KAMU HİZMETLERİ VE ALTYAPIDA KAMU ÖZEL İŞBİRLİĞİ (*)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KAMU HİZMETLERİ VE ALTYAPIDA KAMU ÖZEL İŞBİRLİĞİ (*)"

Transkript

1 KAMU HİZMETLERİ VE ALTYAPIDA KAMU ÖZEL İŞBİRLİĞİ (*) Yazar: Enver GÜNEY(**) E-yaklasim Dergisi / Şubat 2005 / Sayı: 19 I- GENEL DEĞERLENDİRME Kamu kaynaklarının yetersiz olduğu veya kamudan yapılan harcamaların ciddi bir şekilde sorgulandığı günümüzde kamu hizmetleri ve altyapıda yatırımı kim yapmalı sorusu, son zamanlarda gelişmiş ve gelişmekte olan tüm ekonomilerin temel sorunlarından biri haline gelmiştir. Geçmişte; karayolları, sulama sistemleri, su arıtma ve deşarj işlemleri ile birçok altyapı işi kamu kurumları tarafından finansmanı sağlanarak gerçekleştirilip, yönetiliyordu. Bu duruma istisna olarak dünyadaki bu gelişmelerden çok önce kamu-özel işbirliğini başlatan ABD deki telekom hizmetlerini ve elektrik dağıtım hizmetlerini vermek mümkündür. Su dağıtımı konusunda da Fransa nın yaklaşık 200 yıllık bir imtiyazlı şirket örneği bulunmaktadır. Konunun genel başlığı altında ve geçmiş tecrübelerin ışığında bir değerlendirme yapıldığında ise; altyapı projelerinin genelde çok önemli projeler olduğu, faydalanan insan sayısının diğer hizmet sektörlerine göre oldukça fazla olduğu ve yatırım için gereken sermayenin büyüklüğünden dolayı, özel sektörün bu alanda iş yapmadan önce gerek finansman ve bankacılık ve gerekse teknik çalışmalar için önemli bir gayret göstermesinin gerektiği, söylenebilir. Kamu hizmetleri ve altyapı sektörü yatırımcılar açısından, yüksek risk taşıyan, bununla birlikte getirisi de yüksek olan faaliyet konuları olarak algılanılmaktadır. Bu sektörde riski üç şekilde değerlendirmek mümkün bulunmaktadır. - sistematik risk; etkili bir denetim ve düzenleme altyapısının olmadığı, yani kurumsal olarak sektörün herhangi bir yasal çerçevede tanımlanmış bir düzenlemesinin bulunmadığı anlamına gelmektedir. Bu durum, yatırım yapılacak ülke açısından ciddi bir istikrarsızlık görüntüsü vermektedir. - yapısal risk; özelleştirilecek kamu hizmet birimlerinin yapısal olarak gelişmemiş olması ve özelleştirilmeye hazır olmamalarının yarattığı bir risk unsurudur. Bu durum, yapısal anlamda dönüşüme, yani serbest piyasa ekonomisine geçise de engel olmaktadır. - sosyal ve kültürel yapıdan kaynaklanan belirsizlik ve riskler; sosyal ve kültürel olarak bazı yatırım ve hizmet alanlarının özelleştirilmeye hazır olmamalarından kaynaklanan riski oluşturmaktadır. Bu durum, ancak eğitim ve toplumsal programlarla belirli bir süreç sonucunda özelleştirme altyapısının hazır hale gelebileceğini, göstermektedir. Tüm bu risklerin mevcut olmasının yanında, serbest piyasa mekanizmasının istenilen sonuçları sağlayamadığı durumlarda; güçlü, bağımsız ve yetkili bir bağımsız otoritenin varlığı, yazının daha sonraki bölümlerinde de açıklanan koşullarda, yatırımcılara güven sağlayabilecek ortamın oluşturulması için zorunluluk arzetmektedir. II- DÜNYADAKİ GELİŞMELER Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü (UNCTAD) tarafından yayınlanan 2004 Yılı Dünya Yatırım Yıllığında, gelişmekte olan ülkelere yönelik doğrudan yabancı sermaye girişlerinde kamu hizmetleri ve altyapı sektörünün önemli bir yer kapladığı, belirtilmektedir. Raporda, Afrika ülkelerinin doğrudan yabancı sermaye girişlerini artırma amacıyla yaptıkları düzenlemeler sırasında, altyapı ve kamu hizmetlerini cezbetmek amacıyla da oldukça önemli bir değişim sürecine girdikleri, vurgulanmaktadır. Bu ülkeler

2 arasında, dünya ekonomisinde ihmal edilebilir bir büyüklüğe sahip olan Burundi, Kenya ve Rwanda gibi ülkelerin yanında Afrikanın en büyük ülkelerinden olan Nijerya da bulunmaktadır. Örneğin, Rwanda da Özelleştirme Sekreterliği, 2003 yılında Kamu İktisadi Kurumu mahiyetindeki telekom şirketi Rwandatel i satışa çıkarmış; bu satış sürecinde yatırımcılar için bütün kısıtlamalarını kaldırmıştır. Ethopya da ise, yatırım ortamının libere edilmesiyle ilgili çalışmalara hız verilmiş; bu amaçla da, elektrik üretim ve dağıtımı, posta hizmetleri ve 20 den fazla yolcu taşıyan hava ulaşımı hariç, hizmetler sektöründe serbestleştirilmeye gidilmiştir. Ethopya da yabancı yatırımcılar, rüzgar enerjisi gibi elektrik üretimi için yeni sayılan bir alanda teşvik edilmeye başlanmıştır. Madagaskar, Libya ve diğer birçok Afrika ülkesi de bu alanda hızlı adımlar atmaya başlamışlardır. Afrika ülkelerinde diğer bir eğilim telekomünikasyon alanında ortaya çıkmıştır. Özellikle Güney Afrika Cumhuriyetinde telekom ve bilgi teknolojileri alanında kamu işletmeciliğinin özel işletmeciliğe dönüştüğü görülmektedir. Afrika nın tamamı açısından bakıldığında ise, özelleştirme sürecinin etkisiyle, 1996 yılında 1, 2 milyon olan mobil telefon kullanıcı sayısı 2003 yılında 51 milyona ulaşmıştır. Bu rakamın günümüzde 65 milyona ulaştığı tahmin edilmektedir. Yatırımcı açısından bakıldığında ise, bazı gelişmekte olan ülke yatırımcılarının az gelişmiş ülkeler pazarında oldukça başarılı sonuçlar aldıkları, gözlemlenmektedir. Lübnan lı telekom operatörleri Burundi, Kongo, Gana, Gine ve Liberya da; Telkom Malezya da Güney Afrika ve Gine de başarılı işler yapmaktadırlar. Konuya Türk şirketleri açısından bakıldığında; Turkcell in; Moldovya, Ukrayna, Gürcistan, Azerbaycan ve Kazakistan gibi ülkelerde oldukça aktif olduğunu, görmekteyiz, Afrika ülkeleri yatırımcıları cezbetmek amacıyla ilgili mevzuatlarını serbestleştirirken, bir yandan Dünya Bankası Yatırım Sigorta Kurumu (MIGA) ile de işbirliği protokolleri yaparak potansiyel yatırımcıları sigortalamakta, diğer yandan ise gerek kendi aralarında ve gerekse diğer ülkelerle Yatırımların Karşılıklı Korunması ve Teşviki (YKKT) ve Çifte Vergilendirmeye Önleme Anlaşmaları (ÇVÖA) imzalayarak yabancı yatırımcıların güvenini kazanmaya çalışmaktadırlar yılı itibariyle, Afrika ülkeleri 35 YKKT ve 9 ÇVÖA imzalamışlardır. Bunların büyük bir kısmı ABD ve AB ülkeleri ile yapılmıştır. Toplamda ise bugüne kadar 567 YKKT ve 374 ÇVÖA imzalandığı, görülmektedir. Bugün ekonomisi en kapalı ülkeler gurubunda gördüğümüz Suudi Arabistan bile, yatırımcıların cezbedilmesi için ciddi bir gayret içindedir. Bu ülkenin, elektrik, gaz iletim ve dağıtımı, eğitim ve boru hatları gibi kamu hizmetinin yürütüldüğü alanları özel girişimcilere açtığını gözlemlemekteyiz. Suudi Arabistan bu konuda, daha da ileri giderek, internet ve servis sağlama hizmetleri, data ve mesaj servisi sağlama işlerine uygulanan kısıtlamaları tamamıyla kaldırmıştır. Çin Halk Cumhuriyeti de, Dünya Ticaret Örgütüne olan yükümlülüklerini gözönünde bulundurarak, doğrudan yabancı yatırımlarla ilgili kısıtlamalarını kaldırmaya başlamıştır. Bunlar arasında, banka ve sigortacılık, telekomünikasyon, lojistik ve taşımacılık da yer almaktadır. Bu sürecin 2008 yılı sonuna kadar büyük ölçüde tamamlanması beklenmektedir. Elektrik üretim-iletim ve dağıtımında, 1990 ile 2002 yılları arasında, %28 i doğrudan yabancı sermaye olarak gelişmekte olan ülkeler ve eski sosyalist ülkeler gurubuna ait olmak üzere özel yatırımların dünya genelinde zirve noktaya ulaştığını, görmekteyiz.bu rakamın dışındaki özel yatırımlar ise Yap-İşlet-Devret ve diğer imtiyazlı işletme modelleri ile gerçekleştirilmiştir. Eski Sosyalist ülkelerde ise kendi ekonomileri açısından konuya bakıldığında elektrik sektöründe, bu dönemde yıllık %24 oranında büyüme oranının yakalandığı, görülmektedir.(1997 yılında özel sektör yatırımlarının bu alanda en üst seviyeye geldiği ifade edilmektedir.) Bu sektörde, en büyük payı 200 milyar ABD doları yabancı yatırımla Güney Amerika ve Karayipler bölgesi almıştır. İkinci sırayı ise doğu Asya ve Pasifik ülkeleri gurubu almıştır. Her iki gurubun dünya toplamındaki payı ise %75 gibi şaşırtıcı bir orandır. Ülkeler itibariyle bir değerlendirme yapıldığında ise, Brezilya nın %21, Çin Halk Cumhuriyeti nin %10 ve Arjantin in ise %7 oranında toplam elektrik yatırımlarından pay aldığı, görülmektedir.

3 Su üretim ve dağıtımı ise bu açıdan daha düşük bir seviyede kalmıştır ile 2002 yılları arasında, 35 milyar ABD doları seviyesinde bir dünya özel sektör yatırımı tutarından bahsetmek mümkündür. Bu alanda özel yatırım, imtiyaz, işletme ve bakım ve Yap-İşlet-Devret modelleri gibi finansman modelleri kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Yatırımların büyük çapta güney Amerika, Karayipler ve güney doğu ve doğu Asya da gerçekleştiği su sektöründe yatırım, 1987 ile 2002 yılları arasında %64 ü imtiyaz (20 ile 30 yıllık), %20 si yeni proje ve %16 sı ise diğer özelleştirme yöntemleri kullanılmak suretiyle özel girişimcilerce gerçekleştirilmiştir. Güney Amerika da kamu ve özel işbirliği modelinin en başarılı bir şekilde uygulandığı telekomünikasyon sektöründe ise sabit hatların adet olarak kısa sürede olağanüstü bir seviyede artış gösterdiği ve rekabet nedeniyle de hizmet ücretlerinin oldukça düşük seviyelere düştüğü gözlemlenmiştir. Güney Amerika ülkelerinde telefon bekleme süresi yıl gibi sürelerden birkaç güne düşmüş, mobil telefon tarifeleri de yine rekabet nedeniyle sabit telefon ücretlerine yakın bir seviyeye gelmiştir, III- KAMU HİZMETİ VE ALTYAPIDA KAMU-ÖZEL İŞBİRLİĞİNİN ANLAMI Kamu yerine özel sektörün altyapı sektöründe faaliyet göstermesinin bazı koşulları bulunmaktadır. Bunlar; yaşamsal önemi olan projeler için bazı ilave teşviklerin sağlanması, fiyatlamanın politik kararlar yerine arz-talep koşularına göre belirlenmesi, yönetimin ve işin sürdürülebilirliğinin özel piyasa koşullarının gerektirdiği iyi yönetişim (good governance) ilkeleri dikkate alınarak, sağlanmasıdır. Gelişmekte olan ülkeler ve sermaye kıtlığı çeken eski sosyalist ülkelerde ( buna gelişmiş pekçok ülke de dahil edilebilir) altyapı yatırımlarının geleneksel kamu fonlarının çok büyük bir kısmını tüketerek diğer gereksinimlere yeterli fon bırakmadığı inkâr edilemez bir gerçektir. Projeler için kullanılması gereken kamu fonlarının büyüklüğü; bunların yerine özel sermayenin gelmesi için; finansman, tasarım, inşaat, işletme ve hatta yeni ve daha önce uygulama olanağı bulmamış kamu özel işbirliği modelinin uygulanabilirliği açısından önemli bir çalışma altyapısının kurulmasını zorunlu kılmaktadır. Kamu- özel işbirliğinin kullanılabileceği alanlar ise; karayolları, köprüler, tüneller, demir yolları, limanlar ve havalimanları, kullanma suyunun sağlanması, sulama kanallarının yapılması ve işletilmesi ile atık suyun arıtılması işlemleri, telekomünikasyon hizmetleri, elektrik üretimi ve dağıtımı, kamu binalarının yapımı, katı atıkların değerlendirilmesi ve nükleer ve zararlı diğer atıkların imhası veya değerlendirilmesi gibi iş ve işlemlerin ve yapıların inşaası, yeni ilave yatırımların gerçekleştirilmesi, rehabilitasyonu, işletilmesi ve idamesini (sürdürülebilirliğini) kapsamaktadır. Sonuç olarak, altyapı sektöründe daha fazla özel sektör daha az devlet şeklinde nitelendirilebilecek bir kamu- özel işbirliği modelinin, zamanla tüm dünyada kendisini daha fazla hissettireceğini söylemek, kehanet olmasa gerektir. Bu hizmetlerin en önemli özellikleri, özel finansmanla gerçekleştirilmeleri nedeniyle hizmetten yararlananların bir ücret ödemek zorunda kalmaları, bu ücretin piyasa koşullarına göre belirlenmesi, ödemenin işin niteliğine göre nihai kullanıcı veya işveren kamu kurumunca (işin niteliğine göre adam başına, maliyet artı, ölçülen birim hizmet başına gibi kriterlere göre) hizmeti gerçekleştiren özel kuruma ödenmesidir. Altyapı hizmetlerinde kamu - özel işbirliğinin gerçekleşmesi halinde, piyasa aktörleri ön plana çıkmakta, özel kaynaklı sermaye ilgili finans kurumlarınca uygun koşullarda ve miktarda sunulabilmekte, bu nedenle pahalı ve yetersiz kamu fonlarına olan ihtiyaç azalmakta, işletme maliyetleri hizmetten faydalananlarca karşılanmakta ve bu sayede de kamunun ürettiği hizmetler için talep ettiği fiyattan daha uygun fiyat verilebilmekte ve vergi ile finanse edilen bu hizmetlerin toplumun tamamına olan faydası dikkate alındığında daha adil bir hizmet sunma alternatifi yaratılabilmektedir. Toplumun tamamından toplanan vergilerin, toplumun bir kısmının faydalandığı mal ve hizmetlerin üretilmesi için kullanılması toplumsal fayda açısından adaletsiz bir uygulama yarattığından, kamu özel işbirliğinin yarattığı bu model en azından hizmetten faydalanana maliyeti yükleyerek, daha adil bir görüntü sergilemektedir. Altyapıda kamu özel işbirliği sayesinde; - artan nüfusun ihtiyaç duyduğu hizmetler gecikmeksizin karşılanabilmekte,

4 - çeşitli kurumsal düzenlemelerin (çevre, muhasebe, diğer düzenlemeler) gerektirdiği uygulamalara eksiksiz uyulması sağlanabilmekte, - yeni altyapı hizmetleri daha düşük maliyetle yapılmakta ve vatandaşlardan yeni yapılan masraflardan dolayı ilerde yüksek hizmet bedeli istenmemekte, - altyapı projelerinin imtiyaz olarak verilmesi halinde; başlangıçta alınan imtiyaz bedeli (işletme hakkı devir bedeli) daha sonra yapılması muhtemel başka kamu projeleri için kullanılabilmekte ve bu şekilde diğer kamu projeleri başta olmak üzere genelde kamu bütçeleri için önemli tasarruflar sağlanabilmektedir. Özel sektörün devlete altyapı sektöründe sağlayabileceği faydalara genel olarak bakıldığında ise aşağıdaki sonuçlara ulaşılabilmektedir; 1- Herşeyden önce özel sektör; yeni, ilk defa uygulama alanı bulacak şekilde tasarlanmış, kullanıcı tarafından finansmanı sağlanan ve karlı projeleri devlete sunabilmektedir. Bunun yanında da rehabilitasyon, yenilenme ve genişleme ihtiyacı olan eski projeler için de benzer faydalar yine özel sektör tarafından karşılanabilecektir. 2- Devlet projeleri, genellikle yeterli kaynak hazır olduğunda gerçekleştirilebilen, ekonomik olmayan, politik gerekçeli, şahsi egoları tatmin etmekten başka bir işe yaramayan anlamsız büyük yapıtlardır. Özel sektör piyasa koşullarına göre oluşan ve kullanıcıların satın alırken zorlanmadığı mal ve hizmet fiyatları ile kendi kendine finansman yaratarak topluma yeni projeleri kazandırabilmektedir. 3- Projelerin en başından itibaren, özel sponsorlar ile tecrübeli ticari kreditörlerin işin içinde olmasından dolayı, teknik ve finansal açıdan oldukça mükemmel çalışmaların yapıldığını söylemek mümkündür. 4- Özel sektör, kullanımı çok zor ve sınırlı olan kamu kaynakları yerine, özel sermaye piyasalarına girerek, yüksek riskten ve buna karşılık yüksek getiriden hoşlanan yatırımcıları finansman konusunda ikna etmeyi başarabilmektedir. Bunun başarılması halinde de kamu fonları diğer projeler için atıl kalmakta, kamu bütçeleri daha az açık vererek kamunun kredilendirilme karne notunun yükselmesi sağlanmaktadır. 5- İnsaat süresi dikkate alındığında da, özel teşebbüsün kamuya göre daha hızlı ve daha az maliyetli olduğunu söylemek gerçekçi olacaktır. Burada diğer bir olgu ise, devletin aşırı bürokratik yapısı ve karışık ihale prosedürüne karşılık, özel teşebbüsün bu açıdan da daha hızlı ve güvenilir bir çizgi çizebilmesi ve işi geliştiren yatırımcıların işi süratle tamamlama sürecine girebilmesidir. 6- Özel teşebbüs kamu düzenleyici otoritelerinin koyduğu kurallara sıkı sıkıya uymakta (çevre ve su kalitesi gibi) ve bu konuda devlete göre daha ağır bir maliyete katlanmasına rağmen, daha etkin ve verimli çalışabilmektedir. 7- Vergi ödeyen özel şirketler vergi gelirleri için daha önce olmayan bir kaynak yaratacaklardır. Özel sektörün geliştirdiği projeler, bir YTL yatırım maliyetine karşılık en az iki YTL tutarında yeni vergi ve hizmet geliri yaratabilmektedir. 8- Özel sektör en azından kamunun üzerinde kalması mümkün olan bir riski üzerine almaktadır. 9- Proje süresince yeni teknoloji getiren özel yatırımcı, aynı zamanda kamu personelini de süreç içinde eğitmektedir. 10- Özel teşebbüsün girişimi sayesinde, daha önce benzer bir projenin olmaması (benchmark) nedeniyle ekonomik anlamda karşılaştırma olanağı olmayan ve bu nedenle gerçek maliyetleri tahmin edilemeyen kamu projelerinin etkinliklerinin daha doğru bir şekilde değerlendirilmesi, sağlanabilmektedir. IV- KAMU-ÖZEL İŞBİRLİĞİNİN SINIRLARI Altyapı ve kamu hizmetlerinde kamu- özel işbirliğinin sınırları en katı anlamda devlet kurumu (yani özel sektör payı veya özel yönetim anlayışının olmadığı bir yapı) ile başlayıp çok değişik varyasyonları içeren geniş bir spektrum şeklindedir. Bu yapıyı şu şekilde özetleyebiliriz: 1- Devlet kurumu,

5 2- Kamu İşletmesi, 3- Hizmet Sözleşmesi, 4- İşletme ve Bakım Sözleşmesi veya Kiralama, 5- Kooperatife İş Devri, 6- Kirala Yap İşlet (LBO), 7- Yap - Devret İşlet (BTO), 8- Yap İşlet Devret (BOT), 9- İlave Yatırımla İşlet İlaveyi Devral (Wraparound Addition) 10- Satın Al Yap İşlet (BBO), 11- Yap Sahip Ol İşlet (BOO). Sistemin geniş bir spektrum içinde nasıl işlediğini görmek için her bir modele bakıldığında aşağıdaki sonuçlara ulaşılmaktadır. A- DEVLET KURUMU Bu modelde altyapı kaynaklı kamu hizmeti doğrudan devlet tarafından sağlanmaktadır. Devlet tesisin sahibi olarak, işin tasarımı, finansmanı, inşaatın yapılması ve işletmeden doğrudan sorumlu bulunmaktadır. En somut örnek olarak Ankara ve İstanbul Belediyesi Sular İdarelerini, (ASKİ ve İSKİ) ve belediye otobüs işletmelerini göstermek mümkün bulunmaktadır. B- KAMU İŞLETMESİ Gerek gelişmiş ve gerekse gelişmekte olan ülkelerde, enerji, su, taşımacılık ve telekomünikasyon sektöründe kamu işletmeleri önemli bir yer tutmaktadırlar. Bu işletmeler ticarileşme ve sirketleşme anlamında önemli değişimler geçirmektedirler. Burada ticarileşmeden; yönetim ve mali özerklik, kullanıcı tarafından ödenen ücretlerle finanse edilen özerk bütçe; şirketleşmeden de yönetim ve sahiplik yapısının birbirinden ayrıldığı ticaret kanununa göre ticari esaslara göre kurulmuş şirket yapısının varlığı, anlaşılmaktadır. Bilindiği üzere, Türkiye de de 1960 lı yılların başında planlı ekonomiye geçilmesi ile birlikte Kamu İktisadi Teşebbüslerinin (KİT) rehabilitasyonu için önemli çalışmalar başlatılmış ve sonunda 440 sayılı yasa ile KİT lerin yeniden yapılandırılması, 468 sayılı yasa ile de KİT lerin denetim esaslarının yeniden düzenlenmesi gerçekleştirilmiştir. Ancak, uygulamanın geçen yirmi beş yıllık sürede başarısız olduğunun anlaşılması ile birlikte 24 Ocak kararlarının bir uzantısı olarak KİT lerle ilgili gerçekten reform sayılabilecek bir dizi önlem alınmış ve 1980 li yılların sonlarında KİT lerin Holding şeklinde ve bağlı müesseselerin de Anonim Şirket şeklinde yapılandırılmaları sağlanmıştır. Bu amaçla, tüm KİT lerin ana sözleşmeleri ticaret hukuku prensiplerine göre yeniden düzenlenerek, yayınlanmıştır. Bu sürecin esas amacı ise, özelleştirme öncesi gerçek anlamda bir rehabilitasyonun yapılabilmesidir. Mevcut uygulamanın eskisine göre daha iyi olduğunu, yönetim yapısına ciddi ölçüde profesyonel isimlerin alınması dolayısıyla, söylemek mümkündür. Ancak istenilen ölçüde bir profesyonel yönetim anlayışının sağlanmadığı, geçtiğimiz yıllarda IMF ile stand-by öncesi yaşanan krizin de nedeni olan Türk Telekom yönetim kurulunun atanması olayında tüm çıplaklığı ile ortaya çıkmıştır. Dünya genelindeki gelişmeler dikkate alındığında hedef, KİT lerde etkinlik ve güvenirliğin sağlanması ve bunun için de politik bir organ yerine iş adamı gibi basiretli davranan bir yönetim yapısı ve mantığının yerleşmesidir. Su üretimi, dağıtımı ve arıtması işiyle uğraşan bir kamu işletmesi ile ilgili sonuçlardan; 1) iyi bir yönetim kadrosu; orta yönetimde iyi, profesyonel ve istikrarlı bir idari yapı, 2) maliyetleri karşılayabilen tarife yapısıyla güçlü bir mali yapı, 3) kullanıcı ve tüketiciyle iyi ilişkiler, 4) bazı durumlarda özel sektöre (işletme ve bakım, özel sermaye, iyi bir maliyet muhasebesi sisteminin kurulması

6 gibi) sözleşme ile iş devri imkanı sağlanması ve devletin, yönetimin ve/veya yönetim kurulunun rollerinin açık olarak belirlenmesi, hallerinde kamu işletmesinin özel bir yönetimin sağlayabildiği başarıya yakın bir performans gösterebileceği, anlaşılmaktadır. C- HİZMET SÖZLEŞMESİ Altyapı sektöründe bazı özel hizmetler özel şirketlere sözleşme ile verilebilmektedir. Bunlara örnek olarak, biletleme-faturalama, temizlik, kurumlar ve araçlara (trenlere ve uçaklara) yemek servisi sağlanması, tarife ve metre okunması, su ve elektrik faturalarının hesaplanması ve tahsil edilmesi, devlet karayollarının veya cadde ve sokakların temizlenmesi ve karların kürenmesi, kamu kurumlarında temizlik ve diğer ikincil işlerin yürütülmesi, verilebilmektedir. Bu uygulamada kamu kurumu veya işletmesi işletme ve bakım gibi temel fonksiyonlar açısından sorumluluğunu sürdürmekte ve ticari riskin tamamını üzerinde taşımaktadır. Kurum, sabit yatırımları finanse etmekte ve işletme sermayesini karşılamaktadır. Sözleşme ile iş verilen özel işletmeye (müteahhit) ödeme; zaman, birim başına, sabit ücret, maliyet artı gibi fiziki göstergeler dikkate alınarak yapılmaktadır. Örnek vermek gerekirse, gönderilen su faturası başına 1 YTL gibi. Hizmet sözleşmeleri uygulama itibariyle genel olarak beş yıldan az bir dönem için yapılmaktadır. D- İŞLETME VE BAKIM SÖZLEŞMESİ VEYA KİRALAMA (LEASE) Bu modelde, özel bir şirket bir yönetim anlaşması ile kamunun sahip olduğu bir tesisi işletmek ve idame ettirmek (faaliyetin sürmesi için gerekli bakım ve diğer masrafları yapmak) yükümlülüğü altına girmektedir. Hizmet sözleşmesi modeline sistem olarak benzemekte ise de, bu modelde özel şirket, işletme ve bakımla ilgili sorumluluğu üzerine almakta, günlük operasyonların gerektirdiği bütün kararları almakta, ancak sermaye ile ilgili herhangi bir risk altına girmemektedir. Hedefin daha fazla etkinlik ve hizmet kalitesinin yükseltilmesi olduğu bu model, daha ziyade şehir suyu temini, atık su arıtma gibi kamu hizmetleri için kullanılmaktadır. Modelin uygulanmasında kamuya ait olan tesis özel işleticiye kiralanmakta, bu kiralanma karşılığında özel şirket kamuya bir kira ücreti ödenmekte ve tesisi kiralayan şirket ise bu hizmeti karşılığında hizmetten faydalananlardan kullanma ücreti talep etmektedir. Bu uygulamanın Fransızca çok kullanılan tabiri ise affirmage olarak bilinmektedir. D- KOOPERATİF SİSTEMİNİN KULLANIMI En genel anlamda kooperatif, kâr amacı gütmeyen ve gönüllü bir dayanışma kurumu olup, hizmetin sunumundan sorumlu olmaktadır. ABD, Kanada ve Finlandiya da, kooperatiflerin yerel telefon sisteminin yaygınlaştırılmasında merkezi sisteme büyük bir katkıda bulunarak hizmetin ülke çapında gelişmesini, sağladıklarını görmekteyiz. Kenya, Hindistan, Çin Halk Cumhuriyeti ve birçok gelişmekte olan ülkede ise su kullanıcı kooperatiflerinin sulama yönetimi konusunda merkezi idareden yetki alarak yerel sulama sistemlerini başarıyla tamamladıklarına tanık olmaktayız. Merkezi yönetimin başarısız kaldığı bu alandaki boşluğu dolduran su kullanıcı kooperatifleri, kendi yerel gönüllü işgücü ve gönüllü katkı payları ile sulama kanalları, küçük sulama barajları ve su dağıtım şebekelerini başarılı bir şekilde işletebilmektedirler. Bu uygulamaya ülkemizde geleneksel olarak imece olarak adlandırılan ve özellikle köy ve köy birlikleri ile kooperatif birliklerinin başarılı bir şekilde gerçekleştirdikleri sistemi vermek mümkündür. Bu sistem, özelleştirmenin toplumsal dayanışmanın varolduğu ilk çağlardan beri varolan bir mantığın uzantısı olduğunu göstermektedir. İnsanlar sosyolojik olarak devlet kurumunun varlığından çok önce sosyal dayanışma ile ortak ihtiyaçlarını bu modelle başarılı bir şekilde gerçekleştirmişlerdir. Sosyalist toplumlarda solhoz veya kolhoz adı altında uygulama imkanı bulan kooperatif işbirliği, bir anlamda sosyalist ideolojinin de kamusal mülkiyet konusunda bir istisnasını oluşturmuştur. Bu model, daha sonraları eski Sovyetler Birliği nden İsrail e göçedenler tarafından Kibutz adı altında bu ülkede de yarı sosyalist yarı kapitalist karma bir mantıkla, yeni bir kooperatif sistem olarak uygulanmaya başlanmıştır. E- KİRALA YAP İŞLET (LBO) Bu modelde, özel girişimci kendi imkanları ile kamu otoritesi ile uzun süreli bir kiralama sözleşmesi yaparak bir alt yapı yatırımını gerçekleştirmektedir. Yatırımcı olan özel şirket uzun süreli kiralama ile

7 aldığı bu iş karşılığında kamuya bir kira ödemesi yapmakta, bu sözleşmenin gerektirdiği yatırımını gerçekleştirmekte ve yaptığı iş karşılığında almış olduğu hizmet bedelini bu kira ve yatırım bedelinden makul bir edebilecek şekilde belirlemektedir. Yani, altyapıyla ilgili hizmet bedeli, uzun vadeli kira sözleşmesi (artı) yatırım değeri (artı) makul bir kâr oranını içerecek şekilde belirlenmektedir. Bu uygulamanın en büyük avantajı mülkiyetin fiilen kamuda kalmasıdır. Dolayısıyla daha önce kamunun finanse ettiği bir projenin özel sektöre devredilerek yürütülmesinin neden olabileceği hukuki sorunlarla karşılaşma riski ortadan kaldırılmaktadır. Uygulama olarak en iyi örnek New York şehrinin 85 mil kuzeyinde bulunan eski Steward Havaalanıdır. Bu tesis LBO yöntemi ile 99 yıllığına bir İngiliz şirketine verilmiştir. F- YAP DEVRET İŞLET (BTO) Bu modelde özel girişimci, daha sonra işleteceği tesisin finansmanını sağlamakta, inşaatını gerçekleştirmekte ve tesisin tamamlanması sonucunda yasal mülkiyetini ilgili kamu kurumuna devretmektedir. İlgili kamu kurumu da bu devirden sonra tesisi özel girişimciye uzun süreli kiralamaktadır. Modelde özel girişimci bu tesisin yürütülmesi sırasında elde ettiği hizmet bedelleri ve ticari kazancı ile hem kamu kurumuna ödeyeceği kirayı hem de yatırım maliyetini karşılamakta ve makul bir kâr elde etmektedir. Burada da özel şirket tarafından önce inşa edilip, kamuya devirden sonra tekrar özel girişimciye kiralama gibi uzun bir yol takibinden amaç, bir önceki modelde de bahsedilen kamu mülkiyetinde bulunan bir varlığın özel sektöre devri ile ortaya çıkabilecek yasal sorunlardan kaçınmak içindir. Model özellikle Güneydoğu Asya ülkelerinde telekomünikasyon sektöründe uygulama imkanı bulmuştur. G- YAP İŞLET DEVRET (BOT) Devlet tarafından verilen bir imtiyazla (consession) bir altyapı projesini gerçekleştirmekle görevlendirilen özel girişimci, bu projenin finansmanı da dahil, inşaatı, sınırlı süreli sahipliği ve işletmeciliğini uzun bir süre için üstlenir. İmtiyazlı şirket, yapılan yatırımın maliyetini ve makul bir kâr yüzdesini, kullanıcılardan alacağı kullanıcı ücreti ile telafi eder. Dönem sonunda ise, tesis, imtiyazı veren kamu kurumuna iade edilir. Bu model, bir önceki yap transfer işlet modeline benzemekle beraber, uzunca bir dönem süren özel işletme sırasında ortaya çıkabilecek hukuki sorunların yanında, düzenleme ve sorumlulukla ilgili konularda da bir çok engellerin ortaya çıkabileceği, eksiklikler taşımaktadır. Ancak bununla beraber Türkiye de dahil birçok ülkede yaygın bir şekilde uygulama imkanı bulmuştur. Kamu özel işbirliğinde en çok uygulama alanı bulan bir model özelliğini taşıyan bu modelde devlet veya imtiyazı veren kamu kurumu proje üzerinde stratejik bir kontrol gücüne sahip bulunmaktadır. Devlet veya imtiyazı veren kamu kurumu, özel girişimci ile yapılan sözleşmede, şartlara uyulmaması halinde geri alımın şartlarını da kesin ve açık kurallara bağlamaktadırlar. Türkiye de İstanbul Atatürk Havaalanı, Antalya Havaalanı, Birecik Barajı ve birkaç termik santral ve birçok altyapı yatırımı bu model kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Bir anlamda Yap İşlet Devret modeli Türkiye de, Hazine tarafından uluslararası kurumlardan sağlanan kredilere dayanan klasik finansman modelinin alternatifi durumundadır. Ülkemizde, daha sonra yaratılan bir model olan Yap İşlet Modeli de bu modelin devret kısmı olmayan bir versiyonu olup, projenin devlete devrine ilişkin bir düzenlemesi olmadığından, imtiyazı alan şirket, devletin koyduğu belirli çerçevenin içinde imtiyazın gerektirdiği haklarını kullanarak operasyonunu sürdürmektedir. Gelişmekte olan ülkelerin kredi yeterliliğinden kaynaklanan yüksek kredi maliyetleri, bu modelle gerçekleştirilen altyapı hizmetlerinin kullanıcı fiyatına da yansıyarak hizmet fiyatlarının yükselmesine yol açmaktadır. Maliyetin en yüksek olduğu ilk yıllarda ise fiyat doğal olarak ortalamanın üstünde kalmaktadır. H- EK YATIRIMLA TÜM TESİSİ İŞLET EK YATIRIMA SAHİP OL Bu model, özel girişimcinin mevcut bir kamu yatırımına ilave bir yatırımı yapmayı kabul etmesi karşılığında, ilave yatırım da dahil tüm yatırımın belirli bir süre işletme hakkını alması mantığı, üzerine kurulmuştur. Özel işletici işletme süresince gerek kendi yatırım maliyetini karşılamayı ve gerekse makul bir kâr elde etmeyi hedeflemektedir. İşletme dönemi sonunda özel işletici kamunun yaptığı yatırıma ilave olarak gerçekleştirdiği yatırıma da sözleşmede karar alınmış olması halinde, sahip olabilmektedir. Burada

8 amaç, kamunun yetersiz kaynakları nedeniyle yatırımı yapamaması halinde, alternatif bir yolla işi özel sektör kaynakları ile yaptırması ve özel sektörün tecrübesinden yararlanmasıdır. I- SATIN AL YAP İŞLET (BBO) Mevcut bir kamu tesisi özel bir girişimciye satılmakta, bu tesis girişimci tarafından yenilenmekte ve/veya yeni bir yatırımla kapasitesi artırılmakta ve daha sonra işletilmektedir. Burada işletme süresi sınırsız olmakla beraber işletici devletle yaptığı franchise anlaşması sınırları içinde faaliyetini sürdürmektedir. Yöntem olarak herhangi bir kamu tesisinin özel bir girişimciye devriyle (satış, bağış veya diğer bir yöntemle) benzerlik gösteren bu uygulama, devir sonrasında özel girişimcinin franchise çerçevesinde faaliyet gösterme zorunluluğu nedeniyle öncekinden ayrılmaktadır. Bu modelde, kamu kurumu özel girişimci ile yaptığı franchise anlaşması ile; fiyatlama, pazara giriş, gürültü, emniyet, kalite ve gelecekteki kapasite büyümesi gibi genel kurallara uyum ve stratejik kararların alınmasında müdahalede bulunma hakkını hala elinde tutabilmektedir. Bu modele güzel bir örnek olarak ABD nde Ohio-Franklin de atık su arıtma tesisinin özel girişimciye devri verilebilir. Japonya ve Almanya da özel girişimcilere devletin sahip olduğu telefon sistemleri franchise anlaşması ile devredilerek daha modern, daha etkin ve uluslararası rekabete daha dayanıklı bir model yaratılması, amaçlanmıştır. Arjantin ve Peru da da aynı amaçla yani sistemin ülke çapında genişletilmesi ve ıslahına yönelik olarak özel girişimcilere telefon sistemleri satılmıştır. Önceki durum gözönüne alındığında, Arjantin de telefon sahibi olmak için on yedi sene beklemek zorunda kalındığı gerçeği de unutulmamalıdır. (Benzer süre 1980 li yıllardan önce Türkiye de de geçerliydi. Ülkemizde şehirler arası görüşme normal, acele, yıldırım gibi göreceli ve anlamsız tarifelerle şekillendirilmişti. Bu tarifelerle en iyimser tahminlerle şehirler arası görüşme yapmak için en az yarım saat beklemek zorunda kalınırdı.) İ- YAP SAHİP OL İŞLET (BOO) Bu modelde, özel girişimci, devletin işletme ve fiyatlama konusunda koyduğu kurumsal düzenlemelere uyma yükümlülüğü altında, devletle yaptığı bir franchise sözleşmesi ile sınırsız süreli olarak bir tesisin finansmanını sağlayıp inşaatını tamamladıktan sonra sahipliğini üstlenme ve işletme yükümlülüğü altına girmektedir. Modelin ana prensibi, devletin koyduğu kuralların özel girişimci açısından bağlayıcı olması ve iki taraf arasındaki franchise anlaşmasının süresiz olması nedeniyle de yatırımcının devlet tarafından konulan kısıtlamalara karşı çıkmamasıdır. Sınırsız süreli olarak sağlanan işletme hakkı, yatırımcı açısından çok etkili bir mali teşvik kadar önem arzetmektedir. Modele örnek olarak, ABD Virginya ve Kaliforniya eyaletlerindeki ücretli yollar verilebilir. Çin Halk Cumhuriyetinde de ücretli yol uygulamaları bu model kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Keza Filipinler ve İndonezya da da birçok termik santral bu yöntemle gerçekleştirilmiştir. Güney Doğu Asya da özel limanlar da bu yöntem kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Son olarak, Fransa ve İngiltere arasındaki Manş Tünelinin de bu yöntemle inşaa edilip, işletildiğini söylemek, gerekmektedir. V- MODELLERLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME Yukarda tartışılan modeller karar ve uygulama aşamalarında oldukça zaman isteyen ve karışık yapıları içermektedirler. Modeller, çalışma şekillerine göre devletten açık veya gizli garantiler isteyen hükümler taşıyabilmektedirler. Bunlar arasında; yol ve köprü yapım ve işletimi veya havaalanı ve liman işlerinde trafikteki otomobil sayısı, gelen ve giden uçak ve gemi sayısı, su projeleri için kullanılan su miktarı, diğer projeler için eski dönemler işletme gelirleri, girdi fiyatları ve diğer ekonomik değeri olan bilgilerdir. İmtiyaz gerektiren işlerde (LBO, BTO, BOT, BBO ve BOO gibi işletme modelleri için) imtiyaz süresinin yatırım döneminin itfası için gereken uzunlukta olması gerekmektedir. Bu süre, genelde 30 yıldan fazla olmaktadır. Buna karşılık, kiralama veya işletme ve bakım sözleşmesi olarak da tanımlanan ve devletin yatırımdan dolayı sorumluluğunun devam ettiği modelde, bu süre beş ile onbeş yıl arasında değişebilmektedir.

YAP İŞLET DEVRET MODELİNDE UYGULANAN USUL VE ESASLARIN KALKINMA AJANSLARI AÇISINDAN ANALİZİ

YAP İŞLET DEVRET MODELİNDE UYGULANAN USUL VE ESASLARIN KALKINMA AJANSLARI AÇISINDAN ANALİZİ YAP İŞLET DEVRET MODELİNDE UYGULANAN USUL VE ESASLARIN KALKINMA AJANSLARI AÇISINDAN ANALİZİ 0 ÖNSÖZ Gelişen teknoloji, hızlı nüfus artışı ve artan ihtiyaçlar nedeniyle devletin yerine getirmesi gereken

Detaylı

YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ

YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ HAVAALANI TERMİNAL BİNALARINDA YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ M. Cemil ACAR Havaalanları Daire Başkanı (Yüksek Mimar) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Yayınları Havaalanları Daire Başkanlığı Sivil Havacılık Genel

Detaylı

İSMAİL AKARSU 1. GİRİŞ

İSMAİL AKARSU 1. GİRİŞ GİRİŞ 1. GİRİŞ İhtiyaçları karşılamada kullanılan kaynaklar sınırlıdır. En zengin toplumlarda bile, kaynaklar herkesin ihtiyaçlarını tamamıyla karşılamaya yetecek kadar bol değildir. İhtiyaçlar sınırsız,

Detaylı

LİSANSLI DEPOCULUK FİZİBİLİTE RAPORU 24.10.2013

LİSANSLI DEPOCULUK FİZİBİLİTE RAPORU 24.10.2013 LİSANSLI DEPOCULUK FİZİBİLİTE RAPORU 24.10.2013 1 ÖNSÖZ Bu rapor Ünye Ticaret Borsası ile Öztaş Fındık Sanayi Mühendislik İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi arasında yapılan görüşmeler sonucunda Borsamız

Detaylı

E P D K 2002 YILI FAALİYET RAPORU

E P D K 2002 YILI FAALİYET RAPORU E P D K 2002 YILI FAALİYET RAPORU SUNUŞ Son 20 yılda başta Avrupa ülkeleri olmak üzere Dünya çapında yaşanan enerji sektörünün serbest piyasa ortamında rekabete açılması ve oluşturulan piyasanın düzenlenmesi

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİR İNŞAAT

SÜRDÜRÜLEBİLİR İNŞAAT gündem2015 Hazıran YAPI MÜTEAHHİTLİĞİ SEKTÖRDE AYRIŞMA ADİL REKABET ORTAMI KAYNAKLARIN VERİMLİ KULLANIMI KEFALET BONOSU KAMU İHALE KANUNU YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK YATIRIM ÖDENEKLERİ ÇEVRESEL ETKİ BÜYÜK ALTYAPI

Detaylı

3.1. Giriş 3.1.1. Türkiye de Ulaştırma Sektörüne Genel Bakış

3.1. Giriş 3.1.1. Türkiye de Ulaştırma Sektörüne Genel Bakış 3. Ulaştırma Sinan Ülgen, Ekonomi ve Dış Politika Araştırmalar Merkezi (EDAM) Selen Sarısoy Guerin, Centre for European Policy Studies (CEPS) Mahmut Tekçe, Centre for European Policy Studies (CEPS) 3.1.

Detaylı

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g O c a k 2 0 1 1

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g O c a k 2 0 1 1 seta Analiz. S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g O c a k 2 0 1 1 TÜRKİYE DE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR M. EMIN ERÇAKAR, ERDAL

Detaylı

İnşaat Sanayii YÜZKIRKDÖRT TEMMUZ - AĞUSTOS 2014 TÜRKİYE İNŞAAT SANAYİCİLERİ İŞVEREN SENDİKASI DOSYA ENERJİDE ÖZEL SEKTÖR DEVRİ

İnşaat Sanayii YÜZKIRKDÖRT TEMMUZ - AĞUSTOS 2014 TÜRKİYE İNŞAAT SANAYİCİLERİ İŞVEREN SENDİKASI DOSYA ENERJİDE ÖZEL SEKTÖR DEVRİ İnşaat Sanayii TÜRKİYE İNŞAAT SANAYİCİLERİ İŞVEREN SENDİKASI DOSYA ENERJİDE ÖZEL SEKTÖR DEVRİ TEMMUZ - AĞUSTOS 2014 YÜZKIRKDÖRT 3 Editörden Sevgili okurlar; Elektrik, hayatımızın vazgeçilmez unsurdur.

Detaylı

BİR FİNANSMAN KAYNAĞI OLARAK BELEDİYELERDE BORÇLANMA

BİR FİNANSMAN KAYNAĞI OLARAK BELEDİYELERDE BORÇLANMA Marmara Üniversitesi İ.İ.B. Dergisi YIL 2013, CİLT XXXIV, SAYI I, S. 293-315 BİR FİNANSMAN KAYNAĞI OLARAK BELEDİYELERDE BORÇLANMA Mahmut DOĞAN 1* Ali İhsan BAŞ 2** Özet Kentsel yaşamın doğal gereksinimlerine

Detaylı

TÜRKİYE TASLAK STRATEJİSİ

TÜRKİYE TASLAK STRATEJİSİ AVRUPA İMAR VE KALKINMA BANKASI (EBRD) BELGESİDİR TÜRKİYE TASLAK STRATEJİSİ EBRD belgenin orijinal metninin çevirilerini sadece okuyucuya kolaylık sağlamak amacıyla temin etmiştir. EBRD çevirinin özgünlüğünü

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI. Mr. Horst Köhler Ankara, 18 Ocak 2002 Başkan Uluslararası Para Fonu Washington D.C.

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI. Mr. Horst Köhler Ankara, 18 Ocak 2002 Başkan Uluslararası Para Fonu Washington D.C. T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI TERCÜME Mr. Horst Köhler Ankara, 18 Ocak 2002 Başkan Uluslararası Para Fonu Washington D.C. 20431 ABD Sayın Bay Köhler 1. 1990 lı yıllardan beri süregelen yüksek kronik

Detaylı

TOBB TÜRKİYE TELEKOMÜNİKASYON MECLİSİ GENİŞBANT- FİBER OPTİK ALTYAPI PRENSİPLER VE MODELLER RAPORU

TOBB TÜRKİYE TELEKOMÜNİKASYON MECLİSİ GENİŞBANT- FİBER OPTİK ALTYAPI PRENSİPLER VE MODELLER RAPORU TOBB TÜRKİYE TELEKOMÜNİKASYON MECLİSİ GENİŞBANT- FİBER OPTİK ALTYAPI PRENSİPLER VE MODELLER RAPORU TEMMUZ 2011 1 1. GİRİŞ... 1 2. MEVCUT DURUM... 2 2.1 Sabit Genişbant Hizmetlerinde Mevcut Durum... 2 2.2

Detaylı

2005 Faaliyet Raporu

2005 Faaliyet Raporu İçindekiler Ön Bilgiler Kısaca Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı Yönetim Kurulu Şirket Yönetimi Toplantı Gündemi 4 6 8 9 10 Yönetim Kurulu Raporu 2005 yılı Genel Ekonomik Değerlendirme 2006 yılı Genel

Detaylı

Yabancı Doğrudan Yatırımları Artırmak İçin Teşvikler Gerekli ve/veya Yeterli Mi?

Yabancı Doğrudan Yatırımları Artırmak İçin Teşvikler Gerekli ve/veya Yeterli Mi? Yabancı Doğrudan Yatırımları Artırmak İçin Teşvikler Gerekli ve/veya Yeterli Mi? Hasan Kaymak 1. Giriş Başlıktaki soru, özellikle gerekli mi kısmı itibariyle, sanki zaten cevabı bilinen bir konu imiş gibi

Detaylı

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRÜNÜN TALEPLERİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ DEĞERLENDİRMELERİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ GÖRÜŞLERİ

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRÜNÜN TALEPLERİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ DEĞERLENDİRMELERİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ GÖRÜŞLERİ BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRÜNÜN TALEPLERİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ DEĞERLENDİRMELERİ VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ GÖRÜŞLERİ DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Bilgi Toplumu Dairesi Kasım 2005,

Detaylı

KAMU HİZMETİ İMTİYAZINDAN YAP İŞLET DEVRET YÖNTEMİNE: YASAL SERÜVEN

KAMU HİZMETİ İMTİYAZINDAN YAP İŞLET DEVRET YÖNTEMİNE: YASAL SERÜVEN KAMU HİZMETİ İMTİYAZINDAN YAP İŞLET DEVRET YÖNTEMİNE: YASAL SERÜVEN Hüsniye AKILLI * ÖZET Araştırmada temel olarak kamu hizmeti kavramına ve kamu hizmetinin görülüş usullerinden biri olan yap işlet devret

Detaylı

GEÇİŞ EKONOMİLERİNDE ÖZELLEŞTİRME

GEÇİŞ EKONOMİLERİNDE ÖZELLEŞTİRME Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 4, Sayı:3, 2002 GEÇİŞ EKONOMİLERİNDE ÖZELLEŞTİRME Haluk TANDIRCIOĞLU * Bu çalışmada ilk olarak özelleştirmenin tanımı ve gerekçeleri ortaya

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. GENEL ARAŞTIRMALAR

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. GENEL ARAŞTIRMALAR TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. GENEL ARAŞTIRMALAR Fulya BAYRAKTAR İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 1. YABANCI SERMAYENİN TANIMI VE TARİHÇESİ... 4 1.1. Yabancı Sermaye Yatırımları ve Türleri... 4 1.2. Yabancı Sermaye

Detaylı

Murat Alsan Denetim Bölüm Başkanı, Şirket Ortağı E: malsan@kpmg.com T: +90 216 681 90 02 M: +90 533 276 21 69

Murat Alsan Denetim Bölüm Başkanı, Şirket Ortağı E: malsan@kpmg.com T: +90 216 681 90 02 M: +90 533 276 21 69 Borsanın değişim YOlculuğu İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) 27 yıl önce 80 şirketle yola çıktı. Zaman içinde pek çok değişimden geçen İMKB, geçtiğimiz nisan ayında İstanbul Altın Borsa sını ve

Detaylı

Avrupa Birliği Üyeliği Yolunda Sürdürülebilir Kurumlar Sıgma Belgeleri: No. 26 *

Avrupa Birliği Üyeliği Yolunda Sürdürülebilir Kurumlar Sıgma Belgeleri: No. 26 * Avrupa Birliği Üyeliği Yolunda Sürdürülebilir Kurumlar Sıgma Belgeleri: No. 26 * Çeviren: ** SIGMA PROGRAMI Merkezi ve Doğu Avrupa Ülkelerinde Yönetişim ve Yönetimin İyileştirilmesinin Desteklenmesi (SIGMA

Detaylı

Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi

Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi www.pwc.com.tr Yeni Türk Ticaret Kanunu Düzenlemelerine Uygun Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi İçindekiler Standartlar ve İçerik 4 I. Yönetim Kurulu Başkanı/ İcra Kurulu Başkanı (CEO)/Genel Müdür

Detaylı

TOKİ KURUM PROFİLİ 2010-2011

TOKİ KURUM PROFİLİ 2010-2011 TOKİ KURUM PROFİLİ 2010-2011 İÇİNDEKİLER 2 Başbakan ın Mesajı 4 Başlıca Operasyonel Göstergeler 8 Kısaca TOKİ 10 Başkan ın Mesajı 12 Vizyon, Misyon ve Strateji 14 TOKİ ve Türkiye de İnşaat Sektörü 16 Başlıca

Detaylı

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRÜNÜN TALEPLERİ VE KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ DEĞERLENDİRMELERİ

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRÜNÜN TALEPLERİ VE KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ DEĞERLENDİRMELERİ BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRÜNÜN TALEPLERİ VE KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ DEĞERLENDİRMELERİ DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Bilgi Toplumu Dairesi Ağustos 2005, Ankara Bu dokümanın elektronik adresi:

Detaylı

Musa DEMİR Dış Ticaret Uzmanı

Musa DEMİR Dış Ticaret Uzmanı T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı DIŞ TİCARET POLİTİKASININ BİR ARACI OLARAK İHRACAT TEŞVİKLERİ ve İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARININ ANALİZİ Musa DEMİR Dış Ticaret Uzmanı 1 29 EKİM 2003, DIŞ

Detaylı

ISBN 978-975 19 4095-7 (basılı nüsha)

ISBN 978-975 19 4095-7 (basılı nüsha) ISBN 978-975 19 4095-7 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına aittir. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşkilatının iznini

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ ÇALIŞMALARI VE AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMALARI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ ÇALIŞMALARI VE AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMALARI T.C. MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ ÇALIŞMALARI VE AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMALARI Avrupa Birliği Uzmanlık Tezi EKİN GÜNDAY ECER AB UZMAN

Detaylı

TÜRKİYE MÜTEAHHİTLER BİRLİĞİ 09 Nisan 2004-05 Nisan 2006 YÖNETİM KURULU. Başkan M. Erdal EREN

TÜRKİYE MÜTEAHHİTLER BİRLİĞİ 09 Nisan 2004-05 Nisan 2006 YÖNETİM KURULU. Başkan M. Erdal EREN Teşekkürlerimizle TÜRKİYE MÜTEAHHİTLER BİRLİĞİ 09 Nisan 2004-05 Nisan 2006 YÖNETİM KURULU Başkan M. Erdal EREN Başkan Vekilleri Emre AYKAR Yaşar EREN Ali KANTUR Emin SAZAK Üyeler Erhan BOYSANOĞLU Adnan

Detaylı

TÜRKİYE GENÇ İŞADAMLARI DERNEĞİ YOUNG BUSINESSMEN ASSOCIATION OF TURKEY. 2000'li Yıllara Doğru Türkiye'nin Önde Gelen Sorunlarına Yaklaşımlar:

TÜRKİYE GENÇ İŞADAMLARI DERNEĞİ YOUNG BUSINESSMEN ASSOCIATION OF TURKEY. 2000'li Yıllara Doğru Türkiye'nin Önde Gelen Sorunlarına Yaklaşımlar: TÜRKİYE GENÇ İŞADAMLARI DERNEĞİ YOUNG BUSINESSMEN ASSOCIATION OF TURKEY 2000'li Yıllara Doğru Türkiye'nin Önde Gelen Sorunlarına Yaklaşımlar: IV - ÖZELLEŞTİRME ŞUBAT 1994 TÜGİAD, " YES " Avrupa Genç İşadamları

Detaylı

BELEDİYE İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİNİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ

BELEDİYE İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİNİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ BELEDİYE İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİNİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ Yrd. Doç. Dr. Gürbüz ÖZDEMİR * Giriş Dünyayı saran küreselleşme olgusu, başta ekonomik olmak üzere uluslarüstü yepyeni yapılanmaları ortaya çıkaran bir

Detaylı