İlköğretim Çağı Çocuklarının Bilişsel, Bedensel ve Kişilik Özellikleri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İlköğretim Çağı Çocuklarının Bilişsel, Bedensel ve Kişilik Özellikleri"

Transkript

1 İlköğretim Çağı Çocuklarının Bilişsel, Bedensel ve Kişilik Özellikleri Yazar ÜNİTE 6 Prof.Dr. Süleyman ERİPEK Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; insan gelişiminin temel kurallarını açıklayabilecek ve herbirine örnek verebilecek, Piaget in geliştirdiği bilişsel gelişimin dört evresini açıklayabilecek ve öğretim çalışmalarını planlarken bu açıklamaları gözönünde bulundurubilecek, ilköğretim çağının ileri yıllarındaki bedensel gelişim özelliklerini ve bu özelliklerin çocuk üzerindeki etkilerini açıklayabilecek, Erikson un kuramına göre ilköğretim çağındaki çocukların kişilik gelişim özelliklerini açıklayabilecek ve bu doğrultuda onlara yardımcı olabileceksiniz. İçindekiler Giriş 95 Çocuk Gelişimi 95 Bilişsel Gelişim 96 Bedensel Gelişim 101 Kişilik Gelişimi 102 Özet 105

2 Değerlendirme Soruları 106 Yararlanılan ve Başvurulabilecek Kaynaklar 107 Çalışma Önerileri Ünitede ilköğretim çağı çocuklarının bilişsel, bedensel ve kişilik özellikleri ayrı bölümlerde açıklanmıştır. Üniteyi çalışırken bu bölümler arasında, çocukların takvim yaşlarını dikkate alarak yatay ilişkiler kurunuz. Öğrencilerinizde, ünitede açıklanan gelişim özelliklerinin tipik örneklerini yakalamaya çalışınız. ANADOLU ÜNİ VERSİ TESİ

3 İ LKÖĞ RETİ M ÇAĞ I ÇOCUKLARININ Bİ L İŞSEL, BEDENSEL VE KİŞİL İ K ÖZELLİ KLERİ Giriş Gelişim psikolojisi denilince akla ilkin çocukluk dönemi gelir. Çünkü gelişim en yoğun bir biçimde bu dönemde gerçekleşir. Üstelik genellikle, bu dönemin ileri gelişim dönemleri üzerinde önemli etkilerinin olduğu kabul edilir. Çocukluk döneminde okul çağının özel bir yeri vardır. Bu çağda çocuğun bilişsel gelişimi Somut İşlemler Evresine ulaşır. Yine bu evrede çocuk çalışma becerilerini kazanır, nisbeten özgür bir biçimde aile dışındaki çevreye açılır. Bu ünitede ilköğretim çağına özgü bu olgular ele alınacaktır. 2. Çocuk Gelişimi Çocuk gelişimi bir çok yönden incelenebilir. Bedensel Gelişim, adı üzerinde bedensel değişikliklerle ilgilidir. Kimlik Gelişimi, kişilikteki değişmeleri ifade eder. Sosyal Gelişim başkalarıyla ilişkide bulunuş biçimindeki değişiklikleri kapsar. Bilişsel Gelişim, düşünme sürecindeki değişiklikleri gösterir. Olgunlaşma nedir? Gelişimin tüm dönemlerde olduğu gibi çocuklak döneminde de bir çok değişiklik büyüme ve olgunlaşmanın bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Olgunlaşma, doğal bir biçimde, kendiliğinden meydana gelen değişikliklerdir. Bu değişikliklerin neler olacağı genlerde programlanmıştır. Zaman içerisinde bu program çerçevesinde ortaya çıkan değişiklikler, ciddi beslenme bozuklukları ve hastalıklar dışında çevreden fazlaca etkilenmez. Bireyin çoğu bedensel gelişimi bu grup içerisinde yer alır. Diğer değişiklikler bireyin çevresiyle etkileşimi içerisinde öğrenme yoluyla gerçekleşir. Çocuğun sosyal gelişimini önemli ölçüde bu değişiklikler oluşturur. Gelişimle ilgili kurallar nelerdir? Bilişsel ve kimlik gelişiminde genellikle bu gelişim alanlarında olgunlaşma ve çevreyle etkileşimin önemli olduğu kabul edilir. Ancak bunlardan hangisinin daha önemli olduğuna ilişkin (Kalıtım mı?- Çevre mi?) görüş farklılıkları vardır. Bu farklılıklara rağmen bir kaç genel kuralda tüm kuramcılar görüş birliği içerisindedirler. Bunlar:?? İnsanların Gelişim Hazlarında Farklılık Vardır: Sınıfınızda bu farklılıkları rahatça gözleyebilirsiniz. Bazı öğrenciler bedence daha gelişmişlerdir. Bedensel hareketleri daha uyumludur. Bazılarının düşünme süreçleri daha gelişmiştir. Bazıları sosyal ilişkilerde daha olgundur. Diğerleri ise daha yavaştır. Nadiren görülen bir iki çok hızlı ya da yavaş gelişme dışında, öğrenciler arasında bu tür farklılıkların olması son derece normaldır. Normal olmayan, sınıf gibi geniş bir öğrenci grubunda bu tür AÇIKÖĞ RETİ M FAKÜLTESİ

4 Bil 96 İ LKÖĞ RETİ M ÇAĞ I ÇOCUKLARININ Bİ L İŞSEL, BEDENSEL VE KİŞİL İ K ÖZELLİ KLERİ farklılıkların olmamasıdır. Buna paralel olarak tüm öğrencilerden aynı şeyin beklenmesidir. Gelişimde Belirli Bir Sıra İzlenmektedir: İnsanlar pek çok yeteneklerini diğer yetenekleri iyice yerleştikten sonra geliştirirler. Bebekler yürümeden önce emeklerler. İlköğretimin ilk yılında önce doğal sayılar ezbere sayılır, daha sonra sayı kavramı edinilir. Gelişim Derece Derece Meydana Gelir: İnsanlardaki çoğu değişiklikler bir gecede ansızın meydana gelmez. Soyut bir matematik problemini yanıtlayamayan öğrenci ileride bu yeteneğini geliştirebilir. Ancak bu belirli bir süre alacaktır. 3. Bilişsel Gelişim Biliş (Cognitive) terimi, dünyamızı öğrenmeyi ve anlamayı içeren zihinsel etkinlikler anlamında kullanılmaktadır. Biliş terimi zaman zaman düşünme ve zihin anlamında kullanılmaktadır. Günümüzde başta Piaget in geliştirdiği Bilişsel Gelişim Kuramı olmak üzere, insanın nasıl düşündüğünü açıklamaya çalışan pek çok kuram vardır. Bu kuramlardan hangisi esas alınırsa alınsın öğretmenlerin en azından iki soruya yanıt vermeleri gerekir. Soru 1: Öğrencilerimin mevcut bilişsel yeteneklerini nasıl belirleyebilirim? Bu soru öğrencilerin öğrenmeye hazır bulunuşluklarıyla yakından ilişkilidir. Soru 2: Öğrencilerin bilişsel yetenekleri belirlendi. Buna göre hangi öğretim yöntemlerini ya da stratejilerini uygulamalıyım? Piaget tarafından geliştirilen Bilişsel Gelişim Kuramına göre insanın bilişsel gelişimi dört evreden oluşmaktadır. Yukarıdaki sorulara gerçekçi yanıtlar verebilmek için bu evrelerin iyi bir biçimde anlaşılması gerekmektedir. Piaget in bilişsel gelişim evreleri ve bu evrelerin tipik gelişim özellikleri Çizelge 6.1 de özetlenmiştir. ANADOLU ÜNİ VERSİ TESİ

5 İ LKÖĞ RETİ M ÇAĞ I ÇOCUKLARININ Bİ L İŞSEL, BEDENSEL VE KİŞİL İ K ÖZELLİ KLERİ 97 Çizelge 6.1: Piaget'in Bilişsel Gelişim Evreleri Evreler Ortalama Yaşlar Özellikler Duyusal Hareket 0-2 Taklit, bellek ve düşünmeden yararlanmaya başlama Nesnelerin saklandıklarında yok olmadıklarını anlamaya başlama Tepkisel davranışlardan amaçlı davranışlara geçme, dairesel hareketlerde bulunma. İşlem Öncesi 2-7 Derece derece dil gelişimi ve sembolik biçimlerde düşünme yeteneği İşlemleri tek bir yönde mantıki olarak düşünebilme Bir başkasının görüş açısından bakabilmede güçlük çekme Birlikte monologlar ve paralel oyunlar oynama Somut İşlemler 7-11 Somut problemleri mantıklı bir biçimde çözebilme Koruma yasalarını anlama, sınıflama ve diziler oluşturma Tersine dönüşebilirliği anlama Kuralları izleme Soyut İşlemler Soyut problemleri mantıklı bir biçimde çözebilme Düşünmenin daha bilimsel bir düzeye ulaşması Sosyal konular ve kimliğe ilişkin ilgiler geliştirme Çizelğe 6.1 de görüldüğü gibi, bu evreler genellikle belli yaşlarla ifade edilir. Ancak bu yaş sınırları kesin olmaktan çok bir fikir vermek içindir. Evreler birbirinden kesin çizgilerle ayrılmış değildir. Uzun bir zaman dilimi içerisinde bir evreden diğerine geçilir. Bu yönüyle evreler belirli bir binişiklik ve bütünlük gösterir. Çocuğun düşünme yetenekleri ulaştığı evre ile sınırlı değildir. Duruma göre, zaman zaman alt evrelerde yer alan düşünme süreçleri kullanılabilir. Bu yaşımızda bile bazan parmak hesabına başvurmaz mıyız? Aşağıda bu evreler kısaca açıklanacaktır. İlköğretim çağını kapsayan evreler üzerinde daha ayrıntılı bir biçimde durulacaktır. AÇIKÖĞ RETİ M FAKÜLTESİ

6 98 İ LKÖĞ RETİ M ÇAĞ I ÇOCUKLARININ Bİ L İŞSEL, BEDENSEL VE KİŞİL İ K ÖZELLİ KLERİ 3.1. Duyusal Hareket Evresi (0-2 Yaşlar) Bu evrede çocuk duyuları ve hareketleri yoluyla çevresiyle ilişki kurar. Çevresindeki nesneleri ve insanları anlamaya başlar. Başlangıçta kendisini çevresinden ayrı düşünemez. Henüz nesne ve olayları temsil eden sembolleri kullanamaz. Nesneler gözünün önünde varsa vardır, yoksa yoktur. Bu evrenin sonuna doğru sembolleri kullanılmaya başlar. Buna bağlı olarak gözünün önünde olmayan nesnelerin var olabileceğini düşünmeye başlar. Psikolojide nesnenin sürekliliği olarak adlandırılan bu gelişme bilişsel gelişimde önemli bir adımdır. Çünkü bize çocuğun belleğini kullanmaya başladığını göstermektedir. Artık kendisini başkalarından ayırd edebilir ancak dil becerileri henüz yeterince gelişmemiştir İşlem Öncesi Evre (2-7 Yaşlar) İşlem: Hem bir hareket hem de zihinsel bir eylemdir. Birleştirme, düzenleme, sıralama, gruplama, bütünü parçalarına ayırma ve tekrar birleştirme başlıca işlemlerdir. Bu evre kendi içerisinde iki alt evreye ayrılır Sembolik Evre ya da Kavram Öncesi Evre (2-4 yaşlar) Sezgisel Evre (4-7 yaşlar) Sembolik Evre Dil gelişiminin en yoğun olduğu evredir. Nesnelerin yanısıra olay ve varlıkları temsil eden semboller geliştirmeye başlarlar. Örneğin bir sopayı at gibi kullanırlar, bardaktan su içiyor gibi yapabilirler. Sembolik oyunlar oynarlar. Bu oyunlarla yetişkinleri, çevrelerindeki olayları ve varlıkları kendilerine özgü sembollerle taklit ederler. Sembolik oyunlar çocuğun bilişsel gelişimi için olduğu kadar kimlik ve sosyal gelişimi için de önemlidir. Nesneleri yalnızca tek bir özelliklerine göre sınıflandırabilirler. Örneğin renklerine ya da biçimlerine göre. Tek yönlü düşünürler. Belirli bir sıra ya da dizide verilen nesnelerin eşlerini aynı sıraya koyabilirler. Ancak tersinden sıralamaları istendiğinde başarılı olamazlar Sezgisel Evre Çocuklar bu evrede sembolik düşünme gelişimlerini sürdürmeye devam ederler. Ancak düşünme biçimleri tek yönlüdür. Nesne ya da işlemleri bütün olarak akıllarında tutamazlar. Dolayısıyla tersine düşünemezler. Örneğin, kendilerine belirli bir sırada verilen nesnelerin eşlerini aynı sıraya koyabilirler. Ancak nesneleri tersine sıralamaları istendiğinde başarılı olamazlar. Benzer şekilde 4+1=5, işlemini yapabilirler, ancak bunun 5-1=4 anlamına geldiğini düşünemezler. ANADOLU ÜNİ VERSİ TESİ

7 İ LKÖĞ RETİ M ÇAĞ I ÇOCUKLARININ Bİ L İŞSEL, BEDENSEL VE KİŞİL İ K ÖZELLİ KLERİ 99 Tersine düşünmek ne demektir? Tersine düşünme becerisi Piaget in çok bilinen korunum ilkesiyle yakından ilişkilidir. Bu ilke, herhangi bir nesnenin biçimi ya da konumu değiştiğinde, bu değişikliklerin o nesnenin miktarında, ağırlığında ve hacminde değişikliğe neden olmayacağı ile ilgilidir. Bu evredeki çocuklarda bu düşünme becerisi henüz gelişmemiştir. Bir kağıt ufak parçalara ayrıldığında çocuğun gözünde daha çok gözükür. Aynı miktarda olduğunu gösterdiğimiz iki bardaktaki suyu, birini yayvan, diğerini dar bir cam kavanoza döktüğümüzde, hangisinin daha çok olduğu sorumuza, uzun kavanozu göstererek yanıt verirler. Eğer tersine düşünülebilselerdi aynı miktarda ya da aynı yanıtını vereceklerdi. Bu son örnek aynı zamanda bize, bu evredeki çocuğun bir nesne ya da durumun aynı anda birden fazla özelliğini dikkate almada güçlüğü olduğunu gösterir. Çünkü başlangıçta da belirtildiği gibi, nesne ya da işlemleri bir bütün olarak düşünme becerileri henüz gelişmemiştir. Burada çocuk yalnızca suyun yüksekliğini dikkate almaktadır. Bir başka deyişle ona nasıl görünüyorsa öyledir.? Bu evredeki çocukların diğer bir özelliği ben merkezci bir düşünme yapısına sahip olmalarıdır. Bu bencil oldukları anlamında değildir. Kendi görüşlerini olabilecek tek görüş olarak görürler. Farklı görüşlerin olabileceğini düşünemezler. Kendileri bir kişiyi ya da yiyeceği sevmiyorsa, hiç kimse bunları sevmiyordur. Ancak son yıllarda yapılan araştırmalar, bu evredeki çocukların her durumda tamamiyle ben merkezci olmadıklarını göstermektedir. Örneğin 4 yaşındaki bir çocuk 2 yaşındaki bir çocukla konuşurken daha basit cümleler kurmaktadır. Anne hasta yatağında yatarken üzerini örtmekte, daha sessiz oynamakta, hatta ilaç vermektedir. Bu evrede temel dil becerileri edinilir. 5 Yaşlarında düşünceler düzgün ve uzun cümleler kullanılarak ifade edilir Somut İşlemler Evresi (7-11 Yaşlar) Somut işlemler evresinin belki de en temel özelliği, bu evrede miktarın korunum yeteneğinin kazanılmasıdır. Bu yetenek ayniyet, ödünleme ve tersine dönüştürme bilişsel süreçlerini anlamayla yakından ilişkilidir. Ayniyet, çocuk nesneye bir şeyin eklenmediği ya da nesneden birşey alınmadığında nesnenin aynılığını koruduğunu bilir. Ödünleme (Telafi), çocuk bir yönde meydana gelen gözle görülür değişikliğin diğer bir yönde meydana gelecek değişiklikle ödünleneceğini bilir. Örneğin su dar bir cam kaba boşaltıldığında yüksekliği artacaktır. AÇIKÖĞ RETİ M FAKÜLTESİ

8 100 İ LKÖĞ RETİ M ÇAĞ I ÇOCUKLARININ Bİ L İŞSEL, BEDENSEL VE KİŞİL İ K ÖZELLİ KLERİ Tersine dönüştürme, çocuk yapılan değişikliği zihinsel olarak dikkate almayabilir. Nesnenin bir önceki durumunu zihninde canlandırabilir. Tersine dönüştürebilme yeteneğini kazanmış bir çocuk artık iki yönlü düşünme becerisini kazanmış demektir. Bu evrede üstesinden gelinen bir diğer önemli işlem sınıflamadır. Sınıflama, çocuğun nesnelerin tek bir özelliğini dikkate alma ve bu özelliğe göre nesneleri gruplandırma yetenekleriyle ilişkilidir. Somut işlemler evresinde bulunan bir çocuk, kendisine farklı renk ve şekilde 12 nesne verildiğinde bunlar içerisinden yuvarlak olanları bir araya getirebilir. Bu evrede daha ileri düzeyde sınıflamalara gidilebilir. Bir sınıf bir başka sınıflama sistemine yerleştirilebilir. Örneğin güller ve karanfiller her ikisi de kendi içerisinde ayrı bir sınıftır. Ancak bunlar aynı zamanda bitki ya da çiçek sınıflarında da yer almaktadırlar. Tersine dönüştürebilme ile ilişkili olarak, somut işlemler evresindeki bir çocuk, bir grup nesneyi sınıflandırmanın birden çok yolu olduğunu bilir. Örneğin iki farklı şekil ve renkteki büyük ve küçük halkaları renk, bozukluk ve şekillerine göre yeniden sınıflandırılabilir. Seri oluşturma, büyükten küçüğe ya da tam tersine sıraya dizme işlemidir. Bu işlemi yerine getirebilen çocuk A<B<C gibi mantıklı seriler oluşturabilir. İşlem Öncesi Evredeki çocuk büyük bir olasılıkla A küçüktür C den ve B küçüktür C'den dolayısıyla A ve B küçüktürler işlemini yerine getiremez. Çünkü B nin A dan büyük olabilirken C den küçük olacağını düşünemez.? Somut İşlemler Evresinde, mantıklı düşünme sistemindeki bu gelişmelere rağmen, bu evredeki çocuklar henüz soyut fikir ve olasılıklara ilişkin denenceler geliştiremezler. Yani soyut düşünmede başarılı olamazlar. Somut İşlemler Evresinde çocukların düşünce sistemleri nasıldır? Somut İşlemler Evresindeki çocukların düşünce sistemleri somut gerçekler üzerine kurulmuştur. Mantıkları ile bu gerçekleri yeniden düzenleyebilir, sınıflandırabilir hatta çeşitli değişikliklere gidebilirler. Dünya nın hemen her yerinde çocukların okula bu evrede başlamaları bir tesadüf değildir. Bu evredeki çocuklar gerçek nesnelerle ilgili problemleri zihinlerinden çözebilirler. Aynı zamanda belleklerinde yer alan ezber bir bilgiyle ilişkili sorulara yanıt verebilirler. Ancak ekonomik durum, toplumsal hareketlilik, uluslararası ilişkiler gibi soyut konulardaki sorulara yanıt vermekte güçlük çekerler. Çünkü bu soruların yanıtları soyut düşünme ve koordinasyon gerektirir Soyut İşlemler Evresi (11-15 Yaşlar) Bu evrede bulunan çocuklar bir olayı değişik yönlerden görebilirler. Bir problemin çözümünde ya da bir karar verme sürecinde soyut düşünebilirler. Problemde yer ANADOLU ÜNİ VERSİ TESİ

9 İ LKÖĞ RETİ M ÇAĞ I ÇOCUKLARININ Bİ L İŞSEL, BEDENSEL VE KİŞİL İ K ÖZELLİ KLERİ 101 alan değişkenler arasında ilişki kurup denenceler geliştirebilirler. Geliştirdikleri denenceleri denerler. Böylece problem çözümünde sistemli bir yol izlerler. Bu evre belirli bir bilişsel gelişimin ürünüdür. Bu bir şekilde sağlanmadığında bazı çocuklar okul yıllarında hatta yaşamları boyunca bu evrede yer alan işlemleri yerine getiremezler. Aşağıdaki deneme, çocuğun Soyut İşlemler Evresindeki işlemleri yapabilecek durumda olduğuna karar vermede yardımcı olabilir. Çocuğa şu sorulur: Eğer elimizde aşağıdaki yiyecekler varsa, dengeli olmak koşuluyla bu hafta kaç tür yemek çıkarabiliriz? Sırala. (1) Üç parça et - köfte, balık ve tavuk (2) Üç sebze - ıspanak, patlıcan, yeşil fasulye (3) Üç nişastalı - pirinç, patates, makarna Bu soruya yanıt olarak Soyut İşlemler Evresindeki çocuklar mevcut olasılıkları sistematik olarak oluştururlar yani denenceler geliştirirler. Köfte, ıspanak, pirinç Köfte, ıspanak, patates Köfte, ıspanak, makarna Köfte, patlıcan, pirinç Köfte, patlıcan, patates... gibi. Oysa Somut İşlemler Evresinde olan çocuklar bu soruya gelişigüzel yanıtlar verirler. Bunu yaparken en çok sevdikleri yiyeceklere göre bir sıralama yapabilirler, her bir yiyeceği bir defa kullanarak daha sınırlı bir liste verebilirler. Yapılan bu açıklamalardan sonra Bilişsel Gelişim Bölümün'de yer alan iki sorunun yanıtlarını bulmaya çalışın. Hazırladığınız günlük ve ünite planlarını bu yönleriyle gözden geçiriniz. 4. Bedensel Gelişim İlköğretimin ileri sınıflarında çocuklarda boyun uzaması, tüylenme, cinsel organlarda değişmeler gibi gençlik döneminin tipik bedensel gelişim özellikleri görülmeye başlar. Gelişimin hızında bireysel farklılıklar vardır, temel kuralı çervesinde bazı çocuklar gençlik döneminin bedensel özelliklerini daha erken yaşlarda, bazıları ise daha ileri yaşlarda göstermeye başlar. Genellikle gözle görülen değişiklikler, kızlarda yaşlarına, erkeklerde ise yaşlarına rastlamaktadır. AÇIKÖĞ RETİ M FAKÜLTESİ

10 102 İ LKÖĞ RETİ M ÇAĞ I ÇOCUKLARININ Bİ L İŞSEL, BEDENSEL VE KİŞİL İ K ÖZELLİ KLERİ 4.1. Bedensel-Cinsel Değişikliklerin Etkisi? Bu dönemde meydana gelen bedensel değişiklikler içerisinde cinsel organlarda ve ikincil cinsiyet özelliklerinde meydana gelen değişiklikler önemli bir yer tutmaktadır. Bu değişiklikler ve bu değişikliklere eşlik eden cinsel uyanış çocuğu çoğu kez ansızın yakalamaktadır. Çocuğun bu değişikliklere bulunduğu tepkiler, soğukkanlı olmaktan, suçluluk duygularına, paniğe kapılmaya kadar geniş bir dağılım göstermektedir. Kuşkusuz bu tepkilerin biçimlenmesinde ailenin, okulun ve yakın çevrenin cinselliğe ilişkin tutumları önemli olmaktadır. Bu dönemde çocuğa nasıl yaklaşılmalı? Bugün bilenen şudur: Çocuğun çevresi bu değişiklikleri doğal bir gelişmenin ürünü olarak görür ve konuya böyle yaklaşırsa, bunun yanısıra çocuk, bedeninde meydana gelecek değişiklikler konusunda önceden bilgi sahibi olursa, değişikliklere daha kolaylıkla uyum sağlamaktadır. 5. Kişilik (Psiko-Sosyal) Gelişimi İnsanların psiko-sosyal gelişimlerini açıklayan pek çok kuram bulunmaktadır. Bunlar içerisinde en bilineni ve yaygın olarak kullanılanı Erikson un geliştirdiği kuramdır. Erikson bireyin psiko-sosyal gelişimini doğumdan ileri yaşlara değin uzanan sekiz evrede incelemektedir. Birbiriyle ilişki olan bu evrelerin herbirinde birey, o evreye adını veren gelişim krizleri ile karşılaşmaktadır. İleriki evrelere sağlıklı olarak geçebilmek için bireyin bulunduğu evrenin gelişim krizini başarı ile aşması gerekmektedir. Çizelge 6.2. de Erikson un gelişim evreleri özetlenmiştir. ANADOLU ÜNİ VERSİ TESİ

11 İ LKÖĞ RETİ M ÇAĞ I ÇOCUKLARININ Bİ L İŞSEL, BEDENSEL VE KİŞİL İ K ÖZELLİ KLERİ 103 Çizelge 6.2: Erikson'un Psiko-Sosyal Gelişim Evreleri Evre ya da Krizin Ortalama Yaş Evre ya da Krizin Olumlu Boyutu ya da Dönem Olumsuz Boyutu Temel Güven: Bakımını üstlenen 0-1 Güvensizlik: Bakımını üstlenen insanla insanla uyumlu, düzenli ve uyumsuz, düzensiz ve doyurucu olmayan doyurucu ilişkiler. ilişkiler. Bağımsuzluk: Kendini kontrol 1-2 Utanma: Kendini kontrol edememe edebilme duygusu -güvenme. duygusu- korku. Girişkenlik: Bulunduğu girişim ve 2-6 Suçluluk: Bulunduğu girişim ve davranışlara güvenme. davranışlardan dolayı kendini suçlama. Başarı: Becerilerini geliştirmeye 6-12 Aşağılık Duygusu: Becerilerini geliştirmeistekli olma ve yeteneklerine ye isteksiz olma ve kendine güvenmegüvenme. me. Kimlik: Kişilik olarak devamlılığa Gençlik Rol Karmaşası: Kişilik olarak devamlılığıninanma. dan kuşku duyma. Yakınlık: Başkalarıyla ilişki kurmada Genç Yalnızlık: başkalarıyla ilişki kurmada istekli olma ve kendine güvenme. Yetişkinlik isteksiz olma ve kendine güvenmeme. Üretkenlik: Toplumda etkin rol Genç ve Durgunluk: Toplumda etkin rol almada almda istekli olma ve kendine Orta isteksiz olma ve kendine güvenmeme. güvenme. Yetişkinlik Benlik Bütünlüğü: Gerçekleştirdiği İleri Ümitsizlik: Gerçekleştirdiği çalışmalar çalışmaların ve ilişkilerin Yetişkinlik ve ilişkilerin doğruluğundan emin olmama doğruluğuna inanma. ve korkma. Çizelge 6.2 de görüldüğü gibi, ilköğretim çağının önemli bir bölümü BaşarıxAşağılık Duygusu Evresine denk düşmektedir. II. kademede Kimlik x Rol Karmaşası Evresi söz konusu olmaktadır. Aşağıda bu iki evre kısaca açıklanmaktadır Başarı x Aşağılık Duygusu Çocuk bu evrede bir işe dikkatini verme, çaba gösterme ve o işi başarıyla tamamlamanın hazzı arasındaki ilişkiyi farkına varmaya başlar. Bu dönem aynı zamanda çocuğun somut işlemlerle fiziksel çevreyi keşfetmeye başladığı dönemdir. Daha önceleri oyun oynamak onu tatmin ederken bu dönemde kendi başına bir işi başarmak ya da üstesinden gelmek ister. Zihinsel olarak buna hazırdır. AÇIKÖĞ RETİ M FAKÜLTESİ

12 104 İ LKÖĞ RETİ M ÇAĞ I ÇOCUKLARININ Bİ L İŞSEL, BEDENSEL VE KİŞİL İ K ÖZELLİ KLERİ Çocuk tüm bu beklenen olumlu gelişmelerin tersine çalışma ve başarılı olma arasında ilişki kurmada güçlük çekebilir. Kendi iradesiyle üstlendiği ya da verilen görevlerde, okul çalışmalarında (akademik olmayan) başarılı olamayabilir. Bu durumda kendisine yönelik olumsuz tutum ve yetersizlik duygusu geliştirebilir. Bu konuda yapılan araştırmalar, bu evrede çalışkan ve başarılı olan çocukların ileride yetişkinlik döneminde topluma daha iyi uyum sağladıklarını, sosyal ilişkilerde daha başarılı olduklarını ve gelir düzeylerinin daha yüksek olduğunu göstermektedir. Hatta öyleki bu dönemde sıkı çalışmaya istekli ve yetenekli olma, yaşamın ileriki yıllarında başarılı olmada, sosyal konum, ailedeki ilişkiler ya da zeka gibi geçmişe dayalı diğer etmenlerden daha önemli bulunmuştur. Öğrencilerin bu evreyi başarıyla geçebilmesi için öğretmenlerin yapacakları bir şeyler olmalı. Bunlar neler olabilir? Sıralayınız Kimlik x Rol Karmaşası İlk çocukluk dönemlerinde anne babayı, ilkokul döneminde öğretmenini örnek alan, onlarla özdeşim kuran çocuk, gençlik dönemine geldiğinde bu özdeşim örneklerini yeniden değerlendirir. Bir bölümünü benimser, bir bölümünü yadsır. Kendine yeni özdeşim örnekleri bulur. Bunlar bir öğretmen, arkadaş, sporcu, yazar ya da politikacı olabilir. Genç, onlar gibi giyinip kuşanmaya ve davranmaya özen gösterir. Zamanla özdeşleştiği insanlar değişir. Bu süreç içerisinde kendi düşünce, duygu ve inançlarını düzenler. Kısacası gelecekteki kimliğinin temellerini oluşturur. Gerçekte gencin kimliği bebeklik döneminden başlayarak gelişmektedir. Ancak gençlik döneminde kimlik gelişimi ön plana çıkmaktadır. Bilişsel gelişimin de bir sonucu olarak genç ilk kez bu dönemde Ben kimim?, Ne olacağım?, Hayattan ne bekliyorum? gibi kendine ve geleceğine dönük bilinçli sorular sorar ve bunlara yanıt bulmaya çalışır. İşte Kimlik x Rol Karmaşası krizinin temel kaynağı burada yatmaktadır. Gencin bu evrede bedensel olarak çocukluktan yetişkinliğe doğru hızla değiştiği hatırlanacak olunursa Ben kimim? sorusuna yanıt bulmanın hiç de kolay olmadığı anlaşılır. Üstelik çevrenin ona zaman zaman çocuk, zaman zaman da yetişkin muamelesi yapması gencin aklını daha da karıştırır. İşte aklı iyice karışmış bir genç: Küçük bir hatamız olduğu zaman hemen azarlanırız. Koskoca adamsın, bir de kardeşine örnek olacaksın. Boyundan posundan utan. Spor salonlarına gideriz, Siz küçüksünüz, giremezsiniz derler. Çocuk parkına gideriz, bu kez de bekçi koymaz: Siz büyüksünüz, giremezsiniz Kendi başımıza sinemeya, tiyatroya; çarşıya, pazara gidemeyiz. Çünkü küçüğüz. Büyükler gibi oturup kalkamayız, hiçbir hata yapmamalıyız. Çünkü büyüğüz. Biz neyiz Allahaşkına? Küçük müyüz, büyük müyüz? ANADOLU ÜNİ VERSİ TESİ

13 İ LKÖĞ RETİ M ÇAĞ I ÇOCUKLARININ Bİ L İŞSEL, BEDENSEL VE KİŞİL İ K ÖZELLİ KLERİ Toplum Yaşamına ilk Adımlar: Arkadaşların Rolü Okul çağına denk gelen bu evrede çocuk yaşam alanını genişletir. Zamanının önemli bölümünü mahallesindeki ve okuldaki arkadaşlarıyla geçirir. Bu süreç içerisinde çocuğun yaşamında arkadaşları ve onlarla olan ilişkileri önem kazanmaya başlar. Bu ilişkilerdeki problemler çocuğun yaşamını alt üst edebilir. Öğretmenlerin öğrencilerinin arkadaşlarıyla olan ilişkilerinin ne durumda olduğunu bilmesi gerekir. Hangi tür çocuklar arkadaşları tarafından daha fazla kabul görür? Genellikle sempatik, kibar, saldırgan olmayan, başkalarının ilgi ve gereksinimlerine duyarlı, basit problemler karşısında sakin, gayretli özelliklere sahip çocuklar arkadaşları tarafından daha kabul görür. Bu özelliklere arkadaşca olma, derslerde başarılı olma, uygun fiziksel özelliklere sahip olma, ailenin en küçük çocuğu olma, spor ve diğer etkinliklerde iyi olma gibi özellikler eklenebilir.? Toplum Yaşamına İlk Adımlar: Öğretmenin Rolü Gelişimin tüm alanlarında olduğu gibi arkadaş edinme ve sürdürmede öğrenciler arasında ister istemez bireysel farklılıklar olacaktır. Bu farklılıkları normal karşılamak gerekir. Arkadaş edinme ve arkadaşlık ilişkilerini sürdürme birçok becerinin edinilmesini gerektirmektedir. Bu becerilerin ayrıntılı bir listesi Özel Eğitim kitabının Duygu ve Davranış Bozukluğu Olanlar Ünitesinde verilmiştir. Öğrencilerin hepsi bu becerilerle donanmış değildir. Maalesef okullarda akademik öğrenmelere ağırlık verilmekte sosyal becerilerin öğretimi göz ardı edilmektedir. Burada öğretmenin rolü birbiriyle içiçe olan bu iki öğrenme alanı arasında dengeyi kurmaktır. Bu dengenin kurulması özellikle ilköğretimin ilk yıllarında çok önemlidir. 1. Sınıfınızda akademik öğrenmeler ile sosyal becerilerin öğretimi arasında dengeyi kurabildiğinizi düşünüyor musunuz? 2. Ünitede açıklanan gelişim özelliklerinin tipik örneklerini öğrencilerinizde gözleyebildiniz mi? Tartışınız. Özet İnsanın bilişsel, bedensel ve kişilik gelişiminde ilköğretim çağının etkilere açık ve belirleyici olması yönlerinden önemli bir yeri vardır. AÇIKÖĞ RETİ M FAKÜLTESİ

14 106 İ LKÖĞ RETİ M ÇAĞ I ÇOCUKLARININ Bİ L İŞSEL, BEDENSEL VE KİŞİL İ K ÖZELLİ KLERİ Piaget in geliştirdiği Bilişsel Gelişim Kuramına göre, ilköğretim çağı, Kuramda yer alan dört gelişim evresinden üçünü kapsamaktadır. Çocuk ilköğretimin II. kademesinde bu evrelerden sonuncusu olan Soyut İşlemler Evresine adım atar. İlköğretim çağında bedensel gelişim, ilköğretim I. kademede nisbeten durgun bir biçimde sürerken II. kademede hızlı değişmeler meydana gelir. Çocukluk döneminden gençlik dönemine ilk adımlar atılır. Bu değişiklikler çocuğun kişilik gelişiminde çalkantılara neden olur. Erikson un geliştirdiği psiko-sosyal gelişim evrelerine göre, ilköğretim çağında Başarı x Aşağılık Duygusu ve Kimlik x Rol Karmaşası gelişim krizleri yaşanmaktadır. Çocuğun bu krizlerin üstesinden gelmede, ailenin, okulun ve arkadaş gruplarının önemli yeri vardır. Değerlendirme Soruları Aşağıdaki soruların yanıtlarını verilen seçenekler arasından bulunuz. 1. Çocuklar nesnelerin sürekliliğini aşğıdaki bilişsel gelişim evrelerinden hangisinde kazanmaya başlarlar? A. Duyusal-Hareket Evresi B. İşlem Öncesi Evre C. Sezgisel Evre D. Somut İşlemler Evresi E. Soyut İşlemler Evresi 2. Çocuklarda gençlik döneminin bedensel özellikleri genellikle kaç yaşlarında görülmeye başlar? A. Kızlarda 8-9; erkeklerde yaşlarında B. Kızlarda 12-13; erkeklerde yaşlarında C. Kızlarda 13-14; erkeklerde yaşlarında D. Kızlarda 10-11; erkeklerde yaşlarında E. Kızlarda 11-12; erkeklerde yaşlarında 3. İlköğretimin II kademesi, Erikson un aşağıdaki psiko-sosyal gelişim evrelerinden hangisiyle daha yakından ilişkilidir? A. Temel güven B. Bağımsızlık C. Girişkenlik D. Başarı E. Kimlik ANADOLU ÜNİ VERSİ TESİ

15 İ LKÖĞ RETİ M ÇAĞ I ÇOCUKLARININ Bİ L İŞSEL, BEDENSEL VE KİŞİL İ K ÖZELLİ KLERİ Piaget in bilişsel gelişim evreleri, aşağıda sıralanan gelişim dönemlerinden hangisini kapsamaktadır? A. Çocukluk dönemi B. Bebeklik-çocukluk dönemi C. Çocukluk-gençlik dönemi D. Bebeklik-gençlik dönemi E. Bebeklik-ileri yetişkinlik dönemi 5. Erikson un Psiko-Sosyal Gelişim Kuramına göre, çocuklar her gelişim evresinde aşağıdakilerden hangisiyle karşılaşmaktadır? A. Gelişim krizleri B. Gelişim ödevleri C. Gelişim eğilimleri D. Gelişim basamakları E. Gelişim süreçleri Yararlanılan ve Başvurulabilecek Kaynaklar Akkök, F. İlköğretimde Sosyal Becerilerin Geliştirilmesi (Öğretmen El Kitabı). İstanbul: T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Nisan, Senemoğlu, N. Gelişim, Öğrenme ve Öğretme. Ankara: Hacettepe Üniversitesi, Sciford, K. Educational Psychology. Boston: Hougfhton Mifflin Company, Wolkfolk, A.E. ve L.M. Licolich. Educational Psychology for Teachers. New Jersey: Prentice-Hall Inc. Englewood Cliffs, AÇIKÖĞ RETİ M FAKÜLTESİ

Okul Dönemi Çocuklarda

Okul Dönemi Çocuklarda Okul Dönemi Çocuklarda Fiziksel ve motor gelişim Bilişsel açıdan gelişim Psikososyal gelişim Doç. Dr. Şaziye Senem Başgül Hasan Kalyoncu Üniversitesi Okul Dönemi Çocuklarda (7-11 yaş) Gelişimin Görevleri

Detaylı

ÜNİTE PSİKOLOJİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER GELİŞİM PSİKOLOJİSİ I

ÜNİTE PSİKOLOJİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER GELİŞİM PSİKOLOJİSİ I HEDEFLER İÇİNDEKİLER GELİŞİM PSİKOLOJİSİ I Gelişim Psikolojisinin Alanı Gelişim Psikolojisinin Temel Kavramları Gelişimi Etkileyen Faktörler Gelişimin Temel İlkeleri Fiziksel Gelişim Alanı PSİKOLOJİ Bu

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ Psikoloji RPD 101 Not III Uz. Gizem ÖNERİ UZUN Kişilik Gelişimi Kişilik Nedir? *Kişilik, bireyin iç ve dış çevresiyle kurduğu, diğer bireylerden ayırt edici,

Detaylı

BĠLĠŞSEL GELĠŞĠM. Jean Piaget ve Jerome Bruner. Dr. Halise Kader ZENGĠN

BĠLĠŞSEL GELĠŞĠM. Jean Piaget ve Jerome Bruner. Dr. Halise Kader ZENGĠN BĠLĠŞSEL GELĠŞĠM Jean Piaget ve Jerome Bruner Biliş ne demektir? Biliş; düşünme, öğrenme ve hatırlama süreçlerine denir. Bilişsel gelişim neleri kapsar? Bireydeki akıl yürütme, düşünme, bellek ve dildeki

Detaylı

1. BÖLÜM ÇOCUK PSİKOLOJİSİNE GİRİŞ

1. BÖLÜM ÇOCUK PSİKOLOJİSİNE GİRİŞ İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM ÇOCUK PSİKOLOJİSİNE GİRİŞ ÇOCUK PSİKOLOJİSİNDE GELİŞİM MODELLERİ... 3 ÖĞRENME TEORİSİ MODELİ... 4 BİLİŞSEL GELİŞİM MODELİ... 5 İNSAN GELİŞİMİNİ VE PSİKOLOJİSİNİ AÇIKLAYAN TEMEL KURAMLAR...

Detaylı

OYUN VE ÇOCUK. Oyunun Aşamaları:

OYUN VE ÇOCUK. Oyunun Aşamaları: OYUN VE ÇOCUK Çocuklar oyunla dünyayı keşfederler, diğer kişilerle kuracakları ilişkileri öğrenirler, kendi yeteneklerini ve güçlerini test ederler, yeni fikirleri denerler ve farklı aktiviteleri deneyecek

Detaylı

İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU PDR BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU PDR BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU PDR BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU YAŞ DÖNEM ÖZELLİKLERİ 5-8 YAŞ GRUBU YAŞ DÖNEM ÖZELLİKLERİ Bilişsel Gelişim Dil Gelişimi Fiziksel Gelişim

Detaylı

OYUN VE ÇOCUK. -Çocuğun iç dünyasını anlayabilmek. -Çocuğun olayları anlamasına yardım etmek. -Çocuğa olaylarla baş etme becerileri kazandırmak

OYUN VE ÇOCUK. -Çocuğun iç dünyasını anlayabilmek. -Çocuğun olayları anlamasına yardım etmek. -Çocuğa olaylarla baş etme becerileri kazandırmak OYUN VE ÇOCUK Oyun oynamak çocukluk çağına özgü psikolojik, fizyolojik ve sosyal içerikli bir olgudur. Oyun hem zihinsel gelişimin aynası olan hem sosyal becerilerin öğrenildiği hem de duygusal boşalımın

Detaylı

22.09.2014 KONUNUN ANA HATLARI ÖĞRETİM KURAMLARI PIAGET ÖĞRENME KURAMI

22.09.2014 KONUNUN ANA HATLARI ÖĞRETİM KURAMLARI PIAGET ÖĞRENME KURAMI KONUNUN ANA HATLARI ÖĞRETİM KURAMLARI PIAGET ÖĞRENME KURAMI Öğrenme-Öğretme Kavramları Öğrenme Kuramları Piaget nin Bilişsel Gelişim Kuramı Bilişsel Gelişim Kuramıyla İlgili Temel Kavramlar Bilişsel Gelişimi

Detaylı

Gelişim Psikolojisinde Temel Kavramlar ve Gelişimi Etkileyen Faktörler

Gelişim Psikolojisinde Temel Kavramlar ve Gelişimi Etkileyen Faktörler Gelişim Psikolojisinde Temel Kavramlar ve Gelişimi Etkileyen Faktörler 1 1. Gelişim ve Değişim Gelişim, organizmanın doğum öncesi dönemden başlayarak (döllenme) bedensel, zihinsel, duygusal, sosyal yönden

Detaylı

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ A u ok na lu ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BİRİMİ - MART 2014 ANAOKULLARI BÜLTENİ ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ Okul öncesi dönem, gelişimin hızlı olması ve

Detaylı

1. ÜNİTE İÇİNDEKİLER EĞİTİM PSİKOLOJİSİ / 1

1. ÜNİTE İÇİNDEKİLER EĞİTİM PSİKOLOJİSİ / 1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii YAZARLAR HAKKINDA... iv 1. ÜNİTE EĞİTİM PSİKOLOJİSİ / 1 Giriş... 2 Eğitim Psikolojisi ve Öğretmen... 3 Eğitim Psikolojisi... 3 Bilim... 6 Psikoloji... 8 Davranış... 9 Eğitim...

Detaylı

ZEKA ATÖLYESİ AKIL OYUNLAR

ZEKA ATÖLYESİ AKIL OYUNLAR ZEKA ATÖLYESİ AKIL OYUNLAR Akıl Oyunları çocukların ve yetişkinlerin strateji geliştirme, planlama, mantık yürütmemantıksal bütünleme, görsel-uzamsal düşünme, yaratıcılık, dikkat - konsantrasyon, hafıza

Detaylı

Ç O C U K L U K T A A R K A D A Ş İLİŞ K İLERİ

Ç O C U K L U K T A A R K A D A Ş İLİŞ K İLERİ Ç O C U K L U K T A A R K A D A Ş İLİŞ K İLERİ Dr. Sirâl ÜLKÜ Çocuklar Arkadaşlığı Nasıl Tanımlıyorlar? Günümüzde, özellikle rehberlik gibi psikolojik hizmet alan- 'arında, hizmet götürülen bireylerin

Detaylı

TERAKKİ VAKFI ÖZEL ŞİŞLİ TERAKKİ ANAOKULU 2031-2014 EĞİTİM YILI Bilgi Bülteni Sayı:7 4 5 YAŞ ÇOCUKLARININ GELİŞİM BASAMAKLARI

TERAKKİ VAKFI ÖZEL ŞİŞLİ TERAKKİ ANAOKULU 2031-2014 EĞİTİM YILI Bilgi Bülteni Sayı:7 4 5 YAŞ ÇOCUKLARININ GELİŞİM BASAMAKLARI TERAKKİ VAKFI ÖZEL ŞİŞLİ TERAKKİ ANAOKULU 2031-2014 EĞİTİM YILI Bilgi Bülteni Sayı:7 4 5 YAŞ ÇOCUKLARININ GELİŞİM BASAMAKLARI Okul öncesi dönem genel anlamda tüm gelişim alanları açısından temellerin atıldığı

Detaylı

GELİŞİM DÖNEMİ VE ÖZELLİKLERİ

GELİŞİM DÖNEMİ VE ÖZELLİKLERİ GELİŞİM DÖNEMİ VE ÖZELLİKLERİ 3-6 yaş arasını kapsayan ve okul öncesi dönem adını verdiğimiz süreç çocukların gelişimi açısından oldukça önemlidir. Okul öncesi dönem çocukta büyümenin ve gelişimin en hızlı

Detaylı

SAYILAR VE SAYMA TEKRAR TESTİ

SAYILAR VE SAYMA TEKRAR TESTİ İŞLEM KAVRAMI SAYILAR VE SAYMA TEKRAR TESTİ SAYILAR VE SAYMA KONU ÖZETİ SAYI KAVRAMI VE SAYMA Sayı ve sayma kavramı öncesinde öğrenilmiş olması gereken alt düzey temel beceriler: Karşılaştırma Sınıflandırma

Detaylı

Öğr. Gör. Özlem BAĞCI

Öğr. Gör. Özlem BAĞCI Öğr. Gör. Özlem BAĞCI Çocuğun kas gelişimini sağlayan, enerjisinin boşalmasına yol açan oyun, arkadaşları ile iletişimi ve işbirliğini de sağlayarak onun dünyasını biçimlendirir. Piaget e göre oyun, çocuğun

Detaylı

EĞİTİM PSİKOLOJİSİ KISA ÖZET KOLAYAOF

EĞİTİM PSİKOLOJİSİ KISA ÖZET KOLAYAOF EĞİTİM PSİKOLOJİSİ KISA ÖZET KOLAYAOF 2 Kolayaof.com 0 362 2338723 Sayfa 2 İÇİNDEKİLER 1. ÜNİTE- EĞİTİM VE PSİKOLOJİ İLİŞKİSİ: EĞİTİM PSİKOLOJİSİ.... 4 2. ÜNİTE-GELİŞİMİN TEMELLERİ........7 3. ÜNİTE-FİZİKSEL

Detaylı

İÇİNDEKİLER. GİRİŞ GELİŞİM PSİKOLOJİSİNE DAİR Prof. Dr. İrfan ERDOĞAN. I. Gelişim Psikolojisine Kuramsal Bakış...1

İÇİNDEKİLER. GİRİŞ GELİŞİM PSİKOLOJİSİNE DAİR Prof. Dr. İrfan ERDOĞAN. I. Gelişim Psikolojisine Kuramsal Bakış...1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ GELİŞİM PSİKOLOJİSİNE DAİR Prof. Dr. İrfan ERDOĞAN I. Gelişim Psikolojisine Kuramsal Bakış...1 BÖLÜM 1 GELİŞİM PSİKOLOJİSİNDE KURAMLAR VE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Çare SERTELİN MERCAN I.

Detaylı

1. Doğumdan İki Yaşına Kadar Görülen Sosyal ve Duygusal Gelişim

1. Doğumdan İki Yaşına Kadar Görülen Sosyal ve Duygusal Gelişim Yazı İçerik 0-2 Yaş Arası Sosyal ve Duygusal Gelişim 2-5 Yaş Arası Sosyal ve Duygusal Gelişim 5-12 Yaş Arası Sosyal ve Duygusal Gelişim 12-18 Yaş Arası Sosyal ve Duygusal Gelişim Ergenlik döneminin özellikleri

Detaylı

ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLARDA CİNSEL EĞİTİM

ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLARDA CİNSEL EĞİTİM ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLARDA CİNSEL EĞİTİM Zihinsel engelli çocukların cinsel gelişim aşamaları normal çocukların cinsel gelişim aşamaları ile aynıdır. Cinsel eğitimin en büyük amacı,çocukluktan yaşamın

Detaylı

BÖLÜM I GELİŞİM İÇİNDEKİLER 1. ÜNİTE 2. ÜNİTE. ÖNSÖZ... v YAZARLAR HAKKINDA... vii

BÖLÜM I GELİŞİM İÇİNDEKİLER 1. ÜNİTE 2. ÜNİTE. ÖNSÖZ... v YAZARLAR HAKKINDA... vii İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v YAZARLAR HAKKINDA... vii BÖLÜM I GELİŞİM 1. ÜNİTE GELİŞİMLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR, GELİŞİMİN TEMEL İLKELERİ VE GELİŞİMİ ETKİLEYEN ETMENLER... 1 GELİŞİM İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR...

Detaylı

İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU PDR BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU PDR BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU PDR BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU Yaş Dönem Özellikleri BÜYÜME VE GELİŞME Gelişme kavramı düzenli, sürekli ve uyumlu bir ilerlemeyi dile

Detaylı

içindekiler BÖLÜM 1 GİRİŞ 1 B Ö L Ü M 2 PUBERTE, SAĞLIK VE BİYOLOJİK TEMELLER 49 B Ö L Ü M 3 BEYİN VE BİLİŞSEL GELİŞİM 86

içindekiler BÖLÜM 1 GİRİŞ 1 B Ö L Ü M 2 PUBERTE, SAĞLIK VE BİYOLOJİK TEMELLER 49 B Ö L Ü M 3 BEYİN VE BİLİŞSEL GELİŞİM 86 içindekiler BÖLÜM 1 GİRİŞ 1 Tarihsel Bakış Açısı 3 Erken Tarih 3 Yirminci ve Yirmi Birinci Yüzyıllar 3 Ergenliğe İlişkin Kalıpyargılar 6 Ergenliğe Pozitif Bir Bakış Açısı 7 Amerika Birleşik Devletleri

Detaylı

Yaşam Boyu Sosyalleşme

Yaşam Boyu Sosyalleşme Yaşam Boyu Sosyalleşme Lütfi Sunar Sosyolojiye Giriş / 5. Ders Kültür, Toplum ve Çocuk Sosyalleşmesi Sosyalleşme Nedir? Çocuklar başkalarıyla temasla giderek kendilerinin farkına varırlar ve insanlar hakkında

Detaylı

Ders İzlencesi Eğitim Yılı ve Bahar Dönemi Program adı: ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI

Ders İzlencesi Eğitim Yılı ve Bahar Dönemi Program adı: ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI Ders İzlencesi 2016 2017 Eğitim Yılı ve Bahar Dönemi Program adı: ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI Dersin adı: Gelişim Teorileri Dersin veriliş şekli: Yüz yüze Dersin genel içeriği: Bu ders kapsamında çocuk gelişiminde

Detaylı

Soru 1) Fiziksel büyümenin en hızlı olduğu dönem ne zamandır? a) 0-1 yaş b) 2-3 yaş c) 4-5 yaş d) 6-7 yaş

Soru 1) Fiziksel büyümenin en hızlı olduğu dönem ne zamandır? a) 0-1 yaş b) 2-3 yaş c) 4-5 yaş d) 6-7 yaş Soru 1) Fiziksel büyümenin en hızlı olduğu dönem ne zamandır? a) 0-1 yaş b) 2-3 yaş c) 4-5 yaş d) 6-7 yaş Soru 4) Aşağıda verilenlerin hangisi prenatal dönemi sağlıklı olarak tamamlayan bir bebeğin doğum

Detaylı

Ergenlikte Kimlik Gelişimi. Doç. Dr. Şaziye Senem BAŞGÜL Hasan Kalyoncu Üniversitesi

Ergenlikte Kimlik Gelişimi. Doç. Dr. Şaziye Senem BAŞGÜL Hasan Kalyoncu Üniversitesi Ergenlikte Kimlik Gelişimi Doç. Dr. Şaziye Senem BAŞGÜL Hasan Kalyoncu Üniversitesi Ergenlik ruhsal bir süreç olmasına karşın, bu süreci başlatan olgu bedensel, başka bir deyişle fizikseldir. Hipotalamustan

Detaylı

O Gelişim, organizmanın döllenmeden başlayarak bedensel, zihinsel, dil, duygusal ve sosyal yönden en son aşamaya ulaşıncaya kadar sürekli ilerleme

O Gelişim, organizmanın döllenmeden başlayarak bedensel, zihinsel, dil, duygusal ve sosyal yönden en son aşamaya ulaşıncaya kadar sürekli ilerleme BİREY GELİŞİMİ O Gelişim, organizmanın döllenmeden başlayarak bedensel, zihinsel, dil, duygusal ve sosyal yönden en son aşamaya ulaşıncaya kadar sürekli ilerleme kaydeden değişimidir. O Gelişim; organizmanın

Detaylı

ÇOCUKLARDA OYUN EVRELERİ VE OYUN ÇEŞİTLERİ

ÇOCUKLARDA OYUN EVRELERİ VE OYUN ÇEŞİTLERİ Ünite 10 ÇOCUKLARDA OYUN EVRELERİ VE OYUN ÇEŞİTLERİ Öğr. Gör. Hatice Elif ALTUNTAŞLI ÇOCUKLARDA OYUN EVRELERİ VE OYUN ÇEŞİTLERİ Çocukların oyunla ilgili davranışları yaşlarına ve gelişim düzeylerine göre

Detaylı

5. MESLEKİ REHBERLİK. Abdullah ATLİ

5. MESLEKİ REHBERLİK. Abdullah ATLİ 5. MESLEKİ REHBERLİK Abdullah ATLİ Meslek seçimi neden önemlidir? İnsan, yaşamı boyunca çeşitli seçimler yapar. Mesleğini, yiyeceğini, giyeceğini, evini, eşini, arkadaşlarını vb. seçer. Meslek seçimi,

Detaylı

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi Aile Bülteni. Çocuk ve Cinsellik

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi Aile Bülteni. Çocuk ve Cinsellik Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi Aile Bülteni Çocuk ve Cinsellik Cinsel kimlik kişinin ait olduğu cinsi bilme hissidir. Cinsel kimlik gelişimi, doğumla başlayan ve yetişkinliğe kadar devam eden

Detaylı

Ericson a Göre Psikososyal Gelişim ve Evreleri

Ericson a Göre Psikososyal Gelişim ve Evreleri E. Ericson, yaşam boyu gelişim ilkesini ortaya atan ilk psikologlardan biridir. Yaşam boyu gelişim kavramı, Erikson un psikoloji bilimine en önemli katkılarından biridir. Erikson, psikososyal gelişim kuramını

Detaylı

10 yaş döneminin gelişim özelliklerine dil-bilişsel, bedensel, motor, duygusal, FATİH HANOĞLU

10 yaş döneminin gelişim özelliklerine dil-bilişsel, bedensel, motor, duygusal, FATİH HANOĞLU Öğrenme, insan davranışında sürekli bir değişimi ifade eder. Olgunlaşmayla birlikte çocuk, kendisinden beklenen davranış şekillerini oluşturur. Bu da çocuğun bu davranış ve becerileri geliştirmesi açısından

Detaylı

O Oyunların vazgeçilmez öğeleri olan oyuncaklar çocuğun bilişsel, bedensel ve psikososyal gelişimlerini destekleyen, hayal gücünü ve yaratıcılığını

O Oyunların vazgeçilmez öğeleri olan oyuncaklar çocuğun bilişsel, bedensel ve psikososyal gelişimlerini destekleyen, hayal gücünü ve yaratıcılığını EĞİTİCİ OYUNCAKLAR O Oyunların vazgeçilmez öğeleri olan oyuncaklar çocuğun bilişsel, bedensel ve psikososyal gelişimlerini destekleyen, hayal gücünü ve yaratıcılığını geliştiren en değerli araçlardır.

Detaylı

Çoklu Zeka Kuramı - Zeka Tipleri

Çoklu Zeka Kuramı - Zeka Tipleri Çoklu Zeka Kuramı - Zeka Tipleri Howard Gardner "Çoklu Zeka Kuramı" nı ortaya atmadan önce insanların zeki olup olmadığı matematik, geometri ve mantık sorulardan oluşan IQ testleri ile ölçülmekteydi. Fakat

Detaylı

SAYI : 5 AYLIK BÜLTENLER SERİSİ KONU : ERGENLİK OCAK, 2008 ERGENLİK

SAYI : 5 AYLIK BÜLTENLER SERİSİ KONU : ERGENLİK OCAK, 2008 ERGENLİK SAYI : 5 AYLIK BÜLTENLER SERİSİ KONU : ERGENLİK OCAK, 2008 Ergenlik Dönemi Nedir? ERGENLİK Sayın velimiz, bu ayki bültenimizde gelişim çağının en önemli dönemlerinden biri olan ergenlik çağını konu alıcaz.

Detaylı

3-6 YAŞ GELİŞİM ÖZELLİKLERİ

3-6 YAŞ GELİŞİM ÖZELLİKLERİ 3-6 YAŞ GELİŞİM ÖZELLİKLERİ GELİŞİM NEDİR? Gelişim, Çocuğun hareket etmeyi, Düşünmeyi, Hissetmeyi, Başkalarıyla ilişki kurmayı öğrendiği, ileriye doğru giden bir değişim sürecidir. Gelişim ana rahminde

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ GİRİŞ BÖLÜM I TEMEL KAVRAMLAR 1-10 Kaynakça. 7 OKUMA PARÇASI (Baba Emzirmesi). 8

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ GİRİŞ BÖLÜM I TEMEL KAVRAMLAR 1-10 Kaynakça. 7 OKUMA PARÇASI (Baba Emzirmesi). 8 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ iv GİRİŞ v BÖLÜM I TEMEL KAVRAMLAR 1-10 Kaynakça. 7 OKUMA PARÇASI (Baba Emzirmesi). 8 BÖLÜM II RUH SAĞLIĞI YERİNDE İNSAN 11-30 Ruh Sağlığı Yerinde İnsanın İki Temel Özelliği 1. Kendini

Detaylı

Meslek seçmek;hayat biçimini seçmek demektir.bu nedenle doğru ve gerçekçi seçim yapılması önemlidir.

Meslek seçmek;hayat biçimini seçmek demektir.bu nedenle doğru ve gerçekçi seçim yapılması önemlidir. MESLEK SEÇİMİ Kişinin gelecekteki yaşam tarzını belirlenmesinde dönüm noktası olan mesleğini seçmesi; doğru ve isabetli karar vermesi tüm hayatının kalitesini ve mutluluğunu etkiler. Kişinin mutluluğunda

Detaylı

Bilişsel Gelişim. Psikolojiye Giriş. Okuma raporu #1. Ders asistanım kim? (düzeltilmiş) Bebek Olmak Nasıl Bir Şey? Düşüncenin Gelişimi Ders 5

Bilişsel Gelişim. Psikolojiye Giriş. Okuma raporu #1. Ders asistanım kim? (düzeltilmiş) Bebek Olmak Nasıl Bir Şey? Düşüncenin Gelişimi Ders 5 Psikolojiye Giriş Bilişsel Gelişim Bebek Olmak Nasıl Bir Şey? Düşüncenin Gelişimi Ders 5 2 Okuma raporu #1 Alkolizm için Freudyen bir açıklama getirin. Daha sonra da davranışçı bir açıklama getirin. Son

Detaylı

4-6 YAŞ ÇOCUĞUNUN GELİŞİM ÖZELLİKLERİ GELİŞİM ALANLARI 1- PSİKOMOTOR GELİŞİM 2- SOSYAL-DUYGUSAL GELİŞİM 3-ZİHİNSEL ALAN VE DİL GELİŞİMİ

4-6 YAŞ ÇOCUĞUNUN GELİŞİM ÖZELLİKLERİ GELİŞİM ALANLARI 1- PSİKOMOTOR GELİŞİM 2- SOSYAL-DUYGUSAL GELİŞİM 3-ZİHİNSEL ALAN VE DİL GELİŞİMİ 4-6 YAŞ ÇOCUĞUNUN GELİŞİM ÖZELLİKLERİ GELİŞİM ALANLARI 1- PSİKOMOTOR GELİŞİM 2-3-ZİHİNSEL ALAN VE DİL GELİŞİMİ 4-4 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUNUZ NELER YAPABİLİR? PSİKOMOTOR GELİŞİM Top oyunlarında iyice ustalaşmıştır..

Detaylı

PSİKOLOJİK REHBERLİK BÖLÜMÜ DANIŞMANLIK VE. Gamze EREN Anaokulu Uzman Psikoloğu

PSİKOLOJİK REHBERLİK BÖLÜMÜ DANIŞMANLIK VE. Gamze EREN Anaokulu Uzman Psikoloğu PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BÖLÜMÜ Gamze EREN Anaokulu Uzman Psikoloğu İÇERİK Rehberlik Birimi Tanıtımı Gelişim Dönemleri ve Okula Uyum Süreçleri Öğrencilerimizin; Zihinsel, bedensel, sosyal ve

Detaylı

Öğrenme, Örgütsel Öğrenme

Öğrenme, Örgütsel Öğrenme Öğrenme, Örgütsel Öğrenme Öğrenme: Kişide istediği sonuca ulaşmak amacıyla hareket etmesini engelleyecek çeşitli eksiklikleri tamamlamasını sağlayacak bir süreç Hayatın her sürecinde öğrenme İşyerinde

Detaylı

OKUL ÖNCESİ REHBERLİK HİZMETİ

OKUL ÖNCESİ REHBERLİK HİZMETİ OKUL ÖNCESİ REHBERLİK HİZMETİ Marmara Evleri Anaokulunda Rehberlik Hizmetleri (3 6 yaş) Okulumuzdaki tüm öğrencilerin her yönüyle sağlıklı gelişmeleri, okul ortamına uyum sağlamaları ve kapasitelerini

Detaylı

EĞİTİM (PEDAGOJİK) TEMELLERİ

EĞİTİM (PEDAGOJİK) TEMELLERİ EĞİTİM (PEDAGOJİK) TEMELLERİ Temel Kavramlar Kuramsal Temeller Öğrenmenin Temel Alanları Spor Pedagojisi Motor Becerilerin Öğrenilmesi Beden eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme Eğitim Kasıtlı kültürleme

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik RPD 201 Not I Uz. Gizem ÖNERİ UZUN Çağdaş Eğitim *Toplumların ihtiyaç ve beklentileri durmadan değişmiş, eğitim de değişen bu

Detaylı

Bebeklik dönemi (0-2 yaş) İlk çocukluk (oyun) dönemi (3-6 yaş) İkinci çocukluk (ilkokul) dönemi (7-11 yaş) Ergenlik dönemi (12-18 yaş)

Bebeklik dönemi (0-2 yaş) İlk çocukluk (oyun) dönemi (3-6 yaş) İkinci çocukluk (ilkokul) dönemi (7-11 yaş) Ergenlik dönemi (12-18 yaş) İnsan gelişimi, döllenmeden başlayarak yaşamın sonuna dek devam eden bir süreçtir. Gelişim dönemlerindeki yaşlar, değişik kaynaklara göre farklılık şöstermektedir. şenel olarak doğumdan sonraki ilk 2 yıl

Detaylı

DEĞİŞEN ANNE BABA ROLLERİ

DEĞİŞEN ANNE BABA ROLLERİ DEĞİŞEN ANNE BABA ROLLERİ Çağdaş kuramlar kişiliğin kalıtımla getirilen bir takım özellikler ve çevreyle kurulan etkileşimler sonucu oluştuğunu ileri sürmektedir. Aile, hem kalıtımla aktarılan özellikler

Detaylı

4/16/2010 İÇERİK. Kişisel Rehberlik? Geleneksel vs Gelişimsel Yaklaşıma Göre Kişisel Rehberlik? KENDİNİ GERÇEKLEŞTİRME

4/16/2010 İÇERİK. Kişisel Rehberlik? Geleneksel vs Gelişimsel Yaklaşıma Göre Kişisel Rehberlik? KENDİNİ GERÇEKLEŞTİRME İÇERİK KİŞİSEL REHBERLİK Gelişimsel Yaklaşıma Göre Kişisel Rehberlik Kişisel Rehberlik Açısından Etkili Öğretmenlik Farklı Eğitim Dönemlerinde Kişisel Rehberlik Kişisel Rehberlik? GELİŞİMSEL YAKLAŞIMA

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...III ÜNİTE: 1. PSİKOLOJİ VE GELİŞİM PSİKOLOJİSİ15

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...III ÜNİTE: 1. PSİKOLOJİ VE GELİŞİM PSİKOLOJİSİ15 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...III ÜNİTE: 1. PSİKOLOJİ VE GELİŞİM PSİKOLOJİSİ15 Bilimin Anlamı ve Özellikleri...17 Psikoloji...18 Gelişim Psikolojisi...25 Öğrenme Psikolojisi...26 Psikolojide Araştırma Yöntemleri...26

Detaylı

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI. BABA ve ÇOCUK

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI. BABA ve ÇOCUK k İl u ok l ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI BABA ve ÇOCUK PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BİRİMİ - OCAK 2013 Tarihsel Süreç İçinde Baba Olma Kavramı Sosyo-ekonomik ve bilimsel gelişmeler, geleneksel aile

Detaylı

İstek Özel Kemal Atatürk Anaokulu. 2015 2016 Eğitim Öğretim Yılı. Ocak Ayı Bülteni ÜNİTE BAŞLIĞI: Kendimizi İfade Etme Yollarımız (PYP) 4A 4B

İstek Özel Kemal Atatürk Anaokulu. 2015 2016 Eğitim Öğretim Yılı. Ocak Ayı Bülteni ÜNİTE BAŞLIĞI: Kendimizi İfade Etme Yollarımız (PYP) 4A 4B İstek Özel Kemal Atatürk Anaokulu 2015 2016 Eğitim Öğretim Yılı Ocak Ayı Bülteni ÜNİTE BAŞLIĞI: Kendimizi İfade Etme Yollarımız (PYP) 4A 4B Martılar-Leylekler Sınıfı İSTEK KEMAL ATATÜRK ANAOKULU Aralık

Detaylı

Bireylerin kendilerini ve meslekleri tanımaları ve kendi özelliklerine uygun. Mesleki Rehberlik

Bireylerin kendilerini ve meslekleri tanımaları ve kendi özelliklerine uygun. Mesleki Rehberlik Mesleki Rehberlik Bireylerin kendilerini ve meslekleri tanımaları ve kendi özelliklerine uygun Mesleki Rehberlik olan mesleği seçmeleri, seçtikleri mesleğe hazırlanmaları ve mesleki yönden gelişmeleri

Detaylı

VYGOTSKY SİSTEMİ: KÜLTÜREL-TARİHSEL GELİŞİM KURAMI

VYGOTSKY SİSTEMİ: KÜLTÜREL-TARİHSEL GELİŞİM KURAMI İÇİNDEKİLER KISIM I VYGOTSKY SİSTEMİ: KÜLTÜREL-TARİHSEL GELİŞİM KURAMI BÖLÜM 1 Vygotsky nin Yaklaşımına Giriş Zihnin Araçları... 4 Zihnin Araçları Niçin Önemlidir... 5 Vygostky Yaklaşımının Tarihçesi...

Detaylı

Kavram ortak özelliklere sahip birbirine benzeyen nesneleri ya da olayları bir araya getirerek bir ad altına toplamaktır.kavram;

Kavram ortak özelliklere sahip birbirine benzeyen nesneleri ya da olayları bir araya getirerek bir ad altına toplamaktır.kavram; KAVRAM OLUŞTURMA: Kavram ortak özelliklere sahip birbirine benzeyen nesneleri ya da olayları bir araya getirerek bir ad altına toplamaktır.kavram; ağaç,kedi,güzellik,gibi bir nesne ya da bir sembol olabilir.

Detaylı

NÖROMOTOR GELİŞİM Prof. Dr. Sevin Altınkaynak. Prenatal motor gelişim-1: Prenatal motor gelişim-3. Prenatal motor gelişim-2

NÖROMOTOR GELİŞİM Prof. Dr. Sevin Altınkaynak. Prenatal motor gelişim-1: Prenatal motor gelişim-3. Prenatal motor gelişim-2 NÖROMOTOR GELİŞİM Prof. Dr. Sevin Altınknak Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Prenatal motor gelişim-1: İlk hareketler, gebeliğin 7.-8. haftasında uyarıya konturlateral kaba fleksiyon şeklinde olur. 9. haftada

Detaylı

Çocuğum Ergen Oldu 2013 / 2014 SAYI: 20. Haftanın Bazı Başlıkları

Çocuğum Ergen Oldu 2013 / 2014 SAYI: 20. Haftanın Bazı Başlıkları 2013 / 2014 SAYI: 20 Haftanın Bazı Başlıkları Çocuğum Ergen Oldu TED İstanbul Koleji Ulusal Forumu ve Öğrencilerimizin Örnek Çalışmaları Yüzmede Başarılı Sonuçlar Pamporovo Kayak Kampı 3. Sınıflar Arası

Detaylı

Dil Gelişimi. temel dil gelişimi imi bilgileri

Dil Gelişimi. temel dil gelişimi imi bilgileri Dil Gelişimi Yaş gruplarına göre g temel dil gelişimi imi bilgileri Çocuklarda Dil ve İletişim im Doğumdan umdan itibaren çocukların çevresiyle iletişim im kurma çabaları hem sözel s hem de sözel olmayan

Detaylı

Bedia Albay 7-20 Yaş Arası Bireylerin Fiziksel, Bilişsel, Kişisel ve Ahlaki Gelişimleri

Bedia Albay 7-20 Yaş Arası Bireylerin Fiziksel, Bilişsel, Kişisel ve Ahlaki Gelişimleri Bedia Albay 7-20 Yaş Arası Bireylerin Fiziksel, Bilişsel, Kişisel ve Ahlaki Gelişimleri 7-20 Yaş Arası Bireylerde Fiziksel Gelişim: Fiziksel gelişim, yumurtanın döllenmesi ile başlar, ergenlik çağına kadar

Detaylı

fetüs bebek ölüm çocuk İleri yaş yeniyetme yetişkin

fetüs bebek ölüm çocuk İleri yaş yeniyetme yetişkin Döllenmiş yumurta fetüs bebek ölüm çocuk İleri yaş yeniyetme yetişkin Yaşam boyu devam eden biyolojik, bilişsel, sosyal gelişim ve kişilik gelişiminin bilimsel incelemesi Gelişim psikolojisinin başlıca

Detaylı

4-6 YAŞ ÇOCUK EĞİTİMİ VE ETKİNLİKLERİ SERTİFİKA KURSU İÇERİĞİ :ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ MESLEK : MESLEK SEVİYESİ :

4-6 YAŞ ÇOCUK EĞİTİMİ VE ETKİNLİKLERİ SERTİFİKA KURSU İÇERİĞİ :ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ MESLEK : MESLEK SEVİYESİ : -6 YAŞ ÇOCUK EĞİTİMİ VE ETKİNLİKLERİ SERTİFİKA KURSU İÇERİĞİ ALAN :ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ MESLEK : MESLEK SEVİYESİ : MESLEK ELEMANI TANIMI Çocuğun gelişim özelliklerine ve yaşına uygun basit etkinlik

Detaylı

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ DOÇ.DR. ZEHRA ALTINAY SINIF YONETIMI Bu derste, Sınıf ortamı ve grup etkileşimi Grup türleri Grup ve lider Liderlik türleri Grup içi etkileşimin hedefleri

Detaylı

Sayı Kavramı ve Sayma

Sayı Kavramı ve Sayma Sayı Kavramı ve Sayma Elma nedir? Elma??? Elma Elma Elma Elma Elma Elma Elma Elma Elma Elma Elma Elma Bir??? Bir Bir Bir Bir Bir SAYI KAVRAMI VE SAYMA Her ne kadar basit gibi gözükse de sayı ve sayma işlemi

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...III

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...III İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...III Ünite:I Eğitim Psikolojisinde Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri 13 Psikoloji ve Eğitim Psikolojisi 15 Eğitim Psikolojisi ve Bilim 17 Eğitim Psikolojisi ve Bilimsel Araştırma

Detaylı

BEYİN GELİŞİMİNİN HİKAYESİ

BEYİN GELİŞİMİNİN HİKAYESİ BEYİN GELİŞİMİNİN HİKAYESİ Yayın Yönetmeni Prof. Dr. Rana Karabudak TND Beyin Yılı Aktiviteleri Koordinatörü Türk Nöroloji Derneği (TND) 2014 Beyin Yılı Aktiviteleri çerçevesinde hazırlanmıştır. Tüm hakları

Detaylı

Ders İzlencesi Eğitim Yılı ve Güz Dönemi Program adı: ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI

Ders İzlencesi Eğitim Yılı ve Güz Dönemi Program adı: ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI Ders İzlencesi 2016 2017 Eğitim Yılı ve Güz Dönemi Program adı: ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI Dersin adı: Genel Psikoloji Dersi veren öğretim görevlisi: Gözde AKKAYA Dersin veriliş şekli: Yüz yüze Dersin genel

Detaylı

OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUĞUNDA MATEMATİK EĞİTİMİ VE OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE MATEMETİK EĞİTİMİ MÜFREDATI. Aybüke Tuğçe ÖZKAN

OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUĞUNDA MATEMATİK EĞİTİMİ VE OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE MATEMETİK EĞİTİMİ MÜFREDATI. Aybüke Tuğçe ÖZKAN OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUĞUNDA MATEMATİK EĞİTİMİ VE OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE MATEMETİK EĞİTİMİ MÜFREDATI Matematiksel Kavramların Gelişimi Aybüke Tuğçe ÖZKAN Öğrenim hayatımızın bazı aşamalarında, matematik hepimizin

Detaylı

ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLAR

ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLAR ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLAR 1)ÖZELLİKLERİ 2)KARŞILAŞMA SIKLIĞI 3)TÜRKİYE VE DÜNYADA YAPILAN FAALİYETLER 4)EĞİTİMLERİ 5)AİLEYE VE ÖĞRETMENLERE ÖNERİLER ÖZELLİKLERİ MOTOR GELİŞİM ÖZELLİKLERİ ZİHİNSEL GELİŞİM

Detaylı

AİDİYET, VAROLUŞ VE GELİŞME

AİDİYET, VAROLUŞ VE GELİŞME AİDİYET, VAROLUŞ VE GELİŞME Avustralya İçin Bir Erken Gelişme Çağları Öğrenim Taslağı BELONGING, BEING & BECOMING An Early Years Learning Framework for Australia Aileler için bilgi Turkish ERKEN GELİŞME

Detaylı

MATEMATİĞİ SEVİYORUM OKUL ÖNCESİNDE MATEMATİK

MATEMATİĞİ SEVİYORUM OKUL ÖNCESİNDE MATEMATİK MATEMATİĞİ SEVİYORUM OKUL ÖNCESİNDE MATEMATİK Matematik,adını duymamış olsalar bile, herkesin yaşamlarına sızmıştır. Yaşamın herhangi bir kesitini alın, matematiğe mutlaka rastlarsınız.ben matematikten

Detaylı

BILISSEL GELISIMİ TANIMI ÖNEMİ

BILISSEL GELISIMİ TANIMI ÖNEMİ BİLİŞSEL GELİŞİM BILISSEL GELISIMİ TANIMI ÖNEMİ Yenı dogan cocugun yasadıgı dunyayı ogrenmesı ve anlamaya calısması bas etmesı gereken en buyuk problemdır.bu durum yetıskınler ıcın kolay gozukebılır ama

Detaylı

EĞİTİM KOÇLUĞU SERTİFİKA PROGRAMI. 22-23 ve 29-30 KASIM 2014 TARİHLERİNDE CANİK BAŞARI ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ NDE

EĞİTİM KOÇLUĞU SERTİFİKA PROGRAMI. 22-23 ve 29-30 KASIM 2014 TARİHLERİNDE CANİK BAŞARI ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ NDE EĞİTİM KOÇLUĞU SERTİFİKA PROGRAMI 22-23 ve 29-30 KASIM 2014 TARİHLERİNDE CANİK BAŞARI ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ NDE Eğitim Koçluğu Sertifika programı öğrencilerin okul, aile ve özel yaşamındaki

Detaylı

Öğretim içeriğinin seçimi ve düzenlenmesi

Öğretim içeriğinin seçimi ve düzenlenmesi Öğretim içeriğinin seçimi ve düzenlenmesi Öğretim hedefleri belirlendikten sonra öğrencileri bu hedeflere ulaştıracak içeriğin saptanması gerekmektedir. Eğitim programlarının geliştirilmesinde ikinci aşama

Detaylı

ÇOKLU ZEKA. Rehberlik Ve Psikolojik Danışma Servisi

ÇOKLU ZEKA. Rehberlik Ve Psikolojik Danışma Servisi ÇOKLU ZEKA Zekanın ne olduğu yıllarca tartışıldıktan sonra üzerinde anlaşılan bir kavrama ve sonuca ulaşıldı. Artık zekanın bir iki cümleyle özetlenemeyecek kadar karmaşık bir sistem olduğu kabul ediliyor.

Detaylı

YAŞAM BOYU GELİŞİM Ergenlik-Yetişkinlik

YAŞAM BOYU GELİŞİM Ergenlik-Yetişkinlik YAŞAM BOYU GELİŞİM Ergenlik-Yetişkinlik ERGENLİK ERGENLİK Çocukluk ile yetişkinlik arasındaki geçiş dönemidir. Bu geçiş dönemi cinsel olgunlaşmaya yönelik fiziksel değişimlerle başlar, bağımsız yetişkin

Detaylı

OYUN TEMELLİ BİLİŞSEL GELİŞİM PROGRAMININ 60-72 AYLIK ÇOCUKLARIN BİLİŞSEL GELİŞİMİNE ETKİSİ

OYUN TEMELLİ BİLİŞSEL GELİŞİM PROGRAMININ 60-72 AYLIK ÇOCUKLARIN BİLİŞSEL GELİŞİMİNE ETKİSİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EV YÖNETİMİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ BİLİM DALI OYUN TEMELLİ BİLİŞSEL GELİŞİM PROGRAMININ 60-72 AYLIK ÇOCUKLARIN

Detaylı

GELİŞİM PSİKOLOJİSİ KONULARI. Yrd. Doç. Dr. Dilek SARITAŞ-ATALAR

GELİŞİM PSİKOLOJİSİ KONULARI. Yrd. Doç. Dr. Dilek SARITAŞ-ATALAR GELİŞİM PSİKOLOJİSİ KONULARI Yrd. Doç. Dr. Dilek SARITAŞ-ATALAR GELİŞİM Döllenme ile başlayıp yaşam boyu devam eden DEĞİŞME ve HAREKET örüntüsüdür. OLGUNLAŞMA; Genetik kodlamanın idare ettiği her bir bireye

Detaylı

DUYU MOTOR DÖNEM(0-2 YAŞ)

DUYU MOTOR DÖNEM(0-2 YAŞ) DUYU MOTOR DÖNEM(0-2 YAŞ) Bebek doğuştan getirdiği duyusal özellikleriyle kendisini dış dünyada ayırt etme çabasındadır.çevreye duyular arasındaki etkileşim Dönemin özelliğidir. Duyu motor dönem altı aşamaya

Detaylı

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI Okulöncesi eğitim çevresini merak eden, öğrenmeye ve düşünmeye güdülenmiş çocuğun bu özelliklerini yönetme, teşvik etme ve geliştirme gibi çok önemli bir görevi üstlenmiştir.

Detaylı

Hamileliğe başlangıç koşulları

Hamileliğe başlangıç koşulları Zeka aslında tek bir kavram değildir. Zekayı oluşturan alt yeteneklere bakıldığında bu yeteneklerin doğuştan getirilen yeteneklerin yanı sıra sonradan kazanılmış, gerek çocuğun kendi çabasıyla edindiği,

Detaylı

Kişilik Gelişimi. S.Freud E.Erikson

Kişilik Gelişimi. S.Freud E.Erikson Kişilik Gelişimi S.Freud E.Erikson Kişilik Bireyi diğer bireylerden ayırt eden, tutarlı olarak sergilenen, bireye özgü özellikler bütünüdür. Kişilik gelişimi, bireyin sosyal ve fiziksel çevresi içinde

Detaylı

İstanbul Aydın Üniversitesi Çocuk Üniversitesi olarak Kış Okulu, Bahar dönemi ve Yaz Okulu şeklinde gerçekleştirdiğimiz tüm zenginleştirme

İstanbul Aydın Üniversitesi Çocuk Üniversitesi olarak Kış Okulu, Bahar dönemi ve Yaz Okulu şeklinde gerçekleştirdiğimiz tüm zenginleştirme İstanbul Aydın Üniversitesi Çocuk Üniversitesi olarak Kış Okulu, Bahar dönemi ve Yaz Okulu şeklinde gerçekleştirdiğimiz tüm zenginleştirme aktivitelerine ilişkin gözlemlerimiz bizlere özellikle okulları

Detaylı

Psikoloji. İnsan ve hayvan davranışlarını inceleyen bir bilimdir.

Psikoloji. İnsan ve hayvan davranışlarını inceleyen bir bilimdir. Psikoloji İnsan ve hayvan davranışlarını inceleyen bir bilimdir. Alt Dalları Klinik Psikoloji: Ağır duygusal bozuklukların tanı ve tedavisi Danışmanlık Psikolojisi :Hafif duygusal sorunlar Okul Psikolojisi:

Detaylı

Yönetici tarafından yazıldı Pazartesi, 18 Mayıs 2009 12:56 - Son Güncelleme Pazartesi, 18 Mayıs 2009 12:58

Yönetici tarafından yazıldı Pazartesi, 18 Mayıs 2009 12:56 - Son Güncelleme Pazartesi, 18 Mayıs 2009 12:58 Fiziksel Gelişim Bebeklik Döneminde - Fiziksel Gelişim 0-2 yaşlar arasını içeren bebeklik dönemi fiziksel açıdan pek çok temel becerinin kazanıldığı bir dönemdir. Bu dönem içerisinde bebeklerin hem beden

Detaylı

İMAN/İNANÇ ve TANRI TASAVVURU GELİŞİMİ JAMES FOWLER

İMAN/İNANÇ ve TANRI TASAVVURU GELİŞİMİ JAMES FOWLER İMAN/İNANÇ ve TANRI TASAVVURU GELİŞİMİ JAMES FOWLER Fowler ın kuramını oluşturma sürecinde, 300 kişinin yaşam hikayelerini dinlerken iki şey dikkatini çekmiştir: 1. İlk çocukluğun gücü. 2. İman ile kişisel

Detaylı

Yapılandırmacı Yaklaşım

Yapılandırmacı Yaklaşım Yapılandırmacı Yaklaşım Dr Ismail Marulcu 1 Yapılandırma ama neyi? Öğrenme sürecinde yapılandırılan, inşa edilen ya da yeniden inşa edilen bilgidir. Yapılandırmacılık öğrencilerin yeni bilgileri nasıl

Detaylı

MATEMATIK ÖĞRETIM YÖNTEMLERI. Yrd. Doç. Dr. Nuray Çalışkan-Dedeoğlu Matematik Eğitimi

MATEMATIK ÖĞRETIM YÖNTEMLERI. Yrd. Doç. Dr. Nuray Çalışkan-Dedeoğlu Matematik Eğitimi MATEMATIK ÖĞRETIM YÖNTEMLERI Yrd. Doç. Dr. Nuray Çalışkan-Dedeoğlu Matematik Eğitimi Dersin İçeriği Matematiğin doğası / Matematiksel bilgi Matematik öğretiminin temel ilkeleri Matematikte başlıca kuramlar

Detaylı

Laboratuvara Giriş. Adnan Menderes Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü TBT 109 Muavviz Ayvaz (Yrd. Doç. Dr.) 3. Hafta (03.10.

Laboratuvara Giriş. Adnan Menderes Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü TBT 109 Muavviz Ayvaz (Yrd. Doç. Dr.) 3. Hafta (03.10. ADÜ Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü Laboratuvara Giriş Adnan Menderes Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü TBT 109 Muavviz Ayvaz (Yrd. Doç. Dr.) 3. Hafta (03.10.2013) Derslik B301 1 BİLGİ EDİNME İHTİYACI:

Detaylı

İletişimin Bileşenleri

İletişimin Bileşenleri Düşünce, bilgi ve duyguların; sözcük, yazı ve resim gibi semboller kullanarak anlaşılır hale getirilmesi, paylaşılması ve etkileşim sağlanmasıdır. İletişim Sürecinde; Dönüt (feedback) sağlanamıyorsa iletişim

Detaylı

Soru: Tanrı tasavvuru ne demektir?

Soru: Tanrı tasavvuru ne demektir? Tanrı Tasavvuru Soru: Tanrı tasavvuru ne demektir? Peker e göre: Kişinin bebekliğinden itibaren, zeka gelişimine, edinmiş olduğu bilgi ve yaşantısına göre, Tanrı yı zihninde canlandırması, biçimlendirmesi

Detaylı

Yaşlılık -Fiziksel aktiviteler Yaşam Kalitesi. 30.05.2016 Prof.Dr. Gülten Sönmez SEBER-Klinik Psikolog 1

Yaşlılık -Fiziksel aktiviteler Yaşam Kalitesi. 30.05.2016 Prof.Dr. Gülten Sönmez SEBER-Klinik Psikolog 1 Yaşlılık -Fiziksel aktiviteler Yaşam Kalitesi 30.05.2016 Prof.Dr. Gülten Sönmez SEBER-Klinik Psikolog 1 Amaç, Yaşam boyu gelişimin temel özellikleri,yaşlılık, yaşam kalitesinin önemi,yaşlılık ve aktivetinin

Detaylı

FK IX OFFER BENLİK İMAJ ENVANTERİ

FK IX OFFER BENLİK İMAJ ENVANTERİ FK IX OFFER BENLİK İMAJ ENVANTERİ 1- Beni çok iyi tanımlıyor 2- Beni iyi tanımlıyor 3- Beni az çok iyi tanımlıyor 4- Beni pek tanımlamıyor 5- Beni zaman zaman hiç tanımlamıyor 6- Beni hiç tanımlamıyor

Detaylı

K. Ç. Tanı Süreci: ABA Programı: /Algiozelegitim

K. Ç. Tanı Süreci: ABA Programı: /Algiozelegitim K. Ç. Tanı Süreci: Nisan 2013 doğumlu K. Ç. ın yerinde sallanması, 1,5 yaşına geldiğinde etrafı ile iletişimi kesmesi, eve gelen misafirlerle hiç etkileşime geçmemesi ailenin çocuğunda bir farklılık olduğunu

Detaylı

Dili nasıl öğreniriz? Piaget nin Bilişsel Gelişim Kuramı Vygotsky nin Gelişime Sosyokültürel Yaklaşımı Yetişkinlikte zeka nasıl gelişir?

Dili nasıl öğreniriz? Piaget nin Bilişsel Gelişim Kuramı Vygotsky nin Gelişime Sosyokültürel Yaklaşımı Yetişkinlikte zeka nasıl gelişir? Dili nasıl öğreniriz? Piaget nin Bilişsel Gelişim Kuramı Vygotsky nin Gelişime Sosyokültürel Yaklaşımı Yetişkinlikte zeka nasıl gelişir? Doç.Dr. Hacer HARLAK - Psikolojiye Başka hiçbir hayvan bir dili

Detaylı

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders)

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders) Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders) Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Dersin Kodu Dersin Adı T U/L Kredi ECTS EYD-504 Eğitim

Detaylı

ogretiakademi 3240 SORU EĞİTİM BİLİMLERİ kpss TAMAMI ÇÖZÜMLÜ SORU BANKASI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI

ogretiakademi 3240 SORU EĞİTİM BİLİMLERİ kpss TAMAMI ÇÖZÜMLÜ SORU BANKASI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI kpss 2014 EĞİTİM BİLİMLERİ ogretiyoruz serisi TAMAMI ÇÖZÜMLÜ SORU BANKASI gelişim psikolojisi öğrenme psikolojisi rehberlik ve özel eğitim program geliştirme sınıf yönetimi öğretim teknolojileri ve materyal

Detaylı

Örnek öğrenmeler söyleyin? Niçin?

Örnek öğrenmeler söyleyin? Niçin? Örnek öğrenmeler söyleyin? Niçin? Öğrenmede değişen ne???? İnsanlar ve hayvanların öğrenmelerindeki farklar? Öğrenme??? Büyüme ve yaşa atfedilmeyecek yaşantılar sonucunda davranış ve tutumlarda meydana

Detaylı

SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÇOCUK GELİŞİMİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS DERSLERİ YÜKSEK LİSANS BİLİMSEL HAZIRLIK DERSLERİ YÜKSEK LİSANS ZORUNLU/SEÇMELİ DERSLERİ

SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÇOCUK GELİŞİMİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS DERSLERİ YÜKSEK LİSANS BİLİMSEL HAZIRLIK DERSLERİ YÜKSEK LİSANS ZORUNLU/SEÇMELİ DERSLERİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÇOCUK GELİŞİMİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS DERSLERİ YÜKSEK LİSANS BİLİMSEL HAZIRLIK DERSLERİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİNE GİRİŞ EĞİTİMSEL YAKLAŞIMLAR GELİŞİM PSİKOLOJİSİ Z 2 0 2 6 ÇOCUĞU TANIMA

Detaylı