ELEKTRİK MALZEMELERİNDE ARANAN KARAKTERİSTİKLERİN SAPTANMASINDA UYGULANAN TESTLER VE MODELLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ELEKTRİK MALZEMELERİNDE ARANAN KARAKTERİSTİKLERİN SAPTANMASINDA UYGULANAN TESTLER VE MODELLERİ"

Transkript

1 ELEKTRİK MALZEMELERİNDE ARANAN KARAKTERİSTİKLERİN SAPTANMASINDA UYGULANAN TESTLER VE MODELLERİ Dr. Doğan Haktanır (BA, BEng, MSc, PhD.) (MInst.D, MASHRAE, MCEE, MIEEE) e-posta: ÖZETÇE İngiltere de mevcut standartlara uymadan iş yapanlara verilen cowboy ismi yavaş yavaş dünya dillerine de ulaşmış ve bu tür iş yapanlar bu isimle çağrılmaya başlanmıştır. Son zamanlarda KKTC de mevcut standartlara uymayan kalitesiz ve tehlikeli malzeme üretenlerle elektrik malzemesi ithal edenlere karşı başlatılan mücadele bazı çevrelerde tepki görmeye başlamış ve elektrik malzemelerinin testlerini yapanlar çeşitli ithamlarla karşı karşıya kalmışlardır. Bu yazı Hükümetimizin kabul ettiği ve Odamızın desteklediği kurallar tahtında elektrik malzemelerini ele almakta, ortaklaşa kabul edilen kuralları incelemekte ve yerel yapılan testler üzerinde görüş beyan etmektedir 1. GİRİŞ Günden güne ilerleyen teknolojinin getirdiği enerji tehlikelerini önlemek için imalatçıların ürettikleri malzemeleri güvenirlilik kontrollarından geçirmeleri ve bu güvenirliliği tevsik edecek belgeleri vermeleri yasalarla zorunlu kılınmıştır. Bundan başka imalatçılar hem çevre kirliliğini hem de çalışanın emniyeti ile çalışma koşullarını kanun nazarında korumak zorundadırlar. Bütün bu ek işlemler piyasaya sürülen ürünün maliyetini artırmakta ve bu kurallara riayet eden kuruluşların kar paylarını önemli ölçüde azaltmaktadır. Bu nedenle öyle kuruluşlar vardır ki bunlara riayet etmemekte, kalitesiz olması bir yana, ciddi tehlike arz eden, karı yüksek fiyatı ucuz olan bu malzemeleri çıkarları uğruna piyasaya sürmektedirler. Piyasaya sürülen bu malzemeler, kullanımlarında insan yaşamını da beraberlerinde götürebilecek aşamadadırlar. Bu kurallara uymadan ve halkın sağlığını düşünmeden piyasaya arzedilen bu malzemeler fiyatlarının çok ucuz olması açısından o kadar rağbet görmüştür ki, müşteri bulmakta zorluk çekmemiştir. Bunun sonucu olarak da elektriksel kazalar artmıştır. Tabii ki bu oranda halkın şikayetleri de artmıştır. Mevcut hükümet, odamızın girişimiyle gerekli tertibatı almak zorunluluğunu duymuş ve bu hususu bertaraf etmek için geçici de olsa bazı tedbirler almıştır. Şunu da belirtmek gerekir ki bu tür üretimler sadece Adamız da veya Türkiye de değil, diğer ülkelerde de başını alıp yürümüştür[1]. Buna örnek İngiltere nin yetkili kuruluşu olan BSI un resmi yayını Test Talk daki yazılar verilebilir[2]. Bu yayında tehlike arzedebilen sahte, kalitesiz ve tehlikeli elektriksel malların piyasaya sürülmesinin ciddi boyutlara eriştiği iddia edilmekte ve şekil 1 de belirtilen prizlerin durumu örnek olarak verilmektedir. Şekil 1. Yukarıdaki görülen prizler BSI un resmi yayınlarında ele alınmış ve kurallara uymayan yanları teşhir edilmiştir. Yukarıda teşhir edilen bu resimde kordonu emniyete alan köprü levhasının sol taraftaki prizin güvenilir olduğu ancak sağ taraftaki prizde istenen emniyetin sağlanamadığı iddia edilmekte ve bu gibi prizlere imalat ve ithalat belgesi verilmemesine rağmen piyasada sık sık rastlanmakta olduğu iddia edilmektedir. Kuzey Kıbrıs ta da kalite açısından buna muadil kalitesiz, taklit ve tehlikeli elektrik malzemelerinin piyasaya sürülmesi gemi azıya almış ve bu alanda kontrolsuz kalan piyasa sağ duyudan yoksun hatırı sayılır oranda ithalatçıların işgaline uğramıştır. Doğal olarak elektriksel tehlikelerden mutazarrır olan vatandaşlarımızla, bu kurallara uymakla satışları etkilenen dürüst ithalatçılarımız gerek Odamız nezdinde gerekse Ticaret Dairesi nezdinde haklı şikayetlerini dile getirmiş ve getirmektedirler. Ancak bu iki kuruluşun gayretiyle ve bu görevi gönüllü olarak üstlenen mühendislerimizin özverisiyle ve yine ellerindeki teknik olanaklara dayalı olarak, ithal edilen kaliteli ve kullanılmaya elverişli malzemelerle, tehlikeli ve kullanılmaya elverişsiz kalitesiz malzemeleri birbirinden ayırmak ve bu melzemelere izin belgesi vermek için kullandıkları yöntemler haklı veya haksız çeşitli tenkidlere yol açmıştır. Genel olarak malzemelerin kontrolu için kullanılan metodlardan biri ateşe maruz bırakılarak emniyet ve kalite kontrolu yapılması öngörülen deneydir. Ancak KKTC de 7

2 yeterli düzeyde istenen testleri bir yana, bu tür kalite testi yapacak bir laboratuvar bulunmamaktadır. Ithal edilen malların ateşe karşı olan reaksiyonları ve çevreye yayacakları zehirli gazlarla, yangının sürekliliğini artırıp artırmadıklarını belirlenmek amacıyle yapılan testlerde, salt süreklilik yönünü saptamak amacıyle çakmak kullanılmaktadır. Uluslararası kurallar uyarınca, halkın sağlığı açısından istenen testlerden sadece bir tanesinden geçmeyen malzemeler kullanıma sevkedilmesine izin verilmemektedir. KKTC de çakmak kullanarak yapılması mümkün olan bu deney ise bazı çevreler tarafından kabul edilmemekte şikayetlere neden olmaktadır. Hükümetimiz İngiliz hükümetinin yetkilendirdiği British Standarts Institute un ortaya koyduğu Code of Practice de belirtilen test prosedürlerini eskiden beri benimsemiş bulunmaktadır. Bugün Avrupa ülkeleri de bu standartların çoğunu kabullenmiş ve Avrupa Birliği ortak standartları olarak uygulamaya koymuştur[3,4]. Avrupa Birliğinin bu standartlar tahtında uygunluk sağlamakla gerekli olan deneylerinde takip edilen yöntemlerin salt bu bölümüne bir göz atalım ve mühendislerimizin bu yönde uyguladıkları çakmak yöntemiyle yaptıkları testle karşılaştırarak onların usulsüzlüğüne teşmil ettirilen iddiaların geçerlilik derecesi hakkında kendimiz karar verelim. 2. KONU EDİLEN TESTİN AMACI Piyasadaki elektriksel malzemelerin anlatımında kullanılan ve özellikle beyaz eşyalar ın, mevcut kurallar tahtında satışa sevkedilmeden önce, ateşe karşı olan dirençleri, ateşe olan tepkimeleri, ateşten nasıl korundukları, alevlerin yok olması halinde yanmayı ne derece sürdürdükleri v.b., gibi bir seri kalite kontrolundan geçmesi gerekmektedir. Malzemelerle ilgili olarak yapılan testlerin en az %40 ı ateşle ilgilidir[5]. Bu gerekliliğin sağlanması için Avrupa standarlar komisyonu sadece yangınla olan bölümü için FIPEC denen bir kurul oluşturmuştur. Bu kurulun görevi piyasaya sürülen elektrik malzemeleriyle kabloların malzeme kalite ve emniyetini belirleyecek standartları düzenlemesi, ortaya koymasıdır. Yapılan gerekli inceleme ve çalışmalardan sonra bu kurul FIPEC Raporu diye isimlendirilen bir rapor hazırlamıştır[5]. Raporun genel görüşe açılması üzerine yeni görüşler ortaya atıldı[6,7,8]. Bu görüşlerden sonra malzeme kalite kontrolu için yapılması elzem olan deneyler Institute of European Commission ın IEC numaralı yönergesinde belirlendi[9]. Bu yönergede yer alan yöntemler son derece tekrarlanabilen orijinali aratmayan yöntemleri kapsamaktadır. Yöntemlerde belirtilen deneyler kabloların gerek yanıcı özelliklerinin gerekse çevreye gaz yayma karakteristiklerinin sınıflandırılmasında temel unsurları oluştururlar. Deney yöntemleri testleri yapılan elektriksel malzemenin testi geçti veya testi geçmedi şeklinde bir sonuçtan ziyade en düşük veya en yüksek sınırlar içerisindeki derecelendirilmeleri de ele alınmaktadır. KKTC de kalite uygunluk belirlemesini yapabilecek bir laboratuvar ve bu görevi yapabilecek bir kuruluş mevcut olmamasından ötürü, geçici olarak Ticaret Dairesi, Kıbrıs Türk Elektrik Mühendisleri Odası, Kıbtek, Kıbrıs Türk Ticaret Odası ve Tüketiciler Derneğinden oluşan bir kurul üstlenmiştir. KKTC ye ithal edilen elektriksel malzemelerin kalite testlerini yapmak için Kıbtek in onayı ile anılan kuruluşun araçları kullanılmaktadır. Bundan amaç bu malzemeleri kullanan halka olabilecek kazaları mümkün mertebe asgariye indirmek, piyasaya sürülen ve tehlike arzeden malları ithal noktasında engellemektir. Dolayısıyle ithal izninin verilebilmesi için elektrik malzemeleri kapsamına giren ithal malları kalite ile güvenirlilik testinden geçtiğine dair belgelenmesi gerekmektedir. KKTC de elektrik malzemelerinin ateşle ilgili olan test bölümünde çakmak kullanılmaktadır. Bundan sonraki bölümümüz bu hususla ilgili Avrupa da kullanılan yöntemleri ele almaktadır. 3. ÖNGÖRÜLEN TESTLER VE BELGELENDİRME İngiliz Standardları Enstitüsü nün kablolarda aranan evsafı saptamak için öngörülen testler ve bu testleri yapmaları uygun görülen merkezler şu şekilde açıklanmıştır: Ürün : Elektrik kabloları Teknik özellikler: Kablo test amaçları için kurulan laboratuvarlar 100 ü aşkın standartlarda belirtilen testleri yapabilirler. Bu standartlar İngiliz, Avrupa ve Uluslararası Standarlar Kurulu tarafından bu amaçla yayınlanmış olan standartlardır. Tipik kablolar: Enerji dağıtımını sağlayan zırhlı ve PVC yalıtık kablolar; Yoğun olmayan duman yayan ancak aşındırıcı gaz çıkaran kablolar; Madensel yalıtık kablolar; Işın taşıyan lif kabloları; Esnek kordon ve kablolar; Nakil araçlarında kullanılan kablolar v.b. Tipik testler ve Gereksinimleri: Oksijene dayalı hızlandırılmış yaşlandırma metodu ile kalite kaybını ölçme testi; Yalıtkan maddenin ortak sığa boyutu saptama testi; Yalıtkan maddenin direnç ve bakır içeriğine karşı uyarlılık testi; Kablonun gerilme dayanımındaki uzanım ve esneklik derecesi; Sıcak basınç altındaki aşınma direncini saptama testi; Ateş altındaki parlama testi, sürekliliği ve çıkaracağı duman derecesi; Asitli gazlara karşı olan direnç dereceleri. 8

3 Belgelendirme: Yukarıdaki testleri sağlayan kurumlar, elektrik malzemelerini üreten mercilere Accreditation diye isimlendirilen belgeler verirler. 4. TEST MODELLERİ Herhangi bir yangında elektriksel malzemelerin ateş almaları halinde, konu edilen malzemelerde, en azından insan sağlığına zararlı kimyasal gazları çevreye yayma-maları, maruz kaldıkları alevin çekilmesi halinde yanmaya devam etmemeleri şartı aranır. Bunu sağlamak için de konu edilen malzemeler madde 3 te belirtilen testlerle birlikte yangın alevi testinden geçirilirler. Ancak istenen ebatta bir yangın ortamı hazırlamak ne mümkündür ne de uygundur. Bu nedenle yangın ortamının yerini alacak çeşitli modeller geliştirildi. Bundan sonraki şekiller (2 15) bu modellerden bazılarını ve kullandıkları metodları Bu modellerle yapılan testleri geçen melzemeler, belge alma maddelerinden salt birini yerine getirmiş olurlar. Tüm testleri sağlayan malzemelere akreditasyon belgesi verilmektedir. Akreditasyon belgesine hak kazanan malzemeler akreditasyon testini yapan kuruluşun amblemini taşıyabilirler. Herhangi bir testten geçmeyen malzemeler akreditasyon belgesi alamazlar. 5. TASEF MODELİ Uluslararası Standarlar Komisyonu tarafından malzemlerin ateşe karşı olan duyarlılıklarını saptamak amacıyle geliştirilen bilgisayara dayalı bir modeldir[10]. Model herhangi bir binada yangın çıkması halinde malzemelerin geçireceği evreleri incelemekte, bu hususta tahminler yürütmektedir. Yapılan incelemelerde bu tahminler gerçek bir yangında meydana gelebilecek sorun ve bozunumlar kolaylıkla bulunabilmekte, geçirilen veya geçirebilecek aşamalar da saptanabilmektedir. Model geniş kapsamlı analiz modelleri de uygulayabilmektedir. Şekil 2 bu modelin bir uygulamasını Şekil 2. Bilgisayar aracılığıyle yangına maruz kalan yapılarda, ısı, buharlaşma, radyasyon, iletim ve malzemelerin ortaya koyduğu karakteristikler saptanmaktadir. Yukarıdaki şekil bu modellerden birini 5.1 Yangına maruz kalan bina ve malzemelerin analizi Yangına maruz kalan yapı ve malzemelerin ısı dayanıklılığını saptamak için TASEF diye isimlendirilen bir bilgisayar programına dayalı bir model geliştirilmiştir. Bu model hem bu tür yapıtların uğradığı yapısal değişikliğin saptamasında hem de eğitim amaçlı araştırma merkezlerinde kullanılmaktadır. Model test verilerine dayalı olarak malzemelerin geçirebileceği aşamaları önceden belirleyebilmekte test sınırları dışında kalan evereleri de tahmin edebilmektedir. Maddelerdeki ısı dağılımı sınırlı öğe ortamına dayalı sayısal bir düzen içerisinde elde edebilmekte ve materiyellerin kendi özelliğinden dolayı düzgün doğrusal kurala uymayan sınır koşullarını da hesaba katabilmektedir. Model, az önce belirtilenlerin yanında çift boyutlu ve simetri ekseninde bir veya daha fazla materyellerle aralarında kalan boşlukları da analize edebilmektedir. Bu metod uluslararası düzeye erişmiş olup birçok ülkelerde danışman muhendislerle tasarımcılar ve araştırma merkezleri tarafından kullanılmaktadır[11]. 5.2 Modelin Özellikleri Model, yangın şartları ile yangında ateşe maruz kalan malzeme topluluğunun özellikle aşağıdaki nitekliklerini kapsamına almaktadır: a) Yangın sınırları kolayca tanımlanabilmektedir; b) Isı yayım ve ışınım yoluyle yüzeylerde husule gelen karşılıklı ısı alış-verişi ile boşluk çemberlerinde oluşan ısısal nitelikler kolaylıkla hesaplanabilmektedir; c) Maddelerin su buharlaşmasına dayalı olarak oluşturdukları gizli ısının tahlili yapılabilmektedir; d) Sorunların saptanmasında kısa bir uygulama safhasında ölçümlenebilen bir tasarım geliştirilmesine cevaz verdiği gibi daha geniş çaptaki sorunlar da ele alınabilmektedir; e) Borular içerisindeki sıvıların ısısı da hesaplanabilmektedir[12,13,14,15]. 5.3 Modelin algılama yetenekleri Modelin algılama yetenekleri geniş kapsamlı olup algılama karakteristikleri test altındaki materyele göre programlanabilmektedir. Aygıtın algılamaya yönelik yetenekleri şöyle özetlenebilir: a) Genel ısı sınırlarının saptanması; b) İletim ve ışınım yolula yayılan ısı naklinin sınırlanması; c) Isı sınır düğüm noktalarının sabit, zamana bağlı veya bağımsız olarak algılanması; d) Çevreye yayılacak gazların sabit, zamana bağlı veya bağımsız düğüm noktalarının algılanması; e) Yangına maruz kalma süresinin zaman ve ısı birimleri arasında ilişki kurulması; 9

4 f) Basit komutlarla algılamaların grafiğe dönüştürülmesi; g) Malzemelerin ısı, derece değişimi ile gizli ısının etkisi altında karakteristiklerinin algılanması. Modelin bir başka özelliği de anında sonuçların alınması bu sonuçların değişik yazılımlarla kağıda aktarılabilmesidir. 6. CONETOOLS MODELİ Bu model ateşin alevini esas alarak yapılan testleri kapsamına alır. Şekil 3, 4, 5, 6 bu modelin muhtelif tatbikatlarını, şekil 7 ise elde edilebilecek grafiksel sonuçları göstermektedir. Şekil 4: Conetools modelinde yangına tabi tutulan elektrik malzemelerinden çıkan alev ve dumanlar ters bir huniden geçirilerek geçme anında çeşitli analizler ve incelemeler yapımaktadır. Elde edilen verilen bir bilgisayara aktarılmaktadır. Yukarıdaki şekil odanın merkezi bir yerinde oluşan yangın testini Şekil 3. Conetools olarak isimlendirilen test modeli herhangi bir odanın herhangi bir köşesinde çıkabilecek yangını ele alan ve bu yangının yapacağı hasarla malzeme karakteristiklerini saptamaya yarayan bir simülasyon modelidir Model kalorimetreye dayanarak alevin SBI durumunu ve ısı yoğunluk akışını bulmaya yarar. Model bu özelliğinden dolayı endüstri çevrelerinde çok kullanılır. Kullanıldığı sahalar, ürün kalite kontrolu ve ürün geliştirme verilerini elde etmededir. Bu modelle yapılan testler üreticinin ürün maliyetini azaltmaya yarar. Modelin bir başka özelliği de şekil 9 da belirtilen benzetinin oluşabilmesi ve istenen verilerin sağlıklı olarak elde edilebilmesidir. Conetool modeli tahtında çeşitli test bölgelerinde çeşitli ortamlar yaratılmıştır. Şekil 3, 4, 5 ve 6 bu ortamları Bu şekillerde de görüleceği üzere teste tabi tutulan malzemeler özel olarak düzenlenen özel yangın ortamlarına sevkedilmekte ve çeşitli algılayıcılarla çevreye yaydıkları zehirli gazlar, ateşe dayanıklılık süreleri ve bundan başka daha birçok özellikleri incelenmektedir. Elde edilen sonuçlar bir bilgisayara aktarılmakta ve gereken gözlemler yapıldıktan sonra elde edilen verilerle birlikte bir sonuca varılmaktadır. Bu testi geçen elektriksel malzemelere konu edilen belgeler verilmektedir. Şekil 6: Conetools modelinde, yangınların sadece oda içerisindeki etkileri yanında bina dışında da olabilecek etkileri ele alınmış ve elektriksel malzemelerin testleri bu ortamda da ele alınmıştır. Yukarıdaki şekil alevlerin bir kapıdan dışarıya taşmasını ele almakta ve elektrik malzemelerine yapılabilecek hasarlar saptanmaktadır. Şekil 7: Conetools modelindeki SBI simülasyonlarında bilgisayarlar aracılığıyle çeşitli grafikler de elde edilebilmektedir. Yukarıdaki şekil bu grafiksel sonuçlardan bir tanesini 10

5 Şekil 5: Conetools modeli elektriksel malzeme yangın testinde aynı odanın değişik mahallerinde değişik sonuçların alınabileceği düşünülmüş ve test ortamları odanın o noktasına göre düzenlenmiştir. Yukarıdaki şekil bu düzenlemelerden birini Yangın sonucu malzemelerin uğrayacağı bozunum biçimlerini saptamak ve ona göre tedbir almanın yanında kalite kontrolu da yapmak için geliştirilen modeller gün geçtikçe genişlemekte ve daha hassas konuma getirilmektedir. Doğal olarak da bu amaçla düzenlenen bilgisayar programları daha karmaşık ortamlar içerisinde yer alıyor. SOFIE Modeli bunlardan bir tanesidir. Özellikle bir oda esas alınarak, yangında meydana gelen çeşitli koşulları incelemek için geliştirilen bu model kökünü oluşturduğu modellerden çok daha ileriye gitmiştir. Bu modelle diğer testlerin yanında alevin yayılımı, türbülans, kimyasal değişiklikler, zerreciklerle aerosol durumlar incelenebilmektedir. Tatbik edildiği alanlar, yangın alevi ile ateş dumanın bina içinde ve tünellerdeki yayılımını, çeşitli maddelerin gerek yüzeyinde gerekse muhteviyatında yaptığı hasarla kimyevi değişiklikleri çeşitli ve değişik türdeki alev tatbikatları ile saptamaktadır. Son zamanlarda bu model malzemelerin tutuşabilme hesaplarını yapabilmenin yanında ısı analizi ve ürün risk durumlarını da inceleyebilmektedir. Şekil 8 modelin kapalı yerlerdeki etkilerinin incelenmesini, şekil 9 iki duvar arasındaki gelişimleri ile etkilerini incelenmesini 7. SOFIE MODELİ Şekil 8: Sofie modelinde yangının etkinlikleri tüm bir oda kapsamında ele alınır. Odanın her tarafına yerleştirilen algılayıcılarla, ateş altında olan malzemelerden meydana gelebilecek olan değişik veriler elde edilir. Elde edilen bu veriler bu amaçla düzenlenmiş bir bilgisayar programında, malzemenin dayanıklılığı, yangının sönüşünden sonra malzemenin yanmasının sürüp sürmediği ile ilgili olan durumu, çevreye yaydığı çeşitli kimyasal maddeleri, bu maddelerin çevreye olan etkileri ve bu etkilerin dereceleri incelenir. Yukarıdaki şekil bu amaçla düzenlenen bir odayı Şekil 9: Sofie modeli daha çok kapalı yerlerde husule gelen yangınlar düşünülmüştür. Örneğin yukarıda iki duvar arasında meydana gelebilecek bir yangın ortamı düzenlenmiş ve bu yangın sonucu bu mekanda bulanabilecek elektriksel malzemelerin yanında daha başka maddelerinde ortaya koyabilecekleri zararlı durumlar saptanmakta ve bu ortamdan oluşabilecek etkiler incelenmektedir. Şekil 9 böyle bir ortamı simgelenmektedir. 11

6 8. CFD MODELİ Şekil 10: Her binada döşenen kablolar yatay ele alındığı gibi dikey konumunda da ele alınmaktadır. Yukarıdaki şekil dikey konumunda elektrik malzemelerinin döşendiği bacalardaki yangını ve bu yangının yapabileceği hasarları inceleyen bölümü Tam açılımı Computational Fluid Dynamics olan bu modelde binaların maketi yapılmakta ve yangının yayılımı orijinaline yakın biçimde incelenmektedir. Model yangının kritik durumlarına kadar olan gelişme safhalarını kapsamına almaktadır. Modelin şekil 9 da belirtilen evresinde dikey şekil 10 belirtilen evresinde ise bir tünel içerisindeki, herhangi bir noktada havalandırma olması halinde olan durumlara da el atabilmektedir. Şekil 11: 1998 de Göteborg diskoteğinde bir cadılar gecesinde meydana gelen yangını incelemek için binanın maketi yapılmış ve bu yangın olayı tekrarlanmıştır. Yukarıdaki şekilde bilgisayara dayalı incelemelerin bir sayfası yansıtılmaktadır Bu model yine rakamsal ve deneysel sonuçları da inceleyebilmekte ve gerekli tavsiyeleri verebilmektedir. Şekil 12 yangının elektrik kabloları,zerindeki etkilerini gerçek bir ortamda incelenirken Burada kablolar belirli tunellerden geçirilmiş ve yangının etkileri gözlemlenmiş ve özellikleri kontrol edilmiştir. Şekil 13 Yine kabloların raptedildikleri dikey sinilerdeki inceleme durumunu CFD modelinin kapsamına aldığı sistem ve analizlere göz atıldığında karşımıza çıkan unsurlar şöyledir: Söndürme sistemleri Yangın nedenlerinin araştırılması Alevlerin dağılım şekilleri LCA ve riziko analizi Materyel değerlendirilmesi sprinkler sistemleri Şekil 10: Yukaridaki resmin üstü tek noktadan havalandırması olan bir tünel içerisindeki yangın alevinin yayılımını, alttaki ise birçok noktalardan havalandırılan bir tünelin yangın alevinin yayılımını saptamaktadır. Model yine karmaşık yangın durumlarında malzemelerin çıkaracakları zehirli gazlarla bu gazların çevreye yayılım durumunu özellikle karbon monoksit yoğunluğu ile hidrojen siyanür yoğunluğunu da inceleyebilmektedir. Şekil 11, bir deneyin algılama cihazlarından gelen verilerin bilgisayara aktarılan sayfalarından birini yansıtmaktadır Şekil 12. Istenen testlerde karbon ile zehirli gaz tesleri yapabilecek bir modeli ortaya koymak simulasyon modellerinin en güç yanıdır. Yukarıdaki şekil bunlardan birini 12

7 simule edilmiştir. Bu model türünde ayrılan bölgesel bölmelerde katman olarak ayrılan gazın yoğunluk ile hacimleri esas üzerlerinde incelemeler yapılabilmektedir. Bu deneyleden çok kısa bir zamanda çok iyi sonuçlar da elde edilebilmektedir. Şekil 13. Yukarıdaki şekil bir yangın esnasında muhtelif bölmelerde bulunan kabloların nasıl etkilendiklerini saptayan bir simülasyon modelini 9. BRANZFIRE BÖLGESEL SİMÜLASYON MODELİ Şekil 15: Bir odada oluşan yangında odadaki hava ısınır. Isınan hava yükselir ve tavan bölgesinde birikim yapar. Soğuk hava odanın alt kademesinde kalır. Yangından oluşan ısı ile gazlar kendi özelliklerine göre odada belirli yüksekliklerde yer alırlar. İşte CFD modeli maddelerin bu özelliklerinde yararlanarak elektrik malzemelerinin özelliklerini inceleyip kaliteleri ile güvenirliliklerini saptar. Yukaridaki şama odada çıkan bir yangının yayılım özelliğini yansıtır. Bu simülasyon için geliştirilen program window ortamında yer almasından ötürü çeşitli bölgesel testler bir anda yapılabildiği gibi Excel formatında kolaylıkla graflar oluşturulacağı gibi yangının etkisi hakkında yanlış olabilecek ihtimalleri ortadan kaldıracak kesin veriler de elde edilebilmektedir. Şekil 14: Branzfire modelinde yapılan testler genellikle hava yoğunluğunu ve yangının çıktığı yerin yükseklik kademelerini esas almaktadır. Yukarıdaki şekil incelemek amacıyla çıkarılan hakiki bir yangını ve çevreye olan etkilerinin incelenmesini yansıtmaktadır Kapalı bir yerde bir yangın başladığı zaman genellikle, şekil 14 te belirtilen fotoğraf ile şekil 15 te belirtilen yangındaki havanın yayılım özellikleri gösterildiği gibi belirgin bir şekilde ayırt edilebilecek iki bölgede oluşur. Bunlardan biri, doğal olarak duman ve zehirli gaz ihtiva eden sıcak üst bölgedir, öteki de yine doğal olarak soğuk hava ihtiva eden alt bölgedir. Bunun nedeni ise sıcak ile soğuk hava arasındaki yoğunluk farkıdır. Bu yoğunluk farkından yararlanılarak bir yangın modeli oluşturulmuş ve teste tabi tutulacak malzemeler üzerinde çeşitli deneyler 10. SONUÇ Metinde ele alınan konulardan da anlaşılacağı üzere elektriksel malzemeler yoğun ve seri testlerden geçirilirler. Bu testlerin amacı insan sağlığını korumaktır. KKTC de de gereken kontrollerin yapılamamasından ötürü birçok usulsüz malzeme ithal edilmiş ve piyasa bu tehlikeli malzemelerle dolmuş, hatta, büyük bir oranda da birikim yapmıştır. Tehlikeli olan bu elektriksel malzemelerin kullanımından oluşan ve oluşacak olan kazaları önlemek gerekmektedir. Bu gereksinime koşut olarak yukarıda ele aldığımız simülasyon testleri yapılabilecek imkanlar elde mevcut değildir. Bu nedenle oluşabilecek kazaları önlmek için çakmakla yapılan test, bir dereceye kadar yapılması gereken testlerin sadece bir 13

8 bölümünü oluşturur. Dolayısıyle bu davranışın yerinde olmasına karşın deneylerin daha da artırılması gerektiği sonuç olarak her haliyle kendini kanıtlamaktadır. Bu nedenle daha iyi ortamlar yaratılmasına dek bu deneyin sürdürülmesinde korunma açısından yarar vardır. METİNDE KULLANILAN KISALTMALAR BRANZ BSI CEN CENELEC CFD EIEMA ENEC FIPEC IEC ISO SP TASEF Building Research Association of New Zealand British Standards Institute Comité Européen de Normalisation Comité Européen de Normalisation Electrotechnique Computational Fluid Dynamics Electrical Installation Equipment Manufacturers European Electrical Standards body of CENELEC Fire Performance of Electric Cables Installations of European Cable International Standards Organisation Sveriges Provnings Temperature Analysis of Structures Exposed to Fire KAYNAKLAR [1] BSI, Test Talk, BSI product services, Summer 2002, issue 8, (p1-8). [2] BSI, Test Talk, BSI product services, Winter 2000/ 2002 issue, (p4). [3] WHO, Equipment performance specifications and test procedures, Annex 1, Testing Institutions, Modules: E1 E10. [4] IEC, Safety of household and similar electrical appliances, Annex 8: IEC (1991) and amendment 1 ( ). [5] ISO TC2 SC1 [6] FIPEC, Final report on the Europeans Commission SMT Programme, SMT4 CT , 410pp, ISBN , London (2000). [7] Van Hees P, Axelsson J, Green A M, Grayson S J, Mathematical modelling of fire development in cable installation, Fire and Materials Journal, Vol.25 4, (pp ), Wiley Publications. [8] FIPEC, An overview of the real scale tests in the Fipec project, Fire performance of electrical cables, Interflam (1999). [9] Van Hees P, Axelsson J, Vercelotti U, Breulet H, Green A, Grayson S, Assessing the fire performance of electric cables, FR 2000 conference, London, UK. [10] IEC, Fire performance of electric cables, IEC [11] Wickström U, Pålsson J, Scheme for Verification of Computer Codes for Calculating Temperature in Fire Exposed Structures, SP Swedish Testing and Research Institute, SP Report 1999:36, Borås [12] ISO 834; EN standartları. [13] Milke J A, Analytical methods for determining fire resistance of concrete members, SFPE Handbook of Fire Protection Engineering, Second Edition, National Fire Protection Association, Quincy, Massachusetts and Society of Fire Protection Engineers, Boston, Massachusetts, [14] Wickström U, Calculation of heat transfer to structures exposed to fire shadow effects, Interflam 2001, Edinburgh, UK, [15] Wickström U, Tuovinen H, Calculation of Fluid Temperature in Circular Tubes Using Tube-TASEF, SP Swedish Testing and Research Institute, SP Report 1997:29, Borås

KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI DERS NOTLARI

KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI DERS NOTLARI Kalite güvencesi bir ürün veya hizmetin kalite konusunda belirtilmiş gerekleri yerine getirmesinde yeterli güveni sağlamak için uygulanan planlı ve sistematik etkinlikler bütünü olarak tanımlanmaktadır.

Detaylı

KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI (DERS NOTLARI/BÖLÜM-I)

KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI (DERS NOTLARI/BÖLÜM-I) 1 KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI (DERS NOTLARI/BÖLÜM-I) Kalite güvencesi bir ürün veya hizmetin kalite konusunda belirtilmiş gerekleri yerine getirmesinde yeterli güveni sağlamak için uygulanan planlı

Detaylı

DUMAN EGZOZ VE BASINÇLANDIRMA SİSTEM ÇÖZÜMLERİ

DUMAN EGZOZ VE BASINÇLANDIRMA SİSTEM ÇÖZÜMLERİ DUMAN EGZOZ VE BASINÇLANDIRMA SİSTEM ÇÖZÜMLERİ Bilirsiniz ki, hayatta her şey teşvik ile olur. Bugün kendi mallarınıza göstereceğiniz rağbet, yerli mallarının günden güne daha nezih ve daha ucuz olmasını

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ STANDARDİZASYON KURUMLARI VE CE İŞARETİ

AVRUPA BİRLİĞİ STANDARDİZASYON KURUMLARI VE CE İŞARETİ C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 4, Sayı 2, 2003 121 AVRUPA BİRLİĞİ STANDARDİZASYON KURUMLARI VE CE İŞARETİ Halil SAVAŞ Pamukkale Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü Özet Değişen dünyada, küreselleşme

Detaylı

CE UYGULAMALARI VE SAĞLADIĞI REKABET AVANTAJLARI

CE UYGULAMALARI VE SAĞLADIĞI REKABET AVANTAJLARI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI CE UYGULAMALARI VE SAĞLADIĞI REKABET AVANTAJLARI YÜKSEK LİSANS PROJESİ KAHRAMANMARAŞ ŞUBAT-2007 T.C. KAHRAMANMARAŞ

Detaylı

İs Bağlığı İs Güvenliği

İs Bağlığı İs Güvenliği tmmob makina mühendisleri odası İs Bağlığı İs Güvenliği Kongresi BİLDİRİLER KİTABI mmo yayın no: E / 2001 / 263 ADANA MAYIS 2001 2001 İŞ SAĞLIĞI - İŞ GÜVENLİĞİ KONGRESİ PROGRAM BİLDİRİLERİ / İSİG - 01

Detaylı

AVRUPA BETON P L A T F O R M U

AVRUPA BETON P L A T F O R M U P L A T F O R M U AVRUPA BETON P L A T F O R M U AVRUPA BETON 1 Telif Hakkı: Avrupa Beton Platformu ASBL, Nisan 2007. Tüm hakları saklıdır. Avrupa Beton Platformu ASBL nin yazılı izni alınmaksızın bu broşürün

Detaylı

KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLAR

KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLAR BÖLÜM 2 STANDARDİZASYON STANDARDİZASYONUN MAHİYETİ VE ÖNEMİ İnsanoğlu yaratıldığı günden bu yana karışıklıktan kurtulma ve belirli bir düzen tesis etme gayreti içerisinde olmuştur. Bu düzenleme sürecinin

Detaylı

ISBN 978-975 19 4071-1 (basılı nüsha)

ISBN 978-975 19 4071-1 (basılı nüsha) ISBN 978-975 19 4071-1 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına aittir. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşkilatının iznini

Detaylı

ISSN 2149-2581 YIL: 01 SAYI: 01 NİSAN 2015 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DERGİSİ. İnsan hayatı maddi anlamda ölçülmez. İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış

ISSN 2149-2581 YIL: 01 SAYI: 01 NİSAN 2015 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DERGİSİ. İnsan hayatı maddi anlamda ölçülmez. İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış ISSN 2149-2581 YIL: 01 SAYI: 01 NİSAN 2015 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DERGİSİ 10 6 İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış İnsan hayatı maddi anlamda ölçülmez İstanbul Ankara Burdur Isparta Konya Gaziantep

Detaylı

YANGIN İHBAR SİSTEMİ

YANGIN İHBAR SİSTEMİ T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü YANGIN İHBAR SİSTEMİ SERHAT ALAY 228545 EREN DEMİRKAN 228532 SERVET TEKE 210342 DANIŞMAN PROF. DR. CEMİL

Detaylı

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKALARI KILAVUZU

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKALARI KILAVUZU HİZMETE ÖZEL T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKALARI KILAVUZU V.1 2014 I Bu kılavuz çevre duyarlılığı kapsamında kâğıt ortamda basılmayarak; elektronik

Detaylı

LPG/CNG YE DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ ARAÇLARDA DENETİM UYGULAMALARI ODA RAPORU. Yayın No: MMO/581. tmmob makina mühendisleri odası. Nisan 2012

LPG/CNG YE DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ ARAÇLARDA DENETİM UYGULAMALARI ODA RAPORU. Yayın No: MMO/581. tmmob makina mühendisleri odası. Nisan 2012 tmmob makina mühendisleri odası ODA RAPORU LPG/CNG YE DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ ARAÇLARDA DENETİM UYGULAMALARI Revize Edilmiş Dördüncü Baskı Nisan 2012 Yayın No: MMO/581 tmmob makina mühendisleri odası Meşrutiyet

Detaylı

KÜÇÜK TİCARİ İŞLETMELERDE ISO 9001:2008 STANDARDINA GÖRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KYS) UYGULAMA KILAVUZU

KÜÇÜK TİCARİ İŞLETMELERDE ISO 9001:2008 STANDARDINA GÖRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KYS) UYGULAMA KILAVUZU 1 KÜÇÜK TİCARİ İŞLETMELERDE ISO 9001:2008 STANDARDINA GÖRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KYS) UYGULAMA KILAVUZU 2 INDEKS 1.- GİRİŞ 3 1.1 İÇERİK 3 2.- GENEL 5 2.1 KALİTE KELİMESİNİN ANLAMI 5 2.2. KALİTENİN GELİŞİM

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 3491 EN 60079-10 Aralık 2005 ICS 29.260.20 PATLAYICI GAZ ORTAMLARINDA KULLANILAN ELEKTRİKLİ CİHAZLAR BÖLÜM 10: TEHLİKELİ BÖLGELERİN SINIFLANDIRILMASI Electrical apparatus

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, YÖNETİM SİSTEMLERİ VE RİSK DEĞERLENDİRME METODOLOJİLERİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, YÖNETİM SİSTEMLERİ VE RİSK DEĞERLENDİRME METODOLOJİLERİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, YÖNETİM SİSTEMLERİ VE RİSK DEĞERLENDİRME METODOLOJİLERİ Özlem ÖZKILIÇ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu İstanbul Grup Başkanlığı Kimya Yük. Mühendisi Bakanlık

Detaylı

Ticarette en önde gördüğümüz esas muayyen tipler üzerinde işleme ve rasyonel çalışmadır.

Ticarette en önde gördüğümüz esas muayyen tipler üzerinde işleme ve rasyonel çalışmadır. 1 2 Ticarette en önde gördüğümüz esas muayyen tipler üzerinde işleme ve rasyonel çalışmadır. 3 4 İÇİNDEKİLER 1 Genel Bilgiler... 14 1.1 Yetki, Görev ve Sorumluklar... 14 1.2 İç Çevre Analizi... 16 1.2.1

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE POLİTİKASI VE TÜRKİYE EUROPEN UNION ENVIRONMENTAL POLICY AND TURKEY

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE POLİTİKASI VE TÜRKİYE EUROPEN UNION ENVIRONMENTAL POLICY AND TURKEY Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi YIL 2007, CİLT XXIII, SAYI 2 AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE POLİTİKASI VE TÜRKİYE Yrd. Doç. Dr. Jale ÇOKGEZEN * Özet AB çevre politikası 1970 lerden itibaren oluşmaya başlamış,

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ANALİZİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ANALİZİ T. C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI SAYISAL YÖNTEMLER BİLİM DALI DOKTORA TEZİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ANALİZİ ERGÜN EROĞLU

Detaylı

Özet. Etiket ve İşaretlemenin Tanımı ve Kapsamı

Özet. Etiket ve İşaretlemenin Tanımı ve Kapsamı Etiket ve İşaretlemenin Tanımı ve Kapsamı Özet Bir firmanın ürünlerinin tercih sebeplerinin başında profesyonel olarak yapılan etiketleme sistemi gelmektedir. Bu şekilde tüketicinin tüketim amacına en

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİNİN EMNİYET TEŞKİLATINDA UYGULANABİLİRLİĞİ Mehmet Emin BAŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ Çevre Mühendisliği Anabilim Dalını Eylül 2011 KONYA Her

Detaylı

ĐŞLETMELERDE SAĞLIK, ÇEVRE VE GÜVENLĐK SĐSTEMĐ (ÜÇLÜ SORUMLULUK) UYGULAMALARI

ĐŞLETMELERDE SAĞLIK, ÇEVRE VE GÜVENLĐK SĐSTEMĐ (ÜÇLÜ SORUMLULUK) UYGULAMALARI ĐŞLETMELERDE SAĞLIK, ÇEVRE VE GÜVENLĐK SĐSTEMĐ (ÜÇLÜ SORUMLULUK) UYGULAMALARI Yard. Doç. Dr. Gökhan OFLUOĞLU Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Đ.Đ.B.F., Đşletme Bölümü Öğretim Üyesi Figen CĐHAN Zonguldak

Detaylı

BOYA ÜRETİMİ YAPILAN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROJE DENETİMİ DEĞERLENDİRME RAPORU

BOYA ÜRETİMİ YAPILAN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROJE DENETİMİ DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI BOYA ÜRETİMİ YAPILAN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROJE DENETİMİ DEĞERLENDİRME RAPORU AĞUSTOS 2005 ÖNSÖZ Çalışma ve Sosyal

Detaylı

1) Kamu veya özel, insan taşımacılığına yönelik asma kablolu demiryollarını da kapsayan kablolu havai hatları,

1) Kamu veya özel, insan taşımacılığına yönelik asma kablolu demiryollarını da kapsayan kablolu havai hatları, Asansör Yönetmeliği Asansör Yönetmeliği (95/16/AT) Sanayi ve Ticaret Bakanlığından BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; İmar Kanunu ve buna bağlı imar yönetmeliklerine

Detaylı

DEĞİŞEN KOŞULARDA BELGE YÖNETİMİ ÇALIŞMALARI VE ULUSLARARASI UYGULAMALAR

DEĞİŞEN KOŞULARDA BELGE YÖNETİMİ ÇALIŞMALARI VE ULUSLARARASI UYGULAMALAR DEĞİŞEN KOŞULARDA BELGE YÖNETİMİ ÇALIŞMALARI VE ULUSLARARASI UYGULAMALAR Özgür Külcü Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, 06800 Beytepe, Ankara. kulcu@hacettepe.edu.tr ÖZET Gelenesel

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD ICS 13.040.35 TÜRK STANDARDI tst EN ISO 14644-7 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS CEN/TS 54-14 Ocak 2008 ICS 13.220.20 YANGIN ALGILAMA VE YANGIN ALARM SİSTEMLERİ - BÖLÜM 14: PLANLAMA, TASARIM, MONTAJ,

Detaylı

EK-1 GÜVENLİK RAPORUNUN BİÇİMİ VE GENEL KURALLARI

EK-1 GÜVENLİK RAPORUNUN BİÇİMİ VE GENEL KURALLARI EK-1 GÜVENLİK RAPORUNUN BİÇİMİ VE GENEL KURALLARI 1. Genel Şekil ve Yazım Planı 1.1. Kâğıt Boyu Güvenlik raporları, A4 (21 x 29,7 cm) standardında ve birinci hamur beyaz kâğıda yazılır. 1.2. Yazı Karakteri

Detaylı

ELEKTROMANYETİK ALAN VE SAĞLIK ETKİLERİ

ELEKTROMANYETİK ALAN VE SAĞLIK ETKİLERİ ELEKTROMANYETİK ALAN VE SAĞLIK ETKİLERİ Editör Yrd. Doç. Dr. Alpaslan TÜRKKAN Yazarlar Prof. Dr. Osman ÇEREZCİ Zerrin KARTAL Çevre Mühendisi Prof. Dr. Kayıhan PALA Yrd. Doç. Dr. Alpaslan TÜRKKAN 1 HAZIRLAYANLAR

Detaylı

7. ASANSÖR MESLEK ALANINA YÖNELİK DÜZENLEMELER

7. ASANSÖR MESLEK ALANINA YÖNELİK DÜZENLEMELER 7. ASANSÖR MESLEK ALANINA YÖNELİK DÜZENLEMELER Son 30 yılda gerek teknolojik alanda yaşanan gelişmeler, gerekse daha önce bahsettiğimiz küreselleşme sürecinin yarattığı etkiler tüm dünyada olduğu gibi

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM KALİTESİNİ ETKİLEYEN ETMENLERDEN BAĞIMSIZ DENETÇİ ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

BAĞIMSIZ DENETİM KALİTESİNİ ETKİLEYEN ETMENLERDEN BAĞIMSIZ DENETÇİ ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Muhasebe Finansman Bilim Dalı BAĞIMSIZ DENETİM KALİTESİNİ ETKİLEYEN ETMENLERDEN BAĞIMSIZ DENETÇİ ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİNE YÖNELİK

Detaylı