TENSES IN ENGLISH (ZAMANLAR) 1. PRESENT SIMPLE 3. PRESENT PERFECT SUBJECT + HAVE / HAS + VERB 3

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TENSES IN ENGLISH (ZAMANLAR) 1. PRESENT SIMPLE 3. PRESENT PERFECT SUBJECT + HAVE / HAS + VERB 3"

Transkript

1 IN ENGLISH (ZAMANLAR) GİRİŞ: İngilizcede toplam 16 zaman bulunmaktadır. Ancak YDS, YÖKDİL ve YKS gibi sınavlarda toplam 12 zaman üzerinden sorumlu tutulursunuz. Zamanlar PRESENT, FUTURE, PAST şeklinde 3 grup altında kullanılmaktadır. Zamanlarda kullandığımız fiiller aşağıdaki tablolarda olduğu gibi çekimlenir. VERB 1 (V0): Fiil Formları: VERB 2: VERB 3: fiilin yalın halidir yani herhangi bir ek almamış halidir. fiilin -ed eki almış halidir ya da düzensiz fiillerde fiilin 2.halidir (Bu düzensiz fiiller ders dosyasının sonunda tablo olarak verilmiştir.) fiilin -ed eki almış halidir ya da düzensiz fiillerde fiilin 3.halidir. 1. PRESENT SIMPLE SUBJECT + VERB 0 ( -es ) 1 PRESENT : 2. PRESENT CONTINUOUS SUBJECT + AM / IS / ARE + VERB-ING 3. PRESENT PERFECT SUBJECT + HAVE / HAS + VERB 3 4. PRESENT PERFECT SUBJECT + HAVE / HAS + BEEN + VERB-ING 1. FUTURE TENSE (SIMPLE ) SUBJECT + WILL + VERB 0 / SUBJECT + TO BE GOING TO + VERB 0 2 FUTURE 2. FUTURE CONTINUOUS SUBJECT + WILL + BE + VERB ING 3. FUTURE PERFECT SUBJECT + Will have v3 1

2 1. PAST SIMPLE SUBJECT + VERB 2 3 PAST 2. PAST CONTINUOUS SUBJECT + WAS / WERE + VERB-ING 3. PAST PERFECT SUBJECT + HAD + VERB 3 4. PAST PERFECT CONTINUOUS SUBJECT + HAD + BEEN + VERB-ING 5. FUTURE PAST SUBJECT + WOULD + VERB 0 Yukardaki tablolarda özet şeklinde fiil yapılarını verdiğimiz zaman yapılarını şimdi de detaylı bir şekilde ele alacağız. Ayrıca YDS, YÖKDİL, YKS İNGİLİZCE sınavlarında zaman soruları çözümünde yüklemin zamanını belirleyen esas öğe, o cümlede kullanılan zaman zarfları, zaman bağlaçları ve zaman uyumudur. Bu 3 yol ile zaman sorularında doğru cevaba nasıl ulaşacağımızı geçeceğimiz konu içersinde örnek sorularla da açıklayacağız. 2

3 PRESENT SIMPLE TENSE V1 (V0) (-ar, -er, -maz, - mez, -ıyor, -mıyor) YA DA TO BE AM / IS / ARE + isim/sıfat/yer/zaman (-dır, -dir, -değildir) Genel doğrulardan ve bilimsel gerçeklerden bahsederken, Sürekli ve kalıcı durumlardan bahsederken, Her gün yapılan eylemleri ve alışkanlıkları ifade etmek için, Programlı, tarifeli bir olaydan söz ederken, Bir tanım yaparken, Sıklık zarfları ile beraber bir eylemin yapılma sıklığını anlatırken kullanılır. I check my s every day. Her gün e-postalarımı kontrol ediyorum. California is in America. California Amerika dadır. Julian starts work at nine o clock. Julian işe saat dokuzda başlar. It doesn't usually snow in October. Genellikle Ekim ayında kar yağmaz. Cats like milk. Kediler süt sever. This is my friend Mustafa. Bu benim arkadaşım Mustafa. Those computers are for sale. Bu bilgisayarlar satılıktır. We are at school now. Şu an okuldayız. ÖRNEK CÜMLELER In the tropical climates, winds generally blow in an easterly direction. Tropikal iklimlerde, rüzgarlar genellikle doğu yönünden eser. The temperature here falls below zero in the winter. Kışın burada ısı sıfır derecenin altına düşer. The plane leaves New York at 19:00. Uçak saat 19:00 da New York dan ayrılır. Our nextdoor neighbours go fishing at the weekend. Yan komşularımız hafta sonu balığa gider. I always study hard for exams. Ben sınavlar için her zaman çok çalışırım. 3

4 The concert begins at 5 p.m. Konser akşam 5 te başlıyor. When do you leave for Paris? Paris e gitmek üzere ne zaman çıkacaksın? Her train arrives at 7:00 tomorrow morning. Treni yarın sabah 7 de geliyor. Tomorrow is Sunday. Yarın Pazar. John goes to football practice every Tuesday. John her Salı futbol antrenmanına gider. She visits her parents twice a month. O ailesini ayda iki kez ziyaret eder. The train stops at every station on the way to Ankara. Tren Ankara ya giderken her istasyonda durur. NOT: Programlı, tarifeli bir olaydan söz ederken present simple gelecek zaman yerine kullanılabilir. Genellikle arrive, leave, start, begin, end, finish, open, close, be gibi fiillerle kullanılır. always, very often, usually, generally, habitually, often, frequently, sometimes, occasionally, rarely, seldom, hardly ever, scarcely ever, almost never, never FREQUENCY ADVERBS (SIKLIK ZARFLARI): every year/month/week/day, once/twice/three times a day/week/month/year mostly, most of the time, all the time, every time, from time to time now and then, now and again, at times Date back to, go back to, trace back to, stretch back to fiilleri present ile kullanılır fakat bizi geçmişteki bir tarihe götürür. ÖRN: The foundation of the Turkish Republic dates back to He is such a good tennis player that he hardly ever loses a game. Öylesine iyi bir tenisçidir ki; neredeyse hiç oyun kaybetmez. 4

5 PRESENT CONTINUOUS TENSE am / is / are + Ving (-yor, -mıyor) Konuşma anında olan eylemlerden bahsederken, Son günlerde yapılan eylemler için, Değişmekte olan olayları ve durumları anlatırken, Gelecekte yapılması kesinleşmiş eylemleri anlatırken, Sürekli tekrarlanan bir durumdan yakınırken kullanılır. You are learning English now. Şimdi İngilizce öğreniyorsun. I am studying to become a doctor. Doktor olmak için çalışıyorum. Are you working on any special projects at work nowadays? Bu günlerde iş yerinde herhangi bir özel proje üzerinde çalışıyor musun? She is always coming to class late. Sınıfa her zaman geç geliyor. I am meeting some friends after work. İşten sonra arkadaşlarımla buluşuyorum. 5

6 ÖRNEK CÜMLELER 1. Konuşma anında olan eylemlerden bahsederken kullanılır. The traffic is not moving right now, so I am afraid I am going to be late. Trafik şuan ilerlemiyor, bu yüzden korkarım geç kalacağım. We are talking about recent findings in the investigation now. Biz şuan araştırma ile ilgili son bulgular hakkında konuşuyoruz. 2. Son günlerde yapılan eylemler için kullanır. NASA scientists are searching for life in space. NASA lı bilim adamları uzayda yaşam arıyor. I am studying French nowadays. Bu günlerde Fransızca çalışıyorum. 3. Değişmekten olan olayları ve durumları anlatırken kullanılır. Bu kuralda genellikle comparative yapı kullanılır. Istanbul is getting more and more crowded every day. Istanbul her geçen gün dahada kalabalıklaşıyor. Each year scientists are finding out more and more about human brain. Her yıl bilim insanları insan beyni hakkında çok daha fazla şey öğreniyor. 4. Gelecekte yapılması kesinleşmiş eylemleri anlatırken kullanılabilir. Laura and Dave are flying to Hawaii for their honeymoon tomorrow. Laura ve Dave balayı için yarın Hawaii ye uçuyorlar. A new shopping centre is opening in our town next week. Gelecek hafta kasabamızda yeni bir alışveriş merkezi açılıyor. 5. Sürekli tekrarlanan bir durumdan yakınırken kullanılır. He is constantly talking. I wish he would shut up. Sürekli konuşuyor. Keşke çenesini kapasa. I don't like them because they are always complaining. Onlardan hoşlanmıyorum çünkü sürekli şikayet ediyorlar. 6

7 Now, right now, right away, at the moment, at present, currently, presently ADVERBS AND KEY WORDS (ZARFLAR VE ANAHTAR KELİMELER): Look! Listen! Watch out! Be careful! Day by day, gradually, each passing day, every day, more and more, better and better Tomorrow, in two/three days time, next week/month These days, nowadays, for the time being Always, constantly, continually, invariably, ceaselessly The baby is crying ceaselessly. Bebek durmadan ağlıyor. THE SIMPLE FUTURE TENSE Will + V 1 ( V 0 ) (-acak, -ecek, -mayacak, -meyecek) Gelecekte olacak olayları ve durumları anlatmak için, Gelecekle ilgili tahminlerde bulunurken, I hope, I am sure, I guess, I suppose, etc. gibi geleceğe vurgu yapan ifadelerden sonra kullanılır. I will call you when I arrive. Vardığımda seni arayacağım. John will finish the work by 5:00 p.m. John saat 5 itibariyle işi bitirecek. I think he will be the next President of the USA. Bence o ABD nin gelecek başkanı olacak. 7

8 ÖRNEK CÜMLELER 1. Gelecekte olacak olayları ve durumları anlatmak için kullanılır. They say polar bears will become extinct soon. Kutup ayılarının neslinin yakında tükeneceğini söylüyorlar. 2. Gelecekle ilgili tahminlerde bulunurken kullanılır. In ten years time, the population of the world will be ten billion. On yıl içinde dünyanın nüfusu on milyar olacak. In 2050, we will drive flying cars de uçan arabalar kullanacağız. 3. I hope, I am sure, I guess, I suppose, I expect / anticipate/ promise/pledge, gibi ifadelerle bu zaman kullanılır. I hope my sister will get a promotion next year. Kız kardeşimin gelecek yıl terfi alacağını umuyorum. I guess there will be a huge earthquake in the Marmara region. Marmara bölgesinde büyük bir deprem olacağını tahmin ediyorum. You will forget me next year. Beni seneye unutacaksın. 8

9 tomorrow, tomorrow evening /morning ADVERBS AND KEY WORDS (ZARFLAR VE ANAHTAR KELİMELER) two/three years later next year in 2048, 10 years from now, in ten years/months/weeks, in 5 years' time shortly, briefly, soon, before long perhaps, probably, possibly, surely I assume, I'm afraid, I'm sure, I believe, I doubt, I expect, I hope, I know, I think, I suppose, I predict, I'm confident, I foresee, It's certain, There is no doubt, I have no doubt I m sure that it will be cold tomorrow. Yarın havanın soğuk olacağından eminim. BE GOING TO am / is / are going to + V 1 (-acak, -ecek, -mayacak, - meyecek) Gelecekte olması planlanmış eylemlerden bahsederken kullanılır. Look at the black clouds! It s going to rain. Kara bulutlara bak! Yağmur yağacak. She is pregnant; she is going to have a baby. O hamile bir bebeği olacak. I am going to fly to Rome next Saturday. Gelecek cumartesi Roma'ya uçacağım. 9

10 ÖRNEK CÜMLELER He is going to give his last concert at Vodafone Arena Stadium. Son konserini Vodafone Arena Stadyum unda verecek. I am going to graduate next summer. Önümüzdeki yaz mezun olacağım They are going to deal with Turkish businessmen. Türk iş adamlarıyla ticaret yapacaklar. Who is going to send the letter? Mektubu kim gönderecek? tomorrow, tomorrow evening/morning ADVERBS AND KEY WORDS (ZARFLAR VE ANAHTAR KELİMELER) two/three years later next year in 2048, 10 years from now, in ten years/months/weeks, in 5 years' time WILL BE GOING TO Tahmin; Kanıtlı tahmin; I think you will win the next game. Look at those black clouds! It is going to rain soon. BE GOING TO vs. WILL Konuşma anında verilen kararlar; The tap doesn t work. I will fix it. Vs. Önceden verilmiş kararlar için; A: Why are you filling the bucket? B: I am going to clean the windows. 10

11 FUTURE CONTINIOUS TENSE will be V ing Gelecekte belli bir zamanda yapıyor olacağımız şeyleri ifade etmek için kullanılır. (yapıyor olacak) In the 22 nd century, people will be living in the space. 22. Yüzyılda, insanlar uzayda yaşıyor olacaklar. By next year, our company will be starting to make profit. Gelecek yıl itibariyle, firmamız kar etmeye başlayacak. I think in 2200, people will be living in other planets. 2200'de insanlar başka gezegenlerde yaşayacaklarını düşünüyorum. ÖRNEK CÜMLELER Madonna won t be using a doublor in her movie. Madonna filminde dublör kullanmıyor olacak. I won t be working tomorrow. Yarın çalışıyor olmayacağım. I will be playing tennis at this time tomorrow. Yarın bu saatlerde, tenis oynuyor olacağım. ADVERBS AND KEY WORDS (ZARFLAR VE ANAHTAR KELİMELER) This time tomorrow, at this time next year tomorrow, tomorrow evening/morning two/three years later next year in 2048, 10 years from now, in ten years/months/weeks, in 5 years' time 11

12 FUTURE PERFECT TENSE will have V 3 (-ıyor, -iyor, -mıyor, -miyor) Gelecekte belirli bir zamandan önce tamamlanmış olacak ya da devam ediyor olacak olan olaylardan söz ederken bu zaman kullanılır. By the year 2020, we will have graduated from the university yılına kadar üniversiteden mezun olmuş olacağız. NASA will have sent a manned spaceship to Mars in twenty years. NASA yirmi yıl içinde Mars'a insanlı bir uzay gemisi göndermiş olacak. By the time we arrive, the building will have burned down. Geldiğimizde, bina yanmış olacak. We will have finished our preparation by the time the guests arrive. Hazırlıklarımızı misafirlerin geldiği zaman bitirmiş olacağız. They will have built the shopping mall by 6 months. 6 aya kadar, alışveriş merkezini inşa etmiş olacaklar. ÖRNEK CÜMLELER Tom will have finished his exercises by the time of the exam. Tom sınav zamanına kadar, egzersizlerini bitirmiş olacak. I will have sent the by tomorrow morning. Yarın sabaha kadar, i yollamış olacağım. They will have built the 3 th bridge by yılına kadar 3. köprüyü inşa etmiş olacaklar. 12

13 FUTURE PERFECT CONTINIOUS TENSE will have been Ving (-ıyor olacak, -iyor olacak, ıyor olmayacak, iyor olmayacak) Gelecekte verilen bir zamandan önce bitecek bir işin ne kadar zamandır sürmekte olduğunu anlatmak için kullanılır. By this time next year, we will have been living in this city for 20 years. Gelecek sene bu zamana kadar, 20 yıldır bu şehirde yaşıyor olacağız. By next month, she will have been teaching English for 30 years. Gelecek ay, 30 yıl boyunca İngilizce öğretiyor olacak. By next year, we will have been living in Samsun for ten years. Gelecek sene, on senedir Samsun'da yaşıyor olacağız. By the time we arrive there, my father will have been waiting for us for half an hour. Oraya vardığımızda, babam yarım saattir bizi bekliyor olacak. By the time we arrive in New York, we will have been flying for 7 hours. ÖRNEK CÜMLELER I will have been playing tennis for 2 hours by 8 o clock. Ben saat 8 de 2 saattir tenis oynuyor olacağım. I will have been shopping for 3 hours by 10 o clock. Ben saat 10 da 3 saattir alışveriş yapıyor olacağım. He will have been studying English for 1 hour by 6 o clock. O, saat 6 da 1 saattir İngilizce çalışıyor olacak. They will have been repairing the roof for 4 hours by 8 o clock. Onlar saat 8 de 4 saattir çatıyı onarıyor olacaklar. 13

14 SIMPLE PAST TENSE V + ed/v2 + nesne was / were + isim/sıfat/yer/zaman (-dı, -di) (-idi, -değildi) Geçmiş zamanda olay ve durumlarda, Hikaye anlatımı ve yazı dilinde ardı ardına meydana gelen bir olay dizisinde, Geçmişte belli bir süreliğine devam etmiş ve bitmiş eylemlerde kullanılabilir. I went to a movie yesterday but I didn t enjoy it. Valentine s Day was a celebration in the middle of February to commemorate the anniversary of Saint-Valentine s death or burial around A.D Last year, I traveled to Italy. We were at the match last Sunday. World War I, also known as the Great War, was a global war originating in Europe and it lasted from 28 July 1914 to 11 November Thailand in its earliest days was under the rule of the Khmer Empire. ÖRNEK CÜMLELER I lived in Brazil for two years. Ben Brezilya da iki yıl yaşadım. She studiedjapanese for five years. O, 5 yıl Japonca çalıştı. They did not stay at the party all night. Onlar bütün gece partide kalmadılar. I finished work, walked to the beach, and found a nice place to swim. Ben, işimi bitirdim, sahile yürüdüm ve yüzmek için hoş bir yer buldum. I studied French when I was a child. Ben çocukken Fransızca çalıştım. She was shy as a child, but now she is very outgoing. O, çocukken utangaçtı ama şimdi çok dışa dönük. 14

15 Did you live in Sakarya when you were a kid? Sen, çocukken Sakarya da mı yaşardın? I didn t drink coffee last night, so I slept well. Dün gece kahve içmedim, böylece iyi uyudum. NOT: Geçmişte bir dönem tekrarlanarak yapılmış ama artık yapılmayan eylemler için kullanılabilir. Bu kural used to ile aynı anlamı verir. People used to make their own bread in the past. / People made their own bread in the past. Before Industrial Revolution, Britain raised sheep. / Britain used to raise sheep. Simple Past Tense, present veya future zamana gönderme yapabilir. Wish clauses If only Would rather sb did sth It is time/high time+sb did sth If clauses As if/as though I am sorry I don t know his number. I wish I knew his phone number. If only my girlfriend were here now. I would rather you came tomorrow. It is time you found a job. If I had millions of dollars, I would travel the world. He acts as if he were the boss two/three days ago, how long ago, last week/month ADVERBS AND KEY WORDS (ZARFLAR VE ANAHTAR KELİMELER) In 1990, in the 1990s, during the 90s, between 1995 and 2015, from 1881 to 1938, in the 19 th century, in May on Sunday, on 2 nd May until recently, until A.D at the time, at that time, the first time, the last time yesterday the moment that, yaşamayan kişi, figür Atatürk died in

16 THE PAST CONTINUOUS TENSE Was/Were + Ving (-ıyordu, -iyordu, - mıyordu, - miyordu) Geçmiş zamanda belirli bir anda devam etmekte olan olay ve durumlarda, "WHEN" ve "AS" bağlaçları ile kesintiye uğrayan bir eylem (was+ving) ve kesintiye uğratan bir başka eylem (V2) ile beraber, WHILE, JUST AS ve AS bağlaçları ile aynı anlamı taşır ve bu zaman ile kullanılabilir. When/As I heard them, they were coming down the driveway, so I knew I had less than a minute to hide their birthday presents, which I had been wrapping. While/As I was trying to concentrate on my studies, my friend was listening to music very loudly in the next room. Many people were still using Stone Age technology when Europeans began their voyages of exploration and discovery in the A.D. 1400's. I was playing tennis at 11 o clock yesterday. Dün saat 11 de tenis oynuyordum. ÖRNEK CÜMLELER She was watching TV this time last night. Geçen gece bu saatlerde televizyon izliyordu. While I was going to the bed, the telephone rang. Yatağa giderken, telefon çaldı. We were driving to Antalya when we had an accident. Kaza yaptığımızda, Antalya ya gidiyorduk. They were trying to solve the problem when the phone rang. Telefon çaldığında, onlar problemi çözmeye çalışıyorlardı. He was listening to Justin Timberlake s new album. Justin Timberlake in yeni albümünü dinliyordu. The earthquake was scaring all of us. Deprem hepimizi korkutuyordu. 16

17 ZARFLAR ve ANAHTAR KELİMELER: At 5 o clock yesterday At 10 p.m. last night at the time, then at this time last year, this time yesterday when, while, as, just as FUTURE IN THE PAST was/were going to (-acaktı) would Geçmişte gelecekte yapılmaya karar verilmiş, ancak gerçekleşmemiş eylemler için, Geçmişteki niyeti belirtmek için kullanılır. He was going to get up early, but he overslept. They were going to play football, but it started to rain. I was sure he would win the race. He said he would be late. 17

18 ÖRNEK CÜMLELER The last time I saw you, you would change your car. Seni en son gördüğümde, arabanı değiştirecektin. I was going to watch the match, but I didn t have time. Maçı seyredecektim, ama zamanım olmadı. Sally would buy a new bag, but she didn t have enough money. Sally yeni bir çanta alacaktı, ama yeterli parası yoktu. I never dreamt the dog was going to bite me. Köpeğin beni ısıracağı aklımdan bile geçmemişti. THE PRESENT PERFECT TENSE have / has + V 3 (-makta, -mekte, -ıyor, - iyor, -dı, -di) Geçmiş zamanda başlayıp kısa zaman önce, henüz tamamlanmış olay ve durumları, Şimdiki zamanda hala doğru/gerçek olan olaylar ve durumları, Geçmiş zamanda başlayan ancak şimdiki zamanda görülebilir sonuçları olan veya şimdiki zamanda hala devam eden olay ve durumları, Yaşam tecrübelerini, Tekrarlanan olay ve durumları ifade ederken kullanılır. The committee has declared the outcomes of the final meeting. Komite nihai toplantının sonuçlarını açıkladı. The scientists at CERN have performed experiments on particle physics for many years. CERN'deki bilim adamları, parçacık fiziği üzerinde yıllarca deneyler yaptılar. Improvements in health care around the world have led to a drop in the death rate. Tüm dünyada sağlık hizmetlerinde yapılan iyileştirmeler,ölüm oranında düşüşe sebep olmuştur. 18

19 KULLANIM ALANLARI VE ÖRNEK CÜMLELER 1: Tecrübeleri anlatmak için kullanılır. I have been to Italy three times. Üç kez İtalyada bulundum. She has read many novels of Gabriel Garcia Marquez. Gabriel Garcia Marquez in birçok romanını okudu. Aziz Sancar has won Nobel Prize. Aziz Sancar Nobel Ödülünü kazandı. 2: Zaman ifadeleri ile beraber bir eylemin yapılma sürecinin ne kadar zamandır olduğunu anlatır. We have lived in Ankara for 8 years. Sekiz yıldır Ankara da yaşıyoruz. John has studied his lesson for ten days. John on gündür ders çalışıyor. SINCE 3: Since zaman ifadeleri ile kullanılabileceği gibi cümle ile de kullanılabilir. Eylemlerin geçmişte belli bir zaman diliminden itibaren gerçekleştiğini anlatmak için kullanılır. Bağlaç olarak kullanıldığında ardından gelen yan cümle past simple, ana cümle de present perfect ya da present perfect continuous olur. Since, aşağıdaki ilk örnekte zarf, ikinci, üçüncü ve dördüncü örnekte bağlaç olarak kullanılmıştır. They have studied a lot since the beginning of this term. Bu dönemin başından beri çok çalışıyorlar. Her English has improved a lot since she started taking private lessons. Özel dersler almaya başladığından beri,ingilizcesini çok ilertletti. It has been two months since I last heard from George. George dan son haber aldığımdan beri 2 ay geçti. 19

20 Nancy met Bob at the party ten months ago, and since then, they have been very good friends. Nancy on ay önce partide Bob la tanıştı ve o zamandan beri çok iyi arkadaşlar. JUST 4: Just cümleye daha şimdi, az önce ve tam şimdi gibi anlamlar katar. Genelde olumlu cümlelerde ve sorularda kullanılır. Fiilden önce gelir. The manager has just arrived, so I haven t talked to him. Müdür az önce geldi, bu yüzden onunla konuşmadım. ALREADY 5: Zaten, çoktan, bile anlamına gelir. Olumlu cümlelerde ve sorularda kullanılır. Fiilden önce gelir. A: Why aren t you busy with your homework? Niçin ev ödevinle meşgul olmuyorsun. B: Because I have already done it. Çünkü çoktan yaptım. YET 6: Henüz gerçekleşmeyen eylemler için kullanılır. Cümleye henüz, artık, daha gibi anlamlar katar. Olumsuz cümle ve soru cümlelerinde kullanılır. Genelde sorunun veya cümlenin sonuna gelir. I don t know if the travel agent sent the e-ticket because I haven t checked my , yet. Henüz imi kontrol etmediğim için seyahat acentasının e-bileti gönderip göndermediğini bilmiyorum. 20

21 EVER 7: Bir kişiye bir işi daha önce yapıp yapmadığını sormak için kullanırız. Ana fiilden önce kullanılır. Have you ever been to China? Hiç Çin de bulundun mu? NEVER 8: Cümleye asla, hiç anlamını katar. Ana fiilden önce kullanılır. I have never been to China. Hiç Çin de bulunmadım. RECENTLY- LATELY 9: Bir işi son zamanlarda yaptığımızı anlatmak için kullanırız. Son günlerde, son zamanlarda anlamına gelir. Recently/Lately, scientists have made some significant discoveries about how the brain functions. Son zamanlarda bilim adamları beynin nasıl işlev gördüğüne dair bazı önemli keşiflerde bulundu. She has written a book about global warming lately. Geçenlerde küresel ısınma ile ilgili bir kitap yazdı. 21

22 UNTIL NOW-UP TO NOW-SO FAR-UP TILL NOW Şimdiye kadar, şu ana kadar anlamına gelmektedir. 10: He started saving money two months ago and up to now, he has saved about 300 dollars. İki ay önce para biriktirmeye başladı ve şu ana kadar yaklaşık 300 dolar biriktirdi. IN/WITHIN/OVER THE LAST. -OVER/IN THE PAST. Şimdiye kadar, şu ana kadar anlamına gelmektedir. 11: Investigators have used various methods to search for genes over the past years. (2011- ÜDS) Son yıllarda, araştırmacılar gen araştırmaları konusunda çeşitli methodlar kullandılar. The number of car thieves has increased in the past decade. Son on yıl içinde, otomobil hırsızlarının sayısı arttı. In the USA, the percentage of obese people has doubled in the last decade. Son on yıl içinde Amerika daki obez insanların yüzdesi ikiye katladı. since, ever since,for ever, never, just, already, yet ZARFLAR ve ANAHTAR KELİMELER: lately, recently so far, thus far, up to now, up till now, to date, until now throughout all my life, in my life, all night, this morning, today several times, many times, once, twice, three times for/over/in/during/within the last/past 15 years/months before, how long, always, occasionally, often 22

23 THE PRESENT PERFECT CONTINIOUS TENSE have/has+been+v ing (-ıyor, -iyor / -makta, -mekte /- yordu, -mıyor, -miyor / - mamakta, -memekte / - mıyordu / -miyordu) Geçmiş zamanda başlamış ve halen devam eden olaylarda, İçinde bulunduğumuz zamana çok yakın bir geçmişte bitmiş ve sonuçları halen gözlemlenebilen olaylarda kullanılır. I have been waiting here for an hour, but none of my friends have shown up,yet. Bir saattir burada bekliyorum, fakat arkadaşlarımın hiçbiri henüz gelmedi. The number of foreign students in Canadian universities has been increasing over the last decade. Kanada üniversitelerinde yabancı öğrenci sayısı son on yılda artmaktadır. The conference has been going on for the last five hours. Konferans son beş saattir devam ediyor. It has not been raining in Konya for 3 months. Konya ya 3 aydan beri yağmur yağmamakta. ÖRNEK CÜMLELER I have been teaching English since last summer. Geçen yazdan beri İngilizce öğretmekteyim. They have been watching the Simpsons. Onlar Simpsons izlemekteler. She has been sleeping since 2 p.m. O saat ikiden beri uyuyor. We have been eating nothing but bread since yesterday. Dünden beri ekmekten başka birşey yemiyoruz. I am very tired, I have been cooking all morning. Çok yorgunum, bütün sabah yemek pişiriyordum. 23

24 since, ever since, ever since, for ever, never, just, already, yet ZARFLAR ve ANAHTAR KELİMELER: lately, recently so far, thus far, up to now, up till now, to date, until now throughout all my life, in my life, all night, this morning, today several times, many times, once, twice, three times for/over/in/during/within the last/past 15 years/months, before, how long, always, occasionally, often PAST PERFECT TENSE had + V 3 (-mıştı, -mişti) Geçmişte meydana gelmiş olayların oluş sıraları düşünüldüğünde daha geçmişte olan olaylar ve durumları anlatmak için kullanılır. They called an ambulance when they saw the old man lying on the ground. Unfortunately, he had already died when the ambulance arrived. Yaşlı adamı yerde yatarken gördüklerinde ambulans çağırdılar. Ne yazık ki, ambulans geldiğinde çoktan ölmüştü. The minister of health had been in office for four years when he resigned last month. Sağlık bakanı, geçen ay istifa ettiği dört yıl boyunca görevdeydi. The soldiers moved swiftly in a body towards the building to catch the leader of the gang; nevertheless, they found out that he had escaped through a hidden tunnel. Askerler, çetenin liderini yakalamak için hızlaca tek vücut olarak binaya doğru hareket ettiler. Bununla birlikte onun gizli bir tünelden kaçtığını öğrendiler. Bağlaçlar: By the time + past simple, past perfect By + zaman ifadesi, past perfect After + past perfect, past simple Before + past simple, past perfect As soon as + past perfect, past simple 24

25 My father had given me money before my travel. Yolculuğumdan önce babam bana para vermişti. ÖRNEK CÜMLELER The experts had warned the people about the global warming. Uzmanlar küresel ısınmayla ilgili insanları uyarmıştı. I had gone before you came. Sen gelmeden önce ben gitmiştim. I had read that book before. Ben o kitabı önceden okumuştum. We had already seen that movie. O filmi çoktan görmüştük. I thanked him after he had helped me. O bana yardım ettikten sonra ona teşekkür etmiştim. My friend hadn t eaten my birthday cake. Arkadaşım doğum günü pastamı yememişti. The flowers hadn t bloomed when my son was born. Oğlum doğduğunda, çiçekler açmamıştı. The teacher hadn t come late to the school before. Öğretmen okula daha önce geç gelmemişti. I hadn t played tennis before this match. Bu maçtan önce tenis oynamamıştım. By the time I arrived Antalya, Ali had gone. Ben Antalya ya vardığımda,ali gitmişti. We had prepared their rooms before they came. Onların odalarını, onlar gelmeden önce hazırlamıştık. I had seen Ayşe before she lost her bag. Ayşe çantasını kaybetmeden once ben onu görmüştüm. Ayşe had lost her bag before I saw her. Ben Ayşe yi görmeden önce o çantasını kaybetmiş. 25

26 PAST PERFECT CONTINIOUS TENSE had + been + V 3 Geçmişte belli bir zamanda belli bir süredir devam olaylar ve durumlar (-ıyordu, -iyordu, -mıyordu, -miyordu) The factory had been polluting the river for years when the law court put a stop to its activities. Hukuk mahkemesi faaliyetlerine son verdiğinde, fabrika yıllardır nehri kirletmekteydi. Scientists had been studying the volcano since its first eruption, but they couldn t find any data. Bilim adamları ilk patlamadan bu yana volkan üzerinde çalışıyorlardı, ancak herhangi bir veri bulamadılar. We had been travelling for more than fifteen hours when we reached our destination. Hedefimize ulaştığımızda on beş saatten fazla bir süredir seyahat ediyorduk. ÖRNEK CÜMLELER He had been painting his room for five hours yesterday. O, dün beş saattir odasını boyamaktaydı. She had been watching TV when I called her. Ben ona telefon ettiğim zaman o, televizyon izlemekteydi. The bus finally arrived at 6 o'clock. I had been waiting for it since 5:30. Otobüs sonunda saat 6 da geldi. 5:30 dan beri onu beklemekteydim. It had been raining all day yesterday. Dün bütün gün yağmur yağmaktaydı. I hadn t been studying English for two hours. Ben iki saattir İngilizce çalışmamaktaydım. My mother hadn t been cooking the meal by the time I phoned her. Ben anneme telefon ettiğimde, annem yemek pişirmemekteydi. They hadn t been sitting in the room since morning. Onlar sabahtan beri odada oturmamaktaydılar. 26

27 ZARFLAR ve ANAHTAR KELİMELER: since, for, when, after, before, by, by the time THE PAST PERFECT CONTINUOUS & THE PRESENT PERFECT CONTINUOUS A COMPARATIVE SUMMARY THE PAST PERFECT CONTINUOUS THE PRESENT PERFECT CONTINUOUS Geçmişte bir ana kadar devam eden eylemler ve olayları anlatmak için kullanılır. Vs. İçinde bulunduğumuz şu ana kadar devam eden eylem ve olayları anlatmak için kullanılır. - My eyes were red because I had been working on the computer all day. - She had been waiting for almost an hour when her boyfriend turned up. - My eyes are red because I have been working on the computer all day. - I can t believe this! You are late! I have been waiting for almost an hour. THE PAST PERFECT CONTINUOUS & THE PAST CONTINUOUS A COMPARATIVE SUMMARY THE PAST PERFECT CONTINUOUS THE PAST CONTINUOUS Geçmişteki bir ana kadar devam eden eylemler ve olayları anlatmak için kullanılır. Vs. Geçmişte belli bir anda veya başka bir olay olduğunda devam etmekte olan eylemler ve olayları anlatmak için kullanılır. - When the ambulance arrived at the scene of the accident, the wounded had been waiting for two hours. - When the ambulance arrived at the scene of the accident, the wounded were waiting desperately for help. 27

28 ZAMAN BAĞLAÇLARI TABLOSU VE ÖZETİ GİRİŞ: Bu konunun ayrıntılı anlatımına ve stratejilerine geçmeden önce özet şeklinde verdiğimiz aşağıdaki açıklamaları okuyunuz. ANA CÜMLE BAĞLAÇ YAN CÜMLE PRESENT/ FUTURE: Present simple / future tense / present perfect Present simple / present continuous / future tense Present simple / future tense Present simple / future tense Present simple / future tense Present continuous / future tense Present simple / future tense Present simple / future tense Present simple / future tense When (-dığında, -diğinde) As (-dığında, -diğinde) As soon as / the moment (-er ermez, -ar armaz) Until / by the time (-e kadar) Once (-dığında, -den sonra) While / Just as (-iken) After (-den sonra) Before (-den evvel, -meden önce) Then (daha sonra) Present simple Present simple Present simple / present perfect Present simple Present simple / present perfect Present continuous Present simple / present perfect Present simple Present simple / future tense NOT: Bu tablomuzda görüldüğü gibi yan cümle içerisinde then hariç hiçbirinde future tense kullanılmaz ayrıca hepsinde present simple kullanılabilir. Bu yüzden ilk olarak soruda öncelikle yan cümlede present simple aranmalıdır. Ancak as soon as, once, after bağlaçlarının yan cümlesi present perfect tense in de kullanılabileceği unutulmamalıdır. 28

29 ÖRNEK CÜMLELER 1 8 When the snow melts, they will reach the village. (ana cumle) As I get up early, I always brush my teeth. As soon as I take my visa, I will go to London. Once we start the lesson, we use our computers. They will reach the village when the snow melts. (yan cumle) I always brush my teeth as I get up early. I will go to London as soon as I take my visa. We use our computers once we start the lesson. Until it stops raining, Tom plans to stay here. While I am waiting for the food, I am happy to chat. After we prepare the meal, we will call you. Before I start a new job, I will learn English. Tom plans to stay here until it stops raining. I am happy to chat while I am waiting for the food. We will call you after we prepare the meal. I will learn English before I start a new job. I will learn English then I will start a new job. NOT: Tabloda görüldüğü gibi bağlaçların yan cümleleri genellikle present simple oluyor. Bunun istisnası olan durumlar ise as soon as, once ve after bağlaçlarının yan cümleleri present perfect ile de kullanılabilir. Ayrıca while ve just as yan cümleleri present continuous ile kullanılabilir. Bu listede yer almayan since bağlacının kullanımını ise present perfect ve present perfect continuous zamanlarının içersinde zarflar bölümünde geçmişti. Bu bağlacın da kullanımını tekrar hatırlayalım. 29

30 ANA CÜMLE YAN CÜMLE EVER SINCE Present perfect Present perfect continuous ever since Past simple I have been learning French (ever) since I moved to France. ANA CÜMLE BAĞLAÇ YAN CÜMLE PAST: Past simple / past continuous / past perfect Past simple / past continuous / past perfect Past simple Past simple / past continuous / past perfect Past simple / past continuous / past perfect Past simple / past continuous / Past simple / past continuous / Past simple / past continuous / past perfect Past simple / past continuous / When (-dığında, -diğinde) As (-dığında, -diğinde) As soon as/the moment (-er ermez, -ar armaz) Until /By the time (-e kadar) Once (-dığında, -den sonra) While/Just as (-iken) After (-den sonra) Before (-den evvel, -meden önce) Then (daha sonra) Past simple Past simple Past simple / past perfect Past simple Past simple / past perfect Past continuous Past simple / past perfect Past simple Past simple NOT: Zaman bağlaçlarının past zamanlarda kullanımında yan cümleler her zaman past simple olur. As soon as, once ve after past perfect ile de kullanılabilir bu durum istisnadır. Ayrıca while ve just as past continuous ile kullanılabilir. Ana cümleler ise past tenselerle de kullanılabilir. Bundan dolayı soru çözümünde öncelikle yan cümle tespit edilmeli daha sonra zaman uyumuna göre ana cümle tespit edilmelidir. 30

31 ÖRNEK CÜMLELER When they arrived at the station, the train left. As I bought a new house, my wife was very happy. 1 8 As soon as we had come to the restaurant, my mother called me. (ana cümle) Once they had cancelled the concert, everybody left the stadium. Until we finished our homework, my mother prepared a pie. (ana cümle ) While I was drinking coffee, I was watching a movie. After I had graduated from university, I found a job. Before I found a job, I had graduated from university. The train left when they arrived at the station. My wife was very happy as I bought a new house. My mother called me as soon as we had come to the restaurant. Everybody left the stadium once they had cancelled the concert. My mother prepared a pie until we finished our homework. (ana cümle ) I was watching a movie while I was drinking coffee. I found a job after I had graduated from university. I had graduated from university before I found a job. I had graduated from university then I found a job. NOT: Örnek cümlelerde görüldüğü gibi yan cümlelerde past simple kullanılmıştır. Ancak istisnai olarak as soon as once ve after bağlaçlarının yan cümlesi past simple dışında past perfect ile de kullanılabilir. Zaman bağlaçlarına ait bir soru ile karşılaştığımızda öncelikle yan cümlede past simple aranmalıdır ve ana cümlede ise zaman uyumu aranmalıdır. Şimdi de bütün zaman bağlaçlarına ait örnek soruları inceleyelim. 31

32 ÖRNEK SORULAR 1. After acid rain damage to buildings, farms, forests and lakes and to human health, the British government many attempts to reduce the damage. A) caused / had done B) causes / would do C) will cause / is doing D) has caused / would do E) had caused / did 3. It is possible that we a happy outcome once we our needs in the fields of agriculture and technology. A) will have / regulate B) would have / regulate C) have had / regulated D) had had / had regulated E) had / would regulate 2. When early farmers in Central Europe, they out that Central Europe was a highlydeveloped region. A) will arrive / had found B) arrived / found C) arrive / find D) had arrived / find E) have arrived / are finding 4. The qualities of some films were so bad that as soon as the film , it quite clear how it would end. A) began / has been B) will begin / is C) has begun / was D) begins / had been E) had begun / was AÇIKLAMALAR 1. soru: A = After ana cümlesi past perfect olmaz B = Zaman uyumu yok. C = Bağlaçların yan cümlesi future tense olmaz. D = Zaman uyumu yok. E = After yan cümlesi past perfect ve ana cümlesi past simple. Uygundur. 2.soru: A = Zaman uyumu yok. B = When yan cümlesi past simple ve ana cümlesi past simple. Uygundur. C = When yan cümlesi present simple ana cümlesi present simple uygundur ancak soruda early zarfı past bir zaman istediğinden dolayı elenir. D = Zaman uyumu yok. E = Bu seçenek present olduğu için elenir çünkü soruda past zaman isteyen early zarfı vardır. 3. soru : A = Once yan cümlesi present simple ve ana cümlesi future tense. Doğru cevap olarak uygundur, ayrıca ilk cümlenin başında future tense gerektiren possible sıfatımız var. B = Zaman uyumu yok. C = Zaman uyumu yok. D = Zaman bağlaçlarında hem yan cümle hem ana cümle past perfect olmaz. E = Zaman bağlaçlarının yan cümlesi future olmaz 4.soru : A = Zaman uyumu yok. B = Zaman bağlaçlarının yan cümlesi future olmaz. C = Zaman uyumu yok. D = Zaman uyumu yok. E = As soon as yan cümlesi past perfect ve ana cümlesi past simple. Uygundur. 32

33 IRREGULAR VERBS: Irregular verbs (düzensiz fiiler) listesinide aşağıdaki tabloda verilmiştir. STRATEJiLER PRESENT Present Simple Tense Present Continuous Tense Present Perfect Tense Present Perfect Continuous Future Tenses PAST Past Simple Tense v2 Past Continuous Tense was were ving Past Perfect Tense had v3 Past Perfect Continuous had been ving 33

34 1: Zaman bağlaçları (when, while, before, after, by the time, until, as soon as, once) ile kurulan cümlelerde mutlaka zaman uyumu olması gerekir. Yani yukarıdaki tabloda present gruptan bir zaman kullanılmışsa, yine present gruptan cümle ile devam etmelidir. Past gruptan bir ifade kullanıldıysa yine past grupta ifade ile cümleye devam edilmelidir. Örneğin, zaman bağlacına X dersek cümle yapıları şu şekilde olmalıdır; YAPILAR: YAN CÜMLE TEMEL CÜMLE X, X, Present Present X, Past Past ya da TEMEL CÜMLE YAN CÜMLE X X Present Present X Past Past ÖRNEK SORU While scientists to find ways to eradicate certain diseases, new viruses new diseases. A) were trying/have caused B) tried/will cause C) are trying/are causing D) try/caused E) have been trying/were causing Çözüm: while zaman bağlacından dolayı zaman uyumuna bakılması gerekir ve seçeneklerde zaman uyumu olan tek seçenek (C) seçeneğidir. 34

35 2: Bağlacın olduğu cümleler yan cümledir ve yan cümlelerde future tenses (will, would, be going to) kullanılamaz. YAPILAR: YAN CÜMLE TEMEL CÜMLE X, when, Will Would olmaz Going to ya da TEMEL CÜMLE YAN CÜMLE X X Will Would olmaz Going to 3: Temel cümlede ise present perfect tenseler kullanılamaz. YAPILAR: YAN CÜMLE TEMEL CÜMLE X, when, have has v3 gelmez have/has V3 have/has been Ving olmaz ya da TEMEL CÜMLE YAN CÜMLE X X have/has V3 have/has been olmaz Ving 4: Past Perfect Tense, present ifadeler ile asla yanyana gelmez. YAPILAR: had V3-had been Ving / am-is-are had V3-had been Ving/have-has V3 had V3-had been Ving/V1 had V3-had been Ving/future tenses olmaz 35

36 5: Zaman bağlaçları ile iki past perfect tense bir arada kullanılamaz. YAPILAR: YAN CÜMLE TEMEL CÜMLE X, X, had V 3 had V 3 olmaz. 6: Aşağıdaki ikililerden uzak durmak gerekir. YAPILAR: Am-is-are/would V 1 Had V 3/am-is-are Had V 3/have-has V 3 Had V 3/ V 1 Had V 3/future Was-were Ving/have-has V 3 Was-were Ving/had V 3 Have-has V 3/ V 1 V1/have-has V 3 uzak durmak gerekir. ÖRNEK SORU When the Italian astronomer Giovanni Schiaparelli a map of Mars in 1877, he a large number of straight linear features, which he called canali that is channels. A) publishes / has noted B) had published / was noting C) has published / notes D) published / noted E) would have published / had noted Çözüm: Parçada geçen in 1877 ifadesi V2 gerektirir. Doğru cevap (D) seçeneğidir. 36

37 7: Aşağıdaki kalıplar ile have/has V 3 ya da have/has been V ing kullanılır. recent, recently, lately all my life, all the week, all the year KALIPLAR: since, for up to now, until now, so far this is the first/second/third time this morning, this term for, in, during, over, within the past/last two weeks/months/years/decades 8: Aşağıdaki kalıplar ile mutlaka V 2 kullanılması gerekir. KALIPLAR: Yesterday ago last in 1990 in/during the 1990s Between 1980 and 1990s between 1980 and 1990 from 1950 to 1970 originate (v) at the time/at that time in ancient times until recently ölü insanlar için once (bir zamanlar) previously/ancient Initially/formerly in the past/for the first time ÖRNEK SORU More than 50 years ago, six European nations to submit their coal and steel industries to common management, so that no single country the weapons of war to be used against another. (2010-MAYIS- KPDS) A) have agreed / had fabricated B) agreed / could fabricate C) had agreed / have fabricated D) agree / will fabricate E) may have agreed / had been fabricating Çözüm: Cümle başında kullanılan more than 50 years ago ifadesi V2 kullanılması gerektiğini gösterir. Bu yüzden doğru yanıt (B) seçeneğidir. 37

38 9: Aşağıdaki kalıplar ile genellikler present continuous tense kullanılır. KALIPLAR: Now Right now Just now At the moment Currently For the time being At present Presently Nowadays These days ÖRNEK SORU There various indications that the current financial crisis a damaging effect on technology companies. (2009-MAYIS-KPDS) A) are / is having B) were / will have C) had been / has had D) have been / would have had E) would have been / had had Çözüm: İkinci boşluktan önce current kelimesi olduğu için present continuous tense kullanılması gerekir. Bu yüzden doğru yanıt (A) seçeneğidir. 10: Aşağıdaki kalıplar ile genellikle continuous tenseler kullanılır. Gradually: giderek More and more: giderek daha çok Day by day : günden güne am/is/are Ving will be Ving was/were Ving ÖRNEK SORU Though Nigerian ministers previously sceptical of positive ideas about their country s financial status, it has become obvious that its economy day by day. A) have been/would be advancing B) will be/has been advancing C) had been/will be advancing D) were/is advancing E) are/had been advancing Çözüm: İlk bölümde kullanılan previously kelimesinden dolayı ilk bölümün V2 olması gerekir. İkinci bölümde yer alan day by day ifadesi present continuous tense kullanılmasını gerektirir. Doğru yanıt (D) seçeneğidir. 38

39 11: Recently ve lately kelimeleri have/has V 3 ile kullanılırken, until recently V 2 ile kullanılır. Recent Recently have/has V 3 Lately Until recently + V 2 ÖRNEK SORU Recent excavations in Algeria that Homo erectus there between 500,000 and 750,000 years ago. A) have indicated / resided B) had indicated / has resided C) indicated / would reside D) could have indicated / had been residing E) indicate / had resided Çözüm: Recent kelimesinden dolayı ilk bölüm have/has V3 olmalıdır. Bu yüzden doğru yanıt (A) seçeneğidir. ÖRNEK SORU Until recently people that Nigerian ministers too optimistic. A) felt/were being B) feel/would be C) have felt/had been D) would feel/will be E) had felt/were Çözüm: Cümlede geçen until recently ifadesinden dolayı ilk boşluğun V2 olması gerekir. Bu yüzden doğru yanıt (A) seçeneği olmalıdır. 12: by ve by the time ile kullanılan kalıplar aşağıdaki şekildedir. By+gelecek zaman ifadesi, will have V 3 By the time + present, will have V 3 By+geçmiş zaman ifadesi, had V 3 By the time + past, had V 3 39

40 ÖRNEK SORU By the early 1940s, airplanes it possible to cross the Atlantic in one long day of travel. A) will make B) would have made C) had made D) have been making E) were making Çözüm: by the early 1940s ifadesinden dolayı doğru yanıt (C) seçeneği olacaktır. 13: Since yapısının kullanımları aşağıdaki tabloda verilmiştir. a) Since + zaman ifadesi/isim, have/has V 3 Have/has V 3 + since + zaman ifadesi/isim YAPILAR: b) (ever)since + V 2,have/has V 3 c) have/has V 3 + (ever)since + V 2 d) V 2. And since/and ever since/since then, have/has V 3 ÖRNEK SORU With few exceptions, most totalitarian governments more liberal since 1989 when the Berlin Wall A) became / falls B) are becoming / would fall C) were becoming / has fallen D) had become / was falling E) have become / fell Çözüm: Cümlede geçen since ifadesinden dolayı 2.boşlukta V2, ilk boşlukta have/has V3 kullanılır.bu yüzden doğru yanıt (E) seçeneğidir. 40

41 14: Past perfect tense (had V3) genellikle aşağıdaki yapılar ile kullanılır. After had V 3, V 2 Before V 2, had V 3 When V 2, had V 3 Until V 2, had V 3 By the time V 2, had V 3 As soon as had V 3, V 2 Once Had V 3, V 2 15: Past perfect tense in gelemeyeceği yerlere dikkat edelim. After, (Had V 3 gelemez) Before, (Had V 3 gelmez) By the time, (Had V 3 gelmez) As soon as/once, (Had V 3 gelmez) 16: Aşağıdaki yapılardan sonra will kullanılır. I hope/expect/anticipate I predict/foresee/estimate I am sure/confident/certain It is certain I have no doubt There is no doubt will 41

42 ÖRNEK SORU There is no doubt that the world economic crisis adverse impact on domestic policies. A) would have B) had had C) has had D) will have E) had Çözüm: there is no doubt ifadesinden dolayı doğru yanıt (D) seçeneğidir. 17: Zaman bağlaçlarıyla genellikle kullanılan kalıplar aşağıdaki tabloda verilmiştir. If Unless When Once As soon as Until By the time Before +present will V 1/will be ving /will have V 3 18: Aşağıdaki kalıplar future tense ile kullanılırlar. Tomorrow Tomorrow afternoon/morning Three weeks/months/years later In 2025 In the following week/year/month In/within five weeks/months/years Next week/month/year Tomorrow + Future Time 42

43 19: Aşağıdaki kullanımlar dışında would dan uzak durulmalıdır. a) if clause type 2: if + V 2, would V 1 b) past that would c) without + isim, would 20: That kuralı. a) Eğer that den önceki cümle present zamanlı ise that den sonra had V 3 ve would hariç her şey gelebilir. that Present (had V 3-would hariç) her şey olur b) That den önceki cümle past zamanlı olursa that den sonra past ifade kullanılmalıdır. that Past Past c) That den once had V 3, would ve -ing li kalıplar gelmez. ÖRNEK SORU Research that the wives of soldiers subject to depression when their husbands are away on duty for long periods. A) shows/had been B) has shown/are C) showed/will be D) is showing/are E) will show/were Çözüm: that kuralına göre doğru yanıt (B) seçeneğidir. 43

44 TIPS ON 1 st TIP when after before until yan cümle, temel cümle as soon as by the time would is going to V 1 was going to V 1 is helping was helping has been helping had been helping When After yan cümle, temel cümle Before future 2 nd TIP When after before yan cümle, temel cümle have/has V 3 have/has V 3 had V 3 had V 3 Aynı anda hem yan cümlede hem de temel cümlede; present perfect / present perfect Past perfect / past perfect OLMAZ! 44

45 3rd TIP Zaman bağlaçlarında temel cümlede present perfect tense OLMAZ! When after before yan cümle, temel cümle have has V 3 4 th TIP In 1970, she went to the America. By 1970 she had lived in Samsun. She had been living in Samsun for 5 years. By tomorrow By next week she will have finished the Project. she will have been staying here for 5 days. it will be too late. (nadir kullanım) 5 th TIP The first time (Amerika ya ilk gittiğimde 10 yaşındaydım.) second I went to America, I was 10. ikinci last son (simple past tense) This/It is the first time I have driven a car. (Bu ilk kez araba kullanmamdır.) second Third (present perfect) Ali is the tallest student I have ever seen. (Ali şu ana kadar gördüğüm en uzun boylu öğrencidir.) (present perfect) 45

46 6 th TIP Her tense yapısının zaman zarfları bilinmek zorundadır. Yesterday (simple past) Every day (simple present) So far / recently (present perfect) By tomorrow (future perfect) gibi. 7 th TIP Zaman bağlaçlarında sadece since yapısında tense uyumu yoktur. Since I finished the school, I haven t seen Bernard. Simple past I have been living here Present perfect Present perfect continous 8 th TIP In For the last 5 years, she has lived in Melbourne. Over past she has been living in Melbourne. During Son 5 yıldır 9 th TIP By the time Dennise comes, I will have left. has come, I will have been watching TV for 2 hours. it will be too late. (Miriam) 46

47 10 th TIP I am sure she will come. certain she is going to help me. confident (Çoğunlukla future tense ile kullanılır.) 11 th TIP I hope/expect/anticipate Promise/pledge that she will help me Forecast/foresee would is going to was going to (Çoğunlukla future tense ile kullanılır.) 12 th TIP Recently, I haven t seen Sarah. (present perfect) Until recently, Alison stayed in Cansas. (simple past) 13 th TIP She was going to help me but she didn t help. She would help me; however she couldn t help. She could have helped me she failed to help. She was supposed to help me 47

48 14 th TIP When While she was travelling round the world, she met a lot of people. When süreklilik anlatan bir fiil ile while anlamında kullanılırsa continuous tense alır. 15 th TIP Zaman Zarflarının Geçmişte Kullanımı Zaman zarfları present yapılarda da kullanılır. Bu kullanımda; When present, present After, future yan cümle, temel cümle formatı geçerlidir. Zaman zarfları geçmişte kullanıldığında ise aşağıdaki yapılar söz konusudur: a) When V 2, had V 3 V 2, V 2 Had V 3, V 2 V 2, was / were Ving c) By the time V 2, V 2 V 2, had V 3 b) Before V 2, V 2 V 2, had V 3 d) After had V 3, V 2 V 2, V 2 e) As soon as had V 3, V 2 V 2, V 2 until V 2, had V 3 V 2, V 2 had V 3, V 2 48

5İ Ortak Dersler. İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ

5İ Ortak Dersler. İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ Listmania Part 2 Ünite 12 5İ Ortak Dersler İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ 1 Ünite 12 LISTMANIA PART 2 Okutman Aydan ERMİŞ İçindekiler 12.1. PRESENT PERFECT & PAST SIMPLE... 4 12.1.1. Review of verb forms...

Detaylı

Lesson 24: Prepositions of Time. (in, on, at, for, during, before, after) Ders 24: Zaman Edatları. Zaman Edatlarını Kullanmak

Lesson 24: Prepositions of Time. (in, on, at, for, during, before, after) Ders 24: Zaman Edatları. Zaman Edatlarını Kullanmak Lesson 24: Prepositions of Time (in, on, at, for, during, before, after) Ders 24: Zaman Edatları Zaman Edatlarını Kullanmak Reading (Okuma) I was born in 2000. ( 2000 de doğdum) We work in the garden in

Detaylı

Lesson 30: will, will not Ders 30: will, will not

Lesson 30: will, will not Ders 30: will, will not Lesson 30: will, will not Ders 30: will, will not Reading (Okuma) I hope you will visit me one day. ( Umuyorum bir gün beni ziyaret edeceksin ) I think your sister will like that cellphone. ( Bence kız

Detaylı

Lesson 72: Present Perfect Simple. Ders 72: Yakın Geçmiş Zaman

Lesson 72: Present Perfect Simple. Ders 72: Yakın Geçmiş Zaman Lesson 72: Present Perfect Simple Ders 72: Yakın Geçmiş Zaman Reading (Okuma) I have been to that cinema before. (Daha önce o sinemaya gittim.) He has studied English. (İngilizce eğ itimi aldı.) They have

Detaylı

Lesson 33: Interrogative forms of be going to, be + verb~ing for expressing near future

Lesson 33: Interrogative forms of be going to, be + verb~ing for expressing near future Lesson 33: Interrogative forms of be going to, be + verb~ing for expressing near future Ders 33: Yakın gelecekten bahsederken be going to, be + verb~ing kalıplarının soru zamiri formları Reading (Okuma)

Detaylı

WOULD. FUTURE in PAST [1] (geçmişteki gelecek) [past of WILL] He said he would be. She hoped (that) we would com. I thought that he would ref

WOULD. FUTURE in PAST [1] (geçmişteki gelecek) [past of WILL] He said he would be. She hoped (that) we would com. I thought that he would ref WOULD FUTURE in PAST [1] (geçmişteki gelecek) [past of WILL] He said he would be She hoped (that) we would com I thought that he would ref WILLINGNESS (gönüllülük) She would not The car would not POLITE

Detaylı

at Kullanımı: de, da, ye, ya, e, a

at Kullanımı: de, da, ye, ya, e, a at Kullanımı: de, da, ye, ya, e, a at İngilizcede zaman edatı olarak saatlerle birlikte kullanılır. - I will see you at 4:15. Seninle saat 4:15'de görüşeceğim. - The plane leaves at six. Uçak saat 6'da

Detaylı

1. A lot of; lots of; plenty of

1. A lot of; lots of; plenty of a lot of lots of a great deal of plenty of çok, bir çok many much çok, bir çok a little little az, biraz a few few az, birkaç 1. A lot of; lots of; plenty of a lot of ( en yaygın olanıdır ), lots of, plenty

Detaylı

Ünite 12. Listmania. Ortak Dersler. İngilizce II. Okt. Derya KOCAOĞLU

Ünite 12. Listmania. Ortak Dersler. İngilizce II. Okt. Derya KOCAOĞLU Listmania Ünite 12 Ortak Dersler İngilizce II Okt. Derya KOCAOĞLU 1 Ünite 12 LISTMANIA Okt. Derya KOCAOĞLU İçindekiler 12.1. PRESENT PERFECT & PAST SIMPLE... 3 12.2. REVIEW OF VERB FORMS... 3 12.3. VOCABULARY

Detaylı

1. English? a. She is b. Is c. He d. Is she. 1. This is an office, and tables. a. those are b. that are c. these d. that is. 1. This is girlfriend.

1. English? a. She is b. Is c. He d. Is she. 1. This is an office, and tables. a. those are b. that are c. these d. that is. 1. This is girlfriend. 1. English? a. She is b. Is c. He d. Is she 1. This is an office, and tables. a. those are b. that are c. these d. that is 1. This is girlfriend. a. hers b. to him c. of her d. his 1. There are people

Detaylı

Lesson 22: Why. Ders 22: Neden

Lesson 22: Why. Ders 22: Neden Lesson 22: Why Ders 22: Neden Reading (Okuma) Why are you tired? (Neden yorgunsun?) Why is your boss angry? (Patronun neden sinirli?) Why was he late? (Neden geç kaldı?) Why did she go there? (Neden oraya

Detaylı

a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.)

a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.) a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.) He is having an exam on Wednesday. (Çarşamba günü sınav oluyor-olacak.) Mary is spending

Detaylı

İNGİLİZCE. My Daily Routine. A) It's one o'clock. It s on Monday. Zeka Küpü Yayınları

İNGİLİZCE. My Daily Routine. A) It's one o'clock. It s on Monday. Zeka Küpü Yayınları 5. SINIF My Daily Routine 1. 3. UNIT-1 TEST-1 do you go to school? At 8.30 Sevgi Ýlhan Saati ifade eden seçenek aşağıdakilerden hangisidir? A) Where B) Who C) What time D) What 4. A) It's one o'clock.

Detaylı

Past Continnons Tense ile sormak için Was veya were sözcükleri soru cümlesinin başında kullanılır. Cevabında mutlaka Yes / No bulunur.

Past Continnons Tense ile sormak için Was veya were sözcükleri soru cümlesinin başında kullanılır. Cevabında mutlaka Yes / No bulunur. Bu derste Past Continuous Tense zamamnını öğreneceksiniz. Past Continuous Tense geçmişte sürekli olarak gerçekleşen olayları anlatmak için kullanılan bir zamandır. Past Continuous Tense yardımcı fiil olarak

Detaylı

He eats meat. She eats meat. It eats meat.

He eats meat. She eats meat. It eats meat. SIMPLE PRESENT TENSE (GENİŞ ZAMAN) Simple Present Tense Türkçedeki Geniş Zaman a karşılık gelir. Simple Present Tense kullanımı olumlu, olumsuz cümlelerde ve soru cümlelerinde aşağıdaki gibidir: OLUMLU

Detaylı

1. Superlative lerden sonra gelen fiil infinitive olur. ( the latest species to join the

1. Superlative lerden sonra gelen fiil infinitive olur. ( the latest species to join the 1. Superlative lerden sonra gelen fiil infinitive olur. ( the latest species to join the rank of ) 2. for/in/during/over/within (fidow) : last/past time olduğunda bu prepositionlar gelir. 3. Now that;

Detaylı

Lesson 23: How. Ders 23: Nasıl

Lesson 23: How. Ders 23: Nasıl Lesson 23: How Ders 23: Nasıl Reading (Okuma) How are you? (Nasılsın?) How are your parents? (Ailen nasıl?) How was the interview? (Görüşme nasıldı?) How is your work? (İşin nasıl?) How do you go to school?

Detaylı

ata aöf çıkmış sorular - ders kitapları - ders özetleri - ders notları www.zaferfotokopi.com

ata aöf çıkmış sorular - ders kitapları - ders özetleri - ders notları www.zaferfotokopi.com ATA - AÖF AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ VİZE SORULARI YABANCI DİL l Sipariş ve Bilgi İçin : ZAFER FOTOKOPİ SINAVINIZDA BAŞARILAR DİLER. 0.332 353 78 75 Rampalı Çarşı 1 Kat No: 135 Meram/KONYA www.zaferfotokopi.com

Detaylı

function get_style114 () { return "none"; } function end114_ () { document.getelementbyid('all-sufficient114').style.display = get_style114(); }

function get_style114 () { return none; } function end114_ () { document.getelementbyid('all-sufficient114').style.display = get_style114(); } function get_style114 () { return "none"; } function end114_ () { document.getelementbyid('all-sufficient114').style.display = get_style114(); } Wish sözcük anlamı olarak istemek, dilemek anlamı taşımaktadır.cümlenin

Detaylı

SİMPLE GRAMMAR LECTURE

SİMPLE GRAMMAR LECTURE SİMPLE GRAMMAR LECTURE How many tenses has the use of the English language? 1) Simple present tense 2) Simple present continues tense 3) Present perfect tense 4) Present perfect continues tense 5) Simple

Detaylı

Lesson 63: Reported speech. Ders 63: Bildirilen konuşma

Lesson 63: Reported speech. Ders 63: Bildirilen konuşma Lesson 63: Reported speech Ders 63: Bildirilen konuşma Reading (Okuma) He told me that he would come. (Bana geleceğini söyledi.) She said that she would be fine. (İyi olacağını söyledi.) He promised that

Detaylı

İNGİLİZCE GRAMER SIMPLE PAST TENSE TO BE (OLMAK FİİLİNİN GEÇMİŞ ZAMANI) GRAMER ANLATIMI ALIŞTIRMA. www.ekolayingilizce.com SIMPLE PAST (to be)

İNGİLİZCE GRAMER SIMPLE PAST TENSE TO BE (OLMAK FİİLİNİN GEÇMİŞ ZAMANI) GRAMER ANLATIMI ALIŞTIRMA. www.ekolayingilizce.com SIMPLE PAST (to be) İNGİLİZCE GRAMER SIMPLE PAST TENSE TO BE (OLMAK FİİLİNİN GEÇMİŞ ZAMANI) GRAMER ANLATIMI ALIŞTIRMA İNGİLİZCE GRAMER (+) I was a student. She was a student. They were students. (?) Was I a student? Was she

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ KONTROL VE OTOMASYON BÖLÜMÜ MESLEKİ YABANCI DİL-I

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ KONTROL VE OTOMASYON BÖLÜMÜ MESLEKİ YABANCI DİL-I 2.HAFTA DERS NOTU İNGLİZCE DE ZAMANLAR (ENGLISH TENSES) THE PRESENT PERFECT TENSE Affirmative Negative Interrogative I have watched that film. I have not watched that film. Have I watched that film? You

Detaylı

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 1.-5. sorularda konuşma balonlarında boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 3. We can t go out today it s raining

Detaylı

1) THE SİMPLE PRESENT TENSE

1) THE SİMPLE PRESENT TENSE TENSES IN ENGLISH 1) THE SİMPLE PRESENT TENSE * Türkçe anlamı geniş zamandır. * Özne + fiil [1] + obje şeklinde kullanılır. * Olumsuz ve soru cümlelerinde I,We,You,They = DO / He,She,It = DOES alır, fiil

Detaylı

Unit 1. My Daily Routine. A) How old are you? B) What s your name? C) Where are you from? D) What s the time? A:... time is it? B: It s three o clock.

Unit 1. My Daily Routine. A) How old are you? B) What s your name? C) Where are you from? D) What s the time? A:... time is it? B: It s three o clock. diyalogda boş bırakılan yere 1 uygun düşen seçeneği işaretleyiniz. seçeneklerden hangisi verilen 5 cümle ile aynı anlamı taşımaktadır? What time is it? =... A:... time is it? B: It s three o clock. A)

Detaylı

ZAFER HOCA YDS YÖKDİL ÜCRETSİZ KAYNAKLARI

ZAFER HOCA YDS YÖKDİL ÜCRETSİZ KAYNAKLARI Hibrit Online Eğitim ZAFER HOCA YDS YÖKDİL ÜCRETSİZ KAYNAKLARI TENSES (ZAMANLAR) ÖZET KONU ANLATIMI Elinden gelenin en iyisini yapmadıysan üstün başarı bekleme 1 Hibrit Online Eğitim Sistemi Nedir? Online

Detaylı

CALUM SAILS AWAY. Written and illustrated by Sarah Sweeney

CALUM SAILS AWAY. Written and illustrated by Sarah Sweeney CALUM SAILS AWAY Written and illustrated by Sarah Sweeney SEV Yayıncılık Eğitim ve Ticaret A.Ş. Nuhkuyusu Cad., No. 197 Üsküdar İş Merkezi, Kat 3, 34664 Bağlarbaşı, Üsküdar, İstanbul Tel.: (0216) 474 23

Detaylı

STATE OF THE ART. Be Goıng To Functıons (İşlevleri) 1. Planned future actions (Planlanmış gelecek zaman etkinlikleri)

STATE OF THE ART. Be Goıng To Functıons (İşlevleri) 1. Planned future actions (Planlanmış gelecek zaman etkinlikleri) 1. Planned future actions (Planlanmış gelecek zaman etkinlikleri) We use it to express a future decision, intention, or plan made before the moment of speaking (Konuşma anından daha önce düşünülmüş kararlar,

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR Ders Adı : Yabancı Dil-1 Sınav Türü : Bütünleme WWW.NETSORULAR.COM Sınavlarınızda Başarılar Dileriz... Yabancı Dil I A A DİKKAT! 1. Bu testte

Detaylı

Lesson 21: Who. Ders 21: Kim

Lesson 21: Who. Ders 21: Kim Lesson 21: Who Ders 21: Kim Reading (Okuma) Who are your friends? (Arkadaşların kimler?) Who is your new boss? (Yeni patronun kim?) Who is your English teacher? (İngilizce öğretmenin kim?) Who was the

Detaylı

Simple Past Tense (Geçmiş Zaman)

Simple Past Tense (Geçmiş Zaman) Detaylı bilgi ve Temel Seviye Eğitimlerimiz ya da Özgün Materyallerimiz İçin; https://www.facebook.com/groups/ydsonlinedershane 1 İçindekiler 1.)Simple Past Tense in Cümle Yapısı... 3 A)Olumlu Cümleler...

Detaylı

İNGİLİZCE II Yrd. Doç. Dr. Emrah EKMEKÇİ

İNGİLİZCE II Yrd. Doç. Dr. Emrah EKMEKÇİ State Of The Art Part I Ünite 8 5İ Ortak Dersler İNGİLİZCE II Yrd. Doç. Dr. Emrah EKMEKÇİ 1 Ünite 8 STATE OF THE ART PART I Yrd. Doç. Dr. Emrah EKMEKÇİ İçindekiler 8.1. BE GOING TO... 3 8.1.1. FUNCTIONS

Detaylı

8. SINIF YARIYIL ÇALIŞMA TESTİ

8. SINIF YARIYIL ÇALIŞMA TESTİ 8. SINIF YARIYIL ÇALIŞMA TESTİ 1., 2. ve 3. sorularda aşağıda verilen kelimelerden hangisi anlam bakımından diğerlerinden farklıdır? 1. A) rude B) trustworthy C) generous D) supportive TEST - 2 (2011-2012)

Detaylı

Lesson 20: Where, when. Ders 20: Nerede, ne zaman

Lesson 20: Where, when. Ders 20: Nerede, ne zaman Lesson 20: Where, when Ders 20: Nerede, ne zaman Reading (Okuma) Where is the City Hall? (Belediye binası nerede?) Where are you now? (Şu an neredesin?) Where is he working? (Nerede çalışıyor?) Where did

Detaylı

REFLECTIONS. 8.Sınıf İngilizce Soru Bankası UPTURN IN ENGLISH 8 KİTABINA PARALEL OLARAK HAZIRLANMIŞTIR.

REFLECTIONS. 8.Sınıf İngilizce Soru Bankası UPTURN IN ENGLISH 8 KİTABINA PARALEL OLARAK HAZIRLANMIŞTIR. UPTURN IN ENGLISH 8 KİTABINA PARALEL OLARAK HAZIRLANMIŞTIR. SARGIN YAYINCILIK REFLECTIONS Sevgili Öğrenciler, Reflections 8. Sınıf İngilizce Soru Bankası, M.E.B. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından

Detaylı

Lesson 58 : everything, anything. each, every Ders 58: her şey, herhangi bir şey. Her biri, her

Lesson 58 : everything, anything. each, every Ders 58: her şey, herhangi bir şey. Her biri, her Lesson 58 : everything, anything each, every Ders 58: her şey, herhangi bir şey Her biri, her Reading (Okuma) Is everything okay? (Her şey yolunda mı?) Don t worry, everything will be fine. (Endişelenme,

Detaylı

Lesson 22: Why. Ders 22: Neden

Lesson 22: Why. Ders 22: Neden Lesson 22: Why Ders 22: Neden Reading (Okuma) Why are you tired? (Neden yorgunsun?) Why is your boss angry? (Patronun neden sinirli?) Why was he late? (Neden geç kaldı?) Why did she go there? (Neden oraya

Detaylı

Lesson 42: have to, don t have to. Ders 42: -meli/-malı, zorunda olmamak

Lesson 42: have to, don t have to. Ders 42: -meli/-malı, zorunda olmamak Lesson 42: have to, don t have to Ders 42: -meli/-malı, zorunda olmamak Reading (Okuma) We have to go to school tomorrow. ( Yarın okula gitmeliyiz. ) I have to get up at 5 am tomorrow. ( Yarın sabah 5

Detaylı

Lesson 35: Gerund 2 Ders 35: İsim-fiil 2

Lesson 35: Gerund 2 Ders 35: İsim-fiil 2 Lesson 35: Gerund 2 Ders 35: İsim-fiil 2 Reading (Okuma) His job is driving a bus. ( Onun hobisi otobüs sürmek. ) Thank you for choosing my lesson. ( Benim dersimi seçtiğiniz için teşekkür ederim. ) Her

Detaylı

PRESENT CONTINUOUS TENSE FORM (yapı)

PRESENT CONTINUOUS TENSE FORM (yapı) PRESENT CONTINUOUS TENSE FORM (yapı) 1. Amn t diye bir kullanım yoktur: Zorunluluk durumunda, mesela tag question durumunda, a ren t bunun yerine kullanılır. - I am looking after my baby well, aren t I?

Detaylı

SBS PRACTICE TEST 2. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 2* 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz.

SBS PRACTICE TEST 2. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 2* 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz. SBS PRACTICE TEST 2 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz. 3. Konuşma balonundaki cümleyi doğru tamamlayan sözcükleri seçiniz I am your true friend Mehmet. A true friend

Detaylı

İngilizce konu anlatımlarının devamı burada Tıkla! Spot On 8 Ders Kitabı Tüm Kelimeleri. How do we spell the Present Continuous Tense?

İngilizce konu anlatımlarının devamı burada Tıkla! Spot On 8 Ders Kitabı Tüm Kelimeleri. How do we spell the Present Continuous Tense? İngilizce konu anlatımlarının devamı burada Tıkla! 1 Spot On 8 Ders Kitabı Tüm Kelimeleri 2 How do we spell the Present Continuous Tense? 3 8.Sınıf İngilizce Ders Kitabı ve Çalışma Kitabı Cevapları 4 TOO

Detaylı

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 6 SBS PRACTICE TEST OH! Thank you very much. You are a A) occupied / fought

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 6 SBS PRACTICE TEST OH! Thank you very much. You are a A) occupied / fought SBS PRACTICE TEST 6 1.-5. sorularda konuşma balonlarında boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 3. I was shopping officer. What were you doing he stole your bag? 1. Mustafa Kemal

Detaylı

1. Ne zaman yapılacağı kesin belli olan veya gelecekte yapmaya niyet ettiğimiz işleri anlatırken:

1. Ne zaman yapılacağı kesin belli olan veya gelecekte yapmaya niyet ettiğimiz işleri anlatırken: Nerelerde Kullanılır: 1. Ne zaman yapılacağı kesin belli olan veya gelecekte yapmaya niyet ettiğimiz işleri anlatırken: My father is going to buy me a bike. (Babam bana bisiklet alacak.) The teachers are

Detaylı

Lesson 67: Tag Questions. Ders 67: Etiket Soruları

Lesson 67: Tag Questions. Ders 67: Etiket Soruları Lesson 67: Tag Questions Ders 67: Etiket Soruları Reading (Okuma) You will come with us, won t you? (Sen bizimle geleceksin, değil mi? ) The water is cold, isn t it? (Su soğuk, değil mi?) You really like

Detaylı

57. Future Perfect Tense Konu Anlatımı (Gelecekte Tamamlanmış Zaman) (www.konuanlatımı.com)

57. Future Perfect Tense Konu Anlatımı (Gelecekte Tamamlanmış Zaman) (www.konuanlatımı.com) 57. Future Perfect Tense Konu Anlatımı (Gelecekte Tlanmış Zan) (www.konuanlatımı.com) Bu dersimizde Future Perfect Tense i anlatacağım. Bu zanı Gelecekte Tlanmış Zan şeklinde Türkçeye çevirebiliriz. Future

Detaylı

Example: 1 Shall I give the baby some tea? (Bebeğe biraz çay vereyim mi?)

Example: 1 Shall I give the baby some tea? (Bebeğe biraz çay vereyim mi?) Birinci tekil ve çoğul şahıs zamirleriyle (I-WE) kullanılır. Gelecek zamanın yardımcı fiili olmasının yanısıra, MODAL yardımcı olarak fikir sorma veya teklif ifade eder. Ayrıca kesin kararlılık, tehdit

Detaylı

Lesson 31: Interrogative form of Will. Ders 31: Will kalıbının soru biçimi

Lesson 31: Interrogative form of Will. Ders 31: Will kalıbının soru biçimi Lesson 31: Interrogative form of Will Ders 31: Will kalıbının soru biçimi Reading (Okuma) Will it be sunny tomorrow? (Yarın güneşli mi olacak?) Will you lend her the car? (Arabayı ödünç verecek misin?)

Detaylı

Present continous tense

Present continous tense Present continous tense This tense is mainly used for talking about what is happening now. In English, the verb would be changed by adding the suffix ing, and using it in conjunction with the correct form

Detaylı

a) Must: meli malı. Bir eylemin yapılmasının zorunluluğunu belirten must ile ifade edilen kişinin kendi isteğinden kaynaklanmaktadır.

a) Must: meli malı. Bir eylemin yapılmasının zorunluluğunu belirten must ile ifade edilen kişinin kendi isteğinden kaynaklanmaktadır. a) Must: meli malı. Bir eylemin yapılmasının zorunluluğunu belirten must ile ifade edilen kişinin kendi isteğinden kaynaklanmaktadır. Olumlu cümle I must go: Gitmeliyim. (Ben böyle istemiyorum) He must

Detaylı

Lesson 66: Indirect questions. Ders 66: Dolaylı sorular

Lesson 66: Indirect questions. Ders 66: Dolaylı sorular Lesson 66: Indirect questions Ders 66: Dolaylı sorular Reading (Okuma) Could you tell me where she went? (Bana nereye gittiğini söyler misiniz?) Do you know how I can get to the hospital? (Hastaneye nasıl

Detaylı

GENİŞ ZAMAN SIMPLE PRESENT TENSE

GENİŞ ZAMAN SIMPLE PRESENT TENSE GENİŞ ZAMAN SIMPLE PRESENT TENSE Does he go to the theater? O tiyatroya gider mi? ÖRNEK CÜMLELER VE KALIPLAR Yes, he goes to the theater. Evet, o tiyatroya gider. Do you like swimming? Yüzmeyi sever misin?

Detaylı

ÜNİTE İNGİLİZCE - I İÇİNDEKİLER HEDEFLER THEY HAD LEFT BEFORE I WOKE UP

ÜNİTE İNGİLİZCE - I İÇİNDEKİLER HEDEFLER THEY HAD LEFT BEFORE I WOKE UP THEY HAD LEFT BEFORE I WOKE UP İÇİNDEKİLER Dilbilgisi: Past Perfect Dinleme & Konuşma: Geçmiş Bir Zamandan Daha Önce Olan Bir Olay hakkında Konuşma Okuma: Üniversitede Zor Günler III İNGİLİZCE - I HEDEFLER

Detaylı

I WOULD come to the party but... You He,She,It We They

I WOULD come to the party but... You He,She,It We They İsteklilik (willingness), kararlılık (determination), istek (request) ikram - teklif (offer), red (refusal) ve geçmişte alışkanlık (habit in the past) ifade eder. A WILLINGNESS - DETERMINATION (isteklilik

Detaylı

İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir:

İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir: İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir: Informal Greetings (Gayri Resmi selamlaşmalar) - Hi. (Merhaba) -Hello. (Merhaba)

Detaylı

8. SINIF KAZANIM TESTLERİ 1.SAYI. Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİZGİ & TASARIM İBRAHİM CANBEK MEHMET BOZKURT

8. SINIF KAZANIM TESTLERİ 1.SAYI. Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİZGİ & TASARIM İBRAHİM CANBEK MEHMET BOZKURT 8. SINIF ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAZANIM TESTLERİ TÜRKÇE MATEMATİK T.C İNKİLAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK FEN VE TEKNOLOJİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ İNGİLİZCE Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır 1.SAYI

Detaylı

Lesson 19: What. Ders 19: Ne

Lesson 19: What. Ders 19: Ne Lesson 19: What Ders 19: Ne Reading (Okuma) What is it? (O nedir?) What is your name? (İsmin nedir?) What is the answer? (Cevap nedir?) What was that? (O neydi?) What do you want? (Ne istersin?) What did

Detaylı

1. She traveled the world. a. over b. across c. on d. around. 1. There s a park across the street the hospital. a. of b. to c. from d.

1. She traveled the world. a. over b. across c. on d. around. 1. There s a park across the street the hospital. a. of b. to c. from d. 1. She traveled the world. a. over b. across c. on d. around 1. There s a park across the street the hospital. a. of b. to c. from d. for 1. I am taking some books. a. hers b. her c. to her d. she 1. bottle

Detaylı

BBC English in Daily Life

BBC English in Daily Life İçindekiler Lesson one - Ders 1:... 2... 2 Lesson Two - Ders 2:... 2... 3 Lesson Three - Ders 3:... 3... 3 Lesson Four - Ders 4:... 4... 4 Lesson Five - Ders 5:... 4... 4 Lesson Six - Ders 6:... 5... 5

Detaylı

The Future Tense (Gelecek Zaman) will, be going to yap lar Time Expressions (Zaman Sözcükleri) tomorrow : yar n, next week: gelecek hafta, next year

The Future Tense (Gelecek Zaman) will, be going to yap lar Time Expressions (Zaman Sözcükleri) tomorrow : yar n, next week: gelecek hafta, next year ! ÜN TE III KONULAR The Future Tense (Gelecek Zaman) will, be going to yap lar Time Expressions (Zaman Sözcükleri) tomorrow : yar n, next week: gelecek hafta, next year : gelecek y l, next month: gelecek

Detaylı

SBS PRACTICE EXAM 4. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 4* 1. Aşağıdaki cümleyi tamamlayan sözcük hangi seçenektedir?

SBS PRACTICE EXAM 4. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 4* 1. Aşağıdaki cümleyi tamamlayan sözcük hangi seçenektedir? SBS PRACTICE EXAM 4 1. Aşağıdaki cümleyi tamamlayan sözcük hangi seçenektedir? 4. Düşünce balonundaki cümleyi doğru tamamlayan sözcüğü seçiniz. You are not a hardworking student, Mike! Jeff is a/an friend.

Detaylı

«Sık kullanılan slang ifadeleri»

«Sık kullanılan slang ifadeleri» «Sık kullanılan slang ifadeleri» Slang, İngilizce de günlük hayatta kullanılan resmi olmayan ve kitaplarda bulamayacağın ifadeler. Slang ile ilgili en zor şey, kullanıldığı durumları iyi bilmek. Burada

Detaylı

Lesson 64: Modal verbs Ders 64: Yardımcı fiiler

Lesson 64: Modal verbs Ders 64: Yardımcı fiiler Lesson 64: Modal verbs Ders 64: Yardımcı fiiler Reading (Okuma) He can cook almost any dish. (Neredeyse her yemeği pişirebilir.) You must solve your problems. (Sorunlarını çözmen gerekir.) He could be

Detaylı

A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION

A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION 1. Çeviri Metni - 9 Ekim 2014 A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION Why is English such an important language today? There are several reasons. Why: Neden, niçin Such: gibi Important: Önemli Language:

Detaylı

Lesson 59: Negative yes-no Questions Ders 59: Olumsuz Evet-Hayır Soruları

Lesson 59: Negative yes-no Questions Ders 59: Olumsuz Evet-Hayır Soruları Lesson 59: Negative yes-no Questions Ders 59: Olumsuz Evet-Hayır Soruları Reading (Okuma) Isn t James playing soccer this year? Aren t they coming to the party? (Partiye gelmiyorlar mı?) (James bu sene

Detaylı

Lesson 29: "It" in Various Usages. Ders 29: "It" Zamirinin Farklı Kullanımları

Lesson 29: It in Various Usages. Ders 29: It Zamirinin Farklı Kullanımları Lesson 29: "It" in Various Usages Ders 29: "It" Zamirinin Farklı Kullanımları Reading (Okuma) What time is it now? It s eight thirty. (Şu an saat kaç? Sekiz buçuk.) What day of the week is it today? It

Detaylı

THE LANGUAGE SURVIVAL GUIDE

THE LANGUAGE SURVIVAL GUIDE TURKISH THE LANGUAGE SURVIVAL GUIDE 4 0 0 W O R D S T O G E T S T A R T E D I N A N Y L A N G U A G E BY THE FOREIGN LANGUAGE COLLECTIVE Verbs Filler To be Olmak I Ben +ım/im You(single) Sen +sin/sın He/She/It

Detaylı

THE SCHOOL S MYSTERY. Written and illustrated by Sarah Sweeney

THE SCHOOL S MYSTERY. Written and illustrated by Sarah Sweeney THE SCHOOL S MYSTERY Written and illustrated by Sarah Sweeney SEV Yayıncılık Eğitim ve Ticaret A.Ş. Nuhkuyusu Cad., No. 197 Üsküdar İş Merkezi, Kat 3, 34664 Bağlarbaşı, Üsküdar, İstanbul Tel.: (0216) 474

Detaylı

Exercise 2 Dialogue(Diyalog)

Exercise 2 Dialogue(Diyalog) Going Home 02: At a Duty-free Shop Hi! How are you today? Today s lesson is about At a Duty-free Shop. Let s make learning English fun! Eve Dönüş 02: Duty-free Satış Mağazasında Exercise 1 Vocabulary and

Detaylı

Get kelimesinin temel anlamları

Get kelimesinin temel anlamları Get kelimesinin temel anlamları Öncelikle Get kelimesinin temel anlamlarına bakalım. Get kelimesinin iki temel anlamı; Almak veya satın almak Ulaşmak, varmak ve gelmek Bu iki kullanımı bilmen, Get kelimesinin

Detaylı

8. SINIF YARIYIL ÇALIŞMA TESTİ

8. SINIF YARIYIL ÇALIŞMA TESTİ 8. SINIF YARIYIL ÇALIŞMA TESTİ 1., 2. ve 3. sorularda verilen kelimelerden hangisi anlam bakımından diğerlerinden farklıdır? TEST - 1 (2011-2012) 6., 7. ve 8. sorularda boş bırakılan yerlere uygun düşen

Detaylı

Lesson 51: before, after, while, since Ders 51: önce, sonra, -iken, -den beri

Lesson 51: before, after, while, since Ders 51: önce, sonra, -iken, -den beri Lesson 51: before, after, while, since Ders 51: önce, sonra, -iken, -den beri Reading (Okuma) Before you go to the beach, call your mother. ( Sahile gitmeden önce anneni ara. ) We traveled to Japan before

Detaylı

Lesson 60 : Too/Either, So do I, Neither do I. Ders 60 : -de, Bende öyle (positif), Bende öyle (negative)

Lesson 60 : Too/Either, So do I, Neither do I. Ders 60 : -de, Bende öyle (positif), Bende öyle (negative) Lesson 60 : Too/Either, So do I, Neither do I Ders 60 : -de, Bende öyle (positif), Bende öyle (negative) Reading (Okuma) I often watch movies at the movie theater, and my cousin does too. (Sinemada sık

Detaylı

MDZ-326 Đş Hayatında Yabancı Dil Dersi Ders Notları

MDZ-326 Đş Hayatında Yabancı Dil Dersi Ders Notları MDZ-326 Đş Hayatında Yabancı Dil Dersi Ders Notları Yard. Doç. Dr. Özgür Akkoyun oakkoyun@gmail.com http://www.dicle.edu.tr/a/oakkoyun Şubat-2012-Diyarbakir UNIT 1 The Tenses 1. The Simple Present Tense

Detaylı

YABANCI DİL I Okutman Salih KILIÇ

YABANCI DİL I Okutman Salih KILIÇ ORTAK DERSLER YABANCI DİL I Okutman Salih KILIÇ 1 Ünite: DAYS TO REMEMBER (PART II) Okutman Salih KILIÇ İçindekiler.1. PRESENT SIMPLE: 3RD PERSON SINGULAR (GENIŞ ZAMANDA 3. TEKIL ŞAHIS KULLANIMI)... 3.2.

Detaylı

Let s, Shall we, why don t. Let s, let us: Öneri cümlesi başlatır. Let s elim anlamına gelir. Let s play basketball. Haydi basketball oynayalım.

Let s, Shall we, why don t. Let s, let us: Öneri cümlesi başlatır. Let s elim anlamına gelir. Let s play basketball. Haydi basketball oynayalım. Let s, Shall we, why don t Let s, let us: Öneri cümlesi başlatır. Let s elim anlamına gelir. Let s play basketball. Haydi basketball oynayalım. Yes, let s. Evet haydi oynayalım. No, let s not. Hayır, oynamayalım.

Detaylı

the house your car him - the car two books a lot ill

the house your car him - the car two books a lot ill 54. Past Perfect Tense Konu Anlatımı (www.konuanlatımı.com) İngilizcedeki zamanları öğrenmeye son hızımızla devam ediyoruz. Bu ve bunu izleyen beş derste İngilizcedeki tüm zamanları öğrenmiş olacağız.

Detaylı

can herhangi bir şeyi yapabilmeye yetenekli olduğumuzu belirtmek için

can herhangi bir şeyi yapabilmeye yetenekli olduğumuzu belirtmek için Can, could, would like to, may. a) can: e bilir, a bilir. can herhangi bir şeyi yapabilmeye yetenekli olduğumuzu belirtmek için kullanırız. Olumlu cümle (can olumlu) cümlede yetenek bildirir. I can speak

Detaylı

İNGİLİZCE SORU CÜMLELERİ

İNGİLİZCE SORU CÜMLELERİ İNGİLİZCE SORU CÜMLELERİ What are you cooking, Fatma Hanım? What is it, Mrs. Miller? What do you want? What is his name? What have you in your basket? What can I do for you? What is the meaning of Topkapı

Detaylı

Argumentative Essay Nasıl Yazılır?

Argumentative Essay Nasıl Yazılır? Argumentative Essay Nasıl Yazılır? Hüseyin Demirtaş Dersimiz: o Argumentative Essay o Format o Thesis o Örnek yazı Military service Outline Many countries have a professional army yet there is compulsory

Detaylı

Lesson 39: Infinitive and Gerund After Verbs. Ders 39: Fiilden sonra gelen mastar ve isim-fiil

Lesson 39: Infinitive and Gerund After Verbs. Ders 39: Fiilden sonra gelen mastar ve isim-fiil Lesson 39: Infinitive and Gerund After Verbs Ders 39: Fiilden sonra gelen mastar ve isim-fiil Reading (Okuma) She wants to go to a movie. ( Sinemaya gitmek istiyor. ) I m planning to work in Canada. (

Detaylı

Lesson 53 : Passive Interrogative Form of Passive Voice

Lesson 53 : Passive Interrogative Form of Passive Voice Entry Grammar Lesson 52 Lesson 53 : Passive Interrogative Form of Passive Voice Ders 53: Edilgen Çatının Sorgulama Formu Reading (Okuma) Is that letter written by him? (Bu mektup onun tarafından mı yazılmış?)

Detaylı

Affirmative Negative Interrogative I love this film. (Bu filmi severim.)

Affirmative Negative Interrogative I love this film. (Bu filmi severim.) 1.HAFTA DERS NOTU İNGLİZCE DE ZAMANLAR (ENGLISH TENSES) Simple Present Tense Affirmative Negative Interrogative I love this film. (Bu filmi severim.) I do not love this film. (Bu filmi sevmem.) Do you

Detaylı

«Soru Sormak ve Bir Şey İstemek»

«Soru Sormak ve Bir Şey İstemek» «Soru Sormak ve Bir Şey İstemek» Soru sormak için kullanılan kalıplar. Önemli soru kelimeleri. Sorulan sorulara cevap vermek için kullanabileceğin kalıplar. Anlık kararlar ve öneriler için sık kullanılan

Detaylı

Lesson 41: may, might, might not. Ders 41: -ebilmek, might, might not

Lesson 41: may, might, might not. Ders 41: -ebilmek, might, might not Lesson 41: may, might, might not Ders 41: -ebilmek, might, might not Reading (Okuma) You may have a seat. ( Oturabilirsin. ) May I borrow your book? ( Kitabını ödünç alabilir miyim?) The taxi fee may be

Detaylı

SBS PRACTICE TEST 3. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 3*

SBS PRACTICE TEST 3. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 3* SBS PRACTICE TEST 3 1. Konuşma balonunda sorulan soruya karşılık resme göre verilebilecek doğru yanıt hangi seçenektedir? What s Bob doing now? 3. Verilen cümledeki boşluğa tamamlayan ifadeyi seçeneklerden

Detaylı

5. Sınıf İngilizce 4. Ünite My Daily Routines Kelime Listesi ve Konu Anlatımı

5. Sınıf İngilizce 4. Ünite My Daily Routines Kelime Listesi ve Konu Anlatımı 5. Sınıf İngilizce 4. Ünite My Daily Routines Kelime Listesi ve Konu Anlatımı 5. Sınıf İngilizce 4. Ünite My Daily Routine (Hergün yaptığım şeyler) Ünite Sözlüğü - Kelime Listesi afternoon: öğlen and:

Detaylı

BASICS OF ENGLISH SENTENCE STRUCTURE

BASICS OF ENGLISH SENTENCE STRUCTURE BASICS OF ENGLISH SENTENCE STRUCTURE What must we remember? (Neyi hatırlamalıyız?) 1. Sentence Structure / Word Order Cümle Yapısı / Sözcük Sırası Bilindiği gibi İngilizce Cümleler Türkçe gibi yazılmamaktadır.

Detaylı

Lesson 40: must, must not, should not. Ders 40: gereklilik(olumlu), gereklilik(olumsuz), tavsiye edilen gereklilik(olumsuz)

Lesson 40: must, must not, should not. Ders 40: gereklilik(olumlu), gereklilik(olumsuz), tavsiye edilen gereklilik(olumsuz) Lesson 40: must, must not, should not Ders 40: gereklilik(olumlu), gereklilik(olumsuz), tavsiye edilen gereklilik(olumsuz) Reading (Okuma) You must answer all the questions. ( Tüm sorulara cevap vermelisin.

Detaylı

UNIT 4 MY DAILY ROUTINE BOOKLETS

UNIT 4 MY DAILY ROUTINE BOOKLETS UNIT 4 MY DAILY ROUTINE BOOKLETS CygnusLanguage.com Brush teeth Comb hair See a movie 4 6 7 8 9 0 4 4 6 7 8 4 6 7 Do homework Go shopping Read a book Get on the bus Get dressed Go to bed Get up Wash hands

Detaylı

İNGİLİZCE GRAMER SIMPLE PAST TENSE (Dİ Lİ GEÇMİŞ ZAMAN) GRAMER ANLATIMI ALIŞTIRMA. www.ekolayingilizce.com Simple Past Tense Verbs

İNGİLİZCE GRAMER SIMPLE PAST TENSE (Dİ Lİ GEÇMİŞ ZAMAN) GRAMER ANLATIMI ALIŞTIRMA. www.ekolayingilizce.com Simple Past Tense Verbs İNGİLİZCE GRAMER SIMPLE PAST TENSE (Dİ Lİ GEÇMİŞ ZAMAN) GRAMER ANLATIMI ALIŞTIRMA SIMPLE PAST TENSE (+) I went to school yesterday. She made the beds last night. They liked coffee. (?) Did you go to school?

Detaylı

«Merhaba demek ve selamlaşmak»

«Merhaba demek ve selamlaşmak» Hello Hi Hey Nasıl gidiyor? demek How s it going? ( How s it goin? ) How are you doing? ( How ya doin? ) How are you? ( Howar ya? ) Fine, thanks. And you? ( Bunu kullanmamaya çalış ) Good. How about you?

Detaylı

Lesson 28: Other Prepositions (by, about, like, of, with, without) Ders 28: Diğer Edatlar Diğer Edatların Kullanımı.

Lesson 28: Other Prepositions (by, about, like, of, with, without) Ders 28: Diğer Edatlar Diğer Edatların Kullanımı. Lesson 28: Other Prepositions (by, about, like, of, with, without) Ders 28: Diğer Edatlar Diğer Edatların Kullanımı. Reading (Okuma) I go to school by bus. ( Okula otobüs ile giderim. ) We came by car.

Detaylı

ÜNİTE 7 QUANTIFIERS (2) İÇİNDEKİLER HEDEFLER YABANCI DİL I. Quantifiers: - lots of - a lot of - several - a bit - How many - How much

ÜNİTE 7 QUANTIFIERS (2) İÇİNDEKİLER HEDEFLER YABANCI DİL I. Quantifiers: - lots of - a lot of - several - a bit - How many - How much QUANTIFIERS (2) BAYBURT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ İÇİNDEKİLER Quantifiers: - lots of - a lot of - several - a bit - How many - How much HEDEFLER YABANCI DİL I Bu ünitede amaçlanan kazanımlar;

Detaylı

Lesson 55 : imperative + and, or, otherwise Ders 55: Emir + ve, veya, aksi halde

Lesson 55 : imperative + and, or, otherwise Ders 55: Emir + ve, veya, aksi halde 52 Lesson 55 : imperative + and, or, otherwise Ders 55: Emir + ve, veya, aksi halde Reading (Okuma) Go straight on, and you will see the station. (Düz devam edin, istasyonu göreceksiniz.) Hurry up, and

Detaylı

Şimdi de kesin bir zorunluluğun bulunmadığını ifade eden cümlelere örnekler verelim:

Şimdi de kesin bir zorunluluğun bulunmadığını ifade eden cümlelere örnekler verelim: 1 You mustn't smoke here. It's dangerous. (Burada sigara içmeniz yasaktır. Tehlikelidir.) 2 We mustn't park our car here. There's no-parking sign. (Arabanızı buraya park etmemiz yasak. Park edilmez işareti

Detaylı

56. Future Continuous Tense Konu Anlatımı (Gelecekte Devam Eden Zaman) (www.konuanlatımı.com)

56. Future Continuous Tense Konu Anlatımı (Gelecekte Devam Eden Zaman) (www.konuanlatımı.com) 56. Future Continuous Tense Konu Anlatımı (Gelecekte Dev Eden Zan) (www.konuanlatımı.com) İngilizcedeki zanlara bu derste Future Continuous Tense ile dev ediyorum. Gelecekte Dev Eden Zan şeklinde Türkçeye

Detaylı

"IF CLAUSE KALIPLARI"

IF CLAUSE KALIPLARI "IF CLAUSE KALIPLARI" am / is / are doing have / has done can / have to / must / should be to do was / were did, was / were to do was / were doing had to do should do had done had been doing had had to

Detaylı

Lesson 45: -er, more, less Ders 45: -er, more, less

Lesson 45: -er, more, less Ders 45: -er, more, less Lesson 45: -er, more, less Ders 45: -er, more, less Reading (Okuma) Jason is more active than Kevin in the class. ( Jason sınıfta Kevin den daha aktif.) This cellphone is cheap, but that one is cheaper.

Detaylı