GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ"

Transkript

1 GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ GRT 111 TEMEL GRAFİK TASARIM (0+0+6) 3 AKTS 8 (Basic Graphic Design) Grafik tasarım öğelerini kullanarak kavrama yönelik kompozisyon denemeleri. Çizgi, leke, doku gibi öğelerle değişik teknikler kullanarak serbest grafik denemeleri. GRT 141 BİLGİSAYARDA TEMEL TASARIM (3+0+0) 3 AKTS 5 (Basic Design in Computer) Nokta, çizgi, ışık, form gibi grafik tasarım öğelerinin dijital ortamda irdelenmesi. Örnek çalışmalar eşliğinde görüntü işleme ve vektörel çizim yazılımlarının temel özelliklerinin incelenmesi. GSE 141 KARŞILAŞTIRMALI SANAT TARİHİ (3+0+0) 3 AKTS 5 (Comparative History of Art) Sanatın tanımı, sanatın zaman içindeki uygarlıklara, dönemlere, akımlara bağlı olarak değişimi ve farklılaşması, bunları belirleyen teknik, teknolojik, sosyolojik tüm faktörler. GSE 151 TEMEL FOTOGRAFİ (3+0+0) 3 AKTS 5 (Basic Photography) Fotografi olgusunun kuram, yöntem ve araçlarının tüm tasarlama ve uyarlama projeleri için temel oluşturacak kuramsal bilgi aktarımı. Fotografi olgusu ve kavramın tanımı. Tarihsel süreç: Camera Obscura. Fotograf makinası (analog / dijital) ve çalışma ilkeleri. Göz/makine ilişkisi. Uygulamalı çalışmalar. GRT 102 DESEN (0+0+6) 3 AKTS 8 (Life Drawing) Natürmort kurgusu içinde doğadan desen çalışmaları. İnsan vücuduna ilişkin çizimler: El, baş (portre), ayak etüdleri, Modelden (çıplak model) desen çizimleri; artistik anatomiye paralel olarak iç ve dış form araştırmaları. Hareket pozisyonunda vücut çizimleri. Çizgi, biçim, açık-koyu ton değerleri ile model çizimleri gibi konuların farklı etüd ve değişik kompozisyon çalışmaları içinde uygulamalı olarak incelenmesi. GRT 152 GRAFİK TASARIM TARİHİ (3+0+0) 3 AKTS 5 (History of Graphic Design) 19. yüzyılın sonundan günümüze teknolojik gelişmelere paralel meydana gelen modern sanat hareketlerinin nitelikleri. Modern sanatın grafik tasarımı nasıl biçimlendirdiğinin örnekler üzerinden

2 incelenmesi. 20. yüzyılın ilk yarısında grafik tasarım konusunda oluşan yeni eğilimlerin görsel dillerinin çözümlenmesi. GRT162 GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMINA GİRİŞ (3+0+0) 3 AKTS 5 (Introduction to Visual Communication Design) Grafik tasarımın başlıca unsurlarının anlatılması ve uygulanması. Bir iletişim dili ve görsel iletişim formu olarak grafik tasarımın tanıtılması, iki boyuta indirgeme ve grafik resimleme diliyle kavramların sembollere dönüştürülmesi; amblem ve logo gibi grafik tasarımın başlıca unsurlarının tanıtılması ve uygulanması. HIST 101 TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ I (2+0+0) 2, AKTS 2 (History of Turkish Republic I) Kültürel, ideolojik ve tarih bağlamında Türkiye Cumhuriyeti ve Atatürk İnkilaplarının özellikleri. HIST 102 TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ II (2+0+0)2 AKTS 2 (History of Turkish Republic II) Modern Türkiye nin entellektüel temellerinin incelenmesi. Cumhuriyet Dönemi nde başlıca siyasi, ekonomik ve kültürel akımların analizi. Önemli bir güç olarak Türkiye de ulus devlet ve milliyetçilik. TUR 101 TÜRKÇE I (2+0+0) 2, AKTS 2 (Turkish I) İletişimin tanımı; dilin tanımı, düşünce, kültür, toplum ve yazın ile ilişkisi, sözlü ve yazılı iletişim, örneklerle Türkçe nin karekteristik özellikleri, anlatım türleri ve anlatım bozuklukları. TUR 102 TÜRKÇE II (2+0+0) 2, AKTS 2 (Turkish II) Dünya ve Türk Edebiyatı ustalarından seçilmiş metin örnekleri ile anlatımın özellikleri ve türleri, yazı ve iletişim türleri. ING 101 GENEL İNGILIZCE I (3+1+0) 3 AKTS 5 (General English I) Okuma, yazma, dinleme ve konuşma olmak üzere dört temel dil becerisini başlangıç düzeyinde kazandırma. Dili mekanik olarak öğrenme ve temel kelime dağarcığını geliştirme. Kuramsal dilbilgisi ile gramer kurallarını yazma ve konuşma alıştırmalarında basit cümleler ile uygulama. ING 102 GENEL İNGILIZCE II (3+1+0) 3 AKTS 5 (General English II)

3 Dört temel dil becerisini orta öncesi İngilizce seviyesinde kazandırma. Dil becerilerini farklı strateji eğitimleri ile geliştirme.kelime ve yapıların anlam ve işlevlerini bir takım ipuçları kullanarak tahmin edebilme yetisini kazandırma. Önkoşul: ING 101 GRT 201 GRAFİK TASARIM PROJE I (0+0+6) 3 AKTS 8 (Graphic Design Project I) Görsel iletişimin temel elemanları. Grafik tasarım elemanı olarak logo, kurumsal kimlik gibi grafik tasarım ürünlerinin iletişim işlevleri ve tasarım süreçleri. GRT 202 GRAFİK TASARIM PROJE II (0+0+6) 3 AKTS 8 (Graphic Design Project II) Grafik tasarımın uygulama alanlarına aktarılmasında tasarlama ve görsel iletişim faktörlerinin tanıtılması, temel bilgilerin verilmesi. Var olan bir ürün ve hizmet reklamı için basın ilanı hazırlama. Serim ve temel tasarım ilkelerini kavramaya yönelik uygulamalar. GRT 212 BASKIRESİM I (2+0+2) 3 AKTS 5 (Printmaking I) Baskıresim teknikleri ve örneklerinin incelenmesi. Özgün baskıresim taslaklarından hareketle yüksek baskıresim uygulamaları. GRT 223 STÜDYO FOTOĞRAFÇILIĞI (3+0+0) 3 AKTS 5 (Studio Photography) Mekan, yemek, tekstil, portre, moda fotoğrafçılığı gibi birçok alanı kapsayan profesyonel çekimlerin stüdyo ortamında gerçekleştirilebilmesi için gerekli temel ilkeler ve uygulamalar. GRT 231 TİPOGRAFİ I (3+0+0) 3 AKTS 5 (Typography I) Alfabenin gelişimi. Yazı karakterleri ve çeşitleri. Doğru yazı karakteri seçimi. Espas kavramı, noktalama işaretleri ve metin düzenlemelerinde karşılaşılan sorunlar ve çözümleri. Yazının kullanım kuralları. GRT 232 TİPOGRAFİ II (3+0+0) 3 AKTS 5 (Typography II) Font içindeki görsel ilişkiler. Mesaja uygun doğru yazı karakteri seçimi. Tipografide sıradizim. Bilgisayar ortamında kullanılmakta olan geleneksel ve yeni yazı karakterlerinin irdelenmesi. Mevcut karakterlerden yararlanarak belirli amaçlara uygun özgün yazı karakter araştırmaları.

4 GRT 242 KULLANICI ARAYÜZ TASARIMI (3+0+0) 3 AKTS 5 (User Interface Design) Kullanıcı arayüz tasarımı kavramı. Bilgisayar, cep telefonu gibi farklı cihaz ve uygulamara ilişkin yaratıcı, yenilikçi, sanatsal arayüz tasarımları. Arayüz tasarımının bileşenleri. Etkileşim, kullanırlık, okunurluk, erişilebilirlik. GRT 252 REKLAM FOTOĞRAFÇILIĞI (3+0+0) 3 AKTS 5 (Advertisement Photography) Reklam fotoğrafı alanında karşılaşılan tasarıma dönük problemlerin çözümü. Farklı kullanım alanları için tasarım ilkeleri ışığında fotografik uygulamalar. GRT 253 SAYISAL GÖRÜNTÜ İŞLEME (3+0+0) 3 AKTS 5 (Digital Image Processing) Adobe Photoshop kullanarak fotoğraf ve görüntü işleme teknikleri. Basit görüntü işleme, dijital kolaj, montaj, fotografik düzen ve serim. GRT 254 SÜRELİ YAYIN TASARIMI (3+0+0) 3 AKTS 5 (Periodicals Publication Design) Dergi, kitap, gazete gibi yayın tasarımında kuram ve uygulamalar. Süreli yayın basım süreci. Bilgisayar yazılımlarını kullanarak sayfa tasarımı. GRT 255 MASAÜSTÜ YAYINCILIK (3+0+0) 3 AKTS 5 (Desktop Publishing) Tipo, ofset, tifdruk, flekso, serigrafi gibi günümüz baskı tekniklerinin tanıtımı. Baskı öncesi, baskı ve baskı sonrası basım aşamaları. Kâğıt, kâğıtta fire, renk ayrımı, montaj, laminasyon, kesim ve ciltleme işlemleri. GRT 262 İLLÜSTRASYON (3+0+0) 3 AKTS 5 (Illustration) İnsan, hayvan figürleri, bitki ve kesit çizimleri. Kullanım alanlarına yönelik özgün illüstrasyon yaratımı. Resimleme tarz yaratmaya yönelik uygulamalar. GRT 263 YARATICI YAZARLIK (3+0+0) 3 AKTS 5 (Creative Writing) Kendini ifade etme biçimi olarak yazma teknikleri, anlatım biçimleri ve türleri. Tasarım ürünlerine yönelik reklam metni, slogan gibi konuların incelemesi ve geliştirmesi.

5 GRT 264 SOSYAL SORUMLULUK UYGULAMALARI (3+0+0) 3 AKTS 5 (Social Responsibility Practices) Toplumun güncel sorunlarını belirleme ve çözüm üretmeye yönelik projeler hazırlama. Sosyal sorumluluk çerçevesinde çeşitli projelerde gönüllü olarak yer alma. Katılımcı ve demokratik bireyler olma, dayanışma ve işbirliğini pekiştirme, sorumluluk alma ve proje geliştirme/uygulama. Sivil toplum kuruluşları. Avrupa düzeyinde gerçekleştirilen gençlik ve sosyal sorumluluk projeleri alanlarındaki güncel tartışmalar. ING 201 ORTA DÜZEY İNGILIZCE I ( 3+1+0) 3 AKTS 5 (Intermediate English I) Orta seviyede daha zor ve uzun metinlerin etkin bir şekilde okunması: Günlük hayattan basit bir konu üzerine yapılan bir konuşmanın takip edilebilme becerisinin kazandırılması. Okunup dinlenen düşünceler üzerine kendi fikirlerini ortaya koyan yazı ve kısa konuşmalar üretebilme çalışmaları. Önkoşul: ING 102 ING 202 ORTA DÜZEY İNGILIZCE II ( 3+1+0) 3 AKTS 5 (Intermediate English II) İleri seviyede daha karmaşık ve uzun İngilizce metinleri analiz çalışmaları. Ayrıntılı okuma ve basit eleştirel düşünce geliştirme alıştırmaları. Önkoşul: ING 201 GRT 301 GRAFİK TASARIM PROJE III (0+0+6) 3 AKTS 8 (Graphic Design Project III) Marka ve ürün kimliği. Ambalaj tasarımı, üretimi, markaların ambalaj stratejileri ve pazarlamada ambalajın önemi. Ambalaj teknolojileri ve malzemeleri. Üç boyutlu ambalaj tasarımı uygulamaları. GRT 302 GRAFİK TASARIM PROJE IV (0+0+6) 3 AKTS 8 (Graphic Design Project IV) Ticari, sosyal ve kültürel tanıtım kampanyaları. Görüntü öğelerinin reklamlarda kullanımı. Afiş, dış mekan, televizyon, internet, radyo ve gazete gibi farklı mecralar için uygulamalar. GRT 311 BASKIRESİM II (2+0+2) 3 AKTS 5 (Printmaking II) Özgün baskıresim taslaklarından hareketle gravür baskıresim uygulamaları. Baskıresimde yeni arayışlara yönelme.

6 GRT 312 BASKIRESİM III (2+0+2) 3 AKTS 5 (Printmaking III) Özgün baskıresim taslaklarından hareketle serigrafi baskıresim uygulamaları. Baskıresimde yeni arayışlara yönelme. Deneysel baskıresim uygulamaları. GRT 342 ÜÇ BOYUTLU MODELLEME VE ANİMASYON (3+0+0) 3 AKTS 5 (3D Modelling and Animation) Üç boyutlu modelleme ve animasyon teknikleri ve yöntemleri. Vektör sistemi içinde üçüncü boyut. Doku, ışık, kamera ve hareket. GRT 343 HAREKETLİ GRAFİK TASARIM (3+0+0) 3 AKTS 3 (Motion Graphic Design) Hareketli görüntü tasarımı. Hareket ve zaman kavramları. Hareketli grafiklerin oluşturulmasında temel yaklaşımlar. Video, ses ve grafik kaynaklı malzemeleri bir araya getirme, kompozisyonlar yaratma. GRT 351 AMBALAJ TASARIMI (3+0+0) 3 AKTS 5 (Packaging Design) Parfüm gibi lüks tüketim ürünlerinde ambalaj sorunları. Görüntü ve tipografik çözümlemeler. Ambalajda grafik tasarımın endüstri tasarımı ile ilişkisi. Ambalaj tasarımı uygulamaları. GRT 352 MULTİMEDYA I (3+0+0) 3 AKTS 4 (Multimedia I) Metin, görüntü, hareketli görüntü, ses ve canlandırmaların çeşitli iletişim ortamlarında kullanılması. Yaratıcı tasarımlar ve uygulamalar. GRT 353 DENEYSEL TİPOGRAFİ (3+0+0) 3 AKTS 5 (Experimental Typography) Tipografik temelli her türdeki tasarım konusunu kapsayan, gerektiğinde kurallı tipografinin çerçevesi dışına çıkarak daha yaratıcı düşünmeyi hedefleyen gerçek veya sanal konular üzerinde uygulamalar. GRT 354 DİJİTAL İLLÜSTRASYON (3+0+0) 3 AKTS 5 (Digital Illustration) İllüstrasyon tarihi ve kuramı, dijital illüstrasyonun önemi. Dijital illüstrasyon teknikleri. Günümüz medyası için kitle iletişiminde kullanılmak üzere dijital illüstrasyonların üretimi. GRT 356 ANİMASYON TEKNİKLERİ (2+0+2) 3 AKTS 5 (Animation Techniques)

7 Animasyon ve tarihsel gelişimi. Üretim tekniği ve zamanlama bilgisi. Bir fikrin, senaryodan postprodüksiyona kadar geçen süreç ve sonrasında kısa film olarak işlenmesi ve uygulanması. GRT 290 SEKTÖR STAJI I (NC) (Area Training I) Kuramsal bilgi ve becerilerin, ajans, matbaa veya basın-yayın kuruluşlarında staj eğitimi ile uygulanması. GRT 390 SEKTÖR STAJI II (NC) (Area Training II) Kuramsal bilgi ve becerilerin, ajans, matbaa veya basın-yayın kuruluşlarında staj eğitimi ile uygulanması. GRT 361 YENİ MEDYA (3+0+0) 3 AKTS 5 (New Media) Yeni medyada, bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaratıcılıkla ilgili toplumsal, ekonomik ve yönetsel süreçler. Siberortamda giderek yaygınlaşan sosyal iletişim ve onun sonucu olarak ortaya çıkan sosyal ağların incelenmesi. Siberortamın sanallığının birey üzerindeki etkileri ve bunun sonucu oluşan sosyalleşme dinamikleri. GRT 362 MULTİMEDYA II (3+0+0) 3 AKTS 7 (Multimedia II) İnternet ortamında yapılacak sunumlar. Web, interaktif CD ile flash ve üç boyutlu animasyon tasarımına yönelik temel uygulamalar. Grafik ve teknik ağırlıklı web sayfaları; ekleme ve güncelleme gibi temel yapılanmalar. GRT 363 TASARIM HUKUKU (3+0+0) 3 AKTS 5 (Design Law) Tasarımcıların ve hukukçuların gözüyle tasarım tanımı. Fikri mülkiyet kavramı, fikir ve sanat eserleri hukuku, patent hukuku, marka hukuku, tasarım hukuku. Koruma şartları. Hak sahipliği, tescil. Tasarım hakkının hukuki işlemlere konu olması. Tasarım hakkına tecavüz ve hak sahibinin yetkileri. Hukuk ve ceza davalarından örnekler ve mahkeme kararları. GRT 365 REKLAM ÇÖZÜMLEMELERİ (3+0+0) 3 AKTS 5 (Advertising Analysis) İletişim biçimi olarak reklamın tanımı, amacı ve türleri, reklamda araştırma süreci, yaratıcı düşüncenin

8 oluşturulması, televizyon reklamı, gazete ve dergi ilanı, dış mekân tanıtım parçaları gibi yayımlanmış reklam örnekleri üzerinde tartışmalı analizler. GRT 367 İNTERNET REKLAMCILIĞI (3+0+0) 3, AKTS 5 (Internet Advertising) İnternet ve mobil ortamda gelişen ve değişen reklamcılık kavramı, yeni kuşak reklamcılık yöntemleri. Siberortamda değişen içerik-ürün-reklam ilişkisi. Yeni medyalarda mecra sahibi- reklam ajansı ve reklamverenin yeni konumlandırması. Etkileşimli reklamcılık, ilişkisel reklamcılık yöntemleri, profil tabanlı reklamcılık ve mobil mecralarda reklamcılığın temelleri. ING 301 ÖZEL AMAÇLI İNGİLİZCE I (3+1+0) 3 AKTS 5 (English for Special Purpose I) Sanat öğelerinin ve tasarım ilkelerinin İngilizce terminolojisi. Bir sanat eserini veya tasarım nesnesini İngilizce terimler ile analiz edebilmek için alıştırmalar. Sanat tarihinin terminolojisini kullanarak konuşma ve yazabilme yetilerini pekiştirmek. ING 302 ÖZEL AMAÇLI İNGİLİZCE II ( 3+1+0) 3 AKTS 5 (English for Special Purpose II) Akademik ve mesleki çalışmalar. İngilizce özgeçmiş ve işe başvuru mektubunu hazırlama teknikleri. Tasarım işleriyle ilgili İngilizce sunumlar hazırlama, sözel ve yazılı olarak sunma. GRT 401 GRAFİK TASARIM PROJE V (0+0+6) 3 AKTS 8 (Graphic Design Project V) Çevresel grafik ve bilgilendirme tasarımı. Kullanım kılavuzları, yollarda ve kamusal alanlarda, havaalanlarında, hastanelerde yönlendirmeyi sağlayan sistemlerin tasarım ve uygulaması. GRT 411 BASKIRESİM IV (2+0+2) 3 AKTS 5 (Printmaking IV) Özgün baskıresim taslaklarından hareketle taşbaskı baskıresim uygulamaları. Baskıresimde yeni arayışlara yönelme. Deneysel baskıresim çalışmaları. GRT 412 PORTFOLYO TASARIMI (3+0+0) 3 AKTS 7 (Portfolio Design) Grafik Tasarım ve Baskıresim disiplinlerinde tanıtma, koruma ve sergilemeye yönelik basılı ve dijital sunum biçimleri. Özgün portfolyo tasarımları.

9 GRT 421 PROJE GELİŞTİRME VE UYGULAMA (3+0+0) 3 AKTS 7 (Project Development and Application) Bitirme projesi fikirlerinin geliştirilmesi. Projeler için en uygun bütçe ve kaynakların belirlenmesi. Proje takvimi. Proje öneri dosyası. Projenin yönetilmesi ve uygulanması. GRT 452 ÖZGÜN KİTAP TASARIMI (3+0+0) 3 AKTS 5 (Unique Book Design) Kitap tasarımının temel ilkeleri. Tipografik yaklaşım ve okunabilirlik ölçütleri. Sayfa düzeni ve sayfa örgüleri. Ciltleme yöntemleri. Kitap üretim teknolojisi. GRT 453 KAMPANYA GÖRSEL TASARIMI (3+0+0) 3 AKTS 5 (Campaign Visual Design) Kampanya kurgusu bağlamında hedef kitlenin belirlenmesi, hedef kitle analizi, kavram paftalarının hazırlığı, reklam öncesi araştırmaların analizi ile reklam yaratım sürecinde fikir gelişimi, ön taslakların hazırlanması, tipografi kullanımı ve sunum taslaklarının hazırlanması. GRT 455 REKLAM FİLMİ YAPIMI (3+0+0) 3 AKTS 5 (Advertising Film Production) Reklamın genel içeriğinin belirlenmesi, hedef kitle analizleri, medya planlaması ve müşteri temsilciliği. Reklamda düşüncenin filmsel iletiye dönüştürülmesi. Reklam filmleri, anlatı biçimleri ve içerikleri. Görsel üslup seçimi ve hedef kitle ilişkisi. Reklam filmi uygulamaları. GRT 490 BİTİRME PROJESİ (0+0+6) 3 AKTS 8 (Graduation Project) Grafik Tasarım ve Baskıresim alanlarının birinde belirlenen bir proje üzerinde danışman öğretim elemanı gözetiminde, öğrenim süresince edinilen bilgi ve becerilerin uygulanması. GRT 461 KISA FİLM (3+0+0) 3 AKTS 5 (Short Film) Kısa film tanımı, tarihsel süreç ve türleri. Kısa filmde senaryo yazımı, bütçe planlaması, pazarlama ve prodüksiyon. Konulu, belgesel ya da deneysel türde film yapım ve yönetim etkinlikleri. GRT 463 GÖSTERGEBİLİM (3+0+0) 3 AKTS 5 (Semiotics) Dilbilim çıkışlı göstergebilim disiplininin ana kuramsal çerçevesi ve edebiyattan popüler kültüre dek farklı alanlarda bir okuma yöntemi olarak kullanılması. Mimarlık, plastik sanatlar, endüstri

10 tasarımı, grafik tasarım gibi görsel disiplinlerde göstergebilimin uygulanması ve farklı çözümleme örnekleri. GRT 464 EKSLİBRİS TASARIMI (3+0+0) 3 AKTS 5 (Ex-libris Design) Kitapların iç kapağına yapıştırılan, üzerinde kitap sahibinin adı ve ilgisi doğrultusunda görsel ögenin yer aldığı küçük boyutlu grafik çalışmalar. Özgün ekslibris tasarımı, çoğaltılması ve numaralandırılması. GRT 466 OYUN TASARIMI (3+0+0) 3 AKTS 5 (Game Design) Oyun ve oyunun özellikleri. Oyunun psikolojik ve sosyolojik boyutlarıyla incelenmesi. Bilgisayar oyunları. Bilgisayar oyunu tasarım sürecinin temel aşamaları ve öne çıkarılması gereken özellikler. Bilgisayar oyunlarının türleri ve etkileri. Oyunun bileşenleri. Oyun tasarımının tarihi, temel kavramları, ortak çalışma mantığı, oyunlarda grafik gerçekçilik ve pedagojik yönleri. GRT 475 SERGİLEME TASARIMI (3+0+0) 3 AKTS 5 (Exhibition Design) Ürün ya da bilginin, bir mekanda insanla kuracağı iletişiminin tasarımı. Müzeler, sergiler, promosyonlar, vitrin düzenlemeleri, fuarlar, iç ve dış mekan uygulamaları, gezici sergiler, yönlendirme ve bildirişim uygulamaları, stüdyo, sahne çalışmaları.

BÖLÜMÜMÜZDE ANLATILAN DERSLER

BÖLÜMÜMÜZDE ANLATILAN DERSLER BÖLÜMÜMÜZDE ANLATILAN DERSLER - Atatürk ilkeleri ve İnkılap Tarihi - I: Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ile ilgili kavramları, Osmanlı yenileşme sürecini, I. ve II. Meşrutiyet Dönemlerini, buna paralel

Detaylı

SDÜ Uluborlu Selahattin Karasoy MYO 1.YARIYIL

SDÜ Uluborlu Selahattin Karasoy MYO 1.YARIYIL 1.YARIYIL Temel Sanat Eğitimi: (2+1) (AKTS : 4) (1. Yarıyıl) Nokta ve Çizgi ile yüzey düzenlemek, objeleri açık, koyu, ışık ve gölge ile çalışmak, Formları tasarı ilkelerine göre yüzey içinde düzenlemek,

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1 T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL ZORUNLU DERSLER HIR1001 GENEL İKTİSAT (2 0) AKTS:3 Zorunlu Öğrenciler, günlük hayatta üretim

Detaylı

BASIM VE YAYIN TEKNOLOJİLERİ PROGRAMI

BASIM VE YAYIN TEKNOLOJİLERİ PROGRAMI BASIM VE YAYIN TEKNOLOJİLERİ PROGRAMI I. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER BYT109 Temel Sanat Eğitimi I 3+2 7,0 Sanatın temel öğelerini ve ilkelerini bir sistem içinde inceleyerek uygulamak. Grafik

Detaylı

GRAFİK TASARIMI İKMEP ÖNLİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ (Program Kodu: GT)

GRAFİK TASARIMI İKMEP ÖNLİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ (Program Kodu: GT) GRAFİK TASARIMI İKMEP ÖNLİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ (Program Kodu: GT) YARIYIL I ZORUNLU DERSLER GT 103 GRAFİK SANATI TARİHİ 2 (2+0+0) AKTS 2 Tarih öncesi devirlerde insanlar ve toplulukları arasında

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU GRAFİK TASARIMI BÖLÜMÜ

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU GRAFİK TASARIMI BÖLÜMÜ NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU GRAFİK TASARIMI BÖLÜMÜ A.Amaçlar Reklam ajanslarında sadece kaliteli mal ve hizmet üretmenin ötesinde tasarıma yönelik kalite anlayışı ve hedef kitleler kurulan

Detaylı

NĠġANTAġI ÜNĠVERSĠTESĠ

NĠġANTAġI ÜNĠVERSĠTESĠ NĠġANTAġI ÜNĠVERSĠTESĠ SANAT VE TASARIM FAKÜLTESĠ GRAFĠK TASARIM BÖLÜMÜ A.Amaçlar Grafik Tasarım Programının temel prensibi, sektörün ihtiyaç duyduğu, teorik ve uygulama altyapısı olan, vizyon sahibi,

Detaylı

İLETİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

İLETİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ İLETİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi 1972 yılında kurulmuştur. Kurulduğu yıl, Akademik Kapalı Devre Televizyon ile Eğitim Enstitüsü adını alan okul, ilk öğrencilerini

Detaylı

ENGELLİLER ENTEGRE YÜKSEKOKULU

ENGELLİLER ENTEGRE YÜKSEKOKULU ENGELLİLER ENTEGRE YÜKSEKOKULU Engelliler Entegre Yüksekokulu 1993-1994 eğitim-öğretim yılında faaliyete geçmiştir. Uygulamalı Güzel Sanatlar Bölümünde, Grafik Sanatları Lisans Programı, Seramik Sanatları

Detaylı

EĞİTİMDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ II (3 2)

EĞİTİMDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ II (3 2) SAYFA:1/8 I. YARIYIL DERSLERİ BTO1001 EĞİTİMDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ I (3 2) AKTS:12 Bilgisayar sistemini oluşturan temel bileşenler: İşlemci, giriş-çıkış birimleri, depolama ve diğer çevre birimleri;

Detaylı

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ GÖRSEL İLETİŞİM TASARIM BÖLÜMÜ

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ GÖRSEL İLETİŞİM TASARIM BÖLÜMÜ ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ GÖRSEL İLETİŞİM TASARIM BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ İLET101 İletişime Giriş İletişim bilimlerinin gelişimi, iletişimin temel kavramları, insan ve toplum yaşamında iletişimin

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU RADYO VE TELEVİZYON PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS TANIMLARI ZORUNLU DERSLER

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU RADYO VE TELEVİZYON PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS TANIMLARI ZORUNLU DERSLER BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU RADYO VE TELEVİZYON PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS TANIMLARI ZORUNLU DERSLER Ders Kodu ve Adı T-U-K AKTS RATE 101 Temel Fotoğraf Fotoğrafın doğuşunun

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FOTOĞRAFÇILIK VE KAMERAMANLIK PROGRAMI DERS TANIMLARI ZORUNLU DERSLER

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FOTOĞRAFÇILIK VE KAMERAMANLIK PROGRAMI DERS TANIMLARI ZORUNLU DERSLER BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FOTOĞRAFÇILIK VE KAMERAMANLIK PROGRAMI DERS TANIMLARI ZORUNLU DERSLER Ders Kodu ve Adı T-U-K AKTS FOT 101 Temel Fotoğraf Fotoğrafın temel teknik

Detaylı

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Bağlamsal Dilbilgisi I İleri seviyedeki dil ve tümce yapıları, bu yapılar ile sözcükler arasındaki ilişki, bu dil yapıları aracılığıyla

Detaylı

AMASYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI DERS İÇERİKLERİ

AMASYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI DERS İÇERİKLERİ AMASYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Bağlamsal Dilbilgisi I (3-0-3) İleri seviyedeki dil ve tümce yapıları, bu

Detaylı

Đngiliz Dili ve Eğitimi Anabilim Dalı

Đngiliz Dili ve Eğitimi Anabilim Dalı Đngiliz Dili ve Eğitimi Anabilim Dalı Dersler ve Đçerikleri I.YARIYIL II. YARIYIL KODU DERSĐN ADI T U K ECTS KODU DERSĐN ADI T U K ECTS ĐNA101 Bağlamsal Dilbilgisi I 3 0 3 5 ĐNA102 Bağlamsal Dilbilgisi

Detaylı

KTÜ FATĠH EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ, YABANCI DĠLLER EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ ĠNGĠLĠZ DĠLĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ

KTÜ FATĠH EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ, YABANCI DĠLLER EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ ĠNGĠLĠZ DĠLĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ KTÜ FATĠH EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ, YABANCI DĠLLER EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ ĠNGĠLĠZ DĠLĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ I. YARIYIL IDE 101 Bağlamsal Dilbilgisi I (3-0-3) Bu ders, öğrencilerin ileri seviyedeki dil

Detaylı

YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL ELT 101 Bağlamsal Dilbilgisi I (3-0-3) İleri düzeydeki dil ve tümce yapıları, bu yapılar ile sözcükler

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI Ankara, 2011 ÖN SÖZ Halkla ilişkiler ve organizasyon hizmetleri alanı, küreselleşen dünya içinde kurum

Detaylı

MİMARLIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL DERSLERİ

MİMARLIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL DERSLERİ MİMARLIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL DERSLERİ MIM1001 Temel Tasarım (4-4) 8 Temel tasarım ilkeleri ile iki ve üç boyutlu alıştırmalarda soyut tasarım problemleri, hiyerarşi (koram), düzen, geometri,

Detaylı

: Eğitimde Bilişim Teknolojileri I

: Eğitimde Bilişim Teknolojileri I LİSANS DERS İÇERİKLERİ (Güz ) : Eğitimde Bilişim Teknolojileri I : BTE-103 : 1. Sınıf, Güz : 3 (Teori) 2 (Uygulama) : Bilgisayar sistemini oluşturan temel bileşenler: İşlemci, giriş-çıkış birimleri, depolama

Detaylı

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL DERSİN ADI T U K DERSİN ADI T U K A Eğitimde Bilişim Teknolojileri I 3 2 4 A Eğitimde Bilişim Teknolojileri II 3

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL Sosyal Bilgilerin Temelleri (2-0-2) "Sosyal bilimler" ve "sosyal bilgiler" kavramları, sosyal bilimlerde bilgi, sosyal bilimlerin

Detaylı

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL Yazı Yazma Teknikleri (1-2-2) Yazı kavramı, güzel yazma yöntem ve teknikleri, büyük temel harfler, küçük temel harfler; eğik büyük yazı harfleri

Detaylı

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL DERSİN ADI T U K DERSİN ADI T U K A Yazı Yazma Teknikleri 1 2 2 A Türk Dil Bilgisi II: Şekil Bilgisi 2 0 2 A Türk Dil Bilgisi I: Ses Bilgisi 2 0 2 A Edebiyat Bilgi ve Kuramları II

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU Mütercim-Tercümanlık Bölümü İngilizce Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU Mütercim-Tercümanlık Bölümü İngilizce Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı Lisans Programı Ders Tanımları T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU Mütercim-Tercümanlık Bölümü İngilizce Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı İMT 101 Okuma Becerisi 3 0 3 Öğrencinin

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ EK.1.BÖLÜM EĞİTİM BİLGİ SİSTEMİ ÖRNEĞİ NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ A.Amaçlar Programın amacı, finans ve sigortacılık sektöründeki hızlı değişimi yakalayabilen,

Detaylı

Dış Ticaret Programı. Adalet Programı. Çocuk Gelişimi Programı. İlk ve Acil Yardım Programı. İngilizce Hazırlık. Sağlık, Kültür ve Spor.

Dış Ticaret Programı. Adalet Programı. Çocuk Gelişimi Programı. İlk ve Acil Yardım Programı. İngilizce Hazırlık. Sağlık, Kültür ve Spor. Başarmak için... İçindekiler Plato Meslek Yüksekokulu Kuruluş 4 Dış Ticaret Programı 68 Mütevelli Heyet Başkanının Mesajı 6 Adalet Programı 72 Yüksekokul Müdürünün Mesajı 7 İş Sağlığı ve Güvenliği Programı

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ PROGRAMI

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ PROGRAMI NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ PROGRAMI A. Amaçlar Nişantaşı Üniversitesi Meslek Yüksekokulu bünyesinde faaliyet gösteren Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri programı;

Detaylı

Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve kümelerle işlemler, sayı sistemi kurma, doğal sayılar, değişik tabanlı

Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve kümelerle işlemler, sayı sistemi kurma, doğal sayılar, değişik tabanlı DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Temel Matematik I (2-0-2) Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve kümelerle işlemler, sayı sistemi kurma, doğal sayılar, değişik tabanlı sayılar, tam sayılar,

Detaylı