Mature Cystic Teratoma of the Ovary Clinical, Radiological and, Histopathologic Aspects l

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Mature Cystic Teratoma of the Ovary Clinical, Radiological and, Histopathologic Aspects l"

Transkript

1 e A þ t ý m Mtue Cystic Tetom of the Ovy Clinicl, Rdiologicl nd, Histopthologic Aspects l n i j i O O i g in Ovein Mtü Kistik Tetomunun Klinik Rdyolojik ve Histoptolojik Özelliklei h c s Re l Ovein Mtü Kistik Tetomu / Mtue Cystic Tetom of the Ovy Mine Genç 1, Neslin Şhin 2, Sep Ksln 3, Sekn Güçlü 1 1 Kdın Hstlıklı ve Doğum Anbilim Dlı, 2 Rdyoloji Anbilim Dlı, 3 Ptoloji Anbilim Dlı, Şif Ünivesitesi Tıp Fkültesi, İzmi, Tükiye Özet Amç: Bu çlışmnın mcı ovein mtü kistik tetomunun klinik, dyolojik ve histoptolojik özellikleini nliz etmekti. Geeç ve Yöntem: yıllı sınd lptomi ypıln ve histoptolojik sonucu mtü kistik tetom (MKT) olk gelen 33 hst incelendi. Klinik, ultsonogfik (USG), mnyetik ezonns göüntüleme, tümö beliteçlei, tedvi ve histoptolojik veile değelendiildi. Bulgul: Hstlın otlm yşlı 41,1 idi. Dokuz hst menpozd idi. Peopetif USG incelemesinde 21 hstd MKT olk doğu tnı konulmuştu. Peopetif dönemde CA-125, 9 hstd ölçülmüştü ve 1 hstd yüksek olk bulunmuştu. 33 hsty lptomi uygulnmıştı. Onüç hsty totl histeektomi-biltel slpingooofeektomi (TH+BSO) ve 19 hsty kistektomi ypılmıştı. Sdece bi hstd fozen incelemede mlignite izlenmesi nedeniyle TH+BSO ve pelvik potik lenf nodu diseksiyonu uygulnmıştı. Histolojik incelemede 29 vkd pü MKT, 2 vkd stum ovi, 1 vkd stum ovi zemininden gelişmiş tioid ppille mikoksinomu, 1 vkd MKT d mlign melnom izlenmişti. Histeektomiye giden 14 hstnın endometiumlının incelenmesinde 4 hstd bsit tipisiz endometil hipeplzi izlenmişti. MKT dn mlign melnom gelişen bi hstnın histoptolojik incelemesinde pime endometil ksinom izlenmişti. Ttışm: MKT genellikle üeme yşındki kdınld gözleni. Mlign tnsfomsyon MKT un ndi bi kompliksyonudu. Bunun ynı sı mlign melnom y d stuum ovide tioidin ppille ksinomunun göülmesi çok ndi kşılşıln duumldı. MKT dn kynklnn mlign tnsfomsyonun peopetif dönemde tnınmsı zodu. MKT d göülen kompliksyonl nedeni ile cehi olk çıkılmsı öneilmektedi. MKT dn kynklnn mlign tsfomsyon endometiumd pemlign y d mlign değişikliklele bebe olbili. Anht Kelimele Mtü kistik tetom; Mlign tnsfomsyon; Melnom; Ppille tioid ksiomu; Endometium Abstct Aim: This study ims to nlyze the clinicl, diologicl nd, histopthologicl fetues of mtue cystic tetoms (MCT) of the ovy. Mteil nd Method: We eviewed the ecods of 33 ptients who undewent lpotomic sugeies nd whose finl histopthologicl dignoses wee MCT fom 2005 to The clinicl, ultsonogphic (USG), mgnetic esonnce imging, tumo mkes, thepeutic, nd histopthologicl dt wee nlysed. Results: The men ge of the ptients ws 41,1 yes. Nine ptients wee menopusl. The peopetive USG exmintion coectly dignosed 21 ptients s MCT. The CA-125 levels wee mesued peopetively in 9 cses, with only 1 being bnoml. Thity-thee ptients undewent lpotomy. Thiteen ptients undewent totl hysteectomy with biltel slpingo-oophoectomy (TH+BSO), nd 19 undewent cystectomy. Only one ptient undewent TH+BSO nd pelvic-p-otic lymphdenectomy s histology of the fozen sections indicted the pesence of mlignncy. The histologicl dignosis ws pue MCT in 29 cses, stum ovi in 2 cses, ppilly micocsinom of the thyoid in stum ovi in 1 cse, nd mlignnt melnom in MCT in 1 cse. Histopthologic exmintion of the endometium of 4 of the 14 ptients who undewent hysteectomy eveled simple endometil hypeplsi without typi. Pimy endometil ccinom ws detected on histopthologicl exmintion in 1 ptient with mlignnt melnom developing fom MCT. Discussion: MCT e usully obseved in women of epoductive ge. Mlignnt tnsfomtion is e compliction of MCT s well s ppilly ccinom of the thyoid in stum ovi o mlignnt melnom. Peopetive dignosis of mlignnt tnsfomtion ising in MCT is difficult. Sugicl esection is ecommended fo compliction seen in MCT. Mlignnt tnsfomtion ising in MCT cn ssocited with pemlignnt o mlignnt chnges in the endometium. Keywods Mtue Cystic Tetom; Mlignnt Tnsfomtion; Melnom; Ppilly Thyoid Ccinom Endometium DOI: /JCAM.3136 Received: Accepted: Published Online: Coesponding Autho: Mine Genç, Fevzipş Bulvı No:172/2, 35240, Bsmne, İzmi, Tükiye. T.: GSM: E-Mil: Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine 1

2 Ovein Mtü Kistik Tetomu / Mtue Cystic Tetom of the Ovy Giiş Mtü kistik tetoml (MKT) diğe dı ile demoid kist y d benign kistik tetoml gem hüceleinden köken ln ve üç gem tbksı (ektodem, mesodem, endodem) ypılındn en z ikisini içeen solid-kistik ypıldı. MKT ld genellikle ektodeml ypıl ön plnddı [1]. Tüm benign ove tümöleinin %60 ını, tüm ove neoplzmlının d %10-25 ini oluştuul [2]. Repodüktif yştki kdınld en sık göülen ovein gem hüceli tümöüdü [3]. Vklın %0,5 ile %1,8 inde mlign tnsfomsyon (özellikle postmenpozl dönemdeki kdınld) göülebili [4]. MKT l genellikle semptomtik olmlın ğmen bzen kın şişliği, kınd kitle, konstipsyon, bulntı, kusm, enfeksiyon, tosiyon vey üptü gibi bulgull kşımız gelebilile [5-7]. MKT l dh sıklıkl sğ ovede stlnılıken, % 10 onınd biltel olk göülü [3]. Bu çlışmd MKT lu 33 hstnın klinik ve dyolojik bulgulı, histoptoloji sonuçlıyl bilikte sunulmktdı. Geeç ve Yöntem Hstl Bu etospektif çlışmmızd 2005 ile 2013 yıllı sınd Şif Ünivesitesi Tıp Fkültesi Kdın Hstlıklı ve Doğum Kliniği nde fklı nedenleden dolyı opee oln ve ovein histoptoloji sonucu MKT gelen 33 kdın hst incelenmişti. Hstlın demogfik bilgilei (yş, pite), menpozd olup olmmsı (son menstuel siklustn 1 yıldn dh uzun zmn menoesi oln hstl menpozd kbul edilmişti), opesyon endiksyonlı, ultsonogfi (USG), bilgisylı tomogfi (BT) ve mgnetik ezonns göüntüleme (MRG) bulgulı, tümö beliteçlei (33 hstdn opesyon öncesi 9 hsty seumd CA-125, 4 hsty CA-19,9 bkılmıştı) ve histoptolojik bulgulı incelenmişti. Vei toplm ve göüntü youmlm Hstlın medikl kyıt ve göüntüleine hstne kyıt sisteminden (Hospitl Infomtion System: HIS, Pictue chieving computed system: PACS) ulşılmıştı. Hstlın tmmı opesyon öncesinde B skl USG ve 2 hst enkli dopple USG ile değelendiilmişti. USG incelemele Siemens Acuson Antes ve Philips HD11XE cihzlıyl, bdominl ognlı değelendimeye yönelik 3.5 mhz pob kullnılk geçekleştiilmişti. Hstlın 7 tnesine pelvik MRG inceleme ypılmıştı. MRG incelemelei Siemens Espee 1,5 T cihz ve 8 smllı vücut koili kullnılk geçekleştiilmişti. Tetkik sısınd hstlın tmmın intvenöz kontst mdde (0,1 mmol/kg gdolinium diethylenetimine pentcetic cid: Mgnevist, Scheing, Belin, Gemny) veilmişti. Kitlenin yei, boyutu (en büyük 3 otogonl çpı) milimetesi, konfigüsyonu, mofolojisi, MRG tetkikleinde ve USG incelemede ştıılmıştı. Hem USG de hem de MRG incelemelede btın içi sıvının vlığı ştıılmış, uteus ve diğe pelvik ypıldki ptolojile kyıt edilmişti. Ptolojik inceleme Hstlın opesyon mteyllei %10 fomlin fikssyonundn son tkip poçesine lınmış ve pfine gömülmüş blokldn 4 mikon klınlıkt kesitle lınmıştı. He bi slide Hemtoxyline Eosine ile boynmış ve ışık mikoskobund incelenmiş, tümölein ptolojik özellikleine göe tnı koyulmuştu. İsttistiksel nliz İsttistiksel nliz olk tnımlyıcı veilein sunumund yüzde, otlm ± stndt spm, ktegoik değişkenlein nlizinde ki-ke kullnılmıştı. İsttistiksel nlmlılık sınıı p<0,05 olk kbul edilmişti. Bulgul Klinik bulgul Çlışmmız dhil ettiğimiz 33 kdın hstd toplm 37 lezyon sptnmıştı (4 hstd lezyonl bilteldi). Hstlın yş lığı 14 ile 82 sınd idi. Otlm göülme yşı 41,1 idi. Rdyolojik Bulgul Peopetif dönemde 33 hstnın 30 und toplm 33 det lezyon USG ile sptnmıştı (33/37 %89,2). Biltel lezyonu oln 4 hstnın 3 ünde iki lezyon d USG de göülmüş 1 hstd tek lezyon sptnmıştı (biltel lezyonll bebe toplm 37 lezyon). Üç hstd USG de ovelede ptoloji göülmemişti. Peopetif dönemde 2 hsty Dopple USG ile tm ypılmış mligniteyi düşündüen düşük diençli teyel kıml stlnılmmıştı. Peopetif dönemde 9 hsty pelvik BT ile 7 hsty d pelvik MRG ile ilei tetkik uygulnmıştı (Resim 1 A, B). Toplm hstlın 21 inde (21/33, %63,6) peopetif dönemde MKT tnısı konulbilmişti. Lbotuv bulgulı CA-125 bkıln 8 hstd (%88,9) bu değe noml olk (0-35 IU/ml) değelendiilmişti. CA-125 bkıln hstldn sdece 1 inde (%11,1) CA-125 değei yüksek olk (278 IU/ml) gelmişti. CA-125 değei yüksek gelen hst MKT d mling melnom gelişen hst idi (Tblo 1). CA-19,9 değei 4 hstd bkılmıştı ve tüm hstld noml sınıld izlenmişti (0-37 IU/ml). Opesyon bulgulı Opesyon giden hstldn 14 tnesinde totl histeektomi ve biltel slpingoofeektomi (TH+BSO) ypılıken, 19 hstd sdece kistektomi ypılmıştı (Tblo 1). Opee edilen hstldn 9 und opesyon sısınd fozen ile inceleme istenmiş, 1 hstd fozen sonucunun mlign gelmesi üzeine TH+BSO y pelvik potik lenf nodu diseksiyonu opesyon eklenmişti. Histoptolojik bulgul Sekiz hstd opesyon sısınd oveden kynklnn kitlelein fozen inceleme sonuçlı benigndi. TH+BSO uygulnn 14 hstnın ove ptolojilei 2 hstd stum ovi, 1 hstd stum ovi zemininde gelişmiş tioid ppille mikoksinomu, 1 hstd MKT zemininde gelişmiş mlign melnom olk gelmişti (Resim 2, 3, 4). Diğe 10 hstnın oveleinin histoptolojik sonuçlı mtü kistik tetom ile uyumlu olk gelmişti. Ove dokusund MKT zemininden gelişmiş mlign melnomu oln hstnın endometiumunun incelenmesinde eş zmnlı olk, pime endometium kynklı iyi difensiye endometium denoksinomu tespit edilmişti (bu hst dh önce fklı bi degide olgu sunumu olk yyınlnmıştı) [8]. Histeektomi opesyonu eklenen diğe 13 hstnın endometiumlının de- 2 Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine

3 Ovein Mtü Kistik Tetomu / Mtue Cystic Tetom of the Ovy Tblo1.Hstlın klinik özelliklei Özelliklei Hst syısı (%) Yş (yıl) 50 yş ve üstü 10 (30,3) 50 yş ltı 23 (69,7) Pite hst syısı Multip 21 (63,6) Nullip Postmenopozl dönemdeki hstl 9 (27.3) Peopetif semptoml Ksık ğısı Kınd şişlik Menometoji 4 (12,1) Utein polpsus Akut btın Asemptomtik 3 (9,1) MKT çpı 100 mm ve üstü 100 mm ltı 5(15,2) 28(84,8) MKT loklizsyonu Sğ 16 (48.5) Sol 13 (39.4) Biltel 4 (12.1) Histoptolojik sonuçl Sf MKT 29 (87,9) Stum ovi 2 (6,1) Stum ovi zemininde gelişmiş tioid ppille mikoksinomu Mlign Melnom Tedvi(%) Resim 1. Demoid kist tipik BT ve MR göünümü. BT incelemede (A) sğ oveden kynklnn bilobüle, keskin sınılı kitle lezyonu lttki komponenti tmmen yğ içeiyo (ok), üstteki komponentinde ise yğ, solid komponent (yıldız) ve milimetik klsifiksyon (ok bşı) izleniyo. Yğ bskılmlı T1-ğılıklı MR incelemede (B) seviyelenme gösteen demoid kistin ltt sıvı içeen komponenti (ok bşı), üstte ise bskılnm gösteen yğ komponenti (beyz ok) göülüyo. Lezyonun ot kesiminde yüzen Rokitnsky topun (siyh ok) it göünüm mevcut. ğelendiilmesinde 4 hstd bsit tipisiz endometil hipeplzi izleniken, 7 hstd myom utei tespit edilmişti. Endometiumd bsit tipisiz endometil hipeplzi izlenen hstldn bii stum ovi zemininde gelişmiş tioid ppille mikoksinomu bulunn hst idi. Ttışm MKT l ovein en sık stlnıln gem hüceli tümöleidi [9]. En sık epodüktif dönemdeki kdınld stlnılı. Hstl genel olk semptomtiktile [10]. MKT lın boyutlının tmsı ile bilikte pelvik ğı, kın şişliği gibi nonspesifik şikyetle oluştubili [5]. MKT ldn gelişebilecek en önemli kompliksyonl üptü, tosiyon ve mlignite iskidi. Bu nedenle cehi olk çıkılmsı öneilmektedi [11]. Ayhn ve kdşlının yptıklı bi çlışmd; MKT ld vklın %0,5 ile %1,8 inde mlign tnsfomsyon göülebileceğini ifde etmişledi [4]. Gopeesingh ve kdşlının yptıklı çlışmd ise mlign tnsfomsyon onı %8.3 olk po edilmişti [12]. Özellikle 10 cm nin üzeinde çp ship oln, hızl büyüme gösteen vey 45 yşın üzeinde oln vkld mlignite potnsiyelinin ttığı vugulnmıştı [13]. Ek olk kistin duv klınlığınd tış izlenmesi ve etf dokul ypışıklığı3 Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine TAH+BSO 13 (39,4) Kistektomi 19 (57,6) TAH+BSO+ lenf nodu diseksiyonu 1(3) Histeektomi uygulnn hstld endometil ptolojile Endometil hipeplzi 4 (28,6) Endometil denoksinom 1 (7,1) CA-125 düzeyi (IU/ml) 35 IU/ml ve üstü 1* * Peopetif dönemde toplm 9 hstd CA-125 değeine bkılmıştı. Sdece MKT d mling melnom gelişen hstd değe yüksek olk ölçülmüştü. Resim 2. Ove stomsı (mvi ok) komşuluğund olğn tioid dokusu (yeşil ok) tşıyn stum ovei lnı ve bu lnın sntlinde ppille ypıl oluştumuş, ii nükleuslu ppille ksinom lnlı (H&Ex5)(A). Aynı lnın büyük büyütmesinde ppille nüklee özellikle (nüklee iileşme, nüklee ken düzensizliği ve nüklee oluklnm ve hücesel klblıklşm) dikkti çekti (H&Ex20)(B).

4 Ovein Mtü Kistik Tetomu / Mtue Cystic Tetom of the Ovy Resim 3: Ppilleksinom lnınd immünohistokimysl olk HMBE1pozitifliği (HMBE1x10). Resim 4. Çok ktlı skumoz epitel ve ltınd dei eklei tşıyn tipik tetom (deidei ltı) lnlı (mvi ok) ve küçük büyütmede çpıcı intsitoplzmik ve inteselüle melnin pigment biikimi bulundun mlign melnom odğı (kımızı ok) (H&Ex59)(A). Büyük büyütmede nüklee pleomofizm, melnin pigment biikimi ve sitoplmik özellikle beliginleşmişti (H&Ex20)(B). nın olmsı duumlınd d mligniteden şüphelenilmelidi [14]. MKT lu hstld mling tnsfomsyon geliştiği tktide en sık skumöz hüceli knsee dönüşüm izlendiği bilinmektedi [15]. Bununl bebe MKT u oluştun dokulın hehngi biinde mlign değişim göülebili. Mlign melnom, ksinoid tümöle, bzl hüceli ksinom, değişik skom tiplei, tioid ksinomu ve intestinl epitel denoksinomu göülen vkl d bildiilmişti. Peopetif dönemde mlign tnsfomsyonu öngömek klinik ve göüntüleme yöntemlei ile pek mümkün olmmkl bilikte, CA-125 skumöz hüceli knse ntijeni, CEA, CA 19-9, β-hcg, lf-fetopotein (AFP), lktt dehidogenz (LDH), inhibin ve testosteon gibi tümö beliteçlei ile ypıln pek çok yyın sonuçsuzdu. Çok ndi olk MKT içindeki 2 fklı hüce tipinden de eş zmnlı olk mlignite geliştiğini bildien yyınld olmuştu [16]. MTK zemininde gelişen mlignitelede ne yzık ki pognoz genellikle kötüdü. Ndi göülmelei nedeniyle cehi ve postopetif posedüle ilgili stndt bi yklşım yoktu [17,18]. Bizim çlışmmızd mlignite onı % 6,1 (2/33) olk tespit edilmişti. MKT ld en sık skumöz hüceli knsee dönüşüm olmsın ğmen çlışmmızd mlignite tnsfomyonu izlenen 2 hstdn biinde mlign melnom izleniken, diğe hstd stum ovi zemininde gelişmiş tioid ppille mikok4 Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine sinomu tespit edilmişti. Bu ptolojik sonuçlın göülmesi çlışmmızdki hst syının zlığındn, insidentl olk olbili. MKT dn mlign melnom gelişen hstmızd eş zmnlı olk d pime endometium denoksinomu mevcuttu. Opesyon sonsı intefeon 2B ve dyotepi lmsın ğmen 18. yd hst kybedilmişti. Stum ovi zemininde gelişmiş tioid ppille mikoksinomu bulunn hst ise postopetif 24. y kd ypıln tkipleinde hehngi bi ptolojiye stnılmmıştı. Anck ilginç oln şudu ki; MKT d mlign tnsfomsyon izlenen he 2 hstnın d endometiumlınd östojen ile doğudn ilişkisi olduğu bilinen ptolojilee stlnılmıştı (İlk hstd endometium denoksinomu, ikinci hstd bsit tipisiz endometil hipeplzi). Bu d MKT ldki mling tsfomsyonl östojen düzeyinin ilgisi olbili mi? sousunu kl getimektedi. Ne yzık ki opee ettiğimiz he iki hstnınd peopetif östojen düzeylei hkkınd bilgimiz yoktu. Yptığımız litetü incelemesinde de mling tnsfomsyon gösteen MKT lu hstlın endometiumlın it bi bilgiye stlnılmmıştı. MKT ld genellikle ektodeml doku elemnlı ön plnddı [1]. MKT içesinde %5-20 onınd tioid doksun stlnılı. Stum ovi teimi tümöün %50 den fzlsı tioid dokusundn oluştuğu zmn kullnılı [19]. Tüm demoid tümölein yklşık %2,7 sinde stuum ovi izlenmektedi [20]. Tüm stum ovi tümöleinin %5-%10 inden mlign tnsfomsyon izlenebilmektedi [21]. Bizim çlışmmızdki hstldn 3 (%9,1) hstd stum ovi tnısı konulmuştu, bu hstldn d 1 inde tioid ppille mikoksinomu tespit edilmişti. MTK zemininde gelişen mlignitesi bulunn hstlın yşlı sısı ile 54 ve 56 idi. Mlign melnom bulunn hst menpozd idi. Opee olduklınd tümö çplı mlign melnomu oln hstd multilobul göünümde 14 cm ve 18 cm 2 fklı lobtn oluşuken, tioid ppille mikoksinomu bulunn hst menometojiye bğlı opee olmuş ve peopetif USG kontolünde demoid kiste bğlı hehngi bi bulgu izlenmemişti. Tümöe de histoptolojik incleme sısınd sğ ovede 0,7 mm lik bi lnd stlnılmıştı. Pemenpozl dönemde olup opee oln hstld tümö çpı otlm 59,2 mm (±48,8) iken postmenpozl dönemdeki hstld tümö çpı 88,9 (±39,4) cm olk bulunmuştu. MKT le yıld yklşık 1.8 mm lik bi büyüme onın ship tümöledi [22]. Bu tümö çpındki tışın tm nedeni belli değildi. Anck MKT lın boyutlındki tışın egenlik sonsı hızlnmsı ve postmenpozl dönemde duklmsı epodüktif dönemde tn östojen ve pogesteon etkisiyle tümölein içesindeki yğ dokusundki bileşenlein tışın bğlnmktdı [23]. Peopetif dönemde ypıln göüntüleme yöntemlei ile MKT tnısı genellikle konulbilmektedi. USG incelemede, MKT l iç ypılın bğlı olk kistik, solid vey mikst ypıd göülebilile, bu nedenle sdece USG ile tnı koymk zo olbili. En sık stlnn göünüm Rokitnsky nodülü (demoid tıkç) denen dens ekojenik tübekül içeen kistik lezyondu. Dh z sıklıkt diffüz vey psiyel ekojen kitle vey multipl ince ekojen bntl içeen kistik kitle şeklinde göülebilile. BT ve MRG de yğlı kist içeiğinin izlenmesi de MKT şüphesi uyndıbili. Fkt bunlın mlign tnsfomsyon içeebileceklei BT vey MRG incelemeyle dhi peopetif dönemde net bi biçimde oty konul-

5 Ovein Mtü Kistik Tetomu / Mtue Cystic Tetom of the Ovy mmktdı. Genellikle intopetif y d postopetif tnı lmktdıl. Çlışmmızdki hstldn bii de 24 yşınd gebe bi hst idi. Şiddetli ğı şikyeti ile kliniğimize bşvudu ve ypıln USG kontolünde sğ ovede 100x100 mm lik kist izlenmesine ve ğı şikyetine bğlı opee oldu. Histoptolojik değelendime sonucu MKT ile uyumlu geldi. Gebelikte stlnıln ove kistleinin %50 sini MKT lın oluştuduğu bilinmektedi [24]. Ypıln bzı yyınld gebelikte MKT ld tosiyon ve mlign tnsfomsyon izlenebildiği ve dikktli olunmsı geektiği bildiilmişti [25,26]. MKT lın tedvisi cehidi. Tedvide lpotomi y d lposkopi sındki tecih hstnın yşın, USG özellikleine ve klinik semptomlın bğlı olk değişebili. MKT l genellikle üeme çğındki kdınld göüldüklei için ove dokusunun mümkün olduğu kd kounmsı önem tşımktdı. Lposkopik cehi; dh z ğı hissi, dh z dezyon oluşumu, dh iyi kozmetik sonuç ve kıs hstnede klış süesi nedeniyle tecih edilen metod olmlıdı. Fkt özellikle 45 yşın üzeinde y d postmenopozl dönemde oln kdınld, USG de 7 cm ve üzeinde boyut ship oln, solid komponenetli tetomld cehi olk lptomi uygulnmsı tecih edilmelidi. Genç yştki hstld ogn kouyucu cehi ile kistektomi uygulnmlı, peimenopozl vey postmenopzl hstld oofeektomi ypılmlıdı. Cehi müdhele sısınd kist içeiğinin üptüe olduğu duumld içeiğin kın boşluğunun diğe tflın bulşmsın izin vemeden kın boşluğu ısıtılmış sodyum kloüle iyice yıknmlıdı [27]. Bizim çlışmmızdki limitsyonumuz çlışmmızın etospektif olmsı ve hst syımızın z olmsıdı. Anck çlışmmızdki hstld MKT ld ndi izlenen mling melnom ve tioid ppille mikoksinomu gibi mlign tnsfomsyonlın izlenmesi ilginçti. Aynı zmnd mling tsfomsyon izlenen hstlın endometiumlınd yüksek östojen düzeylei ile ilişkili olduğu bilinen lezyonlın tespit edilmesi önemlidi. Bu konud ypılck dh geniş populsyonlu çlışml ihtiyç vdı. Sonuç MKT l üeme çğınd sık göülen ovein bening tümöleidi. Postmenopozl dönemde ndien stlnılıl. Pe ve postmenopozl dönemde göülen MKT ld mlign tnsfomsyon izlenebili. Mlign tnsfomsyon izlenmesi tümö çpındn bğımsız olbili. Peopetif dönemde mlign tnsfomsyonu öngömek göüntüleme yöntemlei y d tümö beliteçlei ile mümkün göülmemektedi. Gelişebilecek kompliksyonl nedeniyle pemenopozl dönemde kistektomi, postmenopozl dönemde oofeektomi ile kistin lınmsı uygun olcktı. Bu konud ypılck dh geniş kpsmlı çlışml ihtiyç vdı. Res 1998;24(2): Ayhn A, Bukulmez O, Genc C, Kmusel BS, Ayhn A. Mtue cystic tetoms of the ovy: cse seies fom one institution ove 34 yes. Eu J Obstet Gynecol Repod Biol 2000;88(2): Lufe M, Goldstein D. Benign nd mlignnt ovin msses. In: Emns S; Lufe M Goldstein, D, editos. Peditic nd Adolescent Gynecology. 5th ed. Phildelphi: Lippincott Willims nd Wilkins; 2005.p Ll S, Singh A, Goel N. Acute gynecologicl emegency cused by uptued demoid. JEMDS 2014;3(21): Atunc UB, Goke A, Pl HG, Odu S. Abnoml elevted c 19-9 in the demoid cyst: sign of the ovin tosion? Cse Rep Obstet Gynecol 2013;2013: Genç M, Sivikoz O, Genç B, Kut S, Celik E. Synchonous pimy endometil ccinom nd metsttic mlignnt melnom in n ovin cystic tetom. Tuk Ptoloji Deg 2014; DOI: /tjpth Mills SE. Sex cod-stoml, steoid cells, nd gem cell tumos of the ovy. In: Stcey E Mills, edito. Stenbeg s Dignostic Sugicl Pthology. 5th ed. Phildelphi, Lippincott Willims nd Wilkins; 2010.p Comeci JT J, Liccidi F, Begh PA, Gegoi C, Been JL. Mtue cystic tetom: clinicopthologic evlution of 517 cses nd eview of the litetue. Obstet Gynecol 1994;84(1): Slmn S, Yumu AE, Dumn O, Bozyiğit A, Gence FK, Dukdın ES, et l. Anlysis of lposcopic tetment of demoid cysts in ou clinic. JAREM 2014;2: Gopeesingh TD, Rhmn J, Chn D. A clinico-pthologic study of ovin neoplsm. Int J Gynecol Obstet 1988;26(3): Al-Ryyn ES, Duqoum WJ, Swlh MS, Nscimento MC, Pthe S, Dlymple CJ, et l. Secondy mlignncies in ovin demoid cyst. Sudi Med J 2009;30(4): Tygi, SP, Mheshwi V, Tygi N, Tewi K. Double mlignncy in benign cystic tetom of the ovy. Indin J Cnce 1993;30(3): Ching AJ, L V, Peng J, Yu KJ, Teng NN. Squmous cell ccinom ising fom mtue cystic tetom of the ovy. Int J Gynecol Cnce 2011;21(3): Allm-Nndyl P, Bui MM, Ccciolo JT, Hkm A. Squmous cell ccinom nd osteoscom ising fom demoid cyst- cse epot nd eview of litetue. Int J Clin Exp Pthol 2010;3(3): Ji HY, Kim TJ, Kim MJ, Lee EJ, Lee YY, Kim CJ, et l. A study fo dignosis of squmous cell ccinom ising fom mtue cystic tetom. Koen J Obstet Gynecol 2009;52: Ulke V, Numnoglu C, Akbyi O, Akyol A, Tuncel A, Akc A, et l. Mlignnt tnsfomtion ising fom mtue cystic tetom of the ovy: epot of six cses. J Obstet Gynecol Res 2012;38(5): Çelik H, Özecn R, Güteş B, Kvk B, Kvk E, Pl Ş. Benign ve mlign stum ovi: iki olgu sunumu ve litetüün gözden geçiilmesi. Tukish J Gynecol Oncol 2005;8(1): Kim SJ, Pk K, Lim HJ, Yun KH, Seong SJ, Kim TJ, et l. Clinicl divesity of stum ovii. Koen J Obstet Gynecol 2002;45(5): Slmn W, Singh M, Twij Z. A cse of ppilly thyoid ccinom in stum ovii nd eview of the litetue. Ptholog Res Int 2010;2010: Cspi B, Appelmn Z, Rbineson D, Zlel Y, Tulndi T, Shohm Z. The gowth ptten of ovin demoid cysts: pospective study in pemenopusl nd postmenopusl women. Fetil Steil 1997;68(3): O Neill KE, Coope AR. The ppoch to ovin demoids in dolescents nd young women. J Pedit Adolesc Gynecol 2011;24(3): Ptcchiol F, Collevecchio N, Di Fedinndo A, Plemo P, Di Stefno L, Mscetti G. Mngement of ovin cysts in pegnncy: cse epot. Eu J Gynecol Oncol 2005;26(6): Yun NR, Pk JW, Hyun MK, Pk JH, Choi SJ, Song E. Squmous cell ccinom ising in n ovin mtue cystic tetom complicting pegnncy. Obstet Gynecol Sci 2013;56(2): De Sntis M, Licmeli A, Spgnuolo T, Scmbi G. Lposcopic mngement of lge, twisted, ovin demoid cyst duing pegnncy: cse epot. J Repod Med 2013;58(5-6): Zeyneloğlu HB, Öktem M, Eoğlu D, Kuşçu E. Mtü kistik tetoml lposkopik yklşım: Bşkent Ünivesitesi deneyimi. J Tuk Soc Obstet Gynecol 2005;2(2): Çık Çkışmsı ve Finnsmn Beynı Bu çlışmd çık çkışmsı ve finnsmn destek lındığı beyn edilmemişti. Kynkl 1. Albyk İ, Tldçlışı T, Köse S, Koçl S. Gint medistinl tetom. J Clin Anl Med 2013; DOI: /JCAM Atbekoglu C, Bozci EA, Tezcn S. Elevted cbohydte ntigen 19-9 in demoid cyst. Int J Gynecol Obstet 2005;91(3): Yoshiok T, Tnk T. Immunohistochemicl nd molecul studies on mlignnt tnsfomtion in mtue cystic tetom of the ovy. J Obstet Gynecol 5 Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine

Perkütan Nefrolitotomi de Giriş Yerinin Seçimi: İnterkostal Giriş Subkostal Kadar Güvenli Mi? h

Perkütan Nefrolitotomi de Giriş Yerinin Seçimi: İnterkostal Giriş Subkostal Kadar Güvenli Mi? h e A þ t ý m Choosing the Access Site in ecuneous Nepholithotomy: Is Intecostl Appoch s Sfe s Subcostl? l n i j i O O i g in ekütn Nefolitotomi de Giiş Yeinin Seçimi: İntekostl Giiş Subkostl Kd Güvenli

Detaylı

Agoraphobia and Panic Disorder: A Comparative Study. Agorafobi ve Panik Bozukluk: Karşılaştırmalı Bir Çalışma. n i. j O

Agoraphobia and Panic Disorder: A Comparative Study. Agorafobi ve Panik Bozukluk: Karşılaştırmalı Bir Çalışma. n i. j O e in A þ t ý m Agophobi nd Pnic Disode: A Comptive Study l n i j i O O i g Agofobi ve Pnik Bozukluk: Kşılştımlı Bi Çlışm h c s Re l Agofobi ve Pnik Bozukluk / Agophobi nd Pnic Disode Ayşegül Kt¹, M. Hkn

Detaylı

Mide Kanserinde D2 Lenf Nodu Diseksiyonu Morbidite ve Mortaliteyi Arttırır mı? h

Mide Kanserinde D2 Lenf Nodu Diseksiyonu Morbidite ve Mortaliteyi Arttırır mı? h e l n i j i O A þ t ý m O i g in Does D2 Lymph Node Dissection Incese Mobidity nd Motlity in Gstic Cnces? Mide Knseinde D2 Lenf Nodu Diseksiyonu Mobidite ve Motliteyi Attıı mı? h c s Re l Mide Knseleinde

Detaylı

Cerrahi Tedavi Uygulanan 30 Jinekomastili Hastanın Değerlendirilmesi h

Cerrahi Tedavi Uygulanan 30 Jinekomastili Hastanın Değerlendirilmesi h e l n i j i O A þ t ý m O i g in Evlution of 30 Ptients with Gynecomsti Sugiclly Teted Cehi Tedvi Uygulnn 30 Jinekomstili Hstnın Değelendiilmesi h c s Re l Jinekomsti Cehisi / Sugey of Gynecomsti Nuettin

Detaylı

Results of Total Hip Arthroplasty. Total Kalça Protezi Sonuçlarımız. n i. j O. Kalça Protezi / Total Hip Arthroplasty

Results of Total Hip Arthroplasty. Total Kalça Protezi Sonuçlarımız. n i. j O. Kalça Protezi / Total Hip Arthroplasty e in A þ t ý m Results of Totl Hip Athoplsty l n i j i O O i g Totl Klç Potezi Sonuçlımız h c s Re l Klç Potezi / Totl Hip Athoplsty Hlil Gökçe 1, Tık Altunkılıç 2, Snc Sebest 1 1 Vn Bölge Eğitim Aştım

Detaylı

In Primary Health Care Childhood Immunization Services Costs, Practices l

In Primary Health Care Childhood Immunization Services Costs, Practices l e A þ t ý m In Pimy Helth Ce Childhood Immuniztion Sevices Costs, Pctices l n i j i O O i g in Biinci Bsmk Sğlık Hizmetleinde Çocukluk Çğı Bğışıklm Hizmetlei Mliyetlei, Uygulmlı h c s Re l Çocukluk Çğı

Detaylı

Acil Tıp Kliniği, 2 Genel Cerrahi Kliniği, Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Erzurum, Türkiye

Acil Tıp Kliniği, 2 Genel Cerrahi Kliniği, Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Erzurum, Türkiye e l n i j i O A þ t ý m O i g in Review of the Ptients Hospitlized fom the Emegency Sevice nd Applying to the Emegency Sevice: A Coss-Sectionl Anlysis of Tining Hospitl Acil Sevis Bşvuulının ve Acil Sevisten

Detaylı

Metin Alkan 1, Gülay Kip 2, Şaziye Şahin 3, Mustafa Sancar Ataç 3, Yeliz Kılınç 3

Metin Alkan 1, Gülay Kip 2, Şaziye Şahin 3, Mustafa Sancar Ataç 3, Yeliz Kılınç 3 e in A þ t ý m Ou Sedtion Expeience on Mentlly Retded Ptients l n i j i O O i g Mentl Retde Hstldki Sedsyon Deneyimleimiz h c s Re l Mentl Retdsyon ve Sedsyon / Mentl Retdtion nd Sedtion Metin Alkn 1,

Detaylı

l Acil Servisde Geriatrik Hasta / Elderly Patients in Emergency Department Orhan Akpınar 1, Kenan Ahmet Türkdoğan 2, Mücahit Kapçı 3, Ali Duman 3

l Acil Servisde Geriatrik Hasta / Elderly Patients in Emergency Department Orhan Akpınar 1, Kenan Ahmet Türkdoğan 2, Mücahit Kapçı 3, Ali Duman 3 e in A þ t ý m Use of Emegency Deptment by Eldely Ptients l n i j i O O i g Geitik Hstlın Acil Sevisi Kullnımı h c s Re l Acil Sevisde Geitik Hst / Eldely Ptients in Emegency Deptment Ohn Akpın 1, Kenn

Detaylı

Keywords Fall, Childhood, Trauma.

Keywords Fall, Childhood, Trauma. e in l A þ t ý m Çocukluk Çğınd Düşmeye Bğlı Toks Tvmlı n i j i O O i g Chest Tums due to Fll in Childhood h c s Re l Çocukluk Çğınd Toks Tvmlı / Chest Tums in Childhood Ufuk Çobnoğlu 1, Mehmet Melek 2

Detaylı

Acil Servise Başvuran Renal Transplant Hastalarında Mew Skorunun Morbidite Belirleme Etkinliği h

Acil Servise Başvuran Renal Transplant Hastalarında Mew Skorunun Morbidite Belirleme Etkinliği h e A þ t ý m The Efficcy of Mew Scoe in Renl Tnsplnt Recipients Refeed to Emegency Deptment l n i j i O O i g in Acil Sevise Bşvun Renl Tnsplnt Hstlınd Mew Skounun Mobidite Belileme Etkinliği h c s Re l

Detaylı

Significance of C-reactive Protein in the Endoscopic Retrograd Cholangiopancreatography Related Pancreatitis l

Significance of C-reactive Protein in the Endoscopic Retrograd Cholangiopancreatography Related Pancreatitis l e A þ t ý m Significnce of C-ective Potein in the Endoscopic Retogd Cholngiopncetogphy Relted Pncetitis l n i j i O O i g in Endoskopik Retogd Kolnjiopnketogfi Sonsı Pnketitin Tkibinde C-ektif Poteinin

Detaylı

Ostium Secundum Type Atrial Septal Defect After Surgical Treatment of Early and Long-Term Results

Ostium Secundum Type Atrial Septal Defect After Surgical Treatment of Early and Long-Term Results e A þ t ý m Ostium Secundum Type Atil Septl Defect Afte Sugicl Tetment of Ely nd Long-Tem Results l n i j i O O i g in Ostium Sekundum Tipi Atiyl Septl Defektlein Cehi Tedvisi Sonsı Eken ve Uzun Dönem

Detaylı

Fırat Seyfettinoğlu 1, Fatih Duygun 2, Ömer Çetin 3, Hakan Çiçek 1, Hasan Ulaş Oğur 1, Osman Çiloğlu 1

Fırat Seyfettinoğlu 1, Fatih Duygun 2, Ömer Çetin 3, Hakan Çiçek 1, Hasan Ulaş Oğur 1, Osman Çiloğlu 1 e l n i j i O A þ t ý m O i g in h c s Re The Effects of Sugicl Tetment on Elbow nd Hnd Functions in Gtlnd Type 3 Childen s Humeus Supcondyl Fctues with Posteio Appoch Posteio Giişimle Tedvi Edilen Gtlnd

Detaylı

How did the General Surgery Department of a Training Hospital Change in Ten Years?

How did the General Surgery Department of a Training Hospital Change in Ten Years? e A þ t ý m How did the Genel Sugey Deptment of Tining Hospitl Chnge in Ten Yes? l n i j i O O i g in Eğitim Hstnesi Genel Cehi Kliniği 10 Yıld Nsıl Değişim Göstedi? h c s Re l Cehi Kliniğinde Değişim

Detaylı

Screening of Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase Deficiency in Cord Blood l

Screening of Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase Deficiency in Cord Blood l e A þ t ý m Sceening of Glucose-6-Phosphte Dehydogense Deficiency in Cod Blood l n i j i O O i g in Kodon Knınd Glukoz-6-Fosft Dehidogenz Enzim Eksikliği Tmsı h c s Re l Glukoz-6-Fosft Dehidogenz Enzim

Detaylı

Comparison of Lumbar Disc Herniation and Degeneration Relationship with the Sagittal Morphology of the Spine l

Comparison of Lumbar Disc Herniation and Degeneration Relationship with the Sagittal Morphology of the Spine l e A þ t ý m Compison of Lumb Disc Henition nd Degenetion Reltionship with the Sgittl Mophology of the Spine l n i j i O O i g in Omugnın Sgittl Mofolojisi ile Lombe Disk Henisi ve Dejenesyonun Kşılştıılmsı

Detaylı

Chest Traumas due to Bicycle accident in Childhood

Chest Traumas due to Bicycle accident in Childhood e in A þ t ý m Çocukluk Çğınd Bisiklet Kzlın Bğlı Toks Tvmlı l n i j i O O i g Chest Tums due to Bicycle ccident in Childhood h c s Re l Bisiklet Kzlın Bğlı Toks Tvmlı / Chest Tums due to Bicycle Accident

Detaylı

Balneoterapi Gören Yaşlı Hastalarda Cilt Analizi n

Balneoterapi Gören Yaşlı Hastalarda Cilt Analizi n l A þ t ý m Blneotepi Göen Yşlı Hstld Cilt Anlizi n i j i O O i Demtologic Anlysis in Eldely Ptients Duing Blneothepy h c e s Re g in l Blneotepi / Blneothepy Selçuk Özdogn 1, Ekn Ky 1, Ali Hikmet Ky 1,

Detaylı

Preterm Eylem ve Preterm Erken Membran Rüptürü Olgularında Ferritin ve Crp Düzeylerinin Karşılaştırılması h

Preterm Eylem ve Preterm Erken Membran Rüptürü Olgularında Ferritin ve Crp Düzeylerinin Karşılaştırılması h e A þ t ý m Compison of Cp nd Feitin Levels in Petem Lbo nd Pemtue Membne Ruptued Cses l n i j i O O i g in Petem Eylem ve Petem Eken Membn Rüptüü Olgulınd Feitin ve Cp Düzeyleinin Kşılştıılmsı h c s Re

Detaylı

Comparison of Range of Motion After Total Knee Prosthesis According to Different Type of Prosthesis l

Comparison of Range of Motion After Total Knee Prosthesis According to Different Type of Prosthesis l e A þ t ý m Compison of Rnge of Motion Afte Totl Knee Posthesis Accoding to Diffeent Type of Posthesis l n i j i O O i g in Totl Diz Potezi Sonsı Heket Açıklığının Fklı Potez Tipleine Göe Kşılştıılmsı

Detaylı

LYS1 / 1.DENEME MATEMATİK TESTİ ÇÖZÜMLERİ

LYS1 / 1.DENEME MATEMATİK TESTİ ÇÖZÜMLERİ .. (,! Z ) min için! `, j LYS /.NM MTMTİK TSTİ ÇÖZÜMLRİ evp:. {,,,,,, 7,, 9} Z/'te $ 7,,. $,,. $ 9,,. k ve k ve k ve k f p f p f p f pf pf p evp:. ` j! k 7 ` j! ` j` j 7 ` j!! `-j! `- j!!!.. b. c b c b

Detaylı

Musculoskeletal Pain and Quality of Life Among Obese Children l

Musculoskeletal Pain and Quality of Life Among Obese Children l e A þ t ý m Musculoskeletl Pin nd Qulity of Life Among Obese Childen l n i j i O O i g in Obez Çocukld Ks İskelet Sistemi Ağılı ve Yşm Klitesi h c s Re l Obez Çocukld Muskuloskeletl Ağı / Musculoskeletl

Detaylı

Evaluation of HbA1c Levels and Postoperative Atrial Fibrillation in Diabetic Patients

Evaluation of HbA1c Levels and Postoperative Atrial Fibrillation in Diabetic Patients e A þ t ý m Evlution of HbA1c Levels nd Postoetive Atil Fibilltion in Dibetic Ptients l n i j i O O i g in Diybetik Hstld HbA1c ile Postoetif Atiyl Fibilsyon İlişkisinin Değelendiilmesi h c s Re l Postoetif

Detaylı

The Evaluation of Fibroblast Growth Factor 23 Levels in Hypogonadotropic Hypogonadism l

The Evaluation of Fibroblast Growth Factor 23 Levels in Hypogonadotropic Hypogonadism l e A þ t ý m The Evlution of Fiboblst Gowth Fcto 23 Levels in Hypogondotopic Hypogondism l n i j i O O i g in Hipogondotopik Hipogondizmde Fiboblst Gowth Fktö 23 Seviyesinin Değelendiilmesi h c s Re l (Hipogondotopik

Detaylı

Pain, Depression and Quality of Life in Patients with Chronic Cervical Miyofascial Pain Syndrome l

Pain, Depression and Quality of Life in Patients with Chronic Cervical Miyofascial Pain Syndrome l e A þ t ý m Pin, Depession nd Qulity of Life in Ptients with Chonic Cevicl Miyofscil Pin Syndome l n i j i O O i g in Konik Sevikl Miyofsiyl Ağı Sendomlu Hstld Ağı, Depesyon ve Yşm Klitesi h c s Re l Konik

Detaylı

Analysis of Depression and Anxiety Levels in Patients with Dyspnea. Dispneli Hastaların Depresyon ve Kaygı Düzeylerinin Analizi. n i.

Analysis of Depression and Anxiety Levels in Patients with Dyspnea. Dispneli Hastaların Depresyon ve Kaygı Düzeylerinin Analizi. n i. e A þ t ý m Anlysis of Depession nd Anxiety Levels in Ptients with Dyspne l n i j i O O i g in Dispneli Hstlın Depesyon ve Kygı Düzeyleinin Anlizi h c s Re l Dispne ve Kygı / Dyspne nd Anxiety Sevet Kyhn

Detaylı

Tabletlerde Bölünebilirliğin Farmakoekonomik Açıdan Değerlendirilmesi h

Tabletlerde Bölünebilirliğin Farmakoekonomik Açıdan Değerlendirilmesi h e l n i j i O A þ t ý m O i g in Evlution of Tblets Divisibility in Phmcoeconomic Aspects Tbletlede Bölünebililiğin Fmkoekonomik Açıdn Değelendiilmesi h c s Re l Tbletlei Bölmek Ekonomik mi? / Is it Cost-Sving

Detaylı

Urine Iodine Excretion and Iodine Deficiency Status in School Age Children at Isparta Province l

Urine Iodine Excretion and Iodine Deficiency Status in School Age Children at Isparta Province l e A þ t ý m Uine Iodine Excetion nd Iodine Deficiency Sttus in School Age Childen t Ispt Povince l n i j i O O i g in Ispt İli Okul Çğı Çocuklınd İd İyot Atılımı ve İyot Eksikliği Duumu h c s Re l Ispt

Detaylı

Diz Osteoartritli Hastalarda Kolşisinin Semptom Modifiye Edici Etkisi h

Diz Osteoartritli Hastalarda Kolşisinin Semptom Modifiye Edici Etkisi h e A þ t ý m Symptom Modifying Effect of Colchicine in Ptients with Knee Osteothitis l n i j i O O i g in Diz Osteotitli Hstld Kolşisinin Semptom Modifiye Edici Etkisi h c s Re l Diz Osteotitinde Kolşisin

Detaylı

The Effect of Back School Program on Fear Avoidance Behavior, Disability and Pain in Chronic Mechanic Low Back Pain

The Effect of Back School Program on Fear Avoidance Behavior, Disability and Pain in Chronic Mechanic Low Back Pain e l A þ t ý m The Effect of Bck School Pogm on Fe Avoidnce Behvio, Disbility nd Pin in Chonic Mechnic Low Bck Pin n i j i O O i g in Konik Meknik Bel Ağısınd Bel Okulu Pogmının Ağı, Özü ve Koku Kçınm Dvnışı

Detaylı

Cumhuriyet Dental Journal. Conservative approach for condylar fractures of children: a case report

Cumhuriyet Dental Journal. Conservative approach for condylar fractures of children: a case report Cumhuriyet Dentl Journl Volume 17 Issue 3 doi:10.7126/cdj.58140.1008001903 ville t http://dergiprk.ulkim.gov.tr/cumudj/ CASE REPORT Conservtive pproch for condylr frctures of children: cse report Niht

Detaylı

Malign Plevral Mezotelyoma: Klinik, Patolojik ve Radyolojik Bulgular h

Malign Plevral Mezotelyoma: Klinik, Patolojik ve Radyolojik Bulgular h e A þ t ý m Mlignnt Mesotheliom: Clinicl, Pthologicl nd Rdiologicl Findings l n i j i O O i g in Mlign Plevl Mezotelyom: Klinik, Ptolojik ve Rdyolojik Bulgul h c s Re l Mlign Mezotelyom / Mlignnt Mesotheliom

Detaylı

Major Ortopedik Cerrahide %6 Hidroksietil Nişasta ve %4 Jelatin Solüsyonlarının Karşılaştırılması h

Major Ortopedik Cerrahide %6 Hidroksietil Nişasta ve %4 Jelatin Solüsyonlarının Karşılaştırılması h e A þ t ý m Compison of %6 Hydoxyethyl Stch nd %4 Geltine Solutions in Mjo Othopedic Sugey l n i j i O O i g in Mjo Otopedik Cehide %6 Hidoksietil Nişst ve %4 Jeltin Solüsyonlının Kşılştıılmsı h c s Re

Detaylı

Benign Prostat Hiperplazisi Tedavisinde Kullanılan Dört Alfa Blokör Ajanın Etkinliklerinin Karşılaştırılması l

Benign Prostat Hiperplazisi Tedavisinde Kullanılan Dört Alfa Blokör Ajanın Etkinliklerinin Karşılaştırılması l e A þ t ý m Benign Postt Hipeplzisi Tedvisinde Kullnıln Döt Alf Blokö Ajnın Etkinlikleinin Kşılştıılmsı l n i j i O O i g in Compison the Efficcy of Fou Diffeent Alph Blockes in the Tetment of Benign Posttic

Detaylı

Investigation of Some Hematological and Biochemical Parameters in Pregnancy and Early Puerperium

Investigation of Some Hematological and Biochemical Parameters in Pregnancy and Early Puerperium e A þ t ý m Investigtion of Some Hemtologicl nd Biochemicl Pmetes in Pegnncy nd Ely Puepeium l n i j i O O i g in Hmilelikte ve Eken Puepeiumd Bzı Hemtolojik ve Biyokimysl Pmetelein Aştıılmsı h c s Re

Detaylı

DERS 12. Belirli İntegral

DERS 12. Belirli İntegral DERS Belili İntegl.. Bi eği ltınd kln ln. Bi [, ] kplı lığı üzeinde süekli i onksionu veilmiş olsun ve e [, ] için olduğunu kul edelim. in giği ile ekseni sınd kln ölgenin lnı ile u deste göeeğimiz elili

Detaylı

FIRÇASIZ DOĞRU AKIM MOTOR SİSTEMİNİNİN DENEYSEL OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE SİMÜLASYONU

FIRÇASIZ DOĞRU AKIM MOTOR SİSTEMİNİNİN DENEYSEL OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE SİMÜLASYONU FRÇASZ DOĞRU AKM MOOR SİSEMİNİNİN DENEYSE OARAK GERÇEKEŞİRİMESİ VE SİMÜASYONU Es KANDEMİR 1 H.ık DURU 2 Si ÇAMUR 3 Biol ARİFOĞU 4 Esoy BEŞER 5 Elektik Mühendisliği Bölümü Mühendislik Fkültesi Koceli Ünivesitesi,

Detaylı

The Prevalence of Obesity in First Year Primary School Students in Nine Districts of İzmir Province l

The Prevalence of Obesity in First Year Primary School Students in Nine Districts of İzmir Province l e A þ t ý m The Pevlence of Obesity in Fist Ye Pimy School Students in Nine Disticts of İzmi Povince l n i j i O O i g in İzmi e Bğlı Dokuz İlçede İlköğetim Biinci Sınıf Öğencileinde Obezite Sıklığı h

Detaylı

Deneysel Omurilik Yaralanmalarında Kefirin Lizozomal Proteasların Salınımı Üzerine Etkisi h

Deneysel Omurilik Yaralanmalarında Kefirin Lizozomal Proteasların Salınımı Üzerine Etkisi h e A þ t ý m Efficcy of Kefi on the Relese of Lysosoml Poteses Afte Expemintl Spinl Cod Tum l n i j i O O i g in Deneysel Omuilik Ylnmlınd Kefiin Lizozoml Poteslın Slınımı Üzeine Etkisi h c s Re l Kefi,

Detaylı

Mehmet Yakar 1, Zuhal Yıldırım 2, Yusuf Özay 3, M. Kasım Çaycı 1, Hayri Dayıoğlu 1

Mehmet Yakar 1, Zuhal Yıldırım 2, Yusuf Özay 3, M. Kasım Çaycı 1, Hayri Dayıoğlu 1 e A þ t ý m Investigtion of Thyoid Metbolism Diseses in Küthy Region l n i j i O O i g in Küthy Bölgesinde Tioid Metbolizmsın Bğlı Hstlıklın Aştıılmsı h c s Re l Tioid / Thyoid Mehmet Yk 1, Zuhl Yıldıım

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ . BÖÜ T BSNC ODE SORU - DEİ SORURN ÇÖZÜERİ... Şe kil - e : Şe kil - e :. olu F i. F F e ifl mez. CEV D Tuğllın e biinin ğılığın iyelim. Sistemlein e uyulıklı bsınç kuvvetlei ğılıklın eşitti. F F F Bun

Detaylı

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü 2014-2015 Bahar Yarıyılı Bölüm-4 30.03.2015 Ankara Aysuhan OZANSOY

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü 2014-2015 Bahar Yarıyılı Bölüm-4 30.03.2015 Ankara Aysuhan OZANSOY FİZ2 FİZİK-II Ank Ünivesitesi Fen Fkültesi Kimy Bölümü 24-25 Bh Yıyılı Bölüm-4 Ank Aysuhn OZANSOY Bölüm 4. Elektiksel Potnsiyel. Elektiksel Potnsiyel Eneji 2. Elektiksel Potnsiyel ve Potnsiyel Fk 3. Noktsl

Detaylı

Aybaşı Öncesi Belirtileri Tarama Gereci: DSM-5 Aybaşı Öncesi Disfori Bozukluğunu Taramada Kullanışlı bir Gereç h

Aybaşı Öncesi Belirtileri Tarama Gereci: DSM-5 Aybaşı Öncesi Disfori Bozukluğunu Taramada Kullanışlı bir Gereç h e A þ t ý m Pemenstul Symptom Sceening Tool: A Useful Tool fo DSM-5 Pemenstul Dysphoic Disode l n i j i O O i g in Aybşı Öncesi Belitilei Tm Geeci: DSM-5 Aybşı Öncesi Disfoi Bozukluğunu Tmd Kullnışlı bi

Detaylı

Is Surgical Biopsy Necessary for Diagnosis of Interstitial Lung Diseases: A Retrospective Clinical Study

Is Surgical Biopsy Necessary for Diagnosis of Interstitial Lung Diseases: A Retrospective Clinical Study e l A þ t ý m Is Sugicl Biopsy Necessy fo Dignosis of Intestitil Lung Diseses: A Retospective Clinicl Study n i j i O O i g in İntestisyel Akciğe Hstlıklınd Cehi Biyopsi Geekli Midi: Retospektif Klinik

Detaylı

LYS1 / 4.DENEME MATEMATİK TESTİ ÇÖZÜMLERİ

LYS1 / 4.DENEME MATEMATİK TESTİ ÇÖZÜMLERİ . İki bsmklı toplm sı vdı. ile lınd sl olmsı için ve e tm bölünmemeli e bölünen sıl 8 det e bölünen sıl det LYS /.NM MTMTİK TSTİ ÇÖZÜMLİ 8. - ` j - 8 k - 8 8-8 8 nck ʼin ktı oln sıl ( tne) kee lındı. -

Detaylı

g h r l n i j O a O i Nazlı Ülger 1, Ercan Baldemir 2, Betül Battaloğlu İnanç 3 Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 2

g h r l n i j O a O i Nazlı Ülger 1, Ercan Baldemir 2, Betül Battaloğlu İnanç 3 Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 2 e l n i j i O A þ t ý m O i g in h c s Employee Stisfction in Hospitls with Afilsyo; Smple of Tining nd Resech Hospitl of Univesity of Muğl Sıtkı Koçmn Afilisyon Uygulnn Hstnelede Çlışn Memnuniyeti; Muğl

Detaylı

Pankreas Kanserli Kemoradyoterapi Uygulanan Hastalarımızın Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi h

Pankreas Kanserli Kemoradyoterapi Uygulanan Hastalarımızın Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi h e r Ar þ t ý r m Retrospective Evlution of the Pncretic Cncer Ptients Who Received Chemordiotherpy l n i j ri O O i g in Pnkres Knserli Kemordyoterpi Uygulnn Hstlrımızın Retrospektif Olrk Değerlendirilmesi

Detaylı

ELEKTRIKSEL POTANSIYEL

ELEKTRIKSEL POTANSIYEL FİZK 14-22 Des 7 ELEKTRIKSEL POTANSIYEL D. Ali ÖVGÜN DAÜ Fizik Bölümü Kynkl: -Fizik 2. Cilt (SERWAY) -Fiziğin Temellei 2.Kitp (HALLIDAY & RESNIK) -Ünivesite Fiziği (Cilt 2) (SEARS ve ZEMANSKY) www.ovgun.com

Detaylı

l Dil Kanserlerinde Boyun Metastazı / Neck Metastasis in Tongue Cancer

l Dil Kanserlerinde Boyun Metastazı / Neck Metastasis in Tongue Cancer e l A þ t ý m The Effects of Tumou Thickness nd Size on Cevicl Lymph Node Metstsis in Tongue Cnce n i j i O O i g in Dil Knseleinde Tümö Klınlığı ve Boyutun Sevikl Lenf Nodu Metstzın Etkilei h c s Re l

Detaylı

HASTANE TEDAVİSİ GEREKTİREN İNTİHAR GİRİŞİMLERİ

HASTANE TEDAVİSİ GEREKTİREN İNTİHAR GİRİŞİMLERİ Kriz Dergisi 1(3): 129-133 HASTANE TEDAVİSİ GEREKTİREN İNTİHAR GİRİŞİMLERİ Dr. Ahmet Rıft ŞAHİN*, Dr. Aysen ÖZKAN** Özet: İntihr girişimi nedeniyle medikl vey cerrhi tedvi gerektiren 3 hstnın dosylrı incelendi.

Detaylı

Nutritional Situation Assessment of 65 Years Old Patient Who Applicate to Emergency Department l

Nutritional Situation Assessment of 65 Years Old Patient Who Applicate to Emergency Department l e r Ar þ t ý r m Nutritionl Sitution Assessment of 65 Yers Old Ptient Who Applicte to Emergency Deprtment l n i j ri O O i g in Acil Servise Bşvurn 65 Yş Üzeri Hstlrd Nütrisyonel Durumun Değerlendirilmesi

Detaylı

Katı cisimlerin hareketlerinin tanımlanması ve analizi iki yönden önem taşır.

Katı cisimlerin hareketlerinin tanımlanması ve analizi iki yönden önem taşır. RİJİT (KTI) CİSMİN KİNEMTİĞİ Ktı cisimlein heketleinin tnımlnmsı e nlizi iki yönden önem tşı. iincisi sıkç kşılşıln bi duum olup mç, değişik tipte km, dişli, çubuk e bu gibi mkin elemnlını kullnk belili

Detaylı

Akciğer ve Mediastinal Lezyonlarda Preoperatif Tahminlerimizin Analizi

Akciğer ve Mediastinal Lezyonlarda Preoperatif Tahminlerimizin Analizi n i j l A þ t ý m Akciğe ve Medistinl Lezyonld Peopetif Thminleimizin Anlizi i O O Anlyses of Peopetive h c e s Re i g in l Pesumptive Dignosis in Lung nd Medistinl Lesions Peopetif Thminleimizin Anlizi

Detaylı

Feeding Behavior and Nutrition Education in Primary School Students: A School-Based Study l

Feeding Behavior and Nutrition Education in Primary School Students: A School-Based Study l e A þ t ý m Feeding Behvio nd Nutition Eduction in Pimy School Students: A School-Bsed Study l n i j i O O i g in İlköğetim Öğencileinde Beslenme Dvnışlı ve Beslenme Eğitimi: Okul Tbnlı Bi Çlışm h c s

Detaylı

Pankreasýn Solid Psödopapiller Tümörünün Preoperatif Tanýsý: Bir Olgu Sunumu

Pankreasýn Solid Psödopapiller Tümörünün Preoperatif Tanýsý: Bir Olgu Sunumu ARAÞTIRMALAR OLGU SUNUMU(Cse (Reserch Reports) Reports) Pnkresýn Solid Psödoppiller Tümörünün Preopertif Tnýsý: Bir Olgu Sunumu Preopertive Dignosis of Solid Pseudoppillry Tumor of the Pncres: Cse Report

Detaylı

Lineer Olmayan DC Servo Motorun Bulanık Mantık Denetleyici ile Hız Denetimi. Nonlinear DC Servo Motor Speed Control with Fuzzy Logic Controller

Lineer Olmayan DC Servo Motorun Bulanık Mantık Denetleyici ile Hız Denetimi. Nonlinear DC Servo Motor Speed Control with Fuzzy Logic Controller Eleco 2014 Elektik Elektonik ilgisy ve iyomedikl Mühendisliği Sempozyumu, 27 29 Ksım 2014, us Linee Olmyn DC Sevo Motoun ulnık Mntık Denetleyici ile Hız Denetimi Nonline DC Sevo Moto Speed Contol with

Detaylı

Primeri Bilinmeyen Aksiller Metastazda Cerrahi Yaklaşım. Dr. Ali İlker Filiz GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Servisi

Primeri Bilinmeyen Aksiller Metastazda Cerrahi Yaklaşım. Dr. Ali İlker Filiz GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Servisi Primeri Bilinmeyen Aksiller Metastazda Cerrahi Yaklaşım Dr. Ali İlker Filiz GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Servisi okült (gizli, saklı, bilinmeyen, anlaşılmaz) okült + kanser primeri bilinmeyen

Detaylı

Simultaneus Bilateral Spontaneus Pneumothoraces: A Retrospective Analysis of 11 Cases

Simultaneus Bilateral Spontaneus Pneumothoraces: A Retrospective Analysis of 11 Cases e r Ar þ t ý r m Eş zmnlı Bilterl Spontn Pnömotorks: 11 Olgunun Retrospektif Anlizi l n i j ri O O i g in Simultneus Bilterl Spontneus Pneumothorces: A Retrospective Anlysis of 11 Cses h c r s Re l Bilterl

Detaylı

Referral to the Hospital and Emergency Ambulance Service Uses Patterns of the Inmates and Convicts l

Referral to the Hospital and Emergency Ambulance Service Uses Patterns of the Inmates and Convicts l e A þ t ý m Refel to the Hospitl nd Emegency Ambulnce Sevice Uses Pttens of the Inmtes nd Convicts l n i j i O O i g in Tutuklu ve Hükümlülein Hstneye Sevk Nedenlei ve Acil Ambulns Kullnımı Özelliklei

Detaylı

Primer Beyin Tümörlerini Evrelendirmesinde Perfüzyon MRG nin Katkısı

Primer Beyin Tümörlerini Evrelendirmesinde Perfüzyon MRG nin Katkısı DAHİLİ BİLİMLER / MEDICAL SCIENCES Arştırm Mklesi / Reserch Article Ankr Üniversitesi Tıp Fkültesi Mecmusı 2009, 62(4) Primer Beyin Tümörlerini Evrelendirmesinde Perfüzyon MRG nin Ktkısı Contribution of

Detaylı

Clinical and Demographic Characteristics of 626 Patients with Moderate and Severe Psoriasis l

Clinical and Demographic Characteristics of 626 Patients with Moderate and Severe Psoriasis l e r Ar þ t ý r m Clinicl nd Demogrphic Chrcteristics of 626 Ptients with Moderte nd Severe Psorisis l n i j ri O O i g in Ort ve Şiddetli Psorizisi Oln 626 Hstnın Klinik ve Demogrfik Özellikleri h c r

Detaylı

Surgical Treatment of Hemoptysis: Analysis of 17 Cases. Hemoptizide Cerrahi Tedavi:17 Olgunun Analizi. n i. j O. r l

Surgical Treatment of Hemoptysis: Analysis of 17 Cases. Hemoptizide Cerrahi Tedavi:17 Olgunun Analizi. n i. j O. r l e l A þ t ý m Sugicl Tetment of Hemoptysis: Anlysis of 17 Cses n i j i O O i g Hemoptizide Cehi Tedvi:17 Olgunun Anlizi in h c s Re l Hemoptizide Cehi Tedvi / Sugicl Tetment of Hemoptysis Ufuk Çobnoğlu

Detaylı

Semptomatik perikardiyal efüzyonların cerrahi tedavisinde VATS, subksifoid ve minitorakotomi perikardiyal pencerenin etkinliği

Semptomatik perikardiyal efüzyonların cerrahi tedavisinde VATS, subksifoid ve minitorakotomi perikardiyal pencerenin etkinliği Dicle Tıp Dergisi / 2014; 41 (1): 99-107 Dicle Medicl Journl doi: 10.5798/diclemedj.0921.2014.01.0381 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Semptomtik perikrdiyl efüzyonlrın cerrhi tedvisinde VATS, suksifoid

Detaylı

Adneksiyel Kitlelerde Maligniteyi Predikte Eden Faktörler

Adneksiyel Kitlelerde Maligniteyi Predikte Eden Faktörler Adneksiyel Kitlelerde Maligniteyi Predikte Eden Faktörler Dr. M. Murat Naki Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi BD Epidemiyoloji ABD de 300

Detaylı

Mücahit Sabri Bilgin 1, Salim Özenç 2, Oktay Sarı 1, Şirzat Yeşilkaya 1, Ümit Aydoğan 1, Bayram Koç 1

Mücahit Sabri Bilgin 1, Salim Özenç 2, Oktay Sarı 1, Şirzat Yeşilkaya 1, Ümit Aydoğan 1, Bayram Koç 1 e l A þ t ý m A Study on Qulity of Life in Ptients with Dibetes n i j i O O i g Dibet Hstlın Kliteli Yşmsı Üzeine Bi Aştım in h c s Re l Diybet ve Yşm Klitesi / Dibetes nd Qulity of Life Müchit Sbi Bilgin

Detaylı

Şensoy Nazlı 1, Özmen Alparslan 2, Doğan Nurhan 3, Ercan Atilla 4, Karabekir H. Selim 5

Şensoy Nazlı 1, Özmen Alparslan 2, Doğan Nurhan 3, Ercan Atilla 4, Karabekir H. Selim 5 e r Ar þ t ý r m A Reserch on Ptient Stisfction with Primry Helth Cre in the Center of Afyonkrhisr l n i j ri O O i g in Afyonkrhisr İl Merkezinde Birinci Bsmk Sğlık Hizmetlerinde Hst Memnuniyeti Arştırmsı

Detaylı

Progresif Supranükleer Palsi: İki Olgu Sunumu

Progresif Supranükleer Palsi: İki Olgu Sunumu 10 ISSN:2149-455X Olgu Sunumu / Cse Report Progresif Suprnükleer Plsi: İki Olgu Sunumu Progressive Suprnucler Plsy: Two Cse Reports Mustf Ceyln 1, Bekir Enes Demiryürek 2, Bilgehn Atılgn Acr 3, Ayl Neslihn

Detaylı

Factors Affecting Success and Complication of Percutaneous Nephrolithotomy

Factors Affecting Success and Complication of Percutaneous Nephrolithotomy e l A þ t ý m Fctos Affecting Success nd Compliction of Pecutneous Nepholithotomy n i j i O O i g in Pekütn Nefolitotomide Bşıyı ve Kompliksyonlı Etkileyen Fktöle h c s Re l Pekutn Nefolitotomi / Pecutneous

Detaylı

3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ 3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Aç, Kps, Dynk, Tnılr ve Kısltlr Aç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin cı, IMT 2000/UMTS Altypılrının Kurulsı

Detaylı

Oksipital Korteks İskemisi Nedeniyle Gelişen Homonim Hemianopsinin Medikal Tedaviye Verdiği Hızlı Cevap

Oksipital Korteks İskemisi Nedeniyle Gelişen Homonim Hemianopsinin Medikal Tedaviye Verdiği Hızlı Cevap Oksipitl Korteks İskemisi Nedeniyle Gelişen Homonim Heminopsinin Medikl Tedviye Verdiği Hızlı Cevp Rpid Medicl Response of Homonymous Heminopsi fter Occipitl Cortex Ischemi Özlem GÜRSES ŞAHİN 1, Bnu ÇAKIR

Detaylı

ÇOKGENLER Çokgenler çokgen Dışbükey (Konveks) ve İçbükey (Konkav) Çokgenler dış- bükey (konveks) çokgen içbükey (konkav) çokgen

ÇOKGENLER Çokgenler çokgen Dışbükey (Konveks) ve İçbükey (Konkav) Çokgenler dış- bükey (konveks) çokgen içbükey (konkav) çokgen ÇONLR Çokgenler rdışık en z üç noktsı doğrusl olmyn, düzlemsel şekillere çokgen denir. Çokgenler kenr syılrın göre isimlendirilirler. Üçgen, dörtgen, beşgen gibi. ışbükey (onveks) ve İçbükey (onkv) Çokgenler

Detaylı

Evalution of Autoimmunity in Patients with Primary Cutaneous Vasculitis l

Evalution of Autoimmunity in Patients with Primary Cutaneous Vasculitis l e r Ar þ t ý r m Evlution of Autoimmunity in Ptients with Primry Cutneous Vsculitis l n i j ri O O i g in Primer Kutnöz Vskülitli Hstlrd Otoimmünitenin Değerlendirilmesi h c r s Re l Primer Kutnöz Vskülit

Detaylı

GERM HÜCRELİ OVER TÜMÖRLERİNDE CERRAHİ EVRELEME GEREKLİ MİDİR?

GERM HÜCRELİ OVER TÜMÖRLERİNDE CERRAHİ EVRELEME GEREKLİ MİDİR? P.O. Number Terms Rep Ship Via F.O.B. Project Quantity Item Code Description Price Each Amount GERM HÜCRELİ OVER TÜMÖRLERİNDE CERRAHİ EVRELEME GEREKLİ MİDİR? Dr.Aytekin Altıntaş Total GERM HÜCRELİ TÜMÖRLER

Detaylı

Retrospective Evaluation of the Pancreatic Cancer Patients Who Received Chemoradiotherapy l

Retrospective Evaluation of the Pancreatic Cancer Patients Who Received Chemoradiotherapy l e r Ar þ t ý r m Retrospective Evlution of the Pncretic Cncer Ptients Who Received Chemordiotherpy l n i j ri O O i g in Pnkres Knserli Kemordyoterpi Uygulnn Hstlrımızın Retrospektif Olrk Değerlendirilmesi

Detaylı

A Review of our Clinical Experience: 107 Spontaneus Pneumothorax Cases

A Review of our Clinical Experience: 107 Spontaneus Pneumothorax Cases e l A þ t ý m Yüzyedi Spontn Pnömotoks Olgusund Klinik Deneyimimiz n i j i O O i g in A Review of ou Clinicl Expeience: 107 Spontneus Pneumothox Cses h c s Re l Spontn Pnömotoks / Spontn Pnömotoks Ufuk

Detaylı

Bir Elektrik Motorunun Kısımları. Bir elektrik motorunun parçaları: Rotor, stator içinde döner.

Bir Elektrik Motorunun Kısımları. Bir elektrik motorunun parçaları: Rotor, stator içinde döner. Bir Elektrik Motorunun Kısımlrı Bir elektrik motorunun prçlrı: Rotor, sttor içinde döner. İki kutuplu bir DA motoru -kutuplu mkinnın kısımlrı ve elemnlrı Dört kutuplu bir DA motoru-endüktör Kutup nüvesi

Detaylı

Bahçe Mah. Soğuksu Cad. No:73 MERSİN www.sratanitim.com info@sratnitim.com. Tel :0.324 336 41 24 :0.324 336 41 26 Gsm :0.

Bahçe Mah. Soğuksu Cad. No:73 MERSİN www.sratanitim.com info@sratnitim.com. Tel :0.324 336 41 24 :0.324 336 41 26 Gsm :0. Tnıtım Bhçe Mh. Soğuksu Cd. No:73 MERSİN www.srtnitim.com info@srtnitim.com Tel :0.324 336 41 24 :0.324 336 41 26 Gsm :0.532 592 60 05 çık hvdki prestijiniz 1 Tnıtım ,Büfe Durk Rket 118 x 178 cm Gintbord

Detaylı

Jüvenil Miyasteni Gravis: Üç Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi h

Jüvenil Miyasteni Gravis: Üç Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi h e r Ar þ t ý r m Juvenile Mystheni Grvis: A Report of Three Cses nd Literture Review l n i j ri O O i g in Jüvenil Miysteni Grvis: Üç Olgu Sunumu ve Litertürün Gözden Geçirilmesi h c r s Re l Jüvenil Miysteni

Detaylı

Halit Çınarka 1, Hülya Kılıç Yılmaz 2, Yelda Yazıcı 3, Servet Kayhan 1, Aziz Gümüş 1

Halit Çınarka 1, Hülya Kılıç Yılmaz 2, Yelda Yazıcı 3, Servet Kayhan 1, Aziz Gümüş 1 e l A þ t ý m A Five Ye Motlity Anlysis in Chest Disese Hospitl Locted in Est Blckse Region n i j i O O i g in Doğu Kdeniz Bölgesindeki Bi Göğüs Hstlıklı Hstnesinde Beş Yıllık Motlite Anlizi h c s Re l

Detaylı

Komisyon DGS TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME SINAVI ISBN 978-605-364-027-1. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir.

Komisyon DGS TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME SINAVI ISBN 978-605-364-027-1. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. Komisyon DGS TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 0 DENEME SINAVI ISBN 97-0--07- Kitpt yer ln ölümlerin tüm sorumluluğu yzrın ittir. Pegem Akdemi Bu kitın sım, yyın ve stış hklrı Pegem Akdemi Yy. Eğt. Dn. Hizm. Tic. Ltd. Şti

Detaylı

İlişkisel Veri Modeli. İlişkisel Cebir İşlemleri

İlişkisel Veri Modeli. İlişkisel Cebir İşlemleri İlişkisel Veri Modeli İlişkisel Cebir İşlemleri Veri işleme (Mnipultion) işlemleri (İlişkisel Cebir İşlemleri) Seçme (select) işlemi Projeksiyon (project) işlemi Krtezyen çrpım (crtesin product) işlemi

Detaylı

Çocuk Acil Ünitesine Başvuran 0-18 Yaş Arası Zehirlenme Olgularının İncelenmesi

Çocuk Acil Ünitesine Başvuran 0-18 Yaş Arası Zehirlenme Olgularının İncelenmesi Arştırmlr / Reserches DOI: 10.5350/SEMB2014480105 Çocuk Acil Ünitesine Bşvurn 0-18 Yş Arsı Zehirlenme Olgulrının İncelenmesi Dilek Aygin 1, Hnde Açıl 1 ÖZET: Çocuk cil ünitesine bşvurn 0-18 yş rsı zehirlenme

Detaylı

a 2 =h 2 +r 2 DERS: MATEMATĐK 8 KONU:KONĐ FORMÜLLERĐ ANLATIMI HAZIRLAYAN: ÖMER ASKERDEN ADI: SOYADI:

a 2 =h 2 +r 2 DERS: MATEMATĐK 8 KONU:KONĐ FORMÜLLERĐ ANLATIMI HAZIRLAYAN: ÖMER ASKERDEN ADI: SOYADI: 1) KONĐ: Bi çembein bütün noktlının çembein dışındki bi nokt ile bileştiilmesinden elde edilen cisme koni deni. Kısc Koni, tbnı die oln pimitti. DĐK KONĐ PĐRAMĐT 1-A)DĐK KONĐ: Bi dik üçgenin, dik kenlındn

Detaylı

Kesir Örnek Çözüm. 1. Yandaki şekilde bir TEST - 1. 1. Taralı alanı gösteren. bütün 8 eş parçaya bölünmüş ve bu parçalardan 3 tanesi

Kesir Örnek Çözüm. 1. Yandaki şekilde bir TEST - 1. 1. Taralı alanı gösteren. bütün 8 eş parçaya bölünmüş ve bu parçalardan 3 tanesi Kesir.. Trlı lnı gösteren kesri bulunuz. kesrini ile genişlettiğimizde elde edilecek kesri bulunuz.. Yndki şekilde bir bütün 8 eş prçy bölünmüş ve bu prçlrdn tnesi trnmıştır. Trlı lnı gösteren kesir syısı

Detaylı

Effect of Electromagnetic Field (Wi-Fi) on the Pancreas: Role of Selenium and L-Carnitine l

Effect of Electromagnetic Field (Wi-Fi) on the Pancreas: Role of Selenium and L-Carnitine l e A þ t ý m Effect of Electomgnetic Field (Wi-Fi) on the Pnces: Role of Selenium nd L-Cnitine l n i j i O O i g in Elektomnyetik Alnın (Wi-Fi) Pnkes Dokusun Etkisi: Selenyum ve L-Cnitin in Rolü h c s Re

Detaylı

JEOTERMAL REZERVUARLARIN MODELLENMESİ

JEOTERMAL REZERVUARLARIN MODELLENMESİ 233 JEOTERMAL REZERVUARLARIN MODELLENMESİ Hüly SARAK Abduhmn SATMAN ÖZET Litetüde jeoteml ezevu dvnışlını modelleyen çeşitli modelle mevcuttu. Bunl üetim debisi zlm yöntemi, boyutsuz ezevu modellemesi

Detaylı

Doğum Öncesi Bakım Almayı Etkileyen Faktörlerin Çoklu Analizi: Bir İç Anadolu Örneği h

Doğum Öncesi Bakım Almayı Etkileyen Faktörlerin Çoklu Analizi: Bir İç Anadolu Örneği h e A þ t ý m Multiple Anlyses of the Fctos Affecting the Utiliztion of Antentl Ce: A Middle Antoli Smple l n i j i O O i g in Doğum Öncesi Bkım Almyı Etkileyen Fktölein Çoklu Anlizi: Bi İç Andolu Öneği

Detaylı

Interestingly Foreign Bodies in Esophageal and Bronchial System: Analysis of 9 Cases

Interestingly Foreign Bodies in Esophageal and Bronchial System: Analysis of 9 Cases e l A þ t ý m Inteestingly Foeign Bodies in Esophgel nd Bonchil System: Anlysis of 9 Cses n i j i O O i g in Özofgus ve Bonşil Sistemde İlginç Ybncı Cisimle: 9 Olgunun Anlizi h c s Re l İlginç Ybncı Cisimle

Detaylı

KATI BASINCI. 3. Cis min ağır lı ğı G ise, olur. Kap ters çev ril di ğin de ze mi ne ya pı lan ba sınç, Şekil-I de: = P = A = 3P.A

KATI BASINCI. 3. Cis min ağır lı ğı G ise, olur. Kap ters çev ril di ğin de ze mi ne ya pı lan ba sınç, Şekil-I de: = P = A = 3P.A BÖÜ TI BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER TI BSINCI Cis min ğır lı ğı ise, r( r) 40 & 60rr 4rr zemin r r Şekil-I de: I p ters çev ril di ğin de ze mi ne y pı ln b sınç, ı rr 60rr rr 60 N/ m r zemin r + sis + + 4 4 tı

Detaylı

LOGARİTMA. Örnek: çizelim. Çözüm: f (x) a biçiminde tanımlanan fonksiyona üstel. aşağıda verilmiştir.

LOGARİTMA. Örnek: çizelim. Çözüm: f (x) a biçiminde tanımlanan fonksiyona üstel. aşağıda verilmiştir. LOGARİTMA I. Üstl Fonksiyonlr v Logritmik Fonksiyonlr şitliğini sğlyn dğrini bulmk için ypıln işlm üs lm işlmi dnir. ( =... = 8) y şitliğini sğlyn y dğrini bulmk için ypıln işlm üslü dnklmi çözm dnir.

Detaylı

DRC sayısının kendisi hariç en büyük üç farklı pozitif tam. Deneme - 3 / Mat. Cevap B. 2 ve 5 numaralı kutular açık olur. Cevap E.

DRC sayısının kendisi hariç en büyük üç farklı pozitif tam. Deneme - 3 / Mat. Cevap B. 2 ve 5 numaralı kutular açık olur. Cevap E. nm - / Mt MTMTİK NMSİ Çözüml. + + -. + + + + + 8 + 8 bulunu. 8 y - 0, y 90 & 0, y y - y 90 y - 0+ y- & y - y 0y+ -y 9+ y 9y+ 7 + y 8y + 5 5y 5 y 5 5 +. + - ^ h - - 9-0 -9 bulunu. - - k. R vp. 5 6 çık çık

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI 17. MATEMATİK YARIŞMASI 11. SINIF TEST SORULARI

ÖZEL EGE LİSESİ EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI 17. MATEMATİK YARIŞMASI 11. SINIF TEST SORULARI EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI 7. MATEMATİK YARIŞMASI. SINIF TEST SORULARI. + işleminin sonucu kçtır? 5 5 A) 0 B) 0 C) 0 7 D) 0 9 E). y = x x + prbolünün y = x doğrusun en ykın noktsının koordintlrı toplmı

Detaylı

2005 ÖSS BASIN KOPYASI SAYISAL BÖLÜM BU BÖLÜMDE CEVAPLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 90 DIR. Matematiksel İlişkilerden Yararlanma Gücü,

2005 ÖSS BASIN KOPYASI SAYISAL BÖLÜM BU BÖLÜMDE CEVAPLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 90 DIR. Matematiksel İlişkilerden Yararlanma Gücü, 005 ÖSS SIN KPYSI SYISL ÖLÜM İKKT! U ÖLÜME EVPLYĞINIZ TPLM SRU SYISI 90 IR. İlk 45 Soru Son 45 Soru Mtemtiksel İlişkilerden Yrrlnm Gücü, Fen ilimlerindeki Temel Kvrm ve İlkelerle üşünme Gücü ile ilgilidir.

Detaylı

OM466 Orman Koruma (2015-2016 Bahar Yarıyılı) dersi kapsamında düzenlenen 15 Mart 2016 tarihli teknik arazi gezisi hakkında rapor

OM466 Orman Koruma (2015-2016 Bahar Yarıyılı) dersi kapsamında düzenlenen 15 Mart 2016 tarihli teknik arazi gezisi hakkında rapor OM466 Ormn Korum (2015-2016 Bhr Yrıyılı) dersi kpsmınd düzenlenen 15 Mrt 2016 trihli teknik rzi gezisi hkkınd rpor Teknik rzi gezisi, Düzce Ormn İşletme Müdürlüğü, Konurlp Ormn İşletme Şefliği sınırlrı

Detaylı

1997 ÖYS A) 30 B) 35 C) 40 D) 45 E) 50. olduğuna göre, k kaçtır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

1997 ÖYS A) 30 B) 35 C) 40 D) 45 E) 50. olduğuna göre, k kaçtır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 7 ÖYS. 0,00 0,00 k 0,00 olduğun göre, k kçtır? 6. Bir ust günde çift ykkbı, bir klf ise günde çift ykkbı ypmktdır. İkisi birlikte, 8 çift ykkbıyı kç günde yprlr? 0 C) 0 D) 0 C) D). (0 ) ( 0) işleminin

Detaylı

İŞ ETKİ ÇİZGİSİ TEOREMİ. Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Müh. Bölümü Balıkesir, TÜRKİYE THEOREM OF WORK INFLUENCE LINE

İŞ ETKİ ÇİZGİSİ TEOREMİ. Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Müh. Bölümü Balıkesir, TÜRKİYE THEOREM OF WORK INFLUENCE LINE BAÜ Fen Bil. Enst. Dergisi (006).8. İŞ ETKİ ÇİZGİSİ TEOREMİ Scit OĞUZ, Perihn (Krkulk) EFE Blıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimrlık Fkültesi İnşt Müh. Bölümü Blıkesir, TÜRKİYE ÖZET Bu çlışmd İş Etki Çizgisi

Detaylı

Pediatrik Over Tümörleri Slayt Semineri

Pediatrik Over Tümörleri Slayt Semineri Pediatrik Over Tümörleri Slayt Semineri Dr. H. Serap Toru Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji A.D. Antalya /Türkiye Takip 4 yıl, hastalıksız takipte Östradiol ve inhibin düzeyleri Pelvik USG 13

Detaylı

Geniş Vestibüler Akuaduktus Sendromu: 2 Olgu Sunumu

Geniş Vestibüler Akuaduktus Sendromu: 2 Olgu Sunumu Uludğ Üniversitesi Tıp Fkültesi Dergisi 30 (2) 131-135, 2004 OLGU BİLDİRİMİ Geniş Vestiüler Akuduktus Sendromu: 2 Olgu Sunumu Nusret İNCİ, İrhim HIZALAN, Özlem Ky TURGUT, İlker TEZEL, Selçuk ONART, Levent

Detaylı

Sylvac Visio. Kullanıcı dostu. Entegre üç farklı aydinlatma. teknik uzmanlıðı. Atölye ve Laboratuar Uygulamalari Ýçin Görüntülü Ölçüm Sistemlerİ

Sylvac Visio. Kullanıcı dostu. Entegre üç farklı aydinlatma. teknik uzmanlıðı. Atölye ve Laboratuar Uygulamalari Ýçin Görüntülü Ölçüm Sistemlerİ 1969 dn beri hsss ölçüm cihzlrının İsviçre li üreticisi Sylvc Visio Atölye ve Lbortur Uygulmlri Ýçin Görüntülü Ölçüm Sistemlerİ Optİk mkinlr uygulnn sylvc teknik uzmnlıðı 1969 dn beri hsss ölçüm cihzlrı

Detaylı