TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ ENERJİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ ENERJİ"

Transkript

1 g TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ ENERJİ

2 TABLOLAR Tablo 1. Avrupa Birliği nde Devreye Alınan ve Devreden Çıkarılan Elektrik Santralleri (2010)... 5 Tablo 2. TR63 Bölgesinde Otoprodüktör Lisansı Verilen Tüzel Kişiler... 6 Tablo 3. TR63 Bölgesinde Kurulu Olan Termik Santraller (Otoprodüktör Lisanslı Olanlar Hariç)... 7 Tablo 4. EPDK Verilerine Göre TR63 Bölgesinde Yapılması Beklenen Termik Santraller... 8 Tablo 5. TR63 Bölgesindeki Rüzgâr Enerjisi Santralleri Tablo 6. Türkiye de İnşa Aşaması Devam Eden Rüzgâr Enerjisi Santralleri Tablo 7. TR63 Bölgesinde Yer Alan Hidroelektrik Santralleri Tablo 8. EPDK Verilerine Göre TR63 Bölgesinde Yapılması Beklenen Hidroelektrik Santralleri Tablo 9. TR63 Bölgesi Elektrik Tüketiminin Sektörel Dağılımı i

3 ŞEKİLLER Şekil 1. Yıllık Enerji Taleplerinde Küresel Göstergeler ve Türkiye... 1 Şekil 2. Kaynak Bazında Dünya Birincil Enerji Tüketimi... 2 Şekil 3. Türkiye Birincil Enerji Tüketiminin Gelişimi... 3 Şekil 4. Türkiye de Elektrik Üretiminin Kaynaklara Göre Dağılımı... 5 Şekil 5. Türkiye Termik Santralleri İçinde TR63 Bölgesinin Mevcut Durumu ve Projeksiyonu... 8 Şekil 6. Rüzgâr Enerjisinde İlk 10 Ülkenin Kurulu Güç Miktarları ve Payları... 9 Şekil 7. Türkiye de Rüzgâr Enerjisinin Gelişimi Şekil 8. Avrupa Kıtasında Rüzgâr Enerjisi Şekil 9. İllere Göre İşletmedeki Rüzgâr Enerjisi Santralleri Şekil 10. Türkiye Rüzgâr Santralleri İçinde TR63 Bölgesinin Mevcut Durumu ve Projeksiyonu Şekil 11. Dünya ve Türkiye'de Elektrik Üretiminin Kaynaklara Göre Dağılımı Şekil 12. Kurulu Hidrolik Güce Göre TR63 Bölgesi Şekil 13. TR63 Bölgesinde Yer Alan İllerin HES Projeksiyonu Şekil 14. Türkiye ve TR63 Bölgesinin Mevcut HES Durumu ve Gelecek Projeksiyonu Şekil 15. Dünya Güneş Enerjisi Kurulu Gücü Şekil 16. Türkiye Bölgeleri Güneşlenme Süreleri Şekil 17. Türkiye ve TR63 Bölgesinin Ortalama Güneşlenme Süresi Şekil 18. TR63 Bölgesi Jeotermal Kaynakları Şekil 19. Kişi Başına Düşen Elektrik Tüketimi Şekil 20. TR63 Bölgesi Elektrik Tüketimi Artış Oranları ( ) Şekil 21. Yıllar İtibariyle İllerin TR63 Bölgesindeki Elektrik Tüketim Payları Şekil 22. Kişi Başı Elektrik Tüketim Oranlarındaki Artış Miktarları ( ) Şekil 23. Kişi Başına Sanayi Elektrik Tüketiminin Toplam Elektrik Tüketimine Oranı Şekil 24. Osmaniye OSB Toplam Elektrik Tüketimi ii

4 HARİTALAR Harita 1. Türkiye Ham Petrol ve Doğalgaz Boru Hatları Haritası... 4 Harita 2. Rüzgâr Enerjisi Potansiyel Atlası Harita 3. Türkiye nin Kurulu Rüzgâr Gücü Harita 4. TR63 Bölgesinde Yer Alan İllerin Rüzgâr Hız Haritası Harita 5. Türkiye Hidrolik Enerji Haritası Harita 6. Dünya Güneş Enerjisi Potansiyel Haritası Harita 7. Türkiye Güneş Potansiyeli Haritası Harita 8. Türkiye Jeotermal Enerji Potansiyeli Haritası iii

5 ENERJİ Enerji ve enerji kaynaklarına sahip olma ihtiyacı, Sanayi Devrimi itibariyle uluslararası güç dengesini belirleyen en önemli parametrelerden biri haline gelmiş ve bu dönem itibariyle devletlerarası ilişkilerdeki etkisini artırarak devam ettirmiştir. Enerji kaynaklarına sahip olmanın bu kadar önemli olmasının sebebi, enerjinin aynı zamanda ülkelerin kalkınması, refahı ve gelişmesi için olmazsa olmaz unsurların başında gelmesinden kaynaklanmaktadır. Ekonomik kalkınma, refah ve gelişme için artık insan hayatının ayrılmaz parçası haline gelen makine, tesis ve fabrikaların çalışabilmesi ve insan hayatına katkı sunabilmesi için sürekli olarak enerjiye ihtiyacı vardır. Dünya üzerindeki enerji tüketimi, nüfus artışı, şehirleşme, sanayileşme ve teknolojinin yaygınlaşmasına paralel olarak gün geçtikçe artmaktadır. Sınırlı olan enerji kaynakları ise, enerji talebi ile ters orantılı olarak, dünya üzerinde sürekli azalmaktadır. Bununla beraber, ülkelerin nüfus artışı, iktisadi büyüme ve yüksek hayat standartlarını yakalama çabalarındaki farklılıklar, devletlerarası enerji ihtiyaç oranlarının da birbirinden farklı olmasını beraberinde getirmektedir. Bu nedenle, gelişmiş, gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerin enerji taleplerinde farklılıklar gözlemlenmektedir. Şekil 1. Yıllık Enerji Taleplerinde Küresel Göstergeler ve Türkiye Yıllık Enerji Taleplerinde Küresel Göstergeler ve Türkiye Türkiye'nin Yıllık Enerji Talebi Artış Ortalaması* 7,0% Gelişmekte olan Ülkelerin Yıllık Enerji Talebi Artış Ortalaması 4,1% Dünya Yıllık Enerji Talebi Artış Ortalaması 2,4% Gelişmiş Ülkelerin Yıllık Enerji Talebi Artış Ortalaması* 1,8% Kaynak: Çevre ve Temiz Enerji: Hidroelektrik, DSİ Genel Müdürlüğü, kaynağından alınan veriler derlenerek elde edilmiştir. Yılda yaklaşık % 2 oranında artış gösteren küresel enerji ihtiyacı, gelişmekte olan ülkeler arasında olan Türkiye de, dünya ortalama enerji ihtiyacının yaklaşık 3-4 katı seviyesinde, % 6,0 ile % 8,0 seviyesinde seyretmektedir. Bu rakamlar, kalkınma ve büyüme için Türkiye nin diğer ülkelere göre daha agresif politikalar takip etmesini ve kalkınmanın sürdürülebilirliği için kısa, orta ve uzun vadeli enerji yatırımlarının gerçekleştirilmesini gerekli kılmaktadır. Bu kapsamda, enerjinin sürekli, güvenli ve asgari maliyetle temini ve üretimi; en verimli ve çevre konusundaki duyarlılıkları dikkate alacak 1 * Kaynakta Türkiye nin yıllık enerji talebindeki artış ortalaması % 6 ila % 8 arası ifade edilmiş, grafiğe % 7 olarak yansıtılmış; Gelişmiş ülkelerin yıllık enerji talebi artış ortalaması ise kaynakta <% 2 olarak ifade edilmiş, grafiğe ortalama % 1,8 olarak yansıtılmıştır. 1

6 şekilde tüketimi büyük önem taşımaktadır. Bununla beraber, üretilen enerjinin dağıtımı ve kullanılmasında da altyapı ve bilinçlendirme çalışmalarının yapılması diğer gereklilikler arasında öne çıkmaktadır. Günümüzde enerji kaynakları, kaynağın yenilenebilir olup olmamasına göre sınıflandırılmaktadır. Genel olarak, yenilenemeyen enerji kaynakları ifadesiyle, kömür, petrol, doğalgaz ve nükleer enerji; yenilenebilen enerji kaynakları ifadesiyle ise, güneş, rüzgâr, dalga enerjisi, biyoenerji ve jeotermal enerji gibi kaynaklar ifade edilmektedir. Şekil 2. Kaynak Bazında Dünya Birincil Enerji Tüketimi Kaynak Bazında Dünya Birincil Enerji Tüketimi Hidro ve Yenilenebilir 7,8% Nükleer 5,2% Doğalgaz 23,8% Petrol 33,6% Kömür 29,6% Kaynak: BP Statistical World Review of Energy, British Petroleum, 2012, Link: Statistical-Review-2012/statistical_review_of_world_energy_ 2012.pdf Dünya üzerinde enerji tüketiminin kaynaklara göre dağılımına bakıldığında, tüketimin 3 te 2 sinden fazlasının kömür, petrol, doğalgaz gibi fosil kaynaklardan elde edildiği görülmektedir. Türkiye de de birincil enerji tüketiminin hemen hemen tamamı, dünya üzerinde olduğu gibi fosil kaynaklardan karşılanmaktadır. Enerji sektöründe fosil kaynaklara olan bu bağımlılık, yeterli miktarda petrol ve doğalgaz rezervi bulunmayan Türkiye için başka bir bağımlılığa, yani enerji talebinde dışa bağımlılığa sebep olmaktadır. TÜİK verilerine göre, Türkiye nin 2011 yılında yaklaşık 240 milyar $ olan ithalatının 54 milyar $ ını, yani toplam ithalatının % 22 sini, tek başına enerji ithalatı oluşturmaktadır. 2 Bu nedenle, bu konuda her Düzey 2 bölgesinde olduğu gibi, TR63 Bölgesinde izlenen enerji politikası ve yatırımları da Türkiye için kritik öneme sahiptir. Bununla beraber, Türkiye nin enerji tüketiminin son 30 yıllık verileri incelendiğinde, konu ile ilgili bağımlılık matrisinin nasıl şekillendiği ve TR63 Bölgesi için nasıl bir enerji politikası izlenmesi durumunda bölgesel hedef ve stratejilerin, ulusal hedeflere hizmet edebileceği daha doğru bir şekilde ortaya çıkmaktadır. 2 Dünyada ve Türkiye'de Enerji Görünümü, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı,

7 Şekil 3. Türkiye Birincil Enerji Tüketiminin Gelişimi Türkiye Birincil Enerji Tüketiminin Gelişimi 24,1% 0,0% 13,7% 0,1% 45,3% 8,2% 0,3% 4,5% 0,5% 4,6% 2,2% 4,4% 2,5% 4,1% 2,5% 29,9% 27,9% 28,8% 29,7% 41,1% 50,5% 5,9% 17,5% 31,8% 31,6% 32,8% 33,3% 0,1% 22,1% 30,5% 28,5% 29,5% 30,6% 27,2% 26,3% 3,3% 4,6% 4,3% 3,8% 3,0% 4,2% 4,1% Hidrolik Kömür Doğalgaz Petrol Rüzgar-Güneş Odun-Çöp Kaynak: Türkiye'nin Enerji Görünümü, TMMOB Makine Mühendisleri Odası, 2011 Türkiye nin birincil enerji tüketiminin gelişimi incelendiğinde, son 30 yılda hidrolik ve kömür enerjisinin tüketiminde yatay bir seyir gerçekleştiği; petrole bağımlılığın kısmen düşürülebildiği; odun ve çöpün enerji kaynağı olarak tüketiminin ciddi seviyelerde azaldığı; doğalgaza bağımlılığın son 20 yıl içinde hızla arttığı ve rüzgâr-güneş enerjisi ile ilgili ise son yıllarda mesafe kat edilmeye başlandığı görülmektedir. Bununla beraber, son 30 yıllık zaman dilimi içinde, Türkiye nin dışa bağımlı olan enerji kurgusunda pek fazla değişiklik bulunmadığı tespit edilmektedir. Bu bağımlılığı azaltmak için, yerli kaynakların azami ölçüde kullanılmasına; yeni enerji sahalarının tespit edilmesine; temin edilen enerjinin verimli şekilde kullanılmasını sağlayan teknolojilerin kullanılmasının teşvik edilmesine; dünya üzerinde tespit edilen yeni enerji kaynaklarının yakından takip edilmesine ve ülke potansiyelinin araştırılmasına öncelik verilmeye başlanmıştır. Bu bağlamda, Türkiye'nin en büyük ekonomik sorunlarından olan cari açığın, büyük ölçüde enerji ithalatından kaynaklanması, enerjide dışa bağımlı olan Türkiye yi alternatif çözüm arayışlarına itmiş ve itmeye devam etmektedir. Bu amaçla takip edilmekte olan yöntemlerden bir diğeri de Türkiye nin jeopolitik konumunun faydaya dönüştürülmesidir. Hazar Havzası ve Ortadoğu Enerji Bölgesine, son yıllarda önemli miktarda doğalgaz rezervlerinin tespit edildiği Akdeniz Havzası nın ekleniyor olması, Türkiye nin jeopolitik konumundan kaynaklanan enerji koridoru rolünü pekiştirmektedir. Bu konumu Türkiye ye hem kendi enerji arz güvenliğini sağlayacak tedarikçi çeşitlendirmesini sağlamakta hem de uluslararası öneme sahip bir enerji koridoru haline getirmektedir. Sağladığı lojistik hizmeti ve bu sayede eriştiği kaynak çeşitliliği sayesinde, Türkiye nin jeopolitik konumunun Türkiye nin ödemekte olduğu yüksek enerji faturasını daha aşağı çekmesi beklenmektedir. Bakü-Tiflis Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı, Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı, Nabucco Doğalgaz Boru Hattı, Türkiye-Yunanistan-İtalya Doğalgaz Boru Hattı, Samsun-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı, Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı gibi stratejik projeler, yukarıda belirtilen amaca hizmet etmekte olan projelerdir. Bu enerji hatlarından bazılarının buluştuğu Ceyhan Bölgesi nin Enerji İhtisas ve Endüstri Bölgesi; bu bölgenin hemen yakınındaki Hatay ili Erzin ilçesinin, Hatay İli Çevre Düzeni Planı nda, 3

8 Enerji Üretim ve Depolama Bölgesi olarak ilan edilmesi ve Bölgedeki yeni yatırımlar, TR63 Bölgesinin ve yakın çevresinin enerji alanında öneminin daha da artacağının göstergeleridir. Harita 1. Türkiye Ham Petrol ve Doğalgaz Boru Hatları Haritası Kaynak: Türkiye Ham Petrol ve Doğalgaz Boru Hatları Haritası, R. Saygılı, 2009, Link: turkiyede-cikarilan-madenler-ve-enerji-kaynaklari.html/turkiye-ham-petrol-ve-dogalgaz-boru-hatlari-haritasi Yumurtalık ve Ceyhan yöresine uzanan uluslararası enerji koridorları, Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi ve Akkuyu Nükleer Güç Santrali, TR63 Bölgesi ndeki ilgili sanayi ve lojistik işletmeleri bakımından önemli bir potansiyel durumunda olup, bu konuda yatırım destek çalışmaları Bölge işletmelerinin teknik ve teknolojik kapasitesinin geliştirilmesinde önemli katkılar sağlayabilecektir. Aynı zamanda bu faaliyetler enerji bölgesine yönelik tamamlayıcı veya türev yatırımların TR63 Bölgesi ne kazandırılmasını da sağlayabilecektir. Enerjide dışa bağımlılığı düşürmeye yönelik yerli kaynakların kullanılması konusunda, Madencilik bölümünde değinilen kaya gazının kullanılması da alternatif çalışmalar arasında yer almaktadır. Söz konusu bölümde yer alan ve Türkiye sınırları içinde kaya gazının bulunma potansiyeli yüksek alanların gösterildiği haritada TR63 Bölgesin de bulunması, enerji konusunda Bölgeye yeni bir değer sağlayabilecek niteliktedir. Yukarıda değinilen ulusal enerji stratejisine hizmet edebilecek potansiyele sahip olan TR63 Bölgesinde, bu yönde atılan adımların etkisi hissedilmeye başlanmıştır. TR63 Bölgesinin enerji potansiyeli yüksek olup, bu amaçla kullanılmakta olan ve enerji talebini karşılamaya yönelik payını artırılabilecek başlıca üç enerji kaynağı Rüzgâr, Güneş, Kaya Gazı ve linyit ile çalışan Termik enerji potansiyelidir TR63 Bölgesinde Elektrik Enerjisi Üretimi TR63 Bölgesinin, Türkiye elektrik enerjisi üretimi içindeki payının analiz edilebilmesi için, öncelikli olarak Türkiye elektrik üretiminin kaynaklara göre dağılımının incelenmesi gerekmektedir. Bununla beraber, AB de devreye alınmakta olan ve devreden çıkartılan elektrik santrallerini kaynak bazında incelenmesi, küresel enerji politikalarının ne yönde ilerlediğinin görülmesi açısından önemlidir. 4

9 Tablo 1. Avrupa Birliği nde Devreye Alınan ve Devreden Çıkarılan Elektrik Santralleri (2010) Santral Türü 2010 Yılı Eklenen Kurulu Güç (MW) 2010 Yılı Devreden Çıkarılan Kurulu Güç (MW) Güneş (PV) Doğalgaz RES Kömür Fuel-oil Atık Büyük Hidroelektrik Konsantre Güneş Enerjisi Nükleer Biokütle Jeotermal 32 0 Küçük Hidroelektrik 9 0 Okyanus-Dalga 5 0 Kaynak: Enerji Raporu 2012, Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi, yılında, AB de devreye alınan toplam MW gücündeki elektrik enerjisi santrallerinin % 46 lık bir kısmı güneş (PV) enerji santralleri tarafından oluşturulmaktadır MW lık bu yatırımı ise, MW ile doğalgaz ve MW lık yatırım ile rüzgâr enerji santralleri takip etmektedir. Bununla beraber, aynı sene MW lık Nükleer, MW lık Fueloil, 934 MW lık doğalgaz ve 840 MW lık kömür santrali devreden çıkarılmıştır. Bu göstergeler, AB de hızla yenilenebilir enerjiye geçiş olduğunu, yenilenebilir enerjide güneş santrallerinin başı çektiğini; buna karşın, kademeli olarak Nükleer enerjiden ve fosil yakıtlardan uzaklaşıldığını göstermektedir. Şekil 4. Türkiye de Elektrik Üretiminin Kaynaklara Göre Dağılımı Türkiye'de Elektrik Üretiminin Kaynaklara Göre Dağılımı Rüzgâr 2,1% Diğer 2,0% Fuel-oil 1,5% İthal Kömür 10,0% Linyit 16,9% Doğalgaz 44,7% Hidrolik 22,8% Kaynak: Elektrik Piyasası Sektör Raporu 2011, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, 2012, Link: documents/elektrik/rapor_yayin/elektrikpiyasasiraporu2011.pdf, Erişim Tarihi: Mevcut durum itibariyle, Türkiye de elektrik üretilirken kullanılan kaynaklar değerlendirildiğinde, doğalgazın bu konuda başı çektiği, hidrolik ve kömür kaynaklarının bu enerji türünü takip ettiği görülmektedir. Bu tablo, Türkiye de kullanılan elektriğin yarısından fazlasının ithal olan enerji kaynağı ile üretildiğini göstermektedir. 5

10 TR63 Bölgesinde biri yenilenemeyen enerji kaynağı, diğer ikisi ise yenilenebilir enerji kaynağı olmak üzere 3 yol ile elektrik enerjisi üretimi yapılmaktadır. Bu kaynaklar, su enerjisini elektriğe çeviren Hidroelektrik Santralleri (HES) ve rüzgâr üzerinden elektrik üretimi yapan Rüzgâr Enerjisi Santralleri (RES) ve Linyit ile çalışan Termik Enerji Santralleridir. Bununla beraber, Demir Çelik sektöründe olduğu gibi yüksek ve kesintisiz enerji ihtiyacı duyan işletmeler, kendi enerji ihtiyaçlarını, yine kendi imkânları ile karşılama yoluna gitmişlerdir. Tablo 2. TR63 Bölgesinde Otoprodüktör Lisansı Verilen Tüzel Kişiler Hatay İl İlçe İşletme Adı Tesis Türü Dörtyol İskenderun Kırıkhan Elbistan Merkez K.Maraş Merkez Türkoğlu TR63 Bölgesi Toplam İnşa Halindeki Kapasite (MW) İşletmedeki Kapasite (MW) MMK Atakaş Metalurji San. Tic. Ve Lim. İşlet. A.Ş. Termik - Kojenerasyon / Termik - Doğalgaz 14 İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. Termik - Diğer 220 Koruma Klor Alkali San. ve Tic. A.Ş. Doğalgaz / Termik - Kojenerasyon 10 Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Termik - Diğer 10 Kahramanmaraş Kağıt San. ve Tic. A.Ş. Termik 6 Bilkur Tekstil Boya Tic. Ve San. A.Ş. Doğalgaz / Termik - Kojenerasyon 2 Balsuyu Mensucat San. ve Tic. A.Ş. Doğalgaz / Termik - Kojenerasyon Türkiye Toplam TR63 Bölgesinin Türkiye İçindeki Payı ,20% 8,15% İnşa Aşamasındaki Kapasitenin Hayata Geçmesinden Sonra TR63 Bölgesinin Payı 7,84% Kaynak: Otoprodüktör Lisansı Verilen Tüzel Kişiler, EPDK, 2013, Link: lisansdatabase/verilenotoproduktor.asp, Erişim Tarihi: Türkiye ölçeğinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu ndan alınan 280 adet otoprodüktör lisansından sadece 7 tanesine sahip olan TR63 Bölgesi işletmeleri, sayı bakımından Türkiye içinde % 2,5 lik paya sahip olmalarına rağmen, işletmedeki kapasite açısından, Türkiye de otoprodüktörler tarafından üretilen enerjinin % 8,15 ini karşılamaktadırlar. Bununla beraber, TR63 Bölgesinde 34 MW, Türkiye genelinde ise toplam 238 MW olan inşa halindeki kapasitenin devreye girmesi ile beraber, TR63 Bölgesinin % 8,15 olan payının, % 7,84 e düşeceği sonucu ortaya çıkmaktadır Termik Santraller Termik santraller, farklı yakıt çeşitleri (kömür, doğalgaz, akaryakıt vb.) aracılığı ile kazanlarda ısıtılan sudan elde edilen buharın, elektrik akımı üreten türbinlere iletilmesi yoluyla çalışmaktadır. TR63 Bölgesinin, termik enerji bakımından Türkiye de önemli bir yeri bulunmaktadır. Kahramanmaraş ilinde bulunan zengin linyit yataklarından beslenerek çalışan Afşin Elbistan Termik Santrali, bu alanda ürettiği enerji bakımından Türkiye deki en büyük termik santrali olma özelliğindedir. 6

11 Tablo 3. TR63 Bölgesinde Kurulu Olan Termik Santraller (Otoprodüktör Lisanslı Olanlar Hariç) İl Tesis Adı Yakıt Türü Tesis Türü Kurulu Güç (MW) Kahramanmaraş Afşin - Elbistan A Linyit Termik Afşin - Elbistan B Linyit Termik Kaynak: Elektrik Piyasası Üretim Lisansları, EPDK, 2013, Link: elektrikuretim/elektrikuretimozetsorgula.xhtml, Erişim Tarihi: Bununla beraber, TR63 Bölgesinde bulunan linyit rezervleri ve bu rezervlerin enerji potansiyeli, yukarıda bulunan Türkiye Birincil Enerji Tüketiminin Gelişimi tablosundaki paylaşımı, yerli kaynaklar lehine hareket ettirme potansiyeline sahiptir. Türkiye de, yerli kaynaklardan elde edilen enerji payını artırma hedefine hizmet edecek şekilde Linyit rezervinin değerlendirilmesi ve uluslararası sermayenin TR63 Bölgesine çekilmesine dair önemli bir adım atılmıştır. 3 Ocak 2013 tarihinde, Türkiye ile BAE arasında Afşin-Elbistan Bölgesinde Linyit Kömürü Madenciliği ve Elektrik Üretimi Alanında İşbirliğine Dair Hükümetlerarası İşbirliği Anlaşması imzalanmıştır. Taraflar arasında yapılan bu anlaşmanın hayata geçmesiyle, Bölgede toplam milyar dolarlık yatırımın yapılması ve bu yatırımla Bölgeden toplam 85 milyon ton/yıl kömür, karşılığında da 45 milyar KWh/yıl enerji üretilmesi planlanmaktadır. Proje sayesinde yaklaşık 15 bin kişi istihdam edilmesi planlanırken, işletme döneminde ise yaklaşık 8 bin 500 civarında doğrudan istihdam sağlanacaktır. Bununla beraber, Afşin-Elbistan Havzası'nda 2 bin 800 MW gücünde olan Afşin Elbistan A ve B santralleri, bu anlaşma sayesinde 7-8 bin MW'lık ilave kapasiteyle hem Türkiye nin, hem de TR63 Bölgesinin kalkınmasına hizmet edecektir. 3 Bu yatırım ile beraber, Türkiye nin en büyük termik santrali konumundaki Afşin Elbistan Termik Santrali durumunu koruyarak, konumunu daha da güçlendiriyor olacaktır. Afşin Elbistan Termik santralindeki bu kapasite artışı ile beraber, EPDK verilerine göre TR63 Bölgesinde inceleme değerlendirme aşamasında olan, uygun bulunan ve üretim lisansı alıp inşa aşamasında olan, farklı yakıt türleri ile çalışacak termik santraller yer alacaktır. Bu santral bilgileri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tabloda görüleceği üzere, söz konusu termik santraller farklı yakıt türleri ile çalışacak olup, bu şekilde Bölgedeki santrallerin kullandığı yakıt çeşitliliği artırılmış olacaktır. Yukarıdaki yeni termik santralleri ve Afşin Elbistan Termik Santralindeki kapasite artırımı ile TR63 Bölgesinde termik santraller yolu ile elde edilen enerji miktarı MW tan, 15,916 MW a çıkmış olacaktır. Tüm Türkiye deki termik santrallerin kapasitesi ise, aynı parametreler kullanılarak hesaplandığında, MW tan, MW a çıkacağı öngörülmektedir. 3 Bakanlık Haberleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 2013, Link: belgeveresminigoster.jsp?file=

12 Tablo 4. EPDK Verilerine Göre TR63 Bölgesinde Yapılması Beklenen Termik Santraller İl Tesis Adı Yakıt Türü Tesis Türü Kurulu Güç (MW) Atlas Termik Santrali Diğer Termik Hatay Kahramanmaraş Osmaniye Erzin Doğalgaz santrali Doğal Gaz Termik 882 Selena Kömür Santrali Diğer Termik 900 Tosyalı İskenderun TES İthal Kömür Termik Atakaş Termik Santrali İthal Kömür Termik 660 Ekoner Enerji Kahramanmaraş Enerji Santrali Doğalgaz Termik 7 Diler Elbistan Termik Santrali Yerli Linyit Kömürü Termik 400 Osmaniye DGKÇS Doğal Gaz Termik 77 Tosyalı Osmaniye DGKÇ Doğal Gaz Termik 590 Kaynak: Elektrik Piyasası Üretim Lisansları, EPDK, 2013, Link: elektrikuretim/elektrikuretimozetsorgula.xhtml, Erişim Tarihi: Şekil 5. Türkiye Termik Santralleri İçinde TR63 Bölgesinin Mevcut Durumu ve Projeksiyonu 100% 90% 80% 70% Türkiye Termik Santralleri içinde TR63 Bölgesinin Mevcut Durumu ve Gelecek Projeksiyonu 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 88,67% 11,33% Mevcut Durum TR63 Bölgesi 83,69% 16,31% Gelecek Projeksiyonu Diğer Tüm Düzey 2 Bölgeleri Kaynak: Elektrik Piyasası Üretim Lisansları, EPDK, 2013, Link: lisans/elektrikuretim/elektrikuretimozetsorgula.xhtml, Erişim Tarihi: , kaynağından alınan veriler derlenerek elde edilmiştir. 4 4 Mevcut durum hesaplaması, EPDK nın Elektrik Piyasası Üretim Lisansları sayfasında bulunan Lisans Durumu: Yürürlükte, Tesis Durumu: İşletmede ve Lisans Durumu: Yürürlükte, Tesis Durumu: Kısmi İşletmede verileri toplanarak elde edilmiştir. Gelecek Projeksiyonunda ise yine aynı web sayfasında bulunan Lisans Durumu: Yürürlükte, Tesis Durumu: Proje, Lisans Durumu: Uygun Bulundu ve Lisans Durumu: İnceleme Değerlendirme verileri toplanarak elde edilmiştir. Bununla beraber, gelecek projeksiyonu oluşturulurken, Afşin Elbistan Termik Santrali için Türkiye ve BAE arasında yapılan anlaşmaya dair kapasite artırımı ve yine EPDK Üretim Lisansları sayfasında bulunan Lisans Durumu: Yürürlükte, Tesis Durumu: Kısmi İşletmede statüsündeki ve henüz işletmeye alınmamış kapasiteler de hesaba katılarak oluşturulmuştur. 8

13 Yukarıda belirtilen rakamlar üzerinden bir gelecek projeksiyonu oluşturulduğunda ise, mevcut durum itibariyle, çeşitli yakıt türlerinden elde edilen termik enerjide, TR63 Bölgesinin Türkiye deki % 11,33 lük ağırlığının, söz konusu yatırımların hayata geçmesi ile beraber % 16,31 e çıkacağı öngörülmektedir. 5 Enerji konusunda TR63 Bölgesindeki bu gelişmenin, en önemli girdilerinden biri olması itibariyle, sanayi sektörünü de olumlu yönde etkilemesi ve hem TR63 Bölgesi, hem de çevre bölge sanayisine girdi oluşturması beklenmektedir Rüzgâr Enerjisi Enerji, sanayi ve ulaşım sektörlerinin fosil yakıtlara bağımlılığı, bağımlı olunan bu kaynakların hem sınırlı olması, hem de çevreye verdiği zararın günden güne daha fazla hissedilmesi, enerji rekabeti içinde olan devletleri temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yönlendirmiştir. Bu yenilenebilir enerji kaynaklarından biri de rüzgâr enerjisidir. Şekil 6. Rüzgâr Enerjisinde İlk 10 Ülkenin Kurulu Güç Miktarları ve Payları Rüzgâr Enerjisinde İlk 10 Ülkenin Kurulu Güç Miktarları ve Payları MW Çin ABD Alman. İspan. Hindis. İngil. İtalya Fransa Kanada Porte. Diğer MW % Pay 26,7% 21,2% 11,1% 8,1% 6,5% 3,0% 2,9% 2,7% 2,2% 1,6% 14,1% Kaynak: Global Wind Report Annual Market Update 2012, Küresel Rüzgâr Enerjisi Konseyi, yılı itibariyle dünya üzerinde rüzgâr enerjisinden en fazla elektrik üreten ülkeler sıralandığında Çin, Hindistan, ABD ve Kanada ile beraber Batı Avrupa ülkelerinin listeyi oluşturduğu görülmektedir. Bu 10 ülkenin ürettiği enerji miktarı, dünyada bu alanda üretilen enerjinin % 85,9 una eşit durumdadır. 6 Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) tarafından yapılan ve Yeni Politika Senaryosu olarak adlandırılan hesaplamalara göre, ülkelerin rüzgârdan elde etmekte olduğu enerji miktarı, artış eğilimi göstermeye devam edecektir. Bu doğrultuda, 2012 yılı itibariyle rüzgârdan elde edilen toplam MW olan enerji miktarı 2015 yılında MW a, 2020 yılında MW a, 2030 yılında ise MW a ulaşacaktır Ocak ayı sonunda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı tarafından açıklanan Konya Karapınar da tespit edilen 1,8 milyar tonluk linyit rezervi, kurulması muhtemel olan termik santralin yıllık enerji kurulu gücü bilinemediğinden, gelecek projeksiyonuna yansıtılamamıştır. 6 Global Wind Report Annual Market Update 2012, Küresel Rüzgâr Enerjisi Konseyi, Global Wind Report Annual Market Update 2012, Küresel Rüzgâr Enerjisi Konseyi,

14 Bu gelişme çerçevesinde, bu alandaki çalışmalara hız veren ülkelerden biri olan Türkiye, rüzgâr enerjisi potansiyelini hayata geçirmeye yönelik çalışmalara başlamıştır. Harita 2. Rüzgâr Enerjisi Potansiyel Atlası Kaynak: Rüzgâr Enerjisi, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı, 2010 Elde edilen veriler doğrultusunda oluşturulan Türkiye nin Rüzgâr Enerjisi Potansiyel Atlası nda, kırmızı renk ile belirtilen yüksek potansiyele sahip alanlar için özel sektörün teşvik edilmiş ve 2005 yılı itibariyle rüzgâr enerjisinden elde edilen enerji miktarında önemli miktarda artış elde edilmeye başlanmıştır. Şekil 7. Türkiye de Rüzgâr Enerjisinin Gelişimi Türkiye'de Rüzgâr Enerjisinin Gelişimi MW Rüzgar Gücü (MW) Kaynak: Türkiye Rüzgâr Enerjisi İstatistik Raporu, Türkiye Rüzgâr Enerjisi Birliği, 2013 Takip edilen strateji neticesinde, Türkiye de 2005 yılında rüzgâr gücü ile elde edilen enerji miktarı 20 MW iken, 2012 yılında bu miktar MW a çıkarak, ilgili yıllar arasında bu alanda ortalama 116 kat artış kaydedilmiştir. Tablodan da görüleceği üzere, 2009 yılı itibariyle her yıl Türkiye de ortalama 500 MW lık rüzgâr enerjisi yatırımı hayata geçmektedir. 10

15 Şekil 8. Avrupa Kıtasında Rüzgâr Enerjisi Avrupa Kıtasında Rüzgâr Enerjisi MW Alman. İspan. Fransa İtalya İngil. Portekiz Danim. İsveç Hollan. Türkiye MW Kaynak: Global Wind Report - Annual Market Update 2011, Küresel Rüzgâr Enerjisi Konseyi, 2012 den alınan veriler derlenerek elde edilmiştir. Türkiye, 2011 yılı itibariyle rüzgâr enerjisinde ulaştığı MW kurulu gücü ile bu alanda en yüksek kurulu güce sahip olan ilk 10 Avrupa ülkesi arasına girmiştir. 7-8 Kasım 2012 tarihinde yapılan Türkiye Rüzgâr Enerjisi Kongresi nde, Türkiye de şu an MW mevcut proje stoku, MW ise teknoekonomik rüzgâr enerjisi potansiyeli bulunduğu tespit edilmiştir. Bununla beraber, 2023 hedefi ise, MW olarak ortaya konulmuştur. 8 Bu verilere dayanarak, 2011 yılı itibariyle ulaşılan MW lık rakamın henüz Türkiye için bir başlangıç seviyesi olduğu ve bu alandaki büyüme ve ilerlemenin hızla devam edeceği öngörülmektedir. Harita 3. Türkiye nin Kurulu Rüzgâr Gücü Kaynak: İllerin Enerji Görünümü , Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 2012, Link: aspx, Erişim Tarihi: Türkiye nin rüzgâr potansiyeli incelendiğinde, Akdeniz Bölgesi nin, Marmara ve Ege Bölgesinden sonra en yüksek potansiyele sahip üçüncü bölge olduğu görülmektedir. TR63 Bölgesinin ise, kurulu rüzgâr gücü bakımından, Akdeniz Bölgesinin en önemli sahası olduğu yukarıda bulunan Türkiye nin Kurulu Rüzgâr Gücü haritasında açıkça görülmektedir. Hatay ve Osmaniye illeri ise bu alanda TR63 Bölgesinde öne çıkmaktadır. 8 Türkiye Rüzgâr Enerjisi Kongresi , EPDK, 2012, Link: TUREB2012.pdf, Erişim Tarihi:

16 Harita 4. TR63 Bölgesinde Yer Alan İllerin Rüzgâr Hız Haritası Kaynak: İl Bazlı Rüzgâr Enerjisi Teknik Potansiyelleri , Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 2013, Link: Erişim Tarihi: TR63 Bölgesinde yer alan illerin sahip oldukları rüzgâr gücünün rüzgâr hız dağılımı kriterinde görselleştirildiği yukarıdaki haritaya göre, Bölgede rüzgâr gücü bakımından en avantajlı olan il Hatay dır. Haritada sarı ve kırmızı lekelemeler ekonomik Rüzgâr Enerji Santrali (RES) yatırımı için uygun olan alanları göstermektedir. (Ekonomik RES yatırımı için 7 m/s veya üzerinde rüzgâr hızı gerekmektedir.) Bu veri doğrultusunda yapılan çalışmalar neticesinde, TR63 Bölgesinde kurulan Rüzgâr santrallerinin toplam kurulu gücü 2012 yılı sonu itibariyle 313 MW a ulaşmıştır. Kurulu güç itibariyle TR63 Bölgesindeki Rüzgâr Enerjisi Santralleri ise aşağıdaki gibidir; Tablo 5. TR63 Bölgesindeki Rüzgâr Enerjisi Santralleri İl Santral Adı Kaynak Türü Kurulu Güç (MW) Hatay Belen RES (Belen) Rüzgar 48 Sebenoba RES (Samandağ) Rüzgar 30 Şenbük RES (Belen) Rüzgar 15 Şenköy RES (Antakya) Rüzgar 27 Ziyaret RES (Samandağ) Rüzgar 58 Osmaniye Gökçedağ RES (Bahçe) Rüzgar 135 TR63 Toplam 313 Kaynak: İllerin Enerji Görünümü , Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 2012, Link: aspx, Erişim Tarihi: kaynağından alınan veriler derlenerek elde edilmiştir yılı sonu itibariyle TR63 Bölgesinde elde edilen 313 MW lık enerji miktarı, Türkiye Rüzgâr Enerjisi Santralleri ile elde etmiş olduğu MW enerjinin % 13,54 lük kısmını kapsamaktadır. Hatay ilinin % 13,54 oranındaki katkısı 7,70 puan iken, Osmaniye ilinin bu orandaki katkısı ise 5,84 puandır. Bununla beraber, Osmaniye ilinde bulunan 135 MW lık Gökçedağ RES, 143 MW kurulu güce sahip Balıkesir RES ten ve 140 MW kurulu güce sahip Manisa ilindeki Soma RES ten sonra Türkiye nin en büyük 3. rüzgâr enerji santrali durumundadır. 12

ENERJ ÜRET M VE ÇEVRESEL ETK LER

ENERJ ÜRET M VE ÇEVRESEL ETK LER STRATEJİK RAPOR NO: 14, NİSAN 2006 ENERJ ÜRET M VE FOS L H DROL K YEN LENEB L R NÜKLEER Prof. Dr. Ferruh ERTÜRK Doç. Dr. Atilla AKKOYUNLU Çevre Yük. Müh. Kamil B. VARINCA Ç NDEK LER ÇİZELGELER LİSTESİ...4

Detaylı

BAKANLIĞIN 2010 YILI BÜTÇESİNİ TBMM PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNA SUNUŞ KONUŞMASI

BAKANLIĞIN 2010 YILI BÜTÇESİNİ TBMM PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNA SUNUŞ KONUŞMASI ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI SAYIN TANER YILDIZ IN BAKANLIĞIN 2010 YILI BÜTÇESİNİ TBMM PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNA SUNUŞ KONUŞMASI 16 KASIM 2009 Sayın Başkan, Plan ve Bütçe Komisyonunun Değerli Üyeleri,

Detaylı

BOTAŞ. Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. SEKTÖR RAPORU. Bilkent - ANKARA

BOTAŞ. Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. SEKTÖR RAPORU. Bilkent - ANKARA BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. SEKTÖR RAPORU 2013 Bilkent - ANKARA İçindekiler 1. Giriş... 3 2. Dünyada Sektörün Görünümü... 4 2.1. Enerji Talebi... 4 2.2. Enerji Rezervleri... 6 2.3. Enerji

Detaylı

Çevre ve Temiz Enerji: Hidroelektrik

Çevre ve Temiz Enerji: Hidroelektrik Çevre ve Temiz Enerji: Hidroelektrik Çevre ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ANKARA - Mart 2011 Çevre ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Yayına Hazırlayanlar: Özcan DALKIR

Detaylı

2013 YILI BÜTÇE SUNUMU

2013 YILI BÜTÇE SUNUMU 2013 YILI BÜTÇE SUNUMU Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Taner Yıldız ın, Bakanlığın 2013 Yılı Bütçesini TBMM Plân ve Bütçe Komisyonuna Sunuş Metni 14 Kasım 2012 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI Sayın

Detaylı

BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş. 2010 YILI SEKTÖR RAPORU BİLKENT ANKARA

BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş. 2010 YILI SEKTÖR RAPORU BİLKENT ANKARA BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş. 2010 YILI SEKTÖR RAPORU BİLKENT ANKARA İ ç i n d e k i l e r Sayfa No I. B0TAŞ IN SEKTÖR İÇİNDEKİ YERİ 3-11 II. DÜNYADA SEKTÖRÜN GÖRÜNÜMÜ 11 1. Doğal Gaz 12 1.1.

Detaylı

T.C. DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI DOĞRUDAN FAALİYET MALİ DESTEK PROGRAMI

T.C. DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI DOĞRUDAN FAALİYET MALİ DESTEK PROGRAMI Osmaniye - İskenderun Demir - Çelik Sanayisindeki Sektörel Kümelenme Raporu I T.C. DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI DOĞRUDAN FAALİYET MALİ DESTEK PROGRAMI (2010 Faaliyet Yılı) Osmaniye - İskenderun Demir -

Detaylı

Dicle Bölgesi (TRC3) Enerji Raporu. T.C. Dicle Kalkınma Ajansı Araştırma Strateji Geliştirme ve Programlama Birimi

Dicle Bölgesi (TRC3) Enerji Raporu. T.C. Dicle Kalkınma Ajansı Araştırma Strateji Geliştirme ve Programlama Birimi Dicle Bölgesi (TRC3) Enerji Raporu T.C. Dicle Kalkınma Ajansı Araştırma Strateji Geliştirme ve Programlama Birimi 2010 DİCLE BÖLGESİ ENERJİ RAPORU İçindekiler GİRİŞ...6 1. SEKTÖR ANALİZİ...8 2. ELEKTRİK

Detaylı

TÜRKİYE NİN DEĞİŞEN ELEKTRİK PİYASALARI

TÜRKİYE NİN DEĞİŞEN ELEKTRİK PİYASALARI TÜRKİYE NİN DEĞİŞEN ELEKTRİK PİYASALARI Bu rapor Avrupa İklim Vakfı nın (European Climate Foundation) mali desteğiyle, WWF- Türkiye için hazırlanmıştır. 18 Kasım 214 İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM YÖNETİCİ ÖZETİ

Detaylı

DEMİR ÇELİK SEKTÖR RAPORU 2014

DEMİR ÇELİK SEKTÖR RAPORU 2014 Hatay Kahramanmaraş Osmaniye DEMİR ÇELİK SEKTÖR RAPORU 2014 www.dogaka.gov.tr 2014 2 Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı İÇİNDEKİLER TABLO İNDEKSİ...3 Harita İNDEKSİ...3 ÖNSÖZ...4 1- GİRİŞ......6 1.1 Demir-Çelik

Detaylı

Nükleer Enerji ve Türkiye: Bir İhtiyaç Analizi

Nükleer Enerji ve Türkiye: Bir İhtiyaç Analizi Bölüm I Nükleer Enerji ve Türkiye: Bir İhtiyaç Analizi I Gürkan Kumbaroğlu 2 Yönetici Özeti Avrupa da Almanya ve İsviçre halen işletmede olan nükleer enerji santrallerini ekonomik ömürleri dolduğunda kapatıp

Detaylı

TÜRKİYE DE YENİLENEBİLİR ENERJİ NİN MEVCUT DURUMU VE AR- GE ÇALIŞMALARI RENEWABLE ENERGY CURRENT SITUATION OF TURKEY AND R&D ACTIVITIES

TÜRKİYE DE YENİLENEBİLİR ENERJİ NİN MEVCUT DURUMU VE AR- GE ÇALIŞMALARI RENEWABLE ENERGY CURRENT SITUATION OF TURKEY AND R&D ACTIVITIES TÜRKİYE DE YENİLENEBİLİR ENERJİ NİN MEVCUT DURUMU VE AR- GE ÇALIŞMALARI RENEWABLE ENERGY CURRENT SITUATION OF TURKEY AND R&D ACTIVITIES Orkun TEKE* Özet Yenilenebilir enerji konusunun bir ihtiyaçtan öte

Detaylı

TR21 TRAKYA BÖLGESİ ENERJİ RAPORU

TR21 TRAKYA BÖLGESİ ENERJİ RAPORU 2012 TR21 TRAKYA BÖLGESİ ENERJİ RAPORU TRAKYA KALKINMA AJANSI İÇİNDEKİLER Tablolar Listesi... 4 Şekiller Listesi... 5 ÖNSÖZ... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. GİRİŞ... 6 1. DÜNYADA ENERJİ SEKTÖRÜNÜN GENEL

Detaylı

Kömürü Finanse Etmek (Türkiye nin Yüksek Karbon Aritmetiği)

Kömürü Finanse Etmek (Türkiye nin Yüksek Karbon Aritmetiği) (Türkiye nin Yüksek Karbon Aritmetiği) Nisan 2015 Hazırlayan Önder Algedik Kapak resimleri, Afşin-Elbistan-B Termik Santraline kömür sağlayan Çöllolar Kömür Havzası ndan alınmıştır. 6 Şubat 2011'de Santralde

Detaylı

TÜRKİYE DE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI POTANSİYELİ VE GELECEĞİ

TÜRKİYE DE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI POTANSİYELİ VE GELECEĞİ İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Yıl: 9 Sayı: 18 Güz 2010 s. 77-96 TÜRKİYE DE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI POTANSİYELİ VE GELECEĞİ Eylem ÖNAL *, Rahmiye Zerrin YARBAY** Geliş: 02/08/2010

Detaylı

ÖNSÖZ. Bu kapsamda, 2011 yılında doğal gaz piyasasından derlenen bilgiler ışığında hazırlanan bu raporun ülkemize faydalı olmasını dilerim.

ÖNSÖZ. Bu kapsamda, 2011 yılında doğal gaz piyasasından derlenen bilgiler ışığında hazırlanan bu raporun ülkemize faydalı olmasını dilerim. ÖNSÖZ Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu olarak piyasaya ilişkin tüm düzenleme ve denetim faaliyetlerimizde, etkinlik ve verimliliğin sağlanması, isabetli ve sağlıklı kararlar alınması temel amacımızdır.

Detaylı

04.04.2012 TR81 BÖLGESİ (ZONGULDAK, KARABÜK, BARTIN) ENERJİ RAPORU. Şahin BAŞ Talha GÖKTAŞ

04.04.2012 TR81 BÖLGESİ (ZONGULDAK, KARABÜK, BARTIN) ENERJİ RAPORU. Şahin BAŞ Talha GÖKTAŞ 04.04.2012 TR81 BÖLGESİ (ZONGULDAK, KARABÜK, BARTIN) ENERJİ RAPORU Şahin BAŞ Talha GÖKTAŞ 1 İçindekiler ÖZET... 1 ABSTRACT... 2 GİRİŞ... 3 1.YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI VE ÇEŞİTLERİ... 6 1.1. YENİLENEBİLİR

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ RAPORU

ENERJİ VERİMLİLİĞİ RAPORU 1954 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ENERJİ VERİMLİLİĞİ RAPORU OCAK 2012 A N K A R A 1954 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ENERJİ VERİMLİLİĞİ RAPORU EMOYAYINLARI 1954 TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası

Detaylı

KÜRESEL ISINMA, TÜRKİYE NİN ENERJİ GÜVENLİĞİ VE GELECEĞE YÖNELİK ENERJİ POLİTİKALARI

KÜRESEL ISINMA, TÜRKİYE NİN ENERJİ GÜVENLİĞİ VE GELECEĞE YÖNELİK ENERJİ POLİTİKALARI KÜRESEL ISINMA, TÜRKİYE NİN ENERJİ GÜVENLİĞİ VE GELECEĞE YÖNELİK ENERJİ POLİTİKALARI Işıl Şirin SELÇUK ANKARA BAROSU YAYINLARI ANKARA BAROSU YAYINLARI Ankara Barosu Başkanlığı, 2010 Tüm hakları saklıdır

Detaylı

TR72 BÖLGESİ (KAYSERİ, SİVAS, YOZGAT) ENERJİ SEKTÖRÜNE YÖNELİK İMALAT SANAYİ RAPORU

TR72 BÖLGESİ (KAYSERİ, SİVAS, YOZGAT) ENERJİ SEKTÖRÜNE YÖNELİK İMALAT SANAYİ RAPORU Ağustos 2013 ANKARA i TR72 BÖLGESİ (KAYSERİ, SİVAS, YOZGAT) ENERJİ SEKTÖRÜNE YÖNELİK İMALAT SANAYİ RAPORU Ağustos 2013 Ankara ii iii Hazırlayanlar: Fulya BAYRAKTAR Kıdemli Uzman Mehmet Ali KAFALI Kıdemli

Detaylı

ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI

ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI Kasım 2014 0 Tepebaşı Belediyesi; iklim değişikliği ile mücadeleyi vizyon olarak benimseyen bir kamu kuruluşu olarak, bölgemizde CO2 salımlarını

Detaylı

ENERJİ POLİTİKALARI İLE YERLİ, YENİ ve YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI

ENERJİ POLİTİKALARI İLE YERLİ, YENİ ve YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI ENERJİ POLİTİKALARI İLE YERLİ, YENİ ve YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI ENERJİ ÇALIȘMA GRUBU Sunan: Ahmet ENİȘ ÖZET Bilim ve Teknolojinin akıl almaz bir hızla geliștiği ve

Detaylı

TÜRKİYE KÖMÜR SEKTÖRÜ NÜN ANALİZİ: Süreç, Sorunlar ve Öneriler ÖZET ABSTRACT

TÜRKİYE KÖMÜR SEKTÖRÜ NÜN ANALİZİ: Süreç, Sorunlar ve Öneriler ÖZET ABSTRACT TÜRKİYE KÖMÜR SEKTÖRÜ NÜN ANALİZİ: Süreç, Sorunlar ve Öneriler ANALYSIS of TURKISH COAL SECTOR: Historical Perspective, Problems and Recommendations Mücella ERSOY 1 ÖZET Bu çalışmada; enerji kaynakları

Detaylı

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE ENERJİ DURUMU - GENEL DEĞERLENDİRME

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE ENERJİ DURUMU - GENEL DEĞERLENDİRME MAKALE DÜNYADA VE TÜRKİYE DE ENERJİ DURUMU - GENEL DEĞERLENDİRME Erdem Koç Prof. Dr., Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makina Mühendisliği Bölümü, Samsun erdemkoc@omu.edu.tr Mahmut Can

Detaylı

Giriş TÜRKİYE ÇEVRE DURUM RAPORU

Giriş TÜRKİYE ÇEVRE DURUM RAPORU A Giriş TÜRKİYE ÇEVRE DURUM RAPORU 1 Türkiye Çevre Durum Raporu / 2011 Yayın no: 11 ISBN: 978-605-5294-01-4 Hazırlayanlar Dr. A. Çağatay DİKMEN, Daire Başkanı Erdal SARAÇOĞLU, Şube Müdürü Ziya DURUCAN,

Detaylı

TR 81 BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2010-2013 BATI KARADENİZ BÖLGE PLANI

TR 81 BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2010-2013 BATI KARADENİZ BÖLGE PLANI 1 TR 81 BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2010-2013 BATI KARADENİZ BÖLGE PLANI (ZONGULDAK-KARABÜK-BARTIN) İÇSELLEŞTİRDİĞİ GİRİŞİMCİLİKLE SEKTÖREL ÇERÇEVESİNİ GENİŞLETEREK YENİ İSTİHDAM ALANLARI YARATMIŞ VE

Detaylı

DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI

DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI GÜNEŞ ENERJİSİ TEKSTİL DEMİR ÇELİK SANAYİ SINIR KAPILARI GÜNEŞ ENERJİSİ MADENCİLİK MADENCİLİK SERACILIK... ve sonra gövde dolgusu yapılır. mikro hes Barajın hidroelektrik üretimi varsa santralin elektromekanik

Detaylı

Akhisar Belediyesi Hizmet Binasında Rü zga r-gü neş Enerjisi Küllanımı ve Enerji Verimlilig i Fizibilitesi

Akhisar Belediyesi Hizmet Binasında Rü zga r-gü neş Enerjisi Küllanımı ve Enerji Verimlilig i Fizibilitesi Akhisar Belediyesi Hizmet Binasında Rü zga r-gü neş Enerjisi Küllanımı ve Enerji Verimlilig i Fizibilitesi Nisan 2014 BU ÇALIŞMA, ZAFER KALKINMA AJANSI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN 2013 YILI DOĞRUDAN FAALIYET

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ TÜRKİYE EKONOMİSİNE KATKISI VE YAPILAN SWOT ANALİZLER. (Yüksek Lisans Tezi) Gökhan AĞAÇBİÇER

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ TÜRKİYE EKONOMİSİNE KATKISI VE YAPILAN SWOT ANALİZLER. (Yüksek Lisans Tezi) Gökhan AĞAÇBİÇER YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ TÜRKİYE EKONOMİSİNE KATKISI VE YAPILAN SWOT ANALİZLER (Yüksek Lisans Tezi) Gökhan AĞAÇBİÇER 2010 T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT

Detaylı

TÜRKİYE DEMİR-ÇELİK VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI

TÜRKİYE DEMİR-ÇELİK VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE DEMİR-ÇELİK VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2012-2016 Türkiye Demir-Çelik ve Demir Dışı Metaller Sektörü Strateji

Detaylı