TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ"

Transkript

1 TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ Doç. Dr. M.Ümit GÜMÜŞAY YTÜ

2 2 PROGRAMLAMA MANTIĞI Herhangi bir amaç için hazırlanan programın mantık hataları içermesi durumunda, alınacak sonucunda yanlış olacağı aşikardır. Program hazırlama aşamasında iki tür hata yapılabilir. Bunlardan birincisi yazı(lı)m hataları dır ki; bilgisayar bu hatalar konusunda programcıyı uyarır ve hata düzeltilmeden program çalışmaz. İkinci tür hata mantık hatası adı verilen hatadır ve bu tür hatalar yapılacak işin yanlış tanımlanması anlamındadır. Örneğin, bir grup sayının toplamını hesaplayan bir program yazmak istediğimizi düşünelim. Eğer programcı sayıların toplamını hesaplayacak şekilde yazmak yerine, sayıların çarpımını hesaplayacak şekilde yazarsa, bilgisayar çarpma işlemini gerçekleştirir. Ancak programcı yada programı çalıştıran kullanıcı amacına ulaşamamış olur. İşte bu tür hatalara mantık hataları denir. Bilgisayara yaptırılacak bir işlemin programının hazırlanmasında dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, söz konusu problemin çok iyi anlaşılması ve detaylı olarak analiz edilmesidir. Bilgisayar sadece kendisine verilen emirler (programlama komutları) yardımıyla problemleri çözebilir. Bilgisayara komutlar doğru olarak verilmelidir. Demek ki verilen emirlerin yanlış olması durumunda alınacak sonuçların da yanlış olacağı açıktır. PROGRAMLAMA AŞAMALARI Programlamada (veya problem çözmede) her programcı tarafından farklı yaklaşımlar izlemekle birlikte, bütün programcılar tarafından genellikle şu programlama aşamalarını izlemektedir: 1. Problemin tanınması 2. Çözüm yönteminin belirlenmesi 3. Algoritmanın geliştirilmesi 4. Akış şemasının (çizelgesinin, diyagramının) düzenlenmesi 5. Programın el ile çalıştırılıp denenmesi 6. Uygun programlama dilinin seçilmesi 7. Programın kodlanması 8. Programın bilgisayar ile çalıştırılıp sınanması Problemin Tanınması Programlama işleminde en önemli aşama problemin tam olarak anlaşılması ve teşhis edilmesidir. Yanlış anlaşılmış veya tam olarak tanınmamış bir problemin çözümünün de yanlış sonuçlar vereceği açıktır. Problemin tanınması veya teşhis edilmesinde iki aşama izlenir. 1. Giriş bilgilerinin belirlenmesi 2. Çıkış bilgilerinin belirlenmesi Programcı mutlaka konuyu yada problemi kavramış olmalıdır. Eğer mümkünse elle yapılmış örnekler kullanılarak kontrol işlemi yapılmalıdır. Muhasebe işlemlerini hiç bilmeyen çok profesyonel bir programcının muhasebe programı yazması mümkün değildir. Demek ki, bir programcının muhasebe işlemlerini gerçekleştiren bir program yazması için muhasebe işlemini çok iyi bilmesi veya bilen birinden yardım alması gerekir. Aynı mantıkla, bir programcının satranç oyunu programı yazabilmesi için de söz konusu oyunu çok iyi bilmesi veya oyunu bilen birisinin yardımını alması gerekir. Aksi halde, satrançtaki bütün varyasyonları veya alternatif stratejileri dikkate almaması nedeniyle, problem eksik olarak teşhis edilecek ve bilgisayarda çalıştırılan program daha iyi satranç oynayan birisi tarafından yenilmiş olacaktır. Şimdi problemin tanınması aşamasını şu basit örnek üzerinde inceleyelim. %25 kar marjı ile çalışan bir marketin malların satış fiyatını hesaplayan bir program yazmak istenirse, bu problemde giriş bilgisi olarak alış fiyatı (AF diyelim) ve çıkış bilgisi olarak da satış fiyatı (SF diyelim) söz konusudur. Satış fiyatına ek olarak çıkış bilgisi istendiğinde kar marjının, karın veya

3 3 alış fiyatının yazılması da mümkündür. Burada yer alan kar marjı sabit bir bilgidir ve programa sabit olarak girer. Çözüm Yönteminin Belirlenmesi Bu aşamada yapılması gereken giriş bilgilerinden hareketle çıkış bilgilerine nasıl ulaşılacağının belirlenmesidir. Çözüm yönteminin belirlenmesi bir anlamda problemin matematiksel modelinin kurulması olarak da ifade edilebilir. Market örneğine dönersek bu problemin çözümü için şu yöntem belirlenir. SF = AF + AF * 0.25 AF parantezine alınırsa SF = AF * (1+0.25) ve buradan da SF = AF * 1.25 Değeri elde edilir. Böylece çözüm yöntemi de belirlendiğine göre algoritma aşamasına geçilebilir. Algoritmanın Geliştirilmesi Problem teşhis edilip çözüm yöntemi belirlendikten sonra yapılacak işlemler sistematik biçimde sözel olarak ifade edilebilir. İşte bir problemin çözülmesi için yapılacak işlemlerin belirli bir sıraya göre mantıksal olarak düzenlenmesi ve sözel olarak ifade edilmesi işlemine algoritma adı verilir. Günlük yaşamda teknolojik yenilikler sonucunda karşılaştığımız araçlardan yararlanmak için kullanım klavuzuna başvururuz. Bu klavuzlar o aracın kullanılması sırasında izlenecek aşamaları basit bir dille hatta kısaltarak anlatır. Algoritmanın temel amacı kendisinden sonra gelen aşamaları yönlendirmektir. Genellikle emir cümleleri ile ifade edilen algoritmanın dili günlük yaşamda kullandığımız insan dilidir. Algoritma insan dili ile yazılmış bir program olmasına nedeniyle bilgisayar için herhangi bir anlamı yoktur. Bilgisayarın anlayabilmesi için kodlama işleminin yapılması gerekir. Yukarıda verilen market örneğine dönersek, bu örneğe ilişkin algoritma şu şekilde yazılabilir: 1. Adım Başla 2. Adım Alış fiyatını (AF) oku (gir) 3. Adım SF = AF * 1.25 işlemini yap 4. Adım Alış (AF) ve satış fiyatını (SF) yaz 5. Adım Dur Bu algoritma incelendiğinde alış fiyatının giriş bilgisi olarak bilinmesi gerekmektedir. Aksi halde bu işlemin yapılması mümkün değildir. Akış Şemasının Düzenlenmesi Akış diyagramları (akış semaları, akış çizelgeleri, flowchart), algoritması yazılan programın sembollerle ifade edilen geometrik şekilleridir. Algoritma insan diline göre yazıldığından farklı dilleri (Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, vb.) kullan insanlar tarafından anlaşılması zor olabilir. Bu nedenle programın standart bazı semboller kullanılarak yazılması sonucu herkes tarafından anlaşılması sağlanmış olur. Bu sembolleri trafik işaret sembollerine benzetmek mümkündür. Trafik sembolleri dünyanın her yerinde standart olduğundan yurt dışına giden veya dışardan ülkemize gelen birisi bu işaretleri tanıyarak herhangi bir sorunla karşılaşmaz.

4 4 Aynı mantıkla akış şemalarında semboller algoritmanın diyagram üzerindeki akışının ifade eder. Bir problemde neler yapıldığını anlamak için algoritma yerine akış diyagramına bakmak da yeterli olur. Hatta bu şekilde programın mantığının algılanması daha kolay hale gelmiş olur. Akış diyagramlarında en çok kullanılan bazı semboller ve anlamları aşağıda verilmiştir. SEMBOL ANLAMI Başlama ve durma Ekrandan bilgi giriş ve çıkışı Aritmetik işlem ve değer atama Karşılaştırma (Koşul) İşlem akış yönü okları İşlem akış bağlacı

5 5... Döngü. Yazıcıdan çıkış Şimdi daha önce verilen market örneğinin akış diyagramını çizimi. Başla AF Gir SF = AF * 1.25 AF, SF Yaz Dur

6 6 Programın El ile Çalıştırılıp Sınanması Programın doğru olup olmadığına ilişkin kontrollerin yapıldığı aşamadır. Programda çalışmayan veya hatalı işleyen yerlerin olması durumunda değişiklik yapılır. Malın alış fiyatı olarak 100 değeri giriş bilgisi olarak verildiğinde AF değişkeninin içine 100 değeri yerleşir. Bir sonraki aşamada AF (100) değeri ile 1,25 sayısı çarpılarak elde edilen sonuç SF(satış fiyatı) değişkeninin içine atanır. SF değişkeninin çıktısı ekranda 125 olarak görüntülenir. Böylece programın doğru sonucuna varılır. Uygun Programlama Dilinin Seçilmesi Buraya kadar izlenen aşamalar bütün programlama dilleri için aynı olup programlama mantığını oluşturur. Bu aşamada programın yapısına uyan programlama dilinin seçilmesi gerekir. Örneğimizde söz konusu program için VISUAL-BASIC, BASIC, COBOL, FORTRAN, C gibi programlama dillerinden amaca uygun olan dil seçilir. Problemin Kodlanması Bilgisayarın söz konusu problemi anlaması için verilen emirlerin veya komutların programlama dilinde olması gerekir. Her programlama dilinde kullanılan komutlar farklıdır. Yukarıda programlama mantığını öğrenmek için verilen basit örneğin Visual Basic programlama dilinde kodlanmış şekli şu şekildedir. AF$ = InputBox("Alis Fiyatini Giriniz") SF$ = AF$ * 1.25 Show Print "ALIS FIYATI="; AF$, "SATIS FIYATI="; SF$ Programın Bilgisayar ile Çalıştırılıp Sınanması Private Sub Form_Load() AF$ = InputBox("Alis Fiyatini Giriniz") SF$ = AF$ * 1.25 Show Print "ALIS FIYATI="; AF$, "SATIS FIYATI="; SF$ End Sub From_Load yordamına yazılan programdan sonra Ana menü üzerinde bulunan Run altındaki menü üzerinden Start seçildiğinde program çalışır ve bize Alış Fiyatımızı sorar daha sonra sonuç değerler form üzerine yazdırılır.

7 7 Değişken (Variable): Farklı zamanlarda farklı değerler alabilen bilgi sahlarına verilen sembolik addır. Değişken adları A-Z arası alfabetik bir harfle başlayıp 0-9 rakamı ile devam edebilir. (Arada boşluk olmayacak) TOPLAM1, SAYAC, A, AD, ADSOY1 gibi. Değişken adlarında Türkçe karakter kullanmayınız. Aritmetiksel işlemler: Aritmetiksel işlemleri ve uygulama sıralarını, aynen kullanamayız. Bilgisayar mantığına göre yeniden yazılmaları gerekir. Algoritmada kullanılan aritmetiksel işlemleri ve öncelik sıraları aşağıdaki gibidir. İşlem öncelik sırası kuralları: Matematiksel Bilgisayar 1. Parantezler (( )) ( ( ) ) 2. Üs Alma n a A^N 3. Çarpma ve bölme ab a/b A*B A/B 4. Toplama çıkarma a+b a-b A+B A-B Parantez kullanılarak işlem öncelik sıraları değiştirilir. İşleme ilk önce parantezin içindekiler girer. İçiçe kullanılan parantezlerde öncelik en içtekindedir. Aynı işlem önceliğine sahip elemanlarda soldan sağa doğrudur. Matematik Bilgisayar Matematik Bilgisayar A(B+C) A*(B+C) A 2 B A^2+B ( A B) (A-B)/C B A-B/C A C C AC A/B*C B A -A^B B 2 (A) 2 (A^2)^2 A 2 B A^2*B

PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Bölüm 1

PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Bölüm 1 PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Bölüm 1 1.1. GİRİŞ Bilgi dünyasında yoğun bir şekilde kullandığımız bilgisayarlar ile ortaya çıkan programlar günlük hayatta biz insanların işlerinde büyük kolaylıklar sağlamaktadırlar.

Detaylı

Y a h y a D e m i r c a n

Y a h y a D e m i r c a n ALGORİTMA Algoritma; her tür ayrıntı göz önüne alınarak bir problemin çözüm yönteminin adım adım yazılmasıdır. Bu bir düzen içinde yapılır. Maddeler halinde sıralayacak olursak; 1- Algoritmanın bir başlangıcı

Detaylı

Algoritma. 19. yüzyılda Persli matematikçi Al- Khowarizmi (Al-Harezmi) tarafından bulunmuş ve onun adında türetilmiştir.

Algoritma. 19. yüzyılda Persli matematikçi Al- Khowarizmi (Al-Harezmi) tarafından bulunmuş ve onun adında türetilmiştir. Algoritma 19. yüzyılda Persli matematikçi Al- Khowarizmi (Al-Harezmi) tarafından bulunmuş ve onun adında türetilmiştir. Algoritma Problem çözmek için geliştirilen Adım adım çözüm yöntemidir. Verilen bir

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KODLAMAYA HAZIRLIK 482BK0123 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

Dr. Musa KILIÇ Öğretim Görevlisi http://kisi.deu.edu.tr/musa.kilic

Dr. Musa KILIÇ Öğretim Görevlisi http://kisi.deu.edu.tr/musa.kilic Dr. Musa KILIÇ Öğretim Görevlisi http://kisi.deu.edu.tr/musa.kilic BİLGİSAYAR DONANIM Donanım birimleri ekran, klavye, harddisk, ram YAZILIM Yazılımlar ise bilgisayarın donanım yapısını kullanılır hale

Detaylı

C++ PROGRAMLAMA. Yrd. Doç. Dr. ESEN YILDIRIM

C++ PROGRAMLAMA. Yrd. Doç. Dr. ESEN YILDIRIM C++ PROGRAMLAMA Yrd. Doç. Dr. ESEN YILDIRIM BİLGİSAYAR hardware Bilgisayarın fiziksel parçaları Printer, Monitör, Klavye, anakart vs software Bilgisayar tarafından kullanılan programlar Word, Excel, Turbo

Detaylı

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLŞİM TEKNOLOJİLERİ İNTERNET PROGRAMCILIĞI 2 ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AÇIK KAYNAK KODLA TEMEL UYGULAMALAR 482BK0135 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

INTERNET TABANLI PROGRAMLAMA Active Server Pages (ASP) Vbscript ile Programlama Ders Notları Doç. Dr. İsmail Rakıp Karaş

INTERNET TABANLI PROGRAMLAMA Active Server Pages (ASP) Vbscript ile Programlama Ders Notları Doç. Dr. İsmail Rakıp Karaş INTERNET TABANLI PROGRAMLAMA Active Server Pages (ASP) Vbscript ile Programlama Ders Notları Doç. Dr. İsmail Rakıp Karaş Dersle ilgili her türlü içerik, duyuru, ödev kayıt ve ödev notu öğrenme vb işlemler

Detaylı

Analiz safhasının tamamlanmasından sonra, tasarımın başlangıç adımlarına başlanır.

Analiz safhasının tamamlanmasından sonra, tasarımın başlangıç adımlarına başlanır. 1 Analiz safhasının tamamlanmasından sonra, tasarımın başlangıç adımlarına başlanır. Bu evrede, analizde sorulan NE sorusuyla elde edilen bilgilerin, nasıl yapılacağı, nasıl gerçekleştirileceği ortaya

Detaylı

Kod Kavramı Sub End Sub Olay (Event) Kavramı

Kod Kavramı Sub End Sub  Olay (Event) Kavramı Kod Kavramı Kodlar, programa ne yapmasını istediğinizi belirten deyim ve fonksiyonlardır. Visual Basic in nesneye dayalı bir programlama dili olması, kodların nesnelere bağlı olarak yazılması anlamına

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ PLANLAMA

BİLGİSAYAR DESTEKLİ PLANLAMA İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi İnşaat Yönetimi Eğitim Semineri Serisi Harbiye BİLGİSAYAR DESTEKLİ PLANLAMA Hazırlayan : Dr. Murat KURUOĞLU İ.T.Ü. İnşaat Fakültesi Yapı İşletmesi Anabilim Dalı

Detaylı

Temel Bilgisayar Programlama ve BASIC Diline Giriş

Temel Bilgisayar Programlama ve BASIC Diline Giriş Temel Bilgisayar Programlama ve BASIC Diline Giriş Ders Notları Selahattin ERGEÇ-Mustafa Y.ATA KAPSAM 1. Temel Bilgisayar Donanım-Yazılım Bilgileri 2. Simgeler, Değişmezler ve Değişkenler 3. Aritmetiksel

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ETKİLEŞİMLİ WEB UYGULAMALARI - 2 ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

Bilgisayar Programlama. Öğr. Gör. Levent TERLEMEZ

Bilgisayar Programlama. Öğr. Gör. Levent TERLEMEZ Bilgisayar Programlama Öğr. Gör. Levent TERLEMEZ I Temel Tipleri Bildirimi Program, belli bir komut ve söz dizimi yapısını uygun olarak, sadece belirtilen işlemlerin yerine getirilmesini belirten komut

Detaylı

Bilgisayara Giriş 20092010 Güz Bahar Öğretim Yılı Ders Notları

Bilgisayara Giriş 20092010 Güz Bahar Öğretim Yılı Ders Notları 2009 2010 Bilgisayara Giriş 20092010 Güz Bahar Öğretim Yılı Ders Notları Arzu Erdem Kaynaklar: 1. Yazılım Uzmanı 1, Selçuk Tüzel 2. Yazılım Profesyoneli 2, Fulya SATAR. Engin ÖREN 3. Herkes için Visual

Detaylı

Banka LOGO Ocak 2012

Banka LOGO Ocak 2012 Banka LOGO Ocak 2012 İçindekiler START İçindekiler... 2 Banka... 3 Bankalar ve Banka Hesapları... 4 Bankalar... 5 Banka Bilgileri... 6 Banka Hareketleri... 8 Banka Ekstresi... 9 Banka Hesapları... 10 Banka

Detaylı

ÖRNEK 1: Verilen iki sayının toplamının bulunmasının algoritması aşağıdaki gibi yazılır:

ÖRNEK 1: Verilen iki sayının toplamının bulunmasının algoritması aşağıdaki gibi yazılır: ALGORİTMANIN HAZIRLANMASI, herhangi bir sorunun çözümü için izlenecek yol anlamına gelmektedir. Çözüm için yapılması gereken işlemler hiçbir alternatif yoruma izin vermeksizin sözel olarak ifade edilir.

Detaylı

BİLGİSAYAR DERS NOTLARI İÇİNDEKİLER

BİLGİSAYAR DERS NOTLARI İÇİNDEKİLER WORD İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...1 1. BÖLÜM...5 MICROSOFT WORD XP...5 GİRİŞ...5 MICROSOFT WORD'Ü BAŞLATMAK...6 ÇALIŞMA ORTAMI...6 ÇALIŞMA ORTAMININ ELEMANLARI...6 GÖRÜNÜM MENÜSÜ...8 EKLE MENÜSÜ...12 YARDIM

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KONTROL DEYİMLERİ 482BK0124 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

CNC MAKRO PROGRAMLAMA. Fanuc, Haas (Yasnac), Mazatrol (Mazak), Meldas (Mitsubishi) İçin Custom Macro B. Kitabından. Örnek Bölümler

CNC MAKRO PROGRAMLAMA. Fanuc, Haas (Yasnac), Mazatrol (Mazak), Meldas (Mitsubishi) İçin Custom Macro B. Kitabından. Örnek Bölümler CNC MAKRO ROGRAMLAMA Fanuc, Haas (Yasnac), Mazatrol (Mazak), Meldas (Mitsubishi) İçin Custom Macro B Kitabından Örnek Bölümler (Örnek bölümlerin olduğu bu dokümanda kitabın çeşitli bölümlerinden kısmi

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN FİNANSAL KURUMLAR MUHASEBESİ 343FBS050 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

MICROSOFT ACCESS DERS NOTLARI Öğr.Gör.Ali ATALAY

MICROSOFT ACCESS DERS NOTLARI Öğr.Gör.Ali ATALAY İstatistik Bölümü Güz dönemi 2.sınıf Programlama dilleri I (Excel-access) MICROSOFT ACCESS DERS NOTLARI Öğr.Gör.Ali ATALAY Access bir veritabanı programıdır. Veritabanı, bir konuyla ilgili çok sayıda kaydın

Detaylı

BÖLÜM 5 YAZILIM UYGULAMA YAZILIMI

BÖLÜM 5 YAZILIM UYGULAMA YAZILIMI BÖLÜM 5 YAZILIM UYGULAMA YAZILIMI 5.1 Giriş Bilgisayar sisteminin donanım ve yazılımdan oluşan bir bütün olduğunu, yazılım olmadan hiçbir bilgisayarın çalışamadığını ve bilgisayar donanımının hangi veri

Detaylı

e-baski.com Yönetim Arayüzü V 1.02

e-baski.com Yönetim Arayüzü V 1.02 e-baski.com Yönetim Arayüzü V 1.02 İçindekiler İÇİNDEKİLER... 2 E-BASKİ.COM NEDİR?... 3 E-BASKİ.COM YÖNETİM ARAYÜZÜ... 3 FİRMALAR E-BASKİ.COM SİSTEMİNİ NASIL KULLANABİLİRLER?...3 FİRMA AYARLARI...5 Değiştirilebilen

Detaylı

VISUAL BASIC. Not1: Ücretsiz olarak indirilip kurulabildiğinden, bundan sonraki anlatımlar Visual Basic Express Edition esas alınarak yapılacaktır.

VISUAL BASIC. Not1: Ücretsiz olarak indirilip kurulabildiğinden, bundan sonraki anlatımlar Visual Basic Express Edition esas alınarak yapılacaktır. VISUAL BASIC Visual Studio Ürünleri Microsoft firmasının ürünü olan Visual Studio, aşağıdaki paketlerden oluşmaktadır. İlk iki paket ücretlidir, üçüncü paket ilk iki pakete göre bazı kısıtlamalara sahiptir

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ PLC PROGRAMLAMA ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

MB5002 NÜMERİK ANALİZ

MB5002 NÜMERİK ANALİZ MB500 NÜMERİK ANALİZ Ders Notları Yrd. Doç. Dr. Emel YAVUZ DUMAN İstanbul Kültür Üniversitesi Matematik-Bilgisayar Bölümü c 01, Emel Yavuz Duman Tüm hakkı saklıdır. Bu notlar Örgün Öğretimde Uzaktan Öğretim

Detaylı

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ WEB TABANLI UZAKTAN KONTROL 481BB0008 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

Kurma programı: http://www.avdb.gov.tr/program/istopkur.exe bağlantısından indirilir.

Kurma programı: http://www.avdb.gov.tr/program/istopkur.exe bağlantısından indirilir. İçindekiler A. PROGRAM HAKKINDA... 1 1- Programın İşlevi... 1 2- Sistem Gereksinimleri... 1 B. KURULUM... 1 1- Programın İndirilmesi... 1 2- Programın Çalıştırılması... 3 C. KULLANIM... 4 1- Programa Giriş...

Detaylı