ELEKTRİK MALZEMELERİNDE ARANAN KARAKTERİSTİKLERİN SAPTANMASINDA UYGULANAN TESTLER VE MODELLERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ELEKTRİK MALZEMELERİNDE ARANAN KARAKTERİSTİKLERİN SAPTANMASINDA UYGULANAN TESTLER VE MODELLERİ"

Transkript

1 ELEKTRİK MALZEMELERİNDE ARANAN KARAKTERİSTİKLERİN SAPTANMASINDA UYGULANAN TESTLER VE MODELLERİ Dr. Doğan Haktanır (BA, BEng, MSc, PhD.) (MInst.D, MASHRAE, MCEE, MIEEE) e-posta: ÖZETÇE İngiltere de mevcut standartlara uymadan iş yapanlara verilen cowboy ismi yavaş yavaş dünya dillerine de ulaşmış ve bu tür iş yapanlar bu isimle çağrılmaya başlanmıştır. Son zamanlarda KKTC de mevcut standartlara uymayan kalitesiz ve tehlikeli malzeme üretenlerle elektrik malzemesi ithal edenlere karşı başlatılan mücadele bazı çevrelerde tepki görmeye başlamış ve elektrik malzemelerinin testlerini yapanlar çeşitli ithamlarla karşı karşıya kalmışlardır. Bu yazı Hükümetimizin kabul ettiği ve Odamızın desteklediği kurallar tahtında elektrik malzemelerini ele almakta, ortaklaşa kabul edilen kuralları incelemekte ve yerel yapılan testler üzerinde görüş beyan etmektedir 1. GİRİŞ Günden güne ilerleyen teknolojinin getirdiği enerji tehlikelerini önlemek için imalatçıların ürettikleri malzemeleri güvenirlilik kontrollarından geçirmeleri ve bu güvenirliliği tevsik edecek belgeleri vermeleri yasalarla zorunlu kılınmıştır. Bundan başka imalatçılar hem çevre kirliliğini hem de çalışanın emniyeti ile çalışma koşullarını kanun nazarında korumak zorundadırlar. Bütün bu ek işlemler piyasaya sürülen ürünün maliyetini artırmakta ve bu kurallara riayet eden kuruluşların kar paylarını önemli ölçüde azaltmaktadır. Bu nedenle öyle kuruluşlar vardır ki bunlara riayet etmemekte, kalitesiz olması bir yana, ciddi tehlike arz eden, karı yüksek fiyatı ucuz olan bu malzemeleri çıkarları uğruna piyasaya sürmektedirler. Piyasaya sürülen bu malzemeler, kullanımlarında insan yaşamını da beraberlerinde götürebilecek aşamadadırlar. Bu kurallara uymadan ve halkın sağlığını düşünmeden piyasaya arzedilen bu malzemeler fiyatlarının çok ucuz olması açısından o kadar rağbet görmüştür ki, müşteri bulmakta zorluk çekmemiştir. Bunun sonucu olarak da elektriksel kazalar artmıştır. Tabii ki bu oranda halkın şikayetleri de artmıştır. Mevcut hükümet, odamızın girişimiyle gerekli tertibatı almak zorunluluğunu duymuş ve bu hususu bertaraf etmek için geçici de olsa bazı tedbirler almıştır. Şunu da belirtmek gerekir ki bu tür üretimler sadece Adamız da veya Türkiye de değil, diğer ülkelerde de başını alıp yürümüştür[1]. Buna örnek İngiltere nin yetkili kuruluşu olan BSI un resmi yayını Test Talk daki yazılar verilebilir[2]. Bu yayında tehlike arzedebilen sahte, kalitesiz ve tehlikeli elektriksel malların piyasaya sürülmesinin ciddi boyutlara eriştiği iddia edilmekte ve şekil 1 de belirtilen prizlerin durumu örnek olarak verilmektedir. Şekil 1. Yukarıdaki görülen prizler BSI un resmi yayınlarında ele alınmış ve kurallara uymayan yanları teşhir edilmiştir. Yukarıda teşhir edilen bu resimde kordonu emniyete alan köprü levhasının sol taraftaki prizin güvenilir olduğu ancak sağ taraftaki prizde istenen emniyetin sağlanamadığı iddia edilmekte ve bu gibi prizlere imalat ve ithalat belgesi verilmemesine rağmen piyasada sık sık rastlanmakta olduğu iddia edilmektedir. Kuzey Kıbrıs ta da kalite açısından buna muadil kalitesiz, taklit ve tehlikeli elektrik malzemelerinin piyasaya sürülmesi gemi azıya almış ve bu alanda kontrolsuz kalan piyasa sağ duyudan yoksun hatırı sayılır oranda ithalatçıların işgaline uğramıştır. Doğal olarak elektriksel tehlikelerden mutazarrır olan vatandaşlarımızla, bu kurallara uymakla satışları etkilenen dürüst ithalatçılarımız gerek Odamız nezdinde gerekse Ticaret Dairesi nezdinde haklı şikayetlerini dile getirmiş ve getirmektedirler. Ancak bu iki kuruluşun gayretiyle ve bu görevi gönüllü olarak üstlenen mühendislerimizin özverisiyle ve yine ellerindeki teknik olanaklara dayalı olarak, ithal edilen kaliteli ve kullanılmaya elverişli malzemelerle, tehlikeli ve kullanılmaya elverişsiz kalitesiz malzemeleri birbirinden ayırmak ve bu melzemelere izin belgesi vermek için kullandıkları yöntemler haklı veya haksız çeşitli tenkidlere yol açmıştır. Genel olarak malzemelerin kontrolu için kullanılan metodlardan biri ateşe maruz bırakılarak emniyet ve kalite kontrolu yapılması öngörülen deneydir. Ancak KKTC de 7

2 yeterli düzeyde istenen testleri bir yana, bu tür kalite testi yapacak bir laboratuvar bulunmamaktadır. Ithal edilen malların ateşe karşı olan reaksiyonları ve çevreye yayacakları zehirli gazlarla, yangının sürekliliğini artırıp artırmadıklarını belirlenmek amacıyle yapılan testlerde, salt süreklilik yönünü saptamak amacıyle çakmak kullanılmaktadır. Uluslararası kurallar uyarınca, halkın sağlığı açısından istenen testlerden sadece bir tanesinden geçmeyen malzemeler kullanıma sevkedilmesine izin verilmemektedir. KKTC de çakmak kullanarak yapılması mümkün olan bu deney ise bazı çevreler tarafından kabul edilmemekte şikayetlere neden olmaktadır. Hükümetimiz İngiliz hükümetinin yetkilendirdiği British Standarts Institute un ortaya koyduğu Code of Practice de belirtilen test prosedürlerini eskiden beri benimsemiş bulunmaktadır. Bugün Avrupa ülkeleri de bu standartların çoğunu kabullenmiş ve Avrupa Birliği ortak standartları olarak uygulamaya koymuştur[3,4]. Avrupa Birliğinin bu standartlar tahtında uygunluk sağlamakla gerekli olan deneylerinde takip edilen yöntemlerin salt bu bölümüne bir göz atalım ve mühendislerimizin bu yönde uyguladıkları çakmak yöntemiyle yaptıkları testle karşılaştırarak onların usulsüzlüğüne teşmil ettirilen iddiaların geçerlilik derecesi hakkında kendimiz karar verelim. 2. KONU EDİLEN TESTİN AMACI Piyasadaki elektriksel malzemelerin anlatımında kullanılan ve özellikle beyaz eşyalar ın, mevcut kurallar tahtında satışa sevkedilmeden önce, ateşe karşı olan dirençleri, ateşe olan tepkimeleri, ateşten nasıl korundukları, alevlerin yok olması halinde yanmayı ne derece sürdürdükleri v.b., gibi bir seri kalite kontrolundan geçmesi gerekmektedir. Malzemelerle ilgili olarak yapılan testlerin en az %40 ı ateşle ilgilidir[5]. Bu gerekliliğin sağlanması için Avrupa standarlar komisyonu sadece yangınla olan bölümü için FIPEC denen bir kurul oluşturmuştur. Bu kurulun görevi piyasaya sürülen elektrik malzemeleriyle kabloların malzeme kalite ve emniyetini belirleyecek standartları düzenlemesi, ortaya koymasıdır. Yapılan gerekli inceleme ve çalışmalardan sonra bu kurul FIPEC Raporu diye isimlendirilen bir rapor hazırlamıştır[5]. Raporun genel görüşe açılması üzerine yeni görüşler ortaya atıldı[6,7,8]. Bu görüşlerden sonra malzeme kalite kontrolu için yapılması elzem olan deneyler Institute of European Commission ın IEC numaralı yönergesinde belirlendi[9]. Bu yönergede yer alan yöntemler son derece tekrarlanabilen orijinali aratmayan yöntemleri kapsamaktadır. Yöntemlerde belirtilen deneyler kabloların gerek yanıcı özelliklerinin gerekse çevreye gaz yayma karakteristiklerinin sınıflandırılmasında temel unsurları oluştururlar. Deney yöntemleri testleri yapılan elektriksel malzemenin testi geçti veya testi geçmedi şeklinde bir sonuçtan ziyade en düşük veya en yüksek sınırlar içerisindeki derecelendirilmeleri de ele alınmaktadır. KKTC de kalite uygunluk belirlemesini yapabilecek bir laboratuvar ve bu görevi yapabilecek bir kuruluş mevcut olmamasından ötürü, geçici olarak Ticaret Dairesi, Kıbrıs Türk Elektrik Mühendisleri Odası, Kıbtek, Kıbrıs Türk Ticaret Odası ve Tüketiciler Derneğinden oluşan bir kurul üstlenmiştir. KKTC ye ithal edilen elektriksel malzemelerin kalite testlerini yapmak için Kıbtek in onayı ile anılan kuruluşun araçları kullanılmaktadır. Bundan amaç bu malzemeleri kullanan halka olabilecek kazaları mümkün mertebe asgariye indirmek, piyasaya sürülen ve tehlike arzeden malları ithal noktasında engellemektir. Dolayısıyle ithal izninin verilebilmesi için elektrik malzemeleri kapsamına giren ithal malları kalite ile güvenirlilik testinden geçtiğine dair belgelenmesi gerekmektedir. KKTC de elektrik malzemelerinin ateşle ilgili olan test bölümünde çakmak kullanılmaktadır. Bundan sonraki bölümümüz bu hususla ilgili Avrupa da kullanılan yöntemleri ele almaktadır. 3. ÖNGÖRÜLEN TESTLER VE BELGELENDİRME İngiliz Standardları Enstitüsü nün kablolarda aranan evsafı saptamak için öngörülen testler ve bu testleri yapmaları uygun görülen merkezler şu şekilde açıklanmıştır: Ürün : Elektrik kabloları Teknik özellikler: Kablo test amaçları için kurulan laboratuvarlar 100 ü aşkın standartlarda belirtilen testleri yapabilirler. Bu standartlar İngiliz, Avrupa ve Uluslararası Standarlar Kurulu tarafından bu amaçla yayınlanmış olan standartlardır. Tipik kablolar: Enerji dağıtımını sağlayan zırhlı ve PVC yalıtık kablolar; Yoğun olmayan duman yayan ancak aşındırıcı gaz çıkaran kablolar; Madensel yalıtık kablolar; Işın taşıyan lif kabloları; Esnek kordon ve kablolar; Nakil araçlarında kullanılan kablolar v.b. Tipik testler ve Gereksinimleri: Oksijene dayalı hızlandırılmış yaşlandırma metodu ile kalite kaybını ölçme testi; Yalıtkan maddenin ortak sığa boyutu saptama testi; Yalıtkan maddenin direnç ve bakır içeriğine karşı uyarlılık testi; Kablonun gerilme dayanımındaki uzanım ve esneklik derecesi; Sıcak basınç altındaki aşınma direncini saptama testi; Ateş altındaki parlama testi, sürekliliği ve çıkaracağı duman derecesi; Asitli gazlara karşı olan direnç dereceleri. 8

3 Belgelendirme: Yukarıdaki testleri sağlayan kurumlar, elektrik malzemelerini üreten mercilere Accreditation diye isimlendirilen belgeler verirler. 4. TEST MODELLERİ Herhangi bir yangında elektriksel malzemelerin ateş almaları halinde, konu edilen malzemelerde, en azından insan sağlığına zararlı kimyasal gazları çevreye yayma-maları, maruz kaldıkları alevin çekilmesi halinde yanmaya devam etmemeleri şartı aranır. Bunu sağlamak için de konu edilen malzemeler madde 3 te belirtilen testlerle birlikte yangın alevi testinden geçirilirler. Ancak istenen ebatta bir yangın ortamı hazırlamak ne mümkündür ne de uygundur. Bu nedenle yangın ortamının yerini alacak çeşitli modeller geliştirildi. Bundan sonraki şekiller (2 15) bu modellerden bazılarını ve kullandıkları metodları Bu modellerle yapılan testleri geçen melzemeler, belge alma maddelerinden salt birini yerine getirmiş olurlar. Tüm testleri sağlayan malzemelere akreditasyon belgesi verilmektedir. Akreditasyon belgesine hak kazanan malzemeler akreditasyon testini yapan kuruluşun amblemini taşıyabilirler. Herhangi bir testten geçmeyen malzemeler akreditasyon belgesi alamazlar. 5. TASEF MODELİ Uluslararası Standarlar Komisyonu tarafından malzemlerin ateşe karşı olan duyarlılıklarını saptamak amacıyle geliştirilen bilgisayara dayalı bir modeldir[10]. Model herhangi bir binada yangın çıkması halinde malzemelerin geçireceği evreleri incelemekte, bu hususta tahminler yürütmektedir. Yapılan incelemelerde bu tahminler gerçek bir yangında meydana gelebilecek sorun ve bozunumlar kolaylıkla bulunabilmekte, geçirilen veya geçirebilecek aşamalar da saptanabilmektedir. Model geniş kapsamlı analiz modelleri de uygulayabilmektedir. Şekil 2 bu modelin bir uygulamasını Şekil 2. Bilgisayar aracılığıyle yangına maruz kalan yapılarda, ısı, buharlaşma, radyasyon, iletim ve malzemelerin ortaya koyduğu karakteristikler saptanmaktadir. Yukarıdaki şekil bu modellerden birini 5.1 Yangına maruz kalan bina ve malzemelerin analizi Yangına maruz kalan yapı ve malzemelerin ısı dayanıklılığını saptamak için TASEF diye isimlendirilen bir bilgisayar programına dayalı bir model geliştirilmiştir. Bu model hem bu tür yapıtların uğradığı yapısal değişikliğin saptamasında hem de eğitim amaçlı araştırma merkezlerinde kullanılmaktadır. Model test verilerine dayalı olarak malzemelerin geçirebileceği aşamaları önceden belirleyebilmekte test sınırları dışında kalan evereleri de tahmin edebilmektedir. Maddelerdeki ısı dağılımı sınırlı öğe ortamına dayalı sayısal bir düzen içerisinde elde edebilmekte ve materiyellerin kendi özelliğinden dolayı düzgün doğrusal kurala uymayan sınır koşullarını da hesaba katabilmektedir. Model, az önce belirtilenlerin yanında çift boyutlu ve simetri ekseninde bir veya daha fazla materyellerle aralarında kalan boşlukları da analize edebilmektedir. Bu metod uluslararası düzeye erişmiş olup birçok ülkelerde danışman muhendislerle tasarımcılar ve araştırma merkezleri tarafından kullanılmaktadır[11]. 5.2 Modelin Özellikleri Model, yangın şartları ile yangında ateşe maruz kalan malzeme topluluğunun özellikle aşağıdaki nitekliklerini kapsamına almaktadır: a) Yangın sınırları kolayca tanımlanabilmektedir; b) Isı yayım ve ışınım yoluyle yüzeylerde husule gelen karşılıklı ısı alış-verişi ile boşluk çemberlerinde oluşan ısısal nitelikler kolaylıkla hesaplanabilmektedir; c) Maddelerin su buharlaşmasına dayalı olarak oluşturdukları gizli ısının tahlili yapılabilmektedir; d) Sorunların saptanmasında kısa bir uygulama safhasında ölçümlenebilen bir tasarım geliştirilmesine cevaz verdiği gibi daha geniş çaptaki sorunlar da ele alınabilmektedir; e) Borular içerisindeki sıvıların ısısı da hesaplanabilmektedir[12,13,14,15]. 5.3 Modelin algılama yetenekleri Modelin algılama yetenekleri geniş kapsamlı olup algılama karakteristikleri test altındaki materyele göre programlanabilmektedir. Aygıtın algılamaya yönelik yetenekleri şöyle özetlenebilir: a) Genel ısı sınırlarının saptanması; b) İletim ve ışınım yolula yayılan ısı naklinin sınırlanması; c) Isı sınır düğüm noktalarının sabit, zamana bağlı veya bağımsız olarak algılanması; d) Çevreye yayılacak gazların sabit, zamana bağlı veya bağımsız düğüm noktalarının algılanması; e) Yangına maruz kalma süresinin zaman ve ısı birimleri arasında ilişki kurulması; 9

4 f) Basit komutlarla algılamaların grafiğe dönüştürülmesi; g) Malzemelerin ısı, derece değişimi ile gizli ısının etkisi altında karakteristiklerinin algılanması. Modelin bir başka özelliği de anında sonuçların alınması bu sonuçların değişik yazılımlarla kağıda aktarılabilmesidir. 6. CONETOOLS MODELİ Bu model ateşin alevini esas alarak yapılan testleri kapsamına alır. Şekil 3, 4, 5, 6 bu modelin muhtelif tatbikatlarını, şekil 7 ise elde edilebilecek grafiksel sonuçları göstermektedir. Şekil 4: Conetools modelinde yangına tabi tutulan elektrik malzemelerinden çıkan alev ve dumanlar ters bir huniden geçirilerek geçme anında çeşitli analizler ve incelemeler yapımaktadır. Elde edilen verilen bir bilgisayara aktarılmaktadır. Yukarıdaki şekil odanın merkezi bir yerinde oluşan yangın testini Şekil 3. Conetools olarak isimlendirilen test modeli herhangi bir odanın herhangi bir köşesinde çıkabilecek yangını ele alan ve bu yangının yapacağı hasarla malzeme karakteristiklerini saptamaya yarayan bir simülasyon modelidir Model kalorimetreye dayanarak alevin SBI durumunu ve ısı yoğunluk akışını bulmaya yarar. Model bu özelliğinden dolayı endüstri çevrelerinde çok kullanılır. Kullanıldığı sahalar, ürün kalite kontrolu ve ürün geliştirme verilerini elde etmededir. Bu modelle yapılan testler üreticinin ürün maliyetini azaltmaya yarar. Modelin bir başka özelliği de şekil 9 da belirtilen benzetinin oluşabilmesi ve istenen verilerin sağlıklı olarak elde edilebilmesidir. Conetool modeli tahtında çeşitli test bölgelerinde çeşitli ortamlar yaratılmıştır. Şekil 3, 4, 5 ve 6 bu ortamları Bu şekillerde de görüleceği üzere teste tabi tutulan malzemeler özel olarak düzenlenen özel yangın ortamlarına sevkedilmekte ve çeşitli algılayıcılarla çevreye yaydıkları zehirli gazlar, ateşe dayanıklılık süreleri ve bundan başka daha birçok özellikleri incelenmektedir. Elde edilen sonuçlar bir bilgisayara aktarılmakta ve gereken gözlemler yapıldıktan sonra elde edilen verilerle birlikte bir sonuca varılmaktadır. Bu testi geçen elektriksel malzemelere konu edilen belgeler verilmektedir. Şekil 6: Conetools modelinde, yangınların sadece oda içerisindeki etkileri yanında bina dışında da olabilecek etkileri ele alınmış ve elektriksel malzemelerin testleri bu ortamda da ele alınmıştır. Yukarıdaki şekil alevlerin bir kapıdan dışarıya taşmasını ele almakta ve elektrik malzemelerine yapılabilecek hasarlar saptanmaktadır. Şekil 7: Conetools modelindeki SBI simülasyonlarında bilgisayarlar aracılığıyle çeşitli grafikler de elde edilebilmektedir. Yukarıdaki şekil bu grafiksel sonuçlardan bir tanesini 10

5 Şekil 5: Conetools modeli elektriksel malzeme yangın testinde aynı odanın değişik mahallerinde değişik sonuçların alınabileceği düşünülmüş ve test ortamları odanın o noktasına göre düzenlenmiştir. Yukarıdaki şekil bu düzenlemelerden birini Yangın sonucu malzemelerin uğrayacağı bozunum biçimlerini saptamak ve ona göre tedbir almanın yanında kalite kontrolu da yapmak için geliştirilen modeller gün geçtikçe genişlemekte ve daha hassas konuma getirilmektedir. Doğal olarak da bu amaçla düzenlenen bilgisayar programları daha karmaşık ortamlar içerisinde yer alıyor. SOFIE Modeli bunlardan bir tanesidir. Özellikle bir oda esas alınarak, yangında meydana gelen çeşitli koşulları incelemek için geliştirilen bu model kökünü oluşturduğu modellerden çok daha ileriye gitmiştir. Bu modelle diğer testlerin yanında alevin yayılımı, türbülans, kimyasal değişiklikler, zerreciklerle aerosol durumlar incelenebilmektedir. Tatbik edildiği alanlar, yangın alevi ile ateş dumanın bina içinde ve tünellerdeki yayılımını, çeşitli maddelerin gerek yüzeyinde gerekse muhteviyatında yaptığı hasarla kimyevi değişiklikleri çeşitli ve değişik türdeki alev tatbikatları ile saptamaktadır. Son zamanlarda bu model malzemelerin tutuşabilme hesaplarını yapabilmenin yanında ısı analizi ve ürün risk durumlarını da inceleyebilmektedir. Şekil 8 modelin kapalı yerlerdeki etkilerinin incelenmesini, şekil 9 iki duvar arasındaki gelişimleri ile etkilerini incelenmesini 7. SOFIE MODELİ Şekil 8: Sofie modelinde yangının etkinlikleri tüm bir oda kapsamında ele alınır. Odanın her tarafına yerleştirilen algılayıcılarla, ateş altında olan malzemelerden meydana gelebilecek olan değişik veriler elde edilir. Elde edilen bu veriler bu amaçla düzenlenmiş bir bilgisayar programında, malzemenin dayanıklılığı, yangının sönüşünden sonra malzemenin yanmasının sürüp sürmediği ile ilgili olan durumu, çevreye yaydığı çeşitli kimyasal maddeleri, bu maddelerin çevreye olan etkileri ve bu etkilerin dereceleri incelenir. Yukarıdaki şekil bu amaçla düzenlenen bir odayı Şekil 9: Sofie modeli daha çok kapalı yerlerde husule gelen yangınlar düşünülmüştür. Örneğin yukarıda iki duvar arasında meydana gelebilecek bir yangın ortamı düzenlenmiş ve bu yangın sonucu bu mekanda bulanabilecek elektriksel malzemelerin yanında daha başka maddelerinde ortaya koyabilecekleri zararlı durumlar saptanmakta ve bu ortamdan oluşabilecek etkiler incelenmektedir. Şekil 9 böyle bir ortamı simgelenmektedir. 11

6 8. CFD MODELİ Şekil 10: Her binada döşenen kablolar yatay ele alındığı gibi dikey konumunda da ele alınmaktadır. Yukarıdaki şekil dikey konumunda elektrik malzemelerinin döşendiği bacalardaki yangını ve bu yangının yapabileceği hasarları inceleyen bölümü Tam açılımı Computational Fluid Dynamics olan bu modelde binaların maketi yapılmakta ve yangının yayılımı orijinaline yakın biçimde incelenmektedir. Model yangının kritik durumlarına kadar olan gelişme safhalarını kapsamına almaktadır. Modelin şekil 9 da belirtilen evresinde dikey şekil 10 belirtilen evresinde ise bir tünel içerisindeki, herhangi bir noktada havalandırma olması halinde olan durumlara da el atabilmektedir. Şekil 11: 1998 de Göteborg diskoteğinde bir cadılar gecesinde meydana gelen yangını incelemek için binanın maketi yapılmış ve bu yangın olayı tekrarlanmıştır. Yukarıdaki şekilde bilgisayara dayalı incelemelerin bir sayfası yansıtılmaktadır Bu model yine rakamsal ve deneysel sonuçları da inceleyebilmekte ve gerekli tavsiyeleri verebilmektedir. Şekil 12 yangının elektrik kabloları,zerindeki etkilerini gerçek bir ortamda incelenirken Burada kablolar belirli tunellerden geçirilmiş ve yangının etkileri gözlemlenmiş ve özellikleri kontrol edilmiştir. Şekil 13 Yine kabloların raptedildikleri dikey sinilerdeki inceleme durumunu CFD modelinin kapsamına aldığı sistem ve analizlere göz atıldığında karşımıza çıkan unsurlar şöyledir: Söndürme sistemleri Yangın nedenlerinin araştırılması Alevlerin dağılım şekilleri LCA ve riziko analizi Materyel değerlendirilmesi sprinkler sistemleri Şekil 10: Yukaridaki resmin üstü tek noktadan havalandırması olan bir tünel içerisindeki yangın alevinin yayılımını, alttaki ise birçok noktalardan havalandırılan bir tünelin yangın alevinin yayılımını saptamaktadır. Model yine karmaşık yangın durumlarında malzemelerin çıkaracakları zehirli gazlarla bu gazların çevreye yayılım durumunu özellikle karbon monoksit yoğunluğu ile hidrojen siyanür yoğunluğunu da inceleyebilmektedir. Şekil 11, bir deneyin algılama cihazlarından gelen verilerin bilgisayara aktarılan sayfalarından birini yansıtmaktadır Şekil 12. Istenen testlerde karbon ile zehirli gaz tesleri yapabilecek bir modeli ortaya koymak simulasyon modellerinin en güç yanıdır. Yukarıdaki şekil bunlardan birini 12

7 simule edilmiştir. Bu model türünde ayrılan bölgesel bölmelerde katman olarak ayrılan gazın yoğunluk ile hacimleri esas üzerlerinde incelemeler yapılabilmektedir. Bu deneyleden çok kısa bir zamanda çok iyi sonuçlar da elde edilebilmektedir. Şekil 13. Yukarıdaki şekil bir yangın esnasında muhtelif bölmelerde bulunan kabloların nasıl etkilendiklerini saptayan bir simülasyon modelini 9. BRANZFIRE BÖLGESEL SİMÜLASYON MODELİ Şekil 15: Bir odada oluşan yangında odadaki hava ısınır. Isınan hava yükselir ve tavan bölgesinde birikim yapar. Soğuk hava odanın alt kademesinde kalır. Yangından oluşan ısı ile gazlar kendi özelliklerine göre odada belirli yüksekliklerde yer alırlar. İşte CFD modeli maddelerin bu özelliklerinde yararlanarak elektrik malzemelerinin özelliklerini inceleyip kaliteleri ile güvenirliliklerini saptar. Yukaridaki şama odada çıkan bir yangının yayılım özelliğini yansıtır. Bu simülasyon için geliştirilen program window ortamında yer almasından ötürü çeşitli bölgesel testler bir anda yapılabildiği gibi Excel formatında kolaylıkla graflar oluşturulacağı gibi yangının etkisi hakkında yanlış olabilecek ihtimalleri ortadan kaldıracak kesin veriler de elde edilebilmektedir. Şekil 14: Branzfire modelinde yapılan testler genellikle hava yoğunluğunu ve yangının çıktığı yerin yükseklik kademelerini esas almaktadır. Yukarıdaki şekil incelemek amacıyla çıkarılan hakiki bir yangını ve çevreye olan etkilerinin incelenmesini yansıtmaktadır Kapalı bir yerde bir yangın başladığı zaman genellikle, şekil 14 te belirtilen fotoğraf ile şekil 15 te belirtilen yangındaki havanın yayılım özellikleri gösterildiği gibi belirgin bir şekilde ayırt edilebilecek iki bölgede oluşur. Bunlardan biri, doğal olarak duman ve zehirli gaz ihtiva eden sıcak üst bölgedir, öteki de yine doğal olarak soğuk hava ihtiva eden alt bölgedir. Bunun nedeni ise sıcak ile soğuk hava arasındaki yoğunluk farkıdır. Bu yoğunluk farkından yararlanılarak bir yangın modeli oluşturulmuş ve teste tabi tutulacak malzemeler üzerinde çeşitli deneyler 10. SONUÇ Metinde ele alınan konulardan da anlaşılacağı üzere elektriksel malzemeler yoğun ve seri testlerden geçirilirler. Bu testlerin amacı insan sağlığını korumaktır. KKTC de de gereken kontrollerin yapılamamasından ötürü birçok usulsüz malzeme ithal edilmiş ve piyasa bu tehlikeli malzemelerle dolmuş, hatta, büyük bir oranda da birikim yapmıştır. Tehlikeli olan bu elektriksel malzemelerin kullanımından oluşan ve oluşacak olan kazaları önlemek gerekmektedir. Bu gereksinime koşut olarak yukarıda ele aldığımız simülasyon testleri yapılabilecek imkanlar elde mevcut değildir. Bu nedenle oluşabilecek kazaları önlmek için çakmakla yapılan test, bir dereceye kadar yapılması gereken testlerin sadece bir 13

8 bölümünü oluşturur. Dolayısıyle bu davranışın yerinde olmasına karşın deneylerin daha da artırılması gerektiği sonuç olarak her haliyle kendini kanıtlamaktadır. Bu nedenle daha iyi ortamlar yaratılmasına dek bu deneyin sürdürülmesinde korunma açısından yarar vardır. METİNDE KULLANILAN KISALTMALAR BRANZ BSI CEN CENELEC CFD EIEMA ENEC FIPEC IEC ISO SP TASEF Building Research Association of New Zealand British Standards Institute Comité Européen de Normalisation Comité Européen de Normalisation Electrotechnique Computational Fluid Dynamics Electrical Installation Equipment Manufacturers European Electrical Standards body of CENELEC Fire Performance of Electric Cables Installations of European Cable International Standards Organisation Sveriges Provnings Temperature Analysis of Structures Exposed to Fire KAYNAKLAR [1] BSI, Test Talk, BSI product services, Summer 2002, issue 8, (p1-8). [2] BSI, Test Talk, BSI product services, Winter 2000/ 2002 issue, (p4). [3] WHO, Equipment performance specifications and test procedures, Annex 1, Testing Institutions, Modules: E1 E10. [4] IEC, Safety of household and similar electrical appliances, Annex 8: IEC (1991) and amendment 1 ( ). [5] ISO TC2 SC1 [6] FIPEC, Final report on the Europeans Commission SMT Programme, SMT4 CT , 410pp, ISBN , London (2000). [7] Van Hees P, Axelsson J, Green A M, Grayson S J, Mathematical modelling of fire development in cable installation, Fire and Materials Journal, Vol.25 4, (pp ), Wiley Publications. [8] FIPEC, An overview of the real scale tests in the Fipec project, Fire performance of electrical cables, Interflam (1999). [9] Van Hees P, Axelsson J, Vercelotti U, Breulet H, Green A, Grayson S, Assessing the fire performance of electric cables, FR 2000 conference, London, UK. [10] IEC, Fire performance of electric cables, IEC [11] Wickström U, Pålsson J, Scheme for Verification of Computer Codes for Calculating Temperature in Fire Exposed Structures, SP Swedish Testing and Research Institute, SP Report 1999:36, Borås [12] ISO 834; EN standartları. [13] Milke J A, Analytical methods for determining fire resistance of concrete members, SFPE Handbook of Fire Protection Engineering, Second Edition, National Fire Protection Association, Quincy, Massachusetts and Society of Fire Protection Engineers, Boston, Massachusetts, [14] Wickström U, Calculation of heat transfer to structures exposed to fire shadow effects, Interflam 2001, Edinburgh, UK, [15] Wickström U, Tuovinen H, Calculation of Fluid Temperature in Circular Tubes Using Tube-TASEF, SP Swedish Testing and Research Institute, SP Report 1997:29, Borås

Kablo Geçişlerinde Pasif Yangın Durdurucu Sistemler

Kablo Geçişlerinde Pasif Yangın Durdurucu Sistemler Kablo Geçişlerinde Pasif Yangın Durdurucu Sistemler EN Test Prosedürü & Aplikasyonlar 2015 1 İçerik Bina Yangın Yalıtımının Önemi EN 1366-3 Test Standardı (Penetrasyon Yalıtımı) & Yangın Dayanımı Pasif

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1. ÜRÜN VE TEDARİKÇİ TANIMLAMA Ürün Adı Üretici : İzocam Ekspande Polistren (EPS) : İzocam Ticaret ve Sanayi A.Ş. 41455 Gebze - Kocaeli TÜRKİYE Telefon Numarası : + 90 262

Detaylı

PATLAYICI ORTAMLARIN DENETİMİ

PATLAYICI ORTAMLARIN DENETİMİ PATLAYICI ORTAMLARIN DENETİMİ 1 GİRİŞ Kimya, petrokimya, doğal gaz, petrol, kimyasal madde depolama tesisleri ve benzeri sektörler gibi yanıcı maddelerin kullanıldığı, depolandığı ve taşındığı işyerlerinde

Detaylı

Tekstil Laboratuvarı. 2015 Yılı Eğitim Programı

Tekstil Laboratuvarı. 2015 Yılı Eğitim Programı Tekstil Laboratuvarı 2015 Yılı Eğitim Programı Tekstilde Bakım Etiketleri Eğitimi 2015 Yılı Tekstil Laboratuvarı Eğitim Tarihleri Eğitim Adı Tarih* Çekmezlik ve Görünüm Testleri Eğitimi Fiziksel Testler

Detaylı

YERALTI TOPLU TAŞIMA SİSTEMLERİNDE ACİL DURUM HAVALANDIRMASI

YERALTI TOPLU TAŞIMA SİSTEMLERİNDE ACİL DURUM HAVALANDIRMASI 1 YERALTI TOPLU TAŞIMA SİSTEMLERİNDE ACİL DURUM HAVALANDIRMASI O. Cahit ERALP Eren MUSLUOĞLU ÖZET Yeraltı tünellerinde yangın simülasyonu yapmak amacıyla, O.D.T.Ü. Makina Mühendisliği Bölümü Akışkanlar

Detaylı

Gaziantep OSB İtfaiyesi. www.arenaeksperlik.com

Gaziantep OSB İtfaiyesi. www.arenaeksperlik.com Gaziantep OSB İtfaiyesi www.arenaeksperlik.com BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararı : 12/6/2002-2002/4390 Resmî Gazete : 26.7.2002/24822 DİKKAT (!) : Bu Yönetmelik,

Detaylı

ÜÇLÜ SORUMLULUK (Responsible Care)

ÜÇLÜ SORUMLULUK (Responsible Care) ÜÇLÜ SORUMLULUK (Responsible Care) ÜLKEMİZDE ÜÇLÜ SORUMLULUK 1984 yılında Kanada'da başlatılan "Responsible Care" hareketi, önce Amerika ve daha sonra Avrupa Ülkeleri olmak üzere tüm dünyaya yayılmıştır

Detaylı

DEPOLAMA TALİMATI. Doküman No: İlk Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: Revizyon No: Toplam Sayfa Sayısı: TYG_T01 07.06.2012 02.05.

DEPOLAMA TALİMATI. Doküman No: İlk Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: Revizyon No: Toplam Sayfa Sayısı: TYG_T01 07.06.2012 02.05. REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 02.05.2013 Madde 5.3.6 eklendi. 01 Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Tesis Yönetimi ve Güvenliği Kurulu Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş

Detaylı

TEHLİKELİ KİMYASAL MADDELERİN OLUŞTURDUĞU RİSKLER İÇİN GENEL ve ÖZEL ÖNLEME YÖNTEMLERİ

TEHLİKELİ KİMYASAL MADDELERİN OLUŞTURDUĞU RİSKLER İÇİN GENEL ve ÖZEL ÖNLEME YÖNTEMLERİ TEHLİKELİ KİMYASAL MADDELERİN OLUŞTURDUĞU RİSKLER İÇİN GENEL ve ÖZEL ÖNLEME YÖNTEMLERİ Dr. Fatma IŞIK COŞKUNSES İSG Uzmanı / İSGÜM Kimyasal maddeler sanayimizin ve günlük yaşantımızın içinde bir çok alanda

Detaylı

Patlayıcı Ortamlarda Kullanılan Ekipmanlar ve ATEX Yönetmelikleri

Patlayıcı Ortamlarda Kullanılan Ekipmanlar ve ATEX Yönetmelikleri Patlayıcı Ortamlarda Kullanılan Ekipmanlar ve ATEX Yönetmelikleri Hamdi Nadir Tural Araştırma&Geliştirme Bölümü Mart 2013 Özet Günümüzde Avrupa birliği ülkelerinde geçerli olan ve Avrupa dışında birçok

Detaylı

YANGIN ALARM SĐSTEMLERĐ MODERN ALGILAMA VE UYARI TEKNĐKLERĐ

YANGIN ALARM SĐSTEMLERĐ MODERN ALGILAMA VE UYARI TEKNĐKLERĐ YANGIN ALARM SĐSTEMLERĐ MODERN ALGILAMA VE UYARI TEKNĐKLERĐ Atilla KARADAĞ atilla.karadag@karadag.com.tr Karadağ Elektronik Araçlar San. ve Tic. Ltd Şti. Tekno Group Emniyet Evleri Mahallesi, Yeniçeri

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK - 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY 4

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK - 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY 4 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK - 0 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY İÇİNDE SABİT SICAKLIKTA SİLİNDİRİK ISITICI BULUNAN DİKDÖRTGEN PRİZMATİK SAC KUTU YÜZEYLERİNDEN ZORLANMIŞ TAŞINIM

Detaylı

Prefabrik Beton İmalatında Buhar Kürü. Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

Prefabrik Beton İmalatında Buhar Kürü. Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Prefabrik Beton İmalatında Buhar Kürü Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Basınç Dayanımı (MPa) Basınç Dayanımı (psi) Kürlemenin Beton Dayanımına Etkisi - Betonun prizini alması ve dayanım kazanması

Detaylı

ÇİMENTO BASMA DAYANIMI TAHMİNİ İÇİN YAPAY SİNİR AĞI MODELİ

ÇİMENTO BASMA DAYANIMI TAHMİNİ İÇİN YAPAY SİNİR AĞI MODELİ ÇİMENTO BASMA DAYANIMI TAHMİNİ İÇİN YAPAY SİNİR AĞI MODELİ Ezgi Özkara a, Hatice Yanıkoğlu a, Mehmet Yüceer a, * a* İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü, Malatya, 44280 myuceer@inonu.edu.tr

Detaylı

LABORATUAR DENEY ESASLARI VE KURALLARI

LABORATUAR DENEY ESASLARI VE KURALLARI GİRİŞ 425*306 Makine Mühendisliği Laboratuarı dersinde temel Makine Mühendisliği derslerinde görülen teorik bilgilerin uygulamalarının yapılması amaçlanmaktadır. Deneysel çalışmalar, Ölçme Tekniği, Malzeme

Detaylı

TS 12514 E GÖRE HERMETİK CİHAZ YERLEŞİM KURALLARI

TS 12514 E GÖRE HERMETİK CİHAZ YERLEŞİM KURALLARI TS 12514 E GÖRE HERMETİK CİHAZ YERLEŞİM KURALLARI 1.2.4 - C Tipi Cihazların (Hermetik) Montajı 1.2.4.1 - Genel Şartlar C tipi cihazlar (hermetik) montaj odasının hacmi ve havalandırma biçiminde bağlı olmaksızın

Detaylı

STANDART VE STANDARDİZASYON

STANDART VE STANDARDİZASYON STANDART VE STANDARDİZASYON İnsanoğlu yaratıldığı günden bu yana karışıklıktan kurtulma ve belirli bir düzen tesis etme gayreti içerisinde olmuştur. Bu düzenleme sürecinin tabiî bir neticesi olarak ortaya

Detaylı

HAKKIMIZDA NEDEN BAŞAT?

HAKKIMIZDA NEDEN BAŞAT? HAKKIMIZDA Firmamız uzun yıllardır DAMLA LAMİNASYON adı altında tekstil sektöründe hizmet vermektedir. Yüksek kalitede hizmet vermeyi ilke edinen firmamız yapmış olduğu AR-GE araştırmaları sonucu izolasyon

Detaylı

GAZ REGULATORÜ BELGELENDİRME TEKNİK ŞARTNAMESİ UBTKŞ-005

GAZ REGULATORÜ BELGELENDİRME TEKNİK ŞARTNAMESİ UBTKŞ-005 SAYFA 2/8 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu teknik şartname, UGETAM ürün belgelendirme sistemine belgelendirme için başvuru yapan tedarikçilerin üretmiş oldukları gaz regülatörlerinin karşılaması gereken şartları TS

Detaylı

ISI VE SICAKLIK. 1 cal = 4,18 j

ISI VE SICAKLIK. 1 cal = 4,18 j ISI VE SICAKLIK ISI Isı ve sıcaklık farklı şeylerdir. Bir maddeyi oluşturan bütün taneciklerin sahip olduğu kinetik enerjilerin toplamına ISI denir. Isı bir enerji türüdür. Isı birimleri joule ( j ) ve

Detaylı

Kapalı Alanlarda Çalışmalarda Güvenlik

Kapalı Alanlarda Çalışmalarda Güvenlik Kapalı Alanlarda Çalışmalarda Güvenlik Eğitimin Amacı Eğitimin amacı, işyerlerinde sağlıklı güvenli bir ortamı temin etmek, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını %0 a indirmek, çalışanları yasal hak ve

Detaylı

Sıvı Depolarının Statik ve Dinamik Hesapları

Sıvı Depolarının Statik ve Dinamik Hesapları Sıvı Depolarının Statik ve Dinamik Hesapları Bu konuda yapmış olduğumuz yayınlardan derlenen ön bilgiler ve bunların listesi aşağıda sunulmaktadır. Bu başlık altında depoların pratik hesaplarına ilişkin

Detaylı

BACALAR, BACA YANGINLARI, SEBEPLERİ VE ÖNLENMESİ. Mak. Müh. Doğan ÖZDEMİR

BACALAR, BACA YANGINLARI, SEBEPLERİ VE ÖNLENMESİ. Mak. Müh. Doğan ÖZDEMİR BACALAR, BACA YANGINLARI, SEBEPLERİ VE ÖNLENMESİ Mak. Müh. Doğan ÖZDEMİR RESTORAN VE ENDÜSTRİYEL MUTFAK HAVALANDIRMASI Genel olarak bir mutfak havalandırma sisteminde davlumbaz, kanallar, egzoz fanı, baca

Detaylı

KAPALI OTOPARKLARDA DUMAN EGZOST JET FAN SİSTEMLERİ JET FANLI SİSTEMLER Kapalı otoparklar için tasarlanan havalandırma sistemleri iki temel ihtiyaçtan yola çıkılarak planlanır. -Birincisi günlük işletmede

Detaylı

Çalışma hayatında en çok karşılaşılan soru işyerinden patlama tehlikesi olup olmadığı yönündedir. Bu sorunun cevabı, yapılacak risk

Çalışma hayatında en çok karşılaşılan soru işyerinden patlama tehlikesi olup olmadığı yönündedir. Bu sorunun cevabı, yapılacak risk Çalışma hayatında en çok karşılaşılan soru işyerinden patlama tehlikesi olup olmadığı yönündedir. Bu sorunun cevabı, yapılacak risk değerlendirmesiyle birlikte aşağıdaki sorularla birlikte basitçe değerlendirilebilir.

Detaylı

TARIM İLAÇLARI DEPOLAMA

TARIM İLAÇLARI DEPOLAMA TARIM İLAÇLARI DEPOLAMA TARIM İLAÇLARI AMBARLARINDA YANGINA KARŞI KORUMA A. Teknik tedbirler B. Organize edilebilecek tedbirler C. Yangında alınacak tedbirler D. Yangın sonunda alınacak tedbirler Dr. Selami

Detaylı

MALZEME GÜVENLĠK BĠLGĠ FORMU

MALZEME GÜVENLĠK BĠLGĠ FORMU MALZEME GÜVENLĠK BĠLGĠ FORMU 1. ÜRÜN VE TEDARĠKÇĠ TANIMLAMA Ürün Adı Üretici : İzocam Ekspande Polistren (EPS) : İzocam Ticaret ve Sanayi A.Ş. Altayçeşme Mah. Öz Sok. No:19 Kat:6, 34843 Maltepe İstanbul

Detaylı

ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK İçerik Patlayıcı Ortamlar ATEX Nedir? İlgili Mevzuat Temel Kavramlar Patlamadan Korunma Dokümanı 2 3 ATEX Nedir? ATEX Atmosphères

Detaylı

Derz sızdırmazlığı için PVC esaslı Su Tutucu Bantlar

Derz sızdırmazlığı için PVC esaslı Su Tutucu Bantlar Ürün Bilgi Föyü Düzenleme 06.01.2009 Revizyon no.: 0 Identification no: 01 07 03 01 023 0 000001 Sika -Su Tutucu Bantlar Derz sızdırmazlığı için PVC esaslı Su Tutucu Bantlar Construction Ürün Tanımı Kullanım

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki. Akreditasyon Kapsamı FTI Fasad Teknoloji Merkezi A.Ş.

Akreditasyon Sertifikası Eki. Akreditasyon Kapsamı FTI Fasad Teknoloji Merkezi A.Ş. No:76/A Çatalca Giydirme Cepheler Giydirme Cepheler -Hava Geçirgenliği TS EN 12153 Giydirme Cepheler - Su Sızdırmazlık Statik Basınç Altında Laboratuvar Deneyi Giydirme Cepheler- Rüzgar Yükü Dayanımı TS

Detaylı

GÜVENLİK VERİ ÇİZELGESİ

GÜVENLİK VERİ ÇİZELGESİ Basım tarihi: 07.05.2012 Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Kimyasal maddenin/karışım ve şirketin/üstlenenin kimlikleri Ürün adı Madde veya karışımın ilgili tespit edilen kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

Detaylı

MSDS (Malzeme Güvenlik Bilgi Formu)

MSDS (Malzeme Güvenlik Bilgi Formu) 1. KİMYASAL ÜRÜN & ŞİRKET TANIMI Ürün Adı: SPT-1657 Ürün tanımı: Tek komponentli Poliüretan yapıştırıcı Fabrika:. SAMHO CHEMICAL CO. LTD. Adres: 241-2, Chongwon-ri, Mado-myun, Hwasung-City Kyunggi-do,

Detaylı

SERTİFİKA NUMARASI ATLT771414

SERTİFİKA NUMARASI ATLT771414 SERTİFİKA NUMARASI ATLT771414 ATLASCert / 1/9_14.04.2017 Tarih 14 Nisan 2017 0:00 Geçerlilik süresi: 14.04.2018 tarihinde yenilenmelidir! Sorumlu personel verileri oda kayıt Ad Soyad Sinan EVKAYA Ünvanı

Detaylı

TIG GAZALTI KAYNAK YÖNTEMİNDE KULLANILAN GAZLAR VE ÖZELLİKLERİ PROF. DR. HÜSEYİN UZUN HOŞGELDİNİZ

TIG GAZALTI KAYNAK YÖNTEMİNDE KULLANILAN GAZLAR VE ÖZELLİKLERİ PROF. DR. HÜSEYİN UZUN HOŞGELDİNİZ TIG GAZALTI KAYNAK YÖNTEMİNDE KULLANILAN GAZLAR VE ÖZELLİKLERİ PROF. DR. HÜSEYİN UZUN HOŞGELDİNİZ 1 NİÇİN KORUYUCU GAZ KULLANILIR? 1- Ergimiş kaynak banyosunu, havada mevcut olan gazların zararlı etkilerinden

Detaylı

YERALTI TAŞIMA SİSTEMLERİ İSTASYONLARINDA HESAPLAMALI AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ YÖNTEMİYLE YANGIN VE HAVALANDIRMA SİMÜLASYONU

YERALTI TAŞIMA SİSTEMLERİ İSTASYONLARINDA HESAPLAMALI AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ YÖNTEMİYLE YANGIN VE HAVALANDIRMA SİMÜLASYONU 65 YERALTI TAŞIMA SİSTEMLERİ İSTASYONLARINDA HESAPLAMALI AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ YÖNTEMİYLE YANGIN VE HAVALANDIRMA SİMÜLASYONU Serkan KAYILI O. Cahit ERALP ÖZET Yeraltı toplu taşıma sistemlerinde oluşan yangınlarda

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Piyasa Gözetimi, Denetimi ve Temizlik Ürünleri Şubesi Oyuncak Mayıs 2012 Oyuncaklar Hakkında Yönetmelik 17.05.2002 tarihli ve 24758 sayılı

Detaylı

KOMPOZİT LEVHA YAPIŞTIRMA

KOMPOZİT LEVHA YAPIŞTIRMA KOMPOZİT LEVHA YAPIŞTIRMA Yalıtımlı kompozit levhalar ile Mevcut duvar yüzeyine, Yalıtımlı Kompozit Levhaların ADERTEK yapıştırma alçısı kullanılarak yapıştırılmasıyla oluşturulan Giydirme Duvar GDY-KL

Detaylı

(91/155/EEC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usul ve Esasları Tebliğine ( tarih, RG No:24692 ) göre hazırlanmıştır.

(91/155/EEC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usul ve Esasları Tebliğine ( tarih, RG No:24692 ) göre hazırlanmıştır. 1. MALZEME VE ÜRETİCİ KURULUŞ HAKKINDA BİLGİLER Malzeme Adı : Teknomer 400 2K Malzemenin Kullanım Amacı : Su İzolasyonu 2. BİLEŞİMİ / İÇİNDEKİLER HAKKINDA GENEL BİLGİ Bileşenlerin Genel Tanımı: Toz Bileşen;

Detaylı

MAK-LAB007 AKIŞKAN YATAĞINDA AKIŞKANLAŞTIRMA DENEYİ

MAK-LAB007 AKIŞKAN YATAĞINDA AKIŞKANLAŞTIRMA DENEYİ MAK-LAB007 AKIŞKAN YATAĞINDA AKIŞKANLAŞTIRMA DENEYİ 1.GİRİŞ Deney tesisatı; içerisine bir ısıtıcı,bir basınç prizi ve manometre borusu yerleştirilmiş cam bir silindirden oluşmuştur. Ayrıca bu hazneden

Detaylı

Ürün Kataloğu. ipekboru Elektrik Tesisat Boruları Electrical Instalation Conduit

Ürün Kataloğu. ipekboru Elektrik Tesisat Boruları Electrical Instalation Conduit Ürün Kataloğu PVC Borular Elektrik Tesisat Boruları Electrical Instalation Conduit www.ipekboru.com.tr PE Borular, Esnek Tesisat Borular PP Borular, Esnek,, Duman Yoğunluğu Az Esnek HDPE Borular 1. Organize

Detaylı

SICAKLIK NEDİR? Sıcaklık termometre

SICAKLIK NEDİR? Sıcaklık termometre SICAKLIK NEDİR? Sıcaklık maddedeki moleküllerin hareket hızları ile ilgilidir. Bu maddeler için aynı veya farklı olabilir. Yani; Sıcaklık ortalama hızda hareket eden bir molekülün hareket (kinetik) enerjisidir.

Detaylı

Yapı malzemelerinin yangına tepki sınıflarının belirlenebilmesi için özet tablo. Tutuşabilirlik 30 sn. Tutuşabilirlik 15 sn

Yapı malzemelerinin yangına tepki sınıflarının belirlenebilmesi için özet tablo. Tutuşabilirlik 30 sn. Tutuşabilirlik 15 sn YANGIN TESTLERİ VE SINIFLANDIRMA Bir çok ülke, yangından korunma amacıyla kabul edilebilir minimum seviyeyi oluşturmak için hükme dayalı zorunluluklar getirmiştir. Tasarımcılar tarafından rehber niteliğindeki

Detaylı

...İŞLETMENİZİN SÜREKLİLİĞİ İÇİN BAKIM YAPTIRDINIZ MI? Sayın İlgili;

...İŞLETMENİZİN SÜREKLİLİĞİ İÇİN BAKIM YAPTIRDINIZ MI? Sayın İlgili; 11.09.2014 Sayın İlgili; Değişik sektörlerde, birbirlerinden farklı özellikte çalışma şartlarına sahip işletmelerin çalışmalarını gerçekleştirirken, iş yerinde iş sağlığı ve güvenliği açısından gerekli

Detaylı

Mebusevleri M. Anıt C. Şafak A. 8/11 06510 Tandoğan Ankara 1

Mebusevleri M. Anıt C. Şafak A. 8/11 06510 Tandoğan Ankara 1 Kod: ISG_TGE_14 GENEL AÇIKLAMA Bu bilgilendirme notu İSG İş Güvenliği Temel Eğitim Seti nin bir parçası olan Malzeme Güvenliği Bilgi Formları konulu eğitim kapsamında hazırlanmıştır. Eğitimin CD üzerinde

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MGBF)

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MGBF) 1. ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANIMI Ürünü Tanıcı Bilgiler Ürün Kodu 1103 Ürün Adı HYFIX FLEXIL (A Bileşeni) İKİ BİLEŞENLİ, LİF TAKVİYELİ, ÇİMENTO BAZLI KİMYASAL VE FİZİKSEL Tanımlama/ Kullanım SU YALITIM MALZEMESİ

Detaylı

YAPI MALZEMELERİ MUAYENE VE DENEYLERİ

YAPI MALZEMELERİ MUAYENE VE DENEYLERİ YAPI MALZEMELERİ MUAYENE VE DENEYLERİ YAPI MALZEMELERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÜRÜN ÜRETİCİ - LABORATUVAR Piyasaya kaliteli ürün arz edebilmek adına ürün, üretici ve Laboratuvar arasında çok sıkı bir bağ vardır.

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEKNİKERİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEKNİKERİ TANIM İşyerlerini, işin yürütülmesi nedeniyle oluşan tehlikelerden uzaklaştırmak ve sağlığa zarar verebilecek koşullardan arındırarak, daha iyi bir çalışma ortamı sağlamak için bir plan dahilinde iş güvenliği

Detaylı

Comfort-Design Plus. Teknik değişiklik hakları saklıdır. www.rehau.com.tr. Yapı Otomotiv Endüstri

Comfort-Design Plus. Teknik değişiklik hakları saklıdır. www.rehau.com.tr. Yapı Otomotiv Endüstri Comfort-Design Plus TEKNİK BİLGİLER Teknik değişiklik hakları saklıdır. www.rehau.com.tr Yapı Otomotiv Endüstri 1. Tanım/Teknik Bilgiler Yapı Birbirine geçen profillerden (10mm kalınlığında içi boş profiller)

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu (91/155 EEC)

Güvenlik Bilgi Formu (91/155 EEC) Sayfa 1/6 1. Madde/Müstahzar ve Firma Tanıtımı Ürünün adı: Üretici / Dağıtıcıya ait bilgiler: DESOMED EURO Kimya San. Ve Ticaret A.Ş. Yazıbaşı Beldesi Balkan Cad. No:33 Torbalı / ĐZMĐR Tel: 0.232.853 97

Detaylı

Yayın Tarihi: 02.04.07 Sayfa 1/5 Versiyon: 01

Yayın Tarihi: 02.04.07 Sayfa 1/5 Versiyon: 01 Yayın Tarihi: 02.04.07 Sayfa 1/5 1. MADDE / MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIM Ürün Bilgisi Ticari Adı Ürün Kodu Spesifikasyon Kullanım Ruhsat Sahibi Üretici Firma İMPOTEK DİFLUBENZURON SC Acil

Detaylı

TRILUB GMP EPP 1526 402001

TRILUB GMP EPP 1526 402001 Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) 1 - Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtımı, Ürün Adı : Trilub GMP EPP 1526 Artikel Numarası : Firma adı : Trilub Kimya İmalat San. ve Tic. Ltd. Şti Organize

Detaylı

KONU: KAYNAK İŞLERİNDE GÜVENLİK

KONU: KAYNAK İŞLERİNDE GÜVENLİK KONU: KAYNAK İŞLERİNDE GÜVENLİK Kaynak : İki malzemenin, ısı veya basınç veya her ikisini kullanarak, bir malzemeye ilave ederek veya etmeden birleştirmedir. KAYNAK ÇAŞİTLERİ SOĞUK BASINÇ KAYNAĞI SICAK

Detaylı

REACH-Tekstil ve Hazırgiyim Sektörüne Etkileri Semineri

REACH-Tekstil ve Hazırgiyim Sektörüne Etkileri Semineri REACH-Tekstil ve Hazırgiyim Sektörüne Etkileri Semineri 20-08-2008 Rezzan Karaaslan 1. REACH nedir,beni etkileyecek mi? 2. REACH kapsamında rollerimiz neler? 3. Tekstil üreticileri olarak ne yapmak zorundayız?

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MGBF)

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MGBF) 1. ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANIMI Ürünü Tanıtıcı Bilgiler Ürün Kodu 1202 Ürün Adı FIXCRETE (A Bileşeni) Tanımlama/ Kullanım MGBF Düzenleyen Hakkında Bilgiler Acil Durum telefon numarası İKİ BİLEŞENLİ, ÇİMENTO

Detaylı

MÜLKİYETİNİZE EMNİYET ve DEĞER KATIN

MÜLKİYETİNİZE EMNİYET ve DEĞER KATIN MÜLKİYETİNİZE EMNİYET ve DEĞER KATIN Mülkiyet Koruma Çözümleri SKILL, QUALITY AND EXPERIENCE www.troax.com Kapalı mekan çevre korumasında Dünya lideri üretici Troax endüstriyel panel ve bölme sistemlerinde

Detaylı

Sessiz Atık Su Sistemleri ÜRÜN KATALOĞU. Wavin SiTech+ Sessiz Üç Katlı Atık Su Borusu & Ek Parçaları

Sessiz Atık Su Sistemleri ÜRÜN KATALOĞU. Wavin SiTech+ Sessiz Üç Katlı Atık Su Borusu & Ek Parçaları Sessiz Atık Su Sistemleri ÜRÜN KATALOĞU Sessiz Üç Katlı Atık Su Borusu & Ek Parçaları Sistem Tanımı Uygulama Özel Ek Parçalar Mineral takviyeli Polipropilen(PP) bazlı atık su sistemlerinde kullanılır.

Detaylı

RADYO VE TELEVİZYON ALICI CİHAZLARININ STANDARTLARINA AİT YÖNETMELİK

RADYO VE TELEVİZYON ALICI CİHAZLARININ STANDARTLARINA AİT YÖNETMELİK 2057 RADYO VE TELEVİZYON ALICI CİHAZLARININ STANDARTLARINA AİT YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16.1.1985, No : 85/8988 Dayandığı Kanunun Tarihi : 11.11.1983, No : 2954 Yayımlandığı R. Gazetenin

Detaylı

DÖKÜM İMALAT PROSESLERİ İÇİN İLERİ DÜZEY SİMÜLASYON YAZILIMI: VULCAN

DÖKÜM İMALAT PROSESLERİ İÇİN İLERİ DÜZEY SİMÜLASYON YAZILIMI: VULCAN DÖKÜM İMALAT PROSESLERİ İÇİN İLERİ DÜZEY SİMÜLASYON YAZILIMI: VULCAN VULCAN döküm simülasyon yazılımı ile imalat öncesi döküm kusurlarının tespiti ve iyileştirilmesi ÖZET Makalede uygulama yapılan model

Detaylı

İzmir Adnan Menderes Havalimanı Yeni İç Hatlar Terminali ne Etkileyen Rüzgâr Yüklerinin CFD Metotlarıyla Belirlenmesi

İzmir Adnan Menderes Havalimanı Yeni İç Hatlar Terminali ne Etkileyen Rüzgâr Yüklerinin CFD Metotlarıyla Belirlenmesi İzmir Adnan Menderes Havalimanı Yeni İç Hatlar Terminali ne Etkileyen Rüzgâr Yüklerinin CFD Metotlarıyla Belirlenmesi Havalimanları ANSYS'e Emanet Elif KORU İnşaat Mühendisi / Yapısal Tasarım TAV İnşaat

Detaylı

Class 5.2./ Organik peroksitler çoğunlukla çabuk yanan ve çarpma sürtmeye duyarlı maddeler

Class 5.2./ Organik peroksitler çoğunlukla çabuk yanan ve çarpma sürtmeye duyarlı maddeler TEHLİKELİ MADDELER İÇİN IMO SINIFLARI Tehlikeli ve denizi kirletme riski olan in denizde taşıma yapan gemiler tarafından taşınması International Convention for the Safety of the Life at Sea (SOLAS) ve

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ. TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ ve E1 BELGELENDİRMESİ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ. TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ ve E1 BELGELENDİRMESİ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ Türk Standardları Enstitüsü (TSE), tüzel kişiliğe sahip, özel hukuk hükümlerine göre yönetilen bir kamu kuruluşudur. Türk Standardları Enstitüsü nün Görevleri: Standart Hazırlama,

Detaylı

ISO 27001:20013 BGYS BAŞDENETÇİ EĞİTİMİ

ISO 27001:20013 BGYS BAŞDENETÇİ EĞİTİMİ önetim istemi tandartları T A R İ F L E R B G IO'nun Kelime Anlamı "International Organization for tandardization" İngilizce açılımı kısaltılınca "IO", Fransızca da Organisation internationale de normalisation

Detaylı

Maden Kurtarma Bir kurtarma faaliyeti sırasında Maden Kurtarma ekibinin öncelikleri şu şekilde sıralanabilir;

Maden Kurtarma Bir kurtarma faaliyeti sırasında Maden Kurtarma ekibinin öncelikleri şu şekilde sıralanabilir; Maden Kurtarma Bir kurtarma faaliyeti sırasında Maden Kurtarma ekibinin öncelikleri şu şekilde sıralanabilir; Maden Kurtarma ekibinin güvenliği Hayat kurtarmak Acil durumu kontrol etmek Acil durumun ortadan

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 6.SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 6.SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 6.SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı 6.1.1.1. Hayvan ve bitki

Detaylı

KATI YALITIM MALZEMELERİ KALSİYUM SİLİKAT

KATI YALITIM MALZEMELERİ KALSİYUM SİLİKAT KATI YALITIM MALZEMELERİ KALSİYUM SİLİKAT Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi KALSİYUM SİLİKAT Yüksek mukavemetli,

Detaylı

BETON* Sıkıştırılabilme Sınıfları

BETON* Sıkıştırılabilme Sınıfları BETON* Beton Beton, çimento, su, agrega kimyasal ya mineral katkı maddelerinin homojen olarak karıştırılmasından oluşan, başlangıçta plastik kıvamda olup, şekil rilebilen, zamanla katılaşıp sertleşerek

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 2226995 Buffer Powder Pillows ph 4.01 Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 2226995 Buffer Powder Pillows ph 4.01 1.2. Madde/Müstahzarın

Detaylı

Tekstil Mamüllerinin Depolanması ve Yangın Riskleri

Tekstil Mamüllerinin Depolanması ve Yangın Riskleri Tekstil Mamüllerinin Depolanması ve Yangın Riskleri Giriş: Kullanılan elyaf (lif) tipi ve depolama şekli yangın riskini belirleyen önemli faktörlerden biridir. Elyafın tipi, yapısı ve depolanma şekli yanma

Detaylı

Zettex Yangına Dayanıklı İzolasyon Ürünleri

Zettex Yangına Dayanıklı İzolasyon Ürünleri YANGNA AYANKL Zettex Yangına ayanıklı İzolasyon Ürünleri Yangın güvenliği son yıllarda giderek daha fazla önem kazanan bir konu olmuştur. Yangın güvenliğinin başlangıç noktası bölmelere ayırmadır. Buna

Detaylı

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu Avrupa Birliği nin 1907/2006 sayılı 18.12.2006 tarihli Yönetmeliği Madde 31 uyarınca

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu Avrupa Birliği nin 1907/2006 sayılı 18.12.2006 tarihli Yönetmeliği Madde 31 uyarınca Malzeme Güvenlik Bilgi Formu Avrupa Birliği nin 1907/2006 sayılı 18.12.2006 tarihli Yönetmeliği Madde 31 uyarınca Güncelleme tarihi: 01.04.2008 Yayın tarihi: 01.04.2008 Sayfa 1 / 5 1. Madde/Müstahzar ve

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK FORMU MSDS. ÜRETİCİ FİRMA Bilge Kimyevi Laboratuar Ürünleri İmalat Danışmanlık ve Analiz Hizmetleri Sanayi Ticaret Ltd. Şti.

MALZEME GÜVENLİK FORMU MSDS. ÜRETİCİ FİRMA Bilge Kimyevi Laboratuar Ürünleri İmalat Danışmanlık ve Analiz Hizmetleri Sanayi Ticaret Ltd. Şti. MALZEME GÜVENLİK FORMU MSDS BÖLÜM 1 KİMYASAL ÜRÜN VE FİRMA TANIMI ÜRÜN KİMLİĞİ Krom 6+ Test Kiti ÜRÜN KODU: CB5125 ÜRETİCİ FİRMA Bilge Kimyevi Laboratuar Ürünleri İmalat Danışmanlık ve Analiz Hizmetleri

Detaylı

ONAYLANMIŞ KURULUŞ NUMARASI VE LOGO KULLANIM TALİMATI

ONAYLANMIŞ KURULUŞ NUMARASI VE LOGO KULLANIM TALİMATI 1.AMAÇ VE KAPSAM 1.1.Bu talimatının amacı; Müşterilerin deney veya performansın değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması faaliyetleri kapsamında sunulan hizmetlerin birey veya kuruluşlar tarafından

Detaylı

TÜRKİYE EŞLEŞTİRME. Tehlikeli Mal Taşımacılığı Konusunda Destek Ankara 2014 Taşıma sırasında evraklar. Yazılı talimatlar.

TÜRKİYE EŞLEŞTİRME. Tehlikeli Mal Taşımacılığı Konusunda Destek Ankara 2014 Taşıma sırasında evraklar. Yazılı talimatlar. TÜRKİYE EŞLEŞTİRME Tehlikeli Mal Taşımacılığı Konusunda Destek Ankara 2014 Taşıma sırasında evraklar Yazılı talimatlar SÜRÜCÜ İÇİN YAZILI TALİMATLAR SÜRÜCÜ TARAFINDAN ANŞILACAK BİR DİLDE TAŞIMACILIĞIN

Detaylı

TEHLİKELİ MADDE YÖNETİM PROSEDÜRÜ. KOD:STK.PR.02 Y. Tarihi: 31.05.2013 Sayfa No: 5/5 Rev. T.:15.07.2013 Rev. No: 01

TEHLİKELİ MADDE YÖNETİM PROSEDÜRÜ. KOD:STK.PR.02 Y. Tarihi: 31.05.2013 Sayfa No: 5/5 Rev. T.:15.07.2013 Rev. No: 01 1. AMAÇ: Tehlikeli Maddelerin Güvenli Taşınması, Depolanması, Kullanılması, Dökülmesi ile Tehlikeli Maddelere Maruz Kalınması Durumunda yapılması Gerekenler ve Eğitimi İçin Standart Bir Yöntem Belirlemektir.

Detaylı

LABORATUVAR AKREDİTASYON BAŞKANLIĞI

LABORATUVAR AKREDİTASYON BAŞKANLIĞI TÜRK AKREDİTASYON KURUMU LABORATUVAR AKREDİTASYON BAŞKANLIĞI Soner Karataş Standardı ve EA 2/17 Revizyon Değişiklikleri 08 Ekim 2015 İstanbul 1 Kapsam Akreditasyon ve Uluslararası Durum ISO 17025 Standardının

Detaylı

Yangın Testleri ve Sınıflandırma

Yangın Testleri ve Sınıflandırma Bir çok ülke, yangından korunma amacıyla kabul edilebilir minimum seviyeyi oluşturmak için hükme dayalı zorunluluklar getirmiştir. Tasarımcılar tarafından rehber niteliğindeki bu zorunluluklar tüm sorulara

Detaylı

GÜVENLİK VERİLERİ SAYFASI

GÜVENLİK VERİLERİ SAYFASI Sayfa: 1 Derleme tarihi: 02/11/2011 Bölüm 1: Madde/karışım ve şirket/işletmenin tanımlanması 1.1. Ürün tanımlayıcı Ürün adı: 1.2. Madde veya karışımın ilgili belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilen

Detaylı

Güvenlik Veri Sayfası Boydur P12 Maddenin/ preparatın ve müteşebbis şirketin tanımı:

Güvenlik Veri Sayfası Boydur P12 Maddenin/ preparatın ve müteşebbis şirketin tanımı: Güvenlik Veri Sayfası Maddenin/ preparatın ve müteşebbis şirketin tanımı: Ürün Bilgileri: kendiliğinden düzlenen yağ ve yakıta karşı dayanıklı, 2 bileşenli Poliüretan derz dolgusu Üretici Hakkında Bilgiler:

Detaylı

İŞARET LEVHALARI TALİMATI

İŞARET LEVHALARI TALİMATI 1. AMAÇ İşyerinde kullanılan ve kullanılması gereken güvenlik ve sağlık işaretlerini belirlemek ve kullanımları doğrultusunda riskleri en aza indirmektir. 2. UYGULAMA İşaret levhaları özel bir tehlike

Detaylı

Güvenlik veri pusulası 1907/2006/AT uyarınca, Madde 31

Güvenlik veri pusulası 1907/2006/AT uyarınca, Madde 31 Sayfa: 1/5 1 Madde / hazırlık ve firma adı Ürün tanılayıcı CAS - numarası: 112-50-5 EĐNECS - numarası: 203-978-9 Madde veya karışımın tanılanan ilgili kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanım biçimleri

Detaylı

Yapıblok İle Akustik Duvar Uygulamaları: Digiturk & TV8

Yapıblok İle Akustik Duvar Uygulamaları: Digiturk & TV8 Yapıblok İle Akustik Duvar Uygulamaları: Digiturk & TV8 Ümit ÖZKAN 1, Ayşe DEMİRTAŞ 2 Giriş: Yapıblok, Yapı Merkezi Prefabrikasyon A.Ş. tarafından 1996 yılından beri endüstriyel üretim yöntemleri ile üretilen

Detaylı

Prosedür El Kitabı. İtiraz ve Şikayetleri Değerlendirme Prosedürü A - TS EN ISO / IEC 17020 Kapsamındaki İtiraz ve Şikayetler

Prosedür El Kitabı. İtiraz ve Şikayetleri Değerlendirme Prosedürü A - TS EN ISO / IEC 17020 Kapsamındaki İtiraz ve Şikayetler AMAÇ : Şikayet ve itirazların nasıl ele alındığına dair proseslerin tanımlanması. OMEKS Sertifikasyon bünyesinde TS EN ISO / IEC 17020 standardı kapsamında gerçekleştirilen muayene ve deney sonuçlarına

Detaylı

Ürün Güvenliği ve Uygunluk Değerlendirmesi

Ürün Güvenliği ve Uygunluk Değerlendirmesi 1 Ürün Güvenliği ve Uygunluk Değerlendirmesi Selçuk Uçar Yönetim Kurulu Başkanı Uygunluk Değerlendirme Derneği (UDDER) 31 Mayıs 2016 9. Uluslararası Ekoteks Tekstil Sempozyumu Sunumun İçeriği 2 Uygunluk

Detaylı

TRILUBOIL GMP-EP

TRILUBOIL GMP-EP Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) 1 - Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtımı, Ürün Adı : TRILUBOIL GMP-EP 9-460 Artikel Numarası: Firma adı : Trilub Kimya İmalat San. ve Tic. Ltd. Şti Organize

Detaylı

SİSTEM EMNİYET FAALİYETLERİ. İstanbul Ulaşım A.ş. Osman SAYAR Msc. İş Güvenliği Uzmanı (B) İSGDER Başkan Yardımcısı

SİSTEM EMNİYET FAALİYETLERİ. İstanbul Ulaşım A.ş. Osman SAYAR Msc. İş Güvenliği Uzmanı (B) İSGDER Başkan Yardımcısı SİSTEM EMNİYET FAALİYETLERİ İstanbul Ulaşım A.ş. Osman SAYAR Msc. İş Güvenliği Uzmanı (B) İSGDER Başkan Yardımcısı İÇERİK İstanbul Ulaşım A.Ş. Hakkında Organizasyon Yapısında İş Güvenliğinin Yeri Temel

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METODLAR -I TAŞINIM VE IŞINIMLA BİRLEŞİK ISI TRANSFERİ DENEY FÖYÜ 1. Deney Amacı Farklı

Detaylı

İTİRAZ VE ŞİKAYETLERİ DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

İTİRAZ VE ŞİKAYETLERİ DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ İTİRAZ VE ŞİKAYETLERİ Döküman No İlk Yayın Tarihi Rev. No Yürürlük Tarihi PR - 09 04.01.2010 2 17.01.2014 Amaç IEP Belgelendirme Merkezi bünyesinde TS EN ISO / IEC 17020 standardı kapsamında gerçekleştirilen

Detaylı

YAPI MALZEMESİ YAPI MALZEMESİNE GİRİŞ

YAPI MALZEMESİ YAPI MALZEMESİNE GİRİŞ YAPI MALZEMESİNE GİRİŞ KAYNAK KİTAPLAR 1.) Yapı Malzemesi-II (Bülent BARADAN) DEU 2.) Yapı Malzemesi ve Beton (M. Selçuk GÜNER, Veli SÜME) 3.) Yapı Malzemesi (Bekir POSTACIOĞLU) 4.) Yapı Malzemesi Problemleri

Detaylı

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AY EKİM KASIM 06-07 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 6. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI 6... Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır.

Detaylı

UE.18 Rev.Tar/No:09.05.2011/03 SAYFA 1 / 5

UE.18 Rev.Tar/No:09.05.2011/03 SAYFA 1 / 5 UE.18 Rev.Tar/No:09.05.2011/03 SAYFA 1 / 5 1. AMAÇ Türksat İnternet ve İnteraktif Hizmetler Direktörlüğü nün bilgi güvenliğini yönetmekteki amacı; bilginin gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik kapsamında

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa No : 1/5 1. MADDE/MÜSTAHZAR ve ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1 Madde / Müstahzarın Tanıtılması Ürün Adı FUGAMATİK 1.2 Madde / Müstahzarın Kullanımı Kullanımı Çimento esaslı flex derz dolgusu 1.3

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Deney Laboratuvarı Adresi : Organize Sanayi Bölgesi 10. Cadde No: 4 Melikgazi 38070 KAYSERİ / TÜRKİYE Tel : 90 352 321 11 06 Faks : 90 352 321 15 69 E-Posta : kayserilab@tse.org.tr

Detaylı

Konutlarda Havalandırma. Dr. İbrahim ÇAKMANUS

Konutlarda Havalandırma. Dr. İbrahim ÇAKMANUS Konutlarda Havalandırma Dr. İbrahim ÇAKMANUS Özet Son yıllarda Ülkemizde residence adı altında yüksek binalarda lüx konutlar yapılıp satılmaktadır. Diğer yandan bu tür yapıların bazılarına LEED, BREEAM

Detaylı

Maksimum Agrega Tane Boyutu, Karot Narinliği ve Karot Çapının Beton Basınç Dayanımına Etkisi GİRİŞ

Maksimum Agrega Tane Boyutu, Karot Narinliği ve Karot Çapının Beton Basınç Dayanımına Etkisi GİRİŞ Maksimum Agrega Tane Boyutu, Karot Narinliği ve Karot Çapının Beton Basınç Dayanımına Etkisi K.Ramyar *, O.E. Köseoğlu *, Ö. Andiç GİRİŞ Genelde, betonun dayanımı hakkında şüphe olduğunda veya gerçek dayanımı

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU MOIL BLUE

GÜVENLİK BİLGİ FORMU MOIL BLUE 1. MADDE / MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1 Madde/ Müstahzarın Tanıtılması Ürün adı 1.2 Madde / Müstahzarın Kullanımı Adblue 1.3 Firmanın Tanıtımı MİLAN PETROL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 10013

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MGBF)

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MGBF) 1. ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANIMI Ürünü Tanıtıcı Bilgiler Ürün Kodu 1501 Ürün Adı INTERFLEX (A Bileşeni) Tanımlama/ Kullanım İKİ BİLEŞENLİ, POLİSÜLFİT DERZ DOLGU MALZEMESİ MGBF Düzenleyen Hakkında Bilgiler

Detaylı

Mebusevleri M. Anıt C. Şafak A. 8/11 06510 Tandoğan Ankara 1

Mebusevleri M. Anıt C. Şafak A. 8/11 06510 Tandoğan Ankara 1 Kod: ISG_TGE_05 SINIRLI ALAN GİRİŞLERİ GENEL AÇIKLAMA Bu bilgilendirme notu İSG İş Güvenliği Temel Eğitim Seti nin bir parçası olan Sınırlı Alan Girişleri konulu eğitim kapsamında hazırlanmıştır. Eğitimin

Detaylı

Adreslenebilir Hava Örneklemeli Çok Hassas Yangın Algılama Sistemi

Adreslenebilir Hava Örneklemeli Çok Hassas Yangın Algılama Sistemi Adreslenebilir Hava Örneklemeli Çok Hassas Yangın Algılama Sistemi Bu sistemler adından da anlaşılacağı üzere havadan örneklemeler alıp, kendi haznesine getirerek yangını algılayan sistemlerdir. Şaşırtıcıdır

Detaylı

ÜRÜN BİLGİSİ ÖLFLEX HEAT 260 SC. Bilgi Mükemmel kimyasal, termal ve elektriksel performans Az yer kaplayan ve ağırlık tasarrufu sağlayan

ÜRÜN BİLGİSİ ÖLFLEX HEAT 260 SC. Bilgi Mükemmel kimyasal, termal ve elektriksel performans Az yer kaplayan ve ağırlık tasarrufu sağlayan En zorlu koşullarda kullanım için - makinelerde ve tesis inşasında kullanım için sağlam, kimyasal dirençli ve az yer kaplayan PTFE tek damarlı kablo, uygun sıcaklıklar: -190 C ila +260 C Bilgi Mükemmel

Detaylı

Pyroplex Boru Geçişlerinde Sızdırmazlık Çözümleri. Pyroplex Ahşap kapı ürünleri. Boru Kelepçeleri. Yangın Durdurucu Boru Sargısı

Pyroplex Boru Geçişlerinde Sızdırmazlık Çözümleri. Pyroplex Ahşap kapı ürünleri. Boru Kelepçeleri. Yangın Durdurucu Boru Sargısı Ürün Çeşitleri Pyroplex Boru Geçişlerinde Sızdırmazlık Çözümleri Pyroplex firması Yangın Durdurucu Sistemleri konusunda dünya çapında giderek artan üne sahip lider üretici ve tedarikçi firmadır. Pyroplex

Detaylı