İzmir Ticaret Odası Stratejik Planı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İzmir Ticaret Odası 2014-2017. Stratejik Planı"

Transkript

1 İzmir Ticaret Odası Stratejik Planı 1

2

3 Yayınlayan / Publisher İzmir Ticaret Odası Grafik Tasarım / Graphic Design Rekmar Reklamcılık Ticaret A.Ş. Basımevi / Print House Hürriyet Matbaası Basım Tarihi / Printed in 2014 ISBN İzmir Ticaret Odası Yayın Numarası Izmir Chamber of Commerce Publication Number 181

4

5 4

6 CÜNEYT GÜLEÇ / Sayman Üye MERT PALA / Üye NEVZAT ARTKIY / Üye MUSTAFA TÜZÜN / Üye CÜNEYT ALTINKAPI / Üye DUYGU MUTLUEL / Genel Sekreter 5

7 İzmir Ekonomi Üniversitesi Proje Ekibi Prof. Dr. F. N. Can ŞIMGA MUĞAN Prof. Dr. Oğuz ESEN Prof. Dr. Serdar ÖZKAN Doç. Dr. Coşkun KÜÇÜKÖZMEN Doç. Dr. Deniz ATİK Doç. Dr. Gülem ATABAY Doç. Dr. Melike DEMİRBAĞ KAPLAN Yrd. Doç. Dr. Gül ERTAN Yrd. Doç. Dr. Özgür ÖZPEYNİRCİ Dr. Selen ÜNLÜOĞLU Eğitim Asistanı Okan ALTINKÖK İzmir Ticaret Odası Proje Ekibi Birol EFE Dr. Hitay BARAN Hande UZUNOĞLU Şebnem BORAN Sait KAYA Proje Danışmanları Prof. Dr. Tunçdan BALTACIOĞLU Halit SOYDAN 6

8 İÇİNDEKİLER SUNUŞ Stratejik Plan Hazırlık Süreci 1. Kurum Tanıtımı 1.1. Kuruluşundan Bugüne İzmir Ticaret Odası 1.2. Organizasyon Yapısı Karar Alma Süreçleri ve Kurum Kültürü Birimler Başkanlık Bürosu Müdürlüğü İnsan Kaynakları Müdürlüğü Mali İşler Müdürlüğü Ticari İşlemler Müdürlüğü Sicil Müdürlüğü Araştırma ve Meslekleri Geliştirme Müdürlüğü Dış Ekonomik İlişkiler ve Uluslararası Organizasyonlar Müdürlüğü Ticaret Sicili Müdürlüğü Bilgi İşlem ve Enformasyon Müdürlüğü Satın Alma ve İdari İşler Müdürlüğü Hukuk İşleri Müdürlüğü Eğitim Müdürlüğü Şehircilik Oda Mülkleri ve İnşaat Müdürlüğü Danışmanlıklar Kalite Yönetim Temsilcisi-Kalite Sorumlusu İletişim Danışmanı Basın-Yayın Danışmanı Müze Sorumlusu İş Kadınları Ofisi Halkla İlişkiler Sorumlusu Diğer Danışmanlıklar İnsan Kaynakları Bilgileri Teknik ve Teknolojik Altyapı Teknik Altyapı Teknolojik Altyapı Çağrı Merkezi Mobil Haberleşme Esnek Çalışma Sistemi Mali Yapı Bütçe Performansı Bina ve Diğer Taşınmazlar Stratejik İştirakler ve İşbirlikleri Üye Yapısı 1.3. İZTO Faaliyet Alanları 7

9 Misyon, Vizyon ve Temel Değerler 2.1. Misyon 2.2. Vizyon 2.3. Temel Değerler 3. Durum Analizi 3.1. Dış Çevre Analizi Politik Çevre Ekonomik Çevre Sosyal ve Teknolojik Çevre 3.2. Paydaş Analizi 3.3. İç Çevre Analizi 4. Geleceğe Bakış 4.1. Stratejik Amaç ve Hedefler 4.2. Projeler İZTO Tarafından Gerçekleştirilecek Projeler İZTO nun Takip Edeceği Projeler 4.3. İzleme ve Değerlendirme Performans Göstergeleri Dengeli Sonuç Göstergesi İstikrarlı Faaliyet Masası 5. Sonuç 8

10 SUNUŞ İzmir ekonomisine kurulduğu 1885 yılından bu yana yön veren kuruluşlardan birisi olan Odamız, İlklerin Odası olarak sadece İzmir in değil, Ege Bölgemiz ve ülkemiz ticaret hayatının da en önemli ve öncü kurumlarından biri olmuştur. Takip eden değil, takip edilen bir kuruluş olan Odamız, yenilikçilik ve girişimcilik alanındaki deneyimlerini, bilgisini ve vizyonunu her fırsatta paylaşmayı misyon edinmiştir. Odamız kurumsallaşma konusundaki öncü çaba ve girişimleriyle örnek olurken, etik ilkelere olan bağlılığını da korumuştur. Odamız üç yüzyıla yayılan tarihi boyunca dayandığı temel değerlerden biri olan yenilikçiliğe bağlı olarak gerek İzmir ve Ege iş âlemine gerekse ülkemiz iş âlemine katkılarda bulunmuş, birçok girişimin başlatılmasında ve tamamlanmasında öncü olmuştur. Teknoloji alanında yaşanan gelişmeler ve özellikle internet kullanımının yaygınlaşması ile birlikte Odamız tarafından gerçekleştirilen faaliyetler çok daha geniş kitlelere ulaştırılmış, üyelerimizin yanı sıra internet kullanıcısı olan herkes bu hizmetlerden faydalanmıştır. Odamız tarafından gerçekleştirilen her türlü faaliyet, hazırlanan her türlü rapor ve çalışma geniş kitlelere anında duyurulmuş ve tüm faaliyetlerimiz kamuoyu ile anında paylaşılmıştır. Tüm bu gelişmeler ışığında hazırladığımız Stratejik Plan önümüzdeki dört yıla ışık tutacak nitelikte bir çalışma olarak sizlerin takdir ve değerlendirmelerine sunulmuştur. Çağımızın temel özelliklerinden olan dinamik ve hızlı değişim çerçevesinde hazırladığımız Stratejik Plan da hiç şüphesiz güncellenmeye ihtiyaç duyacaktır. Olası her türlü güncelleme vakit geçirmeden yapılarak, Stratejik Planın dinamik yapısı korunacaktır. Sizlere sunulan Stratejik Plan ile Oda olarak gerek şeffaflık, gerekse hesap verebilirlik bağlamında üyelerimize ve kamuoyuna karşı bir görevimizi daha başarıyla yerine getirmenin mutluluğunu yaşamaktayız. Ülke içi dinamikler ve uluslararası gelişmeler çerçevesinde İzmir iş âleminin, karşılaşabileceği her türlü koşulda, Odamızın girişimleri ve hizmetlerinin de desteğiyle geleceğe yürüyebilmesi için yol haritası niteliğindeki stratejik planımızın hazırlanmasında emeği geçen, görüş ve düşüncelerini bizlerle paylaşan üyelerimize, paydaşlarımıza, çalışanlarımıza ve özverili çalışmalarından dolayı Stratejik Planlama Ekibimize teşekkür ederiz. Saygılarımızla, YÖNETİM KURULU 9

11 10

12 Stratejik Plan Hazırlık Süreci İzmir Ticaret Odası ( ) Stratejik Planı, üst yönetim gözlem ve desteği, iç ve dış paydaşların önerileri doğrultusunda Odamızın tüm birimlerinin doğrudan katılımıyla İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) ve Odamız işbirliğiyle oluşturulan stratejik planlama ekibinin yoğun çalışması sonucunda hazırlanmıştır. Stratejik planın hazırlanmasında İzmir Ekonomi Üniversitesi İşletme Fakültesi ile İzmir Ticaret Odası nın ilgili birimleri eş güdüm içinde çalışmıştır. Çalışma kapsamında İzmir Ekonomi Üniversitesi tarafında iki proje danışmanı, 10 öğretim üyesi ve bir eğitim asistanı görev yapmıştır. Odamızda ise iki müdür ve üç uzman her aşamada destek vermiş, 38 Odamız çalışanı ise projenin çeşitli aşamalarında görüş ve önerilerini bildirerek katkıda bulunmuşlardır. Odamız ve İzmir Ekonomi Üniversitesi Stratejik Planlama Ekipleri; planlama ve hazırlık aşamalarında; yöntem, içerik oluşturma, değerlendirme ve koordinasyon amacıyla 12 toplantı gerçekleştirmiştir. Bu toplantıların 2 si Yönetim Kurulu Başkanımızın, 3 ü Genel Sekreterliğimizin başkanlığında İEÜ, Odamız Stratejik Planlama Ekipleri ve Odamız İlgili Birim temsilcilerinin katılımı ile gerçekleşmiştir. Geri kalanlar ise Stratejik Planlama Ekiplerinin kendi aralarında gerçekleştirdiği çalışma toplantılarıdır. Stratejik planlama yaklaşımının önerdiği model ve temel ilkeler doğrultusunda, stratejiye yön verecek kurumsal değerler sisteminin belirlenmesi, çevresel koşulların ayrıntılı analizi ve amaç, hedef ve projeler çerçevesinde planın hazırlanması ve izleme ve değerlendirme sisteminin kurulması olmak üzere dört temel aşamadan geçilmiştir. Odamız hizmetlerinin en etkin bir şekilde birleştirilmesi ve kaynaştırılması göz önünde tutularak misyon, vizyon ve temel değerler yeniden değerlendirilerek Stratejik Planın hazırlamasına yön verilmiştir. Odamızın mevcut durumu ve çevresel koşulların ayrıntılı analizi yapılmıştır. Bunun için Odamız faaliyetlerinin ve üyelerinin ticari başarısını etkileyebilecek ulusal ve küresel politik, ekonomik, sosyal ve teknolojik eğilimler ve gelişmeler PEST analizi yöntemiyle değerlendirilerek dış çevre analizi yapılmıştır. PEST analizi yöntemiyle dünyada ve ülkemizde temel politik, ekonomik, sosyal ve teknolojik temel eğilimler ve gelişmeler değerlendirilmiştir. İç paydaşlara yönelik olarak kapalı ve açık uçlu sorulardan oluşan anket hazırlanarak katılımcı üyemizin düşünceleri toplanmış, mevcut duruma ve Odamız hizmetlerinin geleceğe yönelik öngörülerinin belirlenmesinde değerlendirilmiştir. Ayrıca 95 kurum ve kuruluştan oluşan dış paydaşlara yönelik olarak da benzer bir anket çalışması yapılmıştır. Tüm bu bilgiler ışığında, geleceğe yönelik stratejilerin oluşturulması amacıyla, Odamızın güçlü ve gelişime açık yönleri ile fırsat ve tehditlerini ortaya çıkaracak GZTF analizi yapılmıştır. Çevresel koşullara en iyi cevap verebilecek stratejilerin belirlenmesinde TOWS Analizi yönteminden faydalanılmış, Odamız temel hizmet ve görevlerine uygun olarak beş stratejik amaç oluşturulmuş ve bunların etrafında 15 stratejik hedef belirlenmiştir. Tüm birimlerimizin özverili çalışmaları sonucunda döneminde belirlenen 15 stratejik hedefe ulaşmak için 133 ilgili proje ve faaliyet tanımlanmış, her bir projenin stratejik amaç ve hedeflerle birebir ilgisi kurulmuştur. 11

13 İzmir Ekonomi Üniversitesi danışmanlığında belirlenen her bir stratejik hedefin Odamızın faaliyetleri ve örgütsel performansıyla ilişkisi Dengeli Sonuç Göstergesi (Balanced Scorecard) ve İstikrarlı Faaliyet Masası yaklaşımlarıyla kurulmuş, her bir faaliyet ve her bir örgütsel performans boyutu eşit ve dengeli bir şekilde ele alınmıştır. Stratejik planın uygulamasında emek harcayacak olan personelin çabalarına yol göstermek ve planın izleme ve değerlendirmesini sağlamak amacıyla her bir stratejik hedef için performans göstergeleri tespit edilerek tanımlanmış ve tüm birimlerimizin katkılarıyla her bir performans göstergesi için geçmiş 5 yıl ( ) ve gelecek 4 yıl ( ) değerleri belirlenmiş ve planda yer verilmiştir. Stratejik planlama sürecinde Ekibimizin izlediği temel adımlar Şekil 1 de özetlenmiştir. Şekil 1. Stratejik Planlamanın Adımları 12

14 1. Kurum Tanıtımı 1.1. Kuruluşundan Bugüne İzmir Ticaret Odası 1885 yılında kurulan İzmir Ticaret Odası kuruluşundan bu yana üyelerinin ve İzmir in iktisadi hayatının etki alanını sürekli genişleterek İzmir i, Ege Bölgesi ni ve hatta ülkeyi bir yenileşme vizyonu çerçevesinde geliştirmiştir. Dünya ve Türkiye deki iktisadi ve toplumsal gelişmelere paralel olarak hedef ve faaliyetleri değişmekle birlikte, İzmir Ticaret Odası nın üç önemli temel değerinin değişmediği görülmektedir. Bu üç temel değer serbest piyasa ilkeleri, özel girişimcilik ve yenilikçilik olarak betimlenebilir. Serbest piyasa ilkelerine dayalı serbest ticaret ve özel girişime dayalı ekonomik gelişme temel değerlerin değişmeyen iki önemli unsuru olmuştur. İzmir Ticaret Odası bu ilkeleri en olumsuz ülke ve dünya koşullarında dahi savunmayı sürdürmüştür. İzmir Ticaret Odası nın yüzyılı aşan tarihi boyunca dayandığı temel değerlerden bir diğeri de yenilikçiliği, ve buna bağlı olarak da iş alemine, İzmir e, Ege Bölgesi ne ve kimi zaman da Türkiye ye öncülüğü olmuştur. Uzun tarihi boyunca İzmir Ticaret Odası nın odaklandığı temalar, öne çıkan faaliyetler ve etki alanı ülkemizin ve dünyanın içinde bulunduğu koşullara bağlı olarak değişmiştir. Bu nedenle kurumun tarihine dönemleştirerek bakmak daha anlamlı olacaktır. Kurum tarihinin dönemleştirilmesinde kurumun temel motivasyonu, öne çıkan ana temalar ve kurumun etki alanı temel ayırdedici özellikler olarak belirlenmiş, buna göre İzmir Ticaret Odası nın tarihi beş döneme ayrılmıştır. Birinci dönem İzmir Ticaret Odası nın kuruluş yılları olarak adlandırabileceğimiz yıllarını kapsayan dönemdir. İkinci dönem 1925 yılından 1950 yılına kadar devam etmektedir. Üçüncü dönem 1950 yılında ticaret odalarının daha liberal bir yasal çerçeveye kavuşmasıyla başlamakta, 1970 lerin ikinci yarısına kadar devam etmektedir. Dördüncü dönem iş aleminin ülkenin ekonomik ve sosyal yaşamına daha fazla ağırlık koymaya başladığı 1970 lerin ikinci yarısında başlamakta, 1990 lara kadar devam etmektedir. Beşinci dönem kurumun etki alanının yerelden küreselleşmeye uzandığı 1990 yılından başlayarak günümüze kadar devam eden dönemdir. Birinci dönem ( ) İzmir Ticaret Odası nın kuruluş yıllarıdır. İmparatorluğun çöktüğü ve Cumhuriyetin inşa edildiği bu dönemde İzmir Ticaret Odası nın temel motivasyonu İzmir iş aleminin temsilcisi olma rolünü pekiştirmek ve İzmir in tarihsel olarak sahip olduğu ithalat-ihracat merkezi olma özelliğinin olumsuz iç ve dış ekonomik ve politik konjoktürde korumak ve geliştirmek olmuştur. Bu dönemde, İzmir Ticaret Odası nın önemli katkılarıyla gerçekleştirilen İzmir İktisat Kongresi nde alınan kararlar kurumun faaliyet ve hedeflerinde dönemini aşan etkilere sahip olmuştur. Bu kararlardan İzmir de kalıcı bir sergi oluşturma önerisi İzmir Ticaret Odası nın öncülüğünde 9 Eylül Sergileri ile başlayan faaliyetler İzmir Enternasyonel Fuarı nın kurulmasıyla sonuçlanmıştır. İzmir İktisat Kongresi nde alınan kararlar arasında yer alan ticaret odalarının ekonomi eğitimi veren okullar kurması önerisi, kuruluşundan 116 yıl sonra İzmir Ekonomi Üniversitesi nin kuruluşuyla hayata geçirilmiştir. İkinci dönem ( ) ticaret odalarının organizasyon ve faaliyetlerinin yasal çerçevesinin çizildiği Ticaret ve Sanayi Odaları Kanunun yasallaşması ile başlamaktadır. O tarihe kadar son derece mütevazı bir kadro ile çalışmalarını sürdüren kurum, bu yeni yasanın sağladığı imkanlarla yeni ortama uygun bir kadro yapısına kavuşmuştur. Bu dönemin başında İzmir Ticaret Odası nın girişimleriyle toplanan İzmir Çevresi Ticaret ve Sanayi Kongresi İzmir iş dünyasının karşılaştığı sorunları yansıtır: ulaştırma 13

15 altyapısındaki yetersizlikler, finansman imkanlarının az ve pahalı olması ve tekellerin yarattığı olumsuz sonuçlar. Büyük Bunalım, korumacı dış ticaret politikaları, devletin ekonomideki artan ağırlığı ve savaşlar İzmir in iktisadi hayatını olumsuz etkilemiş; İzmir Ticaret Odası nın çalışmaları İzmir i ve İzmir iş dünyasını bu olumsuz gelişmelerden korumak için hükümet politikalarını etkileme yönünde yoğunlaşmıştır. Özellikle artan vergiler ve kredi maliyetleri, ulaştırma alanında yaşanan güçlükler, altyapı yetersizlikleri, kamu sektörünün ekonomide giderek artan ağırlığı ve yabancı sermayeyi caydırıcı önlemler gibi konulara odaklanılmıştır. İzmir Ticaret Odası, bu dönemde, zamanının oldukça ilerisinde sayılabilecek önerilerde bulunarak kamu iktisadi teşebbüslerinin özel sektöre devredilmesini, kapsamlı özelleştirmeleri, dış ticarette serbestleşmeyi ve kapsamlı vergi reformlarını savunmuştur. Bu dönemde öne çıkan faaliyetler Kuru Meyve İhracatçıları Birliği nin kurulması, Türkiye ve Yunanistan arasındaki iktisadi ilişkilerin yeniden tesisi amacıyla girişimlerde bulunulması ve İzmir Tüccar Kulübü nün kurulmasıdır. Üçüncü dönem yıllarını kapsamaktadır: Bu dönem, Ticaret Odalarının geçmişe göre daha liberal yeni bir yasal çerçeveye (5590 Sayılı Kanun) kavuştuğu 1950 yılı ile başlamaktadır. Bu dönemde bir yandan yeni yasanın öngördüğü biçimde kurumsallaşma sürecine girilirken diğer yandan serbest piyasa ilkeleri daha yüksek sesle telaffuz edilmeye başlanmıştır. Dönem boyunca İzmir Ticaret Odası dış ticaret politikaları, ihracatın geliştirilmesi ve dış ticarette tam bir serbestliğin sağlanması yönündeki çalışmalarını sürdürmüştür. Dönemin içe dönük ekonomik ve toplumsal yaşamının bir sonucu olarak İzmir Ticaret Odası enflasyon, geçim darlığı, esnaf ve işçi hakları gibi sadece ticaret ve tüccarları değil, geniş halk kesimlerinin çıkar ve beklentilerini ilgilendiren konularla ilgili çalışmalara yoğunlaşmıştır. Avrupa Ekonomik Topluluğu ilişkilerinde de, İzmir Ticaret Odası savunduğu ilkelerin bir gereği olarak Türkiye nin AET nin bir üyesi olmasını desteklemiştir. Dördüncü dönem ( ) iş aleminin ülkenin ekonomik ve sosyal yaşamına daha fazla ağırlık koymaya başladığı 1970 li yılların ikinci yarısında başlamaktadır. Hür Teşebbüs Konseyi nin kurulması bu yeni dönemin başlangıcı olarak alınabilir. Bu yöndeki çabaların en önemli adımı İzmir de atılmıştır. Bu dönemin en önemli özelliği İzmir Ticaret Odası nın kuruluşundan bu yana savunduğu serbest piyasa, dış ticaretin serbestleştirilmesi ve ihracatın geliştirilmesi ve ülke kalkınmasında özel girişimciliğe dayalı bir gelişme stratejisinin benimsenmesi gibi ilkelerin tam olarak hayata geçmeye başlamasıdır. Bu dönemde, öne çıkan faaliyetler İzmir de bir serbest bölge kurulması için yapılan çalışmaların sonuçlanmasıdır. Yine İzmir de bir menkul kıymetler borsasının kurulması için ilk adımlar bu dönemde atılmıştır. Beşinci dönem ( ) dünyanın giderek daha fazla küreselleşmeye başladığı ve Türkiye nin küresel ekonomiyle bütünleştiği yıllarla başlayan ve günümüze kadar devam eden süreçtir: Bu dönem de kendi içinde iki alt bölümde incelenebilir. Birinci alt dönem İzmir Ticaret Odası nın başta ticaret kesimi olmak üzere girişimcilere, İzmir e ve Türkiye ye yeni fırsatlar sunan değişimin planlanmasıdır. Bu dönemin en önemli özelliği bu dönemde yapılan çalışmaların hem İzmir in hem de Türkiye nin 2000 li yıllardaki önemli hedefleri haline gelmesidir lı yıllarda geliştirilen marka kent, EXPO, kentsel dönüşüm, üniversiteler kenti gibi henüz kamuoyuna çok yabancı olan bazı temalar 2000 li yıllarda ulusal ölçekte Türkiye kamuoyunun önemli gündem maddeleri haline gelmiştir. Dolayısıyla İzmir Ticaret 14

16 Odası pek çok konuda öncü rolünü üstlenmiştir. Bu dönemin temaları; EXPO nun ülke gündemine girmesi ve EXPO ya yönelik projeler üretilmesi, kalkınma ajanslarının kurulması, vadeli işlemler borsasının kurulması, Kemeraltı nın yeniden yapılandırılması, Agora, Kadifekale ve Bayraklı Eski Smyrna ören yerlerinin turizme kazandırılması, Türkiye-Yunanistan ekonomik ilişkilerinin geliştirilmesi, çok ortaklı girişimlere öncülük edilmesi, yurtiçi ve yurt dışı fuarlara katılım sağlanması, kentin tarihi ve kültürel birikimine önem verilmesi, kruvaziyer turizmin desteklenmesi, yılda 12 ay turizm, Marka Kent: İzmir imajının yaratılması, İzmir Ekonomi Üniversitesi, ilköğretim okulları, Organize Sanayi Bölgeleri, çarşı ve siteler, yüksek teknoloji, Ar-Ge, teknopark, Akdeniz Liman Kentleri Kongresi, Levanten Sempozyumu, Kuzey Güney Avrupa Ekonomi Forumu dur. İzmir Ticaret Odası tarihinin dönemsel analizi Tablo 1 de sunulmuştur. Tablo 1: İzmir Ticaret Odası Tarihinin Dönemsel Analizi ( ) Temel Değerler Serbest piyasa Serbest piyasa Serbest piyasa Serbest piyasa Serbest piyasa ilkeleri, ilkeleri, özel ilkeleri, özel ilkeleri, özel ilkeleri, özel özel girişimcilik, girişimcilik ve girişimcilik ve girişimcilik ve girişimcilik, yenilikçilik ve yenilikçilik yenilikçilik yenilikçilik yenilikçilik öncülük öncülük Etki Alanı İzmir temelinde İzmir temelinde İzmir temelinde İzmir temelinde Yerel, yerel ve ulusal yerel ve yerel ve yerel, bölgesel bölgesel, bölgesel bölgesel ve ulusal ulusal ve küresel Öne Çıkan İzmir İktisat 9 Eylül İktisat İzmir EXPO Temalar Kongresi Sergileri, politikalarının Menkul Kalkınma İzmir revizyonu Kıymetler Ajansları, Enternasyonel yönündeki Piyasası, Vadeli Fuarı, İzmir çabalar, Serbest İşlemler Mıntıkası İzmir İthalat Bölge, Borsası, Ticaret ve Anonim Havaalanı İzmir Ekonomi Sanayi Şirketi Üniversitesi, Odaları Kruvaziyer Kongresi, turizmi, Kuru Meyve Türkiye- İhracatçıları Yunanistan Birliği, ekonomik ve İzmir Tüccar sosyal Kulubü, ilişkileri, İzmir Ticaret Marka Kent, ve Sanayi Agora Odası Mecmuası Kadifekale ve Bayraklı Eski Smyrna ören yerleri, fuarlar, eğitim, OSB, çarşı ve siteler, yüksek teknoloji Ar- Ge, Teknopark 15

17 1.2. Organizasyon Yapısı İzmir Ticaret Odası nın organizasyon şeması, Şekil 2 de sunulmuştur ve kurumun yönetim yapısını göstermektedir. İzmir Ticaret Odası nın organları; Meslek Komiteleri, Oda Meclisi, Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu ndan oluşmaktadır. Aralık 2013 itibariyle İzmir Ticaret Odası bünyesinde temsil edilen 76 meslek grubu, gizli oyla yapılan seçim sonucunda kendi üyeleri arasından grubun üye sayısı ile orantılı olarak 5-7 veya 11 üyeyi Meslek Komitesi ne seçer. Meslek Komiteleri nin kendi üyeleri arasından gizli oyla seçtikleri 5 kişilik komitede 2 şer, 7 kişilik komitede 3 er ve 11 kişilik komitede 4 er üye İzmir Ticaret Odası meclis üyesi olur. 176 üyeden oluşan Oda Meclisi, İzmir Ticaret Odası nın en yüksek karar ve denetim organı olup, görev süresi 4 yıldır. Oda Yönetim Kurulu, Oda nın en yüksek icra organı olup Meclis in kendi üyeleri arasından 4 yıl için seçtiği 11 kişiden oluşur. İzmir Ticaret Odası Başkanı, Yönetim Kurulu na Başkanlık eder ve Yönetim Kurulu nun aldığı kararlar doğrultusunda İzmir Ticaret Odası nı yönetir. İzmir Ticaret Odası nın hizmetleri, Genel Sekreter (Yönetim Temsilcisi), Genel Sekreter Yardımcısı, Danışmanlar ve Bölüm Müdürlükleri tarafından yürütülür. Genel Sekreter, yönetim temsilcisi olarak, Yönetim Kurulu nca devredilen yetkileri kullanarak Oda nın idari işlerini ve iç çalışmalarını düzenler ve yönetir. Tablo 2: İzmir Ticaret Odası Personelinin Müdürlüklere Göre Dağılımı BİRİM/MÜDÜRLÜK PERSONEL SAYISI Ticaret Sicili Müdürlüğü 28 Araştırma ve Meslekleri Geliştirme Müdürlüğü 21 Dış Ekonomik İlişkiler ve Uluslararası Organizasyonlar Müdürlüğü 17 Satın Alma ve İdari İşler Müdürlüğü 16 Ticari İşlemler Müdürlüğü 15 Sicil Müdürlüğü 14 Bilgi İşlem ve Enformasyon Müdürlüğü 14 Başkanlık Bürosu Müdürlüğü 10 Genel Sekreterlik 9 Mali İşler Müdürlüğü 7 Şehircilik, Oda Mülkleri ve İnşaat Müdürlüğü 6 İnsan Kaynakları Müdürlüğü 5 Eğitim Müdürlüğü 4 Hukuk İşleri Müdürlüğü 4 Yönetim Kurulu Başkanlığı 3 TOPLAM 173 Aralık 2013 itibariyle İzmir Ticaret Odası bünyesinde çalışan 173 personel 13 müdürlüğe bağlı olarak görevlerini sürdürmektedirler. Personelin müdürlüklere göre sayısal dağılımı Tablo 2 de gösterilmiştir. Bu müdürlüklerin görevleriyle ilgili bilgiler Bölüm de özetlenmiştir. Çalışanların profiliyle ilgili Bölüm te verilmektedir. 16

18 Şekil 2. İzmir Ticaret Odası Organizasyon Şeması 17

19 Karar Alma Süreçleri ve Kurum Kültürü Odamız 76 Meslek Komitesi, her ay olağan olarak bir kez toplanmakta, ihtiyaç olması halinde sayı sınırlaması olmaksızın olağanüstü toplantı yapabilmekte, sektörlerinde faaliyet gösteren firmaların sorunlarının çözümü ve sektörün gelişiminin sağlanabilmesi açısından kararlar almaktadır. Alınan kararlar üzerinde ilgili Müdürlükler gerekli ön çalışmaları tamamladıktan sonra, konular Yönetim Kurulumuzun toplantı gündemine alınmaktadır. Yönetim Kurulumuz tabi olduğu mevzuat, Odamızın vizyonu, misyonu ve buna bağlı olarak oluşturulan politikalar çerçevesinde mevcut sorunların çözümü, ülkemizin, bölgemizin ve sektörlerin gelişimi için kararları uygulamaya koymakta ve bu doğrultuda oluşturulan projeler Odamızın ilgili birimleri tarafından yürütülmektedir. Ayrıca Yönetim Kurulumuzun re sen karar alarak ürettiği projeler, kamu kurum ve kuruluşlarından gelen projeler ile Odamız birimlerinin ürettiği çalışmalar da Odamız tarafından re sen yürütülebildiği gibi paydaşlarla işbirliği halinde de uygulamaya geçirilebilmektedir Birimler Odamız faaliyetlerini müdürlükler ve danışmanlıklar aracılığı ile gerçekleştirmekte ve sunmaktadır. Her birimin ve birimde mevcut pozisyonların tanımları bulunmaktadır Başkanlık Bürosu Müdürlüğü Meclis ve Yönetim Kurulu toplantılarının gündemlerini hazırlamakta; Genel Sekreterliği bilgilendirmektedir. Bu toplantılara katılmakta, toplantı tutanaklarını hazırlamakta ve alınan kararları zamanında ilgili Müdürlüklere iletmektedir. Aylık ve Yıllık Faaliyet raporlarını diğer Müdürlüklerden istemek suretiyle hazırlanmasını sağlamaktadır. Meclis ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Müdürlüğün bünyesinde bulunan konularla ilgili görevlendirilmelerine ilişkin tüm yazışmalarını yapmaktadır. İlgili birimlerin desteği ile Ödüllendirme faaliyeti kapsamında verilecek belgeleri hazırlamakta, Üyelere verilen Onur Belgeleri ni hazırlamakta ve kurye ile göndermektedir. Meclis toplantılarının deşifrelerini yapmakta, ses ve görüntü kayıtlarını arşivlemekte, deşifreleri tutanak haline getirmektedir. Yönetim Kurulu toplantıları ses kayıtlarını arşivlemektedir. Mevzuat Komisyonu nun gerektiği durumlarda toplanması için organizasyon yapılmasını, alınan karar varsa Yönetim Kurulu onayıyla Meclise sunulmasını sağlamaktadır. Odamız sekretaryasında düzenlenen Yönetim Kurulları Ortak Toplantılarının gündeminin hazırlanması, ilgili Odalara gündemin iletilmesi, bu toplantıların organize edilmesi, alınan kararların Yönetim Kurulu na sunulması, ilgili Müdürlüklere ve katılımcı Odalara iletilmesi gibi görevleri yerine getirmektedir İnsan Kaynakları Müdürlüğü Oda personelinin verimli, kaliteli, mutlu ve motive bir şekilde çalışmasını sağlamak suretiyle Odamız için nitelikli işgücü oluşturmaktadır. İşgücünün doğru zamanda, doğru yerde ve doğru biçimde kullanılmasını sağlamaktadır. 18 Odanın personel politikasının hazırlanmasına yönelik çalışmaları yürütmekte, bu politikaların belirli dönemlerde uygulanmasını yönlendirmekte, denetlemekte ve sonuçlarını değerlendirme çalışmalarını yürütmektedir.

20 Oda çalışanları ile iletişim kurmak, bilgilendirmek, görüş, öneri ve taleplerini almak ve gerektiğinde toplantılar düzenlemek görevlerini yerine getirmektedir. Odamız Web Portalında İnsan Kaynakları Müdürlüğü ile ilgili yer alacak konuları belirlemekte, güncellemekte, ayrıca Odamızda çalışmak ve staj yapmak isteyenlerin online başvuru yapabilmelerini teminen Web Portalımız üzerinden İş Başvuru Formları ve Staj Başvuru Formlarını almakta, değerlendirmektedir. İlgili Müdürlük ile personelin iş tanımını oluşturmakta, iş tanım formlarını düzenlemekte ve kariyer planlaması yapmaktadır. Müdürlüklerin talepleri ve ihtiyaçlar doğrultusunda kadro cetvellerini hazırlamakta, Yönetim Kuruluna ve Meclise sunmaktadır. Bütçe çalışmaları kapsamında yıllık personel giderleri bütçesini hazırlamakta, personel maliyetlerini çıkartmaktadır. Personelin seçilmesi, işe alınması, ilerlemesi, yükselmesi, ayrılması, görev yeri değişiklikleri, işten çıkarılması v.b. işlemlere ilişkin talep ve teklifleri Genel Sekreterliğe sunmakta ve takibini yapmaktadır. Performans değerlendirmesine ilişkin çalışmaları yürütmekte, sonuçları değerlendirmekte ve personele sonuçlar ile ilgili geri bildirimde bulunmaktadır. Oda personelinin maaş, ikramiye, vs. bordrolarını hazırlamakta, personele yapılan ödemeler neticesinde işsizlik sigortası, sigorta prim icmali v.b. bildirgeleri hazırlayarak süresi içerisinde ilgili kurumlara iletmektedir. Personelin özlük ve sicil dosyalarını tanzim ve takip etmektedir. Personelin disiplin ve ceza işlemlerinin yürütülmesini sağlamaktadır. Personelin izin, rapor, devam durumları ile işe giriş ve çıkış saatlerini takip etmektedir. Personel albümü hazırlamakta ve güncel tutmaktadır. Odamızda staj yapmak üzere talepte bulunan öğrencileri Yönetim Kurulu na sunmakta, Müdürlüklerin stajyer taleplerinin belirlenmesine ilişkin çalışmaları yürütmekte, Yönetim Kurulunca staj talebi kabul edilen öğrencilerin en uygun müdürlükte istihdam edilmesini sağlamakta, stajyerlerin işe devam durumlarını takip etmekte, stajyerlerin yemek, ücret v.b. konularını ilgili müdürlüklere bildirmektedir. 15 Ağustos 15 Eylül tarihleri arasında Odamız Web Portalında burs başvuru formunun yayınlanmasını sağlamakta, başvuruları olumlu sonuçlanan öğrencilerin başvuru evraklarını teslim almakta ve incelemekte, Oda bursiyeri olmaya hak kazanan öğrencilere ilişkin dosya oluşturmakta ve öğrencilere ilişkin bilgileri bilgisayar ortamında saklamakta, eski bursiyerlerden başarılı olanları ve yeni bursiyer olmaya hak kazananları Burs Danışma Kuruluna ve Yönetim Kurulu na sunmakta, bursiyerlere ödeme yapılması için listeler hazırlamakta ve bu listeleri Mali İşler Müdürlüğü ne iletmektedir Mali İşler Müdürlüğü Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından hazırlanan Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ne uygun olarak Oda nın varlık, borç ve alacak durumlarının ve değişikliklerinin tespit edilmesi, değerlendirilmesi ve sonuçlarının belirtilmesini sağlayacak esaslara göre muhasebe kayıtlarını tutmak görevlerini yürütmektedir. 19

21 Üyelerin yıllık ve munzam aidatlarının tespit edilmesi ile ilgili işlemleri yapmakta ve bu aidatların ait oldukları yıllar içinde ödeme vadelerinde tahsil edilmesini sağlamakta ve gecikmiş alacakların icra işlemleri için Hukuk İşleri Müdürlüğü ile işbirliği yapmaktadır. Oda nın her türlü alacak ve haklarını izlemek ve bunların tahsil işlerini yürütmektedir. Mevzuata ve Meclis kararlarına göre tahakkuk edecek çeşitli Oda gelirlerini tahsil etmekte ve bunlarla ilgili ödemelerdeki gecikmelere ait icra işlemleri için Hukuk İşleri Müdürlüğü ile işbirliği yapmaktadır. Yıllık bütçe, kesin hesap ve bunlara ilişkin mali raporlar ile, aylık mali tablolar ve bütçe izleme raporlarını hazırlayarak Odamız Yönetim Kurulu, Hesapları İnceleme Komsiyonu ve Meclisin onaylarına sunmakta, ödeneği biten veya bitmek üzere olan bütçe fasıl ve maddeler arasında yapılacak aktarma önerilerini, gerektiğinde ek ödeneğin ilave edilmesi veya olağanüstü ödeneğin konulması hususlarını Genel Sekreterlik kanalı ile Yönetim Kurulu na arz etmektedir. Odamızın finansal birikimlerini Yönetim Kurulu kararlarına uygun olarak en verimli şekilde değerlendirmektedir. Odamız organ üyelerine ait huzur haklarının takiplerini yapmakta, ilgili dönemlerinde ödemelerini gerçekleştirmekte, ilgili mali yılın bitimine müteakiben organ üyelerine yıllık vergi ödemelerine ait bildirimlerini göndermektedir Ticari İşlemler Müdürlüğü İhracat belgelerinin (A.TR, EUR.1, EUR-MED, FORM.A, Menşe Şahadetnamesi, GATT Menşe Şahadetnamesi) satış ve onayı ile bunlara bağlı ticari faturaların ve çeki listelerinin onayı, eşyaların geçici kabulü kapsamında ATA Karnesi düzenlenmesi, Dahilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi ile garanti kapsamında mahrecine iade veya tamir amacıyla giden/gelen mallar için bilirkişi raporları düzenlenmektedir. Uluslararası karayolu ile yük ve eşya taşıması yapan firmalara tır karnesi ve yine uluslararası TIR taşımalarında kullanılan ikili, transit, üçüncü ülke, dönüş yükü, ödül ve benzeri izin belgeleri diye adlandırılan Geçiş Belgelerinin dağıtımını yapmaktadır. Kapasite veya Ekspertiz Raporları, İş Makinesi Tescil Belgesi ve Gayrimenkul Bilirkişi raporlarını düzenlemektedir. Ticari mahiyette Yerli Malı Belgesi, IPA Türk Malı Belgesi, Fiili Tüketim Belgesi, İmalat Yeterlilik Belgesi, Yetkili Temsilcilik Belgesi, Numune Belgesi, Mücbir Sebep Belgesi, azami fiyat tarifesi vb gibi üyelerimizin ticari hayatlarında kullandıkları belgelerin düzenlenmesi işlemlerini yürütmektedir. TOBB-Sigorta Levhaya Kayıt İşlemlerinin yürütülmesi, mahkemelerden gelen bilgi istem taleplerinin karşılanması, yaklaşık maliyet hesaplamaları, faturaların rayice uygunluğunun onayı işlemlerini yürütmektedir Sicil Müdürlüğü 5174 sayılı Kanun ve ilgili yönetmeliklere göre Oda ya kaydolması gereken gerçek ve tüzel kişileri tespit etmekte, kayıt başvurularını kabul etmekte ve bunların kayıt işlemlerini yürütmektedir. 20 Üyelerin durumlarında meydana gelen değişiklikleri ve vergi mükellefiyet durumlarındaki değişiklikleri takip ederek her yıl Ocak ayında üye kayıtlarını güncelleştirmektedir.

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü; Genel Müdür Yardımcılığı (Bağlı) İŞİN KISA TANIMI: Tarımsal

Detaylı

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak Kurumsal Yapının Güçlendirilmesine İlişkin Amaç Stratejik Amaç 1.1 Borsanın Kurumsal Yönetim Yaklaşımı ile Yönetilmesi Hedef 1.1.1 Borsada Kurumsal Yönetim İlkeleri Konusunda Farkındalık Oluşturmak Strateji

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu esasların amacı,

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Görevleri (663 sayılı KHK ya istinaden) MADDE 14- (1) Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: a) Sağlık

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

MALİ YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI

MALİ YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI 2008-2012 MALİ YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI Stratejik Amaç 1 : Ege Üniversitesi nin Stratejik Yönetim sistemini yapılandırmak ve stratejik yönetime geçmesini sağlamak Hedef

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan ve Rektör Yardımcısı

Detaylı

ERASMUS+ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞANLARI GÖREV TANIMLARI

ERASMUS+ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞANLARI GÖREV TANIMLARI ERASMUS+ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞANLARI GÖREV TANIMLARI Erasmus Kurum Koordinatörü Üniversite ile Ulusal Ajans arasındaki iletişimin ve koordinasyonun sağlanması İkili Anlaşmalar: AB Programları çerçevesinde

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: BAĞLI OLDUĞU BİRİM: İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİK GÖREVİN KISA TANIMI: Üniversitemiz birimlerinin hizmetlerini en iyi şekilde

Detaylı

Resmî Gazete YÖNETMELİK

Resmî Gazete YÖNETMELİK 27 Ağustos 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29101 YÖNETMELİK Kalkınma Bakanlığından: KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

İZMİR KALKINMA AJANSI (İZKA) TEŞKİLAT YAPISI VE GÖREVLERİ

İZMİR KALKINMA AJANSI (İZKA) TEŞKİLAT YAPISI VE GÖREVLERİ TEŞKİLAT YAPISI VE GÖREVLERİ İzmir Kalkınma Ajansı 2013 Kalkınma Ajansılarının teşkilat yapısı, görevleri ve işleyişi ile ilgili ayrıntılı bilgi aşağıda sunulmuş olup, İZKA ile ilgili detaylı bilgilere

Detaylı

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1-

Detaylı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı. Karar Sayısı: 819 Karar Tarihi: 25/09/2002

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı. Karar Sayısı: 819 Karar Tarihi: 25/09/2002 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı Karar Sayısı: 819 Karar Tarihi: 25/09/2002 (28.09.2002 tarih ve 24890 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler. Amaç ve kapsam

KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler. Amaç ve kapsam KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, kalkınma ajansları bünyesinde kurulan yatırım destek ofislerinin görev

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ. BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ. BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Basın

Detaylı

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Satın Alma Bürosu STATÜSÜ [ X ] MEMUR [ ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Satın Alma Bürosu STATÜSÜ [ X ] MEMUR [ ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Satın Alma Bürosu UNVANI BİLGİSAYAR İŞLETMENİ VEYA 1 Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının her türlü satın alma ve ayniyat işlemlerinin yerine getirilmesi. Sağlık

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.13 İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.13 İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.13 İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ İnsan Kaynakları Birim Sorumlusu Dök.No KAİM.İKS.FRM.19 Sayfa No 1 / 2 İŞİN KISA TANIMI: Kayısı Araştırma İstasyonu Müdürlüğü üst yönetimi

Detaylı

PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ

PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ T.C. ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ AD SOYAD KADRO UNVANI GÖREVLERİ * GÖREV DEVRİ ** Belgin AKYÜZ Daire Başkanı V. Strateji Geliştirme Daire

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi Sağlık, Kültür

Detaylı

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Lüleburgaz Belediyesi Tesisler Müdürlüğü nün kuruluş,

Detaylı

Türk Akreditasyon Kurumu TÜRKAK PERSONELİNİN EĞİTİM İHTİYACININ BELİRLENMESİ TALİMATI. Doküman Adı: Doküman No.: T601-02 Revizyon No: 02

Türk Akreditasyon Kurumu TÜRKAK PERSONELİNİN EĞİTİM İHTİYACININ BELİRLENMESİ TALİMATI. Doküman Adı: Doküman No.: T601-02 Revizyon No: 02 Doküman Adı: TÜRKAK PERSONELİNİN EĞİTİM İHTİYACININ BELİRLENMESİ TALİMATI Doküman No.: T601-02 Revizyon No: 02 5 2 Yetki ve sorumluluklarda düzenlemeler yapıldı. 2 2 Tanımlar çıkarılarak T501-04 Talimatına

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

DEKANLIK T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ GÖREV TANIM FORMU

DEKANLIK T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ GÖREV TANIM FORMU DEKANLIK İlgili mevzuat ile Karabük Üniversitesi Rektörlüğü ve nca belirlenen amaç, ilke ve talimatlar doğrultusunda, Fakülte ile ilgili hizmetlerin yerine getirilmesi ve koordinasyonu sağlamak. Dekanlık

Detaylı

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI A. SORUMLULUKLAR

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI A. SORUMLULUKLAR Birim : Astları : Dekan Rektör Fakültenin tüm akademik ve idari personeli A. SORUMLULUKLAR 1. Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve fakülte birimleri arasında

Detaylı

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Spor

Detaylı

GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR

GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR 1- Daire Başkanı: Kilis 7 Aralık Üniversitesi nın görevi; Başkanlık bünyesinde bulunan tüm iş tanımlarını ve çalışma gruplarının düzenli çalışması için personel ayırımı yapmaksızın

Detaylı

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM GÖREV TANIMLARI. Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM GÖREV TANIMLARI. Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı Üniversitemizin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri için gerekli olan basılı ve elektronik ortamdaki her türlü bilgi ve belgeyi sağlamak, uluslararası

Detaylı

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları 29 Mayıs 2013 tarihinde MMKD Stratejik İletişim Planı nı oluşturmak amacıyla bir toplantı yapıldı. Toplantının ardından, dernek amaç ve faaliyetlerinin

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Bornova Belediye

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneği

Detaylı

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 70 EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI NO KODU İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanı İş Tanımı Ve Gerekleri Belgesi YAYIN TARİHİ TAGEM.İKS.FRM.070 01.06.2012 71 72 73 Bütçe ve Mali

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÖNETMELİK 1 BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bursa Teknik Üniversitesi

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAAŞ TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde

Detaylı

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO) YÖNERGESİ

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO) YÖNERGESİ ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO) YÖNERGESİ Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Üsküdar Üniversitesinde üretilen bilgi ve teknolojinin uygulamaya dönüştürülerek ticarileştirilmesine,

Detaylı

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN ( )

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN ( ) KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN (2014 2016) MİSYON Kayseri nin geçmişini doğru anlayarak, bugünü verimli/iyi değerlendirerek ve geleceğini akıllı planlayarak, Kayseri nin

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ Özel Kalem Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. GEBZE BELEDİYESİ Özel Kalem Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. GEBZE BELEDİYESİ Özel Kalem Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı, Gebze Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü nün kuruluş,

Detaylı

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ Doç. Dr. Mustafa Türkmen ERÜ Mühendislik Fak. 20 Mayıs 2016 KAYSO Sunum Planı KÜSİ Çalışma Grubu KÜSİ İl Planlama

Detaylı

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Kaş Belediye Başkanlığı Yazı

Detaylı

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ Konu Madde 1- Bu Yönergenin konusu, Plato Meslek Yüksekokulu nun Yurt Dışı Yükseköğretim

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Fırat Üniversitesine bağlı olarak kurulan Proje

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ GEMLİK ASIM KOCABIYIK MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM GÖREV TANIMLARI

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ GEMLİK ASIM KOCABIYIK MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: T.C. Meslek Yüksekokulu Müdürü Rektörlük Uludağ Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Meslek Yüksekokulunun vizyonu, misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği

Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmelik Konya Büyükşehir Belediyesi,

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATILIM ÜNİVERSİTESİ SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (16.02.2011 gün ve 27848 Sayılı Resmi Gazete) Amaç ATILIM ÜNİVERSİTESİ SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU FAKÜLTE DEKANI SORUMLULUKLARI

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU FAKÜLTE DEKANI SORUMLULUKLARI SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU FAKÜLTE DEKANI SORUMLULUKLARI 1- Fakültenin ve birimlerinin temsilcisi olan Fakülte Dekanı Rektör tarafından 3 yıl süre ile atanır. Fakülte Dekanı kendisine

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) İhtisas Kurulları ve Komisyonları İnşaat

Detaylı

SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜRLÜĞÜ Müdür Görevin Bağlı Bulunduğu Rektör Yardımcısı, Rektör Yrd.Doç.Dr.Eyüp ALTINÖZ 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununda verilen görevleri yapmak. Yüksekokul kurullarına başkanlık eder ve kurul kararlarının

Detaylı

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik Resmi Gazete :20.09.2002 tarih ve 24882 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığından

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Stratejik Planlama Çalışmaları

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Stratejik Planlama Çalışmaları T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Stratejik Planlama Çalışmaları T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme

Detaylı

BİRİNCİ BOLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BOLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ (İFM) ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BOLÜM

Detaylı

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3 İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3 İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3 BELGELERİ KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.1 MÜDÜR Dök.No KAİM.İKS.FRM.082 Sayfa No 1 / 4 İŞİN KISA TANIMI: üst yönetimi tarafından belirlenen amaç, ilke

Detaylı

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 05.02.

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 05.02. MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Amaç ve kapsam Madde 2 Dayanak Madde 3 Tanımlar İkinci Bölüm - Konseyin Kuruluş Amacı, Oluşumu ve

Detaylı

DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ VE KAPSAM MADDE 1- Bu

Detaylı

TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI

TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI A YURTDIŞI OFİS DESTEĞİ Teknik Müşavirlik Şirketlerinin yurtdışı pazarlarda tutunabilmeleri maksadıyla yurtdışı ülkelerde ofis açmalarının desteklenmesi.

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ DEMİRYOLU MALZEMELERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATILIM ÜNİVERSİTESİ DEMİRYOLU MALZEMELERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 29 Mayıs 2011 gün ve 27948 Sayılı Resmi Gazete ATILIM ÜNİVERSİTESİ DEMİRYOLU MALZEMELERİ UYGULAMA VE Amaç ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

2014 yılı Durumu Neden 2015 yılı Durumu Neden

2014 yılı Durumu Neden 2015 yılı Durumu Neden 1.KURUMSALLAŞMA DÖNGÜSÜNÜN HIZLANDIRILMASI 1.1. Akreditasyon, Yönetim Sistemlerinin revize edilmesi ve yeni yönetim sistemlerinin kurulması 1.1.1. Yönetim sistemi konusunda danışmanlık hizmeti alınması

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU Dairesi Görevi Astları : Eğitim Fakültesi lığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli A- Stratejik yönetim ve planlama fonksiyonu kapsamında yürütülecek görevler

Detaylı

İLETİŞİM PLANI. Tescil ve Sicil Birimi. Sicil Birimi. Sicil Birimi. Bilgi İşlem Basın Yayın

İLETİŞİM PLANI. Tescil ve Sicil Birimi. Sicil Birimi. Sicil Birimi. Bilgi İşlem Basın Yayın KONU AMAÇ İŞ ARAÇ SORUMLU FAALİYET ÜYELER Etkin ve işlevsel bir üye veri tabanı oluşturarak haberleşme verimliliğini arttırmak Yeni Bilgilerinin Güncellenm esi Mevcut Durum Tanımlanma sı Yeni üye kaydı

Detaylı

T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği

T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 : Amaç Bu Yönetmelik Çubuk Belediyesi Bilgi işlem Müdürlüğünün,

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon ve Vizyon

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon ve Vizyon T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon ve Vizyon Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Bartın Üniversitesi nin yükseköğretim

Detaylı

(41/2001 Sayılı Yasa) Madde 51 (1) A Altında Tebliğ. 1- Bu Tebliğ, Merkez Bankası İdare, Teşkilat ve Hizmetleri Tebliği olarak isimlendirilir.

(41/2001 Sayılı Yasa) Madde 51 (1) A Altında Tebliğ. 1- Bu Tebliğ, Merkez Bankası İdare, Teşkilat ve Hizmetleri Tebliği olarak isimlendirilir. R.G. 82 16.07.2003 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI YASASI (41/2001 Sayılı Yasa) Madde 51 (1) A Altında Tebliğ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası 41/2001 sayılı KKTC Merkez Bankası

Detaylı

VE GÜNCELLEME 17 İŞLEMLERİ. 17.1. Kayıt ve Terkin

VE GÜNCELLEME 17 İŞLEMLERİ. 17.1. Kayıt ve Terkin 17 İŞLEMLERİ 17 ÜYE 17.1. Kayıt ve Terkin KAYITLARI VE GÜNCELLEME 2009 yılında 187 firmanın Odamız a kaydı yapılmıştır. Terk, vefat ve benzeri sebeplerle sınaî faaliyeti kalmayan gayrifaal firmaların durumları

Detaylı

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI HUKUK İŞLERİ MÜDÜRÜ AVUKAT BÜRO ELEMANI

Detaylı

Kanun No. 5174 Kabul Tarihi : 18.5.2004

Kanun No. 5174 Kabul Tarihi : 18.5.2004 TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İLE ODALAR VE BORSALAR KANUNU Resmi Gazete Tarihi: 01.06.2004 Sayısı: 25479 18.02.2005 tarihli ve 25731 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 3/2/2005 tarihli 5290 sayılı

Detaylı

5. Merkez Bankası kendisine verilen görevleri teşkilatında yer alan aşağıdaki birimler ile şube vasıtası ile yerine getirir;

5. Merkez Bankası kendisine verilen görevleri teşkilatında yer alan aşağıdaki birimler ile şube vasıtası ile yerine getirir; R.G. 82 16.07.2003 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI YASASI (41/2001 Sayılı Yasa) Madde 51 (1) A Altında Tebliğ Merkez Bankası İdare, ve Hizmetleri Tebliği (-, R.G. 136-24/07/2012, - sayı ve

Detaylı

DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR

DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR AMAÇ Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Kırşehir Belediyesi nde faaliyet gösteren

Detaylı

2012/4 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI GENELGESİ

2012/4 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI GENELGESİ Türkiyenin döviz kazandırıcı hizmet gelirlerinin arttırılması ve film sektörünün uluslararası rekabet gücünü geliştirilmesi için, Türkiyede yerleşik, film sektöründe faaliyet gösteren şirketler (film yapımcısı

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

KIRGIZTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ ULAŞTIRMA HİZMETLERİ YÖNERGESİ

KIRGIZTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ ULAŞTIRMA HİZMETLERİ YÖNERGESİ KIRGIZTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ ULAŞTIRMA HİZMETLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ VE KAPSAM Amaç ve Kapsam; Madde 1. Bu yönergenin amacı Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi ulaştırma işlemlerinde

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Çankırı Yatırım Destek Ofisi Ara Faaliyet Raporu 01.01.2011 30.06.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR LİSTESİ... ii 1. Çankırı Yatırım Destek Ofisine İlişkin

Detaylı

KALĠTE YÖNETĠM TEMSĠLCĠLĠĞĠ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE. BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR

KALĠTE YÖNETĠM TEMSĠLCĠLĠĞĠ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE. BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR Amaç KALĠTE YÖNETĠM TEMSĠLCĠLĠĞĠ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli Belediyesi Kalite

Detaylı

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM DOKÜMAN NO:SGM.ÇY.01 TARİH: 04.05.2011 SAYFA NO: 1 REVİZYON NO: 00 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Strateji Geliştirme Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Torbalı

Detaylı

T.C. HENDEK BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar

T.C. HENDEK BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar T.C. HENDEK BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmelik, Hendek Belediye Başkanlığı Bilgi İşlem Müdürlüğü

Detaylı

SEYHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

SEYHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK SEYHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

KONAK BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

KONAK BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ KONAK BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönetmelik, Konak Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğü'nün,

Detaylı

çözüm odaklı yaklaşım

çözüm odaklı yaklaşım çözüm odaklı yaklaşım 29 30 proje dahilde işlem gümrük hizmetleri serbest bölge danışmanlığı banka ve kambiyo işlemleri dış ticaret mevzuat danışmanlığı teminat ve taahhütlerin kapatılması uluslararası

Detaylı

KONYA SANAYİ ODASI MALİ POLİTİKASI

KONYA SANAYİ ODASI MALİ POLİTİKASI MALİ POLİTİKASI ODA BORSA AKREDİTASYON SİSTEMİ KONYA SANAYİ ODASI MALİ POLİTİKASI Konya Sanayi Odası, üyelerinin ihtiyaçlarının karşılanması, mesleki faaliyetlerinin kolaylaştırılması ve geliştirilmesi,

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI GEREĞİ GÖREV TANIMLARI

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI GEREĞİ GÖREV TANIMLARI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İZMİT MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI GEREĞİ GÖREV TANIMLARI MESLEK YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ: Meslek Yüksekokul Kurullarına başkanlık etmek,

Detaylı

EFLANİ HAYVANSAL ÜRETİM VE YÖNETİM MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

EFLANİ HAYVANSAL ÜRETİM VE YÖNETİM MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ EFLANİ HAYVANSAL ÜRETİM VE YÖNETİM MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ Yüksekokul Sekreterliği Eflani Hayvansal Üretim ve Yönetim Meslek Yüksekokulu Sekreteri - Yardımcısı - Mevlüt SUZAN 1-Yüksekokuldaki idari

Detaylı

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği. www.irisakademi.com

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği. www.irisakademi.com Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği www.irisakademi.com Resmi Gazete Tarihi:05.02.2013 Resmi Gazete Sayısı:28550 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI GEREĞİ GÖREV TANIMLARI

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI GEREĞİ GÖREV TANIMLARI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI GEREĞİ GÖREV TANIMLARI YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ: Yüksekokul Kurullarına başkanlık etmek, ilgili

Detaylı

YÖNETMELİK. Tanımlar MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Merkez: Bitlis Eren Üniversitesi Kariyer Araştırma ve Uygulama Merkezini,

YÖNETMELİK. Tanımlar MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Merkez: Bitlis Eren Üniversitesi Kariyer Araştırma ve Uygulama Merkezini, 1 Nisan 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29313 YÖNETMELİK BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ KARİYER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE

Detaylı

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI Oranı Planlanan Maliyet STRATEJİK ALAN 1. HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTME Stratejik Amaç 1.1. Temel Üye Hizmetlerinin

Detaylı

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve Düzce Üniversitesi 2015-2019 stratejik planında Düzce Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) doğrudan yer almakta olup, bu plan kapsamında ortaya konulan hedeflere ulaşılmasında önemli bir işleve sahiptir. Bu

Detaylı

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5952 Kabul Tarihi : 17/2/2010 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2010 Sayı : 27511 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar

Detaylı