The Analytic Hierarchy Process The Analytic Network Process

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "The Analytic Hierarchy Process The Analytic Network Process"

Transkript

1 The Analytic Hierarchy Process The Analytic Network Process AHP printer friendly version ANP Y. İlker TOPCU, Ph.D. twitter.com/yitopcu I would like to acknowledge Prof. T.L. Saaty's ANP_Slideshow_July_2001.ppt slides submitted by which greatly influence these notes... and I would like to thank Ozay Ozaydin who helped the organization of the slides

2 triangle circle rectangle diamond square

3 Cognitive Psychology has found that people are poor at assimilating large quantities of information on problems People cope with cognitive overload by employing heuristics that simplify the problem This can lead to selection of suboptimal alternatives

4 George A. Miller, in his paper " The Magical Number Seven, Plus or Minus Two: Some Limits on Our Capacity for Processing Information indicated that the capacity of human short term memory is seven separate items, plus or minus two. The brain of a regular human can simultaneously process, differentiate, and deal with at most 7 factors for some people this limit can be decreased to 5, for some other people it can be increased to 9 (The Psychological Review, 1956, vol. 63, pp )

5 Why Hierarchy? when people faced with a complex problem in order to understand the problem better they must break down the problem into its smaller constituent parts and construct a hierarchical model to represent it

6 Why Hierarchy? Decision making problem should be depicted as thoroughly as possible: The constructed hierarchy arranging the factors in appropriate levels must include enough relevant detail

7 Hierarchy Goal Criteria cluster (level) Subcriteria element Alternatives This loop indicates that each element depends only on itself

8 School Selection Selecting the most appropriate school for the kid Learning Friends School life Vocational training College prep. Music classes School A School B School C

9 R&D Project Selection Goal Future of the Firm Criteria Technical Marketing Financial Manufacture Sub- Criteria Regulatory Compliance Development Cost Prob. of Tech. Success R&D and Eng. Resources Development Time Patent Position Capability to Market Market Growth Market Share Market Potential Customer Acceptance NPV Capital Invest ROI Unit Cost Capability to Manufacture Facility/Equp. Req. Safety Ratings (for each Sub- Criterion) Outstanding Above Average Average Below Average Outstanding Above Average Average Below Average Outstanding Above Average Average Below Average Outstanding Above Average Average Below Average p1 p2 p99

10 Whom to marry - a compatible spouse Flexibity Independence Growth Challenge Commitment Humor Intelligence Psychological Physical Socio-cultural Philosophical Aesthetic Communication & Problem Solving Food Sociability World View Housekeeping Family & Children Shelter Finance Theology Sense of Beauty & Intelligence Temper Sex Understanding Security Affection Loyalty Case 1 marry don t marry Case 2 Campbell Graham McGuire Faucet

11

12 Becoming a unique and fast growing international luxury hotel brand 1. Guest Satisfaction & Loyalty 2. Fast Growth 3. Innovation / Uniqueness 4. Agility 5. Profitability 6. Brand Value 1. Developing a Growth Business Plan 2. Designing Organizational Structure - Defining Responsibilities 3. Developing a business model 4. Implementing a Performance Management System 5. Developing a Marketing Strategy (Segmentation & Brand Communication) 6. Developing an Internal Communication Plan 7. Defining "XXX Experience" and Design Standards 8. Setting XXX's Policies & Procedures (Code of Conduct) 9. Reactivating XXX Academy 10.Integrating an ERP System

13 Sohbetli yaşamın olduğu yer: Bakırköy 1. Huzurlu, güvenli ve refah içinde model bir ilçe oluşturma 2. Sosyal ve kültürel yaşamı iyileştirme ve mozaiğini koruma 3. Ekonomik (hizmet iş kolları) ortamı iyileştirme 4. Fiziksel ortamı (ulaştırma, kent altyapısı) şehir plancılığı yaklaşımıyla iyileştirme 5. Doğal, çevresel ve tarihi güzellikleri koruma 6. Bakırköylülük bilincini geliştirme ve Bakırköy markasını oluşturma 7. Katılımlı, dinamik, çağdaş, sosyal belediyecilik anlayışına uygun bir yerinden yönetim oluşturma 1. Sosyal dokuya yönelik hizmetlerin verilmesi (Kadınlar ve çocuklar için sosyal yaşam evleri; yaşlılar için bakım evleri; engelliler için özel yollar, alış veriş ve hizmet birimleri) 2. Gençlik merkezleri ve mekanları (sanat, kültür, bilişim, hobi ve eğlence) yapılması 3. Nikah salonu yapılması 4. Güzel sanatlar üniversitesi/fakültesi / Sanat akademisi açılmasının teşvik edilmesi 5. Uluslararası düzeyde (dans, müzik, sinema, tiyatro) festivalleri yapılması 6. Kültür ve kongre merkezi kurulması 7. Bakırköy müzesi kurulması 8. Tarihi eserlerin restore edilerek korunması 9. Yeşil alanların, oyun ve spor alanlarının arttırılması 10. Yeşil alanların, oyun ve spor alanalarının arttırılması 11. Ayamama çevresinde botanik bahçesi ve sağlık vadisi oluşturulması 12. Ayamama çevresinde botanik bahçesi ve sağlık vadisi oluşturulması 13. Bütün belediye hizmet birimlerinin toplu halde bulunacağı tek bir bina yapılması 14. Bütün belediye hizmet birimlerinin toplu halde bulunacağı tek bir bina yapılması 15. Özgürlük meydanından kalkan metro ve deniz otobüslerinin entegrasyonu 16. Otoparkların arttırılması ve yeraltı otoparkları kurulması Veri tabanı oluşturulması ve iletişim için yararlanılması

14 Denizci Millet, Denizci Ülke. 1. Sektörün tüm ilgili kurumlar ile işbirliğini geliştirmek 2. Sektörün uluslararası iletişimini geliştirmek ve tanıtımı arttırmak 3. Sektörün ekonomi içindeki ağırlığını arttırmak 4. Sektörün uluslararası alanda rekabetçi hale gelmesini sağlamak 5. Sektörün eğitimini arttırmak 6. Toplumsal deniz kültürünü ve çevre bilincini yaygınlaştırmak ve tanıtmak 7. Yatırım ve araştırma finansmanını sağlanmak 1. Kabotaj taşımacığının arttırılması 2. Transit taşımacılığın arttırılması 3. Dünyada niche alanlar bulunması ve oralarda güçlenilmesi. Su, LPG, LNG taşımacılığında güçlenilmesi 4. Ortak yatırım ve ihtisas ile filonun gençleştirilmesi, geliştirilmesi ve güçlendirilmesi 5. Tersane ve yat çekek yerlerinin modernizasyonu ve yenilerinin yapılması 6. Gemi ve yat inşasının arttırılması. Özel tersanelerde harp gemileri yapımı için sivilasker işbirliğinin arttırılması. 7. Marina turizminin geliştirilmesi 8. Kruvaziyer turizminin geliştirilmesi 9. Gezinti tekneciliğinin geliştirilmesi 10. Ticari yatçılığın geliştirilmesi 11. Su sporlarının (dalış gibi) geliştirilmesi 12. Amatör denizcliğin geliştirilmesi 13. Arıtma tesislerinin arttırılması 14. Kıyı master planının yapılması 15. Sermaye piyasası kaynaklarından yararlanılması 16. Limanların modernize edilmesi, yeni limanlar yapılması ve tarifelerin düzenlenmesi 17. Yatırım ve hizmeti ucuza mal etmek ve maliyetleri düşürmek için ortak hareket edilmesi 18. Finansmanda rotatif fonun sağlanması 19. Limanların özelleştirilmesi 20. Balıkçılığın geliştirilmesi Uluslararası ithalat ihracat karşılıklarına denizciliğin dahil edilmesi

15 Sosyal ortam Eğitim Kültür-Sanat Sağlık Eğlence Spor Yaşanabilir, katılımcı, insan mutluluğuna önem veren bir Eskişehir Ekonomik ortam Fiziki yapı ortamı Doğal ortam Ticaret Hizmet Sanayi Turizm Tarım Yüksek Teknoloji İmar Ulaşım Altyapı Şehir Görüntüsü Hava Toprak Su 1. Toplu Etkinlikler ve Kültür-Sanat Merkezi Projesi 2. Küçük El Sanatları Projesi 3. Spor Projesi 4. Dinlenme Alanları Projesi 5. Bilim ve Teknoloji Parkı / Mesleki Eğitim Projesi Dış ortam (Entegrasyon) Bölgesel Ulusal Uluslararası Katılım ortamı Yerel Yönetim Merkezi Yönetim Sivil Toplum Kuruluşları Özel Sektör

16 Sektör içi işbirliği Yerli birleşme Ortak tanıtım(iç/dış) Sektör içi eğitimve kurumsallaşma İhracatta işbirliği Sözleşmeli AR-GE Co-marketing, Co-promotion Uluslararası ölçüde rekabet gücüne sahip, yaşam kalitesini arttırıcı ve ülke ihtiyacının büyük kısmını karşılayan ilaç sanayinin bulunması İth.- ihr. dengesi Ar-Ge ve yenilikçilik Hammadde üretimi Fon yaratılması Tüketici bilinci Devletle işbirliği Dağ. kanallarıyla işb. Üniversitelerle işb. Yönlendirici devlet (yerli hammadde, Ar-Ge ye teşvik, Üretim yatırımına (yab.ser.) teşvik, AB ye uyu, Bioeşdeğerlilik) Yeni Mevzuat (Geri Ödeme Sistemi, OTC Yönetmeliği, KDV'nin düşmesi, KKDF'nin kalkması, İDY, Fiyat kararnamesi) Fiyatın piy.tar. belirlenmesi Bağımsız ilaç otoritesi Sosyal güvenlik reformunun genişletilmesi Dağıtım kanallarında kurumsallaşma Dağıtım kanallarında eğitim AR-GE Eğitim Üretimin sürekliliği Hekimlerle işbirliği Etik kuralların uygulanması Eğitimle reçetelemenin iyileştirilmesi Hekimin hastayla para ilişkisinin bitmesi Eczanelerle işbirliği Eczanelerarası network Eczacıların danışmanlık hizmeti

17 Üç Kıtanın Lojistik Merkezi Olmak 1. Komşu ülkelerle ticari işbirliğini güçlendirmek 2. Uluslar arası platformlardaki karar süreçlerinde etkin ve belirleyici olmak 3. AB ve dünya standartlarına uygun mevzuatlara katılım 4. Hizmet ihracatını artırmak ve yabancı ortaklılar tesis etmek 5. Sektörün kurumsallaşmasını hızlandırmak 6. Sektörel verimliliği artırmak 7. Sektördeki aktörler arası eşgüdümü sağlamak 8. Bilişim teknolojilerinin sağladığı açılımlardan yararlanmak 9. Sektördeki personelin niteliğinin artırılması 1. Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin AB standartlarına uygun olarak düzenlenmesi 2. Mesleğe giriş kriterlerinin AB normlarına göre oluşturulması 3. Tüm nakliyecilerin siparişten teslimata esnek organize olmuş lojistik sağlayıcıları haline gelmesi 4. Sektörde yüke göre ihtisaslaşma ve araç çeşitliliğinin sağlanması 5. Parsiyel taşımacılığın yaygınlaştırılması 6. Bölge, konu ve ülkeye odaklanılması 7. Sektörün üçüncü ülkelerde karşılaştığı tarife dışı engellerin tespit edilerek eliminasyonu için çalışılması 8. Sektörün ihtiyaç duyduğu konvansiyonlara en kısa sürede taraf olunması 9. UBAK kullanımının verimliliğini artıracak tedbirlerin sektörle işbirliği içinde alınması 10. UBAK belgesi ülke baz kotası nın arttırılması için lobi faaliyetleri yapılması 11. Taşıma sektöründeki aktörlerin toplam kalite standartlarına uygun olarak yeniden yapılandırılması 12. Hedef ülkelerde ortak şirketlerin kurulmasının ve Türk yatırımlarının teşvik edilmesi 13. Pazara yeni açılan ülkelerle ikili karayolu anlaşmalarının hayata geçirilmesi 14. Uluslararası koridorların tümünde Türkiye'nin transit ülke olarak kabul görmesinin sağlanması 15. Bölgesel, çok taraflı karayolu anlaşmalarının envanterinin çıkarılarak uygun bulunanlara Türkiye'nin taraf olmasının sağlanması (Örnek: Suriye - Ürdün - Lübnan)...

18 İhtiyacı karşılamak için sisteme karşı güven oluşturarak kadavra donör sayısını arttırmak 1. Beyin ölümü tespit ve bildirim sürecini iyileştirme 2. Yoğun bakım standartlarını iyileştirme 3. Yasal boşlukları giderme (yasa, yönetmelik) 4. Organ nakli koordinasyon sistemini iyileştirme 5. Organ nakli ekonomisini güçlendirme 6. Sağlık hizmet zincirinin tüm halkalarını bilgilendirmebilinçlendirme 7. Toplumsal iletişimi etkinleştirme 1. Organ nakli merkezlerinin oluşturulması (dedike merkezlerin belirlenmesi ve sayının sınırlanması) 2. Organ bandrolü uygulamasının başlatılması 3. Ülkenin tüm kurumlarının kabul ettiği düzenleyici kurul/ üst kurul kurulması (bilimsel, dinamik, siyasetten bağımsız, devlete yakın, karar veren, hesap soran bir Profesyonel Transplantasyon Organizasyon kurulu, ulusal/bölgesel) 4. Donör bildirimi sonrasında ameliyat hastanesinin belirlenme mekanizmasının oluşturulması, sistematiğin belirlenmesi 5. Beyin ölümü sonrası organizasyonun düzenlenmesi, yoğun bakıma yönelik beyin ölümü tanımı sonrası donör bakım eğitimlerinin verilmesi 6. Beyin ölümü yasal karar sisteminin düzenlenmesi, yönetmelik çıkarılması 7. Beyin ölümü- Sigorta (Kamu-Özel Sektör) ilişkisinin düzenlenmesi 8. Yoğun bakım standartlarının belirlenmesi için yönetmeliğin hazırlanması ve bir an önce çıkarılması Organ naklinde tek adres, tek telefon sistemi/ Alo Sağlık 184 telefon hattı bu konuda test edilmesi

19 Özlenen ve Gelişen RİZE 1. Yatırım ortamının iyileştirilmesi "YATIRIM ÇEKEN KENT 2. Rize'ye özgü kaynakların değerlendirilmesi "ÖZGÜN KENT 3. Kentin güzelleştirilmesi "GÜZEL KENT 4. Sosyal ve kültürel yaşamın iyileştirilmesi "SOSYAL KENT 5. Çevrenin korunması "ÇEVRE DOSTU KENT 6. Ulaştırma altyapısının geliştirilmesi "YAKIN / ULAŞILABİLİR KENT 7. Kent altyapısının geliştirilmesi "HAZIR KENT 8. Rize'linin eğitim düzeyinin yükseltilmesi "EĞİTİMLİ KENTLİ" 1. Rize çayının markalaştırılması 2. Tarımsal ürün çeşitliliğinin artırılması 3. Organik ürün üretim altyapısının kurulması 4. Hayvancılık faaliyetlerinin desteklenmesi 5. Ormancılık faaliyetlerinin desteklenmesi 6. Ekolojik yapıya uygun turizm modellerinin desteklenmesi 7. Bölgede milli parklar kurulması ve bunlarla ilgili nazım planlarının yapılması 8. Madenciliğin geliştirilmesi 9. Şehrin dokusuna uygun sanayi politikaları 10. Ev sanayiinin geliştirilmesi 11. Rize limanının işlevsel hale getirilmesi 12. Kentin şehirlerarası / bölgelerarası ulaşım altyapısının geliştirilmesi 13. Rize sınırları içinde ulaşım altyapısının geliştirilmesi 14. Rusya, Türki cumhuriyetler ve diğer komşu ülkelerle sınır ticaretini geliştirici politikaların desteklenmesi 15. Çevre bilincinin geliştirilmesi, çöp ve hijyen probleminin çözülmesi 16. Çevreye dost enerji kaynakları kullanımı 17. Kentsel dönüşüm planlamasının yapılması 18. Kentin güzelleştirilmesi 19. Kentin etkin tanıtımının yapılması 20. Kentteki sivil toplum örgütlerinin güçlendirilmesi 21. Kentin kültürel ortamının geliştirilmesi 22. Kentin eğitim sorunlarının çözümü 23. Rize üniversitesi kurulması 24. Kentin sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi çalışmalarının projelendirilmesi

20 Dünya çapında başarılı, lider, saygın, istikrarlı, idari ve mali yapısı kuvvetli, alt yapısı güçlü, futboldaki başarısı ile öne çıkan bir marka, kurum ve spor kulübü olmak 1. İdari başarı 2. Ticari başarı 3. Beşeri başarı 4. Sportif başarı 5. Mali başarı 1. Taşınmaz varlıklarla katma değer üretmek 2. Üyelerle iletişim ve katılım sağlamak 3. Transferlerin marka pazarlaması amacına hizmet etmesi 4. Altyapıyı güçlendirmek 5. Amatör şubeleri kar merkezli yapılandırmak 6. Borsaya açılmak 7. Marka geliri yaratmak ve dağıtım kanallarını çoğaltarak çeşitlendirmek 8. Etkin tanıtım yapmak 9. Kulüp menfaatlerini koruyacak etkin halkla ilişkiler fonksiyonu oluşturmak 10. Geniş yetkilere sahip Yönetim Kurulunu denetleyen bir kurul kurmak 11. Profesyonellere yetki devretmek 12. Marka haklarını korumak 13. Mali Genel Kurul ve Seçim Genel Kurulunu futbol sezonuna göre düzenlemek 14. Stad projesini gerçekleştirmek 15. Pazarlamada diğer kulüplerle işbirliği yapmak 16. Futbolcu tarama ve seçme sistemi kurmak 17. Spor okullarını yaygınlaştırmak 18. Taraftarla işbirliği yapmak 19. Genel Kurul üye sayısını mevcuttan daha hızlı arttırmak 20.Yönetim Kurulu üye sayısını azaltmak 21. Başkanlık süresini 4 yıla çıkartmak ve 2 dönemle kısıtlamak

21 The Analytic Hierarchy Process is a powerful and understandable methodology that allows groups or individuals to combine qualitative and quantitative factors in decision making process. a Multi Criteria Decision Making method for complicated and unstructured problems. an approach that uses a hierarchical model having levels of goal, criteria, possible sub-criteria, and alternatives.

22 Priorities: Importance - Preference AHP captures priorities from paired comparison judgments of the elements of the decision with respect to each of their parent criteria: Paired comparison judgments are arranged in a matrix Priorities are derived from the matrix as its principal eigenvector It also allows for the measurement of inconsistency in judgment

23 Importance of elements are equal Decision maker is indifferent between elements First element is moderately more important than second one First element is moderately preferred to second one First element is strongly more important than second one First element is strongly preferred to second one First element is very strongly more important than second one First element is very strongly preferred to second one First element is extremely more important than second one First element is strongly preferred to second one Intermediate values Use reciprocals for inverse comparisons

24 School Selection Selecting the most appropriate school for the kid Learning Friends School life Vocational training College prep. Music classes School A School B School C

25 Comparison of criteria w.r.t. goal Learning Friends School life Vocational training College prep. Music classes Priorities Learning Friends 1/ / School life 1/3 1/7 1 1/5 1/5 1/ Vocational training 1 1/ / College prep. 1/ Music classes 1/ /

26 Comparison of schools w.r.t. criteria Learning A B C Priorities A 1 1/3 1/2.16 B C 2 1/ Friends A B C Priorities A B C School life A B C Priorities A B 1/5 1 1/5.09 C Vocational training A B C Priorities A B 1/9 1 1/5.06 C 1/ College prep. A B C Priorities A 1 1/ B C 1 1/ Music classes A B C Priorities A B 1/6 1 1/3.09 C 1/

27 Composition and synthesis Impact of schools on goal Learning Friends School life Vocational training College prep. Music classes Composite impact of schools A B C

28 Eigenvector solution A a b c a b c Sum Column normalization x/sum a b c w a b c Row average 1 1 1

29 Consistency w Aw Aw w average λ max n RI CI= RI= λ max - n n - 1 Consistency index SEE TABLE = =0.52 Random consistency index CR = CI RI Consistency ratio =1.76%

30 Group Decision Making MOTHER: Learning is strongly more important than Friends FATHER: Friends is strongly more important than Learning Learning Friends School life Vocational training College prep. Music classes Prioriti es Learning Friends School life Vocational training College prep. Music classes Prioriti es Learning 1 5 Learning 1 1/5 Friends 1 Friends 1 School life 1 School life 1 Vocation al training 1 Vocation al training 1 College prep. 1 Music classes 1 College prep. 1 Music classes 1

31 Group Decision Making MOTHER: Learning is strongly more important than Friends FATHER: Friends is strongly more important than Learning Learning Friends Learning Friends Learning 1 5 Friends 1 Combined Decision? Learning 1 1/5 Friends 1 Learning Friends Learning 1? Friends 1/? 1

32 Group Decision Making A B DM1 very strongly (7) A 1 X B 1/X 1 DM2 moderately (3) Use arithmetic mean to combine decisions? X = (7+3)/2 = 5 1/X = (1/7+1/3)/2 = /5 Use geometric mean to combine decisions? X = (7*3) = /X = (1/7*1/3) = 0.22 = 1/4.58

33 AHP Rating Evaluating Employees for Raises Dependability 15.50% Outstanding 1 Very good.58 Good.33 Average.10 Unsatisfactory.06 Education 24.00% Doctorate 1 Masters.42 Bachelors.19 High school.08 Experience 13.80% > 15 years years years.16 < 3 years.07 Attitude 17.20% Enthused 1 Very good.53 Good.29 Average.16 Bad.06 Leadership 29.50% Good 1 Average.44 Bad.08

34 Candidate Dependability 15.50% AHP Rating Evaluating Employees for Raises Education 24.00% Experience 13.80% Attitude 17.20% Leadership 29.50% 1 Outstanding Doctorate > 15 years Enthused Good 2 Average Masters < 3 years Enthused Good 3 Good Bachelors > 15 years Very good Bad 4 Good Masters 3-5 years Very good Good 5 Average Bachelors 3 5 years Good Average 6 Outstanding Masters < 3 years Very good Average 7 Outstanding Bachelors 6 15 years Good Average 8 Very good Masters 6 15 years Average Good 9 Outstanding Masters 3 5 years Very good Average 10 Very good Doctorate 6 15 years Good Average 11 Unsatisfactory Bachelors 6 15 years Good Average 12 Very good Bachelors 3 5 years Enthused Good 13 Good Doctorate > 15 years Enthused Good 14 Good High school 3 5 years Very good Average 15 Outstanding Doctorate < 3 years Very good Average

35 Candidate Dependability 15.50% AHP Rating Evaluating Employees for Raises Education 24.00% Experience 13.80% Attitude 17.20% Leadership 29.50% Total Points

36 AHP Rating Evaluating Employees for Raises Candidate Total Points , ,

37 Why Network? In a hierarchy, alternatives affect (depend on) the criteria, criteria affect goal It is assumed that criteria do not affect alternatives criteria do not depend on each other alternatives do not depend on each other In complex decisions there may be dependence and feedback Network model with dependence and feedback improves the priorities derived from judgments and makes prediction much more accurate

38 Network C 4 Arc from cluster C 4 to C 2 indicates outer dependence of the elements in C 2 on the elements of C 4. Elements in C 2 affect elements in C 4 C 1 C 2 C 3 feedback Loop in a cluster indicates inner dependence of the elements in that cluster. Elements affect other elements of the same cluster

39 Management of a Water Reservoir Flood control Recreation Hydro-electric power Low level Intermediate level High level A Feedback System with Two Components

40 Cola Industry A.DISTRIBUTION A1. Stores A2. Machines A3. Restaurants C.PRODUCT C1. Global reach C2. Quality of depth C3. Quantity of depth C4. Taste acceptance C5. Reputation B.ADVERTISEMENT B1. Frequency B2. Current impact B3. Historical impact ALTERNATIVES 1. Pepsi Cola 2. Coca Cola 3. Cola Turka

41 Reaction of Competitor Companies to Innovative Product/Service

42 ERP Selection

43 Retail Location Selection

44 Organic Farming A. ÜRÜN GRUBU A1- Ekolojik sebze/meyve A2- Ekolojik bakliyat E. PROJELER/EYLEMLER A3- Ekolojik kuruyemiş E1- Ekolojik ürünler hakkında etkin tanıtım yapılması A4- Ekolojik bal/reçel E2- Genç nesli hedef alan eğitim ve bilgilendirme çalışmalarının yapılması A5- Ekolojik et ve et ürünleri E3- Sivil toplum örgütleri ve diğer ilgili kurumlar ile işbirliği yapılması A6- Ekolojik sıvı yağ E4- Talebi arttırmaya yönelik promosyon stratejilerinin geliştirilmesi ve uygulanması A6- Ekolojik süt ve süt ürünleri E5- Gıda mühendislerinin sektördeki rolünün arttırılması B. ÜRÜN ÖZELLİKLERİ E6- Çiftçiler ile iletişim ve işbirliğinin sağlanması ve çiftçiye mali destek verilmesi B1- Yapay ilaç ve yapay gübre kullanılmadan üretilen ürün E7- Ekolojik gıdaların yeme içme platformuna yayılmasına yönelik çalışmaların yapılması B2- Kontrollü ve sertifikalı ürün F. STRATEJİ/POLİTİKA B3- Ekolojik dengeyi korumaya yönelik (çevre dostu) ürün F1- Tüketicilerin ekolojik ürünler hakkında bilinçlendirilmesi B4- Ürün miktarı yerine ürün kalitesi esas alınarak üretilen ürün F2- Ekolojik ürünlere duyulan güvenin arttırılması C. ÜRÜN DAĞITIM KANALI F3- Ekolojik ürünlerin fiyatlandırılmasında indirim yapılması C1- Süpermarket/Hipermarket F4- Tüketiciye ekolojik ürün çeşitliliğinin sunulması C2- Ekolojik ürün mağazaları F5- Tüketicilerin ekolojik ürünlere erişiminin kolaylaştırılması C3- Pazar/Manav G. SATIN ALMAYA İLİŞKİN TUTUMLAR C4- Doğrudan satış (Internet, telefon yoluyla) G1- Ekolojik ürünlerin daha sağlıklı olduğu düşüncesi C5- Üretim yerinde satış noktaları G2- Ekolojik ürünlerin daha lezzetli olduğu düşüncesi C6- Şarküteri G3- Ekolojik ürünlerin besin değerinin daha yüksek olduğu düşüncesi D. İLETİŞİM KANALI G4- Ekolojik ürünlerin katkı maddesi içermediği düşüncesi D1- TV G5- Ekolojik ürünlerin tüketicinin mevcut sağlık problemlerine fayda sağlayacağı düşünce D2- Radyo G6- Ekolojik ürünlerin çevre dostu ürünler olduğu düşüncesi D3- Gazete/Popüler dergiler G7- Aile/çocukların sağlığına önem verilmesi D4- Sektörlere özel dergi G8- Geçmişe duyulan özlemin tatmin edileceği düşüncesi D5- Broşür D6- Alternatif kanallar (açık hava, araç üstü, vb. farklı medya kullanımı) D7- Ağızdan ağıza (tüketicilerin birbirlerine tanıtması, anlatması) D8- Internet

45 Organic Farming B.Product Properties B1 B2 B3 B4 C.Dist.Channels C1 C2 C3 C4 A.Product Group A1 A2 A3 A4 C5 C6 D.Comm. Channels D1 D2 D3 D4 A5 A6 A7 D5 D6 D7 D8 G. Cons buy. motives G1 G2 G3 G4 F. Strategy/Policies F1 F2 F3 F4 E. Projects E1 E2 E3 E4 G5 G6 G7 G8 F5 E5 E6 E7

46 Organic Farming

47 The Analytic Network Process is a methodology that allows groups or individuals to deal with the interconnections (dependence and feedback) between factors of complex structure in decision making process a Multi Criteria Decision Making method for complicated and unstructured problems an approach that uses a network model having clusters of elements (criteria and alternatives)

48 Pairwise Comparison Questions of the sub-elements, which one influences the parent element more and how much more? or of the dependent factors, which one influnces the common factor more and how much more?

49 Supermatrix Each element is represented at one row and one respective column The computed eigenvector of the sub-elements with respect to their parent element is placed to the column representing the parent element and the rows representing the sub-elements.

50 Weighted Supermatrix If the column sum of any column in the composed supermatrix is greater than 1 (there are more than one eigenvector), that column will be normalized Such a supermatrix is called as weighted supermatrix

51 Limit matrix Limiting Supermatrix The weighted supermatrix is then raised to a significantly large power in order to have the converged or stable values. The values of this limit matrix are the desired priorities of the elements with respect to the goal

52 School Hierarchy Goal Best School Criteria Cluster (level) Alternatives Schools Elements

53 Supermatrix for the School Hierarchy 1 GOAL 2 CRITERIA 3 ALTERNATIVES Goal Node Learning Friends School life Vocat. Ed. Coll. Prep. Music Clss School A School B School C GOAL NODE Learning Friends School life Vocational ed College prep Music classes School A 0 0,16 0,33 0,46 0,75 0,25 0, School B 0 0,59 0,33 0,09 0,06 0,50 0, School C 0 0,25 0,33 0,46 0,19 0,25 0, GOAL 2 CRITERIA 3 ALTERNATIVES Goal Node Learning Friends School life Vocat. Ed. Coll. Prep. Music Clss School A School B School C GOAL NODE Learning Friends School life Vocational ed College prep Music classes School A 0,3776 0,16 0,33 0,46 0,75 0,25 0, School B 0,3643 0,59 0,33 0,09 0,06 0,50 0, School C 0,2570 0,25 0,33 0,46 0,19 0,25 0,

54 Management of a Water Reservoir Flood control Recreation Hydro-electric power Low level Intermediate level High level

55 Which level is best for flood control? Low Medium High Eigenvector Low Medium 1/ High 1/7 1/ CR = 12% Which level is best for recreation? Low Medium High Eigenvector Low 1 1/7 1/ Medium High 5 1/ CR = 6% Which level is best for hydro-electric power? Low Medium High Eigenvector Low 1 1/5 1/ Medium 5 1 1/ High CR = 12%

56 At Low Level, which attribute is satisfied best? Flood control Recreation Hydro-electric power Eigenvector Flood control Recreation 1/ Hydro-electric power 1/5 1/ CR = 4% At Intermediate Level, which attribute is satisfied best? Flood control Recreation Hydro-electric power Eigenvector Flood control 1 1/ Recreation Hydro-electric power 1 1/ CR = 0% At High Level, which attribute is satisfied best? Flood control Recreation Hydro-electric power Eigenvector Flood control 1 1/5 1/ Recreation 5 1 1/ Hydro-electric power CR = 7%

57 Which level is best for flood control? Low Medium High Eigenvector Low Medium 1/ High 1/7 1/ Which level is best for recreation? Low Medium High Eigenvector Low 1 1/7 1/ Medium High 5 1/ Which level is best for hydro-electric power? Low Medium High Eigenvector Low 1 1/5 1/ Medium 5 1 1/ High At Low Level, which attribute is satisfied best? Flood control Recreation Hydro-electric power Eigenvector Flood control Recreation 1/ Hydro-electric power 1/5 1/ At Intermediate Level, which attribute is satisfied best? Flood control Recreation Hydro-electric power At High Level, which attribute is satisfied best? Eigenvector Flood control 1 1/ Recreation Hydro-electric power 1 1/ Flood control Recreation Hydro-electric power Eigenvector Flood control 1 1/5 1/ Recreation 5 1 1/ Hydro-electric power Eigenvectors are placed to columns

58 FC R HEP L M H Flood control Recreation Hyd-elec.power Low Medium High FC R HEP L M H Flood control Recreation Hyd-elec.power Low Medium High Columns are normalized Each cluster is normalized Raised to 64 th power FC R HEP L M H Flood control Recreation Hyd-elec.power Low Medium High Priorities Power gen 37.98% Recreation 37.90% Flood control 24.12% High level 40.03% Int. level 37.74% Low level 22.23%

The Analytic Hierarchy Process The Analytic Network Process

The Analytic Hierarchy Process The Analytic Network Process The Analytic Hierarchy Process The Analytic Network Process AHP printer friendly version ANP Y. İlker TOPCU, Ph.D. www.facebook.com/yitopcu twitter.com/yitopcu I would like to acknowledge Prof. T.L. Saaty's

Detaylı

The Analytic Hierarchy Process

The Analytic Hierarchy Process The Analytic Hierarchy Process AHP These slides are mostly taken from Prof. İlker TOPCU s AHP/ANP Lecture notes on http://web.itu.edu.tr/~topcuil/ya/ahp.htm Özgür Kabak, Ph.D. triangle circle rectangle

Detaylı

Analitik Hiyerarşi ve Ağ Süreci

Analitik Hiyerarşi ve Ağ Süreci Analitik Hiyerarşi ve Ağ Süreci AHP yazıcı dostu versiyon ANP Y. İlker TOPCU, Ph.D. www.ilkertopcu.info www.facebook.com/yitopcu twitter.com/yitopcu Bu sunumun hazırlanmasında büyük ölçüde katkısı olan,

Detaylı

Analitik Hiyerarşi ve Ağ Süreci

Analitik Hiyerarşi ve Ağ Süreci Analitik Hiyerarşi ve Ağ Süreci AHP yazıcı dostu versiyon ANP Y. İlker TOPCU, Ph.D. www.facebook.com/yitopcu twitter.com/yitopcu Bu sunumun hazırlanmasında büyük ölçüde katkısı olan, www.creativedecisions.net

Detaylı

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş Ambalaj San. Tic. A.Ş 2014 yılında İstanbul'da 5.000 m2 lik alanda kurulan tek kullanımlık plastik ürünleri araştırıp, geliştirip, tasarlayıp üretmektedir. Uzun yılların deneyimi ile pazara yenilikçi,

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 SUNUM AKIŞI Bölge Planı Hazırlık Süreci Paydaş Analizi Atölye Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi Mevcut Durum Analizi Yerleşim Yapısı ve Yerleşmeler Arası İlişki Analizi

Detaylı

1 I S L U Y G U L A M A L I İ K T İ S A T _ U Y G U L A M A ( 5 ) _ 3 0 K a s ı m

1 I S L U Y G U L A M A L I İ K T İ S A T _ U Y G U L A M A ( 5 ) _ 3 0 K a s ı m 1 I S L 8 0 5 U Y G U L A M A L I İ K T İ S A T _ U Y G U L A M A ( 5 ) _ 3 0 K a s ı m 2 0 1 2 CEVAPLAR 1. Tekelci bir firmanın sabit bir ortalama ve marjinal maliyet ( = =$5) ile ürettiğini ve =53 şeklinde

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KARŞIYAKA SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KARŞIYAKA SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KARŞIYAKA SONUÇ RAPORU Tarih: 8 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 36 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan

Detaylı

KTÜ STRATEJİK PLAN 2014-2018 10. KALKINMA PLANI 2014-2018

KTÜ STRATEJİK PLAN 2014-2018 10. KALKINMA PLANI 2014-2018 10. KALKINMA PLANI KTÜ STRATEJİK PLAN 10. Kalkınma Planında Yer Alan Politikalarla Örtüşen Hedef ve Faaliyetlerimiz Nitelikli İnsan, Güçlü Toplum Yenilikçi Üretim, İstikrarlı Yüksek Büyüme Yaşanabilir

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI VE POLİTİKALAR. Dr. H. Ömer Tontuş Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü

SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI VE POLİTİKALAR. Dr. H. Ömer Tontuş Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI VE POLİTİKALAR Dr. H. Ömer Tontuş Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü Programın Amacı ve Kapsamı-1 2 Tıbbi tedavinin alınması, termal kaynakların kullanılması,

Detaylı

Planlama Yapmak Altyapı Üretmek Çevre Üretmek Sosyal Donanım ve Hizmet Üretmek Kamuoyunu Ölçümlemek ve Planlamayı Uyarlamak A

Planlama Yapmak Altyapı Üretmek Çevre Üretmek Sosyal Donanım ve Hizmet Üretmek Kamuoyunu Ölçümlemek ve Planlamayı Uyarlamak A 1 Planlama Yapmak Altyapı Üretmek Çevre Üretmek Sosyal Donanım ve Hizmet Üretmek Kamuoyunu Ölçümlemek ve Planlamayı Uyarlamak A POLİTİK POLİTİK (karar) PLANLAMA Öncelikler / Entegrasyon (üretim) Zaman

Detaylı

BMC NİN ÖZEL BİLGİLERİDİR

BMC NİN ÖZEL BİLGİLERİDİR BMC SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SAVUNMA SANAYİ SUNUMU ÇUKUROVA HOLDİNG 8 SEKTÖRDE 154 ŞİRKET 14.3 MİLYAR USD TOPLAM VARLIKLAR 6.5 MİLYAR USD YILLIK İŞ HACMİ 36.300 PERSONEL 65 MİLYONDAN FAZLA MÜŞTERİ TÜRKİYE

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

T.C. Kalkınma Bakanlığı

T.C. Kalkınma Bakanlığı T.C. Kalkınma Bakanlığı 2023 Vizyonu Çerçevesinde Türkiye Tarım Politikalarının Geleceği- Turkey s Agricultural Policies at a Crossroads with respect to 2023 Vision 2023 Vision, Economic Growth and Agricultural

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ DİKİLİ SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ DİKİLİ SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ DİKİLİ SONUÇ RAPORU Tarih: 11 Ocak 2011 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 70 Katılımcı listesindeki Sayı: 62 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

3. Gün: Stratejik Yönetim ve Performans Yönetimi İlişkisi

3. Gün: Stratejik Yönetim ve Performans Yönetimi İlişkisi 3. Gün: Stratejik Yönetim ve Performans Yönetimi İlişkisi Tapio Laamanen 12 Ocak 2011 1 Hükümet Programının Stratejiler Aracılığıyla Uygulaması Kurumsal strateji süreci aşağıdakilerle sıkı bir bağlantı

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BUCA SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BUCA SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BUCA SONUÇ RAPORU Tarih: 13 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 80 Katılımcı listesindeki Sayı: 76 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

Determinants of Education-Job Mismatch among University Graduates

Determinants of Education-Job Mismatch among University Graduates EMLT Project Determinants of Education-Job Mismatch among University Graduates Yılmaz Kılıçaslan Anadolu University ykilicaslan@anadolu.edu.tr Nilgün Çağlarırmak Uslu Anadolu University ncaglarirmak@anadolu.edu.tr

Detaylı

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları 29 Mayıs 2013 tarihinde MMKD Stratejik İletişim Planı nı oluşturmak amacıyla bir toplantı yapıldı. Toplantının ardından, dernek amaç ve faaliyetlerinin

Detaylı

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU FAKÜLTE/BÖLÜM ADI: STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU Stj. Amaç No Hedef No Faaliyet No Performans no Stratejik Amaç / Hedef / Faaliyet Tanımı 2008 mevcut durum 2009 2010 2011 2012 2013 Faaliyet

Detaylı

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Öncelikler ve İhtisaslaşma Organizasyon ve Eşgüdüm Yaşam Kalitesinin Artırılması Sürdürülebilir Kalkınma Bilgi Toplumuna Dönüşüm Rekabet Gücünün

Detaylı

II. KKTC KOBİ ZİRVESİ GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI

II. KKTC KOBİ ZİRVESİ GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI II. KKTC KOBİ ZİRVESİ GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI KKTC GENEL VE EKONOMİK BİLGİLER 2 KKTC Genel ve Ekonomik Bilgiler Nüfus (2014); 313.626 Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (2015); 10,2

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BALÇOVA SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BALÇOVA SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BALÇOVA SONUÇ RAPORU Tarih: 17 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 33 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU Tarih: 27 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 35 Katılımcı listesindeki Sayı: 30 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

Türkiye de Ulusal Politikalar ve Endüstriyel Simbiyoz

Türkiye de Ulusal Politikalar ve Endüstriyel Simbiyoz Türkiye de Ulusal Politikalar ve Endüstriyel Simbiyoz Ferda Ulutaş Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı KALKINMA AJANSLARI VE BÖLGE PLANLARI İÇİN ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ ÇALIŞTAYI 31 Ocak 1 Şubat 2013 CK Farabi

Detaylı

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI Oranı Planlanan Maliyet STRATEJİK ALAN 1. HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTME Stratejik Amaç 1.1. Temel Üye Hizmetlerinin

Detaylı

PROJE. NEO TEK kent ekipmanlari

PROJE. NEO TEK kent ekipmanlari PROJE NEO TEK kent ekipmanlari Hakkımızda Şirketimiz Perakende satışı olmayan ve öncelikle Müşterinin gereksinimlerine duyarlı Projeleri en uygun ve ekonomik şekilde hayata kavuşturan, dinamik ekibiyle

Detaylı

BELEDİYELERCE BİLGİ SAĞLANACAK İDEP EYLEMLERİ

BELEDİYELERCE BİLGİ SAĞLANACAK İDEP EYLEMLERİ Arazi Kullanımı ve Ormancılık 3. ORMAN, MERA, TARIM VE YERLEŞİM GİBİ ARAZİ KULLANIMLARI VE DEĞİŞİMLERİNİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİ OLUMSUZ YÖNDE ETKİLEMESİNİ SINIRLANDIRMAK 5. 2012 yılında yerleşim alanlarında

Detaylı

Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program

Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program Amaç Değişen ve gelişen müşteri isteklerinin en verimli

Detaylı

BÖLÜM 1 TEDARİK ZİNCİRİ

BÖLÜM 1 TEDARİK ZİNCİRİ İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEDARİK ZİNCİRİ 1.1. Niçin Tedarik Zinciri?... 1 1.2. Tedarik Zinciri ve Tedarik Zinciri Yönetimi... 3 1.3. Tedarik Zinciri Yapısı... 5 1.4. İş Modelleri... 6 Kaynaklar... 7 BÖLÜM 2

Detaylı

1513 Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı

1513 Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı 1513 Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı Ahmet Rıza Balım Teknoloji Transfer Mekanizmaları Destekleme Grubu Kom. Sekreteri Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) Değişen

Detaylı

DOKAP EYLEM PLANI (2014-2018)

DOKAP EYLEM PLANI (2014-2018) ORDU DOKAP EYLEM PLANI (2014-2018) Eylem TURİZM VE ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK TURİZM TÇS 1.6 Bölgenin yat ve kruvaziyer turizmi potansiyelini değerlendiren etüd-proje çalışmaları yapılacaktır. Artvin,

Detaylı

Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program

Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program Amaç Değişen ve gelişen müşteri isteklerinin en verimli

Detaylı

Başkent Üniversitesi, 9. ÜSİMP Ulusal Kongresi 17 Mayıs Mart 2017, Ankara

Başkent Üniversitesi, 9. ÜSİMP Ulusal Kongresi 17 Mayıs Mart 2017, Ankara Başkent Üniversitesi, 9. ÜSİMP Ulusal Kongresi 17 Mayıs 17 7 Mart 17, Ankara İÇERİK Ankara Kalkınma Ajansı Onuncu Kalkınma Planı Bölge Planı 11-13 Bölge Planı 14-23 Ankara Kalkınma Ajansı Tarafından Sağlık

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÖDEMİŞ SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÖDEMİŞ SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÖDEMİŞ SONUÇ RAPORU Tarih: 3 Ocak 2011 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 75 Katılımcı listesindeki Sayı: 66 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004832007 KALİTE KONTROLÜ Seçmeli 4 7 3 Dersin Amacı Günümüz sanayisinin rekabet ortamında kalite kontrol gittikçe önem kazanan alanlardan birisi

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

İŞ DÜNYASI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA DERNEĞİ

İŞ DÜNYASI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA DERNEĞİ İŞ DÜNYASI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA DERNEĞİ AB Katılım Sürecinde Sürdürülebilir Kalkınma Yaklaşımları Paydaşlar Toplantısı, 30.Haziran.2006 Engin GÜVENÇ Genel Sekreter Sürdürülebilir Kalkınma Gelecek

Detaylı

08 Kasım 2012. Ankara

08 Kasım 2012. Ankara 08 Kasım 2012 Ankara KOBİ ler ve KOSGEB Türkiye de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço veya net satış hasılatı 25 milyon TL yi geçmeyen işletmeler Ölçek Çalışan Sayısı

Detaylı

2013-2014 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER

2013-2014 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER 2013-2014 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER ENG 102 Akademik Sunum Becerileri Academic Presentation Skills 2 2 3 6 HVI 101 Sivil Havacılığa Giriş Introduction

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

2011 Yılı Teklif Çağrısı Proje Eğitim Toplantısı Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci

2011 Yılı Teklif Çağrısı Proje Eğitim Toplantısı Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci 2011 Yılı Teklif Çağrısı Proje Eğitim Toplantısı Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci 3 Ağustos 2011 ANKARA Gündem 2011 Teklif Çağrısı Kapsamı Mali Destek Programları

Detaylı

WEEK 11 CME323 NUMERIC ANALYSIS. Lect. Yasin ORTAKCI.

WEEK 11 CME323 NUMERIC ANALYSIS. Lect. Yasin ORTAKCI. WEEK 11 CME323 NUMERIC ANALYSIS Lect. Yasin ORTAKCI yasinortakci@karabuk.edu.tr 2 INTERPOLATION Introduction A census of the population of the United States is taken every 10 years. The following table

Detaylı

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır.

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. ABOUT US HAKKIMIZDA FORPLAS ın temel amacı, kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. 25 yılı aşkın üretim deneyimine sahip olan FORPLAS, geniş ve nitelikli ürün yelpazesiyle

Detaylı

ORGANİK TARIM İÇİN AVRUPA KÜMELERARASI İŞBİRLİĞİ PLATFORMUNUN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ

ORGANİK TARIM İÇİN AVRUPA KÜMELERARASI İŞBİRLİĞİ PLATFORMUNUN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ ORGANİK TARIM İÇİN AVRUPA KÜMELERARASI İŞBİRLİĞİ PLATFORMUNUN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ TOPLANTI PLANI 1. Oturum Ekin Taşkın Proje Koordinatörü Ege İhracatçı Birlikleri Miray Şanlı Proje Uzmanı Ege İhracatçı

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KİRAZ SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KİRAZ SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KİRAZ SONUÇ RAPORU Tarih: 20 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 55 Katılımcı listesindeki Sayı: 50 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

2016 YILI İŞ/EYLEM PLANI

2016 YILI İŞ/EYLEM PLANI AMAÇ 1. SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞ HAYATINA YÖNELİK AMAÇLAR Stratejik Hedef Strateji Faaliyetler Göstergeleri Hedef Dokümantasyon Kayıt 1.1.1. Ulaşım ve Lojistik Olanaklarını Niğde ye Hava Alanı Yapılmasını Sağlamak

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ BİRLİĞİN VİZYONU Akdeniz Belediyeler Birliği, Yerel Yönetimler Reformu ve AB ile bütünleme süreçlerine destek sağlayan, hizmetlerinde kalite, verimlilik ve güvenirliği esas

Detaylı

GENEL BİLGİ. KOBİ ler ve KOSGEB

GENEL BİLGİ. KOBİ ler ve KOSGEB GENEL BİLGİ KOBİ ler ve KOSGEB 1 Türkiye de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço toplamı veya net satış hasılatı 40 milyon TL yi geçmeyen işletmeler Ölçek Çalışan Sayısı

Detaylı

Dr. M. Nedim ALPDEMİR. YAZILIM SEKTÖRÜNDE KURUMSAL YETKĠNLIK VE GELECEĞE ĠLĠġKĠN ÖNERĠLER

Dr. M. Nedim ALPDEMİR. YAZILIM SEKTÖRÜNDE KURUMSAL YETKĠNLIK VE GELECEĞE ĠLĠġKĠN ÖNERĠLER Dr. M. Nedim ALPDEMİR YAZILIM SEKTÖRÜNDE KURUMSAL YETKĠNLIK VE GELECEĞE ĠLĠġKĠN ÖNERĠLER BaĢlarken Firmaların içyapılarını incelemeden dış etmenlerin etkisini anlamak oldukça Firmalar değer yaratan ve

Detaylı

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 1 Adana Gelecek Stratejisi Konferansı Çalışmanın amacı: Adana ilinin ekonomik, ticari ve sosyal gelişmelerinde

Detaylı

Sürdürülebilir Kalkınma - Yeşil Büyüme. 30 Mayıs 2012

Sürdürülebilir Kalkınma - Yeşil Büyüme. 30 Mayıs 2012 Sürdürülebilir Kalkınma - Yeşil Büyüme 30 Mayıs 2012 Sürdürülebilir Kalkınma gelecek kuşakların kendi ihtiyaçlarını karşılayabilme olanağından ödün vermeksizin bugünün ihtiyaçlarını karşılayabilecek kalkınma

Detaylı

SPOR TÜKETIMINDE PAZARLAMA BILEŞENLERI: ÖLÇEK GELIŞTIRME

SPOR TÜKETIMINDE PAZARLAMA BILEŞENLERI: ÖLÇEK GELIŞTIRME Spor Bilinileri Dergisi Hacettepe J. ofsport Sdences 20041 15 (4)1219-232 SPOR TÜKETIMINDE PAZARLAMA BILEŞENLERI: ÖLÇEK GELIŞTIRME Hasan Biral YALÇIN*, Bekir YÜKTAŞIR*, Zafer DO~RU** Abant Izzet Baysal

Detaylı

Tarım & gıda alanlarında küreselleşme düzeyi. Hareket planları / çözüm önerileri. Uluslararası yatırımlar ve Türkiye

Tarım & gıda alanlarında küreselleşme düzeyi. Hareket planları / çözüm önerileri. Uluslararası yatırımlar ve Türkiye Fırsatlar Ülkesi Türkiye Yatırımcılar için Güvenli bir Liman Tarım ve Gıda Sektöründe Uluslararası Yatırımlar Dr Mehmet AKTAŞ Yaşar Holding A.Ş. 11-12 Şubat 2009, İstanbul sunuş planı... I. Küresel gerçekler,

Detaylı

YENİ HÜKÜMET PROGRAMI EKONOMİ VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İÇİN DEĞERLENDİRME EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 30 KASIM 2015

YENİ HÜKÜMET PROGRAMI EKONOMİ VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İÇİN DEĞERLENDİRME EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 30 KASIM 2015 YENİ HÜKÜMET PROGRAMI EKONOMİ VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İÇİN DEĞERLENDİRME EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 30 KASIM 2015 HÜKÜMETİN YAPISI VE BAKANLIKLAR EKONOMİ YÖNETİMİ; REFORMLAR İLE HIZLI EKONOMİK

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI 2012 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI

ANKARA KALKINMA AJANSI 2012 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI ANKARA KALKINMA AJANSI 2012 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI Ankara Kalkınma Ajansı, 2012 yılı teklif çağrısı kapsamında, mali destek programı ile dört ayrı başlıkta toplam 27.000.000 TL tutarında destek sağlayacaktır.

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BAYINDIR SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BAYINDIR SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BAYINDIR SONUÇ RAPORU Tarih: 4 Ocak 2011 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 65 Katılımcı listesindeki Sayı: 62 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doğum Tarihi : 26 EYLÜL 1965. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doğum Tarihi : 26 EYLÜL 1965. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : Halim YURDAKUL Doğum Tarihi : 26 EYLÜL 1965 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İşletme Kara Harp Okulu 1988 Yurt Dışı Öğrenim Lojistik US

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ ANTALYA NıN İÇİNDE BULUNDUĞU EKONOMİK ORTAM 2 ANTALYA GENEL BİLGİLER Nüfus Antalya: 2.158.265 Türkiye: 76.667.864 KOBİ Sayısı

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ SEFERİHİSAR SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ SEFERİHİSAR SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ SEFERİHİSAR SONUÇ RAPORU Tarih: 2 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 50 Katılımcı listesindeki Sayı: 40 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan

Detaylı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2010 Faaliyet Programı İçindekiler 1- Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu 2010 Yılı Faaliyet 1-2 Programı 2- EBSO Üyelerine Yönelik Faaliyetler 3-4 3- EBSO Dışı Kuruluşlarla

Detaylı

İZMİR DE (TEMİZ ÜRETİM)

İZMİR DE (TEMİZ ÜRETİM) İZMİR DE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ İzmir Kalkınma Ajansı İZMİR BÖLGE KÜMELENME EKO- KALKINMA VERĐMLĐLĐK DESTEK PROGRAMLARI YENĐLĐK YATIRIM PLANI AJANSI 2010-20132013

Detaylı

Yaşanabilir Bir Şehir için İzmir Bölge Planı Hedefleri. H.İ.Murat ÇELİK, PMP Birim Başkanı

Yaşanabilir Bir Şehir için İzmir Bölge Planı Hedefleri. H.İ.Murat ÇELİK, PMP Birim Başkanı Yaşanabilir Bir Şehir için İzmir Bölge Planı Hedefleri H.İ.Murat ÇELİK, PMP Birim Başkanı Yaşanabilir Şehirler Sempozyumu 1. İZKA 2. İzmir Bölge Planı 3. Yaşanabilir Şehir Hedefleri İçerik 1.

Detaylı

BELGESİ. YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21

BELGESİ. YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21 TÜRKİYE HAYAT BOYU ÖĞRENME STRATEJİ BELGESİ YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21 Dr. Mustafa AKSOY Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Operasyon Koordinatörü mustafaaksoy@meb.gov.tr

Detaylı

Dr. Erden Or. : İnönü Cad. Mercan Sok. STFA B-8 D.16 : +90 530 694 89 86. UEFA Futbol Yönetimi Diploma Programı

Dr. Erden Or. : İnönü Cad. Mercan Sok. STFA B-8 D.16 : +90 530 694 89 86. UEFA Futbol Yönetimi Diploma Programı Dr. Erden Or : İnönü Cad. Mercan Sok. STFA B-8 D.16 : +90 530 694 89 86 Kozyatağı/İstanbul/ Türkiye : erden_or@hotmail.com Kişisel Bilgiler Doğum Tarihi 25/07/1975 Doğum Yeri İstanbul Medeni Durumu Evli

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BERGAMA SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BERGAMA SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BERGAMA SONUÇ RAPORU Tarih: 28 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 60 Katılımcı listesindeki Sayı: 53 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

BOLU KENT VİZYONU HEDEF 2023

BOLU KENT VİZYONU HEDEF 2023 BOLU KENT VİZYONU HEDEF 2023 VİZYONUMUZU OLUŞTURDUK BOLU ÜNİVERSİTE, TURİZM,SPOR VE SAĞLIK KENTİ OLACAK BOLU nun GELECEĞİNİ PLANLADIK Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) ile Bolu Belediyesi arasında imzalanan

Detaylı

ACCOUNTANT: The accountant is the person who follows the monetary transactions of individuals and institutions and count the taxes accurately to make

ACCOUNTANT: The accountant is the person who follows the monetary transactions of individuals and institutions and count the taxes accurately to make ACCOUNTANT: The accountant is the person who follows the monetary transactions of individuals and institutions and count the taxes accurately to make payment to the Government. MUHASEBECİ: Kişilerin veya

Detaylı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar TARIM SEKTÖRÜ 1. Tarım sektöründe istihdam şartları iyileştirilecektir. 1.1 Tarıma yönelik destekler ihtisaslaşmayı ve istihdamı korumayı teşvik edecek biçimde tasarlanacaktır. Hayvancılık (Tarım Reformu

Detaylı

CmpE 320 Spring 2008 Project #2 Evaluation Criteria

CmpE 320 Spring 2008 Project #2 Evaluation Criteria CmpE 320 Spring 2008 Project #2 Evaluation Criteria General The project was evaluated in terms of the following criteria: Correctness (55 points) See Correctness Evaluation below. Document (15 points)

Detaylı

Grontmij Sürdürülebilir Mühendislik ve Tasarım... Övünç Birecik, Grontmij Türkiye

Grontmij Sürdürülebilir Mühendislik ve Tasarım... Övünç Birecik, Grontmij Türkiye Grontmij Sürdürülebilir Mühendislik ve Tasarım... Övünç Birecik, Grontmij Türkiye 1 Grontmij Profilimiz Kuruluş; 1915 Hizmet Alanı; Danışmanlık, Tasarım ve Mühendislik Hizmetleri Halka açık; EuroNext Amsterdam

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004352007 PROJE YÖNETİMİ Seçmeli 4 7 3 Dersin Amacı Bu ders, öğrencilere, teknik ve idari kapsamdaki sorunlara yönelik işlevsel çözüm önerileri geliştirmeyi,

Detaylı

2011 Teklif Çağrısı Bilgilendirme Sunumları Program Amaç ve Öncelikleri. 14 Temmuz 2011 ANKARA

2011 Teklif Çağrısı Bilgilendirme Sunumları Program Amaç ve Öncelikleri. 14 Temmuz 2011 ANKARA 2011 Teklif Çağrısı Bilgilendirme Sunumları Program Amaç ve Öncelikleri 14 Temmuz 2011 ANKARA Gündem 2011 Teklif Çağrısı Kapsamı Mali Destek Programları Bütçeler ve Destek Oranları Turizm Potansiyelinin

Detaylı

DOKAP EYLEM PLANI (2014-2018)

DOKAP EYLEM PLANI (2014-2018) SAMSUN DOKAP EYLEM PLANI (2014-2018) Eylem TURİZM VE ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK TURİZM TÇS 1.6 Bölgenin yat ve kruvaziyer turizmi potansiyelini değerlendiren etüd-proje çalışmaları yapılacaktır. Artvin,

Detaylı

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON Z. Güldem Ökem, PhD Research Fellow Centre for European Policy Studies (guldem.okem@ceps.eu) 23 Şubat 2011, Ankara Türkiye nin Avrupa Birliği

Detaylı

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ 2014 NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ İşbirliği - Güçbirliği Destek Programı KOBİ lerin bir araya gelerek tedarik, pazarlama, düşük kapasite kullanımı, rekabet gücü zayıflığı ve finansman gibi Ortak Sorunlara

Detaylı

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 İÇERİK Amaç, Vizyon Hazırlık Süreci İnovasyona Dayalı Mevcut Durum Stratejiler Kümelenme ile ilgili faaliyetler Sorular (Varsa) İNOVASYON & KÜMELENME

Detaylı

İZMİR DE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR. Sibel ERSİN, İZKA PPKB Birim Başkanı

İZMİR DE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR. Sibel ERSİN, İZKA PPKB Birim Başkanı İZMİR DE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR Sibel ERSİN, İZKA PPKB Birim Başkanı 2010-2013 İzmir Bölge Planı 2010-2013 İzmir Bölge Planı

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004092007 MAKİNA PROJESİ II Zorunlu 4 7 4

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004092007 MAKİNA PROJESİ II Zorunlu 4 7 4 Ders Öğretim Planı Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004092007 MAKİNA PROJESİ II Zorunlu 4 7 4 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Amacı Dersin amacı Makina Mühendisliği bölümü Lisans öğrencilerine

Detaylı

Replica EMEA - Mission

Replica EMEA - Mission Replica EMEA Replica EMEA is a joint venture established between the European leading provider of WMS applications Replica Sistemi and Obase, major Turkish company specializing in IT solutions for Retail

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM VE TTGV FİNANSMAN DESTEKLERİ

SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM VE TTGV FİNANSMAN DESTEKLERİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM VE TTGV FİNANSMAN DESTEKLERİ Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı İskenderun Körfezi nde Endüstriyel Simbiyoz Projesi - Endüstriyel Simbiyoz ve Temiz Üretim Ar-Ge Proje

Detaylı

Unlike analytical solutions, numerical methods have an error range. In addition to this

Unlike analytical solutions, numerical methods have an error range. In addition to this ERROR Unlike analytical solutions, numerical methods have an error range. In addition to this input data may have errors. There are 5 basis source of error: The Source of Error 1. Measuring Errors Data

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI GİRDİ TEDARİK STRATEJİSİ 2013-2015

EKONOMİ BAKANLIĞI GİRDİ TEDARİK STRATEJİSİ 2013-2015 EKONOMİ BAKANLIĞI GİRDİ TEDARİK STRATEJİSİ 2013-2015 GİTES NİÇİN GEREKLİ? Sorunlar; Emtia fiyatlarındaki dalgalanmalar ve artışlar, Dünya girdi kaynaklarının geleceğine yönelik belirsizlikler, Girdi tedarik

Detaylı

Yeni üretim hattı ile kapasite artısı aylık ve yıllık ciromuzda en az %20'lik artış sağlanmıştır.

Yeni üretim hattı ile kapasite artısı aylık ve yıllık ciromuzda en az %20'lik artış sağlanmıştır. TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için, bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla çalışmalarını

Detaylı

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet)

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet) 4 Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar (Özet) Günümüzde, teknolojinin gelişmesi ile yüz tanımaya dayalı bir çok yöntem artık uygulama alanı bulabilmekte ve gittikçe de önem kazanmaktadır. Bir çok farklı uygulama

Detaylı

DOKAP EYLEM PLANI (2014-2018)

DOKAP EYLEM PLANI (2014-2018) GİRESUN DOKAP EYLEM PLANI (2014-2018) Eylem TURİZM VE ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK TURİZM TÇS 1.6 Bölgenin yat ve kruvaziyer turizmi potansiyelini değerlendiren etüd-proje çalışmaları yapılacaktır. Artvin,,

Detaylı

2012/4 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI GENELGESİ

2012/4 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI GENELGESİ Türkiyenin döviz kazandırıcı hizmet gelirlerinin arttırılması ve film sektörünün uluslararası rekabet gücünü geliştirilmesi için, Türkiyede yerleşik, film sektöründe faaliyet gösteren şirketler (film yapımcısı

Detaylı

DETERM INING THE M OST SUITABL E RENEWEABLE ENERGY RESOURCES USING ANALYTICALNETWORK PROCESS APPROACH

DETERM INING THE M OST SUITABL E RENEWEABLE ENERGY RESOURCES USING ANALYTICALNETWORK PROCESS APPROACH 380 10th International Clean Energy Symposium, 24-26 October 2016, Istanbul, Turkey LE DETERM INING THE M OST SUITABL E RENEWEABLE ENERGY RESOURCES USING ANALYTICALNETWORK PROCESS APPROACH Fatma TARAF

Detaylı

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE SANAYİLEŞMENİN DİNAMİKLERİ VE TEKNOLOJİNİN ETKİNLİĞİNDE SANAYİLEŞME

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE SANAYİLEŞMENİN DİNAMİKLERİ VE TEKNOLOJİNİN ETKİNLİĞİNDE SANAYİLEŞME T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE SANAYİLEŞMENİN DİNAMİKLERİ VE TEKNOLOJİNİN ETKİNLİĞİNDE SANAYİLEŞME Betül BÜYÜKÇIVGIN Yüksek Lisans Tezi

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

VE BİLGİ DENEYİMİ TÜRKİYE DE SANAYİLEŞME SORUNLARI VE KOBİ LERE YÖNELİK ÇÖZÜMLER. Hüseyin TÜYSÜZ KOSGEB Başkan Yardımcısı.

VE BİLGİ DENEYİMİ TÜRKİYE DE SANAYİLEŞME SORUNLARI VE KOBİ LERE YÖNELİK ÇÖZÜMLER. Hüseyin TÜYSÜZ KOSGEB Başkan Yardımcısı. X. KOBİ İ ZİRVESİİ İ REKABET GÜCÜ İÇİN ULUSLARARASILAŞMA VE BİLGİ DENEYİMİ TÜRKİYE DE SANAYİLEŞME SORUNLARI VE KOBİ LERE YÖNELİK ÇÖZÜMLER Hüseyin TÜYSÜZ KOSGEB Başkan Yardımcısı 13 Şubat 2014 KOSGEB KOSGEB,

Detaylı

AKHİSAR TİCARET BORSASI

AKHİSAR TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI STRATEJİK AMAÇ 1: HEDEF 1.1 HEDEF 1.2 HEDEF 1.3 HEDEF 1.4 Üyeler ile iletişim verimliliğini arttırmak Üyelerin eğitim ihtiyaçlarını karşılamak Üyelere danışmanlık hizmeti sunmak Lobi

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI

İSTANBUL KALKINMA AJANSI İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2012 Yılı 2. Dönem MALİ DESTEK PROGRAMLARI - Bilgi ve İletişim Teknolojileri - Yaratıcı Endüstriler - Sosyal İçerme - Afetlere Hazırlık Program Adı / Kodu Program Bütçesi (Tl)

Detaylı

2. Gün: Finlandiya Maliye Bakanlığı ve Birimleri

2. Gün: Finlandiya Maliye Bakanlığı ve Birimleri 2. Gün: Finlandiya Maliye Bakanlığı ve Birimleri Virpi Einola-Pekkinen 11.1.2011 1 2 Maliye Bakanlığının Yönetim Birimleri Limited Şirketler Kurumlar Ticari işletmeler ve fonlar HANSEL LTD SATIN ALMA KURUMU

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı. Julide ÇERMİKLİ Şube Müdürü V.

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı. Julide ÇERMİKLİ Şube Müdürü V. T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı Julide ÇERMİKLİ Şube Müdürü V. 2010/8 SAYILI TEBLİĞ - ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ 2011/1

Detaylı

Bağımsız Değerlendirici İlanı

Bağımsız Değerlendirici İlanı Bağımsız Değerlendirici İlanı Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından TR61 (Isparta, Antalya, Burdur) Düzey 2 Bölgesinde 2011 yılı ve takip eden yıllarda yürütülecek mali destek programlarına başvuruda

Detaylı