International Journal of Languages Education and Teaching

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "International Journal of Languages Education and Teaching"

Transkript

1 ISSN: , Mannheim GERMANY p EVALUATION OF THE CARTOON NAMED KELOĞLAN IN TERMS OF FORMULAIC LANGUAGE UNITS KELOĞLAN ÇİZGİ FİLMİNİN KALIPLAŞMIŞ DİL BİRİMLERİ YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ 1 Neslihan KARAKUŞ 2, Yasemin BAKİ 3 ABSTRACT Keloğlan, one of the most widely known fairy tale characters of Turkish literature, have been published several times by different publishers. Keloğlan tales which were inserted into a different format by each publisher, have been broadcasted as a cartoon on a thematic children s channel since Among television programs, children prefer especially cartoons and they can watch the most appealing programs again and again. In terms of their perceptions and interests, the programs the children watch have positive or negative contributions to the child development. The study aims to analyze the cartoon named Keloğlan which is believed to appeal to boys and girls together and have a wide audience from the point of Turkish vocabulary. The goal to be reached with this determination is to evaluate the contribution of the cartoon of Keloğlan that is watched by a wide age range on the language development of children. With the cartoon of Keloğlan which shapes the subject of the study, Keloğlan tales that are an important part of Turkish culture have been updated and transferred to the cartoon. The adventures of Keloğlan, his conversations with his friends, his hospitality, his being friendly, tales intriguing subjects and the cartoon s successful visual quality are the factors that play a role on the appreciation of the cartoon by children. In accordance with the study, proverbs, idioms, reduplications and phrases used by the cartoon characters in the cartoon will be determined. Of qualitative research methods, content analysis was used in this research and the data were determined by categorical content analysis. The findings obtained in the study support that the cartoon of Keloğlan is rich in terms of proverbs, idioms, reduplications and phrases. In total, 508 idioms, 7 proverbs, 146 reduplications and 342 phrases have been detected. Keywords: Keloğlan, fairy tale, cartoon, proverb, idiom, phrase, reduplication. ÖZET Türk edebiyatının en çok bilinen masal tiplerinden biri olan Kelog lan, farklı yayınevleri tarafından defalarca basılmıştır. Her yayınevi tarafından farklı bir biçime sokulan Keloğlan masalları, 2009 yılından itibaren tematik bir çocuk kanalında çizgi film olarak yayınlanmaktadır. Televizyon programları içerisinde özellikle çizgi filmleri tercih eden çocuklar, onlara en çok hitap eden programları tekrar tekrar izleyebilmektedir. Algı ve ilgileri yönünden izledikleri programların çocuk gelişimine olumlu-olumsuz katkıları vardır. Çalışma, kız ve erkek çocuklarına birlikte hitap ettiği ve geniş bir izleyici kitlesine sahip olduğu düşünülen Keloğlan isimli çizgi filmin Türkçenin söz varlığı yönünden incelenmesini amaçlamaktadır. Bu tespit ile varılmak istenilen amaç, geniş bir yaş aralığınca izlenilen Keloğlan çizgi filminin çocuk izleyicilerin dil gelişimi üzerindeki katkısını değerlendirmektir. Çalışmanın konusunu şekillendiren Keloğlan çizgi filmiyle Türk kültürünün önemli bir parçası olan Keloğlan masalları güncellenerek çizgi filme aktarılmaktadır. Keloğlan ın maceraları, arkadaşları ile arasında geçen konuşmalar, yardım severliği, arkadaş canlısı oluşu, konularının ilgi çekiciliği ve görselinin başarılı bir şekilde hazırlanmış olması çocuklar tarafından beğenilmesinde rol oynayan etmenler arasında gösterilebilir. Araştırma gereği, Keloğlan çizgi filminin içinde çizgi film kahramanları tarafından kullanılan atasözü, deyim, ikileme ve kalıp sözlerin varlığı tespit edilecektir. Araştırmada, nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi kullanılmış, veriler kategorisel içerik analizi ile değerlendirilmiştir. Araştırmada elde edilen bulgulara göre 508 adet deyim, 7 adet atasözü, 146 adet ikileme ve 342 adet kalıp söz tespit edilmiştir. Bu dil birimleri açsından yapılan değerlendirme sonucunda Keloğlan isimli çizgi filmin deyim, atasözü, ikileme ve kalıp sözler yönünden oldukça zengin olduğunu ortaya koymaktadır. Anahtar Kelimeler: Keloğlan, masal, çizgi film, atasözü, deyim, kalıp söz, ikileme. 1 Bu çalışma Nevşehir Hacı Bektaşi Veli Üniversitesi tarafından düzenlenen 1. Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu nda sözlü bildiri olarak sunulmuştur. 2 Yrd. Doç. Dr. Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkçe Eğitimi Bölümü, 3 Dr. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Türkçe Eğitimi Bölümü,

2 2039 Neslihan KARAKUŞ, Yasemin BAKİ 1. GİRİŞ Anlatmaya dayalı türler içerisinde kıymetli birer hazine değeri taşıyan destan, masal, efsane, masal ve halk hikâyeleri Türk kültür geleneğinin birer taşıyıcısı konumundadır. Masal, kahramanlarından bazıları hayvanlar ve tabiatüstü varlıklar olan, olayları masal ülkesinde cereyan eden, hayal mahsulü olduğu hâlde, dinleyicileri inandırabilen, bir sözlü anlatım türüdür. (Sakaoğlu, 2001: 2). Derleme metoduyla yeni masallar bulma imkânı, artan teknolojik imkânlara rağmen masal analarının artık yaşamıyor olması ve sözlü geleneğin yerini televizyon kültürüne bırakması gibi sebeplerle günden güne azalmaktadır. Günümüzde masal türünün çocuk edebiyatında kullanımı eski ve yeni masallarla devam etmektedir. Masal türünün çocuk gelişimine katkıları tespit edilmiş; çocuğun dil, kişilik, toplumsal ve bilişsel gelişimine sağladığı katkıların önemi fark edilmiştir. Bu da masalı sözlü geleneğin bir parçası olmaktan çıkarmış ve bir edebi tür olarak çocuk edebiyatının içine dâhil etmiştir. Çocukların medyayı aktif bir şekilde kullanıyor olması pek çok edebi türün medyaya taşınmasını zorunlu kılmaktadır. Masal da bu türlerden biridir. Doğru zamanda, doğru miktarda, doğru şekilde kullanıldığında çizgi filmler çocuk gelişimi için uygun görsel malzemelerdir. Masalların çizgi film olarak uyarlanması bazı hususlara dikkat edildiği takdirde çocuklar için faydalı olabilmektedir. Televizyon, çocuklar üzerinde etkili olan bir kitle iletişim aracıdır. Özellikle çocuklar için hazırlanan eğlence programları, canlandırmalar, müzikler, çizgi filmler ilgi ile izlenen çocuk yayınlarıdır (Tezcan: 1980: 181) yılında çocuk programlarının televizyon yayını içindeki oranı %8,6 iken (Güler, 1991: 167) bugün sürekli yayın yapan tematik çocuk kanalları (İlhan ve Çetinkaya, 2013: 317) ile bu oran %100 e yükselmiştir. Çocukların televizyon izleme süresinin artışı da bu durumla orantılı olarak değişmektedir. Çocuklar eskisine oranla televizyon karşısında daha çok zaman geçirmektedir. Özellikle imkânların yetersiz oluşu şehir hayatında park ve bahçelerde oyun oynayarak vakit geçiren çocuk sayısını günden güne azaltmaktadır. Bilgisayar, tablet, cep telefonu gibi çocukların rahatlıkla ulaşabildiği diğer teknolojik unsurlar, evinin önünde oyun oynayarak akşamı eden çocuk profilini değiştirmektedir. Kalıplaşmış Dil Birimleri Gökdayı nın (2008: 89) genel olarak kalıplaşmış dil birimleri olarak ifade ettiği atasözü, deyim, ikileme ve kalıp sözler dilin söz varlığını oluşturan öğeler arasındadır. Kalıplaşmış dil birimleri o dili konuşan toplumun kültürüne ışık tutmakta, onun inançlarını, insan ilişkilerindeki hassasiyetini, iletişimdeki yerini, gelenek ve göreneklerini yansıtmaktadır (Aksan, 2015: 201). Türk dilinde, diğer dillerde olduğu gibi, iletişim süreci yüzyıllarca sürmüş, dil zenginleşip güçlü bir anlatım yeteneğine ve kıvraklığına kavuşmuştur. Bu anlatım zenginliğinin oluşmasında dildeki en küçük alt ses biriminden en büyük birliklere kadar her türlü dil birliğinin katkısı vardır (Akyalçın, 2007: 1). Bu araştırmada Türkçenin söz varlığı açısından deyim, atasözü, ikileme ve kalıp sözler üzerinde durulacaktır. Bir dilin gerçek zenginliği ve yaşı sahip olduğu söz varlığı ile kendini ortaya koyar. Kalıplaşmış dil birimleri bu zenginliğin en önemli öğelerindendir. Bir atasözü ile bir ciltlik kitap yazmak mümkündür. Türk dilinde bir cümle ile bir ömrü özetleyen sözler vardır. Bu zenginlik dilin yaşının da çok eski tarihlere dayandığının ispatıdır. Nitekim yapılan bir araştırmaya göre Türk dilinin yaşı 8500 dür (Tuna, 1990: 48). Tarih boyunca geçirdiği evreleri, yayıldığı coğrafyaları, buralarda bıraktığı eserleri, bütün lehçe ve ağızları göz önünde bulundurulduğunda kurallı ve güçlü bir dil olan Türkçenin zengin bir söz

3 2040 Neslihan KARAKUŞ, Yasemin BAKİ varlığı olduğu da ortaya çıkar (Aksan, 2015: 157; 2006: 191; Toklu, 2003: 110; Gökdayı, 2008: 89). Kalıplaşmış dil birimlerini oluşturan kelime sayısı oldukça azdır. Bunun nedeni az sözcükle çok şey anlatmaktır. Çünkü az sayıda sözcükten oluşan birimleri hafızada saklayıp kullanmak, çok sözcüklü yapılardan daha kolaydır (Alıntılayan Gökdayı, 2008: 95). Gerek atasözleri, gerek deyimler, gerekse ikilemeler ve kalıp sözler bu özelliktedir. Atasözü, deyim, ikileme ve kalıp sözler gibi gerçek anlamının dışında başka anlamlar kazanmış ifadeler, dil öğretiminde önemle üzerinde durulması gereken ifadelerdir. Bu ifadelerin dil öğretiminde kullanımına ilişkin çeşitli çalışmalar mevcuttur (Baş, 2002; Tepeli ve Arıcı, 2012; Bağcı, 2010; Esin, 2015; Mürsel, 2009; Akpınar ve Açık, 2011; Şahbaz, 567; İşcan, 2011; Tüm, 2010). Bağcı (2010: 105), ilköğretim 5. sınıf öğrencileri üzerine yaptığı çalışmada, Türkçe dersi başarı notu yüksek olan öğrencilerin deyimleri ve atasözlerini doğru algılama ve anlamlandırma seviyelerinin yüksek olduğu belirlenmiştir. Tepeli ve Arıcı (2012: 106) ise benzer bir çalışmayı lise öğrencileri üzerinde yapmış ve öğrencilerin atasözlerinin anlamlarında karışıklık yaşadıklarını ve bazılarını yanlış bildiklerini tespit etmişlerdir. Atasözü ve deyimlerin Türkçe öğretiminde kullanılmasına yönelik yaptığı çalışmasında Baş ın (2002: 62) dört temel dil becerisinin geliştirilmesinde atasözü ve deyimlerin önemini şu ifadelerle dile getirir: Atasözleri, kendi başlarına bir edebî tür olmasalar bile özellikle söyleyişi kuvvetlendirme, fikirlerimize kuvvetli birer kanıt oluşturma ve az sayıda cümle ile öz ifadeler kurabilme açısından konuşma ve yazma eğitiminde; ilgi ve merak uyandırma açısından dinleme eğitiminde; metinlerdeki söyleyişleri daha anlamlı hâle getirip, vurgu ve tonlamayı kolaylaştırma açısından okuma eğitiminde kullanılabilecek ürünlerdir. Türkçenin zenginliğini, yetkinliğini, köklü ve eski bir geçmişe sahip olduğunun kanıtı olan deyimler, atasözleri, ikilemeler ve kalıp sözlerin öğretimi sadece Türkçe derslerine mahsus değildir. Diğer derslerde de bu ifadelerin zenginliğinden yararlanılabileceği gibi öğrencinin yaşam alanı içerisinde de her türlü ortamda Türkçenin söz varlığından yararlanmak gerekir. Çizgi filmler, öğrencilere ulaşılabilecek en eğlenceli ortamlardan biridir. Dil öğretiminde çizgi filmlerden ve benzeri yapımlardan yararlanılmalıdır. Büyük Türkçe Sözlükte deyim, genellikle gerçek anlamından az çok ayrı, ilgi çekici bir anlam taşıyan kalıplaşmış söz öbeği, tabir olarak geçer (2005: 517). Aksan ın tanımı ise şöyledir: Genellikle bir durumu karşılayan olayların özelliklerini, insan davranış ve karakterlerini, insanların çeşitli fiziksel ve ruhsal niteliklerini betimlemek üzere, birden çok sözcükle oluşturulur. Atasözlerinde görülen yargıları içermez. Buna karşılık çeşitli benzetmelerden, aktarma adını verdiğimiz anlam olaylarından yararlanır (2006: 95). Dili konuşan toplumun anlatımdaki gücünü ve başarısını, benzetmeye, nükteye olan eğilimini ortaya koyan önemli yapılardır (Aksan, 2015: 39). Elçin (1998: 642) in asıl anlamından uzaklaşarak yeni kavramlar meydana getiren kalıplaşmış söz olarak tarif ettiği deyimler, toplumun ortak malıdır, ortak değeridir. Her dil bir durumu, bir kavramı, bir olayı, bir duyguyu ifade etmek için bu tür kalıplaşmış dil birimlerinden yararlanır (Özbay ve Melanlıoğlu, 2009: 9). Deyimlerin öğrenilmesi bir dilin mekanik olmayan, kültürel kısmını oluşturur. Kültür aktarımında deyimler önemli bir yere sahiptir. Dil öğretilirken deyimlerin de doğru öğretilmesi çok önemlidir (Bağcı, 2010: 93). Dil öğretiminde dilin söz varlığı en güzel ve en doğru örneklerle öğrencilere sunulmalıdır. Atasözü, uzun deneme ve gözlemlere dayanılarak söylenmiş ve halka mal olmuş öğüt verici nitelikte söz, darbımesel şeklinde tanımlanır (2005: 140). Aksan ın (2015: 41) tanımı da benzer

4 2041 Neslihan KARAKUŞ, Yasemin BAKİ niteliktedir: Bir toplumun bilgeliğini, deneyimlerini, dünya görüşünü ve anlatım gücünü yansıtan, yüzyıllarca yaşayabilen sözlerdir. Hiç değişmeden asırlarca yaşayan atasözleri olduğu gibi zamanla değişip, unutulmuş olanlar da mevcuttur. Deyimlerde olduğu gibi atasözlerinde de Türkçe, konuları canlandırılarak, somutlaştırılarak güçlü bir biçimde ortaya koymaktadır (Aksan, 2015: 193). Bir bütün olarak ele alındığında atasözleri, ideal insan tipinin profilini çizer. Bu insan tüm insanları sever ve sayar, onların kişiliğine saygı duyar. Yardımlaşmadan yanadır, yoksulları korur. Haksızlıklara göz yummaz, bencil ve çıkarcılara ödün vermez, eşit ve hakça düzenin kurulması için çabalar (Tepeli ve Arıcı, 2012: 225). Atasözlerin doğru bir şekilde öğretimi de deyimlerin öğretimi kadar önemlidir. Büyük Türkçe Sözlükte ikileme ise, anlamı güçlendirmek için aynı kelimenin tekrarlanması, anlamları birbirine yakın olan, karşıt olan veya sesleri birbirini andıran kelimelerin yan yana kullanılması şeklinde tanımlanmaktadır. Bu tanım, Hatipoğlu nun (1971: 9) tanımı ile benzerlik içermektedir. Aksan ın ifadesiyle: Türkçeye olağanüstü bir anlatım gücü ve zenginliği katan, anadilimizin biçim, sözdizimi, sözcükbilim ve anlambilim bakımından önemli bir özelliğini oluşturan öğeler ikilemelerdir (2006: 81). Türkçenin en eski ürünlerinden itibaren anlatımda ikilemelere başvurma söz konusudur. Türkiye Türkçesindeki çok zengin ikilemelerin değişik türleriyle ilgili örnekleri mevcuttur. Türkçedeki zengin ikileme kullanımının başka dillerde çok seyrek olduğu görülmüştür (Aksan, 2013: 65). İkileme biçimindeki söz öbekleri dilin anlatım olanaklarının genişlemesi, güçlü, akıcı, şiirsel ve kıvrak bir anlatımın sağlanabilmesi bakımından çok önemli bir yere sahiptir (Akyalçın, 2007: 1). Kalıp sözler, Aksan (2015: 43) ın tanımıyla her dilde karşılaşılan ünlü kişilerin, hükümdarların, düşünürlerin, sanatçıların belli bir durumda söyledikleri evrenselleşmiş sözlerdir. Bazı kalıp sözler evrenselleşmiş olmakla birlikte kalıp sözlerin büyük bir kısmı oluştuğu toplumun gelenek ve göreneğini, inancını, olaylara bakış açısını yansıttığı için millidir. Dili konuşan toplumun kültürüne ışık tutmakta, onun inançlarını, insan ilişkilerindeki ayrıntıları yansıtmaktadır (Aksan, 2015: 201). Özellikle konuşma eylemi yapılırken daha önceden bir bütün haline getirilip hafızada saklanan kalıplaşmış birimler, konuşan kişiler tarafından rahatlıkla hatırlanıp kullanılabildiği gibi dinleyen kişiler tarafından da çabucak algılanır (Gökdayı, 2008: 44). Bir toplumun bireyleri arasındaki ilişkilerde sıklıkla kullanılan bu sözler, ağırlıklı olarak belli durumlarda söylenmesi gelenekselleşmiş ifadeleri içermektedir. Çotuksöken (1994: 8), kalıp sözleri: En az iki sözcükten oluşan, içindeki sözcükleri temel anlamlarını yitirmeden yeni bir kavramı, durumu, eylemi karşılayan söz öbekleri. olarak tanımlar. Bununla birlikte tek bir kelimeden oluşan kalıp sözler de vardır: şerefe, bravo, günaydın, aferin, estağfurullah gibi (Gökdayı, 2008: 94). Araştırmanın Problemi Bu araştırmada Keloğlan çizgi filminde kullanılan dil birimleri nelerdir? sorusuna cevap aranmaktadır. Araştırmanın Alt Problemleri: 1. Keloğlan çizgi filminde kullanılan ikilemeler nelerdir ve bu ikilemelerin dağılımı nasıldır? 2. Keloğlan çizgi filminde kullanılan deyimler nelerdir ve bu deyimlerin dağılımı nasıldır? 3. Keloğlan çizgi filminde kullanılan atasözleri nelerdir ve bu atasözlerinin dağılımı nasıldır?

5 2042 Neslihan KARAKUŞ, Yasemin BAKİ 4. Keloğlan çizgi filminde kullanılan kalıp sözler nelerdir ve bu kalıp sözlerin dağılımı nasıldır? Araştırmanın Amaç ve Önemi: Televizyon programları içerisinde özellikle çizgi filmleri tercih eden çocuklar, onlara en çok hitap eden programları tekrar tekrar izleyebilmektedir. Algı ve ilgileri yönünden izledikleri programların çocuk gelişimine olumlu-olumsuz katkıları vardır. Çalışma, kız ve erkek çocuklarına birlikte hitap ettiği ve geniş bir izleyici kitlesine sahip olduğu düşünülen Keloğlan isimli çizgi filmin, Türkçenin söz varlığı yönünden incelenmesini amaçlamaktadır. Bu tespit ile varılmak istenilen amaç, geniş bir yaş aralığınca izlenilen Keloğlan çizgi filminin çocuk izleyicilerin dil gelişimi üzerindeki katkısının değerlendirilmesidir. Araştırmanın Yöntemi: Bu araştırmada nitel araştırma metodolojisinden doküman incelemesi kullanılmıştır. Doküman incelemesi araştırılması amaçlanan olgu ya da olaylar hakkında bilgilerin yer aldığı yazılı materyallerin analizini kapsayan bir veri toplama yöntemidir (Yıldırım ve Şimşek, 2013: 217). Araştırmada bu yöntemle Keloğlan çizgi filminin 2. sezonunun 26 bölümlük senaryosuna ilişkin doküman incelenmiştir. Araştırmanın Sınırlılıkları: Bu araştırma; 1. Keloğlan çizgi filminin 2. sezonunda yer alan 26 bölümle, 2. Keloğlan çizgi filminde yer alan atasözü, deyim, kalıp söz ve ikilemelerle ilişkin dil birimleriyle, 3. İkilemelerin belirlenmesinde Akyalçın ın Türkçe İkilemeler Sözlüğü (2007), atasözleri ve deyimlerin belirlenmesinde TDK nın Online Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü, kalıp sözlerin belirlenmesinde ise Gökdayı (2008) nın tasnifi ile sınırlı tutulmuştur. Araştırma Verilerinin Toplanması ve Analizi: Araştırmada Keloğlan çizgi filminin 2. sezonunun 26 bölümlük senaryosuna ilişkin elde edilen dokümanlar içerik analiziyle incelenmiştir. İçerik analizi sözel, yazılı veya diğer materyallerin içerdiği mesajı, anlam ve/veya dilbilgisi açısından nesnel ve sistematik olarak sınıflandırma, sayılara dönüştürme ve çıkarımda bulunma yoluyla sosyal gerçeği araştıran bilimsel bir yaklaşımdır (Tavşancıl ve Aslan, 2001: 22). Araştırma verilerinin analizinde kategorisel içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntemde 26 bölümün tamamı içerik analiz türlerinden kategorisel içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Bu analizde temel amaç, toplanan verileri açıklayabilecek kavramlara ve ilişkilere ulaşmaktır (Yıldırım ve Şimşek, 2013: 259). İçerik analizinin bir alt başlığı olan kategorisel analiz genel olarak belirli bir mesajın önce birimlere bölünmesi ve ardından bu birimlerin önceden saptanmış ölçütlere göre kategoriler halinde gruplandırılmasıdır (Tavşancıl ve Aslan, 2001: 90; Bilgin, 2006: 19). Kategorisel analizde de frekans saptaması yapılır. Böylelikle kategorilerin kendi aralarındaki yoğunluk ve önemi tespit edilmiş olur (Bilgin, 2006: 20). Ayrıca içerik analizi yalnızca metinler üzerinde kullanılan bir teknik değildir. Öğrenci resimleri gibi görsellerin, televizyon programlarının, çekimlerin incelenmesinde de kullanılır (Büyüköztürk vd., 2014: 246).

6 Dil birimleri 2043 Neslihan KARAKUŞ, Yasemin BAKİ Bu analiz türü ile gerçekleştirilen araştırmada 26 bölümden oluşan Keloğlan çizgi filminde senaryoları ikileme, deyim, atasözü ve kalıp sözlere ilişkin dil birimleri kategorileri açısından sınıflandırılmış. Çalışmada ayrıca çizgi filmin senaryoları görsel malzeme ile birlikte değerlendirilmiştir. Bu sınıflandırma sonrasında bu dil birimlerine ilişkin kategorilerin yoğunluğunu belirlemek amacıyla her kategoriye ilişkin frekans ve yüzde değerleri hesaplanarak tablolaştırılmıştır. Araştırmanın güvenirliğini sağlamak için elde edilen veriler birbirinden bağımsız iki uzmanın görüşüne sunulmuştur. Uzmanların ve araştırmacının, kod ve tema listelerine ilişkin yaptıkları değerlendirmelerde görüş ayrılığına düşülen durumlarda diğer uzmanla yeniden kodlama yapılmış, görüş birliği ve görüş ayrılığı olan kodlamalar tespit edilmiştir. Uzmanların ve araştırmacının yaptıkları değerlendirmeler sonucunda yapılan karşılaştırmalarda, görüş birliği ve ayrılığı olan kodlamalar tespit edilmiştir. Araştırmacı ve uzmanlar arasındaki görüş birliği ve ayrılıklarının araştırmanın güvenirliği üzerindeki etkisi ise Miles ve Huberman ın (1994) formülünden [Görüş birliği/(görüş birliği+görüş ayrılığı)x100] yararlanılarak incelenmiştir. Yapılan inceleme sonucunda, araştırmacı ve iki uzmanın görüşleri arasındaki uzlaşma (güvenirlik) sırasıyla %93 ve %90 olarak bulunmuştur. 4. BULGULAR ve YORUMLAR Keloğlan, tematik bir çocuk kanalında yayınlanmakta olan, 3-13 yaş grubu çocuklara hitap ettiği düşünülen ve 2 sezon olarak hazırlanmış Türk yapımı bir çizgi filmdir. Çizgi filmde Türkçenin sadeliği ve zenginliği dikkat çekicidir. Araştırmanın bu bölümünde Keloğlan çizgi filminde yer alan ikileme, deyim, atasözü ve kalıplaşmış sözlerden oluşturulan kategorilere ilişkin bulgulara yer verilmiştir. Bu kategorilerin Keloğlan çizgi filminde kullanımı oranı ve çeşitlerine ilişkin frekans (f) ve yüzde (%) değerleri Tablo 1 de sunulmuştur. Tablo 1: Keloğlan Çizgi Filminde Kullanılan Dil Birimleri Kategoriler Çeşit f % Deyim f 508 % 50, Kalıp söz f 342 % 34,23 İkileme f 142 % 14, ,

7 2044 Neslihan KARAKUŞ, Yasemin BAKİ Atasözü f 7 % 0,700 Toplam f 999 % , Tablo 1 e göre Keloğlan çizgi filminde kullanılan dil birimleri içerisinde en fazla deyim en az ise atasözlerine yer verilmiştir. Bununla birlikte he bir kategori kendi içerisinde değişik çeşitlerde kullanılan dil birimleri ile temsil edilmiş olup en fazla çeşidin yer aldığı dil birimi atasözleri iken en az dil birimi çeşidinin yer aldığı kategori ise atasözleridir. İkilemeler Keloğlan çizgi filminde yer alan ikilemelerin belirlenmesinde Akyalçın ın Türkçe İkilemeler Sözlüğü (2007) dikkate alınmıştır. Yapılan içerik analizi sonucunda bu çizgi filmde toplamda 142 ikileme tespit edilmiştir. Bunlar içerisinde birbirinden farklı 78 adet ikileme bulunmaktadır. Tespit edilen ikilemelere ilişkin frekans (f) ve yüzde (%) değerleri Tablo 2 de sunulmuştur. Tablo 2: Keloğlan Çizgi Filminde Yer Alan İkilemeler İkilemeler f % İkilemeler f % yavaş yavaş 12 8,45 kıs kıs 1 0,70 nefes nefese 7 4,92 kütür kütür 1 0,70 alt tarafı 6 4,22 mal mülk 1 0,70 geri geri 6 4,22 olsa olsa 1 0,70 ağır ağır 5 3,52 oluk oluk 1 0,70 az daha 5 3,52 olur olmaz 1 0,70 ışıl ışıl 4 2,81 paldır küldür 1 0,70 pırıl pırıl 4 2,81 pis pis 1 0,70 bili bili 3 2,11 sağ salim 1 0,70 bir iki 3 2,11 sık sık 1 0,70 bol bol 3 2,11 soluk soluğa 1 0,70 kolay kolay 3 2,11 tatlı tatlı 1 0,70 teker teker 3 2,11 tek tük 1 0,70

8 2045 Neslihan KARAKUŞ, Yasemin BAKİ alev alev 2 1,40 tıpış tıpış 1 0,70 arada bir 2 1,40 topu topu 1 0,70 bas bas 2 1,40 uçsuz bucaksız 1 0,70 belli belirsiz 1 0,70 yan yana 1 0,70 burun buruna 1 0,70 yara bere 1 0,70 değiş tokuş 1 0,70 yarım yamalak 1 0,70 derme çatma 1 0,70 zangır zangırdır 1 0,70 göz göze 1 0,70 zar zor 1 0,70 horul horul 1 0,70 hapır hupur 1 0,70 karış karış 1 0,70 harıl harıl 1 0,70 karman çorman 1 0,70 hele hele 1 0,70 kendi kendine 1 0,70 hızlı hızlı 1 0,70 kıpır kıpır 1 0,70 kara kuru 1 0,70 koca koca 1 0,70 karşı karşıyadır 1 0,70 ölüm kalım 1 0,70 kat kat 1 0,70 pat pat 1 0,70 gelip geçici 1 0,70 ufak tefek 1 0,70 güçlü kuvvetli 1 0,70 etli butlu 1 0,70 gece gündüz 1 0,70 Tablo 2 ye göre bu çizgi filmde en fazla kullanılan ikilemeler yavaş yavaş, nefes nefese, ağır ağır, geri geri gibi hareketin ön plana çıkarıldığı zarf yapılı ikilemelerdir. Bu ikilemelerin dışında kalan birçok ikileme ise çizgi filmin senaryosunda birer kez tekrar edilmiş olup ikilemeler bu çizgi filmde kullanılan dil birimleri açısından sayıca üçüncü sırada yer almaktadır. Deyimler Deyimlerin tespiti yapılırken TDK nın online Deyimler ve Atasözleri sözlüğü kullanılmış ve toplam 508 deyim bulunmuştur. Bunlar içerisinde birbirinden farklı 198 adet deyim bulunmaktadır. Tespit edilen deyimlere ilişkin frekans (f) ve yüzde (%) değerleri Tablo 3 te sunulmuştur. Tablo 3: Keloğlan Çizgi Filminde Yer Alan Deyimler

9 2046 Neslihan KARAKUŞ, Yasemin BAKİ Deyimler f % Deyimler f % fark etmek 25 4,92 paraya para dememek 3 0,59 geri almak 23 4,52 peşine takılmak 3 0,59 haber vermek 21 4,13 sözünü tutmak 3 0,59 geri dönmek 20 3,93 şaka yapmak 3 0,59 ele geçirmek 12 2,36 üstüne gelmek 3 0,59 kendine gelmek 11 2,16 ziyafet çekmek 3 0,59 söz vermek 11 2,16 ağzını kapamak 2 0,39 yerine getirmek 10 1,96 atıp tutmak 2 0,39 gözden kaybolmak 9 1,77 baş edememek 2 0,39 hazır olmak 9 1,77 başa çıkamamak 2 0,39 uykuya dalmak 9 1,77 başını sokmak 2 0,39 hak etmek 8 1,57 bir bu eksik olmak 2 0,39 tuzağa düşmek 8 1,57 birbirine düşmek 2 0,39 alt etmek 7 1,37 burun buruna gelmek 2 0,39 peşine düşmek 7 1,37 canı yanmak 2 0,39 yola çıkmak 7 1,37 dize getirmek 2 0,39 yolunu bulmak 7 1,37 göz kulak olmak 2 0,39 kolaçan etmek 6 1,18 göze gelmek 2 0,39 harekete geçmek 5 0,98 hayra alamet 2 0,39 hava kararmak 5 0,98 idare etmek 2 0,39 hoşuna gitmek 5 0,98 iyi gelmek 2 0,39 volta atmak 5 0,98 kafa tutmak 2 0,39 dalga geçmek 4 0,78 kulak kabartmak 2 0,39 ele geçmek 4 0,78 laf etmek 2 0,39

10 2047 Neslihan KARAKUŞ, Yasemin BAKİ hayal kırıklığı 4 0,78 oyuna gelmek 2 0,39 iş çıkarmak 4 0,78 ölüm kalım meselesi 2 0,39 karşı koymak 4 0,78 tabana kuvvet 2 0,39 ortaya çıkmak 4 0,78 ters tarafından kalkmak 2 0,39 sahip çıkmak 4 0,78 toz olmak 2 0,39 ses çıkarmamak 4 0,78 tur atmak 2 0,39 üstüne yürümek 4 0,78 ucuz atlatmak 2 0,39 yol almak 4 0,78 üstüne düşmek 2 0,39 yola düşmek 4 0,78 vakit geçirmek 2 0,39 araya girmek 3 0,59 yas tutmak 2 0,39 baş belası olmak 3 0,59 yol bulmak 2 0,39 çok olmak 3 0,59 yol göstermek 2 0,39 elde etmek 3 0,59 yük olmak 2 0,39 eli boş dönmek 3 0,59 yüzü gülmek 2 0,39 eline düşmek 3 0,59 zaman kazanmak 2 0,39 fena olmak 3 0,59 abayı yakmak 1 0,19 göz atmak 3 0,59 ağlamaklı olmak 1 0,19 hapı yutmak 3 0,59 ağzı açık kalmak 1 0,19 meydan okumak 3 0,59 ağzı kulaklarına varmak 1 0,19 ortadan kaybolmak 3 0,59 ağzında gevelemek 1 0,19 özür dilemek 3 0,59 ağzını bıçak açmamak 1 0,19

11 2048 Neslihan KARAKUŞ, Yasemin BAKİ Tablo 4: Tablo 3 ün devamı Deyimler f % Deyimler f % akıl vermek 1 0,19 göz gezdirmek 1 0,19 akıl etmek 1 0,19 göz kamaştırmak 1 0,19 aklı başına gelmek 1 0,19 gözdağı vermek 1 0,19 aklına gelmek 1 0,19 gözden geçirmek 1 0,19 allak bullak olmak 1 0,19 gözden kaçırmak 1 0,19 aradan çıkarmak 1 0,19 gözden kaybolmak 1 0,19 ateşe atmak 1 0,19 göze almak 1 0,19 ayakta kalmak 1 0,19 gözleri kapanmak 1 0,19 baş yarmak 1 0,19 gözleri parlamak 1 0,19 baş yolmak 1 0,19 gününü görmek 1 0,19 başına çıkarmak 1 0,19 hak vermek 1 0,19 başını alıp gitmek 1 0,19 hava almak 1 0,19 başını derde sokmak 1 0,19 iç geçirmek 1 0,19 başının altından çıkmak 1 0,19 iş açmak 1 0,19 bildiğini okumak 1 0,19 işini görmek 1 0,19 bir şeye benzememek 1 0,19 iyi etmek 1 0,19 birbirine girmek 1 0,19 kafası çalışmak 1 0,19 boşa gitmek 1 0,19 kendini beğenmek 1 0,19 boy atmaya 1 0,19 kulağını çekmek 1 0,19 boy vermiş 1 0,19 kulak vermek 1 0,19 bozuntuya vermemek 1 0,19 lafa tutmak 1 0,19 burnunu sokmak 1 0,19 lafı çevirmek 1 0,19 büyük oynamak 1 0,19 mangalda kül bırakmamak 1 0,19

12 2049 Neslihan KARAKUŞ, Yasemin BAKİ canı çekmek 1 0,19 mumla aramak 1 0,19 canına okumak 1 0,19 elini çabuk tutmak 1 0,19 cirit atmak 1 0,19 emrine girmek 1 0,19 çakı gibi olmak 1 0,19 farkına varmak 1 0,19 çene çalınmak 1 0,19 farkında olmamak 1 0,19 çiğ çiğ yemek 1 0,19 fena yaparım 1 0,19 çok görmek 1 0,19 geri çevirmek 1 0,19 dem vurmak 1 0,19 göz alıcı olmak 1 0,19 dert yanmak 1 0,19 göz dikmek 1 0,19 doyum olmamak 1 0,19 göz gezdirmek 1 0,19 el ense çekmek 1 0,19 göz kamaştırmak 1 0,19 elden gitmek 1 0,19 gözdağı vermek 1 0,19 ele almak 1 0,19 gözden geçirmek 1 0,19 elinden geleni yapmak 1 0,19 gözden kaçırmak 1 0,19 elinden tutmak 1 0,19 gözden kaybolmak 1 0,19 eline sağlık 1 0,19 göze almak 1 0,19 elini çabuk tutmak 1 0,19 gözleri kapanmak 1 0,19 emrine girmek 1 0,19 gözleri parlamak 1 0,19 farkına varmak 1 0,19 gününü görmek 1 0,19 farkında olmamak 1 0,19 hak vermek 1 0,19 fena yaparım 1 0,19 hava almak 1 0,19 geri çevirmek 1 0,19 iç geçirmek 1 0,19 göz alıcı olmak 1 0,19 iş açmak 1 0,19

13 2050 Neslihan KARAKUŞ, Yasemin BAKİ Tablo 5: Tablo 3 ün devamı Deyimler f % Deyimler f % iyi etmek 1 0,19 soyup soğana çevirmek 1 0,19 kafası çalışmak 1 0,19 sözünü etmek 1 0,19 kendini beğenmek 1 0,19 sözünün eri olmak 1 0,19 kulağını çekmek 1 0,19 tatlıya bağlamak 1 0,19 kulak vermek 1 0,19 tepeden bakmak 1 0,19 lafa tutmak 1 0,19 tepesi atmak 1 0,19 lafı çevirmek 1 0,19 teselli etmek 1 0,19 mangalda kül bırakmamak 1 0,19 tıpış tıpış yürümek 1 0,19 mumla aramak 1 0,19 tuttuğunu koparmak 1 0,19 ne hali varsa görsün 1 0,19 ucuz kurtulmak 1 0,19 ne pahasına olursa olsun 1 0,19 üstüne oturmak 1 0,19 nutku tutulmak 1 0,19 üzerinde durmak 1 0,19 oflayıp puflamak 1 0,19 üzerine düşmek 1 0,19 önüne çıkmak 1 0,19 üzerine gelmek 1 0,19 paniğe kapılmak 1 0,19 üzerine yürümek 1 0,19 parmaklarını yalamak 1 0,19 yakasına yapışmak 1 0,19 peşinde koşmak 1 0,19 yalayıp yutmak 1 0,19 punduna getirmek 1 0,19 yere sermek 1 0,19 pusu kurmak 1 0,19 yerinde duramamak 1 0,19 rekor kırmak 1 0,19 yerini bulmak 1 0,19 selam vermek 1 0,19 yerini tutmak 1 0,19 sırt çevirmek 1 0,19 yol açmak 1 0,19 soluk soluğa kalmak 1 0,19 ziyanı yok 1 0,19

14 2051 Neslihan KARAKUŞ, Yasemin BAKİ göz dikmek 1 0,19 işini görmek 1 0,19 Tablo 3 e göre fark etmek, geri almak, haber vermek, geri dönmek, ele geçirmek, kendine gelmek, söz vermek, yerine getirmek en fazla kullanılan deyimlerdir. Bununla birlikte çizgi filmin senaryosunda frekans değerleri olarak 1, 2 ve 3 frekansa sahip olan çok sayıda deyim olduğu ve deyimlerde çeşitlilik olduğu da görülmekle birlikte bu kategori çizgi film senaryoları içerisinde en çok kullanılan dil birimidir. Atasözleri Atasözlerinin tespiti yapılırken TDK nın online Deyimler ve Atasözleri sözlüğü kullanılmış ve toplam 7 atasözü bulunmuştur. Tespit edilen atasözlerine ilişkin frekans (f) ve yüzde (%) değerleri Tablo 6 da sunulmuştur. Tablo 6: Keloğlan Çizgi Filminde Yer Alan Atasözleri Atasözleri f % Üzümü ye bağını sorma. 1 14,28 Deveye hendek atlatmaktan zordur. 1 14,28 Huylu huyundan vazgeçmez. 1 14,28 Benden günah gitti. 1 14,28 Kedi olalı bir fare tuttu. 1 14,28 Su şişesi (testisi) su yolunda kırılır. 1 14,28 Aç ayı oynamaz. 1 14,28 Tablo 6 ya göre bu çizgi filmde sınırlı sayıda atasözü kullanılmış olup en az kullanılan dil birimidir. Ayrıca bu atasözleri genellikle çevre ve doğaya ilişkin az sayıda kelimeden oluşan bir yapıdan oluşmaktadır. Kalıp Sözler Kalıp sözler tespit edilirken Gökdayı nın kalıp sözleri anlamlarına göre kavram alanı temelli alt gruplara ayırma denemesindeki tasnifi kullanılmıştır. Anlamlarına göre yapılan bu gruplandırmada 17 adet madde mevcuttur. Bu maddeler şunlardır: Hayırdua ve iyi dilek; küfür, beddua-ilenç; duygusal tepkiler (Korku, sevinç, şaşkınlık, acıma, çağrı, buyruk, yasaklama; selamlaşma; ayrılık; batıl inançlar; bir istek; konuşanı veya dinleyeni yüceltme; bir isteği kabul veya reddetme; dinleyeni eleştirme, uyarma, tehdit etme; genel bir davranış veya düşünce bildirme; töre, gelenek ve kültürel değerleri yansıtma; dini inançlar; soru sorup cevap isteyenler; özür dileme; sembolik olarak ödüllendirme; minnet, teşekkür temaları adı altında toplanmıştır. Tespit edilen kalıp sözlere ilişkin frekans (f) ve yüzde (%) değerleri Tablo 7 de sunulmuştur.

15 2052 Neslihan KARAKUŞ, Yasemin BAKİ Tablo 7: Keloğlan Çizgi Filminde Yer Alan Kalıp Sözler Temalar Kalıp Sözler f % Hayırdua, iyi dilek ve tavsiye Küfür, beddua-ilenç Duygusal tepkiler (Korku, sevinç, şaşkınlık, acıma, çağrı, buyruk, yasaklama): Selamlaşma Ayrılık tebrik ederim(1), kolay gelsin(2), şansın bol olsun(1), üzme kendini(1), boş ver(2), yaşa(13), kutlarım(1), eline sağlık(1), geçmiş olsun(1), yaşa be(1), afiyet olsun(1). bal gibi(2), ama haksızlık bu (1), aşk olsun(1), yaşasın(11), vay canına (2), imdat (3), düş önüme, anam(9), senin yüzünden, hay aksi (3), aşk olsun (1), yandım anam(1), şimdi yandık(4), ha gayret(1), aman da aman(1), eyvah(5), yaşadık(2), amanın(1), vah zavallı(1). günaydın(2), merhaba(2), hoş geldin(iz) (5), iyi günler(1), nasılsınız (1). hoşça kal (2), sonra görüşürüz(1), görüşürüz(2), yolunuz açık olsun(1), bana müsade(1), müsaadenizle(1). 25 7, , ,21 8 2,33 Batıl inanç Lanetlendim(1). 1 0,29 İstek gözünü seveyim(2), canını seven kaçsın(1), umarım(1), dikkatli ol(3), merak etme(30), sakin ol(8), dikkat et(7), sabırlı ol(3), rica ederim(1), kıyma bana(2) ,95 Konuşanı veya dinleyeni yüceltme ve yerme Bir isteği kabul veya reddetme Dinleyeni eleştirme, uyarma, tehdit etme sana kıyamam(1), sana kıyar mıyım(1), sana kıyamaz(1), harikasın(1), seni küçük şeytan(1), efendim(6), helal sana(2), elinin körü(1), bacaksız(4), aferin(15), sana güveniyorum(1), çok naziksiniz(1), saçmalama(2), yarım akıllı(9), seni yaramaz(1), seni işe yaramaz(2), akılsız(1), seni gidi seni(1), iyi akıl ettin(1). ne münasebet(1), emrin olur(1), emredersin(iz)(3), hiç önemli değil(1), hadi oradan(1), söz veriyorum(1), sözüm söz(2), peki efendim(1), tabii ki(1), haklısın(5), elbette(1), nasıl emrederseniz(1). yeter artık(4), kapa çeneni(2), biraz fazla olmuyor musunuz(1), yedin bitirdin beni (1), akıllı ol(1), delirtme beni(3), ne haliniz varsa görün(1), ben demiştim(1), git başımdan(1), kes sesini(2), gününü görecek(1), kafamı şişirdiniz(1), yaktım seni(1), yedim seni (1) , , ,14

16 2053 Neslihan KARAKUŞ, Yasemin BAKİ Tablo 8: Tablo 7 nin devamı Temalar Kalıp Sözler f % Genel bir davranış/düşünce bela geliyorum demez(1), bana ne(1), top yuvarlaktır derler(1), sana yalan borcum yok(1), beklediğine değecek(1), ummadık taş baş yarar(1), dişimin kovuğuna gitmez(1), hiç adil değil(1), elimiz kolumuz bağlı(1), hayra alamet değil(1), işte böyle(2), bir bu eksikti(1), şu işe bak(1), eyvahlar olsun(1), ucuz atlattık(1), canım sıkılıyor(1), sen öyle san(1), kaderine razı olmak(1), işinin başına dönmek(1), aç ayı oynamaz(1), yerim yurdum belli(1), büyük oynamak(1). 23 6,72 Töre, gelenek ve kültürel değerler ölsem de (vermem) (1), anca beraber kanca beraber(1). 2 0,58 Dini inanç günah (benden) gitti(2), (çok) ayıp(2). 4 1,16 Soru sorup cevap aman da aman kimleri görüyorum(1), var mı ötesi(1), neymiş efendim(1), neyin nesi(1), sen miydin(1), emin misin (3), sen de nereden çıktın(1), hayırdır(1), bu da nereden çıktı(1), in misin cin misin(1), olur mu hiç öyle şey(1), şurdan şuraya gitme(m) (1), alay mı ediyorsun(1), kendini ne sanıyorsun(1). 16 4,67 Özür dileme özür diliyorum(1), özür dilerim(12), sözünüzü balla kesiyorum ama(1), kusura bakma(3), affet(2), bağışla(3), affedin(2), af edersiniz(1), yanlış yaptım(1). 26 7,60 Sembolik olarak ödüllendirme (size) teşekkür borçluyum(1). 1 0,29 Minnet, teşekkür teşekkür ederim(8), sağ ol(un)(13), lafı bile olmaz(1), teşekkürler(1), sağ olasın(1), minnettar kalacağım(1), zahmet oldu(1), şükürler olsun(1), minnettarız(1). 28 8,18 Tablo 8 e göre en fazla istek, yüceltme ve yerme en az ise batıl inanç ve sembolik ödüllendirmeye ilişkin kalıp sözler kullanılmıştır. Ayrıca küfür, beddua-ilenç bildiren bir kalıp söze çizgi film senaryoları içerisinde rastlanmamıştır. Kalıp sözler kategorisi bu çizgi filmde kullanılan dil birimleri açısından sayıca ikinci sırada yer almaktadır. Keloğlan çizgi filminde bu gruplandırma içerisinde yer alan bazı maddelerle ilgili kalıp söz tespit edilememiştir. 5. SONUÇ ve ÖNERİLER Araştırmada elde edilen bulgular Keloğlan çizgi filminin deyim, atasözü, ikileme ve kalıp sözler adı altında dört çeşit dil birimine ilişkin kategori yer almıştır. Bu kategoriler kendi içerisinde sınıflandırıldığında en fazla deyimler yer almakla birlikte deyimleri kalıp sözler, ikilemeler ve atasözleri takip etmektedir.

17 2054 Neslihan KARAKUŞ, Yasemin BAKİ Deyimler kategorisi adı altında toplam 508 deyim ve bunlar içerisinde birbirinden farklı 198 adet deyim yer almaktadır. Dil birimleri içerisinde en fazla deyimlerin yer alması kısa yapısının yanı sıra olay esaslı bir metin olan masalların nitelikleriyle de örtüşmektedir. Bunun yanı sıra dilin önemli kalıplaşmış ifadelerinden biri olan deyimlerin bu çizgi filmde çok büyük bir oranda kullanılması da dilin yan anlamları ve mecaz anlamlarının kazandırılmasında bu çizgi filmin sahip olduğu dil nitelikleri açısından da oldukça dikkat çekicidir. Kalıp sözler kategorisi altında ise Keloğlan çizgi filminde 342 adet kalıp söz tespit edilmiştir. Bu kalıp sözlerin anlamlarına göre yapılan bu gruplandırmada 17 adet farklı temaya yer verilmiş olup bu temalar içerisinde küfür, beddua-ilenç bildiren bir kalıp söze hiç rastlanmaması da çizgi filmin sahip olduğu önemli bir nitelik olarak da dikkat çekmektedir. Bununla birlikte en çok kullanılan kalıp sözler incelendiğinde istek teması adı altında merak etme(30), sakin ol(8), dikkat et(7), sabırlı ol(3), rica ederim(1) gibi kişisel iletişimde belli kuralların yerleşmesini sağlamak adına önemli kalıp ifadeler olarak dikkat çekmektedir. Ayrıca Keloğlan masal türü olmasına karşın en az ise batıl inanç ve sembolik ödüllendirmeye ilişkin kalıp sözler kullanılması da metni oluşturan dilsel özellikler açısından oldukça önemli bir sonuç olarak değerlendirilebilir. İkilemeler kategorisi adı altında 142 adet ikileme tespit edilmiş olup bu ikilemeler kendi içerisinde 78 farklı ikileme kullanılmıştır. Bu ikilemelerin genel niteliklerine bakıldığında hareket bildiren dil birlikleri oldukları görülmektedir. Bu durumda olay esaslı bir metin olan masalların yapısı ile örtüşmektedir. Atasözleri kategorisi altında ise toplam 7 tane farklı atasözü kullanılmış olup bu çizgi filmde sınırlı sayıda atasözü kullanıldığı tespit edilmiştir. Keloğlan, tematik bir çocuk kanalında yayınlanmakta olan, 3-13 yaş grubu çocuklara hitap ettiği düşünülen ve 2 sezon olarak hazırlanmış Türk yapımı bir çizgi filmdir. İlhan ve Çetinkaya (2013) tarafından yapılan araştırmada TRT Çocuk kanalında yayınlanan çizgi filmler içerisinde en çok izlenen çizgi filmdir. Çocuklar tarafından çokça izlenen bu çizgi filmde kullanılan dil birimlerine ilişkin yapılan inceleme sonucunda çizgi filmde Türkçenin sadeliği ve zenginliği dikkat çekici bir şekilde kullanılmıştır. Araştırma kapsamında; zengin söz varlığı ile Keloğlan çizgi filminin dil öğretiminde faydalı olacağı sonucuna ulaşılmıştır. Öğrenci ilk anda anlamadığını ikinci kez geçtiğinde anlayabilecek yahut ilk geçtiğinde yeni öğrendiği bir sözü ikinci kez geçtiğinde pekiştirebilecektir. Böylelikle bazı deyim, ikileme ve kalıp sözlerin farklı bölümlerde de geçerek tekrar edilmesi, öğrenilenin pekiştirilmesiyle öğrenmenin kalıcı olmasına katkı sağlan bir unsurdur. Bu sebeple Keloğlan çizgi filminde çok sayıda dil birimi kullanılmasının yanı sıra bu dil birimlerinin tekrarlı bir şekilde kullanılması da dil birimlerinin öğrenciler tarafından öğrenilip kullanılması açısından da bu çizgi filmde etkin bir şekilde kullanıldığını göstermektedir. Günümüzde masallar sadece dinleme veya okuma işlevinden sıyrılarak dijital ortamda birden fazla araçla daha zenginleşmiş bir şekilde çizgi film, animasyon, çizgi bant adı altında çeşitli şekillerde varlığını sürdürmektedir. Çocuklar için ortak öğelere sahip olan kültürel ve toplumsal değerler açısından olumlu mesajlar içeren yapım, dil öğretimi açısından da zengin bir malzemeye sahip olan masalların çağın dijital araçlarıyla zenginleştirilmesi kültürel aktarımın çağın şartlarına uyumu açısından oldukça önemli katkılar sağlamakla birlikte dilin aktarımını da daha işlevsel bir şekle dönüştürmüştür. Bu araştırmada yapılan inceleme sonucunda zengin bir

18 2055 Neslihan KARAKUŞ, Yasemin BAKİ dil birimi yapısına sahip olan Türk yapımı bu çizgi film kendi kültürümüzü ve dilimizi yansıtması açısından oldukça önemli bir çizgi filmdir. Kültürün aktarımında dilin ana işleve sahip taşıyıcı olması gerek kullanılan dil gerekse kendi kültür perspektifimizi yansıtması, kültürün devamlılığı ve aktarımı açısından da eğlendirerek öğretebilecek önemli türlerden biri olan masalların çağın araçlarıyla buluşmasını sağlayan çizgi filmlerin bu işlevlerinden yararlanılmalıdır. Yabancı yapım çizgi filmler yerine kendi dilimizi, kültürümüzü ve yaşayışımızı yansıtan Keloğlan çizgi filmi yapılacak diğer çalışmalar içine örnek teşkil etmektedir Bu bağlamda masalın eğlendiririci, öğretici ve estetik yapısını farklı araçlarla zenginleştirme olanağı sunan çizgi film karakterleri Türk kültürünü temsil eden diğer karakterlerle de zenginleştirilerek çocukların gelişimine katkı sağlanmalıdır. Çocuklar için hazırlanan eğlence programları, canlandırmalar, müzikler, çizgi filmler, animasyonlar eğlenerek öğrenmeleri aşamasında kullanılabilecek malzemeler arasında yer almaktadır. Öğrenmenin kalıcılığı, ilgi çekiciliği açısından önemli olduğu gibi öğrenciyi güdüleme, öğrencideki ön yargıyı en aza indirme, öğrenmeye yönelik isteksizliği azaltma yönünden de bu tür yayınlardan yararlanmanın fayda sağlayıcı olacağı düşünülmektedir. 21. yüzyıl çocuğunu televizyon yayınlarından, çizgi filmlerden ve dijital araçlardan uzak tutmak artık mümkün olmadığına göre mevcut dijital araçları dilimiz ve kültürümüzün aktarımını sağlayacak işlevsel bir şekle dönüştüren işlevler kazandırılmalıdır. KAYNAKÇA Akpınar, M. ve Açık, F. (2011). Avrupa dil gelişim dosyası bağlamında yabancılara Türkçe öğretiminde deyim ve atasözlerinin öğrenme-öğretme sürecine aktarımı. Dokuz Eylül Üniversitesi Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu Bildiri Kitabı içinde (ss ). Dokuz Eylül Üniversitesi: İzmir. Aksan, D. (2006). Anadilimizin söz denizinde. Bilgi Yayınevi: Ankara. Aksan, D. (2011). Türkçenin zenginlikleri incelikleri. Bilgi Yayınevi: Ankara. Aksan, D. (2013). Türkçenin gücü. Bilgi Yayınevi: Ankara. Aksan, D. (2015). Türkçenin söz varlığı. Bilgi Yayınevi: Ankara. Akyalçın, N. (2007). Türkçe ikilemeler sözlüğü. Anı Yayıncılık: Ankara. Bağcı, H. (2010). İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin atasözleri ve deyimleri algılama düzeyi. Türklük Bilimi Araştırmaları Dergisi, (27), Baş, B. (2002). Türkçe temel dil becerilerinin öğretiminde atasözlerinin kullanımı. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12, Bilgin, N. (2006). Sosyal bilimlerde içerik analizi teknikler ve örnek çalışmalar. Siyasal Kitabevi: Ankara. Büyüköztürk, Ş., Çakmak Kılıç, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2014). Bilimsel araştırma yöntemleri. Pegem A Yayınları: Ankara. Elçin, Ş. (1998). Halk edebiyatına giriş. Akçağ Yayınevi: Ankara.

19 2056 Neslihan KARAKUŞ, Yasemin BAKİ Esin, B. (2015). Dil eğitiminde bir araç olarak atasözü. Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Dergisi, [Online]: Berna-D%C4%B0L-E%C4%9E%C4%B0T%C4%B0M%C4%B0NDE-B%C4%B0R- ARA%C3%87-OLARAK-ATAS%C3%96Z%C3%9C-.pdf Gökdayı, H. (2008). Türkçede kalıp sözler. Bilig, 44, Hatipoğlu, V. (1971). Türk dilinde ikileme. TDK Yayınları: Ankara. İlhan, V. ve Çetinkaya, Ç. (2013). İlkokul öğrencilerinin tematik çocuk kanallarındaki çizgi filmleri izleme alışkanlıkları. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2(1), İşcan, A. (2011). Anlam bilgisi konularının öğretimi. Turkish Studies, 6 (2), Mürsel, G. C. (2009). Deyim ve atasözlerinin öğretiminde karikatürün etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. Özbay, M. (2002), Kültür aktarımı açısından Türkçe öğretimi. Türk Dili, (602), Özbay, M. ve Melanlıoğlu D. (2009). Türkçe eğitiminde deyimlerin öğretme ve öğrenme süreci bakımından değerlendirilmesi. Millî Eğitim, (181), Şahbaz, N. K. (2012). Atasözleriyle okuma-yazma öğretimi üzerine bir çözümleme. Muğla Üniversitesi IV. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu Bildiri Kitabı içinde(ss ). Muğla Üniversitesi: Muğla. Tavşancıl, E. ve Aslan, E. (2001). Sözel, yazılı ve diğer materyaller için içerik analizi ve uygulama örnekleri. Epsilon Yayınları: İstanbul. Tepeli, Y. ve Arıcı, A. F. (2012). Lise öğrencilerinin atasözlerini kavrama düzeyleri üzerine nitel bir araştırma. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 2 (2), Toklu, M. O. (2003). Dilbilime giriş. Akçağ Yayınları: Ankara. Tuna, O. N. (1990). Sümer ve Türk dillerinin tarihi ilgisi ile Türk dilinin yaşı meselesi. Türk Dil Kurumu Yayınları: Ankara. Tüm, G. (2010). Atasözlerinin değişik kültürleri ve dilleri anlamadaki rolü. Turkish Studies, 4, (2005). Türkçe Sözlük. Türk Dil Kurumu Yayınları: Ankara. Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Geçmişten Günümüze Kastamonu Üniversitesi Dergisi: Yayımlanan Çalışmalar Üzerine Bir Araştırma 1

Geçmişten Günümüze Kastamonu Üniversitesi Dergisi: Yayımlanan Çalışmalar Üzerine Bir Araştırma 1 Mart 2017 Cilt:25 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi xii-xxi Geçmişten Günümüze Kastamonu Üniversitesi Dergisi: Yayımlanan Çalışmalar Üzerine Bir Araştırma 1 Lütfi İNCİKABI, Samet KORKMAZ, Perihan AYANOĞLU,

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI 3-4 Aile bireyleri birbirlerine yardımcı olurlar. Anahtar kavramlar: şekil, işlev, roller, haklar, Aileyi aile yapan unsurlar Aileler arasındaki benzerlikler ve farklılıklar Aile üyelerinin farklı rolleri

Detaylı

KAZANIMLAR OKUMA KONUŞMA YAZMA DİL BİLGİSİ

KAZANIMLAR OKUMA KONUŞMA YAZMA DİL BİLGİSİ EYLÜL 1-2 (16-27-EYLÜL 2013) DOĞA VE EVREN İSTİKAL MARŞI-İKİNDİLER Türkçe Dersine Yönelik Tutum Ölçeği İLKÖĞRETİM SI 1. Okuma kurallarını uygulama:1.5 Okuma yöntem ve tekniklerini kullanır.2. Okuduğu metni

Detaylı

DERS BİLGİLERİ Ders Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin Yardımcıları Dersin Amacı

DERS BİLGİLERİ Ders Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin Yardımcıları Dersin Amacı DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRK DİLİ 2 TKL 202 4 2 + 0 2 2 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? OCAK

3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? OCAK 3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? 04 22 OCAK TÜRKÇE ÖĞRENME ALANI: DİNLEME 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemeye hazırlık yapar. 2. Dinleme amacını belirler. 3. Dinleme amacına uygun yöntem belirler.

Detaylı

..OKULU ÖZEL EĞİTİM SINIF I. EĞİTİM-ÖĞRETİM YLILI HAFİF DÜZEYDE ZİHİNSEL ENGELLİLER; SINIFLAR TÜRKÇE DERSİ ÇERÇEVE PLANI

..OKULU ÖZEL EĞİTİM SINIF I. EĞİTİM-ÖĞRETİM YLILI HAFİF DÜZEYDE ZİHİNSEL ENGELLİLER; SINIFLAR TÜRKÇE DERSİ ÇERÇEVE PLANI SÜRE YÖNTEM- TEKNİKLER ETKİNLİKLER ARAÇ-GEREÇLER GEZİ-GÖZLEM- İNCELEME ATATÜRKÇÜLÜK ÖLÇME- DEĞERLENDİRME..OKULU ÖZEL EĞİTİM SINIF I. EĞİTİM-ÖĞRETİM YLILI HAFİF DÜZEYDE ZİHİNSEL ENGELLİLER; 5.6.7.8. SINIFLAR

Detaylı

Pepee den Önce Pepee den Sonra P.Ö- P.S

Pepee den Önce Pepee den Sonra P.Ö- P.S Pepee den Önce Pepee den Sonra P.Ö- P.S KİM BU PEPEE? YIL 2007, Bir düşümüz var: Türk çizgi filmi yapmak Bu da düşümüzün rakamsal temeli: Türkiye de milyonlarca çocuk var. Binlerce yıllık anlatı kültürü

Detaylı

6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ

6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ 6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ OKUMA KÜLTÜRÜ (5 EYLÜL - 21 EKİM) - Konuşmacının sözünü kesmeden sabır ve saygıyla dinler. - Başkalarını rahatsız etmeden dinler/izler. - Dinleme/izleme yöntem ve tekniklerini

Detaylı

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Eğitim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Eğitim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Sosyal Bilgiler Öğretiminde Eğitim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Editörler Ramazan SEVER Erol KOÇOĞLU Yazarlar Ramazan SEVER Hilmi DEMİRKAYA Erol KOÇOĞLU Ömer Faruk SÖNMEZ Cemal AKÜZÜM Döndü ÖZDEMİR

Detaylı

TÜRK DÜNYASI VAKFI. Bana Bir Hikaye yaz projesinin web portalına hoş geldiniz!

TÜRK DÜNYASI VAKFI. Bana Bir Hikaye yaz projesinin web portalına hoş geldiniz! 510 TÜRK DÜNYASI VAKFI HAKKIMIZDA Bana Bir Hikaye yaz projesinin web portalına hoş geldiniz! Bilginin hızla üretildiği ve tüketildiği bir çağda, çocuklarımızın okuma merakının dünya çapında hayli azaldığını

Detaylı

TEMALARIMIZ UZAY VE GEZEGENLER DÜNYA GÖKYÜZÜ İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ HAFTASI YERLİ MALLARI VE TUTUM HAFTASI YENİ YIL

TEMALARIMIZ UZAY VE GEZEGENLER DÜNYA GÖKYÜZÜ İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ HAFTASI YERLİ MALLARI VE TUTUM HAFTASI YENİ YIL 2013-2014 EĞİTİM YILI KELEBEK GRUBU ARALIK AYI BÜLTENİ TEMALARIMIZ UZAY VE GEZEGENLER DÜNYA GÖKYÜZÜ İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ HAFTASI YERLİ MALLARI VE TUTUM HAFTASI YENİ YIL Uzay ve gökyüzü panosu hazırlama

Detaylı

İçindekiler. İçindekiler... vii 1. BÖLÜM SES TEMELLİ CÜMLE YÖNTEMİ VE YAPILANDIRMACILIK. Yrd. Doç. Dr. Meral GÖZÜKÜÇÜK

İçindekiler. İçindekiler... vii 1. BÖLÜM SES TEMELLİ CÜMLE YÖNTEMİ VE YAPILANDIRMACILIK. Yrd. Doç. Dr. Meral GÖZÜKÜÇÜK İçindekiler Önsöz... iii İçindekiler... vii 1. BÖLÜM SES TEMELLİ CÜMLE YÖNTEMİ VE YAPILANDIRMACILIK Yrd. Doç. Dr. Meral GÖZÜKÜÇÜK Giriş... 1 Dil ve Anadili Tanımı... 2 Türkçenin Özellikleri... 4 İlkokul

Detaylı

Düşüncelerimizi, duygularımızı ve kültürümüzü oyunlar aracılığı ile ifade ederiz.

Düşüncelerimizi, duygularımızı ve kültürümüzü oyunlar aracılığı ile ifade ederiz. ANASINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (8 Aralık 2014-23 Ocak 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

Medyada Riskler. Öğr. Gör. Dr. Deniz Sezgin Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi dsezgin@media.ankara.edu.tr

Medyada Riskler. Öğr. Gör. Dr. Deniz Sezgin Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi dsezgin@media.ankara.edu.tr Medyada Riskler Öğr. Gör. Dr. Deniz Sezgin Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi dsezgin@media.ankara.edu.tr Plan Tarihsel arka plan: Çocukların medya kullanımı Günümüzde medya ve çocuk Medyada çocukları

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 8. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ DERS SAATİ

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 8. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ DERS SAATİ AY HAFTA 016-017 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 8. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE DERS SAATİ KONU ADI 1 FİİLİMSİLER SÖZCÜKTE ANLAM KAZANIMLAR Fiilimsiyle, fiil ve isim soylu kelimeler arasındaki farkları kavrar.

Detaylı

KANATLI KELİMELER UÇUŞAN HİKAYELER

KANATLI KELİMELER UÇUŞAN HİKAYELER KANATLI KELİMELER UÇUŞAN HİKAYELER Burçin BAŞLILAR Sınıf Öğretmeni burcinbaslilar@terakki.org.tr SUNUM İÇERİĞİ Yaratıcılık Nedir? Neden Yaratıcı Yazma? Yaratıcılığı Engelleyen Faktörler Yaratıcı Yazmaya

Detaylı

TÜRKÇE 6. sınıf Haftalık ders sayısı 5, yıllık toplam 90 ders saati (öğrenim 18 haftada gerçekleşecektir)

TÜRKÇE 6. sınıf Haftalık ders sayısı 5, yıllık toplam 90 ders saati (öğrenim 18 haftada gerçekleşecektir) TÜRKÇE 6. sınıf Haftalık ders sayısı 5, yıllık toplam 90 ders saati (öğrenim 18 haftada gerçekleşecektir) GİRİŞ Ana dili, bir toplumun en küçük birimi olan aile içerisinde filizlenmeye başlar. Çevresiyle

Detaylı

www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi

www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi OKUMA GELİŞİM DOSYASI 204 OKUMA ALIŞKANLIĞININ KAZANDIRILMASI Okuma; kelimeleri, cümleleri veya bir yazıyı bütün unsurlarıyla görme, algılama, kavrama

Detaylı

3. Bölüm: Çocuk Kitaplarında Bulunması Gereken Özellikler / 61

3. Bölüm: Çocuk Kitaplarında Bulunması Gereken Özellikler / 61 İÇİNDEKİLER Ön Söz / 7 1. Bölüm: Çocuk ve Edebiyat / 9 1.1. Çocuk / 9 1.2. Batıda çocukluğa bakış / 10 1.3. Bizde çocukluğa bakış / 11 1.4. Çocukluğun keşfinde masalların rolü / 12 1.5. Çocukta bilişsel/zihinsel

Detaylı

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize;

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize; Sayın Veli, Yeni bir eğitim öğretim yılına başlarken, öğrencilerimizin yıl boyunca öğrenme ortamlarını destekleyecek, ders kitaplarını ve kaynak kitapları sizlerle paylaşmak istedik. Bu kaynakları belirlerken

Detaylı

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Ortak Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Ortak Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Ortak Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri 1. Yıl Ders Planı Türkiye Türkçesi ETO703 1 2 + 1 8 Türk dilinin kaynağı, gelişimi; Türkiye Türkçesinin diğer dil ve lehçelerle

Detaylı

FRANSIZCA HAZIRLIK BİRİMİ LATITUDES METOD DERSİ GÜNLÜK DERS PLANI

FRANSIZCA HAZIRLIK BİRİMİ LATITUDES METOD DERSİ GÜNLÜK DERS PLANI 2016- FRANSIZCA HAZIRLIK BİRİMİ LATITUDES METOD DERSİ GÜNLÜK DERS PLANI I.Dönem : Latitudes A1-A2 192 saat 1 Selam veren insanları Pazartesi anlama Selamlaşma Tu ve vous ayrımı 1 3-7 Ekim 2016 1 1 Biriyle

Detaylı

1. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (19 Aralık Şubat 2017)

1. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (19 Aralık Şubat 2017) 1. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (19 Aralık 2016-17 Şubat 2017) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

4. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ

4. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ 4. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ TEMALAR 1. TEMA: BİREY VE TOPLUM 2. TEMA: DEĞERLERİMİZ 3. TEMA: ATATÜRK 4. TEMA: ÜRETİM-TÜKETİM VE VERİMLİLİK 5. TEMA: SAĞLIK VE ÇEVRE 6. TEMA: YENİLİKLER VE GELİŞME 7. TEMA:

Detaylı

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme İLETİŞİM

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme İLETİŞİM Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme İLETİŞİM Yrd.Doç.Dr. Gülçin Tan Şişman Eğitim Programları ve Öğretim İletişim "Ne kadar çok bilirsen bil, söylediklerin karsındakinin anlayacagı kadardır."

Detaylı

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KEPEZ İZMİRLİOĞULLARI ORTAOKULU 7. SINIF İNGİLİZCE DERS İŞLEME YOL HARİTASI

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KEPEZ İZMİRLİOĞULLARI ORTAOKULU 7. SINIF İNGİLİZCE DERS İŞLEME YOL HARİTASI EKİM 2 & 4 EKİM EKİM 1 4 412 EYLÜL 3 AY HAFTA SAAT 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KEPEZ İZMİRLİOĞULLARI ORTAOKULU 7. SINIF İNGİLİZCE DERS İŞLEME YOL HARİTASI UNITE 1 HEDEFLER KAZANIMLAR Okuduğu metnin konusunu

Detaylı

AHMET TURAN SİNAN, TÜRKÇENİN DEYİM VARLIĞI, KUBBEALTI YAYINCILIK, MALATYA 2001, 516 S.

AHMET TURAN SİNAN, TÜRKÇENİN DEYİM VARLIĞI, KUBBEALTI YAYINCILIK, MALATYA 2001, 516 S. AHMET TURAN SİNAN, TÜRKÇENİN DEYİM VARLIĞI, KUBBEALTI YAYINCILIK, MALATYA 2001, 516 S. Yavuz TANYERİ * Genellikle gerçek anlamından az çok ayrı, kendine özgü bir anlam taşıyan kalıplaşmış söz öbeği 1 olarak

Detaylı

1. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (08 Aralık 2014 23 Ocak 2015 )

1. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (08 Aralık 2014 23 Ocak 2015 ) 1. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (08 Aralık 2014 23 Ocak 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (13 Mayıs Haziran 2013) Sayın Velimiz, 13 Mayıs Haziran 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (13 Mayıs Haziran 2013) Sayın Velimiz, 13 Mayıs Haziran 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler 3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (13 Mayıs 2013 21 Haziran 2013) Sayın Velimiz, 13 Mayıs 2013 21 Haziran 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu bültende yer almaktadır. Böylece temalara bağlı düzenlediğimiz

Detaylı

DERS BİLGİLERİ TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2

DERS BİLGİLERİ TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin

Detaylı

2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu

2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu 2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu bültende yer almaktadır. Böylece temalara bağlı düzenlediğimiz

Detaylı

5. SINIF TÜRKÇE DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

5. SINIF TÜRKÇE DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM 5. SINIF TÜRKÇE İ KURS I VE LERİ 3 4 5 Ön bilgilerini kullanarak okuduğunu anlamlandırır. Çok anlamlılık (temel, yan, mecaz ve terim Metinde verilen ipuçlarından hareketle, karşılaştığı yeni kelimelerin

Detaylı

Örneklem. Yöntemleri FBED511 Eğitim Bilimlerinde Temel Araştırma Yöntemleri 1. Evren & Örneklem. Evren. Örneklem ve örnekleme

Örneklem. Yöntemleri FBED511 Eğitim Bilimlerinde Temel Araştırma Yöntemleri 1. Evren & Örneklem. Evren. Örneklem ve örnekleme Yöntemleri & EBE Z Eğitimde Araştırma Yöntemleri (Fraenkel & Wallen, 1990), araştırma sonuçlarının genelleneceği (geçerli olacağı) büyük grup. Hedef evren, araştırmacının ulaşmak istediği, ancak ulaşması

Detaylı

EĞİTİM TEKNOLOJİSİ VE İLETİŞİM

EĞİTİM TEKNOLOJİSİ VE İLETİŞİM 1 EĞİTİM TEKNOLOJİSİ VE İLETİŞİM 2 ÖĞRETİM TEKNOLOJİSİ ve İLETİŞİM Öğretim teknolojisi, öğrenmenin amaçlı ve kontrollü olduğu durumlarda öğrenmeyle ilgili sorunların analizi ve çözümünde insanları, yöntemleri,

Detaylı

Sarıyer Belediyesi ile Her çocuk İngilizce konuşsun

Sarıyer Belediyesi ile Her çocuk İngilizce konuşsun Sarıyer Belediyesi ile Her çocuk İngilizce konuşsun Sarıyer Belediyesi İngilizce yi evinize getiriyor. Sarıyer Belediyesi, Dünya Bankası destekli bilimsel bir proje ile çocuklara evlerinin sıcak ortamında

Detaylı

Ek 1. Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (CEFR) ve Europass Dil Pasaportu:

Ek 1. Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (CEFR) ve Europass Dil Pasaportu: Ek 1. Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (CEFR) ve Europass Dil Pasaportu: Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (CEFR) dil öğrencilerinin bilgi beceri ve yeterlilik düzeylerinin belirlenmesinde standart

Detaylı

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI Okulöncesi eğitim çevresini merak eden, öğrenmeye ve düşünmeye güdülenmiş çocuğun bu özelliklerini yönetme, teşvik etme ve geliştirme gibi çok önemli bir görevi üstlenmiştir.

Detaylı

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize;

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize; Sayın Veli, Yeni bir eğitim öğretim yılına başlarken, öğrencilerimizin yıl boyunca öğrenme ortamlarını destekleyecek, ders kitaplarını ve kaynak kitapları sizlerle paylaşmak istedik. Bu kaynakları belirlerken

Detaylı

Prof. Dr. Mirjana Teodosiyeviç, Turski Jezik u Svakodnevnoj Komunikatsiji, Beograd, 2004, 327 s. Günlük Konuşmada Türkçe

Prof. Dr. Mirjana Teodosiyeviç, Turski Jezik u Svakodnevnoj Komunikatsiji, Beograd, 2004, 327 s. Günlük Konuşmada Türkçe 1 Prof. Dr. Mirjana Teodosiyeviç, Turski Jezik u Svakodnevnoj Komunikatsiji, Beograd, 2004, 327 s. Günlük Konuşmada Türkçe Yurt dışındaki Üniversitelerin Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinde son yıllarda

Detaylı

1 TEMA OKUMA KÜLTÜRÜ SÖZCÜKTE ANLAM

1 TEMA OKUMA KÜLTÜRÜ SÖZCÜKTE ANLAM 1 TEMA OKUMA KÜLTÜRÜ SÖZCÜKTE ANLAM 1. Konuşma kurallarını uygulama 6. Yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin yerine Türkçelerini kullanır. 4.Söz varlığını zenginleştirme 2.

Detaylı

Zihinsel Yetersizliği olan bireylere Okuma- Yazma Öğretimi. Emre ÜNLÜ

Zihinsel Yetersizliği olan bireylere Okuma- Yazma Öğretimi. Emre ÜNLÜ Zihinsel Yetersizliği olan bireylere Okuma- Yazma Öğretimi Emre ÜNLÜ Neden okuma yazma öğretmeliyiz? Yaşama katılım Yaşamsal tercihler Okuma yazma Bilgiye ulaşma Bağımsızlaşma Sessel farkındalık Metni

Detaylı

Sunum Teknikleri Eğitimine HOŞ GELDİNİZ. Program. Neler bilmem gerekir?

Sunum Teknikleri Eğitimine HOŞ GELDİNİZ. Program. Neler bilmem gerekir? Sunum Teknikleri Eğitimine HOŞ GELDİNİZ 19 Aralık 2015 İdil Şeytanoğlu Program Giriş Dinleyici Analizi Sunum Sunumu Tasarım Görsel Materyal Soru Cevap Hazırlık Bireysel Sunumlar 2 Neler bilmem gerekir?

Detaylı

DİN EĞİTİMİ - 7. Yrd. Doç. Dr. M. İsmail BAĞDATLI.

DİN EĞİTİMİ - 7. Yrd. Doç. Dr. M. İsmail BAĞDATLI. DİN EĞİTİMİ - 7 Yrd. Doç. Dr. M. İsmail BAĞDATLI mismailbagdatli@yahoo.com Öğretim Yöntemleri Eğitim tarihimiz boyunca klasik yöntemler başarı ile uygulanmıştır. Günümüzde de uygulanmaya devam edecektir.

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı FİİLLER (Anlam-Kip-Kişi- Anlam

Detaylı

ABDULLAH ALİYE CAN ANAOKULU ÇİÇEKLER SINIFI OCAK AYI BÜLTENİ BELİRLİ GÜNLER VE HAFTALAR. Yeni yıl (31 Aralık-1 Ocak)

ABDULLAH ALİYE CAN ANAOKULU ÇİÇEKLER SINIFI OCAK AYI BÜLTENİ BELİRLİ GÜNLER VE HAFTALAR. Yeni yıl (31 Aralık-1 Ocak) ABDULLAH ALİYE CAN ANAOKULU ÇİÇEKLER SINIFI OCAK AYI BÜLTENİ BELİRLİ GÜNLER VE HAFTALAR Yeni yıl (31 Aralık-1 Ocak) Enerji Tasarrufu Haftası (Ocak ayının ikinci haftası) GÜNE BAŞLAMA ETKİNLİKLERİ Oyun

Detaylı

ilkokul Yeşilcan la Zararsız Teknoloji

ilkokul Yeşilcan la Zararsız Teknoloji ilkokul Yeşilcan la Zararsız Teknoloji Sunum İçeriği Bağımlılık Nedir? Teknoloji Bağımlılığı... Teknoloji Derken? Nasıl Bağımlı Olunur? Teknoloji Testi Teknolojiden Yararlanmak Ama Bağımlı Olmamak İçin...

Detaylı

Örnekleme Yöntemleri

Örnekleme Yöntemleri Örnekleme Yöntemleri Evren & Örneklem (Fraenkel & Wallen, 1990) Evren & Örneklem 2 Evren Evren, araştırma sonuçlarının genelleneceği (geçerli olacağı) büyük grup. Hedef evren, araştırmacının ulaşmak istediği,

Detaylı

Kısaca İçindekiler. KISIM I: Sosyal Bilgilere Giriş. KISIM II: Sosyal Bilgiler Öğretimin Temelleri

Kısaca İçindekiler. KISIM I: Sosyal Bilgilere Giriş. KISIM II: Sosyal Bilgiler Öğretimin Temelleri iv / Künye Kısaca İçindekiler KISIM I: Sosyal Bilgilere Giriş Bölüm 1: Sosyal Bilgiler Öğretiminin ve Öğreniminin Geçmişi, Bugünü ve Geleceği KISIM II: Sosyal Bilgiler Öğretimin Temelleri Bölüm 2: Sosyal

Detaylı

VEGA ANAOKULU 4 YAŞ GÖKKUŞAĞI SINIFI KUKLALAR NELER SÖYLÜYOR SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA

VEGA ANAOKULU 4 YAŞ GÖKKUŞAĞI SINIFI KUKLALAR NELER SÖYLÜYOR SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA VEGA ANAOKULU 4 YAŞ GÖKKUŞAĞI SINIFI KUKLALAR NELER SÖYLÜYOR SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ: Düşünceleri, duyguları, doğayı, kültürü, inançları, değerleri

Detaylı

PROF. DR. MURAT ÖZBAY IN TÜRKÇE ÖĞRETİMİ ÜZERİNE ARAŞTIRMA VE İNCELEMELER ADLI ESERİ ÜZERİNE

PROF. DR. MURAT ÖZBAY IN TÜRKÇE ÖĞRETİMİ ÜZERİNE ARAŞTIRMA VE İNCELEMELER ADLI ESERİ ÜZERİNE PROF. DR. MURAT ÖZBAY IN TÜRKÇE ÖĞRETİMİ ÜZERİNE ARAŞTIRMA VE İNCELEMELER ADLI ESERİ ÜZERİNE 1. Prof. Dr. Murat Özbay ın Hayatı ve Eserleri Nurşat BİÇER 1962 yılında Konya nın Ereğli ilçesinde doğan Özbay,

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KEMAL HALİL TANIR İLKOKULU 4.SINIF TASLAK ÖĞRETİM PROGRAMLARI İLE İLGİLİ GÖRÜŞ RAPORU DERS TESPİT ÖNERİ

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KEMAL HALİL TANIR İLKOKULU 4.SINIF TASLAK ÖĞRETİM PROGRAMLARI İLE İLGİLİ GÖRÜŞ RAPORU DERS TESPİT ÖNERİ 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KEMAL HALİL TANIR İLKOKULU 4.SINIF TASLAK ÖĞRETİM PROGRAMLARI İLE İLGİLİ GÖRÜŞ RAPORU DERS TESPİT ÖNERİ TÜRKÇE 4. sınıf Türkçe kazanımları 4 yerine 3 başlıkta toplanmış. Konuşma

Detaylı

ÇOKLU ZEKA ÖZELLİKLERİ

ÇOKLU ZEKA ÖZELLİKLERİ ÇOKLU ZEKA ÖZELLİKLERİ I- Açıklama Sizi tam olarak tanımladığına inandığınız her cümlenin yanına 1 yazın. Eğer ifade size uygun değilse, boş bırakın. Sonra her bölümdeki sayıları toplayın. Bölüm 1 Nesneleri

Detaylı

YAZ DEMEDEN ÖNCE. Gülsemin ERGÜN KUCBA Türkçe Öğretmeni. gulseminkucba@terakki.org.tr. Terakki Vakfı Okulları 2. Yazma Becerileri Sempozyumu

YAZ DEMEDEN ÖNCE. Gülsemin ERGÜN KUCBA Türkçe Öğretmeni. gulseminkucba@terakki.org.tr. Terakki Vakfı Okulları 2. Yazma Becerileri Sempozyumu YAZ DEMEDEN ÖNCE Gülsemin ERGÜN KUCBA Türkçe Öğretmeni gulseminkucba@terakki.org.tr AMACIMIZ Okuma ve yazma eylemlerini temellendirmek, Yaratımla ilgili her aşamada yaratıcılığın bireyin gözlem ve birikimlerine

Detaylı

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri 1. Yıl Ders Planı 1. Yarıyıl Türkçe Öğretiminde Çağdaş Yaklaşımlar ETO701 1 2 + 1 7 Türkçe öğretiminde geleneksel uygulamalardan

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...III

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...III İÇİNDEKİLER GİRİŞ...III Bölüm I Çocuk Edebiyatı ve Gelişimle İlgili Temel Kavramlar 15 Fiziksel (Bedensel)Gelişim 20 İlk Çocukluk Döneminde(2-6)Fiziksel Gelişim 21 6-12 Yaş Arası Fiziksel Gelişim 23 12-18

Detaylı

TÜRKÇE ANABİLİM DALI TÜRKÇE EĞİTİMİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI

TÜRKÇE ANABİLİM DALI TÜRKÇE EĞİTİMİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI TÜRKÇE ANABİLİM DALI TÜRKÇE EĞİTİMİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI GÜZ YARIYILI DERSLERİ Dersin Kodu Dersin Adı T U K Dersin Türü TEA 500* Seminer 020 Zorunlu TEA 501

Detaylı

Türkiye de Biyoloji Eğitimi. Türkiye de Biyoloji Eğitimi İÇERİK

Türkiye de Biyoloji Eğitimi. Türkiye de Biyoloji Eğitimi İÇERİK 24.3.215 TÜRKİYE DE BİYOLOJİ EĞİTİMİ ALANINDA YAPILAN ARAŞTIRMALARA YÖNELİK BİR İÇERİK ANALİZİ ÇALIŞMASI İÇERİK Biyoloji Eğitimi ŞEYDA GÜL Atatürk Üniversitesi K.K. Eğitim Fak. Biyoloji Eği t i m i MUSTAFA

Detaylı

1. Adı Soyadı: Selim EMİROĞLU. 2. Doğum Tarihi: 16.03.1979. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr.

1. Adı Soyadı: Selim EMİROĞLU. 2. Doğum Tarihi: 16.03.1979. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. ÖZ GEÇMİŞ-CV 1. Adı Soyadı: Selim EMİROĞLU 2. Doğum Tarihi: 16.03.1979 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 16.03.1979 tarihinde Malatya da doğdu. İlk, orta, lise öğrenimini ve ayrıca üniversite lisans ve yüksek lisans

Detaylı

DERS BĠLGĠLERĠ TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2

DERS BĠLGĠLERĠ TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2 DERS BĠLGĠLERĠ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2 Ön KoĢul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin

Detaylı

Nasıl Bir Zekâya Sahipsiniz? - Genç Gelişim Kişisel Gelişim. Ayın Testi

Nasıl Bir Zekâya Sahipsiniz? - Genç Gelişim Kişisel Gelişim. Ayın Testi Ayın Testi Prof. Gardner yıllar boyu hâkimiyetini sürdüren, insanların tek bir zekâya sahip oldukları IQ denen zekâ anlayışını kırdı. Gardner'a göre insanların sahip oldukları çoklu zekâların her biri

Detaylı

2.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ

2.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ 2.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ Sayın Velimiz, 22 Ekim 2012-14 Aralık 2012 tarihleri arasındaki ikinci temamıza ait bilgiler bu bültende yer almaktadır. Böylece temalara bağlı düzenlediğimiz MEB kazanımlarına

Detaylı

ANAFİKİR: Kendimizi tanımamız, sorumluluklarımızı yerine getirmemizde

ANAFİKİR: Kendimizi tanımamız, sorumluluklarımızı yerine getirmemizde 1.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (9 EYLÜL-25 EKİM 2013) Sayın Velimiz, Sizlerle daha önce paylaştığımız gibi okulumuzda PYP çalışmaları yürütülmektedir. Bu kapsamda; PYP disiplinler üstü temaları ile ilgili

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME İÇİN KİLİT YETKİNLİKLER

AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME İÇİN KİLİT YETKİNLİKLER AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME İÇİN KİLİT YETKİNLİKLER Özgül ÜNLÜ HBÖ- HAREKETE GEÇME ZAMANI BU KONU NİÇİN ÇOK ACİLDİR? Bilgi tabanlı toplumlar ve ekonomiler bireylerin hızla yeni beceriler edinmelerini

Detaylı

30.12.2010 HALKLA İLİŞKİLER YÖNETİMİNDE ARAŞTIRMA. SBR 215 Halkla İlişkiler ve İletişim

30.12.2010 HALKLA İLİŞKİLER YÖNETİMİNDE ARAŞTIRMA. SBR 215 Halkla İlişkiler ve İletişim SBR 215 Halkla İlişkiler ve İletişim HALKLA İLİŞKİLER YÖNETİMİNDE ARAŞTIRMA Kamu kurumunun halkla ilişkiler uygulamasındaki aşamalar ile özel sektördeki aşamalar farklı ve değişik amaçlıdır. Özel kesimde

Detaylı

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitaplar ve dijital kaynakların öğrencilerimize;

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitaplar ve dijital kaynakların öğrencilerimize; Sayın Veli, Yeni bir eğitim öğretim yılına başlarken, öğrencilerimizin yıl boyunca öğrenme ortamlarını destekleyecek, ders ve kaynak kitaplarını sizlerle paylaşmak istedik. Bu kaynakları belirlerken akademik

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN 3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (19 Ekim - 04 Aralık 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

ANAFİKİR: Kendimizi ifade etme biçimimiz çevremizle kurduğumuz ilişkileri etkiler.

ANAFİKİR: Kendimizi ifade etme biçimimiz çevremizle kurduğumuz ilişkileri etkiler. 1. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz,17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu bültende yer almaktadır. Böylece temalara bağlı düzenlediğimiz

Detaylı

ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ. 2. DÜŞÜNME TÜRLERİ VE ÖĞRETİM Yrd. Doç. Dr. Şenay YAPICI

ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ. 2. DÜŞÜNME TÜRLERİ VE ÖĞRETİM Yrd. Doç. Dr. Şenay YAPICI ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ 2. DÜŞÜNME TÜRLERİ VE ÖĞRETİM Yrd. Doç. Bölüm Hedef Düşünme türlerinin özelliklerini analiz edebilme Stajda ve öğretmenlikte düşünmeye dayalı öğretim anlayışını uygulamaya yönelik

Detaylı

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Kitabı Sunusu editör: emine cabı yazarlar filiz kalelioğlu, emine cabı, serpil yalçınalp, halil ersoy, ümmühan avcı

Detaylı

THE EFFECT OF USING DRAMA AND NARRATION METHODS IN TEACHING IDIOMS UPON THE ACADEMIC ACHIEVEMENTS AND PERMANENCE LEVELS OF 7TH GRADE STUDENTS

THE EFFECT OF USING DRAMA AND NARRATION METHODS IN TEACHING IDIOMS UPON THE ACADEMIC ACHIEVEMENTS AND PERMANENCE LEVELS OF 7TH GRADE STUDENTS THE EFFECT OF USING DRAMA AND NARRATION METHODS IN TEACHING IDIOMS UPON THE ACADEMIC ACHIEVEMENTS AND PERMANENCE LEVELS OF 7TH GRADE STUDENTS DEYİMLERİN ÖĞRETİMİNDE DRAMA VE HİKÂYELEME YÖNTEMLERİNİN KULLANIMININ

Detaylı

ÖZEL OKAN İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

ÖZEL OKAN İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL OKAN İLKOKULU 2016 2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. Sınıflar EKİM BÜLTENİ Sayın Velilerimiz, Kış mevsimini Şubat ayı ile birlikte uğurladık. Artık bahar günleri başladı. Günlerin uzaması ve aydınlanması

Detaylı

TÜRKÇE 7. sınıf Haftalık ders sayısı 5, yıllık toplam 90 ders saati (öğrenim 18 haftada gerçekleşecektir)

TÜRKÇE 7. sınıf Haftalık ders sayısı 5, yıllık toplam 90 ders saati (öğrenim 18 haftada gerçekleşecektir) TÜRKÇE 7. sınıf Haftalık ders sayısı 5, yıllık toplam 90 ders saati (öğrenim 18 haftada gerçekleşecektir) GİRİŞ Ana dili, bir toplumun en küçük birimi olan aile içerisinde filizlenmeye başlar. Çevresiyle

Detaylı

Dil Gelişimi. temel dil gelişimi imi bilgileri

Dil Gelişimi. temel dil gelişimi imi bilgileri Dil Gelişimi Yaş gruplarına göre g temel dil gelişimi imi bilgileri Çocuklarda Dil ve İletişim im Doğumdan umdan itibaren çocukların çevresiyle iletişim im kurma çabaları hem sözel s hem de sözel olmayan

Detaylı

Tek başına anlamı ve görevi olmayan ancak kendinden önce gelen sözcükle öbekleşerek anlam ve görev kazanan sözcüklerdir. Edatlar şunlardır:

Tek başına anlamı ve görevi olmayan ancak kendinden önce gelen sözcükle öbekleşerek anlam ve görev kazanan sözcüklerdir. Edatlar şunlardır: EDAT-BAĞLAÇ-ÜNLEM EDATLAR Tek başına anlamı ve görevi olmayan ancak kendinden önce gelen sözcükle öbekleşerek anlam ve görev kazanan sözcüklerdir. Edatlar şunlardır: 1-GİBİ Cümleye benzerlik, eşitlik,

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS TÜRK DİLİ II TRD103 2 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ.v ÖZ GEÇMİŞ vii I. BÖLÜM İLK OKUMA VE YAZMA ÖĞRETİMİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ 1

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ.v ÖZ GEÇMİŞ vii I. BÖLÜM İLK OKUMA VE YAZMA ÖĞRETİMİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ 1 İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ.v ÖZ GEÇMİŞ vii I. BÖLÜM İLK OKUMA VE YAZMA ÖĞRETİMİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ 1 İlk Okuma ve Yazma Öğretiminin Tarihsel Gelişimi... 1 İlk Okuma ve Yazma Öğretiminde Kullanılan Öğretim Yöntemlerine

Detaylı

NİTEL ANALİZLER (İÇERİK VE BETİMSEL ANALİZ)

NİTEL ANALİZLER (İÇERİK VE BETİMSEL ANALİZ) NİTEL ANALİZLER (İÇERİK VE BETİMSEL ANALİZ) Nitel analizler sosyal olaylar ve olguların nasıl ve ne şekilde gerçekleştiğini anlamamızı sağlayan tekniklerdir. Nitel araştırmalarda amaç ölçmekten çok, değişkenlerin

Detaylı

Eğitim Bilimlerine Giriş

Eğitim Bilimlerine Giriş Eğitim Bilimlerine Giriş Yrd. Doç. Dr. Tuncay Sevindik E-posta: tuncaysevindik@hotmail.com Web: www.tuncaysevindik.com 1/44 Ders İçeriği Bu dersin amacı; eğitimle ilgili temel kavramlar, eğitimin psikolojik,

Detaylı

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ A. DĠL BĠLEġENLERĠ VE DĠL EDĠNĠMĠ BĠLGĠSĠ A1. Ġngilizceyi sözlü ve yazılı iletiģimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaģımlarını ve stratejilerini bilme Bu alan,

Detaylı

ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR MART AYI KAZANIMLARI TÜRKÇE DERSİ

ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR MART AYI KAZANIMLARI TÜRKÇE DERSİ ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR MART AYI KAZANIMLARI TÜRKÇE DERSİ ÖĞRENME ALANI: DİNLEME 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemeye hazırlık yapar. 2. Dinleme

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 2. SINIF TÜRKÇE DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 2. SINIF TÜRKÇE DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI B İ R E Y V E T O P L U M EYLÜL EYLÜL 19-23 EYLÜL (1. Hafta) 1. TEMA 26-30 EYLÜL (2. Hafta) GÖRSEL GÖRSEL Dinleme kurallarını uygulama: 1 Dinlediğini anlama: 1, 3, Konuşma kurallarını uygulama: 1, 2, 3,

Detaylı

SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 015 016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİL VE ANLATIM İ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI EYLÜL ÜNİTE I İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR ÜNİTE 1 İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR HAFTA 1 Ders

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 6. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 6. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 6. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı BİÇİM BİLGİSİ (Kök, Ek ve

Detaylı

İhtiyaç ve Tutum Analizi Anketi. Sevgili Öğrenciler,

İhtiyaç ve Tutum Analizi Anketi. Sevgili Öğrenciler, İhtiyaç ve Tutum Analizi Anketi Sevgili Öğrenciler, Bu anket MLARG: risk grubundaki gençler için cep telefonu üzerinden İngilizce öğrenme (Proje Numarası: 2009-TR1-LEO05-08674) adında bir Avrupa Birliği

Detaylı

3. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI

3. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI 3. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI HAYAT BİLGİSİ Hayat Bilgisi Dersi uygulamaları, Anabilim Eğitim kurumlarının kendi akademik değerleri, öğrenci özellikleri ile yoğrulan, MEB Hayat Bilgisi

Detaylı

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ A. DİL BİLEŞENLERİ VE DİL EDİNİMİ BİLGİSİ A.1. İngilizceyi sözlü ve yazılı iletişimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A.2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaşımlarını ve stratejilerini bilme A.3.

Detaylı

... SINIF TEMA ESASINA DAYALI YILLIK PLAN TASLAĞI

... SINIF TEMA ESASINA DAYALI YILLIK PLAN TASLAĞI ... İLKÖĞRETİM OKULU TÜRKÇE İ... SINIF TEMA ESASINA DALI YILLIK PLAN TASLAĞI 1. TEMA: DOĞA VE EVREN TEMEL DİL BECERİLERİ VE 1. Okuma kurallarını uygulama: 1.5 2. Okuduğu metni anlama ve çözümleme: 2.1,

Detaylı

EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme

EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme Giriş Öğretim bir sanattır ve her sanat dalında olduğu gibi öğretim alanında da incelikler vardır. Disiplinler arası

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKAN VE ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKAN VE ZAMAN 3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ BULUNDUĞUMUZ MEKAN VE ZAMAN (28 Ekim 2013-13 Aralık 2013) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında 28 Ekim 2013-13 Aralık 2013 tarihleri arasında işlediğimiz

Detaylı

Etkili Sunum Teknikleri. Öğr. Gör. Murat YAZICI

Etkili Sunum Teknikleri. Öğr. Gör. Murat YAZICI Etkili Sunum Teknikleri Öğr. Gör. Murat YAZICI ETKİLİ SUNUM TEKNİKLERİ Nedir? Bir konuyu, mesajı iletmek amacıyla gerçekleştirilen sözlü ve/veya görsel iletişimdir. Amaç? İletilmek istenilen mesajların

Detaylı

Veri Toplama Teknikleri

Veri Toplama Teknikleri A. Gözlem Yoluyla Veri Toplama Teknikleri B. Soruşturma Yoluyla Nicel Veri Toplama Teknikleri Yazılı Soruşturma Tekniği Anket, Başarı Testi Yapılandırılmış Gözlem Önceden hazırlanmış göstergeler ve semboller

Detaylı

Etkili Konuşmanın Özellikleri

Etkili Konuşmanın Özellikleri Etkili Konuşmanın Özellikleri Yalın bir tanımla konuşma, duygu ve düşüncelerimizi, görüp yaşadıklarımızı karşımızdakilere sözle iletme işidir. Konuşma günlük yaşamımızın bir parçası gibidir. Tıpkı soluk

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ I Ders No : 0310380096 Teorik : 2 Pratik : 2 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

İlkokuma Yazma Öğretimi

İlkokuma Yazma Öğretimi İlkokuma Yazma Öğretimi Günümüzün ve geleceğin öğrencilerinin yetiştirilmesinde, ilk okuma-yazma öğretiminin amacı; sadece okuma ve yazma gibi becerilerin kazandırılması değil, aynı zamanda düşünme, anlama,

Detaylı

TÜRKÇE 7. sınıf Haftalık ders sayısı 5, yıllık toplam 90 ders saati (öğrenim 18 haftada gerçekleşecektir)

TÜRKÇE 7. sınıf Haftalık ders sayısı 5, yıllık toplam 90 ders saati (öğrenim 18 haftada gerçekleşecektir) TÜRKÇE 7. sınıf Haftalık ders sayısı 5, yıllık toplam 90 ders saati (öğrenim 18 haftada gerçekleşecektir) GİRİŞ Ana dili, bir toplumun en küçük birimi olan aile içerisinde filizeneye başlar. Çevresiyle

Detaylı

OKUMA ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ANKARA ÜNİVERSİTESİ KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ

OKUMA ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ANKARA ÜNİVERSİTESİ KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ OKUMA ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ANKARA ÜNİVERSİTESİ KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ Pınar ŞANLIBABA 1, Eda GÜMÜŞ 2 Özet Bu çalışmada üniversite öğrencilerinin kitap okuma alışkanlıklarına

Detaylı

Öğrencilerin Üst Düzey Zihinsel Becerilerinin Belirlenmesi. Öğrenci Portfolyoları

Öğrencilerin Üst Düzey Zihinsel Becerilerinin Belirlenmesi. Öğrenci Portfolyoları Öğrencilerin Üst Düzey Zihinsel Becerilerinin Belirlenmesi Öğrenci Portfolyoları Doç.Dr. İsmail KARAKAYA Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Eğitim Bil. Böl. Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme ABD. 1

Detaylı

İLETİŞİM BECERİLERİ. *İş hayatında başarının %85 i doğru iletişime dayanır. *İş hayatında kusurların %75 i iletişim eksikliğinden kaynaklanır.

İLETİŞİM BECERİLERİ. *İş hayatında başarının %85 i doğru iletişime dayanır. *İş hayatında kusurların %75 i iletişim eksikliğinden kaynaklanır. İLETİŞİM BECERİLERİ En uzak mesafe ne Afrika dır Ne Çin, ne Hindistan, Ne seyyareler, Ne de yıldızlar geceleri ışıldayan En uzak mesafe; iki kafa arasındaki mesafedir Birbirini anlamayan... İLETİŞİM NEDİR:

Detaylı

Kavram Haritası Yöntemi

Kavram Haritası Yöntemi Kavram Haritası Yöntemi Kavram Nedir? "Kavram dünyadaki nesnelerin, biçimlerin, olgu, durum ve devinimlerin dildeki anlatım buluşu ve dünyadaki nesnelerin ortak niteliklerine dayanan, dile özgü bir genelleme,

Detaylı