A T.C. MALİYE BAKANLIĞI İÇ DENETÇİ ADAY BELİRLEME SINAVI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "A T.C. MALİYE BAKANLIĞI İÇ DENETÇİ ADAY BELİRLEME SINAVI"

Transkript

1 ÖSYM T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ A T.C. MALİYE BAKANLIĞI İÇ DENETÇİ ADAY BELİRLEME SINAVI GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ 12 Temmuz 2009 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :... SALON NUMARASI :... G E N E L A Ç I K L A M A 1. Bu kitapçıkta Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile Alan Bilgisi Testi bulunmaktadır. Bu iki test için verilen toplam cevaplama süresi 150 dakikadır (2,5 saat). Bu testlerin başladıkları sayfalar şöyledir: Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi 1 Alan Bilgisi Testi Bu sınavda A ve B olmak üzere iki tür soru kitapçığı vardır. 3. Bu soru kitapçığının türü A dır. Bunu cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız. Bu kodlamayı cevap kâğıdınıza yapmadığınız veya yanlış yaptığınız takdirde sınavınızın değerlendirilmesi mümkün değildir. 4. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. 5. Test kitapçığındaki her sorunun yalnızca bir doğru cevabı vardır. Bir soru için birden çok cevap yeri işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır. 6. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı, yumuşak bir silgiyle, cevap kâğıdını örselemeden, temizce siliniz ve yeni cevabınızı işaretlemeyi unutmayınız. 7. Cevap kâğıdınızı buruşturmayınız, katlamayınız ve üzerine gereksiz hiçbir işaret koymayınız. 8. Bu sınavın değerlendirilmesi doğru cevap sayısı üzerinden yapılacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Bu nedenle, her soruda size en doğru görünen cevabı işaretleyerek cevapsız soru bırakmamanız yararınıza olabilir. 9. Sınavda uyulacak diğer kurallar bu kitapçığın arka kapağında belirtilmiştir. Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Merkezimizin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

2 GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ 1. Aşağıdaki dizelerin hangisinde kavram karşıtlığı söz konusudur? A) Gene on beş sene evvel gibi Gazi geliyor. Gene on beş sene evvelki kadar yükseliyor. B) Gene başlarda oturmuş, gene göklerde başı Yıldırımlar gene bir eski silah arkadaşı C) Ölümün bitmeyen ufkunda yatarken gene sağ Bir avuç toprak olurken gene yüksek, gene dağ D) Gene bir memleketin satveti bir tek ameli Koca bir yurdu tutarken gene sapasağlam eli E) Önünde özlemle, sevgiyle hem de saygıyla eğil, Bilelim ki onun ölümü bir ayrılık değil. 3. (I) Sazıyla, sözüyle çevresinde hayranlık uyandırıyordu. (II) Hece ölçüsünün kalıplarını kullanmakla birlikte şiirlerinde bir konuşma havası vardı. (III) Bu, ona çağdaş bir şair kimliği kazandırıyordu. (IV) Sazını silah gibi taşıyarak sahneye çıktığında salonlar alkıştan inliyordu. (V) Halk kitlelerinden çok, belki de aydınları etkilemişti. (VI) Artık yaşlanmıştı ama sahip olduğu sanatçı duyarlığı görünüşüne eskisinden daha çok yansımıştı. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi kendinden sonra verilen cümlenin nedeni durumundadır? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. 2. (I) Bir süre kenarda oturmuş, geleni gideni izliyorum. (II) Önümden geçen herkes başka bir ülkeden gelmiş de Halep te buluşmuş sanki. (III) Şehrin içlerine doğru yürümeye devam edip ilk ziyaret noktamıza dönüyoruz. (IV) Kerimiye Camisi, Hz. Muhammed in ayak izinin korunduğu cami olduğu için özellikle Müslüman ziyaretçilerin en çok gitmek istedikleri yer. (V) Cami ziyaretinden sonra geri dönüp Bimaristan a uğruyoruz. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir izlenimden söz edilmektedir? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. 4. Türkçeye türlü nedenlerle başka dillerden sözcükler girmiştir. Örneğin: (I) Bir rengin adı olan mor sözcüğünün Farsçada demir pası anlamındaki mur sözcüğünden geldiği düşünülmektedir. (II) Türkçedeki ak sözcüğüyle yetinilmemiş, Arapçadan, süt anlamına gelen beyaz alınmıştır. (III) Türkçede kara yokmuş gibi Farsça aynı anlama gelen yabancı kökenli siya sözcüğü alınıp siyah denmiştir. (IV) Arapça su anlamındaki ma dan gelen mai zamanla mavi ye dönüşmüş. (V) Bir adı da firuze olan mavi renkli, değerli taşın Fransızcadaki karşılığı olan turquoise sözcüğü, turkuvaz ya da turkuaz olarak dilimize yerleşmiştir. (VI) Farsça pamuk, pamuk çiçeği anlamındaki penpe sözcüğü ünsüz benzeşmesiyle pembe biçimini alarak Türkçeye girmiştir. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde bir eleştiri havası sezilmektedir? A) I. ve II. B) I. ve III. C) II. ve III. D) IV. ve V. E) V. ve VI. 1

3 5. (I) Yaşamımın yarısı bu kentte geçti. (II) Çocukluk düşlerimi bıraktım bu kentin sokaklarında. (III) Çok zor, sıkıntılı zamanlarım olduğu gibi, çok mutlu anlarım da oldu. (IV) Toprağına gözyaşlarım, havasına kahkahalarım karıştı. (V) Bugün gezdiğim bu sokaklarda beni geçmişe götüren tek şey unutamadığım anılarım. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangileri anlamca birbirine en yakındır? A) I. ve II. B) II. ve III. C) II. ve IV. D) III. ve IV. E) IV. ve V. 8. Buradaki son haftamız olduğu nedeniyle gezilerimize ara verdik. Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdaki değişikliklerden hangisiyle giderilebilir? A) nedeniyle yerine için sözcüğü getirilerek B) haftamız yerine hafta sözcüğü getirilerek C) buradaki yerine burada bulunduğumuz sözü getirilerek D) ara yerine son sözcüğü getirilerek E) ara verdik yerine başladık sözcüğü getirilerek da ilk kitabım yayımlandı. Ne erkeklere ne de I II kadınlara yönelik bir yapıttı bu. Zaten hayatımda III hiç bir zaman kimseye göre bir şey yazmadım. IV V Yukarıdaki altı çizili sözlerden hangisinin yazımı yanlıştır? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. 7. Sonbahar doğaya damgasını vurmuş, ağaçlar yeşil- den sarıya, kırmızıya, I kızıla dönüşmeye başlamıştı. II Anızlarda otlayan sığırlar, koyun sürüleri ; III 9. I. Beslenme, insan içgüdülerinin belki de en güçlü olanıdır. II. Doğada bulunan pek çok besin bu içgüdüye hizmet etmektedir. III. Bu özelliği sayesinde, ateşi henüz bulamamış ilk insanların da hayatta kalabilmesini sağlamıştır. IV. Meyveler, olgunlaştıklarında pişirmeye gerek kalmadan tüketilebildikleri için mutfaklarımızın vazgeçilmezleri arasında yer almıştır. V. Bu besinlerin önemli bir bölümünü meyveler oluşturmaktadır. Yukarıdaki cümlelerin anlamlı bir bütün oluşturabilmesi için numaralanmış cümlelerden hangileri birbiriyle yer değiştirmelidir? A) I. ile II. B) I. ile III. C) II. ile IV. D) III. ile V. E) IV. ile V. alıçlar, ahlatlar, söğütler bozkırın yazına kışına, IV soğu- ğuna sıcağına alışkın. Uzaklarda, çok uzaklarda du- manlı dağlar. V Bu parçadaki numaralanmış noktalama işaretlerinden hangisi yerinde kullanılmamıştır? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. 2

4 10. (I) Türkçe, zengin bir dil ailesi olan Ural-Altay dillerindendir. (II) Bu ailedeki dillerin ortak özelliği eklemeli oluşlarıdır. (III) Eklemeli dillerde ekler, sözcüğün başına ya da sonuna getirilir. (IV) Bunlar, sözcüğün kökünde bir değişiklik yapmaz. (V) Ural-Altay dil ailesi iki kola ayrılır: Ural dilleri, Altay dilleri. (VI) Ural dilleri, Ural Dağlarının batısındaki, Altay dilleri de Altay Dağlarının güneydoğusundaki coğrafyada konuşulan dillerdir. (VII) Türkçe, bunların Altay kolunda yer alır. Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf hangi cümleyle başlar? A) II. B) III. C) IV. D) V. E) VI Ondan sonrasını zaten masanın başına geçmeden önce, pek çok ayrıntısıyla, yapısı ve dokusuyla zihninde oluşturmuştur. Yani bir tarafından tırmandığı bir dağın öteki tarafından aşağı iner gibi yazar. Kitabın ortalarına ağır ağır, yorgun argın gelebilirse artık bitirmek, yokuş aşağı koşmak gibi mutlulukla ve kolaylıkla yapacağı bir iştir. Bu parçanın başına düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilebilir? A) Yazar, yapıtının son bölümünü özgürce oluşturmalıdır B) Yapıtın çekiciliğini artırmak için yenilikler peşinde koşmak gerekir C) Zor yazar, ama daha çok yapıtın ilk cümlelerinde karşılaşır bu zorlukla D) Yapıtın bütün bölümleri üzerinde aynı titizlikle çalışmalıdır E) Yazmaya başlamadan önceki hazırlık aşaması yazara göre değişir 11. Geçmişten günümüze kalan büyük yapıtları düşünelim. Örneğin Tolstoy un Savaş ve Barış ı, Stendhal ın Parma Manastırı, Dostoyevski nin Budala sı çağlarının birer tanığıdır. Ama bu yapıtlar çağlarının tanığı olma dileğiyle yazılmamıştır. Yaratıcılarının amacı bu değildir. Zaten bu amaçla yazılmış olsalardı bu başarıyı kazanmaları söz konusu olmayabilirdi Bu parçanın sonuna düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilebilir? A) Bir yazarın, bir sanatçının çağını yansıtması, çağının tanığı olması çok emek ister B) Sanatçılar, çağlarının havasını kendi kişiliklerinde eritirler C) Çağına tanıklık etme, sanatçının dünyayı algılayışı, yansıtışı, onu yeniden biçimlendirmesiyle ilgilidir D) Bir yapıtın öteki yapıtlardan üstün olması o yapıtın kalıcılığını sağlar E) Çağına tanıklık etme, ancak sanata özgü yasalara ve kurallara göre yapılırsa anlamlı olur 13. Edip Cansever deyince ilk akla gelen, Masa da Masaymış Ha şiiridir. Şair, Bugün bakıyorum da ondan başka şiir yazmasam da olurmuş. diyecektir günün birinde. Bu şiirini bir gün A. Muhip Dıranas övünce, kendini tutumaz: Üstad ben o şiirden bıktım. der. Hiç de kızmaz bu tepkiye Dıranas. Çünkü onu çok iyi anlamıştır: Eh, ben de Fahriye Abla şiirinden bıktım. Ne yapalım her şairin bıktığı bir şiiri vardır. der. Bu parçada anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A) Tanınmış şairlerin her yapıtının beğenildiği B) Şairlerin tek bir yapıtla anılmaktan rahatsızlık duyduğu C) Şairlerin olgunluk döneminde yazdıklarının en beğenilen şiirler olduğu D) Kolay anlaşılır şiirlerin dillerden düşmediği E) Gerçek şairlerin, övünmekten kaçınan bir yapıda olduğu 3

5 14. Romancının ilk görevi özenli yazmaktır. Yani hem insan gerçeğini belli bir dramatik yapı içinde derinlemesine anlatacak hem de bunu yaratıcı bir dille yapacak. İnsanın kendisiyle, toplumla ve doğayla yaşadığı çelişkileri anlaşılır bir dille işleyecek. Bunların dışındakiler yazara kalmıştır. Kimi yazarlar sakindir, bir yer altı suyu gibi usul usul akarlar. Kimileri ise coşkuludur, ortalığı birbirine katmadan duramaz. İyi yazmaları koşuluyla, ikisinin de başımın üstünde yeri var. Ben yazarları dünya görüşlerine, seçtikleri konulara göre değerlendirmem. İyi yazıp yazmadıkları, yaratıcı olup olmadıkları benim için daha önemlidir. Bu parçada romanda bulunması gereken nitelikler arasında aşağıdakilerden hangisine yer verilmemiştir? A) Yaşamdaki tutarsızlıkları yansıtma B) Titiz bir çalışmanın ürünü olma C) Dile yenilikler getirme D) Okura yol gösterme E) Olayları ayrıntılarıyla anlatma 15. Tablo bittiğinde Osman Hamdi Bey onun bir başyapıt olduğuna karar verdi. Sonuçtan hayli memnundu. Ama resmi görenler tabloda ne anlatıldığını anlamakta zorlanmışlardı. Birbirlerine kaplumbağa terbiyecisi diye eski bir mesleğin olup olmadığını soruyorlardı. En okumuş yazmışlar bile böyle bir meslekten söz edildiğini hiç duymamışlardı. Aslında Osman Hamdi Bey de yaşadığı dönemde, herkesçe bilinen, sıradan işler yapmamıştı. İlk Türk arkeoloğu, ilk Türk müzecisiydi, ressamdı, güzel sanatlar akademisi müdürlüğü yapmıştı. Onun kaplumbağa terbiyecisinden bir farkı yoktu gerçekte. Bu parçada Osman Hamdi Bey ve söz konusu yapıtıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? A) Tanınmış bir sanatçı olduğuna B) Başkalarınca tartışıldığına C) Ortaya koyduğu ürünü beğendiğine D) Yapıtıyla yaşamı arasında bağlantı bulunduğuna E) Değişik alanlarda çalıştığına 4

6 16. 0, x 1 a = 3 x b = 9 işleminin sonucu kaçtır? A) 0,16 B) 0,24 C) 0,25 D) 0,5 E) 0,8 olduğuna göre, b nin a türünden eşiti aşağıdakilerden hangisidir? A) a 3 B) a 6 C) a 9 D) 3a E) 6a 17. 2,1 sayısı aşağıdaki sayılardan hangisiyle çarpılırsa çarpım 3 olur? A) 5 3 B) 7 6 C) 5 7 D) 10 7 E) a = a+ 1 olduğuna göre, hangisine eşittir? 5 a aşağıdakilerden = 1 3x x 6 olduğuna göre, x kaçtır? A) 3 B) 2 C) 1 D) 0 E) 1 A) 2a 1 B) 3a + 1 C) 3a + 3 D) 5a 1 E) 5a + 3 5

7 21. Reel sayılar kümesi üzerinde ve a b= a+ b+ a b 2 a b = a+ 1 b ( ) biçiminde tanımlanıyor. işlemleri, Buna göre, 1 2 işleminin sonucu kaçtır? 24. 0, 2, 3, 4, 6 rakamlarının ikisiyle iki basamaklı, kalanıyla da üç basamaklı bir sayı oluşturulacaktır. Oluşturulan bu iki sayı arasındaki fark en az kaç olabilir? A) 123 B) 128 C) 139 D) 156 E) 163 A) 8 B) 10 C) 12 D) 14 E) x < 0 < y olduğuna göre, 2 2 x 2xy+ y x + y ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) x+ y B) x y C) y x 25. Dört basamaklı 6A5A sayısı 12 ye kalansız bölünebildiğine göre, A kaçtır? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 D) x+ y x y E) x y x+ y x 16 0 eşitsizliğini sağlayan x tam sayı değerlerinin sayısı kaçtır? A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) Bir kutuda 3 sarı, 4 beyaz ve 5 kırmızı bilye vardır. Kutudan önce bir bilye alınıyor, sonra bu bilye kutuya atılmadan ikinci bir bilye daha alınıyor. Buna göre, bilyelerden ilkinin kırmızı, ikincisinin beyaz olma olasılığı kaçtır? A) 3 22 D) 5 12 B) 5 33 E) C)

8 27. Bir kilogram biberin fiyatı; domatesin fiyatından % 25, kabağın fiyatından % 20 fazladır. 29. D E C ABCD bir dikdörtgen Bir kilogram kabağın fiyatı 4 TL olduğuna göre, domatesin fiyatı kaç TL dir? 8 DE AF = EC = 5 cm A) 3,45 B) 3,60 C) 3,64 FB = 7 cm D) 3,75 E) 3,84 A 5 F 7 B CB = 8 cm Yukarıdaki verilere göre, EFC üçgeninin alanı kaç 2 cm dir? A) 16 B) 18 C) 24 D) 26 E) x C D 6 4 A 7 B ] m(dab) = 90 ] m(dcb) = 90 DA = 4 cm AB = 7 cm BC = 6 cm CD = x Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? A) 4 B) 5 C) 6 D) 21 E) A ( 1,2) ve B( 1,1 ) noktalarından geçen doğrunun x eksenini kestiği noktanın apsisi kaçtır? A) 2 B) 3 C) 4 D) 4 3 E) 3 4 7

9 31. Çanakkale Savaşı nın kazanılmasının, I. Kafkas Cephesi nin açılması, II. Bulgaristan ın Anlaşma Devletleri yanında yer alması, III. Birinci Dünya Savaşı nın uzaması gelişmelerinden hangilerine neden olduğu savunulabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) I, II ve III 34. Amasya Görüşmeleri sonunda hazırlanan üçüncü protokolde, milletvekili olmak için seçimlere katılacak kişilerin ittihatçı ve savaş suçu işlemiş olmamaları şartı konulmuş, bütün siyasal partilerin ve Hıristiyan unsurların seçimlere katılmalarının sağlanacağı belirtilmiştir. Bu protokolün, I. Mebuslar Meclisinin yansız ve tarafsız kişilerden oluşturulmasının amaçlanması, II. Mebuslar Meclisi üyelerinin belli sayıda tutulmak istenmesi, III. Mebuslar Meclisinin İstanbul dışında toplanmasının düşünülmesi durumlarından hangilerini gösterdiği savunulabilir? 32. Kurtuluş Savaşı nda, azınlıklara ulusal bağımsızlığı zedeleyecek ayrıcalıkların tanınmasına karşı çıkılması, A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III kapalı olan Mebuslar Meclisinin en kısa zamanda toplanmasının istenmesi durumlarına aşağıdakilerden hangisinin bir gerekçe olduğu savunulabilir? A) Padişahın İngilizlere sığınması B) Vatanın bütünlüğünün tehlikede olması C) Müslüman olmayan uyruklara askerlik yükümlülüğü getirilmesi 35. Aşağıdaki konulardan hangisiyle ilgili karar Misakımillî de yer almıştır? A) Doğu Trakya B) TBMM nin açılması C) Boğazlar D) Ege Adaları E) Rodos ve Oniki Ada D) İki dereceli seçim sisteminin uygulanması E) İstanbul Hükûmeti üyelerinde değişiklik yapılması 33. Erzurum Kongresi toplanış şekli ve niteliği bakımından bölgesel olmakla beraber, ulusal bir kongre gibi hareket etmiştir. Aşağıdakilerden hangisinin Erzurum Kongresi nin bu özelliğine kanıt olduğu savunulabilir? A) Toplandığı yerin adını alması B) Doğu vilayetlerinin temsilcilerinin katılması C) Mustafa Kemal in başkanlık yapması D) Kâzım Karabekir in desteklemesi 36. Mustafa Kemal in, TBMM nin açılışında hükûmet kurulmasına dair verdiği önergede yer alan, Padişah ve halife baskıdan kurtulduğu zaman Meclisin düzenleyeceği yasal ilkeler içinde durumunu alır. hükmünün, I. yeni anayasanın yürürlüğe girmesi, II. Meclis üstünlüğünün kabul edilmesi, III. milletvekili seçimlerinin en kısa zamanda yapılmasına gerek duyulması durumlarından hangileri için bir gösterge olduğu savunulabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III E) Manda ve himayeyi reddetmesi 8

10 37. I. Sakarya Savaşı ndan sonra 22 Mart 1922 de Anlaşma Devletlerinin TBMM ye yeni barış şartlarını bildirmesi II. Birinci İnönü Savaşı ndan sonra Anlaşma Devletlerinin Londra da konferans düzenlemesi III. Sakarya Savaşı ndan sonra Fransa nın TBMM Hükûmetiyle barış görüşmeleri yapılmasına karar vermesi Yukarıdaki gelişmelerin hangilerinde Sevr Antlaşması nı bazı düzeltmelerle TBMM ye kabul ettirme amacı vardır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III 39. Kurtuluş Savaşı nda Türkiye yi, Fransa ve İtalya nın tanımasına rağmen İngiltere tanımamış fakat savaşın sonunda tanımak zorunda kalmıştır. Lozan görüşmelerinde de İtalya ve Fransa ya Türkiye ye karşı birlikte hareket etmeyi ve hatta gerekirse kuvvet kullanmayı önermiştir. İngiltere nin bu tutumunda aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu savunulabilir? A) Türkiye nin bağımsızlık kazanmasının sömürge ülkelere örnek olacağı endişesi B) Türkiye ye Milletler Cemiyetine üye olması için çağrı yapılması C) Fransa nın Almanya ya karşı desteğe ihtiyacı olması D) Amerika Birleşik Devletleri nin Türkiye ile ilişkilerini sürdürmesi E) İtalya nın Kurtuluş Savaşı nda işgal ettiği bölgenin halkına iyi davranması 38. Aşağıdakilerden hangisinin, TBMM Hükûmetiyle Fransa arasında imzalanan Ankara Antlaşması nın yapılmasında etkili olduğu savunulamaz? A) Birinci İnönü Savaşı nın kazanılması B) İkinci İnönü Savaşı nın kazanılması C) Moskova Antlaşması nın yapılması D) Gümrü Antlaşması nın yapılması E) Başkomutanlık Savaşı nın kazanılması 40. Lozan Antlaşması yla adalet alanında yapılacak reformlara yardımcı olmak amacıyla 5 yıl süreyle yabancı danışmanların kullanılması ve Türk kara sularında ulaşım tekeli olan kabotaj hakkının da 2 yıl sonra kullanılmaya başlanması konularında anlaşmaya varılmıştır. Bu duruma göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? A) Kısıtlamalar geçicidir. B) Yapılacak yatırımlar için yabancı sermayeye gerek vardır. C) Ticari alanda kısıtlamalar vardır. D) Hukuk alanında yenileşmeye ihtiyaç duyulmuştur. E) Yapılacak reformlar için uzmanlara gereksinim duyulmuştur. 9

11 41. Aşağıdakilerden hangisi 1924 Anayasası nın özelliklerinden biri değildir? A) Anayasa Mahkemesinin kurulması B) 1945 yılına kadar tek partili rejim içinde uygulanması C) Seçimlerin dört yılda bir yapılması D) İkinci dönem TBMM tarafından kabul edilmesi E) Atatürk ilkelerinin devletin temel ilkeleri olarak kabul edilmesi 44. Atatürk, Gerçi bize milliyetçi derler. Fakat biz öyle milliyetçileriz ki, bizimle iş birliği eden bütün milletleri sayar ve gözetiriz. Bizim milliyetçiliğimiz her hâlde bencil ve kibirli bir milliyetçilik değildir. demiştir. Atatürk ün bu anlatımı, I. bir milletin diğer milleti hor görmesi, II. uluslararası dayanışmanın olması, III. bir milletin huzur ve mutluluğunun diğer milletlerin huzur ve mutluluğuyla ilişkili olması durumlarından hangileriyle, milliyetçilik anlayışının bağdaştığını gösterir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III 42. Arşın ve endaze yerine metre, okka yerine kilogram kullanılmasına gerek görülmesinin, I. bölgesel farklılıkları giderme, II. dünyadaki uygulamalarla bütünleşme, III. laik devlet olma durumlarının hangilerinden kaynaklandığı savunulabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III 45. Cumhuriyet Döneminde Türk kadınına tanınan, I. belediye seçimlerine katılma, II. tanık olmada erkekle eşit olma, III. mirastan erkekle eşit olarak yararlanma, IV. milletvekili seçme ve seçilme 43. Atatürk, Bizim nazarımızda çiftçi, işçi, tüccar, sanatkâr, asker, doktor; velhasıl herhangi bir sosyal müessesede faal bir vatandaşın hak, menfaat ve hürriyeti eşittir. demiştir. Atatürk ün bu anlatımıyla, aşağıdaki ilkelerden hangisinin bir özelliğini vurguladığı savunulabilir? haklarından hangileri, 17 Şubat 1926 tarihinde yürürlüğe giren Medeni Kanun un kapsamındadır? A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III D) III ve IV E) I, II ve IV A) Devletçilik B) Laiklik C) İnkılapçılık D) Cumhuriyetçilik E) Halkçılık 10

12 Anayasası na göre, aşağıdaki temel hak ve hürriyetlerden hangisi Jellinek in ünlü üçlü ayrımından biri olan pozitif durum hakları arasında yer alır? A) Dilekçe hakkı B) Sosyal güvenlik hakkı C) Düzeltme ve cevap hakkı D) Dernek kurma hürriyeti E) Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı 49. Aşağıdaki temel hak ve özgürlüklerden hangisi olağanüstü hâllerde dahi Anayasa gereğince koruma altındadır? A) Hiç kimsenin din, vicdan, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaması B) Herkesin önceden izin almadan silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleyebilmesi C) Hiç kimsenin konutuna dokunulamaması D) Hiç kimsenin zorla çalıştırılamaması E) Haberleşme özgürlüğüne dokunulamaması Anayasası na göre, aşağıdakilerden hangisi TBMM nin görev ve yetkilerinden biri değildir? A) Savaş ilanına karar vermek B) Para basılmasına karar vermek C) Bakanlar Kurulunu ve bakanları denetlemek D) Kesin hesap kanun tasarılarını görüşmek ve kabul etmek E) Milletlerarası antlaşmaları onaylamak ve yürürlüğe girmelerine karar vermek 50. Aşağıdakilerden hangisi, yasama organının Anayasa ya aykırı olmamak şartıyla her konuyu ayrıntılı bir biçimde kanunla düzenleyebileceğini ifade eder? A) Yasama yetkisinin genelliği B) Yasama yetkisinin asliliği C) Yetki genişliği D) Genel irade E) Genel oy Anayasası na göre, aşağıdakilerden hangisi TBMM Başkanlık Divanının oluşumunda yer almaz? A) Kâtip üyeler Anayasası na göre, Anayasa Mahkemesi Anayasa ya aykırı olduğuna karar verdiği bir kanun hakkındaki iptal kararının yürürlüğe girişini en çok ne kadar süre için erteleyebilir? A) 3 ay B) 5 ay C) 6 ay D) 9 ay E) 1 yıl B) TBMM Başkanı C) TBMM başkan vekilleri D) Meclis idare amirleri E) Siyasi parti grup başkan vekilleri 11

13 Anayasası na göre, aşağıdakilerden hangisi siyasi partilerin uymakla yükümlü oldukları esaslardan biri değildir? A) Siyasi partilerin parti içi düzenlemelerinin ve çalışmalarının demokrasi ilkesine uygun olma zorunluluğu B) Siyasi partilerin kendi siyasetlerini yürütmek açısından dernekler, sendikalar ve vakıflarla siyasi ilişki içinde bulunma yasağı C) Siyasi partilerin uluslararası kuruluşlardan maddi yardım alma yasağı Anayasası na göre, Anayasa Mahkemesi Başkanını aşağıdakilerden hangisi seçer? A) TBMM Genel Kurulu B) Uyuşmazlık Mahkemesi C) Anayasa Mahkemesi üyeleri D) Doğrudan doğruya Cumhurbaşkanı E) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun göstereceği adaylar arasından Cumhurbaşkanı D) Siyasi partilerin ticari faaliyetlere girişme yasağı E) Siyasi partilerin gelir ve giderlerinin amaçlarına uygun olma zorunluluğu Anayasası na göre, partisinin temelli kapatılmasına beyan ve eylemleriyle sebep olduğu, Anayasa Mahkemesinin temelli kapatılmaya ilişkin kararında belirtilen milletvekilinin milletvekilliği ne zaman sona erer? A) İlgili Anayasa Mahkemesi kararının, Meclis Başkanlığına tebliğ edildiği gün Anayasası na göre, aşağıdakilerden hangisi milletvekili seçilmeye engel olan hâllerden biri değildir? A) Kamu hizmetinden yasaklı olmak B) Mahkeme kararıyla kısıtlılık altına alınmış olmak C) Yükümlü olduğu askerlik hizmetini yapmamış olmak D) Son 1 yıldır adaylığını koyduğu seçim çevresinde ikamet etmiyor olmak B) İlgili Anayasa Mahkemesi kararının, gerekçeli olarak Resmî Gazete de yayımlandığı gün C) İlgili Anayasa Mahkemesi kararının, üyeliği düşürülecek milletvekiline tebliğ edildiği gün D) İlgili Anayasa Mahkemesi kararına karşı yapılan itirazın reddedildiği gün E) İlgili Anayasa Mahkemesi kararının, Meclis Başkanı tarafından TBMM Genel Kuruluna sunulduğu gün E) Taksirli suçlar hariç toplam 1 yıl veya daha fazla hapis cezasına hüküm giymiş olmak 12

14 56. Aşağıdakilerden hangisi, yargısal görevleri bulunduğu hâlde Anayasa da Yargı Bölümünde düzenlenmemiştir? A) Yargıtay B) Danıştay C) Uyuşmazlık Mahkemesi D) Yüksek Seçim Kurulu E) Askerî Yüksek İdare Mahkemesi 57. Yürütmenin iki kanatlı olması ne demektir? A) Cumhurbaşkanının da Bakanlar Kurulu yanında yürütme organı içinde yer alması 59. I. Yetki kanununun kullanılma süresi II. Yetki kanunu kapsamında birden fazla kararname çıkarılıp çıkarılamayacağı III. Yetki kanununa dayanarak çıkarılacak olan kanun hükmünde kararnamenin amaç, kapsam ve ilkeleri IV. Yetki kanununa dayanarak çıkarılacak kanun hükmünde kararnamelerle yürürlükten kaldırılabilecek kanun hükümlerinin hangileri olduğu V. Yetki kanununa dayanarak çıkarılacak kanun hükmünde kararnamelerin ne kadar süreyle yürürlükte kalacağı Yukarıdakilerden hangileri, Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi veren yetki kanunlarında bulunması gereken unsurlar arasında yer alır? A) I, II ve III B) I, II ve IV C) II, III ve IV D) II, IV ve V E) III, IV ve V B) Başbakan ve Bakanlar Kurulunun iki farklı alan oluşturması C) Bakanlar Kurulunun TBMM ye karşı sorumlu olması D) Yürütmenin, hükûmet ve idare olarak ayrışması E) Başbakan ve Cumhurbaşkanının hükûmet içinde yer alması Anayasası na göre, aşağıdakilerden hangisi Anayasa Mahkemesinin yetkileri arasında yer almaz? A) Anayasa değişikliklerinin şekil açısından Anayasa ya aykırı olduğu gerekçesiyle açılan iptal davalarına bakmak B) Kanun hükmündeki kararnamelerin Anayasa ya aykırı olduğu gerekçesiyle açılan iptal davalarına bakmak C) TBMM İçtüzüğü nün Anayasa ya aykırı olduğu gerekçesiyle açılan iptal davalarına bakmak D) Bir milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması kararına karşı yapılan iptal istemlerine bakmak 58. Devlet Denetleme Kurulu aşağıdakilerden hangisini denetleyemez? A) Üniversiteler E) Milletlerarası antlaşmaların Anayasa ya aykırı olduğu gerekçesiyle açılan iptal davalarına bakmak B) Başbakanlık C) Türk Tabipler Birliği D) Türk Silahlı Kuvvetleri E) Sermaye Piyasası Kurulu GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ BİTTİ. ALAN BİLGİSİ TESTİNE GEÇİNİZ. 13

15 61. Özel sektör açısından, yeni bir yatırım projesinin gerçekleştirilmeye değer olduğuna karar verilebilmesi için aşağıdakilerden hangisi gereklidir? A) Düşük kredi faizleri B) Yatırımın, reel GSYİH yi artıracağı beklentisi C) Yatırımın, reel SYİH yi artıracağı beklentisi D) Yatırımın yeni bir teknoloji kullanıyor olması E) Yatırımdan elde edilmesi beklenen getirinin piyasa faiz oranından yüksek olması A ALAN BİLGİSİ TESTİ 63. Para çoğaltanı kavramının tanımı aşağıdakilerden hangisidir? A) Para miktarındaki değişmenin, parasal tabanda kendisinden daha büyük miktarda bir değişme yaratması B) Parasal tabandaki değişmenin para miktarında kendisinden daha büyük miktarda bir değişme yaratması C) Bankaların toplam atıl rezervlerinin parasal taban büyüklüğüne oranı D) Bankaların toplam atıl rezervlerinin para miktarındaki değişmeye oranı E) Para miktarındaki değişmenin parasal taban büyüklüğüne oranı 62. Başka koşullar sabitken bir ülke içinde yabancıların sahip olduğu hiçbir şirket üretim yapmadığı hâlde, ülke vatandaşlarının sahip olduğu pek çok şirket yabancı ülkelerde üretim yapıyorsa bu ülke için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Ülkedeki gayrisafi millî hasıla, gayrisafi yurt içi hasıladan büyüktür. B) Ülkedeki gayrisafi millî hasıla, gayrisafi yurt içi hasıladan küçüktür. C) Ülkedeki gayrisafi millî hasıla ile gayrisafi yurt içi hasıla birbirine eşittir. 64. Ekonominin tam istihdam seviyesinde olabilmesi için aktif para ve maliye politikalarının kullanılması gerektiğine inanan iktisat okulu aşağıdakilerden hangisidir? A) Klasik B) Yeni Klasik C) Keynesçi D) Monetarist E) Avusturya D) Ülkedeki gayrisafi millî hasıla, net yurt içi hasılaya eşittir. E) Ülkedeki gayrisafi yurt içi hasıla, net millî hasılaya eşittir. 14

16 65. Veri bir piyasa fiyatında, tüketici davranışı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Her zaman faydasını maksimize edecek tüketimi yapmaya çalışır. B) Her zaman faydasını maksimize edecek mal miktarını satın alabilir. 68. Karar vermeye ve kişilerin eylemlerine ya da etkili bir eyleme yönelecek düşünceye ışık tutan genel rehberlere ne ad verilir? A) Plan B) Politika C) Misyon D) Taktik E) Strateji C) Hiçbir zaman faydasını maksimize edecek mal miktarını satın alamaz. D) Faydasını maksimize etmek için mal fiyatları düşünceye kadar bekler. E) Satıcılar tarafından aldatılacağından faydasını hiçbir zaman maksimize edemez. 66. Uzun dönemde üretici artığı hangi tür endüstriler için sıfırdan büyüktür? A) Sabit maliyetli ve artan maliyetli B) Azalan maliyetli ve artan maliyetli 69. Bir astın birden fazla kişiden talimat alabildiği organizasyon modeli aşağıdakilerden hangisidir? A) Komuta örgütü B) Komuta-kurmay örgütü C) Doğal örgüt D) Biçimsel olmayan örgüt E) Matris örgüt C) Azalan maliyetli ve sabit maliyetli D) Yalnızca sabit maliyetli E) Yalnızca artan maliyetli 67. Petrol ürünlerinden alınan özel tüketim vergilerinin bütün sanayi kolları ile girdi piyasalarını nasıl etkilediğini inceleyen bir iktisatçının yaptığı iktisadi analiz türü aşağıdakilerden hangisidir? A) Sanayi dengesi analizi B) Statik analiz C) Karşılaştırmalı statik analiz D) Genel denge analizi E) Kısmi denge analizi 70. Aşağıdakilerden hangisi güvenilir ve etkili denetim sistemlerinin özelliklerinden biri değildir? A) Doğruluk B) Zamanlama C) Nesnellik ve kapsamlılık D) Taktik seviyede inceleme E) Örgütsel gerçekçilik 15

17 71. Aşağıdakilerden hangisi bir üretim faktörü değildir? A) Emek B) Sermaye C) Ürün D) Girişimci E) Doğal kaynaklar 74. Bazı kamu kuruluşlarının görev zararının devlet tarafından karşılanmasının en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Kamu hizmetlerinde rekabetçi üretimin teşvik edilmesi B) Katma değeri yüksek malların üretiminin teşvik edilmesi C) Sunulan hizmetlerin topluma yoğun dışsal ekonomi yayması D) Üretimden kaynaklanan negatif dışsallıkların azaltılması E) Karşılanmaması hâlinde şirketin batması ve çalışanlarının işsiz kalması 72. Aşağıdakilerden hangisi hisse senedinden doğan mali haklar arasında yer almaz? A) Genel kurula katılma hakkı B) Kâr payı hakkı C) Tasfiye bakiyesine katılma hakkı D) Rüçhan hakkı E) Sermaye kazancından pay alma hakkı 75. Aşağıdakilerden hangisi gelir getiren menkul ve gayrimenkul sermaye unsurları olmak üzere, dayanıklı tüketim malları üzerine konulan vergi dolayısıyla vergilendirilen malın değerinin, o günkü piyasada geçerli cari faiz oranının karşılığı olan miktarda azalmasını ifade eder? A) Vergi baskısı B) Çift vergileme 73. Bir işletmenin çevresiyle arasında olumlu ilişkiler yaratma ve sürdürme çabası aşağıdakilerden hangisiyle açıklanmaktadır? A) Satış geliştirme B) Pazarlama C) Verginin amortismanı D) Verginin dönüştürülmesi E) Verginin fiilen ödenmesi C) Halkla ilişkiler D) İletişim E) Reklam 16

18 76. Kamu harcamalarının verimli-verimsiz ayırımıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Millî gelirde artışa neden olan kamu harcamaları verimli, diğerleri verimsizdir. B) Kişilerin refah düzeyini artıran harcamalar verimli, diğerleri verimsizdir. C) Kamu kesiminde çalışan kişilerin refah düzeyini artıran harcamalar verimli, diğerleri verimsizdir. D) Bir ülkedeki insanların çoğunluğunun yararlandığı hizmetlere yapılan harcamalar verimli, diğerleri verimsizdir. E) Mal sunmak üzere yapılan harcamalar verimli, hizmet sunmak üzere yapılan harcamalar verimsizdir. 79. Zorunlu borçları vergiden ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir? A) Vadesi geldiğinde geri ödenmesi B) Borç verip vermemenin kişinin isteğine bağlı olması C) Borç verecek kurumun ödeme koşullarını kendi belirlemesi D) Devletin sadece borcun itfa koşullarını belirlemesi E) Devletin borç tahvillerini toplumun ilgisine sunarak, sadece isteyen kişi ve kurumların borç vermesi 77. Bütçenin hazırlanmasında genellik ilkesi açısından aşağıdaki yöntemlerin hangisi vazgeçilmezdir? A) Bütçe denkliği B) Bütçenin yıllık olması C) Önceden izin D) Sınırlı yetki E) Adem-i tahsis 80. Kalkınmayı destekleyecek bir vergi politikası tasarlandığında aşağıdakilerden hangisi uygun bir politika olabilir? A) Daha çok yüksek gelir grubundan vergi alınacak şekilde artan oranlı bir gelir vergisi tarifesi uygulanması B) Dolaylı vergilerin oranlarının farklılaştırılması C) Dolaysız vergilerin kaldırılması 78. Aşağıdakilerden hangisi vergi uyuşmazlıklarının yargısal çözüm yollarından biri değildir? A) Yanlışlıkların düzeltilmesi D) İthalata uygulanan verginin azaltılması E) Vergi muafiyetlerinin artırılması B) Açıklama istenmesi C) Kararın düzeltilmesi D) Hata düzeltme E) Yargılamanın yenilenmesi 17

19 81. Olağanüstü hâl kanun hükmünde kararnameleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Olağanüstü hâl kanun hükmünde kararnamesi Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu tarafından yapılır. B) Olağanüstü hâl kanun hükmünde kararnamesi ile kişi hakları ve ödevleri de düzenlenebilir. C) Olağanüstü hâl kanun hükmünde kararnamesinin Resmî Gazete de yayımlandığı gün TBMM nin onayına sunulması gerekli değildir. D) Olağanüstü hâl kararnamelerinin TBMM ce onaylanmasına ilişkin süre ve usul TBMM İçtüzüğü nde belirlenir. 83. Cumhurbaşkanının hastalık ve yurt dışına çıkma gibi sebeplerle geçici olarak görevinden ayrılması hâllerinde Cumhurbaşkanlığına aşağıdakilerden hangisi vekâlet eder? A) Başbakan B) Dışişleri Bakanı C) TBMM Başkanı D) Anayasa Mahkemesi Başkanı E) Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri E) Olağanüstü hâl kanun hükmünde kararnamesinin çıkarılabilmesi için yetki kanununa ihtiyaç yoktur Anayasası nda milletvekillerine tanınan parlamenter muafiyetlerden biri olan yasama dokunulmazlığı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Yasama dokunulmazlığı, seçimlerden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen milletvekillerinin tutulmasını, sorguya çekilmesini, tutuklanmasını ve yargılanmasını engelleyen bir koruma sistemidir. B) Yasama dokunulmazlığı, milletvekillerine milletvekilliği süresi ile sınırlı geçici bir koruma sağlar. C) Yasama dokunulmazlığı, seçimlerden önce veya sonra hakkında milletvekilliğinin düşmesine neden olmayan bir ceza mahkûmiyeti kararı verilmiş olan bir milletvekili hakkındaki hükmün infazının, milletvekilliği görevinin sona erdiği tarihe kadar ertelenmesi sonucunu doğurur. D) Yasama dokunulmazlığının Meclis kararıyla kaldırılması mümkün olup yasama dokunulmazlığı kaldırılan milletvekilinin milletvekilliği, dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin kararın Resmî Gazete de yayımlandığı tarihte sona erer Anayasası na göre, aşağıdakilerden hangisinin göreve atanmasında Cumhurbaşkanının hiçbir yetkisi yoktur? A) Anayasa Mahkemesi üyeleri B) Devlet Denetleme Kurulu Başkanı ve üyeleri C) Yükseköğretim Kurulu üyeleri D) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyeleri E) Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyeleri E) Ağır cezayı gerektiren suçüstü hâlleri ile seçimlerden önce soruşturmasına başlanılmış olmak kaydıyla Anayasa nın 14. maddesindeki durumlar yasama dokunulmazlığının kapsamı dışındadır. 18

20 Anayasası na göre, aşağıdakilerden hangisi çalışma yaşamıyla ilgili Anayasa da açıkça düzenlenen konular arasında yer almaz? A) İşçilerin grev hakkına sahip olduğu B) Bir iş kolunda birden fazla sendikanın kurulamayacağı C) Herkesin sosyal güvenlik hakkına sahip olduğu D) İşçiler ve işverenlerin toplu iş sözleşmesi yapma hakkına sahip olduğu E) Siyasi amaçlı grev ve lokavtın yapılamayacağı 87. I. Tüzükler, ya Başbakanlık ya da Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılabilir. II. Tüzükler, kanunun uygulanmasını göstermek veya emrettiği işleri belirtmek üzere çıkarılabilir. III. Tüzükler, ancak Danıştayın incelemesinden geçirilmek şartıyla çıkarılabilir. IV. Tüzüklerin Cumhurbaşkanınca imzalanması gerekir. V. Hangi tüzüklerin Resmî Gazete de yayımlanacağı ilgili kanunda gösterilir. Tüzüklerle ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? A) I, II ve IV B) I, II ve V C) I, III ve IV D) II, III ve IV E) II, III ve V 86. Aşağıdakilerden hangisi, 1982 Anayasası nın Başlangıç kısmında açıkça ifadesini bulan unsurlardan biri değildir? A) Kuvvetler ayrımı ilkesi B) Atatürk milliyetçiliği anlayışı C) 12 Eylül müdahalesinin meşruluğu D) Türkiye Cumhuriyeti nin çağdaş medeniyet düzeyine ulaşma azmi E) Türkiye Cumhuriyeti nin dünya milletleri ailesinin eşit haklara sahip şerefli bir üyesi olması 88. Aşağıdakilerden hangisi, 1982 Anayasası nda belirtilen suç ve cezalara ilişkin temel ilkelerden biri değildir? A) Kimse, işlediği zaman yürürlükte bulunan kanunun suç saymadığı bir fiilden dolayı cezalandırılamaz. B) Suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar kimse suçlu sayılamaz. C) Hiç kimse kendisini ve kanunda gösterilen yakınlarını suçlayan bir beyanda bulunmaya veya bu yolda delil göstermeye zorlanamaz. D) Vatandaş, hiçbir durumda suç sebebiyle yabancı bir ülkeye verilemez. E) Kanuna aykırı olarak elde edilmiş bulgular delil olarak kabul edilemez. 19

E-KPSS GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ

E-KPSS GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ E-KPSS GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ 0000000000 GENEL YETENEK TESTİ BİTTİ. GENEL KÜLTÜR TESTİNE GEÇİNİZ. TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. SINAVDA UYULACAK KURALLAR 1. Cep telefonu

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 24 MAYIS 2014 Bu

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 27 ARALIK 2014 Bu

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 24 MAYIS 2014 Bu

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞ YERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 24 MAYIS 2014

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞ YERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 24 MAYIS 2014 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞ YERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 24 MAYIS 2014 Bu testlerin her

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 27 ARALIK 2014 Bu

Detaylı

ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) ORTAÖĞRETİM İŞİTME-1 27 NİSAN 2014

ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) ORTAÖĞRETİM İŞİTME-1 27 NİSAN 2014 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) ORTAÖĞRETİM İŞİTME-1 27 NİSAN 2014 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 27 ARALIK 2014 Bu

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ. YÖS SINAVI 17 Mayıs 2015 ADI :... SOYADI :... ADAY NUMARASI :... İMZA : SIRA NO:... SORU KİTAPÇIĞI TÜRÜ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ. YÖS SINAVI 17 Mayıs 2015 ADI :... SOYADI :... ADAY NUMARASI :... İMZA : SIRA NO:... SORU KİTAPÇIĞI TÜRÜ ONDOKUZ MYIS ÜNİVERSİTESİ 015 Yabancı Öğrenci Seçme Sınavı (YÖS) TÜRKÇE ONDOKUZ MYIS ÜNİVERSİTESİ YÖS SINVI 17 Mayıs 015 DI :... SOYDI :... DY NUMRSI :... İMZ : SIR NO:... ÖNEMLİ 1. Bu soru kitapçığı Türkiye

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-3 COĞRAFYA-1 TESTİ 22 HAZİRAN 2014 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-3 COĞRAFYA-1 TESTİ 22 HAZİRAN 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-3 COĞRAFYA-1 TESTİ 22 HAZİRAN 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

TÜRK CUMHURİYETLERİ İLE TÜRK VE AKRABA TOPLULUKLARI SINAVI (Yurtiçi) 21 Haziran 2009 TEMEL ÖĞRENME BECERİLERİ TESTİ

TÜRK CUMHURİYETLERİ İLE TÜRK VE AKRABA TOPLULUKLARI SINAVI (Yurtiçi) 21 Haziran 2009 TEMEL ÖĞRENME BECERİLERİ TESTİ ÖSYM T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ A TÜRK CUMHURİYETLERİ İLE TÜRK VE AKRABA TOPLULUKLARI SINAVI (Yurtiçi) Haziran 009 TEMEL ÖĞRENME BECERİLERİ TESTİ ADI :... SOYADI :...

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-4 COĞRAFYA-2 TESTİ 14 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-4 COĞRAFYA-2 TESTİ 14 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-4 COĞRAFYA-2 TESTİ 14 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) İŞYERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 27 ARALIK 2014 Bu testlerin her

Detaylı

ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) LİSANS İŞİTME-1 27 NİSAN 2014

ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) LİSANS İŞİTME-1 27 NİSAN 2014 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) LİSANS İŞİTME-1 27 NİSAN 2014 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 24 MAYIS 2014 Bu

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TESTİ 5 ARALIK 2015

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TESTİ 5 ARALIK 2015 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TESTİ 5 ARALIK 2015 Bu testlerin

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ REHBER ÖĞRETMEN 20 TEMMUZ 2014 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ REHBER ÖĞRETMEN 20 TEMMUZ 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ REHBER ÖĞRETMEN 20 TEMMUZ 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) ORTAÖĞRETİM GENEL, GÖRME VE İŞİTME-2 27 NİSAN 2014

ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) ORTAÖĞRETİM GENEL, GÖRME VE İŞİTME-2 27 NİSAN 2014 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) ORTAÖĞRETİM GENEL, GÖRME VE İŞİTME-2 27 NİSAN 2014 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 5 ARALIK 2015 Bu

Detaylı

TÜRK CUMHURİYETLERİ İLE TÜRK VE AKRABA TOPLULUKLARI SINAVI (Yurt İçi) 4 TEMMUZ 2010 TEMEL ÖĞRENME BECERİLERİ TESTİ

TÜRK CUMHURİYETLERİ İLE TÜRK VE AKRABA TOPLULUKLARI SINAVI (Yurt İçi) 4 TEMMUZ 2010 TEMEL ÖĞRENME BECERİLERİ TESTİ Ö S Y M T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ A TÜRK CUMHURİYETLERİ İLE TÜRK VE AKRABA TOPLULUKLARI SINAVI (Yurt İçi) TEMMUZ 00 TEMEL ÖĞRENME BECERİLERİ TESTİ ADI :... SOYADI :...

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 5 ARALIK 2015 Bu

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) İŞYERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 5 ARALIK 2015

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) İŞYERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 5 ARALIK 2015 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) İŞYERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 5 ARALIK 2015 Bu testlerin her

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

MATEMATİK SINAVI MATEMATİK TESTİ SORU KİTAPÇIĞI 19 HAZİRAN 2010 BU SORU KİTAPÇIĞI 19 HAZİRAN 2010 LYS 1 MATEMATİK TESTİ SORULARINI İÇERMEKTEDİR.

MATEMATİK SINAVI MATEMATİK TESTİ SORU KİTAPÇIĞI 19 HAZİRAN 2010 BU SORU KİTAPÇIĞI 19 HAZİRAN 2010 LYS 1 MATEMATİK TESTİ SORULARINI İÇERMEKTEDİR. Ö S Y M T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI MATEMATİK SINAVI MATEMATİK TESTİ SORU KİTAPÇIĞI 9 HAZİRAN 00 BU SORU KİTAPÇIĞI 9 HAZİRAN 00 LYS MATEMATİK

Detaylı

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1. HAFTA: OSMANLI ANAYASAL GELİŞMELERİ [Türk Anayasa Hukukukun Bilgi Kaynaklarının Tanıtımı:

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 FİZİK TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 FİZİK TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 FİZİK TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 23 MAYIS 2015 Bu

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TESTİ 23 MAYIS 2015

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TESTİ 23 MAYIS 2015 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TESTİ 23 MAYIS 2015 Bu testlerin

Detaylı

TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA. Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR

TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA. Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR ANAYASANıN TEMEL ILKELERI 2 1. madde Türkiye devleti bir cumhuriyettir. 2. Madde Cumhuriyetin nitelikleri Cumhuriyetçilik Başlangıç ilkeleri Atatürk

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 BİYOLOJİ TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 BİYOLOJİ TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 BİYOLOJİ TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 14 HAZİRAN 2015 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 14 HAZİRAN 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 14 HAZİRAN 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞYERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 23 MAYIS 2015

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞYERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 23 MAYIS 2015 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞYERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 23 MAYIS 2015 Bu testlerin her hakkı

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TARİH ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TARİH ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TARİH ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ORTAÖĞRETİM GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ 28 EYLÜL 2014 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ORTAÖĞRETİM GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ 28 EYLÜL 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ORTAÖĞRETİM GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ 28 EYLÜL 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ MATEMATİK (LİSE) ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ MATEMATİK (LİSE) ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ MATEMATİK (LİSE) ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 14 HAZİRAN 2015 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 14 HAZİRAN 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 14 HAZİRAN 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 23 MAYIS 2015 Bu

Detaylı

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI ÖSYM

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI ÖSYM 1-16062012-1-1161-1-00000000 TEMEL SORU KİTAPÇIĞI AÇIKLAMA 1. Bu kitapçıkta Lisans Yerleştirme Sınavı-1 Matematik Testi bulunmaktadır. 2. Bu test için verilen cevaplama süresi 75 dakikadır. 3. Bu testte

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 20 HAZİRAN 2015 CUMARTESİ

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 20 HAZİRAN 2015 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 20 HAZİRAN 2015 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

ÖZETLE. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem

ÖZETLE. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem ÖZETLE Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem MiLLETiN ONAYIYLA Mevcut Anayasa da Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti nin başıdır. Sistemin işleyişi, devletin bekası ve vatanın bütünlüğü, Türkiye

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 16 HAZİRAN 2013 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 16 HAZİRAN 2013 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 16 HAZİRAN 2013 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi

Detaylı

ÖSYM TEMEL SORU KİTAPÇIĞI

ÖSYM TEMEL SORU KİTAPÇIĞI 1-16062012-1-1161-1-00000000 TEMEL SORU KİTAPÇIĞI AÇIKLAMA 1. Bu kitapçıkta Lisans Yerleştirme Sınavı-1 Matematik Testi bulunmaktadır. 2. Bu test için verilen cevaplama süresi 75 dakikadır. 3. Bu testte

Detaylı

2013 Yabancı Öğrenci Seçme Sınavı (YÖS) A

2013 Yabancı Öğrenci Seçme Sınavı (YÖS) A ONDOKUZ MYIS ÜNİVERSİTESİ Yabancı Öğrenci Seçme Sınavı (YÖS) TÜRKÇE ONDOKUZ MYIS ÜNİVERSİTESİ YÖS SINVI 8 Mayıs DI :... SOYDI :... DY NUMRSI :... İMZ : SIR NO:... GENEL. u soru kitapçığı Türkiye deki belirli

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI LİSANS (PS) ALAN BİLGİSİ TESTİ (HUKUK-İKTİSAT-İŞLETME-MALİYE-MUHASEBE) 6 TEMMUZ 2014 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI LİSANS (PS) ALAN BİLGİSİ TESTİ (HUKUK-İKTİSAT-İŞLETME-MALİYE-MUHASEBE) 6 TEMMUZ 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI LİSANS (PS) ALAN BİLGİSİ TESTİ (HUKUK-İKTİSAT-İŞLETME-MALİYE-MUHASEBE) 6 TEMMUZ 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 23 MAYIS 2015 Bu

Detaylı

MATEMATİK SINAVI GEOMETRİ TESTİ SORU KİTAPÇIĞI 19 HAZİRAN 2010 BU SORU KİTAPÇIĞI 19 HAZİRAN 2010 LYS 1 GEOMETRİ TESTİ SORULARINI İÇERMEKTEDİR.

MATEMATİK SINAVI GEOMETRİ TESTİ SORU KİTAPÇIĞI 19 HAZİRAN 2010 BU SORU KİTAPÇIĞI 19 HAZİRAN 2010 LYS 1 GEOMETRİ TESTİ SORULARINI İÇERMEKTEDİR. Ö S Y M T.. YÜKSKÖĞRTİM KURULU ÖĞRNİ SÇM V YRLŞTİRM MRKZİ LİSNS YRLŞTİRM SINVI MTMTİK SINVI GOMTRİ TSTİ SORU KİTPÇIĞI 9 HZİRN 00 U SORU KİTPÇIĞI 9 HZİRN 00 LYS GOMTRİ TSTİ SORULRINI İÇRMKTİR. u testlerin

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Bir işletmenin 2006 yılı genel geçici mizanında yer alan bilgilerden bazıları aşağıdadır: Borç Tutarı (Bin YTL) A MUHASEBE Alacak Tutarı Kasa 6.770 6.762 Ticari Mallar

Detaylı

BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI

BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI Birinci Bölüm: İdare Hukukunun Tanımı I. İdare... 3 II. İdari Fonksiyon... 4 A. Toplumun Genel ve Sürekli İhtiyaçlarının Karşılanmasına Yönelik

Detaylı

ASYM TÜRMOB-TESMER STAJA GİRİŞ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU DÖNEM

ASYM TÜRMOB-TESMER STAJA GİRİŞ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU DÖNEM ASYM TÜRMOB-TESMER STAJA GİRİŞ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU 2017 1. DÖNEM SINAV TARİHİ: 25.02.2017 TÜRMOB-TESMER STAJA GİRİŞ SINAVI 2017 1.DÖNEM UYGULAMA KILAVUZU 1) GENEL BİLGİLER SON BAŞVURU TARİHİ : 02

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-3 COĞRAFYA-1 TESTİ 21 HAZİRAN 2015 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-3 COĞRAFYA-1 TESTİ 21 HAZİRAN 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-3 COĞRAFYA-1 TESTİ 21 HAZİRAN 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2.

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. DERS SAATİ 15.02.2016 Türk Hukukunun Bilgi Kaynakları - Mevzuat, Yargı

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun,

Detaylı

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması MUHASEBE 1. I. Amortisman ayrılması II. Özel fon ayrılması III. Karşılık ayrılması IV. Reeskont ayrılması Yukarıdaki muhasebe işlemlerinden hangileri ihtiyatlılık kavramı gereği yapılır? A) Yalnız I B)

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖN LİSANS GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ 27 EYLÜL 2014 CUMARTESİ

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖN LİSANS GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ 27 EYLÜL 2014 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖN LİSANS GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ 27 EYLÜL 2014 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun,

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI YAZILI YARIŞMA SINAVI GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ 22 ARALIK 2013

T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI YAZILI YARIŞMA SINAVI GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ 22 ARALIK 2013 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI YAZILI YARIŞMA SINAVI GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ 22 ARALIK 2013 Bu testlerin

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ. YÖS SINAVI 30 Nisan 2016 ADI :... SOYADI :... ADAY NUMARASI :... İMZA : SIRA NO:... SORU KİTAPÇIĞI TÜRÜ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ. YÖS SINAVI 30 Nisan 2016 ADI :... SOYADI :... ADAY NUMARASI :... İMZA : SIRA NO:... SORU KİTAPÇIĞI TÜRÜ ONDOKUZ MYIS ÜNİVERSİTESİ 06 Yabancı Öğrenci Seçme Sınavı (YÖS) TÜRKÇE ONDOKUZ MYIS ÜNİVERSİTESİ YÖS SINVI 0 Nisan 06 DI :... SOYDI :... DY NUMRSI :... İMZ : SIR NO:... ÖNEMLİ. Bu soru kitapçığı Türkiye

Detaylı

2014 Yabancı Öğrenci Seçme Sınavı (YÖS) A

2014 Yabancı Öğrenci Seçme Sınavı (YÖS) A ONDOKUZ MYIS ÜNİVERSİTESİ 01 Yabancı Öğrenci Seçme Sınavı (YÖS) TÜRKÇE ONDOKUZ MYIS ÜNİVERSİTESİ YÖS SINVI Mayıs 01 DI :... SOYDI :... DY NUMRSI :... İMZ : SIR NO:... GENEL 1. Bu soru kitapçığı Türkiye

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TARİH ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TARİH ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TARİH ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF MATEMATİK 205 8. SINIF. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI 25 KASIM 205 Saat: 0.0 Adı

Detaylı

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103.

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-) 108. Diğer Hazır Değerler 11. Menkul

Detaylı

İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI. Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM. Genel Esaslar. I. Devletin şekli... 1...19

İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI. Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM. Genel Esaslar. I. Devletin şekli... 1...19 İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar I. Devletin şekli... 1...19 II. Cumhuriyetin nitelikleri... 2...19 III. Devletin bütünlüğü, resmî dili,

Detaylı

Sİ SINAV Y Ö ASYM ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU

Sİ SINAV Y Ö ASYM ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU ÜNİV ARA ER NK İM MERKE Z ET N Sİ SINAV Y Ö TE Sİ İ ASYM A ASYM ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

Detaylı

A S Y M ASYM TÜRKİYE CUMHURİYETİ DANIŞTAY BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI SINAVI UYGULAMA KILAVUZU

A S Y M ASYM TÜRKİYE CUMHURİYETİ DANIŞTAY BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI SINAVI UYGULAMA KILAVUZU ANKARA ÜNİVERSİTESİ SINAV YÖNETİM MERKEZİ A S Y M ASYM TÜRKİYE CUMHURİYETİ DANIŞTAY BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI SINAVI UYGULAMA KILAVUZU TÜRKİYE CUMHURİYETİ DANIŞTAY BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI SINAVI 1) GENEL

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS / 2008

A MUHASEBE KPSS-AB-PS / 2008 1. İşletmede kasa hesabının kalanı 79.600 YTL, kasa sayımında belirlenen tutar ise 76.900 YTL dir. Farkın nedeni belirlenememiştir. A MUHASEBE KPSS-AB-PS 2008 3. VE 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Buna

Detaylı

2-) Türkiye de tek dereceli seçim ilk kez hangi seçimlerde uygulanmıştır? A) 1942 B) 1946 C) 1950 D) 1962 E) 1966

2-) Türkiye de tek dereceli seçim ilk kez hangi seçimlerde uygulanmıştır? A) 1942 B) 1946 C) 1950 D) 1962 E) 1966 1-) 1921 Anayasası ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Milli egemenlik ilkesi benimsenmiştir B) İl ve nahiyelerde yerinden yönetim ilkesi kabul edilmiştir. C) Yasama ve yürütme kuvvetleri

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun,

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 FİZİK TESTİ 20 HAZİRAN 2015 CUMARTESİ

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 FİZİK TESTİ 20 HAZİRAN 2015 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 FİZİK TESTİ 20 HAZİRAN 2015 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

A S Y M ASYM TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU

A S Y M ASYM TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU ANKARA ÜNİVERSİTESİ SINAV YÖNETİM MERKEZİ A S Y M ASYM TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GÖREVDE

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE 1.1. Muhasebenin Sorumluluk Alanı...3 1.2. Muhasebenin Ülke ve Dünya Ekonomisindeki Yeri...4 1.3. Muhasebe Verilerinin İlgi Çevreleri...7 1.4. Muhasebenin

Detaylı

KMÜ İİBF KAMU YÖNETİMİ VİZE SORULARI

KMÜ İİBF KAMU YÖNETİMİ VİZE SORULARI KMÜ İİBF KAMU YÖNETİMİ VİZE SORULARI -A Grubu- AÇIKLAMA : Sınav 25 sorudan oluşmakta olup her soru 4 puan üzerinden değerlendirilecektir. Yanlış cevaplar doğruyu götürmemektedir. Sınav süresi 30 dakikadır.

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

A S Y M ASYM TÜRKİYE CUMHURİYETİ DANIŞTAY BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIM SINAVI UYGULAMA KILAVUZU

A S Y M ASYM TÜRKİYE CUMHURİYETİ DANIŞTAY BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIM SINAVI UYGULAMA KILAVUZU ANKARA ÜNİVERSİTESİ SINAV YÖNETİM MERKEZİ A S Y M ASYM TÜRKİYE CUMHURİYETİ DANIŞTAY BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIM SINAVI UYGULAMA KILAVUZU TÜRKİYE CUMHURİYETİ DANIŞTAY BAŞKANLIĞI İKİ ALANDA PERSONEL ALIM SINAVI

Detaylı

ÖSYM T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ

ÖSYM T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ ÖSYM T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ T.C. MLİYE BKNLIĞI İÇ DENETÇİ DY BELİRLEME SINVI GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ LN BİLGİSİ TESTİ 12 Temmuz 2009 DI :... SOYDI :...

Detaylı

Kasadaki mevcut para? B Bankası na kredi borcu 30.000,-

Kasadaki mevcut para? B Bankası na kredi borcu 30.000,- VAKA L Faaliyetine devam eden ve gıda maddeleri alım satımı ile uğraşan Mustafa FEVZİ (tek şahıs) İşletmesi nin 01.12.2015 tarihi itibariyle bilanço verileri aşağıdaki gibidir. Kasadaki mevcut para? B

Detaylı

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III 1.1. MUHASEBENİN TANIMI... 1 1.2. MUHASEBENİN KURAMSAL YAPISI... 4 1.3. MUHASEBE UYGULAMASINI ZORUNLU KILAN NEDENLER... 5 1.3.1. Yasal Nedenler... 5 1.3.2. İlgili

Detaylı

En İyisi İçin. I. Kanun-u Esasi gerçek anlamda anayasa bir monarşi öngörmemektedir. (x)

En İyisi İçin. I. Kanun-u Esasi gerçek anlamda anayasa bir monarşi öngörmemektedir. (x) Ne x t Le v e l Ka r i y e r 250ADET TAMAMIÖZGÜN ÇÖZÜMLÜAÇI KUÇLU SORU Kaymakaml ı k Sı navı nahazı r l ı k Anayasa Açı kuçl usor u Bankası En İ yi si İ çi n.. Necat i beycd.50.yı li şhanı Apt.no: 19/

Detaylı

Cumhurbaşkanı. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Cumhurbaşkanı. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Cumhurbaşkanı Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu 2 3 Cumhurbaşkanı bir ülkede yönetim hakkının kalıtımsal, soya dayalı, kişisel olmadığını Kanyanğının dinsel kaynaklardan ilahi tanrısal

Detaylı

A S Y M ASYM DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME SINAVI UYGULAMA KILAVUZU

A S Y M ASYM DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME SINAVI UYGULAMA KILAVUZU ANKARA ÜNİVERSİTESİ SINAV YÖNETİM MERKEZİ A S Y M ASYM DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME SINAVI UYGULAMA KILAVUZU DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME SINAVI UYGULAMA KILAVUZU 1) GENEL BİLGİLER

Detaylı

B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-)

B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 104 105 106 107 108 DİĞER HAZIR DEĞERLER 109 11 MENKUL KIYMETLER 110 HİSSE

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 BİYOLOJİ TESTİ 20 HAZİRAN 2015 CUMARTESİ

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 BİYOLOJİ TESTİ 20 HAZİRAN 2015 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 BİYOLOJİ TESTİ 20 HAZİRAN 2015 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI www.isvesosyalguvenlik.com Mevzuat Bilgi Kültür - Haber Platformu TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ

Detaylı

A ALAN BİLGİSİ TESTİ İŞLETME VE MUHASEBE

A ALAN BİLGİSİ TESTİ İŞLETME VE MUHASEBE ALAN BİLGİSİ TESTİ İŞLETME VE MUHASEBE İŞLETME VE MUHASEBE ALANINA AİT SORULARIN CEVAPLARINI CEVAP KÂĞIDINIZDA BU ALANLA İLGİLİ YERE İŞARETLEYİNİZ. 161. İşletme sahibinin ya da ortaklarının işletmenin

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI 8. SINIF I. DÖNEM MTEMTİK DERSİ ORTK (MZERET) SINVI 13 RLIK 2014 Saat: 10.10 KİTPÇIK TÜRÜ 8. SINIF MTEMTİK TESTİ 2014 dı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası :... ÖĞRENCİLERİN

Detaylı

1-Hâkim ve Savcılar idari görevleri dolayısıyla aşağıdaki kurumlardan hangisine bağlıdır?

1-Hâkim ve Savcılar idari görevleri dolayısıyla aşağıdaki kurumlardan hangisine bağlıdır? 1-Hâkim ve Savcılar idari görevleri dolayısıyla aşağıdaki kurumlardan hangisine bağlıdır? A) Cumhurbaşkanlığı B) Başbakanlık C) Adalet Bakanlığı D) Halk E) HSYK 3-Aşağıdakilerden hangisi adli yargının

Detaylı

GENEL OLARAK DEVLET TEŞKİLATI SORULARI

GENEL OLARAK DEVLET TEŞKİLATI SORULARI 1.... ilkesi, Devlet organları arasında üstünlük sıralaması anlamına gelmez. Belli devlet yetki ve görevlerinin kullanılmasından ibaret olup bununla sınırlı medeni bir iş bölümü ve işbirliği olduğunu anlatır.

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK (PS) ALAN BİLGİSİ TESTİ (HUKUK-İKTİSAT-İŞLETME-MALİYE-MUHASEBE) 5 TEMMUZ 2015 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK (PS) ALAN BİLGİSİ TESTİ (HUKUK-İKTİSAT-İŞLETME-MALİYE-MUHASEBE) 5 TEMMUZ 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK (PS) ALAN BİLGİSİ TESTİ (HUKUK-İKTİSAT-İŞLETME-MALİYE-MUHASEBE) 5 TEMMUZ 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır.

Detaylı

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON 9 KASIM 2013

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON 9 KASIM 2013 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON 9 KASIM 2013 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

VAKA (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 2)

VAKA (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 2) VAKA (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 2) Faaliyetine devam eden ve gıda maddeleri alım satımı ile uğraşan Hüsnü BAYRAMOĞLU (tek şahıs) İşletmesi'nin 01.12.2015 tarihi itibariyle bilânço verileri aşağıdaki

Detaylı