MARTAB. T.C. MARMARİS ve ÇEVRESİ TURİZM ALANI ALTYAPI HİZMET BİRLİĞİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MARTAB. T.C. MARMARİS ve ÇEVRESİ TURİZM ALANI ALTYAPI HİZMET BİRLİĞİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 MARTAB T.C. MARMARİS ve ÇEVRESİ TURİZM ALANI ALTYAPI HİZMET BİRLİĞİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU 2012

2 SUNUŞ tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe giren Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğin 11.maddesinin 1. fıkrasının idare faaliyet raporu; birim faaliyet raporları esas alınarak, idarenin faaliyet sonuçlarını gösterecek şekilde üst yönetici tarafından hazırlanır hükmü ile aynı yönetmeliğin 18. ve 19.maddesi gereğince Birliğimize ait 2011 (Kasım) (Aralık) yılı için hazırlanmış olan İDARE FAALİYET RAPORU ve ayrıca üst yönetici olarak yetkim dâhilinde düzenlemiş olduğum ÜST YÖNETİCİNİN İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI ilişikte sunulmuştur. Arz ederim 03/05/2013 Muhammet Ali ACAR Birlik Başkanı 2

3 İÇİNDEKİLER Sayfa No Sunuş 2 İçindekiler 3 I- GENEL BİLGİLER 4 A- Misyon ve Vizyon 4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 5 C- İdareye İlişkin Bilgiler 6 1- Fiziksel Yapı 6 2- Örgüt Yapısı 6 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 7 II- AMAÇ ve HEDEFLER 7 III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER 8 A- Mali Bilgiler 8 B- Performans Bilgileri 11 C- Gerçekleştirilen Diğer Faaliyetler ve Çalışmalar 24 IV KONTROL GÜVENCE BEYANI 29 3

4 I - GENEL BİLGİLER tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2007 / sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu nun 4. maddesine göre kurulan MARTAB, yalnızca Marmaris değil, Gökova dan Bozburun a kadar tüm bölge için çalışarak yıllardır tartışılan birlikte çalışarak birlikte tanıtım yapma konusunda önemli adımlar atmayı hedeflemiştir. Bakanlar Kurulu nun kararı ile resmileşen MARTAB Meclisi nde İl Özel İdaresi, Marmaris, Armutalan, İçmeler, Beldibi, Gökova, Akyaka, Turunç, Bozburun Belediyeleri ve 15 bölge köyünün yanı sıra turizm belgeli işletmeler de yer almaktadır. MARTAB ın Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen doğal üyeleri; - Muğla İl Özel İdaresi adına Muğla Valisi - Marmaris Belediye Başkanı İçmeler Belediye Başkanı Turunç Belediye Başkanı Beldibi Belediye Başkanı Armutalan Belediye Başkanı Bozburun Belediye Başkanı Akyaka Belediye Başkanı Gökova Belediye Başkanı - Adaköy Bayır Çamlı Çetibeli Hisarönü Karacasöğüt Orhaniye Turgut Osmaniye Selimiye Söğüt Taşlıca Yeşilbelde Gökçe Akçapınar Köylerinin Muhtarları MARTAB ın yasayla belirlenen tüzüğüne göre diğer meclis üyeleri; - İl Genel Meclisinin seçeceği söz konusu ilçelerden 7(Yedi) İl Genel Meclisi üyesi, - Marmaris Belediyesi Meclis Üyelerinin kendi aralarından seçecekleri 3 üye, - Diğer Belediyelerin Meclis Üyelerinin kendi aralarından seçecekleri 2 şer üye, - Her köyün ihtiyar meclislerinin kendi üyeleri arasından seçecekleri birer üye (15 Kişi) - Turizm belgeli konaklama tesislerinin ve deniz turizmi tesislerinin kendi aralarından seçtiği (birlik meclisi toplam üye sayısının üçte biri oranında) 21 temsilciden olmak üzere MARTAB ın toplam 84 meclis üyesi bulunmaktadır. A-Misyon ve Vizyon MARTAB, bölgemizin kültürel ve doğal çevresinin bütüncül bir anlayışla korunmasını, geliştirilmesini, tanıtımını, kültür ve turizme yönelik sosyal-teknik altyapının kurulmasını ve işletilmesini sağlamayı ana görevi olarak tanımlamıştır. Turizm sektörü temsilcileri ile Muğla İl Özel İdaresi nin de üyesi olduğu MARTAB, sınırları içerisinde kalan alanlarda ortak hareket ederek hizmet kalitesinin yükseltilmesini, sorunları 4

5 belirleyip çözüm yollarını bulmayı, doğanın korunmasını, çevre koruma faaliyetlerini arttırmayı ve tanıtımda uzman kadrolarla kalıcı çalışmalar ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bir kamu kurumu hizmeti görmekte olan MARTAB, yasalarla belirlenen hizmet alanında yerel yöneticileri, turizm sektörü temsilcilerini ve bürokratları bir araya getirerek sorunlara en gerçekçi ve kalıcı çözüm yollarını bulmaya çalışmaktadır. B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar Sorumluluk Alanı Birliğin faaliyetleri, Birliğe üye Muğla İl Özel İdaresi, Marmaris Belediyesi, İçmeler Belediyesi, Turunç Belediyesi, Beldibi Belediyesi, Armutalan Belediyesi, Bozburun Belediyesi, Akyaka Belediyesi, Gökova Belediyesi, Adaköy, Bayır, Çamlı, Çetibeli, Hisarönü, Karaca, Orhaniye, Osmaniye, Selimiye, Söğüt, Taşlıca, Turgut, Yeşilbelde, Gökçe, Akçapınar Köyleri nin yetki alanları ile sınırlı olup çalışma süresi sınırsızdır. Görev ve Yetkiler Marmaris Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi nin bütüncül bir anlayışla korunması, geliştirilmesi, tanıtımı, kültür ve turizme ilişkin sosyal ve teknik altyapının gerçekleştirilmesini ve işletilmesini sağlamaktır. Birlik bu amaçla her türlü eğitim çalışmalarını yapabilir, ulusal ve uluslararası faaliyet ve organizasyonlara katılabilir, yetkili makamlardan izin almak suretiyle ulusal ve uluslararası ortaklık kurabilir. Birliğin bu görevlerine bağlı olarak Birlik Meclisi nin görev ve yetkileri şu şekildedir; a) Yatırım plânı ve çalışma programını görüşmek ve kabul etmek, b) Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak, c) Borçlanmaya karar vermek, d) Taşınmaz mal alımına, satımına, kiralanmasına ve takasına karar vermek, e) Birlik tarafından yürütülecek hizmetler için uygulanacak ücret tarifelerini ve tesislerden alınacak katılım paylarını belirlemek, f) Şartlı bağışları kabul etmek, g) Dava konusu olan ve miktarı iki bin Türk Lirasından on bin Türk Lirasına kadar Birlik alacaklarının sulhen halline karar vermek, h) Birlik yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına karar vermek, i) Birlik Başkanlık divanını, birlik encümen üyelerini ve meclis ihtisas komisyonu üyelerini seçmek, j) Birlik teşkilâtına ait birimlerin kurulmasına karar vermek, k) Tüzük değişikliğini kabul etmek, I) Birlik tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek, m) Birlik Başkanıyla Birlik Encümeni arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak. 5

6 C - İdareye İlişkin Bilgiler 1-Fiziksel Yapı Birliğin hizmet binası Hatipirimi Mahallesi, İnönü Caddesi, 192. Sokak, No:2, Marmaris / MUĞLA adresinde bulunmakta olup 412 m² arsa alanına sahip olan bodrum kat + zemin kat + 2 normal kat olmak üzere yaklaşık brüt 622 m² kullanım alanına sahip toplam 4 katlı betonarme binanın içerisinde hizmet vermektedir. Bodrum katında; 2 adet tuvalet-lavabo, 2 adet depo alanı, zemin katında; giriş salonu ve GETOB un kullanımına tahsis edilmiş olan 3 adet çalışma ofisi ile 1 adet tuvalet-lavabo, birinci katında; 2 adet çalışma ofisi, 1 adet Encümen Toplantı Odası, 1 adet mutfak, 2 adet tuvalet-lavabo, ikinci katında; 3 adet çalışma ofisi ve 1 adet büyük toplantı salonundan oluşmaktadır. Birliğimize ait bir adet motosiklet ulaşım hizmetini sağlamaktadır. Birliğin iletişim bilgileri ise şu şekildedir; Tel: (pbx) Fax: Web sayfası: Elektronik posta: 2- Örgüt Yapısı Birliğin organları şunlardır; 1- Birlik Meclisi 2- Birlik Encümeni 3- Birlik Başkanı sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunun 17. maddesinin 1. bendinde; Norm kadroya uygun olarak birlik teşkilâtı birlik müdürü, yazı işleri, malî işler birimleriyle birliğin faaliyet alanına göre kurulacak teknik işler biriminden oluşur. hükmü yer almaktadır. Kanun hükmü çerçevesinde birlik teşkilat şeması Birliğimizin tarihli ve 2011/9 sayılı Meclis kararı ile oluşturulmuştur; BİRLİK MÜDÜRÜ Yazı İşleri Servisi Mali İşler Servisi Teknik İşler Servisi Birlik norm kadrosu ise aşağıdaki şekilde belirlenmiştir; Memur kadroları BİRLİK MÜDÜRÜ 1 ŞEF 2 İDARİ PERSONEL 5 TEKNİK PERSONEL 5 SAĞLIK PERSONELİ 3 YARDIMCI HİZMET PERSONELİ 3 6

7 İşçi kadroları KODU UNVANI ADEDİ İşçi Şoför 2 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 2012 yılında çağımızın gereklerinden olan bilgisayar sisteminde 7 adet kasalı bilgisayar, 8 adet LCD monitör, 2 adet dizüstü bilgisayar, 3 adet harici disk, 1 adet ADSL modem, 1 adet taşınılabilir harddisk, 4 adet USB bellek, 1 adet navigasyon cihazı,1 adet kulaklık (Bluetooth), 1 adet cep telefonu, 2 adet kameralı fotoğraf makinesi, 1 adet şarj cihazı, 1 adet ses kayıt cihazı, 1 adet faks cihazı, 1 adet lazer yazıcı (renkli), 1 adet çok fonksiyonlu (A3) İnkjet yazıcı, 2 adet lazer yazıcı (siyah beyaz),1 adet çok fonksiyonlu lazer yazıcı (A4), 1 adet veri tabanı ve uygulama sunucusu, 1 adet veri tabanı yönetim bilgi sistemi ve 5 kullanıcılı yazılım lisansı, 6 adet işletim sistemi, 3 adet antivirüs yazılımı, 1 adet ethernetli yedekleme ünitesi, 1 adet telsiz telefon, 1 adet masaüstü telefon seti (santral uyumlu), 1 adet analog santral, 1 adet hat karşılama robotu, 1 adet port yönetmez switch, 1 adet dağıtım panosu ve bağlantı elemanları, 1 adet hub, 3 adet hublar, 2 adet access point, 1 adet Neo Plasma TV, 1 adet personel takip cihazı, 1 adet duvar tipi split klima(24000 BTU), 18 adet optik duman dedektörü ve soketi, 8 adet pır dedektör, 2 adet elektronik hırsız sireni, 1 adet harici hırsız sireni, 1 adet 8 kanallı dijital kayıt cihazı, 4 adet renkli cctv kamera, 1 adet yangın alarm kontrol paneli, 3 adet yangın butonu ve kasası ve 1 adet kesintisiz güç kaynağı (UPS 10KWa) kullanılmıştır. Bilgi çağının gereğine uygun olarak üyelerimizin ve vatandaşlarımızın Birliğimizle ilgili bilgi almasını sağlamak amacıyla birliğin resmi web sitesi olan sürekli, turizm tanıtım amaçlı hazırlanan sayfası ise gerektikçe güncellenmektedir. II - AMAÇ VE HEDEFLER Gökova Belediyesi nden Bozburun Belediyesi ne kadar bölge içerisindeki tüm mahalli idareler ile büyük ve küçük çaplı işletmeleri bir araya getirerek bölgenin sorunlarının çözümüne ve tanıtıma yönelik ortak kararlar almak öncelikli hedefler arasındadır. Kararların uygulanmasında ortak bütçe kullanılarak hem ekonomik hem de kalıcı çözümler üretilmesinde önemli bir aşama kaydedilmesi planlanmaktadır. En etkin tanıtım yöntemi olan yerinde tanıtım için bölge halkını, turizmcileri, personeli bilinçlendirmeye yönelik olarak turizm uzmanlarının ve akademisyenlerin birlikte hazırlayacağı projeler hayata geçirilecektir. Bölgemizin önemli tarihi, kültürel, doğal değerlerinin korunmasına ve tanıtılmasına yönelik ortak projeler hazırlanması, Birlik sınırları içerisindeki bölgenin turizm dökümünün çıkarılması, geleceğe yönelik çalışmalarda istatistikî verilerin dikkate alınması, ayrıca bugüne kadar yeterince değerlendirilmemiş ve alternatif turizm imkânı kabul edilen değerlerimizin araştırılarak tanıtımının sağlanması MARTAB ın başlıca hedeflerindendir. 7

8 Yalnızca şehir ve belde merkezlerinin değil, köylerimizin ve kırsal kesimlerimizin sahip olduğu zenginlikler ayrıntılı bir şekilde kayıt altına alınarak, korunmaları ve turizme kazandırılmaları için gerekli çalışmalar ilgili kurumlarla koordineli şekilde başlatılacak, Birliğimiz bu konuda mümkün olan her türlü katkıyı sağlayacaktır. Bölgemizin yurtiçi ve yurtdışı tanıtımı için bütçeden kaynak ayrılarak tanıtım çalışmaları için uzman ekipler görevlendirilecektir. Meclis üyesi belediye başkanları ve köy muhtarları arasında iletişim ağı oluşturularak turizm alanındaki sorunlara ve acil durumlara yönelik hızlı ve etkin karar alma mekanizmaları kurulacaktır. III - FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A- Mali Bilgiler - Birlik Encümen Kararı ile Birliğin 2012 yılı Gelir-Gider Bütçesi ,00 TL olarak hazırlanmış ve Birlik Meclisince karar altına alınmıştır sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu nun Ek 1. maddesinin 2. bendi gereğince konaklama tesislerinden ve deniz turizm tesislerinden alınacak aidatlar ve yine aynı şekilde üye olmayan diğer turizm tesisleri ve hizmetten yararlananlardan alınacak katılım payı veya ücretlerin Birlik Meclisi tarafından belirlenmesi gereğine bağlı olarak hazırlanan fiyat tarifelerine göre; 2012 Yılı için mahalli idarelerden alınan katılım payları tahakkuk miktarı ,15 TL, Konaklama tesisleri ve hizmetten yararlananlardan alınan katılım payları tahakkuk miktarı ,50 TL olarak belirlenmiştir. Ek te verilen tabloda yılları arasındaki tahakkuk tahsilat rakamları ile 2012 yılı tahakkuk tahsilat rakamları ayrıntıları ile gösterilmektedir Yılı bütçe kesin hesabı üzerinde yapılan incelemeler sonucunda 2012 yıl toplam giderlerimiz ,66 TL dir Yılı bütçe ödeneği olan ,00 TL olan tutardan ,34 TL ödenek iptal edilmiştir Mali yılı içerisinde yedek ödenekten ,10 TL tutarındaki ödeneğin ,89 TL lik kısmı ilgili tertiplerine Encümen kararı gereği aktarılmıştır Yılı toplam gelirlerimiz ,29 TL dir. 8

9 MARMARİS VE ÇEVRESİ TURİZM ALANI ALTYAPI HİZMET BİRLİĞİ Hesap No Devir Miktar Aylık faiz geliri Virman (aktarılan) Virman (çekilen ) Toplam Faiz Geliri Vadeli Vadesiz Hesap Marmaris Ziraat , , ,00 0, , Muğla Ziraat 591, ,00 0,00 41, Marmaris Halkbank 0,00 0, , Marmaris Vakıfbank 0,00 0,00 447, Denizli Vakıfbank 29,49 29, Marmaris Ziraat 0,00 0,00 0,00 0, Marmaris Ziraat 0,00 0,00 0,00 0, Marmaris Ziraat ,25 428,58 0, ,83 428,58 0, GBP Marmaris Ziraat 0,00 0,00 0,00 0, Marmaris Ziraat 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Toplam (BANKA MEVCUDU) ,86 458,07 458,07 0,00 TAHAKKUK TAHSİLAT ( ) Geçmiş Yıllar ( ) 2012 Tahakkuk Tahsilat Kalanı Tahakkuk Tahsilat Kalanı Mahalli İdareler , , , , , ,65 Turizm Belgeli Tesisler , , , , , ,00 Deniz Turizm Tesisleri , , , , , ,00 Belediye Belgeli Tesisler , , , , , ,50 Diğer Tesisler , , , , , ,00 Toplam , , , , , ,15 Vadeli Hesap Faiz Gelirleri ,34 Banka Devir ,92 GİDER KALEMLERİ GELİR KALEMLERİ GİDER TOPLAMI(a) ,66 GELİR TOPLAMI(b) ,29

10 Onaylanan Gider Bütçesi ise; ,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Personel Giderleri Mal ve Hizmet Alım Gideri Personel Giderleri TL SGK prim giderleri ,53 Tüketime yönelik mal ve malzeme giderleri ,07 Yolluklar (Yurt dışı-içi geçici görev yollukları) ,39 Görev giderleri ,93 Hizmet Alımları ,27 Temsil ve tanıtma giderleri ,03 Menkul mal, gayri maddi hak, alım bakım onarım giderleri 8.764,31 Gayrimenkul mal alım bakım onarım giderleri 70,80 Diğer taşınmaz yapım bakım onarım giderleri 75,00 Cari transferler ,00 Sermaye giderleri 7.150,80 TOPLAM ,66 TL tarih itibariyle Banka Mevcudu ,86 TL 10

11 B- Performans Bilgileri Encümen ve Başkanlık kararları ile çok sayıda faaliyet gerçekleştirilmiş olup bunların başlıcaları şu şekildedir; * TRAVEL TURKEY TURİZM FUARI İZMİR/TÜRKİYE, Aralık kez düzenlenen Travel Turkey İzmir Fuarı, Aralık tarihleri arasında Kültürpark Fuar Alanında gerçekleştirildi. 585 kurum, kuruluş ve işletmenin katılımcı olarak tanıtım alanı kullandığı fuarı 4 gün boyunca 15 bin 963 kişinin ziyaret etti Tanıtım Alanında masası bulunmayan, ancak ziyaretçilerle yapılacak görüşmeler için yer arayan otelci ve acentecilerimizin de buluşma noktası haline gelen MARTAB, ücretsiz içecek servisiyle de konuklarına en iyi hizmeti verdi. Fuarın 3. günü Marmaris Turizm Birliği ne üye köy muhtarları fuarı ve standı ziyarete geldiler. Sektör temsilcileri, ziyaretçilerimiz ve muhtarlarımız için kokteyl düzenlendi. Düzenlenen kokteylde Marmaris yoğun bir ziyaretçi grubunu başarıyla ağırladı. Standta görev alan personel etkili bir tanıtım için bölge hakkında bilgilerin yer aldığı çok sayıda rehber, broşür ve afiş dağıttı. Aynı zamanda geçtiğimiz yıl hazırlanan ve Akyaka-Bozburun hattındaki tüm köyler ile belde merkezlerini kapsayan 360 derecelik sanal tur, ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekti. MARTAB alanını fuarın ilk günü akşam saatlerinde ziyaret eden Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay da bir sanal tura katıldı. Ertuğrul Günay a MARTAB Koordinatörü Sedat Kirt bilgi vererek bölge için hazırlanan 360 derecelik tanıtım çalışması hakkında açıklama yaptı. Bakan Günay ı Marmaris Belediye Başkanı ve Marmaris Turizm Birliği (MARTAB) Başkanı Ali Acar da Marmaris e davet etti. * VAKANTİEBEURS TURİZM FUARI UTRECHT/HOLLANDA, Ocak 2012 yer aldı. Bu alanın çevresinde yer alan diğer bağımsız Türk firmalarıyla birlikte ülkemizin tanıtımı için kullanılan alan 1000 metrekareyi aşmış oldu. Marmaris Tanıtım Masasını ziyaret eden Hollandalı turizmcilere ve tatil tüketicilerine kendi dillerinde tanıtım hizmeti sağlanarak hazırlanan Avrupa nın en önemli fuarlarından birisi olarak kabul edilen ve Hollanda pazarı ile çalışan acente ve otelcilerimiz için büyük önem taşıyan Utrecht Turizm Fuarı (Vakantiebeurs) Ocak tarihleri arasında gerçekleşti. Fuarda Türkiye, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlatılan 750 metrekarelik alanda 40 katılımcı kuruluş ile

12 yayınlarla istedikleri bilgiye ulaşmaları sağlandı. En çok ilgiyi Sarıgerme den Datça ya kadar tüm bölgeyi ayrıntılı şekilde tanıtan Hollandaca rehber, broşür, harita ve DVD lerin gördüğü tanıtımda, Spor Kenti Marmaris projesi kapsamında düzenlenecek spor oyunlarının broşürleri de dağıtıldı. Marmaris başta olmak üzere Türkiye de bu yıl ilk kez operasyona başlayan Isropa firmasının yetkilileriyle bir araya gelen MARTAB Başkanı Acar, kültür turizmine önem veren firmanın temsilcilerine Akyaka dan Datça ya kadar istediklerini tam anlamıyla bulabilecekleri olağanüstü bir coğrafyanın varlığını hatırlattı. * MATKA TURİZM FUARI HELSİNKİ/FİNLANDİYA, Ocak Ocak tarihleri arasında düzenlenen Helsinki (Matka) Turizm Fuarı nda 70 ülkeden 100 bin katılımcı iştirak etti. Fuara Madagaskar, Uganda ve Tabago gibi yerler ilk kez katıldı. Marmaris ve çevresi adına umut verici bir gelişme ise Aurinkomatkat firmasının kendisine yeni bir hedef olarak belirlediği beldemiz Turunç u, tanıtım kataloğunda kapaktan tanıtması oldu. Hatırlatmak gerekirse, geçtiğimiz yıl MARTAB Başkanı Ali Acar bölgenin değerlerini daha yakından tanıtmak ve daha fazla Finli turistin bölgemize gelmesi için bilgi aktarımında bulunmak üzere Helsinki de Aurinkomatkat yetkilileriyle önemli bir görüşme yapmıştı. Bu yıl da bir önceki sene fuarda yapılan görüşmelerin ve profesyonel olarak yapılan tanıtım çalışmalarının pozitif olarak sonuçlandığını görmüş olduk. Tanıtım çalışmalarında kullandığımız yayınlarımıza Finlandiyalı ziyaretçilere özel olarak Fince takvim de dağıtıldı. ITM VARŞOVA FUARI VARŞOVA/POLONYA, Ocak 2012 Polonya, Marmaris Turizm Birliği nin potansiyeline ve gelecekte Avrupa pazarında yaratacağı önemli etkiye inandığı bir ülke olduğu için tanıtım çalışmalarını diğer fuarlardaki gibi disiplinli ve profesyonel biçimde gerçekleştirdi. Varşova da bu yıl 2. kez düzenlenen ITM Warsaw küçük ve tek bir salonda gerçekleşmesine rağmen standımıza ilgi büyüktü. Marmaris Turizm Birliği olarak gerek Müşavirliğimiz gerek tur operatörleriyle yaptığımız görüşmelerde Marmaris in Polonyalı turist yapısına uygun değerlere sahip olduğunu anlattık. Kurum olarak Polonya da yapılacak tanıtım çalışmalarında birlikte hareket edebilecek isteği taşıdığımızı ve önümüzdeki yıl Marmaris adının Polonya da daha yakından tanınması için çeşitli etkinliklerin içinde yer alabileceğimizi belirttik. Fuarın ilk gününün akşamında Türk ve Polonyalı turizmciler, fuarda 12

13 yer alan kurum, kuruluş ve şirketlerin temsilcileri, Varşova'daki Türk vatandaşları, Polonya Turizm Bakanlığı yetkilileri, Polonyalı milletvekilleri, sanatçı ve gazetecilerin katıldığı Türk Gecesi düzenlendi. Sheraton Otel'deki geceye Türkiye Büyükelçiliği ev sahipliği yaptı. Gece boyunca Türk Müziğinden canlı sunumlar, halk oyunlarından örnekler sergilendi. En fazla ilgiyi ise meze ağırlıklı Türk yemekleri gördü. * MARTAB, TURİZM SEKTÖRÜNDEKİ TESİS VE İŞLETMELERİN DESTEĞİNİ ALARAK ÇALIŞMALARINI GENİŞLETTİ. MARTAB, Bölgemizin bütüncül bir anlayışla, kamu kurumları, konaklama tesisleri ve deniz turizm işletmelerinin yanı sıra AYDEM, TELEKOM ve özel hastaneler, araç muayene istasyonu gibi işletmelerinde desteğini alarak en doğru zamanda ve yerinde tanıtım ile çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. * EMİTT (DOĞU AKDENİZ ULUSLARARASI TURİZM VE SEYAHAT FUARI) İSTANBUL/TÜRKİYE, Şubat yılından bu yana EMITT te Marmaris Belediyesi tarafından yürütülen tanıtım çalışması, 2008 den bu yana MARTAB tarafından yürütülüyor. Dünyanın en büyük beşinci turizm fuarı olan EMİTT e 60 dan fazla ülke katılım sağladı. MARTAB, ziyaretçilerini 72 metrekarelik tanıtım alanında ağırladı. Marmaris ve çevre beldelerin çok zengin bir yayın çeşitliliğiyle tanıtıldığı 4 gün boyunca, fuara MARTAB çatısı altında katılan bölge firmaları da ortak çalışma ile daha etkin tanıtım yapma olanağı buldu. Bu yıl Marmaris standında komşu Yunanistan ın adalarından biri olan Simi Adası nı temsilen gelen ekibe ücretsiz olarak stand verildi. İç piyasada Marmaris in kapasitesini %30 a çıkarmak için Birliğimiz, Marmaris ve çevresini en iyi şekilde temsil etti. 13

14 * INT. TOURIST EXHIBITION HOLIDAY&SPA FUARI SOFYA/BULGARİSTAN, Şubat Şubat tarihleri arasında Bulgaristan nın başkenti Sofya da düzenlenen Holiday&Spa Expo Turizm Fuarında, Marmaris ve çevresinin kültürel ve doğal güzelliklerin içinde yer aldığı, İngilizce ve Bulgarca olmak üzere dağıtılan bölge tanıtım broşürlerimiz Bulgar halkı tarafından büyük ilgi gördü. Sofya Fuarının resmi açılışını yapan Bulgaristan Turizm Bakanı nın ilk ziyaret ettiği standlardan birisi Türkiye standı oldu. Bakan Gencho Traykov a Birlik personelimiz tarafından nazar boncuğu hediye edildi. Bakan ın ardından MARTAB standının bir diğer konuğu da Tez Tur ortaklarından Levent Aydın oldu. Aydın a yaz aylarında Marmaris te düzenlenecek etkinlikler hakkında bilgiler verildi ve festival için ortak organizasyon yapma sözü alındı. * FERIE FOR ALLE TURİZM FUARI HERNİNG/DANİMARKA, Şubat 2012 Marmaris Turizm Birliği (MARTAB), Şubat tarihleri arasında Danimarka nın Herning şehrinde düzenlenen fuara bu yıl otelcilerle birlikte katıldı. Ferie For Alle isimli seyahat fuarı Danimarka halkının en çok ilgi gösterdiği uluslararası organizasyonların başında geliyor. Dolayısıyla katılım günde 25 bin kişinin üzerindeydi. Toplam 12 salonun hınca hınç dolduğu fuarda Türkiye nin yanı sıra İspanya, Hırvatistan, ABD, Yunanistan, Almanya, İsveç, Norveç gibi iddialı şekilde katılan diğer ülkeler de vardı. Bu fuarı Avrupa daki diğer fuarlardan ayıran en önemli özelliklerden birisi ise ziyaretçilerin erken rezervasyon yoluyla indirimli tatil satın almak için kuyruklar oluşturduğu bir sıcak satış ortamına sahip olmasıydı. Yaptığımız görüşmelerde ve araştırmalarda Türkiye ye 2012 yılı içerisinde 500 bin Danimarkalı turistin gelmesi hedefleniyor. 14

15 * REISELIV TURİZM FUARI OSLO/NORVEÇ, MART 2012 Norveç in başkenti Oslo da Mart 2012 tarihlerinde Reiseliv Uluslararası Seyahat Fuarı na kuzey ülkelerinden daha fazla turist çekmek için Birliğimiz ilk defa katılım sağladı. Bölgemiz, 15 köyü, Akyaka, Gökova, Bozburun ve Turunç gibi beldeleri doğa turizmini seven Norveçlilere ayrıntılı biçimde hazırlamış olduğumuz yayınlarla tanıtıldı. Bireysel tüketicinin ilgisinin yüksek olduğu gözlemlendi. 4 buçuk milyon nüfuslu Norveç te halkın ortalama 4 kez tatile çıktığı kaydedildi. İlk kez katılmış olduğumuz fuarda sonuçlar gayet olumluydu. * ITB BERLİN TURİZM FUARI BERLİN/ALMANYA, Mart Mart tarihleri arasındaki fuar geçtiğimiz yıla göre yüzde 20 büyüme göstererek 187 ülkeden 10 bin 644 katılımcıya ev sahipliği yaptı. Fuarı 5 gün boyunca 113 bin 6 profesyonel ziyaretçinin yanı sıra 59 bin 126 kişi de tatil araştırması yapma amacıyla ziyaret etti. 94 ülkeden yaklaşık 7 bin gazeteci de ITB için kayıt yaptırdı. Muğla Valisi Fatih Şahin başkanlığındaki Muğla ekibi, fuarın ilk 2 günü arka arkaya önemli görüşmelerde bulundu. Marmaris Turizm Birliği (MARTAB), Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB), ATM Dalaman Dış Hatlar Terminali Genel Müdürü Hamdi Güvenç Vali Şahin e her görüşmede eşlik etti. Thomas Cook-Öger Tur, Berlin Tur Operatörleri Birliği, Humboldt, Sun Express ve REWE Touristik adına MTS yetkileri ile yapılan toplantılarda Marmaris, Fethiye ve Bodrum un Almanya dan daha fazla turist alması için yapılanlar ve yapılabilecekler konuşuldu. 15

16 * MITT TURİZM FUARI MOSKOVA/RUSYA, Mart 2012 Mart ayında Rusya nın başkenti Moskova da Mart tarihleri arasında düzenlenen MITT Uluslararası Turizm Fuarı na katılan MARTAB, Kültür ve Turizm Bakanlığı tanıtım alanında bölge tanıtımı yaptı. MARTAB ı Armutalan Belediye Başkanı ve Meclis Üyesi Muhammet Ünlü ile TÜRSAB BYK Başkanı ve yine MARTAB Meclis Üyesi olan İsmail Özbozdağ temsil ederken, Marmaris tanıtım masasında Rusça ve İngilizce konuşan profesyonel personel görev yaptı. Rusça yayınların yanı sıra doğal ve kültürel zenginliklerimizi yansıtan afişlerin büyük ilgi gördüğü MARTAB masasını binlerce profesyonel turizmci ve Rus vatandaşı ziyaret etti. * UITT TURİZM FUARI KİEV/UKRAYNA, MART Mart tarihleri arasında Ukrayna nın Kiev Kenti nde düzenlenen fuarda Marmaris standına ilgi büyüktü. Muğla Valisi Fatih ŞAHİN ve Birlik Başkanımız M. Ali ACAR ın da katıldığı fuarda, yerel acenteciler ve önemli tur operatörleriyle görüşmeler yapıldı. Yapılan görüşmelerde Ukraynalıların Marmaris ve çevresine ilgisinin her geçen gün arttığı ve bunun satışlardaki artışlarda açık olarak görüldüğü belirtildi yılında Türkiye'ye yaklaşık 600 bin Ukraynalı turist gelmiş, bunların büyük çoğunluğu Antalya bölgesini, İstanbul'u ve Muğla bölgesini tercih etmişti. Birliğimiz fuara katılımı sırasında yapmış olduğu görüşmeler sonucunda 2012 yılı için Ukraynalı turistlerden artış beklendiği bilgisine erişti.. 16

17 * OKUL SEKTÖR BULUŞMASI MUĞLA ÜNİVERSİTESİ, 21 Mart 2012 Marmaris Turizm Birliği, Muğla Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu ile işbirliği bu yıl da devam etti. Bu yıl 6. kez gerçekleştirilen organizasyonda öğrenciler ile sektör temsilcileri arasında yüz yüze görüşmelerle sağlıklı bilgi alışverişinde bulunarak, sektörün eğitimli personele yönelmesine katkı sağladı. * MARMARİS KIRSAL TURİZM KÖY ENVANTERİ ÇALIŞMASI, 29 MART-05 NİSAN Mart Perşembe günü Marmaris Turizm Birliği Meclis Toplantı Salonu nda 15 köy muhtarıyla yapılan toplantıda, birliğimiz yeni projesi olan Marmaris Kırsal Turizm Köy Envanteri çalışması hakkında bilgi verildi. Muhtarlarımızdan kendi köyleri hakkında detaylı bilgileri derlemeleri istendi. Bu toplantının ardından tarihinde kamu kurumu temsilcileri, Muğla üniversitesi öğretim üyeleri, Marmaris de faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ve köy muhtarlarının katılımıyla MARTAB toplantı salonunda geniş kapsamlı bir çalıştay gerçekleştirildi ve bölgeyle ilgili verilerin paylaşılması talebinde bulunuldu. * MARTAB MAYIS AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ, 03 Mayıs 2012 Maritim Grand Azur Hotel Toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda yedi gündem maddesi görüşüldü. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Birlik Başkanımız Ali Acar, açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Birlik Başkanımız, gelecek yıl turizm sezonu öncesi Marmaris ve çevresinin yurt dışı fuarlarında daha çok tanıtılacağını söyledi. Daha sonra Birlik Encümen seçimine geçildi. Yapılan oylama sonucunda Zeki Eren, Mehmet Erden, Asım Geniş, Bülent Bülbüloğlu, Mustafa Alper ve Hakkı Şevket Bayındır Asil Encümen Üyesi olarak seçildi. 17

18 * BÖLGEMİZDEKİ 3, 4, 5 YILDIZLI İŞLETMELER İLE TOPLANTI YAPILDI Geçmiş senelerde Birlik Üyesi Akyaka ile Gökova, Bozburun ve Turunç Belediyeleri sınırları içerisinde bulunan konaklama tesisleri işletmecileri ile yapılan toplantıların, bir benzeri de Marmaris, Armutalan, İçmeler ve Beldibi Belediyeleri sınırları içerisinde bulunan konaklama tesisleri işletmecileri ile gerçekleştirildi. Toplantı da Marmaris ve Çevresi'nde turizm sektörünü sekteye uğratan sıkıntılar ve çözüm önerileri hakkında Birlik yetkilileri ve katılımcı sektör temsilcileri arasında karşılıklı olarak görüşler dile getirildi fuar takvimini belirlemek için otelcilerlerin de fikirleri dikkate alındı. Toplantıya davet edilen 3-4 ve 5 yıldızlı otellerin temsilcileri İngiltere pazarına alternatif pazarlar için fikir bildirdi. Yol haritasını belirleyecek bu toplantıların önümüzdeki günlerde de sık sık yapılacağı duyuruldu. * GELECEĞİN SPOR KENTİ MARMARİS PROJESİ-PROJE ORTAKLIĞI MARTAB ın Güney Ege Kalkınma Ajansı nın kar amacı gütmeyen kuruluşlara yönelik 2010 Yılı İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında Marmaris Belediyesi ile ortak olarak sunduğu Geleceğin Spor Kenti Marmaris projesi, 181 proje arasından seçilen 24 projeden biri oldu ve yaklaşık TL lik hibe kazandı. Toplam TL lik bütçesi olan projenin % 5,72 lik kısmı MARTAB tarafından karşılandı tarihinde başlayan ve 10 ay süren proje kapsamında Marmaris Belediyesi Yüzme Eğitim Merkezi ne kullanım maliyetlerini düşürmek ve yenilenebilir temiz enerji kullanmak amacıyla güneş enerjisi panelleri takıldı. Marmaris Belediyesi Amiral Orhan Aydın Spor Kompleksi nin dış cephe bakım ve onarımları gerçekleştirilerek her iki tesis de uluslararası standartlara uygun hale getirildi. MARTAB, Geleceğin Spor Kenti Marmaris i uluslararası boyuta taşıyarak katıldığı 12 adet fuarda 1. Uluslararası Marmaris Spor Oyunları tanıtımını gerçekleştirdi. Marmaris i spor kenti haline getirerek alternatif turizmin gelişmesini ve turizmi 365 güne yaymayı hedefleyen proje kapsamında 3 etapta gerçekleşen 1. Uluslararası Marmaris Spor Oyunları Ocak ayından başlayarak Haziran ayına kadar devam etti. Marmaris, sporcu, 595 antrenör, 473 yönetici ve 304 hakemin katılımıyla tamamlanan bu aktivite ile yaklaşık (5.430 profesyonel, yaklaşık sporcu yakını) misafir ağırladı ve Marmaris ekonomisine yaklaşık ,00 TL ek katkı sağlandı. Bu faaliyetle birlikte Marmaris te alternatif turizm dallarının gelişmesiyle farklı turizm hareketlerinin sağlanabileceği kanıtlandı tarihinde tamamlanan proje, Güney Ege Kalkınma Ajansı tarafından Aydın, Denizli ve Muğla İllerini temsil etmek üzere Kalkınma Bakanlığı na sunulacak proje olmaya layık görüldü. 18

19 19

20 * MARMARİS TURİZM BİRLİĞİ KÖYLERİ KIRSAL TURİZM ENVANTERİ PROJESİ 28 MART 28 HAZİRAN 2012 MARTAB ın Güney Ege Kalkınma Ajansı nın kar amacı gütmeyen kuruluşlara yönelik 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği kapsamında sunduğu Marmaris Turizm Birliği Köyleri Kırsal Turizm Envanteri kabul edilerek ,75 TL hibe kazandı. Toplam TL bütçesi olan projenin % 15 i MARTAB tarafından karşılandı. Proje iştirakçilerinin Marmaris Tüm Muhtarlar Derneği ve TÜRSAB Marmaris Bölgesel Yürütme Kurulu olduğu proje tarihinde imzalanarak yürürlüğe girdi. 3 ay süren proje kapsamında Marmaris Turizm Birliği ne bağlı 15 köye (Adaköy-Bayır - Çamlı - Çetibeli - Hisarönü- Karacasöğüt - Orhaniye - Turgut - Osmaniye - Selimiye - Söğüt - Taşlıca Yeşilbelde- Akçapınar - Gökçe Köyleri) özgü tarihi ve kültürel değerler ile bölgeye özgü turistik değeri olan ürünlerin belirlenmesi, alternatif turizm dallarından kırsal turizmin geliştirilmesi, MARTAB a bağlı köylerin ulusal ve uluslararası tanıtım ve pazarlama potansiyelini arttırarak turizmden pay almalarını sağlanması hedeflendi. Bu hedef doğrultusunda Birliğe üye olan 15 köy ziyaret edilerek saha çalışmaları yapıldı. Yerel halkla görüşülerek kare fotoğraf çekimi gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar sonucunda Kırsal Turizm Envanter Raporu ve Kırsal Turizm Pazar Analizi Raporu hazırlandı. Projenin en önemli kazanımı köylerimizin doğal, kültürel ve yerel bilgilerini içeren 15 Özel Köy başlıklı kırsal köy rehberi olup Türkçe, İngilizce ve Almanca olmak üzere 3 dilde toplam adet bastırıldı. Projenin tamamlanmasının ardından yapılan 04 Temmuz 2012 tarihinde Bayır Köyü Meydanı nda 100 kişilik geniş katılımlı bir tanıtım toplantısı ile kırsal turizmin dünya turizmi içindeki yeri belirtilerek faaliyet sonuç çıktıları kamuoyu ile paylaşıldı. Böylece köylerimizin sahip olduğu turizm potansiyeli bölge halkına duyurularak farkındalığın arttırılması sağlandı. 15 Özel Köy Rehberi, Türkiye de ve dünyada birebir köyleri tanıtan ilk çalışma oldu ve Birliğimizin katıldığı uluslararası fuarlarda özellikle alternatif turizm arayışındaki tur operatörlerinin yoğun ilgisini çekti. 20

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU...3 A. VİZYON VE MİSYON...4 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...4 C. AJANSA İLİŞKİN BİLGİLER...4 1. Fiziksel

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2014 OCAK HAZİRAN EDİRNE TEKİRDAĞ KIRKLARELİ

FAALİYET RAPORU 2014 OCAK HAZİRAN EDİRNE TEKİRDAĞ KIRKLARELİ 24OCAKHAZİRAN FAALİYET RAPORU 24 OCAK HAZİRAN EDİRNE TEKİRDAĞ KIRKLARELİ İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER, A. MİSYON VE VİZYON, B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR, C. AJANSA LER,. FİZİKSEL YAPI, 2. TEŞKİLAT

Detaylı

SUNUŞ. STRATEJiK PLAN 2011-2015

SUNUŞ. STRATEJiK PLAN 2011-2015 STRATEJiK PLAN 2011-2015 SUNUŞ Vilayetler Hizmet Birliği, 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu ile belirlenmiş görev ve sorumluluklarını kurulduğu tarihten itibaren üstün hizmet anlayışı içerisinde

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2012 YILI ARA FAALİYET RAPORU (1 Ocak 30 Haziran 2012) İÇİNDEKİLER YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU... 4 I- GENEL BİLGİLER... 5 A) MİSYON VE VİZYON... 5 B) YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU... 5 I. GENEL BİLGİLER... 6

Detaylı

2011 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU. [1 Ocak 30 Haziran]

2011 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU. [1 Ocak 30 Haziran] T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2011 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU [1 Ocak 30 Haziran] www.kuzka.org.tr Eylül 2011 Sunuş T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA), 5449 sayılı Kanun a istinaden 25

Detaylı

2012 T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI ARA FAALİYET RAPORU (01 OCAK-30 HAZİRAN 2012)

2012 T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI ARA FAALİYET RAPORU (01 OCAK-30 HAZİRAN 2012) 2012 T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI ARA FAALİYET RAPORU (01 OCAK-30 HAZİRAN 2012) İÇİNDEKİLER Sayfa I. GENEL BİLGİLER 1 A) Vizyon ve M isyon 1 B) Yetki, Görev ve Sorum luluklar 2 C) A jansa İlişkin B ilgiler

Detaylı

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2012 YILI ARA FAALİYET RAPORU (OCAK-HAZİRAN) TRA1 2012 Her hakkı saklıdır.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2012 YILI ARA FAALİYET RAPORU (OCAK-HAZİRAN) TRA1 2012 Her hakkı saklıdır. Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2012 YILI ARA FAALİYET RAPORU (OCAK-HAZİRAN) TRA1 2012 Her hakkı saklıdır. Sebahattin ÖZTÜRK Erzurum Valisi KUDAKA Yönetim Kurulu Başkanı II ÖNSÖZ 2012 yılının ilk yarısında

Detaylı

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI NSI 10 YILI AROU ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI 2012 YILI FAALİYET RAPORU 2010 Mart 2013 İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER... 1 A) ÇKA Kurumsal Misyon ve Vizyonu... 1 B) Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 1 C) Kurumsal

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2014 YILI FAALİYET RAPORU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2014 YILI FAALİYET RAPORU rt GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2014 YILI FAALİYET RAPORU Türk milletinin istidadı ve kesin kararı medeniyet yolunda durmadan, yılmadan ilerlemektir. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2014 YILI FAALİYET RAPORU 1

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 TABLO LİSTESİ... 3 ŞEKİLLER LİSTESİ... 3 RESİM LİSTESİ... 3 I GENEL BİLGİLER... 4 A) VİZYON VE MİSYON... 6 B) YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI

DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 1 DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI FAALİYET RAPORU 2010 4 YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU DAKA FAALİYET RAPORU 2010 Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA), 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının

Detaylı

Şehit Fethi Bey Cad. No: 49/1 Birlik Plaza K:3 35210 Gümrük İZMİR T (0232) 489 81 81 F: (0232) 489 85 05 www.izka.org.tr info@izka.org.

Şehit Fethi Bey Cad. No: 49/1 Birlik Plaza K:3 35210 Gümrük İZMİR T (0232) 489 81 81 F: (0232) 489 85 05 www.izka.org.tr info@izka.org. Şehit Fethi Bey Cad. No: 49/1 Birlik Plaza K:3 35210 Gümrük İZMİR T (0232) 489 81 81 F: (0232) 489 85 05 www.izka.org.tr info@izka.org.tr İzmir Kalkınma Ajansı 2011 Faaliyet Raporu Mart 2012 Baskı Tarihi

Detaylı

AHİLER KALKINMA AJANSI ÇALIŞMA PROGRAMI

AHİLER KALKINMA AJANSI ÇALIŞMA PROGRAMI 2014 AHİLER KALKINMA AJANSI ÇALIŞMA PROGRAMI TR71 DÜZEY 2 BÖLGESİ AKSARAY, KIRIKKALE, KIRŞEHİR, NEVŞEHİR, NİĞDE 1 / 64 İçindekiler ŞEKİLLER... 5 KISALTMALAR... 6 SUNUŞ... 7 GİRİŞ... 9 A. 2013 YILI ÇALIŞMA

Detaylı

İçindekiler. 2013 Yılı Ara Faaliyet Raporu

İçindekiler. 2013 Yılı Ara Faaliyet Raporu 2013 Yılı Ara Faaliyet Raporu İçindekiler I GENEL BİLGİLER... 7 A) Vizyon ve Misyon... 7 B) Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 8 C) Ajansa İlişkin Bilgiler... 9 1. Fiziksel Yapı... 9 2. Teşkilat Yapısı...

Detaylı

Ahiler Kalkınma Ajansı 2013 Yılı Ajans Faaliyet Raporu SUNUŞ

Ahiler Kalkınma Ajansı 2013 Yılı Ajans Faaliyet Raporu SUNUŞ 1 SUNUŞ Ahiler Kalkınma Ajansı 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun un 3. Maddesine dayanılarak 2009/15236 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

Detaylı

2011 FAALİYET RAPORU

2011 FAALİYET RAPORU Millete Efendilik Yoktur, Hizmet Vardır. Değerli Hemşehrilerim, Belediye Meclisinin Sayın Üyeleri, Görev süremizin yarısından fazlasını yüz aklılığı ile geride bıraktık. Bu raporda, yılında yaptığımız

Detaylı

2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011)

2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011) 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011) TR33 (Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa, Uşak) Düzey 2 Bölgesi i İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... İV KISALTMALAR... Vİ SUNUŞ... Vİİ 1. GİRİŞ... 1 1.1. İNSAN

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE- LAPSEKİ- UMURBEY- KEPEZ- ÇARDAK- KUMKALE- ERENKÖY- İL ÖZEL İDARE KATI ATIK YÖNETİM BİRLİĞİ (ÇAKAB) 2011 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. ÇANAKKALE- LAPSEKİ- UMURBEY- KEPEZ- ÇARDAK- KUMKALE- ERENKÖY- İL ÖZEL İDARE KATI ATIK YÖNETİM BİRLİĞİ (ÇAKAB) 2011 YILI FAALİYET RAPORU T.C. ÇANAKKALE- LAPSEKİ- UMURBEY- KEPEZ- ÇARDAK- KUMKALE- ERENKÖY- İL ÖZEL İDARE KATI ATIK YÖNETİM BİRLİĞİ (ÇAKAB) 2011 YILI FAALİYET RAPORU Nisan Meclisi BAŞKAN SUNUŞU Değerli Meclis Üyelerim, 17/03/2006

Detaylı

İZMİR KALKINMA AJANSI 2009 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU

İZMİR KALKINMA AJANSI 2009 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU 1 İZMİR KALKINMA AJANSI 2009 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU TEMMUZ 2009 2 Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. 3 YÖNETİM

Detaylı

YILLIK FAALİYET RAPORU

YILLIK FAALİYET RAPORU YILLIK FAALİYET RAPORU 2012 YILI FAALİYET RAPORU 4 Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. M. Kemal ATATÜRK 5 6 Bireylerin

Detaylı

T.C. TARİHİ KENTLER BİRLİĞİ

T.C. TARİHİ KENTLER BİRLİĞİ T.C. TARİHİ KENTLER BİRLİĞİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ 1 I-GENEL BİLGİLER 3 A-Misyon ve Vizyon 3 B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 C-İdareye İlişkin Bilgiler 7 1-Fiziksel Yapı 7 2-Örgüt

Detaylı

"Kalkınmanın Yolu, İpekyolu" İPEKYOLU. Yıl: 1 Sayı:1 Ocak- Nisan 2013

Kalkınmanın Yolu, İpekyolu İPEKYOLU. Yıl: 1 Sayı:1 Ocak- Nisan 2013 "Kalkınmanın Yolu, İpekyolu" İPEKYOLU Yıl: 1 Sayı:1 Ocak- Nisan 2013 Röportaj 3 Değerli Okuyucularımız; İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) faaliyetlerini ve bölgemizi tanıtmak amacıyla dört ayda bir yayınlanacak

Detaylı

2013 Yılı Faaliyet Raporu

2013 Yılı Faaliyet Raporu 2013 Yılı Faaliyet Raporu İzmir Kalkınma Ajansı 2013 Yılı Faaliyet Raporu Türk milletinin istidadı ve kesin kararı, medeniyet yolunda durmadan, yılmadan ilerlemektir. Medeniyet yolunda başarı, yenileşmeye

Detaylı

Abdurrahman Antakyalı. 2014 Faaliyet Raporu

Abdurrahman Antakyalı. 2014 Faaliyet Raporu T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI 2014 Faaliyet Raporu Abdurrahman Antakyalı 2014 Faaliyet Raporu T.C SERHAT KALKINMA AJANSI 2014 YILI FAALİYET RAPORU Nisan - 2015 4 2014 Faaliyet Raporu YÖNETİM KURULU BAŞKANININ

Detaylı

Anadolu nun Zirvesinde Kalkınmanın Köprüsü

Anadolu nun Zirvesinde Kalkınmanın Köprüsü Anadolu nun Zirvesinde Kalkınmanın Köprüsü 2011 YILI ARA FAALİYET RAPORU Günümüzde tüm dünyada iktisadi kalkınma anlayışı değişmekte ve kalkınma ancak yerelin potansiyelini harekete geçirerek gerçekleşmektedir.

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYESİ

T.C. MERAM BELEDİYESİ T.C. MERAM BELEDİYESİ 2008 YILI FAALİYET RAPORU Meram Belediye Meclisi nin 08.04.2009 tarih ve 32 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. 2 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Meram Belediyesi, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2013 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU (OCAK-HAZİRAN) TRA1 2013 Her hakkı saklıdır.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2013 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU (OCAK-HAZİRAN) TRA1 2013 Her hakkı saklıdır. Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2013 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU (OCAK-HAZİRAN) TRA1 2013 Her hakkı saklıdır. Hasan İPEK Bayburt Valisi KUDAKA Yönetim Kurulu Başkanı II ÖNSÖZ 2013 yılının ilk yarısında

Detaylı

Millete efendilik yoktur. Hizmet vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur.

Millete efendilik yoktur. Hizmet vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 2 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

Detaylı

2014 YILI KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

2014 YILI KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2014 YILI KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 1 SUNUŞ Her geçen gün büyüyen ve gelişen Kapaklı;günümüzde kentleşme,yeşil alan, güvenli yaşam ve diğer hizmet alanlarında yapmış olduğu atılımlarla

Detaylı