PUB tarafından yürütülen MAR VE YAPI MEVZUATI UYGULAMASI ANALZ DANIMANLIK HZMET çalıması sonuçlandı 27

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PUB tarafından yürütülen MAR VE YAPI MEVZUATI UYGULAMASI ANALZ DANIMANLIK HZMET çalıması sonuçlandı 27"

Transkript

1 NSAN 2005 TMMOB VE MMARLAR ODASI ARASINDA UZMANLIK AYRIMI KONUSUNDA YAANAN TARTIMALI SÜREÇ 6 PROF. DR. GÖNÜL TANKUT U KAYBETTK 18 PLANLAMA DERGSNN 2004/4 SAYISI ÇIKTI 19 KENTSEL DÖNÜÜM VE GELM KANUNU TASARISI TBMM ÇLER KOMSYONUNDA KABUL EDLD 20 PLANLAMA VE MAR KANUNU TASARI TASLAI HAKKINDA BABAKANLIKTA TOPLANTI 22 KALKINMA AJANSLARI LE LGL YASAMA ÇALIMALARI ÇN TBMM NE ODAMIZ GÖRÜLER AKTARILDI 23 TARIM ARAZLER KULLANIMA AÇILMAYA DEVAM EDYOR 26 GAL EDLEN MERA ALANLARININ MERALIK VASFI DETRLYOR 26 ÇEVRE VE ORMAN BAKANLII EGÜDÜMÜNDE 2B ALANLARI LE LGL TOPLANTIYA KATILDIK 27 PUB tarafından yürütülen MAR VE YAPI MEVZUATI UYGULAMASI ANALZ DANIMANLIK HZMET çalıması sonuçlandı 27 YERLEME BLMLER/ÇALIMALARI ÇN ÖNGÖRÜLER PROJES TOPLANTISI YAPILDI 29 YÖRE KATSAYILARI TABLOSUNDA DÜZELTME 30 DENETLEME KURULU TOPLANDI...31 UBELERDEN HABERLER Konya ube KENTMZDE SEYYAR SATICILIIN GDEREK YAYGINLAMASI 34 stanbul ube ULUSLARARASI YAPI 2005 STANBUL FUARI 35 Çukurova ube NSAN AYI ÇUKUROVA UBES ETKNLKLER 41 Bursa ube BURSA NIN ÜST ÖLÇEKL PLANLAMA YAKLAIMLARINI TARTIIYORUZ 41 Ankara ube GÜVENPARK IN KAZILMASINA ONAY VEREN KURUL KARARINA ANKARAM PLATFORMU NCA DAVA AÇILDI 42

2 ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZ ALANINA LKN ÇALIMALAR DEVAM EDYOR 43

3 !" " ehir ve Bölge Planlama meslek alanına yönelik çeitli konuların, gelimelerin, uygulamaların ele alındıı, farklı meslek alanları ile ilikilerin kurulduu, farklı kesimlerin geni olarak katılım saladıı 8 Kasım Dünya ehircilik Günü Kolokyumunun 29 uncusu bu yıl Kasım 2005 tarihlerinde TÜ Mimarlık Fakültesinde gerçekletirilecek. Bu yıl düzenlenecek 29 uncu Kolokyum, stanbul Teknik Üniversitesi ehir ve Bölge Planlama Bölümü evsahipliinde Planlamada Yeni Politika ve Stratejiler: Riskler ve Fırsatlar konulu olarak yapılacak. Kolokyumda bildiri sunmak isteyenlerin bildiri özetlerini en geç 1 Temmuz 2005 tarihine kadar göndermeleri gerekiyor. Kolokyum Bölgesel Gelime Politikaları ve Stratejileri, Kentsel Gelime Politikaları ve Stratejileri, Toplumsal/Kurumsal Organizasyon ve Çok Paydalı Yönetim, Stratejik Planlama ve Uygulama Modelleri balıkları altında gerçekletirilecek. Gönderilen bildiri özetlerinden kabul edilenler Austos ayında bildirilecek. stanbul Teknik Üniversitesi ehir ve Bölge Planlama Bölümünde ilk olarak 18 Nisan 2005 tarihinde yapılan Düzenleme Kurulu toplantısına ehir ve Bölge Planlama Bölümü Öretim Üyelerinden Bölüm Bakanı Prof. Dr. Handan Türkolu, Prof. Dr. Fulin Bölen, Prof. Dr. Cengiz Giritliolu, Prof. Dr. Gülden Erkut, Prof. Dr. Mehmet Ocakçı, Yrd. Doç. Dr. Ferhan Gezici, Yrd. Doç. Dr. Özlem Özçevik, MSGSÜ ehir ve Bölge Planlama Bölümü nden Yrd. Doç. Dr. Dilek Erden, ehir Plancıları Odası Genel Bakanı Erhan Demirdizen ve ehir Plancıları Odası stanbul ubesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi adına Ör. Gör. Dr. Hülya Berkmen Yakar ile ller Bankası, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüü nden temsilciler katıldı. Bu toplantıda ehir Plancıları Odası Genel Merkez inde 11 Mart 2005 tarihinde yapılan düzenleme kurulu toplantısında saptanan Kolokyum konusu ve balıkları tartııldı ve kolokyumun yürütme süreci üzerinde duruldu.

4 stanbul Teknik Üniversitesi ehir ve Bölge Planlama Bölümü nde 25 Nisan 2005 tarihinde yapılan ikinci toplantıya; Prof. Dr. Handan Türkolu, Prof. Dr. Gülden Erkut, Prof. Dr. Mehmet Ocakçı, Yrd. Doç. Dr. Ferhan Gezici, Yrd. Doç. Dr. Özlem Özçevik, ehir Plancıları Odası Genel Bakanı Erhan Demirdizen, ehir Plancıları Odası stanbul ube Bakanı Ahmet Turgut ve Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Hülya Berkmen Yakar katıldılar. Bu toplantıda Kolokyum konusu Planlamada Yeni Politika ve Stratejiler: Riskler ve Fırsatlar olarak saptandı ve konunun alt balıkları belirlendi. 2 Mayıs 2005 tarihinde yapılan üçüncü toplantıda ise öncelikle stanbul Teknik Üniversitesi Bölüm Bakanı olarak göreve balayan Prof. Dr. Nuran Zeren Gülersoy a bir bilgilendirme yapıldı. Toplantı sonucunda kolokyum genel koordinatörleri olarak; TÜ ehir ve Bölge Planlama Bölümü adına, Prof Dr. Handan Türkolu, Yrd. Doç.Dr. Ferhan Gezici, Yrd. Doç.Dr. Özlem Özçevik, ehir Plancıları Odası stanbul ubesi adına Ör. Gör Dr. Hülya Berkmen Yakar ın görevlendirilmesine karar verildi. Yürütme Kurulunda ayrıca ehir Plancıları Odası Genel Merkezi adına Nevzat Can, Yaser Gündüz ile ehir Plancıları Odası stanbul ubesi adına Esra Cibarlı ve lknur Karaka yer alıyorlar. 9 Mayıs 2005 tarihinde yapılan toplantıda ise Kolokyum çarı metni ve Danıma Kurulu ile çalımanın ibölümü tartııldı. " #!"# $%&' ' # & &( () *) +,-.,-' / ( 0, *) 10$(& & 2)!34 "#% $ ' +) & & 1 $ / 0 5& 4 & 60 /,

5 ( /& ( * 0 ( 4 1 &( & # '& 0 8 (6 / / 4, 9' ' &'/ ! :& ; </ (%! ; %&' '(, & # 7 8 / 4' 4,! = '/ 4/ > 4 /&04 4( > $ 4A # 0 4& $ 4A #0 $#' 4 # $ > /0 > 4 4 ' $ 4A 0' $> ' '( (> 4 4 $ > / & #' &#' > ' > ' '0 & ' $ A ( $4 > B 4A $& &#' $ 4/ ( ' 0#' 4 ( ' 0 ' &/ ' $ 4 '' ' (#' > (0( #' > : ##' #&4/ #' 4 0&, 0 1 & # #00,%

6 ' 4 / (/&' $ # $A ( 0 ' ( / & # 4, ( # ' $1 4 0' $ ( $& 0, 0 4 ' 0 4( 6 (/ ' / ', 4 $A ( 0 # # /#, -4 C D $ E,- ( 8 & 4 / 4 ( 0 /& & ( $ ( ( 0 # 4$'(?!"7"7)? ; </ (6, &! # F 0 4 #0 4 # $ 0 $ #' % &&!' $ % # & 0 7G ,%

7 6& 4 / &1& & ( # 4$# 0 6! 0 (% & 4( & "# $, $ / ( 0 ( ( ' &4, ( / $ E2 & '' # 4 0 4, & 0 4 / #'( $& 0 ( $' ' #' / 0& 4$ ' / # 4( 0 /4, 9 0 ' $ # 1 # '( $ 0 $ 4( " '"- ' 1 ' 0 $4 E*6 -H6 $ '( 4,"# &/ $ $ # " 1 '1 0 4 (' 4 & 0, ' / ( # # ' 4( 6& / $ ' 4 ( 0 /# ( 4, &"# $ ) 4$& '(?!"7"7) D? 6,, 0 I*E+ 6 & ' 4( 0 ' 0 / (!"# $% 4 0/ # &('& 4 6 4& ( "7"7)? 6,, 0 I*E+ 6&'4(!"#$%( 6'4( 04 / '

8 :& ; </ (6 4 ' 0 1 & / & / / # &(' $ ( 0 4 H '&' J8 ',:& (% *) / #' -' 6! ( % $'/' 4 4( ( 0/ ' $, /( $ -' /& 4 4 / $' '/ (, *,D, 0 + /!!"# &%- #"' 6!"#: % 9, 4 ; 3 ( 8& : - K1,%&'& /, 6 #' 4 ' /#' / ' / $ #(' 1 0 4,"# & # ' '& 4( 0 /4, ( / (/ 04 # ( 4, 2)!34 "#%$ $ 6 ( 1 4(& ' $ 0 ' 4 ' / 4 ##& 1(,"# $& 0 / $ ( / (,

9 ' +) & &/ ' 0 / '&# 4 '( 4 & 0 4 &'/1 4( & ', L /&( ' &'& ( 4( # ( #,! 1 4' /( 0 # 4 0 # 4 '#1( 4 /& $, / -' 8 0 4' (& & 4 ' # 8 ' ', #/# 4 # #/#,%#$, 6 / & 0 & 1I1I4 1/ 0 / 1 0 ' ' # & "# $ &' 1 0 ' $1 ' ( / ( '1 & /, H -H 5 0 / B 0( '$0/ ' & '( 0 4, 9# 9#,D, / > 6"# & #& 4 0 & 4, 9# ( 4 &/ / 0 4 & 4 0 ( 0 4'( 4, / 0 # 4-6 ' &/#(/ ( A / 0&/ ( 4( ' $ '/ (/ #&(' 4(/&!# ( $ % 1 4(/&& 4 4( / 4, K( 0 4'$ 44& # 4$0 1( 4,

10 <( 0 '( #& ' '1 0 ' & #4 & & #4 & #'&1 1 #& &' 4 1 ( & / ( #4, 6 & $ & # #& 4 0 /( & " 1 & 4 0 (/0! ## $ % 4,:4 4 &/ ' 0 ' ' # 4, +,D, / >&/ &&( 4 $/' 4# 4 '& ' $ # / $ # '/ 0 ' # 4( $ &'4, 1 0 $'1& 4 /'/ # '& '4' $00#1# / (4, :4 # 4 4 4( & ' /& 41( & &1( 0 /4, "# & 0 $ 1 / 0 14&4$ 10 (1& 0 ' 41( 0 /4,:4# 4 6"# & 0 ( ( & && ' & 4, M44A

11 M44A E,, / ' ' # ##& 4 4( ( & 4, -' / $ 4 & L /( 0 M44A & & ' ( / ' 4( 4,"1/# # 0& 4 ( / 4 #I#1 4 4 # 4 '1 0 1 / & 0 / 0 0 $'/ / / 4, ' 44 # # ; 1 8"' & #4 & 4 & ' # 4 # ' 4 & # # '1(!/ % $ ( $ & & # $ /# 1 '( 0 & # 1( # 4(0 /4, $ #'( 0 / 1( $ ' I# 4 #4 &4 4 / # #1(/& &# # '/ # # ( 4, ' 4 ' 01 ' # ' &/ 0 4 #' / #' 0 /''( ' $ 1( 4, 90 & 4 4&A 4 #'1& & 4' 4, 6/'' 0 0 /4 & /# 0# # #&#4 6 0 ( 4& ( '/#& ( 4 0/' #' & ' 4,

12 "! $ # "!!$!%&'&(&&( 6! 0 %;"# $&' 6 /0 '/ ' -H 5 0 / B & &', '( $ /,! /& & & $& /#' 4 &" '&' E*6 -H6&'(! $% &//&! '%#, -& & #!#" 41(% 0 1 '( $ '/# '> 4 / #('0!4 ' 1(0'',% & 4&& C" 1 /', 5 1 &/ $" ' 0 4 & ' -H6 (&'(/ #&' 1 ( 0 '" ( ' 4(& 4 $' ' 4 0 / ' ' ' ( 0 /',-( & ' 6 $ ' " ( ' 4(/& $ $ ' 44(,

13 $ / / & / ' 0 #4 ' $1 ' / 4, 9 &' $$ $ $ 0 $1( / /& / (/, &(( &A ( & 4& / 0 1 $ ' 4 4 $&& 4( #& & & '& 41, H0 ( ' $ 4( & ( ' #" 4 0 ' & ' 41 1& (, 1 $ "0 $ ( & 4' $ 6 ( 0 #' 4' ( 5 0 / B6 "0 $ (6 & 4 ( ( 6 & # 0 # 0 4, 4#4 ' $1( $( 0 / $ 4' $ 4(/ (& 4 / ' $1 &/ 0 &1 4 4 / ( 0 0 $ ( ' $1 0 ( 4 4 ( E*6 $& #& 4 / 4 &1 4 4& # 0& 4 & / / & /( 0 $ 0 / $ ( 1 &/'/ ( &/ & 4 0 && 6/( 0 ', 6 "# $ -H6 0& ' $(0 ( 0 &4,

14 !!!) # $ "%&*&(&&( 6,,/ 0 I*+E / (!# $% & 1 0 /( ', 1 4& ' /& '( &' & O6 & 0 ' ( 1 0 & ' $1 0 4 > 4 / &1& & ( # 0 4$# ( & ( ( (, 0 ' ( 4/ ( -H 5 0 / B 6 $( ' & / (," 1& #'( /( & 4 $A 0 ' # & 4 ' &, (/&$#4/'& $ 0 #04 & &', ( 0 -H 5 0 / B 6 & # (, 4' # 44A 444A & 1 4 $ ' ' & ( &/ 4 /,: ( ' $ 0 & ( 0 4 /',& #0 &4 & ( 0 ( #(#4 & / 1/, &( ## 0# 1(? :# /& & & $& /#' 4 & " '&' "- ' 1 ' 0 $4 E*6 -H6&'(! $% &/ /&! '%#,

15 -H 5 0 / B ( #', ( " 4' 1 && 0,4 $1 &' $ 4 /& & & ( 1, B1 4 ' # 1&' 4 & #', K 4 $ $ 0 ' $ &, 4 ( 0' $1 #, '' 1 (&, 5 $1 4 O M&6 7- K& 0: 8 6 (, 8 -H 5 0 / B #( /' ( # & 4(#4 &&1 ( 0&(, -H 5 0 / B & $ 4/ & 4(, :# -& & #!#" 41(% 0 1 '( $ '/# '> 4 / #('0!4 ' 1(0'', 9'& $4 4 # ( & $ &' ( 1 ( 0 #' 4('(& > ( 4(! % $' #'&' 4 4&0 $/ / & /',

16 # 1& (&' 41 &, -H 5 0 / B 6 ' / (- K& ( "# K- K 8 " 1 #, ( 1 &11 O 0 P0 8 7' ' O 0) ; &# &,- 4 > 9 5$:0/" &" 14 #&', K0 & 4 ' / &' & P 6 4 > / #',: "# 6 4( ; 7' 6! 4 / #(' 0!4 ' 1 ( 0 '%/' #, -H 5 0 / B 6 4$ & 4, $ '& ( #, & 1 C$1 &'/ #' 1 4! $% 1 ' / :# ) 0 $ 4(! 4 '% 0& ( 4( 0 0 / 0 4 # 4! 4 $%& '# & $(!" 1%& 0 G /# &', 1 $4 /! '%'',

17 4 B6 -H6 ' 0& 4 ' $ ( ( 41 ( ', # /" 1 4 ', $ ' 2) / ( 8 1& $ $ 1 J< 4 =. / ( ', B 4( #',-4( 4 $ $1 /1, < #'$ / & #'' ', 4$ '& 0& 1 /& ' 4 # 4 ( 8 $ && # 0 ' & 0 ', -H 5 0 / B 0 (/#' 0 /#& $ &4, :/, *) K0 8! % ')1 <! Q%&' 4 /' 4 / # & $ / ' & 4 4, / ' & &&/ $ /# #& '& &! % 4 0 ( / $ &( 4 0 '( 4, H & / $ 8 ' / & ( / / # / 4, ( 4 '( 1 ( / 4( 4 1 / / ( 01 # # # ( 0 ( / ( 4(&1 0 1 / 0 # / 10& #0 1(4,

18 " : # / &/ &/ 4 / ' / ' "# & & 4 ' $ 0 & &(( 10(0 /4, H & ' & &/C'#( ' '/#' /' 1 0 $'1 ( ' $&1( 4 4, 5 0 / B ( 0 0 / '/' 0 4 ' / ("# $ & ( ( 0 & &# &1( & 4 4 #' ( 0 ' $1 '& #/ ( 4, 4$(& ' # '( E, 4$ 4 ( $ 0# R6 '' ( 4$ ( & 4 $/ ( $ ( 4( #4, 4 ' 0 C4$ ' 4 4, ( ( / $ 0/ 4' & ( 4$ 4 ( && $ 4 &( # 4 #/ ( 8 4(# 04, "'( 0/' 0 ( # / & 0 0/ ' /' #& (, D('-4( ' : 94

19 ; ( 4$/ / ( 0 ' # ' 4( 4 0 0, / # 4 & ( $ 4,:4 # # &1 0 4 ( 4 4 / #' 1 / 0 ' $&1 #', ( 1 0 ( $ 4 0& # 1&' & 4 4 / ' #' ' /'&1(& 4 #', H 4$'C/# 1 0 ' ( E6 '&' 4 4$&4 # 4 #&'', 9 6 (/&& $ $4# $ 4/ 0 0 $4 4 ' 0 ( / 4( 0 &'' ' 4 &' # # ( ' /14 4 ' $&'' $ ( 4$ ' 0 # / ( '', " 4 #/ 0 1 ' 1(& ( $ 4/ / -H6 E* 5 B E**6 / B ', E*6 E*26 0 ' 5 B1 ' 0 / 6&& ' $1 ' 6 '', $ 4' / 4 (' ' 0 '', ' 44 44A 4$ 0 /' ( / 4' 0/' ( 0 ( / 4 0 # 0 / ' / 0 # / 1, $ 4 & ' 4 & # 0 4 ( 4 & (' / ', K(

20 5 0 / B 0 / # && ( 0 & 4,0(, 5 0 / B ( $ 4/ $&'/# 0&1 $ $ 0 /' D &41 / 4 0,:4 / & &/ 4 $ $ /1( ' 0 04/' & 0 04 '& # & & 4 ''1 4 # ' /' $& 4# ( # 0 # 4( (, 44 4/ /# 4 0 # #0 ' 0 $ 14( A ' $ 0 $4 0 $ 4A &, & &/ 14( &/ 0/ 0 4 ( ( &, (S'0" ' (' 0 ' & $I ##0 4' 0 ' /' 0 ' # 1 # 0 &# &14 '$, B & (, &# / ' /& ' A44A 0& 0 & ( $ A 0 4' & $ /& ( & $ ' $, ' ( #& 0 / / 44 /' 0 1 ' & 444A' 0&/ $& D ( 1 0/&4 0, B1> / 4( & & # 0 4 ( 0 1 # $ 4A /> 44 ' 4,

21 L& ( 0#4&4&/& / ( # 4$ 0 C #0 #( & $ /1 # # C ' /1( &# & 44C44 ' && $, -( ' $ 0 ' 4 ' 4$ ' # 0 0 /1( ' / & /, 4$ 4' ' ' ' /# // 1, $ 0 # #0 0 # ## 0 '( $ # ( ( 0 ' & 4$C ' 44C # ' ( # 44A, 71 6 C B 9'( S')4 & (/&!B& 1& I0 4 4 # (> 4 ' # & /, & $ # 4 0 & #4& ( ',% $#> " '?:4 44 4/ 4( 4 # ' #' # ' 4& ' $'0 ' B? ( 4 0 # 0 C A & ( $ & / #' 1 4' $ 4A B 4A? B 0 $ 4A / 1 0 /&4 /& 1$ 4 # 0 4# -' ';? BC/&( # ( 1/ 10 /&#40#' &,

22 $# > ; "'> $ 0 4#' 0 4 A44A0#' A44A $4$ " ' CB "'> 4$ &1 4/ # # $ </"'> $ / 0 4 $ 4 ' 0#0 C 'C C #0 $A '/##' &, ' $ $ ' $ 4A 1 0 ( ( ' 4 ' 4 /& / ( 0 ' ' C$C44 4 & ' C/' & / 0 $, ( '0L /I ( / ( ' ' 4&& / # # 4 1( ' 0 /,!"#$% %% ' &4 ( 4 0# ' / (& & 0 0 ' 4 / ( 4 # 1 0 / & / $ 0' $14 '' / #' ',

23 D 5& E*2!Q /' 0' ' 4/ ' 0&/ $ #' & ' / '&, H& 4 ( $' 0 & 4 4$ Q% # 0 & / K # ' 4 0 ',- 1 ( ' 4-' ; E26'(&', / ' 1 0 ( /& / 4 &( ' 4/ 0 '&# ' / 0 ' 4$ & 0& 6 E*E6 (!5 B H : -( J5 B1 &, ' 1 & ' 61 EED B- /6 0 ( $ ( & &/1 4( (', 1 ' $ $ ( 6 /'/ ( 4 & # / /# ' $ $ ( ( &1( ', 91 4 / # 4 ' $ 4( / 4 '& $1( 4& '/ #'(&& /1($4(', ' 61 / & /1( / 4, 5 $ & $ 4 / / ( / &'0 4 & 1 /' $ $ ( ( / ', 5 $1 0 1/ # 4 & '0 & 0 ( &/ $ 4/ ( 4 4', H#1/ # & 4$ (' $ 4 / /' 444A 4',- 1/ & 4' / # $#4 $#4 & 4 ( $ / ( 0 1( $ #4 $ 4 / ( & 1(41(0 /',

24 !"# $%&'( D ( 4&/ E +'& * 1( / 0( + ' 1( 0 #' 4 0/' & 4$ # 0 /' & # //' 0 &4 0 4 & 0 4$ (1 /' & / # / & $& # / 4 4$&/ # 0 4( 00 #', #' $> TCK T#C;#K TK(O J ($ 4 0&:KC: T: T: T" ' -( 8 '8' S' 07$4 T"# T-</ T-' ';; T90// '/ 00 # T 8'S' JU0&"KC" ' T ;"$8' S' /#', 6" " " 9 0- * : 6,!& #& 4 0 & $ $ & 4& 4$Q% ' & &,

25 2,- #' $ 4/ $ / $4 4 $ ',-'&( 0/ '& 0 44A ''& 44 $ 0 ( & # 0 4 & '' 4 # #&#' / ', & 0 /' & / #' 4 #& & 0 /' $ 4 4 # $ $1 / 4 /' 0 & 4 # ( #' ' ', '4 &? T 0 44A ' 0/' $ ' / 4 ' 4 4&/ 0&1 4 4 /4 4& 4 ', T /' 4 #' #' #4 $&, K(/& (& & &' ' $& ( ( $ ' 44A # ' & 0&/' #' 4'&4 $, 0' $ / 4$ 4( / ( & #&( 0& ' ( 4$& 0 4 /# 1( 4( #' 4/' ', +, ( 8 0 /' & 40 4#' / 1$1#' '( &'? < " :4 S"19?

26 , /& 4( & / 0 ' $1 $ #' / &1 ' ##' /' 4' 4 $ #' 4' 0 /,,; / & ' ' &( 0&,&/ 0 #', 0& &/ 0 ' /#' &' 0 4( $,, </ $& (&/ 0&1 4( 4& 4 #&' 4(, D, &'& #' $1( / / ' 0 / #', 1 / ( & / ' 1$ 4/ # / #,, 4 #, & / 4 4 ', L 6 ( ( $ & & 4$ 0 ( I & 4 4 (#' /' # 0 4 &# 4 10' 14, 6" " " </ :4 L E, - ( 8 & :& ; </ (6! ; % &', ' $1 4 0' $ ( $& &, 0 4 ', & 4 $A ( 0 # # /#,-4 & ( ( 0 # ',J,D, 4$

27 &!"#$% & ' '& / / 4 / ( 0& /(0 0 ' &', 1&' ' # & & ( ( ) *) +,-.,-' / ( 0 ', *) 10$ (& & ' 2 )!34 "#% $' ' +) & & ' 1$ / ' 0 5& 4 & 60 / ', 5 B0 " <0" ' O )*+,%%*+ # ( 0 ' ' $ 0 4' 0 41, 4# 4 ' & / ' C ' # 6 ( &'0 /, ' & 4 E26 $ 4 1 ' 0 4 #' & ', 1 &&/ '/ ( 0 ' / 4' (#' ' & 4 1 & & 4 0 / $#' #' $#' ', $ / / 1 1(& ', 9 $ 4 4 ( 4 4 # 0 '& (( 4 & 4 / (04 4 /$1(#' & ',

28 ' $1 4( /& 5 B1 0 &, 9 B $ (& 0 4 /& 4 0 / 41 4& # '' 0 4 / ' $', ' 1 & ( ' $ $ / &/ &, 5 B1 ' 4 & 4 1 / / 4 / ( 4 / EE 41&(', : (*I!& #' 0 ' #' / & 4 : / 4 % &# 4 # / ', (& /' / 4 & $ 444 ',$ 444 $'$0 4 1 $ 1 0 &1 0 1&/ 0 $ 444 /' 1(& 4 1( ', "1& $ (/ 0 4 #/ (', $ &' 4', - (./ H ( 0 ' 4 ' $ ( ' 1/ (&# $1#' #/ ( 0 1 4( 4 & 4 4$ 0 ' /' /' 1 & '/( $, (&' 0/ & 4 & /##/ 1 '& ' 4( #0 I ' 4' &/& 4 && & 0I0& & & 4 & ( / 0 / 4/ / 4' ' $ 4/ 1/ 1, /' $ &&' 04 $/ / 1,

29 8 $ # ' & $ $ ( '& ' 4',; ' 1 &(& & #' 01 4 #' /' 0 4 & & ' /1( 4$ 0 4 # ( 4# 0 1 & & ( '41, " 0&% -('#0 ( 4 # #' 0 & 0 &'',-( A/& 0 '& $ A/& /4 0 / 4 (/ ( & $ ( &4 # & $ 4/1'', ( 4' $E*6 && 4 ( 4& & 4 /,:4& ' / ## /' 4 ' 1 4 ' ' ' ( ', &/ 4' & $ # 4( ( ' 4( ' (' $ $ A $ /,-4' $1 4 4/ (&/ 0&1 ('$ ' 0 ( ( $ &/ ( 4 /1/ & /, 5 B1 ( &/ 0 # # & 4$ ( & 0 4," 4 0 ##0 4 ( / (1 / 0, S' /' 4' 4 4 # ( 0 $ #' / (0/, #+(,(123 %/

30 ( 0 ' / 0#' / ( 8 -' /& 4 4 0/' 1 ' &# 0 & ( &, 4 /' 1 4 #( 4# $#4 (&, # #0 4 $ 0 4$ / ( 1 /, ' / #' 0/ 4' '$ '( 0 / 4$ 4( 4, & & 5 B1 & $ /, 9 ' ( ' C 1 4 / 0 # ' 4 / ( ' / ', 1 &/ ( /' $1 & ' 6 # ( 0 1/# & /, H 04/# 0 ' # 0 4 /1 4 & $ / &' 4 4$ 4 (, 4 ' $' ( '&# /' /#, "( ( & 1 4 & /#' 1& #&(14 0 # 4, 4$ / 0/' # / & /' ' & #4 0 0 $ '(& ('0& '##', & 4 ' 1 4$ / ( / 4 &/ ' > 4$( &( 4 '0 &/ 4' & 0 1, & $1 0& '# & 0$ 1,

31 ! $ Deerli hocamız, meslektaımız Prof. Dr. Gönül Tankut u tarihinde yitirdik. Meslek alanımızın olduu kadar ülkemizin de büyük kaybı olan Gönül Tankut, ODTÜ Mimarlık Fakültesi ehir ve Bölge Planlama Bölümü öretim üyeliinden emekli olmu, Bölüm Bakanlıı ve Fakülte Dekanlıı görevleri yapmı, yıllarca Ankara Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu Bakanlıını sürdürmütü. Ailesinin istei üzerine sade bir törenle defnedilen sevgili hocamız için tarihinde ODTÜ Mimarlık anfisinde bir anma töreni düzenlendi. Törende, ailesi, arkadaları ve meslektalarının yanı sıra Odamız adına da yapılan konumalarda, Gönül hocamızın iyimser, dürüst, cesur ve sorgulayan kiilii, azmi ve enerjisi, baarıları ve meslee katkıları anlatıldı. Bir Bakentin marı adlı eser ile tarih ve Ankara konusundaki uzmanlıı, Cumhuriyetin Bakenti Ankara nın kuruluuna ilikin ve belgesel ve kendisiyle yapılan röportaj kayıtları eliinde hatırlandı. Gönül hocamız, bizi cismen bırakıp giderken ardında bilim ve insanlık adına yeni nesiller için izlenecek aydınlık bir yol bırakan deerlerimizden. Yalnızca bölümümüzün deil üniversitemizin de kendisi ve arkadalarının kuaınca kurulduunu, gelitiini hepimiz biliyoruz. Yeni kurulmu Cumhuriyetin özgür ortamında yetimesinin görev ve sorumluunu; yaratıcılıı ve çalıkanlıı ile birletirmi örnek bir Cumhuriyet kadını o. Mimarlık, ehircilik, tarih ve siyaset bilimi alanlarındaki eitiminin de kazandırdıı bütünsel bakı açısıyla çeitli ve geni çalıma alanlarında verimli olmutur. Akademik ve idari görevlerinin, bilimsel etkinliklerinin yanısıra yıllarca yüksek kurul ve koruma kurullarında aldıı görevlerle, kamu hizmeti de sürdürmütür. Ülkemizin doal, kültürel ve tarihsel varlıklarının korunmasında çada ve yenilikçi yaklaımları temsil etmitir. Geni ufku, kıvrak zekası hepimiz için etkileyici olmutur. Çok üzüntülüyüz. Çünkü son yıllarda yitirdiimiz Esat Turak hocamız, Raci Bademli hocamız gibi Gönül hocamızın da eitimimizde çok önemli katkıları var. Hepsi de meslek alanımızın yol göstericileri, öncüleri. Bu kiiler yalnızca bizlerin deil ülkemizin de büyük kayıplarıdır. Bizler, pek çoumuz, Gönül hocamızın örencileriyiz. Örenciliimiz okul yılları ile sınırlı kalmadı. Mesleimizi sürdürürken de öreticilii devam etti. Bizleri hiç yalnız bırakmadı, geri çevirmedi. Meslek Odamızın etkinliklerinde, kolokyumlarda, kurul çalımalarında önemli katkılarda bulundu. Bu bakımdan tüm planlama topluluu Gönül hocamızın örencileridir. Gerçekte yalnızca plancılar deil, mimarlar ve dier uzmanlar da çok ey örendiler ondan, örenmeye devam edecekler.

32 Mesleimize, eitim aldıımız kurumlardan özellikle ODTÜ ehir ve Bölge Planlama Bölümünün kuruluu ile meslein kurumsallamasına son günlerde yöneltilen hakarete varan eletirilere karı en geçerli yanıttır hocamızın varlıı. Mesleimizin tüm faaliyet alanlarında vazgeçilmez bir boyut olarak koruma, en çok emek verdii, düünsel katkılarını younlatırıp derinletirdii konu oldu. Ülkemizde koruma politikalarının oluturulması ve koruma bilincinin yaygınlatırılmasının yanısıra, doal ve tarihsel çevre ile kültürel mirasın mekan planlama ile ilikisinin kurulması ve koruma planlamasının kurumsallamasına katkıları unutulmayacaktır. Yalnızca kuramsal düzeyde deil, kurul çalımaları ve Antalya Kaleiçi Planı gibi örnek çalımalarla meslek pratiimiz önemli kazanımlar elde etmitir. Bunlar ülkemizde sayılı iyi örnekler olmakla kalmayıp planlama sistemimize yansımaları nedeniyle de deerlidir. Bu çalımalarından, kapsamlı görülerinden ve sürekli kendini yenileyen ve gelitiren bakı açısından yaamının son günlerine kadar yararlandık, yararlanmayı sürdüreceiz. Kendisine Yunus Nadi Sosyal Bilim Ödülünü kazandıran ve bavuru kaynaımız olmaya devam eden Bir Bakentin marı çalımasının yazarı, Ankara ve imar konularının uzmanı olarak 2002 yılında düzenlediimiz Ankara Üst Ölçek Plan Sorunsalı isimli Teknik Toplantıya katılmıtı. Dünyanın ve ülkemizin yaamakta olduu deiim karısında mevcut plan yaklaımlarımızı, ölçeklerimizi, yasalarımızı hatta imar kelimesini eletiriyor, günümüz için yetersizliklerine deiniyordu. Üst politikalar olmadan üst ölçekli planlar da olamaz veya uygulanamazdı. Afet gibi, koruma gibi son yıllarda planlamaya veri oluturan gerçekleri, yerelin plan yapma yetkilerini, merkezin denetleme ve yönlendirme ilevini uzlaarak yürütmeleri gerektiini, plancının birletirici, etkileimi ve iletiimi salayan rolünü yine herkese eriebilen samimi üslubu ile anlatmıtı.

33 2004 yılı ortalarında yayınlanan Planlama Dergisi için bizi reddetmemi, koruma konusunda kendisiyle yapmak istediimiz söyleiye rahatsızlıına ramen katılmı ve yine, yeni görülerini, birikimlerini aktarmaktan heyecan duymutu. Koruma Siyasal Bir Silahtır sözünü yazının balıında öne çıkardık. Korumanın bir ülkenin geleceinin güvence altına alınmasında ordunun varlıı kadar önemli ve ekonomik sosyal kültürel açılardan bir güç olduunu savunuyordu. Günümüzde koruma konusunda en büyük gereksinimin, toplum tarafından algılanması, kabul edilmesi olduuna deiniyordu. Koruma terimlerinin Türkçeletirilmesinden balayarak yabancılamanın azaltılmasına, yazarakçizerek-konuarak-yardım ederek toplumsal psikolojinin olumlu yönlendirilmesine, yerel yönetimlerin koruma sistematii içinde aırlık kazanarak konuyu sahiplenmeleri gerektiine, yasal boyutta konunun sosyal ve ekonomik haklardan çok insan hakları konusu olarak ele alınması gerektiine ilikin açıklamalarla yine çözüme giden yolu iaret ediyordu. Koruma kurullarının kompozisyonunda farklı meslekten üyelerin koruma konusunda uzmanlamı olmasının ve tarih bilmesinin önemini vurguluyordu. Kurulların, Bakanlıın en önemli birimi olması, sekreteryalarının niteliinin yükseltilmesi ve ortak birim gibi çalımalarını gerekli görüyordu. Kurulların birbirleriyle balantılarının olması, rotasyonla görev yer ve konularının deimesi, yani deneyimlerinin zenginlemesi, yüksek kurula teknik bilgi sahibi danımanlar kurulu nitelii kazandırılarak kurullararası birikimi gerçekten ortaklatırmasının salanması, kurulların eitim ilevini de üstlenmesi, bilirkii yetitirmesi yönünde önerilerini sıralıyordu. Koruma konusu koruma-gelitirme dengesine dayanıyordu. Türkiye nin demografik dinamizmine dikkat etmek, yani ekonomi enerji vb politikalarımızın korumayan politikalar olması sorununu ve rant hastalıını sadece koruma için deil gelime için de çözmek kaydıyla Uygulamanın denetim altında tutulması, denetim hakkının yasalarla güvence altına alınması, bu hakkı kullanacak mekanizmaların eitim ve deneyim gibi sosyal kapital zorluklarının aılması gerekiyordu. Koruma planlamasının vizyonu geni, stratejileri çok, kimlii-kiilii farklı, koruma ve gelimenin birarada bulunduu bir plan felsefesini yansıttıını, bu iin ekip/takım ii olduunu, barolün ise plancıya ait olduunu kararlılıkla ifade ediyordu. Ancak iyi plancılıın gerekli koul olduunu, yeterli koul olmadıını, bunun için pratik deneyim gerektiinin de altını çiziyordu. Zamanla yarıır gibi hızlı konuan, hızlı hareket eden o küçücük bünyesine nasıl sıdıını anlayamadıımız o büyük enerji, Anadolu gibi esiz ve zengin bir corafyanın, tarihin ve kültürel mirasın korunmasına hizmet ederken, bir tek o bünyenin salıını korumaya yetmedi. Son söyleimizde; Koruma meselesi bir kampanyadır, çok ciddi bir kampanyadır ve burada kamu yararı bulunduundan, çok insan katılmalıdır. Gönüllü ya da gönülsüz, nasıl olursa olsun katılmalıdır. diyordu. Biz, gelecek nesiller gönüllü olsun isteriz. Gönüllü ve Gönül hocalı Saygıyla anıyoruz.

34 TMMOB ehir Plancıları Odası &&+,+ # ehir Plancıları Odası Yayını Planlama Dergisinin 2004 yılı son sayısı çıktı. Bu sayıda aırlıklı olarak koruma ve planlama konulu yazılar yer alıyor. Özellikle koruma amaçlı planlara yeni bir bakı açısı kazandırmaya, birikimleri aktarmaya yönelik görüler bu sayıda kaleme alınıyor. Derginin ilk yazısı Tansı enyapı nın deerli hocamız lhan Tekeli üzerine yazdıı makale ile balıyor. Tansı enyapılı lhan Tekeli: Mesleki Yolculuun Balangıcında Kiisel Duruunun Oluumu balıklı yazısında; Tekeli nin yılları arasındaki çalımalarını, planlama mesleine ve akademik ortama katkılarını inceliyor. Küreselleme Sürecinde Kentlerimize Giren Yeni Tüketim Mekanları ve Yitirilen Kent Kimlikleri balıklı yazı ile Perihan Kiper, son dönemlerde kentlerdeki doal, tarihsel ve kültürel mirasın yitirilme nedenlerini küresel ölçekte irdeliyor. Aynur Yasemin Çakır ve Ege Yıldırım ın Kastamonu nun kültürel ve doal deerlerinin korunması ve gelitirilmesi için çaba veren ve örnek projeler gelitiren Enis Yeter, Gülsen Kırba, Nurettin Çakır ve Serdar zbeli ile yaptıkları söyleiyi de bu sayıda bulmak mümkün. zmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, ehir ve Bölge Planlama Bölümü bahar ve sonbahar yarıyıllarında CP 402 Planlama Projesi dersi kapsamında ele alınan Alaçatı Tarihi Yerleim Alanı Koruma Projesi çalıması okuyuculara aktarılıyor. Nicel Yılmaz Saygın, Nilgün Kiper ve Evrim Güçer çalıma alanı ile ilgili gerçekletirdikleri deneyimleri aktarıyorlar. Burak Belge Çok Katmanlı Tarihi Kent Merkezlerinin Yönetimi: Kentsel Arkeoloji ve Planlama balıklı yazısında, kentsel arkeolojik mirasın yönetimini çok boyutlu olarak ele alıyor. Nimet Canda Kahya ve Aye Sasöz ise Dou Karadeniz Bölgesinde yer alan sekiz kentsel siti Kentsel Sitlerde Deiim: Dou Karadeniz Bölgesi Kentsel Sitleri balıklı yazı ile irdeliyor. Melike Daıstanlı Yeni Atina Bildirgesi (artı) 2003 ni çevirmek suretiyle önemli bir belgeyi ehir plancılarına kazandırıyor. Dilek Erden Erbey ise Kentsel Koruma ve Yenilemede Dönüüm Projeleri-Eyüp Rehabilitasyon Projeleri balıklı yazısı ile Haliç Dönüüm Projeleri ve özelde Eyüp Koruma Planı içinde uygulanan Rehabilitasyon Projelerinin deerlendirmesini yapıyor.

35 ODTÜ de Deien ve Dönüen Kent ve/veya Bölge konulu Dünya ehircilik Günü 28. Kolokyumda Deien Kent balıı ile düzenlenen Örenci Yarımasında ikincilik ödülü alan çalıma da bu sayıda yer alıyor. Derginin arka kapaında ise bu yarımada birincilik ödülü alan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ehir ve Bölge Planlama Bölümü III. Sınıf örencilerinden A. Can Alpan, B.Çidem Çevrim ve pek en in çalımasına yer veriliyor. Planlama Dergisinin 2005 yılında yayımlanacak sayıları ile ilgili çalımalar devam ediyor. Planlama Dergisinin son sayısı olan koruma ve planlama konusunun devamı niteliinde 2005 yılının ilk sayısında da aynı konuda yazılar yer alacak. Koruma konusu ile ilgili görülere önümüzdeki dier sayılarda da yer verilecek yılında yayımlanacak derginin gelecek sayılarının konuları ise Avrupa Birlii ve Planlama, Stratejik ve Bölge Planlama, Kent ve Tasarım ve Ankara olacak. Derginin önümüzdeki sayılarının konu önerileri ile ilgili katkılarınızı bekliyoruz. Planlama Dergisi sayılarında belirlenen temalar dıında da yazılara yer verilmektedir.! # Bültenimizin geçen sayısında Kentsel Dönüüm Kanunu hakkında 31 Mart tarihinde yaptıımız Basın açıklamasını yayınladık. Babakanlıkça tarihinde TBMM Bakanlıı na sunulan Kentsel Dönüüm ve Geliim Kanunu Tasarısı tali komisyonlar olan Milli Eitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu, Çevre Komisyonu ve Plan ve Bütçe Komisyonlarında görüülmesinin ardından esas komisyon olan çileri Komisyonunda görüülmü ve tarihinde Bayındırlık-mar, Ulatırma,Turizm komisyonuna (BUTK) gönderilmitir. Bayındırlık-mar, Ulatırma ve Turizm Komisyonu, çalımaları sonucunda tasarı, ismi ve içerii itibariyle önemli bazı deiikliklere konu olmutur. Tasarının ismi, Eskiyen Kent Dokularının Yenilenmesi, Korunması ve Kullanılması Hakkında Kanun Tasarısı olarak deitirilmitir. çileri Komisyonunun 20 Nisan tarihli toplantısında, Tasarının bir alt komisyon kurularak Alt Komisyon raporu oluturulduktan sonra görüülmesine karar verilmitir. Alt komisyon 4 AKP, 2 CHP milletvekilinden oluturulmutur. Alt komisyon ilk toplantısını 21 Nisan tarihinde kamu kesimi, belediye ve TMMOB, ehir Plancıları Odası ve Mimarlar Odası temsilcileri ile bazı sivil toplum örgüt temsilcilerinin katılımıyla yapmıtır. Bu toplantıda temsil edilen kurum ve kurululara söz verilmi, görü ve önerileri alınmıtır.

36 Bayındırlık ve skan Bakanlıı tasarının Kentsel Dönüümden kısıtlı bir alanda yenilenmeye dönümesini olumlu bulmu, ancak özellikle plan bütünlüü ve Büyükehirlerde yetki bölünmesi konularında bazı düzenlemeler yapılmasını gerekli gördüklerini, Bakanlıklarının Kentsel Dönüüm konusunu geni kapsamda mar Kanunu Tasarısında ele aldıını ifade etmitir. Kültür ve Turizm Bakanlıı, Kentsel sit alanlarında dönüümün önemli bir gereksinim olduunu ancak tasarıda getirilen düzenlemelerin özellikle uygulama araçları konusunda yetersiz olduunu, KTVKK ile yapılan yeni düzenlemelerden yararlanılabileceini, özel kurulların uygun bulunmadıını, plan onayının projeye dayalı gerçeklemesinin plan hiyerarisine aykırı olduunu ifade etmitir. Maliye ve Adalet Bakanlıkları detay düzenlemeler üzerinde durmulardır. Türk Belediyeler Birlii ve Taç vakfı ile Belediye Bakanları, tasarıyı uygun ve önemli bulduklarını ifade etmilerdir. Özellikle özel kurulların çok gerekli olduunu belirtmiler, mevcut KTVK Kurullarının yava çalımasından yakınmılardır. TMMOB, konunun mar Kanunu bütünü içinde ele alınması gerektiini bu tür yasal düzenlemelerin katılımcı bir sürece dayalı olarak hazırlanması gerektiini belirtmitir. Mimarlar Odası, hazırlanmı olan ve madde düzenlemeleri ile Tasarı adına ilikin önerilerini içeren metni Komisyona sunmutur. ehir Plancıları Odası ise yeni tasarının yasal bütünlüü, plan bütünlüünü ve uygulama bütünlüünü zedeleyen yapısı ile yasalamasının sadece kentsel sit alanları ile kısıtlı bir uygulama alanı olmaması nedeniyle kentsel alanda önemli yeni sorunlara ve yetki karmaasına ilavelere neden olacaını, konunun imar Kanunu kapsamında ele alınmasına dair görülerini koruduunu belirtmitir. SPO nun bu konuda dile getirdii görüler öyle özetlenebilir. Tasarı, Yasal Bütünlüü Salamamaktadır: Ülke gündeminde yer alan ve planlama ve uygulamada yetki karmaasının giderilmesi bir yana bu tasarı kentsel alanda yeni bir yetki bölünmesi yaratmaktadır. Kentsel sit alanlarında ve belediyelerce farklı kriterlere göre belirlenecek ve sadece ismi sit alanı olan alanlarda bu yasa ile yeni bir yetkilendirme getirilmektedir. Eer tasarı sadece kentsel sit alanlarını kapsıyor olsaydı, Mimarlar Odasının düzenlemenin Kültür ve Tabiat Varlıkları Mevzuatında yapılmasına dair önerisine katılmak olanaklı olurdu. Bu haliyle tasarı, eskiyen ve özelliini kaybetmi her alanı için uygulanabilir olması nedeniyle mar Kanunu kapsamında ele alınması uygun olacaktır.

37 Tasarı Planlama Bütünlüünü Salamamaktadır: Tasarı uyarınca belirlenecek olan alanlar, imar planı ve koruma amaçlı imar planlarından farklı, özel bir planlama süreç ve tarzına konu olacak plan bütünlüü zedelenecektir. Dier taraftan tasarının 2. maddesinde yer alan onaylı dönüüm projesi, hazırlanacak plan için esas tekil eder hükmü, plan hiyerarisini zedelemektedir. Bu nedenle de konu mar Kanunu içinde ve plan bütünlüü salanarak ele alınmalıdır. Tasarı Uygulamalarda Bütünlüü Salamamaktadır: Tasarı kapsamında belirlenen alanlar, özel uygulamalara konu olacak alanlardır. Tasarı uyarınca belirlenecek sit alanları, kültür ve tabiat varlıkları ile ilgili mevzuat ve imar mevzuatı hatta Büyükehir mevzuatı ile belediye mevzuatı dıında yeni uygulama araçlarına konu edilmektedir. Dolayısıyla bu alanda da bir yetki bölünmesi yaratılmaktadır. Bu nedenle de konunun imar kanunu bütünlüünde belirlenen uygulama araçları ile ele alınması uygundur. çileri Komisyonunca oluturulan Alt Komisyon tarafından yapılan çalıma ve oluturulan yeni taslak hakkında çileri Komisyonunda 12 Mayıs 2005 tarihinde toplantı yapılmı, bir önceki toplantıya çarılanlar bu toplantıya da çarılmıtır. Toplantıda, komisyon üyeleri dıındaki katılımcılara Ankara Büyükehir Belediye Bakanı Melih Gökçek ve Kültür Bakanlıı temsilcisi dıında söz verilmemitir. Yeni Tasarı incelendiinde de bir önceki tasarıya dair kaygıların geçerliliini sürdüren bir düzenleme yapıldıı görülmektedir. Tasarının balıı bir önceki toplantıda Mimarlar Odasının teklif ettii ekilde deitirilerek Yıpranan Kent Dokularının Yenilenerek Korunması ve Yaatılarak Kullanılması Hakkında Kanun Tasarısı eklinde biçimlendirilmitir. Ne var ki Tasarının balıında yer alan yenilenerek koruma ve yaatılarak kullanılma ifadelerinin açılımı tasarıda yer almamı, yıkılarak yenilemeyi öne çıkaran bir düzenleme yapılmıtır. Dolayısıyla tasarı balıı ve içerii bütünleememitir. Mimarlar Odası nın tasarının içindeki dönüüm sözcüklerinin çıkartılması önerisi kabul görerek yenilenme olarak deitirilmi, yıkılarak yenilenmeyi belirginletiren ifadeler öne çıkmıtır.

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Türkiye de Bölgesel Kalkınmanın Aracı Olarak Kalkınma Ajansları: zmir Kalkınma Ajansı Örnei Ergüder Can zmir Kalkınma Ajansı Giri: Türkiye de dier ülkeler gibi bölgelerarası hatta bölgeler içinde kalkınma

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Yönetiim, Bölgesel Kalkınma ve Kalkınma Ajansları: Çukurova Kalkınma Ajansı Uygulaması A. Celil Öz 1 1- Giri Son çeyrek yüzyılda küresellemenin ve uluslar arası ve uluslar üstü kurumların da etkisiyle

Detaylı

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL Amaç Madde 1: Bu Yönetmeliin amacı; meslekteki bilimsel, teknolojik gelimelerle ve uygulama alanları ile ilgili olarak Üye Mühendislere verilecek

Detaylı

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021 TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL Büyükdere Cad.No:173 I. Levent Plaza A-Blok Kat:4 34394 I. Levent-stanbul Tel : (212) 280 85 67 Faks : (212) 280 85 89 www.tspakb.org.tr stanbul, 11 Ekim 2004

Detaylı

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI Belediyelerin görevlerini etkin ve verimli bir ekilde yerine getirebilmeleri için ihtiyaç duydukları optimal (ihtiyaçtan ne fazla ne de az) kadronun nicelik ve

Detaylı

DEPREM FELAKET SONRASINDA ÇIKARILAN KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER VE SAYI TAY DENET M DI INDA KALAN KAMU FONLARI M. Hakan ÖZBARAN Sayı tay Denetçisi

DEPREM FELAKET SONRASINDA ÇIKARILAN KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER VE SAYI TAY DENET M DI INDA KALAN KAMU FONLARI M. Hakan ÖZBARAN Sayı tay Denetçisi Sayıtay Dergisi Sayı : 41 DEPREM FELAKET SONRASINDA ÇIKARILAN KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER VE SAYITAY DENETM DIINDA KALAN KAMU FONLARI M. Hakan ÖZBARAN Sayıtay Denetçisi GR 17.8.1999 tarihinde Marmara Bölgesi

Detaylı

Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin;

Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin; ! "! # $% & % & ' &! ' ( )* +$' #,*,-. / - Gecici Madde 3 Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin; a)

Detaylı

BÜLTEN. KONU: Mükelleflerin zahat (Özelge) Taleplerinin Cevaplandırılmasına Dair Yönetmelik Yayınlanmıtır.

BÜLTEN. KONU: Mükelleflerin zahat (Özelge) Taleplerinin Cevaplandırılmasına Dair Yönetmelik Yayınlanmıtır. Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN SAYI :2010-044 Tarih: 31.08.2010

Detaylı

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM Dr. Ayhan HELVACI *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar

BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar Sürüm 1.0 21 Ekim 2004 Dr. Yaman AKDENIZ * akdeniz@bilgiedinmehakki.org Bilgiedinmehakki.org

Detaylı

üzere 1/2000 veya 1/5000 ölçekte düzenlenen, detaylı bir raporla açıklanan ve raporu ile bir bütün olan plandır. Çevre Düzeni Planı;10) (Deiik -

üzere 1/2000 veya 1/5000 ölçekte düzenlenen, detaylı bir raporla açıklanan ve raporu ile bir bütün olan plandır. Çevre Düzeni Planı;10) (Deiik - üzere 1/2000 veya 1/5000 ölçekte düzenlenen, detaylı bir raporla açıklanan ve raporu ile bir bütün olan plandır. Çevre Düzeni Planı;10) (Deiik - R.G.: 17.3.2001-24345 / m.4) Çevre Düzeni Planı: Konut,

Detaylı

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ YAPI Madde 1. Koç Üniversitesi Sosyal Bilimler Kulübü, kısa adıyla K.Ü.S.B., Koç Üniversitesi örenci kulüpleri tüzüüne balı ve Koç Üniversitesi örencilerinin

Detaylı

! "#$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) "! %2.* ) 3."%$&(' "01 "0 4 *) / )/ ( +) ) ( )

! #$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) ! %2.* ) 3.%$&(' 01 0 4 *) / )/ ( +) ) ( ) ! "#$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) "! %2.* ) 3."%$&(' "01 "0 4 *) / )/ ( +) ) ( )! )! ) 1 87 Seri No'lu Gider Vergileri Genel Teblii Resmi Gazete Sayısı 27737 Resmi

Detaylı

AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler

AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler Avrupa Komisyonu tarafından Türkiye hakkında hazırlanan lerleme Raporu, Türkiye ile müzakerelerin balaması yönünde olumlu bir

Detaylı

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES 1. GR Yrd.Doç.Dr.Cansevil TEB *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden

Detaylı

EHR PLANCILARI ODASININ MAR KANUNU TASARISINDA YAPILAN DEKLKLERE DAR GÖRÜLER 9

EHR PLANCILARI ODASININ MAR KANUNU TASARISINDA YAPILAN DEKLKLERE DAR GÖRÜLER 9 BÜLTEN 157 MART 2005 ICN DÜNYA EHRCLK GÜNÜ 29. KOLOKYUMUNA DORU 4 MAR KANUNU TASARI TASLAININ YETK LE LGL MADDELER YENDEN ELE ALINDI 5 EHR PLANCILARI ODASININ MAR KANUNU TASARISINDA YAPILAN DEKLKLERE DAR

Detaylı

!"# # $!% & $ % #'' ! " #! " $ !" #$!!%& " %(% #)* $+, -.-/ &' # $ ' (&&! " % (% # )* $+,.0/ ( )***(* +( ( (,, ( -.(( ( ( (

!# # $!% & $ % #'' !  #!  $ ! #$!!%&  %(% #)* $+, -.-/ &' # $ ' (&&!  % (% # )* $+,.0/ ( )***(* +( ( (,, ( -.(( ( ( ( !"# # $!% & $ % #''! " #! " $!" #$!!%& " %(% #)* $+, -.-/ &' # $ ' (&&! " % (% # )* $+,.0/ ( )***(* +( ( (,, ( -.(( ( ( ( / 0 ( / " 0,.( / & 1 ( / 2 +( / 4., ( /! 5,( (* *,. / 1 ' 7 " & 6+1(( / 8** ((

Detaylı

Bu model ile çalımayı öngören kuruluların (servis ve içerik salayıcılar),.nic.tr sistemi ile uyumlu, XML tabanlı yazılım gelitirmeleri gerekmektedir.

Bu model ile çalımayı öngören kuruluların (servis ve içerik salayıcılar),.nic.tr sistemi ile uyumlu, XML tabanlı yazılım gelitirmeleri gerekmektedir. .tr alan adlarını tescili, 1991 yılından itibaren, Türkiye'yi ilk olarak nternet'e balayan Üniversitemiz bünyesinde devam etmektedir. Bu kapsamda, bugün itibarı ile, toplam yaklaık 70,000 adet.tr uzantılı

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Deniz Akkahve Devlet Planlama Tekilatı Müstearlıı Bölgesel Gelime ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüü AB Bölgesel Programları Dairesi Bakanı zmir de düzenlenen 2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumunun

Detaylı

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN Sayfa No 1 / 145 TANIMI ve N GEREKLER 1. N KML Kadro Unvanı Müfetti Fiili Görev Unvanı Müfetti stihdam Türü (Statü) Memur Tarih Kod No 2. E LKN BLGLER 2.1. in Özeti...belediyesi; faaliyet ve ilemlerinde

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29361

Resmî Gazete Sayı : 29361 20 Mayıs 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29361 TEBLİĞ Orman ve Su İşleri Bakanlığından: HAVZA YÖNETİM HEYETLERİNİN TEŞEKKÜLÜ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

3065 SAYILI KATMA DEER VERGS KANUNUNUN BAZI MADDELERNN DETRLMESNE LKN KANUN

3065 SAYILI KATMA DEER VERGS KANUNUNUN BAZI MADDELERNN DETRLMESNE LKN KANUN 3065 SAYILI KATMA DEER VERGS KANUNUNUN BAZI MADDELERNN DETRLMESNE LKN KANUN Kanun No: 3099 Kabul Tarihi: 6.12.1984 (15 Aralık 1984 gün ve 18606 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıtır.) GEREKÇESi KANUN TASARISI

Detaylı

Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda mzalanarak Gönderilmesine likin Esaslar Hakkında Tebli

Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda mzalanarak Gönderilmesine likin Esaslar Hakkında Tebli Sermaye Piyasası Kurulundan: Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda mzalanarak Gönderilmesine likin Esaslar Hakkında Tebli Seri : VIII No : BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve

Detaylı

II. Ara tırmanın Amacı III. Ara tırmanın Önemi

II. Ara tırmanın Amacı III. Ara tırmanın Önemi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ETKL OKUL-ÇEVRE LKSNDE ALENN KATKISINA

Detaylı

BÜLTEN. KONU: Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi Hk 277 Nolu GVK G.T. Yayınlanmıtır

BÜLTEN. KONU: Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi Hk 277 Nolu GVK G.T. Yayınlanmıtır Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN SAYI :2010-054 Tarih: 27.12.2010

Detaylı

PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU

PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU T. C. DİYARBAKIR-ŞANLIURFA KALKINMA AJANSI PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU Diyarbakır 2010 GİRİŞ TRC2 (Diyarbakır-Şanlıurfa) Düzey 2 Bölgesi Kalkınma Ajansı, 25.02.2006 tarih ve 5449

Detaylı

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU 21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 21.1 Topluluk standartlarına uygun hukuki ve idari çerçeve ile bölgesel politikaların programlanması, yürütülmesi,

Detaylı

Danıştay Başkanlığı na İletilmek Üzere. İstanbul İdari Mahkemesi Başkanlığı na;

Danıştay Başkanlığı na İletilmek Üzere. İstanbul İdari Mahkemesi Başkanlığı na; Danıştay Başkanlığı na İletilmek Üzere İstanbul İdari Mahkemesi Başkanlığı na; Yürütmenin Durdurulması Taleplidir. Davacı: TMMOB Şehir Plancıları Odası Adres: Emirhan Caddesi Bayındır Çıkmazı Sokak No:1/1

Detaylı

ETK LKELER BANKACILIK ETK LKELER

ETK LKELER BANKACILIK ETK LKELER ETK LKELER Türkiye Bankalar Birlii tarafından hazırlanan ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu nun 15 Haziran 2006 tarih ve 1904 sayılı kararlı ile yayımlanan Bankacılık Etik lkeleri Bankamız tarafından

Detaylı

S R K Ü L E R : 2007 / 6

S R K Ü L E R : 2007 / 6 S R K Ü L E R : 2007 / 6 27.12.2006! " # $% $ & '()) * & +, '-. /, 0& & $ & $ '& + $!0&&, & ' +0 +!0&&0 /!'-# $%". /1,. '&! -,! & &2-3(4-3(4 && -53(4 &6 & ' 7 &+ 8'& & / '&! ()) 7 * + ' $&& / + - ' & 8,$,

Detaylı

KENTSEL DÖNÜŞÜM ARAÇLARINDAN BİRİ OLARAK HUKUK. Prof. Dr. Gürsel Öngören www.ongoren.av.tr

KENTSEL DÖNÜŞÜM ARAÇLARINDAN BİRİ OLARAK HUKUK. Prof. Dr. Gürsel Öngören www.ongoren.av.tr KENTSEL DÖNÜŞÜM ARAÇLARINDAN BİRİ OLARAK HUKUK Prof. Dr. Gürsel Öngören www.ongoren.av.tr TARİHSEL SÜREÇ İÇİNDE KENTSEL DÖNÜŞÜM 1950 li yıllarda Sanayileşme ve kentlere GÖÇ Tepki: 1) 1966 yılında «Gecekondu

Detaylı

BÜLTEN Tarih: 02.05.2008

BÜLTEN Tarih: 02.05.2008 Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN Tarih: 02.05.2008 SAYI :2008-036

Detaylı

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM KTAP NCELEMES GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM Editörler: Arif Altun ve Sinan Olkun Orhan KARAMUSTAFAOLU Yrd.Doç.Dr., Amasya Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Dekan Yrd., AMASYA

Detaylı

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE

Detaylı

nsan Kaynakları ve Eitim Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii

nsan Kaynakları ve Eitim Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii nsan Kaynakları ve Eitim Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliin amacı, Avcılar Belediyesi nsan Kaynakları ve Eitim Müdürlüü nün kurulu, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalıma

Detaylı

BYS. T.C. Ulatırma Bakanlıı Biliim Belge Yönetim Sistemi Çözümü

BYS. T.C. Ulatırma Bakanlıı Biliim Belge Yönetim Sistemi Çözümü BYS T.C. Ulatırma Bakanlıı Biliim Belge Yönetim Sistemi Çözümü Sunu Planı E-Ulatırma Projesinin Amacı, Konusu biliimbys nin Projedeki Yeri biliimbys nin Kapsamı biliimbys Nasıl Çalııyor? Saladıı Yararlar

Detaylı

stanbul Depreme Nasıl Hazırlanıyor?

stanbul Depreme Nasıl Hazırlanıyor? Sayıtay Dergisi Sayı: 44-45 Performans Denetimi Raporu: stanbul Depreme Nasıl Hazırlanıyor? stanbul Depreme Nasıl Hazırlanıyor Raporu, Sayıtay Bakanlıınca 6.5.2002 tarihinde TBMM Bakanlıına gönderilmitir.

Detaylı

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Bursa ubesi olarak;

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Bursa ubesi olarak; 6. Bölgenin endemik bitki örtüsünün korunması ana hedef olmalıdır. 7. Bölgede bulunan yer altı su kaynaklarının korunması ana hedeflerden olmalıdır. 8. Arıtma sorunu yapılacak bilimsel aratırmalar sonucu

Detaylı

ICS 04.200.10 TÜRK STANDARDI TS EN OHSAS 18001/Mart 2001

ICS 04.200.10 TÜRK STANDARDI TS EN OHSAS 18001/Mart 2001 OHSAS 18001 SALII VE GÜVENL YÖNETM REHBER STANDARDI GR : Dünyada, üretim faktörünün temel öesi olan çalıanların salıı ve güvenlii endüstriyel gelimelere paralel olarak, ön plana çıkmaktadır. Salıı ve i

Detaylı

PricewaterhouseCoopers

PricewaterhouseCoopers 1 YEN TÜRK LRASI 5083 SAYILI TÜRKYE CUMHURYET DEVLETNN PARA BRM HAKKINDA KANUN ve UYGULAMASI 7 Ekim 2004 Hakan Eraslan Kanuni Düzenleme Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında 5083 Sayılı Kanun

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER *

MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER * MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER * Prof. Dr. lknur OKATAN *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi SDÜ, 7-10 Nisan 2004, Isparta Sunu Sayın Bakan

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU içerik Bölgesel Kalkınma Ajanslarına Genel Bakış Düzey 2 Bölgeleri ve Kalkınma Ajansları Güney Ege Kalkınma Ajansı Yatırım Destekleme Süreci Ajansın Gelecek

Detaylı

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Giri Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Taner Kavasolu Devlet Planlama Tekilatı Kalkınma Planlarımızda, ülke corafyasında ve kesimler arasında dengeli bir gelime salanması hedefi, ülke ekonomisi için

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

Türkiye de Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Bakanlıklar Tarafından Uygulanması

Türkiye de Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Bakanlıklar Tarafından Uygulanması Türkiye de Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Bakanlıklar Tarafından Uygulanması Dr. Yaman AKDENIZ * akdeniz@bilgiedinmehakki.org Bilgiedinmehakki.org / BilgilenmeHakki.Org 28 Eylül 2004 Sürüm 1.1 Güncelleme

Detaylı

Avrupa Konseyi Proje No EC/1062

Avrupa Konseyi Proje No EC/1062 Avrupa Konseyi Proje No EC/1062!"#$ Projenin Adı Proje Alanı Türkiye de Yolsuzluun Önlenmesi çin Etik (TYEC) Türkiye Projenin Balangıç Tarihi 30 Kasım 2007 Finansman Avrupa Komisyonu (%90) ve Avrupa Konseyi

Detaylı

Tarımın Anayasası Çıktı

Tarımın Anayasası Çıktı Tarımın Anayasası Çıktı Günnur BİNİCİ ALTINTAŞ Tarım sektörünün anayasası olan 5488 sayılı Tarım Kanunu iki yıllık yoğun bir çalışmanın ardından 18.04.2006 tarihinde kabul edildi. Resmi Gazete de 25.04.2006

Detaylı

ICN ODAMIZ YÖNETMELK DEKLKLER RESM GAZETE DE YAYIMLANDI VE YÜRÜRLÜE GRD 9

ICN ODAMIZ YÖNETMELK DEKLKLER RESM GAZETE DE YAYIMLANDI VE YÜRÜRLÜE GRD 9 BÜLTEN 155 OCAK 2005 ICN ODAMIZ YÖNETMELK DEKLKLER RESM GAZETE DE YAYIMLANDI VE YÜRÜRLÜE GRD 9 I. ÇEVRE VE ORMANCILIK URASI YAPILIYOR 10 MANSA VE BALIKESR ÇEVRE DÜZEN PLANLARI HALELERNE TRAZ ETTK 11 PLAN

Detaylı

KENTSEL POLİTİKALAR II. Bölüm

KENTSEL POLİTİKALAR II. Bölüm MSGSÜ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ PLN 703 KENTSEL POLİTİKALAR II. Bölüm 2014-2015 GÜZ YARIYILI Prof.Dr. Fatma ÜNSAL unsal.fatma@gmail.com TÜRKİYE NİN KENTLEŞME DİNAMİKLERİ Cumhuriyet öncesi Cumhuriyet

Detaylı

TÜM OTOBÜSÇÜLER VE LETMECLER FEDERASYONU KARAYOLU YOLCU TAIMACILII SEKTÖRÜNÜN TARHSEL GELM

TÜM OTOBÜSÇÜLER VE LETMECLER FEDERASYONU KARAYOLU YOLCU TAIMACILII SEKTÖRÜNÜN TARHSEL GELM TÜM OTOBÜSÇÜLER VE LETMECLER FEDERASYONU KARAYOLU YOLCU TAIMACILII SEKTÖRÜNÜN TARHSEL GELM 1955 ten 1999 a kadar karayolu yolcu taımacılıının ulaım biçimleri içindeki payı Karayolu ile yolcu taımacılıının

Detaylı

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIINCA YAPILAN ÇEVRE DÜZEN PLANI DANIMANLIK HZMET ALIMI HALELERNN KAMU HALE KURUMUNCA NCELENMESN TALEP ETTK 15

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIINCA YAPILAN ÇEVRE DÜZEN PLANI DANIMANLIK HZMET ALIMI HALELERNN KAMU HALE KURUMUNCA NCELENMESN TALEP ETTK 15 BÜLTEN 156 UBAT 2005 ICN KENTSEL POLTKA ARATIRMALARI MERKEZ KURULUYOR 11 SÜREKL ETM MERKEZ FAALYETNE BALADI 13 L ÖZEL DARES KANUNU YÜRÜRLÜE GRD 14 ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIINCA YAPILAN ÇEVRE DÜZEN PLANI DANIMANLIK

Detaylı

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB Danýþma Kurulu 38. Dönem 2. Toplantýsý 16 Nisan 2005'te Ankara'da TMMOB çalýþmalarý üzerine bilgilendirme ve TMMOB çalýþmalarýnýn deðerlendirilmesi gündemi

Detaylı

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır.

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. TÜLN OTBÇER Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. Ankara Hacettepe Üniversitesi Mayıs, 2004 ! - " $ - "%%&%$ - "%' $ - "(%' $ - "( ) (* $+,( $ - ") (',( $ - "- %./$ 0 1*&/1(2, %("%. 3/1(4""3%(/1-( /32 $$

Detaylı

KTSAD LETMELRE DAHL MENKUL KIYMETLERN DEERLEMES. Bülent AK Ba Hesap Uzmanı

KTSAD LETMELRE DAHL MENKUL KIYMETLERN DEERLEMES. Bülent AK Ba Hesap Uzmanı KTSAD LETMELRE DAHL MENKUL KIYMETLERN DEERLEMES Bülent AK Ba Hesap Uzmanı 1. TCAR KAZANCIN TESPT YÖNTEM VE DEERLEME LEM : 1.1. Öz Sermaye Nedir? Öz sermaye; iletmenin sahip olduu iktisadi kıymetler ile

Detaylı

II. KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU

II. KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU II. KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETM LKELERNE UYUM BEYANI Kordsa Global Endüstriyel plik ve Kord Bezi Sanayi ve Ticaret A.. (bundan böyle Kordsa Global veya irket diye anılacaktır) 01

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN

Detaylı

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

Arkitera Mimarlık Merkezi AŞ Adına Sn. Ömer Yılmaz dikkatine,

Arkitera Mimarlık Merkezi AŞ Adına Sn. Ömer Yılmaz dikkatine, Arkitera Mimarlık Merkezi AŞ Adına Sn. Ömer Yılmaz dikkatine, Mimarlık ortamında nesnel haberleşme olanağı sağlayan ve doğruları savunmak özbakışıyla önemli bir görevi üstlenen kuruluşunuzun internet sitesinde

Detaylı

İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ

İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ 4913 İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 10/4/2006 No : 2006/10343 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/11/2005 No : 5429 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 5/5/2006 No : 26159 Yayımlandığı

Detaylı

Dousan Boru Sanayi ve Ticaret A.. 30.09.2009 Tarihli Faaliyet Raporu. irket Merkezi Erzincan Sivas Karayolu 14 Km Pk 74 Erzincan

Dousan Boru Sanayi ve Ticaret A.. 30.09.2009 Tarihli Faaliyet Raporu. irket Merkezi Erzincan Sivas Karayolu 14 Km Pk 74 Erzincan Dousan Boru Sanayi ve Ticaret A.. 30.09.2009 Tarihli Faaliyet Raporu Dousan Boru Sanayi ve Ticaret A.. Ödenmi Sermaye: 11.173.366 YTL. irket Merkezi Erzincan Sivas Karayolu 14 Km Pk 74 Erzincan Sayfa No:

Detaylı

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 1 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 2 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi

Detaylı

TÜRKYE OTOMOBL SPORLARI FEDERASYONU

TÜRKYE OTOMOBL SPORLARI FEDERASYONU TÜRKYE OTOMOBL SPORLARI FEDERASYONU 01 Ocak 2006 31 Temmuz 2006 FAALYET PROGRAMI Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu, 2006 Faaliyet Programı, 01 Ocak 2006 31 Temmuz 2006 tarihleri arasında 5 ana balık

Detaylı

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ Ünite 4 Doç. Dr. Nuray ERTÜRK KESKİN Türkiye deki kamu politikası belgelerinin tanıtılması amaçlanmaktadır. Kamu politikası analizinde görüş alanında olması gereken politika belgeleri altı başlık altında

Detaylı

TMMOB ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI SERBEST MÜAVR MÜHENDSLK HZMETLER YÖNETMEL

TMMOB ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI SERBEST MÜAVR MÜHENDSLK HZMETLER YÖNETMEL TMMOB ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI SERBEST MÜAVR MÜHENDSLK HZMETLER YÖNETMEL 2006 ENAZ ÜCRET KTABINDAN Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliin amacı, 27/01/1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birlii

Detaylı

Bilgi lem Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii

Bilgi lem Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii Bilgi lem Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii Amaç Madde 1. Bu Yönetmeliin amacı; Bilgi lem Müdürlüünün tekilat yapısını, hukukî statüsünü, görev, çalıma usul ve esaslarını belirleyerek, hizmetlerin daha

Detaylı

5. SU KAYNAKLARININ YÖNETM

5. SU KAYNAKLARININ YÖNETM ! " 29 5. SU KAYNAKLARININ YÖNETM Anayasamıza ve Medeni Kanuna göre tabii servetler ve kaynaklar, Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Tabii bir kaynak olan su, Türk Hukukunda kamusal bir varlık olarak

Detaylı

Beykoz Belediyesi Yarışması

Beykoz Belediyesi Yarışması Logo Yarışması Beykoz Belediyesi Logo Yarışması Basın Bülteni Beykoz İçin Tasarla Beykoz Belediyesi logosunu ve kurumsal kimliğini yeniliyor. İlçeyi ve kurumu özgün bir çalışmayla temsil edecek yeni logo

Detaylı

'! % ) * + #"## '! % "# "'" %!" # $ %&',!! ## ##

'! % ) * + ### '! % # ' %! # $ %&',!! ## ## !"#!!#"#!!$ "# % &#"# "## '"## % ( #"## '! % ) * + #"## '! % "# "'" %!" # $ %&',!! ## ## 1 !"#$ Kurumlar Vergisi Genel Teblii (Seri No: 7) Bu Teblide, 31/5/2012 tarihli ve 6322 sayılı Amme Alacaklarının

Detaylı

KATILIMCI YEREL YÖNET M ANLAYI INDA. H.Burçin HENDEN. Özet. Uluslararası nsan Bilimleri Dergisi ISSN: 1303-5134

KATILIMCI YEREL YÖNET M ANLAYI INDA. H.Burçin HENDEN. Özet. Uluslararası nsan Bilimleri Dergisi ISSN: 1303-5134 Uluslararası nsan Bilimleri Dergisi ISSN: 1303-5134 www.insanbilimleri.com 02.01.2005 KATILIMCI YEREL YÖNETM ANLAYIINDA E-BELEDYECLN YER VE ÖNEM H.Burçin HENDEN Özet 21. yüzyılın yönetim felsefesi Verimlilik,

Detaylı

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/5.000 ÖLÇEKLİ İLAVE NAZIM İMAR PLANI

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/5.000 ÖLÇEKLİ İLAVE NAZIM İMAR PLANI ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, 13322 ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/5.000 ÖLÇEKLİ İLAVE NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU EKİM.2016 1 İçindekiler 1 PLANLAMA ALANININ

Detaylı

DA stanbul Döeme Sanayii A.. YÖNETM KURULU TOPLANTI TUTANAI

DA stanbul Döeme Sanayii A.. YÖNETM KURULU TOPLANTI TUTANAI TOPLANTI TARH : 08/04/2005 TOPLANTI NO : 583 TOPLANTI SAAT : 10:30 NECDET NARN A. SERVET BERKÖZ 1. 2004 Aralık dönemi denetim sonrası mali raporların müzakere edilmesi 2. 2005 ubat dönemi mali raporların

Detaylı

ÜNVERSTELERN GÖREVLER

ÜNVERSTELERN GÖREVLER ÜNVERSTELERN GÖREVLER VE YENDEN YAPILANMA Günümüz Türkiye sini gelecee taıyanlar i adamlarıdır. Ancak, i hayatının gayretleri Türkiye yi belli bir sınıra kadar ilerletebilir. Eer Türkiye, kaybettii bilimin

Detaylı

(*) Yönetmeliin "Arsa Ofisi Kanunu" eklindeki balıı, 15.12.2004 tarih ve 25671 sayılı R.G.'de yayımlanan, 8.12.2004 tarih ve

(*) Yönetmeliin Arsa Ofisi Kanunu eklindeki balıı, 15.12.2004 tarih ve 25671 sayılı R.G.'de yayımlanan, 8.12.2004 tarih ve KANUN NO: 1164 ARSA ÜRETM VE DEERLENDRLMES HAKKINDA KANUN (*) Kabul Tarihi: 29 Nisan 1969 Resmi Gazete ile Neir ve lânı: 10 Mayıs 1969 - Sayı: 13195 5.t. Düstur, c.8 - s.1981 (*) Yönetmeliin "Arsa Ofisi

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLİ ÇEVRE KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLİ ÇEVRE KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLİ ÇEVRE KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1

Detaylı

T.C. BÜYÜKÇEKMECE BELEDYES

T.C. BÜYÜKÇEKMECE BELEDYES Sayfa No 1 / 23 Sayfa No 2 / 23 PERFORMANS YÖNETM Gözlem ve Takip (kontrol ) Hedefleri konusunda nereye kadar ulatıklarını, gelitiklerini düzenli olarak sorun, takip edin htiyaçlarını belirleyin Gözlem

Detaylı

PORTER MODEL: ULUSLARARASI REKABET ÖZLEM ÖZ ODTÜ LETME BÖLÜMÜ

PORTER MODEL: ULUSLARARASI REKABET ÖZLEM ÖZ ODTÜ LETME BÖLÜMÜ : ULUSLARARASI REKABET ÖZLEM ÖZ ODTÜ LETME BÖLÜMÜ Genel Çerçeve Makroekonomik, Politik ve veyasal Çevre Rekabet Edebilirliliin Mikroekonomik Temelleri irket irket Stratejisi Stratejisi Mikroekonomik Mikroekonomik

Detaylı

TMMOB HARTA VE KADASTRO MÜHENDSLER ODASI BURSA UBES

TMMOB HARTA VE KADASTRO MÜHENDSLER ODASI BURSA UBES TMMOB HARTA VE KADASTRO MÜHENDSLER ODASI BURSA UBES BURSA RAPORU (1) HAZRAN 2006 TÜRK MÜHENDS VE MMAR ODALARI BRL HARTA VE KADASTRO MÜHENDSLER ODASI BURSA UBES Haim can Cad. Tuta 1 Hanı K:2 N:203 Fomara

Detaylı

OKUL UYGULAMA ÇALIMALARI BRM NEDEN KURULMALIDIR? Ramazan SA * ÖZET

OKUL UYGULAMA ÇALIMALARI BRM NEDEN KURULMALIDIR? Ramazan SA * ÖZET OKUL UYGULAMA ÇALIMALARI BRM NEDEN KURULMALIDIR? Ramazan SA * ÖZET Hizmetöncesi öretmen eitimi programı iki bileenden olumaktadır. Birinci bileen kuramsal yanı aır basan ve fakültede yürütülen derslerden,

Detaylı

MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS

MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS THE EFFECT OF PUZZLE EXPERINCE TO THE STUDENTS SUCCESS IN MATHS TEACHING Yrd.Doç.Dr. EMN AKKAN ÖZET Bu çalımanın amacı; bulmaca etkinliinin, ilköretim

Detaylı

TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL SCL TUTMA ESASLARI

TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL SCL TUTMA ESASLARI Amaç ve Kapsam TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL SCL TUTMA ESASLARI Madde 1 Bu Esasların amacı, aracı kurulu, portföy yönetim irketi, yatırım fonu, yatırım ortaklıı (menkul kıymetler, gayrimenkul

Detaylı

ALTYAPILI ARSA ÜRET M VE BU ARSALARIN TAHS S YOLUYLA SATI INA L K N YÖNETMEL K

ALTYAPILI ARSA ÜRET M VE BU ARSALARIN TAHS S YOLUYLA SATI INA L K N YÖNETMEL K Toplu Konut daresi Bakanlıından: ALTYAPILI ARSA ÜRETM VE BU ARSALARIN TAHSS YOLUYLA SATIINA LKN YÖNETMELK Dayandıı Kanun Numarası ve Tarihi: 2985-2.3.1984 / 1164-9.4.1969 Resmi Gazete ile Neir ve lânı:

Detaylı

GAZ!ANTEP KENT KONSEY! FAAL!YET RAPORU

GAZ!ANTEP KENT KONSEY! FAAL!YET RAPORU GAZ!ANTEP KENT KONSEY! 2007-2009 FAAL!YET RAPORU Sayın Genel Kurul Üyeleri, " Gaziantep Büyük#ehir Belediyesi nin Mayıs 2004 tarihinde kurdu$u Gaziantep Kent Konseyi,!çi#leri Bakanlı$ının 8 Ekim 2006

Detaylı

! " #$$% & ' ( ) ) ' *+ + & &, ( (-,, ) &!!. ' )' - " ) & Özel Tüketim Vergisi Genel Teblii. (SeriNo: 22)

!  #$$% & ' ( ) ) ' *+ + & &, ( (-,, ) &!!. ' )' -  ) & Özel Tüketim Vergisi Genel Teblii. (SeriNo: 22) ! " #$$% & ' ( ) ) ' *+ + & &, ( (-,, ) &!!. ' )' - " ) & /!,!, Özel Tüketim Vergisi Genel Teblii (SeriNo: 22) 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan kayıt ve tescile

Detaylı

! "#$%& " !"# "# $ % &' ()%%*+,#-.,# % /# #0/.0&/ 1 %. '%% & &%%'% /!2!0 #

! #$%&  !# # $ % &' ()%%*+,#-.,# % /# #0/.0&/ 1 %. '%% & &%%'% /!2!0 # ! "#$%& " '(! "#$%& "!"#!"# "# $ % &' ()%%*+,#-.,# % /# #0/.0&/ 1 %. '%% & &%%'% /!2!0 # )*+ $, "- (.,/ 0..1)2#$,# &%& 0! #. # #. &&/& %# -$ 1. $.1 3 - ' # % # 1/% & & 2%% &#&&% '% /!2% &%&& #,# '%' #

Detaylı

BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI

BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI Amaç Brisa, hissedarlarıyla effaf ve yakın bir iletiim içinde olmayı ilke edinmitir. Bu kapsamda Brisa yönetimi stratejik planları uygulayıp,

Detaylı

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, 13322 ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU EKİM.2016 1 İçindekiler 1 PLANLAMA ALANININ

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Sayı : 47842117-602.04.01-E.1700011032 23.05.2017 Konu : Üniversitemiz 2020-2023 Dönemi Stratejik Plan Hazırlık Programı

Detaylı

Amaç ve Kapsam. Yetki ve Sorumluluk

Amaç ve Kapsam. Yetki ve Sorumluluk TEKSTL BANKASI A.. Amaç ve Kapsam Tekstil Bankası A.. (Tekstilbank) bilgilendirme politikası; Bankacılık Kanunu ve bu kanuna ilikin düzenlemeler, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu, stanbul

Detaylı

JEOTERMAL KAYNAA DAYALI ELEKTRK ÜRETMNE LKN YASAL DÜZENLEME VE DESTEKLER

JEOTERMAL KAYNAA DAYALI ELEKTRK ÜRETMNE LKN YASAL DÜZENLEME VE DESTEKLER JEOTERMAL KAYNAA DAYALI ELEKTRK ÜRETMNE LKN YASAL DÜZENLEME VE DESTEKLER 351 Saffet DURAK ÖZET Yıllarca 1926 tarihli ve 927 sayılı Sıcak ve Souk Maden Sularının stismarı ile Kaplıcalar Tesisatı Hakkında

Detaylı

ŞEHİRCİLİK ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİ

ŞEHİRCİLİK ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİ TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ ŞEHİR PLANCILARI ODASI ŞEHİRCİLİK ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ 1 AMAÇ Madde 1. Bu Yönergenin amacı, şehircilik, yerleşmeler ve planlama alanlarında kamu

Detaylı

T.C. BABAKANLIK Toplu Konut daresi Bakanlıı

T.C. BABAKANLIK Toplu Konut daresi Bakanlıı T.C. BABAKANLIK Toplu Konut daresi Bakanlıı Ankara li, Çankaya lçesi, Karakusunlar Mahallesinde, Ankara - Eskiehir Karayolu le Mevlana Bulvarı nın (Konya Yolu) Kesitii Noktada Bulunan 27457 Ada 1 No lu,

Detaylı

TOPLU KONUT DARES KAYNAKLARININ KULLANIM EKL NE L K N YÖNETMEL K

TOPLU KONUT DARES KAYNAKLARININ KULLANIM EKL NE L K N YÖNETMEL K TOPLU KONUT DARES KAYNAKLARININ KULLANIM EKLNE LKN YÖNETMELK Bakanlar Kurulu Karar Numarası ve Tarihi: 2002/3888-18.3.2002 Dayandıı Kanun Numarası ve Tarihi: 2985-2.3.1984 / KHK/412-9.4.1990 Resmi Gazete

Detaylı

&' ($ *!+ *,+ $*-!+ *./( " "!/ ( (! + * 0 $ 1 /+%$ "$ $ / + "/ 2 %/

&' ($ *!+ *,+ $*-!+ *./(  !/ ( (! + * 0 $ 1 /+%$ $ $ / + / 2 %/ !"!" #$ %!" &' ($ $) *!+ *,+ $*-!+ *./( " "!/ ( (! + * 0 $ 1 /+%$ "$ $ / + "/ 2 %/ $* "3'4" 50! 1 Vergi Usul Kanunu Genel Teblii (Sıra No: 408) 1. Giri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun (VUK) 5 inci maddesinin

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Amaç MADDE 1 KENT KONSEYİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kent yaşamında, kent vizyonunun

Detaylı

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI İZMİR ŞUBESİ KÜLTÜRPARK İMAR PLANLARINA İLİŞKİN EK RAPOR TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu tarafından oluşturulan Kültürpark Projesi Değerlendirme Raporu nda belirtilen görüşlerimizin

Detaylı

BLG SSTEMLERNN GÜVENLNE LKN OECD REHBER LKELER- GÜVENLK KÜLTÜRÜNE DORU

BLG SSTEMLERNN GÜVENLNE LKN OECD REHBER LKELER- GÜVENLK KÜLTÜRÜNE DORU BLG SSTEMLERNN GÜVENLNE LKN OECD REHBER LKELER- GÜVENLK KÜLTÜRÜNE DORU 14 Aralık 1960 tarihli ktisadi birlii ve Gelime Tekilat Anlamasının, özellikle 1b), 1 c), 3 a) ve 5 b) maddeleri uyarınca; 23 Eylül

Detaylı