T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI MECLİSİ TEŞKİL EDENLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI MECLİSİ TEŞKİL EDENLER"

Transkript

1 Karar Tarihi : Karar No : 71 Karar Konusu: Komisyonlara havale edilen konular. ÖZTEPE-(Katılmadı) Cemalettin DEMİREL-Erhan KAYA-Niyazi TİRYAKİ-Veysel ASLAN-Hilal AYIK-Reyhan TAŞTEMİR-(Katılmadı) Hüdai İsmail YAĞCI-Yavuz KÖK- Bünyamin TÜRKCAN Mali Hizmetler Müdürlüğü nün tarih ve 3097 sayılı yazı ve eki, Belediye Meclisi nin tarihli Meclis Toplantısında okundu. Belediyemizin 2014 Mali Yılı Kesin Hesabına ilişkin yazı ve ekleri üzerinde inceleme yapmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine yapılan açık oylama sonucunda; Oy birliğiyle karar verildi

2 Karar Tarihi : Karar No : 72 Karar Konusu: Bilirkişi İsim Listesi. ÖZTEPE-(Katılmadı) Cemalettin DEMİREL-Erhan KAYA-Niyazi TİRYAKİ-Veysel ASLAN-Hilal AYIK-Reyhan TAŞTEMİR-(Katılmadı) Hüdai İsmail YAĞCI-Yavuz KÖK- Bünyamin TÜRKCAN İmar ve Şehircilik Müdürlüğü nün tarih ve 3087 sayılı yazı ve eki, Belediye Meclisi nin tarihli Meclis Toplantısında okundu. Konunun komisyona gönderilmeden görüşülüp karara bağlanmasını isteyen Belediye Meclis Başkanı Gültekin AYANTAŞ ın şifahi önerisinin kabulü ile konu üzerinde yapılan görüşmelerden sonra; Ankara Valiliği Kadastro Müdürlüğü'nün 19/02/2015 tarih ve [ ]/80094 sayılı yazıları ile; İlçemize bağlı bulunan Ahmetadil, Bozca, Çam, Çardakbağı, Doğanoluk, Elecik, Kalaba, Karacakaya, Karacalar, Karayatak, Kızık, Kozayağı, Şeyhler ve Uzunlar mahallelerinde 6495 sayılı yasanın 31. Maddesi ile 3402 sayılı Kanunun ek 5. Maddesi Kadastrosu veya tapulaması tamamlanan çalışma alanlarında, orman kadastrosu ya da tehdidi yapılmamış ormanlar, 4 üncü ve 39 uncu maddelerde yer alan esaslar çerçevesinde kadastroya tabi tutulur maddesine istinaden yapılacak olan orman kadastrosu çalışmalarında kadastro ekipleriyle birlikte görev yapmak üzere 3402 sayılı Kanunun 3 üncü ve Kadastro Bilirkişileri Hakkındaki Yönetmeliğin 4 üncü maddeleri gereğince kadastro ekipleriyle birlikte görev yapmak üzere; 1. Türk vatandaşı olan yaşını bitirmiş olan 3. Medeni haklarını kullanma ehliyeti bulunan 4. En az 10 yıldan beri aynı mahallede veya köyde ikamet ediyor olan 5. Zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas, gibi yüz kızartıcı bir hüküm bir suçtan hüküm giymemiş olan 6. Okuma yazma bilen kişilerden oluşan her mahalle için 6 şar adet bilirkişinin belirlenmesi talep edilmekte olup, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından belirlenen ve yazı ekinde sunulan (Ek- 3 Sf.) bilirkişi listesinin kadastro ekipleriyle birlikte görev yapmak üzere kabulüne gereği için İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ne tevdiine; Oy birliğiyle karar verildi Ek: 1- Bilirkişi Listesi (3 sayfa)

3 Karar Tarihi : Karar No : 73 Karar Konusu: Bilirkişi İsim Listesi. ÖZTEPE-(Katılmadı) Cemalettin DEMİREL-Erhan KAYA-Niyazi TİRYAKİ-Veysel ASLAN-Hilal AYIK-Reyhan TAŞTEMİR-(Katılmadı) Hüdai İsmail YAĞCI-Yavuz KÖK- Bünyamin TÜRKCAN İmar ve Şehircilik Müdürlüğü nün tarih ve 3089 sayılı yazı ve eki, Belediye Meclisi nin tarihli Meclis Toplantısında okundu. Konunun komisyona gönderilmeden görüşülüp karara bağlanmasını isteyen Belediye Meclis Başkanı Gültekin AYANTAŞ ın şifahi önerisinin kabulü ile konu üzerinde yapılan görüşmelerden sonra; Ankara Valiliği Kadastro Müdürlüğü'nün 11/11/2014 tarih ve /4467 sayılı yazıları ile; Akyurt Belediye Meclisi'nin tarih ve 02 nolu kararı ile 3422 sayılı kanunun 22-a maddesine göre 25 mahalleye ilişkin bilirkişiler belirlenmiştir. Belirlenen bilirkişi listesindeki Kalaba Mahallesi'nden 1 kişinin bilirkişi olmak istememesi ve hakim karşısında bilirkişi yemini etmemesinden dolayı bu kişi bilirkişi listesinden çıkartılarak yerine eklenen yeni bilirkişi ile birlikte Kalaba mahallesine ait İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından belirlenen ve yazı ekinde sunulan (Ek- 1 Sf.) bilirkişi listesinin, 3402 sayılı kanunun 22- a maddesine istinaden yapılacak olan uygulama işlemlerinde 22-a uygulama ekipleriyle birlikte görev yapmak üzere kabulüne gereği için İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ne yapılan açık oylama sonucunda; Oy birliğiyle karar verildi Ek: Bilirkişi Listesi (1 sayfa)

4 Karar Tarihi : Karar No : 74 Karar Konusu: Komisyonlara havale edilen konular. ÖZTEPE-(Katılmadı) Cemalettin DEMİREL-Erhan KAYA-Niyazi TİRYAKİ-Veysel ASLAN-Hilal AYIK-Reyhan TAŞTEMİR-(Katılmadı) Hüdai İsmail YAĞCI-Yavuz KÖK- Bünyamin TÜRKCAN İmar ve Şehircilik Müdürlüğü nün tarih ve 2983 sayılı yazı ve eki, Belediye Meclisi nin tarihli Meclis Toplantısında okundu. Yıldırım Mahallesi 392 ada 14 nolu parselin Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin yazı ve ekleri üzerinde inceleme yapmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine yapılan açık oylama sonucunda; Oy birliğiyle karar verildi

5 Karar Tarihi : Karar No : 75 Karar Konusu: Atık Aktarma İstasyonu. ÖZTEPE-(Katılmadı) Cemalettin DEMİREL-Erhan KAYA-Niyazi TİRYAKİ-Veysel ASLAN-Hilal AYIK-Reyhan TAŞTEMİR-(Katılmadı) Hüdai İsmail YAĞCI-Yavuz KÖK- Bünyamin TÜRKCAN İmar ve Şehircilik Müdürlüğü nün tarih ve 3118 sayılı yazı ve eki, Belediye Meclisi nin tarihli Meclis Toplantısında okundu. Konunun komisyona gönderilmeden görüşülüp karara bağlanmasını isteyen Belediye Meclis Başkanı Gültekin AYANTAŞ ın şifahi önerisinin kabulü ile konu üzerinde yapılan görüşmelerden sonra; İlgi: a) 02/04/2015 tarih ve sayılı Akyurt Kaymakamlığı yazısı. b) 20/03/2015 tarih ve sayılı A.B.B. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı yazısı. c) 21/04/2015 tarih ve sayılı Akyurt B.B. Temizlik İşleri Müdürlüğü yazısı. İlgi a) yazı ile İlçemizde bulunan mevcut vahşi depolama alanına katı atık dökülmemesi, ilçede oluşan evsel katı atıkların Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait düzenli depolama alanlarına gönderilmesi belirtilmiştir. İlgi b) yazı ile m2 lik bir alanın kurulacak transfer istasyonu için en kısa sürede Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına devrinin yapılması istenilmiştir. İlgi c) yazı ile katı atık istasyonu için bölgede uygun alanın belirlenerek müdürlüğümüzce Belediye Meclisine sunulması istenilmiştir. İlçemiz Bostanderesi mevkiinde bulunan ve ekonomik ömrünü tamamlamış olan vahşi depolama alanında İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı inceleme neticesinde mevcut çöp depolama alanında tespiti yapılan tehlikeli nitelikli atıkların ivedilikle kaldırılması; atıkların kaynağından ayrı toplanması esastır maddesine göre alanda artık ayrıştırma işlemine müsaade edilmeyeceği; söz konusu alana artık katı dökülmemesi, ilçede oluşan evsel atıkların Ankara Büyükşehir Belediyesine ait depolama alanına kendi araçlarımızla transfer edilmesi ve bir yıl içerisinde mevcut alanın rehabilitasyonunun yapılması kararı alınmış olup; Belediyemizin şu an ki imkanları ve altyapı eksikliği neticesinde yaklaşık 90 km olan gidiş geliş yol uzunluğundan dolayı işleyişin yavaşlayacağı göz önüne alındığında bir transfer istasyonuna ihtiyaç olduğu görülmüş olup; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile yapılan görüşmeler neticesinde aşağıdaki kriterlere uygun bir alanın üst kullanım hakkının en az 30 yıllığına verildiği taktirde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından aktarma istasyonu yapılacağı tarafımıza bildirilmiştir. Bayındırlık ve İskan Bakanlığının tarih ve sayılı Genelgesinin üst Hakkı tanımında belirtilen ''Mülkiyeti başkasına ait bulunan bir arazinin üstünde veya altında yapı yapmak veya mevcut yapıyı muhafaza etmek yetkisi veren bir irtifa hakkıdır.'' hükmü gereğince ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin e) bendi gereğince Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek. Belediye Meclisinin görev ve yetkisinde olup; ekte tapu kaydı, koordinatları ve krokisi sunulmuş olan mülkiyeti Belediyemize ait olan m 2 yüzölçümüne sahip İlçemiz Kalaba Mahallesi, Kayadibi Mevkii, 835 nolu parselin, , , , , koordinatları içerisinde bulunan m 2 kısmına Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Evsel Katı Atık Transfer İstasyonu kurulması amacıyla 30 yıl süre ile Ankara Büyükşehir Belediyesine üst hakkı verilmesine; gereği için İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ne tevdiine yapılan açık oylama sonucunda oy birliğiyle karar verildi Karar Tarihi :

6 Karar No : 76 Karar Konusu: Komisyona havale edilen konular. ÖZTEPE-(Katılmadı) Cemalettin DEMİREL-Erhan KAYA-Niyazi TİRYAKİ-Veysel ASLAN-Hilal AYIK-Reyhan TAŞTEMİR-(Katılmadı) Hüdai İsmail YAĞCI-Yavuz KÖK- Bünyamin TÜRKCAN Meclis Üyelerinin tarihli vermiş oldukları 5 adet önergeler, Belediye Meclisi nin tarihli Meclis Toplantısında okundu. İlçemiz sınırları içerisinde gelişi güzel dökülmüş olan molozların kaldırılması ve bundan sonrası için gerekli tedbirlerin Belediyemiz Bütçe İmkanları doğrultusunda alınmasına ilişkin verilen önerge üzerinde inceleme yapmak üzere Çevre-Sağlık-Spor-Halkla İlişkiler ve Ulaşım Komisyonuna havale edilmesine yapılan açık oylama sonucunda; İlçemiz sınırlarında yer alan tarım arazilerinde görülen çekirge ile mücadele kapsamında gerekli resmi kurumlarla ortak çalışma yapılmasına ilişkin verilen önerge üzerinde inceleme yapmak üzere Tarım ve Hayvancılık Komisyonuna havale edilmesine yapılan açık oylama sonucunda; İlçemizde ihtiyaç duyulan camilerin belediye bütçe ve imkanlar dahilinde ışıklandırmanın yapılmasına ilişkin verilen önerge üzerinde inceleme yapmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine yapılan açık oylama sonucunda; İlçemizde ihtiyacı olan okullara Belediye imkanları dahilinde ses düzenlemelerinin yapılmasına ilişkin verilen önerge üzerinde inceleme yapmak üzere Eğitim-Kültür-Gençlik- Engelliler-Yaşlı ve Kimsesizler ve Sosyal İşler Komisyonuna havale edilmesine yapılan açık oylama sonucunda; İlçemiz sınırlarında yer alan Kalaba Mahallesinin imar kapsamında yer alan yollarının belediye bütçe ve imkanları doğrultusunda açılmasına ilişkin verilen önerge üzerinde inceleme yapmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine yapılan açık oylama sonucunda oy birliği ile kabul edildi. Oy birliğiyle karar verildi Karar Tarihi : Karar No : 77

7 Karar Konusu: Komisyona havale edilen konular. ÖZTEPE- Cemalettin DEMİREL-Erhan KAYA-Niyazi TİRYAKİ-Veysel ASLAN-Hilal AYIK-Reyhan TAŞTEMİR- Hüdai İsmail YAĞCI-Yavuz KÖK-Bünyamin TÜRKCAN İmar ve Şehircilik Müdürlüğü nün tarih ve 3243 sayılı yazı ve eki, Belediye Meclisi nin tarihli Meclis Toplantısında okundu. İlçemiz Balıkhisar Mahallesi 1842 ada ve 1843 ada arasında bulunan imar yolu üzerinde bulunan 3 katlı binanın kurtarılması yönünde plan tadilatı yapılmasına ilişkin verilen yazı ve ekleri üzerinde inceleme yapmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine yapılan açık oylama sonucunda oy birliği ile kabul edildi. Oy birliğiyle karar verildi Karar Tarihi : Karar No : 78 Karar Konusu: Büğdüz Mahallesinde yeniden düzenlenen uygulama imar planı değişikliği.

8 ÖZTEPE- Cemalettin DEMİREL-Erhan KAYA-Niyazi TİRYAKİ-Veysel ASLAN-Hilal AYIK- Reyhan TAŞTEMİR- Hüdai İsmail YAĞCI-Yavuz KÖK-Bünyamin TÜRKCAN İmar Komisyonunun tarih ve 12 nolu raporu; Belediye Meclisi nin tarihli toplantısında okundu. Belediyemiz Meclisi nin tarih ve 56 sayılı kararıyla uygun bulunarak Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin tarih ve 989 sayılı kararıyla onaylanan Büğdüz Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Ankara 11.İdare Mahkemesi nde Esas No:2010/2372, Karar No:2012/144 ve Ankara 15.İdare Mahkemesi Esas no: 2011/292, Karar no: 2011/2088 ile imar planlarının iptaline karar verildiği, Mahkeme kararlarına göre yapılan düzeltmelerin Belediyemiz Meclisi'nin tarih 10 sayılı kararı ile uygun görülerek Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin gün ve 656 sayılı kararı ile tadilen onaylandığı, Ankara 15.İdare Mahkemesi Esas no:2011/292, Karar no:2011/2088 davanın kararında genel itibari ile; a. DOP' un imar planı iptal gerekçesi olamayacağı ancak DOP' un yüksek olmasının mağduriyet doğuracağı, b. Nazım imar planında değişikliklerin 1/1000 ölçekli plan onaylandıktan sonra onaylandığı, c. Mevcut durum imar durumudur plan notunun İmar Kanunu 32 ve 42.maddeler ile TCK 184.maddeyi ortadan kaldırıcı nitelikte olduğu, d. Ticaret alanlarında zemin katın ticaret üst katların konut yapılmasına belediyenin inisiyatifinde olmasının planlama esaslarına aykırı olduğu gerekçeleriyle planın iptal edildiği, Ankara 11.İdare Mahkemesi Esas no: 2011/550, Karar no:2012/189 davanın kararında genel itibari ile; a. 1/5000 ölçekli planın 1/25000 ölçekli plana uygun yapılmadığı, b. 1/5000 ölçekli plandaki değişikliklerin askıya çıkartılmadığı ve aleniyet ilkesinin çiğnendiği, c. İmar mevzuatında büyükşehir bölge parkı kullanımının olmadığı, d. İlgili kurumlardan görüş alınmadığı, e. Planda farklı yapılaşma şartlarının plan kararlarına aykırı olduğu, f. Yapılaşma haklarının elinden alındığı, g. DOP' un yüksek olduğu, h. Nüfus yoğunluğunun ki/ha olduğu ve 1/25000 ölçekli plana göre çok aşıldığı, i. Sosyal ve teknik donatı alanlarının standartlara uymadığı, j. Bölge parkının küçük tutulabileceği, k. 679 parselin kısmen konut ayrılabileceği, l. 1/5000 ölçekli planın 1/1000 ölçekli plandan sonra onaylanmasının uygun olmadığı, m. 1/1000'lik planın onaydan hemen sonra askıya çıkartılmadığı n. Askı ilana geç çıkıldığı gerekçeleriyle planın iptal edildiği hususları tespit edilmiştir. Karar Tarihi : Karar No : 78 Karar Konusu:İlçemiz Büğdüz Mahallesinde yeniden düzenlenen uygulama imar planı değişikliği. -sayfa 2-

9 Mahkeme kararları ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin gün ve 656 sayılı kararı ile yeniden düzenlenen Büğdüz Mahallesi Uygulama İmar Planında; a. Planlama alanının yaklaşık 148 ha büyüklüğünde olduğu, b. Planlama alanının kuzeyinde ve güneyinde yer alan 25 m. genişliğindeki yolların ana arterler olarak belirlendiği ve bu yollarla bağlantıyı sağlayan planlama alanının doğusunda ve batısında bulunan 20 m. genişliğindeki yollar ile ana bağlantıların sağlanmasının yanında planlama alanının ortasından geçen ve kuzey-güney istikametinde uzanan 15 m genişliğindeki yollar ile genel ulaşım şemasının oluşturulduğu, c. Genel ulaşım şeması içerisinde 15, 10 ve 7 metrelik yollarla genel adalara bölündüğü, d. Planlama alanında toplamda yaklaşık 900 araçlık farklı konumlarda otopark alanlarının düzenlendiği, e. Planlama alanında yaklaşık ölçülerde; m² park, m² spor alanı, 5000 m² belediye hizmet alanı, 5000 m² resmi kurum alanı, m² pazar yeri, 9000 m² terminal alanı, 5000 m² sosyal tesis alanı, m² konut alanı, m² eğitim tesis alanı, m² ibadet alanı, 5000 m² sağlık alanı, m² ticaret-konut alanı kullanımları ayrıldığı, f. Planlama alanında DOP oranının yaklaşık %35-40 olarak hesaplandığı, g. İptal edilen planda büyükşehir bölge parkı olarak belirlenen alanın park olarak düzenlendiği, h. 679 numaralı parselin mahkeme kararına göre kısmen konut alanı olarak ayrıldığı, i numaralı parseldeki tarımsal yapıların kurtarıldığı, j. Konut alanları ve Ticaret-Konut olarak belirlenen alanlarda Emsal:0,75, Yençok:Serbest olarak belirlendiği ve yüksekliklerin kurum görüşleri doğrultusunda Esenboğa Havalimanı Mania Planına göre belirlenmesi gerektiği, k. Mahkeme kararına göre kurum görüşlerinin eksik olması itibari ile ilgili kurum görüşlerinin toplandığı, l tarih ve sayılı resmi gazetede yayınlanan Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin 21.Maddesinin 2.fıkrasına göre "Nazım ve uygulama imar planları gerekli görülmesi halinde eş zamanlı olarak hazırlanabilir. Nazım imar planı kesinleşmeden uygulama imar planı onaylanamaz. Ancak, onay yetkisinin aynı idarede bulunması halinde nazım ve uygulama imar planları eş zamanlı olarak onaylanabilir." hükmüne göre onay yetkisinin Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde olmasından dolayı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile 1/5000 ölçekli nazım imar planının birlikte onaylanabileceği, hususları tespit edilmiş olup yapılan düzeltme ve değişiklikler komisyonca uygun bulunarak, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. Maddesi gereğince onaylanmak üzere Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı na gönderilmesi komisyonca uygun bulunmuştur. İmar Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne ve gereği için İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ne tevdiine yapılan açık oylama sonucunda; Oy birliğiyle karar verildi Karar Tarihi : Karar No : 79 Karar Konusu: Trafo yeri tahsisi.

10 ÖZTEPE- Cemalettin DEMİREL-Erhan KAYA-Niyazi TİRYAKİ-Veysel ASLAN-Hilal AYIK-Reyhan TAŞTEMİR- Hüdai İsmail YAĞCI-Yavuz KÖK-Bünyamin TÜRKCAN İmar Komisyonunun tarih ve 13 nolu raporu; Belediye Meclisi nin tarihli toplantısında okundu. Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş'nin tarih BE-OUT sayılı yazısı ile Şirketimiz faaliyet alanı içerisinde yer alan Ankara İli, Akyurt İlçesi, Çankırı Bulvarı üzerinde, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı nca yapılan Akyurt Park ve Piknik Alanı Çevre Düzenleme işi kapsamında bölgenin enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla 1 adet trafo yerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle yazımız ekinde gönderilen planda koordinatları belirtilen 625 adanın kuzeyinde yer alan park alanında, emniyet mesafesi dahil 4x8=32 m2 lik alanın, 3194 sayılı imar kanununun ilgili maddesi gereğince plan tadilatının yapılarak, trafo yeri olarak tahsis edilmesi ve tasdikli planın birer suretinin şirketimize gönderilmesi talep edilmiştir. Bu alanda belediyemiz tarafından imar planı revizyonu çalışmaları devam ettiğinden talebin de bu revizyon kapsamında değerlendirilerek gerekli alanın uygulama imar planında ayrılması mümkün göründüğünden, talep edilen imar planı değişikliği komisyonca uygun görülmemiş olup, İmar Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne ve gereği için İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ne tevdiine yapılan açık oylama sonucunda; Oy birliğiyle karar verildi Karar Tarihi : Karar No : 80 Karar Konusu: Muhtarlık İşleri Müdürlüğü nün kurulması.

11 ÖZTEPE- Cemalettin DEMİREL-Erhan KAYA-Niyazi TİRYAKİ-Veysel ASLAN-Hilal AYIK-Reyhan TAŞTEMİR- Hüdai İsmail YAĞCI-Yavuz KÖK-Bünyamin TÜRKCAN Plan ve Bütçe Komisyonunun tarih ve 10 nolu raporu; Belediye Meclisi nin tarihli toplantısında okundu. İçişleri Bakanlığı nın 2015/8 No lu Genelgesi;Köy ve Mahalle muhtarlıklarının, demokrasinin gelişmesinde ve kamu hizmetlerinin yürütülmesindeki rolünün büyüklüğünden bahisle; İl ve ilçelerde belediye başkanı tarafından görevlendirilen bir belediye başkanı yardımcısının sisteme sorumlu personel olarak tanıtılmasını, İlçe belediye meclisince norm kadro ilke ve standartlarına uygun olarak mevcut müdürlüklerden birinin bu genelgedeki iş ve işlemleri yürütmek üzere, Muhtarlık İşleri Müdürü adıyla yeniden yapılandırılacak olan müdürlükçe, sağlanmasını istemektedir Sayılı Belediye Kanunu nun 18 inci maddesinin (l) fıkrası Norm Kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine Belediye Meclisini yetkili kılmış ve Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. maddesinde de; Boş memur kadrolarında sınıf, unvan ve derece değişikliği ile boş memur kadrolarının iptali ve dolu kadrolarda derece değişikliği Meclis Kararı ile yapılır. Boş kadro değişikliklerinde yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-5 Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Kadro Cetvellerinden (II) sayılı cetvel, dolu kadro değişikliklerinde (III) sayılı cetveli eksiksiz doldurularak değişiklik gerekçeleri ile birlikte meclise sunulur. denilmektedir. Bu itibarla, 2/4/2015 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik gereğince Belediyemiz norm kadrosunda münhal bulunan, iş ve işlemleri Zabıta Müdürlüğü tarafından yürütülen Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü nün kaldırılarak yerine Muhtarlık İşleri Müdürü nün alınması hususları komisyonumuzca uygun görülmüş olup, Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne ve gereği için İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ne tevdiine yapılan açık oylama sonucunda; Oy birliğiyle karar verildi EK: III SAYILI CETVEL Karar Tarihi : Karar No : 81 Karar Konusu: Nikah işlerinden alınacak ücretler.

12 ÖZTEPE- Cemalettin DEMİREL-Erhan KAYA-Niyazi TİRYAKİ-Veysel ASLAN-Hilal AYIK-Reyhan TAŞTEMİR- Hüdai İsmail YAĞCI-Yavuz KÖK-Bünyamin TÜRKCAN Plan ve Bütçe Komisyonunun tarih ve 11 nolu raporu; Belediye Meclisi nin tarihli toplantısında okundu. Belediyemiz Evlendirme Memurluğu tarafından kıyılacak nikahlardan ve Evlendirme Memurluğunun vereceği diğer hizmetlerden aşağıda belirtilen ücretlerin; 1 Törenli Nikah Merasimi 200,00 TL 2 Törensiz Nikah Merasimi 120,00 TL 3 Salon Dışında Kıyılacak Nikah Merasimi 200,00 TL 4 Evlenme İzin Belgesi 30,00 TL 5 Yabancı Uyruklu Evlendirme İşlemleri 400,00 TL 6 Yabancı Uyruklu Evlendirme İşlemleri (İlçemizde ikamet eden) 200,00 TL alınması hususları komisyonca uygun görülmüş olup, Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne ve gereği için Mali Hizmetler Müdürlüğü ve Yazı İşleri Müdürlüğü ne tevdiine yapılan açık oylama sonucunda; Oy birliğiyle karar verildi Karar Tarihi : Karar No : 82 Karar Konusu: İlçemizde İmar Planındaki okul yerlerinin belirlenmesi. ÖZTEPE- Cemalettin DEMİREL-Erhan KAYA-Niyazi TİRYAKİ-Veysel ASLAN-Hilal AYIK- Reyhan TAŞTEMİR- Hüdai İsmail YAĞCI-Yavuz KÖK-Bünyamin TÜRKCAN

13 Eğitim-Kültür-Gençlik-Engelliler-Yaşlı ve Kimsesizler ve Sosyal İşler Komisyonunun tarih ve 06 nolu raporu; Belediye Meclisi nin tarihli toplantısında okundu. İlçemiz imar planlarında eğitime ayrılmış alanlara ilişkin yapılan inceleme tablosu aşağıda, TAKBİS kayıtları (69 Sf.) ekte sunulmuştur. NO ADA/PARSEL MAHALLE OKUL ADI İMAR PLANI KULLANIM AMACI MALİK 1 828/6 KALABA YAKUPOĞLU İLKOKULU İLKOKUL 2 257/1 YEŞİLTEPE AKYURT İLKOKULU İLKÖĞRETİM /1 YEŞİLTEPE - İLKÖĞRETİM TESİSİ /2 YEŞİLTEPE /1 TİMURHAN 6 971/1 ATATÜRK 7 971/2 ATATÜRK AKYURT TOKİ ORTAOKULU- AKYURT ANADOLU LİSESİ AKYURT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ AKYURT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ EMNİYET EĞİTİM KAMPÜSÜ İLKÖĞRETİM TESİSİ ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ ŞAHIS /1 ATATÜRK - İLKÖĞRETİM TESİS AKYURT BELEDİYESİ 9 589/3 YILDIRIM - İLKOKUL ŞAHIS /4 YILDIRIM - İLKOKUL ŞAHIS+AKYURT BELEDİYESİ /5 YILDIRIM /1 YILDIRIM GAZİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK MESLEK YÜKSEK OKULU KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ MESLEK YÜKSEKOKUL LİSE /6 YILDIRIM - HALK EĞİTİM MERKEZİ /7 YILDIRIM NEHİRE BİR ANAOKULU- AKYURT YILDIRIM BEYAZIT İLKOKULU İLKÖĞRETİM TESİS 15 59/2 YILDIRIM - ORTAÖĞRETİM TESİS ŞAHIS AKYURT BELEDİYESİ+İL ÖZEL İDARESİ+ŞAHIS 16 54/2 YILDIRIM - İLKÖĞRETİM TESİS /2 YILDIRIM - ÖGRENCİ YURDU DERNEK /1 BEYAZIT - ORTAÖĞRETİM TESİS /2 YILDIRIM AKYURT MEHMET AKİF ERSOY ORTAOKULU TEMEL EĞİTİM /3 YILDIRIM - TEMEL EĞİTİM ŞAHIS /1 TİMURHAN NEVZAT HÜSEYİN TİRYAKİ TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK MESLEK LİSESİ LİSESİ /1 YILDIRIM - İLKÖĞRETİM TESİS ŞAHIS /1 ŞEYHLER - İLKÖĞRETİM TESİS

14 Karar Tarihi : Karar No : 82 Karar Konusu: İlçemizde İmar Planındaki okul yerlerinin belirlenmesi. -Sayfa /1 BÜĞDÜZ - MESLEKİ EĞİTİM TESİSİ /1 BALIKHİSAR - EĞİTİM TESİSİ /1 ÇINAR - EĞİTİM TESİSİ /11 GÜZELHİSAR - EĞİTİM TESİSİ AKYURT BELEDİYESİ+ŞAHIS /1 GÜZELHİSAR - İLKÖĞRETİM TESİSİ /1 GÜZELHİSAR - İLKÖĞRETİM TESİSİ /1 GÜZELHİSAR - ORTAÖĞRETİM TESİSİ /1 GÜZELHİSAR - İLKÖĞRETİM TESİSİ /1 SARACALAR /1 SARACALAR SARACALAR İLKÖĞRETİM OKULU 34 30/1 BALIKHİSAR /11-9/11 BALIKHİSAR BARMEK İLKÖĞRETİM OKULU İLKÖĞRETİM TESİSİ İLKÖĞRETİM TESİSİ EĞİTİM VE SOSYAL TESİS DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ G.M AKYURT BELEDİYESİ İlçemiz imar planlarında eğitime ayrılmış alanlar komisyonca uygun görülmüş olup, Eğitim-Kültür- Gençlik-Engelliler-Yaşlı ve Kimsesizler ve Sosyal İşler Komisyonu bilgilendirme raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne ve gereği için İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ne tevdiine yapılan açık oylama sonucunda; Oy birliğiyle karar verildi

15 Karar Tarihi : Karar No : 83 Karar Konusu: Doğal Ürünlerin satılacağı satış noktasının belirlenmesi. ÖZTEPE- Cemalettin DEMİREL-Erhan KAYA-Niyazi TİRYAKİ-Veysel ASLAN-Hilal AYIK-Reyhan TAŞTEMİR- Hüdai İsmail YAĞCI-Yavuz KÖK-Bünyamin TÜRKCAN Tarım ve Hayvancılık Komisyonunun tarih ve 06 nolu raporu; Belediye Meclisi nin tarihli toplantısında okundu. İlçemizde haftada iki gün (Çarşamba ve Pazar olmak üzere) Pazar kurulmakta ve pazarlarda doğal ürünlerin satışının yapılabileceği yerler oluşturulmaktadır. Yaz aylarında ilçemizde sebze ve meyve üreticiliği yapan vatandaşların ürünlerini hergün satabilecekleri satış noktasının belirlenmesi için Zabıta Müdürlüğümüz tarafından çalışma yapılarak Belediyemiz bütçe imkanları doğrultusunda Doğal Ürünler satış noktası oluşturulması komisyonca uygun bulunmuş olup, Tarım ve Hayvancılık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne ve gereği için Zabıta Müdürlüğü ne tevdiine yapılan açık oylama sonucunda; Oy birliğiyle karar verildi

16 Karar Tarihi : Karar No : 84 Karar Konusu: Yenilenebilir Enerji üretiminin yapılacağı uygun yerlerin belirlenmesi. ÖZTEPE- Cemalettin DEMİREL-Erhan KAYA-Niyazi TİRYAKİ-Veysel ASLAN-Hilal AYIK-Reyhan TAŞTEMİR- Hüdai İsmail YAĞCI-Yavuz KÖK-Bünyamin TÜRKCAN Çevre-Sağlık-Spor-Halkla İlişkiler ve Ulaşım Komisyonunun tarih ve 07 nolu raporu; Belediye Meclisi nin tarihli toplantısında okundu. YENİLENEBİLİR ENERJİ Dünya nüfusunun, kentleşmenin ve sosyal hayattaki refah düzeyinin artması, sanayileşmenin hızlı bir gelişme göstermesi ve yeni teknolojilerin kullanıma sunduğu makine-araç çeşitlenmesi gibi faktörler enerji sektörünü günümüzün en önemli sektörlerinden biri haline getirmiştir. Günümüzün geleneksel enerji üretim ve tüketim teknolojilerinin insan, çevre ve doğal kaynaklar üzerinde yerel, bölgesel ve küresel seviyede olumsuz etkilere neden olduğu bilinmektedir. Bu nedenle, enerjinin çevreye zarar verilmeden üretilmesi ve tüketilmesi amacı ön plana çıkmıştır. Hidrolik, rüzgâr, güneş, jeotermal, biokütle, biyogaz, dalga, akıntı, gel-git ve hidrojen (Yenilenebilir özellikli kaynaklardan üretilen) gibi fosil esaslı olmayan ve dünya var oldukça kendisini yenileyen yani tükenmeyen enerji kaynaklarıdır. Yenilenebilir enerji kaynakları; coğrafi olarak çok geniş alanlarda bulunabilmekte, yerel ve modüler olarak istenilen miktarda enerji talebini karşılayacak şekilde kullanılabilmekte ve daha çok kırsal ve dağınık yerleşim birimlerinin enerji talep yapısıyla uyum göstermektedir. Yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik enerjisi üretimi amaçlı kullanımının yaygınlaştırılması, bu kaynakların güvenilir, ekonomik ve kaliteli biçimde ekonomiye kazandırılması, kaynak çeşitliliğinin artırılması, sera gazı emisyonlarının azaltılması, atıkların değerlendirilmesi, çevrenin korunması ve bu amaçların gerçekleştirilmesinde ihtiyaç duyulan imalat sektörünün geliştirilmesine büyük önem verilmektedir. Yenilenebilir enerji kaynağı olarak ilçemizde rüzgar ve güneş enerjisinden faydalanılabilir Türkiye Rüzgar Haritasına göre ülkemizin bir çok yerine rüzgar türbini kurarak verim almak mümkündür. Özellikle 5 m/sn üzerindeki yerlerden yüksek verim alınacağı için buradaki en önemli husus fizibilite çalışmalarının yapılarak rüzgar türbini kurulacak olan alanın tespit edilmesidir. Güneş enerjisinden faydalanmak için günümüz teknolojik şartlarında uygun her yer değerlendirilebilir. Belediyemiz mülkiyetindeki uygun olan taşınmazların talep gelmesi halinde kiraya verilmesi ve gerekli çalışmaların yapılarak belediyemiz tarafından yenilenebilir enerji kaynaklarının kurulması komisyonumuzca uygun bulunmuştur. Yenilenebilir enerji ile ilgili daha önceden kurulmuş tesislerin incelenmesi için bir komisyon oluşturularak araştırma ve inceleme gezisi düzenlenmesine ve komisyonun yapacağı araştırma ve inceleme gezisindeki yol, iaşe giderlerinin Belediyemiz bütçe imkanları doğrultusunda karşılanarak bu komisyonun hazırlayacağı raporunu Belediye Meclisine sunması hususları komisyonca uygun bulunmuş olup, Çevre-Sağlık-Spor-Halkla İlişkiler ve Ulaşım Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne ve gereği için Plan ve Proje Müdürlüğü ne tevdiine yapılan açık oylama sonucunda; Oy birliğiyle karar verildi

17 Karar Tarihi : Karar No : 85 Karar Konusu: : 2014 Mali Yılı Kesin Hesabı. ÖZTEPE- Cemalettin DEMİREL-Erhan KAYA-Niyazi TİRYAKİ-Veysel ASLAN-Hilal AYIK-Reyhan TAŞTEMİR- Hüdai İsmail YAĞCI-Yavuz KÖK-Bünyamin TÜRKCAN Plan ve Bütçe Komisyonu nun tarih ve 12 nolu raporu, Belediye Meclisinin 08/05/2015 tarihli toplantısında okundu. Belediyemizin 2014 Mali Yılı Kesin Hesabının; 2014 GİDERLERİ PERSONEL GİDERİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI PRİMLERİ GİDERLERİ MAL VE HİZMET ALIMLARI GİDERİ CARİ TRANSFERLER (PAYLAR) SERMAYE GİDERLERİ (YATIRIMLAR) Borç Verme TOPLAM : ,54 TL ,38 TL ,03 TL ,64 TL ,34 TL ,00 TL ,93 TL GELİRLERİ VERGİ GELİRLERİ ,75 TL. TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ ,62 TL. ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR 00 TL. DİĞER GELİRLER ,64 TL. SERMAYE GELİRLERİ ,26 TL. RED VE İADELER ,34 TL. TOPLAM : ,93 TL. Olduğu görüldükten sonra Belediyemizin 2014 Mali Yılı Kesin Hesabı komisyonca uygun bulunmuş olup, Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne ve gereği için Mali Hizmetler Müdürlüğü ne tevdiine, yapılan açık oylama sonucunda; Oy birliği ile kabul edildi

Komisyon Bşk. Başkan Yardımcısı Üye Erhan KAYA

Komisyon Bşk. Başkan Yardımcısı Üye Erhan KAYA Rapor No :01 09.01.2015 Komisyonumuza 06.01.2015tarihli ve 06no lumeclis Kararı ile havale edilen İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü nün 26.12.2014 tarihli ve 9081sayılı yazısı üzerine Komisyonumuzun

Detaylı

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI MECLİSİ TEŞKİL EDENLER

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI MECLİSİ TEŞKİL EDENLER Karar Tarihi : 02.02.2015 Karar No : 16 Karar Konusu : Çanakkale Zaferi 100. Yıl Kutlama Programı. BAŞKAN : Gültekin AYANTAŞ ÜYELER: Selçuk YILMAZ- Ertekin ŞAN- Fethi AVCI-İlhan ŞENER -Musa ÇAKMAK- Nuh

Detaylı

ŞUBAT 2015 MECLİS KARARLARI

ŞUBAT 2015 MECLİS KARARLARI ŞUBAT 2015 MECLİS KARARLARI SAYFA : (1) Karar Tarihi Karar No Kararın- Muhtarlık giderlerinin ödenmesi. 06 / 02 /2015 (15) Konusu GÜNDEMİN ( 1. ) MADDESİ : M E V Z U : Büyükçekmece İlçesi sınırlarındaki

Detaylı

KARAR TARIHI : 02/05/2012 KARAR NOSU : 118. GELDİĞİ SERVİS : BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARARIN KONUSU : Açılış ve Yoklama ve Önergeler

KARAR TARIHI : 02/05/2012 KARAR NOSU : 118. GELDİĞİ SERVİS : BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARARIN KONUSU : Açılış ve Yoklama ve Önergeler TARIHI : 02/05/2012 NOSU : 118 IN KONUSU : Açılış ve Yoklama ve Önergeler ÖZÜ: Gündemin 1.Maddesi Belediye Meclis Başkanı Lokman ÖZDEN 4.Dönem 21. Birleşim 1.Oturum meclis toplantısı açılışını yaparak,

Detaylı

2014 YILI KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

2014 YILI KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2014 YILI KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 1 SUNUŞ Her geçen gün büyüyen ve gelişen Kapaklı;günümüzde kentleşme,yeşil alan, güvenli yaşam ve diğer hizmet alanlarında yapmış olduğu atılımlarla

Detaylı

05 MAYIS 2015 İKİNCİ DÖNEM-BEŞİNCİ TOPLANTI-1. BİRLEŞİM -1. OTURUM TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN ÖZETLERİ

05 MAYIS 2015 İKİNCİ DÖNEM-BEŞİNCİ TOPLANTI-1. BİRLEŞİM -1. OTURUM TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN ÖZETLERİ 05 MAYIS 2015 İKİNCİ DÖNEM-BEŞİNCİ TOPLANTI-1. BİRLEŞİM -1. OTURUM TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN ÖZETLERİ Yunusemre Belediye Meclisinin 2. Toplantı yılı, Mayıs ayı toplantısının 1.Birleşimi 05.Mayıs.2015

Detaylı

T.C. AKYURT BELEDİYE MECLİSİ Tarım ve Hayvancılık Komisyonu Raporu. Rapor No:01 25.04.2014 AKYURT BELEDİYE MECLİSİ BAŞKANLIĞI NA

T.C. AKYURT BELEDİYE MECLİSİ Tarım ve Hayvancılık Komisyonu Raporu. Rapor No:01 25.04.2014 AKYURT BELEDİYE MECLİSİ BAŞKANLIĞI NA Rapor No:01 25.04.2014 Komisyonumuza 09.04.2014 tarih ve 35 sayılı meclis kararı ile havale edilen, Meclis lerinin 09.04.2014 tarihli önergesi üzerinde komisyonumuzun yapmış olduğu çalışmalar İlçemizde

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 08.01.2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 08.01.2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ r L O o.''' 08.0.205 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT EXP0206 AN TALYA 08-0-205 0:30 ' Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.0.205 tarihli Meclis Gündemi birimlerden gelen teklifler ve önergelerle birlikte

Detaylı

MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak

MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; fiziki, doğal, tarihi ve kültürel değerleri korumak ve geliştirmek, koruma ve kullanma dengesini

Detaylı

YÖNETMELİK. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak. Amaç

YÖNETMELİK. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak. Amaç 14 Haziran 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29030 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YÖNETMELİK MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

K A R A M A N BELEDİYE MECLİS KARARLARI

K A R A M A N BELEDİYE MECLİS KARARLARI K A R A M A N BELEDİYE MECLİS KARARLARI MECLİS BAŞKANI KATİPLER : ERTUĞRUL ÇALIŞKAN : FADİME AKKUŞ- DEDE RIZA AKGÜL GELEN ÜYELER : ALİ KONUKSEVEN - ELİFE DİLARA GÜNGÖR MUZAFFER ÖZDAL- YUSUF ULAŞ - ELMAS

Detaylı

12 Mart 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28939 YÖNETMELİK

12 Mart 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28939 YÖNETMELİK 12 Mart 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28939 YÖNETMELİK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve

Detaylı

İÇİNDEKİLER No I.BÖLÜM: GİRİŞ, ÖZET VE ÖNERİLER 5 Giriş 5 Özet 7 Öneriler 10 II.BÖLÜM: DENETİMİN KONUSU, YÖNTEMİ VE AMACI 13

İÇİNDEKİLER No I.BÖLÜM: GİRİŞ, ÖZET VE ÖNERİLER 5 Giriş 5 Özet 7 Öneriler 10 II.BÖLÜM: DENETİMİN KONUSU, YÖNTEMİ VE AMACI 13 832 sayılı Sayıştay Kanunu na 4149 sayılı Kanun ile eklenen Ek 10 uncu madde uyarınca hazırlanan bu raporun Sayıştay Genel Kurulunun 17.07.2006 tarih ve 5164/1 sayılı kararı ile Türkiye Büyük Millet Meclisine

Detaylı

T.C. AKYURT BELEDİYE MECLİSİ Çevre-Sağlık-Spor-Halkla İlişkiler ve Ulaşım Komisyonu Raporu. Rapor No:01 18.04.2014

T.C. AKYURT BELEDİYE MECLİSİ Çevre-Sağlık-Spor-Halkla İlişkiler ve Ulaşım Komisyonu Raporu. Rapor No:01 18.04.2014 Rapor No:01 18.04.2014 Komisyonumuza 09.04.2014 tarih ve 35 sayılı meclis kararı ile havale edilen, Meclis lerinin 09.04.2014 tarihli önergesi üzerinde komisyonumuzun yapmış olduğu çalışmalar Ülkemizde

Detaylı

Kadastro Adası; kadastro yapıldığı zaman var olan adadır.

Kadastro Adası; kadastro yapıldığı zaman var olan adadır. 3194 Sayılı İmar Kanunu 3194 Sayılı İmar Kanunu Değişiklik İşlenmiş Hali Değerlendirme Tanımlar: Madde 5 Bu Kanunda geçen terimlerden bazıları aşağıda tanımlanmıştır. Nazım İmar Planı; varsa bölge veya

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 55 Tarih: 10.07.2013 Dosya No: 2013/1382 KONUNUN ÖZÜ: Arnavutköy İlçesi, 931 parselin bir kısmına ilişkin

Detaylı

2014 Mali Yılı Faaliyet Raporu

2014 Mali Yılı Faaliyet Raporu 2014 Mali Yılı Faaliyet Raporu Mali Hizmetler Müdürlüğü 2015 İcra eden, tatbik eden, karar verenden daima daha kuvvetlidir. Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak!

Detaylı

SAKARYA İLİ, GÜNEY PLANLAMA ALT BÖLGESİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ

SAKARYA İLİ, GÜNEY PLANLAMA ALT BÖLGESİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ SAKARYA İLİ GÜNEY PLANLAMA ALT BÖLGESİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ SAKARYA GÜNEYİ 1/25.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ DOĞUKAN İMAR İNŞ. SAYFA 1 PLAN HÜKÜMLERİ... 5

Detaylı

Altınkum Mah. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:28/4 07070 Konyaaltı/ANTALYA Tel: (242) 230 21 26 532 30 30 532

Altınkum Mah. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:28/4 07070 Konyaaltı/ANTALYA Tel: (242) 230 21 26 532 30 30 532 KONYAALTI İLÇESİ BAHTILI VE ZÜMRÜT MAHALLELERİ, KARAMAN-ÇANDIR ÇAYI ARASI (KM:8+600 10+500 KISIM) BATI ÇEVRE YOLU VE ÇEVRESİ (KARAAĞAÇLIK MEVKİİ) 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ RAPORU 1.

Detaylı

DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI

DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLARA İLİŞKİN KARARLAR T.C. D A N I Ş T A Y

Detaylı

II- AMAÇ ve HEDEFLER.. 30 A- İdarenin Amaç ve Hedefleri. 30 B- Temel Politikalar ve Öncelikler 38

II- AMAÇ ve HEDEFLER.. 30 A- İdarenin Amaç ve Hedefleri. 30 B- Temel Politikalar ve Öncelikler 38 İÇİNDEKİLER... 1 I- GENEL BİLGİLER.. 2 A- Misyon ve Vizyon.. 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 C- İdareye İlişkin Bilgiler 8 1- Fiziksel Yapı 8 2- Örgüt Yapısı. 9 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar. 16

Detaylı

2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. Konyaaltı Belediye Başkanlığı 01 YILI 01 YILI 01 YILI Kendiniz için değil millet için elbirliğiyle çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur.. M.Kemal ATATÜRK 1 01 YILI 01 YILI 01 YILI 01 YILI İÇİNDEKİLER

Detaylı

ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 3 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Değerli Ataşehirliler; İlçemizin Belediye Başkanı olarak göreve başladığımda iki

Detaylı

Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar ; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve

Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar ; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve 1 Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar ; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve istikballerini kaybetmeye mahkumdur. 2 Değerli Didimliler;

Detaylı

2011 Mali Yılı Faaliyet Raporu

2011 Mali Yılı Faaliyet Raporu 2011 Mali Yılı Faaliyet Raporu Mali Hizmetler Müdürlüğü 2012 Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. 2 BAŞKANDAN: Meclisimizin

Detaylı

SUNUŞ. Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı

SUNUŞ. Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı SUNUŞ Belediyeler, şehirlerin gelişimi ve şehirde yaşayan bütün paydaşların ortak ihtiyaçlarının karşılanması hususunda stratejik öneme sahip kurumlardır. Doğumdan ölüme kadar hayatın her safhasında belediyenin

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI. Mülkiye Müfettişi. Sayı: 185/100 TEFTİŞ RAPORU YILI: 2012 TEFTİŞ EDEN

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI. Mülkiye Müfettişi. Sayı: 185/100 TEFTİŞ RAPORU YILI: 2012 TEFTİŞ EDEN T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Mülkiye Müfettişliği Sayı: 185/100 TEFTİŞ RAPORU YILI: 2012 TEFTİŞ YERİ İLİ : SİNOP İLÇESİ : - TEFTİŞ EDEN Mülkiye Müfettişi : Halil BERK TEFTİŞ EDİLEN Daire : Sinop Belediyesi

Detaylı

SELÇUKLU BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

SELÇUKLU BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU SELÇUKLU BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU Selçuklu Yükseliyor... I - GENEL BİLGİLER A Misyon ve Vizyon B - Yetki, Görev ve Sorumluklar C - İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Teşkilat Yapısı

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ SELÇUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR İLİ SELÇUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR İLİ SELÇUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU HÜSEYİN VEFA ÜLGÜR SELÇUK BELEDİYE BAŞKANI Büyük olmak için kimseye iltifat etmeyeceksin, kimseyi üstün görmeyeceksin, hiç kimseyi aldatmayacaksın,

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluş : 7 Ekim 1920 16 Aralık 2004 Perşembe Sayı : 25672 Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: Endüstri Bölgeleri Yönetmeliği BİRİNCİ

Detaylı