TÜRKİYE DE FİNANSAL LİBERALİZASYON VE FİNANSAL GELİŞME İLİŞKİSİNİN EKONOMETRİK ANALİZİ. Dr. Hüseyin AĞIR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE DE FİNANSAL LİBERALİZASYON VE FİNANSAL GELİŞME İLİŞKİSİNİN EKONOMETRİK ANALİZİ. Dr. Hüseyin AĞIR"

Transkript

1 TÜRKİYE DE FİNANSAL LİBERALİZASYON VE FİNANSAL GELİŞME İLİŞKİSİNİN EKONOMETRİK ANALİZİ Dr. Hüseyin AĞIR ANKARA 2010

2 BDDK Kitapları No: 8 Türkiye de Finansal Liberalizasyon ve Finansal Gelişme İlişkisinin Ekonometrik Analizi Hüseyin AĞIR ISBN (Basılı) ISBN (web) Bu kitapta ileri sürülen fikir ve görüşler yazarına aittir; hiçbir şekilde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun görüşlerini yansıtmaz. Bu çalışma 2009 yılında Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalında sunulan ve kabul edilen doktora tezinin gözden geçirilmiş halidir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Atatürk Bulvarı No: 191/B Kavaklıdere Ankara-Türkiye Tel:(312) Fax: (312) e-posta: BDDK Aroks Doküman Merkezi Eylül 2010 BDDK Bu eserin tüm telif hakları Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na aittir. Kaynak gösterilmeksizin kısmen ya da tamamen alıntı yapılamaz. BDDK'nun yazılı izni olmaksızın hiçbir yöntemle kopya edilemez, çoğaltılamaz, yayınlanamaz.

3 Eşe Ana ve Menzioğlu Ziya ya

4

5 Yazar Hakkında 1974 yılında Kahramanmaraş-Elbistan da doğdu. İlk-Orta ve Liseyi burada tamamladı. Malatya İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri bölümünden 1999 yılında mezun oldu yılında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı. Aynı anabilim dalında İMKB nin Ekonomik Büyümeye Etkisinin Ekonometrik Analizi isimli yüksek lisans tezini 2003 Aralık ayında tamamladı Mart ayında aynı üniversitenin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümüne Öğretim Görevlisi olarak atandı. Eylül 2009 da Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalında Türkiye de Finansal Liberalizasyon ve Finansal Gelişme İlişkisinin Ekonometrik Analizi isimli doktora teziyle doktora derecesine sahip oldu. Ulusal ve Uluslararası sempozyum, dergi ve kitaplarda yayımlanmış birçok bilimsel çalışması bulunmaktadır. Halen Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünde Öğretim Görevlisi olarak görev yapmaktadır.

6

7 ÖNSÖZ Bu çalışma, Eylül 2009 da Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalında kabul edilen doktora tezimin gözden geçirilmiş ve değiştirilmiş halidir. Çalışmada, finansal gelişmenin belirleyicilerinin incelenmesi ve özellikle de finansal liberalizasyon uygulamalarının bu süreçteki rolünün analiz edilmesine çalışılmıştır. Mevcut literatür göz önüne alındığında, Türkiye örneğinde benzer bir çalışmanın olmaması, literatürdeki boşluğun doldurulmasının heyecanı ve sorumluluğunu da arttırmıştır. Bu çalışma birçok kişinin ilgi, destek ve yardımıyla gerçekleştirilmiştir. Doktoraya başladığım günden tezimin tamamlanmasına kadar geçen sürede her türlü desteğini gördüğüm danışman hocam Yrd.Doç.Dr. Osman PEKER in yardımları ve desteği olmadan bu tezin ortaya çıkması mümkün değildi. Ayrıca kütüphanesini, bilgi birikimini ve çok değerli zamanını her zaman paylaşmaktan çekinmeyen, akademik hayatımın başlangıcından bu güne kadar, bitmez sabrı ve desteğini gördüğüm, örnek akademisyen saygıdeğer hocam Doç.Dr. Muhsin KAR a ne kadar teşekkür etsem azdır. Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü akademik personelinin başta Bölüm Başkanı Prof.Dr. Fuat ERDAL olmak üzere herbirine destekleri ve sağladıkları çalışma ortamı için ve özellikle Arş. Gör. Hakan HOTUNLUOĞLU na, Öğr. Gör. Leman ERDAL a ve doktora öğrencisi Sultan SALUR a dostlukları için teşekkürü bir borç bilmekteyim. Geçen zaman zarfında hep yanımda olan ailem MENZİOĞLU na, özellikle Fadimem e, çok yoğun bir çalışma temposunda stresime ortak olan eşim Nursel ve kızım Ayşe Azra ya ve elbette zor anlardaki Hızır lar, Yunus ve Ahmet ağabeyim ve kuzenim Cevdet AĞIR a çok teşekkür ediyorum. Son olarak, bu çalışmanın kitap haline getirilmesinde emeği geçen BDDK mensuplarına teşekkür ediyorum. Dr. Hüseyin AĞIR

8

9 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...vii TABLOLAR LİSTESİ... xi ŞEKİLLER LİSTESİ...xii KISALTMALAR LİSTESİ...xiii GİRİŞ... 1 BÖLÜM I FİNANSAL LİBERALİZASYON VE FİNANSAL GELİŞME TEORİK TARTIŞMALAR Finansal Liberalizasyon Keynesyen ve Neo-Klasik Faiz Politikaları Kapalı Ekonomide Finansal Liberalizasyon McKinnon ve Shaw Modeli McKinnon ve Shaw Modelinin Genişletilmesi: Kapur (1976), Mathieson (1980) ve Galbis (1977) Açık Ekonomide Finansal Liberalizasyon: Kapur (1983) ve Mathieson (1979) Finansal Liberalizasyonun Eleştirisi Yeni Yapısalcı Okul Yeni-Keynesyen ve Post-Keynesyen Okul Finansal Gelişme Ve Ekonomik Büyüme Neo-Klasik Büyüme Modelinde Finansal Gelişmenin Yeri İçsel (Yeni) Büyüme Teorilerinde Finansal Gelişmenin Yeri...43 BÖLÜM II FİNANSAL LİBERALİZASYON SÜRECİ VE MAKROEKONOMİK GELİŞİM İthal İkameci Sanayileşme Ve Finansal Baskı İthal İkameci Sanayileşmenin Krizi Finansal Baskı (Financial Repression) İhracata Dönük Sanayileşme ve Finansal Liberalizasyon İhracata Dönük Sanayileşmenin Temel Parametreleri Finansal Piyasaların Serbestleştirilmesi: Dönemi Sermaye Hesabının Serbestleştirilmesi: 1989 Sonrası Finansal Liberalizasyon ve Makroekonomik İstikrarsızlıklar Makroekonomik İstikrarsızlıklar Ve Finansal Sektörün Gelişimi BÖLÜM III FİNANSAL GELİŞMENİN ÖLÇÜLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ Finansal Gelişmenin Ölçülmesi Miktar Ölçütleri Parasal Büyüklükler Kredilere İlişkin Büyüklükler Sermaye Piyasası Göstergeleri Mali Varlık Stokuna İlişkin Gösterge Yapısal Ölçütler Finansal Fiyatlar... 93

10 x Ürün Çeşitliliği Değişim Maliyeti Finansal Gelişmenin Değerlendirilmesi Miktar Ölçütlerine Göre Parasal Göstergeler Bakımından Kredi Ölçütleri Bakımından Sermaye Piyasası Göstergeleri Bakımından Mali Varlık Stokuna İlişkin Gösterge Bakımından Yapısal Ölçüt Bakımından Finansal Fiyatlara Göre Ürün Çeşitliliğine Göre BÖLÜM IV FİNANSAL LİBERALİZASYON VE FİNANSAL GELİŞME ÜZERİNE YAPILAN AMPİRİK ÇALIŞMALAR Finansal Liberalizasyon Üzerine Yapılan Çalışmalar Finansal Liberalizasyonun Tasarruflar ve Yatırımlar Üzerine Etkileri Finansal Liberalizasyonun Büyüme Üzerine Etkileri Finansal Liberalizasyonun Makroekonomik Etkileri: Hesaplanabilir Genel Denge Çalışmaları Finansal Gelişme Üzerine Yapılan Çalışmalar Finansal Gelişme ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Nedensellik Analizi Finansal Gelişme ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Üretim Fonksiyonu Yaklaşımı Finansal Gelişme ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Sermaye Piyasalarının Rolü BÖLÜM V FİNANSAL LİBERALİZASYON VE FİNANSAL GELİŞME İLİŞKİSİNİN EKONOMETRİK İNCELEMESİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Finansal Liberalizasyon Ve Finansal Gelişme İlişkisinin Teorik Çerçevesi Yasal Orijin Kamunun Banka Sahipliği Başlangıç Durumu, Politikalar ve Ekonomik Kurumlar Dış Ticaretin Liberalizasyonu Sermaye Hesabının Liberalizasyonu Etkin Gözetim ve Denetim Mekanizması Mevduat Sigortası Zorunlu Karşılıklar Makroekonomik Politikalar Finansal Gelişmenin Belirleyicileri Üzerine Yapılan Ampirik Çalışmalar Finansal Liberalizasyon Ve Finansal Gelişme İlişkisinin Ekonometrik Analizi Değişkenlerin Tanımlanması Birim Kök Test Sonuçları Finansal Gelişmenin Belirleyicilerinin Modellenmesi ARDL Yöntemiyle Eş Bütünleşme Testi ve Hata Düzeltme Mekanizmasının Sonuçları Johansen Yöntemiyle Eş Bütünleşme Testi ve Hata Düzeltme Mekanizmasının Sonuçları Ekonometrik Tahmin Sonuçlarının Değerlendirilmesi SONUÇ KAYNAKÇA

11 TABLOLAR LİSTESİ Tablo 2.1: Temel Makroekonomik Göstergeler ( )...50 Tablo 2.2: Temel Makroekonomik Göstergeler ( )...53 Tablo 2.3: Temel Makroekonomik Göstergeler ( ) Tablo 2.4: Temel Makroekonomik Göstergeler ( )...62 Tablo 2.5: Temel Makroekonomik Göstergeler ( )...67 Tablo 2.6: Temel Makroekonomik Göstergeler ( )...75 Tablo 2.7: Bankacılık Sisteminde Yoğunlaşma (%)...77 Tablo 2.8: Banka Sayıları (Adet)...78 Tablo 2.9: Bankacılık Sisteminde Toplam Aktiflerin Dağılımı (%)...79 Tablo 2.10: Bankacılık Sisteminde Toplam Mevduatların Dağılımı (%)...80 Tablo 2.11: Bankacılık Sisteminde Toplam Kredilerin Dağılımı (%) Tablo 3.1: Sermaye Piyasası Göstergeleri (Adet) Tablo 3.2: Ürün Çeşitliliği ( ) (%) Tablo 3.3: Ürün Çeşitliliği ( ) (%) Tablo 5.1: Ekonometrik Analizlerde Kullanılan Değişkenler Tablo 5.2: ADF Birim Kök Testleri (Yıllık Seriler- Seviye) Tablo 5.3: ADF Birim Kök Testleri (Yıllık Seriler- Birinci Fark) Tablo 5.4: PP Birim Kök Testleri (Yıllık Seriler- Seviye) Tablo 5.5: PP Birim Kök Testleri (Yıllık Seriler- Birinci Fark) Tablo 5.6: ADF Birim Kök Testleri (Üç Aylık- Seviye) Tablo 5.7: ADF Birim Kök Testleri (Üç Aylık- Birinci Fark) Tablo 5.8: PP Birim Kök Testleri (Üç Aylık- Seviye) Tablo 5.9: PP Birim Kök Testleri (Üç Aylık- Birinci Fark) Tablo 5.10: Finansal Gelişmenin Modellenmesi Tablo 5.11: Sınır Testi İçin Gecikme Sayısının Belirlenmesi (Model 1) Tablo 5.12: Sınır Testi Sonuçları (Model 1) Tablo 5.13: ARDL (7,8,1,8) Modeli Tahmin Sonuçları ve Uzun Dönem Katsayıları Tablo 5.14: ARDL (8,8,8,8) Yaklaşımına Dayalı Hata Düzeltme Modeli ve Kısa Dönem Katsayıları Tablo 5.15: Sınır Testi İçin Gecikme Sayısının Belirlenmesi (Model 2) Tablo 5.16: Sınır Testi Sonuçları (Model 2) Tablo 5.17: ARDL (2,3,7,0) Modeli Tahmin Sonuçları ve Uzun Dönem Katsayıları Tablo 5.18: ARDL (2,3,7,0) Yaklaşımına Dayalı Hata Düzeltme Modeli ve Kısa Dönem Katsayıları Tablo 5.19: Sınır Testi İçin Gecikme Sayısının Belirlenmesi (Model 3) Tablo 5.20: Sınır Testi Sonuçları (Model 3) Tablo 5.21: ARDL (5,1,0,4) Modeli tahmin Sonuçları ve Uzun Dönem Katsayıları Tablo 5.22: ARDL (5,1,0,0) Yaklaşımına Dayalı Hata Düzeltme Modeli ve Kısa Dönem Katsayıları...167

12 xii Tablo 5.23: Johansen Eş Bütünleşme Test Sonuçları (Model 4) Tablo 5.24: Normalize Edilmiş Vektör (Model 1) Tablo 5.25: Hata Düzeltme Mekanizması (Model 4) Tablo 5.26: Johansen Eş Bütünleşme Test Sonuçları (Model 5) Tablo 5.27: Normalize Edilmiş Vektör (Model 5) Tablo 5.28: Hata Düzeltme Mekanizması (Model 5) Tablo 5.29: Johansen Eş Bütünleşme Test Sonuçları (Model 6) Tablo 5.30: Normalize Edilmiş Vektör (Model 6) Tablo 5.31: Hata Düzeltme Mekanizması (Model 6) Tablo 5.32: Johansen Eş Bütünleşme Test Sonuçları (Model 7) Tablo 5.33: Normalize Edilmiş Vektör (Model 7) Tablo 5.34 : Hata Düzeltme Mekanizması (Model 7) Tablo 5.35: Johansen Eş Bütünleşme Test Sonuçları (Model 8) Tablo 5.36: Normalize Edilmiş Vektör (Model 8) Tablo 5.37: Hata Düzeltme Mekanizması (Model 8) Tablo 5.38: Johansen Eş Bütünleşme Test Sonuçları (Model 9) Tablo 5.39: Normalize Edilmiş Vektör (Model 9) Tablo 5.40: Hata Düzeltme Mekanizması (Model 9) Tablo 5.41: Finansal Gelişmenin Belirleyicilerinin Etkileme Yönünün ve Anlamlılığının Özet ŞEKİLLER LİSTESİ Şekil 3.1: Parasal Göstergeler...97 Şekil 3.2: Kredilere İlişkin Göstergeler...98 Şekil 3.3: Sermaye Piyasası Göstergeleri Şekil 3.4: TMVS/GSMH Şekil 3.5: Yapısal Gösterge Şekil 3.6: Finansal Fiyatlar

13 KISALTMALAR LİSTESİ $ : ABD doları % : yüzde ADF : Augmented Dickey Fuller (Birim Kök Testi) AIC : Akaike Information Criteria (Akaike Bilgi Kriteri) ARDL : Autoregressive Distributed Lag (Ardışık Bağımlı Gecikmesi Dağıtılmış) BDDK : Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu BYKP : Beş Yıllık Kalkınma Planları DF : Dickey-Fuller (Birim Kök Testi) DİBS : Devlet İç Borçlanma Senetleri DPT : Devlet Planlama Teşkilatı EKK : En Küçük Kareler ENF : Enflasyon Oranı EVDS : Elektronik Veri Dağıtım Sistemi GEGP : Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı GSMH : Gayri Safi Milli Hasıla GSYİH : Gayri Safi Yurt İçi Hasıla HM : Hazine Müsteşarlığı IFS : International Financial Statistics (Uluslararası Finansal İstatistikler) IMF : International Monetary Fund (Uluslararası Para Fonu) İMKB : İstanbul Menkul Kıymetler Borsası KAKT : Kamunun Aktif Toplamı KBG : Kişi Başına Gelir KKBG : Kamu Kesimi Borçlanma Gereği KTAS : Kamu Tasarrufları KPSS : Kwaitowsky, Peron, Shin and Smith (Birim Kök Testi) L : Logaritma NPY : Net Portföy Yatırımları OSK : Özel Sektör Kredileri ÖİB : Özelleştirme İdaresi Başkanlığı PP : Phillip Peron (Birim Kök Testi) RF : Reel Faiz Oranı SC : Schvarz Criteria (Bilgi Kriteri) Sh : Standart Hata

14 xiv SPK : Sermaye Piyasası Kurulu T.C. : Türkiye Cumhuriyeti TBB : Türkiye Bankalar Birliği TCMB : Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası TKBB : Türkiye Katılım Bankaları Birliği TİH : Toplam İşlem Hacmi TMSF : Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu TMVS : Toplam Mali Varlık Stoğu TPD : Toplam Piyasa Değeri TPKK : Türk Parasının Kıymetini Koruma TSPAKB : Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği TÜİK : Türkiye İstatistik Kurumu VAR : Vector Autoregressive vb : ve benzeri YİKH : Yurtiçi Kredi Hacmi

15 GİRİŞ Gelişmekte olan ülkelerde, Keynesyen bakış açısının da bir ürünü olarak, düşük ve çoğu zaman enflasyonun altında olan faiz oranlarıyla sermaye birikiminin hızlandırılması amaçlanmış ve negatif reel faiz politikası uzun yıllar uygulanmıştır. Başka bir ifadeyle Keynesyen makroekonomik bakış açısının bir sonucu olarak her alanda, ekonominin işleyişine müdahale, bir politika aracı olarak görülmektedir. Keynesyen politikaların 1970 li yılların başlarında işsizlikle birlikte yüksek enflasyonla sonuçlanması dikkatleri kaynakların mobilizasyonuna yöneltmiştir. McKinnon (1973) ve Shaw (1973) 1 uygulanan bu negatif reel faiz politikasını, kaynak dağılımında etkinliği bozduğu ve tasarrufların yatırımlara dönüşmesini engellediği için ciddi bir şekilde eleştirmeye başlamışlar ve Keynesyen politikaların dönüşümüne katkıda bulunmuşlardır. Literatürde McKinnon-Shaw hipotezi veya finansal baskı hipotezi olarak bilenen bu görüşe göre, negatif reel faizler öncelikle tasarruflar üzerinde olumsuz bir etki yapmakta, yatırımları azaltmakta ve dolayısıyla ekonomik büyümeyi engellemektedir. McKinnon ve Shaw, özellikle gelişmekte olan ülkelerin asıl sorununun yatırımları finanse edecek tasarrufların yetersizliğine dikkat çekmişlerdir. Yetersiz tasarruflar, yatırımlar için gerekli olan fonların yokluğuyla ve dolayısıyla ekonomik büyümenin gerçekleşememesi şeklindeki bir süreçle sonuçlanmaktadır. Bundan dolayı uygulanacak ekonomi politikalarının, tasarrufların artmasını sağlayacak şekilde oluşturulmasını önermişlerdir. Bunun gerçekleşebilmesi için genelde ekonominin işleyişini engelleyen her türlü kısıt ve sınırlamanın kaldırılmasını, özelde ise finansal sektöre müdahalenin en aza indirilmesi gerektiğini ileri sürmüşlerdir. Bu bağlamda enflasyonun altında, piyasa güçleri dışında suni olarak belirlenen ve sonunda negatif reel faizle sonuçlanan faiz politikasının, tasarrufların gayrimenkul, döviz ve altın gibi verimsiz alanlarda değerlendirilmesine yol açtığı vurgulanmıştır. Enflasyonun üzerinde oluşacak bir nominal faiz, daha önce atıl olarak tutulan veya değerlendirilen varlıkları finansal sisteme (gelişmekte olan ülkelerde bankacılık sektörüne) çekecek ve yatırımlar için gerekli olan fonlar elde edilmiş olacaktır. Artan yatırımların ise, ekonomik büyümeyi hızlandırması öngörülmektedir. Finansal sektöre ilişkin politikaların sonuçlarını daha iyi anlayabilmek için, finansal sistemin yapısını, fonksiyonlarını ve makroekonomik değişkenleri etkileme kanallarını iyi anlamak gerekmektedir. 1 McKinnon (1973) ve Shaw (1973) ın çalışmaları bundan sonra McKinnon ve Shaw olarak kullanılacaktır.

16 2 Finansal sistem; bir ekonomideki fon dolaşımının gerçekleştirilmesini sağlayan, dolaylı ve dolaysız yollardan bu dolaşımı etkileyen ve fon oluşumuna katkıda bulunan birçok unsurun oluşturduğu bir organizasyondur. Tanımlanan bu organizasyonda yer alan temel aktörler, fon fazlası olan (fon arzeden) ekonomik birimler ve bu fon fazlasına ihtiyacı olan (fon talep eden) ekonomik birimlerdir. Bu birimlerin uygun şartlarda birbirleriyle karşılaşmaları için gerekli diğer öğeler ise, fon akışını düzenleyen kurumlar ve yardımcı kuruluşlar, fon akışını sağlayan finansman araçları ve piyasanın işleyişini düzenleyen hukuki ve idari kurallardan oluşan yapıdır. Finansal sistemin kaynağını bireylerin ve firmaların yapmış oldukları tasarrufların bu sisteme tekrar dönüşmesi oluşturur. Finansal sisteme giren bu fonlar yine bireylere şirketlere ve kamuya sunulmaktadır (Öcal vd., 1997: 20). Ekonomik gelişmenin artması, ekonomik birimlerde ciddi finansal taleplere neden olmaktadır. Bu finansman ihtiyaçlarını kendi öz kaynaklarıyla gideremeyen birimler için dış finansman kaçınılmaz bir olgu haline gelmektedir. Diğer taraftan fon ihtiyaçları olan bu ekonomik birimlerin yanında fon fazlalığı bulunan ekonomik birimlerin de varlığı bu iki tarafı ortak bir amaç doğrultusunda (borç-alacak ilişkisi) karşı karşıya getirmektedir. Zaten finansal sistemin varlığı da bu ekonomik birimlerin kendi içlerinde tasarruf-yatırım denkliğini sağlayamamalarından kaynaklanmaktadır. İşte finansal sistem, genel olarak bu ekonomik birimlerin karşı karşıya gelerek bir borç alacak ilişkisine girebilmelerine olanak sağlayan araç ve kurumların oluşturduğu bir organizasyondur (Canbaş ve Doğukanlı, 1997: 1). Finansal sistemdeki bu borç alacak ilişkisi dolaylı ve dolaysız finansman şeklinde olmaktadır (Uludağ ve Arıcan, 1999: 112). Kendi nam ve hesabına faaliyet gösteren finansal aracı kurumlar, ticaret bankaları, sosyal sigorta kurumları, sigorta şirketleri, kredi kurumları vb. kuruluşlar tarafından, fon arz ve talep eden birimlerin karşı karşıya getirilerek, genellikle mevduat ve krediler şeklindeki finansal araçlar vasıtasıyla verilen finansman şekli dolaylı finansman olarak adlandırılmaktadır. Dolaylı finansman da fon arz ve talep eden birimler arasında doğrudan bir ilişki yoktur. Küçük tasarruflar genellikle önce bir aracı kurum veya kuruluşta birikmekte ve bunlar kanalıyla fon açığı bulunan birimlere aktarılmaktadır. Dolaysız finansmanda ise, fon fazlası olan birimlerle fon açığı olan birimler bir aracıya gereksinim kalmadan karşı karşıya gelirler. Bu finansman türünde kullanılan araçlar ise, genellikle sermaye piyasası araçlarıdır. Sermaye piyasaları, dar anlamda hisse senedi, tahvil vb. menkul değerlerin alınıp satıldığı; geniş anlamda ise, orta ve uzun vadeli kredi arzıyla talebinin karşı karşıya geldiği piyasalardır. Finansal kurumlar, temel aktifleri büyük ölçüde finansal araçlardan oluşan ve faaliyetle-

17 3 ri de bu finansal araçlar içerisinde yoğunlaşan, böylelikle gelirlerini genel olarak finansal araçlarla ilgili işlemlerden sağlayan kurumlardır. Piyasa ekonomisini benimseyen ekonomilerde tasarruflar yatırımlara finansal sistem aracılığıyla dönüşmektedir. Bu dönüşüm, ekonomik gelişmenin ilk aşamalarında aracısız ve örgütlenmemiş piyasalar vasıtasıyla gerçekleşirken, ekonomi geliştikçe bu ilişki dolaylı bir yapı kazanarak fon alışverişi finansal kurumlar ve piyasalar aracılığıyla daha etkin bir düzeyde gerçekleşmeye başlamaktadır. Tasarruflarla yatırımlar arasında fon transferine olanak sağlayan finansal sistem, genel olarak finansal piyasalar (para ve sermaye piyasaları), finansal aracılar (bankalar, özel finans kurumları, sigorta şirketleri, finansal kiralama (leasing) şirketleri, factoring 2 şirketleri, tüketici finansman şirketleri, aracı kurumlar) ve bunların sunmuş olduğu hizmetlerden oluşmaktadır. Birbiriyle ilişkili birçok alt piyasadan oluşan finansal piyasalar çeşitli kriterlere göre sınıflandırılmaktadır (Parasız, 1997: 52). Fonların ödünç verilme sürelerine göre yapılan sınıflandırma, para piyasaları ve sermaye piyasaları şeklindedir. Para piyasaları kısa vadeli (bir yıldan daha az) fon arz ve talebinin karşılaştığı piyasalardır. Para piyasalarının başlıca kurumu ticari bankalar olmakla birlikte diğer finansman kurumları, aracı kurumlar, sigorta şirketleri, bankerler vb. gibi ajanları da bulunmaktadır. Para piyasaları altın ve döviz piyasalarını da kapsamaktadır. Orta ve uzun vadeli (bir yıldan daha fazla) fon arz ve talebinin karşılaştığı ortam ise sermaye piyasaları olarak adlandırılmaktadır. Sermaye piyasası kurumları olarak menkul kıymet borsaları örnek gösterilebilir. Sermaye piyasaları, hisse senedi ve tahvil piyasalarıyla birlikte yatırım ve konut kredileri gibi orta ve uzun vadeli fonların işlem gördüğü tüm birincil ve ikincil piyasaları kapsayan bir sistemdir. Para ve sermaye piyasaları mali fonların devredilmesine aracılık etmekle birlikte para piyasaları sermaye piyasalarına oranla daha az riskli, vadeler kısa ve maliyetler daha düşüktür. Para piyasası menkul kıymetleri vadelerinin az olması ve hemen hemen risk taşımamasından dolayı daha fazla alınıp satılmakta, daha fazla likit özellik taşımaktadır. Diğer bir sınıflandırma da piyasanın örgütlenme biçimine göre yapılmaktadır. Buna göre finansal piyasalar örgütlenmiş (formel) ve örgütlenmemiş (enformel/ tefeci) finansal piyasalar olarak ikiye ayrılmaktadır. Bir düzen dahilinde çalışan, fonların değişiminin yapılabildiği fiziksel bir mekana sahip, hükümet denetimi altındaki piyasalar (Seyidoğlu, 1999: 66) örgütlenmiş piyasalar olarak adlandırılmak- 2 İşletmelerin genellikle kısa vadeli satışlardan doğan alacak haklarının factoring işlemlerini yapan kuruluşlara (factor) satılmasıyla, işletmelere fon sağlama olanağı veren bir finansman yöntemidir.

18 4 tadır. Bankalar örgütlenmiş para piyasalarına borsalar da örgütlenmiş sermaye piyasalarına örnek olarak gösterilebilir. Örgütlenmemiş piyasalar ise, fonların değişiminin yapıldığı fiziki bir mekanın bulunmadığı piyasa şeklidir. Bu piyasalarda işlemler ve piyasada uygulanacak kurallar piyasada işlem yapan aracılar tarafından belirlenmektedir. Örgütlenmemiş finansal piyasa deyimi enformel piyasanın karşılığı olarak kullanılmakta ve örgütsüz anlamına gelmemektedir. Örgütlenmemiş finansal sistem, karşılık tutma zorunluluğu, faiz sınırlamaları gibi çeşitli yollardan denetim mekanizmalarının dışında çalışan kurumlardan oluşmaktadır. Diğer taraftan örgütlenmemiş piyasalarda birçok kurum, kişisel ilişkilerin yarattığı yaptırımlara dayandığından, düşük işlem maliyetleri ile çalışmakta, vade, ödeme şartları teminat gibi hususlarda örgütlenmiş piyasalara göre daha esnek davranabilmektedir (Önder vd., 1993: 83). Başka bir sınıflandırma, işlemlerine göre finansal piyasalar olarak yapılmaktadır. Bunlardan birincil piyasa, yeni çıkarılmış tahvil, hisse senedi, bono gibi menkul kıymetlerin ilk kez ilk alıcılarına satıldığı finansal piyasadır. Birincil piyasanın temel özelliği, menkul değerin ihraçtan satın alınmasıdır. İkincil piyasalar ise, daha önceden çıkartılmış menkul kıymetlerin alınıp satıldığı ikinci el piyasalardır (Seyidoğlu, 1999: 59). İktisadi gelişme sürecinde finansal sektör, çok önemli roller oynayabilmekte ve ekonomide merkezi sinir sistemi gibi bir işlevi yerine getirmektedir. Finansal sektörün bu önemi, onun yerine getirdiği fonksiyonlardan kaynaklanmaktadır. Finansal sektörün temel amacı, ekonomik birimlere maksimum kaynak kullanımını sağlayacak fonları temin etmektir (Parasız ve Yıldırım, 1994: 5). Finansal sektörün en önemli fonksiyonu ise tasarruf sahipleri (fon arz edenler) ile yatırım yapanlar (fon talep edenler) arasında aracılık işlevini yerine getirmesidir (Kar ve Tuncer, 1999: 1). Bir ekonomide finansal sektör bu işlevini ne kadar etkin ve ne kadar düşük maliyetle yerine getiriyorsa önemi o kadar artmaktadır. Levine e (1997: ) göre finansal sistemler; ticareti, riskten korunmayı, ürün çeşitlendirmesini ve riskin bir merkezde toplanmasını kolaylaştırmakta, kaynak dağılımını sağlamakta, yöneticileri ve firmaların izlenmesini kolaylaştırmakta, tasarrufların mobilizasyonunu sağlamakta, mal ve hizmet değişimini kolaylaştırmakta, bilgi ve işlem maliyetlerini azaltmaktadır. Bir ekonominin finansal sistemi birinci olarak, riski çeşitlendirerek risk yönetimini kolaylaştırmaktadır. Finansal sistem, yatırımcılara özellikle yatırım ve likidite riskini azaltma olanağı sunmaktadır. Likidite riski, varlıkları değişim aracına dönüştürme sürecinde mevcut belirsizliklerden kaynaklanmakta ve sahip olunan kıy-

19 5 metin istenildiğinde paraya çevrilememesini, kıymetin cari piyasa değerinin altında elden çıkarılmasını ifade etmektedir. Bilgi asimetrileri ve işlem maliyetleri likiditeyi engelleyebilmekte ve likidite riskini artırabilmektedir. Bu güçlükler, likiditenin artırılması için finansal piyasaların ve kurumların oluşumu yönünde eğilimler yaratmaktadır. Finansal kurumlar, birbirlerinden habersiz çok sayıda tasarrufçunun kaynaklarını toplaması özelliği ile yatırımların finansmanında kullanılan fonların yatırım tamamlanmadan önce çekilebilme risklerini ve uzun dönemli projelerin gerçekleşmesindeki riskleri azaltmakta ayrıca olası fon isteklerini de karşılamaktadır. Diğer yandan bankalar likidite riskine göre tasarrufçulara garanti sağlarlar. Likidite riskinden kurtulmayla da bankalar yüksek dönüşümlü yatırımları artırıp ekonomik büyüme sürecine olumlu katkı yapabilirler. Riskin çeşitlendirilmesi aynı zamanda teknolojik değişimi de etkileyebilir. Ekonomik birimler devamlı bir şekilde karlı piyasa yeri edinebilmek için teknolojik gelişmeleri takip ederler. Yenilikçi için kar üretebilmenin yanı sıra başarılı bir yenilik, teknolojik değişimi hızlandırır. Yenilikte çekicilik riskli olabilir, yine de çeşitli yenilikçi projelerde portföy tutabilme yeteneği, riski azaltır ve büyümeyi artırıcı yenilikler yatırımı teşvik eder. Bu yüzden risk çeşidini kolaylaştıran finansal sistemler, teknolojik değişimi ve ekonomik büyümeyi hızlandırabilmektedir. İkinci olarak finansal sistemler, tasarrufların toplanarak yatırıma yönelecek sermaye birikiminin artmasında, fon akışının sağlanmasını kolaylaştırmakta, farklı ekonomik birimlerden toplanan bu fonları, bunlara ihtiyacı olan yatırımcılara akışını sağlamaktadır. Finansal sektörün fon akışı sağlamadaki rolü, birbirinden habersiz fon sahipleri ve yatırımcılar arasındaki bağlantıyı kurarak hem fon toplamadaki zaman, hem de fonların elde ediliş maliyetini azaltma üzerinde olumlu bir etkisi söz konusudur. Dolayısıyla finansal sistem tasarrufları yatırımlara kanalize ederek sermaye birikimine ve teknolojik yeniliklerin teşvik edilmesine katkı yapmaktadır (Levine, 1997: 699). Üçüncü olarak finansal sistem, bilgi ve işlem maliyetlerini düşürmektedir. Bir ekonominin finansal sektörü bilgi ve işlem maliyetlerini düşürerek yatırımcılara teşvik sağlamaktadır. Firma yönetim ve piyasa koşullarının denetimi maliyetli ve zor olmakla beraber, tasarrufçuların piyasa koşullarını analiz için ne zamanı ne de yeterli bilgileri olmayabilir. Bu durum tasarrufçuların güvenilirliği az olan faaliyetlerde yatırım yapma isteklerini azaltabilir. Dolayısıyla yüksek bilgi maliyetleri sermayenin yüksek değerli kullanımını önleyebilmektedir (Levine, 1997: 695). Finansal sektör bilgi ve işlem maliyetlerini azaltarak, tasarruflara gidilmesini teşvik et-

20 6 mekte, yatırım fırsatları hakkında bilgi kazanımını kolaylaştırmakta ve firmalar hakkında artan bilgi kaynak dağılımını iyileştirmekte; uzmanlaşmayı, teknolojik yeniliği ve büyümeyi arttırabilmektedir. Dördüncü olarak, finansal sistemler tasarrufların mobilize edilmesini sağlarlar. Yatırımların yapılabilmesi için tamamen farklı tasarrufçulardan elde edilen sermaye birikiminin değerlendirilmesinde finansal sistemden beklenen, riskin dağıtılarak likiditenin güçlendirilmesi ve kaynak dağılımının iyileştirilmesidir. Etkin bir tasarruf mobilizasyonu kaynak dağılımını iyileştirebilir ve teknolojik yeniliği arttırabilir. Bu yüzden yatırımlar için kaynakların etkin bir şekilde mobilizasyonuyla finansal sistem daha iyi teknolojilerin benimsenmesi yolunda büyümenin teşvik edilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Bir finansal sistem tasarrufları ne kadar hızlı ve ne kadar az maliyetle yatırımlara aktarabiliyorsa o kadar etkin demektir. Ayrıca finansal sistem, informel piyasalarda değerlendirilen fonların kayıt altına alınmasına katkıda bulunarak verimsiz alanlarda değerlendirilen fonları verimli alanlara yönlendirebilmektedir. Beşinci olarak finansal sistemler firma yöneticilerinin izlenme maliyetlerini azaltmaktadırlar. Şirket yöneticileri işletme içinde her gün faaliyette olmaları nedeniyle, portföylerinde hisse senedi gibi değerli kağıtlar bulunanlara karşı bir bilgi üstünlüğüne sahiptirler. Finansal kurumlar, yöneticileri izleyerek bu bilgi üstünlüğünü azaltabilirler. Alınan kredilerin ne şekilde kullanıldığını takip edebilirler. Diğer taraftan kötü performans sergileyen firmaların yöneticilerinin görevlerinden uzaklaştırılmasını sağlayabilir, yönetimini kolaylaştırarak daha iyi bir şirket kontrolünü teşvik edebilirler. Yönetimin bu şekilde el değiştirmesi tehdidi, yönetsel amaçları, hisse sahiplerinin amaçlarına uygun hale getirebilmekte ve daha etkin bir şekilde yönetilebilmektedir. Dolayısıyla sermaye birikimine ve ekonomik büyümeye katkıda bulunabilmektedir (Levine, 1997: 696). Altıncı olarak finansal sistemler, mal ve hizmetlerin değişiminin kolaylaştırılmasına da olanak vermektedirler. Hızla gelişen ekonomilerin ihtiyaçlarına cevap verebilecek yeni yatırım araçları ve piyasalarıyla finansal sistemler, bu değişim işlemini kolaylaştırmakta, fonlara daha çabuk ve daha ucuz ulaşılmasını sağlamaktadırlar. Bu özellik finansal küreselleşme ile birlikte daha da ön plana çıkmıştır. Eskiden bir kıtadan diğer kıtaya gönderilen mal, hizmet ve sermaye aylar sonra yerine ulaşabilmekteyken günümüzde bu işlemler çok kısa sürelerde yerine getirilebilmektedir. Son olarak finansal sektördeki gelişmelerin, finansal aracılığın maliyetini de düşürmesi beklenmektedir. Bu maliyet düşüklüğü finansal sektör verimliliğinin de artmasını sağlayacaktır. Finansal sektördeki gelişme sonucunda finansal kurum-

SERMAYE PİYASALARI VE FİNANSAL KURUMLAR

SERMAYE PİYASALARI VE FİNANSAL KURUMLAR DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. SERMAYE PİYASALARI VE FİNANSAL KURUMLAR

Detaylı

KURUMLAR KISA ÖZET KOLAYAOF

KURUMLAR KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. FİNANSAL KURUMLAR KISA ÖZET KOLAYAOF

Detaylı

NDEK LER I. Finansal stikrarın Makroekonomik Unsurları II. Bankacılık Sektörü ve Di er Finansal Kurulu lar

NDEK LER I. Finansal stikrarın Makroekonomik Unsurları II. Bankacılık Sektörü ve Di er Finansal Kurulu lar İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... i İÇİNDEKİLER... iii TABLO LİSTESİ... v GRAFİK LİSTESİ... vii KUTU LİSTESİ... xiv KISALTMA LİSTESİ.... xvi GENEL DEĞERLENDİRME... xvii I. Finansal İstikrarın Makroekonomik Unsurları...

Detaylı

FİNANSAL SİSTEM VE FİNANSAL PİYASALAR

FİNANSAL SİSTEM VE FİNANSAL PİYASALAR FİNANSAL SİSTEM VE FİNANSAL PİYASALAR FİNANSAL SİSTEM Fon talep edenler, fon arz edenler, fon akımını sağlayan araçlar, kuruluşlar ve piyasanın işleyişini düzenleyen hukuki ve idari kurallardan oluşan

Detaylı

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 Prof. Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL 6. HAFTA 4. GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERE ULUSLAR ARASI FON HAREKETLERİ Gelişmekte olan ülkeler, son 25 yılda ekonomik olarak oldukça

Detaylı

http://acikogretimx.com

http://acikogretimx.com 2009 S 4421- SERMYE PiYSSı VE FiNNSL KURUMLR 1. Birikim açığı olan ekonomik birimlerle birikim fazlalığı olan ekonomik birimlerin karşılaştığı ve finansal varlıkların alınıp satıldığı piyasalara ne ad

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM İKİNCİ ÜNİTE PARANIN ZAMAN DEĞERİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM İKİNCİ ÜNİTE PARANIN ZAMAN DEĞERİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM 1 13 1. EKONOMİK SİSTEM 2 2. FİNANSAL SİSTEM 5 3. FİNANSAL SİSTEMİN UNSURLARI 8 4. FİNANSAL PİYASALARIN YAPISI 9 4.1. Borç ve Öz Sermaye Yapısı 9 4.2.

Detaylı

Finansal Hesaplar İstatistik Genel Müdürlüğü

Finansal Hesaplar İstatistik Genel Müdürlüğü Finansal Hesaplar İstatistik Genel Müdürlüğü Parasal ve Finansal Veriler Müdürlüğü İçindekiler I-Giriş... 2 II- Mali Kuruluşlar... 3 III. Genel Yönetim... 6 1 I-Giriş Son yıllarda uluslararası kuruluşlar

Detaylı

1. HAFTA (FİNANSAL PAZARLAR) Prof. Dr. Yıldırım B. ÖNAL

1. HAFTA (FİNANSAL PAZARLAR) Prof. Dr. Yıldırım B. ÖNAL 1. HAFTA (FİNANSAL PAZARLAR) Prof. Dr. Yıldırım B. ÖNAL PİYASA KAVRAMI İktisadi açıdan piyasa, alıcı ve satıcıların birbirleri ile karşılıklı iletişim içinde oldukları ve mübadelenin meydana geldiği yer

Detaylı

Bölüm 1 (Devam) Finansal Piyasalar & Kurumlar

Bölüm 1 (Devam) Finansal Piyasalar & Kurumlar Bölüm 1 (Devam) Finansal Piyasalar & Kurumlar İşlenecek Konular Finansal piyasalar ve kurumların önemi Tasarrufların şirketlere akışı Finansal piyasaların ve aracıların fonksiyonları Değer maksimizasyonu

Detaylı

Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar

Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar Yatırım (Sermaye Bütçelemesi) ve Finanslama Kararları Şirket Nedir? Finansal Yönetici Kimdir? Şirketin Amaçları Finansal piyasalar ve kurumların

Detaylı

ÜNİTE:1. Para ve Finansal Sistem ÜNİTE:2. Mali Varlık Fiyatlarının Belirlenmesi ÜNİTE:3. Finansal Kurumlar ve Piyasalar ÜNİTE:4

ÜNİTE:1. Para ve Finansal Sistem ÜNİTE:2. Mali Varlık Fiyatlarının Belirlenmesi ÜNİTE:3. Finansal Kurumlar ve Piyasalar ÜNİTE:4 ÜNİTE:1 Para ve Finansal Sistem ÜNİTE:2 Mali Varlık Fiyatlarının Belirlenmesi ÜNİTE:3 Finansal Kurumlar ve Piyasalar ÜNİTE:4 Bankacılık Sektörü ve Banka Yönetimi ÜNİTE:5 1 Para Arzının Belirlenmesi ve

Detaylı

Finansal Sistem ve Bankalar. 1. Bankacılık İşlemleri ve Banka Türleri. 2. Dünya da ve Türkiye de Bankacılığın Gelişimi

Finansal Sistem ve Bankalar. 1. Bankacılık İşlemleri ve Banka Türleri. 2. Dünya da ve Türkiye de Bankacılığın Gelişimi Finansal Sistem ve Bankalar 1. Bankacılık İşlemleri ve Banka Türleri 2. Dünya da ve Türkiye de Bankacılığın Gelişimi 3. Türk Finans Sektöründe Bankacılık Sistemi 4. Bankacılıkta ve Sigortacılıkta Risk

Detaylı

İçindekiler kısa tablosu

İçindekiler kısa tablosu İçindekiler kısa tablosu Önsöz x Rehberli Tur xii Kutulanmış Malzeme xiv Yazarlar Hakkında xx BİRİNCİ KISIM Giriş 1 İktisat ve ekonomi 2 2 Ekonomik analiz araçları 22 3 Arz, talep ve piyasa 42 İKİNCİ KISIM

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ DERS İÇERİĞİ Ders Adı Ders Türü Finansın İlkeleri Zorunlu DERS HEDEFİ Finansın İlkeleri dersini alan öğrenciler aşağıdaki becerileri kazanacaktır: Finans nedir ve çalışma alanları nelerdir sorularına cevap

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN KAMU ALTYAPI YATIRIMLARININ SERMAYE PİYASALARI ARACILIĞIYLA FİNANSMANI KONULU

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN KAMU ALTYAPI YATIRIMLARININ SERMAYE PİYASALARI ARACILIĞIYLA FİNANSMANI KONULU SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN KAMU ALTYAPI YATIRIMLARININ SERMAYE PİYASALARI ARACILIĞIYLA FİNANSMANI KONULU SPK 7. ARAMA KONFERANSI NDA YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 ARALIK

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI. 23 Kasım 2011

TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI. 23 Kasım 2011 TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI 23 Kasım 2011 Almanya Sermaye Piyasası Kurumları Bankacılık Sermaye Piyasaları Sigortacılık BankacılıkDüzenlemeve Denetleme Kurulu (BDDK) Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Hazine Müsteşarlığı

Detaylı

BÖLÜM I MAKROEKONOMİYE GENEL BİR BAKIŞ

BÖLÜM I MAKROEKONOMİYE GENEL BİR BAKIŞ İÇİNDEKİLER BÖLÜM I MAKROEKONOMİYE GENEL BİR BAKIŞ Giriş... 1 1. Makroekonomi Kuramı... 1 2. Makroekonomi Politikası... 2 2.1. Makroekonomi Politikasının Amaçları... 2 2.1.1. Yüksek Üretim ve Çalışma Düzeyi...

Detaylı

Makro İktisat II Örnek Sorular. 1. Tüketim fonksiyonu ise otonom vergi çarpanı nedir? (718 78) 2. GSYİH=120

Makro İktisat II Örnek Sorular. 1. Tüketim fonksiyonu ise otonom vergi çarpanı nedir? (718 78) 2. GSYİH=120 Makro İktisat II Örnek Sorular 1. Tüketim fonksiyonu ise otonom vergi çarpanı nedir? (718 78) 2. GSYİH=120 Tüketim harcamaları = 85 İhracat = 6 İthalat = 4 Hükümet harcamaları = 14 Dolaylı vergiler = 12

Detaylı

DURGUNLUK VE MALİYE POLİTİKASI

DURGUNLUK VE MALİYE POLİTİKASI 1 DURGUNLUK VE MALİYE POLİTİKASI Durgunluk Tanımı Toplam arz ile toplam talep arasındaki dengesizlik talep eksikliği şeklinde ortaya çıkmakta, toplam talebin uyardığı üretim düzeyinin o ekonominin üretim

Detaylı

FİNANS VE MAKROEKONOMİ. Finansal Sistem ve Ekonomik Büyüme. Finansal Krizler ve Ekonomi

FİNANS VE MAKROEKONOMİ. Finansal Sistem ve Ekonomik Büyüme. Finansal Krizler ve Ekonomi FİNANS VE MAKROEKONOMİ Finansal Sistem ve Ekonomik Büyüme Finansal Krizler ve Ekonomi Finansal Sistem ve Ekonomik Büyüme Finansal Sistemin İşleyişi Doğrudan Finansman : Fon akışı finansal aracı kullanılmadan

Detaylı

2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ

2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ 2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ TEPAV EPRI Dış Politika Etütleri AB Çalışma Grubu 9 Kasım 2005 Ankara Zeynep Songülen

Detaylı

GRAFİK LİSTESİ. Grafik I.7.

GRAFİK LİSTESİ. Grafik I.7. GRAFİK LİSTESİ Grafik I.1. VIX Endeksi 1 Grafik I.2. itraxx Europe Crossover Endeksi 1 Grafik I.3. Gelişmiş Ülke Borsa Endeksleri 2 Grafik I.4. Seçilmiş Bazı Ülkelerde Büyüme Oranları 2 Grafik I.5. Seçilmiş

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI SN. DOÇ. DR. TURAN EROL UN

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI SN. DOÇ. DR. TURAN EROL UN BAŞKANI SN. DOÇ. DR. TURAN EROL UN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ NAZİLLİ İİBF İKTİSAT BÖLÜMÜ VE AVRUPA ARAŞTIRMALAR MERKEZİ TARAFINDAN DÜZENLENEN GÜNCEL EKONOMİK SORUNLAR KONGRESİ NDE YAPACAĞI Açılış Konuşmasının

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TABLO LİSTESİ

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TABLO LİSTESİ TABLO LİSTESİ Tablo I.1. Ödemeler Dengesi (Milyar ABD doları) 6 Tablo I.2. Cari İşlemler Açığını Finanse Eden Taraflar (Milyar ABD doları) 7 Tablo I.3. Seçilmiş Ekonomilerde Cari İşlemler Dengesinin GSYİH

Detaylı

MENKUL KIYMET YATIRIMLARI

MENKUL KIYMET YATIRIMLARI DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. MENKUL KIYMET YATIRIMLARI KISA ÖZET

Detaylı

Banka Kredileri ve Büyüme İlişkisi

Banka Kredileri ve Büyüme İlişkisi Banka Kredileri ve Büyüme İlişkisi Cahit YILMAZ Kültür Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İstanbul c.yilmaz@iku.edu.tr Key words:kredi,büyüme. Özet Banka kredileri ile ekonomik büyüme arasında

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ...

BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ... İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ... 1-20 1.1. Temel Makro Ekonomik Göstergelere Göre Türkiye nin Mevcut Durumu ve Dünyadaki Yeri... 1 1.2. Ekonominin Artıları Eksileri; Temel

Detaylı

Bankacılık sektörü. 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri

Bankacılık sektörü. 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri Bankacılık sektörü 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri Şubat 2012 İçerik Bankacılık sektörünü etkileyen gelişmeler ve yansımalar 2012 yılına ilişkin beklentiler Gündemdeki başlıca konular 2

Detaylı

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program. 22 Kasım 2013

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program. 22 Kasım 2013 Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program 22 Kasım 201 Büyüme Tahminleri (%) 4, 4,1 Küresel Büyüme Tahminleri (%) 4,1,2,0 ABD Büyüme Tahminleri (%) 2,,,,,,1,6,6 2,8 2,6 2,4 2,2

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM KALKINMA VE FİNANS

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM KALKINMA VE FİNANS SUNUŞ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM KALKINMA VE FİNANS I- Ekonomik kalkınma/1 II- Tasarruf/4 1- İç tasarruf/5 1.1. Bireysel tasarruf/5 1.2. Kurumsal tasarruf7 1.3. Devletin bütçe fazlası/8 2- Dış

Detaylı

İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri

İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı Mikroekonomik Analiz I IKT751 1 3 + 0 8 Piyasa, Bütçe, Tercihler, Fayda, Tercih,

Detaylı

T.C. ADNAN MENDERES ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ ĐKTĐSAT ANA BĐLĐM DALI ĐK-DR-2009-0003 EKONOMETRĐK ANALĐZĐ. HAZIRLAYAN Hüseyin AĞIR

T.C. ADNAN MENDERES ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ ĐKTĐSAT ANA BĐLĐM DALI ĐK-DR-2009-0003 EKONOMETRĐK ANALĐZĐ. HAZIRLAYAN Hüseyin AĞIR T.C. ADNAN MENDERES ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ ĐKTĐSAT ANA BĐLĐM DALI ĐK-DR-2009-0003 TÜRKĐYE DE FĐNANSAL LĐBERALĐZASYON VE FĐNANSAL GELĐŞME ĐLĐŞKĐSĐNĐN EKONOMETRĐK ANALĐZĐ HAZIRLAYAN Hüseyin

Detaylı

Büyüme, Tasarruf-Yatırım ve Finansal Sektörün Rolü. Hüseyin Aydın Yönetim Kurulu Başkanı

Büyüme, Tasarruf-Yatırım ve Finansal Sektörün Rolü. Hüseyin Aydın Yönetim Kurulu Başkanı Büyüme, Tasarruf-Yatırım ve Finansal Sektörün Rolü Hüseyin Aydın Yönetim Kurulu Başkanı Büyüme: Yatırım ve Tasarrufun Fonksiyonu Büyüme : Büyümenin Temel Unsuru : Üretimin Temel Faktörleri : Üretimin Diğer

Detaylı

KÜÇÜK İŞLETMELERDE FİNANSMAN İŞLEVİ VE YENİ FİNANSAMAN YÖNTEMLERİ. Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK

KÜÇÜK İŞLETMELERDE FİNANSMAN İŞLEVİ VE YENİ FİNANSAMAN YÖNTEMLERİ. Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK KÜÇÜK İŞLETMELERDE FİNANSMAN İŞLEVİ VE YENİ FİNANSAMAN YÖNTEMLERİ Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK KÜÇÜK İŞLETMELERDE FİNANSMAN İŞLEVİ Finansman, işletmelerin temel işlevlerini yerine getirirken yararlanacakları

Detaylı

Finansal Piyasa Dinamikleri. Yekta NAZLI ynazli@yahoo.com

Finansal Piyasa Dinamikleri. Yekta NAZLI ynazli@yahoo.com Finansal Piyasa Dinamikleri Yekta NAZLI ynazli@yahoo.com Neleri İşleyeceğiz? Finansal Sistemin Resmi Makro Göstergeler ve Yorumlanması Para ve Maliye Politikaları Merkez Bankası ve Piyasalar Finansal Piyasalardaki

Detaylı

BANKA DIŞI FİNANS KESİMİNİN GELİŞİMİ VE GELECEĞİ DR. GÜRMAN TEVFİK KURUMSAL YATIRIMCI YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ

BANKA DIŞI FİNANS KESİMİNİN GELİŞİMİ VE GELECEĞİ DR. GÜRMAN TEVFİK KURUMSAL YATIRIMCI YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ BANKA DIŞI FİNANS KESİMİNİN GELİŞİMİ VE GELECEĞİ DR. GÜRMAN TEVFİK KURUMSAL YATIRIMCI YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ SERMAYE PİYASASI KURUMU KONFERANSI 8 MAYIS 2003 1 FİNANSAL SİSTEMİN İŞLEVLERİ I Malların, hizmetlerin

Detaylı

SORU SETİ 11 MİKTAR TEORİSİ TOPLAM ARZ VE TALEP ENFLASYON KLASİK VE KEYNEZYEN YAKLAŞIMLAR PARA

SORU SETİ 11 MİKTAR TEORİSİ TOPLAM ARZ VE TALEP ENFLASYON KLASİK VE KEYNEZYEN YAKLAŞIMLAR PARA SORU SETİ 11 MİKTAR TEORİSİ TOPLAM ARZ VE TALEP ENFLASYON KLASİK VE KEYNEZYEN YAKLAŞIMLAR PARA Problem 1 (KMS-2001) Kısa dönem toplam arz eğrisinin pozitif eğimli olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Detaylı

Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri Raporuna İlişkin Yöntemsel Açıklama

Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri Raporuna İlişkin Yöntemsel Açıklama Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri Raporuna İlişkin Yöntemsel Açıklama İstatistik Genel Müdürlüğü Parasal ve Finansal Veriler Müdürlüğü İçindekiler I- Tanım... 3 II- Amaç... 4 III- Yöntem... 4 IV-Yayınlama

Detaylı

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2013 YILI 6 AYLIK FAALİYET RAPORU 1-Ekonominin Genel durumu Dünya ekonomisi 2013 ü genel olarak bir toparlanma dönemi olarak geride bıraktı.

Detaylı

DEVLET BAKANI SAYIN MEHMET ŞİMŞEK İN YAPISAL REFORMALARIN MAKROEKONOMİK ETKİLERİ KONFERANSI AÇILIŞ KONUŞMASI (26 EKİM 2007 ANKARA)

DEVLET BAKANI SAYIN MEHMET ŞİMŞEK İN YAPISAL REFORMALARIN MAKROEKONOMİK ETKİLERİ KONFERANSI AÇILIŞ KONUŞMASI (26 EKİM 2007 ANKARA) DEVLET BAKANI SAYIN MEHMET ŞİMŞEK İN YAPISAL REFORMALARIN MAKROEKONOMİK ETKİLERİ KONFERANSI AÇILIŞ KONUŞMASI (26 EKİM 2007 ANKARA) Değerli Katılımcılar, Değerli Konuklar, Türkiye, yapısal reformlar ile

Detaylı

Vahap Tolga KOTAN Murat İNCE Doruk ERGUN Fon Toplam Değeri 877.247,49 Fonun Yatırım Amacı, Stratejisi ve Riskleri

Vahap Tolga KOTAN Murat İNCE Doruk ERGUN Fon Toplam Değeri 877.247,49 Fonun Yatırım Amacı, Stratejisi ve Riskleri A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖY BİLGİLERİ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka Arz Tarihi 07/11/2008 Portföy Yöneticileri 31.03.2010 tarihi itibariyle Vahap Tolga KOTAN Murat İNCE Doruk ERGUN Fon Toplam

Detaylı

ISLAMIC FINANCE NEWS ROADSHOW 2013-TURKEY

ISLAMIC FINANCE NEWS ROADSHOW 2013-TURKEY ISLAMIC FINANCE NEWS ROADSHOW 2013-TURKEY 3 EYLÜL 2013 DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Değerli konuklar, yurtdışından gelen değerli misafirlerimiz, finans sektörünün kıymetli

Detaylı

1 MAKRO EKONOMİNİN DOĞUŞU

1 MAKRO EKONOMİNİN DOĞUŞU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 MAKRO EKONOMİNİN DOĞUŞU ve TEMEL KAVRAMLAR 11 1.1.Makro Ekonominin Doğuşu 12 1.1.1.Makro Ekonominin Doğuş Süreci 12 1.1.2.Mikro ve Makro Ekonomi Ayrımı 15 1.1.3.Makro Analiz

Detaylı

PAZAR BÜYÜKLÜĞÜ YATIRIM MALĐYETLERĐ AÇIKLIK EKO OMĐK VE POLĐTĐK ĐSTĐKRAR FĐ A SAL ĐSTĐKRAR

PAZAR BÜYÜKLÜĞÜ YATIRIM MALĐYETLERĐ AÇIKLIK EKO OMĐK VE POLĐTĐK ĐSTĐKRAR FĐ A SAL ĐSTĐKRAR FDI doğrudan yabancı yatırım, bir ülke borsasında işlem gören şirketlerin hisselerinin bir diğer ülke veya ülkelerin kuruluşları tarafından satın alınmasını ifade eden portföy yatırımları dışında kalan

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM

ORTA VADELİ PROGRAM T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2016-2018 ORTA VADELİ PROGRAM TEMEL MAKROEKONOMİK VE MALİ HEDEFLER 11 Ocak 2016 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2016-2018 ORTA VADELİ PROGRAM TEMEL MAKROEKONOMİK VE MALİ HEDEFLER 11 Ocak

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER. Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ

FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER. Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ 1 İçerik Finansal Yönetim, Amaç ve İşlevleri Piyasalar, Yatırımlar ve Finansal Yönetim Arasındaki İlişkiler İşletmelerde Vekalet Sorunu (Asil

Detaylı

HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU. Yatırım Ve Yönetime İlişkin Bilgiler

HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU. Yatırım Ve Yönetime İlişkin Bilgiler A. TANITICI BİLGİLER Portföy Bilgileri Halka Arz Tarihi 13.06.2012 (*) 02 Ocak 2013 tarihi itibariyle Yatırım Ve Yönetime İlişkin Bilgiler Portföy Yöneticileri Murat Zaman, Kerem Yerebasmaz, Serkan Şevik,

Detaylı

Merkez Bankası 1998 Yılı İlk Üç Aylık Para Programı Gerçekleşmesi ve İkinci Üç Aylık Para Programı Uygulaması

Merkez Bankası 1998 Yılı İlk Üç Aylık Para Programı Gerçekleşmesi ve İkinci Üç Aylık Para Programı Uygulaması Merkez Bankası 1998 Yılı İlk Üç Aylık Para Programı Gerçekleşmesi ve İkinci Üç Aylık Para Programı Uygulaması Gazi Erçel Başkan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 1 Nisan 1998 Ankara I. Giriş Ocak ayı başında

Detaylı

Haftalık Para ve Banka İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama

Haftalık Para ve Banka İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama Haftalık Para ve Banka İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama İstatistik Genel Müdürlüğü Parasal ve Finansal Veriler Müdürlüğü İçindekiler I- Tanım... 3 II- Amaç... 3 III- Yöntem... 3 IV- Yayımlama

Detaylı

PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE BİTEN HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE BİTEN HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖY BİLGİLERİ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka Arz Tarihi 07/11/2008 Portföy Yöneticileri 2 OCAK 2015 (*) tarihi itibariyle Murat İNCE Fon Toplam Değeri 50,888,120.73

Detaylı

Rezerv para Rezerv Parasal taban Parasal Parası AKTİF: PASİF: Rezerv para Parasal Taban, Merkez Bankası Parası

Rezerv para Rezerv Parasal taban Parasal Parası AKTİF: PASİF: Rezerv para Parasal Taban, Merkez Bankası Parası Türkiye Ekonomisi PARA - BANKA 1 1. Kavramlar: Türkiye ekonomisinde banknot çıkartma yetkisi 1930 yılında faaliyete geçen Merkez Bankası A.Ş.'ye verilmiştir. Türkiye'de MB, emisyonu belirlemenin dışında

Detaylı

Grafik I.1 Seçilmiş Ülkelerde Piyasa Güven Göstergeleri 1 Grafik I.2 Kredi İflas Takası Endeksleri 2 Grafik I.3 Gelişmiş Ülke Borsa Endeksleri 2

Grafik I.1 Seçilmiş Ülkelerde Piyasa Güven Göstergeleri 1 Grafik I.2 Kredi İflas Takası Endeksleri 2 Grafik I.3 Gelişmiş Ülke Borsa Endeksleri 2 GRAFİK LİSTESİ Grafik I.1 Seçilmiş Ülkelerde Piyasa Güven Göstergeleri 1 Grafik I.2 Kredi İflas Takası Endeksleri 2 Grafik I.3 Gelişmiş Ülke Borsa Endeksleri 2 Grafik I.4 Seçilmiş Gelişmekte Olan Ülkeler

Detaylı

VİRTUS Serbest Yatırım Fonu. Finans Yatırım Bosphorus Capital B Tipi Değişken Fon

VİRTUS Serbest Yatırım Fonu. Finans Yatırım Bosphorus Capital B Tipi Değişken Fon VİRTUS Serbest Yatırım Fonu Finans Yatırım Bosphorus Capital B Tipi Değişken Fon Bosphorus Capital Bosphorus Capital Portföy Yönetimi A.Ş. Türk finans piyasalarında aktif varlık yönetimine odaklı Türkiye

Detaylı

Aylık Para ve Banka İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama

Aylık Para ve Banka İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama Aylık Para ve Banka İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama İstatistik Genel Müdürlüğü Parasal ve Finansal Veriler Müdürlüğü İçindekiler I- Amaç... 3 II- Tanım... 3 III- Sınıflama... 5 IV- Yöntem...

Detaylı

Banka Bilançosunun Özellikleri Pazar, 26 Aralık 2010 18:24

Banka Bilançosunun Özellikleri Pazar, 26 Aralık 2010 18:24 Ticari bir işletme olarak bankaların belirli bir dönem içerisinde nasıl çalıştıklarını ve amaçlarına dönük olarak nasıl bir performans sergilediklerini değerlendirebilmenin yolu bankalara ait finansal

Detaylı

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 3

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 3 FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 3 Prof. Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL 5. HAFTA 1.)MALİ PİYASALARIN ULUSLAR ARASI DÜZEYDE ENTEGRASYONU 1.1.Mali Piyasalarda Yaşanan Entegrasyon: Uluslar arası düzeyde

Detaylı

HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU A. TANITICI BİLGİLER

HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU A. TANITICI BİLGİLER A. TANITICI BİLGİLER Portföy Bilgileri Halka Arz Tarihi 13.06.2012 2 Temmuz 2012 tarihi itibariyle (*) Fon Toplam Değeri 2.155.647 Yatırım Ve Yönetime İlişkin Bilgiler Portföy Yöneticileri Murat Zaman,

Detaylı

AB Krizi ve TCMB Para Politikası

AB Krizi ve TCMB Para Politikası AB Krizi ve TCMB Para Politikası Erdem Başçı Başkan 28 Haziran 2012 Stratejik Düşünce Enstitüsü, Ankara Sunum Planı I. Küresel Ekonomik Gelişmeler II. Yeni Politika Çerçevesi III. Dengelenme IV. Büyüme

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI GRAFİK LİSTESİ

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI GRAFİK LİSTESİ GRAFİK LİSTESİ Grafik I.1. VIX Endeksi 1 Grafik I.2. itraxx Europe Crossover Endeksi 1 Grafik I.3. Gelişmiş Ülke Döviz Kurları 2 Grafik I.4. ABD 10 Yıllık Devlet Tahvili Getirisi 2 Grafik I.5. Gelişmiş

Detaylı

Kurumsal Şeffaflık, Firma Değeri Ve Firma Performansları İlişkisi Bist İncelemesi

Kurumsal Şeffaflık, Firma Değeri Ve Firma Performansları İlişkisi Bist İncelemesi T.C İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Finans Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi Özeti Kurumsal Şeffaflık, Firma Değeri Ve Firma Performansları İlişkisi Bist İncelemesi Prof.

Detaylı

TÜRK-ARAP SERMAYE PİYASALARI FORUMU 2013 TÜRKİYE

TÜRK-ARAP SERMAYE PİYASALARI FORUMU 2013 TÜRKİYE TÜRK-ARAP SERMAYE PİYASALARI FORUMU 2013 TÜRKİYE 20 Eylül 2013, İstanbul DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ 1 Sayın Maliye Bakanım, Yurt dışından gelen değerli misafirlerimiz,

Detaylı

Küresel Kriz Sonrası Türkiye de Finansal Sistem Bankacılık Sektörü

Küresel Kriz Sonrası Türkiye de Finansal Sistem Bankacılık Sektörü Küresel Kriz Sonrası Türkiye de Finansal Sistem Bankacılık Sektörü Ekrem Keskin Mayıs 2010 Sunum Uluslararası gelişmeler Türkiye deki gelişmeler Bankacılık sektörüne yansıma Sonuç 2 Yapılanlar Ortak çaba:

Detaylı

DERS NOTU 09 DIŞLAMA ETKİSİ UYUMLU MALİYE VE PARA POLİTİKALARI PARA ARZI TANIMLARI KLASİK PARA VE FAİZ TEORİLERİ

DERS NOTU 09 DIŞLAMA ETKİSİ UYUMLU MALİYE VE PARA POLİTİKALARI PARA ARZI TANIMLARI KLASİK PARA VE FAİZ TEORİLERİ DERS NOTU 09 DIŞLAMA ETKİSİ UYUMLU MALİYE VE PARA POLİTİKALARI PARA ARZI TANIMLARI KLASİK PARA VE FAİZ TEORİLERİ Bugünki dersin içeriği: 1. MALİYE POLİTİKASI VE DIŞLAMA ETKİSİ... 1 2. UYUMLU MALİYE VE

Detaylı

Grafik I.3. ABD Enflasyon, İşsizlik ve Fed Bilanço Büyüklüğü Değişiminin Gelişimi 2

Grafik I.3. ABD Enflasyon, İşsizlik ve Fed Bilanço Büyüklüğü Değişiminin Gelişimi 2 GRAFİK LİSTESİ Grafik I.1. Seçilmiş Ülkelerde Yıllık Büyüme Oranları 1 Grafik I.2. 2012 Yılı için Yapılan Büyüme Tahminleri 1 Grafik I.3. ABD Enflasyon, İşsizlik ve Fed Bilanço Büyüklüğü Değişiminin Gelişimi

Detaylı

TEORİSİ KISA ÖZET KOLAYAOF

TEORİSİ KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. PARA TEORİSİ KISA ÖZET KOLAYAOF 2 Kolayaof.com

Detaylı

https://www.garantiemeklilik.com.tr/fon-ile-ilgili-duyurular.aspx internet adreslerinden

https://www.garantiemeklilik.com.tr/fon-ile-ilgili-duyurular.aspx internet adreslerinden GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2013 YILI 6 AYLIK FAALİYET RAPORU 1- Ekonominin Genel durumu Dünya ekonomisi 2013 ü genel olarak bir toparlanma dönemi olarak

Detaylı

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar 1. Belli miktarda bir mal veya kıymetin ve bunların karşılığı olan paranın işlemin ardından el değiştirmesini sağlayan piyasalara ne ad verilir? A) Swap B) Talep piyasası C) Spot piyasa D) Vadeli piyasa

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI 6. Ekonomik Yaklaşım Kongresi Gazi Üniversitesi Erdem Başçı Başkan Yardımcısı Ankara 6 Kasım 2009 1 Ekonomik İstikrara Bütünsel Bakış 1. Fiyat İstikrarı 2. Finansalİstikrar

Detaylı

BANKACILIK SEKTÖRÜ YÖNETİCİ KESİMİ BEKLENTİ ANKETİ

BANKACILIK SEKTÖRÜ YÖNETİCİ KESİMİ BEKLENTİ ANKETİ BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BANKACILIK SEKTÖRÜ YÖNETİCİ KESİMİ BEKLENTİ ANKETİ BİLGİ YÖNETİMİ DAİRESİ OCAK 2011 22 Görüş ve Önerileriniz İçin: E-posta: beklentianketi@bddk.org.tr Tel: (312)

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: EKONOMİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER VE TEMEL KAVRAMLAR...

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: EKONOMİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER VE TEMEL KAVRAMLAR... İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: EKONOMİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER VE TEMEL KAVRAMLAR... 1 1.1. EKONOMİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER... 3 1.1.1. Romalıların Ekonomik Düşünceleri... 3 1.1.2. Orta Çağ da Ekonomik Düşünceler...

Detaylı

TAŞINMAZ YATIRIMLARININ FİNANSMANI

TAŞINMAZ YATIRIMLARININ FİNANSMANI Taşınmaz Yatırımlarının Finansmanı Taşınmaz Değerleme ve Geliştirme Tezsiz Yüksek Lisans Programı TAŞINMAZ YATIRIMLARININ FİNANSMANI 1 Taşınmaz Yatırımlarının Finansmanı İçindekiler 1.1. DERSİN AMACI...

Detaylı

İçindekiler. Yatırım Fonları. Şirket Profili IV. II. Kimler Varlık Yönetimi Servisi Alır? Şirket Bonosu III. Varlık Yönetimi Strateji

İçindekiler. Yatırım Fonları. Şirket Profili IV. II. Kimler Varlık Yönetimi Servisi Alır? Şirket Bonosu III. Varlık Yönetimi Strateji Varlık Yönetimi İçindekiler I. Şirket Profili IV. Yatırım Fonları II. Kimler Varlık Yönetimi Servisi Alır? V Şirket Bonosu III. Varlık Gruplarımız VI. Varlık Yönetimi Strateji VII. Özel Varlık Danışmanlığı

Detaylı

Ulusal Finans Sempozyumu Dr. İbrahim M. Turhan Başkan Yardımcısı

Ulusal Finans Sempozyumu Dr. İbrahim M. Turhan Başkan Yardımcısı Ulusal Finans Sempozyumu Dr. İbrahim M. Turhan Başkan Yardımcısı 13 Ekim 2011 Malatya KÜRESEL KRİZ ORTAMINA NASIL GELİNDİ? Net Bugünkü Değer Yöntemi Varlık fiyatlarının indirgenmiş nakit akımları (Net

Detaylı

Cari işlemler açığında neler oluyor? Bu defa farklı mı, yoksa aynı mı? Sarp Kalkan Ekonomi Politikaları Analisti

Cari işlemler açığında neler oluyor? Bu defa farklı mı, yoksa aynı mı? Sarp Kalkan Ekonomi Politikaları Analisti Cari işlemler açığında neler oluyor? Bu defa farklı mı, yoksa aynı mı? Sarp Kalkan Ekonomi Politikaları Analisti TEPAV Değerlendirme Notu Şubat 2011 Cari işlemler açığında neler oluyor? Ekonomide gözlemlenen

Detaylı

Kentsel Dönüşümde Finans Aktörleri ve Beklentileri Doç. Dr. Erk HACIHASANOĞLU Araştırma, İş ve Ürün Geliştirme Grup Md.

Kentsel Dönüşümde Finans Aktörleri ve Beklentileri Doç. Dr. Erk HACIHASANOĞLU Araştırma, İş ve Ürün Geliştirme Grup Md. Kentsel Dönüşümde Finans Aktörleri ve Beklentileri Doç. Dr. Erk HACIHASANOĞLU Araştırma, İş ve Ürün Geliştirme Grup Md. 8 Ekim 2013 Ajanda 1- Finansal Aktörler: Güncel Durum A- Güncel Durum: Birincil Konut

Detaylı

Rapor N o : SYMM 116 /1552-117

Rapor N o : SYMM 116 /1552-117 Rapor N o : SYMM 116 /1552-117 BÜYÜME AMAÇLI ULUSLAR ARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN 30.06.2009 TARİHİ İTİBARİYLE BİTEN HESAP DÖNEMİME

Detaylı

Ayrım I. Genel Çerçeve 1

Ayrım I. Genel Çerçeve 1 İçindekiler Önsöz İçindekiler Ayrım I. Genel Çerçeve 1 Bölüm 1. Makro Ekonomiye Giriş 3 1.1. Ekonominin Tanımlanması ve Bir Bilim Olarak Ekonomi 4 1.2. Ekonomi Teorisi ve Politikası 5 1.3. Makro Ekonomi

Detaylı

SEDEFED REKABET KONGRESİ Büyüme Dinamikleri Üzerine Bir Tartışma

SEDEFED REKABET KONGRESİ Büyüme Dinamikleri Üzerine Bir Tartışma SEDEFED REKABET KONGRESİ Büyüme Dinamikleri Üzerine Bir Tartışma Panel: Özel Sektörün Büyümeye Yaklaşımı, Şirketler Kesiminden Uygulama Örnekleri İstanbul 8 Kasım 2007 Ülkemiz son 5 yılda hızlı bir büyüme

Detaylı

GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ İÇİN YENİ NESİL FİNANS ARAÇLARI. 28 Mayıs 2013

GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ İÇİN YENİ NESİL FİNANS ARAÇLARI. 28 Mayıs 2013 GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ İÇİN YENİ NESİL FİNANS ARAÇLARI 28 Mayıs 2013 Bankaların Sermaye Yeterliliği ve Konut/İnşaat Kredilerinin Gelişimi Sermaye Yeterliliği Rasyosunun Gelişimi Bankaların sermaye yeterliliği

Detaylı

Yatırım Ve Yönetime İlişkin Bilgiler

Yatırım Ve Yönetime İlişkin Bilgiler A. TANITICI BİLGİLER Portföy Bilgileri Halka Arz Tarihi 13.06.2012 2 Temmuz 2012 tarihi itibariyle (*) Yatırım Ve Yönetime İlişkin Bilgiler Portföy Yöneticileri Murat Zaman, Kerem Yerebasmaz, Serkan Şevik,

Detaylı

Para Teorisi ve Politikası Ders Notları

Para Teorisi ve Politikası Ders Notları Para Teorisi ve Politikası Ders Notları A. YASEMIN YALTA TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ AÇIK DERS MALZEMELERİ PROJESİ SÜRÜM 1.0 (EKİM 2011) İçindekiler 1 Paranın Tanımı ve İşlevleri 1 1.1 Para Tanımı..............................

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FON KURULU FAALİYET RAPORU

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FON KURULU FAALİYET RAPORU ANKARA EMEKLİLİK A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FON KURULU FAALİYET RAPORU Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2004-31.12.2004 dönemine ilişkin gelişmelerin, Fon

Detaylı

İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vi GENEL EKONOMİ 1. Ekonominin Tanımı ve Kapsamı... 1 1.1. Ekonomide Kıtlık ve Tercih... 1 1.2.

İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vi GENEL EKONOMİ 1. Ekonominin Tanımı ve Kapsamı... 1 1.1. Ekonomide Kıtlık ve Tercih... 1 1.2. İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vi GENEL EKONOMİ 1. Ekonominin Tanımı ve Kapsamı... 1 1.1. Ekonomide Kıtlık ve Tercih... 1 1.2. Ekonominin Tanımı... 3 1.3. Ekonomi Biliminde Yöntem... 4 1.4.

Detaylı

http://www.cengizonder.com Temel Finans Matematiği Örnek Soru Çözümleri Sayfa. 1 Eylül 2009

http://www.cengizonder.com Temel Finans Matematiği Örnek Soru Çözümleri Sayfa. 1 Eylül 2009 http://www.cengizonder.com Temel Finans Matematiği Örnek Soru Çözümleri Sayfa. 1 SORU - 1 31.12.2009 itibariyle, AIC Şirketi'nin çıkarılmış sermayesi 750.000.000 TL olup şirket sermayesini temsil eden

Detaylı

31/12/2011-31/03/2012 tarihleri arasında fon getirisi %2,11 olarak gerçekleşirken, yönetici benchmarkının getirisi %2,49 olarak gerçekleşmiştir.

31/12/2011-31/03/2012 tarihleri arasında fon getirisi %2,11 olarak gerçekleşirken, yönetici benchmarkının getirisi %2,49 olarak gerçekleşmiştir. GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT-KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2012 YILI 3 AYLIK FAALİYET RAPORU 1.- Ekonominin Genel durumu Dünya ekonomisi genel olarak 2011 yılını bir önceki yıldan devraldığı Euro

Detaylı

İKTİSAT ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS

İKTİSAT ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS İKTİSAT ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA DERS İÇERİKLERİ 1. YIL GÜZ DÖNEMİ İleri Makroiktisat I IKT801 1 3 + 0 6 Makro iktisadın mikro temelleri, emek, mal ve sermaye piyasaları, modern AS-AD eğrileri. İleri

Detaylı

Türkiye Ekonomisinde Dönüşüm

Türkiye Ekonomisinde Dönüşüm T.C. KALKINMA BAKANLIĞI Türkiye Ekonomisinde Dönüşüm Erhan USTA Müsteşar Yardımcısı 29 Şubat 2012 3. İzmir Ulusal Ekonomi Kongresi 1970 li Yıllar : Dünya 1971 yılında Bretton Woods sisteminin çöküşü Gelişmekte

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI 1. Uluslararası Davraz Kongresi Erdem Başçı Başkan Yardımcısı Isparta 24 Eylül 2009 1 Ekonomik İstikrara Bütünsel Bakış 1. Fiyat İstikrarı 2. Finansalİstikrar 3. Sürdürülebilir

Detaylı

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU Bu rapor Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Likit Kamu

Detaylı

Ödemeler Dengesi Doç. Dr. Dilek Seymen Araş. Gör. Aslı Seda Bilman 1 Plan Ödemeler Dengesi, tanım, kapsamı Ana Hesap Grupları Cari Denge, Sermaye Hesabı Dengesi Farklı Ödemeler Dengesi Tanımları Otonom

Detaylı

MAYIS 2012 FON BÜLTENİ

MAYIS 2012 FON BÜLTENİ MAYIS 2012 FON BÜLTENİ PİYASALARDAKİ GELİŞMELER Zayıf Halka: Avrupa Ocak ayında yaşadığımız ralli dönemi sonrası son üç aydır, tüm Global piyasalar tam anlamıyla yatay bir bant içerisinde hareket etmektedir.

Detaylı

Güven, Saygı, Kalite ve Şeffaflık

Güven, Saygı, Kalite ve Şeffaflık BÜLTENİ Haziran 1 Güven, Saygı, Kalite ve Şeffaflık AEGON, hayat sigortası, emeklilik ve fon yönetimi alanlarında, uluslararası tecrübe ve başarılara sahip, Amerika, Avrupa ve Asya da faaliyet gösteren

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü 1960-2013

Türkiye de Bankacılık Sektörü 1960-2013 Türkiye de Bankacılık Sektörü 196-213 Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası Kart Merkezi,

Detaylı

Ekonomi II. 19.Para ve Bankacılık. Doç.Dr.Tufan BAL. Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından

Ekonomi II. 19.Para ve Bankacılık. Doç.Dr.Tufan BAL. Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından Ekonomi II 19.Para ve Bankacılık Doç.Dr.Tufan BAL Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından faydalanılmıştır. 2 19.1.Paranın Tanımı ve Fonksiyonları Para,

Detaylı

İÇİNDEKİLER III. Önsöz

İÇİNDEKİLER III. Önsöz İÇİNDEKİLER Önsöz BİRİNCİ BÖLÜM PARA, EKONOMİ VE FİNANSAL SİSTEM 1.1.Paranın Doğuşu 1.2.Para ve Ekonomi 1.3. Finansal Sistem 1.3.1. Finansal Sistemin Tanımı Ve Yapısı 1.3.2. Finansal Sistemin Temel Fonksiyonları

Detaylı

01/01/2013 31/12/2013 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 12 AYLIK RAPORU BU RAPOR EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KAMUYU AYDINLATMA AMACIYLA DÜZENLENEN

Detaylı

MERKEZ BANKASI VE FİNANSAL İSTİKRAR

MERKEZ BANKASI VE FİNANSAL İSTİKRAR MERKEZ BANKASI VE FİNANSAL İSTİKRAR Sermaye Hareketleri ve Döviz Kuru Politikaları Türkiye Ekonomi Kurumu Paneli Doç.Dr.Erdem BAŞÇI Başkan Yardımcısı, TCMB 11 Aralık 2010, Ankara 1 Konuşma Planı 1. Merkez

Detaylı

Allianz Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu nun 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait

Allianz Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu nun 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Allianz Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu nun 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Yatırım Performansı Konusunda Kamuya Açıklanan Bilgilere

Detaylı

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni GSO-TOBB-TEPAV Girişimcilik Merkezinin Açılışı Kredi Garanti Fonu Gaziantep Şubesi nin Açılışı Proje Değerlendirme ve Eğitim Merkezi nin Açılışı Dünya Bankası Gaziantep Bilgi Merkezi Açılışı 23 Temmuz

Detaylı