TED ĠSTANBUL KOLEJĠ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU VELĠ BĠLGĠLENDĠRME REHBERĠ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TED ĠSTANBUL KOLEJĠ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU VELĠ BĠLGĠLENDĠRME REHBERĠ"

Transkript

1 TED ĠSTANBUL KOLEJĠ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU VELĠ BĠLGĠLENDĠRME REHBERĠ

2 ĠÇĠNDEKĠLER TÜRK EĞĠTĠM DERNEĞĠ TANITIM Misyon-Vizyon Tarihçe Türk Eğitim Derneği Okulları Türk Eğitim Derneği Neden Okul Açar? Türk Eğitim Derneği Okulları Nasıl Bireyler Yetiştirir? Türk Eğitim Derneği Okullarında Eğitim-Öğretim Anlayışı Türk Eğitim Derneği Burs Sistemi Türk Eğitim Derneği Neden Burs Verir? Türk Eğitim Derneği Nasıl Burs Verir? Tam Eğitim Bursu Tam Eğitim Bursu Sistemi Bağışçıları: Eğitim Meşaleleri Türk Eğitim Sistemine Katkı Türk Eğitim Derneği 100. Yıl Hedefleri OKUL TANITIM (TED ĠSTANBUL KOLEJĠ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU ) YerleĢke ve Fiziki Yapı Akademik Program Ölçme-Değerlendirme Sınavlar Ödev -Proje -Portfolyo Not Sistemi Sınıf Geçme Kuralları Okul ĠĢleyiĢi ve Kurallar Genel Kurallar Devam/Devamsızlık İzin İşlemleri Öğrenci Davranış Kuralları Kurullar ve Yönetmelikler Sınav Kuralları ve Derslik Kuralları Öğrenci Ödülleri Yönergesi Öğrenci Kıyafetleri Kurs ve Etüt sistemi Sosyal Etkinlikler Okul Gezileri Öğrencinin Okula Ulaşımı ve Okuldan Alınma Süreci İletişim Bilgileri Değişikliği Kantin-Kafeterya Kullanımı Kütüphane Kullanımı Spor Salonu Kullanımı

3 Müzik Derslikleri Kullanımı Görsel Sanatlar Derslikleri Kullanımı Bilgisayar Laboratuvarları Kullanımı Fen Laboratuvarları Kullanımı Konferans Salonu Kullanımı Elektronik Aletler Kullanımı Öğrenci Dolapları Kullanımı Yemekhane Kullanımı Sağlık/Revir kullanımı Servis Kullanımı Veli Bilgilendirme Veli İletişimi Veli Toplantıları Veli Bilgilendirme Yöntemi Destek Birimleri Psikolojik Danışma ve Rehberlik (PDR) Ölçme Değerlendirme Sağlık, Yemek, Ulaşım, Güvenlik, Temizlik ve Danışma Kitap-Kırtasiye ve Kıyafet Basın -Yayın ve Kurumsal İletişim Teknoloji ve Bilişim Kütüphane Kayıt ve Kabul

4 TÜRK EĞĠTĠM DERNEĞĠ TANITIM MĠSYON-VĠZYON MĠSYON Türkçe ve yabancı dilde eğitim veren okullar kurmak ve öğrencilerin barınmalarını sağlamak amacıyla yurtlar açmak. Açtığı okullarda yüksek nitelikli öğrenciler yetiştirmek. Maddi imkânları yeterli olmayan başarılı çocuklara ülke genelinde burslar vererek, onlara eğitimlerine devam etme olanağı tanımak. Türk eğitim standartlarını çağdaş seviyelere taşıyacak bilimsel platformlar oluşturmak. Araştırma projeleri ile eğitim sisteminin sorunları ve çözümleri üzerine toplumu bilinçlendirmek. Türk eğitim politikasının oluşturulmasında söz sahibi olmak. Seçkin bir sivil toplum örgütü olarak Türk Eğitim Derneği, eğitim alanında sivil insiyatifin etkinleştirilmesini, okul öncesinden yüksek öğretime kadar tüm boyutlarda yaptığı eğitim çalışmalarını ülke çapında ve uluslararası düzeyde sürdürmeyi, uygarlık değerlerini koruma ve geliştirme çabasında etkin rol oynamayı hedefleyen çağdaş ve ilerici bir vizyona sahiptir. TARĠHÇE Ülkemizin eğitim alanındaki ilk sivil toplum kuruluşu olan Türk Eğitim Derneği, Türk Maarif Cemiyeti adıyla 31 Ocak 1928 de kuruldu. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk daha savaş sürerken topladığı Eğitim Şurası nda Cumhuriyet in eğitimdeki yol haritasını şekillendiriyordu. Bu yol haritasında elbette toplum eliyle eğitimin kalkınması da vardı. Cumhuriyetimizin kurucusu, her türlü yoklukla ve cehaletle mücadele edilen bir dönemde eğitimin yaygınlaşması, eğitimde kalitenin artırılması ve eğitim faaliyetlerinin yürütülebilmesi için Derneğin meşalesini yaktı. Bilim ve eğitimde ilerlemeye yönelik genel isteği yerine getirebilmekten daha çok uzağız. Önümüzdeki yıl için sizlerden devletçe yapılabilecek en büyük özveriyi rica ederken, varlıklı olan vatandaşlarımıza da korumalarına verilmiş olan çocuklarımızı özel girişimleri ile okutup yetiştirmelerini önemle öğütlerim. Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Büyük Millet Meclisi nin ikinci dönem açılış konuşması, 1 Kasım 1925 Türkiye Cumhuriyeti Devleti nin önde gelen temsilcilerinin ve işadamlarının büyük fedakârlıklarıyla kurulan Cemiyet, ülke çapındaki başarılı çalışmaları üzerine 12 Aralık 1939 tarihli Bakanlar Kurulu kararı gereğince kamu yararına çalışan dernek statüsünü edindi ve 1946 Haziran ayından itibaren de Türk Eğitim Derneği adını aldı. Türk Eğitim Derneği nin amblemi, 1929 Mart ayında bugünkü biçimiyle Dernek amblemi olarak kabul edilmiştir. Amblemdeki ay, Türk Bayrağından alınmıştır. Eğitim sembolü olan meşale, Derneğimizin temel amacının simgesidir. Yıldızlar ise Derneğin kuruluşu ve gelişmesinde büyük katkısı olan ilk Yönetim Kurulunun beş üyesine saygı ve sevgiyi ölümsüzleştirmek amacını taşımaktadır. Derneğin ilk tüzüğünde yer alan Cemiyet, siyasi hiçbir gaye gütmeyip, sadece memleket gençliğinin tahsil ve terbiyesine yardım ile iştigal eyler. şeklinde belirtilen temel amaç, bugün de geçerliliğini korumaktadır. Türk Eğitim Derneği, bugüne kadar sadık kaldığı bu ilkeye dayanarak çalışmalarını yürütmektedir.

5 TÜRK EĞĠTĠM DERNEĞĠ OKULLARI Türk Eğitim Derneği, kuruluş amaçları doğrultusunda açılışından hemen sonra, öğretim yılında açtığı anaokulu ile eğitim-öğretim çalışmalarına başladı; öğretim yılında ise, Milli Eğitim Bakanlığı nın onayı ile Ankara Ġlkokulu olarak İlkokul 1. sınıfını açtı. TED Ankara Koleji nin açılışını, ülkenin diğer illerinde açılan okullar izledi ve ülke çapındaki TED Okullarının sayısı hızla arttı. TED Neden Okul Açar? Türk Eğitim Derneği, eğitimin bir ülkenin ekonomik ve sosyal kalkınmasındaki en önemli etken olduğuna inanır ve Türkiye nin eğitim yoluyla gelişmesine katkıda bulunmak için; okullarının bulunduğu bölgelerin eğitim seviyesini yükseltmek, maddi olanakları sınırlı, başarılı çocuklara okullarında eğitim vermek amacıyla okullar açar. Türk Eğitim Derneği, Okulları, Üniversitesi, Düşünce Kuruluşu, Temsilcilikleri, Öğrenci Yurtları, İktisadi İşletmesi, Senfoni Orkestrası, Okullarının Mezun Dernekleri ve Spor Kulüpleri ile büyük ve benzersiz bir sivil toplum kuruluşudur. TED Okulları Nasıl Bireyler YetiĢtirir? Türk Eğitim Derneği Okulları; Atatürk ilkelerine ve Cumhuriyetin kazanımlarına bağlı, Ulusal ve manevi değerleri özümseyerek, ilkeleriyle bütünleştirmiş, En az bir yabancı dili bilen ve yaşamında etkili bir şekilde kullanan, Yüksek ahlaklı, Ülke sorunlarına karşı farkındalığı ve çözüm üretme bilinci yüksek, Çevreye duyarlı, Sosyal sorumluluk bilincine sahip, Bilimsel düşünen, Empati kuran ve farklılıklara saygılı, İletişim becerileri kazanmış, Özgüveni yüksek, Teknolojiyi hayatının her alanında etkili ve olumlu bir şekilde kullanan, İş hayatında gerekli olan bilgi, beceri ve değerleri edinmiş, Kültür, sanat ve spor alanlarında entelektüel birikimi olan, Dünya vatandaşlığı vizyonuna sahip bireyler yetiştirir. Türk Eğitim Derneği, öğrencilerine bu özellikleri kazandırmak için yaşam temelli ve öğrenciyi merkeze alan eğitim-öğretim olanakları sunar. Türk Eğitim Derneği Okullarında Eğitim-Öğretim AnlayıĢı Türk Eğitim Derneği Okulları nda; Bireysel farklılıkların dikkate alındığı, Öğrenci merkezli, Ulusal değerleri esas alan,

6 Evrensel bakış açısına sahip, Yabancı dil eğitiminin gerekliliğine inanan, Akademik, sosyal ve fiziksel gelişimi destekleyici ortamlar sunan, TED e özgü geliştirilmiş programlar ile uluslararası uygulamaların bütünleştirildiği, Pozitif disipline dayalı, dinamik ve yenilikçi bir eğitim öğretim anlayışı esastır. Türk Eğitim Derneği nin burs sistemi, kapsamı itibariyle ülke genelindeki mevcut burs uygulamalarından ayrılmaktadır. Yürütülmekte olan burs sistemiyle, yaklaşık öğrencinin cep harçlığı da dahil tüm eğitim masrafları üniversite eğitimlerinin sonuna kadar karşılanmıştır. TED BURS SĠSTEMĠ Türk Eğitim Derneği, ülke genelinde okullarını yaygınlaştırarak, daha çok sayıda öğrenciye çağdaş ve nitelikli bir eğitim sağlamanın yanında, eğitimde fırsat eşitliği ilkesiyle başarılı fakat maddi olanaksızlıklar nedeniyle nitelikli bir eğitime erişimi olmayan öğrencilere burs sağlamaktadır. Türk Eğitim Derneği, eğitimde fırsat eşitliğini savunur ve benzersiz bir burs sistemiyle hizmet vermektedir. Türk Eğitim Derneği nin burs sistemi, kapsamı itibariyle ülke genelindeki mevcut burs uygulamalarından ayrılmaktadır. Yürütülmekte olan burs sistemiyle, yaklaşık öğrencinin cep harçlığı da dahil tüm eğitim masrafları üniversite eğitimlerinin sonuna kadar karşılanmıştır. Türk Eğitim Derneği Neden Burs Verir? Eğitimde fırsat eşitliğini sağlayarak toplumun her kesimini eğitim hizmetlerinden yararlandırmak, demokratik rejimlerin temel hedeflerinden birisidir. Türk Eğitim Derneği, üç temel misyonundan biri olan eğitimde fırsat eşitliğine katkı sağlamak ve donanımlı nesiller yetiştirmek amacıyla kuruluşundan itibaren maddi imkânları kısıtlı fakat başarılı öğrencilere burslar vermektedir. Burs Sistemimizin Yasal Dayanağı, Dernek Ana Tüzüğü Madde 5 - a bendi: Kimsesizliği ve parasızlığı dolayısıyla okuma imkânı bulamayan ahlaklı, anlayışlı ve çalışkan Türk çocuklarına eğitim olanağı sağlamak. Türk Eğitim Derneği Nasıl Burs Verir? Türk Eğitim Derneği; Destekleme, Tam Destek ve Tam Eğitim Bursu uygulamalarıyla maddi imkânları kısıtlı fakat başarılı öğrencilere eğitim olanağı sunmaktadır. Destekleme ve Tam Destek Burslarında öğrencilerin kitap-kırtasiye, kılık-kıyafet ve cep harçlıkları karşılanırken, Tam Eğitim Bursu sisteminde ise söz konusu öğrencilerin tüm eğitim masrafları karşılanmaktadır.

7 Tam Eğitim Bursu Tam Eğitim Bursu (TEB) sisteminde, burs alan öğrencilerimiz birer Genç MeĢale olarak eğitimlerine devam eder. Türkiye genelinde yapılan merkezi sınav ve sonrasında gerçekleştirilen mülakatlarla (ev ziyaretleri) Genç Meşalelerin seçildiği Tam Eğitim Bursu ile sadece okul ücretleri değil; cep harçlığı, servis, yemek, kitap-kırtasiye, kıyafet, yatılı ise pansiyon giderleri karşılanmakta ve bursları, üniversite eğitimleri boyunca da devam etmektedir. Bu program çerçevesinde öğrencilere ve ailelerine, ihtiyaç duyulan durumlarda rehberlik, danışmanlık, psikolojik destek, sağlık hizmetleri, akademik destek ve süpervizörlüğün yanında; üniversite öğrencilerinin staj ve kariyer takip hizmeti de sunulmaktadır. Tam Eğitim Bursu Sistemi BağıĢçıları: Eğitim MeĢaleleri Genç Meşalelere maddi ve manevi destek veren kişi ve kuruluşlar, Eğitim MeĢalesi olarak adlandırılır. Bireysel destekte bulunanlar Bireysel Eğitim Meşalesi, kurumsal olarak destekte bulunanlar Kurumsal Eğitim Meşalesi olarak sistemde yerlerini alır. Ülkemizdeki hiçbir bursa benzemeyen TEB sisteminde, toplam tutarın bir kısmı Eğitim Meşaleleri tarafından karşılanırken, geriye kalan kısmı ise Türk Eğitim Derneği nin öz kaynaklarından karşılanmaktadır. TÜRK EĞĠTĠM SĠSTEMĠNE KATKI Türk Eğitim Derneği, eğitim alanındaki en köklü ve öncü sivil toplum kuruluşu kimliğiyle sivil inisiyatifin katılımı nı slogan olmanın ötesine taşımış bir kurumdur. Türk Eğitim Derneği, tarafsızlık ve bilimsellik ilkelerinden ödün vermeden, politika yapıcılara ve hükümetlere uygulanabilir çözümler önermekte, yürüttükleri çalışmaların etkili bir şekilde izlenmesini sağlamakta, kamuoyunu bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yürütmekte, özgün sosyal sorumluluk projeleri yürütürken başka kurumlarla da işbirliği yapmaktadır. Dernek, bilim ve çağdaşlık adına gerçekleştirdiği bilimsel toplantı, sempozyum ve konferanslarla, oluşturduğu bilimsel platformlarla, yürüttüğü araştırma ve çıkardığı bilimsel yayınlarla eğitim sektöründe bir referans noktası olmaktadır. TÜRK EĞĠTĠM DERNEĞĠ 100.YIL HEDEFLERĠ TED Okullarını 81 ilde yaygınlaştırarak, özel eğitimde Türkiye nin en güçlü kurumu olmak, Dünya standartlarında kaliteli öğretim programları oluşturarak, eğitim-öğretimde iyi uygulama örnekleriyle lider olma özelliğini sürdürebilmek, Türkiye de eğitimde lider olma özelliğini sürdürebilmek ve ülkenin yetenekli çocuklarını topluma kazandırmak amacıyla Tam Eğitim Bursu Sistemi ile 10 bin öğrenciye üniversite eğitimlerinin sonuna kadar burs vermek, Faaliyet gösterdiği tüm alanlarda olduğu gibi yükseköğretimde de fark yaratarak dünyanın sayılı üniversiteleri arasına girmek, Uluslararası alanda eğitim işbirlikleri oluşturarak, uluslararası düzeyde söz sahibi olmak, Türk eğitim sisteminin geliştirilmesi için eğitim politikalarının oluşturulmasında etkin bir role sahip olmak.

8 OKUL TANITIM YERLEġKE VE FĠZĠKĠ YAPI m² kapalı; m² açık araziye sahip olan kampüsde; Kütüphaneler, fen, bilgisayar ve 3D laboratuarları, yabancı dil derslikleri, yurt içi ve yurt dışı danışmanlık ofisleri ve derslikleri Müzik enstrüman çalışma odaları ve ayrı müzik derslikleri Baskı, resim, seramik, cam işleme, heykel ve ebru atölyeleri Spor faaliyetleri için açık ve kapalı alanlar Şehir dışından gelen öğrenciler için yatılı bölüm Revir Yemekhane, kantin Kıyafet satış mağazası Kırtasiye, Ulaşım ofisi bulunmaktadır. Beykoz'da, Polonezköy yolu üzerinde, yeşilin her tonuna rastlanabilecek bir vadinin içinde inşa edilen TED İstanbul Koleji Kampüsü, İstanbul'un gürültüsünden, yoğun trafiğinden ve kirli havasından uzakta, sağlıklı ve güvenli bir ortamda 40 dönümlük arazi üzerinde eğitim veren kampüsümüzün Yeşil Kampüs unvanı da bulunmaktadır. Kampüsümüz, Anaokulu, İlkokul, Ortaokul, Lise, yurt binaları, spor, kültür-sanat bölümlerinden oluşan 28 bin metre karelik kapalı alandan oluşur. Dersliklerimiz, bilgisayarlarımız, sanat, müzik atölyelerimiz, spor salonlarımız, laboratuvarlarımız ve kütüphanelerimiz uluslararası standartlardadır. Spor salonları, açık tenis, basketbol sahalarında öğrencilerimiz, spor faaliyetlerini sürdürürler. Kampüs içi kapalı garaj ile öğrencilerimizin güvenli bir şekilde servise kapalı garajdan binip inmeleri sağlanmaktadır.

9 Okulumuzda bulunan revirimizde uzman doktor ve hemşireler, öğrencilerimiz için sağlık hizmeti vermektedir. Acil durumlar için kampüsümüze yakın hastane bulunmaktadır. Kampüs genelinde ve sınıflarımızda bilgisayar ve kablosuz internet ağı bulunmaktadır. Oyun ve dinlenme alanlarımız, her yaş grubundan öğrenciye hizmet edecek biçimde, yeterli sayıda ve donanıma sahiptir. Binalarımızda koridorların, yağışlı ve soğuk havalarda, öğrencilerin teneffüslerini değerlendirebilecekleri rahatlık ve büyüklükte olmasına dikkat edilmiştir. Bina yapımız ve donanımımız, yangın ve depremle ilgili yönetmeliklerde belirtilen koşullara sahiptir. Öğrencilerimizin can güvenliği ve risklere karşı uluslararası yetkin kuruluş tarafından öngörülen her türlü önlemler alınmıştır. AKADEMĠK PROGRAM Okulumuzda sağlam bir entellektüel, bilişsel ve duygusal gelişim için, etkili öğretmenler ve güvenli bir öğrenme ortamı, Online bilgi kaynaklarını değerlendirmeye ve eleştirel düşünme becerilerini kazanmaya yönelik yaklaşım, zaman yönetimi, plan yapma ve akranlarla beraber etkili çalışma gibi önemli yaşam deneyimleri, küresel farkındalık becerileri kazandıran programlar, akademik ve sosyal destek, çok seçenekli spor- kültür ve sanat etkinlikleri yer almaktadır. Okulumuzun 1. Yabancı dili İngilizce dir. 5. Sınıftan itibaren Almanca, Fransızca veya İspanyolca 2. yabancı dil olarak verilmektedir Sınıflarda ana branşlarda sınıf sistemi, Görsel Sanatlar, Müzik, Beden Eğitimi, Yabancı Diller, Bilişim Teknolojileri derslerinde ise derslik sistemi uygulanmaktadır. İngilizce, Bilişim Teknolojileri, Fransızca, Almanca, İspanyolca derslerinde split (sınıfın ikiye bölünmesi) uygulaması, Beden Eğitimi ve Müzik derslerinde ise branşlaşma yapılmaktadır. Tüm sınıflarda haftada 2 saat kulüp saati olarak öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine göre hobi oluşturmalarına yardımcı olacak etkinlikler vardır. ĠNGĠLĠZCE K-12 bütünselliği içinde hazırlanmış özel müfredatımız gereği, Anaokulu ve İlkokul yıllarında güvenli, keyifli ve teşvik edici bir ortamda başlayan İngilizce öğrenimi, ortaokulda öğrencilerimizin bireysel gelişimleri ile farklı ilgi alanları ve yeteneklerinin dikkate alındığı öğrenci merkezli bir ortamda devam eder. 5. ve 6. Sınıf düzeyinde İngilizce takviye sınıfları oluşturularak, takviye programı uygulaması yapılır. Genel Kazanımlar Ortaokul eğitimini tamamlayan her öğrencimiz: Sözlü ve yazılı olarak kendisini etkili bir şekilde ifade eder, İngilizcenin ana dil olarak kullanıldığı ortamlar da dahil olmak üzere her ortamda rahatlıkla ve akıcı bir biçimde İngilizce iletişim kurar, Çeşitli durum ve ortamlarda etkin dinleme stratejilerini kullanabilir, İngilizceyi yaşamının bir parçası olarak görerek hedef dilde kitap okuma ve sunum yapma alışkanlıklarını kazanır, Yazım türlerini ve özelliklerini tanır ve kullanır,

10 Mektup, e-posta, öykü, şiir, paragraf ve makale gibi farklı formlardaki metinleri analiz ederek yorumlar ve benzerlerini yazar, İngilizcedeki farklı formlardaki medya mesajlarını (reklam, animasyon, blog yazısı, film, poster, broşür, haber gibi) analiz etme becerisini kazanır ve yine farklı formlarda medya çıktıları üretebilir, Dile yönelik kazanımlarını gerçek yaşamla ilişkilendirir, Analitik ve yaratıcı düşünme becerilerini geliştirir, İngilizce dijital ve basılı kaynakları kullanarak doğru bilgiye ulaşma, gerekli bilgiyi özümseme, geçerliliğini değerlendirme gibi araştırma becerilerini geliştirir, Lisedeki İngilizce programı ile İngilizce okutulan Fen ve Matematik derslerini kolaylıkla takip edecek dil becerilerini kazanır, Farklı kültürleri ve yaşamları tanıyarak, bunlara saygı duyan bir dünya vatandaşı olarak yetişir, Teknolojiyi İngilizcesini ve yaratıcılığını geliştirmek için kullanır, İngilizce öğrenme sürecine aktif olarak katılarak işbirliği yapma, öz disiplin ve hedef koyma gibi beceriler kazanır. Ders ĠĢleme Ve Uygulama Ortaokul İngilizce programımız, öğrencilerimizi edebiyatın farklı türleriyle tanıştırarak analitik düşünme, aktif okuma stratejileri uygulama, akademik ve yaratıcı yazma becerilerini geliştirme, kendilerini yazılı ve sözlü olarak daha akıcı ifade etme yetenekleri ile dilbilgisi becerilerini ve kelime bilgilerini geliştirmek üzere tasarlanmıştır. 8. sınıf sonuna kadar öğrencilerimiz makaleler, çeşitli romanlardan alıntılar, öyküler, şiir, haber, roman analizleri, sosyal ve çevresel konular, biyografiler, röportajlar, değerler, grafik okuma ve oluşturma, drama uygulamaları, araştırma yapma, proje hazırlama, toplum önünde konuşma, etkili sunum yapma teknikleri, yaratıcı yazma, çeşitli amaçlara yönelik paragraf yazımı, çeşitli konularda essay yazımı gibi birçok farklı çalışmayla dil becerileriyle birlikte, eleştirel düşünme ve yaratıcılıklarını da geliştirme olanağı bulurlar. Bir yandan düşüncelerini, hayal güçlerini ve duygularını uyaran metinleri inceleyerek dünya görüşlerini geliştirirlerken; diğer yandan da İngilizcelerini kullanarak yaşam, edebiyat ve dil hakkında bilgi edinirler. Edebiyatın kişisel deneyimleri ve sosyal anlayış ve sorumlulukları da içeren yaşam deneyimlerini zenginleştirdiğini ve geliştirdiğini fark ederler. Kendilerininkinden farklı kültürel bakış açılarına saygı duymaya başlarlar. Dil becerileriyle birlikte verilen çalışma ve öğrenme becerileriyle yaşam boyu öğrenenler olmak için gereken bilgi, beceri ve tutumları öğrenirler, teknolojinin dil öğrenimini ve iletişimi kolaylaştıran bir araç olduğunu anlarlar. Ortaokulda başlayan etkin dinleme, not tutma, toplum önünde konuşma, sunum yapma, yaratıcı yazma, süreçli yazma dersleri lisede daha ileri düzeyde devam eder. Ortaokul İngilizce programımız, öğrencilerimizi hem lisemize, hem de 21. Yüzyıl yaşamına tam donanımlı olarak hazırlamak amacıyla sadece dil becerileri ve edebiyatla sınırlı kalmayan çok yönlü bir yapıya sahiptir. Örneğin, sadece okulumuza özgü olarak hazırladığımız English Everywhere programı kapsamında 5. sınıflarımız Vücudumuz, Sağlıklı Beslenme, Kıtalar ve Okyanuslar, Çevremizi Koruma, Ġcatlar ve Mucitler, Uzay, Matematiğin YaĢamımızdaki Önemi konularını disiplinler arası bir yaklaşımla İngilizce derslerinde işlerler, bu konularla ilgili projeler hazırlayıp sunarlar. Tema bazlı olarak hazırlanan program kapsamındaki her konu işlenirken, o konuyla ilgili videolar,

11 interaktif aktiviteler ve dijital oyunlardan faydalanılır ve her konuyla ilgili en az bir öykü ve şiir okunur. 6. sınıflarda da aynı şekilde işlenen programın temalarından bazıları: KeĢifler ve KâĢifler, Haritalar ve Harita Okuma, Grafik Okuma ve OluĢturma, Zorbalık, ArkadaĢlık tır. 6. Sınıflar ayrıca Medya Okuryazarlığı dersleri kapsamında, Medya Okuryazarlığına Giriş, Tanıtım Broşürü ve Poster Hazırlama, Film Analizi, Film Çekme Teknikleri ve Animasyon Yapımı konuları üzerinde çalışırlar. 7. ve özellikle 8. sınıflardaki İngilizce programında küresel konulara daha fazla yer verilmiştir. Edebiyat derslerinde 1. döneme Eski Uygarlıklar, Mitoloji, Efsaneler ve Halk Hikayelerini okuyup analiz ederek ve kendi örneklerini yazarak başlayan 7. sınıf öğrencilerimiz, ikinci dönemde okudukları IQBAL adlı gerçek yaşamdan alınma romanın konusuna bağlı olarak, Çocuk ĠĢçiler Sorunu ve Çocuk Hakları üzerine yaptıkları araştırmalar sonucunda hazırladıkları projelerini sunarlar. 7. Sınıflarımız Medya Okuryazarlığı dersleri kapsamında Karikatür Analizi ve Tasarımı, Reklam Analizi ve Yapımı, Haber Analizi ve Yazımı konularını öğrendikten sonra, gruplar halinde çalışarak ortaokul öğrencileri için 7. sınıf bloğunda yayınlanmak üzere dijital bir dergi hazırlarlar. Aynı ders kapsamında 8. Sınıflarımız çeşitli web sitelerini inceleyip değerlendirerek, her tür araştırma için doğru web sitesini seçme yöntemlerini öğrenirler. Diğer sınıflarda olduğu gibi tema bazlı olarak hazırlanan 8. Sınıf Literature ders kitabımız önceki yıllarda hazırlık atlama sınavında sorulan kurgusal ve düzyazı türünde metinlerden oluşmaktadır. Bu nedenle öğrencilerimiz yılsonunda kitabı tamamladıklarında bir anlamda sınava da hazırlık yapmış olurlar. Kitaptaki temalardan bazıları: Beyin ve Öğrenme, Medya ve Teknoloji, Küresel Sorunlar, Küresel VatandaĢlık, BarıĢ ve Özgürlük tür. Hazırlık atlama sınavının yazma bölümünde sorulacak essay yazımıyla ilgili çalışmalar yıl boyunca Language Arts derslerinde yapılır. Bu yıl 8. sınıflar dışındaki tüm düzeylerde programımıza dahil ettiğimiz farklılaştırılmış dijital okuma programları, her öğrenciye seviyesini belirlemek amacıyla uyguladıkları sınavlar sonrasında, kendi seviyesine göre kitapların/metinlerin arasından seçerek okuma ve kendi hızında ilerleme olanağı tanımakta ve her okuma sonrasında uygulanan sınavda öğrencinin gösterdiği gelişimi raporlayarak bizleri bilgilendirmektedir. Yine aynı düzeylerde kullanacağımız Brainpop dijital öğrenme programı, öğrencilerimizin dinleme becerilerini geliştireceği gibi, bizlere de şu anda tüm dünyada çok yaygın olarak kullanılan Flipped Classroom modelini uygulama fırsatını verecektir. Böylelikle öğrenimi verilere göre farklılaştırabilecek olan öğretmenlerimiz, daha interaktif dersler işleyebileceklerdir. Her düzeyde bir gramer kitabı kullanılmaktadır. Gramer için ek çalışmaya ihtiyaç duyan öğrencilerimize düzeylerine ve ihtiyaçlarına göre eğitim portalımızdaki gramer sitelerinden ek ödevler verilir. Kelime çalışmaları için her düzeyde öğretmenlerimizin hazırladıkları kelime günlükleri ve grafik düzenleyiciler ile portaldaki dijital site ve oyunlar kullanılmaktadır. 5. ve 6. sınıflarda okulumuza yeni başlayan ve İngilizcesi programımızı takip etmeye yetmeyen öğrencilerimiz, İngilizce derslerinde ayrı bir sınıfta farklı bir program takip ederek bir yılın sonunda diğer öğrencilerin bulunduğu düzeye ulaşırlar. Ölçme Değerlendirme Yıl boyunca öğrencilerimiz aşağıdaki kriterlere göre değerlendirileceklerdir:

12 Öğrencinin İngilizce'de gösterdiği gelişim Ders içi sözel performansı Sınavlar, proje çalışmaları, sunumlar ve portfolyo Derse ve öğrenmeye karşı tutum, ilgi ve çaba Her dönem 3 yazılı sınav uygulanır ve üç sözlü notu verilir. Sözlü notlarının dağılımı aşağıdaki gibidir: 1- Portfolyo (Portfolyonun düzeniyle birlikte öğrencimizin İngilizcede gösterdiği gelişim değerlendirilecektir) 2- Projeler %50 ve sunumlar % Ders içi sözel performans %50, derse ve öğrenmeye karşı tutum %50 (ilgi, çaba, sorımluluklarını yerine getirme) Tüm projeler ve portfolyo ile ilgili değerlendirme kriterleri, beklentiler ve teslim tarihleri öğrencilere önceden yazılı olarak bildirilir. Notla geri bildirim dışında öğrenme sürecinin her aşamasında öğrenciye sözlü ve yazılı geri bildirimde bulunularak, öğrenme sürecinin hangi aşamasında olduğu ve bir sonraki aşama için ne gibi hedefler koyması hususunda farkındalık yaratılmaya çalışılır. Yazma çalışmaları, projeler ve sunumlarda öğrencinin kendisini ve akranlarını değerlendirerek geri bildirimde bulunması sağlanır. Böylece, öğrencilerimiz öğrenme sürecine dahil edilerek, kendi öğrenmelerinin sorumluluğunu üstlenmeleri ve not için değil, öğrenmek için çalışmaları hedeflenir. Birinci dönem sonunda öğrencisinin eve getirdiği portfolyosunu inceleyen ve ikinci dönem sonunda okuldaki portfolyo sunumuna katılan velilerimiz de öğrencilerinin bir yıl boyunca İngilizcede gösterdiği gelişimi değerlendirerek geri bildirimde bulunurlar. 2.YABANCI DĠLLER / ALMANCA - FRANSIZCA - ĠSPANYOLCA İlkokulda öğrencilerimize tercih ettikleri ikinci yabancı dili tanıtma ve sevdirme amacıyla açılan Almanca, Fransızca ve İspanyolca kulüpleriyle başlayan İkinci Yabancı Dil eğitimi, ortaokulda çok yönlü aktivitelerle zenginleştirilmiş derslerle devam eder. Genel Kazanımlar Ortaokuldan mezun olan her öğrencimiz: Çok dilli olmanın avantajlarının bilincinde olarak, ikinci yabancı dili öğrenmeye ve öğrenimini sürdürmeye isteklidir; Farklı dillere ve kültürlere saygı duyar, ilgi ve hoşgörüyle yaklaşır; Öğrendiği yabancı dilin konuşulduğu ülkenin kültürel özelliklerini bilir; Kendi ilgi alanları ve deneyimleri kapsamında, sık kullanılan ifadeleri, diyalogları ve yayınları anlar; Sosyal yaşamda gereken iletişimi sağlama yeterliliğine sahiptir; Günlük konuşma dilinde kendisini yardımsız ifade eder; Deneyimlerini, izlenimlerini, yorum ve eleştirilerini yazılı ve sözlü temel ifadelerle aktarır.

13 Ders ĠĢleme Ve Uygulama Programımız kapsamında tüm öğrenme etkinliklerinin gerçek yaşamla ilişkilendirilmesi göz önünde bulundurulur. Farklı ilgi alanlarına ve öğrenme stillerine sahip öğrencilerimiz için çeşitli ve farklılaştırılmış teknik ve yöntemlerin kullanıldığı derslerimizde, dilin kültürüyle birlikte öğrenilmesi esastır. Bu nedenle kendi ulusal özel günlerimizin yanı sıra, hedef dildeki özel günler de derslerimizde etkinlikler ve projeler yoluyla işlenir. Temel dil becerilerinin geliştirilmesine dayalı programımız kapsamında, kelime bilgisi, dilbilgisi, dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerileri birbirinden bağımsız olarak değil, birbiriyle ilişkilendirilerek bir bütün olarak öğrenci merkezli, interaktif ortamlarda verilir. Öğrencilerimiz iç motivasyonlarının güçlenmesi amacıyla ulusal ve uluslararası yarışma proje ve sunumlara katılmaya teşvik edilirler. Derslerimiz, akıllı tahta, projeksiyon gibi çağımızın gerektirdiği teknolojik gereçlerle ve konularımızla ilgili görsellerle donatılmış dersliklerde yapılmaktadır. Kullanılan ders kitapları ile okuma kitaplarının yanı sıra, öğrencilerimizin ilgi ve katılımını arttırmak amacıyla, öğretmenlerimizin dijital ortamda hazırladıkları veya kaynak gösterdikleri çeşitli çalışmalar ve oyunlar kullanılır. Ayrıca her hafta uzaktan öğrenim ve ödev sitemiz TEDmood'a yüklenen interaktif materyaller her üç dilde de ders içinde ve dışında yoğun olarak kullanılmaktadır. Bu materyaller, öğrencilerin düzeylerine göre farklılaştırılarak sunulmakta ve her öğrenciye kendi seviyesine göre ve kendi hızında ilerleme fırsatı tanınmaktadır. Okulumuza ara sınıftan kaydolan ya da her hangi bir nedenle programın gerisinde kalan öğrencilere telafi çalışmaları uygulanır. Ayrıca dile özel yetenek ve ilgisi nedeniyle sınıf seviyesinin üzerinde olan öğrenciler de kişiselleştirilmiş ek materyaller ve çalışmalarla desteklenir. Ölçme Değerlendirme Değerlendirmeye bakış açımız not odaklı değil, öğrenme odaklıdır. Öğrencilerin öğrenme sürecinde olduğu gibi değerlendirme sürecinde de aktif olarak rol almaları, kendi eksik ve güçlü yanlarını tanımaları ve hedef belirlemeleri açısından önemlidir. Öğrencilerimize: Ders içinde gösterdikleri performans ve katılım, Uygulanan yazılı sınavlar ve proje çalışmalarındaki performansları, Dil öğreniminde gösterdikleri gelişme, Derse ve öğrenmeye karşı tutum ve davranışlarını yansıtan ayrıntılı alternatif karnelerle geri bildirim yapılmaktadır. Öğretmenlerimiz ayrıca öğrenme sürecinin gerek gördükleri her aşamasında öğrencilerimize sözlü ya da yazılı geri bildirim vererek, onların eksik ve güçlü yanlarını tespit edip, bir sonraki aşama için hedef koymalarına yardımcı olmaktadırlar. Arzu eden öğrencilerimizin seviyelerini belirlemek üzere uluslararası platformlarda geçerliliği bulunan FIT, DELF ve DELE sınavlarına katılarak sertifika sahibi olmaları sağlanmaktadır.

14 5. SINIF / TÜRKÇE Genel Kazanımlar Okuduklarını bireysel olarak anlar, analiz eder, yorumlar ve anlatır, Türk diline saygılıdır, günlük yaşamda dilin doğru kullanımına özen gösterir, dili anlatım bozukluğu yapmadan iyi kullanır, Okuduklarını günlük yaşantısıyla ilişkilendirir, Çevresinin ve içinde yaşadıkları dünyanın sorunlarına duyarlıdır, Bütünlüğü olan yazılı ve sözlü metinler üretebilir, Sosyal ve kültürel alanlarda kendini geliştirir, Geniş kapsamlı okuma zevki ve alışkanlığı kazanır, Araştırır-doğru soru sorar, doğru ifade edebilir. Ders ĠĢleme Ve Uygulama Belirlenen temalar; şiir, masal, fabl, öykü, roman, tiyatro, anı, dilekçe, mektup ve deneme türleri üzerinden öğrenciye sunulur. Medya okuryazarlığı, afiş-broşür hazırlama gibi güncel konu ve uygulamalar ele alınır. Yazılı anlatım başlığında, ilk aşamada paragraf yazma uygulamaları yapılır. Paragraf çalışmalarında betimleme yapma/ düşünce cümleleri kurabilme bu seviye için önemlidir. Daha sonraki aşamalarda paragraftan bütünlüklü yazıya geçiş sağlanır. Özet, haber yazısı, öykü, dilekçe, mektup, şiir, fabl, masal türlerinde yazılar yazılır; yazılı ve sözlü olarak görsel yorumlama etkinlikleri yapılır. Okuma-anlama, dinleme-izleme, yazma ve dil bilgisi etkinlikleri görsel sunumlarla pekiştirilir. Beyni iki yönlü kullanarak zihinsel potansiyelleri daha aktif kullanmayı sağlayan, mevcut okuma hızını ortalama olarak 2-4 kat ve dikkat ile konsantrasyon süresini ortalama % 50 oranında artıran, amaçlı ve süreli okuma becerilerini ve hafızayı geliştiren, öğrenmeyi zevkli bir hale getiren, göz egzersizleriyle göz kasları ve görme kabiliyeti geliştiren, zamanı daha verimli kullanmayı sağlayan Hızlı ve Etkin Okuma teknikleri uygulanır. Derslerde okuma saatleri ayrılarak sesli, vurgulu ve tonlamalı okuma çalışması yaptırılır. Kazanımlar etkinliklerle verilir. Derslerde tiyatro, sinema, dergi, sergi gibi sanat çalışmalarına yer verilerek öğrencilerin kültürel gelişimi desteklenir. Akıllı tahta, projektör gibi araçlar etkili bir biçimde kullanılır. Çalışmalarda okul kütüphanesinden yararlanılır. Ölçme Değerlendirme Öğrencilerin bireysel farklılıkları ve dersimizin çok amaçlı yapısı göz önüne alınarak çok yönlü bir ölçme-değerlendirme anlayışı benimsenmiştir. Her dönem üç yazılı sınav uygulanır. Yazılı sınavların yanı sıra öğrenciler sınıf içi çalışmalarıyla not ile değerlendirilirler. Sınıf içi performans notları; öğrencilerin aktif olarak derse katılımı, gerekli tüm materyalleri eksiksiz olarak derse getirmeleri, ödevleri, defter düzenleri, sınıf içindeki davranışları göz önüne alınarak verilir.

15 Öğrencilerin aktif olduğu, öğrenme odaklı ölçme - değerlendirme aşamasında farklı yöntemlerden yararlanılır, klasik ve çoktan seçmeli sınavlar, kompozisyon sınavları, akran değerlendirme ve ölçeğe dayalı ölçme yöntemleri eğitim sürecinin uygun aşamalarında kullanılır. Yazma çalışmaları kendi kendine düzeltme, karşılıklı düzeltme (öğrenciler arasında ödevler değiştirilerek), yazma grupları içinde düzeltme, sınıfça düzeltme, öğretmen tarafından düzeltme aşamaları sonunda değerlendirilir. Projeler değerlendirilirken öğretmenler tarafından hazırlanmış olan ayrıntılı bir değerlendirme ölçeği kullanılır. 6. SINIF / TÜRKÇE Genel Kazanımlar Okuduklarını bireysel olarak anlar, analiz eder, yorumlar ve anlatır, Türk diline saygılıdır, günlük yaşamda dilin kullanımına özen gösterir, dili anlatım bozukluğu yapmadan iyi kullanır, Okuduklarını günlük yaşantılarıyla ilişkilendirir, Çevrenin ve içinde yaşadıkları dünyanın sorunlarına duyarlıdır, Türkçe deki temel bilgi, terim ve kavramları bilir, Dili amaca ve hedef kitleye uygun etkileyici biçimde kullanır, Bütünlüğü olan yazılı ve sözlü metin üretebilir, Sosyal ve kültürel alanlarda kendini geliştirir, Geniş kapsamlı okuma zevki ve alışkanlığı edinir, Araştırır-doğru soru sorar, doğru ifade edebilir, Okuduğu esere karşı kişisel tepki verebilir ve eserlere bağımsız bir yaklaşımla eğilir, Entelektüel zevki gelişir. Ders ĠĢleme Ve Uygulama Belirlenen temalar; şiir, masal, fabl, öykü, roman, tiyatro, anı, dilekçe, mektup ve deneme türleri üzerinden öğrenciye sunulur. Medya okuryazarlığı, afiş-broşür hazırlama gibi güncel konu ve uygulamalar ele alınır. Yazılı anlatım başlığında, paragraftan bütünlüklü yazıya geçiş aşamalandırılır. Özet, haber yazısı, öykü, dilekçe, mektup, senaryo türlerinde yazılar yazılır; yazılı ve sözlü olarak görsel yorumlama etkinlikleri yapılır. Okuma-anlama, dinleme-izleme, yazma ve dil bilgisi etkinlikleri görsel sunumlarla pekiştirilir. Derslerde okuma saatleri ayrılarak sesli, vurgulu ve tonlamalı okuma çalışması yaptırılır, okuma stratejileri öğretilir, türe göre okuma biçimleri verilir. Kazanımlar etkinliklerle verilir Derslerde tiyatro, sinema, dergi, sergi gibi sanat çalışmalarına yer verilerek öğrencilerin kültürel gelişimi desteklenir. Yazılı anlatım başlığında, giriş, gelişme ve sonuç paragrafları üzerinde durulur. Akıllı tahta, projektör gibi araçlar etkili bir biçimde kullanılır. Çalışmalarda okul kütüphanesinden yararlanılır.

16 Ölçme Değerlendirme Öğrencilerin bireysel farklılıkları ve dersimizin çok amaçlı yapısı göz önüne alınarak çok yönlü bir ölçme-değerlendirme anlayışı benimsenmiştir. Her dönem üç yazılı sınav uygulanır. Yazılı sınavların yanı sıra öğrenciler sınıf içi çalışmalarıyla not ile değerlendirilirler. Sınıf içi performans notları; öğrencilerin aktif olarak derse katılımı, gerekli tüm materyalleri eksiksiz olarak derse getirmeleri, ödevleri, defter düzenleri, sınıf içindeki davranışları göz önüne alınarak verilir. Öğrencilerin aktif olduğu, öğrenme odaklı ölçme - değerlendirme aşamasında farklı yöntemlerden yararlanılır, klasik ve çoktan seçmeli sınavlar, kompozisyon sınavları, akran değerlendirme ve ölçeğe dayalı ölçme yöntemleri eğitim sürecinin uygun aşamalarında kullanılır. Yazma çalışmaları kendi kendine düzeltme, karşılıklı düzeltme (öğrenciler arasında ödevler değiştirilerek), yazma grupları içinde düzeltme, sınıfça düzeltme, öğretmen tarafından düzeltme aşamaları sonunda değerlendirilir. Projeler değerlendirilirken öğretmenler tarafından hazırlanmış olan ayrıntılı bir değerlendirme ölçeği kullanılır 7. SINIF / TÜRKÇE Genel Kazanımlar Okuduklarını bireysel olarak anlar, analiz eder, yorumlar ve anlatır. Türk diline saygılıdır, günlük yaşamda dilin kullanımına özen gösterir, dili anlatım bozukluğu yapmadan iyi kullanır. Okuduklarını günlük yaşantılarıyla ilişkilendirir. Çevrenin ve içinde yaşadıkları dünyanın sorunlarına duyarlıdır. Türkçedeki temel bilgi, terim ve kavramları bilir. Dili amaca ve hedef kitleye uygun etkileyici biçimde kullanır. Bütünlüğü olan yazılı ve sözlü metin üretebilir. Yazılı anlatımda yazma kurallarını uygular. Kelime türleriyle ilgili bilgi ve kuralları uygular. Fiillerin yapı özellikleriyle ilgili bilgi ve kuralları uygular. Dinleme/izleme kurallarını uygulayarak dinlediklerini/izlediklerini sözlü ve yazılı olarak değerlendirir. Sosyal ve kültürel alanlarda kendini geliştirir. Geniş kapsamlı okuma zevki ve alışkanlığı edinir. Araştırır, doğru soru sorar, doğru ifade edebilir. Okuduğu esere karşı kişisel tepki verebilir ve eserlere bağımsız bir yaklaşımla eğilir. Entelektüel zevki gelişir. Bilgiye ulaşmada kitle iletişim araçlarından yararlanır, bu araçlardan gelen mesajlara karşı eleştirel bakış açısı kazanır.

17 Ders ĠĢleme Ve Uygulama Belirlenen temalar; şiir, öykü, roman, tiyatro, anı, gezi yazısı, sohbet, biyografi ve deneme türleri üzerinden öğrenciye sunulur. Eserler işlenirken öğrencilerin, tema ve ana düşünce açısından işledikleri başka eserlere göndermeler yapma alışkanlıklarını geliştirmeleri beklenir. Derslerde okuma saatleri ayrılarak sesli, vurgulu ve tonlamalı okuma çalışması yaptırılır, okuma stratejileri öğretilir, türe göre okuma biçimleri verilir. Kazanımlar etkinliklerle verilir Derslerde tiyatro, sinema, dergi, sergi gibi sanat çalışmalarına yer verilerek öğrencilerin kültürel gelişimi desteklenir. Yazılı anlatım başlığında, giriş, gelişme ve sonuç paragrafları üzerinde durulur. Yazma çalışmalarında öğrencinin kendi yazdıklarını değerlendirme ölçütlerine yer verilerek yalnızca öğretmenin değil, öğrencinin kendisinin ve arkadaşlarının da bu sürece katılması sağlanır. Bu tutum öğrencilerin eleştirme, değerlendirme ve yorumlama becerilerinin geliştirilmesine de yardımcı olmaktadır. Okuma-anlama, dinleme-izleme, yazma ve dil bilgisi etkinlikleri görsel sunumlarla pekiştirilir. Akıllı tahta, projektör gibi araçlar etkili bir biçimde kullanılır. Çalışmalarda okul kütüphanesinden yararlanılır. Ölçme Değerlendirme Öğrencilerin bireysel farklılıkları ve dersimizin çok amaçlı yapısı göz önüne alınarak çok yönlü bir ölçme-değerlendirme anlayışı benimsenmiştir. Her dönem üç yazılı sınav uygulanır. Yazılı sınavların yanı sıra öğrenciler sınıf içi çalışmalarıyla not ile değerlendirilirler. Sınıf içi performans notları; öğrencilerin aktif olarak derse katılımı, gerekli tüm materyalleri eksiksiz olarak derse getirmeleri, ödevleri, defter düzenleri, sınıf içindeki davranışları göz önüne alınarak verilir. Öğrencilerin aktif olduğu, öğrenme odaklı ölçme - değerlendirme aşamasında farklı yöntemlerden yararlanılır, klasik ve çoktan seçmeli sınavlar, kompozisyon sınavları, akran değerlendirme ve ölçeğe dayalı ölçme yöntemleri eğitim sürecinin uygun aşamalarında kullanılır. Yazma çalışmaları kendi kendine düzeltme, karşılıklı düzeltme (öğrenciler arasında ödevler değiştirilerek), yazma grupları içinde düzeltme, sınıfça düzeltme, öğretmen tarafından düzeltme aşamaları sonunda değerlendirilir. Projeler değerlendirilirken öğretmenler tarafından hazırlanmış olan ayrıntılı bir değerlendirme ölçeği kullanılır. 8. SINIF / TÜRKÇE Genel Kazanımlar Okuduklarını bireysel olarak anlar, analiz eder, yorumlar ve anlatır. Türk diline saygılıdır, günlük yaşamda dilin kullanımına özen gösterir, dili anlatım bozukluğu yapmadan iyi kullanır.

18 Okuduklarını günlük yaşantılarıyla ilişkilendirir. Çevrenin ve içinde yaşadıkları dünyanın sorunlarına duyarlıdır. Türkçedeki temel bilgi, terim ve kavramları bilir. Dili amaca ve hedef kitleye uygun etkileyici biçimde kullanır. Bütünlüğü olan yazılı ve sözlü metin üretebilir. Sosyal ve kültürel alanlarda kendini geliştirir. Yazılı anlatımda yazma kurallarını uygular. Kelime türleriyle ilgili bilgi ve kuralları uygular. Dinleme/izleme kurallarını uygulayarak dinlediklerini/izlediklerini sözlü ve yazılı olarak değerlendirir. Fiilimsiler, fiil çatıları ve cümle ile ilgili bilgi ve kuralları kavrar. Geniş kapsamlı okuma zevki ve alışkanlığı edinir. Araştırır-doğru soru sorar, doğru ifade edebilir. Okuduğu esere karşı kişisel tepki verebilir ve eserlere bağımsız bir yaklaşımla eğilir. Entelektüel zevki gelişir. Bilgiye ulaşmada kitle iletişim araçlarından yararlanır, bu araçlardan gelen mesajlara karşı eleştirel bakış açısı kazanır. Okuduğu, dinlediği ve izlediğinden hareketle, söz varlığını zenginleştirir. Yapıcı, yaratıcı, akılcı, eleştirel ve doğru düşünme yollarını öğrenir, bunları bir alışkanlık hâline getirir. Ders ĠĢleme Ve Uygulama Belirlenen temalar; şiir, öykü, anı, makale, roman, deneme, sohbet, eleştiri ve destan türleri üzerinden öğrenciye sunulur. Bu seviyede yaratıcılık konusu da önem kazanır. Öğrencilerin metinler arasında, gerek temada gerekse de işlenen düşüncelerde bağlantı (paralellikler ya da farklılıklar) kurmaları beklenir. Programda yer alan okuma öğrenme alanında; okuma kuralları, okunan metinlerin anlaşılması ve çözümlenmesi, anlamlandırılması, okunan metinlerin değerlendirilmesi ve okumanın bir alışkanlık hâline dönüştürülmesine yönelik olarak çeşitli kazanım ve etkinliklere yer verilir. Yazma çalışmalarında öğrencinin kendi yazdıklarını değerlendirme ölçütlerine yer verilerek yalnızca öğretmenin değil, öğrencinin kendisinin ve arkadaşlarının da bu sürece katılması amaçlanır. Bu tutum öğrencilerin eleştirme, değerlendirme ve yorumlama becerilerinin geliştirilmesine de yardımcı olacaktır. Yazılı anlatım başlığında, metin merkezli tezli yazılar üzerinde durulur. Metinlerin ele alınışında bugünkü hayatla bağlantı kuracak noktalar harekete geçirilir, Kazanımlar etkinliklerle verilir. Bilgiyi kullanma ve tartışma, anlatma-yazma için zaman ayrılır. Derslerde tiyatro, sinema, dergi, sergi gibi sanat çalışmalarına yer verilerek öğrencilerin kültürel gelişimi desteklenir. Okuma-anlama, dinleme-izleme, yazma ve dil bilgisi etkinlikleri görsel sunumlarla pekiştirilir. Akıllı tahta, projektör gibi araçlar etkili bir biçimde kullanılır. Çalışmalarda okul kütüphanesinden yararlanılır. Derslerde okuma saatleri ayrılarak sesli, vurgulu ve tonlamalı okuma çalışması yaptırılır, okuma stratejileri öğretilir, türe göre okuma biçimleri verilir.

19 Ölçme Değerlendirme Öğrencilerin bireysel farklılıkları ve dersimizin çok amaçlı yapısı göz önüne alınarak çok yönlü bir ölçme-değerlendirme anlayışı benimsenmiştir. Her dönem üç yazılı sınav uygulanır. Yazılı sınavların yanı sıra öğrenciler sınıf içi çalışmalarıyla not ile değerlendirilirler. Sınıf içi performans notları; öğrencilerin aktif olarak derse katılımı, gerekli tüm materyalleri eksiksiz olarak derse getirmeleri, ödevleri, defter düzenleri, sınıf içindeki davranışları göz önüne alınarak verilir. Öğrencilerin aktif olduğu, öğrenme odaklı ölçme - değerlendirme aşamasında farklı yöntemlerden yararlanılır, klasik ve çoktan seçmeli sınavlar, kompozisyon sınavları, akran değerlendirme ve ölçeğe dayalı ölçme yöntemleri eğitim sürecinin uygun aşamalarında kullanılır. Yazma çalışmaları kendi kendine düzeltme, karşılıklı düzeltme (öğrenciler arasında ödevler değiştirilerek), yazma grupları içinde düzeltme, sınıfça düzeltme, öğretmen tarafından düzeltme aşamaları sonunda değerlendirilir. Projeler değerlendirilirken öğretmenler tarafından hazırlanmış olan ayrıntılı bir değerlendirme ölçeği kullanılır. 5. SINIF/MATEMATĠK Genel Kazanımlar Doğal Sayılar En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. Doğal Sayılarla ĠĢlemler En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde uygun stratejiyi seçerek kullanır. Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder. En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler. Doğal sayılarla çarpma ve bölme işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder. Doğal sayılarla zihinden çarpma ve bölme işlemlerinde uygun stratejiyi seçerek kullanır. Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen öğeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur. Dört işlem içeren problemleri çözer. Bir doğal sayının karesi ve küpünü üslü olarak gösterir; değerini bulur. En çok iki işlem içeren parantezli ifadelerin sonucunu bulur.

20 Kesirler Birim kesirleri sıralar. Birim kesirleri sayı doğrusunda gösterir. Tam sayılı kesrin, bir doğal sayı ile bir basit kesrin toplamı olduğunu anlar ve tam sayılı kesri bileşik kesre, bileşik kesri tam sayılı kesre dönüştürür. Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin katı olan kesirleri sıralar. Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar. Kesirlerle ĠĢlemler: Toplama ve Çıkarma Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır. Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer. Ondalık Gösterim Ondalık gösterimlerin kesirlerin farklı bir ifadesi olduğunu fark eder ve paydası 10, 100 ve 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur. Ondalık gösterimde virgülün işlevini, virgülden önceki ve sonraki rakamların konumlarının basamak değeriyle ilişkisini anlar; ondalık gösterimdeki basamak adlarını belirtir. Ondalık gösterimleri verilen sayıları sıralar. Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir. Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. Yüzdeler Paydası 100 olan kesirleri yüzde sembolü (%) ile gösterir. Bir yüzdelik ifadeyi aynı büyüklüğü temsil eden kesir ve ondalık gösterimle ilişkilendirir; bu gösterimleri birbirine dönüştürür. Kesir, ondalık ve yüzdelik gösterimle belirtilen çoklukları karşılaştırır. Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur. Temel Geometrik Kavramlar ve Çizimler Doğru, doğru parçası ve ışını açıklar ve sembolle gösterir. Kareli veya noktalı kâğıt üzerinde bir noktanın diğer bir noktaya göre konumunu yön ve birim kullanarak ifade eder. Kareli veya noktalı kâğıt üzerinde bir doğru parçasına eşit uzunlukta doğru parçaları çizer. Kareli veya noktalı kâğıt üzerinde bir doğru parçasına paralel doğru parçaları inşa eder; çizilmiş doğru parçalarının paralel olup olmadığını yorumlar.

5. SINIF ÖĞRETİM PROGRAMI

5. SINIF ÖĞRETİM PROGRAMI 5. SINIF ÖĞRETİM PROGRAMI Öğrenme Alanları ve Alt Öğrenme Alanları 5.1. Sayılar ve İşlemler 5.1.1. Doğal Sayılar 5.1.2. Doğal Sayılarla İşlemler 5.1.3. Kesirler 5.1.4. Kesirlerle İşlemler: Toplama ve Çıkarma

Detaylı

TED TOKAT KOLEJİ TED li Olmak Ayrıcalıktır.

TED TOKAT KOLEJİ TED li Olmak Ayrıcalıktır. Bedestenlioğlu OSB Bölgesi 2. Kısım 6. Cadde No:3 TOKAT Tel: 0 (356) 212 0 660-0 (356) 213 0 833 info@tedtokat.org www.tedtokat.org TED TOKAT KOLEJİ TED li Olmak Ayrıcalıktır. TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ TARİHÇE

Detaylı

TED İSTANBUL KOLEJİ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU VELİ BİLGİLENDİRME REHBERİ

TED İSTANBUL KOLEJİ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU VELİ BİLGİLENDİRME REHBERİ TED İSTANBUL KOLEJİ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU VELİ BİLGİLENDİRME REHBERİ İÇİNDEKİLER TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ TANITIM Misyon-Vizyon Tarihçe Türk Eğitim Derneği Okulları Türk Eğitim Derneği Neden Okul Açar? Türk

Detaylı

6. SINIF ÖF RETH M PROGRAMI

6. SINIF ÖF RETH M PROGRAMI 6. SINIF ÖF RETH M PROGRAMI Öğrenme Alanları ve Alt Öğrenme Alanları 6.1. Sayılar ve İşlemler 6.1.1. Doğal Sayılarla İşlemler 6.1.2. Çarpanlar ve Katlar 6.1.3. Tam Sayılar 6.1.4. Kesirlerle İşlemler 6.1.5.

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YARIMBAĞ ORTAOKULU 5. SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YARIMBAĞ ORTAOKULU 5. SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI 26-30 19-23 EYLÜL-EKİM 12-16 0-09 28-02 201-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YARIMBAĞ ORTAOKULU. SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI ÜNİTE: Doğal Sayılar--Zaman Ölçü Birimleri ve Problem Çözme.1.1.1.

Detaylı

ÇAĞLAR KOLEJİ INGILIZCE KASIM BÜLTEN

ÇAĞLAR KOLEJİ INGILIZCE KASIM BÜLTEN ÇAĞLAR KOLEJİ INGILIZCE KASIM BÜLTEN KISIKLI MAH. HANIMSETİ SK. NO:21, ÇAMLICA - ÜSKÜDAR / İSTANBUL İNFO@CAGLAROKULLARİ.COM 0216 505 38 52 İLKOKUL KASIM AYI KAZANIMLARI 1-A: Sınıf objelerini tanır. En

Detaylı

Büyük sayıları gerçek yaşamla ilişkilendirerek anlamlandırmalarına yardımcı olacak çalışmalara yer verilir. TASLAKTIR

Büyük sayıları gerçek yaşamla ilişkilendirerek anlamlandırmalarına yardımcı olacak çalışmalara yer verilir. TASLAKTIR 5. SINIF KAZANIM VE AÇIKLAMALARI M.5.1. SAYILAR VE İŞLEMLER M.5.1.1. Doğal Sayılar M.5.1.1.1. En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. M.5.1.1.2. En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini,

Detaylı

SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN... YAYINLARI HAZIRLAYANLAR

SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN... YAYINLARI HAZIRLAYANLAR 06 07 6.SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN... YAYINLARI HAZIRLAYANLAR Adı Soyadı İmza Adı Soyadı 8 9 0 6 7 Ömer Askerden İmza 06-07 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI FATİH SULTAN MEHMET ORTAOKULU

Detaylı

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI SİDRE 2000 ORTAOKULU MATEMATİK 5.SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN 1.ÜNİTE ALTÖĞRENME ALANI

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI SİDRE 2000 ORTAOKULU MATEMATİK 5.SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN 1.ÜNİTE ALTÖĞRENME ALANI EKİM ÜNİTE EYLÜL AY ÜNİTE HAFTA TARİH SA AT ÖĞRENME ALANI 0-0 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI SİDRE 000 ORTAOKULU MATEMATİK.SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN.ÜNİTE ALTÖĞRENME KAZANIMLAR ALANI AÇIKLAMALAR.hafta

Detaylı

I 5. SINIF ÖĞRENME ALANI ALT ÖĞRENME ALANI KAZANIM I- 01 I- 02 II- 01 II- 02 II- 03

I 5. SINIF ÖĞRENME ALANI ALT ÖĞRENME ALANI KAZANIM I- 01 I- 02 II- 01 II- 02 II- 03 I 5. SINIF MATEMATİK VE İŞLEMLER 1.1. En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1.2. En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir.

Detaylı

Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder ve üslü niceliklerin değerini belirler.

Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder ve üslü niceliklerin değerini belirler. 1. ÜNİTE KAZANIMLARI (SAYILAR VE İŞLEMLER ) 1.Doğal Sayılarla İşlemler Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder ve üslü niceliklerin değerini belirler. İşlem önceliğini

Detaylı

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ A. DİL BİLEŞENLERİ VE DİL EDİNİMİ BİLGİSİ A.1. İngilizceyi sözlü ve yazılı iletişimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A.2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaşımlarını ve stratejilerini bilme A.3.

Detaylı

21 yıllık tecrübesiyle SiNCAN da

21 yıllık tecrübesiyle SiNCAN da 21 yıllık tecrübesiyle SiNCAN da geleceğin mimarı nesiller artık bizim ellerimizde, güvenle... Keşke Hep Çocuk Kalsak! Büyüyünce ne olacaksın diye sorarlar. Oysa çocuk kalmak en güzel şey değil midir?

Detaylı

ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI:

ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: Bu formun ç kt s n al p ço altarak ö rencilerinizin ücretsiz Morpa Kampüs yarıyıl tatili üyeli inden yararlanmalar n sa layabilirsiniz.! ISBN NUMARASI: 65482465 ISBN NUMARASI: 65482465! ISBN NUMARASI:

Detaylı

SİDRE 2000 ORTAOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 5. SINIFLAR MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN

SİDRE 2000 ORTAOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 5. SINIFLAR MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN SİDRE 000 ORTAOKULU 06-07 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI. SINIFLAR MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN ÜNİTE Ay Ders Saati E Y L Ü L 9.09.06/.09.06 6.09.06/0.09.06 Doğal Sayılar Doğal Sayılar Terimler: Basamak,

Detaylı

5. Sınıf Süreç Değerlendirme Testi 1

5. Sınıf Süreç Değerlendirme Testi 1 . Sınıf Süreç Değerlendirme Testi Bölüm Adı Kazanımlar Soru Sayısı Türkçe Matematik Fen Bilimleri Eş - Zıt Anlamlılık ve Eş Seslilik Gerçek, Mecaz, Terim ve Yan Anlam Deyim, Atasözü ve Özdeyiş Hikâyenin

Detaylı

ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI:

ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: Bu formun ç kt s n al p ço altarak ö rencilerinizin ücretsiz Morpa Kampüs yarıyıl tatili üyeli inden yararlanmalar n sa layabilirsiniz.! ISBN NUMARASI: 84354975 ISBN NUMARASI: 84354975! ISBN NUMARASI:

Detaylı

: Yetmiş yedi milyon altı yüz doksan beş bin dokuz yüz dört

: Yetmiş yedi milyon altı yüz doksan beş bin dokuz yüz dört Matematik Bir Bakışta Matematik Kazanım Defteri Özet bilgi alanları... Doğal Sayılar DOĞAL SAYILARI OKUMA ve YAZMA Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarına göre Türkiye

Detaylı

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ A. DĠL BĠLEġENLERĠ VE DĠL EDĠNĠMĠ BĠLGĠSĠ A1. Ġngilizceyi sözlü ve yazılı iletiģimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaģımlarını ve stratejilerini bilme Bu alan,

Detaylı

a) Çıkarma işleminin; eksilen ile çıkanın ters işaretlisinin toplamı anlamına geldiğini kavrar.

a) Çıkarma işleminin; eksilen ile çıkanın ters işaretlisinin toplamı anlamına geldiğini kavrar. 7. SINIF KAZANIM VE AÇIKLAMALARI M.7.1. SAYILAR VE İŞLEMLER M.7.1.1. Tam Sayılarla Toplama, Çıkarma, Çarpma ve Bölme İşlemleri M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar; ilgili problemleri

Detaylı

3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? OCAK

3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? OCAK 3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? 04 22 OCAK TÜRKÇE ÖĞRENME ALANI: DİNLEME 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemeye hazırlık yapar. 2. Dinleme amacını belirler. 3. Dinleme amacına uygun yöntem belirler.

Detaylı

TED ĠSTANBUL KOLEJĠ VAKFI ÖZEL LĠSESĠ VELĠ BĠLGĠLENDĠRME REHBERĠ

TED ĠSTANBUL KOLEJĠ VAKFI ÖZEL LĠSESĠ VELĠ BĠLGĠLENDĠRME REHBERĠ 15 TED ĠSTANBUL KOLEJĠ VAKFI ÖZEL LĠSESĠ VELĠ BĠLGĠLENDĠRME REHBERĠ ĠÇĠNDEKĠLER TÜRK EĞĠTĠM DERNEĞĠ TANITIM Misyon-Vizyon Tarihçe Türk Eğitim Derneği Okulları Türk Eğitim Derneği Neden Okul Açar? Türk

Detaylı

TED KDZ. EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SOSYAL BİLGİLER DERSİ 5. SINIF YILLIK PLANI

TED KDZ. EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SOSYAL BİLGİLER DERSİ 5. SINIF YILLIK PLANI 07-11.10.201 0.09/01-04.10.201 2-27.09.201 09-20.09.201 TED KDZ. EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU 201 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SÜRE ÖĞRENME ALANI: Birey ve Toplum ÜNİTE: Haklarımı Öğreniyorum ARA DİSİPLİNLER

Detaylı

2016-2017 5.SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN... YAYINLARI HAZIRLAYANLAR

2016-2017 5.SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN... YAYINLARI HAZIRLAYANLAR 06-07.SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN... YAYINLARI HAZIRLAYANLAR Adı Soyadı İmza Adı Soyadı 8 0 6 7 Ömer Askerden İmza 06-07 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI FATİH SULTAN MEHMET ORTAOKULU MATEMATİK.SINIF

Detaylı

İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 4. SINIFLAR MAYIS-HAZİRAN AYI E-BÜLTENİ

İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 4. SINIFLAR MAYIS-HAZİRAN AYI E-BÜLTENİ İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 4. SINIFLAR MAYIS-HAZİRAN AYI E-BÜLTENİ TÜRKÇE HAYAL GÜCÜ TEMASINDA -Masal Perisi -Okula Giden Robot -Neden Rüya Görürüz? metinlerini işledik.

Detaylı

İlköğretim 5. Sınıfların Matematik Alanı KGS-1, KGS-2 ve KGS -YERLEŞTİRME Sınavlarına Yönelik İçerik Detayları

İlköğretim 5. Sınıfların Matematik Alanı KGS-1, KGS-2 ve KGS -YERLEŞTİRME Sınavlarına Yönelik İçerik Detayları KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MİLLİ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI TALİM ve TERBİYE DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 ÖĞRETİM YILI İlköğretim 5. Sınıfların Matematik Alanı KGS-1, KGS-2 ve KGS -YERLEŞTİRME

Detaylı

1.SINIFLARIN GÖZLERİ PARLIYOR

1.SINIFLARIN GÖZLERİ PARLIYOR 1.SINIFLARIN PARLIYOR GÖZLERİ 9.10.11 Aralık 2015 tarihlerinde okulumuz 1.sınıf öğrencilerimize PDR öğretmenlerimiz Zerrin ÇEKİÇ HACIEMİNOĞLU ve Elif Seda ŞAHİN rehberliğinde Göz Tarama Testi uygulanmıştır.

Detaylı

Türk Eğitim Derneği Tam Eğitim Bursu Sınavı (TEB) 5 Mart ta Yapılacak!

Türk Eğitim Derneği Tam Eğitim Bursu Sınavı (TEB) 5 Mart ta Yapılacak! Aile Okulu Eğitim yalnızca okul ortamında yürütülen bir süreç değildir. Çocuğun ilk deneyimlerini edindiği, ilk etkileşimde bulunduğu ortam aile ortamıdır.ted Kayseri Koleji Vakfı Okulları, Rehberlik zümresi

Detaylı

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 2

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 2 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 2 Sayın Veli, Bu mektubumuzda, 2015-2016 Eğitim - Öğretim yılı MEV Koleji Özel Güzelbahçe İlkokulu,3. Sınıflar sınıf öğretmenleri zümresi

Detaylı

SİDRE 2000 ORTAOKULU EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI MATEMATİK DERSİ 6. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

SİDRE 2000 ORTAOKULU EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI MATEMATİK DERSİ 6. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI 06 0 EKİM 9 EYLÜL 0 EKİM 6 EYLÜL 9 EYLÜL SİDRE 000 ORTAOKULU 0 0 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI MATEMATİK DERSİ 6. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI Doğal Sayılarla 6... Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı

Detaylı

5. SINIF MATEMATIK KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI

5. SINIF MATEMATIK KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI 5. SINIF MATEMATIK KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský ve Cilt:

Detaylı

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME 2 AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME Aktif öğrenme, bireyin öğrenme sürecine aktif olarak katılımını sağlama yaklaşımıdır. Bu yöntemle öğrenciler pasif alıcı konumundan çıkıp yaparak yaşayarak

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Türk Dili II Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (x ) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim ( X) Uzaktan Öğretim( )

Detaylı

Türk Dili I (TURK 101) Ders Detayları

Türk Dili I (TURK 101) Ders Detayları Türk Dili I (TURK 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Türk Dili I TURK 101 Güz 2 0 0 2 2 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin

Detaylı

1. Çocukları Tanıma Çocukların fiziksel özelliklerini tanıma Çocukların sosyo-ekonomik özelliklerini tanıma

1. Çocukları Tanıma Çocukların fiziksel özelliklerini tanıma Çocukların sosyo-ekonomik özelliklerini tanıma Milli Eğitim Bakanlığı ve öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumları temsilcilerinden oluşturulan "Öğretmen Yeterlikleri Komisyonu" 1999 yılında başlattığı çalışmalarını 2002 yılında tamamlayarak öğretmen

Detaylı

HEDEFLERİMİZ. Öğrencilere

HEDEFLERİMİZ. Öğrencilere MİSYONUMUZ Özel Üsküdar SEV Ana sınıfı, İlkokulu ve Ortaokulu güncel öğretim teknik ve yöntemleri ile zenginleştirilmiş eğitim programlarını uygular. Ulusal kültüre ve evrensel değerlere saygılı, Türkçe

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM Ders No : 0310340004 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

İlkokul 5. Sınıflar KGS (Kolejlere Giriş Sınavları) KILAVUZ KİTAPÇIĞI

İlkokul 5. Sınıflar KGS (Kolejlere Giriş Sınavları) KILAVUZ KİTAPÇIĞI KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 2014 2015 Öğretim Yılı İlkokul 5. Sınıflar KGS (Kolejlere Giriş Sınavları) KILAVUZ KİTAPÇIĞI KGS-1 KGS-2 KGS Final Kısaltmalar: Kolej Giriş Sınavı

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MİLLİ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI TALİM ve TERBİYE DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2011 2012 Öğretim Yılı İlköğretim 4. ve 5. Sınıfların Matematik Alanı SBS-1, SBS-2 ve KGS Sınavlarına

Detaylı

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu 4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu bültende yer almaktadır. Böylece temalara bağlı düzenlediğimiz

Detaylı

Yeni Öğretim Programına Uygun. Kısa Bilgi Bol Alıştırma Çözümlü Sorular Yıldızlı Sorular

Yeni Öğretim Programına Uygun. Kısa Bilgi Bol Alıştırma Çözümlü Sorular Yıldızlı Sorular 3.14159265358979323846264 3383279502884 Matematik 5 Yeni Öğretim Programına Uygun KAZANIM ODAKLI 0112358132134 Kısa Bilgi Bol Alıştırma Çözümlü Sorular Yıldızlı Sorular Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş

Detaylı

TED ĠSTANBUL KOLEJĠ VAKFI ÖZEL LĠSESĠ VELĠ BĠLGĠLENDĠRME REHBERĠ

TED ĠSTANBUL KOLEJĠ VAKFI ÖZEL LĠSESĠ VELĠ BĠLGĠLENDĠRME REHBERĠ 15 TED ĠSTANBUL KOLEJĠ VAKFI ÖZEL LĠSESĠ VELĠ BĠLGĠLENDĠRME REHBERĠ ĠÇĠNDEKĠLER TÜRK EĞĠTĠM DERNEĞĠ TANITIM Misyon-Vizyon Tarihçe Türk Eğitim Derneği Okulları Türk Eğitim Derneği Neden Okul Açar? Türk

Detaylı

MateMito AKILLI MATEMATİK DEFTERİ

MateMito AKILLI MATEMATİK DEFTERİ Ar tık Matematiği Çok Seveceksiniz! 5 MateMito AKILLI MATEMATİK DEFTERİ matematikten korkmuyorum. matematik dersinde eğleniyorum. matematiği çok seviyorum. az yazarak çok soru çözüyorum. matematiği ezberlemiyorum.

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Türk Dili II Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (x ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim ( X) Uzaktan Öğretim( ) Diğer

Detaylı

2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (13 Şubat- 24 Mart 2017)

2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (13 Şubat- 24 Mart 2017) 2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (13 Şubat- 24 Mart 2017) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ. (16 Aralık 2013-24 Ocak 2014)

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ. (16 Aralık 2013-24 Ocak 2014) 3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ (16 Aralık 2013-24 Ocak 2014) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında 16 Aralık 2013-24 Ocak 2014 tarihleri arasında

Detaylı

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize;

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize; Sayın Veli, Yeni bir eğitim öğretim yılına başlarken, öğrencilerimizin yıl boyunca öğrenme ortamlarını destekleyecek, ders kitaplarını ve kaynak kitapları sizlerle paylaşmak istedik. Bu kaynakları belirlerken

Detaylı

ÖZEL BİLGE OKULLARI 3. SINIFLAR ŞUBAT AYI BÜLTENİ

ÖZEL BİLGE OKULLARI 3. SINIFLAR ŞUBAT AYI BÜLTENİ ÖZEL BİLGE OKULLARI 3. SINIFLAR ŞUBAT AYI BÜLTENİ Şubat Ayı Kazanımlarımız Türkçe, Matematik Fen Bilimleri ve Hayat Bilgisi Dersi Konularımız 3. SINIFLAR ŞUBAT AYI BULTENI BÜLTENİMİZDE NELER VAR? Şubat

Detaylı

Ortaokul Sınıflar Matematik Dersi Öğretim Programı*: Kazandırılması Öngörülen Temel Beceriler

Ortaokul Sınıflar Matematik Dersi Öğretim Programı*: Kazandırılması Öngörülen Temel Beceriler Ortaokul 5.- 8. Sınıflar Matematik Dersi Öğretim Programı*: Kazandırılması Öngörülen Temel Beceriler Yrd. Doç. Dr. Nuray Ç. Dedeoğlu İlköğretim Matematik Eğitimi * MEB (2013). Ortaokul matematik dersi

Detaylı

1 SF. Kuzucuk Okul Öncesi Eğitim Seti

1 SF. Kuzucuk Okul Öncesi Eğitim Seti Kuzucuk Okul Öncesi Eğitim Seti 1 SF SF 2 Kuzucuk Okul Öncesi Eğitim Seti Eğitimin temel basamağı olan Okul Öncesi Eğitim nitelikli ve çok yönlü bir eğitim sürecini gerektirir. Çocukların keyifli zengin

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI 2016 2017 Öğretim Yılı KGS-1 İlkokul 5. Sınıflar KGS (Kolejlere Giriş Sınavları) KILAVUZ KİTAPÇIĞI KGS-2 KGS Final Kısaltmalar: Kolej Giriş

Detaylı

YARATICI ÖĞRENCİ GÜNLERİ Her Öğrenci Yaratıcıdır

YARATICI ÖĞRENCİ GÜNLERİ Her Öğrenci Yaratıcıdır YARATICI ÖĞRENCİ GÜNLERİ Her Öğrenci Yaratıcıdır Öğrencinin ilgi alanları, becerileri ve yetenekleri düşünüldüğü zaman kendi öğrenme yöntemlerine göre akademik ve/veya kültürel alanda başarılı olabilir.

Detaylı

3. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI

3. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI 3. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI HAYAT BİLGİSİ Hayat Bilgisi Dersi uygulamaları, Anabilim Eğitim kurumlarının kendi akademik değerleri, öğrenci özellikleri ile yoğrulan, MEB Hayat Bilgisi

Detaylı

6. SINIF MATEMATIK KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI

6. SINIF MATEMATIK KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI 6. SINIF MATEMATIK KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský ve Cilt:

Detaylı

Intel Eğitim Çözümleri. En İleri Teknolojilerle, Dijital Eğitimde Yeni Bir Döneme Geçin

Intel Eğitim Çözümleri. En İleri Teknolojilerle, Dijital Eğitimde Yeni Bir Döneme Geçin Intel Eğitim Çözümleri En İleri Teknolojilerle, Dijital Eğitimde Yeni Bir Döneme Geçin Intel Eğitim Çözümleri Gelişmiş Öğrenci ve Öğretmen Sınıf Yönetim Yazılımı GELIŞMIŞ ÖĞRENCI VE ÖĞRETMEN ETKILEŞIMI

Detaylı

MateMito AKILLI MATEMATİK DEFTERİ

MateMito AKILLI MATEMATİK DEFTERİ Ar tık Matematiği Çok Seveceksiniz! MateMito AKILLI MATEMATİK DEFTERİ Artık matematikten korkmuyorum. Artık matematiği çok seviyorum. Artık az yazarak çok soru çözüyorum. Artık matematikten sıkılmıyorum.

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ (5 VE 6. SINIFLAR) Öğretim Programı Tanıtım Sunusu

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ (5 VE 6. SINIFLAR) Öğretim Programı Tanıtım Sunusu BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ (5 VE 6. SINIFLAR) Öğretim Programı Tanıtım Sunusu İÇERİK Öğretim Programının Temel Felsefesi Öğretim Programının Temel Felsefesi Öğretim programları; bireyi topluma,

Detaylı

Eğitim, sevgi Özel Önsöz Anaokulu

Eğitim, sevgi Özel Önsöz Anaokulu Başarının Önsöz ü 1 2 Eğitim, sevgi Özel Önsöz Anaokulu 1200 m² kullanım alanı, oyun salonları, çalışma sınıfları, sınıfların dışında açık ve kapalı oyun bahçesi, kum havuzu, bilim atölyesi, spor salonu,

Detaylı

ZEKA ATÖLYESİ AKIL OYUNLAR

ZEKA ATÖLYESİ AKIL OYUNLAR ZEKA ATÖLYESİ AKIL OYUNLAR Akıl Oyunları çocukların ve yetişkinlerin strateji geliştirme, planlama, mantık yürütmemantıksal bütünleme, görsel-uzamsal düşünme, yaratıcılık, dikkat - konsantrasyon, hafıza

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMü BİLGİ FORMU

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMü BİLGİ FORMU TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMü BİLGİ FORMU Bölüm Bölüm Başkanı TARİH PROF.DR. AYGÜN ATTAR Bölümün amacı Tarih Bölümünün amacı; tarih bilimi ile ilgili meslek

Detaylı

ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR MART AYI KAZANIMLARI TÜRKÇE DERSİ

ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR MART AYI KAZANIMLARI TÜRKÇE DERSİ ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR MART AYI KAZANIMLARI TÜRKÇE DERSİ ÖĞRENME ALANI: DİNLEME 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemeye hazırlık yapar. 2. Dinleme

Detaylı

ZAMBAK 3.Sınıf Hayat Bilgisi Konu Başlıkları

ZAMBAK 3.Sınıf Hayat Bilgisi Konu Başlıkları ZAMBAK 3.Sınıf Hayat Bilgisi Okul Heyecanım 1 10. kazanımlar Okul Heyecanım 11 20. kazanımlar Okul Heyecanım 21 30. kazanımlar Benim Eşsiz Yuvam 1 6. kazanımlar Benim Eşsiz Yuvam 7 20. kazanımlar Benim

Detaylı

ÖZEL BİLGE OKULLARI 2. SINIFLAR NİSAN AYI BÜLTENİ

ÖZEL BİLGE OKULLARI 2. SINIFLAR NİSAN AYI BÜLTENİ ÖZEL BİLGE OKULLARI 2. SINIFLAR NİSAN AYI BÜLTENİ Nisan Ayı Kazanımlarımız Türkçe, Matematik ve Hayat Bilgisi Dersi Konularımız 2. SINIFLAR NİSAN AYI BÜLTENİ BÜLTENİMİZDE NELER VAR? Nisan ayı kazanımlarımız

Detaylı

EK-1 BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ

EK-1 BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ EK-1 Beden eğitimi dersinde öğrencilerin başarıları; sınavlar, varsa projeler, öğrencilerin performanslarını belirlemeye yönelik çalışmalardan

Detaylı

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ. (30 Mart 15 Mayıs 2015)

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ. (30 Mart 15 Mayıs 2015) 3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (30 Mart 15 Mayıs 2015) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

4. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? 02 OCAK 20 OCAK

4. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? 02 OCAK 20 OCAK 4. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? 02 OCAK 20 OCAK TÜRKÇE ÖĞRENME ALANI: DİNLEME 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemeye hazırlık yapar. 2. Dinleme amacını belirler. 3. Dinleme amacına uygun yöntem

Detaylı

SİDRE 2000 ORTAOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIFLAR MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN

SİDRE 2000 ORTAOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIFLAR MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN SİDRE 000 ORTAOKULU 06-07 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIFLAR MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN ÜNİTE ÖĞRENME ALANI ALT ÖĞRENME ALANI Ders Saati 9.09.06/.09.06 Tam Sayılarla Çarpma ve Bölme i 7...

Detaylı

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI Program Tanımları İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI Kuruluş: İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programı 2013 yılından itibaren öğrenci almaya başlamıştır ve henüz mezun vermemiştir. Amaç: İlköğretim

Detaylı

DERS BİLGİLERİ TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2

DERS BİLGİLERİ TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin

Detaylı

YABANCI DİLLER MESLEKİ İTALYANCA (AYAKKABI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

YABANCI DİLLER MESLEKİ İTALYANCA (AYAKKABI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü YABANCI DİLLER MESLEKİ İTALYANCA (AYAKKABI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

6. Sınıf Süreç Değerlendirme Testi 1

6. Sınıf Süreç Değerlendirme Testi 1 6. Sınıf Süreç Değerlendirme Testi Bölüm Adı Kazanımlar Soru Sayısı Türkçe Matematik Fen Bilimleri Gerçek, Mecaz, Terim ve Yan Anlam Aynı Kavram Alanına Giren Sözcükler Eş, Zıt, Yakın Anlamlılık ve Eş

Detaylı

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize;

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize; Sayın Veli, Yeni bir eğitim öğretim yılına başlarken, öğrencilerimizin yıl boyunca öğrenme ortamlarını destekleyecek, ders kitaplarını ve kaynak kitapları sizlerle paylaşmak istedik. Bu kaynakları belirlerken

Detaylı

21.Yüzyıl Öğrenenleri İçin Standartlar

21.Yüzyıl Öğrenenleri İçin Standartlar 30.10.2012 21.Yüzyıl Öğrenenleri İçin Standartlar GENEL DEĞERLER Okuma dünyaya açılan penceredir. Okuma öğrenme, kişisel gelişim ve zevk için temel beceridir. Öğrencilerin bütün içeriklerde ve formatlarda

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Yapı Fotoğrafçılığı Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ. (30 Mart 15 Mayıs 2015 )

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ. (30 Mart 15 Mayıs 2015 ) 4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (30 Mart 15 Mayıs 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Temel plastik sanat eğitimi I Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (x ) Uzaktan

Detaylı

ANAFİKİR: Kendimizi tanımamız, sorumluluklarımızı yerine getirmemizde

ANAFİKİR: Kendimizi tanımamız, sorumluluklarımızı yerine getirmemizde 1.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (9 EYLÜL-25 EKİM 2013) Sayın Velimiz, Sizlerle daha önce paylaştığımız gibi okulumuzda PYP çalışmaları yürütülmektedir. Bu kapsamda; PYP disiplinler üstü temaları ile ilgili

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN 1.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (20 Ekim 2014 05 Aralık 2014 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında, disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (27 Mart - 12 Mayıs 2017 )

3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (27 Mart - 12 Mayıs 2017 ) 3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (27 Mart - 12 Mayıs 2017 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temaları ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her 6 haftada

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Kendini Tanıma ve İletişim Yönetimi Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans ( X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X)

Detaylı

DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI

DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI OCAK ARALIK KASIM EKİM EYLÜL AY HAFTA DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI ETKİNLİKLER YETERLİK ALANLARI KAZANIM NUMARASI VE KAZANIMLAR UYGULAMA Öğrencilerle tanışılması, okulun tanıtılması,

Detaylı

AKDAY 3.Sınıf Türkçe Konu Başlıkları

AKDAY 3.Sınıf Türkçe Konu Başlıkları AKDAY 3.Sınıf Türkçe Anlam bilgisi Günlük işlerdeki diyalog Cümle bilgisi Cümleri uygun kelimelerle tamamlama Cümlede gereksiz kullanılan kelime Anlamlı ve kurallı cümleler kurma Sözlük çalışması Konu

Detaylı

BAŞARI ÖDÜLSÜZ KALMAZ!

BAŞARI ÖDÜLSÜZ KALMAZ! EĞİTİMİN ALTIN MARKASINDA BAŞARI ÖDÜLSÜZ KALMAZ! %100 ÖĞRENİM BURSU FIRSATI ANADOLU LİSESİ TEOG PUANINLA SÜRESİZ BURS KAZAN! GELECEĞE GÜÇLÜ BAŞLA! EN İYİSİNİ SEÇ, DOĞRU KARAR VER ŞANSA İHTİYACIN YOK EĞİTİME

Detaylı

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI BEYLERBEYİ YERLEŞKESİ OKULLARI EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 9. VELİ BÜLTENİ

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI BEYLERBEYİ YERLEŞKESİ OKULLARI EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 9. VELİ BÜLTENİ İTÜ GELİŞTİRME VAKFI BEYLERBEYİ YERLEŞKESİ OKULLARI 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 9. VELİ BÜLTENİ Değerli Velimiz, 10 Kasım Atatürk ü Anma Günü töreni hazırlıkları, ortaokul öğrencilerimizin 1. deneme

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Mesleki İngilizce Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans ( x) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim ( X) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş.

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş. 2. sınıf 1 Türkçe Okuduğunu Anlama Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır. 2. sınıf 2 Türkçe Okuduğunu Anlama Okuduklarında ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve

Detaylı

Bir bütünün eş parçalarının bütüne olan oranı kesir olarak adlandırılır. b Payda

Bir bütünün eş parçalarının bütüne olan oranı kesir olarak adlandırılır. b Payda Matematik6 Bir Bakışta Matematik Kazanım Defteri Özet bilgi alanları... Kesirlerle İşlemler KESİR ve KESİRLERDE SIRALAMA Bir bütünün eş parçalarının bütüne olan oranı kesir olarak adlandırılır. Bir kesirde

Detaylı

3. SINIFLAR MART AYI BÜLTENİ Mart Ayı Kazanımlarımız Türkçe, Matematik Fen Bilimleri ve Hayat Bilgisi Dersi Konularımız

3. SINIFLAR MART AYI BÜLTENİ Mart Ayı Kazanımlarımız Türkçe, Matematik Fen Bilimleri ve Hayat Bilgisi Dersi Konularımız ÖZEL BİLGE OKULLARI 3. SINIFLAR MART AYI BÜLTENİ Mart Ayı Kazanımlarımız Türkçe, Matematik Fen Bilimleri ve Hayat Bilgisi Dersi Konularımız 3. SINIFLARMART AYI BULTENI BÜLTENİMİZDE NELER VAR? Mart ayı

Detaylı

İLKOKULU-ORTAOKULU VİZYON BELGESİ KÜTAHYA

İLKOKULU-ORTAOKULU VİZYON BELGESİ KÜTAHYA İLKOKULU-ORTAOKULU VİZYON BELGESİ KÜTAHYA 2013 1 ŞAPHANE 75.YIL İLKOKULU/ORTAOKULU VİZYON BELGESİ Kütahya Şaphane 75.Yıl İlkokulu/Ortaokulu Müdürlüğü olarak; 1-Öğretim Çalışmaları (Kazanımlara Ulaşma Düzeyi

Detaylı

Çarpanlar ve Katlar

Çarpanlar ve Katlar 8.1.1. Çarpanlar ve Katlar 8.1.2. Üslü İfadeler 8.1.3. Kareköklü İfadeler 8.2.1. Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler 8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların çarpanlarını bulur; pozitif tam sayıları üslü ifade

Detaylı

TED KDZ EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL İLKOKULU 2013/2014 ÖĞRETİM YILI 6.SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ MATEMATİK YILLIK PLANI

TED KDZ EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL İLKOKULU 2013/2014 ÖĞRETİM YILI 6.SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ MATEMATİK YILLIK PLANI EYLÜL (16-20).09. 2013 KÜMELER KÜMELER 1.ÜNİTE KÜMELER EYLÜL (9 13).09.2013 1.ÜNİTE KÜMELE R KÜME LER TED KDZ EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL İLKOKULU 2013/2014 ÖĞRETİM YILI 6.SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ MATEMATİK

Detaylı

YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com

YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com Bilginin hızla yenilenerek üretildiği çağımızda birey ve toplumun geleceği, bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretme

Detaylı

REHBERLİK NEDİR? Bahsedilen rehberlik tanımlarının ortak yönleri ise:

REHBERLİK NEDİR? Bahsedilen rehberlik tanımlarının ortak yönleri ise: REHBERLİK SÜREÇLERİ REHBERLİK NEDİR? Bireye kendini anlaması, çevredeki olanakları tanıması ve doğru kararlar vererek özünü gerçekleştirebilmesi için yapılan sistematik ve profesyonel yardım sürecidir

Detaylı

S I N I F. Ekspres. AÇIK UÇLU VE ÇOKTAN SEÇMELi

S I N I F. Ekspres. AÇIK UÇLU VE ÇOKTAN SEÇMELi 5. S I N I F Ekspres AÇIK UÇLU VE ÇOKTAN SEÇMELi PLATON MATEMATİK ORTAOKUL MATEMATİK SERİSİ 5-2 5. SINIF MATEMATİK EKSPRES SORU BANKASI Bu kitabın her türlü yayın hakkı Platon Matematik e aittir. Herhangi

Detaylı

Öğrenciler 2 yıllık çalışma sürecinde;

Öğrenciler 2 yıllık çalışma sürecinde; Diploma Programı Çerçevesi Diploma programı her kültürün kendisine adapte edebileceği esnek bir program sunarak kendi değerlerini yitirmeyen uluslararası farkındalığa ulaşmış bireyler yetiştirmeyi hedefler.

Detaylı

PROGRAM BİLGİLERİ. Amaç:

PROGRAM BİLGİLERİ. Amaç: PROGRAM BİLGİLERİ Amaç: Bu programın amacı; ekonominin temelinde dayandığı sermaye piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikleri öğrencilerimize kazandırmak adına finans, ekonomi, ekonometri, sosyal bilimler

Detaylı

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri 5.DÖNEM 6.DÖNEM DERSLER T U K ECTS DERSLER T U K ECTS SNF 301 FEN VE TEK. ÖĞR. 4 0 4 6 SNF 304 TÜRKÇE ÖĞRETIMI 4 0 4 6 SNF 303

Detaylı

ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR MAYIS AYI KAZANIMLARI TÜRKÇE DERSİ

ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR MAYIS AYI KAZANIMLARI TÜRKÇE DERSİ ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR MAYIS AYI KAZANIMLARI ÖĞRENME ALANI: DİNLEME TÜRKÇE DERSİ 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemeye hazırlık yapar. 2. Dinleme

Detaylı

4. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI

4. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI 4. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI FEN VE TEKNOLOJİ Anabilim Eğitim Kurumalarında Fen ve Teknoloji dersi, sınıf öğretmenleri ve Fen Bilgisi Branş öğretmenlerinin işbirliği ile hazırlanan

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı