MARTAB. T.C. MARMARİS ve ÇEVRESİ TURİZM ALANI ALTYAPI HİZMET BİRLİĞİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MARTAB. T.C. MARMARİS ve ÇEVRESİ TURİZM ALANI ALTYAPI HİZMET BİRLİĞİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 MARTAB T.C. MARMARİS ve ÇEVRESİ TURİZM ALANI ALTYAPI HİZMET BİRLİĞİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU 2012

2 SUNUŞ tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe giren Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğin 11.maddesinin 1. fıkrasının idare faaliyet raporu; birim faaliyet raporları esas alınarak, idarenin faaliyet sonuçlarını gösterecek şekilde üst yönetici tarafından hazırlanır hükmü ile aynı yönetmeliğin 18. ve 19.maddesi gereğince Birliğimize ait 2011 (Kasım) (Aralık) yılı için hazırlanmış olan İDARE FAALİYET RAPORU ve ayrıca üst yönetici olarak yetkim dâhilinde düzenlemiş olduğum ÜST YÖNETİCİNİN İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI ilişikte sunulmuştur. Arz ederim 03/05/2013 Muhammet Ali ACAR Birlik Başkanı 2

3 İÇİNDEKİLER Sayfa No Sunuş 2 İçindekiler 3 I- GENEL BİLGİLER 4 A- Misyon ve Vizyon 4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 5 C- İdareye İlişkin Bilgiler 6 1- Fiziksel Yapı 6 2- Örgüt Yapısı 6 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 7 II- AMAÇ ve HEDEFLER 7 III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER 8 A- Mali Bilgiler 8 B- Performans Bilgileri 11 C- Gerçekleştirilen Diğer Faaliyetler ve Çalışmalar 24 IV KONTROL GÜVENCE BEYANI 29 3

4 I - GENEL BİLGİLER tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2007 / sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu nun 4. maddesine göre kurulan MARTAB, yalnızca Marmaris değil, Gökova dan Bozburun a kadar tüm bölge için çalışarak yıllardır tartışılan birlikte çalışarak birlikte tanıtım yapma konusunda önemli adımlar atmayı hedeflemiştir. Bakanlar Kurulu nun kararı ile resmileşen MARTAB Meclisi nde İl Özel İdaresi, Marmaris, Armutalan, İçmeler, Beldibi, Gökova, Akyaka, Turunç, Bozburun Belediyeleri ve 15 bölge köyünün yanı sıra turizm belgeli işletmeler de yer almaktadır. MARTAB ın Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen doğal üyeleri; - Muğla İl Özel İdaresi adına Muğla Valisi - Marmaris Belediye Başkanı İçmeler Belediye Başkanı Turunç Belediye Başkanı Beldibi Belediye Başkanı Armutalan Belediye Başkanı Bozburun Belediye Başkanı Akyaka Belediye Başkanı Gökova Belediye Başkanı - Adaköy Bayır Çamlı Çetibeli Hisarönü Karacasöğüt Orhaniye Turgut Osmaniye Selimiye Söğüt Taşlıca Yeşilbelde Gökçe Akçapınar Köylerinin Muhtarları MARTAB ın yasayla belirlenen tüzüğüne göre diğer meclis üyeleri; - İl Genel Meclisinin seçeceği söz konusu ilçelerden 7(Yedi) İl Genel Meclisi üyesi, - Marmaris Belediyesi Meclis Üyelerinin kendi aralarından seçecekleri 3 üye, - Diğer Belediyelerin Meclis Üyelerinin kendi aralarından seçecekleri 2 şer üye, - Her köyün ihtiyar meclislerinin kendi üyeleri arasından seçecekleri birer üye (15 Kişi) - Turizm belgeli konaklama tesislerinin ve deniz turizmi tesislerinin kendi aralarından seçtiği (birlik meclisi toplam üye sayısının üçte biri oranında) 21 temsilciden olmak üzere MARTAB ın toplam 84 meclis üyesi bulunmaktadır. A-Misyon ve Vizyon MARTAB, bölgemizin kültürel ve doğal çevresinin bütüncül bir anlayışla korunmasını, geliştirilmesini, tanıtımını, kültür ve turizme yönelik sosyal-teknik altyapının kurulmasını ve işletilmesini sağlamayı ana görevi olarak tanımlamıştır. Turizm sektörü temsilcileri ile Muğla İl Özel İdaresi nin de üyesi olduğu MARTAB, sınırları içerisinde kalan alanlarda ortak hareket ederek hizmet kalitesinin yükseltilmesini, sorunları 4

5 belirleyip çözüm yollarını bulmayı, doğanın korunmasını, çevre koruma faaliyetlerini arttırmayı ve tanıtımda uzman kadrolarla kalıcı çalışmalar ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bir kamu kurumu hizmeti görmekte olan MARTAB, yasalarla belirlenen hizmet alanında yerel yöneticileri, turizm sektörü temsilcilerini ve bürokratları bir araya getirerek sorunlara en gerçekçi ve kalıcı çözüm yollarını bulmaya çalışmaktadır. B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar Sorumluluk Alanı Birliğin faaliyetleri, Birliğe üye Muğla İl Özel İdaresi, Marmaris Belediyesi, İçmeler Belediyesi, Turunç Belediyesi, Beldibi Belediyesi, Armutalan Belediyesi, Bozburun Belediyesi, Akyaka Belediyesi, Gökova Belediyesi, Adaköy, Bayır, Çamlı, Çetibeli, Hisarönü, Karaca, Orhaniye, Osmaniye, Selimiye, Söğüt, Taşlıca, Turgut, Yeşilbelde, Gökçe, Akçapınar Köyleri nin yetki alanları ile sınırlı olup çalışma süresi sınırsızdır. Görev ve Yetkiler Marmaris Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi nin bütüncül bir anlayışla korunması, geliştirilmesi, tanıtımı, kültür ve turizme ilişkin sosyal ve teknik altyapının gerçekleştirilmesini ve işletilmesini sağlamaktır. Birlik bu amaçla her türlü eğitim çalışmalarını yapabilir, ulusal ve uluslararası faaliyet ve organizasyonlara katılabilir, yetkili makamlardan izin almak suretiyle ulusal ve uluslararası ortaklık kurabilir. Birliğin bu görevlerine bağlı olarak Birlik Meclisi nin görev ve yetkileri şu şekildedir; a) Yatırım plânı ve çalışma programını görüşmek ve kabul etmek, b) Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak, c) Borçlanmaya karar vermek, d) Taşınmaz mal alımına, satımına, kiralanmasına ve takasına karar vermek, e) Birlik tarafından yürütülecek hizmetler için uygulanacak ücret tarifelerini ve tesislerden alınacak katılım paylarını belirlemek, f) Şartlı bağışları kabul etmek, g) Dava konusu olan ve miktarı iki bin Türk Lirasından on bin Türk Lirasına kadar Birlik alacaklarının sulhen halline karar vermek, h) Birlik yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına karar vermek, i) Birlik Başkanlık divanını, birlik encümen üyelerini ve meclis ihtisas komisyonu üyelerini seçmek, j) Birlik teşkilâtına ait birimlerin kurulmasına karar vermek, k) Tüzük değişikliğini kabul etmek, I) Birlik tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek, m) Birlik Başkanıyla Birlik Encümeni arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak. 5

6 C - İdareye İlişkin Bilgiler 1-Fiziksel Yapı Birliğin hizmet binası Hatipirimi Mahallesi, İnönü Caddesi, 192. Sokak, No:2, Marmaris / MUĞLA adresinde bulunmakta olup 412 m² arsa alanına sahip olan bodrum kat + zemin kat + 2 normal kat olmak üzere yaklaşık brüt 622 m² kullanım alanına sahip toplam 4 katlı betonarme binanın içerisinde hizmet vermektedir. Bodrum katında; 2 adet tuvalet-lavabo, 2 adet depo alanı, zemin katında; giriş salonu ve GETOB un kullanımına tahsis edilmiş olan 3 adet çalışma ofisi ile 1 adet tuvalet-lavabo, birinci katında; 2 adet çalışma ofisi, 1 adet Encümen Toplantı Odası, 1 adet mutfak, 2 adet tuvalet-lavabo, ikinci katında; 3 adet çalışma ofisi ve 1 adet büyük toplantı salonundan oluşmaktadır. Birliğimize ait bir adet motosiklet ulaşım hizmetini sağlamaktadır. Birliğin iletişim bilgileri ise şu şekildedir; Tel: (pbx) Fax: Web sayfası: Elektronik posta: 2- Örgüt Yapısı Birliğin organları şunlardır; 1- Birlik Meclisi 2- Birlik Encümeni 3- Birlik Başkanı sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunun 17. maddesinin 1. bendinde; Norm kadroya uygun olarak birlik teşkilâtı birlik müdürü, yazı işleri, malî işler birimleriyle birliğin faaliyet alanına göre kurulacak teknik işler biriminden oluşur. hükmü yer almaktadır. Kanun hükmü çerçevesinde birlik teşkilat şeması Birliğimizin tarihli ve 2011/9 sayılı Meclis kararı ile oluşturulmuştur; BİRLİK MÜDÜRÜ Yazı İşleri Servisi Mali İşler Servisi Teknik İşler Servisi Birlik norm kadrosu ise aşağıdaki şekilde belirlenmiştir; Memur kadroları BİRLİK MÜDÜRÜ 1 ŞEF 2 İDARİ PERSONEL 5 TEKNİK PERSONEL 5 SAĞLIK PERSONELİ 3 YARDIMCI HİZMET PERSONELİ 3 6

7 İşçi kadroları KODU UNVANI ADEDİ İşçi Şoför 2 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 2012 yılında çağımızın gereklerinden olan bilgisayar sisteminde 7 adet kasalı bilgisayar, 8 adet LCD monitör, 2 adet dizüstü bilgisayar, 3 adet harici disk, 1 adet ADSL modem, 1 adet taşınılabilir harddisk, 4 adet USB bellek, 1 adet navigasyon cihazı,1 adet kulaklık (Bluetooth), 1 adet cep telefonu, 2 adet kameralı fotoğraf makinesi, 1 adet şarj cihazı, 1 adet ses kayıt cihazı, 1 adet faks cihazı, 1 adet lazer yazıcı (renkli), 1 adet çok fonksiyonlu (A3) İnkjet yazıcı, 2 adet lazer yazıcı (siyah beyaz),1 adet çok fonksiyonlu lazer yazıcı (A4), 1 adet veri tabanı ve uygulama sunucusu, 1 adet veri tabanı yönetim bilgi sistemi ve 5 kullanıcılı yazılım lisansı, 6 adet işletim sistemi, 3 adet antivirüs yazılımı, 1 adet ethernetli yedekleme ünitesi, 1 adet telsiz telefon, 1 adet masaüstü telefon seti (santral uyumlu), 1 adet analog santral, 1 adet hat karşılama robotu, 1 adet port yönetmez switch, 1 adet dağıtım panosu ve bağlantı elemanları, 1 adet hub, 3 adet hublar, 2 adet access point, 1 adet Neo Plasma TV, 1 adet personel takip cihazı, 1 adet duvar tipi split klima(24000 BTU), 18 adet optik duman dedektörü ve soketi, 8 adet pır dedektör, 2 adet elektronik hırsız sireni, 1 adet harici hırsız sireni, 1 adet 8 kanallı dijital kayıt cihazı, 4 adet renkli cctv kamera, 1 adet yangın alarm kontrol paneli, 3 adet yangın butonu ve kasası ve 1 adet kesintisiz güç kaynağı (UPS 10KWa) kullanılmıştır. Bilgi çağının gereğine uygun olarak üyelerimizin ve vatandaşlarımızın Birliğimizle ilgili bilgi almasını sağlamak amacıyla birliğin resmi web sitesi olan sürekli, turizm tanıtım amaçlı hazırlanan sayfası ise gerektikçe güncellenmektedir. II - AMAÇ VE HEDEFLER Gökova Belediyesi nden Bozburun Belediyesi ne kadar bölge içerisindeki tüm mahalli idareler ile büyük ve küçük çaplı işletmeleri bir araya getirerek bölgenin sorunlarının çözümüne ve tanıtıma yönelik ortak kararlar almak öncelikli hedefler arasındadır. Kararların uygulanmasında ortak bütçe kullanılarak hem ekonomik hem de kalıcı çözümler üretilmesinde önemli bir aşama kaydedilmesi planlanmaktadır. En etkin tanıtım yöntemi olan yerinde tanıtım için bölge halkını, turizmcileri, personeli bilinçlendirmeye yönelik olarak turizm uzmanlarının ve akademisyenlerin birlikte hazırlayacağı projeler hayata geçirilecektir. Bölgemizin önemli tarihi, kültürel, doğal değerlerinin korunmasına ve tanıtılmasına yönelik ortak projeler hazırlanması, Birlik sınırları içerisindeki bölgenin turizm dökümünün çıkarılması, geleceğe yönelik çalışmalarda istatistikî verilerin dikkate alınması, ayrıca bugüne kadar yeterince değerlendirilmemiş ve alternatif turizm imkânı kabul edilen değerlerimizin araştırılarak tanıtımının sağlanması MARTAB ın başlıca hedeflerindendir. 7

8 Yalnızca şehir ve belde merkezlerinin değil, köylerimizin ve kırsal kesimlerimizin sahip olduğu zenginlikler ayrıntılı bir şekilde kayıt altına alınarak, korunmaları ve turizme kazandırılmaları için gerekli çalışmalar ilgili kurumlarla koordineli şekilde başlatılacak, Birliğimiz bu konuda mümkün olan her türlü katkıyı sağlayacaktır. Bölgemizin yurtiçi ve yurtdışı tanıtımı için bütçeden kaynak ayrılarak tanıtım çalışmaları için uzman ekipler görevlendirilecektir. Meclis üyesi belediye başkanları ve köy muhtarları arasında iletişim ağı oluşturularak turizm alanındaki sorunlara ve acil durumlara yönelik hızlı ve etkin karar alma mekanizmaları kurulacaktır. III - FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A- Mali Bilgiler - Birlik Encümen Kararı ile Birliğin 2012 yılı Gelir-Gider Bütçesi ,00 TL olarak hazırlanmış ve Birlik Meclisince karar altına alınmıştır sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu nun Ek 1. maddesinin 2. bendi gereğince konaklama tesislerinden ve deniz turizm tesislerinden alınacak aidatlar ve yine aynı şekilde üye olmayan diğer turizm tesisleri ve hizmetten yararlananlardan alınacak katılım payı veya ücretlerin Birlik Meclisi tarafından belirlenmesi gereğine bağlı olarak hazırlanan fiyat tarifelerine göre; 2012 Yılı için mahalli idarelerden alınan katılım payları tahakkuk miktarı ,15 TL, Konaklama tesisleri ve hizmetten yararlananlardan alınan katılım payları tahakkuk miktarı ,50 TL olarak belirlenmiştir. Ek te verilen tabloda yılları arasındaki tahakkuk tahsilat rakamları ile 2012 yılı tahakkuk tahsilat rakamları ayrıntıları ile gösterilmektedir Yılı bütçe kesin hesabı üzerinde yapılan incelemeler sonucunda 2012 yıl toplam giderlerimiz ,66 TL dir Yılı bütçe ödeneği olan ,00 TL olan tutardan ,34 TL ödenek iptal edilmiştir Mali yılı içerisinde yedek ödenekten ,10 TL tutarındaki ödeneğin ,89 TL lik kısmı ilgili tertiplerine Encümen kararı gereği aktarılmıştır Yılı toplam gelirlerimiz ,29 TL dir. 8

9 MARMARİS VE ÇEVRESİ TURİZM ALANI ALTYAPI HİZMET BİRLİĞİ Hesap No Devir Miktar Aylık faiz geliri Virman (aktarılan) Virman (çekilen ) Toplam Faiz Geliri Vadeli Vadesiz Hesap Marmaris Ziraat , , ,00 0, , Muğla Ziraat 591, ,00 0,00 41, Marmaris Halkbank 0,00 0, , Marmaris Vakıfbank 0,00 0,00 447, Denizli Vakıfbank 29,49 29, Marmaris Ziraat 0,00 0,00 0,00 0, Marmaris Ziraat 0,00 0,00 0,00 0, Marmaris Ziraat ,25 428,58 0, ,83 428,58 0, GBP Marmaris Ziraat 0,00 0,00 0,00 0, Marmaris Ziraat 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Toplam (BANKA MEVCUDU) ,86 458,07 458,07 0,00 TAHAKKUK TAHSİLAT ( ) Geçmiş Yıllar ( ) 2012 Tahakkuk Tahsilat Kalanı Tahakkuk Tahsilat Kalanı Mahalli İdareler , , , , , ,65 Turizm Belgeli Tesisler , , , , , ,00 Deniz Turizm Tesisleri , , , , , ,00 Belediye Belgeli Tesisler , , , , , ,50 Diğer Tesisler , , , , , ,00 Toplam , , , , , ,15 Vadeli Hesap Faiz Gelirleri ,34 Banka Devir ,92 GİDER KALEMLERİ GELİR KALEMLERİ GİDER TOPLAMI(a) ,66 GELİR TOPLAMI(b) ,29

10 Onaylanan Gider Bütçesi ise; ,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Personel Giderleri Mal ve Hizmet Alım Gideri Personel Giderleri TL SGK prim giderleri ,53 Tüketime yönelik mal ve malzeme giderleri ,07 Yolluklar (Yurt dışı-içi geçici görev yollukları) ,39 Görev giderleri ,93 Hizmet Alımları ,27 Temsil ve tanıtma giderleri ,03 Menkul mal, gayri maddi hak, alım bakım onarım giderleri 8.764,31 Gayrimenkul mal alım bakım onarım giderleri 70,80 Diğer taşınmaz yapım bakım onarım giderleri 75,00 Cari transferler ,00 Sermaye giderleri 7.150,80 TOPLAM ,66 TL tarih itibariyle Banka Mevcudu ,86 TL 10

11 B- Performans Bilgileri Encümen ve Başkanlık kararları ile çok sayıda faaliyet gerçekleştirilmiş olup bunların başlıcaları şu şekildedir; * TRAVEL TURKEY TURİZM FUARI İZMİR/TÜRKİYE, Aralık kez düzenlenen Travel Turkey İzmir Fuarı, Aralık tarihleri arasında Kültürpark Fuar Alanında gerçekleştirildi. 585 kurum, kuruluş ve işletmenin katılımcı olarak tanıtım alanı kullandığı fuarı 4 gün boyunca 15 bin 963 kişinin ziyaret etti Tanıtım Alanında masası bulunmayan, ancak ziyaretçilerle yapılacak görüşmeler için yer arayan otelci ve acentecilerimizin de buluşma noktası haline gelen MARTAB, ücretsiz içecek servisiyle de konuklarına en iyi hizmeti verdi. Fuarın 3. günü Marmaris Turizm Birliği ne üye köy muhtarları fuarı ve standı ziyarete geldiler. Sektör temsilcileri, ziyaretçilerimiz ve muhtarlarımız için kokteyl düzenlendi. Düzenlenen kokteylde Marmaris yoğun bir ziyaretçi grubunu başarıyla ağırladı. Standta görev alan personel etkili bir tanıtım için bölge hakkında bilgilerin yer aldığı çok sayıda rehber, broşür ve afiş dağıttı. Aynı zamanda geçtiğimiz yıl hazırlanan ve Akyaka-Bozburun hattındaki tüm köyler ile belde merkezlerini kapsayan 360 derecelik sanal tur, ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekti. MARTAB alanını fuarın ilk günü akşam saatlerinde ziyaret eden Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay da bir sanal tura katıldı. Ertuğrul Günay a MARTAB Koordinatörü Sedat Kirt bilgi vererek bölge için hazırlanan 360 derecelik tanıtım çalışması hakkında açıklama yaptı. Bakan Günay ı Marmaris Belediye Başkanı ve Marmaris Turizm Birliği (MARTAB) Başkanı Ali Acar da Marmaris e davet etti. * VAKANTİEBEURS TURİZM FUARI UTRECHT/HOLLANDA, Ocak 2012 yer aldı. Bu alanın çevresinde yer alan diğer bağımsız Türk firmalarıyla birlikte ülkemizin tanıtımı için kullanılan alan 1000 metrekareyi aşmış oldu. Marmaris Tanıtım Masasını ziyaret eden Hollandalı turizmcilere ve tatil tüketicilerine kendi dillerinde tanıtım hizmeti sağlanarak hazırlanan Avrupa nın en önemli fuarlarından birisi olarak kabul edilen ve Hollanda pazarı ile çalışan acente ve otelcilerimiz için büyük önem taşıyan Utrecht Turizm Fuarı (Vakantiebeurs) Ocak tarihleri arasında gerçekleşti. Fuarda Türkiye, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlatılan 750 metrekarelik alanda 40 katılımcı kuruluş ile

12 yayınlarla istedikleri bilgiye ulaşmaları sağlandı. En çok ilgiyi Sarıgerme den Datça ya kadar tüm bölgeyi ayrıntılı şekilde tanıtan Hollandaca rehber, broşür, harita ve DVD lerin gördüğü tanıtımda, Spor Kenti Marmaris projesi kapsamında düzenlenecek spor oyunlarının broşürleri de dağıtıldı. Marmaris başta olmak üzere Türkiye de bu yıl ilk kez operasyona başlayan Isropa firmasının yetkilileriyle bir araya gelen MARTAB Başkanı Acar, kültür turizmine önem veren firmanın temsilcilerine Akyaka dan Datça ya kadar istediklerini tam anlamıyla bulabilecekleri olağanüstü bir coğrafyanın varlığını hatırlattı. * MATKA TURİZM FUARI HELSİNKİ/FİNLANDİYA, Ocak Ocak tarihleri arasında düzenlenen Helsinki (Matka) Turizm Fuarı nda 70 ülkeden 100 bin katılımcı iştirak etti. Fuara Madagaskar, Uganda ve Tabago gibi yerler ilk kez katıldı. Marmaris ve çevresi adına umut verici bir gelişme ise Aurinkomatkat firmasının kendisine yeni bir hedef olarak belirlediği beldemiz Turunç u, tanıtım kataloğunda kapaktan tanıtması oldu. Hatırlatmak gerekirse, geçtiğimiz yıl MARTAB Başkanı Ali Acar bölgenin değerlerini daha yakından tanıtmak ve daha fazla Finli turistin bölgemize gelmesi için bilgi aktarımında bulunmak üzere Helsinki de Aurinkomatkat yetkilileriyle önemli bir görüşme yapmıştı. Bu yıl da bir önceki sene fuarda yapılan görüşmelerin ve profesyonel olarak yapılan tanıtım çalışmalarının pozitif olarak sonuçlandığını görmüş olduk. Tanıtım çalışmalarında kullandığımız yayınlarımıza Finlandiyalı ziyaretçilere özel olarak Fince takvim de dağıtıldı. ITM VARŞOVA FUARI VARŞOVA/POLONYA, Ocak 2012 Polonya, Marmaris Turizm Birliği nin potansiyeline ve gelecekte Avrupa pazarında yaratacağı önemli etkiye inandığı bir ülke olduğu için tanıtım çalışmalarını diğer fuarlardaki gibi disiplinli ve profesyonel biçimde gerçekleştirdi. Varşova da bu yıl 2. kez düzenlenen ITM Warsaw küçük ve tek bir salonda gerçekleşmesine rağmen standımıza ilgi büyüktü. Marmaris Turizm Birliği olarak gerek Müşavirliğimiz gerek tur operatörleriyle yaptığımız görüşmelerde Marmaris in Polonyalı turist yapısına uygun değerlere sahip olduğunu anlattık. Kurum olarak Polonya da yapılacak tanıtım çalışmalarında birlikte hareket edebilecek isteği taşıdığımızı ve önümüzdeki yıl Marmaris adının Polonya da daha yakından tanınması için çeşitli etkinliklerin içinde yer alabileceğimizi belirttik. Fuarın ilk gününün akşamında Türk ve Polonyalı turizmciler, fuarda 12

13 yer alan kurum, kuruluş ve şirketlerin temsilcileri, Varşova'daki Türk vatandaşları, Polonya Turizm Bakanlığı yetkilileri, Polonyalı milletvekilleri, sanatçı ve gazetecilerin katıldığı Türk Gecesi düzenlendi. Sheraton Otel'deki geceye Türkiye Büyükelçiliği ev sahipliği yaptı. Gece boyunca Türk Müziğinden canlı sunumlar, halk oyunlarından örnekler sergilendi. En fazla ilgiyi ise meze ağırlıklı Türk yemekleri gördü. * MARTAB, TURİZM SEKTÖRÜNDEKİ TESİS VE İŞLETMELERİN DESTEĞİNİ ALARAK ÇALIŞMALARINI GENİŞLETTİ. MARTAB, Bölgemizin bütüncül bir anlayışla, kamu kurumları, konaklama tesisleri ve deniz turizm işletmelerinin yanı sıra AYDEM, TELEKOM ve özel hastaneler, araç muayene istasyonu gibi işletmelerinde desteğini alarak en doğru zamanda ve yerinde tanıtım ile çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. * EMİTT (DOĞU AKDENİZ ULUSLARARASI TURİZM VE SEYAHAT FUARI) İSTANBUL/TÜRKİYE, Şubat yılından bu yana EMITT te Marmaris Belediyesi tarafından yürütülen tanıtım çalışması, 2008 den bu yana MARTAB tarafından yürütülüyor. Dünyanın en büyük beşinci turizm fuarı olan EMİTT e 60 dan fazla ülke katılım sağladı. MARTAB, ziyaretçilerini 72 metrekarelik tanıtım alanında ağırladı. Marmaris ve çevre beldelerin çok zengin bir yayın çeşitliliğiyle tanıtıldığı 4 gün boyunca, fuara MARTAB çatısı altında katılan bölge firmaları da ortak çalışma ile daha etkin tanıtım yapma olanağı buldu. Bu yıl Marmaris standında komşu Yunanistan ın adalarından biri olan Simi Adası nı temsilen gelen ekibe ücretsiz olarak stand verildi. İç piyasada Marmaris in kapasitesini %30 a çıkarmak için Birliğimiz, Marmaris ve çevresini en iyi şekilde temsil etti. 13

14 * INT. TOURIST EXHIBITION HOLIDAY&SPA FUARI SOFYA/BULGARİSTAN, Şubat Şubat tarihleri arasında Bulgaristan nın başkenti Sofya da düzenlenen Holiday&Spa Expo Turizm Fuarında, Marmaris ve çevresinin kültürel ve doğal güzelliklerin içinde yer aldığı, İngilizce ve Bulgarca olmak üzere dağıtılan bölge tanıtım broşürlerimiz Bulgar halkı tarafından büyük ilgi gördü. Sofya Fuarının resmi açılışını yapan Bulgaristan Turizm Bakanı nın ilk ziyaret ettiği standlardan birisi Türkiye standı oldu. Bakan Gencho Traykov a Birlik personelimiz tarafından nazar boncuğu hediye edildi. Bakan ın ardından MARTAB standının bir diğer konuğu da Tez Tur ortaklarından Levent Aydın oldu. Aydın a yaz aylarında Marmaris te düzenlenecek etkinlikler hakkında bilgiler verildi ve festival için ortak organizasyon yapma sözü alındı. * FERIE FOR ALLE TURİZM FUARI HERNİNG/DANİMARKA, Şubat 2012 Marmaris Turizm Birliği (MARTAB), Şubat tarihleri arasında Danimarka nın Herning şehrinde düzenlenen fuara bu yıl otelcilerle birlikte katıldı. Ferie For Alle isimli seyahat fuarı Danimarka halkının en çok ilgi gösterdiği uluslararası organizasyonların başında geliyor. Dolayısıyla katılım günde 25 bin kişinin üzerindeydi. Toplam 12 salonun hınca hınç dolduğu fuarda Türkiye nin yanı sıra İspanya, Hırvatistan, ABD, Yunanistan, Almanya, İsveç, Norveç gibi iddialı şekilde katılan diğer ülkeler de vardı. Bu fuarı Avrupa daki diğer fuarlardan ayıran en önemli özelliklerden birisi ise ziyaretçilerin erken rezervasyon yoluyla indirimli tatil satın almak için kuyruklar oluşturduğu bir sıcak satış ortamına sahip olmasıydı. Yaptığımız görüşmelerde ve araştırmalarda Türkiye ye 2012 yılı içerisinde 500 bin Danimarkalı turistin gelmesi hedefleniyor. 14

15 * REISELIV TURİZM FUARI OSLO/NORVEÇ, MART 2012 Norveç in başkenti Oslo da Mart 2012 tarihlerinde Reiseliv Uluslararası Seyahat Fuarı na kuzey ülkelerinden daha fazla turist çekmek için Birliğimiz ilk defa katılım sağladı. Bölgemiz, 15 köyü, Akyaka, Gökova, Bozburun ve Turunç gibi beldeleri doğa turizmini seven Norveçlilere ayrıntılı biçimde hazırlamış olduğumuz yayınlarla tanıtıldı. Bireysel tüketicinin ilgisinin yüksek olduğu gözlemlendi. 4 buçuk milyon nüfuslu Norveç te halkın ortalama 4 kez tatile çıktığı kaydedildi. İlk kez katılmış olduğumuz fuarda sonuçlar gayet olumluydu. * ITB BERLİN TURİZM FUARI BERLİN/ALMANYA, Mart Mart tarihleri arasındaki fuar geçtiğimiz yıla göre yüzde 20 büyüme göstererek 187 ülkeden 10 bin 644 katılımcıya ev sahipliği yaptı. Fuarı 5 gün boyunca 113 bin 6 profesyonel ziyaretçinin yanı sıra 59 bin 126 kişi de tatil araştırması yapma amacıyla ziyaret etti. 94 ülkeden yaklaşık 7 bin gazeteci de ITB için kayıt yaptırdı. Muğla Valisi Fatih Şahin başkanlığındaki Muğla ekibi, fuarın ilk 2 günü arka arkaya önemli görüşmelerde bulundu. Marmaris Turizm Birliği (MARTAB), Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB), ATM Dalaman Dış Hatlar Terminali Genel Müdürü Hamdi Güvenç Vali Şahin e her görüşmede eşlik etti. Thomas Cook-Öger Tur, Berlin Tur Operatörleri Birliği, Humboldt, Sun Express ve REWE Touristik adına MTS yetkileri ile yapılan toplantılarda Marmaris, Fethiye ve Bodrum un Almanya dan daha fazla turist alması için yapılanlar ve yapılabilecekler konuşuldu. 15

16 * MITT TURİZM FUARI MOSKOVA/RUSYA, Mart 2012 Mart ayında Rusya nın başkenti Moskova da Mart tarihleri arasında düzenlenen MITT Uluslararası Turizm Fuarı na katılan MARTAB, Kültür ve Turizm Bakanlığı tanıtım alanında bölge tanıtımı yaptı. MARTAB ı Armutalan Belediye Başkanı ve Meclis Üyesi Muhammet Ünlü ile TÜRSAB BYK Başkanı ve yine MARTAB Meclis Üyesi olan İsmail Özbozdağ temsil ederken, Marmaris tanıtım masasında Rusça ve İngilizce konuşan profesyonel personel görev yaptı. Rusça yayınların yanı sıra doğal ve kültürel zenginliklerimizi yansıtan afişlerin büyük ilgi gördüğü MARTAB masasını binlerce profesyonel turizmci ve Rus vatandaşı ziyaret etti. * UITT TURİZM FUARI KİEV/UKRAYNA, MART Mart tarihleri arasında Ukrayna nın Kiev Kenti nde düzenlenen fuarda Marmaris standına ilgi büyüktü. Muğla Valisi Fatih ŞAHİN ve Birlik Başkanımız M. Ali ACAR ın da katıldığı fuarda, yerel acenteciler ve önemli tur operatörleriyle görüşmeler yapıldı. Yapılan görüşmelerde Ukraynalıların Marmaris ve çevresine ilgisinin her geçen gün arttığı ve bunun satışlardaki artışlarda açık olarak görüldüğü belirtildi yılında Türkiye'ye yaklaşık 600 bin Ukraynalı turist gelmiş, bunların büyük çoğunluğu Antalya bölgesini, İstanbul'u ve Muğla bölgesini tercih etmişti. Birliğimiz fuara katılımı sırasında yapmış olduğu görüşmeler sonucunda 2012 yılı için Ukraynalı turistlerden artış beklendiği bilgisine erişti.. 16

17 * OKUL SEKTÖR BULUŞMASI MUĞLA ÜNİVERSİTESİ, 21 Mart 2012 Marmaris Turizm Birliği, Muğla Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu ile işbirliği bu yıl da devam etti. Bu yıl 6. kez gerçekleştirilen organizasyonda öğrenciler ile sektör temsilcileri arasında yüz yüze görüşmelerle sağlıklı bilgi alışverişinde bulunarak, sektörün eğitimli personele yönelmesine katkı sağladı. * MARMARİS KIRSAL TURİZM KÖY ENVANTERİ ÇALIŞMASI, 29 MART-05 NİSAN Mart Perşembe günü Marmaris Turizm Birliği Meclis Toplantı Salonu nda 15 köy muhtarıyla yapılan toplantıda, birliğimiz yeni projesi olan Marmaris Kırsal Turizm Köy Envanteri çalışması hakkında bilgi verildi. Muhtarlarımızdan kendi köyleri hakkında detaylı bilgileri derlemeleri istendi. Bu toplantının ardından tarihinde kamu kurumu temsilcileri, Muğla üniversitesi öğretim üyeleri, Marmaris de faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ve köy muhtarlarının katılımıyla MARTAB toplantı salonunda geniş kapsamlı bir çalıştay gerçekleştirildi ve bölgeyle ilgili verilerin paylaşılması talebinde bulunuldu. * MARTAB MAYIS AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ, 03 Mayıs 2012 Maritim Grand Azur Hotel Toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda yedi gündem maddesi görüşüldü. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Birlik Başkanımız Ali Acar, açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Birlik Başkanımız, gelecek yıl turizm sezonu öncesi Marmaris ve çevresinin yurt dışı fuarlarında daha çok tanıtılacağını söyledi. Daha sonra Birlik Encümen seçimine geçildi. Yapılan oylama sonucunda Zeki Eren, Mehmet Erden, Asım Geniş, Bülent Bülbüloğlu, Mustafa Alper ve Hakkı Şevket Bayındır Asil Encümen Üyesi olarak seçildi. 17

18 * BÖLGEMİZDEKİ 3, 4, 5 YILDIZLI İŞLETMELER İLE TOPLANTI YAPILDI Geçmiş senelerde Birlik Üyesi Akyaka ile Gökova, Bozburun ve Turunç Belediyeleri sınırları içerisinde bulunan konaklama tesisleri işletmecileri ile yapılan toplantıların, bir benzeri de Marmaris, Armutalan, İçmeler ve Beldibi Belediyeleri sınırları içerisinde bulunan konaklama tesisleri işletmecileri ile gerçekleştirildi. Toplantı da Marmaris ve Çevresi'nde turizm sektörünü sekteye uğratan sıkıntılar ve çözüm önerileri hakkında Birlik yetkilileri ve katılımcı sektör temsilcileri arasında karşılıklı olarak görüşler dile getirildi fuar takvimini belirlemek için otelcilerlerin de fikirleri dikkate alındı. Toplantıya davet edilen 3-4 ve 5 yıldızlı otellerin temsilcileri İngiltere pazarına alternatif pazarlar için fikir bildirdi. Yol haritasını belirleyecek bu toplantıların önümüzdeki günlerde de sık sık yapılacağı duyuruldu. * GELECEĞİN SPOR KENTİ MARMARİS PROJESİ-PROJE ORTAKLIĞI MARTAB ın Güney Ege Kalkınma Ajansı nın kar amacı gütmeyen kuruluşlara yönelik 2010 Yılı İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında Marmaris Belediyesi ile ortak olarak sunduğu Geleceğin Spor Kenti Marmaris projesi, 181 proje arasından seçilen 24 projeden biri oldu ve yaklaşık TL lik hibe kazandı. Toplam TL lik bütçesi olan projenin % 5,72 lik kısmı MARTAB tarafından karşılandı tarihinde başlayan ve 10 ay süren proje kapsamında Marmaris Belediyesi Yüzme Eğitim Merkezi ne kullanım maliyetlerini düşürmek ve yenilenebilir temiz enerji kullanmak amacıyla güneş enerjisi panelleri takıldı. Marmaris Belediyesi Amiral Orhan Aydın Spor Kompleksi nin dış cephe bakım ve onarımları gerçekleştirilerek her iki tesis de uluslararası standartlara uygun hale getirildi. MARTAB, Geleceğin Spor Kenti Marmaris i uluslararası boyuta taşıyarak katıldığı 12 adet fuarda 1. Uluslararası Marmaris Spor Oyunları tanıtımını gerçekleştirdi. Marmaris i spor kenti haline getirerek alternatif turizmin gelişmesini ve turizmi 365 güne yaymayı hedefleyen proje kapsamında 3 etapta gerçekleşen 1. Uluslararası Marmaris Spor Oyunları Ocak ayından başlayarak Haziran ayına kadar devam etti. Marmaris, sporcu, 595 antrenör, 473 yönetici ve 304 hakemin katılımıyla tamamlanan bu aktivite ile yaklaşık (5.430 profesyonel, yaklaşık sporcu yakını) misafir ağırladı ve Marmaris ekonomisine yaklaşık ,00 TL ek katkı sağlandı. Bu faaliyetle birlikte Marmaris te alternatif turizm dallarının gelişmesiyle farklı turizm hareketlerinin sağlanabileceği kanıtlandı tarihinde tamamlanan proje, Güney Ege Kalkınma Ajansı tarafından Aydın, Denizli ve Muğla İllerini temsil etmek üzere Kalkınma Bakanlığı na sunulacak proje olmaya layık görüldü. 18

19 19

20 * MARMARİS TURİZM BİRLİĞİ KÖYLERİ KIRSAL TURİZM ENVANTERİ PROJESİ 28 MART 28 HAZİRAN 2012 MARTAB ın Güney Ege Kalkınma Ajansı nın kar amacı gütmeyen kuruluşlara yönelik 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği kapsamında sunduğu Marmaris Turizm Birliği Köyleri Kırsal Turizm Envanteri kabul edilerek ,75 TL hibe kazandı. Toplam TL bütçesi olan projenin % 15 i MARTAB tarafından karşılandı. Proje iştirakçilerinin Marmaris Tüm Muhtarlar Derneği ve TÜRSAB Marmaris Bölgesel Yürütme Kurulu olduğu proje tarihinde imzalanarak yürürlüğe girdi. 3 ay süren proje kapsamında Marmaris Turizm Birliği ne bağlı 15 köye (Adaköy-Bayır - Çamlı - Çetibeli - Hisarönü- Karacasöğüt - Orhaniye - Turgut - Osmaniye - Selimiye - Söğüt - Taşlıca Yeşilbelde- Akçapınar - Gökçe Köyleri) özgü tarihi ve kültürel değerler ile bölgeye özgü turistik değeri olan ürünlerin belirlenmesi, alternatif turizm dallarından kırsal turizmin geliştirilmesi, MARTAB a bağlı köylerin ulusal ve uluslararası tanıtım ve pazarlama potansiyelini arttırarak turizmden pay almalarını sağlanması hedeflendi. Bu hedef doğrultusunda Birliğe üye olan 15 köy ziyaret edilerek saha çalışmaları yapıldı. Yerel halkla görüşülerek kare fotoğraf çekimi gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar sonucunda Kırsal Turizm Envanter Raporu ve Kırsal Turizm Pazar Analizi Raporu hazırlandı. Projenin en önemli kazanımı köylerimizin doğal, kültürel ve yerel bilgilerini içeren 15 Özel Köy başlıklı kırsal köy rehberi olup Türkçe, İngilizce ve Almanca olmak üzere 3 dilde toplam adet bastırıldı. Projenin tamamlanmasının ardından yapılan 04 Temmuz 2012 tarihinde Bayır Köyü Meydanı nda 100 kişilik geniş katılımlı bir tanıtım toplantısı ile kırsal turizmin dünya turizmi içindeki yeri belirtilerek faaliyet sonuç çıktıları kamuoyu ile paylaşıldı. Böylece köylerimizin sahip olduğu turizm potansiyeli bölge halkına duyurularak farkındalığın arttırılması sağlandı. 15 Özel Köy Rehberi, Türkiye de ve dünyada birebir köyleri tanıtan ilk çalışma oldu ve Birliğimizin katıldığı uluslararası fuarlarda özellikle alternatif turizm arayışındaki tur operatörlerinin yoğun ilgisini çekti. 20

TUR 2013 GÖTEBORG TURİZM FUARI RAPORU 21 24 MART 2013 GÖTEBORG - İSVEÇ

TUR 2013 GÖTEBORG TURİZM FUARI RAPORU 21 24 MART 2013 GÖTEBORG - İSVEÇ TUR 2013 GÖTEBORG TURİZM FUARI RAPORU 21 24 MART 2013 GÖTEBORG - İSVEÇ Aykut TERZİOĞLU Dış Ekonomik İlişkiler ve Uluslararası Organizasyonlar Müdürlüğü Fuarcılık Masası Uzmanı TUR 2013 GÖTEBORG TURİZM

Detaylı

IFTM TOP RESA TURİZM FUARI RAPORU

IFTM TOP RESA TURİZM FUARI RAPORU IFTM TOP RESA TURİZM FUARI RAPORU 20 23 EYLÜL 2016 PARİS / FRANSA Aykut TERZİOĞLU Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü Fuarcılık Şefi IFTM TOP RESA TURİZM FUARI RAPORU IFTM Top Resa Turizm Fuarı, 20 23 Eylül

Detaylı

Bodrum Tanıtma Vakfı fuar sezonunu Fransa ile açtı

Bodrum Tanıtma Vakfı fuar sezonunu Fransa ile açtı Bodrum Tanıtma Vakfı fuar sezonunu Fransa ile açtı Bodrum Tanıtma Vakfı 2014-2015 Turizm Fuarları Dönemine 23-26 Eylül 2014 tarihleri arasında Paris te düzenlenen IFTM Top Resa Turizm Fuarı ile adım attı.

Detaylı

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2014 YILI BÜTÇESİ

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2014 YILI BÜTÇESİ T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 24 YILI BÜTÇESİ 0 İçindekiler 1. GİRİŞ... 1 2. BÜTÇE... 2 2.1. Gelir Bütçesi... 2 2.1.1. Merkezi Yönetim Bütçesinden Aktarılan Paylar... 2 2.1.2. İl Özel İdarelerinden

Detaylı

TUROB Vakantiebeurs / Utrecht - HOLLANDA 2013 Turizm Fuarı Sonuç Raporu

TUROB Vakantiebeurs / Utrecht - HOLLANDA 2013 Turizm Fuarı Sonuç Raporu TUROB Vakantiebeurs / Utrecht - HOLLANDA 2013 Turizm Fuarı Sonuç Raporu Fuar Tarihleri 08.01.2013 13.01.2013 2014 Yılı Fuar Tarihleri 07-12.01.2014 Fuarın Açık Olduğu saatler 08/09/10/12/13.01.2013 10:00-18:00

Detaylı

MARTAB. T.C. MUĞLA İLİ MARMARİS ve ÇEVRESİ TURİZM ALANI ALTYAPI HİZMET BİRLİĞİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU

MARTAB. T.C. MUĞLA İLİ MARMARİS ve ÇEVRESİ TURİZM ALANI ALTYAPI HİZMET BİRLİĞİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU MARTAB T.C. MUĞLA İLİ MARMARİS ve ÇEVRESİ TURİZM ALANI ALTYAPI HİZMET BİRLİĞİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU 2010 SUNUŞ 01.01.2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe giren Kamu İdarelerince Hazırlanacak

Detaylı

BODRUM ŞUBAT AYINDA 6 ÜLKEDE TANITILDI

BODRUM ŞUBAT AYINDA 6 ÜLKEDE TANITILDI BODRUM ŞUBAT AYINDA 6 ÜLKEDE TANITILDI Bodrum Yarımadası Tanıtma Vakfı (BOYTAV) Şubat ayında Bodrum u tanıtmak amacıyla 6 ülkede düzenlenen turizm fuarlarına katıldı. Belçika, İtalya, Bulgaristan, Danimarka,

Detaylı

DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa 1- Sunuş... 2 2- Misyon ve Vizyon... 3 3- Teşkilat Şeması... 3 4- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 5- Fiziksel Yapı... 7 6- Taşınır

Detaylı

FIT 2014 LATİN AMERİKA TURİZM FUARI SONUÇ RAPORU

FIT 2014 LATİN AMERİKA TURİZM FUARI SONUÇ RAPORU FIT 2014 LATİN AMERİKA TURİZM FUARI SONUÇ RAPORU TÜRSAB FIT 2014 LATİN AMERİKA TURİZM FUARI SONUÇ RAPORU Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) 25-28 Ekim 2014 tarihleri arasında Arjantin in Başkenti

Detaylı

Türkiye 2009 2010 2011 2012 2013 Pazar Payı % 3,7 % 4,4 % 4,5 % 4,25 % 4,1

Türkiye 2009 2010 2011 2012 2013 Pazar Payı % 3,7 % 4,4 % 4,5 % 4,25 % 4,1 TÜRKİYE NİN HOLLANDA TURİZM PAZAR PAYI 16.8 milyon kişilik bir nüfusa sahip olan Hollanda, nüfusuna oranla en çok tatile çıkan Avrupa ülkeleri arasında yer almaktadır. Avrupa Konseyi Resmi İstatistik Dairesi

Detaylı

TURİZM TANITMA VE PAZARLAMA DAİRESİ FAALİYET RAPORU (OCAK 2012 )

TURİZM TANITMA VE PAZARLAMA DAİRESİ FAALİYET RAPORU (OCAK 2012 ) TURİZM TANITMA VE PAZARLAMA DAİRESİ FAALİYET RAPORU (OCAK 2012 ) ACENTELER: 1 Nisan 2012 31 Mart 2013 itibarı ile geçerli olacak işletme belgelerinin tanzim edilmesi için Acente denetimlerimiz başlatılmış

Detaylı

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41 inci maddesi ve ilgili Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğe

Detaylı

CRUISE SHIPPING MIAMI KRUVAZİYER, GEMİCİLİK FUARI VE KONFERANSI 16-19 MART 2015 MIAMI/ABD. Hazırlayanlar: Mine Güneş Kaya Aykut Terzioğlu

CRUISE SHIPPING MIAMI KRUVAZİYER, GEMİCİLİK FUARI VE KONFERANSI 16-19 MART 2015 MIAMI/ABD. Hazırlayanlar: Mine Güneş Kaya Aykut Terzioğlu CRUISE SHIPPING MIAMI KRUVAZİYER, GEMİCİLİK FUARI VE KONFERANSI 16-19 MART 2015 MIAMI/ABD Hazırlayanlar: Mine Güneş Kaya Aykut Terzioğlu 0 CRUISE SHIPPING MIAMI KRUVAZİYER, GEMİCİLİK FUARI VE KONFERANSI

Detaylı

ERDEMLİ BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ERDEMLİ BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU ERDEMLİ BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU Mali Hizmetler Müdürlüğü hizmetlerini 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 7 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 ÖDENEK CETVELİ - A ÖRNEK - 5 GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA B CETVELİ ÖRNEK

Detaylı

FAALİYET BİLGİ RAPORU

FAALİYET BİLGİ RAPORU FAALİYET BİLGİ RAPORU FUAR İLE İLGİLİ BİLGİLER Faaliyetin Adı Moskova Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı Faaliyetin Konusu Turizm Fuarı ITE LLC Moscow (Organizatör) Düzenleyen Kurum/Kuruluş(lar) (Moskova

Detaylı

AK PARTİ GENÇLİK KOLLARI MUMCULAR BÖLGESİNDE YANAN ORMANLIK ALANLARA FİDAN DİKTİ

AK PARTİ GENÇLİK KOLLARI MUMCULAR BÖLGESİNDE YANAN ORMANLIK ALANLARA FİDAN DİKTİ AK PARTİ GENÇLİK KOLLARI MUMCULAR BÖLGESİNDE YANAN ORMANLIK ALANLARA FİDAN DİKTİ Ak Parti Bodrum İlçe Teşkilatı Gençlik Kollarının düzenlediği fidan dikme etkinliğine AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Çiğdem

Detaylı

2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK

2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK 2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK GÜNDEM 1 2 3 4 5 Açılış ve Yoklama 2014 Yılı Ajans Ara Faaliyet Raporunun Görüşülmesi Bölge İllerinin Turizm Potansiyellerinin Değerlendirilmesi ve Kurul

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI WTM LONDRA 2014 TURİZM FUARI DEĞERLENDİRME RAPORU

İZMİR TİCARET ODASI WTM LONDRA 2014 TURİZM FUARI DEĞERLENDİRME RAPORU İZMİR TİCARET ODASI WTM LONDRA 2014 TURİZM FUARI DEĞERLENDİRME RAPORU Hazırlayan: Görkem Şavluğ Dış Ekonomik İlişkiler ve Uluslararası Organizasyonlar Müdürlüğü 3-6 KASIM 2014 WTM LONDRA 2014 TURİZM FUARI

Detaylı

TUROB - Selanik Philoxenia 2014 Turizm Fuarı Sonuç Raporu. 2. Istanbul CD 3. İstanbul Haritası 4. Katılımcı otellerin sağladığı promosyonlar

TUROB - Selanik Philoxenia 2014 Turizm Fuarı Sonuç Raporu. 2. Istanbul CD 3. İstanbul Haritası 4. Katılımcı otellerin sağladığı promosyonlar TUROB - Selanik Philoxenia 2014 Turizm Fuarı Sonuç Raporu Fuar Tarihleri 13-16.11.2014 Fuarın Açık Olduğu saatler 11.00 20.00 Dağıtılan Malzemeler 1. Istanbul Guide 2. Istanbul CD 3. İstanbul Haritası

Detaylı

DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ 2016 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ 2016 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ 2016 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa 1- Sunuş... 2 2- Misyon ve Vizyon... 3 3- Teşkilat Şeması... 3 4- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 5- Fiziksel Yapı... 4 6- Taşınır

Detaylı

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin

Detaylı

ITTFA BELGRAD 2014 TURİZM FUARI SONUÇ RAPORU

ITTFA BELGRAD 2014 TURİZM FUARI SONUÇ RAPORU ITTFA BELGRAD 2014 TURİZM FUARI SONUÇ RAPORU TÜRSAB ITTFA BELGRAD 2014 TURİZM FUAR RAPORU Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) bu yıl 27 Şubat 2 Mart tarihleri arasında Sırbistan ın Başkenti Belgrad

Detaylı

İMEAK DENİZ TİCARET ODASI FETHİYE ŞUBESİ FAALİYET BÜLTENİ

İMEAK DENİZ TİCARET ODASI FETHİYE ŞUBESİ FAALİYET BÜLTENİ İMEAK DENİZ TİCARET ODASI FETHİYE ŞUBESİ FAALİYET BÜLTENİ Aralık 2016 FAALİYETLER TRAVEL TURKEY İZMİR FUARI GEÇEKLEŞTİRİLDİ PARİS BOAT SHOW DA ÜLKEMİZ TANITIMINA KATKI SAĞLADIK 2017 ÜYE EĞİTİMLERİ BELİRLENDİ

Detaylı

Riyad Turizm Fuarı 2017 GÖREV DÖNÜŞ RAPORU

Riyad Turizm Fuarı 2017 GÖREV DÖNÜŞ RAPORU Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Riyad Turizm Fuarı 2017 GÖREV DÖNÜŞ RAPORU 7-10 Nisan 2017 1 Konu: Riyad Turizm Fuarı 2017 Katılımı Görev Yeri : Riyad RAPOR ÖZETİ: Bölgemizin iş ve yatırım imkânlarının,

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi.

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. KONU : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. İNCELEME : Belediye Meclisimizin 03.10.2016 günlü birinci Birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğünün

Detaylı

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU Sayfa 1 / 8 Ajans Adı: Güney Ege Kalkınma Ajansı Bütçe Dönemi: 2015 İlgili Tarihi Aralığı: 01.01.2015-30.06.2015 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU BÜTÇE GİDERLERİ TABLOSU HESAP KODU BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ

Detaylı

18 20 EYLÜL 2015 BAKÜ / AZERBAYCAN

18 20 EYLÜL 2015 BAKÜ / AZERBAYCAN BIHE 21.ULUSLARARASI AZERBAYCAN SAĞLIK FUARI ŞEMSİYE STAND ORGANİZASYONU RAPORU 18 20 EYLÜL 2015 BAKÜ / AZERBAYCAN Aykut TERZİOĞLU Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü Fuarcılık Şefi 1 BIHE 21.ULUSLARARASI

Detaylı

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU 4 MECLİS KARARLARI (KOMİSYONA SEVK İLE İLGİLİ) 10 ENCÜMEN KARARI 11 ÖZET

Detaylı

TRAVEL TURKEY İZMİR 10 13 ARALIK 2015 TURİZM FUAR RAPORU

TRAVEL TURKEY İZMİR 10 13 ARALIK 2015 TURİZM FUAR RAPORU TRAVEL TURKEY İZMİR 10 13 ARALIK 2015 TURİZM FUAR RAPORU TRAVEL TURKEY İZMİR Bu yıl 10 13 Aralık 2015 tarihlerinde İzmir in yeni fuar alanı olan FUAR İZMİR de kapılarını katılımcılara ve ziyaretcilere

Detaylı

İZMIR TİCARET ODASI MIAMI SEATRADE KRUVAZİYER, GEMİCİLİK FUARI VE KONFERANSI 12-15 MART 2012 MIAMI/ABD. Hazırlayanlar: Mine Güneş Aykut Terzioğlu

İZMIR TİCARET ODASI MIAMI SEATRADE KRUVAZİYER, GEMİCİLİK FUARI VE KONFERANSI 12-15 MART 2012 MIAMI/ABD. Hazırlayanlar: Mine Güneş Aykut Terzioğlu İZMIR TİCARET ODASI MIAMI SEATRADE KRUVAZİYER, GEMİCİLİK FUARI VE KONFERANSI 12-15 MART 2012 MIAMI/ABD Hazırlayanlar: Mine Güneş Aykut Terzioğlu MIAMI SEATRADE KRUVAZİYER, GEMİCİLİK FUARI VE KONFERANSI

Detaylı

ATM DUBAİ TURİZM FUARI DEĞERLENDİRME RAPORU

ATM DUBAİ TURİZM FUARI DEĞERLENDİRME RAPORU ATM -2017 DUBAİ TURİZM FUARI DEĞERLENDİRME RAPORU BURSA STAND. 24-27 Nisan 2017 tarihleri arasında Dubai de gerçekleşen Arabian Travel Market Turizm Fuarı na BTSO desteği ile ilk kez BURSA olarak katıldık.

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL MENTEŞE BELEDİYESİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Mali Mali Hizmetler Daire Müdürlüğü Başkanlığı

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYESİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYESİ İSTANBUL MENTEŞE BELEDİYESİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Mali Mali Hizmetler Daire Müdürlüğü Başkanlığı

Detaylı

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Bornova Belediye

Detaylı

2016 YILI MAYIS-HAZĠRAN-TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL-EKĠM FAALĠYET RAPORU

2016 YILI MAYIS-HAZĠRAN-TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL-EKĠM FAALĠYET RAPORU 2016 YILI MAYIS-HAZĠRAN-TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL-EKĠM FAALĠYET RAPORU 05 Mayıs 2016 26-29 Ocak 2017 tarihlerinde İstanbul TÜYAP Beylikdüzü Fuar alanında Başta T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2012 ADANA SAĞLIK TURĠZMĠ DERNEĞĠ ġubat AYI FAALĠYET RAPORU 1. Sektörel Brifingler, GerçekleĢtirilen Toplantılar ve Bilgilendirmeler Göreve yeni gelmiş olan Çukurova

Detaylı

OCAK 2013 FAALİYET RAPORU

OCAK 2013 FAALİYET RAPORU OCAK 2013 FAALİYET RAPORU 03 Ocak 2013 2012 Yılı Değerlendirme Toplantısı 2012 Yılının İstanbul Turizmi açısından değerlendirilmesinin yapıldığı, İstanbul Valisi Sayın Hüseyin Avni Mutlu nun teşrifleri

Detaylı

TUROB ITTFA / Belgrad - SIRBİSTAN 2014 Turizm Fuarı Sonuç Raporu

TUROB ITTFA / Belgrad - SIRBİSTAN 2014 Turizm Fuarı Sonuç Raporu TUROB ITTFA / Belgrad - SIRBİSTAN 2014 Turizm Fuarı Sonuç Raporu Fuar Tarihleri 27.02-02.03.2014 Fuarın Açık Olduğu saatler 10:00-19:00 Ziyaretçi Sayısı 62.500 Dağıtılan Malzemeler 1. İstanbul Guide 2014

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

DİCLE ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ DİCLE ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı ETKİNLİK BÜLTENİ 1 Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı 2008

Detaylı

2013 KASIM FAALİYET RAPORU

2013 KASIM FAALİYET RAPORU 2013 KASIM FAALİYET RAPORU www.howtoistanbul.com Tanıtım Toplantısı 12 Kasım 2013 A. Murat Ersoy İstanbul Valiliği'nin, İstanbul Kalkınma Ajansı desteği ile İl Kültür Turizm Müdürlüğü Ortaklığı, TÜRSAB

Detaylı

ITB BERLİN TURİZM BORSASI RAPORU 9-13 MART 2011

ITB BERLİN TURİZM BORSASI RAPORU 9-13 MART 2011 ITB BERLİN TURİZM BORSASI RAPORU 9-13 MART 2011 Hazırlayan: Ayşegül ÖZBEK ŞANLIURFA YATIRIM DESTEK OFİSİ UZMANI 1 FUAR KİMLİĞİ Fuar Tarihi : 9-13.03.2011 Fuar Yeri : Berlin, ALMANYA Fuar Alanı : Messe

Detaylı

FUARA BAKIŞ (2015) 13.463 m 2 Sergi Alanı. 31 Ülkeden 1.008 Katılımcı. 64 Ülkeden 33.688 Ziyaretçi

FUARA BAKIŞ (2015) 13.463 m 2 Sergi Alanı. 31 Ülkeden 1.008 Katılımcı. 64 Ülkeden 33.688 Ziyaretçi Türkiye nin turizm sektöründeki en önemli buluşmalarından biri olan TRAVEL TURKEY İZMİR Turizm Fuar ve Kongresi, 8-11 Aralık 2016 tarihlerinden kapılarını 10.kez dünya turimine açıyor. İZFAŞ ve Türkiye

Detaylı

TÜRSAB VAKANTIEBEURS 2016 TURİZM FUARI DEĞERLENDİRME RAPORU

TÜRSAB VAKANTIEBEURS 2016 TURİZM FUARI DEĞERLENDİRME RAPORU TÜRSAB VAKANTIEBEURS 2016 TURİZM FUARI DEĞERLENDİRME RAPORU Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) bu yıl 12-17 Ocak tarihleri arasında Hollanda nın Utrecht kentinde gerçekleştirilen Vakantiebeurs

Detaylı

HESABI 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN

HESABI 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN 2 0 1 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI EGO Genel Müdürlüğü 2013 Yılı Kesin Hesabı Bütçe ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

Detaylı

KUDAKA 2012 YILI FAALİYET TAKVİMİ. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2012 YILI FAALİYETLERİ Takvim (Ay)

KUDAKA 2012 YILI FAALİYET TAKVİMİ. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2012 YILI FAALİYETLERİ Takvim (Ay) KUDAKA 2012 YILI FAALİYET TAKVİMİ Faaliyet 3.1. KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM 3.1.1. Alt Faaliyetler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Sorumlu Uygulama İnsan Kaynakları ve Kurumsallaşmaya İlişkin Faaliyetler Uzman

Detaylı

Belediyenin gelirleri

Belediyenin gelirleri Belediyenin gelirleri a) Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katılma payları. b) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay. c) Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler. d)

Detaylı

AYLIK ŞUNE MECLİSİ VE HAFTALIK YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI YAPILDI. YÖN. KUR. BŞK. Ş. ARIKAN VE MEC. ÜYESİ İ.

AYLIK ŞUNE MECLİSİ VE HAFTALIK YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI YAPILDI. YÖN. KUR. BŞK. Ş. ARIKAN VE MEC. ÜYESİ İ. Faaliyet Raporu Ocak 2016 FAALİYETLER AYLIK ŞUNE MECLİSİ VE HAFTALIK YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI YAPILDI. TEKNE İMALATINDAN KAYNAKLANAN ÖTV SORUNUNA ÇÖZÜM ARANDI UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ ODAMIZDA

Detaylı

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI MECLİS I Havale Tarihi : 09.11.2016 Kararın Nosu : 98 Belediye Meclisinin 01.11.2016 tarih ve 95 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen sokak ismi ile ilgili 09.11.2016 tarih ve 12 sayılı İmar

Detaylı

SUNUŞ. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol

SUNUŞ. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol sistemimizi uluslararası standartlar ve Avrupa Birliği uygulamalarıyla uyumlu olarak yeniden yapılandırarak; kalkınma planları

Detaylı

ATM DUBAI 2015 ULUSLARARASI TURİZM FUARI DEĞERLENDİRME RAPORU

ATM DUBAI 2015 ULUSLARARASI TURİZM FUARI DEĞERLENDİRME RAPORU ATM DUBAI 2015 ULUSLARARASI TURİZM FUARI DEĞERLENDİRME RAPORU ATM DUBAI 2015 ULUSLARARASI TURİZM FUAR RAPORU Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) bu yıl 22 inci kez gerçekleştirilen ATM Dubai 2015

Detaylı

VAN SHOPPING FEST ALIŞVERİŞ GÜNLERİ

VAN SHOPPING FEST ALIŞVERİŞ GÜNLERİ 1 VAN SHOPPİNG FEST İN AMACI İran ile sınırı olan Van ın bu konumunu değerlendirerek bölgede alışveriş merkezi olmasını sağlamak. Bunun için 15 Mart 5 Nisan 2015 tarihleri arasında Van da kurumların, tüccar

Detaylı

23 OCAK 2015 EMITT 19. DOĞU AKDENİZ ULUSLAR ARASI TURİZM VE SEYAHAT FUARI UÇAK ORGANİZASYONU İSTANBUL TÜRKİYE

23 OCAK 2015 EMITT 19. DOĞU AKDENİZ ULUSLAR ARASI TURİZM VE SEYAHAT FUARI UÇAK ORGANİZASYONU İSTANBUL TÜRKİYE 23 OCAK 2015 EMITT 19. DOĞU AKDENİZ ULUSLAR ARASI TURİZM VE SEYAHAT FUARI UÇAK ORGANİZASYONU İSTANBUL TÜRKİYE Hazırlayan: Nesrin SARIÇAY Şubat 2015 23 OCAK 2015 EMITT 19. DOĞU AKDENİZ ULUSLAR ARASI TURİZM

Detaylı

T.C. XXX. BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü

T.C. XXX. BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü T.C. XXX. BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü Sayı : Konu : Bilindiği üzere, faaliyet raporları, 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 56.maddesi gereği, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun

Detaylı

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SUNUMU

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SUNUMU KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SUNUMU Resmi Gazete Sayısı: 26111, 29183 HAZIRLAYAN: TANER GÜLER - STRATEJİK YÖNETİM VE PLANLAMA MÜDÜRÜ AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK Bu

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Satın Alma, İdari İşler ve Destek Hizmetleri Birimi Birim Ara Faaliyet Raporu 01.01.2011 30.06.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR LİSTESİ... ii 1. Satın Alma,

Detaylı

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü EKİM AYI 2. BİLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ Gündem Maddelerinin Görüşülmesine Geçildi; KARAR 100: Gündemin birinci maddesi; 2016 mali yılı bütçe görüşülmesine

Detaylı

2014 YILI BÜTÇE KARARI

2014 YILI BÜTÇE KARARI 2014 YILI KARARI 1 2014 YILI KARARI 2 2014 YILI KARARI 3 2014 YILI KARARI 4 2014 YILI KARARI 2014 MALİ YILI KARARI Sosyal Güvenlik Kurumu Ziyabey Caddesi No:6 06520 Balgat / ANKARA Telefon : 0312 207 80

Detaylı

TUROB - Selanik Philoxenia 2013 Turizm Fuarı Sonuç Raporu

TUROB - Selanik Philoxenia 2013 Turizm Fuarı Sonuç Raporu TUROB - Selanik Philoxenia 2013 Turizm Fuarı Sonuç Raporu Fuar Tarihleri 21-24.11.2013 Fuarın Açık Olduğu saatler 11.00 20.00 Dağıtılan Malzemeler 1. Istanbul Guide 2. Istanbul CD 3. İstanbul Haritası

Detaylı

1-GENEL BĐLG A- Misyon Ve Vizyon Misyonumuz; Spor alanlarını Mersin halkının ve gençliğin hizmetine sunmak, ülke sporuna faydalı olmak, ulusal ve

1-GENEL BĐLG A- Misyon Ve Vizyon Misyonumuz; Spor alanlarını Mersin halkının ve gençliğin hizmetine sunmak, ülke sporuna faydalı olmak, ulusal ve MERSĐN BÜYÜKŞEHĐR BELEDĐYESĐ MACĐT ÖZCAN SPOR KOMPLEKSĐ VE SOSYAL TESĐSLER ĐŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILLIK FAALĐYET RAPORU HARCAMA YETKĐLĐSĐ SUNUŞU Mersin Büyükşehir Belediyesi Macit ÖZCAN Spor Kompleksi

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİLGİLENDİRME SUNUMU 14.02.2017 Mustafa DOĞAN SGDB 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu 60. Maddesi Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU HAKKARİ ŞUBAT 2014 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU.... 1 I- GENEL BİLGİLER...... 2 A. MİSYON VE VİZYON..... 2 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR..

Detaylı

EMLAK ĐSTĐMLAK DAĐRE BAŞKANLIĞI 2008 MALĐ YILI FAALĐYET RAPORU

EMLAK ĐSTĐMLAK DAĐRE BAŞKANLIĞI 2008 MALĐ YILI FAALĐYET RAPORU EMLAK ĐSTĐMLAK DAĐRE BAŞKANLIĞI 2008 MALĐ YILI FAALĐYET RAPORU HARCAMA YETKĐLĐSĐ SUNUŞU Emlak Đstimlak Daire Başkanlığı hizmetlerini 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,

Detaylı

2014 SIAL ULUSLARARASI GIDA FUARI İNCELEME RAPORU

2014 SIAL ULUSLARARASI GIDA FUARI İNCELEME RAPORU 2014 SIAL ULUSLARARASI GIDA FUARI İNCELEME RAPORU HAZIRLAYAN : PROF.DR.NÜZHET KARAMAN I. SIA ULUSLARARASI GIDA FUARI HAKKINDA GENEL BİLGİLER Paris Uluslararası Gıda Fuarı nın ilki 1964 yılında düzenlenmiştir.

Detaylı

TOBB SEKTÖREL HABER BÜLTENİ

TOBB SEKTÖREL HABER BÜLTENİ 2010 TURİZM HABER BÜLTENİ 11 Kasım 2010 TOBB SEKTÖREL HABER BÜLTENİ Türkiye Seyahat Acenteleri ve Rehberler Meclisi Türkiye Turizm Meclisi 11/11/2010 TOBB 1 İNGİLTERE'DEKİ TURİZM OSKARINI TÜRK OTELİ KAZANDI

Detaylı

KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 214 / KARTAL 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ 3 I-OCAK HAZİRAN 214 DÖNEMİ BÜTÇE

Detaylı

TÜRK YE ARALIK 2017 ATO CONGRESIUM ANKARA

TÜRK YE ARALIK 2017 ATO CONGRESIUM ANKARA KOOP 2017 2. TÜRKİYE KOOPERATİFLER FUARI 07-10 ARALIK 2017 ATO CONGRESIUM ANKARA AMACI Sürdürülebilir sosyal ve ekonomik bir kalkınma için en önemli işletme modellerinden birisi olan KOOPERATİFÇİLİĞİN

Detaylı

FAALİYET BİLGİ RAPORU. 2012 Emitt Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı

FAALİYET BİLGİ RAPORU. 2012 Emitt Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı FAALİYET BİLGİ RAPORU FUAR İLE İLGİLİ BİLGİLER Faaliyetin Adı Faaliyetin Konusu Düzenleyen Kurum/Kuruluş(lar) Faaliyet Yeri (Şehir/Ülke) 2012 Emitt Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı Turizm

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı i Satın Alma, İdari İşler ve Destek Hizmetleri Birimi Birim Yıllık Faaliyet Raporu 01.01.2011 31.12.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... ii TABLOLAR LİSTESİ... iii 1. Satın

Detaylı

ITB BERLİN TURİZM FUARI 6-10 MART 2013 BERLİN / ALMANYA

ITB BERLİN TURİZM FUARI 6-10 MART 2013 BERLİN / ALMANYA ITB BERLİN TURİZM FUARI 6-10 MART 2013 BERLİN / ALMANYA Hazırlayan: Ahmet Sabuncu Almanya nın ve Dünyanın en önemli turizm fuarı olan ITB Berlin Turizm Fuarı 6-10 Mart 2013 tarihleri arasında, Almanya

Detaylı

MARDİN YDO 2011 YILI 6 AYLIK FAALİYET BRİFİNGİ

MARDİN YDO 2011 YILI 6 AYLIK FAALİYET BRİFİNGİ MARDİN YDO 2011 YILI 6 AYLIK FAALİYET BRİFİNGİ KURULUŞ 2 Temmuz 2010 tarihinde Devlet Bakanı Sayın Cevdet YILMAZ ve Mardin Valisi Sayın Hasan DURUER tarafından resmi açılışı gerçekleştirilmiştir. Mardin

Detaylı

T.C. ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü

T.C. ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü 2009 YILI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Bölüm 1. Faaliyet Raporu Hazırlanmasında Uyulması Zorunlu Olan Usul Ve Esaslar: 1. Faaliyet raporu 2009 takvim yılını kapsayacaktır. 2. Faaliyet raporları mali

Detaylı

07-10 ARALIK 2017 ATO CONGRESIUM ANKARA

07-10 ARALIK 2017 ATO CONGRESIUM ANKARA KOOP 2017 2. TÜRKİYE KOOPERATİFLER FUARI 07-10 ARALIK 2017 ATO CONGRESIUM ANKARA AMACI Sürdürülebilir sosyal ve ekonomik bir kalkınma için en önemli işletme modellerinden birisi olan Kooperatif ürünlerini

Detaylı

Sektör paydaşı seçkin bir davetli grubu ile gerçekleştirilen Çalıştayda, aşağıdaki soruların yanıtları aranmıştır:

Sektör paydaşı seçkin bir davetli grubu ile gerçekleştirilen Çalıştayda, aşağıdaki soruların yanıtları aranmıştır: Likya Yolunun Turizme Kazandırılması Projesi, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) 2015 Yılı Proje Teklif Çağrısı Alternatif Turizmin Desteklenmesi Mali Destek Programı kapsamında, TR61/15/TRZMK/0022 sözleşme

Detaylı

MITT Moskova Fuarı Genel Değerlendirme

MITT Moskova Fuarı Genel Değerlendirme MITT Moskova Fuarı Genel Değerlendirme 14-16 Mart 2017 tarihleri arasında Rusya Federasyonu nun başkenti Moskova'da 24.sü düzenlenen MITT'2017 Seyahat ve Turizm Fuarı'na 192 bölgeden 1800 kurum ve kuruluş

Detaylı

İMEAK Deniz Ticaret Odası Fethiye Şubesi FAALİYETLERİMİZ

İMEAK Deniz Ticaret Odası Fethiye Şubesi FAALİYETLERİMİZ FAALİYET BÜLTENİ Mart 2017 İMEAK Deniz Ticaret Odası Fethiye Şubesi FAALİYETLERİMİZ Seydikemer Bölgesinde Balıkçılık Faaliyetinde Bulunan Firmalar Ziyaret Edildi Fethiye ve Seydikemer Meslek Kuruluşları

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50 GÜNDEM-3: 2015 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca Belediyesi Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi. TEKLİF: 2015 Yılı Bütçe Tasarısı 26/08/2014 tarih 311 Karar numarası ile Encümenimizde

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ BİRLİĞİN VİZYONU Akdeniz Belediyeler Birliği, Yerel Yönetimler Reformu ve AB ile bütünleme süreçlerine destek sağlayan, hizmetlerinde kalite, verimlilik ve güvenirliği esas

Detaylı

T 1 1 İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1- İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü için (A) Ödenek Cetvelinde gösterildiği gibi toplam ( 1.055.961.200,00 ) TL. ödenek verilmiştir.

Detaylı

BELEDİYE BAŞKANLIĞIŞ

BELEDİYE BAŞKANLIĞIŞ ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞIŞ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Mali Hizmetler Müdürlüğü SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2015. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 Sayfa 0

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2015. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 Sayfa 0 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 215 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 215 Sayfa Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Temmuz 215-ANKARA Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Detaylı

T.C. ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

T.C. ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Bölüm 1. Faaliyet Raporu Hazırlanmasında Uyulması Zorunlu Olan Usul Ve Esaslar: 1. Faaliyet raporu 2010 takvim yılını kapsayacaktır. 2. Faaliyet raporları mali

Detaylı

TÜRSAB UITT KİEV 2016 ULUSLARARASI TURİZM FUAR RAPORU

TÜRSAB UITT KİEV 2016 ULUSLARARASI TURİZM FUAR RAPORU TÜRSAB UITT KİEV 2016 ULUSLARARASI TURİZM FUAR RAPORU Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) bu yıl 30 Mart 1 Nisan tarihleri arasında Ukrayna nın başkenti Kiev de 22 inci kez gerçekleştirilen UITT

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BURSA YILDIRIM BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI

TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI A YURTDIŞI OFİS DESTEĞİ Teknik Müşavirlik Şirketlerinin yurtdışı pazarlarda tutunabilmeleri maksadıyla yurtdışı ülkelerde ofis açmalarının desteklenmesi.

Detaylı

Misyonumuz İnsan yönetimi konusunda lider bir sivil toplum kuruluşu olmak

Misyonumuz İnsan yönetimi konusunda lider bir sivil toplum kuruluşu olmak Misyonumuz İnsan yönetimi konusunda lider bir sivil toplum kuruluşu olmak PERYÖN - TÜRKİYE İNSAN YÖNETİMİ DERNEĞİ 12. İNSAN YÖNETİMİ ZİRVESİ Lades Olmam Çünkü MUTLULUK AKLIMDA PERYÖN - Türkiye İnsan Yönetimi

Detaylı

MARMARİS-KÖYCEĞİZ-DATÇA TURİZM ALTYAPI HİZMET BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ

MARMARİS-KÖYCEĞİZ-DATÇA TURİZM ALTYAPI HİZMET BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ MARMARİS-KÖYCEĞİZ-DATÇA TURİZM ALTYAPI HİZMET BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ Birliğin Adı: Madde 1- Birliğin adı Marmaris-Köyceğiz-Datça Turizm Altyapı Hizmet Birliği dir. Birliğin kısaltılmış sembolik adı: MARTAB dır.

Detaylı

Karar No 50 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

Karar No 50 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU GÜNDEM-2): 2017 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca TEKLİF: 2017 Yılı Bütçe Tasarısı 23/08/2016 tarih 425 karar numarası ile Encümenimizde görüşülmüş olup, hazırlanan Bütçe tasarısının Mahalli İdareler

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( )

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( ) GÜNDEM 1: 2016 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca TEKLİF: 2016 Yılı Bütçe Tasarısı 25/08/2015 tarih 353 karar numarası ile Encümenimizde görüşülmüş olup, hazırlanan Bütçe tasarısının Mahalli İdareler Bütçe

Detaylı

VAKANTIEBEURS 2015 UTRECHT TURİZM FUARI 13-18 OCAK 2015 UTRECHT / HOLLANDA

VAKANTIEBEURS 2015 UTRECHT TURİZM FUARI 13-18 OCAK 2015 UTRECHT / HOLLANDA VAKANTIEBEURS 2015 UTRECHT TURİZM FUARI 13-18 OCAK 2015 UTRECHT / HOLLANDA Hazırlayan: Paola DISIDORO Avrupa nın en önemli turizm fuarlarından biri olan VAKANTIEBEURS 2015 Utrecht Turizm Fuarı 13-18 Ocak

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 0 5018 sayılı Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile

Detaylı

19 22 ŞUBAT 2014 ANTALYA

19 22 ŞUBAT 2014 ANTALYA ANFAŞ FOOD PRODUCT GIDA İHTİSAS FUARI ŞEMSİYE STAND ORGANİZASYONU RAPORU 19 22 ŞUBAT 2014 ANTALYA Ahmet SABUNCU Dış Ekonomik İlişkiler ve Uluslararası Organizasyonlar Müdürlüğü Fuarcılık Masası Uzmanı

Detaylı

2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ 2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1-Belediye/bağlı idare/birlik birimleri için (A) Ödenek cetvelinde gösterildiği gibi toplam 21.000.000.00.TL. ödenek verilmiştir. İfadesi komisyonumuzca oy birliği ile

Detaylı

Bölüm 1. Faaliyet Raporu Hazırlanmasında Uyulması Zorunlu Olan Usul Ve Esaslar:

Bölüm 1. Faaliyet Raporu Hazırlanmasında Uyulması Zorunlu Olan Usul Ve Esaslar: YENİMAHALLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Bölüm 1. Faaliyet Raporu Hazırlanmasında Uyulması Zorunlu Olan Usul Ve Esaslar: 1. Faaliyet raporu 2015 takvim yılını kapsayacaktır.

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU ANKARA, OCAK 2016 1 İçindekiler BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I. GENEL BİLGİLER... 4 I.I.

Detaylı

KURUM Fonksiyon Finans Ekono

KURUM Fonksiyon Finans Ekono KOCAELİ B.ŞEH. BEL. BÜT. 2016 YILI 46 BELEDİYE 1.900.000.000,00 41 KOCAELİ 1.900.000.000,00 01 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 1.900.000.000,00 02 ÖZEL KALEM 5.514.000,00 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 5.514.000,00 1

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI NİSAN - 2016 BARTIN A. 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ 5018 sayılı Kamu

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ ( TEKLİF)

ÖDENEK CETVELİ ( TEKLİF) I II III IV V I II III IV I I II III IV Bütçe Ödeneği Harcama Bütçe Ödeneği Harcama 46 20 23 MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ 100.000.000,00 19.503.478,95 90.000.000,00 28.466.285,23 151.000.000,00 161.167.680,00

Detaylı