AYLIK BÜLTEN / MONTHLY BULLETIN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AYLIK BÜLTEN / MONTHLY BULLETIN"

Transkript

1

2 BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BANKING REGULATION AND SUPERVISION AGENCY AYLIK BÜLTEN / MONTHLY BULLETIN EKİM 2006 DÖNEMİ / OCTOBER 2006 PERIOD SAYI / NUMBER: Bilgi ve Önerileriniz İçin / For Information and Suggestions: Bilgi Yönetimi Dairesi / Information Management Department E-posta / Tel: (312)

3 Bu rapor kamuoyunu bilgilendirme amaçlı olup, içinde yer alan bilgilere dayanarak verilecek yatırım ya da benzeri kararların sonuçlarından BDDK sorumlu tutulamaz. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Bilgi Yönetimi Dairesi Atatürk Bulvarı No. 191/B Ankara TÜRKİYE Tel. (312) Faks. (312) e-posta: Bu yayın tüm içeriği ile BDDK internet sayfasında ( yer almaktadır. BDDK XEROX Doküman Merkezinde 455 adet basılmıştır. Aralık 2006 / ANKARA

4

5 DUYURU Bu sayıdan itibaren Aylık Bülten de yer alan gruplandırma değiştirilmektedir. Önceki bültenlerde kamu, özel, yabancı, kalkınma ve yatırım ve katılım bankaları şeklinde yapılan gruplandırmanın yerine, bankaların faaliyet alanlarına göre bir sınıflandırma yapılmaktadır. Ayrıca, cari dönem bilgileri sunulurken bankaların faaliyet alanlarının yanı sıra banka sahipliği açısından da bir ayrıma yer verilmektedir sayılı Bankacılık Kanununa göre katılım bankaları, mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankaları gibi banka tanımı kapsamında yer almaktadır. Katılım bankaları ile diğer banka grupları arasında icra edilen bankacılık faaliyetleri açısından bazı farklar olsa da esas itibariyle katılım bankaları, sektörün içerisinde yer almaktadırlar. Bu itibarla, bu sayıdan itibaren Aylık Bülten de bankacılık sektörüne ait veriler yayımlanırken sektör hakkında genel bir perspektif sağlanmasını teminen, katılım bankaları ile diğer banka gruplarına ait veriler toplulaştırılmış olarak sunulmaktadır. Ortak kalemler, aynı başlık altında; benzer faaliyetler, parantez içerisinde ifade edilmek suretiyle toplulaştırılmaktadır. Sadece bankacılık sektörüne ait rasyoların yer aldığı bölümde (12. başlıklı bölüm) sunulan veriler katılım bankalarını içermemektedir. 3. bölümde, bankacılık sektörü kredi dağılımı yayımlanırken, benzer kredi kalemleri olsa da; katılım bankalarına ait krediler, sektör toplamına tek kalem olarak ilave edilmektedir. 6. bölümde, katılım bankalarına ait menkul kıymetler, diğer banka gruplarının Kurumumuza raporladığı format şeklinde raporlanmadığından, diğer menkul kıymetler başlığı altında sunulmaktadır. 16. bölümde yer alan grafikler, 12. bölümde yer alan rasyolarla oluşturulmaktadırlar. Katılım bankalarına ait veriler, rasyo oluşturulması aşamasında kullanılmadığından, grafikler katılım bankaları hariç sektörü ifade etmektedir. Banka gruplarında yerli özel, kamu ve yabancı sermaye paylarına yer verilirken, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun Tanımlar ve Kısaltmalar başlıklı 3 üncü maddesinde yer alan kontrol tanımı esas alınmıştır. Şöyle ki; A bankası yerli özel sermayeye ait bir banka iken, %35 inin yabancı bir ortağa (B) satılması halinde; B, Kanunun 3 üncü maddesindeki kontrol tanımında yer aldığı şekliyle A da kontrol gücüne sahip bulunmuyorsa; B, A da nitelikli paya sahip olacağından, A bankası yerli özel banka olarak kabul edilmektedir. Diğer taraftan, A nın dağınık bir sermaye yapısı varsa ve B, sahip olduğu %35 ile yine Kanunun 3 üncü maddesindeki kontrol tanımında yer aldığı şekliyle A da kontrol gücüne sahip oluyorsa, A bankası, yabancı sermayeli banka olarak kabul edilmektedir. Bunun yanı sıra, Bülten de son döneme ilişkin banka bilgileri verilirken, ayrı bir sütunda her bir bankanın faaliyet alanının yanı sıra sahiplik açısından hangi grupta yer aldığı bilgisine de yer verilmektedir. Birleşik fon bankasına ait veriler, kamu bankalarına ait veriler altında toplulaştırılmaktadır. Aylık Bülten verilerine göre bankacılık sektöründeki gelişmeler başlıklı yorum bölümünde bütün veriler (özkaynak karlılığı ve aktif karlılığı rasyoları hariç) katılım bankalarını da içermektedir. Aylık Bülten de o X.1. olan sayfalarda, söz konusu büyüklüğe ait bankacılık sektörü cari dönem bilgileri, faaliyet alanları itibariyle sunulmaktadır. o X.1.1 olan sayfalarda, söz konusu büyüklüğe ait bankacılık sektörü cari dönem bilgileri, banka sahipliği itibariyle sunulmaktadır. o X.1.2 olan sayfalarda, söz konusu büyüklüğe ait yerli özel bankaların cari dönem verileri, faaliyet alanları itibariyle sunulmaktadır. o X.1.2 olan sayfalarda, söz konusu büyüklüğe ait kamu bankalarının cari dönem verileri, faaliyet alanları itibariyle sunulmaktadır. o X.1.2 olan sayfalarda, söz konusu büyüklüğe ait yabancı bankaların cari dönem verileri, faaliyet alanları itibariyle sunulmaktadır.

6 ANNOUNCEMENT The grouping in the Monthly Bulletin will be changed beginning from this volume. The banks will be grouped according to their field of activity, instead of being grouped as public, private, foreign, development and investment banks in the previous volumes. Moreover, while the current period information is presented, the discrimination of bank ownership as well as the field of activity is also mentioned. According to the Banking Law Nr. 5411, participation banks are in the scope of the bank definition like deposit banks and development and investment banks. Although there are some differences between the participation banks and other banking groups by their activities, participation banks are in the sector in principle. In this respect, beginning from this volume of the monthly bulletin, the data of the participation banks and the other banks are gathered in order to provide a general perspective. Common items are collected under the same title; similar activities are collected under the same title provided that it is defined in parenthesis. Only the data in the chapter about the banking sector ratios (part 12) do not include the participation banks. While the banking sector loan distribution is published in section 3, although there are similar loan items; the loans of participation banks are added to the sector total as one item. In section 6 as the securities belonging to the participation banks were not reported in format of which was reported to the Agency by other banks group, it is presented under other securities title. The charts presented in section 16 are produced with the ratios included in section 12. As data belonging to participation banks was not utilized in ratio building up phase, charts are implying the sector excluding participation banks. While it was given place to domestic private, state owned and foreign capital banks shares in banking groups, it was predicated on definition of control included in the Banking Law Nr. 5411, article 3 with the title of Definitions and Abbreviations. For instance; while the bank A was a domestic private bank, in case of its 35% being sold to a foreign shareholder (B); if B do not have a control power in A by the form of which was included in definition of control in article 3 of the Banking Law; owing to the fact that B shall only have qualified share in A, the bank A is accepted as domestic private bank. On the other hand, if A has a dispersed capital structure and if B, in format included in control definition in article 3 of the Banking Law, even with the share amounting to 35%, has a control power in A, the bank A is accepted as foreign capital bank. On the other hand, while it was given bank information relating to recent period in the Bulletin, it was given place to the information in an other column of each bank s activity field and besides to which group it is included in respect of ownership. Data belonging to Birleşik Fon Bankası A.Ş. are consolidated under data relating to state owned deposit banks. All data in comment section with the title of developments in banking sector in respect of Monthly Bulletin data (except return on equity and return on assets) also covers participation banks., In Monthly Bulletin, o In pages X.1., banking sector current period information relating to the said size is presented in consideration of activity fields. o In pages X.1.1, banking sector current period information relating to the said size is presented in consideration of bank ownership. o In pages X.1.2, domestic private banks current period information relating to the said size is presented in consideration of activity fields. o In pages X.1.2, state owned banks current period data relating to the said size is presented in consideration of activity fields. o In pages X.1.2, foreign capital banks current period data relating to the said size is presented in consideration of activity fields.

7 Aylık Bülten Aralık 2006 AÇIKLAMA Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından hazırlanan Aylık Bülten de yer alan, bankaların seçilmiş mali tablolarına ilişkin istatistikî bilgiler, geçici mali tablolar kullanılarak hazırlanmaktadır. Aylık Bülten de yer alan bilgilerin kaynağı Banka Raporlama Sistemi (BRS) aracılığıyla alınan Bankalar Gözetim Sistemi Raporlama Seti dir. Bankalar tarafından aylık sıklıkla gönderilen veriler kullanılmaktadır. Aylık Bülten de yer alan bankalara ilişkin veriler, bankaların yurt içi şubelerinin yanı sıra yurt dışı şubelerini de kapsamaktadır. Banka bazında konsolide edilmeksizin temin edilen veriler bültende toplulaştırılarak sunulmaktadır. BDDK, Aylık Bülten de yer alan bankalar tarafından geçici verilere dayanılarak gönderilen bu mali tabloların doğruluğunu garanti etmemekte, tamamen bilgi amaçlı yayınlanan bu tablolardan dolayı hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir. Aylık Bültenin herhangi bir sayısında yer alan dönemsel bir bilgi, takip eden sayılarda çeşitli sebeplerle meydana gelecek güncellemeler sonucunda değişikliğe uğrayabilir. BDDK, Aylık Bülten de yer alan tüm tabloları önceden haber vermeden kısmen veya tamamen değiştirme veya yeni bilgiler ilave etme hakkına sahiptir. Aylık Bülten de yer alan bilgiler kaynak gösterilmek suretiyle izinsiz yayımlanabilir. I

8 Monthly Bulletin December 2006 DISCLAIMER The statistical tables on the selected balance sheet items of banks appearing on the Monthly Bulletin of the Banking Regulation and Supervision Agency are drawn up by using the temporary financial statements. The resource of the data in the Monthly Bulletin is Banking Reporting System extracted via Banks Supervision Reporting Set. Monthly data reported by banks are used. The BRSA does not guarantee the accuracy of the financial statements included in the Monthly Bulletin and does not accept any responsibility regarding these statements, which are based on temporary data submitted by banks and special finance houses and released solely for information purposes. Data in the Monthly Bulletin includes both domestic branches and branches abroad of banks. The unconsolidated data received from banks is presented on aggregated basis. Any periodic information in any issue of Monthly Bulletin can be changed as a result of updating in the forthcoming issues. The BRSA has the right to make any changes partially or completely or to add new data in the statements included in the Monthly Bulletin without announcing in advance. Information included in the Monthly Bulletin can be published without permission by giving reference. II

9 Aylık Bülten Aralık 2006 Sıra No / No EKİM 2006 İTİBARİYLE TÜRKİYE DE FAALİYETTE BULUNAN BANKALAR / BANKS OPERATING IN TURKEY AS OF OCTOBER 2006 Faaliyet Açısından / Bankalar / Banks As of Operation 1 Adabank A.Ş. Mevduat / Deposit 2 Akbank T.A.Ş. Mevduat / Deposit 3 Alternatifbank A.Ş. Mevduat / Deposit 4 Anadolubank A.Ş. Mevduat / Deposit 5 Denizbank Mevduat / Deposit 6 MNG Bank A.Ş. Mevduat / Deposit 7 Oyakbank A.Ş. Mevduat / Deposit 8 Şekerbank A.Ş. Mevduat / Deposit 9 T. Ekonomi Bankası A.Ş. Mevduat / Deposit 10 T. Garanti Bankası A.Ş. Mevduat / Deposit 11 T. İş Bankası A.Ş. Mevduat / Deposit 12 Tekfenbank A.Ş. Mevduat / Deposit 13 Tekstil Bankası A.Ş. Mevduat / Deposit 14 Turkish Bank A.Ş. Mevduat / Deposit 15 Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Mevduat / Deposit Sahiplik Açısından / As of Ownership Yerli özel / Domestic Private Yerli özel / Domestic Private Yerli özel / Domestic Private Yerli özel / Domestic Private Yerli özel / Domestic Private Yerli özel / Domestic Private Yerli özel / Domestic Private Yerli özel / Domestic Private Yerli özel / Domestic Private Yerli özel / Domestic Private Yerli özel / Domestic Private Yerli özel / Domestic Private Yerli özel / Domestic Private Yerli özel / Domestic Private Yerli özel / Domestic Private 16 Birleşik Fon Bankası Mevduat / Deposit Kamu / State 17 T. Halk Bankası A.Ş. Mevduat / Deposit Kamu / State 18 T. Vakıflar Bankası T.A.O. Mevduat / Deposit Kamu / State 19 T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Mevduat / Deposit Kamu / State 20 Abn Amro Bank N.V. İstanbul Şubesi Mevduat / Deposit Yabancı / Foreign 21 Arap Türk Bankası A.Ş. Mevduat / Deposit Yabancı / Foreign 22 Banca Di Roma İstanbul Şubesi Mevduat / Deposit Yabancı / Foreign 23 Bank Europa A.Ş. Mevduat / Deposit Yabancı / Foreign 24 Bank Mellat İstanbul Şubesi Mevduat / Deposit Yabancı / Foreign 25 Citibank A.Ş. Mevduat / Deposit Yabancı / Foreign III

10 Monthly Bulletin December 2006 Sıra No / No Bankalar / Banks Faaliyet Açısından / As of Operation Sahiplik Açısından / As of Ownership 26 Deutsche Bank A.Ş. Mevduat / Deposit Yabancı / Foreign 27 Finansbank A.Ş. Mevduat / Deposit Yabancı / Foreign 28 Fortis Bank A.Ş Mevduat / Deposit Yabancı / Foreign 29 Habib Bank Limited İstanbul Şubesi Mevduat / Deposit Yabancı / Foreign 30 HSBC Bank A.Ş. Mevduat / Deposit Yabancı / Foreign 31 JPMorgan Chase Bank National Association İstanbul Şubesi Mevduat / Deposit Yabancı / Foreign 32 Societe Generale S.A. İstanbul Şubesi Mevduat / Deposit Yabancı / Foreign 33 Westlb A.G. İstanbul Şubesi Mevduat / Deposit Yabancı / Foreign 34 Asya Katılım Bankası A.Ş. Katılım / Participation 35 Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. Katılım / Participation Yerli özel / Domestic Private Yerli özel / Domestic Private 36 Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. Katılım / Participation Yabancı / Foreign 37 Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Katılım / Participation Yabancı / Foreign 38 Bank Pozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş. 39 Çalık Yatırım Bankası A.Ş. 40 Diler Yatırım Bankası A.Ş. 41 GSD Yatırım Bankası A.Ş. 42 Nurol Yatırım Bankası A.Ş. 43 T. Sınai Kalkınma Bankası 44 Tat Yatırım Bank A.Ş. 45 İller Bankası 46 İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 47 T. İhracat Kredi Bankası A.Ş. 48 T. Kalkınma Bankası A.Ş. 49 Calyon Bank T.A.Ş. 50 Taib Yatırım Bankası A.Ş Kalkınma ve Yatırım / Development & Investment Kalkınma ve Yatırım / Development & Investment Kalkınma ve Yatırım / Development & Investment Kalkınma ve Yatırım / Development & Investment Kalkınma ve Yatırım / Development & Investment Kalkınma ve Yatırım / Development & Investment Kalkınma ve Yatırım / Development & Investment Kalkınma ve Yatırım / Development & Investment Kalkınma ve Yatırım / Development & Investment Kalkınma ve Yatırım / Development & Investment Kalkınma ve Yatırım / Development & Investment Kalkınma ve Yatırım / Development & Investment Kalkınma ve Yatırım / Development & Investment Yerli özel / Domestic Private Yerli özel / Domestic Private Yerli özel / Domestic Private Yerli özel / Domestic Private Yerli özel / Domestic Private Yerli özel / Domestic Private Yerli özel / Domestic Private Kamu / State Kamu / State Kamu / State Kamu / State Yabancı / Foreign Yabancı / Foreign IV

11 Aylık Bülten Aralık 2006 DİZİN İÇİNDEKİLER / INDEX Sayfa No/ Page Number I. BÖLÜM / PART I Aylık Bülten Verilerine Göre Bankacılık Sektöründeki Gelişmeler... 1 Developments In Banking Sector According To Monthly Bulletin Data... 4 II. BÖLÜM / PART II 1 BİLANÇO / BALANCE SHEET 1 Cari Dönem Bilançosu ( Bankacılık Sektörü ve Banka Grupları Bazında)... 7 Current Period Balance Sheet ( As Of Banking Sector and Bank Groups) 1 1 Cari Dönem Bilançosu ( Bankacılık Sektörü ve Banka Sahipliği Açısından)... 9 Current Period Balance Sheet ( As Of Banking Sector and Bank Ownership) 2 Cari Dönem Bilançosu ( Yerli Özel Bankalar ) Current Period Balance Sheet ( Domestic Private Banks) 3 Cari Dönem Bilançosu ( Kamu Bankalar) Current Period Balance Sheet ( State Banks) 4 Cari Dönem Bilançosu ( Yabancı Bankalar) Current Period Balance Sheet ( Foreign Banks) 2 Bankacılık Sektörü Bilançosu ( Dönemler İtibariyle) Banking Sector Balance Sheet ( As Of Periods) 2 1 Mevduat Bankaları Bilançosu ( Dönemler İtibariyle) Deposit Banks Balance Sheet ( As Of Periods) 2 Katılım Bankaları Bilançosu ( Dönemler İtibariyle) Participation Banks Balance Sheet ( As Of Periods) 3 Kalkınma ve Yatırım Bankaları Bilançosu ( Dönemler İtibariyle) Development and Investment Banks Balance Sheet ( As Of Periods) 2 KAR/ZARAR TABLOSU / INCOME STATEMENT 1 Cari Dönem Kar/Zarar Tablosu ( Bankacılık Sektörü ve Banka Grupları Bazında) Current Period Income Statement ( As Of Banking Sector and Bank Groups) 1 1 Cari Dönem Kar/Zarar Tablosu ( Bankacılık Sektörü ve Banka Sahipliği Açısından) Current Period Income Statement ( As Of Banking Sector and Bank Ownership) 2 Cari Dönem Kar/Zarar Tablosu ( Yerli Özel Bankalar) Current Period Income Statement ( Domestic Private Banks) 3 Cari Dönem Kar/Zarar Tablosu ( Kamu Bankaları) Current Period Income Statement ( State Banks) 4 Cari Dönem Kar/Zarar Tablosu ( Yabancı Bankalar) Current Period Income Statement ( Foreign Banks) 2 Bankacılık Sektörü Kar/Zarar Tablosu ( Dönemler İtibariyle) Banking Sector Income Statement ( As Of Periods) 2 1 Mevduat Bankaları Kar/Zarar Tablosu ( Dönemler İtibariyle) Deposit Banks Income Statement ( As Of Periods) 2 Katılım Bankaları Kar/Zarar Tablosu ( Dönemler İtibariyle) Participation Banks Income Statement ( As Of Periods) 3 Kalkınma ve Yatırım Bankaları Kar/Zarar Tablosu ( Dönemler İtibariyle) Development and Investment Banks Income Statement ( As Of Periods) V

12 Monthly Bulletin December KREDİ DAĞILIMI / LOAN DISTRIBUTION 1 Cari Dönem Kredi Dağılımı ( Bankacılık Sektörü ve Banka Grupları Bazında) Current Period Loan Distribution ( As Of Banking Sector and Bank Groups) 1 1 Cari Dönem Kredi Dağılımı ( Bankacılık Sektörü ve Banka Sahipliği Açısından) Current Period Loan Distribution ( As Of Banking Sector and Bank Ownership) 2 Cari Dönem Kredi Dağılımı ( Yerli Özel Bankalar) Current Period Loan Distribution ( Domestic Private Banks) 3 Cari Dönem Kredi Dağılımı ( Kamu Bankaları) Current Period Loan Distribution ( State Banks) 4 Cari Dönem Kredi Dağılımı ( Yabancı Bankalar) Current Period Loan Distribution ( Foreign Banks) 2 Bankacılık Sektörü Kredi Dağılımı ( Dönemler İtibariyle) Banking Sector Loan Distribution ( As Of Periods) 2 1 Mevduat Bankaları Kredi Dağılımı ( Dönemler İtibariyle) Deposit Banks Loan Distribution ( As Of Periods) 2 Katılım Bankaları Kredi Dağılımı ( Dönemler İtibariyle) Participation Banks Loan Distribution ( As Of Periods) 3 Kalkınma ve Yatırım Bankaları Kredi Dağılımı ( Dönemler İtibariyle) Development and Investment Banks Loan Distribution ( As Of Periods) 3 1 Bankacılık Sektörü Sektörel Kredi Dağılımı ( Bin YTL) Banking Sector Sectoral Credit Distribution ( Thousand TRY) 2 Bankacılık Sektörü Sektörel Kredi Dağılımı ( Yüzde Payı) Banking Sector Sectoral Credit Distribution ( Percentage Share) 4 TÜKETİCİ KREDİLERİ / CONSUMER LOANS 1 Cari Dönem Tüketici Kredileri ( Bankacılık Sektörü ve Banka Grupları Bazında) Current Period Consumer Loans ( As Of Banking Sector and Bank Groups) 1 1 Cari Dönem Tüketici Kredileri (Bankacılık Sektörü ve Banka Sahipliği Açısından) Current Period Consumer Loans ( As Of Banking Sector and Bank Ownership) 2 Cari Dönem Tüketici Kredileri (Yerli Özel Bankalar) Current Period Consumer Loans ( Domestic Private Banks) 3 Cari Dönem Tüketici Kredileri ( Kamu Bankaları) Current Period Consumer Loans ( State Banks) 4 Cari Dönem Tüketici Kredileri ( Yabancı Bankalar) Current Period Consumer Loans ( Foreign Banks) 2 Bankacılık Sektörü Tüketici Kredileri ( Dönemler İtibariyle) Banking Sector Consumer Loans ( As Of Periods) 2 1 Mevduat Bankaları Tüketici Kredileri ( Dönemler İtibariyle) Deposit Banks Consumer Loans ( As Of Periods) 2 Katılım Bankaları Tüketici Kredileri ( Dönemler İtibariyle) Participation Banks Consumer Loans ( As Of Periods) 3 Kalkınma ve Yatırım Bankaları Tüketici Kredileri ( Dönemler İtibariyle) Development and Investment Banks Consumer Loans ( As Of Periods) 5 SENDİKASYON ve SEKÜRİTİZASYON KREDİLERİ / SYNDICATION and SECURITIZATION LOANS 1 Sendikasyon ve Seküritizasyon Kredileri (Bankacılık Sektörü ve Banka Grupları Bazında) Syndication and Securitization Loans ( As of Banking Sector and Bank Groups) VI

13 Aylık Bülten Aralık MENKUL DEĞERLER CÜZDANI / SECURITIES PORTFOLIO 1 Cari Dönem Menkul Değerler Cüzdanı ( Bankacılık Sektörü ve Banka Grupları Bazında) Current Period Securities Portfolio ( As Of Banking Sector and Bank Groups) 1 1 Cari Dönem Menkul Değerler Cüzdanı (Bankacılık Sektörü ve Banka Sahipliği Açısından) Current Period Securities Portfolio ( As Of Banking Sector and Bank Ownership) 2 Cari Dönem Menkul Değerler Cüzdanı ( Yerli Özel Bankalar) Current Period Securities Portfolio ( Domestic Private Banks) 3 Cari Dönem Menkul Değerler Cüzdanı ( Kamu Bankaları) Current Period Securities Portfolio ( State Banks) 4 Cari Dönem Menkul Değerler Cüzdanı ( Yabancı Bankalar) Current Period Securities Portfolio ( Foreign Banks) 2 1 Menkul Değerler Cüzdanı ( Dönemler itibariyle, Bankacılık Sektörü, Mevduat Bankaları) Securities Portfolio ( As Of Periods, Banking Sector, Deposit Banks) 2 Menkul Değerler Cüzdanı ( Dönemler itibariyle, Katılım Bankaları, Kalkınma ve Yatırım Bankaları) Securities Portfolio ( As Of Periods, Participation Banks, Development and Investment Banks) 7 MEVDUAT DAĞILIMI / DEPOSIT CLASSIFICATION 1 Cari Dönem Mevduat Dağılımı ( Bankacılık Sektörü ve Banka Grupları Bazında) Current Perıod Deposit Classification ( As Of Banking Sector and Bank Groups) 1 1 Cari Dönem Mevduat Dağılımı ( Bankacılık Sektörü ve Banka Sahipliği Açısından) Current Perıod Deposit Classification ( As Of Banking Sector and Bank Ownership) 2 Cari Dönem Mevduat Dağılımı ( Yerli Özel Bankalar) Current Perıod Deposit Classification ( Domestic Private Banks) 3 Cari Dönem Mevduat Dağılımı ( Kamu Bankaları) Current Perıod Deposit Classification ( State Banks) 4 Cari Dönem Mevduat Dağılımı ( Yabancı Bankalar) Current Perıod Deposit Classification ( Foreign Banks) 2 Bankacılık Sektörü Mevduat Dağılımı ( Dönemler İtibariyle) Banking Sector Deposit Classification ( As Of Periods) 2 1 Mevduat Bankaları Mevduat Dağılımı ( Dönemler İtibariyle) Deposit Banks Deposit Classification ( As Of Periods) 2 Katılım Bankaları Mevduat Dağılımı ( Dönemler İtibariyle) Participation Banks Deposit Classification ( As Of Periods) 3 Bankacılık Sektörü Vadelerine Göre Mevduat Dağılımı ( Banka Grupları İtibariyle) Deposit Classification Of Banking Sector According To Maturity ( As Of Bank Groups) 4 Bankacılık Sektörü Vadelerine Göre Mevduat Dağılımı ( Dönemler İtibariyle). 98 Deposit Classification of Banking Sector According To Maturity ( As Of Periods) 4 1 Mevduat Bankaları Vadelerine Göre Mevduat Dağılımı ( Dönemler İtibariyle). 99 Deposit Classification of Deposit Banks According To Maturity ( As Of Periods) 2 Katılım Bankaları Vadelerine Göre Mevduat Dağılımı ( Dönemler İtibariyle) Deposit Classification of Participation Banks According To Maturity ( As Of Periods) 8 LİKİDİTE DURUMU / LIQUIDITY CONDITION 1 Bankacılık Sektörü Cari Dönem Likidite Durumu Bankıng Sector Current Period Liquidity Condition 1 1 Bankacılık Sektörü Cari Dönem Likidite Durumu ( Yerli Özel Bankalar) 102 Bankıng Sector Current Period Liquidity Condition ( Domestic Private Banks) 2 Bankacılık Sektörü Cari Dönem Likidite Durumu ( Kamu Bankaları) 103 Bankıng Sector Current Period Liquidity Condition ( State Banks) 3 Bankacılık Sektörü Cari Dönem Likidite Durumu ( Yabancı Bankalar) 104 Bankıng Sector Current Period Liquidity Condition ( Foreign Banks) VII

14 Monthly Bulletin December Mevduat Bankaları Cari Dönem Likidite Durumu Deposit Banks Current Period Liquidity Condition 2 Katılım Bankaları Cari Dönem Likidite Durumu Participation Banks Current Period Liquidity Condition 3 Kalkınma ve Yatırım Bankaları Cari Dönem Likidite Durumu Development and Investment Banks Current Period Liquidity Condition 9 SERMAYE YETERLİLİĞİ / CAPITAL ADEQUACY 1 Cari Dönem Bankacılık Sektörü Sermaye Yeterliliği (Bankacılık Sektörü ve Banka Sahipliği Açısından) Current Period Banking Secctor Capital Adequacy ( As Of Banking sector and Bank Ownership) 2 Bankacılık Sektörü Sermaye Yeterliliği ( Dönemler İtibariyle) Banking Sector Capital Adequacy ( As Of Periods) 10 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYONU / FOREIGN EXCHANGE NET GENERAL POSITION 1 Cari Dönem Yabancı Para Net Genel Pozisyonu (Bankacılık Sektörü ve Banka Sahipliği Açısından) Current Period Foreign Exchange Net General Position ( As Of Banking Sector and Bank Ownership ) 2 Yabancı Para Net Genel Pozisyonu ( Dönemler itibariyle) (Mevduat Bankaları, Katılım Bankaları ile Kalkınma ve Yatırım Bankaları) Foreign Exchange Net General Position ( As Of Periods) ( Deposit Banks, Participation Banks and Development and Investment Banks) 11 BİLANÇO DIŞI İŞLEMLER / OFF BALANCE SHEET TRANSACTIONS 1 Cari Dönem Bilanço Dışı İşlemleri ( Bankacılık Sektörü ve Banka Grupları Bazında) Current Period Off Balance Sheet Transactions ( As Of Banking Sector and Bank Groups) 1 1 Cari Dönem Bilanço Dışı İşlemleri ( Bankacılık Sektörü ve Banka Sahipliği Açısından 119 Current Period Off Balance Sheet Transactions ( As Of Banking Sector and Bank Ownership) 2 Cari Dönem Bilanço Dışı İşlemleri ( Yerli Özel Bankalar) Current Period Off Balance Sheet Transactions ( Domestic Private Banks) 3 Cari Dönem Bilanço Dışı İşlemleri ( Kamu Bankaları) Current Period Off Balance Sheet Transactions ( State Banks) 4 Cari Dönem Bilanço Dışı İşlemleri ( Yabancı Bankalar) Current Period Off Balance Sheet Transactions ( Foreign Banks) 2 Bankaclık Sektörü Bilanço Dışı İşlemleri ( Dönemler İtibariyle) Banking Sector Off Balance Sheet Transactions ( As Of Periods) 2 1 Mevduat Bankaları Bilanço Dışı İşlemleri ( Dönemler İtibariyle) Deposit Banks Off Balance Sheet Transactions ( As Of Periods) 2 Katılım Bankaları Bilanço Dışı İşlemleri ( Dönemler İtibariyle) Participation Banks Off Balance Sheet Transactions ( As Of Periods) 3 Kalkınma ve Yatırım Bankaları Bilanço Dışı İşlemleri ( Dönemler İtibariyle) Developmen and Investment Banks Off Balance Sheet Transactions ( As Of Periods) 12 RASYOLAR / RATIOS 1 Bankacılık Sektörü Cari Dönem Rasyoları ( Banka Grupları Bazında) Banking Sector Current Period Ratios ( As Of Bank Groups) 1 1 Bankacılık Sektörü Cari Dönem Rasyoları ( Banka Sahipliği Açısından) Banking Sector Current Period Ratios ( As Of Bank Owwnership) VIII

15 Aylık Bülten Aralık Yerli Özel Bankalar Cari Dönem Rasyoları Domestic Private Banks Current Period Ratios 3 Kamu Bankaları Cari Dönem Rasyoları State Banks Current Period Ratios 4 Yabancı Bankalar Cari Dönem Rasyoları Foreign Banks Current Period Ratios 2 Bankacılık Sektörü Rasyoları ( Dönemler İtibariyle) Banking Sector Ratios ( As Of Periods) 3 1 Mevduat Bankaları Rasyoları ( Dönemler İtibariyle) Deposit Banks' Ratios 2 Kalkınma ve Yatırım Bankaları Rasyoları ( Dönemler İtibariyle) Development and Investment Banks' Ratios 3 Katılım Bankaları Rasyoları ( Dönemler İtibariyle) Participation Banks' Ratios 13 MUHTELİF BİLGİLER / MISCELLANEOUS INFORMATION 1 Cari Dönem Muhtelif Bilgileri (Bankacılık Sektörü ve Banka Grupları Bazında) Current Period Miscellaneous Information ( As Of Banking Sector and Bank Groups) 2 Bankacılık Sektörü Muhtelif Bilgiler (Dönemler İtibariyle) Banking Sector Miscellaneous Information ( As Of Periods) 14 YURTDIŞI ŞUBELER TEMEL RASYOLARI (YÜZDE) BASIC RATIOS OF FOREIGN BRANCHES (PERCENTAGE) 15 MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER/MACRO ECONOMIC INDICATORS GRAFİKLER / GRAPHICS 1 Grafik-I (Takipteki Alacaklar (Brüt) / Toplam Nakdi Krediler) Graphic-I (Non-Performing Loans (Gross) / Total Cash Loans) 2 Grafik-II (Takipteki Alacaklar Karşılığı / Brüt Takipteki Alcaklar) Graphic-II (Provision for Non-Performing Loans / Gross Non-Performing Loans) 3 Grafik-III (Duran Değerler / Toplam Aktifler) Graphic-III (Fixed Assets / Total Assets) 4 Grafik-IV (Bilanço Dışı İşlemler) Graphic-IV (Off Balance Sheet Transactions) 5 Grafik-V (Net Faiz Geliri (Gideri) / Ortalama Toplam Aktifler) Graphic-V (Net Interest Incoe (Expense) / Average Total Assets) 6 Grafik-VI (Vergi Öncesi Kar (Zarar) / Ortalama Toplam Aktifler) Graphic-VI (Profit (Loss) Before Tax / Average Total Assets) 7 Grafik-VII (Dönem Net Kârı (Zararı) / Ortalama Özkaynaklar) Graphic-VII (Net Income (Loss) / Average Shareholders' Equity) 8 Grafik-VIII (Toplam Faiz Gelirleri / Toplam Faiz Giderleri) Graphic-VIII (Total Interest Revenues / Total Interest Expenses) 9 Grafik-IX (Faiz Dışı Gelirler / Faiz Dışı Giderler) Graphic-IX (Non Interest Revenues / Non Interest Expenses) 10 Grafik-X (Toplam Faiz Gelirleri / Faiz Getirili Aktifler Ortalaması ) Graphic-X (Total Interest Revenues / Interest Bearing Assets Average) 11 Grafik-XI (Toplam Faiz Giderleri / Faiz Maliyetli Pasifler Ortalaması ) Graphic-XI (Total Interest Expenses / Interest Bearing Liabilities Average) 12 Grafik-XII (Ücret Ve Komisyon Gelirleri / İşletme Giderleri) Graphic-XII (Fee and Commision Revenues / Operational Expenses) IX

16 Monthly Bulletin December Grafik-XIII (İşletme Giderleri / Ort. Top Aktifler) Graphic-XIII (Operational Expenses / Average Total Assets) 14 Grafik-XIV (Ücret, Komisyon ve Bankacılık Hizmet Gelirleri / Ort. Top Aktifler) Graphic-XIV (Fee, Commision And Banking Services Revenues / Average Total Assets) 15 Grafik-XV (Ücret, Komisyon Ve Bankacılık Hizmetleri Gelirleri / Toplam Gelirler) Graphic-XV (Fee, Commision And Banking Servces Revenues / Total Revenues) 16 Grafik-XVI (Ort.Top.Aktifler / Ort.Top. Personel Sayısı Ve Top. Mevduat / Ort. Top. Personel Sayısı ) Graphic-XVI (Average Total Assets / Ave. Tot. Number Of Staff And Total Deposit / Ave. Tot. Number Of Staff) 17 Grafik-XVII (Vergi Öncesi Kar (Zarar) / Ortalama Toplam Personel Sayısı) Graphic-XVII (Profit (Loss) Before Income Tax / Ave. Total Number Of Staff) 18 Grafik-XVIII (Likidite ) Graphic-XVIII (Liquidtiy) 19 Grafik-XIX (3 Aya Kadar Vadede Faize Duyarli Aktifler / 3 Aya Kadar Vadede Faize Duyarlı Pasifler) Graphic-XIX (Interest Sensitive Assets With Maturity Of 3 Months / Interest Sensitive Liabilities With Maturity Of 3 Months) 20 Grafik-XX (Risk Ağırlıklı Kalemler Toplamı (Net) / Risk Ağırlıklı Kalemler Toplamı (Brüt)) Graphic-XX (Total Risk Weighted Assets (Net) / Total Risk Weighted Assets (Gros)) 21 Grafik-XXI (Özkaynak / Risk Ağırlıklı Kalemler Toplamı) Graphic-XXI (Shareholders' Equity / Risk Weighted Assets) 22 Grafik-XXII (Yabancı Kaynaklar / Toplam Özkaynaklar) Graphic-XXII (Foreign Assets / Total Shareholders' Equity) 23 Grafik-XXIII (Mevduat Başına Kredi Ve Menkul Değer Büyüklükleri) Graphic-XXIII (Loans And Securities Amounts Per Deposit) 24 Grafik-XXIV (Menkul Değerler Cüzdanı Dağılımı) Graphic-XXIV (Classification Of Securities Portfolio) 25 Grafik-XXV (Yurtdışı Bankalara Borçlar / Toplam Mevduat) Graphic-XXV (Debts To Banks Abraod / Total Deposit) 26 Grafik-XXVI (Şube Başına Mevduat Ve Kredi Büyüklükleri) Graphic-XXVI (Deposit And Loan Amounts Per Branch) 27 Grafik-XXVII (Mevduatın Vade Ve Büyüklük Dağılımı) Graphic-XXVII (Classification Of Deposit As Of Maturity And Volume) 28 Grafik-XXVIII (Mevduatın Banka Grupları İtibariyle Dağılımı) Graphic-XXVIII (Distribution Of Deposit As Of Bank Groups ) 29 Grafik-XXIX (Mevduatın Açılış Vadelerine Göre Dağılımı) Graphic-XXIX (Deposit Classification Of Original Maturity) 30 Grafik-XXX (Mevduatın Türleri İtibariyle Dağılımı) Graphic-XXX (Classification Of Types Of Deposit) X

17 Aylık Bülten Aralık 2006 AYLIK BÜLTEN VERİLERİNE GÖRE BANKACILIK SEKTÖRÜNDEKİ GELİŞMELER 2006 yılı Eylül ayında 473,7 milyar YTL seviyesinde olan bankacılık sektörü toplam aktifleri, %1,3 oranında azalarak 2006 yılı Ekim döneminde 467,4 milyar YTL seviyesine gerilemiştir yılı Eylül döneminde 208,5 milyar YTL olan bankacılık sektörü toplam kredileri son bir aylık dönemde çok küçük bir oranda artarak 2006 yılının Ekim ayında 208,6 milyar YTL ye yükselmiştir yılı Eylül ayında 157,6 milyar YTL olan bankacılık sektörü menkul değerler cüzdanı da son bir aylık dönemde %1,7 oranında azalarak Ekim döneminde 154,9 milyar YTL ye gerilemiştir. Nakit değerler, merkez bankasından alacaklar, para piyasalarından alacaklar ve bankalardan alacaklar rakamlarından oluşan bankacılık sektörü nakit ve nakit benzeri varlıklar son bir aylık dönemde %1,6 oranında artarak Eylül ayındaki 49,7 milyar YTL seviyesinden Ekim döneminde 50,6 milyar YTL seviyesine ulaşmıştır. 44,9% Grafik-I 6,8% gerçekleşmiştir. BANKACILIK SEKTÖRÜ AKTİF DAĞILIMI DISTRIBUTION OF BANKING SECTOR ASSETS 10,8% 4,4% 33,1% Nakit ve Nakit Benzeri Alacaklar (Cash and Quasi-cash Assets) Toplam Mekul Değerler (Total Securities) Duran Değerler (Non-current Assets) Toplam Krediler (Total Loans) Diğer (Others) Bankacılık sektörü aktif dağılımı incelendiğinde, 2006 yılı Ekim döneminde sektörün toplam aktiflerinin %4,4 ünün duran değerlerden oluştuğu görülmektedir. Nakit ve nakit benzeri varlıkların toplam bilânço içerisindeki payı incelenen dönemde %10,8 seviyesine yükselmiştir Kredilerin aktif toplamı içindeki payı incelenen dönemde %44,9 iken; menkul değerler cüzdanının toplam aktifler içerisindeki payı %33,1 olarak Grafik-III Bankaların kaynak yapısına BANKACILIK SEKTÖRÜ KAYNAK DAĞILIMI bakıldığında, Ekim 2006 DISTRIBUTION OF BANKING SECTOR LIABILITIES döneminde toplam pasiflerin %77,7 si yabancı kaynaklardan, 12,3% Mevduat %12,3 ü özkaynaklardan 7,3% (Deposit) oluşmaktadır. Bankaların en Bankalara Borçlar (Payables To Banks) büyük fon kaynağı durumunda 4,1% Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar olan mevduatın bankacılık (Funds From Repo Transactions) sektörü toplam pasifleri içindeki 13,0% 63,3% Diğer payı %63,3 seviyesinde (Others) gerçekleşmiştir. Bankacılık Toplam Özkaynaklar (Total Shareholders' Equity) sektörü yabancı kaynakları açısından bakıldığında, bankalara borçlar kaleminin mevduatın ardından %13,0 lık payı ile ikinci sırada yer aldığı görülmektedir yılı Eylül döneminde 294,8 milyar YTL seviyesinde olan bankacılık sektörü toplam 1 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

18 Monthly Bulletin December 2006 mevduatı (toplanan fonlar) son bir aylık dönemde %0,4 oranında artarak 296,0 milyar YTL seviyesine yükselmiştir. İncelenen dönemde YP mevduatların toplam mevduatlar içerisindeki payının %38,9 seviyesinde gerçekleştiği görülmektedir. Bir önceki yılın aynı döneminde 13,8 milyar YTL seviyesinde olan bankacılık sektörü provizyonlar sonrası net faiz (kar payı) gelirleri %14,2 oranında artarak 2006 yılının Ekim ayında 15,7 milyar YTL seviyesine yükselmiştir. Ekim 2005 döneminde yüksek gerçekleşen faiz (kar payı) dışı giderler toplamı incelenen dönemde bir önceki yılın aynı dönemine göre %3,8 oranında azalmıştır. Faiz (kar payı) dışı gelirler toplamında gerçekleşen %59,0 oranındaki artış faiz (kar payı) dışı giderlerde meydana gelen azalışla birleşince, yüksek miktarlı kambiyo zararına karşın bankacılık sektörü vergi öncesi karındaki artış yüksek oranlı gerçekleşmiştir. Nitekim 2005 yılının Ekim döneminde 8,0 milyar YTL seviyesinde gerçekleşen bankacılık sektörü vergi öncesi karı, %56,6 oranında artarak incelenen dönemde 12,5 milyar YTL ye yükselmiştir. Ancak, vergi provizyonunda bir önceki yılın aynı dönemine göre gerçekleşen %12,5 oranındaki azalışın katkısıyla bankacılık sektörü dönem net karı %95,0 gibi yüksek bir oranda artarak 2005 yılı Ekim dönemindeki 5,1 milyar YTL seviyesinden incelenen dönemde 10,0 milyar YTL ye yükselmiştir. Milyon YTL / Million TRY Grafik-VII Toplam Krediler Total Loans Oca-05 Şub-05 Mar-05 Nis-05 May-05 Haz-05 Tem-05 Ağu-05 Eyl-05 Eki-05 Kas-05 Ara-05 Oca-06 Şub-06 Mar-06 Nis-06 May-06 Haz-06 Tem-06 Ağu-06 Eyl-06 Eki-06 Zaman / Time TP Krediler (TRY Loans) YP Krediler (FX Loans) Toplam Krediler (Total Loans) Bankacılık sektörü toplam kredileri 2006 yılı Ekim döneminde 208,6 milyar YTL ye yükselmiştir. Yüksek oranda artan işletme kredilerinin yanında, istikrarlı devam eden yüksek miktarlı tüketici kredileri, ihracat kredileri, kredi kartları ve diğer krediler nedeniyle bankacılık sektörü kredilerinin sektörün aktif büyüklüğü içerisindeki payı artmaya devam etmektedir. Mevduata göre daha uzun vadeli olması ve daha makul seviyede faiz oranlarına sahip olması nedeniyle sendikasyon ve sekuritizasyon kredilerine ağırlık veren bankaların dış ticaretin finansmanı amaçlı sendikasyon kredileri incelenen dönemde 8,3 milyar ABD Doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Ayrıca konut kredilerinin (dövize endeksli olanlar dahil) ve kredi kartlarının 20 milyar YTL nin üzerinde gerçekleştiği görülmektedir yılı Eylül döneminde %20,3 seviyesinde olan sermaye yeterliliği standart rasyosu son bir aylık dönemde 70 baz puan artarak %21,0 seviyesine yükselmiştir yılı Ekim döneminde özkaynak karlılığı, 2005 yılının Ekim döneminde sektörün karlılığı düşük seviyede gerçekleştiğinden bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık 830 baz puan artarak %18,6 olarak gerçekleşirken; incelenen dönemde aktif karlılığı bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık 60 baz puan artarak %2,9 seviyesinde gerçekleşmiştir yılının Eylül döneminde 105 milyon USD olarak gerçekleşen yabancı para net genel pozisyonu (YPNG) 2006 yılı Ekim döneminde 413 milyon USD olmuştur. Yabancı para net genel pozisyonu / Özkaynak standart oranı Ekim 2006 döneminde %1,1 olarak gerçekleşmiştir. Banking Regulation and Supervision Agency 2

19 Aylık Bülten Aralık yılı Ekim döneminde 200,0 milyar YTL seviyesinde olan toplam bilânço dışı işlemler %29,6 oranında artarak 2006 yılının aynı döneminde 259,2 milyar YTL seviyesine yükselmiştir. İncelenen dönemde mevduat bankaları, katılım bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarının bankacılık sektörü toplam aktif büyüklüğü içerisindeki payları sırasıyla %94,1, %2,8 ve %3,1 seviyesinde gerçekleşmiştir. Banka sahipliği açısından bakıldığında, Ekim 2006 döneminde, yerli özel bankaların, kamu bankalarının ve yabancı bankaların toplam aktif büyüklüğü içerisindeki payları sırasıyla %58,0, %31,6 ve %10,4 olarak gerçekleşmiştir. 3 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

20 DEVELOPMENTS IN BANKING SECTOR ACCORDING TO MONTHLY BULLETIN DATA Monthly Bulletin December 2006 Total assets of banking sector decreased by 1.3% to TRY billion in October 2006 from TRY billion in September Total loans of banking sector which amounted to TRY billion in September 2006 increased by a small ratio in the last one-month period, to TRY billion in October The securities portfolio of banking sector decreased by 1.7% in the last one-month period to TRY billion in October from TRY billion in September Cash and quasi-cash assets of banking sector (comprised of cash assets, claims from the central bank, receivables from money markets and receivables from banks) increased by 1.6% in the last one-month period to TRY 50.6 billion in October from TRY 49.7 billion in September. 44,9% Chart-I 6,8% BANKACILIK SEKTÖRÜ AKTİF DAĞILIMI DISTRIBUTION OF BANKING SECTOR ASSETS 10,8% 4,4% 33,1% Nakit ve Nakit Benzeri Alacaklar (Cash and Quasi-cash Assets) Toplam Mekul Değerler (Total Securities) Duran Değerler (Non-current Assets) Toplam Krediler (Total Loans) Diğer (Others) When the asset distribution of the banking sector is analyzed, it is seen that 4.4% of total assets of the sector is comprised of non-current assets in October The share of cash and quasi-cash assets in total balance sheet size increased to 10.8% in the period examined. The share of loans in total assets is realized as 44.9% and the share of securities portfolio in total assets is realized as 33.1% in the period examined.. 4,1% 7,3% 13,0% Chart-III BANKACILIK SEKTÖRÜ KAYNAK DAĞILIMI DISTRIBUTION OF BANKING SECTOR LIABILITIES 12,3% 63,3% Mevduat (Deposit) Bankalara Borçlar (Payables To Banks) Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar (Funds From Repo Transactions) Diğer (Others) Toplam Özkaynaklar (Total Shareholders' Equity) When the resources of the banks are examined, it is observed that 77.7% of total liabilities were composed of foreign resources as of October 2006, while the remaining 12.3% were composed of own funds. The share of deposit, the biggest fund resource of the banks, in the banking sector total liabilities was realized as 63.3%. When analyzed by foreign Banking Regulation and Supervision Agency 4

21 Aylık Bülten Aralık 2006 resources, it is seen that the share of payables to banks item is the second afterwards deposits item by 13.0%. The banking sector total deposit (funds collected), which was TRY billion in September 2006 increased by 0.4% in the last one-month period to TRY billion. It is observed that the share of FX deposit within total deposits was realized as 38.9% in the period examined. The total net interest incomes (profit share) after provision of the banking sector, which was TRY 13.8 billion in the same period of the previous year, increased by 14.2% to TRY 15.7 billion in October Total non-interest (other) expenses, which were high in October 2005, in the decreased by 3.8% in the period examined, when compared to the same period of the previous year. As a result of the fact that the increase experienced in total non-interest (other) incomes by 59.0% combines with the decrease experienced in total non-interest (other) expenses, the increase in pre-tax profit of the banking sector was high, despite the high loss on exchange. Likewise, the banking sector pre-tax profit increased by 56.6% to TRY 12.5 billion in the period examined from TRY 8.0 billion in October 2005 period. However, in addition to the decrease by 12.5% experienced in the tax provision, when compared to the same period of the previous year, the banking sector net profit of the period increased by 95.0%, a rather high level, to TRY 10.0 billion in the period examined from TRY 5.1 billion in October 2005 period. Milyon YTL / Million TRY Chart-VII Toplam Krediler Total Loans Jan-05 Feb-05 Mar-05 Apr-05 May-05 Jun-05 Jul-05 Aug-05 Sep-05 Oct-05 Nov-05 Dec-05 Jan-06 Feb-06 Mar-06 Apr-06 May-06 Jun-06 Jul-06 Aug-06 Sep-06 Oct-06 Zaman / Time TP Krediler (TRY Loans) YP Krediler (FX Loans) Toplam Krediler (Total Loans) The banking sector total loans increased to TRY billion within the period of October The share of the banking sector loans among the asset size of the sector continues to increase because of the operating loans increased highly, high consumer loans remaining stable, exportation loans, credit cards and other loans. The banks prefer the syndication and securitization loans because these have more mature than deposit and their interest rates are in a more reasonable level; the foreign trade aimed syndication loans of the banks is realized as USD 8.3 billion within the analyzed period. Also, it is seen that the housing (FX indexed ones included) and the credit cards are realized upon TRY 20 billion. The capital adequacy standard ratio which was 20.3% in September 2006, increased by 70bp to 21.0% in October The profitability of the sector was realized low in October 2006, so the return on equity was increased by 830bp when compared to the same period of the previous year, and was realized as 18.6%. Within the analyzed period, the return on assets increased by 60bp when compared to the same period of the previous year and realized as 2.9%. 5 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

22 Monthly Bulletin December 2006 The FX net general position which was realized as USD 105 million in September 2006, became USD 413 million in October The FX net general position / regulatory capital standard rate is realized as 1.1% in October The total off-balance sheet transactions which was in the level of TRY million in October 2005 period was reached to the level of TRY million by increasing 29.6 % within the same period of The shares of deposit banks, participation banks as well as development and investment banks in the total asset size are 94.1%, 2.8% and 3.1% respectively in the examined period. When it is analyzed from the bank ownership, the shares of the domestic private bank, public banks and foreign banks in the total asset size realized as 58.0%, 31.6% and 10.4% respectively in October 2006 period. Banking Regulation and Supervision Agency 6

23 Aylık Bülten Aralık CARİ DÖNEM BİLANÇOSU (Bankacılık Sektörü ve Banka Grupları Bazında) (MİLYON YTL) BANKACILIK SEKTÖRÜ BANKING SECTOR MEVDUAT BANKALARI DEPOSIT BANKS EKİM 2006 TP YP TOPLAM TP YP TOPLAM AKTİF HESAPLAR TRY FX TOTAL TRY FX TOTAL 1 Nakit Değerler Merkez Bankasından Alacaklar Para Piyasalarından Alacaklar Bankalardan Alacaklar Alım-Satım Amaçlı Menkul Değerler (Net) Satılmaya Hazır Menkul Değerler (Net) Zorunlu Karşılıklar Menkul Kıymet Ödünç Piyasasından Alacaklar Ters Repo Alacakları Krediler Takipteki Alacaklar (Net) (12-13) a) Takipteki Alacaklar b) Takipteki Alacaklar Karsiliği (-) Faiz (Kar Payı) ve Gelir Tah. Reeskontları Finansal Kiralama Alacakları (Net) İştirakler, Bağlı ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (Net) Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerler (Net) Elden Çıkarılacak Kıymetler (Net) Sabit Kıymetler (Net) Diğer Aktifler TOPLAM AKTİFLER ( )-(12+13) PASİF HESAPLAR 22 Mevduat (Toplanan Fonlar) Merkez Bankasına Borçlar Para Piyasalarına Borçlar Menkul Kıymet Ödünç Piyasasına Borçlar Bankalara Borçlar Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar Fonlar İhraç Edilen Menkul Kıymetler (Net) (30+31) a) Tahviller ve Bonolar b) V.D.M.K. ve Diğer İhraç Edilen Menkul Kıymetler Finansal Kiralama Borçları (Net) Ödenecek Vergi, Resim, Harç ve Primler Sermaye Benzeri Krediler Faiz (Kar Payı) ve Gider Reeskontları Karşılıklar Diğer Pasifler TOPLAM ( )-(30+31) Ödenmiş Sermaye Yedek Akçeler Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı Sabit Kıymet Yeniden Değerleme Fonu Menkul Değerler Değer Artış Fonu Dönem Karı (Zararı) Geçmiş Yıllar Karı (Zararı) (19.082) 0 (19.082) (18.781) 0 (18.781) 46 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR ( ) TOPLAM PASİFLER (38+46) Gayrinakdi Kredi ve Yükümlülükler Taahhütler (50+51) a) Türev Finansal Araçlar b) Diğer Taahhütler Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

24 Monthly Bulletin December CURRENT PERIOD BALANCE SHEET ( As of Banking Sector and Bank Groups) (MILLION TRY) KATILIM BANKALARI PARTICIPATION BANKS KALKINMA VE YATIRIM DEVELOPMENT AND INVESTMENT OCTOBER 2006 TP YP TOPLAM TP YP TOPLAM TRY FX TOTAL TRY FX TOTAL ASSETS Cash Receivables from Central Bank Receivables from Money Market Receivables from Banks Securities Held For Trading (Net) Securities Available For Sale (Net) Required Reserves Receivables from Securities Interbank Receivables from Reverse Repo Loans Non-performing Loans (Net) (12-13) a) Non-performing Loans b) Provision For Non-performing Loans (-) Interest (Profit Share) and Income Accruals and Rediscounts Leasing Receivables (Net) Affiliates, Subsidiaries and Joint Ventures (Net) Securities Held To Maturity (Net) Assets to be Sold (Net) Premises and Equipment (Net) Other Assets TOTAL ASSETS ( )-(12+13) LIABILITIES Deposit (Funds Collected) Payables to the Central Bank Payables to Money Market Payables to Securities Market Payables to Banks Funds from Repo Transactions Funds Securities Issued (Net) (30+31) a) Bonds and Bills b) Asset Backed Securities and Other Securities Issued Leasing Payables (Net) Taxes, Duties, Charges and Premiums Payable Subordinated Debt Interest (Profit Share) and Expense Accruals and Rediscounts Provisions Other Liabilities TOTAL ( )-(30+31) Paid - in Capital Legal Reserves Capital Reserves Due to Inflation Accounting Fixed Asset Revaluation Fund Securities Increment Value Fund Profit (Loss) of the Period (148) 0 (148) (153) 0 (153) 45 Accumulated Profit (Loss) TOTAL SHAREHOLDERS' EQUITY ( ) TOTAL LIABILITIES (38+46) Contingencies Commitments (50+51) a) Derivative Financial Instruments b) Other Commitments Banking Regulation and Supervision Agency 8

AYLIK BÜLTEN / MONTHLY BULLETIN

AYLIK BÜLTEN / MONTHLY BULLETIN BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BANKING REGULATION AND SUPERVISION AGENCY AYLIK BÜLTEN / MONTHLY BULLETIN OCAK 2005 DÖNEMİ / JANUARY 2005 PERIOD 28.03.2005 SAYI / NUMBER: 2005-02 Bilgi ve Önerileriniz

Detaylı

AYLIK BÜLTEN / MONTHLY BULLETIN

AYLIK BÜLTEN / MONTHLY BULLETIN BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BANKING REGULATION AND SUPERVISION AGENCY AYLIK BÜLTEN / MONTHLY BULLETIN ŞUBAT 2008 DÖNEMİ / FEBRUARY 2008 PERIOD Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Aylık

Detaylı

AYLIK BÜLTEN / MONTHLY BULLETIN

AYLIK BÜLTEN / MONTHLY BULLETIN BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BANKING REGULATION AND SUPERVISION AGENCY AYLIK BÜLTEN / MONTHLY BULLETIN KASIM 2005 DÖNEMİ / NOVEMBER 2005 PERIOD 27.01.2006 SAYI / NUMBER: 2006-12 Bilgi ve Önerileriniz

Detaylı

AYLIK BÜLTEN / MONTHLY BULLETIN

AYLIK BÜLTEN / MONTHLY BULLETIN BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BANKING REGULATION AND SUPERVISION AGENCY AYLIK BÜLTEN / MONTHLY BULLETIN EKİM 2005 DÖNEMİ / OCTOBER 2005 PERIOD 20.12.2005 SAYI / NUMBER: 2005-11 Bilgi ve Önerileriniz

Detaylı

AYLIK BÜLTEN / MONTHLY BULLETIN

AYLIK BÜLTEN / MONTHLY BULLETIN BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BANKING REGULATION AND SUPERVISION AGENCY AYLIK BÜLTEN / MONTHLY BULLETIN TEMMUZ 2006 DÖNEMİ / JULY 2006 PERIOD 19.09.2006 SAYI / NUMBER: 2006-20 Bilgi ve Önerileriniz

Detaylı

AYLIK BÜLTEN / MONTHLY BULLETIN

AYLIK BÜLTEN / MONTHLY BULLETIN BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BANKING REGULATION AND SUPERVISION AGENCY AYLIK BÜLTEN / MONTHLY BULLETIN HAZİRAN 2006 DÖNEMİ / JUNE 2006 PERIOD 25.08.2006 SAYI / NUMBER: 2006-19 Bilgi ve Önerileriniz

Detaylı

AYLIK BÜLTEN / MONTHLY BULLETIN

AYLIK BÜLTEN / MONTHLY BULLETIN BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BANKING REGULATION AND SUPERVISION AGENCY AYLIK BÜLTEN / MONTHLY BULLETIN KASIM 2007 DÖNEMİ / NOVEMBER 2007 PERIOD Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Aylık

Detaylı

AYLIK BÜLTEN / MONTHLY BULLETIN

AYLIK BÜLTEN / MONTHLY BULLETIN BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BANKING REGULATION AND SUPERVISION AGENCY AYLIK BÜLTEN / MONTHLY BULLETIN KASIM 2006 DÖNEMİ / NOVEMBER 2006 PERIOD 09.02.2007 SAYI / NUMBER: 2007-24 Bilgi ve Önerileriniz

Detaylı

AYLIK BÜLTEN / MONTHLY BULLETIN

AYLIK BÜLTEN / MONTHLY BULLETIN BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BANKING REGULATION AND SUPERVISION AGENCY AYLIK BÜLTEN / MONTHLY BULLETIN NİSAN 2008 DÖNEMİ / APRIL 2008 PERIOD Bilgi ve Önerileriniz İçin / For Information and

Detaylı

AYLIK BÜLTEN / MONTHLY BULLETIN

AYLIK BÜLTEN / MONTHLY BULLETIN BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BANKING REGULATION AND SUPERVISION AGENCY AYLIK BÜLTEN / MONTHLY BULLETIN MAYIS 2008 DÖNEMİ / MAY 2008 PERIOD Bilgi ve Önerileriniz İçin / For Information and Suggestions:

Detaylı

AYLIK BÜLTEN / MONTHLY BULLETIN

AYLIK BÜLTEN / MONTHLY BULLETIN BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BANKING REGULATION AND SUPERVISION AGENCY AYLIK BÜLTEN / MONTHLY BULLETIN MART 2005 DÖNEMİ / MARCH 2005 PERIOD 31.05.2006 SAYI / NUMBER: 2006-16 Bilgi ve Önerileriniz

Detaylı

AYLIK BÜLTEN / MONTHLY BULLETIN

AYLIK BÜLTEN / MONTHLY BULLETIN BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BANKING REGULATION AND SUPERVISION AGENCY AYLIK BÜLTEN / MONTHLY BULLETIN AĞUSTOS 2008 DÖNEMİ / AUGUST 2008 PERIOD Bilgi ve Önerileriniz İçin / For Information

Detaylı

AYLIK BÜLTEN / MONTHLY BULLETIN

AYLIK BÜLTEN / MONTHLY BULLETIN BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BANKING REGULATION AND SUPERVISION AGENCY AYLIK BÜLTEN / MONTHLY BULLETIN ARALIK 2008 DÖNEMİ / DECEMBER 2008 PERIOD Bilgi ve Önerileriniz İçin / For Information

Detaylı

AYLIK BÜLTEN / MONTHLY BULLETIN

AYLIK BÜLTEN / MONTHLY BULLETIN BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BANKING REGULATION AND SUPERVISION AGENCY AYLIK BÜLTEN / MONTHLY BULLETIN MART 2009 DÖNEMİ / MARCH 2009 PERIOD Bilgi ve Önerileriniz İçin / For Information and

Detaylı

AYLIK BÜLTEN / MONTHLY BULLETIN

AYLIK BÜLTEN / MONTHLY BULLETIN BDDK Ba n k a c ı l ı kdü z e n l e mev ede n e t l e meku r u mu Ba n k i n gre g u l a t i o na n ds u p e r v i s i o nag e n c y Yı l :5 S a y ı :4 5 mb e r :4 5 Ye a r :5 Nu Oc a k I S S N1 3 0 5

Detaylı

AYLIK BÜLTEN / MONTHLY BULLETIN

AYLIK BÜLTEN / MONTHLY BULLETIN BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BANKING REGULATION AND SUPERVISION AGENCY AYLIK BÜLTEN / MONTHLY BULLETIN NİSAN 2005 DÖNEMİ / APRIL 2005 PERIOD 23.06.2005 SAYI / NUMBER: 2005 04-05 Bilgi ve Önerileriniz

Detaylı

AYLIK BÜLTEN / MONTHLY BULLETIN

AYLIK BÜLTEN / MONTHLY BULLETIN BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BANKING REGULATION AND SUPERVISION AGENCY AYLIK BÜLTEN / MONTHLY BULLETIN NİSAN 2007 DÖNEMİ / APRIL 2007 PERIOD Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Aylık Bülten

Detaylı

AYLIK BÜLTEN / MONTHLY BULLETIN

AYLIK BÜLTEN / MONTHLY BULLETIN BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BANKING REGULATION AND SUPERVISION AGENCY AYLIK BÜLTEN / MONTHLY BULLETIN MAYIS 2006 DÖNEMİ / MAY 2006 PERIOD 24.07.2006 SAYI / NUMBER: 2006-18 Bilgi ve Önerileriniz

Detaylı

AYLIK BÜLTEN / MONTHLY BULLETIN

AYLIK BÜLTEN / MONTHLY BULLETIN BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BANKING REGULATION AND SUPERVISION AGENCY AYLIK BÜLTEN / MONTHLY BULLETIN HAZİRAN 2007 DÖNEMİ / JUNE 2007 PERIOD Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Aylık

Detaylı

DOĞAN FAKTORİNG A.Ş. Financial Institutions Financial Report Unconsolidated Monthly Notification

DOĞAN FAKTORİNG A.Ş. Financial Institutions Financial Report Unconsolidated Monthly Notification KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU DOĞAN FAKTORİNG A.Ş. Financial Institutions Financial Report 217 2. 3 Monthly Notification General Information About Financial Statements Independet Audit Comment Independent

Detaylı

MERRILL LYNCH YATIRIM BANK A.Ş. Bank Financial Report Unconsolidated Monthly Notification

MERRILL LYNCH YATIRIM BANK A.Ş. Bank Financial Report Unconsolidated Monthly Notification KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU MERRILL LYNCH YATIRIM BANK A.Ş. Bank Financial Report 2016-4. 3 Monthly Notification General Information About Financial Statements Independet Audit Comment Independent Audit

Detaylı

2007/3 Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları Hakkında Tebliğ

2007/3 Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları Hakkında Tebliğ TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TEBLİĞ, GENELGE VE DUYURULAR TEBLİĞ / GENELGE RESMİ GAZETE NO KONU TARİH NUMARA 2007/3 Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları Hakkında Tebliğ 2007/3

Detaylı

DEVİR FAKTORİNG A.Ş. Financial Institutions Financial Report Unconsolidated Monthly Notification

DEVİR FAKTORİNG A.Ş. Financial Institutions Financial Report Unconsolidated Monthly Notification KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU DEVİR FAKTORİNG A.Ş. Financial Institutions Financial Report 2017 2. 3 Monthly Notification General Information About Financial Statements Independet Audit Comment Independent

Detaylı

DİLER YATIRIM BANKASI A.Ş. Bank Financial Report Unconsolidated Monthly Notification

DİLER YATIRIM BANKASI A.Ş. Bank Financial Report Unconsolidated Monthly Notification KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU DİLER YATIRIM BANKASI A.Ş. Bank Financial Report 217-2. 3 Monthly Notification General Information About Financial Statements Independet Audit Comment Independent Audit Company

Detaylı

ANALİZ FAKTORİNG A.Ş. Financial Institutions Financial Report Unconsolidated Monthly Notification

ANALİZ FAKTORİNG A.Ş. Financial Institutions Financial Report Unconsolidated Monthly Notification KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ANALİZ FAKTORİNG A.Ş. Financial Institutions Financial Report 2017 2. 3 Monthly Notification General Information About Financial Statements Independet Audit Comment Independent

Detaylı

AYLIK PARA VE BANKA İSTATİSTİKLERİ AĞUSTOS 2015

AYLIK PARA VE BANKA İSTATİSTİKLERİ AĞUSTOS 2015 AYLIK PARA VE BANKA İSTATİSTİKLERİ AĞUSTOS 2015 MONTHLY MONEY AND BANKING STATISTICS AUGUST 2015 Internet Address: http://www.tcmb.gov.tr TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PARASAL

Detaylı

AYLIK PARA VE BANKA İSTATİSTİKLERİ AĞUSTOS 2017

AYLIK PARA VE BANKA İSTATİSTİKLERİ AĞUSTOS 2017 AYLIK PARA VE BANKA İSTATİSTİKLERİ AĞUSTOS 2017 MONTHLY MONEY AND BANKING STATISTICS AUGUST 2017 Internet Address: http://www.tcmb.gov.tr TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PARASAL

Detaylı

ZİRAAT FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. Financial Institutions Financial Report Unconsolidated Monthly Notification

ZİRAAT FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. Financial Institutions Financial Report Unconsolidated Monthly Notification KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ZİRAAT FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. Financial Institutions Financial Report 2016 4. 3 Monthly Notification General Information About Financial Statements Independet Audit Comment

Detaylı

ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Financial Institutions Financial Report Unconsolidated Monthly Notification

ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Financial Institutions Financial Report Unconsolidated Monthly Notification KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Financial Institutions Financial Report 2016-4. 3 Monthly Notification General Information About Financial Statements Independet Audit Comment Independent

Detaylı

Türkiye'de Bankacılık Sistemi Üç Aylık Dönemler İtibariyle Banka ve Grup Bilgileri Haziran 2012 (Son Dönem Karşılaştırmalı)

Türkiye'de Bankacılık Sistemi Üç Aylık Dönemler İtibariyle Banka ve Grup Bilgileri Haziran 2012 (Son Dönem Karşılaştırmalı) Türkiye'de Bankacılık Sistemi Üç Aylık Dönemler İtibariyle Banka ve Grup Bilgileri Haziran 2012 (Son Dönem Karşılaştırmalı) Rapor Kodu : DT08 Ağustos 2012 İçindekiler Türkiye'de Bankacılık Sistemi Üç Aylık

Detaylı

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. Katılım Bankası Finansal Rapor(en) Consolidated Monthly Notification

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. Katılım Bankası Finansal Rapor(en) Consolidated Monthly Notification KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. Katılım Bankası Finansal Rapor(en) Consolidated 2017-1. 3 Monthly Notification General Information About Financial Statements Independet Audit

Detaylı

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. Bank Financial Report Unconsolidated Monthly Notification

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. Bank Financial Report Unconsolidated Monthly Notification KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. Bank Financial Report Unconsolidated 2017-2. 3 Monthly Notification General Information About Financial Statements Independet Audit Comment

Detaylı

Denetim IV Daire Başkanlığı

Denetim IV Daire Başkanlığı YÖNETİCİ ÖZETİ 6 Eylül döneminde (yılın 36. haftası) sektörde genel olarak önceki haftaki gibi büyüme gerçekleşmiştir. Sektörün mevduattan, bankalara borçlardan, ihraç edilen menkul kıymetlerden ve ters

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. Bank Financial Report Unconsolidated Monthly Notification

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. Bank Financial Report Unconsolidated Monthly Notification KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. Bank Financial Report Unconsolidated 2016-3. 3 Monthly Notification General Information About Financial Statements Independet Audit Comment Independent

Detaylı

BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN GRUPLAR VE SEKTÖR BAZINDA BĐLANÇOSU TMSF DAHĐL

BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN GRUPLAR VE SEKTÖR BAZINDA BĐLANÇOSU TMSF DAHĐL Page 1 of 14 BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN GRUPLAR VE SEKTÖR BAZINDA BĐLANÇOSU (KESĐNLEŞMEMĐŞ GEÇĐCĐ VERĐLERDĐR.) ARALIK 2003 TMSF DAHĐL BANKACILIK SEKTÖRÜ (MĐLYAR TL) TP YP TOPLAM 1 Nakit Değerler 1.005.795 1.024.966

Detaylı

THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC MERKEZİ EDINBURGH İSTANBUL MERKEZ ŞUBESİ Bank Financial Report Unconsolidated Monthly Notification

THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC MERKEZİ EDINBURGH İSTANBUL MERKEZ ŞUBESİ Bank Financial Report Unconsolidated Monthly Notification KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC MERKEZİ EDINBURGH İSTANBUL MERKEZ ŞUBESİ Bank Financial Report Unconsolidated 2016-3. 3 Monthly Notification General Information About Financial

Detaylı

Denetim IV Daire Başkanlığı

Denetim IV Daire Başkanlığı YÖNETİCİ ÖZETİ 21 Haziran döneminde (yılın 25. haftası) sektörün mevduattan, bankalara borçlardan ve repo işlemlerinden elde ettiği fonları kredilerde kullandığı görülmektedir. Önceki hafta vadesiz mevduat

Detaylı

Denetim IV Daire Başkanlığı

Denetim IV Daire Başkanlığı YÖNETİCİ ÖZETİ 16 Ağustos 2 Ağustos 2013 döneminde (yılın 31. ve 32. haftası) sektörde genel olarak önceki haftaki gibi büyüme gerçekleşmiştir. Sektörün mevduattan, ihraç edilen menkul kıymetlerden ve

Detaylı

Türkiye'de Bankacılık Sistemi Üç Aylık Dönemler İtibariyle Banka ve Grup Bilgileri Mart 2014 (Son Dönem Karşılaştırmalı)

Türkiye'de Bankacılık Sistemi Üç Aylık Dönemler İtibariyle Banka ve Grup Bilgileri Mart 2014 (Son Dönem Karşılaştırmalı) Türkiye'de Bankacılık Sistemi Üç Aylık Dönemler İtibariyle Banka ve Grup Bilgileri Mart 2014 (Son Dönem Karşılaştırmalı) Rapor Kodu : DT08 Haziran 2014 İçindekiler Sayfa No. Türkiye'de Bankacılık Sistemi

Detaylı

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Financial Report Unconsolidated Monthly Notification

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Financial Report Unconsolidated Monthly Notification KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Financial Report 2017 2. 3 Monthly Notification General Information About Financial Statements Independet Audit Comment Independent Audit Company

Detaylı

2007/3 Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları Hakkında Tebliğ

2007/3 Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları Hakkında Tebliğ TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKAI TEBLİĞ, GENELGE VE DUYURULAR TEBLİĞ / GENELGE REMİ GAZETE NO KONU TARİH NUMARA 2007/3 Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları Hakkında Tebliğ 2007/3 Kredi

Detaylı

ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş. Financial Report Consolidated Monthly Notification

ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş. Financial Report Consolidated Monthly Notification KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş. Financial Report Consolidated 2016-4. 3 Monthly Notification General Information About Financial Statements Independet Audit Comment

Detaylı

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş. Financial Report Unconsolidated Monthly Notification

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş. Financial Report Unconsolidated Monthly Notification KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş. Financial Report 2016-2. 3 Monthly Notification General Information About Financial Statements Independet Audit Comment Independent Audit Company

Detaylı

DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Financial Report Unconsolidated Monthly Notification

DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Financial Report Unconsolidated Monthly Notification KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Financial Report 216-2. 3 Monthly Notification General Information About Financial Statements Independet Audit Comment

Detaylı

AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Financial Report Unconsolidated Monthly Notification

AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Financial Report Unconsolidated Monthly Notification KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Financial Report 216 4. 3 Monthly Notification General Information About Financial Statements Akfen GYO 31.12.216 Individual CMB Report

Detaylı

DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Financial Report Unconsolidated Monthly Notification

DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Financial Report Unconsolidated Monthly Notification KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Financial Report 216-4. 3 Monthly Notification General Information About Financial Statements Independet Audit Comment

Detaylı

Bankacılık Sisteminde Banka, Çalışan ve Şube Sayıları

Bankacılık Sisteminde Banka, Çalışan ve Şube Sayıları Bankacılık Sisteminde Banka, Çalışan ve Şube Sayıları Eylül 2017 Rapor Kodu: DT13 Ekim 2017 İçindekiler Sayfa No. Banka Sayısı.... i İstihdam.. i Cinsiyet ve Eğitim Durumuna Göre Çalışan Sayısı.. ii Şube

Detaylı

ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. Financial Report Consolidated Monthly Notification

ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. Financial Report Consolidated Monthly Notification KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. Financial Report Consolidated 2017 2. 3 Monthly Notification General Information About Financial Statements Independet Audit Comment Independent

Detaylı

FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Financial Report Consolidated Monthly Notification

FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Financial Report Consolidated Monthly Notification KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Financial Report Consolidated 2016 2. 3 Monthly Notification General Information About Financial Statements Independet Audit Comment Independent Audit

Detaylı

TEK DÜZEN HESAP PLANI (The Uniform Chart Of Accounts)

TEK DÜZEN HESAP PLANI (The Uniform Chart Of Accounts) TEK DÜZEN HESAP PLANI (The Uniform Chart Of Accounts) 100 Kasa Cash 101 Alınan Çekler Cheques Received 102 Bankalar Banks 103 Verilen Çek ve Ödeme Emirleri (-) Cheques Given and Payment Orders(-) 108 Diğer

Detaylı

FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Financial Report Consolidated Monthly Notification

FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Financial Report Consolidated Monthly Notification KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Financial Report Consolidated 2015 4. 3 Monthly Notification General Information About Financial Statements Independet Audit Comment Independent Audit

Detaylı

Bankacılık, Aralık 2014. Sibel Alpsal Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü 4 Şubat 2015

Bankacılık, Aralık 2014. Sibel Alpsal Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü 4 Şubat 2015 Bankacılık, Aralık 2014 Sibel Alpsal Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü 4 Şubat 2015 2007/01 2007/05 2007/09 2008/01 2008/05 2008/09 2009/01 2009/05 2009/09 2010/01 2010/05 2010/09 2011/01 2011/05 2011/09

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. Ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. Ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. Ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı 1 OCAK 30 EYLÜL 2014 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 30 Eylül 2014 Bankanın Ticaret Unvanı : Arap Türk Bankası

Detaylı

Seçilmiş Haftalık Veriler* 4 Aralık 2015

Seçilmiş Haftalık Veriler* 4 Aralık 2015 Seçilmiş Haftalık Veriler* 4 Aralık 215 Sermaye Piyasaları ve Makro Ekonomik Araştırmalar *BDDK ve TCMB nin 27 Kasım 215 haftasına ait haftalık istatistiklerinden derlenmiştir. Jun-9 Nov-9 Apr-1 Sep-1

Detaylı

Banka, Şube ve Personel Sayıları

Banka, Şube ve Personel Sayıları İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

Seçilmiş Haftalık Veriler* 31 Temmuz 2015

Seçilmiş Haftalık Veriler* 31 Temmuz 2015 Seçilmiş Haftalık Veriler* 31 Temmuz 215 Sermaye Piyasaları ve Makro Ekonomik Araştırmalar *BDDK ve TCMB nin 24 Temmuz 215 haftasına ait haftalık istatistiklerinden derlenmiştir. Jun-9 Nov-9 Apr-1 Sep-1

Detaylı

Türkiye'de Bankacılık Sistemi Üç Aylık Dönemler İtibariyle Banka ve Grup Bilgileri Haziran 2014 (Son Dönem Karşılaştırmalı)

Türkiye'de Bankacılık Sistemi Üç Aylık Dönemler İtibariyle Banka ve Grup Bilgileri Haziran 2014 (Son Dönem Karşılaştırmalı) Türkiye'de Bankacılık Sistemi Üç Aylık Dönemler İtibariyle Banka ve Grup Bilgileri Haziran 2014 (Son Dönem Karşılaştırmalı) Rapor Kodu : DT08 Ağustos 2014 İçindekiler Türkiye'de Bankacılık Sistemi Üç Aylık

Detaylı

Seçilmiş Haftalık Veriler* 27 Kasım 2015

Seçilmiş Haftalık Veriler* 27 Kasım 2015 Seçilmiş Haftalık Veriler* 27 Kasım 215 Sermaye Piyasaları ve Makro Ekonomik Araştırmalar *BDDK ve TCMB nin 2 Kasım 215 haftasına ait haftalık istatistiklerinden derlenmiştir. Jun-9 Nov-9 Apr-1 Sep-1 Feb-11

Detaylı

Türk Bankacılık Sektörü Haftalık Temel Göstergeler 16 Ağustos 2013 *

Türk Bankacılık Sektörü Haftalık Temel Göstergeler 16 Ağustos 2013 * Türk Bankacılık Sektörü Haftalık Temel Göstergeler 16 Ağustos * *Kesinleşmemiş geçici veriler üzerinden hazırlanmıştır. 27.08. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 2 Sektörel Temel Büyüklükler BANKACILIK

Detaylı

Banka, Şube ve Personel Sayıları

Banka, Şube ve Personel Sayıları İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2 İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler. 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim. 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 30 Haziran 2014 Bankanın Ticaret Unvanı : Arap Türk Bankası

Detaylı

(000 YTL) Faaliyet Raporu 2004 / Annual Report Genel Sigorta

(000 YTL) Faaliyet Raporu 2004 / Annual Report Genel Sigorta Faaliyet Raporu 2004 / Annual Report 2004 TÜRK YE GENEL S GORTA A.fi. 01.01.2004 / 31.12.2004 Dönemi Enflasyon Düzeltmesine Tabi Tutulmufl Kar / Zarar Tablosu Inflation Adjusted Profit / Loss Statement

Detaylı

Türk Bankacılık Sektörü Haftalık Temel Göstergeler 6 Eylül 2013 *

Türk Bankacılık Sektörü Haftalık Temel Göstergeler 6 Eylül 2013 * Türk Bankacılık Sektörü Haftalık Temel Göstergeler 6 Eylül 2013 * *Kesinleşmemiş geçici veriler üzerinden hazırlanmıştır. 17.09.2013 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 2 Sektörel Temel Büyüklükler

Detaylı

Türk Bankacılık Sektörü Haftalık Temel Göstergeler 19 Temmuz 2013 *

Türk Bankacılık Sektörü Haftalık Temel Göstergeler 19 Temmuz 2013 * Türk Bankacılık Sektörü Haftalık Temel Göstergeler 19 Temmuz * *Kesinleşmemiş geçici veriler üzerinden hazırlanmıştır. 29.07. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 2 Sektörel Temel Büyüklükler Bankacılık

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2 İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler. 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim. 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2 İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2 İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler. 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim. 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

Seçilmiş Haftalık Veriler* 13 Kasım 2015

Seçilmiş Haftalık Veriler* 13 Kasım 2015 Seçilmiş Haftalık Veriler* 13 Kasım 215 Sermaye Piyasaları ve Makro Ekonomik Araştırmalar *BDDK ve TCMB nin 6 Kasım 215 haftasına ait haftalık istatistiklerinden derlenmiştir. Jun-9 Nov-9 Apr-1 Sep-1 Feb-11

Detaylı

Türk Bankacılık Sistemi. Eylül 2005

Türk Bankacılık Sistemi. Eylül 2005 Bankacılar Dergisi, Sayı 55, 2005 Türk Bankacılık Sistemi 2005 * 1. Genel Değerlendirme Bankacılık sisteminde, 2005 yılında en önemli gelişme, yabancı yatırımcıların bankacılık sistemine doğrudan veya

Detaylı

Seçilmiş Haftalık Veriler* 20 Temmuz 2015

Seçilmiş Haftalık Veriler* 20 Temmuz 2015 Seçilmiş Haftalık Veriler* 2 Temmuz 215 Sermaye Piyasaları ve Makro Ekonomik Araştırmalar *BDDK ve TCMB nin 1 Temmuz 215 haftasına ait haftalık istatistiklerinden derlenmiştir. Jun-9 Nov-9 Apr-1 Sep-1

Detaylı

Bankacılık Sisteminde Banka, Çalışan ve Şube Sayıları

Bankacılık Sisteminde Banka, Çalışan ve Şube Sayıları Bankacılık Sisteminde Banka, Çalışan ve Şube Sayıları Aralık 2017 Rapor Kodu: DT13 Şubat 2018 İçindekiler Sayfa No. Banka Sayısı.... i İstihdam.. i Cinsiyet ve Eğitim Durumuna Göre Çalışan Sayısı.. ii

Detaylı

Bankacılık, Temmuz Sibel Alpsal Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü 1 Eylül 2014

Bankacılık, Temmuz Sibel Alpsal Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü 1 Eylül 2014 Bankacılık, Temmuz 2014 Sibel Alpsal Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü 1 Eylül 2014 2007/01 2007/05 2007/09 2008/01 2008/05 2008/09 2009/01 2009/05 2009/09 2010/01 2010/05 2010/09 2011/01 2011/05 2011/09

Detaylı

BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Financial Report Consolidated Monthly Notification

BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Financial Report Consolidated Monthly Notification KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Financial Report Consolidated 2016 2. 3 Monthly Notification General Information About Financial Statements Independet Audit

Detaylı

DD MORTGAGE. 18 Mayıs 2011. Bir Deutsche Bank ve Doğan Grubu Ortaklığıdır / A Joint Venture of Deutsche Bank and Dogan Group

DD MORTGAGE. 18 Mayıs 2011. Bir Deutsche Bank ve Doğan Grubu Ortaklığıdır / A Joint Venture of Deutsche Bank and Dogan Group DD MORTGAGE 18 Mayıs 2011 Bir Deutsche Bank ve Doğan Grubu Ortaklığıdır / A Joint Venture of Deutsche Bank and Dogan Group Bir Deutsche Bank ve Doğan Grubu Ortaklığıdır / A Joint Venture of Deutsche Bank

Detaylı

Türkiye'de Bankacılık Sistemi Üç Aylık Dönemler İtibariyle Banka ve Grup Bilgileri Eylül 2012 (Son Dönem Karşılaştırmalı)

Türkiye'de Bankacılık Sistemi Üç Aylık Dönemler İtibariyle Banka ve Grup Bilgileri Eylül 2012 (Son Dönem Karşılaştırmalı) Türkiye'de Bankacılık Sistemi Üç Aylık Dönemler İtibariyle Banka ve Grup Bilgileri Eylül 2012 (Son Dönem Karşılaştırmalı) Rapor Kodu : DT08 Kasım 2012 İçindekiler Sayfa No. Türkiye'de Bankacılık Sistemi

Detaylı

Finansal Bilgiler (milyon TL)

Finansal Bilgiler (milyon TL) Finansal Bilgiler (milyon TL) 2011 2012 2013 2014 1Ç15 2Ç15 Yılbaşından bu yana Çeyreksel Aktifler 17.190 21.390 27.785 13.680 11.967 10.633-22% -11% Krediler+Finansal Kiralama 13.452 16.307 21.257 9.407

Detaylı

Türkiye'de Bankacılık Sistemi Üç Aylık Dönemler İtibariyle Banka ve Grup Bilgileri Mart 2015 (Son Dönem Karşılaştırmalı)

Türkiye'de Bankacılık Sistemi Üç Aylık Dönemler İtibariyle Banka ve Grup Bilgileri Mart 2015 (Son Dönem Karşılaştırmalı) Türkiye'de Bankacılık Sistemi Üç Aylık Dönemler İtibariyle Banka ve Grup Bilgileri Mart 2015 (Son Dönem Karşılaştırmalı) Rapor Kodu : DT08 Haziran 2015 İçindekiler Sayfa No. Türkiye'de Bankacılık Sistemi

Detaylı

FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Financial Report Unconsolidated Monthly Notification

FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Financial Report Unconsolidated Monthly Notification KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Financial Report 2016-2. 3 Monthly Notification General Information About Financial Statements Independet Audit Comment Independent Audit

Detaylı

Borsa İstanbul A.Ş. Başkanlığına 34467 Emirgan / İSTANBUL

Borsa İstanbul A.Ş. Başkanlığına 34467 Emirgan / İSTANBUL 98/238 İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Ünvanı /Ortakların Adı Adresi : T.GARANTİ BANKASI A.Ş. : Levent Nispetiye Mah. Aytar Cad. No:2 34340 Beşiktaş/İSTANBUL Telefon ve Fax

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2 İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler.. 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim... 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 2015 Yılı I. Dönem Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER Başlık... Sayfa

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2 İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler.. 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim... 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

Seçilmiş Haftalık Veriler* 8 Nisan 2016

Seçilmiş Haftalık Veriler* 8 Nisan 2016 Seçilmiş Haftalık Veriler* 8 Nisan 216 Sermaye Piyasaları ve Makro Ekonomik Araştırmalar *BDDK ve TCMB nin 1 Nisan 216 haftasına ait haftalık istatistiklerinden derlenmiştir. Jun-9 Nov-9 Apr-1 Sep-1 Feb-11

Detaylı

FVAÖK yıllık bazda %129 artmış ve FVAÖK marjı da 9A09 da %12 olmuştur. Bu artış ARGE teşvikleri ve maliyet düşürücü önlemlerden kaynaklanmaktadır.

FVAÖK yıllık bazda %129 artmış ve FVAÖK marjı da 9A09 da %12 olmuştur. Bu artış ARGE teşvikleri ve maliyet düşürücü önlemlerden kaynaklanmaktadır. 9A09 (mntl) Satışlar FVAÖK Net Kar Açıklanan 160 19 23 GY tahmini 159 21 25 Netaş 9A09 finansal sonuçlarında 23mn TL net kar açıkladı, ki bu da bizim beklentimiz olan 25mn TL net karın biraz altındadır.

Detaylı

Bilanço. Fonlama... Aktifler...

Bilanço. Fonlama... Aktifler... mn TL 3Ç09 Konsolide Olmayan Net Kar 9A09 Konsolide Olmayan Net Kar Konsensus 501 1,871 GY Tahmini 550 1,920 Açıklanan 433 1,804 İş Bankası, 9A09 konsolide olmayan BDDK finansallarını açıkladı. Buna göre

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2005-IV

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2005-IV KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2005-IV A Ç I K L A M A Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Merkez Bankası tarafından hazırlanan Üç Aylık Bülten'de yer alan, bankaların

Detaylı

DD MORTGAGE. Mar 29 th, Bir Deutsche Bank ve Doğan Grubu Ortaklığıdır / A Joint Venture of Deutsche Bank and Dogan Group

DD MORTGAGE. Mar 29 th, Bir Deutsche Bank ve Doğan Grubu Ortaklığıdır / A Joint Venture of Deutsche Bank and Dogan Group DD MORTGAGE Mar 29 th, 2010 Bir Deutsche Bank ve Doğan Grubu Ortaklığıdır / A Joint Venture of Deutsche Bank and Dogan Group Bir Deutsche Bank ve Doğan Grubu Ortaklığıdır / A Joint Venture of Deutsche

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO AKTİF KALEMLER Dipnot 31.03.2008 31.12.2007 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 312.796 243.170 555.966 209.602 217.950 427.552

Detaylı

TOPLAM / TOTAL 1.292 100,00 1.509 100,01 16,80 DENGE (- AÇIK + FAZLA ) BALANCE 946 902

TOPLAM / TOTAL 1.292 100,00 1.509 100,01 16,80 DENGE (- AÇIK + FAZLA ) BALANCE 946 902 2006 PAY ( %) 2007 PAY ( %) ARTIŞ (%) SHARE SHARE INCREASE GELİRLER (TAHSİLAT) / REVENUES GENEL BÜTÇE GELİRLERİ / GENERAL BUDGET'S REVENUES 2.212 98,79 2.364 98,02 6,88 VERGİ GELİRLERİ / TAX REVENUES 1.725

Detaylı

ÖZET. SOYU Esra. İkiz Açık ve Türkiye Uygulaması ( ), Yüksek Lisans Tezi, Çorum, 2012.

ÖZET. SOYU Esra. İkiz Açık ve Türkiye Uygulaması ( ), Yüksek Lisans Tezi, Çorum, 2012. ÖZET SOYU Esra. İkiz Açık ve Türkiye Uygulaması (1995-2010), Yüksek Lisans Tezi, Çorum, 2012. Ödemeler bilançosunun ilk başlığı cari işlemler hesabıdır. Bu hesap içinde en önemli alt başlık da ticaret

Detaylı

3Ç09 daki önemli gelişmeler; Bilanço

3Ç09 daki önemli gelişmeler; Bilanço mn TL Konsolide Olmayan 3Ç09 Net Karı Konsolide Olmayan 9A09 Net Kar Konsensus 648 2,064 GY tahmini - - Açıklanan 667 2,083 Garanti Bankası 2009 yılı 9 aylık konsolide olmayan BDDK finansallarında 2,083mn

Detaylı

Bankacılık Sektörü 2014 III.Çeyrek

Bankacılık Sektörü 2014 III.Çeyrek Bankacılık Sektörü 14 III.Çeyrek Türk bankacılık sektörü 14 yılının üçüncü çeyreğinde %.4 büyüdü. Cem EROĞLU 212-398 18 98 cem.eroglu@vakifbank.com.tr Nazan KILIÇ 212-398 19 2 nazan.kilic@vakifbank.com.tr

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2006-IV

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2006-IV KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2006-IV A Ç I K L A M A Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Merkez Bankası tarafından hazırlanan Üç Aylık Bülten'de yer alan, bankaların

Detaylı

Türkiye de Tarımın Kredilendirmesinde Özel Sektör Bankacılığının Yeri

Türkiye de Tarımın Kredilendirmesinde Özel Sektör Bankacılığının Yeri Türkiye de Tarımın Kredilendirmesinde Özel Sektör Bankacılığının Yeri Mücahit PAKSOY 1 Ahmet ASLAN 2 Özet Ülkemizde tarıma finansman desteği günümüze kadar büyük ölçüde kamu bankaları tarafından sağlanmakta

Detaylı

Seçilmiş Haftalık Veriler* 12 Şubat 2016

Seçilmiş Haftalık Veriler* 12 Şubat 2016 Seçilmiş Haftalık Veriler* 12 Şubat 216 Sermaye Piyasaları ve Makro Ekonomik Araştırmalar *BDDK ve TCMB nin 5 Şubat 216 haftasına ait haftalık istatistiklerinden derlenmiştir. Jun-9 Nov-9 Apr-1 Sep-1 Feb-11

Detaylı

Seçilmiş Haftalık Veriler* 15 Temmuz 2016

Seçilmiş Haftalık Veriler* 15 Temmuz 2016 Seçilmiş Haftalık Veriler* 15 Temmuz 216 Sermaye Piyasaları ve Makro Ekonomik Araştırmalar *BDDK ve TCMB nin 8 Temmuz 216 haftasına ait haftalık istatistiklerinden derlenmiştir. Jun-9 Nov-9 Apr-1 Sep-1

Detaylı

Seçilmiş Haftalık Bankacılık Verileri, 5 Haziran 2012

Seçilmiş Haftalık Bankacılık Verileri, 5 Haziran 2012 Seçilmiş Haftalık Bankacılık Verileri, 5 Haziran 212 Mevduat 18 25 Mayıs haftasında bankalararası mevduat hariç katılım bankaları dahil toplam mevduat nominal bazda 2.5 milyar TL çözüldü. Mevduatta gerilemenin

Detaylı

Yabancı Sermaye Girişinde Gecikme

Yabancı Sermaye Girişinde Gecikme 100 101 102 Tablo 4.12: Bankacılık Sektöründe Kamu, Özel ve Yabancı Payları (2002) (Toplam=%100) Yabancı Bankalar Bölge/Ülke Devlet Özel En büyük paya Bankaları Bankalar Toplam AB ABD Diğer sahip yabancı

Detaylı

GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş. Financial Report Consolidated Monthly Notification

GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş. Financial Report Consolidated Monthly Notification KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş. Financial Report Consolidated 2016 4. 3 Monthly Notification General Information About Financial Statements Independet Audit

Detaylı