TED ĠSTANBUL KOLEJĠ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU VELĠ BĠLGĠLENDĠRME REHBERĠ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TED ĠSTANBUL KOLEJĠ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU VELĠ BĠLGĠLENDĠRME REHBERĠ"

Transkript

1 TED ĠSTANBUL KOLEJĠ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU VELĠ BĠLGĠLENDĠRME REHBERĠ

2 ĠÇĠNDEKĠLER TÜRK EĞĠTĠM DERNEĞĠ TANITIM Misyon-Vizyon Tarihçe Türk Eğitim Derneği Okulları Türk Eğitim Derneği Neden Okul Açar? Türk Eğitim Derneği Okulları Nasıl Bireyler Yetiştirir? Türk Eğitim Derneği Okullarında Eğitim-Öğretim Anlayışı Türk Eğitim Derneği Burs Sistemi Türk Eğitim Derneği Neden Burs Verir? Türk Eğitim Derneği Nasıl Burs Verir? Tam Eğitim Bursu Tam Eğitim Bursu Sistemi Bağışçıları: Eğitim Meşaleleri Türk Eğitim Sistemine Katkı Türk Eğitim Derneği 100. Yıl Hedefleri OKUL TANITIM (TED ĠSTANBUL KOLEJĠ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU ) YerleĢke ve Fiziki Yapı Akademik Program Ölçme-Değerlendirme Sınavlar Ödev -Proje -Portfolyo Not Sistemi Sınıf Geçme Kuralları Okul ĠĢleyiĢi ve Kurallar Genel Kurallar Devam/Devamsızlık İzin İşlemleri Öğrenci Davranış Kuralları Kurullar ve Yönetmelikler Sınav Kuralları ve Derslik Kuralları Öğrenci Ödülleri Yönergesi Öğrenci Kıyafetleri Kurs ve Etüt sistemi Sosyal Etkinlikler Okul Gezileri Öğrencinin Okula Ulaşımı ve Okuldan Alınma Süreci İletişim Bilgileri Değişikliği Kantin-Kafeterya Kullanımı Kütüphane Kullanımı Spor Salonu Kullanımı

3 Müzik Derslikleri Kullanımı Görsel Sanatlar Derslikleri Kullanımı Bilgisayar Laboratuvarları Kullanımı Fen Laboratuvarları Kullanımı Konferans Salonu Kullanımı Elektronik Aletler Kullanımı Öğrenci Dolapları Kullanımı Yemekhane Kullanımı Sağlık/Revir kullanımı Servis Kullanımı Veli Bilgilendirme Veli İletişimi Veli Toplantıları Veli Bilgilendirme Yöntemi Destek Birimleri Psikolojik Danışma ve Rehberlik (PDR) Ölçme Değerlendirme Sağlık, Yemek, Ulaşım, Güvenlik, Temizlik ve Danışma Kitap-Kırtasiye ve Kıyafet Basın -Yayın ve Kurumsal İletişim Teknoloji ve Bilişim Kütüphane Kayıt ve Kabul

4 TÜRK EĞĠTĠM DERNEĞĠ TANITIM MĠSYON-VĠZYON MĠSYON Türkçe ve yabancı dilde eğitim veren okullar kurmak ve öğrencilerin barınmalarını sağlamak amacıyla yurtlar açmak. Açtığı okullarda yüksek nitelikli öğrenciler yetiştirmek. Maddi imkânları yeterli olmayan başarılı çocuklara ülke genelinde burslar vererek, onlara eğitimlerine devam etme olanağı tanımak. Türk eğitim standartlarını çağdaş seviyelere taşıyacak bilimsel platformlar oluşturmak. Araştırma projeleri ile eğitim sisteminin sorunları ve çözümleri üzerine toplumu bilinçlendirmek. Türk eğitim politikasının oluşturulmasında söz sahibi olmak. Seçkin bir sivil toplum örgütü olarak Türk Eğitim Derneği, eğitim alanında sivil insiyatifin etkinleştirilmesini, okul öncesinden yüksek öğretime kadar tüm boyutlarda yaptığı eğitim çalışmalarını ülke çapında ve uluslararası düzeyde sürdürmeyi, uygarlık değerlerini koruma ve geliştirme çabasında etkin rol oynamayı hedefleyen çağdaş ve ilerici bir vizyona sahiptir. TARĠHÇE Ülkemizin eğitim alanındaki ilk sivil toplum kuruluşu olan Türk Eğitim Derneği, Türk Maarif Cemiyeti adıyla 31 Ocak 1928 de kuruldu. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk daha savaş sürerken topladığı Eğitim Şurası nda Cumhuriyet in eğitimdeki yol haritasını şekillendiriyordu. Bu yol haritasında elbette toplum eliyle eğitimin kalkınması da vardı. Cumhuriyetimizin kurucusu, her türlü yoklukla ve cehaletle mücadele edilen bir dönemde eğitimin yaygınlaşması, eğitimde kalitenin artırılması ve eğitim faaliyetlerinin yürütülebilmesi için Derneğin meşalesini yaktı. Bilim ve eğitimde ilerlemeye yönelik genel isteği yerine getirebilmekten daha çok uzağız. Önümüzdeki yıl için sizlerden devletçe yapılabilecek en büyük özveriyi rica ederken, varlıklı olan vatandaşlarımıza da korumalarına verilmiş olan çocuklarımızı özel girişimleri ile okutup yetiştirmelerini önemle öğütlerim. Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Büyük Millet Meclisi nin ikinci dönem açılış konuşması, 1 Kasım 1925 Türkiye Cumhuriyeti Devleti nin önde gelen temsilcilerinin ve işadamlarının büyük fedakârlıklarıyla kurulan Cemiyet, ülke çapındaki başarılı çalışmaları üzerine 12 Aralık 1939 tarihli Bakanlar Kurulu kararı gereğince kamu yararına çalışan dernek statüsünü edindi ve 1946 Haziran ayından itibaren de Türk Eğitim Derneği adını aldı. Türk Eğitim Derneği nin amblemi, 1929 Mart ayında bugünkü biçimiyle Dernek amblemi olarak kabul edilmiştir. Amblemdeki ay, Türk Bayrağından alınmıştır. Eğitim sembolü olan meşale, Derneğimizin temel amacının simgesidir. Yıldızlar ise Derneğin kuruluşu ve gelişmesinde büyük katkısı olan ilk Yönetim Kurulunun beş üyesine saygı ve sevgiyi ölümsüzleştirmek amacını taşımaktadır. Derneğin ilk tüzüğünde yer alan Cemiyet, siyasi hiçbir gaye gütmeyip, sadece memleket gençliğinin tahsil ve terbiyesine yardım ile iştigal eyler. şeklinde belirtilen temel amaç, bugün de geçerliliğini korumaktadır. Türk Eğitim Derneği, bugüne kadar sadık kaldığı bu ilkeye dayanarak çalışmalarını yürütmektedir.

5 TÜRK EĞĠTĠM DERNEĞĠ OKULLARI Türk Eğitim Derneği, kuruluş amaçları doğrultusunda açılışından hemen sonra, öğretim yılında açtığı anaokulu ile eğitim-öğretim çalışmalarına başladı; öğretim yılında ise, Milli Eğitim Bakanlığı nın onayı ile Ankara Ġlkokulu olarak İlkokul 1. sınıfını açtı. TED Ankara Koleji nin açılışını, ülkenin diğer illerinde açılan okullar izledi ve ülke çapındaki TED Okullarının sayısı hızla arttı. TED Neden Okul Açar? Türk Eğitim Derneği, eğitimin bir ülkenin ekonomik ve sosyal kalkınmasındaki en önemli etken olduğuna inanır ve Türkiye nin eğitim yoluyla gelişmesine katkıda bulunmak için; okullarının bulunduğu bölgelerin eğitim seviyesini yükseltmek, maddi olanakları sınırlı, başarılı çocuklara okullarında eğitim vermek amacıyla okullar açar. Türk Eğitim Derneği, Okulları, Üniversitesi, Düşünce Kuruluşu, Temsilcilikleri, Öğrenci Yurtları, İktisadi İşletmesi, Senfoni Orkestrası, Okullarının Mezun Dernekleri ve Spor Kulüpleri ile büyük ve benzersiz bir sivil toplum kuruluşudur. TED Okulları Nasıl Bireyler YetiĢtirir? Türk Eğitim Derneği Okulları; Atatürk ilkelerine ve Cumhuriyetin kazanımlarına bağlı, Ulusal ve manevi değerleri özümseyerek, ilkeleriyle bütünleştirmiş, En az bir yabancı dili bilen ve yaşamında etkili bir şekilde kullanan, Yüksek ahlaklı, Ülke sorunlarına karşı farkındalığı ve çözüm üretme bilinci yüksek, Çevreye duyarlı, Sosyal sorumluluk bilincine sahip, Bilimsel düşünen, Empati kuran ve farklılıklara saygılı, İletişim becerileri kazanmış, Özgüveni yüksek, Teknolojiyi hayatının her alanında etkili ve olumlu bir şekilde kullanan, İş hayatında gerekli olan bilgi, beceri ve değerleri edinmiş, Kültür, sanat ve spor alanlarında entelektüel birikimi olan, Dünya vatandaşlığı vizyonuna sahip bireyler yetiştirir. Türk Eğitim Derneği, öğrencilerine bu özellikleri kazandırmak için yaşam temelli ve öğrenciyi merkeze alan eğitim-öğretim olanakları sunar. Türk Eğitim Derneği Okullarında Eğitim-Öğretim AnlayıĢı Türk Eğitim Derneği Okulları nda; Bireysel farklılıkların dikkate alındığı, Öğrenci merkezli, Ulusal değerleri esas alan,

6 Evrensel bakış açısına sahip, Yabancı dil eğitiminin gerekliliğine inanan, Akademik, sosyal ve fiziksel gelişimi destekleyici ortamlar sunan, TED e özgü geliştirilmiş programlar ile uluslararası uygulamaların bütünleştirildiği, Pozitif disipline dayalı, dinamik ve yenilikçi bir eğitim öğretim anlayışı esastır. Türk Eğitim Derneği nin burs sistemi, kapsamı itibariyle ülke genelindeki mevcut burs uygulamalarından ayrılmaktadır. Yürütülmekte olan burs sistemiyle, yaklaşık öğrencinin cep harçlığı da dahil tüm eğitim masrafları üniversite eğitimlerinin sonuna kadar karşılanmıştır. TED BURS SĠSTEMĠ Türk Eğitim Derneği, ülke genelinde okullarını yaygınlaştırarak, daha çok sayıda öğrenciye çağdaş ve nitelikli bir eğitim sağlamanın yanında, eğitimde fırsat eşitliği ilkesiyle başarılı fakat maddi olanaksızlıklar nedeniyle nitelikli bir eğitime erişimi olmayan öğrencilere burs sağlamaktadır. Türk Eğitim Derneği, eğitimde fırsat eşitliğini savunur ve benzersiz bir burs sistemiyle hizmet vermektedir. Türk Eğitim Derneği nin burs sistemi, kapsamı itibariyle ülke genelindeki mevcut burs uygulamalarından ayrılmaktadır. Yürütülmekte olan burs sistemiyle, yaklaşık öğrencinin cep harçlığı da dahil tüm eğitim masrafları üniversite eğitimlerinin sonuna kadar karşılanmıştır. Türk Eğitim Derneği Neden Burs Verir? Eğitimde fırsat eşitliğini sağlayarak toplumun her kesimini eğitim hizmetlerinden yararlandırmak, demokratik rejimlerin temel hedeflerinden birisidir. Türk Eğitim Derneği, üç temel misyonundan biri olan eğitimde fırsat eşitliğine katkı sağlamak ve donanımlı nesiller yetiştirmek amacıyla kuruluşundan itibaren maddi imkânları kısıtlı fakat başarılı öğrencilere burslar vermektedir. Burs Sistemimizin Yasal Dayanağı, Dernek Ana Tüzüğü Madde 5 - a bendi: Kimsesizliği ve parasızlığı dolayısıyla okuma imkânı bulamayan ahlaklı, anlayışlı ve çalışkan Türk çocuklarına eğitim olanağı sağlamak. Türk Eğitim Derneği Nasıl Burs Verir? Türk Eğitim Derneği; Destekleme, Tam Destek ve Tam Eğitim Bursu uygulamalarıyla maddi imkânları kısıtlı fakat başarılı öğrencilere eğitim olanağı sunmaktadır. Destekleme ve Tam Destek Burslarında öğrencilerin kitap-kırtasiye, kılık-kıyafet ve cep harçlıkları karşılanırken, Tam Eğitim Bursu sisteminde ise söz konusu öğrencilerin tüm eğitim masrafları karşılanmaktadır.

7 Tam Eğitim Bursu Tam Eğitim Bursu (TEB) sisteminde, burs alan öğrencilerimiz birer Genç MeĢale olarak eğitimlerine devam eder. Türkiye genelinde yapılan merkezi sınav ve sonrasında gerçekleştirilen mülakatlarla (ev ziyaretleri) Genç Meşalelerin seçildiği Tam Eğitim Bursu ile sadece okul ücretleri değil; cep harçlığı, servis, yemek, kitap-kırtasiye, kıyafet, yatılı ise pansiyon giderleri karşılanmakta ve bursları, üniversite eğitimleri boyunca da devam etmektedir. Bu program çerçevesinde öğrencilere ve ailelerine, ihtiyaç duyulan durumlarda rehberlik, danışmanlık, psikolojik destek, sağlık hizmetleri, akademik destek ve süpervizörlüğün yanında; üniversite öğrencilerinin staj ve kariyer takip hizmeti de sunulmaktadır. Tam Eğitim Bursu Sistemi BağıĢçıları: Eğitim MeĢaleleri Genç Meşalelere maddi ve manevi destek veren kişi ve kuruluşlar, Eğitim MeĢalesi olarak adlandırılır. Bireysel destekte bulunanlar Bireysel Eğitim Meşalesi, kurumsal olarak destekte bulunanlar Kurumsal Eğitim Meşalesi olarak sistemde yerlerini alır. Ülkemizdeki hiçbir bursa benzemeyen TEB sisteminde, toplam tutarın bir kısmı Eğitim Meşaleleri tarafından karşılanırken, geriye kalan kısmı ise Türk Eğitim Derneği nin öz kaynaklarından karşılanmaktadır. TÜRK EĞĠTĠM SĠSTEMĠNE KATKI Türk Eğitim Derneği, eğitim alanındaki en köklü ve öncü sivil toplum kuruluşu kimliğiyle sivil inisiyatifin katılımı nı slogan olmanın ötesine taşımış bir kurumdur. Türk Eğitim Derneği, tarafsızlık ve bilimsellik ilkelerinden ödün vermeden, politika yapıcılara ve hükümetlere uygulanabilir çözümler önermekte, yürüttükleri çalışmaların etkili bir şekilde izlenmesini sağlamakta, kamuoyunu bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yürütmekte, özgün sosyal sorumluluk projeleri yürütürken başka kurumlarla da işbirliği yapmaktadır. Dernek, bilim ve çağdaşlık adına gerçekleştirdiği bilimsel toplantı, sempozyum ve konferanslarla, oluşturduğu bilimsel platformlarla, yürüttüğü araştırma ve çıkardığı bilimsel yayınlarla eğitim sektöründe bir referans noktası olmaktadır. TÜRK EĞĠTĠM DERNEĞĠ 100.YIL HEDEFLERĠ TED Okullarını 81 ilde yaygınlaştırarak, özel eğitimde Türkiye nin en güçlü kurumu olmak, Dünya standartlarında kaliteli öğretim programları oluşturarak, eğitim-öğretimde iyi uygulama örnekleriyle lider olma özelliğini sürdürebilmek, Türkiye de eğitimde lider olma özelliğini sürdürebilmek ve ülkenin yetenekli çocuklarını topluma kazandırmak amacıyla Tam Eğitim Bursu Sistemi ile 10 bin öğrenciye üniversite eğitimlerinin sonuna kadar burs vermek, Faaliyet gösterdiği tüm alanlarda olduğu gibi yükseköğretimde de fark yaratarak dünyanın sayılı üniversiteleri arasına girmek, Uluslararası alanda eğitim işbirlikleri oluşturarak, uluslararası düzeyde söz sahibi olmak, Türk eğitim sisteminin geliştirilmesi için eğitim politikalarının oluşturulmasında etkin bir role sahip olmak.

8 OKUL TANITIM YERLEġKE VE FĠZĠKĠ YAPI m² kapalı; m² açık araziye sahip olan kampüsde; Kütüphaneler, fen, bilgisayar ve 3D laboratuarları, yabancı dil derslikleri, yurt içi ve yurt dışı danışmanlık ofisleri ve derslikleri Müzik enstrüman çalışma odaları ve ayrı müzik derslikleri Baskı, resim, seramik, cam işleme, heykel ve ebru atölyeleri Spor faaliyetleri için açık ve kapalı alanlar Şehir dışından gelen öğrenciler için yatılı bölüm Revir Yemekhane, kantin Kıyafet satış mağazası Kırtasiye, Ulaşım ofisi bulunmaktadır. Beykoz'da, Polonezköy yolu üzerinde, yeşilin her tonuna rastlanabilecek bir vadinin içinde inşa edilen TED İstanbul Koleji Kampüsü, İstanbul'un gürültüsünden, yoğun trafiğinden ve kirli havasından uzakta, sağlıklı ve güvenli bir ortamda 40 dönümlük arazi üzerinde eğitim veren kampüsümüzün Yeşil Kampüs unvanı da bulunmaktadır. Kampüsümüz, Anaokulu, İlkokul, Ortaokul, Lise, yurt binaları, spor, kültür-sanat bölümlerinden oluşan 28 bin metre karelik kapalı alandan oluşur. Dersliklerimiz, bilgisayarlarımız, sanat, müzik atölyelerimiz, spor salonlarımız, laboratuvarlarımız ve kütüphanelerimiz uluslararası standartlardadır. Spor salonları, açık tenis, basketbol sahalarında öğrencilerimiz, spor faaliyetlerini sürdürürler. Kampüs içi kapalı garaj ile öğrencilerimizin güvenli bir şekilde servise kapalı garajdan binip inmeleri sağlanmaktadır.

9 Okulumuzda bulunan revirimizde uzman doktor ve hemşireler, öğrencilerimiz için sağlık hizmeti vermektedir. Acil durumlar için kampüsümüze yakın hastane bulunmaktadır. Kampüs genelinde ve sınıflarımızda bilgisayar ve kablosuz internet ağı bulunmaktadır. Oyun ve dinlenme alanlarımız, her yaş grubundan öğrenciye hizmet edecek biçimde, yeterli sayıda ve donanıma sahiptir. Binalarımızda koridorların, yağışlı ve soğuk havalarda, öğrencilerin teneffüslerini değerlendirebilecekleri rahatlık ve büyüklükte olmasına dikkat edilmiştir. Bina yapımız ve donanımımız, yangın ve depremle ilgili yönetmeliklerde belirtilen koşullara sahiptir. Öğrencilerimizin can güvenliği ve risklere karşı uluslararası yetkin kuruluş tarafından öngörülen her türlü önlemler alınmıştır. AKADEMĠK PROGRAM Okulumuzda sağlam bir entellektüel, bilişsel ve duygusal gelişim için, etkili öğretmenler ve güvenli bir öğrenme ortamı, Online bilgi kaynaklarını değerlendirmeye ve eleştirel düşünme becerilerini kazanmaya yönelik yaklaşım, zaman yönetimi, plan yapma ve akranlarla beraber etkili çalışma gibi önemli yaşam deneyimleri, küresel farkındalık becerileri kazandıran programlar, akademik ve sosyal destek, çok seçenekli spor- kültür ve sanat etkinlikleri yer almaktadır. Okulumuzun 1. Yabancı dili İngilizce dir. 5. Sınıftan itibaren Almanca, Fransızca veya İspanyolca 2. yabancı dil olarak verilmektedir Sınıflarda ana branşlarda sınıf sistemi, Görsel Sanatlar, Müzik, Beden Eğitimi, Yabancı Diller, Bilişim Teknolojileri derslerinde ise derslik sistemi uygulanmaktadır. İngilizce, Bilişim Teknolojileri, Fransızca, Almanca, İspanyolca derslerinde split (sınıfın ikiye bölünmesi) uygulaması, Beden Eğitimi ve Müzik derslerinde ise branşlaşma yapılmaktadır. Tüm sınıflarda haftada 2 saat kulüp saati olarak öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine göre hobi oluşturmalarına yardımcı olacak etkinlikler vardır. ĠNGĠLĠZCE K-12 bütünselliği içinde hazırlanmış özel müfredatımız gereği, Anaokulu ve İlkokul yıllarında güvenli, keyifli ve teşvik edici bir ortamda başlayan İngilizce öğrenimi, ortaokulda öğrencilerimizin bireysel gelişimleri ile farklı ilgi alanları ve yeteneklerinin dikkate alındığı öğrenci merkezli bir ortamda devam eder. 5. ve 6. Sınıf düzeyinde İngilizce takviye sınıfları oluşturularak, takviye programı uygulaması yapılır. Genel Kazanımlar Ortaokul eğitimini tamamlayan her öğrencimiz: Sözlü ve yazılı olarak kendisini etkili bir şekilde ifade eder, İngilizcenin ana dil olarak kullanıldığı ortamlar da dahil olmak üzere her ortamda rahatlıkla ve akıcı bir biçimde İngilizce iletişim kurar, Çeşitli durum ve ortamlarda etkin dinleme stratejilerini kullanabilir, İngilizceyi yaşamının bir parçası olarak görerek hedef dilde kitap okuma ve sunum yapma alışkanlıklarını kazanır, Yazım türlerini ve özelliklerini tanır ve kullanır,

10 Mektup, e-posta, öykü, şiir, paragraf ve makale gibi farklı formlardaki metinleri analiz ederek yorumlar ve benzerlerini yazar, İngilizcedeki farklı formlardaki medya mesajlarını (reklam, animasyon, blog yazısı, film, poster, broşür, haber gibi) analiz etme becerisini kazanır ve yine farklı formlarda medya çıktıları üretebilir, Dile yönelik kazanımlarını gerçek yaşamla ilişkilendirir, Analitik ve yaratıcı düşünme becerilerini geliştirir, İngilizce dijital ve basılı kaynakları kullanarak doğru bilgiye ulaşma, gerekli bilgiyi özümseme, geçerliliğini değerlendirme gibi araştırma becerilerini geliştirir, Lisedeki İngilizce programı ile İngilizce okutulan Fen ve Matematik derslerini kolaylıkla takip edecek dil becerilerini kazanır, Farklı kültürleri ve yaşamları tanıyarak, bunlara saygı duyan bir dünya vatandaşı olarak yetişir, Teknolojiyi İngilizcesini ve yaratıcılığını geliştirmek için kullanır, İngilizce öğrenme sürecine aktif olarak katılarak işbirliği yapma, öz disiplin ve hedef koyma gibi beceriler kazanır. Ders ĠĢleme Ve Uygulama Ortaokul İngilizce programımız, öğrencilerimizi edebiyatın farklı türleriyle tanıştırarak analitik düşünme, aktif okuma stratejileri uygulama, akademik ve yaratıcı yazma becerilerini geliştirme, kendilerini yazılı ve sözlü olarak daha akıcı ifade etme yetenekleri ile dilbilgisi becerilerini ve kelime bilgilerini geliştirmek üzere tasarlanmıştır. 8. sınıf sonuna kadar öğrencilerimiz makaleler, çeşitli romanlardan alıntılar, öyküler, şiir, haber, roman analizleri, sosyal ve çevresel konular, biyografiler, röportajlar, değerler, grafik okuma ve oluşturma, drama uygulamaları, araştırma yapma, proje hazırlama, toplum önünde konuşma, etkili sunum yapma teknikleri, yaratıcı yazma, çeşitli amaçlara yönelik paragraf yazımı, çeşitli konularda essay yazımı gibi birçok farklı çalışmayla dil becerileriyle birlikte, eleştirel düşünme ve yaratıcılıklarını da geliştirme olanağı bulurlar. Bir yandan düşüncelerini, hayal güçlerini ve duygularını uyaran metinleri inceleyerek dünya görüşlerini geliştirirlerken; diğer yandan da İngilizcelerini kullanarak yaşam, edebiyat ve dil hakkında bilgi edinirler. Edebiyatın kişisel deneyimleri ve sosyal anlayış ve sorumlulukları da içeren yaşam deneyimlerini zenginleştirdiğini ve geliştirdiğini fark ederler. Kendilerininkinden farklı kültürel bakış açılarına saygı duymaya başlarlar. Dil becerileriyle birlikte verilen çalışma ve öğrenme becerileriyle yaşam boyu öğrenenler olmak için gereken bilgi, beceri ve tutumları öğrenirler, teknolojinin dil öğrenimini ve iletişimi kolaylaştıran bir araç olduğunu anlarlar. Ortaokulda başlayan etkin dinleme, not tutma, toplum önünde konuşma, sunum yapma, yaratıcı yazma, süreçli yazma dersleri lisede daha ileri düzeyde devam eder. Ortaokul İngilizce programımız, öğrencilerimizi hem lisemize, hem de 21. Yüzyıl yaşamına tam donanımlı olarak hazırlamak amacıyla sadece dil becerileri ve edebiyatla sınırlı kalmayan çok yönlü bir yapıya sahiptir. Örneğin, sadece okulumuza özgü olarak hazırladığımız English Everywhere programı kapsamında 5. sınıflarımız Vücudumuz, Sağlıklı Beslenme, Kıtalar ve Okyanuslar, Çevremizi Koruma, Ġcatlar ve Mucitler, Uzay, Matematiğin YaĢamımızdaki Önemi konularını disiplinler arası bir yaklaşımla İngilizce derslerinde işlerler, bu konularla ilgili projeler hazırlayıp sunarlar. Tema bazlı olarak hazırlanan program kapsamındaki her konu işlenirken, o konuyla ilgili videolar,

11 interaktif aktiviteler ve dijital oyunlardan faydalanılır ve her konuyla ilgili en az bir öykü ve şiir okunur. 6. sınıflarda da aynı şekilde işlenen programın temalarından bazıları: KeĢifler ve KâĢifler, Haritalar ve Harita Okuma, Grafik Okuma ve OluĢturma, Zorbalık, ArkadaĢlık tır. 6. Sınıflar ayrıca Medya Okuryazarlığı dersleri kapsamında, Medya Okuryazarlığına Giriş, Tanıtım Broşürü ve Poster Hazırlama, Film Analizi, Film Çekme Teknikleri ve Animasyon Yapımı konuları üzerinde çalışırlar. 7. ve özellikle 8. sınıflardaki İngilizce programında küresel konulara daha fazla yer verilmiştir. Edebiyat derslerinde 1. döneme Eski Uygarlıklar, Mitoloji, Efsaneler ve Halk Hikayelerini okuyup analiz ederek ve kendi örneklerini yazarak başlayan 7. sınıf öğrencilerimiz, ikinci dönemde okudukları IQBAL adlı gerçek yaşamdan alınma romanın konusuna bağlı olarak, Çocuk ĠĢçiler Sorunu ve Çocuk Hakları üzerine yaptıkları araştırmalar sonucunda hazırladıkları projelerini sunarlar. 7. Sınıflarımız Medya Okuryazarlığı dersleri kapsamında Karikatür Analizi ve Tasarımı, Reklam Analizi ve Yapımı, Haber Analizi ve Yazımı konularını öğrendikten sonra, gruplar halinde çalışarak ortaokul öğrencileri için 7. sınıf bloğunda yayınlanmak üzere dijital bir dergi hazırlarlar. Aynı ders kapsamında 8. Sınıflarımız çeşitli web sitelerini inceleyip değerlendirerek, her tür araştırma için doğru web sitesini seçme yöntemlerini öğrenirler. Diğer sınıflarda olduğu gibi tema bazlı olarak hazırlanan 8. Sınıf Literature ders kitabımız önceki yıllarda hazırlık atlama sınavında sorulan kurgusal ve düzyazı türünde metinlerden oluşmaktadır. Bu nedenle öğrencilerimiz yılsonunda kitabı tamamladıklarında bir anlamda sınava da hazırlık yapmış olurlar. Kitaptaki temalardan bazıları: Beyin ve Öğrenme, Medya ve Teknoloji, Küresel Sorunlar, Küresel VatandaĢlık, BarıĢ ve Özgürlük tür. Hazırlık atlama sınavının yazma bölümünde sorulacak essay yazımıyla ilgili çalışmalar yıl boyunca Language Arts derslerinde yapılır. Bu yıl 8. sınıflar dışındaki tüm düzeylerde programımıza dahil ettiğimiz farklılaştırılmış dijital okuma programları, her öğrenciye seviyesini belirlemek amacıyla uyguladıkları sınavlar sonrasında, kendi seviyesine göre kitapların/metinlerin arasından seçerek okuma ve kendi hızında ilerleme olanağı tanımakta ve her okuma sonrasında uygulanan sınavda öğrencinin gösterdiği gelişimi raporlayarak bizleri bilgilendirmektedir. Yine aynı düzeylerde kullanacağımız Brainpop dijital öğrenme programı, öğrencilerimizin dinleme becerilerini geliştireceği gibi, bizlere de şu anda tüm dünyada çok yaygın olarak kullanılan Flipped Classroom modelini uygulama fırsatını verecektir. Böylelikle öğrenimi verilere göre farklılaştırabilecek olan öğretmenlerimiz, daha interaktif dersler işleyebileceklerdir. Her düzeyde bir gramer kitabı kullanılmaktadır. Gramer için ek çalışmaya ihtiyaç duyan öğrencilerimize düzeylerine ve ihtiyaçlarına göre eğitim portalımızdaki gramer sitelerinden ek ödevler verilir. Kelime çalışmaları için her düzeyde öğretmenlerimizin hazırladıkları kelime günlükleri ve grafik düzenleyiciler ile portaldaki dijital site ve oyunlar kullanılmaktadır. 5. ve 6. sınıflarda okulumuza yeni başlayan ve İngilizcesi programımızı takip etmeye yetmeyen öğrencilerimiz, İngilizce derslerinde ayrı bir sınıfta farklı bir program takip ederek bir yılın sonunda diğer öğrencilerin bulunduğu düzeye ulaşırlar. Ölçme Değerlendirme Yıl boyunca öğrencilerimiz aşağıdaki kriterlere göre değerlendirileceklerdir:

12 Öğrencinin İngilizce'de gösterdiği gelişim Ders içi sözel performansı Sınavlar, proje çalışmaları, sunumlar ve portfolyo Derse ve öğrenmeye karşı tutum, ilgi ve çaba Her dönem 3 yazılı sınav uygulanır ve üç sözlü notu verilir. Sözlü notlarının dağılımı aşağıdaki gibidir: 1- Portfolyo (Portfolyonun düzeniyle birlikte öğrencimizin İngilizcede gösterdiği gelişim değerlendirilecektir) 2- Projeler %50 ve sunumlar % Ders içi sözel performans %50, derse ve öğrenmeye karşı tutum %50 (ilgi, çaba, sorımluluklarını yerine getirme) Tüm projeler ve portfolyo ile ilgili değerlendirme kriterleri, beklentiler ve teslim tarihleri öğrencilere önceden yazılı olarak bildirilir. Notla geri bildirim dışında öğrenme sürecinin her aşamasında öğrenciye sözlü ve yazılı geri bildirimde bulunularak, öğrenme sürecinin hangi aşamasında olduğu ve bir sonraki aşama için ne gibi hedefler koyması hususunda farkındalık yaratılmaya çalışılır. Yazma çalışmaları, projeler ve sunumlarda öğrencinin kendisini ve akranlarını değerlendirerek geri bildirimde bulunması sağlanır. Böylece, öğrencilerimiz öğrenme sürecine dahil edilerek, kendi öğrenmelerinin sorumluluğunu üstlenmeleri ve not için değil, öğrenmek için çalışmaları hedeflenir. Birinci dönem sonunda öğrencisinin eve getirdiği portfolyosunu inceleyen ve ikinci dönem sonunda okuldaki portfolyo sunumuna katılan velilerimiz de öğrencilerinin bir yıl boyunca İngilizcede gösterdiği gelişimi değerlendirerek geri bildirimde bulunurlar. 2.YABANCI DĠLLER / ALMANCA - FRANSIZCA - ĠSPANYOLCA İlkokulda öğrencilerimize tercih ettikleri ikinci yabancı dili tanıtma ve sevdirme amacıyla açılan Almanca, Fransızca ve İspanyolca kulüpleriyle başlayan İkinci Yabancı Dil eğitimi, ortaokulda çok yönlü aktivitelerle zenginleştirilmiş derslerle devam eder. Genel Kazanımlar Ortaokuldan mezun olan her öğrencimiz: Çok dilli olmanın avantajlarının bilincinde olarak, ikinci yabancı dili öğrenmeye ve öğrenimini sürdürmeye isteklidir; Farklı dillere ve kültürlere saygı duyar, ilgi ve hoşgörüyle yaklaşır; Öğrendiği yabancı dilin konuşulduğu ülkenin kültürel özelliklerini bilir; Kendi ilgi alanları ve deneyimleri kapsamında, sık kullanılan ifadeleri, diyalogları ve yayınları anlar; Sosyal yaşamda gereken iletişimi sağlama yeterliliğine sahiptir; Günlük konuşma dilinde kendisini yardımsız ifade eder; Deneyimlerini, izlenimlerini, yorum ve eleştirilerini yazılı ve sözlü temel ifadelerle aktarır.

13 Ders ĠĢleme Ve Uygulama Programımız kapsamında tüm öğrenme etkinliklerinin gerçek yaşamla ilişkilendirilmesi göz önünde bulundurulur. Farklı ilgi alanlarına ve öğrenme stillerine sahip öğrencilerimiz için çeşitli ve farklılaştırılmış teknik ve yöntemlerin kullanıldığı derslerimizde, dilin kültürüyle birlikte öğrenilmesi esastır. Bu nedenle kendi ulusal özel günlerimizin yanı sıra, hedef dildeki özel günler de derslerimizde etkinlikler ve projeler yoluyla işlenir. Temel dil becerilerinin geliştirilmesine dayalı programımız kapsamında, kelime bilgisi, dilbilgisi, dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerileri birbirinden bağımsız olarak değil, birbiriyle ilişkilendirilerek bir bütün olarak öğrenci merkezli, interaktif ortamlarda verilir. Öğrencilerimiz iç motivasyonlarının güçlenmesi amacıyla ulusal ve uluslararası yarışma proje ve sunumlara katılmaya teşvik edilirler. Derslerimiz, akıllı tahta, projeksiyon gibi çağımızın gerektirdiği teknolojik gereçlerle ve konularımızla ilgili görsellerle donatılmış dersliklerde yapılmaktadır. Kullanılan ders kitapları ile okuma kitaplarının yanı sıra, öğrencilerimizin ilgi ve katılımını arttırmak amacıyla, öğretmenlerimizin dijital ortamda hazırladıkları veya kaynak gösterdikleri çeşitli çalışmalar ve oyunlar kullanılır. Ayrıca her hafta uzaktan öğrenim ve ödev sitemiz TEDmood'a yüklenen interaktif materyaller her üç dilde de ders içinde ve dışında yoğun olarak kullanılmaktadır. Bu materyaller, öğrencilerin düzeylerine göre farklılaştırılarak sunulmakta ve her öğrenciye kendi seviyesine göre ve kendi hızında ilerleme fırsatı tanınmaktadır. Okulumuza ara sınıftan kaydolan ya da her hangi bir nedenle programın gerisinde kalan öğrencilere telafi çalışmaları uygulanır. Ayrıca dile özel yetenek ve ilgisi nedeniyle sınıf seviyesinin üzerinde olan öğrenciler de kişiselleştirilmiş ek materyaller ve çalışmalarla desteklenir. Ölçme Değerlendirme Değerlendirmeye bakış açımız not odaklı değil, öğrenme odaklıdır. Öğrencilerin öğrenme sürecinde olduğu gibi değerlendirme sürecinde de aktif olarak rol almaları, kendi eksik ve güçlü yanlarını tanımaları ve hedef belirlemeleri açısından önemlidir. Öğrencilerimize: Ders içinde gösterdikleri performans ve katılım, Uygulanan yazılı sınavlar ve proje çalışmalarındaki performansları, Dil öğreniminde gösterdikleri gelişme, Derse ve öğrenmeye karşı tutum ve davranışlarını yansıtan ayrıntılı alternatif karnelerle geri bildirim yapılmaktadır. Öğretmenlerimiz ayrıca öğrenme sürecinin gerek gördükleri her aşamasında öğrencilerimize sözlü ya da yazılı geri bildirim vererek, onların eksik ve güçlü yanlarını tespit edip, bir sonraki aşama için hedef koymalarına yardımcı olmaktadırlar. Arzu eden öğrencilerimizin seviyelerini belirlemek üzere uluslararası platformlarda geçerliliği bulunan FIT, DELF ve DELE sınavlarına katılarak sertifika sahibi olmaları sağlanmaktadır.

14 5. SINIF / TÜRKÇE Genel Kazanımlar Okuduklarını bireysel olarak anlar, analiz eder, yorumlar ve anlatır, Türk diline saygılıdır, günlük yaşamda dilin doğru kullanımına özen gösterir, dili anlatım bozukluğu yapmadan iyi kullanır, Okuduklarını günlük yaşantısıyla ilişkilendirir, Çevresinin ve içinde yaşadıkları dünyanın sorunlarına duyarlıdır, Bütünlüğü olan yazılı ve sözlü metinler üretebilir, Sosyal ve kültürel alanlarda kendini geliştirir, Geniş kapsamlı okuma zevki ve alışkanlığı kazanır, Araştırır-doğru soru sorar, doğru ifade edebilir. Ders ĠĢleme Ve Uygulama Belirlenen temalar; şiir, masal, fabl, öykü, roman, tiyatro, anı, dilekçe, mektup ve deneme türleri üzerinden öğrenciye sunulur. Medya okuryazarlığı, afiş-broşür hazırlama gibi güncel konu ve uygulamalar ele alınır. Yazılı anlatım başlığında, ilk aşamada paragraf yazma uygulamaları yapılır. Paragraf çalışmalarında betimleme yapma/ düşünce cümleleri kurabilme bu seviye için önemlidir. Daha sonraki aşamalarda paragraftan bütünlüklü yazıya geçiş sağlanır. Özet, haber yazısı, öykü, dilekçe, mektup, şiir, fabl, masal türlerinde yazılar yazılır; yazılı ve sözlü olarak görsel yorumlama etkinlikleri yapılır. Okuma-anlama, dinleme-izleme, yazma ve dil bilgisi etkinlikleri görsel sunumlarla pekiştirilir. Beyni iki yönlü kullanarak zihinsel potansiyelleri daha aktif kullanmayı sağlayan, mevcut okuma hızını ortalama olarak 2-4 kat ve dikkat ile konsantrasyon süresini ortalama % 50 oranında artıran, amaçlı ve süreli okuma becerilerini ve hafızayı geliştiren, öğrenmeyi zevkli bir hale getiren, göz egzersizleriyle göz kasları ve görme kabiliyeti geliştiren, zamanı daha verimli kullanmayı sağlayan Hızlı ve Etkin Okuma teknikleri uygulanır. Derslerde okuma saatleri ayrılarak sesli, vurgulu ve tonlamalı okuma çalışması yaptırılır. Kazanımlar etkinliklerle verilir. Derslerde tiyatro, sinema, dergi, sergi gibi sanat çalışmalarına yer verilerek öğrencilerin kültürel gelişimi desteklenir. Akıllı tahta, projektör gibi araçlar etkili bir biçimde kullanılır. Çalışmalarda okul kütüphanesinden yararlanılır. Ölçme Değerlendirme Öğrencilerin bireysel farklılıkları ve dersimizin çok amaçlı yapısı göz önüne alınarak çok yönlü bir ölçme-değerlendirme anlayışı benimsenmiştir. Her dönem üç yazılı sınav uygulanır. Yazılı sınavların yanı sıra öğrenciler sınıf içi çalışmalarıyla not ile değerlendirilirler. Sınıf içi performans notları; öğrencilerin aktif olarak derse katılımı, gerekli tüm materyalleri eksiksiz olarak derse getirmeleri, ödevleri, defter düzenleri, sınıf içindeki davranışları göz önüne alınarak verilir.

TED ĠSTANBUL KOLEJĠ VAKFI ÖZEL LĠSESĠ VELĠ BĠLGĠLENDĠRME REHBERĠ

TED ĠSTANBUL KOLEJĠ VAKFI ÖZEL LĠSESĠ VELĠ BĠLGĠLENDĠRME REHBERĠ 15 TED ĠSTANBUL KOLEJĠ VAKFI ÖZEL LĠSESĠ VELĠ BĠLGĠLENDĠRME REHBERĠ ĠÇĠNDEKĠLER TÜRK EĞĠTĠM DERNEĞĠ TANITIM Misyon-Vizyon Tarihçe Türk Eğitim Derneği Okulları Türk Eğitim Derneği Neden Okul Açar? Türk

Detaylı

TED TOKAT KOLEJİ TED li Olmak Ayrıcalıktır.

TED TOKAT KOLEJİ TED li Olmak Ayrıcalıktır. Bedestenlioğlu OSB Bölgesi 2. Kısım 6. Cadde No:3 TOKAT Tel: 0 (356) 212 0 660-0 (356) 213 0 833 info@tedtokat.org www.tedtokat.org TED TOKAT KOLEJİ TED li Olmak Ayrıcalıktır. TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ TARİHÇE

Detaylı

TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI K12 VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI

TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI K12 VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI K12 VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI Atatürk'ün 26 Mayıs 1937 de Halkevi nde okulumuz öğrencilerinin oynadıkları Ay Işığı Opereti ni izledikten sonra söylediği sözler. Tebrik ederim, çok muvaffak oldular.

Detaylı

TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI k12 VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI 2012-2013

TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI k12 VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI 2012-2013 1 TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI k12 VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI 2012-2013 İÇİNDEKİLER TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ...2 GİRİŞ...6 FİZİKSEL YAPI-GENEL TANITIM...8 ANAOKULUMUZ...9 İLKÖĞRETİM OKULUMUZ... 16 LİSEMİZ...

Detaylı

Eğitim: Eyüboğlu. eyuboglu.k12.tr

Eğitim: Eyüboğlu. eyuboglu.k12.tr Eğitim: Eyüboğlu eyuboglu.k12.tr Eyüboğlu Bir başarı öyküsü... Eğitim Kurumlarının yükselişinin ve başarısının arkasında hayatını eğitime adamış bir isim var: Dr. Yük. Müh. Rüstem Eyüboğlu. Dr. Yük. Müh.

Detaylı

TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI TED ANKARA KOLEJİ - 1

TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI TED ANKARA KOLEJİ - 1 TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI TED ANKARA KOLEJİ - 1 Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler asla ve asla yorulmazlar. Türk gençliği gayeye, bizim yüksek ideallerimize durmadan yorulmadan yürüyecektir.

Detaylı

Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir.

Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir. Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir. Anasınıfı İlkokul Ortaokul Anadolu Lisesi Fen Lisesi İyi eğitimle iyi gelecek 2004 2005 eğitim öğretim yılında sistemimiz ISO 9001 2000 Kalite Yönetim Sistemi Standartlarına

Detaylı

ÖĞRENCİ-VELİ EL KİTABI

ÖĞRENCİ-VELİ EL KİTABI ÖZEL FENERBAHÇE EĞİTİM KURUMLARI ÖĞRENCİ-VELİ EL KİTABI 2013-2014 1 İÇİNDEKİLER Fenerbahçe Koleji Marşı Fenerbahçe Eğitim Kurumları OKULLARIMIZ Vizyonumuz Misyonumuz İlkelerimiz Anaokulu İlkokul Ortaokul

Detaylı

2014-2015 VELİ EL KİTABI

2014-2015 VELİ EL KİTABI 2014-2015 VELİ EL KİTABI www.irmak.k12.tr Değerli Irmak Velileri, Tüm Irmak ailesine 2014-2015 eğitim öğretim yılına hoş geldiniz demekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Etik ve estetik değerlere sahip,

Detaylı

Yönder Öğrencisi Kimselere Benzemez. Yönder de Çocuklarınız Kendini Keşfediyor. Yönder Öğrencisi Her Türlü Ulusal ve Uluslararası Sınavlara Hazırlanır

Yönder Öğrencisi Kimselere Benzemez. Yönder de Çocuklarınız Kendini Keşfediyor. Yönder Öğrencisi Her Türlü Ulusal ve Uluslararası Sınavlara Hazırlanır Yönder de Çocuklarınız Kendini Keşfediyor Yönder Öğrencisi Her Türlü Ulusal ve Uluslararası Sınavlara Hazırlanır Yönder Öğrencisi Kimselere Benzemez Yönder Ulusal ve Uluslararası Düzeyde Kalitesi Kabul

Detaylı

IŞIĞA İLK ADIM BÜLTENİ KAYIT DÖNEMİNDE SIKÇA SORULAN SORULAR (2013-2014 Eğitim - Öğretim Yılı için)

IŞIĞA İLK ADIM BÜLTENİ KAYIT DÖNEMİNDE SIKÇA SORULAN SORULAR (2013-2014 Eğitim - Öğretim Yılı için) IŞIĞA İLK ADIM BÜLTENİ KAYIT DÖNEMİNDE SIKÇA SORULAN SORULAR (2013-2014 Eğitim - Öğretim Yılı için) 1- Feyziye Mektepleri Vakfının tarihçesi nedir? Feyziye Mektepleri Vakfı nasıl kurulmuştur? Işık Okullarının

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AVRUPA KOLEJİ OKULLARI

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AVRUPA KOLEJİ OKULLARI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AVRUPA KOLEJİ OKULLARI ÖĞRENCİ VELİ EL KİTABI Eylül 2014 İstanbul İÇİNDEKİLER AVRUPA KOLEJİ 1 BİLİM DANIŞMA KURULU 2 Bilim Danışma Kurulu Üyeleri 2 KAZLIÇEŞME Avrupa Koleji

Detaylı

Gelenekten Geleceğe. Eğitim Felsefemiz. Anaokulu. İlkokul. Ortaokul. Anadolu Lisesi. Rehberlik. Yabancı Dil. Öğrenci Takip Sistemi

Gelenekten Geleceğe. Eğitim Felsefemiz. Anaokulu. İlkokul. Ortaokul. Anadolu Lisesi. Rehberlik. Yabancı Dil. Öğrenci Takip Sistemi 2 4 6 10 14 16 18 20 22 Gelenekten Geleceğe Eğitim Felsefemiz Anaokulu İlkokul Ortaokul Anadolu Lisesi Rehberlik Yabancı Dil Öğrenci Takip Sistemi 1 Gelenekten Geleceğe Arte Koleji, kuruluş enerjisini

Detaylı

T.C. MĐLLÎ EĞĐTĐM BAKA LIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ĐLKÖĞRETĐM MATEMATĐK DERSĐ 1 5. SI IFLAR ÖĞRETĐM PROGRAMI

T.C. MĐLLÎ EĞĐTĐM BAKA LIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ĐLKÖĞRETĐM MATEMATĐK DERSĐ 1 5. SI IFLAR ÖĞRETĐM PROGRAMI T.C. MĐLLÎ EĞĐTĐM BAKA LIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ĐLKÖĞRETĐM MATEMATĐK DERSĐ 1 5. SI IFLAR ÖĞRETĐM PROGRAMI A KARA - 2009 ĐLKÖĞRETĐM MATEMATĐK DERSĐ 1-5. SI IFLAR ÖĞRETĐM PROGRAMI DA GÖREV

Detaylı

TALİM VE TERBİYE KURULU İLKÖĞRETİM MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU

TALİM VE TERBİYE KURULU İLKÖĞRETİM MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU T.C. RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU İLKÖĞRETİM MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU ANKARA 2006 MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

Detaylı

MATEMATİK DERSİ 6-8. SINIFLAR

MATEMATİK DERSİ 6-8. SINIFLAR T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı İLKÖĞRETİM MATEMATİK DERSİ 6-8. SINIFLAR ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU Arazi 25,00 20,00 1 1 1 1 1 1 15,00 1 10,00 5,00 1 0,00 5 den az 5-9

Detaylı

I 5. SINIF ÖĞRENME ALANI ALT ÖĞRENME ALANI KAZANIM I- 01 I- 02 II- 01 II- 02 II- 03

I 5. SINIF ÖĞRENME ALANI ALT ÖĞRENME ALANI KAZANIM I- 01 I- 02 II- 01 II- 02 II- 03 TÜRKÇE 2. Metinde verilen ipuçlarından hareketle, karşılaştığı yeni kelimelerin anlamlarını tahmin eder. 4. Metnin giriş, gelişme ve sonuç bölümleri hakkında tahminlerde bulunur. 6. Okuduklarındaki duygusal

Detaylı

ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA-2012 ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINI GELİŞTİRME KOMİSYONU

Detaylı

2014-2015 ÖĞRETİM YILI

2014-2015 ÖĞRETİM YILI 2014-2015 ÖĞRETİM YILI VEGA İLKOKULU VEGA ORTAOKULU ÖĞRENCİ VELİ EL KİTABI Eylül 2014 İstanbul VİZYON-MİSYON VİZYON Tüm dünya tarafından tanınan, global eğitim alanında saygı duyulan, öğrenim standartlarının

Detaylı

İTÜ Geliştirme Vakfı Özel Ekrem Elginkan Lisesi

İTÜ Geliştirme Vakfı Özel Ekrem Elginkan Lisesi İTÜ Geliştirme Vakfı Özel Ekrem Elginkan Lisesi Uluslararası Bakalorya Diploma Programı Tanıtım Bülteni Şubat 2013 Sarıyer 1 Uluslararası Bakalorya Diploma Programı İÇİNDEKİLER 1. ÖNSÖZ 2. MİSYON 3. İTÜ

Detaylı

2014 YILI BÜTÇE SUNUÞU TBMM GENEL KURULU

2014 YILI BÜTÇE SUNUÞU TBMM GENEL KURULU T.C. M LLÎ E T M BAKANLI I 2014 YILI BÜTÇE SUNUÞU TBMM GENEL KURULU Nabi AVCI Millî E itim Bakanı 15 Aralık 2013 T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2014 YILI BÜTÇE SUNUŞU TBMM

Detaylı

Pın@r da Dil. 7 Temel Kural. Pekİ NEDİR BU. Türkiye mi Turkey mi? OXFORD KALİTE OKULU. Comenius ECOSchools. ITEC Teknoloji

Pın@r da Dil. 7 Temel Kural. Pekİ NEDİR BU. Türkiye mi Turkey mi? OXFORD KALİTE OKULU. Comenius ECOSchools. ITEC Teknoloji Pın@r da Dil SAYI (1) 2013/ 2014 Pekİ NEDİR BU KUR SİSTEMİ DEDİKLERİ? uluslararası standartlar objektif ölçme değerlendirme müfredat programları Türkiye mi Turkey mi? Amerikan kökenli bir kuşun hikayesi

Detaylı

Anabilim Eğitim Kurumları PAYDAŞLAR KILAVUZU 2012-2013 - 1 -

Anabilim Eğitim Kurumları PAYDAŞLAR KILAVUZU 2012-2013 - 1 - Anabilim Eğitim Kurumları PAYDAŞLAR KILAVUZU 2012-2013 - 1 - Büyük olmak için; Hiç kimseye iltifat etmeyeceksin, Hiç kimseyi aldatmayacaksın, Ülke için gerçek amaç ne ise onu görecek, O hedefe yürüyeceksin.

Detaylı

2015-2019 STRATEJİK PLANI

2015-2019 STRATEJİK PLANI ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI TUZLA ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU 2014 TUZLA Sayfa TUZLA ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU Sayfa i TUZLA ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU Sayfa ii TUZLA ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU Sayfa

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. KONU: Okul Öncesi Eğitim Programı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. KONU: Okul Öncesi Eğitim Programı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı SAYI: 132 TARİH: 09/09/2013 ÖNCEKİ KARARIN SAYI: 336 TARİH: 10/08/2006 KONU: Okul Öncesi Eğitim Programı Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün 25/07/2013

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ÖĞRETMEN YETİŞTİRME KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ Editörler Yrd. Doç Dr. Abdurrahman EKİNCİ Öğrt. Gör. Ömer

Detaylı

ÖĞRETMEN EL KİTABI. 8.Doğa Koleji Yönetici Listesi 9. Kampüslerimiz

ÖĞRETMEN EL KİTABI. 8.Doğa Koleji Yönetici Listesi 9. Kampüslerimiz ÖĞRETMEN EL KİTABI 1. Doğa Ailesine Hoş Geldiniz 2. Kısaca Doğa 3. Eğitim Anlayışımız * Anaokulu Eğitim Programı * İlkokul Eğitim Programı * Ortaokul Eğitim Programı * Lise Eğitim Programı 4. Akademik

Detaylı

ARALIK 2014 / 12. Sayı OKAN KOLEJİ İTALYA DA

ARALIK 2014 / 12. Sayı OKAN KOLEJİ İTALYA DA ARALIK 2014 / 12. Sayı OKAN KOLEJİ İTALYA DA 1 İçindekiler 2 İçindekiler 62 Okan Koleji Ortaokulu 3 Genel Müdür Yardımcımız dan 63 Ortaokul Müdürümüz den.. 6 Öğretmen-ce Paylaşımlar 64 Yabancı Diller 11

Detaylı

İçindekiler Hakkımızda Neden Kensington Academy London Eğitim Sistemimiz Eğitimde Kalite Güvencesi Genel İngilizce Seviyeler Hazırlık Sınıfı

İçindekiler Hakkımızda Neden Kensington Academy London Eğitim Sistemimiz Eğitimde Kalite Güvencesi Genel İngilizce Seviyeler Hazırlık Sınıfı İçindekiler Hakkımızda 5 Neden Kensington Academy London 7 Eğitim Sistemimiz 8 Eğitimde Kalite Güvencesi 9 Genel İngilizce 10 Seviyeler 11 Hazırlık Sınıfı 12 Sınavlara Hazırlık Eğitimleri 13 İş İngilizcesi

Detaylı

Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü,yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz.

Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü,yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü,yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMEL EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ OKUL ÖNCESİ

Detaylı