Küreselden Yerele Türkiye Grubu RAPOR NÜKLEERENERJİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Küreselden Yerele Türkiye Grubu RAPOR NÜKLEERENERJİ"

Transkript

1 Küreselden Yerele Türkiye Grubu RAPOR NÜKLEERENERJİ

2 GİRİŞ Dünyanın en hızlı büyüyen 2. Ekonomisi konumundaki Türkiye enerji kaynakları bakımından kısıtlı bir potansiyele sahiptir ( Grafik 2 ). Büyümenin getirdiği talep karşılığında enerji arzını ithalata dayalı olarak karşılamak zorunda olan Türkiye nin kısıtlı sayıda kaynağa veya tedarikçiye bağlı olmasının getirdiği büyük riskler bu konudaki karar alıcıları enerji üretimini çeşitlendirme konusunda adımlar atmaya zorunlu kılmıştır (Grafik 1 ). Enerji üretiminde Dünya da %13,8 lik bir paya sahip olan Nükleer enerji Türkiye nin enerji üretiminde alternatif bir kaynak olarak tercih edilmiştir. Nükleer enerji ile ilgili kamuoyunda oluşturulan olumsuz algı ve enerjipolitik baskılara rağmen AKParti hükümeti bundan önceki hükümetler gibi geri adım atmamış, Nükleer Enerji projelerini başlatmıştır. Peki Nükleer Enerji gerçeği nedir? Türkiye için neden önemlidir? Grafik 1 : Türkiye de Enerji Arz ve Talebinin Gelişimi Grafik 2 : Toplam Enerji Talep Artışı ( ) 2

3 Türkiye nin Enerji Görünümü Enerjinin Kesintisiz, Kaliteli,Ucuz,Temiz, Verimli ve Çeşitlendirilmiş kaynaklardan sağlanması Türkiye nin 10 büyük ekonomi hedefine ulaşması için bir gerekliliktir. Türkiye nin 2011 yılında elektrik talep artışı %8,19 olarak gerçekleşmiştir. Mevcut kurulu güç 2011 yılı itibariyle ,38 MW a ulaşmış olup, mevcut büyüme hızıyla elektrik ihtiyacının 2023 te iki katına çıkması beklenmektedir (Grafik 3). Ayrıca Gelişmekte olan bir ülke olan Türkiye nin gelişmiş ülkelere göre kişi başı elektrik tüketiminde hala geride olduğu, gelir seviyesinin artması ile kişibaşı elektrik tüketiminin de artacağını gözardı etmemek gerekmektedir ( Tablo 1 ). EPDK yılları arası oluşacak enerji talebine karşılık gerekli enerji yatırım miktarını Milyar USD olarak tahmin etmektedir. Grafik 3 : ETKB Elektrik Talep Tahmini ÜLKELER Dünya Ortalaması Gelişmekte olan Ülkeler Ort. ABD Türkiye Kişi Başına Tüketim (kwh) Tablo 1 : Dünyada Kişi Başına Elektrik Tüketimi 2010 yılı verilerine göre Türkiye nin ithal enerji bağımlılığı %71,5 olup, 1990 yılında bu yana enerji talep artış hızı %4,6 dır,aynı dönemde AB ülkeleri yıllık talep artışı %1,6 olarak gerçekleşmiştir. Türkiye OECD ülkeleri arasında son 10 yılda Enerji Talep artışı en hızlı gelişen ülke konumundadır. Türkiye 2020 yılına kadar elektrik talep artışı düşük senaryoya göre %6,7, yüksek senaryoya göre ise %7,5 olarak tahmin edilmektedir. Ortaya çıkan bu rakamlara göre Türkiye artan enerji ihtiyacına karşı enerjiyi çeşitlendirerek çözümler üretmek zorunda, hem talebi karşılamak hem de ortaya çıkan ciddi boyuttaki gerekli yatırım yükünü de devletin üzerine almadan yaymak zorundadır. 3

4 Grafik 4 : Türkiye nin Enerji İthalat Bağımlılığı Dünyada Nükleer Enerji Dünyada 30 ülkede 437 Nükleer santral ile enerji üretmektedir, 68 Nükleer santral ise inşaat halindedir ( Grafik 5 ). Kurulu santrallerin yaklaşık yarısı ABD, Fransa, Japonya gibi gelişmiş ülkelerde bulunmaktadır. Dünyada üretilen elektrik enerjisinin %13,8 i Nükleer enerjiden karşılanmaktadır. Fransa ise Elektrik ihtiyacının %75 ini Nükleer enerjiden karşılamaktadır. Grafik 5 : Dünya da Nükleer Santraller Türkiye de Nükleer Enerj Türkiye de ilk olarak 1956 yılında Cenevre konferansını takiben başbakanlığa bağlı Atom Enerjisi Komisyonu kurulmuş,1957 yılında da Atom Enerjisi Ajansı (UEAE) nin üyesi olunmuştur. Kurulması planlanan nükleer enerji santrali ile ilgili ilk etüdler 1967 yılında başlamış, 5 yıllık kalkınma planlarında bir çok kez hedefler koyulmuş fakat ancak 1976 yılında Akkuyu için yer kararı verilmiştir yıllarında iki defa Almanya ve Kanada firmaları ile sona gelinen aşamalar olumlu sonuçlanmamıştır te Akkuyu nükleer santral projesi resmi gazetede yayınlanarak yatırım programına alınmıştır. Çeşitli ihaleler yapılmış fakat 2000 de bakanlar kurulu kararı ile proje iptal edilmiştir. Çeşitli süreçlerden sonra 2008 yılında tekrar Nükleer santral yatırımı resmi gazetede yayınlanmış ve yapılan ihale sonucunda 12 Mayıs 2010 tarihinde Rusya ile anlaşma imzalanmıştır. Türkiye 2023 yılına kadar 2 nükleer santrali devreye almayı planlamaktadır. Mersin Akkuyu daki santral inşaatı 2014 yılında başlayacak, devreye 2019 yılında girecektir. Akkuyu ve Sinop nükleer enerji santralleri çalışırsa yılda 80 Milyar kwh elektrik üreteceklerdir. Bunun yakıt maliyeti 720 Milyon USD dir. 80 Milyar kwh elektrik Doğalgaz ile üretildiği takdirde ise 7,2 Milyar USD yakıt maliyeti oluşacaktır. 4

5 Diğer Enerji Kaynaklakları Türkiye de rüzgar enerjisi potansiyeli MW civarındadır. Şu ana kadar çalışan, inşa halinde olan ve lisan almış kapasite ise MW tır. Rüzgar enerjisinin yaklaşık %80 i değerlendirilmeyi beklemektedir. Türkiye de tahmin edilen jeotermal enerji kapasitesi MW civarındadır, Elektrik çıktısı olarak potansiyel ise 4078 MW tır. Güneş enerjisi elektrik kurulu güç potansiyeli yaklaşık MW civarındadır. Grafik 6: Türkiye nin Enerji Talebi ve Yenilenebilir Enerji Potansiyeli Yenilebilir Kaynaklar Türleri Toplam kurulu güç potansiyeli (MW) Kurulu güç (MW) Kapasite faktörü 2023 Hedefi (MW) Ortalama üretim potansiyeli (milyar kwh7yıl) Hidro Rüzgar Güneş Jeotermal Biyokütle TOPLAM % 44 % 30 % 70 % 84 % ,0 60,0 7,5 4,4 14,0 229,90 Tablo 2: 5

6 NÜKLEER ENERJİ SANTRALİ GEREKLİ MİDİR? Türkiye de her yıl elektrik talep artış ortalaması %7 civarındadır. Elektrik üretiminde kullanılan Doğalgazın tamamı kömürün ise %30 u ithaldir. Baz yük santrali olan Nükleer Enerji Santralleri diğer baz yük (petrol, kömür, doğalgaz) santrallerine göre düşük ve istikrarlı yakıt maliyeti, arz güvenliği ve çevreye etkisi açısından çok daha avantajlıdır. Türkiye nin 2023 yılına kadar gerekli kurulu güç kapasitesinin MW dan MW a çıkacağı öngörülmektedir yılı elektrik tüketimi 240 Milyar kwh iken 2023 te bu talebin 500 Milyar kwh olacağı tahmin edilmektedir.2023 te Yenilenebilir hedefine ulaşılsa bile elde edilecek elektrik 230 Milyar kwh olacaktır ve talebin ancak yarısını karşılayabilecektir. Yenilenebilir enerji kaynakları iklim koşullarına bağlı alternatif kaynaklar iken Nükleer enerji santralleri Baz güç santrali olarak kullanılırlar. Yılda 8760 saatin, 8000 saatinde nükleer santral, 4000 saatinde hidrolik santral, 3000 saatinde rüzgar santrali ve 2500 saatinde güneş santrali fiili olarak çalışabilir. Enerjiyi depolayabilme sorunu nedeni ile yenilenebilir kaynaklardan elde edilen enerji Ülkenin toplam ihtiyacının belli bir yüzdesini geçtiğinde (Ör: Rüzgarda %20 ) şebeke problemleri, Enerji arz problemleri yaşanacaktır MW nükleer santrale karşılık kapasite faktörünü göz önüne alırsak, MW rüzgar MW güneş santrali kurulması gerekmektedir. Nükleer güç santrali enerji üretimi için tedarik çeşitliliğine katkı sağlayarak, Enerji arz güvenliğini artıracaktır. Akkuyu ve Sinop santralleri ile üretilecek 80 Milyar kwh elektrik için nükleer yakıta 720 Milyon USD, Doğalgaza ise 7,2 Milyar USD harcanacaktır. Nükleer teknolojiye sahip olabilmek için hem belirli bir zaman çalışmak hem de nükleer santral projesine başlamak gerekmektedir. Nükleer santralle başta CO2 olmak üzere sera gazı emisyonlarına sebep olmazlar. Nükleer santraller uzun vadede elektrik fiyatlarında kararlılığın korunmasına neden olacaklardır. Nükleer Enerji Santralleri diğer kaynaklara göre çok daha düşük kurulum alanına ihtiyaç duymaktadır. Hidrolik Güneş Rüzgar Nükleer ~ 1 km 2 ~ 500 km 2 ~ 600 km 2 ~ 2400 km 2 Şekil 1 : Enerji kaynaklarına göre kapladıkları alan karşılaştırmaları 6

7 SONUÇ Türkiye artan enerji ihtiyacını karşılamak için enerji çeşitliliğini enerji arz güvenliği açısından sağlamak zorundadır. Nükleer Enerji Santrali çevreye yayılan Sera gazı emisyonu açısından yenilenebilir enerji santrallerinden daha iyi durumdadır. En büyük risk olarak görülen soğutma sistemlerinin devre dışı kalmasına karşı radyoaktif sızıntı olması olasılığına karşı 3.Nesil Nükleer Enerji Santralleri son derece güvenlidir. Kaldı ki Türkiye nin kendi topraklarına 400 km mesafe uzaklığında olan bir çok komşusunda eski tip Nükleer Enerji Santralleri bulunmaktadır. Gelişmiş ülkelerin tamamı diğer enerji kaynakları ile beraber Nükleer Enerji Santralini de kullanarak enerji ihtiyaçlarını karşılamada çeşitlilik sağlamaktadırlar. İlk yatırım maliyetleri yüksek olan Nükleer Enerji Santrallerinin yakıt maliyetleri ise muadillerine göre çok çok düşüktür. Nükleer Santrallerin çalışması esnasında ölçülen radyasyon insanlar için belirlenen sınır değerin 1/100 ü civarındadır. Nükleer Enerji Santralleri dolaylı yolları da düşünüldüğünde ekonomik anlamda ciddi katkılar sağlamaktadır lerde nükleer enerjiyi devlet politikası haline getiren Japonya, G.Kore, Fransa gibi ülkeler dünya devi olmuşlar Türkiye ise 1956 da çıktığı bu yolda ortaya kararlılık koyamamış ve bu teknolojide söz sahibi olamamıştır. Türkiye diğer enerji türleri ile beraber Nükleer Enerjiyi de çeşitlilik, Strateji, enerji bağımlılığı açısından beraber düşünerek değerlendirmek zorundadır. Nükleer teknoloji ile ilgili çalışmalara başlamak ve ilerlemek için yola nükleer santral ile başlanması gerekmektedir. Türkiye nin enerji ihtiyacını karşılamak için ithal yollarla temin ettiği yakıtların politik, coğrafi ya da başka bir sebeple kesilmesi durumunda ciddi ekonomik kaoslara sürüklenmesi mümkündür. Bu sebeple enerji arz çeşitliliğinin sağlanması karar vericilerin en büyük görevlerinden biridir ve nükleer enerjide bu çeşitliliği sağlayacak en önemli alternatiflerden biridir. 7

8 BİZ KİMİZ? Küreselden Yerele Türkiye Grubu insan merkezli tüm coğrafyalarda, hukuk ve adaleti temel alan, yerel ve küresel değerleri önemseyen, farklılıkları zenginlik olarak algılayan, küresel barışı hedefleyen ve bugünden geleceği gören ve sorun değil çözüm üreten bir algının temsilcisidir. VİZYONUMUZ Zamanın ruhunun farkında, Bilgi üreten, Paylaşan, Tarihiyle barışık, Zenginlik adelet ve özgürlük üreten Geleceği aydınlatıcı Vizyon MİSYONUMUZ Türkiye ve dünyada gelişen siyasal, sosyal ve ekonomik dönüşümleri araştırmak, öngörülerde bulunmak, toplumsal duyarlılığı artırmak ve toplumsal gelişime destek vermek derneğimizin misyonudur. PROJELERİMİZ Küresel Fikir Tartışmaları Türkiye yi Konuşuyoruz Söyleşileri Nasıl Bir Türkiye İstiyoruz Konferansları Yerel Yönetimler çalışmaları Sosyal Medya faaliyetleri Gençlik Çalışmaları TÜZÜĞÜMÜZDE NELER VAR? Adalet ile yükselme kültürü Sivilleşme Bilgi toplumu Demokrasi Lider Ülke Türkiye Bireyin Sesi Üretim ve Yetenek Strateji Kültürü Milli ve Manevi Değerler Kaliteli Eğitim Diyalog Tarih Bilinci Taban Siyaseti Entelektüel Sermaye Kültürel Gelişim Gençlik Düşünce Üretimi İnsan Kaynağı 8

9 KONUKLARIMIZ Tarık El HAŞİMİ Cengiz CEYLAN Esat ÖZ Yaşar ONAY Yusuf HALAÇOĞLU Deniz Ülke ARIBOĞAN Nihat Ali ÖZCAN Mazlum UYAR Cemil ÇİÇEK Soli ÖZEL Emin GÜRSES Stuart SMITH Fikri SAĞLAR Mehmet ÖĞÜTÇÜ Altay ÜNALTAY Altay ÜNALTAY Nasuhi GÜNGÖR Tarık RAMAZAN Etyen MAHÇUPYAN Mustafa AYDIN Osman OSMANOĞLU Zeyno BARAN Ahmet ÖZCAN Hasret ÇOMAK Egemen BAĞIŞ Yusuf TUNA Can BAYDAROL Lütfullah KARAMAN Şenol ÖZBEK Cengiz AKTAR Ali BAYDAROĞLU Ferhat KENTEL Mehmet ELKATMIŞ Matthew J. BRYZA Mahir KAYNAK Eser KARAKAŞ Hasan KÖNİ Fuat KEYMAN Durmuş HOCAOĞLU Yasin AKTAY Cengiz AKTAR Şükrü KARATEPE Gencer ÖZCAN Cemil ERTEM Yaşar ERDİNÇ Müztaz er TÜRKÖNE Harun ÖZDEMİR Naci BOSTANCI Sadettin TANTAN Gökhan ÇETİNSAYA Meral AKŞENER Alev Erkilet BAŞER Zülfi DİCLELİ Numan KURTULMUŞ Zekeriya AKÇAM Fulya ATACAN Süleyman ORAKÇIOĞLU Cüneyt ÜLSEVER Beril DEDEOĞLU Ali BULAÇ Altan TAN Yiğit BULUT Salih AKDEMİR Suat PARLAR Hasan Celal GÜZEL Bülent ORAKOĞLU Eckart KUNTZ Mehmet ALTAN Adil GÜR Aydoğan VATANDAŞ İbrahim KARAGÜL 9

10 BİLGİ, ZENGİNLİK VE ÖZGÜRLÜK ÜRETEN, ADALETİ ESAS ALAN TÜRKİYE 10

11 ÖZ GEÇMİŞ M. Altuğ KARATAŞ Kimdir? Enerji Uzmanı 2000 yılında Yıldız teknik üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Enerji Ana Bilim Dalından mezun olmuştur yılında dil eğitimi için ABD de bulunduktan sonra 2001 yılında Türkiye ye dönerek enerji ve basınçlı kaplar sektöründe çalışmaya başlamıştır. Almanya,ABD,İtalya,Romanya,Rusya,Irak,Suriye,BAE,Mısır,Azerbaycan,Bulgaristan,Yunanistan,Pakistan,Bangladeş gibi ülkelerde enerji ve buhar sistemleri konulu fuar ve satış organizasyonu faaliyetlerini yürütmüştür yılında Türkiye nin İlk Enerji servis ve Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketinde Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışmaya başlamış, Türkiye de bir çok ve ilk enerji verimliliği ve enerji tesisi projelerine imza atmış ve projeleri ödüller almıştır. Enerji yönetimi ve Enerji geri kazanımı konusunda ülkemizin bir çok endüstriyel şirketinde danışmanlık ve denetleme faaliyetleri yürütmüş ve halen Türkiye nin Enerji yoğunluğunun düşürülmesi üzerine çalışmalarını yürütmektedir. Altuğ Karataş aynı amanda Küreselden Yerele Türkiye Grubu Genel sekreteri görevini de yürütmektedir. Kaynakça: - Enerji ve Tabi kaynaklar bakanlığı çalışmaları - Türkiye Atom Enerjisi Kurumu çalışmaları - World Energy Outlook American Nucleer Society 11

12 Küreselden Yerele Türkiye Grubu RAPOR NÜKLEERENERJİ 12

NÜKLEER GÜÇ SANTRALLERİ TÜRKİYE

NÜKLEER GÜÇ SANTRALLERİ TÜRKİYE NÜKLEER GÜÇ SANTRALLERİ VE TÜRKİYE NÜKLEER ENERJİ PROJE UYGULAMA DAİRE BAŞKANLIĞI YAYIN NO:2 İÇİNDEKİLER 1.DÜNYADA NÜKLEER SANTRALLERE İLİŞKİN SAYISAL VERİLER...3 2. TÜRKİYE DE NÜKLEER ENERJİ SANTRALLERİ

Detaylı

Nükleer Enerji ve Türkiye: Bir İhtiyaç Analizi

Nükleer Enerji ve Türkiye: Bir İhtiyaç Analizi Bölüm I Nükleer Enerji ve Türkiye: Bir İhtiyaç Analizi I Gürkan Kumbaroğlu 2 Yönetici Özeti Avrupa da Almanya ve İsviçre halen işletmede olan nükleer enerji santrallerini ekonomik ömürleri dolduğunda kapatıp

Detaylı

Yenilebilir Enerji Kaynağı Olarak Rüzgar Enerjisi

Yenilebilir Enerji Kaynağı Olarak Rüzgar Enerjisi Yenilebilir Enerji Kaynağı Olarak Rüzgar Enerjisi İbrahim M. Yağlı* Enerji üretiminde Rüzgar Enerjisinin Üstünlükleri Rüzgar enerjisinin, diğer enerji üretim alanlarına göre, önemli üstünlükleri bulunmaktadır:

Detaylı

ENERJ ÜRET M VE ÇEVRESEL ETK LER

ENERJ ÜRET M VE ÇEVRESEL ETK LER STRATEJİK RAPOR NO: 14, NİSAN 2006 ENERJ ÜRET M VE FOS L H DROL K YEN LENEB L R NÜKLEER Prof. Dr. Ferruh ERTÜRK Doç. Dr. Atilla AKKOYUNLU Çevre Yük. Müh. Kamil B. VARINCA Ç NDEK LER ÇİZELGELER LİSTESİ...4

Detaylı

+90 216 656 65 00 +90 216 656 65 09

+90 216 656 65 00 +90 216 656 65 09 POZİTİF ENERJİ EWE TURKEY HOLDİNG ŞİRKET PROFİLİ 2013 İÇİNDEKİLER 04 KURUMSAL 06 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 08 Genel Müdürlerin Mesajı 10 2013 e Bakış 12 Kısaca EWE Turkey Holding 14 Temel Finansal

Detaylı

2013 YILI BÜTÇE SUNUMU

2013 YILI BÜTÇE SUNUMU 2013 YILI BÜTÇE SUNUMU Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Taner Yıldız ın, Bakanlığın 2013 Yılı Bütçesini TBMM Plân ve Bütçe Komisyonuna Sunuş Metni 14 Kasım 2012 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI Sayın

Detaylı

BAKANLIĞIN 2010 YILI BÜTÇESİNİ TBMM PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNA SUNUŞ KONUŞMASI

BAKANLIĞIN 2010 YILI BÜTÇESİNİ TBMM PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNA SUNUŞ KONUŞMASI ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI SAYIN TANER YILDIZ IN BAKANLIĞIN 2010 YILI BÜTÇESİNİ TBMM PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNA SUNUŞ KONUŞMASI 16 KASIM 2009 Sayın Başkan, Plan ve Bütçe Komisyonunun Değerli Üyeleri,

Detaylı

Nükleer Santral Yerlileştirme Çalıştayı. Sonuç Raporu. Aralık 2012 Gebze, Kocaeli

Nükleer Santral Yerlileştirme Çalıştayı. Sonuç Raporu. Aralık 2012 Gebze, Kocaeli Nükleer Santral Yerlileştirme Çalıştayı Sonuç Raporu Aralık 2012 Gebze, Kocaeli İçindekiler ÖNSÖZ... 3 Çalıştay Programı... 5 Çalıştay Katılımcı Listesi... 6 Kısaltmalar... 7 1.YÖNETİCİ ÖZETİ... 8 1.1.

Detaylı

2012 FAALİYET RAPORU

2012 FAALİYET RAPORU 2012 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ 2 Kısaca Zorlu Enerji 2 Zorlu Enerji Hakkında 6 Zorlu Enerji nin Türkiye deki Faaliyetleri ve Planlanan Yatırımları 7 Yurt Dışında Devam Eden ve Planlanan Yatırımlar

Detaylı

ENERJİ ÜRETİM A.Ş. ENDA. Uzmanlığı Enerji Olan Şirketler Topluluğu dur.

ENERJİ ÜRETİM A.Ş. ENDA. Uzmanlığı Enerji Olan Şirketler Topluluğu dur. EGE ENERJİ ÜRETİM A.Ş. ENDA Uzmanlığı Enerji Olan Şirketler Topluluğu dur. ENDA ENERJİ HOLDİNG FAALİYET RAPORU 2013 2 FAALİYET RAPORU 2013 İÇİNDEKİLER Kısaca Enda... 5 Operasyon Haritası... 6 Vizyonumuz

Detaylı

TÜRKİYE DE YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARI VE İSTİHDAM YARATMA POTANSİYELİ

TÜRKİYE DE YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARI VE İSTİHDAM YARATMA POTANSİYELİ TÜRKİYE DE YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARI VE İSTİHDAM YARATMA POTANSİYELİ Leman ERDAL Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler

Detaylı

BOTAŞ. Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. SEKTÖR RAPORU. Bilkent - ANKARA

BOTAŞ. Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. SEKTÖR RAPORU. Bilkent - ANKARA BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. SEKTÖR RAPORU 2013 Bilkent - ANKARA İçindekiler 1. Giriş... 3 2. Dünyada Sektörün Görünümü... 4 2.1. Enerji Talebi... 4 2.2. Enerji Rezervleri... 6 2.3. Enerji

Detaylı

TÜRKİYE NİN DEĞİŞEN ELEKTRİK PİYASALARI

TÜRKİYE NİN DEĞİŞEN ELEKTRİK PİYASALARI TÜRKİYE NİN DEĞİŞEN ELEKTRİK PİYASALARI Bu rapor Avrupa İklim Vakfı nın (European Climate Foundation) mali desteğiyle, WWF- Türkiye için hazırlanmıştır. 18 Kasım 214 İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM YÖNETİCİ ÖZETİ

Detaylı

DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI

DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI GÜNEŞ ENERJİSİ TEKSTİL DEMİR ÇELİK SANAYİ SINIR KAPILARI GÜNEŞ ENERJİSİ MADENCİLİK MADENCİLİK SERACILIK... ve sonra gövde dolgusu yapılır. mikro hes Barajın hidroelektrik üretimi varsa santralin elektromekanik

Detaylı

TÜRKİYE DE YENİLENEBİLİR ENERJİ NİN MEVCUT DURUMU VE AR- GE ÇALIŞMALARI RENEWABLE ENERGY CURRENT SITUATION OF TURKEY AND R&D ACTIVITIES

TÜRKİYE DE YENİLENEBİLİR ENERJİ NİN MEVCUT DURUMU VE AR- GE ÇALIŞMALARI RENEWABLE ENERGY CURRENT SITUATION OF TURKEY AND R&D ACTIVITIES TÜRKİYE DE YENİLENEBİLİR ENERJİ NİN MEVCUT DURUMU VE AR- GE ÇALIŞMALARI RENEWABLE ENERGY CURRENT SITUATION OF TURKEY AND R&D ACTIVITIES Orkun TEKE* Özet Yenilenebilir enerji konusunun bir ihtiyaçtan öte

Detaylı

Enerjimizi yarına taşıyoruz...

Enerjimizi yarına taşıyoruz... Enerjimizi yarına taşıyoruz... Faaliyet Raporu 2008 içindekiler 04 Dünden Bugüne Zorlu Enerji Grubu 10 Kurumsal Profil 11 Başl ca Göstergeler 14 Zorlu Grubu 16 Enerji Grubu 18 Zorlu Enerji Grubu Elektrik

Detaylı

YESiL ENERJi AR-GE TÜRKİYE NİN VE TEKNOLOJİ KAPASİTESİ

YESiL ENERJi AR-GE TÜRKİYE NİN VE TEKNOLOJİ KAPASİTESİ TÜRKİYE NİN YESiL ENERJi AR-GE VE TEKNOLOJİ KAPASİTESİ Orkun Teke Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü, 35160 İzmir ÖZET Büyük ölçekte dünyamızın, küçük ölçekte ise

Detaylı

İnşaat Sanayii YÜZKIRKDÖRT TEMMUZ - AĞUSTOS 2014 TÜRKİYE İNŞAAT SANAYİCİLERİ İŞVEREN SENDİKASI DOSYA ENERJİDE ÖZEL SEKTÖR DEVRİ

İnşaat Sanayii YÜZKIRKDÖRT TEMMUZ - AĞUSTOS 2014 TÜRKİYE İNŞAAT SANAYİCİLERİ İŞVEREN SENDİKASI DOSYA ENERJİDE ÖZEL SEKTÖR DEVRİ İnşaat Sanayii TÜRKİYE İNŞAAT SANAYİCİLERİ İŞVEREN SENDİKASI DOSYA ENERJİDE ÖZEL SEKTÖR DEVRİ TEMMUZ - AĞUSTOS 2014 YÜZKIRKDÖRT 3 Editörden Sevgili okurlar; Elektrik, hayatımızın vazgeçilmez unsurdur.

Detaylı

BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş. 2010 YILI SEKTÖR RAPORU BİLKENT ANKARA

BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş. 2010 YILI SEKTÖR RAPORU BİLKENT ANKARA BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş. 2010 YILI SEKTÖR RAPORU BİLKENT ANKARA İ ç i n d e k i l e r Sayfa No I. B0TAŞ IN SEKTÖR İÇİNDEKİ YERİ 3-11 II. DÜNYADA SEKTÖRÜN GÖRÜNÜMÜ 11 1. Doğal Gaz 12 1.1.

Detaylı

N Ü KLE E R E N E R J İ

N Ü KLE E R E N E R J İ HAZAR STRATEJİ ENSTİTÜSÜ YAYINIDIR HAZİRAN 2013 SAYI: 07 Uluslararası Enerji Pazarında Türkmenistan ın Önemi Artıyor Özbekistan Tekstil Sektöründe iddialı GÖZ ALICI FESTİVAL: İSTANBUL SHOPPıNG FEST Azerbaycan

Detaylı

Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Türkiye Enerji Sorunu açısından Potansiyeller ve Olanaklar üzerine kısa bir analiz

Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Türkiye Enerji Sorunu açısından Potansiyeller ve Olanaklar üzerine kısa bir analiz 1 Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Türkiye Enerji Sorunu açısından Potansiyeller ve Olanaklar üzerine kısa bir analiz Giriş Zeki Alptekin Eylül 2014, Krefeld-Almanya 1. Dünyada Enerji Sorunu S.2 2. Türkiye

Detaylı

TR21 TRAKYA BÖLGESİ ENERJİ RAPORU

TR21 TRAKYA BÖLGESİ ENERJİ RAPORU 2012 TR21 TRAKYA BÖLGESİ ENERJİ RAPORU TRAKYA KALKINMA AJANSI İÇİNDEKİLER Tablolar Listesi... 4 Şekiller Listesi... 5 ÖNSÖZ... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. GİRİŞ... 6 1. DÜNYADA ENERJİ SEKTÖRÜNÜN GENEL

Detaylı

Daha temiz bir çevre ve daha iyi hava kalitesi...

Daha temiz bir çevre ve daha iyi hava kalitesi... Daha temiz bir çevre ve daha iyi hava kalitesi... www.dosabenerjisantrali.com Bir Bakışta... Daha Temiz Bir Çevre, Daha İyi Hava Kalitesi Kömür ve kireç taşı; nakliyesinden, depolanması ve kazanlara taşınmasına

Detaylı

STRATEJİK ARAŞTIRMA EYLEM PLANI RAPORU

STRATEJİK ARAŞTIRMA EYLEM PLANI RAPORU Akıllı Ulaşım Sistemleri OTOMOTİV TEKNOLOJİ PLATFORMU STRATEJİK ARAŞTIRMA EYLEM PLANI RAPORU VERSİYON 3.0 (08.2014) i Akıllı Ulaşım Sistemleri İÇİNDEKİLER I. YÖNETİCİ ÖZETİ... 1 II. OTOMOTİV TEKNOLOJİ

Detaylı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Sayfa ii İÇİNDEKİLER ŞEKİLLER LİSTESİ... vi KISALTMALAR... ix ÖN SÖZ... xi YÖNETİCİ ÖZETİ... xiii 1. ULUSLARARASI PİYASALAR... 1 1.1 Dünyada Elektrik Sektörü... 1 1.1.1

Detaylı

Dicle Bölgesi (TRC3) Enerji Raporu. T.C. Dicle Kalkınma Ajansı Araştırma Strateji Geliştirme ve Programlama Birimi

Dicle Bölgesi (TRC3) Enerji Raporu. T.C. Dicle Kalkınma Ajansı Araştırma Strateji Geliştirme ve Programlama Birimi Dicle Bölgesi (TRC3) Enerji Raporu T.C. Dicle Kalkınma Ajansı Araştırma Strateji Geliştirme ve Programlama Birimi 2010 DİCLE BÖLGESİ ENERJİ RAPORU İçindekiler GİRİŞ...6 1. SEKTÖR ANALİZİ...8 2. ELEKTRİK

Detaylı

KÜRESEL ISINMA, TÜRKİYE NİN ENERJİ GÜVENLİĞİ VE GELECEĞE YÖNELİK ENERJİ POLİTİKALARI

KÜRESEL ISINMA, TÜRKİYE NİN ENERJİ GÜVENLİĞİ VE GELECEĞE YÖNELİK ENERJİ POLİTİKALARI KÜRESEL ISINMA, TÜRKİYE NİN ENERJİ GÜVENLİĞİ VE GELECEĞE YÖNELİK ENERJİ POLİTİKALARI Işıl Şirin SELÇUK ANKARA BAROSU YAYINLARI ANKARA BAROSU YAYINLARI Ankara Barosu Başkanlığı, 2010 Tüm hakları saklıdır

Detaylı

Akhisar Belediyesi Hizmet Binasında Rü zga r-gü neş Enerjisi Küllanımı ve Enerji Verimlilig i Fizibilitesi

Akhisar Belediyesi Hizmet Binasında Rü zga r-gü neş Enerjisi Küllanımı ve Enerji Verimlilig i Fizibilitesi Akhisar Belediyesi Hizmet Binasında Rü zga r-gü neş Enerjisi Küllanımı ve Enerji Verimlilig i Fizibilitesi Nisan 2014 BU ÇALIŞMA, ZAFER KALKINMA AJANSI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN 2013 YILI DOĞRUDAN FAALIYET

Detaylı

Aralık 2014 TÜRKİYE ULUSAL YENİLENEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI

Aralık 2014 TÜRKİYE ULUSAL YENİLENEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI Aralık 2014 TÜRKİYE ULUSAL YENİLENEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI Yenilenebilir kaynaklardan enerji kullanımının teşviki ile ilgili Avrupa Parlamentosu nun ve 23 Nisan 2009 Avrupa Konseyi nin 2009/28/EC sayılı

Detaylı

Geleceği tasarlamak...

Geleceği tasarlamak... Hüseyin Avni Lifij (1886 1927), Hüseyin Avni Lifij 1886 da Samsun un Ladik ilçesine bağlı Karaabtalsultan Köyü nde doğdu. 1877 78 Osmanlı Rus Savaşı nda Kafkasya dan Samsun a göç eden Çerkez bir ailenin

Detaylı