I I İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI. Genelge No:403 Borçlanma Araçları Piyasası Müdürlüğü. Sayın Üyemiz,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "I I İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI. Genelge No:403 Borçlanma Araçları Piyasası Müdürlüğü. Sayın Üyemiz,"

Transkript

1 I I İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI Sayı :İMKB-10-GDD İQ?...!) (j!) 9 Konu '.Borçlanma Araçları Piyasası İşleyiş Esasları. 11/09/2012 Genelge No:403 Borçlanma Araçları Piyasası Müdürlüğü Sayın Üyemiz, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Borçlanma Araçları Piyasası işleyiş esaslarında; Kesin Alım Satım Pazaıı'nda işlem görebilecek sermaye piyasası araçlarının yeniden belirlenmesi ve bu çerçevede gerek kamu otoritesi, gerekse özel sektör tarafından ihraç edilmesi beklenen TL ve döviz ödemeli kira sertifikalarının Borçlanma Araçları Piyasası'nda işlem görmesinin sağlanması, Kamu otoritesiııce ihraç edilecek TL ödemeli kira sertifikalarının Borçlanma Araçları Piyasası'nda işlem limiti karşılığı olarak kabul edilmesi, Döviz ödemeli sermaye piyasası araçlarının takas sürelerinin kısaltılması, Menkul Kıymet Tercihli Repo Pazarı risk yönetiminin daha dinamik bir yapıya dönüştürülmesi amacıyla, gün içinde repo işlemlerine konu edilen menkul kıymetlerin değerlemeye tabi tutulması, İleri valörlii kesin alım satım işlemlerinden oluşan değer dtişüş/artış karşılığı olarak nakit TL, DİBS veya Borsa kotundaki özel sektör borçlanma araçlarının alınması; Menkul Kıymet Tercihli Repo Pazarı işlemlerinden doğatı değer düşüş/artış Bu kapsamda, 01/12/2010 tarih ve 350 No'lu Borsamız Genelgesi iptal edilmiştir. Yeni düzenlemeleri de içeren İMKB Borçlanma Araçları Piyasası İşleyiş Esasları Genelgesi Ek'te bulunmaktadır. Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim. Saygılarımla, M. İbrahim TURHAN Borsa Başkanı EK:Borçlanma Araçları Piyasası İşleyiş Esasları Genelgesi (66 sayfa) İMKB, Reşitpaşa Mahallesi Tuncay Artun Caddesi Emirgan istanbul T F vawv.imkb.gov.tr

2 İMKB Borçlanma Araçları İşleyiş Esasları Genelgesi No: /09/2012 Borçlanma Araçları Piyasası Müdürlüğü Bu doküman Borçlanma Araçları Piyasası bünyesindeki pazarların işleyiş, risk yönetim ve takas esaslarının tamamını içermektedir.

3 İÇİNDEKİLER 1. BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI BAŞVURU PROSEDÜRÜ KESIN AÜM-SATıM PAZARı 1.2 REPO-TERS REPO PAZARI 1.3 MENKUL KIYMET TERCÎHLI REPO PAZARI 1.4 BANKALARARASI REPO TERS REPO PAZARI 2. BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI İŞLEM LİMİTLERİNE VE İŞLEM LİMİTİ KARŞILIKLARINA İLİŞKİN GENEL ESASLAR GENEL ESASLAR 2.2 İŞLEM LIMÎTİ KARŞIUKLARI, ÇEŞİTLER! VE BUNLARIN AYNI BAZDA DEĞERLENDİRİLME ESASLARI BORÇLANMA ARAÇLARI PÎYASASS İŞLEM LIMITI KARŞILIK TÜRLER! VE TRANŞLARA GÖRE FAZLA ORANLAR İLE VADEYE KALAN MİNÎMUM GÜN SAYISI GENEL İŞLEYİŞ ESASLARI IŞLEM GÖREBILECEK SERMAYE PIYASASı ARAÇLARı H 3.2 IŞLEM SAATLERI EMİRLERİN BORSAYA İLETİLMESİ H 3.4 EMİRLERİN İŞLEME SOKULMASI EMIRLERIN GEÇERLILIĞI EMIRLERIN GERÇEKLEŞTIRILMESI IŞLEMLERIN BILDIRIMI TEŞEKKÜL EDEN FİYATLARIN İUNI YETKI SEVIYELERI TEK ÜYENIN TARAF OLDUĞU İŞLEMLER İŞLEMLERİN İPTALİ VEYA DÜZELTİLMESİ ÜYE HATASI SONUCU GERÇEKLEŞEN İŞLEMLERİN İPTAL! PIYASA UZMANı HATASı SONUCU GERÇEKLEŞEN IŞLEMLERIN IPTALI MAĞDURIYETIN OLUŞMASı TAZMİN EDÎLECEK TUTAR PORTFÖY/MÜŞTERI HESABıNA ILIŞKIN DÜZELTMELER REPO İŞLEMİ KARŞIUĞI BILDİRÎLEN MENKUL KIYMETLERÎN DEĞİŞTİRİLMESI PİYASA İZLEME BİLGİLERİ PAZARLARIN İŞLEYİŞİ İKİNCİ EL İŞLEMLER Kesin Alım Satım Pazarı Amaç Pazarın İşleyişi Pazarda İşlem Görebilecek Sermaye Piyasası Araçları Emir Tipleri Emir Geçerlilik Süreleri Emir Büyüklükleri Valör Fiyat Tabanı Fiyat Tipleri Emir Giriş Yöntemleri Fiyat ve Getiri Adımları Emir Değişikliği Emir iptali, Emir Eşleşme Kuralları Döviz Ödemeli Sermaye Piyasası Araçları İşlemlerine İlişkin Özel Hükümler İşlem Valörü Borçlanma Araçları Piyasası 1

4 6, Para Birimi Repo Ters Repo Pazarı Amaç Pazarın İşleyişi Pazarda işlem Gören Menkul Kıymetler Emir Tipleri Emir Geçerlilik Süreleri Emir Büyüklükleri Valör Oran Adımı Emirlerin Değiştirilmesi Emir iptali Emirlerin Eşleşme Kuralları Menkul Kıymet Tercihli Repo Pazarı Amaç Pazarın İşleyişi Pazarda İşlem Gören Menkul Kıymetler Emir Tipleri Özel Koşullu Emirler Emir Geçerlilik Süreleri Emir Büyüklükleri 2S Valör Emir Giriş Yöntemleri Oran ve Fiyat Adımları Emirlerin Değiştirilmesi Emir iptali Emirlerin Eşleşme Kuralları Bankalararasi Repo Ters Repo Pazarı Amaç Pazarın İşleyişi Emir Büyüklükleri BİRİNCİ El İŞLEMLER Nitelikli Ya tırımcıya İhraç Pazarı Amaç ihraç Edilebilecek Borçlanma Araçları ihracı Tamamlanan Borçlanma Araçlarının işiem Görmesi Borsa Dışı İşlemler İhraç Süresi ve Pazarda Satış Zorunluluğu işlem Saatleri Emirlerin Borsaya iletilmesi Emirlerin Geçerliliği İhraç Fiyatı Emir Eşleşme Kuralları Emir Büyüklükleri İşlem Limitleri Valör Emir Giriş Yöntemleri Fiyat Tabanı Fiyat ve Getirİ Adımı İşlem İptali İşlemlerin İlanı Takas ve Temerrüt YATIRIM FONLARI VE YATIRIM ORTAKLIKLARININ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR GENEL ESASLAR :00-17:00 ARASINDA YAPIUN AYNI GÜN VALÖRLÜ YATIRIM FONU İŞLEMLERINE İÜŞKİN ESASLAR PİYASA YAPICILIĞI BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI'NDA FİYAT-GETİRİ HESAPLAMALARI VE EMİR GİRİŞ YÖNTEMLERİ36 Borçlanma Araçları Piyasası

5 9.1 TANıMLAR MENKUL KIYMET TÜRÜ BAZINDA EMÎR GIRÎŞ YÖNTEMLERI VE KULIANILAN FORMÜLLER MENKUL KIYMET TANIMLAMA YÖNTEMİ DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLER! İÇİN ISIN KODUNUN OLUŞUMU DIĞER MENKUL KIYMETLER İçiN ISIN KODUNUN OLUŞUMU TAKAS ESASLARİ GENEL ESASLAR ÖZEL HÜKÜMLER Döviz Ödemeli Sermaye Piyasası Aracı işlemlerinin Takasına İlişkin Özel Hükümler Repo-Ters Repo Pazarı ile Bankalararasi Repo Ters Repo Pazarı İşlemlerinin Takasına İlişkin Özel Hükümler Menkul Kıymet Tercihli Repo Pazarı İşlemlerinin Takasına İlişkin Özel Hükümler Kuponlu Menkul Kıymetlerin Repo İşlemlerine Konu Edilmesine İlişkin Özel Hükümler Repo-Ters Repo Pazarı ve Bankalararasi Repo Ters Repo Pazarı Menkul Kıymet Tercihli Repo Pazarı RİSK YÖNETİM ESASLARI GENEL ESASLAR ÖZEL HÜKÜMLER Repo-Ters Repo Pazarı ile Bankalararasi Repo Ters Repo Pazarı İşlemlerinin Risk Yönetimine İlişkin Özel Hükümler Teslim Edilecek Menkul Kıymetlerin Nominal Miktarının Hesaplanması Menkul Kıymetlerde Değer Düşüşü Günlük Değerleme ve Blokaj Tespiti Zincirleme Repo Repo işlemlerinde Limit Aşım Uygulaması Menkul Kıymet Tercih li Repo Pazarı İşlem terinin Risk Yönetimine İlişkin Özel Hükümler Teslim Edilecek Menkul Kıymetin Nominal Tutarının Hesaplanması Günlük Değerleme Esasları Aracı Kuruluş Tarafından ihraç Edilen Menkul Kıymetlerin Repoya Konu Edilmesi İleri Valörlü Kesin A hm -Satım İşlemlerinin Risk Yön e timin e İlişkin Özel Hükümler Menkul Kıymet Bazında Risk Yönetimi Menkul Kıymetlerin Değerlemesine Esas Olan Cari Fiyatların Belirlenmesi Devlet iç Borçlanma Senetieri'nin (DİBS) Cari Fiyatlarının Belirlenmesi Özel Sektör Borçlanma Araçlarının Cari Fiyatlarının Belirlenmesi TEMERRÜT VE DİSİPLİN ESASLARI TEMERRÜT ESASLARI DİSİPLİN ESASLARI 54 EK-1: BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI TAAHHÜTNAMESİ (BANKALAR) 56 EK-2 : BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI TAAHHÜTNAMESİ (ARACI KURUMLAR) 58 EK-3 : GERİ SATIN ALMA VEYA SATMA TAAHHÜDÜYLE MENKUL KIYMET ALIM SATIMI GENEL TAAHHÜTNAMESİ 60 EK-4 : MENKUL KIYMET TERCİHLİ REPO PAZARI EK TAAHHÜTNAMESİ 61 EK-5 : BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI EK TAAHHÜTNAMESİ 62 EK-6: İŞLEM LİMİTLERİNİN ARTIRILMASI İLE İŞLEM LİMİTİ KARŞILIKLARI YATIRMA VE ÇEKME İLKELERİ 63 EK-7 : TÜRK LİRASI CİNSİNDEN KESİN TEMİNAT MEKTUBU ÖRNEĞİ 64 EK-8: DÖVİZ CİNSİNDEN KESİN TEMİNAT MEKTUBU ÖRNEĞİ 65 Borçlanma Araçları Piyasası 3

6 EK-9: BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM İPTAL FORMU Borçlanma Araçları Piyasası 6

7 1.BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI BAŞVURU PROSEDÜRÜ 1.1Kesin Alım-Satım Pazarı Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım Pazan'nda işlem yapmak isteyen banka ve aracı kurumlar (aracı kuruluşlar) bu taleplerini havi bir yazıyla İMKB'ye başvururlar. Bu yazının ekinde; Noter onaylı Borçlanma Araçları Piyasası Taahhütnamesi (Bankalar/EK-1 veya aracı kurumlar/ek-2), İlgili birimin telefon ve faks numaralan ile e-posta adresleri yer alır. Başvurusu Borsa Yönetim Kurulu tarafından onaylanan üye için İMKB tarafından işlem limiti tespit edilir ve belirlenen ümit gizli yazı ile üyeye bildirilir. Tespit edilen işlem limitinin açılabilmesi için üyenin "işlem limiti kaışıhğinı Borsa tarafından belirlenen hesaplara yatırması şarttır. (EK-6) İşlem limiti karşılığının yatırıldığına ilişkin belgenin İMKB'ye iletilmesiyle üyenin işlem limiti açılır ve üye işlem yapmaya başlayabilir. 1.2Repo-Ters Repo Pazarı Üyelerin Pazar'da işlem yapabilmeleri için öncelikli olarak Kesin Aİım-Satım Pazan'nda yetkili olmaları ya da aynı zamanda bu Pazar için de yetki başvurusu yapmış olmaları şarttır. Buna göre; a) Üyeler Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Almı-Satım Pazan'nda işlem yapıyorlarsa; ilave bir başvuru yazısının ekinde Sermaye Piyasası Kuıulu'ndan alman Repo İşlemleri Yetki Belgesi'nin veya yetki verildiğine dair yazının noter onaylı bir kopyası ile "Geri Satın Alma veya Satma Taahhüdüyle Menkul Kıymet Alım Satımı Genel Taahhütnamesinin (EK-3) noter onaylı nüshasını göndererek işlemlere başlayabilirler. b) Repo-Ters Repo Pazarı'na kabul edilmiş üyeler Menkul Kıymet Tercihli Repo Pazarı'na da kabul edilmiş sayılırlar. 1.3Menkul Kıymet Tercihli Repo Pazarı Üyelerin Pazar'da işlem yapabilmeleri için öncelikli olarak Kesin Alım-Satım Pazan'nda yetkili olmaları ya da aynı zamanda bu Pazar için de yetki başvurusu yapmış olmaları şarttır. Buna göre; a) Üyeler Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım Pazan'nda işlem yapıyorlarsa; ilave bir başvuru yazısının ekinde Sermaye Piyasası Kuıulu'ndan alman Repo İşlemleri Yetki Belgesi'nin veya yetki verildiğine dair yazının noter onaylı bir kopyası ile "Geri Satın Alma veya Satma Taahhüdüyle Menkul Kıymet Alım Satımı Genel Taahhütnamesinin (EK-3) noter onaylı nüshasını göndererek işlemlere başlayabilirler. b)pazar'ın faaliyete geçtiği tarih itibarıyla Repo-Ters Repo Pazan'nda yetkili üyeler EK-4'te yer alan ek taahhütnameyi düzenleyerek işlemlere başlayabilirler. c)menkul Kıymet Tercihli Repo Pazan'na kabul edilmiş üyeler Repo-Ters Repo Pazarı'na da kabul edilmiş sayılırlar. Borçlanma Araçları Piyasası 5

8 1.4 Bankalararasi Repo Ters Repo Pazarı Kesin Alım-Satım ve Repo Ters Repo Pazarlarıma kabul edilmiş bankalar ek başvuru ve belgeye gerek olmaksızın bu Pazar'a da kabul edilmiş sayılırlar. 2. BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI İŞLEM LİMİTLERİNE VE İŞLEM LİMİTİ KARŞILIKLARINA İLİŞKİN GENEL ESASLAR 2.1Genel Esaslar Borçlanma Araçları Piyasası'nda işlem yapmak isteyen banka ve aracı kurumların her biri için Borçlanma Araçları Piyasası Müdürİüğli'nün önerisi ve Borsa Başkanlığının onayı ile Borsa tarafından "işlem yapabilme üst limiti" tespit edilir. Bu limitin tespit edilmesinde; özkaynak tutan, geçmiş dönemlerdeki işlem hacimleri, geçmiş dönem limit kullanım yüzdesi ve temerrüt sayısı gibi kriterler esas alınır. Her bir aracı kuruluş için tespit edilen işlem yapabilme üst limiti; söz konusu kuruluşun özkaynağının on beş katma; kurucusu ve/veya yöneticisi olduğu yatırım fonları ve yatırım ortaklıkları ile acentelik ilişkisi içinde olduğu ancak Borsa üyesi olmayan diğer kurumların, başvuru tarihinde belgelenen toplam sabit getirili menkul kıymet portföy büyüklüğünün eklenmesi ile ulaşılacak tutarı aşamaz. Özkaynağın tespitinde, bağımsız denetimden geçmiş bilanço rakamları esas alınır. İşlem yapabilme üst limitinin belirlenmesi ile birlikte bu limitin 1/6'sı 1. tranş, 1/6'sı 2. tranş ve kalan 4/6'sı 3. traıış olarak tespit edilir ve aşamalı olarak üyenin kullanımına açılır. Üyenin talebi, Borçlanma Araçları Piyasası'nın önerisi ve Borsa Başkanlığı'nın onayı ile üyelere işlem yapabilme üst limiti dahilinde tranşlar dikkate alınarak "işlem yapabilme limiti" tahsis edilir. Piyasa'da üyeler, Borsa tarafından belirlenen işlem yapabilme limiti dahilinde, yatırdıkları net işlem limiti karşılığının kırk misli işlem yapabilirler. Net işlem limiti karşılığının tekabül ettiği işlem limiti Piyasa'da güvenin korunması için, gerekli hallerde genel olarak, üye bazında veya menkul kıymet bazında Borsa Yönetim Kurulu tarafından değiştirilebilir. Borsa Başkanlığı tarafından gerekli görülen dönemlerde, üyenin talebinden bağımsız olarak işlem yapabilme limitleri gözden geçirilebilir ve/veya yukarıda belirlenen kriterler doğrultusunda yeniden belirlenebilir. İşlem yapabilme limitini aşmak isteyen üyeler, aşacakları bölüm için işlem limiti karşılıklarına ilişkin genel esaslar gözönünde bulundurularak %100 oranında ilave işlem limiti karşılığı yatırmak suretiyle işlem yapabilme limitini en fazla üç misline kadar artırabilirler. Bu şekilde artırılan işlem yapabilme limiti, işlem yapabilme üst limitini aşamaz. Bankalar ve aracı kurumlar, işlem limiti karşılığını Borsa Yönetim Kurulu'nca belirlenen kuruma yatırırlar. İşlem limiti karşılığına ilişkin esaslar Borsa Yönetim Kurulu'nca belirlenir. İşlem limiti karşılıkları teminat niteliğinde olup, üyenin müşterilerine, diğer Borsa üyelerine ve/veya Borsa'ya karşı taahhütlerini, Borsa'nın tabi olduğu mevzuat hükümlerine göre kısmen veya tamamen yerine getirmemesi halinde önceden bir ihtarname keşidesine, hüküm istihsaline ve üyenin rızasını almaya lüzum olmadan, taahhütlerin yerine getirilmesi amacıyla Borsa tarafından re'sen kullanılabilir. Ayrıca söz konusu karşılıklar haczedilemez, rehnedilemez. Yatırılan işlem limiti karşılıkları Borsa tarafından belirlenen esaslar dahilinde (EK-6 ) üyelerce çekilebilir/değiştirilebilir. Borsa gerektiğinde, üyeden çekilen karşılığın yerine aynı veya daha fazla tutarda karşılık yatırmasını talep edebilir. Borçlanma Araçları Piyasası 6

9 2.2 İşlem Limiti Karşılıkları, Çeşitleri ve Bunların Aynı Bazda Değerlendirilme Esasları 1. Piyasa'da işlem limiti karşılığı olarak kabul edilebilecek enstrümanlar ve bunların fazla oranları "2.3 Borçlanma Araçları Piyasası İşlem Limiti Karşılık Türleri ve Tranşlara Göre Fazla Oranlar ile Vadeye Kalan Minimum Gün Sayısı" başlıklı tabloda gösterilmektedir. Buna göre Piyasa'da üç grup işlem limiti karşılığı kabul edilmektedir. Bunlar, nakit, menkul kıymet ve teminat mektubu grubu işlem limiti karşılıklarıdır. Nakit grubu işlem limiti karşılıkları; vadesiz Türk Lirası, vadeli Türk Lirası, vadesiz döviz (ABD Doları, EUR), vadeli döviz (ABD Doları, EUR), vadesiz altın ve altın deposu hesaplarıdır. Menkul kıymet grubu işlem limiti karşılıkları; Devlet İç Borçlanma Senetleri, Gelir Ortaklığı Senetleri, TL ödemeli kira sertifikaları ile Borsa kotunda olan özel sektör borçlanma araçlarıdır. Teminat mektubu grubunda yer alan işlem limiti karşılıkları ise, bankalar tarafından düzenlenmiş Türk Lirası cinsinden vadesiz ve vadeli teminat mektupları ile döviz cinsinden (ABD Doları, Euro) vadesiz ve vadeli teminat mektuplarıdır. 2. Borçlanma Araçları Piyasası'nda işlem yapacak banka ve aracı kurumlar, Borsa tarafından tespit edilen işlem yapabilme limiti ile sınırlı olmak üzere, kullanmak istedikleri limite tekabül eden işlem limiti karşılığını, yukarıda ve "2.3 Borçlanma Araçları Piyasası İşlem Limiti Karşılık Türleri ve Tranşlara Göre Fazla Oranlar ile Vadeye Kalan Minimum Gün Sayısı" başlıklı tabloda ayrıntıları verilen işlem limiti karşılığı çeşitlerinden bir veya birkaçından oluşacak şekilde kendi seçimleri doğrultusunda verebilirler. 3. İşlem limiti karşılığı olarak yatırılacak tutarların aynı bazda değerlendirilebilmesi için karşılık türü ve limitin ait olduğu tranşa göre 2.3 maddesindeki tabloda belirtilen fazla tutarlar kadar ilave işlem limiti karşılığı yatırılması gerekmektedir. Vadesine söz konusu tabloda belirtilen süre veya daha az takvim günü kalan bir işlem limiti karşılığı geçerliliğini yitirir. Bu nedenle üyeler, işlem limiti karşılıklarının itfa tarihlerini takip etmekle yükümlüdürler. Yatırılan her türlü işlem limiti karşılığı üye tarafından geri istenildiğinde aynı cinsten iade edilir. 4. Piyasa'ya işlem limiti karşılığı olarak yatırılan vadesiz Türk Lirası ve vadeli Türk Lirası Borsa tarafından belirlenen kuruma veya bu kurumun belirleyeceği banka hesabına yatırılır. Vadeli olarak yatırılan Türk Lirası hesaplarına, hesabın bulunduğu bankanın söz konusu vade için uyguladığı faiz oranı %5 eksiği ile uygulanır. Vadeli hesabın üye tarafından vadesinden önce iade istenmesi durumunda, ilgili vade için herhangi bir faiz yansıtma söz konusu olamayacağı için üyeye sadece anapara tutarı kadar iade yapılır. 5. Döviz cinsinden işlem limiti karşılığı olarak Amerikan Doları (USD) ve Euro (EUR) verilebilir. Borsa tarafından belirlenecek diğer döviz cinsleri üzerinden de işlem limiti karşılığı alınabilir. Vadeli olarak yatırılan döviz hesaplarına, hesabın bulunduğu bankanın söz konusu vade için uyguladığı faiz oranı %5 eksiği ile uygulanır. Döviz cinsi işlem limiti karşılıklarının Türk Lirası değerleri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın ilgili gün için ilan ettiği döviz alış kuru üzerinden hesaplanıp, "2.3 Borçlanma Araçları Piyasası İşlem Limiti Karşılık Türleri ve Tranşlara Göre Fazla Oranlar ile Vadeye Kalan Minimum Gün Sayısı" başlıklı tabloda belirtilen fazla oranları ile iskonto edilerek limit hesaplamasında kullanılır. Borçlanma Araçları Piyasası 7

10 Vadeli hesabın üye tarafından vadesinden önce iade istenmesi durumunda, ilgili vade için herhangi bir faiz yansıtma söz konusu olamayacağı için üyeye sadece anapara tutarı kadar iade yapılır. 6. Banka ve aracı kurumların işlem limiti karşılığı olarak verdikleri altınların günlük değerleri İstanbul Altın Borsasında oluşan bir önceki işlem günündeki ağırlıklı ortalama Türk Lirası fiyatları üzerinden hesaplanır. Bulunan değer "2.3 Borçlanma Araçları Piyasası İşlem Limiti Karşılık Türleri ve Tranşlara Göre Fazla Oranlar ile Vadeye Kalan Minimum Gün Sayısı" başlıklı tabloda belirtilen fazla oranlan ile iskonto edilerek limit hesaplamasında kullanılır. İşlem limiti karşılığı olarak verilecek altınların "Good Deliveıy Bar", diğer bir deyişle 995/1.000 veya 999,9/1.000 saflıkta, İstanbul Altın Borsasınca kabul edilen rafineriler tarafından üretilip damgalanan ve T.C. Hazine Müsteşarlığınca uygunluk belgesi verilen bir kilogramlık barlar veya onsluk (10,88-13,37 kilo) külçeler halinde olması gerekmektedir. Altın barların tevdi edileceği yerler ve altın deposu yapılması halinde uygulanacak esaslar işlem bazında değerlendirilir. 7. İşlem limiti karşılığı olarak yatırılan devlet iç borçlanma senetlerinin ne kadarlık bir işlem yapabilme limitine tekabül ettiği, Piyasa'da bir önceki işlem gününde gerçekleşen ıskontolu DİBS fiyatları baz alınarak yapılan regresyon sonuçları üzerinden bulunan ve ilan edilen fiyatlar "2.3 Borçlanma Araçları Piyasası İşlem Limiti Karşılık Türleri ve Tranşlara Göre Fazla Oranlar ile Vadeye Kalan Minimum Gün Sayısı" başlıklı tabloda belirtilen fazla oranları ile iskonto edilerek hesaplanır. 8. İşlem limiti karşılığı olarak verilen Borsa kotunda olan özel sektör borçlanma araçlarının değerleri Borsa tarafından belirlenir. Borsa kotunda olan özel sektör borçlanma araçlarının sağlayacağı işlem yapabilme limiti, gösterge devlet iç borçlanma senedinin yıllık bileşik getirişine Borsa tarafından İlan edilen spreadlerin eklenmesi suretiyle bulunan oranlar üzerinden hesaplanan ve üzerine marj eklenmiş fiyatlar "2.3 Borçlanma Araçları Piyasası İşlem Limiti Karşılık Türleri ve Tranşlara Göre Fazla Oranlar ile Vadeye Kalan Minimum Gün Sayısı" başlıklı tabloda belirtilen fazla oranları ile iskonto edilerek limit hesaplamasında kullanılır. Bir üyenin işlem limiti karşılığı olarak verebileceği özel sektör borçlanma araçlarının toplam tutarı söz konusu üyenin toplam işlem limiti karşılıkları değerinin %10'undan fazla olamaz. Üye kendisinin ya da doğrudan veya dolaylı olarak %40'dan fazla ortaklık ilişkisi içinde olduğu şirket tarafından ihraç edilmiş özel sektör borçlanma araçlarını işlem limiti karşılığı olarak veremez. Aynı şirketin ihraç etmiş olduğu borçlanma araçlarının üyenin toplam işlem limiti karşılığı içindeki oranı %5'i aşamaz. İşlem limiti karşılığı olarak verilebilecek aynı ihraççıya ait toplam borçlanma aracı tutarı, söz konusu ihraççının bağımsız denetimden geçmiş ve genel kurul tarafından onaylanmış son mali tablolarında yer alaıı özkaynak tutarını aşamaz. Söz konusu mali tablolar Borsa'mn talebi halinde işlem limiti karşılığı yatıran üye tarafından temin edilerek Boısa'ya verilir, işlem limiti karşılığı olarak özel sektör borçlanma aracı verecek olan ve bu Genelge'nin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla Borçlanma Araçları Piyasası Taahhütnamelerimden birini (Ek-l/Ek-2) Borsa'ya vermiş olan üyelerden Ek-5'te yer alan Ek Taahhütname al ınır. Borçlanma Araçları Piyasası 8

11 9.İşlem limiti karşılığı olarak verilen Gelir Ortaklığı Senetlerinin değerleri Borsa tarafından belirlenir ve her gün için ilan edilen cari değerleri "2.3 Borçlanma Araçları Piyasası İşlem Limiti Karşılık Türleri ve Tranşlara Göre Fazla Oranlar ile Vadeye Kalan Minimum Gün Sayısı" başlıklı tabloda belirtilen fazla oranları ile iskonto edilerek limit hesaplamasında kullanılır. 10. Türk Lirası cinsinden, vadesiz veya vadeli olarak verilecek teminat mektupları Türkiye'de kurulu bankalar ve yabancı bankaların Türkiye'deki şubeleri tarafından düzenlenir. Türk Lirası cinsinden teminat mektuplarının değerleri, "2.3 Borçlanma Araçları Piyasası İşlem Limiti Karşılık Türleri ve Tranşlara Göre Fazla Oranlar ile Vadeye Kalan Minimum Gün Sayısı" başlığı altındaki tabloda belirtilen fazla oranları ile iskonto edilerek limit hesaplamasında kullanılır. İşlem limiti karşılığı olarak Türk Lirası cinsinden teminat mektubu vermek isteyen aracı kuruluşlar EK-7'de yer alan teminat mektubu örneğini esas almak zorundadır. Teminat mektubu tutarı ile teminat mektubunu düzenleyecek banka konusunda Borsa ile temasa geçilir. İşlem limiti karşılığı olarak verilecek teminat mektubu ekinde; a.teminat mektubu düzenleyebilmek için gerekli imza yetki dereceleri ile mektubu veren bankanın genel müdürlük/şubelerinin hangi imza yetki dereceleri ile temsil edildiğini açıklayan imza sirküleri metni b.teminat mektubuna imza atan yetkili kişilerin noter onaylı imza örnekleri c.teminat mektubuna imza atan yetkili kişilerin Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmış imza yetkisi derecesini gösteren metinler bulunur. 11.Döviz cinsinden, vadesiz veya vadeli olarak verilecek teminat mektupları a.türk bankalarının yurtdışındaki ve yurtiçindeki şubeleri, b.türkiye'de kurulu yabancı bankalar c.yabancı bankaların Türkiye'deki şubeleri, tarafından düzenlenir. Döviz cinsinden teminat mektuplarının Türk Lirası değerleri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın ilgili gün için ilan ettiği döviz alış kuru üzerinden hesaplanıp "2.3 Borçlanma Araçları Piyasası İşlem Limiti Karşılık Türleri ve Tranşlara Göre Fazla Oranlar ile Vadeye Kalan Minimum Gün Sayısı" başlıklı tabloda belirtilen fazla oranları ile iskonto edilerek limit hesaplamasında kullanılır. İşlem limiti karşılığı döviz cinsinden teminat mektubu vermek isteyen aracı kuruluşlar EK-8'de yer alan teminat mektubu örneğini esas almak zorundadır. Teminat mektubu tutarı ve teminat mektubu verecek banka konusunda Borsa ile temasa geçilir. İşlem limiti karşılığı olarak verilecek teminat mektubu ekinde; a.teminat mektubu düzenleyebilmek için gerekli imza yetki dereceleri ile mektubu veren bankanın genel müdürlük/şubelerinin hangi imza yetki dereceleri ile temsil edildiğini açıklayan imza sirküleri metni b.teminat mektubuna imza atan yetkili kişilerin imza yetki dereceleri ile noter onaylı imza örnekleri c.teminat mektubuna imza atan yetkili kişilerin Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmış imza yetkisi derecesini gösteren metinler yer alır. Borçlanma Araçları Piyasası 9

12 12.Aynı gruba, holdinge, şirkete bağlı aracı kuruluşlar ile bu grup/holding/şirket tarafından doğrudan veya dolaylı olarak %40'dan fazla ortaklık ilişkisi olan aracı kuruluşlar birbirlerine Türk Lirası veya döviz cinsinden vadeli ve vadesiz teminat mektubu veremezler. Bir üyenin; Türk Lirası veya döviz cinsinden, vadeli veya vadesiz olarak tek bir bankadan alabileceği teminat mektubu tutarı söz konusu üyenin işlem yapabilme limiti karşılıklarının %50'sini aşamaz. Bir bankanın Borçlanma Araçları Piyasası'nda işlem yapan tüm kuruluşlar için verebileceği teminat mektubu toplam Türk Lirası karşılığı tutarı, söz konusu bankanın özkaynaklarınm iki katını aşamaz. Özkaynakların tespitinde, bağımsız denetimden geçmiş bilanço rakamları esas alınır. 2.3 Borçlanma Araçları Piyasası İşlem Limiti Karşılık Türleri ve Tranşlara Göre Fazla Oranlar ile Vadeye Kalan Minimum Gün Sayısı İşlem Limiti Karşılık Türü A. Nakit Türü İşlem Limiti Karşılığı Vadeye Kalan Minimum Gün Sayısı Fazla Oran (%) 1. Tranş 2. Tranş 3. Tranş 1.Vadesiz Türk Lirası Vadeli Türk Lirası Vadesiz Döviz (EUR, USD) Vadeli Döviz (EUR, USD) Vadesiz Altın Altın Deposu B. Menkul Kıymet Türü İşlem Limiti Karşılığı 1.Devlet İç Borçlanma Senedi Gelir Ortaklığı Senedi TL Ödemeli Kira Sertifikaları* Borsa Kotunda Olan Özel Sektör Borçlanma Araçları C. Teminat Mektubu Türü İşlem Limiti Karşılığı 1.Vadesiz TL Teminat Mektubu Vadeli TL Teminat Mektubu Vadesiz Döviz Teminat Mektubu Vadeli Döviz Teminat Mektubu *T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından kurulan varlık kiralama şirketleri ile T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından görevlendirilen kamu sermayeli kurumlarca kurulan Varlık Kiralama Şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikaları. Borçlanma Araçları Piyasası 10

13 3.GENEL İŞLEYİŞ ESASLARI 3.1İşlem Görebilecek Sermaye Piyasası Araçları Borçlanma Araçları Piyasası'nda, Türk Lirası ve döviz ödemeli ihraç edilmiş; borçlanma araçları, menkul kıymetleştirihniş varlık ve gelirlere dayalı borçlanma araçları, kira sertifikaları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından ihraç edilen likidite senetleri ile Borsa Yönetim Kurulu tarafından işlem görmesine karar verilen diğer sermaye piyasası araçları işlem görebilir. T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen sermaye piyasası araçları, T.C. Hazine Müsteşarlığı veya T.C. Hazine Müsteşarlığınca görevlendirilen kuruluşların kurduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikaları ile TCMB tarafından ihraç edilen likidite senetleri ihraç günü ilgili pazarda işlem görmeye başlar. Özel sektör tarafından ihraç edilen sermaye piyasası araçlarının Borçlanma Araçları Piyasası'nda işlem görmeye başlayacakları tarih Borsa Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Borsa'da ve Borsa dışında halka arz edilmeksizin ihraç edilen sermaye piyasası araçları Borçlanma Araçları Piyasası'nda, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde yalnızca "nitelikli yatırımcılar" arasında alım satıma konu olabilirler. 3.2İşlem Saatleri Piyasa'da işlemler her gün saat 09:30 ile 17:00 arasında yapılır. Aynı gün valörlü veya aynı gün başlangıç valörlü işlemler saat 09:30-12:00 ile 13:00-14:00 arasında, ileri valörlü veya ileri başlangıç valörlü işlemler ise saat :00 ile 13:00-17:00 arasında yapılır. Ancak, yatırım fonlarına ait aynı gün valörlü veya aynı gün başlangıç valörlü İşlemler saat 17:00'ye kadar yapılır. 3.3Emirlerin Borsaya İletilmesi Piyasa'da işlem yapan aracı kuruluşların temsilcileri, emirlerini, üye merkez ofisi ve alternatif erişim noktasındaki OTASS terminalleri / TBPAP1 kanalıyla iletirler. Aracı kuruluşların alımsatım sistemine erişiminde kesinti olması durumunda numaralı telefondan Borçlanma Araçları Piyasası Müdürlüğü aranarak emirler iletilebilir. Müşteri hesabına emir girişi yapılması durumunda "Emir Giriş" penceresinde "P/M Hesabı" alanında aracı kuruluş müşterileri için tanımlanan genel müşteri kodunun seçilmesi ve "Referans" alanına müşteriyi tanımlayıcı bilgilerin girilmesi zorunludur. Telefonla işlem yapan aracı kuruluşun yetkili temsilcisi, kendisine verilen kullanıcı kodu ve temsilci şifresini Piyasa uzmanlarına söyledikten sonra emrini iletebilir. Telefonla yapılan işlemlerde, emir Piyasa uzmanları tarafından sisteme girilir ve sistem tarafından üretilen emir numarası yetkili temsilciye bildirilir. Temsilci verdiği emirle ilgili yapmak istediği değişikliklerde kendisine verilen emir numarasını uzmanlara söylemek zorundadır. 3.4 Emirlerin İşleme Sokulması Sisteme iletilen emirler piyasa izleme ekranlarından takip edilir. Ayrıca ilgili pazarlarda yer alan emirler içerisinden; Borçlanma Araçları Piyasası ıı

14 a)kesin Alım-Satım Pazan'nda; alımda en yüksek fiyatlı, satımda en düşük fiyatlı, b)repo-ters Repo Pazan'nda; repo emirlerinde en yüksek oranlı, ters repo emirlerinde en düşük oranlı, c)menkul Kıymet Tercihli Repo Pazan'nda; repo emirlerinde en yüksek oran ve en düşük menkul kıymet fiyatlı, ters repo emirlerinde en düşük oran ve en yüksek menkul kıymet fiyatlı emirler en iyi alım ve satım emirleri olarak Otomatik Tahvil Alım-Satım Sistemi ve bilgi dağıtım firmalarının veri dağıtım kanalları aracılığıyla anında Piyasa katılımcılarına iletilir. İlgili pazara iletilen emirler içerisinde en iyi talep veya tekliften işlem olması durumunda sırada bekleyen en iyi talep veya teklifler otomatik olarak ekrana gelir. Diğer fiyat/oran seviyesindeki emirler zaman önceliğine göre sistemde yer alır ve derinlik ekranlarından izlenebilir. Pazarlar'a iletilen aynı fiyatlı/oranlı emirler ekranlarda birikimli olarak görünür. 3.5 Emirlerin Geçerliliği Aynı gün valörlü ve aynı gün başlangıç valörlü emirler saat I4:00'e, ileri valörlü ve İleri başlangıç valörlü emirler verildikleri gün saat 17:00'ye kadar geçerlidir. Aracı kuruluşlar Piyasa'ya verdikleri emirlerden karşılanmamış olanları istedikleri an iptal edebilirler veya değiştirebilirler. 3.6 Emirlerin Gerçekleştirilmesi Emirler, her pazar için bu Genelge ile belirlenmiş olan emir eşleşme kurallarına uygun olarak gerçekleştirilir. 3.7 İşlemlerin Bildirimi Piyasa'da işlem yapan banka ve aracı kurumlar işlem sırasında birbirlerini bilmezler. İşlemin teyidi ve karşı taraf bilgisi işlem gerçekleştikten sonra taraflara iletilir. Telefonla aktif olarak gerçekleştirilen işlemlerde işlemin teyidi ve karşı tarafı üyeye telefonda anında bildirilir. Repo-ters repo işlemlerine ait bütün kayıtlar Borsa bünyesinde tutulur. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:V No:7 " Menkul Kıymetlerin Geri Alma veya Satma Taahhüdü ile Alım Satımı Hakkında Tebliğ" hükümleri uyarınca taraflara teyit formu göııderilmez. Üye merkez ofisi veya alternatif erişim merkezinden yapılan işlemlere ilişkin bilgiler ve dökümler üye tarafından Piyasa saatleri içinde istenildiği zaman sistemden alınabilir. İşlem defterleri günlük olarak elektronik rapor dağıtım (ERD) sistemi tarafından üyelere gönderilir. 3.8 Teşekkül Eden Fiyatların İlanı İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Tahvil ve Bono Piyasası Yönetmeliği'nin 20'nci maddesine istinaden, Piyasa'da yapılan işlemler sonucunda kayda alınan fiyatlar ve oranlar aynı gün Borsa bülteninde ilan edilir. Bültenlerde; Kesin Alım-Satım Pazan'nda menkul kıymet, Repo-Ters Repo Pazan'nda repo vadesi ve grup kodu, Menkul Kıymet Tercihli Repo Pazan'nda repo vadesi ve menkul kıymet bazında kayda alınan eıı düşük, en yüksek ve ağırlıklı ortalama fiyat/oran, işlemiş faiz, takas fiyatı, basit ve bileşik faizle getirı, işlem hacimleri ve sözleşme sayıları yer alır. 3.9 Yetki Seviyeleri Borçlanma Araçları Piyasası JgV 12

15 Borçlanma Araçları Piyasası'nda işlem yapmaya yetkili kuruluşların temsilcileri yetki seviyelerine bağlı olarak "yönetici temsilci" ve "temsilci" olmak üzere ikiye ayrılır. Yönetici temsilci, o firma ile ilgili her pazarda/her menkul kıymette işlem yapma ve izleme, diğer temsilciler tarafından girilen emirleri onaylama ve izleme, tüm emirleri düzeltme ve iptal etme, pozisyon takip etme ve temsilcilerin yetki seviyelerini belirleme yetkisine sahiptir. Temsilci ise o firma ile ilgili kendisine işlem yapma yetkisi verilen pazarda/menkul kıymette emir girme, kendisi tarafından girilmiş olan emirleri düzeltme, iptal etme ve izleme yetkisine sahiptir. Aracı kuruluş tarafından yetki ayrıştırması talep edilmedikçe tüm kullanıcılar yönetici temsilci olarak belirlenir. Aracı kuruluş tarafından belirlenen yönetici temsilci ve temsilciler Borsa tarafından sisteme tanımlanır Tek Üyenin Taraf Olduğu İşlemler Borçlanma Araçları Piyasası'nda aracı kurutuş tarafından kendi portföyüne, yatırım fonu/yatırım ortaklığı hesabına veya müşterileri hesabına iletilen emirlerin yine aynı kuruluş tarafından karşılanması ile ilgili bekleme süresi 10 saniyedir. Emri ileten aracı kuruluş, iletilen emir başka bir aracı kuruluş tarafından karşılanmadığı takdirde söz konusu emire karşıt emir girerek işlemi gerçekleştirebilir. Ancak, emrin Otomatik Tahvil Alım-Satım Sistemi'ııe girilmesinden 10 saniye sonra, yetkili kuruluş karşıt emrini Borsa'ya iletebilir. Borçlanma Araçları Piyasası 13

16 4. İŞLEMLERİN İPTALİ VEYA DÜZELTİLMESİ 4.1 Üye Hatası Sonucu Gerçekleşen İşlemlerin İptali Üye hatası sonucunda gerçekleşen işlemler prensip olarak iptal edilmez. Ancak alıcı ve satıcı üyeler tarafından yazılı olarak talep edilen ve Borsa tarafından kabul edilebilir bir gerekçeye dayanan iptal talepleri değerlendirilerek işlem iptali yapılabilir. Bu değerlendirmede kabul edilebilecek gerekçeler aşağıda sıralanmıştır. a) Sehven alış /repo emri yerine satış/ters repo emri veya satış/ters repo emri yerine alış/repo emri girmek, b) Emir girerken fıyat/getiri, repo oranı, menkul kıymet tanımı, grup kodu veya miktar girişlerinde maddi hata yapmak, c) Portföyünde veya müşterisinde olmayan nakdi/menkul kıymeti sehven satmak, Yukarıdaki gerekçelerden en az biri nedeniyle iptal talebinde bulunan ve işlem veya işlemlerin karşı taraflarının yazılı onaylarım alan üyenin işlem/leri, kendi talebi ve karşı üyelerin onaylarının Borsaya yazılı olarak iletilmesini takiben hazırlanacak olan ve bir örneği EK-9'da verilen "İşlem İptal Formu" kullanılarak Tahvil ve Bono Piyasası Yönetmeliğinin 17'nci maddesi hükümleri uyarınca Borçlanma Araçları Piyasası Müdürü tarafından iptal edilebilir. İptal işlemi, Kamuyu Aydınlatma Platformumda ilan edilir. 4.2 Piyasa Uzmanı Hatası Sonucu Gerçekleşen İşlemlerin İptali Hatalı işlemlere itiraz süresi, işlem teyidinin üyeye iletilmesinden itibaren 15 dakikadır. Üyeler itirazlarını Borçlanma Araçları Piyasası Müdürlüğüme yukarıda belirtilen süre içerisinde telefonla iletmelerini takiben en geç 15 dakika içinde yazılı olarak da fakslarlar. Yapılan itirazlar Borçlanma Araçları Piyasası Müdürlüğü tarafından aşağıdaki esaslar göz önünde bulundurularak değerlendirilir. 1.Üyelerin iletişim araçlarında meydana gelen teknik arızalar veya bildirimi yapılmayan değişiklikler (telefon, faks numarası... v.b.) itirazlarda dikkate alınmaz. 2.Üye temsilcileri tarafından Borçlanma Araçları Piyasasina telefonla iletilen emirler Piyasa uzmanı tarafından tekrar edilip üye temsilcisinin onayı alındıktan sonra sisteme girilir. Piyasa uzmanı tarafından yapılan tekrarda herhangi bir hata yapılmış ise üye temsilcilerinin anında düzeltmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde, yanlış yapılmış tekrarın üye temsilcisi tarafından onaylanması söz konusu olacağından işleme itiraz kabul edilmeyerek işlem geçerli sayılır. Yukarıda belirtilen uzman tekrarı işlemlerin yoğunluğu nedeniyle yapılamadığı takdirde, üye temsilcisinin ilettiği emir geçeıii olup itirazın değerlendirilmesinde esas olarak alınır. 3.İşlemin sadece Piyasa uzmanı hatası sonucu gerçekleşmiş olması esastır. Bunun tespitinde telefon kayıtları ile Borsa bilgisayar sistemindeki bilgiler esas alınır. 4.İtirazın geçerli bulunması halinde işlem iptal edilerek, bu durum taraflara iletilir. Üyenin/üyelerin iptal edilen işleme ilişkin telafi edici işlem talepleri olması halinde, telafi edici işlem Borçlanma Araçları Piyasası Müdürlüğü tarafından, hakkaniyet ve Piyasa kuralları çerçevesinde ilgili kuruluşlar ile koordineli olarak sonuçlandırılır. Borçlanma Araçları Piyasası 14

17 5.Telafi edici işlemlerin öncelikle Borçlanma Araçlan Piyasası'nda söz konusu tiye/ler adına aynı gün valörlü işlemlerin gerçekleştirilme saatleri içerisinde yaptırılmasına çalışılır. Emirler Piyasa uzmanı tarafından sisteme girilir ve alım-satım işlemleri gerçekleştirilir. Aynı gün valörlü işlemlerin gerçekleştirilme saatinden sonra yapılacak telafi edici işlemlerde, 14:00 sonrası aynı gün valörlü yatırım fonu işlemlerindeki esaslar uygulanır. 6.Üyenin/üyelerin alman karara itiraz hakkı saklı olup, itirazlar işlem iptalini takiben en geç 1 işgünü içinde Borsa Başkanlığina yazılı olarak yapılır. 7.Piyasa uzmanı hatası nedeniyle farklı üye adına gerçekleştirilmiş işlemler için telafi edici işlem yapılmaz, sadece üye kodu değişikliği yapılarak işlem sonuçlandırılır, 4.3 Mağduriyetin Oluşması Mağduriyet, Piyasa uzmanı hatası sonucu yanlış olarak gerçekleşen işlemin iptal edilerek, Borçlanma Araçları Piyasası Müdürlüğü tarafından yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda telafi edici işlemin yapılması halinde, üyenin iptal edilen işlemindeki koşullar ile Borçlanma Araçları Piyasası Müdürlüğünün gerçekleştirdiği işlem/işlemlerin koşulları arasında varsa, üye aleyhine oluşan farktır. Telafi edici işlem talebinde bulunmayan üye, herhangi bir mağduriyet ve hak bulunamaz. iddiasında 4.4Tazmin Edilecek Tutar Verilmiş emirdeki koşullarla, daha sonra gerçekleşen telafi edici işlem/lerdeki koşullar arasında varsa üye aleyhine oluşmuş olan fark yani mağduriyet miktarı tazmine konu tutarın bazını oluşturur. Ancak, işlem başına her bir üyeye ödenecek tutar her durumda 100 TL'yi geçemez. Mağduriyet tutarı 100 TL'yi aştığı takdirde konu olay bazında Borsa Yönetim Kurulunca değerlendirilir. Tazmine konu tutar ancak üyenin Borsa'ya ibraname vermesinden sonra kendisine ödenir. Ödemeler üyelerin T. İş Bankası A.Ş. Borsa Şubesi nezdindeki hesaplarına yapılır. 4.5Portföy/Müşteri Hesabına İlişkin Düzeltmeler Hatalı portföy/müşteri hesabına gerçekleşen işlemlere ilişkin düzeltme talebi Borçlanma Araçları Piyasası Müdürlüğü'ııe yazılı olarak iletilir. Müdürlüğün değerlendirmesi sonucunda geçerli sebebe dayanan taleplere ilişkin düzeltme aşağıdaki şekilde yapılır. 1.Yatırım fonu/yatırım ortaklığı/müşteri hesabına gerçekleşen işlemler portföy işlemi olarak düzeltilir. Portföy hesabına gerçekleşen işlemler yatırım fonu/yatırım ortaklığı/müşteri işlemi olarak düzeltilmez. 2.Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazan'nda sehven portföy/hatalı müşteri hesabına gerçekleştirilen işlemlerde düzeltme yapılır. Borçlanma Araçları Piyasası 15

18 4.6 Repo İşlemi Karşılığı Bildirilen Menkul Kıymetlerin Değiştirilmesi Repo Ters Repo Pazarı ile Bankalararasi Repo Ters Repo Pazan'nda gerçekleştirilen işlemler karşılığı olarak bildirilen menkul kıymetler 15:00'a kadar üyeler tarafından, 15:00 sonrasında üyenin yazılı talebi ve Borçlanma Araçları Piyasası Müdürlüğü'nün değerlendirmesi sonrası Müdürlük tarafından değiştirilebilir. Ancak saat 15:00'dan sonra üye talebiyle yapılan menkul kıymet bildirim veya değişiklikleri temerrüt hükümlerine tabidir. Borçlanma Araçları Piyasası 16

19 5. PİYASA İZLEME BİLGİLERİ Otomatik Alım Satım Sisteminde Yer Aiaıt Bilgiler Veri Yayınma Dahil Olan Bilgiler Alan Adı Açıklama Veri Dağıtım Vaiör 1 İlgili satırdaki emirlerin valörü- Repo işlemlerinde başlangıç valörü V Valör 2 İlgili satırdaki repo emirlerinin bitiş valörü V Tanım Menkul kıymetin tanımı. V VKG/Repo Süresi Kesin alım-satım işlemlerinde vadeye kalan giin sayısı, repo işlemlerinde repo süresi. V Alış Derinliği (Toplam) Alış Derinliği Alış/Repo İlgili menkul kıymet / vadede ilgili valör tarihi için bekleyen tüm alım emirlerinin toplam miktarı İlgili menkul kıymet / vadede ilgili valör tarihi için bekleyen en iyi fiyat/oranlı alım emrinin/emirlerinin toplam miktarı İlgili menkul kıymette ilgili valör tarihi için bekleyen en iyi alış emrinin fiyatı/repo emirlerinde oranı. Alış Getirişi Alış emrinin getirişi ( KES Pazarı emirleri İçin ) V Satış Gelirisi Satış emrinin getirişi ( KES Pazarı emirleri için ) V V V Satış/Ters Repo Satış Derinliği Satış Derinliği (Toplam) Son Getiri Son Fiyat/Oran Değişim Yüzde Değişim Son İşlem Miktarı Son İşlem Tutarı Reel Faiz En Yüksek Fiyat/Oran En Düşük Fiyat/Oran En Yüksek Getiri İlgili menkul kıymette ilgili valör tarihi için bekleyen en iyi satış emrinin fiyat ı/ters repo emirlerinde oranı. İlgili menkul kıymet / vadede ilgili valör tarihi için bekleyen en iyi fiyat/oranlı satım emrinin/emirlerinin toplam miktarı İlgili menkul kıymet/ vadede ilgili valör tarihi için bekleyen tüm satım emirlerinin toplam miktarı İlgili valör tarihi için gerçekleşen son İşlemin getirişi ( KES Pazarı işlemleri için) İlgili valör tarihi için gerçekleşen son işlemin fiyatı. Repo İşlemlerinde oran. KES'te en soıı gerçekleşen işlemin basit getirişinin, bir önceki işlem gününün ağırlıklı ortalama basit getirişine göre net değişimi KES'te en son gerçekleşen işlemin bileşik getirişinin bir önceki işlem gününün ağırlıklı ortalama bileşik getirişine göre % değişimi İlgili vaiör tarihi için gerçekleşen son işlemin miktarı İlgili valör tarihi İçin gerçekleşen son işlemin TL tutarı (KES işlemleri İçin FiyatxMiktar) Özellik arzeden belirli menkul kıymetler için (TÜFE..) enflasyondan arındırılmış yıllık reel getiri. İlgili valör tarihi için gün içerisinde gerçekleşen en yüksek Fiyat/repo işlemleri için oran. İlgili valör tarihi için gün içerisinde gerçekleşen en diişük Fiyat/repo işlemleri için oran. İlgili valör tarihî için gün içerisinde gerçekleşen en yüksek getiri (KES Pazarı İşlemleri için) V V V V V V V V V V V V Borçlanma Araçları Piyasası 17

20 Otomatik Alım Satım Sisteminde Yer Alan Bilgiler Veri Yayınına Dahil Olan Bilgiler En Düşük Getiri Ağırlıklı Ort. Getiri Ağr. Ort. Fiyat/Oran Bileşik Getiri önceki Ağırlıklı Ort. Bileşik Getiri Ağırlıklı Ort. Bileşik Getiri Bugünkü Miktar Bugünkü İşlem Hacmi İşlem Sayısı Toplam Emir Sayısı Açık Emir Sayısı Birikimli Miktar Birikimli İşlem Hacmi İlgili valör tarihi için gün içerisinde gerçekleşen en düşük getiri (KES Pazarı işlemleri için ) İlgili valör tarihi için gün içinde gerçekleşen işlemlerin ağırlıklı ortalama getirişi. ( KES Pazarı işlemleri için ) İlgili valör tarihi için gün içinde gerçekleşen işlemlerin ağırlıklı ortalama fiyatı/repo işlemlerinde oran. İlgili valör tarihi için gerçekleşen son işlemin bileşik getirişi. (KES Pazarı işlemleri için) Bir önceki işlem gününde gerçekleşen (eğer varsa) İşlemlerin ağırlıklı ortalama bileşik getirişi İlgili valör tarihi için gün içinde gerçekleşen işlemlerin ağırlıklı Ortalama bileşik getirişi. İlgili menkul kıymette ilgili valör tarihî için gün içinde gerçekleşen toplam işlem miktarı. İlgili menkul kıymette/ilgili valör tarihi için gün İçinde gerçekleşen TL işlem hacmi tutarı. İlgili menkul kıymette ilgili valör tarihi için gerçekleşen işlem adedi İlgili menkul kıymette ilgili valör tarihi için verilen toplam emir sayısı İlgili menkul kıymette ilgili valör tarihi için bekleyen açık emirlerin toplam adedi Kıymetin işlem görmeye başladığı tarihten itibaren gerçekleşen toplam işlem miktarı. Kıymetin işlem görmeye başladığı tarihten İtibaren gerçekleşen toplam TL işlem hacmi tutarı. V V V V V V V Alış Emri Sayısı Satış Emri Sayısı İlgili menkul kıymette İlgili valör tarihi için bekleyen alım Emirlerinin toplam adedi İlgili menkul kıymette İlgili valör tarihi İçin bekleyen satım Emirlerinin toplam adedi Önceki Seans Bir önceki işlem günü tarihi. V önceki Getiri Bîr önceki İşlem gününde gerçekleşen son işlemin getirişi. V Önceki Fiyat Bir Önceki İşlem gününde gerçekleşen son işlemin fiyatı. V Önceki Ort. Getiri Önceki Ort. Fiyat Bir Önceki İşlem gününde gerçekleşen (eğer varsa) İşlemlerin ağırlıklı ortalama getirişi. Bir önceki İşlem gününde gerçekleşen ağırlıklı ortalama fiyat Son İşlem Saati Gerçekleşen son İşlemin saati Saat:Dakika:Saniye Seans Pazar Tür,Estrüman İtibari Değer Durum Notlar İlgili menkul kıymetle işlemlerin gerçekleştiği seans. Menkul kıymetin işlem gördüğü Pazar. İlgili satırdaki menkul kıymette/vadede bulunan en iyi alım/satım emirlerinin geçerli olduğu Pazar. Menkul kıymetin türü. ( Devlet tahvili, hazine bonosu grup Kodu S, Repo gibi..) Kıymetin birim nominal değerleme tutarı (100 TL) Menkul kıymetin işlem görme durumu. A:aktif,D: durdurulmuş İlgili menkul kıymetin tanımına ait açıklama Borçlanma Araçları Piyasası 18 V V

21 Otomatik Alım Satım Sisteminde Yer Alan Bilgiler Veri Yayınına Dahil Olan Bilgiler Enflasyon Katsayısı Kupon Faizi İşlemiş Faiz Son İşlem Takas Fiyatı Alış Takas Fiyatı Satış Takas Fiyatı Repo MK Fiyatı Repo MK Miktarı Va1ör2 Fiyatı Son Repo MK Fiyatı Özellik arzeden belirli menkul kıymetler için (TÜFE..) fiyat hesaplamasında kullanılan enflasyon katsayısı. Kuponlu menkul kıymetlerde ödenecek ilk kupon faizi (%, dönemsel) Dönemsel kupon faizinin; ilk kupon döneminde ihraç tarihinden, diğer kupon dönemlerinde son kupon ödeme tarihinden valör tarihine kadar geçen gün sayısına isabet eden tutarı İlgili valör tarihi için gerçekleşen son işlemin takas fiyatı İlgili menkul kıymette, ilgili valör tarihi için bekleyen en iyi alış emrinin takas fiyatı İlgili menkul kıymette, ilgili valör tarihi için bekleyen en iyi satış emrinin takas fiyatı MK Tercihli Repo Pazan'nda girilen bir emirde söz konusu işlem karşılığı verilecek/alınacak menkul kıymetin değerleme fiyatı MK Tercihli Repo Pazan'nda girilen emtr büyüklüğü vc menkul kıymet fiyatı dikkate alınarak hesaplanan menkul kıymet nominal miktarı MK Tercihli Repo Pazan'nda girilen emirdeki menkul kıymet fiyatının (Repo MK Fiyatı) repo oranı ve süresi esas alınarak Valör 2 günündeki değeri MK Tercihli Repo Pazan'nda ilgili valör tarihi için gerçekleşen son İşlemin menkul kıymet fiyatı V V V V V V Borçlanma Araçları Piyasası 19

22 6.PAZARLARIN İŞLEYİŞİ 6.1 İkinci El İşlemler Kesin Alım Satım Pazarı Amaç Kesin A iım-s atı m Pazarı'nm amacı sermaye piyasası araçlarının şeffaf ve rekabete açık bir ortamda işlem görmelerini sağlayarak bu menkul kıymetlerin likiditesini artırmak, enformasyon akışını hızlandırmaktır Pazarın İşleyişi Kesin Alım-Satım Pazarinda sermaye piyasası araçlarının aynı gün veya ileri valörlü olarak doğrudan alım/doğrudan satım işlemleri yapılır. Kabul edilebilir en az ve en fazla ileri valör tarihi menkul kıymet türü bazında Borsa Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Üye kodu Piyasa ekranlarında ve sorgu ekranlarında gösterilmez. İşlem gerçekleştiren taraflara, işlem gerçekleşmesini takiben, işlem bilgileri ile birlikte karşı üye bilgisi de verilir. Üyeler kullanıcı terminalleri aracılığı ile portföy, fon ya da müşterileri hesabına gerçekleştirdikleri işlemlerin borç-alacak takibini yapabilirler. En iyi alım/satım emirleri ve son işleme ait fiyat/getiri/nominal tutar bilgileri Piyasa ekranlarında eşaıılı olarak gösterilir. Gerçek zamanlı olarak piyasa, emir ve işlem bazında sorgulama yapılır ve pozisyon bilgisi alınabilir. Piyasa izleme ekranlarından en iyi talep ve teklifler ile birlikte emir ve fiyat bazında derinlik bilgisine de ulaşılabilir. Pazar'da yetkili üyeler tarafından ihraç edilmiş menkul kıymetler üzerinde yapılacak işlemlerin erken itfa ya da yeni ihraca yol açmaması üyelerin sorumluluğundadır. Yönetim Kurulu tarafından belirlenen menkul kıymetlerde emir büyüklüğü bazında Küçük Emirler veya Normal Emirler Pazar'ında işlem yapılır Pazarda İşlem Görebilecek Sermaye Piyasası Araçları Pazar'da Türk Lirası ve döviz ödemeli ihraç edilmiş; borçlanma araçları, menkul kıymetleştirilmiş varlık ve gelirlere dayalı borçlanma araçları, kira sertifikaları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından ihraç edilen likidite senetleri ile Borsa Yönetim Kurulu tarafından işlem görmesine karar verilen diğer sermaye piyasası araçları işlem görebilir Emir Tipleri Limitli Emir: Limitli emirler fıyat/getiri ve nominal tutar belirtilerek, minimum emir büyüklüğünün katlan şeklinde verilir. Emrin gerçekleşmeden kalan kısmı pasif olarak bekler. Piyasa Emri: Borçlanma Araçları Piyasası 20

23 Bu tür emirlerde fiyat/getiri belirtilmez. Minimum emir büyüklüğünün katları şeklinde verilen emir pasif emirlerle kısmen veya tamamen karşılaşır, emrin gerçekleşmeden kalan kısmı otomatik olarak iptal edilir. Özel Koşullu Emirler: Yukarıdaki emir tipleri ile birlikte kullanılmak üzere aşağıdaki özel koşullu emirler de verilebilir. Kalanı İptal Et Emri: Kısmen gerçekleşme koşulu ile verilen aktif emir tipidir. Emir girildiği anda bekleyen karşıt emirler ile eşleşir, gerçekleşmeyen kısmı otomatik olarak iptal edilir. "Limitli Emir" veya "Piyasa Emri" şeklinde verilebilir. Gerçekleşmezse İptal Et Emri: Tamamı gerçekleşme koşulu ile verilen aktif emir tipidir. Emir girilir girilmez bu koşul sağlanmadığı takdirde iptal edilir. "Limitli Emir" veya "Piyasa Emri" şeklinde verilebilir Emir Geçerlilik Süreleri Emirler verildikleri gün itibarıyla geçerlidir. Aynı gün valörlü tüm emirler gerçekleşmediği takdirde saat 14:00'da, ileri valörlü olanlar 17:00'de sistem tarafından otomatik olarak iptal edilir Emir Büyüklükleri Emirler işleme konu menkul kıymetin nominal değerleri itibarıyla minimum emir büyüklüğü ve katları şeklinde iletilir. Yürürlükteki minimum ve maksimum nominal emir büyüklükleri aşağıdaki gibidir: Normal Emirler Pazarı Küçük Emirler Pazarı Minimum Maksimum Minimum Maksimum DİBS (TL) İ DİBS (USD / EUR) TCMB Likidite Senetleri (TL) GOS (TL /USD /EUR) Diğer Sermaye Piyasası Araçları (TL / USD / EUR) Valör Pazar'da emirler ayııı gün veya ileri valörlü olabilir. Valör süresi; Pazar'da yapılacak DİBS ve GOS işlemlerinde en fazla 90 gün, diğer menkul kıymetlerde ise en fazla 30 gündür. Temiz fiyat üzerinden işlem gören değişken faizli tahvillerin kupon faizi lıenüz belirlenmemiş kupon dönemlerine ve enflasyon katkısız teiniz fiyat üzerinden işlem gören TÜFE'ye endeksli tahvillerin referans endeks ilan edilmemiş dönemlerine ait valörlü emir iletilemez. Borçlanma Araçları Piyasası 21

0 8 8 2 8 İSTANBUL. Genelge: 3>3>3 Tahvil ve Bono Piyasası Müdürlüğü

0 8 8 2 8 İSTANBUL. Genelge: 3>3>3 Tahvil ve Bono Piyasası Müdürlüğü Sayı : İMKB/10-GDD-010.06.02, Konu : Tahvil ve Bono Piyasası İşleyiş Esaslarında değişiklik yapılması. Sayın Üyemiz, 0 8 8 2 8 İSTANBUL Genelge: 3>3>3 Tahvil ve Bono Piyasası Müdürlüğü MENKUL KIYMETLER

Detaylı

a) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası b) Borsa üyeleri ve Sermaye Piyasası Kurulundan yetki belgesi almak koşuluyla Bankalar işlem yapabilirler.

a) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası b) Borsa üyeleri ve Sermaye Piyasası Kurulundan yetki belgesi almak koşuluyla Bankalar işlem yapabilirler. 18. TAHVİL VE BONO PİYASASI İstanbul Menkul Kıymetler Borsası bünyesindeki Tahvil ve Bono Piyasası, sabit getirili menkul kıymet işlemlerinin şeffaf ve rekabete açık bir ortamda işlem görmelerini sağlayarak

Detaylı

Normal Emirler Minimum 50 milyar nominal TL ve katlan 100 milyar TL ve katlan (mevcut durum)

Normal Emirler Minimum 50 milyar nominal TL ve katlan 100 milyar TL ve katlan (mevcut durum) Genelge No: ÂOB. Tahvil ve Bono Piyasası Müdürlüğü T T M fr İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI îstinye 80860 İstanbul Tel. : (0212) 298 21 00 Faks: (0212) 298 25 00 İstanbul, 24 Mart 1999 Sayın Üyemiz,

Detaylı

15.04.2008 tarih ve 283 no.lu Genelge, söz konusu değişiklikleri içeren ekteki Genelge nin yürürlüğe girmesiyle iptal edilmiştir.

15.04.2008 tarih ve 283 no.lu Genelge, söz konusu değişiklikleri içeren ekteki Genelge nin yürürlüğe girmesiyle iptal edilmiştir. Genelge No: 285 Tahvil ve Bono Piyasası Müdürlüğü İstanbul, 8 Ağustos 2008 Konu: Tahvil ve Bono Piyasası İşleyiş Esasları. Sayın Üyemiz, Tahvil ve Bono Piyasası nda halihazırda hatalı emir girişi sonucu

Detaylı

BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI

BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi EKİM 2012 1 Bu notlar; Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği tarafından () SPK Lisanslama Sınavlarına

Detaylı

15.04.2008 tarih ve 283 no.lu Genelge, söz konusu değişiklikleri içeren ekteki Genelge'nin yürürlüğe girmesiyle iptal edilmiştir.

15.04.2008 tarih ve 283 no.lu Genelge, söz konusu değişiklikleri içeren ekteki Genelge'nin yürürlüğe girmesiyle iptal edilmiştir. Genelge No: 285 Tahvil ve Bono Piyasası Müdürlüğü İstanbul, 8 Ağustos 2008 Konu: Tahvil ve Bono Piyasası İşleyiş Esasları. Sayın Üyemiz, Tahvil ve Bono Piyasası'nda halihazırda hatalı emir girişi sonucu

Detaylı

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi TAHVİL VE BONO PİYASALARI Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi MART 2010 1 Bu notlar; Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği tarafından () Lisanslama Sınavlarına kaynak

Detaylı

Konu : Döviz Ödemeli Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Tahvil ve Bono Piyasası'nda İşlem Görme ve Takas Esaslan

Konu : Döviz Ödemeli Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Tahvil ve Bono Piyasası'nda İşlem Görme ve Takas Esaslan M t İ?JA N B U L m _ t, w MENKUL KIYMETLER Genelge No : 57 Tahvil ve Bono Piyasası Müdürlüğü BORSASI İstinye 80860 İstanbul Tel.: (0212} 298 21 00 Faks: (0212) 298 25 00 Konu : Döviz Ödemeli Devlet İç

Detaylı

19. İMKB YABANCI MENKUL KIYMETLER PİYASASI ULUSLARARASI TAHVİL PAZARI

19. İMKB YABANCI MENKUL KIYMETLER PİYASASI ULUSLARARASI TAHVİL PAZARI 19. İMKB YABANCI MENKUL KIYMETLER PİYASASI ULUSLARARASI TAHVİL PAZARI 19.1. Genel Esaslar 19.1.1. İşlem Görecek Menkul Kıymetler Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi tarafından ihraç edilen dış borçlanma araçları

Detaylı

Ek 1 - İMKB Bilgileri Listesi

Ek 1 - İMKB Bilgileri Listesi (A) İMKB Bilgilerinin Üzerinden Kullanımı ve Dağıtımı İMKB Bilgilerinin kullanımı ve dağıtımının yapılabileceği Açık ve Kapalı Dağıtım Ortamı bilgisi aşağıda verilmiştir. Bilgi Eşanlı Gecikmeli Gün sonu

Detaylı

BORSA İSTANBUL A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI İŞLEYİŞ UYGULAMA USÛL VE ESASLARI

BORSA İSTANBUL A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI İŞLEYİŞ UYGULAMA USÛL VE ESASLARI Belge BORÇLANMA ARAÇLARI Adı PİYASASI İŞLEYİŞ UYGULAMA USÛL VE ESASLARI Türü UYGULAMA USÛL VE ESASLARI Kodu 10.UUE.01 Onay Tarihi 20/07/2017 Revizyon Tarihi - Revizyon Numarası - Hazırlayan BORÇLANMA ARAÇLARI

Detaylı

19. İMKB YABANCI MENKUL KIYMETLER PİYASASI EUROTAHVİL PAZARLARI

19. İMKB YABANCI MENKUL KIYMETLER PİYASASI EUROTAHVİL PAZARLARI 19. İMKB YABANCI MENKUL KIYMETLER PİYASASI EUROTAHVİL PAZARLARI İMKB Yabancı Menkul Kıymetler Piyasası (YMKP); Türk sermaye piyasasının uluslararası piyasalarda rekabet gücünün artırılması çerçevesinde,

Detaylı

Konu: İMKB Vadeli İşlemler Piyasası Teminat ve Pozisyon Limitlerine İlişkin Esaslar

Konu: İMKB Vadeli İşlemler Piyasası Teminat ve Pozisyon Limitlerine İlişkin Esaslar Genelee No: 191 İMKB Vadeli İşlemler Piyasası Müdürlüğü İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI www.imkb.gov.tr Emirgan 34467 İstanbul Tel : (0212) 298 21 00. Faks: (0212) 298 25 00 istanbul, 29 Aralık 2003

Detaylı

Ek 1 - BORSA İSTANBUL Bilgileri Listesi

Ek 1 - BORSA İSTANBUL Bilgileri Listesi (A) BORSA İSTANBUL Bilgilerinin Üzerinden Kullanımı ve Dağıtımı BORSA İSTANBUL Bilgilerinin kullanımı ve dağıtımının yapılabileceği Açık Dağıtım Ortamı ve Kapalı bilgisi aşağıda verilmiştir. Bilgi Eşanlı

Detaylı

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI TAHVİL VE BONO PİYASASI YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI TAHVİL VE BONO PİYASASI YÖNETMELİĞİ İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI TAHVİL VE BONO PİYASASI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 19 Şubat 1996 - Sayı: 22559 AMAÇ 1 Madde 1 - Tahvil ve Bono Piyasası'nın kurulmasındaki amaç, Piyasa

Detaylı

Yabancı Menkul Kıymetler Piyasası Uluslararası Tahvil Pazarı İşleyiş Esasları Hk.

Yabancı Menkul Kıymetler Piyasası Uluslararası Tahvil Pazarı İşleyiş Esasları Hk. Genelge No: 279 Yabancı Menkul Kıymetler Piyasası Müdürlüğü İstanbul, 22 Ocak 2008 Konu : Yabancı Menkul Kıymetler Piyasası Uluslararası Tahvil Pazarı İşleyiş Esasları Hk. Sayın Üyemiz, İMKB Yönetim Kurulu

Detaylı

BORSA İSTANBUL A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI YÖNERGESİ

BORSA İSTANBUL A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI YÖNERGESİ Belge Adı BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI YÖNERGESİ Türü YÖNERGE Kodu 10.YÖN.02 Onay Tarihi 24/03/2016 Revizyon Tarihi 11/08/2017 Revizyon Numarası 2 Hazırlayan BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI BÖLÜMÜ Onaylayan

Detaylı

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, bankaların repo ve ters repo işlemleri sırasında uyacakları

Detaylı

: Borsa dışı lot altı işlemleri işleyiş esaslarının güncelleştirilmesi hakkında.

: Borsa dışı lot altı işlemleri işleyiş esaslarının güncelleştirilmesi hakkında. Genelge No146 Hisse Senetleri Piyasası Müdürlüğü M fe İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI Istinye İJ0860 İstanbul Tel. : (0212) 29S 21 00 Faks: (0212) 298 25 00 İstanbul, 31 Ocak 2001 Konu : Borsa dışı lot

Detaylı

İDARE MERKEZİ ANKARA, 18 Şubat 2014 Cevaplarda şu işaretlerin tekrarını dileriz :

İDARE MERKEZİ ANKARA, 18 Şubat 2014 Cevaplarda şu işaretlerin tekrarını dileriz : İDARE MERKEZİ ANKARA, 18 Şubat 2014 Cevaplarda şu işaretlerin tekrarını dileriz : B.02.2.TCM.0.10.01.00-010.07.01/ Konu:Açık Piyasa İşlemleri Uygulama Talimatı Değişiklikleri hk. x İlgi:1. Nisan 2004 tarihli

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI BÜYÜME AMAÇLI TAHVİL VE BONO ALT FONU (2. ALT FON)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI BÜYÜME AMAÇLI TAHVİL VE BONO ALT FONU (2. ALT FON) 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER... 2 III- FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU...

Detaylı

Borsa İstanbul VİOP MKT Revizyonları TÜREV ARAÇLAR TAKAS EKİBİ OCAK 2014

Borsa İstanbul VİOP MKT Revizyonları TÜREV ARAÇLAR TAKAS EKİBİ OCAK 2014 Borsa İstanbul VİOP MKT Revizyonları TÜREV ARAÇLAR TAKAS EKİBİ OCAK 2014 1 NEDEN MKT? Nitelikli MKT CPSS/IOSCO Prensiplerine uyum AB de yerleşik kurumlara hizmet verebilmek veya bu kurumların Basel sermaye

Detaylı

REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) ARACI KURUMLAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve 29554 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

A. BİLANÇO DİPNOTLARI Gedik Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi A tipi Hisse Fonu ( Fon ) nun bilanço dipnotları aşağıda sunulmuştur.

A. BİLANÇO DİPNOTLARI Gedik Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi A tipi Hisse Fonu ( Fon ) nun bilanço dipnotları aşağıda sunulmuştur. A. BİLANÇO DİPNOTLARI Gedik Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi A tipi Hisse Fonu ( Fon ) nun bilanço dipnotları aşağıda sunulmuştur. a) Birim Pay Değeri: 31.12.2010 31.12.2009 Fon Toplam Değeri (TL)

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. 173 Gün Vadeli Banka Bonosu Ve 383 Gün Vadeli Tahvil İhracı Tanıtım Sunumu

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. 173 Gün Vadeli Banka Bonosu Ve 383 Gün Vadeli Tahvil İhracı Tanıtım Sunumu T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. 173 Gün Vadeli Banka Bonosu Ve 383 Gün Vadeli Tahvil İhracı Tanıtım Sunumu Hazine ve Strateji Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı Finansal Piyasalar Bölüm Başkanlığı İhraç Miktarı

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. Banka Bonosu İhracı Tanıtım Sunumu. Hazine Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı Finansal Piyasalar Bölüm Başkanlığı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. Banka Bonosu İhracı Tanıtım Sunumu. Hazine Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı Finansal Piyasalar Bölüm Başkanlığı T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. Banka Bonosu İhracı Tanıtım Sunumu Hazine Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı Finansal Piyasalar Bölüm Başkanlığı İhraç Miktarı Vade İhraç Şekli Bono Bilgileri 500.000.000 TL nominal

Detaylı

GROUPAMA EMEKLİLİK FONLARI DAĞILIMI

GROUPAMA EMEKLİLİK FONLARI DAĞILIMI GROUPAMA EMEKLİLİK FONLARI DAĞILIMI Fon Kurucusu Ticaret Ünvanı : GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. Portföy Yöneticisi Kuruluş Ticaret Ünvanı : AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Fon Kurulu Üyeleri : A.GÖKTÜRK IŞIKPINAR DAVİD

Detaylı

14. HİSSE SENETLERİ PİYASASI BİLGİSAYARLI ALIM - SATIM SİSTEMİNİN İŞLEYİŞİ

14. HİSSE SENETLERİ PİYASASI BİLGİSAYARLI ALIM - SATIM SİSTEMİNİN İŞLEYİŞİ 14. HİSSE SENETLERİ PİYASASI BİLGİSAYARLI ALIM - SATIM SİSTEMİNİN İŞLEYİŞİ 14.1 Giriş Ekranı Üyeler Hisse Senetleri Piyasası Bilgisayarlı Alım-Satım Sistemine Sisteme Giriş ekranından kendilerine ait olan

Detaylı

Konu: İMKB Yabancı Menkul Kıymetler Piyasası Uluslararası Tahvil Pazar'ı İşleyiş Esasları

Konu: İMKB Yabancı Menkul Kıymetler Piyasası Uluslararası Tahvil Pazar'ı İşleyiş Esasları Genelge No:261 Yabancı Menkul Kıymetler Piyasası Müdürlüğü İstanbul, 6 Nisan 2007 Konu: İMKB Yabancı Menkul Kıymetler Piyasası Uluslararası Tahvil Pazar'ı İşleyiş Esasları Sayın Üyemiz, T.C. Hazinesinin

Detaylı

31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu (Euro) 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu İçindekiler Bağımsız Denetim Raporu

Detaylı

MENKUL KIYMET TERCİHLİ REPO PAZARI İLE TAHVİL VE BONO PİYASASI RİSK YÖNETİMİ UYGULAMA KILAVUZU

MENKUL KIYMET TERCİHLİ REPO PAZARI İLE TAHVİL VE BONO PİYASASI RİSK YÖNETİMİ UYGULAMA KILAVUZU MENKUL KIYMET TERCİHLİ REPO PAZARI İLE TAHVİL VE BONO PİYASASI RİSK YÖNETİMİ UYGULAMA KILAVUZU Tahvil ve Bono Piyasası Müdürlüğü İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 MENKUL KIYMET TERCİHLİ REPO PAZARI... 1 İLE

Detaylı

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF** KURUM*** DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ***

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF** KURUM*** DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ*** Aşağıda yer alan tablo 6009 Sayılı Kanun ve söz konusu Kanun ile ilgili 2010/926 sayı ve 27.09.2010 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 67 kapsamındaki 1.10.2010 tarihinden

Detaylı

1 A 7 ^ 8. Genelge: 351 Yabancı Menkul Kıymetler Piyasası Müdürlüğü

1 A 7 ^ 8. Genelge: 351 Yabancı Menkul Kıymetler Piyasası Müdürlüğü 1 A 7 ^ 8 Sayı : İMKB/23/GDD-010.06.02-- ^ Konu: YMKP Eurotahvil Pazarları İşleyiş Esasları Genelgesi hakkında. 1 4 t İSTANBUL MENKUL KIYMETLER İÖHİ^SD www.imkb.gov.tr Emirgan 34467 İstanbul Tel : (0212)

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4. 7 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER

Detaylı

İçindekiler Sınırlı Denetim Raporu Ayrıntılı Bilanço Ayrıntılı Gelir Tablosu Fon Portföy Değeri Tablosu Fon Toplam Değeri Tablosu Mali Tabloları

İçindekiler Sınırlı Denetim Raporu Ayrıntılı Bilanço Ayrıntılı Gelir Tablosu Fon Portföy Değeri Tablosu Fon Toplam Değeri Tablosu Mali Tabloları İçindekiler Sınırlı Denetim Raporu Ayrıntılı Bilanço Ayrıntılı Gelir Tablosu Fon Portföy Değeri Tablosu Fon Toplam Değeri Tablosu Mali Tabloları Dipnotları İç Kontrol Sisteminin Durumuna İlişkin Özel Uygunluk

Detaylı

Banka Bonosu İhracı Sunumu. Kasım 2014

Banka Bonosu İhracı Sunumu. Kasım 2014 Banka Bonosu İhracı Sunumu Kasım 2014 Öngörülen İhraç Yapısı İhraç Bilgileri İhraç Tutarı : 1. Tertip Banka bonosu 5 Milyon TL. 2. Tertip Banka bonosu 10 Milyon TL. 3. Tertip Banka bonosu 5 Milyon TL.

Detaylı

ING EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER

ING EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER ING EMEKLİLİK A.Ş. A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 27 Ekim 2003 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri Fon

Detaylı

VAKIFBANK BANKA BONOLARINI HALKA ARZ EDİYOR TALEP TOPLAMA 13-14-15 MAYIS 2013

VAKIFBANK BANKA BONOLARINI HALKA ARZ EDİYOR TALEP TOPLAMA 13-14-15 MAYIS 2013 VAKIFBANK BANKA BONOLARINI HALKA ARZ EDİYOR TALEP TOPLAMA 13-14-15 MAYIS 2013 Yasal Uyarı Bu doküman Yatırımcıya bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup, kaynak olarak Vakıfbank tarafından kamuya açıklanan

Detaylı

İŞ YATIRIM İMKB 30 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

İŞ YATIRIM İMKB 30 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ İŞ YATIRIM İMKB 30 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ Sermaye Piyasası Kurulu ndan alınan 23/10/2013 tarih ve 12233903-987 sayılı izin doğrultusunda İş Yatırım İMKB

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali

Detaylı

İçindekiler Sınırlı Denetim Raporu Ayrıntılı Bilanço Ayrıntılı Gelir Tablosu Fon Portföy Değeri Tablosu Fon Toplam Değeri Tablosu Mali Tablo

İçindekiler Sınırlı Denetim Raporu Ayrıntılı Bilanço Ayrıntılı Gelir Tablosu Fon Portföy Değeri Tablosu Fon Toplam Değeri Tablosu Mali Tablo İçindekiler Sınırlı Denetim Raporu Ayrıntılı Bilanço Ayrıntılı Gelir Tablosu Fon Portföy Değeri Tablosu Fon Toplam Değeri Tablosu Mali Tablo Dipnotları İç Kontrol Sisteminin Durumuna İlişkin Özel Uygunluk

Detaylı

www.gsghukuk.com Aracı Kurumların Repo/Ters Repo İşlemlerine İlişkin Tebliğ

www.gsghukuk.com Aracı Kurumların Repo/Ters Repo İşlemlerine İlişkin Tebliğ www.gsghukuk.com Aracı Kurumların Repo/Ters Repo İşlemlerine İlişkin Tebliğ 25 Aralık 2015 Aracı kurumların kendi aralarında veya gerçek veya tüzel kişiler ile yapacakları repo ve ters repo işlemleri sırasında

Detaylı

NİTELİKLİ YATIRIMCIYA İHRAÇ PAZARI

NİTELİKLİ YATIRIMCIYA İHRAÇ PAZARI NİTELİKLİ YATIRIMCIYA İHRAÇ PAZARI Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarı İMKB Tahvil ve Bono Piyasası bünyesinde, 17 Mayıs 2010 tarihinde faaliyete geçen Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarı nın açılması ile

Detaylı

27 Haziran da Pay Piyasasında Devreye Alınacak Uygulamalar

27 Haziran da Pay Piyasasında Devreye Alınacak Uygulamalar 27 Haziran da Pay Piyasasında Devreye Alınacak Uygulamalar Gedik Yatırım İnsan Kaynakları ve Eğitim Ercan Göçmen BISTECH değişiklikleri devam ediyor BISTECH Pay Piyasası, 30 Kasım 2015 de yeni bir işlem

Detaylı

YATIRIMLARINIZI DİLEDİĞİNİZ VADE SEÇENEKLERİYLE DEĞERLENDİREN GETİRİ VAKIFBANK'TA TALEP TOPLAMA 14-15-16 OCAK 2013

YATIRIMLARINIZI DİLEDİĞİNİZ VADE SEÇENEKLERİYLE DEĞERLENDİREN GETİRİ VAKIFBANK'TA TALEP TOPLAMA 14-15-16 OCAK 2013 YATIRIMLARINIZI DİLEDİĞİNİZ VADE SEÇENEKLERİYLE DEĞERLENDİREN GETİRİ VAKIFBANK'TA TALEP TOPLAMA 14-15-16 OCAK 2013 Yasal Uyarı Bu doküman Yatırımcıya bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup, kaynak olarak

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali

Detaylı

31 Aralık 2011 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

31 Aralık 2011 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu 31 Aralık 2011 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu İçindekiler Bağımsız Denetim

Detaylı

- Diğer alım satım kazançlarıyla birlikte

- Diğer alım satım kazançlarıyla birlikte Aşağıda yer alan tablo 6009 Sayılı Kanun ve söz konusu Kanun ile ilgili 2010/926 sayı ve 27.09.2010 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 67 kapsamındaki 1.10.2010 tarihinden

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU ÖNEMLİ AÇIKLAMA Özel sektör borçlanma araçları alım satım işlemleri sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır.

Detaylı

Bireysel Emeklilik Fon Bülteni...

Bireysel Emeklilik Fon Bülteni... Ağustos 2015 Ferdi Bireysel Emeklilik Fon Bülteni... Geleceğinizi Beraber Şekillendirelim Değerli Katılımcımız, Bireysel Emeklilik Sistemi uzun vadeli bir yatırım anlayışına dayalı, şeffaf ve güvenli,

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ALTINCI ALT FONU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ALTINCI ALT FONU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B 4 MART - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA

Detaylı

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLİLİK

Detaylı

ÖZEL ŞARTLARA TABİ POZİSYON TRANSFERİ İŞLEMLERİ

ÖZEL ŞARTLARA TABİ POZİSYON TRANSFERİ İŞLEMLERİ TAKASBANK ÖZEL ŞARTLARA TABİ POZİSYON TRANSFERİ İŞLEMLERİ Türev İşlemler Piyasaları Takası ve Teminat Yönetim Müdürlüğü 2 Ekim 2009 1 AMAÇ Kurumsal müşteri işlemlerine aracılık eden aracı kuruluşların

Detaylı

T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O Banka Bonosu Ġhracı 17-18-19 Eylül 2012

T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O Banka Bonosu Ġhracı 17-18-19 Eylül 2012 T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O Banka Bonosu Ġhracı 17-18-19 Eylül 2012 Yasal Uyarı Bu doküman Yatırımcıya bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup, kaynak olarak Vakıfbank tarafından kamuya açıklanan finansal

Detaylı

Finansal Yatırım ve Portföy Analizi

Finansal Yatırım ve Portföy Analizi Finansal Yatırım ve Portföy Analizi Ayşegül İşcano glu Çekiç 1 Trakya University-Department of Econometrics Hafta 3 Hisse Senedi Piyasalarının Temel Kavramları Hisse Senedi Piyasalarının Temel Kavramları

Detaylı

SIKÇA SORULAN SORULAR

SIKÇA SORULAN SORULAR T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. NİN KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI BEŞİNCİ ALT FONU (ALTIN'IN YÜKSELİŞİNDEN GETİRİ HEDEFLEYEN) (Finart Fon Kodu : 2020) SIKÇA SORULAN SORULAR

Detaylı

ULUSAL VE ULUSLARARASI PİYASALAR

ULUSAL VE ULUSLARARASI PİYASALAR Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset ULUSAL VE ULUSLARARASI PİYASALAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V ULUSAL ve ULUSLARARASI PİYASALAR...1

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI LİKİT ALT FONU (6. ALT FON)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI LİKİT ALT FONU (6. ALT FON) T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI LİKİT ALT FONU 15 AĞUSTOS - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN

Detaylı

SIKÇA SORULAN SORULAR

SIKÇA SORULAN SORULAR T.C. ZĠRAAT BANKASI A.ġ. NĠN KORUMA AMAÇLI ġemsġye FONU NA BAĞLI B TĠPĠ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ĠKĠNCĠ ALT FONU (ALTIN'IN YÜKSELĠġĠNDEN GETĠRĠ HEDEFLEYEN) (Finart Fon Kodu : 2016) SIKÇA SORULAN SORULAR

Detaylı

Konu : İMKB UP Uluslararası Tahvil ve Bono Piyasası Repo-Ters Repo İşlem ve Takas Esasları Hk.

Konu : İMKB UP Uluslararası Tahvil ve Bono Piyasası Repo-Ters Repo İşlem ve Takas Esasları Hk. Genelge No : Uluslararası Pazar Müdürlüğü M fc İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI İstinye 80860 İstanbul Tel.: (0212) 298 21 00 Faks: (0212) 298 25 00 26 Ağustos 1997 Konu : İMKB UP Uluslararası Tahvil

Detaylı

KATILIMCILARA DUYURU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İÇTÜZÜK VE İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ

KATILIMCILARA DUYURU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İÇTÜZÜK VE İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ KATILIMCILARA DUYURU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İÇTÜZÜK VE İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ Kurucusu olduğumuz emeklilik yatırım fonlarının içtüzük, izahname ve tanıtım formunun ilgili

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN GERİ ALIMINA İLİŞKİN USÜL VE ESASLAR

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN GERİ ALIMINA İLİŞKİN USÜL VE ESASLAR T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN GERİ ALIMINA İLİŞKİN USÜL VE ESASLAR 11 Mart 2016 Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Geri Alımına İlişkin Usül ve Esaslar Birinci Bölüm

Detaylı

2013 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi

2013 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi 2013 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM (1) DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI iktisap edilmiş hisse

Detaylı

VOB E-ŞUBE GİRİŞ İŞLEMLERİ İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER

VOB E-ŞUBE GİRİŞ İŞLEMLERİ İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER VOB E-ŞUBE GİRİŞ İŞLEMLERİ 1 İnternet Explorer web tarayıcısı kullanılarak www.integralmenkul.com.tr adresinden GİRİŞ sekmesinden giriş yapılır 2 Açılan pencerelerden, VOB seçilir. 3 E- Şube kullanımı

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ALTIN ALT FONU (3. ALT FON) 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ALTIN ALT FONU (3. ALT FON) 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER... 2 III- FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU...

Detaylı

Takasbank Ücret ve Komisyon Tarifeleri

Takasbank Ücret ve Komisyon Tarifeleri Takasbank Ücret ve Komisyon Tarifeleri Diğer Ücret ve Komisyonlar Hizmet Adı Hizmet Tanımı Ücret Bazı Ücret/Oran Açıklama -Her teminat mektubu için ayrı alınır. Teminat Mektubu Saklama Sermaye blokajları,

Detaylı

Bireysel Emeklilik Fon Bülteni...

Bireysel Emeklilik Fon Bülteni... Mart 2016 Ferdi Bireysel Emeklilik Fon Bülteni... Geleceğinizi Beraber Şekillendirelim Değerli Katılımcımız, Bireysel Emeklilik Sistemi uzun vadeli bir yatırım anlayışına dayalı, şeffaf ve güvenli, Devlet

Detaylı

ING EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER

ING EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER ING EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 2 Haziran 2008 31

Detaylı

III-37.1 SAYILI YATIRIM HİZMETLERİ VE FAALİYETLERİ İLE YAN HİZMETLERE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

III-37.1 SAYILI YATIRIM HİZMETLERİ VE FAALİYETLERİ İLE YAN HİZMETLERE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ III-37.1 SAYILI YATIRIM HİZMETLERİ VE FAALİYETLERİ İLE YAN HİZMETLERE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (III-37.1.a) YAYIMLANDI Sermaye Piyasası Kurulu nun ( Kurul ),

Detaylı

2013 YILI MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ

2013 YILI MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ 2013 YILI MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM (1) DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI iktisap edilmiş hisse

Detaylı

2016 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi

2016 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi 2016 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM (1) DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI 1.1.2006 tarihinden SONRA

Detaylı

T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O Banka Bonosu Ġhracı Talep Toplama 21-22-23 Kasım 2012

T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O Banka Bonosu Ġhracı Talep Toplama 21-22-23 Kasım 2012 T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O Banka Bonosu Ġhracı Talep Toplama 21-22-23 Kasım 2012 Yasal Uyarı Bu doküman Yatırımcıya bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup, kaynak olarak Vakıfbank tarafından kamuya açıklanan

Detaylı

GenelgeNo : 355 Kotasyon Müdürlüğü

GenelgeNo : 355 Kotasyon Müdürlüğü A fc. 15833 Sayı: İMKB/4-GDD-010.06.02, Konıı: Borçlanma Araçlarının Tahvil ve Bono Piyasası Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarı'nda Satışına İlişkin Esaslar. www.imkb.gov.tr Emirgan 34467 istanbul Tel

Detaylı

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 DÖNEMİNE AİT VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI

Detaylı

TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (ESKİ ADIYLA: TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ KARMA FONU)

TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (ESKİ ADIYLA: TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ KARMA FONU) (ESKİ ADIYLA: TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ KARMA FONU) 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA

Detaylı

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM** (1) DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ**

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM** (1) DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ** HİSSE SENEDİ ALIM SATIM iktisap edilen ) HİSSE SENEDİ ALIM SATIM iktisap edilen) HİSSE SENEDİ TEMETTÜ (KAR PAYI) GELİRLERİ - Tamamı kurum kazancına dahil (% 20) (Şartları sağlıyorsa kurumlar vergisi iştirak

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK 2005 31 ARALIK 2005 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Anadolu

Detaylı

PORTFÖY PERFORMANS ENDEKSLERİ

PORTFÖY PERFORMANS ENDEKSLERİ PORTFÖY PERFORMANS ENDEKSLERİ İMKB Tahvil ve Bono Piyasası'nda (TBP) aynı gün valörlü işlemlerin gerçekleştiği 9:30 12:00/13:00-14:00 saatleri arasında gün içi gelişmeleri işlemler gerçekleştikçe gerçek

Detaylı

S P K SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY SINAVI GENEL AÇIKLAMA. Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı.

S P K SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY SINAVI GENEL AÇIKLAMA. Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı. S P K SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 1 2 3 SINAVI GENEL AÇIKLAMA Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı Soru Sayısı 1012 Takas Saklama ve Operasyon İşlemleri 25 Bu kitapçıkta yer alan

Detaylı

Tahvil Türleri. O Hamiline ve Nama Yazılı Tahviller. O Sabit Faizli ve Değişken Faizli Tahviller

Tahvil Türleri. O Hamiline ve Nama Yazılı Tahviller. O Sabit Faizli ve Değişken Faizli Tahviller Tahvil Şirketlerin fon ihtiyaçlarını karşılamak için çıkardıkları borçlanma senetlerine tahvil denir. Anonim şirketler genel kurul kararı ile tahvil çıkarabilir. Çıkarılan her tahvilin değeri aynı olmalıdır.

Detaylı

MATRİKS E-BROKER ELEKTRONİK İŞLEM PLATFORMU MATRİKS TRADER VE JAVA MATRİKS ENTEGRASYONLARI

MATRİKS E-BROKER ELEKTRONİK İŞLEM PLATFORMU MATRİKS TRADER VE JAVA MATRİKS ENTEGRASYONLARI MATRİKS E-BROKER ELEKTRONİK İŞLEM PLATFORMU MATRİKS TRADER VE JAVA MATRİKS ENTEGRASYONLARI İMKB ve VOB Emir İletim ve Yönetim Platformu MATRİKS E-BROKER ELEKTRONİK İŞLEM PLATFORMU NEDİR? E-Broker programı,

Detaylı

Borsa işlemlerinin açık, düzenli ve dürüst şekilde gerçekleşmesine aykırı mahiyetteki fiiller yüzde 50'si yüzde 25 yüzde 25 1/5

Borsa işlemlerinin açık, düzenli ve dürüst şekilde gerçekleşmesine aykırı mahiyetteki fiiller yüzde 50'si yüzde 25 yüzde 25 1/5 BİST'TE BORSA İŞLEMLERİNİN AÇIK, DÜZENLİ VE DÜRÜST BİR ŞEKİLDE GERÇEKLEŞMESİNE AYKIRI EMİR VE İŞLEMLER İLE BU NİTELİKTEKİ EMİRLERİ VEREN VEYA İŞLEMLERİ YAPAN YATIRIMCILARA UYGULANACAK TEDBİRLER HAKKINDA

Detaylı

İŞSİZLİK SİGORTASI FONU KAYNAKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞSİZLİK SİGORTASI FONU KAYNAKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK İŞSİZLİK SİGORTASI FONU KAYNAKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi: 20/08/2004 No: 2004/7753 Dayandığı Kanunun Tarihi: 25/08/1999 No:

Detaylı

KATILIMCILARA DUYURU

KATILIMCILARA DUYURU KATILIMCILARA DUYURU CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU, CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA

Detaylı

YATIRIM PORTALI E - Ş UBE

YATIRIM PORTALI E - Ş UBE YATIRIM PORTALI E - Ş UBE NEDEN OSMANLI MENKUL E-ŞUBE? Kolay hesap açma sürecimiz, Uygun komisyon oranlarımız, Ürün çeşitliliğimiz, Fonksiyon çeşitliliğimiz, Ürün bazında raporlama sistemimiz, Canlı destek

Detaylı

Bono İhracı Sunumu EYLÜL 2015

Bono İhracı Sunumu EYLÜL 2015 Bono İhracı Sunumu EYLÜL 2015 Öngörülen İhraç Yapısı İhraç Bilgileri İhraç Tutarı : 35.000.000 TL Kıymet Türü : Banka Bonosu İhraç Şekli : Nitelikli yatırımcıya satış Vade : 90 gün Vade Başlangıç Tarihi

Detaylı

TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 08/04/1996 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER 30/06/2016 tarihi itibarıyla

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 30

Detaylı

KARŞILAŞTIRMA CETVELİ II-31.1a BORÇLANMA ARAÇLARI TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

KARŞILAŞTIRMA CETVELİ II-31.1a BORÇLANMA ARAÇLARI TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ II-31.1 BORÇLANMA ARAÇLARI TEBLİĞİ (7/6/2013 tarihli ve 28670 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) KARŞILAŞTIRMA CETVELİ II-31.1a BORÇLANMA ARAÇLARI TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE

Detaylı

Genelge No: 189 İMKB Vadeli îşlemler Piyasası Müdürlüğü. istanbul, 29 Aralık 2003. Konu: İMKB Vadeli îşlemler Piyasası İşleyiş Esasları.

Genelge No: 189 İMKB Vadeli îşlemler Piyasası Müdürlüğü. istanbul, 29 Aralık 2003. Konu: İMKB Vadeli îşlemler Piyasası İşleyiş Esasları. Genelge No: 189 İMKB Vadeli îşlemler Piyasası Müdürlüğü istanbul, 29 Aralık 2003 Konu: İMKB Vadeli îşlemler Piyasası İşleyiş Esasları Sayın Üyemiz, İMKB Vadeli İşlemler Piyasası 5 nda işlem gören dövize

Detaylı

BEH - Groupama Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BEH - Groupama Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BEH - Groupama Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST-100 endeksi, Haziran ayı içerisinde %11,28 lik düşüş göstererek 76.295 seviyesinden kapandı. Aynı dönem içerisinde Bankacılık

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ALTINCI ALT FONU

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ALTINCI ALT FONU B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ALTINCI ALT FONU 10 EYLÜL 2012-17 TEMMUZ 2013 YATIRIM DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE ÖZEL BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 17 TEMMUZ 2013 TARİHLİ HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL

Detaylı

Bireysel Emeklilik Fon Bülteni...

Bireysel Emeklilik Fon Bülteni... Ağustos 2015 Grup Bireysel Emeklilik Fon Bülteni... Geleceğinizi Beraber Şekillendirelim Değerli Katılımcımız, Bireysel Emeklilik Sistemi uzun vadeli bir yatırım anlayışına dayalı, şeffaf ve güvenli, Devlet

Detaylı

VAKIF PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

VAKIF PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddelerine dayanılarak

Detaylı

KATILIMCILARA DUYURU KURUCUSU OLDUĞUMUZ EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

KATILIMCILARA DUYURU KURUCUSU OLDUĞUMUZ EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ KATILIMCILARA DUYURU KURUCUSU OLDUĞUMUZ EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım, Ziraat Hayat ve Emeklilik

Detaylı

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER HİSSE/VİOP E-ŞUBE İŞLEMLERİ

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER HİSSE/VİOP E-ŞUBE İŞLEMLERİ İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER HİSSE/VİOP E-ŞUBE İŞLEMLERİ www.integralmenkul.com.tr adresinden GiRiŞ sekmesinden e-şubeye giriş yapılır Açılan pencereden BİST ya da VİOP seçilir E-şube giriş ekranı: Uzaktan

Detaylı

ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖY BİLGİLERİ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka Arz Tarihi 2 Mayıs 2013 Portföy Yöneticileri

Detaylı

BANKA MUHASEBESİ SONUÇ HESAPLARI

BANKA MUHASEBESİ SONUÇ HESAPLARI BANKA MUHASEBESİ SONUÇ HESAPLARI Sonuç Hesapları Gelir ve gider hesapları sonuç hesapları olarak adlandırılır ve özkaynaklara aktarılan kar/zarar kanalıyla özkaynakların değerini değiştirir. Gelir tablosu

Detaylı

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 DÖNEMİNE AİT VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR Groupama Emeklilik

Detaylı

L. 1 - Yatırımcı Hesapları Üzerinde İşlem Yetkisine İlişkin Esaslar;

L. 1 - Yatırımcı Hesapları Üzerinde İşlem Yetkisine İlişkin Esaslar; Ek İşlem Kuralı Değişiklikleri L.3 - Genel Kurul Blokaj İşlemleri Yeni: K.4- Genel Kurul Blokaj İşlemleri Eski L. YATIRIMCI İŞLEMLERİ L. 1 - Yatırımcı Hesapları Üzerinde İşlem Yetkisine İlişkin Esaslar;

Detaylı