Çevre talanına yasal kılıf

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Çevre talanına yasal kılıf"

Transkript

1 sayı 250 / 1 aralık 2014 Küçük kıyamet ten 1Aralık büyük 2014 trajedi ye ülkemizin deprem gerçeği...2 de TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI YAYIN ORGANIDIR Kadına yönelik şiddetin karşısında dayanışmanın yanındayız...4 te Şubelerden haberler...9 da AVM ler, HES ve toplu konut projeleri artık ÇED raporundan muaf tutulacak Çevre talanına yasal kılıf Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği ni bir yıl aradan sonra yeniden değiştirdi. 25 Kasım 2014 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan değişikliğe göre, alışveriş merkezleri, toplu konut projeleri, orman alanlarının dönüştürülmesi projeleri, 100 km ve altı demiryolu projeleri, hastane projeleri ÇED kapsamından çıkarıldı. Yapılan değişikliğin anlamı nettir: Çevre talanına yasal zemin hazırlanmış, çevre ve insan yaşamı hiçe sayılmıştır. Meslek Odaları kamu yararı gereği konunun takipçisi olacaktır. Kadına yönelik şiddetin karşısında dayanışmanın yanındayız 3 de 25 Kasım, 1960 yılından bu yana kadına yönelik şiddetle mücadelenin günüdür. O tarihte Mirabel Kardeşler olarak bilinen üç kadın, cezaevindeki eşlerini ziyaretten dönerken baskıcı Dominik Cumhuriyeti nde, tecavüze uğradılar ve öldürüldüler. O günden bu yana 25 Kasım, kadına yönelik şiddeti görünür kılma, anlatma ve anlama günüdür. Kadınlar, 25 Kasım da dünyanın her yerinde fiziksel, cinsel, psikolojik ve ekonomik şiddetin hemcinsleri üzerinde yarattığı tahribatı kampanyalarla anlatmaya çalışmakta, farkındalık yaratmaktadır. Çünkü dünyanın hemen hemen her köşesinde kadınlar şiddete maruz kalmakta ve sistemin tüm araçları bu şiddeti üretmektedir. Örneğin Nijerya da kız çocukları kaçırılıyor, zorla başları kapatılarak evlendiriliyor; Şengal de binlerce Ezidi kadın IŞİD çeteleri tarafından kaçırılıyor, soy bozumu adı altında pazarlarda satılıyor, tecavüze uğruyor; Suriye de savaştan kaçan kadınlar sığındıkları ülkelerin en iyi ihtimalle kamplarında yaşıyor, değilse sokaklarında taciz ve tecavüze maruz kalıyor; kadınlar göç ettikleri ülkelerde ucuz işgücü olarak kullanılıyor.

2 2 1Aralık 2014 Küçük kıyamet ten büyük trajedi ye ülkemizin deprem gerçeği * Bu yazı İMO Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Ersan tarafından İTÜ Vakfı Dergisinin deprem özel sayısı için hazırlanmıştır İstanbul depremi kayıtlarda küçük kıyamet olarak geçmektedir. Olası bir İstanbul depreminin ülkemiz için büyük trajedi olacağı ifade edilmektedir. Anadolu coğrafyası, küçük kıyamet ten büyük trajedi ye yol almaktadır. Bu gerçek bizleri tek bir soruyla karşı karşıya bırakmaktadır: Ülkemizde yapılaşma ve kentleşme deprem gerçeğiyle uyumlu mudur? Mayıs 526 Antakya depreminden 2011 Van depremine, ülke topraklarımız defalarca depreme maruz kalmış; 1903 yılından günümüze meydana gelen 26 büyük depremde yaklaşık 100 bin insanımız hayatını kaybetmiştir. Dolayısıyla yukarıdaki soru kadim çağlardan bu yana ne yazık ki güncelliğini hiç yitirmemiştir. Bugünün temel meselesi, bu sorunun gelecekte dayanaksız bırakılmasıdır. Bir başka ifade ile bir doğa olayı olan depremin doğal afet halinde yaşanmamasının önüne geçilip geçilmeyeceğidir. İnşaat mühendisliği bu soruya kendi mesleki disiplini çerçevesinde yanıt vermekle kalmamış, deprem bilincinin oluşturulması, deprem önlemleri ile ilgili toplumun eğitilmesi, inşaat mühendislerinin niteliğinin yükseltilmesi, konuyla ilgili kamuoyunu bilgilendirmeye kadar geniş bir yelpazede sorumluluğunu yerine getirmeye çalışmıştır. Bu noktada bir parantez açarak İnşaat Mühendisleri Odası nın kurulduğu 1954 yılından bu yana konu ile ilgili girişimlerini hatırlatmak isterim. Çünkü hafıza tazeleme, sorunuza da doğrudan yanıt niteliği taşıyacaktır. Çünkü Odamız her zaman diliminde asli olarak durum tespitinde ziyade ileriye dönük neler yapılması gerektiği üzerinde ısrarla durmuştur. Odamız açısından tılsımlı kavram yapı denetimi olmuş, denetim sisteminin eksiksiz hayata geçirilmesi doğrultusunda görüş ve öneri oluşturmuş, bunları hem kamuoyuyla hem de kamu idaresi ile paylaşmıştır. Örneğin o günlerde İMO tarafından geliştirilen Yapı Polisi önerisi dikkat çekicidir, önemlidir, günün şartlarına uygun hale getirildiğinde bugün bile uygulanabilecek özellikler taşımaktadır. Bugün ısrarla üzerinde durulan yapı denetimi sisteminin öncülü sayılabilir. İlginç bir noktayı belirtmek istiyorum: Yapı Polisi önerisi, Şubat 1961 yılında toplanan İMO 7. Genel Kurulu nda ilk kez dile getirilmiştir. Yer İstanbul Teknik Üniversitesi Gümüşsuyu Konferans Salonu dur. İTÜ bu tarihsel öneriye ev sahipliği yapmıştır. Yapı Polisi önerisi milat olarak alınırsa İnşaat Mühendisleri Odası nın, 1999 depremlerinden sonra konu ile ilgili hemen her girişimin içinde yer aldığını, Deprem Konseyi ve Deprem Şurası nın çalışmalarına katılıp görüş bildirdiğini, 2001 yılında çıkartılan ve ancak uygulaması 19 ille sınırlı tutulan 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunu yla ilgili görüş ve önerilerini kamuoyu ve ilgili idare ile paylaştığını, kendi olanaklarıyla deprem ve yapı denetimi konulu çok sayıda bilimsel etkinlik düzenlediğini, güvenli ve nitelikli yapı üretiminin sağlanması ve mühendislik uygulamalarının niteliğinin yükseltilmesi amacıyla Yetkin Mühendislik tartışmasını başlattığını, derinleştirdiğini ve uygulamaya aldığını, bunları yaparken aynı zamanda üyelerinin eğitimine ağırlık verdiğini, meslek içi eğitimler, kongre ve sempozyumlarla mesleki uygulamaların niteliğini yükselttiğini, Serbest İnşaat Mühendisliği (SİM), İşyeri Tescil Belgesi (İTB) gibi uygulamalarla meslektaşlarını denetlemeye çalıştığını, hatta sadece Oda üyelerini değil, yapı üretim sürecinin önemli unsuru olan usta ve kalfaların eğitiminde de rol üstlendiğini vurgulamalıyım. Bu vurgulara ilaveten ifade edilmelidir ki siyasi erk ne o günlerdeki Yapı Polisi önerisine sıcak bakmış ne de ondan sonra İMO tarafından geliştirilen diğer önerileri uygulamaya almıştır. Bu durum aslında bir başka sorunlu noktaya temas etmektedir. Gelmiş geçmiş siyasi iktidarlar meslek örgütlerini yok saymış, önerileri duymazdan gelmiş, katılımcılık ne yazık ki uygulanmamıştır. Son birkaç yıldır meslek örgütlerine karşı tutum daha da dikkat çekici bir hal almıştır. Son dönemde yapılan düzenlemeler, meslek örgütlerini yapı üretim sürecinin dışına çıkartacak, Oda-üye ilişkisini kopartacak, Odaları ekonomik yönden zayıflatacak, Odaların kamu adına yaptığı denetim kanallarını kapatacak özellikler taşımaktadır. Bu düzenlemelerin Türkiye nin bir deprem ülkesi olduğu gerçeğini görmezden geldiği ne kadar açıksa, sağlıklı yapılaşmanın ve kentleşmenin sağlanamadığı da aynı oranda gerçektir. Geleceğe dair öneri yapılırken, ister istemez durum tespitinde bulunmak, önerilerin dayanağı yerine geçecektir. Tezimizi birkaç tespite oturtuyoruz. Birincisi şudur: Türkiye bir deprem ülkesidir. Ülkemiz, dünyanın önemli deprem kuşakları üzerindedir. Ülke topraklarının yüzde 66 sı 1. ve 2. derecede deprem bölgesinde yer almakta, nüfusu bir milyonun üzerindeki 11 büyük kent, ülke nüfusunun ise yüzde 70 i ve büyük sanayi tesislerinin yüzde 75 i deprem tehlikesi altında bulunmaktadır. İkinci tespitimiz ise yapı stokumuz ve yapı üretim esasları ile ilgili mevzuatın ülkenin deprem gerçeği ile çeliştiğidir. Ülkemizde yapı stokunun hali içler acısıdır. Yapı stokumuz tehlikenin boyutunu gözler önüne sermektedir. Ülkemizde yaklaşık yirmi milyon yapı bulunmakta, ancak stokun ayrıntılı bir envanteri çıkarılmadığı için depremde bir bütün olarak nasıl bir davranış sergileyeceği bilinmemektedir. Bilinen, mevcut binaların % 60 ının iskânsız, % 60 ının 20 yaşından büyük olduğudur. Kaldı ki Marmara, Düzce ve Van depremleri yapı stokumuzla ilgili iyimser yorum yapmanın mümkün olmadığını ortaya çıkarmıştır. İnşaat mühendisliği eğitimi, yapı üretim süreci, yapı denetimi ve ilgili mevzuat bizzat sorunludur. İnşaat mühendisliği eğitiminin niteliği her zaman tartışma konusu olmuş, meslek içi eğitim istenilen düzeyi ve yaygınlığı yakalayamamış, mühendislik hizmeti almadan yapı üretilmesinin önüne geçilememiş, imzacılık önlenememiş, güvenli ve nitelikli yapı üretimi sağlanamamış, yapı denetimi işlevselleştirilememiş, uygulamada ortaya çıkan sorunlar giderilememiş, ilgili mevzuat alanın ihtiyaçlarını karşılayamamış, mevzuat hazırlama sürecine meslek odaları, üniversiteler dahil edilmemiş, ben yaptım oldu anlayışı kamu idaresinin yönetme tarzı haline gelmiştir. Tablonun en vahim tarafı da, yapı üretim sürecinin niteliksizliğinin ve üretim sürecinin denetimsizliğinin neden olduğu olumsuzlukların kader gibi algılanması, yer hareketlerine ve zemine uygun yapı üretmenin depremi tehlike olmaktan çıkartacağı gerçeğinin görülmemesidir. Nihayetinde tespitleri toparlarsak ülkemizi, kentlerimizi, yapılarımızı depreme karşı hazırlamanın iki temel yolu bulunduğu görülecektir. İlki mevcut yapı stokunun iyileştirilmesi, güçlendirilmesidir. İkincisi ise yapı üretim sürecinin denetlenmesidir. İlki, mevcut olumsuzluğu azaltmayı amaçlamaktadır. İkincisi ise geleceği kazanmakla ilgilidir. İnşaat Mühendisleri Odası iki yolu da önemsemekte ve fakat geleceği kazanmanın önemine ayrıca vurgu yapmaktadır. Bu sorunun salt yapı üretimiyle ilgili olduğunu düşünmek bizleri çözüm noktasından uzaklaştıracaktır. Konuyla ilgili tartışmaların arka planında yaşama ve insana yaklaşım yer almaktadır ki, bu, nasıl bir Türkiye sorusuna da yanıtı içermektedir. Çünkü bugün ülkemizde kentsel dönüşüm projeleri kapsamında, kentsel değerler, kentlilerin ortak kullanım alanları, kent merkezinde bulunan yüksek rant sağlayacak alanlar, kıyılar, meralar, kışlaklar, sit alanları, tarihi kaleler, tersaneler, benzeri tüm varlıklar sermaye gruplarının kullanımına açılmaktadır. Aynı şekilde deprem sonrası toplanma alanları bile yok edilmektedir. Meslek Odaları ve üniversitelerle simgeleşen teknik, bilimsel ve mesleki gereklilikler göz ardı edilmektedir. Rant odaklı projeler ve vatandaşı müşteri gibi gören yaklaşım, insan odaklı projeler ve sosyal devlet uygulamalarına tercih edilmektedir. Toplumsal hayat insani ihtiyaçların karşılanması, temel hak ve özgürlüklere kamu güvencesi sağlanması temelinde değil de, kâr hırsı esasına göre düzenlenmektedir. Kamuoyunun malumu olduğu üzere, inşaat mühendisliği medeniyet mühendisliği olarak görülmektedir. Çünkü mesleğimiz medeniyetleri görünür kılacak ve medeniyetlerin izlerini taşıyan eserleri geleceğe aktaracak özellikler taşımaktadır. Yine malum olduğu üzere, İnşaat Mühendisleri Odası kamu yararını ve mesleki etik ilkeleri tartışılmaz kabul etmekte ve bunun gereğini yerine getirmeye çalışmaktadır. Mesleğimizin medeniyetlerin yapıcısı ve taşıyıcısı olduğu gerçeği ile kamu yararı ilkesinin yan yana geldiği zemin, insan odaklı yatırımların, yaşanabilir kentlerin, güvenli ve sağlıklı yapılaşmanın garantisidir. Depremin yıkıcı etkisi ancak ve ancak böyle bir yaklaşımla ortadan kaldırılabilir. Aksi halde büyük trajedi yi önlemek mümkün olmayacaktır.

3 1Aralık 2014 Çevre talanına yasal kılıf Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) kavramının tarihi hayli eskilere dayanıyor. İlk kez Ağustos 1983 te 2872 sayılı Çevre Kanunu nun 10. maddesiyle mevzuata girdi. O günden bugüne ÇED mevzuatı pek çok kez değiştirildi. Yaklaşık 20 ye yakın değişiklik yapıldı. Daha eskilere gitmeye gerek yok. Ancak bugün değiştirilen ÇED Yönetmeliği nin bundan bir sene önce Ekim 2013 te çıkarıldığını hatırlayacak olursak, ÇED konusunun AKP iktidarının yakın ilgisinde bulunduğu ve bunun da son derece manidar olduğu belirtilmelidir. Peki, AKP iktidarı ÇED konusuyla neden ilgileniyor? Çünkü büyük ölçekli projelerin çevreye olan etkisini değerlendiren bu raporlar, çevrenin akıbetini belirlemektedir. Projenin çevreye olumsuz etkisi varsa proje gerçekleşme şansı bulamıyor, aksi durumda proje hayata geçiyor. AKP iktidarı büyük ölçekli projelerin çevrede yarattığı tahribatı değil de, projenin yaratacağı rantı önemsediğinden, projelerin önünde yasal engel çıkmaması amacıyla ÇED Yönetmeliği nde değişikliğe gidiyor. Bir başka ifade ile büyük projeleri alan firmaların elini rahatlatmak istiyor. Amasra da termik santral yapılmasını, boğaza üçüncü köprü inşa edilmesini, Yırca ya santral kurulması önünde engel istemiyor. Bu uğurda zeytin ağaçlarını, Amasra nın doğal ve kültürel hayatını, İstanbul ormanlarını hiçe sayıyor. Yönetmelikte son yapılan değişikliğin adeta adrese teslim olduğu anlaşılıyor. Düşünün ki, golf tesisleri, AVM ler ÇED dışı tutuluyor, toplu konut yani TOKİ projeleriyle ilgili ise gözle görülür bir esneme sağlanıyor. Şimdiye dek defalarca dile getirmiş ve AVM Hükümeti kavramını kullanmıştık. Bu hükümet AVM, TOKİ hükümetidir. Son değişiklik bunu bir kez daha tescil etmiştir. Yönetmelik uygulamaya alındığında ne olacağı sorusu önem kazanmaktadır. Kaçınılmaz bir çevre felaketi ile karşı karşıya kalacağımız çok açık. Orman, su havzası, yer altı suları, yeşil alan, kültürel ve tarihi doku, doğal hayat demeden isteyen istediği yere İsteyen istediği büyük ölçekli projenin temelini atıp uygulamaya başlayabilecek. Yönetmelik ve yönetmelikle düzenlenen muafiyetler nedeniyle ne bölge halkı ne çevreciler ne üniversiteler ne de meslek odaları hesap soramayacak, yargı yoluna başvuramayacak. Yönetmelikle Türkiye nin talan düzeni resmiyet kazanmış olacak. Hukuki durumu değerlendirecek olursak, Yönetmeliğin geçici 1. Maddesi ile 25 Kasım 2014 tarihinden önce ÇED Başvuru Dosyası veya Proje Tanıtım Dosyası Valiliğe ya da Bakanlığa sunulmuş projeler hakkında yeni Yönetmeliğin lehte olan hükümlerinin uygulanabileceği düzenlenmiştir. Yani muafiyet önceki projeler için de geçerli olacak. İtirazlar ise, Yönetmeliğin Resmi gazetede yayımından itibaren 60 gün içerisinde tamamının ya da tek tek maddelerinin iptali için ilgilileri tarafından Danıştay a dava açılabilir. TMMOB ve bağlı Odaları, kendi meslek alanlarıyla ilgili olarak toplumsal ve kamusal yarar ilkesini gözeterek dava açabilir, şimdiye kadar pek çok dava da açılmıştır. Meslek Odaları, kamu yararını gözeterek, talan düzenine karşı mücadelelerine devam edecektir. Su Yapıları Kurulu ilk toplantısını düzenledi Ankara da Kamulaştırma Bilirkişiliği Yetki Belgesi Yenileme Kursu düzenlendi Afet Hazırlık Müdahale Kurulu ilk toplantısını düzenledi Su Yapıları Komisyonu, ilk toplantısını 15 Kasım 2014 tarihinde Oda merkezinde gerçekleştirdi. Toplantıya, Murat Gökdemir, Ahmet Göksoy, Türkay Baran, İhsan Kaş, Onur Dündar, Şahnaz Tiğrek, komisyondan sorumlu Oda Yönetim Kurulu Üyesi Tansel Önal ve Kurul Sekreteri Şafak Altan katıldı. Toplantıda, kurulun 43. Çalışma Dönemi nde yürüttüğü çalışmalar aktarıldı ve 44. Dönemde yapacağı çalışmalar ele alınarak, programı oluşturuldu. Kurul başkanı ve raportörünün belirlendiği toplantıda, kurul başkanlığına ŞahnazTiğrek, raportörlüğe Onur Dündar getirildi. Odamızın düzenlediği, Ankara Şubemizin yürütücülüğünü yaptığı Kamulaştırma Bilirkişiliği Yetki Belgesi Yenileme Kursu, Kasım 2014 tarihlerinde Ankara da düzenlendi. İMO Rüştü Özal Salonunda yapılan kursa, 2009 ve daha önceki yıllardan Bilirkişi Yetki Belgesi sahibi 53 üyemiz katıldı. Kamulaştırma alanında yapılan son değişikliklerin anlatıldığı ve iki gün süren kursun sonunda sınav yapıldı. Kursun eğitimi Hakim Mehmet Şenol tarafından verildi. Kurs süresince Yeni Hukuk Muhakemeleri Kanunundaki bilirkişilikle ilgili düzenlemeler, Kamulaştırma Kanunu nun 15.maddesindeki değişiklikler, Kamulaştırmanın tarihçesi, Hukuki el atmalar, Bilirkişi rapor örnekleri ve değerlendirmeleri gibi başlıklarda eğitim verildi. Afet Hazırlık Müdahale Kurulu dönem içinde yapacağı çalışmaları değerlendirmek ve çalışma programını belirlemek üzere ilk toplantısını gerçekleştirdi. 11 Kasım 2014 tarihinde Oda merkezinde düzenlenen toplantıya kurul üyeleri, Alper İlki, Nejat Bayülke, Akif Doğan, Abdullah İncir, Özgür Bostancı, Cahit Kocaman, Cem Demir, Mustafa Cömert, Ahmet Utku Yazgan, Temel Pirli ve Oda adına sorumlu yönetim kurulu Üyesi Necati Atıcı ve Kurul Sekreteri Özge Gürses katıldı. Toplantıda, kurulun bir önceki dönem yaptığı çalışmalarla ilgili bilgi aktarıldı ve bu dönem yürüteceği çalışmaların planlaması yapıldı. Kurul başkanı ve raportörünün de belirlendiği toplantıda, başkanlığa Abdullah İncir, raportörlüğe Ahmet Utku Yazgan getirildi.

4 4 1Aralık 2014 Kadına yönelik şiddetin karşısında dayanışmanın yanındayız Dünyanın diğer coğrafyalarından manzara böyle, ancak ne yazık ki ülkemizde de durum pek içi açıcı değil. Halen gazetelerin üçüncü sayfaları kadın cinayetleriyle doludur. Bu trajediye bir de erkeklerin çok sevdiğim için öldürdüm söylemi ekleniyor. Diğer taraftan kadın cinayetlerini önlemede çözümün bir ayağı olan ceza sistemi yeterince uygulanmıyor ve genellikle tahrik indirimi yapılarak cezanın caydırıcılığı ortadan kaldırılıyor. Kadın bedeni halen siyasetin bir aracı olarak kullanılıyor. Kadınlar, çocuk sayısı, kürtaj, ilkokul çağında çocuklara dayatılan türban gibi konular bağlamında baskı altında tutuluyor. Siyasi iktidar kadın ve kadın bedeni üzerinden toplumu dizayn ediyor ve kadınları tamamen araçsallaştırıyor. Şiddetin mağdurları arasında yazık ki eğitimli, profesyonel meslek sahibi kadınlar da bulunuyor. Araştırmalar her üç kadından birinin şiddete maruz kaldığını, eğitimli kadınların da giderek daha fazla şiddete uğradıklarını ortaya çıkarıyor. Mühendis kadınlar da bu şiddet ortamından azade değil elbette. Erkek alanı olarak tanımlanan inşaat sektöründe inşaat mühendisi kadınlar var olma mücadelesi veriyor. Hayatı kaba kuvvetle değil, akılla, fikirle kurgulamanın mücadelesini veriyor. İnşaat Mühendisleri Odası olarak, kadına yönelik şiddeti yılın bir günü değil her günü mücadele alanı kılmak gerektiğine inanıyoruz; 25 Kasımın şiddetin esas temelinin tartışılmaya açıldığı bir gün olmasını diliyoruz. Biz, dünyada ve ülkemizde kadına yöneltilen her türlü şiddetin karşısında, dayanışma ve mücadelenin ise yanındayız. İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Kadın Komisyonu ilk toplantısını düzenledi Afet Riski Altındaki Alanlar ve Kentsel Dönüşüm Komisyonu ilk toplantısını yaptı İMO Kadın Komisyonu, dönem içinde yürüteceği çalışmaları değerlendirmek üzere ilk toplantısını gerçekleştirdi. 22 Kasım 2014 Cumartesi günü Oda merkezinde düzenlenen toplantıya, Saadet Gülru Yıldız, Esergül Özdemir, Feride Betül Hacımusalar, Ceren Narin, Betül Baysal, komisyondan sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ayşegül Bildirici Suna ve Komisyon Sekreteri Şafak Altan katıldı. Toplantıda öncelikle bir önceki dönem yapılan anket çalışması ve raporu değerlendirildi, ardından şubelerde kurulan Kadın İnşaat Mühendisleri Komisyonlarının çalışmaları ele alındı. Önümüzdeki dönem yürütülecek çalışmaların belirlendiği toplantıda, kadın mühendislerin yaşadığı sorunları görünür kılmak için yapılabilecek etkinlikler değerlendirildi. Bu kapsamda Oda yayınlarını daha etkin kullanma ve Şubelerin Kadın İnşaat Mühendisleri Komisyonlarıyla koordineli çalışma konularında fikir birliğine varıldı. Komisyon Başkanı ve raportörünün de belirlendiği toplantıda, Komisyon Başkanlığına Esergül Özdemir, raportörlüğe ise Feride Betül Hacımusalar seçildi. Afet Riski Altındaki Alanlar ve Kentsel Dönüşüm Komisyonu, ilk toplantısını 14 Kasım 2014 tarihinde Oda merkezinde gerçekleştirdi. Toplantıya komisyon üyeleri, Cemal Gökçe, Erdoğan Balcıoğlu, Ayhan Emekli, Volkan Bakar, Hıdır Çak, Komisyondan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Nevzat Ersan ve Komisyon Sekreteri Şafak Altan katıldı. Önceki dönem komisyon çalışmalarının değerlendirildiği toplantıda, komisyonun amacı doğrultusunda hedef ve çalışma programı oluşturuldu. Toplantıda ayrıca farklı illerden kentsel dönüşüm uygulamaları ele alındı ve mevzuat değişiklikleri değerlendirildi. Komisyon başkanı ve raportörünün de belirlendiği toplantıda, Cemal Gökçe kurul başkanlığına, Hıdır Çak raportörlük görevine getirildi yılı İşyeri Tescil Belgeleri 01 Aralık 2014 tarihinden itibaren verilmeye başlanacaktır sayılı İmar Kanunu nun 8.Maddesinin 1.Fıkrasının (I) Bendi ve Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 57. maddesinin 14. fıkrası gereğince İTB sahibi işyerlerinin büro (işyeri) tescillerini yaptırmaları ve/veya yenilemesini hiçbir şekilde geciktirmemeleri zorunludur. Oda Yönetim Kurulumuz, 2013 yılında İşyeri Tescil Belgesi nin (İTB), her yıl yeniden düzenlenmesini kararlaştırmıştır. Bu kapsamda ilk kez 2014 yılında bir yıl süre ile geçerli olmak üzere düzenlenen İşyeri Tescil Belgeleri (İTB) nin geçerlilik süresi 31 Aralık 2014 tarihinde sona erecek ve işyeri tescil kayıtları 1 Ocak 2015 tarihi itibariyle geçersiz hale gelecektir. Üyelerimizin, Ocak 2015 işlemlerinde herhangi bir aksaklık yaşamamaları için ; 1 Aralık 2014 tarihinden itibaren 2015 yılına ait İTB lerinin başvuruları Şubelerinden alınacaktır. İMO Mesleki Değerlendirme Kurulu önerisi ve İMO 44.Dönem Yönetim Kurulu 01/11/2014 tarih 12/707 no.lu kararı ile; İşyeri Tescil Belgesi; 2015 yılı İşyeri Tescil Belgesi ücreti 750.-TL olarak belirlenmiştir yılı ve önceki yıllarda İTB si geçerli olmayanlardan ayrıca geçmiş yıl onay ücreti alınmayacaktır yılı İşyeri Tescil Belgesi düzenleme başvuruları hangi tarihte yapılırsa yapılsın yüzde 10 gecikme cezası tahsil edilmeyecektir. Serbest İnşaat Mühendisi Belgesi 2015 yılı Serbest İnşaat Mühendisi (SİM) Belgesi ücreti 350.-TL olarak belirlenmiştir.

5 1Aralık Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı 1. Duyurusu yapıldı 11. Ulaştırma Kongresi 1. Duyurusu yapıldı Odamız adına İstanbul Şubemizin yürütücülüğünü yaptığı, ülkemizin deprem gerçeğine karşı alınacak önlemlerin Deprem Mühendisliği yol göstericiliğinde ele alınacağı 8. Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı nın 1. Duyurusu yapıldı Mayıs 2015 tarihlerinde İstanbul Teknik Üniversitesi Mustafa Kemal Amfi Salonunda düzenlenecek olan Konferans, Türkiye Deprem Vakfı Deprem Mühendisliği Komitesi ile ortaklaşa gerçekleştirilecek. Konferansta, bir yandan yeni yapı sistemlerinin tasarımı diğer yandan mevcut yapıların onarım ve güçlendirilmesi, Deprem Mühendisliği ışığında tartışılacak, yararlı ve yeni bulguların uygulamaya aktarımı değerlendirilecek. Akademisyenler ve uygulama alanında çalışan meslek insanları arasında bir köprünün kurulması; araştırma ve uygulamanın birlikte yürütülmesi ve depremlere karşı daha güvenli bir yapı stokunun ortaya çıkarılmasının da hedeflendiği Konferansta, Deprem Yönetmeliği nin eksiklikleri de ele alınacak. AMAÇ 1. Duyuru metni şöyle: Ülkemiz, bulunmuş olduğu coğrafya nedeniyle deprem tehlikesi altında bulunmaktadır. Bu tehlikeye karşı gerekli önlemler alınmadığı için zaman zaman yaşadığımız depremler birer afete dönüşmektedir. Deprem tehlikesi altında bulunan tüm ülkelere baktığımızda depremi afete dönüştüren ülkelerin başında gelmekteyiz. Özellikle son yıllarda daha da artan Deprem Mühendisliği konusunda yürütülmekte olan araştırma ve uygulama çalışmaları ülkemizi bilgi birikimi bakımından uluslararası ölçekte ön sıralara taşımıştır Mayıs 2015 tarihinde düzenleyeceğimiz 8. Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı gerek ülkemiz, gerekse deprem yaşayan diğer ülkeler bakımından büyük bir öneme sahiptir. Bir yandan yeni yapı sistemlerinin tasarımı diğer yandan mevcut yapıların onarım ve güçlendirilmesi, Deprem Mühendisliği ışığında tartışılarak yararlı ve yeni bulguların uygulamaya aktarılması yerinde olacaktır. Bu kapsamda deprem hasarını en aza indirmek için çalışmalar yapılırken, afet yönetimi üzerine yapılan çalışmaların güncellenmesine katkı yapmak gerekmektedir. Deprem Mühendisliği Konferansı aracılığı ile akademisyenler ve uygulama alanında çalışan meslek insanları arasında bir köprünün kurulması; araştırma ve uygulamanın birlikte yürütülmesi ve depremlere karşı daha güvenli bir yapı stokunun ortaya çıkarılması da hedeflenmektedir. Ayrıca; ülkemizde yürütülmekte olan Deprem Yönetmeliğinin güncellenmesi çalışmalarına da 8. Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı nda önemli ölçüde yer verilmesi düşünülmektedir. Konferans Konuları Deprem Tehlikesi ve Senaryoları Deprem Yer Hareketi Yerel Koşulların Etkisi ve Mikrobölgeleme Geoteknik Deprem Mühendisliği Yapısal Deprem Mühendisliği Yapı-Zemin Etkileşimi Yapı Eleman ve Sistemlerinin Analizi Deneysel Çalışmalar Deprem Yönetmelikleri Performansa Göre Tasarım Yapıların Depreme Karşı Güçlendirmesi Aktif ve Pasif Yalıtım Tarihi Yapılar ve Kültürel Miras Altyapı ve Temel Sistemleri Kent ve Bölge Planlaması Afet Yönetimi Odamız adına İstanbul Şubemizin yürütücülüğünü yaptığı 11. Ulaştırma Kongresi nin birinci duyurusu yapıldı Mayıs 2015 tarihlerinde İstanbul da düzenlenecek olan Kongre, ulaştırmanın teknik ve ekonomik boyutlarına ek olarak sosyolojik, psikolojik, çevre ve insana dair tüm boyutlarını ele almak amacıyla düzenleniyor. 11. Ulaştırma Kongresinin temel hedefleri arasında ulaştırma kararlarının ekonomiye, doğaya, çevreye, kente ve ülkeye etkileri konusunda toplumun bilinçlendirilmesi -Ulaştırma Kararlarına Halkın Katılımı ve Yöntemleri- konusu da bulunuyor. Duyuru metni şöyle: GİRİŞ 11. Ulaştırma Kongresi TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi tarafından Mayıs 2015 tarihinde gerçekleştirilecektir. Bu kongrede çok yönlü, çok sorunlu ve çok disiplinli yapısının gereği olarak, ulaştırmanın teknik ve ekonomik boyutlarına ek olarak sosyolojik, psikolojik, çevre ve insana dair tüm boyutlarıyla, bütünlük içinde ele alınmasını sağlamaya çalışmaktayız. Son zamanlarda yaşananlar, konunun hukuk boyutunun önemini ve çalışmalarımızın bu boyutu da kapsaması gereğini ortaya çıkarmıştır. Sonuç olarak, ulaştırmanın yalnız mühendislik açısından değil tüm yönleriyle kavranmasına olanak verecek katılım ve katkıları önemsiyoruz. Kongrede her zaman, dönemin koşullarına göre belli konular üzerinde yoğunlaşılarak, ülke sorunlarının ve geliştirilen çözüm önerilerinin bilimsel yaklaşımlarla tartışılmasına ve uygulama için yol gösterici sonuçlar çıkarılmasına önem verilmektedir. Bu bağlamda, İstanbul`un geleceğini karartacak çılgın projeler dönemi yaşanırken, ulaştırmanın ve dolayısıyla ulaştırma kararlarının ekonomiye, doğaya, çevreye, kente ve ülkeye etkileri konusunda toplumun bilinçlendirilmesi -Ulaştırma Kararlarına Halkın Katılımı ve Yöntemleri- konusunun 11. Kongre`nin temel hedeflerinden biri olacaktır. Bilim insanlarını ve uzmanları bu konu üzerine eğilmeye davet ediyoruz. Başlangıçtan beri, bu kongrenin uluslararası düzeyde nitelikli bilimsel çalışmalar için de bir platform olması amacı önemsenmiştir. Bu tür bilimsel çalışmalarla ilgili duyarlılığımızı ve beklentilerimizi bir kez daha vurgulamak istiyoruz. KONGRE KONULARI Yukarıda gündeme getirilmesine ilişkin çağrı yapılan özel konuya ek olarak, kongrenin bugüne dek oluşmuş bilimsellik ve ülke sorunlarına çözüm geliştirme ilkeleriyle uyumlu olmak koşuluyla bildiri konuları serbestçe seçilebilir. Buna karşın aşağıda bazı konu önerileri belirlenmiştir: Planlı gelişme koşullarının ekonomik, toplumsal, siyasal ve kültürel boyutlarıyla çözümlenmesi Yanlış yatırımların kaynak israfı, doğa ve çevreye zararları, toplumsal ve ekonomik olumsuz etkileri gibi sonuçlarının irdelenmesi Kentsel ulaştırmada toplu taşıma ağlarının, durak ve istasyonlara erişimin ve taşıma türleri arasındaki aktarmaların, zaman ve fiyat tarifelerinin eşgüdüm ve bütünlüğünün sağlanması Kentsel raylı sistem için en uygun ağ ve hat yapım önceliklerinin belirlenmesi Karayolu tünelleri ve özellikle kentiçi tünellerin işletme güvenliği ve diğer sorunlarının incelenmesi Kent içinde bisiklet kullanımı ve yaya ulaşımı koşullarının iyileştirilmesi Engelli, yaşlı ve çocuklu yolcular için ulaşımın kolaylaştırılması Yüksek hızlı demiryolu için politika, planlama, tasarım ve yapım sorunlarının ülkemizdeki uygulamalar bağlamında değerlendirilmesi Trafik kazalarının nedenleri ve kazaların azaltılması için etkin önlemler ve sonuçlarının açıklanması detaylı bilgi için: Konferans Takvimi 30 Aralık Bildiri özeti gönderilmesi 15 Ocak Bildiri özetine göre kabul/red kararlarının bildirilmesi 20 Şubat Bildiri tam metinlerinin gönderilmesi 30 Mart Bildirilerin kabul/red kararlarının veya düzeltme önerilerinin yazarlara duyurulması 10 Nisan Düzeltmeleri yapılmış bildiri tam metinlerinin gönderilmesi 20 Nisan Kayıt için son gün (Bildirilerin konferans kitabında basılması için) detaylı bilgi için:

6 1Aralık 2014 TMMOB den haberler TMMOB, DİSK, KESK ve TTB li kadınlar 25 Kasım programını Isparta Yalvaç tan başlattı TMMOB, DİSK, KESK ve TTB li kadınlar 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Dayanışma ve Mücadele Günü eylem programını geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden 17 kadın işçinin anısına Isparta Yalvaç tan başlattı. DİSK Ankara Bölge Kadın Komisyonu ndan Yasemin Öztürk, KESK Kadın Sekreteri Gülistan Atasoy, TMMOB Kadın Çalışma Grubu Başkanı Asiye Ülkü Karaalioğlu, TTB Merkez Komisyonu Üyesi Deniz Erdoğdu 17 Kasım 2014 tarihinde Yalvaç ta bir basın açıklaması yaptı. Hepimizin Fıtratında İnsana Yaraşır Koşullarda Çalışmak Var! Balık İstifi Dizildiğimiz Traktör Kasalarında, Minibüslerde Can Vermek Değil! KESK, DİSK, TMMOB ve TTB li kadınlar olarak bu yıl 25 Kasım eylem ve etkinliklerimizi, kısa bir süre önce iş cinayetlerinde kaybettiğimiz mevsimlik tarım işçisi kadınların anısına Yalvaç tan başlatıyoruz. Soma da verdiğimiz kayıpların acısını dindirmek mümkün değilken Şırnak tan, İstanbul dan, Ermenek ten, Isparta dan işçi cinayetleri haberleri aldık. Biz burada bu açıklamayı okurken de birçok yerden benzer haberler gelmeye devam ediyordur belki. Birbiri ardına gelen bu haberlerin sorumluları işverenler ve hükümet. Bu cinayetlerin yaygınlığına ve birçok yerde çalışma koşullarına ilişkin durumun vahametine rağmen, hükümet gerekli önlemleri almamakta diretiyor; işçi güvenliğine ilişkin denetimlerin gerektiği gibi yapılmamasına göz yumuyor. Kayıt dışı, enformel istihdamla mücadele etmesi gerekirken, bu tür istihdamlarla mücadele konusundaki politikasızlığı ile bu tür emeği teşvik ediyor ve güvencesiz çalışma biçimlerini yaygınlaştırıyor. İşçi sağlığı ve iş güvenliğine dair önlemler almak yerine, kar hırsını, sermayeyi işçilerin hayatlarına, hayatlarımıza tercih ediyor. Bu tutum sürdükçe ve hükümet ilgili uluslararası sözleşmeleri imzalamadığı sürece her gün kadın, erkek, çocuk birçok emekçi hayatını kaybedecek. Geçtiğimiz yıl 8 Mart ta Adıyaman daydık, bugün Yalvaç tayız. Bugün bizi Yalvaç a getiren neden, sesimizi Adıyaman dan duyurmamızı gerektirenle maalesef aynı. Çünkü birileri ceplerini doldursun, ülke ekonomisi gelişsin diye hayatımız hiçe sayılıyor; hayatlarımız üzerinden pazarlıklar yapılıyor. Çünkü devlet ve işveren eliyle göz göre göre öldürülüyoruz. Mevsimlik tarım işçileri ne yazık ki basının, kamuoyunun daha da vahimi yetkililerin gündemine ancak öldüklerinde girebiliyor. Oysa tarım işçilerinin çalışma koşulları; sosyal güvenceden yoksunluk, kayıt dışılık, çok düşük ücretler ve uzun çalışma saatleri nedeniyle yani insana yaraşır istihdam gereğinin tam aksi ucunda ne varsa içerdiği için gündemde olmalı. Bu koşulları değiştirmeye yönelik önlemler alınmalı, yetkililer bu konuda bir an önce bir politika belirleyerek, ilgili yaptırımları hayata geçirmeli. Tarım işçilerinin önemli bir çoğunluğunu, toplumun istismara açık olan kesimi, kadınlar, çocuklar, etnik azınlıklar ve düzensiz göçmenler oluşturuyor. Tarım işçiliğinin kayıtsızlık niteliği ve formel olmayışı, kısa dönemliliği gibi nedenlerin yanında, kadın istihdamını niteliği ve çalışma koşullarını iyileştirecek biçimde artırmayı hedef alan genel bir politikasızlık hali, kadın tarım emekçilerini korumasız bırakıyor. Tarım işçisi kadınlar hem gündelik ev işlerinde, hem de tarım işinde kötü koşullarda ve uzun çalışma sürelerinde çalışmaktan kaynaklı olarak, hayatlarını ileriki dönemlerde de etkileyebilecek ciddi sağlık sorunları yaşıyorlar. Bunun yanında aynı Yalvaç ta olduğu gibi balık istifi yüklendikleri minibüslerde hayatlarını kaybediyor, yaralanıyorlar. Hem düşük ücretle çalıştırılıyorlar, hem de göç yollarında ve gittikleri bölgelerde taciz, tecavüz, kadın cinayetlerine maruz kalma riskine çok açıklar. İçinde bulundukları istihdamın enformel niteliği nedeniyle bu tür durumların önüne geçecek, bu gibi durumlarda haklarını talep edebilecek mekanizmalara erişmeleri ve örgütlü bir biçimde seslerini duyurabilmeleri mümkün değil. Çünkü onlar kayıtsızlar ve bu nedenle görünmezler. Bu nedenle iş kazalarında değil de trafik kazalarında can veriyorlar. Bizler bugün bir kez daha kadınlar ve tüm emekçiler için çalışma yaşamının tamamında, insana yaraşır çalışma koşulları, güvenli çalışma, iş ve ücret güvencesi talebimizi yineliyoruz. Bununla birlikte; daha önce de birçok kez dile getirdiğimiz taleplerimizi yineliyoruz. Mevsimlik tarım işçilerinin temel haklardan yararlanmalarını sağlayacak yasal düzenlemeler bir an evvel yapılmalıdır. Güvencesiz, kayıt dışı çalışmaya son verilmeli, Herkese güvenceli iş olanakları sağlanmalıdır. Çocukların mevsimlik tarım işçisi olarak çalıştırılmasının önüne geçilmelidir. Kadın mevsimlik tarım işçilerinin üzerlerindeki bakım yükünü kaldıracak çözümler üretilmeli, sağlık sorunlarının çözümü için özel politikalar uygulanmalı, kadın işçilerle erkek işçiler arasındaki ücret adaletsizliği giderilmelidir. Tarım işçilerinin tehlikeye açık araçlarla fazla sayıda taşınmasının önüne geçilmeli, araçların trafik denetimi sağlanmalıdır. Bizler evde sokakta ya da çalıştığımız yerlerde kadınlar olarak yaşadığımız baskı, şiddet ve sömürünün arkasında erkek egemen kapitalist düzen olduğunu biliyoruz. Dilimiz, rengimiz, etnik kökenimiz, inancımız farklı olabilir, çalışma alanlarımız farklı olabilir ama maruz kaldığımız sömürü aynıdır. Bizi yok sayan, emeğimiz ve bedenimiz üzerine çöreklenen bu erkek egemen tahakkümü, bulunduğumuz her noktada örgütlenerek ve dayanışma ilişkilerimizi güçlendirerek ortadan kaldıracağız. Fabrikada, hastanede, okulda büroda evde ya da tarlada fark etmez çalıştığımız her yerde bu tahakküme sessiz kalmıyor, isyan ediyor ve mücadeleyi yükseltiyoruz. Emeğimiz, bedenimiz kimliğimiz bizim. Yaşasın Kadın Dayanışması! TMMOB li kadınlar kadına yönelik şiddete karşı alanlardaydı 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Dayanışma ve Mücadele Günü kapsamında Ankara da binden fazla kadın, şiddete, kadın katliamlarına ve savaşa karşı bir araya geldi. Ankara Kadın Platformu nun çağrısıyla 22 Kasım Cumartesi günü Toros Sokak ta buluşan kadınlar Savaşa, IŞİD vahşetine, erkek egemenliğine, kadın katliamlarına, nefret cinayetlerine karşı yürüyoruz. Kadın dayanışmasında sınır yok pankartı ile Kolej Meydanı na yürüdü. TMMOB li kadınların da geniş katılım sağladığı eylemde ortak açıklamayı KESK Eş Başkanı Şaziye Köse yaptı. Açıklamada, Isparta Yalvaç ta iş cinayetiyle katledilen mevsimlik tarım işçisi kadınlar da, Yırca da zeytin ağaçlarının katledilmesine karşı mücadeleden vazgeçmeyen Yırcalı kadınlar da unutulmadı.

Marmara Depreminden Van. yazgısı...2 de Gaziantep ve Bursa da Kamulaştırma Bilirkişilik Yetki Belgesi Kursu düzenledi...5 te

Marmara Depreminden Van. yazgısı...2 de Gaziantep ve Bursa da Kamulaştırma Bilirkişilik Yetki Belgesi Kursu düzenledi...5 te sayı 248 / 1 kasım 2014 Marmara Depreminden Van depremine ülkemizin 1Kasım değişmez 20141 yazgısı...2 de Gaziantep ve Bursa da Kamulaştırma Bilirkişilik Yetki Belgesi Kursu düzenledi...5 te " # "# $ "

Detaylı

44. Dönem Çalışma Programı. TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası

44. Dönem Çalışma Programı. TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası sayı 244 / 1 eylül 2014 TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI YAYIN ORGANIDIR 44. Dönem Şubelerimizde Depreme Duyarlılık Sergisi düzenlendi 1 Eylül 2014...5 te 1 Bitlis Temsilciliğimiz yeni bürosunda hizmet

Detaylı

Yasaklara rağmen Taksim de ve her yerdeyiz

Yasaklara rağmen Taksim de ve her yerdeyiz sayı 260/ 1 mayıs 2015 TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI YAYIN ORGANIDIR 1 Mayıs 2015 Yoksul ülkelerin değişmez kaderi : Deprem Kayıpları...2 de 9.Ulusal Beton Kongresi toplandı 3 te Van da Kamulaştırma

Detaylı

birlik haberleri Eylül - Ekim 2014/Sayı 158

birlik haberleri Eylül - Ekim 2014/Sayı 158 birlik haberleri 1 TMMOB 43. Dönem Yönetim Kurulu Kararlarından 06 Eylül 2014 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında; Türkiye Barolar Birliği nin talebi üzerine; Meriç Ergene Havzası OSB müşterek

Detaylı

10. Ulaştırma Kongresi gerçekleştirildi

10. Ulaştırma Kongresi gerçekleştirildi sayı 224 / 20 eylül 2013 İMO dan ODTÜ Yoluna 20 Eylül 2013 1 dava...5 te TMH nın 477. sayısı yayımlandı...6 da TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI YAYIN ORGANIDIR 10. Ulaştırma Kongresi gerçekleştirildi 19

Detaylı

Odamız Kurum İçi Eğitim düzenliyor

Odamız Kurum İçi Eğitim düzenliyor sayı 238 / 1 haziran 2014 TMMOB 43. Olağan Genel Kurul 1 Haziran 2014 1 Sonuç Bildirisi...4 te TMMOB 43. Dönem Kurulları... 6 da TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI YAYIN ORGANIDIR Denetleme Kurulu ilk toplan

Detaylı

Odamız tüm enerjisiyle yeni döneme hazır!

Odamız tüm enerjisiyle yeni döneme hazır! sayı 216 / 10 haziran 2012 TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI YAYIN ORGANIDIR Odamız tüm enerjisiyle yeni döneme hazır! İMO yeni yönetmeliklerin mesleki denetime 10 Haziran etkilerini 2012 1 masaya yatırdı...6

Detaylı

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası 44. Dönem Çalışma Programı. 1) Çalışma anlayışımız, ilkelerimiz, görev ve sorumluluklarımız

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası 44. Dönem Çalışma Programı. 1) Çalışma anlayışımız, ilkelerimiz, görev ve sorumluluklarımız TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası 44. Dönem Çalışma Programı 1) Çalışma anlayışımız, ilkelerimiz, görev ve sorumluluklarımız Yönetim Kurulu, Genel Kuruldan aldığı yetki ve sorumluluğu yerine getirebilmek

Detaylı

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Necatibey Cad. No:57 Kızılay / Ankara Tel: 0.312.294 30 00 - Faks: 0.312.294 30 88 www.imo.org.tr imo@imo.org.

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Necatibey Cad. No:57 Kızılay / Ankara Tel: 0.312.294 30 00 - Faks: 0.312.294 30 88 www.imo.org.tr imo@imo.org. TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Necatibey Cad. No:57 Kızılay / Ankara Tel: 0.312.294 30 00 - Faks: 0.312.294 30 88 www.imo.org.tr imo@imo.org.tr Baskı: Mattek Matbaacılık, Basın, Yayın Tanıtım San. Tic.

Detaylı

genç-imo 8. Öğrenci Meclisi Antalya da gerçekleştirildi

genç-imo 8. Öğrenci Meclisi Antalya da gerçekleştirildi sayı 258/ 1nisan 2015 1 Nisan 2015 1 genç - İMO 8.öğrenci meclisi Antalya da gerçekleştirildi...2 de Japon meslektaşımızın intiharı mesleki ve insani ders niteliğindedir...4 te TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Başyazı... 2. Merhaba... 4. Şube Genel Kurulumuz... 6. Şubat-Mart 2014 Etkinliklerimiz... 10

İÇİNDEKİLER. Başyazı... 2. Merhaba... 4. Şube Genel Kurulumuz... 6. Şubat-Mart 2014 Etkinliklerimiz... 10 TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ haber bülteni Yıl: 29 - Sayı: 175 / Mart 2014 İki ayda bir yayınlanmaktadır. Sahibi: İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi adına İnş. Müh. Ayhan EMEKLİ Sorumlu

Detaylı

genç-imo 6. Yaz Eğitim Kampı tamamlandı

genç-imo 6. Yaz Eğitim Kampı tamamlandı sayı 245 / 15 eylül 2014 Kurul Komisyonlar ilk toplan larına başladı 15 Eylül...3 te 2014 1 İşçilere Değil Ka llere Barikat!...4 te İhmal katliama dave ye çıkardı.. 5 de TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI

Detaylı

TÜRBANLA ÖRTÜLMEK İSTENEN BU ÜLKENİN GERÇEK GÜNDEMİDİR

TÜRBANLA ÖRTÜLMEK İSTENEN BU ÜLKENİN GERÇEK GÜNDEMİDİR TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, 1 Şubat 2008 tarihinde türban tartışmalarıyla ilgili bir basın açıklaması yaptı... TÜRBANLA ÖRTÜLMEK İSTENEN BU ÜLKENİN GERÇEK GÜNDEMİDİR Türkiye nin gündemine

Detaylı

SUNUŞ. TMMOB Makina Mühendisleri Odası. Bursa Şubesi Haber Bülteni

SUNUŞ. TMMOB Makina Mühendisleri Odası. Bursa Şubesi Haber Bülteni SUNUŞ TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Haber Bülteni Yerel Süreli Yayın Ayda Bir Yayınlanır. Basım Tarihi : 6 Aralık 2010 Kasım 2010 Sayı : 124 MMO Bursa Şubesi Adına Sahibi İbrahim MART Sorumlu

Detaylı

13. BASIN AÇIKLAMALARI

13. BASIN AÇIKLAMALARI 13. BASIN AÇIKLAMALARI 24. Çalışma Dönemi nde ülkemizi, toplumumuzu ve mesleğimizi ilgilendiren konularda; kamuoyunu bilgilendirmek, görüşlerimizi paylaşmak ve karar vericileri uyarmak amacıyla basın açıklamaları

Detaylı

TMMOB 224 EK ISSN 1300-7300

TMMOB 224 EK ISSN 1300-7300 TMMOB Habe r Bült en i 224 EK ISSN 1300-7300 2014 KADIN. ÖZEL EKI 3 TMMOB Yayın Türü: Yerel Süreli Yayın Haber Bülteni Eki Oda birimlerine ve üyelere ücretsiz gönderilir. Yayın İdare Merkezi Atatürk Bulvarı

Detaylı

ÇMO, 22. yaşına girdi. Aynı gün I. Geleneksel Çevreye Duyarlı Basın Ödülü törenin de gerçekleştirildi. Sayfa 2 de

ÇMO, 22. yaşına girdi. Aynı gün I. Geleneksel Çevreye Duyarlı Basın Ödülü törenin de gerçekleştirildi. Sayfa 2 de AYLIK GAZETE Haziran 2014 / Sayı 13 basinyayin@cmo.org.tr ÇMO 22 YAŞINDA ÇMO, 22. yaşına girdi. Aynı gün I. Geleneksel Çevreye Duyarlı Basın Ödülü törenin de gerçekleştirildi. Sayfa 2 de HAFTASONU ANKARA

Detaylı

Polis devletine. doğru sağlam adım. Tarihi Eserler Sempozyumu nun 1. Duyurusu yapıldı. 1 Mart 2015 1

Polis devletine. doğru sağlam adım. Tarihi Eserler Sempozyumu nun 1. Duyurusu yapıldı. 1 Mart 2015 1 sayı 256/ 1 mart 2015 1 Mart 2015 1 Polis Devletine doğru sağlam adım...2 de TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI YAYIN ORGANIDIR Polis devletine Özgecan İsyanımızdır, Kararlıyız, Kadın Cinayetlerini Durduracağız!...4

Detaylı

Meslek Etiği ARALIK2014.SAYI17. RANT POLİTİKALARINA DAYANAN ÜRETİM SÜRECİ VE İŞ GÜVENLİĞİ Bahattin ŞAHİN

Meslek Etiği ARALIK2014.SAYI17. RANT POLİTİKALARINA DAYANAN ÜRETİM SÜRECİ VE İŞ GÜVENLİĞİ Bahattin ŞAHİN Güneymimarlık T M M O B M M A R L A R O D A S I A D A N A Ş U B E S İ ARALIK2014.SAYI17 Meslek Etiği RANT POLİTİKALARINA DAYANAN ÜRETİM SÜRECİ VE İŞ GÜVENLİĞİ Bahattin ŞAHİN ETİK: DEĞİŞENİN İÇİNDEKİ DEĞİŞMEYENLER

Detaylı

İMAR AFFIYLA YENİ FELAKETLERE DAVETİYE ÇIKARILMIŞTIR TMMOB NIN TÜRKİYE GÜNDEME İLİŞKİN AÇIKLAMALARI:

İMAR AFFIYLA YENİ FELAKETLERE DAVETİYE ÇIKARILMIŞTIR TMMOB NIN TÜRKİYE GÜNDEME İLİŞKİN AÇIKLAMALARI: YÜKSEK ÖĞRENİM SİSTEMİ PARAMPARÇA Yeni YÖK Yasası Taslağı nın hazırlıkları tamamlandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan tasarı, Bakanlar Kurulu na sunulmaya hazır hale geldi. Taslak aynen kabul

Detaylı

çalışma programı tmmob makina mühendisleri odası bursa şube

çalışma programı tmmob makina mühendisleri odası bursa şube 13. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI Çalışma programımız; dünyaya bakışımızı, sistem içerisinde duruşumuzu, safımızı ve çalışma anlayışımızı ortaya koyan, yapacağımız çalışmaları ve gerekçelerini açıklayan, en geniş

Detaylı

çalışma programı tmmob makina mühendisleri odası bursa şube

çalışma programı tmmob makina mühendisleri odası bursa şube 14. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI 1. Giriş Çalışma programımız; dünyaya bakışımızı, sistem içerisinde duruşumuzu, safımızı ve çalışma anlayışımızı ortaya koyan, yapacağımız çalışmaları ve gerekçelerini açıklayan,

Detaylı

11. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve Fuarı

11. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve Fuarı YIL: 27 SAYI: 283 Nisan 2013 11. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve Fuarı 17-20 Nisan 2013 MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi - İZMİR Enerji Konfor Çevre Ekonomi Organizasyonlarınızda TEPEKULE ayrıcalığını

Detaylı

7. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

7. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ANKARA ŞUBESİ 7. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2012-2014 25 OCAK 2014 ANKARA TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ANKARA ŞUBESİ 7. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi

Detaylı

ARALIK 2012 YIL: 22 SAYI: 86 ISSN 1300/3534

ARALIK 2012 YIL: 22 SAYI: 86 ISSN 1300/3534 ARALIK 2012 YIL: 22 SAYI: 86 ISSN 1300/3534 Aralık 2012 YIL: 22 SAYI: 86 ISSN 1300/3534 2 AYDA BİR YAYINLANIR. YAYGIN SÜRELİ YAYINDIR. ÜCRETSİZDİR. www.hkmo.org.tr HKMO Adına Sahibi: Ertuğrul Candaș Genel

Detaylı

TMMOB den GAZETESİ NDEN ALDIK HABERİ: TMMOB YASASI AKP NİN 150 MİLYAR LİRALIK RANTINA ENGEL OLDUĞU İÇİN DEĞİŞTİRİLİYORMUŞ

TMMOB den GAZETESİ NDEN ALDIK HABERİ: TMMOB YASASI AKP NİN 150 MİLYAR LİRALIK RANTINA ENGEL OLDUĞU İÇİN DEĞİŞTİRİLİYORMUŞ GAZETESİ NDEN ALDIK HABERİ: TMMOB YASASI AKP NİN 150 MİLYAR LİRALIK RANTINA ENGEL OLDUĞU İÇİN DEĞİŞTİRİLİYORMUŞ, 1 Aralık 2012 tarihli Sabah gazetesinde yayımlanan TMMOB yasa değişikliğiyle ilgili 150

Detaylı

BÜLTEN ÇALIŞMA MECLİSİ 9 YIL ARADAN SONRA TOPLANDI ISSN: 2147-6497 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI HABER BÜLTENİ

BÜLTEN ÇALIŞMA MECLİSİ 9 YIL ARADAN SONRA TOPLANDI ISSN: 2147-6497 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI HABER BÜLTENİ T.C. ÇALIŞMA VE ISSN: 2147-6497 BÜLTEN T.C. ÇALIŞMA VE ÇALIŞMA VE HABER BÜLTENİ ÇALIŞMA MECLİSİ 9 YIL ARADAN SONRA TOPLANDI SAYI : 4 EYLÜL-EKİM 2013 ÇSGB BÜLTEN ÇALIŞMA VE HABER BÜLTENİ Sayı:4 Eylül-Ekim

Detaylı

TMMOB DEN TMMOB 37. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI

TMMOB DEN TMMOB 37. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI TMMOB DEN TMMOB 37. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI Sunuş TMMOB, ülkemizdeki mühendisleri ve mimarları, mesleki, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda ve onların içinde yer aldıkları bütün süreçlerde temsil etmek,

Detaylı

Sube den Haberler. Tmmob MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBE

Sube den Haberler. Tmmob MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBE Sube den Haberler Hidropol Mühendislik Makina Elektrik Elektronik San. Tic. Ltd. Şti. Abdulkadir Geylani Cad. 1422. Sk. No: 4 Ostim - Ankara / TÜRKİYE Tel: +90 312 354 88 71 Faks: +90 312 354 86 81 info@hidropol.com

Detaylı

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi nin aylık yayın organıdır. İMO Ankara Şubesi üyelerine ücretsiz gönderilir.

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi nin aylık yayın organıdır. İMO Ankara Şubesi üyelerine ücretsiz gönderilir. Sayı: 2008/12 Aralık 2008 içindekiler 2 Başyazı 3 İnşaat Mühendisliği Haftası Etkinlikleri 8 Sonbahar Dönemi Seminerleri Yapıldı 12 14 15 18 21 28 32 Hidroelektrik Santrallerin Yapımı İle İlgili İMO Görüşü

Detaylı