ÖNCE DAĞIT SONRA TOPLA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖNCE DAĞIT SONRA TOPLA"

Transkript

1 YA/EM 2007 Dokuz Eylül Üniversitesi, Temmuz 2007 ÖNCE DAĞIT SONRA TOPLA PROBLEMLERĐNDE ARAÇ ROTALAMA ĐÇĐN TAMSAYILI KARAR MODELLERĐ Barış KEÇECĐ Đmdat KARA Başkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü/ANKARA

2 Sunum Planı Problem Tanımı Kaynaklarda Önce Dağıt Sonra Topla Araç Rotalama Problemi Uygulama Alanları Problemin Bileşenleri Önerilen Karar Modelleri Sayısal Analizler Sonuç ve Öneriler Kaynaklar

3 Problem Tanımı Bir coğrafi bölgede müşteriler, Ürün Dağıtılacak Müşteriler ve Ürün Toplanacak Müşteriler olmak üzere iki alt kümeye ayrılsın. ÖNCE DAĞIT SONRA TOPLA ARAÇ ROTALAMA PROBLEMĐ Dağıtım planının, araçların önce dağıtım yapılacak müşterilere, sonrada ürün (ÖDST DST-ARP) toplanacak müşterilere uğrayarak depoya dönmeleri şeklinde yapılmak istenmesi halinde, araç rotalama probleminin özel bir türü ortaya çıkar.

4 Kaynaklarda Önce Dağıt Sonra Topla Araç Rotalama Problemi Đlk çalışma Deif ve Bodin in 1984 yılında yaptıkları ve Clarke-Wright tasarruf yönteminin uzantısı olan, sezgisel bir algoritmaya dayanmaktadır. Jordan ve Burns (1984), toplama olduğu durumların terminal yerleşimleri üzerindeki etkisini inceleyerek bir yöntem geliştirmiştir. Golden (1985) ekleme tabanlı bir sezgisel yaklaşım önermiştir.

5 Kaynaklarda Önce Dağıt Sonra Topla Araç Rotalama Problemi Goetschalckx ve Horsley (1986) boşluk dolduran eğriler kavramına dayanan bir sezgisel yaklaşım önermiştir. Casco, Golden ve Wasil (1988) in önerdikleri yaklaşım yük tabanlı bir ekleme sezgiselidir. Goetschalckx ve Jacobs-Blecha (1993), Fisher ve Jaikumar (1981) ın ARP için geliştirdikleri sezgiseli, ÖDST-ARP için de uygulamışlardır.

6 Kaynaklarda Önce Dağıt Sonra Topla Araç Rotalama Problemi Toth ve Vigo (1996) önce kümele-sonra rotala yaklaşımıyla bir sezgisel önermişlerdir. Anily (1996), dağıtım veya toplama müşterilerinden hangisinin önce ziyaret edildiği kısıtının göz ardı edildiği durum için, sezgisel bir yöntem geliştirmiştir. Potvin et al. (1996) çözüm yöntemi olarak genetik algoritma kullanmıştır.

7 Kaynaklarda Önce Dağıt Sonra Topla Araç Rotalama Problemi Gendreau, Hertz ve Laporte (1997) tek araçlı versiyonu için sezgisel bir algoritma geliştirmiştir. Duhamel et al. (1997) çözüm yöntemi olarak tabu arama sezgiseli kullanmıştır. Cheung ve Hang (2003) çözüm yöntemi olarak eşleştirme algoritması geliştirmişlerdir.

8 Kaynaklarda Önce Dağıt Sonra Topla Araç Rotalama Problemi ÖDST-ARP için geliştirilmiş ilk en iyileme yöntemi Yano (1987) un Quality Stores isimli perakendeciler zincirinde uyguladığı dal-sınır algoritmasıdır. Gelinas, Desrochers, Desrosiers ve Solomon (1995) zaman aralıklı durum için Sütun Üretimi (Column Generation) ile en iyi çözümü bulabildiklerini göstermiştir.

9 Kaynaklarda Önce Dağıt Sonra Topla Araç Rotalama Problemi Toth ve Vigo (1997) ÖDST-ARP in simetrik ve asimetrik çeşitleri için yeni bir tamsayılı programlama modeli geliştirmiştir. Mingozzi ve Giorgi (1999), en iyi çözüm için geçerli alt sınır değerleri bulan bir prosedür önermiştir.

10 Uygulama Alanları En yaygın uygulaması Market Endüstrisi dir. Supermarketler ve dükkanlar Ürün Dağıtılacak Müşteriler Mal tedarikçileri Ürün Toplanacak Müşteriler

11 Problemin Bileşenleri Karar Değişkenleri Araçlar, hangi müşterilerden hangi müşterilere geçecek. Parametreler Araç kapasitesi Araç sayısı Müşteriler arası uzaklıklar

12 Problemin Bileşenleri Kısıtlar Her araç hareketine depodan başlayıp, hareketini depoda bitirmeli. Her rotada önce dağıtım yapılacak müşterilere uğranmalı daha sonra toplama yapılacak müşterilere uğranmalı. Her araç yalnızca bir rota izlemeli. Yalnızca toplama yapılacak veya yalnızca dağıtım yapılacak müşterilerden oluşan bir rota olmamalı. Her müşteriye yalnızca bir noktadan gelinmeli ve her müşteriden yalnızca bir noktaya gidilmeli. Her araca en fazla kapasitesi kadar mal yüklenmeli.

13 Neden Yeni Karar Modelleri? Polinom büyüklükte kısıta sahip modelin olmaması. Yeni kesin çözüm yöntemlerine veya model tabanlı sezgisel yaklaşımlara ışık tutması.

14 Önerilen Karar Modelleri Tanımlar L={1,,k} B={k+1, n} {0} Depo x ij = 1, i 0, d. d d ij i,j arasındaki uzaklık q i i. düğümün arzı/talebi m Araç sayısı Q Araç kapasitesi. j

15 Modellerin Yapısı Atama Kısıtları, Alt Tur Engelleme ve Kapasite Kısıtları, altında, ENK {Kat edilen Toplam Mesafe}

16 Model-1 (Düğüm Tabanlı Model) u i Dağıtım yapılan müşterilerde, i. düğümden çıkana kadar dağıtılan yük miktarı; Toplama yapılan müşterilerde ise, i. düğümden çıkana kadar toplanan yük miktarı.

17 Model-1 (Düğüm Tabanlı Model) i x oj = m j L x io = m i B x ij = 1, j L {0} ij = 1, i j L B ij = 1, j i L B x ij = 1, i j B {0} i L j B L x L x B x ij = m Depodan araç sayısı kadar çıkış A T A M A K I S I T L A R I Depoya araç sayısı kadar giriş B Dağıtım müşterileri düğüm dereceleri Toplama müşterileri düğüm dereceleri Dağıtım Müşterilerinden Toplama Müşterilerine araç sayısı kadar geçiş

18 Model-1 (Düğüm Tabanlı Model) Alt Tur Engelleme ve Kapasite Kısıtları u i u j + Qx ij + (Q q i q j )x ji Q q j, i j, i,j Є L u i u j + Qx ij + (Q q i q j )x ji Q q j, i j, i,j Є B u i + (Q q i )x 0i Q, i Є L u i q i, i Є LUB u i u j i j q i q j

19 Model-2 (Akış Tabanlı Model) y i,j i. düğümden j. düğüme geçerse aracın (i,j) ayrıtındaki yükü; diğer durumlarda 0.

20 A T A M A K I S I T L A R I Model-2 (Akış Tabanlı Model) i x oj = m j L x io = m i B x ij = 1, j L {0} ij = 1, i j L B ij = 1, j i L B x ij = 1, i j B {0} i L j B L x L x B x ij = m Depodan araç sayısı kadar çıkış Depoya araç sayısı kadar giriş B Dağıtım müşterileri düğüm dereceleri Toplama müşterileri düğüm dereceleri Dağıtım Müşterilerinden Toplama Müşterilerine araç sayısı kadar geçiş

21 Model-2 (Akış Tabanlı Model) Alt Tur Engelleme ve Kapasite Kısıtları y ji j L {0} j L B y y ij ij ( Q q q j x ij i ) x ij y ij = q i, i, i, i L L L { 0 }, j { 0 }, j L L j i k q i ij j B {0} j L B y y y ij ij ( i L j B q Q i x y ij ij q j = 0 ) x ij y ji = q i,,, i i i B B, B, j j B B { 0 } { 0 } j i k q i

22 Sayısal Analizler Goetschalckx ın hazırlayıp literatüre kazandırdığı 68 problem in çözümü araştırıldı. Modeller, Intel Pentium 4 CPU 3.00 Ghz, 3.04 Ghz hızlarında çift işlemci ve 2.00 GB RAM bulunan bir bilgisayar sistemi ve CPLEX programıyla çözülmüştür.

23 , , , , H , , , , H , , , , H , , , , H , , , , H , , , , G , , , , G , , , , E , , , , E , , , , E , , , , D , , , , D , , , , D , , , , C , , , , C , , , , C , , , , C , , , , B , , , , B , , , , B , , , , A , , , , A , , , , A , , , , A1 LR OPT. ZAMAN LR OPT. ZAMAN m Σq B Σq L Model-2 Model-1 AKI TABANLI DÜĞÜM TABANLI PROBLEM BOYUTU PR B. SONU SONUÇLAR LAR SONU SONUÇLAR LAR

24 Sonuçlar En iyi çözüm DT: 24 AT: 27 DT modelin en iyi çözüm bulabildiği 24 problem için, AT model de en iyi çözümü bulabilmiştir. Çözülebilen en büyük problem 68 düğümlü problemdir.

25 Sonuçlar CPU Zamanları (sn) DT AT ORT 582,49 341,22 SS 1.084,70 664,06

26 Sonuçlar DP Gevşetme Değerleri DT AT ORT , ,79 SS , ,31

27 Sonuçlar Çözüm zamanı açısından AT model, DP gevşetme değerleri açısından DT model daha iyi sonuçlar vermiştir. Yapılan modellemelerin her ikisi de araştırmacılar tarafından kullanılabilir.

28 Öneriler Yalnızca toplama yapılacak veya yalnızca dağıtım yapılacak müşterilerden oluşan bir rota olmamalı. Yalnızca dağıtım yapılacak müşterilerden oluşan bir rota olmamalı kısıtı getirilerek model düzenlenebilir. Matematiksel modellere dayalı sezgisel algoritmalar kullanılarak daha büyük boyutlu problemler çözülebilir.

29 Kaynaklar Bodin ve Golden [Networks:Vol.11 (1981) ] Yano (1987) Vehicle Routing at Quality Stores, Interfaces 17: 2 March-April 1987 (pp ) Goetschalckx ve Jacobs-Balecha (1989) : Vehicle Routing Problem with Backhauls Toth ve Vigo (1997) : An Exact Algortihm for the Vehicle Routing Problems with Backhauls Goetschalckx ve Jacobs-Blecha (1998) : Vehicle Routing Problems with Backhauls, Properties and Solution Algorithms Mingozzi ve Giorgi (1999) : An Exact Method for the Vehicle Routing Problems with Backhauls Massimo Paolucci (2005) : Vehicle Routing Problems, ICCS Toth ve Vigo : Vehicle Routing Problems (Chapter 8) Extension of the Clarke and Wright Algorithm For Solving the Vehicle Routing Problem With Backhauling, Proceedings of the Babson Conference on Software Uses in Transportation and Logistics Management, A. E. Kidder, Editor, Babson Park, MA, pp

30 Teşekk ekkürler rler

ANA DAĞITIM ÜSSÜ YER SEÇİM PROBLEMLERİ VE BİR KAMU KURUMU İÇİN GERÇEK BİR ANA DAĞITIM ÜSSÜ YER SEÇİM PROBLEMİ

ANA DAĞITIM ÜSSÜ YER SEÇİM PROBLEMLERİ VE BİR KAMU KURUMU İÇİN GERÇEK BİR ANA DAĞITIM ÜSSÜ YER SEÇİM PROBLEMİ T.C. KARA HARP OKULU SAVUNMA BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HAREKAT ARAŞTIRMASI ANA BİLİM DALI ANA DAĞITIM ÜSSÜ YER SEÇİM PROBLEMLERİ VE BİR KAMU KURUMU İÇİN GERÇEK BİR ANA DAĞITIM ÜSSÜ YER SEÇİM PROBLEMİ YÜKSEK

Detaylı

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü, İnönü Bulvarı No: 18, 06041, Ankara. Geliş Tarihi/Received : 18.11.2008, Kabul Tarihi/Accepted : 24.04.

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü, İnönü Bulvarı No: 18, 06041, Ankara. Geliş Tarihi/Received : 18.11.2008, Kabul Tarihi/Accepted : 24.04. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt 15, Sayı 2, 2009, Sayfa 227-252 Öğrenme Etkili Erken/Geç Tamamlanma Çizelgeleme Problemleri İçin bir Literatür Araştırması A Literature Survey

Detaylı

Ağların Hareketli Yol-Kesici Tarafından En Kısa Güzergâh Kullanılarak Kesilmesi. Network Interdiction by Dynamic Interdictor Using Shortest Path

Ağların Hareketli Yol-Kesici Tarafından En Kısa Güzergâh Kullanılarak Kesilmesi. Network Interdiction by Dynamic Interdictor Using Shortest Path Savunma Bilimleri Dergisi, Mayıs 0, (), -7. Ağların Hareketli Yol-Kesici Tarafından En Kısa Güzergâh Kullanılarak Kesilmesi Ahmet Kabarcık Levent Kandiller Haluk Aygüneş Öz Bu makalede yolların hareketli

Detaylı

Ad Hoc Ağları İçin Kuyruk Ağ Analizi Ve Yapay Arı Kolonisi Algoritmalarının Birleştirilerek Routing Probleminin Simülasyonu

Ad Hoc Ağları İçin Kuyruk Ağ Analizi Ve Yapay Arı Kolonisi Algoritmalarının Birleştirilerek Routing Probleminin Simülasyonu Ad Hoc Ağları İçin Kuyruk Ağ Analizi Ve Yapay Arı Kolonisi Algoritmalarının Birleştirilerek Routing Probleminin Simülasyonu 1 Hakan Üçgün *2 Mustafa Danacı 1 Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği

Detaylı

Diferansiyel Evrim Algoritması Destekli Yapay Sinir Ağı ile Orta Dönem Yük Tahmini

Diferansiyel Evrim Algoritması Destekli Yapay Sinir Ağı ile Orta Dönem Yük Tahmini International Journal of Research and Development, Vol.3, No., January 20 28 Diferansiyel Evrim Algoritması Destekli Yapay Sinir Ağı ile Orta Dönem Yük Tahmini İbrahim EKE Gazi Üniversitesi Mühendislik

Detaylı

ZERO-ONE PROGRAMMING MODEL FOR SCHEDULING PROBLEMS OF ORGANIZATIONS THAT HAVE LABOURS WORKING THREE DAYS AWEEK AND HAVE MULTIPLE SHIFTS

ZERO-ONE PROGRAMMING MODEL FOR SCHEDULING PROBLEMS OF ORGANIZATIONS THAT HAVE LABOURS WORKING THREE DAYS AWEEK AND HAVE MULTIPLE SHIFTS 188 HAFTADA ÜÇ GÜN ÇALIŞAN İŞGÖRENLERİ VE ÇOKLU VARDİYALARI OLAN ORGANİZASYONLARIN ÇİZELGELEME PROBLEMLERİ İÇİN SIFIR BİR PROGRAMLAMA MODELİ ÖZ Banu SUNGUR * Hızlandırılmış çalışma haftası işgörenlerin

Detaylı

Kural Tabanlı Karar Verme Mekanizmasına Sahip Sistematik Araç Seçim Modeli Geliştirilmesi

Kural Tabanlı Karar Verme Mekanizmasına Sahip Sistematik Araç Seçim Modeli Geliştirilmesi Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 6, No: 2, 2009 (19-27) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 6, No: 2, 2009 (19-27) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

YÜK TRENİ İSTASYONLARINDA HAREKET PLANLAMASI

YÜK TRENİ İSTASYONLARINDA HAREKET PLANLAMASI Endüstri Mühendisliði Dergisi Cilt: 20 Sayý: Sayfa: (2-2) Makina Mühendisleri Odası YÜK TRENİ İSTASYONLARINDA HAREKET PLANLAMASI Işıl ALEV, Bahar ÇAVDAR, Bilge ÇELİK, Volkan DEMİREL, Ayşegül GÜLLER, Canan

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Y.2008, C.13, S.1 s.133-144.

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Y.2008, C.13, S.1 s.133-144. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Y.2008, C.13, S.1 s.133-144. ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİNİN TEDARİKÇİ SEÇİMİNDE UYGULANMASI: OTOMOTİV SEKTÖRÜNDEN BİR ÖRNEK APPLICATION

Detaylı

TEŞEKKÜR. Bu çalışma esnasında benden yardımlarını ve görüşlerini eksik etmeyen herkese teşekkür ederim.

TEŞEKKÜR. Bu çalışma esnasında benden yardımlarını ve görüşlerini eksik etmeyen herkese teşekkür ederim. TEŞEKKÜR Akademisyen olma uğraşlarımda bana devamlı destek olan ve desteklerini hayatım boyunca unutmayacağım, bu çalışmanın ortaya çıkmasında büyük emeği olan danışmanım, değerli hocam Nevin ALTUĞ a teşekkür

Detaylı

Tarkan AYDIN DOKTORA TEZİ

Tarkan AYDIN DOKTORA TEZİ T.C. GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇİFTE AĞ METODUYLA STEREO, ODAK VE BULANIKLIK BİLGİSİNİ KULLANARAK RESİMLERDEN DERİNLİK ÇIKARIMI Tarkan AYDIN DOKTORA TEZİ BİLGİSAYAR

Detaylı

PERAKENDE MARKETLERİN YER SEÇİMİNE YÖNELİK CBS UYGULAMASI

PERAKENDE MARKETLERİN YER SEÇİMİNE YÖNELİK CBS UYGULAMASI PERAKENDE MARKETLERİN YER SEÇİMİNE YÖNELİK CBS UYGULAMASI E. K. Şahin ÖZET Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü, 41400, Gebze, Kocaeli. e.sahin@gyte.edu.tr Coğrafi

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE BİLGİ SİSTEMLERİ: HAVACILIK YER HİZMETLERİNDE UÇUŞ ZAMANLAMASI İÇİN BİLGİ PAYLAŞIM MODELİ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE BİLGİ SİSTEMLERİ: HAVACILIK YER HİZMETLERİNDE UÇUŞ ZAMANLAMASI İÇİN BİLGİ PAYLAŞIM MODELİ HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ OCAK 2014 CİLT 7 SAYI 1 (1-23) TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE BİLGİ SİSTEMLERİ: HAVACILIK YER HİZMETLERİNDE UÇUŞ ZAMANLAMASI İÇİN BİLGİ PAYLAŞIM MODELİ Mehmet YÖRÜKOĞLU

Detaylı

PARALEL MEKANİZMALARIN KİNEMATİĞİ, DİNAMİĞİ VE ÇALIŞMA UZAYI

PARALEL MEKANİZMALARIN KİNEMATİĞİ, DİNAMİĞİ VE ÇALIŞMA UZAYI HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ OCAK 25 CİLT 2 SAYI 1 (19-36) PARALEL MEKANİZMALARIN KİNEMATİĞİ, DİNAMİĞİ VE ÇALIŞMA UZAYI Elmas ANLI Uçak Müh. Böl İstanbul Teknik Üni. anli@itu.edu.tr Hüseyin

Detaylı

İnsan ve Makine Bulutları Sinerjisi: Kitle Kaynaklı Çalışma ile Veri Temizleme Örnek Uygulaması

İnsan ve Makine Bulutları Sinerjisi: Kitle Kaynaklı Çalışma ile Veri Temizleme Örnek Uygulaması İnsan ve Makine Bulutları Sinerjisi: Kitle Kaynaklı Çalışma ile Veri Temizleme Örnek Uygulaması Deniz İren 1, Gökhan Kul 2 ve Semih Bilgen 3 1, 2 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi,

Detaylı

Sevil Imanova ENDÜSTRI. Bakü - 2010. Qafqaz Üniversitesi Yayınları. Bakü - 2010

Sevil Imanova ENDÜSTRI. Bakü - 2010. Qafqaz Üniversitesi Yayınları. Bakü - 2010 Sevil Imanova ENDÜSTRI Qafqaz Üniversitesi Yayınları Bakü - 2010 Qafqaz Üniversitesi Yayınları Bakü - 2010 Sevil İMANOVA ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Bakü - 2010 QAFQAZ ÜNİ VERSİ TESİ YAYINLARI YAYIN

Detaylı

İKİ BÖLGELİ ARA-ISITMALI TERMAL GÜÇ SİSTEMİNİN YÜK-FREKANS KONTROLÜ İÇİN PARÇACIK SÜRÜSÜ OPTİMİZASYONU TABANLI PI-KONTROLÖR

İKİ BÖLGELİ ARA-ISITMALI TERMAL GÜÇ SİSTEMİNİN YÜK-FREKANS KONTROLÜ İÇİN PARÇACIK SÜRÜSÜ OPTİMİZASYONU TABANLI PI-KONTROLÖR Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi, 3,, 3-2, 2 J. of Thermal Science and Technology 2 TIBTD Printed in Turkey ISSN 3-365 İKİ BÖLGELİ ARA-ISITMALI TERMAL GÜÇ SİSTEMİNİN YÜK-FREKANS KONTROLÜ İÇİN PARÇACIK SÜRÜSÜ

Detaylı

ERSÖZ-KABAK SAVUNMA SANAYİ UYGULAMALARINDA ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİNİN LİTERATÜR ARAŞTIRMASI. Filiz ERSÖZ 1 Mehmet KABAK 2 ÖZET

ERSÖZ-KABAK SAVUNMA SANAYİ UYGULAMALARINDA ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİNİN LİTERATÜR ARAŞTIRMASI. Filiz ERSÖZ 1 Mehmet KABAK 2 ÖZET SAVUNMA SANAYİ UYGULAMALARINDA ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİNİN LİTERATÜR ARAŞTIRMASI Filiz ERSÖZ 1 Mehmet KABAK 2 ÖZET Bu çalışmada çok kriterli karar verme yöntemleri adı altında geçen yöntemlerin

Detaylı

GÖRÜNTÜ VE LIDAR VERİSİNDEN BİNA TESPİTİNDE FARKLI YÖNTEMLER

GÖRÜNTÜ VE LIDAR VERİSİNDEN BİNA TESPİTİNDE FARKLI YÖNTEMLER HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ OCAK 2015 CİLT 8 SAYI 1 (55-65) GÖRÜNTÜ VE LIDAR VERİSİNDEN BİNA TESPİTİNDE FARKLI YÖNTEMLER Nusret Akdeniz Üniversitesi Uzay Bilimleri ve Teknolojileri Bölümü 07220,

Detaylı

İŞLETMELERDE STRATEJİK BİLGİ SİSTEMLERİ YÖNETİMİ VE REKABET ÜSTÜNLÜĞÜ ELDE EDİLMESİNDEKİ ROLÜ

İŞLETMELERDE STRATEJİK BİLGİ SİSTEMLERİ YÖNETİMİ VE REKABET ÜSTÜNLÜĞÜ ELDE EDİLMESİNDEKİ ROLÜ İŞLETMELERDE STRATEJİK BİLGİ SİSTEMLERİ YÖNETİMİ VE REKABET ÜSTÜNLÜĞÜ ELDE EDİLMESİNDEKİ ROLÜ Araş. Gör. Dilek DEMİRHAN Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi demirhan@bornova.ege.edu.tr

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ DEĞER AKIġLARININ BELĠRSĠZLĠK ALTINDA ANALĠZĠ VE HARĠTALANDIRILMASI: BÜYÜK ÖLÇEKLĠ BĠR GIDA ĠġLETMESĠNDE UYGULAMA Mehmet ÖZFINDIK YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Endüstri

Detaylı

İmalat Alt Sektörlerinin Finansal Performanslarının TOPSIS ve ELECTRE Yöntemleri İle Değerlendirilmesi

İmalat Alt Sektörlerinin Finansal Performanslarının TOPSIS ve ELECTRE Yöntemleri İle Değerlendirilmesi Çankırı Karatekin Üniversitesi Y.2014, Cilt 4, Sayı 1, ss.237266 Y.2014, Volume 4, Issue 1, pp.237266 İmalat Alt Sektörlerinin Finansal Performanslarının TOPSIS ve ELECTRE Yöntemleri İle Değerlendirilmesi

Detaylı

BELEDİYE HİZMETLERİNİN MALİYET ETKİNLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİNDE BİR UYGULAMA

BELEDİYE HİZMETLERİNİN MALİYET ETKİNLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİNDE BİR UYGULAMA Endüstri Mühendisliði Dergisi Cilt: 22 Sayý: 4 Sayfa: (35-47) ÜAS 2009 Özel BELEDİYE HİZMETLERİNİN MALİYET ETKİNLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİNDE BİR UYGULAMA Zeliha KAYGISIZ*,

Detaylı

BULANIK DOĞRUSAL PROGRAMLAMA VE BİR BİSKÜVİ İŞLETMESİNDE OPTİMUM ÜRÜN FORMÜLÜ OLUŞTURMA

BULANIK DOĞRUSAL PROGRAMLAMA VE BİR BİSKÜVİ İŞLETMESİNDE OPTİMUM ÜRÜN FORMÜLÜ OLUŞTURMA T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BULANIK DOĞRUSAL PROGRAMLAMA VE BİR BİSKÜVİ İŞLETMESİNDE OPTİMUM ÜRÜN FORMÜLÜ OLUŞTURMA Hazırlayan Bayezid GÜLCAN İşletme Anabilim Dalı

Detaylı

ĐMDAT KARA Başkent Üniversitesi, Müh. Fak. End. Müh. Bölümü, ANKARA ikara@baskent.edu.tr

ĐMDAT KARA Başkent Üniversitesi, Müh. Fak. End. Müh. Bölümü, ANKARA ikara@baskent.edu.tr YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI VE ENDÜSTRĐ MÜHENDĐSLĐĞĐ (YA/EM) ULUSAL KONGRELERĐ: GÖZLEMLER, ÖNERĐLER ĐMDAT KARA Başkent Üniversitesi, Müh. Fak. End. Müh. Bölümü, ANKARA ikara@baskent.edu.tr ÖZET: Bu satırların

Detaylı

Matematik Eğitiminde Matematiksel Modelleme: Temel Kavramlar ve Farklı Yaklaşımlar *

Matematik Eğitiminde Matematiksel Modelleme: Temel Kavramlar ve Farklı Yaklaşımlar * Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice 14(4) 1607-1627 2014 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb DOI: 10.12738/estp.2014.4.2039

Detaylı

Son Kullanıcı Tabanlı Yazılım Geliştirme Aracı

Son Kullanıcı Tabanlı Yazılım Geliştirme Aracı Son Kullanıcı Tabanlı Yazılım Geliştirme Aracı Cengiz TOĞAY 1 Volkan AKKUŞ 2 Ali Hikmet DOĞRU 3 1 Netaş Telekomünikasyon A.Ş, İstanbul, Türkiye 2 Yalın, Bursa 3 Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Bilgisayar

Detaylı

KABLOSUZ DUYARGA AĞLARINDA YER BULMA PROBLEMİ

KABLOSUZ DUYARGA AĞLARINDA YER BULMA PROBLEMİ KABLOSUZ DUYARGA AĞLARINDA YER BULMA PROBLEMİ (ÖZET) Kablosuz Duyarga Ağları, üzerlerinde çeşitli duyargaların yer aldığı, birbirleriyle ve mevcut ise bir ana birimle, üzerlerindeki radyo veya akustik

Detaylı

VASIFLI KAYAN ESNEK ÇALIŞMA SAATİ SİSTEMİ İÇİN BİR KARMA TAMSAYILI HEDEF PROGRAMLAMA MODELİ ÖNERİSİ

VASIFLI KAYAN ESNEK ÇALIŞMA SAATİ SİSTEMİ İÇİN BİR KARMA TAMSAYILI HEDEF PROGRAMLAMA MODELİ ÖNERİSİ VASIFLI KAYAN ESNEK ÇALIŞMA SAATİ SİSTEMİ İÇİN BİR KARMA TAMSAYILI HEDEF PROGRAMLAMA MODELİ ÖNERİSİ Filiz ÇALIŞKAN * Banu SUNGUR ** ÖZ Çalışma saatlerinin esnekleştirilmesi çabaları ve bu konuda yapılan

Detaylı

TÜRKİYE'DE BÎLGÎ SİSTEMLERİNİN KURULMASIYLA İLGİLİ BAZI SORUNLAR VE UYGULAMALAR

TÜRKİYE'DE BÎLGÎ SİSTEMLERİNİN KURULMASIYLA İLGİLİ BAZI SORUNLAR VE UYGULAMALAR 35 TÜRKİYE'DE BÎLGÎ SİSTEMLERİNİN KURULMASIYLA İLGİLİ BAZI SORUNLAR VE UYGULAMALAR 1. Giriş M. Orhan Altan Zekai C. Can Zekai C. Can Gelişmekte olan ülkelerde hızlı nüfus artışı kırsal kesimde toprak üstündeki

Detaylı