İnteraktif Ajanslar Derneği Tüzüğü

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İnteraktif Ajanslar Derneği Tüzüğü"

Transkript

1 lar Derneği Tüzüğü Madde 1. Derneğin Adı Derneği adı lar Derneği olup kısa adı INTERACT dır Madde 2. Derneğin Merkezi Derneğin Merkezi İstanbul dadır. Derneğin şubesi yoktur. Yönetim Kurulu kararı ile diğer illerde temsilcilik açabilir Madde 3. Derneğin Amaç ve Hedefleri; Bu Amaç ve Hedeflere Ulaşılması lar Derneği, günümüzde ekonominin ve toplumun değişen ve gelişen; dijital platformda pazarlama iletişimi, strateji, görsel ve içerik tasarımı, yazılım, programlama ve uygulama geliştirme gibi ihtiyaçlarını karşılayabilmek ortak bağıyla birleşen, kişilik itibariyle ve ticari yönden saygın üyelerden oluşan, kar amacı taşımayan bir kuruluştur. Dernek şu amaç ve hedefleri gözetir: Her üyenin kişisel ve kurumsal ehliyetini artırmak ve yeterliliğini daha da geliştirmek için, üyeler arasında bilgi, tecrübe ve düşünce değişimine olanak hazırlamak. İnteraktif ortamda çevrimiçi ve çevrimdışı standart ve uygulamaları geliştirmek; başka kuruluşlarla işbirliği yoluyla iletişim sektörünün bir bütün olarak gelişmelerden yararlanmasını sağlamak. Yeni eğilimlerin, olanakların, tekniklerin ve metodolojilerin araştırma yapılmasını gerektirdiği durumlarda, inceleme ve çözümleme çalışmalarını başlatmak. Derneğin faaliyet ve hizmetleri koşullar ve ihtiyaçlar doğrultusunda olacaktır. Hizmet alan kişi, kurum ve kuruluşların, reklam, medya ve dijital pazarlama iletişim ajanslarını ve reklam mecralarını temsil eden kuruluşların mevcut olduğu ve etkili faaliyet gösterdiği alanlarda İnteraktif İletişim Ajansları nın rolü, üyeleri arasında her zaman teşvik ettiği yüksek standart ve ilkeleri örneklendirecek çalışmalar yapmak ve kuruluşlarla işbirliğine gitmektir. Böyle uzmanlaşmış kuruluşların bulunmadığı veya etkili faaliyet göstermedikleri durumlarda, lar Derneği, dijital pazarlama iletişiminin ticari ve toplumsal rolleri konusunda hakem, uzlaştırıcı ve danışman rolünü üstlenebilir. Dernek amaçlarını gerçekleştirebilmek için yapılacak faaliyetlerin serbest rekabeti engellememesine özen gösterecektir. Derneğin rolü ve sunduğu hizmetler, aşağıdaki başlıklarla daha açıklayıcı bir biçimde ortaya konabilir.

2 3.1. Mesleki Uygulamalar Dijital Pazarlama iletişimi ile ilgili konulara ilişkin olarak yurt içinde forum, seminer, konferans gibi çeşitli çalışma toplantıları yoluyla üyeler ve toplumun ilgili kişileri arasında haberleşmeyi, bilgi alışverişini ve elde edilen tecrübelerin amaçlar doğrultusunda ortak kullanılmasını sağlamak; uluslararası alanda düzenlenen bu tür toplantılara katılmak; Dijital Pazarlama iletişiminin kurum olarak geliştirilmesi ve önemsenmesi amacıyla sektörün tüm aktörlerinin bir araya gelip güçbirliği yapmalarını sağlayacak dijital pazarlama iletişimi merkezi oluşturmak. Bu oluşumun platform biçiminde ve işbirliği anlayışıyla yürümesine öncülük etmek. Gençlerin iletişim mesleğine ilgi duymalarını teşvik etmek; Dijital Pazarlama iletişimi konusunda eğitim, öğretim ve bilgilendirmeye yardımcı olmak; Üyelerine yararlı haber ve bilgiler sağlamak Topluma ve Tüketiciye Karşı Sorumluluklar Tüketiciye karşı daima sorumluluk duygusuyla davranmak, onları kendi yararları doğrultusunda bilgilendirmek ve ilgilerini ayakta tutmak; gerektiğinde, eğer varsa, tüketiciyi koruma kuruluşlarıyla işbirliği yapmak; Toplumsal ve kurumsal konularla ilgili iletişim ihtiyaçlarını incelemek, eğer mümkün ise ve pratik yararlar taşıyorsa, bu konuların yürütülmesi için mecralarla işbirliği yapılmasını sağlamak Ajanslararası İlişkiler Dernek üyelerinin ve üyelerin mensup olduğu ajanslar arasındaki ilişkilerin temel etik kurallara ve hüsnüniyet kaidelerine uygun şekilde yürütülüyor olmasını gözetmek ve bu konuda yaptırım uygulamak. Ajanslararası temel etik davranış kurallarına örnekler aşağıda sunulmuş olup bu kurallara Yönetim Kurulu kararıyla ekleme yapılabilir: Dernek üyeleri sektördeki diğer ajanslar hakkında reklamverenlere ve diğer ajans çalışanlarına Internet veya basın yayın yolu ile kötüleyici, aşağılayıcı yorumlarda bulunmaz. Dernek üyeleri diğer ajanslarda tam zamanlı olarak çalışmakta olan çalışanlara harici iş teklifinde bulunmaz, bu şekilde doğrudan veya dolaylı olarak iş yaptırmaz, menfaat sağlayamaz. Dernek üyeleri gerek sektördeki diğer ajanslar ile ve gerekse iş sahipleri ile olan tüm ilişkilerinde doğru, şeffaf olur, hüsnüniyet kaidelerine riayet eder, basiretli bir tüccar gibi davranır. Reklamverenler tarafında ajans seçim süreçlerine mesleğin saygınlığını arttırmaya yönelik, etik ve tüm taraflara fayda sağlayacak şekilde düzenlemeler sunmak ve bu konuda çalışmak esasdır.

3 Buna göre: Web sitesi, mikrosite vb. projeler için gelen ücretsiz tasarım sunumu (demo) taleplerinin sektörün temel çıktılarından biri olan yaratıcı tasarım ve düşünceyeye daha fazla saygı gösterilmesi ve üyelerin fikri haklarının korunması kapsamında, geri çevrilmesi ve bu tür taleplerin hem sektör hem de reklamverenlere verdiği zararlar konusunda tüm tarafların bilgilendirilmesi hedeflenecektir. Tüm çalışmalarda dernek üyelerinin fikri, sınai ve ticari haklarının zarar görmemesi konusunda bilgilendirme ve düzenleme çalışmaları yapacaktır. Ajans seçiminde sıklıkla uygulanan bir yöntem olan konkurların şeffaflığı, konkur yöntemleri ve katılımcı ajanslardan talep edilen çalışmaların karşılığının verilmesine yönelik bilinçlendirme çalışmaları gerçekleştirilecektir Hakem ve uzlaştırıcı olarak Dijital mecrada yapılan işlerin itibarını arttırmak ve bu itibarı korumak için ortak bir tutum tespit etmek ve yapılan işlere karşı haksız hücumlarda ve kısıtlama eğilimleri ve yasal düzenlemeler ortaya çıktığında sözcülük etmek; bunun yanı sıra üyelerinin bu kapsamda ortak çıkarlarını korumak amacı ile çalışmalar yapmak. Reklamveren, ve reklam, medya ve dijital pazarlama iletişimi ajansları ve reklam mecrası temsilcilerinin objektif ortamlarda buluşarak ortak sorunların görüşebilecekleri çözümler konusunda çalışabilecekleri bir sürekli forum kurmak Kamu Kuruluşlarıyla İlişkilerde Dijital Pazarlama iletişiminin rolü konusunda görüş ve bilgilerini artırmak için resmi görevli ve daireler nezdinde etkili işbirliği ve irtibat önerileri sunmak; Dernek yukarıda belirtilen amaçları gerçekleştirmek, hedeflere ulaşmak için, ayrıca: Dijital Pazarlama İletişimi ile ilgili yerli ve yabancı yayınları izler. Dijital Pazarlama iletişimini geliştirmek için dergi, kitap ve benzeri eserleri yayınlar, arşiv oluşturur, sergiler düzenler, yarışmalar açar, ödüller verir. Taşınmaz mal alabilir, üzerine yükümlülük koyabilir, gereksiniminden fazlasını satabilir, bağış kabul edebilir. Organların, görevlilerin görevlerinin, yetki ve sorumluluklarının düzenlenmesi, eşyürütümü, üyeler arasındaki dayanışmanın güçlendirilip disiplinin sağlanması, çalışma planı ve bütçe ile uygulamaya konulan programın en iyi biçimde gerçekleştirilmesi, gelirin toplanıp giderlerin yapılmasında uygulanacak kurallar, sosyal yardımlar ve dijital pazarlama iletişimini ilgilendiren tüm konularda Genel Kurul kararından geçmek şartıyla yönetmelik ve yönergeler hazırlar. Dijital Pazarlama iletişiminin ülke ekonomisi içindeki öneminin, toplumsal işlevinin ve dijital pazarlama iletişimi bilincinin Türkiye çapında yerleştirilip geliştirilmesi için Derneği;

4 yasama ve yürütme organlarını doğru bilgilendirecek ve buralarda alınacak kararların oluşumuna katkıda bulunabilecek çalışmalar yapar Dernek Başta dijital pazarlama iletişimi alanında meslek eğitimi ve araştırma olmak üzere, dijital pazarlama iletişimiyle ilgili her konuda faaliyette bulunmayı amaçlayan kurulmuş ve kurulacak vakıflara katılabilir. Bunun için tahsis edilecek mal varlığı ve yapılması gereken harcama ve ödentiler Dernek fonlarından karşılanır. Özellikle dijital pazarlama iletişimi konusunda eğitim alan öğrencilere burs verebilir ve /veya gerek öğrencilerin ve gerekse eğitimcilerin bu alanda kendilerini geliştirmeleri için uygun ortam hazırlar ve destek verir Derneğin amacı ile ilgili bulunan derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere Yönetim Kurulu kararı ile platformlar oluşturabilir. Platformun giderlerine katılabilir, diğer üyeleri ile karşılıklı maddi yardımlaşmada bulunabilir. Platform faaliyetleriyle ilgili olarak üçüncü kişilerden gelir ya da bağış sağlayabilir. Dernek, Dernekler Kanunu nun 5., 10. ve 21. maddelerine uygun olarak çalışma alanı ile ilgili yurtdışındaki dernek, birlik vb. kuruluşlara katılabilir. Onlarla ortak faaliyette bulunabilir. Yurtdışında temsilcilik, şube açabilir, üyesi ya da ilişkisi olduğu bu kuruluşlarla karşılıklı maddi yardımlaşmada bulunabilir. Dernek mali yönden güçlenmesi için İktisadi İşletme kurabilir, işletebilir. Bu konudaki karar yetkisi Genel Kurulda oybirliği ile kabul olması kaydı ile yönetim kurulunundur. Madde 4. Derneğin Kurucu Üyeleri Dernek kurucularının ad ve soyadları, meslek veya sanatları, uyruk ve ikametgahları aşağıda gösterilmiştir: Adı Soyadı Meslek veya Sanatı Uyruğu / Kimlik No İkametgahı Filiz Behrendt Hakan Birgül Süleyman Emre Gürül Interaktif Ajans Caner Istı

5 Murat Kalaora Enis Orhun Emrah Özdamar Hürol Öztürk Musa Paça Süleyman Selçuk Orhan Üyelik şartlarını yerine getirerek ilk Genel Kurul a katılan tüm üyeler Derneğin Kurucu üyesi sayılırlar. Madde 5. Üyelik Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Destek üyelik ve Onursal üyelik için bu koşul aranmaz. Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile, müracaatları üzerine, yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir Üyelik Koşulları Derneğe üye olacak gerçek kişinin ve mensubu olduğu ajansın ayrı ayrı aşağıdaki niteliklere sahip olması gerekir Üye adayının mensup olduğu kuruluşta bulunması gereken nitelikler: Dijital platformlar üzerinde teknoloji, tasarım ve strateji geliştirme alanlarından en az ikisini aktif olarak kullanarak reklamverenlere proje üretiyor olması, Türkiye de kurulu ve en az iki yıldır faaliyette bulunuyor olması Herhangi bir reklamveren kuruluş veya herhangi bir reklam mecrası kuruluşu ile ortaklık ilişkisi olmaması, Herhangi bir medya kuruluşu ile ortaklık ilişkisinin olmaması,

6 Ajansın brüt gelir ve çalıştırdığı eleman sayısı bakımından Üyelik Yönetmeliği nde belirtilen makul ve uygun büyüklükte olması, (en az 6 kişilik tam zamanlı kadro ve yıllık minimum 400,000 Türk Lirası oranında brüt gelirinin olması), Mali denetim raporu, medya bonservisi, banka değerlendirmesi ve benzeri belgelerle finansal durumun sağlamlığını kanıtlayabilmesi, Meslektaşlarının gözünde ve ulusal ölçekte bir dijital projeyi yürütebilmede yeterli olduğunun Yönetim Kurulu nca kabul edilmesi Üye olacak kişide bulunması gereken nitelikler: Yukarıdaki niteliklere sahip kuruluş veya kuruluşlarda toplam olarak en az iki yıldır çalışmakta olması, Çalıştığı ajansta hissedar veya Yönetim Kurulu/Müdürler Kurulu üyesi veya ajansı imzası ile temsil yetkisine sahip üst düzey yönetici olması Üyeliğe Kabul Süreci ve Temsil Yukarıdaki niteliklere sahip gerçek kişi, Dernek amaç ve hedeflerini benimsediğini, ayrıca üyelik ödentisini yükümlendiğini yazılı olarak bildirir. Üç dernek üyesinin teklifi ve Yönetim Kurulu nun üçte iki çoğunluğunun kararı ile üye olması gerçekleşir. Yönetim Kurulu görüşünü bildirmek için, aday hakkında gerekli gördüğü takdirde Dernek üyelerinden bilgi isteyebilir. Yönetim Kurulu üyelik için yapılan başvuruları başvuru tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde karara bağlar. Üyelik için gerekli koşullara sahip olunsa dahi Dernek, başvuran kişiyi üye kabul etmeye zorlayamaz. Sekizinci maddede sayılan haller nedeniyle üyeliği sona erenler yeniden üye olmak için başvurabilirler. Bu başvuru, üye olacak kişi ve kişinin mensup olduğu kuruluş için aranan koşulların var olup olmadığı açısından üyeliğe giriş yöntemi ile değerlendirilerek karara bağlanır. Halen Dernek üyesi olanların yeni bir şirket kurmaları halinde, bendinde listelenen niteliklerden sadece iki yıldır faaliyette bulunuyor olma koşulu aranmaz. Üyelik konusunda 5253 sayılı Dernekler Kanunu nun üyelikle ilgili hükümleri saklıdır. Derneğe üyelik başvurusunda bulunan kişiler üyelikleri onaylanmadan hiçbir şekilde Dernek üyeliği hakkında açıklama yapamaz, Dernek adını ve logosunu kullanamazlar. Buna uymamaları halinde, üyelikleri 6 ay gecikmeli olarak onaylanır Üyelik Türleri

7 Derneğin asil üyeler, destek üyeleri ve onursal üyeler olmak üzere üç tür üyeliği vardır Asil Üyeler Dernek tüzüğündeki amaçları benimseyen ve tüzük hükümleri ile üyelik koşullarına uyan üyelerdir. Aynı şirket veya şirketler grubundan en fazla 2 kişi dernek asli üyesi olabilir. Böyle bir durumda asli üye olan ikinci kişiden giriş ödentisi ve yıllık aidat alınmaz Destek Üyeler Derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı ve derneğe destek vermeyi kabul eden fakat henüz asil üye olma niteliklerinden bazılarına sahip olmayan ve/veya henüz asil üye olarak başvurmayı talep etmemiş olan kişiler Yönetim Kurulu kararı ile Destek Üye olabilirler. Destek üyeler asil üye olma niteliklerini kazanana kadar genel kurulda oy kullanamaz, dernek yönetim organlarına seçilemezler Onursal Üyeler Dernek Tüzüğüne göre asil üyelik vasfına haiz olmayan, fakat derneğe maddi ve manevi büyük yararları dokunan, memuriyet ve makam itibarı ile derneğe devamında sakınca görülmeyen ve yönetim kurulunca tespit olunan kişilerdir. Onursal üyelerinin oy hakkı yoktur ve dernek organlarına seçilemezler. Onursal üyeler için ayrı bir defter tutulur Yönetim Kurulu nun olumlu kararları ile reklamveren, reklam mecrası ve üniversite mensuplarından çalışmaları dijital pazarlama iletişimiyle ilişkili kişiler, dijital tasarım, yazılımcılık ya da dijital ajans yöneticiliği mesleğini uygulamayı bırakan üyeler Derneğe onur üyesi olarak kabul edilebilir. Derneğin gelişmesine emeği geçmiş eski Dernek Başkanları na bu katkı ve başarıları dolayısıyla Genel Kurul kararı ile Onursal Başkan ünvanı verilebilir. Sektör örgütlerinde aktif görev üstlenmiş, reklam kariyeri 20 yılı aşkın, meslek yaşamı sona ermiş veya süren lar Derneği üyelerin, bilabedel Yaşam Boyu Onursal Üyelik statüsü kazanabilir; bu isimleri azami 3 üye/yıl olmak üzere belirleme yetkisi lar Derneği Yönetim Kurulu ndadır. Madde 6. Üyelikten Çıkma Her üye istifa hakkına sahiptir. Dernekten ayrılmak isteyen üye yönetim kuruluna yazı ile müracaat ederek dernek ile ilişiğini keser. İstifa eden üyenin kaydı silinir. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez. Madde 7. Üyelikten Çıkarılma Derneğin amaçlarına aykırı hareket eden, derneğin ve mesleğin onuru ile bağdaşmayacak hareketlerde bulunan, dernek tüzük ve uygulama esaslarına veya dernek organlarınca

8 alınmış olan kararlara uymadığı tespit edilen üyelere Yönetim Kurulu aşağıdaki yaptırımları uygular: Birinci ihlalde üyeye uyarı verilir ve 3 ay süresince üyeliği dondurulur İkinci ihlalde kınama cezası verilir, 6 ay süresince üyeliği dondurulur. Üye bir sonraki genel kurulda oy kullanamaz ve yönetim kurulu üyesi ise üyeliği düşer. Üçüncü ihlalde üyelik iptal edilir ve bu durum gerekçesiyle birlikte Dernek web sitesinden kamuoyuna duyurulur. Her yıl belirlenen üyelik ödentisini ödemesi gereken tarihlerde ödemeyen üyeler için aşağıdaki yaptırımlar uygulanır: Uyarı mektubu gönderilir. Uyarı mektubunu takiben borçlarını 60 günden fazla geciktirenlerin üyelikleri Yönetim Kurulu kararı ile silinir. Borçların ve varsa cezaların kanuni yoldan tahsili yoluna gidilir Dernekten çıkarılan üyenin yönetim kurulunun bu kararına karşı genel kurulda itiraz hakkı vardır. Genel kurulun kararı katidir. Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez. Üyelikten çıkarılan üyeler tekrar üye olmak için başvururlarsa; borçlarını, ödemeleri gerektiği tarihten itibaren kanuni faiz oranında uygulanacak gecikme zammı ile birlikte ödemedikçe, üyeliğe kabul edilmezler. Madde 8. Nitelik Kaybı Sonucu Üyeliğin Düşmesi Üyenin aranan nitelikleri kaybetmesi halinde üyelik kendiliğinden düşer. Yukarıdaki durumların gerçekleştiği Yönetim Kurulu nca tespit edilir ve ilgiliye duyurulur. Madde 9. Derneğin Organları Derneğin Organları Şunlardır: Genel Kurul Yönetim Kurulu Denetim Kurulu Madde 10. Genel Kurul, Olağan Toplantıya Çağrı ve Toplantı Yeter Sayısı

9 Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı asil üyelerden oluşur. Genel kurul; 1 - Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan, 2 - Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek asil üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır. Olağan genel kurul, 2 yılda bir, Ocak ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır. Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır. Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; asil üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir. Yönetim Kurulu Dernek Tüzüğü ne göre Genel Kurul a katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurul, her yıl Ocak ayı içinde Yönetim Kurulu nun en az 15 gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz. Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz. Madde 11. Olağanüstü Toplantı Genel Kurul, Yönetim ve Denetim Kurullarının gerekli gördüğü hallerde veya Dernek asil üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır. Madde 12. Toplantının Yapılış Usulü Genel Kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun; tüzük değişikliği ve Dernek feshi hallerinde üçte ikisinin katılımı ile toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

10 Genel Kurul a katılacak üyeler, Yönetim Kurulu nca düzenlenen listedeki adları yanına imzalarını koyarak toplantı yerine girerler. Derneğe borçlu olanlar, Genel Kurul toplantısına katılamazlar. Yetersayı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de Yönetim Kurulu nca bir tutanak düzenlenir. Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek için bir başkan, bir başkan vekili ve bir yazman seçilerek Divan Heyeti oluşturulur. Toplantının yönetimi Divan Başkanı na aittir. Genel Kurul da, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur. Genel Kurul da her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Genel Kurulda, aksine karar alınmamışsa, Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin seçimleri gizli oylama ile, diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Oy verme ve yönetim organlarına seçilme hakkının elde edilmesi için, Genel Kurul toplantısından en az otuz (30) gün önce üyeliğin geçerlilik kazanmış olması gereklidir. Genel Kurulda vekaleten temsil mümkündür. Ancak bir üye birden fazla üyeyi vekaleten temsil edemez. Farklı bir kural geçerli olmadığı sürece vekalet yazılı olarak oy hakkına sahip üye tarafından verilir. Toplantı öncesinde Dernek Başkanı veya sekreterine teslim edilerek dosyalanır. Vekaletin süresi 1 ay ile sınırlıdır. Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler Yönetim Kurulu Başkanı na teslim edilir. Yönetim Kurulu Başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen Yönetim Kurulu na yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur. Madde 13. Karar Almak İçin Gerekli Çoğunluk Genel Kurul Kararları toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Tüzük değişikliği ve Derneğin feshi kararları ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir. Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez. Madde 14. Tüzük Değişikliği Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya üyelerden beşte birinin teklifi üzerine toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğu Tüzük değiştirilebilir. Olağan veya olağanüstü toplantı gündemine konulmak ve değişiklik önerileri makul bir süre önce, gerekçeleri ile birlikte

11 yazılı olarak üyelere bildirilmek koşulu ile Tüzük değiştirilebilir. Genel Kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır. Madde 15. Genel Kurulun Görev ve Yetkileri Genel olarak Dernek organlarını seçer ve Derneğin diğer bir organına verilmemiş işleri görür. Genel Kurul Derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir. Aşağıda yazılı hususlar Genel Kurul ca görüşülüp karara bağlanır Dernek organlarının asıl üyeler arasından seçimi, Dernek tüzüğünün değiştirilmesi, Yönetim ve Denetim Kurulları raporlarının görüşülmesi, Yönetim Kurulu nun aklanması, Yönetim Kurulu nca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabulü, Derneğe gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Yönetim Kurulu na yetki verilmesi, Derneğin Vakıf kurması ya da kurulmuş vakıflara katılması, Derneğin feshi, Derneğe giriş ödentisi ile yıllık üye ödenti miktarının ve ödeme yönteminin belirlenmesi, Mevzuatta ve Dernek Tüzüğü nde, Genel Kurul ca yapılması belirtilen diğer görevlerin yapılması. Madde 16. Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu yedi asıl ve yedi yedek olmak üzere Genel Kurul tarafından ve üyeler arasından iki yıl süre için gizli oyla seçilir. Aynı tüzel kişilik veya şirketler grubuna mensup olan kişilerden en fazla iki kişi yönetim veya denetleme kurulunda asil üye olarak görev alabilir. Ortaklık payı ne olursa olsun, Türkiye Cumhuriyeti veya herhangi başka bir ülke yasaları çerçevesinde kurulmuş bir tüzel kişinin veya ilgili ülkenin vatandaşı bir gerçek kişinin ortağı olduğu veya sözkonusu gerçek kişinin yönetim kurulunda bulunduğu, imza yetkilisi olduğu, üst düzey yönetici olarak görev yaptığı tüm firmalar, grup olarak değerlendirilir. (Halka açık şirketlerin borsa üzerinden alınmış hisseleri kapsam dışıdır.)

12 Madde 17. Görev Bölümü Yönetim Kurulu içerisinde görev dağılımını yapma yetkisi yönetim kuruluna seçilen üyelere aittir. Yönetim Kurulu na seçilen üyeler, Genel Kurul toplantısından sonraki ilk toplantıda kendi aralarında alacakları bir karar ile görev bölümü yaparak bir Başkan, bir Asbaşkan, bir Genel Sekreter, bir Sayman ve üç üye belirler. Birinci yılın sonunda Yönetim Kurulu kendi içinde tekrar görev bölümü yapabilir. Yönetim kurulu başkanlığı iki yıldan daha uzun süre üst üste yapılamaz. Yönetim Kurulu, tüm üyelerin haberdar edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, belli konular için tüzükte aksi belirtilmediği durumda toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Görev bölümü sonrası herhangi bir karar aşamasında eşitlik olması durumunda Başkan ın oyu iki oy sayılır. Yönetim Kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde Genel Kurul da aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir. Yönetim Kurulu ayda bir kez, önceden belirlenen gündemle toplanır. Gündem 72 saat önceden üyelere bildirilir. Yönetim Kurulu'nda görev yapan üyeler toplantılara katılımda titizlik göstermekle yükümlüdür. Herhangi bir üye geçerli bir mazeret olmaksızın üç kez üstüste toplantıya katılmadığı takdirde diğer üyeler oy çokluğu ile ilgili üyenin yönetim kurulu üyeliğini düşürebilir. Yönetim Kurulu toplantıları tüm Dernek üyelerine açık olarak yapılır ve toplantı zaman ve yeri tüm Dernek üyelerine e-posta yolu ile iletilir. Yönetim Kurulu haricinde toplantıyı oy hakkı olmaksızın izlemek isteyen üyelerin taleplerini Dernek başkanı veya sekreterine toplantıdan en az bir hafta önceden yazılı olarak iletmeleri gereklidir. Madde 18. Yönetim Kurulu nun Görevleri lar Derneği Yönetim Kurulu nun görevleri şunlardır: Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak Genel Kurul onayına sunmak Genel Kurul un verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, Derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, Dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak

13 Genel Kurul da alınan kararları uygulamak Her faaliyet yılı sonunda Derneğin bilanço ve gelir tablosu ile, Yönetim Kurulu çalışmalarını açıklayan raporu düzenlemek, toplandığında Genel Kurul a sunmak Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemlerini yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurul a sunmak, bütçenin uygulanmasını sağlamak Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak Mevzuatın ve Dernek Tüzüğü nün kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak Derneğin uluslararası faaliyette ve işbirliğinde bulunması, yurt dışında kurulmuş dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması hakkında karar vermek Mesleki platformlar oluşturulması ve bu platformların yürütme kurullarında görevlendirilecek Yönetim Kurulu üyeleri hakkında karar vermek Madde 19. Denetim Kurulu Denetim kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca iki yıl için gizli oyla seçilir. Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir. Madde 20. Denetim Kurulu nun Görevleri Denetim Kurulu; Derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve Dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, Dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında Genel Kurul a sunar. Denetim Kurulu; gerektiğinde Genel Kurul u olağanüstü toplantıya çağırır. Denetim Kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, Dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur. Dernekte Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafından denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetim Kurulu nun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

14 Madde 21. Derneğin Gelirleri ve Mali Hükümler Derneğin gelirleri şunlardır: Giriş Ödentisi Derneğe üye olan her kişiden bir defaya mahsus olmak üzere giriş ödentisi alınır. İlk Genel kurula kadar asil üyelerden giriş ödentisi için peşin olarak 3,000 TL (ÜçBin Türk Lirası) alınır. İlk genel kuruldan sonra bu miktar ve ödeme biçimleri Genel Kurul tarafından yetkilendirilmek şartı ile yönetim kurulu kararı ile istendiği zaman, 30 gün öncesinden Dernek web sitesi üzerinden ilan edilmek suretiyle artırılabilir veya eksiltilebilir. Giriş ödentisi hiçbir şart altında iade edilmez. Destek ve onursal üyelerden giriş ödentisi alınmaz Yıllık Üye Ödentisi İlk Genel kurula kadar geçerli olmak üzere asil üyelerden yıllık üye ödentisi için peşin olarak 3,000 TL (ÜçBin Türk Lirası), destek üyelerden de 750 TL (YediYüzElli Türk Lirası) aidat alınır. Gerçekleştirilecek ilk genel kurula kadar ödenen yıllık aidatlar, ilk genel kurul tarihinden itibaren başlayacak bir senelik süreyi kapsar. İlk genel kuruldan sonra senelik aidat miktarı ve ödeme biçimleri Genel Kurul tarafından yetkilendirilmek kaydı ile yönetim kurulu kararı ile istendiği zaman, 30 gün öncesinden Dernek web sitesi üzerinden ilan edilmek suretiyle artırılabilir veya eksiltilebilir Diğer Gelirler İnteraktif iletişim sektörünün ve mesleki yeterliliklerinin arttırılması için üyelerinin bilgilendirilmesi amacıyla Dernek yayınlarından ve Dernekçe yapılan veya yaptırılan araştırmalar ile diğer kaynaklardan sağlanan bilgilerin dağıtımından elde edilen gelirler ile tertiplenen yarışmalara katılım, piyango, balo, eğlence, temsil, konser, yarışma, konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler. Derneğin nakit, menkul kıymet ve mal varlığından elde edilen gelirler ve faizler. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar. Dernekler Kanunu nun 10. maddesi gereğince alınacak yardımlar ve 25. maddesi gereğince oluşturulan platform çalışmaları nedeniyle dernek, vakıf, sendika ve benzeri kuruluşlardan ve faaliyetlerle ilgili üçüncü kişilerden sağlanacak gelirler. Uluslararası ve ulusal fonlar, yayın satışı,

15 Eğitim gelirleri. Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar, Diğer gelirler Madde 22. Sorumluluk Zorlayıcı sebepler dışında Derneğin para ve mallarının korunması konusunda gereken özeni göstermeyen Yönetim Kurulu, doğan zarardan aralarında dayanışmalı olarak sorumludur. Zararı ödeyen(ler)in, kusurlu üyeye rücu hakkı saklıdır. Madde 23. Defter Tutma, Beyanname Verilmesi ve Bildirim Yükümlülüğü Dernek defterlerinin tutulması, gelir ve gider belgeleri, beyanname verilmesi, bildirim yükümlülüğü konularında Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanır. Alındı belgeleri Yönetim Kurulu kararı ile bastırılır. Alındı belgelerinin biçimi, bastırılması ve kontrolü, deftere kaydı,kullanımı, gelir tahsilinde yetki belgesi gelirlerin teslim edilmesi konularında Dernekler Yönetmeliğinin Maddeleri uygulanır. Dernekler Yönetmeliğin 32 maddesinde yazılı aşağıdaki defterler tutulur: Karar defteri Üye kayıt defteri Evrak kayıt defteri Demirbaş defteri İşletme hesabı defteri Alındı belgesi kayıt defter Madde 24. Derneğin Borçlanma Usulleri Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Yönetim Kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, Derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve Derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz. Madde 25. Derneğin Feshi

TASLAK ÜNİVERSİTE VE ARAŞTIRMA KÜTÜPHANECİLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

TASLAK ÜNİVERSİTE VE ARAŞTIRMA KÜTÜPHANECİLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ 1 TASLAK ÜNİVERSİTE VE ARAŞTIRMA KÜTÜPHANECİLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: ÜNİVERSİTE VE ARAŞTIRMA KÜTÜPHANECİLERİ DERNEĞİ dir. Kısa adı "ÜNAK"dır. Derneğin merkezi

Detaylı

İZMİR GO OYUNCULARI DERNEĞİ (GOİZM) TÜZÜĞÜ

İZMİR GO OYUNCULARI DERNEĞİ (GOİZM) TÜZÜĞÜ İZMİR GO OYUNCULARI DERNEĞİ (GOİZM) TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: İzmir Go Oyuncuları Derneği dir, kısa adı "Goizm"dir. Derneğin merkezi İzmir dir. Şubesi açılmayacaktır. Derneğin

Detaylı

ROMATĠZMA VE AĞRI DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ

ROMATĠZMA VE AĞRI DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ ROMATĠZMA VE AĞRI DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Romatizma ve Ağrı Derneği dir. Derneğin merkezi Samsun dur. Şubesi açılmayacaktır. Derneğin Amacı ve Bu Amacı GerçekleĢtirmek

Detaylı

(UDİÇED) ULUSLAR ARASI DİL VE ÇEVİRİ HİZMETLERİ DERNEĞİ DERNEK TÜZÜĞÜ

(UDİÇED) ULUSLAR ARASI DİL VE ÇEVİRİ HİZMETLERİ DERNEĞİ DERNEK TÜZÜĞÜ (UDİÇED) ULUSLAR ARASI DİL VE ÇEVİRİ HİZMETLERİ DERNEĞİ DERNEK TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: ULUSLAR ARASI DİL VE ÇEVİRİ HİZMETLERİ DERNEĞİ dir. Derneğin Kısa Adı: UDİÇED dir. Derneğin

Detaylı

DOĞU KARADENİZ DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

DOĞU KARADENİZ DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DOĞU KARADENİZ DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Doğu Karadeniz Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği dir. Derneğin merkezi Trabzon dur. Şubesi açılmayacaktır.

Detaylı

KİL BİLİMLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BÖLÜM 1 Derneğin Adı, Merkezi, Faaliyet alanı Madde 1- Derneğin Adı: Kil Bilimleri Derneği (Clay Science Society) olup, kısa adı KBD dir. Derneğin merkezi Ankara dır. Şube

Detaylı

KAMUDA İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

KAMUDA İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ KAMUDA İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Kamuda iş Güvenliği Uzmanları Derneği dir. Derneğin merkezi Ankara dır. Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube

Detaylı

KADIN MATEMATĠKÇĠLER DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ

KADIN MATEMATĠKÇĠLER DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ KADIN MATEMATĠKÇĠLER DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Kadın Matematikçiler Derneği dir. Derneğin merkezi Çorum dur. Şubesi açılmayacaktır. Derneğin Amacı ve Bu Amacı GerçekleĢtirmek

Detaylı

Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Başka Bir Okul Mümkün Derneği dir. Derneğin merkezi İstanbul dur. Şubesi açılmayacaktır.

Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Başka Bir Okul Mümkün Derneği dir. Derneğin merkezi İstanbul dur. Şubesi açılmayacaktır. BAŞKA BİR OKUL MÜMKÜN DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Başka Bir Okul Mümkün Derneği dir. Derneğin merkezi İstanbul dur. Şubesi açılmayacaktır. Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek

Detaylı

Derneğin Adı ve Merkezi

Derneğin Adı ve Merkezi 1 Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: TIP HUKUKU DERNEĞĠ dir. Derneğin merkezi Ġstanbul dur. Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir. Derneğin Amacı Madde 2- Dernek, 1. tıp mesleğinin

Detaylı

Derneğin adı Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği dir. Derneğin Merkezi Ankara dır. Kısa adı, STGM dir.

Derneğin adı Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği dir. Derneğin Merkezi Ankara dır. Kısa adı, STGM dir. YENİ TÜZÜK SİVİL TOPLUM GELİŞTİRME MERKEZİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN KURULUŞU, ADI VE MERKEZİ Madde 1: Derneğin adı Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği dir. Derneğin Merkezi Ankara dır. Kısa adı, STGM

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Tedarik Zinciri Yönetimi Derneği Tüzüğü Page 1/20 İÇİNDEKİLER BÖLÜM I KURULUŞ HÜKÜMLERİ VE TANIMLAR... 4 1. KURULUŞ HÜKÜMLERİ... 4 2. TANIMLAR... 4 3. DERNEĞİN AMACI... 4 4. DERNEĞİN ÇALIŞMA KONULARI...

Detaylı

SAİNTE PULCHERİE'LİLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

SAİNTE PULCHERİE'LİLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ SAİNTE PULCHERİE'LİLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı Ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Sainte _Pulcherie'liler Derneği dir. Derneğin Merkezi İstanbul'dur. Derneğin Amacı Ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin

Detaylı

ilgili yayınlaraa ulusal ve uluslararası

ilgili yayınlaraa ulusal ve uluslararası MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BÖLÜM 1 DERNEĞİN ADI, MERKEZİ VE FAALİYET ALANI Madde 1-- Derneğin adı Mühendislik Jeolojisi Derneği olup, kısa adı MJD dir. Derneğin merkezi Ankara dır. Şubesi ve

Detaylı

TÜÇED TÜRKİYE ÇEVİRMENLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM (Amaç kapsam ve tanımlar)

TÜÇED TÜRKİYE ÇEVİRMENLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM (Amaç kapsam ve tanımlar) TÜÇED TÜRKİYE ÇEVİRMENLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM (Amaç kapsam ve tanımlar) Derneğin adı, kuruluş yılı, merkezi ve şube yetkisi Madde 1- a) Derneğin Adı: TÜRKİYE ÇEVİRMENLER DERNEĞİ olup, kısa adı

Detaylı

Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için, tüm üyeler aktif olarak görev alacak şekilde;

Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için, tüm üyeler aktif olarak görev alacak şekilde; İSTANBUL PROJE YÖNETİM DERNEĞİ TÜZÜĞÜ MADDE 1 DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ Derneğin adı İstanbul Proje Yönetim Derneği'dir. Derneğin merkezi İstanbul'dadır. MADDE 2 DERNEĞİN AMACI VE FAALİYETLERİ MADDE 2.1

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMET VE EĞİTİM KURUMLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMET VE EĞİTİM KURUMLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMET VE EĞİTİM KURUMLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi MADDE 1- Derneğin Adı: İsg İşverenler Kulübü İş Güvenliğine Gönül Verenler İsg Platformu Derneğin merkezi "ANKARA"

Detaylı

SEMA EĞİTİMCİLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

SEMA EĞİTİMCİLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ SEMA EĞİTİMCİLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Sema Eğitimciler Derneği dir. Derneğin merkezi İstanbul dur. Derneğin kısa adı : SEMADER dır. Dernek, yurt içinde ve yurt

Detaylı

ASYA TEKNİK ELEMANLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

ASYA TEKNİK ELEMANLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ ASYA TEKNİK ELEMANLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ MADDE 1- DERNEĞİN ADI ASYA TEKNİK ELEMANLAR DERNEĞİ (ASYATED) MADDE 2- MERKEZİ: SİVAS MADDE 3- DERNEĞİN ŞUBESİ: Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir MADDE

Detaylı

ÇAMLICA EĞİTİM KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

ÇAMLICA EĞİTİM KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ ÇAMLICA EĞİTİM KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Madde 1- Derneğin adı, Çamlıca Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği dir. Merkezi İstanbul dur.ülke genelinde yasaya

Detaylı

DĠYARBAKIR GÖNÜLLÜLERĠ DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ

DĠYARBAKIR GÖNÜLLÜLERĠ DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ DĠYARBAKIR GÖNÜLLÜLERĠ DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: DĠYARBAKIR GÖNÜLLÜLERĠ Derneği dir. Derneğin merkezi DİYARBAKIR dadır. Şubesi açılmayacaktır. Derneğin Amacı ve Bu Amacı

Detaylı

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı Derneğin Adı ve Merkezi ÂİLE MECLİSİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Madde 1- Derneğin Adı: "AİLE MECLİSİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ" dür. Derneğin kısa adı ÂİLEM&DER" dir. Derneğin MerkeziANKARA dır. Adres: GMK Bulvarı Onur Çarşısı

Detaylı

ULUSLARARASI ÇEVİRMENLER VE ÇEVİRİ KURULUŞLARI FEDERASYONU TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM

ULUSLARARASI ÇEVİRMENLER VE ÇEVİRİ KURULUŞLARI FEDERASYONU TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM ULUSLARARASI ÇEVİRMENLER VE ÇEVİRİ KURULUŞLARI FEDERASYONU TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM Federasyonun Adı, Merkezi, Amaç ve Çalışma Alanı Adı ve Merkezi Madde 1 Federasyonun Adı: ULUSLARARASI ÇEVİRMENLER VE ÇEVİRİ

Detaylı

D E R N EĞİ T Ü Z ÜĞÜ

D E R N EĞİ T Ü Z ÜĞÜ FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA D E R N EĞİ T Ü Z ÜĞÜ 1. K I S I M K U R U L UŞ DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ Madde 1. 1. Bu tüzükte yer alan amaçları gerçekleştirmek üzere uluslararası koordinasyon merkezi İsviçre

Detaylı

TASİAD Tüm Asansör Sanayici ve İş Adamları Derneği Ana Tüzüğü

TASİAD Tüm Asansör Sanayici ve İş Adamları Derneği Ana Tüzüğü TASİAD Tüm Asansör Sanayici ve İş Adamları Derneği Ana Tüzüğü Madde 1 - Derneğin Adı Tüm Asansör Sanayici ve İş Adamları Derneği'dir. Derneğin kısa adı TASİAD'dır. Madde 2 - Derneğin Merkezi Derneğin merkezi

Detaylı

TÜRKİYE GEMİ İNŞA SANAYİCİLERİ BİRLİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ İÇİNDEKİLER

TÜRKİYE GEMİ İNŞA SANAYİCİLERİ BİRLİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ İÇİNDEKİLER TÜRKİYE GEMİ İNŞA SANAYİCİLERİ BİRLİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ İÇİNDEKİLER Madde 1- Derneğin Adı ve Merkezi Madde 2- Derneğin Amacı Madde 3- Derneğin Faaliyet Alanı Madde 4- Dernek Kurucu Üyeleri Madde 5- Derneğe

Detaylı

FÜTÜRİSTLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

FÜTÜRİSTLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ FÜTÜRİSTLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Madde 1. DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ Derneğin adı "Fütüristler Derneği" olup kısa şekli olarak da FD unvanını kullanacaktır. Merkezi İstanbul'dadır. Dernek, Merkez Genel Kurulunun

Detaylı

KALİBRASYON ve DENEY LABORATUARLARI DERNEĞİ DERNEK TÜZÜĞÜ. Derneğin adı, Kalibrasyon ve Deney Laboratuarları Derneği dir.

KALİBRASYON ve DENEY LABORATUARLARI DERNEĞİ DERNEK TÜZÜĞÜ. Derneğin adı, Kalibrasyon ve Deney Laboratuarları Derneği dir. KALİBRASYON ve DENEY LABORATUARLARI DERNEĞİ DERNEK TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM DERNEĞİN ADI MADDE 1 Derneğin adı, Kalibrasyon ve Deney Laboratuarları Derneği dir. DERNEĞİN MERKEZİ MADDE 2 Derneğin merkezi İstanbul

Detaylı

SAP KULLANICILARI DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ

SAP KULLANICILARI DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ I. BÖLÜM SAP KULLANICILARI DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ DERNEĞĠN ADI VE MERKEZĠ Madde 1 : Derneğin adı SAP Kullanıcıları Derneği dir. Derneğin merkezi İstanbul dadır. DERNEĞĠN AMACI Madde 2 : Derneğin amacı, SAP ürün

Detaylı

EGELĠ TENĠS VETERAN DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ

EGELĠ TENĠS VETERAN DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ EGELĠ TENĠS VETERAN DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Egeli Tenis Veteran Derneği dir. Derneğin merkezi Vali Hüseyin Öğütcen cad. No:53/1 Balçova-ĠZMĠR dır. ġubesi yoktur..

Detaylı