Çevre talanına yasal kılıf

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Çevre talanına yasal kılıf"

Transkript

1 sayı 250 / 1 aralık 2014 Küçük kıyamet ten 1Aralık büyük 2014 trajedi ye ülkemizin deprem gerçeği...2 de TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI YAYIN ORGANIDIR Kadına yönelik şiddetin karşısında dayanışmanın yanındayız...4 te Şubelerden haberler...9 da AVM ler, HES ve toplu konut projeleri artık ÇED raporundan muaf tutulacak Çevre talanına yasal kılıf Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği ni bir yıl aradan sonra yeniden değiştirdi. 25 Kasım 2014 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan değişikliğe göre, alışveriş merkezleri, toplu konut projeleri, orman alanlarının dönüştürülmesi projeleri, 100 km ve altı demiryolu projeleri, hastane projeleri ÇED kapsamından çıkarıldı. Yapılan değişikliğin anlamı nettir: Çevre talanına yasal zemin hazırlanmış, çevre ve insan yaşamı hiçe sayılmıştır. Meslek Odaları kamu yararı gereği konunun takipçisi olacaktır. Kadına yönelik şiddetin karşısında dayanışmanın yanındayız 3 de 25 Kasım, 1960 yılından bu yana kadına yönelik şiddetle mücadelenin günüdür. O tarihte Mirabel Kardeşler olarak bilinen üç kadın, cezaevindeki eşlerini ziyaretten dönerken baskıcı Dominik Cumhuriyeti nde, tecavüze uğradılar ve öldürüldüler. O günden bu yana 25 Kasım, kadına yönelik şiddeti görünür kılma, anlatma ve anlama günüdür. Kadınlar, 25 Kasım da dünyanın her yerinde fiziksel, cinsel, psikolojik ve ekonomik şiddetin hemcinsleri üzerinde yarattığı tahribatı kampanyalarla anlatmaya çalışmakta, farkındalık yaratmaktadır. Çünkü dünyanın hemen hemen her köşesinde kadınlar şiddete maruz kalmakta ve sistemin tüm araçları bu şiddeti üretmektedir. Örneğin Nijerya da kız çocukları kaçırılıyor, zorla başları kapatılarak evlendiriliyor; Şengal de binlerce Ezidi kadın IŞİD çeteleri tarafından kaçırılıyor, soy bozumu adı altında pazarlarda satılıyor, tecavüze uğruyor; Suriye de savaştan kaçan kadınlar sığındıkları ülkelerin en iyi ihtimalle kamplarında yaşıyor, değilse sokaklarında taciz ve tecavüze maruz kalıyor; kadınlar göç ettikleri ülkelerde ucuz işgücü olarak kullanılıyor.

2 2 1Aralık 2014 Küçük kıyamet ten büyük trajedi ye ülkemizin deprem gerçeği * Bu yazı İMO Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Ersan tarafından İTÜ Vakfı Dergisinin deprem özel sayısı için hazırlanmıştır İstanbul depremi kayıtlarda küçük kıyamet olarak geçmektedir. Olası bir İstanbul depreminin ülkemiz için büyük trajedi olacağı ifade edilmektedir. Anadolu coğrafyası, küçük kıyamet ten büyük trajedi ye yol almaktadır. Bu gerçek bizleri tek bir soruyla karşı karşıya bırakmaktadır: Ülkemizde yapılaşma ve kentleşme deprem gerçeğiyle uyumlu mudur? Mayıs 526 Antakya depreminden 2011 Van depremine, ülke topraklarımız defalarca depreme maruz kalmış; 1903 yılından günümüze meydana gelen 26 büyük depremde yaklaşık 100 bin insanımız hayatını kaybetmiştir. Dolayısıyla yukarıdaki soru kadim çağlardan bu yana ne yazık ki güncelliğini hiç yitirmemiştir. Bugünün temel meselesi, bu sorunun gelecekte dayanaksız bırakılmasıdır. Bir başka ifade ile bir doğa olayı olan depremin doğal afet halinde yaşanmamasının önüne geçilip geçilmeyeceğidir. İnşaat mühendisliği bu soruya kendi mesleki disiplini çerçevesinde yanıt vermekle kalmamış, deprem bilincinin oluşturulması, deprem önlemleri ile ilgili toplumun eğitilmesi, inşaat mühendislerinin niteliğinin yükseltilmesi, konuyla ilgili kamuoyunu bilgilendirmeye kadar geniş bir yelpazede sorumluluğunu yerine getirmeye çalışmıştır. Bu noktada bir parantez açarak İnşaat Mühendisleri Odası nın kurulduğu 1954 yılından bu yana konu ile ilgili girişimlerini hatırlatmak isterim. Çünkü hafıza tazeleme, sorunuza da doğrudan yanıt niteliği taşıyacaktır. Çünkü Odamız her zaman diliminde asli olarak durum tespitinde ziyade ileriye dönük neler yapılması gerektiği üzerinde ısrarla durmuştur. Odamız açısından tılsımlı kavram yapı denetimi olmuş, denetim sisteminin eksiksiz hayata geçirilmesi doğrultusunda görüş ve öneri oluşturmuş, bunları hem kamuoyuyla hem de kamu idaresi ile paylaşmıştır. Örneğin o günlerde İMO tarafından geliştirilen Yapı Polisi önerisi dikkat çekicidir, önemlidir, günün şartlarına uygun hale getirildiğinde bugün bile uygulanabilecek özellikler taşımaktadır. Bugün ısrarla üzerinde durulan yapı denetimi sisteminin öncülü sayılabilir. İlginç bir noktayı belirtmek istiyorum: Yapı Polisi önerisi, Şubat 1961 yılında toplanan İMO 7. Genel Kurulu nda ilk kez dile getirilmiştir. Yer İstanbul Teknik Üniversitesi Gümüşsuyu Konferans Salonu dur. İTÜ bu tarihsel öneriye ev sahipliği yapmıştır. Yapı Polisi önerisi milat olarak alınırsa İnşaat Mühendisleri Odası nın, 1999 depremlerinden sonra konu ile ilgili hemen her girişimin içinde yer aldığını, Deprem Konseyi ve Deprem Şurası nın çalışmalarına katılıp görüş bildirdiğini, 2001 yılında çıkartılan ve ancak uygulaması 19 ille sınırlı tutulan 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunu yla ilgili görüş ve önerilerini kamuoyu ve ilgili idare ile paylaştığını, kendi olanaklarıyla deprem ve yapı denetimi konulu çok sayıda bilimsel etkinlik düzenlediğini, güvenli ve nitelikli yapı üretiminin sağlanması ve mühendislik uygulamalarının niteliğinin yükseltilmesi amacıyla Yetkin Mühendislik tartışmasını başlattığını, derinleştirdiğini ve uygulamaya aldığını, bunları yaparken aynı zamanda üyelerinin eğitimine ağırlık verdiğini, meslek içi eğitimler, kongre ve sempozyumlarla mesleki uygulamaların niteliğini yükselttiğini, Serbest İnşaat Mühendisliği (SİM), İşyeri Tescil Belgesi (İTB) gibi uygulamalarla meslektaşlarını denetlemeye çalıştığını, hatta sadece Oda üyelerini değil, yapı üretim sürecinin önemli unsuru olan usta ve kalfaların eğitiminde de rol üstlendiğini vurgulamalıyım. Bu vurgulara ilaveten ifade edilmelidir ki siyasi erk ne o günlerdeki Yapı Polisi önerisine sıcak bakmış ne de ondan sonra İMO tarafından geliştirilen diğer önerileri uygulamaya almıştır. Bu durum aslında bir başka sorunlu noktaya temas etmektedir. Gelmiş geçmiş siyasi iktidarlar meslek örgütlerini yok saymış, önerileri duymazdan gelmiş, katılımcılık ne yazık ki uygulanmamıştır. Son birkaç yıldır meslek örgütlerine karşı tutum daha da dikkat çekici bir hal almıştır. Son dönemde yapılan düzenlemeler, meslek örgütlerini yapı üretim sürecinin dışına çıkartacak, Oda-üye ilişkisini kopartacak, Odaları ekonomik yönden zayıflatacak, Odaların kamu adına yaptığı denetim kanallarını kapatacak özellikler taşımaktadır. Bu düzenlemelerin Türkiye nin bir deprem ülkesi olduğu gerçeğini görmezden geldiği ne kadar açıksa, sağlıklı yapılaşmanın ve kentleşmenin sağlanamadığı da aynı oranda gerçektir. Geleceğe dair öneri yapılırken, ister istemez durum tespitinde bulunmak, önerilerin dayanağı yerine geçecektir. Tezimizi birkaç tespite oturtuyoruz. Birincisi şudur: Türkiye bir deprem ülkesidir. Ülkemiz, dünyanın önemli deprem kuşakları üzerindedir. Ülke topraklarının yüzde 66 sı 1. ve 2. derecede deprem bölgesinde yer almakta, nüfusu bir milyonun üzerindeki 11 büyük kent, ülke nüfusunun ise yüzde 70 i ve büyük sanayi tesislerinin yüzde 75 i deprem tehlikesi altında bulunmaktadır. İkinci tespitimiz ise yapı stokumuz ve yapı üretim esasları ile ilgili mevzuatın ülkenin deprem gerçeği ile çeliştiğidir. Ülkemizde yapı stokunun hali içler acısıdır. Yapı stokumuz tehlikenin boyutunu gözler önüne sermektedir. Ülkemizde yaklaşık yirmi milyon yapı bulunmakta, ancak stokun ayrıntılı bir envanteri çıkarılmadığı için depremde bir bütün olarak nasıl bir davranış sergileyeceği bilinmemektedir. Bilinen, mevcut binaların % 60 ının iskânsız, % 60 ının 20 yaşından büyük olduğudur. Kaldı ki Marmara, Düzce ve Van depremleri yapı stokumuzla ilgili iyimser yorum yapmanın mümkün olmadığını ortaya çıkarmıştır. İnşaat mühendisliği eğitimi, yapı üretim süreci, yapı denetimi ve ilgili mevzuat bizzat sorunludur. İnşaat mühendisliği eğitiminin niteliği her zaman tartışma konusu olmuş, meslek içi eğitim istenilen düzeyi ve yaygınlığı yakalayamamış, mühendislik hizmeti almadan yapı üretilmesinin önüne geçilememiş, imzacılık önlenememiş, güvenli ve nitelikli yapı üretimi sağlanamamış, yapı denetimi işlevselleştirilememiş, uygulamada ortaya çıkan sorunlar giderilememiş, ilgili mevzuat alanın ihtiyaçlarını karşılayamamış, mevzuat hazırlama sürecine meslek odaları, üniversiteler dahil edilmemiş, ben yaptım oldu anlayışı kamu idaresinin yönetme tarzı haline gelmiştir. Tablonun en vahim tarafı da, yapı üretim sürecinin niteliksizliğinin ve üretim sürecinin denetimsizliğinin neden olduğu olumsuzlukların kader gibi algılanması, yer hareketlerine ve zemine uygun yapı üretmenin depremi tehlike olmaktan çıkartacağı gerçeğinin görülmemesidir. Nihayetinde tespitleri toparlarsak ülkemizi, kentlerimizi, yapılarımızı depreme karşı hazırlamanın iki temel yolu bulunduğu görülecektir. İlki mevcut yapı stokunun iyileştirilmesi, güçlendirilmesidir. İkincisi ise yapı üretim sürecinin denetlenmesidir. İlki, mevcut olumsuzluğu azaltmayı amaçlamaktadır. İkincisi ise geleceği kazanmakla ilgilidir. İnşaat Mühendisleri Odası iki yolu da önemsemekte ve fakat geleceği kazanmanın önemine ayrıca vurgu yapmaktadır. Bu sorunun salt yapı üretimiyle ilgili olduğunu düşünmek bizleri çözüm noktasından uzaklaştıracaktır. Konuyla ilgili tartışmaların arka planında yaşama ve insana yaklaşım yer almaktadır ki, bu, nasıl bir Türkiye sorusuna da yanıtı içermektedir. Çünkü bugün ülkemizde kentsel dönüşüm projeleri kapsamında, kentsel değerler, kentlilerin ortak kullanım alanları, kent merkezinde bulunan yüksek rant sağlayacak alanlar, kıyılar, meralar, kışlaklar, sit alanları, tarihi kaleler, tersaneler, benzeri tüm varlıklar sermaye gruplarının kullanımına açılmaktadır. Aynı şekilde deprem sonrası toplanma alanları bile yok edilmektedir. Meslek Odaları ve üniversitelerle simgeleşen teknik, bilimsel ve mesleki gereklilikler göz ardı edilmektedir. Rant odaklı projeler ve vatandaşı müşteri gibi gören yaklaşım, insan odaklı projeler ve sosyal devlet uygulamalarına tercih edilmektedir. Toplumsal hayat insani ihtiyaçların karşılanması, temel hak ve özgürlüklere kamu güvencesi sağlanması temelinde değil de, kâr hırsı esasına göre düzenlenmektedir. Kamuoyunun malumu olduğu üzere, inşaat mühendisliği medeniyet mühendisliği olarak görülmektedir. Çünkü mesleğimiz medeniyetleri görünür kılacak ve medeniyetlerin izlerini taşıyan eserleri geleceğe aktaracak özellikler taşımaktadır. Yine malum olduğu üzere, İnşaat Mühendisleri Odası kamu yararını ve mesleki etik ilkeleri tartışılmaz kabul etmekte ve bunun gereğini yerine getirmeye çalışmaktadır. Mesleğimizin medeniyetlerin yapıcısı ve taşıyıcısı olduğu gerçeği ile kamu yararı ilkesinin yan yana geldiği zemin, insan odaklı yatırımların, yaşanabilir kentlerin, güvenli ve sağlıklı yapılaşmanın garantisidir. Depremin yıkıcı etkisi ancak ve ancak böyle bir yaklaşımla ortadan kaldırılabilir. Aksi halde büyük trajedi yi önlemek mümkün olmayacaktır.

3 1Aralık 2014 Çevre talanına yasal kılıf Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) kavramının tarihi hayli eskilere dayanıyor. İlk kez Ağustos 1983 te 2872 sayılı Çevre Kanunu nun 10. maddesiyle mevzuata girdi. O günden bugüne ÇED mevzuatı pek çok kez değiştirildi. Yaklaşık 20 ye yakın değişiklik yapıldı. Daha eskilere gitmeye gerek yok. Ancak bugün değiştirilen ÇED Yönetmeliği nin bundan bir sene önce Ekim 2013 te çıkarıldığını hatırlayacak olursak, ÇED konusunun AKP iktidarının yakın ilgisinde bulunduğu ve bunun da son derece manidar olduğu belirtilmelidir. Peki, AKP iktidarı ÇED konusuyla neden ilgileniyor? Çünkü büyük ölçekli projelerin çevreye olan etkisini değerlendiren bu raporlar, çevrenin akıbetini belirlemektedir. Projenin çevreye olumsuz etkisi varsa proje gerçekleşme şansı bulamıyor, aksi durumda proje hayata geçiyor. AKP iktidarı büyük ölçekli projelerin çevrede yarattığı tahribatı değil de, projenin yaratacağı rantı önemsediğinden, projelerin önünde yasal engel çıkmaması amacıyla ÇED Yönetmeliği nde değişikliğe gidiyor. Bir başka ifade ile büyük projeleri alan firmaların elini rahatlatmak istiyor. Amasra da termik santral yapılmasını, boğaza üçüncü köprü inşa edilmesini, Yırca ya santral kurulması önünde engel istemiyor. Bu uğurda zeytin ağaçlarını, Amasra nın doğal ve kültürel hayatını, İstanbul ormanlarını hiçe sayıyor. Yönetmelikte son yapılan değişikliğin adeta adrese teslim olduğu anlaşılıyor. Düşünün ki, golf tesisleri, AVM ler ÇED dışı tutuluyor, toplu konut yani TOKİ projeleriyle ilgili ise gözle görülür bir esneme sağlanıyor. Şimdiye dek defalarca dile getirmiş ve AVM Hükümeti kavramını kullanmıştık. Bu hükümet AVM, TOKİ hükümetidir. Son değişiklik bunu bir kez daha tescil etmiştir. Yönetmelik uygulamaya alındığında ne olacağı sorusu önem kazanmaktadır. Kaçınılmaz bir çevre felaketi ile karşı karşıya kalacağımız çok açık. Orman, su havzası, yer altı suları, yeşil alan, kültürel ve tarihi doku, doğal hayat demeden isteyen istediği yere İsteyen istediği büyük ölçekli projenin temelini atıp uygulamaya başlayabilecek. Yönetmelik ve yönetmelikle düzenlenen muafiyetler nedeniyle ne bölge halkı ne çevreciler ne üniversiteler ne de meslek odaları hesap soramayacak, yargı yoluna başvuramayacak. Yönetmelikle Türkiye nin talan düzeni resmiyet kazanmış olacak. Hukuki durumu değerlendirecek olursak, Yönetmeliğin geçici 1. Maddesi ile 25 Kasım 2014 tarihinden önce ÇED Başvuru Dosyası veya Proje Tanıtım Dosyası Valiliğe ya da Bakanlığa sunulmuş projeler hakkında yeni Yönetmeliğin lehte olan hükümlerinin uygulanabileceği düzenlenmiştir. Yani muafiyet önceki projeler için de geçerli olacak. İtirazlar ise, Yönetmeliğin Resmi gazetede yayımından itibaren 60 gün içerisinde tamamının ya da tek tek maddelerinin iptali için ilgilileri tarafından Danıştay a dava açılabilir. TMMOB ve bağlı Odaları, kendi meslek alanlarıyla ilgili olarak toplumsal ve kamusal yarar ilkesini gözeterek dava açabilir, şimdiye kadar pek çok dava da açılmıştır. Meslek Odaları, kamu yararını gözeterek, talan düzenine karşı mücadelelerine devam edecektir. Su Yapıları Kurulu ilk toplantısını düzenledi Ankara da Kamulaştırma Bilirkişiliği Yetki Belgesi Yenileme Kursu düzenlendi Afet Hazırlık Müdahale Kurulu ilk toplantısını düzenledi Su Yapıları Komisyonu, ilk toplantısını 15 Kasım 2014 tarihinde Oda merkezinde gerçekleştirdi. Toplantıya, Murat Gökdemir, Ahmet Göksoy, Türkay Baran, İhsan Kaş, Onur Dündar, Şahnaz Tiğrek, komisyondan sorumlu Oda Yönetim Kurulu Üyesi Tansel Önal ve Kurul Sekreteri Şafak Altan katıldı. Toplantıda, kurulun 43. Çalışma Dönemi nde yürüttüğü çalışmalar aktarıldı ve 44. Dönemde yapacağı çalışmalar ele alınarak, programı oluşturuldu. Kurul başkanı ve raportörünün belirlendiği toplantıda, kurul başkanlığına ŞahnazTiğrek, raportörlüğe Onur Dündar getirildi. Odamızın düzenlediği, Ankara Şubemizin yürütücülüğünü yaptığı Kamulaştırma Bilirkişiliği Yetki Belgesi Yenileme Kursu, Kasım 2014 tarihlerinde Ankara da düzenlendi. İMO Rüştü Özal Salonunda yapılan kursa, 2009 ve daha önceki yıllardan Bilirkişi Yetki Belgesi sahibi 53 üyemiz katıldı. Kamulaştırma alanında yapılan son değişikliklerin anlatıldığı ve iki gün süren kursun sonunda sınav yapıldı. Kursun eğitimi Hakim Mehmet Şenol tarafından verildi. Kurs süresince Yeni Hukuk Muhakemeleri Kanunundaki bilirkişilikle ilgili düzenlemeler, Kamulaştırma Kanunu nun 15.maddesindeki değişiklikler, Kamulaştırmanın tarihçesi, Hukuki el atmalar, Bilirkişi rapor örnekleri ve değerlendirmeleri gibi başlıklarda eğitim verildi. Afet Hazırlık Müdahale Kurulu dönem içinde yapacağı çalışmaları değerlendirmek ve çalışma programını belirlemek üzere ilk toplantısını gerçekleştirdi. 11 Kasım 2014 tarihinde Oda merkezinde düzenlenen toplantıya kurul üyeleri, Alper İlki, Nejat Bayülke, Akif Doğan, Abdullah İncir, Özgür Bostancı, Cahit Kocaman, Cem Demir, Mustafa Cömert, Ahmet Utku Yazgan, Temel Pirli ve Oda adına sorumlu yönetim kurulu Üyesi Necati Atıcı ve Kurul Sekreteri Özge Gürses katıldı. Toplantıda, kurulun bir önceki dönem yaptığı çalışmalarla ilgili bilgi aktarıldı ve bu dönem yürüteceği çalışmaların planlaması yapıldı. Kurul başkanı ve raportörünün de belirlendiği toplantıda, başkanlığa Abdullah İncir, raportörlüğe Ahmet Utku Yazgan getirildi.

4 4 1Aralık 2014 Kadına yönelik şiddetin karşısında dayanışmanın yanındayız Dünyanın diğer coğrafyalarından manzara böyle, ancak ne yazık ki ülkemizde de durum pek içi açıcı değil. Halen gazetelerin üçüncü sayfaları kadın cinayetleriyle doludur. Bu trajediye bir de erkeklerin çok sevdiğim için öldürdüm söylemi ekleniyor. Diğer taraftan kadın cinayetlerini önlemede çözümün bir ayağı olan ceza sistemi yeterince uygulanmıyor ve genellikle tahrik indirimi yapılarak cezanın caydırıcılığı ortadan kaldırılıyor. Kadın bedeni halen siyasetin bir aracı olarak kullanılıyor. Kadınlar, çocuk sayısı, kürtaj, ilkokul çağında çocuklara dayatılan türban gibi konular bağlamında baskı altında tutuluyor. Siyasi iktidar kadın ve kadın bedeni üzerinden toplumu dizayn ediyor ve kadınları tamamen araçsallaştırıyor. Şiddetin mağdurları arasında yazık ki eğitimli, profesyonel meslek sahibi kadınlar da bulunuyor. Araştırmalar her üç kadından birinin şiddete maruz kaldığını, eğitimli kadınların da giderek daha fazla şiddete uğradıklarını ortaya çıkarıyor. Mühendis kadınlar da bu şiddet ortamından azade değil elbette. Erkek alanı olarak tanımlanan inşaat sektöründe inşaat mühendisi kadınlar var olma mücadelesi veriyor. Hayatı kaba kuvvetle değil, akılla, fikirle kurgulamanın mücadelesini veriyor. İnşaat Mühendisleri Odası olarak, kadına yönelik şiddeti yılın bir günü değil her günü mücadele alanı kılmak gerektiğine inanıyoruz; 25 Kasımın şiddetin esas temelinin tartışılmaya açıldığı bir gün olmasını diliyoruz. Biz, dünyada ve ülkemizde kadına yöneltilen her türlü şiddetin karşısında, dayanışma ve mücadelenin ise yanındayız. İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Kadın Komisyonu ilk toplantısını düzenledi Afet Riski Altındaki Alanlar ve Kentsel Dönüşüm Komisyonu ilk toplantısını yaptı İMO Kadın Komisyonu, dönem içinde yürüteceği çalışmaları değerlendirmek üzere ilk toplantısını gerçekleştirdi. 22 Kasım 2014 Cumartesi günü Oda merkezinde düzenlenen toplantıya, Saadet Gülru Yıldız, Esergül Özdemir, Feride Betül Hacımusalar, Ceren Narin, Betül Baysal, komisyondan sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ayşegül Bildirici Suna ve Komisyon Sekreteri Şafak Altan katıldı. Toplantıda öncelikle bir önceki dönem yapılan anket çalışması ve raporu değerlendirildi, ardından şubelerde kurulan Kadın İnşaat Mühendisleri Komisyonlarının çalışmaları ele alındı. Önümüzdeki dönem yürütülecek çalışmaların belirlendiği toplantıda, kadın mühendislerin yaşadığı sorunları görünür kılmak için yapılabilecek etkinlikler değerlendirildi. Bu kapsamda Oda yayınlarını daha etkin kullanma ve Şubelerin Kadın İnşaat Mühendisleri Komisyonlarıyla koordineli çalışma konularında fikir birliğine varıldı. Komisyon Başkanı ve raportörünün de belirlendiği toplantıda, Komisyon Başkanlığına Esergül Özdemir, raportörlüğe ise Feride Betül Hacımusalar seçildi. Afet Riski Altındaki Alanlar ve Kentsel Dönüşüm Komisyonu, ilk toplantısını 14 Kasım 2014 tarihinde Oda merkezinde gerçekleştirdi. Toplantıya komisyon üyeleri, Cemal Gökçe, Erdoğan Balcıoğlu, Ayhan Emekli, Volkan Bakar, Hıdır Çak, Komisyondan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Nevzat Ersan ve Komisyon Sekreteri Şafak Altan katıldı. Önceki dönem komisyon çalışmalarının değerlendirildiği toplantıda, komisyonun amacı doğrultusunda hedef ve çalışma programı oluşturuldu. Toplantıda ayrıca farklı illerden kentsel dönüşüm uygulamaları ele alındı ve mevzuat değişiklikleri değerlendirildi. Komisyon başkanı ve raportörünün de belirlendiği toplantıda, Cemal Gökçe kurul başkanlığına, Hıdır Çak raportörlük görevine getirildi yılı İşyeri Tescil Belgeleri 01 Aralık 2014 tarihinden itibaren verilmeye başlanacaktır sayılı İmar Kanunu nun 8.Maddesinin 1.Fıkrasının (I) Bendi ve Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 57. maddesinin 14. fıkrası gereğince İTB sahibi işyerlerinin büro (işyeri) tescillerini yaptırmaları ve/veya yenilemesini hiçbir şekilde geciktirmemeleri zorunludur. Oda Yönetim Kurulumuz, 2013 yılında İşyeri Tescil Belgesi nin (İTB), her yıl yeniden düzenlenmesini kararlaştırmıştır. Bu kapsamda ilk kez 2014 yılında bir yıl süre ile geçerli olmak üzere düzenlenen İşyeri Tescil Belgeleri (İTB) nin geçerlilik süresi 31 Aralık 2014 tarihinde sona erecek ve işyeri tescil kayıtları 1 Ocak 2015 tarihi itibariyle geçersiz hale gelecektir. Üyelerimizin, Ocak 2015 işlemlerinde herhangi bir aksaklık yaşamamaları için ; 1 Aralık 2014 tarihinden itibaren 2015 yılına ait İTB lerinin başvuruları Şubelerinden alınacaktır. İMO Mesleki Değerlendirme Kurulu önerisi ve İMO 44.Dönem Yönetim Kurulu 01/11/2014 tarih 12/707 no.lu kararı ile; İşyeri Tescil Belgesi; 2015 yılı İşyeri Tescil Belgesi ücreti 750.-TL olarak belirlenmiştir yılı ve önceki yıllarda İTB si geçerli olmayanlardan ayrıca geçmiş yıl onay ücreti alınmayacaktır yılı İşyeri Tescil Belgesi düzenleme başvuruları hangi tarihte yapılırsa yapılsın yüzde 10 gecikme cezası tahsil edilmeyecektir. Serbest İnşaat Mühendisi Belgesi 2015 yılı Serbest İnşaat Mühendisi (SİM) Belgesi ücreti 350.-TL olarak belirlenmiştir.

5 1Aralık Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı 1. Duyurusu yapıldı 11. Ulaştırma Kongresi 1. Duyurusu yapıldı Odamız adına İstanbul Şubemizin yürütücülüğünü yaptığı, ülkemizin deprem gerçeğine karşı alınacak önlemlerin Deprem Mühendisliği yol göstericiliğinde ele alınacağı 8. Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı nın 1. Duyurusu yapıldı Mayıs 2015 tarihlerinde İstanbul Teknik Üniversitesi Mustafa Kemal Amfi Salonunda düzenlenecek olan Konferans, Türkiye Deprem Vakfı Deprem Mühendisliği Komitesi ile ortaklaşa gerçekleştirilecek. Konferansta, bir yandan yeni yapı sistemlerinin tasarımı diğer yandan mevcut yapıların onarım ve güçlendirilmesi, Deprem Mühendisliği ışığında tartışılacak, yararlı ve yeni bulguların uygulamaya aktarımı değerlendirilecek. Akademisyenler ve uygulama alanında çalışan meslek insanları arasında bir köprünün kurulması; araştırma ve uygulamanın birlikte yürütülmesi ve depremlere karşı daha güvenli bir yapı stokunun ortaya çıkarılmasının da hedeflendiği Konferansta, Deprem Yönetmeliği nin eksiklikleri de ele alınacak. AMAÇ 1. Duyuru metni şöyle: Ülkemiz, bulunmuş olduğu coğrafya nedeniyle deprem tehlikesi altında bulunmaktadır. Bu tehlikeye karşı gerekli önlemler alınmadığı için zaman zaman yaşadığımız depremler birer afete dönüşmektedir. Deprem tehlikesi altında bulunan tüm ülkelere baktığımızda depremi afete dönüştüren ülkelerin başında gelmekteyiz. Özellikle son yıllarda daha da artan Deprem Mühendisliği konusunda yürütülmekte olan araştırma ve uygulama çalışmaları ülkemizi bilgi birikimi bakımından uluslararası ölçekte ön sıralara taşımıştır Mayıs 2015 tarihinde düzenleyeceğimiz 8. Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı gerek ülkemiz, gerekse deprem yaşayan diğer ülkeler bakımından büyük bir öneme sahiptir. Bir yandan yeni yapı sistemlerinin tasarımı diğer yandan mevcut yapıların onarım ve güçlendirilmesi, Deprem Mühendisliği ışığında tartışılarak yararlı ve yeni bulguların uygulamaya aktarılması yerinde olacaktır. Bu kapsamda deprem hasarını en aza indirmek için çalışmalar yapılırken, afet yönetimi üzerine yapılan çalışmaların güncellenmesine katkı yapmak gerekmektedir. Deprem Mühendisliği Konferansı aracılığı ile akademisyenler ve uygulama alanında çalışan meslek insanları arasında bir köprünün kurulması; araştırma ve uygulamanın birlikte yürütülmesi ve depremlere karşı daha güvenli bir yapı stokunun ortaya çıkarılması da hedeflenmektedir. Ayrıca; ülkemizde yürütülmekte olan Deprem Yönetmeliğinin güncellenmesi çalışmalarına da 8. Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı nda önemli ölçüde yer verilmesi düşünülmektedir. Konferans Konuları Deprem Tehlikesi ve Senaryoları Deprem Yer Hareketi Yerel Koşulların Etkisi ve Mikrobölgeleme Geoteknik Deprem Mühendisliği Yapısal Deprem Mühendisliği Yapı-Zemin Etkileşimi Yapı Eleman ve Sistemlerinin Analizi Deneysel Çalışmalar Deprem Yönetmelikleri Performansa Göre Tasarım Yapıların Depreme Karşı Güçlendirmesi Aktif ve Pasif Yalıtım Tarihi Yapılar ve Kültürel Miras Altyapı ve Temel Sistemleri Kent ve Bölge Planlaması Afet Yönetimi Odamız adına İstanbul Şubemizin yürütücülüğünü yaptığı 11. Ulaştırma Kongresi nin birinci duyurusu yapıldı Mayıs 2015 tarihlerinde İstanbul da düzenlenecek olan Kongre, ulaştırmanın teknik ve ekonomik boyutlarına ek olarak sosyolojik, psikolojik, çevre ve insana dair tüm boyutlarını ele almak amacıyla düzenleniyor. 11. Ulaştırma Kongresinin temel hedefleri arasında ulaştırma kararlarının ekonomiye, doğaya, çevreye, kente ve ülkeye etkileri konusunda toplumun bilinçlendirilmesi -Ulaştırma Kararlarına Halkın Katılımı ve Yöntemleri- konusu da bulunuyor. Duyuru metni şöyle: GİRİŞ 11. Ulaştırma Kongresi TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi tarafından Mayıs 2015 tarihinde gerçekleştirilecektir. Bu kongrede çok yönlü, çok sorunlu ve çok disiplinli yapısının gereği olarak, ulaştırmanın teknik ve ekonomik boyutlarına ek olarak sosyolojik, psikolojik, çevre ve insana dair tüm boyutlarıyla, bütünlük içinde ele alınmasını sağlamaya çalışmaktayız. Son zamanlarda yaşananlar, konunun hukuk boyutunun önemini ve çalışmalarımızın bu boyutu da kapsaması gereğini ortaya çıkarmıştır. Sonuç olarak, ulaştırmanın yalnız mühendislik açısından değil tüm yönleriyle kavranmasına olanak verecek katılım ve katkıları önemsiyoruz. Kongrede her zaman, dönemin koşullarına göre belli konular üzerinde yoğunlaşılarak, ülke sorunlarının ve geliştirilen çözüm önerilerinin bilimsel yaklaşımlarla tartışılmasına ve uygulama için yol gösterici sonuçlar çıkarılmasına önem verilmektedir. Bu bağlamda, İstanbul`un geleceğini karartacak çılgın projeler dönemi yaşanırken, ulaştırmanın ve dolayısıyla ulaştırma kararlarının ekonomiye, doğaya, çevreye, kente ve ülkeye etkileri konusunda toplumun bilinçlendirilmesi -Ulaştırma Kararlarına Halkın Katılımı ve Yöntemleri- konusunun 11. Kongre`nin temel hedeflerinden biri olacaktır. Bilim insanlarını ve uzmanları bu konu üzerine eğilmeye davet ediyoruz. Başlangıçtan beri, bu kongrenin uluslararası düzeyde nitelikli bilimsel çalışmalar için de bir platform olması amacı önemsenmiştir. Bu tür bilimsel çalışmalarla ilgili duyarlılığımızı ve beklentilerimizi bir kez daha vurgulamak istiyoruz. KONGRE KONULARI Yukarıda gündeme getirilmesine ilişkin çağrı yapılan özel konuya ek olarak, kongrenin bugüne dek oluşmuş bilimsellik ve ülke sorunlarına çözüm geliştirme ilkeleriyle uyumlu olmak koşuluyla bildiri konuları serbestçe seçilebilir. Buna karşın aşağıda bazı konu önerileri belirlenmiştir: Planlı gelişme koşullarının ekonomik, toplumsal, siyasal ve kültürel boyutlarıyla çözümlenmesi Yanlış yatırımların kaynak israfı, doğa ve çevreye zararları, toplumsal ve ekonomik olumsuz etkileri gibi sonuçlarının irdelenmesi Kentsel ulaştırmada toplu taşıma ağlarının, durak ve istasyonlara erişimin ve taşıma türleri arasındaki aktarmaların, zaman ve fiyat tarifelerinin eşgüdüm ve bütünlüğünün sağlanması Kentsel raylı sistem için en uygun ağ ve hat yapım önceliklerinin belirlenmesi Karayolu tünelleri ve özellikle kentiçi tünellerin işletme güvenliği ve diğer sorunlarının incelenmesi Kent içinde bisiklet kullanımı ve yaya ulaşımı koşullarının iyileştirilmesi Engelli, yaşlı ve çocuklu yolcular için ulaşımın kolaylaştırılması Yüksek hızlı demiryolu için politika, planlama, tasarım ve yapım sorunlarının ülkemizdeki uygulamalar bağlamında değerlendirilmesi Trafik kazalarının nedenleri ve kazaların azaltılması için etkin önlemler ve sonuçlarının açıklanması detaylı bilgi için: Konferans Takvimi 30 Aralık Bildiri özeti gönderilmesi 15 Ocak Bildiri özetine göre kabul/red kararlarının bildirilmesi 20 Şubat Bildiri tam metinlerinin gönderilmesi 30 Mart Bildirilerin kabul/red kararlarının veya düzeltme önerilerinin yazarlara duyurulması 10 Nisan Düzeltmeleri yapılmış bildiri tam metinlerinin gönderilmesi 20 Nisan Kayıt için son gün (Bildirilerin konferans kitabında basılması için) detaylı bilgi için:

6 1Aralık 2014 TMMOB den haberler TMMOB, DİSK, KESK ve TTB li kadınlar 25 Kasım programını Isparta Yalvaç tan başlattı TMMOB, DİSK, KESK ve TTB li kadınlar 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Dayanışma ve Mücadele Günü eylem programını geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden 17 kadın işçinin anısına Isparta Yalvaç tan başlattı. DİSK Ankara Bölge Kadın Komisyonu ndan Yasemin Öztürk, KESK Kadın Sekreteri Gülistan Atasoy, TMMOB Kadın Çalışma Grubu Başkanı Asiye Ülkü Karaalioğlu, TTB Merkez Komisyonu Üyesi Deniz Erdoğdu 17 Kasım 2014 tarihinde Yalvaç ta bir basın açıklaması yaptı. Hepimizin Fıtratında İnsana Yaraşır Koşullarda Çalışmak Var! Balık İstifi Dizildiğimiz Traktör Kasalarında, Minibüslerde Can Vermek Değil! KESK, DİSK, TMMOB ve TTB li kadınlar olarak bu yıl 25 Kasım eylem ve etkinliklerimizi, kısa bir süre önce iş cinayetlerinde kaybettiğimiz mevsimlik tarım işçisi kadınların anısına Yalvaç tan başlatıyoruz. Soma da verdiğimiz kayıpların acısını dindirmek mümkün değilken Şırnak tan, İstanbul dan, Ermenek ten, Isparta dan işçi cinayetleri haberleri aldık. Biz burada bu açıklamayı okurken de birçok yerden benzer haberler gelmeye devam ediyordur belki. Birbiri ardına gelen bu haberlerin sorumluları işverenler ve hükümet. Bu cinayetlerin yaygınlığına ve birçok yerde çalışma koşullarına ilişkin durumun vahametine rağmen, hükümet gerekli önlemleri almamakta diretiyor; işçi güvenliğine ilişkin denetimlerin gerektiği gibi yapılmamasına göz yumuyor. Kayıt dışı, enformel istihdamla mücadele etmesi gerekirken, bu tür istihdamlarla mücadele konusundaki politikasızlığı ile bu tür emeği teşvik ediyor ve güvencesiz çalışma biçimlerini yaygınlaştırıyor. İşçi sağlığı ve iş güvenliğine dair önlemler almak yerine, kar hırsını, sermayeyi işçilerin hayatlarına, hayatlarımıza tercih ediyor. Bu tutum sürdükçe ve hükümet ilgili uluslararası sözleşmeleri imzalamadığı sürece her gün kadın, erkek, çocuk birçok emekçi hayatını kaybedecek. Geçtiğimiz yıl 8 Mart ta Adıyaman daydık, bugün Yalvaç tayız. Bugün bizi Yalvaç a getiren neden, sesimizi Adıyaman dan duyurmamızı gerektirenle maalesef aynı. Çünkü birileri ceplerini doldursun, ülke ekonomisi gelişsin diye hayatımız hiçe sayılıyor; hayatlarımız üzerinden pazarlıklar yapılıyor. Çünkü devlet ve işveren eliyle göz göre göre öldürülüyoruz. Mevsimlik tarım işçileri ne yazık ki basının, kamuoyunun daha da vahimi yetkililerin gündemine ancak öldüklerinde girebiliyor. Oysa tarım işçilerinin çalışma koşulları; sosyal güvenceden yoksunluk, kayıt dışılık, çok düşük ücretler ve uzun çalışma saatleri nedeniyle yani insana yaraşır istihdam gereğinin tam aksi ucunda ne varsa içerdiği için gündemde olmalı. Bu koşulları değiştirmeye yönelik önlemler alınmalı, yetkililer bu konuda bir an önce bir politika belirleyerek, ilgili yaptırımları hayata geçirmeli. Tarım işçilerinin önemli bir çoğunluğunu, toplumun istismara açık olan kesimi, kadınlar, çocuklar, etnik azınlıklar ve düzensiz göçmenler oluşturuyor. Tarım işçiliğinin kayıtsızlık niteliği ve formel olmayışı, kısa dönemliliği gibi nedenlerin yanında, kadın istihdamını niteliği ve çalışma koşullarını iyileştirecek biçimde artırmayı hedef alan genel bir politikasızlık hali, kadın tarım emekçilerini korumasız bırakıyor. Tarım işçisi kadınlar hem gündelik ev işlerinde, hem de tarım işinde kötü koşullarda ve uzun çalışma sürelerinde çalışmaktan kaynaklı olarak, hayatlarını ileriki dönemlerde de etkileyebilecek ciddi sağlık sorunları yaşıyorlar. Bunun yanında aynı Yalvaç ta olduğu gibi balık istifi yüklendikleri minibüslerde hayatlarını kaybediyor, yaralanıyorlar. Hem düşük ücretle çalıştırılıyorlar, hem de göç yollarında ve gittikleri bölgelerde taciz, tecavüz, kadın cinayetlerine maruz kalma riskine çok açıklar. İçinde bulundukları istihdamın enformel niteliği nedeniyle bu tür durumların önüne geçecek, bu gibi durumlarda haklarını talep edebilecek mekanizmalara erişmeleri ve örgütlü bir biçimde seslerini duyurabilmeleri mümkün değil. Çünkü onlar kayıtsızlar ve bu nedenle görünmezler. Bu nedenle iş kazalarında değil de trafik kazalarında can veriyorlar. Bizler bugün bir kez daha kadınlar ve tüm emekçiler için çalışma yaşamının tamamında, insana yaraşır çalışma koşulları, güvenli çalışma, iş ve ücret güvencesi talebimizi yineliyoruz. Bununla birlikte; daha önce de birçok kez dile getirdiğimiz taleplerimizi yineliyoruz. Mevsimlik tarım işçilerinin temel haklardan yararlanmalarını sağlayacak yasal düzenlemeler bir an evvel yapılmalıdır. Güvencesiz, kayıt dışı çalışmaya son verilmeli, Herkese güvenceli iş olanakları sağlanmalıdır. Çocukların mevsimlik tarım işçisi olarak çalıştırılmasının önüne geçilmelidir. Kadın mevsimlik tarım işçilerinin üzerlerindeki bakım yükünü kaldıracak çözümler üretilmeli, sağlık sorunlarının çözümü için özel politikalar uygulanmalı, kadın işçilerle erkek işçiler arasındaki ücret adaletsizliği giderilmelidir. Tarım işçilerinin tehlikeye açık araçlarla fazla sayıda taşınmasının önüne geçilmeli, araçların trafik denetimi sağlanmalıdır. Bizler evde sokakta ya da çalıştığımız yerlerde kadınlar olarak yaşadığımız baskı, şiddet ve sömürünün arkasında erkek egemen kapitalist düzen olduğunu biliyoruz. Dilimiz, rengimiz, etnik kökenimiz, inancımız farklı olabilir, çalışma alanlarımız farklı olabilir ama maruz kaldığımız sömürü aynıdır. Bizi yok sayan, emeğimiz ve bedenimiz üzerine çöreklenen bu erkek egemen tahakkümü, bulunduğumuz her noktada örgütlenerek ve dayanışma ilişkilerimizi güçlendirerek ortadan kaldıracağız. Fabrikada, hastanede, okulda büroda evde ya da tarlada fark etmez çalıştığımız her yerde bu tahakküme sessiz kalmıyor, isyan ediyor ve mücadeleyi yükseltiyoruz. Emeğimiz, bedenimiz kimliğimiz bizim. Yaşasın Kadın Dayanışması! TMMOB li kadınlar kadına yönelik şiddete karşı alanlardaydı 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Dayanışma ve Mücadele Günü kapsamında Ankara da binden fazla kadın, şiddete, kadın katliamlarına ve savaşa karşı bir araya geldi. Ankara Kadın Platformu nun çağrısıyla 22 Kasım Cumartesi günü Toros Sokak ta buluşan kadınlar Savaşa, IŞİD vahşetine, erkek egemenliğine, kadın katliamlarına, nefret cinayetlerine karşı yürüyoruz. Kadın dayanışmasında sınır yok pankartı ile Kolej Meydanı na yürüdü. TMMOB li kadınların da geniş katılım sağladığı eylemde ortak açıklamayı KESK Eş Başkanı Şaziye Köse yaptı. Açıklamada, Isparta Yalvaç ta iş cinayetiyle katledilen mevsimlik tarım işçisi kadınlar da, Yırca da zeytin ağaçlarının katledilmesine karşı mücadeleden vazgeçmeyen Yırcalı kadınlar da unutulmadı.

7 1Aralık 2014 TMMOB den haberler Açıklanan paket bu ülkede iş cinayetlerini durduramaz! TMMOB, DİSK, KESK ve TTB, Başbakan Davutoğlu tarafından açıklanan İş Güvenliği Eylem Paketi ne ilişkin görüş ve değerlendirmelerini 13 Kasım 2014 tarihinde düzenlenen bir basın toplantısıyla kamuoyuyla paylaştı. TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, DİSK Genel Başkanı Kani Beko, KESK Eş Başkanı Şaziye Köse ve TTB İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Selçuk Erez in katıldığı basın toplantısında paketin ülkemizde yaşanmakta olan iş cinayetlerini önlemekle uzak-yakın hiçbir ilgisinin bulunmadığı kaydedildi. DİSK Genel Merkezi nde düzenlenen basın toplantısında örgütler adına ortak açıklamayı TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı okudu. Açıklama metni şöyle: AKP tarafından dün yeni bir iş güvenliği paketi açıklandı. Bu paketin ülkemizde yaşanmakta olan iş cinayetlerini engellemekle uzaktan yakından ilgisi yoktur. Çünkü, katılımcı ve demokratik bir yaklaşımla hazırlanmayan bu tür paketler deyim yerindeyse günü geçiştirmekten, yaşanan büyük iş facialarının, cinayetlerinin toplumda yarattığı tepkiyi hafifletmekten öte bir amaca hizmet etmemektedir. Siyasi iktidar çalışma hayatını emekten yana düzenlemedikçe, bu ülkede taşeronlaşma, sendikasızlaştırma durdurulmadıkça iş cinayetlerinin ve ölümlerin önüne geçilemeyecektir. Emek-meslek örgütlerinin önerileri dikkate alınmadan hazırlanan yama tedbirlerle iş cinayetlerinin engellenmesi mümkün değildir. İşçi sağlığı ve iş güvenliği için Önce insan, önce sağlık, önce iş güvenliği anlayışı taşımayan hiçbir düzenleme sorunlara çözüm getirmeyecek, iş cinayetlerini durduramayacaktır. İnsanı ve yaşamı temel almayan düzenlemeler bundan öncekiler gibi yalnızca kağıt üstünde kalacaktır. Bir taraftan özelleştirme ve taşeronlaşma teşvik edilirken, diğer taraftan esnek çalışma biçimleri, sendikasızlaştırma yaygınlaştırılırken alınacak palyatif tedbirlerle sorunlar çözülemeyecektir. Çünkü iş kazalarının asıl nedeni neoliberal politikaların alt başlıkları olan özelleştirme, taşeronlaştırma, sendikasızlaştırma, kuralsızlaştırma ve denetimsizleştirmedir. Bugüne dek DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, piyasalaştırılmış değil insan odaklı bir işçi sağlığı ve iş güvenliği düzenlenmesi için önerilerini defalarca gerek iktidarla gerekse kamuoyu ile paylaşmıştır. Görüşlerimizin hiçbiri dikkate alınmamıştır. Kazaları, iş cinayetlerini konuşurken yalnızca o olaya ilişkin teknik nedene/nedenlere takılıp kaldığımız sürece cinayetler yaşanmaya devam edecektir. İş cinayetlerinde neden, bazen ölçülmeyen karbon monoksit oranı, bazen bakımı yapılmayan cephe asansörü, bazen kapatılmayan inşaat boşluğu, bazen çadırdaki elektrik kaçağı dır. Oysa olayların asıl nedeni, yıllardır uygulanan neoliberal politikalardır, sorumluları da bu politikaları kararlaştıranlardır. AKP iktidarı ile çalışma yaşamının tüm kuralları değiştirilmiş, dönüştürülmüştür. AKP iktidara gelir gelmez yapılan ilk işlerden birisi, 4857 sayılı İş Yasası nın kabul edilmesi olmuştur. Bu yasa ile çalışma yaşamı esnekleştirilmiş, yeni çalışma türleri devreye sokulmuş, geçici istihdam, taşeronluk, kısmi süreli çalışma, telafi çalışması, çağrı üzerine çalışma, serbest zaman uygulaması, denkleştirme süresi vb. uygulamalara geçilmiş, iş güvencesi kaldırılmış, işlerin taşeronlara verilmesi kolaylaştırılmış; işçilerin tamamen patronların belirlediği koşullarda çalışmasının önü açılmıştır. İş kazalarında artışlar ve toplu ölümler nedeniyle yıllardır gündemde tutulan İş Sağlığı Güvenliği Yasası tarihli Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe konuldu. Hazırlık aşamasında sendikaların, kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütlerinin görüşü alınmasına rağmen bu görüşlerden tek bir satır bile yasaya yansıtılmadı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanan 6331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanunu isimli kitapta; Tüm çalışanlar sağlık ve güvenle çalışacak, Kuralcı değil önleyici yaklaşım, İş kazası ve meslek hastalıklarında etkin kayıt dönemi, İşyerleri acil durumlara karşı hazır olacak, İdari yaptırımlar etkinleştiriliyor ifadeleri yer aldı. Yasa her derde deva imiş gibi sunuldu ancak kazalar azalmadı, arttı. Siyasi iktidar, her ölümlü kazadan sonra yasa ve yönetmeliklerde değişiklik yapma yoluna gitti, işçi sağlığı-iş güvenliği hizmetlerinin verilmesine ilişkin AKP iktidarı tarafından uygulamaya konulan yönetmelikler, en az 10 kez değiştirildi. Ancak kazalar, katliamlar yine arttı. Şimdi yine aynı durum yaşanacak. İşçi sağlığı ve iş güvenliğinde taraflar işçi, işveren ve devlet üçlüsüdür. İşçi sağlığı ve iş güvenliği aynı zamanda hekimlik hizmetidir, mühendislik hizmetidir. Hekimler, mühendisler, mimarlar işyerlerinde işçi sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanmasında önemli bir işleve sahiptir. Mühendis ve mimarların işçi sağlığı ve güvenliği konusunda eğitimleri ve işyerlerinde verdikleri hizmetin denetlenmesi de önemlidir. Eğitim ve denetimde sendikaların yanı sıra hekim ve mühendis-mimar-şehir plancılarının örgütleri de rol üstlenmelidir. Ancak, hem TTB hem TMMOB, işçi sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin kararların alınmasında, üyelerin eğitilmesinde, üyelerinin işyerlerinde bu alana ilişkin yaptığı faaliyetlerin denetlenmesinde AKP iktidarı tarafından hep devre dışı bırakıldı. Eğitim ve denetimde kritik bir öneme sahip olan sendikalar ise 12 Eylül darbecilerinden miras kalan ve AKP iktidarının da sıkı sıkıya sarıldığı anti-demokratik yasalarla, barajlarla, yasaklarla kuşatıldı ve engellendi. Ve hep deniyor ki, ihmali olanlardan hesap sorulacak. Oysa ihmallere yol açan, yıllardır uygulanan politikalardır. İşçi sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin politikaları belirleyenler, kararları tek başına alanlar, işyerlerine, madenlere ruhsatları verenler, işyerlerini denetleyenler, uzmanların, hekimlerin eğitimlerine, mesleki eğitimlere ilişkin yetkileri verenler bellidir. AKP iktidarı ve geçmişten bugüne bu konularda rol üstlenenlerin hiçbiri masum değildir. Erdoğan ve Davutoğlu sorumluluğu sadece işverenlere yıkamaz den bu yana meydana gelen ölümlerde, insanların sakat kalmasında, işverenlerin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlarının, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlarının, madenlerdeki kazalar nedeni ile MİGEM Genel Müdürünün önemli sorumlulukları vardır. Ne yazık ki, yeni açıklanan paket, bundan öncekilerde olduğu gibi; konuya bütün olarak yaklaşmaktan uzak, sorunun merkezine inen ve ona göre çözümler üreten bir yapıda değildir. Bu paket denetim işini özelleştiren piyasacı bir pakettir. Bu ülkede iş cinayetlerinin sorumluları işyerinde gerekli tedbirleri almayan işverenler, yasal düzenlemeleri ve ikincil mevzuatları olması gerektiği gibi hazırlamayanlar ve gerekli denetimleri yapmayan ilgili bakanlıklardır. Bu paket sadece sorumluların sorumluluklarını örtme paketidir. Yıllardır söylediğimiz önerilerimizi bir kez daha yineliyoruz: Sorunların çözümü için yapılacak düzenlemelerde çalışma yaşamı bir bütün olarak ele alınmalıdır. Emekçilerin sigortasız ve güvencesiz bırakılmasını önleyecek düzenlemeler yapılmalı, kayıt dışı çalışma engellenmeli, sendikalaşmanın önündeki tüm engeller kaldırılmalıdır. Hükümet Zihniyetle ilgili bilinçlenme, sosyal farkındalık başlığı altında sendikaları sorumluluk üstlenmeye, eğitimler düzenlemeye, kaza olmadan önce önlem almaya katkıda bulunmaya çağırmaktadır. Oysa sendikaların işletme düzeyinde etkin bir rol oynayabilmek için buralarda örgütlenmesi zorunludur. Türkiye de işçilerin sadece yüzde 5 i Toplu İş Sözleşmesi hakkını kullanabilmektedir. Hükümete sesleniyoruz: Talebinizde samimi iseniz, başta çifte baraj uygulaması olmak üzere sendikalaşmanın önündeki engel olan ve ILO standartlarına aykırı engelleri kaldırın. İşçi sağlığı ve iş güvenliğini piyasaya devreden 6331 sayılı iş güvenliği yasasının başarısızlığı ortadadır. Ancak hükümet yeni düzenlemede de piyasadan alınacak hizmet ile işçi sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanacağı yanılgısını sürdürmekte, bu kez de sigorta şirketleri ve yapı denetim firmaları ile sorunu çözeceğini iddia etmektedir. Oysa yapılması yapılması gereken çok açık ortadadır: İşçi sağlığı ve iş güvenliğinin çok taraflı bir konu olması itibarıyla, sendikaların, meslek odalarının, üniversitelerin karar süreçlerinden dışlanması kabul edilemez. Bu örgütlerin katılımı ile Ulusal İşçi Sağlığı Güvenliği Kurumu oluşturulmalı, bu kuruluşlar kurumun yönetiminde egemen olmalı; kurum, idari ve mali yönden bağımsız, demokratik bir işleyişe sahip olmalıdır. Ulusal İşçi Sağlığı Güvenliği Kurumu oluşturuluncaya kadar geçecek sürede; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının, işverenlerin yükümlülüklerini yerine getirip getirmediklerini denetleyebilecek bir altyapıya sahip olan bilgi işlem sistemi aracılığı ile işyerleri izlenmelidir. Uzman ve hekimlerin tespit ve önerilerini bu sistem aracılığı ile bakanlığa iletmeleri sağlanmalıdır. Açıklanan önlemler paketinde yaptırım meselesi de içi boş bir paketin süsü mahiyetindedir. Defalarca tekrar ettiğimiz gibi rödovans ve taşeron sistemi işverene yasaları çiğneme özgürlüğü vermektedir. Bu düzen sürdüğü müddetçe, kölece çalıştırmaya ve sendikasızlaştırmaya yarayan taşeron ve rödovans sistemini başta ağır ve tehlikeli iş kolları olmak üzere tüm iş kollarında yasaklamadığınız sürece hangi yasaları çıkarırsanız çıkarın sonuç değişmeyecektir. İşçinin örgütlü gücünün iç denetimi ve iş bırakmak da dahil yaptırım gücü olmadığı müddetçe bu cinayetlerin önüne geçilemez. Özellikle madenlerde kamu işletmeciliği esas alınmalı ve tüm yaşam alanlarında kamusal denetim egemen olmalıdır. Değerli basın emekçileri; Türkiye deki iş cinayetleri Başbakan Davutoğlu nun da katılacağı Avustralya da düzenlenen G 20 toplantısında da gündeme geldi. DİSK in ve KESK in üyesi olduğu Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) Genel Sekreteri Sharan Burrow en önemli taleplerden birinin güvenli ve sağlıklı işyerleri olduğunu hatırlatarak Soma madencilerini saygıyla andığını söyleyen bir konuşma yaptı ve işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin alınması gerektiğini vurguladı. Türkiye deki taşeronlaşma ve iş cinayetleri yarın düzenlenecek özel bir oturumda da gündeme alınacak. Dünyadaki durumumuz bu ve biz ülkemizde hep söyledik, yine söylüyoruz: DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, iş cinayetleri ve işçi ölümlerini ülkemizin sosyoekonomik ve demokrasi sorunları ile birlikte bir bütün olarak ele almakta, insanca çalışma koşullarının oluşturulmasını insanca yaşama hakkı ve talepleri ile birleştirerek sorunun çözümü için yapılabilir, gerçekçi önermelerde bulunmaktadır. Siyasal İktidar, soruna gerçekten çözüm üretmek istiyorsa bu önermeleri dikkate almak durumundadır. İş cinayetlerinin son bulması, ancak ve ancak işçilerin, emekçilerin ve tüm halkımızın kendilerini ilgilendiren tüm konularda söz, yetki ve karar hakkının olduğu eşit, özgür ve demokratik bir Türkiye ile mümkündür. İş cinayetleri kader değildir! İş cinayetleri engellenebilir, yeter ki bilimin ve tekniğin gereği yapılsın! Yeter ki taşeron düzeni, güvencesiz çalıştırma son bulsun, sendikal haklar tanınsın! Yeter ki; her çalışmanın öznesi insan ve yaşam olsun! DİSK-KESK-TMMOB-TTB TMMOB Heyeti, Artvin - Cerattepe maden sahasında incelemelerde bulundu TMMOB Yönetim Kurulu kararı gereği; Artvin ili Cerattepe mevkiindeki maden sahasını incelemek ve rapor hazırlamak üzere Yönetim Kurulu üyeleri Bahattin Şahin, Mehmet Torun, Zeyneti Bayrı Ünal, Cemalettin Küçük ve A. Deniz Özdemir den oluşan heyet, 14 Kasım 2014 tarihinde Artvin e giderek saha incelemesinde bulundu.

8 1Aralık 2014 TMMOB dan haberler Fatsa daki altın işletmeciliğine karşı direnişe TMMOB den destek Ordu Fatsa da kurulmak istenen siyanürlü altın işletmesine karşı bölge halkının direnişine TMMOB de destek verdi. ÇED olumlu kararına karşı dava açan TMMOB, 19 Kasım 2014 tarihinde bölgeye giderek direniş çadırını ziyaret etti ve bir basın açıklaması yaptı. TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Torun ve Cemalettin Küçük ile TMMOB Genel Sekreteri Dersim Gül den oluşan heyet, bölgede çeşitli incelemelerde bulundu. Direniş çadırı önünde TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Cemalettin Küçük tarafından yapılan bilgilendirme sonrası, TMMOB Genel Sekreteri Dersim Gül bir basın açıklaması yaptı. Ordu ili, Fatsa ilçesi Bahçeler köyü mevkiinde Londra merkezli Starex International adlı şirketin Türkiye uzantısı olan Altıntepe Madencilik tarafından yapılması planlanan altın madeni işletmesi ile ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nın verdiği ÇED olumlu kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle TMMOB tarafından geçtiğimiz günlerde dava açılmıştı.tmmob tarafından yapılan basın açıklaması şöyle: DOĞAL KAYNAKLARIN GERÇEK SAHİBİ HALKTIR Madenler, milyonlarca yılda oluşan tüketildiğinde yerine konulamayan varlıklardır. Madenlerin oluşumunda hiçbir sınıfın, hiçbir kişinin emeği yoktur. Bu nedenle tüm insanlığın ortak değerleridir. Anayasanın 168. maddesine göre tabii servetler devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Yani halkın malıdır. Halkın olan bu varlıkların kullanım hakkı da halka ait olmalıdır. Kapitalizmin daha fazla sömürü ve kâr politikaları doğrultusunda ülkenin yeraltı ve yerüstü kaynakları yağmalanmakta, her şeyi kar kapısı haline getiren özel mülkiyet hırsı körüklenmektedir. Çünkü kapitalizm, doğayı tahrip eden, çevre ve sağlıklı yaşama hakkını gasp eden ve ülke kaynaklarının yağma edilmesine yol açan bir sömürü, soygun ve yağma düzenidir. Doğal çevrenin bozulmasında asıl sorumlu olan, her şeyin günü kurtarmaktan ibaret sayıldığı, aklın, iradenin, bilimin tümüyle geçersiz ve işlevsiz kılındığı, insani erdemlerin köreltildiği, toplumsal dayanışma ve paylaşım duygusunun ortadan kaldırılmaya çalışıldığı kapitalist sistemdir. Yani doğanın tahribi, insanı bir nesne haline getiren, insani ve sosyal amaçlı hiç bir yaklaşıma sahip olmayan sermaye ve kapitalist devlet politikalarından kaynaklanmaktadır. Bu nedenle çevre sorunundan konut sorununa, tarım sorunundan insan haklarına kadar her şeyin sorgulanmasında genel ilke kapitalist/emperyalist sistem olmalıdır. Dünya Bankası ve ilişkili kurumların yönlendirmesiyle son 15 yılda 100 ün üzerinde ülkede Maden Yasası değiştirildi. Son yirmi yılda, madencilik arama ve geliştirme çalışmaları az gelişmiş ülkelere yöneltildi. Dünyada 50 kadar ülke doğal kaynaklarının ham olarak, işlenmeden dış satımıyla elde ettiği gelire bağımlı duruma düşürüldü. Ülkemizde de maden yasası bu doğrultuda düzenlendi. Ülkemizin maden hukukunda yeni sömürgeciliğin istemleri doğrultusundaki asıl köklü değişiklikler daha seksenli yıllarda gerçekleştirilmişti yılının 24 Ocak ekonomik kararlarının uygulamaya konulmasında yaşanan zorlukların 12 eylül 1980 askeri darbesi ile aşılmasının ardından, ülkemizde ulusal politikaların yerine açık açık çokuluslu şirketlerin politikaları uygulanmaya başlandı sonrasında çıkarılan yasalarla yabancı sermayenin ülkemize girişi ve kolayca dolaşımı amaçlandı. Buna açılan en önemli alanlardan biri de madencilik oldu yılında çıkarılan 3213 sayılı Maden Yasası ile yerli ve yabancı sermayeye madencilik sektöründe önemli imtiyazlar tanındı. Tüm bu düzenlemeler, ülkemizde sömürge madenciliği uygulamasının açık göstergeleridir. Çok uluslu şirketler ve işbirlikçileri, halkın muhalefetine rağmen son dönemde AKP hükümetinin de sınırsız desteğiyle yaşam alanlarına saldırdı. Yaşam alanlarını savunmaya çalışanlar sindirilmeye, susturulmaya çalışıldı. Derelerini, meralarını, ormanlarını, kentlerini savunanlar yargılandı,tutuklandı. Ama; Fatsa da, Artvin de, Soma - Yırca da, Loç Vadisinde, Fırtına Deresinde, Ovacık ta, Gerze de,yatağan da ve daha pek çok yerde halkın direnişi artarak devam etmekte. TMMOB bu direnişlerin yanındadır, TMMOB, bu haklı mücadeleyi desteklemektedir. TMMOB Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiç birimiz demektedir. TMMOB Doğal kaynakların gerçek sahibi halktır demektedir.

9 1Aralık 2014 Şubelerden haberler Ankara da kamu ve özel işyeri temsilcileri ile kahvaltı Ankara Şubemiz, 8 Kasım 2014 Cumartesi günü kamu ve özel işyeri temsilcileri ile kahvaltı düzenledi. Kahvaltıya İMO Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Selim Tulumtaş, Yönetim Kurulu Üyeleri Suat Ünal ile Özgür Topçu, Şube Sekreter yardımcıları Erkal Tülek ve Murat Karacaoğlu katıldı. Tanışma ve Oda üye ilişkilerini güçlendirme amacıyla düzenlenen kahvaltıda, karşılıklı sorunlar ve talepler dile getirildi, görüş ve öneriler alındı. ODTÜ de gerçekleştirilen törene, İMO Ankara Şubesi nden Yönetim Kurulu Başkanı Selim Tulumtaş ve Şube Sekreter Yardımcısı Erkal Tülek katıldı. ODTÜ den İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Ahmet Cevdet Yalçıner in yönettiği etkinliğe çok sayıda öğretim görevlisi, öğrenci ve öğrenci yakınları katıldı. Etkinlikte akademik araştırmalarından ötürü dört araştırma görevlinse, 1., 2., 3. ve 4. sınıflarda ilk üçe giren 13 öğrenciye, ardından iki dönem yüksek şeref listesine giren 15 öğrenciye ödülleri İMO Temsilcileri ve ODTÜ Öğretim Üyeleri tarafından verildi. Etkinliğin açılışında söz alan Selim Tulumtaş, Sizler zor bir eğitim dönemi sonrasında ipi en önde göğüslediniz. Elbet bu üstün başarınızın altında değerli ailelerinizin payı çok büyük. Değerli hocalarımızın payı da yadsınamaz bir gerçekliktir. Bu nedenle öncelikli olarak değerli ailelerinizi ve değerli hocalarımızı kutluyor ve ülkemize sizleri armağan etmelerinden ötürü teşekkür ediyorum diyerek başlayan Tulumtaş, bu başarının hem eğitim süreçleri hem de eğitim sonrası meslek hayatları boyunca yapacakları işlerin bireysel bir iş olmayıp toplum adına yapıldığına ilişkin geliştirilecek bilinç ile taçlanacağını söyledi. Tulumtaş sözlerini Yarınları kuran bu günlerdir. Ülkemiz ve halkımızın yararı doğrultusunda meslek alanımızda çalışmalarına devam eden ve sizlerin odası olan İnşaat Mühendisleri Odası nın geleceği sizlersiniz. Bu nedenle üniversitelerde odamızın temsilcisi olan genç-imo birimlerimizde daha aktif yer almanızı arzuluyoruz. Sizlerle birlikte daha aydınlık günlere ulaşacağımıza olan inancımla tekrar başarınızı kutluyor ve hepinize saygılar sunuyorum ifadeleriyle tamamladı. Bursa da Çelik Yapılar Kursu Gazi Üniversitesi nde İMO ve genç-imo tanıtımı Ankara Şubemiz, Gazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü nde İMO ve genç- İMO tanıtım toplantısı düzenledi. 6 Kasım 2014 Perşembe günü yapılan tanıtım toplantısına, Ankara Şube den Şube Sekreter Yardımcısı Erkal Tülek ve Araştırma Görevlisi Eylem Gümüş katıldı. Toplantıda Erkal Tülek öğrencilere Odayı tanıtan bir sunum yaptı. Tülek, Oda tarihi, nasıl kurulduğu, örgütlenme yapısı, yasal durumu, Odaya neden ihtiyaç duyulduğu, mühendisliğin ne olduğu, Mühendislik Yemini ve mühendislik etiği ilkeleri ile ilgili bilgiler verdi. Eylem Gümüş ise genç-imo ile ilgili sunum yaptı. Öğrenci Üye Yönetmeliği, genç- İMO öğrenci örgütlülüğü, organları, amaçları, öğrenci üyelerin hak ve sorumlulukları ve genç-imo etkinlikleri hakkında bilgi veren Gümüş, nasıl üye olunabileceğini de anlattı. Sunumların ardından öğrencilerin soruları yanıtlandı. ODTÜ de başarılı araştırma görevlilerine ve öğrencilere ödül Odamızın ve ODTÜ nün her yıl Kasım ayında düzenlediği, ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Üstün Başarılı Araştırma Görevlileri Ödülleri ile ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Üstün Başarılı Öğrenci Ödülleri bu yıl 18 Kasım 2014 Salı günü düzenlenen törenle sahiplerine verildi. Bursa Şubemiz, 8-9 ve Kasım 2014 tarihlerinde Çelik Yapılar Kursu düzenledi. Dört gün süren kursta meslektaşların çelik yapılarla ilgili ihtiyaç duyabileceği hemen her konuda kapsamlı bilgiler verildi. Yüksek İnşaat Mühendisi İlker Yılmaz Türker tarafından eğitim verilen kursta, birinci gün çelik yapı elemanları, birleşim ve ekler; ikinci gün yükler ve yük kombinasyonları ile taşıyıcı sistem düzenlemesi; üçüncü gün yönetmelik ve standartlar, tasarım yöntemleri; son gün ise yapısal çelik uygulama alanları ve tasarım örneği konuları ele alındı. Çanakkale de Hasar Tespit Eğitimi düzenlendi Deprem olasılığı yüksek olan ülkemizde hasar tespit eğitimlerinin her geçen gün aciliyet kazanması sebebiyle şubelerimiz üyelere yönelik hasar tespit eğitimleri düzenlemeye devam ediyor. Çanakkale Şubemiz, 18 Kasım 2014 tarihinde geniş katılımlı bir eğitim düzenledi. Eğitimde ilk sunumu Alper İlki yaptı. İlki, Yapılarda Hasarın Sebepleri, Hasar tanımı, deprem sonucu oluşan yapısal ve yapısal olmayan hasarlar, hasar tipleri ve Betonarme yapılar için hasar tespit formunun doldurulması başlıkları altında üyelere bilgi verdi. Eğitimin bir sonraki sunumu Mustafa Cömert tarafından verildi. Cömert, Betonarme yapılar için uygulama başlığıyla sunum yaptı. Diğer sunumları Cem Demir ve Oktay Gülağacı yaptı. Yığma yapılar için hasar tespit formunun doldurulması ve yığma yapılar için uygulama başlığında Cem Demir, DASK açısından bina hasar tespit süreci başlığında ise Oktay Gülağacı sunum yaptı. Eğitim, soru cevap bölümüyle sona erdi.

10 10 1Aralık 2014 Şubelerden haberler Erzurum da İmar Çalıştayı Erzurum Şubemiz ile Erzurum Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde İmar Çalıştayı düzenlendi. 12 Kasım 2014 tarihinde düzenlenen çalıştaya diğer meslek odaları, özel firmalar, kamu kurum ve kuruluşları yoğun katılım gösterdi. Çalıştayda, kentin 1/5000 lik planları, kentsel dönüşüm projelerinde yapı denetim sisteminin konumu ve mevcut imar uygulamalarına büyükşehir belediyesinin bakışı konu başlıkları ele alındı. Çalıştayın açılış konuşmasını Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen yaptı. Sekmen Yaşadığımız şehre sahip çıkmamız geleceği planlamaktan geçer. Bu bağlamda şehrin geleceğini planladığımız imar planlarımız için görüş alışverişinde bulunacağımız bu çalıştaya katılımınız için teşekkür ederiz dedi. İMO Eruzurum Şube Başkanı İlhan Tohumcu ise, Belediye Başkanı Sekmene ve ekibine bu önemli çalıştayı düzenledikleri ve şehrin kaderini belirleyen kararlarda meslek odalarını paydaş gördükleri için teşekkür etti. Bu çalıştayın Erzurum tarihinde bir ilk olduğunu hatırlatan Tohumcu bununla kalmayıp daha sonrada bu tarz çalıştayların sürekli olması gerektiğini vurguladı. Çalıştayda, Büyükşehir Belediye İmar Danışmanı Mimar Mehmet Göze yapılan planlar ile ilgili bilgi verdi. Çalıştayın ikinci gündem maddesi olan kentsel dönüşüm projelerinde yapı denetim sisteminin konumunun nasıl olacağı hakkında Göze Denetimsiz hiçbir yapı inşa edilemez. Eğer binalar kamu bünyesinde ve kurum binası yapılıyorsa kontrol teşkilatı kamu personelinden oluşur. Ancak yapılan binalar kurum binası değil ise tartışmasız tüm yapıların denetimi yapı denetim firmaları tarafından yapılır. Hatta belediyeye ait bir şirket veya belediye tarafından kat karşılığı verilen ve belediyenin paydaş olduğu projeler dahi tüm özel şirketler gibi yapı denetime tabi olur dedi ve yapı denetimin önemine dikkat çekti. İstanbul da EKB Eğitimi düzenlenecek İstanbul Şubemiz, Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği nde belirtilen koşullara uygun mühendis ve mimarlara Enerji Kimlik Belgesi Sertifikası (EKB) verilmesi amacıyla Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi düzenliyor Aralık 2014 tarihleri arasında düzenlenecek olan eğitim İMO İstanbul Şube Binası nda düzenlenecek. Eğitim 18 saatten oluşuyor ve eğitimin sonunda yapılacak sınavda başarılı olan katılımcılara sertifika verilecek. Eğitime katılmak isteyen üyelerimizin Serbest İnşaat Mühendisliği (SİM) belgesine sahip olması ve uzmanlık alanının yapı olması gerekiyor. Diğer meslek disiplinlerinden başvuru alınabiliyor. Eğitime katılmak isteyen mimarların Büro Tescil Belgesi, mühendislerin ise Serbest Mühendislik Müşavirlik belgesiyle başvurmaları gerekiyor. Kurs hakkında detaylı bilgi İstanbul Şube web sayfamızda bulunmaktadır. İstanbul da seminerler Erzurum Şube genç-imo için teknik gezi düzenledi Erzurum Şubemiz, Atatürk Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü genç-imo üyelerine yönelik özel bir firma tarafından inşa edilen MNG Mall inşaat sahasına teknik gezi düzenledi. 1 Kasım 2014 tarihinde düzenlenen, genç-imo üyelerinin büyük ilgi gösterdiği gezide inşaat sahası gezildi ve şantiye şefinden bilgi alındı. Tünel Kalıp sisteminin uygulandığı imalatta genç- İMO üyeleri bu uygulamayı yerinde görme fırsatı buldu. İMO Erzurum Şube Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Faruk Özkaya, gezide genç-imo üyelerine eşlik etti. Eskişehir de Betonarme Donatı Manşonları semineri Eskişehir Şubemiz, üyelerin talebi üzerine Betonarme Donatı Manşonları konulu semineri düzenledi. 20 Kasım 2014 tarihinde şube hizmet binasında gerçekleştirilen seminerin eğitimini Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Kıvanç Taşkın verdi. Betonarme donatıları birleşim yöntemleri ve karşılaştırmaları, manşonlu birleşimler, dünyadaki uygulamalar ve maliyet analizlerinin anlatıldığı seminere üyeler yoğun ilgi gösterdi. İstanbul Şubemiz, şube merkezi ile Bakırköy ve Kadıköy Temsilciliklerinde bir dizi seminer ve eğitim düzenledi. Prof. Dr. Oğuz Cem Çelik in konuşmacı olarak katıldığı, 13 Kasım 2014 tarihinde düzenlenen, Yapısal Restorasyon Mühendisliği: İlkeler ve Uygulama Örnekleri başlıklı seminer Bakırköy ve Kadıköy temsilciliklerimiz ile Şube merkezinde gerçekleştirildi. Konuşmacı olarak İnş. Müh. İSG Uzmanı Ergün Korkmaz ın katıldığı Şantiye Mühendislerine Yönelik Seminerler kapsamında 10 Kasım 2014 tarihinde düzenlenen Şantiyede İş, İşçi ve Çevre Güvenliği Problemleri ve Çözümleri başlıklı seminer, Karaköy Hizmet Binamızda gerçekleştirildi. Prefabrik Yapılarda Yeni Nesil Birleşim Deyatlari - Türkiye ve Dünyadaki Uygulama Örnekleri başlıklı seminer, 18 Kasım 2014 tarihinde Bakırköy Temsilciliğinde, 19 Kasım 2014 tarihinde Kadıköy Temsilciliğinde 20 Kasım 2014 tarihinde ise Şube Merkezinde düzenlendi. İnş. Yük. Müh. Birol Doyranlı`nın sunum yaptığı seminerde, prefabrik yapıların özellikleri ile ülkemizdeki ve dünyadaki uygulamaları hakkında bilgi verildi. Şantiye Mühendislerine Yönelik Seminerler kapsamında düzenlenen Yüksek Bina İnşaatının Şantiye Faaliyetleri ve Karşılaşılan Zorluklar başlıklı seminer ise, 17 Kasım 2014 Pazartesi günü şube merkezinde gerçekleştirildi. İnş. Yük. Müh. Ayhan Sırtıoğlu`nun sunum yaptığı seminerde, yüksek yapılarda ortaya çıkan sorunlar ve çözüm yöntemleri hakkında bilgi verildi. Enerji Kimlik Belgesi (EKB) Uzmanlığı Eğitimi ise Kasım 2014 tarihlerinde şube merkezinde gerçekleştirildi.

11 1Aralık Şubelerden haberler İzmir de öğrenci üyelere yönelik Teknik Gezi Uşak ta üye ve genç-imo toplantısı İzmir Şubemiz, 8 Kasım 2014 Cumartesi günü öğrenci üyelere yönelik yüksek yapı şantiyesi teknik gezisi düzenledi. Yaklaşık 110 öğrenci üyemizin katıldığı teknik gezide şantiye işleyişi, iş güvenliği işçi sağlığı, iş programı ve şantiyede uygulanan teknikler hakkında bilgi verildi. Bilgilendirmenin ardından şantiyede uygulamalar yerinde incelendi ve şantiye alanı gezildi. İzmir de yapı stoku çalışmalarının önemi semineri Uşak Şubemiz, şube üyeleri ve genç-imo üyeleriyle 8 Kasım 2014 tarihinde güncel konular ve Oda merkezince gündeme alınan bazı çalışmalar hakkında üyeleri bilgilendirmek amacıyla toplantı düzenledi. Yerel basının da ilgi gösterdiği toplantıda, İMO Uşak Şube Oda Başkanı Osman Çalıkuş, Yapı Ruhsatları metre kareleri hakkında bilgi sundu ve Uşak ta yılları arasında yapılan konut satışı istatistikleri hakkında üyelere bilgi verdi. Mesleğe yeni katılmış olan üyelere baret ve rozet takılan toplantıda, üye aidatlarının önemine dikkat çekildi ve İşyeri Tescil Belgesi ile Serbest İnşaat Mühendisliği Belgesi nin tescil edilmesinin önemine vurgu yapıldı. Toplantıda, bu öğretim döneminde Uşak Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü nde üniversiteye başlayan genç-imo üyelerine başarı dileklerinde bulunuldu ve 22 Kasım 2014 tarihinde yapılacak olan genç-imo Üniversite ve Sınıf Temsilciliği seçimlerine çağrı yapıldı. Toplantıda ayrıca meslek içi eğitimlerde sunum yapmış olan üyemiz Ömer Yıldız a göstermiş olduğu özveriden dolayı plaket sunuldu. Van Barosu na ziyaret İzmir Şubemiz tarafından, 12 Kasım 1999 Depreminin yıldönümü sebebiyle 12 Kasım 2014 tarihinde Düzce Depreminin 15. Yılında Yapı Stoku Çalışmalarının Önemi semineri düzenlendi. Mevcut yapılarının envanterinin çıkarılmasının önemi ve ardından yapılabilecek çalışmaların özetlendiği seminerde Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özgür Özçelik ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mimar Fügen Selvitopu birer sunum gerçekleştirdi. Ayrıca 2012 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi, Dokuz Eylül Üniversitesi ve İMO İzmir Şubesi arasında ortak bir protokolle yapılan Balçova Seferihisar ilçeleri Yapı Stoku Envanteri çalışmasının önemi bir kez daha vurgulandı. İzmir de Bütünşehir Kapsamında İZSU Altyapı Planlaması ve Yatırımlar semineri Van Şube Yönetim Kurulu Üyeleri, seçimleri yeni tamamlanan Van Barosu na tebrik ziyaretinde bulundu. Ziyarete Van Şube Başkanı Kamuran Turgut ve Şube Sekreter Üyesi Ahmet Ertürk katıldı. Baro Başkanı Murat Timur, Van Şube Yönetim Kuruluna nazik ziyaret nedeniyle teşekkür etti. Gebze Temsilciliği Teknik Gezi düzenledi İzmir Şubemiz, 13 Kasım 2014 Perşembe günü Bütünşehir Kapsamında İZSU Altyapı Planlaması ve Yatırımlar başlıklı semineri düzenledi. İZSU Genel Müdürü ve üyemiz olan Dr. Ahmet Alpaslan ın sunduğu seminerde bütünşehir kapsamında yapılan çalışmalar ve körfez rehabilitasyon projesine İZSU yatırımlarını oluşturan projelere değinildi. Seminer soru cevap kısmıyla sona erdi. Kocaeli Şubemize bağlı Gebze Temsilciliğimiz, İzmit-Körfez Geçiş Köprüsü inşaat sahasına teknik gezi düzenledi. 14 Kasım 2014 Cuma düzenlenen geziye, Gebze Temsilcimiz Ziya Özhan ile yaklaşık 30 üyemiz katıldı. Gezide, proje hem karadan hem denizden detaylı olarak incelendi. Mart ayında düzenlenen törenle kesonları denize batırılan köprü inşasında gelinen son noktayı gözlemleyen üyelerimize, İzmit Körfez Geçişi Asma Köprüsü yle ilgili ayrıntılı sunum da yapıldı. Asma köprü Gebze-Bursa-İzmir Otoyolu Projesi kapsamında İzmit Körfezi nin üzerinde inşa ediliyor. Önümüzdeki yıl tamamlanması beklenen projenin İstanbul ile İzmir arası karayolu ulaşımını 3,5 saate düşürmesi hedefleniyor. TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Adına Sahibi Nevzat Ersan Yazı İşleri Müdürü Zeki ERGİNBAY Zeki ERGİNBAY ( ) Bülent Tatlı Yönetim Yeri: TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Necatibey Cad. No: Kızılay / Ankara Tel: Faks: E-Posta: Web: 1Aralık 2014, Sayı:250 onbeş günde bir yayınlanır, yerel süreli yayın. ISSN: Elektronik ortamda hazırlanıp üyelerine ücretsiz dağıtılır

Mevzuat Değişikliklerinin Meslek Alanımıza ve Odamıza Yansıması

Mevzuat Değişikliklerinin Meslek Alanımıza ve Odamıza Yansıması İçindekiler 44. Dönem Genel Kurul Gündemi... 11 43. Dönem Organları... 12 43. Dönem Şube Yönetim Kurulları... 16 44. Dönem Şube Yönetim Kurulları... 18 İnşaat Mühendisleri Odası Temsilcilikleri... 20 18

Detaylı

HAK-İŞ KONFEDERASYONU

HAK-İŞ KONFEDERASYONU HAK-İŞ KONFEDERASYONU RAPORU Üçlü Danışma Kurulu Toplantısı 18 Nisan 2013 Ankara 1 HAK-İŞ KONFEDERASYONU TAŞERON ÇALIŞMAYA İLIŞKIN GÖRÜŞ VE ÖNERİLER RAPORU Örgütsüzlüğü, güvencesiz çalışmayı, kayıtdışını,

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ YASASI SONRASI DÖNEMİN DEĞERLENDİRİLMESİ

İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ YASASI SONRASI DÖNEMİN DEĞERLENDİRİLMESİ 15.Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi (9-12 Şubat 2014, Ankara) İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ YASASI SONRASI DÖNEMİN DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.A.Gürhan Fişek Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler

Detaylı

19 EYLÜL MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILAR DAYANIŞMA GÜNÜ

19 EYLÜL MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILAR DAYANIŞMA GÜNÜ 19 EYLÜL MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILAR DAYANIŞMA GÜNÜ BASIN AÇIKLAMASI 19.09.2014 Bugün 19 Eylül. Bugün bu ülkenin mühendis, mimar ve şehir plancılarının örgütü TMMOB nin mücadele dolu tarihi açısından

Detaylı

Doğal Afetler ve Kent Planlama

Doğal Afetler ve Kent Planlama Doğal Afetler ve Kent Planlama Yer Bilimleri ilişkisi TMMOB Şehir Plancıları Odası GİRİŞ Tsunami Türkiye tektonik oluşumu, jeolojik yapısı, topografyası, meteorolojik özellikleri nedeniyle afet tehlike

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 17. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM, SEMPOZYUM, KURULTAY, KONFERANS, KONGRE

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 17. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM, SEMPOZYUM, KURULTAY, KONFERANS, KONGRE 5 PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM, SEMPOZYUM, KURULTAY, KONFERANS, KONGRE 79 5. PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM, SEMPOZYUM, KURULTAY, KONFERANS, KONGRELER 5.1 TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu İle Yapılan Ortak Etkinlikler

Detaylı

Mevzuat Değişikliklerinin Mesleki Alanımıza ve Meslek Odamıza Yansıması

Mevzuat Değişikliklerinin Mesleki Alanımıza ve Meslek Odamıza Yansıması İçindekiler 45. Dönem Genel Kurul Gündemi... 13 44. Dönem Organları... 14 44. Dönem Şube Yönetim Kurulları... 18 45. Dönem Şube Yönetim Kurulları... 20 İnşaat Mühendisleri Odası Temsilcilikleri... 22 15

Detaylı

MESLEK VE UZMANLIK ALANLARIMIZLA İLGİLİ ULUSAL ÖLÇEKLİ KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM VE ÇALIŞTAYLAR

MESLEK VE UZMANLIK ALANLARIMIZLA İLGİLİ ULUSAL ÖLÇEKLİ KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM VE ÇALIŞTAYLAR MESLEK VE UZMANLIK ALANLARIMIZLA İLGİLİ ULUSAL ÖLÇEKLİ KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM VE ÇALIŞTAYLAR 19 20 TMMOB Makina Mühendisleri Odası, her çalışma döneminde olduğu gibi bu dönemde de örgütsel birikimiyle,

Detaylı

25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI DAYANIŞMA GÜNÜ

25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI DAYANIŞMA GÜNÜ 25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI DAYANIŞMA GÜNÜ BODRUM KENT KONSEYİ KADIN MECLİSİ 25 KASIM KADINLARA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI ULUSLARARASI MÜCADELE VE DAYANIŞMA GÜNÜ BASIN BÜLTENİ: Mirabel kız kardeşler,

Detaylı

TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB

TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB 2010-2012 ISBN 978-605-01-0372-4 Baskı Mattek Basın Yayın Tanıtım Tic. San. Ltd. Şti Adakale Sokak 32/27 Kızılay/ANKARA Tel: (312)

Detaylı

DANIŞMA KURULU emo izmir şubesi 30. dönem çalışma raporu 101

DANIŞMA KURULU emo izmir şubesi 30. dönem çalışma raporu 101 DANIŞMA KURULU emo izmir şubesi 101 Danışma Kurulu I. Toplantısı 17 Mart 2014 30.Dönem Danışma Kurulu 1. Toplantısı 17 Mart 2014 tarihinde Şube Eğitim Salonunda 46 üyemizin katılımıyla gerçekleştirildi.

Detaylı

20. ŞUBE ÇALIŞMA RAPOR ÖZETLERİ

20. ŞUBE ÇALIŞMA RAPOR ÖZETLERİ 20. ŞUBE ÇALIŞMA RAPOR ÖZETLERİ ADANA ŞUBE 10. GENEL KURULUMUZ Şubemiz 10. Olağan Genel Kurulu Makina Mühendisleri Odası Adana Şubesi Toplantı Salonu nda 08-09 Şubat2014 tarihlerinde yapıldı. 13.02.2014

Detaylı

187 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRME ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ, 2006

187 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRME ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ, 2006 187 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRME ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ, 2006 ILO Kabul Tarihi: 15 Haziran 2006 Yürürlüğe Giriş Tarihi: 20 Şubat 2009 Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Konferansı, Uluslararası

Detaylı

TTB nin Olağandışı Durumlarla İlgili Çalışmaları

TTB nin Olağandışı Durumlarla İlgili Çalışmaları TTB nin Olağandışı Durumlarla İlgili Çalışmaları 1990 yılında Körfez Krizi sonrasında Kuzey Irak tan sığınmacı akını 17 Ağustos 1999 Marmara depremi TTB ODSH Kolu Yönergesi çerçevesinde, TTB ODSH Kolu

Detaylı

İşsizlik ve İstihdam Raporu-Ağustos 2016

İşsizlik ve İstihdam Raporu-Ağustos 2016 İşsizlik ve İstihdam Raporu-Ağustos 2016 Geniş tanımlı işsiz 5 milyon 660 bin İstihdam artışında kamu lokomotif! Tarım dışı genç kadın işsizliği yüzde 24,8! Özet 15 Ağustos 2016, İstanbul Türkiye Devrimci

Detaylı

6331 SAYILI YASA ÇERÇEVESİNDE ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİLERİ

6331 SAYILI YASA ÇERÇEVESİNDE ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİLERİ 6331 SAYILI YASA ÇERÇEVESİNDE ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİLERİ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi B sınıfı İş Güvenliği Uzmanı ( Elektrik Öğretmeni) Tel: 0545 633 21 95 e-mail: huseyin.okelek@teias.gov.tr

Detaylı

4. ÇALIŞMA DÖNEMİNDE ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI

4. ÇALIŞMA DÖNEMİNDE ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI 4. ÇALIŞMA DÖNEMİNDE ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI 4.1 DANIŞMA KURULLARI Danışma Kurulu Çalışma Programı nı tartıştı 23. Genel Kurul`un ardından 24. Dönem I. Danışma Kurulu Toplantısı 09 Haziran 2012 tqrihinde

Detaylı

7. dönem çalışma raporu TMOOB KOCAELİ İKK ÇALIŞMALARI. EMO Kocaeli Şubesi 146

7. dönem çalışma raporu TMOOB KOCAELİ İKK ÇALIŞMALARI. EMO Kocaeli Şubesi 146 TMOOB KOCAELİ İKK ÇALIŞMALARI EMO Kocaeli Şubesi 146 İKK Sekreterliği Makina Mühendisleri Odası tarafından yürütülmektedir. Şubemiz, üniversite, resmi kurum, sendika, oda ve derneklerle sürdürülebilir

Detaylı

BÖLÜM 15. TMMOB Çalışmalarında Odamız

BÖLÜM 15. TMMOB Çalışmalarında Odamız BÖLÜM 15 TMMOB Çalışmalarında Odamız Bölüm 15 BÖLÜM 15. TMMOB ÇALIŞMALARINDA ODAMIZ 24 aylık süreçte Birliğin Yönetim, Denetleme ve Yüksek Onur Kurullarında yer alan üyelerimiz bu kurulların çalışmalarında

Detaylı

Maden kazası değil, bu bir cinayettir ve sorumlulardan hesap sorulmalıdır

Maden kazası değil, bu bir cinayettir ve sorumlulardan hesap sorulmalıdır Maden kazası değil, bu bir cinayettir ve sorumlulardan hesap sorulmalıdır Zonguldak taki Türkiye Taşkömürü Kurumu Karadon Müessese Müdürlüğü maden ocağında bir patlama meydana geldi. Gelen son bilgilere

Detaylı

www.ankaraisguvenligi.com

www.ankaraisguvenligi.com İş sağlığı ve güvenliği temel prensiplerini ve güvenlik kültürünün önemini kavramak. Güvenlik kültürünün işletmeye faydalarını öğrenmek, Güvenlik kültürünün oluşturulmasını ve sürdürülmesi sağlamak. ILO

Detaylı

Hayata Destek Derneği 27 Haziran 2014 Gezici ve Geçici Mevsimlik Tarımda Çocuk İşçiliği Toplantısı Politika Önerileri

Hayata Destek Derneği 27 Haziran 2014 Gezici ve Geçici Mevsimlik Tarımda Çocuk İşçiliği Toplantısı Politika Önerileri Hayata Destek Derneği 27 Haziran 2014 Gezici ve Geçici Mevsimlik Tarımda Çocuk İşçiliği Toplantısı Politika Önerileri 1. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından izleme ve önleme mekanizmalarının

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 16. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 16. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN 125 7. TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN AĞRI İL TEMSİLCİLİĞİ 02 Temmuz 2011 tarihinde, Van da düzenlenen Van, Hakkâri, Muş, Ağrı, Bitlis İlleri Enerji Forumu na Temsilcilik heyeti ve üyelerce

Detaylı

TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN

TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN 125 AĞRI İL TEMSİLCİLİĞİ 09 10 Şubat 2008 tarihlerinde yapılan EMO D.Bakır Şubesi 15. Olağan Genel Kurulu toplantı ve seçimlerine BATMAN İL TEMSİLCİLİĞİ 11 Ocak 2009 tarihinde, İl

Detaylı

Koç Üniversitesi nde neler oluyor?

Koç Üniversitesi nde neler oluyor? Koç Üniversitesi nde neler oluyor? 27 Mart 2015 tarihinde, Koç Üniversitesi temizlik işçileri, öğrencileri, öğretim görevlileri, asistanları ve büro emekçileri bir araya geldiler ve bir forum gerçekleştirdiler.

Detaylı

SERBEST İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİ UYGULAMA, TESCİL, DENETİM VE BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ UYGULAMA ESASLARI

SERBEST İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİ UYGULAMA, TESCİL, DENETİM VE BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ UYGULAMA ESASLARI TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI SERBEST İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİ UYGULAMA, TESCİL, DENETİM VE BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ UYGULAMA ESASLARI Madde-1 Bu Yönergenin amacı, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası

Detaylı

BALIKESİR TABİP ODASI AĞUSTOS 2016 ÇALIŞMA RAPORU

BALIKESİR TABİP ODASI AĞUSTOS 2016 ÇALIŞMA RAPORU BALIKESİR TABİP ODASI AĞUSTOS 2016 ÇALIŞMA RAPORU Bato aktüel yayında batoaktuel yapılan basın toplantısında BASIN ARACILIĞI İLE BALIKESİR KAMUOYUNA TANITILDI. Değerli basın mensupları, Sevgili meslektaşlarım,

Detaylı

İşsizlik ve İstihdam Raporu-Eylül 2016

İşsizlik ve İstihdam Raporu-Eylül 2016 İşsizlik ve İstihdam Raporu-Eylül 2016 İşsizlikte patlama! İki yılda 473 bin yeni işsiz! Geniş tanımlı işsiz sayısı 6 milyonu aştı Tarım istihdamı 420 bin, imalat sanayi 47 azaldı Toplam istihdam artışının

Detaylı

TMMOB TEMSİLCİLERİNE AÇILAN DAVALAR

TMMOB TEMSİLCİLERİNE AÇILAN DAVALAR 4.19.4 TMMOB TEMSİLCİLERİNE AÇILAN DAVALAR 1) Dosya No : 2013/551 E. : Ankara 17. Asliye Ceza si : 1- TMMOB YK Başkanı Mehmet Soğancı 2- TMMOB Genel Sekreteri N. Hakan Genç :2911 sayılı Toplantı ve Gösteri

Detaylı

Mesleğe ve Odanıza Hoşgeldiniz Etkinliği. LPG Sorumlu Müdürlük Eğitimi Gerçekleştirdik. Üyelerimizle Kahvaltıda Buluştuk!

Mesleğe ve Odanıza Hoşgeldiniz Etkinliği. LPG Sorumlu Müdürlük Eğitimi Gerçekleştirdik. Üyelerimizle Kahvaltıda Buluştuk! ÇMO İSTANBUL BASIN YAYIN BİRİMİ ÇMO İSTANBUL EKİM-KASIM E-BÜLTENİ Değerli Üyemiz, Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Ekim - Kasım ayı e-bültenimiz bilgilerinize sunulmuştur. ÇMO İstanbul Şubesi Yönetim

Detaylı

İşsizlik Dikiş Tutmuyor İşsizlikte Kriz Günlerine Dönüş

İşsizlik Dikiş Tutmuyor İşsizlikte Kriz Günlerine Dönüş İşsizlik ve İstihdam Raporu-Ocak 2017 16 Ocak 2017, İstanbul İşsizlik Dikiş Tutmuyor İşsizlikte Kriz Günlerine Dönüş Bir yılda 500 bin yeni işsiz Resmi işsiz sayısı 3 milyon 647 bine yükseldi Geniş Tanımlı

Detaylı

Çözüm Kentsel Dönüşümdedir ve Zaman Kentsel Dönüşüm Zamanıdır

Çözüm Kentsel Dönüşümdedir ve Zaman Kentsel Dönüşüm Zamanıdır Çözüm Kentsel Dönüşümdedir ve Zaman Kentsel Dönüşüm Zamanıdır Kentsel dönüşüm sadece binaları yıkıp yeni binalar yapmak değildir. Erdoğan BAYRAKTAR Çevre ve Şehircilik Bakanı Dünya nüfusu sürekli bir artış

Detaylı

Soma da 301 maden emekçisinin yaşamını. Bir maden dosyasından yeraltı notları DOSYAMADEN

Soma da 301 maden emekçisinin yaşamını. Bir maden dosyasından yeraltı notları DOSYAMADEN DOSYAMADEN [ Deniz Çaba ] fotoğraf [ Turan Gültekin ] Bir maden dosyasından yeraltı notları Dünya madencilik çevreleri, giderek daha fazla Türkiye yi tartışıyor. Biz ise sadece gündemi değiştirmeye yönelik

Detaylı

Sayın Komiser, Saygıdeğer Bakanlar, Hanımefendiler, Beyefendiler,

Sayın Komiser, Saygıdeğer Bakanlar, Hanımefendiler, Beyefendiler, ÇOCUKLARIN İNTERNET ORTAMINDA CİNSEL İSTİSMARINA KARŞI GLOBAL İTTİFAK AÇILIŞ KONFERANSI 5 Aralık 2012- Brüksel ADALET BAKANI SAYIN SADULLAH ERGİN İN KONUŞMA METNİ Sayın Komiser, Saygıdeğer Bakanlar, Hanımefendiler,

Detaylı

BALIKESİR TABİP ODASI EYLÜL 2016 ETKİNLİK RAPORU

BALIKESİR TABİP ODASI EYLÜL 2016 ETKİNLİK RAPORU BALIKESİR TABİP ODASI EYLÜL 2016 ETKİNLİK RAPORU Balıkesir Hekim dergisi 21.Sayısı yayınlanarak üyelerimize dağıtılmıştır. Odamızın da destek verdiği Süslü Kadınlar Bisiklet turu yapılmıştır. Bato

Detaylı

İŞ GÜVENCEMİZE VE GELECEĞİMİZE SAHİP ÇIKIYORUZ!

İŞ GÜVENCEMİZE VE GELECEĞİMİZE SAHİP ÇIKIYORUZ! İŞ GÜVENCEMİZE VE GELECEĞİMİZE SAHİP ÇIKIYORUZ! 1 KAMUNUN DÖNÜŞÜMÜ Kamunun ve kamu hizmetlerinin önceden belirlenmiş ekonomik, toplumsal, siyasal hedefler doğrultusunda; amaç ve işlevleri bakımından yeniden

Detaylı

18. bölüm. basında bursa il koordinasyon kurulu

18. bölüm. basında bursa il koordinasyon kurulu 18. bölüm basında bursa il koordinasyon kurulu BÖLÜM 18: BASINDA TMMOB BURSA İL KOORDİNASYON KURULU Şubemizin sekreteryalığında yazılı basında toplam olarak 120 kez yer almıştır. Bunun dışında görsel

Detaylı

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu İş Sağlığı ve ne İlişkin İşveren Görüşleri 24. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HAFTASI Konya, 4 Mayıs 2010 Müşavir Avukat Z. Ulaş YILDIZ Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu İÇERİK I. Bölüm: Uluslararası

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Cumhuriyet Halk Partisi Belediyelerin Engelliler Hakkındaki Yükümlülükleri Tarih : 07.09.2011 Birleşmiş Milletler Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme Sözleşme nin 1 inci maddesinde amaç özürlülerin

Detaylı

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ BAŞKANLIĞINA

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ BAŞKANLIĞINA TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ BAŞKANLIĞINA Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği taslağı tarafımızca incelenmiş olup, aşağıda taslağın hukuka aykırı ve eksik olduğunu düşündüğümüz yönlerine

Detaylı

İŞSİZLİKTE PATLAMA!: AKP İşsizlikle Mücadelede Başarısız!

İŞSİZLİKTE PATLAMA!: AKP İşsizlikle Mücadelede Başarısız! İşsizlik ve İstihdam Raporu-Kasım 2016 15 Kasım 2016, İstanbul İŞSİZLİKTE PATLAMA!: AKP İşsizlikle Mücadelede Başarısız! İşsizlik son beş yıldır düzenli olarak artıyor! Son bir yılda 435 bin yeni işsiz!

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU İş sağlığı ve güvenliği ilk kez müstakil bir kanunda ele alındı. İş Kanunu:

Detaylı

TARİHİ REKOR İŞSİZ SAYISI 7 MİLYONU AŞTI! HALKIN DERDİ BAŞKANLIK DEĞİL İŞSİZLİK!

TARİHİ REKOR İŞSİZ SAYISI 7 MİLYONU AŞTI! HALKIN DERDİ BAŞKANLIK DEĞİL İŞSİZLİK! İşsizlik ve İstihdam Raporu-Nisan 2017 18 Nisan 2017, İstanbul TARİHİ REKOR İŞSİZ SAYISI 7 MİLYONU AŞTI! HALKIN DERDİ BAŞKANLIK DEĞİL İŞSİZLİK! Bir yılda 700 bin kişi işsizler ordusuna katıldı Geniş tanımlı

Detaylı

Genel Başkanımız Haydar Arslan ın okuduğu basın açıklaması metni aşağıdadır. KGM Önünde Basın Açıklaması Yaptık

Genel Başkanımız Haydar Arslan ın okuduğu basın açıklaması metni aşağıdadır. KGM Önünde Basın Açıklaması Yaptık Sendikamız Yapı-Yol Sen 12 Nisan 2012 tarihinde Karayolları Genel Müdürlüğü önünde ve eşzamanlı olarak tüm şube binaları önünde, Otoyol ve Köprülerin özelleştirilmesi, görevde yükselme ve unvan değişikliği

Detaylı

AKOFiS İŞ GÜVENLİĞİ PAKETİ 17 KASIM 2014. Halkla İlişkiler Başkanlığı

AKOFiS İŞ GÜVENLİĞİ PAKETİ 17 KASIM 2014. Halkla İlişkiler Başkanlığı İŞ GÜVENLİĞİ PAKETİ 17 KASIM 2014 Halkla İlişkiler Başkanlığı TA K D İ M Değerli; Ana Kademe, Kadın Kolları, Gençlik Kolları MKYK üyemiz, Bakan Yardımcımız, Milletvekilimiz, Ana Kademe, Kadın Kolları,

Detaylı

GMO 1. KADIN ÇALIŞTAYI

GMO 1. KADIN ÇALIŞTAYI GMO 1. KADIN ÇALIŞTAYI «AĞIR SANAYİDE KADININ YERİ» ÇALIŞTAY SONUÇ BİLDİRGESİ 08.03.2017 TMMOB GEMİ MÜHENDİSLERİ ODASI GMO 1. KADIN ÇALIŞTAYI «AĞIR SANAYİDE KADININ YERİ» ÇALIŞTAY SONUÇ BİLDİRGESİ GMO

Detaylı

MESLEK ÖRGÜTÜNÜN GöREV ÇAĞRISINA KATILMAK SUÇ MUDUR? BU NEDENLE HUKUKİ BİR YAPTIRIM UYGULANABİLİR Mİ?

MESLEK ÖRGÜTÜNÜN GöREV ÇAĞRISINA KATILMAK SUÇ MUDUR? BU NEDENLE HUKUKİ BİR YAPTIRIM UYGULANABİLİR Mİ? MESLEK ÖRGÜTÜNÜN GöREV ÇAĞRISINA KATILMAK SUÇ MUDUR? BU NEDENLE HUKUKİ BİR YAPTIRIM UYGULANABİLİR Mİ? Bilindiği gibi Dr. Ersin Aslan ın, bir hasta yakını tarafından öldürülmesinin birinci yılı yaklaşıyor.

Detaylı

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 37. Dönem Çalışma Raporu. BASIN ÇALIġMALARI

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 37. Dönem Çalışma Raporu. BASIN ÇALIġMALARI BASIN ÇALIġMALARI BASIN AÇIKLAMALARIMIZ 5 Mayıs 2010 Özelleştirme Karşıtı Platform İstanbul Bileşenleri nin Taksim BEDAŞ önünde gerçekleştiği basın açıklaması yoğun bir katılımla yapıldı. Şubemiz üye ve

Detaylı

Kayıt Dışı İstihdamla İlgili Proje Ödülleri Sahiplerine Verildi

Kayıt Dışı İstihdamla İlgili Proje Ödülleri Sahiplerine Verildi Kayıt Dışı İstihdamla İlgili Proje Ödülleri Sahiplerine Verildi SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -KAYIT DIŞI İSTİHDAMLA İLGİLİ HER BİREYİN VE TOPLUMUN BİR TAKIM ÇALIŞMALARDA BULUNMASI

Detaylı

İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Cumhuriyet Dönemi 1936 1967 1971 3008 sayılı yasa 931 sayılı yasa anayasa mahkemesi 1475 sayılı kanun İSİG kurulları kuruluyor v ve 16 yaşın altındakiler ağır ve tehlikeli işlerde

Detaylı

Dr. Mustafa KURUCA Isparta da Sosyal Güvenlik Reformunun Yansımaları ve Sosyal Güvenlikte Teşvik Uygulamaları konulu konferans verdi

Dr. Mustafa KURUCA Isparta da Sosyal Güvenlik Reformunun Yansımaları ve Sosyal Güvenlikte Teşvik Uygulamaları konulu konferans verdi Dr. Mustafa KURUCA Isparta da Sosyal Güvenlik Reformunun Yansımaları ve Sosyal Güvenlikte Teşvik Uygulamaları konulu konferans verdi Isparta Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünce düzenlenen Sosyal Güvenlik Reformunun

Detaylı

KUAFÖRLER & BERBERLER İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ

KUAFÖRLER & BERBERLER İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ KUAFÖRLER & BERBERLER İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ risk almayın önlem alın AMAÇ YÜKÜMLÜLÜK Bu kontrol listesi, kuaför/berber/güzellik salonlarında 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği

Detaylı

Erkek egemenliğine, sömürüye, şiddete ve cinsel ayrımcılığa hayır demek için

Erkek egemenliğine, sömürüye, şiddete ve cinsel ayrımcılığa hayır demek için Erkek egemenliğine, sömürüye, şiddete ve cinsel ayrımcılığa hayır demek için 8 MART TA ALANLARA! 8 Mart, kadın işçilerin daha iyi çalışma koşulları için verdikleri mücadeleyi yaşamlarıyla ödedikleri bir

Detaylı

ESP/SOSYALİST KADIN MECLİSLERİ

ESP/SOSYALİST KADIN MECLİSLERİ BASINA VE KAMUOYUNA Erkek egemen kapitalist sistemde kadınların en önemli sorunu 2011 yılında da kadına yönelik şiddet olarak yerini korudu. Toplumsal cinsiyetçi rolleri yeniden üreten kapitalist erkek

Detaylı

İŞÇİLERİN 3 ACİL TALEBİ VAR!

İŞÇİLERİN 3 ACİL TALEBİ VAR! TEMMUZ 2016 İŞÇİLERİN 3 ACİL TALEBİ VAR! Taşeron işçilere kayıtsız şartsız kadro! Kıdem tazminatıma dokunma! Zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemi ne hayır! TAŞERON İŞÇİLERE KAYITSIZ ŞARTSIZ KADRO! AKP hükümeti

Detaylı

2. AKADEMİK KAMP GERÇEKLEŞTİRİLDİ

2. AKADEMİK KAMP GERÇEKLEŞTİRİLDİ 2. AKADEMİK KAMP GERÇEKLEŞTİRİLDİ Elektrik Mühendisleri Odası nın (EMO) Görüntü İşlemede İleri Uygulamalar ve Son Gelişmeler başlığı altında düzenlediği 2. Akademik Kamp çalışmalarına, İzmir Şirince deki

Detaylı

ANTALYA ŞUBE TMMOB İL KOORDİNASYON KURULU SEKRETARYA SEÇİMİ YAPILDI ANTALYA İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI YAPILDI

ANTALYA ŞUBE TMMOB İL KOORDİNASYON KURULU SEKRETARYA SEÇİMİ YAPILDI ANTALYA İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI YAPILDI ANTALYA ŞUBE TMMOB İL KOORDİNASYON KURULU SEKRETARYA SEÇİMİ 3 Nisan 2014 tarihinde TMMOB Antalya İl Koordinasyon Kurulu yeni dönem Sekretarya seçimi için yapılan toplantıya Başkan Ömer Pınar Afşar katıldı.

Detaylı

TC. YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI Bilkent/ANKARA. 26 Temmuz 2006

TC. YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI Bilkent/ANKARA. 26 Temmuz 2006 TTB Merkez Konseyi YÖK Başkanı sayın Erdoğan Teziç ile 26 temmuz çarşamba günü görüştü. Görüşmede TTB Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi 2006 Raporu sunuldu. Yeni tıp fakülteleri açılması, öğrenci sayıları,

Detaylı

80. YILINDA 1935 MARMARA

80. YILINDA 1935 MARMARA 75. YILINDA 1939 ERZİNCAN DEPREMİ KONFERANSI BİLDİRGESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - MİMAR VE MÜHENDİSLER GRUBU -BAKIRKÖY BELEDİYESİ 80. YILINDA 1935 MARMARA ADALARI DEPREMİ KONFERANSI BİLDİRGESİ Konferans

Detaylı

Türkiye de. İş Kazalarıİstatistikleri, Maden erlendirilmesi. H. Can Doğan 24.01.2012 1

Türkiye de. İş Kazalarıİstatistikleri, Maden erlendirilmesi. H. Can Doğan 24.01.2012 1 Türkiye de İş Kazalarıİstatistikleri, Maden Kazaları ve Karşı şılaştırmalı Değerlendirilmesi erlendirilmesi H. Can Doğan 24.01.2012 1 Ülkelerin İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Uygulamaları Gelişmişlik Düzeyini

Detaylı

Endüstri İlişkileri Kapsamında

Endüstri İlişkileri Kapsamında çimento işveren ocak 2010 Endüstri İlişkileri Kapsamında Mevzuattaki Değişiklikler Ekim-Kasım-Aralık 2009 Dönemi Hazırlayan: Av. Füsun GÖKÇEN 22 Ekim 2009 tarih ve 27384 sayılı Resmi Gazete de Çevre Denetimi

Detaylı

trafikte bilinçli bir nesil için

trafikte bilinçli bir nesil için bilinçli bir nesil e t k i için f tra Giriş Önemli bir halk sağlığı sorunu olan trafik kazalarının önlenmesi, pek çok kurum, kuruluş, sivil toplum örgütleri ve bireylerin ortak çalışması ile mümkün olabilecektir.

Detaylı

Necla Akgökçe den bilgi aldık. - İlk olarak ülkede kadınların iş gücüne katılım ve istihdam konusuyla başlayalım isterseniz

Necla Akgökçe den bilgi aldık. - İlk olarak ülkede kadınların iş gücüne katılım ve istihdam konusuyla başlayalım isterseniz İstanbul YDK: 1 Mayıs itibariyle başlamış olan Eme(K)adın kampanyamız kapsamında güvencesiz, görünmeyen ve yok sayılan kadın emeği üzerine araştırmalar yapmaya devam ediyoruz. Bu kez bu konuda sendikal

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU Tarih: 15 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 60 Katılımcı listesindeki Sayı: 57 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan

Detaylı

ÇEVRE İZİN VE LİSANSLARINDA YENİ DÖNEM

ÇEVRE İZİN VE LİSANSLARINDA YENİ DÖNEM ÇEVRE İZİN VE LİSANSLARINDA YENİ DÖNEM 21.11.2008 tarih, 27061 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Çevre Denetimi Yönetmeliği ve 29.4.2009 tarih, 27214 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan "Çevre Kanununca

Detaylı

SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER EYLEM VE ETKİNLİKLER

SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER EYLEM VE ETKİNLİKLER SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER EYLEM VE ETKİNLİKLER Yaşanası güzel bir dünya için, emeğe, eşitliğe, özgürlüğe, barışa kardeşliğe, paylaşmaya ve dayanışmaya önem veren bir Oda

Detaylı

TÜRKİYE DE FİKRİ HAKLAR YÖNETİMİ KÜLTÜRÜ VE GELİŞİMİ

TÜRKİYE DE FİKRİ HAKLAR YÖNETİMİ KÜLTÜRÜ VE GELİŞİMİ TÜRKİYE DE FİKRİ HAKLAR YÖNETİMİ KÜLTÜRÜ VE GELİŞİMİ Ceren Pala Okat Fikri Haklar Yöneticiliği "Fikri Haklar Yönetimi" Paneli TÜSİAD Genel Sekreterliği Konferans Salonu 14 Haziran 2012 Akış Fikri Haklar

Detaylı

ASIL KRİZ İŞSİZLİKTE! Geniş Tanımlı İşsiz Sayısı 7 Milyona Yaklaştı

ASIL KRİZ İŞSİZLİKTE! Geniş Tanımlı İşsiz Sayısı 7 Milyona Yaklaştı İşsizlik ve İstihdam Raporu- 2017 15 2017, İstanbul ASIL KRİZ İŞSİZLİKTE! Geniş Tanımlı İşsiz Sayısı 7 Milyona Yaklaştı Bir yılda 670 bin yeni işsiz Resmi işsiz sayısı 3 milyon 872 bine yükseldi İşsizlik

Detaylı

İŞSİZLİK HIZLA ARTARKEN İSTİHDAM ARTIŞI YETERSİZ KALDI

İŞSİZLİK HIZLA ARTARKEN İSTİHDAM ARTIŞI YETERSİZ KALDI İşsizlik ve İstihdam Raporu-Haziran 2017 15 Haziran 2017, İstanbul İŞSİZLİK HIZLA ARTARKEN İSTİHDAM ARTIŞI YETERSİZ KALDI Bir yılda 619 bin yeni işsiz Resmi işsiz sayısı 3 milyon 642 bine yükseldi Geniş

Detaylı

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ İNŞAAT SEKTÖRÜ TEKNİK KOMİTE TOPLANTISI TOPLANTI TUTANAĞI

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ İNŞAAT SEKTÖRÜ TEKNİK KOMİTE TOPLANTISI TOPLANTI TUTANAĞI ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ İNŞAAT SEKTÖRÜ TEKNİK KOMİTE TOPLANTISI TOPLANTI TUTANAĞI 2015 yılının Aralık ayı içerisinde yapılması planlanan 3. İzleme ve Değerlendirme Kurulu toplantısına hazırlık teşkil

Detaylı

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), projelerin çevre ve sağlık üzerindeki etkilerinin belirlenmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlayan ve

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), projelerin çevre ve sağlık üzerindeki etkilerinin belirlenmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlayan ve Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), projelerin çevre ve sağlık üzerindeki etkilerinin belirlenmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlayan ve aynı zamanda karar alma süreçlerinde katılımcı bir yaklaşım

Detaylı

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 37. Dönem Çalışma Raporu. TEMSĠLCĠLĠK ve ÜYE TOPLANTILARI

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 37. Dönem Çalışma Raporu. TEMSĠLCĠLĠK ve ÜYE TOPLANTILARI TEMSĠLCĠLĠK ve ÜYE TOPLANTILARI ENEL ELEKTRONİK İŞ YERİNDE ÜYE TOPLANTISI YAPILDI ENEL Elektronik iş yerinde meslektaşlarımızla 7 Temmuz 2010 tarihinde oda çalışmalarını değerlendirmek ve İşyeri temsilcisini

Detaylı

-> 5 07.08.2014 13:06

-> 5 07.08.2014 13:06 27 Temmuz 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29073 Adıyaman Üniversitesinden: YÖNETMELİK ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi Sivil Yaşam Derneği 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi GİRİŞ Sivil Yaşam Derneği 21-23 Ekim 2016 tarihleri arasında Konya da 4. Ulusal Gençlik Zirvesi ni düzenlemiştir. Zirve Sürdürülebilir Kalkınma

Detaylı

E-BÜLTEN Sayı 35 Temmuz ağustos 2017

E-BÜLTEN Sayı 35 Temmuz ağustos 2017 E-BÜLTEN Sayı 35 Temmuz ağustos 2017 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 HABERLER 4 EĞİTİM 9 YENİ ÜYELERİMİZ 10 TMMOB DEN HABERLER 11 İLETİŞİM 12 Mithatpaşa Cad., No:44/16 Kızılay/ANKARA Tel:0 312 431 5542, Fax:0 312

Detaylı

Sayın Konuklar; Saygıdeğer konuklar,

Sayın Konuklar; Saygıdeğer konuklar, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Sayın Başkanı; Yüksek Yargı Kurumlarının çok değerli Başkanları; Sayın Büyükelçiler; Avrupa Konseyinin çok değerli temsilcileri; Uluslararası Kuruluşların değerli temsilcileri

Detaylı

TÜRKİYE DE DEPREM GERÇEĞİ

TÜRKİYE DE DEPREM GERÇEĞİ tmmob makina mühendisleri odası TÜRKİYE DE DEPREM GERÇEĞİ TÜRKİYE DE DEPREM GERÇEĞİ VE TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI NIN ÖNERİLERİ ODA RAPORU Mart 2010 Yayın No:... MMO/2010/523 tmmob makina mühendisleri

Detaylı

Trans Terapi ve Dayanışma Grubu Toplantılarının Yedincisi Gerçekleşti. SPoD CHP Beyoğlu Belediyesi Başkan Aday Adayı Gülseren Onanç ile görüştü

Trans Terapi ve Dayanışma Grubu Toplantılarının Yedincisi Gerçekleşti. SPoD CHP Beyoğlu Belediyesi Başkan Aday Adayı Gülseren Onanç ile görüştü Trans Terapi ve Dayanışma Grubu Toplantılarının Yedincisi Gerçekleşti SPoD un ve Uzman Psikiyatrist Dr. Seven Kaptan ın gönüllü işbirliğiyle düzenlenen Trans Terapi Toplantısı nın yedincisi 4 Eylül Çarşamba

Detaylı

İŞSİZLİKTE TIRMANIŞ SÜRÜYOR!

İŞSİZLİKTE TIRMANIŞ SÜRÜYOR! İşsizlik ve İstihdam Raporu-Ekim 2016 17 Ekim 2016, İstanbul İŞSİZLİKTE TIRMANIŞ SÜRÜYOR! İki yılda 457 bin yeni işsiz! Geniş tanımlı işsiz sayısı 6.3 milyonu aştı Tarım istihdamı 291 bin, imalat sanayi

Detaylı

BÖLÜM - 6 ODA GÜNCESİ 43.DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2012-2014

BÖLÜM - 6 ODA GÜNCESİ 43.DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2012-2014 BÖLÜM - 6 ODA GÜNCESİ 43.DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2012-2014 ŞUBAT-2012 16.02.2012 Madencilik Sektörü Çalışanlarına Yönelik Mesleki Eğitim Verilmesine Başlandı. 27.02.2012 Odamızın Yeni Lokali Hizmete Açıldı.

Detaylı

Ders No: 29 Hoş Geldiniz

Ders No: 29 Hoş Geldiniz Acil Durum Planları Ders No: 29 Hoş Geldiniz Eğitimimizin Amacı Katılımcıların, işyerlerinde acil durumlarda uygulanacak planlar ve bu planlamanın yapılması hakkında bilgi edinmelerini sağlamaktır. Öğrenim

Detaylı

ŞARTNAME AMAÇ VE KAPSAM KATEGORİLER KATILIMCI KATILIM KOŞULLARI BAŞVURU FORMU VE TESLİM MATERYALİ

ŞARTNAME AMAÇ VE KAPSAM KATEGORİLER KATILIMCI KATILIM KOŞULLARI BAŞVURU FORMU VE TESLİM MATERYALİ ŞARTNAME AMAÇ VE KAPSAM Özelkalem Dergisi nce düzenlenen Özelkalem Dergisi Yerel Yönetim Ödülleri; yerel yönetim alanında yenilik getiren ve kentsel sorunların çözümüne yönelik olarak geliştirilen özgün

Detaylı

8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ 1 MAYIS 10 KASIM ATATÜRK Ü ANMA ETKİNLİĞİ SANATSAL ETKİNLİKLER

8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ 1 MAYIS 10 KASIM ATATÜRK Ü ANMA ETKİNLİĞİ SANATSAL ETKİNLİKLER 9TOPLUMSAL ETKİNLİKLER 8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ 1 MAYIS 10 KASIM ATATÜRK Ü ANMA ETKİNLİĞİ SANATSAL ETKİNLİKLER 11111 260 01 8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ 11111 262 8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR

Detaylı

ŞUBE ÇALIŞMALARI. emo izmir şubesi dönem çalışma raporu

ŞUBE ÇALIŞMALARI. emo izmir şubesi dönem çalışma raporu ŞUBE ÇALIŞMALARI emo izmir şubesi 45 28. dönem çalışma raporu 28. Dönem Yönetim Kurulumuz; Çalışma Programı çerçevesinde, üyelerimizle birlikte kamu yararı, meslek ve meslektaş çıkarları doğrultusunda,

Detaylı

16. bölüm. demokrasi mücadelesinde şubemiz

16. bölüm. demokrasi mücadelesinde şubemiz 16. bölüm demokrasi mücadelesinde şubemiz BÖLÜM 16: DEMOKRASİ MÜCADELESİNDE ŞUBEMİZ 16.1. TMMOB Mitingi 15 MAYIS 2011 Ankara TMMOB Mitingi hazırlık çalışmaları kapsamında; TMMOB Başkanı Mehmet Soğancı

Detaylı

DENİZLİ ŞUBE. 28 Şubat 2014 tarihinde ilk yönetim kurulu toplantısında görev dağılımı yapıldı. 20 Mart 2014 te PAYEK, Jeoloi Mühendisliği

DENİZLİ ŞUBE. 28 Şubat 2014 tarihinde ilk yönetim kurulu toplantısında görev dağılımı yapıldı. 20 Mart 2014 te PAYEK, Jeoloi Mühendisliği DENİZLİ ŞUBE 28 Şubat 2014 tarihinde ilk yönetim kurulu toplantısında görev dağılımı yapıldı. 20 Mart 2014 te PAYEK, Jeoloi Mühendisliği Bölümü ve şubemizce üniversitede Mermer Sektöründe Jeoloji Mühendisinin

Detaylı

TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI İZİN/LİSANS SÜREÇLERİ VE ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ

TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI İZİN/LİSANS SÜREÇLERİ VE ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI İZİN/LİSANS SÜREÇLERİ VE ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Kuruluş 1992 TMMOB Kanunu çerçevesinde kurulmuştur. Resmi Gazete yayımlanan yönetmelikler çerçevesinde

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 8 OCAK 2013 ÖNDER KAHVECİ

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 8 OCAK 2013 ÖNDER KAHVECİ 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 8 OCAK 2013 ÖNDER KAHVECİ T Ü R K İ Y E K A M U - S E N G E N E L S E K R E T E R İ T Ü R K S A Ğ L I K - S E N G E N E L B A Ş K A N

Detaylı

Sağlıklı Kentleşme, Nitelikli Yapılaşma, Kültürel, Tarihi ve Doğal Çevre Değerlerinin Korunarak Geliştirilmesi İçin

Sağlıklı Kentleşme, Nitelikli Yapılaşma, Kültürel, Tarihi ve Doğal Çevre Değerlerinin Korunarak Geliştirilmesi İçin 16.1.1. Adalar Belediyesi ile İmzalanan Protokol Sağlıklı Kentleşme, Nitelikli Yapılaşma, Kültürel, Tarihi ve Doğal Çevre Değerlerinin Korunarak Geliştirilmesi İçin Ortak Mesleki Denetim ve Teknik İşbirliği

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI Uluslararası Arka Plan Uluslararası Arka Plan Birleşmiş Milletler - CEDAW Avrupa Konseyi - Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Detaylı

TOPLUMSAL CİNSİYET TOPLUMDA KADINA BİÇİLEN ROLLER VE ÇÖZÜMLERİ

TOPLUMSAL CİNSİYET TOPLUMDA KADINA BİÇİLEN ROLLER VE ÇÖZÜMLERİ 445 TOPLUMSAL CİNSİYET TOPLUMDA KADINA BİÇİLEN ROLLER VE ÇÖZÜMLERİ Aydeniz ALİSBAH TUSKAN* 1 İnsanların bir biçimde sınıflanarak genel kategoriler oturtulması sonucunda ortaya çıkan kalıplar ya da bir

Detaylı

EMEK ARAŞTIRMA RAPORU-2

EMEK ARAŞTIRMA RAPORU-2 EMEK ARAŞTIRMA RAPORU-2 KAMU İSTİHDAM RAPORU (Aralık, 2015) Ø KAMU SEKTÖRÜNDE İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİ SAYISI YÜZDE 3,4! GERİLEDİ. KADROLU İŞÇİ SAYISI İSE YÜZDE 4,6 DÜŞTÜ! Ø BELEDİYELERDE KADROLU İŞÇİ SAYISI

Detaylı

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 15.05.

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 15.05. MESGEMM İSG/Mevzuat/ler İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1- Amaç Madde 2 - Kapsam Madde 3 - Dayanak Madde 4 - Tanımlar İkinci Bölüm - Genel Hükümler Madde 5 -İşverenin Yükümlülükleri

Detaylı

İşsizlik İstikrarlı Biçimde Yükseliyor! Son 10 Yılın En Yüksek İşsiz Sayısı

İşsizlik İstikrarlı Biçimde Yükseliyor! Son 10 Yılın En Yüksek İşsiz Sayısı İşsizlik ve İstihdam Raporu-Şubat 2017 15 Şubat 2017, İstanbul İşsizlik İstikrarlı Biçimde Yükseliyor! Son 10 Yılın En Yüksek İşsiz Sayısı Bir yılda 590 bin yeni işsiz Resmi işsiz sayısı 3 milyon 715 bine

Detaylı

EKONOMİK, DEMOKRATİK ÖZLÜK HAKLARIMIZ; EMPERYALİZME, GERİCİLİĞE VE ÖZELLEŞTİRMELERE KARŞI MÜCADELEDE ŞUBEMİZ

EKONOMİK, DEMOKRATİK ÖZLÜK HAKLARIMIZ; EMPERYALİZME, GERİCİLİĞE VE ÖZELLEŞTİRMELERE KARŞI MÜCADELEDE ŞUBEMİZ EKONOMİK, DEMOKRATİK ÖZLÜK HAKLARIMIZ; EMPERYALİZME, GERİCİLİĞE VE ÖZELLEŞTİRMELERE KARŞI MÜCADELEDE ŞUBEMİZ 162 Şubemiz, Odamızın ana yönetmeliği uyarınca ülke ve toplum çıkarları doğrultusunda, yurdumuzun

Detaylı

NÜKLEER KARŞITI PLATFORM (NKP) ETKİNLİKLERİ

NÜKLEER KARŞITI PLATFORM (NKP) ETKİNLİKLERİ NÜKLEER KARŞITI PLATFORM (NKP) ETKİNLİKLERİ 29 Mart 2012-Mersin in Gülnar İlçesi ne nükleer santral yapmak isteyen Akkuyu NGS Elektrik Üretim A.Ş. nin Akkuyu da yapılan Halkı Katılımı toplantısına Nükleer

Detaylı

Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda. İşveren Yükümlülükleri -I-

Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda. İşveren Yükümlülükleri -I- Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda İşveren Yükümlülükleri -I- Bilindiği üzere 30 haziran 2012 tarih 28339 sayılı resmi gazete de 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu yayınlanmış olup işyerlerinde

Detaylı

7. dönem çalışma raporu ÜYE TOPLANTILARI. EMO Kocaeli Şubesi

7. dönem çalışma raporu ÜYE TOPLANTILARI. EMO Kocaeli Şubesi ÜYE TOPLANTILARI 60 Gebze de Temsilcilik Ve Üye Toplantısı Gerçekleştirildi 24 Şubat 2012 7. Dönem yönetim kurulu 24 Şubat Cuma günü Gebze temsilciliği üyeleriyle bir araya geldi. Buluşmada Şube Başkanı

Detaylı

Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi: 15.05.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28648 Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

Türkiye nin Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Karnesi

Türkiye nin Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Karnesi Türkiye nin Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Karnesi Özet Türkiye nin ILO Karnesi Zayıf! 31 Mayıs 2016, İstanbul Türkiye ILO lerini En Çok İhlal Eden Ülkelerden Uluslararası Çalışma Örgütü nün (ILO) 105.

Detaylı