TTK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TELEFON REHBERĠ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TTK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TELEFON REHBERĠ"

Transkript

1 TTK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TELEFON REHBERĠ 2013

2 FĠHRĠST GENEL MÜDÜRLÜK 1 YÖNETĠM KURULU ÜYELERĠ 1 SAYIġTAY BAġKANLIĞI DENETĠM ÜYELERĠ 1 GENEL MÜDÜRLÜK MÜġAVĠRLERĠ 2 ÖZEL BÜRO ġube MÜDÜRLÜĞÜ 2 YÖNETĠM KURULU ġube MÜDÜRLÜĞÜ 2 ĠDARĠ VE SOSYAL ĠġLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 3-4 YAYLA KONAĞI MĠSAFĠRHANESĠ 5 GÜVENLĠK VE SAVUNMA ġube MÜDÜRLÜĞÜ 6 ĠNġAAT VE EMLAK DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 7 PAZARLAMA VE SATIġ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 8 TEFTĠġ KURULU BAġKANLIĞI 9 HUKUK MÜġAVĠRLĠĞĠ 10 MUHASEBE DAĠRESĠ BAġKANLIĞI PERSONEL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI SAĞLIK ĠġLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ 15 ARAġTIRMA PLANLAMA VE KOORDĠNASYON DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 16 ĠġLETMELER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 17 ETÜT,PLAN-PROJE VE TESĠS DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 18 MAKĠNE VE ĠKMAL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI MUAYENE VE TESELLÜM ĠġLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ 21 YÜKSEK GERĠLĠM ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ 22 SATIN ALMA DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 23 FEN TETKĠK VE VERĠMLĠLĠK DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 24 Ġġ GÜVENLĠĞĠ VE EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 25 EĞĠTĠM ġube MÜDÜRLÜĞÜ 26 ÇEVRE VE KALĠTE ġube MÜDÜRLÜĞÜ 27 ALEV SIZDIRMASLIK TEST ĠSTASYONU ġube MÜDÜRLÜĞÜ 27 LABORATUVAR ġube MÜDÜRLÜĞÜ 28 LĠMAN VE DEMĠRYOLU ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ MADEN MAKĠNELERĠ FABRĠKA ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ KOZLU TAġKÖMÜRÜ ĠġLETME MÜESSESESĠ MÜDÜRLÜĞÜ KARADON TAġKÖMÜRÜ ĠġLETME MÜESSESESĠ MÜDÜRLÜĞÜ ÜZÜLMEZ TAġKÖMÜRÜ ĠġLETME MÜESSESESĠ MÜDÜRLÜĞÜ AMASRA TAġKÖMÜRÜ ĠġLETME MÜESSESESĠ MÜDÜRLÜĞÜ 39 ARMUTCUK TAġKÖMÜRÜ ĠġLETME MÜESSESESĠ MÜDÜRLÜĞÜ 40 T.T.K. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Santral Telefon Numaraları Hat Hat T.T.K. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FAKS NO T.T.K ĠNTERNET (WEB) ADRESĠ TTK e posta (mail) Adresi Not : Genel Müdürlük Ve Bağlı Birimlerdeki Dahili Numaraların Önüne (259) Kozlu Müessese Müdürlüğündeki Dahili Numaraların Önüne (269) Üzülmez Müessese Müdürlüğündeki Dahili Numaraların Önüne (268) Karadon Müessese Müdürlüğündeki Dahili Numaraların Önüne (267) Armutcuk Müessese Müdürlüğündeki Dahili Numaraların Önüne (327) Amasra Müessese Müdürlüğündeki Dahili Numaraların Önüne ( ) Getirilerek Direk Arama Yapılabilir. MÜDÜRLÜKLER FAKS NUMARALARI Faks No: Ġrtibat Tel. No: GENEL MÜDÜRLÜK YÖNETĠM KURULU ÜYELERĠ SAYIġTAY BAġKANLIĞI DENETĠM ÜYELERĠ GENEL MÜDÜRLÜK MÜġAVĠRLERĠ ÖZEL BÜRO ġube MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETĠM KURULU ġube MÜDÜRLÜĞÜ GÜVENLĠK VE SAVUNMA ġube MÜDÜRLÜĞÜ

3 ĠDARĠ VE SOSYAL ĠġLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YAYLA KONAĞI MĠSAFĠRHANESĠ ĠNġAAT EMLAK DAĠRE BAġKANLIĞI PAZARLAMA VE SATIġ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI TEFTĠġ KURULU BAġKANLIĞI HUKUK MÜġAVĠRLĠĞĠ MUHASEBE DAĠRESĠ BAġKANLIĞI PERSONEL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI SAĞLIK ĠġLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ ARAġTIRMA, PLANLAMA VE KOORDĠNASYON DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ĠġLETMELER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ETÜT,PLAN-PROJE VE TESĠS DAĠRESĠ BAġKANLIĞI MAKĠNE VE ĠKMAL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ENERJĠ YÖNETĠMĠ VE ELEK. ġube MÜD LÜĞÜ MUAYENE VE TESELLÜM ĠġLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ YÜKSEK GERĠLĠM ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA DAĠRESĠ BAġKANLIĞI FEN TETKĠK VE VERĠMLĠLĠK DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Ġġ GÜVENLĠĞĠ VE EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI LABORATUAR ġube MÜDÜRLÜĞÜ LĠMAN VE DEMĠRYOLU ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ MADEN MAKĠNELERĠ FAB. ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ KOZLU TĠM MÜDÜRLÜĞÜ KARADON TĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÜZÜLMEZ TĠM MÜDÜRLÜĞÜ AMASRA TĠM MÜDÜRLÜĞÜ (0 378) ARMUTCUK TĠM MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ĠRTĠBAT ġube MÜDÜRLÜĞÜ (0 312) T.T.K. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POSTA ADRESLERĠ SATINALMA DAĠRESĠ BAġKANLIĞI, MAKĠNE VE ĠKMAL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI, MUAYENE VE TESELLÜM ĠġLERĠ ġube MÜD LÜĞÜ, YÜKSEK GERĠLĠM ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ T.T.K. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ĠRTĠBAT ġube MÜDÜRLÜĞÜ (TTK ANKARA MĠSAFĠRHANESĠ) POSTA ADRESĠ T.T.K. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ WEB ADRESĠ T.T.K. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ e-posta ADRESĠ Yayla Mahallesi Bağlık Cad. Ġhsan Soyak Sok. No:2 ZONGULDAK PK:67090 MithatpaĢa Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi No:2 ZONGULDAK 7. Cadde 19. Sokak No:22 Bahçelievler / ANKARA PK:06380 (0 312) (0 312) Yönetim Kurulu BaĢkanı, Genel Müdür GENEL MÜDÜRLÜK Burhan ĠNAN Sekreter Orhan KURT 4108 Sekreter Zeynep KOÇ 4108 ĠĢyeri Hizmet Görevlisi Yüksel ÇAPAKLI Genel Müdür Yardımcısı 4104 Mahmut ÖZÇELĠK Yönetim Kurulu Üyesi 4109 Sekreter Naim ÖZBEK 4109 Sekreter Gamze KARA 4117 ĠĢyeri Hizmet Görevlisi Selim GÜNEYOĞLU Genel Müdür Yardımcısı Mustafa ġġmġek

4 Yönetim Kurulu Üyesi 4110 Sekreter Nilgün AKSOY 4110 Sekreter ġengül DÜNDAR 4116 ĠĢyeri Hizmet Görevlisi Ziya DEMĠRCĠ 4116 Genel Müdür Yardımcısı Ġsmail GÜNER Sekreter Ömer YÜKSEL 4112 Sekreter Aysel KOCABAġ 4180 ĠĢyeri Hizmet Görevlisi Fedai BÜYÜKYONCA FAKS NO: YÖNETĠM KURULU ÜYELERĠ Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Nevzat KAVAKLI Yönetim Kurulu Üyesi Arif Hikmet CESUR Yönetim Kurulu Üyesi Salih ERBAY SAYIġTAY BAġKANLIĞI DENETĠM ÜYELERĠ Grup BaĢkanı Ramazan ULUDAĞ Uzman Denetci Selahattin GÜLTEKĠN Uzman Denetci Hüseyin TORUN Uzman Denetci Hakkı ÖKTEM Uzman Denetci Fatih Mehmet YOLERĠ Uzman Denetci Rasim TULAY Sekreter Türkan KURNAZ 4122 MUHTELĠF TELEFONLAR Genel Müdürlük SANTRAL 9 Genel Müdürlük KOMĠSYON ODASI 4115 Genel Müdürlük ÇAYOCAĞI 4173 Genel Müdürlük KONFERANS SALONU 4114 Genel Müdürlük MÜRACAT - GÜVENLĠK GENEL MÜDÜRLÜK MÜġAVĠRLERĠ MüĢavir Temel ÇAKIR 4115 MüĢavir Aydın PINARCIK 4135 MüĢavir Nurettin ÇAĞLAYAN 4135 MüĢavir ġenol AVCI 4135 MüĢavir Mustafa KAR 4135 MüĢavir Ahmet Ali ULUDAĞ 4137 MüĢavir Mustafa COġKUN 4137 MüĢavir Arslan YAZICI 4137 MüĢavir Osman BAHADIR 4142 ÖZEL BÜRO ġube MÜDÜRLÜĞÜ ġube Müdürü Muzaffer ġenyer 4118 Servis ġefi Sevgi UZUN 4119 FAKS NO: YÖNETĠM KURULU BÜRO MÜDÜRLÜĞÜ

5 Dahili ġube Müdürü Ayhan BĠLGĠN 4126 Servis ġefi Arzu ġentürk 4127 Uzman Nursel KIRANCI 4127 Memur Mehmet ÖZMEKĠK 4128 Memur Serhat ALTUNKESEN 4128 Harici ĠDARĠ VE SOSYAL ĠġLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Daire BaĢkanı Alaattin ÜLPER Sekreter Fatih Zeki ERDOĞAN 4164 ĠĢyeri Hizmet Görevlisi Mahmut KALDIRIM 4164 Yazı ĠĢleri Servis ġefliği Uzman Tanju ONUR 4181 Büro ĠĢleri Nurcihan DÜRMELĠ 4189 ĠDARĠ VE SOSYAL ĠġLER ġube MÜDÜRLÜĞÜ ġube Müdürü Semra KALYONCU 4162 Yazı ĠĢleri Servis ġefliği Uzman Fulya AKMAN 4186 Memur Kudret GÜNGÖR 4186 Ġdari ĠĢler Servis ġefliği Servis ġefi Sadık ALKAN 4176 Memur Hamdi ĠNCE 4167 Memur Aysel KALAY 4167 Büro ĠĢleri Derya YĠĞĠT KABACALI 4167 Memur Cevat BÖKRÜ 4185 Memur Yavuz USTA 4185 Otopark Nezaretci Atilla TEKĠNIRK 4170 Otopark Büro ĠĢleri Fikret GÜNEY 4177 Otopark ġöför Odası 4177 Puantörlük Memur Kadriye ÖZTAMUR 4178 Memur Muzaffer TANRIVERDĠ 4178 Puantör Cemal ORUÇ 4178 Puantör Ġhsan ÖZDEN 4178 Sosyal ĠĢler Servis ġefliği Servis ġefi Ġlknur GÜNER 4169 Memur Metin YILDIZ 4169 Memur Mehmet ġamkara 4169 Memur Ömer OKUMUġ 4169 Sabit Kıymetler Servis ġefliği Servis ġefi Alparslan AĞARTAN 4175 Uzman ġakir Kaptan ATABAY 4175 Memur Ġlyas ÇORBACI 4175 Elektrik Teknikeri Muhittin ÇELĠK 4114 Elektrikci Çetin ÖZTÜRK 4171 Tesisatçı Halil GENÇ 4171 Tesisatçı Mehmet ÇAKIR 4171 Koltuk Tamir Atölyesi Mehmet AKYEL 4184 Koltuk Tamir Atölyesi Can KEFELĠ 4184 Memur Niyazi KABASAKAL 4184 ġantiye - Boyacılar 4184 Kaloriferciler (Gen. Md lük) 4172 HABERLEġME VE HALKLA ĠLĠġKĠLER ġube MÜDÜRLÜĞÜ ġube Müdürü Nida ġentürk Genel HaberleĢme Servis ġefliği Servis ġefi Zehra ALBAYRAK 4174 Uzman Nilgün ÖZĠLERĠ 4182 Memur Tuncay TÜRKÇELĠK 4166 Faks Memuru Ziya AÇIKGÖZ 4168 Büro ĠĢleri Aynur AÇIKGÖZ 4182 Büro ĠĢleri Dilber YURT 4182

6 Büro ĠĢleri Tahsin BĠRCAN 4166 Küçük Kasa Ġhsan KIġLA 4166 Harici Posta Hidayet SĠVRĠ 4166 Evrak Kayıt Nevzullah ġahġn 4166 ĠĢyeri Hiz. Görevlisi Tuncay KUġÇU 4166 Halkla ĠliĢkiler Servis ġefliği ġef Yılmaz YAVUZ 4179 Uzman Çetin DĠKENLĠ 4179 Büro ĠĢleri YaĢar KĠBAR 4188 Merkez Telsiz Amirliği Telsiz Amiri Fethi KUBALAS 4183 Memur Aydın GÜNGÖR 4478 Memur Ahmet GÖZEN 4478 Memur Yasin AYGÜN 4478 Telsiz Operatörü Süleyman YAVUZ 4478 FAKS NO: ANKARA ĠRTĠBAT ġube MÜDÜRLÜĞÜ ġube Müdürü Nuri ÖZBEK Misafirhane Resepsiyon FAKS NO: YAYLA KONAĞI MĠSAFĠRHANESĠ Ġdare Amiri Mevlüt KUTMAN RESEPSĠYON 4401 Resepsiyon Memuru Metin BELEN 4401 Resepsiyon Memuru Recep ġeniz AKALINLI 4401 Resepsiyon Memuru Cemal CANSIZOĞLU 4401 Resepsiyon Memuru Hüseyin BAġAR 4401 Uzman Vacit ESEN 4402 Memur Ayfer KÜDEN 4402 Büro ĠĢleri Hüseyin SARIKAYA 4402 Anbar Memuru Harun AYDOĞAN 4440 Yemek Salonu - Garson Recep ÇATAKLI 4405 Garson Bilal KAYABAġLI 4405 Garson Fevzi KAYA 4405 Garson Selahattin AK 4405 AĢcı Mustafa GÖKGÖZ 4405 AĢcı Hasan YAĞLI 4405 AĢcı Mustafa AġIK 4405 AĢcı Murat KAYABAġI 4405 AĢcı Yasin DOĞU 4405 BulaĢıkcı YaĢar KOÇAL 4405 Kat Görevlisi Güldane ÖZÇELĠK 4430 Kat Görevlisi Gülcihan KUZUCU 4430 Kat Görevlisi Sevilay UÇAR 4430 Tamir - Bakım Akın AKTEKĠN 4430 Kalorifer Dairesi 4430 Terzihane 4407 GEN. MÜDÜR LOJMANI GÜVENLĠK 4474 YAYLA KONAĞI GÜVENLĠK 4442 A TĠPĠ MĠSAFĠRHANESĠ 4550 A TĠPĠ GÜVENLĠK 4558 GÜVENLĠK VE SAVUNMA ġube MÜDÜRLÜĞÜ ġube Müdürü V. Ġbrahim ASLAN 4588 Sekreter Birol KULA 4588

7 Savunma Uzmanı Ġlhan BĠLGĠN 4589 Savunma Uzmanı Fehime ÇAKIR 4590 Yazı ĠĢleri Servis ġefliği Servis ġefi Nimet ERMAN 4591 ġef Yunus KAYA 4592 Memur Muharrem ERGĠN 4592 Memur Muhittin EROĞLU 4592 ĠĢyeri Hizmet Görevlisi Durdu YUCA 4591 Güvenlik Amiri Gültekin BAL 4473 Grup ġefi Ġbrahim DĠLAVER 4876 Grup ġefi Hüseyin SEZER 4876 Grup ġefi Kenan DURAN 4876 Merkez Güvenlik Karargahı 4876 Genel Müdürlük 4113 E.P.P.T - ĠĢletmeler - ĠnĢaat 4479 Muhasebe Personel APK 4355 Fener GiriĢ Kapı Güvenlik 4472 Genel Müdür Lojmanı 4474 Yayla Konağı Misafirhanesi 4442 A Tipi Misafirhanesi 4558 Fen Tet. ve Ver. Dai. BaĢk Sağlık ĠĢleri ġube Müd lüğü 4626 Maden Mak.Fab. Müd.GiriĢi 4808 Maden Mak.Fab. ĠĢçi GiriĢi 4822 Makine Ġkmal - Merk.Garajı 4873 Oksi-Asetilen Fabrikası 4567 Eğitim Ocağı 4568 ĠĢ Güv. ve Eğt. Dai.BĢk lığı 4932 Kömür Tevzi ġefliği 4555 Demiryolu BaĢmüh liği 4618 Kargo-Lim. Tim Amiri Orhan ÇĠLLER 4643 Kargo Kapı Güvenlik 4642 Tır Parkı (Ro-Ro) Güvenlik 4566 ĠNġAAT VE EMLAK DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Daire BaĢkanı Mustafa KÜÇÜK Sekreter Emine Hale MAKULOĞLU 4280 Yazı ĠĢleri Servis ġefliği Servis ġefi Osman ÇAVUR 4285 Memur Sevim KARTAL 4287 Memur Ġsmet ġalvarcioğlu 4287 Memur Meryem YILMAZ 4287 EMLAK VE ĠSTĠMLAK ġube MÜDÜRLÜĞÜ ġube Müdürü Mahmut Yesari SEZGĠN 4296 Harita ve Kad. BaĢmüh. Bayraktar GÜLÇEBĠ 4299 Mimar Ece BAKĠOĞLU 4292 Mimar Berna ÇENGEL KOÇ 4298 Harita Mühendisi Burcu TÜFEKCĠ 4299 Harita Teknikeri Aslıhan YILDIZ 4298 ġef Selma KOLTUK 4291 Memur (Resimhane) Hüseyin SELVĠ 4293 Memur (Resimhane) Yakup Kadri AYKOL 4293 PROJE-KEġĠF VE ĠHALE ġube MÜDÜRLÜĞÜ ġube Müdürü V. Nazlı ASLAN 4294 Makine Müh. Aysel SARI 4289 ĠnĢaat Teknikeri Feray DĠBEKCĠ 4297 ĠnĢaat Teknikeri IĢıl ÖZTÜRK 4283 ĠnĢaat Teknikeri Muhammet ASLAN 4283 Elektrik Teknikeri Mahmut GÜNGÖR 4281

8 Memur Aydın YENĠ 4297 Memur Yılmaz AKSOY 4297 ĠNġAAT KONTROL ġube MÜDÜRLÜĞÜ ġube Müdürü Nail DEĞĠRMENCĠ 4284 ĠnĢaat Mühendisi Mustafa HASÇELĠK 4281 ĠnĢaat Mühendisi Serhat DANACI 4282 ĠnĢaat Mühendisi Burçin COġKUN 4282 ĠnĢaat Teknikeri Muhammet ġahġn 4286 ĠnĢaat Teknikeri Selçuk YAġAR 4295 ĠnĢaat ArĢiv Hüseyin NASUHOĞLU 4288 ÇAYOCAĞI 4290 FAKS NO: PAZARLAMA VE SATIġ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Daire BaĢkanı Nizam ÇEBĠ Yazı ĠĢleri Servis ġefliği Uzman Hasan CANAZ 4384 Memur Mükerrem GÜLER 4385 Büro ĠĢleri Yavuz YALÇIN 4384 Büro ĠĢleri Ġstek KURT 4384 BaĢuzman Murat KÖSEOĞLU 4391 PAZAR ARAġTIRMA VE MÜġTERĠ ĠLĠġKĠLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ ġube Müdürü AkĢin KAYMAK 4392 Pazarlama Servis ġefliği Servis ġefi Feridun BĠRĠNCĠ 4386 Memur Mustafa KARAKOÇ 4385 SATIġ ĠġLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ ġube Müdürü Ġsmail KEÇECĠ 4393 SatıĢ ĠĢleri Servis ġefliği Servis ġefi Meliha ONAT 4387 Memur Mustafa ARSLAN 4389 Memur Mustafa TOSUN 4389 Armutcuk SatıĢ Bürosu ġef Tahsin BAYRAKTAR Memur ġahsene UYGUR 5207 Memur Hakan AYYILDIZ 5207 Memur ġenol ERDOĞAN 5239 Hesap ĠĢleri Servis ġefliği Servis ġefi Asiye ARSLAN 4388 Servis ġefi Rıza KUZUÖREN 4388 Memur ġennur ÖZKANDEMĠR 4388 Memur Zekiye SEZGĠN 4388 Tekniker Semra ÖZDEN 4385 Uzman Ceyhan KÜÇÜKVAR 4390 Uzman Gönül ESEN 4390 Memur Sedat ÇELĠK 4390 Büro ĠĢleri Burçin AYGÜN 4390 Çaydamar Depo Servis ġefliği Servis ġefi Erdoğan HAMUT 4556 Büro ĠĢleri Turgay KAYA 4555 Büro ĠĢleri Mustafa KEKLĠK 4555 Büro ĠĢleri Ġlkay GÜRCAN 4555 ĠĢyeri Hizmet Görevlisi Hasan BĠNEK 4555 ĠĢyeri Hizmet Görevlisi Dursun YAĞBASAN 4555 GÜVENLĠK 4555 ĠĢyeri Hizmet Görevlisi Fevzi ERMĠġOĞLU 4384 ĠĢyeri Hizmet Görevlisi Yahya KASIMFIRTINA 4384

9 ÇAYOCAĞI: 4187 FAKS NO: TEFTĠġ KURULU BAġKANLIĞI BaĢkan Kaya ASLAN Sekreter 4151 BaĢmüfettiĢ Osman Nuri PEKĠN 4150 BaĢmüfettiĢ Hayrullah ÇAKMAK 4152 BaĢmüfettiĢ Orhan BALTA 4154 BaĢmüfettiĢ Abdurrahman BURKAY 4156 MüfettiĢ Yardımcısı Aziz ÖLMEZ 4155 MüfettiĢ Yardımcısı Ahsen KALE 4155 MüfettiĢ Yardımcısı Ramazan AYDIN 4157 MüfettiĢ Yardımcısı Serhat YILMAZ 4157 MüfettiĢ Yardımcısı Emrah KAPUSUZ 4159 MüfettiĢ Yardımcısı Alperen GÜL 4159 MüfettiĢ Yardımcısı Kenan TUNCER 4160 MüfettiĢ Yardımcısı Serhat DEMĠR 4160 BÜRO MÜDÜRLÜĞÜ ġube Müdürü Aykut KIRBIYIK 4158 Yazı ĠĢleri Servis ġefi Eser ÖZTÜRK 4153 Memur Rahman AKKAYA 4153 ĠĢyeri Hiz. Görevlisi Ayhan CANSIZ 4153 ĠĢyeri Hiz. Görevlisi Ali ÖZTÜRK 4153 ÇAYOCAĞI: 4290 FAKS NO: HUKUK MÜġAVĠRLĠĞĠ I. Hukuk MüĢaviri Raziye ÇAKIR Hukuk MüĢaviri Ahmet BÜK 4193 Avukat Mete ORHAN 4192 Avukat Mehmet DELEN 4192 Avukat Sefa KARABAY 4192 Avukat Umut KASIM 4195 Avukat Timur DÜZEN 4195 Avukat Köksal OĞUZ 4201 Avukat Ayça KESAL 4201 Avukat Yasemin DELEN 4210 Avukat YaĢam ATALAY ġamün 4210 Avukat Özge ÇOTUR 4210 Avukat Uğur USLU 4198 Yazı ĠĢleri Servis ġefliği Servis ġefi Müberra ÇELĠK 4205 Memur Mürvet ERATĠLLA 4205 Büro ĠĢleri Bahar KARAHASAN 4205 Uzman Feyyaz PETEKCĠ 4198 Memur Fikret ALTUNTAġ 4206 Mutemet Selami YOĞURTCU 4203 Fotokopi Beytullah TOPAL 4204 Posta Mehmet ORTAHĠSAR 4204 MAHKEME KALEMLERĠ ĠĢ Kalemi Servis ġefi SatılmıĢ KURTULBAġ 4197 Memur ġeref KÖSEOĞLU 4197 Memur ġenol AYAZ ĠĢ Kalemi

10 Memur Yasemin ÜNLÜ 4196 Memur Süleyman ġentürk 4196 Memur Erdem AR 4196 Hukuk Ceza Servis ġefliği Uzman Orhan ÇEP 4202 Memur Mevlüt CEBECĠK 4202 Memur Mustafa ÖZTÜRK 4202 Memur Sevda AKGÜN 4202 Asliye Hukuk Mah. Servis ġefliği Servis ġefi Emine ZORBA 4207 Bilgi ĠĢlem Muharrem DAL 4207 Ġcra Servis ġefliği Sevis ġefi Hüseyin DEMĠR 4209 Memur YaĢar DEMĠRBAĞ 4209 Memur Fatma KARAGÖZ 4209 Kartoteks Servis ġefliği Sevis ġefi Ramazan YAMAN 4208 Hesap ĠĢleri Servis ġefliği Sevis ġefi Handan GÜZEL 4200 Memur Nazlı ġen 4200 ÇAYOCAĞI: 4194 FAKS NO: MUHASEBE DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Daire BaĢkanı Mehmet ATALI Sekreter Hayri ÇAKMAKCI 4361 Toplantı Odası 4362 Yazı ĠĢleri Servis ġefliği Memur Ġbrahim BEġĠR 4343 Memur Mehmet DAġÇIKARAN 4343 Memur Avni Selçuk KURTOĞLU 4343 ArĢiv Servisi Uzman Zeki TERLĠKÇĠ 4354 Büro ĠĢleri Tansu GÜNER 4354 MUHASEBE ġube MÜDÜRLÜĞÜ ġube Müdürü Muhammet ĠLERDE Muhasebe Servis ġefliği Servis ġefi Ġsmail KALAYCI 4351 Uzman Ġnayet Beril APAYDIN 4351 Uzman Bülent GÜNDOĞDU 4360 Uzman Güzide ADIGÜZEL 4360 Servis ġefi Nurgül KILIÇ 4363 Servis ġefi Sevgi DAĞLI 4363 Memur Sabriye ÇELĠK 4363 Memur Özgür ERKAL 4363 Vergi Sigorta Servis ġefliği Servis ġefi Enver PAMUK 4353 Memur Ali ÖZTÜRK 4353 Finansman Servis ġefliği Servis ġefi Ülkü AġÇI 4348 Memur Efkan KAPLAN 4348 Memur Demet ALTINTAġ 4348 Malzeme Servis ġefliği Uzman Saner AKAÇIK 4346 Uzman Çetin YÜREKLĠ 4346 Servis ġefi Nurten ÖZGER 4346 Memur Aliye DEMĠR 4346 Memur Kadir ABANOZ 4352 Kasa Servis ġefliği Servis ġefi Muzaffer AYDIN

11 Memur Duran DEMĠRCĠ 4344 Memur Bekir AKÇA 4344 Veznedar Ahmet ABALI 4356 Veznedar Hamdi KEMER 4356 Kömür SatıĢ Muhasebe Servisi ġefliği Servis ġefi Gürsel ġenler ÇEBĠ 4345 Programcı Dilhan YARDĠBĠ 4345 Memur Ġsmail TEKĠNBAġ 4345 Memur Berna ÜÇÜNCÜ 4345 Liman ve D.Yolu ĠĢl. Muhasebe Servisi Memur Nevzat TURGAL 4359 Memur Davut BOMBAYCI 4359 BÜTÇE-BĠLANÇO ġube MÜDÜRLÜĞÜ ġube Müdürü Ahmet Zeki ÇOLAK 4342 Bütçe-Bilanço Servis ġefliği Memur Ġlyas GÜNAYDIN 4347 Memur Ġbrahim KAPLAN 4347 Memur Esat POLATKESEN 4347 Memur Metin TOKATLI 4347 Memur AyĢe DEMĠRTAY 4350 Memur Hüseyin Ali BULUT 4350 BaĢuzman ġinasi BOZKURT 4358 Uzman Ġsmail AYDIN 4358 Memur Ġhsan IġIK 4358 Sabit Kıymetler Servis ġefliği Servis ġefi Ahmet PAMAY 4349 BaĢuzman Derya KURT 4349 Servis ġefi Meral TEKBAġ 4349 Memur Turhan BAL 4349 Memur Nimet ÇOLAK 4349 ĠĢyeri Hizmet Görevlisi Çetin ÇELĠKBAġ 4343 ĠĢyeri Hizmet Görevlisi Hüsnü ÇOLAK 4343 ÇAYOCAĞI: 4327 GÜVENLĠK: 4355 FAKS NO: PERSONEL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Daire BaĢkanı Cengiz KILIÇ Sekreter Handan SARAL 4330 Yazı ĠĢleri Servis ġefliği Servis ġefi Ali TÜRKMEN 4323 Uzman Medine EROL 4323 Büro ĠĢleri Azime ÜNVER 4323 PERSONEL ĠġLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ ġube Müdürü Feridun NURAK 4312 Kadro, Tayin ve Ek Ödemeler Servisi ġefliği Servis ġefi YaĢar KIZILKAYA 4322 Uzman Arif KARAKAġ 4318 Uzman Dilek ÜDER 4318 Memur Ramazan KÜÇÜKKAYA 4318 Memur Turan DEMĠRCĠ 4318 Memur Hakan KÜÇÜK 4318 Memur Fatih ANKIT 4318 Memur Tahakuk ve Harcırah Servis ġefliği Servis ġefi Kenan CEVAHĠR 4315 Memur Adnan ÇENGEL 4325 Memur SavaĢ KÖSE 4315 Memur Halime OKYAY 4315 Memur Nazmi MARHAN 4315

12 Memur Ergün DÖNMEZ 4315 Sicil ve Disiplin ĠĢleri Servis ġefliği Servis ġefi Remzi SOYLU 4314 Uzman Birsen ALTAN 4314 Memur Nuri ERASLAN 4314 Memur Murat ZOROĞLU 4314 Emeklilik ve Kıdem Servisi Uzman Cemal YOLCU 4321 Memur Berkant OĞUZTEK 4321 Memur Yüksel ABANOZ 4321 Memur Sibel ÖZMEN 4321 Memur Mehmet ġakalar 4321 Kömür FiĢi Tanzim Servis ġefliği Servis ġefi Alaattin UYANIK 4317 Uzman CoĢkun ÖZDOĞAN 4317 ArĢiv Servis ġefliği Servis ġefi Sadi KAYALI 4317 Memur (ĠĢci ArĢivi) Ali ERTAġ 4319 Büro ĠĢleri (Memur ArĢiv) Ayhan KARACA 4333 Ġġ VE ĠġÇĠ ĠLĠġKĠLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ ġube Müdürü Ġsmail Hakkı GÜVEN ĠĢçi Tahakkuk ve Harcırah Servis ġefliği Servis ġefi Nevzat KAYNAR 4328 Memur Mehmet GENÇ 4332 Memur Muradiye KÜÇÜK 4328 Memur Gürkan DEMĠRALAY 4332 Memur Nail ALTUNTAġ 4332 Puantör Naci YILMAZ 4328 Toplu SözleĢme Servis ġefliği Servis ġefi Fahri SARIKAYA 4324 Memur Orhan ÖN 4324 Memur Atilla YILDIRIM 4324 Memur Ġsmail ASĠL 4324 ĠĢ ve ĠĢçi ĠliĢkileri Servis ġefliği Tekniker Yaman CĠHAN 4326 Uzman Nurten SEZGÜN 4326 Uzman Selahattin AKMEġE 4326 Memur Seyhan NAZĠHOĞLU 4326 Memur Özkan ALTINER 4326 PDKS ĠZLEME VE ĠSTATĠSTĠK KONTROL ġube MÜDÜRLÜĞÜ ġube Müdürü Hüsnü BÜYÜKTEPE 4313 PDKS Ġzleme ve Puantaj ĠĢleri Servis ġefliği Servis ġefi Serderhan KÖKSAL 4316 Memur Melek Nur YILMAZ 4316 Memur Sevim GÜMÜġ 4316 Memur Burhan BÜBER 4331 Memur Muhittin ORHAN 4331 Büro ĠĢleri Metin AYAN 4320 Ġstatistik Servis ġefliği Servis ġefi Muhammet ADIGÜZEL 4329 Memur Ferdane ERTUĞ 4329 Memur Erdem BATIR 4329 ĠĢyeri Hizmet Görevlisi Osman KESKĠN 4323 ÇAYOCAĞI: 4327 GÜVENLĠK: 4355 FAKS NO: SAGLIK ĠġLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ ġube Müdürü Dr. Mustafa KIġLA Sekreter Filiz BEDĠR 4664 Doktor Dr. Okan ÖZYURT

13 Doktor Dr. AyĢe BĠLGE 4628 Doktor Dr. Nazan Nursel KIRDAR 4665 DiĢ Hekimi Dt. Mücahiddin IġIK HemĢire Arife AYAZ 4631 HemĢire Gülçin AKSU 4631 Yazı ĠĢleri Servis ġefliği Servis ġefi Muhsin AKKAġ Ġl DıĢı Sevkler Hakan AKGÜL 4629 Ġl DıĢı Sevkler Dursun Ali KARADAĞ 4629 Ġdari ĠĢler Servis ġefliği Uzman Sadettin CAN Tedavi Yard. Tahakkuk Vedat AKALIN 4627 Gelen Evrak Kayıt Servis ġefliği Memur Azmi ÇĠMEN 4623 Memur Burhan TOPUZOĞLU 4623 Memur Nadi ÖZSOY 4623 Sağlık Kurulu Servis ġefliği Servis ġefi Hülya ULUBAY Memur Muzaffer SARI 4632 Memur Tuncay YENER 4632 Kartoteks Servis ġefliği Servis ġefi Ender DAL 4630 Memur Veyis AYDEMĠR 4630 Röntgen Servisi Rönt. Teknikeri Engin SEZER 4625 Rönt. Teknikeri Ahmet METĠN 4625 Rönt. Teknikeri Nuri KALE 4625 Rönt. Teknikeri Ramazan KARAMAN 4625 Rönt. Teknikeri Mikail TOSUN 4625 Rönt. Teknikeri Ümit MEDENĠ 4625 Rönt. Teknikeri Esra ÖZTÜRK 4625 Rönt. Teknikeri Arif BĠÇER 4625 Rontgen Tasnif Odası Burhan SAKA 4622 Ġlaç Ambarı Ġbrahim ÖZVER 4672 Poliklinik Kayıt Servisi 4624 GÜVENLĠK: 4626 ARAġTIRMA, PLANLAMA VE KOORDĠNASYON DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Daire BaĢkanı Necati RÜZGAR Sekreter Salih TOMAK 4379 Yazı ĠĢleri Servis ġefi Aysun SEZER 4378 Ver. Haz. Kont. ĠĢletmeni Sebahattin DAVUL 4378 AR-GE ġube MÜDÜRLÜĞÜ ġube Müdürü Ertan ÖZġAMLI 4370 Teknik Uzman Sevgican KUYUMCU 4369 BaĢmühendis HaĢim DEMĠRLER 4369 Mühendis Mürvet TÜRKKAN 4380 AraĢtırma ġefi YaĢar BĠRKAN 4380 Çözümleyici Sadullah YILMAZ 4380 VERĠ ĠLETĠġĠM VE TEKNĠK DESTEK ġube MÜDÜRLÜĞÜ ġube Müdürü Talat ÇAKIR BaĢmühendis Gülçin ÖNDER 4377 Mühendis Gökmen AKYILDIZ 4481 Bilgisayar Teknikeri Ġbrahim SERT 4481 Bilgisayar Teknikeri Hakan KOCAMAN 4367 Bilgisayar Teknikeri Lokman MUMCU 4367 ġef Mehmet GÜMÜġ 4375

14 Nezaretçi Yusuf YILMAZ 4367 Bilgi ĠĢlem Ergün YANAZ 4482 Bilgi ĠĢlem F.Fikret DEMĠR 4482 Teknisyen Adnan YÜCEL 4483 Satınalma Tek. Servis Kemal KUZU 4796 Teknik Servis 4374 YAZILIM GELĠġTĠRME ġube MÜDÜRLÜĞÜ ġube Müdürü Ġsmet KAYA Mühendis Cemal MALKOÇ 4368 Mühendis Esma YÜCE 4368 Mühendis ġükrü YENER 4484 Uzman Ramazan YARDĠBĠ 4364 Bilgi ĠĢlem ġefi Tümay TURHAN 4381 Tekniker Turgay ASLAN 4381 Tekniker Melek ÖZTÜRK 4381 Tekniker Dursun DĠKMEN 4382 Tekniker Mehmet TOKDAġ 4376 Tekniker Hakan TAġDEMĠR 4376 Programcı Osman ĠNAMOĞLU 4364 Memur Gökhan EROĞLU 4484 ĠSTATĠSTĠK VE ARAġTIRMA ġube MÜDÜRLÜĞÜ ġube Müdürü Metin KONAK 4373 Ġstatistik ġefi Fırat KAYHAN 4365 Ver. Haz. Kont. ĠĢletmeni Sabahat ÇAM 4365 Ver. Haz. Kont. ĠĢletmeni Aydın ÇOBAN 4366 Bilgi ĠĢlem Ender COġKUN 4366 ĠĢyeri Hizmet Görevlisi A. Ali KARADAĞ 4376 Öz. Alet Aygıt Tam. Hüseyin AKÇAALAN 4374 ĠĢyeri Hizmet Görevlisi Muammer AKGÜN 4374 FAKS NO: ĠġLETMELER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Daire BaĢkanı ġükrü ÜSTÜNDAĞ Sekreter Esin OFLAS 4232 Servis ġefi Okan SAYDAM 4244 Servis ġefi Erol ÖLÇER 4244 Yazı ĠĢleri Servis ġefliği Servis ġefi Havva KARAMAN 4225 Memur Kenan KURT 4225 Memur Ġrfan ĠNCE 4225 Memur Refik YILMAZ 4225 Cilthane Büro ĠĢleri SatılmıĢ KABACIK 4227 Cilthane Büro ĠĢleri Ali ZURNACI 4227 ĠĢyeri Hizmet Görevlisi Ġkram KARTAL 4225 ÜRETĠM PLANLAMA VE ĠZLEME ġube MÜDÜRLÜĞÜ ġube Müdürü Sinan EREN 4221 BaĢmühendis Kamil ġenol 4235 BaĢmühendis YaĢar UZUNKAVAKLI 4237 BaĢmühendis AyĢegül CEYLAN 4226 Mühendis Kenan KASIM 4241 Tekniker Meriç ÇINAL 4234 Harita Teknikeri Tülay YĠĞĠT 4231 Topograf Müjdat SANġAN 4231 Memur Mehmet GÖRECĠ 4231 HĠZMET ALIMI ġube MÜDÜRLÜĞÜ ġube Müdürü Mehmet TATLISÖZ 4222 BaĢmühendis Türkan ÇAKIR 4228 BaĢmühendis Aysun YORULMAZ 4236 Mühendis Gönül BĠÇER 4236

15 SÖZLEġMELĠ SAHALAR ġube MÜDÜRLÜĞÜ ġube Müdürü Tevfik BAġ 4223 BaĢmühendis ġahin SavaĢ AĞCA 4224 Mühendis Atilla SARIÇAM 4243 Mühendis Murat TERZĠOĞLU 4230 Orman Mühendisi Çağrı SARI 4235 DĠREK ĠġLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ ġube Müdürü V. Rahmi ÜDER 4229 BaĢmühendis Vedat DĠNÇ 4237 Nakliyat Servis ġefi Liyakat AĞARTANCAN 4240 Uzman Metin KILIÇ 4240 Memur Hayrullah BAYRAM 4240 Tedarik Servis ġefi K.Ediz ĠZ 4242 ġef Mustafa GÜNAYDIN 4233 Memur Muharrem DEDE 4233 Memur Emin KARASAKAL 4242 Memur Orhan DEMĠR 4242 Stok Tevzi Servisi Tekniker Sinan BAYRAM 4239 Tekniker Cengiz SÜRMEN 4239 GÜVENLĠK: 4479 FAKS NO: ETÜD, PLAN-PROJE VE TESĠS DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Daire BaĢkanı Dr.Necdet BĠÇER Sekreter Erdal TOPUZ 4273 Toplantı Salonu 4274 Yazı ĠĢleri Servis ġefliği Servis ġefi Orhan CEYLAN 4261 Memur ġenol DOĞAN 4261 Memur Yılmaz KAYA 4261 Memur Fatma KEÇECĠ 4261 Memur Tayfur ARCA 4261 ĠĢyeri Hizmet Görevlisi ġahin SARIGAN 4261 ĠĢyeri Hizmet Görevlisi ġener TAġKIN 4261 ETÜD, PLAN-PROJE ġube MÜDÜRLÜĞÜ ġube Müdürü AyĢe KÖSEOĞLU 4251 Ar-Ge BaĢmüh. Sabahat MANGALTEPE 4268 BaĢmühendis Özcan ÖNEY 4264 BaĢmühendis Hasan KARAÜZÜM 4260 BaĢmühendis Erkan YENĠDĠNÇ 4260 YATIRIM ĠġLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ ġube Müdürü Semahat KARAÇAM 4252 BaĢmühendis Mürvet KASAPOĞLU 4257 BaĢmühendis Fahri ABASIZ 4258 Makine Mühendisi Elif KOÇ 4258 Yatırım ĠĢleri ġefi Mustafa ADIGÜZEL 4259 Memur Feray PELĠT 4259 Memur Ceyhun KÖKTÜRK 4259 Ġdari Uzman Feti ÖZGER 4265 ġef Emine BULUT 4263 Tekniker Azime SUNAR 4263 Kütüphane ġefi Füsun KARAASLAN 4267 TESĠS ĠġLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ ġube Müdürü 4253 BaĢmühendis Yılmaz KALAYCIOĞLU 4271 Mühendis Adem KUMBARAOĞLU 4271 Teknik Uzman Zafer KALAFAT 4265 Teknik Ressam Osman KEÇECĠ 4262 Tekniker Selma PEKSÖZ 4262

16 Memur Yusuf AYDIN 4262 ARAMALAR ġube MÜDÜRLÜĞÜ ġube Müdürü 4254 Jeofizik BaĢmüh. (ġube Müd. V.) Hikmet KÜÇÜKAĞTAġ 4255 BaĢmühendis Süha ÇALIġKAN 4272 BaĢmühendis Orhan ÖLÇER 4272 BaĢmühendis Ali BALTAġ 4268 Mühendis Nizamettin TALAS 4255 Mühendis Aysel ZEYREK 4269 Teknik ġef Zeliha ÇETĠN 4269 LABORATUVAR: 4256 ÇAYOCAĞI: 4290 GÜVENLĠK: 4479 FAKS NO: MAKĠNE VE ĠKMAL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Daire BaĢkanı Yüksel UZUN Sekreter ġenol YAYLA 4764 Toplantı Salonu 4728 Yazı ĠĢleri Servis ġefliği Servis ġefi ġeref GÜNAYDIN 4710 Memur Metin ÇEP 4730 Memur Mehmet GÜNEY 4730 Büro ĠĢleri (Küçük Kasa) Murat KIZILTAN 4866 ĠĢyeri Hizmet Görevlisi Celal BOZDOĞAN 4730 MEKANĠZASYON ġube MÜDÜRLÜĞÜ ġube Müdürü Musa ġekercġ 4701 BaĢmühendis Metin ġahġn 4704 BaĢmühendis Cengiz AKSOY 4703 BaĢmühendis Gürsel YAYLA 4735 BaĢmühendis Beytul COġKUN 4712 Maden Mühendisi Çetin Aslan KĠPER 4721 Makine Mühendisi Mesut AKKAYA 4758 Makine Mühendisi Ersin GÜNDOĞAN 4720 Teknik Uzman Serap ÖZER 4726 Tekniker Zeki YURTAYDIN 4722 Uzman Osman Zinnur KARABAK 4708 Uzman Sezai KARATAġ 4761 ġef Aliye YILMAZ 4734 ġef Haluk HALAVUT 4724 Memur M.Kemal GÜRSOY 4724 Teknisyen Recep SARIKAYA 4706 Teknisyen ġinasi ARSLAN 4706 Resimhane Fikret AYDIN 4718 Kara Nakliyat ve ĠĢ Makineleri Servisi ġöför Ramazan ÇAKAR 4872 ġöför Volkan HASDEMĠR 4872 ġöför Onur Osman YEMENĠCĠ 4872 ġöför Bayram ULAMA 4872 ĠĢ Makineleri Servisi Tekniker Sadettin YILDIZ 4874 Büro ĠĢleri Levent PEDÜK 4874 Tamirci Ali DEDE 4874 Tamirci Naip ÖZSOY 4874 Tornacı Cafer ÖZMEN 4874 Yağlama - Bakım Cengiz GENÇ 4874 Lastik Tamir Mehmet UZUN 4874 Dozer-Kepce Operatörü Metin SOMUNCU 4874 Dozer-Kepce Operatörü Murat EROL 4874

17 Vinç Operatörü Cüneyt HANEDAN 4874 ĠKMAL VE FABRĠKA KOORDĠNASYON ġube MÜDÜRLÜĞÜ ġube Müdürü Ali SOYDAġ 4702 Teknik Uzman Ġsmail YILDIZ 4733 Teknik Uzman Esat ZAMAN 4736 BaĢmühendis Atıf METE 4717 BaĢmühendis Erol GÜNER 4713 BaĢmühendis Meral KASAPOĞLU 4705 Makine Mühendisi Nilay ÇAĞATAY 4716 Makine Mühendisi Özlem SARIKAYA AYTAÇ 4725 Makine Mühendisi Sabri Doğan AFġAR 4738 Malzeme Eksperi EĢref ÇETĠN 4729 Memur Hakan GÜNEġ 4729 Tekniker Nezih SARI 4723 Bilgi ĠĢlem Erol TAVUKCU 4759 Memur YaĢar TOM 4709 Memur Yusuf KURT 4714 ġef Köksal BAYTÜRK 4865 ENERJĠ YÖNETĠMĠ VE ELEKTRĠFĠKASYON ġube MÜDÜRLÜĞÜ ġube Müdürü V. Bülent ÖZGÜMÜġ 4737 BaĢmüh. (Elektrifikasyon) 4719 BaĢmüh. (Enerji verim.) Serdar GÜNAY 4762 Elektrik Mühendisi Asiye EROL DEMĠR 4707 Elektrik Mühendisi Murat ġal 4711 Elk.-Elektro. Mühendisi Salim KILINÇASLAN 4760 Elektrik Teknikeri Muharrem EMANET 4715 Memur Yunus KARATAġ 4739 ĠĢyeri Hiz. Görevlisi Ferhat GÜLTEKĠN 4739 Santral ġefi 4460 Bilgi ĠĢlem Murat ÇETĠN 4455 Santral Operatörü Vedat KAYABAġI 4455 Santral Operatörü Cemal KARAOĞLU 4455 Tamir Atölyesi Suat CANBĠR 4462 Tamir Atölyesi Niyazi ALTUNKAYA 4462 Telefon Arıza Kayıt 4444 ġehirlerarası Kayıt 4455 MUAYENE VE TESELLÜM ĠġLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ ġube Müdürü Suat KĠBAR 4740 BaĢmühendis Asım ÖZKAN 4741 Maden Mühendisi Mustafa ATAR 4748 Makine Mühendisi Metin KAYABAġI 4757 Uzman Yüksel CĠN 4742 Tekniker Celal AKYOL 4745 Tekniker Ġsmet ÖCAL 4745 Elektrik Teknikeri Mustafa DURAN 4744 Uzman Lütfi AKIN 4743 Memur Bayram KIROĞLU 4743 Memur Rahim ÖREN 4743 Memur Sinan DEMĠRCĠ 4763 Makine Eksperi Oktay KARADENĠZ 4754 Makine Eksperi Metin YILMAZ 4746 Muayene ve Tesellüm ĠĢl. ġefi Basri ÖZTÜRK 4747 Memur (Tesel. Ambarı) Emin CĠN 4751 Bilgi ĠĢlem YaĢar KABADAYI 4751 Bilgi ĠĢlem Erol KOCABAġ 4870 Bilgi ĠĢlem Kenan EVLEKOĞLU 4749 Bilgi ĠĢlem Mustafa YILMAZ 4750 Teknik Ressam Ġsmail Cem ALTUN 4750 ÇAYOCAĞI: 4731 GÜVENLĠK: 4873 FAKS NO:

18 AMASRA ĠRTĠBAT BÜROSU 4752 KARADON ĠRTĠBAT BÜROSU 4753 ARMUTCUK ĠRTĠBAT BÜROSU 4756 KALORĠFER DAĠRESĠ 4871 A.P.K TEKNĠK SERVĠS 4796 GARAJ GÜVENLĠK 4873 YÜKSEK GERĠLĠM ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ ĠĢletme Müdürü Burhan YILDIRIM BaĢmühendis Ġlyas SUCU 4886 Elektrik Mühendisi Veysel SINANMIġ 4894 Elk.-Elektro. Mühendisi Emre ÇELĠK 4895 Yazı ĠĢleri Servis ġefi Muhammet ġehġt 4889 Memur Yunus SAKARYA 4889 Ambar ġefi ġakir ERCOġ 4890 ġef Hüsamettin BĠRLĠKBAġ 4891 Nezaretci Ömer EFE 4887 Nezaretci Hakkı HOTALAK 4887 Nezaretci Mustafa ÇELĠK 4887 Nezaretci Turgut YILDIRIM 4887 Tekniker Bayram BARUTCU 4887 Tekniker Süleyman GÜNDOĞDU 4887 Tekniker Erdal ERENSOY 4892 Elk. Teknisyeni CoĢkun AKYAR 4892 Elk. Teknisyeni Mürsel SARI 4892 Elk. Teknisyeni ġerif ERSOY 4892 Elk. Teknisyeni Ġrfan BERBER 4892 Elk. Teknisyeni Ġbrahim YARIKKAYA 4892 Elektrikci Ali AKKUġ 4892 Elektrikci Hasan TEKĠN 4892 Elektrikci Ayhan ÖZKAN 4892 Elektrikci Gültekin KAYA 4892 Elektrikci Mehmet GÖKMEN 4892 Elektrikci Mehmet TOPOVA 4892 Elektrikci Mustafa HAMZALIOĞLU 4892 Elektrikci Mustafa KILIÇ 4892 Elektrikci Necdet ÇAVUġ 4892 Elektrikci Nizamettin ERDOĞDU 4892 Elektrikci Serkan KESKĠN 4892 Elektrikci Servet SARI 4892 Elektrikci Seyfi ÖZTÜRK 4892 Elektrikci ġevki YILMAZ 4892 Elektrikci Yılmaz EMDĠ 4892 Elektrikci Selman KANYILMAZ 4892 Elektrikci Muhammet DEDEOĞLU 4892 Elektrikci Burak GÜL 4892 Elektrikci Davut Nevzat ġener 4892 Kaynakcı CoĢkun ÇELEBĠ 4892 Kaynakcı Ferhat BODUR 4892 ġöför Rafet ÇINAR 4892 ġöför Ramazan TURGUT 4892 ġöför ġinasi POYRAZ 4892 ġöför Ġbrahim AÇIKGÖZ 4892 Resimhane Mehmet GÜNHAN 4888 ĠĢyeri Hizmet Görevlisi Galip SARI 4892 Kaynak Atölyesi 4896 Elektrik Arıza Ġhbar 4893 ÇAYOCAĞI: 4881

19 GÜVENLĠK: 4873 KALORĠFER DAĠRESĠ: 4871 FAKS NO: SATINALMA DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Daire BaĢkanı Ġlhan GÜNGÖR Sekreter Nurper KARALI 4790 BaĢuzman Sedat GÜRSEL 4775 Yazı ĠĢleri Servis ġefi ġirin KUMKAPI 4787 Daktilograf Songül ÇAKIR 4787 Uzman ġafak Burak KUMKAPI 4776 ĠÇ ALIMLAR ġube MÜDÜRLÜĞÜ ġube Müdürü Kemal ÖVÜNÇ 4772 Ġç Alımlar Servis ġefliği Servis ġefi ġendoğan KOLSUZ 4794 Uzman Leyla AKPINAR 4784 Memur Hayri MANTAR 4777 Memur ġenol BĠNA 4777 Memur Muttalip TETĠK 4778 Memur Selami KILIÇ 4778 Memur Ceyhun KÖK 4779 Memur Nurettin YILDIZ 4779 Sigorta Servis ġefi Zekayi GÜRSOY 4786 Memur Mahmut YĠĞĠT 4786 DIġ ALIMLAR ġube MÜDÜRLÜĞÜ ġube Müdürü Tahsin ERSOY 4773 DıĢ Alımlar Servis ġefliği Memur YaĢar KÖĞ 4789 Memur Serkan YILDIZ 4789 Memur Cemal AZAK 4789 Memur Elda OPSAR 4789 Memur Adnan Devrim UTANGANÇ 4789 Akreditif Servis ġefi Ramazan BOZKURT 4783 ġef Ömür KOÇAL 4782 Gümrük ĠĢl. Servis ġefi Ferhat SEZGĠN 4780 Uzman Ali ZENBĠL 4780 LEVAZIM VE YEDEK PARÇA ġube MÜDÜRLÜĞÜ ġube Müdürü Ġhsan KARAGÜZEL 4771 Levazım Servisi ġefliği Servis ġefi Semih GÖREN 4792 Uzman Melih KOÇAK 4792 Uzman Cavit ATEġ 4774 Memur Mustafa TOM 4774 Yedek Parça Servis ġefliği Servis ġefi Cesarettin KARADENĠZ 4785 Servis ġefi Aydın ÇEVĠK 4793 Memur Muttalip ÖZDEMĠR 4791 Memur Mustafa Ümit KARA 4781 Memur Fahri DEMĠRAL 4781 Memur Metin YILIK 4788 Memur Zekayi KAYIK 4788 Memur Ersin KEMĠK 4798 Memur Medine Gamze YILMAZ 4798 KOMĠSYON ODASI: 4878 A.P.K TEK. SERVĠS: 4796 ÇAYOCAĞI: 4795 FAKS NO: GÜVENLĠK: 4873 FEN TETKĠK VE VERĠMLĠLĠK DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

20 Daire BaĢkanı Yusuf KILIÇ Sekreter Rasim CEYLAN Yazı ĠĢleri Servis ġefliği Servis ġefi Turan KILIÇ 4601 Uzman Ahmet Nejat ÜNSAL 4601 Memur Ömer ASLAN 4601 Memur Mehmet ÖZTÜRK 4601 BaĢuzman Abdullah ERĠġKĠN 4611 BaĢuzman Abdullah SÖNMEZ 4601 BaĢuzman Alaattin TURHAN 4603 BaĢuzman Bahattin ÜNLÜER 4601 BaĢuzman Bahtiyar DEMĠR BaĢuzman Bedri YAMAK 4609 BaĢuzman Burhan TUTUK 4612 BaĢuzman Dursun KIZILKAYA 4612 BaĢuzman Enver KARAÇAM 4115 BaĢuzman Erol ÇAKIR BaĢuzman Erol TOPALOĞLU 4610 BaĢuzman Fevzi BEZĠR 4604 BaĢuzman Ġbrahim ÇETĠN 4601 BaĢuzman Lütfü KARAOĞLU BaĢuzman Mehmet KARABACAK 4606 BaĢuzman (Paz. ve Sat.) Murat KÖSEOĞLU 4391 BaĢuzman Mustafa YANIK 4610 BaĢuzman Mustafa YILDIZ 4607 BaĢuzman Nejat AKI 4615 BaĢuzman Nihat ġġġġk 4614 BaĢuzman Nusret KAYA 4604 BaĢuzman Ömer UZUN 4616 BaĢuzman Sinan YILMAZ 4616 BaĢuzman Süleyman BAYRAKTAR 4609 BaĢuzman ġenol DĠKMEN 4607 BaĢuzman ġeref AZĠZAĞAOĞLU 4608 BaĢuzman Tanju GĠRGĠN 4615 BaĢuzman Vehbi ĠBġĠR 4608 BaĢuzman Yunus KIRAÇ 4606 BaĢuzman Zeki ÖZGER 4604 Teknik Uzman Ali KIRANG 4615 Teknik Uzman Nuri ERKAL 4609 ÇAYOCAĞI: 4605 GÜVENLĠK: 4605 ĠġGÜVENLĠĞĠ VE EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Daire BaĢkanı Mesut ÖZTÜRK Sekreter Sibel TAYġĠ 4939 Yazı ĠĢleri Servis ġefliği Servis ġefi Halil KOT 4906 Memur Hasan ABUT 4906 Ġdari ve Mali ĠĢler Servis ġefliği Servis ġefi Hami ALKAN 4916 Kütüphane Muharrem CĠN 4944 Bilgi ĠĢlem Ramis MUSLU 4935 AteĢci Halil CANDAN 4945 AteĢci Hasan GÜNEY 4945 Meydan ve Çevre ĠĢcisi Erol AYDIN 4932 ĠĢyeri Hiz. Görevlisi Serkan ÖREN 4932 DENETĠM VE AR-GE ġube MÜDÜRLÜĞÜ

2013 YILI NİSAN AYI İDARİ PERSONEL TERFİ LİSTESİ

2013 YILI NİSAN AYI İDARİ PERSONEL TERFİ LİSTESİ Sayfa 1 Rektörlük Kütüphane ve Dökümantasyon Daire BaĢkanlığıĠsmet ġen ġef 3 3 / 2 3 / 3 3 / 2 3 / 2 2 / 1 3 / 2 4/3/2013 Emekli Müktesebi Derece Terfi. Rektörlük Sağlık Kültür ve Spor Daire BaĢkanlığı

Detaylı

TTK ISCI ALIMI MULAKAT PUAN DÖKÜMÜ LISTESI (ÖNCELİKLİLER)

TTK ISCI ALIMI MULAKAT PUAN DÖKÜMÜ LISTESI (ÖNCELİKLİLER) MUESSESE === AMASRA IL === BELDE === 0 RAMAZAN ÖZKARA MUSTAFA YERİ 0/0/0 Kontennjan : MUESSESE === ARMUTÇUK IL === BELDE === 0 0 0 00 0 0 00 00 0 0 00 00 0 0 0 00 BURHAN TEKİN EMRAH TAYFUN ERSAN ENGİN

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT ISPARTAKULE EVLERİ YEDEK LİSTESİ

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT ISPARTAKULE EVLERİ YEDEK LİSTESİ EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT ISPARTAKULE EVLERİ YEDEK LİSTESİ BASVURU GRUBU SOY ÖZEL DURUM 1+1 *******6134 NEVRUZ PARLAZ 1 ÖZEL DURUM 1+1 *******7022 HÜSNÜ SAVAŞ 2 ÖZEL DURUM

Detaylı

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 NO ADI SOYADI GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 3 SELMAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00

Detaylı

MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ SÜT DESTEK İCMALİ

MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ SÜT DESTEK İCMALİ İL İLÇE S.No. ESKİŞEHİR MİHALIÇÇIK Müstahsil Bilgileri. Tarih :21.08.2015 T.C./Vergi No. Adı Soyadı. Baba Adı. D.Tarih. MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ

Detaylı

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük T.C. Ad Soyad Fakülte Bölümü 1 Ahmet GÜNDÜZ 79,46 15,892 60,46898 30,234 61 18,3 64,42649 ASIL 2 68,03 13,606 63,50815 31,754 51 15,3 60,660075 ASIL 3 Gürkan AKSOY Gazi Üniversitesi 67,8 13,56 63,49614

Detaylı

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGERMAN HAKKI AKGERMAN MEHMET AKGERMAN ALTAN AKGERMAN ERDAL AKGERMAN YASİN AKGERMAN MURAT AKGERMAN HALİL AKGERMAN AKGÜL İBRAHİM AKGÜL MEHMET AKGÜL CELAL AKGÜL SEZGİN AKGÜL A K T E

Detaylı

YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ

YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ S.No Adı Soyadı Kan Baba Adı T.C. No GSM No Tel No 1 Osman AK 05368917287 2 Seyit Ahmet AK 05363272736 3 Aytekin AK 05052032022

Detaylı

KOMĠSYONLARIMIZ. Ortak Dersleri Ġnceleme Komisyonu 1) Doç.Dr.Ercüment KARAKAġ 2) Doç.Dr.Melih ĠNAL 3) Doç.Dr.Mehmet UÇAR 4) Yrd.Doç.Dr.

KOMĠSYONLARIMIZ. Ortak Dersleri Ġnceleme Komisyonu 1) Doç.Dr.Ercüment KARAKAġ 2) Doç.Dr.Melih ĠNAL 3) Doç.Dr.Mehmet UÇAR 4) Yrd.Doç.Dr. FYK Üyeleri 1) Prof.Dr.SatılmıĢ TEKĠNDAL 2) Prof.Dr.Kadir ERKAN 3) Prof.Dr.Muharrem YILMAZ 4) Doç.Dr.Mustafa ÇANAKÇI 5) Doç.Dr.Celal ÇEKEN 6) Yrd.Doç.Dr.Özcan ATLAM 7) Yüksel YILMAZ FAKÜLTE KURULU Üyeleri

Detaylı

Son Gönderme Tarihi : SEVAL AKYILDIZ MUSTAFA Lisans 90, ÖMER BAYBURT MUSTAFA AKÇAABAT Lisans 90,1010

Son Gönderme Tarihi : SEVAL AKYILDIZ MUSTAFA Lisans 90, ÖMER BAYBURT MUSTAFA AKÇAABAT Lisans 90,1010 : : : Normal : : 23.08.2011 - Son Gönderme Tarihi : 07.09.2011 : 150 : 00000986774 1 SEVAL AKYILDIZ MUSTAFA 26.09.1986 Lisans 90,3530 2 ÖMER BAYBURT MUSTAFA AKÇAABAT 12.12.1979 Lisans 90,1010 3 EMRAH KILINÇ

Detaylı

: Normal. Son Gönderme Tarihi : Kura Tarih ve Saati : - MUSTAFA RİZE Lisans 8 ABDUSSELAM ALBAYRAK 1 / 9

: Normal. Son Gönderme Tarihi : Kura Tarih ve Saati : - MUSTAFA RİZE Lisans 8 ABDUSSELAM ALBAYRAK 1 / 9 Talebi Alan Ünite Adı : RİZE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ Talebi Veren Kurum Adı : ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Talebin Statüsü (Normal, engelli, eski hükümlü, terör mağduru) : Normal Meslek Adı

Detaylı

Divriği Çiğdemli Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği (Köy Sülale Listesi)

Divriği Çiğdemli Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği (Köy Sülale Listesi) ADAR AİLESİ 1 Sadık ADAR 2 Hikmet ADAR ZEHRA ADAR AKAN AİLESİ 1 Hasan AKAN HATİCE AKAN GÜLDANE AKAN AKIŞ AİLESİ 1 Muharrem AKIŞ 2 Ahmet AKIŞ Ahmet AKIŞ Haydar AKIŞ Mustafa AKIŞ İbrahim AKIŞ Güllü AKIŞ

Detaylı

05-09 ARALIK 2011 ANTALYA PROFESYONEL TURİST REHBERLİĞİ KURSU SEÇME SINAVLARI KURSİYER GENEL SONUÇ LİSTESİ

05-09 ARALIK 2011 ANTALYA PROFESYONEL TURİST REHBERLİĞİ KURSU SEÇME SINAVLARI KURSİYER GENEL SONUÇ LİSTESİ ADAY ADI SOYADI İ KÜLTÜR 1 1 Emrah ASRĠ Arapça BAġARILI BAŞARILI BAŞARISIZ 2 3 Bedriye DURAN Arapça BAġARILI BAŞARILI BAŞARILI KURSĠYER 3 4 Larisa DURSUN Rusça BAŞARISIZ 4 6 Ġnan TAHĠROĞLU Ġspanyolca BAġARILI

Detaylı

2015 EYLÜL AYI HEKİM ÇALIŞMA PROGRAMI KLİNİK 1 KLİNİK 2 KLİNİK 3 KLİNİK 4 KLİNİK 5

2015 EYLÜL AYI HEKİM ÇALIŞMA PROGRAMI KLİNİK 1 KLİNİK 2 KLİNİK 3 KLİNİK 4 KLİNİK 5 20 EYLÜL AYI HEKİM ÇALIŞMA PROGRAMI KLİNİK KLİNİK 2 KLİNİK 3 KLİNİK 4 KLİNİK 5 GÜRCAN TOPUZ ÇİĞDEM DİLAVER FATMA ÇALIK HANDAN KOCALAR ARZU ARMAĞANCI (PROTEZ) RUKİYE UĞURLU ERTUĞRUL ÖZGÜR ÖZTÜRK (PROTEZ)

Detaylı

ŞİMDİKİ UNVANI MEMUR MEMUR MEMUR

ŞİMDİKİ UNVANI MEMUR MEMUR MEMUR MÜESSESE GENEL MÜDÜRLÜK MAKİNALARI FAB.İŞL. MÜDÜRLÜĞÜ ATANACAK UNVAN ADI ŞEF (İDARİ İŞLER) 97 798 8674 YUNİS SAKARYA HAYRİ MANTAR MUTTALİP TETİK ALİ ŞAHİN ŞÜKRÜ İŞLETME HALKLA İLİŞKİLER SOSYAL BİLİMLER

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞI 2017 YILI UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YAZILI SINAVINA KATILACAKLARIN LİSTESİ (TEKNİKER)

T.C. ADALET BAKANLIĞI 2017 YILI UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YAZILI SINAVINA KATILACAKLARIN LİSTESİ (TEKNİKER) T.C. ADALET BAKANLIĞI 2017 YILI UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YAZILI SINAVINA KATILACAKLARIN LİSTESİ (TEKNİKER) SIRA NO ADI SOYADI SİCİLİ DOĞUM TARİHİ GİRECEĞİ GRUP GRUP ADI ENGEL DURUMU 1 BURAK YALÇINKAYA 168855

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ 2012-2013 EĞİTİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YEDEK ADAY KAYIT LİSTESİ

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ 2012-2013 EĞİTİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YEDEK ADAY KAYIT LİSTESİ İLAHİYAT T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ 2012-2013 EĞİTİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YEDEK ADAY KAYIT LİSTESİ Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi KAYIT HAKKI KAZANAN

Detaylı

Pl Bib Name Distance Affiliation Category GunTime Result Start 5K 10,5K 16K 1 74 GETAYE GELAW 21k FERDİ M-25 01:11:50 01:11:49 00:00:01 00:18:17

Pl Bib Name Distance Affiliation Category GunTime Result Start 5K 10,5K 16K 1 74 GETAYE GELAW 21k FERDİ M-25 01:11:50 01:11:49 00:00:01 00:18:17 1 74 GETAYE GELAW 21k FERDİ M-25 01:11:50 01:11:49 00:00:01 00:18:17 00:18:51 00:17:46 2 141 ARGACHEW ASSEFA TOLA 21k ÜNYE BELEDİYE SPOR M-25 01:12:54 01:12:53 00:00:00 00:18:17 00:18:53 00:18:23 3 79

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI (İNGİLİZCE) GÜZ DÖNEMİ YAZILI / MÜLAKAT SINAV LİSTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI (İNGİLİZCE) GÜZ DÖNEMİ YAZILI / MÜLAKAT SINAV LİSTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PROGRAMLARI (İNGİLİZCE) 2015-2016 GÜZ DÖNEMİ YAZILI / MÜLAKAT SINAV LİSTESİ AD SOYAD ORTALAMA BÖLÜM MÜLAKAT DURUMU 1 ELİF YAYLA 83,426 BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ 2 AHMET CİHAN ÇAKMAK

Detaylı

NO A/Y BAŞVURU KONUT ADI SOYADI B1 TİPİ 2+1 BAŞVURULAR - KONUTLAR 1 ASİL LÜTFİYE TURAN 2 ASİL ŞÜKRÜ DEMİRTÜRK 3 ASİL ALKAN BAHADIR

NO A/Y BAŞVURU KONUT ADI SOYADI B1 TİPİ 2+1 BAŞVURULAR - KONUTLAR 1 ASİL LÜTFİYE TURAN 2 ASİL ŞÜKRÜ DEMİRTÜRK 3 ASİL ALKAN BAHADIR NO A/Y BAŞVURU KONUT ADI SOYADI B1 TİPİ 2+1 BAŞVURULAR - KONUTLAR 1 ASİL 80 19 LÜTFİYE TURAN 2 ASİL 14 108 ŞÜKRÜ DEMİRTÜRK 3 ASİL 49 44 ALKAN BAHADIR 4 ASİL 32 22 FATMA KANDAZOĞLU 5 ASİL 16 74 AHMET ÖZDEMİR

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş İÇSEL BİLGİLERE ERİŞİMİ OLANLARIN LİSTESİ

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş İÇSEL BİLGİLERE ERİŞİMİ OLANLARIN LİSTESİ 1 Prof. Dr. Erhan BİRGİLİ Yönetim Kurulu Başkanı 04.04.2012 2 Mustafa Talat KATIRCIOĞLU Yönetim Kurulu Başkan Vekili 17.02.2012 3 Ahmet BEYAZ Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür 01.04.2011 4 Ali ÇELİK

Detaylı

T.C AMASYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS BAŞVURU LİSTESİ

T.C AMASYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS BAŞVURU LİSTESİ T.C AMASYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS BAŞVURU LİSTESİ S.No Adı Soyadı Bölümü Lisans Not %80 Yazılı Sınav Notu %20 Başarı Ort. Sonuç/Açıklama

Detaylı

T.C. ANKARA BATI ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

T.C. ANKARA BATI ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI T.C. ANKARA BATI ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI 2015 Yılı Yazı İşleri Müdürlüğü Görevde Yükselme Sınavı Başvuru Değerlendirme Formu Sıra No Adı Soyadı Sicili Görev Yeri Eğitim

Detaylı

: Normal. Son Gönderme Tarihi : 24.04.2015. Kura Tarih ve Saati : - 16 CELAL BORA YAZICI MEHMET PAZAR 17.01.1976 İlköğretim 1 / 5

: Normal. Son Gönderme Tarihi : 24.04.2015. Kura Tarih ve Saati : - 16 CELAL BORA YAZICI MEHMET PAZAR 17.01.1976 İlköğretim 1 / 5 Talebi Alan Ünite Adı : RİZE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ Talebi Veren Kurum Adı : ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Talebin Statüsü (Normal, engelli, eski hükümlü, terör mağduru) : Normal Meslek Adı

Detaylı

Firma : S.S. İLKYANKI SİTE İŞLETME KOOPERATİFİ. Muavin Defter. Tarih : 19.03.2015 Sayfa : 1 / 284

Firma : S.S. İLKYANKI SİTE İŞLETME KOOPERATİFİ. Muavin Defter. Tarih : 19.03.2015 Sayfa : 1 / 284 Alt Hesap Kodu : 131.0939.01 Alt Hesap Adı : MEDİYHA AKSU (502) Sayfa : 1 / 284 Açılış Fişi 95,24 95,24 A 4,76 B 30.01.2015 000000023 30.01.2015 DİĞER İŞ BNK AİDAT ÖDEMESİ 100,00 95,24 A 4,76 B 28.02.2015

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU. İstanbul (Bakırköy İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği

SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU. İstanbul (Bakırköy İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği TC SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU NELERİ KURUMU İstanbul (Bakırköy İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği KURTARMA SERVİSİ TAKIM -1 KURTARMA

Detaylı

2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÇANKIRI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ORTAK SINAVA GİRECEK BAŞARISIZ ÖĞRENCİLER. Adı Soyadı Dersi Puanı

2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÇANKIRI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ORTAK SINAVA GİRECEK BAŞARISIZ ÖĞRENCİLER. Adı Soyadı Dersi Puanı 2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÇANKIRI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ORTAK SINAVA GİRECEK BAŞARISIZ ÖĞRENCİLER Sınıf Şube 9 A 12 ORHAN ÖZTÜRK YABANCI DİL 45,25 9 A 28 SATILMIŞ DEMİRCİ MATEMATİK 45,00 9 A 30

Detaylı

Etçi Destek Alan Alan Besilik Toplam Destek Tutar (TL._)

Etçi Destek Alan Alan Besilik Toplam Destek Tutar (TL._) ف letme (Adet) Alan Hesaplanm BALIKESفR فLف BفGADفا فLاESف 2014 YILI ANAا SIذIR DESTEKLEMESف فCMAL 2 (فL ضZET HAK EDفق LفSTESف) Etçi Etçi Alan Hesaplanm ANAا SIذIR DESTEKLEMESفNDEN FAYDALANAN Hesaplanm

Detaylı

2014 2015 AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ

2014 2015 AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ 2014 2015 AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ ERASMUS+ ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ YABANCI DİL SINAVINA KATILACAK ÖĞRENCİ LİSTESİ NO ADI/SOYADI Okul No Bölüm / Sınıf Sözlü Sınav (Speaking) Yer ve Tarihi 1 Utku

Detaylı

KURUL/ KONSEY/ KOMĠTE ÜYE LĠSTESĠ

KURUL/ KONSEY/ KOMĠTE ÜYE LĠSTESĠ KURUL/ KONSEY/ KOMĠTE ÜYE LĠSTESĠ Erdal ĠBAĞLU Genel Müdür Üye. ĠCRA (ÜST YÖNETĠM) KURULU _ Medikal Direktör Nazlıhan ALKAN Genel Müdür Yardımcısı Erol TURAN Genel Müdür Yardımcısı Özlem ġan Ġnsan Kaynakları

Detaylı

2015 YILI İL MÜDÜRLÜĞÜ LOJMAN SIRA LİSTESİNE BAŞVURANLARA AİT LİSTEDİR.(1. GRUP) Lojman Tercihi. Yenimahalle. Balcıoğlu

2015 YILI İL MÜDÜRLÜĞÜ LOJMAN SIRA LİSTESİNE BAŞVURANLARA AİT LİSTEDİR.(1. GRUP) Lojman Tercihi. Yenimahalle. Balcıoğlu 2015 YILI İL MÜDÜRLÜĞÜ LOJMAN SIRA LİSTESİNE BAŞVURANLARA AİT LİSTEDİR.(1. GRUP) S.N. ADI SOYADI UNVANI GÖREV YERİ 1 Erdoğan AKSU VHKİ. İl Millî Eğitim Müdürlüğü X 140 6 6 28 180 2 Yavuz ÖZCAN Bil.İşletmeni

Detaylı

DEĞERLENDĠRME ZAMAN 6.10 SN 6X40 M 40X75 M 15 SN 20 SN HAKEMĠN SONUÇ

DEĞERLENDĠRME ZAMAN 6.10 SN 6X40 M 40X75 M 15 SN 20 SN HAKEMĠN SONUÇ ANKARA KOġU MERKEZĠ B - C K L A S M A N HAKEMLERĠ FĠZĠKSEL YETERLĠLĠK TESTĠ 0.0.201 YER : ANKARA GRUP : 1-2 ER.H. ISINMA SAATĠ : 09.3 KoĢu Saati: 10.00 HAKEMĠN X0 Metre 0X Metre No Adı Soyadı Göğ. Ünvan

Detaylı

UYGULAMA SINAVI TARİH ADAY NO ADI SOYADI SIRA NO SINAV YERİ

UYGULAMA SINAVI TARİH ADAY NO ADI SOYADI SIRA NO SINAV YERİ T.C. ANKARA ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ ŞOFÖRLÜK UYGULAMA SINAVINA GİRMEYİ HAK EDEN ADAYLARI GÖSTERİR LİSTESİ SIRA NO ADAY NO ADI SOYADI UYGULAMA SINAVI TARİH

Detaylı

MEMUR KADROSU İÇİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANANLARA İLİŞKİN KESİNLEŞEN ADAY LİSTESİ

MEMUR KADROSU İÇİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANANLARA İLİŞKİN KESİNLEŞEN ADAY LİSTESİ 1 Özay DAL 2 Ayşe Nevbu ÇETİNKAYA ŞEKERCİOĞLU 3 Turgay TURANLIOĞLU 4 Bülent KOTLUK 5 Halil SARPKAYA 6 Canan UZUN 7 Fatma ÇAKMAK ÜNLÜ 8 Cafer KURT 9 Nusret ERSÖZ 10 Hakan BARAN 11 Mehmet DOĞAN 12 Naime

Detaylı

EVRAK EKSİKLİĞİ NEDENİ İLE VİZE TALEBİ GERÇEKLEŞTİRİLMEYEN DENETÇİ LİSTESİ ADI SOYADI DENETÇİ NO EKSİK EVRAK NEDENİ

EVRAK EKSİKLİĞİ NEDENİ İLE VİZE TALEBİ GERÇEKLEŞTİRİLMEYEN DENETÇİ LİSTESİ ADI SOYADI DENETÇİ NO EKSİK EVRAK NEDENİ EVRAK EKSİKLİĞİ NEDENİ İLE VİZE TALEBİ GERÇEKLEŞTİRİLMEYEN DENETÇİ LİSTESİ ADI SOYADI DENETÇİ NO EKSİK EVRAK NEDENİ Abdullah ACAR 2058 05.01.2012 tarihine kadar cezalı olduğundan vize işlemi yapılmamıştır.

Detaylı

ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SINAV SONUÇ LİSTESİ SIRA SOYAD AD KURUM ADAY NO SERTİFİKA TÜRÜ PUAN SONUÇ. 06924 Çağrı Merkezi Elemanı 95 GEÇTİ

ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SINAV SONUÇ LİSTESİ SIRA SOYAD AD KURUM ADAY NO SERTİFİKA TÜRÜ PUAN SONUÇ. 06924 Çağrı Merkezi Elemanı 95 GEÇTİ Sayfa : 1 / 7 1 BULUT Abdulsamet 07001 Çağrı Merkezi Elemanı 85 GEÇTİ 2 AHMET TAHİR Ahmet 06898 Çağrı Merkezi Elemanı 55 GEÇTİ 3 KAYABAŞI Akgün 07002 Çağrı Merkezi Elemanı 50 GEÇTİ 4 DİNÇ Ali 06919 Çağrı

Detaylı

AKTS KOORDİNATÖRLERİ. Rektör Rektör Yardımcısı Rektör Yardımcısı V.

AKTS KOORDİNATÖRLERİ. Rektör Rektör Yardımcısı Rektör Yardımcısı V. AKTS KOORDİNATÖRLERİ Rektör Rektör Yardımcısı Rektör Yardımcısı V. Rektör Yardımcısı V. Kurum Koordinatörü Veteriner Fakültesi Fen-Edebiyat Fakültesi Eğitim Fakültesi Prof. Dr. Mustafa SAATCI Prof. Dr.

Detaylı

118 ÜMMÜGÜLSÜM TURGUT LUTFİ /03/2013 Gerçek BUCAK ÜRKÜTLÜ 119 İBRAHİM KAPLAN HÜSEYİN /10/2012 Gerçek BUCAK

118 ÜMMÜGÜLSÜM TURGUT LUTFİ /03/2013 Gerçek BUCAK ÜRKÜTLÜ 119 İBRAHİM KAPLAN HÜSEYİN /10/2012 Gerçek BUCAK Çiftçi Kayıt Sisteminde Kayıtlı Mazot, Gübre ve Toprak Analizi Desteklemesi (2013) Desteklemesinde Tanımlanmayan İşletmeler İl BURDUR Adı : İlçe BUCAK Adı : Sıra Adı Soyadı Baba Adı T.C. Kimlik No ÇKF

Detaylı

Trabzon Vakfıkebir 2. Etap

Trabzon Vakfıkebir 2. Etap Trabzon Vakfıkebir. Etap NO A/Y BAŞVURU KONUT BAŞVURU NO ADI SOYADI BB NO BLOK TİPİ BLOK NO KAT NO B TİPİ + BAŞVURULAR - KONUTLAR ASİL 0 9,0E+ LÜTFİYE TURAN 9 B.KAT ASİL 0 ŞÜKRÜ DEMİRTÜRK B.KAT ASİL 9

Detaylı

İZMİR ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ SAĞLIKTA KALİTE STANDARTLARI ÇALIŞMA KOMİTELERİ

İZMİR ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ SAĞLIKTA KALİTE STANDARTLARI ÇALIŞMA KOMİTELERİ İZMİR ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ SAĞLIKTA KALİTE STANDARTLARI ÇALIŞMA KOMİTELERİ AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM KOMİTESİ BAŞKAN : Uzm. Dr. Rahim ÖZDEMĠR (BaĢhekim Yardımcısı) Sadi GÖKTAġ (Müdür

Detaylı

37. DÖNEM TMMOB KURULLARI

37. DÖNEM TMMOB KURULLARI 37. DÖNEM TMMOB KURULLARI TMMOB 37. Olağan Genel Kurulu 31 Mayıs 1-2 Haziran 2002 tarihlerinde Ankara da gerçekleştirildi. Genel Kurul sonunda TMMOB Kurulları aşağıdaki şekilde oluştu. TMMOB YÖNETĐM KURULU

Detaylı

2014 VERGİLENDİRME DÖNEMİ YILLIK GELİR VERGİSİ REKORTMENLERİ

2014 VERGİLENDİRME DÖNEMİ YILLIK GELİR VERGİSİ REKORTMENLERİ 2014 VERGİLENDİRME DÖNEMİ YILLIK GELİR VERGİSİ REKORTMENLERİ İl: 58 - SİVAS S.NO Vergi Dairesi Vergi No Mükellef 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 BEYAN EDİLEN VERGİYE TABİ GELİR (MATRAH) HESAPLANAN (TAHAKKUK

Detaylı

DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜLÜĞÜ DAİMİ İŞÇİ AĞIR KAMYON ŞOFÖRÜ (ŞOFÖR) SINAV SONUÇ LİSTESİ

DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜLÜĞÜ DAİMİ İŞÇİ AĞIR KAMYON ŞOFÖRÜ (ŞOFÖR) SINAV SONUÇ LİSTESİ AĞIR KAMYON ŞOFÖRÜ (ŞOFÖR) 1 TRABZON DURSUN SARIALİOĞLU KAZANDI 2 TRABZON SERKAN KÜÇÜK KAZANDI 3 TRABZON AHMET EROĞLU KAZANDI 4 TRABZON HASRET DİLLİ KAZANDI 5 TRABZON FATİH YÜKSEL 1.YEDEK 6 TRABZON CENGİZ

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR VALİLİĞİ

T.C. ESKİŞEHİR VALİLİĞİ AMP - 11. Sınıf / A Şubesi (MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI) Sınıf Listesi 1 18 BARIŞ ÖZ 2 45 YİĞİT BERAT KAYA 3 112 İSA ÖZDAL 4 114 HALİT ARPACI 5 122 VOLKAN KUL 6 141 İSMAİL ERSEZER 7 179 GÖKHAN AYTEKİN 8 206

Detaylı

NO A/Y BAŞVURU KONUT ADI SOYADI BLOK TİPİ KAT NO

NO A/Y BAŞVURU KONUT ADI SOYADI BLOK TİPİ KAT NO NO A/Y BAŞVURU KONUT ADI SOYADI BLOK TİPİ KAT NO ASİL FATMA BAL 0 -.Kat Giriş.KAT ASİL SALİYE ŞAHİNLER 0 -.Kat Giriş.KAT ASİL TEMEL ALAN 0 -.Kat Giriş.KAT ASİL NEJLA ZAMAN 0 -.Kat Giriş.KAT ASİL EMİNE

Detaylı

Lisans Mezuniyet Not Ortalaması 100'lük Sistem. 4'lük Sistem

Lisans Mezuniyet Not Ortalaması 100'lük Sistem. 4'lük Sistem İlan Tarihi 24.11.2016 İlan Numarası 1012374 Özel Hukuk - Kadro Derecesi 6 Kadro Adedi 1 Sınav Tarihi 19.12.2016 ın ın t Ortalaması 1 Abdüssamet USLU 80,05914 24,02 75,00 7,50 3,59 90,43 27,13 75,00 22,50

Detaylı

ADI SOYADI FİRMA ADI TARİHİ NO DURSUN KILIÇ DOSYA MASRAFI ZİRAAT BANKASI 25.03.14 330 KABUL S.NO KONUSU SONUÇ

ADI SOYADI FİRMA ADI TARİHİ NO DURSUN KILIÇ DOSYA MASRAFI ZİRAAT BANKASI 25.03.14 330 KABUL S.NO KONUSU SONUÇ T.C. TURHAL KAYMAKAMLIĞINDAN İLAN TURHAL KAYMAKAMLIĞI TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETİ BAŞKANLIĞI MART 2014 DÖNEMİ İÇERİSİNDE VERİLEN KARARLAR. MÜRACAT EDENİN ŞİKAYET EDİLEN KARAR S.NO KONUSU SONUÇ ADI

Detaylı

MEMUR KADROSUNDA ARANAN ŞARTLARI TAŞIYANLARA İLİŞKİN ADAY LİSTESİ

MEMUR KADROSUNDA ARANAN ŞARTLARI TAŞIYANLARA İLİŞKİN ADAY LİSTESİ 1 Özay DAL 2 Ayşe Nevbu ÇETİNKAYA ŞEKERCİOĞLU 3 Turgay TURANLIOĞLU 4 Bülent KOTLUK 5 Halil SARPKAYA 6 Canan UZUN 7 Fatma ÇAKMAK ÜNLÜ 8 Cafer KURT 9 Nusret ERSÖZ 10 Hakan BARAN 11 Mehmet DOĞAN 12 Naime

Detaylı

ÜYELERİMİZDEN HABERLER

ÜYELERİMİZDEN HABERLER ÜYELERİMİZDEN HABERLER (2011 Yılı) 23.12.2011 tarihinde Üyemiz Mustafa Kemal TOKATLI ameliyat oldu. 14.12.2011 tarihinde Üyemiz Mehmet EZERER vefat etti. 11.12.2011 tarihinde Üyemiz Müslüm TĠBER anjiyo

Detaylı

KONGRE-KURULTAY-SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULLARINDAN

KONGRE-KURULTAY-SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULLARINDAN KONGRE-KURULTAY-SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULLARINDAN 1. TARIM MAKĐNALARI SEMPOZYUMU Tarım Makinaları Sempozyumu Düzenleme Kurulu 3. toplantısı Danışmanlar Kurulu ile birlikte 28 Nisan 2001 tarihinde Đçel

Detaylı

Adı Soyadı Sertifika Sınav Hakkı 100034 ÖMER EMRE B 2 MERKEZ Denizli Lisesi

Adı Soyadı Sertifika Sınav Hakkı 100034 ÖMER EMRE B 2 MERKEZ Denizli Lisesi Sınav Kodu Adı Soyadı Sertifika Sınav Hakkı İlçe Adı Kurum Adı 100034 ÖMER EMRE B 2 Denizli 100034 ENGİN GÜLDAL B 3 Endüstri Meslek 100034 BAYRAM KUTLU A2 1 Anafartalar 100034 ÖZCAN CEYHAN B 1 Denizli

Detaylı

BURSA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ İSİM LİSTESİ

BURSA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ İSİM LİSTESİ BURSA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ İSİM LİSTESİ S.NO ADI VE SOYADI UNVANI 1 Eyup GÜL (ĠnĢ. Yük. Müh.) Ġl Müdür V. 2 Halit TURGUT (Mak. Müh. - AraĢtırmacı) Ġl Müdür Yardımcısı V. 3 Cemalleddin

Detaylı

1.TİG Kursu "Tüm Yönleriyle TİG" Katılımcı Listesi

1.TİG Kursu Tüm Yönleriyle TİG Katılımcı Listesi 1.TİG Kursu "Tüm Yönleriyle TİG" 09-10 Eylül 2015- Ankara Adı-Soyadı ABDULKADİR DOST ABDULKADİR DENİZ AHMET GENÇ AHMET GÖDEKMERDAN AHMET KÜRŞAT ACAR AHMET ÖZYALÇIN AHMET ÜZÜM AHMET ZEREN ALAİDDİN DOMAÇ

Detaylı

9. Sınıf. Yerleşme. Ortaokul. Açıklama. Adı Soyadı Bulunduğu Okul Yerleştiği Alan/Yabancı Dil

9. Sınıf. Yerleşme. Ortaokul. Açıklama. Adı Soyadı Bulunduğu Okul Yerleştiği Alan/Yabancı Dil T.C. YOZGAT VALİLİĞİ Merkez Müdürlüğü KURUMUNUZU KAZANAN ANADOLU MESLEK LİSESİ PROGRAMINA KAYIT OLACAK ÖĞRENCİ LİSTESİ Adı Soyadı Bulunduğu Okul Yerleştiği Alan/Yabancı Dil 9. Sınıf Ortaokul Yerleşme Yıl

Detaylı

Mesken Genel Durum Listesi

Mesken Genel Durum Listesi C2-04 1 C2-0402 HANİFE TÜRKMEN 432,71 (Borçlu) 2 C2-0403 MEHMET FİKRİ ERTÜRK 3 C2-0405 KADRİYE AŞIKKUTLU 436,21 (Borçlu) 4 C2-0408 MELİK KIRMAÇ 49,50 (Borçlu) 5 C2-0409 MUSTAFA BAL 2,20 (Borçlu) 6 C2-0410

Detaylı

KÖYÜ: ÇAKILLI. Toplam Anaç AHMET POYRAZ Toplam Anaç AYHAN POYRAZ

KÖYÜ: ÇAKILLI. Toplam Anaç AHMET POYRAZ Toplam Anaç AYHAN POYRAZ Sığır Desteği Alacak İşletmeler KÖYÜ: ÇAKILLI Sayısı AHMET POYRAZ 5008125 32069181796 2 2 0 2.00 0.00 AHMET POYRAZ İŞLETMESİNDE ANAÇ SIĞIR DESTEĞİ HAKEDEN SIĞIRLAR TR50249828 14.09.2010 Destek Alır TR50145279

Detaylı

KARABÜK SERBEST MUHASEBECİ VE MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ÜYE BİLGİLERİ

KARABÜK SERBEST MUHASEBECİ VE MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ÜYE BİLGİLERİ S. NO ADI VE SOYADI ÜNVANI TELEFON 1 Hüseyin EKEN SMMM 0370 4153402 2 Kamil ÖZTÜRK SMMM 0370 4125700 3 Nail VURAL SMMM 0370 4122382 4 Mustafa SOYLU SMMM 0370 4126496 5 M.Saim YILMAZ SMMM 0370 4127434 6

Detaylı

Sicil No İsim Unvan Doğru Yanlış Boş. 468 Gülay GÜDEN Şef Murat BOZKUŞ Şef Derya BOZKUŞ Şef

Sicil No İsim Unvan Doğru Yanlış Boş. 468 Gülay GÜDEN Şef Murat BOZKUŞ Şef Derya BOZKUŞ Şef MÜDÜR Sicil No İsim Unvan Doğru Yanlış Boş 468 Gülay GÜDEN Şef 97 3 0 619 Murat BOZKUŞ Şef 96 4 0 285 Derya BOZKUŞ Şef 93 7 0 295 Çiçek AKTUNA Şef 86 14 0 991 Eylem KANISICAK Şef 85 15 0 324 Sevgül YILMAZ

Detaylı

PROJE MÜELLİF YENİ KAYIT İŞLEMİNDE İSTENEN EVRAKLAR PROJE MÜELLİF YENİLEME İŞLEMİNDE İSTENEN EVRAKLAR

PROJE MÜELLİF YENİ KAYIT İŞLEMİNDE İSTENEN EVRAKLAR PROJE MÜELLİF YENİLEME İŞLEMİNDE İSTENEN EVRAKLAR PROJE MÜELLİF YENİ KAYIT İŞLEMİNDE İSTENEN EVRAKLAR 1- Dilekçe 2-1 adet fotoğraf 3- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 4- İmza Sirküleri ( Noter Tasdikli Asıl ) 5- Diploma Fotokopisi ( Noter Tasdikli Asıl ) 6- Vergi

Detaylı

Dosya/Kredi Kullanım. Masrafı. Masrafı. Masrafı. Masrafı. Dosya/Kredi Kullanım. Masrafı

Dosya/Kredi Kullanım. Masrafı. Masrafı. Masrafı. Masrafı. Dosya/Kredi Kullanım. Masrafı TC ODUNPAZARI KAYMAKAMLIĞI Tüketici -30.1.2015 Tarih ve 15/2 Numaralı Gündeme Karar Listesidir- SN Dosya No TCKN Adı/Soyadı Konu Firma Karar 1 T14/991 1663xxxxxxx GÖKHAN ÖZ KOÇ FİAT FİNANSMAN 2 T14/1260

Detaylı

Alan İçi. No Ad Soyad Tercih Durumu YANKI YILMAZ 1 ASİL İBRAHİM ATEŞPARE 1 ASİL

Alan İçi. No Ad Soyad Tercih Durumu YANKI YILMAZ 1 ASİL İBRAHİM ATEŞPARE 1 ASİL T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK LİSANS/DOKTORA 2015 BAŞVURU DEĞERLENDİRME Elektrik Müh - Elektrik Makinaları ve Güç Elektroniği 1. 1236 YANKI YILMAZ 1 ASİL 2. 1911 İBRAHİM ATEŞPARE 1 ASİL 3. 1898

Detaylı

Mesken Genel Durum Listesi

Mesken Genel Durum Listesi C2-04 1 C2-0402 HANİFE TÜRKMEN 142,47 (Borçlu) 2 C2-0403 MEHMET FİKRİ ERTÜRK 266,18 (Borçlu) 3 C2-0405 KADRİYE AŞIKKUTLU 82,87 (Borçlu) 4 C2-0406 HACER MİRZA 126,15 (Borçlu) 5 C2-0410 MUTLU İLANLI 65,16

Detaylı

DANIŞTAY BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ ZABIT KATİBİ ALIMI NİHAİ BAŞARI LİSTESİ

DANIŞTAY BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ ZABIT KATİBİ ALIMI NİHAİ BAŞARI LİSTESİ SOY 1 EMRE BAYRAKTAR 75,93 30,37 151 100 40 90 18 88,37 ASIL 2 SÜLEYMAN CAFEROĞLU 81,43 32,57 129 85,43 34,17 85 17 83,74 ASIL 3 MUSTAFA SAKARYA 77,64 31,06 127 84,11 33,64 90 18 82,7 ASIL 4 SEYRAN MAN

Detaylı

LABORATUAR TEKNİSYENLERİ. 2 Seda IŞIK Laboratuar Teknikeri Kan Tranfizyonu. 3 Asiye ERDEN Laboratuvar Teknikeri ücretsiz izinli

LABORATUAR TEKNİSYENLERİ. 2 Seda IŞIK Laboratuar Teknikeri Kan Tranfizyonu. 3 Asiye ERDEN Laboratuvar Teknikeri ücretsiz izinli 1 Bahriye IRATCI LABORATUAR TEKNİSYENLERİ Laboratuar Teknisyeni Laboratuvar 2 Seda IŞIK Laboratuar Teknikeri Kan Tranfizyonu 3 Asiye ERDEN Laboratuvar Teknikeri ücretsiz izinli 4 Mustafa KIVRAK Laboratuvar

Detaylı

Yüksel Timur johannesburg54@hotmail.com 00278 2 394 40 50 532 517 48 01 Azam Aydın azamaydin@hotmail.com

Yüksel Timur johannesburg54@hotmail.com 00278 2 394 40 50 532 517 48 01 Azam Aydın azamaydin@hotmail.com Burhan Yıldırım Reis yildirimburhan@hotmail.com 533 421 63 62 Eyüp Yıldırım Tuzcu yeyup@hotmail.com 532 236 97 22 Yaşar Şahin Muhasebeci yasarsahin@hotmail.com 535 500 00 18 Muhammed Durmaz Kantinci muhammet_durmaz@hotmail.com

Detaylı

MIG/MAG KAYNAKÇILIĞI KURSU 1.GRUP

MIG/MAG KAYNAKÇILIĞI KURSU 1.GRUP EK-1 MIG/MAG KAYNAKÇILIĞI KURSU 1.GRUP EĞİTİM YÖNETİCİSİ : Ufuk CENG EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRÜ : Cem YAKUPOĞLU EĞİTİMCİ : Mustafa Yalçın ATEŞ Metal Öğretmeni ( ) : 6-7-8 Mart 2015 (3 Gün) (30 saat) : SAFFET

Detaylı

BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ - 2015 GÜZ TEZSİZ YL SONUÇLARI

BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ - 2015 GÜZ TEZSİZ YL SONUÇLARI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ - 2015 GÜZ TEZSİZ YL SONUÇLARI Genel Başarı Ad Soyad Program Adı Durumu Bilimsel Hazırlık Dersleri Bilgi Güvenliği -Tezsiz YL ABDULLAH BİLGİN BAŞARISIZ Bilgi Güvenliği -Tezsiz YL ABDULLAH

Detaylı

/ Trakya Üniversitesi / Makina Mühendisliği Bölümü / 2. Öğretim / MALZEME BİLİMİ Dersi Ödev Listesi

/ Trakya Üniversitesi / Makina Mühendisliği Bölümü / 2. Öğretim / MALZEME BİLİMİ Dersi Ödev Listesi 2013-2014 / Trakya Üniversitesi / Makina Mühendisliği Bölümü / 2. Öğretim / MALZEME BİLİMİ Dersi Ödev Listesi Sıra No Öğrenci No Adı Soyadı Grup Adı Ödev 1 2070201324 ERDEM GÜNER B1 METALİK MALZEMELERDE

Detaylı

ÖĞRENCİLERİN SORUMLU OLDUĞU DERSLER

ÖĞRENCİLERİN SORUMLU OLDUĞU DERSLER AMP - 10. Sınıf / A Şubesi (ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI) 1 24 DAVUT FURKAN DEMİRPOLAT 2 142 FAZLI YILMAZ 3 383 BERKAN PEHLİVAN 4 695 GÖKHAN İLTER 5 719 HASAN UYGAN AMP - 10. Sınıf / B Şubesi

Detaylı

LOJMAN PUAN ÇİZELGESİ (AKADEMİK) SIRA TAHSİSLİ

LOJMAN PUAN ÇİZELGESİ (AKADEMİK) SIRA TAHSİSLİ LOJMAN ÇİZELGESİ (AKADEMİK) SIRA TAHSİSLİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ARTI (+) EKSİ (-) 1 PROF. DR. CÜNEYT TURAN 162,81 6,00 3,00,00 24,0 195,8109,00-30,00-10,00-40 155,8109 2 PROF. DR. ÖKKEŞ İBRAHİM KARAHAN

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş İÇSEL BİLGİLERE ERİŞİMİ OLANLARIN LİSTESİ

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş İÇSEL BİLGİLERE ERİŞİMİ OLANLARIN LİSTESİ 1 Abdullah GÜZELDÜLGER Yönetim Kurulu Başkanı 03.02.2015 2 Aydın GÜNDOĞDU Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür 03.02.2015 3 İsmail GÜLER Yönetim Kurulu Başkan Vekili 03.02.2015 4 Mehmet Ali GÖKÇE Yönetim

Detaylı

Eğitim ve Öğretim Yılı Aslıhan ÖZCAN Bilgisayar Programcılığı Uzaktan Eğitim

Eğitim ve Öğretim Yılı Aslıhan ÖZCAN Bilgisayar Programcılığı Uzaktan Eğitim SIRA NO ÖĞRENCİ NUMARASI 2013-2014 Eğitim ve Öğretim Yılı ADI SOYADI PROGRAMI 1. 11330347 Aslıhan ÖZCAN Bilgisayar Programcılığı Uzaktan Eğitim 2. 11330414 Arslan DEMİR Bilgisayar Programcılığı Uzaktan

Detaylı

PROJE MÜELLİF YENİ KAYIT İŞLEMİNDE İSTENEN EVRAKLAR PROJE MÜELLİF YENİLEME İŞLEMİNDE İSTENEN EVRAKLAR

PROJE MÜELLİF YENİ KAYIT İŞLEMİNDE İSTENEN EVRAKLAR PROJE MÜELLİF YENİLEME İŞLEMİNDE İSTENEN EVRAKLAR PROJE MÜELLİF YENİ KAYIT İŞLEMİNDE İSTENEN EVRAKLAR 1- Dilekçe 2-1 adet fotoğraf 3- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 4- İmza Sirküleri ( Noter Tasdikli Asıl ) 5- Diploma Fotokopisi ( Noter Tasdikli Asıl ) 6- Vergi

Detaylı

TARİH 672 S.K.H.K. İŞLEM YAPILANLARIN LİSTESİ

TARİH 672 S.K.H.K. İŞLEM YAPILANLARIN LİSTESİ 01.09.2016 TARİH 672 S.K.H.K. İŞLEM YAPILANLARIN LİSTESİ S.No Sicili Adı Soyadı Rütbesi Birimi 1 182752 ÖNDER MAÇ 3.Sınıf Emniyet Müdürü Hassas bölgeleri Koruma Şube 2 154192 OLCAY YAKUP İNANKUR 3.Sınıf

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ SONUÇLARI İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FELSEFE 2. SINIF

2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ SONUÇLARI İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FELSEFE 2. SINIF FELSEFE. SINIF Kırıkkale 1 Ebru UZUN Gizem Kübra SÜMER Kırıkkale Türü Felsefe Felsefe 013 TM-3 90,8801 3,66 9,06 03,61608 7,61800 31,3408 Felsefe Felsefe 013 TM-3 76,79084 3,3 84,13 193,75359 5,3900 18,9959

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI TARİHİ : 18/06/2014 TOPLANTI SAYISI : 2014/17 T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI Enstitü Yönetim Kurulu 18/06/2014 Çarşamba günü Enstitü Müdürü Doç.Dr.

Detaylı

2012 AĞUSTOS DÖNEMİ İTİBARİYLE KISTAS AYLIĞI %83 ORANINA YÜKSELTİLEN CUMHURİYET BAŞSAVCI VE SAVCILARINA AİT LİSTE Sicil No Adı Soyadı Görev Yeri

2012 AĞUSTOS DÖNEMİ İTİBARİYLE KISTAS AYLIĞI %83 ORANINA YÜKSELTİLEN CUMHURİYET BAŞSAVCI VE SAVCILARINA AİT LİSTE Sicil No Adı Soyadı Görev Yeri Sayfa : 1 / 31137 32300 32311 33498 3318 33 3378 33943 3393 3394 3396 33969 33971 33979 33981 33989 33993 33996 34000 34004 34011 34021 34023 34026 34028 34030 3404 Birol ÇİÇEKÇİ Mehmet GÜNCAN Ali ERGEN

Detaylı

Ardahan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Akademik Yılı Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Tez/staj Danışmanlığı Listesi

Ardahan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Akademik Yılı Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Tez/staj Danışmanlığı Listesi Ardahan Üniversitesi 2015-2016 Akademik Yılı Bölümü Tez/staj Danışmanlığı Listesi Prof. Dr. Hakkı BÜYÜKBAŞ 120901002 DENİZ KILINÇ 120901009 KEMAL KURŞUN 120901010 ÜMMÜ GÜLSÜM SARİ 120901018 HASAN NAZLI

Detaylı

KİMLİK BİLGİLERİ İSTANBUL LİMAN BAŞKANLIĞI TAYFA SINAVLARI YETERLİK:İSTANBUL BALIKÇI GEMİSİ TAYFASI TARİH: 09-10 EYLÜL 2015 SONUÇ T.C.

KİMLİK BİLGİLERİ İSTANBUL LİMAN BAŞKANLIĞI TAYFA SINAVLARI YETERLİK:İSTANBUL BALIKÇI GEMİSİ TAYFASI TARİH: 09-10 EYLÜL 2015 SONUÇ T.C. İSTANBUL LİMAN BAŞKANLIĞI TFA SINAVLARI YETERLİK:İSTANBUL BALIKÇI GEMİSİ TFASI TARİH: 09-10 EYLÜL 2015 KİMLİK BİLGİLERİ YERİ SONUÇ 1 BAHATTİN ABLAK 17036647352 İSMAİL MARDİN 20.06.1982 BALIKÇI GEMİSİ TFASI

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNIVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİNİN ORGANİZASYONU FAKÜLTE YÖNETİMİ FAKÜLTE KURULU

BÜLENT ECEVİT ÜNIVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİNİN ORGANİZASYONU FAKÜLTE YÖNETİMİ FAKÜLTE KURULU BÜLENT ECEVİT ÜNIVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİNİN ORGANİZASYONU FAKÜLTE YÖNETİMİ DEKAN FAKÜLTE SEKRETERĠ Prof. Dr. V.Haktan ÖZAÇMAK FAKÜLTE KURULU DEKAN TEMEL TIP BĠLĠMLERĠ BAġKANI

Detaylı

ÖĞRENCİLERİN SORUMLU OLDUĞU DERSLER

ÖĞRENCİLERİN SORUMLU OLDUĞU DERSLER GL - 10. Sınıf / A Şubesi (ALANI YOK) 1 22 TACETTİN ULUBAY 2 61 YETER AVINCA 3 1122 HALİL İBRAHİM AVCI 4 1132 İLKER KATIRCI 5 1138 SERHAT TÜNCER 6 1181 FİKRET ÇELİK 7 9208 GÖRKEM TAŞTAN GL - 10. Sınıf

Detaylı

9. BAŞVURU ÇAĞRI DÖNEMİ

9. BAŞVURU ÇAĞRI DÖNEMİ 9. BAŞVURU ÇAĞRI DÖNEMİ DÖRDÜNCÜ GRUP SÖZLEŞME İMZALAMAYA HAK KAZANANLAR LİSTESİ SÜT ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELERE YATIRIM (101-1) 1 BALIKESİR KARDEŞLER TARIM ÜRETİM VE PAZARLAMA A.Ş. 2 BALIKESİR BATIKAN

Detaylı

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE Sayfa : 1 Tarih : 18012010 2136 31137 32311 33263 3318 33 3368 3378 33943 3393 3396 33969 33979 33981 33989 33993 3399 33996 34000 34004 34011 34021 34023 34026 34028 34030 3404 Kamil EKÝNCÝ Birol ÇÝÇEKÇÝ

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ Uzman Doktor Listesi

T.C. Sağlık Bakanlığı GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ Uzman Doktor Listesi T.C. Sağlık Bakanlığı GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ Uzman Doktor Listesi Sira No Personel Fotoğrafı Adı Soyadı Unvanı 1 ABDURRAHMAN ÖZDEMİR BEYİN CER.UZM. 2 AHMET ALPER İNAL 3 AHMET EKİNCİ ORTOPEDİ

Detaylı

HP Laserjet P2035 2,5" 1 TB Taşınabilir HDD 11 ALİ SALUR YARDIMCI DOÇENT FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2,5" 1 TB Taşınabilir HDD

HP Laserjet P2035 2,5 1 TB Taşınabilir HDD 11 ALİ SALUR YARDIMCI DOÇENT FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2,5 1 TB Taşınabilir HDD S.No. AD SOYAD ÜNVANI BİRİMİ TALEBİ 1 AHMET AKBAŞ 2 AHMET ÜNAL 3 AYDIN ÖZLÜK 4 Y. ERKAN ERSOY 5 EMRE GÜLER DOÇENT 6 FARUK GÖKMEŞE DOÇENT 7 MEHMET ÇANLI DOÇENT 8 MENDEREES SUİÇMEZ DOÇENT 32 GB FlashDisk

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİSİ İLE ELEKT. ÜRETİMİ ÇATALTEPE İSMAİL D GÜNEY YİĞİT ALP B KADIOĞLU HATİCE SENA B

GÜNEŞ ENERJİSİ İLE ELEKT. ÜRETİMİ ÇATALTEPE İSMAİL D GÜNEY YİĞİT ALP B KADIOĞLU HATİCE SENA B 641214-10-GÜNEŞ ENERJİSİ İLE ELEKT. ÜRETİMİ 1 21249221 ÇATALTEPE İSMAİL D 2 21249287 GÜNEY YİĞİT ALP B3 3 21249292 KADIOĞLU HATİCE SENA B3 4 21249307 KARAKAYA SEFA B3 5 21249364 KÜÇÜKLERGİL YAĞIZ C2 6

Detaylı

2017/2018 GÜZ YARIYILI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA YENİ KAYIT YAPTIRAN ÖĞRENCİ LİSTESİ VE ÖĞRENCİ OTOMASYON SİSTEMİNE GİRİŞ

2017/2018 GÜZ YARIYILI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA YENİ KAYIT YAPTIRAN ÖĞRENCİ LİSTESİ VE ÖĞRENCİ OTOMASYON SİSTEMİNE GİRİŞ 2017/2018 GÜZ YARIYILI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA YENİ KAYIT YAPTIRAN LİSTESİ VE OTOMASYON SİSTEMİNE GİRİŞ 2017/2018 Güz yarıyılı Sosyal Bilimler Enstitüsü lisansüstü programlara

Detaylı

KEÇİÖREN FATİH SULTAN MEHMET ANADOLU LİSESİ TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANI VE EĞİTİCİSİ SINAVI GÖREVLİ LİSTESİ

KEÇİÖREN FATİH SULTAN MEHMET ANADOLU LİSESİ TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANI VE EĞİTİCİSİ SINAVI GÖREVLİ LİSTESİ KEÇİÖREN FATİH SULTAN MEHMET ANADOLU LİSESİ TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANI VE EĞİTİCİSİ SINAVI GÖREVLİ LİSTESİ NO ADI SOYADI GÖREVİ BLOK KAT SINIF İMZA 1 Mürsel VARAN BİNA SINAV SORUMLUSU 2 Bekir MÜLAYİM

Detaylı

İsmi Unvanı Çalıştığı Birim Dahili No:

İsmi Unvanı Çalıştığı Birim Dahili No: İsmi Unvanı Çalıştığı Birim Dahili No: Osman AYDIN Gıda Mühendisi Müdür 101 Bülent GÜNEŞ Biyolog Mikrobiyoloji Laboratuvarı 179 Sibel KADIOĞLU Biyolog Kimsayal Analiz Laboratuvarı 127 Ali KONAŞ Biyolog

Detaylı

DSİ 1.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DAİMİ İŞÇİ İNŞAAT SÜRVEYANI (SÜRVEYAN) SINAV SONUÇ LİSTESİ

DSİ 1.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DAİMİ İŞÇİ İNŞAAT SÜRVEYANI (SÜRVEYAN) SINAV SONUÇ LİSTESİ İNŞAAT SÜRVEYANI (SÜRVEYAN) 1 BURSA AHMET KAVAS ASİL KAZANDI 2 BURSA UFUK GÜVEN ASİL KAZANDI 3 BURSA ŞENOL MUTLU ASİL KAZANDI 4 BURSA ALAETTİN OLFAZ ASİL KAZANDI 5 BURSA HÜSEYİN TOKLU ASİL KAZANDI 6 BURSA

Detaylı

: Normal. Son Gönderme Tarihi : Kura Tarih ve Saati : - 1 / 8

: Normal. Son Gönderme Tarihi : Kura Tarih ve Saati : - 1 / 8 Talebi Alan Ünite Adı : RİZE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ Talebi Veren Kurum Adı : ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Talebin Statüsü (Normal, engelli, eski hükümlü, terör mağduru) : Normal Meslek Adı

Detaylı

İMKB DARICA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ YÜZ YÜZE EĞİTİM PROGRAMI 2015-1.DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI

İMKB DARICA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ YÜZ YÜZE EĞİTİM PROGRAMI 2015-1.DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI İMKB DARICA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ İ HAFTALIK DERS PROGRAMI GÜN SAATLER 10A 10B 10C 11A 11B C U M A R T E S İ P A Z A R 1 09:00-09:40 2 09:40-10:20 3 10:-11:10 4 11:10-11:50 5 12:00-12:40 6 12:40-13:20

Detaylı

AĞUSTOS 2013 DÖNEMİ KARAMAN İLİ TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARLARI

AĞUSTOS 2013 DÖNEMİ KARAMAN İLİ TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARLARI 19.08.2013 524280 AHMET YÜZBAŞIOĞLU HALK BANKASI DOSYA MASRAFI ALEYHİNE 19.08.2013 512730 AHMET YILDIRIM VAKIFLAR BANKASI DOSYA MASRAFI ALEYHİNE 19.08.2013 527133 ABDULLAH ÖZLER ZİRAAT BANKASI DOSYA MASRAFI

Detaylı

Doç. Dr. Şükrü ÖZŞAHİN (Ergonomi )

Doç. Dr. Şükrü ÖZŞAHİN (Ergonomi ) Doç. Dr. Şükrü ÖZŞAHİN (Ergonomi ) DOÇ. DR. Emrullah DEMİRCİ (Temel İş Güvenliği Ön 312016 Mustafa GÜRELİ A 310106 Yeliz KORKMAZ A 326167 Bahadır Can GENÇER A 312016 Mustafa GÜRELİ A 328067 Furkan MELEMEN

Detaylı

2014 VERGİLENDİRME DÖNEMİNDE EN FAZLA VERGİ BEYAN EDEN YILLIK GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ

2014 VERGİLENDİRME DÖNEMİNDE EN FAZLA VERGİ BEYAN EDEN YILLIK GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ 2014 LENDİRME DÖNEMİNDE EN FAZLA BEYAN EDEN YILLIK GELİR Sİ MÜKELLEFLERİ 1 İSMİNİN AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR 1.278.026,68 2 İSMİNİN AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR 406.629,18 3 ZEKİ YURTBAY GMSİ - MSİ 394.927,63

Detaylı

BLOK / DAİRE NO ŞEHİT ŞERİFE SARI 45247347006 DG 18.03.2011 09:00-09:20 21.03.2011 KATEGORİSİ

BLOK / DAİRE NO ŞEHİT ŞERİFE SARI 45247347006 DG 18.03.2011 09:00-09:20 21.03.2011 KATEGORİSİ T.C.BAŞBAKANLIK TOPLU İDARESİ BAŞKANLIĞI MERSİN-TARSUS TOPLU PROJESİ VE İMZALAMA PROGRAMI (3+1 LAR) 1 ŞEHİT ŞERİFE SARI 45247347006 DG 18.03.2011 09:00-09:20 21.03.2011 KATEGORİSİ 2 163976 SERHAN KAYA

Detaylı

1. Adana Şubenin tarih ve 2 nolu kararı üzerine görüşüldü.

1. Adana Şubenin tarih ve 2 nolu kararı üzerine görüşüldü. 12.02.2014 ALINAN KARARLAR 1. Adana Şubenin 24.01.2014 tarih ve 2 nolu kararı üzerine görüşüldü. KARAR NO: 4290 TMMOB Makina Mühendisleri Odası Adana Şubesi adına açılmış olan Türkiye İş Bankası Yenişehir

Detaylı

KTÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZ YARIYILI 2. YERLEŞTİRME SONUCU KAZANAN ADAY LİSTESİ ANABİLİM DALI PROGRAMI ADI SOYADI BAŞARI P.

KTÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZ YARIYILI 2. YERLEŞTİRME SONUCU KAZANAN ADAY LİSTESİ ANABİLİM DALI PROGRAMI ADI SOYADI BAŞARI P. ANABİLİM DALI PROGRAMI ADI SOYADI BAŞARI P. ALAN Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Tezli Y.Lisans YASİN BARUTCU 66,263859 Alan Dışı Bilgisayar Mühendisliği Tezli Y.Lisans SAFA AKBULUT 80,41065 Alan İçi

Detaylı

AYLIK PERSONEL HAREKETLERI

AYLIK PERSONEL HAREKETLERI SOY 1 ARİF KILINÇ 2 KAZIM BAŞKAYA ETÜD, PROJE VE TESİS DAİRESİ BAŞKANLIĞI YATIRIMLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZLEME 3 SERCAN ÜNLÜ ETÜD, PROJE VE TESİS DAİRESİ BAŞKANLIĞI İNŞAAT TESİS MÜDÜRLÜĞÜ MİMARİ PROJE 4 EMRAH HANTAŞ

Detaylı

KPSS Puanı/ Öncelik Durumu. Sözlü Sınav/Mülakat Tarihi ve Saati. Adı Soyadı. Branş

KPSS Puanı/ Öncelik Durumu. Sözlü Sınav/Mülakat Tarihi ve Saati. Adı Soyadı. Branş MURAT ACAR 79,48295 Çelikhane Operatörü 07 Ağustos 2017 Pazartesi 09:00 MEHMET GÜNEŞ 77,86664 Çelikhane Operatörü 07 Ağustos 2017 Pazartesi 09:00 ÜMİT BAHADIR 76,5385 Çelikhane Operatörü 07 Ağustos 2017

Detaylı