ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1. Müracaat eden firmanın oda kaydının olması (Merkez, Şube vb.),

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1. Müracaat eden firmanın oda kaydının olması (Merkez, Şube vb.),"

Transkript

1 ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1. Müracaat eden firmanın oda kaydının olması (Merkez, Şube vb.), 2. Firmanın üretim yaptığı işyeri adresinin odamız kayıtlarında tescilli olması, 3. Kapasite Raporu Müracaat Formu, 4. Firma mal sahibi ise işyeri tapu fotokopisi, işyeri kiralık ise kira kontratı fotokopisi (imzalı kısmın firmayı temsile yetkili kişilere ait olması, aslının görülmesi kaydıyla). 5. İşyerinin bulunduğu yerdeki Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen sigortalı işçi çalıştırdığına dair en son aya ait bildirge, işyeri SGK numarası (SGK göstergelerinde firmanın imalathane adresi olacaktır). HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ HİZMET BEDELİ Firmanın Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa, Döşemealtı, Aksu ilçelerinde olması durumunda; Kapasite Raporu Ücret Bedeli 181,00 TL Eksper Ücreti Bedeli (1 kişi için) 150,00 TL Firmanın diğer ilçelerde olması durumunda; KAPASİTE RAPORU 6. İşyerinde mevcut olan makina-tesisatın fatura fotokopileri, ikinci el, faturasız, özel imalat ya da çok eski vb. nedenlerle muhasebe kayıtlarında yer almayan makinalar için Yeminli Mali Müşavir (YMM), YMM olmaması durumunda Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) onaylı (tanzim tarihini mutlaka içerir) makina-tesisat listesi fotokopisi (aslının görülmesi kaydıyla). 7. Yenileme ve ilk kapasite başvuru ayrımı yapılmaksızın makine faturaları eksiksiz ibraz edilecektir. 8. Makina ve Tesisat için; Finansal Kiralama (Leasing) yapılmış ise Leasing Sözlemesi fotokopisi, kira kontratı veya taşeron sözleşmesi düzenlenmiş ise kira kontratı veya taşeron sözleşmesi fotokopisi (imzalı kısımların firmayı temsile yetkili kişilere ait olması, aslının görülmesi kaydıyla). 7 İş Günü Kapasite Raporu Ücret Bedeli 181,00 TL Eksper Ücreti Bedeli (1 kişi için) 187,50 TL Şehir dışı taleplerde; Kapasite Raporu Ücret Bedeli 181,00 TL Eksper Ücreti Bedeli (1 kişi için) 300,00 TL Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nin belirtilen hesap

2 9. İmzaya yetkili kişilerin firmayı temsile yetkili olduklarına dair imza sirküleri fotokopisi. 10. Kapasite Raporunun düzenlendiği yıla ait; Amortismana tabi iktisadi kıymetlerin kayıtlı olduğu defterlerin (Defteri kebir, yevmiye, envanter) noter onay tarih ve numaralarını gösteren sayfalarının fotokopisi. 11. Son aya ait elektrik faturası fotokopisi. 12. İşletmede mühendis istihdam ediliyorsa sözleşme fotokopisi (sadece gıda firmaları için). 13. Soğuk hava depolarına ait (m 2 ve güç bilgilerini de içerir) teknik belge (sadece gıda firmaları için). numaralarından herhangi birine Kapasite Raporu Tasdik Ücret Bedeli 270,00 TL Not: Mevcut kapasite raporunun rapor düzenleme tarihinden itibaren sair sebeplerle 6 ay içerisinde tekrar yenilenmesi durumunda rapor ücretinin ½ si tahsil edilir. 14. Varsa Sanayi Sicil Belgesi fotokopisi, 15. Varsa İşletme adına Türk Patent Enstitüsü tarafından verilmiş marka tescil belgesi fotokopisi. 16. Varsa Deşarj İzni, Emisyon İzni, ISO Belgesi, Kalite Belgeleri vb., İhracat durumu fotokopisi. 17. Varsa bir önceki Kapasite Raporunun fotokopisi. 18. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nin; Herhangi bir masraf alınmadan yatırılabileceği banka şubesi ve hesap numaraları Akbank Bakanlıklar Şubesi Vakıflar Bankası Merkez Şubesi Halkbank Çukurambar Ticari Şubesi TR TR TR

3 Masraf ödenerek yatırılabileceği banka şubesi ve hesap numaraları T.İş Bankası Akay Şubesi Ziraat Bankası Akay Şubesi TR TR belirtili hesap numaralarından herhangi birine Kapasite Raporu Tasdik Ücreti olarak firma adına yatırılacak olan; 270 TL lik banka dekontu veya ödeme çıktısı, 19. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası nın; T.İş Bankası A.Ş. Antalya Şubesi TR T.Garanti Bankası A.Ş. Çallı Şubesi TR T.Vakıflar Bankası T.A.O. Aspendos Bulvarı Şubesi Akbank T.A.Ş. Bülent Ecevit Bulvarı Şubesi TR TR belirtili hesap numaralarından herhangi birine yada ATSO veznesine Kapasite Raporu Ücreti olarak firma adına yatırılacak olan; Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa, Döşemealtı, Aksu ilçeleri için (331 TL), diğer ilçeler için ( TL) lik banka dekontu veya ödeme çıktısı, 2 1. Dilekçe (Firma kaşe ve imzalı) KAPASİTE RAPORU SURET 2. Ödeme makbuz fotokopisi. 4 Saat TASDİK İŞLEMİ (Not: Geçerlilik Süresi henüz dolmamış kapasite raporlarının suret tasdik işlemi yapılmaktadır.) 3 MÜCBİR SEBEP BELGESİ 1. Dilekçe (Firma kaşe ve imzalı) 5 İş Günü Kapasite Raporu Suret Tasdik Ücret Bedeli 33,00 TL

4 2. Söz konusu emtiaya ait Gümrük Giriş Beyannamesi fotokopisi. 3. Geçici İthalat Rejimi İzin Formu fotokopisi. 4. Fatura fotokopisi. 5. Olması durumunda resim, broşür, katalog vb. belge fotokopileri. Mücbir Sebep Belgesi Ücret Bedeli 73,00 TL Eksper Ücreti Bedeli (1 eksper için) 73,00 TL Not: Antalya İli ne bağlı ilçelere (Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa, Döşemealtı, Aksu hariç) ait taleplerde eksper ücreti % 25 fazla tahsil edilir İş Makinası Tescili Müracaat Formu (Müracaat sırasında Oda dan temin edilebilecek) veya dilekçe. (Firma kaşe ve imzalı) 2. İş Makinası Sicil Fişi (Müracaat sırasında Oda dan temin edilebilecek) (Firma kaşeli ve imzalı) İŞ MAKİNASI TESCİL VE TASDİK İŞLEMLERİ 3. İlk defa tescil edilecek iş makinalarında İş Makinası Teknik Belgesi ya da makine satışı yapan yetkili firmanın düzenlemiş olduğu Teknik Belge. (Müracaat sırasında Oda dan temin edilebilecek) (Firma ve Makine Mühendisi tarafından onaylanmış kaşe ve imzalı) 4. İş Makinası acentadan alınmış ise ilk alış faturası aslı veya noter onaylı nüshası ya da satış yapan firma tarafından aslı gibidir onayı yapılmış fatura fotokopisi. 1 İş Günü İş Makinası Tescil-Tasdik Ücret Bedeli 100,00 TL İş Makinası Belge Ücret Bedeli 66,50 TL 5. İş Makinası yurt dışından getirilmiş ise Gümrük Giriş Beyannamesi fotokopisi. 6. İş Makinası yeni değil veya bir başkasından alınmış ise öncelikle (2 veya 3.el) Noter Satış Sözleşmesi (Asıl) ve varsa fatura fotokopisi. 7. İş Makinasına ait daha önceden düzenlenmiş tescil belgesi varsa aslı,

5 tescil belgesi yoksa geçmişe dönük tescil işlemlerinin tamamlanması, bu şekilde de olmaması durumunda mahkeme onaylı Araç Sahiplik Belgesi. 8. Karayolları Trafik Yönetmeliği nin ilgili maddesi gereğince öngörülen süreler içinde tescil edilemeyen iş makinalarının ödemesi gereken ve Maliye Bakanlığı nca her yıl belirlenen ücret tarifesine göre gecikme cezası adı altında Trafik Tescil Şube Müdürlüğü ne yatırılması zorunlu para makbuzunun aslı. 9. İş Makinasının durumuna göre istenebilecek ekstra belge fotokopileri. 5 (Not: Oda ya müracaat imzaya yetkili firma yetkilisince veya bu işlemleri yapmaya atanmış vekâletnamesi olan kişilerce yapılabilir.) 1. Yurtdışına Gönderilecek Eşyanın Nitelik- Nicelik Tespiti 1.1. Dilekçe (Firma kaşe ve imzalı) 1.2. Olması durumunda fatura fotokopisi Olması durumunda resim, broşür, katalog vb. belge fotokopileri. Ekspertiz Raporu Ücret Bedeli 85,00 TL EKSPERTİZ RAPORU DÜZENLENMESİ 2. Yurtdışında Tamir Edilecek Makinalarla İlgili Tespit 2.1. Dilekçe (Firma kaşe ve imzalı) 2.2. Gümrük Giriş Beyannamesi fotokopisi Fatura fotokopisi Varsa Garanti Belgesi fotokopisi. 5 İş Günü Eksper Ücreti (1 eksper için) Bedeli 150,00 TL Not: Antalya İli ne bağlı ilçelere (Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa, Döşemealtı, Aksu hariç) ait taleplerde eksper ücreti % 25 fazla tahsil edilir Olması durumunda resim, broşür, katalog vb. belge fotokopileri. 3. Kapasite Raporu düzenlenemeyen firmalara yönelik Tespit vb.

6 3.1. Müracaat eden firmanın Oda kaydının olması (Merkez, Şube vb.) 3.2. Firmanın üretim yaptığı işyeri adresinin Odamız kayıtlarında tescilli olması Dilekçe (Firma kaşe ve imzalı) 3.4. İşyeri kiralık ise kira sözleşmesi, mal sahibi ise tapu fotokopisi Çalışan mevcut personelin son ay a ait Sigorta Göstergesi fotokopileri, yeni faaliyete başlamış firmalarda ise SSK Giriş Bildirgeleri fotokopileri İşyeri sahipleri Bağ-Kur lu ise Bağkur Prim Ödeme Makbuzu veya Bağkur Karnesi nin ön yüzünün fotokopisi İşyerinde mevcut olan makinaların fatura fotokopileri ya da muhasebe onaylı demirbaş listesi İşletmede Mühendis istihdam ediliyorsa sözleşme fotokopisi. 1. Gümrük Müdürlüğü nün veya talep sahibinin kaşe-imzalı müracaat dilekçesi. Ekspertiz Raporu Ücret Bedeli 85,00 TL 7 KULLANILMIŞ MAKİNA YAŞ TESPİTİ YERLİ MALI BELGESİ DÜZENLENMESİ 2. Gümrük Giriş Beyannmaesi fotokopisi. 3. Makine fatura fotokopisi. (anlaşılır olmaması durumunda türkçe tercümeli) 4. Olması durumunda resim, broşür, katalog vb. belge fotokopileri. 1. Dilekçe (Firma kaşe ve imzalı) 2. Kapasite Raporu fotokopisi. 3. Sanayi Sicil Belgesi fotokopisi. 4. Üretim konusunun gıda ile ilgili olması durumunda Gıda Üretim 5 İş Günü 2 İş Günü Eksper Ücret Bedeli (2 eksper için) 300,00 TL Bilirkişi Ücret Bedeli (1 bilirkişi için) 150,00 TL Yerli Malı Belgesi Ücret Bedeli 242,00 TL Eksper Ücreti Bedeli 88,00 TL

7 8 Sertifikası, Gıda Sicil Belgesi vb. resmi belge fotokopileri. 1. Dilekçe. (Firma kaşe ve imzalı) 2. Kapasite Raporu fotokopisi. Not: Antalya İli ne bağlı ilçelere (Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa, Döşemealtı, Aksu hariç) ait taleplerde eksper ücreti % 25 fazla tahsil edilir. Fiili Sarfiyat Belgesi Tasdik Ücret Bedeli 21,00 TL FİİLİ TÜKETİM BELGESİ 3. Son iki yıllık döneme ait muhasebe kayıtları (Hammadde alış ve satış faturaları, Gümrük Giriş Beyannameleri, stok defterleri, Yeminli Mali Müşavir raporu) fotokopileri. (Firma kaşe ve imzalı) 5 İş Günü Bilirkişi Ücreti Bedeli (2 bilirkişi için) 133,00 TL Not: Antalya İli ne bağlı ilçelere (Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa, Döşemealtı, Aksu hariç) ait taleplerde bilirkişi ücreti % 25 fazla tahsil edilir. 9 İMALAT YETERLİLİK BELGESİ 1. Dilekçe. (Firma kaşe ve imzalı) 2. Kapasite Raporu fotokopisi. 2 İş Günü İmalat Yeterlilik Belgesi Ücret Bedeli 120,00 TL İlgili Kurumun talep yazısı 2. Malzeme listesi 1-10 kaleme kadar tespit ücreti 24,00.-TL. RAYİÇ FİYAT TESPİTİ 3. Teknik Şartname 8 İş Günü kaleme kadar tespit ücreti 48,00.-TL. 4. Teknik Çizim (Yaklaşık maliyet talep edilen ürün/imalat özel üretim ise, teknik çizim gönderilmesi gerekmektedir.) 51 ve üzeri kalem tespit ücreti 79,00.-TL.

8 11 12 FATURALARIN RAYİCE UYGUNLUĞUN BELİRLENMESİ 5. İdari Şartname (İdari şartnamede fiyata etki eden birtakım özel şartlar ve belirlemeler mevcut ise idari şartnamesinin de gönderilmesi gerekmektedir.) 1. Dilekçe 2. Fatura aslı (Fatura içeriği ürünlere ilişkin; marka, model, ürün kodu ve ana teknik özelliklerin faturaya tam olarak işlenmiş olması gerekmektedir.) 1. Dilekçe 2. Fatura aslı (imalatın tanım ve özelliklerinin faturaya tam olarak işlenmiş olması gerekmektedir.) 8 İş Günü Fatura tutarının % 0,5 i (140,00.-TL. den az, 489,30.- TL. den fazla olamaz.) (Faturanın KDV siz tutarı üzerinden) Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa, Döşemealtı, Aksu İlçeleri Eksper Ücreti (Kişi başı) 85,00.-TL. ÖZEL İMALAT FATURALARININ TASDİKİ 3. Özel imalatı gerektiren bir iş için düzenlenmişse yapılan işin numunesinin faturaya eklenmesi, bu mümkün olmadığı takdirde yapılan işin teknik özelliklerini gösterir açıklama, resim ve benzeri belgelerin faturaya eklenmesi zorunludur. 10 İş Günü Diğer İlçeler Eksper Ücreti (Kişi başı) 109,00.-TL. Fatura Tasdik Ücreti Fatura değerinin % 0,5 i (97,86.- TL. den az, 489,30.-TL. den fazla olamaz.) (Faturanın KDV siz tutarı üzerinden) 13 MENKUL VE GAYRİMENKULLERİN DEĞER TESPİTİ Gayrimenkul için; 1. Dilekçe (Gayrimenkulün ada ve parsel numaraları, mevkii, değeri mi yoksa kira bedelinin mi tespitinin istendiği belirtilir.) 2. Gayrimenkulün tapu fotokopisi 3. İmar çapı (Gayrimenkul) 4. Varsa krokisini ve plan örneği 5. Yapı ise; mimari projesi, yapı ruhsatı gerekmektedir. 5 İş Günü Bilirkişi/Eksper Ücreti (Kişi Başı) 150,00.-TL. Antalya İline bağlı ilçelere (Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa, Döşemealtı, Aksu hariç) ait taleplerde bilirkişi/eksper ücreti % 25 fazla tahsil edilir. Rapor ücreti Menkul- Gayrimenkul Değerinin %

9 Menkul için; 0,5 i (97,86.-TL. den az, 489,30.-TL. den fazla olamaz.) 1. Dilekçe (Menkul) AZAMİ FİYAT TARİFELERİNİN DÜZENLENMESİ 2. Muhasebe kayıtları, fatura fotokopileri veya sigorta kayıtları 1. Üyelerin yazılı talebi veya doğudan Talep edilen sektör hakkında tarife mevcut ise 10 Dakika, Mevcut değil ise 90 İş Günü 1. Dilekçe Belge Bedeli 50,00.-TL. Bir malzeme ise 24,00.-TL İki malzeme ise 31,00.-TL HAKEDİŞE ESAS FİYAT LİSTELERİ TASDİK İŞLEMLERİ 1 İş Günü Üç ve fazla malzeme ise 43,00.-TL 16 Şahıs (Gerçek Kişi) Kayıtları İçin; İstenilen malzeme fiyatı geçmişe dönük ise tamamı için 48,00.-TL PERAKENDE SATICISI TAPDK SATIŞ BELGESİ 1. Satış Belgesi Başvuru Dilekçesi (ATSO Web Sayfasından Temin Edilecektir.) 2. TAPDK Satış Belgesi Başvuru Formu (www.tapdk.gov.tr Web Sayfasından online başvuru.) 15 Dakika İl Merkezi veya Büyükşehir Belediye sınırları içi 200,00 TL. İlçe Merkezi 120,00 TL. 3. Kayıtlı Bulunulan Odadan Alınan Faaliyet Belgesi Aslı (2012 Yılı) Belde, Köy 40,00 TL. 4. Son Altı Ay İçerisinde Alınmış Adli Sicil Belgesi Aslı (TAPDK tarafından araştırılmasını seçen üyeler için; ortalama 30 günlük bekleme süreci vardır.) AÇIK ALKOL SATICISI

10 5. Nüfus Cüzdanı Aslı Ve Fotokopisi 6. Kadehte İçki Sunumu Yapılan İşyerlerinde Kültür ve Turizm Bakanlığı Tarafından Düzenlenmiş Turizm İşletme Belgesi veya Belediye Tarafından Düzenlenmiş İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı Aslı ve Fotokopisi (Açık Alkol için İçkili Otel, İçkili Lokanta, Bar-Gece Kulübü. vs.) İl Merkezi 800,00 TL. İlçe ve Belde 300,00 TL. 7. Belediye Tarafından Düzenlenmiş İş yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı aslı ve fotokopisi (Perakende Market, Büfe, Kuruyemişçi. vs.) Yılı İçin Belirlenen Yeni Kayıt İşlem Bedelini Herhangi Bir Ziraat Bankası Şubelerinde TAPDK Kurumsal Tahsilat Ekranında YENİ BAŞVURU Seçeneğinde Yatırılan Ücret Dekontunun Aslı Şirket (Tüzel Kişi) Kayıtları İçin; 1. Satış Belgesi Başvuru Dilekçesi (ATSO Web Sayfasından Temin Edilecektir.) PERAKENDE SATICISI 2. TAPDK Satış Belgesi Başvuru Formu (www.tapdk.gov.tr Web Sayfasından online başvuru.) İl Merkezi veya Büyükşehir Belediye sınırları içi 200,00 TL. 3. Kayıtlı Bulunulan Odadan Alınan Faaliyet Belgesi Aslı (2012 Yılı) İlçe Merkezi 120,00 TL. TAPDK SATIŞ BELGESİ 4. Son Altı Ay İçerisinde Alınmış Adli Sicil Belgesi Aslı (TAPDK tarafından araştırılmasını seçen üyeler için; ortalama 30 günlük bekleme süreci vardır. Şirketlerde tüm imza yetkilisi ortaklara için gerekmektedir.) 15 Dakika Belde, Köy 40,00 TL. AÇIK ALKOL SATICISI 5. Nüfus Cüzdanı Aslı Ve Fotokopisi (Yetkili Kişi Adına Düzenlenmiş) 6. Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi İl Merkezi veya Büyükşehir Belediye sınırları 800,00 TL. 7. Yetki Belgesinin Aslı Ve Fotokopisi İlçe ve Belde 300,00 TL. 8. İmza Sirküleri Aslı ve Fotokopisi

11 9. Belediye Tarafından Düzenlenmiş İş yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı aslı ve fotokopisi (Perakende Market, Büfe, Kuruyemişçi. vs.) 10. Kadehte İçki Sunumu Yapılan İşyerlerinde Kültür ve Turizm Bakanlığı Tarafından Düzenlenmiş Turizm İşletme Belgesi veya Belediye Tarafından Düzenlenmiş İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı Aslı ve Fotokopisi Yılı İçin Belirlenen Yeni Kayıt İşlem Bedelini Herhangi Bir Ziraat Bankası Şubelerinde TAPDK Kurumsal Tahsilat Ekranında YENİ BAŞVURU Seçeneğinde Yatırılan Ücret Dekontunun Aslı ŞAHIS (GERÇEK KİŞİ) KAYITLARI İÇİN; 1. Satış Belgesi Başvuru Dilekçesi (ATSO Web Sayfasından Temin Edilecektir.) 2. TAPDK Satış Belgesi Başvuru Formu (ATSO Web Sayfasından Temin Edilecektir.) 3. Vergi Levhasının Aslı Ve Fotokopisi İl Merkezi veya Büyükşehir Belediye sınırları TAPDK TOPTAN SATIŞ BELGESİ 4. Kayıtlı Bulunulan Odadan Alınan Faaliyet Belgesi Aslı (2010 Yılı) 5. Son Altı Ay İçerisinde Alınmış Adli Sicil Belgesi Aslı 6. Nüfus Cüzdanı Aslı Ve Fotokopisi 7. İkametgâh İlmühaberi Aslı Ve Fotokopisi (2010 yılı) 10 Dakika Tek yer dağıtım 2.000,00 TL Birden fazla yer 3.000,00 TL İlçe Merkezi Tek yer dağıtım 800,00 TL Birden fazla yer 1.200,00 TL 8. İthalatçı ya da üretici firma ile yapılmış olan yetki dağıtım verme belgesi asıl 9. İthalatçı ya da üretici firma ile yapılmış olan yetki dağıtım belgesini imzalayan kişinin imza sirküleri

12 10. Bir Adet Vesikalık Fotoğraf Yılı İçin Belirlenen Yeni Kayıt İşlem Bedelini Herhangi Bir Ziraat Bankası Şubelerinde TAPDK Kurumsal Tahsilat Ekranında YENİ BAŞVURU Seçeneğinde Yatırılan Ücret Dekontunun Aslı ŞİRKET (TÜZEL KİŞİ) KAYITLARI İÇİN; 1. Satış Belgesi Başvuru Dilekçesi (ATSO Web Sayfasından Temin Edilecektir.) 2. TAPDK Satış Belgesi Başvuru Formu (www.tapdk.gov.tr Web Sayfasından online başvuru.) 3. Kayıtlı Bulunulan Odadan Alınan Faaliyet Belgesi Aslı (2012 Yılı) TAPDK TOPTAN SATIŞ BELGESİ 4. Son Altı Ay İçerisinde Alınmış Adli Sicil Belgesi Aslı (TAPDK tarafından araştırılmasını seçen üyeler için; ortalama 30 günlük bekleme süreci vardır. Şirketlerde tüm imza yetkilisi ortaklara için gerekmektedir.) 5. Nüfus Cüzdanı Aslı Ve Fotokopisi (Yetkili Kişi Adına Düzenlenmiş) 6. Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi 10 Dakika İl Merkezi veya Büyükşehir Belediye sınırları Tek yer dağıtım 2.000,00 TL Birden fazla yer 3.000,00 TL İlçe Merkezi 7. Yetki Belgesinin Aslı Ve Fotokopisi 8. İmza Sirküleri Aslı ve Fotokopisi Tek yer dağıtım 800,00 TL Birden fazla yer 1.200,00 TL 9. İthalatçı ya da üretici firma ile yapılmış olan yetki dağıtım verme belgesi asıl 10. İthalatçı ya da üretici firma ile yapılmış olan yetki dağıtım belgesini imzalayan kişinin şirket imza sirküleri Yılı İçin Belirlenen Yeni Kayıt İşlem Bedelini Herhangi Bir Ziraat Bankası Şubelerinde TAPDK Kurumsal Tahsilat Ekranında YENİ BAŞVURU

13 20 Seçeneğinde Yatırılan Ücret Dekontunun Aslı 1. İthalatçı ya da üretici firma ile yapılmış olan yetki dağıtım verme belgesi asıl TOPTAN SATIŞ BELGESİ İLAVE 2. İthalatçı ya da üretici firma ile yapılmış olan yetki dağıtım belgesini imzalayan kişinin şirket imza sirküleri 8 Dakika Bedelsiz 3. Eski TAPDK Belge asıl Dilekçe 1. Eski TAPDK Belge asıl UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ 2. Vergi Levhasının Aslı Ve Fotokopisi 3. Kayıtlı Bulunulan Odadan Alınan Faaliyet Belgesi Aslı 4. Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi 5. İthalatçı ya da üretici firma ile yapılmış olan yetki dağıtım verme belgesi asıl 6. İthalatçı ya da üretici firma ile yapılmış olan yetki dağıtım belgesini imzalayan kişinin şirket imza sirküleri 7. Dilekçe YETKİLİ DEĞİŞİKLİĞİ OLURSA İLAVE, 1. Son Altı Ay İçerisinde Alınmış Adli Sicil Belgesi Aslı (Yetkili Kişi Adına Düzenlenmiş) 2. Nüfus Cüzdanı Aslı Ve Fotokopisi (Yetkili Kişi Adına Düzenlenmiş) 3. İkametgâh İlmühaberi Aslı Ve Fotokopisi (Yetkili Kişi Adına Düzenlenmiş 2010 Yılı) 10 Dakika Bedelsiz

14 4. Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi 5. Yetki Belgesinin Aslı Ve Fotokopisi 6. İmza Sirküleri Aslı ve Fotokopisi 7. Bir Adet Vesikalık Fotoğraf Dilekçe 1. Son Altı Ay İçerisinde Alınmış Adli Sicil Belgesi Aslı (Yetkili Kişi Adına Düzenlenmiş) YETKİ DEĞİŞİKLİĞİ 2. Nüfus Cüzdanı Aslı Ve Fotokopisi (Yetkili Kişi Adına Düzenlenmiş) 3. İkametgâh İlmühaberi Aslı Ve Fotokopisi (Yetkili Kişi Adına Düzenlenmiş 2010 Yılı) 4. Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi 5. Yetki Belgesinin Aslı Ve Fotokopisi 6. İmza Sirküleri Aslı ve Fotokopisi 7. Bir Adet Vesikalık Fotoğraf 8. Eski TAPDK Belge aslı 10 Dakika Bedelsiz Dilekçe 1. Eski TAPDK Belge aslı ADRES DEĞİŞİKLİĞİ 2. Vergi Dairesi Tutanağı 3. Yeni Vergi Levhası 7 Dakika Bedelsiz

15 24 4. Faaliyet Belgesi 5. Dilekçe 6. Açık içki veren iş yeri ise yeni adresli İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı 1. TAPDK Belge aslı 2. İşyeri açma çalışma ruhsatı aslı (perakende satış belgesi sahipleri için) NOT: BAŞVURU SÜRESİ 2013 YILI İÇİN 1 NİSAN 2013 PAZARTESİ GÜNÜ DE SONA ERİYOR. TAPDK Perakende Ve Açık Alkol Satış Belgesi Sahipleri İçin PERAKENDE SATICISI İl Merkezi veya Büyükşehir Belediye sınırları içi 200,00 TL İlçe Merkezi 120,00 TL Belde, Köy 40,00 TL BELGE SÜRE UZATIMI 10 Dakika AÇIK ALKOL SATICISI İl Merkezi 800,00 TL İlçe ve Belde 300,00 TL TAPDK Toptan Satış Belgesi Sahipleri İçin İl Merkezi veya Büyükşehir Belediye sınırları Tek yer dağıtım 2.000,00 TL Birden fazla yer 3.000,00 TL İlçe Merkezi Tek yer dağıtım 800,00 TL Birden fazla yer 1.200,00 TL

16 25 26 KAPANIŞ BELGE ZAYİ 1. TAPDK Belge aslı 5 Dakika Bedelsiz 2. Dilekçe 1. Dilekçe 5 Dakika Bedelsiz (ZİRAAT BANKASININ HERHANGİ BİR ŞUBESİNE, TAPDK BELGESİNDEKİ KURUM SİCİL NUMARASINI BELİRTEREK) Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz. İlk Müracaat Yeri İsim Unvan Adres Telefon Fax E-Posta : Ticaret ve Sanayi Müdürlüğü : Av. Tülay ARKAN : Ticaret ve Sanayi Müdürü : Çevre Yolu Üzeri Göksu Mah. Gazi Bulvarı No:531/ Antalya : : : İkinci Müracaat Yeri İsim Unvan Adres Telefon Fax E-Posta : Genel Sekreterlik : Ercan MUTLU : Genel Sekreter Yardımcısı : Çevre Yolu Üzeri Göksu Mah. Gazi Bulvarı No:531/ Antalya : : :

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ 1. Müracaat eden firmanın Oda kaydının olması (Merkez, Şube vb.)

Detaylı

T.C. AKŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TİCARET SİCİL SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI GERÇEK KİŞİ (HAKİKİ ŞAHIS) İŞLEMLERİ

T.C. AKŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TİCARET SİCİL SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI GERÇEK KİŞİ (HAKİKİ ŞAHIS) İŞLEMLERİ T.C. AKŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TİCARET SİCİL SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) GERÇEK KİŞİ

Detaylı

DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI BELGE ONAY TASDİK İŞLEMLERİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI BELGE ONAY TASDİK İŞLEMLERİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI BELGE ONAY TASDİK İŞLEMLERİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Sıra No HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRECİ ( EN GEÇ ) 01 Belge Hazırlama Oda Sicil

Detaylı

ÇANAKKALE TĠCARET VE SANAYĠ ODASI HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇANAKKALE TĠCARET VE SANAYĠ ODASI HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU ÇANAKKALE TĠCARET VE SANAYĠ ODASI HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENĠLEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ) HĠZMET BEDELĠ 1. Başvuru dilekçesi (TSO dan alınacak)

Detaylı

Türkiye Geneli Ortalama Hizmet Süresi 30 GÜN 30 GÜN 30 GÜN 15 GÜN 20 GÜN 20 GÜN 15 GÜN 15 GÜN. 15 gün. 60 gün. 30 gün. 45 gün. 45 gün. 45 gün.

Türkiye Geneli Ortalama Hizmet Süresi 30 GÜN 30 GÜN 30 GÜN 15 GÜN 20 GÜN 20 GÜN 15 GÜN 15 GÜN. 15 gün. 60 gün. 30 gün. 45 gün. 45 gün. 45 gün. BALIKESİR VALİLİĞİ ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI NOT: Hizmet süresi, başvuruda istenen belgeler eksiksiz olduğuğu takdirde veya tamamlandıkdan sonra ki hizmet süresidir. Bu

Detaylı

İMEAK DTO HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (DT/DU GENEL SEKRETER YARDIMCILIĞI)

İMEAK DTO HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (DT/DU GENEL SEKRETER YARDIMCILIĞI) İMEAK DTO HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (DT/DU GENEL SEKRETER YARDIMCILIĞI) ÖTV siz Yakıt Alım Defteri Onayı - Yakıt Alım Defter - 3 Adet Defter Çıktısı (ilk üç sayfa) 3- Ek- Taahhütname (Kiralama var ise

Detaylı

UŞAK TİCARET VE SANAYİ ODASI TİCARET SİCİL BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

UŞAK TİCARET VE SANAYİ ODASI TİCARET SİCİL BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU UŞAK TİCARET VE SANAYİ ODASI TİCARET SİCİL BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 2 GERÇEK KİŞİ KURULUŞ GERÇEK KİŞİ ADRES, SERMAYE, UNVAN, İŞTİGAL KONUSU DEĞİŞİKLİKLERİ

Detaylı

BAYBURT İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

BAYBURT İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BAYBURT İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI S I RA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Çalışma İzni ve Gıda Sicili 1- Dilekçe, 2- Bağlı

Detaylı

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ HİZMET BEDELİ 1 GERÇEK KİŞİ-KAYIT KURULUŞ: GERÇEK KİŞİ (HAKİKİ ŞAHIS)

Detaylı

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI EK-2 SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLAN MA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Araçların Kendi Adına Nakil 1.Dilekçe 2.Tescil ve Trafik belgesi 3 Trafik

Detaylı

GÖCEK LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

GÖCEK LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU GÖCEK LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI İlk defa Gemiadamı Cüzdanı/Gemiadamı BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 2) Döner sermaye ve Maliye hesabına yatırılmış harç dekontu 3)Sağlık

Detaylı

MUDANYA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MUDANYA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU MUDANYA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRANO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 İlk defa Gemiadamı Cüzdanı/Gemiadamı Talebi 2) Döner sermaye ve Maliye hesabına yatırılmış harç dekontu

Detaylı

T.C. KIRIKKALE VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. KIRIKKALE VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. KIRIKKALE VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü EK-2 HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA 1. Bilgi Edinme ve BİMER 2. Kooperatif Kuruluşları İMAR İSKAN VE KOOPERATİF ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1- Başvuru sahiplerinin

Detaylı

file:///c:/wamp/www/dokuman/birimler/hizmetstandarti/hizmetstandarti.htm

file:///c:/wamp/www/dokuman/birimler/hizmetstandarti/hizmetstandarti.htm KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI Sayfa 1 / 10 HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ SÜRE) 1 Çocuk Bahçesi Tamiratı

Detaylı

Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin. 2009/5 Sayılı Tebliğin Uygulama Usul ve Esasları BİRİNCİ BÖLÜM

Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin. 2009/5 Sayılı Tebliğin Uygulama Usul ve Esasları BİRİNCİ BÖLÜM Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2009/5 Sayılı Tebliğin Uygulama Usul ve Esasları BİRİNCİ BÖLÜM Dayanak ve Tanımlar Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Uygulama

Detaylı

ŞİRKET YAPILARI VE KURULUŞ AŞAMALARI

ŞİRKET YAPILARI VE KURULUŞ AŞAMALARI KOSGEB GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME MERKEZİ ŞİRKET YAPILARI VE KURULUŞ AŞAMALARI Hazırlayanlar Oya HAN Uzman Serdar ALÂ Uzman Şubat 2006 ANKARA ÖNSÖZ Günümüzde, işletmeler karmaşık idari ve bürokratik bir

Detaylı

KAPASİTE RAPORU MÜRACAAT FORMU (*)

KAPASİTE RAPORU MÜRACAAT FORMU (*) ÖNEMLİ NOT: Müracaat formu eksik veya gerçeklere uymayan tarzda doldurulduğu, okunaksız yazıldığı takdirde talep kesinlikle kabul edilmeyecektir. KAPASİTE RAPORU MÜRACAAT FORMU (*) İSTANBUL SANAYİ ODASI

Detaylı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan :

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan : Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan : KURUL KARARI Karar No : 3242-2 Karar Tarihi : 31/5/2011 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 31/5/2011 tarihli toplantısında; ekteki Petrol Piyasasında Lisans Başvurusu

Detaylı

HOPA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

HOPA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HOPA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 2 3 4 5 HİZMETİN ADI İlk defa CüzdanıTalebi Zayiinden Cüzdanı Talebi STCW Belgesi ilk düzenleme Talebi Süresi dolan STCW Belgelerinin Yenilenmesi

Detaylı

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ SIRA NO 1. HİZMETİN ADI Avcılık Belgesi (Yeni Belge İçin) BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN DİĞER KURUM İŞLEMLERİ 344MV0063 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programları nda yer alan yeterlikleri

Detaylı

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI S. TAMAMLANMA 1 Emniyet Teşkilatında Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Görevli Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliği kapsamında Merkez ve Taşra Teşkilatına

Detaylı

KIRKLARELİ VALİLİĞİ İL PLANLAMA VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KIRKLARELİ VALİLİĞİ İL PLANLAMA VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İL PLANLAMA VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ 1 2 ADI Yabancı Sermayeli Şirketlerin Taşınmaz Mülkiyeti Edinimi Yabancı Sermayeli Şirketlerin Sınırlı Ayni Hak Edinimi 1. Başvuru dilekçesi 2. Taşınmaza ilişkin tapu

Detaylı

KAPASİTE RAPORLARININ DÜZENLENMESİ USUL VE ESASLARI (*)

KAPASİTE RAPORLARININ DÜZENLENMESİ USUL VE ESASLARI (*) KAPASİTE RAPORLARININ DÜZENLENMESİ USUL VE ESASLARI (*) Amaç Madde 1- (1)Bu Esasların amacı, 16/05/1975 tarih ve 7/9914 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile

Detaylı

TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 3- Ana Sözleşme 4- Kurucular Beyanı 5- Ödenmiş Sermaye Banka Dekontu ve Bloke Yazısı 6- Rekabet Fon Payı Dekontu 7- İmza Beyannamesi 8- Kuruluş Bildirim

Detaylı

KEMER LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KEMER LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KEMER LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRAN O 1 HİZMETİN ADI İlk Defa Gemiadamı Cüzdanı/Gemiadamı Belgesi Talebi BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 2) Döner Sermaye ve Maliye hesabına yatırılmış

Detaylı

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER: (EN GEÇ) 1. Ücretli öğretmen Dilekçe, Öğrenim Belgesi, Nüfus 2 gün

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER: (EN GEÇ) 1. Ücretli öğretmen Dilekçe, Öğrenim Belgesi, Nüfus 2 gün SIRA NO: KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU SİNCİK İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI HİZMET ADI: BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER: HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Ücretli öğretmen Dilekçe,

Detaylı

İSTANBULLİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İSTANBULLİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İSTANBULLİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRANO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 2 3 4 5 6 İlk defa Gemiadamı Cüzdanı/Gemiadamı Belgesi Talebi Gemiadamı Cüzdanı/ Gemiadamı Belgesi

Detaylı

Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin. 2009/5 Sayılı Tebliğin Uygulama Usul ve Esasları BİRİNCİ BÖLÜM

Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin. 2009/5 Sayılı Tebliğin Uygulama Usul ve Esasları BİRİNCİ BÖLÜM Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2009/5 Sayılı Tebliğin Uygulama Usul ve Esasları BİRİNCİ BÖLÜM Dayanak ve Tanımlar Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Uygulama

Detaylı

KĠLĠS ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK HĠZMETLERĠ ġubesġ HĠZMET STANDARTLARI

KĠLĠS ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK HĠZMETLERĠ ġubesġ HĠZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI 1 Özel Hastane açma işlemleri 2 Diyaliz Merkezi açma işlemleri 2-İtfaiye Belgesi 3-Deprem Belgesi 4-Tıbbi Atık Raporu 5-Müşterek Teknik Rapor 6-Uzman Dal Raporu 7-Yapı Kullanma İzin

Detaylı