PUB tarafından yürütülen MAR VE YAPI MEVZUATI UYGULAMASI ANALZ DANIMANLIK HZMET çalıması sonuçlandı 27

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PUB tarafından yürütülen MAR VE YAPI MEVZUATI UYGULAMASI ANALZ DANIMANLIK HZMET çalıması sonuçlandı 27"

Transkript

1 NSAN 2005 TMMOB VE MMARLAR ODASI ARASINDA UZMANLIK AYRIMI KONUSUNDA YAANAN TARTIMALI SÜREÇ 6 PROF. DR. GÖNÜL TANKUT U KAYBETTK 18 PLANLAMA DERGSNN 2004/4 SAYISI ÇIKTI 19 KENTSEL DÖNÜÜM VE GELM KANUNU TASARISI TBMM ÇLER KOMSYONUNDA KABUL EDLD 20 PLANLAMA VE MAR KANUNU TASARI TASLAI HAKKINDA BABAKANLIKTA TOPLANTI 22 KALKINMA AJANSLARI LE LGL YASAMA ÇALIMALARI ÇN TBMM NE ODAMIZ GÖRÜLER AKTARILDI 23 TARIM ARAZLER KULLANIMA AÇILMAYA DEVAM EDYOR 26 GAL EDLEN MERA ALANLARININ MERALIK VASFI DETRLYOR 26 ÇEVRE VE ORMAN BAKANLII EGÜDÜMÜNDE 2B ALANLARI LE LGL TOPLANTIYA KATILDIK 27 PUB tarafından yürütülen MAR VE YAPI MEVZUATI UYGULAMASI ANALZ DANIMANLIK HZMET çalıması sonuçlandı 27 YERLEME BLMLER/ÇALIMALARI ÇN ÖNGÖRÜLER PROJES TOPLANTISI YAPILDI 29 YÖRE KATSAYILARI TABLOSUNDA DÜZELTME 30 DENETLEME KURULU TOPLANDI...31 UBELERDEN HABERLER Konya ube KENTMZDE SEYYAR SATICILIIN GDEREK YAYGINLAMASI 34 stanbul ube ULUSLARARASI YAPI 2005 STANBUL FUARI 35 Çukurova ube NSAN AYI ÇUKUROVA UBES ETKNLKLER 41 Bursa ube BURSA NIN ÜST ÖLÇEKL PLANLAMA YAKLAIMLARINI TARTIIYORUZ 41 Ankara ube GÜVENPARK IN KAZILMASINA ONAY VEREN KURUL KARARINA ANKARAM PLATFORMU NCA DAVA AÇILDI 42

2 ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZ ALANINA LKN ÇALIMALAR DEVAM EDYOR 43

3 !" " ehir ve Bölge Planlama meslek alanına yönelik çeitli konuların, gelimelerin, uygulamaların ele alındıı, farklı meslek alanları ile ilikilerin kurulduu, farklı kesimlerin geni olarak katılım saladıı 8 Kasım Dünya ehircilik Günü Kolokyumunun 29 uncusu bu yıl Kasım 2005 tarihlerinde TÜ Mimarlık Fakültesinde gerçekletirilecek. Bu yıl düzenlenecek 29 uncu Kolokyum, stanbul Teknik Üniversitesi ehir ve Bölge Planlama Bölümü evsahipliinde Planlamada Yeni Politika ve Stratejiler: Riskler ve Fırsatlar konulu olarak yapılacak. Kolokyumda bildiri sunmak isteyenlerin bildiri özetlerini en geç 1 Temmuz 2005 tarihine kadar göndermeleri gerekiyor. Kolokyum Bölgesel Gelime Politikaları ve Stratejileri, Kentsel Gelime Politikaları ve Stratejileri, Toplumsal/Kurumsal Organizasyon ve Çok Paydalı Yönetim, Stratejik Planlama ve Uygulama Modelleri balıkları altında gerçekletirilecek. Gönderilen bildiri özetlerinden kabul edilenler Austos ayında bildirilecek. stanbul Teknik Üniversitesi ehir ve Bölge Planlama Bölümünde ilk olarak 18 Nisan 2005 tarihinde yapılan Düzenleme Kurulu toplantısına ehir ve Bölge Planlama Bölümü Öretim Üyelerinden Bölüm Bakanı Prof. Dr. Handan Türkolu, Prof. Dr. Fulin Bölen, Prof. Dr. Cengiz Giritliolu, Prof. Dr. Gülden Erkut, Prof. Dr. Mehmet Ocakçı, Yrd. Doç. Dr. Ferhan Gezici, Yrd. Doç. Dr. Özlem Özçevik, MSGSÜ ehir ve Bölge Planlama Bölümü nden Yrd. Doç. Dr. Dilek Erden, ehir Plancıları Odası Genel Bakanı Erhan Demirdizen ve ehir Plancıları Odası stanbul ubesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi adına Ör. Gör. Dr. Hülya Berkmen Yakar ile ller Bankası, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüü nden temsilciler katıldı. Bu toplantıda ehir Plancıları Odası Genel Merkez inde 11 Mart 2005 tarihinde yapılan düzenleme kurulu toplantısında saptanan Kolokyum konusu ve balıkları tartııldı ve kolokyumun yürütme süreci üzerinde duruldu.

4 stanbul Teknik Üniversitesi ehir ve Bölge Planlama Bölümü nde 25 Nisan 2005 tarihinde yapılan ikinci toplantıya; Prof. Dr. Handan Türkolu, Prof. Dr. Gülden Erkut, Prof. Dr. Mehmet Ocakçı, Yrd. Doç. Dr. Ferhan Gezici, Yrd. Doç. Dr. Özlem Özçevik, ehir Plancıları Odası Genel Bakanı Erhan Demirdizen, ehir Plancıları Odası stanbul ube Bakanı Ahmet Turgut ve Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Hülya Berkmen Yakar katıldılar. Bu toplantıda Kolokyum konusu Planlamada Yeni Politika ve Stratejiler: Riskler ve Fırsatlar olarak saptandı ve konunun alt balıkları belirlendi. 2 Mayıs 2005 tarihinde yapılan üçüncü toplantıda ise öncelikle stanbul Teknik Üniversitesi Bölüm Bakanı olarak göreve balayan Prof. Dr. Nuran Zeren Gülersoy a bir bilgilendirme yapıldı. Toplantı sonucunda kolokyum genel koordinatörleri olarak; TÜ ehir ve Bölge Planlama Bölümü adına, Prof Dr. Handan Türkolu, Yrd. Doç.Dr. Ferhan Gezici, Yrd. Doç.Dr. Özlem Özçevik, ehir Plancıları Odası stanbul ubesi adına Ör. Gör Dr. Hülya Berkmen Yakar ın görevlendirilmesine karar verildi. Yürütme Kurulunda ayrıca ehir Plancıları Odası Genel Merkezi adına Nevzat Can, Yaser Gündüz ile ehir Plancıları Odası stanbul ubesi adına Esra Cibarlı ve lknur Karaka yer alıyorlar. 9 Mayıs 2005 tarihinde yapılan toplantıda ise Kolokyum çarı metni ve Danıma Kurulu ile çalımanın ibölümü tartııldı. " #!"# $%&' ' # & &( () *) +,-.,-' / ( 0, *) 10$(& & 2)!34 "#% $ ' +) & & 1 $ / 0 5& 4 & 60 /,

5 ( /& ( * 0 ( 4 1 &( & # '& 0 8 (6 / / 4, 9' ' &'/ ! :& ; </ (%! ; %&' '(, & # 7 8 / 4' 4,! = '/ 4/ > 4 /&04 4( > $ 4A # 0 4& $ 4A #0 $#' 4 # $ > /0 > 4 4 ' $ 4A 0' $> ' '( (> 4 4 $ > / & #' &#' > ' > ' '0 & ' $ A ( $4 > B 4A $& &#' $ 4/ ( ' 0#' 4 ( ' 0 ' &/ ' $ 4 '' ' (#' > (0( #' > : ##' #&4/ #' 4 0&, 0 1 & # #00,%

6 ' 4 / (/&' $ # $A ( 0 ' ( / & # 4, ( # ' $1 4 0' $ ( $& 0, 0 4 ' 0 4( 6 (/ ' / ', 4 $A ( 0 # # /#, -4 C D $ E,- ( 8 & 4 / 4 ( 0 /& & ( $ ( ( 0 # 4$'(?!"7"7)? ; </ (6, &! # F 0 4 #0 4 # $ 0 $ #' % &&!' $ % # & 0 7G ,%

7 6& 4 / &1& & ( # 4$# 0 6! 0 (% & 4( & "# $, $ / ( 0 ( ( ' &4, ( / $ E2 & '' # 4 0 4, & 0 4 / #'( $& 0 ( $' ' #' / 0& 4$ ' / # 4( 0 /4, 9 0 ' $ # 1 # '( $ 0 $ 4( " '"- ' 1 ' 0 $4 E*6 -H6 $ '( 4,"# &/ $ $ # " 1 '1 0 4 (' 4 & 0, ' / ( # # ' 4( 6& / $ ' 4 ( 0 /# ( 4, &"# $ ) 4$& '(?!"7"7) D? 6,, 0 I*E+ 6 & ' 4( 0 ' 0 / (!"# $% 4 0/ # &('& 4 6 4& ( "7"7)? 6,, 0 I*E+ 6&'4(!"#$%( 6'4( 04 / '

8 :& ; </ (6 4 ' 0 1 & / & / / # &(' $ ( 0 4 H '&' J8 ',:& (% *) / #' -' 6! ( % $'/' 4 4( ( 0/ ' $, /( $ -' /& 4 4 / $' '/ (, *,D, 0 + /!!"# &%- #"' 6!"#: % 9, 4 ; 3 ( 8& : - K1,%&'& /, 6 #' 4 ' /#' / ' / $ #(' 1 0 4,"# & # ' '& 4( 0 /4, ( / (/ 04 # ( 4, 2)!34 "#%$ $ 6 ( 1 4(& ' $ 0 ' 4 ' / 4 ##& 1(,"# $& 0 / $ ( / (,

9 ' +) & &/ ' 0 / '&# 4 '( 4 & 0 4 &'/1 4( & ', L /&( ' &'& ( 4( # ( #,! 1 4' /( 0 # 4 0 # 4 '#1( 4 /& $, / -' 8 0 4' (& & 4 ' # 8 ' ', #/# 4 # #/#,%#$, 6 / & 0 & 1I1I4 1/ 0 / 1 0 ' ' # & "# $ &' 1 0 ' $1 ' ( / ( '1 & /, H -H 5 0 / B 0( '$0/ ' & '( 0 4, 9# 9#,D, / > 6"# & #& 4 0 & 4, 9# ( 4 &/ / 0 4 & 4 0 ( 0 4'( 4, / 0 # 4-6 ' &/#(/ ( A / 0&/ ( 4( ' $ '/ (/ #&(' 4(/&!# ( $ % 1 4(/&& 4 4( / 4, K( 0 4'$ 44& # 4$0 1( 4,

10 <( 0 '( #& ' '1 0 ' & #4 & & #4 & #'&1 1 #& &' 4 1 ( & / ( #4, 6 & $ & # #& 4 0 /( & " 1 & 4 0 (/0! ## $ % 4,:4 4 &/ ' 0 ' ' # 4, +,D, / >&/ &&( 4 $/' 4# 4 '& ' $ # / $ # '/ 0 ' # 4( $ &'4, 1 0 $'1& 4 /'/ # '& '4' $00#1# / (4, :4 # 4 4 4( & ' /& 41( & &1( 0 /4, "# & 0 $ 1 / 0 14&4$ 10 (1& 0 ' 41( 0 /4,:4# 4 6"# & 0 ( ( & && ' & 4, M44A

11 M44A E,, / ' ' # ##& 4 4( ( & 4, -' / $ 4 & L /( 0 M44A & & ' ( / ' 4( 4,"1/# # 0& 4 ( / 4 #I#1 4 4 # 4 '1 0 1 / & 0 / 0 0 $'/ / / 4, ' 44 # # ; 1 8"' & #4 & 4 & ' # 4 # ' 4 & # # '1(!/ % $ ( $ & & # $ /# 1 '( 0 & # 1( # 4(0 /4, $ #'( 0 / 1( $ ' I# 4 #4 &4 4 / # #1(/& &# # '/ # # ( 4, ' 4 ' 01 ' # ' &/ 0 4 #' / #' 0 /''( ' $ 1( 4, 90 & 4 4&A 4 #'1& & 4' 4, 6/'' 0 0 /4 & /# 0# # #&#4 6 0 ( 4& ( '/#& ( 4 0/' #' & ' 4,

12 "! $ # "!!$!%&'&(&&( 6! 0 %;"# $&' 6 /0 '/ ' -H 5 0 / B & &', '( $ /,! /& & & $& /#' 4 &" '&' E*6 -H6&'(! $% &//&! '%#, -& & #!#" 41(% 0 1 '( $ '/# '> 4 / #('0!4 ' 1(0'',% & 4&& C" 1 /', 5 1 &/ $" ' 0 4 & ' -H6 (&'(/ #&' 1 ( 0 '" ( ' 4(& 4 $' ' 4 0 / ' ' ' ( 0 /',-( & ' 6 $ ' " ( ' 4(/& $ $ ' 44(,

13 $ / / & / ' 0 #4 ' $1 ' / 4, 9 &' $$ $ $ 0 $1( / /& / (/, &(( &A ( & 4& / 0 1 $ ' 4 4 $&& 4( #& & & '& 41, H0 ( ' $ 4( & ( ' #" 4 0 ' & ' 41 1& (, 1 $ "0 $ ( & 4' $ 6 ( 0 #' 4' ( 5 0 / B6 "0 $ (6 & 4 ( ( 6 & # 0 # 0 4, 4#4 ' $1( $( 0 / $ 4' $ 4(/ (& 4 / ' $1 &/ 0 &1 4 4 / ( 0 0 $ ( ' $1 0 ( 4 4 ( E*6 $& #& 4 / 4 &1 4 4& # 0& 4 & / / & /( 0 $ 0 / $ ( 1 &/'/ ( &/ & 4 0 && 6/( 0 ', 6 "# $ -H6 0& ' $(0 ( 0 &4,

14 !!!) # $ "%&*&(&&( 6,,/ 0 I*+E / (!# $% & 1 0 /( ', 1 4& ' /& '( &' & O6 & 0 ' ( 1 0 & ' $1 0 4 > 4 / &1& & ( # 0 4$# ( & ( ( (, 0 ' ( 4/ ( -H 5 0 / B 6 $( ' & / (," 1& #'( /( & 4 $A 0 ' # & 4 ' &, (/&$#4/'& $ 0 #04 & &', ( 0 -H 5 0 / B 6 & # (, 4' # 44A 444A & 1 4 $ ' ' & ( &/ 4 /,: ( ' $ 0 & ( 0 4 /',& #0 &4 & ( 0 ( #(#4 & / 1/, &( ## 0# 1(? :# /& & & $& /#' 4 & " '&' "- ' 1 ' 0 $4 E*6 -H6&'(! $% &/ /&! '%#,

15 -H 5 0 / B ( #', ( " 4' 1 && 0,4 $1 &' $ 4 /& & & ( 1, B1 4 ' # 1&' 4 & #', K 4 $ $ 0 ' $ &, 4 ( 0' $1 #, '' 1 (&, 5 $1 4 O M&6 7- K& 0: 8 6 (, 8 -H 5 0 / B #( /' ( # & 4(#4 &&1 ( 0&(, -H 5 0 / B & $ 4/ & 4(, :# -& & #!#" 41(% 0 1 '( $ '/# '> 4 / #('0!4 ' 1(0'', 9'& $4 4 # ( & $ &' ( 1 ( 0 #' 4('(& > ( 4(! % $' #'&' 4 4&0 $/ / & /',

16 # 1& (&' 41 &, -H 5 0 / B 6 ' / (- K& ( "# K- K 8 " 1 #, ( 1 &11 O 0 P0 8 7' ' O 0) ; &# &,- 4 > 9 5$:0/" &" 14 #&', K0 & 4 ' / &' & P 6 4 > / #',: "# 6 4( ; 7' 6! 4 / #(' 0!4 ' 1 ( 0 '%/' #, -H 5 0 / B 6 4$ & 4, $ '& ( #, & 1 C$1 &'/ #' 1 4! $% 1 ' / :# ) 0 $ 4(! 4 '% 0& ( 4( 0 0 / 0 4 # 4! 4 $%& '# & $(!" 1%& 0 G /# &', 1 $4 /! '%'',

17 4 B6 -H6 ' 0& 4 ' $ ( ( 41 ( ', # /" 1 4 ', $ ' 2) / ( 8 1& $ $ 1 J< 4 =. / ( ', B 4( #',-4( 4 $ $1 /1, < #'$ / & #'' ', 4$ '& 0& 1 /& ' 4 # 4 ( 8 $ && # 0 ' & 0 ', -H 5 0 / B 0 (/#' 0 /#& $ &4, :/, *) K0 8! % ')1 <! Q%&' 4 /' 4 / # & $ / ' & 4 4, / ' & &&/ $ /# #& '& &! % 4 0 ( / $ &( 4 0 '( 4, H & / $ 8 ' / & ( / / # / 4, ( 4 '( 1 ( / 4( 4 1 / / ( 01 # # # ( 0 ( / ( 4(&1 0 1 / 0 # / 10& #0 1(4,

18 " : # / &/ &/ 4 / ' / ' "# & & 4 ' $ 0 & &(( 10(0 /4, H & ' & &/C'#( ' '/#' /' 1 0 $'1 ( ' $&1( 4 4, 5 0 / B ( 0 0 / '/' 0 4 ' / ("# $ & ( ( 0 & &# &1( & 4 4 #' ( 0 ' $1 '& #/ ( 4, 4$(& ' # '( E, 4$ 4 ( $ 0# R6 '' ( 4$ ( & 4 $/ ( $ ( 4( #4, 4 ' 0 C4$ ' 4 4, ( ( / $ 0/ 4' & ( 4$ 4 ( && $ 4 &( # 4 #/ ( 8 4(# 04, "'( 0/' 0 ( # / & 0 0/ ' /' #& (, D('-4( ' : 94

19 ; ( 4$/ / ( 0 ' # ' 4( 4 0 0, / # 4 & ( $ 4,:4 # # &1 0 4 ( 4 4 / #' 1 / 0 ' $&1 #', ( 1 0 ( $ 4 0& # 1&' & 4 4 / ' #' ' /'&1(& 4 #', H 4$'C/# 1 0 ' ( E6 '&' 4 4$&4 # 4 #&'', 9 6 (/&& $ $4# $ 4/ 0 0 $4 4 ' 0 ( / 4( 0 &'' ' 4 &' # # ( ' /14 4 ' $&'' $ ( 4$ ' 0 # / ( '', " 4 #/ 0 1 ' 1(& ( $ 4/ / -H6 E* 5 B E**6 / B ', E*6 E*26 0 ' 5 B1 ' 0 / 6&& ' $1 ' 6 '', $ 4' / 4 (' ' 0 '', ' 44 44A 4$ 0 /' ( / 4' 0/' ( 0 ( / 4 0 # 0 / ' / 0 # / 1, $ 4 & ' 4 & # 0 4 ( 4 & (' / ', K(

20 5 0 / B 0 / # && ( 0 & 4,0(, 5 0 / B ( $ 4/ $&'/# 0&1 $ $ 0 /' D &41 / 4 0,:4 / & &/ 4 $ $ /1( ' 0 04/' & 0 04 '& # & & 4 ''1 4 # ' /' $& 4# ( # 0 # 4( (, 44 4/ /# 4 0 # #0 ' 0 $ 14( A ' $ 0 $4 0 $ 4A &, & &/ 14( &/ 0/ 0 4 ( ( &, (S'0" ' (' 0 ' & $I ##0 4' 0 ' /' 0 ' # 1 # 0 &# &14 '$, B & (, &# / ' /& ' A44A 0& 0 & ( $ A 0 4' & $ /& ( & $ ' $, ' ( #& 0 / / 44 /' 0 1 ' & 444A' 0&/ $& D ( 1 0/&4 0, B1> / 4( & & # 0 4 ( 0 1 # $ 4A /> 44 ' 4,

21 L& ( 0#4&4&/& / ( # 4$ 0 C #0 #( & $ /1 # # C ' /1( &# & 44C44 ' && $, -( ' $ 0 ' 4 ' 4$ ' # 0 0 /1( ' / & /, 4$ 4' ' ' ' /# // 1, $ 0 # #0 0 # ## 0 '( $ # ( ( 0 ' & 4$C ' 44C # ' ( # 44A, 71 6 C B 9'( S')4 & (/&!B& 1& I0 4 4 # (> 4 ' # & /, & $ # 4 0 & #4& ( ',% $#> " '?:4 44 4/ 4( 4 # ' #' # ' 4& ' $'0 ' B? ( 4 0 # 0 C A & ( $ & / #' 1 4' $ 4A B 4A? B 0 $ 4A / 1 0 /&4 /& 1$ 4 # 0 4# -' ';? BC/&( # ( 1/ 10 /&#40#' &,

22 $# > ; "'> $ 0 4#' 0 4 A44A0#' A44A $4$ " ' CB "'> 4$ &1 4/ # # $ </"'> $ / 0 4 $ 4 ' 0#0 C 'C C #0 $A '/##' &, ' $ $ ' $ 4A 1 0 ( ( ' 4 ' 4 /& / ( 0 ' ' C$C44 4 & ' C/' & / 0 $, ( '0L /I ( / ( ' ' 4&& / # # 4 1( ' 0 /,!"#$% %% ' &4 ( 4 0# ' / (& & 0 0 ' 4 / ( 4 # 1 0 / & / $ 0' $14 '' / #' ',

23 D 5& E*2!Q /' 0' ' 4/ ' 0&/ $ #' & ' / '&, H& 4 ( $' 0 & 4 4$ Q% # 0 & / K # ' 4 0 ',- 1 ( ' 4-' ; E26'(&', / ' 1 0 ( /& / 4 &( ' 4/ 0 '&# ' / 0 ' 4$ & 0& 6 E*E6 (!5 B H : -( J5 B1 &, ' 1 & ' 61 EED B- /6 0 ( $ ( & &/1 4( (', 1 ' $ $ ( 6 /'/ ( 4 & # / /# ' $ $ ( ( &1( ', 91 4 / # 4 ' $ 4( / 4 '& $1( 4& '/ #'(&& /1($4(', ' 61 / & /1( / 4, 5 $ & $ 4 / / ( / &'0 4 & 1 /' $ $ ( ( / ', 5 $1 0 1/ # 4 & '0 & 0 ( &/ $ 4/ ( 4 4', H#1/ # & 4$ (' $ 4 / /' 444A 4',- 1/ & 4' / # $#4 $#4 & 4 ( $ / ( 0 1( $ #4 $ 4 / ( & 1(41(0 /',

24 !"# $%&'( D ( 4&/ E +'& * 1( / 0( + ' 1( 0 #' 4 0/' & 4$ # 0 /' & # //' 0 &4 0 4 & 0 4$ (1 /' & / # / & $& # / 4 4$&/ # 0 4( 00 #', #' $> TCK T#C;#K TK(O J ($ 4 0&:KC: T: T: T" ' -( 8 '8' S' 07$4 T"# T-</ T-' ';; T90// '/ 00 # T 8'S' JU0&"KC" ' T ;"$8' S' /#', 6" " " 9 0- * : 6,!& #& 4 0 & $ $ & 4& 4$Q% ' & &,

25 2,- #' $ 4/ $ / $4 4 $ ',-'&( 0/ '& 0 44A ''& 44 $ 0 ( & # 0 4 & '' 4 # #&#' / ', & 0 /' & / #' 4 #& & 0 /' $ 4 4 # $ $1 / 4 /' 0 & 4 # ( #' ' ', '4 &? T 0 44A ' 0/' $ ' / 4 ' 4 4&/ 0&1 4 4 /4 4& 4 ', T /' 4 #' #' #4 $&, K(/& (& & &' ' $& ( ( $ ' 44A # ' & 0&/' #' 4'&4 $, 0' $ / 4$ 4( / ( & #&( 0& ' ( 4$& 0 4 /# 1( 4( #' 4/' ', +, ( 8 0 /' & 40 4#' / 1$1#' '( &'? < " :4 S"19?

26 , /& 4( & / 0 ' $1 $ #' / &1 ' ##' /' 4' 4 $ #' 4' 0 /,,; / & ' ' &( 0&,&/ 0 #', 0& &/ 0 ' /#' &' 0 4( $,, </ $& (&/ 0&1 4( 4& 4 #&' 4(, D, &'& #' $1( / / ' 0 / #', 1 / ( & / ' 1$ 4/ # / #,, 4 #, & / 4 4 ', L 6 ( ( $ & & 4$ 0 ( I & 4 4 (#' /' # 0 4 &# 4 10' 14, 6" " " </ :4 L E, - ( 8 & :& ; </ (6! ; % &', ' $1 4 0' $ ( $& &, 0 4 ', & 4 $A ( 0 # # /#,-4 & ( ( 0 # ',J,D, 4$

27 &!"#$% & ' '& / / 4 / ( 0& /(0 0 ' &', 1&' ' # & & ( ( ) *) +,-.,-' / ( 0 ', *) 10$ (& & ' 2 )!34 "#% $' ' +) & & ' 1$ / ' 0 5& 4 & 60 / ', 5 B0 " <0" ' O )*+,%%*+ # ( 0 ' ' $ 0 4' 0 41, 4# 4 ' & / ' C ' # 6 ( &'0 /, ' & 4 E26 $ 4 1 ' 0 4 #' & ', 1 &&/ '/ ( 0 ' / 4' (#' ' & 4 1 & & 4 0 / $#' #' $#' ', $ / / 1 1(& ', 9 $ 4 4 ( 4 4 # 0 '& (( 4 & 4 / (04 4 /$1(#' & ',

28 ' $1 4( /& 5 B1 0 &, 9 B $ (& 0 4 /& 4 0 / 41 4& # '' 0 4 / ' $', ' 1 & ( ' $ $ / &/ &, 5 B1 ' 4 & 4 1 / / 4 / ( 4 / EE 41&(', : (*I!& #' 0 ' #' / & 4 : / 4 % &# 4 # / ', (& /' / 4 & $ 444 ',$ 444 $'$0 4 1 $ 1 0 &1 0 1&/ 0 $ 444 /' 1(& 4 1( ', "1& $ (/ 0 4 #/ (', $ &' 4', - (./ H ( 0 ' 4 ' $ ( ' 1/ (&# $1#' #/ ( 0 1 4( 4 & 4 4$ 0 ' /' /' 1 & '/( $, (&' 0/ & 4 & /##/ 1 '& ' 4( #0 I ' 4' &/& 4 && & 0I0& & & 4 & ( / 0 / 4/ / 4' ' $ 4/ 1/ 1, /' $ &&' 04 $/ / 1,

29 8 $ # ' & $ $ ( '& ' 4',; ' 1 &(& & #' 01 4 #' /' 0 4 & & ' /1( 4$ 0 4 # ( 4# 0 1 & & ( '41, " 0&% -('#0 ( 4 # #' 0 & 0 &'',-( A/& 0 '& $ A/& /4 0 / 4 (/ ( & $ ( &4 # & $ 4/1'', ( 4' $E*6 && 4 ( 4& & 4 /,:4& ' / ## /' 4 ' 1 4 ' ' ' ( ', &/ 4' & $ # 4( ( ' 4( ' (' $ $ A $ /,-4' $1 4 4/ (&/ 0&1 ('$ ' 0 ( ( $ &/ ( 4 /1/ & /, 5 B1 ( &/ 0 # # & 4$ ( & 0 4," 4 0 ##0 4 ( / (1 / 0, S' /' 4' 4 4 # ( 0 $ #' / (0/, #+(,(123 %/

30 ( 0 ' / 0#' / ( 8 -' /& 4 4 0/' 1 ' &# 0 & ( &, 4 /' 1 4 #( 4# $#4 (&, # #0 4 $ 0 4$ / ( 1 /, ' / #' 0/ 4' '$ '( 0 / 4$ 4( 4, & & 5 B1 & $ /, 9 ' ( ' C 1 4 / 0 # ' 4 / ( ' / ', 1 &/ ( /' $1 & ' 6 # ( 0 1/# & /, H 04/# 0 ' # 0 4 /1 4 & $ / &' 4 4$ 4 (, 4 ' $' ( '&# /' /#, "( ( & 1 4 & /#' 1& #&(14 0 # 4, 4$ / 0/' # / & /' ' & #4 0 0 $ '(& ('0& '##', & 4 ' 1 4$ / ( / 4 &/ ' > 4$( &( 4 '0 &/ 4' & 0 1, & $1 0& '# & 0$ 1,

31 ! $ Deerli hocamız, meslektaımız Prof. Dr. Gönül Tankut u tarihinde yitirdik. Meslek alanımızın olduu kadar ülkemizin de büyük kaybı olan Gönül Tankut, ODTÜ Mimarlık Fakültesi ehir ve Bölge Planlama Bölümü öretim üyeliinden emekli olmu, Bölüm Bakanlıı ve Fakülte Dekanlıı görevleri yapmı, yıllarca Ankara Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu Bakanlıını sürdürmütü. Ailesinin istei üzerine sade bir törenle defnedilen sevgili hocamız için tarihinde ODTÜ Mimarlık anfisinde bir anma töreni düzenlendi. Törende, ailesi, arkadaları ve meslektalarının yanı sıra Odamız adına da yapılan konumalarda, Gönül hocamızın iyimser, dürüst, cesur ve sorgulayan kiilii, azmi ve enerjisi, baarıları ve meslee katkıları anlatıldı. Bir Bakentin marı adlı eser ile tarih ve Ankara konusundaki uzmanlıı, Cumhuriyetin Bakenti Ankara nın kuruluuna ilikin ve belgesel ve kendisiyle yapılan röportaj kayıtları eliinde hatırlandı. Gönül hocamız, bizi cismen bırakıp giderken ardında bilim ve insanlık adına yeni nesiller için izlenecek aydınlık bir yol bırakan deerlerimizden. Yalnızca bölümümüzün deil üniversitemizin de kendisi ve arkadalarının kuaınca kurulduunu, gelitiini hepimiz biliyoruz. Yeni kurulmu Cumhuriyetin özgür ortamında yetimesinin görev ve sorumluunu; yaratıcılıı ve çalıkanlıı ile birletirmi örnek bir Cumhuriyet kadını o. Mimarlık, ehircilik, tarih ve siyaset bilimi alanlarındaki eitiminin de kazandırdıı bütünsel bakı açısıyla çeitli ve geni çalıma alanlarında verimli olmutur. Akademik ve idari görevlerinin, bilimsel etkinliklerinin yanısıra yıllarca yüksek kurul ve koruma kurullarında aldıı görevlerle, kamu hizmeti de sürdürmütür. Ülkemizin doal, kültürel ve tarihsel varlıklarının korunmasında çada ve yenilikçi yaklaımları temsil etmitir. Geni ufku, kıvrak zekası hepimiz için etkileyici olmutur. Çok üzüntülüyüz. Çünkü son yıllarda yitirdiimiz Esat Turak hocamız, Raci Bademli hocamız gibi Gönül hocamızın da eitimimizde çok önemli katkıları var. Hepsi de meslek alanımızın yol göstericileri, öncüleri. Bu kiiler yalnızca bizlerin deil ülkemizin de büyük kayıplarıdır. Bizler, pek çoumuz, Gönül hocamızın örencileriyiz. Örenciliimiz okul yılları ile sınırlı kalmadı. Mesleimizi sürdürürken de öreticilii devam etti. Bizleri hiç yalnız bırakmadı, geri çevirmedi. Meslek Odamızın etkinliklerinde, kolokyumlarda, kurul çalımalarında önemli katkılarda bulundu. Bu bakımdan tüm planlama topluluu Gönül hocamızın örencileridir. Gerçekte yalnızca plancılar deil, mimarlar ve dier uzmanlar da çok ey örendiler ondan, örenmeye devam edecekler.

32 Mesleimize, eitim aldıımız kurumlardan özellikle ODTÜ ehir ve Bölge Planlama Bölümünün kuruluu ile meslein kurumsallamasına son günlerde yöneltilen hakarete varan eletirilere karı en geçerli yanıttır hocamızın varlıı. Mesleimizin tüm faaliyet alanlarında vazgeçilmez bir boyut olarak koruma, en çok emek verdii, düünsel katkılarını younlatırıp derinletirdii konu oldu. Ülkemizde koruma politikalarının oluturulması ve koruma bilincinin yaygınlatırılmasının yanısıra, doal ve tarihsel çevre ile kültürel mirasın mekan planlama ile ilikisinin kurulması ve koruma planlamasının kurumsallamasına katkıları unutulmayacaktır. Yalnızca kuramsal düzeyde deil, kurul çalımaları ve Antalya Kaleiçi Planı gibi örnek çalımalarla meslek pratiimiz önemli kazanımlar elde etmitir. Bunlar ülkemizde sayılı iyi örnekler olmakla kalmayıp planlama sistemimize yansımaları nedeniyle de deerlidir. Bu çalımalarından, kapsamlı görülerinden ve sürekli kendini yenileyen ve gelitiren bakı açısından yaamının son günlerine kadar yararlandık, yararlanmayı sürdüreceiz. Kendisine Yunus Nadi Sosyal Bilim Ödülünü kazandıran ve bavuru kaynaımız olmaya devam eden Bir Bakentin marı çalımasının yazarı, Ankara ve imar konularının uzmanı olarak 2002 yılında düzenlediimiz Ankara Üst Ölçek Plan Sorunsalı isimli Teknik Toplantıya katılmıtı. Dünyanın ve ülkemizin yaamakta olduu deiim karısında mevcut plan yaklaımlarımızı, ölçeklerimizi, yasalarımızı hatta imar kelimesini eletiriyor, günümüz için yetersizliklerine deiniyordu. Üst politikalar olmadan üst ölçekli planlar da olamaz veya uygulanamazdı. Afet gibi, koruma gibi son yıllarda planlamaya veri oluturan gerçekleri, yerelin plan yapma yetkilerini, merkezin denetleme ve yönlendirme ilevini uzlaarak yürütmeleri gerektiini, plancının birletirici, etkileimi ve iletiimi salayan rolünü yine herkese eriebilen samimi üslubu ile anlatmıtı.

33 2004 yılı ortalarında yayınlanan Planlama Dergisi için bizi reddetmemi, koruma konusunda kendisiyle yapmak istediimiz söyleiye rahatsızlıına ramen katılmı ve yine, yeni görülerini, birikimlerini aktarmaktan heyecan duymutu. Koruma Siyasal Bir Silahtır sözünü yazının balıında öne çıkardık. Korumanın bir ülkenin geleceinin güvence altına alınmasında ordunun varlıı kadar önemli ve ekonomik sosyal kültürel açılardan bir güç olduunu savunuyordu. Günümüzde koruma konusunda en büyük gereksinimin, toplum tarafından algılanması, kabul edilmesi olduuna deiniyordu. Koruma terimlerinin Türkçeletirilmesinden balayarak yabancılamanın azaltılmasına, yazarakçizerek-konuarak-yardım ederek toplumsal psikolojinin olumlu yönlendirilmesine, yerel yönetimlerin koruma sistematii içinde aırlık kazanarak konuyu sahiplenmeleri gerektiine, yasal boyutta konunun sosyal ve ekonomik haklardan çok insan hakları konusu olarak ele alınması gerektiine ilikin açıklamalarla yine çözüme giden yolu iaret ediyordu. Koruma kurullarının kompozisyonunda farklı meslekten üyelerin koruma konusunda uzmanlamı olmasının ve tarih bilmesinin önemini vurguluyordu. Kurulların, Bakanlıın en önemli birimi olması, sekreteryalarının niteliinin yükseltilmesi ve ortak birim gibi çalımalarını gerekli görüyordu. Kurulların birbirleriyle balantılarının olması, rotasyonla görev yer ve konularının deimesi, yani deneyimlerinin zenginlemesi, yüksek kurula teknik bilgi sahibi danımanlar kurulu nitelii kazandırılarak kurullararası birikimi gerçekten ortaklatırmasının salanması, kurulların eitim ilevini de üstlenmesi, bilirkii yetitirmesi yönünde önerilerini sıralıyordu. Koruma konusu koruma-gelitirme dengesine dayanıyordu. Türkiye nin demografik dinamizmine dikkat etmek, yani ekonomi enerji vb politikalarımızın korumayan politikalar olması sorununu ve rant hastalıını sadece koruma için deil gelime için de çözmek kaydıyla Uygulamanın denetim altında tutulması, denetim hakkının yasalarla güvence altına alınması, bu hakkı kullanacak mekanizmaların eitim ve deneyim gibi sosyal kapital zorluklarının aılması gerekiyordu. Koruma planlamasının vizyonu geni, stratejileri çok, kimlii-kiilii farklı, koruma ve gelimenin birarada bulunduu bir plan felsefesini yansıttıını, bu iin ekip/takım ii olduunu, barolün ise plancıya ait olduunu kararlılıkla ifade ediyordu. Ancak iyi plancılıın gerekli koul olduunu, yeterli koul olmadıını, bunun için pratik deneyim gerektiinin de altını çiziyordu. Zamanla yarıır gibi hızlı konuan, hızlı hareket eden o küçücük bünyesine nasıl sıdıını anlayamadıımız o büyük enerji, Anadolu gibi esiz ve zengin bir corafyanın, tarihin ve kültürel mirasın korunmasına hizmet ederken, bir tek o bünyenin salıını korumaya yetmedi. Son söyleimizde; Koruma meselesi bir kampanyadır, çok ciddi bir kampanyadır ve burada kamu yararı bulunduundan, çok insan katılmalıdır. Gönüllü ya da gönülsüz, nasıl olursa olsun katılmalıdır. diyordu. Biz, gelecek nesiller gönüllü olsun isteriz. Gönüllü ve Gönül hocalı Saygıyla anıyoruz.

34 TMMOB ehir Plancıları Odası &&+,+ # ehir Plancıları Odası Yayını Planlama Dergisinin 2004 yılı son sayısı çıktı. Bu sayıda aırlıklı olarak koruma ve planlama konulu yazılar yer alıyor. Özellikle koruma amaçlı planlara yeni bir bakı açısı kazandırmaya, birikimleri aktarmaya yönelik görüler bu sayıda kaleme alınıyor. Derginin ilk yazısı Tansı enyapı nın deerli hocamız lhan Tekeli üzerine yazdıı makale ile balıyor. Tansı enyapılı lhan Tekeli: Mesleki Yolculuun Balangıcında Kiisel Duruunun Oluumu balıklı yazısında; Tekeli nin yılları arasındaki çalımalarını, planlama mesleine ve akademik ortama katkılarını inceliyor. Küreselleme Sürecinde Kentlerimize Giren Yeni Tüketim Mekanları ve Yitirilen Kent Kimlikleri balıklı yazı ile Perihan Kiper, son dönemlerde kentlerdeki doal, tarihsel ve kültürel mirasın yitirilme nedenlerini küresel ölçekte irdeliyor. Aynur Yasemin Çakır ve Ege Yıldırım ın Kastamonu nun kültürel ve doal deerlerinin korunması ve gelitirilmesi için çaba veren ve örnek projeler gelitiren Enis Yeter, Gülsen Kırba, Nurettin Çakır ve Serdar zbeli ile yaptıkları söyleiyi de bu sayıda bulmak mümkün. zmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, ehir ve Bölge Planlama Bölümü bahar ve sonbahar yarıyıllarında CP 402 Planlama Projesi dersi kapsamında ele alınan Alaçatı Tarihi Yerleim Alanı Koruma Projesi çalıması okuyuculara aktarılıyor. Nicel Yılmaz Saygın, Nilgün Kiper ve Evrim Güçer çalıma alanı ile ilgili gerçekletirdikleri deneyimleri aktarıyorlar. Burak Belge Çok Katmanlı Tarihi Kent Merkezlerinin Yönetimi: Kentsel Arkeoloji ve Planlama balıklı yazısında, kentsel arkeolojik mirasın yönetimini çok boyutlu olarak ele alıyor. Nimet Canda Kahya ve Aye Sasöz ise Dou Karadeniz Bölgesinde yer alan sekiz kentsel siti Kentsel Sitlerde Deiim: Dou Karadeniz Bölgesi Kentsel Sitleri balıklı yazı ile irdeliyor. Melike Daıstanlı Yeni Atina Bildirgesi (artı) 2003 ni çevirmek suretiyle önemli bir belgeyi ehir plancılarına kazandırıyor. Dilek Erden Erbey ise Kentsel Koruma ve Yenilemede Dönüüm Projeleri-Eyüp Rehabilitasyon Projeleri balıklı yazısı ile Haliç Dönüüm Projeleri ve özelde Eyüp Koruma Planı içinde uygulanan Rehabilitasyon Projelerinin deerlendirmesini yapıyor.

35 ODTÜ de Deien ve Dönüen Kent ve/veya Bölge konulu Dünya ehircilik Günü 28. Kolokyumda Deien Kent balıı ile düzenlenen Örenci Yarımasında ikincilik ödülü alan çalıma da bu sayıda yer alıyor. Derginin arka kapaında ise bu yarımada birincilik ödülü alan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ehir ve Bölge Planlama Bölümü III. Sınıf örencilerinden A. Can Alpan, B.Çidem Çevrim ve pek en in çalımasına yer veriliyor. Planlama Dergisinin 2005 yılında yayımlanacak sayıları ile ilgili çalımalar devam ediyor. Planlama Dergisinin son sayısı olan koruma ve planlama konusunun devamı niteliinde 2005 yılının ilk sayısında da aynı konuda yazılar yer alacak. Koruma konusu ile ilgili görülere önümüzdeki dier sayılarda da yer verilecek yılında yayımlanacak derginin gelecek sayılarının konuları ise Avrupa Birlii ve Planlama, Stratejik ve Bölge Planlama, Kent ve Tasarım ve Ankara olacak. Derginin önümüzdeki sayılarının konu önerileri ile ilgili katkılarınızı bekliyoruz. Planlama Dergisi sayılarında belirlenen temalar dıında da yazılara yer verilmektedir.! # Bültenimizin geçen sayısında Kentsel Dönüüm Kanunu hakkında 31 Mart tarihinde yaptıımız Basın açıklamasını yayınladık. Babakanlıkça tarihinde TBMM Bakanlıı na sunulan Kentsel Dönüüm ve Geliim Kanunu Tasarısı tali komisyonlar olan Milli Eitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu, Çevre Komisyonu ve Plan ve Bütçe Komisyonlarında görüülmesinin ardından esas komisyon olan çileri Komisyonunda görüülmü ve tarihinde Bayındırlık-mar, Ulatırma,Turizm komisyonuna (BUTK) gönderilmitir. Bayındırlık-mar, Ulatırma ve Turizm Komisyonu, çalımaları sonucunda tasarı, ismi ve içerii itibariyle önemli bazı deiikliklere konu olmutur. Tasarının ismi, Eskiyen Kent Dokularının Yenilenmesi, Korunması ve Kullanılması Hakkında Kanun Tasarısı olarak deitirilmitir. çileri Komisyonunun 20 Nisan tarihli toplantısında, Tasarının bir alt komisyon kurularak Alt Komisyon raporu oluturulduktan sonra görüülmesine karar verilmitir. Alt komisyon 4 AKP, 2 CHP milletvekilinden oluturulmutur. Alt komisyon ilk toplantısını 21 Nisan tarihinde kamu kesimi, belediye ve TMMOB, ehir Plancıları Odası ve Mimarlar Odası temsilcileri ile bazı sivil toplum örgüt temsilcilerinin katılımıyla yapmıtır. Bu toplantıda temsil edilen kurum ve kurululara söz verilmi, görü ve önerileri alınmıtır.

36 Bayındırlık ve skan Bakanlıı tasarının Kentsel Dönüümden kısıtlı bir alanda yenilenmeye dönümesini olumlu bulmu, ancak özellikle plan bütünlüü ve Büyükehirlerde yetki bölünmesi konularında bazı düzenlemeler yapılmasını gerekli gördüklerini, Bakanlıklarının Kentsel Dönüüm konusunu geni kapsamda mar Kanunu Tasarısında ele aldıını ifade etmitir. Kültür ve Turizm Bakanlıı, Kentsel sit alanlarında dönüümün önemli bir gereksinim olduunu ancak tasarıda getirilen düzenlemelerin özellikle uygulama araçları konusunda yetersiz olduunu, KTVKK ile yapılan yeni düzenlemelerden yararlanılabileceini, özel kurulların uygun bulunmadıını, plan onayının projeye dayalı gerçeklemesinin plan hiyerarisine aykırı olduunu ifade etmitir. Maliye ve Adalet Bakanlıkları detay düzenlemeler üzerinde durmulardır. Türk Belediyeler Birlii ve Taç vakfı ile Belediye Bakanları, tasarıyı uygun ve önemli bulduklarını ifade etmilerdir. Özellikle özel kurulların çok gerekli olduunu belirtmiler, mevcut KTVK Kurullarının yava çalımasından yakınmılardır. TMMOB, konunun mar Kanunu bütünü içinde ele alınması gerektiini bu tür yasal düzenlemelerin katılımcı bir sürece dayalı olarak hazırlanması gerektiini belirtmitir. Mimarlar Odası, hazırlanmı olan ve madde düzenlemeleri ile Tasarı adına ilikin önerilerini içeren metni Komisyona sunmutur. ehir Plancıları Odası ise yeni tasarının yasal bütünlüü, plan bütünlüünü ve uygulama bütünlüünü zedeleyen yapısı ile yasalamasının sadece kentsel sit alanları ile kısıtlı bir uygulama alanı olmaması nedeniyle kentsel alanda önemli yeni sorunlara ve yetki karmaasına ilavelere neden olacaını, konunun imar Kanunu kapsamında ele alınmasına dair görülerini koruduunu belirtmitir. SPO nun bu konuda dile getirdii görüler öyle özetlenebilir. Tasarı, Yasal Bütünlüü Salamamaktadır: Ülke gündeminde yer alan ve planlama ve uygulamada yetki karmaasının giderilmesi bir yana bu tasarı kentsel alanda yeni bir yetki bölünmesi yaratmaktadır. Kentsel sit alanlarında ve belediyelerce farklı kriterlere göre belirlenecek ve sadece ismi sit alanı olan alanlarda bu yasa ile yeni bir yetkilendirme getirilmektedir. Eer tasarı sadece kentsel sit alanlarını kapsıyor olsaydı, Mimarlar Odasının düzenlemenin Kültür ve Tabiat Varlıkları Mevzuatında yapılmasına dair önerisine katılmak olanaklı olurdu. Bu haliyle tasarı, eskiyen ve özelliini kaybetmi her alanı için uygulanabilir olması nedeniyle mar Kanunu kapsamında ele alınması uygun olacaktır.

37 Tasarı Planlama Bütünlüünü Salamamaktadır: Tasarı uyarınca belirlenecek olan alanlar, imar planı ve koruma amaçlı imar planlarından farklı, özel bir planlama süreç ve tarzına konu olacak plan bütünlüü zedelenecektir. Dier taraftan tasarının 2. maddesinde yer alan onaylı dönüüm projesi, hazırlanacak plan için esas tekil eder hükmü, plan hiyerarisini zedelemektedir. Bu nedenle de konu mar Kanunu içinde ve plan bütünlüü salanarak ele alınmalıdır. Tasarı Uygulamalarda Bütünlüü Salamamaktadır: Tasarı kapsamında belirlenen alanlar, özel uygulamalara konu olacak alanlardır. Tasarı uyarınca belirlenecek sit alanları, kültür ve tabiat varlıkları ile ilgili mevzuat ve imar mevzuatı hatta Büyükehir mevzuatı ile belediye mevzuatı dıında yeni uygulama araçlarına konu edilmektedir. Dolayısıyla bu alanda da bir yetki bölünmesi yaratılmaktadır. Bu nedenle de konunun imar kanunu bütünlüünde belirlenen uygulama araçları ile ele alınması uygundur. çileri Komisyonunca oluturulan Alt Komisyon tarafından yapılan çalıma ve oluturulan yeni taslak hakkında çileri Komisyonunda 12 Mayıs 2005 tarihinde toplantı yapılmı, bir önceki toplantıya çarılanlar bu toplantıya da çarılmıtır. Toplantıda, komisyon üyeleri dıındaki katılımcılara Ankara Büyükehir Belediye Bakanı Melih Gökçek ve Kültür Bakanlıı temsilcisi dıında söz verilmemitir. Yeni Tasarı incelendiinde de bir önceki tasarıya dair kaygıların geçerliliini sürdüren bir düzenleme yapıldıı görülmektedir. Tasarının balıı bir önceki toplantıda Mimarlar Odasının teklif ettii ekilde deitirilerek Yıpranan Kent Dokularının Yenilenerek Korunması ve Yaatılarak Kullanılması Hakkında Kanun Tasarısı eklinde biçimlendirilmitir. Ne var ki Tasarının balıında yer alan yenilenerek koruma ve yaatılarak kullanılma ifadelerinin açılımı tasarıda yer almamı, yıkılarak yenilemeyi öne çıkaran bir düzenleme yapılmıtır. Dolayısıyla tasarı balıı ve içerii bütünleememitir. Mimarlar Odası nın tasarının içindeki dönüüm sözcüklerinin çıkartılması önerisi kabul görerek yenilenme olarak deitirilmi, yıkılarak yenilenmeyi belirginletiren ifadeler öne çıkmıtır.

The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31. www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581

The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31. www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 AVRUPA BRL NN TURZM POLTKASI VE TÜRKYE TURZM STRATEJS 2023 ÜZERNE BR DEERLENDRME THE TOURISM POLICY OF EUROPEAN UNION AND AN EVALUATION ABOUT TOURISM STRATEGY 2023 OF TURKEY Ferhat ARSLAN Öz Bu çalımanın

Detaylı

Karatay Belediye Meclisi nin 7 Ekim 2009 tarih ve 143 sayılı kararı ile kabul edilmitir.

Karatay Belediye Meclisi nin 7 Ekim 2009 tarih ve 143 sayılı kararı ile kabul edilmitir. 2009 Karatay Belediye Meclisi nin 7 Ekim 2009 tarih ve 143 sayılı kararı ile kabul edilmitir. a ÇNDEKLER 1 BAKANIN MESAJI 2 GR 3 PLANLAMA SÜREC VE EKB 4 I. BÖLÜM KARATAY BELEDYE BAKANLII NIN TARHÇES VE

Detaylı

Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi

Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi Aratırma/nceleme/Çeviri Dizisi Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi Aratırma Safiye Kaya Uzman Denetçi Eylül 2003 Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi Aratırma Safiye Kaya

Detaylı

TÜRK YEYE TÜTÜN KONTROL POL T KALARININ ÜZER NE UYGULANMASI ÜZER NE ORTAK ULUSAL KAPAS TE DE ERLEND RMES ULUSAL KAPAS TE DE ERLEND RMES

TÜRK YEYE TÜTÜN KONTROL POL T KALARININ ÜZER NE UYGULANMASI ÜZER NE ORTAK ULUSAL KAPAS TE DE ERLEND RMES ULUSAL KAPAS TE DE ERLEND RMES TÜRKYEYE ETKL TÜRKYEYE TÜTÜN KONTROL POLTKALARININ ETKL TÜTÜN UYGULANMASI KONTROL POLTKALARININ ÜZER NE UYGULANMASI ORTAK ÜZER NE ORTAK ULUSAL KAPASTE DEERLENDRMES ULUSAL KAPASTE DEERLENDRMES DSÖ Avrupa

Detaylı

Avrupa Birlii nin 21. yüzyılda gerçekletirmeyi amaçladıı hedef, tek bir Avrupa Pazarı yaratarak Avrupa Birleik

Avrupa Birlii nin 21. yüzyılda gerçekletirmeyi amaçladıı hedef, tek bir Avrupa Pazarı yaratarak Avrupa Birleik 1. GR Avrupa Birlii ülkelerinde uygulanan yükseköretim sistemleri için öngörülen yapısal deiikliin nitelii ile kapsamının belirlenmesi amacıyla atılan ilk adım olan Sorbon Deklarasyonu, Alman, Fransız,

Detaylı

Ara tırma Etik Kurulu Üyeleri Kılavuzu

Ara tırma Etik Kurulu Üyeleri Kılavuzu Strasbourg, 7 ubat 2011 CDBI/INF(2011)2 Biyoetik Yürütme Komitesi (CDBI) Aratırma Etik Kurulu Üyeleri Kılavuzu Bu belge Aratırma Etik Kurul üyelerine yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıtır. Metin Avrupa

Detaylı

YAP LET DEVRET MODEL LE YAPILAN

YAP LET DEVRET MODEL LE YAPILAN YAP LET DEVRET MODEL LE YAPILAN ZMT EHR KENTSEL VE ENDÜSTRYEL SU TEMN PROJES HAKKINDA SAYITAY RAPORU Nisan 2002 832 sayılı Sayıtay Kanununun 28 inci maddesine göre düzenlenen bu Raporun Sayıtay Genel Kurulunun

Detaylı

stanbul Depreme Nasıl Hazırlanıyor?

stanbul Depreme Nasıl Hazırlanıyor? Sayıtay Dergisi Sayı: 44-45 Performans Denetimi Raporu: stanbul Depreme Nasıl Hazırlanıyor? stanbul Depreme Nasıl Hazırlanıyor Raporu, Sayıtay Bakanlıınca 6.5.2002 tarihinde TBMM Bakanlıına gönderilmitir.

Detaylı

Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Tasarısı ile ilgili TBMM tartımaları

Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Tasarısı ile ilgili TBMM tartımaları Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Tasarısı ile ilgili TBMM tartımaları Bu PDF dokumanı http://www.bilgilenmehakki.org tarafından hazırlanmıtır. BRNC OTURUM Açılma Saati: 15.00 8 Ekim 2003 Çaramba BAKAN : Bakanvekili

Detaylı

DOKUZUNCU KALKINMA PLANI (2007-2013) BÖLGESEL GELİŞME ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU İL GELİŞME STRATEJİLERİ VE POLİTİKALARI ALT KOMİSYONU RAPORU

DOKUZUNCU KALKINMA PLANI (2007-2013) BÖLGESEL GELİŞME ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU İL GELİŞME STRATEJİLERİ VE POLİTİKALARI ALT KOMİSYONU RAPORU DOKUZUNCU KALKINMA PLANI (2007-2013) BÖLGESEL GELİŞME ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU İL GELİŞME STRATEJİLERİ VE POLİTİKALARI ALT KOMİSYONU RAPORU Ankara, 2006 İÇİNDEKİLER KATILIMCILAR LİSTESİ... i GİRİŞ... 1 1.

Detaylı

Şehir Plancıları Odası

Şehir Plancıları Odası h a b e r b ü l t e n i 150 ISSN 1300-7300 ağustos 2004 www.spo.org.tr KORUMA KANUNU DEĞİŞTİ 3 KÜLTÜR YATIRIMLARI VE GİRİŞİMLERİ TEŞVİK KANUNU ÇIKARILDI 3 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU YÜRÜRLÜKTE 4 BÜYÜKŞEHİR

Detaylı

ANAYASA HUKUKU VE NSAN HAKLARI AÇISINDAN BLG EDNME HAKKI

ANAYASA HUKUKU VE NSAN HAKLARI AÇISINDAN BLG EDNME HAKKI ANAYASA HUKUKU VE NSAN HAKLARI AÇISINDAN BLG EDNME HAKKI Doç. Dr. Firuz D. Yaamı firuz@ttnet.net.tr firuz@sabanciuniv.edu ÖZET Bilgi özgürlüü ya da bilgi edinme hakkı hem çok eski ve bilinen anayasal kavramların

Detaylı

2005 Yılı çerisinde Duyurulan Ve Mali Tablolarımızı Etkileyen Mevzuat Deiiklikleri

2005 Yılı çerisinde Duyurulan Ve Mali Tablolarımızı Etkileyen Mevzuat Deiiklikleri AVIVA SGORTA A.. FAALYET RAPORU 2005 ÇNDEKLER Gündem Genel Müdürün Mesajı Kurumsal Yönetim Beyanı Kurumsal Yönetim lkeleri Genel Kurulların Fonksiyonu, Pay Sahiplerinin Sahip Olduu Haklar Ve Bu Hakların

Detaylı

Tekstil Bankası A.. 2004 Yılı Faaliyet Raporu

Tekstil Bankası A.. 2004 Yılı Faaliyet Raporu Tekstil Bankası A.. 2004 Yılı Faaliyet Raporu çindekiler 1 Olaan Genel Kurul Toplantısı Gündemi 2 Vizyon, Misyon 3 Balıca Finansal Göstergeler 4-6 Yönetim Kurulu Bakanı ve Genel Müdür Mesajı 7-8 Yönetim

Detaylı

Mihalis KUYUCU. Anahtar Kelimeler: Radyo, Radyo Yayıncılıı, Radyonun Sorunları, Özel Radyo Kanalları, Türkiye de Radyo Yayıncılıı.

Mihalis KUYUCU. Anahtar Kelimeler: Radyo, Radyo Yayıncılıı, Radyonun Sorunları, Özel Radyo Kanalları, Türkiye de Radyo Yayıncılıı. Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.comissn: 1307-9581 TÜRKYE DE ÖZELLEEN

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ STANBUL LNDE FALYET GÖSTEREN GIDA LETMELERNDE TOPLAM KALTE YÖNETM ve BUNA BALI OLARAK ISO VE HACCP SSTEMLERNN ETKNL ÜZERNE BR ÇALIMA BLGE GÜNEL GÖKDA GIDA MÜHENDSL

Detaylı

TMMOB ELEKTR K MÜHEND SLER ODASI STANBUL UBES 35.

TMMOB ELEKTR K MÜHEND SLER ODASI STANBUL UBES 35. TMMOB ELEKTRKMÜHENDSLERODASI STANBULUBES 35. DÖNEM ÇALIMARAPORU 20062008 TMMOB ElektrikMühendisleriOdası stanbulubesi 35.DönemÇalımaRaporu 20062008 ISBN:9789944895071 EMOYayınNo:GY/2008/3 Adres: DikilitaMah.ErenSok.No:30

Detaylı

II. KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU

II. KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU II. KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETM LKELERNE UYUM BEYANI Kordsa Global Endüstriyel plik ve Kord Bezi Sanayi ve Ticaret A.. (bundan böyle Kordsa Global veya irket diye anılacaktır) 01

Detaylı

Haber Bülteni. Şehir Plancıları Odası. ŞUBE ve GENEL MERKEZ GENEL KURULLARI SÜRECİ BAŞLADI TMMOB. 166 ISSN 1300-7300 Aralık 2005

Haber Bülteni. Şehir Plancıları Odası. ŞUBE ve GENEL MERKEZ GENEL KURULLARI SÜRECİ BAŞLADI TMMOB. 166 ISSN 1300-7300 Aralık 2005 Haber Bülteni 166 ISSN 1300-7300 Aralık 2005 www.spo.org.tr TRT ANKARA RADYOSUNDA KORUMA KONUSUNDA BİLGİ VERDİK...17 2006 YILI BÜTÇE KANUNUNA KAÇAK YAPILARIN AFFEDİLMESİNE YÖNELİK HÜKÜMLER EKLENDİ...17

Detaylı

KURUMSAL YÖNETM LKELER

KURUMSAL YÖNETM LKELER KURUMSAL YÖNETM LKELER nternet sitemizde Kurumsal Yönetim lkeleri gerei gerekli deiiklikler yapılmı, hissedarlarımıza ve irketimizle ilikili tüm taraflara irketimize ve faaliyetlerimize ilikin bilgilendirme

Detaylı

İmar Mevzuatımızda Planlama Kademeleri ve Üst Ölçek Planlama Sorunu 1

İmar Mevzuatımızda Planlama Kademeleri ve Üst Ölçek Planlama Sorunu 1 İmar Mevzuatımızda Planlama Kademeleri ve Üst Ölçek Planlama Sorunu 1 Melih Ersoy Bu bildiride, son yıllarda yapılan yasal düzenlemelerin yol açtığı, üst ölçek planların tanımları, kapsam ve içerikleri

Detaylı

Haber Bülteni. Şehir Plancıları Odası ODAMIZIN 24. OLAĞAN GENEL KURULUNA KATILIMINIZ ODAMIZA GÜÇ KATACAKTIR TMMOB. 169 ISSN 1300-7300 Şubat 2006

Haber Bülteni. Şehir Plancıları Odası ODAMIZIN 24. OLAĞAN GENEL KURULUNA KATILIMINIZ ODAMIZA GÜÇ KATACAKTIR TMMOB. 169 ISSN 1300-7300 Şubat 2006 169 ISSN 1300-7300 Şubat 2006 www.spo.org.tr ŞUBELERİMİZİN GENEL KURULLARI TAMAMLANDI... 3 ŞUBELERDE YÖNETİM KURULLARI GÖREV DAĞILIMINI YAPTI... 6 BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI İLE GÖRÜŞTÜK... 7 METROPOLİTEN

Detaylı

5. DÖNEM FAALİYET RAPORU

5. DÖNEM FAALİYET RAPORU TMMOB MİMARLAR ODASI KOCAELİ ŞUBESİ 5. DÖNEM FAALİYET RAPORU TMMOB MİMARLAR ODASI KOCAELİ ŞUBESİ 5. DÖNEM GENEL KURUL GÜNDEM BİRİNCİ GÜN Açılış 1. Yönetim kurulu adına açılış, başkanlık divanı seçimi ve

Detaylı

TEKSTL FNANSAL KRALAMA A.. 30/06/2011 FAALYET RAPORU

TEKSTL FNANSAL KRALAMA A.. 30/06/2011 FAALYET RAPORU TEKSTL FNANSAL KRALAMA A.. 30/06/2011 FAALYET RAPORU Sayın Hissedarlarımız; Avrupa'nın nispeten küçük birkaç ekonomisindeki bütçe ve borç sorunları yanında daha büyük ölçekli ekonomilerinde de borç sorunlarının

Detaylı

KURUMSAL YÖNETM LKELER

KURUMSAL YÖNETM LKELER KURUMSAL YÖNETM LKELER nternet sitemizde Kurumsal Yönetim lkeleri gerei gerekli deiiklikler yapılmı, hissedarlarımıza ve irketimizle ilikili tüm taraflara irketimize ve faaliyetlerimize ilikin bilgilendirme

Detaylı

Geçmie ve Gelecee Açılan Kapı. Almanya da Kütüphaneler

Geçmie ve Gelecee Açılan Kapı. Almanya da Kütüphaneler Jürgen Seefeldt - Ludger Syré Geçmie ve Gelecee Açılan Kapı Almanya da Kütüphaneler Yayımcı dernek: Kütüphane & Enformasyon Almanya Bibliothek & Information Deutschland e.v. (BID) Barbara Lison un özsözüyle

Detaylı

ISSN 1300-1981. Sayı tay. Dergisi. Ocak-Haziran 2002 Sayı 44-45

ISSN 1300-1981. Sayı tay. Dergisi. Ocak-Haziran 2002 Sayı 44-45 ISSN 1300-1981 Sayıtay Dergisi Ocak-Haziran 2002 Sayı 44-45 Sahibi : Sayıtay Dergisi Genel Koordinatör ve Yayın Kurulu Bakanı Sorumlu Müdür : T.C. Sayıtay Bakanlıı adına Genel Sekreter Kamil DURU : Uzman

Detaylı

Haber Bülteni. TMMOB Șehir Plancıları Odası. 181 ISSN 1300-7300 Mart 2007. Kolokyum İletișim Adresi:

Haber Bülteni. TMMOB Șehir Plancıları Odası. 181 ISSN 1300-7300 Mart 2007. Kolokyum İletișim Adresi: 181 ISSN 1300-7300 Mart 2007 www.spo.org.tr DOSYA KONUSU 31. DÜNYA ȘEHİRCİLİK GÜNÜ KOLOKYUMU...1 ALLİANOİ ANTİK KENTİNE SAHİP ÇIKIYORUZ...4 DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ ETKİNLİĞİNE KATILDIK...5 LAĞVEDİLEN

Detaylı

Türkiye de Kentsel Dönüşüm: Mevzuat ve Uygulamaların Genel Görünümü 1

Türkiye de Kentsel Dönüşüm: Mevzuat ve Uygulamaların Genel Görünümü 1 YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2008 Cilt:15 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Türkiye de Kentsel Dönüşüm: Mevzuat ve Uygulamaların Genel Görünümü 1 Yrd. Doç. Dr. Fatma Neval GENÇ Adnan Menderes Üniversitesi,

Detaylı

Anahtar Kavramlar: Aile, Göç, Çocuklar, Eitim Örenim Hakkı, Van. Abstract

Anahtar Kavramlar: Aile, Göç, Çocuklar, Eitim Örenim Hakkı, Van. Abstract Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 6 Sayı: 27 Volume: 6 Issue: 27 Yaz 2013 Summer 2013 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 GÖÇLE GELEN ALELERN

Detaylı