İSTANBUL 2010 AVRUPA KÜLTÜR BAŞKENTİ AJANSI 2011 DENETİM YILI RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İSTANBUL 2010 AVRUPA KÜLTÜR BAŞKENTİ AJANSI 2011 DENETİM YILI RAPORU"

Transkript

1 İSTANBUL 2010 AVRUPA KÜLTÜR BAŞKENTİ AJANSI 2011 DENETİM YILI RAPORU

2 Bu rapor, tarih ve 6085 sayılı Kanun ile tarih ve 5804 sayılı Kanun un 2 nci maddesinin (4) üncü fıkrası uyarınca düzenlenmiştir.

3 Kuruluşun ünvanı : İstanbul 2010 Kültür Başkenti Ajansı Merkezi : İstanbul İlgili Bakanlık : Devlet Bakanlığı Karar Organı (Yürütme Kurulu) Karar Organındaki Ünvanı Adı ve soyadı Kuruluşu 1-Başkan Şekib AVDAGİÇ İstanbul Ticaret Odası 2-Başkan Vekili Ahmet Emre BİLGİLİ 3-Başkan Yrd. Sabri KAYA İstanbul Valiliği 4-Başkan Yrd. Ahmet TANYOLAÇ Görev veya mesleği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Görevli bulunduğu süre Başlama tarihi Bitiş tarihi Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul İl Müdürü Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Başkan Üye Ataman ONAR İstanbul Sanayi Odası Meclis Üyesi Üye Yılmaz ŞENER TBMM Baş Müşavir Üye İsrafil KURALAY İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Üye Korhan GÜMÜŞ İnsan Yerleşimleri Derneği Başkan Üye Vecdi SAYAR Kültürlerarası İletişim Derneği Başkan

4 Raporda yer alan kısaltmalar İBB AKB YDK TBMM KİT İSO İTO ÖTV KDV UNESCO MUGT TRT YK İstanbul Büyükşehir Belediye Avrupa Kültür Başkenti Yüksek Denetleme Kurulu Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İktisadi Teşebbüsü İstanbul Sanayi Odası İstanbul Ticaret Odası Özel Tüketim Vergisi Katma Değer Vergisi United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization Muhasebe Uygulamaları Genel Tebliği Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Yürütme Kurulu

5 İÇİNDEKİLER Sayfa I. TOPLU BAKIŞ I A- Avrupa kültür başkenti tarihçesi I B- İstanbul un Avrupa kültür başkenti süreci I C- Öneriler IV II. İDARİ BÜNYE 1 A- Mevzuat 1 B- Teşkilat 3 C- Personel durumu 6 III. MALİ BÜNYE 8 IV. İŞLETME ÇALIŞMALARI 9 A- İşletme bütçesinin genel durumu 9 B- Finansman 11 C- Giderler 12 D- Tedarik işleri 13 E- Projeler 16 V. BİLANÇO 29 VI. GELİR TABLOSU 30 VII. EKLER 33

6 I- TOPLU BAKIŞ A- Avrupa Kültür Başkenti Tarihçesi: Avrupa Kültür Başkenti, 1985 yılından bu yana Avrupa Birliği tarafından, Avrupa kültürü ve ruhunu temsil amacıyla seçilen kentlere verilen bir unvandır. Her kent bu unvanı farklı amaçlara ve fırsatlara dönüştürmeye yönelik kullanmıştır. Örneğin; Kopenhag (1996 yılı) 278,7 milyon Euro olan bütçesini kenti ve etrafındaki bölgeyi yeniden canlandırmak, Selanik (1997 yılı) 300 milyon Euro olan bütçesini Selanik i balkanların kültür merkezi yapmak, Weimer (1999 yılı) 457,1 milyon Euro olan bütçesini Weimer i bir turizm merkezi yapmak için kullanmıştır. Bazı Başkentler ise daha kapsamlı hedeflere yönelmişlerdir. Örneğin Porto (2001 yılında) 285,5 milyon Euro bütçesini uluslararası profilini yükseltmek, gelecek yıllara taşıyarak kenti uluslararası cazibe merkezine dönüştürmek, Cenova (2004 yılı) 230,4 milyon Euro olan bütçesini kentin imajını yenilemek ve uluslararası profilini yükseltmek, Essen (2010 yılı) 320 milyon Euro olan bütçesini Ruhr havzasını ekonomik canlılığa kavuşturmak olarak belirlemiş hedefler doğrultusunda kullanmışlardır. B- İstanbul un Avrupa kültür başkenti süreci: İstanbul un Avrupa Kültür Başkenti Projesi bir sivil toplum girişimi olarak başlamıştır. Nitekim, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Girişim Grubu nun Kurulmasına Dair Karar ın yürürlüğe konulması, Dışişleri Bakanlığı nın tarih ve ÇKGY/ sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu nca tarihinde kararlaştırılmıştır. Bu karar, tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Kararın amacı, İstanbul un Avrupa Birliği tarafından 2010 yılı Avrupa Kültür Başkenti ilan edilmesi için gerekli çalışmalarda bulunmak üzere İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Girişim Grubu nun oluşturulması ve çalışması ile ilgili esasları düzenlemek olarak belirtilmiştir. Kararın dayanağı; 4090 sayılı Dışişleri, Bakanlığı nın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 nci maddesi, 4848 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 nci maddesi ve tarih sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Topluluğu Arasında Türkiye Cumhuriyeti nin Topluluk Programlarına Katılmasının Genel İlkeleri Hakkında Çerçeve Anlaşması dır. Girişim Grubu; Dışişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve sivil toplum örgütleri temsilcilerinin oluşturacağı Danışma Kurulu ile Danışma Kurulunu oluşturan kamu kurum ve kuruluşları temsilcileri ile Danışma Kurulunca uygun görülen sivil toplum örgütü temsilcilerinden oluşan Yürütme Kurulu ve Bütçe Komisyonundan teşkil etmiştir. I

7 Girişim Grubunun bütçesi, kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilgili mevzuat uyarınca aktarılacak tutarlar ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, vakıflar, dernekler, sivil toplum örgütleri ve diğer kişi ve kuruluşlarca yapılan ayni ve nakdi yardımlar, sponsorluk gelirleri, reklam gelirleri, faiz gelirleri ve diğer gelirlerden oluşmuştur. Girişim Grubu, Hükümet, Valilik ve İBB (İstanbul Büyükşehir Belediye) Başkanlığı nın desteği ve katılımıyla faaliyetlerini Kasım ayına kadar sürdürmüştür tarihinde ise İstanbul Avrupa Kültür Başkenti sürecini yürütme görevi tarihli 5706 sayılı Kanunla kurumsal yapılandırmaya gidilerek ajansa devredilmiştir. Bu kanunun amacı; İstanbul u 2010 yılı Avrupa Kültür Başkenti olarak hazırlamak, 2010 yılında yapılacak etkinlikleri planlamak ve yönetmek, kamu ve sivil kurum ve kuruluşların bu amaçla yapacakları çalışmalarda koordinasyonu sağlamak üzere İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansının kurulması ile görev ve yetkilerini düzenlemektir. Avrupa Kültür Başkenti Ajans ı; Koordinasyon Kurulu, Danışma Kurulu, Yürütme Kurulu ve Genel Sekreterlikten oluşmuştur. Kurumsal yapının oluşması 2008 yılında başlamıştır tarihinde Danışma Kurulu Başkanı atanmış olup, de Danışma Kurulu nun ilk toplantısı ve yürütme kurulunun seçimi gerçekleşmiştir tarihinde Yürütme Kurulu Başkanı de ise Genel Sekreter atanmıştır yılı; 2010 AKB Ajansı na sunulan projelerin incelenip kabul veya reddedilmesi teşkilatlanma, personel hareketleri ve 2010 yılı eylem planının hazırlanması ile ilgili çalışmaların sürdürüldüğü bir yıl olarak tespit edilmiştir yılının daha önce hazırlanan eylem planı çerçevesinde etkinliklerin gerçekleştirildiği ve kabul edilen projelerin uygulamaya konulduğu önemli faaliyetlere konu olduğu, 2011 yılında ise tamamlanamayan projelere ilişkin yapım işlerinin takip edildiği ve tasfiye işlemlerinin yürütüldüğü anlaşılmıştır. Ajans ın 2008, 2009, 2010 ve 2011 yıllarında pazarlama satış ve genel yönetim giderleri dahil toplamda yaklaşık 418,1 milyon lira harcadığı, Ajans a toplam proje başvurusu yapılmış olup, bu projelere karşılık toplam 3,4 milyar TL lik bir bütçe ortaya çıktığı, Başvurusu yapılan projelerin %28,9 oranına karşılık gelen toplam 593,4 milyon TL lik 719 proje Yürütme Kurulu nca kabul edildiği, Başvurusu yapılan projelerin %23,6 lik kısmına karşılık gelen toplam 335,7 milyon TL lik 586 proje uygulamaya sokulduğu, Başvurusu yapılan projelerin %5,4 lük kısmına karşılık gelen toplam 257,7 milyon TL lik bütçeye karşılık gelen 133 projenin geri çekildiği veya iptal edildiği, Yürütme Kurulu nca toplam başvuru projelerinin %70,5 karşılık gelen projenin programa alınmadığı, Toplam 14 projeye Logo desteği verildiği, II

8 anlaşılmıştır Avrupa Kültür Başkenti Ajansı nın 2008, 2009 ve 2010ve 2011 yılına ait toplu bilgileri aşağıdaki çizelgede sunulmuştur. Toplu bilgiler Ölçü Son iki yıl farkı Dönen varlıklar Bin TL Duran varlıklar Bin TL Yabancı kaynaklar Bin TL Özkaynaklar Bin TL Artış veya Azalış% Toplam gelirler Bin TL Toplam giderler Bin TL ( ) (53) Alımlar Bin TL (6.247) (71) Personel (yılsonu) Kişi (80) (100) Kamudan geçici görevli (ortalama) Kişi Sözleşmeli çalışan (ortalama) Kişi (62) (50) Personele yap. top. harc. Bin TL (4.852) (71) Kamudan geçici görevli yap. top. harc. Bin TL (530) (48) Sözleşmeli çalışanlara yap. top. harc. Bin TL (4.095) (75) Dönem gelir-gider farkı Bin TL ( ) ( ) (1.202) Avrupa Kültür Başkenti çalışmaları; Kentsel Uygulamalar, Kültür-Sanat, Turizm ve Tanıtım başlıkları altında üç ana eksende yürütülmüştür. İstanbul un coğrafi konumu itibariyle birçok medeniyete ev sahipliği ve imparatorluklara başkentlik yapmış bir kent olması, Avrupa Kültür Başkenti projesini özellikle değerli kılmaktadır. İstanbul un vizyonunu zenginleştirecek bu kültürel miras kaynağının rehabilitasyon ve koruma odaklı yeni yaklaşımlarla dönüştürülerek hayata geçirilmesinin, Ajans tarafından iddialı hedeflerinden biri olarak ele alındığı ve bu hedefe ulaşma yolunda, Kentsel Uygulamalar kapsamındaki koruma amaçlı projelerin araştırmaya dayalı, yaratıcı ve kamusal yaklaşımlarla şekillendirilmesine önem verildiği anlaşılmıştır. Kültür ve sanatın, bu metropolde yaşayan milyonlarca insanın, özellikle kültürel etkinliklere uzak kalmış semtlerde yaşayanların, günlük yaşamına girmesini sağlamak projenin en önemli amaçlarından biri olarak kabul edildiği ve bu kapsamda çok sayıda organizasyon gerçekleştirildiği görülmüştür. Turizm ve tanıtım kapsamında gerçekleştirilen projelerle de, İstanbul un eşsiz kültürel mirası ve yaratıcı kültür kapasitesinin turizm ürününe yansıtılması suretiyle, turizm olanaklarının geliştirilmesi, gerekli kentsel altyapının iyileştirilmesi ve hizmet kalitesinin yükseltilmesine katkı sağlanması amaçlanmış ve İstanbul a 2010 yılında azımsanmayacak sayıda turist gelmesinde etkili olunmuştur. III

9 Avrupa kültür başkenti projesi belirli bir zaman dilimine ait gibi gözükse de, kenti daha çok tanımak, tanıtmak, araştırmak ve yeni girişimler için önemli bir fırsat olarak değerlendirilmelidir. Böylesi büyük çaplı bir organizasyonun kent ve ülke için ortaya çıkardığı katkıya, İstanbul gibi tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleriyle özel bir kimliği bulunan bir kentte, diğer kentlere göre daha büyük bir anlam yüklemek yanlış olmayacaktır. Kentin çekim noktası haline gelmesinde sürdürülebilir kültürel bir mirasın varlığı, kültür varlıklarının sergileneceği yeni müzeler, kentsel dönüşüm, şehircilik, çevresel ve sosyal anlamda elde edilen kazanımların önemli rol oynadığı açıktır. C- Öneriler: İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı nın; tarihinde kabul edilerek 14 Kasım 2007 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlan 5706 sayılı Kanun uyarınca tasfiye işlemleri tarihinde tamamlanarak tüzel kişiliği sona erdiğinden ve anılan kanun uyarınca tasfiyeyi müteakip tüm varlıkları İstanbul İl Özel İdaresi ve Büyükşehir Belediyesi ne devredilmiş olduğundan, ayrıca Sayıştay tarafından yapılan incelemeler sonucunda inceleme veya soruşturmayı gerektirecek bir tespit yapılmadığından, herhangi bir öneriye yer verilmemiştir. Sonuç: İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı, kendi Yürütme Kurulu nun tarih ve 2011/112-1sayılı kararı ile kabul edilen dönemi gelir tablosu ,52 Türk Lirası zararla kapanmış bulunmaktadır. IV

10 A: Mevzuat 1-Kanunlar: II. İDARİ BÜNYE İstanbul 2010 AKB (Avrupa Kültür Başkenti) Hakkında 5706 sayılı Kanun tarihinde kabul edilmiş olup tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Kanunun amacı; 2010 yılı etkinliklerini planlamak, yönetmek ve bu amaçla çalışma yapacak kamu ve sivil kurum kuruluşlarının koordinasyonunu sağlamak, kapsamı ise; kurulan Ajans ın görev ve yetkilerinin belirlenmesi, sorumluluklarına ilişkin hükümleri düzenlemek olarak ifade edilebilir. Ajans personeli bu Kanunun 17 inci maddesi gereğince; bu kanun kapsamında yaptıkları işlemlerde Türk Ceza Kanununun uygulaması bakımından kamu görevlisi sayılmaktadır. Ajans ın denetimi 2 kısma ayrılmıştır sayılı Kanunun 18 inci maddesine göre; yapılacak iş ve işlemler ile bu işlemlerle ilgili harcamaların denetimi; 3346 sayılı Kanun hükümlerine göre TBMM KİT Komisyonu nca Sayıştay tarafından yapılmaktadır. Ajans ın kesin hesabı (bilanço ve gelir tablosu) Yürütme Kurulu tarafından kabulü müteakip, Koordinasyon Kurulu nca da onaylanmaktadır. Nitekim 5706 sayılı yasanın Yürütme Kurulunun Görevleri başlıklı 9 uncu maddesinin (ı) fıkrası, Projenin yıllık program, bütçe, faaliyet raporu ve kesin hesabını hazırlamak, Koordinasyon Kurulu na sunmak ifadeleri ile bu durum belirlenmiştir. Kesin hesap bir sonraki yılın bütçe raporu ile birlikte takip eden yılda Koordinasyon Kurulu na sunulmaktadır. Ayrıca, 3346 sayılı yasanın 9. maddesi; özel kanunlara tabi şirket ve kurumlarda bilanço ve netice hesaplarının TBMM KİT Komisyonunda görüşüleceğini ancak bu raporların ibra yerine genel görüşmeye sunulacağını ifade etmektedir. Bu nedenle bilanço ve gelir tablosu Koordinasyon Kurulunda tasvip edilen Ajans ın bu mali sonuçları TBMM KİT Komisyonunda genel görüşmeye sunulmaktadır. Diğer taraftan, aynı konu, her yıl Başbakanlık Müfettişi, Maliye Müfettişi, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişi ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Müfettişinden oluşan bir komisyon tarafından da ayrıca denetlenmektedir sayılı Kanunun 19. uncu maddesi uygulanmayacak hükümleri içermektedir. Bu kanun kapsamına giren mal ve hizmet alımları ile yapım işleri, satım, kira ve her türlü işlemlerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerinin uygulanmayacağı hüküm altına alınmıştır yılında 5706 sayılı Kanunda bazı değişiklikler yapılmıştır. Bu kapsamda; Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında tarih ve 5766 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde; 1

11 AKB Ajansına yapılan her türlü nakdi ve ayni bağış ve yardımlar ile sponsorluk harcamalarının tamamı; gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden, Kurumlar Vergisi beyannamesi üzerinden ayrıca gösterilmek şartıyla kurum kazancından indirileceği, 22 inci maddesinde; Ajansın görevleri ile ilgili yaptığı faaliyetlerden 5706 sayılı (İstanbul 2010 AKB) Kanunun 12 inci maddesi kapsamında elde ettiği gelirleri dolayısıyla iktisadi işletme oluşmayacağı, 26. Maddesinde Maliye Bakanlığı nın 2009 ve 2010 yılı bütçelerine bu amaçla ödenek konulacağı ve Ajansın taraf olduğu işlemler harç ve katılım payından, bu işlemler nedeniyle düzenlenen kâğıtlar damga vergisinden müstesna bulunduğu, Ayrıca geçici 2. maddesinden sonra gelmek üzere eklenen geçici madde ile de 2008 yılında Maliye Bakanlığı bütçesinden Ajansa TL ye kadar ödenek aktarmaya Maliye Bakanlığı nın yetkili olduğu, bu ödeneğin TL lik kısmı, Dünya Kültürel ve Doğal Mirasın Korunmasına Dair Sözleşme hükümleri gereğince, ülkemiz dünya kültürel mirası listesinde ve aday listede yer alan eserlerin Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenen öncelikler doğrultusunda korunması, bakım, onarım ve restorasyonu için kullanılacağı, düzenlemelerine yer verilmiştir. Diğer taraftan, 20 inci Maddede Yürütme Kurulunun projenin sona ereceği tarihinden itibaren altı ay içinde tasfiye işlemlerini tamamlayacağı, geçici 1. maddenin 2. fıkrasında ise bu Kanunun 11. maddesinde belirtilen özel hesabın Maliye Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirtilen usul ve esaslar uyarınca tasfiye edileceği belirtilmektedir. Yönetmelikler: Ajansın Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği tarihli Bakanlar Kurulunda kabul edilmiş ve tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır. Nitekim İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı Alım-Satım ve İhale Yönetmeliğinin yürürlüğe konulması; Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığının tarihli ve 912 sayılı yazısı üzerine, 5706 sayılı Kanunun 13. maddesinin 5. fıkrasına göre Bakanlar Kurulunca tarihinde kararlaştırılmıştır. 3-Protokol: Yürütme Kurulunun tarihli toplantısının 11. maddesinde; İstanbul 2010 AKB Ajansı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Koruma Uygulama Denetim Büroları İşbirliği Protokolünün görüşülerek karar bağlanması ele alınmış, /10 sayılı kararla işbirliği protokolü kabul edilmiştir. 11 sayılı kararla da yapılacak sözleşmede önerilen değişikliklere cevaz verilmiştir /10 sayılı kararla; Ajansla İstanbul Büyükşehir Belediyesi Koruma ve Uygulama Denetim Müdürlüğü arasında imzalanan Tarihi Evlerin Onarım Programı ile tescilli yapıların tadilat ve tamiratlarına ilişkin usul ve esasları belirleyen 2

12 protokolün 7-1 inci maddesi gereğince ajans adına çalışma grubunun belirlenmesi ve görevlendirilmesi kabul edilmiştir /16 sayı ile 5. Dünya Su Forumu Genel Sekreteryası tarafından başvurusu yapılan 5. Dünya Su Forumu etkinliklerinin Ajans tarafından desteklenmesi önerisi prensip olarak kabul edilmişse de uygulamada etkin bir destek sağlanmamıştır /12 sayılı karar ile Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ajans arasında işbirliği protokolünün imzalanması kabul edilmiştir tarih ve 2011/9 sayılı Yürütme Kurulu kararıyla, 5706 Sayılı Kanunun 20 nci maddesi gereğince, Ajans tasfiye sürecinde olduğundan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından başvurusu yapılan projelerin; tüm bakiye, ödeme ve sair kalan evraklarıyla birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesine devrine, devam eden diğer projelerin ise tüm bakiye, ödeme ve sair kalan evraklarıyla birlikte İstanbul İl Özel İdaresi ne devrine karar verilmiştir tarih ve 2011/10 sayılı kararıyla, 5706 Sayılı Kanunun 20. Maddesi gereğince İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansının tasfiye süresi sonunda İstanbul İl Özel İdaresi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesine devrine ilişkin protokol taslakları incelenerek, söz konusu protokoller uygun bulunmuştur tarih ve 2011/11 sayılı yürütme kurulu kararıyla tarihinden geçerli olmak üzere, Ajansın gerek demirbaşları ve projeleri gerekse nakit değerleri, 5706 sayılı Kanunun 20 nci maddesi gereğince İstanbul İl Özel İdaresi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesine devredilmesi kararlaştırılmıştır. B-Teşkilat: 1-Teşkilatın yapısı: 5706 sayılı İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı Kanununun uncu maddeleri ajansın teşkilatı ile ilgili hükümleri içermektedir. 4. madde; ajansın özel hukuk hükümlerine tabi, tüzel kişiliğe haiz, merkezinin İstanbul olduğunu belirtmekte ve teşkilatının Koordinasyon Kurulu, Danışma Kurulu ve Yürütme Kurulu ile Genel Sekreterlikten oluştuğunu ifade etmektedir. Ajansın Koordinasyon ve Danışma Kurulları; kamu ve sivil kurumlar arasında eşgüdümü sağlamak, kültür mirası ve sanatı konusunda ilke kararları almak, görüş ve tavsiyelerde bulunmak üzere kanunla oluşturulan daha ziyade üst nitelikteki yapılanmalardır. Yürütme Kurulu ise genellikle KİT kuruluşlarında görülen yönetim kurulları (karar organı) veya üst kurulların üyeler kurullarına tekabül etmektedir. Genel Sekreterlik, icraatla ilgili olup yazışma, satın-alma, personel temini ve bütün faaliyetlerin yerine getirilmesi ile sorumlu bulunmaktadır. 3

13 2-Koordinasyon Kurulu: Koordinasyon Kurulu, Başbakanın görevlendirdiği bir bakanın başkanlığında; Avrupa Birliği Müzakerelerini yürüten Bakan, Tanıtma Fonu ndan sorumlu Bakan, İçişleri, Maliye, Kültür ve Turizm Bakanları, İstanbul Valisi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, Danışma Kurulu Başkanı ve Yürütme Kurulu Başkanından oluşmakta ve yılda en az bir defa ve ihtiyaç duyulan zamanlarda toplanarak gerekli kararları almaktadır. Görevi, etkinliklerin çerçevesini, mahiyetini ve önceliklerini belirlemek, izlemek, kamu ve sivil kurum ve kuruluşlar arasında eşgüdümü sağlamaktır. 3-Danışma Kurulu: Danışma Kurulu 5 gruptan oluşmaktadır. Bu gruplardan; İlk grup; Dışişleri, Maliye Kültür ve Turizm Bakanlıkları, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği, TRT, Vakıflar Genel Müdürlükleri, İstanbul Valiliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı temsilcileri, İkinci grup; İstanbul İl Genel Meclisi ve İBB Meclisinin kendi üyeleri arasından belirlenen üç üye, Üçüncü grup; İstanbul İlçe Kaymakamlıklarının kendi aralarında seçecekleri beş, iktidar partisine üye belediye başkanlarının kendi aralarında seçeceği dört, muhalefet partisine üye belediye başkanlarının kendi aralarında seçeceği bir temsilci, Dördüncü grup; ISO, ITO, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği, İstanbul Mimarlar Odası tarafından belirlenecek birer temsilci, Kültür, sanat veya turizm faaliyetleri ile tanınan ulusal ve uluslar arası kuruluşlar, kamu niteliğindeki meslek kuruluşları temsilcileri, Koordinasyon Kurulunca belirlenecek İstanbul tarihi, kültürü, mimarisi sanatı konusunda çalışmış ve 25 temsilci, Beşinci grup ise; merkezi İstanbul da bulunan üniversitelerin önerecekleri birer aday arasından Koordinasyon Kurulunca belirlenecek üç Devlet, iki vakıf üniversitesi mensubu öğretim üyesi, olarak belirlenmiştir. 2 ayda en az bir defa olmak üzere ihtiyaç duyulan zamanlarda toplanan Danışma Kurulu nda, toplantı nisabı üye tam sayısının yarıdan bir fazlası, karar yeter sayısı ise toplantıya katılanların salt çoğunluğudur. Danışma Kurulu Başkanı Başbakan tarafından belirlenmekte, Kurul da görevlendirilecek ilk gruptaki kamu kurumu temsilcilerinin asgari genel müdür, vali yardımcısı ve genel sekreter yardımcısı seviyesinde olması ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin kamu hizmetlerinden yasaklı olmaması gerekmektedir. Danışma Kurulu nun görevi; Proje nin Avrupa Birliği nin konuyla ilgili kararlarının gerçekleştirilmesi amacıyla çalışmalar yaparak gerekli kararları almak, görüş bildirmek ve yürütme kurulunun çalışmalarını izleyerek tavsiyelerde bulunmaktır. 4

14 4-Karar Organı (Yürütme Kurulu) : Yürütme Kurulu; İstanbul un 2010 yılı Avrupa Kültür Başkentliğine hazırlık çalışmalarından, etkinliklerin planlanmasından, yürütülmesinden ve bütçenin uygulanmasından sorumludur. Tüzel kişiliği Yürütme Kurulu temsil eder. Yürütme Kurulu; Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Valiliği, İBB Başkanlığı, İTO, İSO nun birer temsilcisi ve Danışma Kurulu nun Girişim grubunda yer alan sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri arasında seçeceği iki üye ile Danışma Kurulunun diğer üyeleri arasından seçeceği iki üyeden oluşur. Yürütme Kurulunun Başkanı Koordinasyon Kurulu Başkanı tarafından seçilir. Yürütme Kurulu kendi içinden üç başkan yardımcısı seçer, Kamu temsilcisi Başkan vekili olarak belirlenir, Kurul en az haftada bir gün toplanır, kararlar üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır, genel sekreter yürütme kurulu toplantılarına katılır. Yürütme Kurulu; proje ile ilgili bütün faaliyetlerinin planlanmasından ve uygulamaların takibinden sorumludur. Ayrıca Yürütme Kurulu, ihtiyaç halinde alt komisyon ve ekipler kurmak, genel sekreterlik, komisyon ve ekiplerin çalışma usul ve esaslarını belirlemek, merkezi Brüksel de bulunan Avrupa Birliği Komisyonu ilgili dairesi ile eşgüdüm halinde çalışılmasını sağlayacak önlemleri almak ve görev bölümü yapmak konularında yetkilendirilmiştir. Yürütme Kurulu 2011 yılında 11 toplantı gerçekleştirmiş ve bu toplantılarda çeşitli konularda 128 karar aldığı görülmüştür. 1 Başkan 8 üyeden oluşan Yürütme Kurulu üyelerine ait çizelge raporun başında yer almıştır sayılı İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı Kanunu nun 9 uncu maddesinin (c) fıkrası; Kamu Kurum ve Kuruluşları, gönüllü katılacak özel kuruluşlar arasında göreviyle ilgili koordinasyonun sağlaması, (n) fıkrası ise, her türlü yazışmaları yapması, proje ile ilgili kamu kurum ve kuruluşları arasında yapılacak iş ve işlemleri belirlemesi, bunların yapımını koordine etmesi gibi çok önemli görev ve yetkileri Yürütme Kuruluna tanımıştır. 5-Yürütme Organı (Genel Sekreterlik): Genel Sekreter, Yürütme Kurulu tarafından tayin edilmekte olup, Yürütme Kurulunun belirleyeceği görevleri yerine getirmekle yetkili ve sorumludur. Bu görevler programlama, yürütme ve koordinasyon olarak sıralanmıştır. Genel sekreterlikçe idari ve mali işlerden sorumlu yöneticiler tayin edilebilmekte, Genel Sekretere bağlı olarak çalışan ve sorumlu olan bu yöneticiler, Genel Sekreterin önerisi üzerine Yürütme Kurulunca atanmaktadır. Genel Sekreterliğin çalışma usul ve esasları Yürütme Kurulu tarafından kabul edilen İstanbul 2010 AKB Genel Sekreterliğinin Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi ile yürütülmektedir. Genel Sekreterin görev, yetki ve sorumlulukları özetle; -Ajansın faaliyetleri ile ilgili Yönetim Kurulunca belirlenecek esaslar çerçevesinde bu faaliyetlerin programlanması, yürütülmesi ve koordinasyonu, -Komisyon ve ekiplerin çalışma usul ve esaslarının belirlenmesi, 5

15 -Özel hesapta toplanan paraların nemalandırılmasının usul ve esaslarını, yıllık bütçe taslağını, harcama ve gelir getirici faaliyetleri sırasıyla, Yönetim Kurulu, Bütçe ve İhale Komisyonuna önermek, -Sözleşme ve şartname taslaklarını hazırlamak, -Basınla ilişkiler, personel temini, sevk ve idaresi vb. diğer görevleri yapmak Şeklinde ifade edilebilir. 6-Servisler: Genel Sekretere bağlı 3 Genel Sekreter Yardımcısı bulunmakta olup, ayrıca Yönetim Bürosu, Artistik Komite ve Brüksel Bürosu da aynı makama bağlıdır. İstanbul 2010 AKB Ajansının görev dağılım genelgesi tarihinde çıkmış olup 4 genel sekreter yardımcısına bağlı birimler (2009 yılı itibariyle) şöyledir; 1nci Kısım; İnsan Kaynakları Direktörlüğü, İdari ve Mali İşler Direktörlüğü, Satın alma Direktörlüğü, Kaynak Geliştirme (Sponsorluk) Direktörlüğü, 2 nci Kısım; Kurumsal İlişkiler Direktörlüğü ve Etkinlik Direktörlüğü, 3 üncü Kısım; Turizm Tanıtma Direktörlüğü, Dış İlişkiler Direktörlüğü, Halkla İlişkiler Direktörlüğü ve Reklam ve Pazarlama Direktörlüğü, 4 üncü Kısım ise Kentsel Proje Koordinasyon Direktörlüğü ve Kentsel Uygulamalar Direktörlüğü olarak düzenlenmiştir. C-Personel durumu: 1-Personel kadroları ve personele ilişkin işlemler: Ajansın 2011 yılı personel kadroları bir önceki yıl ile karşılaştırmalı olarak aşağıda gösterilmiştir yılı Personel Çalışan personel Program kadro Çalışan personel A-Kamudan geçici görevli olarak gelen personel Ortalama kişi Yıl sonu kişi Ortalama kişi Yıl sonu kişi B-Sözleşmeliler C-İşçiler 1-Sürekli işçiler Geçici işçiler Toplam (A+B+C) Ajansta geçen yıl, kamudan geçici görevle gelen 26 kişi ile birlikte 88 kişi ile faaliyetlerini sürdürmüş, 2011 yılında çalışan ortalama 88 personelin tamamı tarihi itibariyle Ajansın faaliyetlerinin sona ermesi nedeniyle yılsonu personel kalmamıştır. Kamudan geçici görevle gelen 26 kişi kurumlarına dönmüştür. sözleşmeli olarak çalışan personelin ise iş akitleri fesh edilmiştir. 6

16 Personelin yıl içinde hareketlerinin yer verildiği (Ek:2) sayılı çizelge rapor ekleri arasına alınmıştır. 2- Personele yapılan harcamalar: Ajansın 2011yılında personele yaptığı harcamalar geçen yıl değerleriyle birlikte aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir Personele yapılan harcamalar yılı Ödenek Esas Ek Sosyal Cari yıl toplamı son durum ücretler ödemeler giderler toplamı Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL A-Yürütme Kurulu Üyeleri (huzur hakkı) B- Kamudan gelen personel C- Sözleşmeli personel D- İşçiler Toplam (A+B+C+D) Ajans ın 2011 yılı personel harcamaları toplamı 2,0 milyon TL dir. Bu tutarın 1,2 milyon TL si ise sözleşmeli personel ücretlerini, 499,0 bin TL si kamudan gelen personele ödenen ücreti, 249,0 bin TL si sosyal yardım ödemelerini, 104,0 bin TL si de huzur hakkı olarak yönetim kurulu üyelerine ödenen ücreti ifade etmektedir. Personelin ücret ve diğer mali hakları 5706 sayılı Kanun uyarınca Yürütme Kurulu nca tespit edilen esaslar çerçevesinde belirlenmektedir /10 sayılı Yürütme Kurulu kararıyla; İstanbul 2010 AKB Ajansı Özlük Hakları Tamiminin 8 inci maddesi uyarınca; tasfiye sürecinde 3 ay ve daha fazla görev yapan Ajans personeline, çalıştığı süre kıst alınarak 2011 yılı Ocak- Haziran dönemi için Özlük Hakları Tamiminde belirtilen miktarlarda birer maaş ikramiye ödenmesine karar verilmiştir. 3-Sosyal giderler: Ajans ta sosyal gider niteliğinde herhangi bir harcama bulunmamaktadır. 7

17 III. MALİ BÜNYE Ajans la ilgili 5706 sayılı Kanunun 9/1 maddesi Projenin yıllık program, bütçe, faaliyet raporu ve kesin hesabını hazırlamak şeklinde Yürütme Kurulu nun görevlerini sayarken, aslen ajansın bir koordinatörlük ve değerlendirme görevini üslendiğini ve kesin hesap tabiri ile de Devlet Muhasebesi benzeri bir şekilde işlem görmesi gerektiğini belirlemiştir. Ayrıca, Ajansın esaslı bir bir mal ve hizmet üretimi ve satışı da olmadığından ve kabul edilecek projelere transfer edilen kaynakların daha önce bu faaliyeti başlatan Serbest Girişim Grubu nun başlattığı doğrultuda gelir, proje ve diğer giderler için yapılan harcamaların ise gider olarak esas alındığı, anlaşılmaktadır. Haziran 2011 ayı sonu itibariyle Ajansın tasfiye işlemlerinin tamamlandığı ve tüzel kişiliğinin sona erdiği, yani kaynak ve varlık hesapları kalmadığı da göz önüne alınarak, Ajans ın faaliyetlerine ilişkin mali değerlendirmelere yer verilmemiştir. 8

18 IV. İŞLETME ÇALIŞMALARI A-İşletme bütçesinin genel durumu: İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı nın kurulmasını öngören 5706 sayılı Kanun un 9 uncu maddesine göre projeye ilişkin yıllık program, bütçe, faaliyet raporu ve kesin hesabı hazırlama ve Koordinasyon Kurulu na sunma görev ve yetkisi Yürütme Kuruluna verilmiştir. Yine aynı Kanunun 12 nci maddesinde Projenin gerçekleştirilmesi amacıyla yapılacak harcamaların bu amaçla ulusal bir banka nezdinde açılacak hesaptan karşılanması, özel hesabın gelirlerinin ise; -İstanbul İl Özel İdaresi ve İBB nin 2008, 2009 ve 2010 bütçelerine her yıl bu amaçla konulacak ödeneklerden, -ITO ve ISO tarafından 2008, 2009 ve 2010 yıllarında aktarılacak tutarlardan, -Maliye Bakanlığının 2009 ve 2010 yılı bütçelerine bu amaçla koyacağı ödeneklerden, -Yurtiçi ve yurtdışından sağlanacak yardım ve bağış ile sponsorluk gelirlerinden, -Yapılacak etkinliklerden sağlanacak bilet satış gelirleri ile diğer gelirlerden, -İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti logo ve isim hakkı kullanımından sağlanacak gelirlerden, -Avrupa Birliği Komisyonun projeye tahsis edeceği fonlardan, -Gelirlerden sağlanacak nemalardan Meydana gelmesi öngörülmüş olup, özel hesapta toplanan paraların nemalandırılmasına ilişkin usul ve esasların Yürütme Kurulu nca belirlenmesi hususu da yine aynı maddede belirtilmiştir. Ajans bütçesinin gider kalemlerinin ise yine 5706 sayılı Kanun un 9 uncu maddesinde yer alan ve Yürütme Kurulu nun görevleri arasında sayılan işlerin yapılması sırasındaki harcamalar, Dünya Kültürel Mirası listesinde yer alan eserler için yapılacak harcamalar ve genel yönetim giderlerinden meydana geleceği anlaşılmakta olup, bu gider kalemleri arasında herhangi bir öncelik veya orandan bahsedilmemiştir sayılı Kanun un 13 üncü maddesi gereğince Yürütme Kurulu tarafından beş kişilik bir Bütçe ve İhale Komisyonu seçilmesi öngörüldüğünden, Yürütme Kurulu nun sayılı ilk toplantısında bu seçimin yapıldığı ve Ajans olarak toplanacak paraların bir kamu bankasında tutulması veya kapsamlı bir faiz araştırması yapılması konusunda Bütçe Komisyonu nca karar alınmasını benimsediği anlaşılmıştır. Ajans ın 2011 yılı bütçesine ilişkin karar Yürütme Kurulu tarafından tarihinde yapılan 6 nolu toplantıda 178,7 milyon TL lik gelir ve gider öngörülmüştür. 9

19 Ajansın 2011 ( ) yılı bütçesinin gelir ve gider unsurları itibariyle ana kalemleri incelendiğinde; Gelirler ve Giderler Gelirler: İl Özel İdare Katılım Payı İstanbul Büyük Şehir Belediyesi katılım payı İTO katılım payı İSO katılım payı Logo kullanım hakkı gelirleri Bilet satış gelirleri Yurt içi ve yurt dışı bağışlardan Program Milyon TL Maliye Bakanlığı nca tahsis edilecek ödenek 178,76 AB Komisyonu proje tahsis gelirleri Gelirler toplamı 178,76 Giderler: Satış ve pazarlama giderleri 17,36 Genel yönetim giderleri 7,27 Proje ve uygulama giderleri 154,13 şeklinde programlandığı anlaşılmaktadır. Giderler toplamı 178,76 Ajansın belirlenen bu esaslar çerçevesinde oluşturulan 2011 yılı bütçesinin program ve gerçekleşme değerleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Söz konusu bütçeye göre gelirlerin tamamının Maliye Bakanlığı'nca tahsis edilecek ödenekle oluşturulacağı, ödeneğin 17,3 milyon TL'sinin satış ve pazarlama giderlerine, 7,3 milyon TL'sinin genel yönetim giderlerine, 154,1 milyon TL'sinin ise proje ve uygulama giderlerine tahsis edileceği belirtilmiştir Bütçeye ilişkin toplu bilgiler Ölçü Programa göre Gerçekleşme Program Gerçekleşme sapma (%) 1-Satış ve pazarlama giderleri Bin TL , , , Genel yönetim giderleri Bin TL , , , Proje ve uygulama giderleri Bin TL , , , Toplam giderler Bin TL , , , Toplam gelirler Bin TL , , , yılı ile ilgili olarak bütçenin gerçekleşme oranlarına bakıldığında; toplam gelirlerde %128, toplam giderlerde ise %54 olduğu görülmektedir. Bütçe gider kalemlerindeki gerçekleşmeler incelendiğinde ise genel yönetim giderleri ile proje ve uygulama giderlerinin, elde edilen gelirlere orantılı olarak, öngörülen değerlerin çok altında kaldığı, en yüksek gerçekleşmenin ise %74 ile genel yönetim giderlerinde olduğu görülmektedir. Diğer taraftan, 2011 yılı sonu itibarıyla oluşan gelir-gider farkı 132,4 milyon TL'dir

20 B- Finansman: Ajansın finansman kalemleri Bütçe bölümünde belirtilmiş olup, son sırada ve en büyük kalemi oluşturan yasal gelirler için Genel Sekreterlikçe Kaynak Model önerileri hazırlanmıştır. Söz konusu kaynakların oluşturulmasına ilişkin olarak tarihinden geçerli olmak üzere, proje kapsamında yapılacak harcamalara kaynak sağlamak amacıyla 5766 sayılı kanunla yapılan ÖTV artışı sonrasında kurşunsuz benzin ÖTV si 1,5 Kr, motorinin ÖTV si ise 1 Kr arttırılmış, ayrıca tarih ve sayılı mükerrer Resmi Gazete de yayımlanan yasal düzenleme ile Maliye Bakanlığı bütçesinden Ajans a 213 milyon TL lik bir ödenek aktarılmıştır /31 sayılı YK (Yürütme Kurulu) toplantısında İstanbul 2010 AKB Ajansının özel hesapta toplanan paralarının nemalandırılması, kullanılması ve değerlendirilmesi ile ilgili usul ve esaslar hakkında bir yönergenin Yürütme Kurulunda kabul edildiği, söz konusu yönergenin 14 üncü maddesinde; Özel hesapta toplanan gelirlerden bir yıl içinde yapılması planlanan ve bütçe ve ihale komisyonu tarafından hazırlanan bütçede gösterilen yatırım ve işletme giderleri, satış-pazarlama giderleri, genel yönetim giderleri, proje ve uygulama giderlerinin ilgili yılın Ocak ayı içinde Başkana sunulacağı, Özel hesapta biriken meblağdan bu giderlere isabet eden bölümü istenildiği zaman nakde dönüştürülebilecek şekilde Başkanın talimatı doğrultusunda mali değerlere yatırılabileceği, Özel hesapta biriken kaynakların, kamu tarafından çıkarılan gelir ortaklığı ve hisse senedi, devlet tahvili ve hazine bonoları ve benzerlerinin satın alınması yada gecelik faiz uygulamaları, vadeli-vadesiz mevduat, overnigt, VOB (Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası) piyasaları, altın ve kıymetli madenler piyasası, Başkan tarafından uygun görülecek diğer yatırım yöntemleri işlemleri ile nemalandırılabileceği, Özel hesapta biriken meblağın yukarıda belirtilen yollardan hangisi ile değerlendirileceği özel hesap muhasebe yetkilisi ile genel sekreterlik tarafından Başkana sunulacak rapor doğrultusunda Başkan tarafından değerlendirileceği, hususlarının yer aldığı görülmektedir. Ajans ın 2010 ve 2011 yıllarına ilişkin gelir gerçekleşme durumu aşağıdaki tabloda gösterilmiştir Bin TL Bin TL Yurtiçi ve Yurtdışı Yardım ve Sponsorluk Gelirleri Maliye Bakanlığı Gelirleri Faiz ve Diğer Gelirler İstanbul Ticaret Odası Katılım Payı İstanbul Sanayi Odası Katılım Payı 3 İl Özel İdaresi Katılım Payı 85 AB Komisyonu Proje Tahsis gelirleri Toplam

ESKİŞEHİR 2013 TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR BAŞKENTİ HAKKINDA KANUN TASARISI

ESKİŞEHİR 2013 TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR BAŞKENTİ HAKKINDA KANUN TASARISI ESKİŞEHİR 2013 TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR BAŞKENTİ HAKKINDA KANUN TASARISI Ajansın kuruluşu MADDE 1- (1) Eskişehir i 2013 yılı Türk Dünyası Kültür Başkenti olarak hazırlamak, bu amaçla 2013 yılında yapılacak

Detaylı

İSTANBUL 2010 AVRUPA KÜLTÜR BAŞKENTİ HAKKINDA KANUN

İSTANBUL 2010 AVRUPA KÜLTÜR BAŞKENTİ HAKKINDA KANUN 10187 İSTANBUL 2010 AVRUPA KÜLTÜR BAŞKENTİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5706 Kabul Tarihi : 2/11/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 14/11/2007 Sayı : 26700 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt :

Detaylı

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2014 YILI BÜTÇESİ

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2014 YILI BÜTÇESİ T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 24 YILI BÜTÇESİ 0 İçindekiler 1. GİRİŞ... 1 2. BÜTÇE... 2 2.1. Gelir Bütçesi... 2 2.1.1. Merkezi Yönetim Bütçesinden Aktarılan Paylar... 2 2.1.2. İl Özel İdarelerinden

Detaylı

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik Resmi Gazete :20.09.2002 tarih ve 24882 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığından

Detaylı

TÜRKİYE YATIRIM DESTEK VE TANITIM AJANSI BAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

TÜRKİYE YATIRIM DESTEK VE TANITIM AJANSI BAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU TÜRKİYE YATIRIM DESTEK VE TANITIM AJANSI BAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2016 KAYSERİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2016 KAYSERİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2016 KAYSERİ SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

İSTANBUL KENTİNDE YAPILACAK OLİMPİYAT OYUNLARI KANUNU

İSTANBUL KENTİNDE YAPILACAK OLİMPİYAT OYUNLARI KANUNU 7269 İSTANBUL KENTİNDE YAPILACAK OLİMPİYAT OYUNLARI KANUNU Kanun Numarası : 3796 Kabul Tarihi : 30/4/1992 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 5/5/1992 Sayı : 21219 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt :

Detaylı

KANUN NO: 3796 30 Nisan 1992 (Resmi Gazete ile neşir ilanı:5 Mayıs 1992-Sayı:21219) 5.t. Düstur, c.31-s.

KANUN NO: 3796 30 Nisan 1992 (Resmi Gazete ile neşir ilanı:5 Mayıs 1992-Sayı:21219) 5.t. Düstur, c.31-s. KANUN NO: 3796 30 Nisan 1992 (Resmi Gazete ile neşir ilanı:5 Mayıs 1992-Sayı:21219) 5.t. Düstur, c.31-s. Amaç ve Kapsamı Madde 1- Bu kanun İstanbul Kentinin uluslararası olimpik anlaşma şartlarına uygun

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN SİSTEMİ

DOĞRUDAN TEMİN SİSTEMİ DOĞRUDAN TEMİN SİSTEMİ DOĞRUDAN TEMİN SİSTEMİ 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Kamu İhale Genel Tebliği Madde 4-Tanımlar : Doğrudan Temin Tanımı Madde 22: Açıklayan Madde Madde 62 (ı) bendi: Ödeneklerin %

Detaylı

Belediyenin gelirleri

Belediyenin gelirleri Belediyenin gelirleri a) Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katılma payları. b) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay. c) Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler. d)

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/165 Ref: 4/165

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/165 Ref: 4/165 SİRKÜLER İstanbul, 01.09.2016 Sayı: 2016/165 Ref: 4/165 Konu: 6741 SAYILI TÜRKİYE VARLIK FONU YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ NİN KURULMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANMIŞTIR

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII KÜLTÜR VE TURİİZM BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

2016 YILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAYNAKLARINDAN KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NE SAĞLANAN KREDİNİN KULLANIMINA İLİŞKİN PROTOKOL

2016 YILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAYNAKLARINDAN KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NE SAĞLANAN KREDİNİN KULLANIMINA İLİŞKİN PROTOKOL 87 88 2016 YILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAYNAKLARINDAN KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NE SAĞLANAN KREDİNİN KULLANIMINA İLİŞKİN PROTOKOL Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI NİSAN - 2016 BARTIN A. 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ 5018 sayılı Kamu

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr http://www.sayistay.gov.

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr http://www.sayistay.gov. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII TÜRKİİYE YATIIRIIM DESTEK VE TANIITIIM AJANSII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 217 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 1 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 217 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A- Bütçe Giderleri 4-1 B- Bütçe Gelirleri 11 C-

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013)

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013) TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu -16- İÇİNDEKİLER GİRİŞ 2 I - OCAK-HAZİRAN

Detaylı

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Kamu kurumlarının gelir-gider bilgilerinin yer aldığı ve kullanımlarına tahsis edilen ödenek tutarlarını gösteren

Detaylı

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

I OCAK HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

I OCAK HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÖNETMELİK 1 BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bursa Teknik Üniversitesi

Detaylı

2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU

2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU 2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı

Detaylı

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU BİNGÖL Temmuz 2016 11 SUNUġ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 211 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 211 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 691 sayılı 211 yılı Merkezi yönetim bütçe kanunu

Detaylı

Kamu İhale Tebliği (Tebliğ No: 2003/10)

Kamu İhale Tebliği (Tebliğ No: 2003/10) Kamu İhale Kurumundan: Kamu İhale Tebliği (Tebliğ No: 2003/10) 15.08.2003 tarih ve 25200 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 4964 sayılı Kanun ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 18 inci

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 İÇİNDEKİLER I- OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe... 3 01. Personel... 5 02. Sosyal

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İSTANBUL BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İSTANBUL BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İSTANBUL BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR ALTIEYLÜL BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 217 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 217 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU I. 217 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 518 Sayılı Kamu

Detaylı

PROJE KAYNAKLARI KAYNAK 2: SAĞLIK BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE KAYNAKLARINDAN DESTEKLENEBİLECEK FAALİYETLER

PROJE KAYNAKLARI KAYNAK 2: SAĞLIK BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE KAYNAKLARINDAN DESTEKLENEBİLECEK FAALİYETLER T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü PROJE KAYNAKLARI KAYNAK 2: SAĞLIK BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE KAYNAKLARINDAN DESTEKLENEBİLECEK FAALİYETLER Bakanlık destekleri; 1-Döner Sermaye Kaynaklarından

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 1 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A- Bütçe Giderleri 4-11 B- Bütçe Gelirleri 11 C- Finansman

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2015 SUNUŞ... 4 I-OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 5 A. Bütçe Giderleri... 5 01. Personel Giderleri... 7 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL İLETİŞİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL İLETİŞİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 24 Ekim 2017 SALI Resmî Gazete Sayı : 30220 YÖNETMELİK Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL İLETİŞİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu yönetmeliğin amacı Bursa Nilüfer Belediye lığı Müdürlüğü nün hukuki statüsünü, teşkilatını,

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı ..... VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2011/43 Bilindiği üzere 6225 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun un 2 inci maddesi ile 4/1/1961 tarihli ve

Detaylı

(31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)

(31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) (31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Maliye Bakanlığından : Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) 1. Giriş Bilindiği üzere, 24/12/2003 tarihli

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

BİRİNCİ BOLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BOLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ (İFM) ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BOLÜM

Detaylı

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Bornova Belediye

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: BAĞLI OLDUĞU BİRİM: İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİK GÖREVİN KISA TANIMI: Üniversitemiz birimlerinin hizmetlerini en iyi şekilde

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEŞİL ALANLAR PLANLAMA PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve

Detaylı

ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ 24 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 25 İÇİNDEKİLER 1 KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ 1 2 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU 3 3

Detaylı

KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 214 / KARTAL 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ 3 I-OCAK HAZİRAN 214 DÖNEMİ BÜTÇE

Detaylı

Kanunda Belirtilen Damga Vergisi İstisnası Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar

Kanunda Belirtilen Damga Vergisi İstisnası Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/52 TARİH: 08.07.2009 KONU 5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunda Belirtilen Damga Vergisi İstisnası Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar

Detaylı

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5952 Kabul Tarihi : 17/2/2010 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2010 Sayı : 27511 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 0 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 1 1. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE

Detaylı

Dış Borç Ödeme Hesabı Oluşturulması ve İşleyişine İlişkin Esas ve Usullere Dair Yönetmelik

Dış Borç Ödeme Hesabı Oluşturulması ve İşleyişine İlişkin Esas ve Usullere Dair Yönetmelik Devlet Bakanlığından: Dış Borç Ödeme Hesabı Oluşturulması ve İşleyişine İlişkin Esas ve Usullere Dair Yönetmelik Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve bunlara bağlı

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2015 YILI

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 215 YILI TEMMUZ 215 ŞANLIURFA SUNUŞ Bilindiği üzere "Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği

Detaylı

T.C. ANTALYA VALİLİĞİ İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü

T.C. ANTALYA VALİLİĞİ İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü T.C. ANTALYA VALİLİĞİ İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü Sayı : BO54VLK4070200-506-1665 22/01/2013 Konu : 2013 Yılı Yatırım Programının İl de Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesi GENELGE 2013/1 İlgi

Detaylı

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMININ BÜTÇESİ, KAYNAK KULLANIMI VE MALİ İŞLEMLERİ

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMININ BÜTÇESİ, KAYNAK KULLANIMI VE MALİ İŞLEMLERİ T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMININ BÜTÇESİ, KAYNAK KULLANIMI VE MALİ İŞLEMLERİ Rabia SÜNBÜL Yükseköğretim Kurulu Mali Hizmetler Uzmanı, Muhasebe Yetkilisi rabia.sunbul@yok.gov.tr Sunum

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞKLİK YAPILDI

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞKLİK YAPILDI Sirküler Rapor 05.04.2012/78-1 KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞKLİK YAPILDI ÖZET : Katma Değer Vergisi Kanununa eklenen Geçici 29 uncu maddede - 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet- Devret

Detaylı

DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠNĠN TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK

DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠNĠN TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠNĠN TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Denizli

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 691 DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hükmünde Kar.nin Tarihi : 19/6/1994, No : 540 Yetki Kanununun Tarihi : 16/6/1994, No : 4004 Yayımlandığı R.G.Tarihi

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Üniversitesi Kariyer

Detaylı

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. Dairesi: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. Dairesi: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Karar No: 205/23 Karar Tarih:07/04/205 Dairesi: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Konu: Plan Tadilatı. Evrak No: 9483 Özet: Zeytinburnu İlçesi, Beştelsiz Mahallesi, 400/ Pafta, 2085 Ada 8 ve 9 parsel sayılı

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2013 VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2013 VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2013 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ I.OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Ç.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

NİLÜFER KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ

NİLÜFER KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ NİLÜFER KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Çalışma Yönergesi nin amacı; Bursa İli Nilüfer İlçesi kent yaşamında, kent vizyonunun ve hemşehrilik

Detaylı

2014 YILI BÜTÇE KARARI

2014 YILI BÜTÇE KARARI 2014 YILI KARARI 1 2014 YILI KARARI 2 2014 YILI KARARI 3 2014 YILI KARARI 4 2014 YILI KARARI 2014 MALİ YILI KARARI Sosyal Güvenlik Kurumu Ziyabey Caddesi No:6 06520 Balgat / ANKARA Telefon : 0312 207 80

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

MADDE 5- BELEDİYE NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

MADDE 5- BELEDİYE NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ TASLAK ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİNDE YAPILACAK BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN GÖREV VE SORUMLULUK ALANINA GİREN KONULARDAKİ AKADEMİK ARAŞTIRMALARIN YÜRÜTÜLMESİ VE DESTEKLENMESİ İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ MADDE 1- AMAÇ

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 Bu Yönerge, Cumhuriyet Üniversitesi nin ulusal ve uluslararası akademik

Detaylı

Özelge: Mükelle yet Tesisi hk.

Özelge: Mükelle yet Tesisi hk. Özelge: Mükelle yet Tesisi hk. Sayı: 73903997-120[94-2012/2]-157 Tarih: 13/08/2013 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ESKİŞEHİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) Sayı : 73903997-120[94-2012/2]-157

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7. DÖNEM TEMMUZ AYININ 1. TOPLANTISININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7. DÖNEM TEMMUZ AYININ 1. TOPLANTISININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ : Görev ve Çalışma Yönetmeliği. TEKLİF : Etüt Proje Müdürlüğü nün 02.07.2014 tarih, 2014/11669 sayılı teklifi. BAŞKANLIK MAKAMI'NA; İlgi : 02.05.2014 tarih ve 6439 sayılı Başkanlık Oluru ilgi

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 YILI

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 217 YILI TEMMUZ 217 ŞANLIURFA SUNUŞ Bilindiği üzere "Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği

Detaylı

Üye Üye Üye İlhan HANAĞASI Zeki YİĞİT Haluk KIRCA

Üye Üye Üye İlhan HANAĞASI Zeki YİĞİT Haluk KIRCA Karar No : 1547 Karar Tarihi : 26/08/2015 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 104, 116 ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu nun 8. maddeleri uyarınca, Cumhurbaşkanınca Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Amaç MADDE 1 KENT KONSEYİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kent yaşamında, kent vizyonunun

Detaylı

T.C MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOMİSYONU ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ

T.C MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOMİSYONU ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ T.C MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOMİSYONU ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu yönerge; Muş Alparslan Üniversitesi öğretim üyeleri ile doktora ya

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI SOSYAL-KÜLTÜREL VE SPORTİF AMAÇLI TESİSLER İŞLETİM VE SÜRELİ KULLANIM YÖNERGESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI SOSYAL-KÜLTÜREL VE SPORTİF AMAÇLI TESİSLER İŞLETİM VE SÜRELİ KULLANIM YÖNERGESİ Amaç DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI SOSYAL-KÜLTÜREL VE SPORTİF AMAÇLI TESİSLER İŞLETİM VE SÜRELİ KULLANIM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE

Detaylı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç ve kapsam Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi öğrencilerinin

Detaylı

MALİ TAKVİM Erkan KARAARSLAN OCAK - Maliye Bakanlığınca (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü/BÜMKO) merkezi yönetim bütçesiyle ilgili ayrıntılı harcama ve finansman programlarının hazırlanmasına ilişkin

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ ( TEKLİF)

ÖDENEK CETVELİ ( TEKLİF) I II III IV V I II III IV I I II III IV Bütçe Ödeneği Harcama Bütçe Ödeneği Harcama 46 20 23 MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ 100.000.000,00 19.503.478,95 90.000.000,00 28.466.285,23 151.000.000,00 161.167.680,00

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz/2017 BURDUR İçindekiler GİRİŞ... 1 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

SUN BA IMSIZ DI DENET M YEM MAL K A.

SUN BA IMSIZ DI DENET M YEM MAL K A. Sayı: YMM.03.2009-054 Konu: 5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği (Seri No: 3 İZMİR. 8.7.2009 Muhasebe Müdürlüğüne, 7 Temmuz 2009 tarihli ve 27281

Detaylı

2015 Meclis Denetim Komisyon Raporu

2015 Meclis Denetim Komisyon Raporu T.C. DIYARBAKIR BÜYÜKŞEHIR BELEDIYE MECLISI 2015 Meclis Denetim Komisyon Raporu Denetim Konusu Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığının 2015 Mali Yılı Gelir ve Giderleri İle bunlara ilişkin hesap kayıt

Detaylı

(Resmi Gazete Tarihi: 22.09.2013; Resmi Gazete Sayısı: 28773)

(Resmi Gazete Tarihi: 22.09.2013; Resmi Gazete Sayısı: 28773) 22 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28773 YÖNETMELİK (Resmi Gazete Tarihi: 22.09.2013; Resmi Gazete Sayısı: 28773) İpek Üniversitesinden: İPEK ÜNİVERSİTESİ DİL EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII AVRUPA BİİRLİİĞİİ BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2014 I. OCAK - HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

VI-19 TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ GENEL TEBLİĞİ (SAYI: 1)

VI-19 TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ GENEL TEBLİĞİ (SAYI: 1) VI-19 TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ GENEL TEBLİĞİ (SAYI: 1) TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ GENEL TEBLİĞİ (SAYI: 1) R.G Tarihi : 08/09/2007 R.G. Sayısı : 26637 1. Amaç, dayanak ve kapsam (1) Bu Tebliğ, düzenleyici ve

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL MENTEŞE BELEDİYESİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Mali Mali Hizmetler Daire Müdürlüğü Başkanlığı

Detaylı

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İşletme ve İştirakler Müdürü Şef İdari İşler Servisi İşletme ve İştirakler Servisi T.C. KARS BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV

Detaylı

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

Büyükşehir Belediyesinin Organları

Büyükşehir Belediyesinin Organları Büyükşehir Belediyesinin Organları Büyükşehir belediye meclisi Büyükşehir belediye meclisi, büyükşehir belediyesinin karar organıdır. Büyükşehir belediye başkanı büyükşehir belediye meclisinin başkanıdır;

Detaylı

2014 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU

2014 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU 214 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU 214 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu 1 214 Yılı Kurumsal

Detaylı

Maliye Bakanlığı Tebliğin Adı. Kurum

Maliye Bakanlığı Tebliğin Adı. Kurum Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2005 Resmi Gazete Sayısı: 26040 Maliye Bakanlığı Tebliğin Adı Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ Tebliğ No (Seri No: 1) Resmî Gazete Tarihi 31/12/2005 Resmî Gazete Sayısı

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Bülent ÖZCAN Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Proje Uygulama Başkanı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Bülent ÖZCAN Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Proje Uygulama Başkanı AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ İLLERİMİZ AVRUPA BİRLİĞİNE HAZIRLANIYOR PROGRAMI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI 23 Şubat 2011 Bülent ÖZCAN Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Proje Uygulama Başkanı SUNUM İÇERİĞİ

Detaylı

2014 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2014 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 903.000.000 01 GENEL SEKRETERLİK 3.031.000 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.031.000 1 Yasama ve Yürütme Organları,Finansal ve Mali İşler,Dışişleri Hizmetleri 3.031.000

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE VE AYNİYAT ŞEFLİĞİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İçindekiler KAHRAMANMARAŞ

Detaylı

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Bilindiği üzere, 6260 Sayılı 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 29 Aralık 2011 tarih ve 28157 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış ve 01.01.2012

Detaylı

2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ- / DENİZLİ Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 1 SUNUŞ..3 I-OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 4 A. Bütçe Giderleri 4 01. Personel

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik I II III IV I II III IV Kodu I II III IV Açıklaması 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik

Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik 13 Nisan 2005 Tarihli Resmî Gazete Sayı: 25785 Birinci Bölüm Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, belediyelerin

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2011

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2011 TEMMUZ-2011 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SUNUŞ Ç.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Adana - 2011 SUNUŞ 3 I.OCAK-HAZİRAN 2011 DÖNEMİ

Detaylı