T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı"

Transkript

1 S404 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ A TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ SERMAYE PİYASASI KURULU LİSANSLAMA SINAVLARI GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI (DU) 28 MART 2010 Saat: PAZAR 2. OTURUM Adayın Adı ve Soyadı : Aday Numarası (T.C. Kimlik No) : Sınav Salon No : Sıra No: DİKKAT: 1. Bu sınavda, 3 modüle ait test soruları yer almaktadır. Soru sayısı Sayfa No Mesleki Mevzuat ve Etik Kurallar İnşaat ve Hisse Gayrimenkul Senedi Piyasaları Muhasebesi Hisse Senedi Piyasaları İlgili Vergi Mevzuatı Soru kitapçıklarını kontrol ederek, baskı hatası olan kitapçığın değiştirilmesi için sınav başlamadan önce salon sorumlularına başvurunuz. 3. Sınavda hesap makinesi kullanabilirsiniz. Ancak alfabetik tuş takımına sahip olan hesap makineleri, databank, el bilgisayarı vb. özel elektronik donanımların kullanılması yasaktır. CEVAP KÂĞIDI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 1. Cevap kâğıdı üzerine yazacağınız yazı ve yapacağınız işaretlemelerde kurşun kalemden başka kalem kullanmayınız. 2. Size verilen cevap kâğıdında yazılı olan bilgilerin size ait olup olmadığını kontrol ediniz. Cevap kâğıdı kullanılamayacak durumdaysa veya size ait değilse verilecek yedek cevap kâğıdına, kimliğinizle ilgili bilgileri, salon başkanının açıklamalarına göre yazınız. 3. Cevap kâğıdında Mesleki Mevzuat ve Etik Kurallar, İnşaat ve Gayrimenkul Muhasebesi, İlgili Vergi Mevzuatı testleri için üç ayrı sütun bulunmaktadır. Cevaplarınızı cevap kâğıdındaki ilgili sütunlara aşağıdaki örnekte olduğu gibi yuvarlağı, dışına taşırmadan işaretleyiniz. Yanlış karalamalarınızı düzeltirken yuvarlağın içini temizce siliniz. ÖRNEK KODLAMA: SORU KİTAPÇIĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA 1. Bu soru kitapçığında toplam 75 soru bulunmaktadır. Bir modül için 50 dakikalık cevaplama süresi verilmiştir. Kitapçığın tümü için verilen cevaplama süresi 150 dakikadır. 2. Sınavlarda başarılı sayılmak için her modülden alınan notun en az 60 ve aritmetik ortalamanın en az 70 olması zorunludur. 3. Her sorunun dört seçeneği vardır. Dört seçenekten sadece bir tanesi doğru cevaptır. Doğru bulduğunuz seçeneği cevap kâğıdında o soru için ayrılan yerde bularak işaretleyiniz. 4. Cevaplamaya istediğiniz testin, istediğiniz sorusundan başlayabilirsiniz. Yalnız cevaplarınızı, cevap kâğıdında o test için ayrılmış olan bölümdeki aynı numaralı cevap yerine işaretlemeyi unutmayınız. 5. Size ayrı bir karalama kâğıdı verilmeyecektir. Soru kitapçığınızın içindeki boş alanları karalama yapmak için kullanabilirsiniz. 6. Cevabını bilmediğiniz sorular üzerinde fazla zaman kaybetmeden diğer sorulara geçiniz. Zamanınız kalırsa Bu sorulara daha sonra dönebilirsiniz. 7. Puanlamada her doğru cevaba eşit puan verilecek, yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır. 8. Sınavın bitiminde cevap kâğıdınızı ve soru kitapçığınızı salon sorumlularına teslim etmeyi unutmayınız. Arka kapağa geçiniz. DİKKAT: Testteki sorular tarihi itibarıyla hazırlanmıştır. Bu tarihten sonra sınav konuları ile ilgili yasa değişiklikleri yapılmış olsa bile, soruları cevaplandırırken bu değişiklikleri dikkate almayınız.

2 A 4760 MESLEKİ MEVZUAT VE ETİK KURALLAR 1. Aşağıdakilerden hangisi sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde değerleme hizmeti verebilmek amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu listesine alınmak üzere başvuracak şirketlerden ödenmiş sermayesinin %51 i doğrudan ya da dolaylı olarak bir kamu kuruluşuna ait olan bir şirketin sahip olması gereken niteliklerden biri değildir? A) Anonim şirket olmaları B) Ödenmiş sermayelerinin en az TL olması C) Ödenmiş sermayesinin asgari % 51 inin en az iki sorumlu değerleme uzmanına ait olması D) En az 2 si sorumlu değerleme uzmanı olmak üzere en az 5 adet değerleme uzmanının tam zamanlı istihdam edilmesi 4. Aşağıdakilerden hangisi nazım imar planında yer almaz? A) Çeşitli bölgelerin yapı adaları B) Bölgelerin gelecekteki nüfus yoğunluğu C) Arazi parçalarının genel kullanış biçimleri D) Ulaşım sistemleri ve problemlerinin çözümü 5. Tapu tahsis belgelerine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Tahsis, kayıt maliki kamu kuruluşunca yapılır. B) Tahsis (işlemi) ile tapuda mülkiyet gecekondu sahibine devredilir. C) Hazine arazileri üzerine gecekondu sahiplerince inşa edilen yapılara verilebilir. D) Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından idare edilen araziler üzerine gecekondu sahiplerince inşa edilen yapılara verilebilir. 2. Aşağıdakilerden hangisi gayrimenkul değerleme şirketlerinin listeden çıkarılma nedenlerinden biri değildir? A) Değerleme sırasında yeterli inceleme yapılmaması B) Değerleme raporunun uzman olmayan kişiler tarafından hazırlanması C) Sermaye piyasası mevzuatında gayrimenkul değerleme şirketleri için belirlenen düzenlemelere uyulmaması D) Herhangi bir nedenle şirkette sorumlu değerleme uzmanının kalmaması hâlinde şirketin faaliyetlerinin durdurulması ve bu durumun 3 ay süreyle devam etmesi 6. I- Kıyılara moloz, toprak, cüruf, çöp gibi kirletici etkisi olan atık ve artıklar dökülemez. II- Kıyılarda, kıyıyı değiştirecek boyutta kazı yapılamaz; kum, çakıl vesaire alınamaz veya çekilemez. III- Kıyı, herkesin eşitlik ve serbestlikle yararlanmasına açıktır sayılı Kıyı Kanunu uyarınca kıyılarda yapı yasağı ve kıyılarda yapılabilecek yapılara ilişkin olarak yukarıda yer alan ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur? A) Yalnız II B) I - II C) I - III D) I - II - III 3. İmar planlarına ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? A) Kadastro adası, kadastro yapıldığı zaman var olan adadır. B) İmar adası, imar planındaki esaslara göre meydana gelen adadır. C) Yerleşme alanı, imar planına bağlanmasına karar verilmiş imarsız alandır. D) Mücavir alan, imar mevzuatında belediyelerin kontrolüne verilmiş alandır. 2

3 A 7. Kamulaştırma Kanunu uyarınca kamulaştırmanın şartlarına ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) İrtifak hakları da kamulaştırılabilir. B) İdarecelerce yeterli ödenek temin edilmeden kamulaştırma işlemlerine başlanılamaz. C) Kamulaştırma bedeli taksitlendirilebilir. Bu hâlde, taksitlere devlet alacakları için öngörülen en yüksek faiz oranı uygulanır. D) Kamulaştırma, idarelerin kanunlarla yapmak yükümlülüğünde bulundukları kamu hizmetlerinin veya teşebbüslerinin yürütülmesi için gerekli olan taşınmaz mallar için söz konusu olur sayılı Boğaziçi Kanunu uyarınca, aşağıdakilerden hangisi Boğaziçi İmar Müdürlüğünün görevleri arasında yer almamaktadır? A) Boğaziçi Alanında imar uygulamalarını, ruhsat ve izin işlemlerini yürütmek B) Boğaziçi imar planlarının yapılmasını kararlaştırmak, imar planlarını ve diğer ilgili planları görüşmek ve kabul etmek C) Boğaziçi İmar Müdürlüğünün bütçesini hazırlamak ve Belediye Başkanının muvafakatı ile İmar İdare Heyetine sunmak D) Boğaziçi İmar planlarını ve Boğaziçi Alanında Boğaziçi Kanunu nun amacına uygun yatırımları ve ilgili diğer faaliyetleri düzenleyen imar uygulama programlarını ve ilgili diğer planları hazırlamak ve Belediye Başkanlığına sunmak 8. Aşağıdakilerden hangisi Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun da yer verilen ihale usulleri arasında değildir? A) Açık eksiltme B) Pazarlık C) Açık artırma D) Belli istekliler arasında kapalı teklif sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu uyarınca askerî yasak bölgelerin kurulması ve kaldırılmasına aşağıdakilerden hangisi karar vermeye yetkilidir? A) Başbakan B) Bakanlar Kurulu C) Millî Savunma Bakanlığı D) Genelkurmay Başkanlığı 11. Aşağıdaki durumlardan hangisinde Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca bir konut finansmanı işlemi söz konusu değildir? A) Tüketici, XYZ Bankasından kredi kullanmış ve kredi tutarını bir süre mevduatta tuttuktan sonra konut alımında kullanmıştır. B) Tüketici, bir daire satın alacağını beyan ederek XYZ Bankasından kredi kullanmış ve daire üzerinde XYZ Bankasına ipotek vermiştir. C) Tüketici, dairesine mobilya satın almak amacıyla XYZ Bankasından kredi kullanmış ve daire üzerinde XYZ Bankasına ipotek vermiştir. D) Tüketici, bir daireyi XYZ Bankasından finansal kiralama sözleşmesi ile kiralamış ve daire üzerinde XYZ Bankasına ipotek vermemiştir. 3

4 A sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu uyarınca, Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) nin yetkili organları projenin keşif tutarı ve genel idare giderleri ile ilgili olarak, Bakanlıktan kredi talep edebilirler. Bu krediler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Kalkınmada öncelikli yörelerde yapılacak OSB ile yüksek teknoloji gerektiren ihtisas OSB ye arsa kredisi de verilir. B) Kredi talebi ve bunun geri ödeme usul ve esasları Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. C) Kredinin amacına uygun bir biçimde kullanılmasını Müteşebbis Heyet denetler. D) Kamulaştırma için verilecek kredi miktarı Bakanlıkça belirlenir. 13. Devlete ait bir gayrimenkulün tescilinde yetkili makam aşağıdakilerden hangisidir? A) Vali B) Evkaf müdürü C) Belediye memuru D) Gayrimenkulün bulunduğu yerdeki en büyük mal memuru 14. Kadastro Kanunu ile getirilen yükümlülüklere uymayanlardan fiilleri suç teşkil etmeyenler hakkında uygulanacak yaptırım ve yaptırıma karar verecek olan merci aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak ifade edilmiştir? A) İdari para cezası - Kadastro hâkimi B) Adli para cezası - Kadastro hâkimi C) Adli para cezası - Kadastro müdürü D) İdari para cezası - Kadastro müdürü 15. Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca, GAP İdaresinin denetimi aşağıdakilerden hangisi tarafından yapılmaktadır? A) Hazine Müsteşarlığı B) Devlet Denetleme Kurulu C) Sermaye Piyasası Kurulu D) Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu 16. Aşağıdakilerden hangisi 3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu nun amaçları arasında yer almamaktadır? A) Zorunluluk hâlinde tarım arazisinin diğer amaçlara tahsisini düzenlemek B) Hazineye ait taşınmazların kayıtlarının usulüne uygun olarak tutulmasını sağlamak C) Yeterli toprağı bulunmayan ve topraksız çiftçilerin zirai aile işletmeleri kurabilmeleri için Devletin mülkiyetinde bulunan topraklarla topraklandırılmalarını, desteklenmelerini, eğitilmelerini sağlamak D) Toprağın verimli şekilde işletilmesini, işletilmesinin korunmasını, birim alandan azami ekonomik verimin alınmasını, tarım üretiminin sürekli olarak artırılmasını, değerlendirilmesini ve buralarda istihdam imkânlarının artırılmasını sağlamak 17. Aşağıdakilerden hangisi Toplu Konut İdaresi Başkanlığının görevleri arasında yer almamaktadır? A) Devlet garantili veya garantisiz iç ve dış tahviller ile her türlü menkul kıymetler çıkarmak B) Hazineye ait taşınmazları idare etmek, gerektiğinde tadilatlarının yapılmasını sağlamak C) Konutların finansmanı için bankaların iştirakini sağlayacak tedbirleri almak, bu amaçla gerektiğinde bankalara kredi vermek, bu hükmün uygulanmasına ilişkin usulleri tespit etmek D) Yurt dışından, görev alanıyla ilgili harcamalarda kullanılmak üzere Hazine Müsteşarlığının uygun görüşü üzerine kredi almaya karar vermek 4

5 A sayılı Orman Kanunu uyarınca aşağıdakilerden hangisi orman olarak nitelendirilmektedir? A) Parklar B) Sazlıklar C) Step nebatlarıyla örtülü yerler D) Tabii olarak yetişen ve emekle yetiştirilen ağaç ve ağaççık toplulukları 21. Aşağıdakilerden hangisi taşınmaz rehninin alacaklıya sağladığı güvencenin kapsamına girmez? A) Sözleşme faizi B) Takip giderleri ve gecikme faizi C) Taşınmazın korunması için yapılan zorunlu masraflar D) İflasın açıldığı veya rehnin paraya çevrilmesinin istendiği tarihten itibaren muaccel olmuş üç yıllık faiz ile son vadeden başlayarak işleyen faiz 19. Kooperatifin alacaklılarına karşı sorumluluğu ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Ana sözleşmede hüküm varsa kooperatif alacaklıları kooperatifin borçlarından dolayı kooperatifin ortaklarının mal varlığına başvurabilir. B) Ana sözleşmeye kooperatif borçları için her ortağın kendi payından fazla olarak şahsen ve belirli bir miktara kadar sorumlu olacakları yönünde hüküm konulabilir. C) Kooperatif alacaklıları aynı zamanda kooperatifin ortağı ise, ana sözleşmede hüküm olmasa dahi kooperatifin tüm ortakları kooperatif alacaklarına karşı kendi mal varlıkları ile sorumludur. D) Ana sözleşmede kooperatif ortaklarının kooperatif alacaklılarına karşı şahsi mal varlıkları ile sorumlu olacaklarına ilişkin bir hüküm var ise kooperatif ortakları alacaklılara karşı zincirleme sorumlu olurlar. 20. Kat Mülkiyeti Kanunu uyarınca, aşağıdaki hâllerden hangisinde karar alınması için kat maliklerinin beşte dördünün oyu şarttır? 22. Kuzey Ankara girişi ve çevresini kapsayan alanlarda kentsel dönüşüm projesi çerçevesinde fiziksel durumun ve çevre görüntüsünün geliştirilmesi, güzelleştirilmesi ve daha sağlıklı bir yerleşim düzeni sağlaması ile kentsel yaşam düzeyinin yükseltilmesi amacıyla düzenlenmiş olan 5104 sayılı Kuzey Ankara Girişi Dönüşüm Projesi Kanunu'nda hüküm bulunmayan hâllerde aşağıdaki kanunlardan hangisinin ilgili hükümleri uygulanmaktadır? A) Tapu Kanunu B) İmar Kanunu C) Kadastro Kanunu D) Toplu Konut Kanunu 23. Aşağıdaki kuruluşlardan hangisi Kamu İhale Kanunu kapsamına dâhil değildir? A) Özel bütçeli idareler B) İktisadi devlet teşekkülleri C) Döner sermayeli kuruluşlar D) Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun hisselerine sahip olduğu bankalar A) Yönetim planının değiştirilmesi B) Anataşınmaza yeni bağımsız bölüm eklenmesi C) Konut olarak kullanılan bağımsız bölümün toplantı yeri hâline getirilmesi D) Kat maliklerinin birinin isteğiyle ortak kaloriferle yapılan ısınmanın doğalgaz kullanmak amacıyla ferdi ısınmaya dönüştürülmesi 5

6 24. Devlet İhale Kanunu ve Kamu İhale Kanunu nun kapsamına ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI A 4840 İNŞAAT VE GAYRİMENKUL MUHASEBESİ A) Genel bütçeli kuruluşların mal ve hizmet alımı ile yapım işleri Kamu İhale Kanunu na; satım ve kiraya verme işleri ise Devlet İhale Kanunu na göre yürütülecektir. B) İlgili kuruluşların mal ve hizmet alım işleri Kamu İhale Kanunu na, bağlı kuruluşların mal ve hizmet alım işleri ise Devlet İhale Kanunu na göre yürütülecektir. C) Merkezi idare ihaleleri Devlet İhale Kanunu na, belediye ihaleleri Kamu İhale Kanunu na tabidir. D) Kamu İhale Kanunu, Devlet İhale Kanunu nu yürürlükten kaldırmıştır. 25. Kiralayanın gayrimenkulü kendisi, eşi veya çocukları için mesken olarak kullanma ihtiyacının doğması nedeniyle kira sözleşmesinin hitamında, tahliye ettirdiği gayrimenkulü ne kadar süre ile eski kiracısından başkasına kiralayamaz? 1. Gelir Vergisi Kanunu nun ilgili maddeleri kapsamında, birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat işi olarak değerlendirilmesi mümkün olmayan durum aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? A) İnşaat şirketinin başkasının arsası üzerine, arsa sahibine belirli sayıda kat verme karşılığı 5 yılda tamamlanan binayı inşa ve teslimi B) İnşaat şirketinin 2 yılda tamamlayıp teslim ettiği, bir kamu kurumunun lojman binalarının onarımı işi C) İnşaat şirketinin bir turizm işletmecisi şirketle sözleşme imzalayarak 18 ayda bir tatil köyünü inşa ederek teslim etmesi D) İnşaat şirketinin bir belediyenin açtığı ihaleyi alarak, önceki takvim yılının Kasım ayında başlayıp cari yılın Mayıs ayında tamamlayarak teslim ettiği köprü inşa işi A) 6 ay B) 1 yıl C) 3 yıl D) 5 yıl 2. Aşağıdakilerden hangisi inşaat taahhüt işinde başvurulan fiyat saptama usullerinden birisi değildir? A) Birim fiyat usulü B) Götürü fiyat usulü C) Maliyet + kâr usulü D) Fiyat eskalasyon usulü 3. TMS 16 - Maddi Duran Varlıklar standardına göre, bir maddi duran varlığın yararlı ömrünün belirlenmesinde aşağıda yer alan örneklerde verilen ölçülerden hangisi kullanılmaz? A) Bir torna makinesinin bozuluncaya kadar üretebileceği vida sayısı B) Bir nakliye aracının 1 tam yıla tekabül eden yük taşıma kapasitesi C) Bir soğutma cihazının soğutma özelliği kayboluncaya kadar çalışabileceği gün sayısı D) Bir tekstil dikiş makinesinin bozuluncaya kadar dikebileceği gömlek adedi 6

7 A 4. TFRS 5 - Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler ve TMS 16- Maddi Duran Varlıklar standartlarına göre, esas faaliyet konusu gayrimenkul alım, satım, inşa veya kiralama işlerinden olmayan bir işletme bakımından, satış amaçlı elde tutulan olarak sınıflandırılmaya başlanan gayrimenkuller için aşağıda yer alan ifadelerden hangisi doğrudur? 7. Aşağıdakilerden hangisi bilanço esasına göre defter tutan bir inşaat şirketinin tutmak zorunda olduğu defterlerden değildir? A) Defteri Kebir B) Teminat Defteri C) Envanter Defteri D) Amortisman Defteri A) Bu gayrimenkuller iki ay içinde elden çıkarılmazsa sınıflandırma işlemi iptal edilir. B) Bu gayrimenkuller diğer dönen varlıklar hesabında izlenmeye başlanır. C) Bu gayrimenkuller stoklar hesabında izlenmeye başlanır. D) Bu gayrimenkuller üzerinden amortisman ayırma işlemi durdurulur. 8. Aşağıdakilerden hangisi maliyet hesaplama yöntemlerinden biri değildir? A) Envanter düzeltme yöntemi B) İlk giren ilk çıkar yöntemi C) Son giren ilk çıkar yöntemi D) Hareketli ortalama maliyet yöntemi 5. İnşaat gelir ve giderlerini vergi kanunlarında yer alan düzenlemelere uygun olarak muhasebeleştiren bir işletmenin üç hesap dönemine yayılan ve sözleşmeye göre toplam geliri TL ve beklenen toplam maliyeti ise TL olan bir taahhüt işi ile ilgili bazı bilgiler aşağıdaki gibidir: Toplam Giderler (TL) Hak ediş (TL) Tahsilat (TL) İnşaat şirketi, toplam inşaat maliyeti TL olan ve tamamı 1200 m 2 de, 10 bağımsız bölümden oluşan bir binayı, arsa karşılığı olarak, inşa etmiştir. İnşa edilen bina alanının % 40 ı arsa sahibine verileceğine göre, vergi kanunları uyarınca, inşaat şirketinin kendi kayıtları için bu binaya ilişkin maliyet hesabında esas alacağı m 2 birim maliyeti nedir? A) 600 TL B) TL C) TL D) TL Buna göre işletmenin işin tamamlandığı üçüncü yılda (2009) bu işle ilgili olarak gelir tablosunda yer alacak olan kâr tutarı nedir? A) 500 TL B) TL C) TL D) TL 6. Tamamlanma yüzdesi yöntemine göre inşaat sözleşmelerinin kâr ve zararının mali tablolara yansıtılması uygulaması aşağıdaki muhasebe ilkelerinden hangisinin bir sonucudur? A) Özün Önceliği B) Süreklilik C) İhtiyatlılık D) Dönemsellik 7

8 A 10. Bir inşaat şirketinin taahhüt işi olarak tamamladığı okul inşaatının geçici kabul tutanağı tarihinde onaylanmıştır. Bu inşaat için alınan uzun vadeli banka kredisi dolayısıyla 2009 Haziran (dâhil) ayına kadar her ayın ilk günü ödenmek üzere aylık sabit TL faiz gideri ödemesi yapılması gerekmektedir. Vergi kanunları dikkate alınarak, bu finansman giderinin yıllara dağılımı bakımından aşağıda yer alan ifadelerden hangisi doğrudur? A) TL faiz giderinin tamamı inşaat maliyetine eklenir. B) 2008 yılına ait TL finansman gideri okul inşaatının maliyetine alınır; 2009 yılına ait TL finansman gideri 2009 da dönem gideri olarak kaydedilir. C) 2008 yılına ait TL finansman gideri 2008 yılında ve 2009 yılına ait TL finansman gideri 2009 yılında dönem gideri olarak kaydedilir. D) 2008 yılına ait TL finansman gideri aynen ve TL finansman gideri net bugünkü değeri üzerinden 2008 yılında inşaat maliyetine kaydedilir. 12. TMS-11 İnşaat Sözleşmeleri standardına göre, bir inşaat sözleşmesi ile ilgili olarak, toplam sözleşme maliyetlerinin toplam sözleşme gelirini aşmasının muhtemel olduğu durumda, sözleşme kapsamındaki gelir ve giderler için yapılacak işlem aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) İşin başlamış olup olmamasına veya aşamasına bakılmaksızın, beklenen zarar doğrudan gider olarak finansal tablolara yansıtılır. B) İşin başlamış olup olmamasına veya aşamasına bakılmaksızın, işin sonucu beklenerek ortaya çıkacak gelir-gider farkı finansal tablolara yansıtılır. C) İşe başlanmamış ise beklenen zarar gelecek yıllara ait zararlar hesabında, işe başlanmış ise yapılmakta olan yatırımlar hesabında aktifleştirilir. D) İşe başlanmamış ise beklenen zarar doğrudan gider olarak finansal tablolara yansıtılır; işe başlanmış ise gelir-gider farkının tespiti için işin sonuçlanması beklenir. 11. TMS 16 - Maddi Duran Varlıklar standardına göre, bir maddi duran varlık kaleminin maliyetine aşağıda yer alan unsurlardan hangisi dâhil edilmez? A) Maddi duran varlığın satın alınmasıyla ilgili ithalat vergileri ve iade edilmeyen alış vergileri B) Maddi duran varlığın uygun şekilde çalışıp çalışmadığına dair yapılan test maliyetleri C) Maddi duran varlığı kullanarak yeni bir müşteri kitlesiyle iş yapmak amacıyla katlanılan maliyetler D) Doğrudan maddi duran varlık kaleminin elde edilmesiyle ilgili çalışanlara sağlanan faydalardan kaynaklanan maliyetler 13. TMS - 11 İnşaat Sözleşmeleri standardına göre, bir inşaat sözleşmesinin sonucunun güvenilir biçimde öngörülebildiği durumlar için, inşaat sözleşmesi kapsamındaki gelirler ve giderlerin finansal tablolara yansıtılmasında geçerli yöntem, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) Tahsil yöntemi B) Tahakkuk yöntemi C) Tahmini gelir-gider yöntemi D) Tamamlanma yüzdesi yöntemi 8

9 A 14. İşletmenin hesap dönemi sonunda yaptığı muhasebe kayıtlarından biri aşağıdaki gibidir Finansman Giderleri Gider Tahakkukları / Anılan muhasebe kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir? A) Bankadan alınan dekonta istinaden yapılan kredi faiz ödemesi B) Bankadan alınan kredi nedeniyle ödenecek olan vergi ve komisyonların kaydı C) Daha önce fazla ödenen faizin banka tarafından işletmeye iade edileceğinin bildirilmesi D) İzleyen hesap döneminde ödenecek kredi faizinin döneme isabet eden kısmının dönem giderlerine yansıtılması 15. İşletme üretimde kullandığı makinelerin bakımı için KDV (%18) hariç TL ödeme yapmıştır. Aşağıdaki muhasebe kayıtlarından hangisi anılan işleme aittir? A) / Genel Üretim Giderleri İndirilecek Katma Değer Vergisi Kasa / B) / Genel Üretim Giderleri Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar Kasa / C) / Genel Üretim Giderleri İndirilecek Katma Değer Vergisi Kasa / D) / Genel Yönetim Giderleri İndirilecek Katma Değer Vergisi Kasa / Aşağıdaki harcamalardan hangisi cari dönem gelir tablosuna yansıtılmaz? A) İşçilere ödenen ücretler B) Üretimde kullanılmak üzere satın alınan ham maddenin stokta kalan kısmı C) Önceki dönemde alınan malzemenin dönem içinde üretimde kullanılan kısmı D) Finansmanda kullanılan kredi için bir sonraki hesap döneminde ödenecek olan faizin, bu döneme isabet eden kısmı 17. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin doğrudan doğruya gelir - gider tablosuna yansıtılan gider çeşitlerinden biri değildir? A) Finansman Giderleri B) İlk Madde ve Malzeme Giderleri C) Araştırma ve Geliştirme Giderleri D) Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri 18. İnşaatlarla ilgili işçilik giderleri 7/B seçeneğinde hangi hesaba kaydedilir? A) 791 İşçi Ücret ve Giderleri B) 720 Direkt İşçilik Giderleri C) 740 Hizmet Üretim Maliyeti D) 170 Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri 19. Yapılan inşaatta kullanılan kum, çakıl, mıcır bedelleri 7/A seçeneğinde hangi hesaba kaydedilir? A) 659 Diğer Gider ve Zararlar B) 770 Genel Yönetim Giderleri C) 710 Direkt İlk Madde ve Malzeme Gideri D) 760 Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri 9

10 A 20. Aşağıdakilerden hangisi TMS-11 e inşaat sözleşmelerinde belli bir sözleşmeyle doğrudan ilişkili maliyetlerden değildir? A) Tesis ve makine kiralama maliyetleri B) Firmanın teknik destek hizmeti maliyetleri C) İnşaatta kullanılan tesis ve makinelerin amortismanı D) Tesis makine malzemenin inşaat alanından götürülmesi ile ilgili taşıma maliyetleri 23. Aşağıda yer alan işlemlerden hangisi kısmi bir enflasyon muhasebesi uygulaması örneğidir? A) Modası geçen giyecek stokları için değer düşüklüğü karşılığı ayrılması B) Gayrimenkullerin her hesap döneminde yeniden değerlemeye tabi tutulması C) İşletme aktifindeki binalar için her hesap döneminde aşınma payı gideri ayrılarak bina değerlerinin bu kadar azaltılması D) Yerine aynı fonksiyonlara sahip yenisinin alınması gereken makinenin satışından elde edilen kârın yenileme fonu olarak ayrılması 21. Aşağıdakilerden hangisi yüksek enflasyonun varlığı durumunda kullanılması gerekli bir hesap kalemi adıdır? A) Emisyon Primi B) Hizmet Üretim Maliyeti C) Net Parasal Pozisyon Kâr Zararı D) Diğer Olağandışı Gelir Kârlar 22. Aşağıdaki durumlardan hangisi, hem Vergi Usul Kanunu nda ve hem de TMS 29-Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama standardında finansal tabloların enflasyon düzeltmesine tabi tutulmasını gerektiren durum olarak sayılmıştır? A) Bütün ticari işlemlerde, çok kısa vadelerde bile vade farkı hesaplanır olması B) Cari yıldan önceki takvim yılında genel fiyat artışının %10 u aşmış olması C) Faiz oranları ve ücretlerin bir fiyat endeksine bağlanmış olması D) Son üç yıla ilişkin toplam genel fiyat artışının %100 ü aşmış olması 24. Bir işletmenin, dönem başı bilançosunda kasa mevcudu TL, dönem sonu bilançosunda ise TL dir. Ülkedeki enflasyon oranının % 70 olduğu da dikkate alındığında işletmenin kasa mevcudundaki değişim hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Kasa bir parasal varlık kalemidir ve bu nedenle enflasyondan etkilenmez. B) Enflasyon ortamında dönem başı kasa mevcudu ile dönem sonu kasa mevcudu hiçbir şekilde kıyaslanamaz. C) Dönem sonu kasa mevcudunun satın alma gücü dönem başı kasa mevcudunun satın alma gücüne kıyasla gerilemiştir. D) Dönem sonu kasa mevcudunun satın alma gücü dönem başı kasa mevcudunun satın alma gücüne oranla % 25 oranında artmıştır. 25. Vergi Usul Kanunu'nda (Mükerrer Madde 298) yer alan enflasyon düzeltmesine ilişkin hükümlere göre, aşağıdaki bilanço kalemlerinden hangisine ilişkin düzeltme işleminde toplulaştırılmış yöntem kullanılabilir? A) Stoklar B) Kasa ve Bankalar C) Mali Duran Varlıklar D) Maddi Duran Varlıklar 10

11 A 4880 İLGİLİ VERGİ MEVZUATI 1. Aşağıdakilerden hangisi Vergi Hukukunun kaynaklarından biri değildir? A) Kanunlar B) Özelgeler (Muktezalar) C) İl Daimi Encümeni Kararları D) Kanun Hükmünde Kararnameler 2. Verginin ödenmesi bakımından, alacaklı vergi dairesine karşı muhatap olan kişilere ne ad verilir? A) Mutemet B) Vergi Sorumlusu C) Vergi Mükellefi D) Muhasebe Sorumlusu 5. Bir gerçek kişinin kendisine ait bir iş yerini kiraya vermek suretiyle elde ettiği kazanç, vergi kanunlarında, aşağıdaki hangi terimle ifade edilmektedir? A) Ticari kazanç B) Diğer kazanç ve irat C) Gayrimenkul sermaye iradı D) Gayrimenkul değer artış kazancı 6. Bir gerçek kişi, 02/02/2007 tarihinde tapu tescil işlemlerini tamamladığı bir bina satın almıştır. Bu binanın satışı hâlinde satıştan elde edilecek kazanç aşağıda yer alan hangi tarihten itibaren gelir vergisinden istisnadır? A) 01/01/2011 B) 03/02/2011 C) 01/01/2012 D) 03/02/ Aşağıdakilerden hangisi vergi alacağını sona erdiren nedenlerden biri değildir? A) Ölüm B) Terkin C) Tahsil D) Zaman aşımı 7. Bir şirketin en az 2 tam yıl süreyle aktifinde olan gayrimenkul satışı nedeniyle elde ettiği kazançla ilgili olarak, satışın gerçekleştiği dönemdeki kurum kazancına ilave edilecek tutar aşağıdakilerden hangisidir? A) Kazancın % 75 i B) Kazancın % 25 i C) Kazancın 1/3 ü D) Kazancın 2/3 ü 4. Vergi uyuşmazlıklarının yargı aşamasında çözümlenmesinde aşağıdaki mahkemelerden hangisi görevli değildir? A) Danıştay B) Vergi Mahkemeleri C) Bölge İdare Mahkemeleri D) Asliye Ticaret Mahkemesi 8. Kendisine ait gayrimenkulü mesken olarak kiraya veren aşağıdaki mükelleflerden, gelirini yıllık beyanname ile bildirmek zorunda olan hangisinin diğerlerine göre bir vergi avantajı vardır? A) Zirai kazanç sahibi B) Ticari kazanç sahibi C) Serbest meslek kazancı sahibi D) Hiçbir kazancı olmayan gerçek kişi 11

12 A 9. Gelir Vergisi Kanunu na göre, kira gelirlerine istisna uygulaması ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Bir mükellefin birden fazla konuttan kira geliri elde etmesi hâlinde istisna, kira gelirleri toplamına bir defa uygulanır. B) İstisna uygulaması sadece mesken olarak kiraya verilen gayrimenkullerden elde edilen gelirler için söz konusudur. C) Mirasın paylaşılmamış olması hâlinde, bir konuttan elde edilen kira geliri istisnası mirasçılara toplu olarak uygulanır. D) Bir konuta birden fazla kişinin ortak olması hâlinde, bu konuttan elde edilen kira gelirlerinin vergilendirilmesinde istisna her bir ortak için ayrı ayrı uygulanır. 10. İnşaat şirketlerinin yapmış oldukları binalardaki bağımsız bölümlerin satışında, hangi hâllerde, Katma Değer Vergisi oranı % 1 olarak uygulanır? A) Net alanı 150 m 2 ye kadar konut teslimleri B) Brüt alanı 100 m 2 ye kadar konut teslimleri C) Net alanı 150 m 2 nin üzerindeki iş yeri teslimleri D) Brüt alanı 150 m 2 nin üzerindeki iş yeri teslimleri 11. Türkiye de gerçekleştirilen aşağıdaki işlemlerden hangisi Katma Değer Vergisine tabi değildir? A) İnşaat müteahhitlik hizmeti ithalatı B) Müzayede mahallerinde yapılan gayrimenkul satışları C) İktisadi işletmelere dâhil olmayan gayrimenkullerin kiralanması işlemleri D) Ticari, sınai ve zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler 12. En az iki tam yıl süreyle bir şirketin aktifinde kayıtlı gayrimenkulün satışı dolasıyla düzenlenen satış faturasında aşağıdakilerden hangisine yer verilmez? A) Alıcının T.C. Kimlik numarası B) Katma Değer Vergisi hariç satış tutarı C) Satışla ilgili Katma Değer Vergisi tutarı D) Satış konusu gayrimenkule ilişkin bilgiler 13. Kat irtifaklı gayrimenkul devir ve iktisaplarında tapu ve kadastro harcı aşağıdakilerden hangisi üzerinden hesaplanır? A) Arsa payı değeri üzerinden B) İrtifak hakkı değeri üzerinden C) Arsa payı hariç binanın değeri üzerinden D) Devir ve iktisap bedelinin tamamı üzerinden 14. Çıplak mülkiyet ve intifa haklarına ait tapu ve kadastro harcı hesaplanmasında aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) İntifa hakkı sahibi harcın tamamını öder. B) Kayıtlı değerin 2/3 ü intifa hakkına ayrılır. C) Kayıtlı değerin 2/3 ü çıplak mülkiyete ayrılır. D) İntifa hakkı ve çıplak mülkiyet sahibi harcı ayrı ayrı ve eşit oranlarda öderler. 15. Gelir Vergisi Kanunu na göre, kiraladıkları iş yeri nedeniyle yapmış oldukları ödemeler üzerinden yapılacak tevkifat bakımından, aşağıdakilerden hangisinde belirtilen mükellef grubu vergi tevkifatı yapmak zorunda değildir? A) Ticaret şirketleri B) Basit usulde vergiye tabi kiracılar C) Dernekler ve vakıflar ile dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri D) Gerçek gelirlerini beyan etmek zorunda olan serbest meslek erbabı 12

13 A 16. Aktifindeki bir kısım gayrimenkulü mesken olarak kiraya veren tam mükellef bir şirket için, bu işlemden elde edeceği gelirin türü, vergi kanunlarına göre, aşağıdakilerden hangisidir? A) Ticari kazanç B) Diğer gelir ve iratlar C) Gayrimenkul sermaye iradı D) Gayrimenkul değer artış kazancı 20. Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının elde ettikleri kazançların kurumlar vergisinden istisna edilmiş olması açısından aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Kurum kazançlarının tamamı istisnadır. B) Portföy işletmeciliğinden doğan kazançları istisnadır. C) Gayrimenkul satışından ve kiralamasından elde ettikleri kazançlar istisnadır. D) Sermaye piyasası işlemlerinden elde edilenler hariç, kurum kazançlarının tamamı istisnadır. 17. Emlak Vergisi Kanunu uyarınca aşağıdakilerden hangisi vergiden muaf değildir? A) Enerji nakil hatları ve direkleri B) Amatör spor klüplerine ait binalar C) Kamu menfaatine yararlı derneklere ait binalar D) İştirak hâlinde mülkiyet esasları çerçevesinde sahip olunan binalar 21. Vergi Usul Kanunu na göre, aşağıda yazılı kıymetlerden hangisi gayrimenkuller gibi değerlemeye tabidir? A) Ticari işletmeye dâhil gemiler B) Borsa rayici olmayan yabancı paralar C) Ticari işletmeye dâhil uzun vadeli tahviller D) Finansal kiralama konusu iktisadi kıymetler 18. Aşağıdakilerden hangisi Veraset ve İntikal Vergisinden muaf değildir? A) Kamu kurumları B) 18 yaşından küçükler C) Karşılıklılık ilkesi çerçevesinde diplomatlar D) Kamu yararı için faaliyet gösteren dernekler 22. Vergi Usul Kanunu na göre iktisadi işletmelere dâhil gayrimenkuller aşağıdakilerden hangisi ile değerlenir? A) İtibari değer B) Vergi değeri C) Emsal bedeli D) Maliyet bedeli 19. Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının (GYO) vergilendirilmesi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) GYO, yıllık kazançları üzerinden % 20 kurumlar vergisi öder. B) GYO nun mal teslimi ve hizmet ifası KDV den istisnadır. C) GYO tarafından dağıtılacak kâr payları üzerinden yapılacak stopaj oranı 01/01/2010 tarihi itibariyle % 0 dır. D) GYO ların gayrimenkul portföylerine ilişkin alım satım sözleşmeleri binde 5 oranında damga vergisine tabidir. 23. Gayrimenkulün tescili, şerh gerektiren işlemler ve bunların terkini ile ilgili olarak, aşağıda sayılan durumlardan hangisi nedeniyle tapu ve kadastro harcı istisnası uygulanır? A) İlgililerin kusuru nedeniyle Tapu ve Kadastro idarelerince yapılan hataların düzeltilmesi B) Karşılıklı olmak şartıyla, yabancı devletlerin konsolosluk ve diplomatik ihtiyaçları için iktisap edecekleri gayrimenkuller C) Doğal afetlerin vuku bulduğu bölgelerde, afetin vuku bulduğu yılı izleyen 10 yıl içinde arsa üzerine inşa edilen binalar için yapılan tesciller D) Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınmamış olsa dahi vakıfların okul ve hastane olarak kullanılmak üzere iktisap edecekleri gayrimenkuller 13

14 24. Dar mükellef yabancı kurumların mülkü olan bir taşınmazın elden çıkarılmasından doğan kazanç ve iradın vergilendirme usulü açısından aşağıdakilerden hangisi doğrudur? GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI A A) Bu kazanç ve iratlar verginin konusuna girmez. B) Kazanç ve irat üzerinden, kaynağında %15 oranında stopaj yapılır; ayrıca beyan edilmez. C) Kazanç ve irat, elde etme tarihinden itibaren 15 gün içerisinde taşınmazın bulunduğu yer vergi dairesine beyan edilir. D) Kazanç ve irat, elde edildiği yılın gelirlerinin tam mükellef kurumlarca beyan edilme ve ödenme süreleri içinde, dar mükellef kurumun bağlı olduğu vergi dairesine beyan edilir ve ödenir. 25. Faaliyet konusu gayrimenkul kiralama işi olan bir dar mükellef kurumun 2009 yılı Kurumlar Vergisine tabi kazancı TL dir. Elde ettiği kurum kazancı üzerinden TL Kurumlar Vergisi ödemiştir. Kurumlar Vergisi ödendikten sonra kalan kurum kazancının yarısını yurt dışındaki merkezine aktarmıştır. Dar mükellef bünyesinde yapılacak Kurumlar Vergisi tevkifatının tutarı (% 15) aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) B) C) D) TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. 14

15 Soracağınız bir şey var mı? Varsa, şimdi sorunuz; sınav başladıktan sonra sorularınıza cevap verilmeyecektir. Hazır mısınız? Sınav, okulun bütün salonlarında aynı anda başlayacağı için başlama zilini beraberce bekleyelim. Hepinize başarılar dileriz. (Salon başkanı başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.) Bu kitapçığın her hakkı saklıdır. Bu kitapçıkta yer alan sorulardaki görüşler yazarlarına ait olup, Sermaye Piyasası Kurulunun görüşlerini yansıtmaz. Soruların telif hakları Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliğine aittir. Hangi amaçla olursa olsun, kitapçığın tamamının veya bir kısmının Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün ve Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliğinin ayrı ayrı yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, bilgisayar ortamına alınması, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması veya başka bir amaçla kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, doğabilecek cezai sorumluluğu ve kitapçığın hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

16 27-28 MART 2010 TARİHLERİNDE YAPILAN TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ SERMAYE PİYASASI KURULU LİSANSLAMA SINAVLARI DEĞERLEME UZMANLIĞI (DU) GRUBU (S404) A KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI MESLEKİ MEVZUAT VE ETİK KURALLAR (4760) 1. C 2. D 3. C 4. A 5. B 6. D 7. C 8. A 9. B 10. B 11. A 12. C 13. D 14. A 15. D 16. B 17. B 18. D 19. C 20. A 21. D 22. B 23. D 24. A 25. C 1. A 2. D 3. B 4. D 5. C 6. D 7. B 8. A 9. C 10. B 11. C 12. A 13. D 14. D 15. A 16. B 17. B 18. A 19. C 20. B 21. C 22. D 23. B 24. C 25. A İNŞAAT VE GAYRİMENKUL MUHASEBESİ (4840) İLGİLİ VERGİ MEVZUATI (4880) 1. C 2. B 3. A 4. D 5. C 6. D 7. B 8. D 9. C 10. A 11. C 12. C 13. D 14. B 15. B 16. A 17. D 18. B 19. C 20. A 21. A 22. D 23. B 24. C 25. A

17 S404 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ B TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ SERMAYE PİYASASI KURULU LİSANSLAMA SINAVLARI GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI (DU) 28 MART 2010 Saat: PAZAR 2. OTURUM Adayın Adı ve Soyadı : Aday Numarası (T.C. Kimlik No) : Sınav Salon No : Sıra No: DİKKAT: 1. Bu sınavda, 3 modüle ait test soruları yer almaktadır. Soru sayısı Sayfa No Mesleki Mevzuat ve Etik Kurallar İnşaat ve Hisse Gayrimenkul Senedi Piyasaları Muhasebesi Hisse Senedi Piyasaları İlgili Vergi Mevzuatı Soru kitapçıklarını kontrol ederek, baskı hatası olan kitapçığın değiştirilmesi için sınav başlamadan önce salon sorumlularına başvurunuz. 3. Sınavda hesap makinesi kullanabilirsiniz. Ancak alfabetik tuş takımına sahip olan hesap makineleri, databank, el bilgisayarı vb. özel elektronik donanımların kullanılması yasaktır. CEVAP KÂĞIDI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 1. Cevap kâğıdı üzerine yazacağınız yazı ve yapacağınız işaretlemelerde kurşun kalemden başka kalem kullanmayınız. 2. Size verilen cevap kâğıdında yazılı olan bilgilerin size ait olup olmadığını kontrol ediniz. Cevap kâğıdı kullanılamayacak durumdaysa veya size ait değilse verilecek yedek cevap kâğıdına, kimliğinizle ilgili bilgileri, salon başkanının açıklamalarına göre yazınız. 3. Cevap kâğıdında Mesleki Mevzuat ve Etik Kurallar, İnşaat ve Gayrimenkul Muhasebesi, İlgili Vergi Mevzuatı testleri için üç ayrı sütun bulunmaktadır. Cevaplarınızı cevap kâğıdındaki ilgili sütunlara aşağıdaki örnekte olduğu gibi yuvarlağı, dışına taşırmadan işaretleyiniz. Yanlış karalamalarınızı düzeltirken yuvarlağın içini temizce siliniz. ÖRNEK KODLAMA: SORU KİTAPÇIĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA 1. Bu soru kitapçığında toplam 75 soru bulunmaktadır. Bir modül için 50 dakikalık cevaplama süresi verilmiştir. Kitapçığın tümü için verilen cevaplama süresi 150 dakikadır. 2. Sınavlarda başarılı sayılmak için her modülden alınan notun en az 60 ve aritmetik ortalamanın en az 70 olması zorunludur. 3. Her sorunun dört seçeneği vardır. Dört seçenekten sadece bir tanesi doğru cevaptır. Doğru bulduğunuz seçeneği cevap kâğıdında o soru için ayrılan yerde bularak işaretleyiniz. 4. Cevaplamaya istediğiniz testin, istediğiniz sorusundan başlayabilirsiniz. Yalnız cevaplarınızı, cevap kâğıdında o test için ayrılmış olan bölümdeki aynı numaralı cevap yerine işaretlemeyi unutmayınız. 5. Size ayrı bir karalama kâğıdı verilmeyecektir. Soru kitapçığınızın içindeki boş alanları karalama yapmak için kullanabilirsiniz. 6. Cevabını bilmediğiniz sorular üzerinde fazla zaman kaybetmeden diğer sorulara geçiniz. Zamanınız kalırsa Bu sorulara daha sonra dönebilirsiniz. 7. Puanlamada her doğru cevaba eşit puan verilecek, yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır. 8. Sınavın bitiminde cevap kâğıdınızı ve soru kitapçığınızı salon sorumlularına teslim etmeyi unutmayınız. Arka kapağa geçiniz. DİKKAT: Testteki sorular tarihi itibarıyla hazırlanmıştır. Bu tarihten sonra sınav konuları ile ilgili yasa değişiklikleri yapılmış olsa bile, soruları cevaplandırırken bu değişiklikleri dikkate almayınız.

18 B 4760 MESLEKİ MEVZUAT VE ETİK KURALLAR 1. Kiralayanın gayrimenkulü kendisi, eşi veya çocukları için mesken olarak kullanma ihtiyacının doğması nedeniyle kira sözleşmesinin hitamında, tahliye ettirdiği gayrimenkulü ne kadar süre ile eski kiracısından başkasına kiralayamaz? A) 6 ay B) 1 yıl C) 3 yıl D) 5 yıl 4. Kuzey Ankara girişi ve çevresini kapsayan alanlarda kentsel dönüşüm projesi çerçevesinde fiziksel durumun ve çevre görüntüsünün geliştirilmesi, güzelleştirilmesi ve daha sağlıklı bir yerleşim düzeni sağlaması ile kentsel yaşam düzeyinin yükseltilmesi amacıyla düzenlenmiş olan 5104 sayılı Kuzey Ankara Girişi Dönüşüm Projesi Kanunu'nda hüküm bulunmayan hâllerde aşağıdaki kanunlardan hangisinin ilgili hükümleri uygulanmaktadır? A) Tapu Kanunu B) İmar Kanunu C) Kadastro Kanunu D) Toplu Konut Kanunu 2. Devlet İhale Kanunu ve Kamu İhale Kanunu nun kapsamına ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Genel bütçeli kuruluşların mal ve hizmet alımı ile yapım işleri Kamu İhale Kanunu na; satım ve kiraya verme işleri ise Devlet İhale Kanunu na göre yürütülecektir. B) İlgili kuruluşların mal ve hizmet alım işleri Kamu İhale Kanunu na, bağlı kuruluşların mal ve hizmet alım işleri ise Devlet İhale Kanunu na göre yürütülecektir. C) Merkezi idare ihaleleri Devlet İhale Kanunu na, belediye ihaleleri Kamu İhale Kanunu na tabidir. D) Kamu İhale Kanunu, Devlet İhale Kanunu nu yürürlükten kaldırmıştır. 3. Aşağıdaki kuruluşlardan hangisi Kamu İhale Kanunu kapsamına dâhil değildir? A) Özel bütçeli idareler B) İktisadi devlet teşekkülleri C) Döner sermayeli kuruluşlar D) Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun hisselerine sahip olduğu bankalar 5. Aşağıdakilerden hangisi taşınmaz rehninin alacaklıya sağladığı güvencenin kapsamına girmez? A) Sözleşme faizi B) Takip giderleri ve gecikme faizi C) Taşınmazın korunması için yapılan zorunlu masraflar D) İflasın açıldığı veya rehnin paraya çevrilmesinin istendiği tarihten itibaren muaccel olmuş üç yıllık faiz ile son vadeden başlayarak işleyen faiz 6. Kat Mülkiyeti Kanunu uyarınca, aşağıdaki hâllerden hangisinde karar alınması için kat maliklerinin beşte dördünün oyu şarttır? A) Yönetim planının değiştirilmesi B) Anataşınmaza yeni bağımsız bölüm eklenmesi C) Konut olarak kullanılan bağımsız bölümün toplantı yeri hâline getirilmesi D) Kat maliklerinin birinin isteğiyle ortak kaloriferle yapılan ısınmanın doğalgaz kullanmak amacıyla ferdi ısınmaya dönüştürülmesi 2

19 B 7. Kooperatifin alacaklılarına karşı sorumluluğu ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Ana sözleşmede hüküm varsa kooperatif alacaklıları kooperatifin borçlarından dolayı kooperatifin ortaklarının mal varlığına başvurabilir. B) Ana sözleşmeye kooperatif borçları için her ortağın kendi payından fazla olarak şahsen ve belirli bir miktara kadar sorumlu olacakları yönünde hüküm konulabilir. C) Kooperatif alacaklıları aynı zamanda kooperatifin ortağı ise, ana sözleşmede hüküm olmasa dahi kooperatifin tüm ortakları kooperatif alacaklarına karşı kendi mal varlıkları ile sorumludur. D) Ana sözleşmede kooperatif ortaklarının kooperatif alacaklılarına karşı şahsi mal varlıkları ile sorumlu olacaklarına ilişkin bir hüküm var ise kooperatif ortakları alacaklılara karşı zincirleme sorumlu olurlar. 10. Aşağıdakilerden hangisi 3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu nun amaçları arasında yer almamaktadır? A) Zorunluluk hâlinde tarım arazisinin diğer amaçlara tahsisini düzenlemek B) Hazineye ait taşınmazların kayıtlarının usulüne uygun olarak tutulmasını sağlamak C) Yeterli toprağı bulunmayan ve topraksız çiftçilerin zirai aile işletmeleri kurabilmeleri için Devletin mülkiyetinde bulunan topraklarla topraklandırılmalarını, desteklenmelerini, eğitilmelerini sağlamak D) Toprağın verimli şekilde işletilmesini, işletilmesinin korunmasını, birim alandan azami ekonomik verimin alınmasını, tarım üretiminin sürekli olarak artırılmasını, değerlendirilmesini ve buralarda istihdam imkânlarının artırılmasını sağlamak sayılı Orman Kanunu uyarınca aşağıdakilerden hangisi orman olarak nitelendirilmektedir? A) Parklar B) Sazlıklar C) Step nebatlarıyla örtülü yerler D) Tabii olarak yetişen ve emekle yetiştirilen ağaç ve ağaççık toplulukları 11. Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca, GAP İdaresinin denetimi aşağıdakilerden hangisi tarafından yapılmaktadır? A) Hazine Müsteşarlığı B) Devlet Denetleme Kurulu C) Sermaye Piyasası Kurulu D) Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu 9. Aşağıdakilerden hangisi Toplu Konut İdaresi Başkanlığının görevleri arasında yer almamaktadır? A) Devlet garantili veya garantisiz iç ve dış tahviller ile her türlü menkul kıymetler çıkarmak B) Hazineye ait taşınmazları idare etmek, gerektiğinde tadilatlarının yapılmasını sağlamak C) Konutların finansmanı için bankaların iştirakini sağlayacak tedbirleri almak, bu amaçla gerektiğinde bankalara kredi vermek, bu hükmün uygulanmasına ilişkin usulleri tespit etmek D) Yurt dışından, görev alanıyla ilgili harcamalarda kullanılmak üzere Hazine Müsteşarlığının uygun görüşü üzerine kredi almaya karar vermek 12. Kadastro Kanunu ile getirilen yükümlülüklere uymayanlardan fiilleri suç teşkil etmeyenler hakkında uygulanacak yaptırım ve yaptırıma karar verecek olan merci aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak ifade edilmiştir? A) İdari para cezası - Kadastro hâkimi B) Adli para cezası - Kadastro hâkimi C) Adli para cezası - Kadastro müdürü D) İdari para cezası - Kadastro müdürü 3

20 B 13. Devlete ait bir gayrimenkulün tescilinde yetkili makam aşağıdakilerden hangisidir? A) Vali B) Evkaf müdürü C) Belediye memuru D) Gayrimenkulün bulunduğu yerdeki en büyük mal memuru sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu uyarınca, Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) nin yetkili organları projenin keşif tutarı ve genel idare giderleri ile ilgili olarak, Bakanlıktan kredi talep edebilirler. Bu krediler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Kalkınmada öncelikli yörelerde yapılacak OSB ile yüksek teknoloji gerektiren ihtisas OSB ye arsa kredisi de verilir. B) Kredi talebi ve bunun geri ödeme usul ve esasları Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. C) Kredinin amacına uygun bir biçimde kullanılmasını Müteşebbis Heyet denetler. D) Kamulaştırma için verilecek kredi miktarı Bakanlıkça belirlenir sayılı Boğaziçi Kanunu uyarınca, aşağıdakilerden hangisi Boğaziçi İmar Müdürlüğünün görevleri arasında yer almamaktadır? A) Boğaziçi Alanında imar uygulamalarını, ruhsat ve izin işlemlerini yürütmek B) Boğaziçi imar planlarının yapılmasını kararlaştırmak, imar planlarını ve diğer ilgili planları görüşmek ve kabul etmek C) Boğaziçi İmar Müdürlüğünün bütçesini hazırlamak ve Belediye Başkanının muvafakatı ile İmar İdare Heyetine sunmak D) Boğaziçi İmar planlarını ve Boğaziçi Alanında Boğaziçi Kanunu nun amacına uygun yatırımları ve ilgili diğer faaliyetleri düzenleyen imar uygulama programlarını ve ilgili diğer planları hazırlamak ve Belediye Başkanlığına sunmak sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu uyarınca askerî yasak bölgelerin kurulması ve kaldırılmasına aşağıdakilerden hangisi karar vermeye yetkilidir? A) Başbakan B) Bakanlar Kurulu C) Millî Savunma Bakanlığı D) Genelkurmay Başkanlığı 15. Aşağıdaki durumlardan hangisinde Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca bir konut finansmanı işlemi söz konusu değildir? A) Tüketici, XYZ Bankasından kredi kullanmış ve kredi tutarını bir süre mevduatta tuttuktan sonra konut alımında kullanmıştır. B) Tüketici, bir daire satın alacağını beyan ederek XYZ Bankasından kredi kullanmış ve daire üzerinde XYZ Bankasına ipotek vermiştir. C) Tüketici, dairesine mobilya satın almak amacıyla XYZ Bankasından kredi kullanmış ve daire üzerinde XYZ Bankasına ipotek vermiştir. D) Tüketici, bir daireyi XYZ Bankasından finansal kiralama sözleşmesi ile kiralamış ve daire üzerinde XYZ Bankasına ipotek vermemiştir. 18. Aşağıdakilerden hangisi Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun da yer verilen ihale usulleri arasında değildir? A) Açık eksiltme B) Pazarlık C) Açık artırma D) Belli istekliler arasında kapalı teklif 4

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/15 Konusu : Bakanlar Kurulu Kararlarıyla Belirlenen Vergi Kesintisi Uygulamaları Tarihi : /02/2009 Sayısı İlgili

Detaylı

-Satış konusunun taşınmaz, iştirak hissesi, kurucu senetleri,intifa senetleri, rüçhan hakkı olması,

-Satış konusunun taşınmaz, iştirak hissesi, kurucu senetleri,intifa senetleri, rüçhan hakkı olması, KURUMLARIN AKTİFİNDE EN AZ İKİ TAM YIL SÜREYLE BULUNAN TAŞINMAZLAR İLE İŞTİRAK HİSSELERİNİN SATIŞLARININ KURUMLAR VERGİSİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ YÖNÜNDEN İSTİSNAYA KONU EDİLMESİNİN ŞARTLARI VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

Detaylı

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 09.02.2009 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun 15. ve 30. Maddeleri Uyarınca Yapılacak Vergi Kesintilerine İlişkin 15 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri Yayımlandı DUYURU NO:2009/21

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI LİSANSLAMA SINAVI İKİNCİ OTURUM

GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI LİSANSLAMA SINAVI İKİNCİ OTURUM S P K GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI LİSANSLAMA SINAVI İKİNCİ OTURUM GENEL AÇIKLAMA Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı Soru Sayısı 1019 Gayrimenkul Mevzuatı 25 Bu kitapçıkta yer alan

Detaylı

SİRKÜLER 2011 / 01. Gelir Vergisi Kanununun 2011 Yılı Uygulamasına Yönelik Tarifeler, İstisna/İndirim Hadleri, Tutarları ve Oranları

SİRKÜLER 2011 / 01. Gelir Vergisi Kanununun 2011 Yılı Uygulamasına Yönelik Tarifeler, İstisna/İndirim Hadleri, Tutarları ve Oranları 4 O c a k 2 0 1 1 www.onerymm.com.tr Genel Olarak SİRKÜLER 2011 / 01 Gelir Vergisi Kanununun 2011 Yılı Uygulamasına Yönelik Tarifeler, İstisna/İndirim Hadleri, Tutarları ve Oranları Vergi Usul Kanununun

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM ÖZEL İNŞAAT İŞLERİYLE İLGİLİ BAZI TEMEL KAVRAM VE KURUMLAR

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM ÖZEL İNŞAAT İŞLERİYLE İLGİLİ BAZI TEMEL KAVRAM VE KURUMLAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...i KISALTMALAR LİSTESİ...vii GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM ÖZEL İNŞAAT İŞLERİYLE İLGİLİ BAZI TEMEL KAVRAM VE KURUMLAR 1.1.Özel İnşaat İşlerinde Fiziki Yapıya İlişkin Temel Kavramlar...5 1.1.1.

Detaylı

A) %5 B) %10 C) %20 D) %25 E) %50

A) %5 B) %10 C) %20 D) %25 E) %50 Deneme Sınavı I 1. Emlak Vergisi ne üzerinden alınır? A) Bina ve arazi üzerinden B) Malikin geliri üzerinden C) Miras üzerinden D) Gelir üzerinden E) Nakit gelir üzerinden 2. Bir araziye elbirliği mülkiyet

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE 1.1. Muhasebenin Sorumluluk Alanı...3 1.2. Muhasebenin Ülke ve Dünya Ekonomisindeki Yeri...4 1.3. Muhasebe Verilerinin İlgi Çevreleri...7 1.4. Muhasebenin

Detaylı

12/1/2009 TARİHLİ VE 2009/14580 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR

12/1/2009 TARİHLİ VE 2009/14580 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR Sayı: YMM.03.2009-014 Konu: Gelir Ve Kurumlar Vergisi Kanunda Yer Alan Vergi Tevkifat Oranları İZMİR. 3.2.2009 Muhasebe Müdürlüğüne, 12/1/2009 Tarihli Ve 2009/14580 Sayılı, 12/1/2009 Tarihli Ve 2009/14592

Detaylı

Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009

Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009 Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009 Konu: Dar mükellef kurumlara yapılan ödemelerdeki tevkifat uygulamasında değişiklikler yapıldı. (KVK md. 30) Özet: 3 Şubat 2009 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 12.02.2009 Sayı: 2009/32 Ref: 4/32

SĐRKÜLER Đstanbul, 12.02.2009 Sayı: 2009/32 Ref: 4/32 SĐRKÜLER Đstanbul, 12.02.2009 Sayı: 2009/32 Ref: 4/32 Konu: KURUMLAR VERGĐSĐ KANUNUNUN 15 VE 30 UNCU MADDELERĐ UYARINCA YAPILACAK VERGĐ KESĐNTĐLERĐNE ĐLĐŞKĐN OLARAK 15 NO.LI KURUMLAR VERGĐSĐ SĐRKÜLERĐ

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Bir işletmenin 2006 yılı genel geçici mizanında yer alan bilgilerden bazıları aşağıdadır: Borç Tutarı (Bin YTL) A MUHASEBE Alacak Tutarı Kasa 6.770 6.762 Ticari Mallar

Detaylı

2013 YILI MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ

2013 YILI MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ 2013 YILI MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM (1) DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI iktisap edilmiş hisse

Detaylı

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması MUHASEBE 1. I. Amortisman ayrılması II. Özel fon ayrılması III. Karşılık ayrılması IV. Reeskont ayrılması Yukarıdaki muhasebe işlemlerinden hangileri ihtiyatlılık kavramı gereği yapılır? A) Yalnız I B)

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2009/26 İstanbul, 11 Şubat 2009 KONU : Gelir Vergisi Kanununun

Detaylı

2013 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi

2013 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi 2013 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM (1) DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI iktisap edilmiş hisse

Detaylı

15 NO LU 5520 SAYILI KURUMLAR VERGĐSĐ KANUNU SĐRKÜLERĐ YAYIMLANDI

15 NO LU 5520 SAYILI KURUMLAR VERGĐSĐ KANUNU SĐRKÜLERĐ YAYIMLANDI 09.02.2009/51 15 NO LU 5520 SAYILI KURUMLAR VERGĐSĐ KANUNU SĐRKÜLERĐ YAYIMLANDI ÖZET 2009/14593 sayılı ve 2009/14594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararları ile tespit edilen vergi kesintisi oranlarının uygulanmasına

Detaylı

1) Emlâk Vergisi Kanunu na göre, aşağıdakilerden. daimi olarak şartlı muaftır?

1) Emlâk Vergisi Kanunu na göre, aşağıdakilerden. daimi olarak şartlı muaftır? Vergi Mevzuatı 1) Emlâk Vergisi Kanunu na göre, aşağıdakilerden hangisi arazi vergisinden daimi olarak şartlı muaftır? a) Belediyeye ait yolcu taşıma işlerine ait arazi b) Özel bütçeli idarelere il özel

Detaylı

2012 Yılı Kira Gelirlerinin Beyanında Bilinmesi Gerekenler

2012 Yılı Kira Gelirlerinin Beyanında Bilinmesi Gerekenler 2012 Yılı Kira Gelirlerinin Beyanında Bilinmesi Gerekenler Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinde yazılı mal ve hakların (Arazi, bina, haklar, motorlu taşıtlar vs.) kiraya verilmesinden elde edilen

Detaylı

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103.

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-) 108. Diğer Hazır Değerler 11. Menkul

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2009/22 İstanbul, 3 Şubat 2009 KONU : Gelir Vergisi Kanununun

Detaylı

KONUT VE İŞYERİ KİRA GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ

KONUT VE İŞYERİ KİRA GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ KONUT VE İŞYERİ KİRA GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ 2008 senesinde elde edilen konut ve işyeri kira gelirlerinin vergilendirilmesi Gelir Vergisi Kanunu'nda sayılmış olan gelir unsurlarından gayrimenkul

Detaylı

2017 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi

2017 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi HİSSE SENEDİ 1) Borsa İstanbul da (BİST) işlem gören, menkul kıymet yatırım ortaklığı 1) BİST te işlem gören, menkul kıymet yatırım ortaklığı 1) BİST te işlem gören, menkul kıymet yatırım ortaklığı dışındaki

Detaylı

6728 SAYILI KANUNLA KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU İLE DİĞER BAZI VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DÜZENLEMELER 09/08/2016 tarih ve sayılı Resmi Gazete

6728 SAYILI KANUNLA KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU İLE DİĞER BAZI VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DÜZENLEMELER 09/08/2016 tarih ve sayılı Resmi Gazete 6728 SAYILI KANUNLA KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU İLE DİĞER BAZI VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DÜZENLEMELER 09/08/2016 tarih ve 29796 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 6728 sayılı Yatırım Ortamının

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü Sayı : 11395140-105[229-2012/VUK-1-...]--25513/02/2015 Konu : Tasfiye zararının geçmiş yıl karlarına

Detaylı

Özelge: Şirket hissedarlarına ait arsanın kiralanarak arsa üzerine yapılacak binanın inşaasına ilişkin harcamaların GV ve KDV karşısındaki durumu.

Özelge: Şirket hissedarlarına ait arsanın kiralanarak arsa üzerine yapılacak binanın inşaasına ilişkin harcamaların GV ve KDV karşısındaki durumu. Özelge: Şirket hissedarlarına ait arsanın kiralanarak arsa üzerine yapılacak binanın inşaasına ilişkin harcamaların GV ve KDV karşısındaki durumu. Sayı: Tarih: 28/05/2014 39044742-KDV.29-1496 T.C. GELİR

Detaylı

-İÇİNDEKİLER- BÖLÜM I: İŞTİRAK KAZANÇLARI İSTİSNASI... 1 A. Kısa Soru ve Cevaplar: B. Uygulamalı Sorular:... 49

-İÇİNDEKİLER- BÖLÜM I: İŞTİRAK KAZANÇLARI İSTİSNASI... 1 A. Kısa Soru ve Cevaplar: B. Uygulamalı Sorular:... 49 -İÇİNDEKİLER- BÖLÜM I: İŞTİRAK KAZANÇLARI İSTİSNASI... 1 A. Kısa Soru ve Cevaplar:... 2 B. Uygulamalı Sorular:... 4 1. İştirak Kazancının Ticari Bilanço Karından Fazla Olması:... 4 2. Dar Mükellef Kurumların

Detaylı

İLGİLİ VERGİ MEVZUATI

İLGİLİ VERGİ MEVZUATI Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset İLGİLİ VERGİ MEVZUATI Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V VERGİ HUKUKUNA İLİŞKİN TEMEL KAVRAM VE TANIMLAR...1

Detaylı

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 Kanun No : 5281 Resmi Gazete No : 25687 (3. Mük.) Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 VERGİ KANUNLARININ YENİ TÜRK LİRASINA UYUMU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA

Detaylı

4325 sayılı, numaralı, nolu, kanun, yasa OLAĞANÜSTÜ HAL BÖLGESİNDE VE KALKINMADA ÖNCELİKLİ YÖRELERDE İSTİHDAM YARATILMASI VE YATIRIMLARIN

4325 sayılı, numaralı, nolu, kanun, yasa OLAĞANÜSTÜ HAL BÖLGESİNDE VE KALKINMADA ÖNCELİKLİ YÖRELERDE İSTİHDAM YARATILMASI VE YATIRIMLARIN Olağanüstü Hal bölgesinde ve kalkınmada öncelikli yörelerde istihdam yaratılması ve yatırımların teşvik edilmesi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda değişiklik yapılması hakkında kanunu, yasası 4325

Detaylı

% 0 stopaja tabi olup, kurumlar vergisine tabidir. (5) Nakit teminatlardan elde edilen gelirler % 15 stopaja tabidir.

% 0 stopaja tabi olup, kurumlar vergisine tabidir. (5) Nakit teminatlardan elde edilen gelirler % 15 stopaja tabidir. GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF TÜZEL KİŞİ (3) (4) DAR MÜKELLEF TÜZEL KİŞİ (Türkiye de işyeri/daimi temsilcisi bulunmayan) Hisse Senedi Alım Satım kazancı İMKB de işlem görmeyen hisse senetlerinin elden çıkarılmasından

Detaylı

TURKKARİYER EĞİTİM PROGRAMLARI

TURKKARİYER EĞİTİM PROGRAMLARI EĞĠTĠM 2009 TURKKARİYER EĞİTİM PROGRAMLARI DEĞERLEME UZMANLIĞI SINAVLARINA HAZIRLIK PROGRAMI hazırlananlar ile konuya ilgi duyan herkes katılabilir Program,Değerleme Uzmanlığında yer alan 5 Modülden oluşmuş

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS / 2008

A MUHASEBE KPSS-AB-PS / 2008 1. İşletmede kasa hesabının kalanı 79.600 YTL, kasa sayımında belirlenen tutar ise 76.900 YTL dir. Farkın nedeni belirlenememiştir. A MUHASEBE KPSS-AB-PS 2008 3. VE 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Buna

Detaylı

2016 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi

2016 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi 2016 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM (1) DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI 1.1.2006 tarihinden SONRA

Detaylı

1. Bir işletme kendi adına inşaat yapması. 7. TMS 16 Maddi duran varlıklar standardına

1. Bir işletme kendi adına inşaat yapması. 7. TMS 16 Maddi duran varlıklar standardına 1. Bir işletme kendi adına inşaat yapması durumunda söz konusu gayrimenkulün tamamlanması için yaptığı tüm harcamalar inşaat tamamlandığında hangi hesabın alacağına yazılır? A) Binalar B) Yer altı ve yer

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI LİSANSLAMA SINAVI İKİNCİ OTURUM

GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI LİSANSLAMA SINAVI İKİNCİ OTURUM S P K GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI LİSANSLAMA SINAVI İKİNCİ OTURUM GENEL AÇIKLAMA Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı Soru Sayısı 1019 Gayrimenkul Mevzuatı 25 Bu kitapçıkta yer alan

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI LİSANSLAMA SINAVI İKİNCİ OTURUM

GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI LİSANSLAMA SINAVI İKİNCİ OTURUM S P K GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI LİSANSLAMA SINAVI İKİNCİ OTURUM GENEL AÇIKLAMA Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı Soru Sayısı 1015 İnşaat ve Gayrimenkul Muhasebesi 25 Bu kitapçıkta

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF MATEMATİK 205 8. SINIF. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI 25 KASIM 205 Saat: 0.0 Adı

Detaylı

İstanbul, 12.08.2013 SİRKÜLER (2013-16)

İstanbul, 12.08.2013 SİRKÜLER (2013-16) İstanbul, 12.08.2013 SİRKÜLER (2013-16) Konu: Taşınmazların 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu na istinaden yapılacak sat ve geri kiralama (sale and lease back) işlemlerinde

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

YENİ VARLIK BARIŞI KANUNU ÖZET BİLGİLER

YENİ VARLIK BARIŞI KANUNU ÖZET BİLGİLER YENİ VARLIK BARIŞI KANUNU ÖZET BİLGİLER Varlık Barışına ilişkin düzenlemeleri de içeren 21.05.2013 tarih ve 6486 sayılı Kanun 29.05.2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanun un

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) Sayı : B.07.1.GİB.4.06.16.01-120[40-11/9]-249 20/02/2012 Konu : Bedelsiz kiralanan otomobile

Detaylı

Muharrem İLDİR 08.10.2014 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş Vergi Bölüm Başkanı E.Vergi Dairesi Müdürü muharremildir@bbdas.com.

Muharrem İLDİR 08.10.2014 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş Vergi Bölüm Başkanı E.Vergi Dairesi Müdürü muharremildir@bbdas.com. Muharrem İLDİR 08.10.2014 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş Vergi Bölüm Başkanı E.Vergi Dairesi Müdürü muharremildir@bbdas.com.tr GELİR VE KURUMLAR VERGİSİNDE TAHAKKUK VE TAHSİLAT ESASININ GEÇERLİ OLDUĞU

Detaylı

HESAP PLANI UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI

HESAP PLANI UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI HESAP PLANI UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI 1 A TEKDÜZEN HESAP ÇERÇEVESİ Tekdüzen hesap çerçevesindeki hesap sınıfları; finansal durum tablosu ve gelir tablosundaki gruplama ve sıralama paralelinde aşağıdaki

Detaylı

ö z d o ğ r u l a r serbest muhasebeci mali müşavirlik ltd.şti. Chartered Accountants & Auditors Ltd.

ö z d o ğ r u l a r serbest muhasebeci mali müşavirlik ltd.şti. Chartered Accountants & Auditors Ltd. 14. Pratik bilgiler 14.1 Gelir vergisi oranları 14.1.1 2009 yılı gelirlerine uygulanan tarife Gelir dilimi Vergi oranı 8.700 TL ye kadar 22.000 TL'nin 8.700 TL'si için 1.305 TL, fazlası % 20 50.000 TL'nin

Detaylı

İçindekiler. Birinci Bölüm GENEL AÇIKLAMALAR

İçindekiler. Birinci Bölüm GENEL AÇIKLAMALAR İçindekiler Birinci Bölüm GENEL AÇIKLAMALAR 1. Muhasebenin Tanımı... 3 2. Muhasebenin Temel Kavramları... 4 2.1. Sosyal Sorumluluk Kavramı:... 4 2. 2. Kişilik Kavramı... 5 2.3. İşletmenin Sürekliliği Kavramı...

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GELİRLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GELİRLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GELİRLERİ E K O D GELİR TÜRÜ NİSAN 14 NİSAN 1 NİSAN DEĞİŞİM % 1 Vergi Gelirleri 8.717.1.4,14 9.61.1.34, 1,3 1 1 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler 6.16.816,39

Detaylı

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI Gelir Vergisi Kanununa eklenen Geçici 67. madde ile 01.01.2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 31.12.2015 tarihine kadar;

Detaylı

1. Asgari işçilik uygulamasında ihale konusu işlerde kurumca araştırma ve resen yapılacak işlemlere ilişkin aşağıdakilerden

1. Asgari işçilik uygulamasında ihale konusu işlerde kurumca araştırma ve resen yapılacak işlemlere ilişkin aşağıdakilerden İnşaat ve Gayrimenkul Muhasebesi 1. Asgari işçilik uygulamasında ihale konusu işlerde kurumca araştırma ve resen yapılacak işlemlere ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a. İşin kesin kabulünün ya

Detaylı

4) Aşağıdakilerden hangisi Muhasebenin Temel Kavramlarından biri değildir?

4) Aşağıdakilerden hangisi Muhasebenin Temel Kavramlarından biri değildir? 1) Aşağıdakilerden hangisi muhasebenin temel fonksiyonlarından biri değildir? A) Kaydetme B) Sınıflandırma C) Özetleme D) Kontrol E) Yorumlama 2) Aşağıdakilerden hangisi gelir tablosu düzenlemesi ile ilgili

Detaylı

1. Envanter işlemlerinden sonra düzenlenen mizana ne ad verilir? 6. TMS 11 İnşaat Sözleşmeleri standardına

1. Envanter işlemlerinden sonra düzenlenen mizana ne ad verilir? 6. TMS 11 İnşaat Sözleşmeleri standardına İnşaat ve Gayrimenkul Muhasebesi 1. Envanter işlemlerinden sonra düzenlenen mizana ne ad verilir? A) Aylık mizan B) Genel geçici mizan C) Kesin mizan D) Üç aylık mizan E) Ara mizan 2. Bir işletme kendi

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GELİRLERİ. HAZİRAN DEĞİŞİM % Vergi Gelirleri ,

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GELİRLERİ. HAZİRAN DEĞİŞİM % Vergi Gelirleri , İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GELİRLERİ E K O D GELİR TÜRÜ HAZİRAN 4 HAZİRAN HAZİRAN DEĞİŞİM % Vergi.6.66.78, 4.89.6.6,7,6 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler 4..789,4 44.79.49,8 8,44 Gelir

Detaylı

VERGİ AFFI TAKVİMİ sayılı Askerlik Kanunu, - Mülga 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve

VERGİ AFFI TAKVİMİ sayılı Askerlik Kanunu, - Mülga 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve VERGİ AFFI TAKVİMİ Konu Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İl Özel İdareleri Ve Belediyelere Olan Kesinleşmiş Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması (Md.2) Bildirim /Beyan Tarih Ödeme Tarihi

Detaylı

bc. TL MEVDUAT FAİZLERİ : (01/01/2013 Tarihinden itibaren)

bc. TL MEVDUAT FAİZLERİ : (01/01/2013 Tarihinden itibaren) GELİR VERGİSİ STOPAJ ORANLARI (GVK Md.94 ve GEÇİCİ Md. 67) MADDE GVK 94/.a..b. 3 4 5.a. 5.b. 5.c. 5.d. 6.a. 6.b. 7 AÇIKLAMA Yaptıkları serbest meslek isleri dolayısıyla bu isleri icra edenlere yapılan

Detaylı

İştirak Kazançları İstisnası Kontrol Edilen Yabancı Şirket

İştirak Kazançları İstisnası Kontrol Edilen Yabancı Şirket İştirak Kazançları İstisnası Kontrol Edilen Yabancı Şirket *connectedthinking PwC Kontrol edilen yabancı kurum Kontrol edilen yabancı kurum Tam mükellef gerçek kişi ve kurumların doğrudan veya dolaylı

Detaylı

- Diğer alım satım kazançlarıyla birlikte

- Diğer alım satım kazançlarıyla birlikte Aşağıda yer alan tablo 6009 Sayılı Kanun ve söz konusu Kanun ile ilgili 2010/926 sayı ve 27.09.2010 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 67 kapsamındaki 1.10.2010 tarihinden

Detaylı

İÇİNDEKİLER KISALTMALAR...XXI TABLO LİSTESİ...XXIV GRAFİK LİSTESİ...XXIV GİRİŞ...1

İÇİNDEKİLER KISALTMALAR...XXI TABLO LİSTESİ...XXIV GRAFİK LİSTESİ...XXIV GİRİŞ...1 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR...XXI TABLO LİSTESİ...XXIV GRAFİK LİSTESİ...XXIV GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM KUR FARKI KAVRAMI, MAHİYETİ VE MUHASEBE STANDARTLARINDA KUR FARKLARI I. DÖVİZLİ İŞLEMLERİN TÜRK EKONOMİSİ

Detaylı

GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI

GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI GELİR VERGİSİ KANUNU NA GÖRE BAZI KAZANÇ VE ÖDEMELER ÜZERİNDEN YAPILACAK TEVKİFAT (VERGİ KESİNTİSİ) ORANLARI Kamu idare ve müesseseleri, iktisadî kamu müesseseleri, sair

Detaylı

2 yıldan fazla elde tutulan tam mükellef kurumlara ait hisse senetlerinden elde edilen kazançlar istisnadır.

2 yıldan fazla elde tutulan tam mükellef kurumlara ait hisse senetlerinden elde edilen kazançlar istisnadır. HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI iktisap edilmiş hisse senetleri - İvazsız olarak iktisap edilenler, İMKB de işlem görenlerden 3 aydan fazla elde tutulanlar ile İMKB de işlem görmeyenlerden tam mükellef

Detaylı

Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler *

Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler * Bankacılar Dergisi, Sayı 56, 2006 Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler * (Ocak-Mart 2006) 1. Bankacılık Kanununa İlişkin Düzenlemeler 31 Ocak 2006 tarih ve 26066 sayılı Resmi Gazete de; Maden

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü Sayı : 62030549-125[2-2015/339]-56816 12.05.2016 Konu : Vakıf üyelerine ait birikimlerin

Detaylı

mali açıklamalar YÖNTEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ve BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.

mali açıklamalar YÖNTEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ve BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. 2011/023 26.03.2011 Konu: Gayrimenkullerin Değer Artışı Kazancının Hesaplanmasında İktisap Tarihine İlişkin Sirküler Yayınlandı Maliye Bakanı Mehmet Şimşek imzalı sirkülerde gayrimenkullerin iktisap tarihinden

Detaylı

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF** KURUM*** DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ***

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF** KURUM*** DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ*** Aşağıda yer alan tablo 6009 Sayılı Kanun ve söz konusu Kanun ile ilgili 2010/926 sayı ve 27.09.2010 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 67 kapsamındaki 1.10.2010 tarihinden

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2008/62 TARİH: 21.01.2008

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2008/62 TARİH: 21.01.2008 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2008/62 TARİH: 21.01.2008 KONU 2009 Yılı Vergiden Muaf Yemek Yardımı 2008 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranı 387 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde %12 olarak

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) Sayı : 64597866-130[24-2015]- 28.07.2017 Konu : Dövize endeksli satışlarda KDV ve KVK uygulaması

Detaylı

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 59) Resmî Gazete: 14 Mart 2009/ 27169

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 59) Resmî Gazete: 14 Mart 2009/ 27169 Sayı: YMM.03.2009-025 Konu: 59 Seri No.lu Harçlar Genel Tebliği İZMİR. 16.3.2009 Muhasebe Müdürlüğüne, 14.03.2009 tarih ve 27169 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 59 Seri No.lu Harçlar Genel Tebliğinde;

Detaylı

Türkiye de Yerleşmiş Olmayan Yabancıların ve Türk Vatandaşlarının Türkiye deki Kira Gelirlerinin Beyanı

Türkiye de Yerleşmiş Olmayan Yabancıların ve Türk Vatandaşlarının Türkiye deki Kira Gelirlerinin Beyanı Türkiye de Yerleşmiş Olmayan Yabancıların ve Türk Vatandaşlarının Türkiye deki Kira Gelirlerinin Beyanı Gelir Vergisi Kanunumuzda gelir vergisine tabi olacak gerçek kişiler tam mükellefler ve dar mükellefler

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık. Konu : Tarihinden İtibaren Uygulanacak Olan Gelir Vergisi Maktu Had ve Tutarları

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık. Konu : Tarihinden İtibaren Uygulanacak Olan Gelir Vergisi Maktu Had ve Tutarları No : 2010-075 Tarih : 30.12.2010 Konu : 01.01.2011 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Olan Gelir Vergisi Maktu Had ve Tutarları Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86. maddelerinde

Detaylı

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI 1. Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları (Düzey 1, Konut, Gayrimenkul) 1.1. Sermaye Piyasası Kanunu 1.2. Sermaye Piyasası ile İlgili Diğer Düzenlemeler ve

Detaylı

6111 SAYILI KANUN İLE YAPILAN DÜZENLEMELER (2) (Madde 6-9)

6111 SAYILI KANUN İLE YAPILAN DÜZENLEMELER (2) (Madde 6-9) YOUR GLOBAL NETWORK OF LEADING TAX ADVISORS 01.03.2011 Vergi Gazetesi 2011-19 6111 SAYILI KANUN İLE YAPILAN DÜZENLEMELER (2) (Madde 6-9) www.taxand.com 1 MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI Gelir ve Kurumlar Vergisinde

Detaylı

KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN FİNANSMAN BOYUTU

KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN FİNANSMAN BOYUTU KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN FİNANSMAN BOYUTU İkincil Mevzuat Dönüşüm Projeleri Özel Hesabı Gelir, Harcama, Kredi ve Kaynak Aktarımı Yönetmeliği (13 Eylül 2012 tarihli 28410 sayılı Resmi Gazete) 6306 Sayılı Kanun

Detaylı

3) Beyan Edilen, Bildirilen Varlıklar Üzerinden Ödenecek Vergi Tutarı ve Ödenen Verginin Gider Kabul Edilebilme Durumu;

3) Beyan Edilen, Bildirilen Varlıklar Üzerinden Ödenecek Vergi Tutarı ve Ödenen Verginin Gider Kabul Edilebilme Durumu; İstanbul, 03.05.2013 VARLIK BARIŞINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER İÇEREN KANUN TASARISI HAKKINDA BİLGİLENDİRME DUYURU NO:2013/55 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değisiklik

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI LİSANSLAMA SINAVI İKİNCİ OTURUM

GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI LİSANSLAMA SINAVI İKİNCİ OTURUM S P K GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI LİSANSLAMA SINAVI İKİNCİ OTURUM GENEL AÇIKLAMA Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı Soru Sayısı 1015 25 Bu kitapçıkta yer alan testlerin her hakkı saklıdır.

Detaylı

15. BEYANNAME ÖZETLERİ

15. BEYANNAME ÖZETLERİ 15. BEYANNAME ÖZETLERİ 15.1. Gelirden Alınan Vergilere İlişkin Yıllık Beyanname Özetleri 2003 yılı vergilendirme dönemine ait bilgi giriş işlemi sonuçlandırılmış Türkiye genelindeki Gelir Vergisi, Gelir

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 Konu: DİR. kararına istinaden DİİB lerinin revize işlemlerinin

Detaylı

AKTİF AKADEMİ EĞİTİM MERKEZİ

AKTİF AKADEMİ EĞİTİM MERKEZİ GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI SINAV SORULARI 24.12.2016 CUMARTESİ GAYRİMENKUL DEĞERLEME ESASLARI 1. Aşağıdakilerden hangisi gayrimenkulün piyasa değerindeki pazarlama süresinden çok daha kısa sürede

Detaylı

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III 1.1. MUHASEBENİN TANIMI... 1 1.2. MUHASEBENİN KURAMSAL YAPISI... 4 1.3. MUHASEBE UYGULAMASINI ZORUNLU KILAN NEDENLER... 5 1.3.1. Yasal Nedenler... 5 1.3.2. İlgili

Detaylı

No: Gelir Vergisi Kanunu 94. Madde ve Geçici 67. Madde Oranlar. Gelir vergisi kanunu 103 ve 104 madde. 1) Ücretlerden

No: Gelir Vergisi Kanunu 94. Madde ve Geçici 67. Madde Oranlar. Gelir vergisi kanunu 103 ve 104 madde. 1) Ücretlerden No: Gelir Vergisi Kanunu 94. Madde ve Geçici 67. Madde Oranlar 1) Ücretlerden Hizmet erbabına ödenen ücretlerden GVK 103. maddedeki dilimlere ve 104. maddedeki esaslara göre stopaj yapılacaktır. (Bkz.

Detaylı

GELİR VERGİSİNDE GEÇERLİ OLACAK YENİ HADLER VE TUTARLAR YAYIMLANDI:

GELİR VERGİSİNDE GEÇERLİ OLACAK YENİ HADLER VE TUTARLAR YAYIMLANDI: TARİH : 29/12/2015 SİRKÜLER NO : 2015/100 GELİR VERGİSİNDE GEÇERLİ OLACAK YENİ HADLER VE TUTARLAR YAYIMLANDI: 25 Aralık 2015 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 290 Seri No lu Gelir Vergisi Genel Tebliği

Detaylı

: Matrah Arttırımı ve İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi

: Matrah Arttırımı ve İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi Sirküler No : 2016-67 Sirküler Tarihi : 15.08.2016 Konu : Matrah Arttırımı ve İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi Resmi Gazete'de henüz yayınlanmayan ancak 3 Ağustos 2016 tarihinde kabul edilen 6736 sayılı

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/76

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/76 DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/82 TARİH: Gelir Vergisi Kanunu nda Yer Alan Had ve Tutarlara İlişkin 273 no.lu G.V.K.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/82 TARİH: Gelir Vergisi Kanunu nda Yer Alan Had ve Tutarlara İlişkin 273 no.lu G.V.K. VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/82 TARİH: 29.12.2009 KONU Gelir Vergisi Kanunu nda Yer Alan Had ve Tutarlara İlişkin 273 no.lu G.V.K. Genel Tebliği Gelir Vergisi Kanunu nun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80,

Detaylı

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM** (1) DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ**

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM** (1) DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ** HİSSE SENEDİ ALIM SATIM iktisap edilen ) HİSSE SENEDİ ALIM SATIM iktisap edilen) HİSSE SENEDİ TEMETTÜ (KAR PAYI) GELİRLERİ - Tamamı kurum kazancına dahil (% 20) (Şartları sağlıyorsa kurumlar vergisi iştirak

Detaylı

Sirkülerimizin konusunu 6824 Sayılı Vergi Kanunlarında Gerçekleştirilen Düzenlemeler oluşturmaktadır.

Sirkülerimizin konusunu 6824 Sayılı Vergi Kanunlarında Gerçekleştirilen Düzenlemeler oluşturmaktadır. Vezin Sirküler 2017 016 Sirkülerimizin konusunu 6824 Sayılı Vergi Kanunlarında Gerçekleştirilen Düzenlemeler oluşturmaktadır. KAPSAM : 8/3/2017 tarihli ve 30001 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 4 İST, 05.01.2015

SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 4 İST, 05.01.2015 SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 4 İST, 05.01.2015 ÖZET: 2015 yılında geçerli olacak Gelir Vergisi Kanunu nda yer alan bazı maktu had ve tutarlar ile bazı iratların beyanında uygulanacak indirim oranı belirlendi.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI MATEMATİK 2016 A SORU SAYISI : 20 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI 23 KASIM 2016 Saat: 10.10 Adı

Detaylı

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ HİSSE SENEDİ ALIM SATIM (1.1.2006 tarihinden önce iktisap edilen ) HİSSE SENEDİ ALIM SATIM (1.1.2006 tarihinden sonra iktisap edilen) - Tamamı kurum kazancına dahil edilir. (% 20) (Şartları var ise iştirak

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX BİRİNCİ BÖLÜM TEMEL HUKUK BİLGİSİ I. HUKUK NEDİR ve KAÇA AYRILIR?...3 II. VERGİ HUKUKU ve KAYNAKLARI...4 A. Vergi Hukukunun Tanımı...4 B. Vergi Hukukunun Kaynakları...4

Detaylı

BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR

BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Bağımsız Denetim'den BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Geçmemiş Geçmiş Dipnot Referansları 31.03.2007 31.12.2006 Cari / Dönen Varlıklar 43.974.109 42.366.791 Hazır Değerler 4 1.463.463 2.108.013 Menkul Kıymetler

Detaylı

1. Envanter işlemlerinden önce düzenlenen mizana ne ad verilir?

1. Envanter işlemlerinden önce düzenlenen mizana ne ad verilir? İnşaat ve Gayrimenkul Muhasebesi 1. Envanter işlemlerinden önce düzenlenen mizana ne ad verilir? a. Aylık mizan b. Genel geçici mizan c. Kesin mizan d. Üç aylık mizan e. Ara mizan 2. Bir işletme kendi

Detaylı

BİLANÇO DİPNOTLARI 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu :Vana İmalatı 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : Adı Pay Oranı Pay Tutarı

BİLANÇO DİPNOTLARI 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu :Vana İmalatı 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : Adı Pay Oranı Pay Tutarı BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu :Vana İmalatı 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : Adı Pay Oranı Pay

Detaylı

İstanbul, SiRKÜLER 2016/05 KONU : 1-KAMU ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI

İstanbul, SiRKÜLER 2016/05 KONU : 1-KAMU ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI İstanbul, 22.08.2016 SiRKÜLER 2016/05 KONU : 1-KAMU ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI A-YENİDEN YAPILANDIRMA B-MATRAH ARTIRIMI C-STOK BEYANI D-KASA VE ORTAKLAR C/H %3 VERGİLEME İLE DÜZELTİLME E-VARLIK

Detaylı

Gelir Vergisi Genel Tebliği. Seri, Sıra Numarası, No : 266 Sayılı GVK. 28 Aralık 2007 CUMA. Resmi Gazete. Sayı : TEBLİĞ. Maliye Bakanlığından:

Gelir Vergisi Genel Tebliği. Seri, Sıra Numarası, No : 266 Sayılı GVK. 28 Aralık 2007 CUMA. Resmi Gazete. Sayı : TEBLİĞ. Maliye Bakanlığından: Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri, Sıra Numarası, No : 266 Sayılı GVK 28 Aralık 2007 CUMA Resmi Gazete Sayı : 26740 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 266) 1 / 14 193 sayılı

Detaylı

- 31/3/2017 tarihinden (bu tarih dâhil) önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları,

- 31/3/2017 tarihinden (bu tarih dâhil) önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları, VERGİ SİRKÜLERİ Tarih :31.05.2017 Sayı : 2017/39 Konu : Soru-Cevaplarla 7020 sayılı Yapılandırma Kanunu 27 Mayıs 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğegiren 7020 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2007/22 İstanbul, 9 Mart 2007 KONU : Gelir Vergisi Kanununun

Detaylı

TMS 7; Nakit Akış Tablosu nun hazırlanması ve sunumuna ilişkin ilkeleri açıklamaktadır.

TMS 7; Nakit Akış Tablosu nun hazırlanması ve sunumuna ilişkin ilkeleri açıklamaktadır. 1. GİRİŞ Bilindiği üzere Türkiye Muhasebe Standartları (TMS, IAS) 01.01.2013 tarihinden itibaren işletmeler tarafından uygulanmaya başlayacaktır. TMS kapsamında hazırlanması gereken finansal tablolar aşağıdaki

Detaylı

5 SERİ NOLU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

5 SERİ NOLU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Tarih : 25.01.2012 Sayı : 2012/141 Sirküler No : 2012/05 5 SERİ NOLU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Bu Tebliğde, türev ürünlerden elde edilen gelirlerin vergilendirilmesine ilişkin açıklamalar yapılmış

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR 1.1.ENVANTER İŞLEMLERİ KAVRAMI... 2 1.2.ENVANTER KAVRAMI... 3 1.2.1.Envanter İşlemleri... 4 1.2.1.1.Muhasebe Dışı Envanter... 4 1.2.1.2.Muhasebe

Detaylı

HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM (1) DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ

HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM (1) DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM (1) DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI 1.1.2006 tarihinden ÖNCE iktisap edilmiş hisse

Detaylı