M. T. A. Enstitüsü Altıncı Çalışma Yılının Teknik Bilançosu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "M. T. A. Enstitüsü Altıncı Çalışma Yılının Teknik Bilançosu"

Transkript

1 Ham petrolün ihracat fiyatları tarihinde oktan muhtevası, parafin derecesi ve istihsal mevkiine göre, vagon başına ilâ ley arasında muamele görmüştür. Amerika B. D. inde de materyel, nakliyat ve işçi masraflarının artması yüzünden, bazı petrol müştakkat fiyatları son bir sene zarfında %24 ilâ 66 nisbetinde bir tereffü kaydetmiştir. Başlıca müştakların tarihinde fob Meksika körfezi fiyat durumunu ve son bir sene zarfında asgarî ve azamî fiyatları gösteren cetveli aşağıya dercediyoruz (galon başına dolar senti üzerinden): Müştaklar Son bir senede Azamî Asgarî Yükselişin % nisbeti Tayyare benzini 7,75 7,75 6,25 24 Benzin % 72 oktan 6,25 6,25 3,75 66,60» % 65»» % 60» 5,25 5, ,125 4,25 3,25 23,53 57,69 Gaz yağı musaffa 3,75 4,625 3,25 42,31 Motorin No. 57 3,50 3,875 3,25 48,46 Mazot No. 2 3,37 3,75 2,875 30,43 M. T. A. M. T. A. Enstitüsü Altıncı Çalışma Yılının Teknik Bilançosu Mecmuamızın geçen seneki Cumhuriyet bayramında çıkan (M. T. A. 4/21 No. lu) sayısında M. T. A. Enstitüsünün beş yıllık teknik bilançosu dercedilmişti. Bu nüshada dergimizin fevkalâde sayısını fırsat b ilerek altıncı çalışma yılının teknik neticelerini toplu bir halde gözönüne koymayı bo rç biliriz. M. T. A. Enstitüsünün teşekkül tarihindenberi takip edilen sistematik ve plânlı istikşaf, arama mesaisine altıncı yıl zarfında hız verilerek memleketin muhtelif mıntakalarında bulunmuş, yeni ihbar edilimiş veya keşfolunmuş bulunan iki yüzden fazla maden zuhuru üzerinde etüdler yapılmıştır. Üzerinde istikşaf yapılan zuhurat, madenin muhtelif imkânlarına dair yürütülen mütalealar ve bilhassa yeraltı servetleri h akkında alınması lâzım gelen esasa göre iki grupa ayrılmıştır: Kategorisi lâtin alfabesi hurufatı ile işaretlenen yataklar esaslı arama veya araştırma vaziyetindedir (Z ve Y), mufassal jeolojik etüdü yapılmış olmakla beraber araştırmağa değerli görülmüş ve projesi beklenilmekte olan zuhur- 465

2 lar (P) veya ilk etüdü yapılmış ise de tetkiklerin derinleştirilmesine lüzum görülen yataklar (X) olmak üzere henüz Enstitünün tasarruf ve tetkikinde bulunanlar. İkinci grup, yâni romen rakamları ile gösterilen yeraltı servetleri ise etüdleri hitama ermiş olup ya hususî sermaye ile işletilebilir (III), veya daha derin etüde değerli olmadığı anlaşılmış (IV) veya etüdü yapılmış ve kat'î değersizliği anlaşılmış olan yataklar (VI), nihayet mahallî ihtiyaçları temin edebilecek mahiyetteki ufak maden kömürü yatakları (IV-V) teşkil eder. Bu ikinci grupa Enstitünün uhdesinden çıkmış olan zuhurat dahil olur. Bundan maada maden suyu, ılıcalar ve muhtelif sanayide kullanılan kil ve topraklar, yâni hiçbir tasnife tâbi tutulmıyan zuhurat «müteferrik» cetvelinde gösterilmiştir. Kategori Z Esaslı arama vaziyetindedir. Madenin Cinsi Elâzığ Giresun Hatay tzmir Kastamonu Kastamonu Sürt Tokat Keban Tirebolu İskenderon Ödemiş Küre Daday Karasu Ulukışla Beşiri Bucuk Salın, Işıkdağ Keban, Sulu Mağara Deliktaş (Metruk köy) Karılar, Karaerik Ağlık, Lahanos, Akköy Ekver Halıköy Küre özü Çamdağ Bolkardağ Ramandağ Turhal, altın Antimon, kurşun S. Kalkopirit Cıva T. Kömür S. Altın Antimon Kategori Y Araştırma vaziyetindedir. Amasya Merzifon Bartın Çeltek Amasra Kömür 466 Kategori P İlk etüd ve mufassal jeolojik etüd yapılmıştır. Araştırmağa değerli görülmüş ve projesi beklenmektedir. Zılan Kuyucak Doğrul Aragez Amyant

3 Kategori P (devamı) istanbul İstanbul istanbul Sarıyer Eyüp Sarıyer Karaağaç Çiftealan Akpınar Ağaçlı Kiselgur izmir Kayseri Kategori X (X 4, X 2, X 3 ) İlk etüdü yapılmıştır, daha deri.ı etüde değerlidir. Osmaneli Göynük Göynük Göynük Gemlik İnegöl Mihalıççık Foça Çukurca Tavşanlıdere Kümbet Türkmen Avlamış Firanlar Firanlar Belheris Kayabaşı Kuyupınar Körnüç Madenler Saçmalıpınar Dibektaş Hatıköy deresi Sülüklü Dömeli Erlerdivanı Taşyaylâ Orta Sincanköy Kayı Sepetçi Kızılcaviran Marga Başviran Sepetçi Gündüzler Dikimcederesi Domya Şaphanedağı Çorakçılar mahallesi Karacaviran Mecidiye Taraklı Kokarpınar tepesi Antimon Talk Nikel Antimon Turp Lületaşı Lületaşı Şap Güherçile 467

4 Katagori (X 1, X 2, X 3 ) devamı Malatya Malatya Urfa Hendek Hendek Adıyaman Kâhta ci Hilvan Kâzımiye Bıçkıdere Ahmediye Setçe Doğançay Gündüzler Gübrelik Alaköprü Birut ci Çermiş - Ambar Zift Zift B.Şist Bitümlü marn Kategori III Etüdleri yapılmış. Devlet işletmesine mevzu olamaz. İşletme kurmak şartile hususî teşebbüse terk edilebilir. Karasu Bahçesultan Güde Gümerdiğin Kestane ve Kirazlık Nailiye S. Talk Büecik 468 Kategori EtUdU yapılmış, daha derin etüde değerli olmadığı anlaşılmıştır. Yalnız mıntaka metallojenik etüdü için bir fikir verebilir. Osmaneli Osmaneli Yenişehir Yenişehir Yenişehir İnegöl IV: Hisarcık Dereyürük Gündüzbey Derecikviren Belenkebir Büyükelmalı Karadere Ormangüzeli Ormangüzeli Firanlar Kayıderesi Gümele Çele - Kaynaş Çengeller Karataş boğazı Süleymaniye Akbıyık Sülüklü Taşçörten Cicoros Mesruriye Kalay Talk

5 Kategori ( IV : ) devamı Karasu ci ci Mağara Mecidiye Şerbetpınar Karacahisar Polluca S. Diyarbakır Kategori V: (Metal ve diğer) Etüdü yapılmış, kat'î değersizliği anlaşılmıştır. Göpnük Göpnük Mihalıççık Yıldırımören Çukurviran Dikmen deresi Yeniceisagir Akköy Çatalçam Sığırlık Kumcuk Akçaalan Sarıot Ilıca Çavuşdere Arapköy Şabanözü Handırı -Ilısılık Uluköy Eldenköy Şihler Gelintaş - Seydiköy Çapar Kayı Adiller Bulduk Güzören Müsellim ncı Yolaycık Hacıali İnköy Dengi İkikese Mazıdağ Ağaçhisar Sulukaraağaç Eğrigöz Kavacık Bahçekuyu Mansurlar Kestanepınar Acıelma Kurudere İbrikdere, Alüminyom Kalay Mika Muhtelif Amyant Zırnık Nikel 469

6 Kategori V : ( metal ve diğer ) devamı Malatya Besni ci ci Madendere Nailiye Yayalar Hanyatak Tut Erişler Kargınlar Kireçliboğaz Kategori IV ve V : ( Kömürler ) Etüdü yapılmış. Devlet işlemesine mevzu olamaz. Ancak mahallî ihtiyaçları tatmin edebilecek bir çalışma mevzuu olabilir. Orhaneli Kirmasti Orhangazi Tercan Ilıç Ilıç inönü Akköy Akçaalan Burmi Soğukpınar Yeniköy Hamamköy Bulduk -Yuvaoluk Vartik Erhami Kankurut Aşağı Güvenç Kategori VI : ( Kömürler ) Etüdü yapılmış, kat'î değersizliği anlaşılmıştır. inegöl Kirmasti Ilıç Gayve Yıldızeli Boyalı Dikmen deresi Akköy Belenkebir Selbükü Gölcükköy Arpasekisi Karakadı Ayva Mürseller Ilısılık Gümerdiğin Yeniköy Henege Melekşe -Soluk Melekşe - Oruç 470

7 Müteferrik : i Madedin cinsi Çorum Denizli Denizli Denizli Isparta İzmir İzmir Ayaş Çubuk Sarayköy Sarayköy Sarayköy Uluborlu Menemen Dikili Kozlu Seyhamam Madensudere Güneysaray Melekşah Koyunlu Çaltı İnönü Aktaş Çukurviran Atça Hacı Yakup Sarıot Hatıköy Yukarı Derdin Derebayındır Çorum Tırkaş, lü Tırkaş, Uyuzhamam Karataş Lâçin Lâçin, Göbet Keçiborlu Çamaltı Tuzlası Kaynarca Ciltliği Kozluk Ilıca Paşaköy Acıpınar Sınasa Yaprak İrhala Gelegüle Gelveri Kılıçdere - Kozlu Öküşne Çaycuma Sıcak maden suyu tü maden suyu Potas Gaz (CO 2 ) Kireç Tüf ve Bazalt Şist kil (Şiferton) Şist kü (Şiferton) Rabıt kili (Bindeton) 471

1940' da Dünya Madenciliği.

1940' da Dünya Madenciliği. 1940' da Dünya Madenciliği. UMUMÎ VAZİYET: Bütün dünyayı sarmak tehlikesini gösteren Avrupa harbinin 19-uncu ayındayız. 1940 senesinin sonlarına doğru eski dünya -yani Avrupa- ile yeni dünya tesmiye olunan

Detaylı

Saltanatın son ve Cumhuriyetin ilk 22 yılında Türk madenciliği

Saltanatın son ve Cumhuriyetin ilk 22 yılında Türk madenciliği Saltanatın son ve Cumhuriyetin ilk 22 yılında Türk madenciliği GİRİŞ Yeraltı servetlerinin ve maden endüstrisinin milletlerin ekonomik ve siyasal hayatında ne kadar önemli bir yer tuttuğu, her iki Cihan

Detaylı

KİMYA mühendisliği. i l. ^fte. «m m m. M&'-'-'fR- -mmm

KİMYA mühendisliği. i l. ^fte. «m m m. M&'-'-'fR- -mmm KİMYA mühendisliği SAYI : 53 m M m m «m m m M&'-'-'fR- i l.» -mmm Jf ^fte. f HAZİRAN 1972 Isıya ve kalevi m a d d e l e r i n reaksiyonlarına karşı ü s t ü n m e k a n i k ve t e r m i k özelliklere B

Detaylı

TÜRKİYE'DE PETROL ARAMA AMACIYLE YAPILAN JEOLOJİK ETÜTLER

TÜRKİYE'DE PETROL ARAMA AMACIYLE YAPILAN JEOLOJİK ETÜTLER TÜRKİYE'DE PETROL ARAMA AMACIYLE YAPILAN JEOLOJİK ETÜTLER Kemal LOKMAN Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, Ankara Memleketimizde petrol aramak maksadıyle yapılan jeolojik etütler hakkında rapor yazanları

Detaylı

EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI MENSUPLARI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI MENSUPLARI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ 2931 EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI MENSUPLARI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 6.8.1992, No: 92/3393 Dayandığı Kanunun Tarihi : 4.6.1937, No: 3201 Yayımlandığı R.Gazetenin

Detaylı

DÜNYA MADEN HABERLERİ KÖMÜR

DÜNYA MADEN HABERLERİ KÖMÜR HABERLER: DÜNYA MADEN HABERLERİ KÖMÜR Malûm olduğu üzere Marshall yardımı 1952 Haziranında sona erecekti. Bu sebepten Marshall yardımı idare merkezi 1952 başında lağvedilmiş yerine mütekabil emniyet ve

Detaylı

MÜLKİ İDARE AMİRLERİ ATAMA, DEĞERLENDİRME VE YERDEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

MÜLKİ İDARE AMİRLERİ ATAMA, DEĞERLENDİRME VE YERDEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ 2263 MÜLKİ İDARE AMİRLERİ ATAMA, DEĞERLENDİRME VE YERDEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 24/6/1986, No: 86/10782 Dayandığı Kanunun Tarihi : Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 16/7/1986,

Detaylı

Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Devlet Bakanlığından Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatında

Detaylı

KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (20/11/2012 tarihli ve 1156 sayılı Makam Onayı ile 02/11/2012 tarihinden itibaren yürürlüğe giren) KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

T.C. Kuruluş tarihi: 7Ekim1336-1920 19 ŞUBAT 1949 CUMARTESİ KANUNLAR

T.C. Kuruluş tarihi: 7Ekim1336-1920 19 ŞUBAT 1949 CUMARTESİ KANUNLAR T.C. Resmî Gazete Kuruluş tarihi: 7Ekim1336-1920 İdare ve yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Umum Müdürlüğüne müracaat olunur 19 ŞUBAT 1949 CUMARTESİ Sayı: 7136 KANUNLAR Türkiye ile Âlmanya'daki

Detaylı

KAMU PERSONELİ YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (K P D S) SONBAHAR DÖNEMİ KILAVUZU

KAMU PERSONELİ YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (K P D S) SONBAHAR DÖNEMİ KILAVUZU 2010 KAMU PERSONELİ YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (K P D S) SONBAHAR DÖNEMİ KILAVUZU Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Ankara 23/06/2007 tarihli ve 26561 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan

Detaylı

KAMU PERSONELİ YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (KPDS) SONBAHAR DÖNEMİ KILAVUZU

KAMU PERSONELİ YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (KPDS) SONBAHAR DÖNEMİ KILAVUZU 2011 KAMU PERSONELİ YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (KPDS) SONBAHAR DÖNEMİ KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı Ankara 23/06/2007 tarihli ve 26561 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan

Detaylı

BELEDİYE VE BAĞLI KURULUŞLARI İLE MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ NORM KADRO İLKE VE STANDARTLARINA DAİR YÖNETMELİK

BELEDİYE VE BAĞLI KURULUŞLARI İLE MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ NORM KADRO İLKE VE STANDARTLARINA DAİR YÖNETMELİK TÜRKÝYE BELEDÝYELER BÝRLÝÐÝ VE BAĞLI KURULUŞLARI İLE MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ NORM KADRO İLKE VE STANDARTLARINA DAİR YÖNETMELİK Tunus Caddesi No: 12 Kavaklýdere / ANKARA Tel: (0312) 419 21 00 Faks: (0312)

Detaylı

1944 yılı Millî Korunma Bilançosunun gönderildiğine dair Başbakanlık tezkeresi ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/236)

1944 yılı Millî Korunma Bilançosunun gönderildiğine dair Başbakanlık tezkeresi ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/236) S. Sayısı: 137 1944 yılı Millî Korunma Bilançosunun gönderildiğine dair Başbakanlık tezkeresi ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/236) T. C. Başbakanlık 17. V. 1948 Muamelât Genel Müdürlüğü Kararlar Müdürlüğü

Detaylı

İSPANYA'NIN MADEN ZENGİNLİKLERİ VE KAYNAKLARI

İSPANYA'NIN MADEN ZENGİNLİKLERİ VE KAYNAKLARI İSPANYA'NIN MADEN ZENGİNLİKLERİ VE KAYNAKLARI YERALTI ENERJi Muammer ÇETİNÇELİK Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, Ankara ÖZET. Bu yazıda, İspanya'nın başlıca maden cevheri havzaları ile rezervleri ve üretim

Detaylı

S. Sayısı: 65. 1951 Yılı Tekel G. M. Bütçesi

S. Sayısı: 65. 1951 Yılı Tekel G. M. Bütçesi S. Sayısı: 65 1951 Yılı Tekel G. M. Bütçesi Tekel Genel Müdürlüğü 1951 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporu (1/90) T. C. Başbakanlık Muamelât Genel Müdürlüğü 30. XI. 1950 Tetkik Müdürlüğü

Detaylı

MĠLLĠ KORUNMA KANUNU (1)

MĠLLĠ KORUNMA KANUNU (1) 1721 MĠLLĠ KORUNMA KANUNU (1) Kanun Numarası : 3780 Kabul Tarihi : 18/ 1/1940 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 26/ 1/1940 Sayı : 4417 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 21 Sayfa : 274 BİRİNCİ FASIL

Detaylı

(Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : 6/V1/1935 - Sayı : 3021)

(Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : 6/V1/1935 - Sayı : 3021) 475 Aydın demiryollarının satın alınmasına dair mukavelenin tasdiki hakkında kanun No. (Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : 6/V1/1935 - Sayı : 3021) Kabul tarihi 2745 30 - V -1935 BİRİNCİ MADDE Aydın demiryollarının

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 18 Ağustos 1977 CUMARTESİ YÜKSEK SAVCILAR KURULU KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 18 Ağustos 1977 CUMARTESİ YÜKSEK SAVCILAR KURULU KARARLARI T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönelim ve Yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdavvenai Genel Müdürlüğüne başvurulur. 18 Ağustos 1977 CUMARTESİ Sayı : 16026 YARGI

Detaylı

TOPRAK VE ARAZİ SINIFLAMASI STANDARTLARI TEKNİK TALİMATI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak, Tanımlar

TOPRAK VE ARAZİ SINIFLAMASI STANDARTLARI TEKNİK TALİMATI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak, Tanımlar 1. TEKNİK TALİMAT TOPRAK VE ARAZİ SINIFLAMASI STANDARTLARI TEKNİK TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak, Tanımlar Amaç Madde-1: Bu talimatın amacı toprak koruma ve arazi kullanımına yönelik

Detaylı

T.C. Resmi Gazete KANUN. Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920. Sayı : 10683 CUMARTESİ 17 ARALIK 1960. Devlet Personel Dairesi Kurulması hakkında Kanun

T.C. Resmi Gazete KANUN. Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920. Sayı : 10683 CUMARTESİ 17 ARALIK 1960. Devlet Personel Dairesi Kurulması hakkında Kanun T.C. Resmi Gazete Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920 İdare ve yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Umum Müdürlüğüne müracaat olunur 17 ARALIK 1960 CUMARTESİ Sayı : 10683 KANUN Devlet Personel

Detaylı

AFRİKA'DA MADENCİLİK l(+)

AFRİKA'DA MADENCİLİK l(+) 564 AFRİKA'DA MADENCİLİK l(+) Yakın, çağların tarihi, madenciliğin daima geri kaimış milletlerin, gelişmesinde büyük bir rol oynadığını ispat etmiştir. Avustralya' kıt'ası, A: B. D. lerin batısı, Kanadanın

Detaylı

Türkiye'de On jit ve Enerji Hammaddeleri. Enerji Sorunlarındaki

Türkiye'de On jit ve Enerji Hammaddeleri. Enerji Sorunlarındaki Türkiye'de On jit ve Enerji Hammaddeleri Te Ülkenin Enerji Sorunlarındaki yeri 1. GİRİŞ Maden Mühendisleri Odası Bu tebliğ, ülke kömür kaynaklarına toplu bir bakış içeriğindedir. Rezerv, üretim, tüketim

Detaylı

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ DÖNBM : fin GİLT : 13 TOPLANTI : t T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ Beşinci Birleşim 12. XI. 1948Cuma mmm m İçindekiler Sayfa 1. Geçen tutanak özeti 82 2. Havale edilen kâğıtlar 83 3. Sorular ve cevaplar -

Detaylı

Önsöz. Saygılarımla. M.Arif PARMAKSIZ Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahiler Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi

Önsöz. Saygılarımla. M.Arif PARMAKSIZ Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahiler Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi 96 T.C. NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI H em eski teşvik sisteminin etkinliğinin azalması hem de bölge içinde yer alan illerin zaman içinde gelişmişlik göstergelerinin farklılaşması nedeniyle teşvik sisteminin

Detaylı

En Az Küllü Maden Kömürü Elde Edilmesi (*)

En Az Küllü Maden Kömürü Elde Edilmesi (*) En Az Küllü Maden Kömürü Elde Edilmesi (*) Bazı teknik işlerde veya demir halitalarının imalinde asgarî kül ihtiva eden kömür ve koklara ihtiyaç görülmekte, diğer taraftan kil, pirit vesaire gibi katgılardan

Detaylı

İÇİNDEKİLER. MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 18 Testler 18 Analizler 18

İÇİNDEKİLER. MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 18 Testler 18 Analizler 18 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 4 FİZİK BÖLÜMÜ 6 KİMYA BÖLÜMÜ 8 Nükleer Manyetik Rezonans (NMR) Spektrometresi Analizleri 8 Yüksek Performanslı Sıvı Krematografisi(HPLC) Analizleri 8 Gaz Kromatograf(GC-FID/ECD) Analizleri

Detaylı

TURKIYENİM YAKACAK ODUN PROBLEMİNİ HALLETMEK İÇİN TEKLİFLER. (Diğer memleketlerdeki tecrübelerin hülâsası)

TURKIYENİM YAKACAK ODUN PROBLEMİNİ HALLETMEK İÇİN TEKLİFLER. (Diğer memleketlerdeki tecrübelerin hülâsası) 383 TURKIYENİM YAKACAK ODUN PROBLEMİNİ HALLETMEK İÇİN TEKLİFLER (Diğer memleketlerdeki tecrübelerin hülâsası) Dr.J.A.V.Monroy(FAO) I PROBLEM: Bay Hasan Asmaz (Orman Genel Müdürlüğü İstatistik Şubesi Müdürü

Detaylı

DEMİR ÇELİK SANAYİ GÜNEŞ ENERJİSİ MİKRO-HES SERACILIK MADENCİLİK

DEMİR ÇELİK SANAYİ GÜNEŞ ENERJİSİ MİKRO-HES SERACILIK MADENCİLİK DEMİR ÇELİK SANAYİ GÜNEŞ ENERJİSİ MİKRO-HES SERACILIK MADENCİLİK L E R Ö T K SE LİZ A N U A R O P RA MADENCİLİK SEKTÖR RAPORU Hazırlayan: Ali KILIÇER Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı/ Uzman İÇİNDEKİLER 1.GİRİŞ...5

Detaylı

KORUMA KLOR-ALKALİ TESİSLERİ

KORUMA KLOR-ALKALİ TESİSLERİ YIL 3 CİLT 1 SAYI 9 KORUMA KLOR-ALKALİ TESİSLERİ SÜD KOSTİK, KLOR. D D T, B II C ve OLEUM imâl etmek üzere İzmit'te kurulmakta ve yakın bir zamanda faaliyete geçmek için hazırlanmaktadır. Senede 47.550

Detaylı