Orhan BULUTLAR İbrahim YÜKSEL Resul AKTAŞ Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Orhan BULUTLAR İbrahim YÜKSEL Resul AKTAŞ Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye"

Transkript

1 Karar Tarihi : Karar No : 1 Mülkiyeti S.S Beyaz Site Konut Yapı Kooperatifi Başkanlığına ait olan Erzurum ili Palandöken ilçesi Harput Mahallesi, Kadastronun 72 Pafta, 5732 Ada, 2 Parselde kayıtlı taşınmaz 18 K-IV 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızda B-5 kat ticaret üstü konut alanı olarak planmış iken yapılan bu planlar dava konusu edilmiş ve Danıştay 6. Dairesinin 2006/3521 esas ve 2008/3324 karar nolu dosyası ile bitişik nizam olarak onaylanan planlar iptal edilmiştir. S.S Beyaz Site Konut Yapı Kooperatifi Başkanlığı tarihli dilekçe ile Belediyemize müracaat ederek Erzurum ili Palandöken ilçesi Harput Mahallesi, Kadastronun 72 Pafta, 5732 Ada içerisinde bulunan parseller bitişik nizam olarak ruhsat almış ve yapılaşmaları tamamladığından kendi taşınmazlarının ve 5732 Adanın tamamının B-5 kat ticaret üstü konut şeklinde imar plan tadilatının yapılması talebi; Belediyemiz Meclisinin tarih ve 183 sayılı kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu Başkanlığı na havale edilmiştir. Belediyemiz İmar ve Bayındırlık Komisyonu Başkanlığı tarihli toplantısında yerinde ve paftalarında yapmış olduğu incelemeler sonucu ekteki raporu tanzim etmiştir.3194 sayılı İmar kanununun 8-b maddesine ve İmar plan yönetmeliğinin 21. maddesine istinaden konunun yeniden görüşülmesi hususunu isteyen Palandöken Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü çıkışlı tarih ve M.25.6.PAL / 22 sayılı teklif yazısının okunması üzerine yapılan müzakereler sonucunda; KARAR: Mülkiyeti S.S Beyaz Site Konut Yapı Kooperatifi Başkanlığına ait olan Erzurum ili Palandöken ilçesi Harput Mahallesi, Kadastronun 72 Pafta, 5732 Ada, 2 Parselde kayıtlı taşınmaz 18 K-IV 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızda B-5 kat ticaret üstü konut alanı olarak planmış iken yapılan bu planlar dava konusu edilmiş ve Danıştay 6. Dairesinin 2006/3521 esas ve 2008/3324 karar nolu dosyası ile bitişik nizam olarak onaylanan planlar iptal edilmiştir. S.S Beyaz Site Konut Yapı Kooperatifi Başkanlığı tarihli dilekçe ile Belediyemize müracaat ederek Erzurum ili Palandöken ilçesi Harput Mahallesi, Kadastronun 72 Pafta, 5732 Ada içerisinde bulunan parseller bitişik nizam olarak ruhsat almış ve yapılaşmaları tamamladığından kendi taşınmazlarının ve 5732 Adanın tamamının B-5 kat ticaret üstü konut şeklinde imar plan tadilatının yapılması talebi; Mahallinde ve paftalarında yapılan tetkik ve incelemeler neticesinde Erzurum ili Palandöken ilçesi Harput Mahallesi, Ada: 5732, parsel:3 ve 4 de kayıtlı taşınmazlar üzerinde planlar iptal edilmeden önce B-5 kat zemin katların ticaret üst katların konut olarak yapılaşmalarını tamamlamış olmasından dolayı, 5732 Ada 3 ve 4 parsellerin imar planlarına Mevcut olarak işlenmesine, 5732 Ada 2 Parselin ise arka bahçe mesafesi olarak 4.00 metre çekildikten sonra B-5 kat ticaret + konut olarak işlenmesine Komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiş olup; Palandöken İlçe Belediye Meclisinin 2013 yılı tarihli toplantının 1. birleşiminin 1.oturumunda işaret oyla yapılan oylamasında İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu Doğrultusunda Talebin Kabulüne oybirliğiyle karar verildi. Orhan BULUTLAR İbrahim YÜKSEL Resul AKTAŞ

2 Karar Tarihi : Karar No : 2 Mülkiyeti S.S Beyaz Site Konut Yapı Kooperatifi Başkanlığına ait olan Erzurum ili Palandöken ilçesi Harput Mahallesi, Kadastronun 72 Pafta, 5733 Ada, 1 Parselde kayıtlı taşınmaz 18 K-IV 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızda Oyun Alanı olarak gözükmektedir.s.s Beyaz Site Konut Yapı Kooperatifi Başkanlığı tarihli dilekçe ile Belediyemize müracaat ederek Erzurum ili Palandöken ilçesi Harput Mahallesi, Kadastronun 72 Pafta, 5733 Ada, 1 Parselde kayıtlı taşınmazın tarla vasfında iken yapılan imar uygulaması sonucu arsa olarak Kooperatif Başkanlığı adına arsa olarak tapuya tescil edildiği geçen zaman içerisinde imar planlarında oyun alanı olarak işlendiğini, bölgedeki yeşil alan yoğunluğunun standartların üzerinde olmasından dolayı oyun alanı olarak görünen taşınmazın emsal yapılaşmalara uygun olarak BL-6 kat konut alanı şeklinde imar plan tadilatının yapılması talebi;belediyemiz Meclisinin tarih ve 184 sayılı kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu Başkanlığı na havale edilmiştir.belediyemiz İmar ve Bayındırlık Komisyonu Başkanlığı tarihli toplantısında yerinde ve paftalarında yapmış olduğu incelemeler sonucu ekteki raporu tanzim etmiştir.3194 sayılı İmar kanununun 8-b maddesine ve İmar plan yönetmeliğinin 21. maddesine istinaden konunun yeniden görüşülmesi hususunu isteyen Palandöken Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü çıkışlı tarih ve M.25.6.PAL /23 sayılı teklif yazısının okunması üzerine yapılan müzakereler sonucunda; KARAR: Mülkiyeti S.S Beyaz Site Konut Yapı Kooperatifi Başkanlığına ait olan Erzurum ili Palandöken ilçesi Harput Mahallesi, Kadastronun 72 Pafta, 5733 Ada, 1 Parselde kayıtlı taşınmaz 18 K-IV 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızda Oyun Alanı olarak gözükmektedir. S.S Beyaz Site Konut Yapı Kooperatifi Başkanlığı tarihli dilekçe ile Belediyemize müracaat ederek Erzurum ili Palandöken ilçesi Harput Mahallesi, Kadastronun 72 Pafta, 5733 Ada, 1 Parselde kayıtlı taşınmazın tarla vasfında iken yapılan imar uygulaması sonucu arsa olarak Kooperatif Başkanlığı adına arsa olarak tapuya tescil edildiği geçen zaman içerisinde imar planlarında oyun alanı olarak işlendiğini, bölgedeki yeşil alan yoğunluğunun standartların üzerinde olmasından dolayı oyun alanı olarak görünen taşınmazın emsal yapılaşmalara uygun olarak BL-6 kat konut alanı şeklinde imar plan tadilatının yapılması talebi; Mahallinde ve paftalarında yapılan tetkik ve incelemeler neticesinde Erzurum ili Palandöken ilçesi Harput Mahallesi, Ada: 5733, parsel:1 de kayıtlı taşınmaz ile site içerisinde bulunan yeşil alanın Harput Mahallesi Kentsel Dönüşüm alanı içerisinde olmasından dolayı talebin Reddine Komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiş olup; Palandöken İlçe Belediye Meclisinin 2013 yılı tarihli toplantının 1. birleşiminin 1.oturumunda işaret oyla yapılan oylamasında İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu Doğrultusunda Talebin Reddinin Kabulüne oybirliğiyle karar verildi. Orhan BULUTLAR İbrahim YÜKSEL Resul AKTAŞ

3 Karar Tarihi : Karar No : 3 Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olup, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğüne tahsisli olan Erzurum ili Palandöken ilçesi Osmangazi Mahallesi, Kadastronun 71 Pafta, 5901 Ada, 1 Parselde kayıtlı taşınmaz 17 İ-III 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızda Sağlık ve Eğitim Tesisleri Alanı (Rehabilitasyon Merkezi) olarak gözükmektedir. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarih ve 5617 sayılı yazı ile Belediyemize müracaat ederek Erzurum ili Palandöken ilçesi Osmangazi Mahallesi, Kadastronun 71 Pafta, 5901 Ada, 1 Parselde kayıtlı taşınmaz üzerine Toplum Merkezi yapılacağından İmar planının Palandöken Toplum Merkezi olarak imar plan tadilatının yapılması talebi; Belediyemiz Meclisinin tarih ve 185 sayılı kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu Başkanlığı na havale edilmiştir. Belediyemiz İmar ve Bayındırlık Komisyonu Başkanlığı tarihli toplantısında yerinde ve paftalarında yapmış olduğu incelemeler sonucu ekteki raporu tanzim etmiştir.3194 sayılı İmar kanununun 8-b maddesine ve İmar plan yönetmeliğinin 21. maddesine istinaden konunun yeniden görüşülmesi hususunu isteyen Palandöken Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü çıkışlı tarih ve M.25.6.PAL /24 sayılı teklif yazısının okunması üzerine yapılan müzakereler sonucunda; KARAR: Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olup, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğüne tahsisli olan Erzurum ili Palandöken ilçesi Osmangazi Mahallesi, Kadastronun 71 Pafta, 5901 Ada, 1 Parselde kayıtlı taşınmaz 17 İ-III 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızda Sağlık ve Eğitim Tesisleri Alanı (Rehabilitasyon Merkezi) olarak gözükmektedir. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarih ve 5617 sayılı yazı ile Belediyemize müracaat ederek Erzurum ili Palandöken ilçesi Osmangazi Mahallesi, Kadastronun 71 Pafta, 5901 Ada, 1 Parselde kayıtlı taşınmaz üzerine Toplum Merkezi yapılacağından İmar planının Palandöken Toplum Merkezi olarak imar plan tadilatının yapılması talebi; Mahallinde ve paftalarında yapılan tetkik ve incelemeler neticesinde Erzurum ili Palandöken ilçesi Osmangazi Mahallesi, Kadastronun 71 Pafta, 5901 Ada, 1 Parselde kayıtlı 17 İ-III 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızda Sağlık ve Eğitim Tesisleri Alanı (Rehabilitasyon Merkezi) olarak görünen alanın Palandöken Toplum Merkezi olarak imar plan tadilat talebinin Kabulüne Komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiş olup; Palandöken İlçe Belediye Meclisinin 2013 yılı tarihli toplantının 1. birleşiminin 1.oturumunda işaret oyla yapılan oylamasında İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu Doğrultusunda Talebin Kabulüne oybirliğiyle karar verildi. Orhan BULUTLAR İbrahim YÜKSEL Resul AKTAŞ

4 Karar Tarihi : Karar No : 4 Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olup, Diyanet İşleri Başkanlığı na tahsisli olan Erzurum ili Palandöken ilçesi Yunus Emre Mahallesi, Kadastronun 89 Pafta, 821 Ada, 44 Parselde kayıtlı taşınmaz 17 M-I 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızda İbadet Yeri olarak gözükmektedir. Palandöken İlçe Müftülüğü tarih ve 733 sayılı yazı ile Belediyemize müracaat ederek Erzurum ili Palandöken ilçesi Yunus Emre Mahallesi, Kadastronun 89 Pafta, 821 Ada, 44 Parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan Palandöken Camii bahçesine Kız Kur an Kursu, Gasilhane, Abdesthane ve Okuma Salonu yapılacağından imar planlarında 5 metre olan çekme mesafelerinin kaldırılması için imar plan tadilatının yapılması talebi; Belediyemiz Meclisinin tarih ve 186 sayılı kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu Başkanlığı na havale edilmiştir. Belediyemiz İmar ve Bayındırlık Komisyonu Başkanlığı tarihli toplantısında yerinde ve paftalarında yapmış olduğu incelemeler sonucu ekteki raporu tanzim etmiştir.3194 sayılı İmar kanununun 8-b maddesine ve İmar plan yönetmeliğinin 21. maddesine istinaden konunun yeniden görüşülmesi hususunu isteyen Palandöken Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü çıkışlı tarih ve M.25.6.PAL /25 sayılı teklif yazısının okunması üzerine yapılan müzakereler sonucunda; KARAR: Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olup, Diyanet İşleri Başkanlığı na tahsisli olan Erzurum ili Palandöken ilçesi Yunus Emre Mahallesi, Kadastronun 89 Pafta, 821 Ada, 44 Parselde kayıtlı taşınmaz 17 M-I 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızda İbadet Yeri olarak gözükmektedir. Palandöken İlçe Müftülüğü tarih ve 733 sayılı yazı ile Belediyemize müracaat ederek Erzurum ili Palandöken ilçesi Yunus Emre Mahallesi, Kadastronun 89 Pafta, 821 Ada, 44 Parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan Palandöken Camii bahçesine Kız Kur an Kursu, Gasilhane, Abdesthane ve Okuma Salonu yapılacağından imar planlarında 5 metre olan çekme mesafelerinin kaldırılması için imar plan tadilatının yapılması talebi; Mahallinde ve paftalarında yapılan tetkik ve incelemeler neticesinde Erzurum ili Palandöken ilçesi Yunus Emre Mahallesi, Kadastronun 89 Pafta, 821 Ada, 44 Parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan Palandöken Camii bahçesine Kız Kur an Kursu, Gasilhane, Abdesthane ve Okuma Salonu olarak mevcutta yapılaşma bulunduğundan imar planlarında 5 metre olan çekme mesafelerinin kaldırılması için imar plan tadilat talebinin Kabulüne Komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiş olup; Palandöken İlçe Belediye Meclisinin 2013 yılı tarihli toplantının 1. birleşiminin 1.oturumunda işaret oyla yapılan oylamasında İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu Doğrultusunda Talebin Kabulüne oybirliğiyle karar verildi. Orhan BULUTLAR İbrahim YÜKSEL Resul AKTAŞ

5 Karar Tarihi : Karar No : 5 Mülkiyeti Ufuk TERZİ ye ait olan Erzurum ili Palandöken ilçesi Osman Bektaş Mahallesi, Kadastronun 6717 Ada, 3 Parselde kayıtlı taşınmaz 17 L-III 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızda A-6 kat konut TAKS:0.30 olarak gözükmektedir. Ufuk TERZİ tarihli dilekçe ile Belediyemize müracaat ederek Erzurum ili Palandöken ilçesi Osman Bektaş Mahallesi, Kadastronun 6717 Ada, 3 Parselde kayıtlı taşınmazın Ayrık Nizam olan yapı düzeninin Blok Nizam olarak, TAKS ının 0.30 dan 0.35 imar plan tadilatının yapılması talebi; Belediyemiz Meclisinin tarih ve 187 sayılı kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu Başkanlığı na havale edilmiştir. Belediyemiz İmar ve Bayındırlık Komisyonu Başkanlığı tarihli toplantısında yerinde ve paftalarında yapmış olduğu incelemeler sonucu ekteki raporu tanzim etmiştir.3194 sayılı İmar kanununun 8-b maddesine ve İmar plan yönetmeliğinin 21. maddesine istinaden konunun yeniden görüşülmesi hususunu isteyen Palandöken Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü çıkışlı tarih ve M.25.6.PAL /26 sayılı teklif yazısının okunması üzerine yapılan müzakereler sonucunda; KARAR: Mülkiyeti Ufuk TERZİ ye ait olan Erzurum ili Palandöken ilçesi Osman Bektaş Mahallesi, Kadastronun 6717 Ada, 3 Parselde kayıtlı taşınmaz 17 L-III 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızda A-6 kat konut TAKS:0.30 olarak gözükmektedir.ufuk TERZİ tarihli dilekçe ile Belediyemize müracaat ederek Erzurum ili Palandöken ilçesi Osman Bektaş Mahallesi, Kadastronun 6717 Ada, 3 Parselde kayıtlı taşınmazın Ayrık Nizam olan yapı düzeninin Blok Nizam olarak, TAKS ının 0.30 dan 0.35 imar plan tadilatının yapılması talebi;mahallinde ve paftalarında yapılan tetkik ve incelemeler neticesinde Erzurum ili Palandöken ilçesi Osman Bektaş Mahallesi, Kadastronun 6717 Ada, 3 Parselde kayıtlı taşınmazın Ayrık Nizam olan yapı düzeninin BL-6 kat konut TAKS=0.35 olarak imar plan tadilat talebinin Kabulüne Komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiş olup;palandöken İlçe Belediye Meclisinin 2013 yılı tarihli toplantının 1. birleşiminin 1.oturumunda işaret oyla yapılan oylamasında İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu Doğrultusunda Talebin Kabulüne oybirliğiyle karar verildi. Orhan BULUTLAR İbrahim YÜKSEL Resul AKTAŞ

6 Karar Tarihi : Karar No : 6 Mülkiyeti S.S Bahçeliköşk 1 Konut Yapı Kooperatifi Başkanlığı ve S.S Villa Palan Konut Yapı Kooperatifi Başkanlığına ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Osman Bektaş Mahallesi, Kadastronun 75 pafta, 6067 Ada, 10 Parsel, 6074 Ada, 3 Parsel ve 6078 Ada, 1 Parsel de kayıtlı taşınmazlar 16 L-II ve 17 L-III 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarında TAKS: %15 A-2 kat konut alanı olarak gözükmektedir. S.S Bahçeliköşk 1 Konut Yapı Kooperatifi Başkanlığı ve S.S Villa Palan Konut Yapı Kooperatifi Başkanlığı tarihli dilekçe ile Belediyemize müracaat ederek 2006 yılında başlanan ve tamamlanan inşaatlarının uzun zamandan beri oturuluyor olması, inşaatların yapım aşamasında % 15 olan TAKS ın % 20 ye çıkacağı söylentilerinden dolayı inşaatları % 20 civarında yaptıklarını beyan ederek arsalar üzerinde bulunan binaların mevcut hallerine göre imar planlarına işlenmesi için imar plan tadilatının yapılması talebi; Belediyemiz Meclisinin tarih ve 181 sayılı kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu Başkanlığı na havale edilmiştir. Belediyemiz İmar ve Bayındırlık Komisyonu Başkanlığı tarihli toplantısında yerinde ve paftalarında yapmış olduğu incelemeler sonucu ekteki raporu tanzim etmiştir.3194 sayılı İmar kanununun 8-b maddesine ve İmar plan yönetmeliğinin 21. maddesine istinaden konunun yeniden görüşülmesi hususunu isteyen Palandöken Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü çıkışlı tarih ve M.25.6.PAL /27 sayılı teklif yazısının okunması üzerine yapılan müzakereler sonucunda; KARAR: Mülkiyeti S.S Bahçeliköşk 1 Konut Yapı Kooperatifi Başkanlığı ve S.S Villa Palan Konut Yapı Kooperatifi Başkanlığına ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Osman Bektaş Mahallesi, Kadastronun 75 pafta, 6067 Ada, 10 Parsel, 6074 Ada, 3 Parsel ve 6078 Ada, 1 Parsel de kayıtlı taşınmazlar 16 L-II ve 17 L-III 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarında TAKS: %15 A-2 kat konut alanı olarak gözükmektedir. S.S Bahçeliköşk 1 Konut Yapı Kooperatifi Başkanlığı ve S.S Villa Palan Konut Yapı Kooperatifi Başkanlığı tarihli dilekçe ile Belediyemize müracaat ederek 2006 yılında başlanan ve tamamlanan inşaatlarının uzun zamandan beri oturuluyor olması, inşaatların yapım aşamasında % 15 olan TAKS ın % 20 ye çıkacağı söylentilerinden dolayı inşaatları % 20 civarında yaptıklarını beyan ederek arsalar üzerinde bulunan binaların mevcut hallerine göre imar planlarına işlenmesi için imar plan tadilatının yapılması talebi; Mahallinde ve paftalarında yapılan tetkik ve incelemeler neticesinde Erzurum ili Palandöken ilçesi Osman Bektaş Mahallesi, Kadastronun 75 pafta, 6067 Ada, 10 Parsel, 6074 Ada, 3 Parsel ve 6078 Ada, 1 Parsel de kayıtlı taşınmazlar üzerinde yapılan binaların TAKS ının % 15 ten fazla olarak yapıldığı tespit edilmiştir. Ancak binaların tamamlanmış ve içerisinde oturuluyor olmasından dolayı,75 pafta, 6067 Ada, 10 Parsel, 6074 Ada, 3 Parsel ve 6078 Ada, 1 Parsel de kayıtlı taşınmazların mevcut durumlarına göre imar planlarına işlenmesi için imar plan tadilat talebinin Kabulüne Komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiş olup; Palandöken İlçe Belediye Meclisinin 2013 yılı tarihli toplantının 1. birleşiminin 1.oturumunda işaret oyla yapılan oylamasında İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu Doğrultusunda Talebin Kabulüne oybirliğiyle karar verildi. Orhan BULUTLAR İbrahim YÜKSEL Resul AKTAŞ

7 Karar Tarihi : Karar No : sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (n) bendi gereği, Müdürlüğümüz olarak 2012 yılı çalışma programımız içerisinde Osman Gazi, Hüseyin Avni Ulaş ve A.Gazi mahallerinde yapmış olduğumuz parklara isim verilmesi ile ilgili Belediye Meclisinin tarih ve 188 sayılı kararı doğrultusunda imar ve Bayındırlık Komisyonunun vermiş olduğu karar ekte sunulmuş olup,ilgili parklara isim verilmesi hususunda yüce meclisçe bir karar ittihazını isteyen Palandöken Belediye Başkanlığı Park ve Bahçeler Müdürlüğü çıkışlı tarih ve M.25.3.PAL sayılı teklif yazısının okunması üzerine yapılan müzakereler sonucunda; KARAR: 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (n) bendi gereği, Müdürlüğümüz olarak 2012 yılı çalışma programımız içerisinde Osman Gazi, Hüseyin Avni Ulaş ve A.Gazi mahallerinde yapmış olduğumuz parklara isim verilmesi ile ilgili Belediye Meclisinin tarih ve 188 sayılı kararı doğrultusunda imar ve Bayındırlık Komisyonunun vermiş olduğu karar ekte sunulmuş olup; ilgili parklara isim verilmesinin detaylı bir şekilde değerlendirilmek üzere Ertelenmesine; Palandöken İlçe Belediye Meclisinin 2013 yılı tarihli toplantının 1. birleşiminin 1.oturumunda işaret oyla yapılan oylamasında oy birliğiyle karar verildi. Orhan BULUTLAR İbrahim YÜKSEL Resul AKTAŞ

8 Karar Tarihi : Karar No : 8 Mülkiyeti Bulutlar İnşaat Tic. Ltd. Şti.ne ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Yunus Emre Mahallesi, Kadastronun 89 Pafta, 6245 Ada, 1 Parsel, 6246 Ada, 1 ve 2 Parselde kayıtlı taşınmazlar 17 M-I 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarında A-6 Kat Konut TAKS:0.30 olarak gözükmektedir. Bulutlar İnşaat Tic. Ltd. Şti tarihli dilekçe ile Belediyemize müracaat ederek mevcut kullanım alanı 0.30 olan parsellerin 0.35 olarak imar plan tadilatının yapılmasını talep etmektedir.3194 sayılı İmar kanununun 8-b maddesine ve İmar plan yönetmeliğinin 21. maddesine istinaden konunun görüşülmesi hususunu isteyen Palandöken Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü çıkışlı tarih ve M.25.6.PAL /28 sayılı teklif yazısının okunması üzerine yapılan müzakereler sonucunda; KARAR: Mülkiyeti Bulutlar İnşaat Tic. Ltd. Şti.ne ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Yunus Emre Mahallesi, Kadastronun 89 Pafta, 6245 Ada, 1 Parsel, 6246 Ada, 1 ve 2 Parselde kayıtlı taşınmazlar 17 M-I 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarında A- 6 Kat Konut TAKS:0.30 olarak gözükmektedir. Bulutlar İnşaat Tic. Ltd. Şti tarihli dilekçe ile Belediyemize müracaat ederek mevcut kullanım alanı 0.30 olan parsellerin 0.35 olarak imar plan tadilatının yapılmasını talep etmektedir.3194 sayılı İmar kanununun 8-b maddesine ve İmar plan yönetmeliğinin 21. Maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21.maddesinin 5.fıkrasına istinaden konunun görüşülmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu Başkanlığına havale edilmesine; Palandöken İlçe Belediye Meclisinin 2013 yılı tarihli toplantının 1. birleşiminin 1.oturumunda işaret oyla yapılan oylamasında oybirliğiyle karar verildi. Orhan BULUTLAR İbrahim YÜKSEL Resul AKTAŞ

9 Karar Tarihi : Karar No : 9 Mülkiyeti Milli Emlak Müdürlüğü ne ait olup, İlim Yayma Cemiyetine kiralanan Erzurum ili Palandöken ilçesi Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi, Kadastronun 76 Pafta, 486 Ada, 32 Parsel de kayıtlı taşınmaz 17 İ-II 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarında Kültür Tesis Alanı olarak gözükmektedir.ilim Yayma Cemiyeti tarihli dilekçe ile Belediyemize müracaat ederek İmar Planlarında Kültür Tesis Alanı Olarak görünen taşınmazın kullanımına yurt ve spor aktivite alanları ibaresinin eklenmesi için imar plan tadilatının yapılmasını talep etmektedir.3194 sayılı İmar kanununun 8-b maddesine ve İmar plan yönetmeliğinin 21. maddesine istinaden konunun görüşülmesi hususunu isteyen Palandöken Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü çıkışlı tarih ve M.25.6.PAL /29 sayılı teklif yazısının okunması üzerine yapılan müzakereler sonucunda; KARAR Mülkiyeti Milli Emlak Müdürlüğü ne ait olup, İlim Yayma Cemiyetine kiralanan Erzurum ili Palandöken ilçesi Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi, Kadastronun 76 Pafta, 486 Ada, 32 Parsel de kayıtlı taşınmaz 17 İ-II 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarında Kültür Tesis Alanı olarak gözükmektedir. İlim Yayma Cemiyeti tarihli dilekçe ile Belediyemize müracaat ederek İmar Planlarında Kültür Tesis Alanı Olarak görünen taşınmazın kullanımına yurt ve spor aktivite alanları ibaresinin eklenmesi için imar plan tadilatının yapılmasını talep etmektedir.3194 sayılı İmar kanununun 8-b maddesine ve İmar plan yönetmeliğinin 21. Maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21.maddesinin 5.fıkrasına istinaden konunun görüşülmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu Başkanlığına havale edilmesine; Palandöken İlçe Belediye Meclisinin 2013 yılı tarihli toplantının 1. birleşiminin 1.oturumunda işaret oyla yapılan oylamasında oybirliğiyle karar verildi. Orhan BULUTLAR İbrahim YÜKSEL Resul AKTAŞ

10 Karar Tarihi : Karar No : 10 Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Harput Mahallesi, Kadastronun 5736 Ada, 14 Parsel de kayıtlı taşınmaz 18 K-IV 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarında Eğitim ve Sosyal Kültürel Tesis Alanı olarak gözükmektedir. Milli Emlak Müdürlüğü tarih ve 4334 sayılı yazıları ile Belediyemize müracaat ederek imar planlarında oyun alanı olarak gözüken 191 Ada, 371 Parsel ile İmar Planlarında Eğitim ve Sosyal Kültürel Tesis Alanı olarak görünen 5736 Ada, 14 Parselin karşılıklı olarak imar plan tadilatının yapılmasını talep etmektedirler.3194 sayılı İmar kanununun 8-b maddesine ve İmar plan yönetmeliğinin 21. maddesine istinaden konunun görüşülmesi hususunu isteyen Palandöken Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü çıkışlı tarih ve M.25.6.PAL /30 sayılı teklif yazısının okunması üzerine yapılan müzakereler sonucunda; KARAR: Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Harput Mahallesi, Kadastronun 5736 Ada, 14 Parsel de kayıtlı taşınmaz 18 K-IV 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarında Eğitim ve Sosyal Kültürel Tesis Alanı olarak gözükmektedir. Milli Emlak Müdürlüğü tarih ve 4334 sayılı yazıları ile Belediyemize müracaat ederek imar planlarında oyun alanı olarak gözüken 191 Ada, 371 Parsel ile İmar Planlarında Eğitim ve Sosyal Kültürel Tesis Alanı olarak görünen 5736 Ada, 14 Parselin karşılıklı olarak imar plan tadilatının yapılmasını talep etmektedirler.3194 sayılı İmar kanununun 8-b maddesine ve İmar plan yönetmeliğinin 21. Maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21.maddesinin 5.fıkrasına istinaden konunun görüşülmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu Başkanlığına havale edilmesine; Palandöken İlçe Belediye Meclisinin 2013 yılı tarihli toplantının 1. birleşiminin 1.oturumunda işaret oyla yapılan oylamasında oybirliğiyle karar verildi. Orhan BULUTLAR İbrahim YÜKSEL Resul AKTAŞ

11 Karar Tarihi : Karar No : 11 Mülkiyeti Abdullillah ALA ve hissedarlarına ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Yunus Emre Mahallesi, Kadastronun 6092 Ada, 2 Parsel de kayıtlı taşınmaz 17 M-I 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarında A-2 Kat Konut alanı olarak gözükmektedir. Abdullillah ALA tarihli dilekçe ile Belediyemize müracaat ederek çevredeki yapılaşmalar göz önüne alınarak A-2 kat konut alanı olan taşınmazın 5+1 olarak imar plan tadilatının yapılmasını talep etmektedir.3194 sayılı İmar kanununun 8-b maddesine ve İmar plan yönetmeliğinin 21. maddesine istinaden konunun görüşülmesi hususunu isteyen Palandöken Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü çıkışlı tarih ve M.25.6.PAL /31 sayılı teklif yazısının okunması üzerine yapılan müzakereler sonucunda; KARAR: Mülkiyeti Abdullillah ALA ve hissedarlarına ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Yunus Emre Mahallesi, Kadastronun 6092 Ada, 2 Parsel de kayıtlı taşınmaz 17 M-I 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarında A-2 Kat Konut alanı olarak gözükmektedir. Abdullillah ALA tarihli dilekçe ile Belediyemize müracaat ederek çevredeki yapılaşmalar göz önüne alınarak A-2 kat konut alanı olan taşınmazın 5+1 olarak imar plan tadilatının yapılmasını talep etmektedir.3194 sayılı İmar kanununun 8-b maddesine ve İmar plan yönetmeliğinin 21. Maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21.maddesinin 5.fıkrasına istinaden konunun görüşülmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu Başkanlığına havale edilmesine; Palandöken İlçe Belediye Meclisinin 2013 yılı tarihli toplantının 1. birleşiminin 1.oturumunda işaret oyla yapılan oylamasında oybirliğiyle karar verildi. Orhan BULUTLAR İbrahim YÜKSEL Resul AKTAŞ

12 Karar Tarihi : Karar No : 12 Mülkiyeti Fetih KAÇAR a ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Osman Bektaş Mahallesi, Kadastronun 90 Pafta, 6154 Ada, 2 Parsel de kayıtlı taşınmaz 17 L-III 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarında A-6 Kat Konut TAKS:0.30 olarak gözükmektedir. Fetih KAÇAR tarihli dilekçe ile Belediyemize müracaat ederek çevredeki yapılaşmaların TAKS ı 0.35 ve 0.40 olarak yapılaşmaları tamamladığından kendi parselinin de BL-6 Kat Konut, TAKS: 0.35 olarak imar plan tadilatının yapılmasını talep etmektedir.3194 sayılı İmar kanununun 8-b maddesine ve İmar plan yönetmeliğinin 21. maddesine istinaden konunun görüşülmesi hususunu Palandöken Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü çıkışlı tarih ve M.25.6.PAL /32sayılı teklif yazısının okunması üzerine yapılan müzakereler sonucunda; KARAR: Mülkiyeti Fetih KAÇAR a ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Osman Bektaş Mahallesi, Kadastronun 90 Pafta, 6154 Ada, 2 Parsel de kayıtlı taşınmaz 17 L- III 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarında A-6 Kat Konut TAKS:0.30 olarak gözükmektedir.fetih KAÇAR tarihli dilekçe ile Belediyemize müracaat ederek çevredeki yapılaşmaların TAKS ı 0.35 ve 0.40 olarak yapılaşmaları tamamladığından kendi parselinin de BL-6 Kat Konut, TAKS: 0.35 olarak imar plan tadilatının yapılmasını talep etmektedir.3194 sayılı İmar kanununun 8-b maddesine ve İmar plan yönetmeliğinin 21. Maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21.maddesinin 5.fıkrasına istinaden konunun görüşülmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu Başkanlığına havale edilmesine; Palandöken İlçe Belediye Meclisinin 2013 yılı tarihli toplantının 1. birleşiminin 1.oturumunda işaret oyla yapılan oylamasında oybirliğiyle karar verildi. Orhan BULUTLAR İbrahim YÜKSEL Resul AKTAŞ

13 Karar Tarihi : Karar No : 13 Mülkiyeti Abdulsettar DEMİR e ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi, Kadastronun 90/2 Pafta, 822 Ada, ve 431 Parsel de kayıtlı taşınmazlar 18 M-I 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarında BL-5 Kat Ticaret+Konut alanı olarak gözükmektedir.abdulsettar DEMİR tarihli dilekçe ile Belediyemize müracaat ederek BL-5 kat ticaret+konut TAKS:0.40 olarak görünen taşınmazlarının TAKS ının % 100 e çıkarılarak 2 kat ticaret alanı olarak imar plan tadilatının yapılmasını talep etmektedir.3194 sayılı İmar kanununun 8-b maddesine ve İmar plan yönetmeliğinin 21. maddesine istinaden konunun görüşülmesi hususunu Palandöken Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü çıkışlı tarih ve /35 sayılı teklif yazısının okunması üzerine yapılan müzakereler sonucunda; KARAR: Mülkiyeti Abdulsettar DEMİR e ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi, Kadastronun 90/2 Pafta, 822 Ada, ve 431 Parsel de kayıtlı taşınmazlar 18 M-I 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarında BL-5 Kat Ticaret+Konut alanı olarak gözükmektedir. Abdulsettar DEMİR tarihli dilekçe ile Belediyemize müracaat ederek BL-5 kat ticaret+konut TAKS:0.40 olarak görünen taşınmazlarının TAKS ının % 100 e çıkarılarak 2 kat ticaret alanı olarak imar plan tadilatının yapılmasını talep etmektedir.3194 sayılı İmar kanununun 8-b maddesine ve İmar plan yönetmeliğinin 21. Maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21.maddesinin 5.fıkrasına istinaden konunun görüşülmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu Başkanlığına havale edilmesine; Palandöken İlçe Belediye Meclisinin 2013 yılı tarihli toplantının 1. birleşiminin 1.oturumunda işaret oyla yapılan oylamasında oybirliğiyle karar verildi. Orhan BULUTLAR İbrahim YÜKSEL Resul AKTAŞ

14 Karar Tarihi : Karar No : 14 Mülkiyeti Yavuz Selim SAĞLAM ve Rahmi ÖZKURT a ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Osmangazi Mahallesi, Kadastronun 4410 Ada, 14 ve 15 Parsel de kayıtlı taşınmaz 17 İ-III 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarında A-2 Kat Konut alanı olarak gözükmektedir. Yavuz Selim SAĞLAM tarihli dilekçe ile Belediyemize müracaat ederek konut alanı olarak görünen taşınmazlarının İlk, Orta ve Lise programlarına yönelik eğitim verebilecek özelliklere sahip h=10.00 metre özel Eğitim Tesis Alanı olarak imar plan tadilatının yapılmasını talep etmektedir.3194 sayılı İmar kanununun 8-b maddesine ve İmar plan yönetmeliğinin 21. maddesine istinaden konunun görüşülmesi hususunu isteyen Palandöken Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü çıkışlı tarih ve /34 sayılı teklif yazısının okunması üzerine yapılan müzakereler sonucunda; KARAR: Mülkiyeti Yavuz Selim SAĞLAM ve Rahmi ÖZKURT a ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Osmangazi Mahallesi, Kadastronun 4410 Ada, 14 ve 15 Parsel de kayıtlı taşınmaz 17 İ-III 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarında A-2 Kat Konut alanı olarak gözükmektedir. Yavuz Selim SAĞLAM tarihli dilekçe ile Belediyemize müracaat ederek konut alanı olarak görünen taşınmazlarının İlk, Orta ve Lise programlarına yönelik eğitim verebilecek özelliklere sahip h=10.00 metre özel Eğitim Tesis Alanı olarak imar plan tadilatının yapılmasını talep etmektedir.3194 sayılı İmar kanununun 8- b maddesine ve İmar plan yönetmeliğinin 21. Maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21.maddesinin 5.fıkrasına istinaden konunun görüşülmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu Başkanlığına havale edilmesine; Palandöken İlçe Belediye Meclisinin 2013 yılı tarihli toplantının 1. birleşiminin 1.oturumunda işaret oyla yapılan oylamasında oy birliğiyle karar verildi. Orhan BULUTLAR İbrahim YÜKSEL Resul AKTAŞ

15 Karar Tarihi : Karar No : tarih ve 2464 sayılı Belediye Gelirler Kanununun 6360 sayılı kanunla değişik 86.maddesinin birinci fıkrası Belediyelerce veya Belediyelere bağlı müesseselerce inşa, tamir veya genişletmeye tabi tutulan yolların iki tarafında bulunan veya başka bir yola çıkışı olmaması dolayısıyla bu yoldan yararlanan gayrimenkullerin sahiplerinden Meclis kararı ile yol harcamalarına katılma payı alınabilir. şeklinde değiştirilmiş olup, bu madde uyarınca yol harcamalarına katılma payının alınıp alınmayacağı hususunda bir karar ittihazını isteyen Palandöken Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü çıkışlı tarih ve /33 sayılı teklif yazısının okunması üzerine yapılan müzakereler sonucunda; KARAR: tarih ve 2464 sayılı Belediye Gelirler Kanununun 6360 sayılı kanunla değişik 86.maddesinin birinci fıkrası Belediyelerce veya Belediyelere bağlı müesseselerce inşa, tamir veya genişletmeye tabi tutulan yolların iki tarafında bulunan veya başka bir yola çıkışı olmaması dolayısıyla bu yoldan yararlanan gayrimenkullerin sahiplerinden Meclis kararı ile yol harcamalarına katılma payı alınabilir. şeklinde değiştirilmiş olup, bu madde uyarınca yol harcamalarına katılma payının alınmamasına; Palandöken İlçe Belediye Meclisinin 2013 yılı tarihli toplantının 1. birleşiminin 1.oturumunda işaret oyla yapılan oylamasında oybirliğiyle karar verildi. Orhan BULUTLAR İbrahim YÜKSEL Resul AKTAŞ

16 Karar Tarihi : Karar No : 16 Erzurum Merkez Palandöken İlçesi Yunus Emre Mahallesinde bulunan Kadastronun pafta:18 M IV, Ada: 6680,parsel: 1 de kayıtlı taşınmaz,1/1000 ölçekli Uygulama imar planında Yeşil alan, Park, Spor ve Oyun alanı olarak gözükmektedir.3194 sayılı imar kanununun ilgili maddeleri ile 2942 sayılı Kamulaştırma kanununun ilgili maddeleri gereğince Kamulaştırılması hususunda Yüce Meclisçe bir karar ittihazını isteyen Palandöken Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü çıkışlı tarih ve M.25.7.PAL sayılı teklif yazısının okunması üzerine yapılan müzakereler sonucunda; KARAR: Erzurum Merkez Palandöken İlçesi Yunus Emre Mahallesinde bulunan Kadastronun pafta:18 M IV, Ada: 6680,parsel: 1 de kayıtlı taşınmaz,1/1000 ölçekli Uygulama imar planında Yeşil alan, Park, Spor ve Oyun alanı olarak gözükmektedir.3194 sayılı imar kanununun ilgili maddeleri ile 2942 sayılı Kamulaştırma kanununun ilgili maddeleri gereğince; bahse konu taşınmazın Kamulaştırılması Talebinin Kabulüne; Palandöken İlçe Belediye Meclisinin 2013 Yılı tarihli toplantının 1. birleşiminin 1.oturumunda işaret oyla yapılan oylamasında oybirliğiyle karar verildi. Orhan BULUTLAR İbrahim YÜKSEL Resul AKTAŞ Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip

17 Karar Tarihi : Karar No : 17 Erzurum Merkez Palandöken İlçesi Yunus emre Mahallesi, Kadastronun Pafta:90/1, Ada:822, Parsel:207 ile 208 de kayıtlı taşınmazlar, 18 L III- 1/1000 ölçekli Uygulama imar planında Yola isabet etmektedir. Yola isabet eden taşınmazlara yapılacak İfraz beyannamesinde yola isabet eden kısımların, 3194 sayılı İmar Kanununun ilgili maddeleri ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun ilgili maddeleri gereğince kamulaştırılması hususunda Yüce Meclisçe bir karar ittihazını isteyen Palandöken Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü çıkışlı tarih ve /04 sayılı teklif yazısının okunması üzerine yapılan müzakereler sonucunda; KARAR: Erzurum Merkez Palandöken İlçesi Yunus emre Mahallesi, Kadastronun Pafta:90/1, Ada:822, Parsel:207 ile 208 de kayıtlı taşınmazlar, 18 L III- 1/1000 ölçekli Uygulama imar planında Yola isabet etmektedir. Yola isabet eden taşınmazlara yapılacak İfraz beyannamesinde yola isabet eden kısımların, 3194 sayılı İmar Kanununun ilgili maddeleri ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun ilgili maddeleri gereğince; bahse konu taşınmazın Kamulaştırılması Talebinin Kabulüne; Palandöken İlçe Belediye Meclisinin 2013 Yılı tarihli toplantının 1. birleşiminin 1.oturumunda işaret oyla yapılan oylamasında oybirliğiyle karar verildi. Orhan BULUTLAR İbrahim YÜKSEL Resul AKTAŞ Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip

18 Karar Tarihi : Karar No : 18 İl Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünün Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğüne gönderdiği ilgi (a) yazısında; Kültür Merkezi Hizmet Binasının içerisinde bulunan Atatürk Kültür merkezi Halk Kütüphanesinin bulunduğu binanın Büyükşehir Belediyesi tarafından Kent Meydanı projesi kapsamında yıkılacağı, bu nedenle söz konusu kütüphanenin Palandöken Belediye Başkanlığınca Yunus Emre Mahallesinde yaptırılan Kültür Merkezine taşınmasına yönelik Bakanlık görüşü talep edilmiş olup, Kültür ve Turizm Bakanlığının ilgi (b) yazısında; Mülkiyeti Belediyemize ait Yunus Emre mahallesindeki Kültür Merkezi Hizmet binası içerisinde büyük okuyucu salonu olan bir mekanın kütüphane salonu olarak en az 15(on beş) süreyle İl Kültür Müdürlüğüne tahsis edilerek imzalanan tahsis protokolünün Bakanlığa gönderilmesi talep edilmektedir. Mülkiyeti Belediyemize ait Yunus Emre mahallesindeki Kültür Merkezi Hizmet binası içerisindeki bir salonun Kütüphane yeri olarak ilgili kurum adına 5393 sayılı Belediye kanununun 18.maddesinin (e) bendine istinaden; 15 (on beş) yıl süre ile tahsis edilmesi ile 5393 sayılı kanununun 38.maddesinin (g) bendine istinaden; Belediye Başkanına protokol imzalamaya ve tahsisle ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi için Encümene yetki verilmesi hususunda Yüce Meclisçe bir karar ittihazını isteyen Palandöken Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü çıkışlı tarih ve sayılı teklif yazısının okunması üzerine yapılan müzakereler sonucunda; KARAR: İl Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünün Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğüne gönderdiği ilgi (a) yazısında; Kültür Merkezi Hizmet Binasının içerisinde bulunan Atatürk Kültür merkezi Halk Kütüphanesinin bulunduğu binanın Büyükşehir Belediyesi tarafından Kent Meydanı projesi kapsamında yıkılacağı, bu nedenle söz konusu kütüphanenin Palandöken Belediye Başkanlığınca Yunus Emre Mahallesinde yaptırılan Kültür Merkezine taşınmasına yönelik Bakanlık görüşü talep edilmiş olup, Kültür ve Turizm Bakanlığının ilgi (b) yazısında; Mülkiyeti Belediyemize ait Yunus Emre mahallesindeki Kültür Merkezi Hizmet binası içerisinde büyük okuyucu salonu olan bir mekânın kütüphane salonu olarak en az 15(on beş) süreyle İl Kültür Müdürlüğüne tahsis edilerek imzalanan tahsis protokolünün Bakanlığa gönderilmesi talep edilmektedir. Mülkiyeti Belediyemize ait Yunus Emre mahallesindeki Kültür Merkezi Hizmet binası içerisindeki bir salonun Kütüphane yeri olarak ilgili kurum adına 5393 sayılı Belediye kanununun 18.maddesinin (e) bendine istinaden; 15 (on beş) yıl süre ile tahsis edilmesi ile 5393 sayılı kanununun 38.maddesinin (g) bendine istinaden; Belediye Başkanına protokol imzalamaya ve tahsisle ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi için Encümene yetki verilmesine; Palandöken İlçe Belediye Meclisinin 2013 Yılı tarihli toplantının 1. birleşiminin 1.oturumunda işaret oyla yapılan oylamasında oybirliğiyle karar verildi. Orhan BULUTLAR İbrahim YÜKSEL Resul AKTAŞ Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip

19 Karar Tarihi : Karar No : 19 İlgi yazıda Palandöken Spor Kulübü olarak hali hazırda; Atletizm, Basketbol, Boks geleneksel spor dalları Güreş, Halk oyunları kayak, kızak voleybol ve Futbol olarak 11 dalda toplan 688 sporcuyla hem profesyonel hem de amatör olarak Türk sporuna katkı sağlamaya çalışmaktayız. Mevcut pozisyonumuzda yaşadığımız sıkıntıları bertaraf etmek ve yeni branşlarda sporcu yetiştirmek için 5393 sayılı kanununun 17. maddesi ile değiştirilen 6360 sayılı yeni Büyükşehir Kanununun 14. maddesinin 1 fıkrası (b) bendinde gerektiğinde spora ve sporcuya teşvik amacıyla gençlere spor malzemesi verilir. Spor kulüplerine aynı ve nakdi yardım yapılır ve gerekli destek sağlanır her türlü amatör karşılaşmalar düzenler yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren ve dereceye giren öğrencilere ve sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere Belediye Meclis Kararı ile teşvik primi verilebilir. Belediyeler Kanununun 1. maddesi (b) bendi uyarınca spora teşvik amacıyla yapacakları nakdi yardımın bir önceki yılın bütçe vergi gelirlerinde Belediyeler için belirlenen miktarların binde yedisine tekamül eden, TL nin Palandöken Spor Kulübüne aktarılması hususunda Yüce Meclisçe bir karar ittihazını isteyen Palandöken Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü çıkışlı tarih ve M.25.3.PAL sayılı teklif yazısının okunması üzerine yapılan müzakereler sonucunda; KARAR: Palandöken Spor Kulübü olarak hali hazırda; Atletizm, Basketbol, Boks geleneksel spor dalları Güreş, Halk oyunları kayak, kızak voleybol ve Futbol olarak 11 dalda toplan 688 sporcuyla hem profesyonel hem de amatör olarak Türk sporuna katkı sağlamaya çalışılmaktadır. Mevcut pozisyonda yaşadıkları sıkıntıları bertaraf etmek ve yeni branşlarda sporcu yetiştirmek için 5393 sayılı kanununun 17. maddesi ile değiştirilen 6360 sayılı yeni Büyükşehir Kanununun 14. maddesinin 1 fıkrası (b) bendinde gerektiğinde spora ve sporcuya teşvik amacıyla gençlere spor malzemesi verilir. Spor kulüplerine aynı ve nakdi yardım yapılır ve gerekli destek sağlanır her türlü amatör karşılaşmalar düzenler yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren ve dereceye giren öğrencilere ve sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere Belediye Meclis Kararı ile teşvik primi verilebilir. denilmektedir. Belediyeler Kanununun 1. maddesi (b) bendi uyarınca spora teşvik amacıyla yapacakları nakdi yardımın bir önceki yılın bütçe vergi gelirlerinde Belediyeler için belirlenen miktarın binde yedisine tekamül eden, TL nin Palandöken Spor Kulübüne aktarılmasına; Palandöken İlçe Belediye Meclisinin 2013 Yılı tarihli toplantının 1. birleşiminin 1.oturumunda işaret oyla yapılan oylamasında oybirliğiyle karar verildi. Orhan BULUTLAR İbrahim YÜKSEL Resul AKTAŞ

20 Karar Tarihi : Karar No : 20 Belediyemizde istihdam edilmekte olan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personellerden, öğrenim durumu, hizmet suresi ve müktesebi sebebiyle kadro derecelerinin bir üst dereceye yükseltilmesi için hazırlanan Dolu kadro cetvelinin görüşülmesi hususunda Yüce Meclisçe bir karar ittihazını isteyen Palandöken Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü çıkışlı tarih ve M.25.6.PAL sayılı teklif yazısının okunması üzerine yapılan müzakereler sonucunda; KARAR: Belediyemizde istihdam edilmekte olan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personellerden, öğrenim durumu, hizmet suresi ve müktesebi sebebiyle kadro derecelerinin bir üst dereceye yükseltilmesi için ekte hazırlanan Dolu kadro cetvelinin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (ı) bendine istinaden Kabulüne; Palandöken İlçe Belediye Meclisinin 2013 Yılı tarihli toplantının 1. birleşiminin 1.oturumunda işaret oyla yapılan oylamasında oybirliğiyle karar verildi. Orhan BULUTLAR İbrahim YÜKSEL Resul AKTAŞ

21 Karar Tarihi : Karar No : 21 Belediyemizde münhal bulunan 657 Sayılı kanuna tabi kadrolarda Belediyemizin ileriki zamanlarda ihtiyacının olabileceği düşünülerek, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte belirtilen unvanlarda boş (unvan) kadro değişikliği yapılması ile ilgili hazırlanan Boş Kadro cetvelinin görüşülmesi hususunda Yüce Meclisçe bir karar ittihazını isteyen Palandöken Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü çıkışlı tarih ve M.25.6.PAL sayılı teklif yazısının okunması üzerine yapılan müzakereler sonucunda; KARAR: Belediyemizde münhal bulunan 657 Sayılı kanuna tabi kadrolarda Belediyemizin ileriki zamanlarda ihtiyacının olabileceği düşünülerek, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte belirtilen unvanlarda boş (unvan) kadro değişikliği yapılması için ekte hazırlanan Boş Kadro cetvelinin, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (ı) bendine istinaden Kabulüne; Palandöken İlçe Belediye Meclisinin 2013 Yılı tarihli toplantının 1. birleşiminin 1.oturumunda işaret oyla yapılan oylamasında oybirliğiyle karar verildi. Orhan BULUTLAR İbrahim YÜKSEL Resul AKTAŞ

22 Karar Tarihi : Karar No : Sayılı Kanun gereği belediyemizde çalışmakta olan geçici işçilerin kadroya geçirilmeleri işlemleri içerisinde (5) Adet Mühendis, (9) Adet Tekniker ve Belediyemiz ihtiyacına binaen 2012 yılından itibaren (4) Mühendis,(1) Mimar, (l) Peyzaj Mimarı, (1) Avukat, (1) adet Programcı ve (1) adet Teknisyen olmak üzere cem an (23) adet personel Kadro karşılığı olarak 5393 Sayılı Kanunun 49. Maddesine göre Tam Zamanlı Sözleşmeli personel çalıştırılmaktadır.bu personellerden 2007 yılından itibaren çalışmakta olan (5) Adet Mühendis unvanlı personel için 2.159,98 TL, (9) Adet Tekniker unvanlı için 1.882,77 TL ve Belediyemiz ihtiyacına binaen 2012 yılından itibaren çalışmakta olan (4) Mühendis,(1) Mimar, (l) Peyzaj Mimarı unvanlılar için 1.950,88 TL, (1) Avukat unvanlı için 1,795,68 TL (1) adet Programcı unvanlı personel için 1.332,71 TL ve (1) adet Teknisyen ve TL net ücret verilmektedir.bu personellerin net ücretlerine ilaveten 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu hükümleri uyarınca tarihli ve 2012/1 numaralı Kamu Görevlilerinin Hakem Kurulu Kararı ile 2013 yılının ilk altı ay için %3 ikinci altı ay için %3 oranında artışın yapılması, (657 Sayılı Devlet Memurları kanununa göre çalışmakta olan personellere uygulanacak 2013 yılı artış oranları ve enflasyon farklarınındı aynen uygulanmasına) hususunda Yüce Meclisçe bir karar ittihazını isteyen Palandöken Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü çıkışlı tarih ve M.25.6.PAL sayılı teklif yazısının okunması üzerine yapılan müzakereler sonucunda; KARAR: 5620 Sayılı Kanun gereği belediyemizde çalışmakta olan geçici işçilerin kadroya geçirilmeleri işlemleri içerisinde (5) Adet Mühendis, (9) Adet Tekniker ve Belediyemiz ihtiyacına binaen 2012 yılından itibaren (4) Mühendis,(1) Mimar, (l) Peyzaj Mimarı, (1) Avukat, (1) adet Programcı ve (1) adet Teknisyen olmak üzere cem an (23) adet personel Kadro karşılığı olarak 5393 Sayılı Kanunun 49. Maddesine göre Tam Zamanlı Sözleşmeli personel çalıştırılmaktadır.bu personellerden 2007 yılından itibaren çalışmakta olan (5) Adet Mühendis unvanlı personel için 2.159,98 TL, (9) Adet Tekniker unvanlı için 1.882,77 TL ve Belediyemiz ihtiyacına binaen 2012 yılından itibaren çalışmakta olan (4) Mühendis,(1) Mimar, (l) Peyzaj Mimarı unvanlılar için 1.950,88 TL, (1) Avukat unvanlı için 1,795,68 TL (1) adet Programcı unvanlı personel için 1.332,71 TL ve (1) adet Teknisyen ve TL net ücret verilmektedir.bu personellerin net ücretlerine ilaveten 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu hükümleri uyarınca tarihli ve 2012/1 numaralı Kamu Görevlilerinin Hakem Kurulu Kararı ile 2013 yılının ilk altı ay için %3 ikinci altı ay için %3 oranında artışın yapılması ile 657 Sayılı Devlet Memurları kanununa göre çalışmakta olan personellere uygulanacak 2013 yılı artış oranları ve enflasyon farklarının da aynen uygulanmasına;palandöken İlçe Belediye Meclisinin 2013 Yılı tarihli toplantının 1. birleşiminin 1.oturumunda işaret oyla yapılan oylamasında oybirliğiyle karar verildi. Orhan BULUTLAR İbrahim YÜKSEL Resul AKTAŞ

23 Karar Tarihi : Karar No : 23 Belediyemizde Kısmı zamanlı sözleşmeli Avukat olarak istihdam edilmekte olan Erzurum Barosu Avukatlarından Osman AKIN ın ücretinin Maliye Bakanlığı bütçe ve Mali Kontroller Genel Müdürlüğünün 28,06,2012 tarih ve 7270 sayılı genelge ekinde gönderilen cetvellerde belirtilen oranda ( TL) net ücret ödenmektedir.adı geçenin 2013 yılın da Kısmı Zamanlı Sözleşmeli Avukat olarak çalıştırılacağından net ücretinin Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünce belirlenen oranın verilmesi hususunda Yüce Meclisçe bir karar ittihazını isteyen Palandöken Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü çıkışlı tarih ve M.25.6.PAL sayılı teklif yazısının okunması üzerine yapılan müzakereler sonucunda; KARAR: Belediyemizde Kısmı zamanlı sözleşmeli Avukat olarak istihdam edilmekte olan Erzurum Barosu Avukatlarından Osman AKIN ın ücretinin Maliye Bakanlığı bütçe ve Mali Kontroller Genel Müdürlüğünün 28,06,2012 tarih ve 7270 sayılı genelge ekinde gönderilen cetvellerde belirtilen oranda ( TL) net ücret ödenmektedir.adı geçenin 2013 yılın da Kısmı Zamanlı Sözleşmeli Avukat olarak çalıştırılacağından;4 net ücretinin Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün tarih ve 33 sayılı genelgesinde belirlenen 924,88 TL olarak belirlenmesine ve 657 Sayılı Devlet Memurları kanununa göre çalışmakta olan personellere 2013 yılı ikinci altı ayı için uygulanacak artış oranları ve enflasyon farklarının da aynen uygulanmasına; Palandöken İlçe Belediye Meclisinin 2013 Yılı tarihli toplantının 1. birleşiminin 1.oturumunda işaret oyla yapılan oylamasında oybirliğiyle karar verildi. Orhan BULUTLAR İbrahim YÜKSEL Resul AKTAŞ

24 Karar Tarihi : Karar No : 24 Belediyemiz AK Parti Meclis Üyelerinden Mehmet AYDIN nın tarihli meclis üyeliğinden istifası ile ilgili dilekçesi meclisimizin bilgisine sunulmuş olup; Belediye Kanununun 29. maddesi gereği meclis üyeliğinden düşürülmesi konusunda bir karar ittihazını isteyen Palandöken Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü çıkışlı tarih ve M.25.3.PAL sayılı teklif yazısının okunması üzerine yapılan müzakereler sonucunda; KARAR: Belediyemiz AK Parti Meclis Üyelerinden Mehmet AYDIN nın tarihli meclis üyeliğinden istifası ile ilgili dilekçesi meclisimizin bilgisine sunulmuş olup; Belediye Kanununun 29. maddesi gereği meclis üyeliğinden düşürülmesine; Palandöken İlçe Belediye Meclisinin 2013 Yılı tarihli toplantının 1. birleşiminin 1.oturumunda işaret oyla yapılan oylamasında oybirliğiyle karar verildi. Orhan BULUTLAR İbrahim YÜKSEL Resul AKTAŞ

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ Yavuz KOCAMAN Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ Yavuz KOCAMAN Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 154 Mülkiyeti Üçüzler Konut Yapı Kooperatifine ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Osman Bektaş Mahallesi, Ada: 5829, Parsel:1 de kayıtlı taşınmaz 17 L-II 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızda

Detaylı

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ Yavuz KOCAMAN Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ Yavuz KOCAMAN Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 114 Mülkiyeti S.S Beyaz Site Konut Yapı Kooperatifine ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Harput Mahallesi, Pafta:72, Ada:5734, Parsel:5 de kayıtlı taşınmaz 18 K-IV 1/1000 ölçekli uygulama imar

Detaylı

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ V.Karani ŞENOCAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ V.Karani ŞENOCAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 104 Mülkiyeti Maliye Hazinesine Erzurum ili Palandöken ilçesi Güzelyurt Mahallesi, 1153 Parsel Belediyemiz sınırları içerisinde olup, 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımız dışındadır.çevre

Detaylı

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ Orhan GÖZGEÇ Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ Orhan GÖZGEÇ Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 1 Mülkiyeti Harun ŞAHİNTÜRK e ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Yunus Emre Mahallesi, Ada: 997, Parsel:2 da kayıtlı taşınmaz 18 L-III 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızda blok boşluğu

Detaylı

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ Yavuz KOCAMAN Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ Yavuz KOCAMAN Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 82 Mülkiyeti Murat AYDIN a ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Taşlıgüney Mahallesi, 3 Pafta, 455 Parselde kayıtlı taşınmaz Belediyemiz sınırları içerisinde olup, 1/1000 ölçekli uygulama imar

Detaylı

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ V.Karani ŞENOCAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ V.Karani ŞENOCAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 15 Mülkiyeti Alparslan KÜNİ ve hissedarlarına ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi, Ada: 5937, Parsel:1 da kayıtlı taşınmaz 18 İ-III 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızda

Detaylı

Orhan BULUTLAR İbrahim YÜKSEL Güven SARİ Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR İbrahim YÜKSEL Güven SARİ Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 16 Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olup, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü adına tahsisli olan Erzurum ili Palandöken ilçesi Tuzcu Mahallesi Çat Karayolu üzerinde bulunan 1003 Parsel

Detaylı

Orhan BULUTLAR Ömer DÜZGÜN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Ömer DÜZGÜN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 90 Erzurum ili Palandöken ilçesi Solakzade Mahallesi, 757 ada, 10 Parselde kayıtlı tarla vasfındaki taşınmaz İ46-B 11-D 2-B 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ayrık nizam 2 kat TAKS: 0.20,

Detaylı

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR KOMİSYONU BAŞKANLIĞI. SAYI : KONU:İmar Plan tadilatı 27.12.2012 KOMİSYON RAPORU

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR KOMİSYONU BAŞKANLIĞI. SAYI : KONU:İmar Plan tadilatı 27.12.2012 KOMİSYON RAPORU KONU:İmar Plan tadilatı 27.12.2012 Belediye Meclisimizin 03.12.2012 tarih ve 185 sayılı kararı ile Komisyonumuza havale edilen kararı neticesinde ; İmar Komisyonumuz 24.12.2012 tarihinde toplanarak, Erzurum

Detaylı

T.C. PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi : 03.04.2017 Karar No : 30 5393 Sayılı Belediye Kanununun 33. Maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 20.maddesi uyarınca; görev süreleri tamamlanan Belediye Encümen Üyelerinin

Detaylı

Dönemi : 2017 Karar Tarihi : Karar No : 13

Dönemi : 2017 Karar Tarihi : Karar No : 13 Karar No : 13 Mülkiyeti Leyla YILDIZ a ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi, pafta: 82, ada: 1262, Parsel: 2 de kayıtlı taşınmaz 18 M-I 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızda

Detaylı

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 161 Mülkiyeti Leyla YILDIZ a ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi, pafta: 82, ada: 1262, Parsel: 2 de kayıtlı taşınmaz 18 M-I 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızda

Detaylı

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar Tarihi : 02.01.2017 Karar No : 1 Mülkiyeti Serendip Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Basım Yayım Dağıtım İnş.Taah. Mad.Tic.San.Ltd.Şti ne ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Osman Bektaş Mahallesi,

Detaylı

T.C. PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No : 21 İlgi: a) Şimşek AKPINAR IN 08.02.2017 tarih ve 20 sayılı dilekçesi. b) Danıştay 8.Dairesinin 10.03.2016 gün ve 2016/53 E.2016/2408 Sayılı Kararı. c) Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu nun

Detaylı

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR KOMİSYONU BAŞKANLIĞI. SAYI : KONU:İmar Plan tadilatı 20.02.2015 KOMİSYON RAPORU

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR KOMİSYONU BAŞKANLIĞI. SAYI : KONU:İmar Plan tadilatı 20.02.2015 KOMİSYON RAPORU Belediye Meclisimizin 02.02.2015 tarih ve 20 sayılı kararı ile Komisyonumuza havale edilen kararı neticesinde; İmar Komisyonumuz 18.02.2015 tarihinde toplanarak, Erzurum ili Palandöken ilçesi Hüseyin Avni

Detaylı

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 153 Mülkiyeti Leyla YILDIZ a ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi, pafta: 82, ada: 1262, Parsel: 2 de kayıtlı taşınmaz 18 M-I 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızda

Detaylı

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR KOMİSYONU BAŞKANLIĞI. SAYI : KONU:İmar Plan tadilatı 15.11.2012 KOMİSYON RAPORU

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR KOMİSYONU BAŞKANLIĞI. SAYI : KONU:İmar Plan tadilatı 15.11.2012 KOMİSYON RAPORU KONU:İmar Plan tadilatı 15.11.2012 Belediye Meclisimizin 05.11.2012 tarih ve 170 sayılı kararı ile Komisyonumuza havale edilen kararı neticesinde ; İmar Komisyonumuz 15.11.2012 tarihinde toplanarak, Erzurum

Detaylı

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR KOMİSYONU BAŞKANLIĞI. SAYI : KONU:İmar Plan tadilatı 18.08.2014 KOMİSYON RAPORU

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR KOMİSYONU BAŞKANLIĞI. SAYI : KONU:İmar Plan tadilatı 18.08.2014 KOMİSYON RAPORU Belediye Meclisimizin 04.08.2014 tarih ve 101 sayılı kararı ile Komisyonumuza havale edilen kararı neticesinde; İmar Komisyonumuz 11.08.2014 tarihinde toplanarak, Erzurum ili Palandöken ilçesi sınırları

Detaylı

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR KOMİSYONU BAŞKANLIĞI. SAYI : KONU:İmar Plan tadilatı KOMİSYON RAPORU

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR KOMİSYONU BAŞKANLIĞI. SAYI : KONU:İmar Plan tadilatı KOMİSYON RAPORU Belediye Meclisimizin 07.12.2015 tarih ve 127 sayılı kararı ile Komisyonumuza havale edilen kararı neticesinde; İmar Komisyonumuz 21.12.2015 tarihinde toplanarak, Erzurum ili Palandöken ilçesi Ertuğrulgazi

Detaylı

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ Yavuz KOCAMAN Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ Yavuz KOCAMAN Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 110 Mülkiyeti Cevat ÖZER e ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Adnan Menderes Mahallesi, 72 Pafta, 5936 Ada, 5 Parselde kayıtlı taşınmaz 1/1000 ölçekli 17 İ-II uygulama imar planlarımızda BL-6

Detaylı

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 44 Mülkiyeti Belediyemize ait Erzurum İli Palandöken İlçesi Yunus Emre (Osman Bektaş) Mahallesi Kadastronun Ada 6090, Parsel 5 de kayıtlı 2381.17 m² den ibaret konut arsası 2886 sayılı Devlet

Detaylı

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 1 Belediyemiz sınırları içerisinde I46-B 11-A 1-C, I46-B 11-A 2-D, İ46-B 11-A 3-A ve İ46-B 11-A 4-B paftalarına düşen 1. ve 2. Marketler bölgesinde bulunan taşınmazların revizyon imar planlarında

Detaylı

T.C. PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE MECLİSİ. Dönemi : 2014 Karar Tarihi : 08.04.2014 Karar No : 20

T.C. PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE MECLİSİ. Dönemi : 2014 Karar Tarihi : 08.04.2014 Karar No : 20 Karar No : 20 5393 Sayılı Belediye Kanununun 19. Maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 5.ve 19.maddesi uyarınca görev süreleri tamamlanan 1. Meclis Başkan Vekili ve 2. Meclis Başkan Vekilinin

Detaylı

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR KOMİSYONU BAŞKANLIĞI. SAYI : KONU:İmar Plan tadilatı KOMİSYON RAPORU

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR KOMİSYONU BAŞKANLIĞI. SAYI : KONU:İmar Plan tadilatı KOMİSYON RAPORU Belediye Meclisimizin 07.03.2016 tarih ve 49 sayılı kararı ile Komisyonumuza havale edilen kararı neticesinde; İmar Komisyonumuz 24.03.2016 tarihinde toplanarak, Erzurum ili Palandöken ilçesi, Osman Bektaş

Detaylı

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 47 Palandöken İlçesi Adnan Menderes Mahallesinde bulunan taşınmazın ifraz tevhit ve parselasyon işlemleri sonucunda Kadastronun ada 1620 parsel 17 de kayıtlı 172,38 m² den ibaret olan taşınmazda

Detaylı

A.Settar DEMİR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis 2.Başkan V. Kâtip Üye Kâtip Üye

A.Settar DEMİR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis 2.Başkan V. Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 133 Mülkiyeti Ramazan DURMAZ a ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Abdurrahmangazi Mahallesi, Ada:957, Parsel: 25 de kayıtlı taşınmazlar 18-M-I 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızda h: 10

Detaylı

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 67 Mülkiyeti Aşkın ALAFTARGİL e ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Osman Gazi Mahallesi, ada: 4472, Parsel: 2- de kayıtlı taşınmaz 16 K-IV 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızda blok nizam

Detaylı

1- Osman ŞİMŞEK 2- Ali KÜL 3- Özlem YILMAZ' dan

1- Osman ŞİMŞEK 2- Ali KÜL 3- Özlem YILMAZ' dan Karar Tarihi : 05.01.2015 Karar No : 41850698.301.05-1 Konu : Seçimler KARAR : 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi gereği, Belediyemizde 2014 Yılı Gelir ve Giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt

Detaylı

T.C. PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR KOMİSYONU BAŞKANLIĞI. SAYI : KONU:İmar Plan tadilatı KOMİSYON RAPORU

T.C. PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR KOMİSYONU BAŞKANLIĞI. SAYI : KONU:İmar Plan tadilatı KOMİSYON RAPORU Belediye Meclisimizin 05.09.2017 tarih ve 61 sayılı kararı ile Komisyonumuza havale edilen kararı neticesinde; İmar Komisyonumuz 13.09.2017 tarihinde toplanarak, Erzurum ili Palandöken ilçesi Osmangazi

Detaylı

T.C. PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR KOMİSYONU BAŞKANLIĞI. Sayı : Konu:İmar Plan tadilatı KOMİSYON RAPORU

T.C. PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR KOMİSYONU BAŞKANLIĞI. Sayı : Konu:İmar Plan tadilatı KOMİSYON RAPORU Sayı : Konu:İmar Plan tadilatı 18.12.2017 Belediye Meclisimizin 04.12.2017 tarih ve 92 sayılı kararı ile Komisyonumuza havale edilen kararı neticesinde; İmar Komisyonumuz 18.12.2017 tarihinde toplanarak,

Detaylı

H.Reşat TUZCUAY Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis 1. Başkan V. Kâtip Üye Kâtip Üye

H.Reşat TUZCUAY Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis 1. Başkan V. Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 139 Mülkiyeti Tuncay AKPINAR a ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi, Ada:6278, Parsel: 1 de kayıtlı taşınmaz 17-K-I 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızda Özel Okul

Detaylı

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR KOMİSYONU BAŞKANLIĞI. SAYI : KONU:İmar Plan tadilatı KOMİSYON RAPORU

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR KOMİSYONU BAŞKANLIĞI. SAYI : KONU:İmar Plan tadilatı KOMİSYON RAPORU Belediye Meclisimizin 05.04.2016 tarih ve 70 sayılı kararı ile Komisyonumuza havale edilen kararı neticesinde; İmar Komisyonumuz 13.04.2016 tarihinde toplanarak, Erzurum ili Palandöken ilçesi, Yunusemre

Detaylı

Karar Tarihi : 03.11.2014 Karar No : 41850698.301.05-192. Konu : Taşınmaz Mal Alımı-Satımı-Tahsis ve Kiralama.

Karar Tarihi : 03.11.2014 Karar No : 41850698.301.05-192. Konu : Taşınmaz Mal Alımı-Satımı-Tahsis ve Kiralama. Karar Tarihi : 03.11.2014 Karar No : 41850698.301.05-192 Konu : Taşınmaz Mal Alımı-Satımı-Tahsis ve Kiralama. KARAR : Mülkiyeti Belediyemize ait Dumlupınar Mahallesi 24 L 3 pafta 14085 ada 7 parsel nolu

Detaylı

Denetim Komisyonu çalışmalarında uzman kişi görevlendirilmesine gerek olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.

Denetim Komisyonu çalışmalarında uzman kişi görevlendirilmesine gerek olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir. Karar Tarihi : 02.01.2017 Karar No : 41850698.301.05-1 : Seçimler KARAR : 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi gereği, Belediyemizde 2016 Yılı Gelir ve Giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve

Detaylı

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 27 Erzurum İli, Palandöken İlçesi, Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi 4530 ada, 1 parselde kayıtlı taşınmaz 1/1000 Ölçekli I46-A 15-B 3-C uygulama imar planlarında E: 1.00, Yençok: 9.50 metre Pazar

Detaylı

T.C. PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR KOMİSYONU BAŞKANLIĞI. SAYI : KONU:İmar Plan tadilatı KOMİSYON RAPORU

T.C. PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR KOMİSYONU BAŞKANLIĞI. SAYI : KONU:İmar Plan tadilatı KOMİSYON RAPORU Belediye Meclisimizin 02.10.2017 tarih ve 78 sayılı kararı ile Komisyonumuza havale edilen kararı neticesinde; İmar Komisyonumuz 26.10.2017 VE 27.10.2017 tarihlerinde toplanarak, Erzurum ili Palandöken

Detaylı

Karar Tarihi : Konu : Norm Kadro, İptal-İhdas

Karar Tarihi : Konu : Norm Kadro, İptal-İhdas Karar Tarihi : 01.06.2015 Karar No : 41850698.301.05-140 Konu : Norm Kadro, İptal-İhdas KARAR : 22/02/2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, Norm Kadro İlke ve Standartlarına

Detaylı

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR KOMİSYONU BAŞKANLIĞI. SAYI : KONU:İmar Plan tadilatı KOMİSYON RAPORU

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR KOMİSYONU BAŞKANLIĞI. SAYI : KONU:İmar Plan tadilatı KOMİSYON RAPORU Belediye Meclisimizin 02.05.2016 tarih ve 81 sayılı kararı ile Komisyonumuza havale edilen kararı neticesinde; İmar Komisyonumuz 10.05.2016 tarihinde toplanarak, Erzurum ili Palandöken ilçesi, Hüseyin

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No : 292 KARAR 292 Menesköy Konut Yapı Kooperatifine ait İlçemiz Sıra Mahalle 533 ada 11, 12 parseller, 538 ada 43, 44 parseller ve 384 ada 16 parsel sayılı taşınmazların Özel Koşullu Tarım Alanı

Detaylı

Karar Tarihi : 01.12.2014 Karar No : 41850698.301.05-210. Konu : Taşınmaz Mal Alımı-Satımı-Tahsis ve Kiralama.

Karar Tarihi : 01.12.2014 Karar No : 41850698.301.05-210. Konu : Taşınmaz Mal Alımı-Satımı-Tahsis ve Kiralama. Karar Tarihi : 01.12.2014 Karar No : 41850698.301.05-210 Konu : Taşınmaz Mal Alımı-Satımı-Tahsis ve Kiralama. KARAR : Mevcut imar planında İbadet Yeri Alanına isabet eden mülkiyeti Belediyemize ait Sille

Detaylı

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. Dairesi: Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. Dairesi: Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Karar No: 204/64 Dairesi: Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Evrak No: 943 Özet: İstanbul PTT Spor Kulübü futbol takımının başarılı sporcularının ödüllendirilmesi. "05/05/204 tarihli Meclis toplantısında komisyonlarımıza

Detaylı

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü ARALIK AYI 1. BİLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ Gündem Maddesinin Görüşülmesine Geçildi; KARAR 001: Gündemin birinci maddesi; 5393 sayılı Belediye Kanunun

Detaylı

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR KOMİSYONU BAŞKANLIĞI. SAYI : KONU:İmar Plan tadilatı 25.01.2016 KOMİSYON RAPORU

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR KOMİSYONU BAŞKANLIĞI. SAYI : KONU:İmar Plan tadilatı 25.01.2016 KOMİSYON RAPORU Belediye Meclisimizin 04.01.2016 tarih ve 9 sayılı kararı ile Komisyonumuza havale edilen kararı neticesinde; İmar Komisyonumuz 21.01.2016 tarihinde toplanarak, Erzurum ili Palandöken ilçesi, Kazım Yurdalan

Detaylı

T.C. ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI. Açılış ve yoklama yapılması (Karar alma çoğunluğunun tespiti) Gündeme Başlanılması.

T.C. ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI. Açılış ve yoklama yapılması (Karar alma çoğunluğunun tespiti) Gündeme Başlanılması. T.C. ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI TOPLANTI TARİHİ : 08 Ekim 2018 TOPLANTI GÜNÜ : Pazartesi (Saat 14.00 da) TOPLANTI YERİ : Büyükşehir Belediye Meclis Salonu Açılış ve yoklama yapılması

Detaylı

Karar Tarihi : 02.03.2015 Karar No : 41850698.301.05-55. Konu : Norm Kadro, İptal-İhdas

Karar Tarihi : 02.03.2015 Karar No : 41850698.301.05-55. Konu : Norm Kadro, İptal-İhdas Karar Tarihi : 02.03.2015 Karar No : 41850698.301.05-55 Konu : Norm Kadro, İptal-İhdas KARAR : 22/02/2007 tarihli 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, İçişleri Bakanlığı Belediye ve

Detaylı

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR KOMİSYONU BAŞKANLIĞI. SAYI : KONU:İmar Plan tadilatı 25.12.2013 KOMİSYON RAPORU

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR KOMİSYONU BAŞKANLIĞI. SAYI : KONU:İmar Plan tadilatı 25.12.2013 KOMİSYON RAPORU KONU:İmar Plan tadilatı 25.12.2013 Belediye Meclisimizin 02.12.2013 tarih ve 138 sayılı kararı ile Komisyonumuza havale edilen kararı neticesinde; İmar Komisyonumuz 24.12.2013 tarihinde toplanarak, Erzurum

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No : 72 KARAR 72 - Gündem maddeleri tamamlanmış olduğundan, Mart ayı meclis toplantısının 1. birleşiminin kapatılmasına, bir sonraki meclis toplantısının, 8 Aralık 2012 Perşembe günü saat 16.00 da

Detaylı

Karar Tarihi : Karar No : Konu : Gayrimenkul Tahsisiı.

Karar Tarihi : Karar No : Konu : Gayrimenkul Tahsisiı. Karar Tarihi : 03.02.2014 Karar No : 41850698.301.05-20 Konu : Gayrimenkul Tahsisiı. KARAR : Mülkiyeti Belediyemize ait tapunun Sille Mahallesi 25 K 2 pafta 14689 ada 3 parsel nolu 6490 m2'lik gayrimenkulün,

Detaylı

ERENLER BELEDİYE MECLİSİNİN 04/01/2016 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ

ERENLER BELEDİYE MECLİSİNİN 04/01/2016 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ ERENLER N 04/01/2016 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ G Ü N D E M : Bir evvelki Meclis Toplantısına ait Tutanağın okunarak kabulü 1- Revizyon Uygulama İmar Planına Ait Komisyon Raporu

Detaylı

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. Dairesi: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. Dairesi: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Karar No: 207/48 Dairesi: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Konu: Yenileme Avan Projesi. Evrak No: 24775 Özet: Zeytinburnu İlçesi,Kazlıçeşme Mahallesi, 392 Pafta,629 Ada bütünü ile,,2,3 Parsellerin Yenileme

Detaylı

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR KOMİSYONU BAŞKANLIĞI. SAYI : KONU:İmar Plan tadilatı KOMİSYON RAPORU

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR KOMİSYONU BAŞKANLIĞI. SAYI : KONU:İmar Plan tadilatı KOMİSYON RAPORU Belediye Meclisimizin 06.06.2016 tarih ve 105 sayılı kararı ile Komisyonumuza havale edilen kararı neticesinde; İmar Komisyonumuz 14.06.2016 tarihinde toplanarak, Erzurum ili Palandöken ilçesi, Uzunahmet

Detaylı

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMENİ 01.10.2015 : 119 PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMENİ,

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMENİ 01.10.2015 : 119 PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMENİ, Karar Tarihi: 01.10.2015 Karar No : 119 PALANDÖKEN İLÇE, Palandöken Belediye Başkanı Orhan BULUTLAR ın Başkanlığında isim ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile DAİRESİNİN TEKLİF YAZISI: Erzurum İli,

Detaylı

T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. 50 plan değişikliği

T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. 50 plan değişikliği T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU KARAR NO 50 Akkuyu Mahallesi 158 ada 1 Akkuyu Mahallesi 158 ada 1 Sarıçam İlçe Belediye Meclisinin 04.05.2015 tarihli oturumunda okunan parsel 1/1000

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : HUKUK KOMİSYONU-BÜTÇE VE Rapor No : 2012 / 1 TARİFE KOMİSYONU MÜŞTEREK RAPORU

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : HUKUK KOMİSYONU-BÜTÇE VE Rapor No : 2012 / 1 TARİFE KOMİSYONU MÜŞTEREK RAPORU SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 03.01.2012 HUKUK KOMİSYONU-BÜTÇE VE Rapor No : 2012 / 1 TARİFE KOMİSYONU MÜŞTEREK RAPORU KONU : Fazla Çalışma Ücreti. TEKLİFİN ÖZÜ : Sultanbeyli Belediye Meclisi nin

Detaylı

Komisyonuna havale edilmesine Meclisimizce mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Komisyonuna havale edilmesine Meclisimizce mevcudun oybirliği ile karar verildi. (2015/1) Meclis te yapılan görüşmeler ve açık oylama neticesinde; Belediyemiz Zabıta Müdürlüğünde görev yapan Zabıta Müdürü, Zabıta Amiri, Zabıta Komiserleri ve Zabıta Memurlarına 2015 Yılında ödenecek

Detaylı

Top Tarihi Karar No Konusu : : :

Top Tarihi Karar No Konusu : : : 482 Talas Belediyesinin, Yenidoğan Mahallesi'nde 27 ada, 302, 289 ve 415 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi. Meclis gündeminin 1. maddesinde

Detaylı

Karar Tarihi : Karar No : Konu : Kadro İptal-İhdas Talebi.

Karar Tarihi : Karar No : Konu : Kadro İptal-İhdas Talebi. Karar Tarihi : 01.07.2014 Karar No : 41850698.301.05-112 Konu : Kadro İptal-İhdas Talebi. KARAR : 22.02.2007 tarihli ve 26442 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Norm Kadro İlke ve Standartlarına

Detaylı

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : 03.03.2014 Karar Numarası : 37

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : 03.03.2014 Karar Numarası : 37 MECLİS KARAR KAĞIDI Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı BAŞKAN :Baki ERGÜL- Belediye ve Meclis Başkanı. ÜYELER : Barış AYHAN-Rahmi BALFİDAN-Necla ÇELİK- Vahittin BULUT- Necati CANEL

Detaylı

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI NIN 01 NİSAN 2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ :

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI NIN 01 NİSAN 2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ : 1.BİRLEŞİM 1. OTURUM KARAR NO 180 : Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Eskicami Mahallesinde bulunan tapuda 77 ada 16 parselin yolda kalan kısmı C parselin takasının kabulüne, takas işlemlerinin yapılması

Detaylı

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR KOMİSYONU BAŞKANLIĞI. SAYI : KONU:İmar Plan tadilatı KOMİSYON RAPORU

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR KOMİSYONU BAŞKANLIĞI. SAYI : KONU:İmar Plan tadilatı KOMİSYON RAPORU Belediye Meclisimizin 01.02.2016 tarih ve 38 sayılı kararı ile Komisyonumuza havale edilen kararı neticesinde; İmar Komisyonumuz 25.02.2016 tarihinde toplanarak, Erzurum ili Palandöken ilçesi, Tuzcu Mahallesi,

Detaylı

Orhan BULUTLAR Demet GÜRAL Engin AKIN Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Demet GÜRAL Engin AKIN Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar Tarihi : 04.01.2010 Karar No : 1 Mülkiyeti Milli Emlak Müdürlüğü ne ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Ertuğrul Gazi Mahallesinde bulunan Eski Zabıta Karakol binası 18 M-IV 1/1000 ölçekli uygulama

Detaylı

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. Maddesi gereğince 01 Haziran 2015 Pazartesi günü saat 18:00 de Belediye Meclis Başkanı Ömer Faruk ÇELİK Başkanlığında

Detaylı

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : 04.11.2013 Karar Numarası : 132

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : 04.11.2013 Karar Numarası : 132 MECLİS KARAR KAĞIDI Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı BAŞKAN :Necati CANEL- Belediye Başkanı Vekili. ÜYELER : Barış AYHAN-Rahmi BALFİDAN-Necla BOZKURT- Vahittin BULUT- Fehmi ÇİL -Güven

Detaylı

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar Tarihi : 04.04.2016 Karar No : 59 5393 Sayılı Belediye Kanununun 19. Maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 5.ve 19.maddesi uyarınca görev süreleri tamamlanan 1. Meclis Başkan Vekili

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDİYE MECLİSİ KARARI. Karar No : 2013/10-1 (237) Karar Tarihi : 03/10/2013

T.C. TARSUS BELEDİYE MECLİSİ KARARI. Karar No : 2013/10-1 (237) Karar Tarihi : 03/10/2013 Karar No : 2013/10-1 (237) Belediye Meclisi 03/10/2013 Perşembe günü saat 14.00 de Belediye Başkanı Burhanettin KOCAMAZ Başkanlığında, 2013 Yılı Onuncu Birleşimin Birinci Oturumu OLAĞAN olarak, Belediye

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-306 09.12.2013 Özü: Ödenek aktarılması K A R A R

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-306 09.12.2013 Özü: Ödenek aktarılması K A R A R T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-306 09.12.2013 Özü: Ödenek aktarılması K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.12.2013 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 09.12.2013

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 04.12.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 29 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 04.12.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 29 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA MECLİSİ Tarih : 04.12.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 29 HUKUK KOMİSYONU KONU : Bina Kiralama. TEKLİFİN ÖZÜ : Belediye Meclisi nin 03/12/2012 tarihli oturumunda incelenmek üzere komisyonumuza

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No: 159 KARAR 159: Meclis Üyesi Yılmaz KARAKOYUNLU, Aytül TOKGÖZLÜ ve Mehmet DUMAN ın mazeretinin kabulüne işaret oylamayla oy birliği ile karar verildi. Karar No: 160 KARAR 160- İlçenin Denizli

Detaylı

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ Yavuz KOCAMAN Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ Yavuz KOCAMAN Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 33 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 67.maddesinde Belediyede belediye meclisinin, belediyeye bağlı kuruluşlarda yetkili organın kararı ile park, bahçe, sera, refüj, kaldırım ve havuz bakımı ve

Detaylı

Karar Tarihi : 07.03.2014 Karar No : 41850698.301.05-31. Konu : Protokol Yapılması için Yetki Verilmesi.

Karar Tarihi : 07.03.2014 Karar No : 41850698.301.05-31. Konu : Protokol Yapılması için Yetki Verilmesi. Karar No : 41850698.301.05-31 Konu : Protokol Yapılması için Yetki Verilmesi. KARAR : Plan ve Bütçe Komisyonunun "Komisyonumuza havale edilen, Bosna Hersek Kütüphanemizin bulunduğu Bosna Hersek Halit Eroğlu

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :37 KARAR 37 : Gündem maddelerinin görüşülmesi tamamlanmış olduğundan Ocak ayı meclis toplantısının ikinci birleşiminin kapatılmasına, bir sonraki meclis birleşiminin 1 Şubat 2016 Pazartesi günü

Detaylı

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI TOPLANTI TARİHİ : 03/09/2015 SAATİ : 14:00 OTURUM : 1 BİRLEŞİM : 1 MECLİS BAŞKAN V. : Veli ŞAHİN 1-AÇILIŞ : Belediye Meclisi, Belediye Başkan Yardımcısı Veli ŞAHİN Başkanlığında 03/09/2015 Perşembe günü

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. DEFNE BELEDİYESİ MECLİS KARARI GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 87 : KADRO İHDASI (EKONOMİST) Gündeme konu olan İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, 24.08.2016 tarih ve 905 sayılı Ekonomist Kadrosunun İhdası hakkındaki teklif yazısı,

Detaylı

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 57 Mülkiyeti Timerk Enerji İletim Üretim Dağıtım Elektrik Madencilik Makina ve Tesisat Malzemeleri Ticaret ve Pazarlama Limited Şirketine ait Erzurum İli, Palandöken İlçesi, Yunus Emre Mahallesi

Detaylı

T.C. ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI. Açılış ve yoklama yapılması (Karar alma çoğunluğunun tespiti) Gündeme Başlanılması.

T.C. ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI. Açılış ve yoklama yapılması (Karar alma çoğunluğunun tespiti) Gündeme Başlanılması. T.C. ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI TOPLANTI TARİHİ : 12 Şubat 2019 TOPLANTI GÜNÜ : Salı (Saat 14.00 da) TOPLANTI YERİ : Büyükşehir Belediye Meclis Salonu Açılış ve yoklama yapılması (Karar

Detaylı

657 S.K. Göre Net Aylık Tutar TH Mühendis ,89 TL. Sınıfı Ünvanı Derecesi Adedi

657 S.K. Göre Net Aylık Tutar TH Mühendis ,89 TL. Sınıfı Ünvanı Derecesi Adedi Karar Tarihi : 01.09.2016 Karar No : 41850698.301.05-150 : Ücretler ve Tarifeler KARAR : Belediyemiz Teknik Hizmetler Sınıfında münhal bulunan aşağıda detayı yazılı Mühendis kadrosunda; 5393 Sayılı Belediye

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No : 22 M.Atilla ÖZKAYA, Hilmi BAYER, Sibel UYAR, Ertan SAYAR, Aysel NART, KARAR 22 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7. Maddesinin birinci fıkrasında Büyükşehir Belediyesinin görev ve yetkileri

Detaylı

1- Muzaffer AYDEMİR 2- Ahmet Faik KARA 3- Hasan YARAR 4- Mukaddes KOYUNCU 5- Mustafa KULU

1- Muzaffer AYDEMİR 2- Ahmet Faik KARA 3- Hasan YARAR 4- Mukaddes KOYUNCU 5- Mustafa KULU Karar Tarihi : 03.01.2014 Karar No : 41850698.301.05-1 Konu : Komisyon Seçimi KARAR : 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi gereği, Belediyemizde 2013 Yılı Gelir ve Giderleri ile bunlara ilişkin hesap

Detaylı

ŞİŞLİ BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞINA EĞİTİM KÜLTÜR GENÇLİK VE SPOR KOMİSYONU İLE BÜTÇE KOMİSYONU MÜŞTEREK RAPORU

ŞİŞLİ BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞINA EĞİTİM KÜLTÜR GENÇLİK VE SPOR KOMİSYONU İLE BÜTÇE KOMİSYONU MÜŞTEREK RAPORU EĞİTİM KÜLTÜR GENÇLİK VE SPOR KOMİSYONU İLE BÜTÇE KOMİSYONU MÜŞTEREK RAPORU TEKLİFİN ÖZÜ.: 19 Mayıs 2016 tarihinde yapılacak olan Anadolu nun Renkleri ve Gençleri Şişli İle Buluşuyor projesi kapsamında,

Detaylı

BELEDİYE MECLİSİNİN ARALIK AYI TOPLANTISI 07/12/2016 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARARLAR

BELEDİYE MECLİSİNİN ARALIK AYI TOPLANTISI 07/12/2016 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARARLAR BELEDİYE MECLİSİNİN ARALIK AYI TOPLANTISI 07/12/2016 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARARLAR KARAR NO: KARAR ÖZETLERİ 528 Ek bütçe yapılması ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun geldiği şekliyle

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 17 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 17 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 07.08.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 17 HUKUK KOMİSYONU RAPORU KONU : İBB Şartlı Hibe Yardımı. komisyonumuza havale edilen Fen İşleri Müdürlüğü nün 26/05/2012

Detaylı

T.C. NAZİLLİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. NAZİLLİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI KARAR NO : 2009/60-1 DAİRESİ : YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Belediyemiz Meclisi 09.01.2009 Cuma günü saat 20.00 de Aytekin Başkanlık Makamından meclisimize havale olunan Yazı İşleri Müdürlüğü nün 09.01.2009 tarih

Detaylı

Komisyon üyeliği için teklif edilen Meclis üyesi Belma GÜLER'in Kadın-Erkek Eşitliği Komisyonu üyeliğine seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Komisyon üyeliği için teklif edilen Meclis üyesi Belma GÜLER'in Kadın-Erkek Eşitliği Komisyonu üyeliğine seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. Karar Tarihi : 02.06.2014 Karar No : 41850698.301.05-87 Konu : Komisyon Seçimi KARAR : Belediye Meclis üyemiz Hava YOLCU'nun vefatı nedeni ile boşalan Kadın-Erkek Eşitliği Komisyon üyeliği için; Belediye

Detaylı

BELEDİYE MECLİSİNİN HAZİRAN AYI TOPLANTISI 07/06/2018 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARARLAR

BELEDİYE MECLİSİNİN HAZİRAN AYI TOPLANTISI 07/06/2018 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARARLAR BELEDİYE MECLİSİNİN HAZİRAN AYI TOPLANTISI 07/06/2018 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARARLAR KARAR NO: KARAR ÖZETLERİ 227 Sivas Belediye Başkanlığı Özel Halk Otobüsleri Çalışma ve Seyrüsefer Yönetmeliğinde

Detaylı

KARAR NO : KARAR TARİHİ : KARAR ÖZETLERİ

KARAR NO : KARAR TARİHİ : KARAR ÖZETLERİ 1 Tekirdağ Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince MART 2009 Ayı toplantısını 04 Mart Çarşamba günü saat 10.00 da yapmış olup, alınan karar özetleri aşağıya çıkarılmıştır.

Detaylı

T.C. KAYSERİ İLİ TALAS BELEDİYESİ MECLİSİ

T.C. KAYSERİ İLİ TALAS BELEDİYESİ MECLİSİ T.C. KAYSERİ İLİ TALAS BELEDİYESİ MECLİSİ Karar Tarihi : 03/10/2011 Toplantı Dönemi : 2011 Karar Niteliği :Olağan Meclis Toplantısı Toplantı No : 10 Birleşim No : 10 Oturum No : 1 Belediye Meclisi 2011

Detaylı

Atif GENÇ Murat BİLEN Ö.Menderes ACAR Seçilmiş Üye Mali Hizmetler Müd.. Yazı İşl. Müd.

Atif GENÇ Murat BİLEN Ö.Menderes ACAR Seçilmiş Üye Mali Hizmetler Müd.. Yazı İşl. Müd. Karar Tarihi : 02.11.2017 Karar No : 131 PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMENİ, Palandöken Belediye Başkanı Orhan BULUTLAR ın Başkanlığında aşağıda isim ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile toplanıldı.

Detaylı

HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI

HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI 01.09.2014 HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI Meclis toplantısı Başkanlığında, hoş geldiniz sözleri ile başlatıldı. Açılış ve yoklama yapıldı; Yusuf Hakan ÖZDEMİR in izin dilekçesi okundu izinli

Detaylı

AVCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 6. SEÇİM DÖNEMİ 2. TOPLANTI YILI 2015 SENESİ MAYIS AYI MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ

AVCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 6. SEÇİM DÖNEMİ 2. TOPLANTI YILI 2015 SENESİ MAYIS AYI MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ AVCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 6. SEÇİM DÖNEMİ 2. TOPLANTI YILI 2015 SENESİ MAYIS AYI MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 2. Toplantı yılı 2015 Senesi MAYIS ayı

Detaylı

6404 ADA 47 NO.LU PARSEL (6404 ADA 36 NO.LU PARSELİN İFRAZINDAN OLUŞMUŞTUR) GAZİOSMANPAŞA MAHALLESİ AYDINOĞULLARI VE AZİMKAR SOKAK ÜZERİ CANİK/SAMSUN

6404 ADA 47 NO.LU PARSEL (6404 ADA 36 NO.LU PARSELİN İFRAZINDAN OLUŞMUŞTUR) GAZİOSMANPAŞA MAHALLESİ AYDINOĞULLARI VE AZİMKAR SOKAK ÜZERİ CANİK/SAMSUN 6404 ADA 47 NO.LU PARSEL (6404 ADA 36 NO.LU PARSELİN İFRAZINDAN OLUŞMUŞTUR) GAZİOSMANPAŞA MAHALLESİ AYDINOĞULLARI VE AZİMKAR SOKAK ÜZERİ CANİK/SAMSUN BİLGİ NOTU Sayfa 1 / 15 GENEL BİLGİLER Tanıtım konusu

Detaylı

MECLİS KARARI SAYFA : (1) Karar Tarihi Karar No Kararın- Sözleşmeli personel istihdamı; 07 / 03 /2014 ( 17 ) Konusu

MECLİS KARARI SAYFA : (1) Karar Tarihi Karar No Kararın- Sözleşmeli personel istihdamı; 07 / 03 /2014 ( 17 ) Konusu SAYFA : (1) Karar Tarihi Karar No Kararın- Sözleşmeli personel istihdamı; 07 / 03 /2014 ( 17 ) Konusu GÜNDEMİN ( 1. ) MADDESİ : M E V Z U : Belediyemizde 2014 Yılında 5393 Sayılı Yasanın 49. maddesi ve

Detaylı

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI TOPLANTI TARİHİ : 03/12/2015 SAATİ : 14:00 OTURUM : 1 BİRLEŞİM : 1 MECLİS BAŞKAN V. : Veli ŞAHİN T.C. 1-AÇILIŞ : Belediye Meclisi, Belediye Başkan Yardımcısı Veli ŞAHİN Başkanlığında 03/12/2015 Perşembe

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :101 KARAR 101 : Gündem maddelerinin görüşülmesi tamamlanmış olduğundan Nisan ayı meclis toplantısının ikinci birleşiminin kapatılmasına, bir sonraki meclis toplantısının 02 Mayıs 2014 Cuma günü

Detaylı

Karar Tarihi : / Karar No: 2015 / Meclis Başkanı : Halil Dilek ÖZCAN

Karar Tarihi : / Karar No: 2015 / Meclis Başkanı : Halil Dilek ÖZCAN Karar Tarihi : 01.05.2015 24344638-301.05/ Karar No: 2015 / : 1. birleşim Türkeli Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20.nci maddesi gereğince 01.05.2015 Cuma günü saat 15:00 da Belediye Başkanlığı

Detaylı

BELEDİYE MECLİSİNİN KASIM AYI TOPLANTISI 05/11/2015 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARARLAR

BELEDİYE MECLİSİNİN KASIM AYI TOPLANTISI 05/11/2015 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARARLAR BELEDİYE MECLİSİNİN KASIM AYI TOPLANTISI 05/11/2015 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARARLAR KARAR NO: KARAR ÖZETLERİ 972 Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili Meclis Hukuk ve

Detaylı

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN MART 2016 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN MART 2016 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN MART 2016 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ KARAR TARİHİ : 01.03.2016 KARAR NO: 40 Belediye Meclisinin 07.05.2014 tarih ve 10 sayılı kararlarıyla ihdas edilen, Tuşba Belediyesi norm

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R Sayı: M.01.1.ABB.0.10.01-050.01.04-141 10.09.2012 Özü: İsim verilmesi Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.09.2012 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 10.09.2012 tarih ve M.01.1.ABB.010.01-301.01-151 sayılı

Detaylı

KONAK BELEDİYE MECLİSİ G Ü N D E M

KONAK BELEDİYE MECLİSİ G Ü N D E M KONAK BELEDİYE MECLİSİ 02.05.2016 G Ü N D E M 1-Meclisin açılışı. 2-Mecliste verilecek önergeler. 3-Birimlerden gelen önergeler. 1-(68/16)-Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün 04.04.2016 tarihli

Detaylı

BELEDİYE MECLİSİNİN MAYIS AYI TOPLANTISI 04/05/2017 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARARLAR

BELEDİYE MECLİSİNİN MAYIS AYI TOPLANTISI 04/05/2017 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARARLAR BELEDİYE MECLİSİNİN MAYIS AYI TOPLANTISI 04/05/2017 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARARLAR KARAR NO: KARAR ÖZETLERİ 176 Özel Halk Otobüslerinde uygulanmakta olan Kent İçi Toplu Taşıma ücretlerinin aşağıdaki

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-32 11.02.2014 Özü: Yetki verilmesi K A R A R

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-32 11.02.2014 Özü: Yetki verilmesi K A R A R T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-32 11.02.2014 Özü: Yetki verilmesi K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.02.2014 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 11.02.2014

Detaylı