KARAR NUMARASI: Y(K-I)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KARAR NUMARASI: Y(K-I)461-2015"

Transkript

1 KARAR NUMARASI: Y(K-I) YEŞİL ALAN VE ÇOCUK PARKI YAPIMI AMACIYLA ALSANCAK BELEDİYESİ KULLANIMINA PARSEL VERİLMESİ (Önerge No:265/2015) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, Alsancak, Pafta/Harita XII.9.W2 de kain KKTC mülkiyetindeki 404.7/1 no lu parselin KKTC Anayasası nın 159 uncu maddesinin 1(b) ve 3 üncü maddeleri ile 41/1977 sayılı İskan Topraklandırma ve Eşdeğer Mal Yasası nın 4(1) maddesi uyarınca kamu yararına ayrılarak, devletin mülkiyeti altında kalması ve eşdeğer maksatlarında kaynak teşkil etmemesi kaydıyla, çocuk parkı ve yeşil alan yapımı amacıyla Alsancak Belediyesi nin kullanımına verilmek üzere, Maliyeden sorumlu Bakanlığın kontrol ve yönetimine verilmesine karar verdi. İçişleri Bakanlığı

2 KARAR NUMARASI: Y(K-I) İLAÇ ÜRETİMİ, RUHSATI, TESCİLİ VE İHRACI İLE İLGİLİ (DEĞİŞİKLİK) TÜZÜĞÜ (Önerge No:368/2015) (S.B.) Bakanlar Kurulu, Eczacılık ve Zehirler Yasası nın 45(1) maddesinin verdiği yetkiye dayanarak, hazırlanıp ekte sunulan İlaç Üretimi, Ruhsatı, Tescili ve İhracı ile İlgili (Değişiklik) Tüzüğü nü onaylayarak, Resmi Gazete'de yayımlanmasına karar verdi. Sağlık Bakanlığı

3 KARAR NUMARASI: Y(K-I) BASINÇLI KAPLAR DENETİM (DEĞİŞİKLİK) TÜZÜĞÜ (Önerge No:411/2015) (Ç.S.G.B.) Bakanlar Kurulu, İş Yasası nın 55 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanarak, hazırlanıp ekte sunulan Basınçlı Kaplar Denetim (Değişiklik) Tüzüğü nü onaylayarak, Resmi Gazete de yayımlanmasına karar verdi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

4 KARAR NUMARASI: Y(K-I) GÜZELYURT BELEDİYESİ İLAN, REKLAM VE LEVHA RESMİ (DEĞİŞİKLİK) TÜZÜĞÜ (Önerge No:445/2015) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, Belediyeler Yasası nın 88. ve 133 üncü maddelerinin verdiği yetkiye dayanarak, hazırlanıp ekte sunulan 2015 Güzelyurt Belediyesi İlan, Reklam ve Levha Resmi (Değişiklik) Tüzüğü nü onaylayarak, Resmi Gazete de yayımlanmasına karar verdi. İçişleri Bakanlığı

5 KARAR NUMARASI: Y(K-I) SOS ÇOCUKKÖYÜ DERNEĞİ NE HER AY YAPILAN ÇOCUK EĞİTİM ÜCRETİ DEVLET KATKISININ ARTIRILMASI (Önerge No:469/2015) (Ç.S.G.B.) Bakanlar Kurulu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı na bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürlüğü kontrolünde, SOS Çocukköyü Derneği Aile Güçlendirme Projesi kapsamında, eğitim hakkını kaybetme riski olan çocuklara okul öncesi eğitim hizmeti verilmesi konusunda, tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile KKTC SOS Çocukköyü Derneği arasında imzalanan önergeye ekli Protokol çerçevesinde, aylık çocuk eğitim ücretinin %75 oranındaki devlet katkısının, çocuk eğitim giderlerinin artması nedeni ile Mart 2015 ayından itibaren geçerli olmak üzere %85 oranına yükseltilmesine karar verdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bütçe Dairesi Müdürlüğü Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü

6 KARAR NUMARASI: Y(K-I) SOS ÇOCUKKÖYÜ DERNEĞİ NDE AİLE TİPİ BAKIM ALAN KİMSESİZ VE KORUMAYA MUHTAÇ OLAN ÇOCUKLARA HER AY YAPILAN DEVLET KATKISININ ARTIRILMASI (Önerge No:470/2015) (Ç.S.G.B.) Bakanlar Kurulu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı na bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürlüğü himayesinde olan ve SOS Çocukköyü Gençlik Evi ve Yarı Bağımsız Hayata Geçiş Evleri nde kalmakta olan çocuklar için her ay çocuk başına ödenen Asgari Ücret in %60 oranındaki devlet katkısının, çocuk bakım giderlerinin artması nedeni ile Mart 2015 ayından itibaren geçerli olmak üzere %70 oranına yükseltilmesine karar verdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bütçe Dairesi Müdürlüğü Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü

7 KARAR NUMARASI: Y(K-I) DEVLET KEFALET SENEDİ VERİLMESİ (Önerge No:480/2015) (G.T.E.B.) Bakanlar Kurulu, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Yönetim Kurulu nun 22/1/2015 tarih ve İA/60/2015 sayılı kararı ve tarihli Borç Yönetim Komitesi nin kararı doğrultusunda elektrik santrallarının gereksinimi olan 24,000 m/ton (+-%10) akaryakıtın temin edilebilmesi amacıyla, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu na Türk Bankası Ltd. den peşin ödemeli Aval açılmasına ve aval bedeli olan 7,200,000 US Dolar ın 6 (Altı) eşit taksitte ödenecek şekilde Devlet Kefalet Senedi verilmesine karar verdi. Gıda, Tarım ve Enerji Bakanlığı Bütçe Dairesi Müdürlüğü

8 KARAR NUMARASI: Y(K-I) ÖĞRETMENLER SINAV (DEĞİŞİKLİK) TÜZÜĞÜ (Önerge No:489/2015) (M.E.B.) Bakanlar Kurulu, Öğretmenler Yasası nın 103 üncü maddesinin verdiği yetkiye dayanarak, hazırlanıp ekte sunulan, 2005 Öğretmenler Sınav (Değişiklik) Tüzüğü nü onaylayarak, Resmi Gazete de yayımlanmasına karar verdi. Milli Eğitim Bakanlığı

9 KARAR NUMARASI: Y(K-I) DENİZAŞIRI (YABANCI) ŞİRKET TESCİLİ (Önerge No:491/2015) (Bb. Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, Şirketler Mukayyitliği ne müracaatta bulunan ve önergede detayları sunulan ÜTK Elektrik Mühendislik İnşaat Turizm Ticaret İthalat İhracat Limited Şirketi nin bir Denizaşırı (Yabancı) Şirket olarak tescil müracaatını Fasıl 113 Şirketler Yasası nın 346. ve 347 nci maddeleri uyarınca onayladı. Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı

10 KARAR NUMARASI: Y(K-I) GEÇİTKALE, İSKELE VE SINIRÜSTÜ KÖYLERİNDE YOL GÜZERGAHI İÇERİSİNDE KALAN VE EKSİK YAYIMLANAN TAŞINMAZ MALLAR İÇİN KAMULAŞTIRMA İHBARI (Önerge No:493/2015) (B.U.B.) Bakanlar Kurulu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bölgesindeki kara ulaşımının sağlanması, idamesi ve geliştirilmesi için gerekli olan Gazimağusa kazasına bağlı Geçitkale, İskele kazasına bağlı İskele ve Sınırüstü köylerinde yol güzergahı içerisinde kalan ve eksik yayımlanan özel mülkiyetteki taşınmaz malların kamulaştırılmasına ilişkin 15/1962 sayılı Zorla Mal İktisabı Yasası nın 4. maddesi uyarınca hazırlanan ekteki Kamulaştırma İhbarı nı onayladı. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı İçişleri Bakanlığı

11 KARAR NUMARASI: Y(K-I) FRANSA DA DÜZENLENECEK EUROCUP 2015 BASKETBOL MAÇLARINA KUZEY KIBRIS TURKCELL TEKERLEKLİ SANDALYE BASKETBOL TAKIMININ KATILMASI (Önerge No:494/2015) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, Mart 2015 tarihleri arasında Fransa da düzenlenecek Eurocup 2015 Basketbol maçlarına 10 Mart 2015 gidiş, 17 Mart 2015 dönüş yapacak önergeye ekli listede isimleri belirtilen KKTC Engelliler Spor Federasyonu na bağlı 17 kişilik Kuzey Kıbrıs Turkcell Tekerlekli Sandalye Basketbol takımının katılım dolayısıyla 28,500 TL na baliğ olacağı tahmin edilen uçak biletleri bedeli ile Fransa daki otobüs ulaşım giderlerinin, Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı na bağlı Spor Dairesi Müdürlüğü 2015 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan "Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri" kaleminden karşılanmasına karar verdi. Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı Bütçe Dairesi Müdürlüğü Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü

12 KARAR NUMARASI: Y(K-I) GEÇİT HAKKI VERİLMESİ (YİĞİTLER) (Önerge No:495/2015) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, Yiğitler Pafta/Harita XXXI/32.E de bulunan özel mülkiyetteki 347 nolu parsele ulaşımın sağlanması için aşağıdaki kararı aldı: 1) KKTC adına kayıtlı ayni Pafta/Harita da yer alan 329, 332, 333 ve 346 nolu parseller üzerinden yönü, kullanılabilecek genişliği (14 ayak) ile uzunluğu önergeye ekli haritada kırmızı ile boyalı kısmın geçit olarak ayrılması; 2) Geçit verme zorunluluğunu düzenleyen Fasıl 224 Taşınmaz Mal (Tasarruf Kayıt ve Kıymet Takdiri) Yasası nın 11A maddesinin 2 nci fıkrasına dayanılarak saptanan 2,459.- TL (İki Bin Dört Yüz Elli Dokuz Türk Lirası) tazminat tutarının geçit hakkını alan 347 nolu parsel sahibi tarafından 1978 Taşınmaz Mal (Geçit Verme) Tüzüğü nün öngördüğü şekilde Devlet Hazinesi ne ödenmesi; 3) Yukarıda belirtilen hususların yerine getirilmesinden sonra parsel için verilecek geçidin Tapu kayıtlarına işlenmesi. İçişleri Bakanlığı

13 KARAR NUMARASI: Y(K-I) LAPTA BELEDİYESİ NE AİT DANA VURMA TABANCASI İÇİN TASARRUF VE KULLANMA İZNİ VERİLMESİ (Önerge No:496/2015) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, Lapta Belediyesi ne ait G 6 D kayıt numaralı Dana Vurma Tabancası için, Lapta Belediye personeli kimlik numaralı İzzet Arçay a tasarruf ve kullanma izni verilmesine karar verdi. İçişleri Bakanlığı

14 KARAR NUMARASI: Y(K-I) GAZİMAĞUSA SERBEST LİMAN VE BÖLGE DE FAALİYET YAPMA İZNİ VERİLMESİ VE POSTA KUTUSU KİRALANMASI (Önerge No:497/2015) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, 26/1983 sayılı Serbest Liman ve Bölge Yasası nın 4(8) maddesi uyarınca, KCT Information Systems Ltd. e interaktif web çözümleri, yazılım, bilgi sistemleri danışmanlığı faaliyetlerini gerçekleştirme izni verilmesine ve Serbest Liman ve Bölge İşletme İzni (Değişiklik) Tüzüğü nün 3(1) maddesi uyarınca, Gazimağusa Serbest Liman ve Bölge de Posta Kutusu kiralanmasına karar verdi. DAĞITIM Bilgi Gereği Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı

15 KARAR NUMARASI: Y(K-I) GAZİMAĞUSA SERBEST LİMAN VE BÖLGE DE FAALİYET YAPMA İZNİ VERİLMESİ VE POSTA KUTUSU KİRALANMASI (Önerge No:498/2015) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, 26/1983 sayılı Serbest Liman ve Bölge Yasası nın 4(8) maddesi uyarınca, Pupa Services Ltd. e teknoloji ve yatırım danışmanlığı faaliyetlerini gerçekleştirme izni verilmesine ve Serbest Liman ve Bölge İşletme İzni (Değişiklik) Tüzüğü nün 3(1) maddesi uyarınca, Gazimağusa Serbest Liman ve Bölge de Posta Kutusu kiralanmasına karar verdi. DAĞITIM Bilgi Gereği Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı

16 KARAR NUMARASI: Y(K-I) GAZİMAĞUSA SERBEST LİMAN VE BÖLGE DE FAALİYET YAPMA İZNİ VERİLMESİ VE POSTA KUTUSU KİRALANMASI (Önerge No:499/2015) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, 26/1983 sayılı Serbest Liman ve Bölge Yasası nın 4(8) maddesi uyarınca, Bullet Internet Solutions Ltd. e e-ticaret, web tasarım ve bilgisayar yazılım hizmetleri, mal alım-satımı, reklam hizmetleri ve ürünleri satışını gerçekleştirme izni verilmesine ve Serbest Liman ve Bölge İşletme İzni (Değişiklik) Tüzüğü nün 3(1) maddesi uyarınca, Gazimağusa Serbest Liman ve Bölge de Posta Kutusu kiralanmasına karar verdi. DAĞITIM Bilgi Gereği Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı

17 KARAR NUMARASI: Y(K-I) GAZİMAĞUSA SERBEST LİMAN VE BÖLGE DE FAALİYET YAPMA İZNİ VERİLMESİ VE POSTA KUTUSU KİRALANMASI (Önerge No:500/2015) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, 26/1983 sayılı Serbest Liman ve Bölge Yasası nın 4(8) maddesi uyarınca, Bulk Saphire Danışmanlık Ltd. e bilgisayar aksam ve program satımı, danışmanlık ve genel ticaret işlerini gerçekleştirme izni verilmesine ve Serbest Liman ve Bölge İşletme İzni (Değişiklik) Tüzüğü nün 3(1) maddesi uyarınca, Gazimağusa Serbest Liman ve Bölge de Posta Kutusu kiralanmasına karar verdi. DAĞITIM Bilgi Gereği Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı

18 KARAR NUMARASI: Y(K-I) GAZİMAĞUSA SERBEST LİMAN VE BÖLGE DE POSTA KUTUSU KİRALANMASI (Önerge No:501/2015) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, Mobileaff Media Ltd. e reklam hizmetleri ve ürünleri alım-satımını gerçekleştirebilmesi için Serbest Liman ve Bölge İşletme İzni (Değişiklik) Tüzüğü nün 3(1) maddesi uyarınca, Gazimağusa Serbest Liman ve Bölge de Posta Kutusu kiralanmasına karar verdi. Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı

19 KARAR NUMARASI: Y(K-I) GAZİMAĞUSA SERBEST LİMAN VE BÖLGE DE POSTA KUTUSU KİRALANMASI (Önerge No:502/2015) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, Realport Free Port Ltd. e genel ithalat-ihracat, ambalajlama ve mal depolama faaliyetlerini gerçekleştirebilmesi için Serbest Liman ve Bölge İşletme İzni (Değişiklik) Tüzüğü nün 3(1) maddesi uyarınca, Gazimağusa Serbest Liman ve Bölge de Posta Kutusu kiralanmasına karar verdi. Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı

20 KARAR NUMARASI: Y(K-I) GAZİMAĞUSA SERBEST LİMAN VE BÖLGE DE POSTA KUTUSU KİRALANMASI (Önerge No:503/2015) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, Golf Prence Free Port Trading Ltd. e mal alım-satım ve depolaması ile her türlü ticari faaliyeti gerçekleştirebilmesi için Serbest Liman ve Bölge İşletme İzni (Değişiklik) Tüzüğü nün 3(1) maddesi uyarınca, Gazimağusa Serbest Liman ve Bölge de Posta Kutusu kiralanmasına karar verdi. Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı

21 KARAR NUMARASI: Y(K-I) SAĞLIK KURULU KARARI İLE YAPTIRILAN İŞİTME CİHAZI VE LABORATUVAR TETKİK FATURALARININ ÖDENMESİ (Önerge No:504/2015) (S.B.) Bakanlar Kurulu, önergeye ekli listelerde isimleri belirtilen hastaların Sağlık Kurulu kararı ile yaptırılan tetkik ücretleri toplamı 11, TL nın tetkik yaptıran hastalar adına, Kıbrıs Ses İşitme Cihazları Merkezi nden 65, TL, Medaid Firması ndan 19, TL, Hatice Eğitmen den 25, TL ve M.Muhyi Said den ise 7, TL karşılığında hastalar için temin edilen işitme cihazları tutarının adıgeçen firmalara ödenmesi hususunda Devlet İhale Tüzüğü'nün 3(2) maddesi uyarınca Sağlık Bakanlığı nın yetkili kılınmasına ve gerekli ödeneğin Sağlık Bakanlığı 2015 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Yurt İçi Tedavi Görenlere kaleminden karşılanmasına karar verdi. Sağlık Bakanlığı Bütçe Dairesi Müdürlüğü Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü

22 KARAR NUMARASI: Y(K-I) KONYA DA DÜZENLENECEK ARTİSTİK CİMNASTİK MİNİKLER CİMNASTİK LİG I. VE LİG II. MÜSABAKALARINA KKTC CİMNASTİK FEDERASYONU EKİBİNİN KATILMASI (Önerge No:505/2015) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, Mart 2015 tarihleri arasında Konya da düzenlenecek Artistik Cimnastik Minikler Cimnastik Lig I ve Lig II Müsabakaları na katılmak amacıyla 19 Mart 2015 tarihinde gidiş, 23 Mart 2015 tarihinde dönüş yapacak 14 kişilik KKTC Cimnastik Federasyonu ekibinin katılım dolayısıyla 15,400 TL na baliğ olacağı tahmin edilen toplam harcamaların (uçak bileti, Ankara-Konya ulaşım giderleri, konaklama) Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı na bağlı Spor Dairesi Müdürlüğü 2015 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri kaleminden karşılanmasına karar verdi. Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı Bütçe Dairesi Müdürlüğü Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü

23 KARAR NUMARASI: Y(K-I) ANKARA DA DÜZENLENECEK ARTİSTİK CİMNASTİK KÜÇÜKLER CİMNASTİK I. ETAP YARIŞMASI NA KKTC CİMNASTİK FEDERASYONU EKİBİNİN KATILMASI (Önerge No:506/2015) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, Mart 2015 tarihleri arasında Ankara da düzenlenecek Artistik Cimnastik Küçükler Cimnastik I. Etap Yarışması na katılmak amacıyla, 26 Mart 2015 tarihinde gidiş, 30 Mart 2015 tarihinde dönüş yapacak 8 kişilik KKTC Cimnastik Federasyonu ekibinin katılım dolayısıyla, 7,450 TL na baliğ olacağı tahmin edilen toplam harcamaların (uçak bileti, Ankara-Konya ulaşım giderleri, konaklama) Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı na bağlı Spor Dairesi Müdürlüğü 2015 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan "Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri" kaleminden karşılanmasına karar verdi. Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı Bütçe Dairesi Müdürlüğü Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü

24 KARAR NUMARASI: Y(K-I) ANKARA DA DÜZENLENECEK HERKES İÇİN SPOR ÇALIŞTAYI NA KATILIM (Önerge No:507/2015) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, Türkiye Cumhuriyeti Herkes İçin Spor Federasyonu Başkanlığı tarafından Mart 2015 tarihleri arasında Ankara da düzenlenecek Herkes İçin Spor Çalıştayı na katılmak amacıyla, 9 Mart 2015 tarihinde gidiş, 12 Mart 2015 tarihinde dönüş yapacak Spor Dairesi Müdürü Hüseyin Cahitoğlu, Gençlik Dairesi Müdürü Gencay Eroğlu ve Dışilişkiler Amiri Sertaç Bozatlı nın, Ercan-Ankara-Ercan uçak biletleri bedeli ile iaşe giderlerinin Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı na bağlı Spor Dairesi Müdürlüğü 2015 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan "Yurtdışı Geçici Görev Yollukları" kaleminden karşılanmasına karar verdi. Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı Bütçe Dairesi Müdürlüğü Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü

25 KARAR NUMARASI: Y(K-I) ANKARA DA YAPILAN KKTC E-DEVLET PROJESİ DEĞERLENDİRME TOPLANTISI NA KATILIM (Önerge No: 508/2015) (B.U.B.) Bakanlar Kurulu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bünyesinde oluşturulan ve E-Devlet Yürütme Kurulu tarafından yürütülen KKTC E-Devlet Projeleri nin değerlendirilmesi amacıyla, 1-3 Mart 2015 tarihleri arasında Ankara da gerçekleşen toplantıya katılan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı ve E-Devlet Yürütme Kurulu Başkanı Dr. Suat Yeldener in, Ercan-Ankara-Ercan gidiş-dönüş uçak biletleri bedeli, iaşe-ibate (yemek-konaklama) giderleri ile mevzuat gereği harcırahının Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı 2015 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Yurtdışı Geçici Görev Yollukları kaleminden karşılanmasına karar verdi. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Bütçe Dairesi Müdürlüğü Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü

26 KARAR NUMARASI: Y(K-I) ERCAN DEVLET HAVALİMANI NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN İLAVE PARSELLERE AİT KAMULAŞTIRMA EMRİ (Önerge No:509/2015) (B.U.B.) Bakanlar Kurulu, Ercan Devlet Havalimanı nın yeniden yapılandırılması çerçevesinde, yeni terminal binası, taksi yolları ve ikinci yeni bir pist yapılabilmesi amacıyla, kamulaştırma yapılan alana ilave edilen taşınmaz mallara ilişkin 15/1962 sayılı Zorla Mal İktisabı Yasası nın 6 ncı maddesi uyarınca hazırlanan ekteki Kamulaştırma Emri ni onayladı. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı İçişleri Bakanlığı

27 KARAR NUMARASI: Y(K-I) NCTM O CONNOR HUKUK FİRMASI NA ÖDEME YAPILMASI (Önerge No:510/2015) (KKTCBb.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Y(K-I) sayı ve tarihli karar ile oluşturulan Hellim Koordinasyon Kurulu nun tarihli toplantısında almış olduğu karar doğrultusunda, hellimin korunmuş menşe işareti olarak kaydına ilişkin, Brüksel merkezli NCTM O Connor Coğrafi İşaretler Hukuk Firması na konuya yönelik çalışmaların başlatılması maksadıyla, 25,000 (Yirmi Beş Bin Euro) tutarında ödeme yapılması hususunda Devlet İhale Tüzüğü'nün 3(2) maddesi uyarınca Başbakanlığın yetkili kılınmasına ve gerekli ödeneğin Başbakanlık 2015 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Siyasi Tanıtma Giderleri kaleminden karşılanmasına karar verdi. Bütçe Dairesi Müdürlüğü Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü

28 KARAR NUMARASI: Y(K-I) YABANCI UYRUKLU KİŞİLERİN TAŞINMAZ MAL SATIN ALMA İSTEMİ (Önerge No: 511/2015) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, önergeye ekli listede isimleri ve satın almak istedikleri taşınmaz malın/malların yer, parsel ve alanı belirtilen 45 yabancı uyruklu kişiye önergede belirtilenler ışığında, 52/2008 sayılı Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama (Yabancılar) Yasası uyarınca gerekli iznin verilmesine karar verdi. İçişleri Bakanlığı

29 KARAR NUMARASI: Y(K-I) DEFİN VE MEZARDAN ÇIKARMA (KORAY SAFFET ALİ MULLA HALİL E AİT OLAN LEFKOŞA YA BAĞLI CİHANGİR KÖYÜ MEZARLIĞI NDAKİ CESEDİN MEZARDAN ÇIKARILMASI) EMİRNAMESİ (Önerge No: 512/2015) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, Fasıl 257 Kamu Sağlığı (Defin ve Mezardan Çıkarma) Yasası madde 3 altında hazırlanıp ekte sunulan Defin ve Mezardan Çıkarma (Koray Saffet Ali Mulla Halil e Ait Olan Lefkoşa ya Bağlı Cihangir Köyü Mezarlığı ndaki Cesedin Mezardan Çıkarılması) Emirnamesi ni onaylayarak, Resmi Gazete de yayımlanmasına karar verdi. İçişleri Bakanlığı

30 KARAR NUMARASI: Y(K-I) TAŞINMAZ MAL İZİNLERİNE İLİŞKİN BAZI KARARLARIN TADİL EDİLMESİ (Önerge No:513/2015) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, KKTC nden taşınmaz mal satın almaları için gerekli satın alma izni verilen ve önergeye ekli tabloda adı-soyadı, Bakanlar Kurulu kararları, kararların önergesine ekli liste sıra numaraları, taşınmaz mal referansı, istenilen taşınmaz mal referansı ve isim değişiklikleri belirtilen 2 yabancı uyruklu kişiye ait taşınmaz mal izinlerinin tadil edilmesine karar verdi. İçişleri Bakanlığı

31 KARAR NUMARASI: Y(K-I) TEDAVİ AMAÇLI KATKI (Önerge No:516/2015) (S.B.) Bakanlar Kurulu, kendi maddi olanakları ile tedavi gören hasta Hıfsiye Cangül e 35, TL ile hasta Nazım Beratlı ya 37, TL tutarında katkı yapılmasına ve gerekli ödeneğin Sağlık Bakanlığı 2015 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Yurt İçi Tedavi Görenlere kaleminden, ayrıca hasta Ali Rıza Usluer e 15, TL ile hasta Huriye Öztansu ya 1, TL tutarında katkı yapılmasına ve gerekli ödeneğin Sağlık Bakanlığı 2015 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Yurtdışında Tedavi Görenlere kaleminden karşılanmasına karar verdi. Sağlık Bakanlığı Bütçe Dairesi Müdürlüğü Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü

32 KARAR NUMARASI: Y(K-I) TEDAVİ AMAÇLI KATKIYA İLİŞKİN Y(K-I) SAYI VE TARİHLİ KARARIN TADİL EDİLMESİ (Önerge No:517/2015) (S.B.) Bakanlar Kurulu, Tedavi Amaçlı Katkı ya ilişkin Bakanlar Kurulu'nun almış olduğu Y(K-I) sayı ve tarihli kararda hasta Hayriye Gökeri ye verilen 4,995.00TL tedavi amaçlı katkı tutarının 10, TL olacak şekilde değiştirilmesine ve sözkonusu kararın bu yönde tadil edilmesine karar verdi. Sağlık Bakanlığı Bütçe Dairesi Müdürlüğü Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü

33 KARAR NUMARASI: Y(K-I) ULUSLARARASI 23 NİSAN ÇOCUK FESTİVALİ NE KATILACAK HORNSEY ATATÜRK OKULU FOLKLOR EKİBİ ÖĞRETMENLERİNİN UÇAK BİLETLERİNİN KARŞILANMASI (Önerge No: 518/2015) (M.E.B.) Bakanlar Kurulu, Nisan 2015 tarihleri arasında ülkemizde düzenlenecek 17. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Festivali ne, Londra Türk Dili ve Kültürü Okulları nı temsilen katılacak, Hornsey Atatürk Okulu Folklor Ekibi nin öğretmenleri Enver Vamık ve Aysen Vamık ın Londra-Ercan-Londra geliş-dönüş uçak biletleri bedelinin Milli Eğitim Bakanlığı 2015 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri kaleminden karşılanmasına karar verdi. Milli Eğitim Bakanlığı Bütçe Dairesi Müdürlüğü Hazine Muhasebe Dairesi Müdürlüğü

34 KARAR NUMARASI: Y(K-I) TUR 2015 İSVEÇ TURİZM FUARI NA KATILIM (Önerge No:519/2015) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı nın turizm sektörü ile birlikte yurtdışı turizm tanıtım ve pazarlama çalışmaları çerçevesinde, İsveç in Göteborg kentinde gerçekleşecek olan TUR 2015 Turizm Fuarı na katılıma ilişkin aşağıdaki kararı aldı: Mart 2015 tarihleri arasında İsveç in Göteborg kentinde düzenlenecek TUR 2015 İsveç Turizm Fuarı na katılacak Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı Müsteşarı Şahap Aşıkoğlu nun, 18 Mart 2015 Ercan-İstanbul-Göteborg gidiş ve 23 Mart 2015 Göteborg-İstanbul-Ercan dönüş olacak şekilde uçak biletleri bedeli, konaklama ücreti, seyahat&sağlık sigortası ve mevzuat gereği harcırahının; 2- Bakanlığa bağlı olarak Berlin de faaliyet gösteren Berlin Turizm Tanıtım Ofisi (Nord Zypern Tourismus Zentrum GmbH) çalışanı Emrah Günen in TUR 2015 İsveç Turizm Fuarı na katılmak üzere görevlendirilmesine, 18 Mart 2015 Berlin-Göteborg gidiş, 23 Mart 2015 Göteborg-Berlin dönüş olacak şekilde, ekstralar hariç ve oda-kahvaltı esasına göre konaklama ücreti, uçak bileti, seyahat&sağlık sigortası ve mevzuat gereği harcırahının; Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı 2015 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Turizm Geliştirme ve Tanıtma Fonu'nun "Yurtdışı Geçici Görev Yollukları" kaleminden, 3- Turizm Fuarı için İsveç e gönderilecek turizm tanıtım broşürlerinin Ercan Havalimanı ndan çıkışta ve İsveç gümrüğünden kurtarılması, emanete alınması ve fuar başlangıç günü standa kadar taşınması safhalarında gerekecek gümrük, nakliye, hamaliye ve ardiye masraflarının toplam ücreti 3,000 Euro, 4- Turizm Fuarı ndaki standa sağlanacak internet bağlantısı, temizlik hizmeti, elektrik bağlantısı ve elektrik kullanım ücreti 1,500.-Euro, 5- Geçen yıl stantda kullanılan ve KKTC Stockholm Temsilciliği nde muhafaza edilen bannerlerin, yine bu yıl da kullanımını sağlamak için Stockholm den-göteborg a gönderimi esnasında ödenecek kargo ücreti, 6- Fuar süresince stantda görev yapacak ve turizm sektörü ve ziyaretçiler ile iletişimi sağlamada yardımcı olacak İsveç lisanında tercümanın hizmet ücreti Euro ile fuar boyunca tur operatörleri ile yapılacak görüşmelerde ve fuar kapsamında doğabilecek diğer resmi harcamalar ve iaşe-ibate giderleri için Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı Müsteşarı Şahap Aşıkoğlu adına çıkacak 3,500.- Euro avansın, Turizm Geliştirme ve Tanıtma Fonu'nun "Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri" kaleminden karşılanması. Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı Bütçe Dairesi Müdürlüğü Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü

35 KARAR NUMARASI: Y(K-I) MOSKOVA DA DÜZENLENECEK MITT 2015 TURİZM FUARI NA KATILIM (Önerge No:520/2015) (Bb. Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı nın turizm sektörü ile birlikte yurtdışı turizm tanıtım ve pazarlama çalışmaları çerçevesinde, MITT 2015 Moskova Turizm Fuarı na katılıma ilişkin aşağıdaki kararı aldı: 1. a) Mart 2015 tarihleri arasında Rusya nın Moskova kentinde düzenlenecek MITT 2015 Turizm Fuarı na katılacak ve Rus tur operatörleri ile toplantılar yapacak olan Başbakan Yardımcısı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanı Serdar R. Denktaş ın, 17 Mart 2015 Ercan-İstanbul-Moskova gidiş, 24 Mart 2015 Moskova-İstanbul-Ercan dönüş olacak şekilde uçak biletleri bedeli, konaklama giderleri, seyahat-sağlık sigortası ücreti ve mevzuat gereği harcırahı ile b) Turizm Fuarı na katılacak Turizm Tanıtma ve Pazarlama Dairesi personeli Şanel Tağmaç ın, 17 Mart 2015 Ercan-İstanbul-Moskova gidiş, 22 Mart 2015 Moskova-İstanbul-Ercan dönüş olacak şekilde ekonomi sınıfı uçak biletleri bedeli, ekstralar hariç, oda-kahvaltı esasına göre konaklama giderleri, seyahat-sağlık sigorta ücreti ve mevzuat gereği harcırahının, Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı 2015 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Turizm Geliştirme ve Tanıtma Fonu nun Yurtdışı Geçici Görev Yollukları kaleminden; 2. a) MITT 2015 Turizm Fuarı kapsamında, Rus tur operatörlerine verilecek yemek, gönderilecek turizm tanıtım broşürleri işlemleri, iç ulaşım, Rusça tercümanlık hizmetleri ve doğabilecek diğer resmi harcamalar için Başbakan Yardımcısı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanı Serdar R. Denktaş adına çıkacak 6,000.-Euro avans, b) Turizm Fuarı ndaki standı ziyaret edecek misafirlere sunulmak üzere, ülkemizden temin edilen ikram malzemeleri tutarı 400.-TL, c) Söz konusu fuar ile ilgili doğabilecek diğer resmi giderlerin, Turizm Geliştirme ve Tanıtma Fonu nun Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri kaleminden karşılanması Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı Bütçe Dairesi Müdürlüğü Hazine Muhasebe Dairesi Müdürlüğü

36 KARAR NUMARASI: Y(K-I) BOLU DA DÜZENLENEN OBALAR EKİPLER KIŞ KAMPI NA KATILAN GENÇLİK DAİRESİ İZCİLİK BİRİMİ KAFİLESİNİN UÇAK BİLETİ GİDERLERİNİN KARŞILANMASI (Önerge No:521/2015) (Bb. Yrd. E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, Türkiye İzcilik Federasyonu Başkanlığı tarafından 31 Ocak - 8 Şubat 2015 tarihleri arasında Bolu da düzenlenen Obalar Ekipler Kış Kampı na katılan 30 kişilik Gençlik Dairesi İzcilik Birimi kafilesinin 15,300 Türk Lirası na baliğ olan Ercan-İstanbul-Ercan gidiş-dönüş uçak biletleri giderinin Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı 2015 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan TC Yardımları ile finanse edilmesi öngörülen Gençlere Yönelik Etkinliklerin Desteklenmesi Projesi kaleminden karşılanmasına karar verdi. Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı Bütçe Dairesi Müdürlüğü Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü

37 KARAR NUMARASI: Y(K-I) TÜRKİYE DE GERÇEKLEŞTİRİLECEK OKULLARARASI TÜRKİYE YARI FİNAL VE FİNAL BİRİNCİLİKLERİ NE KKTC NDEN KATILACAK KAFİLELERİN MASRAFLARININ KARŞILANMASI (Önerge No:522/2015) (M.E.B.) Bakanlar Kurulu, Mart 2015 ayı içerisinde ekte müsabaka detayları verilen ve Türkiye nin çeşitli illerinde yapılacak Okullararası Türkiye Yarı Final ve Final Birincilikleri ne KKTC nden katılacak Voleybol Gençler Yüzme Gençler Hentbol Genç Judo Yıldız Futsal Yıldız Masa Tenisi Küçükler Voleybol Yıldızlar kafilelerinin yapacağı harcamaların Milli Eğitim Bakanlığı 2015 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar ve Organizasyon Giderleri kaleminden karşılanmasına karar verdi. Milli Eğitim Bakanlığı Bütçe Dairesi Müdürlüğü Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü 1. Voleybol Gençler Türkiye Yarı Final Birinciliği a) Mart 2015 tarihleri arasında Denizli de yapılacak Voleybol Gençler (Kız -Erkek) Türkiye Yarı Final Birinciliği ne katılacak 1 Kafile Başkanı, 2 İdareci, 2 Çalıştırıcı, 1 Hakem ve 24 sporcu öğrencinin Ercan-İzmir- Ercan uçak biletlerinin temin edilmesi, b) 1Kafile Başkanı,2 İdareci, 2 Çalıştırıcı ve 1 Hakem'e dış görev yolluğu verilmesi, c) 24 Sporcu öğrencinin, her birine günlük 55 TL harçlık verilmesi, d) Denizli de yapılacak müsabakalarda ulaşım ücreti tutarı 2,160 TL verilmesi; 2. Yüzme Gençler Türkiye Final Birinciliği a) Mart 2015 tarihleri arasında Sakarya da yapılacak Yüzme Gençler (Kız-Erkek) Türkiye Final Birinciliği ne katılacak 1 Kafile Başkanı, 2 İdareci, 2 Çalıştırıcı, 1 Hakem ve 18 sporcu öğrencinin Ercan-İstanbul-Ercan uçak

38 biletlerinin temin edilmesi, b) 1 Kafile Başkanı, 2 İdareci, 2 Çalıştırıcı ve 1 Hakem e dış görev yolluğu verilmesi, c) 22 Sporcu öğrencinin, her birine günlük 55TL harçlık verilmesi, d) Sakarya da yapılacak müsabakalarda ulaşım ücreti tutarı 900 TL verilmesi; 3. Hentbol Genç Yarı Final Birinciliği a) 5 11 Nisan 2015 tarihleri arasında Bursa da yapılacak Hentbol Gençler ( Kız-Erkek) Türkiye Yarı Final Birinciliğ ine katılacak 1 Kafile Başkanı, 2 İdareci, 2 Çalıştırıcı 1Hakem ve 28 sporcu öğrencinin Ercan-İstanbul-Ercan uçak biletlerinin temin edilmesi, b) 1 Kafile Başkanı, 2 İdareci, 2 Çalıştırıcı ve 1 Hakem e dış görev yolluğu verilmesi, c) 28 Sporcu öğrencinin, her birine günlük 55 TL harçlık verilmesi, d) Bursa da yapılacak müsabakalarda ulaşım ücreti tutarı 1,980 TL verilmesi; 4. Judo Yıldız Türkiye Final Birinciliği a) Mart 2015 tarihleri arasında Aydın da yapılacak Judo Yıldızlar (Kız-Erkek) Türkiye Final Birinciliği ne katılacak 1 Kafile Başkanı, 2 İdareci, 2 Çalıştırıcı, 1 Hakem ve 16 sporcu öğrencinin Ercan-İzmir-Ercan Uçak biletlerinin temin edilmesi, b) 1 Kafile Başkanı, 2 İdareci, 2 Çalıştırıcı ve 1 Hakem e dış görev yolluğu verilmesi, c) 16 Sporcu öğrencinin, her birine günlük 55TL harçlık verilmesi, d) Aydın da yapılacak müsabakalarda ulaşım ücreti tutarı 2,000 TL verilmesi;.../2 5. Futsal Yıldız Türkiye Yarı Final Birinciliği a) Mart 2015 tarihleri arasında Denizli de yapılacak Futsal Yıldızlar (Kız-Erkek) Türkiye Yarı Final Birinciliği ne katılacak 1 Kafile Başkanı, 2 İdareci,

39 2 Çalıştırıcı,1 Hakem ve 24 sporcu öğrencinin Ercan-İzmir-Ercan Uçak biletlerinin temin edilmesi, b) 1 Kafile Başkanı, 2 İdareci, 2 Çalıştırıcı ve 1 Hakem e dış görev yolluğu verilmesi, c) 24 Sporcu öğrencinin, her birine günlük 55TL harçlık verilmesi, d) Denizli de yapılacak müsabakalarda ulaşım ücreti tutarı 1,740 TL verilmesi; 6. Masa Tenisi Küçükler Türkiye Final Birinciliği a) Mart 2015 tarihleri arasında Sinop ta yapılacak Masa Tenisi Küçük (Kız-Erkek) Türkiye Final Birinciliği ne 2 İdareci, 2 Çalıştırıcı ve 8 sporcu öğrencinin Ercan-Sinop-Ercan Uçak biletlerinin temin edilmesi, b) 2 İdareci ve 2 Çalıştırıcı ya dış görev yolluğu verilmesi, c) 8 Sporcu öğrencinin, her birine günlük 55TL harçlık verilmesi, d) Sinop ta yapılacak müsabakalarda ulaşım ücreti tutarı 400 TL verilmesi; 7. Voleybol Yıldızlar Türkiye Yarı Final Birinciliği a) 26 Mart-1 Nisan 2015 tarihleri arasında Adana da yapılacak Voleybol Yıldızlar (Kız -Erkek) Türkiye Yarı Final Birinciliği ne katılacak 1Kafile Başkanı, 2 İdareci, 2 Çalıştırıcı, 1 Hakem ve 24 sporcu öğrencinin Ercan-Adana-Ercan uçak biletlerinin temin edilmesi, b) 1 Kafile Başkanı, 2 İdareci, 2 Çalıştırıcı ve 1 Hakem'e dış görev yolluğu verilmesi, c) 24 Sporcu öğrencinin, her birine günlük 55TL harçlık verilmesi, d) Adana da yapılacak müsabakalarda ulaşım ücreti tutarı 1500 TL verilmesi.

40 KARAR NUMARASI: Y(K-I) TÜRKİYE DE GERÇEKLEŞTİRİLECEK OKULLARARASI TÜRKİYE YARI FİNAL VE FİNAL BİRİNCİLİKLERİ NE KKTC NDEN KATILACAK KAFİLELERİN MASRAFLARININ KARŞILANMASI (Önerge No:523/2015) (M.E.B.) Bakanlar Kurulu,31 Mart 29 Nisan 2015 tarihleri arasında ekte müsabaka detayları verilen ve Türkiye nin çeşitli illerinde yapılacak Okullararası Türkiye Yarı Final ve Final Birincilikleri ne KKTC nden katılacak Hentbol Küçükler Voleybol Küçükler Basketbol Küçükler Badminton Genç Masa Tenisi Yıldızlar Yaş Güreş Basketbol Yıldızlar Badminton Yıldız Bocce Yıldızlar Bocce Gençler Futsal Gençler Yaş Güreş kafilelerinin yapacağı harcamaların Milli Eğitim Bakanlığı 2015 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri kaleminden karşılanmasına karar verdi. Milli Eğitim Bakanlığı Bütçe Dairesi Müdürlüğü Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü 1. Hentbol Küçükler Türkiye Yarı Final Birinciliği a) 31 Mart- 06 Nisan 2015 tarihleri arasında Denizli de yapılacak Hentbol Küçükler (Kız -Erkek) Türkiye Yarı Final Birinciliği ne katılacak 1Kafile Başkanı, 2 İdareci, 2 Çalıştırıcı, 1 Hakem ve 24 sporcu öğrencinin Ercan-İzmir-Ercan uçak biletlerinin temin edilmesi, b) 1Kafile Başkanı,2 İdareci, 2 Çalıştırıcı ve 1 Hakem'e dış görev yolluğu verilmesi, c) 24 Sporcu öğrencinin her birine günlük 55TL harçlık verilmesi, d) Denizli de yapılacak müsabakalarda ulaşım ücreti tutarı 2,000 TL verilmesi; 2. Voleybol Küçükler Türkiye Yarı Final Birinciliği a) 02-8 Nisan 2015 tarihleri arasında Isparta da yapılacak Voleybol Küçükler (Kız -Erkek) Türkiye Yarı Final Birinciliği ne katılacak 1Kafile Başkanı, 2 İdareci, 2 Çalıştırıcı, 1 Hakem ve 20 sporcu öğrencinin Ercan-Antalya- Ercan uçak biletlerinin temin edilmesi,

41 b) 1Kafile Başkanı,2 İdareci, 2 Çalıştırıcı ve1 Hakem'e dış görev yolluğu verilmesi, c) 20 Sporcu öğrencinin her birine günlük 55TL harçlık verilmesi, d) Isparta da yapılacak müsabakalarda ulaşım ücreti tutarı 1,750 TL verilmesi; 3. Basketbol Küçükler Türkiye Yarı Final Birinciliği a) 5-11 Nisan 2015 tarihleri arasında Gaziantep de yapılacak Basketbol Küçükler (Kız-Erkek) Türkiye Yarı Final Birinciliği ne katılacak 1 Kafile Başkanı, 2 İdareci, 2 Çalıştırıcı, 1 Hakem ve 24 Sporcu öğrencinin Ercan-Gaziantep-Ercan uçak biletlerinin temin edilmesi, b) 1 Kafile Başkanı, 2 İdareci, 2 Çalıştırıcı ve 1 Hakem e dış görev yolluğu verilmesi, c) 24 Sporcu öğrencinin her birine günlük 55TL harçlık verilmesi, d) Gaziantep de yapılacak müsabakalarda ulaşım ücreti tutarı 2,000 TL verilmesi. 4. Badminton Gençler Türkiye Final Birinciliği a) 6-13 Nisan 2015 tarihleri arasında Erzincan da yapılacak Badminton Gençler ( Kız-Erkek) Türkiye Final Birinciliği ne 1 Kafile Başkanı, 2 İdareci, 2 Çalıştırıcı, ve 10 sporcu öğrencinin Ercan-Erzurum-Ercan uçak biletlerinin temin edilmesi, b) 1 Kafile Başkanı, 2 İdareci, 2 Çalıştırıcı ya dış görev yolluğu verilmesi, c) 10 Sporcu öğrencinin her birine günlük 55TL harçlık verilmesi, d) Erzincan da yapılacak müsabakalarda ulaşım ücreti tutarı 800 TL verilmesi; 5. Masa Tenisi Yıldızlar Türkiye Final Birinciliği a) Nisan 2015 tarihleri arasında Malatya da yapılacak Masa Tenisi Yıldız (Kız-Erkek) Türkiye Final Birinciliği ne katılacak 2 İdareci, 2 Çalıştırıcı ve 8 sporcu öğrencinin Ercan-Gaziantep-Ercan Uçak biletlerinin temin edilmesi, b) 2 İdareci, 2 Çalıştırıcı ya dış görev yolluğu verilmesi, c) 8 Sporcu öğrencinin her birine günlük 55TL harçlık verilmesi, d) Malatya da yapılacak müsabakalarda ulaşım ücreti tutarı 900 TL verilmesi;.../ Yaş Güreş Türkiye Final Birinciliği a) Nisan 2015 tarihleri arasında Düzce de yapılacak Yaş Güreş (Erkek) Türkiye Final Birinciliği ne katılacak 1 Kafile Başkanı, 2 İdareci, 2 Çalıştırıcı, 1 Hakem ve 20 sporcu öğrencinin Ercan-İstanbul-Ercan uçak

42 biletlerinin temin edilmesi, b) 1 Kafile Başkanı, 2 İdareci, 2 Çalıştırıcı ve 1 Hakem e dış görev yolluğu verilmesi, c) 20 Sporcu öğrencinin, her birine günlük 55TL harçlık verilmesi, d) Düzce de yapılacak müsabakalarda ulaşım ücreti tutarı 1,500 TL verilmesi; 7. Basketbol Yıldızlar Türkiye Yarı Final Birinciliği a) Nisan 2015 tarihleri arasında Isparta da yapılacak Basketbol Yıldızlar (Kız-Erkek) Türkiye Yarı Final Birinciliği ne katılacak 1 Kafile Başkanı, 2 İdareci, 2 Çalıştırıcı, 1 Hakem ve 24 sporcu öğrencinin Ercan-Antalya-Ercan uçak biletlerinin temin edilmesi, b) 1 Kafile Başkanı, 2 İdareci, 2 Çalıştırıcı ve 1 Hakem e dış görev yolluğu verilmesi, c) 24 Sporcu öğrencinin, her birine günlük 55TL harçlık verilmesi, d) Isparta da yapılacak müsabakalarda ulaşım ücreti tutarı 2,500 TL verilmesi; 8. Badminton Yıldız Türkiye Final Birinciliği a) Nisan 2015 tarihleri arasında Yalova da yapılacak Badminton Gençler ( Kız-Erkek) Türkiye Final Birinciliği ne katılacak 1 Kafile Başkanı, 2 İdareci, 2 Çalıştırıcı ve 10 sporcu öğrencinin Ercan-İstanbul-Ercan uçak biletlerinin temin edilmesi, b) 1 Kafile Başkanı, 2 İdareci ve 2 Çalıştırıcıya dış görev yolluğu verilmesi, c) 10 Sporcu öğrencinin, her birine günlük 55TL harçlık verilmesi, d) Yalova da yapılacak müsabakalarda ulaşım ücreti tutarı 1,000 TL verilmesi; 9. Bocce Yıldızlar Türkiye Final Birinciliği a) Nisan 2015 tarihleri arasında Mersin de yapılacak Bocce Yıldızlar (Kız-Erkek) Türkiye Final Birinciliği ne katılacak 1 Kafile Başkanı, 2 İdareci, 2 Çalıştırıcı ve 8 sporcu öğrencinin Ercan-Adana-Ercan uçak biletlerinin temin edilmesi, b) 1 Kafile Başkanı, 2 İdareci, 2 Çalıştırıcıya dış görev yolluğu verilmesi, c) 8 Sporcu öğrencinin her birine günlük 55TL harçlık verilmesi, d) Mersin de yapılacak müsabakalarda ulaşım ücreti tutarı 750 TL verilmesi; 10. Bocce Gençler Türkiye Final Birinciliği a) Nisan 2015 tarihleri arasında Mersin de yapılacak Bocce Gençler (Kız-Erkek) Türkiye Final Birinciliği ne katılacak1 Kafile Başkanı, 2 İdareci, 2 Çalıştırıcı ve 8 sporcu öğrencinin Ercan-Adana-Ercan uçak biletlerinin temin edilmesi,.../3

43 b) 1 Kafile Başkanı, 2 İdareci ve 2 Çalıştırıcı ya dış görev yolluğu verilmesi, c) 8 Sporcu öğrencinin her birine günlük 55TL harçlık verilmesi, d) Mersin de yapılacak müsabakalarda ulaşım ücreti tutarı 750 TL verilmesi; 11. Futsal Gençler Türkiye Yarı Final Birinciliği a) Nisan 2015 tarihleri arasında İzmir de yapılacak Futsal Gençler (Kız-Erkek) Türkiye Yarı Final Birinciliği ne katılacak 1 Kafile Başkanı, 2 İdareci, 2 Çalıştırıcı, 1 Hakem ve 24 sporcu öğrencinin Ercan-İzmir-Ercan uçak biletlerinin temin edilmesi, b) 1 Kafile Başkanı, 2 İdareci, 2 Çalıştırıcı ve 1 Hakem e dış görev yolluğu verilmesi, c) 24 Sporcu öğrencinin her birine günlük 55TL harçlık verilmesi, d) İzmir de yapılacak müsabakalarda ulaşım ücreti tutarı 600 TL verilmesi; Yaş Güreş Türkiye Final Birinciliği a) Nisan 2015 tarihleri arasında Rize de yapılacak Yaş Güreş (Erkek) Türkiye Final Birinciliği ne katılacak 1 Kafile Başkanı, 2 İdareci, 2 Çalıştırıcı, 1 Hakem ve 20 sporcu öğrenciye,ercan-trabzon-ercan uçak biletlerinin temin edilmesi, b) 1 Kafile Başkanı, 2 İdareci, 2 Çalıştırıcı ve 1 Hakem e dış görev yolluğu verilmesi, c) 20 Sporcu öğrencinin her birine günlük 55TL harçlık verilmesi, d) Rize de yapılacak müsabakalarda ulaşım ücreti tutarı 1,000 TL verilmesi.

44 KARAR NUMARASI: Y(K-I) ERCAN DEVLET HAVALİMANI NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN İLAVE PARSELLERE AİT KAMULAŞTIRMA İHBARI (Önerge No:524/2015) (B.U.B.) Bakanlar Kurulu, kamu yararı amacı ile Ercan Devlet Havalimanı nın yeniden yapılandırılması için (Dere Deplasesi) ilave parsellere ait taşınmaz malların kamulaştırılmasına ilişkin 15/1962 sayılı Zorla Mal İktisabı Yasası nın 4 üncü maddesi uyarınca hazırlanıp ekte sunulan Kamulaştırma İhbarı nı onayladı. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı İçişleri Bakanlığı

45 KARAR NUMARASI: Y(K-I) Y(K-I) SAYI VE TARİHLİ KARARIN İPTAL EDİLMESİ VE NORTH CYPRUS TOURISM CENTER İLE OCEAN ADVERTISING LTD. ARASINDA İMZALANAN PROTOKOLLER (Önerge No:526/2015) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, North Cyprus Tourism Center ile Ocean Advertising Ltd. Arasında İmzalanan Protokol e ilişkin Y(K-I) sayı ve tarihli kararın iptal edilmesine ve aşağıdaki şekilde yeni bir karar üretilmesine karar verdi. Bakanlar Kurulu, Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı na bağlı İngiltere de faaliyet gösteren North Cyprus Tourism Center ile Ocean Advertising Ltd. arasında 1 Aralık 2014 tarihinde imzalanan ve 1 Aralık Kasım 2015 tarihlerini kapsayan 12 aylık halkla ilişkiler, tanıtım, reklam ve imaj çalışmaları kapsamında, önergeye ekli sunulan protokol gereği KDV dahil yıllık 28,800 Stg. tutarın; Ayrıca 1 Ocak 31 Aralık 2015 tarihlerini kapsayan, KKTC turizminin geliştirilmesine yönelik sosyal medya-online pazarlama, medya takibi, Travelmedia Internet Sitesi nde Kuzey Kıbrıs Online Basın Bürosu oluşturulması ve KKTC hakkında makaleler yazılmasını teşvik etmek amacıyla, 1 Ocak 2015 tarihinde imzalanan ve önergeye ekli sunulan ikinci protokol uyarınca yıllık KDV dahil 7,200 Stg. olmak üzere toplam 36,000 Stg. tutarın, Devlet İhale Tüzüğü nün 3(2) maddesi uyarınca, Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı 2015 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Turizm Geliştirme ve Tanıtma Fonu nun Diğer Hizmet Alımları kaleminden karşılanması hususunda Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı nın yetkili kılınmasına karar verdi. Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı Bütçe Dairesi Müdürlüğü Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü

46 KARAR NUMARASI: Y(K-I) EGE ÜNİVERSİTESİ NDEN KKTC NE GELECEK UZMANLARIN MASRAFLARININ KARŞILANMASI (Önerge No:527/2015) (G.T.E.B.) Bakanlar Kurulu, Tarım Dairesi Müdürlüğü ile Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi nin birlikte yürüttüğü KKTC nde Organik Tarım ve Bağlı Sektörlerin Geliştirilmesi Tüketicilerde Farkındalığın Artırılması Projesi çerçevesinde, Mart Aralık 2015 tarihlerini kapsayan dönemde KKTC ne gelecek fakülte öğretim elemanlarının geliş-dönüş uçak biletleri bedeli, iaşe-ibate giderleri ile Kalavaç, Mersinlik ve Kalkanlı köylerinde yapılacak seminerlerde verilecek danışmanlık hizmetleri ücreti, izaz-ikram, kırtasiye alımı gibi proje kapsamında gerçekleşecek tüm resmi giderler için ihtiyaç duyulan 60, TL tutarın Gıda, Tarım ve Enerji Bakanlığı 2015 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Organik Tarımın Geliştirilmesi Projesi kaleminden karşılanmasına karar verdi. Gıda, Tarım ve Enerji Bakanlığı Bütçe Dairesi Müdürlüğü Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü

47 KARAR NUMARASI: Y(K-I) Y(K-I) SAYI VE TARİHLİ KARARIN TADİL EDİLMESİ (Önerge No:528/2015) (KKTCBb.) Bakanlar Kurulu, KKTC ne Gelen Teknik Heyet in Masraflarının Karşılanmasına ilişkin Bakanlar Kurulu nun almış olduğu Y(K-I) sayı ve tarihli kararda yer alan dört kişilik heyetin ibaresinden hemen sonra iaşe-ibate giderlerinin ibaresinin eklenmesine ve bahse konu kararın bu yönde tadil edilmesine karar verdi. Bütçe Dairesi Müdürlüğü Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü

48 KARAR NUMARASI: Y(K-I) HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ SÖZLEŞMESİ NE İLİŞKİN Y(K-I) SAYI VE TARİHLİ KARARIN TADİL EDİLMESİ (Önerge No:530/2015) (M.E.B.) Bakanlar Kurulu, Hukuk Müşavirliği Sözleşmesi ne ilişkin Bakanlar Kurulu nun almış olduğu Y(K-I) sayı ve tarihli kararda sehven belirtilen analitik bütçe kodunun Diğer Hizmet Alımları olarak düzeltilmesine ve söz konusu kararın bu yönde tadil edilmesine karar verdi. Milli Eğitim Bakanlığı Bütçe Dairesi Müdürlüğü Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü

49 KARAR NUMARASI: Y(K-I) Y(K-I) SAYI VE TARİHLİ KARARIN TADİL EDİLMESİ (Önerge No:529/2015) (KKTCBb.) Bakanlar Kurulu, Aslı Özgen Eren ve Kerem Esençay ın Sözleşmeli Statüde İstihdam Edilmeleri ne ilişkin Y(K-I) sayı ve tarihli Bakanlar Kurulu kararında, Aslı Özgen Eren in sehven olarak belirtilen göreve başlama tarihinin olarak değiştirilmesine ve söz konusu kararın bu yönde tadil edilmesine karar verdi. Bütçe Dairesi Müdürlüğü Hazine Muhasebe Dairesi Müdürlüğü Personel Dairesi Müdürlüğü

50 KARAR NUMARASI: Y(K-I) HURMA AĞAÇLARINDA GÖRÜLEN PALMİYE BÖCEĞİ İLE MÜCADELE (Önerge No:532/2015) (G.T.E.B.) Bakanlar Kurulu, Tarım Dairesi Müdürlüğü nün uzun süredir sürdürmekte olduğu hurma ağaçlarında görülmekte olan palmiye böceği ile mücadele çerçevesinde yaptığı çalışmalar kapsamında, ülkenin büyük bir bölümünde zararlı böceklerin temizlendiği ancak yeterli olmadığı tespit edildiğinden, bahse konu çalışmaların KKTC genelinde devam etmesi için Bakanlar Kurulu nun Y(K-I) sayı ve tarihli kararı uyarınca temin edilen ve böceklerle mücadelede gerekli olan ilaçların devamı niteliğinde Roksan Firması ndan Polmidor 200 SL ilaç ile palmiye böceği ile mücadelede etkili olan Confidor 200 SL ilacın Bayer Firması ndan temin edilmesi hususunda Gıda, Tarım ve Enerji Bakanlığı nın Devlet İhale Tüzüğü nün 3(2) maddesi uyarınca yetkili kılınmasına, ilaçların iki firmadan eşit alınması koşuluyla gereksinim duyulan 30,000 TL nın Gıda, Tarım ve Enerji Bakanlığı, Tarım Dairesi 2015 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan ve TC Yardımları ile finanse edilmesi öngörülen Bitki Koruma ve Bitkisel Üretimi Geliştirme Projesi kaleminden karşılanmasına karar verdi. Gıda, Tarım ve Enerji Bakanlığı Bütçe Dairesi Müdürlüğü Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü

51 KARAR NUMARASI: Y(K-I) DAÜ VAKIF YÖNETİCİLER KURULU NA ATAMA YAPILMASI NA İLİŞKİN Y(K-I) SAYI VE TARİHLİ KARARIN TADİL EDİLMESİ (Önerge No:533/2015) (M.E.B.) Bakanlar Kurulu, DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu na Atama Yapılması na ilişkin Bakanlar Kurulu'nun almış olduğu Y(K-I) sayı ve tarihli kararın aşağıdaki şekilde tadil edilmesine karar verdi. Bakanlar Kurulu, Doğu Akdeniz Üniversitesi Vakıf Yöneticiler Kurulu na Atama Yapılması na ilişkin Bakanlar Kurulu'nun almış olduğu Y(K-I) sayı ve tarihli kararı tadil eden Y(K-I) sayı ve tarihli karar ile tarihinde DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Üyesi olarak atanan Prof. Dr. Hamza Kandur un Marmara Üniversitesi Rektör Yardımcılığı görevinin sona ermesi sebebiyle DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Üyeliği görevine son verilmesine ve yerine 18/1986 sayılı Doğu Akdeniz Üniversitesi Kuruluş Yasası nın 5 inci maddesi uyarınca, Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Emin Arat ın Doğu Akdeniz Üniversitesi Vakıf Yöneticiler Kurulu na Üye olarak atanması hususunun Sayın Cumhurbaşkanı na önerilmesine karar verdi. KKTC Cumhurbaşkanlığı Milli Eğitim Bakanlığı

52 KARAR NUMARASI: Y(K-I) BAŞBAKAN YARDIMCISI, EKONOMİ, TURİZM, KÜLTÜR VE SPOR BAKANI SERDAR DENKTAŞ VE BERABERİNDEKİ HEYETİN ANKARA RESMİ TEMASLARI (Önerge No:534/2015) (Bb. Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, Ankara da bir dizi temaslarda bulunmak üzere, 9-10 Mart 2015 tarihleri arasında Ankara ya gidecek Başbakan Yardımcısı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanı Serdar Denktaş ve beraberinde yer alacak Müsteşar Şahap Aşıkoğlu ile Danışman Hüda Hüdaverdi nin, 9 Mart 2015 tarihinde gidiş, 10 Mart 2015 tarihinde dönüş olmak üzere temin edilecek Ercan-Ankara- Ercan uçak biletleri bedeli, konaklama giderleri ve mevzuat gereği harcırahlarının Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı 2015 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Turizm Geliştirme ve Tanıtma Fonu nun Yurtdışı Geçici Görev Yollukları kaleminden; Ayrıca Müsteşar Şahap Aşıkoğlu adına çıkarılacak 3000 TL avans ve doğabilecek diğer resmi giderlerin Turizm Geliştirme ve Tanıtma Fonu nun Tanıtma, Ağırlama, Tören Fuar, Organizasyon Giderleri kaleminden karşılanmasına karar verdi. Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı Bütçe Dairesi Müdürlüğü Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü

53 KARAR NUMARASI: Y(K-I) SES YAYIN CİHAZI KİRALANMASI (Önerge No:474/2015) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, İçişleri Bakanlığı na bağlı Girne, Gazimağusa ve Güzelyurt Kaymakamlıkları nda he yıl gerçekleşen resmi törenlerde kullanılmak üzere kiralanacak ses yayın cihazları için gerekli ödeneğin İçişleri Bakanlığı 2015 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan "Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri" kaleminden karşılanmasına karar verdi. İçişleri Bakanlığı Bütçe Dairesi Müdürlüğü Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü

54 KARAR NUMARASI: Y(K-I) TARIM BİLGİ SİSTEMİ OLUŞTURULMASINA YÖNELİK ANKARA DA YAPILACAK ÇALIŞMA ZİYARETİ (Önerge No:536/2015) (G.T.E.B.) Bakanlar Kurulu, Gıda, Tarım ve Enerji Bakanlığı bünyesinde Tarım Bilgi Sistemi nin oluşturulmasına yönelik olarak Türkiye Cumhuriyeti nde yapılan çalışma, yazılım ve uygulamalardan ne şekilde yararlanılabileceği konusunda T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ilgili birimlerinde çalışma yapmak üzere, Genel Tarım Sigortası Fonu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Polili, Doğrudan Gelir Desteği Sorumlusu Mehmet Ercilasun, Doğrudan Gelir Desteği Personeli İpek Kızılduman ile Kamu-Net Bilişim Uzmanı Erkut Çulluoğlu nun 4-6 Mart 2015 tarihleri arasında Ankara ya gitmelerine; katılımcılardan Mehmet Ercilasun, İpek Kızılduman ve Erkut Çulluoğlu nun gidiş-dönüş uçak biletleri, konaklama iaşe-ibate ve mevzuat gereği harcırahlarının Gıda, Tarım ve Enerji Bakanlığı 2015 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Yurtdışı Geçici Görev Yollukları kaleminden karşılanmasına karar verdi. Gıda, Tarım ve Enerji Bakanlığı Bütçe Dairesi Müdürlüğü Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü

KARAR NUMARASİ: Kfl 1)953-2012

KARAR NUMARASİ: Kfl 1)953-2012 KARAR NUMARASİ: Kfl 1)953-2012 2012 FİYAT İSTİKRAR FONU (AKARYAKIT, TARIMSAL ÜRÜN VE TÜKETİM MADDELERİ) (FONA YATIRILACAK MİKTARLAR) (DEĞİŞİKLİK) EMİRNAMESİ (Önerge No:943/2012; (M.B.Î Bakanlar Kurulu,

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)938-2014. Bakanlar Kurulu, ekte sunulan Yetkilendirme, Numaralandırma ve Spektrum Tüzüğü nü onayladı.

KARAR NUMARASI: Y(K-I)938-2014. Bakanlar Kurulu, ekte sunulan Yetkilendirme, Numaralandırma ve Spektrum Tüzüğü nü onayladı. KARAR NUMARASI: Y(K-I)938-2014 YETKİLENDİRME, NUMARALANDIRMA VE SPEKTRUM TÜZÜĞÜ (Önerge No:769/2014) (B.U.B.) Bakanlar Kurulu, ekte sunulan Yetkilendirme, Numaralandırma ve Spektrum Tüzüğü nü onayladı.

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)419-2015

KARAR NUMARASI: Y(K-I)419-2015 KARAR NUMARASI: Y(K-I)419-2015 SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NEZDİNDE UÇUŞ OKULLARI, SPORTİF UÇUŞ FAALİYETLERİ LİSANS VE SERTİFİKALANDIRMA KONULARINDA TEMASLARDA BULUNMAK ÜZERE ANKARA YA YAPILACAK ZİYARET

Detaylı

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)15-2015 ŞEHİT İLE MALÜLLER VE YAKINLARINI TESPİT KOMİTESİ NDE ÜYE DEĞİŞİKLİĞİ

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)15-2015 ŞEHİT İLE MALÜLLER VE YAKINLARINI TESPİT KOMİTESİ NDE ÜYE DEĞİŞİKLİĞİ KARAR NUMARASI: Ö(K-I)15-2015 ŞEHİT İLE MALÜLLER VE YAKINLARINI TESPİT KOMİTESİ NDE ÜYE DEĞİŞİKLİĞİ (Önerge No:1398/2015) (İ.Ç.B.) Bakanlar Kurulu, Y(K-I)633-2014 sayı ve 26.3.2014 tarihli Bakanlar Kurulu

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)812-2015

KARAR NUMARASI: Y(K-I)812-2015 KARAR NUMARASI: Y(K-I)812-2015 1974, MOTORLU ARAÇLAR VE YOL TRAFİK (DEĞİŞİKLİK) TÜZÜĞÜ (Önerge No:721/2015) (B.U.B.) Bakanlar Kurulu, 1974, Motorlu Araçlar ve Yol Trafik Yasası nın 5(1) maddesinin verdiği

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)364-2013

KARAR NUMARASI: Y(K-I)364-2013 KARAR NUMARASI: Y(K-I)364-2013 CUMHURİYET KUPASI OLİMPİK TRAP MÜSABAKALARINA KATILIM (Önerge No:2368/2013) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu tarafından 26-29

Detaylı

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)353-2015

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)353-2015 KARAR NUMARASI: Ö(K-I)353-2015 ERCAN-İSKELE ANAYOLU GÜZERGAHI İÇERİSİNDE KALAN VE EKSİK YAYIMLANAN AKOVA DA ÖZEL MÜLKİYETE AİT TAŞINMAZ MAL İÇİN KAMULAŞTIRMA İHBARI (Önerge No:1778/2015) (U.B.) Bakanlar

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2098-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2098-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)2098-2014 KKTC NE GELECEK İNGİLİZ SAYIŞTAY UZMANININ MASRAFLARININ KARŞILANMASI (Önerge No:2194/2014) (KKTCBB.) Bakanlar Kurulu, İngiliz Yüksek Komiserliği nin katkı ve desteğinde,

Detaylı

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)859-2015

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)859-2015 KARAR NUMARASI: Ö(K-I)859-2015 ANKARA YA GİDECEK EĞİTİM ORTAK HİZMETLER DAİRESİ MÜDÜRÜ MUSTAFA ZİYAETTİN İLE HİZMETİÇİ EĞİTİM GÖREVLİLERİNİN MASRAFLARININ KARŞILANMASI (Önerge No:2321/2015) (M.E.B.) Bakanlar

Detaylı

KARAR NUMARASI: K(ll)-877-2012 2012 GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ İÇME SUYU TÜZÜĞÜ

KARAR NUMARASI: K(ll)-877-2012 2012 GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ İÇME SUYU TÜZÜĞÜ 2012 GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ İÇME SUYU TÜZÜĞÜ (Önerge No:779/2012) (İ.Y.Y.B.) Bakanlar Kurulu, ekte sunulan 2012 Gazimağusa Belediyesi İçme Suyu Tüzüğü'nü onayladı. DAĞİTİM Bilgi Gereği İçişleri ve Yerel

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)641-2015

KARAR NUMARASI: Y(K-I)641-2015 KARAR NUMARASI: Y(K-I)641-2015 ANTALYA DA DÜZENLENEN 19. MİLLİ EĞİTİM ŞURASI NA KATILIM A İLİŞKİN Y(K-I)2230-2014 SAYI VE 11.12.2014 TARİHLİ KARARIN TADİL EDİLMESİ (Önerge No:678/2015) (M.E.B.) Bakanlar

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)679-2015

KARAR NUMARASI: Y(K-I)679-2015 KARAR NUMARASI: Y(K-I)679-2015 İLKÖĞRETİM DAİRESİ TARAFINDAN ÜLKEMİZDE DÜZENLENECEK VI. ULUSLARARASI ÖZEL ATLETİZM OYUNLARI GİDERLERİNİN KARŞILANMASI (Önerge No:726/2015) (M.E.B.) Bakanlar Kurulu, Milli

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2196-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2196-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)2196-2014 KKTC NE GELEN XXIV. DEVLET FOTOĞRAF YARIŞMA VE SERGİSİ SEÇİCİ KURUL ÜYELERİNİN MASRAFLARININ KARŞILANMASI (Önerge No:2300/2014) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, KKTC

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1143-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1143-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)1143-2014 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE HABERLEŞME KURUMU İLE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE HABERLEŞME KURUMU YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA VE DENETİM USUL VE ESASLARI TÜZÜĞÜ (Önerge No:1147/2014) (B.U.B.)

Detaylı

KARAR NUMARASI:Y(K-I)26-2013 YABANCI UYRUKLU AYSEL KAYA NIN KKTC NDEKİ TAŞINMAZINI İPOTEK ETMESİ

KARAR NUMARASI:Y(K-I)26-2013 YABANCI UYRUKLU AYSEL KAYA NIN KKTC NDEKİ TAŞINMAZINI İPOTEK ETMESİ KARAR NUMARASI:Y(K-I)26-2013 YABANCI UYRUKLU AYSEL KAYA NIN KKTC NDEKİ TAŞINMAZINI İPOTEK ETMESİ (Önerge No:2032/2013) (İ Bakanlar Kurulu, yabancı uyruklu Aysel Kaya nın, KKTC nde bulunan ve Siber(K-I)254-2013

Detaylı

KARAR NUMARASİ: K(il)1078-2012. HÜSEYİN özinal'in SERGİ AÇILIŞINA KATILIM

KARAR NUMARASİ: K(il)1078-2012. HÜSEYİN özinal'in SERGİ AÇILIŞINA KATILIM KARAR NUMARASİ: K(il)1078-2012 HÜSEYİN özinal'in SERGİ AÇILIŞINA KATILIM (Önerge No: 1106/2012. (T.Ç.K.B.) BaKaniar Kurulu, Kıbrıslı Sanatçı Hüseyin özinaî'ın sergi açılışın 1 gerçekleştirmek üzere Ankara'ya

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2143-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2143-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)2143-2014 SÜRÜCÜ EĞİTİCİSİ SINAV KOMİSYONU BAŞKANI NIN YENİDEN ATANMASI (Önerge No:2237/2014) (B.U.B.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Y(K-I)1392-2014 sayı ve 23.7.2014

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1274-2015 TARIMSAL AMAÇLI FAİZ DESTEKLİ KREDİ SAĞLANMASI

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1274-2015 TARIMSAL AMAÇLI FAİZ DESTEKLİ KREDİ SAĞLANMASI KARAR NUMARASI: Y(K-I)1274-2015 TARIMSAL AMAÇLI FAİZ DESTEKLİ KREDİ SAĞLANMASI (Önerge No:1374/2015) (G.T.E.B.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, TC Ziraat Bankası, KKTC lığı ve TC Lefkoşa

Detaylı

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)418-2015 KAMU YOLU AYRILMASI (ESENKÖY İSKELE)

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)418-2015 KAMU YOLU AYRILMASI (ESENKÖY İSKELE) KARAR NUMARASI: Ö(K-I)418-2015 KAMU YOLU AYRILMASI (ESENKÖY İSKELE) (Önerge No:1768/2015) (B.Ç.K.B.) Bakanlar Kurulu, İskele kazasına bağlı Esenköy toprağında bulunan P/H III/60 W 445 parsel numaralı orman

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2020-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2020-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)2020-2014 ÇEVRE VE DOĞAL KAYNAKLAR BAKANLIĞI MÜŞAVİRİ NURETTİN İSKENDER İN KKTC ANKARA BÜYÜKELÇİLİĞİ NDE GÖREVLENDİRİLMESİ (Önerge No:2061/2014) (D.B.) Bakanlar Kurulu, Çevre ve Doğal

Detaylı

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)72-2015

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)72-2015 KARAR NUMARASI: Ö(K-I)72-2015 ELEKTRİK SANTRALLARINDA KULLANILACAK YAKITIN KÜKÜRT ORANI NA İLİŞKİN Y(K-I)2058-2014 SAYI VE 6.11.2014 TARİH İLE Y(K-I)1215-2015 SAYI VE 1.7.2015 TARİHLİ KARARLARIN TADİL

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2-2015

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2-2015 KARAR NUMARASI: Y(K-I)2-2015 ŞEHİT İLKER KARTER İLKOKULU TARAFINDAN KULLANILMAK ÜZERE İSKELE DE PARSEL AYRILMASI (Önerge No:2/2015) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, İskele P/H: S31.B-23-B-2D Ada 241 de kain 203

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)7-2013

KARAR NUMARASI: Y(K-I)7-2013 KARAR NUMARASI: Y(K-I)7-2013 11. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME ŞURASI NA KATILIM (Önerge No:2012/2013) (B.U.B.) Bakanlar Kurulu, 5-7 Eylül 2013 tarihleri arasında İstanbul da yeralan 11. Ulaştırma

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)351-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)351-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)351-2014 ÇEVRE VE DOĞAL KAYNAKLAR BAKANLIĞI NIN KURUMSAL LOGO KULLANMASI (Önerge No:272/2014) (Ç.D.K.B.) Bakanlar Kurulu, Kurumsal kimlik açısından ihtiyaç duyulan yazışma, broşür

Detaylı

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)46-2015

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)46-2015 KARAR NUMARASI: Ö(K-I)46-2015 TRAFİK GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN YATAY VE DÜŞEY İŞARETLEME İLE TRAFİK YÖNETİM SİSTEMLERİ YAPIM İŞLERİ İÇİN ÖZGÜRLER TRAFİK İŞARETLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. NE İZİN SAĞLANMASI (Önerge

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)754-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)754-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)754-2014 DIŞİŞLERİ DAİRESİ PERSONELİ NİN MİSYONLARDA GÖREVLENDİRİLMELERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR TÜZÜĞÜ (Önerge No:750/2014) (D.B.) Bakanlar Kurulu, 15/2013 sayılı Dışişleri Dairesi

Detaylı

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)774-2015 INTERPA 9. YÜRÜTME KURULU TOPLANTISI İÇİN YAPILAN HARCAMALARIN KARŞILANMASI

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)774-2015 INTERPA 9. YÜRÜTME KURULU TOPLANTISI İÇİN YAPILAN HARCAMALARIN KARŞILANMASI KARAR NUMARASI: Ö(K-I)774-2015 INTERPA 9. YÜRÜTME KURULU TOPLANTISI İÇİN YAPILAN HARCAMALARIN KARŞILANMASI (Önerge No:2233/2015) (KKTCBb.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, 10-14 Ekim 2015

Detaylı

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)849-2015 TAHRAN DA GERÇEKLEŞECEK OLAN EKONOMİK İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI (EİT) 26. BÖLGESEL PLANLAMA KONSEYİ TOPLANTISI NA KATILIM

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)849-2015 TAHRAN DA GERÇEKLEŞECEK OLAN EKONOMİK İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI (EİT) 26. BÖLGESEL PLANLAMA KONSEYİ TOPLANTISI NA KATILIM KARAR NUMARASI: Ö(K-I)849-2015 TAHRAN DA GERÇEKLEŞECEK OLAN EKONOMİK İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI (EİT) 26. BÖLGESEL PLANLAMA KONSEYİ TOPLANTISI NA KATILIM (Önerge No:2263/2015) (D.B.) Bakanlar Kurulu, 12-18 Aralık

Detaylı

KARAR NUMARASI: K(l 1)780-2012

KARAR NUMARASI: K(l 1)780-2012 İSTANBUL PENDİK'TE DÜZENLENECEK OLAN "ULUSLARARASI 23 NİSAN ÇOCUK ŞENLİĞİ'NE GENÇLİK DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ'NE BAĞLI AKDOĞAN GENÇLİK MERKEZİ HALK DANSLARI ORTA GRUBUNUN KATILMASI (Önerge No:678/2012) Bakanlar

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2328-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2328-2014 KARAR NUMARASI:Y(K-l)2327-2014 1) 2014 MAL VE HİZMETLER (DÜZENLEME VE DENETİM) (KURŞUNSUZ BENZİN (95 VE 98 OKTAN), MOTORİN (MAZOT), GAZYAĞI VE EURO DİESEL) AZAMİ SATIŞ FİYATLARI EMİRNAMESİ. 2) 2014 FİYAT

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2023-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2023-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)2023-2014 PINARBAŞI-ŞİRİNEVLER YOL GÜZERGAHI İÇERİSİNDE KALAN GÖÇERİ KÖYÜ NDE ÖZEL MÜLKİYETTEKİ TAŞINMAZ MALLAR İÇİN KAMULAŞTIRMA İHBARI (Önerge No:2121/2014) (B.U.B.) Bakanlar Kurulu,

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2386-2014 BELFAST TELEGRAPH HOLIDAY WORLD SHOW 2015 TURİZM FUARI STANT YAPIM ÜCRETİNİN KARŞILANMASI

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2386-2014 BELFAST TELEGRAPH HOLIDAY WORLD SHOW 2015 TURİZM FUARI STANT YAPIM ÜCRETİNİN KARŞILANMASI KARAR NUMARASI: Y(K-I)2386-2014 BELFAST TELEGRAPH HOLIDAY WORLD SHOW 2015 TURİZM FUARI STANT YAPIM ÜCRETİNİN KARŞILANMASI (Önerge No:2509/2014) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)) Bakanlar Kurulu, Başbakan Yardımcılığı,

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)658-2013

KARAR NUMARASI: Y(K-I)658-2013 KARAR NUMARASI: Y(K-I)658-2013 CMT STUTGART-2014 TURİZM FUARI NA KATILIM (Önerge No:2668/2013) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi,Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı nın,

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)426-2015

KARAR NUMARASI: Y(K-I)426-2015 KARAR NUMARASI: Y(K-I)426-2015 TURİZM FUARLARINA KATILIMA İLİŞKİN K(II)23-2013 SAYI VE 9.1.2013 TARİHLİ KARARIN TADİL EDİLMESİ (Önerge No:443/2015) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)74-2014 TEDAVİ AMAÇLI KATKI

KARAR NUMARASI: Y(K-I)74-2014 TEDAVİ AMAÇLI KATKI KARAR NUMARASI: Y(K-I)74-2014 TEDAVİ AMAÇLI KATKI (Önerge No:2791/2013) (S.B.) Bakanlar Kurulu, kendi maddi olanakları ile tedavi gören hasta Aziz Cibo ya fatura karşılığı koşuluyla 3,114.00 Stg. tutarında

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1807-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1807-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)1807-2014 SOSYAL SİGORTALAR DAİRESİ NİN CREDITWEST BANK LTD. DEN KULLANDIĞI KREDİ VADESİNİN UZATILMASI (Önerge No:1872/2014) Bakanlar Kurulu, 24.9.2014 tarih ve 72/2014 sayılı Sosyal

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)950-2015

KARAR NUMARASI: Y(K-I)950-2015 KARAR NUMARASI: Y(K-I)950-2015 BAYRAK RADYO TELEVİZYON KURUMU (BRTK) MÜDÜRÜ NÜN GÖREVDEN ALINMASI (Önerge No:1020/2015) (KKTCBb.) Bakanlar Kurulu, Değiştirilmiş Şekliyle 50/1983 sayılı Bayrak Radyo Televizyon

Detaylı

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)187-2015

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)187-2015 KARAR NUMARASI: Ö(K-I)187-2015 2015 YILI İSTİHDAM ENDEKSLİ SANAYİCİLERE YÖNELİK FAİZ DESTEK PROGRAMI (Önerge No:1520/2015) (E.S.T.B.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, ülkemiz ekonomisine

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)210-2015

KARAR NUMARASI: Y(K-I)210-2015 KARAR NUMARASI: Y(K-I)210-2015 GAZİMAĞUSA SERBEST LİMAN VE BÖLGEDE POSTA KUTUSU KİRALANMASI (Önerge No:227/2015) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, Akdeniz Otomotiv Teknolojileri Free Port Ltd. e araç

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)561-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)561-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)561-2014 KUNTER GÜVEN HASTANESİ NDEN HİZMET ALINMASI (Önerge No:549/2014) (S.B.) Bakanlar Kurulu, Y(K-I)474-2013 sayı ve 20.11.2013 tarihli kararla Kunter Güven Hastanesi nden alınan

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)867-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)867-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)867-2014 K-329-84 SAYI VE 12.3.1984 TARİHLİ KARARIN TADİL EDİLMESİ (Önerge No:881/2014) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Bakanlar Kurulu nun almış olduğu K-329-84

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)896-2015 İYİ ECZACILIK UYGULAMALARI

KARAR NUMARASI: Y(K-I)896-2015 İYİ ECZACILIK UYGULAMALARI KARAR NUMARASI: Y(K-I)896-2015 İYİ ECZACILIK UYGULAMALARI (Önerge No:952/2015) (S.B.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, İyi Eczacılık Uygulamaları, ilaç, diğer sağlık bakım ürünleri ile

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1639-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1639-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)1639-2014 ESKİ YAĞ DEĞİRMENİ BİNASININ KÜLTÜR AMAÇLI KULLANILMASI AMACIYLA YENİ ERENKÖY BELEDİYESİ KULLANIMINA VERİLMESİ (Önerge No:1658/2014) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, Yeni Erenköy,

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)711-2014 YANGIN HAZIR KUVVET EKİBİ KURULMASI

KARAR NUMARASI: Y(K-I)711-2014 YANGIN HAZIR KUVVET EKİBİ KURULMASI KARAR NUMARASI: Y(K-I)711-2014 YANGIN HAZIR KUVVET EKİBİ KURULMASI (Önerge No:697/2014) (Ç.D.K.B.) Bakanlar Kurulu, Fasıl 60 Orman Yasası nın 14. ve 18. madde altında yapılan Orman Yangınlarını Önleme

Detaylı

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)93-2015

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)93-2015 KARAR NUMARASI: Ö(K-I)93-2015 BARIŞ VE ÖZGÜRLÜK YAT RALLİSİ NE KATILAN YATLARA MUAFİYET SAĞLANMASI (Önerge No:1503/2015) (D.B.) Bakanlar Kurulu, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları çerçevesinde,

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1683-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1683-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)1683-2014 PROF. DR. ÖZGÜR ÖZYILKAN VE DR. HÜSEYİN MERTSOYLU NUN KKTC NE GELMELERİ (Önerge No:1738/2014) (S.B.) Bakanlar Kurulu, Sağlık Bakanlığı ile Adana Başkent Üniversitesi Hastanesi

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1305-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1305-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)1305-2014 DENİZAŞIRI (YABANCI) ŞİRKET TESCİLİ (Önerge No:1225/2014) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, Şirketler Mukayyitliği ne müracaatta bulunan ve önergede detayları sunulan

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)100-2015

KARAR NUMARASI: Y(K-I)100-2015 KARAR NUMARASI: Y(K-I)100-2015 ERCAN DEVLET HAVALİMANI NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN İLAVE PARSELLERE AİT KAMULAŞTIRMA İHBARI (Önerge No:49/2015) (B.U.B.) Bakanlar Kurulu, Ercan Devlet Havalimanı

Detaylı

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)4-2015 2015 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)4-2015 2015 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ KARAR NUMARASI: Ö(K-I)4-2015 2015 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ (Önerge No:1394/2015) (KKTCBb.) Bakanlar Kurulu, Bakanlıkların Kuruluş İlkeleri Yasası nın 4 üncü maddesine atfen hazırlanıp, ekte sunulan

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)824-2015

KARAR NUMARASI: Y(K-I)824-2015 KARAR NUMARASI: Y(K-I)824-2015 LONDRA VE BRÜKSEL DE GERÇEKLEŞTİRİLEN TEMASLAR (Önerge No:869/2015) (D.B.) Bakanlar Kurulu, 21-24 Nisan 2015 tarihleri arasında Londra ve Brüksel de çeşitli temaslarda bulunmak

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)928-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)928-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)928-2014 TANER YOLCU CONSTRUCTION LTD. DEN HİZMET SATIN ALINMASI (Önerge No:887/2014) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Spor Dairesi Müdürlüğü nün kontrol ve yönetiminde

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1453-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1453-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)1453-2014 LEFKOŞA KIZILAY MAHALLESİNDE YER ALAN PARSELLER (Önerge No:1427/2014) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, Lefkoşa Kızılay Mahallesi p/h XXI/30 W2 Blok C de yer alan önergeye

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)102-2015

KARAR NUMARASI: Y(K-I)102-2015 KARAR NUMARASI: Y(K-I)102-2015 2008 FAZLA MESAİ ÜCRETLERİ (DEĞİŞİKLİK) TÜZÜĞÜ (Önerge No:98/2015) (B.U.B.) Bakanlar Kurulu, Limanlar Dairesi (Yasal Yetki Devri) Yasası nın 5. maddesinin verdiği yetkiye

Detaylı

(Önerge No:582/2015) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)

(Önerge No:582/2015) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) KARAR NUMARASI: Y(K-I)702-2015 YARIM KALMIŞ OTELLER İLE TEVSİİ VE MODERNİZASYON YATIRIMLARINA FAİZ DESTEKLİ KREDİ PROGRAMI İLE İLGİLİ Y(K-I)533-2014 SAYI VE 12.3.2014 TARİHLİ VE Y(K-I)839-2014 SAYI VE

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1111-2015 GEÇİT HAKKI VERİLMESİ (ESENTEPE)

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1111-2015 GEÇİT HAKKI VERİLMESİ (ESENTEPE) KARAR NUMARASI: Y(K-I)1111-2015 GEÇİT HAKKI VERİLMESİ (ESENTEPE) (Önerge No:1188/2015) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, Esentepe köyü Pafta/Harita XIII/14 E2 de Resul Erdoğan adına kayıtlı Pafta/Harita III.14 E2

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)861-2015

KARAR NUMARASI: Y(K-I)861-2015 KARAR NUMARASI: Y(K-I)861-2015 PUAN SATIN ALMA İZİN SÜRELERİNİN UZATILMASI (Önerge No:890/2015) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, 41/1977 sayılı İskan, Topraklandırma ve Eşdeğer Mal Yasası nın 42A maddesinin (1)

Detaylı

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)751-2015 ANTALYA DA DÜZENLENEN 4. ULUSLARARASI HAYVANCILIK VE SÜT ENDÜSTRİSİ FUARI NA KATILIM GİDERLERİNİN KARŞILANMASI

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)751-2015 ANTALYA DA DÜZENLENEN 4. ULUSLARARASI HAYVANCILIK VE SÜT ENDÜSTRİSİ FUARI NA KATILIM GİDERLERİNİN KARŞILANMASI KARAR NUMARASI: Ö(K-I)751-2015 ANTALYA DA DÜZENLENEN 4. ULUSLARARASI HAYVANCILIK VE SÜT ENDÜSTRİSİ FUARI NA KATILIM GİDERLERİNİN KARŞILANMASI (Önerge No:2166/2015) (T.D.K.G.B.) Bakanlar Kurulu, 25-28 Kasım

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)610-2013

KARAR NUMARASI: Y(K-I)610-2013 KARAR NUMARASI: Y(K-I)610-2013 TESCİLLİ BİR YEREL LİMİTED ŞİRKET İN İSİM DEĞİŞİKLİĞİ (Önerge No:2622/2013) (Bb.Yrd. E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, Şirketler Mukayyitliği ne müracaatta bulunan ve önergede

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)91-2015

KARAR NUMARASI: Y(K-I)91-2015 KARAR NUMARASI: Y(K-I)91-2015 2015 LAPTA BELEDİYESİ (DEĞİŞİKLİK) TÜZÜKLERİ (Önerge No:2035/2014) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, Belediyeler Yasası nın 83, 85, 89, 91, 95, 99 ve 133 üncü maddelerinin verdiği yetkiye

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2280-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2280-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)2280-2014 İHRACATI TEŞVİK TÜZÜĞÜ (Önerge No:2354/2014) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, Dış Ticaret Düzenleme ve Denetim Yasası nın 4 üncü maddesinin verdiği yetkiye dayanarak,

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2384-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2384-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)2384-2014 ELEKTRİK İNKİŞAF (DEĞİŞİKLİK) NİZAMNAMESİ (Önerge No:2490/2014) (G.T.E.B.) Bakanlar Kurulu, Elektrik İnkişaf Yasası nın 44 üncü maddesinin verdiği yetkiye dayanarak, hazırlanıp

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1728-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1728-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)1728-2014 TEŞVİKLENDİRME ESASLARI ÇERÇEVESİNDE KKTC YE TAŞINAN TURİSTLERE YÖNELİK OLARAK TURİZMDEN SORUMLU BAKANLIK İLE KITSAB VE KITOB ARASINDA YAPILACAK TEŞVİK DENETİM PROTOKOLÜ

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1819-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1819-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)1819-2014 OLİMPİK ATEŞLİ TABANCAYA İLİŞKİN Y(K-I)1538-2014 SAYI VE 20.8.2014 TARİHLİ KARARIN TADİL EDİLMESİ (Önerge No:1882/2014) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, Yurtdışından

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)754-2013

KARAR NUMARASI: Y(K-I)754-2013 KARAR NUMARASI: Y(K-I)754-2013 SOSYAL SİGORTALAR DAİRESİ NİN 2014 YILI ÖDEMELERİ İÇİN BORÇLU CARİ HESAP KULLANMASI (Önerge No:2773/2013) Bakanlar Kurulu, 25.12.2013 tarih ve 59/2013 sayılı Sosyal Sigortalar

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)543-2015

KARAR NUMARASI: Y(K-I)543-2015 KARAR NUMARASI: Y(K-I)543-2015 BALALAN-YENİ ERENKÖY YOL GÜZERGAHI İÇERİSİNDE KALAN ÖZEL MÜLKİYETE AİT TAŞINMAZ MAL/MALLAR İÇİN KAMULAŞTIRMA İHBARI (Önerge No:571/2015) (B.U.B.) Bakanlar Kurulu, Kuzey Kıbrıs

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)412-2015

KARAR NUMARASI: Y(K-I)412-2015 KARAR NUMARASI: Y(K-I)412-2015 SOSYAL SİGORTALAR DAİRESİ NİN CREDITWEST BANK LTD. DEN KULLANDIĞI KREDİ VADESİNİN UZATILMASI (Önerge No:460/2015) Bakanlar Kurulu, önergeye ekli sunulan, 23.2.2015 tarih

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİK

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİK T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 22 Ağustos 2013 PERŞEMBE YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 28743 Mükerrer YÖNETMELİK Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ

Detaylı

Zorunlu Deprem Sigortasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu ile 18.08.2012 tarihinden yürürlükten kalkacaktır.

Zorunlu Deprem Sigortasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu ile 18.08.2012 tarihinden yürürlükten kalkacaktır. Zorunlu Deprem Sigortasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu ile 18.08.2012 tarihinden yürürlükten kalkacaktır.) Yayınlanan Resmin Gazete: Yayınlanan Tarih: 25.11.1999

Detaylı

KARAR NUMARASI: K(ll)879-2012 PROF. DR. ÖZGÜR ÖZYILKAN'IN MASRAFLARININ KARŞILANMASI

KARAR NUMARASI: K(ll)879-2012 PROF. DR. ÖZGÜR ÖZYILKAN'IN MASRAFLARININ KARŞILANMASI KARAR NUMARASI: K(ll)879-2012 PROF. DR. ÖZGÜR ÖZYILKAN'IN MASRAFLARININ KARŞILANMASI (Önerge No:782/2012) (S.B.) Bakanlar Kurulu, Sağlık Bakanlığı ile Adana Başkent Üniversitesi Hastahanesi arasında yapılan

Detaylı

2015 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ

2015 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ 2015 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ (27.7.2015 R.G. 118 A.E. 496 Sayılı Tüzük) BAKANLIKLARIN KURULUŞ İLKELERİ YASASI (57/1977, 25/1982, 76/1989, 26/1991, 28/1992, 40/1993, 18/1994, 4/1996, 24/1999,

Detaylı

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)99-2015

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)99-2015 KARAR NUMARASI: Ö(K-I)99-2015 PANA FİLM SİNEMA TELEVİZYON PRODÜKSİYON SAN. VE TİC. A.Ş. NE ATEŞLİ SİLAH ÖZEL İZNİ VERİLMESİ (Önerge No:1540/2015) (İ.Ç.B.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında,

Detaylı

KARAR NUMARASI: K(l 1)922-2012 ARABİAN TRAVEL MARKET 2012 DUBAİ TURİZM FUARI'NA KATILIM

KARAR NUMARASI: K(l 1)922-2012 ARABİAN TRAVEL MARKET 2012 DUBAİ TURİZM FUARI'NA KATILIM KARAR NUMARASI: K(l 1)922-2012 ARABİAN TRAVEL MARKET 2012 DUBAİ TURİZM FUARI'NA KATILIM (Önerge No:959/2012) (T.Ç.K.B.) Bakanlar Kurulu, Turizm, Çevre ve Kültür Bakanlığı'nın turizm sektörü ile birlikte

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1143-2015 HEMEN-KAZAN OYUN KARTI BASIMI

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1143-2015 HEMEN-KAZAN OYUN KARTI BASIMI KARAR NUMARASI: Y(K-I)1143-2015 HEMEN-KAZAN OYUN KARTI BASIMI (Önerge No:1228/2015) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, Spor Dairesi Müdürlüğü ne bağlı Piyangolar Birimi nin satışa sunduğu ve mevcudu

Detaylı

2013 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ

2013 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ 2013 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ (6.9.2013 R.G. 143 EK III A.E. 466 Sayılı Tüzük) BAKANLIKLARIN KURULUŞ İLKELERİ YASASI (57/1977, 25/1982, 76/1989, 26/1991, 28/1992, 40/1993, 18/1994, 4/1996, 24/1999,

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE Sayı: 35 EK IV 5 Mart, 2013 Sayı': 28 Bölüm I BAKANLAR KURÜLU KARARLARI KARAR NUMARASI: K(!l)337-2013 : : MEDYA SEKTÖRÜNE KATKI YAPILMASI (Önerge No:335/2013)

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)480-2013

KARAR NUMARASI: Y(K-I)480-2013 KARAR NUMARASI: Y(K-I)480-2013 ESER EMİN ÖKTEM İN GÜZEL SANATLARDA OLAĞANÜSTÜ YETENEKLİ ÇOCUKLARIN DEVLET TARAFINDAN YETİŞTİRİLMESİ YASASI NDAN YARARLANDIRILMASI (Önerge No:2456/2013) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2-2013

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2-2013 KARAR NUMARAS: Y(K-)2-203 İDARİ KOORDİNASYON YÖNÜNDEN BAKANLKLARA BAĞL VE/VEYA İLGİLİ KURUM VE KURULUŞLAR (Önerge No:2007/203) (KKTCBb.) Bakanlar Kurulu, Bakanlar Kurulu'nun almış olduğu E-2-2009 sayı

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)162-2014. Bakanlar Kurulu, ekte sunulan, Teknik Kurulların Çalışma Usul ve Esasları (Değişiklik) Tüzüğü nü onayladı.

KARAR NUMARASI: Y(K-I)162-2014. Bakanlar Kurulu, ekte sunulan, Teknik Kurulların Çalışma Usul ve Esasları (Değişiklik) Tüzüğü nü onayladı. KARAR NUMARASI: Y(K-I)162-2014 TEKNİK KURULLARIN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI (DEĞİŞİKLİK) TÜZÜĞÜ (Önerge No:181/2014) (KKTCBb.) Bakanlar Kurulu, ekte sunulan, Teknik Kurulların Çalışma Usul ve Esasları (Değişiklik)

Detaylı

2015-2016 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI OKUL SPOR FAALĠYETLERĠ SATRANÇ BRANġ AÇIKLAMALARI

2015-2016 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI OKUL SPOR FAALĠYETLERĠ SATRANÇ BRANġ AÇIKLAMALARI 1. Yarışmalar; Spor Genel Müdürlüğü Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliği, Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanlığınca öngörülen hükümlere, Uluslararası Oyun Kuralları ve Yarışma Talimatlarına uygun olarak yapılacaktır.

Detaylı

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur. ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı : TİM.AİB.GSK. ARGE/ 000290 28/01/2013 Konu : Sirküler. ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE SİRKÜLER 2013 / 41 Sayın Üyemiz, 1. GİK 45.Dönem Toplantısı

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)312-2015

KARAR NUMARASI: Y(K-I)312-2015 KARAR NUMARASI: Y(K-I)312-2015 PUL VERGİLERİ (DEĞİŞİKLİK) EMİRNAMESİ (Önerge No:329/2015) (M.B.) Bakanlar Kurulu, Pul Yasası nın 62 A maddesinin verdiği yetkiye dayanarak, hazırlanıp ekte sunulan, Pul

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)298-2014 YURTDIŞI GÖREV

KARAR NUMARASI: Y(K-I)298-2014 YURTDIŞI GÖREV KARAR NUMARASI: Y(K-I)298-2014 YURTDIŞI GÖREV (Önerge No:268/2014) (KKTCBb.) Bakanlar Kurulu, Gazimağusa da bulunan cesetten alınan organ ve diğer emarelerin TC Emniyet Genel Müdürlüğü Laboratuvarlarında

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1801-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1801-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)1801-2014 YOLCU TAŞIYAN ARAÇ MESLEKİ SÜRÜCÜ BELGESİ VERİLMESİ VE UYULMASI GEREKEN KURALLAR (DEĞİŞİKLİK) TÜZÜĞÜ (Önerge No:1763/2014) (B.U.B.) Bakanlar Kurulu, Motorlu Araçlarla Yolcu

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1964-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1964-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)1964-2014 ASKERİ YASAK BÖLGELER (DEĞİŞİKLİK) KARARNAMESİ (Önerge No:2065/2014) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, Askeri Yasak Bölgeler Yasası nın 3(1) maddesinin verdiği yetkiye dayanarak hazırlanıp

Detaylı

ANTRENÖR SAYILARIMIZ SPORCU SAYIMIZ LİSANSLI SPORCU FAAL SPORCU BAYAN 3.674 990 ERKEK 11.196 3.133 GENEL TOPLAM 14.870 4.123

ANTRENÖR SAYILARIMIZ SPORCU SAYIMIZ LİSANSLI SPORCU FAAL SPORCU BAYAN 3.674 990 ERKEK 11.196 3.133 GENEL TOPLAM 14.870 4.123 TÜRKİYE ÖZEL SPORCULAR SPOR FEDERASYONU BAŞKANLIĞI 19 KASIM 2012-30 EKİM 2014 YILLARI ARASI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Federasyonumuzun 4.Olağan Mali Genel Kurulunda delegelerimizin bilgisine sunulmak

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)705-2013

KARAR NUMARASI: Y(K-I)705-2013 KARAR NUMARASI: Y(K-I)705-2013 DENİZAŞIRI (YABANCI) ŞİRKET TESCİLİ (Önerge No:2621/2013) (Bb. Yrd. E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, Şirketler Mukayyitliği ne müracaatta bulunan ve önergede detayları sunulan

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1205-2015

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1205-2015 KARAR NUMARASI: Y(K-I)1205-2015 TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU NDAN ALINAN DOZİMETRE İZLEME HİZMETİNİN ÖDENMESİ (Önerge No:1296/2015) (S.B.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Sağlık Bakanlığı

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)158-2015

KARAR NUMARASI: Y(K-I)158-2015 KARAR NUMARASI: Y(K-I)158-2015 TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU YÖNETİM KURULU NDA ÜYE DEĞİŞİKLİĞİ YAPILMASI (Önerge No:164/2015 165/2015) (G.T.E.B.) Bakanlar Kurulu, Toprak Ürünleri Kurumu Yönetim Kurulu na Y(K-I)45-2013

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2275-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2275-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)2275-2014 YABANCI UYRUKLU KİŞİLERİN TAŞINMAZ MAL SATIN ALMA İSTEMİNE İLİŞKİN ALINAN KARARLARIN TADİL EDİLMESİ (Önerge No:2386/2014) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, Yabancı Uyruklu Kişilerin

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)974-2015

KARAR NUMARASI: Y(K-I)974-2015 KARAR NUMARASI: Y(K-I)974-2015 KORKUTELİ NDE MUSTAFA ŞADANOĞLU KİRASINDA BULUNAN KİRA SÖZLEŞMESİNİN UZATILMASI (Önerge No:1032/2015) (M.B.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, nın kontrol

Detaylı

TÜRKİYE JUDO VE KURAŞ FEDERASYONU BAŞKANLIĞI

TÜRKİYE JUDO VE KURAŞ FEDERASYONU BAŞKANLIĞI 2009-2010 YILLARINA AİT FAALİYET RAPORU FEDERASYONUMUZA AİT BAZI TEKNİK BİLGİLERİ, Judo Yapılan Faal İl Sayısı; 2010 yılı itibariyle 63 ilde faal judo yapılmaktadır. Sporcu Sayımız; 2009 yılı lisanslı

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ EKONOMİ BAKANLIĞI. Yeliz TORUN İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı İG Uzmanı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ EKONOMİ BAKANLIĞI. Yeliz TORUN İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı İG Uzmanı TÜRKİYE CUMHURİYETİ EKONOMİ BAKANLIĞI Yeliz TORUN İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı İG Uzmanı İhracatta Devlet Yardımları ve TURQUALITY Hazırlık Aşaması Pazarlama Aşaması

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)658-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)658-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)658-2014 ATRİAL FİBRİLASYON KALP ARİTMİ AMELİYATLARINDA KULLANILMAK ÜZERE GETİRİLEN CİHAZA GEÇİCİ İTHAL İZNİ VERİLMESİ (Önerge No:637/2014) (S.B.) Bakanlar Kurulu, Sağlık Bakanlığı

Detaylı

Emre ÇOĞULU Genel Sekreter Vekili

Emre ÇOĞULU Genel Sekreter Vekili Sayı Konu : : TİM.EİB.GSK.08.1/8847 Moskova/R.Federasyonu/ Mobilya, Kağıt, Ahşap Eşya ve Orman Ürünleri STH İzmir, 20/08/2014 E-posta Sayın Üyemiz, Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri nden alınan yazıda,

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1901-2014 2014 MALİ YILI BÜTÇESİ 1.1.2014-30.6.2014 DEVRESİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1901-2014 2014 MALİ YILI BÜTÇESİ 1.1.2014-30.6.2014 DEVRESİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI KARAR NUMARASI: Y(K-I)1901-2014 2014 MALİ YILI BÜTÇESİ 1.1.2014-30.6.2014 DEVRESİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI (Önerge No:1973/2014) (M.B.) Bakanlar Kurulu, önergeye ekli sunulan, 2014 Mali Yılı Bütçesi 1.1.2014-30.6.2014

Detaylı

AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ MOSKOVA SEKTÖREL TİCARET HEYETİ

AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ MOSKOVA SEKTÖREL TİCARET HEYETİ AKDENİZ Sayı: Konu: TİM.AKİB.08.EĞT.2014/77-9257 MOSKOVA SEKTÖREL TİCARET HEYETİ Mersin, 26/08/2014 MOSKOVA SEKTÖREL TİCARET HEYETİ Sayın Üyemiz, Akdeniz Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri İhracatçıları

Detaylı

EKONOMİ BAKANLİĞ İ PAZAR ARAŞTİRMASİ VE PAZARA Ğİ Rİ Ş DESTEĞ İ

EKONOMİ BAKANLİĞ İ PAZAR ARAŞTİRMASİ VE PAZARA Ğİ Rİ Ş DESTEĞ İ EKONOMİ BAKANLİĞ İ PAZAR ARAŞTİRMASİ VE PAZARA Ğİ Rİ Ş DESTEĞ İ NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ Şirketlerimizin, kuruluşlarımızın yurt dışı pazarlara giriş stratejilerine

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2270-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2270-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)2270-2014 ÇAM KESE BÖCEĞİ İLE MÜCADELE PROJESİ (Önerge No:2381/2013) (Ç.D.K.B.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, 2014-2015 yılında başlatılan KKTC Orman Alanlarında

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI Şubat 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28908 BAKANLAR KURULU KARARI Karar : 2014/5860 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü ve Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinin görevlendirilmesiyle ilgili bazı

Detaylı