Sayı 59 Mart-Nisan 2011

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sayı 59 Mart-Nisan 2011"

Transkript

1 Sayı 59 Mart-Nisan

2

3

4 mtiyaz Sahibi Mimar ve Mühendisler Grubu adına Genel Başkan Avni Çebi Sorumlu Yaz flleri Müdürü Hasan Kurt Yay n Kurulu Mehmet İşci, Osman Arı, Yakup Güler, Mahmut Çelik, Yavuz Sarı, Mesut Uğur, Osman Şahbaz, Yılmaz Ada Bu Say ya Katk da Bulunanlar Prof. Dr. Ahmet İncekara, Şükrü Sarıoğlu, İbrahim Halil Kalaycı Ömer Doğan Yay n Dan flma Kurulu Prof. Dr. İlhami Karayalçın, Prof. Dr. Nazif Gürdoğan, Adnan Çelik, Prof. Dr. Nizamettin Aydın, Prof. Dr. Zeki Çizmecioğlu, Yrd. Doç. Dr. Ömer Faruk Kültür, Ali Reyhan Esen, Fatih Dönmez letiflim Adresi Kuştepe Biracılar Sok. No: 7 Mecidiyeköy/İstanbul Tel: Fax: Web: E-posta: Yay n Koordinatörü İsmail Şaşmaz Editör A. Kadir Mermertaş Görsel Yönetmen Nevzat Albayrak Renk Ayr m Muhammet Dilsiz Reklam Fatih Göksu Eski Osmanlı Sok. Cansun Apt. 5/7 Mecidiyeköy/İstanbul Tel: Fax: Web: E-posta: Bas m Milsan Basın San. A.Ş editörden Merhabalar Mimar ve Mühendis Dergisi olarak yeni sayı ve yeni konularla birlikteyiz. Bu sayımızda dosya konusu olarak, kalkınmanın önemli lokomotiflerinden olan girişimcilerin desteklenmesi konusunu yani girişim sermayesi ni ele aldık. Dünyadaki gelişmiş ülkelerin, büyük şirketlerin ve markaların geçmişine baktığımızda karşımıza hep aynı olgu çıkmaktadır; girişimci ve girişimcilik. Gelişmiş ülkeler girişimcilerin önünü açmış, onlara gerekli destekleri sağlamış ve sonunda karşılığını almışlardır. Uluslar arası markaların geçmişinde de hep bu girişimcileri görmekteyiz. Girişimcilik cesaretle başlar desteklenirse gelişir ve büyür. Ülkemizde ise hem girişimci ve girişim sermayesinin eksikliği her zaman hissedilmiştir. Kalkınma hep devlet eliyle sağlanmaya çalışılmış, girişimciler girişim cesaretini, devlet ise destek cesaretini gösterememiştir. Fakat bu durum son yıllarda özellikle KOSGEB eliyle değişmeye başladı. Bizde dergimizin bu sayısında girişimci sermayesi konusunu hem özel sektör hem de kamu açısından değerlendirmeye çalıştık. Girişimcilere verilen destekleri, ne tür destekler verilmesi gerektiğini iş dünyasından, kamudan konunun uzmanları ile ele aldık. Ayrıca dergimizin bu sayısında geçtiğimiz günlerde ardında büyük acılar bırakan Japonya depremini ve sonrasındaki gelişmelerin değerlendirildiği uzmanların yazılarını bulacaksınız. Dergimizde her sayımızda olduğu gibi mimarlık, gezi, sinema yazıları bu sayımızda yer alıyor. Gelecek sayılarda buluşmak dileğiyle Yay n Türü İki ayda bir yayınlanır. Yerel Süreli Yayın Ücretsizdir Yazı ve reklamların içerik sorumluluğu sahiplerine aittir. Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir.

5

6 içindekiler 6 Bizden Haberler Mimarl k; Mehmet flci Günümüz cami mimarisi üzerine düflünceler Gezi; Biraz musiki, biraz astronomi; MERAGA 74 Kent ve Yaflam; Faruk Öncü Kültürel miras m zdan bir parça; Eski Bal kesir Evleri 78 Anma; Mü min, Mühendis, Mücahit: NECMETT N ERBAKAN KAPAK; Kalk nman n ve büyümenin en önemli lokomotiflerinden biri olan giriflimcilerin büyük sorunlar ndan biri giriflim sermayesidir. Do ru projenin do ru sermaye ile buluflmas giriflimcilerin, iflin bafl nda aflmalar gereken bir problemdir. Mimar ve mühendis dergisi olarak bizler de giriflim sermayesini bu say m zda dosya konusu olarak ele ald k. Konuyu hem giriflimciler hem de sermaye sa layanlar aç s ndan de erlendirdik. 89 Makale; Prof. Dr. Ahmet Ercan Japonya Depremi, Süpürtüsü-2011, M= 9,0 92 Makale; Dr. Necmi Dayday Enerji ba ms zl m z ve Akkuya Nükleer Santrali 16 Haber Analiz Nükleer enerji kabus mu olacak? 94 Sinema ve Mühendislik Masum ve sade olan n zaferi: FOREST GUMP 4 M MAR VE MÜHEND S

7 BAfiKANDAN Finansman Sorunu ve Güveni Sa lamak BÜYÜK fikirler ve projeler çoğu zaman hayat bulmadan yok olur gider. Hayat bulan projeler gerçekten iyi bir ürün olduğu için mi yoksa bu ürünü destekleyen finans veren kişi veya çevrelerin olmasından dolayı mı hayat bulmuştur? Çocukluğumuzda ilkokul sıralarında nakarat halinde söylediğimiz bir şarkımız vardı, At buldum meydan yok meydan buldum at yok, kibrit buldum odun yok odun buldum kibrit yok. Sanki bu şarkılarla beraber çaresizlik ve yapamazlık zihinlerimize kazılıyor gibiydi. Herhangi bir şeyin meydana gelmesi için birkaç idea ve objenin bir araya gelmesi gerekir. Nasıl hayatın olması için suyun, suyun olması için de 2 hidrojen ve 1 oksijen atomunun bir araya gelmesi gerekir, bir amaç etrafında, bir değer ortaya koymak için fikirlerin, finansmanın ve adanmışlığın bir araya gelmesi gerekir. Hayatta başarılı bir değer veya ürünün ortaya konması için bu 3 sacayağın bir araya gelmesi gerekir. Çoğu zaman sır, bunların bir araya getirilmesinde gizlidir. Eskiden beri dilimizde gezinen bir darbı mesel vardır. Un var, şeker var, yağ var ama bir türlü helva yapıp yiyemiyoruz. Ülkemiz yetişmiş insan gücü ve bu güçten ortaya çıkan yeni fikirler ve projelerin hayat bulması için adeta bir üs haline gelmiştir. Organizasyonların var olabilmesi için gerekli olan 3 sacayağın, fikir, finansman ve adanmışlık gün geçtikçe bir araya gelecek meç aralarına hem bireysel çabalarla hem de kamunun destekleriyle bir araya gelmeye başlamış durumdadır. Bugün projelerin finansmanı konusunda kamunun ve özel sektörün ciddi arayış ve katkıları ortaya çıkmış bulunmaktadır. Çoğu zaman girişimci proje sahiplerinin kamunun, kurumların vermiş olduğu desteklerden yeterince haberdar olmadığını görüyoruz. Kamuda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı nın girişimcilere KOSGEB vasıtasıyla sağladığı destekler yanında, kalkınma ajanslarının sağladığı proje destekleri, yine TÜBİTAK ın sağladığı Ar-Ge ve proje destekleri her geçen gün artmaktadır. Bütün bu çalışmalar biraz da kuluçka dönemindedir. Yakın ve orta vadede bu çalışmalar olumlu sonuçların göstererek projelerin finansman desteği noktasında iyi bir yol alınmış olacaktır. Projelerin ürüne dönüşmesi sektör sektör farklı yatırım süreleri geçirmekte, zaman olarak da farklılıklar göstermektedir. Girilen bu yolda sabırlı ve kararlı olarak yürünerek iyi niyetli proje girişimlerini esas alarak olabildiğince kolaylaştırıcı, güveni yayıcı modeller geliştirilmelidir. Yapılan destekleri bir kaynak israfı olarak değil bir umudun yeşermesi için imkana dönüştürmeliyiz. Türkiye dünyanın geldiği bu rekabet ortamında özel girişimcisini desteklemek zorundadır. Yeni ekonomide gelecekte var olabilecek olan kurumlar inovasyon kapasitesi yüksek üretken, uyumlu, esnek ve dayanışmaya açık organizasyonlar olacaktır. Bu konuda kurumlarımız bir taraftan finansal olarak güçlerini arttırırken bir yandan da yeni fikirleri hayata geçirme konusunda hızlı ve etkin yollar geliştirmelidir. Proje yönetimi konusunda firmalarımız kendilerini geliştirmeli ve ayrıca finans yönetimi konusunda bilgilerini arttırmalı. Küçük olsun benim olsun mantığından çıkarak birlikte sinerji üretecek organizasyonlara dönüşmeli, kaynak israfını önlemek ve ortak çalışmanın bereketinden yararlanmak için sektörel küme çalışma grupları meydana getirmeliyiz. Yeni ürün geliştirme ve rekabet gücümüz dar anlamda finans sorununun aşılması değil birlikte sinerji üretme gücümüzde saklıdır. Kültürel kodlarımızda var olan ahilik ve lonca teşkilatlarımızı günün diliyle geliştirip dayanışma ve yardımlaşmayı esas alan yeni organizasyonlar meydana getirmeliyiz. Kalkınmada kendi kültürümüzden alacağımız güçle hem iç hem de iş barışımıza olumlu katkı yaparak gelişimimizi güvenli ve sürdürülebilir bir ortama kavuşturabiliriz. Türkiye dünyan n geldi i bu rekabet ortam nda özel giriflimcisini desteklemek zorundad r. Yeni ekonomide gelecekte var olabilecek olan kurumlar inovasyon kapasitesi yüksek üretken, uyumlu, esnek ve dayan flmaya aç k organizasyonlar olacakt r. Avni Çebi Genel Başkan MART-N SAN

8 B ZDENHABERLER Bursagaz Genel Müdürü Ahmet Hakan Tola; BURSAGAZ YATIRIMLARINA DEVAM EDECEK nsan Kaynaklar Uzman Halil Ercan Gündo du; BAfiARISIZ NSAN YOKTUR MİMAR ve Mühendisler Grubu tarafından haftalık olarak düzenlenen Bizbize Konuşmalar programına konuşmacı olarak katılan İnsan Kaynakları Uzmanı Halil Ercan Gündoğdu, verdiği seminerle MMG üyelerine ve misafirlere farklı kişilik profilleri ve insan ilişkilerine yansımaları hakkında bilgiler vererek günümüzün öncelikli meseleleri arasında olan insan tanıma ve yönetme modellerini anlattı. Sözlerine farklı insan profillerinin doğuştan gelen özellikler ve buna eklenen çevre faktörlerinin etkisiyle şekillendiğini söyleyerek başlayan Halil Ercan Gündoğdu, insanların iyi-kötü, doğruyanlış, başarılı-başarısız şeklinde sınıflandırılmasının doğru olmadığını, her bireyin öne çıkan gelişmiş yanları olabileceği gibi gelişmesi gereken yönlerinin de bulunduğunu söyledi. Gündoğdu, İnsanın mizacını etkileyen ana faktörleri doğuştan gelen kalıtımsal özellikler, çevre koşulları ve geçerli olan sistem şeklinde sınıflandırabiliriz. Bu etkenler tarafından şekillenen mizaç ise bir aacın şasesi gibi bir işlev görür ve kişinin motivasyonuna bağlı olarak çeşitli davranışlar benimsemesini sağlar. Burada söz konusu olan iyi-kötü insan değil, farklı bir algıya ve yaratılış özelliğine sahip olan insandır. Bu bakımdan var olan şey üstünlükler ya da eksiklikler değil sadece farklılıklardır, dedi. Ayrıca Gündoğdu, mizacına ve davranışlarına etki eden motivasyona göre farklı kişilik tipleri olduğunu belirtti. Fiziksel, Duygusal ve Zihinsel Merkezli Mizaçlar Halil Ercan Gündoğdu konuşması sırasında farklı kişilik profillerinin temelde üçe ayrıldığını, zihinsel merkezli, duygusal merkezli ve fiziksel merkezli kişilik olarak adlandırılan bu kişiliklerin 3 er alt grupta sıralandığını söyledi. Genelde para ve mevki gibi değerlere önem vermeyen zihinsel merkezli kişiliklerin son derece üretken ve bilgi odaklı olmalarına karşın insan ilişkilerinde gelişmesi gereken yönleri olduğunu belirten Gündoğdu, fiziksel merkezli kişilikleri otoriter, sonuç odaklı ve yönetsel becerileri gelişmiş kimseler olarak tanımladı. Duygusal merkezli kişilerde ise insan ilişkilerine odaklanan bir anlayışın hakim olduğunu ve bu alanda büyük potansiyele sahip olan bu kişilerin doğru konumlandırılması suretiyle diğer kişilik tiplerinde olduğu gibi başarılı sonuçlar elde edileceğini sözlerine ekleyen Gündoğdu Her insan bir yetenektir, önemli olan mizaç tespiti ve doğru konumlandırmadır dedi. BURSA Şubesi tarafından düzenlenen Bizbize Konuşmalar ın konuğu olan Bursagaz Genel Müdürü Ahmet Hakan Tola, Bursagaz ın kuruluşundan itibaren gelişimini, kurumsal yapısını ve hazırlanan projelerini anlattı. Tola, başarılı icraatlarını, aldıkları uluslar arası kalite standartları belgeleri ile perçinlediklerini ifade etti. Bursa nın doğalgaz serüveninin 1989 yılında Botaş Genel Müdürlüğü ne verilen doğalgaz dağıtım yetkisi ile başladığını belirten Tola, doğalgazın ilk olarak 1992 yılında konut sahiplerine verilmeye başladığını hatırlattı yılında yapılan özelleştirme kapsamında öncelikle Çalık Grubu na devredilen Bursagaz ın yüzde 80 hissesinin 2008 yılında Alman EWE firmasına satıldığını vurgulayan Tola, projeleri ile ilgili olarak ise, 2015 yılına kadar 10 yılı aşmış tüm sayaçlar değiştirilecek ve kalibrasyonları yapılacak. Ayrıca 3 milyon avroluk yatırımla uzaktan izleme ve kontrol sistemi kuracağız dedi. UYDU, UZAY VE TÜRK YE MİMAR ve Mühendisler Grubu Konya Şubesi, üyelerine ve Selçuk Üniversitesi Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi nde okuyan genç gönüllülerine Bosna-Hersek Gençlik Merkezi nde Uydu, Uzay ve Türkiye konulu bir seminer düzenledi. Seminere konuşmacı olarak katılan Türksat AŞ. Kablo Tv Platformu Direktörü Dr. Lokman Kuzu sunumunda uzay konusunda bilgi verirken, uydu teknolojisinin tarihsel geçmişi ve bugünkü durumuna da değindi. Dünyadaki uydu teknolojileri ve ülkemizin bu konuda bulunduğu konum hakkında da geniş bilgi veren Kuzu, Türkiye nin yakın zamanda uydu teknolojileri konusunda çok daha iyi bir duruma geleceğini, genç mühendislere bu konuda çok iş düştüğünü söyledi. 6 M MAR VE MÜHEND S

9 MMG KONYA fiubes NDEN KONYA ÜN VERS TES NE Z YARET MMG Konya Şubesi Yönetim Kurulu Üyeleri Konya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker i makamında ziyaret etti. Konya Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker`i makamında ziyaret eden Mimar ve Mühendisler Grubu Konya Şubesi Yönetim Kurulu Üyeleri, Prof. Dr. Muzaffer Şeker e bir sivil toplum kuruluşu olan MMG nin misyonu ve çalışmaları hakkında bilgi verirken, üniversitelerin özellikle Konya Üniversitesi nin Konya için önemine değindiler. Prof. Dr. Muzaffer Şeker de STK ların ülkemizin ve yaşadığımız şehirlerin ekonomik ve kültürel gelişiminde çok önemli bir yere sahip olduğunu söyleyerek ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Dr. Lami Kaya; B LG S STEMLER M Z NE KADAR GÜVENL? HER geçen gün daha büyük önem kazanan bilgi güvenliği yönetim sistemleri üzerine düzenlenen etkinlikte Bizbize Konuşmalar programına konuk olan Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri Uzmanı Dr. Lami Kaya, bilgi güvenliği, bilgi güvenliği prosedürleri, bilişim suçları ve bilişim suçlarından kaynaklanabilecek zararlardan korunma yollarına dair bilgiler verdi. Lami Kaya, sunumu sırasında dünyanın çeşitli ülkelerinde yaşanan bilişim suçlarına dair çarpıcı örnekler sundu ve tek bir tuşa dokunarak milyonlarca insanın kişisel bilgilerinin elde edilebildiğini, bankaların, kredi kurumlarının, uluslararası şirketlerin özel bilgilerinin çalınabildiğini söyledi. Verilen örneklerin çoğunda ihmal ya da güvenlik prosedürlerinin takip edilmeyişi gibi nedenlerin rol oynadığına dikkat çeken Lami Kaya, faaliyet dışı kalan veri depolama aygıtlarının çöpe atılması, firewall denen güvenlik sistemlerinin verimli şekilde kullanılmayışı ya da niteliksiz personel çalıştırılması gibi durumlardan doğan veri kayıpları neticesinde milyonlarca insanın kişisel bilgilerinin çalındığını ifade etti. Bilgi teknolojilerinin kullanımının belli başlı güvenlik protokollerini gerekli kıldığını fakat buna özellikle Türkiye de yeteri kadar uyulmadığını belirten Lami Kaya, bu tür ihmallerden kaynaklanan kayıpların milyonlar değerinde olabileceğini hatırlatarak bazı resmi kurumlarda bile bu tür ihmallere rastlandığını ve bunun ciddi bir sorun olduğunu kaydetti. Lami Kaya, ayrıca bilişim suçları konusunda kapsamlı bir yasa bulunmayışını eleştirerek bu konudaki eksikliklerin son zamanlarda ciddi şekilde ele alınan E-Devlet projelerinin tamamlanması sürecinde tamamlanacağını söyledi. ÇEVRESEL ATIKLAR ZARARSIZLAfiTIRILARAK BERTARAF ED LECEK MMG tarafından düzenlenen Bizbize Konuşmalar programında Çevre Kanunu ile ilgili güncel konular ele alındı. Programda Çevre Mühendisi Mehmet Burak Durucu ve Nilay Orhan tarafından verilen bilgiler ışığında çevre yönetimi ve denetimi alanlarındaki yenilikler tartışıldı. Nilay Orhan, yeni kanunla birlikte firmaların çevresel atıklarını kendi içinde oluşturacağı ekipten ya da bu alanda uzman bir danışman firmadan yardım alarak zararsız hale getirmesi gerektiğini belirtti. Yeni atık yönetmeliğine göre farklı tehlike dereceleri göz önüne alınarak sınıflandırılan atıklar, atık toplama ve imha sertifikasına sahip firmalara verilerek zararsızlaştırılıyor. Bu konuda Çevre Kanunu nun 8. Maddesine dikkat çeken Orhan, çevre atıklarının yok edilmesi konusunda belirtilen standartlara uygun hareket edilmemesi durumunda işletmenin faaliyetlerini yürütmesini olanaksız kılacak derecede ağır para cezaları olduğunu söyledi. Yeni yönetmelik uyarınca danışman firmalara da yükümlülükler getirildiğini belirten Orhan, danışman firmanın yılda bir kereden az olmamak üzere ilgili mevzuat hükümlerine göz önüne alınarak iç tetkik yapılması gerektiğini, aksi halde her iki taraf için de cezai durumlar oluşabileceğini söyledi. MART-N SAN

10 B ZDENHABERLER Adell Armatür Genel Müdürü Ali Topçu; MÜHEND SL N HER ALANINDAN ST FADE ED YORUZ Abdurrahman Aslan; ZAMAN VE MEKÂNDAN BA IMSIZ VARLIK TANIMI YAPILAMAZ İNSAN doğası ve kainattaki yeriyle ilgili yazdığı kitaplar ve yürüttüğü çalışmalarla tanınan sosyolog Abdurrahman Arslan, MMG Bizbize Konuşmalar ın konuğu olarak "Zamanın ve mekanın insan algısı üzerindeki etkileri" başlığı altında bir seminer verdi. Temel olarak insanın zaman üzerine tasarrufunu ve bu yaklaşımın mekana etkisini ele aldığı konuşmasında tarihten örneklere de başvuran Abdurrahman Arslan, zaman ve mekanın insan doğasının ihtiyaçlarına uygun olmayacak şekilde değerlendirilmesi neticesinde 1968 lerde yayılan hippi hareketini örnek gösterdi. Zaman ve mekân tasarrufuna ilişkin başka karşılaştırmalarda da bulunan Abdurrahman Arslan, Grek kültüründen örnekler vererek Zaman, hareket ile birliktedir. Zamandan ve mekandan bağımsız bir varlık tanımı ortaya koymak mümkün değildir. İslami anlayışta ise zaman da mekân da yaratılmıştır diyerek İslam dünyasının konuya yaklaşımını ortaya koydu. İslam, zaman tasarrufunu gündelik dilimde güneşe bağlı gün kavramıyla tanımlarken, Grek geleneğinde mekanik bir zaman algısı olduğunu ve modern şehir tasarımlarına ilham veren Grek mimarisi ve şehirciliğinde ilahi kudretin tecellisine yer verilmediğini vurgulayan Abdurrahman Arslan, günümüzde de aynı kaidenin var olduğunu söyledi. Yunan takviminde zaman mekanikleşmiştir. Belli bir mühlete dağılan sonsuz anların toplamı şeklinde algılanan zaman modern uygarlık için de bir temel teşkil etmiştir. Ve modern mekânların tasarımına yansıyan bu anlayış neticesinde insanın faniliğini yansıtacak alçak gönüllülük ve estetikten yoksun, kıbleyi dikkate almayan binalar yükselmiştir diyen Arslan, modern mimarinin de kapitalist dünyadan payını aldığını ve kapitalizmde ahlaki kaygılara yer olmadığını, sadece kazanç kaygısıyla hareket eden bir yapının ise İslami üsluba uygun çözümler üretemeyeceğini vurguladı. MMG Genel Başkanı Avni Çebi, Yönetim Kurulu Üyeleri Hasan Süreyya Sezgin, Ömer Faruk Kültür, Oktay Korkmaz, Ar- Ge Komisyonu Başkanı Mesut Uğur ve çoğunluğunu öğrencilerin oluşturduğu MMG üyelerinden oluşan ziyaret heyeti Adell Armatür Genel Müdürü Ali Topçu yu makamında ziyaret etti. 3 farklı grupta üretim yapan Adell Armatür adına kısa bir sunum gerçekleştiren Ali Topçu, özellikle çevreci ürünlerin üretimine ve Ar-Ge çalışmalarına yoğun mesai harcadıklarını ve yüzde 50 ye varan enerji ve su tasarrufu sağlayan ürünleri kullanıcıya ulaştırdıklarını ifade etti. Tesislerinde yüksek teknolojiyle üretim yaptıklarını ve kalite güvencesi altında tüketiciye ürünlerini sunduklarını belirten Ali Topçu, Adell Armatür olarak sadece Türkiye de değil yurtdışında da 29 ülkeye ürünlerimizi ulaştırıyoruz. Kullanıcıya 6 yıl kullanım ömrü garantisi verebilen bir firma olarak bu özgüvenimizi, yürüttüğümüz Ar-Ge çalışmalarına ve yüksek teknolojimize borçluyuz. Kapsamlı bir araştırma çalışmasının ürünü olan debi limitörü kullanımıyla sadece 5 litrelik su kullanarak 15 litrelik verim almayı mümkün kılan aparatlar yine kendi tesislerimizde üretilmektedir. Çalışmalarımızda mühendisliğin her sahasından istifade etmeye çalışıyoruz dedi. Su, banyo ve mutfak ile ilgili etnografik eserlerden oluşan Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Dr. Ercan Topçu koleksiyonu, küresel ısınmanın ön planda tutulduğu bir dönemde su bilincinin gelişmesi için bir kültür faaliyeti olarak yürütülüyor. Genel Müdür Ali Topçu, Adell Armatür olarak bu tarihi koleksiyon için Türk ve İslam Eserleri Müzesi ne başvurduklarını belirtti. Kültür ve Turizm Bakanlığı ndan Kolleksiyonerlik Belgesi alarak Adell Fabrika bünyesinde Daimi Sergi Salonu nda bu tarihi eserleri sergilemek istediklerini belirten Topçu, bu sayede toplumsal bir fayda üretileceğine inandıklarını söyledi. Suyun medeniyet için önemini ve değerini vurgulayan Ali Topçu, maalesef en fazla israf ettiğimiz şeyin de yine su olduğunu, bununsa telafisi mümkün olmayan bir kayıp olduğunu sözlerine ekleyerek suyun korunması ve israf edilmemesi yönünde oluşacak bilinçlenmeye katkı sağlamak için azami çaba harcadıklarını ifade etti. 8 M MAR VE MÜHEND S

11 Eyüp Söyler; KENTSEL DÖNÜfiÜMDE SOSYAL BARIfi YARA ALMAMALI Doç. Dr. Abdülmecit Karatafl; S V L TOPLUM KALKINMAYA ÖNCÜLÜK ETMEL MMG üyeleri İstanbul Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Doç. Dr. Abdülmecit Karataş ı makamında ziyaret etti. MMG Genel Başkanı Avni Çebi, Yönetim Kurulu Üyeleri Osman Arı, Hasan Süreyya Sezgin, Makine Komisyonu Başkanı Oktay Korkmaz, İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışma Grubu Başkanı Birol Vural, Enerji Verimliliği Çalışma Grubu Başkanı Ahmet Erkoç ve MMG üyelerinden oluşan heyet İstanbul Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdülmecit Karataş tarafından karşılanarak ağırlandı. İlk olarak İstanbul Kalkınma Ajansı uzmanları tarafından ajans bünyesinde yürütülen çalışmalar hakkında detaylı bir sunum gerçekleştirildi. Hibe mekanizması sadece suyun üzerindeki kısmımız İstanbul Kalkınma Ajansının çalışmalarının özetlendiği sunumun ardından söz alangenel Sekreter Abdülmecit Karataş, toplum yararına hizmetlerin üretilmesi için gayret sarf eden MMG gibi sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliğine ve diyaloga büyük önem verdiklerini ifade etti. Sağlıklı işleyen hibe mekanizmaları dışında fonksiyonlarının da bulunduğunu vurgulayan Karataş, Hibe mekanizması sadece suyun üzerindeki kısmımız. Faaliyet alanlarımız ve ürettiğimiz değerler diğer çalışmalarımızı oluşturuyor. Biz sivil toplum inisiyatifinin sosyal, ekonomik kalkınmaya öncülük etmesi için gayret harcıyoruz. Bilgi, strateji ve mali imkânlar mevcut. Bundan sonra yola devam etmek lazım. Bunun için de karşılıklı diyaloğa ve sağlıklı bir entegrasyona ihtiyacımız var sözleriyle sivil topluma verdikleri önemi açıkladı. Daha sonra söz alan MMG Genel Başkanı Avni Çebi ise çeşitli proje ve çalışmalarda İstanbul Kalkınma Ajansı ile işbirliği içinde olmayı arzu ettiklerini dile getirdi. Yeni bir oluşum olan ve multidisipliner bir yaklaşımla şehir kültürünü ve fiziki ortamını sorgulayan İstanbul Şehir Platformu na da değinen Avni Çebi Kalkınma Ajansı, MMG, İstanbul Şehir Platformu gibi yapıların görmeye değer bir manzaranın farklı yüzlerini teşkil ettiğini belirtti. Çebi, bu çerçevede işbirliğinin daha başarılı ve değerli işler üretmek için şart olduğunu vurguladı. Gelecek dönemde İş Sağlığı ve Güvenliği ve Enerji Verimliliği alanlarını ana faaliyet konuları olarak tespit ettiklerini sözlerine ekleyen Çebi, bu alanlarda projeler üretmek ve kalkınma ajanslarına sunmak niyetinde olduklarını söyledi. MMG Bizbize Konuşmalar ın konuğu, Sarıyer İlçesi - Pınar Mahallesi`nde yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında kendi çabalarıyla hazırladığı raporuyla gündeme gelen Eyüp Söyler oldu. Mahalle sakinlerinin sorunlarını, haklarını ve mağduriyetlerini gündemde olan kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında ele alan ve konuyla ilgili detaylı çalışmalar yürüten Eyüp Söyler, hazırladığı raporu Büyükşehir Belediyesi ve diğer kamu kuruluşlarına iletmiş, ardından basında yer alan raporuyla gündeme gelmişti. Söyler konuşmasının başında, Konunun çok yönlü ele alınması gerekmektedir. Burada vatandaşların bilinçsizliği kadar kamunun geçmişteki plansız uygulamalarının da neticelerini görmekteyiz dedi. Kontrol edilemeyen göç hareketlerinin yaşanmaya başladığı 1900 lü yılların başında yerleşime açılan Pınar Mahallesi ve civarında 1960 yılından itibaren daha geniş ölçüde bir gecekondulaşma yaşandığını ve günümüzde bu sorunu çözmek için uygulamaya konan projelerin ciddi sosyal sorunlar doğurabileceğini ifade eden Eyüp Söyler, mülkiyet probleminin çözümü aşamasında vatandaşların mağdur edilmemesi gerektiğini, var olan sorunun çok yönlü bir yapısı olduğunu vurguladı. Çeşitli sosyal ve ekonomik sorunlar neticesinde uzun yıllar önce kendi imkânlarıyla barınma ihtiyaçlarını temin etmek için Pınar Mahallesine yerleşen insanlar şu anda sorunun tek tarafı olarak görülebilir. Fakat burada dönemin koşulları, insani ihtiyaçlar ve kamunun plansızlığı göz önüne alınırsa daha farklı bir manzarayla karşılaşırız diyen Söyler, çözüm için düşünülen uygulamaların sosyal adalet ve toplumsal vicdanı zedelememesi gerektiğini söyledi. Eyüp Söyler adil ve insancıl bir kentsel dönüşüm uygulanabilmesi için öncelikli olarak insanların yerlerinden uzaklaştırılmaması gerektiğini ve sosyal hayatın işleyişini derinden etkileyecek ve komşuluk-mensubiyet şuurunu felce uğratacak yapılardan kaçınılması gerektiğini sözlerine ekleyerek bu konuda yerel yönetimlere büyük bir görev düştüğünü hatırlattı. MART-N SAN

12 B ZDENHABERLER NÜKLEER ÇALIfiMALAR YER NDE NCELEND MMG tarafından düzenlenen teknik gezi kapsamında Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) na bağlı faaliyet gösteren Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi ziyaret edilerek kurumun idari yapısı ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alındı. Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürü Doç Dr. Erdal Osmanlıoğlu tarafından karşılanan MMG heyeti verilen kısa süreli brifingle kurum hakkında bilgilendirildi. Daha sonra Türkiye nin ilk nükleer reaktörü olan TR2 Araştırma Reaktörü nü ziyaret eden MMG üyeleri, burada Dr. Bülent Sevdik tarafından karşılanarak reaktör bünyesinde yürütülen araştırma çalışmaları ve üretilen ürünler hakkında bilgi aldı. Ağırlıklı olarak araştırma çalışmaları ve sağlık sektöründe ihtiyaç duyulan izotop üretimi alanlarında faaliyet yürüttüklerini belirten Dr. Bülent Sevdik, açık havuz tipinde kurulmuş olan reaktörde düşük zenginlikli uranyum elde edilebildiğini belirtti. Ayrıca enerji üretimi amacıyla kurulacak reaktörlerin işletilmesinde kullanılan yazılımlar için veri ürettiklerini ve nükleer enerji konusunda kalifiye personel yetişmesine katkı sağlayan bir diğer misyonu da üstlendiklerini belirten Bülent Sevdik, reaktörün işletilmesinde kullanılan kontrol panellerinin de kendileri tarafından üretildiğini belirtti. Mustafa Yanartafl; F RMALAR HT YAÇLARINI DO RU BEL RLEMEL D R MMG Bizbize Konuşmalar programına konuk olan ERP sistemleri uzmanı Mustafa Yanartaş, verdiği E-Dönüşüm - ERP sistemleri konulu seminerle firmaların kaynak yönetim organizasyonunu soft ortamda barındırmaya yarayan çalışmalardan bahsetti. ERP sisteminin her şeyden önce kurumun tüm bileşenlerinin bir bütün olarak görülmesini sağladığını belirten Yanartaş, ERP uygulamaları sayesinde iş süreçlerinin spesifik olarak tanımlanabildiğini, bu sistemlerin modüler yapıda olduğunu, farklı sistemlere entegre olabildiğini ve kurum sınırlarının ötesine ulaşma imkanı sunduğunu söyledi. Sağladığı faydalara rağmen, ülkemizde ERP sistemlerinin etkin kullanımı konusunda eksiklikler olduğunu da belirten Yanartaş, bu durumda hem işletmelerin hem de ERP sistemleri üreten yazılım firmalarının payı olduğunu belirtti. Mustafa Yanartaş, firmaların özellikle ihtiyaçlarını doğru tespit etmesinin ve doğru çözümlere yönelmesinin proje başarı oranını büyük ölçüde etkilediğini de sözlerine ekleyerek, Firma öncelikli olarak nelere ihtiyaç duyduğunu tam olarak bilmeli ve kesin ilkeler belirlemeli. Ardından bu ihtiyaçlara cevap olacak yazılımı mutlaka bir danışman aracılığıyla temin ederek sonraki proje etaplarına geçmelidir dedi. Dr. Mustafa Y ld z; KATKI MADDELER NDE E KODUNA D KKAT ED LMEL MMG Bursa Şubesi tarafından düzenlenen Bizbize Konuşmalar programının konuğu olan Dr. Mühendis Mustafa Yıldız, gıda sektörünün dünyada ve ülkemizdeki gelişiminden bahsederek gıda sanayinde kullanılan katkı maddeleri konusunda detaylı bilgiler aktardı. Tüketime sunulmadan önce, gıdalara bilinçli ve amaçlı olarak ilave edilen maddelere, gıda katkı maddeleri adı verildiğini, bu maddelerde ise helal-haram ayrımına dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Yıldız, Bu bağlamda E kodu Avrupa Topluluğu Bilimsel Komitesi tarafından incelenmiş ve gıda katkı maddesi olarak kullanımında sakınca görülmeyen maddeler için verilmiş onayı belirleyen ve katkı maddesinin kimyasal adının yerine kullanılan tanıtıcı bir işarettir. Bu standartlarda göz önüne alınan temel şart katılan maddenin insan sağlığına kesin olarak zarar vermemesidir. Yani bu kodlu gıdalar, tüketiciler için güvenilir olma özelliklerini kaybetmiyor dedi. Türkiye deki gıda sektörü çalışmalarının 1980 li yıllarda konserve üretimi ile başladığını hatırlatan Yıldız, Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği nin ise ancak Kasım 1997 yılında yayınlanabildiğini söyledi. Domates, mısır ve soyanın en çok genetiği ile oynanan tarım ürünleri olduğunun altını çizen Yıldız, Türkiye nin üretim açısından avantajlı bir konumda olduğu fındık ile ilgili olarak da fındık yağının zeytinyağı ile eşdeğer özelliklere sahip olduğunu ve kötü huylu kolesterolün azaltılmasında oldukça faydalı olduğunun tespit edildiğini açıkladı. 10 M MAR VE MÜHEND S

13 MMG ZM R fiubes 3. OLA AN GENEL KURULUNU GERÇEKLEfiT RD MMG İzmir Şubesi III. Olağan Genel Kurulu nu İzmir Orman Bölge Müdürlüğü nde geniş bir katılım ile gerçekleştirdi. Genel kurula MMG Genel Başkan Avni Çebi, Genel Başkan Yardımcısı Osman Arı, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü Prof. Dr. Mustafa Güden, CBÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ümit Gökkuş, İller Bankası İzmir Bölge Müdürü Muhittin Menekşe, TSE İdari işler Müdürü Bilal Güven, Gediz A.Ş. İl Müdürü Mehmet Buharalıoğlu, Orman Bölge Müdürü İbrahim Çiftçi, MÜSİAD İzmir Şube Başkanı Abdurrahman Çabuk, Enerji BİR- SEN İzmir Şube Başkanı Tolga Dilek Şenusta, çeşitli STK ların İzmir şube başkanları ve MMG Üyeleri katıldı. MMG İzmir Şube Başkanı Ünal Özturkut un açılış konuşması ile başlayan III. Olağan Genel Kurul MMG İzmir Şubesi nin gerçekleştirdiği eğitimler ve yapılan seminerler hakkında bilgi verilmesi ile devam etti. Programda söz alan MMG nin şubelerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Osman Arı, MMG nin 20 yıl önce faaliyete geçtiğini, bugün 7 şubesi ile önemli bir STK olduğunu vurguladı. Ülkenin mimarlık ve mühendislik problemlerinin olduğunu, belediyelerin sorunların altından kalkmasının zor olduğunu, MMG üyeleri gibi ülkesini seven mimar ve mühendislere bu konuda büyük görevler düştüğünü hatırlatan Osman Arı, MMG nin bu yükü omuzlamaya hazır olduğunu belirtti. Genel Kurul da bir konuşma yapan MMG Genel Başkanı Avni Çebi, MMG nin Hikmet-İmar-İhsan olarak üç esas üzerine kurulduğunu, mimarlık ve mühendislik alanına girmeyen hiçbir konunun olmadığını, sanayileşmeden tarıma, enerjiden kentleşmeye kadar geniş bir alanda görev yapıldığını belirtti. Dünyada geldiğimiz noktada mühendislik ve sosyal bilimlerin içiçe geçmiş olduğunu söyleyerek resmin bütününü görebilmek için disiplinler arası diyaloğa ve müşterek çalışmaya ağırlık verilmesi gerektiğini belirten Çebi, MMG nin yeni dönemde şehirleşme ve kentsel dönüşüm konusunu ana faaliyet alanı olarak belirlediğini söyledi. Avni Çebi ayrıca, sağlıklı şehirleşmenin sadece kentsel dönüşüm ile sağlanamayacağını, şehirlere kendi medeniyetlerinden, yaşanmışlıklarından bir şeyler katmak gerektiğini ifade etti. Her şehrin kendi başına bir kitap, bir külliye ya da susan bir hikmet eri olduğunu ifade eden Avni Çebi şehirlerin insanları körleştiren mekânlar olmaması gerektiğini sözlerine ekledi. MMG İzmir Şubesi nin III. Olağan Genel Kurulu Divan Kurulu nun belirlenmesinin ardından yeni yönetimin seçimi ile sona erdi. MMG İzmir Şubesi III. Olağan Genel Kurulu neticesinde Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu: Yönetim Kurulu 1.Ünal ÖZTURKUT: Başkanı - Makine Mühendisi 2. Haşim AYTEN: Başkan Yrd. - Elektrik Mühendisi 3. Serkan KIRKAR: Makine Mühendisi 4. Ethem TATAR: İnşaat Mühendisi 5. Doç. Dr. Musa ALCI: Elektrik ve Elektronik Mühendisi 6. Eser PALA: Makine Yük. Mühendisi 7. M. Siraç BATUK: Orman Mühendisi BÜYÜK USTA M MAR S NAN KABR BAfiINDA ANILDI ESERLERİ ve tefekkür hayatıyla İslam dünyasına ve dünya kültür mirasına muazzam eserler bırakan büyük usta Mimar Sinan, vefatının 423. yılında Mimar ve Mühendisler Grubu tarafından kabri başında dualarla anıldı. Yaşamı boyunca 92 camii, 52 mescit, 57 medrese, 7 darül-kurra, 22 türbe, 17 imaret, 3 darüşşifa (hastane), 5 suyolu, 8 köprü, 20 kervansaray, 36 saray, 8 mahzen ve 48 de hamam olmak üzere 375 eser veren büyük usta, günümüzde halen dünya kültür mirası arasında yer alan Süleymaniye Camii ni de İslam dünyasının ve tefekkür anlayışının derinliği içinde insanlığa bırakmıştır yılında Hassa başmimarı olan Sinan, baş mimarlık görevini I. Süleyman, II. Selim ve III. Murat zamanında 50 yıl süre ile yapmıştır. Mimar Sinan ın, Mimarbaşılığa getirilmeden evvel yaptığı üç eser dikkat çekicidir. Bunlar: Halep te Husreviye Külliyesi, Gebze de Çoban Mustafa Külliyesi ve İstanbul da Hürrem Sultan için yapılan Haseki Külliyesi dir. Halep teki Hüsreviye Külliyesi nde, tek kubbeli cami tarzı ile bu kubbenin köşelerine birer kubbe ilave edilerek yan mekânlı cami tarzı birleştirilmiş ve böylece Osmanlı mimarlarının İznik ve Bursa daki eserlerine uyulmuştur. Külliyede ayrıca, avlu, medrese, hamam, imaret ve misafirhane gibi kısımlar bulunmaktadır. Gebze deki Çoban Mustafa Paşa Külliyesinde renkli taş kakmalar ve süslemeler görülür. Külliyede cami, türbe ve diğer unsurlar ahenkli bir tarzda yerleştirilmiştir. Mimar Sinan ın İstanbul daki ilk eseri olan Haseki Külliyesi, devrindeki bütün mimari unsurları taşımaktadır. Cami, medrese, sübyan mektebi, imaret, darüşşifa ve çeşmeden oluşan külliyede cami, diğer kısımlardan tamamen ayrıdır. Mimar Sinan ın Mimarbaşı olduktan sonra verdiği üç büyük eser, onun sanatının gelişmesini gösteren basamaklardır. Bunların ilki İstanbul`daki Şehzade Camii ve külliyesidir. Dört yarım kubbenin ortasında merkezi bir kubbe tarzında inşa edilen Şehzade Camii, daha sonra yapılan bütün camilere örnek teşkil etmiştir. Süleymaniye Camii, Mimar Sinan ın İstanbul daki en muhteşem eseridir. Kendi tabiriyle kalfalık döneminde, yılları arasında yapılmıştır.mimar Sinan ın en büyük eseri ise, 86 yaşında yaptığı ve "ustalık eserim" diye takdim ettiği, Edirne deki Selimiye Camii dir (1575). MART-N SAN

TIP TEKNOLOJİLERİ VE MÜHENDİSLİK Mayıs-Haziran 2011 Sayı 60. Sayı 60 Mayıs-Haziran 2011

TIP TEKNOLOJİLERİ VE MÜHENDİSLİK Mayıs-Haziran 2011 Sayı 60. Sayı 60 Mayıs-Haziran 2011 TIP TEKNOLOJİLERİ VE MÜHENDİSLİK Mayıs-Haziran 2011 Sayı 60 Sayı 60 Mayıs-Haziran 2011 60 mtiyaz Sahibi Mimar ve Mühendisler Grubu adına Genel Başkan Avni Çebi Sorumlu Yaz flleri Müdürü Hasan Kurt Yay

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Temmuz-Ağustos 2011 Sayı 61. Sayı 61 Temmuz-Ağustos 2011

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Temmuz-Ağustos 2011 Sayı 61. Sayı 61 Temmuz-Ağustos 2011 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Temmuz-Ağustos 2011 Sayı 61 Sayı 61 Temmuz-Ağustos 2011 61 mtiyaz Sahibi Mimar ve Mühendisler Grubu adına Genel Başkan Avni Çebi Sorumlu Yaz flleri Müdürü Hasan Kurt Yay n Kurulu

Detaylı

Mimar ve Mühendis Kasım - Aralık 2013 Sayı: 74. Sayı: 74 Kasım - Aralık 2013. Türkiye de AR-GE VE TÜRKİYE DE AR-GE VE İNOVASYON YÖNETİMİ

Mimar ve Mühendis Kasım - Aralık 2013 Sayı: 74. Sayı: 74 Kasım - Aralık 2013. Türkiye de AR-GE VE TÜRKİYE DE AR-GE VE İNOVASYON YÖNETİMİ Mimar ve Mühendis Kasım - Aralık 2013 Sayı: 74 Sayı: 74 Kasım - Aralık 2013 74 Türkiye de AR-GE VE İNOVASYON YÖNETİMİ TÜRKİYE DE AR-GE VE İNOVASYON YÖNETİMİ İNSANIN YAŞADIĞI ŞEHRİ SEVMESİ BİR ŞUUR HÂLİDİR

Detaylı

Sayı: 77 Mayıs - Haziran 2014 ATMOSFERDEKİ DEĞİŞİM

Sayı: 77 Mayıs - Haziran 2014 ATMOSFERDEKİ DEĞİŞİM İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE GIDA GÜVENCESİ Mimar ve Mühendis Mayıs - Haziran 2014 Sayı: 77 İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE GIDA GÜVENCESİ Sayı: 77 Mayıs - Haziran 2014 77 01 ATMOSFERDEKİ DEĞİŞİM 02 03 YER KÜREDEKİ DEĞİŞİM

Detaylı

olası dalgalanmalara karşı borçlanmalarını çalıştıkları para birimi üzerinden yapmalarını

olası dalgalanmalara karşı borçlanmalarını çalıştıkları para birimi üzerinden yapmalarını Dosya 5 BAŞLARKEN Değerli Üyelerimiz Yüzde dört büyüme beklentisiyle girdiğimiz 2012 yılının tamamında % 3 ün altında bir büyüme bekliyoruz. 2012 de bir yandan ihracatta ülke ve ürün çeşitlendirmesine

Detaylı

MARTI. 2015 Yılı Proje Teklİf Çağrıları İlan Edİldİ

MARTI. 2015 Yılı Proje Teklİf Çağrıları İlan Edİldİ MARTI ZAFER KALKINMA AJANSI KURUMSAL DERGİSİ - ISSN: 1303-0272 Mart 2015 YIL: 5 SAYI: 13 İHRACAT PAZARLAMA İSTİHDAM TOPLUM KÜLTÜR EĞİTİM AR-GE SANAYİ İŞBİRLİĞİ İŞGÜCÜ DESTEK BAŞARI 2015 Yılı Proje Teklİf

Detaylı

Başkent OSB de toplu açılış. Başkan dan. Türkiye de sanayileşme. Başkent OSB yatırımcılarına enerji desteği. OSB lerin önemi

Başkent OSB de toplu açılış. Başkan dan. Türkiye de sanayileşme. Başkent OSB yatırımcılarına enerji desteği. OSB lerin önemi l Yıl:8 l Sayı: 30 l Ağustos 2012 l ÜCRETSİZDİR Başkent OSB de toplu açılış Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, Başkent OSB de katıldığı 20 fabrikanın toplu açılış töreninde, Ankara ciddi bir

Detaylı

Bursa Girişimci İşadamları Derneği Bülteni - ikibinoniki - 13

Bursa Girişimci İşadamları Derneği Bülteni - ikibinoniki - 13 Bursa Girişimci İşadamları Derneği Bülteni - ikibinoniki - 13 1 İÇİNDEKİLER 30 64 BUGİAD 19. YILINI KUTLUYOR 48 KANADA TEKSTİLİN DÜNÜ, BUGÜNÜ VE YARINI 52 CACABEY PLANETARYUM 8 415 Bin Ziyaretçi Tarım

Detaylı

Kamu alımlarında yerli katkı tartışmaları

Kamu alımlarında yerli katkı tartışmaları HAZİRAN 2013 OSTİM ORGANİZE SANAYİ GAZETESİ 1 Devlet Geleceği Gördü korhan@ostim.com.tr Kamu alımlarında yerli katkı tartışmaları gündemdeki sıcaklığını koruyor. KOBİ ler başta olmak üzere tüm sanayiciler,

Detaylı

MERMER VE DOĞAL TAŞ SEKTÖRÜ. Ekonomik ve Teknik Dergi Yıl: 51 Sayı: 606 KASIM 2012 ISSN: 1300-8366

MERMER VE DOĞAL TAŞ SEKTÖRÜ. Ekonomik ve Teknik Dergi Yıl: 51 Sayı: 606 KASIM 2012 ISSN: 1300-8366 MERMER VE DOĞAL TAŞ SEKTÖRÜ Ekonomik ve Teknik Dergi Yıl: 51 Sayı: 606 KASIM 2012 ISSN: 1300-8366 Basyazı, Yıl: 51 Sayı: 606 KASIM 2012 Sahibi Türk Standardları Enstitüsü Adına Hulusi ŞENTÜRK Sorumlu

Detaylı

1 Temmuz tarihi itibariyle ticaret hayatımızda yeni bir dönem başladı. Yürürlüğe giren yeni Türk

1 Temmuz tarihi itibariyle ticaret hayatımızda yeni bir dönem başladı. Yürürlüğe giren yeni Türk BAŞLARKEN > Değerli Üyelerimiz; 1 Temmuz tarihi itibariyle ticaret hayatımızda yeni bir dönem başladı. Yürürlüğe giren yeni Türk Ticaret Kanunu ile özel sektörümüz dünya ile rekabetinde büyük bir avantaja

Detaylı

79. Sayımızla sizlerleyiz...

79. Sayımızla sizlerleyiz... 79. Sayımızla sizlerleyiz... Yaz aylarının sıcaklığının iyice hissedilmeye başlandığı bu günlerde, yeni sayımızla karşınızdayız... Bu sayımızda, ilgiyle okuyacağınızı düşündüğümüz özel bir dosya çalışması

Detaylı

5 AKBAŞ: Güneş enerjisi sektörü meslek standartlarına kavuşuyor. 14 ERASLAN: Sektör bizi yakından takip ediyor

5 AKBAŞ: Güneş enerjisi sektörü meslek standartlarına kavuşuyor. 14 ERASLAN: Sektör bizi yakından takip ediyor 5 AKBAŞ: Güneş enerjisi sektörü meslek standartlarına kavuşuyor 14 ERASLAN: Sektör bizi yakından takip ediyor 22 KAPUSUZ: Öncelikle güneş enerjisi sistemlerini tercih ediyoruz 8 14 24 Yıl: 1 Sayı:2 Mart-Nisan-Mayıs

Detaylı

Değişen Dünya Siyaseti ve Ekonomisinde Türkiye Hak Ettiği Yeri Almalıdır Prof. Dr. Ali Resul Usul

Değişen Dünya Siyaseti ve Ekonomisinde Türkiye Hak Ettiği Yeri Almalıdır Prof. Dr. Ali Resul Usul İçindekiler Yıl: 21 Sayı: 63 Ocak 2014 2 6 12 16 22 28 32 116 128 Parlayan Yıldız Afrika Nail Olpak / Genel Başkan MÜSİAD'DAN Haberler Değişen Dünya Siyaseti ve Ekonomisinde Türkiye Hak Ettiği Yeri Almalıdır

Detaylı

OSB'LERİ KİM YÖNETMELİ? GOSB kalitesini mükemmellikle taçlandırdı. Osman Erkan. Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı

OSB'LERİ KİM YÖNETMELİ? GOSB kalitesini mükemmellikle taçlandırdı. Osman Erkan. Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı NİSAN-MAYIS-HAZİRAN 2009 SAYI: 16 GEBZE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ SANAYİCİLERİ DERGİSİ GOSB kalitesini mükemmellikle taçlandırdı OSB'LERİ KİM YÖNETMELİ? Osman Erkan Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi

Detaylı

Gümrüğü sanayicinin ayağına getireceğiz

Gümrüğü sanayicinin ayağına getireceğiz NİSAN 2013 ADANA HACI SABANCI ORGAN ZE SANAY BÖLGES TANITIM VE FAAL YET DERG S Gümrüğü sanayicinin ayağına getireceğiz AK Parti Adana İl Başkanı Ziyaeddin Yağcı; Değişen ve gelişen Türkiye de OSB ler önemli

Detaylı

Önsöz. Saygılarımla. Ahmet PELİT. Genel Yayın Yönetmeni. Yıl: 49 Sayı: 577 Haziran 2010 Sahibi Türk Standardları Enstitüsü Adına Tahir BÜYÜKHELVACIGİL

Önsöz. Saygılarımla. Ahmet PELİT. Genel Yayın Yönetmeni. Yıl: 49 Sayı: 577 Haziran 2010 Sahibi Türk Standardları Enstitüsü Adına Tahir BÜYÜKHELVACIGİL Önsöz Yıl: 49 Sayı: 577 Haziran 2010 Sahibi Türk Standardları Enstitüsü Adına Tahir BÜYÜKHELVACIGİL Genel Yayın Yönetmeni Ahmet PELİT Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Y. Selim ÇELEBİ Yayına Hazırlayanlar O.

Detaylı

Mesleki eğitim Sanayide ara eleman sıkıntısının çözümü olan mesleki eğitimi mercek altına aldık

Mesleki eğitim Sanayide ara eleman sıkıntısının çözümü olan mesleki eğitimi mercek altına aldık Nisan/Mayıs/Haziran 2013 - Sayı 24 Mesleki eğitim Sanayide ara eleman sıkıntısının çözümü olan mesleki eğitimi mercek altına aldık Pakpen, İstanbul Pencere 2013 Fuarı nda standıyla fark yarattı Ekonomi

Detaylı

İNTERNETİN İKTİSADÎ HAYATTAKİ YERİ

İNTERNETİN İKTİSADÎ HAYATTAKİ YERİ 2007/193 İNTERNETİN İKTİSADÎ HAYATTAKİ YERİ SEMİNER AÇIŞ - TEBLİĞ - PANEL İSTANBUL, 2007 1 İşbu kitap, 19 Ocak 2007 Cuma günü, Kadir Has Üniversitesi Konferans Salonu n da gerçekleştirilen Seminerin açış

Detaylı

kobigündem Yüreklere okul açıldı Genç girişimci adayları kolları sıvadı yeni yönetimi gümbür gümbür ASTAŞ Isıl İşlem in yatırımları durmuyor

kobigündem Yüreklere okul açıldı Genç girişimci adayları kolları sıvadı yeni yönetimi gümbür gümbür ASTAŞ Isıl İşlem in yatırımları durmuyor kobigündem Gündem Oluşturur A Y L I K İ Ş D Ü N Y A S I D E R G İ S İ YIL: 2 SAYI: 8 TEMMUZ-AĞUSTOS 2011 Adana Valisi İLHAN ATIŞ Adana Metal Sanayi Sitesi Başkanı CENGİZ ERDOĞANOĞLU KOSGEB Adana Hizmet

Detaylı

Genel Kurullara Katıl Oy Kullan. Türkiye, Sağlık Turizminde Marka Olma Yolunda. Kağan Arı. Kurumsal Sosyal Sorumlulukta Çıta Yükseliyor.

Genel Kurullara Katıl Oy Kullan. Türkiye, Sağlık Turizminde Marka Olma Yolunda. Kağan Arı. Kurumsal Sosyal Sorumlulukta Çıta Yükseliyor. www.boryad.org Mart - Nisan - Mayıs Yıl: 10 Sayı: 58 Pages, 47-58 Türkiye, Sağlık Turizminde Marka Olma Yolunda Borusan Mannesmann CFO su Kağan Arı Kurumsal Sosyal Sorumlulukta Çıta Yükseliyor Gedik Yatırım

Detaylı

Değişim ve gelişim olgusu, uzun vadeli

Değişim ve gelişim olgusu, uzun vadeli KASIM 2013 OSTİM ORGANİZE SANAYİ GAZETESİ 1 Sanayinin Ufku korhan@ostim.com.tr Değişim ve gelişim olgusu, uzun vadeli stratejileri düşünmeyi zorunlu kılıyor. Bu refleks sanayide daha da belirgin bir şekilde

Detaylı

Numune Sağlık. Çernobil Faciası ve Sonrası. Hastanelerde Performans Değerlendirme Araçları. Hayatımızdaki Radyasyon. Oruç ve Hastalıklar

Numune Sağlık. Çernobil Faciası ve Sonrası. Hastanelerde Performans Değerlendirme Araçları. Hayatımızdaki Radyasyon. Oruç ve Hastalıklar Numune Sağlık Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi yayınıdır ISSN 1309-9213 EYLÜL 2010 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ Nükleer Tıpta Kullanılan Radyoizotoplarını Türkiye de Üreteceğiz

Detaylı

bunun göstergesi. İç piyasalarında buna olumlu tepki vereceğini öngörüyoruz. 2013 yılı sektörümüz için daha az sıkıntılı geçecektir.

bunun göstergesi. İç piyasalarında buna olumlu tepki vereceğini öngörüyoruz. 2013 yılı sektörümüz için daha az sıkıntılı geçecektir. BAŞLARKEN > Değerli Üyelerimiz Küresel krizin etkilerinin sürdüğü, gaz-fren tartışmaları ile geçen 2012 yılının sonuna yaklaştığımız dönemde, Türkiye ekonomisinin 3 yıllık yol haritasını ortaya koyan Orta

Detaylı

İnşaat Sanayii YÜZKIRKDÖRT TEMMUZ - AĞUSTOS 2014 TÜRKİYE İNŞAAT SANAYİCİLERİ İŞVEREN SENDİKASI DOSYA ENERJİDE ÖZEL SEKTÖR DEVRİ

İnşaat Sanayii YÜZKIRKDÖRT TEMMUZ - AĞUSTOS 2014 TÜRKİYE İNŞAAT SANAYİCİLERİ İŞVEREN SENDİKASI DOSYA ENERJİDE ÖZEL SEKTÖR DEVRİ İnşaat Sanayii TÜRKİYE İNŞAAT SANAYİCİLERİ İŞVEREN SENDİKASI DOSYA ENERJİDE ÖZEL SEKTÖR DEVRİ TEMMUZ - AĞUSTOS 2014 YÜZKIRKDÖRT 3 Editörden Sevgili okurlar; Elektrik, hayatımızın vazgeçilmez unsurdur.

Detaylı

Rize Ticaret ve Sanayi Odası

Rize Ticaret ve Sanayi Odası Rize Ticaret ve Sanayi Odası 1 2 Rize Ticaret ve Sanayi Odası Rize Ticaret ve Sanayi Odası 3 içindekiler 06 İlimizin öncelikli meselesi işsizlik 08 Statejik Planlama 10 Çay kültürü ve yeni projeler 12

Detaylı

Daha Güçlü Bir GOSBSAD için Üyelik Geliştirme. Sanayi Bakanı Nihat Ergün GOSB'u ziyaret etti

Daha Güçlü Bir GOSBSAD için Üyelik Geliştirme. Sanayi Bakanı Nihat Ergün GOSB'u ziyaret etti NİSAN-MAYIS-HAZİRAN 2010 SAYI: 20 G E B Z E O R G A N İ Z E S A N A Y İ B Ö L G E S İ S A N A Y İ C İ L E R İ D E R G İ S İ Daha Güçlü Bir için Üyelik Geliştirme Adil Kanıöz Yönetim Kurulu Başkanı Sanayi

Detaylı

Etkinlik 11 BAYOSB yatırımcısına özel kredi 36 EGEKOBİDER kahvaltı buluşmaları. İçindekiler

Etkinlik 11 BAYOSB yatırımcısına özel kredi 36 EGEKOBİDER kahvaltı buluşmaları. İçindekiler İçindekiler Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi İşletmeler Derneği EGE KOBİDER Adına İmtiyaz Sahibi Fettah GÜVENTÜRK Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ahmet KAPLAN Yayın Kurulu Aydın TELSEREN Prof. Dr. Edip TEKER Fahrettin

Detaylı

Diyalog. izocam. "İzocam Manto" ile kaliteli ve güvenilir çözümler

Diyalog. izocam. İzocam Manto ile kaliteli ve güvenilir çözümler Diyalog izocam Nisan Mayıs Haziran 2013 "İzocam Manto" ile kaliteli ve güvenilir çözümler İzocam geleceğin binalarını anlattı, Yalıtım sektöründe buluş sayısı çok az, İzocam 13. Yalıtım Yarışması nda dereceye

Detaylı

S rumluluk. E-atıklar Uygulama geri dönüşüme. www.tukcev.org.tr. Yükümlülüklerini bizimle iş birliği yaparak yerine getiren bazı firmalar...

S rumluluk. E-atıklar Uygulama geri dönüşüme. www.tukcev.org.tr. Yükümlülüklerini bizimle iş birliği yaparak yerine getiren bazı firmalar... S rumluluk ISSN: 2147-009X Ocak-Şubat-Mart 2013 Yükümlülüklerini bizimle iş birliği yaparak yerine getiren bazı firmalar... Doğal kaynakları Enerjiyi korumak verimli kullanmak... için CHP li Yeryüzünün

Detaylı