıdır. Kitaplar insanın en iyi dostudur. dedi. Cadde üzerindeki esnafı kitap okumaya davet ederek kitap okumanın önemini anlatan Başkan Şahin, kitap ayracı hediye ederken, kitabı olmayanlara kendisinin kitap hediye edebileceğini de belirtti. Öğrenciler de aldıkları olumlu tepkiden memnuniyetlerini belirterek, Elmadağ Belediye Başkanı Gazi Şahin e teşekkür ettiler. Çubuk'ta haşereyle mücadele çalışmaları sürüyor HABER MERKEZİ - Sineklerle mücadele kapsamında çalışmalar başlatan Çubuk Belediye, İlçe nin dört bir yanını dip bucak ilaçlıyor. Çubuk Belediyesi, sivrisinek ve karasineklerde larva döneminin gelmesi nedeniyle ilaçlama çalışmalarına başladı. Sivrisinek ve karasineklerde larva dönemi gelmesi nedeni ile ilaçlama çalışmalarının başlandığı Çubuk ta Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Çubuk Belediyesi ekipleri tarafından tüm mahallelerde ilaçlama yapılacak. Çubuk Belediyesi Sağlık Müdürlüğü kontrolünde yapılan inceleme ile 84 mahallede tespit edilen sivrisinek üreme noktalarının ilaçlanma çalışmaları başladı. Ocak ayı başında başlayan larva ilaçlamaları ara vermeden devam ederken, uçkun ve sivrisinekle ilgili ilaçlama çalışmaları da başladı. İlk etapta haşerelerin ürüme noktalarında ilaçlama çalışmalarının yapıldığını söyleyen Çubuk Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Mehmet Akif Topçu, hayvan ahırlarında ilaçlamaların da ara vermeden devam ettiğini belirti. İlaçlama çalışmalarına özellikle Büyükşehir Belediyesi nden çok büyük destek aldıklarını anlatan Topçu, çalışmaların bilimsel veriler dikkate alınarak ve teknik olarak planlanan program dahilinde yapıldığını ifade ederek, şunları söyledi: Larva mücadelesi ve ilaçlama çalışmaları ilçe genelinde belirlenen durgun su alanları, dere yatakları, gübrelik alanlar şehir içi mazgallar, pazaryerleri, şehir çöplüğü gibi noktalarda şu an devam etmektedir. Bu belirlenen yerlerde Mayıs ayı sonuna kadar 15 gün aralıklarla 3 veya 4 er defa larva ilaçlaması yapılacaktır. İlçede bulunan ahır işletmelerinin gübrelik alanları da bu kapsamda ilaçlanıyor. Ancak, bu mücadele elbette tek başına çözüm olmamaktadır, gübrelik alanların ıslahı ve ilaçlanması için vatandaşlarımıza da görevler düşmektedir. Yaz mevsiminde vatandaşlarımızın sivrisinek sıkıntısı çekmemesi için ilaçlamalarımızı larva döneminde başlayarak devam ettiriyoruz. Bizler ilk olarak çalışmalarımıza sivrisineklerin üreyebilecekleri yerlerde başladık. Sağ olsunlar bu konuda en büyük destekçimiz Ankara Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Daire Başkanlığı ekipleridir. Belediye Meclis kararına istinaden Çubuk Belediyesi olarak ücretli kapalı mekan ilaçlamaları da yapmakta olduklarını aktaran Topçu, gıda imalat ve satışı yapan işyerlerinde de haşere mücadelesine yönelik çalışma yapıldığını bildirdi. Eskiden hayvan otlattıkları yerlerin bataklık olduğunu söyleyen besicilerden Oğuz Keser, Biz hayvancılıkla uğraşıyoruz. Allah razı olsun ilaçlamamız iyi oldu eskiden buralar bataklıktı. Sinekten, böcekten geçilmiyordu. Sağ olsun belediye ekipleri geliyor haftada düzenli bir şekilde ilaçlıyor. Sinek, koku, bataklık olmuyor. Çok güzel oluyor ve çok memnunuz. Allah razı olsun belediyeden. Hayvanlarımız dış parazitlerden korunuyor. İlaçlama hayvana da faydası oluyor, bize de faydası oluyor dedi. İlaçlama yapılan ahırda çoban olarak çalıştığını belirten Mustafa Yıldırım ise, Çubuk Belediyesi ekipleri tarafından ilaçlama yapılıyor. Bu ilaçlama sayesinde sinekler olmuyor, hayvanlar rahat ediyor. Rahat bir yaşam oluyor. Aynı şekilde bizde rahat ediyoruz. Sinek ve hastalık olmuyor diye konuştu.

5 5 YASAM-ÇEVRE Semiha ARKLAN 30 Nisan 2014 Çarflamba ANKARA - Bakanl ktan yap lan yaz l aç klamaya göre, Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri Tebli i ve bu tebli e ba l olarak yay mlanan genelge ile tesislerin bacalar na takt rmak zorunda oldu u sürekli emisyon ölçüm sistemlerinin kurulmas ve Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemlerinden elde edilen verilerin depolanmas, verilerin geçerli k l nmas ve devam nda Bakanl k merkezine çevrimiçi (online) aktar lmas yla ilgili hususlar düzenledi. Buna göre, çimento fabrikalar, do algaz çevrim santralleri, fleker fabrikalar, termik santraller, demir-çelik fabrikalar, petrokimya tesisleri ve at k geri kazan m ve bertaraf tesisleri ile sektör gözetmeksizin at klar ek yak t amaçl kullanan tüm tesislerin 31 Aral k 2014 tarihine kadar, otomotiv fabrikalar, gübre fabrikalar, lastik üretim tesisleri, cam üretim fabrikalar, kimya fabrikalar, a aç iflleme tesisleri, kireç fabrikalar, asit üretim tesisleri, g da fabrikalar, ka t fabrikalar ve tekstil fabrikalar n n 31 Aral k 2015 tarihine kadar, Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri Tebli i Kapsam nda kalan ve yukar da belirtilmeyen di er tesislerin ise 31 Aral k 2016 tarihine kadar Bakanl k merkezine online veri iletimine bafllamalar zorunlulu u getirildi. Bunun üzerine, ülke genelinde flu ana kadar 1 adet petrokimya, 1 adet at k bertaraf, 5 adet kimya, 3 adet metalurji, 2 adet demir çelik, 4 adet enerji, 4 adet otomotiv, 3 adet a aç iflleri, 2 adet çimento, 2 adet yap iflleri sektöründe olmak üzere toplam 27 tesis ve bunlara ba l 91 baca için sistemi kuruldu ve online takibe al nd. Bakanl k, hava kalitesi izleme a n Çevre ve fiehircilik Bakanl, hava kirlili iyle daha etkin mücadele edebilmek için ülke genelinde flu ana kadar 27 tesise ait 91 bacay, online olarak izlemeye bafllad. Hava kirlili ine online takip Rusya, Umut'un foto raflar n istedi SAMSUN - LYAS GÜN - Rusya, Antalya'da 2008 y l nda geçirdi i trafik kazas sonras komaya giren ve tedavisi Samsun'da süren Umut'un ailesinin bulunmas için, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl Avrupa Birli i (AB) ve D fl liflkiler Daire Baflkanl ndan Rus gencin foto raflar n istedi. Kamuoyunda "Umut" olarak bilinen ve tedavisi Samsun Romatem Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinde devam eden Rus genci ve korucuyu annesi Gülsüm Kabaday 'y ziyaret eden Aile ve Sosyal Politikalar Samsun l Müdürü Murat Y ld r m, AA muhabirine yapt aç klamada, Umut'un ailesinin bulunmas için Rusya'n n, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl AB ve D fl liflkiler Daire Baflkanl ndan gencin foto raflar n istedi ini söyledi. Müdürlük olarak Umut'un yeni foto raflar n AB ve D fl liflkiler Daire Baflkanl na gönderdiklerini belirten Y ld r m, "Umut'un anne ve babas n n bulunmas için çal flmalar m z sürüyor. Bu konuda Bakanl m z, Rusya'n n iste i üzerine Umut'un foto raflar n alarak yetkililere gönderdi. Anne ve babas n n bulunmas için temas halindeyiz" dedi. Umut'a 6 y ld r koruyucu annelik yapan Gülsüm Kabaday da Umut'un ailesinin bulunmas n temenni etti. Kendisinin 3 çocu u oldu unu hat rlatan Kabaday, flunlar söyledi: "Ben de bir anay m. Umut'un da Rusya'da bir annesi var. Annelik çok farkl bir duygu. Çocu u do urmak farkl, bakmak farkl ancak Umut, bir anne ar yor. nflallah Umut'un annesi bulunur ve Samsun'a gelir, beraber Umut'a bakar z. Zaten Umut iyi olduktan sonra annesinin yan nda olmaya veya benim yan mda olmaya kendi karar verecek ancak Umut'tan ayr lmak benim için çok zor olur. Ben Umut'un tedavisi için 4 ay önce Antalya'dan Samsun'a 3 çocu umu b rakt m geldim. Onlar da benim evlatlar m. Ben de çocuklar mdan hiç ayr lmam flt m. Ben kendimi Umut'a adad m. 'Hiç hareket edemez' dediler, 4 ayda Samsun'daki tedaviyle hareket etmeye ve bafl n dik tutmaya bafllad. Yani 'olmaz' dedikleri fleyler oldu. nan yorum Umut'un ailesini de bulaca z." Bu arada, Umut'u unutmayan bir grup Rus kad n, gencin tedavi gördü ü hastaneye çeflitli oyuncaklar gönderdi. Umut'un oyuncaklar elinden b rakmad - görüldü. Umut'un rahatça gezebilmesi için Rusya'dan tekerlekli sandalye gönderildi i de ö renildi. (AA) geniflletme çal flmalar kapsam nda, y llar nda toplam 20 adet daha, hava kalitesi izleme istasyonu kuracak. Aç klamada, 2012 y l nda Samsun Temiz Hava Merkezine (THM) ba l, Samsun, Sinop, Amasya, Çorum, Tokat, Sivas, Ordu ve Giresun illerinde gerçeklefltirilen hava kalitesi ön de erlendirme çal flmas nda, söz konusu merkeze ba l toplam 9 adet istasyona ilaveten 5 adet trafik, 2 adet sanayi, 1 adet k rsal ve 12 adet s nma kaynakl izleme istasyonu olmak üzere toplam 20 adet yeni istasyonun kurulmas gerekti i tespit edildi y l yat r m program na önerilen Samsun Temiz Hava Merkezine ba l illerde istasyon kurulumu projesi kapsam nda bölgeye 20 adet daha, hava kalitesi izleme istasyonu kurulacak. (AA) Kato Da 'nda bar fl halay VAN - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram kutlamalar kapsam nda Çatak ilçesine ba l Konalga köyüne giden Mehmetçik ve polis, vatandafllarla Kato Da eteklerinde Kürtçe flark lar eflli inde halay çekti. Çatak ilçesinin Kato Da eteklerinde bulunan Konalga köyünde, Kaymakam Uhut Emre Koyuncu, lçe Emniyet Amiri Y lmaz Tamtürk, lçe Jandarma Komando Bölük Komutan Yüzbafl Ali fiahiner, asker, polis ve vatandafllar n kat l m yla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram kutlamalar kapsam nda etkinlik düzenlendi. Etkinlikte protokol, Mehmetçik, polis ve vatandafllar, daha önce çat flmalarla gündeme gelen da eteklerinde bu defa Kürtçe flark lar eflli inde halaylar çekerek, yaflanan bar fl sürecinin verdi i coflkuyla 23 Nisan' doyas ya e lenerek kutlad. lçe Emniyet Amiri Tamtürk, huzur ortam n n bölgeye nefes ald rd n belirterek, "Bizler devletimizin flefkatli yüzünü göstermek için köy köy gezip çocuklar m za ulafl yoruz. Kato Da 'n n eteklerinde yer alan köy çocuklar na hediyelerimizi sunup onlarla tan flma f rsat yakal yoruz. Bu anlaml günde bizleri yaln z b rakmayan yöre halk na da teflekkür ediyorum" dedi. Geçmifl y llara nazaran bölgede huzurun hakim oldu unu belirten Konalga köyü ileri gelenlerinden smail Özbek ise "Bölgemizde huzurun, kardeflli in devam etmesini istiyoruz. Kan ve göz yafl ndan kimse fayda görmedi. Bu topraklarda çok kan akt. Art k önümüze bak p kardeflli in, birlikteli in tad n ç karmak istiyoruz" diye konufltu. Kutlamalar sonras lçe Emniyet Amirli inde görev yapan polisler, çocuklara uçurtma ve çeflitli hediyeler da tt. (AA) SABAH KEYF smail KARA De erli dostlar, bu gün de sizler için güzel fleyler seçtim. Seçkin özlü sözler : -Bilen ve bildi ini bilen kimse ak ll d r. ( ran A.S.) -Baflkalar n övmeyip daima yerenlere, kimseden memnun olmayanlara bak n; bunlar kimsenin kendilerini be enmeyen insanlard r. (La Bruyer) -Çabuk yükselenler, çabuk ç ld r r. (Lamartin) -Sessizlik, ço u kez toplumun kanaat ve hükümlerini sözlerden daha güçlü olarak ifade eder. (Disraeli) -Kibirli ve alçak gönüllü insanlar aras ndaki fark fludur; birincisi kendi meziyetlerinden kendi söz etmeyi sever; ikincisi ise övülmeyi baflkalar ndan bekler. (De Fresinier) -Köle bir kimseye köle olur; muhteris (aç gözlü) ise yararlanaca n umdu u herkesin kölesi olur. (La Rohefoucauld) -Çok köklü bir ç nar, basit rüzgârlar deviremez. (Dursun Gürlek) Vatan, Küçük ellerinin avuçlad Sade bir toprak parças de il çocu um, Toprakla büyüyen bir kutsal düflüncedir. (Nurettin Özdemir) fiekspir diyor ki ; Kendimi her zaman mutlu hissederim. Neden biliyor musunuz? Çünkü kimseden bir fley ummam. Beklentiler daima yaralar. Hayat k sad r. Öyleyse hayat n z sevin. Mutlu olun ve gülümsemeye devam edin! Karac o lan dan bir deyifl ; El âriftir yoklar senin bendini Da t rlar tuza n fendini Alçaklarda otur gözet kendini Kat i yükseklerden uçucu olma Ömer Hayyam dan ; Niceleri geldi, neler istediler, Sonunda dünyay b rak p gittiler. Sen hiç gitmeyecek gibisin de il mi? O gidenler de hep senin gibiydiler. Borç Gözyafl en iyi ilâçm fl Desenize bu durumda Bir de teflekkür borçland k Anam z a latanlara (Tahsin fientürk) Ya mur duas Temelin evinde yang n ç kar. Komflular yard ma koflar. Temel ise bir duvar n dibinde oturup yang n seyreder. Dursun ba r r ; -Uyy evin yanay sen oturaysun. -Sen öyle zannet, yang n ç ktu undan peri ya mur duas edeyrum pen purada. Azrail Hoca a r hasta yat yordu, Kar s n ça r p çat yordu; -Haydi han m güzelce giyin! -Olur mu hastayken beyim? -Teklifim bofluna de il, Belki seni be enir Azrail! ( smail KARA) Ya Dostum Ne tatl bir g das n ya dostum, Ekme imizde, afl m zdas n, Yaz m zda, k fl m zdas n, Yükselen yafl m zdas n, Sen kokuyor her yan m z, Gözümüzde, kafl m zdas n. ( sa KAYACAN) Bu haftal k da bu kadar dostlar!

6 6 EKONOMI Hakk Murat SÖBÜTAY 30 Nisan 2014 Çarflamba Türk su ürünlerine Polonya da ilgi ZM R- Ege hracatç Birlikleri'nden yap lan aç klamaya göre, Do u Avrupa ülkeleri aras nda en sa l kl ekonomiye sahip ülke konumundaki Polonya, Türk su ürünleri sektörünün yeni gözdesi oldu. Su Ürünleri Tan t m Grubu, Nisan 2014 tarihleri aras nda düzenlenen Worldfood Warsaw Fuar 'na kat larak Türk su ürünlerinin tan t m n gerçeklefltirdi. Fuarda, bin kifliye Türk alabal, levre i, çipuras ve füme alabal k ikram edildi. Su Ürünleri Tan t m Grubu Baflkan Melih flliel, Polonya'n n dünya su ürünleri üretimindeki pay n n yüzde 0,2 seviyesinde oldu unu, 484 bin ton tutar ndaki iç tüketimin büyük bölümünün ithalatla karfl land n anlatt. Polonya'ya 2012 y l nda 7 milyon 330 bin Su ürünleri ve hayvansal mamuller ihracat m z artt KOCAEL - Y l n ilk çeyre indeki su ürünleri ve hayvansal mamuller ihracat, geçen y l n ayn dönemine göre yüzde 26 art flla 589 milyon 563 bin dolara yükseldi. stanbul hracatç Birlikleri ( B) verilerinden derlenen bilgiye göre, geçen y l n ocak-mart döneminde 465 milyon 935 bin dolar olan sektördeki ihracat, bu y l n ayn döneminde yüzde 26 artarak 589 milyon 563 bin dolara ulaflt. Alt mal gruplar baz nda en fazla d fl sat m geliri 281 milyon 416 bin dolarla hayvansal ürünlerden sa land, bu ürün grubu sektördeki ihracat n yüzde 48'ini oluflturdu. Bal klar ve su ürünleri ise 173 milyon 18 bin dolarla ikinci s rada yer ald, bunu 98 milyon 513 bin dolarla süt ve süt ürünleri, 31 milyon 982 bin dolarla hayvansal menfleli di er ürünler, 4 milyon 754 bin dolarla canl hayvanlar, 292 bin dolarla hayvansal ya lar takip etti. Sektörün ilk üç ay ndaki ihracat n n yüzde 40' n kapsayan Irak, en büyük d fl pazar oldu. Bu dönemde Irak'a ihracat, geçen y l n ayn dönemine göre yüzde 16,6 oran nda 235 milyon 666 bin dolar olarak gerçekleflti. Bu ülkeyi 32 milyon 257 bin dolarla Almanya, 30 milyon 30 bin dolarla Hollanda, 26 milyon 338 bin dolarla Japonya, 22 milyon 951 bin dolarla talya, 20 milyon 626 bin dolarla Suriye izledi. Y l n ilk çeyre inde en fazla su ürünleri ve hayvansal mamuller ihracat yapan kent 103 milyon 552 bin dolarla stanbul oldu, bunu 65 milyon 210 bin dolarla zmir, 47 milyon 668 bin dolarla Bal kesir, 46 milyon 48 bin dolarla Mu la, 42 milyon 266 bin dolarla Konya, 36 milyon 418 bin dolarla Afyon takip etti. (AA) dolar seviyesinde su ürünleri ihracat gerçeklefltirdiklerini, 2013 y l nda bu rakam n yüzde 60'l k art flla 11 milyon 697 bin dolara ç kt n ifade eden flliel, 2014 y l n n ilk çeyre inde ise art fl oran n n yüzde 68'e ulaflarak 3 milyon 745 bin dolarl k ihracat gerçeklefltirildi ini kaydetti. Polonya'da alabal a yo un talep oldu una vurgu yapan flliel, aç klamada flu ifadelere yer verdi: "Polonya, yak n gelecekte Türk su ürünleri sektörünün en fazla ihracat yapt pazarlardan biri konumuna yükselecek potansiyele sahip. Polonya, GSY H'da son y llardaki art fl nedeniyle dünya ekonomisindeki önemi ve pay yükselen bir ülke küresel mali krizi ANKARA- Ankara Sanayi Odas (ASO) Baflkan Nurettin Özdebir, "Teknolojik ürünler üreten ve o ürünleri ihraç eden ülkeye dönüflmemiz laz m" dedi. ASO'dan yap lan yaz l aç klamada, ASO 2. Organize Sanayi Bölgesinde yer alan, Is Cihazlar ve Modüler Su Depolar üretimi yapan Meksis firmas n n aç l fl n ASO Baflkan Özdebir'in yapt bildirildi.aç l fl töreninde konuflan Özdebir'in de erlendirmelerine yer verilen aç klamada, flunlar kaydedildi: "Biz sanayicilere yeni görevler düflüyor, daha yüksek katma de er içeren teknolojik ürünler üretmek mecburiyetindeyiz. Sadece teknolojik ürünleri kullanan de il, o ürünleri üreten ve ihraç eden ülkeye dönüflmemiz laz m. Bunun için de e itim sistemimizin kalitesini yükseltmeye ihtiyac m z var. Sanayi üretimimizi art rmak mecburiyetindeyiz. Meksis gibi örnek firmalar ne kadar ço al rsa ülkemizin ba ms zl, gücü ve ekonomik kabiliyetleri o kadar artacakt r." Aç klamada ayr ca Meksis firmas nda 100 kifli istihdam edildi i ve dünyan n 22 ülkesine ihracat yapt bilgisine de yer verildi. (AA) fianliurfa- fianl urfa Ticaret ve Sanayi Odas (fiutso) Baflkan Eyyüp Sabri Ertekin, G da Tar m ve Hayvanc l k Fuar 'n 4 günde 10 bini aflk n kiflinin ziyaret etti ini bildirdi. Ertekin, AA muhabirine yapt aç klamada, eski stat alan nda bu y l ilk defa düzenlenen fuarda, sektör temsilcilerinin yeni ürünlerini kat l mc lara Su Ürünleri Tan t m Grubu Baflkan Melih flliel, Polonya'n n yak n gelecekte Türk su ürünleri sektörünün en fazla ihracat yapaca pazarlardan biri konumuna yükselecek potansiyele sahip oldu unu bildirdi. boyunca pozitif büyüme gösteren yegane AB üyesi oldu y l nda AB üyesi olmas na ra men h zla geliflen bir ülke. Üstelik turizm aç s ndan çok geliflmifl. Y lda 11 milyonun üzerinde turist Polonya'y ziyaret ediyor. Almanya'ya da çok yak n bir ülke. Polonya, 320 milyar civar ndaki perakende piyasas ile AB'ye yeni kat lan 10 ülke aras nda en büyük pazara sahip. Perakende piyasas düzenli olarak büyümekte, buna ba l olarak talep art yor. Su ürünleri sektörü için cazip bir pazar. Ekonomisinin AB'deki bir çok ülkeden çok daha fazla geliflti ini gözlemledik. Polonya pazar na yönelik çal flmalar m z bundan sonraki y llarda da sürdürece iz." (AA) Özdebir: Teknolojik ürün ihrac na dönüflmemiz laz m Çiftçiler ç ld rm fl olmal! tan tma imkan buldu unu söyledi. Fuar sayesinde ekonomisinin büyük bölümü tar m ve hayvanc l a dayanan kentte kat l mc lar n ifl ba lant lar kurma olana sa lad n belirten Ertekin, fuar n herkesi memnun etti ini kaydetti. Fuara 150 firman n 360 marka ile kat ld n vurgulayan Ertekin, "Bugün sona eren fuar 4 günde 10 binin üzerinde kifli ziyaret etti. Gelecek y l ikincisini düzenlemeyi planlad m z fuar daha genifl bir kat l mla gerçeklefltirece imize inan yoruz" dedi. Fuar düzenleyen firman n genel müdürü Musa Öztürk de ifl adamlar n n gösterdi i ilgiden duyduklar memnuniyeti dile getirdi. Gelecek y l fuar n ikincisini düzenleyecekleri ifl ba lant lar n kurduklar n aktaran Öztürk, fuar için özellikle kentte kal c bir mekan n oluflturulmas n beklediklerini sözlerine ekledi. (AA) fiimflek: Özellefltirmede hedefi yakalayaca z ANKARA - RECEP DEM R - Maliye Bakan Mehmet fiimflek, tüm dünyan n ekonomik s k nt içinde oldu u 2013 y l nda, hedeflerinin çok üzerine ç karak, özellefltirmelerden 12,5 milyar dolarl k gelir elde ettiklerini belirterek, "Bu y l da yaklafl k 7 milyar dolar olan özellefltirme geliri hedefinin yakalanaca na, hatta bu tutar n üzerine ç k laca na inanc m z tam" dedi. Bakan fiimflek, Körfez fonlar yla ve uluslararas yat r mc larla görüflmeler yapmak üzere Katar'a gitmeden önce, özellefltirme uygulamalar na iliflkin AA muhabirinin sorular n yan tlad. Türkiye'nin en ifli flekilde tan t lmas için gerek yurt içinde gerekse de yurt d - fl nda yat r mc larla her zaman önemli toplant lar yapt klar n belirten fiimflek, ekonomik ve siyasi istikrar n, güçlü Türkiye'yi her geçen gün biraz daha öne ç kard n söyledi. Büyük yat r mc lar n Türkiye'ye ilgisinin muazzam oldu unu aktaran fiimflek, Katar, Kuveyt ve Birleflik Arap Emirlikleri'nde yapaca görüflmelerin özellefltirmeye ilgiyi de art rabilece ini belirtti. AK Parti hükümetleri döneminde çok baflar l özellefltirmelere imza at ld n belirten fiimflek, buradaki amaçlar n n her zaman milletin hakk n koruyarak, hem kamunun hem de özel sektörün kazanaca özellefltirmeler yapmak oldu unu ifade etti. Bu kapsamda da yap lacak özellefltirmelerin gerek zaman na gerekse de fiyat - na çok dikkat ettiklerini anlatan fiimflek, flunlar kaydetti: "Gösterilen bu özen sayesinde, tüm dünyan n ekonomik s k nt içinde oldu u 2013 y l nda, hedefimizin çok üzerine ç - karak, 12,5 milyar dolarl k özellefltirme uygulamas yapt k. Bu y l da yaklafl k 7 milyar TL olan özellefltirme geliri hedefinin yakalanaca na, hatta bu tutar n üzerine ç k laca na inanc m z tam. Yapt m z görüflmeler neticesinde gerek yerli gerekse de yabanc ilgisinin çok yüksek düzeyde oldu unu aç kça söyleyebilirim. Sonuç olarak, önümüzdeki dönemde her zamanki gibi rekabetçi ve fleffaf ihalelerle, 2014 y - l n n da özellefltirme aç s ndan baflar l bir y l olaca n düflünüyorum." Özellefltirmelerden bugüne kadar elde edilen toplam tutar n 58,3 milyar dolara, Hazine'ye ve ilgili kurulufllara aktar lan kaynaklar toplam n n ise 40,7 milyar dolara ulaflt n belirten fiimflek, bu özellefltirmelerin sadece gelir odakl olmad n n alt n çizdi. Söz konusu özellefltirmelerin, baflta enerji sektörü olmak üzere önümüzdeki dönemde sektörlerin yap sal sorunlar na nas l çözüm oldu unu herkesin görece ini belirten fiimflek, flöyle devam etti: "Örne in, elektrik da t m sektörüne bakarsak, yap lan özellefltirmeler sonucu kamunun sektörde pay kalmad. Da t m flirketleri kamu mülkiyetinde oldu u dönemlerde etkin ve verimli bir flekilde iflletilemiyordu. Tahsilat oranlar n n düflük, kay p kaçak oran n n çok yüksek olmas nedeniyle kamu da t m flirketleri, TE- TAfi'tan ald klar enerji bedelinin tamam - n ödeyemediklerinden borç yükünün artmas na ve enerji K T'leri aras nda nakit ak fl sorununa sebep oluyorlard. Bu sürdürülemez bir yap yd. Yap lan özellefltirmeler sonucunda ise özel da t m flirketlerinin ald klar enerji bedellerini ödemeleri sayesinde sektörde nakit ak fl nda ciddi bir iyileflme gerçekleflti ve böylece kamuya önemli kaynak sa land. Buradan hem millet hem devlet hem de özel sektör kazançl ç kt. Bunun yan s ra, özel da t m flirketlerinin tahsilat oranlar nda da önemli art fl meydana geldi. Buna ek olarak, müflterilere sa lanan ödeme kolayl klar, düzenli faturalama sonucunda ödemelerin düzene girmesi, tahsilat servislerinin say s n n art r lmas, faturas - n ödemeyen müflterilerin yak ndan takibi gibi unsurlar sayesinde özel da t m flirketlerinin tahsilat oranlar yüzde 99 seviyesine yükseldi. Bu sayede kay p kaçak oranlar n n azalmas nda da ciddi bir mesafe al nd. Özellefltirmesi yap lan di er sektörlerde de benzer iyi sonuçlar görebiliyoruz." (AA)

7 EKONOMI Oluflum döneminde ya an dolu nedeniyle zarar gören Antep f st n n fiyat n n geçen y la göre yüzde 70 artt, tüketicilerin bu tür yüksek fiyatl ürünler yerine alternatif ürünlere yönelmesi gerekti i belirtildi. TÜKS AD Yönetim Kurulu Baflkan Çaputçu, "Antep f st nda geçen y lki rekoltenin azl ndan dolay bu y l fiyatlar çok yükseldi. Bundan sonraki fiyat n yönü, gelecek y lki rekolte beklentisine göre flekillenecek" dedi. Antep f st el yak yor KONYA - AYfiE fiensoy / MEMDUH B LG L - Oluflma döneminde ya an dolu nedeniyle zarar gören Antep f st n n fiyat n n, geçen y la göre yüzde 70 artt, tüketicilerin bu tür yüksek fiyatl ürünler yerine alternatif ürünlere yönelmesi gerekti i belirtildi. Tüm Kuruyemifl Sanayicileri ve fl Adamlar Derne i (TÜKS AD) Yönetim Kurulu Baflkan Muammer Çaputçu, AA muhabirine yapt aç klamada, birçok kuru yemifl çeflidinde bu y lki fiyatlar n mevcut rekolteye göre de il, 2015 rekolte beklentisine göre flekillendi ini söyledi. Rekoltenin az olaca n düflünülerek, "don oldu, mal yand, fiyatlar çok yükselecek" beklentisi içinde olunmas n n fiyatlar yükseltti ini dile getiren Çaputçu, piyasan n bugünlerde her fleye duyarl oldu u için, fiyatlar n baz duyumlardan dolay da artabildi ini ifade etti. Çaputçu, "Antep f st nda geçen y lki rekoltenin azl ndan dolay, bu y l fiyatlar çok yükseldi. Bundan sonraki fiyat n yönü, gelecek y lki rekolte beklentisine göre flekillenecek" dedi. IMF'den d fl finansman uyar s WASHIINGTON - Uluslararas Para Fonu (IMF) geliflmifl ve geliflmekte olan ülkelerin "likidite güdümlü" ekonomiden "büyüme güdümlü" ekonomiye geçifl döneminin risklerini yaflad n belirtti. IMF'nin y lda iki defa yay nlanan Küresel Finansal stikrar Raporunun (Global Financial Stability Report-GFSR) Nisan 2014 say s Washington'da yap lan bas n toplant s yla kamuoyuna sunuldu. Raporda, dünya ekonomisinin istikrar yolunda ilerlemekte oldu u belirtilerek, ABD ekonomisinin yeniden büyüme sürecine girmesiyle uygulanan para politikas n n da normalleflmeye baflland kaydedildi. Avro Bölgesi bankalar n n sermaye yap lar n güçlendirdi i ve parçal bankac l k sisteminden daha ileri entegrasyon yolunda ad m att klar bilgisine yer verilen raporda, yükselen piyasa ülkelerinin finansal sistemlerinin sürdürülebilir büyüme sürecinde oldu u ifade edildi. Raporda, d fl finansman olanaklar n n cazibesinin azald bir ortamda makroekonomik k r lganl klarla bafl etmenin zorluklar na da de inildi. Yükselen piyasa ülkelerinin ihraç etti i tahvillere yönelik talebin 2009 y l ndan sonra artarak trend düzeyinin üzerine ç kmas n n kayda de er kredi genifllemesi yarat p büyümeyi uyard bildirilen raporda, d fl kaynak ak fl ndaki daralmaya ba l olarak kredi stoku ve Gayri Safi Yurtiçi Has lada (GSYH) küçülme meydana geldi i ve varl k fiyatlar n n olumsuz etkilendi i kaydedildi. Türkiye'nin yüksek d fl finansman ihtiyac ve çeflitli makro ekonomik dengesizlikler yüzünden Brezilya, Hindistan, Endonezya, Güney Afrika ile di er yükselen piyasa ülkelerinin oluflturdu u gruptan ayr flt belirtilen raporda, enflasyonun bir süre daha hedefin üzerinde kalaca ifade edildi. (AA) Konya Ticaret Odas (KTO) Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc s ve P nar Kuruyemifl firmas sahibi Hasan Hüseyin Karap nar da Türkiye'den ciddi oranda ihracat yapt Antep f st, f nd k, üzüm, kay s ve incirin iklimsel koflullar bak m ndan hassas ürünler oldu una dikkati çekti. Geçen y l ya an dolu ve don olay n n birçok ürünün geliflimini ve fiyat n olumsuz etkiledi ini aktaran Karap nar, bu durumdan etkilenen ürünlerden birinin de Antep f st oldu una iflaret etti. Karap nar, y ll k ortalama 150 bin ton civar nda olmas gereken Antep f st rekoltesinin, geçen y l 40 bin ton seviyelerinde seyretti ini aktararak, flunlar kaydetti: "Geçen y l Antep f st n n yeni oluflma esnas nda ya an dolu, a açtaki meyveyi döktü. Bu durum verim düflüflüne neden oldu. Dolay s yla fiyat art fl bir önceki y la göre yüzde 70'lere ulaflt. Bu durum ihracat da olumsuz etkiledi. Antep f st üretiminde dünyada 3. s raday z. ran ve Amerika ciddi miktarlarda bizi geçiyor. ran'da 300 bin ton, Amerika'da 225 bin ton, bizde 150 bin ton üretim var. Dünya pazarlar n STANBUL - MÜCAH D EKER - Elektrikli otobüs üreticisi BYD'nin Avrupa Genel Müdürü Isbrand Ho, Türkiye'nin yat r m aç s ndan kendileri için cazip bir ülke oldu unu belirterek, "Çok iyi bir altyap mevcut ve üretim yapmay destekleyen bir endüstri var. BYD olarak Türkiye pazar na girmeyi araflt r yor ve üretim üssü olarak Türkiye'yi inceliyoruz" dedi. Isbrand Ho, Otobüs Endüstrisi ve Yan Sanayi Uluslararas htisas Fuar 'nda (Busworld Turkey) AA muhabirine yapt de erlendirmede, Türkiye'de ürünlerini tan tmak için çal flt klar n ve sat fltan önce müflterilerin güvenini kazanmak istediklerini ifade etti. Türkiye'ye yat r m yapman n kendileri için çok cazip olaca n dile getiren Ho, "Çok iyi bir altyap mevcut ve üretim yapmay destekleyen bir endüstri var. BYD olarak Türkiye pazar na girmeyi araflt r yor ve üretim üssü olarak Türkiye'yi inceliyoruz" diye konufltu. Ho, elektrikli otobüslerde sahip olma maliyeti dizel otobüslerle karfl laflt r ld nda yüksek olsa da enerji tasarrufu, düflük emisyon ve uzun ömürlülü ü dikkate al nd nda toplam maliyetin daha düflük oldu una iflaret etti. Elektrikli otobüslerin Avrupa'da baflar l bir flekilde uyguland n ve yayg nlaflt n anlatan Ho, gelecekte dizel otobüslerin tamamen ortadan kalkaca ve elektrikli otobüslerin tek seçenek haline gelece i öngörüsünde bulundu. Ho, BYD olarak geçen y l 700 adet elektrikli otobüs sat fl gerçeklefltirdiklerini, bu y l ise teslimat n yapacaklar elektrikli otobüs say s n n 5 bine ulaflaca n söyledi. BYD, biliflim teknolojileri, otomotiv ve yeni enerji endüstrilerinde uzmanlaflarak yeflil enerji teknolojileri alan nda faaliyet yürütüyor. Dünyan n en büyük flarj edilebilir batarya imalatç lar ndan biri olan BYD, yeflil maalesef bizdeki olumsuz geliflmelerden dolay bu ülkelere kapt rm fl durumday z. Ama inflallah önümüzdeki y l rekoltede problem olmazsa, yeniden o pazar ele geçiririz. Ciddi miktarda Antep f st a ac ekimi var. Yak n gelecekte de inflallah 2. s - ray yakalar z. 1,5 ay içinde meteorolojik olay yaflanmamas durumunda rekoltenin geçmifl y llardaki normal seviyelere gelece ini umut ediyoruz." Tüketiciler Birli i Genel Baflkan Yard mc s Mustafa Dinç ise tüketicilerin, bir ürünün fiyat yükseldi i zaman, o ürünü ayn oranda tüketmeye devam etmek zorunda olmad n n alt n çizdi. Dinç, flöyle devam etti: "Tüketiciler, fiyat artan ürünleri tüketmek yerine alternatif ürünlere yönelmeli. Bu durumda fiyatlar n düfltü ünü göreceklerdir. Fiyat belirleyen her zaman tüketicidir. F st kl baklava yerine cevizli baklava, kuru yemifl olarak da alternatif ürünler tüketilebilir. Sat c lar her y l farkl ürün üzerinden stokçuluk yapmaya çal fl yor. Tüketicimizin bunlara kanmamas, kendini kontrol ederek, bütçesine göre al flverifl yapmas gerekiyor." (AA) Elektrikli otobüs üreticisi BYD nin gözü Türkiye de enerjili araçlarda da önde gelen firmalar aras nda bulunuyor. BYD, kendi bünyesinde yüksek güvenlik ile uzun servis ömrü sa layan ve 4 bin çevrimden daha fazla tam flarj ve deflarj edilebilen Fe bataryay gelifltirdi. Kendi çekirdek Fe batarya teknolojisine dayal olarak BYD, benzinli ve dizel yak tl otobüs ve taksilerden saf elektrikli otobüs ve taksilere geçifli sa layarak flehir içi toplu tafl mac l k sistemlerini elektrikli bir donan ma dönüfltürmeyi amaçlayan Yeflil fiehir Çözümü oluflturdu. Elektrikli araçlar n yan s ra BYD flarj tesisleri, flarj istasyonu izleme sistemleri ve sat fl sonras hizmet gibi tümü tek bir yerden temin edilebilen ilgili hizmetleri de sa l yor. BYD yeni enerjili araç üretim program, temiz elektrikli araç "BYD e6", temiz elektrikli otobüs "BYD ebus", çift modlu elektrikli araba "F3DM" ve yak nda ortaya ç kacak olan Qin'i içeriyor. BYD'nin dünyadaki ilk temiz elektrikli flehir otobüsü ve Fe bataryas ile beslenen ilk elektrikli otobüsü olan "ebus", flehir koflullar nda tek bir flarj ile 250 kilometre seyahat mesafesine sahip bulunuyor. (AA) 7 30 Nisan 2014 Çarflamba Dünya Bankas n n GB de erlendirmesi STANBUL - ktisadi Kalk nma Vakf ( KV), Dünya Bankas 'n n "AB-Türkiye Gümrük Birli i De erlendirme Raporu"na iliflkin, " KV olarak, Dünya Bankas 'n n bu raporunda ortaya konan yaklafl m n, AB taraf ndan da benimsemesini umut ediyor ve diliyoruz" de erlendirmesini yapt. KV'den yap lan yaz l aç klamada, KV'nin raporu son derece önemli buldu u ifade edildi. Raporun, Gümrük Birli i'nin ekonomik etkileri, revize edilerek güncellenmesi ve sorunlar n çözümü konular n bir paket kapsam nda ele alarak, iki taraf n da görüfllerini dikkate alan, bütüncül bir yaklafl m sundu u belirtilirken, ''Raporda Dünya Bankas 'n n Türkiye'nin üzerinde durdu u tafl ma kotalar, vizeler ve STA'lar gibi Gümrük Birli i ile ilgili sorunlar komple dikkate almas ve bunlara çözümler üretmesi bizce son derece olumludur. Bizler, ayr ca, KV olarak, Dünya Bankas n n bu raporunda ortaya konan yaklafl m n, AB taraf ndan da benimsemesini umut ediyor ve diliyoruz" de erlendirmesi yap ld. Türkiye'nin ve Avrupa Birli i'nin ekonomi yap lar ve ticaret politikalar nda önemli de ifliklikler meydana geldi i, bu süre zarf nda, taraflar n ekonomik yap lar yla birlikte ticari ç karlar - n n da de iflime u rad ifade edilen aç klamada, flunlar kaydedildi: "Gümrük Birli i'nin kapsam n n belirlendi i dönemde, Türkiye henüz geliflmekte olan bir ülkeyken, günümüzde Avrupa'n n alt nc ve dünyan n on alt nc en büyük ekonomisine sahip bir konuma yükselmeyi baflarm flt r. Avrupa Birli- i'nin geçti imiz y llarda üçüncü ülkeler ile imzalad ve hâlihaz rda müzakere yürüttü ü serbest ticaret anlaflmalar n n kapsam sanayi ürünleri ile s n rl kalmay p tar m, hizmet, yat r m, kamu al mlar ve fikri mülkiyet haklar gibi birçok alanlara uzanmaktad r. Tüm be de iflimler ekseninde Gümrük Birli i'nin de güncel geliflmelere uyarlanacak flekilde gözden geçirilmesi gerekmektedir. Bu ba lamda, Gümrük Birli i'nin kapsam d fl nda tutulan hizmet ve temel tar m sektörlerinin kapsama dahil edilmeleri imkan n n etki analizleri yap lmas yoluyla de erlendirilmesi yerinde olacakt r. KV olarak flu hususu da vurgulamak isteriz; AB ile gümrük birli i ve vize gibi sorunlar n esas çözümü kat l m müzakerelerinin h zla nihai hedefe do ru ilerlemesine ba l d r. Dolay s yla Gümrük Birli i'nin revize edilmesi, tam üyelik müzakerelerinin yerini alacak alternatif bir süreci bafllatmamal d r. Amaç tam üyelik müzakereleri sonuçlanana kadar Gümrük Birli i'nin prtakl k iliflkisi çerçevesinde öngörülmüfl olan tüm potansiyelinin hayata geçirilmesi ve yaflanan sorunlar n vakit kaybetmeden çözüme ulaflt r lmas d r." Türkiye ile Avrupa Birli i aras ndaki Gümrük Birli i'nin, salt bir ekonomik entegrasyon modeli olman n ötesinde bir anlama sahip oldu- u belirtilen aç klamada, Türkiye'nin Avrupa Birli i ile bütünleflme hedefine yönelik ortakl k iliflkisinin önemli bir aflamas n ve temel amac n oluflturdu u vurguland. Ortakl k Anlaflmas 'n n 28. Maddesi'nin ise Türkiye'nin o zamanki ad yla AET'ye tam üyelik olas l n öngördü ü an msat lan aç klamada, "O günden bu yana, AB'ne birçok ülke kat lm fl, ancak Türkiye'nin AB üyeli i gerçekleflememifltir. Bu anlamda AB ile müzakerelerin vadesinin öngörülmesi bizler için oldukça önemlidir. En az ndan y l baz nda bir tarih verilmesi uygun olacakt r" denildi. Gümrük Birli i'nin gerek ticaret hacmi, ihraç mallar n n çeflidi ve kalitesi ve rekabet gücü aç - s ndan Türkiye ekonomisine önemli faydalar sa lad vurgulanan KV aç klamas nda flunlar kaydedildi: "Ancak Gümrük Birli i'ndeki asimetrik durum, yani AB'nin kural koyucu, Türkiye'nin de uygulay c olmas sorunlar ortaya ç karm flt r. AB içinde oluflan yeni durumlar ve AB'nin baz ülkelerle yapmak istedi i STA'lar Türkiye'nin bafl n a r tmaktad r. Türkiye AB'nin ortak ticaret politikas (OTP) ve ortak gümrük tarifesini uygulamak durumundad r. Buna mukabil tam üye olmad için, OTP'nin politika oluflturma ve karar alma sürecinde yer alamamaktad r. Bu da Türkiye'nin aleyhine asimetrik bir durum oluflturmaktad r. Bu durumun önlenebilmesi için, Avrupa Birli i STA müzakere etti inde, Türkiye de ayn zamanda müzakerelere bafllamal ve iki anlaflma efl zamanl olarak yürürlü e girmelidir. AB'nin imzalad anlaflmalarda "Turkey clause" ad yla geçen maddeye ba lay c nitelik kazand - r lmal d r. Tabiat yla en ideal çözüm ise, Türkiye'nin Avrupa Birli i ile olan müzakere sürecini en k sa zamanda tamamlay p, Avrupa Birli i'nin ticaret anlaflmalar ndaki müzakere ve karar alma süreçlerine dâhil edilmesidir." Di er bir sorun alan n n ise vize oldu u belirtilirken, "Mallar n serbest dolafl m imkân n sa layan, ticari münasebetlerde bu denli geliflmeye vesile olan gümrük birli inin, ayn serbestli i bu mallar üreten, imal eden ve pazarlamaya çal flan insanlara sa lamamas gümrük birli inin ruhuna da ayk r bir durum teflkil etmekte" de erlendirmesi yap ld. (AA)

8 8 KÜLTÜR-SANAT 30 Nisan 2014 Çarflamba Aylin DEM RHAN Ça dafl Türk bestecilerinin eserleri Boston'da seslendirildi WASHINGTON / BOSTON (AA) Boston Türk Film ve Müzik Festivali'nde ünlü piyanist Ayflegül Durako lu'nun resitali müzikseverlerden tam not ald. Boston'daki resitalinde ça dafl Türk bestecilerinin eserlerine özellikle yer verdi ini belirten piyanist Ayflegül Durako lu, Türk bestecilerin dünyada yeterince bilinmedi ini ve bu nedenle tan t lmalar n kendisine misyon edindi ini ifade ederek, bu aç dan konserin amac na ulaflt n söyledi. Bu y l 20 Mart-26 Nisan günlerinde aras nda düzenlenen 13. Boston Türk Film ve Müzik Festivali çerçevesinde düzenlenen konserde, dünya müzi ine yön veren ünlü besteciler J. S. Bach, Frederic Chopin, Claude Debussy, Franz Lizst, Friedric Nietzche'nin eserlerinin yan s ra ça dafl Türk bestecileri Ulvi Cemal Erkin, lhan Mimaro lu ve Cemal Reflid Rey'in eserleri de programda yer ald ve dinleyicilerin büyük be enisini kazand. stanbul'da bafllad müzik e itimine ABD'deki Juilliard'da devam eden Ayflegül Durako lu, daha sonra doktoras n New York Üniversitesi'nde Claude Debussy'nin piyano etüdleri üzerine yapt. Amerika'da ve birçok ülkede verdi i resital ve konserleri büyük ilgi gören Ayflegül Durako lu, halen müzik kariyerine New York'ta devam ediyor. Boston Türk Film ve Müzik Festivali'nin müzik program 2006 y l ndan beri ça dafl Türk sanatç lar n n çeflitli formlardaki özgün programlar n genifl bir yelpazede sunuyo. Festivalin film program ise 2001'den beri her y l Türk sinemas n n seçkin örneklerini Boston Güzel Sanatlar Müzesi'nde sinemaseverlerle buluflturuyor Ma rib Hatt' Türk nefesiyle yenileniyor RABAT - Tarihi seyir boyunca bu sanattaki aray fl ve yarat c l klar n daha çok Kufi hatt n mihver alarak sürdüren Ma ripli hattatlar, günümüzde Türk hattatlarla kurduklar temaslar n, "Ma rip hatt n n kendini yenilemesi ve farkl tecrübelere aç lmas nda belirleyici rol oynad n " ifade ediyor. AA muhabirine konuflan Fasl hattat Muhammed Sabri, slam co rafyas nda "maflr k" ve "ma rib" olarak bafll ca iki çerçevede ele al nan yaz türlerinin ortak kökeninin Nabat alfabesi oldu unu, slamiyetin intiflar etmesiyle baflta, Ma rib bölgesinin yüzy llarca sadakatle ba l kalaca Kufi hatt olmak üzere birçok yaz nevinin ortaya ç kt n belirtti. Fas, Tunus ve Cezayir'i içeren Ma rib bölgesinin, Arapça hatla, 7'nci yüzy ldaki fetihlerle slamiyetin ilk döneminde tan flt n ifade eden Sabri, dönemin en önemli medeniyet merkezi Kayravan'da özellikle mushaf yaz m nda Kufi hatt n kullan lmaya baflland n ve buradan da di er ülkelere yay ld n anlatt. Sabri, fiarkta hat sanat ndaki çeflitlenmeye ra men Kayravanl hattatlar n, bir ara merhale olarak nitelendirilebilecek "Kayravan Kufisi"ne ba l kald n ve bu tarz korumaya çal flt klar n kaydetti. Hicri 4'üncü as rdan itibaren, bölgede kurulan devletlerin ad yla an lmak suretiyle yerel eda ve zevkin mahsulü, " srarla" Kufi eksenli yeni hat ekollerinin flekillenmeye bafllad n vurgulayan Sabri, bu ekolleri, "Murab ti Kufisi ( ), Muvahhidi Kufisi ( ) ve Merini Kufisi ( )" fleklinde s ralad. Zamanla hatlar yumuflayan ve daha dairevi bir karakter kazanan Ma rib hatt ndaki yal nl k ve esnekli in, fiarktaki emsallerinin aksine bu hatt tanzim eden s k kural ve ölçülerin bulunmamas ndan kaynakland ve bu durumun da yaz mda "keyfili e" yol açt elefltirilerine kat lmad n ifade eden Sabri, bu görüflün sathi bir de erlendirmenin ürünü oldu unu ve tarihi mesnedinin bulunmad n savundu. Sabri, Ma rib hatt n n kaideleri konusunda tarih boyunca eserler yaz ld n, bunlar aras nda Ahmed Rufai el-kastali'nin "Ma rib Kufisi" ve alt türlerinin kaidelerine iliflkin manzum eserinin ilk akla gelen kitap oldu unu kaydetti. Hatta iliflkin bir kitab da bulunan Sabri, Ma rib hatt n düzenleyen kurallar n oda nda en mükemmel geometrik form olan dairenin bulundu unu, bütün slam medeniyetinin estetik tasavvurunun bafll ca tezahürlerinden Hüsn-i hatt, Ma rip'te, bünyesindeki güzelli e, bölgeye mahsus zevk ve tarz n temin etti i zarafeti de ekleyerek hayatiyetini devam ettiriyor. harflerin bünyesinin sadece noktalarla ölçülmek yerine, daireye nispetleri aç s ndan belirlendi ini söyledi. Türk hattatlar n çal flmalar ndan da övgüyle söz eden Sabri, hayranl k duydu unu dile getirdi i tu ralarla özel olarak ilgilendi ini ve bu alanda eserler haz rlad n ifade etti. Fas'ta kraliyete ba l olarak çal flmalar n yürüten önde gelen hattatlardan Muhammed el- Masluhi de Ma rib hatt n n, Meriniler döneminde büyük at l m yapt n, o güne kadar baflta Mushaf olmak üzere dini eserlerin yaz m na hasredilen hat sanat n n, di er süsleme sanatlar yla cami ve mescitler gibi dini yap larda da kullan lmaya baflland n kaydetti. Masluhi, Fas yönetiminin Hat sanat n n korunmas ve daha genifl kitlelere aktar lmas için 90'l y llardan itibaren yo un çaba sarfetti ini belirterek, bu çerçevede Hatt n akademi müfredat na al nd, sergiler aç ld ve müsabakalar tertip edildi i bilgisini verdi. Masluhi, di er yandan Türkiye'nin, Ma rib hatt n n dünyaya tan t lmas, kendini yenilemesi ve bu vadideki farkl tecrübelere yönelik aç l mlar sa lamas nda belirleyici rol oynad n da vurgulad. stanbul merkezli slam, Tarih, Sanat ve Kültür Araflt rma Merkezi (IRCICA) ile Türk hattatlar n, Fas'taki yenilenme tecrübesine büyük katk sa lad n ve destek verdi ini anlatan Masluhi, bu kapsamda Fasl hattatlara farkl üslup ve tarzlar yak ndan tan ma imkan veren atölye çal flmalar yap ld n kaydetti. Ülkesinden birçok hattan n, baflta Hasan Çelebi olmak üzere bu sanat n Türk hattatlar yan nda talebelik yapt n hat rlatan Masluhi, daha sonra ülkelerine dönen bu ö rencilerin, yeni ufuklar kazanarak Ma rib hatt ndaki "refom sürecinin" öncüleri haline geldi ini ve bu sanata fakl nefes katt klar n dile getirdi. Masluhi, Hasan Çelebi'nin icazet verdi i son talebenin bir Fasl oldu u bilgisini de verdi. SIRASI GELD KÇE Prof. Dr. SA KAYACAN Gsm: ( ) Sebahat Gümüfl m sralar ndan Sebahat Gümüfl, Burdurlu hemflerilerimden. fiair, yazar, araflt rmac ve e itimci. Yazd klar, bana ulaflt rd klar var. fiiir fliir anlat mlar bunlar. Sebahat Gümüfl hocan m, Anam ve Ömür bitiyor bafll kl fliirlerini gönderdi i mektubunda, rahats zl m için geçmifl olsun dileklerinin yan na Burdur sensiz öksüz, flairler hüzünlü diye yazm fl. Bu son iki sat r beni duyguland rd. Teflekkürlerimi sunuyorum Sebahat hocan m. Sizin vefal oluflunuz, pek çok sözde dost insanlara örnektir. Sizi kutluyorum. Sa olun. Anam adl Sebahat Gümüfl fliiri alt bölümden meydana gelmifl. Bu fliirde, anne sevgi ve özlemi hareket noktas yap lm fl. Ölümün büyük flaflk nl k oluflu, annesiz gönlünün ç ld rmalara do ru gitti i, sevmenin yalans z-dolans z oluflu, anne s cakl n n hiçbir yerde bulunamay fl m sra m sra ortaya konuluyor. Ve bu fliirin, bir bölümünde flu duygulara yer veriliyor: Tatl dillerine hasretim, Sensiz biçareyim, Uzun siyah saçlar na, Ça la yeflili gözlerine, fiahan m diyen sözlerine, O güzel dual dillerine, Hasret kald m, anam.. Arkas ndan, ömür bitiyor bafll kl Sebahat Gümüfl fliiri. Befl ayr dörtlükten meydana gelmifl. Bu fliirde, insan yaflam n n bafllamas, devam, bitme noktas na gelifli hareket noktas yap lm fl. Zaman n ça layarak ak p gidifli, her zaman elemlerin ön plana ç k fl, sürekli gündemde kal fl, gözlerden sevinç yafllar yerine kanl yafllar n ak fl, hayat n insanlar bir ç rp - da harcay fl, gözlerin hüzünle doluflu örnek örnek gösteriliyor Sebahat Gümüfl hocan m taraf ndan. Bu fliirin son iki dörtlü ü: Karanl k kuyular n dibindeyim, Üzgün ve ac lar içindeyim, Yavafl yavafl sessizce bitiyorum, Kurtar mevlam beni, bu zd raptan. Bir gün yat r rlar musallaya, Bindirirler dört ayakl tahtaya, O zaman beden girer topra a Ömür bitip gidiyor sessizce. Sebahat gümüfl hocan m n anlat m zenginli i içindeki m sralar ndan dolay, kutluyorum. Sa l k içinde baflar lar n n devam n diliyorum efendim. Uluslararas Karadeniz Tiyatro Festivali nde 11 ülkenin tiyatro toplulu u a rlanacak TRABZON (AA) - Trabzon'da, 15'incisi düzenlenecek "Uluslararas Karadeniz Tiyatro Festivali"nde Türkiye dahil, 12 ülkenin tiyatro toplulu u, 16 oyunla tiyatroseverlerin karfl s na ç kacak. Devlet Tiyatrolar Genel Müdürlü ü'nce Trabzon Devlet Tiyatrosu organizasyonunda 2-15 May s'ta düzenlenecek festivalde, yerli ve yabanc tiyatro topluluklar sahne alacak. Trabzon Devlet Tiyatrosu Müdürü Birkan Görgün, düzenledi i bas n toplant s nda, festivale Türkiye, Almanya, Fransa, talya, Macaristan, Portekiz, Gürcistan, Moldova, Tunus, Mo olistan, KKTC ve Rusya'dan tiyatro topluluklar n n kat laca n söyledi. Görgün, festivalde Trabzon'un yan s ra Bursa, Erzurum, stanbul, Antalya ve Adana Devlet Tiyatrosu'nun da oyun sahneleyece ini bildirdi. Bu y l oyunlar n halka aç k alanlarda da oynanaca n dile getiren Görgün, flöyle konufltu: "Festivalimizin aç l fl n, Trabzonspor Marina alan nda kat l mc ülkelerin tiyatro sanatç lar yla yapaca z. Denizden takalarla ülkelerin bayraklar marina alan na ç kart lacak. Marinada oluflturulacak maket gemi üzerine bayraklar çekilecek. Fransa'dan kat lacak tiyatro ekibi, aç l fl günü oyun sahneleyecek. Oyunlar Atapark Haluk Ongan Sahnesi'nin yan s ra Atatürk Alan, Za nos Vadisi, Trabzon Sanatevi, Hüseyin Kazaz Kültür Merkezi gibi çeflitli alanlarda sahnelenecek. Trabzon Ticaret ve Sanayi Odas AB Bilgi Merkezi ortakl nda sosyal sorumluluk projesi gerçeklefltirece iz. Odam z ve tiyatromuzun ortakl nda köyde yaflayan çocuklar m z festivalin aç l fl nda a rlayaca z....edeb SOHBETLER... MEHMET NUR PARMAKSIZ Prof. Dr. Sad k TURAL ile Cengiz Aytmatov Üzerine-1 Cengiz Aytmatov, Nobel i Hak Eden Yazarlar n Bafl ndad r. Siz bir yaz n zda Bir dil, edebiyatta ve bilimde anlaml ve baflar l flekilde kullan l yorsa, bir kültürün dünya milletleri aras nda yer ve ayr cal kl konum elde etmesini haz rlar. Kültürler aras ndaki örtülü ve aç k savafl kimler yapar? fiairler ve bilginler diyorsunuz. Bu daireyi geniflletmek mümkün ama bu konuda özellikle flairleri anm fls n z ve onlara özel bir yer veriyorsunuz. Ben flimdi sizin A.A. ya yapt - n z bir aç klamadan yola ç - karak, sohbetimiz içinde Cengiz Aytmatov la ilgili bir alan açmak istiyorum. Tabi, Cengiz Aytmatov konusu çok önemli. 12 fiubat 2008 tarihinde ç - kan gazetelerde sizin Cengiz Aytmatov ilgili bir aç klaman - z okudu herkes. Siz A.A. ya yapt n z aç klamada dediniz ki, Cengiz Aytmatov Nobel'i hak etmifltir. Ayr ca, Aytmatov'u do umunun 80'inci y l nda Nobel'e aday göstermek için Türk Cumhuriyetleri bilim, sanat ve edebiyatç lar ndan oluflan bir komite kurulaca n söylediniz. Bildi im kadar yla Aytmatov'un eserleri 150 nin üstünde farkl dile çevrildi. Bence de Cengiz Aytmatov çok önemli bir yazar ve bu ödülü çoktan hak etmifltir. Bu konudaki çal flmalar n zdan bahsederseniz ve bizi bilgilendirirseniz sevirim. Efendim, 1985 y l nda ben kendime bir soru sordum; bu soruyu önce kendim cevapland rmaya u raflt m sonra önüme gelen herkese sordum. fiu an da dünyada, bütün dünya da, bir Türk bulay m ki herkes onu tan m fl olsun. Bir Türk ar yorum? Yaflayanlarla yaflamayanlar ayr flt rd m; uzunca, günlerce u raflt m. Sonunda bunald m, vazgeçtim. Öyle bir yere geldim ki, 1990 da birden Sovyetler sistemi y k l nca, soruyu bu sefer önüme gelene sormaya bafllad m: Bugün dünya da kim kald? Niye, Sovyetler Birli i nin do rudan ba lant l oldu u veya iliflkileri ile yönlendirdi i ülkelerde, sosyalist yazarlar destekleniyor ve birbirlerinin adlar n an yorlard. fiimdi kim var dedim? Bir de bakt m ki, evet Naz m Hikmet tan n yor; ama sadece marksizan ülkelerde ve böyle bir yak nl k duyanlarda; ama flair bir baflka dile çevrilirken, haks zl k etmeden o dilin lezzetini ve ahengini tafl mak mümkün olmad na göre, burada baflka bir fley var herhalde, ben fliirin baflka bir dile bütün güzellikleri ile çevrilebilece ine katiyen inanmad m için, bunun nas l oldu- unu dolay s yla herhalde baflka bir fley var alt nda dedim ve ama üzerinde de durmad m. Fakat as l bütün dillere çevrilmifl flair de il, gerçekten bir romanc Cengiz Aytmatov. Cengiz Aytmatov marksizimle, komünizmle ile alakas hiç olmayan; çünkü edebi eserlerinde hiç böyle bir fley yok ki, hiç böyle bir fley olmad na göre, ondan sonra kendisi ile iliflki kurmaya çal flt m. Ondan sonra, kalkt m 70. y ldönümünü kutlamay istedi imi bildirdim. Hakikaten o da çok duyguland ; beni K rg zistan a davet etti. Merhum Recep Bilginer le beraber, bir profesör arkadafl m da al p gittik. Yanl fl hat rl yorsam söyleyece imi düzeltin, LESAM 1992 y l nda Cengiz Aytmatov a Türk Kültürüne Hizmet Ödülü verdi. San r m bunda, sizin katk n z oldu. Yine geçen sene de, Elaz da Hazar fiiir Akflamlar bünyesinde yine ayn ödül verildi. Bunda da sizin katk lar n z var herhalde. Esta furullah, 1995 y l nda bu konuflmalar yapar yapmaz, 1998 y l nda, efendim onu söylemek istiyorum, 70. y ldönümü dolay s yla Ankara da çok nefis bir toplant yapt k. Yapt m bu toplant - da, 9. Cumhurbaflkan m z Say n Süleyman Demirel, nefis bir aç fl konuflmas yapt. 19 bilim adam bizden, geri kalanlar d flar dan güzel bildiriler sundular. Kültür denen fley, bir dilin içinden dünyaya do ru aç lan düzgün durufl, sa lam durufl, bana göreden daha çok dahalarla biçimlenen bir kendi olufltur. Daha özgün, daha ak ll, daha zevkli oldu- una inan lan bir dünyada bulunmakt r. Birkaç fley söylememe izin verin. GÜNÜN DÖRTLÜ Ü Akl ma düflünce sen kal r m ben öylece, Hasret denen flimflekler çak yor bak her gece. Ezber bozan aflk m z her yeni do an günle Mahfler denen vuslata yaklafl r hece hece.

9 BULMACA 30 Nisan 2014 Çarflamba 9 Ayr ca Müslüman Kaddafi nin vahflice öldürülmesi özgürlefltirme operasyonu oluyor, ama ABD büyükelçisi John Christopher Stevens in Kaddafi ye benzer flekilde öldürülüp sürüklenmesi dünya kamuoyuna Müslümanlar n vahflili i olarak takdim ediliyor. Biz, hem Kaddafi nin hem de ABD büyükelçisinin öldürülüfl fleklini tasvib etmiyoruz. Ama emperyalist Bat n n bu iki benzer durum karfl s ndaki tav r farkl l n vurgulamak istiyoruz. Eskiden Türkiye de Müslümanlar, slam a hakaret edildi inde demokratik anlamda kitlesel eylem yaparlard. fiimdi Türkiye den c l z bir iki tepki ifadesinden baflka bir tepki yok. Tam tersine tepki gösteren di er Müslümanlar elefltiriliyor. Yani Hz. Muhammed e hakaret içeren film yap mc lar için gösterilen tepki, baflka ülkelerdeki Müslüman kitlelerin eylemleri için gösterilen tepkinin yan nda çok c l z. Çünkü Amerika ve Avrupa Birli i vesayetindeki l ml siyasî slamc l k hareketi, Müslümanlar n Haçl -Siyon emperyalizmi karfl s ndaki tepki güdülerini törpülemifl, millî ve dinî sinir uçlar n alm fl, onlar büyük ölçüde ehlilefltirmifl ve uysallaflt rm flt r. Demek ki l ml slam ve Büyük Orta Do u Projesi kapsam içerisinde verilen görevlerden biri de bu olmal herhalde. Böylelikle fliddet, vahflet, hasar, zarar içermemek kayd yla demokratik kitle eylemlerinin slam düflmanlar üzerindeki cayd r c etkisi ortadan kald r lm flt r. Ayn zamanda müslümanlar n tamamen sessiz kalmas, slam düflmanlar na cesaret de verir. slam a hakaret karfl s nda ulu TÜRKÇE BAKIfi Prof.Dr. Nurullah Çetin B R ORYANTAL ST EYLEM: HZ. MUHAMMED E HAKARET-3 Hakan Abdülhamid Han, bize nas l tepki verilece ini aç kça göstermifltir. Nitekim 1890 da Fransa da Henri de Bornier ad nda birisi Muhammed (1888) adl bir tiyatro oyunu yazm fl. II. Abdülhamid bunu haber al yor ve hemen Fransa cumhurbaflkan Sadi Carnot ya haber göndererek oyunun sahnelenmesini engelliyor. Hz. Muhammed i temsil eden bir aktörün de oldu u oyun sahneye konursa Osmanl -Fransa iliflkilerinin bitirilece ini söylüyor. Ayn oyun bu defa ngiltere de oynat lmak istenince Abdülhamid yine derhal haber göndererek orada da oynat lmas n engellemifltir. Daha birçok buna benzer slam a ve Türk büyüklerine hakaret içeren oyunlar n sergilenmesini engellemifltir. Yani Cennetmekân Ulu Hakan Abdülhamid Han, böyle durumlarda Müslümanlar n afl r l klar n törpülemek, paratöner olmak ve gaz almaktan önce slam n ve Hz. Muhammed in izzetini ve flerefini korumay düflünmüfl, kesin bir tav r koymufl, ülkeler aras iliflkileri kesme tehdidinde bulunmufl ve sonuç alm flt r. Bugün kendilerine yetki verilmifl Türkiyeli idarecilerin en az ndan BM nezdinde, Avrupa ve Amerika n n de iflik kurum ve kurullar nezdinde siyasi ve hukukî yapt r mlar için resmî teflebbüsleri olmufl mudur? Haberim yok. (Bitti) GEREKL TELEFONLAR ALO AC L Acil Servis...: 112 Acil Ambulans...: Alo Doktor...: 113 Alo tfaiye...: 110 Alo Valilik...: 179 Alo Polis...: 155 Alo Jandarma...: 156 Alo Trafik...: 154 Ala Zab ta...: 153 Alo Cenaze...: 188 Alo Tüketici...: 175 Alo Gürültü...: 176 Orman Yang n...: 177 Ruhsal Bunal m...: 182 Alo zci Kan Merkezi...: 173 Belediye Kan Anons...: ALO ARIZA/B LG Data Ar za...: 124 Do algaz Ar za...: 187 Elektrik Ar za...: 186 Kablo TV Ar za...: 126 Su Ar za...: 185 Telefon Ar za...: 121 Telefon Dan flma...: 118 Telefon Uyand rma...: 135 Vergi Dan flma...: 189 Tüketiciyi Koruma Derne i...: Kad n ve Sosyal Hizmet...: 183 Çevre Bilgi...: 181 Uyuflturucu Bilgi...: 171 Sa l k Dan flma...: 184 flve flçi Bulma...: 180 Posta Kodu...: 119 HASTANELER Acil Yard m Travmatoloji...: Ankara Hastanesi...: Ankara Onkoloji Hastanesi...: Atatürk Gö üs Hastal klar Hastanesi...: AÜ. T p Fakültesi Hast....: ANKARA HAVA RAPORU BULMACA Soldan sa a: 1. Denizli ilinin bir ilçesi. 2. Görsel bir etki yaratmak için yap lm fl çizgi resimlerin tümü. Küçük akarsu. 3. Güzel koku. Üzerine yat lan yer. 4. Dik olarak. Çok eski ve bilinmeyen bir tarihi anlat rken kullan lan sözcük. 5. Halita. Bir say. 6. Yap lar n plan n yap p bunlar n gerçekleflmesini sa layan, yöneten kimse. Bir say. 7. Tembel hayvan. Seyrek olarak. 8. Taneli bir meyve. Gayret, efor. 9. Elma, armut gibi meyvelerin kurutulmuflu. Sebep. 10. Fas n plaka iflareti. Belirti, niflan, alamet. 11. Özen. Gelir. 12. tecrübe. Bir nota. 13. Ham z. Elçi. 14. Gemilerde bulunan kurtarma sandal. Çocuk sahibi olmufl kad n. 15. Vilayet. Bir tür kumafl. 16. Eskiden Roma kentine verilen ad. Düflünce, ide. 17. Mezar, sin. Bir tür taze ve yumuflak beyaz peynir. 18. Genellikle ifllek karayollar üzerinde bulunan ve müflterilerinin hemen her isteklerine cevap verebilen küçük otel. Metal parlakl verilmifl deri veya kumafl. 19. Difli s r. Berilyumun simgesi. Gerekenden eksik. 20. Yurtluk. Yukar dan afla ya: 1. Bir ilimiz. Konuk. Güzel kokulu bir madde. 2. Ata, dede, büyükbaba. Lay k olma, yarafl rl k. Is ya ve suya karfl dayan kl oldu u için ya, plastik gibi maddelerin yap m nda kullan lan maddelerin genel ad. 3. Hamam. Radyumun simgesi. K r yaflam içinde aflk konusunu iflleyen k sa fliir. Yas. 4. Ac nacak durumda olan, zavall. Hareket olaylar n inceleyen bilim dal. Kal c l k, ölmezlik. 5. ki tarla aras ndaki s n r. Verimsiz olan, bitek olmayan toprak. Ün, flöhret. Borçlu borcunu ödemedi inde bütün sorumlulu u üzerine alan kimse. 6. Hayvan yiyece i. ne in, sütten kesilmesinden bir yafl na kadar olan erkek yavrusu. Mitoloji. Bizmutun simgesi. 7. Namzet. Akdeniz bölgesinde yetiflen, yapraklar n dökmeyen ve baharat olarak kullan lan bir tür bitki. lave. - Arnavutluk un para birimi. 8. Çelik çomak oyunu. Erkek kardefl. Bir tür iç çamafl r. 9. Ar t lm fl, saflaflt r lm fl. Seyrek olarak dokunmufl bir tür delikli kumafl. Uzun soluklu bir edebiyat türü. 10. Barbunyaya benzer bir tür bal k. Nesne, fley. Bir tiyatro oyununda oyuncu- BUGÜN ÇÖZÜMÜ lar n bir defada 11. SAYFADA söyledi i parça. Mentefle. Haz rlayan: Ercan BOSTANCIO LU

10 10 30 Nisan 2014 Çarflamba - SAGLIK Burcu KER M Çocuklar iki yafl na kadar üç dil ö renebilir! Konuflma Uzman Eyüp Sezer, çocuklar için do um ile iki yafl aral n n dil edinimi aç s ndan kritik bir periyod oldu unu belirtti. Sezer, Çocuk bu dönemde duyabildi i ve maruz kald iki ya da üç dili ö renebilir. dedi. Dr. Emreo lu: Acil idrar ihtiyac, a r ve yanma enfeksiyon habercisi DEN ZL -Denizli Devlet Hastanesi Üroloji Uzman Dr. brahim Emreo lu, idrar yolu enfeksiyonlar n n mikroplar n d fl idrar yolundan girerek ço almas sebebiyle ortaya ç kt - n ve kad nlarda daha s k görülen bir rahats zl k oldu unu söyledi. Acil idrar ihtiyac hissetme, idrar yaparken a r ve yanman n enfeksiyonlar n en s k görülen belirtileri oldu unu ifade eden Emreo lu, Mesane ve d fl idrar yolu bölgesindeki a r, idrar yapma haricinde de devam edebilir. Enfeksiyona, halsizlik de efllik edebilir. S kl kla acil idrar yapma ihtiyac hissedilmesine ra men az miktarda idrar ç k fl olur. Bulan k, süt gibi görünebilir; kan varsa renk k rm z ms olabilir. Normalde d fl idrar yolu ve mesane enfeksiyonlar nda atefl görülmez. Ateflin varl, enfeksiyonun böbreklere ulaflt n n habercisi olabilir. Böbreklerdeki enfeksiyonun di er belirtileri, yan a r s, bulant ve kusmad r. Çocuklarda da idrar yolu enfeksiyonlar görülebilmektedir. Çocuk huzursuzsa, normal yemek yemiyorsa, aç klanamayan ve düflmeyen atefli varsa, idrar kaç r - yorsa veya büyümesi duraklam flsa idrar yolu enfeksiyonu olup olmad araflt r lmal d r. Eriflkinlerin aksine çocuklarda atefl daha s k görülür ve tek belirti olabilir. dedi. drar yolu enfeksiyonlar n n oluflmas nda baz risk faktörleri de bulundu unu belirten Uzm. Dr. Emreo lu, Baz kiflilerde enfeksiyon daha kolay oluflur. drar ak fl n engelleyen her türlü anormallik, örne in böbrek tafllar enfeksiyon için uygun ortam oluflturur. Diyabet ve ba fl kl k sistemini bask layan hastal klar, enfeksiyon riskini artt r r. drar yolu anormallikleriyle do an k z ve erkek çocuklarda enfeksiyon daha s k ortaya ç kar. Özellikle kab zl k, tetikleyici bir faktördür. Mesane tamamen boflalt lam yorsa ve idrar mesanede çok fazla kal yorsa bu sorun, enfeksiyona yol açan bakterilerin artmas n sa layabilir. Tuvalet temizli ine gerekti i kadar özen göstermemek de enfeksiyon riskini artt r r. Ayn zamanda genital temizlik, tuvalet d fl nda da çok önemlidir. Pamuklu çamafl r kullanmak ve pedin s k s k de ifltirilmesi, idrar yolu enfeksiyonunu önlemek ad na yararl olacakt r. Düzenli aral klarla tuvalete ç kmak, idrar tutmamak ve mesaneyi tam olarak boflaltmak, enfeksiyonu önlemek için önemli bir ayr nt d r. Düzenli at l m sa lan rsa idrar yolu daha temiz kal r. fleklinde konufltu. Bu tür enfeksiyonlar n kad nlarda daha s k görüldü ünü kaydeden Emreo lu, Bunun kesin nedenleri bilinmemekle beraber, kad nlarda d fl idrar yolunun k sa oluflunun riski artt rd düflünülmektedir. Bir di er kolaylaflt r c neden de idrar yolu ç k fl n n anüse ve vajinaya yak n olmas nedeniyle buradan gelen bakterilerin girme riskinin artmas d r. Gebelikte idrar yolu enfeksiyonuna yakalanma olas l artar. Gebe kad nlar n yüzde 2 ile 4 ünde ortaya ç kt bildirilmifltir. Bilim insanlar, gebelik s ras nda hormonlar n ve idrar yollar n n konumunda ortaya ç kan de iflikliklerin, enfeksiyona yakalanma olas l n art rd n düflünmektedir. dedi.(cha) STANBUL -Liv Hospital Konuflma ve Yutma Bozukluklar Uzman Eyüp Sezer çocuklar n dil ö renimleri ile ilgili bilgiler verdi. Bebeklerin konuflmaya bafllamadan iletiflime geçebildi ini aç klayan Sezer, Do um sonras nda bebekler, uyan k olduklar zamanlar n n büyük bir k sm n annelerinin ya da bak c lar n n jest, mimik, seslerini dinleyerek ve izleyerek geçirir. Böylece konuflmalar n sa layacak organlar henüz zihinsel ya da fiziksel olarak denetleyemeseler de dile iliflkin bilgiyi depolar ve yaflant lar yla iliflkilendirebilir. Ayr ca, iletiflim kurma dürtüsü öyle güçlüdür ki, bebekler, ilk sözcüklerini söylemeden çok önce bizimle 'konuflmak' için pek çok farkl yöntem gelifltirir. Örne in, birçok farkl a lama çeflidi vard r ve ana babalar bir a laman n 'aç m', bir di erinin 'can m ac yor', ya da 'rahats z m', bir baflkas n n 's k ld m, derhal benimle ilgilen' anlam na geldi ini k sa sürede ö renir. fleklinde konufltu. Bebeklerin dil yetisi kazan rken sözcükleri anlamay STANBUL - Çocuk Hastal klar Uzman Dr. Abdurrahman Y ld r m, çocuklar bo macadan koruman n en etkili yolunun aile bireylerinin afl lanmas oldu unu belirtti. Y ld r m, Bo maca afl s n n yayg n olarak kullan lmaya bafllanmas ile vakalarda yüzde 99 un üzerinde bir azalma olmufltur. dedi. Memorial fiiflli Hastanesi Çocuk Sa l ve Hastal klar Bölümü nden Uz. Dr. Abdurrahman Y ld r m, bo maca ve tedavisi hakk nda bilgi verdi. Bo macan n, burun ak nt s ve t kan kl, hafif atefl, öksürük, h fl lt, nefes darl gibi belirtilerle kendini gösterebildi ini belirten Y ld r m, Bo maca dünyada her y l yaklafl k 60 milyon kifliyi etkisi alt na almaktad r. Bu vakalar n 500 binden fazlas ölümle sonuçlanmaktad r. Çocukluk döneminde fliddetli seyreden bo maca, her yaflta görülebilmektedir. fleklinde konufltu. Aks rma ve öksürme ile etrafa saç lan bakterilerin insandan insana bulaflt n aç klayan Y ld r m, Bulafl c l k, hastal k ortaya ç kt ktan yaklafl k gün kadar daha devam eder. Bo maca bir kere ortaya ç kt ktan sonra hastal - a karfl do al ba fl kl k geliflmektedir. Bo maca için 1940 l y llardan bu yana afl uygulanmaktad r. Afl ile sa lanan ba fl kl k ise 5-7 y l kadar sürmektedir. Bu süreden sonra tekrar afl olmak gerekmektedir. Bo maca afl s n n yayg n olarak kullan lmaya bafllanmas ile vakalarda yüzde 99 un üzerinde bir azalma olmufltur. ifadelerini kulland. Bo macan n çocuklara en fazla yetiflkinlerden bulaflt - n söyleyen Y ld r m, sözlerine flu flekilde devam etti: Günümüzde bo macan n eriflkinlerde görülme s kl artmaktad r. ABD de son 10 y lda yap lan çal flmalarda 100 bin de 9 kiflide bo maca oldu u gösterilmektedir. Bu oran son 60 y lda bildirilen en yüksek seviye olarak dikkati çekmektedir. Bo maca vakalar n n ve üretmeyi eflzamanl olarak ö renme e iliminde oldu unu belirten Sezer, Bir yafl na do ru bebekler 'dil' benzeri sesler ç karmaya bafllarlar, 'bebeksi konuflma' olarak adland rabilece imiz genizsi agulamalar ve g ldamalar n yerini bab ldamalar al r. lk anlaml sözcükler on ikinci ila yirminci ay aras nda söylenir. Baz bebekler anlaml sesler ç karmak için çabalay p durur, baz lar ise haz r olana kadar bekler. On sekiz ila otuzuncu aylarda bebe in yeni sözcükleri ö renme h z aniden artar. Buna 'adland rma patlamas ' denir. ki üç yafl aras nda çocuk konuflmas n basitlefltirerek 'bebeksi konuflma' ile yetiflkin konuflmas na benzer yap lar kullanmaya bafllar. Çocuk 3 ya da 4 yafl na geldi inde, konuflmas ndaki 'bebeksi konuflma' özellikleri azal r, yetiflkininkine benzer biçimde anlafl l r ve ak c olarak konuflmaya bafllar. ifadelerini kulland. Çocuklar bo macadan korumak için aile bireyleri afl yapt rmal! yüzde 10 unun alt aydan küçük bebeklerde yani süt çocuklu u olarak adland r lan dönemde oldu u saptanm flt r. Bo maca vakalar n n yaklafl k yüzde 60 ise ergen ve eriflkin yafl grubudur. Yap lan baz çal flmalarda, 7 günden daha uzun süre öksüren ergen ve eriflkinlerin yüzde sinde bo maca oldu u gösterilmifltir. Süt çocuklar ve okul öncesi çocuklar bo maca mikrobunu en fazla, öksüren ergen ve yetiflkinlerden almaktad r. Bo macan n çocuk ve yetiflkinlerde farkl belirtiler gösterdi ini ifade eden Y ld - r m, Bo macan n belirtileri üç ayr döneme ayr lmaktad r ve her dönemde farkl belirtiler gösterilmektedir. lk dönem olan kataral, hastal n ilk günlük süresini oluflturur. Hastal k bu süreçte so uk alg nl na benzer belirtiler göstermektedir. Hapfl rma, öksürük, hafif atefl ve burun ak nt s görülmektedir. Paroksismal dönem 1.5 aya kadar uzayabilen bir süreyi kapsamaktad r. Günde ortalama 20 kez görülen sert ve yo- un öksürük ataklar bu dönemde yaflanmaktad r. Hasta öksürük nöbetleri sonunda oksijensiz kald için çok derin nefes alma ihtiyac hisseder. Çocuklarda bulant ve kusma görülebilmektedir. Özellikle 3 ay n alt ndaki bebeklerde çok a r bulgularla seyretmekte; solunum durmas, morarma gibi belirtilerle hayati tehlike oluflmaktad r. Hastal n son ve iyileflme dönemi olan konvalesan ad verilen süreç kifliden kifleye de iflse de ortalama 1 ay kadar sürmektedir. Bu dönemde öksürü ün fliddeti ve s kl azalmaktad r. Fakat yeniden bir solunum yolu hastal na yakalan lmas öksürük nöbetlerinin tekrarlamas na neden olmaktad r. Yetiflkinlerde hastal k hafif seyretti inden süresi de daha k sad r. dedi. Y ld r m, bebekleri bo macadan korumak için koza stratejisinin etkili oldu unu belirterek flu önerilerde bulundu: Koza stratejisi küçük bebekleri korumak için bebekle temas olan anne-baba-kardefl, bak c ve sa l k çal flanlar gibi kiflilerin afl lanmas n amaçlayan bir uygulamad r. Bu yaklafl ma göre, yeni do anlar n ve henüz afl lanmas tamamlanmam fl süt çocuklar - n n çevresindekilere çeflitli afl lar n uygulanmas önerilmektedir. Özellikle bebek do madan önce bebekle temas edecek bireylere afl yap lmas n n daha da yararl olaca düflünülmektedir. Bebeklere ise afl 4 doz fleklinde uygulanmaktad r. lk doz 2 nci ayda uygulan r. 2 inci ve 3 üncü dozlar ise ikifler ay arayla uygulanmaktad r. Bebek 1.5 yafl ndayken ise son doz uygulanmaktad r. 5-6 yafllar nda e er doktor taraf ndan gerekli görülürse 5 inci doz da verilebilmektedir. Afl n n yorgunluk, atefl yüksekli i, bulant, kusma gibi yan etkiler ile afl yerinde k zar kl k, a r ve flifllik gibi yan etkileri görülebilmektedir. Bu etkiler üç gün içinde ortadan kalkmaktad r. (CHA) Do umla iki yafl aras n n dil edinimi için önemli bir periyod oldu unu belirten Sezer sözlerine flu fleklide devam etti: Çocuk, genel olarak do umla iki yafl aras dil edinimi için kritik dönem diye adland rabilece imiz dönemde duyabildi i ve maruz kald iki ya da üç dili ö renebilir. Fakat edinimin do as gere i çocu un iki yafl sonras konuflmas nda maruz kald bu dillerin özelliklerinin bir kar fl m karfl m za ç kar ve her bil dile iliflkin izole, ustaca kullan m zamanla kazan l r. Dolay s yla teorikte çift dilli, hatta üç dilli çocuk yetifltirmek mümkündür denilebilir. Burada vurgulanmas gereken, do um ile iki yafl aral n n dil edinimi aç s ndan kritik periyod oldu u, dolay s yla çocu un tepkileri çok iyi gözlenmeli, olas 'iflitme kayb ' olas l en baflta 'yeni do an iflitme taramas ' ile egale edilmeli, sonras nda periyodik de erlendirmelerle çocuktaki dil iletiflim geliflimi ilgili uzmanlarca takip edilmelidir. (CHA) Böbrek hastal klar n n en büyük sebebi fleker hastal! STANBUL - Prof. Dr. Gültekin Süleymanlar, Türkiye de son dönemde böbrek hastal klar n n en büyük sebebinin diyabet oldu unu belirtti. Süleymanlar, Böbrek hastal klar n n yüzde 40 n n sebebi fleker hastal d r. Dolay s yla diyabetin kontrolü ayn zamanda böbrek hastal klar n n da kontrolünü sa layacakt r. dedi. Akdeniz Üniversitesi Nefroloji Bilim Dal Ö retim Üyesi ve Türk Nefroloji Derne i Baflkan Prof. Dr. Gültekin Süleymanlar, 50. Ulusal Diyabet Kongresi nde diyabet ve böbrek iliflkisi hakk nda bilgi verdi. Dünyada her 3 diyabet hastas ndan 1 nin böbrek hastal na yakaland n aç klayan Süleymanlar, Maalesef ço unlukla erken devrede tan konulamad için hastal k diyaliz aflamas nda tespit edilebiliyor. E er diyabet hastalar hastal k teflhisinden sonra böbrek sa l klar n takibe alabilirlerse diyaliz aflamas na gelmeden Türkiye de böbrek hastal klar görülme s k l azalabilir. fleklinde konufltu. Böbrek hastal klar n n en fazla kalp ve damar hastal klar n tetikledi ini aç klayan Süleymanlar, En büyük hedefimiz kardiyorenal proteksyon yani kalp ve böbrek korumas d r. Bir tarafta fleker hastalar n n böbrek sorunlar n çözmeye yard mc olurken di er tarafta kalp ve damar hastal klar riskinin azalt lmas hedeflenmektedir. Sigaran n b rak lmas, tansiyonun kontrolü, flekerin izlenmesi, lipit kontrolü yani kolesterolün kabul edilebilir s n rda olmas, kilo kontrolü, günde yar m saat ve 1 saat aras yap lmas istenen düzenli egzersiz böbrek ve kalbi korunmas ndaki en önemli tedbirlerdir. Diyabette tuzun k s tlanmas böbrek ve tansiyonun kontrolünde önemli kriterdir. Günlük kifli bafl maksimum tuz kullan m miktar 5-6 gr aras ndad r. Son yap lan araflt rmaya göre Türkiye de bu oran gramd r ve olmas gerekenin oldukça üzerindedir. ifadelerini kulland. Haz r g dalar, salça, turflu, ekmek, raf ömrü uzun g dalar ve tuz aç s ndan zengin g dalara dikkat edilmesini gerekti ini belirten Süleymanlar, sözlerine flu flekilde devam etti: Kamuoyunda yanl fl aktar lan bir konu ise Himalaya tuzlar veya Okyanus tuzu gibi farkl bölgelerden getirilen tuzlar n sa l a zararl olmad na ait yanl fl bilgidir. Bu tuzlar n hepsi sodyum klorür içerir ve birbirlerinden hiçbir fark yoktur. Sadece temin edildikleri yer itibari ile maliyetleri yüksek ürünler olduklar için pazarlama stratejisi olarak zararl olmad klar na dair toplumda yanl fl bir izlenim oluflturulmufltur. Bu pazarlama stratejisi toplum sa l aç s ndan büyük tehdit oluflturmaktad r. (CHA)

11 DIS DÜNYA Yücel TANOL 30 Nisan 2014 Çarflamba 11 Ba dat-erbil gerginli i sürüyor Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Baflkan Mesut Barzani nin resmi sözcüsü Ümit Sabah, Baflbakan Nuri el-maliki nin yöneticilik karnesi, son derece kötü. Irak halklar ndan özür dileyip siyasetten çekilmesi gerekir. Ama kendisini halk n kurtar c s gibi gösterip bütün kötülükleri baflkas na mal etme yolunu seçiyor dedi. Aliyev: Adaletin sa lanmas için çok güçlü olmay l z BAKÜ - Azerbaycan Cumhurbaflkan lham Aliyev, Yukar Karaba sorununun çözüm süreciyle ilgili, Toprak bütünlü ümüzü mutlaka temin edece iz. Uluslararas hukuk bizim taraf m zda fakat bu hukukun uygulanmas için yeterli de il. Adaletin sa lanmas için çok güçlü olmal y z. Maalesef bu gün görüyoruz ki uluslararas iliflkilerde güç etkeni büyük yer tutuyor. Biz de daha güçlü olmal, kendi kaderimizi kendimiz belirlemeliyiz dedi. Aliyev, Bakü de düzenlenen 2. Küresel Müflterek Toplumlar Forumu nun aç l fl ndaki konuflmada, Azerbaycan n bir genç ülke oldu unu hat rlatarak, bu k sa zamanda büyük ifller baflard klar n, ülke ekonomisinin dünyan n en h zl kalk nan ekonomileri aras nda bulundu unu kaydetti. Azerbaycan n y llar nda ba ms zl k tecrübesi yaflad n fakat Sovyet iflgali nedeniyle bu sürecin sadece iki y l sürdü ünü an msatan Aliyev, 70 y l geçti ve tekrar ba ms z olduk. Ekonomik ve siyasi krizler ve ba ms zl n ilk y llar nda yaflanan iç savafla ra men birçok fleyin üstesinden geldik. fiimdi karfl m zda halk m z için daha iyi yaflam standart sunma görevi duruyor. Bunu da siyasi ve ekonomik reformlar gerçeklefltirerek baflard k. Bugün temelleri çok sa lam olan bir devletimiz bulunuyor. Uygulad m z reformlar ülkemizi ça dafllaflt rd. Demokrasi, serbest toplanma ve internet özgürlü ünü temin ettik. Birkaç y l önce bu konuyu sadece düflüne bilirdik. ERB L - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Baflkan Mesut Barzani nin resmi sözcüsü Ümit Sabah, Baflbakan Nuri el- Maliki nin yöneticilik karnesi, son derece kötü. Irak halklar ndan özür dileyip siyasetten çekilmesi gerekir. Ama kendisini halk n kurtar c s gibi gösterip bütün kötülükleri baflkas na mal etme yolunu seçiyor dedi. fiimdi ise tüm bunlar hayat m z n parças oldu diye konufltu. Siyasi reformlarla ekonomik reformlar paralel yürüttüklerini ve baflar y bu flekilde yakalad klar n aktaran Aliyev, flöyle devam etti: fiu anda, bizim 20 y l önceki durumumuzla ayn olan ülkelere örnek olabiliriz. Onlara nas l geliflti imizi anlatabiliriz. Dünyada, son 10 y lda en h zl kalk nan ülkeler aras nda olduk. Mali durumumuz da çok iyi ve d fl borcumuz çok az. D fl borcumuz, gayrisafi milli has lam z n yüzde sekizini oluflturuyor. Biz uluslararas mali kurulufllarla daha s k çal flmal ve ekonomimizi çeflitlendirmeliyiz. Petrol ve do algaz, ekonomimizin temelini oluflturuyor. Buradan gelen gelirleri di er alanlar n da geliflmesine aktar yoruz. Ekonomik reformlar yan nda sosyal reformlar da gerçeklefltiriyoruz. yaflam standartlar n günden güne iyilefltiriyoruz. bunun için istikrar laz m. Politikam z da halk taraf ndan destekleniyor. 10 y l önce yüzde 49 olan fakirlik flimdi çok daha afla seviyeye çekildi ifadelerini kulland. KADER M Z KEND M Z BEL RLEMEL Y Z Azerbaycan topraklar n n bir k sm n n 20 y ldan fazlad r Ermenistan iflgal alt nda oldu unu vurgulayan Aliyev, BM Güvenlik Konseyinin ilgili kararlar n n Ermenistan taraf ndan uygulanmad n söyledi. Bu durumun böyle devam Sabah, baflkanl n resmi internet sitesinde yay mlanan aç klamas nda, Maliki nin, gazete ve televizyonlara verdi i son demeçlerinde Kürt halk n n haklar, federalizm, anayasa ve Irak n siyasi sürecine dair tehlikeli aç klamalarda bulundu unu hat rlatt. Maliki nin öne sürdü ü iddialara sessiz kal nmayaca n aktaran Sabah, etmeyece ini ve topraklar n iflgalden kurtar laca n belirten Aliyev, Toprak bütünlü ümüzü mutlaka temin edece iz. Karaba Ermenileri referandum yapt. Dünya bu referandumu tan mad. Uluslararas hukuk bizim taraf m zda fakat bu hukukun uygulanmas için yeterli de il. Adaletin sa lanmas için çok güçlü olmal y z. Malesef bu gün görüyoruz ki uluslararas iliflkilerde güç etkeni büyük yer tutuyor. Biz de daha güçlü olmal, kendi kaderimizi kendimiz belirlemeliyiz dedi. Azerbaycan Diasporadan Sorumlu Devlet Komitesi, Uluslararas Nizami Gencevi Merkezi ve Madrid Kulübü taraf ndan düzenlenen foruma, eski Gürcistan Cumhurbaflkan Mihail Saakaflvili, eski Letonya Cumhurbaflkanlar Vaira Vikee- Freiberga ve Valdis Zatlers, eski S rbistan Cumhurbaflkan Boris Tadiç, eski H rvatistan Cumhurbaflkan Stefan Mesiç, eski Finlandiya Cumhurbaflkan Tarya Haloneni, eski Bulgaristan Cumhurbaflkan Petar Stoyanov, eski Moldova Cumhurbaflkan Petru Luçinski, eski Romanya Cumhurbaflkan Emil Konstantinesku, eski Estonya Cumhurbaflkan Arnold Rüütel, eski srail baflbakan Ehud Barak, eski TBMM Baflkan Hikmet Çetin ve birçok ülkeden çok say da eski devlet yetkilisi kat ld. Forum, Aç k toplumun esaslar, Dirençli ekonomik geliflme ve sosyal entegrasyon, Kar fl k durumlar n çözümünde aç k toplum gibi oturumlarla devam edecek. (AA) S rbistan da yeni hükümet kuruldu BELGRAD - S rbistan da yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen S rp lerleme Partisi (SNS) Genel Baflkan Aleksandar Vuçiç in, meclis oylamas na sundu u 16 bakanl ktan oluflan yeni hükümet listesi kabul edildi. Vuçiç in Meclis te oylamaya sundu u bakanlar listesi, 228 milletvekilinden 198 i taraf ndan kabul edildi. 250 milletvekilinden oluflan S rbistan Meclisindeki oylamaya 228 milletvekili kat ld. Baflbakan Vuçiç, S rbistan Cumhurbaflkan Tomislav Nikoliç in de haz r bulundu u yemin töreninin ard ndan yapt konuflmada, ülkeyi adil bir flekilde yönetece ini söyledi. S rbistan n gelecekte ataca ad mlar n kolay olmayaca n belirten Vuçiç, Daha güzel, iyi ve baflar l S rbistan için elimizden gelen her fleyi yapaca m za huzurlar n zda söz veriyorum. Size flimdiye kadar yalan söylemedim, bundan sonra da söylemeyece im. Önümüzde zor bir yol var fakat bir sene sonra, bu ifli beraber yapt m z ve bunun bir parças oldu unuz için mutlu olacaks n z diye konufltu. S rbistan n ekonomik kalk nmas için özel çaba sarf edece ini kaydeden Vuçiç, birden her fleyi çözemeyeceklerini belirterek vatandafllara sab rl olma ça r s nda bulundu. Yeni hükümette S rbistan Sosyalist Partisi (SPS) Genel Baflkan vitsa Daçiç D fliflleri Bakan, Boflnak as ll S rbistan Sosyal Demokrat Partisi (SDPS) Genel Baflkan Rasim Lyayiç de daha önce yürüttü ü Ticaret, Telekomüniskasyon ve Turizm Bakanl na yeniden getirildi. S rbistan da yeni kabine flu isimlerden olufltu: Baflbakan Yard mc s ve D fliflleri Bakan vitsa Daçiç, Baflbakan Yard mc s ve Ulaflt rma ve Altyap Bakan Zorana Mihayloviç, Ticaret, Telekomüniskasyon ve Turizm Bakan Ras m Lyayiç, Mali Bakan Lazar Krstiç, Ekonomi Bakan Duflan Mayoviç, Tar m Bakan Snejana Bogosavlyeviç- Boflkoviç, Enerji Bakan Aleksandar Antiç, Adalet Bakan Nikola Selakoviç, çiflleri Bakan Nebojfla Stefanoviç, Savunma Bakan Bratislav Gafliç, E itim Bakan Srcan Verbiç, Sa l k Bakan Zlatibor Lonçar, Çal flma Bakan Aleksandar Vulin, Kültür Bakan van Tasovats. S rbistan da 17 Mart ta düzenlenen erken parlamento seçimlerini, Aleksandar Vuçiç in bafl nda bulundu u S rp lerleme Partisi (SNS) kazanm flt. (AA) bu nedenle aç klama yapma zorunda kald klar n bildirdi. MAL K N N 8 YILLIK KARNES Maliki nin iktidar için Irak tarihinin en kötü dönemi ifadesini kullanan Sabah, 8 y l süren yönetiminden sonra geriye kalan ekonomik k r lma, siyasi kriz ve iflas etmifl bir Irak t r. Bu sürede mezhep savafl körüklendi, toplumun bileflenleri aras ndaki ayr flma derinleflti ve fitne tohumlar ekildi. Halk, kötü ekonomik flartlar nedeniyle inim inim inliyor. Irak Baflbakan kendini bundan paklayamaz diye konufltu. Sabah, flöyle devam etti: Irak ta asayifl ve güvenlik çöktü, terör tehdidi rutin bir hal ald. Irak, yolsuzlukta dünyada birinci s raya yükseldi. Bütün komflular yla sorunlu hale geldi. Ülkedeki iç göç, her geçen gün art yor. Yüksek gelir ve bütçeye ra men hizmet ve sa l k sektörü çöktü. Elektrik alt yap s ve otoyollar kullan lmayacak durumda. Halk n fakirli i sürekli art yor. Irak, devlet olma vasf ndan uzaklaflt. nsan haklar ve kad n haklar, olabilecek en kötü durumda. Mahkeme karar olmadan tutuklanmalar bafllad. Kaç r lan, öldürülen ve ma dur edilen kiflilerle ilgili hiçbir araflt rma yap lmad. Sabah, Irak Baflbakan n n aç klamalar yla eski Baas rejimini hat rlatt n ifade ederek, Maliki nin, Kürt halk n n haklar, ortakl k ve demokrasiyle ilgili aç klamalar ve anayasay çi nemesi, 80 y l boyunca Irak halk na zulmeden eski zihniyetin tekrar canland n gösteriyor. Bu zihniyet, Irak halklar na karfl en namert ve insanl k d fl yönetim biçimini uygulad fleklinde konufltu. Sabah, Baas rejiminin y k lmas ndan sonra federalizm, demokrasi ve gerçek ortakl n tesis edilmesi noktas nda Irak taki halklar n ümitvar oldu unu ancak geçen 11 y ll k süreçte, birlikte yaflam n bir tehdit unsuru haline geldi ini ve BULMACANIN ÇÖZÜMÜ Kürtlerin bir ek olarak görülmek istendi ini ileri sürdü. Sabah, Irak n flu anki durumuyla federalizmden uzaklaflt n savunarak elefltirilerini flöyle s ralad : Anayasaya ayk r olarak vilayetlerin yetkilerini kullanmas na izin verilmedi, etnik savafl derinlefltirildi, kuvvetler ayr l prensibi iflletilmedi, birlik meclisi oluflturulmad. Merkeziyetçili e dönme sevdas ve buna benzer onlarca tav r, Irak n gerçek bir federalizm elbisesi giymesine imkan vermedi. Ba dat taki iktidar, Irak n birli ini tehlikeye soktu ve devletin federal sisteminin kökten iptal etti. Verilen o kadar kurbandan sonra Kürtler, ortakl n yok say ld n, inkar kültürünün Ba dat ta güçlü bir flekilde devam etti ini ve anayasan n uygulanmad n düflünüyor. Bunun için Ba dat la iliflkilerimizi gözden geçirmemiz ve ona göre ad mlar atmam z en do al hakk m zd r. (AA) A L A E H R F L M A N L E K E K A B Y E C E R E Y A N P E N F R E Z N M E E K P A S A L E T Y A S P A K E T P A R A M A K N E E L P R K E S E A M A R E T D A M R A T A M A N A Y A N M E T A N M E L A N E T V A T A E L A M A N T M A V A T K A R A T A K V A N A L A N A L A K A D A R G N E A N A Y A S A

12 12 HABER 30 Nisan 2014 Çarflamba brahim ARKLAN Gauck, korkuttu! Fehmi KORU Tayyip Erdo an ve ters köfleleri... ANKARA- Almanya Cumhurbaflkan Joachim Gauck, Ankara temaslar s ras nda hükümete çok sert elefltiriler yöneltti. Çankaya Köflkü'nde bafllad elefltirilerine ODTÜ'de de devam eden Gauck, "Söylediklerimi içifllerine müdahale olarak alg lamay n" diyerek uyarmay da ihmal etmedi. Gauck, yarg ba ms zl ndan baz sitelere getirilen k s tlanmalara kadar pek çok konuya de indi. Gauck, M T yasas ndan Geziprotestolar na kadar birçok konuda da mesaj verdi. Gauck, özetle flunlar söyledi: "KUVVETLER AYRIMINA SAYGI DUYULMALI" "Türkiye'de sizler için Almanya'da ne oldu u nas l önemsiz de ilse, bizler için Almanya'da, Türkiye'de ne oldu u önemsiz de il. Bu yüzden kayg duydu um bir noktaya de inmek isterim. 50 yafl ma kadar neyin hukuk ve neyin hukuksuzluk oldu una bir komünist partinin karar verdi i sistemde yaflad m. O gün bugündür hep demokrasinin avantajlar n yaflayarak emin oldum. Almanya kuvvetler ayr m na sayg duymaktad r. Demokrasinin sa lad kazan m yaflama tecrübesinin etkisiyle herhangi bir yerde hukuk devletini ve birçok ülkede denenmifl olan kuvvetler ayr m n k s tlama e ilimini gördü üm zaman bunu özel bir kayg duyarak izlerim. "YARGI BA IMSIZLI I NASIL GÜVENCEDE OLSUN" Dolay s yla bugün burada hükümetin, hofluna gitmeyen çok say da savc ve polisi yerinden al fl, çarp k geliflmeleri ayd nlatmalar na Türkiye nin önemi artt BERL N (AA) - AYHAN fi MfiEK - Eski Avrupa Birli i (AB) Komisyonu Baflkan Yard mc s Günter Verheugen, Ukrayna'daki geliflmelerin Türkiye'nin stratejik önemini art rd n belirterek, "Bugün her zamankinden çok daha eminim ki Türkiye'nin AB üyeli i gelecek için çok büyük önem tafl yor" dedi. Verheugen, AA muhabirine yapt aç klamada, Rusya'n n K r m' ilhak sonras nda de iflen stratejik dengeler üzerinde h zl ve kesin yarg lara var lmamas gerekti ini ifade ederek, Avrupa'n n yeni bir bölünme riskiyle karfl karfl ya oldu unu söyledi. Günter Verheugen, "Bugün flahit olduklar m z n, Avrupa'da yeni bir bölünme ve ihtilaf döneminin bafllang c olup olmad konusunda flunu söylemeliyim: Böyle bir olas l ktan büyük üzüntü duyar m ve herkesin de böyle bir ihtimali esefle karfl lamas gerekir. Ancak böyle bir olas l d fllayamam" ifadesini kulland. Son geliflmelerin Türkiye'nin Avrupa için stratejik önemini bir kez daha gösterdi ini vurgulayan Verheugen, "Bizler Rusya ile problemlerimize çözüm bulsak da bulamasak da yaflananlar Türkiye için flu anlama geliyor; Türkiye'nin stratejik önemi artmaya devam ediyor. Türkiye'nin co rafi konumu, ekonomik gücü, sa l kl demografik yap s Türkiye'yi tüm bölgede engel olur. Hükümet kararlar kendi lehine etkilemeye veya hoflnut olmayaca kararlardan kaç nmaya çal fl rsa yarg ba ms zl hala güvence alt nda olur mu diye soruyorum. "SÖZLER M Ç filer ME MÜDAHALE DE L, KAYGILARIM" Kimi Türk vatandafl ve kimi Türk siyasetçi bu tarz elefltiriyi kabul etmekte zorlanabilir. Kimisi haks z ya da istenilmeyen bir elefltiri olarak geri çevirebilir. Beni lütfen yanl fl anlamay n. fade ettiklerim içifllerine müdahale de il, eflit düzeyde paylafl m arzusu. Söylediklerim totaliter bir bir çekim merkezi yap yor. Türkiye'nin bu özellikleri devam edecektir" ifadesini kulland y llar aras nda AB Komisyonu'nun genifllemeden sorumlu üyesi olarak görev yapan ve ard ndan y llar nda AB Komisyonu Baflkan Yard mc l n üstlenen Günter Verheugen, geniflleme sürecinin AB projesinin en önemli baflar lar ndan biri oldu unu ifade ederken, Türkiye'nin AB müzakere sürecinin yeniden canland r lmas gerekti ini vurgulad. "AB'de flu s ralar geniflleme sürecinin gündemden düfltü ü konufluluyor. Bu do ru. AB aday Balkan ülkelerinin önünde zaten çok uzun bir süre var. Geniflleme konusunda bugünkü olumsuz havadan esasen olumsuz etkilenen tek aday ülke Türkiye" diyen Verheugen, sözlerini flöyle sürdürdü: "Çok uzun y llard r süren Türkiye'nin AB üyelik sürecinin yeni bir ivme kazanmas gerekiyor. Bugün her zamankinden çok daha eminim ki Türkiye'nin AB üyeli i gelecek için çok büyük önem tafl yor. AB üyeli i yaln zca Türkiye için de il, AB'nin gelece i için de çok büyük önem tafl yor. Türkiye'nin AB süreci önündeki mevcut engelleri ortadan kald rmak ve sürecin devam n sa lamak için mümkün olan her fleyi yapmal y z." devlette uzun y llar edinmifl oldu um deneyimler sonucunda demokrasinin savunucusu bir vatandafl n duydu u kayg lard r. "SES M YÜKSELT R M" Bir demokrat olarak, kendi ülkem olmasa da ne zaman hukuk devletinin tehlike alt nda oldu unu görsem o zaman sesimi yükseltirim. Sesim insanlar içindir; onurlar, özgürlükleri ve fiziksel dokunulmazl klar içindir. Bizler de baflka ülkelerin tavsiyelerini dinlemeye haz r z. Almanya'da ifllenen cinayetlerden sonra soruflturmalar n tek yönlü oldu una yönelik elefltirileri kabullenmek zorundayd k ve kabullendik. "ORDUNUN ETK S AZALDI" Türkiye'de ordunun siyasete etkisi geriye itildi. Kürtlerle diyalog sürecinin bafllamas yla çat flma say s azald, Ermeniler ve Kürtlere karfl yap lan haks zl klara iliflkin tarihi tabular y k lmaya bafllad. Erdo an, Ermeni kurbanlar n yak nlar na yönelik ac lar n paylaflt n ifade etti. M T'E ELEfiT R GEZ 'YE ANMA Son zamanlarda birçok kiflinin demokrasiye tehdit oluflturdu u fleklinde alg lad bir yönetim üslubundan ötürü hayal k r kl, burukluk ve öfke ifade eden sesler de duyuyoruz. Örne in insanlar n nas l bir yaflam tarz n benimsemeleri gerekti ine iliflkin bir müdahale söz konusu oldu unda hayatlar üzerinde daha güçlü bir gizli servis kontrolü amaçland nda, sokak protestolar zor kullan larak bast r ld nda hatta bu yüzden insanlar can ndan oldu unda... nternetten al flverifle dikkat Ald n z ürünü beklerken salatal k gelebilir! " T RAF ED YORUM: GEL fimeler BEN KORKUTUYOR" tiraf ediyorum; bu geliflmeler beni korkutuyor. Özellikle de fikir ve bas n özgürlü ü k s tland için. nternet ve sosyal iletiflim a lar na eriflimin k s tland n ; elefltirel bak fl aç s na sahip gazetecilerin iflten ç kar ld n hatta yarg land n ; gazetelere yay n yasa n n getirildi ini ve yay nc lar n hukuki bask alt na al nd klar zaman yafl yoruz. Oysaki kapsaml flekilde bilgilendirmek ve bilgilendirilmek özgür ve demokratik toplumun iki ana flart d r. Ancak bu sayede çarp k geliflmeler ayd nlat labilir ve hükümetin eylemleri kontrol edilebilir. PROTESTO UYARICI B R S NYALD R Protesto uyar c bir sinyaldir. Vatandafllar n kendilerini birer emir kulu olarak alg lamamalar ülke refah na hizmet eder. Türkiye vatandafllar ülkelerinin kaderini flekillendirmek için ortak hareket etmeye haz rlarsa bu olgunluk iflareti olarak övgüye flayand r. Demokrasinin bu angajmana ihtiyac vard r. "HAYAT TARZINA ZORLA MÜDAHALE OLMAZ" Demokrasi ötekine sayg gerektirir. Kimsenin hayat tarz na zorla müdahale edilemez. Kimsenin dininin kamusal alana da uygulamas na engel olunamaz. Almanya da bu sayg y ö renmek zorundayd. Demokrasinin diyalo a ihtiyac vard r. Kamuoyunda kullan lan dilin zehirlenmesi ve düflman imaj n n yarat lmas toplumsal alana zarar verir." BALIKES R (AA) - Tüketiciler Derne i (TÜDER) Genel Baflkan Ayd n A ao lu, internet sitesi kurarak sat fl yapan baz kötü niyetli kiflilerin tuza na düflen al c lara, siparifl etti i cep telefonu gibi pahal ürünler yerine salatal k, oyuncak, gazete ka d gibi de ersiz eflyalar gönderilebildi ini söyledi. A ao lu, AA muhabirine yapt aç klamada, son y llarda internet arac l yla gerçeklefltirilen al flverifller nedeniyle ma dur olan birçok tüketiciden flikayet ald klar n ifade etti. Sanal alemdeki baz firmalar n al flverifl bak m ndan güvenli olmad n vurgulayan A ao lu, " nternet sitesi açarak sat fl yapan baz kötü niyetli, sahtekarlar n tuza na düflen al c lara, siparifl etti i cep telefonu gibi pahal ürünlerin yerine salatal k, oyuncak, gazete ka d fleklinde de ersiz ürünler gönderiliyor. Bazen Uzakdo u'dan kaçak getirilen çakmas ya da kullan lm fl ürünü gönderiyorlar. Paras n geri almak için u raflan tüketicilerin çabalar da sonuçsuz kal yor" dedi. nternetten yap lan al flverifllerde, Tüketici Kanunu gere ince al c lar n ürün tesliminden itibaren 7 gün cayma hakk bulunmas na ra men tüketicilerin gerek bilgi eksikli i gerekse baz sat c lar n kötü niyetli tutumlar nedeniyle ma duriyet yaflad n dile getiren A ao lu, sanal alemden al flverifl yapma tecrübesi bulunmayan, aldat lma hatta doland r lma çekinceleri olanlar için "7 alt n kural"a dikkat edilmesini önerdi. A ao lu, interneti kullanan tüketicilerin uygulayabilece i önerileri flöyle s ralad : "Bir web sitesinin güvenilir olup olmad n anlamak asl nda kolayd r. Alexa s ralamas na bak labilir. 'www.alexa.com' adresinde söz konusu internet sitesinin TR s ralamas 5 bin ve alt ndaysa site yüksek olas l kla düzgün bir sitedir. Sitenin sundu u kart taksit seçeneklerine bak lmal. Bankalardan sanal pos almak kolay de ildir. Bankalar güvenilir olmayan sitelere sanal poslar n vermezler. Bir sitede en az ndan 4-5 farkl kart seçene i varsa o sitenin güvenilir olma ihtimali yüksektir. Sadece kap da ödeme ve havaleyle sat fl yapan sitelerden kesinlikle al m yap lmamal. nternet arama motorlar na sitenin ad n yazarak araflt r n. Hakk nda çok az bilgi varsa yeni kurulmufl ve 'vur kaç' takti i olan güvenilmez bir site olabilir. Tüketici flikayetleriyle ilgili bu sitenin ad n yazarak tarat n. Hakk nda hiç flikayet yoksa yeni kurulmufl oldu unu da gözetmek laz m. Çok flikayet varsa bu sizi yan ltmas n zira çok sat fl yapan çok flikayet al r. fiikayetler, ayn günde 5-10 flikayet gibi çok k sa sürede yaz lm fl yo un flikayetler ise 'Ürünümü göndermediler', '15 gündür çözüm üretilmedi', 'Telefon yerine oyuncak gönderdiler' gibi içeriklere sahipse o siteden uzak durulmal. Telefonla aray p almak istedi iniz ürünün stokta olup olmad n sorun. Konuflma esnas nda site hakk nda bir kanaatiniz oluflacakt r. Al m sonras çok önemlidir. Ürünü ald n zda kargo fiflini imzalamadan mutlaka kontrol etmelisiniz. Kargo fiflinde ürünü hasars z teslim ald n z onaylad n za dair beyan yer almaktad r. Hasarl ürün getirildi ine dair kargo görevlisine tutanak tutturmazsan z hem sat c hem de siz zor durumda kal rs n z. Çünkü sat c, hasar tutana olmadan zarar kargo firmas ndan tahsil edemez. Sitenin iletiflim k sm na bak n. 444 ya da 0 850'li bir telefon numaras yaz yorsa bunu sitenin güvenilirli i konusunda olumlu bir ipucu gibi düflünebilirsiniz ama 800'lü hatlar n güvenli oldu una dair düflünce asl nda do ru de ildir. Doland r c lar da bu hatlardan edinebiliyor. Tam unvan, telefon, faks, adres bilgileri olmayan hiçbir siteden asla al flverifl etmeyin." Önce herkese Kendini tarif ediyor diye düflündüren koflan, koflturan, terleyen cumhurbaflkan sözcükleri eflli inde bir görev tan m yla karfl m za ç km flt ; bu yak nlarda ise cumhurbaflkan aday konusunda herkesi ters köfleye yat rmak tan söz etmeye, kimi kast etti i tam anlafl lmayan sadece Ak Partililer in de il, CHP, MHP ve BDP lilerin de oyunu alacak bir aday ile seçmen önüne ç kma vaadinde bulunmaya bafllad. Kendisi aday olacaksa neden ters köfleye yatm fl olal m? Adayl n ilân ederse kellesini kesseniz ona oy vermemeye yeminli genifl bir kesim var; e, hangi CHP li, MHP liden oy alacak? BDP bile kendi aday yla seçime kat laca a benziyor... Yoksa baflka biri mi Ak Parti den aday gösterilecek? Kim? 2007 y l ndaki cumhurbaflkanl seçimini hat rlay n: Gözlemciler olarak Tayyip Erdo an n alt y ll k baflbakanl ard ndan Çankaya ya ç kmas n bekliyorduk ve kendisi de o yolda sinyaller vermekten geri durmuyordu. Son gün, partisinin grup toplant s nda, Aday m z, kardeflim Abdullah Gül diyene kadar... Ters köfle o zaman öyle gelmiflti... Ard ndan farkl geliflmeler yafland : Hukuk mühendisleri 367 formülüyle ortam buland rd ; e-muht ra sonras nda Anayasa Mahkemesi formülü kurallaflt rd. Turlar uzamaya bafllay nca Abdullah Gül adayl ktan derhal çekildi... Erken seçime gidildi... Bir sonraki cumhurbaflkan n halk n seçmesi kural için halkoylamas yap ld... Gazete manfletlerini hat rlay n; aday konusunda beklentiler farkl profiller üzerinde yo unlaflm flt... Fakat yine herkesi ters köfleye yat ran bir geliflme yafland : Abdullah Gül yeniden aday oldu ve bu defa seçildi. Herkesi yine ters köfleye yat r rsa Ak Parti, bu defa flafl rmayaca m... Sebebi flu: Tayyip Erdo an verdi- i görüntünün aksine tam bir hesap adam ; kritik kararlara varmas gerekti inde çok yönlü düflünüyor, etraftan gelebilecek telkinler yerine kendi içgüdüsünü de için ifline sokan hesaplar göz ard etmiyor. Vard sonuç, öyle durumlarda, kendisinden beklenmeyen bir karar olsa da, karar do ru sonuçlar do uruyor... Abdullah Gül ün adayl do ru bir karard ve onun Çankaya da geçirdi i yedi y l Ak Parti ile Tayyip Erdo an n art hanesine yaz ld. Erdo an-gül ikilisinin birlikte yer ald foto raf Ak Parti ye daha çok oy getiriyor. Cumhurbaflkanl için düflünülmek elbette onur verici bir durum; o durumda bulunanlar n Çankaya y arzu etmesi yad rganmaz. Ancak partiler ad na düflünenlerin, aday belirler veya kendi adayl üzerinde imal-i fikrederken hesaba katmalar gereken pek çok unsur oldu u da bir gerçek... Halk bir siyasetçiyi baflbakan olarak benimsemiflse onu cumhurbaflkanl na göndermek istemeyebilir de; cumhurbaflkanl nda farkl bir profil görmeyi de tercih edebilir halk... Liderlerin tek hamleli düflünme lüksü de olamaz; cumhurbaflkanl kadar ilk genel seçimde partisinin sand ktan güçlü bir iktidar olarak ç kmas da önemlidir... Aday olabilece i hissini verdi i aç klamalar da, ters köfleye yat rma ifadeleri de Tayyip Erdo an n çok yönlü hesaplar n n o anl k tepkileri; partinin esas karar için galiba istiflare sürecinin tamamlanmas n beklememiz gerekiyor Nisan 2014 Star0

13 HABER Sevgi ACAR 30 Nisan 2014 Çarflamba13 Hocaefendiyle ilgili çok önemli geliflmeler yaflan yor Erdo an dan ABD ye; ya iade et ya s n rd fl Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, yerel seçimlerin ard ndan yabanc bas na ilk kez kapsaml bir mülakat verdi. Daha önce birçok kez görüfltü ü, prestijli PBS kanal n n deneyimli televizyoncusu Charlie Rose a konuflan Erdo an, ABD nin Fethullah Gülen i iade etmesine dair beklentisini de ilk kez aç kça söyledi. Hürriyet ten Tolga Tan fl n haberine göre Erdo an, geçen Cuma Anayasa Mahkemesi Baflkan Haflim K l ç n zehir zemberek konuflmas ndan sonra verdi i söyleflide K l ç n sözlerini de de erlendirdi. O konuflma benim üzülerek dinledi im bir konuflmayd diyen Erdo an, K l ç da Bu konuflman n alt ndan da Say n Baflkan ömrü boyunca kurtulamayacak diyerek çok sert biçimde elefltirdi. flte Erdo an n Rose a yapt aç klamalar: ERMEN MESELES ( Ermeni konusunu soyk r m olarak tan mlaman z mümkün mü? sorusu üzerine) Mümkün de il. Çünkü soyk r m olsayd, bugün Türkiye de yaflayan Ermeniler var. SRA L LE NORMALLEfiME Baflkan Obama ya, dostuma, o süreçteki gayretleri sebebiyle çok teflekkür ediyorum. Baflbakan Netanyahu nun telefondaki özrü, Baflkan Obama n n çabalar yla mümkün olan bir ad md. Tazminat meselesi var burada. Bir anlaflma vard k. Buna art k bir anlaflma diyebiliriz. Tazminat konusunda bir anlaflmaya vard k. nsani yard m götürme noktas nda flu anda görüflmeler var. Normalleflmenin sonraki ad m nda büyükelçi atamas var. GÜLEN' N ADES Ben Baflbakan olduktan sonra kendisiyle (Fethullah Gülen) telefon görüflmelerim d fl nda bir görüflmem olmad. Belediye baflkan yken görüflmelerim olmufltu. lk iki dönem o grupla iliflkilerimiz de iyiydi. Asl nda problem 2010 Anayasa referandumu olay ndan sonra bafllad. Orada bir güç ele geçirme olay vard. Yani Emniyetle, güvenlikle öbür tarafta yarg aras nda o dayan flmay sa lamaya yönelik bir ad md. Att klar ilk ad m da istihbarat teflkilat m z n müsteflar na yönelikti. Ondan önceki müsteflar ve müsteflar yard mc s na yönelik at lan ad mlar. Tabii benim kabul edebilece im ad mlar de il. Birçok de iflik organizasyona s zmaya çal flt klar n n fark ndayd k ama nihai kötü niyetlerinin fark nda de ildik. Sonra bunu hissettik. Önlemlerimizi almaya bafllad k. 17 Aral k, 25 Aral k Bunlar son, iflin bir darbe giriflimine dönüfltü ü dönemdi. Bir darbe giriflimiydi. Sivil darbe. Bunu yapt lar. E er ben yurtd fl ndan geliflimde tüm bu olanlara karfl sessiz kalm fl olsayd m, olay çok farkl yerlere gidebilirdi. Benim ofisime böcek yerlefltirmifller. Bakanlar dinlemifller. Bunlar dinleyen insanlar n vatanseverli inden bahsedebilir misiniz. Bunu örgüt olarak görüyorum. Bizim model orta m zdan beklentilerimiz var. (Ne bekliyorsunuz sorusu üzerine) Bunlar s n r d fl etmesini. Ben Amerika n n kendi güvenli ini tehdit eden birileri olursa ne yaparsam, stratejik orta m z da bizim ulusal güvenli imizi ilgilendiren bir konuda onu yapmal. ( ABD Fethullah Gülen i iade edecek midir? sorusu üzerine) Ümit ediyorum. En az ndan s n r d fl etmeliler. YOLSUZLUK SUÇLAMALARI Biz iktidara geldi imizde Türkiye nin toplam 250 milyar dolar y ll k geliri vard. Bizim hükümetimiz bunu 820 milyar dolara ç kartt. Yolsuzlu un böyle bir geliflmede yeri olabilir mi? Biz iktidara geldi imizde cumhuriyetin 79 y l nda toplam 6 bin 100 km bölünmüfl yol yap lm flt. Biz 12 y lda 17 bin km yapt k. Yolsuzlu un oldu u bir ülkede bunu yapamazs n z. Bo az n alt na Marmaray infla ettik. TWITTER IN KAPATILMASI (Otoriterleflme elefltirileri konusundaki soru üzerine) Bunlara inan yor musunuz? E er yüzde 45.5 böyle yerel bir seçimde oluyorsa bunun bir anlam olur. Bunun analiz etmeniz gerekir. Medyada bana her türlü hakareti yapabiliyorlar. Diktatörün oldu u ülkede siz o diktatöre bu hakaretleri yapabilir misiniz? Twitter n burada bir ofisi yok. Amerikan flirketi. Baz hesaplardan hakaretler ediliyor. Ama bu hesaplar kapat lm yor. Kapat lmad gibi diyelim Anayasa Mahkemesi devreye giriyor, hukuku çi niyor. ç yollar tükenmeden bir defa Anayasa Mahkemesi buna bakamaz. Ben de diyorum ki, ABD de bu nas lsa, uygulamas nas lsa bizde de ayn flekilde olmal. Verginizi ödeyin ve burada kanunlara uyuyorsan z Ak Parti Hükümeti nin yapaca bir fley yok. Twitter bir defa herkesin özgürlük alan na uymak zorunda. Ofis açmak zorunda. Twitter ABD de vergi ödüyor mu? O zaman benim ülkemde de ödemek zorunda. E er mahkeme kararlar n uymazlarsa kapat r z. Gidin deriz. ANAYASA MAHKEMES Biz Anayasa Mahkemesi nin verdi i karara uyar z ama elefltirimizi de yapar z. Öyle kararlar veriyorlar ki hukuki de il, politik. Yarg n n kararlar yla konuflmas gerekir. Ama bugün (söyleflinin yap ld önceki Cuma) bir konuflma yapt, Cumhurbaflkan, Meclis Baflkan, Baflbakan, Baflbakan Yard mc s orada. Herkese ders verdi. Bugünkü konuflma benim üzülerek dinledi im bir konuflmayd. Bu konuflman n alt ndan da Say n Baflkan ömrü boyunca kurtulamayacak. SOKAK GÖSTER LER Bütün ülkelerde gösteriler olur ve ölümler yaflan r. ABD de de Almanya da. Maalesef olur, görmek istemesek de. Ama gösterileri yapanlar, baz örgütlerin oyununa gelmek suretiyle bu meydanlara düflenler. Son ana kadar polisimiz su s karak bunlara müdahale ediyor. Gaz bombalar n kullanm yor. Ama o noktada kullan yor. Polisimizin silah kullanarak insan öldürmesi söz konusu de il. Gösteri yapabilirler. Ben de gösteri yapabilirim. Ama belirlenen alanlarda. Ticaret olan yerlerde gösteri yap labilir mi, böyle bir fley olabilir mi? DIfi KOMPLOLAR Bu ifllerin içerisinde tabii d fl tahrikler de var. M s r daki olaylara bak yoruz. Gezi olaylar na, Ukrayna olaylar na Birçok benzerlik var. Ayn olaylar. Senaryo ayn. Bu senaryolar gördü ünüz zaman da bir yerde dü meye bas l yor. Amerika da baz yerleflik gruplar bu ifllerin içinde yer alabilir. Amerikan Yönetimi içinde diye bir iddian n içinde hiç olmad k. AVRUPA B RL (Avrupa Birli i üyesi Türkiye nin slam dünyas na köprü olabilece i düflüncesi üzerine) Bana göre bu en do al yaklafl m. Çünkü Bat n n da slam dünyas n n da bekledi i buydu. Ama Bat n n bu beklentisinde ne derece samimi olup olmad n flu 50 senede gördük. AB samimi de il. SUR YE KR Z fiu ana kadar ülkemizde bizim 700 bini aflk n s nmac var. Bunlar n yaklafl k 200 bini çad rlarda, konteynerlerde yafl yor. 500 bini çeflitli flehirlerde. fiimdiye kadar 3.5 milyar dolar harcad k. Bize yurtd fl ndan gelen destek 150 milyon dolar. Bunun 50 milyon dolar Suudi Arabistan, 25 milyon dolar BM den, kalan da çeflitli ülkelerden. G das, e itimi, sa l her fleyleriyle biz ilgileniyoruz. Bu noktada biz istiyor ki, Bat ses ç kars n. Amerika ile dayan flma içinde olmam z gerekiyor. Cenevre görüflmelerinden hiçbir fley ç kmad. Ölüm say s na bak yorsunuz 200 bine yak n. BM nerede, ABD nerede? fiu anda birçok ülkelerde at lm fl olan ad mlar oldu. Libya da hangi ad m at ld ysa, burada da bu tür ad mlar farkl bir biçimde deneyebilir atabilirler. Yani flu anda Libya da at lan ad m kim, nerede, nas l Kimse bunun hesab n soruyor mu? fiimdi burada da at lmas gereken ad mlar üzerine karar al nmas gerekiyor. Birçok yerlerde yapt r mlar uygulan yor. Burada ne uygulan yor? Herhalde bir fley yok. Ölenler öldükleriyle kal yor. Bir diyorlar, kimyasal silah. Bunlar n hepsi oyalama. Aldatma. Ben kimyasal silah filan yutmuyorum. Yani kimyasal silahla iki bin kifli ölüyor. Onu suç olarak kabul ediyorsunuz. Ama öbür taraftan 200 bine yak n insan konvansiyonel silahlarla öldürülüyor, onu yok farz ediyorsunuz. Tanklar, toplar nereden geliyor. Bu varil bombalar nereden geliyor? KIRIM MESELES (Putin ile) birbirimize karfl sevgimiz, sayg m z var. K r m la ilgili yapt m z görüflmede bu yap lan n do ru olmad n söyledim. O da oradan olmalar n K r m daki halk n istedi ini söyledi. ABD LE L fik LER Baflkan Obama ile 1.5 ay önce görüflmemiz oldu. Eskisi kadar s k konuflmuyoruz ama D fliflleri bakanlar m z birbirlerini daha çok görüyorlar. Bahçeli'den Baflbakan a ÇOK SERT ELEfiT R LER ANKARA- MHP Lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplant s nda, PKK l militanlar taraf ndan yollar kesilmekte, haraç toplanmakta, kimlik kontrolü yap lmakta, insan kaç r lmakta, karakollar taciz atefli alt nda tutulmaktad r. Gelin görün ki Baflbakan Erdo an a göre sözde bar fl süreci umut vaat etmektedir. PKK'l lar öylesine cesaret kazanm fllard r ki, alçakl klar pefl pefle sergilemekten geri durmam flt r. Çoktand r karakol ve kalekol inflaatlar, bölücü kalabal klar taraf ndan ablukaya al nmaktad r. Bunun son örne i Tunceli de yap m süren kalekola karfl gerçeklefltirilmifltir dedi. Di er yandan Diyarbak r daki jandarma karakoluna ek binay protesto etmek amac yla, bir haftad r süren bölücü grubun provokasyonlar henüz durulmam flt r. Diyarbak r-bingöl Karayolu'nu kapatan PKK l lar iki uzman çavuflumuzu namertçe kaç rm fllard r diye Bahçeli flunlar söyledi: Baflbakan Erdo an nerededir? Niçin sus pus haldedirler? Baflbakan n gözüne girmeye çal flan içiflleri bakan ve di er hükümet üyeleri neyle meflguldür? Baflbakan Erdo an daha birkaç gün önce, Kayseri de ulusal güvenli imizi tehdit eden babam z dahi olsa tan may z demifltir. Do u ve güneydo uda milli güvenli imiz tehdit edilmesine karfl l k baflbakan ne yapm flt r? Milli güvenlik denilince akla dini cemaatler mi gelmektedir? Gerçek hainleri, bölücü odaklar gündemine ve a z na ne zaman alacakt r? Epey zamand r bölücü mihraklar zevkten dört köfledir. Baflbakan ne isterlerse alacaklar bir k vama getirmifllerdir. Baflbakan PKK n n gizli hayran mensubu gibi hareket etmektedir. Türkiye nin bir bölgesinde yaflanan bölücü tart flmalar saklanmaya u rafl lmaktad r. Bahçeli nin grup konuflmas nda Baflbakan Erdo an elefltirirken sarf etti i bir cümle partililerden büyük alk fl ald. Bahçeli, Baflbakan n kula kardefli Barzani den alaca haberlere çevrilmifltir. Baflbakan tan mak için baz flifreli sözlerin söylenmesi yeterlidir. Buna göre mral derseniz yüzü gülecek, Kandil derseniz a z kulaklar na varacak, BOP derseniz sevinç taklalar atacak, Türk düflmanlar derseniz s r tacak, 36 derseniz saymaya bafllayacak, papaz derseniz cüppe nerede diyecek, çiftçi memur derseniz kafllar n çatacak, Washington derseniz k rm z oda an lar n anlatacak, derseniz arkas na bakmadan kaçacak. Bunlar n denemesi bedavad r dedir. Devlet Bahçeli, Muhtemeldir ki baflbakan Erdo an n müzakereler sonucunda PKK ya verilmifl bir sözü vard r. As l gaye Türkiye nin bölünüp parçalanarak Kürdistan n kurulmas d r diye konufltu.

14 14 SPOR Şenol GÜNÜÇ 30 Nisan 2014 Çarşamba Arda Turan ın tek düşüncesi Chelsea Atletico Madrid'in başarılı oyuncusu milli futbolcu Arda Turan, İngiliz kulübü Chelsea karşısında oynayacakları Şampiyonlar Ligi yarı final maçında turu geçeceklerini söyledi. MADRİD - AA muhabirinin sorularını cevaplayan başarılı oyuncu Arda Turan, "Hayallerin peşinde koşuyoruz bakalım nereye kadar gidecek" ifadesini kullandı. İspanya ligi ve Şampiyonlar Ligi'yle ilgili değerlendirmelerde bulunan Arda Turan'ın yöneltilen sorulara verdiği cevaplar şöyle: Soru: Çok güzel bir Valencia galibiyeti geldi. Öyle gözüküyor ki bu sezon şampiyon olacaksınız. Şu andaki ortam nedir? Cevap: Şu anda sadece Chelsea maçı var. Ligi unuttuk. Valencia maçı geride kaldı. Hocanın dediği gibi artık maç maç değil final final oynuyoruz. Çarşamba günü Londra'da bizi bir final bekliyor. Orada iyi bir futbol oynayıp turu geçmek istiyoruz. Ondan sonra lige geleceğiz önümüzde Levante maçı olacak. Soru: Valencia maçından sonra takım olarak bu işi artık kıvırdık diye bir duygu oldu mu? Cevap: Yok yok. Sadece çok sevindik, iyi bir avantaj ama kazanmamız gereken daha bir sürü maç var. Soru: Üç maç kaldı. İkisini alırsanız şampiyonsunuz. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Cevap: Şu anda tek konsantrasyonumuz Chelsea'ye ama tabii dönüşte Levante maçını düşünüp, en iyi şekilde analiz edip, saha içinde her zaman yaptığımız gibi savaşacağız. Umarım Levante'ye geçip Malaga maçında şampiyonluğu yakalarız. Soru: Üçüncü sezonun ve her sezon bir kupa kaldırdın. Bu sezon iki kupa kazanma olasılığınız var. İki kupa olur mu? Cevap: İnşallah bu sezon da 2 kupa kaldırırız. Bu takımın bir parçası olmak. Her gün bu takım için savaşmak çok güzel bir şey. O yüzden kendimi çok mutlu ve iyi hissediyorum. Yavaş yavaş sakatlığımı atlatıyorum. Fizik olarak daha iyi duruma geldim. Takıma fayda sağlayabileceğim için mutluyum. Son iki maçta sonradan oyuna girip yavaş yavaş kendimi toparladım. Çünkü 20 gün hiçbir şey yapmamıştım. Şimdi daha iyi hissediyorum. İnşallah yarı finali geçip ondan sonra da öteki iki maçımızı kazanıp şampiyonluğu kutlarız.soru: 0-0'lık skor ile Stamford'a gidiyorsunuz çok zor bir skor. Bunanla ilgili değerlendirmelerin nelerdir? Cevap: Ne avantaj ne de dezavantaj, başladığımız gibi. Bakacağız. Biz her top, her saniye için savaşan bir takımız. Yapabileceğimize inanıyoruz. Bir hayal. Hayallerin peşinden koşuyoruz. Bakalım nereye kadar gidersek. Ama Atletico taraftarı biliyor ki biz sahada her şeyimizi verip, o sahadan öyle çıkarız. Kazansak veya kaybetsek bile. Ama turu geçmeye inanıyoruz. Soru: Taktik ve mücadele yönü çok ağır bir maç olacak. Beklentin ne? Cevap: Bir tarafta Simeone diğer tarafta Mourinho var. Çok normal. Neredeyse dünyanın en iyi iki taktisyeni. Taktik savaşı çok normal olur. Soru: Mourinho saha içinde herkesin takdir ettiği ama saha dışında tartışmalı biri. Sen nasıl görüyorsun? Cevap: Saha içinde ve dışında her zaman çok takdir ettiğim biri. Kendisinin de dediği gibi özel bir teknik adam. Ama biz de çok özel bir teknik adama sahibiz. Hatta belki de onu geçecek bir teknik adama sahibiz. Güzel bir karşılaşma olacak. Mourinho çok özel bir teknik direktör ama Simeone de dünyanın en iyi teknik direktörü olma yolunda ilerliyor Soru: Şu anda takımdaki atmosfer ne? Cevap: Biz şu anda sadece Chelsea'yi düşünüyoruz. Bunu öğrendik, çünkü haddimizi bilen bir takımız. Valencia'da da gördünüz hep topun arkasındaydık. Topa daha fazla sahip olan, belki daha iyi oynayan Valencia idi. Ama biz çok daha fazla mücadele edip almamız gerekeni aldık. Stamford Bridge'de de öyle yapacağız. Soru: Genelde iddiaları seviyorsun. Kral Kupası'nda saçını kestin. Şimdi kupa alırsanız yeni bir iddian var mı? Cevap: Bu sefer iddia filan yok. Bir şeyler kazanırsak Allah izin verirse rahat rahat ailemle bir vakit geçirip dinlenmek istiyorum. Çünkü stresli, zorlu bir sezon oldu. Önümüzde de bayağı stresli bir dönem var. Son bir ayı iyi geçiririz. İnşallah bizim için iyi olur. Soru: Atletico'da mutlusun halen sözleşmen var fakat sezon sonu ayrılma olasılığın var mı? Cevap: Atletico Madrid'de çok mutluyum yılına kadar sözleşmem var ve belki de Atletico tarihinin en özel günlerini yaşıyoruz. Atletico Madrid'den başka bir şey düşünmeye fırsatım bile yok. Ne ailemi, ne arkadaşlarımı ne de başka bir şeyi düşünüyorum. Sadece Atletico Madrid'i düşünüyorum. Çok mutluyum. Soru: Şampiyonlar Ligi veya lig kupasını kaldırırsan özel bir şey yapacak mısın? Cevap: Tabii her zaman Türk bayrağı ile olacağım ama başka bir şey yok. Soru: Fenerbehçe'nin şampiyonluğunu nasıl değerlendiriyorsun? Cevap: Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu gönülden tebrik ediyoruz. Hak ettiler, iyi mücadele ettiler. Ersun hocayı, Fenerbahçe camiasını tebrik ederiz. Orada da arkadaşlarımız var, tebrik ederiz. Artık kazananın kaybedenin birbirini tebrik ettiği güzel bir ortam olduğunu düşünüyorum. Galiba Galatasaray Kulübü de güzel bir açıklama yapmış. O yüzden bunlar çok güzel şeyler. Bu arada çarşamba günü Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'na da Fenerbahçe karşısında başarılar diliyorum. İnşallah şampiyon olurlar bizi mutlu ederler. (AA) Aziz Yıldırım'ın buruk sevinci... İSTANBUL - Spor Toto Süper Lig'de 19. şampiyonluğunu ilan eden Fenerbahçe'nin kulüp başkanı Aziz Yıldırım, şike davasıyla ilgili geçirdiği sıkıntılı dönemde gelen şampiyonlukla buruk bir sevinç yaşıyor. Şike davasında bir yıl cezaevinde kalan, cezasının yargıtayca onanmasının ardından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı itiraz da reddedilen Yıldırım, yeniden hapisle karşı karşıya kaldığı günlerde gelen şampiyonluğa doyasıya sevinemedi. Ligin 20. haftasındaki Sivasspor mücadelesinde, hakem soyunma odası koridorlarındaki hakareti sebebiyle kendisine verilen 90 günlük hak mahrumiyeti cezasının ardından dün akşamki Çaykur Rizespor maçını stattan izleyemeyen Yıldırım, maç öncesi ve sonrasında saha kenarında takımıyla bir araya gelerek şampiyonluk sevinçlerine ortak oldu. Fenerbahçe, başkan Yıldırım dönemindeki 6. lig şampiyonluğu elde etti. Sarı-lacivertli kulübe ilk kez sezonunun ortasında, 15 Şubat 1998'deki genel kurulda başkan seçilen, bu görevde 17. sezonu geride bırakmak üzere olan Yıldırım, Süper Lig'de takımının 6. şampiyonluğunu gördü. Yıldırım dönemindeki 6 şampiyonluğun yanı sıra, ligi 7 kez de ikinci sırada bitiren Fenerbahçe, aynı süreçte 1 kez üçüncü, 2 kez dördüncü ve 1 kez de altıncı sırayı aldı. Yıldırım, başkanlığı döneminde çalıştığı 14 teknik adamdan 5'iyle şampiyonluklar yaşadı. Kulüp başkanlığına seçildiği 'de takımın başında bulunan Otto Bariç'in ardından, Joachim Löw, Rıdvan Dilmen, Zdenek Zeman, Turhan Sofuoğlu, Mustafa Denizli, Werner Lorant, Oğuz Çetin, Tamer Güney, Christoph Daum, Arthur Zico, Luis Aragones, Aykut Kocaman ve Ersun Yanal ile çalışan Yıldırım, Denizli, Daum (2 kez), Zico, Kocaman ve Yanal ile şampiyonluğa uzandı. (AA) Son 6 şampiyonlukta 3 Türk teknik adamın imzası var İSTANBUL - Spor Toto Süper Lig'in bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Fenerbahçe'nin son 6 şampiyonluğunda 3 Türk teknik adamın imzası var. Ligde 19. şampiyonluğunu kazanan sarı-lacivertliler, son 6 şampiyonluğun 3'ünü Türk teknik adamla yaşadı. Fenerbahçe ile sezonunda şampiyonluğa ulaşan Mustafa Denizli, sarı-lacivertli takımı şampiyon yapan ilk Türk teknik direktör olarak tarihe geçti. Sarı-lacivertliler, Denizli'nin ardından Alman çalıştırıcı Christoph Daum ile ve sezonlarında üst üste iki, Brezilyalı Zico ile de sezonunda bir kez mutlu sona ulaştı. Denizli'den sonra Fenerbahçe'nin efsanevi golcülerinden Aykut Kocaman, sarı-lacivertli takımla şampiyonluk yaşayan 2'inci Türk teknik adam oldu. Aykut Kocaman sezonunda, sarı-lacivertli takımdaki teknik direktörlüğünün ilk yılında şampiyonluk mutluluğunu yaşadı.sezon başında Fenerbahçe ile bir yıllık sözleşme imzalayan Ersun Yanal, sarı-lacivertli takımda ilk yılında bitime 3 hafta kala şampiyonluk yaşayarak, önemli bir başarı elde etti. Ersun Yanal, Mustafa Denizli ve Aykut Kocaman'dan sonra sarılacivertli takımla şampiyonluk yaşayan üçüncü Türk teknik direktör oldu. Sarı-lacivertli yönetim Yanal'ın sözleşmesini uzatırsa, Yanal gelecek sezon Fenerbahçe'de üst üste şampiyonluk yaşayan ilk Türk teknik adam olmak için mücadele edecek. Fenerbahçe'nin lig tarihindeki elde ettiği ilk 13 şampiyonlukta yabancı teknik adamların imzası var. Sarı-lacivertliler, 19 şampiyonluğun 5'ini Yugoslav teknik adamlarla kazandı. Yugoslav çalıştırıcıların ardından 4 şampiyonlukla Brezilyalı, üçer şampiyonlukla Türk ve Macar teknik direktörler geliyor. Alman çalıştırıcı Daum ile 2 kez şampiyonluk yaşayan sarılacivertliler, birer kez de İngiliz ve Rumen çalıştırıcılarla mutlu sona ulaştı. Fenerbahçe 19 şampiyonluğunu 15 farklı teknik adamla yaşadı. Sarı-lacivertlilerde Macar Ignace Molnar, Brezilyalı Waldeira Parreira Didi, Yugoslav Todor Veselinoviç ve Alman Christoph Daum ikişer kez şampiyonluk yaşadı. Didi ve Daum, şampiyonlukları üst üste elde etmişti. Macar Laszlo Szekely, Yugoslav Miroslav Kokotoviç, Tomislav Kaleperoviç ve Branko Stankoviç, İngiliz Oscar Hold, Rumen Tarian Ionescu, Brezilyalı Carlos Alberto Parreira ve Zico, Mustafa Denizli, Aykut Kocaman ve Ersun Yanal Fenerbahçe ile birer kez şampiyonluk kupasını kaldırdı. (AA)

15 SPOR Şenol GÜNÜÇ 30 Nisan 2014 Çarşamba15 Trabzon'da Mandıralı'nın KAPLANI Henrique Spor Toto Süper Lig'de Gaziantepspor'u 2-1 yenen Trabzonspor'un gollerini atan Paulo Henrique, bu sezon lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde attığı gollerle önceki iki sezonun üzerinde bir performans sergileyerek takımına önemli katkı yaptı. TRABZON (AA) Belçika'nın Westerlo takımında 18 gol atarak gol krallığı yarışını 3'üncü sırada tamamladıktan sonra Trabzonspor'a transfer edilen, sezonunda ligde 2, UEFA Avrupa Ligi'nde 1 gol, geçen sezon ise ligde 4 gol atarak toplam 7 golle beklentileri karşılayamayan Brezilyalı oyuncu, önceki iki sezondan 13 gol fazla atarak gol sayısını yaklaşık üçe katladı. Trabzonspor'da eleştiriler alan ve geçen sezon devre arasında Belçika'nın Standart Liege ile Portekiz'in Sporting Lizbon takımlarına yönetim kurulunun izin vermemesiyle son anda transferi gerçekleşmeyen Brezilyalı futbolcu, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde 8, ligde de 12 gol olmak üzere toplam 20 gol kaydederek takımının en golcü oyuncusu konumunda bulunuyor. Trabzonspor, Henrique'nin gol attığı maçlarda Kardemir Karabükspor, Kayserispor ve Eskişehirspor'u 1-0, Elazığspor ve Sivasspor'u 4-0, Kayseri Erciyespor'u 5-0, Gençlerbirliği'ni 3-0, Gaziantepspor'u 2-1 mağlup etti. Eskişehirspor ile 2-2 berabere kalan Karadeniz ekibi, Kasımpaşa ve Gençlerbirliği'ne ise 3-2 yenildi. Ligde 49 puanla 4. sırada yer alan bordo-mavili takım, Henrique'nin gol attığı maçlarda 25 puan topladı. Henrique, tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalma başarısı gösterdikten sonra 2. tura yükselen Trabzonspor'a Avrupa'da da önemli katkı sağladı. UEFA Avrupa Ligi ön eleme turunda Derr City (3), Dinamo Minsk (1) ve Kukesi (3) yabancı oyuncusu sezonunda 25 gol ile Gürcü oyuncu Şota Arveladze olmuştu. Brezilyalı futbolcu, ligde son 4 haftada rakip fileleri boş geçmeyerek 5 gol kaydetti Gençlerbirliği maçı öncesi Zokora'nın düğününe izinsiz olarak gittikten sonra teknik sorumlu Mandıralı tarafından takımdan ayrı çalışması istenen Brezilyalı oyuncu, hemen özür dilemesinin ardından affedilmişti. Henrique, birer gol attığı Gençlerbirliği (3-0), Eskişehirspor (2-2) ve Kayseri Erciyesspor (5-0) ile 2 gol attğı Gaziantepspor (2-1) maçlarında olmak üzere son 4 maçta 5 gol attı. Karadeniz ekibi, bu 4 maçta 10 puan toplama başarısı göstermişti. Trabzonspor Teknik Sorumlusu Hami Mandıralı, yardımcı antrenör görevinde bulunduğu sezon başında Henrique ile toplantı yaparak, Brezilyalı futbolcuyu, "Sen çok güçlüsün, kuvvetlisin. Senin bu gücünü ortaya çıkarman lazım" sözleriyle motive etti. Henrique'nin antrenmanlarda çok çalıştığını ve sürekli kendisiyle görüştüğünü anlatan Mandıralı, "Biz ağabey olarak kendisini motive ediyoruz. Henrique, çok güçlü bir oyuncu. Sahada kaplan gibi. İçindeki gücü ortaya çıkardı" ifadelerini kullandı. Trabzonspor'un 25 yaşındaki oyuncudan uzun süre faydalanabileceğini söyleyen Mandıralı, "Henrique, çok genç bir oyuncu. Bu sezon takıma önemli katkı yaptı. Önümüzdeki sezonlarda da Trabzonspor, bu futbolcudan faydalanacaktır" diye konuştu. maçlarında goller atan Brezilyalı Karadeniz ekibinde, oyuncu, takımının gruplara çıkmasında önemli rol oynadı. den Jaja ile sezonunda 2011 sezonunda 12 gol kayde- Henrique, grupta da Lazio (1) 12 gol atan Vugrinec'i maçında fileleri havalandırdı. Gaziantepspor maçında attığı 2 Henrique, son 14 sezonda gol ile yakalayan Henrique, 1 bordo-mavili takımda en fazla gol atması halinde bu futbolcuları geride bırakma başarısı gol atan oyuncular Brezilyalı Jaja ile Hırvat Davor Vugrinec'in gösterecek. ligdeki gol sayısına da ulaştı. Trabzonspor'un en golcü Roberto Carlos, "büyük" tanımıyor SİVAS - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ardından Beşiktaş'ı da mağlup ederek, ligde bu sezon "3 büyükler"i yenen tek takım unvanına sahip oldu. Brezilyalı teknik direktör Roberto Carlos yönetiminde ligde Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren ve topladığı 49 puanla aynı puana sahip Trabzonspor'un ardından averajla 5. sırada yer alan Yiğidolar, özellikle iç saha performansıyla dikkati çekiyor. Sahasında oynadığı 16 maçtan 12'sinden galibiyetle ayrılan, 4'ünde yenilen, 32 gol atıp, kalesinde 20 gol gören Carlos yönetimindeki kırmızı-beyazlılar, Sivas 4 Eylül Stadı'nda başarılı bir grafik çizdi. Sivasspor, sahasında "3 büyükler" olarak bilinen Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'a da puan vermedi. Ligin 20. haftasında Fenerbahçe'yi 2-0, 29. haftada Galatasaray'ı 2-1 mağlup eden Yiğidolar, son olarak da dün 31. hafta mücadelesinde Beşiktaş'ı 3-0'la geçti. Bu maçlarda rakip filelere 7 gol bırakan Sivas ekibi, kalesinde ise sadece bir gol gördü. Sivasspor'un "3 büyükler" ile oynadığı maçlarda Fas asıllı Fransız orta saha oyuncusu Aatif Chahechouhe 3, Nijeryalı forvet John Utaka 2 gol kaydetti. Diğer gollere ise Aydın Karabulut ve Burhan Eşer, imza attı. Sahasında Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ı yenen Yiğidolar, bu sezon ligde "3 büyükler"i mağlup eden tek takım olma başarısını gösterdi. Ligde kalan haftalar dikkate alındığında, hiçbir takımın Yiğidolar'ın başarısını yakalama şansı bulunmuyor. Teknik direktörlük kariyerinde ilk sezonunu geçiren Carlos, "3 büyükler"e karşı alınan galibiyetlerle kırmızı-beyazlı taraftarları mutlu etti. Ligin ilk devresinde 3 büyük ekiple deplasmanda karşılaşan Sivasspor, Fenerbahçe'ye 5-2, Galatasaray'a 2-1 mağlup olmuş, Beşiktaş ile de 1-1 berabere kalmıştı. (AA) Her şey şirketleşmeyle başladı İZMİR - İzmir'i daha önce Süper Lig'de 10 sezon temsil eden Altınordu, geçen yıl Spor Toto 3. Lig 3. Grup'ta yaşadığı şampiyonluğun ardından bu sene Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta mutlu sona ulaştı. Altınordu Futbol Direktörü Murat Dizdar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2 sene üst üste şampiyonluğun kolay olmadığını, "Geliyor Türkiye'nin Altınordusu" sloganına uygun şekilde yollarına devam ettiklerini söyledi. Bu sloganın altında ezilmemek istediklerini kaydeden Dizdar, şöyle konuştu: "Bu sloganın altını dolduruyoruz, sportif başarımıza da baktığımızda 2'de 2 yaptık. Gelecek sezon da bu sene olduğu gibi doğru hamleler yapacağız. Bu sezon başında yaptığımız transferler takımla büyük uyum sağladı. Çok çalışmaya devam edeceğiz. Futbolcular ve teknik ekibin bu başarıda emeği çok büyük. Bir üst lige yükselmeyle sorumluluğumuz bir kat daha arttı." sezonunda Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'tan 3. Lig'e düştükten sonra yapılan genel kurulda şirketleşme kararı alan Altınordu'da kulübün çoğunluk hisseleri Seyit Mehmet Özkan başkanlığında kurulan Altınordu Futbol Yatırımları A.Ş'ye geçti. Bu şirketleşme kararının ardından futbolda ciddi bir yatırım atağına giren Altınordu, altyapıdaki yapılanmasının yanı sıra sportif başarıyı da elde etti. Geçen sezon Spor Toto 3. Lig 3. Grup'ta mutlu sona ulaşan İzmir temsilcisi, bu yıl Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta bitime 2 hafta kala PTT 1. Lig'e yükselmeyi garantiledi. Ligde şimdiye kadar oynadığı 32 maçta 75 puana ulaşan Altınordu, bu müsabakalarda 23 galibiyet, 3 yenilgi ve 6 beraberlik aldı. Ligde 71 gol kaydeden ve kalesinde 21 gol gören kırmızı lacivertli ekip, liglerde en az gol yiyen ekiplerden biri oldu. Ligde 17 haftadır kesintisiz olarak liderlik koltuğunda oturan Altınordu, 32 haftanın 19'unda ilk sırada yer aldı. Ligde Dyo Alsancak Stadı'nda oynadığı 16 maçta 11 galibiyet ve 5 beraberlik alan Altınordu, geçen sezon ise aynı statta oynadığı 10 müsabakada 9 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Dyo Alsancak Stadı'nda oynadığı son 26 müsabakada hiç yenilmeyen kırmızılacivertli ekip, 61 gol atarken, kalesinde 19 gol gördü. Kızılcahamamspor maçında da rakip fileleri havalandıran Gökhan Karadeniz, sezon bitimine 2 hafta kala gol sayısını 26'ya çıkardı. Gol krallığında en yakın rakibi Bandırmaspor'dan Timur Kosovalı'nın 4 gol önünde bulunan Altınordu'nun golcüsü bu sezon ayrıca 15 asist yaptı. Türkiye Cumhuriyeti ile yaşıt Altınordu, ve arasında Süper Lig'de toplam 10 sezon mücadele etti. Daha önce adı 2. Lig olan PTT 1. Lig'de 22 sezon mücadele eden Altınordu, en son sezonunda Süper Lig'e yükselme mücadelesi vermişti. Bir süre amatör kümede de yer alan Altınordu, PTT 1. Lig'de 22 sezonda oynadığı 694 maçta 239 galibiyet, 207 beraberlik ve 248 mağlubiyet aldı. Bu maçlarda 790 gol atan İzmir temsilcisi kalesinde 747 gol gördü. Altınordu, gelecek sezon PTT 1. Lig'de İzmir'in diğer temsilcileri Bucaspor ve Karşıyaka ile mücadele edecek. Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta zirve yarışını sürdüren Göztepe de bir üst lige çıkması halinde gelecek sezon PTT 1. Lig'de 4. İzmir takımı yer alacak. (AA)

16 Bütün renk tonlar n n hayat buldu u bahar mevsiminin yafland Bingöl Ovas nda do al olarak yetiflen k rm z laleler, görenleri adeta büyülüyor. Bingöl Ovas 30 Nisan 2014 Çarflamba Yasemin AYDO DU lalelerle adeta k rm z ya boyand B NGÖL - ABDULLAH ÇEL K-AYDIN ARIK - Gözeler köyü mevkisinde açan k rm z lalelerin oluflturdu u manzaray görmek için her gün çok say da vatandafl, bölgeye geliyor. Lale tarlas nda piknik yap p foto raf çektiren vatandafllar, ba lama eflli inde söylenen türkülerle de gönüllerince vakit geçiriyor. Laleler aras nda foto raf çektiren vatandafllar, söz konusu güzelli in dünyaya tan t lmas gerekti ini belirterek, lalelerin hem ekonomiye hem de turizme kazand r lmas gerekti ini belirtiyor. G da, Tar m ve Hayvanc l k l Müdür Yard mc s Nurettin Kiyatsil, AA muhabirine, Bingöl de do al olarak yetiflen lalelerin ekonomiye kazand r lmas için Bingöl Üniversitesi iflbirli i ile araflt rma yapacaklar n söyledi. Kiyatsil, Gözeler köyü breman mezras ndaki ovalarda do al olarak çok say da lale yetiflti ini belirterek, lalelerin anavatan n n Kafkasya oldu unu, Anadolu nun yüksek yerlerinde ve Himalayalar n 4 bin metre yüksekli indeki bölgelerde do al olarak yetiflti ini ifade etti. Lalenin dünyada kültüre al nm fl ve al nmam fl çok say da çeflidinin bulundu una de inen Kiyatsil, günümüzde Hollanda n n laleyi kültüre alarak çok ciddi bir ticaret hacmine sahip oldu unu bildirdi. Kiyatsil, Bingöl de de lalenin yüksek kesimlerde kendili inden yetiflti ini vurgulayarak, flöyle konufltu: Bu laleler ovam za ve köyümüze bir güzellik katm flt r. Biz çiçekçilerimizin buralara ilgi göstermesini bekliyoruz. Bunun kültüre al nmas, yetifltirilmesi ile ilgili çiftçilerimiz aras nda bu konuda yetifltiricilik yapmak isteyen olursa yard mc olaca z. Bingöl Ovas nda do al olarak yetiflen laleleri kültüre alarak ticari bir potansiyele çevirece iz. - Laleler, ciddi bir zenginlik Bingöl Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile görüflerek laleler konusunda bilimsel araflt rma yap lmas n sa layacaklar n bildiren Kiyatsil, parçal alanlar olmak üzere ortalama 100 dönümlük alanda lale yetiflti ini, bunun da kent için ciddi bir zenginlik oldu unu sözlerine ekledi. (AA) Boyal güzeller in göçü görsel flölen sunuyor S VAS - SERHAT ZAFER - Sivas'ta son günlerde yo un flekilde görülen ve "Boyal Güzel" olarak bilinen diken kelebeklerinin göçü, vatandafllar n dikkatini çekiyor. Sivas ve ilçeleri ile çevredeki baz illerde bugünlerde etrafta uçuflan Vanessa Cardui (Diken Kelebe i) türü kelebekler, güzel görüntüler oluflturuyor. "Boyal Güzel" olarak bilinen bu kelebeklerin göçü, vatandafllara adeta görsel flölen sunuyor. Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Biyoloji Bölümü Zooloji Ana Bilim Dal Baflkan ve Moleküler Sistematik Araflt rma Grubu Lideri Prof. Dr. Hasan Hüseyin Bafl büyük, AA muhabirine yapt aç klamada, kelebeklerin zaman zaman böyle göç etti ini söyledi. Diken kelebeklerinin Güney Amerika ve Antarktika hariç dünyan n her yerinde görülebildi ini anlatan Bafl büyük, bu kelebeklerin özellikle Kuzey yar m kürede çok bulundu unu ifade ederek, "Il man kuflak hayvan oldu unu söyleyebiliriz. Baz y llarda özellikle iklim koflullar na ve besin durumuna ba l olarak s cak bölgelerde popülasyonlar artabiliyor. Durum böyle olunca da o alanlarda yeteri kadar uygun koflul ve besin olmayaca için kuzeye do ru bir göç gerçeklefliyor" dedi. Bu kelebek türünün göçünün özellikle güneyden kuzey bat yönüne gerçekleflti ini dile getiren Bafl büyük, flunlar kaydetti: "Bu kelebek türünü ülkemizde mart ve kas m aylar aras nda görebiliyoruz ama bu kadar yo unlukta de il. Bir göç mevsimi yaflad m z için bu kadar yo un görüyoruz. Kuzey Afrika'dan ç k p ngiltere'ye kadar göç ediyorlar. Bu tür kelebeklerin üremesi, s cakl k ve besin gibi uygun koflullara ba l. Radar izleme yöntemiyle yap lan bir çal flmada, 2009 y l nda da büyük bir göç dalgas gerçekleflti i tespit edilmifl. Boyal Güzel, sonbaharda da kuzeyden güneye do ru göç ediyor ama bu göç, metre yükseklikte rüzgar veya hava ak m yard mlar yla gerçekleflti i için insanlar taraf ndan fark edilmiyor. Genellikle y ll k periyotlarda bir nüfus (popülasyon) patlamas ve buna ba l olarak da bir göç görüyoruz. Sivas'ta yo un olarak kelebek görmemizin nedeni, muhtemelen Suriye ve Arap Yar madas üzerinden giren ve kuzeye do ru Anadolu üzerinden olan bir göçten dolay." "EKONOM K OLARAK ÇOK ÖNEML B R ZARARLI OLMAZ Kelebeklerin di er illerde de yo un olarak görülebilece ini belirten Bafl büyük, kelebek yo unlu unun may s ay na kadar devam edebilece ini söyledi. "Boyal Güzeller"in göç ettikleri güzergah boyunca uygun alanlarda ürediklerini ifade eden Bafl büyük, "Bu kelebekler, Türkiye'de de üreyecektir. Üredikleri bölgelerde de popülasyon yo unlu u çok fazla oldu undan dolay baz bitkilere zarar verme olas l klar var ama larvalar genellikle deve dikeni türü yabani bitkiler üzerinde beslendi i için ekonomik olarak çok önemli bir zararlar olmaz" diye konufltu. Sivas'ta bu kelebeklerin s kl kla görülmesinin ola anüstü bir durum olmad na dikkati çeken Bafl büyük, birçok kelebek ve böcek türünde bu tür göçlerin normal oldu unu belirtti. Prof. Dr. Bafl büyük, kelebeklerin neslini devam ettirmek için gerçeklefltirdikleri binlerce kilometrelik göçün uzun zaman alabilece ini sözlerine ekledi. (AA) Dünyan n elektrikle çal flan ilk uça, deneme uçuflunu yapt PAR S (AA) - Airbus firmas taraf ndan üretilen dünyan n ilk elektrikle çal flan yolcu uça, Fransa n n güneyindeki Bordeaux kentinde ilk deneme uçuflunu yapt. Toulouse kentindeki Airbus fabrikas nda üretilen deneme uça, saatte an fazla 220 kilometre h z yapabiliyor ve bir pilot ile bir yolcu tafl yabiliyor. Foto raf n Dili E-Fan ad verilen 6 metrelik uçak, ilk deneme uçuflunda elektrikle dolan bataryalar sayesinde bir saat havada kalma imkan na sahip olmas na ra men, 10 dakikal k bir uçufl gerçeklefltirdi. Bas n n yo un ilgi gösterdi i deneme uçuflunu, Ekonomi Bakan Arnaud Montebourg ile havac l k sanayisinin önemli temsilcileri de izledi. Yetkiler, elektrikle çal flan deneme uça n n saatteki maliyetinin 12, yine ayn büyüklükte ve yak tla çal flan normal bir uça n maliyetinin ise 40 avro oldu una dikkati çekerek, bu teknolojinin gelifltirilmesi ile hem çevre hem maliyet aç s ndan önemli avantajlar sa lanaca ne belirtti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz.

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz. - Günlük siyaset acının üstünü nasıl örter? - Gazze yi ve Filistin i içselleştirmek yerine farz olarak görenlerin destansı trajik hali - BM Genel Sekreteri, AKP Kadın Kolları ve Hrant Dink Ortak paydası

Detaylı

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz?

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Şebnem BORAN 1.Dünya Hububat Pazarı Günümüzde dünyanın stratejik ürün grubunu oluşturan hububat pazarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Dünya toplam hububat üretimine

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

BODRUM MANDALİNASI ÜRÜNLERİ, ANTALYADA BEĞENİLDİ

BODRUM MANDALİNASI ÜRÜNLERİ, ANTALYADA BEĞENİLDİ BODRUM MANDALİNASI ÜRÜNLERİ, ANTALYADA BEĞENİLDİ Bu yıl 26 30 ekim tarihleri arasında 7. Kez düzenlenen Yörex Yöresel Ürünler Fuarı Antalya Expo Center Fuar ve Kongre Merkezinde yapıldı. Türkiye nin birçok

Detaylı

2012 de 3 önemli gündem maddemiz var

2012 de 3 önemli gündem maddemiz var 2012 de 3 önemli gündem maddemiz var Aralık 15, 2011-12:45:43 Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, 2012 yılında en önemli 3 konunun sırayla Avrupa, cari açık ve enflasyon olacağını belirterek, ''Bunlarda bir

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

Ocak. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ocak. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 22 Ocak Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Merkez bankalarının ayrışması devam edecek Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi bu sabah saatlerinde Davos ta gerçekleştirilen Dünya Ekonomi

Detaylı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Antalya Toros Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (TODOSK) tarafından düzenlenen 22. Kızlarsivrisi Yaz Dağcılık Şenliği ne katılmak

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

Yerli otomobil hedefi

Yerli otomobil hedefi Otomotiv ve havacılık firmalarına parça üreten Alman devi PD Grup, Balıkesir OSB de 100 milyon Euro luk yatırımla üretim tesisi kuracak. Airbus uçaklarının camları, Mercedes, BMW gibi otomotiv devlerinin

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry MART 2016 Afyonkarahisar AFYONKARAHİSAR Chamber of Commerce TİCARET VE and Industry SANAYİ ODASI II-İLİMİZİN İHRACAT RAKAMI 2016 MART AYI / AFYONKARAHİSAR

Detaylı

Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri

Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri Ankara Sanayi Odas 2007 Y l Faaliyet Raporu 44. Y l 18 Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri 18.1 Kay t ve Terkin Üye say m z n artt r lmas na iliflkin yap lan çal flmalar neticesinde, 2007 y l nda 362

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Türkiye genelinde 40 İlçeye Doğalgaz Dağıtım Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, Türkiye genelinde 40 İlçeye Doğalgaz Dağıtım Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, Türkiye genelinde 40 İlçeye Doğalgaz Dağıtım Töreni nde konuştu Kasım 06, 2016-7:47:00 Başbakan Binali Yıldırım, "Erzincan can şehirdir, canların şehridir. Erzincan Türkiye'nin, Erzincan

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Enerji ve Kalkınma Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Kırılma Noktası Dünyanın gerçeklerini kırılma noktalarında daha iyi kavrıyoruz. Peşpeşe gelen, birbirine benzer damlaların bir tanesi bardağın

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

Şişecam, Yenişehir de dünya genelinde tek lokasyonda kurulu en büyük Cam Kompleksi nin yeni yatırımlarını açtı.

Şişecam, Yenişehir de dünya genelinde tek lokasyonda kurulu en büyük Cam Kompleksi nin yeni yatırımlarını açtı. Basın Bülteni Şişecam, Yenişehir de dünya genelinde tek lokasyonda kurulu en büyük Cam Kompleksi nin yeni yatırımlarını açtı. Şişecam, Yenişehir Cam Kompleksi nde yer alan Anadolu Cam Fabrikası 4. Cam

Detaylı

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Sn. Ali Babacan, IMF ye güvenmedik demedim IMF ye güvenmedi imiz için anlaflma imzalamad k fleklinde baz bas

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 23 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 1 2 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 3 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM Zağnos Kültür ve Eğitim Vakfı Genel Yayın No.10 ISBN 975 94473 6 3 Kapak tasarım: Şule İLGÜĞ - ilgug75@hotmail.com Baskı Yeri:

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Keçiören Metrosu nun Açılış Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, Keçiören Metrosu nun Açılış Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, Keçiören Metrosu nun Açılış Töreni nde konuştu Ocak 05, 2017-4:11:00 Başbakan Binali Yıldırım, Keçiören Belediyesi önünde düzenlenen metro açılış töreninde yaptığı konuşmada, nüfusu

Detaylı

AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ MECLİSİ NİN 30.04.2010 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI MÜZAKERE TUTANAĞI

AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ MECLİSİ NİN 30.04.2010 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI MÜZAKERE TUTANAĞI KARAR : 1 KONU : AÇILIŞ Akdeniz Belediyeler Birliği Meclisi 27.04.2010 tarihinde olağan toplantıya çağrılmış, ekseriyet sağlanamadığından toplantı 30.04.2010 günü saat 14.30 da Özkaymak Falez Hotel Toplantı

Detaylı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Ocak 12, 2012-1:38:25 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hidroelektrik santrallerine (HES) karşı çıkanlar bulunduğunu belirtti. Enerji ve Tabii

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

plastik sanayi Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros aros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri

plastik sanayi Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros aros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri plastik sanayi 2014 Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros aros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri karşılayan, bu mamullerde net ithalatçı konumunda bulunan ve gelişmiş

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Bodrum da düzenlenen toplantıda yeni süreç ile ilgili büyükşehir daire başkanları tarafından Bodrum halkına

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 30 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Japonya Merkez Bankası (BoJ) faizlerde değişikliğe gitmedi Japonya Merkez Bankası (BoJ), 8 e 1 oy çokluğuyla para politikasında değişikliğe gitmeme kararı

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

İZMİR İLİ İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI İSTATİSTİKLERİ VE İŞ GÜVENLİĞİNİNKENT YAŞAMINA ETKİLERİ. Aykut AKDEMİR Maden Mühendisi izmir@maden.org.

İZMİR İLİ İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI İSTATİSTİKLERİ VE İŞ GÜVENLİĞİNİNKENT YAŞAMINA ETKİLERİ. Aykut AKDEMİR Maden Mühendisi izmir@maden.org. 719 İZMİR İLİ İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI İSTATİSTİKLERİ VE İŞ GÜVENLİĞİNİNKENT YAŞAMINA ETKİLERİ Alpaslan ERTÜRK Maden Yüksek Mühendisi izmir@maden.org.tr Aykut AKDEMİR Maden Mühendisi izmir@maden.org.tr

Detaylı

MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi. Kapanış Konuşması. 27 Mayıs 2016. İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri,

MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi. Kapanış Konuşması. 27 Mayıs 2016. İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri, MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi Kapanış Konuşması 27 Mayıs 2016 Saygıdeğer (Emine Erdoğan) Hanımefendi, Sayın Bakanım, (Fatma Ramazanoğlu), İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri, Değerli

Detaylı

HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK

HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μάθηµα : ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙV ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΟ (70013 Γ) HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK DİNLEYELİM

Detaylı

BİR ACAYİP SOYGUN ADANA İŞİ. - Basın Toplantısı Haber Küpürleri. - 12.Ocak 2015 Adana Hilton Otel

BİR ACAYİP SOYGUN ADANA İŞİ. - Basın Toplantısı Haber Küpürleri. - 12.Ocak 2015 Adana Hilton Otel BİR ACAYİP SOYGUN ADANA İŞİ - Basın Toplantısı Haber Küpürleri - 12.Ocak 2015 Adana Hilton Otel 13.01.2015 Salı Adana İşi nde acayip soygun Bir Acayip Soygun Adana İşi adlı uzun metraj filmin çekimleri

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.)

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 1886 PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 28 De iflim %) 28 De iflim %) Toplam 311.774.444 356.845.499 %14 4.641.681 5.168.27 %11 297.867.78 335.17.279 %13 4.44.733 4.774.62 %8 Alacaklar

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

19 ARALIK 2011 PAZARTESİ

19 ARALIK 2011 PAZARTESİ DUYGU UYSAL 0852051 19 ARALIK 2011 PAZARTESİ Bugün sabah 9 dan akşam 10 a kadar dışarıda kalacaktım. Bu yüzden evden çıkmadan çok fazla parfüm sıkmıştım. Evden çıkarken ablam bütün evin benim parfümüm

Detaylı

Ortaköy. yeni yıl. 22:00'da ise sahneye. Belediyesi'nin. dedi. Ortaköy. giren çocuklar da vardı. Çocuklar,

Ortaköy. yeni yıl. 22:00'da ise sahneye. Belediyesi'nin. dedi. Ortaköy. giren çocuklar da vardı. Çocuklar, 2 OCAK 2013 Ortaköy'de yeni yıl Belediyesi'nin organizasyonunda, Ortaköy Meydanı'dna kutlamalar için özel platform kuruldu. Boğaz manzarasında yeni yıla girecek vatandaşlar, yılbaşı kutlamalarına erken

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 2 De erli arkadafllar m, Düzce deki üretim tesislerimizin temel atma törenini, 20 Eylül 2006 tarihinde gerçeklefltirece imizi bildirmekten

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 23 Mayıs 2016, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 23 Mayıs 2016, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 21 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

Vaziyet Plan Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi

Vaziyet Plan Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi Vaziyet Plan AKSÜT NfiAAT VE M MARLIK Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi Konaklar Mahallesi Ç nar Sokak Emlak Bankas Apt. Kat 1 Daire 2 4. Levent / stanbul Tel: 0212 325 90 62-63 Faks: 0212

Detaylı

GÜNLÜK BÜLTEN 11 Ağustos 2014

GÜNLÜK BÜLTEN 11 Ağustos 2014 ÖNEMLİ GELİŞMELER Obama: Bir takvim veremem ABD Başkanı Barack Obama, Irak ta hava saldırılarının ne kadar süreceğiyle ilgili olarak Bir takvim veremem çünkü ABD personeli risk altında olursa benim başkomutan

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

HER ZAMAN YANINDAYIZ

HER ZAMAN YANINDAYIZ HER ZAMAN YANINDAYIZ Balıkesir Sanayi Odası Başkanı İsmail Uğur, Üyelerimizin isteklerini dikkate alıp, sanayi ve ekonomik alanda Balıkesir in sürekli gelişimini sağlayacağız dedi Balıkesir Sanayi Odası

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 16 Mayıs 2013 PERŞEMBE Sayı : 28649 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR Karar Sayısı : 2013/4631

Detaylı

ÜRET M, PAZARLAMA VE SATIfi PLANLARINIZI YEN DEN GÖZDEN GEÇ RECEKS N Z

ÜRET M, PAZARLAMA VE SATIfi PLANLARINIZI YEN DEN GÖZDEN GEÇ RECEKS N Z ÜRET M, PAZARLAMA VE SATIfi PLANLARINIZI YEN DEN GÖZDEN GEÇ RECEKS N Z MARKET DONANIMLARI VE YAZILIMLARI 2009 Market donan mlar ve yaz l mlar pazar araflt rmas, sektördeki tüm firmalara aç k kollektif

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Otonomi Açılış Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, Otonomi Açılış Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, Otonomi Açılış Töreni nde konuştu Aralık 02, 2016-2:37:00 Başbakan Binali Yıldırım, Avrupa'nın en büyük otomotiv ticaret merkezi Otonomi'nin açılışında yaptığı konuşmada, başkentin gelişimine,

Detaylı

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI Güneş Sigorta ve CNBC-e işbirliği ile Kasım ayında Kayseri den başlayan Güneş Ekonomi Buluşmaları 6 ay boyunca 6 farklı ilde ekonominin nabzını tutacak. Geneş Sigorta Genel Müdürü

Detaylı

ÜRÜN KATALO U PRODUCT CATALOGUE Vega G da Sanayi A.fi. Çikolatal, fiekerli ve Unlu Mamuller Sektöründe faaliyet göstermekte olup; unlu mamuller, çikolata ve çikolata kaplamal ürünler, flekerli - oyuncakl

Detaylı

TÇMB BAŞKANI ADNAN ĐĞNEBEKÇĐLĐ KONUŞMA METNĐ

TÇMB BAŞKANI ADNAN ĐĞNEBEKÇĐLĐ KONUŞMA METNĐ TÇMB YILLIK DEĞERLENDĐRME BASIN YEMEĞĐ 1 NĐSAN 2010 TÇMB BAŞKANI ADNAN ĐĞNEBEKÇĐLĐ KONUŞMA METNĐ Değerli basın mensupları, Sektörümüzün geçen yılki performansı ile bu yıl için beklentilerimizin tartışılacağı

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi.

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Üniversitemizin 10. Yıl Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Düzce Üniversitesi 10 Yaşında başlıklı söyleşi, Cumhuriyet Konferans Salonu nda gerçekleştirildi.

Detaylı

3201 Debagatte Kullanılan Bitkisel Menşeli Hülasalar Ve Türevleri. 3202 Debagatte Kullanılan Sentetik Organik, Anorganik Maddeler Müstahzarlar

3201 Debagatte Kullanılan Bitkisel Menşeli Hülasalar Ve Türevleri. 3202 Debagatte Kullanılan Sentetik Organik, Anorganik Maddeler Müstahzarlar SEKTÖRÜN TANIMI 32. fasılda ağırlıklı olarak çeşitli boyayıcı ürünler olmakla birlikte, deri ve deri işleme sektöründe (debagat) kullanılan malzemeler, macunlar vb. ürünler de söz konusu faslın içerisinde

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

YİSAD Üyelerinden Çanakkale Şehitliği ne ziyaret Ağustos 2012 / Demir Çelik Store

YİSAD Üyelerinden Çanakkale Şehitliği ne ziyaret Ağustos 2012 / Demir Çelik Store YİSAD Üyelerinden Çanakkale Şehitliği ne ziyaret 2 Ağustos 2012 / Demir Çelik Store Çanakkale Şehitlik Abidesi Tuncay Sergen / Y SAD Yön. Kur. Bşk. YİSAD - Yassı Çelik İthalat, İhracat ve Sanayicileri

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 22 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Ekim de tüketici güveni arttı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bugün açıklanan verilere göre, Tüketici Güven Endeksi Ekim ayında bir önceki aya

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

1319 SAYILI EMLAK VERG S KANUNU

1319 SAYILI EMLAK VERG S KANUNU 1319 EMLAK VERG S U 173 MADDES N N ESK fiekl MADDES N N YEN fiekl Madde 43/4 Geçici Muafl klar Geçici Muafl klar Madde 5- (1610 say l Kanunun 2'nci maddesiyle de iflen Madde 5- (1610 say l Kanunun 2'nci

Detaylı