ÇALIŞMA ŞEKLİ VE ALTYAPI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇALIŞMA ŞEKLİ VE ALTYAPI"

Transkript

1

2

3

4 LOJİTEK PANORAMA LojiTek Panorama kavramı, günümüzde yaygın alanlarda üretilen tarımsal ürünleri sözleşmeli ya da serbest olarak alan, bu tarım ürünlerine bir katma değer ekleyen ve sorumluluğunu taşıyan işletmelerin büyüyen ihtiyaçları sonucu ortaya çıkmıştır. LojiTek Panorama, bir işletmenin tarımsal tedarik operasyonlarını ve süreçlerini elektronik ortamda ve sistematik bir şekilde saklama ve istenildiğinde raporlamanın yanında operasyon anında hataları engelleme ve operasyonları hızlandırma amacını da üstlenmiştir. Uzun vadede LojiTek Panorama kullanan bir işletme kırtasiye, rapor hazırlama, arşiv karıştırma gibi vakit alan işleri üzerinden atarak ürün güvenliği, ürün verimliliği ve genel kaliteye odaklanabilir.

5 ÇALIŞMA ŞEKLİ VE ALTYAPI LojiTek Panorama, internet tabanlı mimarisi ile özellikle ülkemizin tarımsal coğrafi yapısına ve Univera nın tarım sektörü deneyimlerine uygun olarak dağınık alanlardan veri toplamaya odaklanmıştır. Altyapı olarak MS SQL ve Oracle ilişkisel veritabanlarını destekleyen LojiTek Panorama, kişiler tarafından değil bir ekip tarafından analiz edilerek geliştirilmekte ve yaşatılmaktadır. İnternet tabanlı LojiTek Panorama mimarisi sayesinde yetkisi olan kullanıcılar, internet erişimi her noktadan LojiTek Panorama ile çalışabilirler. LojiTek Panorama düzenli olarak TUBİTAK denetimlerinden geçmekte, ürünün gelmiş olduğu nokta ve gideceği açılımlar, kullanıcı yönlendirmeleri, sektörün talepleri ve ihtiyaçları, Univera ekibinin saha deneyimi ve değerli öğretim görevlilerinin görüşleri doğrultusunda gelişimine devam etmektedir. Düzenli olarak mevcut sisteme eklenen yeni fonksiyonların yanı sıra tarımsal sanayinin beklentileri doğrultusunda yeni modüller ile de çalışma alanlarını genişletmektedir. Univera nın yurtdışı deneyimleri ve çokuluslu müşterilerinin talepleri doğrultusunda LojiTek Panorama, hem arayüzler hem de içerisinde saklanan veriler katmanın da aynı anda birden fazla dili birbirinden bağımsız olarak destekleyen bir mimariye sahiptir. Özellikle yabancı müşteriler ile çalışan, yabancı çalışanları bulunan ya da birden fazla ülkede faaliyet gösteren LojiTek Panorama kullanıcıları lokalizasyon ve program kullanımı konusunda tüm operasyonlarını dil engeline takılmadan gerçekleştirebilmektedir. LojiTek Panorama modüler bir yapıya sahiptir. Bu sayede kullanıcı firma ihtiyacı olan modülleri kullanabilir değişen ihtiyaçlarına göre de modül sayısını artırabilir.

6 LOJİTEK PANORAMA ANA MODÜL Ana modül, LojiTek çözümünün tüm çatısını oluşturan bir temel taşı olarak nitelendirilebilir. LojiTek Panorama da amaç esnasında kullanıcının veri girişini en aza indirmek ve dolayısıyla hatayı minimize etmektir. Bu nedenle LojiTek Panorama ana modülünde tüm sabit tanımlamalar gerçekleştirilir ve saha ya da operasyon kullanıcısının bu verilerin girişini yapmasına gerek kalmadan sisteme tanımlı verilerden seçimini yaparak işlemini gerçekleştirir. Ana modül içerisinde kullanıcılar, kullanıcı yetkilendirmeleri, kullanıcı profilleri, firma tanımları, sistem parametreleri gibi yazılım kullanımına yönelik tanımların yanı sıra bölge, köy, mevki, mühtahsil tanımları, kalite tanımları, ayni yardım malzeme grupları ve malzeme tanımları, bankalar ve şubeleri gibi birçok sabit veri tanımı yer alır. Ana modül içerisinde tanımlı sabit veriler, program içerisinde yıldan yıla aktarılabilir. Ayrıca sabit veri kapsamında olan ancak çok sık değişmeyen, birçoğu yıldan yıla ya da aylık olarak değişebilen sabit veriler ise işlem sabitleri olarak adlandırılır. Bu işlem sabitleri arasında bölge, kalite, ürün bazında kontrat ya da serbest alım fiyatları, yıllık rekolte/kaliteye göre değişebilen formülasyonlar, nakliye, taşıma, yükleme, aktarma, taşeron fiyatları gibi veriler yer alır. KONTRAT YÖNETİMİ MODÜLÜ Özellikle ürüne hakim olmak isteyen tarım firmaları, artık yavaş yavaş kontratlı tarıma yönelmeye başlamışlardır. Ekonominin istikrara kavuşması sonucunda sözleşmeli tarım hem mühtahsil hem de firma tarafında büyük katkılar sağlayarak Türk tarımındaki dengesizliği ortadan kaldıracaktır. Univera, LojiTek Panorama yazılımı kapsamında kontratlı alım, hem kontratlı hem serbest alım, sadece serbest alım ve tüccardan alım çalışma şekillerini desteklemektedir. Önceden kontrat yapılıyor ise tüm kontratların tanımlandığı modül sayesinde firma, bölge, köy, mühtahsil, ürün cinsi vs bazında sezon sonunda ortalama nasıl bir ürün alacağını daha sezon başında raporlayabilmekte ve buna bağlı olarak finansman, üretim programı ve müşteri siparişlerini planlayabilmektedir.

7 AVANS VE ÖDEMELER MODÜLÜ Sözleşmeli yetiştiricilik yaptıran firma mühtahsillerine, ürünü geliştirme ve kaliteli ürün elde etme, verim alma konularında yardımcı olmaktadır. Kimi firmalar sözleşmeli mühtahsillerine, ürünü geliştirme ve kaliteli ürün elde etme, daha fazla verim alma konusunda yardımcı olmaktadır. Kimi firmalar sözleşmeli sadece üretim girdi ve hizmetlerinin temininde yardımcı olmak üzere nakit avanslar verirken kimi firmalar toplu satın alma ve kullanılan malzemeyi kontrol altında tutmak amacıyla ayni yardım olarak tabir edilen gübre, kimyasal, ilaç, ambalaj malzemesi, yem gibi üretim girdilerini bizzat müstahsile vermektedirler. Özellikle çok sayıda mühtahsilden ve dağınık bir sahadan alım yapan firmalar nakdi avans dağıtımlarını LojiTek Panorama nın elektronik para transferi özelliği ile belirli kriterler dahilinde fiziksel para trafiğine gerek kalmadan gerçekleştirebilmektedirler. Bu kriterler, kontrat tutarının belirli bir yüzdesi olabileceği gibi ekili alan bazında dekar başına ya da sadece belirli miktarlarda otomatik avans gibi yapılabilir. Aynı şekilde kontratlı olsun olmasın tüm tarımsal alımlarda geçerli olan yasal kesintiler de bu kategoride işlem görmekte, bağ-kur, stopaj, ssdf, ziraat odası payı, mera fonu gibi kesintiler otomatik olarak hesaplanarak müstahsil kayıtlarında tutulmaktadır. Tüm bu yasal kesintilerden doğan bağ-kur beyannamesi, müstahsil makbuzu, aylık özet bordro, borsa tescil bildirimi gibi dokümanlar saniyeler içerisinde LojiTek Panorama içerisinden alınabilmektedir. Hem nakdi avanslar hem de ayni yardımlar, müstahsil hesaplarında kayıt altında tutulmaktadır. Ödeme ya da alım sonrası hesap kapatma dönemlerinde müstahsilin sağlamış olduğu ürün karşılığında hakkediş tutarı otomatik hesaplanır, o döneme kadar müstahsile verilmiş olan nakit avans, ayni yardımlar ve yasal kesintiler otomatik düşülür ve net ödenecek tutar raporlanır.

8 AGRONOMİ MODÜLÜ LojiTek Panorama çözüm ve konseptinin ana temeli ve çıkış noktası 2 kavramdan gelir: 1. Büyük ve kapsamlı operasyonun kolay yönetilmesi, raporlanması, hatasızlığının sağlanması, 2. Gıda güvenliği doğrultusunda ürünün başlangıç aşamasından itibaren izlenebilmesi, Yukarıda verilmiş olan Gıda güvenliği doğrultusunda ürünün başlangıç aşamasından itibaren izlenebilmesi kavramı Agronomi modülünün çıkış noktası ve amacını teşkil eder. Yurtdışı uygulamalarda Growing Supervision and Agro-Technical Activities olarak geçen Agronomi, ülkemizde henüz çok fazla uygulanmasa da yakın gelecekte standart hale gelecek bir uygulamadır. Firmalar hasat döneminden sonra alacakları ürünün en iyi kalitede, en yüksek verimde ve en güvenli olmasını sağlamak amacı ile tohum/doğum aşamasından başlayarak müstahsillerine bir takım nakdi avans, ayni yardım gibi maddi destekler sağlarlar. Diğer yandan da kadrolu ya da sözleşmeli personelleri aracılığı ile ürünü daha müstahsildeyken izler, yönlendirir ve kontrol ederler. Bu kontroller ve yönlendirmeler, değişik tarım sektörlerine bağlı olarak farklılık gösterir. Bitkisel tarımda, örnek bir agronomi döngüsü: Anaç tohum seçimi, şartlandırma, ekim, fidelik, transplantasyon, tarla dönemi, 1. hasat, 2. hasat, toplama/kırma, ambalajlama/istifleme, depolama gibi dönemlere ayrılır. Hayvansal tarımda örnek bir agronomi döngüsü: Damızlık seçimi, doğum, aşılama, yemleme, periyodik kontroller, ürün alma, kesim gibi dönemlere ayrılır. Agronomi modülü altında firma kendisinin tanımlayabileceği tüm bu dönemler içerisinde ister tek tek her bir müstahsilden, isterse de örnekleme yolu ile bazı bilgileri toplar ve kontroller yapar. Bunlar toprak yapısı, ilaç, gübre, kimyasal kullanımı, ekim şekli, sıra aralıkları, bitki özellikleri, büyüme gözlemi, sulama şekli gibi yüzlerce parametre olabilir ve ziyaret tarihi, bakılan kriterler olarak veri toplanır. Agronomi modülünün en büyük artılarından biri sahadan direkt veri toplamak için Univera nın deneyimleri sonucu geliştirilmiş alternatif yöntemlerdir. Bunlar kağıt formlarla veri toplayıp sisteme operatör vasıtasıyla girmek, taşınabilir bilgisayarlar ile veri toplayıp ana sisteme aktarmak, el terminalleri ile veri toplayıp ana sisteme aktarmak, el terminalleri ve 3G teknolojisi ile online veri toplamak, yaygın veri toplama olacak ise optik formlar aracılığı ile veri toplamak şeklinde firma tercihlerine göre kullanılabilir. Alınan agronomi verileri, üstünde herhangi bir uyumsuzluk olması halinde direkt olarak raporlanır ve müstahsilin diğer ürünleri kontrol altına alınabilir.

9 TESELLÜM MODÜLÜ LojiTek Panorama içerisinde yer alan tesellüm modülü sezon sonu ürün alımını gerçekleştirmek için kullanılır. Univera nın sahadan bilgi toplama deneyimleri ve tarımsal sektör tecrübesi sayesinde bugün uygulanan birçok alım yöntemi LojiTek Panorama içerisinde desteklenmektedir. Bunlar genel olarak: 1. Sahada el terminalleri ile online alım yapılması, tesellümün işletmede gerçekleşmesi 2. Sahada optik formlar ile alım yapılması, tesellümün işletmede gerçekleşmesi 3. Müstahsilin ürünü işletmeye getirmesi ve alım-tesellümün otomatik olarak fabrikada yapılması 4. Sahada oluşturulan alım yerlerinde bilgisayar ya da optik formlar ile alım yapılması, alım yerinde tesellüm, depolama ve fabrikaya sevkiyat yapılması gibi birçok alternatif yöntem LojiTek Panorama bünyesinde oluşturulabilir. Alım operasyonunda devreye giren diğer etkenler alım esnasında ürünün kalitelendirilmesi, sınıflandırılması, analiz edilmesi, kalibrasyonu, tartımı gibi operasyonlardır. LojiTek Panorama mobile tesellüm modülü ister el terminali ister taşınabilir bilgisayar olsun her türde dijital kantardan bilgi alarak alım esnasında müstahsil-alım eksperi arasında tartım tartışmasına yer bırakmaz. Aynı şekilde kalitelere bağlı otomatik fiyatlama ile insan hataları önlenmiş olur.

10 NAKLİYE / TAŞERON TAKİP MODÜLÜ LojiTek Panorama, nakliye/taşeron takibinde alım-tesellüm arası ya da sahadan alımda yapılan nakliyeler takip edilir. Taşıma kooperatifleri ile anlaşmalar ya da serbest taşıma yapan araçlar plaka/dorse no/römork no üzerinden takip edilir. Taşıma bölgeleri bazında sisteme tanımlanan taşıma fiyatları ile birim araç ya da toplu kooperatif hakedişleri çıkarılarak yine banka üzerinden otomatik ödemeler gerçekleştirilebilir. Aynı şekilde nakliyeden bağımsız olarak sözleşmeli eksper, hammal, aktarma elemanı gibi kg ya da iş başına ücret ödenen taşeronların hakkedişleri çıkarılarak banka üzerinden ya da nakit olarak ödemeleri gerçekleştirilebilir. ENTEGRASYON MODÜLÜ LojiTek Panorama, operasyonel bir çözüm olup sadece yukarıda bahsedilen modüllerin kapsamındaki işlemleri yürütür. Bu sebeple işletmenizde kullanımda olan herhangi bir ticari yazılım mevcut ise gelişmiş alt yapısı sayesinde LojiTek Panorama entegre olabilir. LojiTek entegrasyon modülü, son teknoloji olan xml dosya kodlaması ile çalışır. Genel olarak para hareketleri, stok hareketleri ve resmi operasyonlar ticari yazılımlara sorunsuz olarak aktarılır.

11 RAPOR MODÜLÜ LojiTek Panorama, esnek altyapısı sayesinde bünyesinde bulundurduğu tüm verilen kriterler doğrultusunda raporlayabilecek bir mantığa sahiptir. Tüm raporlar MS Excel (xls), Adobe Acrobat Reader (pdf), MS Word (rtf) ve Tag İmage File Format (tiff) olmak üzere farklı formatlarda dışarıya aktarılabilir. Raporlardaki özel kriter akranları ile her rapor filtre edilebilir. Eğer sürekli aynı kriterler kullanılarak oluşturulacak bir rapor yapılmış ise bu iki farklı tipte saklanabilir: 1. Oluşturulan kişiye özel 2. Tüm kullanıcılara açık LojiTek Panorama içerisinde yer alan raporlar 4 ana kategoriye ayrılır: 3. İşlem Raporları İşlem raporları LojiTek Panorama içerisinde yapılan işlemlerin belirli kriterler doğrultusunda filtrelenerek raporlanmasını sağlar. Tüm işlem raporlarında birden fazla kriter verilebilir. Örneğin bir alım işlem raporu hiçbir kriter verilmeden alınırsa o güne kadar yapılmış tüm alımları raporlar. Alım raporunda kriter olarak birçok saha verilebilir tarihleri arasında, Menderes bölgesindeki tüm köylerde ancak A1 tipinde ürün yetiştiren. Şeklinde bir 3 lü kriter verildiğinde sadece bu kriterleri sağlayan alım bilgileri raporlanabilir. 1. Sabit Raporlar Sabit raporları basit listeler mantığında LojiTek Panorama ya kaydedilmiş sabit verileri raporlar. Bunlar, müstahsiller, bankalar, köyler gibi birçok farklı sabit bilgi olabilir. 2. Yasal Raporlar Yasal Raporlar belirli formatlarda yasal makamlara verilmesi zorunlu raporların olduğu bölümdür. Bağ-kur beyannamesi, borsa tescil, aylı özet bordro, müstahsil makbuzu, ibraname gibi yasal dokümanlar LojiTek Panorama sayesinde binlerce müstahsil için anında üretilebilir. 4. Analizler LojiTek Panorama içerisinde bulunan OLAP (On Line Analytical Processing) raporlama mantığı ile tüm veritabanını raporlayabiliyor. Analizler raporlama olanağı ile milyonlarca farklı raporu sadece sürükle-bırak mantığı ile LojiTek Panorama içerisinden alabilirsiniz. Excel pivot tablo mantığına benzer bir mantıkta çalışan analizler raporlama modülü sayesinde değişken raporlama ihtiyaçlarınız ya da anlık bilgi istekleriniz için kimseye telefon etmek, danışmak zorunda kalmayacaksınız. Bilgi parmaklarınızın ucunda olacak. LOJİTEK Referansları

12 İzmir: Univera Center Anadolu Caddesi Şemikler Mah. No 687/A Karşıyaka - İZMİR Tel: (0232) (pbx) Faks: (0232) Çağrı Merkezi: İstanbul: Atatürk Cad. Sıtkı Bey Plaza No:82 K:5 D: Kozyatağı - İSTANBUL Tel: (0216) (pbx) Faks: (0216)

Perakendeci, Toptancı ve Üretici Firmalar için Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) Çözümü

Perakendeci, Toptancı ve Üretici Firmalar için Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) Çözümü Perakendeci, Toptancı ve Üretici Firmalar için Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) Çözümü Çok Uluslu Operasyonlar Hedefleyen, Çok Kanallı, Büyük Ölçekli Firmalar için Nebim V3 Enterprise Edition Nebim V3 Perakendeci,

Detaylı

BSOFTsiday Sipariş ve Dağ ıtım Yö netim Sistemi

BSOFTsiday Sipariş ve Dağ ıtım Yö netim Sistemi BSOFTsiday Sipariş ve Dağ ıtım Yö netim Sistemi Rekabetin oldukça yoğun yaşandığı günümüzde, hızla değişen pazar koşullarına en hızlı, doğru ve zamanında uyum sağlayabilmek her geçen gün önem kazanmaktadır.

Detaylı

Bakış açınızı genişletin...

Bakış açınızı genişletin... Bakış açınızı genişletin... Mobil İş Yönetimi Globalleşmenin ve rekabetin hızla arttığı günümüzde iş hayatı artık çok çabuk değişiyor. Bu değişimlere ayak uydurabilmek ve yönetebilmek için bilgiye olduğu

Detaylı

30 yılı aşan bilgi birikimi. Senkronize çalışan BİLGİYE HIZLI ULAŞIM. Etkinliği artırma

30 yılı aşan bilgi birikimi. Senkronize çalışan BİLGİYE HIZLI ULAŞIM. Etkinliği artırma BİLENLERİN TERCİHİ 30 yılı aşan bilgi birikimi Etkinliği artırma Senkronize çalışan BİLGİYE HIZLI ULAŞIM TIGER ENTERPRISE Uygulama yazılımları pazarının lideri Logo dan liderlere özel! Türkiye Uygulama

Detaylı

DEĞİŞİM İÇİN ÇEVİK GÜÇ

DEĞİŞİM İÇİN ÇEVİK GÜÇ DEĞİŞİM İÇİN ÇEVİK GÜÇ İÇİNDEKİLER Giriş... 3 Bugüne ve Geleceğe Yatırım... 4 j-guar a Hızlı Bakış... 5 j-guar ın Temel Özellikleri... 6 j-guar Ekosistemi... 8 İş Zekası (Business Intelligence)... 9 Modüller

Detaylı

I. genel bakış 01 canias ERP... 01. Temel Veriler... 06 Sistem Yönetimi ve TROIA Geliştirme Ortamı... 09

I. genel bakış 01 canias ERP... 01. Temel Veriler... 06 Sistem Yönetimi ve TROIA Geliştirme Ortamı... 09 INDUSTRIAL APPLICATION SOFTWARE ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT AST AST AST CLB CLB CLB AST AUT AUT AUT AUT AUT BOM BOM BOM BOM BOM BOM BOM AUT AUT AUT BUD BUD BUD BUD BUD BUD BUD CAL CAL CAL CAL CAL CAL CAL

Detaylı

BAKIM / VARLIK YÖNETİM SİSTEMİ

BAKIM / VARLIK YÖNETİM SİSTEMİ BAKIM / VARLIK YÖNETİM SİSTEMİ TÜRKİYE NİN EN BÜYÜK İŞLETMELERİ BOYSWEB I TERCİH ETTİ BAKIM MALIYETLERINDE EN AZ %15 AZALMA YEDEK PARÇA STOK MALIYETLERINDE EN AZ %15 AZALMA ARIZA SAYISINDA %40-%80 AZALMA

Detaylı

IFS UYGULAMALARI AKILLI ŞİRKET ÇÖZÜMLERİ

IFS UYGULAMALARI AKILLI ŞİRKET ÇÖZÜMLERİ UYGULAMALARI AKILLI ŞİRKET ÇÖZÜMLERİ SCM ROI TCO PLM OBA ALM CRM OEE CALM RCM EAM VIM VMI SLA SOA SCM ROI OBA ALM CRM OEE CALM RCM EAM VIM VMI SLA SOA SCM ROI TCO PLM OBA ALM CALM RCM EAM VIM VMI SLA SOA

Detaylı

İŞLETMELERİ LİDERLİĞE TAŞIYAN GÜÇ!

İŞLETMELERİ LİDERLİĞE TAŞIYAN GÜÇ! İŞLETMELERİ LİDERLİĞE TAŞIYAN GÜÇ! İŞLETMELERİ LİDERLİĞE TAŞIYAN GÜÇ! TIGER PLUS TIGER PLUS Uygulama yazılımları pazarının lideri Logo dan geleceğin liderlerine özel! Türkiye uygulama yazılımları pazarı

Detaylı

-Industrial Application Software- ERP alanında uzmanlaşmış, dinamik ve inovatif bir yazılım firmasıdır.

-Industrial Application Software- ERP alanında uzmanlaşmış, dinamik ve inovatif bir yazılım firmasıdır. -Industrial Application Software- ERP alanında uzmanlaşmış, dinamik ve inovatif bir yazılım firmasıdır. IAS, ürünü CANIAS ERP ile firmaların iş süreçlerini hızlandırmalarına ve geliştirmelerine yardımcı

Detaylı

İŞLETMELERİ LİDERLİĞE TAŞIYAN GÜÇ!

İŞLETMELERİ LİDERLİĞE TAŞIYAN GÜÇ! İŞLETMELERİ LİDERLİĞE TAŞIYAN GÜÇ! İŞLETMELERİ LİDERLİĞE TAŞIYAN GÜÇ! TIGER PLUS TIGER PLUS Uygulama yazılımları pazarının lideri LOGO Business Solutions dan geleceğin liderlerine özel! Dünyanın 41 den

Detaylı

Bölüm 1 - Raporun Amaç ve Kapsamı

Bölüm 1 - Raporun Amaç ve Kapsamı 1 Bölüm 1 - Raporun Amaç ve Kapsamı İlerleme Bildirimi Bu rapor, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi için yıllık ilerleme bildirim (COP) koşullarını ve gelişimini açıklamayı hedeflemektedir.

Detaylı

MİKRO ERP KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI. 2012 Mikro Yazılımevi A.Ş. Mikro ERP 1 2012 Mikro Yazılımevi A.Ş.

MİKRO ERP KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI. 2012 Mikro Yazılımevi A.Ş. Mikro ERP 1 2012 Mikro Yazılımevi A.Ş. MİKRO ERP KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI 2012 Mikro Yazılımevi A.Ş. Mikro ERP 1 2012 Mikro Yazılımevi A.Ş. MİKRO ERP KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI İşletmenizi geleceğe taşıyacak yeni teknolojiler... MİKRO ERP

Detaylı

Series 9000 Mikro ERP Yönetim Bilgi Sistemleri 2010 Mikro Yazılımevi A.Ş.

Series 9000 Mikro ERP Yönetim Bilgi Sistemleri 2010 Mikro Yazılımevi A.Ş. Series 9000 Yönetim Bilgi Sistemleri 1 MİKRO ERP KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI İşletmenizi geleceğe taşıyacak yeni teknolojiler... MİKRO ERP Günümüzde rekabet daha zor, riskler daha yüksek. Geçmişi ve bugünü

Detaylı

Biz Kimiz? Türkiye çapındaki yaygınlığımızı 4 temel nedene dayanır;

Biz Kimiz? Türkiye çapındaki yaygınlığımızı 4 temel nedene dayanır; SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İL HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ YÖNETİM PLATFORMU Tüm Saglık Bilgi Yönetim Platformları için VENTURA.. VENTURA İL/HALK SAĞLIĞI BİLGİ YÖNETİM PLATFORMU REFERANSLARIMIZ (Kasım 2013) ALIS

Detaylı

Kurumsal Enformasyon Sistemlerinde Satın Alma Döngüsü: Bir Kobi Örneği Purchasing Order to Pay Cycle in Enterprise Information Systems: A SME Case

Kurumsal Enformasyon Sistemlerinde Satın Alma Döngüsü: Bir Kobi Örneği Purchasing Order to Pay Cycle in Enterprise Information Systems: A SME Case Kurumsal Enformasyon Sistemlerinde Satın Alma Döngüsü: Bir Kobi Örneği Purchasing Order to Pay Cycle in Enterprise Information Systems: A SME Case Batuhan KOCAOĞLU Okan Üniversitesi Lojistik Bölümü, İstanbul,

Detaylı

1C:İŞLETME 8 1C:İŞLETME YÜKSEK SEVİYELİ BÜTÜNLEŞİK GÖRSEL VERİTABANI HIZLI GELİŞTİRME PLATFORMU - TÜRKÇE YAZILIMI

1C:İŞLETME 8 1C:İŞLETME YÜKSEK SEVİYELİ BÜTÜNLEŞİK GÖRSEL VERİTABANI HIZLI GELİŞTİRME PLATFORMU - TÜRKÇE YAZILIMI 1C:İŞLETME 8 YAZILIMI 1TÇ:Ticari KOBİ Yönetimi + Genel Muhasebe 1TÇ Şirketi İstanbul www.1tc.com.tr Kasa, Banka, Çek-Senet, Cari Hesap, Depo ve Stok Yönetimi, Konsinye, Barkod Sistemi, Alış, Satış, Sipariş,

Detaylı

j-guar için Modern Uyarlama Aracı Temel Seviye

j-guar için Modern Uyarlama Aracı Temel Seviye j-guar için Modern Uyarlama Aracı Temel Seviye Genel Bilgi Bu eğitim kitabında j-guar uyarlama aracı ve ilişkili konularda Temel seviye eğitim içerikleri sunulacaktır. Kurumsal kaynak yönetimi, j-guar,

Detaylı

Netsis Yazılım. Giriş. Finans Uygulamaları

Netsis Yazılım. Giriş. Finans Uygulamaları 1 1 2 Giriş Neden ERP? Netsis Enterprise ve Standard 16 Finans Uygulamaları Muhasebe - Enflasyon ya da Döviz Muhasebesi ve TTK - Maliyet Muhasebesi - Demirbaş Yönetimi - Leasing, Yatırım, Teşvik, Zimmet

Detaylı

1C:İŞLETME 8 YENİ NESİL BİLGİ OTOMASYON SİSTEMİ. Desteklenen Veritabanları; 1CD dosya biçimi

1C:İŞLETME 8 YENİ NESİL BİLGİ OTOMASYON SİSTEMİ. Desteklenen Veritabanları; 1CD dosya biçimi 1C:İŞLETME 8 YAZILIMI 1TÇ:Ticari KOBİ Yönetimi + Genel Muhasebe 1TÇ Şirketi İstanbul.1tc.com.tr Kasa, Banka, Çek-Senet, Cari Hesap, Depo ve Stok Yönetimi, Konsinye, Barkod Sistemi, Alış, Satış, Sipariş,

Detaylı

KULLANIM KOLAYLIKLARI

KULLANIM KOLAYLIKLARI GO Shop Manager, LOGO nun mağazaların operasyonel faaliyetlerinin otomasyonu ve etkin yönetimi için geliştirdiği bir çözümdür. Örme, Konfeksiyon, Ayakkabı, Çeyiz, Halı-Mobilya, Kozmetik, Kırtasiye, Oyuncak,

Detaylı

Teknoloji ve güveni buluşturan yeni bir dünya...

Teknoloji ve güveni buluşturan yeni bir dünya... Teknoloji ve güveni buluşturan yeni bir dünya... efinans Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri A.Ş. Faaliyet Alanı efinans, müşterilerine e-fatura entegrasyonu, e-fatura özel servis sağlayıcılığı, e-fatura

Detaylı

Bakış açınızı genişletin... "bilginin gücü elinizde..."

Bakış açınızı genişletin... bilginin gücü elinizde... Bakış açınızı genişletin... "bilginin gücü elinizde..." Bilgisayar Sistemleri San. ve Tic. AŞ, 1992 yılında OT/VT Teknolojileri ve Mobil Uygulamalar konularında çözümler üretebilmek amacı ile İzmir de

Detaylı

Ödeme, Tahsilat, Mobil Uygulama ve Sadakat Çözümleri

Ödeme, Tahsilat, Mobil Uygulama ve Sadakat Çözümleri Ödeme, Tahsilat, Mobil Uygulama ve Sadakat Çözümleri www.payflex.com.tr www.innova.com.tr Dünyada PayFlex PayFlex farklı ülkelerde 20 in üzerinde telekomünikasyon şirketinde ve 35 finans kurumunda başarısını

Detaylı

SORULARLA KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA

SORULARLA KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA İŞLETME YÖNETİMİNDE YENİ EĞİLİMLER DİZİSİ İSTANBUL TİCARET ODASI SORULARLA KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (ENTERPRISE RESOURCE PLANING-ERP) Hazırlayan Şehbal Talü Bilgi ve Dolcüman Yönetimi Şubesi Raportörü

Detaylı

MİKRONOM. Ticari ve Entegre Muhasebe Otomasyon Paketi. 2007 Mikro Yazılımevi A.Ş.

MİKRONOM. Ticari ve Entegre Muhasebe Otomasyon Paketi. 2007 Mikro Yazılımevi A.Ş. MİKRONOM Ticari ve Entegre Muhasebe Otomasyon Paketi 1 MİKRONOM Bilişim sektörü en hızlı gelişen ve teknolojik olarak sürekli yenilenen sektörlerden biridir. Hedefimiz isteklerinizi dinleyen program üretebilmektir.

Detaylı

VERİMLİ İNSAN GÜCÜ İLE MALİYETLERİ DÜŞÜRÜN, HEDEFLERİNİZE ULAŞIN

VERİMLİ İNSAN GÜCÜ İLE MALİYETLERİ DÜŞÜRÜN, HEDEFLERİNİZE ULAŞIN VERİMLİ İNSAN GÜCÜ İLE MALİYETLERİ DÜŞÜRÜN, HEDEFLERİNİZE ULAŞIN BORDRO PLUS Tüm firma ve kurumlara rekabet avantajı sunan faktörlerden biri, belki de en önemlisi insan kaynağıdır. Kurumun misyon ve hedefini

Detaylı

MİKROTOP. Ticari Otomasyon Paketi. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş.

MİKROTOP. Ticari Otomasyon Paketi. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. MİKROTOP Ticari Otomasyon Paketi 1 MİKROTOP Bilişim sektörü en hızlı gelişen ve teknolojik olarak sürekli yenilenen sektörlerden biridir. Hedefimiz isteklerinizi dinleyen program üretebilmektir. Gerek

Detaylı

Exepto Bilgi Teknolojileri A.Ş

Exepto Bilgi Teknolojileri A.Ş Exepto Bilgi Teknolojileri A.Ş Exepto Bilgi Teknolojileri A.Ş. 2003 Yılında kuruldu. Alışan Group Şirketi ISO 9001 Certified Microsoft Çözüm Ortağı Custom Solutions Competency Data Management Solutions

Detaylı

Kurumsal. Dönüşüm. M. Göker SARP Koordinatör ERP Committee Turkey & Enterprise Transformation Platform

Kurumsal. Dönüşüm. M. Göker SARP Koordinatör ERP Committee Turkey & Enterprise Transformation Platform Hedefiṁiż Kurumsal Dönüşüm Rekabetçiliğin ve sürdürülebilir ekonomik büyümenin en önemli sağlayıcılarından olan verimlilik artışının yaratılmasında anahtar rol oynayan, bilgi ve iletişim teknolojileridir.

Detaylı