T.C. KALKINMA BAKANLIĞI. Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü. Yerel. Kalkınma Ajansları 2011 Yılı Genel Faaliyet Raporu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. KALKINMA BAKANLIĞI. Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü. Yerel. Kalkınma Ajansları 2011 Yılı Genel Faaliyet Raporu"

Transkript

1 Yerel Desenler T.C. KALKINMA BAKANLIĞI Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü Kalkınma Ajansları 2011 Yılı Genel Faaliyet Raporu

2 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü

3 T.C. Kalkınma Bakanı Dr. Cevdet Yılmaz Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan Müsteşar Kemal Madenoğlu Müsteşar Yardımcısı Ahmet Yaman Genel Müdür Nahit Bingöl İzleme, Değerlendirme ve Analiz Dairesi (Rapor Koordinatörü) Daire Başkanı Kamil Taşcı Hazırlayanlar Günseli Erşahin, Ramazan Güven, İlgen Şerifeken, Eda Erdoğan Katkıda Bulunanlar Aykut Aniç, Mustafa Caner Meydan, Muzaffer Açıkgöz, Mehmet Emin Özsan, Şevket Atan Avrupa Birliği Ekonomik ve Sosyal Uyum Dairesi Daire Başkanı - Mesut Kamiloğlu Alperen Köseoğlu, Kadriye Yeşilkaya, Fulya Yatmaz, Erol Ohtamış, Selçuk Yılmaz, Işıl Bozkurt Bölgesel Rekabet Edilebilirlik Dairesi Daire Başkanı - Serkan Valandova Abdullah Taban, Adnan Saygılı, Ali Şen, Erdem Kazaz, Hüseyin Ulubeyli, Mustafa Işık, Selcan Zorlu Kentsel ve Mekânsal Gelişme Dairesi Daire Başkanı - Emre Başaran Alper Yılmaz, Ramazan Özmen, Rahim Küçüktaş, Hüseyin Kılıç, Funda Kulerü Strateji ve Politika Geliştirme Dairesi Daire Başkanı - Murat Kara Ahmet Tamer, Mesut Akbaş, Leyla Bilen Kazancık, Ahmet Şimşek, Muhammed Enes Soy, Nuri Barış Tartıcı, Fahrettin Kerim Kadıoğlu Yerel ve Kırsal Kalkınma Dairesi Daire Başkanı - İbrahim Kuzu Kazım Koşal, Neslihan Başer, Hasan Şanalmış, Nurettin Tüysüz Kalkınma Ajansları Genel Sekreterlerine ve personeline katkı ve desteklerinden ötürü teşekkür ederiz. YAPIM Büyükharf Bas. Yay. Tan. Dan. Org. Ltd. Şti. Uğur Mumcu Cd. 13/5 Çankaya / Ankara T: F: BASKI Başak Matbaacılık ve Tanıtım Hiz. Ltd. Şti. T: Bu rapor, Kalkınma Ajansları Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği nin 93. maddesine istinaden, Kalkınma Ajansları tarafından hazırlanan yıllık faaliyet raporlarından yararlanılarak hazırlanmıştır.

4 YEREL DESENLER Kalkınma Ajansları 2011 Yılı Genel Faaliyet Raporu İzleme, Değerlendirme ve Analiz Dairesi Başkanlığı

5 İçindekiler Sunuş: İnsan Odaklı Bir Kalkınma Anlayışı 7 Önsöz: Yerel Desenler 8 Kavramsal Çerçeve ve Giriş: Kalkınmada Beşinci Eksen Kurumsal Mükemmeliyete Doğru: Hukuki, İdari Yapılar ve Operasyonel Analiz Yönetişim Ortamı: Kalkınma Ajansı Hukuki Temel Görev, Yetki ve Sorumluluk Tanımları Kuruluş ve Organizasyon 23 i. Danışma: Kalkınma Kurulu 24 ii. Karar: Yönetim Kurulu 24 iii. İcra: Genel Sekreterlik 24 a. Rekabet Gücünü Artırmak: Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi 24 b. Program Yönetim Birimi 24 c. Etki ve Sürdürülebilirlik: İzleme ve Değerlendirme Birimi 24 d. İdari ve Mali İşler 24 e. Cazibe Merkezi Yaratmak: Yatırım Destek Ofisleri Yeterlik, Sadakat, Saygınlık: Personel Verileri 26 i. Beşeri Kaynaklar Politikası: Niteliği Seçmek, Çabayı Ödüllendirmek 26 ii. Bilgi ve Deneyimi Harmanlayanlar 27 a. Genel Sekreter 27 b. Dengeli İstihdam: Uzmanlar, İç Denetçiler, Destek Personeli 27 c. Sürekli Gelişim: Hizmet İçi Eğitim Kaynakları Doğru ve Etkili Kullanmak: Mali Veri Analizi ve Denetim Gelir Gerçekleşmeleri Kurumsal, Fonksiyonel, Ekonomik: Gider Gerçekleşmeleri Mali Yönetim Yeterliği Bağımsız Dış Denetim 46

6 3. Takım Çalışması: Bilgi Sistemleri, İletişim ve Koordinasyon Yönetim Bilgi ve Karar Destek Sistemleri 52 i. Saydamlık ve Hesap Verebilirlik İçin: Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) 52 ii. Veri Paylaşımında Hibrit Tasarım: Kalkınma Ajanslarında Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) Kullanımı Projesi 54 iii. Bölgesel Kalkınma Penceresinden Bakmak: İl Koordinasyon ve İzleme Sistemi (İKİS) Ajanslar Arası Ağların Güçlendirilmesi: Koordinasyon Toplantıları 57 i. Genel Sekreterler Toplantısı 57 ii. Birinci Kalkınma Ajansları Konferansı (KALK!1) 58 iii. Diğer Toplantılar Planlama Faaliyetleri Bölge Planı Çalışmaları Diğer Planlama Çalışmaları Raporlama ve Analiz Çalışmaları Bölgesel Kalkınmayı Yeşertmek: Mali ve Teknik Destekler Mali Destek Programları 70 i. Doğrudan Finansman Desteği (Proje Teklif Çağrıları) 74 ii. Doğrudan Faaliyet Destekleri 74 iii. Güdümlü Proje Destekleri Teknik Destek Programları Bölgelere Yatırımcı Çekmek: Yatırım Destek Faaliyetleri Tanıtım Konferans, İşlik ve Sempozyumlar Diğer Kurumlarla İşbirliği ve Ortak Faaliyetler Fuarlar ve Tanıtım Faaliyetleri 98 Sonuç Yerine: Başlangıcın Sonu 105 Ek: Teklif Çağrıları Kapsamında Desteklenen Projeler Listesi 109

7 Şekiller Şekil 1.1: Ajans Organları ve İşleyiş Yapısı 23 Şekil 1.2: Ajans Genel Sekreterlerinin Eğitim Düzeyi 27 Şekil 1.3: Ajans Personelinin Statüye Göre Dağılımı 29 Şekil 1.4: Ajans Personelinin Cinsiyete Göre Dağılımı 29 Şekil 1.5: Ajans Personelinin Eğitim Düzeyi 29 Şekil 2.1: Ajans Gelir Gerçekleşmelerinin Ana Gruplar Bazında Dağılımı (%) 37 Şekil 2.2: Ajans Gider Gerçekleşmelerinin Ana Gruplar Bazında Dağılımı (%) 41 Tablolar Tablo 1.1: Ajans Genel Sekreterlerinin Eğitim Düzeyi 27 Tablo 1.2: Ajansların Personel Dağılımı ( ) 28 Tablo 2.1: Kalkınma Ajansları 2011 Yılı Gelir Bütçesi Gerçekleşmeleri (TL) 36 Tablo 2.2: Ajans Gelirlerinin Dağılımı (TL) 38 Tablo 2.3: Ajansların Gelirlerinin Gerçekleşme Oranları (Gerçekleşen/Bütçelenen) Tablosu (%) 39 Tablo 2.4: Kalkınma Ajansları 2011 Yılı Gider Hedef ve Gerçekleşmeleri (TL) 40 Tablo 2.5: Ajans Giderlerinin Dağılımı (TL) 43 Tablo 2.6: Kalkınma Ajanslarının 2011 Yılı Giderleri (Gerçekleşen/Bütçelenen) Gerçekleşme Durumu (%) 44 Tablo 5.1: 2011 Yılı Teklif Çağrısı Uygulamaları (Bin TL) 72 Tablo 5.2: Duyurulan ve Sonuçlanan Destek Programları (2011) 75 Tablo 5.3: Değerlendirme Süreci 2011 de Sona Eren 2010 Yılı Teklif Çağrısı Uygulamaları 76 Tablo 5.4: 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programları 77 Tablo 5.5: 2011 yılı Güdümlü Proje Desteği Uygulamaları 80 Tablo 5.6: 2011 Yılı Uygulamaları (Bin TL) Güdümlü Proje Desteği 80 Tablo 5.7: 2011 Yılı Teknik Destek Uygulamaları 81

8 Sunuş: İnsan Odaklı Bir Kalkınma Anlayışı Ülkemizin kalkınma süreci 2000 li yıllarda yakalanan istikrarla birlikte ciddi ivme kazanmış bulunmaktadır. Bunda, ekonomik ve sosyal değerlerin bir arada ele alınarak kalkınmada stratejik yaklaşımın benimsenmiş olması kadar, kalkınma ajansları yoluyla gerçekleştirdiğimiz yönetişim modelinin de payı büyüktür. Yeni kalkınma anlayışı insan odaklıdır. Kalkınma sadece ekonomiden ve ekonomik büyümeden ibaret değildir; sosyal ve çevresel gelişme ile temel hak ve hürriyetlere saygı boyutuyla birlikte kalkınmayı çok daha geniş bir çerçevede anlamak gerekmektedir. Bizim kalkınma anlayışımız; kapsayıcı, tüm kesimleri kucaklayan bir kalkınma anlayışıdır. Büyüme ve gelişmenin toplumun tüm kesimlerini içermesi gerçek anlamda hakkaniyetli bir kalkınma için gerekli bir husustur. Herkesi kucaklayan, bizzat vatandaşları kalkınma sürecine katan, kalkınmanın nimetlerini de tüm topluma yayan bir anlayış, ülkemiz kalkınma anlayışının özünü oluşturmaktadır. Kalkınma ajansları Yeni Bölgesel Gelişme nin temel kurumsal yapı taşlarıdır. Salt merkezden yönlendirilen, tek yönlü ele alınan kalkınma anlayışı yerine katılımcı, yönetişim ve bölgelerin potansiyelinin değerlendirilmesine öncelik veren; aşağıdan yukarı planlamayı, geri bildirimi esas alan bir kalkınma yaklaşımı yeni bölgesel gelişme yaklaşımının temellerini oluşturmaktadır. İmkan sağlandığında, uygun kanallar açıldığında milletin enerjisi de harekete geçmektedir. Millete dayalı olan, millete güvenen, milletle el ele yürüyen yönetimler, hem yönetim olarak başarılı olmakta hem de toplumun önünü ve ufkunu açabilmektedir. Kalkınma ajansları insanımızın içindeki cevhere güvenen, sürdürülebilir gelişmenin ancak bölgelerin kendi içsel dinamiklerinin harekete geçirilmesiyle mümkün olduğunu bilen kuruluşlar olarak gelecekte daha büyük işlere imza atacak, refahın toplumun tüm kesimlerine dengeli dağılmasına aracılık edecektir. Cevdet Yılmaz T. C. Kalkınma Bakanı 7

9 Yerel Desenler Önsöz: Ülkelerin kalkınma, sosyal ve kültürel anlamda insicam kazanma çabaları birçok coğrafi, sosyal, kültürel, ekonomik vs. nedenlerle çok çeşitli biçimlerde akamete uğramıştır. Makro değerlere bakılarak dünyanın en gelişmiş kabul edilen ülkelerinde bile beklenen gelişmeyi gösteremeyen bölgeler bulunmaktadır. Günümüz dünyasında kalkınma konusu düşünce ve uygulamadaki yeni gelişmelerden nasibini almış, tepeden inme çözümler yerine, gelişmeyi ülke sathına yayma eğilimi öne çıkmıştır. Bir anlamda, bütün ülkeyi tek renkmiş gibi görmek yerine, tüm renkleriyle ülkenin gerçek gereksinimleri ve yerel potansiyeline ışık tutulmaya başlanmıştır. Bu yeni kalkınma modeli, yukarıdan bir elin tüm ülkeyi kalkındırması anlayışını artık geride bırakıp iç dinamiklere dayanarak içerik ve çerçeve tanımı yapılmış belli bölgelerde kalkınmayı sağlama amacına matuftur. Türkiye de kalkınma göstergeleri bakımından farklı istatistiki değerler kaydeden bölgelere sahip ülkelerden biridir. Bölgeler arasında ve bölge içinde var olan farkların en aza indirilmesi ve Türkiye nin kısmi değil bütüncül bir şekilde kalkınma yoluna girmesi gereği ortadadır. bölgesel Bu arayışla hazırlanıp 25 Ocak 2006 tarihinde yürürlüğe konulan 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun, merkezi kalkınmanın dikey ve yatay ölçülerini çizmiştir. sivil toplum örgütlerinin Dikey açıdan, 5449 sayılı Kanun kamu ve özel kuruluşlar ile kurumların işbirliğini geliştirmeyi öngörür. Bu da kalkınmayı sadece kamu kesiminin altyapı, eğitim, sağlık ve makro ekonomi gibi büyük başlıklar altında yükleneceği bir görev olarak görmek yerine, sosyal ve ekonomik konuları bir araya getirmek ve her üç grubu (kamu, özel kesim, sivil toplum) bir eksen etrafında bir araya getirmek anlamına gelmektedir. Kanunun çizdiği perspektifin yatay eksenini ise Düzey-2 bölgeleri 1 ile kalkınma ajansları oluşturmaktadır. Bunun anlamlarından biri, belki en temel olanı, kalkınma meselesinin yatay coğrafi eksen üzerinde ele alınmasıdır. Bu da böl /4720 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bölgesel istatistiklerin toplanması, geliştirilmesi, bölgelerin sosyo-ekonomik analizlerinin yapılması, bölgesel politikaların çerçevesinin belirlenmesi ve Avrupa Birliği Bölgesel İstatistik Sistemine uygun karşılaştırılabilir istatistiki veri tabanı oluşturulması amacıyla ülke genelinde İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması tanımlanmıştır. Bu sınıflamaya göre istatistiki açıdan Türkiye 12 Düzey 1 Bölgesi ve 26 Düzey-2 Bölgesine ayrılmıştır. Bu ayrım bir idari sınıflama olmayıp planlama amacı da güden istatistiki bir sınıflamadır. 8

10 Yönetişim Sürdürülebilirlik Rekabet Strateji İşbirliği Yeni Bölgesel Gelişme gesel potansiyeli harekete geçirmek, bölgelerin gelişmesini hızlandırmak, bölgeler arası ve bölge içi gelişme farklarını asgariye indirmek gibi yine kanunda amaç olarak çizilen sonuçlara yönelimin temelini oluşturuyor. Kalkınma ajanslarımızdan beklenen, iç dinamiklere dayalı olarak kalkınmayı gerçekleştirmek, yerel kesimler arasında işbirliği ağlarını güçlendirmek, kuruldukları bölgenin ulusal ve/veya küresel çapta rekabet gücünü artırmak ve hızlı kalkınmayı sağlamaktır. Esasen kalkınma ajanslarının da etken olduğu, yeni bölgesel gelişme yaklaşımının temel felsefesi insanımızın içindeki cevhere güvenmek ve ondan beslenen bir dinamizmle fark yaratabilmektir. sürdürülebilir yıllarını kapsayan 9. Kalkınma Planı tarafından kalkınmanın beş ekseninden biri olarak belirlenmiş olan Bölgesel Gelişmenin Sağlanması eksenine doğrudan hizmet eden kalkınma ajansları, özellikle yerel düzeyde beşeri kurumsal kapasitenin artırılması hedefine ulaşma yolunda etkili araçlar olarak hizmet vermektedir. Bu itibarla, 2011 yılı kalkınma ajanslarının kurumsallaşmalarını belirgin bir düzeye çıkarıp tüm bölgelerin gelişmesine somut katkılar sağladığı bir yıl olmuştur. paydaşlarla Ancak, bir gerçek var ki kalkınma ajanslarımız henüz yolun başındadır. Birçok bölgede şimdiye kadar erişilememiş bir teknik kapasiteyle kurulan ajanslardan beklenti de büyüktür. Elbette, kuruluş ve organizasyon hızı düşünülecek olursa, ajanslarımızdan çok şey beklenmesi de gerekir yılında genel sekreterler hariç 200 civarında personel istihdam ediliyor iken bu sayı 2010 da 769 a, 2011 de ise 933 e ulaşmıştır. Personel alımları bile tamamlanmadan sahaya inebilen; kurumlarla koordinasyon kurup birlikte çalışabilen, öncelikler belirleyip gelen projeler için yoğun bir değerlendirme faaliyeti yürüten, proje denetim mesaisi yapabilen kamu sorumluluğunun bir sonucu olarak iç ve dış denetimini gerçekleştirebilen bir yapının çalışmaları dikkate değer olsa gerek. Nitekim hızla harekete geçirilen bu sistem, 2010 yılında tüm ajansların en az bir mali destek programı uygulamış olması hedefini gerçekleştirmiştir. Bunun için personel istihdamı, fiziki imkan ve tesislerin tedariki, bölge planının hazırlanması, onaylanması, başvuru rehberlerinin onayı, çağrının ilanı, eğitimler vb. süreçlerin ikmal edilmesi gerektiği hesaba katılırsa ilerlemenin mahiyeti takdir edilecektir. Kalkınma Ajansları 2011 yılı Faaliyet Raporunu saygıyla takdim ederiz. Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü 9

11 Kavramsal Çerçeve ve Giriş: Kalkınmada Beşinci Eksen yıllarını kapsayan 9. Kalkınma Planı, stratejik yaklaşımı, katılımcılığı, insan odaklı gelişme ve yönetim anlayışını ilke olarak benimsemektedir. Bundan hareketle, ekonomik ve sosyal gelişme yolunda beş eksen çizilmiştir. Genel Müdürlüğümüzün görev ve yetki kapsamına giren bölgesel gelişme de bu eksenler arasındadır. 1 Planda, Bölgesel Gelişmenin Sağlanması ekseni altında dört hedef belirlenmiştir: 1) Bölgesel gelişme politikasının merkezî düzeyde etkinleştirilmesi 2) Yerel dinamiklere ve içsel potansiyele dayalı gelişmenin sağlanması 3) Yerel düzeyde kurumsal kapasitenin artırılması 4) Kırsal kesimde kalkınmanın sağlanması Bu hedefler doğrultusunda; iç dinamiklere dayalı olarak kalkınmayı sağlamak, yerel kesimler arasında işbirliği ağlarını güçlendirmek ve kuruldukları bölgelerin gerek ulusal gerek küresel düzlemde rekabet güçlerini artırarak sürdürülebilir gelişmeyi sağlamak amaçlarına hizmet edecek kalkınma ajanslarımızın görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek amacıyla tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun çıkarılmıştır. 2 Kalkınma ajanslarının çatısını kuran 5449 sayılı Kanundan sonra, ajansların faaliyetlerini nasıl yürüteceği ile ilgili hükümler aşağıda sıralanan ilgili yönetmeliklerde düzenlenmiştir. 1) Çalışma Usul ve Esasları 2) Personel 3) Bütçe ve Muhasebe 4) Proje ve Faaliyet Destekleme 5) Denetim Son olarak, Bakanlığımız tarafından hazırlanan satın alma ve destek yönetimi konularına ait Usul ve Esaslar ile Kılavuz, ajanslarımızın bu hususlarda riayet edeceği kılavuz çizgileri belirlemiştir. 1 Dokuzuncu Kalkınma Planı ( ), TBMM Kararı 2 Resmi Gazete, 1 Temmuz 2006, Sayı: 26215, s

12 Bir kalkınma ajansı yönetim kurulu, kalkınma kurulu ve genel sekreterliğin alt birimlerle birlikte danışma, karar ve icra süreçlerini yürütmesi yoluyla iş yapmaktadır. Ajansın danışma organı kalkınma kuruludur. Yönetim kurulu karar alma merciidir. Nihayet, genel sekreterlik ise icra organıdır. Alt birimler ise; bölge plan ve programlarını oluşturmak, bu plan ve programa göre oluşturulacak destek programlarını idare etmek, desteklenen projelerin izleme ve değerlendirmesini yapmak, bilgi derleme ve analizi gibi işleri tamamlamak, destek projeleri için mali yönden takip süreçlerini sonuca ulaştırmak gibi görev ve sorumlulukları yerine getirmek üzere çalışmalarını sürdürmektedir. Ajans personelinin deneyim ve birikimi icra edilen işlevin niteliği ölçüsünde kritik önemi haizdir yılında ajanslarda 635 i uzman, toplam 769 (genel sekreterler hariç) personel çalışırken; 2011 yılında bu sayı uzmanlarda 766, toplam personelde 933 e (genel sekreterler hariç) ulaşmıştır. 151 personel destek birimlerinde çalışmakta, 16 personel ise iç denetçi olarak hizmet vermektedir. Eğitim seviyesi bakımından ajans personelinin seçkinliği ortadadır: Yüzde 57 si lisans mezunu, yüzde 36 sı yüksek lisans mezunu olan personel içerisinde 789 kişi İngilizce; 74 kişi Almanca 43 kişi Fransızca bilmektedir. Uzman personelin tümü için belirli düzeyde İngilizce bilgisi istihdam için ön şarttır. Sadece yüzde 1 i ön lisans mezunu olan personelin içinde doktora yapanların oranı yüzde 6 dır. Doğu ve batı dillerinden 16 tanesi ajans personelince konuşulmaktadır. Kalkınma ajanslarının, mali yönetimlerinde saydamlığın, hesap verebilirliğin uyumun ve koordinasyonun sağlanması amacıyla Bakanlığımızca, 2011 yılı içinde Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) - Çalışma Programı Bütçe ve Muhasebe (ÇPBM) modülü uygulamaya alınmış ve 1 Ocak 2011 itibarıyla ajansların kullanımına açılmıştır. KAYS ın; proje ve faaliyet destekleme, izleme, insan kaynakları yönetimi, paydaş veri tabanı yönetimi, arşiv ve belge yönetimi, yatırım destek ofisleri faaliyetleri, performans yönetimi ve bölge planı modüllerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir. Kalkınma ajansları bölgesel analizler, yatırımların bölgeye çekilmesi ve yatırımcıların uygun alanlara yönlendirilmesi, bölge planlama gibi mekâna dayalı faaliyetlerinde kullanmak üzere coğrafi bilgi sistemlerine (CBS) ihtiyaç duymaktadır. Bu amaçla Bakanlığımızca kalkınma ajanslarının ihtiyaç duyacağı coğrafi bilgi sistemi kullanım alanlarını, bu alanlara ilişkin veri setleri ve kaynakları ile kullanılabilecek alternatif sistem önerileri ortaya konulması için bir araştırma yapılarak; Kalkınma Ajansları CBS Kullanım Alanları Raporu; Ajans CBS Veri Setleri ve Erişebilirlik Raporu Ajans CBS Tasarımı Alternatifleri Raporu hazırlanmıştır. Koordinasyon, kalkınma işinin sinir sistemidir. Bu sebeple; Bakanlık koordinasyonunda ve Kalkınma Bakanı Sayın Cevdet Yılmaz başkanlığında yaklaşık iki ayda bir gündemli olarak gerçekleştirilen genel sekreterler toplantılarına 2011 yılında da devam edilmiştir. Toplantılar, Ocak ve Kasım tarihlerinde Ankara da, Mart ta ise Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü nde (TÜSSİDE) Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile işbirliği 11

13 Bölgesel, ulusal ve küresel ölçeklerde rekabet durumu ile işbirliği imkanları gözden geçirilerek hazırlanan bölge planları, bölgesel gelişmenin önemli politika dokümanları arasındadır. içinde düzenlenmiştir. Bu toplantılarda ajans faaliyetleri, sorunlar ve bunlara ilişkin çözüm önerileri tartışılmıştır. Ayrıca ajansların yaptığı iyi uygulama örneklerinin tüm ajanslara yaygınlaştırılması için gerekli paylaşım sağlanmıştır. Ajansların Kalkınma Bakanlığı ve birbirleriyle iletişiminin güçlendirilmesi için bir ağ oluşturmak, tecrübe paylaşımı gerçekleştirmek, geçmiş yılların muhasebesini yapmak, gelecek için ortak bir vizyon belirlemek ve ajanslar arasında işbirliği alanlarını tespit etmek amacıyla 26 kalkınma ajansından ve Kalkınma Bakanlığı ndan toplam yaklaşık 500 yetkili ve personel ile Kalkınma Bakanı Sayın Cevdet Yılmaz ın katılımlarıyla Haziran 2011 tarihleri arasında Erzurum Palandöken de Kuzey Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) nın ev sahipliğinde 1. Kalkınma Ajansları Konferansı (KALK!1) gerçekleştirilmiştir. Ajansların projelere sağladığı mali ve teknik destekler, ilgili projelerin gerçekleştirilmesinin yanı sıra kalkınmanın tabana yayılması, kalkınma bilincinin geliştirilmesi ve işbirliğinin yapılandırılması gibi konular için de hayati önem arz etmektedir. Kalkınma ajansları mali ve teknik destek sağlama konusunda sadece kamu kuruluşlarını değil aynı zamanda KOBİ ler ile dernek, birlik gibi sivil toplum kuruluşlarını da desteklemektedir yılında 26 ajansın 25 tanesi proje teklif çağrısına çıkmış; sadece Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA), Van depremi nedeniyle teklif çağrısını 2012 yılına ertelemek zorunda kalmıştır yılında ajanslar, teklif çağrılarına yapılan toplam proje başvurusundan tanesini destekleme kararı almış, duyurulan 452,8 milyon lira ajans destek miktarı ise 351,4 milyon lira olarak gerçekleşmiştir de ise başvurusu yapılan projenin tanesini destekleme kararı verilmiş; 462,5 milyon lira olarak duyurulan mali destek miktarı ise 308,9 milyon lira olarak gerçekleşmiştir. Teknik desteğe gelince; 2011 yılında ajanslara gelen başvurunun 891 tanesine 6,4 milyon lira kaynak sağlanmıştır. Ajansların 2011 de toplam gelir bütçesi yaklaşık 1,54 milyar lira iken gerçekleşen miktar yaklaşık 939,6 milyon liradır. Bunda merkezî bütçe payı ile önceki yıllardan devreden gelirlerin azalması rol oynamıştır. Bütçeden ajanslara öngörülen 450 milyon liralık tahsis yerine ancak 100 milyon lira aktarım yapılabilmiştir. Genel bütçe katkısının yanı sıra belediye, sanayi ve ticaret odaları tarafından sağlanacak katkılar da beklenenin altındadır. Yalnızca il özel idareleri bütçeye beklenenin üzerinde katkı yapabilmiş; il özel idareleri payı yüzde 3,4 beklenirken yüzde 7,9 olarak gerçekleşmiştir. Proje ve faaliyet destekleme giderlerinin payı yüzde 77,6 beklenirken yüzde 54,9 olarak gerçekleşmiştir. Genel yönetim giderleri ise yüzde 37 ile gider kalemleri sırasında ikincidir. Kalkınma ajanslarının temel faaliyetleri arasında planlama ve tanıtım da bulunmaktadır. Bölgesel, ulusal ve küresel ölçeklerde rekabet durumu ile işbirliği imkanları gözden geçirilerek hazırlanan bölge planları, bölgesel gelişmenin önemli politika dokümanları arasındadır. Bu planlara Kalkınma Ajanslarının kılavuz çizgileri demek yanlış olmayacaktır. Bütün Düzey-2 bölgeleri için bölge planları tamamlanmış olup ajanslar sektörel ve tematik alanlarda daha özgün analiz çalışmaları içine girmiş bulunmaktadır. Kalkınma ajansları kuruluş aşamasını tamamlamış, kurumsallaşma yolunda önemli ilerlemeler kaydetmiştir. Ajanslar bu süreç içerisinde kurumsal kapasitelerini mütekamil hale getirirken asıl olarak da kendi bölgelerinde planlama, destek, tanıtım, koordinasyon, izleme ve değerlendirme gibi somut saha çalışmalarını yönetme becerisini elde etmişlerdir. 12

14 Zenginleştirilmiş Bölgesel Gelişme Politikası Geleneksel Yeni Yaklaşım Merkeziyetçi ve yukardan aşağı, edilgen kişi ve kurumlar, müdahalecilik Katılımcı ve aşağıdan yukarıya, yerindenlik, yerel sahiplik ve benimseme, kişi ve kurumları güçlendirme/etken kılma, çok katmanlı yönetişim, ortaklık, topyekûn rekabet Amaçlar Bölgesel gelişmişlik düzeylerinin dengelenmesi Ulusal ekonomik büyüme Temel altyapı ihtiyaçlarının karşılanması Yatırımların az gelişmiş bölgelere yönlendirilmesi Bölgesel rekabet gücünün geliştirilmesi Kurumsal kapasitenin geliştirilmesi İç büyüme dinamiklerinin desteklenmesi Sosyal ve beşeri sermayenin güçlendirilmesi Araçlar Kapsamlı bölge planlama Sektörel teşvikler KÖY uygulamaları Büyük ölçekli altyapı yatırımları Stratejik bölge planlama Bölgesel teşvikler Eylem planları/programlar Programa dayalı mali ve teknik destekler Cazibe Merkezleri Programı KÖYDES, BELDES, SODES Odaklar Görece az gelişmiş bölgeler Tüm bölgeler Kurumlar Merkezî yönetim, taşra teşkilatları Merkezî yönetim, yerel yönetimler, kalkınma ajansları, iş dünyası, STK lar 13

15 Kalkınma Ajansları Güney Marmara Balıkesir Çanakkale Trakya Edirne Kırklareli Tekirdağ İstanbul İstanbul Bursa- Eskişehir- Bilecik Bursa Eskişehir Bilecik Batı Karadeniz Zonguldak Karabük Bartın Ankara Ankara Ahiler Aksaray Kırıkkale Kırşehir Niğde Nevşehir Kuzey Anadolu Çankırı Kastamonu Sinop Edirne Kırklareli Tekirdağ İstanbul Yalova Kocaeli Doğu Marmara Kocaeli Sakarya Düzce Bolu Yalova Sakarya Bartın Zonguldak Karabük Düzce Bolu Çankırı Kastamonu Sinop A Çanakkale Bursa Bilecik Çorum Balıkesir Eskişehir ANKARA Kırıkkale Yozgat Kütahya Kırşehir Manisa Afyonkarahisar İzmir Uşak Nevşehir Kays Aksaray Aydın Denizli Burdur Isparta Konya Niğde Muğla İzmir İzmir Antalya Karaman Mersin Ada Zafer Afyonkarahisar Kütahya Manisa Uşak Güney Ege Aydın Denizli Muğla Batı Akdeniz Antalya Isparta Burdur Mevlana Konya Karaman Çukurova Mersin Adana 14

16 Doğu Karadeniz Artvin Giresun Gümüşhane Ordu Rize Trabzon Doğu Anadolu Bitlis Hakkari Muş Van Karacadağ Bitlis Hakkari Muş Van Doğu Akdeniz Hatay Kahramanmaraş Osmaniye İpekyolu Gaziantep Adıyaman Kilis Dicle Mardin Siirt Batman Şırnak Fırat Bingöl Elazığ Malatya Tunceli Kuzeydoğu Anadolu Erzurum Erzincan Bayburt Serhat Ağrı Ardahan Iğdır Kars Orta Karadeniz Amasya Çorum Samsun Tokat Orta Anadolu Amasya Çorum Samsun Tokat 15 Samsun masya Tokat Ordu Giresun Trabzon Gümüşhane Bayburt Rize Artvin Erzurum Erzincan Tunceli Bingöl Muş Bitlis Ağrı Kars Iğdır Van Siirt Batman Mardin Diyarbakır Şanlıurfa Malatya Adıyaman Elazığ Kahramanmaraş Osmaniye Gaziantep Kilis Hatay na eri Sivas Şırnak Hakkari Ardahan

17 İzmir kendini yeniliyor: Bölgesel yenilik stratejisi İzmir Bölgesel Yenilik Stratejisi nin oluşturulması ile İzmir de kamu, özel ve sivil toplum kesimlerinin yenilik kültürünün geliştirilmesi, özel sektörün yenilik faaliyetlerinin artırılması, araştırma ve teknoloji geliştirme faaliyetlerinin iş dünyasının ihtiyaçlarına göre şekillenmesi, yenilik için gereken bilginin akışını sağlayacak kamu, özel, sivil toplum kesimleri ve üniversite işbirliklerinin ve ağlarının güçlendirilmesi, harcanan kamu kaynaklarının miktarının ve niteliğinin artırılması ve ayrılan kaynakların daha etkin kullanımının sağlanması amaçlanıyor yılında başlayan strateji çalışması kapsamında ulusal ve uluslararası çalışmaların takibi, yenilik göstergelerinin tespiti, bölgesel platformların oluşturulması, araştırma ve analiz konularında çalışmalar gerçekleştirildi. Yenilik konusundaki çalışmaları ile öne çıkan bir kuruluş olan Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (EBİLTEM) ile işbirliği yapıldı. Çalışmanın bilimsel aşamasına katkı sağlamak üzere Ar-Ge ve yenilik konusunda deneyimli akademisyen ve uygulamacılardan oluşan 13 kişilik Teknik Komite kuruldu. Teknik Komite nin yanı sıra, bölgede yenilik konusunda faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşları temsilcileri, akademisyenler, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinden İzmir Bölgesel Yenilik Komitesi oluşturuldu. Elde edilen görüş ve öneriler çerçevesinde son halini alan İkincil Verilere Dayalı İzmir Bölgesel Ar-Ge ve Yenilik Kapasitesi Raporu ilgili kesimlerle paylaşıldı ve internet sitesinden yayımlanmaya başlandı. 16

18 2011 yılında başlayan strateji çalışması kapsamında ulusal ve uluslararası çalışmaların takibi, yenilik göstergelerinin tespiti, bölgesel platformların oluşturulması, araştırma ve analiz konularında çalışmalar gerçekleştirildi. Ayrıca İzmir Yenilik Sistemi içerisindeki kurum kuruluşların ve ihtiyaç ve kapasitelerinin belirlenmesine yönelik İzmir Yenilik Ekosistemi değerlendirilmesi çalışmaları yapıldı. Bu çalışma için hazırlanarak geliştirilen anket, İzmir de faaliyet gösteren sanayi ile ilgili oda, dernek, borsa, birlik, organize sanayi bölgesi (OSB) ve serbest bölgeler olmak üzere toplam 21 kuruma uygulandı.anket sonuçlarının işlenmesi ile oluşturulan İzmir Yenilik Ekosistemin Mevcut Durum Raporu yayımlandı. Ayrıca çalışmalar kapsamında İzmir Yenilik Ekosistemi Haritası oluşturuldu. Çalışmaların bölgede yaygınlaştırılması için Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimleri Fakültesi işbirliği ile İzmir Kümelenme ve Yenilik Portalı tasarlanarak yayına konuldu. işbirliğinde İzmir de Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerini planlamak, hayata geçirmek ve sonucunda İzmir i yenilik gücü yüksek, teknoloji üreten ve ihraç eden bir bölge haline getirmek hedeflenmektedir. Çalışmanın diğer önemli bir özelliği ise İzmir in Ar-Ge ve yenilik kapasitesinin belirlenmesi için yapılan ilk çalışma olması ve bu özelliği ile hem İzmir hem de Türkiye için bir model çalışma olarak değerlendirilmesidir. Çalışmanın ilerleyen aşamalarında İzmir Yenilik Stratejisi Nihai Rapor ve Eylem Planı nın oluşturulması hedeflenmektedir. Bu kapsamda 2012 yılında, analiz sonuçları ışığında İzmir de Ar-Ge ve yenilik kapasitesinin geliştirilmesi için atılacak adımlara ilişkin strateji hedef ve eylemlerin belirlenmesine yönelik geniş katılımlı bir işlik düzenlenmesi, ayrıca hem analiz hem de işlik sonuçlarının birlikte yorumlanması ile bir nihai rapor oluşturulması ve bölgede bu çalışmanın tanıtımının yapılması amaçlanmaktadır. Bu strateji çalışmasının en önemli amacı İzmir de teknoloji bazlı üretiminin yapıldığı güçlü kapasiteli bir yenilik ekosistemi oluşturmaktır. İzmir in altyapısı, insan kaynakları, tüm kamu, özel ve sivil toplum kesimlerinin 17

19

20 Hukuki, İdari Yapılar ve Operasyonel Analiz KURUMSAL MÜKEMMELİYETE DOĞRU 1

21 Hukuki, İdari Yapılar ve Operasyonel Analiz KURUMSAL MÜKEMMELİYETE DOĞRU 1.1 Yönetişim Ortamı: Kalkınma Ajansı Son yıllarda bölgesel kalkınma yeniden tanımlanmaktadır. Topyekûn kalkınmanın bir parçası olarak da kavramlaştırılabilen bu yaklaşımın temelinde iyi yönetişimin güçlendirilmesi vardır. Diğer bir ifadeyle, yeni bölgesel kalkınma anlayışında yerel paydaşlarla işbirliği içinde yerel potansiyelin, küresel bir bakış açısıyla, harekete geçirilmesi amaçlanmaktadır. İşbirliği, koordinasyon, etkinlik ve katılımcılık temel ilkeleri ile oluşturulmuş kalkınma ajansları; bölgesel kalkınma anlayışında köklü bir değişimin bölge düzeyindeki kilit yapı taşlarıdır. Kalkınma Bakanlığı nın koordinasyonu ile Düzey-2 bölgelerinde ayrı tüzel kişiliği bulunan birimler olarak faaliyet yürüten ajanslar, bölgeler arası gelişmişlik farklarının dengeli bir yapıya kavuşturulması, yerel kalkınmanın hızlandırılması ve sürdürülebilir dengeli gelişmenin sağlanabilmesi yolunda kritik bir role sahiptir. Bölgesel gelişmenin ülke içinde ve ülke dışında çok yönlü bir etkileşim sürecini gerektirdiği anlaşıldığı ve merkezden yönlendirilen, sadece içe dönük yerel, kırsal, kentsel veya bölgesel gelişme modellerinin başarılı olmadığı görüldüğü için, yerel aktörlerin hem planlama hem uygulama safhalarında sürekli aktif olması, sahiplenme göstermesi, araştırma ve proje üretme kapasitesi geliştirmesi ve bunu Merkezin kapsayıcı politikaları ile bölgesel aktörlerin yapı ve yönelimleri arasında köprü vazifesi görmek üzere bölge kalkınma ajansları kurulmuştur. 20

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Mayıs 2013 - Düzce 1

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Mayıs 2013 - Düzce 1 Mayıs 2013 - Düzce 1 İçerik Giriş Kamu Üniversite Sanayi İşbirliğinde En Somut Ara Yüzler: Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Ülkemizde Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin Bölgesel

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ BİLGİ NOTU 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 06/03/2014 tarihinde 2013 yılı Hanehalkı İşgücü İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2013 yılında bir önceki yıla göre;

Detaylı

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ Bilindiği üzere Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni teşvik sistemi açıklandı. Bu açıklamaya dayanarak aşağıda yeni teşvik sistemi genel hatlarıyla ifade edilecektir.

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 29/01/2014 tarihinde 2013 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle;

Detaylı

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7858 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 8 ### 7859 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 4 ### 7860 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7769 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 17 4001 7770 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 9 4001 7771 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler 1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla 2. Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2015 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 28/01/2016 tarihinde 2015 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle;

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. B A Ş B A K A N L I K YENİ TEŞVİK K SİSTEMS STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI MEVCUT TEŞVİK SİSTEMİ Genel Teşvik Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki KDV

Detaylı

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22 FDR Adana Fren Test Cihazları FDR Adıyaman Fren Test Cihazları FDR AfyonFren Test Cihazları FDR Ağrı Fren Test Cihazları FDR Amasya Fren Test Cihazları FDR Ankara Fren Test Cihazları FDR Antalya Fren Test

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Yeni Teşvik Sistemi. 4. Bölge Teşvikleri

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Yeni Teşvik Sistemi. 4. Bölge Teşvikleri Yeni Teşvik Sistemi 4. Bölge Teşvikleri Ekim 2013 İçerik Yeni Teşvik Sistemi Amaçları Yeni Teşvik Sistemi Uygulamaları Genel Teşvikler Bölgesel Teşvikler Büyük Ölçekli Ya>rımlar Stratejik Ya>rımlar 4.

Detaylı

Gayri Safi Katma Değer

Gayri Safi Katma Değer Artıyor Ekonomik birimlerin belli bir dönemde bir bölgedeki ekonomik faaliyetleri sonucunda ürettikleri mal ve hizmetlerin (çıktı) değerinden, bu üretimde bulunabilmek için kullandıkları mal ve hizmetler

Detaylı

İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ

İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ 2015 TEMMUZ- AĞUSTOS EKONOMİK İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ Erdem ALPTEKİN Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; 2014 yılında ülkemizde işsizlik oranı % 9,9 seviyesinde gerçekleşti.

Detaylı

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014 YEREL SEÇİM ANALİZLERİ Şubat, 2014 Partilerin Kazanacağı Belediye Sayıları Partilere Göre 81İlin Yerel Seçimlerde Alınması Muhtemel Oy Oranları # % AK Parti 37 45,7 CHP 9 11,1 MHP 5 6,2 BDP/HDP 8 9,9 Rekabet

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINA AKTARILACAK TUTARLARIN KULLANIMI, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ,

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

SON DÖNEM DEVLET DESTEKLERİ VE TEŞVİKLERİ

SON DÖNEM DEVLET DESTEKLERİ VE TEŞVİKLERİ SON DÖNEM DEVLET DESTEKLERİ VE TEŞVİKLERİ DEVLET DESTEKLERİ 1- AJANSIN MALİ DESTEKLERİ 2- DEVLETİN YATIRIM TEŞVİKLERİ 3- DEVLETİN HİZMETLER SEKTÖRÜNE VE İHRACAT A YÖNELİK TEŞVİKLERİ İller arası Sosyo Ekonomik

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA BİYOLOG GENEL BÜTÇE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 6 1 ADANA HEMŞİRE GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA SAĞLIK MEMURU ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ GENEL BÜTÇE 1 1

Detaylı

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI ADANA MERKEZ 111918 İL MEM İNŞAAT 1 ADANA MERKEZ 111918 İL MEM ELEKTRİK 2 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM İNŞAAT 1 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM ELEKTRİK 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ 114972 İL MEM İNŞAAT 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ

Detaylı

Türkiye'nin en rekabetçi illeri "yorgun devleri"

Türkiye'nin en rekabetçi illeri yorgun devleri Türkiye'nin en rekabetçi illeri "yorgun devleri" Türkiye nin kalkınmasında önemli rol üstlenen İstanbul, Ankara ve İzmir, iller arasında rekabet sıralamasında da öne çıktı. İSTANBUL - Elif Ferhan Yeşilyurt

Detaylı

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ ADANA 8140 BİYOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8315 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 0 1 LİSANS ADANA 8225 DİYETİSYEN 0 1 LİSANS ADANA 8155 PSİKOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8410 SAĞLIK MEMURU 6000 ÇEVRE SAĞLIĞI 4 LİSE ADANA 8410 SAĞLIK

Detaylı

19 MAYIS ÖN HAZIRLIK TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 9-10 Nisan 2005, Ankara

19 MAYIS ÖN HAZIRLIK TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 9-10 Nisan 2005, Ankara 19 MAYIS ÖN HAZIRLIK TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 9-10 Nisan 2005, Ankara 9-10 Nisan 2005 tarihinde Ankara Başkent Öğretmen evinde yapılan hazırlık toplantısına Elazığ, Adana, Antakya, Erzurum, Denizli,

Detaylı

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet Tablo-1: İndirim veya artırım uygulanmayan iller için azami primler (TL)* İzmir, Yalova, Erzurum, Kayseri Otomobil 018 614 211 807 686 565 444 Kamyonet 638 110 583 055 897 739 580 Motorsiklet 823 658 494

Detaylı

TURIZM OTEL YÖNETICILERI DERNEĞI TANITIM DOSYASI

TURIZM OTEL YÖNETICILERI DERNEĞI TANITIM DOSYASI 2017 TURIZM OTEL YÖNETICILERI DERNEĞI TANITIM DOSYASI İcadiye Mahallesi Çifte Çınar Sokak No 26 Kuzguncuk Üsküdar İstanbul Tel : +90 (216) 383 2200 info@turoyd.org TURİZM OTEL YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ (TUROYD)

Detaylı

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR Karar Tarihi:14.07.2009 Karar Sayısı:2009/15199 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı:16.07.2009/227290 Yürürlükte olan düzenleme üç farklı kategoride

Detaylı

BÖLGESEL KALKINMA AJANSLARI

BÖLGESEL KALKINMA AJANSLARI TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ BÖLGESEL KALKINMA AJANSLARI Antalya - Mart 2011 1 BÖLGESEL KALKINMA AJANSLARI Kalkınma Ajansları, Devlet Planlama Teşkilatı koordinasyonunda,

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA 1 ADANA EBE 4 1 ADANA SAĞLIK MEMURU RÖNTGEN TEKNİSYENİ 1 1 ADANA SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 2 2 ADIYAMAN DİYETİSYEN 2 2 ADIYAMAN EBE 2 2 ADIYAMAN HEMŞİRE 1 2 ADIYAMAN SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 1 2

Detaylı

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO Oto Kalorifer Peteği Temizleme Makinası, Araç Kalorifer Petek Temizliği Cihazı. kalorifer peteği nasıl temizlenir, kalorifer peteği temizleme fiyatları, kalorifer

Detaylı

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years,

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years, 2013 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam January February March April May June July August September October November December Total Türkiye 87 444 88 519

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2017 Türkiye İstatistik Kurumu 05/06/2017 tarihinde 2017 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu VERGİ BİRİMLERİ Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu 2. Vergi Birimleri. 2.1. Vergi Birimlerinin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu Birimin Adı 31/12/1996 31/12/1997 31/12/1998

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU EYLÜL 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/10/2016 tarihinde 2016 yılı Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim) KURUM ADI KADRO ADI 190160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 5 0 75,57278 78,51528 190160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ARTVİN TÜM İLÇELER Taşra) 4 0 75,26887 75,34407 190160005

Detaylı

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI SONUÇ RAPORU-EKLER Mühendislik Anonim

Detaylı

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN ARALIK 2016 Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası nın ismi kaydedilmek koşulu ile alıntı yapmak

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/06/2016 tarihinde 2016 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

Atık Getirme Merkezi. REW-Getirme Merkez Tebliğii-Nisan Hülya ÇAKIR Çevre Mühendisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Atık Getirme Merkezi. REW-Getirme Merkez Tebliğii-Nisan Hülya ÇAKIR Çevre Mühendisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Atık Getirme Merkezi Hülya ÇAKIR Çevre Mühendisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sunumun İçeriği Atık Yönetimi Amaç ve Kapsam Sınıflandırma ve Kriterler Döngüsel Ekonomi Sıfır Atık Atık Yönetimi *Evsel,

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU TEMMUZ 2017 Türkiye İstatistik Kurumu 03/08/2017 tarihinde 2017 yılı Temmuz ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

CEYHAN SOSYO- EKONOMİK RAPORU

CEYHAN SOSYO- EKONOMİK RAPORU CEYHAN TİCARET ODASI CEYHAN SOSYO- EKONOMİK RAPORU 2013 YILI Ceyhan Ticaret Odası 2013 CEYHAN T İ CARET ODASI BAŞKANDAN; Değerli Ceyhanlılar, Bilindiği gibi Ceyhan Adana nın en eski ilçelerindenn birisi

Detaylı

PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL

PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL YERLEŞİMLERDEKİ NÜFUS %'Sİ... 4 EK 1.2... 6 KİŞİ BAŞI REEL GSYİH,

Detaylı

MEVCUT TEŞVİK SİSTEMİ

MEVCUT TEŞVİK SİSTEMİ MEVCUT TEŞVİK SİSTEMİ enel Teşvi Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları üyük Ölçekli Yatırımların Teşviki S KDV İstisnası S Gümrük Vergisi Muafiyeti S KDV İstisnası S Gümrük Vergisi Muafiyeti S Vergi

Detaylı

Google Etiketler: FEDERAL KAMPANA TORNA MAKİNASI - FİRMAMIZ

Google Etiketler: FEDERAL KAMPANA TORNA MAKİNASI - FİRMAMIZ Federal Kampana Torna Makinası Firması; 1999 Yılında kurulmuştur. Federal Otomotiv Ltd. Şti. Otomotiv Servis Ekipmanları sektöründe hizmet vermektedir. Kurulduğundan bu gün müessesemiz, müşterileri ve

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Stratejik Yatırımların Teşviki KDV İstisnası ü ü ü ü. Bölgesel Teşvik Uygulamaları

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Stratejik Yatırımların Teşviki KDV İstisnası ü ü ü ü. Bölgesel Teşvik Uygulamaları UYGULAMALAR YENİ TEŞVİK SİSTEMİ 15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yeni teşvik sistemi 4 farklı uygulamadan oluşmaktadır: 1- Genel Teşvik Uygulamaları 2- Bölgesel

Detaylı

Bölgesel Kalkınma Aracı Olarak Hibe Mekanizmaları

Bölgesel Kalkınma Aracı Olarak Hibe Mekanizmaları Devlet Planlama Teşkilatı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müd. Bölgesel Kalkınma Aracı Olarak Hibe Mekanizmaları 28 Kasım 2008 MERSİN İçerik 1. Hibe Tanımı ve Uygulama Alanları 2. Kalkınma Ajanslarının

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim) 10020121001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SANTRAL MEMURU (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 90,04922 90,04922 10020121003 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ (ADIYAMAN / MERKEZ - Taşra) 1 0 86,74214

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2014 tarihinde 2014 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Proje Uygulama Başkanlığı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Proje Uygulama Başkanlığı Kalkınma Proje Teklif Çağrısı Son Başvuru Tarihi İller Program Bütçesi (TL) Başvuru Yapabilecek Kişi/Kurum/Kuruluşlar Ayrıntılı Bilgi 5 dönemde gerçekleştirilmektedir. Batı Karadeniz 2. Dönem: 3 Haziran-28

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2015 tarihinde 2015 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

Türkiye İletim Sistemi Bağlantı Kapasitesi Raporu ( Dönemi)

Türkiye İletim Sistemi Bağlantı Kapasitesi Raporu ( Dönemi) Türkiye İletim Sistemi Bağlantı Kapasitesi Raporu (2016-2026 Dönemi) 13.04.2016 Yönetici Özeti Bu rapor, Türkiye elektrik iletim sistemi mevcut durumu, TEİAŞ tarafından planlanan iletim sistemi yatırımları

Detaylı

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK 0 NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK Verilerine Göre Hazırlanmıştır. İLİNİN NÜFUSU.. NÜFUSUNA KAYITLI OLANLAR NDE YAŞAYIP NÜFUS KAYDI BAŞKA İLLERDE OLANLAR.0 %... %. NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ 0 TUİK Verilerine

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans) 20020123801 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 77,71676 77,71676 20020123803 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 2 0 77,52866 78,22274 20020123805

Detaylı

2016 YILI DIŞ TİCARET RAKAMLARI

2016 YILI DIŞ TİCARET RAKAMLARI 2016 YILI DIŞ TİCARET RAKAMLARI 2016 yılında 726 firma ile 777 milyon dolar ihracat, 44 firma ile 344 milyon dolar ithalat yaparak 1 milyar 121 milyon dolar dış ticaret hacmi gerçekleştirmiştir. 2016 yılı

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYATLARI ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2013 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2013 tarihinde 2013 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. 2013 yılı Haziran

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU NİSAN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 05/05/2014 tarihinde 2014 yılı Nisan ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

İstatistik ve Sicil İzleme Dairesi Başkanlığı

İstatistik ve Sicil İzleme Dairesi Başkanlığı 1 İçindekiler Bölüm 1 2004 Yılı Dört Aylık Sonuçlar Bölüm 2 Teyit Sonuçları Bölüm 3 Internet Üzerinden İhale İşlemi Yapan İdarelerin İllerine ve Yapılarına Göre Dağılımları 2 2003 yılında ve 2004 yılının

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 05/09/2016 tarihinde 2016 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU OCAK 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/02/2016 tarihinde 2016 yılı Ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU EYLÜL 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 05/10/2015 tarihinde 2015 yılı Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. : 2017 Yıllık Kullanım Hakkı Ücretleri. : Yetkilendirme Dairesi Başkanlığının hazırladığı takrir ve

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. : 2017 Yıllık Kullanım Hakkı Ücretleri. : Yetkilendirme Dairesi Başkanlığının hazırladığı takrir ve BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi : 14.12.2016 Karar No : 2016/DK-YED/486 Gündem Konusu : 2017 Yıllık Kullanım Hakkı Ücretleri KARAR ekleri incelenmiştir. : Yetkilendirme Dairesi

Detaylı

Türkiye de Bölgesel Kalkınma

Türkiye de Bölgesel Kalkınma economicpolicyresearchinstitute ekonomipolitikaları araş t ı rmaenstitüsü Türkiye de Bölgesel Kalkınma Emin Dedeoğlu 7 Aralık 2006, Konya Türkiye'de Bölgesel Kalkınma Slide 2 Türkiye de Bölgeler Arası

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU KASIM 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 05/12/2016 tarihinde 2016 yılı Kasım ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Tahsin KARABULUT

Yrd. Doç. Dr. Tahsin KARABULUT Yrd. Doç. Dr. Tahsin KARABULUT -İllerin Sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeylerinin belirlenmesi amacıyla yapılan bu çalışmada niceliksel bir büyüme anlayışından ziyade, niteliksel bir Sosyo-ekonomik gelişme

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/09/2014 tarihinde 2014 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU OCAK 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/02/2015 tarihinde 2015 yılı Ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA )

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA ) KURUM KODU DPB NO KURUM ADI / POZİSYON UNVANI İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF 490060001 12062 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ IĞDIR TÜM İLÇELER Taşra YH 12 2 999 1000 1001 490060003 12079 AİLE VE

Detaylı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı 15/06/2011-05/08/2011 Tarihleri Arasında Başkanlığımız İnternet Sitesinde Yayınlanan "Hizmetiçi Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi Anketi"ne Katılan 7.191 Personelin 58.878 Tercihin, "Tercih Edilen Eğitim

Detaylı

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 1. CUMHURBAŞKANLIĞI 1.1. Devlet Denetleme Kurulu UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 2. BAŞBAKANLIK 2.1. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği(MGK) 2.2. Atatürk Kültür, Dil ve tarih Yüksek

Detaylı

BAYİLER. Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 18 Nisan :29 - Son Güncelleme Cuma, 03 Mayıs :39

BAYİLER. Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 18 Nisan :29 - Son Güncelleme Cuma, 03 Mayıs :39 Federal CNG Dönüşüm Sistemleri olarak, başta Konya olmak üzere Türkiye'nin her bölgesinde ve her ilimizde CNG Dönüşüm Sistemleri konusunda hizmet vermekteyiz. FEDERAL CNG DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ Adana CNG Dönüşüm

Detaylı

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 1 30 Ocak 2016 tarih ve 29609 sayılı Resmi Gazete de Yayınlanan İşkollarındaki Ve Sendikaların Üye na İlişkin 2016 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. . KPSS-2014/2 310020001 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 86,13395 86,13395 310020003 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 87,43649 87,43649 310020005 ADIYAMAN

Detaylı

KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE

KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE MADDE 1-20/11/2012 tarihli ve 116 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe konulan Kamu

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Proje Uygulama Başkanlığı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Proje Uygulama Başkanlığı Proje Teklif Çağrısı Son Başvuru Tarihi İller Program Bütçesi (TL) Başvuru Yapabilecek Kişi/Kurum/Kuruluşlar Ayrıntılı Bilgi Ahiler Sektörel Rekabet Edebilirlik Mali Destek İnternet üzerinden son başvuru

Detaylı

Doğal Gaz Sektör Raporu

Doğal Gaz Sektör Raporu GAZBİR Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği TEMMUZ Doğal Gaz Sektör Raporu İthalat 4.5, 4., Temmuz ayında yılının aynı ayına göre ülke ithalat miktarında 915,37 milyon sm 3, %28,43 lük bir artış meydana

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/09/2015 tarihinde 2015 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

Türkiye de Son Dönem Bölgesel Gelişme Politikalarının Değerlendirilmesi ve Gelecek Gündemi. Bölgesel Gelişme ve Yapısal uyum Genel Müdürlüğü

Türkiye de Son Dönem Bölgesel Gelişme Politikalarının Değerlendirilmesi ve Gelecek Gündemi. Bölgesel Gelişme ve Yapısal uyum Genel Müdürlüğü Türkiye de Son Dönem Bölgesel Gelişme Politikalarının Değerlendirilmesi ve Gelecek Gündemi Bölgesel Gelişme ve Yapısal uyum Genel Müdürlüğü İçerik Bölgesel Gelişme Politikasının Unsurları Stratejik Kurumsal

Detaylı

VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88

VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88 Konu: Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezi 03.06.2005/8148 VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88 Bilindiği üzere Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezlerinin açılış, işleyiş ve denetim işlemleri 18.07.1997

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMĐ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMĐ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. B A Ş B A K A N L I K YENĐ TEŞVĐK K SĐSTEMS STEMĐ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI MEVCUT TEŞVĐK SĐSTEMĐ Genel Teşvik Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki KDV

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 16 09 2014 Sayı 29 Genel Değerlendirme Nisan 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Nisan 2014 verilerinin değerlendirildiği- 29. sayısında sigortalı

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU ARALIK 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 04/01/2016 tarihinde 2015 yılı Aralık ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI )

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI ) 1573951 3 0 091.496 092.411 HEMŞİRE (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 1573953 29 0 093.232 096.492 KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 1573955 11 0 092.813 093.230

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 01 10 2014 Sayı 31 TEPAV İSTİHDAM İZLEME TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Haziran 2014 verilerinin değerlendirildiği- 31. sayısında sigortalı

Detaylı

İTİBARİYLA KÖY YOLU ENVANTERİ

İTİBARİYLA KÖY YOLU ENVANTERİ ADIYAMAN 1. DERECE 0 3 756 2.067 0 2.826 ADIYAMAN 2. DERECE 0 0 350 210 0 560 ADIYAMAN KÖY İÇİ YOL 0 0 636 173 22 0 831 ADIYAMAN TOPLAM 0 3 1.742 2.450 22 0 4.217 AFYONKARAHİSAR 1. DERECE 67 115 216 1.868

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Proje Uygulama Başkanlığı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Proje Uygulama Başkanlığı Proje Teklif Çağrısı Son Başvuru Tarihi İller Aksaray Program Bütçesi (TL) Başvuru Yapabilecek Kişi/Kurum/Kuruluşlar Ayrıntılı Bilgi Ahiler Kasım - Aralık Dönemi 31.12.2013 Kırıkkale Kırşehir Nevşehir

Detaylı

KURUM UNVAN İL TEŞKİLAT SINIF ÖĞRENİM DERECE ADET NİT1 NİT2 NİT3 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANECİ BOLU Merkez TH LİSANS 8 1 4099 4101 7300

KURUM UNVAN İL TEŞKİLAT SINIF ÖĞRENİM DERECE ADET NİT1 NİT2 NİT3 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANECİ BOLU Merkez TH LİSANS 8 1 4099 4101 7300 KURUM UNVAN İL TEŞKİLAT SINIF ÖĞRENİM DERECE ADET NİT1 NİT2 NİT3 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANECİ BOLU Merkez TH LİSANS 8 1 4099 4101 7300 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR BOLU Merkez GİH

Detaylı

Tablo Yılında İnternet Erişimi Olan Girişimlerin, İnterneti Kullanım Amaçları

Tablo Yılında İnternet Erişimi Olan Girişimlerin, İnterneti Kullanım Amaçları gayrimenkul faaliyetleri gösteren girişimlerde %7,9 oranı ile en düşük düzeyde gerçekleşmiştir. 2010 yılında İnternet erişimine sahip girişimlerin %78,1 i interneti bankacılık ve finansal hizmetler için,

Detaylı

/ GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

/ GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı :B.21.0.GGM.0.00.17.01-131.01.99.02.267 Konu :Antrepoda Memur Görevlendirilmesi 02.08.212 / 16670 GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE İlgi:

Detaylı

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.)

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.) Şube Başkanlıkları 1 NOLU ANKARA ŞUBESİ Mustafa GÜRAN Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tel 5366400073 2 NOLU KAHRAMANMARAŞ ŞUBESİ Mustafa Ertan ATALAR

Detaylı

Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir.

Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Aralık 2016 Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası nın ismi kaydedilmek koşulu ile alıntı yapmak mümkündür. SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI

Detaylı

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014)

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014) 7942 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli ADANA TÜM İLÇELER Taşra YH 12 9 2001 7943 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra YH 12 5 2001 7944 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli AFYONKARAHİSAR

Detaylı

FARABİ KURUM KODLARI

FARABİ KURUM KODLARI FARABİ KURUM KODLARI İstanbul 1. Boğaziçi D34-FARABİ-01 2. Galatasaray D34-FARABİ-02 3. İstanbul Teknik D34-FARABİ-03 Eskişehir 1. Anadolu D26-FARABİ-01 2. Eskişehir Osmangazi D26-FARABİ-02 Konya 1. Selçuk

Detaylı

EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE YENİLİKÇİLİK ÖDÜLLERİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÖDÜL SÜRECİ. Rapor Yazım Esasları

EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE YENİLİKÇİLİK ÖDÜLLERİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÖDÜL SÜRECİ. Rapor Yazım Esasları Ek-1 EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE YENİLİKÇİLİK ÖDÜLLERİ 2015-2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÖDÜL SÜRECİ Raporun Biçimsel Düzeni Rapor Yazım Esasları Times New Roman, 11 punto, 1,15 satır aralığı kullanılacaktır. Paragraf

Detaylı

AMBALAJ ATIKLARININ YÖNETİMİ

AMBALAJ ATIKLARININ YÖNETİMİ AMBALAJ ATIKLARININ YÖNETİMİ Şule YETKİN Çevre ve Şehircilik Uzmanı 13.03.2015 İSTANBUL Sunum İçeriği Mevzuat Mevcut Durum Getirme Merkezleri Mevzuat AB Ambalaj Atıkları Direktifi (94/62/EC) Yönetmelik

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

ÜLKEMİZDE VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HİDROELEKTRİK ENERJİ POTANSİYELİ

ÜLKEMİZDE VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HİDROELEKTRİK ENERJİ POTANSİYELİ ÜLKEMİZDE VE DOĞU KARADENİZ HİDROELEKTRİK ENERJİ POTANSİYELİ Prof. Dr. Hızır ÖNSOY K.T.Ü. İnş. Müh. Hidrolik Anabilim Dalı Öğr. Üyesi honsoy@ktu.edu.tr Dünya, ileri teknoloji ve sanayide, baş döndürücü

Detaylı

e-fatura UYGULAMA KILAVUZU

e-fatura UYGULAMA KILAVUZU e-fatura UYGULAMA KILAVUZU 29.09.2017 Ver:1.0 i İçindekiler Tablosu 1 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU E- FATURA UYGULAMASI... 1 2 E-FATURA GRUPLARI VE ÖZEL ALANLAR... 1 2.1 SAĞLIK HİZMETİ SUNUCULARINA AİT FATURALAR...

Detaylı

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 100,54% A4 ELAZIĞ 5 39 308 309 100,32% A5 YALOVA 2 13

Detaylı

Türkiye den bir eşitsizlik fotoğrafı daha: Yaşlanmadan ölenler! / Kayıhan Pala

Türkiye den bir eşitsizlik fotoğrafı daha: Yaşlanmadan ölenler! / Kayıhan Pala Türkiye den bir eşitsizlik fotoğrafı daha: Yaşlanmadan ölenler! / Kayıhan Pala Yeni açıklanan 2015 yılı ölüm istatistikleri Türkiye nin eşitsizliklerle dolu karnesini bir kez daha gündeme getiriyor. Türkiye

Detaylı

EK 1: TABLO VE ŞEKİLLER

EK 1: TABLO VE ŞEKİLLER EK 1: TABLO VE ŞEKİLLER NET OKULLULAŞMA TABLO 1: Türkiye Net Okullulaşma Oranı Trendleri (%) Kademe ve cinsiyet 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 5,40% 7,50%

Detaylı

Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir.

Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. MART 2017 Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası nın ismi kaydedilmek koşulu ile alıntı yapmak mümkündür. SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI Hançerli

Detaylı