The Analytic Hierarchy Process The Analytic Network Process

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "The Analytic Hierarchy Process The Analytic Network Process"

Transkript

1 The Analytic Hierarchy Process The Analytic Network Process AHP printer friendly version ANP Y. İlker TOPCU, Ph.D. twitter.com/yitopcu I would like to acknowledge Prof. T.L. Saaty's ANP_Slideshow_July_2001.ppt slides submitted by which greatly influence these notes... and I would like to thank Ozay Ozaydin who helped the organization of the slides

2 triangle circle rectangle diamond square

3 Cognitive Psychology has found that people are poor at assimilating large quantities of information on problems People cope with cognitive overload by employing heuristics that simplify the problem This can lead to selection of suboptimal alternatives

4 George A. Miller, in his paper " The Magical Number Seven, Plus or Minus Two: Some Limits on Our Capacity for Processing Information indicated that the capacity of human short term memory is seven separate items, plus or minus two. The brain of a regular human can simultaneously process, differentiate, and deal with at most 7 factors for some people this limit can be decreased to 5, for some other people it can be increased to 9 (The Psychological Review, 1956, vol. 63, pp )

5 Why Hierarchy? when people faced with a complex problem in order to understand the problem better they must break down the problem into its smaller constituent parts and construct a hierarchical model to represent it

6 Why Hierarchy? Decision making problem should be depicted as thoroughly as possible: The constructed hierarchy arranging the factors in appropriate levels must include enough relevant detail

7 Hierarchy Goal Criteria cluster (level) Subcriteria element Alternatives This loop indicates that each element depends only on itself

8 School Selection Selecting the most appropriate school for the kid Learning Friends School life Vocational training College prep. Music classes School A School B School C

9 R&D Project Selection Goal Future of the Firm Criteria Technical Marketing Financial Manufacture Sub- Criteria Regulatory Compliance Development Cost Prob. of Tech. Success R&D and Eng. Resources Development Time Patent Position Capability to Market Market Growth Market Share Market Potential Customer Acceptance NPV Capital Invest ROI Unit Cost Capability to Manufacture Facility/Equp. Req. Safety Ratings (for each Sub- Criterion) Outstanding Above Average Average Below Average Outstanding Above Average Average Below Average Outstanding Above Average Average Below Average Outstanding Above Average Average Below Average p1 p2 p99

10 Whom to marry - a compatible spouse Flexibity Independence Growth Challenge Commitment Humor Intelligence Psychological Physical Socio-cultural Philosophical Aesthetic Communication & Problem Solving Food Sociability World View Housekeeping Family & Children Shelter Finance Theology Sense of Beauty & Intelligence Temper Sex Understanding Security Affection Loyalty Case 1 marry don t marry Case 2 Campbell Graham McGuire Faucet

11

12 Becoming a unique and fast growing international luxury hotel brand 1. Guest Satisfaction & Loyalty 2. Fast Growth 3. Innovation / Uniqueness 4. Agility 5. Profitability 6. Brand Value 1. Developing a Growth Business Plan 2. Designing Organizational Structure - Defining Responsibilities 3. Developing a business model 4. Implementing a Performance Management System 5. Developing a Marketing Strategy (Segmentation & Brand Communication) 6. Developing an Internal Communication Plan 7. Defining "XXX Experience" and Design Standards 8. Setting XXX's Policies & Procedures (Code of Conduct) 9. Reactivating XXX Academy 10.Integrating an ERP System

13 Sohbetli yaşamın olduğu yer: Bakırköy 1. Huzurlu, güvenli ve refah içinde model bir ilçe oluşturma 2. Sosyal ve kültürel yaşamı iyileştirme ve mozaiğini koruma 3. Ekonomik (hizmet iş kolları) ortamı iyileştirme 4. Fiziksel ortamı (ulaştırma, kent altyapısı) şehir plancılığı yaklaşımıyla iyileştirme 5. Doğal, çevresel ve tarihi güzellikleri koruma 6. Bakırköylülük bilincini geliştirme ve Bakırköy markasını oluşturma 7. Katılımlı, dinamik, çağdaş, sosyal belediyecilik anlayışına uygun bir yerinden yönetim oluşturma 1. Sosyal dokuya yönelik hizmetlerin verilmesi (Kadınlar ve çocuklar için sosyal yaşam evleri; yaşlılar için bakım evleri; engelliler için özel yollar, alış veriş ve hizmet birimleri) 2. Gençlik merkezleri ve mekanları (sanat, kültür, bilişim, hobi ve eğlence) yapılması 3. Nikah salonu yapılması 4. Güzel sanatlar üniversitesi/fakültesi / Sanat akademisi açılmasının teşvik edilmesi 5. Uluslararası düzeyde (dans, müzik, sinema, tiyatro) festivalleri yapılması 6. Kültür ve kongre merkezi kurulması 7. Bakırköy müzesi kurulması 8. Tarihi eserlerin restore edilerek korunması 9. Yeşil alanların, oyun ve spor alanlarının arttırılması 10. Yeşil alanların, oyun ve spor alanalarının arttırılması 11. Ayamama çevresinde botanik bahçesi ve sağlık vadisi oluşturulması 12. Ayamama çevresinde botanik bahçesi ve sağlık vadisi oluşturulması 13. Bütün belediye hizmet birimlerinin toplu halde bulunacağı tek bir bina yapılması 14. Bütün belediye hizmet birimlerinin toplu halde bulunacağı tek bir bina yapılması 15. Özgürlük meydanından kalkan metro ve deniz otobüslerinin entegrasyonu 16. Otoparkların arttırılması ve yeraltı otoparkları kurulması Veri tabanı oluşturulması ve iletişim için yararlanılması

14 Denizci Millet, Denizci Ülke. 1. Sektörün tüm ilgili kurumlar ile işbirliğini geliştirmek 2. Sektörün uluslararası iletişimini geliştirmek ve tanıtımı arttırmak 3. Sektörün ekonomi içindeki ağırlığını arttırmak 4. Sektörün uluslararası alanda rekabetçi hale gelmesini sağlamak 5. Sektörün eğitimini arttırmak 6. Toplumsal deniz kültürünü ve çevre bilincini yaygınlaştırmak ve tanıtmak 7. Yatırım ve araştırma finansmanını sağlanmak 1. Kabotaj taşımacığının arttırılması 2. Transit taşımacılığın arttırılması 3. Dünyada niche alanlar bulunması ve oralarda güçlenilmesi. Su, LPG, LNG taşımacılığında güçlenilmesi 4. Ortak yatırım ve ihtisas ile filonun gençleştirilmesi, geliştirilmesi ve güçlendirilmesi 5. Tersane ve yat çekek yerlerinin modernizasyonu ve yenilerinin yapılması 6. Gemi ve yat inşasının arttırılması. Özel tersanelerde harp gemileri yapımı için sivilasker işbirliğinin arttırılması. 7. Marina turizminin geliştirilmesi 8. Kruvaziyer turizminin geliştirilmesi 9. Gezinti tekneciliğinin geliştirilmesi 10. Ticari yatçılığın geliştirilmesi 11. Su sporlarının (dalış gibi) geliştirilmesi 12. Amatör denizcliğin geliştirilmesi 13. Arıtma tesislerinin arttırılması 14. Kıyı master planının yapılması 15. Sermaye piyasası kaynaklarından yararlanılması 16. Limanların modernize edilmesi, yeni limanlar yapılması ve tarifelerin düzenlenmesi 17. Yatırım ve hizmeti ucuza mal etmek ve maliyetleri düşürmek için ortak hareket edilmesi 18. Finansmanda rotatif fonun sağlanması 19. Limanların özelleştirilmesi 20. Balıkçılığın geliştirilmesi Uluslararası ithalat ihracat karşılıklarına denizciliğin dahil edilmesi

15 Sosyal ortam Eğitim Kültür-Sanat Sağlık Eğlence Spor Yaşanabilir, katılımcı, insan mutluluğuna önem veren bir Eskişehir Ekonomik ortam Fiziki yapı ortamı Doğal ortam Ticaret Hizmet Sanayi Turizm Tarım Yüksek Teknoloji İmar Ulaşım Altyapı Şehir Görüntüsü Hava Toprak Su 1. Toplu Etkinlikler ve Kültür-Sanat Merkezi Projesi 2. Küçük El Sanatları Projesi 3. Spor Projesi 4. Dinlenme Alanları Projesi 5. Bilim ve Teknoloji Parkı / Mesleki Eğitim Projesi Dış ortam (Entegrasyon) Bölgesel Ulusal Uluslararası Katılım ortamı Yerel Yönetim Merkezi Yönetim Sivil Toplum Kuruluşları Özel Sektör

16 Sektör içi işbirliği Yerli birleşme Ortak tanıtım(iç/dış) Sektör içi eğitimve kurumsallaşma İhracatta işbirliği Sözleşmeli AR-GE Co-marketing, Co-promotion Uluslararası ölçüde rekabet gücüne sahip, yaşam kalitesini arttırıcı ve ülke ihtiyacının büyük kısmını karşılayan ilaç sanayinin bulunması İth.- ihr. dengesi Ar-Ge ve yenilikçilik Hammadde üretimi Fon yaratılması Tüketici bilinci Devletle işbirliği Dağ. kanallarıyla işb. Üniversitelerle işb. Yönlendirici devlet (yerli hammadde, Ar-Ge ye teşvik, Üretim yatırımına (yab.ser.) teşvik, AB ye uyu, Bioeşdeğerlilik) Yeni Mevzuat (Geri Ödeme Sistemi, OTC Yönetmeliği, KDV'nin düşmesi, KKDF'nin kalkması, İDY, Fiyat kararnamesi) Fiyatın piy.tar. belirlenmesi Bağımsız ilaç otoritesi Sosyal güvenlik reformunun genişletilmesi Dağıtım kanallarında kurumsallaşma Dağıtım kanallarında eğitim AR-GE Eğitim Üretimin sürekliliği Hekimlerle işbirliği Etik kuralların uygulanması Eğitimle reçetelemenin iyileştirilmesi Hekimin hastayla para ilişkisinin bitmesi Eczanelerle işbirliği Eczanelerarası network Eczacıların danışmanlık hizmeti

17 Üç Kıtanın Lojistik Merkezi Olmak 1. Komşu ülkelerle ticari işbirliğini güçlendirmek 2. Uluslar arası platformlardaki karar süreçlerinde etkin ve belirleyici olmak 3. AB ve dünya standartlarına uygun mevzuatlara katılım 4. Hizmet ihracatını artırmak ve yabancı ortaklılar tesis etmek 5. Sektörün kurumsallaşmasını hızlandırmak 6. Sektörel verimliliği artırmak 7. Sektördeki aktörler arası eşgüdümü sağlamak 8. Bilişim teknolojilerinin sağladığı açılımlardan yararlanmak 9. Sektördeki personelin niteliğinin artırılması 1. Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin AB standartlarına uygun olarak düzenlenmesi 2. Mesleğe giriş kriterlerinin AB normlarına göre oluşturulması 3. Tüm nakliyecilerin siparişten teslimata esnek organize olmuş lojistik sağlayıcıları haline gelmesi 4. Sektörde yüke göre ihtisaslaşma ve araç çeşitliliğinin sağlanması 5. Parsiyel taşımacılığın yaygınlaştırılması 6. Bölge, konu ve ülkeye odaklanılması 7. Sektörün üçüncü ülkelerde karşılaştığı tarife dışı engellerin tespit edilerek eliminasyonu için çalışılması 8. Sektörün ihtiyaç duyduğu konvansiyonlara en kısa sürede taraf olunması 9. UBAK kullanımının verimliliğini artıracak tedbirlerin sektörle işbirliği içinde alınması 10. UBAK belgesi ülke baz kotası nın arttırılması için lobi faaliyetleri yapılması 11. Taşıma sektöründeki aktörlerin toplam kalite standartlarına uygun olarak yeniden yapılandırılması 12. Hedef ülkelerde ortak şirketlerin kurulmasının ve Türk yatırımlarının teşvik edilmesi 13. Pazara yeni açılan ülkelerle ikili karayolu anlaşmalarının hayata geçirilmesi 14. Uluslararası koridorların tümünde Türkiye'nin transit ülke olarak kabul görmesinin sağlanması 15. Bölgesel, çok taraflı karayolu anlaşmalarının envanterinin çıkarılarak uygun bulunanlara Türkiye'nin taraf olmasının sağlanması (Örnek: Suriye - Ürdün - Lübnan)...

18 İhtiyacı karşılamak için sisteme karşı güven oluşturarak kadavra donör sayısını arttırmak 1. Beyin ölümü tespit ve bildirim sürecini iyileştirme 2. Yoğun bakım standartlarını iyileştirme 3. Yasal boşlukları giderme (yasa, yönetmelik) 4. Organ nakli koordinasyon sistemini iyileştirme 5. Organ nakli ekonomisini güçlendirme 6. Sağlık hizmet zincirinin tüm halkalarını bilgilendirmebilinçlendirme 7. Toplumsal iletişimi etkinleştirme 1. Organ nakli merkezlerinin oluşturulması (dedike merkezlerin belirlenmesi ve sayının sınırlanması) 2. Organ bandrolü uygulamasının başlatılması 3. Ülkenin tüm kurumlarının kabul ettiği düzenleyici kurul/ üst kurul kurulması (bilimsel, dinamik, siyasetten bağımsız, devlete yakın, karar veren, hesap soran bir Profesyonel Transplantasyon Organizasyon kurulu, ulusal/bölgesel) 4. Donör bildirimi sonrasında ameliyat hastanesinin belirlenme mekanizmasının oluşturulması, sistematiğin belirlenmesi 5. Beyin ölümü sonrası organizasyonun düzenlenmesi, yoğun bakıma yönelik beyin ölümü tanımı sonrası donör bakım eğitimlerinin verilmesi 6. Beyin ölümü yasal karar sisteminin düzenlenmesi, yönetmelik çıkarılması 7. Beyin ölümü- Sigorta (Kamu-Özel Sektör) ilişkisinin düzenlenmesi 8. Yoğun bakım standartlarının belirlenmesi için yönetmeliğin hazırlanması ve bir an önce çıkarılması Organ naklinde tek adres, tek telefon sistemi/ Alo Sağlık 184 telefon hattı bu konuda test edilmesi

19 Özlenen ve Gelişen RİZE 1. Yatırım ortamının iyileştirilmesi "YATIRIM ÇEKEN KENT 2. Rize'ye özgü kaynakların değerlendirilmesi "ÖZGÜN KENT 3. Kentin güzelleştirilmesi "GÜZEL KENT 4. Sosyal ve kültürel yaşamın iyileştirilmesi "SOSYAL KENT 5. Çevrenin korunması "ÇEVRE DOSTU KENT 6. Ulaştırma altyapısının geliştirilmesi "YAKIN / ULAŞILABİLİR KENT 7. Kent altyapısının geliştirilmesi "HAZIR KENT 8. Rize'linin eğitim düzeyinin yükseltilmesi "EĞİTİMLİ KENTLİ" 1. Rize çayının markalaştırılması 2. Tarımsal ürün çeşitliliğinin artırılması 3. Organik ürün üretim altyapısının kurulması 4. Hayvancılık faaliyetlerinin desteklenmesi 5. Ormancılık faaliyetlerinin desteklenmesi 6. Ekolojik yapıya uygun turizm modellerinin desteklenmesi 7. Bölgede milli parklar kurulması ve bunlarla ilgili nazım planlarının yapılması 8. Madenciliğin geliştirilmesi 9. Şehrin dokusuna uygun sanayi politikaları 10. Ev sanayiinin geliştirilmesi 11. Rize limanının işlevsel hale getirilmesi 12. Kentin şehirlerarası / bölgelerarası ulaşım altyapısının geliştirilmesi 13. Rize sınırları içinde ulaşım altyapısının geliştirilmesi 14. Rusya, Türki cumhuriyetler ve diğer komşu ülkelerle sınır ticaretini geliştirici politikaların desteklenmesi 15. Çevre bilincinin geliştirilmesi, çöp ve hijyen probleminin çözülmesi 16. Çevreye dost enerji kaynakları kullanımı 17. Kentsel dönüşüm planlamasının yapılması 18. Kentin güzelleştirilmesi 19. Kentin etkin tanıtımının yapılması 20. Kentteki sivil toplum örgütlerinin güçlendirilmesi 21. Kentin kültürel ortamının geliştirilmesi 22. Kentin eğitim sorunlarının çözümü 23. Rize üniversitesi kurulması 24. Kentin sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi çalışmalarının projelendirilmesi

20 Dünya çapında başarılı, lider, saygın, istikrarlı, idari ve mali yapısı kuvvetli, alt yapısı güçlü, futboldaki başarısı ile öne çıkan bir marka, kurum ve spor kulübü olmak 1. İdari başarı 2. Ticari başarı 3. Beşeri başarı 4. Sportif başarı 5. Mali başarı 1. Taşınmaz varlıklarla katma değer üretmek 2. Üyelerle iletişim ve katılım sağlamak 3. Transferlerin marka pazarlaması amacına hizmet etmesi 4. Altyapıyı güçlendirmek 5. Amatör şubeleri kar merkezli yapılandırmak 6. Borsaya açılmak 7. Marka geliri yaratmak ve dağıtım kanallarını çoğaltarak çeşitlendirmek 8. Etkin tanıtım yapmak 9. Kulüp menfaatlerini koruyacak etkin halkla ilişkiler fonksiyonu oluşturmak 10. Geniş yetkilere sahip Yönetim Kurulunu denetleyen bir kurul kurmak 11. Profesyonellere yetki devretmek 12. Marka haklarını korumak 13. Mali Genel Kurul ve Seçim Genel Kurulunu futbol sezonuna göre düzenlemek 14. Stad projesini gerçekleştirmek 15. Pazarlamada diğer kulüplerle işbirliği yapmak 16. Futbolcu tarama ve seçme sistemi kurmak 17. Spor okullarını yaygınlaştırmak 18. Taraftarla işbirliği yapmak 19. Genel Kurul üye sayısını mevcuttan daha hızlı arttırmak 20.Yönetim Kurulu üye sayısını azaltmak 21. Başkanlık süresini 4 yıla çıkartmak ve 2 dönemle kısıtlamak

21 The Analytic Hierarchy Process is a powerful and understandable methodology that allows groups or individuals to combine qualitative and quantitative factors in decision making process. a Multi Criteria Decision Making method for complicated and unstructured problems. an approach that uses a hierarchical model having levels of goal, criteria, possible sub-criteria, and alternatives.

22 Priorities: Importance - Preference AHP captures priorities from paired comparison judgments of the elements of the decision with respect to each of their parent criteria: Paired comparison judgments are arranged in a matrix Priorities are derived from the matrix as its principal eigenvector It also allows for the measurement of inconsistency in judgment

23 Importance of elements are equal Decision maker is indifferent between elements First element is moderately more important than second one First element is moderately preferred to second one First element is strongly more important than second one First element is strongly preferred to second one First element is very strongly more important than second one First element is very strongly preferred to second one First element is extremely more important than second one First element is strongly preferred to second one Intermediate values Use reciprocals for inverse comparisons

24 School Selection Selecting the most appropriate school for the kid Learning Friends School life Vocational training College prep. Music classes School A School B School C

25 Comparison of criteria w.r.t. goal Learning Friends School life Vocational training College prep. Music classes Priorities Learning Friends 1/ / School life 1/3 1/7 1 1/5 1/5 1/ Vocational training 1 1/ / College prep. 1/ Music classes 1/ /

26 Comparison of schools w.r.t. criteria Learning A B C Priorities A 1 1/3 1/2.16 B C 2 1/ Friends A B C Priorities A B C School life A B C Priorities A B 1/5 1 1/5.09 C Vocational training A B C Priorities A B 1/9 1 1/5.06 C 1/ College prep. A B C Priorities A 1 1/ B C 1 1/ Music classes A B C Priorities A B 1/6 1 1/3.09 C 1/

27 Composition and synthesis Impact of schools on goal Learning Friends School life Vocational training College prep. Music classes Composite impact of schools A B C

28 Eigenvector solution A a b c a b c Sum Column normalization x/sum a b c w a b c Row average 1 1 1

29 Consistency w Aw Aw w average λ max n RI CI= RI= λ max - n n - 1 Consistency index SEE TABLE = =0.52 Random consistency index CR = CI RI Consistency ratio =1.76%

30 Group Decision Making MOTHER: Learning is strongly more important than Friends FATHER: Friends is strongly more important than Learning Learning Friends School life Vocational training College prep. Music classes Prioriti es Learning Friends School life Vocational training College prep. Music classes Prioriti es Learning 1 5 Learning 1 1/5 Friends 1 Friends 1 School life 1 School life 1 Vocation al training 1 Vocation al training 1 College prep. 1 Music classes 1 College prep. 1 Music classes 1

31 Group Decision Making MOTHER: Learning is strongly more important than Friends FATHER: Friends is strongly more important than Learning Learning Friends Learning Friends Learning 1 5 Friends 1 Combined Decision? Learning 1 1/5 Friends 1 Learning Friends Learning 1? Friends 1/? 1

32 Group Decision Making A B DM1 very strongly (7) A 1 X B 1/X 1 DM2 moderately (3) Use arithmetic mean to combine decisions? X = (7+3)/2 = 5 1/X = (1/7+1/3)/2 = /5 Use geometric mean to combine decisions? X = (7*3) = /X = (1/7*1/3) = 0.22 = 1/4.58

33 AHP Rating Evaluating Employees for Raises Dependability 15.50% Outstanding 1 Very good.58 Good.33 Average.10 Unsatisfactory.06 Education 24.00% Doctorate 1 Masters.42 Bachelors.19 High school.08 Experience 13.80% > 15 years years years.16 < 3 years.07 Attitude 17.20% Enthused 1 Very good.53 Good.29 Average.16 Bad.06 Leadership 29.50% Good 1 Average.44 Bad.08

34 Candidate Dependability 15.50% AHP Rating Evaluating Employees for Raises Education 24.00% Experience 13.80% Attitude 17.20% Leadership 29.50% 1 Outstanding Doctorate > 15 years Enthused Good 2 Average Masters < 3 years Enthused Good 3 Good Bachelors > 15 years Very good Bad 4 Good Masters 3-5 years Very good Good 5 Average Bachelors 3 5 years Good Average 6 Outstanding Masters < 3 years Very good Average 7 Outstanding Bachelors 6 15 years Good Average 8 Very good Masters 6 15 years Average Good 9 Outstanding Masters 3 5 years Very good Average 10 Very good Doctorate 6 15 years Good Average 11 Unsatisfactory Bachelors 6 15 years Good Average 12 Very good Bachelors 3 5 years Enthused Good 13 Good Doctorate > 15 years Enthused Good 14 Good High school 3 5 years Very good Average 15 Outstanding Doctorate < 3 years Very good Average

35 Candidate Dependability 15.50% AHP Rating Evaluating Employees for Raises Education 24.00% Experience 13.80% Attitude 17.20% Leadership 29.50% Total Points

36 AHP Rating Evaluating Employees for Raises Candidate Total Points , ,

37 Why Network? In a hierarchy, alternatives affect (depend on) the criteria, criteria affect goal It is assumed that criteria do not affect alternatives criteria do not depend on each other alternatives do not depend on each other In complex decisions there may be dependence and feedback Network model with dependence and feedback improves the priorities derived from judgments and makes prediction much more accurate

38 Network C 4 Arc from cluster C 4 to C 2 indicates outer dependence of the elements in C 2 on the elements of C 4. Elements in C 2 affect elements in C 4 C 1 C 2 C 3 feedback Loop in a cluster indicates inner dependence of the elements in that cluster. Elements affect other elements of the same cluster

39 Management of a Water Reservoir Flood control Recreation Hydro-electric power Low level Intermediate level High level A Feedback System with Two Components

40 Cola Industry A.DISTRIBUTION A1. Stores A2. Machines A3. Restaurants C.PRODUCT C1. Global reach C2. Quality of depth C3. Quantity of depth C4. Taste acceptance C5. Reputation B.ADVERTISEMENT B1. Frequency B2. Current impact B3. Historical impact ALTERNATIVES 1. Pepsi Cola 2. Coca Cola 3. Cola Turka

41 Reaction of Competitor Companies to Innovative Product/Service

42 ERP Selection

43 Retail Location Selection

44 Organic Farming A. ÜRÜN GRUBU A1- Ekolojik sebze/meyve A2- Ekolojik bakliyat E. PROJELER/EYLEMLER A3- Ekolojik kuruyemiş E1- Ekolojik ürünler hakkında etkin tanıtım yapılması A4- Ekolojik bal/reçel E2- Genç nesli hedef alan eğitim ve bilgilendirme çalışmalarının yapılması A5- Ekolojik et ve et ürünleri E3- Sivil toplum örgütleri ve diğer ilgili kurumlar ile işbirliği yapılması A6- Ekolojik sıvı yağ E4- Talebi arttırmaya yönelik promosyon stratejilerinin geliştirilmesi ve uygulanması A6- Ekolojik süt ve süt ürünleri E5- Gıda mühendislerinin sektördeki rolünün arttırılması B. ÜRÜN ÖZELLİKLERİ E6- Çiftçiler ile iletişim ve işbirliğinin sağlanması ve çiftçiye mali destek verilmesi B1- Yapay ilaç ve yapay gübre kullanılmadan üretilen ürün E7- Ekolojik gıdaların yeme içme platformuna yayılmasına yönelik çalışmaların yapılması B2- Kontrollü ve sertifikalı ürün F. STRATEJİ/POLİTİKA B3- Ekolojik dengeyi korumaya yönelik (çevre dostu) ürün F1- Tüketicilerin ekolojik ürünler hakkında bilinçlendirilmesi B4- Ürün miktarı yerine ürün kalitesi esas alınarak üretilen ürün F2- Ekolojik ürünlere duyulan güvenin arttırılması C. ÜRÜN DAĞITIM KANALI F3- Ekolojik ürünlerin fiyatlandırılmasında indirim yapılması C1- Süpermarket/Hipermarket F4- Tüketiciye ekolojik ürün çeşitliliğinin sunulması C2- Ekolojik ürün mağazaları F5- Tüketicilerin ekolojik ürünlere erişiminin kolaylaştırılması C3- Pazar/Manav G. SATIN ALMAYA İLİŞKİN TUTUMLAR C4- Doğrudan satış (Internet, telefon yoluyla) G1- Ekolojik ürünlerin daha sağlıklı olduğu düşüncesi C5- Üretim yerinde satış noktaları G2- Ekolojik ürünlerin daha lezzetli olduğu düşüncesi C6- Şarküteri G3- Ekolojik ürünlerin besin değerinin daha yüksek olduğu düşüncesi D. İLETİŞİM KANALI G4- Ekolojik ürünlerin katkı maddesi içermediği düşüncesi D1- TV G5- Ekolojik ürünlerin tüketicinin mevcut sağlık problemlerine fayda sağlayacağı düşünce D2- Radyo G6- Ekolojik ürünlerin çevre dostu ürünler olduğu düşüncesi D3- Gazete/Popüler dergiler G7- Aile/çocukların sağlığına önem verilmesi D4- Sektörlere özel dergi G8- Geçmişe duyulan özlemin tatmin edileceği düşüncesi D5- Broşür D6- Alternatif kanallar (açık hava, araç üstü, vb. farklı medya kullanımı) D7- Ağızdan ağıza (tüketicilerin birbirlerine tanıtması, anlatması) D8- Internet

45 Organic Farming B.Product Properties B1 B2 B3 B4 C.Dist.Channels C1 C2 C3 C4 A.Product Group A1 A2 A3 A4 C5 C6 D.Comm. Channels D1 D2 D3 D4 A5 A6 A7 D5 D6 D7 D8 G. Cons buy. motives G1 G2 G3 G4 F. Strategy/Policies F1 F2 F3 F4 E. Projects E1 E2 E3 E4 G5 G6 G7 G8 F5 E5 E6 E7

46 Organic Farming

47 The Analytic Network Process is a methodology that allows groups or individuals to deal with the interconnections (dependence and feedback) between factors of complex structure in decision making process a Multi Criteria Decision Making method for complicated and unstructured problems an approach that uses a network model having clusters of elements (criteria and alternatives)

48 Pairwise Comparison Questions of the sub-elements, which one influences the parent element more and how much more? or of the dependent factors, which one influnces the common factor more and how much more?

49 Supermatrix Each element is represented at one row and one respective column The computed eigenvector of the sub-elements with respect to their parent element is placed to the column representing the parent element and the rows representing the sub-elements.

50 Weighted Supermatrix If the column sum of any column in the composed supermatrix is greater than 1 (there are more than one eigenvector), that column will be normalized Such a supermatrix is called as weighted supermatrix

51 Limit matrix Limiting Supermatrix The weighted supermatrix is then raised to a significantly large power in order to have the converged or stable values. The values of this limit matrix are the desired priorities of the elements with respect to the goal

52 School Hierarchy Goal Best School Criteria Cluster (level) Alternatives Schools Elements

53 Supermatrix for the School Hierarchy 1 GOAL 2 CRITERIA 3 ALTERNATIVES Goal Node Learning Friends School life Vocat. Ed. Coll. Prep. Music Clss School A School B School C GOAL NODE Learning Friends School life Vocational ed College prep Music classes School A 0 0,16 0,33 0,46 0,75 0,25 0, School B 0 0,59 0,33 0,09 0,06 0,50 0, School C 0 0,25 0,33 0,46 0,19 0,25 0, GOAL 2 CRITERIA 3 ALTERNATIVES Goal Node Learning Friends School life Vocat. Ed. Coll. Prep. Music Clss School A School B School C GOAL NODE Learning Friends School life Vocational ed College prep Music classes School A 0,3776 0,16 0,33 0,46 0,75 0,25 0, School B 0,3643 0,59 0,33 0,09 0,06 0,50 0, School C 0,2570 0,25 0,33 0,46 0,19 0,25 0,

54 Management of a Water Reservoir Flood control Recreation Hydro-electric power Low level Intermediate level High level

55 Which level is best for flood control? Low Medium High Eigenvector Low Medium 1/ High 1/7 1/ CR = 12% Which level is best for recreation? Low Medium High Eigenvector Low 1 1/7 1/ Medium High 5 1/ CR = 6% Which level is best for hydro-electric power? Low Medium High Eigenvector Low 1 1/5 1/ Medium 5 1 1/ High CR = 12%

56 At Low Level, which attribute is satisfied best? Flood control Recreation Hydro-electric power Eigenvector Flood control Recreation 1/ Hydro-electric power 1/5 1/ CR = 4% At Intermediate Level, which attribute is satisfied best? Flood control Recreation Hydro-electric power Eigenvector Flood control 1 1/ Recreation Hydro-electric power 1 1/ CR = 0% At High Level, which attribute is satisfied best? Flood control Recreation Hydro-electric power Eigenvector Flood control 1 1/5 1/ Recreation 5 1 1/ Hydro-electric power CR = 7%

57 Which level is best for flood control? Low Medium High Eigenvector Low Medium 1/ High 1/7 1/ Which level is best for recreation? Low Medium High Eigenvector Low 1 1/7 1/ Medium High 5 1/ Which level is best for hydro-electric power? Low Medium High Eigenvector Low 1 1/5 1/ Medium 5 1 1/ High At Low Level, which attribute is satisfied best? Flood control Recreation Hydro-electric power Eigenvector Flood control Recreation 1/ Hydro-electric power 1/5 1/ At Intermediate Level, which attribute is satisfied best? Flood control Recreation Hydro-electric power At High Level, which attribute is satisfied best? Eigenvector Flood control 1 1/ Recreation Hydro-electric power 1 1/ Flood control Recreation Hydro-electric power Eigenvector Flood control 1 1/5 1/ Recreation 5 1 1/ Hydro-electric power Eigenvectors are placed to columns

58 FC R HEP L M H Flood control Recreation Hyd-elec.power Low Medium High FC R HEP L M H Flood control Recreation Hyd-elec.power Low Medium High Columns are normalized Each cluster is normalized Raised to 64 th power FC R HEP L M H Flood control Recreation Hyd-elec.power Low Medium High Priorities Power gen 37.98% Recreation 37.90% Flood control 24.12% High level 40.03% Int. level 37.74% Low level 22.23%

Analitik Hiyerarşi ve Ağ Süreci

Analitik Hiyerarşi ve Ağ Süreci Analitik Hiyerarşi ve Ağ Süreci AHP yazıcı dostu versiyon ANP Y. İlker TOPCU, Ph.D. www.ilkertopcu.info www.facebook.com/yitopcu twitter.com/yitopcu Bu sunumun hazırlanmasında büyük ölçüde katkısı olan,

Detaylı

2015 Yılı Performans Programı

2015 Yılı Performans Programı Bu Program; 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9 uncu maddesi uyarınca; Bakanlığın, 2015 yılında yürüteceği faaliyet ve projeler ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini

Detaylı

SIRA SAYISI: 476 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ

SIRA SAYISI: 476 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 3 SIRA SAYISI: 476 ONUNCU KALKINMA PLANININ (2014-2018) TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA SUNULDUĞUNA DAİR BAŞBAKANLIK TEZKERESİ İLE PLAN

Detaylı

Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi - Uluslararası Ticaret Bölümü Ders Planı. İkinci Sınıf

Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi - Uluslararası Ticaret Bölümü Ders Planı. İkinci Sınıf Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi - Uluslararası Ticaret Bölümü Ders Planı I. Yarıyıl II. Yarıyıl DERSİN KODU-ADI T U K AKTS DERSİN KODU-ADI T U K AKTS UTI101-Mikro İktisat 3-3 5 UTI102-Makro İktisat

Detaylı

Uluslararas Marka Olmak Ne Demek?

Uluslararas Marka Olmak Ne Demek? RÖPORTAJ Bülent Bulgurlu: Uluslararas Marka Olmak Ne Demek? FULYA SARI MA 76 fulya.sari@mac.com Sizce uluslararası marka olmak ne demektir? BB: Kolay bir iş değil uluslararası bir marka olmak. Ama yaptığınız

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2006/10399 Ekli Dokuzuncu Kalkınma Planı Stratejisi (2007-2013) Hakkında Karar a ilişkin Yüksek Planlama Kurulunun 21/4/2006 tarihli ve 2006/14 sayılı Kararının kabulü;

Detaylı

Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlükleri Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, KOP BKİ, Ticaret ve Sanayi Odaları, Konya Ticaret Borsası

Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlükleri Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, KOP BKİ, Ticaret ve Sanayi Odaları, Konya Ticaret Borsası AÇIKLAMA Bu bölümde yer alan projeler KOP BKİ Taslak Eylem Planı, bölgede diğer kamu kurum ve kuruluşlarca hazırlanan eylem planları, master planlar vb diğer planlama çalışmaları ile kamu kurum ve kuruluşlarının

Detaylı

FAALİYET VE PERFORMANSLARIN YILLARA GÖRE TABLOSU

FAALİYET VE PERFORMANSLARIN YILLARA GÖRE TABLOSU FAALİYET VE PERFORMANSLARIN YILLARA GÖRE TABLOSU AMAÇ 1. KMTSO OLARAK ÜYELERİMİZE SUNDUĞUMUZ HİZMET KALİTESİNİ ARTIRMAK AMACIYLA ODAMIZIN PERSONEL, FİZİKSEL ALT YAPISINI, TEKNOLOJİK VE MALİ YAPISINI GÜÇLENDİRMEK

Detaylı

Geleceğin Yol Haritası

Geleceğin Yol Haritası 1 2 www.dp-ug.com Sevgili Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Halkı... Değerli kardeşlerim; Demokrat Parti-Ulusal Güçler olarak sizin sorunlarınızın bilincindeyiz. Bu sorunların basit, geçici, günü kurtarma,

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2009 2012 STRATEJİK PLANI

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2009 2012 STRATEJİK PLANI AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2009 2012 STRATEJİK PLANI Stratejik Amaçlar, Hedefler, Faaliyetler Temmuz 2009 STRATEJİK AMAÇLAR Stratejik Amaç 1...3 Eğitim-Öğretimin Kalitesini Geliştirmek Sayfa Stratejik Amaç 2...

Detaylı

OSTİM e hoşgeldiniz Welcome to Ostim

OSTİM e hoşgeldiniz Welcome to Ostim OSTİM e hoşgeldiniz Welcome to Ostim Eğer, Kaliteli ve ucuz üretim yaptırmak, Üretim mühendisliği bilgisi ve tecrübesi gelişmiş çözüm ortaklarıyla çalışmak, Ürün almak, Ürünlerinizi satmak, Yerinde üretim

Detaylı

Genel Yönetim İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2009 FAALİYET RAPORU

Genel Yönetim İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2009 FAALİYET RAPORU 2 Genel Yönetim 3 Tarih, bir milletin kanını varlığını hiçbir zaman inkar edemez. Bizim görüşümüz ki halkçılıktır, kuvvetin, kudretin, egemenliğin, yönetimin doğrudan doğruya halka verilmesidir, halkın

Detaylı

Hanifi Tekin Yönetim Kurulu Başkanı / Board of Directors Chairman

Hanifi Tekin Yönetim Kurulu Başkanı / Board of Directors Chairman 2 Kuruluşumuzun 34. yılını kutladığımız 2014 yılında şirketimiz; genç ve dinamik bir firma olarak sektörümüzde gelişmiş ve modern yeniliklerin altına imza atarak, ülkemizin ekonomisine yeni katkılar sağlama

Detaylı

TOPLUMSAL ONARIM VE HUZURLU GELECEK

TOPLUMSAL ONARIM VE HUZURLU GELECEK 7 Haziran 2015 Seçim Beyannamesi TOPLUMSAL ONARIM VE HUZURLU GELECEK BAŞLICA TAAHHÜTLER Hedef Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye yi küresel güç ve lider ülke yapma yolunda kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerle

Detaylı

İçindekiler Contents

İçindekiler Contents İçindekiler Contents OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi Derneği Adına Küme Yönetim Kurulu Başkanı Murat ATAMAN on behalf of OSTİM Medical Industry Cluster Association Chairman of the Board Gülnaz KARAOSMANOĞLU

Detaylı

TARİHÇE, MİSYON ve VİZYONUMUZ. www.can-insaat.com

TARİHÇE, MİSYON ve VİZYONUMUZ. www.can-insaat.com TARİHÇE: Can İnşaat Ticaret ve İhracat Anonim Şirketi, 1982 yılında 5 ortaklı olarak kurulmuştur. Kurulduğu günden beri Türkiye nin çeşitli bölgelerinde çok çeşitli projeler gerçekleştirmiştir. Halen de

Detaylı

İKG-HABER HRD NEWS. İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Haber Bülteni. Human Resources Development Newsletter

İKG-HABER HRD NEWS. İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Haber Bülteni. Human Resources Development Newsletter İSTİHDAM EMPLOYMENT EĞİTİM EDUCATION HAYAT BOYU ÖĞRENME LIFELONG LEARNING SOSYAL İÇERME SOCIAL INCLUSION TEKNİK YARDIM TECHNICAL ASSISTANCE Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse

Detaylı

T.C. İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ (MBA) TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS PLANI 1.

T.C. İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ (MBA) TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS PLANI 1. T.C. İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ (MBA) TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS PLANI 1. YARIYIL Kod Ders Course T U K Z / S AKTS ISL700100 İşletme Yönetimi Business

Detaylı

m i i i l r Siyasi partilerin 2015 seçim bildirgelerindeki

m i i i l r Siyasi partilerin 2015 seçim bildirgelerindeki http://www.bilisimdergisi.org/s176 Siyasi partilerin 2015 seçim bildirgelerindeki v a a m i t l ş i e l r i i b 7 Haziran seçimleri için bildirgelerini açıklayan partilerin bildirgelerinde, bilgi, bilişim,

Detaylı

TÜRKİYE DE KÜMELENME YAŞAM DÖNGÜSÜ: OSTİM MEDİKAL SANAYİ KÜMELENMESİ ÖRNEĞİ

TÜRKİYE DE KÜMELENME YAŞAM DÖNGÜSÜ: OSTİM MEDİKAL SANAYİ KÜMELENMESİ ÖRNEĞİ TÜRKİYE DE KÜMELENME YAŞAM DÖNGÜSÜ: OSTİM MEDİKAL SANAYİ KÜMELENMESİ ÖRNEĞİ Demet EROL 1 ÖZET Kübra YILDIRIM 2 Oluşan ekonomik krizler sebebiyle 1970 li yıllardan itibaren dünya çapında birçok alanda görülen

Detaylı

TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ (2023)

TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ (2023) TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ (2023) KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ANKARA, 2007 KISALTMALAR AB-Avrupa Birliği AR-GE-Araştırma Geliştirme ATAK-Akdeniz ve Ege Turizm Altyapısı ve Kıyı Yönetimi ÇED-Çevresel Etki

Detaylı

Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi. Adana Ekonomisi Üzerine Bir Çalışma. A Study on The Economics of Adana. Kayahan TÜM 1

Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi. Adana Ekonomisi Üzerine Bir Çalışma. A Study on The Economics of Adana. Kayahan TÜM 1 Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi Cilt:11. Sayı:1.Haziran 2007 ss.63-80 Adana Ekonomisi Üzerine Bir Çalışma A Study on The Economics of Adana Kayahan TÜM 1 ÖZET Bu çalışmada Adana ekonominin geleceği

Detaylı

1/100.000 Ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı Raporu Dördüncü Bölüm SWOT (GZFT) Analizi BÖLÜM 4. SWOT (GZFT) ANALİZİ

1/100.000 Ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı Raporu Dördüncü Bölüm SWOT (GZFT) Analizi BÖLÜM 4. SWOT (GZFT) ANALİZİ BÖLÜM 4. SWOT (GZFT) ANALİZİ 346 SWOT (GZFT) analizi, incelenen konunun güçlü ve zayıf yönlerini belirlemekte ve dış çevreden kaynaklanan fırsat ve tehditleri saptamakta kullanılan bir tekniktir. SWOT

Detaylı

CUMHURİYETÇİ TÜRK PARTİSİ ÖZGÜRLÜK VE REFORM PARTİSİ KOALİSYON HÜKÜMETİ

CUMHURİYETÇİ TÜRK PARTİSİ ÖZGÜRLÜK VE REFORM PARTİSİ KOALİSYON HÜKÜMETİ CUMHURİYETÇİ TÜRK PARTİSİ ÖZGÜRLÜK VE REFORM PARTİSİ KOALİSYON HÜKÜMETİ HÜKÜMET PROGRAMI 30 EYLÜL 2006 Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, Kıbrıs Türk Halkı 24 Nisan 2004'te gerçekleşen Referandum'da

Detaylı

15 th ISEOS ABSTRACT BOOK

15 th ISEOS ABSTRACT BOOK 15 th ISEOS ABSTRACT BOOK 15 th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics 22-25 May 2014 Suleyman Demirel University II ORGANIZING COMMITTEE Hakan DEMİRGİL Abdullah EROĞLU

Detaylı

DENİZLİ NİN GELECEĞİ YOL HARİTASI 2010-2023 (TASLAK) 08 TEMMUZ 2009

DENİZLİ NİN GELECEĞİ YOL HARİTASI 2010-2023 (TASLAK) 08 TEMMUZ 2009 DENİZLİ NİN GELECEĞİ YOL HARİTASI 2010-2023 (TASLAK) 08 TEMMUZ 2009 Denizli Yol Haritası, Denizli Belediyesi ve ÇEKÜL Vakfı nın işbirliği ile hazırlanmıştır. Temmuz 2009 İÇERİK BÖLÜM 1: NİÇİN YOL HARİTASI?

Detaylı

Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak.

Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak. Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak. ÖNSÖZ Dünyada ve ülkemizde yaşanan hızlı ve çok yönlü değişim süreçleri özellikle kamunun yeniden

Detaylı

İPEKYOLU KALKINMA AJANSI (İKA) 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (01 Ocak 31 Aralık 2011)

İPEKYOLU KALKINMA AJANSI (İKA) 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (01 Ocak 31 Aralık 2011) İPEKYOLU KALKINMA AJANSI (İKA) 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (01 Ocak 31 Aralık 2011) GAZİANTEP ADIYAMAN - KİLİS (TRC1) İÇİNDEKİLER 1 KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM FAALİYETLERİ... 12 1.1 Kurumsallaşma... 12

Detaylı

FP7 2012 çağrıları 1

FP7 2012 çağrıları 1 FP7 2012 çağrıları 1 Sayın İlgili, İlgilendiğiniz proje çağrısı ve/veya başka ortaklık arayışlarınız için Ege Üniversitesi Bilim - Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (EBİLTEM ) personeli ile iletişime

Detaylı

RİZE BELEDİYESİ 2013 PERFORMANS PROGRAMI

RİZE BELEDİYESİ 2013 PERFORMANS PROGRAMI 1 2 3 4 BAŞKANIN SUNUŞU Değerli hemşerilerim; kendine has orman dokusu yeşilin maviyle kardeş olduğu, güzel şehir Rize, Karadeniz in gözbebeğidir. Bu güzellikleri ve stratejik konumu itibarıyla özel bir

Detaylı