TTK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TELEFON REHBERĠ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TTK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TELEFON REHBERĠ"

Transkript

1 TTK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TELEFON REHBERĠ 2013

2 FĠHRĠST GENEL MÜDÜRLÜK 1 YÖNETĠM KURULU ÜYELERĠ 1 SAYIġTAY BAġKANLIĞI DENETĠM ÜYELERĠ 1 GENEL MÜDÜRLÜK MÜġAVĠRLERĠ 2 ÖZEL BÜRO ġube MÜDÜRLÜĞÜ 2 YÖNETĠM KURULU ġube MÜDÜRLÜĞÜ 2 ĠDARĠ VE SOSYAL ĠġLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 3-4 YAYLA KONAĞI MĠSAFĠRHANESĠ 5 GÜVENLĠK VE SAVUNMA ġube MÜDÜRLÜĞÜ 6 ĠNġAAT VE EMLAK DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 7 PAZARLAMA VE SATIġ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 8 TEFTĠġ KURULU BAġKANLIĞI 9 HUKUK MÜġAVĠRLĠĞĠ 10 MUHASEBE DAĠRESĠ BAġKANLIĞI PERSONEL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI SAĞLIK ĠġLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ 15 ARAġTIRMA PLANLAMA VE KOORDĠNASYON DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 16 ĠġLETMELER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 17 ETÜT,PLAN-PROJE VE TESĠS DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 18 MAKĠNE VE ĠKMAL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI MUAYENE VE TESELLÜM ĠġLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ 21 YÜKSEK GERĠLĠM ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ 22 SATIN ALMA DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 23 FEN TETKĠK VE VERĠMLĠLĠK DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 24 Ġġ GÜVENLĠĞĠ VE EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 25 EĞĠTĠM ġube MÜDÜRLÜĞÜ 26 ÇEVRE VE KALĠTE ġube MÜDÜRLÜĞÜ 27 ALEV SIZDIRMASLIK TEST ĠSTASYONU ġube MÜDÜRLÜĞÜ 27 LABORATUVAR ġube MÜDÜRLÜĞÜ 28 LĠMAN VE DEMĠRYOLU ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ MADEN MAKĠNELERĠ FABRĠKA ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ KOZLU TAġKÖMÜRÜ ĠġLETME MÜESSESESĠ MÜDÜRLÜĞÜ KARADON TAġKÖMÜRÜ ĠġLETME MÜESSESESĠ MÜDÜRLÜĞÜ ÜZÜLMEZ TAġKÖMÜRÜ ĠġLETME MÜESSESESĠ MÜDÜRLÜĞÜ AMASRA TAġKÖMÜRÜ ĠġLETME MÜESSESESĠ MÜDÜRLÜĞÜ 39 ARMUTCUK TAġKÖMÜRÜ ĠġLETME MÜESSESESĠ MÜDÜRLÜĞÜ 40 T.T.K. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Santral Telefon Numaraları Hat Hat T.T.K. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FAKS NO T.T.K ĠNTERNET (WEB) ADRESĠ TTK e posta (mail) Adresi Not : Genel Müdürlük Ve Bağlı Birimlerdeki Dahili Numaraların Önüne (259) Kozlu Müessese Müdürlüğündeki Dahili Numaraların Önüne (269) Üzülmez Müessese Müdürlüğündeki Dahili Numaraların Önüne (268) Karadon Müessese Müdürlüğündeki Dahili Numaraların Önüne (267) Armutcuk Müessese Müdürlüğündeki Dahili Numaraların Önüne (327) Amasra Müessese Müdürlüğündeki Dahili Numaraların Önüne ( ) Getirilerek Direk Arama Yapılabilir. MÜDÜRLÜKLER FAKS NUMARALARI Faks No: Ġrtibat Tel. No: GENEL MÜDÜRLÜK YÖNETĠM KURULU ÜYELERĠ SAYIġTAY BAġKANLIĞI DENETĠM ÜYELERĠ GENEL MÜDÜRLÜK MÜġAVĠRLERĠ ÖZEL BÜRO ġube MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETĠM KURULU ġube MÜDÜRLÜĞÜ GÜVENLĠK VE SAVUNMA ġube MÜDÜRLÜĞÜ

3 ĠDARĠ VE SOSYAL ĠġLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YAYLA KONAĞI MĠSAFĠRHANESĠ ĠNġAAT EMLAK DAĠRE BAġKANLIĞI PAZARLAMA VE SATIġ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI TEFTĠġ KURULU BAġKANLIĞI HUKUK MÜġAVĠRLĠĞĠ MUHASEBE DAĠRESĠ BAġKANLIĞI PERSONEL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI SAĞLIK ĠġLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ ARAġTIRMA, PLANLAMA VE KOORDĠNASYON DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ĠġLETMELER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ETÜT,PLAN-PROJE VE TESĠS DAĠRESĠ BAġKANLIĞI MAKĠNE VE ĠKMAL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ENERJĠ YÖNETĠMĠ VE ELEK. ġube MÜD LÜĞÜ MUAYENE VE TESELLÜM ĠġLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ YÜKSEK GERĠLĠM ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA DAĠRESĠ BAġKANLIĞI FEN TETKĠK VE VERĠMLĠLĠK DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Ġġ GÜVENLĠĞĠ VE EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI LABORATUAR ġube MÜDÜRLÜĞÜ LĠMAN VE DEMĠRYOLU ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ MADEN MAKĠNELERĠ FAB. ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ KOZLU TĠM MÜDÜRLÜĞÜ KARADON TĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÜZÜLMEZ TĠM MÜDÜRLÜĞÜ AMASRA TĠM MÜDÜRLÜĞÜ (0 378) ARMUTCUK TĠM MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ĠRTĠBAT ġube MÜDÜRLÜĞÜ (0 312) T.T.K. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POSTA ADRESLERĠ SATINALMA DAĠRESĠ BAġKANLIĞI, MAKĠNE VE ĠKMAL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI, MUAYENE VE TESELLÜM ĠġLERĠ ġube MÜD LÜĞÜ, YÜKSEK GERĠLĠM ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ T.T.K. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ĠRTĠBAT ġube MÜDÜRLÜĞÜ (TTK ANKARA MĠSAFĠRHANESĠ) POSTA ADRESĠ T.T.K. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ WEB ADRESĠ T.T.K. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ e-posta ADRESĠ Yayla Mahallesi Bağlık Cad. Ġhsan Soyak Sok. No:2 ZONGULDAK PK:67090 MithatpaĢa Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi No:2 ZONGULDAK 7. Cadde 19. Sokak No:22 Bahçelievler / ANKARA PK:06380 (0 312) (0 312) Yönetim Kurulu BaĢkanı, Genel Müdür GENEL MÜDÜRLÜK Burhan ĠNAN Sekreter Orhan KURT 4108 Sekreter Zeynep KOÇ 4108 ĠĢyeri Hizmet Görevlisi Yüksel ÇAPAKLI Genel Müdür Yardımcısı 4104 Mahmut ÖZÇELĠK Yönetim Kurulu Üyesi 4109 Sekreter Naim ÖZBEK 4109 Sekreter Gamze KARA 4117 ĠĢyeri Hizmet Görevlisi Selim GÜNEYOĞLU Genel Müdür Yardımcısı Mustafa ġġmġek

4 Yönetim Kurulu Üyesi 4110 Sekreter Nilgün AKSOY 4110 Sekreter ġengül DÜNDAR 4116 ĠĢyeri Hizmet Görevlisi Ziya DEMĠRCĠ 4116 Genel Müdür Yardımcısı Ġsmail GÜNER Sekreter Ömer YÜKSEL 4112 Sekreter Aysel KOCABAġ 4180 ĠĢyeri Hizmet Görevlisi Fedai BÜYÜKYONCA FAKS NO: YÖNETĠM KURULU ÜYELERĠ Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Nevzat KAVAKLI Yönetim Kurulu Üyesi Arif Hikmet CESUR Yönetim Kurulu Üyesi Salih ERBAY SAYIġTAY BAġKANLIĞI DENETĠM ÜYELERĠ Grup BaĢkanı Ramazan ULUDAĞ Uzman Denetci Selahattin GÜLTEKĠN Uzman Denetci Hüseyin TORUN Uzman Denetci Hakkı ÖKTEM Uzman Denetci Fatih Mehmet YOLERĠ Uzman Denetci Rasim TULAY Sekreter Türkan KURNAZ 4122 MUHTELĠF TELEFONLAR Genel Müdürlük SANTRAL 9 Genel Müdürlük KOMĠSYON ODASI 4115 Genel Müdürlük ÇAYOCAĞI 4173 Genel Müdürlük KONFERANS SALONU 4114 Genel Müdürlük MÜRACAT - GÜVENLĠK GENEL MÜDÜRLÜK MÜġAVĠRLERĠ MüĢavir Temel ÇAKIR 4115 MüĢavir Aydın PINARCIK 4135 MüĢavir Nurettin ÇAĞLAYAN 4135 MüĢavir ġenol AVCI 4135 MüĢavir Mustafa KAR 4135 MüĢavir Ahmet Ali ULUDAĞ 4137 MüĢavir Mustafa COġKUN 4137 MüĢavir Arslan YAZICI 4137 MüĢavir Osman BAHADIR 4142 ÖZEL BÜRO ġube MÜDÜRLÜĞÜ ġube Müdürü Muzaffer ġenyer 4118 Servis ġefi Sevgi UZUN 4119 FAKS NO: YÖNETĠM KURULU BÜRO MÜDÜRLÜĞÜ

5 Dahili ġube Müdürü Ayhan BĠLGĠN 4126 Servis ġefi Arzu ġentürk 4127 Uzman Nursel KIRANCI 4127 Memur Mehmet ÖZMEKĠK 4128 Memur Serhat ALTUNKESEN 4128 Harici ĠDARĠ VE SOSYAL ĠġLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Daire BaĢkanı Alaattin ÜLPER Sekreter Fatih Zeki ERDOĞAN 4164 ĠĢyeri Hizmet Görevlisi Mahmut KALDIRIM 4164 Yazı ĠĢleri Servis ġefliği Uzman Tanju ONUR 4181 Büro ĠĢleri Nurcihan DÜRMELĠ 4189 ĠDARĠ VE SOSYAL ĠġLER ġube MÜDÜRLÜĞÜ ġube Müdürü Semra KALYONCU 4162 Yazı ĠĢleri Servis ġefliği Uzman Fulya AKMAN 4186 Memur Kudret GÜNGÖR 4186 Ġdari ĠĢler Servis ġefliği Servis ġefi Sadık ALKAN 4176 Memur Hamdi ĠNCE 4167 Memur Aysel KALAY 4167 Büro ĠĢleri Derya YĠĞĠT KABACALI 4167 Memur Cevat BÖKRÜ 4185 Memur Yavuz USTA 4185 Otopark Nezaretci Atilla TEKĠNIRK 4170 Otopark Büro ĠĢleri Fikret GÜNEY 4177 Otopark ġöför Odası 4177 Puantörlük Memur Kadriye ÖZTAMUR 4178 Memur Muzaffer TANRIVERDĠ 4178 Puantör Cemal ORUÇ 4178 Puantör Ġhsan ÖZDEN 4178 Sosyal ĠĢler Servis ġefliği Servis ġefi Ġlknur GÜNER 4169 Memur Metin YILDIZ 4169 Memur Mehmet ġamkara 4169 Memur Ömer OKUMUġ 4169 Sabit Kıymetler Servis ġefliği Servis ġefi Alparslan AĞARTAN 4175 Uzman ġakir Kaptan ATABAY 4175 Memur Ġlyas ÇORBACI 4175 Elektrik Teknikeri Muhittin ÇELĠK 4114 Elektrikci Çetin ÖZTÜRK 4171 Tesisatçı Halil GENÇ 4171 Tesisatçı Mehmet ÇAKIR 4171 Koltuk Tamir Atölyesi Mehmet AKYEL 4184 Koltuk Tamir Atölyesi Can KEFELĠ 4184 Memur Niyazi KABASAKAL 4184 ġantiye - Boyacılar 4184 Kaloriferciler (Gen. Md lük) 4172 HABERLEġME VE HALKLA ĠLĠġKĠLER ġube MÜDÜRLÜĞÜ ġube Müdürü Nida ġentürk Genel HaberleĢme Servis ġefliği Servis ġefi Zehra ALBAYRAK 4174 Uzman Nilgün ÖZĠLERĠ 4182 Memur Tuncay TÜRKÇELĠK 4166 Faks Memuru Ziya AÇIKGÖZ 4168 Büro ĠĢleri Aynur AÇIKGÖZ 4182 Büro ĠĢleri Dilber YURT 4182

6 Büro ĠĢleri Tahsin BĠRCAN 4166 Küçük Kasa Ġhsan KIġLA 4166 Harici Posta Hidayet SĠVRĠ 4166 Evrak Kayıt Nevzullah ġahġn 4166 ĠĢyeri Hiz. Görevlisi Tuncay KUġÇU 4166 Halkla ĠliĢkiler Servis ġefliği ġef Yılmaz YAVUZ 4179 Uzman Çetin DĠKENLĠ 4179 Büro ĠĢleri YaĢar KĠBAR 4188 Merkez Telsiz Amirliği Telsiz Amiri Fethi KUBALAS 4183 Memur Aydın GÜNGÖR 4478 Memur Ahmet GÖZEN 4478 Memur Yasin AYGÜN 4478 Telsiz Operatörü Süleyman YAVUZ 4478 FAKS NO: ANKARA ĠRTĠBAT ġube MÜDÜRLÜĞÜ ġube Müdürü Nuri ÖZBEK Misafirhane Resepsiyon FAKS NO: YAYLA KONAĞI MĠSAFĠRHANESĠ Ġdare Amiri Mevlüt KUTMAN RESEPSĠYON 4401 Resepsiyon Memuru Metin BELEN 4401 Resepsiyon Memuru Recep ġeniz AKALINLI 4401 Resepsiyon Memuru Cemal CANSIZOĞLU 4401 Resepsiyon Memuru Hüseyin BAġAR 4401 Uzman Vacit ESEN 4402 Memur Ayfer KÜDEN 4402 Büro ĠĢleri Hüseyin SARIKAYA 4402 Anbar Memuru Harun AYDOĞAN 4440 Yemek Salonu - Garson Recep ÇATAKLI 4405 Garson Bilal KAYABAġLI 4405 Garson Fevzi KAYA 4405 Garson Selahattin AK 4405 AĢcı Mustafa GÖKGÖZ 4405 AĢcı Hasan YAĞLI 4405 AĢcı Mustafa AġIK 4405 AĢcı Murat KAYABAġI 4405 AĢcı Yasin DOĞU 4405 BulaĢıkcı YaĢar KOÇAL 4405 Kat Görevlisi Güldane ÖZÇELĠK 4430 Kat Görevlisi Gülcihan KUZUCU 4430 Kat Görevlisi Sevilay UÇAR 4430 Tamir - Bakım Akın AKTEKĠN 4430 Kalorifer Dairesi 4430 Terzihane 4407 GEN. MÜDÜR LOJMANI GÜVENLĠK 4474 YAYLA KONAĞI GÜVENLĠK 4442 A TĠPĠ MĠSAFĠRHANESĠ 4550 A TĠPĠ GÜVENLĠK 4558 GÜVENLĠK VE SAVUNMA ġube MÜDÜRLÜĞÜ ġube Müdürü V. Ġbrahim ASLAN 4588 Sekreter Birol KULA 4588

7 Savunma Uzmanı Ġlhan BĠLGĠN 4589 Savunma Uzmanı Fehime ÇAKIR 4590 Yazı ĠĢleri Servis ġefliği Servis ġefi Nimet ERMAN 4591 ġef Yunus KAYA 4592 Memur Muharrem ERGĠN 4592 Memur Muhittin EROĞLU 4592 ĠĢyeri Hizmet Görevlisi Durdu YUCA 4591 Güvenlik Amiri Gültekin BAL 4473 Grup ġefi Ġbrahim DĠLAVER 4876 Grup ġefi Hüseyin SEZER 4876 Grup ġefi Kenan DURAN 4876 Merkez Güvenlik Karargahı 4876 Genel Müdürlük 4113 E.P.P.T - ĠĢletmeler - ĠnĢaat 4479 Muhasebe Personel APK 4355 Fener GiriĢ Kapı Güvenlik 4472 Genel Müdür Lojmanı 4474 Yayla Konağı Misafirhanesi 4442 A Tipi Misafirhanesi 4558 Fen Tet. ve Ver. Dai. BaĢk Sağlık ĠĢleri ġube Müd lüğü 4626 Maden Mak.Fab. Müd.GiriĢi 4808 Maden Mak.Fab. ĠĢçi GiriĢi 4822 Makine Ġkmal - Merk.Garajı 4873 Oksi-Asetilen Fabrikası 4567 Eğitim Ocağı 4568 ĠĢ Güv. ve Eğt. Dai.BĢk lığı 4932 Kömür Tevzi ġefliği 4555 Demiryolu BaĢmüh liği 4618 Kargo-Lim. Tim Amiri Orhan ÇĠLLER 4643 Kargo Kapı Güvenlik 4642 Tır Parkı (Ro-Ro) Güvenlik 4566 ĠNġAAT VE EMLAK DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Daire BaĢkanı Mustafa KÜÇÜK Sekreter Emine Hale MAKULOĞLU 4280 Yazı ĠĢleri Servis ġefliği Servis ġefi Osman ÇAVUR 4285 Memur Sevim KARTAL 4287 Memur Ġsmet ġalvarcioğlu 4287 Memur Meryem YILMAZ 4287 EMLAK VE ĠSTĠMLAK ġube MÜDÜRLÜĞÜ ġube Müdürü Mahmut Yesari SEZGĠN 4296 Harita ve Kad. BaĢmüh. Bayraktar GÜLÇEBĠ 4299 Mimar Ece BAKĠOĞLU 4292 Mimar Berna ÇENGEL KOÇ 4298 Harita Mühendisi Burcu TÜFEKCĠ 4299 Harita Teknikeri Aslıhan YILDIZ 4298 ġef Selma KOLTUK 4291 Memur (Resimhane) Hüseyin SELVĠ 4293 Memur (Resimhane) Yakup Kadri AYKOL 4293 PROJE-KEġĠF VE ĠHALE ġube MÜDÜRLÜĞÜ ġube Müdürü V. Nazlı ASLAN 4294 Makine Müh. Aysel SARI 4289 ĠnĢaat Teknikeri Feray DĠBEKCĠ 4297 ĠnĢaat Teknikeri IĢıl ÖZTÜRK 4283 ĠnĢaat Teknikeri Muhammet ASLAN 4283 Elektrik Teknikeri Mahmut GÜNGÖR 4281

8 Memur Aydın YENĠ 4297 Memur Yılmaz AKSOY 4297 ĠNġAAT KONTROL ġube MÜDÜRLÜĞÜ ġube Müdürü Nail DEĞĠRMENCĠ 4284 ĠnĢaat Mühendisi Mustafa HASÇELĠK 4281 ĠnĢaat Mühendisi Serhat DANACI 4282 ĠnĢaat Mühendisi Burçin COġKUN 4282 ĠnĢaat Teknikeri Muhammet ġahġn 4286 ĠnĢaat Teknikeri Selçuk YAġAR 4295 ĠnĢaat ArĢiv Hüseyin NASUHOĞLU 4288 ÇAYOCAĞI 4290 FAKS NO: PAZARLAMA VE SATIġ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Daire BaĢkanı Nizam ÇEBĠ Yazı ĠĢleri Servis ġefliği Uzman Hasan CANAZ 4384 Memur Mükerrem GÜLER 4385 Büro ĠĢleri Yavuz YALÇIN 4384 Büro ĠĢleri Ġstek KURT 4384 BaĢuzman Murat KÖSEOĞLU 4391 PAZAR ARAġTIRMA VE MÜġTERĠ ĠLĠġKĠLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ ġube Müdürü AkĢin KAYMAK 4392 Pazarlama Servis ġefliği Servis ġefi Feridun BĠRĠNCĠ 4386 Memur Mustafa KARAKOÇ 4385 SATIġ ĠġLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ ġube Müdürü Ġsmail KEÇECĠ 4393 SatıĢ ĠĢleri Servis ġefliği Servis ġefi Meliha ONAT 4387 Memur Mustafa ARSLAN 4389 Memur Mustafa TOSUN 4389 Armutcuk SatıĢ Bürosu ġef Tahsin BAYRAKTAR Memur ġahsene UYGUR 5207 Memur Hakan AYYILDIZ 5207 Memur ġenol ERDOĞAN 5239 Hesap ĠĢleri Servis ġefliği Servis ġefi Asiye ARSLAN 4388 Servis ġefi Rıza KUZUÖREN 4388 Memur ġennur ÖZKANDEMĠR 4388 Memur Zekiye SEZGĠN 4388 Tekniker Semra ÖZDEN 4385 Uzman Ceyhan KÜÇÜKVAR 4390 Uzman Gönül ESEN 4390 Memur Sedat ÇELĠK 4390 Büro ĠĢleri Burçin AYGÜN 4390 Çaydamar Depo Servis ġefliği Servis ġefi Erdoğan HAMUT 4556 Büro ĠĢleri Turgay KAYA 4555 Büro ĠĢleri Mustafa KEKLĠK 4555 Büro ĠĢleri Ġlkay GÜRCAN 4555 ĠĢyeri Hizmet Görevlisi Hasan BĠNEK 4555 ĠĢyeri Hizmet Görevlisi Dursun YAĞBASAN 4555 GÜVENLĠK 4555 ĠĢyeri Hizmet Görevlisi Fevzi ERMĠġOĞLU 4384 ĠĢyeri Hizmet Görevlisi Yahya KASIMFIRTINA 4384

9 ÇAYOCAĞI: 4187 FAKS NO: TEFTĠġ KURULU BAġKANLIĞI BaĢkan Kaya ASLAN Sekreter 4151 BaĢmüfettiĢ Osman Nuri PEKĠN 4150 BaĢmüfettiĢ Hayrullah ÇAKMAK 4152 BaĢmüfettiĢ Orhan BALTA 4154 BaĢmüfettiĢ Abdurrahman BURKAY 4156 MüfettiĢ Yardımcısı Aziz ÖLMEZ 4155 MüfettiĢ Yardımcısı Ahsen KALE 4155 MüfettiĢ Yardımcısı Ramazan AYDIN 4157 MüfettiĢ Yardımcısı Serhat YILMAZ 4157 MüfettiĢ Yardımcısı Emrah KAPUSUZ 4159 MüfettiĢ Yardımcısı Alperen GÜL 4159 MüfettiĢ Yardımcısı Kenan TUNCER 4160 MüfettiĢ Yardımcısı Serhat DEMĠR 4160 BÜRO MÜDÜRLÜĞÜ ġube Müdürü Aykut KIRBIYIK 4158 Yazı ĠĢleri Servis ġefi Eser ÖZTÜRK 4153 Memur Rahman AKKAYA 4153 ĠĢyeri Hiz. Görevlisi Ayhan CANSIZ 4153 ĠĢyeri Hiz. Görevlisi Ali ÖZTÜRK 4153 ÇAYOCAĞI: 4290 FAKS NO: HUKUK MÜġAVĠRLĠĞĠ I. Hukuk MüĢaviri Raziye ÇAKIR Hukuk MüĢaviri Ahmet BÜK 4193 Avukat Mete ORHAN 4192 Avukat Mehmet DELEN 4192 Avukat Sefa KARABAY 4192 Avukat Umut KASIM 4195 Avukat Timur DÜZEN 4195 Avukat Köksal OĞUZ 4201 Avukat Ayça KESAL 4201 Avukat Yasemin DELEN 4210 Avukat YaĢam ATALAY ġamün 4210 Avukat Özge ÇOTUR 4210 Avukat Uğur USLU 4198 Yazı ĠĢleri Servis ġefliği Servis ġefi Müberra ÇELĠK 4205 Memur Mürvet ERATĠLLA 4205 Büro ĠĢleri Bahar KARAHASAN 4205 Uzman Feyyaz PETEKCĠ 4198 Memur Fikret ALTUNTAġ 4206 Mutemet Selami YOĞURTCU 4203 Fotokopi Beytullah TOPAL 4204 Posta Mehmet ORTAHĠSAR 4204 MAHKEME KALEMLERĠ ĠĢ Kalemi Servis ġefi SatılmıĢ KURTULBAġ 4197 Memur ġeref KÖSEOĞLU 4197 Memur ġenol AYAZ ĠĢ Kalemi

10 Memur Yasemin ÜNLÜ 4196 Memur Süleyman ġentürk 4196 Memur Erdem AR 4196 Hukuk Ceza Servis ġefliği Uzman Orhan ÇEP 4202 Memur Mevlüt CEBECĠK 4202 Memur Mustafa ÖZTÜRK 4202 Memur Sevda AKGÜN 4202 Asliye Hukuk Mah. Servis ġefliği Servis ġefi Emine ZORBA 4207 Bilgi ĠĢlem Muharrem DAL 4207 Ġcra Servis ġefliği Sevis ġefi Hüseyin DEMĠR 4209 Memur YaĢar DEMĠRBAĞ 4209 Memur Fatma KARAGÖZ 4209 Kartoteks Servis ġefliği Sevis ġefi Ramazan YAMAN 4208 Hesap ĠĢleri Servis ġefliği Sevis ġefi Handan GÜZEL 4200 Memur Nazlı ġen 4200 ÇAYOCAĞI: 4194 FAKS NO: MUHASEBE DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Daire BaĢkanı Mehmet ATALI Sekreter Hayri ÇAKMAKCI 4361 Toplantı Odası 4362 Yazı ĠĢleri Servis ġefliği Memur Ġbrahim BEġĠR 4343 Memur Mehmet DAġÇIKARAN 4343 Memur Avni Selçuk KURTOĞLU 4343 ArĢiv Servisi Uzman Zeki TERLĠKÇĠ 4354 Büro ĠĢleri Tansu GÜNER 4354 MUHASEBE ġube MÜDÜRLÜĞÜ ġube Müdürü Muhammet ĠLERDE Muhasebe Servis ġefliği Servis ġefi Ġsmail KALAYCI 4351 Uzman Ġnayet Beril APAYDIN 4351 Uzman Bülent GÜNDOĞDU 4360 Uzman Güzide ADIGÜZEL 4360 Servis ġefi Nurgül KILIÇ 4363 Servis ġefi Sevgi DAĞLI 4363 Memur Sabriye ÇELĠK 4363 Memur Özgür ERKAL 4363 Vergi Sigorta Servis ġefliği Servis ġefi Enver PAMUK 4353 Memur Ali ÖZTÜRK 4353 Finansman Servis ġefliği Servis ġefi Ülkü AġÇI 4348 Memur Efkan KAPLAN 4348 Memur Demet ALTINTAġ 4348 Malzeme Servis ġefliği Uzman Saner AKAÇIK 4346 Uzman Çetin YÜREKLĠ 4346 Servis ġefi Nurten ÖZGER 4346 Memur Aliye DEMĠR 4346 Memur Kadir ABANOZ 4352 Kasa Servis ġefliği Servis ġefi Muzaffer AYDIN

11 Memur Duran DEMĠRCĠ 4344 Memur Bekir AKÇA 4344 Veznedar Ahmet ABALI 4356 Veznedar Hamdi KEMER 4356 Kömür SatıĢ Muhasebe Servisi ġefliği Servis ġefi Gürsel ġenler ÇEBĠ 4345 Programcı Dilhan YARDĠBĠ 4345 Memur Ġsmail TEKĠNBAġ 4345 Memur Berna ÜÇÜNCÜ 4345 Liman ve D.Yolu ĠĢl. Muhasebe Servisi Memur Nevzat TURGAL 4359 Memur Davut BOMBAYCI 4359 BÜTÇE-BĠLANÇO ġube MÜDÜRLÜĞÜ ġube Müdürü Ahmet Zeki ÇOLAK 4342 Bütçe-Bilanço Servis ġefliği Memur Ġlyas GÜNAYDIN 4347 Memur Ġbrahim KAPLAN 4347 Memur Esat POLATKESEN 4347 Memur Metin TOKATLI 4347 Memur AyĢe DEMĠRTAY 4350 Memur Hüseyin Ali BULUT 4350 BaĢuzman ġinasi BOZKURT 4358 Uzman Ġsmail AYDIN 4358 Memur Ġhsan IġIK 4358 Sabit Kıymetler Servis ġefliği Servis ġefi Ahmet PAMAY 4349 BaĢuzman Derya KURT 4349 Servis ġefi Meral TEKBAġ 4349 Memur Turhan BAL 4349 Memur Nimet ÇOLAK 4349 ĠĢyeri Hizmet Görevlisi Çetin ÇELĠKBAġ 4343 ĠĢyeri Hizmet Görevlisi Hüsnü ÇOLAK 4343 ÇAYOCAĞI: 4327 GÜVENLĠK: 4355 FAKS NO: PERSONEL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Daire BaĢkanı Cengiz KILIÇ Sekreter Handan SARAL 4330 Yazı ĠĢleri Servis ġefliği Servis ġefi Ali TÜRKMEN 4323 Uzman Medine EROL 4323 Büro ĠĢleri Azime ÜNVER 4323 PERSONEL ĠġLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ ġube Müdürü Feridun NURAK 4312 Kadro, Tayin ve Ek Ödemeler Servisi ġefliği Servis ġefi YaĢar KIZILKAYA 4322 Uzman Arif KARAKAġ 4318 Uzman Dilek ÜDER 4318 Memur Ramazan KÜÇÜKKAYA 4318 Memur Turan DEMĠRCĠ 4318 Memur Hakan KÜÇÜK 4318 Memur Fatih ANKIT 4318 Memur Tahakuk ve Harcırah Servis ġefliği Servis ġefi Kenan CEVAHĠR 4315 Memur Adnan ÇENGEL 4325 Memur SavaĢ KÖSE 4315 Memur Halime OKYAY 4315 Memur Nazmi MARHAN 4315

12 Memur Ergün DÖNMEZ 4315 Sicil ve Disiplin ĠĢleri Servis ġefliği Servis ġefi Remzi SOYLU 4314 Uzman Birsen ALTAN 4314 Memur Nuri ERASLAN 4314 Memur Murat ZOROĞLU 4314 Emeklilik ve Kıdem Servisi Uzman Cemal YOLCU 4321 Memur Berkant OĞUZTEK 4321 Memur Yüksel ABANOZ 4321 Memur Sibel ÖZMEN 4321 Memur Mehmet ġakalar 4321 Kömür FiĢi Tanzim Servis ġefliği Servis ġefi Alaattin UYANIK 4317 Uzman CoĢkun ÖZDOĞAN 4317 ArĢiv Servis ġefliği Servis ġefi Sadi KAYALI 4317 Memur (ĠĢci ArĢivi) Ali ERTAġ 4319 Büro ĠĢleri (Memur ArĢiv) Ayhan KARACA 4333 Ġġ VE ĠġÇĠ ĠLĠġKĠLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ ġube Müdürü Ġsmail Hakkı GÜVEN ĠĢçi Tahakkuk ve Harcırah Servis ġefliği Servis ġefi Nevzat KAYNAR 4328 Memur Mehmet GENÇ 4332 Memur Muradiye KÜÇÜK 4328 Memur Gürkan DEMĠRALAY 4332 Memur Nail ALTUNTAġ 4332 Puantör Naci YILMAZ 4328 Toplu SözleĢme Servis ġefliği Servis ġefi Fahri SARIKAYA 4324 Memur Orhan ÖN 4324 Memur Atilla YILDIRIM 4324 Memur Ġsmail ASĠL 4324 ĠĢ ve ĠĢçi ĠliĢkileri Servis ġefliği Tekniker Yaman CĠHAN 4326 Uzman Nurten SEZGÜN 4326 Uzman Selahattin AKMEġE 4326 Memur Seyhan NAZĠHOĞLU 4326 Memur Özkan ALTINER 4326 PDKS ĠZLEME VE ĠSTATĠSTĠK KONTROL ġube MÜDÜRLÜĞÜ ġube Müdürü Hüsnü BÜYÜKTEPE 4313 PDKS Ġzleme ve Puantaj ĠĢleri Servis ġefliği Servis ġefi Serderhan KÖKSAL 4316 Memur Melek Nur YILMAZ 4316 Memur Sevim GÜMÜġ 4316 Memur Burhan BÜBER 4331 Memur Muhittin ORHAN 4331 Büro ĠĢleri Metin AYAN 4320 Ġstatistik Servis ġefliği Servis ġefi Muhammet ADIGÜZEL 4329 Memur Ferdane ERTUĞ 4329 Memur Erdem BATIR 4329 ĠĢyeri Hizmet Görevlisi Osman KESKĠN 4323 ÇAYOCAĞI: 4327 GÜVENLĠK: 4355 FAKS NO: SAGLIK ĠġLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ ġube Müdürü Dr. Mustafa KIġLA Sekreter Filiz BEDĠR 4664 Doktor Dr. Okan ÖZYURT

13 Doktor Dr. AyĢe BĠLGE 4628 Doktor Dr. Nazan Nursel KIRDAR 4665 DiĢ Hekimi Dt. Mücahiddin IġIK HemĢire Arife AYAZ 4631 HemĢire Gülçin AKSU 4631 Yazı ĠĢleri Servis ġefliği Servis ġefi Muhsin AKKAġ Ġl DıĢı Sevkler Hakan AKGÜL 4629 Ġl DıĢı Sevkler Dursun Ali KARADAĞ 4629 Ġdari ĠĢler Servis ġefliği Uzman Sadettin CAN Tedavi Yard. Tahakkuk Vedat AKALIN 4627 Gelen Evrak Kayıt Servis ġefliği Memur Azmi ÇĠMEN 4623 Memur Burhan TOPUZOĞLU 4623 Memur Nadi ÖZSOY 4623 Sağlık Kurulu Servis ġefliği Servis ġefi Hülya ULUBAY Memur Muzaffer SARI 4632 Memur Tuncay YENER 4632 Kartoteks Servis ġefliği Servis ġefi Ender DAL 4630 Memur Veyis AYDEMĠR 4630 Röntgen Servisi Rönt. Teknikeri Engin SEZER 4625 Rönt. Teknikeri Ahmet METĠN 4625 Rönt. Teknikeri Nuri KALE 4625 Rönt. Teknikeri Ramazan KARAMAN 4625 Rönt. Teknikeri Mikail TOSUN 4625 Rönt. Teknikeri Ümit MEDENĠ 4625 Rönt. Teknikeri Esra ÖZTÜRK 4625 Rönt. Teknikeri Arif BĠÇER 4625 Rontgen Tasnif Odası Burhan SAKA 4622 Ġlaç Ambarı Ġbrahim ÖZVER 4672 Poliklinik Kayıt Servisi 4624 GÜVENLĠK: 4626 ARAġTIRMA, PLANLAMA VE KOORDĠNASYON DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Daire BaĢkanı Necati RÜZGAR Sekreter Salih TOMAK 4379 Yazı ĠĢleri Servis ġefi Aysun SEZER 4378 Ver. Haz. Kont. ĠĢletmeni Sebahattin DAVUL 4378 AR-GE ġube MÜDÜRLÜĞÜ ġube Müdürü Ertan ÖZġAMLI 4370 Teknik Uzman Sevgican KUYUMCU 4369 BaĢmühendis HaĢim DEMĠRLER 4369 Mühendis Mürvet TÜRKKAN 4380 AraĢtırma ġefi YaĢar BĠRKAN 4380 Çözümleyici Sadullah YILMAZ 4380 VERĠ ĠLETĠġĠM VE TEKNĠK DESTEK ġube MÜDÜRLÜĞÜ ġube Müdürü Talat ÇAKIR BaĢmühendis Gülçin ÖNDER 4377 Mühendis Gökmen AKYILDIZ 4481 Bilgisayar Teknikeri Ġbrahim SERT 4481 Bilgisayar Teknikeri Hakan KOCAMAN 4367 Bilgisayar Teknikeri Lokman MUMCU 4367 ġef Mehmet GÜMÜġ 4375

14 Nezaretçi Yusuf YILMAZ 4367 Bilgi ĠĢlem Ergün YANAZ 4482 Bilgi ĠĢlem F.Fikret DEMĠR 4482 Teknisyen Adnan YÜCEL 4483 Satınalma Tek. Servis Kemal KUZU 4796 Teknik Servis 4374 YAZILIM GELĠġTĠRME ġube MÜDÜRLÜĞÜ ġube Müdürü Ġsmet KAYA Mühendis Cemal MALKOÇ 4368 Mühendis Esma YÜCE 4368 Mühendis ġükrü YENER 4484 Uzman Ramazan YARDĠBĠ 4364 Bilgi ĠĢlem ġefi Tümay TURHAN 4381 Tekniker Turgay ASLAN 4381 Tekniker Melek ÖZTÜRK 4381 Tekniker Dursun DĠKMEN 4382 Tekniker Mehmet TOKDAġ 4376 Tekniker Hakan TAġDEMĠR 4376 Programcı Osman ĠNAMOĞLU 4364 Memur Gökhan EROĞLU 4484 ĠSTATĠSTĠK VE ARAġTIRMA ġube MÜDÜRLÜĞÜ ġube Müdürü Metin KONAK 4373 Ġstatistik ġefi Fırat KAYHAN 4365 Ver. Haz. Kont. ĠĢletmeni Sabahat ÇAM 4365 Ver. Haz. Kont. ĠĢletmeni Aydın ÇOBAN 4366 Bilgi ĠĢlem Ender COġKUN 4366 ĠĢyeri Hizmet Görevlisi A. Ali KARADAĞ 4376 Öz. Alet Aygıt Tam. Hüseyin AKÇAALAN 4374 ĠĢyeri Hizmet Görevlisi Muammer AKGÜN 4374 FAKS NO: ĠġLETMELER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Daire BaĢkanı ġükrü ÜSTÜNDAĞ Sekreter Esin OFLAS 4232 Servis ġefi Okan SAYDAM 4244 Servis ġefi Erol ÖLÇER 4244 Yazı ĠĢleri Servis ġefliği Servis ġefi Havva KARAMAN 4225 Memur Kenan KURT 4225 Memur Ġrfan ĠNCE 4225 Memur Refik YILMAZ 4225 Cilthane Büro ĠĢleri SatılmıĢ KABACIK 4227 Cilthane Büro ĠĢleri Ali ZURNACI 4227 ĠĢyeri Hizmet Görevlisi Ġkram KARTAL 4225 ÜRETĠM PLANLAMA VE ĠZLEME ġube MÜDÜRLÜĞÜ ġube Müdürü Sinan EREN 4221 BaĢmühendis Kamil ġenol 4235 BaĢmühendis YaĢar UZUNKAVAKLI 4237 BaĢmühendis AyĢegül CEYLAN 4226 Mühendis Kenan KASIM 4241 Tekniker Meriç ÇINAL 4234 Harita Teknikeri Tülay YĠĞĠT 4231 Topograf Müjdat SANġAN 4231 Memur Mehmet GÖRECĠ 4231 HĠZMET ALIMI ġube MÜDÜRLÜĞÜ ġube Müdürü Mehmet TATLISÖZ 4222 BaĢmühendis Türkan ÇAKIR 4228 BaĢmühendis Aysun YORULMAZ 4236 Mühendis Gönül BĠÇER 4236

15 SÖZLEġMELĠ SAHALAR ġube MÜDÜRLÜĞÜ ġube Müdürü Tevfik BAġ 4223 BaĢmühendis ġahin SavaĢ AĞCA 4224 Mühendis Atilla SARIÇAM 4243 Mühendis Murat TERZĠOĞLU 4230 Orman Mühendisi Çağrı SARI 4235 DĠREK ĠġLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ ġube Müdürü V. Rahmi ÜDER 4229 BaĢmühendis Vedat DĠNÇ 4237 Nakliyat Servis ġefi Liyakat AĞARTANCAN 4240 Uzman Metin KILIÇ 4240 Memur Hayrullah BAYRAM 4240 Tedarik Servis ġefi K.Ediz ĠZ 4242 ġef Mustafa GÜNAYDIN 4233 Memur Muharrem DEDE 4233 Memur Emin KARASAKAL 4242 Memur Orhan DEMĠR 4242 Stok Tevzi Servisi Tekniker Sinan BAYRAM 4239 Tekniker Cengiz SÜRMEN 4239 GÜVENLĠK: 4479 FAKS NO: ETÜD, PLAN-PROJE VE TESĠS DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Daire BaĢkanı Dr.Necdet BĠÇER Sekreter Erdal TOPUZ 4273 Toplantı Salonu 4274 Yazı ĠĢleri Servis ġefliği Servis ġefi Orhan CEYLAN 4261 Memur ġenol DOĞAN 4261 Memur Yılmaz KAYA 4261 Memur Fatma KEÇECĠ 4261 Memur Tayfur ARCA 4261 ĠĢyeri Hizmet Görevlisi ġahin SARIGAN 4261 ĠĢyeri Hizmet Görevlisi ġener TAġKIN 4261 ETÜD, PLAN-PROJE ġube MÜDÜRLÜĞÜ ġube Müdürü AyĢe KÖSEOĞLU 4251 Ar-Ge BaĢmüh. Sabahat MANGALTEPE 4268 BaĢmühendis Özcan ÖNEY 4264 BaĢmühendis Hasan KARAÜZÜM 4260 BaĢmühendis Erkan YENĠDĠNÇ 4260 YATIRIM ĠġLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ ġube Müdürü Semahat KARAÇAM 4252 BaĢmühendis Mürvet KASAPOĞLU 4257 BaĢmühendis Fahri ABASIZ 4258 Makine Mühendisi Elif KOÇ 4258 Yatırım ĠĢleri ġefi Mustafa ADIGÜZEL 4259 Memur Feray PELĠT 4259 Memur Ceyhun KÖKTÜRK 4259 Ġdari Uzman Feti ÖZGER 4265 ġef Emine BULUT 4263 Tekniker Azime SUNAR 4263 Kütüphane ġefi Füsun KARAASLAN 4267 TESĠS ĠġLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ ġube Müdürü 4253 BaĢmühendis Yılmaz KALAYCIOĞLU 4271 Mühendis Adem KUMBARAOĞLU 4271 Teknik Uzman Zafer KALAFAT 4265 Teknik Ressam Osman KEÇECĠ 4262 Tekniker Selma PEKSÖZ 4262

16 Memur Yusuf AYDIN 4262 ARAMALAR ġube MÜDÜRLÜĞÜ ġube Müdürü 4254 Jeofizik BaĢmüh. (ġube Müd. V.) Hikmet KÜÇÜKAĞTAġ 4255 BaĢmühendis Süha ÇALIġKAN 4272 BaĢmühendis Orhan ÖLÇER 4272 BaĢmühendis Ali BALTAġ 4268 Mühendis Nizamettin TALAS 4255 Mühendis Aysel ZEYREK 4269 Teknik ġef Zeliha ÇETĠN 4269 LABORATUVAR: 4256 ÇAYOCAĞI: 4290 GÜVENLĠK: 4479 FAKS NO: MAKĠNE VE ĠKMAL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Daire BaĢkanı Yüksel UZUN Sekreter ġenol YAYLA 4764 Toplantı Salonu 4728 Yazı ĠĢleri Servis ġefliği Servis ġefi ġeref GÜNAYDIN 4710 Memur Metin ÇEP 4730 Memur Mehmet GÜNEY 4730 Büro ĠĢleri (Küçük Kasa) Murat KIZILTAN 4866 ĠĢyeri Hizmet Görevlisi Celal BOZDOĞAN 4730 MEKANĠZASYON ġube MÜDÜRLÜĞÜ ġube Müdürü Musa ġekercġ 4701 BaĢmühendis Metin ġahġn 4704 BaĢmühendis Cengiz AKSOY 4703 BaĢmühendis Gürsel YAYLA 4735 BaĢmühendis Beytul COġKUN 4712 Maden Mühendisi Çetin Aslan KĠPER 4721 Makine Mühendisi Mesut AKKAYA 4758 Makine Mühendisi Ersin GÜNDOĞAN 4720 Teknik Uzman Serap ÖZER 4726 Tekniker Zeki YURTAYDIN 4722 Uzman Osman Zinnur KARABAK 4708 Uzman Sezai KARATAġ 4761 ġef Aliye YILMAZ 4734 ġef Haluk HALAVUT 4724 Memur M.Kemal GÜRSOY 4724 Teknisyen Recep SARIKAYA 4706 Teknisyen ġinasi ARSLAN 4706 Resimhane Fikret AYDIN 4718 Kara Nakliyat ve ĠĢ Makineleri Servisi ġöför Ramazan ÇAKAR 4872 ġöför Volkan HASDEMĠR 4872 ġöför Onur Osman YEMENĠCĠ 4872 ġöför Bayram ULAMA 4872 ĠĢ Makineleri Servisi Tekniker Sadettin YILDIZ 4874 Büro ĠĢleri Levent PEDÜK 4874 Tamirci Ali DEDE 4874 Tamirci Naip ÖZSOY 4874 Tornacı Cafer ÖZMEN 4874 Yağlama - Bakım Cengiz GENÇ 4874 Lastik Tamir Mehmet UZUN 4874 Dozer-Kepce Operatörü Metin SOMUNCU 4874 Dozer-Kepce Operatörü Murat EROL 4874

17 Vinç Operatörü Cüneyt HANEDAN 4874 ĠKMAL VE FABRĠKA KOORDĠNASYON ġube MÜDÜRLÜĞÜ ġube Müdürü Ali SOYDAġ 4702 Teknik Uzman Ġsmail YILDIZ 4733 Teknik Uzman Esat ZAMAN 4736 BaĢmühendis Atıf METE 4717 BaĢmühendis Erol GÜNER 4713 BaĢmühendis Meral KASAPOĞLU 4705 Makine Mühendisi Nilay ÇAĞATAY 4716 Makine Mühendisi Özlem SARIKAYA AYTAÇ 4725 Makine Mühendisi Sabri Doğan AFġAR 4738 Malzeme Eksperi EĢref ÇETĠN 4729 Memur Hakan GÜNEġ 4729 Tekniker Nezih SARI 4723 Bilgi ĠĢlem Erol TAVUKCU 4759 Memur YaĢar TOM 4709 Memur Yusuf KURT 4714 ġef Köksal BAYTÜRK 4865 ENERJĠ YÖNETĠMĠ VE ELEKTRĠFĠKASYON ġube MÜDÜRLÜĞÜ ġube Müdürü V. Bülent ÖZGÜMÜġ 4737 BaĢmüh. (Elektrifikasyon) 4719 BaĢmüh. (Enerji verim.) Serdar GÜNAY 4762 Elektrik Mühendisi Asiye EROL DEMĠR 4707 Elektrik Mühendisi Murat ġal 4711 Elk.-Elektro. Mühendisi Salim KILINÇASLAN 4760 Elektrik Teknikeri Muharrem EMANET 4715 Memur Yunus KARATAġ 4739 ĠĢyeri Hiz. Görevlisi Ferhat GÜLTEKĠN 4739 Santral ġefi 4460 Bilgi ĠĢlem Murat ÇETĠN 4455 Santral Operatörü Vedat KAYABAġI 4455 Santral Operatörü Cemal KARAOĞLU 4455 Tamir Atölyesi Suat CANBĠR 4462 Tamir Atölyesi Niyazi ALTUNKAYA 4462 Telefon Arıza Kayıt 4444 ġehirlerarası Kayıt 4455 MUAYENE VE TESELLÜM ĠġLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ ġube Müdürü Suat KĠBAR 4740 BaĢmühendis Asım ÖZKAN 4741 Maden Mühendisi Mustafa ATAR 4748 Makine Mühendisi Metin KAYABAġI 4757 Uzman Yüksel CĠN 4742 Tekniker Celal AKYOL 4745 Tekniker Ġsmet ÖCAL 4745 Elektrik Teknikeri Mustafa DURAN 4744 Uzman Lütfi AKIN 4743 Memur Bayram KIROĞLU 4743 Memur Rahim ÖREN 4743 Memur Sinan DEMĠRCĠ 4763 Makine Eksperi Oktay KARADENĠZ 4754 Makine Eksperi Metin YILMAZ 4746 Muayene ve Tesellüm ĠĢl. ġefi Basri ÖZTÜRK 4747 Memur (Tesel. Ambarı) Emin CĠN 4751 Bilgi ĠĢlem YaĢar KABADAYI 4751 Bilgi ĠĢlem Erol KOCABAġ 4870 Bilgi ĠĢlem Kenan EVLEKOĞLU 4749 Bilgi ĠĢlem Mustafa YILMAZ 4750 Teknik Ressam Ġsmail Cem ALTUN 4750 ÇAYOCAĞI: 4731 GÜVENLĠK: 4873 FAKS NO:

18 AMASRA ĠRTĠBAT BÜROSU 4752 KARADON ĠRTĠBAT BÜROSU 4753 ARMUTCUK ĠRTĠBAT BÜROSU 4756 KALORĠFER DAĠRESĠ 4871 A.P.K TEKNĠK SERVĠS 4796 GARAJ GÜVENLĠK 4873 YÜKSEK GERĠLĠM ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ ĠĢletme Müdürü Burhan YILDIRIM BaĢmühendis Ġlyas SUCU 4886 Elektrik Mühendisi Veysel SINANMIġ 4894 Elk.-Elektro. Mühendisi Emre ÇELĠK 4895 Yazı ĠĢleri Servis ġefi Muhammet ġehġt 4889 Memur Yunus SAKARYA 4889 Ambar ġefi ġakir ERCOġ 4890 ġef Hüsamettin BĠRLĠKBAġ 4891 Nezaretci Ömer EFE 4887 Nezaretci Hakkı HOTALAK 4887 Nezaretci Mustafa ÇELĠK 4887 Nezaretci Turgut YILDIRIM 4887 Tekniker Bayram BARUTCU 4887 Tekniker Süleyman GÜNDOĞDU 4887 Tekniker Erdal ERENSOY 4892 Elk. Teknisyeni CoĢkun AKYAR 4892 Elk. Teknisyeni Mürsel SARI 4892 Elk. Teknisyeni ġerif ERSOY 4892 Elk. Teknisyeni Ġrfan BERBER 4892 Elk. Teknisyeni Ġbrahim YARIKKAYA 4892 Elektrikci Ali AKKUġ 4892 Elektrikci Hasan TEKĠN 4892 Elektrikci Ayhan ÖZKAN 4892 Elektrikci Gültekin KAYA 4892 Elektrikci Mehmet GÖKMEN 4892 Elektrikci Mehmet TOPOVA 4892 Elektrikci Mustafa HAMZALIOĞLU 4892 Elektrikci Mustafa KILIÇ 4892 Elektrikci Necdet ÇAVUġ 4892 Elektrikci Nizamettin ERDOĞDU 4892 Elektrikci Serkan KESKĠN 4892 Elektrikci Servet SARI 4892 Elektrikci Seyfi ÖZTÜRK 4892 Elektrikci ġevki YILMAZ 4892 Elektrikci Yılmaz EMDĠ 4892 Elektrikci Selman KANYILMAZ 4892 Elektrikci Muhammet DEDEOĞLU 4892 Elektrikci Burak GÜL 4892 Elektrikci Davut Nevzat ġener 4892 Kaynakcı CoĢkun ÇELEBĠ 4892 Kaynakcı Ferhat BODUR 4892 ġöför Rafet ÇINAR 4892 ġöför Ramazan TURGUT 4892 ġöför ġinasi POYRAZ 4892 ġöför Ġbrahim AÇIKGÖZ 4892 Resimhane Mehmet GÜNHAN 4888 ĠĢyeri Hizmet Görevlisi Galip SARI 4892 Kaynak Atölyesi 4896 Elektrik Arıza Ġhbar 4893 ÇAYOCAĞI: 4881

19 GÜVENLĠK: 4873 KALORĠFER DAĠRESĠ: 4871 FAKS NO: SATINALMA DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Daire BaĢkanı Ġlhan GÜNGÖR Sekreter Nurper KARALI 4790 BaĢuzman Sedat GÜRSEL 4775 Yazı ĠĢleri Servis ġefi ġirin KUMKAPI 4787 Daktilograf Songül ÇAKIR 4787 Uzman ġafak Burak KUMKAPI 4776 ĠÇ ALIMLAR ġube MÜDÜRLÜĞÜ ġube Müdürü Kemal ÖVÜNÇ 4772 Ġç Alımlar Servis ġefliği Servis ġefi ġendoğan KOLSUZ 4794 Uzman Leyla AKPINAR 4784 Memur Hayri MANTAR 4777 Memur ġenol BĠNA 4777 Memur Muttalip TETĠK 4778 Memur Selami KILIÇ 4778 Memur Ceyhun KÖK 4779 Memur Nurettin YILDIZ 4779 Sigorta Servis ġefi Zekayi GÜRSOY 4786 Memur Mahmut YĠĞĠT 4786 DIġ ALIMLAR ġube MÜDÜRLÜĞÜ ġube Müdürü Tahsin ERSOY 4773 DıĢ Alımlar Servis ġefliği Memur YaĢar KÖĞ 4789 Memur Serkan YILDIZ 4789 Memur Cemal AZAK 4789 Memur Elda OPSAR 4789 Memur Adnan Devrim UTANGANÇ 4789 Akreditif Servis ġefi Ramazan BOZKURT 4783 ġef Ömür KOÇAL 4782 Gümrük ĠĢl. Servis ġefi Ferhat SEZGĠN 4780 Uzman Ali ZENBĠL 4780 LEVAZIM VE YEDEK PARÇA ġube MÜDÜRLÜĞÜ ġube Müdürü Ġhsan KARAGÜZEL 4771 Levazım Servisi ġefliği Servis ġefi Semih GÖREN 4792 Uzman Melih KOÇAK 4792 Uzman Cavit ATEġ 4774 Memur Mustafa TOM 4774 Yedek Parça Servis ġefliği Servis ġefi Cesarettin KARADENĠZ 4785 Servis ġefi Aydın ÇEVĠK 4793 Memur Muttalip ÖZDEMĠR 4791 Memur Mustafa Ümit KARA 4781 Memur Fahri DEMĠRAL 4781 Memur Metin YILIK 4788 Memur Zekayi KAYIK 4788 Memur Ersin KEMĠK 4798 Memur Medine Gamze YILMAZ 4798 KOMĠSYON ODASI: 4878 A.P.K TEK. SERVĠS: 4796 ÇAYOCAĞI: 4795 FAKS NO: GÜVENLĠK: 4873 FEN TETKĠK VE VERĠMLĠLĠK DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

20 Daire BaĢkanı Yusuf KILIÇ Sekreter Rasim CEYLAN Yazı ĠĢleri Servis ġefliği Servis ġefi Turan KILIÇ 4601 Uzman Ahmet Nejat ÜNSAL 4601 Memur Ömer ASLAN 4601 Memur Mehmet ÖZTÜRK 4601 BaĢuzman Abdullah ERĠġKĠN 4611 BaĢuzman Abdullah SÖNMEZ 4601 BaĢuzman Alaattin TURHAN 4603 BaĢuzman Bahattin ÜNLÜER 4601 BaĢuzman Bahtiyar DEMĠR BaĢuzman Bedri YAMAK 4609 BaĢuzman Burhan TUTUK 4612 BaĢuzman Dursun KIZILKAYA 4612 BaĢuzman Enver KARAÇAM 4115 BaĢuzman Erol ÇAKIR BaĢuzman Erol TOPALOĞLU 4610 BaĢuzman Fevzi BEZĠR 4604 BaĢuzman Ġbrahim ÇETĠN 4601 BaĢuzman Lütfü KARAOĞLU BaĢuzman Mehmet KARABACAK 4606 BaĢuzman (Paz. ve Sat.) Murat KÖSEOĞLU 4391 BaĢuzman Mustafa YANIK 4610 BaĢuzman Mustafa YILDIZ 4607 BaĢuzman Nejat AKI 4615 BaĢuzman Nihat ġġġġk 4614 BaĢuzman Nusret KAYA 4604 BaĢuzman Ömer UZUN 4616 BaĢuzman Sinan YILMAZ 4616 BaĢuzman Süleyman BAYRAKTAR 4609 BaĢuzman ġenol DĠKMEN 4607 BaĢuzman ġeref AZĠZAĞAOĞLU 4608 BaĢuzman Tanju GĠRGĠN 4615 BaĢuzman Vehbi ĠBġĠR 4608 BaĢuzman Yunus KIRAÇ 4606 BaĢuzman Zeki ÖZGER 4604 Teknik Uzman Ali KIRANG 4615 Teknik Uzman Nuri ERKAL 4609 ÇAYOCAĞI: 4605 GÜVENLĠK: 4605 ĠġGÜVENLĠĞĠ VE EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Daire BaĢkanı Mesut ÖZTÜRK Sekreter Sibel TAYġĠ 4939 Yazı ĠĢleri Servis ġefliği Servis ġefi Halil KOT 4906 Memur Hasan ABUT 4906 Ġdari ve Mali ĠĢler Servis ġefliği Servis ġefi Hami ALKAN 4916 Kütüphane Muharrem CĠN 4944 Bilgi ĠĢlem Ramis MUSLU 4935 AteĢci Halil CANDAN 4945 AteĢci Hasan GÜNEY 4945 Meydan ve Çevre ĠĢcisi Erol AYDIN 4932 ĠĢyeri Hiz. Görevlisi Serkan ÖREN 4932 DENETĠM VE AR-GE ġube MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLETİŞİM BİLGİLERİ

TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLETİŞİM BİLGİLERİ TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLETİŞİM BİLGİLERİ GENEL MÜDÜRLÜK SANTRAL (0372) 259 40 00 (20 HAT) (0372) 252 40 00 (8 HAT) GENEL MÜDÜRLÜK FAKS NO (0372) 251 19 00 T.T.K İNTERNET (WEB) ADRESİ

Detaylı

GENEL MÜDÜRLÜK VOIP TELEFON LĠSTESĠ

GENEL MÜDÜRLÜK VOIP TELEFON LĠSTESĠ GENEL MÜDÜRLÜK VOIP TELEFON LĠSTESĠ SANTRAL 3000 T.C. SAYIġTAY DENETÇĠLERĠ Musa DEMĠRBAġ Grup BaĢkanı 3028 Muzaffer ATAK Uzman Denetçi 3030 Ahmet ÇALIK Uzman Denetçi 3029 Dr.Kutlu KARACA Uzman Denetçi

Detaylı

Prof.Dr. M. Haluk GÜVEN REKTÖR YARDIMCISI 1155 257 40 18 Sekreter 1437. Prof.Dr. Muhlis BAĞDIGEN REKTÖR YARDIMCISI 1161 257 73 97.

Prof.Dr. M. Haluk GÜVEN REKTÖR YARDIMCISI 1155 257 40 18 Sekreter 1437. Prof.Dr. Muhlis BAĞDIGEN REKTÖR YARDIMCISI 1161 257 73 97. BİRİMİ: REKTÖRLÜK ADI SOYADI ÜNVANI DAHİLİ HARİCİ Prof.Dr. Mahmut ÖZER REKTÖR Sekreter 1203-1500 257 73 98 REKTÖRLÜK ÖZEL KALEM Esra VERİMOĞLU Şube Müdürü 1500 257 40 14 Prof.Dr. M. Haluk GÜVEN REKTÖR

Detaylı

ADANA İLİ SEÇİM ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

ADANA İLİ SEÇİM ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ ADANA İLİ SEÇİM ÇEVRESİ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 1 ÖMER ÇELİK YÜKSEK SİYASET BİLİMCİ 2 MEHMET NECATİ ÇETİNKAYA YÜKSEK VALİ 3 NECDET ÜNÜVAR YÜKSEK TIP DOKTORU 4 FATOŞ GÜRKAN YÜKSEK AVUKAT 5 ALİ KÜÇÜKAYDIN

Detaylı

YDBİ 200/102 İNGİLİZCE 09:30 OTURUMU

YDBİ 200/102 İNGİLİZCE 09:30 OTURUMU 200851406 MÜSLÜM ASLAN iġletme NECMETTĠN 200851407 CĠHAN ASLAN iġletme 200851408 FERHAT EMRAH ATALAY iġletme 200851409 ALĠ AYGÜN iġletme 200851419 MUSTAFA ÇALIġKAN iġletme 200851422 EMRAH DEMĠR iġletme

Detaylı

ANKARA ADALET SARAYI TELEFON REHBERİ

ANKARA ADALET SARAYI TELEFON REHBERİ ANKARA ADALET SARAYI TELEFON REHBERİ BİRİM ADI SAYFASI ADALET BAKANLIĞI 5 HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU 6 ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI 7 ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU 26 ANKARA

Detaylı

18 OCAK 2015 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN PUD SINAVI SONUÇ LİSTESİ ADI SOYADI GRUP_KOD GRUP PUAN SONUC SELAHATTİN YABACI 1 MÜHENDİS (1.

18 OCAK 2015 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN PUD SINAVI SONUÇ LİSTESİ ADI SOYADI GRUP_KOD GRUP PUAN SONUC SELAHATTİN YABACI 1 MÜHENDİS (1. 18 OCAK 2015 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN PUD SINAVI SONUÇ LİSTESİ ADI SOYADI GRUP_KOD GRUP PUAN SONUC SELAHATTİN YABACI 1 MÜHENDİS (1.GRUP) 100 BAŞARILI FATMA ÖZDAŞ 1 MÜHENDİS (1.GRUP) 100 BAŞARILI CEVDET

Detaylı

SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ SİGORTA ACENTELERİ TEKNİK PERSONEL ZORUNLU EĞİTİMİ

SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ SİGORTA ACENTELERİ TEKNİK PERSONEL ZORUNLU EĞİTİMİ EĞİTİM YERİ İSTANBUL ANADOLU TARİHİ 10 11 TEMMUZ 2009 GRUBU 1 OTURUMU SIRA NO ADI SOYADI İMZA 1 ABDULLAH MEŞECİ 2 AKIN KIŞLA 3 ALİYE ELİF ÖZDEMİR 4 ARİF ÖMER 5 AŞKIM FİLİZ KARSLI 6 ATİLLA AKAT 7 AYFER

Detaylı

İSTANBUL KAYAŞEHİR 23. BÖLGE PROJESİ KURALI SATIŞ ENGELLİ KATEGORİSİ - BAŞVURU LİSTESİ

İSTANBUL KAYAŞEHİR 23. BÖLGE PROJESİ KURALI SATIŞ ENGELLİ KATEGORİSİ - BAŞVURU LİSTESİ 1 B1 ABDİNUR ÖZTEMUR 2489034**** 2 B1 ABDULBAKİ BOZKURT 6907021**** 3 B1 ABDULBAKİ ŞAHİN 2028415**** 4 B1 ABDULCABBAR ENSARİ 1052386**** 5 B1 ABDULCEBBAR PACAL 1048816**** 6 B1 ABDULGAFUR AKYÜZ 2998420****

Detaylı

ADANA İLİ SEÇİM ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ DOĞRU YOL PARTİSİ

ADANA İLİ SEÇİM ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ DOĞRU YOL PARTİSİ ADANA İLİ SEÇİM ÇEVRESİ DOĞRU YOL PARTİSİ 1 MUSTAFA GÜLER ORTA SERBEST 2 ŞEREF ULUÇ ORTA SERBEST 3 VELİ ERDEM YÜKSEK SERBEST 4 ELİF BÜYÜKDOĞAN ORTA SERBEST 5 MANSUR GÖKTAŞ ORTA SERBEST 6 BURAK ERDEM ORTA

Detaylı

ADANA İLİ SEÇİM ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ DOĞRU YOL PARTİSİ

ADANA İLİ SEÇİM ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ DOĞRU YOL PARTİSİ ADANA İLİ SEÇİM ÇEVRESİ DOĞRU YOL PARTİSİ 1 MUSTAFA GÜLER ORTA SERBEST 2 ŞEREF ULUÇ ORTA SERBEST 3 VELİ ERDEM YÜKSEK SERBEST 4 ELİF BÜYÜKDOĞAN ORTA SERBEST 5 MANSUR GÖKTAŞ ORTA SERBEST 6 BURAK ERDEM ORTA

Detaylı

AVUKAT ADI SOYADI İLİ SAYI

AVUKAT ADI SOYADI İLİ SAYI İBRAHİM SÖKMEN İZMİR 35,732 MEHMET ÇOLAK İZMİR 22,066 AHMET NURİ ÇAĞIRAL İZMİR 18,121 ABDURRAHMAN ŞENOL İZMİR 16,255 YASİN YARDIMCI İZMİR 14,794 HÜLYA YALÇIN İZMİR 14,294 EMİNE ÇEVİK İZMİR 12,801 ATAKAN

Detaylı

İLAN YAYINLANMA TARİHİ: 14.04.2014 Dikkat!!

İLAN YAYINLANMA TARİHİ: 14.04.2014 Dikkat!! İLAN YAYINLANMA TARİHİ: 14.04.2014 Dikkat!! Hediyeler, NOBEL PAZARLAMA LTD. ŞTİ. - DİMES tarafından, adres bilgisi yeterli görülen katılımcıların kampanyaya katılırken verdikleri adrese kargo ile gönderilecektir.

Detaylı

Sıra No Aday No Adı Soyadı Baba Adı Bina Kat Salon No Salon Sıra No 79 1079 İSMAİL SEZER HAKKI GAZİ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ ZEMİN Z-02 27 80

Sıra No Aday No Adı Soyadı Baba Adı Bina Kat Salon No Salon Sıra No 79 1079 İSMAİL SEZER HAKKI GAZİ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ ZEMİN Z-02 27 80 1 NOLU LİSTE 8/3/2015 TARİHİNDE ANKARA'DA YAPILACAK OLAN DEFTERDARLIK UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVININ YAZILI BÖLÜMÜNE KATILMAYA HAK KAZANAN ADAYLARIN SINAV YERLERİNİ GÖSTERİR LİSTE Aday Bilgileri Sınav

Detaylı

Vodafone 35th Istanbul Marathon 15 Km Race Overall Results -- Turkish Nationality

Vodafone 35th Istanbul Marathon 15 Km Race Overall Results -- Turkish Nationality Female 1 11302 BURCU BÜYÜKBEZGİN 1991 TUR 0:16:57 0:34:36 0:52:18 2 6063 SEYRAN ADANIR 1993 TUR 0:17:44 0:34:54 0:52:30 3 6062 DAMLA POYRAZ 1992 TUR 0:19:35 0:39:07 0:59:37 4 8627 YELİZ AY YILDIZ 1977

Detaylı

13. BAŞVURU ÇAĞRI DÖNEMİ

13. BAŞVURU ÇAĞRI DÖNEMİ 13. BAŞVURU ÇAĞRI DÖNEMİ İKİNCİ GRUP SÖZLEŞME İMZALAMAYA HAK KAZANANLAR LİSTESİ SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİNİN İŞLENMESİ VE PAZARLANMASI (103-1) SIRA YATIRIMIN NO YAPILACAĞI İL BAŞVURU SAHİBİ ADI 1 DİYARBAKIR

Detaylı

BÖLÜM MEZUN ÖĞRENCİ ADI ÖĞRENCİ SOYADI TURU HUKUK 2010 ASLI AYGÜN Lisans HUKUK 2010 ABDULLAH SAMET YILMAZ Lisans HUKUK 2010 AHMET HARMANCI Lisans

BÖLÜM MEZUN ÖĞRENCİ ADI ÖĞRENCİ SOYADI TURU HUKUK 2010 ASLI AYGÜN Lisans HUKUK 2010 ABDULLAH SAMET YILMAZ Lisans HUKUK 2010 AHMET HARMANCI Lisans BÖLÜM MEZUN ÖĞRENCİ ADI ÖĞRENCİ SOYADI TURU HUKUK 2010 ASLI AYGÜN Lisans HUKUK 2010 ABDULLAH SAMET YILMAZ Lisans HUKUK 2010 AHMET HARMANCI Lisans HUKUK 2010 AHMET KOÇ Lisans HUKUK 2010 ALİ KUTAY KOCAKERİM

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı DUYURU 2014 Yılı Görevde Yükselme Sınavı Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürlüğü başarı

Detaylı

İL GÖÇ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVININ YAZILI KISMINA GİRMEYE HAK KAZANANLARIN LİSTESİ SIRA TC KİMLİK NO AD SOYAD KPSS_Puanı

İL GÖÇ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVININ YAZILI KISMINA GİRMEYE HAK KAZANANLARIN LİSTESİ SIRA TC KİMLİK NO AD SOYAD KPSS_Puanı İL GÖÇ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVININ YAZILI KISMINA GİRMEYE HAK KAZANANLARIN LİSTESİ SIRA TC KİMLİK NO AD SOYAD KPSS_Puanı 1 50******986 AYKUT KÖK 98,74854 2 16******330 SERAP ŞAHİN 98,29895 3 30******044

Detaylı

10.01.2014 Saat: 10:00 2013-2014 Ortak Dersler Güz Dönemi Final Sınavı

10.01.2014 Saat: 10:00 2013-2014 Ortak Dersler Güz Dönemi Final Sınavı Alaca Meslek Yüksekokulu 201 Nolu Derslik 201 1 135010001 HASAN TOPUZ 2 135010002 ONURCAN DOĞAN 3 135010003 BURAK YÖNET 4 135010004 YUSUF GÜMÜŞ 5 135010005 ALİ CİHAN ŞAHİN 6 135010007 MELİH KEKEÇ 7 135010008

Detaylı

Sertifika Adı Soyadı Meslek Ünvanı No

Sertifika Adı Soyadı Meslek Ünvanı No 1 Mehmet AYDIN MAKİNA MÜH. 0 531 599 34 17 2 Turgut ACAR İNŞAAT Y. MÜH. 0 532 688 43 82 3 İbrahim Ümit ERDEM JEOLOJİ Y. MÜH. 0 533 442 52 72 4 Sadık AYDEMİR İNŞAAT MÜH. 0 312 448 08 23 5 Erdoğan DEMİRCİGİL

Detaylı

2014-2015 Sezonu Üst Klasman Hakem Kadrosu Sıra No Ad Soyad İli 2014-2015

2014-2015 Sezonu Üst Klasman Hakem Kadrosu Sıra No Ad Soyad İli 2014-2015 2014-2015 Sezonu Üst Klasman Hakem Kadrosu Sıra No Ad Soyad İli 2014-2015 1 BÜLENT YILDIRIM ANKARA ÜKH 2 MUSTAFA İLKER COŞKUN ANKARA ÜKH 3 ALİ PALABIYIK ANKARA ÜKH 4 ÖZGÜÇ TÜRKALP ANKARA ÜKH 5 SERKAN TOKAT

Detaylı

ARAÇ LİSESİ / ARAÇ ÇOK PROGRAMLI LİSESİ YILLARA GÖRE MEZUNLAR LİSTESİ

ARAÇ LİSESİ / ARAÇ ÇOK PROGRAMLI LİSESİ YILLARA GÖRE MEZUNLAR LİSTESİ 1 NURAN ACAR ARAÇ LİSESİ 315 EDEBİYAT 1975 2 AYNUR KEBELİOĞLU ARAÇ LİSESİ 501 EDEBİYAT 1975 3 SEBAHAT KARAKAŞ ARAÇ LİSESİ 519 EDEBİYAT 1975 4 RAMAZAN GÜRKAN SARIŞEN ARAÇ LİSESİ 594 EDEBİYAT 1975 5 FATMA

Detaylı

İvedik Cad. Bankacılar Sokak No:4 Yenimahalle/ANKARA (Yenimallle GİRİŞ ALTI YEMEKHANE ANKARA MESLEKİ EĞİTİM KURSU MÜDÜRLÜĞÜ

İvedik Cad. Bankacılar Sokak No:4 Yenimahalle/ANKARA (Yenimallle GİRİŞ ALTI YEMEKHANE ANKARA MESLEKİ EĞİTİM KURSU MÜDÜRLÜĞÜ 1 295 GÜLHAN ULUMAN FIRAT İvedik Cad. Bankacılar Sokak No:4 (Yenimallle GİRİŞ ALTI YEMEKHANE 2 148 SADETTİN EREN İvedik Cad. Bankacılar Sokak No:4 (Yenimallle GİRİŞ ALTI YEMEKHANE 3 373 ÜMİT BAŞER İvedik

Detaylı

Güncelleme (last updated): 09.02.2015. Sayfa (page) 1 / 304

Güncelleme (last updated): 09.02.2015. Sayfa (page) 1 / 304 İçindekiler / Contents 1967-1979 Yıllarında Mezun Olanlar...2 1980-1989 Yıllarında Mezun Olanlar... 38 1990-1999 Yıllarında Mezun Olanlar... 121 2000-2009 Yıllarında Mezun Olanlar... 207 2010 Yılı ve Sonrasında

Detaylı

SEYHAN BELEDİYESİ TELEFON REHBERİ BİRİM ADI SOYADI DİREK HAT FAX DAHİLİ NO ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ BETÜL YAMANYILMAZ 1405

SEYHAN BELEDİYESİ TELEFON REHBERİ BİRİM ADI SOYADI DİREK HAT FAX DAHİLİ NO ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ BETÜL YAMANYILMAZ 1405 SEYHAN BELEDİYESİ TELEFON REHBERİ BİRİM ADI SOYADI DİREK HAT FAX DAHİLİ NO ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ BETÜL YAMANYILMAZ 1405 SEKRETERLİK ARZU ELMAS 4328940-4328939 1400-1401 SEKRETERLİK LEYLA

Detaylı

TÜİK Ankara Bölge Müdürlüğünden Mülakat Sınavı Sonucu ve Eğitime Davet Duyurusu Duyuru No:2011/3

TÜİK Ankara Bölge Müdürlüğünden Mülakat Sınavı Sonucu ve Eğitime Davet Duyurusu Duyuru No:2011/3 TÜİK Ankara Bölge Müdürlüğünden Mülakat Sınavı Sonucu ve Eğitime Davet Duyurusu Duyuru No:0/ 5/04/0 ve 0/7906 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 9/0/0 li ve 0/587 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince,

Detaylı

11 ALİ ACAR 29 OSMAN YAĞCI 31 NİYAZİ AYDOGAN 59 DURMUŞ GÜNEP-GÜNEP MANİFATURA VE TUHAFİYE 69 MEHMET SEZER 321 MEHMET GALİP ÇANKAYA 324 AHMET ÜNVER

11 ALİ ACAR 29 OSMAN YAĞCI 31 NİYAZİ AYDOGAN 59 DURMUŞ GÜNEP-GÜNEP MANİFATURA VE TUHAFİYE 69 MEHMET SEZER 321 MEHMET GALİP ÇANKAYA 324 AHMET ÜNVER 11 ALİ ACAR 29 OSMAN YAĞCI 31 NİYAZİ AYDOGAN 59 DURMUŞ GÜNEP-GÜNEP MANİFATURA VE TUHAFİYE 69 MEHMET SEZER 321 MEHMET GALİP ÇANKAYA 324 AHMET ÜNVER 496 AZİZ ŞENLEN 556 KAZIM RÜŞTÜ GÜVEN 628 NECİP BULGURLU

Detaylı

1 A.SİNEM DİNÇER (2616)

1 A.SİNEM DİNÇER (2616) Sıra Durumu 1 A.SİNEM DİNÇER (2616) 2 ABBAS ERDOĞAN (5926) 3 ABBAS KARAKUŞ (8948) 4 ABBAS ÖZDEN (3134) 5 ABDULLAH GANİ YALINALP (7395) 6 ABDULLAH GÜRBÜZ (8344) 7 ABDULLAH ŞAMİL DOĞAN (7566) 8 ABDÜLHADİ

Detaylı

11. ULUSLARARASI TARSUS YARI MARATONU 29 MART 2015 - PAZAR Turkish nationality

11. ULUSLARARASI TARSUS YARI MARATONU 29 MART 2015 - PAZAR Turkish nationality 1 2 Muzaffer BAYRAM 1990 İSTANBUL B.B.S.K. TUR 0:30:54 0:34:12 1:06:52 1:06:51 2 1194 Serkan KAYA 1984 GALATASARAY TUR 0:31:39 0:35:01 1:07:05 1:07:01 3 19 Yavuz AĞRALI 1992 BATMAN PETROLSPOR TUR 0:32:24

Detaylı