İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU Engellilerde Egzersiz Ve Spor Eğitimi Bölümü Ders İçerikleri. T U K EBS-103 Eğitsel Oyunlar 1 2 2

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU Engellilerde Egzersiz Ve Spor Eğitimi Bölümü Ders İçerikleri. T U K EBS-103 Eğitsel Oyunlar 1 2 2"

Transkript

1 İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU Engellilerde Egzersiz Ve Spor Eğitimi Bölümü Ders İçerikleri I.YARIYIL (GÜZ) EBS-101 Anatomi ve Kinesyoloji İnsan vücudunu meydana getiren hücre, doku, organlar, sistemler ve hareket sisteminin yapıları, anatomik terimler ve kavramlar, düzlemler, eksenler, baş, boyun, gövde, üst ve alt kısımların hareketleri ve harekete katılan kasların kasılması sırasındaki fonksiyonları, meydana getirdikleri eklem hareketleri, sportif hareketlerin kinesiyolojik analizleri. EBS-103 Eğitsel Oyunlar Tanım, amaç, tarihçe, oyunun engelli çocuklar için önemi, çocuk gelişimine etkisi, engelliler için oyun ortamı ve aletleri, temel hareketlerin oyunla öğretimi, oyun seçimi, koordinasyon geliştiren oyunlar, ritmik etkinlikler içeren oyunlar, oyun materyali hazırlama ve oynama. Bağımsız küçük oyunlar ile analiz yapılarak, oyunlar aracılığı ile öğretim aşamalarını geliştirmektir. EBS-105 Engellilerde Egzersiz Ve Spor Eğitimine Giriş Engellilerde beden eğitimi ve sporun tanımı, amacı, anlam ve önemi, engellilerin fiziki, sosyal ve psikolojik özellikleri, engellilerin eğitiminde sporun yeri ve etkisi, tarihçesi, engelliler spordaki hedef grupları, engellilerde spora etki eden faktörler, beden eğitimi ve sporun engelliler üzerindeki etkileri, engellilerdeki spor branşları, engellilerden spor pratiğinin metotları ve teknikleri, engelliler için ders spor dersi hazırlama, ölçme ve değerlendirme engellilerden spor ile rehabilitasyon.engellilerden spor dalı seçiminde ve spor yaptırırken dikkat edilecek hususlar, engelliler için antreman programları hazırlaması günlük çalışma programları, engelliler için beden eğitimi ve sporla ilgili hukuki düzenlemeler bu dersin konuları arasındadır. EBS-107 Yüzme I Yüzmenin tarihçesi. Engellilerde suya uyum, su üstünde kalabilme, serbest, sırt üstü, kurbağalama, yan makas, çıkış ve dönüş teknikleri. GK-109 Türkçe I: Yazılı Anlatım Yazı dilinin ve yazılı iletişimin temel özellikleri, yazı dili ile sözlü dilin arasındaki temel farklar. Anlatım: yazılı ve sözlü anlatım; öznel anlatım, nesnel anlatım; paragraf; paragraf türleri (giriş-gelişme-sonuç paragrafları). Metnin tanımı ve metin türleri (bilgilendirici

2 metinler, yazınsal metinler); metin olma koşulları (bağlaşıklık, tutarlılık, amaçlılık, kabul edilebilirlik, durumsallık, bilgisellik, metinler arası ilişkiler). Yazılı anlatım (yazılı kompozisyon: serbest yazma, planlı yazma); planlı yazma aşamaları (konu, konunun sınırlandırılması, amaç, bakış açısı, ana ve yan düşüncelerin belirlenmesi; yazma planı hazırlama, kâğıt düzeni); bilgilendirici metinler (dilekçe, mektup, haber, karar, ilan/reklam, tutanak, rapor, resmi yazılar, bilimsel yazılar) üzerinde kuramsal bilgiler; örnekler üzerinde çalışmalar ve yazma uygulamaları; bir metnin özetini ve planını çıkarma; yazılı uygulamalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme. GK-111 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal in Samsun a Çıkışı ve Anadolu daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın Kaldırılması. GK-113 Bilgisayar I Bilişim teknolojileri, yazılım ve donanım ile ilgili temel kavramlar, genel olarak işletim sistemleri, kelime işlemci programları, elektronik tablolama programları, veri sunumu, eğitimde İnternet kullanımı, bilişim teknolojilerinin sosyal yapı üzerindeki etkileri ve eğitimdeki yeri, bilişim sistemleri güvenliği ve ilgili etik kavramları. GK-115 Mesleki Yabancı Dil Engelli sporlarında kullanılan teknik terimlerin ve kavramların tanıtılması, malzeme ve saha bilgisinin öğretilmesi. Spor bilimleri ile ilgili konuşma, literatür tarama, mektup hazırlama, görüşme yapma ve internette ilgili mesleki konulara ulaşma ve literatür çeviri becerilerini geliştirme. MB-117 Eğitim Bilimlerine Giriş Eğitimin temel kavramları, bu eğitimin diğer bilimlerle ilişkisi ve işlevleri (eğitimin felsefi, sosyal, hukuki, psikolojik, ekonomik, politik temelleri), eğitim biliminin tarihsel gelişimi, 21.yüzyılda eğitim biliminde yönelimler, eğitim biliminde araştırma yöntemleri, Türk Milli Eğitim Sisteminin yapısı ve özellikleri, eğitim sisteminde öğretmenin rolü, öğretmenlik mesleğinin özellikleri, öğretmen yetiştirme alanındaki uygulamalar ve gelişmeler.

3 II. YARIYIL(BAHAR) EBS-102 Tıbbı Terminoloji ve Engelli İnsanlar I Bu ders özel eğitime girişte temel konular ve engelli bireyler ile çalışmayı geliştirici temel kavramları kapsamakla beraber çeşitli engel gruplarının,etki, hukuksal, tarihsel esaslarını içerir.engelliliği oluşturan nedenler, erken tanı ve tedavinin önemi, engele bakışla ilgili tarihsel yaklaşım, zihinsel engelli, işitme engelli, görme engelli, bedensel engelli, dil ve iletişim bozukluğu olan, süregelen hastalığı olan özel öğrenme güçlüğü gösteren, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan, otistik ve üstün yetenekli çocukların özellikleri ve eğitimleri, özel eğitime muhtaç çocukların ailelerinde gözlenen tepkileri, ülkemizde özel eğitimin durumu, bu amaçla kurulmuş kurum ve kuruluşlar, normalleştirme, erken müdahale, okul desteği, entegrasyon ve bilim felsefesi.engellilerin sakatlık/engel dereceleri çeşitli şekillerde tıbbi olarak öğretilir. Video ve resim dökümasyonları aracılığı ile tanıtmalar yapılır. Aktivite kısıtlığı olan insanların toplumsal yaşamları ICF'e göre değerlendirilir. EBS-104 Sağlık Bilgisi ve İlk Yardım Engelli ve engelsiz bireylerde sağlık bilgisinin tanımı, amacı, sağlıkla ilgili gelişmeler, enfeksiyonel ve ölümcül hastalıklardan korunma, sağlıklı yaşam tarzını geliştirmekle ilgili metotlar, hijyen, çevre koşulları, çocuklar ve gençler için zararlı alışkanlıklar ve etkileri, engelli çocuk ve gençlerde sık görülen spor yaralanmaları ve korunma yolları. İlkyardım, tanımı, amacı, acil durumlarda karar verme, pansuman ve bandajlama, taşıma, solunum ve kalp durması, yaralanma ve kanamalar, ısı yaralanmaları, yanık, zehirlenme, tıkanma ve boğulma, kırıklar ve diğer kas-iskelet sistemi yaralanmaları, dolaşım sistemi sorunları, omurga travmaları, yabancı cisim batmaları, hayvan ve böcek ısırıklarında ilkyardım. EBS-106 Egzersiz Fizyolojisi Engelliler ve egzersiz ilişkisinin fizyolojik yaklaşımla değerlendirilmesi, insan vücudunu meydana getiren hücre, doku, organlar ve sistemlerin yapı ve fonksiyonları, insan organizmasının enerji kaynakları ve sportif aktiviteler ile ilişkisi, yorgunluk ve toparlanma, egzersize metabolik ve hormonal cevaplar, antremanın fizyolojik temelleri, engellilerde kuvvet ve dayanıklılık antremanlarında ortaya çıkan akut ve kronik oyunlar, egzersizde cinsiyet farkı, yükselti, sıcak ve soğuk ortamında egzersiz, egzersiz fizyolojisinde temel labaratuvar uygulamaları ve performansın değerlendirilmesi.

4 BSÖ-106 Atletizm Engelliler atletizminin tanımı, tarihçesi ve sınıflandırması, m., m., m., m., koşuları, m., m.engelli koşuları, 4x100m., 4x400m. Bayrak koşuları ve ilgili kural ve teknikler ve uygulama. : Uzun atlama, Üç adım atlama, Gülle atma, Cirit atma, Disk Atma, Çekiç atma, Yüksek atlama, Sırıkla Yüksek atlama, Heptatlon, Dekatlon... EBS-110 Yüzme II: Sudu Oyun ve Egzersiz Engelli bireylere uygun oyunlar ile yüzme tekniklerinin öğretilmesi, alternatif yüzme teknikleri, güvenlik kural ve yöntemleri. EBS-112 Staj Uygulaması I (Yarıyıl Stajı) Engelli eğitimi ve rehabilitasyona yönelik resmi ve özel bir kurumda yaz tatilinde yapılacak 1 aylık gözlem ve değerlendirmeyi kapsar.uygulamada kurum işleyişi öğretmenlerin ve uzmanların gözlemlenmesi ve yapılan etkinliklerin raporu hazırlanarak, yarıyıl staj değerlendirme dersinde sunulmasını kapsar. Öğrencinin bir sonraki döneminde ders alabilmesi için bu stajın kesinlikle yapılmış olması gerekir. GK-114 Bilgisayar II Bilgisayar destekli eğitim ile ilgili temel kavramlar, öğeleri, kuramsal temelleri, yararları ve sınırlılıkları, uygulama yöntemleri, bilgisayar destekli öğretimde kullanılan yaygın formatları, ders yazılımlarının değerlendirilmesi ve seçimi, uzaktan eğitim uygulamaları, veri tabanı uygulamaları, bilgisayar ve internetin çocuklar/gençler üzerindeki olumsuz etkileri ve önlenmesi. GK-116 Türkçe II: Sözlü Anlatım Sözlü dilin ve sözlü iletişimin temel özellikleri. Sözlü anlatım; konuşma becerisinin temel özellikleri (doğal dili ve beden dilini kullanma); iyi bir konuşmanın temel ilkeleri; iyi bir konuşmacının temel özellikleri (vurgu, tonlama, duraklama; diksiyon vb.). Hazırlıksız ve hazırlıklı konuşma; hazırlıklı konuşmanın aşamaları(konunun seçimi ve sınırlandırılması; amaç, bakış açısı, ana ve yan düşüncelerin belirlenmesi, planlama, metni yazma; konuşmanın sunuluşu). Konuşma türleri:(karşılıklı konuşmalar, söyleşi, kendini tanıtma, soruları yanıtlama, yılbaşı, doğum, bayram v.b. önemli bir olayı kutlama, yol tarif etme, telefonla konuşma, iş isteme, biriyle görüşme/röportaj yapma, radyo ve televizyon konuşmaları, değişik kültür, sanat programlarına konuşmacı olarak katılma v.b.). Değişik konularda hazırlıksız konuşma yapma, konuşma örnekleri üzerinde çalışmalar ve sözlü anlatım uygulamaları, konuşmalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme.

5 GK-118 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-II Siyasi alanda yapılan devrimler, siyasi partiler ve çok partili siyasi hayata geçiş denemeleri, hukuk alanında yapılan devrimler, toplumsal yaşayışın düzenlenmesi, ekonomik alanda yapılan yenilikler Döneminde Türk dış politikası, Atatürk sonrası Türk dış politikası, Türk Devriminin İlkeleri: (Cumhuriyetçilik, Halkçılık, Laiklik, Devrimcilik, Devletçilik, Milliyetçilik). Bütünleyici ilkeler. GK-120 Mesleki Yabancı Dil II Engelli sporlarında kullanılan teknik terimlerin ve kavramların tanıtılması, malzeme ve saha bilgisinin öğretilmesi. Bu terim ve kavramların öğrencilerle birlikte kullanılmasının sağlanması için öğrencilerin yaratıcılığını ve zihinsel gücünün ön plana çıkarıldığı aktivitelerin görsel-işitsel metotlarla uygulanması. MB-122 Eğitim Psikolojisi Eğitim ve psikoloji ilişkisi, eğitim psikolojisinin tanımı ve işlevleri, öğrenme ve gelişim ile ilgili temel kavramlar, gelişim özellikleri (bedensel, bilişsel, duygusal, sosyal ve ahlaki gelişim), öğrenmeyi etkileyen faktörler, öğrenme kuramları, öğrenme kuramlarının öğretim süreçlerine yansımaları, etkili öğrenme, öğrenmeyi etkileyen faktörler (motivasyon, bireysel faktörler, grup dinamiği ve bu faktörlerin sınıf içi öğretim sürecine etkisi). Seçmeli Dersler (BirDersSeçilecek) EBS-124 Grup Dinamiği ve Liderlik Engelli Bireylerde Grup Dinamiği ve Liderlikle İlgili Temel Kavramlar: Grup, Kişilik, Takım bağlılığı, Grup dinamiği, Davranış; Sporda Grup Dinamiği ve Performans İlişkisi: Grup dinamiğini etkileyen faktörler, Grup normları ve iletişim kanalları, Grup verimliliği, Grup içi ve dışı ilişkiler, Grup bütünlüğü, Sporda liderlik ve takım kültürü, Bir Lider Olarak Antrenör: Antrenör tipleri, Grup dinamiğinin oluşturulmasında antrenör davranışı; Takım kültürünün bölümleri, Birleştirilmesi, Geliştirilmesi; Liderlik ile İlgili Yaklaşımlar: Davranışsal yaklaşımlar, Durumsal yaklaşımlar, Gizli liderlik teorileri. EBS-126 Spor ve Beslenme Temel beslenme ilkeleri, karbonhidratlar, yağlar, proteinler, mineraller, vitaminler ve suyun organizmadaki görevleri, fiziksel performansa etkileri, yarış öncesi, arası ve sonrası beslenme ilkeleri, yaş, cinsiyet ve hastalık durumlarına göre beslenme, sporda ağırlık kontrolü, şişmanlık, engelli sporcularda beslenme bozuklukları.

6 EBS-128 Spor Yönetimi Engelliler spor dallarında yönetim, organizasyon, yöneticilik, spor yöneticiliği ile ilgili temel kavramlar, yönetim biliminin ilke, teknik ve yöntemleri ışığında spor organizasyon ve yönetimi, uluslararası spor kurum ve kuruluşları, Türk beden eğitimi ve spor sisteminin teşkilat ile yönetim yapısı, işleyişi. EBS-130 Rekreasyon Engelliler Rekreasyonu nedir, nasıl işlevsel hale getirilir, serbest zaman felsefesi, rekreasyonun özellikleri, rekreasyon programları, rekreasyonda liderlik. EBS-132 Spor Tarihi ve Kültürü Dünyada ve Türkiye de Engellilerde Beden Eğitimi ve Sporun gelişim süreçlerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi. III. YARIYIL (GÜZ) EBS-201 Tıbbı Termonoloji ve Engelli İnsanlar II Bu ders özel eğitime girişte temel konular ve engelli bireyler ile çalışmayı geliştirici temel kavramları kapsamakla beraber çeşitli engel gruplarının, etki, hukuksal, tarihsel esaslarını içerir. Engelliliği oluşturan nedenler, erken tanı ve tedavinin önemi, engele bakışla ilgili tarihsel yaklaşım, zihinsel engelli, işitme engelli, görme engelli, bedensel engelli, dil ve iletişim bozukluğu olan, süregelen hastalığı olan özel öğrenme güçlüğü gösteren, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan, otistik ve üstün yetenekli çocukların özellikleri ve eğitimleri, özel eğitime muhtaç çocukların ailelerinde gözlenen tepkileri, ülkemizde özel eğitimin durumu, bu amaçla kurulmuş kurum ve kuruluşlar, normalleştirme, erken müdahale, okul desteği, entegrasyon ve bilim felsefesi. Engellilerin sakatlık/engel dereceleri çeşitli şekillerde tıbbi olarak öğretilir. Video ve resim dökümasyonları aracılığı ile tanımlamalar yapılır. Aktivite kısıtlığı olan insanların toplumsal yaşamları ICF'e göre değerlendirilir. EBS-203 Antrenman ve Hareket Bilgisi Engellilerde antrenman kavramı, antrenman temel ve yardımcı ilkeleri, biyomotor yetenekler ve çocuklarda geliştirilmesi, yorgunluk, toparlanma, antrenman bölümleri, sporda yetenek seçimi. EBS-205 Jimnastik I 1 2 2

7 Engelliler jimnastik tanım, tarihçe, temel duruşlar, dizilişler, alan kullanımı, ritimli sekmeler, sıçramalar, dönüşler, geçiş ve bağlantılar, aletli ve aletsiz hareketler, piramitler, kural bilgileri. Gösteri yürüyüşleri, düzen, ritim, atlama ipi, jimnastik sopası, lobut yer minderi alıştırmaları, kural bilgileri ve öğretim becerileri. EBS-207 Atletizm II:Oyunlarla Koşular, Atmalar,Atlamalar Oyunlarla engelliler için atletizm. Çeşitli yürüme, koşma, atma ve atlama hareketleri ile koordinasyon becerilerinin arttırılması. Çeşitli oyunlar ve beceriler ile engelli bireylerin harekete teşvik edilmesi. EBS-209 Yarıyıl Staj Uygulama Değerlendirmesi I Yapılan staj uygulaması olan EBS-112 kodlu dersin değerlendirilmesi.yaz stajında gözlemlenen okullar, öğrencilerin hazırladıkları raporların sunumu ve değerlendirilmesi yapılacaktır.öğrencilerin yapılan staj'dan sonrası deneyimler küçük gruplar içerisinde tartışılır, hazırlanan sunuma ve staj raporuna kritikler yapılır. EBS-211 Psikomotor Gelişim Engelilerde psikomotor gelişimde temel kavramlar ve ilkeler, gelişim dönemleri, bireyler arsındaki benzerlik ve farklılıklar, psikomotor gelişimi etkileyen faktörler, çocuklarda psikomotor davranışların değerlendirilmesi. GK-213 Sosyalleşme ve Sosyal Öğrenme Engellilerde sosyolojinin temel kavramlarının sporla ilişkisi, sporcu, spor kulüpleri, her türlü sportif birimler, olay ve olguların sportif aktivitelerdeki görünümleri, toplum hayatı içinde gösteren ve sürekli kılan spor olgusunun toplumun diğer kurumlarıyla ilşkisinin anlaşılması, spor ve kültür, spor ve nüfus yapısı, spor ve toplum, spor ve eğitim, spor ve ekonomik hayat, sporda sapma ve şidddet, spor ve medya, profesyonel kültür ve spor, spor endüstrisi, spor ve siyaset, sporun tarihi açıdan kurumsallaşması, sporda amatörlük ve profesyonellik konuları incelenecektir. Spor alanında sosyal eğitim için pratik ve deneyim fırsatları üzerinde durulur. Bunun yanı sıra iletişim becerileri, kuralları, uyuşmazlık, hoşgörü ve sosyalleşme teorilerinin temelleri ele alınır. Olumlu sosyal davranışların yanı sıra, kişisel sorumluluğun belirlenmesi ve cinsiyet ile ilgili sorulara cevap aranır. GK-215 Mesleki Yabancı Dil Engelli spor branşları içerisinde takım ve bireysel sporlarda kullanılan teknik terimlerin ve kavramların tanıtılması ile bu terim ve kavramaları kullanarak önceki dönemlerde öğrenilen konular doğrultusunda ilgili yayınların incelenmesi ve Türkçeye çevrilmesi.

8 MB-217 Öğretim İlke ve Yöntemleri Öğretimle ilgili temel kavramlar, öğrenme ve öğretim ilkeleri, öğretimde planlı çalışmanın önemi ve yararları, öğretimin planlanması (ünitelendirilmiş yıllık plan, günlük plan ve etkinlik örnekleri), öğrenme ve öğretim stratejileri, öğretim yöntem ve teknikleri, bunların uygulama ile ilişkisi, öğretim araç ve gereçleri, öğretim hizmetinin niteliğini artırmada öğretmenin görev ve sorumlulukları, öğretmen yeterlikleri. Seçmeli Dersler(Bir ders seçilecektir.) EBS-219 Spor Psikolojisi Spor Psikolojisinin tanımı, temel kavramlar, amacı, gelişimi ve günümüzdeki çalışma, alanları, sporda performansı etkileyen bilişsel, duyuşsal ve kişilik faktörleri, psikolojik antrenman, yarışma, sporda grup dinamiği. EBS-221 Biyomekanik Temel kavramlar ve tanımlar: biyomekaniğin temelleri, biyomekanik bilgisinn kullanımı ve yararları, insan hareketinin incelenmesi;hareketin kinematiği, yol, uzaklık, hız, sürat:uzaklık ve yol:öteleme hareketinde hız;dönme hareketinde hız yörüngesel hız;açısal hız;projeksiyonlar, yer çekimi, serbest düşme, dikey atışlar, yatay atışlar;açısal hareketin kinetiği:hareket, eksen ve düzlemlerin dikdörtgen ve polar koordinat sistemleri, ağırlık merkezi, hareket ve denge;başlangıç evresi; ana evre; sonuç evresi. EBS-223 Sporda Ergonomi Engelli bireylerin temel özelliklerine göre duruş ve hareketler, yorgunluk, gerilim, monotonluk, güvenlik, motivasyon.birey makine ilişkisi(gösterge-kontrol düzeni,boyut sorunları mekanik sorunlar), çevresel koşullar (aydınlatma,gürültü,titreşim,sıcaklık, nem,hava akımı, toksik maddeler, buharlar, gazlar,radyasyon,düzen ve temizlik, renk ve manzara).engelli bireylerin yeteneklerinin geliştirilerek istenebilecek görevlerin çerçevesinin incelenmesi, yıpranmanın azaltılması ve verimin arttırılmasına yönelik tedbirler.

9 IV.YARIYIL(BAHAR) EBS-202 Dans,Tasarım ve Gösteri Engellilere uygun ritim ve dansla ilgili temel kavramlar, müzik ve hareket ritmi, duruş çalışmaları, yürüyüşler, sıçrama, sekme ve galoplar, ritim, melodi ve müzik seçimi, vals, tango, caz, dansa ilişkin adımlamalar, kompozisyonlar.yaratıcı ve rekreatif aktivitelerin planlanması ve uygulnması. EBS-204 Motorik Öğrenme ve Beceri Öğrenimi Motor becerilerin ve spor dallarına özgü hareket becerilerinin öğretim yöntemleri, öğrenmeye özgü amaç, plan ve programların nasıl yapılması gerektiği bu dersin temel konularıdır.öğrenciler, öğretme becerilerinin geliştirilmesi için kendi spor dallarında uygulama da yaparlar.harekete dayalı öğrenme ve performansı etkileyen kalıtsal, çevresel, psikolojik, sosyolojik, biyolojik, nörolojik, kinematik, metodik vb. etmenlerin tanımı, süreci ve modelleri, beceri öğrenme aşamaları, beceri türleri ile becerilerin ölçülmesi. EBS-206 Cimnastik II:Alet ve Oyunlarla Cimnastik Oyunlarla alette ve aletli jimnastiğin engelli, hareket kısıtlığı ve kronik hastalığı olan bireylere tanıtılması, uygulanması bu dersin temel araçları arasındadır. EBS-208 Bilimsel Araştırma ve Yöntemleri ve istatistik Engellilerde bilimsel araştırma süreci ve araştırma konusu seçimi, eleştirel kaynak incelemesi, hipotez ve strateji geliştirme, bilimsel araştırmada veri, araştırmalarda ölçme ve ölçekler, araştırma evreni ve örneklem, nicel analizlere giriş, farklılıkları incelemeye yönelik analiz teknikleri, ilişkileri incelemeye yönelik analiz teknikleri, başlıca nitel araştırma yöntemleri, nitel analiz teknikleri, araştırma raporunun hazırlanması. İstatistik kavramı, tanımı, veri toplama ve sınıflandırma, verilerin sınıflandırılması, frekans dağılımları, merkezi eğilim ölçüleri, aritmetik-geometrik ve harmonik ortalamalar, medya, mod, zaman serileri analizi, olasılık, olasılık dağılımı rastgele değişkenler ve örnekleme, hipotez sınamaları ve tahmin. EBS-210 Staj Uygulaması II:Yarıyıl Stajı Engelli eğitimi ve rehabilitasyona yönelik resmi ve özel bir kurumda yaz tatilinde yapılacak 1 aylık gözlem ve değerlendirmeyi kapsar.uygulamada kurum işleyişi öğretmenlerin ve uzmanların gözlemlenmesi ve yapılan etkinliklerin raporu hazırlanarak, yarıyıl staj değerlendirme dersinde sunulmaını kapsar. Öğrencinin bir sonraki döneminde ders alabilmesi için bu stajın kesinlikle yapılmış olması gerekir.

10 EBS-212 Tekerlekli Sandalye Sporları Tekerlekli sandalye sporun tanımı, amacı,anlamı ve önemi, tarihçesi, yeri ve etkisi, tekerlekli sandalye sporları yapanların fiziki, sosyal ve psikolojik özellikleri tekerlekli sandalye sporlarındaki hedef grupları ve spora etki eden faktörler, tekerlekli sandalye spor branşları, tekerlekli sandalye spor pratiğinin metotları ve teknikleri, tekerlekli sandalye sporları için ders spor dersi hazırlama,ölçme ve değerlendirme, tekerlekli sandalye spor ile rehabilitasyon.tekerlekli sandalye spor dalı seçiminde ve spor yapılırken dikkat edilecek husular, tekerlekli sandalye sporları için antreman programları hazırlanması, günlük çalışma programları, beden eğitimi ve sporla ilgili hukuki düzenlemeler ve oyunların tekerlekli sandalye açısından önemi bu dersin konuları arasındadır. GK-214 Uygulamalı Davranış Analizleri Uygulamalı davranış analizininin kavramı ve temel ilkelerinin betimlenmesi, davranışsal amaç ve davranış ölçme veya davranışa ilişkin veri toplama yöntemlerinin betimlenmesi, tanımladığı bir davranışa ilişkin bir veri toplama yöntemini belirlenmesi ve davranışın kayıt edilmesi, etkili pekiştireç belirleme yöntemlerinin betimlenmesi ve potansiyel pekiştireç listesinin hazırlanması, uygun davranışların arttırılması ve uygun olmayan davranışların azaltılmasına ilişkin yöntemlerin belirlenmesi, davranış değiştirme programının hazırlanması, uygulamalar ve sonuçların raporlaştırılması gibi konuları içermektedir. Bunun dışında algılamadaki duyu deneyimleri, kasılma ve rahatlama, vücut bilgisi ve beden imgesi, algı olaylarının hatırlanması için hatırlamaya yönelik oyunlar ve hareketler ve farklı materyal ve medya ilişkilerinde hareket deneyimleri gibi konulara yer verilmektedir. GK-216 Mesleki Yabancı Dil IV Engelli sporlarda kullanılan teknik terimlerin ve kavramların tanıtılması ile bu terim ve kavramları kullanılarak önceki dönemlerde öğrenilen konular doğrultusunda ilgili yayınların incelenmesi ve Türkçeye çevrilmesi. MB-218 Özel Eğitimde Öğretim/Pedagoji Etkin bir öğretmen kimliği oluşturabilme, öğretme analizi yapabilme, öğretme ve öğrenme model ve stratejileri kazanabilme bu dersin temel konularıdır.bu derste öğretmenlik mesleğinin özel ihtiyacı olan çocuklar ve gençler açısından farklı kavramları tanıtılacak, tartışılacaktır ve bunlara daha iyi olanaklar sağlayabilmek için çözümler aranacaktır.bu derste ya da dersin pratiğinde heterojen bir sınıf için çocukların ve gençlerin yaş, gelişim ve potansiyel kavramlar göz önünde bulundurularak bir ders planlaması yapabilmesi, bireyselleştirilmiş hizmet, öğrenme ve öğretme analizi yapılabilmesi için çalışmalar yapılması esas alınır.

11 MB-220 Ölçme ve Değerlendirme Eğitimde ölçme ve değerlendirmenin yeri ve önemi, ölçme ve değerlendirme ile ilgili temel kavramlar, ölçme araçlarında bulunması istenen nitelikler (güvenilirlik, geçerlilik, kullanışlılık), eğitimde kullanılan ölçme araçları ve özellikleri, geleneksel yaklaşımlara dayalı olan araçlar (yazılı sınavlar, kısa yanıtlı sınavlar, doğru-yanlış tipi testler, çoktan seçmeli testler, eşleştirmeli testler, sözlü yoklamalar, ödevler), öğrenciyi çok yönlü tanımaya dönük araçlar (gözlem, görüşme, performans değerlendirme, öğrenci ürün dosyası, araştırma kağıtları, araştırma projeleri, akran değerlendirme, özdeğerlendirme, tutum ölçekleri), ölçme sonuçları üzerinde yapılan temel istatistiksel işlemler, öğrenme çıktılarını değerlendirme, not verme, alanı ile ilgili ölçme aracı geliştirme. Seçmeli Takım Sporları (Bir ders seçilecektir.) EBS-222 Futbol Engellilerde futbol branşları tanım, tarihçe, temel duruş, pas, top kontrollü, top sürme, aldatmalar, şut, kalecilik, bireysel ve takım savunması, takım hücumu, oyun sistemleri ve kurallar. EBS-224 Basketbol Engellilerde basketbol tanım, tarihçe, temel duruş, pas, top sürme, şut, ribaunt, aldatmalar, bireysel ve takım savunması, takım hücumu, hızlı hücum,oyun sistemleri ve kurallar. EBS-226 Hentbol Engellilerde hentbol tanım, tarihçe, temel duruş, pas, kale atışları, top sürme ve tip yapma, aldatmalar, bireysel ve takım savunması, takım hücumu, oyun sistemleri ve kurallar. EBS-228 Voleybol Engellilerde voleybol tanım, tarihçe, temel duruş, pas, manşet, servis, smaç, blok, yere düşme teknikleri, takım savunması, takım hücumu,,oyun sistemleri ve kurallar. EBS-230 Futsal Engellilerde futsal tanım, tarihçe, temel duruş, pas teknikleri, takım savunması, takım hücumu, oyun sistemleri ve kurallar. EBS-232 Hokey Engellilerde hokey tanım, tarihçe, temel duruş, pas teknikleri, takım savunması, takım hücumu, oyun sistemleri ve kurallar.

12 V.YARIYIL(GÜZ) EBS-301 Engelliler İçin Oyun, Hareket ve Müzik Becerileri Teorik ve uygulamalı olarak engelli bireylerde müzik, oyun, ve dans terapileri. EBS-303 Engellilerde Sosyal Beceri-Kaynaştırma Model ve Yöntemleri Pratik içeriğin dışında psikolojik ce felsefi (gelişim psikolojisi gibi) değerler anlatılır.bu derste öğrencilere kendilerini ifade etmeyi ve arabuluculuk rolleri üstlenme eğitimi verilir.ilkokul çağındaki öğrencilere motorsal hareket eğitimini nasıl sunulduğu, okul sonrasında ve günlük hayattta nasıl hareket edilmesi gerektiği gibi konuları içerir.kazanılan tecrübe özellikle yeni başlayan engelli öğrencilere hareket imkanı sağlamaktadır.kullanılan araç ve gereçler ile kazanılan farklı deneyim potansiyeli, öğretmenlerin öğretme ve eğitim süreçlerini somut olarak desteklemeleri dikkate alınır.bu ders engelsiz öğrenciler ile engelli öğrencilerin bir arada spor ve hareket aktivitelerine katılımlarını amaçlamaktadır.topluma uyum sağlama süreçlerinde kaynaştırmacı model ve yöntemler öğretilir. EBS-305 Görme Engellilerde Egzersiz ve Spor Görme engellilerde sporun tanımı, anlamı ve önemi, tarihçesi, yeri ve etkisi, görme engellilerin fiziki, sosyal ve psikolojik özellikleri, görme engelliler sporlarındaki hedef grupları ve spora etki eden faktörler, görme engellilerki spor branşları, spor pratiğinin metotları ve teknikleri, spor dersi hazırlama, ölçme ve değerlendirme, spor ile rehabilitasyon, spor dalı seçiminde ve spor yaptırırken dikkat edilecek hususlar, antreman programları hazırlanması, günlük çalışma programları, beden eğitimi ve sporla ilgili hukuki düzenlemeler ve oyunların görme engelliler açısından önemi bu dersin konuları arasındadır. EBS-307 İşitme Engellilerde Egzersiz ve Spor İşitme engellilerde sporun tanımı, anlamı ve önemi, tarihçesi, yeri ve etkisi, işitme engellilerin fiziki, sosyal ve psikolojik özellikleri, işitme engelliler sporlarındaki hedef grupları ve spora etki eden faktörler, işitme engellilerki spor branşları, spor pratiğinin metotları ve teknikleri, spor dersi hazırlama, ölçme ve değerlendirme, spor ile rehabilitasyon, spor dalı seçiminde ve spor yaptırırken dikkat edilecek hususlar, antreman programları hazırlanması, günlük çalışma programları, beden eğitimi ve sporla ilgili hukuki düzenlemeler ve oyunların işitme engelliler açısından önemi bu dersin konuları arasındadır.

13 EBS-309 Yarıyıl Staj Uygulaması Değerlendirmesi II Yapılan staj uygulamasının değerlendirilmesi. Staj sonrası deneyimlerin küçük gruplar halinde tartışılması, hazırlanan raporun sunumlarının değerlendirilmesi. Organizasyon ile ilgili soruların yanında araçlar ile ilgili örgütsel sorulara da yer verilerek staj değerlendirilmesi yapılır. Bu değerlendirme duygusal, psikolojik ve sosyal gelişim alanında özel eğitme muhtaç olan öğrencilerin, eğitim ve öğretim tasarımlarını planlamak, takip etmek, teori ve pratiğe dökmesi esas alınmıştır. Çalışma konuları bu şekilde olmaktadır: Staj yapılan yerin şartları, staj raporunun hazırlanması için talimatlar,kendi(öğretmen) rolü, dersin planlaması ve değerlendirmesi ve farklı şekillerde ders formları. GK-311 Özel Eğitimde Yasalar, Standartlar ve Etik Uluslararası ve ulusal yasal düzenlemelerde özel eğitimin gelişim, uluslararası ve ulusal yasal düzenlemeler ve özel gereksinimi olan bireyler, yasaların özel eğitimdeki önemi, Anayasa, Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, yönetmelikler ve genelgeler, yasaların geliştirilmesi ve uygulanmasını etkileyen faktörler, öğretmen, annebaba, okul sistemi vb. rolleri, sosyal ve eğitsel haklar, yasaların uygulanmasında karşılaşılan sorunlar, yasal düzenlemeleri izleme bu dersin konuları arasındadır. GK-313 Mesleki Yabancı Dil V Bu ders Engellilerde Egzersiz ve Spor Eğitimi Bölümü öğrencilerinin kendi aralarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme, yazma ve çeviri becerilerinin kullanılarak belirli bir engelli spor etkinliğinde kullanabilmelerini sağlamayı tasarlamaktadır. MB-315 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Öğretim Teknolojisi ile ilgili kavramlar, çeşitli öğretim teknolojilerinin özellikleri, öğretim teknolojilerinin öğretim sürecindeki yeri ve kullanımı, okulun ya da sınıfın teknoloji ihtiyaçlarının belirlenmesi, uygun teknoloji planlamasının yapılması ve yürütülmesi, öğretim teknolojileri yoluyla iki ve üç boyutlu materyaller geliştirilmesi öğretim gereçlerinin geliştirilmesi (çalışma yaprakları, etkinlik tasarlama, tepegöz saydamları, slaytlar, görsel medya (VCD, DVD) gereçleri, bilgisayar temelli gereçler), eğitim yazılımlarının incelenmesi, çeşitli nitelikteki öğretim gereçlerinin değerlendirilmesi, İnternet ve uzaktan eğitim, görsel tasarım ilkeleri, öğretim materyallerinin etkinlik durumuna ilişkin araştırmalar, Türkiye de ve dünyada öğretim teknolojilerinin kullanım durumu.

14 Seçmeli Raketli Sporlar (Bir ders seçilecektir.) EBS-317 Tenis Engellilerde tenis tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik, taktik ve beceriler, kurallar. EBS-319 Masa Tenisi Engellilerde masa tenisi tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik, taktik ve beceriler, kurallar EBS-321 Badminton Engellilerde badminton tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik, taktik ve beceriler, kurallar EBS-323 Squash Engellilerde squash tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik, taktik ve beceriler, kurallar VI. YARIYIL(BAHAR) EBS-302 Bedensel Engellilerde Egzersiz ve Spor Bedensel engellilerde sporun tanımı, anlam ve önem, tarihçesi, yeri ve etkisi, bedensel engellilerin fiziki, sosyal ve psikolojik özellikleri bedensel engelliler sporlarındaki hedef grupları ve spora etki eden faktörler bedensel engellilerki spor branşları, spor pratiğinin metotları ve teknikleri, spor dersi hazırlama, ölçme ve değerlendirme, spor ile rehabilitasyon, spor dalı seçiminde ve spor yaptırırken dikkat edilecek hususlar, antreman programları hazırlanması, günlük çalışma programları, beden eğitimi ve sporla ilgili hukuki düzenlemeler ve oyunların bedensel engelliler açısından önemi bu dersin konuları arasındadır.

15 EBS-304 Zihinsel Engellilerde Egzersiz ve spor Zihinsel engellilerde ve öğrenme güçlüğü olanlarda sporun tanımı, anlamı ve önemi, tarihçesi, yeri ve etkisi zihinsel engellilerin fiziki, sosyal ve psikolojik özellikleri öğrenme güçlüğü olanlarda ve zihinsel engelliler sporlarındaki hedef grupları ve spora etki eden faktörle rzihinsel engellilerki spor branşları, spor pratiğinin metotları ve teknikleri, spor dersi hazırlama, ölçme ve değerlendirme, spor ile rehabilitasyon, spor dalı seçiminde ve spor yaptırırken dikkat edilecek hususlar, antreman programları hazırlanması, günlük çalışma programları, beden eğitimi ve sporla ilgili hukuki düzenlemeler ve oyunların zihinsel engelliler ve öğrenme güçlüğü çekenler açısından önemi bu dersin konuları arasındadır. EBS-306 Hidroterapi Yöntemleri Dersin temel amacı, öğrencilere engelli bireyler üzerinde uygulanan hidroterapi yöntemlerine ait fiziksel prensiple, fizyolojik etkiler, egzersiz uygulama yöntemleri, endikasyon ve kontra endikasyonlar, tehlikeler konusunda temel bilgiler ve uygulama örnekleri vermektir.hidroterapi dersinin alan öğrenciden klinik ve egzersiz uygulamalarında uygun tedavi modalitesinin seçimi, uygulama prensipleri ve uygulanması konusunda teorik ve pratik beceriler kazanmış olması beklenir. Engellilerde egzersiz ve rehabilitasyonda kullanılan hidroterapi yöntemlerinin gözden geçirilmesi ve örnek uygulamalar. EBS-308 Fiziksel Uygunluk Fiziksel uygunluğun tanımı, bileşenleri, önemi, fiziksel uygunlukla ilgili kavramlar, fiziksel uygunluğun ölçümü ve değerlendirilmesi yapılarak motorik teşhis becerileri tespit edilir, motorik anormallikler tanıtılır ve uygulamada gösterilir. Hareket gözlemlerinin fiziksel uygunluğun teşhisinde önemi ve bu gözlemlerin okul sporlarında nasıl uygulanabileceği test edilir. Hangi engel grubunda hangi motorik eksikliklerin olduğu gözlem yoluyla tespit edilerek, bu engelli grubuna nasıl motorik becerilerin kazandırılması üzerine yoğunlaşılır. Buna ek olarak motometrik teşhise uygun prosedürler sunulmakta, testler yapılmakta ve uygulama alanları tanıtılmaktadır. GK-310 Öğrenci ve Aile Danışmanlığı/Seminer Uygulamaları Öğrenci ve Aile Danışmanlığı; Kendi belirlediği ve kendi sorumluluğunda öğrenme, başkaları ile görüş alışverişini Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu kontrolünde yol gösterici kavramları öğretmek bu dersin temelinde yer alır. Bu derse katılım yüksek derecede girişim ve işbirliğini gerekmektedir. Bu derste okul çalışmaları içinde önemli bir rol oynayan çeşitli danışmanlık yaklaşımları ve becerileri bir eğitim kurumu çerçevesinde kavratılması ve kurumsal temellerden başlayarak en önemli danışmanlık yeterlilikleri, video geri bildirimleri aracılığı ile bizzat rol oynama hedeflenir. Seminer Uygulamaları; Bu ders bütünleştirici eğitimin temel kavramları, toplumsal uyum ve katılım, engelli ve engelsiz bireylerin bulunduğu düzenli bir sınıfta öğretim denemesi, özel eğitim merkezleri ve (özel) eğitimciler ile kooperasyon yapmak, uyumlu ders etkinlikleri, uyum süreçlerin teorileri

16 gibi konulara yer verilir. Bu ders seminer grupları, sunumlar, çalışma grupları ve konuk kişilerin sunumlarını içerir. GK-312 Mesleki Yabancı Dil VI Bu derste öğrencilerin diğer dönemlerde kazandıkları engellilerle ilgili bilgi ve becerilerin pratik ağırlıklı olarak üst seviyeye çıkartılması hedeflenmelidir. Bu yapılırken teorik ve pratik anlamda ilgi çekici bağlamlar yaratılmasına, dilin işlekliğini artırıcı uygulamalı alıştırmalar yapılmasına, dilin gerçek iletişim becerilerinde kullanılmasına ve bu yolla öğrencilerin dilsel ve iletişimsel yetileri ile mesleki yabancı dil yeterliliklerinin artırılmasına özen gösterilir.öğrenci teorik ve pratik anlamda aktif olarak dersi üstlenebilmelidir. MB-314 Sınıf Yönetimi Sınıf yönetimi ile ilgili temel kavramlar, sınıf içi iletişim ve etkileşim, sınıf yönetiminin tanımı, sınıf yönetimi kavramının sınıfta disiplini sağlamadan farklı yanları ve özellikleri, sınıf ortamını etkileyen sınıf içi ve sınıf dışı etkenler, sınıf yönetimi modelleri, sınıfta kurallar geliştirme ve uygulama, sınıfı fiziksel olarak düzenleme, sınıfta istenmeyen davranışların yönetimi, sınıfta zamanın yönetimi, sınıf organizasyonu, öğrenmeye uygun olumlu bir sınıf ortamı oluşturma (örnekler ve öneriler). Seçmeli Spor Dalları (Bir ders seçilecektir.) EBS-316 Güreş ve Mücadele Sporları Engellilerde güreş tanımı, tarihi gelişimi, branşa özgü temel duruş, tutuş, teknik, taktik ve kurallar. Branşa özgü tekniklerin basamaklarının öğretilmesi ve branşın ekipman, saha ölçüleri, süre ve federasyonlarla ilgili işlemlerinin öğretilmesi. EBS-318 Kayak Engellilerde kayak tanımı, tarihi gelişimi, temel teknikler ve kurallar, branş içindeki farklılaşmaların dikkate alınarak branşa özgü tekniklerin nasıl basamaklanacağının öğretilmesi hedef alınır.bu dersin uygulama kısmı iki haftalık kamp süresini kapsar.

17 EBS-320 Dans Engellilerde dans ile ilgili temel kavramlar, müzik ve hareket ritmi, melodi ve müzik seçimi, vals, tango, caz, dansa ilşkin adımlamalar, kompozisyonlar.kendi yaratıcılığı ile dans kompozisyonları hazırlayabilme. EBS-322 Trambolin Engellilerde trambolin ile ilgili temel taktik ve teknik uygulamalarının, teorilerinin verilmesi. Oyunlarla trambolin. EBS-324 Tırmanma Engellilerde tırmanma ile ilgili temel taktik ve teknik uygulamalarının, teorilerinin verilmesi. EBS-326 Doğa Sporları Engellilerde çeşitli doğa sporlarının teorik olarak anlatılması ve uygulama alanlarıda etkinlik çalışmalarından oluşur. EBS-328 Eskrim Engellilerde eskrim tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik ve taktik anlayışları, uygulama örnekleri. EBS-330 Okçuluk Engellilerde okçuluk tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik ve taktik anlayışları, uygulama örnekleri. EBS-332 Atlı Sporlar Engellilerde atlı sporlar tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik ve taktik anlayışları, uygulama örnekleri.

18 EBS-334 Bowling Engellilerde bowling tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik ve taktik anlayışları, uygulama örnekleri. EBS-336 Bisiklet Engellilerde bisiklet tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik ve taktik anlayışları, uygulama örnekleri. EBS-338 Kegel Engellilerde kegel tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik ve taktik anlayışları, uygulama örnekleri. EBS-340 Dağcılık Engellilerde dağcılık tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik ve taktik anlayışları, uygulama örnekleri. EBS-342 Nordic-Walking Engellilerde nordic-walking tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik ve taktik anlayışları, uygulama örnekleri.

19 VII.YARIYIL(GÜZ) EBS-401 Elektrotrapi Yöntemleri Dersin temel amacı engellilerin rehabilitasyonu boyutunda temel elektriğin tedavi amaçlı kullanım felsefesini kavramasını sağladıktan sonra bu elektriksel ajanların vücutta meydana gelen fizyolojik ve psikolojik olaylara etkisini öğretmek; tedavi modaliteleri hakkında bilgi verip hangi hastalıkla hangi tedavi seçeneklerinin nasıl kullanılacağını öğretmektir.yüksek frekanslı akımlar ve genel bilgiler, yüksek frekanslı akımların elde edilişleri ve etkileri, kısa dalga diatermi, mikrodalga diatermi, yüksek frekanslı akımların uygulama yöntemleri, sireterm uzun dalga diatermi, Ultrason, ultrasonun farklı kullanım yöntemleri, biofeedback, yüksek voltaj kesikli akım, laser, traksiyon vb. uygulamaların öğretilmesi. EBS-403 Staj I- Uygulama Alanı I Dersin teori bölümünde:her hafta bir günlük plan hazırlama, hazırlanan planı uygulama, uygulanan çalışmanın okuldaki öğretmen, öğretim elemanı ve uygulama öncesi tarafından değerlendirilmesi, değerlendirmeler doğrultusunda düzeltmelerin yapılması ve tekrar uygulama yapılmas, portfolyo hazırlanması, adayın yapacağı bu uygulamalarla deneyim kazanması, teorik blgileri uygulamaya yansıtmaya yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Dersin uygulama bölümünde, öğrencinin kendi isteği ile belirleyeceği bir ''uygulama'' grubunda (Bedensel,işitme, Görme ve Öğrenme Güçlülüğü &Zihinsel) özel eğitim veren bir okulda özel eğitim merkezinde staj yapmasını içerir. Hatfalık staj deneyimleri küçük gruplar içerisinde tartışılır, hazırlanan sunuma ve staj raporuna kritikler yapılır.yıl sonunda verilmesi gereken ''staj raporu'' hakkında bilgilendirme yapılır.

20 EBS-405 Staj I- Uygulama Alanı II Dersin teori bölümünde:her hafta bir günlük plan hazırlama, hazırlanan planı uygulama, uygulanan uygulamanın okuldaki öğretmen, öğretim elemanı ve uygulama öncesi tarafından değerlendirilmesi, değerlendirmeler doğrultusunda düzeltmelerin yapılması ve tekrar uygulama yapılması, portfolyo hazırlanması, adayın yapacağı bu uygulamalarla deneyim kazanması, teorik bilgileri uygulamaya yansıtmaya yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Dersin uygulama bölümünde, öğrencinin kendi isteği ile belirleyeceği bir ''uygulama'' grubunda (Bedensel,işitme, Görme ve Öğrenme Güçlülüğü &Zihinsel) özel eğitim veren bir okulda özel eğitim merkezinde staj yapmasını içerir. Hatfalık staj deneyimleri küçük gruplar içerisinde tartışılır, hazırlanan sunuma ve staj raporuna kritikler yapılır.yıl sonunda verilmesi gereken ''staj raporu'' hakkında bilgilendirme yapılır. GK-407 Topluma Hizmet Uygulamaları Engellilerde topluma hizmet uygulamalarının önemi, toplumun güncel sorunlarını belirleme ve çözüm üretmeye yönelik projeler hazırlama, panel, konferans, kongre, sempozyum gibi bilimsel etkinliklere izleyici, konuşmacı ya da düzenleyici olarak katılma, sosyal sorumluluk çerçevesinde çeşitli projelerde gönüllü olarak yer alma, topluma hizmet çalışmalarının okullarda uygulanmasına yönelik temel bilgi ve becerilerin kazanılması. MB-409 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Türk eğitim sisteminin amaçları ve temel ilkeleri, eğitimle ilgili yasal düzenlemeler, Türk eğitim sisteminin yapısı, yönetim kuramları ve süreçleri, okul örgütü ve yönetimi, okul yönetiminde personel, öğrenci, öğretim ve işletmecilikle ilgili işler, okula toplumsal katılım. MB-411 Rehberlik Temel kavramlar, öğrenci kişilik hizmetleri, psikolojik danışma ve rehberliğin bu hizmetler içerisindeki yeri, rehberliğin ilkeleri, gelişimi, psikolojik danışma ve rehberliğin çeşitleri, servisler (hizmetler), teknikler, örgüt ve personel, alandaki yeni gelişmeler, öğrenciyi tanıma teknikleri, rehber-öğretmen işbirliği, öğretmenin yapacağı rehberlik görevleri.

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI. Ders

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI. Ders OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI I.YARIYIL II. YARIYIL Adı Ulusal Kredi AKTS Adı Ulusal Kredi AKTS OÖP101 Okul Öncesi Eğitime Giriş 3 0 3 4 OÖP102 Anne-Çocuk Sağlığı ve İlkyardım 3 0 3 8 OÖP103

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL DERSİN ADI T U K DERSİN ADI T U K A Sosyal Bilgilerin Temelleri 2 0 2 A Genel Fiziki Coğrafya 4 0 4 A Sosyal Psikoloji 2 0 2 A Eskiçağ

Detaylı

Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve kümelerle işlemler, sayı sistemi kurma, doğal sayılar, değişik tabanlı

Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve kümelerle işlemler, sayı sistemi kurma, doğal sayılar, değişik tabanlı DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Temel Matematik I (2-0-2) Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve kümelerle işlemler, sayı sistemi kurma, doğal sayılar, değişik tabanlı sayılar, tam sayılar,

Detaylı

YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL ELT 101 Bağlamsal Dilbilgisi I (3-0-3) İleri düzeydeki dil ve tümce yapıları, bu yapılar ile sözcükler

Detaylı

AMASYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI DERS İÇERİKLERİ

AMASYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI DERS İÇERİKLERİ AMASYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Bağlamsal Dilbilgisi I (3-0-3) İleri seviyedeki dil ve tümce yapıları, bu

Detaylı

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Bağlamsal Dilbilgisi I İleri seviyedeki dil ve tümce yapıları, bu yapılar ile sözcükler arasındaki ilişki, bu dil yapıları aracılığıyla

Detaylı

Đngiliz Dili ve Eğitimi Anabilim Dalı

Đngiliz Dili ve Eğitimi Anabilim Dalı Đngiliz Dili ve Eğitimi Anabilim Dalı Dersler ve Đçerikleri I.YARIYIL II. YARIYIL KODU DERSĐN ADI T U K ECTS KODU DERSĐN ADI T U K ECTS ĐNA101 Bağlamsal Dilbilgisi I 3 0 3 5 ĐNA102 Bağlamsal Dilbilgisi

Detaylı

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL DERSİN ADI T U K DERSİN ADI T U K A Yazı Yazma Teknikleri 1 2 2 A Türk Dil Bilgisi II: Şekil Bilgisi 2 0 2 A Türk Dil Bilgisi I: Ses Bilgisi 2 0 2 A Edebiyat Bilgi ve Kuramları II

Detaylı

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL Yazı Yazma Teknikleri (1-2-2) Yazı kavramı, güzel yazma yöntem ve teknikleri, büyük temel harfler, küçük temel harfler; eğik büyük yazı harfleri

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL Sosyal Bilgilerin Temelleri (2-0-2) "Sosyal bilimler" ve "sosyal bilgiler" kavramları, sosyal bilimlerde bilgi, sosyal bilimlerin

Detaylı

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL DERSİN ADI T U K DERSİN ADI T U K A Eğitimde Bilişim Teknolojileri I 3 2 4 A Eğitimde Bilişim Teknolojileri II 3

Detaylı

: Eğitimde Bilişim Teknolojileri I

: Eğitimde Bilişim Teknolojileri I LİSANS DERS İÇERİKLERİ (Güz ) : Eğitimde Bilişim Teknolojileri I : BTE-103 : 1. Sınıf, Güz : 3 (Teori) 2 (Uygulama) : Bilgisayar sistemini oluşturan temel bileşenler: İşlemci, giriş-çıkış birimleri, depolama

Detaylı

KODU DERSĠN ADI T U K Ects KODU DERSĠN ADI T U K Ects

KODU DERSĠN ADI T U K Ects KODU DERSĠN ADI T U K Ects NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ AHMET KELEġOĞLU EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ ĠLKÖĞRETĠM BÖLÜMÜ SOSYAL BĠLGĠLER ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI (I. ÖĞRETĠM) 2014 2015 ÖĞRETĠM YILI 1. SINIF I. YARIYIL II. YARIYIL 0310420004

Detaylı

KTÜ FATĠH EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ, YABANCI DĠLLER EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ ĠNGĠLĠZ DĠLĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ

KTÜ FATĠH EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ, YABANCI DĠLLER EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ ĠNGĠLĠZ DĠLĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ KTÜ FATĠH EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ, YABANCI DĠLLER EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ ĠNGĠLĠZ DĠLĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ I. YARIYIL IDE 101 Bağlamsal Dilbilgisi I (3-0-3) Bu ders, öğrencilerin ileri seviyedeki dil

Detaylı

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük Eğitimi Bölümü

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük Eğitimi Bölümü No Ders Kodu 1 ATA113 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük Eğitimi Bölümü Genel Toplam T = 153 U = 56 Toplam Saat = 209 Kredi = 181 ECTS = 240 1. YARIYIL 2. YARIYIL Ders Adı

Detaylı

EĞİTİMDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ II (3 2)

EĞİTİMDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ II (3 2) SAYFA:1/8 I. YARIYIL DERSLERİ BTO1001 EĞİTİMDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ I (3 2) AKTS:12 Bilgisayar sistemini oluşturan temel bileşenler: İşlemci, giriş-çıkış birimleri, depolama ve diğer çevre birimleri;

Detaylı

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ 1 I. YARIYIL II. YARIYIL KODU DERSİN ADI T U K KODU DERSİN ADI T U K A Bağlamsal Dilbilgisi I 3 0 3 A Bağlamsal Dilbilgisi II 3 0 3 A İleri Okuma ve Yazma I 3 0 3 A İleri Okuma ve

Detaylı

Teorik Uygulama Kredi Saat GENEL TOPLAM

Teorik Uygulama Kredi Saat GENEL TOPLAM SOSYAL B LG LER Ö RETMENL I. YARIYIL II. YARIYIL L SANS PROGRAMI DERS N ADI T U K DERS N ADI T U K A Sosyal Bilgilerin Temelleri 2 0 2 A Genel Fiziki Co rafya 4 0 4 A Sosyal Psikoloji 2 0 2 A Eskiça Tarihi

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU Mütercim-Tercümanlık Bölümü İngilizce Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU Mütercim-Tercümanlık Bölümü İngilizce Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı Lisans Programı Ders Tanımları T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU Mütercim-Tercümanlık Bölümü İngilizce Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı İMT 101 Okuma Becerisi 3 0 3 Öğrencinin

Detaylı

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF 1. DÖNEM TRK 101 YAZI YAZMA TEKNİKLERİ (2+0+2) AKTS 3 Yazı dilinin ve yazılı iletişimin temel

Detaylı

Eğitimde Araç-Gereç Geliştirme Amaç: Öğrenciye (okul öncesi) eğitimde araç gereç geliştirme yeterliği kazandırmak

Eğitimde Araç-Gereç Geliştirme Amaç: Öğrenciye (okul öncesi) eğitimde araç gereç geliştirme yeterliği kazandırmak ÇOCUK GELİŞİMİ ÖNLİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL Çocuk Gelişimi I Amaç: Çocuğun fiziksel gelişimi, psikomotor gelişimi, bilişsel gelişimi ve dil gelişimini izleyebilecek bilgiyi edinme. Fiziksel

Detaylı

BASIM VE YAYIN TEKNOLOJİLERİ PROGRAMI

BASIM VE YAYIN TEKNOLOJİLERİ PROGRAMI BASIM VE YAYIN TEKNOLOJİLERİ PROGRAMI I. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER BYT109 Temel Sanat Eğitimi I 3+2 7,0 Sanatın temel öğelerini ve ilkelerini bir sistem içinde inceleyerek uygulamak. Grafik

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS AKTS AKTS T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders Kodları

Detaylı

(ATA 1015) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (2 0 2)

(ATA 1015) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (2 0 2) T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. Yarıyıl Dersleri (ATA 1015) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (2 0 2) Kavramlar,

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/10 I. YARIYIL DERSLERİ EBE1001 ANATOMİ (3 2) AKTS:8 Tıbbi terminolojiye giriş.lokomotor sistem anatomisi Osteoloji, Arthroloji, Myoloji. Dolaşım sistemi anatomisi. Solunum sistemi anatomisi.üriner

Detaylı

TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL. 0623107 Atatürk İlkeleri ve İnk Tarihi I (2 0 2 3) 0623108 Türk Dili I (2 0 2 3)

TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL. 0623107 Atatürk İlkeleri ve İnk Tarihi I (2 0 2 3) 0623108 Türk Dili I (2 0 2 3) TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL 0623107 Atatürk İlkeleri ve İnk Tarihi I (2 0 2 3) 0623108 Türk Dili I (2 0 2 3) 0623109 Genel Fizik (2 0 2 3) 0623110 Genel Kimya (2 0 2 3) 0623111 Genel

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1 T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL ZORUNLU DERSLER HIR1001 GENEL İKTİSAT (2 0) AKTS:3 Zorunlu Öğrenciler, günlük hayatta üretim

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL DERSLERİ AIT181 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I: Temel Kavram Bilgisi, Osmanlı Devleti ve Çöküşü,

Detaylı

Belge No: KY-833/13-R EGESEM EĞİTİM KATALOĞU

Belge No: KY-833/13-R EGESEM EĞİTİM KATALOĞU Belge No: KY-833/13-R EGESEM EĞİTİM KATALOĞU EGESEM olarak 2012 2013 Eğitim Öğretim yılına hazırlanırken özel sektör ihtiyaçlarına da cevap veren eğitim programlarımız hakkında ayrıntılı bilgilerin bulunduğu

Detaylı

MİMARLIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL DERSLERİ

MİMARLIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL DERSLERİ MİMARLIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL DERSLERİ MIM1001 Temel Tasarım (4-4) 8 Temel tasarım ilkeleri ile iki ve üç boyutlu alıştırmalarda soyut tasarım problemleri, hiyerarşi (koram), düzen, geometri,

Detaylı