Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü, HATAY

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü, HATAY"

Transkript

1 Mustf Keml Üniversitesi Zirt Fkültesi Dergisi Journl of Agriulturl Fulty of Mustf Keml University Arştırm Mklesi Reserh Artile Geliş Trihi: Kul Trihi: ISSN: (1):49-57 (2018) Orignum minutiflorum O. Shwrz & P.H. Dvis ve Rosmrinus offiinlis L. Uçuu Yğlrının Bzı Ynı Otlr Krşı Fumignt Potnsiyellerinin Arştırılmsı Tüly CUNEDİOĞLU İlhn ÜREMİŞ Mustf Keml Üniversitesi Zirt Fkültesi Bitki Korum Bölümü, HATAY Özet Çlışmd, Orignum minutiflorum ve Rosmrinus offiinlis itkilerinden elde edilen uçuu yğlrın ynı ot (Amrnthus hyridus L., Amrnthus retroflexus L., Ehinohlo olonum (L.) Link., Portul olere L., Physlis ngult L., Solnum nigrum L., Sinpis rvensis L. ve Urti urens L.) tohumlrının çıkışı üzerine oln iyo-herisidl etkinliği frklı dozlrd (2.0, 4.0, 8.0, 16.0, 32.0 L/d) in vivo koşullrd elirlenmiştir. Her iki itkiden elde edilen uçuu yğlrın ynı ot tohumlrının çıkışlrının engellenmesi üzerine oln etkinliği dozlrın rtışın ğlı olrk yükselmiştir. Ynı ot tohumlrının çıkışının engellenmesi üzerine O. minutiflorum itkisinden elde edilen uçuu yğın etkinliği R. offiinlis den elde edilen uçuu yğın etkisinden dh yüksek düzeylerde gerçekleşmiştir. O. minutiflorum uçuu yğı kullnıln dozlrd ynı ot tohumlrının çıkışını en düşük (2.0 L/d) ve en yüksek (32.0 L/d) dozlrd % 9.5 (S. nigrum) il % 96.9 (P. olere) ornınd engellerken, u orn R. offiinlis için % 14.9 (S. nigrum) il % 96.1 (P. olere) ornlrınd gözlenmiştir. Her iki uçuu yğ kullnıln en yüksek dozd (32.0 L/d) ynı ot tohumlrının çıkışını tmmen engellemede şrılı olmmıştır. Anhtr kelimeler: Orignum minutiflorum, Rosmrinus offiinlis, uçuu yğ, ynı ot Investigtion of Fumignt Potentil of Orignum minutiflorum O. Shwrz & P.H. Dvis nd Rosmrinus offiinlis L. Essentil Oils Aginst Some Weeds Astrt In this study, the io-heriidl (llelopthi) effets of different doses (2.0, 4.0, 8.0, 16.0, 32.0 L/d) of essentil oils from Orignum minutiflorum nd Rosmrinus offiinlis on inhiition of seeds germintion of weed speies (Amrnthus hyridus L., Amrnthus retroflexus L., Ehinohlo olonum (L.) Link., Portul olere L., Physlis ngult L., Solnum nigrum L., Sinpis rvensis L. nd Urti urens L.) were determined in vivo onditions. The effiies of oth essentil oils on inhiition of germintion of seeds of weeds inresed y inresing onentrtions of the essentil oils. The essentil oil of O. minutiflorum severely ffeted the germintion perentge of the weed speies nd showed more llelopthi potentil in omprison to essentil oil of R. offiinlis. O. minutiflorum oil inhiited germintion of weed seeds etween 9.5% (S. nigrum) nd 96.9% (P. olere) t the lowest (2.0 L/d) nd highest (32.0 L/d) doses, respetively. R. offiinlis oil inhiited germintion of weed seeds etween 14.9% (S. nigrum) nd 96.1% (P. olere) t the lowest (2.0 L/d) nd highest (32.0 L/d) doses, respetively. Both essentil oils t the highest doses (32.0 L/d) filed to inhiit seeds of weed speies totlly. Key words: Orignum minutiflorum, Rosmrinus offiinlis, essentil oil, weeds Giriş Dünyd mevut itkilerin yklşık 7000 kdrı ynı ot olrk kul edilmekte olup unlrın d kdrı trımsl üretimi iddi ölçüde tehdit etmektedir (Ptterson, 1985).

2 Ülkemizde ise ynı ot olrk elirlenen tür syısı 1800 kdr olup (Uluğ ve rk., 1993), unlrın d yklşık 100 ü trım lnlrınd önemli olmktdır. Bunlrdn; Amrnthus retroflexus L. (kırmızı köklü tilki kuyruğu), Amrnthus hyridus (melez horoz iiği), Ehinohlo olonum (enekli drın), Portul olere L. (semiz otu), Physlis ngult L. (fener otu), Solnum nigrum (köpek üzümü), Sinpis rvensis (yni hrdl) ve Urti urens (ısırgn otu) yygın ve yoğun ynı otlr olrk ildirilmektedir (Orel, 1996; Uygur, 1997; Gönen, 1999; Uludğ ve Üremiş, 2000, Üremiş ve rk., 2014; Göklp, 2015). Ynı otlrın kültür itkisinde oluşturduğu zrr, ynı ot ve kültür itkisinin tür ve yoğunluğun göre değişmekte olup % ürün kyın neden olmktdır. (Derke ve rk., 1994). Trımsl üretimde şrı hstlık, zrrlı ve ynı otlrın etkili ir şekilde kontrolüne ğlıdır. Zrrlı orgnizmlr krşı müdelede şvuruln yöntemlerin şınd genellikle kimysllrın kullnılmsı gelmektedir. Bu yöntemin seçilmesinde irçok etken vrdır. Bunlrın şınd, kıs zmnd sonuç lınmsı, mliyetinin z olmsı ve uygulm kolylığı ilk kl gelenlerdir (Özer ve rk., 2001). Ank u çözüm geçii olmkt ve doğl dengenin ozulmsın neden olmktdır (Krt ve rk., 1986). Ayrı, ynlış seçilen ve ynlış zmnd uygulnn kimysllr ürünlerde klıntı sorununu oluşturmktdır. Bu durum, ürünlerimizin ihrç edildiği noktlrdn geri dönmesine neden olduğu gii, tüketiinin kıs vey uzun dönemdeki geri dönüşümü olmyn sğlık sorunlrının orty çıkmsın neden olmktdır (Üremiş, 2006; Efil, 2012). Trımın sürdürüleilmesi ve çevrenin korunilmesi için kimysl yönteme lterntif ve çevre dostu müdele yöntemlerini rştırmk ve uygulmy ktrmk ir zorunluluk olmktdır. Ülkemiz için önemli oln ynı otlrın müdelesinde kimysl müdelenin yerini lileek, Entegre Müdele ilkelerine uygun, çevre dostu yöntemlerin önemli yrrlrı ulunmktdır. Bu lterntif yöntemlerden iri de lleloptik mddelerin ynı otlrın, zrrlılrın ve itki hstlıklrının müdelesinde kullnılmsıdır (Uludğ, 2006). Allelokimysllr lıı itkiye direkt olrk geçeildiği gii toprkt irtkım değişikliklere uğrdıktn sonr d ulşilir. Aynı zmnd llelokimysllr tşınm sırsınd toprktki mikroorgnizmlr (kteri, mntr v.) trfındn değişikliğe uğrtılilirler. Bu kimysllrın çevredeki ömürleri kıs olduğundn irikim ypmzlr. Bunlr ikinil kimysllr olup itkinin frklı kısımlrınd oluşmktdır (Zimdhl, 2007; Sertky ve rk., 2010). Alleloptik kimysllr itkilerin nlı dokulrındn uhrlşrk dışrıy gz vey uçuu mdde olrk slınilirler. Yğmur, çiğ gii tmosfer çökelekleri etkisiyle itki ypısındki toksinler çözülerek u kimysllrı meydn getireilirler. Toprğ dökülen kimysl ileşikler toprğın üst ktmnlrınd filtre edilerek u kimysllrı oluşturilirler (Özer ve rk., 2001). Uçuu yğlr; kteri, fungus, nemtod ve ynı otlrı doğrudn temsl vey gz hlinde temsl öldüreilirler (Sertky ve rk., 2010; Sertky, Uçuu yğlrın kteri ve funguslr krşı etki meknizmsı tm olrk ilinmemekle erer etki meknizmlrı hkkınd frklı teoriler öne sürülmektedir. Bu ileşiklerin hüre duvrındn hüre içine girdiğini ve hüre içinde zı metolizm olylrını engelleyerek (Mrino ve rk., 2001) vey hüre duvrının ypısını ozrk etkili olduğu düşünülmektedir (Ultee ve rk., 2002). Bu özelliklerden dolyı uçuu yğlr son yıllrd tiri olrk stıln sentetik kimysllr krşı potnsiyel lterntif ileşikler olrk gösterilmektedir (Uremis ve rk., 2009; Atk ve rk., 2016). Uçuu yğlrın miktrlrı ve içerikleri elde edildikleri itki kısımlrın (kök-rizom, gövde, kuk kısmınd, çiçek, yprk, meyve, dl v.), itkinin gelişme dönemine, iklime, mevsime, toprk tipine ve diğer irçok fktöre ğlı olrk değişeilmektedir (Bydr, 2005). -50-

3 Çlışmd, sütçüler kekiği (Orignum minutiflorum O. Shwrz & P.H. Dvis) ve ieriye (Rosmrinus offiinlis L.) den elde edilen uçuu yğlrın Amrnthus hyridus L. (melez horoz iiği), Amrnthus retroflexus L. (kırmızı köklü tilki kuyruğu), Ehinohlo olonum (L.) Link. (enekli drın), Portul olere L. (semiz otu), Physlis ngult L. (fener otu), Solnum nigrum L. (köpek üzümü), Sinpis rvensis L. (yni hrdl) ve Urti urens L. (ısırgn otu) tohumlrının fumigsyonundki etkileri orty konrk unlrdn iyo-herisit olrk yrrlnilme potnsiyeli rştırılmıştır. Mteryl ve Yöntem Sütçüler kekiği (Orignum minutiflorum O. Shwrz & P.H. Dvis) (ORIMI) ve ieriye (Rosmrinus offiinlis L.) (ROSOF) den Su Destilsyonu (Hydrodistilltion - HD) yöntemiyle elde edilen uçuu yğlr çlışmnın n mterylini oluşturmuştur. Çlışmd, Amrnthus hyridus L. (AMAHY) (melez horoz iiği), Amrnthus retroflexus L. (AMARE) (kırmızı köklü tilki kuyruğu), Ehinohlo olonum (L.) Link (ECHCO) (enekli drın), Physlis ngult L. (PHYAN) (fener otu), Portul olere L. (POROL) (semizotu) Sinpis rvensis L. (SINAR) (yni hrdl), Solnum nigrum L. (SOLNI) (köpek üzümü) ve Urti urens L. (URTUR) (ısırgn otu) tohumlrı kullnılmıştır. Deneme Toprğının Hzırlnmsı Amik Ovsı nın en yygın toprk serilerinden Mhmutlu serisi ve Topoğzı serilerinden 0-30 m derinliğinden lınn toprklr denemelerde kullnılmıştır. Mhmutlu Serisi, mollisol toprk sınıfınd (ordosund) yer ln, ph sı 7.63 oln ve killi tın ünyede toprk özelliklerine shiptir. Topoğzı serisi ise, ineptisol toprk sınıfınd (ordosund) yer ln, ph sı 8.08 oln ve kil ünyeli toprk özelliklerine shiptir (Kılıç ve rk., 2007). Arştırmd kullnıln toprk killi tınlı ypıy ship olduğundn 1/3 ornınd yıknmış ve elenmiş dere kumu ile krıştırıldıktn sonr ve etüvde 70 ºC de 48 st sterilize edilerek toprkt mevut ynı ot tohumlrı yok edilmiştir. Uygulm Dozlrı ve Uygulnk Çözeltilerin Hzırlnmsı Fumigsyon çlışmlrınd uçuu yğlrın ynı ot tohumlrın etkilerini elirlemek mıyl; Orignum minutiflorum L. (ORIMI) ve Rosmrinus offiinlis L. (ROSOF) uçuu yğlrı, 0, 2, 4, 8, 16 ve 32 L/d dozlrd; İlçsız kontrol olrk ylnız % 70 etnol + sf su + Tween-20 krışımı uygulnmıştır. ORIMI ve ROSOF uçuu yğlrı 0, 0,125, 0,25, 0,5, 1 ve 2 ml himde lınrk 7 ml % 70 etnol ve 200 μl Tween-20 ile çözülerek üzerine dozlr göre sırsı ile 192,875, , 192.5, 192 ve 191 ml sf su ilve edilerek 200 ml ye tmmlnıp, uçuu yğ krışım içinde homojenize edilmiştir. Kontrol olrk uçuu yğ içermeyen 7 ml % 70 etnol, 193 ml sf su ve 400 μl Tween-20 içeren 200 ml çözelti uygulnmıştır. Ynı Ot Denemeleri Çlışmd; AMAHY, AMARE, ECHCO, PHYAN, POROL, SINAR, SOLNI ve URTUR tohumlrı kullnılrk küvetlerde ypy tohum nksı oluşturulmuştur. Ynı ot tohumlrının dormnsisi toprğ krıştırılmdn öne kırılmıştır (Buhler ve Hoffmn, 1999). Çlışmd ele lınn her ynı ot için 1000 grm steril toprkt 50 det ynı ot tohumu toprğ krıştırılmıştır. Belirtilen ornd ynı ot tohumu içeren toprklr 0.25 m uzunluğund, 0.25 m genişliğinde ve 0.1 m derinliğindeki küvetlere yerleştirilerek prseller oluşturulmuştur. Toprk nemi yklşık % 5 olk şekilde toprğ su sırt pülveriztörü ile püskürtülerek nem durumu yrlnmıştır. Modifiye edilmiş hvlı oy tnsın konuln 200 ml uçuu yğ çözeltisi mikro prsellere enjekte edilmiştir. Uygulmdn sonr küvetler plstik torlr konulmuş, torlrın ğzı sıkı kptılrk 25 o C sıklıktki ışıksız yetiştirme odsın yerleştirilmiştir. Uygulmdn 6 gün sonr plstik torlr çılmış, her ir küvetten çıkn toprk yrı yrı plstik ir örtü üzerinde homojen ir şekilde krıştırıldıktn sonr 0.25 x 0.50 x 0.10 m lik küvetlere 2-3 m yükseklikte -51-

4 serilerek çıkış çlışmlrınd kullnılmıştır. Çıkış çlışmlrı ynı otlrın optimum çimlenme sıklığın yrlnmış inkütörlerde ypılmıştır. Çlışmd kullnıln kinler; AMAHY, AMARE, ECHCO, PHYAN, POROL ve SOLNI için, 12 st 28 ºC sıklık ve tmmen krnlık / 12 st 32 ºC sıklık ve ydınltmlı olrk yrlnmıştır. SINAR, URTUR için 23 ºC sıklık 12 st tmmen krnlık / 12 st ydınlık olrk yrlnmıştır. Küvetler; toprklrın küvetlere konduğu günden 7, 14 ve 21 gün sonr çıkn ynı otlr yrı yrı syılrk kydedilmiştir. Çıkış çlışmlrı 4 tekerrürlü ve 2 tekrrlmlı olrk tesdüf prselleri deneme desenine göre kurulmuştur. Ypıln isttistik nlize göre iki tekrrlm rsınd isttistiki olrk frk görülmediğinden veriler irleştirilerek kullnılmıştır. Fumigsyon etki ornı şğıdki formüle göre hesplnmıştır. Sonuçlr SPSS isttistik progrmınd (ANOVA) isttistiki nliz uygulnmış, elde edilen ortlm değerler rsındki frklılıklr Dunn Çoklu Krşılştırm Testi (P 0.05) kullnılmış ve gruplndırılmıştır. Fumigsyon Etki Ornı (%) = [(K Ç)/K] x 100 K: Kontrold çıkış (det) Ç: Uçuu yğ uygulnn tohumlrd çıkış (det) Bulgulr ve Trtışm Orignum minutiflorum (ORIMI)ve Rosmrinus offiinlis (ROSOF) itkilerinden elde edilen uçuu yğlrın 2, 4, 8, 16 ve 32 L/d dozlrının ynı otlrın tohumlrın fumigsyonun etkilerinin elirlenmesi için yürütülen çlışmd, frklı dozlrın itki üyüme üzerine oln etkinlikleri kontrolden elde edilen değerler ile krşılştırılmış ve u dozlrın itki gelişimine etki ornlrı hesplnrk ortlmlrı ulunmuştur. ORIMI ve ROSOF dn elde edilen uçuu yğlrın frklı dozlrı ile ypıln uygulmlrd, dozlrın tmmı ynı otlrın tohumlrının çıkışlrını frklı ornlrd etkilemiştir (Çizelge 1). Amrnthus hyridus AMAHY tohumlrın ypıln uygulmlrın tmmınd dozlr rsınd isttistiki frklılıklr oluşmuş olup her iki uçuu yğ için 3 grup ulunmuştur. ORIMI uçuu yğı ile ypıln uygulmlrd en düşük etki 2 L/d doz uygulmsınd (% 53.0±3.1), en yüksek etki 32 L/d doz (% 84.2±2.7) uygulmsınd elde edilmiştir. ROSOF uçuu yğı ile ypıln uygulmlr sonuund en düşük etki 2 L/d doz uygulmsı (% 54.2±3.3), en yüksek etki 32 L/d doz (% 79.4±3.1) uygulmsıyl elde edilmiştir. ORIMI ve ROSOF dn elde edilen uçuu yğlrı ypıln uygulmlrın AMAHY tohumlrının çıkışının engellenmesi üzerine etkisine kılk olurs her iki uçuu yğ uygulmsınd d doz rtışı ile irlikte tohum çıkışını engelleme ornı rtmıştır. Ank, ORIMI uçuu yğı yüksek dozd (32 L/d) % 84.2±2.7 etki gösterirken, ROSOF uçuu yğı ynı dozd % 79.4±3.1 gii dh düşük ir etki göstermiştir. Her iki uçuu yğ uygulmsınd d doz rtışı ile tohum çıkışını engelleme ornı d rtmış ve irirlerine enzer sonuçlr elde edilmiştir. AMARE tohumlrı üzerine ypıln uygulmlrın tmmınd tohum çıkışının engellenme ornı uçuu yğın doz rtışın prlel olrk rtmış, dozlr rsınd isttistiki frklılıklr ulunmkt olup ORIMI 3 grupt, ROSOF ise 2 grupt toplnmıştır. ORIMI uçuu yğı ile ypıln uygulmlrd en düşük etkiyi 2 L/d uygulmsı (% 67.9±4.1), en yüksek etki ise 32 L/d (% 95.2±1.5) doz uygulmsındn elde edilmiştir. ROSOF uçuu yğı ile ypıln uygulmsı ile (% 67.9±3.1), en yüksek etki ise 32 L/d doz (% 87.9±2.5) uygulmsıyl elde edilmiştir. ORIMI ve ROSOF dn elde edilen uçuu yğlrl ypıln uygulmlrın AMARE tohumlrının çıkışlrının engellenmesi üzerine etkisine kılk olurs her iki yğ uygulmlrınd doz rtışı ile tohum çıkışını engelleme ornı rtmıştır. Ank, ORIMI itki uçuu yğının en yüksek dozd (32 L/d) (% 95.2±1.5) AMARE tohumlrının çıkışı üzerine oln etkisi ROSOF itki uçuu yğının ynı dozd uygulmsınd çıkışı engelleme ornındn (% 87.9±2.5) dh yüksek olduğu ulunmuştur. Burd her iki uçuu yğ uygulmsınd d doz rtışı ile tohum çıkışını engelleme ornı d rtmış ve irirlerine ykın sonuçlr elde edilmiştir. -52-

5 Çizelge 1. Frklı dozlrd toprğ uygulnn ORIMI ve ROSOF uçuu yğlrının ynı otlr fumigsyon etkileri (%) Tle 1. Fumigtion effets of ORIMI nd ROSOF essentil oils pplied to the soil t different doses on weeds Ynı Uçuu yğlr ve kullnım dozlrı (L/d) Otlr Orignum minutiflorum AMAHY AMARE ECHCO PHYAN POROL SINAR SOLNI URTUR AMAHY AMARE ECHCO PHYAN POROL SINAR SOLNI URTUR ±3.1 C 67.9±4.1 B 60.1±4.3 BC d 15.9±3.9 E 84.2±3.1 A 19.6±3.8 E 9.5±2.3 E 37.1±5.7 D 54.2±3.3 C 67.9±3.1 B 61.3±1.6 BC d 82.3±2.9 A 86.4±2.5 A d 15.9±3.4 E d 14.9±2.8 E 29.5±9.4 D 67.9±3.5 B 84.9±2.3 A 72.5±2.9 B 53.5±3.8 C 89.7±2.5 A 30.0±1.9 D 25.1±2.8 D 48.2±3.9 C 61.5±2.2 C 72.7±2.7 B 63.5±2.4 BC d 87.2±1.7 A 89.4±1.6 A d 18.5±4.1 E d 23.2±5.8 E 44.7±5.1 D 78.8±2.4 B 90.9±1.3 A 77.4±3.5 B 59.9±3.6 C 90.0±2.2 A 7.6±4.4 C 36.7±5.7 D 60.7±2.5 C Rosmrinus offiinlis 70.3±4.5 B 82.3±2.9 A 69.4±2.6 B 89.9±1.9 A 92.1±1.1 A 32.8±5.6 CD 31.5±5.5 D 44.2±5.4 C 82.7±2.9 B 93.1±1.6 A 82.0±3.2 B 69.7±2.3 C 95.8±1.1 A 60.6±4.3 D B 48.3±2.6 E 68.6±3.9 CD 73.0±3.3 B 84.7±1.4 AB 75.2±3.6 B 94.8±1.2 A 93.6±1.3 A 43.5±6.9 C 40.9±5.9 C 44.4±6.0 C *Aynı stırd frklı küçük hrflerle gösterilen ortlmlr Dunn Çoklu Krşılştırm Testine göre (P 0.05) önem seviyesinde iririnden frklıdır. **Aynı sütund ynı üyük hrflerle gösterilen dozlr rsınd Dunn Çoklu Krşılştırm Testine göre (P 0.05) ir frk yoktur. 84.2±2.7 C 95.2±1.5 AB 89.8±2.5 ABC 83.2±3.6 C 96.9±1.4 A 63.9±2.2 D 64.5±6.1 D 86.5±3.3 BC 79.4±3.1 BC 87.9±2.5 AB 80.5±4.0 BC 96.0±1.0 A 96.1±0.8 A 70.8±4.4 CD 58.7±2.3 E 68.3±5.4 D -53-

6 ECHCO tohumlrın ypıln uygulmlr sonuund, urd ypıln uygulmlrın tmmınd dozlr rsınd isttistiki frklılıklr oluşmuş olup her iki uçuu yğ için 3 grup ulunmuştur. ORIMI uçuu yğı ile ypıln uygulmlr sonuund en düşük etki 2 L/d doz uygulmsı ile (% 60.1±4.3) en yüksek etki 32 L/d doz (% 89.8±2.5) uygulmsıyl elde edilmiştir. ROSOF uçuu yğı ile ypıln uygulmsı ile (% 61.3±1.6), en yüksek etki ise 32 L/d (% 80.5±4.0) doz uygulmsınd elde edilmiştir. ORIMI ve ROSOF dn elde edilen uçuu yğlrl ypıln uygulmlrın ECHCO tohumlrının çıkışının engellenmesi üzerine etkisine kılk olurs her iki uçuu yğ uygulmsınd d doz rtışı ile tohum çıkışını engelleme ornı rtmış ve irirlerine enzer sonuçlr elde edilmiştir. PHYAN tohumlrın krşı ypıln uygulmlr göre, u uygulmlrın tmmınd dozlr rsınd isttistiki frklılıklr oluşmuş olup her iki uçuu yğ için 4 grup ulunmuştur. ORIMI ile ypıln uygulmsı (% 15.9±3.9), en yüksek etki ise 32 L/d doz (% 83.2±3.6) uygulmsındn elde edilmiştir. ROSOF ile ypıln uygulmsı ile (% 82.3±2.9), en yüksek etki ise 32 L/d doz (% 96.0±1.0) uygulmsındn elde edilmiştir. ORIMI ve ROSOF dn elde edilen uçuu yğlrl ypıln uygulmlrın PHYAN tohumlrının çıkışının engellenmesi üzerine oln etkisine kılk olurs, her iki yğ uygulmsınd, doz rtışı ile irlikte tohum çıkışını engelleme ornı rtmıştır. Ank, ORIMI uçuu yğ uygulmlrının tohum çıkışını engelleme ornı dozlr göre % 15.9± ±3.6 ornlrınd değişirken, ROSOF uçuu yğ uygulmlrının çıkışı engelleme ornı % 82.3± ±1.0 rsınd değişmiştir. Bun göre ROSOF uçuu yğının etkinliğinin ORIMI ye göre dh fzl olduğu görülmüştür. POROL tohumlrın ypıln uygulmlrın tmmınd dozlr rsınd isttistiki frklılıklr oluşmuş olup her iki uçuu yğ için 3 grup ulunmuştur. ORIMI uçuu yğı ile ypıln uygulmlr netiesinde en düşük etki 2 L/d doz uygulmsı ile (% 84.2±3.1), en yüksek etki ise 32 L/d doz (% 96.9±1.4) uygulmsıyl elde edilmiştir. ROSOF uçuu yğı ile ypıln uygulmsı ile (% 86.4±2.5), en yüksek etki ise 32 L/d doz (% 96.1±0.8) uygulmsıyl elde edilmiştir. ORIMI ve ROSOF dn elde edilen uçuu yğlrl ypıln uygulmlrın POROL tohum çıkışını engellemesi üzerine etkisine kılk olurs her iki uçuu yğ uygulmsınd doz rtışı ile irlikte u orn rtmıştır. Ank, ORIMI uçuu yğ uygulmlrının tohum çıkışını engelleme ornı dozlr göre % 84.2± ±1.4 rsınd değişirken, ROSOF uçuu yğı doz uygulmlrı sonuu çıkışı engelleme ornı % 86.4± ±0.8 rsınd değişmektedir. Bun göre ORIMI uçuu yğının tohum çıkışını engelleme ornı ile ROSOF uçuu yğının tohum çıkışını engelleme ornlrı rsınd önemli frk ulunmmktdır. SINAR tohumlrın ypıln uygulmlrın tmmınd etki ornı doz rtışın prlel olrk rtmış, dozlr rsınd isttistiki frklılıklr ulunmkt olup ORIMI 3 grupt, ROSOF ise 4 grupt toplnmıştır. ORIMI uçuu yğı ile ypıln uygulmlrd en düşük etki 2 L/d doz uygulmsı (% 19.6±3.8), en yüksek etki 32 L/d doz (% 63.9±2.2) uygulmsındn elde edilmiştir. ROSOF uçuu yğı ile ypıln uygulmlrd en düşük etki 2 L/d doz uygulmsı (% 15.9±3.4), en yüksek etki 32 L/d doz (% 70.8±4.4) uygulmsıyl elde edilmiştir. ORIMI ve ROSOF dn elde edilen uçuu yğlrl ypıln uygulmlrın SINAR tohumlrının çıkışının engellenmesi üzerine etkisine kıldığınd her iki yğ uygulmsınd iririne prlel sonuçlr elde edilmiştir. SOLNI tohumlrın ypıln uygulmlrdn sonr, urd ypıln uygulmlrın tmmınd, dozlr rsınd isttistiki frklılıklr ulunmkt olup ORIMI 3 grupt, ROSOF ise 4 grupt toplnmıştır. ORIMI uçuu yğı ile ypıln uygulmlr sonuund en düşük etki 2 L/d doz -54-

7 uygulmsı (% 9.5±2.3), en yüksek etki 32 L/d doz (% 64.5±6.1) uygulmsıyl elde edilmiştir. ROSOF uçuu yğı ile ypıln uygulmlrd en düşük etkiyi 2 L/d doz uygulmsı (% 14.9±2.8), en yüksek etki 32 L/d doz (% 58.7±2.3) uygulmsıyl elde edilmiştir. Burd her iki uçuu yğ uygulmsınd d doz rtışı ile tohum çıkışını engelleme ornı d rtmış ve irirlerine enzer sonuçlr elde edilmiştir. URTUR tohumlrın ypıln uygulmlrın tmmınd dozlr rsınd isttistiki frklılıklr ulunmkt olup ORIMI 3 grupt, ROSOF ise 2 grupt toplnmıştır. ORIMI uçuu yğı ile ypıln uygulmlrd en düşük etki 2 L/d doz uygulmsı ile (% 37.1±5.7), en yüksek etki ise 32 L/d doz (% 86.5±3.3) uygulmsındn elde edilmiştir. ROSOF uçuu yğı ile ypıln uygulmlrd en düşük etki 2 L/d doz uygulmsı ile (% 29.5±9.4), en yüksek etki ise 32 L/d doz (% 68.3±5.4) uygulmsıyl elde edilmiştir. ORIMI ve ROSOF dn elde edilen uçuu yğlrl ypıln uygulmlrın URTUR tohum çıkışının engellenmesi üzerine etkisine kıldığınd her iki yğ uygulmsınd d doz rtışı ile irlikte u orn rtmıştır. Ank ORIMI uçuu yğ uygulmlrının tohum çıkışını engelleme ornı dozlr göre % 37.1± ±3.3 rsınd değişirken, ROSOF uçuu yğı doz uygulmlrı sonuu çıkışı engelleme ornı % 29.5± ±5.4 rsınd değişmektedir. Bun göre ORIMI uçuu yğının tohum çıkışını engelleme ornı ROSOF uçuu yğın göre dh etkili ulunmuştur (Çizelge 1.). Ynı ot tohumlrının çıkışlrı üzerine fumigsyon etkileri, ORIMI uçuu yğı en düşük uygulm dozu oln 2 µl/petri dozund POROL (% 84.2±3.1), AMARE (% 67.9±4.1), ECHCO (% 60.1±4.3) ve AMAHY (% 53.0±3.1) d % 50 nin üzerinde etkili olup SOLNI (% 9.5±2.3), PHYAN (% 15.9±3.9) ve SINAR (% 19.6±3.8) üzerindeki etkisi ise % 20 nin ltınd klmıştır. Bu yğın en yüksek uygulm dozu oln 32 µl/petri dozund etki % 50 nin üzerinde olup POROL ve AMARE üzerinde % 90 ın üzerinde olmuştur. ROSOF un en düşük uygulm dozu oln 2 µl/petri dozund SOLNI (% 14.9±2.8), SINAR (% 15.9±3.4) ve URTUR (% 29.5±9.4) etkisi % 50 nin ltınd klmış, nk diğerlerine etkisi % 50 nin üzerinde gerçekleşmiştir. En yüksek uygulm dozund (32 µl/petri) etki tüm ynı otlrd % 50 nin üzerinde olmuş POROL (% 96.1±0.8) ve PHYAN (% 96.0±1.0) d etki % 90 ın üzerine çıkmıştır (Çizelge 1). Uçuu yğ içeren itkilerden distilsyon yöntemi ile elde edilen uçuu yğlr çevre ve insn sğlığın zrr vermeyen kimysl ileşikler olup, yüksek ornd ntikteriyel, ntifungl, ntinemtosidl, ntimikroiyl olmlrı nedeni ile iyo-pestisit olrk dlndırılmktdır. Kullnım lnlrı ve ornlrı d rtmktdır. Bitkisel kökenli uçuu yğlrdn ypıln iyo-pestisitler hstlık, zrrlı ve ynı otlrı yok etmekten dh çok onlrı kontrol etmede kullnılmktdır. Ayrı, uçuu yğlrdn üretilen iyopestisitler oldukç düşük klıntıy ve yn etkiye shiptirler. Günümüzde gelişen teknoloji yeni tekniklerin gelişimine ve dolyısı ile yeni iyo-pestisitlerin orty çıkmsın olnk sğlmıştır. Biyopestisitlerin çevre ve insn sğlığı çısındn syısız üstünlüğe ship olmlrı çok syıd rştırmının ilgisini çekmekte ve her geçen gün yeni iyo-pestisitler piysy sürülmekte ve yüksek dereede toksik oln kimysllrl yer değiştirmektedir (Pinto ve rk., 2006). Toprğ uygulnn ORIMI uçuu yğı ynı otlrın çıkışını frklı ornlrd inhie etmiştir. En düşük dozd (2 L/d) AMAHY, AMARE, ECHCO, POROL un çıkışını % 50 nin üzerinde engellenmiştir. Ank en yüksek dozd( 32 L/d) tüm ynı otlrd etki % 50 nin üzerinde gerçekleşmiştir. Elde edilen sonuçlr göre toprğ uygulnn ORIMI uçuu yğı yüksek dozd (32 L/d) oldukç iyi sonuç vermiştir. Özellikle POROL tüm dozlrd % 80 in üzerinde etkilenmesi eklentileri desteklemektedir. ROSOF un etkisi de ORIMI ile enzer gerçekleşmiştir. Sdee PHYAN etki ORIMI den frklı olrk yüksek ornd (% 82.3) olmuştur. Sonuçlr, Üremiş ve rk. (2014) in çlışmlrın prlel olrk değerlendirileilir. Bitkisel kökenli uçuu yğlrın itki hürelerinde yıkım neden olrk proteinlerin hüre dışın -55-

8 slınımın neden olrk, mino sit sentezine engel olrk, hüre için zorunlu minositlerin sentezinde görev ln enzimleri etkisiz hle getirerek vey fotosentez için gerekli pigment oluşumunu engel olrk itki ölümüne yol çtığı ilinmektedir. Bu özelliklerinden dolyı uçuu yğlrın, tohum çıkışın etkileri ve toprktki ynı ot tohumlrının etkisiz hle getirilmesinde fumignt olrk kullnımının üzerinde durulmktdır. Elde edilen sonuçlr ışığınd, rştırmd ele lınn uçuu yğlrın ynı ot müdelesinde kullnıln herisitlere lterntif olileeği ve gerek ülkemizde gerekse dünyd üretim lnlrı rtn orgnik trımd kullnılileeği nk, uygun formulsyon ve uygulm yöntemlerinin rştırılmsınd yrr görülmektedir. ORIMI ve ROSOF uçuu yğlrının toprğ uygulnmlrınd her iki uçuu yğ 32 L/d dozd tüm ynı otlr yüksek etki göstermiştir. Elde edilen verilere göre itkisel kökenli uçuu yğlrın ynı ot müdelesinde lterntif ir uygulm olileeği düşünülmektedir. Özellikle ORIMI uçuu yğı orgnik trım ypılmk istenen serlrd solrizsyonl irlikte ynı otlrın kontrolünde şrı ile kullnılileek potnsiyele ship olduğu elirlenmiştir. Uçuu yğlrın trım lnlrınd doğrudn herisit olrk kullnılilirliği uygun formulsyon ve uygulm tekniklerinin ulunmsın ğlıdır (Dudi ve rk., 1999). Bitkisel kökenli uçuu yğlrın genel özellikleri göz önüne lınrk u konuyl ilgili lortuvr, ser ve özellikle trl çlışmlrın rttırılmsı gerekmektedir (Efil, 2012). Teşekkür Çlışmyı destekleyen MKÜ Bilimsel Arştırm Projeleri Komisyonun (MKÜ-BAP 10128) teşekkür ederiz. Kynklr Atk M, Mvi K, Uremis I, Bio-heriidl effets of oregno nd rosmry essentil oils on germintion nd seedling growth of red whet ultivrs nd weeds. Romnin Biotehnologil Letters, 21 (1) Bydr H, Yyl kekiği (Orignum minutiflorum O. Shwrz et. P.H. Dvis)'nde frklı toplm zmnlrının uçuu yğ içeriği ve uçuu yğ ileşenleri üzerine etkisi. Akdeniz Üniversitesi Zirt Fkültesi Dergisi, 18: Buhler DD, Hoffmn ML, Andersen s guide to prtil methods of propgting weeds nd other plnts. Weed Si. Soiety of Ameri, 2nd edition, 248p, Allen Press. Derke EC, Dehwe HW, Weer A, Crop Prodution nd Crop Protetion. Elsevier, 808p., Amsterdm. Dudi N, Poljkoff-Myer A, Myer AM, Putievsky E, Lerner HR, Essentil oils, s llelohemils nd their potentil use s ioheriides. J. Chem. Eol., 25: Efil F, Mernköşk (Orignum mjorn L.) ve Dğ Kekiği (Orignum syrium L.) Uçuu Yğ ve Hidrosollerinin Ynı Otlr Krşı Biyo-Herisidl Potnsiyellerinin Belirlenmesi. Mustf Keml Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisns Tezi, 114 s., Hty. Göklp Ö, Mrdin de Buğdy Ekim Alnlrınd Sorun Oln Ynı Otlr ve Buğdy Ürününe Krışn Ynı Ot Tohumlrının Belirlenmesi. Mustf Keml Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisns Tezi, 64s., Hty. Gönen O, Çukurov Bölgesi Yzlık Ynı Ot Türlerinin Çimlenme Biyolojileri ile Bilgisyr ile Teşhise Yönelik Morfolojik Krkterlerin Sptnmsı. Ç.Ü. Fen Bilimleri Enst. Doktor Tezi, 233s., Adn. Krt Ş, Göven, MA, Mrt C, Güneydoğu Andolu ölgesinde ynıotlrın zrrın yşyn öek türleri üzerine ilk inelemeler. Türkiye I. Biyolojik Müdele Kongresi (12-14 Şut 1986, Adn) Bildiriler, Kılıç Ş, Amik Ovsının Detylı Toprk Etüdleri, Verimlilik Çlışmsı ve Arzi Kullnım Plnlnmsı. DPT Projesi, Proje No:2002 K (Yyınlnmmış). -56-

9 Mrino M, Bersni C, Comi G, Impedne mesurements to study the ntimiroil tivity of essentil oils from Lmiee nd Composite. Interntionl J. Food Miroiology, 67: Orel E, Çukurov Bölgesi Buğdy ve Mısır Ekim Alnlrınd Bzı Ekolojik Fktörlerin Göstergesi Olileek Ynı Ot Türlerinin Sptnmsı. Ç.Ü. Fen Bil. Ens. Yüksek Lisns Tezi, 133 s., Adn. Özer Z, Kdıoğlu İ, Önen H, Tursun N, Heroloji (Ynı ot ilimi) Genişletilmiş 3. Bskı. Gziosmnpş Üniversitesi, Zirt Fkültesi Yyınlrı, No: 20, Tokt. Ptterson DT, Comprtive Eophysiology of Weeds nd Crops. Weed Physiology I (ed., Duke, S.O.), Bo Rton, Florid: CRC Press, Pinto E, Pin-Vz C, Slgueiro L, Gon MJ, Oliveir SC, Cvleiro C, Plmeir A, Rodrigues A, Oliveir JM, Antifungl tivity of the essentil oil of Thymus pulegioides on Cndid, Aspergillus nd dermtophyte speies. J. Medil Miroiology 55: Sertky E, Ky K, Soylu S, Chemil omposition nd insetiil tivities of the essentil oils from severl mediinl plnt ginst the ottonfly, Bemisi ti. Asin Journl of Chemistry, 22 (4) Sertky E, Ky K, Soylu S, Ariidl tivities of the essentil oils from severl mediinl plnts ginst the rmine spider mite (Tetrnyus innrinus Boisd.) (Arin: Tetrnyhide). Industril Crops nd Produts, 1 (1) Sertky E, Fumignt toxiity of the essentil oils from severl mediinl plnt ginst en weevil, Anthoselides otetus (Sy) (Cleopter: Bruhide). Asin Journl of Chemistry, 25 (1) Ultee A, Bennik MHJ, Moezelr R, The phenoli hydroxyl group of rvrol is essentil for tion ginst the food-orne pthogen Billus ereus. Appl. Environ. Miro., 68: Uludğ A, Türkiye de llelopti rştırmlrı ve uygulmlrı üzerine genel ir kış. Allelopti Çlıştyı (13-15 Hzirn 2006, Ylov), 37-46, ABKMAE, Ylov. Uludg A, Uremis I, A perspetive on weed prolems in otton in Turkey. Proeedings: The Inter-Regionl Coopertive Reserh Network on Cotton, A joint Workshop nd Meeting of the All Working Groups (20-24 Septemer 2000, Adn-Turkey) Uluğ E, Kdıoğlu İ, Üremiş İ, Türkiye nin Ynı Otlrı ve Bzı Özellikleri. T.K.B. Adn Ziri Müdele Arştırm Enstitüsü, Yy. No: 78, 513 s., Adn. Uygur S, Çukurov Bölgesi Ynı Ot Türleri, Bu Türlerin Konukçuluk Ettiği Hstlık Etmenleri ve Dğılımlrı ile Hstlık Etmenlerinin Biyolojik Müdelede Kullnılm Olnklrının Arştırılmsı. Ç.Ü. Fen Bil. Ens., Doktor Tezi, 148 s., Adn. Üremiş İ, Türkiye de Brssiee fmilysındn itkilerin lleloptik etkileri üzerine ypıln çlışmlr. Allelopti Çlıştyı (Türkiye de Allelopti nin Kullnımı Dün, Bugün, Yrın) (13-15 Hzirn 2006, Ylov) Bildiriler: Uremis I, Arsln M, Sngun MK, Heriidl potentil of essentil oils on the germintion of some prolem weeds. Asin J. Chem., 21 (4) Üremiş İ, Arsln M, Yıldırım AE, Soylu S, Bzı kekik uçuu yğlrının ynı ot müdelesinde toprk fumigntı olrk kullnılilme olnklrının elirlenmesi. Türkiye V. Bitki Korum Kongresi (3-5 Şut 2014, Antly) Bildiriler: 380. Zimdhl RL, Fundmentls of Weed Siene [third edition]. Ademi Press, 666 p. -57-

Türkiye VI. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi * HRÜ Ziraat Fakültesi * Bahçe Bitkileri Bölümü * 04-08 Ekim 2011 * Şanlıurfa

Türkiye VI. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi * HRÜ Ziraat Fakültesi * Bahçe Bitkileri Bölümü * 04-08 Ekim 2011 * Şanlıurfa Türkiye VI. Ulusl Bhçe Bitkileri Kongresi * HRÜ Zirt Fkültesi * Bhçe Bitkileri Bölümü * 04-08 Ekim 2011 * Şnlıurf Seçilmiş Bzı Zerdli Genotiplerinin Polen Performnslrının Belirlenmesi Melike ÇETİNBAŞ 1,

Detaylı

SERA KOŞULLARINDAFARKLI SULAMA SUYU MİKTARLARININ HIYAR BİTKİSİNİN BÜYÜME, GELİŞME VE VERİMİ ÜZERİNE ETKİSİ

SERA KOŞULLARINDAFARKLI SULAMA SUYU MİKTARLARININ HIYAR BİTKİSİNİN BÜYÜME, GELİŞME VE VERİMİ ÜZERİNE ETKİSİ OMÜ Zir. Fk. Dergisi, 5,(3):7-33 J. of F. of Agri., OMU, 5,(3):7-33 SERA KOŞULLARINDAFARKLI SULAMA SUYU MİKTARLARININ HIYAR BİTKİSİNİN BÜYÜME, GELİŞME VE VERİMİ ÜZERİNE ETKİSİ Bill CEMEK G.O.Ü. Zirt Fkültesi

Detaylı

DEĞİŞİK UYGULAMALARIN ÇİLEK AKENLERİNİN ÇİMLENMESİ ÜZERİNE ETKİLERİ

DEĞİŞİK UYGULAMALARIN ÇİLEK AKENLERİNİN ÇİMLENMESİ ÜZERİNE ETKİLERİ Btı Akdeniz Trımsl Arştırm Enstitüsü Derim Dergisi, 2009,26(2):1-10 ISSN 1300-3496 DEĞİŞİK UYGULAMALARIN ÇİLEK AKENLERİNİN ÇİMLENMESİ ÜZERİNE ETKİLERİ Nfiye ADAK Mustf PEKMEZCİ Hmide GÜBBÜK Akdeniz Üniversitesi

Detaylı

DEĞİŞİK PAPAYA ÇEŞİTLERİNDE (CARICA PAPAYA L.) TOHUMLARA YAPILAN BAZI ÖN İŞLEMLERİN TOHUM ÇİMLENME ORANI VE SÜRESİ ÜZERİNE ETKİLERİ *

DEĞİŞİK PAPAYA ÇEŞİTLERİNDE (CARICA PAPAYA L.) TOHUMLARA YAPILAN BAZI ÖN İŞLEMLERİN TOHUM ÇİMLENME ORANI VE SÜRESİ ÜZERİNE ETKİLERİ * AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 26, 19(1), 17-11 DEĞİŞİK PAPAYA ÇEŞİTLERİNDE (CARICA PAPAYA L.) TOHUMLARA YAPILAN BAZI ÖN İŞLEMLERİN TOHUM ÇİMLENME ORANI VE SÜRESİ ÜZERİNE ETKİLERİ * Esm

Detaylı

DERİM SONRASI SICAK SU UYGULAMALARININ CALIFORNIA WONDER TİPİ BİBER MUHAFAZASI ÜZERİNE ETKİLERİ

DERİM SONRASI SICAK SU UYGULAMALARININ CALIFORNIA WONDER TİPİ BİBER MUHAFAZASI ÜZERİNE ETKİLERİ Btı Akdeniz Trımsl Arştırm Enstitüsü Derim Dergisi, 2008,25(2):44-51 ISSN 1300-3496 DERİM SONRASI SICAK SU UYGULAMALARININ CALIFORNIA WONDER TİPİ BİBER MUHAFAZASI ÜZERİNE ETKİLERİ Kmile ULUKAPI Mustf ERKAN

Detaylı

BİTKİSEL ÜRETİMDE ÇİFTLİK GÜBRESİ VE BİYOGAZ KOMPOSTU KULLANIMININ YAYGINLAŞTIRILMASI

BİTKİSEL ÜRETİMDE ÇİFTLİK GÜBRESİ VE BİYOGAZ KOMPOSTU KULLANIMININ YAYGINLAŞTIRILMASI BİTKİSEL ÜRETİMDE ÇİFTLİK GÜBRESİ VE BİYOGAZ KOMPOSTU KULLANIMININ YAYGINLAŞTIRILMASI Yyımlyn: Türk - Almn Biyogz Projesi And Sokk No: 8/6 06580 Çnky, Ankr, Türkiye T: +90 312 466 70 56 T.C. Çevre ve Şehircilik

Detaylı

Tablo 1: anket sorularına verilen cevapların % de dağılımı Anket soruları. % c. % a. % b

Tablo 1: anket sorularına verilen cevapların % de dağılımı Anket soruları. % c. % a. % b PROJENİN ADI: Kimy Öğretiminde Alterntif Öğretim Metodu PROJE AMACI: Kimy öğretiminde lterntif uygulm olrk nimsyon sunumu tekniğinin uygulnilirliğini örneklerle göstermek ve dh iyi nsıl öğreteilirim sorusun

Detaylı

Bazı Sert Çekirdekli Meyve Türlerinde Çiçek Tozu Çimlenmesi ve Çim Borusu Uzunluğunun Çoklu Regresyon Yöntemi ile Modellenmesi

Bazı Sert Çekirdekli Meyve Türlerinde Çiçek Tozu Çimlenmesi ve Çim Borusu Uzunluğunun Çoklu Regresyon Yöntemi ile Modellenmesi Süleymn Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt 19, Syı 3, 92-97, 2015 Süleymn Demirel University Journl of Nturl nd Applied Sciences Volume 19, Issue 3, 92-97, 2015 DOI: 10.19113/sdufed.04496

Detaylı

Ankara (Ayaş) Koşullarında Organik Çilek Yetiştiriciliği*

Ankara (Ayaş) Koşullarında Organik Çilek Yetiştiriciliği* TRIM İLİMLERİ DERGİSİ 2008, 14 (3) 203-209 NKR ÜNİVERSİTESİ ZİRT FKÜLTESİ nkr (yş) Koşullrınd Orgnik Çilek Yetiştiriiliği* Mehmet POLT 1 Menşure ÇELİK 2 Geliş Trihi: 31.10.2007 Kul Trihi: 15.07.2008 Öz:

Detaylı

Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi

Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi Andolu Trım Bilimleri Dergisi Andolu Journl of Agriculturl Sciences http://dergiprk.ulkim.gov.tr/omunjs Arştırm/Reserch Andolu Trım Bilim. Derg./Andolu J Agr Sci, 3 (215) 6-67 ISSN: 138-875 (Print) 138-8769

Detaylı

DENEY 2 Wheatstone Köprüsü

DENEY 2 Wheatstone Köprüsü 0-05 Güz ULUDĞ ÜNİESİTESİ MÜHENDİSLİK FKÜLTESİ ELEKTİK-ELEKTONİK MÜHENDİSLİĞİ ÖLÜMÜ EEM0 Elektrik Devreleri Lorturı I 0-05 DENEY Whetstone Köprüsü Deneyi Ypnın Değerlendirme dı Soydı : Deney Sonuçlrı (0/00)

Detaylı

İŞ ETKİ ÇİZGİSİ TEOREMİ. Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Müh. Bölümü Balıkesir, TÜRKİYE THEOREM OF WORK INFLUENCE LINE

İŞ ETKİ ÇİZGİSİ TEOREMİ. Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Müh. Bölümü Balıkesir, TÜRKİYE THEOREM OF WORK INFLUENCE LINE BAÜ Fen Bil. Enst. Dergisi (006).8. İŞ ETKİ ÇİZGİSİ TEOREMİ Scit OĞUZ, Perihn (Krkulk) EFE Blıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimrlık Fkültesi İnşt Müh. Bölümü Blıkesir, TÜRKİYE ÖZET Bu çlışmd İş Etki Çizgisi

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ ANKARA (AYAŞ) KOŞULLARINDA ORGANİK ÇİLEK YETİŞTİRİCİLİĞİ OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ ANKARA (AYAŞ) KOŞULLARINDA ORGANİK ÇİLEK YETİŞTİRİCİLİĞİ OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ ANKARA (AYAŞ) KOŞULLARINDA ORGANİK ÇİLEK YETİŞTİRİCİLİĞİ OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI Mehmet POLAT BAHÇE BİTKİLERİ ANABİLİM DALI ANKARA 2005 1. GİRİŞ

Detaylı

BAZI ORİGANUM TÜRLERİNDE DIŞARIDAN GA 3 UYGULAMALARININ IN VİVO VE IN VİTRO KOŞULLARDA ÇİMLENME ÜZERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

BAZI ORİGANUM TÜRLERİNDE DIŞARIDAN GA 3 UYGULAMALARININ IN VİVO VE IN VİTRO KOŞULLARDA ÇİMLENME ÜZERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 8, 21(1), 123 129 BAZI ORİGANUM TÜRLERİNDE DIŞARIDAN GA 3 UYGULAMALARININ IN VİVO VE IN VİTRO KOŞULLARDA ÇİMLENME ÜZERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI Kmile

Detaylı

İNEK VE SOYA SÜTÜ KARIŞIMLARIN DUYUSAL ÖZELLİKLERİNE PEYNİR SUYU VE KARBONAT KULLANIMININ ETKİSİ

İNEK VE SOYA SÜTÜ KARIŞIMLARIN DUYUSAL ÖZELLİKLERİNE PEYNİR SUYU VE KARBONAT KULLANIMININ ETKİSİ OMÜ Zir. Fk. Dergisi, 2005,20(1):1-5 J. of Fc. of Agric., OMU, 2005,20(1):1-5 İNEK VE SOYA SÜTÜ KARIŞIMLARIN DUYUSAL ÖZELLİKLERİNE PEYNİR SUYU VE KARBONAT KULLANIMININ ETKİSİ Hsn TEMİZ A.Kdir HURŞİT Ondokuz

Detaylı

1. Değişkenler ve Eğriler: Matematiksel Hatırlatma

1. Değişkenler ve Eğriler: Matematiksel Hatırlatma DERS NOTU 01 Son Hli Değildir, tslktır: Ekleme ve Düzenlemeler Ypılck BİR SOSYAL BİLİM OLARAK İKTİSAT VE TEMEL KAVRAMLAR 1 Bugünki dersin işleniş plnı: 1. Değişkenler ve Eğriler: Mtemtiksel Htırltm...

Detaylı

Poli(3,8-diaminobenzo[c]sinolin-5-oksit)/Au Polimer Kompozitinin Elektrokimyasal Üretimi ve Elektrokromik Özelliklerinin İncelenmesi

Poli(3,8-diaminobenzo[c]sinolin-5-oksit)/Au Polimer Kompozitinin Elektrokimyasal Üretimi ve Elektrokromik Özelliklerinin İncelenmesi Poli(3,8-diminoenzo[c]sinolin-5-oksit)/Au Polimer Kompozitinin Elektrokimysl Üretimi ve Elektrokromik Özelliklerinin İncelenmesi ÖZET Bircn Hspult 1*, Ahmet Fert Üzdürmez 2, Fhriye Srı 1,Hndn Gülce 1,

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN FİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN FİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN FİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Mehmet GÜNGÖR ADANA İLİ MISIR EKİM ALANLARINDA YABANCI OTLARA KARŞI UYGULANAN KİMYASAL MÜCADELENİN ÖNEMİ VE ORTAYA ÇIKAN SORUNLARIN ARAŞTIRILMASI

Detaylı

Farklı Azolla (Azolla meksicana) Düzeylerinin Kimi Toprak Özellikleri ve Roka (Eruca sativa) Verimi Üzerine Etkileri

Farklı Azolla (Azolla meksicana) Düzeylerinin Kimi Toprak Özellikleri ve Roka (Eruca sativa) Verimi Üzerine Etkileri Ege Üniv. Zirt Fk. Derg., 2006, 43(2):97-108 ISSN 1018-8851 Frklı Azoll (Azoll meksin) Düzeylerinin Kimi Toprk Özellikleri ve Rok (Eru stiv) Verimi Üzerine Etkileri Sezi DELİBACAK 1 Dursun EŞİYOK 2 Bülent

Detaylı

rus[i L)'nın kimyasal savaı metotları üzerinde aralllrmalar

rus[i L)'nın kimyasal savaı metotları üzerinde aralllrmalar Türk. bitki kor. derg (1935), 9 : 247-253 ISSN 0254-5454 EgeBölgesi turuntoillerinde zrr ypn Knlı blsır ([ eropistes rus[i L)'nın kimysl svı metotlrı üzerinde rlllrmlr E. Pervin ÖNDER* Orhn ULU* Aydın

Detaylı

ELEKTRĐK MOTORLARI ve SÜRÜCÜLERĐ DERS 03

ELEKTRĐK MOTORLARI ve SÜRÜCÜLERĐ DERS 03 ELEĐ MOOLA ve SÜÜCÜLEĐ DES 03 Özer ŞENYU Mrt 0 ELEĐ MOOLA ve SÜÜCÜLEĐ DA MOOLANN ELEĐ DEE MODELLEĐ E AAEĐSĐLEĐ ENDÜĐ DEESĐ MODELĐ Endüviye uygulnn gerilim (), zıt emk (E), endüvi srgı direni () ile temsil

Detaylı

B - GERĐLĐM TRAFOLARI:

B - GERĐLĐM TRAFOLARI: ve Seg.Korum_Hldun üyükdor onrım süresinin dh uzun olmsı yrıc rnın izole edilmesini gerektirmesi; rızlnmsı hlinde r tdiltını d gerektireilmesi, v. nedenlerle, özel durumlr dışınd tercih edilmezler. - GERĐLĐM

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ Ysin Emre KİTİŞ ÇUKUROVA BÖLGESİ TURUNÇGİL BAHÇELERİNDE CANLI VE CANSIZ MALÇ UYGULAMALARININ ENTEGRE YABANCI OT KONTROLÜ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

NIR Spektroskopinin Meyvelerin Hasarsız Kalite Değerlendirmesinde Kullanılması. Using NIR Spectroscopy for Nondestructive Assessment of Fruit Quality

NIR Spektroskopinin Meyvelerin Hasarsız Kalite Değerlendirmesinde Kullanılması. Using NIR Spectroscopy for Nondestructive Assessment of Fruit Quality 248 NIR Spektroskopinin Meyvelerin Hsrsız Klite Değerlendirmesinde Kullnılmsı İsmil KAVDIR; Mehmet Burk BÜYÜKCAN Çnkkle Onsekiz Mrt Üniversitesi, Zirt Fkültesi, Trım Mkinlrı Bölümü, Çnkkle e-post: kvdiris@omu.edu.tr

Detaylı

Neriman BEYHAN, Ümit SERDAR, Taki DEMİR O.M.Ü. Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü, Samsun

Neriman BEYHAN, Ümit SERDAR, Taki DEMİR O.M.Ü. Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü, Samsun 78 O.M.Ü. Zirt Fkültesi Dergisi, 1999, 14, (2): 78-92 J. Agric., Fc., O.M.Ü., 1999, 14, (2): 78-92 FINDIKTA GENÇLEŞTİRME BUDAMA UYGULAMASININ VERİM, MEYVE KALİTESİ VE SÜRGÜN GELİŞİMİNE ETKİSİ ÜZERİNE BİR

Detaylı

Depolama Süresinin Bazı Hıyar Çeşitlerinde Mekanik Özelliklere Olan Etkisinin Belirlenmesi *

Depolama Süresinin Bazı Hıyar Çeşitlerinde Mekanik Özelliklere Olan Etkisinin Belirlenmesi * TRIM BİLİMLERİ DERGİSİ 5, (3) 5-56 Depolm Süresinin Bzı Hıyr Çeşitlerinde Meknik Özelliklere Oln Etkisinin Belirlenmesi * Yeşim Benl YURTLU Doğn ERDOĞN Geliş Trihi: 5.. 5 Öz: Bu çlışmd, bzı hıyr çeşitlerinde

Detaylı

Afyon Kocatepe Üniversitesi Özel Sayı Afyon Kocatepe University FEN BİLİMLERİ DERGİSİ 9-14 JOURNAL OF SCIENCE

Afyon Kocatepe Üniversitesi Özel Sayı Afyon Kocatepe University FEN BİLİMLERİ DERGİSİ 9-14 JOURNAL OF SCIENCE Afyon Kotepe Üniversitesi Özel Syı Afyon Kotepe University FEN BİLİMLERİ DERGİSİ 9-14 JOURNAL OF SCIENCE ELEKTROKİNETİK BİRİKTİRME YÖNTEMİYLE Co VE Ti ALAŞIMLARI ÜZERİNE KAPLANAN ÇOK DUVARLI KARBON NANOTÜP/HİDROKSİAPATİT

Detaylı

"DEMOKRATİK KATILIM PLATFORMU" TARAFINDAN 49. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI SIRASINDA YAPILMIŞ OLAN ANKETİN SONUÇLARI VE DEĞERLENDİRMESİ

DEMOKRATİK KATILIM PLATFORMU TARAFINDAN 49. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI SIRASINDA YAPILMIŞ OLAN ANKETİN SONUÇLARI VE DEĞERLENDİRMESİ "DEMOKRATİK KATILIM PLATFORMU" TARAFINDAN 49. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI SIRASINDA YAPILMIŞ OLAN ANKETİN SONUÇLARI VE DEĞERLENDİRMESİ "DEMOKRATİK KATILIM PLATFORMU" trfındn 49, Türkiye Jeoloji Kurultyı

Detaylı

BETONARME KİRİŞLERİN DIŞTAN YAPIŞTIRILAN ÇELİK LEVHALARLA KESMEYE KARŞI GÜÇLENDİRİLMESİ

BETONARME KİRİŞLERİN DIŞTAN YAPIŞTIRILAN ÇELİK LEVHALARLA KESMEYE KARŞI GÜÇLENDİRİLMESİ BETONARME KİRİŞLERİN DIŞTAN YAPIŞTIRILAN ÇELİK LEVHALARLA KESMEYE KARŞI GÜÇLENDİRİLMESİ Sinn ALTIN 1, Özgür ANIL 2, M. Emin KARA 3 1 İnşt Müh. Böl. Prof. Dr., Gzi Üniversitesi, Mltepe, Ankr, Türkiye, 06570

Detaylı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University http://ziraatdergi.gop.edu.

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University http://ziraatdergi.gop.edu. Gziosmnpş Üniversitesi Zirt Fkültesi Dergisi Journl of griulturl Fulty of Gziosmnps University http://zirtdergi.gop.edu.tr/ rştırm Mklesi/Reserh rtile JFG ISSN: 13-291 E-ISSN: 2147-8848 (216) 33 (1), 162-172

Detaylı

Fide Yaşının Değişik Brokkoli (Brassica oleracea L. var. italica ) Çeşitlerinde Kuru Madde Miktarı ve Verime Etkisi

Fide Yaşının Değişik Brokkoli (Brassica oleracea L. var. italica ) Çeşitlerinde Kuru Madde Miktarı ve Verime Etkisi Fide Yşının Değişik Brokkoli (Brssic olerce L. vr. itlic ) Çeşitlerinde Kuru Mdde Miktrı ve Verime Etkisi Fik YARALI İsmil GÜVENÇ Hluk Çğlr KAYMAK Attürk Üniversitesi Zirt Fkültesi Bhçe Bitkileri Bölümü,

Detaylı

GERİ KARIŞMALI ph NÖTRALİZASYON PROSESİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ KONTROLÜ

GERİ KARIŞMALI ph NÖTRALİZASYON PROSESİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ KONTROLÜ GERİ KARIŞMALI ph NÖTRALİZASYON PROSESİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ KONTROLÜ Onur Ömer SÖĞÜT*, A. Fruk BAKAN**, Mesut AKGÜN* * YTÜ Dvutpş Kmpüsü, Kimy Mühendisliği Bölümü, 34210 Esenler, İstnul **YTÜ Elektrik

Detaylı

İntegral Uygulamaları

İntegral Uygulamaları İntegrl Uygulmlrı Yzr Prof.Dr. Vkıf CAFEROV ÜNİTE Amçlr Bu üniteyi çlıştıktn sonr; düzlemsel ln ve dönel cisimlerin cimlerinin elirli integrl yrdımı ile esplnileceğini, küre, koni ve kesik koninin cim

Detaylı

FRENLER 25.02.2012 FRENLERİN SINIFLANDIRILMASI

FRENLER 25.02.2012 FRENLERİN SINIFLANDIRILMASI RENLER RENLER renler çlışmlrı itiriyle kvrmlr enzerler. Kvrmlr ir hreketin vey momentin diğer trf iletilmesini sğlrlr ve kıs ir süre içinde iki trftki hızlr iririne eşit olur. renler ise ir trftki hreketi

Detaylı

Müşküle Üzüm Çeşidinde Farklı Anaçların Aşıda Başarı ve Fidan Randımanı Üzerine Etkileri

Müşküle Üzüm Çeşidinde Farklı Anaçların Aşıda Başarı ve Fidan Randımanı Üzerine Etkileri Ulud. Üniv. Zir. Fk. Derg., (2001) 15:47-58 Müşküle Üzüm Çeşidinde Frklı Ançlrın Aşıd Bşrı ve Fidn Rndımnı Üzerine Etkileri Nury SİVRİTEPE * Ciht TÜRKBEN * ÖZET Arştırmd Müşküle üzüm çeşidi, omeg şı yöntemi

Detaylı

AYDIN EKOLOJİK KOŞULLARINDA ÇİNKO UYGULAMASININ BUĞDAY IN (Triticum aestivum L.) TANE VERİMİ VE KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ

AYDIN EKOLOJİK KOŞULLARINDA ÇİNKO UYGULAMASININ BUĞDAY IN (Triticum aestivum L.) TANE VERİMİ VE KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ iii T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TARLA BİTKİLERİ ANABİLİM DALI 2014-YL-064 AYDIN EKOLOJİK KOŞULLARINDA ÇİNKO UYGULAMASININ BUĞDAY IN (Triticum estivum L.) TANE VERİMİ VE KALİTESİ

Detaylı

RASYONEL SAYILAR KESİR ÇEŞİTLERİ. www.unkapani.com.tr. 1. Basit Kesir. olduğuna göre, a, b tamsayı ve b 0 olmak üzere, a şeklindeki ifadelere

RASYONEL SAYILAR KESİR ÇEŞİTLERİ. www.unkapani.com.tr. 1. Basit Kesir. olduğuna göre, a, b tamsayı ve b 0 olmak üzere, a şeklindeki ifadelere RASYONEL SAYILAR, tmsyı ve 0 olmk üzere, şeklindeki ifdelere kesir denir. y kesrin pyı, ye kesrin pydsı denir. Örneğin,,,, kesirdir. kesrinde, py kesir çizgisi pyd, 0, 0 ise 0 0 dır.,, 0, syılrı irer 0

Detaylı

Yüksek sayıda makalelerin sırrı

Yüksek sayıda makalelerin sırrı Yüksek syıd mklelerin sırrı Prof. Dr. Metin Blcı Türk ilim cmisının 2010 yılınd en çok yyın yptığı ilk 10 ilimsel derginin nlizini yptı. Bun göre toplm 21.529 mklenin %10 unun çok düşük düzeyde ve üstelik

Detaylı

SAYISAL ÇÖZÜMLEME. Sayısal Çözümleme

SAYISAL ÇÖZÜMLEME. Sayısal Çözümleme SYISL ÇÖZÜMLEME Syısl Çözümleme SYISL ÇÖZÜMLEME Hft SYISL ÇÖZÜMLEMEDE HT KVRMI Syısl Çözümleme GİRİŞ Syısl nliz, mtemtik problemlerinin bilgisyr yrdımı ile çözümlenme tekniğidir Genellikle nlitik olrk

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ BUĞDAY EKİM ALANLARINDA KULLANILAN BAZI HERBİSİTLERİN BUĞDAY SONRASI EKİLEN KÜLTÜR BİTKİLERİNE YAN ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI BİTKİ KORUMA ANABİLİM

Detaylı

ORAN ve ORANTI-1 ORAN-ORANTI KAVRAMI. 1. = olduğuna göre, aşağıdaki ifadelerin. + c c sisteminin çözümüne. 3. olduğuna göre, nin değeri

ORAN ve ORANTI-1 ORAN-ORANTI KAVRAMI. 1. = olduğuna göre, aşağıdaki ifadelerin. + c c sisteminin çözümüne. 3. olduğuna göre, nin değeri ORAN ve ORANTI- ORAN-ORANTI KAVRAMI A) B) 9 C) 7 D) 5 E). olduğun göre, şğıdki ifdelerin hngisi d doğrudur? + d A) d + 4 + d C) 4 d E) 5 + 5 5 5 + d d + d B) n + m n + md D) d x y z. 4 5 sisteminin çözümüne

Detaylı

Taze Fasulyede Su Stresinin Belirlenmesinde Termal Görüntülerin ve Spektral Verilerin Kullanımı

Taze Fasulyede Su Stresinin Belirlenmesinde Termal Görüntülerin ve Spektral Verilerin Kullanımı ÇOMÜ Zirt Fkültesi Dergisi (COMU Journl of Agriulture Fulty Tze Fsulyede Su Stresinin Belirlenmesinde Terml Görüntülerin ve Spektrl Verilerin Kullnımı Gökhn Çmoğlu 1* Levent Genç 1 1 ÇOMÜ Zirt Fkültesi

Detaylı

Farklı Yetiştirme Ortamlarının Kaya Sümbülü (Hyacinthus orientalis subsp. chionophilus.) nün Bazı Bitkisel Özellikleri Üzerine Etkileri

Farklı Yetiştirme Ortamlarının Kaya Sümbülü (Hyacinthus orientalis subsp. chionophilus.) nün Bazı Bitkisel Özellikleri Üzerine Etkileri Arştırm Mklesi / Reserh Artile Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Si. & Teh. 7(4): 243-247, 2017 Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Iğdır University Journl of the

Detaylı

DENEY 6. İki Kapılı Devreler

DENEY 6. İki Kapılı Devreler 004 hr ULUDĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FKÜLTESİ ELEKTRİKELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ÖLÜMÜ ELN04 Elektrik Devreleri Lorturı II 004 hr DENEY 6 İki Kpılı Devreler Deneyi Ypnın Değerlendirme dı Soydı : Ön Hzırlık

Detaylı

Farklı Ekim Sıklıklarının Korunganın (Onobrychis sativa L.) Kuru Ot ve Ham Protein Verimi Üzerine Etkisi

Farklı Ekim Sıklıklarının Korunganın (Onobrychis sativa L.) Kuru Ot ve Ham Protein Verimi Üzerine Etkisi TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ 2005, 11 (3) 292-298 Frklı Ekim Sıklıklrının Korungnın (Onoryhis stiv L.) Kuru Ot ve Hm Protein Verimi Üzerine Etkisi Mevlüt TÜRK 1 Geliş Trihi: 29.03.2005 Öz: Bu rştırm, korungy

Detaylı

ASİT-BAZ TEORİSİ. (TİTRASYON) Prof. Dr. Mustafa DEMİR. M.DEMİR(ADU) ASİT-BAZ TEORİSİ (titrasyon) 1

ASİT-BAZ TEORİSİ. (TİTRASYON) Prof. Dr. Mustafa DEMİR. M.DEMİR(ADU) ASİT-BAZ TEORİSİ (titrasyon) 1 ASİT-BAZ TEORİSİ (TİTRASYON) Prof. Dr. Mustf DEMİR M.DEMİR(ADU) 009-05-ASİT-BAZ TEORİSİ (titrsyon) 1 Arhenius (su teorisi) 1990 Asit: Sud iyonlştığınd iyonu veren, bz ise O - iyonu veren mddelerdir. Cl,NO,

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROV ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSNS TEZİ ylin KURMN ÇEŞİTLİ EKSTRKSİYON YÖNTEMLERİ İLE KÖMÜRDEN KÜL İÇERİĞİ ZLTILMIŞ EKSTRKTLRIN HZIRLNMSI KİMY NBİLİM DLI DN, 2006 ÖZ YÜKSEK LİSNS

Detaylı

*Corresponding Author Tel.:+90-332-223 19 42; fax:+90-332-241 06 35 E-mail:fyildiz@selcuk.edu.tr

*Corresponding Author Tel.:+90-332-223 19 42; fax:+90-332-241 06 35 E-mail:fyildiz@selcuk.edu.tr Selçuk Üniversitesi ISSN 130/6178 Journl of Technicl-Online Volume 10, Number:1-011 Cilt 10, Syı:1-011 ÇAPRAZ İLİŞKİ METODUYLA İRİS TANIMA Ferruh YILDIZ,*, Nurdn Akhn BAYKAN b Selçuk Üniversitesi, Hrit

Detaylı

SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI

SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI YILLAR 00 00 004 00 006 007 008 009 010 011 ÖSS-YGS - 1 - - 1-1 1 SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI,b,c,d birer rkm olmk üzere ( 0) b = 10 + b bc = 100+10+b bc = 100+10b+c bcd =1000+100b+10c+d

Detaylı

Araştırma Makalesi/Research Article.

Araştırma Makalesi/Research Article. Arştırm Mklesi/Reserh Artile www.zirtdergi.kdeniz.edu.tr AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ (4) 7(): 9-4 Vermikompost ve tvuk güresinin yzlık kğın (Cuurit pepo L. v. Skız) verim ve klitesi ile

Detaylı

S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 19 (37): (2005)

S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 19 (37): (2005) S.Ü. Zirt Fkültesi Dergisi 19 (37): (2005) 113-117 MISIR BİTKİSİNİN İLK GELİŞİMİNE KOMPOSTLAŞTIRILMIŞ TUZLU TAVUK GÜBRESİNİN ETKİSİ Cevdet ŞEKER 1 İlknur GÜMÜŞ (ERSOY) 1 Mehmet ZENGİN 1 1 Selçuk Üniversitesi,

Detaylı

BOYUT ANALİZİ- (DIMENSIONAL ANALYSIS)

BOYUT ANALİZİ- (DIMENSIONAL ANALYSIS) BOYU ANAİZİ- (IMENSIONA ANAYSIS Boyut nlizi deneysel ölçümlerde ğımlı ve ğımsız deney değişkenleri rsındki krmşık ifdeleri elirlemekte kullnıln ir yöntemdir. eneylerde ölçülen tüm fiziksel üyüklükler temel

Detaylı

GENELLEŞTİRİLMİŞ FRACTİONAL İNTEGRALLER İÇİN FENG Qİ TİPLİ İNTEGRAL EŞİTSİZLİKLERİ ÜZERİNE. Abdullah AKKURT 1, Hüseyin YILDIRIM 1

GENELLEŞTİRİLMİŞ FRACTİONAL İNTEGRALLER İÇİN FENG Qİ TİPLİ İNTEGRAL EŞİTSİZLİKLERİ ÜZERİNE. Abdullah AKKURT 1, Hüseyin YILDIRIM 1 IAAOJ, Scietific Sciece, 23,(2), 22-25 GENELLEŞTİRİLMİŞ FRACTİONAL İNTEGRALLER İÇİN FENG Qİ TİPLİ İNTEGRAL EŞİTSİZLİKLERİ ÜZERİNE Adullh AKKURT, Hüseyi YILDIRIM Khrmmrş Sütçü İmm Üirsitesi, Fe-Edeiyt Fkültesi

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM-ŞİRKET PERFORMANSI İLİŞKİSİ: İMKB KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA

KURUMSAL YÖNETİM-ŞİRKET PERFORMANSI İLİŞKİSİ: İMKB KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA KURUMSAL YÖNETİMŞİRKET PERFORMANSI İLİŞKİSİ: İMKB KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA Doç. Dr. İlker H. ÇARIKÇI Süleymn Demirel Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü Doç. Dr. Şeref KALAYCI

Detaylı

DENEY 6 THEVENIN, NORTON, DOĞRUSALLIK VE TOPLAMSALLIK KURAMLARININ UYGULAMALARI

DENEY 6 THEVENIN, NORTON, DOĞRUSALLIK VE TOPLAMSALLIK KURAMLARININ UYGULAMALARI T.C. Mltepe Üniversitesi Mühendislik ve Doğ Bilimleri Fkültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ELK 201 DEVRE TEORİSİ DERSİ LABORATUVARI DENEY 6 THEVENIN, NORTON, DOĞRUSALLIK VE TOPLAMSALLIK KURAMLARININ

Detaylı

İÇİNDEKİLER ORAN VE ORANTI... 267-278... 01-06 KESİR PROBLEMLERİ... 279-288... 01-05 HAVUZ VE İŞ PROBLEMLERİ... 289-298... 01-06

İÇİNDEKİLER ORAN VE ORANTI... 267-278... 01-06 KESİR PROBLEMLERİ... 279-288... 01-05 HAVUZ VE İŞ PROBLEMLERİ... 289-298... 01-06 PROBLEMLER İÇİNDEKİLER Syf No Test No ORAN VE ORANTI... 267-278... 01-06 KESİR PROBLEMLERİ... 279-288... 01-05 HAVUZ VE İŞ PROBLEMLERİ... 289-298... 01-06 SAYI PROBLEMLERİ... 299-314... 01-08 YAŞ PROBLEMLERİ...

Detaylı

Prizmatik Katsayıyı Değiştirmek için 1 Eksi Prizmatik Yöntemi

Prizmatik Katsayıyı Değiştirmek için 1 Eksi Prizmatik Yöntemi 4... rizmtik Ktsyıyı Değiştirmek için 1 Eksi rizmtik Yöntemi Verilen bir gemi ile ynı n boyutlr ve orm özelliklerine sip oln bir gemiye it tekne ormundn reket ederek LB konumu sbit klck vey istenen bir

Detaylı

ÇOK KATMANLI HABERLEŞME SİSTEMLERİNDE LİNK YEDEKLEME VE KURTARMA YÖNTEMLERİ

ÇOK KATMANLI HABERLEŞME SİSTEMLERİNDE LİNK YEDEKLEME VE KURTARMA YÖNTEMLERİ ÇOK KTMNLI HRLŞM SİSTMLRİN LİNK YKLM V KURTRM YÖNTMLRİ r. Murt Koyunu tılım Üniversitesi, ilgisyr Mühendisliği ölümü, İnek,Gölbşı, nkr mkoyunu@tilim.edu.tr ÖZT ilişim teknolojilerindeki gelişmeler, hem

Detaylı

Fatih ŞEN. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü İzmir/TURKEY

Fatih ŞEN. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü İzmir/TURKEY ANADOLU, J. of AARI 17 (1) 2007, 58-70 MARA ŞEFTALİ AĞAÇLARINDA (CV. SPRİNGTİME, CV. EARLY RED ) GÖRÜLEN BAZI FİZYOLOJİK BOZUKLUKLARA VE MEYVE KALİTESİNE SULAMA, GİBBERELLİN VE AZOT UYGULAMALARININ ETKİLERİ

Detaylı

DENEY 3: EŞDEĞER DİRENÇ, VOLTAJ VE AKIM ÖLÇÜMÜ

DENEY 3: EŞDEĞER DİRENÇ, VOLTAJ VE AKIM ÖLÇÜMÜ A. DENEYĠN AMACI : Direnç devrelerinde eşdeğer direnç ölçümü ypmk. Multimetre ile voltj ve kım ölçümü ypmk. Ohm knununu sit ve prtik devrelerde nlmy çlışmk. B. KULLANILACAK AAÇ VE MALZEMELE : 1. DC güç

Detaylı

Siklamen (Cyclamen persicum) de Çiçeklenme Üzerine Giberelik Asitin Etkisi

Siklamen (Cyclamen persicum) de Çiçeklenme Üzerine Giberelik Asitin Etkisi Ege Üniv. Zirt Fk. Derg., 2002, 39 (3): 1-8 ISSN 1018-8851 Siklmen (Cylmen persium) e Çiçeklenme Üzerine Gierelik Asitin Etkisi Şenol BOZTOK 1 Summry The Effet of Gierelli Ai on Flowering of Cylmen The

Detaylı

Borlanmış AISI 8640 Çeliğinin Abrasif Aşınma Davranışı

Borlanmış AISI 8640 Çeliğinin Abrasif Aşınma Davranışı 6 th Interntionl Advned Tehnologies Symposium (IATS 11), 16-18 My 2011, Elzığ, Turkey Borlnmış AISI 8640 Çeliğinin Arsif Aşınm Dvrnışı Ç. Demirel 1, M. Çetin 2 Krük Üniversitesi, Teknik Eğitim Fkültesi,

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ESKİŞEHİR OSMNGZİ ÜNİVERSİESİ Müendislik Mimrlık Fkültesi İnşt Müendisliği Bölümü E-Post: ogu.met.topu@gmil.om We: ttp://mmf.ogu.edu.tr/topu Bilgisyr Destekli Nümerik nliz Ders notlrı met OPÇU n>m 8 8..

Detaylı

Mısırın Su Kullanım Etkinliği ile Bazı Fizyolojik Parametrelerinin Tarla Koşullarında Karşılaştırılması

Mısırın Su Kullanım Etkinliği ile Bazı Fizyolojik Parametrelerinin Tarla Koşullarında Karşılaştırılması Türkiye de Trımsl Yyım Sisteminde Çoğulcu Ypının Bir Görünümü Arştırm Mklesi (Reserch Article) Emine DURMUŞ Uğur ÇAKALOĞULLARI Özgür TATAR Ege Üniv. Zirt Fk. Derg., 2015, 52 (3):307-315 ISSN 1018 8851

Detaylı

Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Planlaması 2015-2016 Güz Dönemi

Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Planlaması 2015-2016 Güz Dönemi Andolu Üniversitesi Mühendislik Fkültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Plnlmsı 2015-2016 Güz Dönemi 2 Tesis (fcility) Tesis : Belli bir iş için kurulmuş ypı Tesis etmek :

Detaylı

Bazı Tritikale Hatlarının Kalite Özellikleri ve Ekmek Yapımında Kullanılma Olanaklarının Araştırılması

Bazı Tritikale Hatlarının Kalite Özellikleri ve Ekmek Yapımında Kullanılma Olanaklarının Araştırılması U. Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2010, Cilt 24, Syı 2, 93-102 (Journl o Agriulturl Fulty o Uludg University) Bzı Tritikle Htlrının Klite Özellikleri ve Ekmek Ypımınd Kullnılm Olnklrının Arştırılmsı Esr

Detaylı

Cumhuriyet Dental Journal. Conservative approach for condylar fractures of children: a case report

Cumhuriyet Dental Journal. Conservative approach for condylar fractures of children: a case report Cumhuriyet Dentl Journl Volume 17 Issue 3 doi:10.7126/cdj.58140.1008001903 ville t http://dergiprk.ulkim.gov.tr/cumudj/ CASE REPORT Conservtive pproch for condylr frctures of children: cse report Niht

Detaylı

Profil Raporu. Ella Explorer. 2 Aralık 2008 GİZLİ

Profil Raporu. Ella Explorer. 2 Aralık 2008 GİZLİ Profil Rporu Ell Explorer Arlık GİZLİ Profil Rporu Ell Explorer Giriş Arlık Giriş Bu rpor profesyonel yrgı ile kullnılmlıdır. İçerdiği ifdeler; mülktlr, iyogrfik veriler ve diğer değerlendirme sonuçlrı

Detaylı

Farklı Toprak İşleme Yöntemlerinin Yabancı Ot Kontrolüne Etkisi

Farklı Toprak İşleme Yöntemlerinin Yabancı Ot Kontrolüne Etkisi Trım Mkinlrı Bilimi Dergisi 2006, 2 (4), 293-302 Frklı Toprk İşleme Yöntemlerinin Yncı Ot Kontrolüne Etkisi Ahmet ÇELİK, Sef ALTIKAT Attürk Üniversitesi Zirt Fkültesi Trım Mkinlrı Bölümü, 25240 Erzurum

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ AHŞAP TAVAN VE DÖŞEMELER

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ AHŞAP TAVAN VE DÖŞEMELER T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ AHŞAP TAVAN VE DÖŞEMELER ANKARA 2007 Milli Eğitim Bknlığı trfındn geliştirilen modüller;

Detaylı

Sylvac Visio. Kullanıcı dostu. Entegre üç farklı aydinlatma. teknik uzmanlıðı. Atölye ve Laboratuar Uygulamalari Ýçin Görüntülü Ölçüm Sistemlerİ

Sylvac Visio. Kullanıcı dostu. Entegre üç farklı aydinlatma. teknik uzmanlıðı. Atölye ve Laboratuar Uygulamalari Ýçin Görüntülü Ölçüm Sistemlerİ 1969 dn beri hsss ölçüm cihzlrının İsviçre li üreticisi Sylvc Visio Atölye ve Lbortur Uygulmlri Ýçin Görüntülü Ölçüm Sistemlerİ Optİk mkinlr uygulnn sylvc teknik uzmnlıðı 1969 dn beri hsss ölçüm cihzlrı

Detaylı

VEKTÖRLER ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİT

VEKTÖRLER ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİT VKTÖRLR ÜNİT 5. ÜNİT 5. ÜNİT 5. ÜNİT 5. ÜNİT VKTÖRLR 1. Kznım : Vektör kvrmını çıklr.. Kznım : İki vektörün toplmını ve vektörün ir gerçek syıyl çrpımını ceirsel ve geometrik olrk gösterir. VKTÖRLR 1.

Detaylı

ÖZET. Oya KAÇAR * Fevzi ÇAKMAK ** Nazan ÇÖPLÜ *** Nedime AZKAN ****

ÖZET. Oya KAÇAR * Fevzi ÇAKMAK ** Nazan ÇÖPLÜ *** Nedime AZKAN **** Ulud. Üniv. Zir. Fk. Derg., (2004) 18(1): 207-218 Burs Koşullrınd Bzı Kuru Fsulye Çeşitlerinde (Phseolus vulgris L.) Bkteri Aşılm ve Değişik Azot Dozlrının Verim ve Verim Unsurlrı Üzerine Etkisinin Belirlenmesi

Detaylı

Bazı Türkiye Yerli Irk Koyunlarında Entansif Besi Süresince Vücut Ölçülerinin Değişimi

Bazı Türkiye Yerli Irk Koyunlarında Entansif Besi Süresince Vücut Ölçülerinin Değişimi Tekirdğ Zirt Fkültesi Dergisi Krck ve rk,. 2010 7(1) Journl of Tekirdg griculturl Fculty zı Türkiye Yerli Irk Koyunlrınd Entnsif esi Süresince Vücut Ölçülerinin Değişimi. Krck 1 S. oztepe 2. Dğ 2 Ö. Şhin

Detaylı

SIMULATION AND POWER FLOW CONTROL OF WIND-DIESEL HYBRID POWER SYSTEM

SIMULATION AND POWER FLOW CONTROL OF WIND-DIESEL HYBRID POWER SYSTEM 5. Uluslrrsı İleri Teknolojiler Sempozyumu (ITS 09), 13-15 Myıs 2009, Krük, Türkiye RÜZGR-DİESEL HİRİT GÜÇ SİSTEMİNİN SİMULSYONU VE GÜÇ KIŞI KONTROLÜ SIMULTION ND POWER FLOW ONTROL OF WIND-DIESEL HYRID

Detaylı

1.6 ELEKTROMOTOR KUVVET VE POTANSİYEL FARK

1.6 ELEKTROMOTOR KUVVET VE POTANSİYEL FARK .6 ELEKTROMOTOR KUVVET VE POTANSİYEL FARK İki uundn potnsiyel frk uygulnmış metl iletkenlerde, serest elektronlr iletkenin yüksek potnsiyeline doğru çekilirler. Elektrik kımını oluşturn, elektronlrın u

Detaylı

2013 YILI TÜRKİYE RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIĞI SEKTÖR RAPORU

2013 YILI TÜRKİYE RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIĞI SEKTÖR RAPORU 2 0 1 3YI L I R KL AMV Rİ L Rİ YL T ÜRKİ Y RADY OVT L Vİ ZY ONY A YI NCI L I ĞI S KT ÖRRAPORU R A T M R A D Y OT L V İ Z Y O NY A Y I N C I L A R I M S L KB İ R L İ Ğ İ L e y l ks o k kmu r t İ ş Me r

Detaylı

TURİZM MERKEZLERİ CİVARINDAKİ ORMANLARIN AMENAJMAN SORUNLARI VE PLANLANMA İLKELERİ. Ünal ASAN 1, İbrahim ÖZDEMİR 2

TURİZM MERKEZLERİ CİVARINDAKİ ORMANLARIN AMENAJMAN SORUNLARI VE PLANLANMA İLKELERİ. Ünal ASAN 1, İbrahim ÖZDEMİR 2 Süleymn Demirel Üniversitesi Ormn Fkültesi Dergisi Seri: A, Syı: 1, Yıl: 2005, ISSN: 1302-7085, Syf: 117-131 TURİZM MERKEZLERİ CİVARINDAKİ ORMANLARIN AMENAJMAN SORUNLARI VE PLANLANMA İLKELERİ Ünl ASAN

Detaylı

3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ 3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Aç, Kps, Dynk, Tnılr ve Kısltlr Aç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin cı, IMT 2000/UMTS Altypılrının Kurulsı

Detaylı

BANKA KARLILIK PERFORMANSININ ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ: TİCARİ BANKALAR İLE KATILIM BANKALARINDA BİR UYGULAMA

BANKA KARLILIK PERFORMANSININ ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ: TİCARİ BANKALAR İLE KATILIM BANKALARINDA BİR UYGULAMA BANKA KARLILIK PERFORMANSININ ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ: TİCARİ BANKALAR İLE KATILIM BANKALARINDA BİR UYGULAMA Yrd. Doç. Dr. Ali Cüneyt ÇETİN Süleymn Demirel Üniversitesi, İİBF, etin@iibf.sdu.edu.tr

Detaylı

SLOGAN TİPOGRAFİSİ O PREFABRİK YAPILAR İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ PAL. www.opalon.com.tr

SLOGAN TİPOGRAFİSİ O PREFABRİK YAPILAR İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ PAL. www.opalon.com.tr SLOGAN TİPOGRAFİSİ www.oplon.com.tr PAL O ON PREFABRİK YAPILAR İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ www.oplon.com.tr OPAL ON PREFABRİK YAPILAR İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ www.oplon.com.tr

Detaylı

İNTERNET TE SPOR PAZARLAMASINDA AHS YÖNTEMİ: TÜRKİYE FUTBOL SÜPER LİGİ TAKIMLARI ÖRNEĞİ

İNTERNET TE SPOR PAZARLAMASINDA AHS YÖNTEMİ: TÜRKİYE FUTBOL SÜPER LİGİ TAKIMLARI ÖRNEĞİ İNTERNET TE SPOR PAZARLAMASINDA AHS YÖNTEMİ: TÜRKİYE FUTBOL SÜPER LİGİ TAKIMLARI ÖRNEĞİ Snem ALKİBAY *, slkiby@gzi.edu Aytül Dğlı EKMEKCİ, yekmekci@pu.edu.tr Bu çlışmd spor kulüplerinin İnternet üzerindeki

Detaylı

LOJİSTİK OPERASYONDA SÜREÇ İYİLEŞTİRME VE UYGULAMASI

LOJİSTİK OPERASYONDA SÜREÇ İYİLEŞTİRME VE UYGULAMASI LOJİSTİK OPERASYONDA SÜREÇ İYİLEŞTİRME VE UYGULAMASI Ömer GÜZELDAL ÖZET Bu ildiride, Arlık 2003 trihinde, lojistik şirket için gerçekleştirilen, lojistik opersyon için süreç tsrımı ve iyileştirme çlışmsı

Detaylı

ULUSLARARASI KATILIMLI TÜRKİYE 5. TOHUMCULUK KONGRESİ VE SEKTÖREL İŞ FORUMU EKİM 2014 DİYARBAKIR/TÜRKİYE

ULUSLARARASI KATILIMLI TÜRKİYE 5. TOHUMCULUK KONGRESİ VE SEKTÖREL İŞ FORUMU EKİM 2014 DİYARBAKIR/TÜRKİYE ULUSLARARASI KATILIMLI TÜRKİYE. TOHUMCULUK KONGRESİ VE SEKTÖREL İŞ FORUMU 1-23 EKİM 21 DİYARBAKIR/TÜRKİYE Turkey th Seed Congress with Interntionl Prtiiption nd Setorl Business Forum OCTOBER 1-23, 21 Diyrkir

Detaylı

İkinci Türevi Preinveks Olan Fonksiyonlar İçin Hermite-Hadamard Tipli İntegral Eşitsizlikleri

İkinci Türevi Preinveks Olan Fonksiyonlar İçin Hermite-Hadamard Tipli İntegral Eşitsizlikleri İkinci Türevi Preinveks Oln Fonksiyonlr İçin Hermite-Hdmrd Tili İntegrl Eşitsizlikleri İmdt İŞCAN*, Selim NUMAN*, Kerim BEKAR* *Giresun Üniversitesi, Fen Edeiyt Fkültesi, Mtemtik Bölümü, Giresun, TÜRKİYE

Detaylı

ARAŞTIRMA MAKALESİ /RESEARCH ARTICLE

ARAŞTIRMA MAKALESİ /RESEARCH ARTICLE ANADOLU ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY Cilt/Vol.:10-Syı/No: 1 : 299-307 (2009) ARAŞTIRMA MAKALESİ /RESEARCH ARTICLE FARKLI KOŞULLARDA OLUŞTURULMUŞ

Detaylı

TEZ ONYI Tşkın EROL trfındn hzırlnn Yonc (medicgo stiv l.) ve kılçıksız rom (romus inermis leyss) krışım ornlrının ve jips uygulmlrının yem verimine e

TEZ ONYI Tşkın EROL trfındn hzırlnn Yonc (medicgo stiv l.) ve kılçıksız rom (romus inermis leyss) krışım ornlrının ve jips uygulmlrının yem verimine e NKR ÜNİVERSİTESİ FEN İLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTOR TEZİ YONC (Medicgo stiv L.) ve KILÇIKSIZ ROM (romus inermis Leyss) KRIŞIM ORNLRININ ve JİPS UYGULMLRININ YEM VERİMİNE ETKİLERİ TŞKIN EROL TRL İTKİLERİ NİLİM

Detaylı

Fonksiyonel özelliklere sahip probiyotik incir uyutması tatlısı üretimi

Fonksiyonel özelliklere sahip probiyotik incir uyutması tatlısı üretimi SAÜ. Fen Bil. Der. 17. Cilt, 1. Syı, s. 147-153, 2013 SAU J. Sci. Vol 17, No 1, p. 147-153, 2013 Fonksiyonel özelliklere ship proiyotik incir uyutmsı ttlısı üretimi Meryem Hut 1*, Ahmet Ayr 1 ÖZET 1 Skry

Detaylı

Yerel Topluluklar ve Yönetimler Arasında Sınır-Ötesi Đşbirliği Avrupa Çerçeve Sözleşmesine Ek Protokol

Yerel Topluluklar ve Yönetimler Arasında Sınır-Ötesi Đşbirliği Avrupa Çerçeve Sözleşmesine Ek Protokol Yerel Topluluklr ve Yönetimler Arsınd Sınır-Ötesi Đşirliği Avrup Çerçeve Sözleşmesine Ek Protokol Strsourg 9 Xl 1995 Avrup Antlşmlrı Serisi/159 Yerel Topluluklr vey Yönetimler rsınd Sınır-ötesi Đşirliği

Detaylı

ÖZET. Bülent AKBUDAK * Özgür Akgün KARABULUT **

ÖZET. Bülent AKBUDAK * Özgür Akgün KARABULUT ** Ulud. Üniv. Zir. Fk. Derg., (22) 16(2): 35-46 Üzüm Muhfzsınd Gri Küf den (Botrytis cinere Pers:Fr.) Kynklnn Klite Kybı ve Çürümelerin Ultrviolet-C (UV-C) Işık Uygulmlrı ile Önlenmesi Üzerine Bir Arştırm

Detaylı

İlişkisel Veri Modeli. İlişkisel Cebir İşlemleri

İlişkisel Veri Modeli. İlişkisel Cebir İşlemleri İlişkisel Veri Modeli İlişkisel Cebir İşlemleri Veri işleme (Mnipultion) işlemleri (İlişkisel Cebir İşlemleri) Seçme (select) işlemi Projeksiyon (project) işlemi Krtezyen çrpım (crtesin product) işlemi

Detaylı

Karık Sulama Yönteminde Polyacrylamide (PAM) ve Sıkıştırılmış Karık Uygulamalarının Farklı Akış Koşullarında Sediment Taşınımına Etkisi *

Karık Sulama Yönteminde Polyacrylamide (PAM) ve Sıkıştırılmış Karık Uygulamalarının Farklı Akış Koşullarında Sediment Taşınımına Etkisi * Ulud. Üniv. Zir. Fk. Derg., (2003) 17(2): 67-79 Krık Sulm Yönteminde Polycrylmide (PAM) ve Sıkıştırılmış Krık Uygulmlrının Frklı Akış Koşullrınd Sediment Tşınımın Etkisi * Rmzn MERAL ** Mehmet APAN ***

Detaylı

THÉVENİN, NORTON, MAKSİMUM GÜÇ TEOREMİ ve DEVRE PARAMETRELERİ

THÉVENİN, NORTON, MAKSİMUM GÜÇ TEOREMİ ve DEVRE PARAMETRELERİ DENEY NO: 4 THÉENİN, NORTON, MAKSİMUM GÜÇ TEOREMİ ve DERE PARAMETRELERİ Mlzeme ve Cihz Litei:. 330 direnç det. k direnç 3 det 3.. k direnç det 4. 3.3 k direnç det 5. 5.6 k direnç det 6. 0 k direnç det

Detaylı

ÖRNEK SET 2 - MBM 211 Malzeme Termodinamiği - I. dır. Hacim, sıcaklık ve basınca bağlı olarak [ V V( T, ) ve basıncındaki ( P O

ÖRNEK SET 2 - MBM 211 Malzeme Termodinamiği - I. dır. Hacim, sıcaklık ve basınca bağlı olarak [ V V( T, ) ve basıncındaki ( P O ÖRNEK SE - MBM Mlzeme ermodinmiği - I Bir ktının, şlngıç sıklığı ( e sınındki ( hmi dır. Him, sıklık e sın ğlı olrk [ (, ] değiştiğine göre, herhngi ir e ye getirilen ktının hminin şğıdkine eşit olduğunu

Detaylı

ZiRAAT FAKÜLTESi DERGiSi

ZiRAAT FAKÜLTESi DERGiSi \ THE UNIVERSITY OF SELCUK JOURNAL OF FACUlTY OF AGRICUlTURE. SELÇUK ÜNivERSiTESi ZiRAAT FAKÜLTESi DERGiSi Syı 39 ıu : 20. Yıl : 2006 www.zirı.seluk.edu.tr/dergi Selçuk Üniversitesi Zirt Fkültesi Dergisi

Detaylı

Liderlik ve Yönetim Tarzı Raporu

Liderlik ve Yönetim Tarzı Raporu Liderlik ve Yönetim Trzı Rporu Myıs 15 GİZLİ Liderlik ve Yönetim Trzı Rporu Giriş Myıs 15 Giriş LYTR, yönetii seçimi ve yönetim eerileri geliştirme ile ilgili kişilik konulrın odklnır. Bu rpor, profesyonel

Detaylı

RASYONEL SAYILAR. ÖRNEK: a<0<b<c koşulunu sağlayan a, b, c reel sayıları. tan ımsız. belirsiz. basit kesir

RASYONEL SAYILAR. ÖRNEK: a<0<b<c koşulunu sağlayan a, b, c reel sayıları. tan ımsız. belirsiz. basit kesir RASYONEL SAYILAR 0 ve, Z olmk üzere şeklindeki syılr rsyonel syı denir. 0 0 tn ımsız 0 0 elirsiz 0 sit kesir ileşik kesir Genişletilerek vey sdeleştirilerek elde edilen kesirlere denk kesirler denir. Sıfır

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİTKİ KORUMA ANABİLİM DALI

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİTKİ KORUMA ANABİLİM DALI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİTKİ KORUMA ANABİLİM DALI BİTKİSEL KÖKENLİ BAZI UÇUCU YAĞLARIN KIRMA UN BİTİ, Triolium confusum duvl, (COL.: TENEBRIONIDAE) UN TÜM GELİŞME

Detaylı

1988 ÖYS. 1. Toplamları 242 olan gerçel iki sayıdan büyüğü küçüğüne bölündüğünde bölüm 4, kalan 22 dir. Küçük sayı kaçtır?

1988 ÖYS. 1. Toplamları 242 olan gerçel iki sayıdan büyüğü küçüğüne bölündüğünde bölüm 4, kalan 22 dir. Küçük sayı kaçtır? 988 ÖYS. Toplmlrı 4 oln gerçel iki syıdn üyüğü küçüğüne ölündüğünde ölüm 4, kln dir. Küçük syı kçtır? A) 56 B) 5 C) 48 D) 44 E) 40. 0,5 6 devirli (peryodik) ondlık syısı şğıdkilerden hngisine eşittir?

Detaylı

Tuz Stresi Uygulanmış Yerli Kavun Aksesyonlarına Ait Fidelerde İyon Dağılımının İncelenmesi

Tuz Stresi Uygulanmış Yerli Kavun Aksesyonlarına Ait Fidelerde İyon Dağılımının İncelenmesi Nevşehir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitü Dergisi 30-45 Tuz Stresi Uygulnmış Yerli Kvun Aksesyonlrın Ait Fielere İyon Dğılımının İnelenmesi Serkn DEMIR 1, Şenem ELLIALTIOĞLU 1, Fikret YAŞAR 2, Şenem

Detaylı