TÜRKİYE DE FİNANSAL LİBERALİZASYON VE FİNANSAL GELİŞME İLİŞKİSİNİN EKONOMETRİK ANALİZİ. Dr. Hüseyin AĞIR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE DE FİNANSAL LİBERALİZASYON VE FİNANSAL GELİŞME İLİŞKİSİNİN EKONOMETRİK ANALİZİ. Dr. Hüseyin AĞIR"

Transkript

1 TÜRKİYE DE FİNANSAL LİBERALİZASYON VE FİNANSAL GELİŞME İLİŞKİSİNİN EKONOMETRİK ANALİZİ Dr. Hüseyin AĞIR ANKARA 2010

2 BDDK Kitapları No: 8 Türkiye de Finansal Liberalizasyon ve Finansal Gelişme İlişkisinin Ekonometrik Analizi Hüseyin AĞIR ISBN (Basılı) ISBN (web) Bu kitapta ileri sürülen fikir ve görüşler yazarına aittir; hiçbir şekilde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun görüşlerini yansıtmaz. Bu çalışma 2009 yılında Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalında sunulan ve kabul edilen doktora tezinin gözden geçirilmiş halidir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Atatürk Bulvarı No: 191/B Kavaklıdere Ankara-Türkiye Tel:(312) Fax: (312) e-posta: BDDK Aroks Doküman Merkezi Eylül 2010 BDDK Bu eserin tüm telif hakları Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na aittir. Kaynak gösterilmeksizin kısmen ya da tamamen alıntı yapılamaz. BDDK'nun yazılı izni olmaksızın hiçbir yöntemle kopya edilemez, çoğaltılamaz, yayınlanamaz.

3 Eşe Ana ve Menzioğlu Ziya ya

4

5 Yazar Hakkında 1974 yılında Kahramanmaraş-Elbistan da doğdu. İlk-Orta ve Liseyi burada tamamladı. Malatya İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri bölümünden 1999 yılında mezun oldu yılında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı. Aynı anabilim dalında İMKB nin Ekonomik Büyümeye Etkisinin Ekonometrik Analizi isimli yüksek lisans tezini 2003 Aralık ayında tamamladı Mart ayında aynı üniversitenin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümüne Öğretim Görevlisi olarak atandı. Eylül 2009 da Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalında Türkiye de Finansal Liberalizasyon ve Finansal Gelişme İlişkisinin Ekonometrik Analizi isimli doktora teziyle doktora derecesine sahip oldu. Ulusal ve Uluslararası sempozyum, dergi ve kitaplarda yayımlanmış birçok bilimsel çalışması bulunmaktadır. Halen Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünde Öğretim Görevlisi olarak görev yapmaktadır.

6

7 ÖNSÖZ Bu çalışma, Eylül 2009 da Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalında kabul edilen doktora tezimin gözden geçirilmiş ve değiştirilmiş halidir. Çalışmada, finansal gelişmenin belirleyicilerinin incelenmesi ve özellikle de finansal liberalizasyon uygulamalarının bu süreçteki rolünün analiz edilmesine çalışılmıştır. Mevcut literatür göz önüne alındığında, Türkiye örneğinde benzer bir çalışmanın olmaması, literatürdeki boşluğun doldurulmasının heyecanı ve sorumluluğunu da arttırmıştır. Bu çalışma birçok kişinin ilgi, destek ve yardımıyla gerçekleştirilmiştir. Doktoraya başladığım günden tezimin tamamlanmasına kadar geçen sürede her türlü desteğini gördüğüm danışman hocam Yrd.Doç.Dr. Osman PEKER in yardımları ve desteği olmadan bu tezin ortaya çıkması mümkün değildi. Ayrıca kütüphanesini, bilgi birikimini ve çok değerli zamanını her zaman paylaşmaktan çekinmeyen, akademik hayatımın başlangıcından bu güne kadar, bitmez sabrı ve desteğini gördüğüm, örnek akademisyen saygıdeğer hocam Doç.Dr. Muhsin KAR a ne kadar teşekkür etsem azdır. Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü akademik personelinin başta Bölüm Başkanı Prof.Dr. Fuat ERDAL olmak üzere herbirine destekleri ve sağladıkları çalışma ortamı için ve özellikle Arş. Gör. Hakan HOTUNLUOĞLU na, Öğr. Gör. Leman ERDAL a ve doktora öğrencisi Sultan SALUR a dostlukları için teşekkürü bir borç bilmekteyim. Geçen zaman zarfında hep yanımda olan ailem MENZİOĞLU na, özellikle Fadimem e, çok yoğun bir çalışma temposunda stresime ortak olan eşim Nursel ve kızım Ayşe Azra ya ve elbette zor anlardaki Hızır lar, Yunus ve Ahmet ağabeyim ve kuzenim Cevdet AĞIR a çok teşekkür ediyorum. Son olarak, bu çalışmanın kitap haline getirilmesinde emeği geçen BDDK mensuplarına teşekkür ediyorum. Dr. Hüseyin AĞIR

8

9 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...vii TABLOLAR LİSTESİ... xi ŞEKİLLER LİSTESİ...xii KISALTMALAR LİSTESİ...xiii GİRİŞ... 1 BÖLÜM I FİNANSAL LİBERALİZASYON VE FİNANSAL GELİŞME TEORİK TARTIŞMALAR Finansal Liberalizasyon Keynesyen ve Neo-Klasik Faiz Politikaları Kapalı Ekonomide Finansal Liberalizasyon McKinnon ve Shaw Modeli McKinnon ve Shaw Modelinin Genişletilmesi: Kapur (1976), Mathieson (1980) ve Galbis (1977) Açık Ekonomide Finansal Liberalizasyon: Kapur (1983) ve Mathieson (1979) Finansal Liberalizasyonun Eleştirisi Yeni Yapısalcı Okul Yeni-Keynesyen ve Post-Keynesyen Okul Finansal Gelişme Ve Ekonomik Büyüme Neo-Klasik Büyüme Modelinde Finansal Gelişmenin Yeri İçsel (Yeni) Büyüme Teorilerinde Finansal Gelişmenin Yeri...43 BÖLÜM II FİNANSAL LİBERALİZASYON SÜRECİ VE MAKROEKONOMİK GELİŞİM İthal İkameci Sanayileşme Ve Finansal Baskı İthal İkameci Sanayileşmenin Krizi Finansal Baskı (Financial Repression) İhracata Dönük Sanayileşme ve Finansal Liberalizasyon İhracata Dönük Sanayileşmenin Temel Parametreleri Finansal Piyasaların Serbestleştirilmesi: Dönemi Sermaye Hesabının Serbestleştirilmesi: 1989 Sonrası Finansal Liberalizasyon ve Makroekonomik İstikrarsızlıklar Makroekonomik İstikrarsızlıklar Ve Finansal Sektörün Gelişimi BÖLÜM III FİNANSAL GELİŞMENİN ÖLÇÜLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ Finansal Gelişmenin Ölçülmesi Miktar Ölçütleri Parasal Büyüklükler Kredilere İlişkin Büyüklükler Sermaye Piyasası Göstergeleri Mali Varlık Stokuna İlişkin Gösterge Yapısal Ölçütler Finansal Fiyatlar... 93

10 x Ürün Çeşitliliği Değişim Maliyeti Finansal Gelişmenin Değerlendirilmesi Miktar Ölçütlerine Göre Parasal Göstergeler Bakımından Kredi Ölçütleri Bakımından Sermaye Piyasası Göstergeleri Bakımından Mali Varlık Stokuna İlişkin Gösterge Bakımından Yapısal Ölçüt Bakımından Finansal Fiyatlara Göre Ürün Çeşitliliğine Göre BÖLÜM IV FİNANSAL LİBERALİZASYON VE FİNANSAL GELİŞME ÜZERİNE YAPILAN AMPİRİK ÇALIŞMALAR Finansal Liberalizasyon Üzerine Yapılan Çalışmalar Finansal Liberalizasyonun Tasarruflar ve Yatırımlar Üzerine Etkileri Finansal Liberalizasyonun Büyüme Üzerine Etkileri Finansal Liberalizasyonun Makroekonomik Etkileri: Hesaplanabilir Genel Denge Çalışmaları Finansal Gelişme Üzerine Yapılan Çalışmalar Finansal Gelişme ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Nedensellik Analizi Finansal Gelişme ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Üretim Fonksiyonu Yaklaşımı Finansal Gelişme ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Sermaye Piyasalarının Rolü BÖLÜM V FİNANSAL LİBERALİZASYON VE FİNANSAL GELİŞME İLİŞKİSİNİN EKONOMETRİK İNCELEMESİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Finansal Liberalizasyon Ve Finansal Gelişme İlişkisinin Teorik Çerçevesi Yasal Orijin Kamunun Banka Sahipliği Başlangıç Durumu, Politikalar ve Ekonomik Kurumlar Dış Ticaretin Liberalizasyonu Sermaye Hesabının Liberalizasyonu Etkin Gözetim ve Denetim Mekanizması Mevduat Sigortası Zorunlu Karşılıklar Makroekonomik Politikalar Finansal Gelişmenin Belirleyicileri Üzerine Yapılan Ampirik Çalışmalar Finansal Liberalizasyon Ve Finansal Gelişme İlişkisinin Ekonometrik Analizi Değişkenlerin Tanımlanması Birim Kök Test Sonuçları Finansal Gelişmenin Belirleyicilerinin Modellenmesi ARDL Yöntemiyle Eş Bütünleşme Testi ve Hata Düzeltme Mekanizmasının Sonuçları Johansen Yöntemiyle Eş Bütünleşme Testi ve Hata Düzeltme Mekanizmasının Sonuçları Ekonometrik Tahmin Sonuçlarının Değerlendirilmesi SONUÇ KAYNAKÇA

11 TABLOLAR LİSTESİ Tablo 2.1: Temel Makroekonomik Göstergeler ( )...50 Tablo 2.2: Temel Makroekonomik Göstergeler ( )...53 Tablo 2.3: Temel Makroekonomik Göstergeler ( ) Tablo 2.4: Temel Makroekonomik Göstergeler ( )...62 Tablo 2.5: Temel Makroekonomik Göstergeler ( )...67 Tablo 2.6: Temel Makroekonomik Göstergeler ( )...75 Tablo 2.7: Bankacılık Sisteminde Yoğunlaşma (%)...77 Tablo 2.8: Banka Sayıları (Adet)...78 Tablo 2.9: Bankacılık Sisteminde Toplam Aktiflerin Dağılımı (%)...79 Tablo 2.10: Bankacılık Sisteminde Toplam Mevduatların Dağılımı (%)...80 Tablo 2.11: Bankacılık Sisteminde Toplam Kredilerin Dağılımı (%) Tablo 3.1: Sermaye Piyasası Göstergeleri (Adet) Tablo 3.2: Ürün Çeşitliliği ( ) (%) Tablo 3.3: Ürün Çeşitliliği ( ) (%) Tablo 5.1: Ekonometrik Analizlerde Kullanılan Değişkenler Tablo 5.2: ADF Birim Kök Testleri (Yıllık Seriler- Seviye) Tablo 5.3: ADF Birim Kök Testleri (Yıllık Seriler- Birinci Fark) Tablo 5.4: PP Birim Kök Testleri (Yıllık Seriler- Seviye) Tablo 5.5: PP Birim Kök Testleri (Yıllık Seriler- Birinci Fark) Tablo 5.6: ADF Birim Kök Testleri (Üç Aylık- Seviye) Tablo 5.7: ADF Birim Kök Testleri (Üç Aylık- Birinci Fark) Tablo 5.8: PP Birim Kök Testleri (Üç Aylık- Seviye) Tablo 5.9: PP Birim Kök Testleri (Üç Aylık- Birinci Fark) Tablo 5.10: Finansal Gelişmenin Modellenmesi Tablo 5.11: Sınır Testi İçin Gecikme Sayısının Belirlenmesi (Model 1) Tablo 5.12: Sınır Testi Sonuçları (Model 1) Tablo 5.13: ARDL (7,8,1,8) Modeli Tahmin Sonuçları ve Uzun Dönem Katsayıları Tablo 5.14: ARDL (8,8,8,8) Yaklaşımına Dayalı Hata Düzeltme Modeli ve Kısa Dönem Katsayıları Tablo 5.15: Sınır Testi İçin Gecikme Sayısının Belirlenmesi (Model 2) Tablo 5.16: Sınır Testi Sonuçları (Model 2) Tablo 5.17: ARDL (2,3,7,0) Modeli Tahmin Sonuçları ve Uzun Dönem Katsayıları Tablo 5.18: ARDL (2,3,7,0) Yaklaşımına Dayalı Hata Düzeltme Modeli ve Kısa Dönem Katsayıları Tablo 5.19: Sınır Testi İçin Gecikme Sayısının Belirlenmesi (Model 3) Tablo 5.20: Sınır Testi Sonuçları (Model 3) Tablo 5.21: ARDL (5,1,0,4) Modeli tahmin Sonuçları ve Uzun Dönem Katsayıları Tablo 5.22: ARDL (5,1,0,0) Yaklaşımına Dayalı Hata Düzeltme Modeli ve Kısa Dönem Katsayıları...167

12 xii Tablo 5.23: Johansen Eş Bütünleşme Test Sonuçları (Model 4) Tablo 5.24: Normalize Edilmiş Vektör (Model 1) Tablo 5.25: Hata Düzeltme Mekanizması (Model 4) Tablo 5.26: Johansen Eş Bütünleşme Test Sonuçları (Model 5) Tablo 5.27: Normalize Edilmiş Vektör (Model 5) Tablo 5.28: Hata Düzeltme Mekanizması (Model 5) Tablo 5.29: Johansen Eş Bütünleşme Test Sonuçları (Model 6) Tablo 5.30: Normalize Edilmiş Vektör (Model 6) Tablo 5.31: Hata Düzeltme Mekanizması (Model 6) Tablo 5.32: Johansen Eş Bütünleşme Test Sonuçları (Model 7) Tablo 5.33: Normalize Edilmiş Vektör (Model 7) Tablo 5.34 : Hata Düzeltme Mekanizması (Model 7) Tablo 5.35: Johansen Eş Bütünleşme Test Sonuçları (Model 8) Tablo 5.36: Normalize Edilmiş Vektör (Model 8) Tablo 5.37: Hata Düzeltme Mekanizması (Model 8) Tablo 5.38: Johansen Eş Bütünleşme Test Sonuçları (Model 9) Tablo 5.39: Normalize Edilmiş Vektör (Model 9) Tablo 5.40: Hata Düzeltme Mekanizması (Model 9) Tablo 5.41: Finansal Gelişmenin Belirleyicilerinin Etkileme Yönünün ve Anlamlılığının Özet ŞEKİLLER LİSTESİ Şekil 3.1: Parasal Göstergeler...97 Şekil 3.2: Kredilere İlişkin Göstergeler...98 Şekil 3.3: Sermaye Piyasası Göstergeleri Şekil 3.4: TMVS/GSMH Şekil 3.5: Yapısal Gösterge Şekil 3.6: Finansal Fiyatlar

13 KISALTMALAR LİSTESİ $ : ABD doları % : yüzde ADF : Augmented Dickey Fuller (Birim Kök Testi) AIC : Akaike Information Criteria (Akaike Bilgi Kriteri) ARDL : Autoregressive Distributed Lag (Ardışık Bağımlı Gecikmesi Dağıtılmış) BDDK : Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu BYKP : Beş Yıllık Kalkınma Planları DF : Dickey-Fuller (Birim Kök Testi) DİBS : Devlet İç Borçlanma Senetleri DPT : Devlet Planlama Teşkilatı EKK : En Küçük Kareler ENF : Enflasyon Oranı EVDS : Elektronik Veri Dağıtım Sistemi GEGP : Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı GSMH : Gayri Safi Milli Hasıla GSYİH : Gayri Safi Yurt İçi Hasıla HM : Hazine Müsteşarlığı IFS : International Financial Statistics (Uluslararası Finansal İstatistikler) IMF : International Monetary Fund (Uluslararası Para Fonu) İMKB : İstanbul Menkul Kıymetler Borsası KAKT : Kamunun Aktif Toplamı KBG : Kişi Başına Gelir KKBG : Kamu Kesimi Borçlanma Gereği KTAS : Kamu Tasarrufları KPSS : Kwaitowsky, Peron, Shin and Smith (Birim Kök Testi) L : Logaritma NPY : Net Portföy Yatırımları OSK : Özel Sektör Kredileri ÖİB : Özelleştirme İdaresi Başkanlığı PP : Phillip Peron (Birim Kök Testi) RF : Reel Faiz Oranı SC : Schvarz Criteria (Bilgi Kriteri) Sh : Standart Hata

14 xiv SPK : Sermaye Piyasası Kurulu T.C. : Türkiye Cumhuriyeti TBB : Türkiye Bankalar Birliği TCMB : Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası TKBB : Türkiye Katılım Bankaları Birliği TİH : Toplam İşlem Hacmi TMSF : Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu TMVS : Toplam Mali Varlık Stoğu TPD : Toplam Piyasa Değeri TPKK : Türk Parasının Kıymetini Koruma TSPAKB : Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği TÜİK : Türkiye İstatistik Kurumu VAR : Vector Autoregressive vb : ve benzeri YİKH : Yurtiçi Kredi Hacmi

15 GİRİŞ Gelişmekte olan ülkelerde, Keynesyen bakış açısının da bir ürünü olarak, düşük ve çoğu zaman enflasyonun altında olan faiz oranlarıyla sermaye birikiminin hızlandırılması amaçlanmış ve negatif reel faiz politikası uzun yıllar uygulanmıştır. Başka bir ifadeyle Keynesyen makroekonomik bakış açısının bir sonucu olarak her alanda, ekonominin işleyişine müdahale, bir politika aracı olarak görülmektedir. Keynesyen politikaların 1970 li yılların başlarında işsizlikle birlikte yüksek enflasyonla sonuçlanması dikkatleri kaynakların mobilizasyonuna yöneltmiştir. McKinnon (1973) ve Shaw (1973) 1 uygulanan bu negatif reel faiz politikasını, kaynak dağılımında etkinliği bozduğu ve tasarrufların yatırımlara dönüşmesini engellediği için ciddi bir şekilde eleştirmeye başlamışlar ve Keynesyen politikaların dönüşümüne katkıda bulunmuşlardır. Literatürde McKinnon-Shaw hipotezi veya finansal baskı hipotezi olarak bilenen bu görüşe göre, negatif reel faizler öncelikle tasarruflar üzerinde olumsuz bir etki yapmakta, yatırımları azaltmakta ve dolayısıyla ekonomik büyümeyi engellemektedir. McKinnon ve Shaw, özellikle gelişmekte olan ülkelerin asıl sorununun yatırımları finanse edecek tasarrufların yetersizliğine dikkat çekmişlerdir. Yetersiz tasarruflar, yatırımlar için gerekli olan fonların yokluğuyla ve dolayısıyla ekonomik büyümenin gerçekleşememesi şeklindeki bir süreçle sonuçlanmaktadır. Bundan dolayı uygulanacak ekonomi politikalarının, tasarrufların artmasını sağlayacak şekilde oluşturulmasını önermişlerdir. Bunun gerçekleşebilmesi için genelde ekonominin işleyişini engelleyen her türlü kısıt ve sınırlamanın kaldırılmasını, özelde ise finansal sektöre müdahalenin en aza indirilmesi gerektiğini ileri sürmüşlerdir. Bu bağlamda enflasyonun altında, piyasa güçleri dışında suni olarak belirlenen ve sonunda negatif reel faizle sonuçlanan faiz politikasının, tasarrufların gayrimenkul, döviz ve altın gibi verimsiz alanlarda değerlendirilmesine yol açtığı vurgulanmıştır. Enflasyonun üzerinde oluşacak bir nominal faiz, daha önce atıl olarak tutulan veya değerlendirilen varlıkları finansal sisteme (gelişmekte olan ülkelerde bankacılık sektörüne) çekecek ve yatırımlar için gerekli olan fonlar elde edilmiş olacaktır. Artan yatırımların ise, ekonomik büyümeyi hızlandırması öngörülmektedir. Finansal sektöre ilişkin politikaların sonuçlarını daha iyi anlayabilmek için, finansal sistemin yapısını, fonksiyonlarını ve makroekonomik değişkenleri etkileme kanallarını iyi anlamak gerekmektedir. 1 McKinnon (1973) ve Shaw (1973) ın çalışmaları bundan sonra McKinnon ve Shaw olarak kullanılacaktır.

16 2 Finansal sistem; bir ekonomideki fon dolaşımının gerçekleştirilmesini sağlayan, dolaylı ve dolaysız yollardan bu dolaşımı etkileyen ve fon oluşumuna katkıda bulunan birçok unsurun oluşturduğu bir organizasyondur. Tanımlanan bu organizasyonda yer alan temel aktörler, fon fazlası olan (fon arzeden) ekonomik birimler ve bu fon fazlasına ihtiyacı olan (fon talep eden) ekonomik birimlerdir. Bu birimlerin uygun şartlarda birbirleriyle karşılaşmaları için gerekli diğer öğeler ise, fon akışını düzenleyen kurumlar ve yardımcı kuruluşlar, fon akışını sağlayan finansman araçları ve piyasanın işleyişini düzenleyen hukuki ve idari kurallardan oluşan yapıdır. Finansal sistemin kaynağını bireylerin ve firmaların yapmış oldukları tasarrufların bu sisteme tekrar dönüşmesi oluşturur. Finansal sisteme giren bu fonlar yine bireylere şirketlere ve kamuya sunulmaktadır (Öcal vd., 1997: 20). Ekonomik gelişmenin artması, ekonomik birimlerde ciddi finansal taleplere neden olmaktadır. Bu finansman ihtiyaçlarını kendi öz kaynaklarıyla gideremeyen birimler için dış finansman kaçınılmaz bir olgu haline gelmektedir. Diğer taraftan fon ihtiyaçları olan bu ekonomik birimlerin yanında fon fazlalığı bulunan ekonomik birimlerin de varlığı bu iki tarafı ortak bir amaç doğrultusunda (borç-alacak ilişkisi) karşı karşıya getirmektedir. Zaten finansal sistemin varlığı da bu ekonomik birimlerin kendi içlerinde tasarruf-yatırım denkliğini sağlayamamalarından kaynaklanmaktadır. İşte finansal sistem, genel olarak bu ekonomik birimlerin karşı karşıya gelerek bir borç alacak ilişkisine girebilmelerine olanak sağlayan araç ve kurumların oluşturduğu bir organizasyondur (Canbaş ve Doğukanlı, 1997: 1). Finansal sistemdeki bu borç alacak ilişkisi dolaylı ve dolaysız finansman şeklinde olmaktadır (Uludağ ve Arıcan, 1999: 112). Kendi nam ve hesabına faaliyet gösteren finansal aracı kurumlar, ticaret bankaları, sosyal sigorta kurumları, sigorta şirketleri, kredi kurumları vb. kuruluşlar tarafından, fon arz ve talep eden birimlerin karşı karşıya getirilerek, genellikle mevduat ve krediler şeklindeki finansal araçlar vasıtasıyla verilen finansman şekli dolaylı finansman olarak adlandırılmaktadır. Dolaylı finansman da fon arz ve talep eden birimler arasında doğrudan bir ilişki yoktur. Küçük tasarruflar genellikle önce bir aracı kurum veya kuruluşta birikmekte ve bunlar kanalıyla fon açığı bulunan birimlere aktarılmaktadır. Dolaysız finansmanda ise, fon fazlası olan birimlerle fon açığı olan birimler bir aracıya gereksinim kalmadan karşı karşıya gelirler. Bu finansman türünde kullanılan araçlar ise, genellikle sermaye piyasası araçlarıdır. Sermaye piyasaları, dar anlamda hisse senedi, tahvil vb. menkul değerlerin alınıp satıldığı; geniş anlamda ise, orta ve uzun vadeli kredi arzıyla talebinin karşı karşıya geldiği piyasalardır. Finansal kurumlar, temel aktifleri büyük ölçüde finansal araçlardan oluşan ve faaliyetle-

17 3 ri de bu finansal araçlar içerisinde yoğunlaşan, böylelikle gelirlerini genel olarak finansal araçlarla ilgili işlemlerden sağlayan kurumlardır. Piyasa ekonomisini benimseyen ekonomilerde tasarruflar yatırımlara finansal sistem aracılığıyla dönüşmektedir. Bu dönüşüm, ekonomik gelişmenin ilk aşamalarında aracısız ve örgütlenmemiş piyasalar vasıtasıyla gerçekleşirken, ekonomi geliştikçe bu ilişki dolaylı bir yapı kazanarak fon alışverişi finansal kurumlar ve piyasalar aracılığıyla daha etkin bir düzeyde gerçekleşmeye başlamaktadır. Tasarruflarla yatırımlar arasında fon transferine olanak sağlayan finansal sistem, genel olarak finansal piyasalar (para ve sermaye piyasaları), finansal aracılar (bankalar, özel finans kurumları, sigorta şirketleri, finansal kiralama (leasing) şirketleri, factoring 2 şirketleri, tüketici finansman şirketleri, aracı kurumlar) ve bunların sunmuş olduğu hizmetlerden oluşmaktadır. Birbiriyle ilişkili birçok alt piyasadan oluşan finansal piyasalar çeşitli kriterlere göre sınıflandırılmaktadır (Parasız, 1997: 52). Fonların ödünç verilme sürelerine göre yapılan sınıflandırma, para piyasaları ve sermaye piyasaları şeklindedir. Para piyasaları kısa vadeli (bir yıldan daha az) fon arz ve talebinin karşılaştığı piyasalardır. Para piyasalarının başlıca kurumu ticari bankalar olmakla birlikte diğer finansman kurumları, aracı kurumlar, sigorta şirketleri, bankerler vb. gibi ajanları da bulunmaktadır. Para piyasaları altın ve döviz piyasalarını da kapsamaktadır. Orta ve uzun vadeli (bir yıldan daha fazla) fon arz ve talebinin karşılaştığı ortam ise sermaye piyasaları olarak adlandırılmaktadır. Sermaye piyasası kurumları olarak menkul kıymet borsaları örnek gösterilebilir. Sermaye piyasaları, hisse senedi ve tahvil piyasalarıyla birlikte yatırım ve konut kredileri gibi orta ve uzun vadeli fonların işlem gördüğü tüm birincil ve ikincil piyasaları kapsayan bir sistemdir. Para ve sermaye piyasaları mali fonların devredilmesine aracılık etmekle birlikte para piyasaları sermaye piyasalarına oranla daha az riskli, vadeler kısa ve maliyetler daha düşüktür. Para piyasası menkul kıymetleri vadelerinin az olması ve hemen hemen risk taşımamasından dolayı daha fazla alınıp satılmakta, daha fazla likit özellik taşımaktadır. Diğer bir sınıflandırma da piyasanın örgütlenme biçimine göre yapılmaktadır. Buna göre finansal piyasalar örgütlenmiş (formel) ve örgütlenmemiş (enformel/ tefeci) finansal piyasalar olarak ikiye ayrılmaktadır. Bir düzen dahilinde çalışan, fonların değişiminin yapılabildiği fiziksel bir mekana sahip, hükümet denetimi altındaki piyasalar (Seyidoğlu, 1999: 66) örgütlenmiş piyasalar olarak adlandırılmak- 2 İşletmelerin genellikle kısa vadeli satışlardan doğan alacak haklarının factoring işlemlerini yapan kuruluşlara (factor) satılmasıyla, işletmelere fon sağlama olanağı veren bir finansman yöntemidir.

18 4 tadır. Bankalar örgütlenmiş para piyasalarına borsalar da örgütlenmiş sermaye piyasalarına örnek olarak gösterilebilir. Örgütlenmemiş piyasalar ise, fonların değişiminin yapıldığı fiziki bir mekanın bulunmadığı piyasa şeklidir. Bu piyasalarda işlemler ve piyasada uygulanacak kurallar piyasada işlem yapan aracılar tarafından belirlenmektedir. Örgütlenmemiş finansal piyasa deyimi enformel piyasanın karşılığı olarak kullanılmakta ve örgütsüz anlamına gelmemektedir. Örgütlenmemiş finansal sistem, karşılık tutma zorunluluğu, faiz sınırlamaları gibi çeşitli yollardan denetim mekanizmalarının dışında çalışan kurumlardan oluşmaktadır. Diğer taraftan örgütlenmemiş piyasalarda birçok kurum, kişisel ilişkilerin yarattığı yaptırımlara dayandığından, düşük işlem maliyetleri ile çalışmakta, vade, ödeme şartları teminat gibi hususlarda örgütlenmiş piyasalara göre daha esnek davranabilmektedir (Önder vd., 1993: 83). Başka bir sınıflandırma, işlemlerine göre finansal piyasalar olarak yapılmaktadır. Bunlardan birincil piyasa, yeni çıkarılmış tahvil, hisse senedi, bono gibi menkul kıymetlerin ilk kez ilk alıcılarına satıldığı finansal piyasadır. Birincil piyasanın temel özelliği, menkul değerin ihraçtan satın alınmasıdır. İkincil piyasalar ise, daha önceden çıkartılmış menkul kıymetlerin alınıp satıldığı ikinci el piyasalardır (Seyidoğlu, 1999: 59). İktisadi gelişme sürecinde finansal sektör, çok önemli roller oynayabilmekte ve ekonomide merkezi sinir sistemi gibi bir işlevi yerine getirmektedir. Finansal sektörün bu önemi, onun yerine getirdiği fonksiyonlardan kaynaklanmaktadır. Finansal sektörün temel amacı, ekonomik birimlere maksimum kaynak kullanımını sağlayacak fonları temin etmektir (Parasız ve Yıldırım, 1994: 5). Finansal sektörün en önemli fonksiyonu ise tasarruf sahipleri (fon arz edenler) ile yatırım yapanlar (fon talep edenler) arasında aracılık işlevini yerine getirmesidir (Kar ve Tuncer, 1999: 1). Bir ekonomide finansal sektör bu işlevini ne kadar etkin ve ne kadar düşük maliyetle yerine getiriyorsa önemi o kadar artmaktadır. Levine e (1997: ) göre finansal sistemler; ticareti, riskten korunmayı, ürün çeşitlendirmesini ve riskin bir merkezde toplanmasını kolaylaştırmakta, kaynak dağılımını sağlamakta, yöneticileri ve firmaların izlenmesini kolaylaştırmakta, tasarrufların mobilizasyonunu sağlamakta, mal ve hizmet değişimini kolaylaştırmakta, bilgi ve işlem maliyetlerini azaltmaktadır. Bir ekonominin finansal sistemi birinci olarak, riski çeşitlendirerek risk yönetimini kolaylaştırmaktadır. Finansal sistem, yatırımcılara özellikle yatırım ve likidite riskini azaltma olanağı sunmaktadır. Likidite riski, varlıkları değişim aracına dönüştürme sürecinde mevcut belirsizliklerden kaynaklanmakta ve sahip olunan kıy-

19 5 metin istenildiğinde paraya çevrilememesini, kıymetin cari piyasa değerinin altında elden çıkarılmasını ifade etmektedir. Bilgi asimetrileri ve işlem maliyetleri likiditeyi engelleyebilmekte ve likidite riskini artırabilmektedir. Bu güçlükler, likiditenin artırılması için finansal piyasaların ve kurumların oluşumu yönünde eğilimler yaratmaktadır. Finansal kurumlar, birbirlerinden habersiz çok sayıda tasarrufçunun kaynaklarını toplaması özelliği ile yatırımların finansmanında kullanılan fonların yatırım tamamlanmadan önce çekilebilme risklerini ve uzun dönemli projelerin gerçekleşmesindeki riskleri azaltmakta ayrıca olası fon isteklerini de karşılamaktadır. Diğer yandan bankalar likidite riskine göre tasarrufçulara garanti sağlarlar. Likidite riskinden kurtulmayla da bankalar yüksek dönüşümlü yatırımları artırıp ekonomik büyüme sürecine olumlu katkı yapabilirler. Riskin çeşitlendirilmesi aynı zamanda teknolojik değişimi de etkileyebilir. Ekonomik birimler devamlı bir şekilde karlı piyasa yeri edinebilmek için teknolojik gelişmeleri takip ederler. Yenilikçi için kar üretebilmenin yanı sıra başarılı bir yenilik, teknolojik değişimi hızlandırır. Yenilikte çekicilik riskli olabilir, yine de çeşitli yenilikçi projelerde portföy tutabilme yeteneği, riski azaltır ve büyümeyi artırıcı yenilikler yatırımı teşvik eder. Bu yüzden risk çeşidini kolaylaştıran finansal sistemler, teknolojik değişimi ve ekonomik büyümeyi hızlandırabilmektedir. İkinci olarak finansal sistemler, tasarrufların toplanarak yatırıma yönelecek sermaye birikiminin artmasında, fon akışının sağlanmasını kolaylaştırmakta, farklı ekonomik birimlerden toplanan bu fonları, bunlara ihtiyacı olan yatırımcılara akışını sağlamaktadır. Finansal sektörün fon akışı sağlamadaki rolü, birbirinden habersiz fon sahipleri ve yatırımcılar arasındaki bağlantıyı kurarak hem fon toplamadaki zaman, hem de fonların elde ediliş maliyetini azaltma üzerinde olumlu bir etkisi söz konusudur. Dolayısıyla finansal sistem tasarrufları yatırımlara kanalize ederek sermaye birikimine ve teknolojik yeniliklerin teşvik edilmesine katkı yapmaktadır (Levine, 1997: 699). Üçüncü olarak finansal sistem, bilgi ve işlem maliyetlerini düşürmektedir. Bir ekonominin finansal sektörü bilgi ve işlem maliyetlerini düşürerek yatırımcılara teşvik sağlamaktadır. Firma yönetim ve piyasa koşullarının denetimi maliyetli ve zor olmakla beraber, tasarrufçuların piyasa koşullarını analiz için ne zamanı ne de yeterli bilgileri olmayabilir. Bu durum tasarrufçuların güvenilirliği az olan faaliyetlerde yatırım yapma isteklerini azaltabilir. Dolayısıyla yüksek bilgi maliyetleri sermayenin yüksek değerli kullanımını önleyebilmektedir (Levine, 1997: 695). Finansal sektör bilgi ve işlem maliyetlerini azaltarak, tasarruflara gidilmesini teşvik et-

20 6 mekte, yatırım fırsatları hakkında bilgi kazanımını kolaylaştırmakta ve firmalar hakkında artan bilgi kaynak dağılımını iyileştirmekte; uzmanlaşmayı, teknolojik yeniliği ve büyümeyi arttırabilmektedir. Dördüncü olarak, finansal sistemler tasarrufların mobilize edilmesini sağlarlar. Yatırımların yapılabilmesi için tamamen farklı tasarrufçulardan elde edilen sermaye birikiminin değerlendirilmesinde finansal sistemden beklenen, riskin dağıtılarak likiditenin güçlendirilmesi ve kaynak dağılımının iyileştirilmesidir. Etkin bir tasarruf mobilizasyonu kaynak dağılımını iyileştirebilir ve teknolojik yeniliği arttırabilir. Bu yüzden yatırımlar için kaynakların etkin bir şekilde mobilizasyonuyla finansal sistem daha iyi teknolojilerin benimsenmesi yolunda büyümenin teşvik edilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Bir finansal sistem tasarrufları ne kadar hızlı ve ne kadar az maliyetle yatırımlara aktarabiliyorsa o kadar etkin demektir. Ayrıca finansal sistem, informel piyasalarda değerlendirilen fonların kayıt altına alınmasına katkıda bulunarak verimsiz alanlarda değerlendirilen fonları verimli alanlara yönlendirebilmektedir. Beşinci olarak finansal sistemler firma yöneticilerinin izlenme maliyetlerini azaltmaktadırlar. Şirket yöneticileri işletme içinde her gün faaliyette olmaları nedeniyle, portföylerinde hisse senedi gibi değerli kağıtlar bulunanlara karşı bir bilgi üstünlüğüne sahiptirler. Finansal kurumlar, yöneticileri izleyerek bu bilgi üstünlüğünü azaltabilirler. Alınan kredilerin ne şekilde kullanıldığını takip edebilirler. Diğer taraftan kötü performans sergileyen firmaların yöneticilerinin görevlerinden uzaklaştırılmasını sağlayabilir, yönetimini kolaylaştırarak daha iyi bir şirket kontrolünü teşvik edebilirler. Yönetimin bu şekilde el değiştirmesi tehdidi, yönetsel amaçları, hisse sahiplerinin amaçlarına uygun hale getirebilmekte ve daha etkin bir şekilde yönetilebilmektedir. Dolayısıyla sermaye birikimine ve ekonomik büyümeye katkıda bulunabilmektedir (Levine, 1997: 696). Altıncı olarak finansal sistemler, mal ve hizmetlerin değişiminin kolaylaştırılmasına da olanak vermektedirler. Hızla gelişen ekonomilerin ihtiyaçlarına cevap verebilecek yeni yatırım araçları ve piyasalarıyla finansal sistemler, bu değişim işlemini kolaylaştırmakta, fonlara daha çabuk ve daha ucuz ulaşılmasını sağlamaktadırlar. Bu özellik finansal küreselleşme ile birlikte daha da ön plana çıkmıştır. Eskiden bir kıtadan diğer kıtaya gönderilen mal, hizmet ve sermaye aylar sonra yerine ulaşabilmekteyken günümüzde bu işlemler çok kısa sürelerde yerine getirilebilmektedir. Son olarak finansal sektördeki gelişmelerin, finansal aracılığın maliyetini de düşürmesi beklenmektedir. Bu maliyet düşüklüğü finansal sektör verimliliğinin de artmasını sağlayacaktır. Finansal sektördeki gelişme sonucunda finansal kurum-

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI FİNANSMAN BİLİMDALI SON DÜZENLEMELER ÇERÇEVESİNDE TÜRKİYE FİNANSAL PİYASALARI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI FİNANSMAN BİLİMDALI SON DÜZENLEMELER ÇERÇEVESİNDE TÜRKİYE FİNANSAL PİYASALARI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI FİNANSMAN BİLİMDALI SON DÜZENLEMELER ÇERÇEVESİNDE TÜRKİYE FİNANSAL PİYASALARI YÜKSEK LİSANS TEZİ Avni KENDİR TEZ DANIŞMANI Prof.

Detaylı

Türk Sermaye Piyasasının Yapısı ve İşleyişi

Türk Sermaye Piyasasının Yapısı ve İşleyişi T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI Türk Sermaye Piyasasının Yapısı ve İşleyişi YÜKSEK LİSANS PROJESİ KAHRAMANMARAŞ HAZİRAN-2007 T.C. KAHRAMANMARAŞ

Detaylı

GELİŞMEKTE OLAN PİYASALARDA FİNANSAL DERİNLEŞME VE BÜYÜME İLİŞKİSİ: PANEL VERİ ANALİZİ 1

GELİŞMEKTE OLAN PİYASALARDA FİNANSAL DERİNLEŞME VE BÜYÜME İLİŞKİSİ: PANEL VERİ ANALİZİ 1 GELİŞMEKTE OLAN PİYASALARDA FİNANSAL DERİNLEŞME VE BÜYÜME İLİŞKİSİ: PANEL VERİ ANALİZİ 1 Doç.Dr. Nurettin ÖZTÜRK Doç.Dr. Salih BARIŞIK Öğr.Gör. Havva Kılıç DARICI Zonguldak Karaelmas Üniversesi Gaziosmanpaşa

Detaylı

TÜRKİYE DE DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE HAREKETLERİNİ BELİRLEYEN FAKTÖRLERİN EKONOMETRİK ANALİZİ. Muhsin KAR * Fatma TATLISÖZ **

TÜRKİYE DE DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE HAREKETLERİNİ BELİRLEYEN FAKTÖRLERİN EKONOMETRİK ANALİZİ. Muhsin KAR * Fatma TATLISÖZ ** KMU İİBF Dergisi Yıl:10 Sayı:14 Aralık/2008 TÜRKİYE DE DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE HAREKETLERİNİ BELİRLEYEN FAKTÖRLERİN EKONOMETRİK ANALİZİ Özet Muhsin KAR * Fatma TATLISÖZ ** Bu çalışmanın temel amacı, 1980-2003

Detaylı

Araştırmada enflasyondaki artışların nedeni para arzı ve para arzındaki artışların nedeni olarak enflasyon oranlarındaki artış kullanılmıştır.

Araştırmada enflasyondaki artışların nedeni para arzı ve para arzındaki artışların nedeni olarak enflasyon oranlarındaki artış kullanılmıştır. GİRİŞ Türkiye de yirmi yılı aşkındır süren enflasyon olgusu Türkiye Ekonomisi üzerinde çok büyük tahribatlara neden olmaktadır. Fiyatlardaki artış olarak tanımlanan enflasyon gelişmekte olan ülkelerin

Detaylı

FİNANSAL SERBESTLEŞME SÜRECİNDE ARTAN KISA VADELİ SERMAYE HAREKETLERİ: TÜRKİYE ARAÇLARI MESLEKİ YETERLİK TEZİ

FİNANSAL SERBESTLEŞME SÜRECİNDE ARTAN KISA VADELİ SERMAYE HAREKETLERİ: TÜRKİYE ARAÇLARI MESLEKİ YETERLİK TEZİ FİNANSAL SERBESTLEŞME SÜRECİNDE ARTAN KISA VADELİ SERMAYE HAREKETLERİ: TÜRKİYE EKONOMİSİNE ETKİLERİ, RİSKLER VE POLİTİKA ARAÇLARI MESLEKİ YETERLİK TEZİ Hazırlayan Kezban AKYOL ESER Maliye Uzman Yardımcısı

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BANKACILIK SEKTÖRÜNDE KREDİ KULLANICILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Dilek

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE TÜRKİYE DE GELİR DAĞILIMI, YOKSULLUK VE SOSYAL POLİTİKALARIN EVRİMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Gülhan AKTAŞ

Detaylı

BANKACILIK SEKTÖRÜNDE VERİ ZARFLAMA ANALİZİ YÖNTEMİNİ KULLANARAK VERİMLİLİK ARAŞTIRMASI

BANKACILIK SEKTÖRÜNDE VERİ ZARFLAMA ANALİZİ YÖNTEMİNİ KULLANARAK VERİMLİLİK ARAŞTIRMASI T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI BANKACILIK SEKTÖRÜNDE VERİ ZARFLAMA ANALİZİ YÖNTEMİNİ KULLANARAK VERİMLİLİK ARAŞTIRMASI DOKTORA TEZİ DANIŞMAN PROF. DR. MAHMUT TEKİN

Detaylı

TÜRKİYE NİN DIŞ BORÇ SORUNU VE KRİZ ETKİLERİ

TÜRKİYE NİN DIŞ BORÇ SORUNU VE KRİZ ETKİLERİ T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı TÜRKİYE NİN DIŞ BORÇ SORUNU VE KRİZ ETKİLERİ Ayten OLCAR Yüksek Lisans Tezi Çorum 2013 TÜRKİYE NİN DIŞ BORÇ SORUNU VE KRİZ ETKİLERİ

Detaylı

2008 GLOBAL EKONOMİK KRİZİ ÖNCESİ VE SONRASI A TİPİ YATIRIM FONLARININ PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

2008 GLOBAL EKONOMİK KRİZİ ÖNCESİ VE SONRASI A TİPİ YATIRIM FONLARININ PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı 2008 GLOBAL EKONOMİK KRİZİ ÖNCESİ VE SONRASI A TİPİ YATIRIM FONLARININ PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Fatih MEMİŞ Yüksek Lisans

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI i T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN TEMEL SORUNLARI ve KÜRESEL MALİ KRİZİN BANKA SEKTÖRÜNE ETKİLERİ AYDAN GÖK TEZSİZ YÜKSEK LİSANS

Detaylı

Türkiye de Finansal Serbestleşme ve Derinleşme Süreci Üzerine Nitel Bir İnceleme

Türkiye de Finansal Serbestleşme ve Derinleşme Süreci Üzerine Nitel Bir İnceleme Akademik İncelemeler Cilt:4 Sayı:1 Yıl:2009 Türkiye de Finansal Serbestleşme ve Derinleşme Süreci Üzerine Nitel Bir İnceleme Asuman OKTAYER 1 scebeci@sakarya.edu.tr ÖZET Bu çalışmada Türkiye de finansal

Detaylı

YRD. DOÇ. DR. ALİ BAYRAKDAROĞLU BANKACILIK & SİGORTACILIK DERS NOTU] Yard. Doç. Dr. Ali BAYRAKDAROĞLU

YRD. DOÇ. DR. ALİ BAYRAKDAROĞLU BANKACILIK & SİGORTACILIK DERS NOTU] Yard. Doç. Dr. Ali BAYRAKDAROĞLU YRD. DOÇ. DR. ALİ BAYRAKDAROĞLU BANKACILIK & SİGORTACILIK DERS NOTU] Yard. Doç. Dr. Ali BAYRAKDAROĞLU MSKÜ İİBF İŞLETME BÖLÜMÜ Güz 2013 İÇİNDEKİLER 1. FİNANSAL SİSTEM, FİNANSAL KURUMLAR VE BANKALAR 2.

Detaylı

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi ANALİZ YÖNTEMLERİ Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EYLÜL 2011 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından SPK Lisanslama Sınavlarına kaynak oluşturmak

Detaylı

qwertyuiowww.aofdersozetleri.compgüasdf ghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfg hjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfgh jklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghj

qwertyuiowww.aofdersozetleri.compgüasdf ghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfg hjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfgh jklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghj qwertyuiowww.aofdersozetleri.compgüasdf ghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfg hjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfgh jklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghj SERMAYE PİYASALARI VE FİNANSAL klsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghjk

Detaylı

BORSALARIN YAPISI VE İŞLEYİŞİ

BORSALARIN YAPISI VE İŞLEYİŞİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2532 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1503 BORSALARIN YAPISI VE İŞLEYİŞİ Yazarlar Prof.Dr. Nurhan AYDIN (Ünite 1) Dr. Murad KAYACAN (Ünite 2, 3) Dr. Özlem SAYILIR (Ünite

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİM DALI KISA VADELİ SERMAYE HAREKETLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ.

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİM DALI KISA VADELİ SERMAYE HAREKETLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ. T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİM DALI KISA VADELİ SERMAYE HAREKETLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Damla TANÖREN YÜKSEKLİSANS TEZİ ADANA, 2009 T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER

Detaylı

BANKALARDA KREDİ YÖNETİMİ

BANKALARDA KREDİ YÖNETİMİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2531 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1502 BANKALARDA KREDİ YÖNETİMİ Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Can Tansel TUĞCU (Ünite 1) Prof.Dr. Ekrem ERDEM (Ünite 1, 8) Yrd.Doç.Dr. Faik

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ KAMU YATIRIMLARININ ÖZEL SEKTÖR YATIRIMLARINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ

TÜRKİYE DEKİ KAMU YATIRIMLARININ ÖZEL SEKTÖR YATIRIMLARINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mart 2015 Necatibey Cad. No: 110/A 06100 Yücetepe - ANKARA Tel: +90 (312) 294 50 00 Faks: +90 (312) 294 69 77 ISBN NO : 978-605-9041-45-4

Detaylı

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE FİNANSAL KRİZLER VE FİNANSAL KRİZ MODELLERİ

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE FİNANSAL KRİZLER VE FİNANSAL KRİZ MODELLERİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİMDALI GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE FİNANSAL KRİZLER VE FİNANSAL KRİZ MODELLERİ Bülent ERDOĞAN YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FİNANSMAN ANABİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FİNANSMAN ANABİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FİNANSMAN ANABİLİM DALI BANKALARIN İKİNCİ EL SERMAYE PİYASASINDA ARACILIK FAALİYETLERİ: İŞ BANKASI ÖRNEĞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Ceren ÇEÇEN Tez

Detaylı

İMKB 100 ENDEKSİNİN YAPAY SİNİR AĞLARI VE NEWTON NÜMERİK ARAMA MODELLERİ İLE TAHMİNİ VE SONUÇLARIN KARŞILAŞTIRILMASI

İMKB 100 ENDEKSİNİN YAPAY SİNİR AĞLARI VE NEWTON NÜMERİK ARAMA MODELLERİ İLE TAHMİNİ VE SONUÇLARIN KARŞILAŞTIRILMASI İMKB 100 ENDEKSİNİN YAPAY SİNİR AĞLARI VE NEWTON NÜMERİK ARAMA MODELLERİ İLE TAHMİNİ VE SONUÇLARIN KARŞILAŞTIRILMASI Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi İşletme Anabilim

Detaylı

PARA VE SERMAYE PİYASALARININ VERGİLENDİRİLMESİ

PARA VE SERMAYE PİYASALARININ VERGİLENDİRİLMESİ PARA VE SERMAYE PİYASALARININ VERGİLENDİRİLMESİ VERGİ KONSEYİ FİNANSAL İŞ VE İŞLEMLERİN VERGİLENDİRİLMESİ ALT ÇALIŞMA KOMİTESİ İstanbul, Ekim 2004 PARA VE SERMAYE PİYASALARININ VERGİLENDİRİLMESİ VERGİ

Detaylı

TÜRK FİNANSAL PİYASALARINDA KURUMSAL YATIRIMCILAR OLARAK EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI VE PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

TÜRK FİNANSAL PİYASALARINDA KURUMSAL YATIRIMCILAR OLARAK EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI VE PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TÜRK FİNANSAL PİYASALARINDA KURUMSAL YATIRIMCILAR OLARAK EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI VE PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

MARSHALL LERNER YAKLAŞIMI ÇERÇEVESİNDE REEL DÖVİZ KURU VE TİCARET DENGESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: KURAM VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ

MARSHALL LERNER YAKLAŞIMI ÇERÇEVESİNDE REEL DÖVİZ KURU VE TİCARET DENGESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: KURAM VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANA BİLİM DALI İK-YL-2007-0005 MARSHALL LERNER YAKLAŞIMI ÇERÇEVESİNDE REEL DÖVİZ KURU VE TİCARET DENGESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: KURAM VE TÜRKİYE

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM FİNANSAL SİSTEM VE KAPSAMI

BİRİNCİ BÖLÜM FİNANSAL SİSTEM VE KAPSAMI Sayfa1 BİRİNCİ BÖLÜM FİNANSAL SİSTEM VE KAPSAMI I. FİNANSAL SİSTEMİN KAPSAMI VE ÖNEMİ Ekonomik faaliyetlerin gelişmediği ekonomilerde, ekonomik birimler genellikle yatırım faaliyetlerini, kendi tasarruflarıyla

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2496 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1467 GİRİŞİM FİNANSMANI

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2496 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1467 GİRİŞİM FİNANSMANI T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2496 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1467 GİRİŞİM FİNANSMANI Yazarlar Doç.Dr. Abdullah YALAMA (Ünite 1,5) Yrd.Doç.Dr. Çetin POLAT (Ünite 2,8) Öğr.Gör. Ekrem MERİÇ

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI KRİZDEN (2001) KRİZE (2008) BANKACILIK SEKTÖRÜNDE YENİDEN YAPILANDIRMA SÜRECİNİN ANALİZİ Yüksek Lisans Tezi Hazırlayan

Detaylı

Türkiye de Bireysel Emeklilik Sisteminin Makro Ekonomik Dinamiklere Etkisi Kapsamında Swot Analizi

Türkiye de Bireysel Emeklilik Sisteminin Makro Ekonomik Dinamiklere Etkisi Kapsamında Swot Analizi Muhasebe ve Finansman Dergisi Ekim/2012 Türkiye de Bireysel Emeklilik Sisteminin Makro Ekonomik Dinamiklere Etkisi Kapsamında Swot Analizi Gülsün İŞSEVEROĞLU Zeynep HATUNOĞLU ÖZET Türkiye de 27 Ekim 2003

Detaylı