TÜRKÇE DİLİ I SINIF ÖĞRETİM PROGRAMI MAKEDONYA EĞİTİM VE BİLİM BAKANLIĞI EĞİTİMİ GELİŞTİRME BÜROSU DOKUZYILLIK İLKÖĞRETİM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKÇE DİLİ I SINIF ÖĞRETİM PROGRAMI MAKEDONYA EĞİTİM VE BİLİM BAKANLIĞI EĞİTİMİ GELİŞTİRME BÜROSU DOKUZYILLIK İLKÖĞRETİM"

Transkript

1 MAKEDONYA EĞİTİM VE BİLİM BAKANLIĞI EĞİTİMİ GELİŞTİRME BÜROSU TÜRKÇE DİLİ ÜSKÜP, Mayıs MAKEDONYA EĞİTİM VE BİLİM BAKANLIĞI EĞİTİMİ GELİŞTİRME BÜROSU MAKEDONZA E?ITIM VE BILIM BAKANLW?W I SINIF ÖĞRETİM PROGRAMI DOKUZYILLIK İLKÖĞRETİM

2 İLKÖĞRETİM TÜRKÇE ÖĞRETİM PROGRAMI I - III Sınıflar (Haftada: 6 ders saati; Yılda: 216 ders saati) Dersin statüsü: Zorunlu ders ÜSKÜP

3 MAKEDONYA EĞİTİM VE BİLİM BAKANLIĞI EĞİTİMİ GELİŞTİRME BÜROSU İLKÖĞRETİM TÜRKÇE ÖĞRETİM PROGRAMI I. Sınıf ÜSKÜP

4 1. GİRİŞ Türkçe öğretim dersi, anadili Türkçe eğitiminin temelini oluşturmaktadır. Bu ders, diğer derslerden bilgi edinebilmede ve hayatı tanıyabilmede genel olarak dil temeli oluşturmaktadır. Bu desle ilgili, eğitim öğretim çalışmaları esnasındaki uygulamalarda bir bütün olarak içiçe: düşünce-dil-konuşma kavramları kullanılmakta ve birbirleriyle paralel olarak devamlı etkileşim halinde bulunmaktadır.bundan hareket ederek belli bir düşünce gelişmişliğin kalitesi ve dilin gidebileceği en uzun mesafesidir. Çünkü, açık bir konuşma olmadan, açık düşünce olmaz ve dilsiz bilgi de olamaz. Öğrenciler, bu öğretim dersi yardımı ile Türkçenin sistemini, onun işlevselliğini anlamış olacak, her düzeyde edebî Türkçeyi (Sesbilimi, sözbilimi, cümlebilgisi, sözlük, imlâ vb.) kullanabileceklerdir. Bu derste Türkçe, yalnız araç olarak değil de aynı zamanda bu, ders konusu da olabilir, daha doğrusu Türkçe dersi araştırılacak olan bir derstir. Bu ders, öğrencinin milli benliğidir ve sözlü iletişiminin temel aracıdır. Türkçe edebî dilinin öğrenciler tarafından öğrenilip kullanılması demek, okuduğu her metin ve konuların (edebiyat ve medya kültüründen) anlamayabilme, içindeki olayların kavrayabilme, yorumlayabilme, ifade edebilme vb. açısından olan katkısı yanısıra, öğrencilerde edebî yaratıcılık, okuma ve kendikendini eğitme becerilerin gelişmesinde de katkıda bulunmaktadır. TÜRK DİLİ PROGRAMININ STATÜSÜ VE İÇERİKLERİNİN OKUMA YILINDAKİ DAĞILIMI - Dersin Statüsü: Zorunlu Ders - Ders Saatleri: Haftada: 6 Ders, Yılda; 216 Ders 4

5 2. I. - III. SINIF GELİŞİM DÖNEMİ TÜRKÇE ÖĞRETİM DERSİNİNGENEL AMAÇLARI Öğrenci: - Türkçenin, karşılıklı anlama, düşünme, öğrenme ve yaratmadaki rölünü kavrayabilmek; - Kelime dağarcığını zenginleştirebilmek; öğrenilen kelimelerin anlamlarını anlayabilmek ve yerliyerinde kullanabilmek; - Konuşurken telaffüz ve vurguya dikkat edebilmek; - Yazabilmek ve okuyabilmek; Okuyup yazdığını anlayabilmek; - Tiyatro, dram, radio ve televizyon ile ilgili temel bilgi ve becerileri kavrayabilmek; - Muhatabı ile konuşabilme ve anlaşabilmenin temel ilkelerini geliştirebilmek; - Konuşma ve yazma ile mantıklı düşünme yeteneklerini geliştirebilmek; - Açık ve anlaşabilir yazabilmeyi teşvik edebilmek; - İmlâ kurallarını kavrayabilmek ve egzersis yapıp uygulayabilmek; - Kendi duygu ve düşüncelerini anlatmadaki özgüvenini kazanabilmek; - Kitap okuma sevgisini geliştirebilmek; - Çevresindeki dili ile ilgili konuşabilmek; - Kademeli olarak Türkçe edebî dilin kullanılmasına geçebilmek. 3. I. SINIF TÜRKÇE ÖĞRETİM DERSİNİN GENEL AMAÇLARI Öğrenci: - Arkadaş ve öğretmeni ile konuşabilmek için teşfik edebilmek; - Birine ya da birilerine hitap ederken açık ve anlaşılır bir tonla konuşabilmek; - Aktif dinleme alışkanlığı yaratılması için uğraşmak; - Basit sorular sorabilmek ve sorulan sorulara cevap verebilmek; - Başından geçen olayları anlatabilmek (olayın akışı); - Temel harflerin elementlerini yazabilmek; - Sözlü ve yazılıda, sözleri (kelimeleri) belli bir sıralının olduğunu, yani, kurallı cümle ile söylendiğini (yazılıdığını) kavratabilmek; - Kendi duygu ve düşüncelerini söyleyebilmek; - Belli edebî türleri tanıyabilmek (manzume-şiir, masal, öykü-hikâye, tekerleme); - Hikâye anlatabilmek ve hikâyedeki kişileri (kahramanları) olayın geliştiği yeri ve zamanı tanıyabilmek, bulabilmek; - Dinleyerek ya da okuyarak bir metnin özelliğini ayırt edebilmeli (mizah, hüzünlü, şen); - Drama etkinliklerini başlatabilmeli (oynadığı rölü sözlerle, jestlerle ve vücut hareketleriyle sunabilmek); - Resim, radio oyunu, çizgi filimi, kukla filimi vb. arasındaki farkı sezebilmek; - Mantıklı, içerikli, akıcı ve açık konuşabilmesi için yeteneklendirebilmek. 5

6 4. SINIF - 1 TÜRKÇE ÖĞRETİM PROGRAMI İLETİŞİM ARACI OLARAK - DİL T Ü R K Ç E ÖĞRENME ALANI: İLETİŞİM - 80 ders saati Amaçlar İçerik Kavramlar Metod ve Etkinlikler 1. İnsanlar arasında kurulan iletişim konusunda dilin önemini kavrayabilme 2. Konuşmada Türkçe'yi doğru kullanabilme İletişim aracı olarak dil. İnsanlar arası anlaşma aracı olarak. dilin önemini anlatma. Düzgün ve doğru konuşmak için öğretmeninin konuşmasını örnek alma. Iletişim Anlaşma Aile Arkadaş Kişi-birey Birbilerini tanıyabilme ile ilgili etkinlikler: - Öğretmen ve öğrencilerin kendilerini tanıtır, ad, soyad, adres, telefon ve diğer özelliklerini söyler. Kendini ve ailesini tanıtır: Ben ve ailem Ben ve arkadaşım Örnek: 1 -Öğrenciler aile bireylerinden birininin yerine geçip bu birey gibi konuşması istenir. Örnek: 2. -Değişik kurum ve kuruluşlar (kütüphane, bakkal, oto ya da tren garı, sanat galerisi, posta gibi ) ziyaret edilir ve ondan sonra öğrenciler, burada yapılan türlü konuşma, soru-cevap gibi iletişim nasıl yapıldığını tartışırlar. -Kültürlü davrandığımızda eksik söylenilen cümlelerin tamamlanma etkinliklrin yapılması. -Belli bir durmdan sonra olan ya da oluşan tepkiye karşı öğrencilerin tutumu: Dargın ya da kızgın olsaydım ne derdim? Öykünün bölümlerini dinledikten sonra onu tanıyabilme etkinlikleri. Öykü/hikâye, masal dinleme (Öykünün tamamını, en çok beğenilen bölüm, kişi tasfiri, durum tasfiri gibi) etkinlikler. Bilinen bir metnin bölümlerini tanıyabilme ve çok bilinen unsurlarını sözlü olarak yorumla etkinlikleri. 6

7 DİNLEME 1. Dinleme kurallarını uygulayabilme 2.Dinlediğini anlayabilme 1.Tür, yöntem ve tekniklere uygun dinleyebilme Dinlemek için hazırlık yapma. Dikkatini dinlediğine yoğunlaştırma. Görgü kurallarına uygun dinleme. Dinlediklerini anlamlandırmada sunulan görsellerden yararlanma. Dinlediklerini zihninde canlandırma. Dinlediklerinin konusunu belirleme. Dinlediği olayın nasıl gelişeceğini ve sonucunu tahmin etme. Konuşmacı, konuşma ortamı ve konuşma içeriği hakkındaki düşüncelerini belirleme. Bir etkinliğin veya işin aşamalarını anlatan yönergeleri uygulama. Dinledikleri konulara ilişkin sorular sorma ve sorulara cevap verme. Dinlediklerini başkalarıyla paylaşma. Dinlediklerinde hikâye unsurları nı belirleme. Dinlediğini anlamlandırmada ön bilgilerini kullanma. Dinlediklerini resim, müzik, dram, şiir, öykü vb. yollarla sergilemek. Metni (resmi) takip ederek dinleme. Bilgi edinmek için sunu, belgesel vb. gibi konuları dinleme ve izleme. Eğlenmek için masal, hikâye, şarkı, tekerleme, tiyatro vb. dinleme ve Dinleme Kural Görgü Saygı Görsel Eşleştirme Yönerge Benzerlik Farklılık Paylaşma Soru -Cevap Sebep-sonuç Mesaj Sunu İzlemek Sağ-Sol Beceri Oyun İçinde-Dışında Baş-Orta-Son Dinleme sırasında nasıl oturacağını belirler, kullanacağı araç-gereci hazırlar vb. Bu yaş grubundaki öğrencilerin dikkat süreleri göz önüne alınarak etkinlikler planlanır. Dinleme öncesi ve dinleme sırasında çeşitli görseller, açıklamalar ve sorular yardımıyla öğrencinin dikkat sürekliliği sağlanır. Konuşanın sözünü kesmeme, söz isteme, saygılı olma, kendini konuşanın yerine koyma vb. etkinlikler yapılır. Zihinde canlandırılanların sözlü veya görsel olarak anlatılması istenir. Sınıflama (Dinlediklerinde geçen varlıklar benzer özelliklerine göre sınıflandırılabilir) etkinliği yaptırılır. Resim, şekil, fotoğraf vb. kullanmaları istenir. Bu konuda neler biliyorsunuz? sorusu ile ön bilgilerinin hatırlanması istenir. Dinlediğini anlama başlığı altındaki amaçlar, görselleştirme, sözlü anlatımlar yaptırılarak, gözlem ölçekleri, çalışma yaprakları (eşleştirme, resimlemeboyama, boşluk doldurma, resimden bulma, doğruyanlış) kullanılır. Dinledikleriyle ilgili, kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir. Ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve kim sorularına cevap verir. Sebep-sonuç ilişkileri kurar. Bundan sonra ne olabilir? sorusuyla öğrenciler yönlendirilir. Örnek 1. Dinledikleri ile ilgili "bir sonuca yol açan sebebi veya bir sebebin ortaya çıkardığı sonucu bulmaları istenir" etkinliği yaptırılabilir. Televizyondan çocuk programlarını izlemeleri ve izlediklerini sınıfta anlatmaları istenir. Dinledikleri masalları veya hikâyeleri oyunlaştırmaları istenir. Öğretmen veya öğrenci tarafından yapılan örnek okumaların, soldan sağa yön becerisini pekiştirmek amacıyla izlenmesi. 7

8 izleme. Önünde-Arkasında KONUŞMA 2.Konuşma kurallarını uygulayabilme Konuşmak için hazırlık yapma. Kendikendini ifade etmek. Kendi adını, soyadını, okulunu, sınıfını, numarasını söyleyebilme. Öğretmenin, aile bireylerinin adlarını, soyadlarını söyleyebilme; Evinin adresini söyleyebilme. Dinleyicilerle göz teması kurma. Sohbete katılabilmme. Belli bir konuda kunuşmayı başlatır. Belli bir konuda kunuşmayı sürdürür. Söz almak için sırasını bekler. Duygu, düşünce ve hayallerini söyler. Üstlendiği röle uygun konuşur. İşitilebilir bir ses tonuyla konuşma. Kelimeleri yerinde ve anlamlarına uygun kullanma. Kelimeleri doğru telâffuz etme. Akıcı konuşabilme. Sesine duygu tonu katma. Konuşmalarında beden dilini kullanma. Konuşma sırasında gereksiz hareketlerden kaçınma. Görgü kurallarına ve değerlere (millî, manevî, kültürel, ahlâkî, sosyal vb.) uygun konuşma. Konuşma Doğru-Yanlış Ses Telaffuz Duygu Üzgün-Kızgın- Mutlu-Sevinçli olma Korkulu-Korkusuz Şaşkın-Düşünceli Sevme Konuşma alıştırmaları yapmak. Kendikendini sözel olarak ifade edebilmek konuşma etkinlikleri. Söylenen bir cümlede anlamı bozan kelimeyi bulmaları ve bu kelimenin yerine doğrusunu kullanmaları isteneir. Sayışma ve tekerlemeler söylemeleri istenir. Konuyu belirler, bilgi toplar, görsel malzeme hazırlar. Üzüntü, sevinç, korku gibi duygularını ses tonuna yansıtır Görgü kurallarına uygun etkinlikler: Konuşmacının sözünü bitirmesini bekleyerek, söz alarak, büyüklerine, bayrağa, vatana ve millete saygı göstererek konuşur. Misafirlikte, bakkalda, doğum günü, tiyatroda, sinemada uygun davranışlar sergiler. Aile bireylerini tanır ve tanıtır. 3. Kendini sözlü olarak ifade edebilme ve başkalarıyla ilişkilerini yönetebilme Gerekli durumlarda nezaket sözcüklerini kullanma. Kendine güvenerek konuşma. Konuşmasında olayları oluş sırasına göre anlatma. Yeni öğrendiği kelimeleri konuşmalarında kullanma. Hoşgörü Hitap etme Bay-bayan (Beyefendi- Hanımefendi) Sayın Resimlerdeki olayları oluş sırasına göre anlatması istenir. Kendini mutlu eden ya da üzen olaylar hakkında konuşması istenir. Öğrenciler, konuşmaya cesaretlendirilir, konuşma sırasında sözü kesilmez ve eleştirilmez. Konuşma sırasında anlamayı kolaylaştırmak 8

9 Konuşmasını görsel sunuyla destekleme. Konuşması, konuşma içeriği ve konuşma ortamı hakkında düşünce belirtme. Konuşurken dinleyicilere sorular sorar ve sorulara cevap verme. Bilgi edinmek amacıyla soru sorma. Buyrun Selamlaşma Rica etme Özür dileme Övme Teşekkür etme Tebrik etme amacıyla resim, fotoğraf vb. nın kullanır. Konuşmalarında yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir. Hoşlanıp hoşlanmadığı olay, durum, kişi vb. hakkında konuşur. Mimiklerle kendilerini ifade eder. Selâmlaşma, tanışma, arkadaşlarıyla ve yetişkinlerle konuşma, teşekkür etme, kutlama, özür dileme, telefonda konuşma vb. çalışmalar yapılır. Karşıdakisi ile (arkadaş ve daha büyüklerle) nasıl hitap edileceğini ve davranış edileceğini gösterecek etkinlikler. Sebep-sonuç ilişkileri kurar. Bundan sonra ne olabilir? sorusuyla öğrenciler yönlendirilir. Örnek 1. Değişik kurum ve kuruluşlar (kütüphane, bakkal, oto ya da tren garı, sanat galerisi, posta gibi ) ziyaret edilir ve ondan sonra öğrenciler, burada yapılan türlü konuşma, soru-cevap gibi ietişim nasıl yapıldığını tartışırlar. 4. İletişimde, öğrencide var olan korku, gerginlik ve güvensizlikten doğan olumsuzluklardan aşamalı olarak kurtulabilme 5.Tür, yöntem ve tekniklere uygun konuşabilme Uygun konuşma İletişim kurmada zorluk çeken öğrencilerlde özellikle korku, gerginlik ve kendinde güvensizlik hisseden öğrencilerlde bu gibi olumsuzlukları ortadan kaldırmak için konuşma ve diğer tür etkinlikler yapılmalı. Öğrencinin isteği ya da yönlendirilerek başka röle sokularak oynanılan oyun vb. etkinlikler. Kuklalar kullanarak öğrencilerin tarafından hazırlayacakları dramatizasyon etkinlikleri. Başka şahısları kıyaslayarak sorunlu (problemli) durumların sözlü çözümlenmesi (ör: Ben onun yerine olsam ) Günlük ilişkilerin gerektirdiği farklı durumlara uygun konuşma. Ortama uygun ses tonunu kullanma Topluluk önünde konuşma. Üstlendiği role uygun konuşma. Sesin yüksekliği Sesin hızı Sesin sakin Belirlenen bir konu ya da sorun hakkında beyin fırtınası yapılır. Bayram, tören, şenlikde gördüklerini ve yaşadıklarını anlatması istenir. Öğrencilerden, en sevdiği oyuncağının, hayvanın, 9

10 Bildiği şiirleri topluluk önünde okuma. olması Sesin yüksekliği kişinin vb. özelliklerini anlatması istenir. Drama, piyes veya canlandırmalarda üstlendiği röllerin özelliklerine uygun konuşur. Tekerlemeler söyleme etkinlikleri. Öğretmen tarafından okunulacak olan değişik sanat eserlerin dinletilmesi. Kayıtlı sanat konuşmaların (spikörlerin konuşmaları) dinletilmesi. Çocuk edebiyatını tanıyabilme ÖĞRENME ALANI: EDEBİYAT - 60 ders saati Amaçlar İçerik Kavramlar Metod ve Etkinlikler 1. Tür yöntem ve tekniklere uygun eserleri tanıyabilme 2. Kısa edebi nesir ve manzum eserleri ezberleyerek o eseri açıklayabilme 3. Metnin unsurlarını belirleme. 4. Belli durum ve olaylarla ilgili neden-sonuç ilişkisi kurabilme Metnin türü dikkate alma. (düz yazı: masal, hikaye-öykü, fabıl, tıyatro eseri-drama) (Manzum eserler: manzume, şiir, türkü) Tekerleme söyleme. Mani söyleme. Metnin unsurlarını: ana karakter, yer ve olayı açıklama. Metnin içeriği hakkındaki düşünceleri belirleme. Başlıktan hareketle metnin içeriğini tahmin etme. Bir olayın olası nedenlerini söyleme. Bir olayın olası sonuçlarını söyleme. Yarım bırakılan olayı, durumu, şiiri, öyküyü, şarkıyı vb. özgün bir 10 Masal Hikaye-Öykü, Manzume-Şiir, Türkü Fabıl Dram Tekerleme Mani Içerilik Mesaj Olay Yer Zaman Kişi karakter Çocuk edebiyatına sevgi uyandırır. Çocuk eserlerine karşı ilgi ve sevgi uyandırır Çocuk eserlerindeki farklıkları tanıyabilir Bazı manzum türlerini ezberleyebilme fakat bunu yaparken çocuklara zorlamadan uygulayabilmek. (Bu dönem yaştaki çocuklar ezbere zorlanmamalıdır). Metinle ilgili kendi yaşantısından ve günlük hayatan örnek verir. "Bu konuda neler biliyorsunuz?" sorusuyla ön bilgilerin hatırlanması sağlanır. Kahramanların özelliklerini tanır. Başkahramanın kim olduğunu tanır ve özelliklerini sayar. Zihninde canlandırdıkları olayların resimlenmeleri istenir. Planları, düşünceleri hayalinde canlandırır. Ayrıntılar ekleyerek ve değişiklikler yaparak fikirlerini geliştirir. Bır olayı oluş sırasına göre anlatır. Daha önce dinlediği öyküleri içeriğine uygun olarak

11 3. Zamanla ilgili olay ve olaylara bağlı kavramlar arasında ilişki kurabilme 4. Türk kültürünü, kültür değerlerimizi ve farklı kültürleri tanıyabilme 5. Tür yöntem ve tekniklere uygun şiirleri tanıyabilme şekilde tamamlama. Olayları oluş sırasına göre söyleme. Zamanla ilgili kavramları anlamına uygun şekilde kullanma. Zaman bildiren araçların işlevini açıklama. Kendi kültürünün belli başlı özelliklerini açıklama. Farklı kültürlerin belli başlı özelliklerini söyleme. Şiir (tekerleme, bilmece ve sayışmaca) söyleme. Olayların oluş sırası (akışı): Önce-Şimdi-Sonra Bayram Kutlama Sanat Halk oyunları anlatır. Dün, bugün, yarına ilişkin zaman bildiren sözcüklerin doğru olarak kullanır. Türk halk masalları ile farklı kültürlerin masallarını dinler. Maniller, niniler, milli bayramlar ile ilgili şiir, şarkı söyler. Atatürk ve diğer büyükler ile ilgili şiir ve türküler söyler. Halk müziği dinler ve söyler. Halk oyunu oynar. Türk kültürünü tanıtmaya yönelik etkinliklerde öğrenilen oyunları sergiler. Türk halk oyunlarından biri öğretilir. Örf, adetler (gelenek ve görenekler) açıklanır. Yöresel kıyafetler tanıtılır. Sayışma yaptırılır ve tekerleme söyletilir. Akıcı okur. İşitilebilir bir ses tonuyla okur (şiir okuma). Bildiği şiirleri topluluk önünde okur. 11

12 Dinleme kurallarını uygulayarak dinleyebilme (belli konularda kendini sözlü ifade ederek konuşmaya katılabilme becerisini kazanabilme) DERS ALANI: ANLATIM VE YARATICILIK - 26 ders saati AMAÇLAR İÇERİK KAVRAMLAR METOD VE ETKİNLİKLER Aile ve okul hayatında, yakın çevreden konularla ilgili konuşmaları dinleme. Kısa içerikli konuları serbest ve soruları cevap vererek anlatabilme. Olaylardan, görsellerden ve kelimelerden hareketle cümleler ve metinler oluşturarak sebest yorum yapabilme. Olay ya da varlıkların (bitki, nesne, hayvan, insan) çeşitli özelliklerini gözetleyerek betimleyebilme Eş anlamlı sözcüklere örnek verme becerisi kazandırma ve sözcük dağarcığını geliştirme. Metin, çizgi film, film TV, yayın hikaye ve masalların içeriliğini kısaca anlatma. Resim ve fotoğrafları yorumlamak Kelimeleri yorumlamak. Canlı ve cansız varlıkları betimleme (hayvan,bitki,nesne) Eş anlamlı sözcüklere örnek verme Konuşmacı Konuşma Ortamı Konuşma Dinleme Konuşmacının anlattıklarının dinler, konuşma içeriği hakkındaki düşüncelerini anlatarak belirtir. Dinlediklerinde ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve kim sorularına Cevap ver. Anlatılanları daha kolay anlayabilmeleri ve anlatılabilmeleri için resim, fotoğraf nesnegörsel araçlar ve görsel sunu kullanılır. Dinlediklerini anlamlandırmada sunulan görsellerden (resim, fotoğraf, nesne görsel araçlar TV) yararlanır. Anlatım Kısa içeriklikle masal fabl (hayvanlarla ilgili) konuları serbest ve sorularla cevap vererek anlatır. -Olayları sıralarken ilk önce, önce, daha sonra, ondan sonra, sonunda, sonuçta v.b. ifadelerinin kullanılması istenebilir. Yorum Yorumlama Kendisini, ailesini ve çevresini tanıtır kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler vererek serbest yorumlar. Gezide gördüklerini ve yaşadıklarını anlatmaları istenir (kır gezisi, yazlama, kışlama). Resimlerdeki olayları oluş sırasına göre anlatması istenir.(resimin dili var) Verilen kelimelere göre anlatır-yorum yapar. Betimleme Hayvan, bitki ve nesnelerin bilimsel, büyüklük ve yön açısından gözlemleyerek, dikkat ederek, yorumlayarak, anlatarak, inceleyerek betimlemeler yapar. Belirlenen bir konuda ya da sorun çözmede beyin fırtınası yaptırılabilir. Sözcük dağarcığını eş anlamlı sözcüklere örnek vererek geliştirir (yıl-sene, ad-isim, armağanhediye) 12

13 Şiir okuma ve şiirin zihinde canlandırarak (dramatizasyon) okuma becerisini kazandırabilme. Şiir okuma Zihinde canlandırarak okuma (dramatizasyon) Şiir okuma Tekerlemeler Şiir duygulu işitebilir bir ses tonuyla okur. Bildiği şiiri topluluk önünde okur. Sayışma yaptırılır ve tekerleme söyletilir. ÖĞRENME ALANI: MEDYA KÜLTÜRÜ - 20 ders saati Amaçlar İçerik Kavramlar Metod ve Etkinlikler 1. Radyo, ve TV, CD, DVD izleyebilme Görsel araçların etkilerini söyleme. Olumlu ve olumsuz yönlerini açıklama. Görsel araçlarda verilen mesajları anlayama, tanıma ve uygulama. TV, CD, DVD Mesaj Kasetçalar Televizyonda çocuk programlarını izlemeleri ve izlediklerini sınıfta anlatmaları istenir. Televizyonda izledikleri çocuk programları hakkındaki düşüncelerini arkadaşlarıyla paylaşmaları istenir. Basit eserlerde yaratıcılık ve düzenleme ile ilgili kabiliyetlerin geliştirir ve uygular. İzlenilen belli bir TV yayını-programından sonra konuşma/tartışma yürütebilir. 2. Bilgisayarı tanıyabilme ve aşamalı olarak kullanmaya başlamak; Bilgisayarın eğitimde ve iletişimdeki rölünü kavrayabilme. Bilgisayar TV, CD, DVD Mesaj Dilin geliştirilmesinde bilgisayarı kullanır (toolkid) Basit eserlerde yaratıcılık ve düzenleme ile ilgili yaratıcılık kabiliyetlerini geliştirir ve uygular. CD, DVD izletirebilmek. 3. Tiyatro ile dram kültürü ilgili temel bilgiler edinebilmeli ve sevgi aşılayabilmeli -Tiyatro, kukla ve gölge oyununu tanıyabilme Tiyatro ve çocuk tiyatrosunu tanıyabilme. Tiyatro temsilini kavramak. Kukla ve gölge oyununu tanıtma. Çalışma mekanı (sahne) - çevre, araçgereçleri tanıtma. Duygu, düşünce ve izlenimlerini drama, tiyatro, müzikli oyun, kukla vb. yollarla sunma. Sunularında gerçek nesne ve modelleri kullanma. Aktör, rejisör vb. kişillerin özelliklerini açıklama. Hacivat ve Karagöz oyunu oynatma. Sahne Rejisör Aktör Makyaj Maske Hacivat ve Karagöz Tiyatroda bir-iki tiyatro eserleri seyrettirebilir. Okulda ya da sınıfta öğrencilerinin hazırlayacakları herhangi bir oyun için kendileri tarafından kuklalar, bereler, maskeler vb. hazırlama etkinlikleri yapılır. Kısa manzum bölümlerinin dramatize etdilir. Drama, piyes ve canlandırmada üstlendiği rollerin özelliklerine göre uygun konuşur. Fotograf, kukla, maske, kostüm ve makyaj kullanır. Çocuklar el parmaklarını kullanarak duvarda değişik hayvan şekilleri yapar. Çocuklar yaratıcı drama yoluyla kendi duygularını, heyecanlarını, problem çözme yeteneklerini tanır. 13

14 4. Film ve diğer iletişim araçlarını kullanabilme Film türlerini tanıma: -Sessiz film (kukla ya da çizgi film) -Çizgi film -Sinema film -Belgesel film 5. Telefonu kullanabilme Telefonun ne olduğunu, onun kulanım amacını anlama ve iletişim aracı olarak 6. Değişik TV programlarını tanıyabilme 7. Beden dilini tanıyabilme 8. Drama yardımıyla bireyin kişilik gelişimine yardımcı olabilme kullanma. Çocuk emisyonları, haberler, sanat programları, canlı yayınlar, reklamlar ve spor yayınları izleme. Beden hareketlerini kullanarak iletişimi geliştirme. Dramadan haz almayı sağlama. Drama etkinliklerini planlarken çocukların yaratıcıkları, problem çözme becerileri, karar verme becerileri, iç disiplin kazanmaları, sorumluluk ve duygularını geliştirmelerine önem verme. Çizgi film Belgesel Sinema Eski-yeni Reklam - haber Çocuk yayınları Canlı yayınlar Spor yayınları Jest Mimik Pantomim Taklit Drama 9. Bilgi edinmek için Kütüphaneyi tanıtma Kütüphane-Kitaplık Kitap Değişken ve statik resimlerle ilişkin görsel, ses ve zaman elemanlarını tanır. Seyredilen bir çocuk filmi ile ilgili konuşma yürütebilir. Seyredilen bir belbesel filminden sonra konuşma yürütebilmek. Çocuklara ait bir filmi seyredip onun içerdiği mesajını incelemek Telefon kullanımı ile ilgili beceri kazanır. Etkinlik Örnek: Hangi reklam sizi en çok etkiliyor, Neden bu reklamdan etkilendiğinizi düşünüyorsunuz? gibi sorularla öğrencilerin reklamları sorgulamaları sağlanır. Sözlü iletişim açıklanır. Sözsüz iletişimin gelişimi için jestlerden, mimiklerden, taklitlerden ve pantomimlerden yararlanır. Sözsüz iletişim yardımıyla çocuk kendi beden dilini kullanarak olayı, nesne ve durumu açıklar. Örnek: Kayak, koşmak, ağır nesne, ekşi, tatlı, tuzlu gibi. Dramayı,drama yardımıyla öğretir. Dram çalışmalarına katılan bireyler drama sürecinde durumları, olayları, ilişkileri keşfederek öğrenirler. Çocuk oyunlarıyla değişik yaşam durumlarını canlandırırlar. Birey, drama yardımıyla hayallerini gelişirir ve zenginleştirir. Dram yardımyla, kendisini başkasının yerine koymayı ve kendisini ifade etmeyi öğrenir. Dram yardımıyla çocuklar kendi aralarında birbirlerine yardımcı olmayı ve paylaşmayı öğrenirler. Karşılıklı olarak duygu, düşünce ve nesne alış verişi yapılır. Kütüphaneye geziler düzenlenir (Şehir-kent, okul varsa özel kütüphanelere). Ziyaret edilen 14

15 kütüphaneden yararlanmayı sağlayabilme ve önemini kavrayabilme 10. Çocuk gazeteleri ve dergileri tanıyabilme Gazete ve çocuk dergilerini tanıtma. Dergi Gazete kütüphanelerdeki kitaplar dergiler ve ne varsa onların tanıtımı yayılır. Kitaba karşı sevgi uyandırmak. Kitap okumanın önemini söylemek, onlara kavratabilmek Kitap okumanın nedenlerini söyler. Çocuk ansiklopedilerin nerede, nezaman ve niçin kullanıldığını söyler. Resimli kitaptaki resimlere bakarak olayları gelişimine göre sıralar. Resimli kitabı özenle kullanır. Dikkatini resimlere yoğunlaştırır. Gazete ve dergilerin önemini ifade eden konuşma yapılır. 15

16 GÖRSEL OKUMA VE GÖRSEL SUNU ÖĞRENME ALANI: OKUMA VE YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI: 30 ders saati Amaçlar İçerik Kavramlar Metod ve Etkinlikler Resimlere bakarak okuma kurallarını uygulama Görsel sunu Söz varlığını geliştirme Okumak için hazırlık yapma. Resimdeki olayları gelişimine göre sıralama Akıcı okuma. Dikkatini resime yoğunlaştırma. Resimli kitabı özenle kullanma. Resim ve fotoğrafları yorumlama. Reklâmlarda verilen mesajları sorgular ve yorumlama. Dergi ve TV de verilen bilgileri düşünceleri yorumlama. Beden dilini yorumlama Renkleri tanır anlamlandırır ve yorumlama Görsellerden hareketle cümleler ve metinler oluşturma. Sunuma hazırlık yapma. Bilgi, düşünce ve izlenimlerini resim, şekil ve sembol kullanarak görselleştirme. Duygu, düşünce ve bilgilerini görselleştirmede renkleri kullanma. Görsellerden yararlanarak söz varlığını geliştirme. Bilmediği kelimelerin anlamlarını araştırma. Okumak Metin Paylaşmak Sembol Cümle Renkler Reklam Yorumlanacak metin ve uygun bir oturma biçimi belirlenir. Resim ile göz arasındaki mesafe ve ışık düzeni ayarlanır. Gereksiz tekrarların ve duraklamaların, geri dönüşlerin, atlamaların, yanlış okumaların yapılmadığı okuma. Karalamadan, yırtmadan, katlamadan resimli kitapları kullanma. bak ve anlat (sınıfa getirilen resim veya fotoğrafta gördükleri anlattırılabilir.) Etkinliği yaptırılabilir. Televizyonda izledikleri çocuk programları hakkındaki düşüncelerini arkadaşlarıyla paylaşmaları istenebilir. Öğretmenin, defterine çizdiği sembollerin (yıldız, gülen yüz vb.), uyarı işaretlerinin ve yönlendirmelerin ne anlama geldiğini bilmesi. Örneğin, bulutların kararmasının yağmurun habercisi olduğunu anlamlandırması gibi. Renklerin adları, değişik yerlerde kullanılışı, ifade ettiği anlamlar. Verilen resimlerden anladıklarını bir kelime veya cümle ile ifade edilmesi istenilir. Sunum öncesinde, araç, gereç hazırlaması, sunacağı konuyla ilgili bilgi toplaması ve prova yapması istenebilir. Öğrenciden, görselleştirdiği ürünü arkadaşlarıyla paylaşması istenebilir. Ayrıca bunlar, sınıf ve okul panosunda sergilenebilir. Örneğin; öğrencinin anlatacağı konu ile ilgili oyuncak, meyve, sebze veya modelden yararlanarak görsel sunu yapması. Resim-Kelime Eşleştir (Resimlerden hareketle kelimeleri ve kelimelerden hareketle resimleri eşleştirmeleri istenebilir.) etkinliği yaptırılabilir. Resimli sözlük, resim, fotoğraf vb. Resimli sözlüğe bakarak, öğretmenine sorarak vb. kelimelerin anlamlarını araştırır. 16

17 Tür, yöntem ve tekniklere uygun okuma Serbest yorum yapma. Resimi dikkate alarak okur ve yorumlama. Yorum Amaç Alışkanlık Canlandırma Resimdeki kavramlara göre öğrenciler arasında paylaştırılarak yorumlanır Serbest yorum yapmadaki amaç, yorumun alışkanlık hâline getirilmesidir. Yorumun alışkanlık hâline getirilebilmesi için, serbest yorum yapmaya zaman ayrılmalıdır. Bu derslerde serbest yorum yaptırılmalı, yorumlarına ilişkin (canlandırma, resimleme, sözlü anlatma, gibi etkinlikler yaptırılmalıdır 17

18 Okuma yazmaya hazırlık çalışmaları Yazmak için hazırlık yapar. Grafik sembolleri arasında uygun boşluklar bırakır. Bitişik eğik yazı sembolleri kurallarına uygun yazar. Bütün yazılarını bitişik eğik yazı ile yazar. Sayfa düzenine ve temizliğine dikkat eder. Yatay-dikey Eğik-eğri Açık-kapalı Başlangıç-bitiş Ilk-orta-son Oturuş, kalem tutma, defter tutma, el tercihi, el ve kol kaslarını geliştirme, çizgi ve boyama çalışmaları, serbest ve kurallı çizgiler, araç, gereç (silgi, kalemtıraş, çalışma kâğıtları, cetvel, kalemler, oyun hamurları vb.) kullanımı. Yazma çalışmalarının tamamı bitişik eğik yazı ile yürütülecektir. Bu çalışmalarda büyük ve küçük bitişik eğik yazı sembollerinin yönleri, boyutları ve yazılışı üzerinde önemle durulmalıdır. Yatay dıkey eğri ve eğik çizgileri ve bunların kombinasyonlarını çizer. Satır çizgisine dikkat etme, satırlara aynı hizadan başlama, sayfa kenarlarında uygun boşluk bırakma. Örnek 1 Semboller yardımıyla "mutlu yüzler" çizer. Öğretmen çocuklara verilen yuvarlak renkli kartonlara mutlu yüzler çizerler. Yüzleri ayrıntılarıyla çizmeye yönlendirirler. Öğretmen çocuklarla mutlu yüz ifadesi hakkında sohbet eder, yüzleri birbirlerine gösterirler. Benim yüzüm nasıl? Senin yüzün nasıl? Bana anlatırmısın? Senin yüzün neden böyle? sorularıyla etkinlikleri geliştirirler. Örnek 2 "duygularım" Öğretmen, çocuklara üzerinde farklı duyguların anlatıldığı olay kartları hazırlar. Bu kartları çocuklara göstererek olayı anlatmalarını ve bu olay sonucunda hangi duyguyu yaşayabileceklerini anlatmaları istenir. Ardından çocuklara boş kağıt ve pastel boyalar verir. Onlardan kendilerini mutlu eden bir olayı resmedip anlatmalarını ister. 18

19 DİL Sesleri ayırt edebilme Konuşurken sesini doğru kullanabilme ve ses bilgisinin farkında olabilme Sözcük dağarcığını zenginleştirebilme Sesin kaynağını söyler. Sesin geldiği yönü belirler. Sesin özelliğini söyler. Verilen sese benzer sesler çıkarır Nefesini doğru kullanır. Kelimeleri doğru telaffuz eder. Konuşurken sesinin tonunu işitilebilir biçimde ayarlar. Konuşurken sesinin hızını ayarlama. Sesleri ayırt edebilme. Aynı sesle başlayan sözcükler söyleme. Kafiyeli sözcükler söyleme. Dinlediklerinde yeni olan sözcükleri fark etme. Yeni sözcüklerin anlamlarını sorma. Verilen sözcüğün anlamını açıklama. Yeni öğrendiği sözcükleri anlamlarına uygun olarak Ses Sesli-sessiz Uzak-yakın Yüksek-alçak Tekil-çoğul Doğru-yanlış Beyaz-kara Uzun-kısa Geniş-dar Şişman-zayıf Güzel-çirkin Gün-gece Yeni-eski Dildeki sesler, hayvan sesleri, araç sesleri v.s. Örnek 1 "bu ne sesi?" Her sese göre bır nesnenin söyleneilmesi Çeşitli nesnelerin sesleri önceden bir kasede kayıt edilir çocuklarla teker teker dinlerken ne sesi olduğunu bulmaya çalışır. Çocuklardan gözlerini kapatarak çevrelerindeki sesleri dinlemeleri istenir. Araba, zil, insan sesi v.s. gibi seslerin nereden ve hangi yönden geldiğini sorarak çocukların sesin geldiği yönü söylemelerini ister. Seslerin ne sesi olduğu da tartışılır. Uzaktan gelen sesleri dinlemeleri yada yakından gelen seslerin neler olduğu sorulur...kuş sesi duyuyormusunuz diye sorar öğretmen çevreden gelen sesler eğer yeterli değil ise öğretmen çeşitli materyaller ile sesler çıkararak etkinliği sğrdürür. Öğretmen belirlediği çocuklardan sesin geldiği yöne doğru yürümelerini isteyerek etkinliği çeşitlendirir. Kendi kendine bir şiir şarkı tekerleme söyler. Öğrenilen şarkılardan bazı kısımlar yüksek sesle söylenir. Daha sonra öğretmen "şarkıyı sesiz söyleyebilirmiyiz?" der. Aynı şarkı sesiz söylenir. Renkleri tanıma. Hayvanların/ çiçeklerin/ sebzelerin yakın çevresindeki nesnelerin isimlerini ögrenme - aile bireylerini tanıma. Renkleri tanıma/ bulma. Hayvanların çiçeklerin sebzelerin/meyvelerin yakn çevresindeki nesnelerin adını öğretme ve bir dizi aynı cins nesne arasından söyleneni bulma. Aile bireylerini tanıma/tanıtma. 19

20 kullanma. Zıt anlamlı sözcüklere örnek verme. varlıkların adları ortak adlar, özel adlar ve varlıkların yaptıkları işi hareketi bidiren kelimeler Konuşmalarında bağlaç kullanır. Konuşmalarında sıfat kullanır. Konuşmalarında olumsuz biçimlerini de kullanır. Tekil ve çoğul ifadelerini ayırt edebilme ve doğru şekilde kullanabilme. Yer bildiren sözükleri yerinde ve doğru kullanır. Birleşik tümceler kullanır. Soyut ifadeleri anlar. Bazı sözcüklerin eş ve karşıt anlamlarını bilir. Dün bugün ve yarın ile ilgili sözcükleri doğru kullanır. Türkçe'yi doğru kullanabilme Cümleyi iletişim aracı olarak tanıyabilme ve konuşmada kullanabilme Konuşmalarında söz dizimi kurallarını doğru olarak kullanma. Konuşmalarında temel dilbilgisi kurallarına uygun konuşma. Kelimelerin vurgu tonlama ve telafüzüne dikkat etme verilen cümleleri örnekler ile öğretme. soru cümleleri bildirme cümleleri olumsuzluk cümleleri Konuşmalarında tümcenin temel öğelerini kullanır. Temel dilbilgisi kurallarına uygun konuşur. İsteklerini uygun tümceler ile ifade eder. Konuşmalarında ifadelerin olumsuz biçimlerini de kullanır. neden, nasıl, kim? gibi soru sözcüklerini kullanarak tümceler kurar. verilen sözlere göre cümle kurma verilen kelimelerle cümle oluşturma cümle dizisindeki kelime sayısını artırmak örnek 1: Vverilen sözden cümle kurmak, -okuyor -Erhan okuyor -Erhan kitap okuyor 20

KAZANIMLAR(KISA DÖNEMLİ AMAÇLAR)

KAZANIMLAR(KISA DÖNEMLİ AMAÇLAR) . İLKOKULU ÖZEL EĞİTİM SINIFI TÜRKÇE DERSİ KABA DEĞERLENDİRME ARACI KAZANIMLAR(KISA DÖNEMLİ AMAÇLAR) 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemek için hazırlık yapar. 2. Dikkatini dinlediğine yoğunlaştırır.

Detaylı

3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? OCAK

3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? OCAK 3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? 04 22 OCAK TÜRKÇE ÖĞRENME ALANI: DİNLEME 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemeye hazırlık yapar. 2. Dinleme amacını belirler. 3. Dinleme amacına uygun yöntem belirler.

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 2. SINIF TÜRKÇE DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 2. SINIF TÜRKÇE DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI B İ R E Y V E T O P L U M EYLÜL EYLÜL 19-23 EYLÜL (1. Hafta) 1. TEMA 26-30 EYLÜL (2. Hafta) GÖRSEL GÖRSEL Dinleme kurallarını uygulama: 1 Dinlediğini anlama: 1, 3, Konuşma kurallarını uygulama: 1, 2, 3,

Detaylı

ÖZEL BİLGE OKULLARI 2. SINIFLAR NİSAN AYI BÜLTENİ

ÖZEL BİLGE OKULLARI 2. SINIFLAR NİSAN AYI BÜLTENİ ÖZEL BİLGE OKULLARI 2. SINIFLAR NİSAN AYI BÜLTENİ Nisan Ayı Kazanımlarımız Türkçe, Matematik ve Hayat Bilgisi Dersi Konularımız 2. SINIFLAR NİSAN AYI BÜLTENİ BÜLTENİMİZDE NELER VAR? Nisan ayı kazanımlarımız

Detaylı

..OKULU ÖZEL EĞİTİM SINIF I. EĞİTİM-ÖĞRETİM YLILI HAFİF DÜZEYDE ZİHİNSEL ENGELLİLER; SINIFLAR TÜRKÇE DERSİ ÇERÇEVE PLANI

..OKULU ÖZEL EĞİTİM SINIF I. EĞİTİM-ÖĞRETİM YLILI HAFİF DÜZEYDE ZİHİNSEL ENGELLİLER; SINIFLAR TÜRKÇE DERSİ ÇERÇEVE PLANI SÜRE YÖNTEM- TEKNİKLER ETKİNLİKLER ARAÇ-GEREÇLER GEZİ-GÖZLEM- İNCELEME ATATÜRKÇÜLÜK ÖLÇME- DEĞERLENDİRME..OKULU ÖZEL EĞİTİM SINIF I. EĞİTİM-ÖĞRETİM YLILI HAFİF DÜZEYDE ZİHİNSEL ENGELLİLER; 5.6.7.8. SINIFLAR

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM NİSAN - MAYIS - HAZİRAN 1.SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU

2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM NİSAN - MAYIS - HAZİRAN 1.SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM NİSAN - MAYIS - HAZİRAN 1.SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU Sayın Veli, 2014-2015 Eğitim - Öğretim yılı başından itibaren uyguladığımız programla ilgili olarak

Detaylı

4. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? 02 OCAK 20 OCAK

4. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? 02 OCAK 20 OCAK 4. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? 02 OCAK 20 OCAK TÜRKÇE ÖĞRENME ALANI: DİNLEME 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemeye hazırlık yapar. 2. Dinleme amacını belirler. 3. Dinleme amacına uygun yöntem

Detaylı

ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR MART AYI KAZANIMLARI TÜRKÇE DERSİ

ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR MART AYI KAZANIMLARI TÜRKÇE DERSİ ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR MART AYI KAZANIMLARI TÜRKÇE DERSİ ÖĞRENME ALANI: DİNLEME 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemeye hazırlık yapar. 2. Dinleme

Detaylı

TURKCEDERSĠMĠZ.COM 2014-215EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI TÜRKÇE DERSĠ 5. SINIF ÜNĠTELENDĠRĠLMĠġ YILLIK PLANI KAZANIMLAR METİNLER ÖLÇME DEĞ.

TURKCEDERSĠMĠZ.COM 2014-215EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI TÜRKÇE DERSĠ 5. SINIF ÜNĠTELENDĠRĠLMĠġ YILLIK PLANI KAZANIMLAR METİNLER ÖLÇME DEĞ. BİREY VE TOPLUM 15 26 EYLÜL (12 SAAT) PARA CÜZDANI (ÖYKÜLEYİCİ METİN) OKUMA KONUŞMA YAZMA DİL BİLGİSİ 11. Kurallarını Uygulama 1. k için hazırlık 2. amacını belirler. 3. amacına uygun yöntem belirler.

Detaylı

3. SINIFLAR KASIM AYI BÜLTENİ

3. SINIFLAR KASIM AYI BÜLTENİ ÖZEL BİLGE OKULLARI 3. SINIFLAR KASIM AYI BÜLTENİ Kasım ayı kazanımlarımız Türkçe, Matematik Fen Bilimleri ve Hayat Bilgisi Dersi konularımız 3. SINIFLAR KASIM AYI BULTENI BÜLTENİMİZDE NELER VAR? Eylül

Detaylı

ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 4. SINIFLAR OCAK AYI KAZANIMLARI

ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 4. SINIFLAR OCAK AYI KAZANIMLARI ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 4. SINIFLAR OCAK AYI KAZANIMLARI TÜRKÇE ÖĞRENME ALANI: DİNLEME 1.Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemeye hazırlık yapar. 2. Dinleme amacını

Detaylı

MEV KOLEJİ ÖZEL GÜZELBAHÇE İLKOKULU 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM EYLÜL- EKİM - KASIM 1.SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU

MEV KOLEJİ ÖZEL GÜZELBAHÇE İLKOKULU 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM EYLÜL- EKİM - KASIM 1.SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU MEV KOLEJİ ÖZEL GÜZELBAHÇE İLKOKULU 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM EYLÜL- EKİM - KASIM 1.SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU Sayın Veli, 2013-2014 Eğitim - Öğretim yılı başından itibaren uyguladığımız

Detaylı

ÖZEL BİLGE OKULLARI 3. SINIFLAR ŞUBAT AYI BÜLTENİ

ÖZEL BİLGE OKULLARI 3. SINIFLAR ŞUBAT AYI BÜLTENİ ÖZEL BİLGE OKULLARI 3. SINIFLAR ŞUBAT AYI BÜLTENİ Şubat Ayı Kazanımlarımız Türkçe, Matematik Fen Bilimleri ve Hayat Bilgisi Dersi Konularımız 3. SINIFLAR ŞUBAT AYI BULTENI BÜLTENİMİZDE NELER VAR? Şubat

Detaylı

PLEVNE ORTAOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TÜRKÇE DERSİ 5. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI KAZANIMLAR OKUMA DİNLEME KONUŞMA YAZMA

PLEVNE ORTAOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TÜRKÇE DERSİ 5. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI KAZANIMLAR OKUMA DİNLEME KONUŞMA YAZMA Tarih - Saat Tekn. 1. Hafta İSTİKLAL MARŞI 6 Saat 1. kurallarını uygulama 1. k için hazırlık 2. amacını 3. amacına uygun yöntem 4. Okuduğu kelimeleri doğru telaffuz 5.Noktalama işaretlerine dikkat ederek

Detaylı

ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR MAYIS AYI KAZANIMLARI TÜRKÇE DERSİ

ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR MAYIS AYI KAZANIMLARI TÜRKÇE DERSİ ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR MAYIS AYI KAZANIMLARI ÖĞRENME ALANI: DİNLEME TÜRKÇE DERSİ 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemeye hazırlık yapar. 2. Dinleme

Detaylı

6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ

6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ 6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ OKUMA KÜLTÜRÜ (5 EYLÜL - 21 EKİM) - Konuşmacının sözünü kesmeden sabır ve saygıyla dinler. - Başkalarını rahatsız etmeden dinler/izler. - Dinleme/izleme yöntem ve tekniklerini

Detaylı

4. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ

4. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ 4. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ TEMALAR 1. TEMA: BİREY VE TOPLUM 2. TEMA: DEĞERLERİMİZ 3. TEMA: ATATÜRK 4. TEMA: ÜRETİM-TÜKETİM VE VERİMLİLİK 5. TEMA: SAĞLIK VE ÇEVRE 6. TEMA: YENİLİKLER VE GELİŞME 7. TEMA:

Detaylı

3. SINIFLAR EYLÜL EKİM AYI BÜLTENİ

3. SINIFLAR EYLÜL EKİM AYI BÜLTENİ ÖZEL BİLGE OKULLARI 3. SINIFLAR EYLÜL VE EKİM AYI BÜLTENİ Eylül ve Ekim ayı kazanımlarımız Türkçe, Matematik Fen Bilimleri ve Hayat Bilgisi Dersi konularımız 3. SINIFLAR EYLÜLVE EKİM AYI BULTENI BÜLTENİMİZDE

Detaylı

2. SINIFLAR ŞUBAT MART AYI BÜLTENİ

2. SINIFLAR ŞUBAT MART AYI BÜLTENİ ÖZEL BİLGE OKULLARI 2. SINIFLAR ŞUBAT VE MART AYI BÜLTENİ Şubat ve Mart Ayı Kazanımlarımız Türkçe, Matematik ve Hayat Bilgisi Dersi Konularımız 2. SINIFLAR ŞUBAT VE MART AYI BÜLTENİ BÜLTENİMİZDE NELER

Detaylı

Gülşen DEMİR Porsuk İlkokulu /Odunpazarı /ESKİŞEHİR

Gülşen DEMİR Porsuk İlkokulu /Odunpazarı /ESKİŞEHİR ARKADAŞLARIM VE OYUNCAKLARIM Geçen hafta sonu doğum günüm vardı. Evde ailemle birlikte kutladık. Annem ve babam bana uzun süredir istediğim iki oyuncağı almışlar. Çok sevindim onlara teşekkür ettim. Oyuncaklarımla

Detaylı

2011 2012 Eğitim Öğretim Yılı Ders Programı

2011 2012 Eğitim Öğretim Yılı Ders Programı 2011 2012 Eğitim Öğretim Yılı Ders Programı Dersin Adı: Türkçe Dil Bilgisi Yaş Grubu: 1-3 yaş Ögretmen: İmge Şahin Email: sahin_imge@hotmail.com Değerli Veliler, Bu yıl okul öncesi (1-3 yaş) sınıfını beraber

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM ŞUBAT - NİSAN 1.SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU

2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM ŞUBAT - NİSAN 1.SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM ŞUBAT - NİSAN 1.SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU Sayın Veli, 2014-2015 Eğitim - Öğretim yılı başından itibaren uyguladığımız programla ilgili olarak sizleri

Detaylı

Kavratılacak Sesler e sesi (8 EKİM PERŞEMBE)

Kavratılacak Sesler e sesi (8 EKİM PERŞEMBE) TEMA 1: BİREY VE TOPLUM : 28 EYLÜL 2015 20 KASIM 2015 EYLÜL 28 EYLÜL - O9 EKİM 2015 20 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 2. Dinlediğini Anlama, 5, 8, 11, 13 1. Konuşma Kurallarını Uygulama 1 2. Kendini Sözlü

Detaylı

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 4

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 4 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 4 ( Bu mektup 14 Nisan 2014-13 Haziran 2014 tarihleri arasında yapılacak çalışmaları belirtmektedir.) HAYAT BİLGİSİ 3.TEMAMIZ : Dün

Detaylı

TÜRKÇE MODÜLÜ BİREYSEL EĞİTİM PLANI (TÜRKÇE DERSİ) (1.ÜNİTE) GÜZEL ÜLKEM TÜRKİYE

TÜRKÇE MODÜLÜ BİREYSEL EĞİTİM PLANI (TÜRKÇE DERSİ) (1.ÜNİTE) GÜZEL ÜLKEM TÜRKİYE (1.ÜNİTE) GÜZEL ÜLKEM TÜRKİYE KISA DÖNEMLİ MATERYAL YÖNTEM- i doğru kullanır. 1 2 3 4 Söylenen sözcüğü tekrar eder. Gösterilen ve söylenen nesnenin adını söyler. Gösterilen nesnenin adını söyler. Resmi

Detaylı

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ ÖĞRETİM PROGRAMI

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ ÖĞRETİM PROGRAMI Uzun Dönemli Amaç : İLK OKUMA-YAZMA Tümceyi sözcüklere ayırır. 1. Tümcenin kaç sözcüklü olduğunu söyler. 2. Tümcenin sözcüklerinin altlarını çizerek gösterir. 3. Tümce kartını sözcüklerinden keserek ayırır.

Detaylı

Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir.

Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir. KİTAP VE ÇOCUK Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir. Türkçe dil etkinlikleri çocuğun kendi

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 4. SINIF MÜZİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 4. SINIF MÜZİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI EKİM 7-2 EKİM (5. Hafta) EKİM 0-4 EKİM (4. Hafta) FARKLI MÜZİK TÜRLERİ EKİM 03-07 EKİM (3.Hafta) DİNLEME- SÖYLEME- ÇALMA EYLÜL 26-30 EYLÜL (2. Hafta) EYLÜL 9-23 EYLÜL (. Hafta) İSTİKLÂL MARŞI MIZI DOĞRU

Detaylı

haftalık ders sayısı 7, yıllık toplam 126 ders saati

haftalık ders sayısı 7, yıllık toplam 126 ders saati TÜRKÇE haftalık ders sayısı 7, yıllık toplam 126 ders saati GİRİŞ Üçüncü Sınıf Türkçe Dersi Plan ve Programı nın yapısı hedefler, genel hedefler, kategoriler, özel hedefler, kazanımlar, öğretim yöntemleri,

Detaylı

TÜRKÇE haftalık ders sayısı 7, yıllık toplam 126 ders saati

TÜRKÇE haftalık ders sayısı 7, yıllık toplam 126 ders saati TÜRKÇE haftalık ders sayısı 7, yıllık toplam 126 ders saati GİRİŞ Üçüncü Sınıf Türkçe Dersi Plan ve Programı nın yapısı hedefler, genel hedefler, kategoriler, özel hedefler, kazanımlar, öğretim yöntemleri,

Detaylı

8. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ

8. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ 8. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ * Koyu renkle yazılmış kazanımlar; ulusal sınavlarda (SBS...gibi) sınav sorusu olarak çıkabilen konulardır; diğer kazanımlarımız temel ana dili becerilerini geliştirmeye

Detaylı

ÖZEL BİLGE OKULLARI 3. SINIFLAR ARALIK-OCAK AYI BÜLTENİ

ÖZEL BİLGE OKULLARI 3. SINIFLAR ARALIK-OCAK AYI BÜLTENİ ÖZEL BİLGE OKULLARI 3. SINIFLAR ARALIK-OCAK AYI BÜLTENİ Aralık-Ocak Ayı Kazanımlarımız Türkçe, Matematik Fen Bilimleri ve Hayat Bilgisi Dersi Konularımız 3. SINIFLAR ARALIK_OCAK AYI BULTENI BÜLTENİMİZDE

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 2. SINIF MÜZİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 2. SINIF MÜZİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI 3,4 (3-15 Ekim 2016) 2 saat UZUN HECE - KISA HECE EYLÜL- EKİM 1,2, (19-30 Eylül 2016) 2 saat İSTİKLAL MARŞI MIZA SAYGI A.6. İstiklal Marşı nı anlamına uygun dinler. A.6. Kazanımı ile İlgili Açıklamalar:

Detaylı

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 3

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 3 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 3 ( Bu mektup 10 Şubat 2014-11 Nisan 2014 tarihleri arasında yapılacak çalışmaları belirtmektedir.) HAYAT BİLGİSİ 2.TEMAMIZ :BENİM EŞSİZ

Detaylı

KAZANIMLAR OKUMA KONUŞMA YAZMA DİL BİLGİSİ

KAZANIMLAR OKUMA KONUŞMA YAZMA DİL BİLGİSİ EYLÜL 1-2 (16-27-EYLÜL 2013) DOĞA VE EVREN İSTİKAL MARŞI-İKİNDİLER Türkçe Dersine Yönelik Tutum Ölçeği İLKÖĞRETİM SI 1. Okuma kurallarını uygulama:1.5 Okuma yöntem ve tekniklerini kullanır.2. Okuduğu metni

Detaylı

3. SINIFLAR MART AYI BÜLTENİ Mart Ayı Kazanımlarımız Türkçe, Matematik Fen Bilimleri ve Hayat Bilgisi Dersi Konularımız

3. SINIFLAR MART AYI BÜLTENİ Mart Ayı Kazanımlarımız Türkçe, Matematik Fen Bilimleri ve Hayat Bilgisi Dersi Konularımız ÖZEL BİLGE OKULLARI 3. SINIFLAR MART AYI BÜLTENİ Mart Ayı Kazanımlarımız Türkçe, Matematik Fen Bilimleri ve Hayat Bilgisi Dersi Konularımız 3. SINIFLARMART AYI BULTENI BÜLTENİMİZDE NELER VAR? Mart ayı

Detaylı

OKULUN ADI: DERİN DÜŞLER ANAOKULU YAŞ GUBU: 48 60 AY E K İ M

OKULUN ADI: DERİN DÜŞLER ANAOKULU YAŞ GUBU: 48 60 AY E K İ M AYLAR E K İ M 2 0 1 2 PSİKOMOTOR ALAN AMAÇ 1- Bedensel koordinasyon gerektiren hareketleri yapabilme. 1- Sözel yönergelere uygun olarak ısınma hareketleri yapar. 10- Belli bir yükseklikten atlar. 12- Pedal

Detaylı

TÜRKÇE 6. sınıf Haftalık ders sayısı 5, yıllık toplam 90 ders saati (öğrenim 18 haftada gerçekleşecektir)

TÜRKÇE 6. sınıf Haftalık ders sayısı 5, yıllık toplam 90 ders saati (öğrenim 18 haftada gerçekleşecektir) TÜRKÇE 6. sınıf Haftalık ders sayısı 5, yıllık toplam 90 ders saati (öğrenim 18 haftada gerçekleşecektir) GİRİŞ Ana dili, bir toplumun en küçük birimi olan aile içerisinde filizlenmeye başlar. Çevresiyle

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı TEMEL OYUNCULUK KURS PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı TEMEL OYUNCULUK KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı KURS PROGRAMI ANKARA 2010 KURS PROGRAMI KURUMUN ADI : KURUMUN ADRESİ : KURUCUNUN ADI : PROGRAMIN DAYANAĞI : 1739 sayılı Millî Eğitim Temel

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FEVZİ ÖZBEY İLKOKULU 3.SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FEVZİ ÖZBEY İLKOKULU 3.SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI 16-0 EKİM 017 9-13 EKİM 017-6 EKİM 017 5-9 EYLÜL 017 18- EYLÜL 017 017-018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FEVZİ ÖZBEY İLKOKULU 3.SINIF SERBEST DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI Seviyelerine uygun harf bulmacalarını

Detaylı

Dil Gelişimi. temel dil gelişimi imi bilgileri

Dil Gelişimi. temel dil gelişimi imi bilgileri Dil Gelişimi Yaş gruplarına göre g temel dil gelişimi imi bilgileri Çocuklarda Dil ve İletişim im Doğumdan umdan itibaren çocukların çevresiyle iletişim im kurma çabaları hem sözel s hem de sözel olmayan

Detaylı

ÖZEL ATAFEN İLKOKULU 1. SINIFLAR İNGİLİZCE VELİ BİLGİLENDİRME

ÖZEL ATAFEN İLKOKULU 1. SINIFLAR İNGİLİZCE VELİ BİLGİLENDİRME ÖZEL ATAFEN İLKOKULU 1. SINIFLAR İNGİLİZCE VELİ BİLGİLENDİRME Öğretmenlerimiz: Esra Akkoyun: 1 A/B Pelin Yaman: 1 C/D ATAFENDE İngilizce programı Avrupa Dil standartları ve çoklu zekâ kuramına uygun olarak

Detaylı

ARAÇ: Sınıf kitaplığındaki masal kitapları. YÖNTEM-TEKNİKLER: Drama, Benzetim EYLÜL

ARAÇ: Sınıf kitaplığındaki masal kitapları. YÖNTEM-TEKNİKLER: Drama, Benzetim EYLÜL AYLIK FAALİYET RAPORU Rapor No:1 EYLÜL Serbest Etkinlikler Dersi Kapsamında Yapılan Çalışmalar: 1- MASAL SESLENDİRME: Seviyeye uygun seçilen masallardaki kahramanlar seslendirilmeye çalışıldı. Burada anlatılan

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı SESLENDİRME VE DUBLAJ KURS PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı SESLENDİRME VE DUBLAJ KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı SESLENDİRME VE DUBLAJ KURS PROGRAMI ANKARA 2010 1 KURUMUN ADI : KURUMUN ADRESİ : KURUCUSUNUN ADI : PROGRAMIN ADI PROGRAMIN DAYANAĞI PROGRAMIN

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 4. SINIF MÜZİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 4. SINIF MÜZİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI 6-20 Ekim 207 ( 5. Hafta) EKİM 09-3 Ekim 207 ( 4. Hafta) FARKLI MÜZİK TÜRLERİ 02-06 Ekim 207 ( 3. Hafta) DİNLEME- SÖYLEME- ÇALMA 25-29 Eylül 207 ( 2. Hafta) EYLÜL 8-22 Eylül 207 (. Hafta) İSTİKLÂL MARŞI

Detaylı

OCAK : ÇOCUK GEZEGENİ KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ AYLAR BİLİŞSEL GELİŞİM

OCAK : ÇOCUK GEZEGENİ KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ AYLAR BİLİŞSEL GELİŞİM OKUL : ÇOCUK GEZEGENİ YAŞ GRUBU : 4 - YAŞ AYLAR KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ BİLİŞSEL GELİŞİM Kazanım1:Nesne/durum/olaya dikkatini verir. Göstergeleri: Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır.

Detaylı

3. SINIF NİSAN AYI BÜLTENİ

3. SINIF NİSAN AYI BÜLTENİ 3. SINIF NİSAN AYI BÜLTENİ DERSİN ADI : MATEMATİK KONU: DÜZLEMSEL ŞEKİLLERİN ÇEVRE UZUNLUĞUNU HESAPLAMA *Nesnelerin çevrelerini belirler. *Düzlemsel şekillerin çevre uzunluğunu hesaplar. *Düzlemsel şekillerin

Detaylı

TÜRKÇE 7. sınıf Haftalık ders sayısı 5, yıllık toplam 90 ders saati (öğrenim 18 haftada gerçekleşecektir)

TÜRKÇE 7. sınıf Haftalık ders sayısı 5, yıllık toplam 90 ders saati (öğrenim 18 haftada gerçekleşecektir) TÜRKÇE 7. sınıf Haftalık ders sayısı 5, yıllık toplam 90 ders saati (öğrenim 18 haftada gerçekleşecektir) GİRİŞ Ana dili, bir toplumun en küçük birimi olan aile içerisinde filizlenmeye başlar. Çevresiyle

Detaylı

OKULUN ADI: DERİN DÜŞLER ANAOKULU YAŞ GRUBU: AY E K İ M

OKULUN ADI: DERİN DÜŞLER ANAOKULU YAŞ GRUBU: AY E K İ M AYLAR E K İ M 2 0 1 2 PSİKOMOTOR ALAN Amaç 1.Bedensel koordinasyon gerektiren belirli hareketleri yapabilme. 4.Sözel yönergelere uygun olarak yürüme. 5.Sözel yönergelere uygun olarak koşma. 8.Belli bir

Detaylı

Ek 3. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI MAYIS AYI KAZANIM GÖSTERGELERİ : SELAHATTİN MÜZEYYEN KAÇAKER ANAOKULU

Ek 3. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI MAYIS AYI KAZANIM GÖSTERGELERİ : SELAHATTİN MÜZEYYEN KAÇAKER ANAOKULU MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI MAYIS AYI KAZANIM GÖSTERGELERİ Okul Adı : SELAHATTİN MÜZEYYEN KAÇAKER ANAOKULU Tarih : MAYIS AYI Yaş Grubu (Ay) : 36-66 AY Öğretmen Adı : AYLAR MAYIS

Detaylı

www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi

www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi OKUMA GELİŞİM DOSYASI 204 OKUMA ALIŞKANLIĞININ KAZANDIRILMASI Okuma; kelimeleri, cümleleri veya bir yazıyı bütün unsurlarıyla görme, algılama, kavrama

Detaylı

TEDU EPE. B. Yazma 25% C. Dil Kullanımı 25%

TEDU EPE. B. Yazma 25% C. Dil Kullanımı 25% TEDU İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI İÇERİK ŞEMASI VE TABLOLAR TEDU EPE 1. Oturum 10.00-12.00 2. Oturum 14.00-16.00 A. Dinleme 25% B. Yazma 25% C. Dil Kullanımı 25% D. Okuma 25% Dinlerken Cevaplama Kompozisyon

Detaylı

OKULUN ADI: DERİN DÜŞLER ANAOKULU YAŞ GRUBU: AY

OKULUN ADI: DERİN DÜŞLER ANAOKULU YAŞ GRUBU: AY AY E K İ M 2 0 1 2 PSIKOMOTOR ALAN Amaç1.Bedensel koordinasyon gerektiren belirli hareketleri yapabilme. 1. Sözel yönergelere uygun olarak ısınma hareketleri yapar. 4. Sözel yönergelere uygun olarak yürür.

Detaylı

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI Okulöncesi eğitim çevresini merak eden, öğrenmeye ve düşünmeye güdülenmiş çocuğun bu özelliklerini yönetme, teşvik etme ve geliştirme gibi çok önemli bir görevi üstlenmiştir.

Detaylı

ZAMBAK 3.Sınıf Hayat Bilgisi Konu Başlıkları

ZAMBAK 3.Sınıf Hayat Bilgisi Konu Başlıkları ZAMBAK 3.Sınıf Hayat Bilgisi Okul Heyecanım 1 10. kazanımlar Okul Heyecanım 11 20. kazanımlar Okul Heyecanım 21 30. kazanımlar Benim Eşsiz Yuvam 1 6. kazanımlar Benim Eşsiz Yuvam 7 20. kazanımlar Benim

Detaylı

TÜRKÇE 7. sınıf Haftalık ders sayısı 5, yıllık toplam 90 ders saati (öğrenim 18 haftada gerçekleşecektir)

TÜRKÇE 7. sınıf Haftalık ders sayısı 5, yıllık toplam 90 ders saati (öğrenim 18 haftada gerçekleşecektir) TÜRKÇE 7. sınıf Haftalık ders sayısı 5, yıllık toplam 90 ders saati (öğrenim 18 haftada gerçekleşecektir) GİRİŞ Ana dili, bir toplumun en küçük birimi olan aile içerisinde filizeneye başlar. Çevresiyle

Detaylı

HAZİRAN AYI AYLIK PLAN

HAZİRAN AYI AYLIK PLAN Okul dı : Tarih : HZİRN Yaş Grubu (y) : Öğretmen dı HZİRN YI YLIK PLN KZNIMLR VE GÖSTERGELERİ H Z İ R N BİLİŞSEL GELİŞİM Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir. Göstergeleri: Dikkat edilmesi gereken

Detaylı

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ TÜRKÇE DERSİ EĞİTİM PLANI

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ TÜRKÇE DERSİ EĞİTİM PLANI BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ TÜRKÇE DERSİ EĞİTİM PLANI Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı Hazırlanan Öğrencinin; Adı: Soyadı: Doğum Tarihi: Yaşı: Öğrencinin Ailesine Ait Bilgiler: ADI- SOYADI BABA ANNE MESLEĞİ ADRES

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TÜRKÇE DERSİ 2. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI ATATÜRKÇÜLÜK, ARA DİSİPLİNLER VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME

2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TÜRKÇE DERSİ 2. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI ATATÜRKÇÜLÜK, ARA DİSİPLİNLER VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME AFFETMEK BÜYÜKLÜK- TÜR (Dinleme Metni) TRAFİK BİREY TOPLUM 5 EYLÜL - 0 EKİM 6 ders saati MİSAFİR AĞIRLAMAK UĞURLAMAK ÖĞRETMENİM N ADI 0-05 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TÜRKÇE DERSİ. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK

Detaylı

PAPATYALAR ve PARLAK YILDIZLAR SINIFLARI ŞUBAT AYI BÜLTENİ

PAPATYALAR ve PARLAK YILDIZLAR SINIFLARI ŞUBAT AYI BÜLTENİ PAPATYALAR ve PARLAK YILDIZLAR SINIFLARI ŞUBAT AYI BÜLTENİ KAVRAMLAR *Büyük küçük orta *Sivri-küt *Önünde-arkasında *Alt-üst-orta *Altında-üstünde-ortasında *Arasında *Renk kavramı: Kahverengi, gri *Sayı

Detaylı

2. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI

2. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI 2. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI HAYAT BİLGİSİ Hayat Bilgisi Dersi uygulamaları, Anabilim Eğitim kurumlarının kendi akademik değerleri, öğrenci özellikleri ile yoğrulan, MEB Hayat Bilgisi

Detaylı

3. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI

3. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI 3. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI HAYAT BİLGİSİ Hayat Bilgisi Dersi uygulamaları, Anabilim Eğitim kurumlarının kendi akademik değerleri, öğrenci özellikleri ile yoğrulan, MEB Hayat Bilgisi

Detaylı

Bunlar Bizim Kazanımlarımız 2.SINIF EYLÜL-EKİM AYI KAZANIMLARI

Bunlar Bizim Kazanımlarımız 2.SINIF EYLÜL-EKİM AYI KAZANIMLARI Türkçe Matematik Hayat Bilgisi *Dinlemek için hazırlık yapar, dikkatini yoğunlaştırır. *Dinlediğine dikkatini yoğunlaştırır. Dinlerken vurgu, tonlama ve telâffuza dikkat eder. *Dinlediklerinde ne, nerede,

Detaylı

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ TÜRKÇE DERSİ EĞİTİM PLANI

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ TÜRKÇE DERSİ EĞİTİM PLANI BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ TÜRKÇE DERSİ EĞİTİM PLANI Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı Hazırlanan Öğrencinin; Öğrencinin Ailesine Ait Bilgiler: ADI- SOYADI BABA ANNE MESLEĞİ ADRES TELEFON EV İŞ EV --------------------------

Detaylı

ÇİÇEK GRUBU EKİM AYI BÜLTENİ

ÇİÇEK GRUBU EKİM AYI BÜLTENİ ÇİÇEK GRUBU 2016-2017 EKİM AYI BÜLTENİ 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI DÜNYA HAYVANLAR GÜNÜ DÜNYA ÇOCUK GÜNÜ DÜNYA EL YIKAMA GÜNÜ KaLELER Atatürk ün hayatını öğrenme Atatürk ün ülkemize kazandırdıkları Cumhuriyet

Detaylı

Nasıl Daha İyi Öğrenirim?

Nasıl Daha İyi Öğrenirim? Nasıl Daha İyi Öğrenirim? Farklı Öğrenme Yöntemleri Öğrenciler farklı yöntemlerle öğrenirler. Bunlardan bazıları aşağıda verilmiştir: okuyarak ve okuduğunu hatırlayarak, önemli bölümlerin altlarını çizerek,

Detaylı

Zambak 3. Sınıf Hayat Bilgisi

Zambak 3. Sınıf Hayat Bilgisi Zambak 3. Sınıf Hayat Bilgisi Okul Heyecanım 1-10. kazanımlar Okul Heyecanım 11-20. kazanımlar Okul Heyecanım 21-30. kazanımlar Benim Eşsiz Yuvam 1-6. kazanımlar Benim Eşsiz Yuvam 7-20. kazanımlar Benim

Detaylı

. İLKOKULU 3-B SINIFI I.DÖNEMDE TÜRKÇE DERSİNDEN BAŞARISIZ OLAN ÖĞRENCİLER İÇİN II.DÖNEMDE UYGULANACAK ÖZEL ÇALIŞMA PLANI

. İLKOKULU 3-B SINIFI I.DÖNEMDE TÜRKÇE DERSİNDEN BAŞARISIZ OLAN ÖĞRENCİLER İÇİN II.DÖNEMDE UYGULANACAK ÖZEL ÇALIŞMA PLANI . İLKOKULU 3-B SINIFI I.DÖNEMDE TÜRKÇE DERSİNDEN BAŞARISIZ OLAN ÖĞRENCİLER İÇİN II.DÖNEMDE UYGULANACAK ÖZEL ÇALIŞMA PLANI AY - ŞUBAT Okuma kurallarını uygulama: Noktalama iflaretlerine dikkat ederek okur.

Detaylı

BASKETBOLCU AHMET İLKÖĞRETİM 1. SINIF. Gülşen DEMİR Porsuk İlkokulu /Odunpazarı /ESKİŞEHİR

BASKETBOLCU AHMET İLKÖĞRETİM 1. SINIF. Gülşen DEMİR Porsuk İlkokulu /Odunpazarı /ESKİŞEHİR BASKETBOLCU AHMET Ahmet ile babası televizyonda spor haberlerini izliyorlardı. Ahmet, babasına : - Spor ne demek, babacığım? diye sordu. Babası: - Spor, tek başımıza veya birden fazla kişi ile yaptığımız

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 1. SINIF GÖRSEL SANATLAR DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 1. SINIF GÖRSEL SANATLAR DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI EYLÜL : 9.09.206 30.09.206 2.HAFTA programda verilen etkinlik.hafta programda verilen etkinlik HAFTA ÖĞRENME ALANI: Görsel Sanatlarda Biçimlendirme (G.S.B.) 206-207 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU. SINIF

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROĞRAMI (60-72 AY)TAM GÜNLÜK AYLIK EĞİTİM PLANI KASIM 2016 AYLIK PLAN

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROĞRAMI (60-72 AY)TAM GÜNLÜK AYLIK EĞİTİM PLANI KASIM 2016 AYLIK PLAN MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROĞRAMI (60-72 AY)TAM GÜNLÜK AYLIK EĞİTİM PLANI KASIM 2016 AYLIK PLAN BİLİŞSEL GELİŞİM Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir. Göstergeleri Ø Dikkat edilmesi

Detaylı

MEB Okul Öncesi Yeni Programına Uygun MAYIS AYLIK PLAN. 11 Eylül 2013. eğiten kitap

MEB Okul Öncesi Yeni Programına Uygun MAYIS AYLIK PLAN. 11 Eylül 2013. eğiten kitap 5 MEB Okul Öncesi Yeni Programına Uygun AYLIK PLAN eğiten kitap 11 Eylül 2013 i MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI...OKULU AYLIK EĞİTİM PLANI Tarih :... Yaş Grubu :... Öğretmen Adı :... AYLAR KAZANIM VE GÖSTERGELER

Detaylı

2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ ÇİÇEK GRUBU EYLÜL AYI BÜLTENİ

2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ ÇİÇEK GRUBU EYLÜL AYI BÜLTENİ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ ÇİÇEK GRUBU EYLÜL AYI BÜLTENİ OKULUM VE ARKADAŞLARIM BEN KİMİM? Okulunu tanıma Okulunun ismini söyleme Öğretmen ve arkadaşlarını tanıma Okulda çalışanları gözlemleme Sınıfını

Detaylı

TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI (TEDÜ - İYS)

TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI (TEDÜ - İYS) TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI (TEDÜ - İYS) TEDÜ-İYS ileri düzey bir İngilizce sınavı olup, üniversitemizde lisans eğitimi almak için başvuran öğrencilerin ilgili fakültelerdeki bölümlerinde

Detaylı

5. SINIF TÜRKÇE DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

5. SINIF TÜRKÇE DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM 5. SINIF TÜRKÇE İ KURS I VE LERİ 3 4 5 Ön bilgilerini kullanarak okuduğunu anlamlandırır. Çok anlamlılık (temel, yan, mecaz ve terim Metinde verilen ipuçlarından hareketle, karşılaştığı yeni kelimelerin

Detaylı

OCAK AYI AYLIK EĞİTİM PLANI

OCAK AYI AYLIK EĞİTİM PLANI AYI AYLIK EĞİTİM PLANI Okul Adı : Tarih : Yaş Grubu (Ay) Öğretmen Adı : KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ BİLİŞSEL GELİŞİM Kazanım1: Nesne/durum/olaya dikkatini verir. Göstergeleri: Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya

Detaylı

YARIMBAĞ İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 4-A SINIFLARI MÜZİK DERSİ YILLIK PLANI

YARIMBAĞ İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 4-A SINIFLARI MÜZİK DERSİ YILLIK PLANI EKİM 19-0 EKİM 015 4.-5. HAFTA EKİM EYLÜL 8 EYLÜL / 16 EKİM 015 1... HAFTA AY TARİH HAFTA SAAT YARIMBAĞ İLKOKULU 015 016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 4-A SINIFLARI MÜZİK DERSİ YILLIK PLANI ÖĞRENME ALANI KAZANIMLAR

Detaylı

KOD 45 GELİŞİM MR (61-72 AY) xxxxxxx. "Çocuğun gelişimini takip edin."

KOD 45 GELİŞİM MR (61-72 AY) xxxxxxx. Çocuğun gelişimini takip edin. KOD 45 GELİŞİM MR (61-72 AY) xxxxxxx "Çocuğun gelişimini takip edin." KİŞİSEL BİLGİLER xxxxxxx Doğum Tarihi 30.4.2009 Cinsiyet Kız Okul xxxxxxx Sınıf xxxxxxx İl İstanbul İlçe Kadıköy I. Uygulama Tarihi

Detaylı

ÇİÇEK GRUBU HAZİRAN AYI BÜLTENİ

ÇİÇEK GRUBU HAZİRAN AYI BÜLTENİ ÇİÇEK GRUBU HAZİRAN AYI BÜLTENİ 2014 2015 YAZ MEVSİMİ BABALAR GÜNÜ DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ TATİL Yaz mevsiminde havada meydana gelen değişiklikler neler? Yaz mevsiminde hayvanlarda ne gibi değişiklikler olur?

Detaylı

Etkinlik 5: Astronota isim verip boyayalım.

Etkinlik 5: Astronota isim verip boyayalım. Etkinlik 5: Astronota isim verip boyayalım. Serbest Okuma DÜNYA Dünya Güneş ten koptu. Önce ateşten toptu. Geçince uzun yıllar, Yavaş yavaş soğudu. Yağmur yağdı,sel oldu. Çukurları doldurdu. Büyük yerlerde

Detaylı

1. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI

1. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI 1. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI HAYAT BİLGİSİ Okulumuzda Hayat Bilgisi dersi uygulanırken 1. yarıyılda Hayat Bilgisi dersi kapsamında yer alan, Okul Heyecanım, Benim Eşsiz Yuvam ve Dün,

Detaylı

BİREYSELLEŞTİRLMİŞ EĞİTİM PLANI (B.E.P)

BİREYSELLEŞTİRLMİŞ EĞİTİM PLANI (B.E.P) UZUN DÖNEMLİ HEDEFLER BİREYSELLEŞTİRLMİŞ EĞİTİM PLANI (B.E.P) KISA DÖNEMLİ HEDEFLER 1. Sesleri tanır. 1. sesleri verilişlerine göre tanıyarak çıkartır. 2.Sesleri birbirinden ayırt eder. 3.Sesleri tanımada

Detaylı

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI ÖĞRENCİNİN ADI-SOYADI Ayşe BAL DOĞUM TARİHİ 06/08/2003 YAŞI 9 KİMLİK BİLGİLERİ ANNE BABA ADI- SOYADI Sabiha Ali DOĞUM TARİHİ 09/06/1973 12/05/1970 MESLEĞİ Ev hanımı

Detaylı

PLEVNE ORTAOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TÜRKÇE DERSİ 6. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI KAZANIMLAR OKUMA DİNLEME KONUŞMA YAZMA DİL BİLGİSİ

PLEVNE ORTAOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TÜRKÇE DERSİ 6. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI KAZANIMLAR OKUMA DİNLEME KONUŞMA YAZMA DİL BİLGİSİ OKUMA KÜLTÜRÜ 28 Eylül -02 Ekim 05 13 Ekim 14 23 Ekim İSTİKLAL MARŞI Kütüphane (Şiir) Çocuk Kitaplığında Sabah Tartışması (Hikâye) 6 Saat 1. Okuma nı 1. Sesini ve beden dilini etkili 2. Akıcı biçimde okur.

Detaylı

İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 1. SINIFLAR MAYIS-HAZİRAN AYI E-BÜLTENİ

İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 1. SINIFLAR MAYIS-HAZİRAN AYI E-BÜLTENİ İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 1. SINIFLAR MAYIS-HAZİRAN AYI E-BÜLTENİ TÜRKÇE Öğrencilerimizle metni takip ederek dinleme, bitişik eğik yazı harflerini kurallara uygun yazma,

Detaylı

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize;

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize; Sayın Veli, Yeni bir eğitim öğretim yılına başlarken, öğrencilerimizin yıl boyunca öğrenme ortamlarını destekleyecek, ders kitaplarını ve kaynak kitapları sizlerle paylaşmak istedik. Bu kaynakları belirlerken

Detaylı

AKDAY 3.Sınıf Türkçe Konu Başlıkları

AKDAY 3.Sınıf Türkçe Konu Başlıkları AKDAY 3.Sınıf Türkçe Anlam bilgisi Günlük işlerdeki diyalog Cümle bilgisi Cümleri uygun kelimelerle tamamlama Cümlede gereksiz kullanılan kelime Anlamlı ve kurallı cümleler kurma Sözlük çalışması Konu

Detaylı

ÖZEL MANİSA ÜLKEM ANAOKULU KASIM AYI BÜLTENİ 3 YAŞ SINIFI

ÖZEL MANİSA ÜLKEM ANAOKULU KASIM AYI BÜLTENİ 3 YAŞ SINIFI ÖZEL MANİSA ÜLKEM ANAOKULU KASIM AYI BÜLTENİ 3 YAŞ SINIFI SINIF ETKİNLİKLERİ TÜRKÇE DİL Öğrencilerimiz kendilerini tanıtan oyuncaklar, giysiler, sevdiği eşyalarını anlatarak paylaşımlarda bulundular. Öğrenciler

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROĞRAMI (60-72 AY)TAM GÜNLÜK AYLIK EĞİTİM PLANI ŞUBAT 2017 AYLIK PLAN

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROĞRAMI (60-72 AY)TAM GÜNLÜK AYLIK EĞİTİM PLANI ŞUBAT 2017 AYLIK PLAN MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROĞRAMI (60-72 AY)TAM GÜNLÜK AYLIK EĞİTİM PLANI ŞUBAT 2017 AYLIK PLAN BİLİŞSEL GELİŞİM Kazanım 2. Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur. Ø tahminiile ile

Detaylı

KELEBEK GRUBU MAYIS AYI BÜLTENİ

KELEBEK GRUBU MAYIS AYI BÜLTENİ 2012-2013 KELEBEK GRUBU MAYIS AYI BÜLTENİ SPOR ANNELER GÜNÜ TRAFİK HAFTASI SÜT-DÜNYA SÜT GÜNÜ MÜZELER HAFTASI İLKBAHAR 19 MAYIS ATATÜRK Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI Spor nedir? Çeşitli spor dallarını

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI EYLÜL AYI SATRANÇ EĞİTİM PLANI

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI EYLÜL AYI SATRANÇ EĞİTİM PLANI Okul Adı :.............. Tarih :.............. Yaş Grubu (Ay) : 60 72 AY Konu : Satranç ve Bilgisayarla Tanışma Öğretmen Adı : Nilgün DİRİM MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI EYLÜL AYI

Detaylı

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitaplar ve dijital kaynakların öğrencilerimize;

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitaplar ve dijital kaynakların öğrencilerimize; Sayın Veli, Yeni bir eğitim öğretim yılına başlarken, öğrencilerimizin yıl boyunca öğrenme ortamlarını destekleyecek, ders ve kaynak kitaplarını sizlerle paylaşmak istedik. Bu kaynakları belirlerken akademik

Detaylı

ÇİÇEK GRUBU HAZİRAN AYI BÜLTENİ

ÇİÇEK GRUBU HAZİRAN AYI BÜLTENİ ÇİÇEK GRUBU HAZİRAN AYI BÜLTENİ 2015 2016 YAZ MEVSİMİ BABALAR GÜNÜ DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ TATİL Yaz mevsiminde havada meydana gelen değişiklikler neler? Yaz mevsiminde hayvanlarda ne gibi değişiklikler olur?

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Türk Dili II Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (x ) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim ( X) Uzaktan Öğretim( )

Detaylı

Ders/Ünite: MATEMATİK GEOMETRİ Uzun Dönemli Amaçlar: 1. Geometrik şekiller arasındaki ilişkiyi kavrar

Ders/Ünite: MATEMATİK GEOMETRİ Uzun Dönemli Amaçlar: 1. Geometrik şekiller arasındaki ilişkiyi kavrar Adı Soyadı: Sınıfı: HAFİF ZİHİNSEL 4/... No: Ders/Ünite:MATEMATİK ÖLÇÜLER Uzun Dönemli Amaçlar 1. Ölçüleri kavrar Ders/Ünite: MATEMATİK GEOMETRİ 1. Geometrik şekiller arasındaki ilişkiyi kavrar Öğretim

Detaylı

İŞİTME YETERSİZLİĞİ OLAN BİREYLER İÇİN PERFORMANS BELİRLEME FORMU

İŞİTME YETERSİZLİĞİ OLAN BİREYLER İÇİN PERFORMANS BELİRLEME FORMU T.C Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü İŞİTME YETERSİZLİĞİ OLAN BİREYLER İÇİN PERFORMANS BELİRLEME FORMU 2009 PROGRAMDA YER ALAN MODÜLLER VE SÜRELERİ Modülün

Detaylı

ÖZEL ÖĞRETİM KURSU TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-I ÇERÇEVE PROGRAMI. :Tercih Özel Öğretim Kursu :Kesikkapı Mah. Atatürk Cad. No.

ÖZEL ÖĞRETİM KURSU TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-I ÇERÇEVE PROGRAMI. :Tercih Özel Öğretim Kursu :Kesikkapı Mah. Atatürk Cad. No. ÖZEL ÖĞRETİM KURSU TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-I ÇERÇEVE PROGRAMI 1.KURUMUN ADI 2.KURUMUN ADRESİ 3.KURUCU TEMSİLCİSİ ADI :Tercih Özel Öğretim Kursu :Kesikkapı Mah. Atatürk Cad. No.79 Fethiye /MUĞLA :ARTI ÖZEL

Detaylı

xxxxx GELİŞİM MR (60-72 AY) "Çocuğun gelişimini takip edin."

xxxxx GELİŞİM MR (60-72 AY) Çocuğun gelişimini takip edin. GELİŞİM MR (60-72 AY) Hareket Gelişimi Sosyal-Duygusal Gelişim Dil Gelişimi Bilişsel Gelişim Özbakım Becerileri Gelişimi KOD xxxxx xxxxx "Çocuğun gelişimini takip edin." KİŞİSEL BİLGİLER xxxxx Doğum Tarihi

Detaylı

Kısa Dönemli Amaç Davranışlar Araç Gereçler

Kısa Dönemli Amaç Davranışlar Araç Gereçler BEP Plan Hazırla T.C Çubuk Kaymakamlığı YILDIRIM BEYAZIT ORTAOKULU Müdürlüğü Türkçe Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı Öğrenci : UMUT TİRAKİ Eğitsel Performans Kendi ve yakın çevresindeki kişilerin

Detaylı

2012 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 29, s.75-84

2012 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 29, s.75-84 75 2012 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 29, s.75-84 ÖZET OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI KAZANIMLARI İLE İLKÖĞRETİM TÜRKÇE 1 DERSİ KAZANIMLARININ AŞAMALILIK İLİŞKİSİNİN

Detaylı