@ ^

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "@ ^"

Transkript

1 İ15151E Sevgili öğrencilerim ve kıymetli arkadaşlarım Çağımız bilgi, teknoloji ve enformasyon çağıdır. Aklın ve bilginin gücüne inanan toplumlar dünyanın geleceğine şekil vereceklerdir. Böylesi bir çağda üniversiteler, akli ve ahlaki bakımdan yüksek ruh idealine sahip insanların yetiştirildiği bir yuva olma özelliği ile yükümlüdürler. işte biz, bilgiyle donanmış, aklını ve ahlakını ülkesi için kullanan bir gençlik yetiştirmek için yola çıktık yılında Türkiye'nin 13. üniversitesi olarak kurulan Üniversitemizin bilime, kültüre, sanata, spora, ekonomiye yaptığı katkı bakımından daha üst seviyelerde yer alması arzusundayız. Üniversitemizi tarih boyunca medeniyetlerin önemli şehirlerinden biri Sivas'ın en değerli markası, aklı ve bilimi öncelemek bir eğitim yuvası hâline getirmek bizim en temel vazifemizdir. Bugünün dünyasına bilgiyi elinde tutanların ve bilgiyi en doğru şekilde kullananların hâkim olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Ülkemizin söz sahibi devletler alabilmesi, dün olduğu gibi bugün de bilime yön verebilmesi için üniversitelere büyük bir sorumluluk düşmektedir. Bu anlayış ve sorumluluk duygusu ile hareket edip çalışkan, disiplinli, aklının ışığında yol alan nesiller yetiştirmek bizlerin görevidir. Sizlere düşen, disiplinli bir şekilde çalışıp milletimizin geleceğe güvenle bakmasını sağlamaktır. İnanıyorum ki, ilgi sizin ellerinizde en güzel şekilde vücut bulacak ve yarınlar sizlerin çalışmalarıyla daha anlamlı olacaktır. Prof. Dr. Alim YILDIZ Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü

2 Öğrenci Profesör Doçent Yrd. Doçent Akademik Pers İdari Pers. Diş Hekimliği Fakültesi 1995 yılında kurulmuş, eğitim öğretim yılında mesleki açıdan yetkin, insan haklarına saygılı, etik değerlere bağlı, yapıcı, yaratıcı ve uygulayıcı geleceğin diş hekimlerini yetiştirmek üzere öğrenci almaya başlamıştır. Diş Hekimliği Fakültesi, Atatürk ilke ve İnkılapları ve Cumhuriyetin temel nitelikleri doğrultusunda eğitim, öğretim araştırma ve sağlık hizmetleri konusunda iddialı; Uluslararası düzeyde en son teknolojileri kullanarak, kaliteden ödün vermeden geleceği hedefeyen bir eğitim araştırma ve tedavi kurumudur. Fakültenin eğitim ve sosyal donatı alanı olarak 3 Adet Laboratuvar, 5 adet derslik, 1 adet kütüphane, 1 adet kafeterya, 2 adet konferans salonu bulunmaktadır. Fakültenin ulusal ve uluslararası olarak takip edilen Cumhuriyet Dental Journal isimli akademik dergisi Temel Bilimler Bölümü Klinik Bilimler ^

3 ECZACILIK FAKÜLTESİ fsrûiffi«^îi P l I ' IJM Mt İÜ ir ı,ı B i Öğrenci Doçent Yrd. Doçent Akademik Pers. İdari Pers. Temel Eczac ı l ı k Bilimleri Eczacılık M es l e k Bili m l er i Eczacılık Teknolojisi Böl. Eczacılık Fakültesi, 2011 yılında kurulmuş olup akademik ve idari yapılanmasını tamamlamasının ardından eğitim öğretim yılında faaliyetlerine başlamıştır. Eczacılık Fakültesi, demokratik ve laik Cumhuriyet ilkelerine bağlı, yaşam boyu eğitim ve öğretim bilincini özümsemiş, çağdaş bilgi ile donatılmış, mesleki etik ilkelerine bağlı, bilgi ve deneyimlerini insanlığın hizmetine sunan, çevre bilinci gelişmiş, sağlam bir kültürel ve ahlaki yapıya sahip, hasta hakları ve refahını ön planda tutan, ülke menfaatlerini koruyan ve yücelten, mesleki bilgi ve becerilerinin yanında yüksek insani vasıfarla donanmış eczacılar yetiştiren bir yükseköğretim kurumudur. Eczacılık Fakültesinde 5 adet derslik, 3 adet öğrenci laboratuvarı, 3 adet araştırma laboratuvarı,1 adet kafeterya ^

4 İİTAT FAKÜLTESİ»' Öğrenci Profesör Doçent Yrd. Doçent Akademik Pers. İdari Pers. Edebiyat Fakültesi, 1974 yılında Fen Edebiyat Fakültesi olarak kurulmuş, 2010 yılında ise sosyal bilimler alanındaki bölümleri bünyesinde katarak Edebiyat Fakültesi olarak ayrı bir fakülte olarak faaliyetlerine devam etmektedir. Edebiyat Fakültesi, evrensel nitelikte araştırmaları artırıp yaygınlaştırarak bilimsel, sosyal ve teknolojik gelişmemize katkı sağlamak; Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı, bilime inanan, toplumsal değerlere saygılı, özgüveni olan, yaratıcı ve akılcı düşünce yapısın sahip bireyler yetiştiren bir yükseköğretim kurumludur. Edebiyat Fakültesinde, 48 derslik, 1 konferans salonu, 1 dil laboratuvarı, 1 çizim laboratuvarı, 2 kantin bulunmaktadır. Fakültemizde Sosyal Bilimler Dergisi adı altında kurumsal bir dergi çıkarmıştır. Alman Dili ve Edebiyatı Böl. Antropoloji Bölümü Arkeoloji Bölümü Tarih Bölümü Çağdaş Türk Leh. ve Ed. Böl. Türk Dili ve Ed. Böl. Sanat Tarihi Bölümü Sosyoloji Bölümü Psikoloji Bölümü İngilizce Dili ve Ed. Böl. Fransızca Dili ve Ed. Böl. Felsefe Bölümü Türk Halk Bilimi Bölümü Sosyal Hizmet Bölümü Doğu Dilleri ve Kült. Böl. Mütercim Tercumanlık Böl. Amerikan Kül.ve Ede. Böl. Karşılaştırmalı Ede. ^

5 EĞİTİM FAKÜLTESİ Öğrenci Profesör Doçent Yrd. Doçent Akademik Pers. İdari Pers. Fen Bilgisi Öğretmenliği İngilizce Öğretmenliği Okul Öncesi Öğretmenliği Rehberlik ve Psikolojik Dan. Sınıf Öğretmenliği SosyalBilgilerÖğretmenliği Türkçe Öğretmenliği Resim İş Öğretmenliği Müzik Öğretmenliği Eğitim Fakültesi, 1995 yılında kurulmuş ve akademik ve idari yapılanmasını tamamlamasının ardından eğitimöğretim yılında eğitimine başlamıştır. Eğitim Fakültesi, Türk vatandaşlarının ve Türk toplumunun refah ve mutluluğunu artırmak; öte yandan ulusal birlik ve bütünlük içinde ekonomik, toplumsal ve kültürel kalkınmayı desteklemek ve hızlandırmak ve nihayet Türk Milletini çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı, seçkin bir ortağı yapmak üzere nitelikli öğretmen yetiştiren bir yükseköğretim kurumudur. 40 derslik, 5 (fizik, kimya, biyoloji, fen bilgisi) laboratuvarı, 5 bilgisayar laboratuvarı, 3 resim atölyesi, 1 fotoğraf atölyesi, 1 okuma salonu, 1 kütüphane, 1 konferans salonu, 1 çok amaçlı salon, 2 atölyesi, 2 kafeterya ile İnternet salonu ve drama odaları bulunmaktadır. Dergipark Akademi üzerinden de V*

6 Öğrenci Profesör Doçent Yrd. Doçent Akademik Pers. İdari Pers. Fen Fakültesi, 1974 yılında Fen Edebiyat Fakültesi olarak kurulmuş, 2010 yılında ise fen bilimleri alanındaki bölümleri bünyesinde katarak Fen Fakültesi olarak ayrı bir fakülte olarak faaliyetlerine devam etmektedir. Fen Fakültesi, bilimsel araştırma, yayın ve eğitim - öğretim alanlarında uluslararası düzeyde kaliteye ulaşmak, ulaşılacak bilimsel düzeyin sürekliliği ve yaygınlaştırılması için çaba harcayan; araştıran, değerlendiren, sorgulayan, analiz ve sentez yeteneğine sahip, ufku geniş, sosyal sorumluluk taşıyan bireyler yetiştiren bir eğitim kurumudur. Fen Fakültesinde 18 adet Öğrenci Laboratuvarı, 26 adet Araştırma Laboratuvarı, 1 adet Bilgisayar Laboratuvarı, 23 adet Projeksiyon donanımlı derslik, 1 adet Seminer Salonu, 1 adet 120 kişilik konferans salonu, 1 adet kafeterya ve masa tenisi bulunmaktadır. Dergipark Akademi üzerinden de ulaşılabilen Fen Fakültesine ait Türkçe ve İngilizce olarak 3ayda bir yayımlanan Fen Fizik Kimya Biyoloji Matematik Biyokimya İstatistik Moleküler Biy.Gen.Böl IH V*

7 GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ Q GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ Öğrenci Profesör Doçent Yrd. Doçent Akademik Pers. İdari Pers. Müzik Bölümü Müzik Tek.Bölümü Resim Bölümü Heykel Bölümü Grafik Bölümü Geleneksel Türk San.Böl. Seramik ve Cam Bölümü Güzel Sanatlar Fakültesi, 1999 yılında kurulmuş, akademik ve idari yapılanmasını tamamladıktan sonra yılından itibaren özel yetenek sınavı ile öğrenci alarak eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmektedir. Güzel Sanatlar Fakültesi, çağdaş sanat eğitimi ve etkinlikleriyle çağdaş sanatçı özgürlüğü kavramını özümsemiş, ülkenin ve evrenin bilim - sanat ve kültür değerlerine eleştirel bir yaklaşımla sahip çıkabilen; bireysel-yöresel-ulusal ve evrensel kültürleri, sanatın psikolojik - sosyolojik ve felsefi boyutlarını da göz önünde bulundurarak değerlendirebilen; yaratıcı bireyler yetiştiren bir eğitim kurumudur. 9 adet derslik, 1'i müzik enstrümanları dijital arabirimi laboratuvarı olmak üzere 2 laboratuvar, 15 adet atölye, 1 kayıt stüdyosu, 1 sergi salonu, 1 kafeterya, 1 dinleti salonu, 26 adet birebir piyano öğrenci çalışma odası bulunmaktadır. V*

8 i İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 4825 Öğrenci 7 Doçent 22 Yrd. Doçent 83 Akademik Pers. 25 İdari Pers. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, eğitim-öğretim yılından itibaren eğitim öğretim faaliyetlerine başlamıştır. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, global nitelikte bilgi üreterek, bilim dünyasına katkıda bulunmak; ülke ve dünya gerçeklerine duyarlı, bilimsel ve kültürel olarak donanımlı, kuramdan uygulama ve uygulamadan kuram üretebilecek vizyon sahibi, girişimci, araştırıcı ve üretici bireyler yetiştiren eğitim kurumudur. 33 adet derslik, 4 adet laboratuvar, 1 adet kafeterya, 1 internet salonu, 1 kütüphane, 2 adet konferans salonu bulunmaktadır. Dergipark Akademi üzerinden de ulaşılabilen CÜ İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi yılda iki kez yayımlanmaktadır. İktisat İşletme Kamu Yönetimi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler Maliye Yönetim Bilişim Sistemleri Ekonometri Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bankacılık ve ^

9 Öğrenci Profesör Doçent Yrd. Doçent Akademik Pers. İdari Pers. Temel İslam Bilimleri Böl. Felsefe ve Din Bilimleri Böl. İslam Tarihi ve Sanatı Böl. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Öğretmenliği İlahiyat Fakültesi, 1992 yılında kurulmuş olup akademik ve idari yapılanmasını tamamlayarak, eğitim-öğretim yılından itibaren başlamıştır. Fakülte, dinin birey ve toplum için vazgeçilmez bir gerçeklik ve milli kültürümüzün önemli bir unsuru olduğu, batıl inanç ve hurafelere karşı toplumu doğru bilgilerle aydınlatmak gerektiği, evrensel insani değerlerle dini değerlerin örtüştüğü, örgün ve yaygın eğitim yoluyla halkı din konusunda aydınlatmanın alanında uzman ilahiyatçıların yetiştiren öncü bir eğitim kurumudur. Fakültede 21 derslik, 1 bilgisayar laboratuvarı, 2 konferans salonu, 1 kafeterya, 1 ihtisas kütüphanesi, 1 uygulama camii ve 1 kültür merkezi bulunmaktadır. Dergipark Akademi üzerinden de ulaşılabilen ve çeşitli veri tabanlarınca taranan Cumhuriyet İlahiyat Dergisi yılda iki kez ^

10 Öğrenci Doçent Yrd. Doçent Akademik Pers. İdari Pers. İletişim Fakültesi, 2007 yılında kurulmuş olup, eğitim öğretim yılında öğrencilerini alarak eğitim öğretim faaliyetlerine başlamıştır. İletişim fakültesi, Yetiştirdiği bireylerin öncelikli olarak, sosyal konularda duyarlı ve sosyal sorumluluk bilincine sahip, sorgulayan, modern, dürüst düşünce yapısına sahip ve uluslararası düzeyde araştırabilen bireyler olmalarını sağlayan; bunların yanında mesleki etik kurallara uyan, iletişim süreçlerinin tüm boyutlarını bilen görsel- işitsel-yazılı iletişimi her boyutu ile teknolojik olarak öğrenen, öğrendiğini öğreten ve kullanan bireyler olmalarını sağlayan bir eğitim kurumudur. İletişim Fakültesinde, 10 adet derslik, 48 bilgisayar laboratuvarı, 1 kafeterya, 1 adet 260 kişi kapasiteli konferans salonu, 1 gazete tasarım atölyesi, 1 reklam tasarım atölyesi, 1 kısa film atölyesi ve 1 kütüphane bulunmaktadır. Gazete tasarım atölyesinde 3'er aylık periyodlar halinde Gazeteci Gazetesi, 98.6 FM yayın yapan CU Radyo, internet üzerinden yayın yapan CU Televizyonu bulunmakta olup, Radyo-TV Sinema Böl. Gazetecilik Bölümü Halkla İlişkiler ve Tanıtım V*

11 mm, MİMARLIK FAKÜLTESİ îstü Öğrenci Doçent Yrd. Doçent Akademik Pers. İdari Pers. Mimarlık Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Mimarlık Fakültesi, 2012 yılından kurulmuş ve eğitim-öğretim yılından itibaren eğitim öğretim faaliyetlerine başlamıştır. Mimarlık Fakültesi, lisans ve lisansüstü düzeyde, çağdaş bilim, eğitim ve teknoloji alanlarında en ileri düzeyde eğitimöğretim ve araştırma etkinliklerine yönelik gereksinimleri sağlayarak, yaratıcı, estetik, çözüm üretebilen ve evrensel bilme katkı yapan bilim adamları ve uzmanlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Fakültede serbest etkinliklerinde yapıldığı 14 atölye, 3 derslik, 1 laboratuvar, 1 kafeterya, 1 kütüphane ve 1 sergi salonu ^

12 Öğrenci Profesör Doçent Yrd. Doçent Akademik Pers. İdari Pers. Mühendislik Fakültesinin 1982 yılında kurulmuş, eğitim öğretim yılından itibaren faaliyete başlamıştır. Mühendislik Fakültesi, eğitim-öğretim, araştırma ve toplum hizmetleri etkinliklerini evrensel standartlarda yürüterek, toplumumuzun ve insanlığın sosyal, kültürel, ekonomik, bilimsel ve teknolojik gelişimi için bilgiye ulaşmayı, üretmeyi, bilgiyi uygulamayı, yaymayı ve bu bilgilerle donatılmış girişimci ruha sahip bireyler yetiştirmeyi kendisine amaç edinmiştir. Mühendislik Fakültesinde 59 derslik, 64 laboratuvar, 4 bilgisayar laboratuvarı, 2 konferans salonu, 2 amfi, 1 kütüphane, 2 kafeterya bulunmaktadır. Jeoloji Mühendisliği Makine Mühendisliği Maden Mühendisliği Elektrik Elektronik Mühendisliği İnşaat Mühendisliği Çevre Mühendisliği Kimya Mühendisliği Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Jeofizik Mühendisliği Gıda Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliği Endüstri Mühendisliği Geomatik Mühendisliği Enerji Sistemleri Müh. Nanoteknoloji Mühendisliği Ulaştırma Mühendisliği muhendislik.cumhuriyet.edu.tr ^

13 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 1260 Öğrenc 1 4 Profesör 5 Doçent 28 Yrd. Doçent 68 Akademik Pers. 16 İdari Pers. Hemşirelik Ebelik Sağlık Yönetimi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dil ve Konuşma Terapisi Odyoloji Beslenme ve Diyetetik Sağlık Bilimleri Fakültesi, 1982 yılında kurulan Hemşirelik Yüksekokulu ile 1997 yılında kurulan Sağlık Yüksekokulunun birleşerek 2007 yılında yeni bir fakülte olarak kurulmuştur. Sağlık Bilimleri Fakültesi, yaşam boyu öğrenmeye odaklı, toplumun sağlık düzeyini geliştirmeyi hedef edinen, mesleki alanda yetkin, evrensel etik değerlere saygılı, ekip anlayışını benimsemiş, profesyonel yaşam bilimi ve bilimsel yaklaşımları rehber gören sağlık profesyonellerini yetiştiren bir yükseköğretim kurumudur. Sağlık Bilimleri Fakültesinde, 19 derslik, 5 laboratuvar, 1 kütüphane, 1 konferans salonu ve 1 kafeterya bulunmaktadır. Dergipark Akademi üzerinden de ulaşılabilen Cumhuriyet Hemşirelik Dergisi yılda iki kere ^

14 Öğrenci Profesör Doçent Yrd. Doçent Akademik Pers. İdari Pers. Teknoloji Fakültesi, 2009 yılında kurulmuş eğitim öğretim yılından itibaren eğitim öğretim faaliyetlerine başlamıştır. Teknoloji Fakültesi bazı bölümlerinde özel olarak mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları öğrencileri için ayrıca kontenjan açarak bu bölüm mezunlarının da lisans düzeyinde eğitim almasına olanak sağlamaktadır. Teknoloji Fakültesi, evrensel değerler ışığında, bilim, teknoloji ve pedogojik birikimlerden yararlanarak ülkemiz teknolojisinin geleceği için çağdaş bilgi ile donanmış, çevresi ile uyumlu kültürel birikime ve iletişim becerisine sahip nitelikli mühendisler yetiştirmek amacındadır. Teknoloji Fakültesinde 14 derslik, 12 laboratuvar, 1 kafeterya, 1 konferans salonu bulunmaktadır. Otomotiv Mühendisliği Böl. İmalat Mühendisliği Böl. Mekatronik Mühendisliği Böl. Biyomedikal Mühendisliği Böl. Optik Mühendisliği Böl. Yazılım Mühendisliği ^

15 Öğrenci Profesör Doçent Yrd. Doçent Akademik Pers. İdari V»

16 VETERİNER FAKÜLTESİ Öğrenci Profesör Doçent Yrd. Doçent Akademik Pers. İdari Pers. Veteriner Fakültesi; 2010 yılında kurulmuş ve akademik ve idari yapılanmasını tamamlayarak eğitim -öğretim yılında ek kontenjanla öğrenci alarak eğitime başlamıştır. Veteriner Fakültesi, yetiştirdiği bireylerin aldıkları eğitim ile ulusal ve uluslararası düzeyde lisans ve lisansüstü eğitimlerinde en iyi derecede olmasını, yetiştirdiği veteriner hekimlerin bilgi ve beceri düzeyleriyle takdir edilmesini, bilimsel üretimleriyle öncü, eğitim, sosyal ve kültürel imkânlarıyla tercih edilen bir fakülte olmak için çaba harcayan bir eğitim kurumudur. Veteriner Fakültesine ait 5 derslik ve 7'si öğrenci,16'si araştırma,2'si merkezi laboratuvar olmak üzere 25 laboratuvar ve son teknoloji ekipman ile donatılmış Hayvan hastanesi bulunmaktadır. Klinik Bilimler Temel Bilimler Zootekni Bilimler Klinik Öncesi Bilimler Gıda Hijyeni ve ^

17 Kuruluş çalışmaları uzun yıllar süren Hukuk Fakültesi 03 Temmuz 2017 tarihli Resmi Gazetede ile yayını ile resmen kurulmuş olup, akademik ve idari yapılanmasının tamamlanmasının ardından eğitim-öğretim yılından itibaren öğrenci alınması ^

18 Öğrenci Profesör Doçent Yrd. Doçent Akademik Pers. İdari Pers. Turizm Fakültesi 2007 yılında Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu olrak kurulmuş, 2017 yılında fakülteye dönüştürülmüştür eğitim-öğretim yılından itibaren öğrenci alan Turizm Fakültesi, turizm ve turizm ile ilgili alanlarda bilgiyi üretmenin yanı sıra ulusal ve uluslar arası düzeyde turizm uygulamalarında mükemmele ulaşmayı ve sürdürülebilir turizmin gelişmesine katkıda bulunmayı hedefleyen bireyler eğitmektedir. Turizm Fakültesi tarafından Sivas İnterdisipliner Turizm Araştırmaları dergisi çıkarılmaktadır. Konaklama İşletmeciliği Gastronomi ve Mutfak San. Turizm Rehberliği Seyahat ^

19 YÜKSEKOKULLAR * Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu * Suşehri Sağlık Yüksekokulu * Şarkışla Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu * Yabancı Diller Yüksekokulu * Zara Veysel Dursun Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

20 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 450 Öğrenci 1 Doçent 6 Yrd. Doçent 21 Akademik Pers. 4 İdari Pers. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, 1994 yılında lisans düzeyinde örgün eğitim vermek üzere kurulmuştur. Her yıl özel yetenek sınavı ile Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Spor Yöneticiliği ve Antrenörlük bölümlerine toplam 100 öğrenci alınmaktadır. Yüksekokul özgürlükçü, eşitlik ilkeleri, hakkaniyet yol göstericiliğinde ahlaklı öğretmen, antrenör, sporcu ve spor yöneticisi yetiştiren aynı zamanda; bilgi değişimi, yeni bilgiler edinme ve geliştirme yolunda ilerleyen bireyler yetiştiren öncü bir kurum olmayı misyon edinmiştir. Yüksekokulda 9 derslik, 3 laboratuvar, 1 adet kafeterya, 1 Kütüphane, 1 Konferans Salonu, 500 seyirci kapasiteli 1 Spor Salonu, 480 m2'lik atletizm salonu, 160 m2'lik halkoyunları ve tenis salonu, 440 m2 jimnastik salonu, 82 m2 lik squash salonu ve yine 20 m2'lik atletizm odası bulunmaktadır. Beden Eğ. ve Spor Öğretmenliği Spor Yöneticiliği V»

21 SUŞEHRİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU f i l î s i --- I _ n _. f i f i l î iîîîiî? T I ' I I I IV.,.! I I!]]ıd! ısisiı IİIİIS lilill İÎİİİ Hfü - Ki MİL Öğrenci Doçent Yrd. Doçent Akademik Pers. İdari Pers. Hemşirelik Ebelik Suşehri Sağlık Yüksekokulu, 2010 yılında kurulmuş, akademik ve idari yapılanmasını tamamlamasının ardından eğitim öğretim yılından itibaren faaliyetlerine başlamıştır. Suşehri Sağlık Yüksekokulu, bilimsel yaklaşımlar doğrultusunda eleştirel düşünen, etik ilkelere bağlı olarak profesyonel ve toplumsal sorumluluklarım yerine getiren, birey, aile ve toplumun sağlığını koruma, geliştirme ve sürdürmede mesleki rollerini etkin şekilde kullanabilen meslek üyeleri, eğitimcileri ve profesyonel yöneticiler yetiştiren bir yükseköğretim kurumudur. Suşehri Sağlık Yüksekokul'nda, 6 adet derslik, 1 adet 8 yatak kapasiteli tam donanımlı temel beceri laboratuvarı, 1 adet temel tıp laboratuvarı, son teknolojiye uygun simülasyon laboratuvarı ve 1 adet kafeterya ^

22 Şarkışla Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, 08/04/2016 tarih ve Resmi Gazete ' de y a y ımlanarak sa y^ kurulmuştur. Yüksekokulumuz için Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından ilk aşamada Bankacılık ve Finans Bölümü ile Sigortacılık ve Risk Yönetimi Bölümlerinin kurulması uygun görülmüştür. Ayrıca başka bölümlerin kurulması ile ilgili çalışmalar da devam etmektedir. Okulmuzun binası için 2012 yılında Şarkışla Meslek Yüksekokulu Derneği ile protokol yapılmış ve bu çerçevede de bahse konu dernek tarafından binanın yapım sürecine başlanmıştır yılı sonlarına doğru okul binasının üniversitemize teslim edilmesi beklenmektedir. Bankacılık ve Finans Sigortacılık ve Risk ^

23 YABANCI DİLLER YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU Kul Tl Okutman Yabancı Diller Yüksekokulu, 2006 yılında kurulmuştur. Yabancı Diller Yüksekokulu, önlisans ve lisans öğrencilerinin üniversite eğitimleri boyunca ve sonrasında da mesleki alanlarında kendilerini ifade edebilmeleri, bilgi alışverişinde bulunabilmeleri, yazılı ve görsel materyalleri takip etmeleri için gerekli olan İngilizce bilgi ve becerilerini geliştirecek nitelikli bir eğitim sunan bir yükseköğretim kurumudur. 22 derslik, 2 dil laboratuvar, 1 bilgisayar laboratuvarı, 1 kütüphane, 1 öğrenci kantini, 1 konferans ve sinevizyon salonu ^

24 Öğrenci Doçent Yrd. Doçent Akademik Pers. İdari Pers. Zara Veysel Dursun Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, 2010 yılında kurulmuş akademik ve idari yapılanmasını tamamlamasının ardından eğitim öğretim yılında ilk öğrencilerini alarak eğitim öğretime başlamıştır. Yüksekokul, çağımızın gerektirdiği yeniliklere açık, hür ve bilimsel düşünceye sahip, eğitimli, kültürlü, hukuka saygılı, düşünen, üreten, tartışan, yeteneklerini geliştirerek topluma hizmet edebilen ve küresel rekabet eden, takım çalışmasını benimsemiş üretim ortamında verimli olarak ekonomiye katkı sağlayabilen mezunlar yetiştiren lisans düzeyinde eğitim veren bir yükseköğretim kurumudur. Zara Veysel Dursun Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunda, 21 derslik, 1 Bilgisayar Laboratuvarı, 1 kütüphane, 1 kafeterya ve 1 konferans salonu bulunmaktadır. ttürk Müziği Devlet Konservatuvarı, 2010 yılında kurulmuş, akademik ve idari yapılanmasını Bankacılık ve Finans Sigortacılık ve Risk Yönetimi Halkla İlişkiler ve V*

25 1 4 3 Yrd. Doçent Akademik Pers. İdari Pers. Türk Müziği Bölümü Türk Müziği Devlet Konservatuvarı, çağdaş sanat eğitimi ve etkinlikleriyle çağdaş sanatçı özgürlüğü kavramını özümsemiş, ülkenin ve evrenin bilim - sanat ve kültür değerlerine eleştirel bir yaklaşımla sahip çıkabilen; bireysel - yöresel - ulusal ve evrensel kültürleri, sanatın psikolojiksosyolojik ve felsefi boyutlarını da göz önünde bulundurarak değerlendirebilen yaratıcı bireyler yetiştirmek ^

26 ENSTİTÜLER * Eğitim Bilimleri Enstitüsü * Fen Bilimleri Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilimleri Enstitüsü

27 K EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 350 Yüksek Lisans Öğrencisi Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı Matematik Eğitimi Fen Bilgisi Eğitimi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Ana Bilim Dalı Sosyal Bilgiler Eğitimi Güzel Sanatlar Eğitimi Ana Bilim Dalı Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Ana Bilim Dalı Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Ana Bilim Dalı Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2011 yılında kurulmuş Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Fen Bilimleri Enstitüsünde kayıtlı bulunan lisansüstü anabilim dallarını bünyesine almasının ardından eğitim öğretim yılında faaliyetlerine başlamıştır. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, alanında uzmanlaşma olanağı sağlayan, eleştirel düşünceye sahip, evrensel ölçekte araştırma yapabilen ve projeler üretebilen araştırmacılar ve bilim adamları yetiştiren, disiplinler arası çalışmalara önem veren, katılımcı, çevreye ve insana saygılı, etik değerlere karşı duyarlı ve Atatürk ilke ve değerlerini koruyup yücelten bir ^

28 rf- ıtr pıııı ıııi I u il pil iı] Vay Doktora Öğr. Tezli YL Öğr. Tezsiz YL Öğr. Yüksek Lisans Öğr. Lisans Üstü Öğr. Fen Bilimleri Enstitüsü, t1982 yılında kurulmuş, eğitim öğretim yılında eğitime başlanmıştır. Fen Bilimleri Enstitüsü, lisans eğitimini tamamlamış öğrencilerin mezuniyet sonrası bilgi ve becerisini artırıp bilim üreten, ürettiği bilimi verimli kılan kişiler olarak yetişmelerin bir lisans üstü eğitim kurumudur. Matematik Biyoloji Fizik Kimya Biyokimya Moleküler Biy. Ve Genetik Maden Mühendisliği Jeoloji Mühendisliği Jeofizik Mühendisliği Çevre Mühendisliği Kimya Mühendisliği Metalurji ve Malz. Müh. Gıda Mühendisliği Elektrik -Elektronik Müh. İnşaat Mühendisliği Makine Mühendisliği Biyomühendislik İş Sağlığı ve Güvenliği Enerji Bil. ve Tekn. Müh. İmalat Mühendisliği Optik Mühendisliği Nanoteknoloji Müh. Geomatik fenbilenst.cumhuriyet.edu.tr ^

29 SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Temel İslam Bilimleri Felsefe ve Din Bilimleri İslam Tarihi ve Sanatları Çalışma Ek. ve Endüstriyel İl Ekonometri İktisat İşletme Kamu Yönetimi Maliye Yönetim Bilişim Sistemleri Muhasebe, Finans ve Bank. Antropoloji Felsefe Fransız Dili ve Edebiyatı Psikoloji Sosyal Hizmet Sosyoloji Tarih Türk Dili ve Edebiyatı Sanat Tarihi Heykel Müzik Sağlık Kur. Yön. (İnterdisipliner) 2698 Lisans Üstü Öğr. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1982 yılında kurulmuş, eğitim öğretim yılında faaliyetlerine başlamıştır. Sosyal Bilimler Enstitüsü, alanındaki bilgi üretmek, Üretilen bilgi, bulgu, teknoloji ve değerleri, akademik camia ile paylaşarak kamu, özel sektör ve sivil toplumun hizmetine sunan ve Yüksek Lisans ve Doktora programlarının her bir alanın uluslararası standartlarına uygun içerikte yürütülmesini sağlayan bir lisans üstü eğitim ^

30 SMŞTGM, SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ JAİ fr/ İİ WIUIİ mı fi 1, i_ ııııa pa ; Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 1982 yılında kurulmuş, eğitim öğretim yılında eğitim öğretime başlamıştır. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, üstün nitelikli bilim insanı ve bilgi üretmek amaçlı, bilimsel ve etik kuralları özümseyen, gelişmeleri yakından izleyen, araştıran sorgulayan araştırmacılar yetiştiren, öğrencilerin kendi yaratıcı potansiyellerini kullanmalarına fırsat tanıyarak uluslar arası bilime katkı sağlayan yaratıcı bilim insanları yetiştiren bir lisans üstü eğitim kurumudur. Histoloji-Embriyoloji Biyokimya Farmakoloji Halk Sağlığı Mikrobiyoloji Parazitoloji Tıbbi Biyoloji Anatomi Ebelik Hemşirelik Sağlık Yönetimi Fizyoterapi ve Rehabilt. İç Hastalıkları ABD Besin/Gıda Hijyeni ve Tekn. Dölerme ve suni tohumlama Analitik kimya Farmasötik Biyokimya Farmasötik Mikrobiyoloji Beden Eğitimi ve Spor Aile ^

31 MESLEK YÜKSEKOKULLARI * Cumhuriyet MYO * Divriği Nuri Demirağ MYO * Gemerek MYO * Gürün MYO * Hafik Kamer Örnek MYO * İmranlı MYO * Kangal MYO * Koyulhisar MYO * Sağlık Hizmetleri MYO * Sivas MYO * Suşehri Timur Karabal MYO * Şarkışla Aşık Veysel MYO * Yıldızeli MYO * Zara Ahmet Çuhadaroğu MYO

32 Öğrenci Yrd. Doçent Akademik Pers. İdari Pers. Cumhuriyet Meslek Yüksekokulu, 1974 yılında kurulan Sivas Meslek Yüksekokulundan idari programları bünyesine alarak 2000 yılında kurulmuş ve yılında önlisans düzeyinde eğitim öğretime başlamıştır. Yüksekokul, eğitim aldığı alanın mesleklerinin temel değerlerini özümsemiş; özgürlük, eşitlik, hakkaniyet ilkelerine dayalı ara elemanlar yetiştirmektir. 32 adet derslik, 3 adet bilgisayar laboratuvarı, 1 adet radyo televizyon laboratuvarı, 1 adet Konferans Salonu, 1 adet Turizm Otelcilik Uygulama Laboratuvarı (Mutfak), 8 adet görsel derslik, 4 adet sınav salonu ve 1 adet kafeterya bulunmaktadır. Muhasebe ve Vergi Bankacılık ve Sigortacılık, Dış Ticaret Görsel İşitsel Teknikler Medya Yapımcılığı Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Yönetim ve Organizasyon Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Otel Lokanta ve İkram Hiz. Pazarlama ve ^

33 DİVRİĞİ NURİ DEMIRAG MESLEK YÜKSEKOKULU tr > iüiiriı III «MHuuvna»rvıüöi 3. M«Wi Yivsa^ 555 Öğrenci 10 Akademik Pers. 15 İdari Pers. Bankacılık ve Sigortacılık Muhasebe ve Vergi Uyg. Yönetim ve Organizasyon Bilgisayar Teknolojileri Makina ve Metal Teknolojileri Elektrik ve Otomasyon Divriği Nuri Demirağ Meslek Yüksekokulu, eğitim öğretim yılında kurularak eğitim öğretim faaliyetlerine başlamıştır. Divriği Nuri Demirağ Meslek Yüksekokulu, idari ve teknik alanlarda atılımcı, paylaşımcı, araştırmacı, özgür ve çağdaş bir eğitim- öğretim kültürü oluşturmak suretiyle toplumsal değerlere saygılı, evrensel düzeyde bilgiye ve uygulama becerisine sahip, ahlaki ve mesleki nitelikleri yüksek bireyler yetiştirmek amacıyla V*

34 Öğrenci Yrd. Doçent Akademik Pers. İdari Pers. Gemerek Meslek Yüksekokulu; 2003 yılında kurulmuş, eğitim öğretim yılından itibaren ilk öğrencilerini kabul ederek faaliyetlerine başlamıştır. Gemerek Meslek Yüksekokulu, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık, yüksek eğitim ve öğretim faaliyetleriyle çağın gerektirdiği mesleki ve teknik bilgi donanımına sahip bireyler yetiştirerek ülkemizin insan gücü potansiyelinin iyileştirilmesi ve bilgi toplumunun oluşmasına katkı sağlayan ön lisans düzeyinde eğitim veren bir eğitim kurumudur. Gemerek Meslek Yüksekokulunda 14 derslik ve 3 laboratuvar bulunmaktadır. Finans ve Bankacılık Yönetim ve Organizasyon Pazarlama ve Reklamcılık Dış Ticaret Muhasebe ve Vergi ^

35 GURUN MESLEK YÜKSEKOKULU Öğrenci Akademik Pers. İdari Pers. Pazarlama ve Dış Ticaret Finans-Bankacılık ve Sigorta Muhasebe ve Vergi Uyg. Yönetim ve Organizasyon Bilgiasyar Teknolojileri Gıda İşleme Tekstil Giyim Ayakkabı ve Deri İşleme Gürün Meslek Yüksekokulu, 1994 yılında kurulmuş olup eğitim öğretim yılında ilk öğrencilerini alarak faaliyetlerine başlamıştır. Gürün Meslek Yüksekokulu, eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerini uluslararası standartlarda yürüterek, toplumun sosyal kültürel, ekonomik bilimsel ve teknolojik gelişimi için bilgiye ulaşmayı, üretmeyi, bilgiyi kullanmayı, yaymayı ve bu bilgilerle donatılmış bireyler yetiştirmeyi amaç edinmektedir. Gürün Meslek Yüksekokulunda; 13 derslik, 2 Bilgisayar Laboratuvarı, 1 konferans salonu, 1 amfi salonu, 1 uzaktan eğitim sınıfı bulunmaktadır. V*

36 HAFİK KAMER ÖRNEK MESLEK YÜKSEKOKULU 327 Öğrenci 18 Akademik Pers. 6 İdari Pers. Hafik Kamer Örnek Meslek Yüksekokulu, 2010 yılında kurulmuş eğitim öğretim yılında ilk öğrencilerini alarak eğitim öğretim faaliyetlerine başlamıştır. Hafik Kamer Örnek Meslek Yüksekokulu, ülkemizin gereksinim duyduğu yenilikçi, girişimci, nitelikli elemanlar ile yürüttüğü ve yayınladığı gerçekçi araştırma projeleri ile bilim ve teknolojinin gelişmesine katkıda bulunma, becerilerle donatılmış mezunlar yetiştirmek; yenilikçi yaklaşımla temel ve uygulamalı bilimsel araştırmalar yapan ve birikimini toplumun faydasına sunma amacında olan ön lisans düzeyinde eğitim veren bir yükseköğretim kurumudur. Hafik Kamer Örnek Meslek Yüksekokulunda; 10 derslik, 2 laboratuvar, 1 kütüphane, 1 konferans salonu ve 1 kafeterya bulunmaktadır. Dış Ticaret Gıda İşleme Finans-Bankacılık ve Sigort. Ulaştırma Hizmetleri Pazarlama ve Reklamcılık Sağlık Bakım Hizmetleri Çocuk Bak. ve Gençlik Hiz. Yönetim ve Organizasyon Makine ve Metal ^

37 Öğrenci Yrd. Doçent Akademik Pers. İdari Pers. İmranlı Meslek Yüksekokulu, 2010 Mülkiyet Koruma ve Güv. yılında kurulmuş olup, eğitim Yönetim ve O r g anizas y o n öğretim yılında ilk öğrencilerini alarak eğitim Malz. ve Malz. İşleme Tekn. öğretim faali y etlerine ba ş lamı şün Muhasebe ve Vergi Uyg ^ranh Meslek Yüksekokulu, Kimya ve Kimyasal İşl. Tekn. akademik ö z gürlüklere sahip çıkarak,. Sosyal Hizmet ve Dan. bilimsel metoda da y ah bil g i deği ş imi y olu y la, evrensel değerlere dayalı yenilikçi yaklaşımlar geliştirmeyi amaçlamayan ve gelişimi teşvik edecek akademik bir ortam yaratmayı ve toplumun aydınlanmasında lider rolü üstlenmeyi hedeflemektedir. İ mranlı Meslek Yüksekokulunda 3 derslik ve 1 laboratuvar V*

38 Kangal Meslek Yüksekokul, 1995 yılında kurulmuş eğitim öğretim yılında ilk öğrencilerini alarak eğitim öğretim faaliyetlerine başlamıştır. Kangal Meslek Yüksekokulu, çağdaş bir öğrenme ve bilim ortamı oluşturarak, kendini öğrenmeye, araştırmaya ve üretmeye adamış, eleştirel düşünme, iletişim kurma, işbirliği yapma ve sorun çözme becerilerini geliştiren, çağımızın gerektirdiği bilgi ve teknolojileri üreten, toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip, Ülkemizin geleceğine yön veren bireyler yetiştirmeyi, toplumun yaşam boyu eğitim ve gelişme sürecine katkı sağlamayı görev edinmiştir. Kangal Meslek Yüksekokulunda I 7 derslik, 2 bilgisayar laboratuvarı, 1 elektrik laboratuvarı, 1 görsel derslik, 1 kütüphane, 1 kafeterya ve 1 konferans salonundan bulunmaktadır. Makine ve Metal Tekn. Elekttrik ve Otomasyon Bilgisayar Tekn. Bankacılık ve Sigortacılık Pazarlama ve Reklamcılık Muhaseve ve Vergi Uyg. Yönetim ve Organizasyon Elektrik ve

39 1! il ir T A? Öğrenci Yrd. Doçent Akademik Pers. İdari ^

40 SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU :/ ıııııı , ıııım mıııı mıııı ııııuı mıın mııı Öğrenci Doçent Yrd. Doçent Akademik Pers. İdari Pers. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, 1990 yılında kurulmuş ve eğitim öğretim faaliyetlerine başlamıştır. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunun amacı, toplumumuzun sağlık standartlarını yükseltmek, sağlık alanında, uluslararası mesleki ölçütlere uygun olarak hazırlanmış eğitim programları aracılığıyla,bilimsel, teknolojik, çağdaş değerler doğrultusunda, üstün bilgi ve beceri ile donatılmış, topluma faydalı teknik elemanların yetişmesini sağlayarak, ülkemiz sağlık hizmetlerinin gelişmesine ve güçlenmesine katkıda bulunmak, alanında donanımlı ve bilgili teknik elemanlar yetiştirmektir. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunun 24 adet derslik, 2 adet bilgisayar laboratuvarı, 2 adet tıbbi laboratuvar 1 adet optisyenlik laboratuvarı, 1 adet diş protez laboratuvarı, 1 adet simüle laboratuvarı olmak üzere toplam 7 adet laboratuvar ve 1 adet kantin mevcuttur. Çocuk Bakımı ve Gençlik Hiz. Sağlık Bakımı Hiz. Dişçilik Hiz. Tıbbi Hiz. ve Teknikler Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Yaşlı Bakımı Ağız ve Diş Sağlığı Ameliyathane Hizmetleri Anestezi Çocuk Gelişimi Diş Protez Teknolojisi Diyaliz Eczane Hizmetleri Fizyoterapi İlk ve Acil Yardım Odyometri ^

41 Öğrenci Doçent Yrd. Doçent Akademik Pers. İdari 1*

42 SUŞEHRİ TİMUR KARABAL MESLEK II M» Mi İÜ, i i 1»iâ M i 4âiS! Öğrenci Yrd. Doçent Akademik Pers. İdari Pers. Suşehri Timur Karabal Meslek Yüksekokulu 1995 yılında kurulmuş olup, eğitim öğretim yılında faaliyetlerine başlamıştır. Suşehri Timur Karabal Meslek Yüksekokulu, takım çalışmasına bağlı kurum kültürü oluşturarak değişimi yakalamaya çalışan değil, değişime öncülük eden, araştıran, sorgulayan, bilgi üreten, ülkemizin ve Dünyanın sorunlarına duyarlı, dayanışmacı, rekabetçi, özgürlükçü, haklara saygılı, her alanda yetkin ve kendine güveni tam, etkin ve etkili çalışmalar yapan ara insan gücünü tamamlayan insanlar yetiştirmek amacındadır. Suşehri Timur Karabal Meslek Yüksekokulunda, 2 laboratuvar, 1 kütüphane, Yönetim ve Organizasyon Finans-Bankacılık ve Sigortacılık Pazarlama ve Dış Ticaret Muhasebe ve Vergi Uyg. Gıda İşleme Bitkisel ve Hayvansal Üretim Park ve Bahçe Ürünleri Su ^

43 i -m MMrniriBl 899 Öğrenci 2 Yrd. Doçent 21 Akademik Pers. 8 İdari Pers. Pazarlama ve Dış Ticaret Finans-Bankacılık ve Sigortacılık Muhasebe ve Vergi Uyg. Yönetim ve Organizasyon Hukuk Bilgisayar Tekn. Bitkisel ve Hayvansal Üretim Laborant ve Veteriner Sağlık Şarkışla Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu, 1994 yılında kurulmuş, eğitim öğretim yılında eğitime başlamıştır. Ünlü halk ozanı Aşık Veysel'in memleketinde kurulu olan Şarkışla Aşık Veysel Meslek Yüksekokulunun amacı, eğitim aldığı alanın mesleklerinin temel değerlerini özümsemiş; özgürlük, eşitlik, hakkaniyet ilkelerine dayalı çağdaş ve demokrat bireyler yetiştirmektir. Şarkışla Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu, 14 derslik, 2' si bilgisayar laboratuvarı olmak üzere 3 laboratuvar, 1 akıllı sınıf konferans salonu, 1 kütüphane ve Veysel odası ^

44 YILDIZELİ MESLEK YÜKSEKOKULU Öğrenci Yrd. Doçent Akademik Pers. İdari Pers. Yıldızeli Meslek Yüksekokulu, 1994 yılında açılarak eğitim öğretim yılından itibaren eğitim öğretime başlamıştır. Yıldızeli Meslek Yüksekokulu, bilgiye ulaşma, bilgiyi çözümleme, işine uygun olarak yenileme kapasitesine sahip olacak düzeyde eğitim ve beceri kazandırmak, eğitimin toplumsal niteliğinin öne çıkarılmasını ilke edinerek toplumun yaşam boyu eğitim ve gelişme sürecine katkıda bulunmak, Cumhuriyetin temel niteliklerine bağlı, uyumlu, girişimci, teknolojiyi etkin kullanabilen farklı görüş ve düşüncelere saygılı, çağdaş uygarlığı hedefleyen bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Yıldızeli Meslek Yüksekokulunda, 14 adet derslik,2 adet bilgisayar laboratuvarı, gıda teknolojisi programı la boratuvarı, 1 adet kütüphane, 1 adet kantin ve 1 adet konferans salonu bulunmaktadır. Muhasebe ve Vergi Büro Hiz. ve Sekreterlik Kimya ve Kimya İşleme Tekn. Dış Ticaret Pazarlama ve Reklamcılık Finans-Bankacılık ve Sigortacılık Tıbbi Hiz. Teknikerler Yönetim ve Organizasyon Gıda İşleme Çocuk Bakımı ve Gençlik ^

45 Öğrenci Yrd. Doçent Akademik Pers. İdari Pers. Bankacılık ve Sigortacılık Muhasebe ve Vergi Uyg. Yönetim ve Organizasyon Bilgisayar Teknolojileri Makina ve Metal Teknolojileri Elektrik ve Otomasyon Zara Ahmet Çuhadaroğlu Meslek Yüksekokulu, 1995 yılında kurulmuş olup, akademik ve idari yapılanmasını tamamlamasının ardından eğitim-öğretim yılında öğretime başlamıştır. Zara Ahmet Çuhadaroğlu Meslek Yüksekokulu, uluslararası standartlarında eğitim-öğretim, araştırma ve uygulamalarıyla insanlığa sunduğu hizmetlerinin garantisini kendi adına taşıyan ve bu hizmetlerin toplumsal refaha dönüştürülmesinde öncülük eden bir yükseköğretim kurumudur. Zara Ahmet Çuhadaroğlu Meslek Yüksekokulunda 12 adet akıllı sınıf, 2 adet laboratuvarı, 2 adet konferans salonu, 1 adet kantin ^

46 Burs: Cumhuriyet üniversitesi Lisans Yerleştirme Sınavı derecesi ilk 5000'de olup üniversiteyi tercih eden öğrencilerine burs ve dizüstü bilgisayar vermekte ayrıca ilk 1000'de olan öğrencilerine ise ücretsiz yurt imkânı sağlamaktadır. Ayrıca üniversite vakfı tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere karşılıksız burs verilmektedir. Yurt İmkânları: Üniversitemiz Vakfı tarafından yerleşke alanında kız yurdu bulunmaktadır. Ayrıca yerleşke içerisinde ve şehir merkezinde Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından işletilen yaklaşık öğrencinin barındığı yurtlar bulunmaktadır. KYK'ya ait halen inşaatı devam eden kişilik yurdun ise önümüzdeki yıl hizmete girmesi planlanmaktadır. Ayrıca MEB tarafından denetlenen şehir merkezinde, yerleşkeye tek otobüs ile ulaşılabilen çok sayıda öğrenci yurdu ve apart daireler bulunmaktadır.

47 Sivas önemli karayolları kesişim noktasından bulunduğundan karayolu ile ulaşım kolaydır. Sivas Nuri Demirağ Havaalanı ile hava yolu ile seyahat etme imkânı da bulunmaktadır. Demir yolu bağlantıları mevcut olup 2019 yılında hizmete girmesi planlanan hızlı tren projesi ile öğrencilerimiz çok hızlı şekilde seyahat etmek imkânına kavuşacaklardır. Üniversite-Şehir: Ayrıca şehrin her tarafından yerleşke içerisine tek otobüs ile ulaşılmaktadır.

48 DEĞİŞİM PROGRAMLARI Eğitim hayatı boyunca yurt dışına gitmek isteyen öğrencilerimiz Erasmus Plus + programı ve Mevlana Değişim Programı ile çok çeşitli ülkelere staj ve eğitim amaçlı gönderilmektedir. Bu sayede Cumhuriyet Üniversitesi öğrencilerinin, etkili iletişim ve kendini ifade edebilme, farklıkları anlama, eğitim ve kariyer planlama,sosyal gelişim, özgüven kazanma ve değişik kültürleri ve uluslararası toplumu tanımalarını sağlamaktadır. Farabi Değişim Programları ile de yurt içinde farklı şehirlerde bulunan 101 farklı üniversitede eğitim görme şansları sağlanmaktadır BESLENME Üniversitemiz Sağlık kültür Spor Daire Başkanlığı tarafından işletilen öğrencilerimizin ve personellerimizin iç içe olduğu yemekhanelerde, hijyenik ortamlarda hazırlanan tabldot yemek servisi yapılmaktadır. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından işletilen kafeteryalarda öğrencilerimize uygun fiyatla yeme içme imkânı sağlanmaktadır. Ayrıca yerleşke içerisinde çok sayıda özel firma tarafından işletilen kafeterya ve lokantalar bulunmaktadır. Yerleşke içerisinde öğrencilerimizin ve personelimizin ihtiyaçlarının giderilmesi için Üniversitemiz Vakfı tarafından işletilen Vakıf Market'in yanı sıra özel sektör tarafından işletilen büyük marketler bulunmaktadır.

49 KÜLTÜREL HİZMETLER Yoğun geçen akademik dönem içerisinde renkli ve hareketli bir sosyal yaşam için öğrencilere imkânlar sunmaktadır. Rektörlük, fakülte dekanlıkları ve yüksekokul müdürlükleri ile çeşitli öğrenci kulüp ve toplulukları tarafından yılboyunca sosyal kültürel ve sportif etkinlikler yapılmakta ve desteklenmektedirler türlü etkinliğin yapılabileceği çeşitli salonlarımız ve kültür merkezimizde konser, tiyatro, sinema gösterimi gibi kültürel etkinliklerin yanı sıra sempozyum, konferans ve kongreler gibi çeşitli bilimsel etkinliklerde yapılmaktadır. Üniversitemizin basılı ve elektronik kaynak bakımından oldukça zengin bir durumda olan yaklaşık 30 veri tabanı bulunan merkezi kütüphane ile birlikte İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Eğitim Fakültesi, İlahiyat Fakültesi ve TıpFakültesi Hastanesinde ihtisas kütüphaneleri mevcuttur. '%> GÛffl,

50 Kütüphane Üniversitemizin basılı ve elektronik kaynak bakımından oldukça zengin bir durumda olan yaklaşık 30 veri tabanı bulunan merkezi kütüphane ile birlikte İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Eğitim Fakültesi, İlahiyat Fakültesi ve Tıp Fakültesi Hastanesinde ihtisas kütüphaneleri mevcuttur. Sosyal Sorumluluk Çalışmaları Yurtdışından Üniversitemizi tercih eden öğrencilerin her türlü sorun ve sıkıntılarını gidermek amacıyla Uluslararası Öğrenci Bürosu açılmıştır. Üniversitemiz bünyesinde oluşturulmuş Cumhuriyet Üniversitesi Engelliler Birimi (CENGEL) ve yerleşke içerinde engeller düşünülerek kaldırım, merdiven, asansör ve lavabolar düzenlenmiş, engelli öğrencilerimiz evlerinden üniversitemizce tahsis edilen araçlarla alınmakta ve evlerine bırakılmaktadır. Ayrıca engellilerin Üniversitemiz içindeki kültürel, sportif ve kültürel çalışmaları CENGEL tarafından desteklenmektedir. Bankacılık ve Kargo İşlemleri Yerleşke içerisinde birçok bankaya ait ATM bulunmaktadır. Ayrıca kargo, posta ve bankacılık hizmetlerinin gerçekleştirilmesi için PTT şubesi mevcuttur. İnternet Yerleşke içerinde öğrenci numaraları ve şifreleri ile ücretsiz internet erişimi sağlayabilmektedirler.

51

SANAL SINIF ADI FAK/MYO/YO BÖLÜM 1 EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ EDEBİYAT FAKÜLTESİ FRANSIZ DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ EDEBİYAT FAKÜLTESİ İNGİLİZ

SANAL SINIF ADI FAK/MYO/YO BÖLÜM 1 EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ EDEBİYAT FAKÜLTESİ FRANSIZ DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ EDEBİYAT FAKÜLTESİ İNGİLİZ SANAL SINIF ADI FAK/MYO/YO BÖLÜM 1 EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ EDEBİYAT FAKÜLTESİ FRANSIZ DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ EDEBİYAT FAKÜLTESİ İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ

Detaylı

TABLO-3. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları

TABLO-3. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları TABLO-3. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları ÖĞR. PUAN SGK YGSK OK.BİR 2015-ÖSYS 2015 YERL. 2015 EN YGS PROGRAM PROGRAM ADI (2) SÜRE TÜRÜ KONT KONT KONT ÖZEL KOŞUL

Detaylı

Fakülte/MYO/YO Bölüm Öğretim Elemanı GÜN SAAT SANAL SINIF ECZACILIK ECZACILIK OKT. SEVİNÇ YILMAZ PAZARTESİ SANAL SINIF 1 MİMARLIK

Fakülte/MYO/YO Bölüm Öğretim Elemanı GÜN SAAT SANAL SINIF ECZACILIK ECZACILIK OKT. SEVİNÇ YILMAZ PAZARTESİ SANAL SINIF 1 MİMARLIK Fakülte/MYO/YO Bölüm Öğretim Elemanı GÜN SAAT SANAL SINIF ECZACILIK ECZACILIK OKT. SEVİNÇ YILMAZ PAZARTESİ 10.10-12.00 SANAL SINIF 1 MİMARLIK MİMARLIK OKT. SEVİNÇ YILMAZ PAZARTESİ 10.10-12.00 SANAL SINIF

Detaylı

Cumhuriyet Üniversitesi Taban Puanları

Cumhuriyet Üniversitesi Taban Puanları 2012-2013 Üniversitesi Taban Puanları 2012-2013 yılı yerleştirme sonuçlarına göre Üniversitesi nin Lisans, Meslek Yüksekokulu ve Önlisans programları taban puanları, kontenjanları 4 YILLIK BÖLÜMLER Üniversite

Detaylı

Cumhuriyet Üniversitesi Başarı Sıralaması ve Taban Puanları

Cumhuriyet Üniversitesi Başarı Sıralaması ve Taban Puanları Lis/ Önlis. Üniversite Adı Yeri Üniversitesi 2016-2017 Başarı Sıralaması ve Taban Puanları Bölüm Adı Özellikler Öğr. Yılı Puan Türü Kont. Özel Koşul ve Açıklamal ar 2016 Başarı Sırası 2016 Taban Puanı

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI UYGUN GÖRÜLEN ÖNLİSANS VE LİSANS KURUMİÇİ YATAY GEÇİŞ KONTENJAN TABLOSU

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI UYGUN GÖRÜLEN ÖNLİSANS VE LİSANS KURUMİÇİ YATAY GEÇİŞ KONTENJAN TABLOSU 2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI UYGUN GÖRÜLEN ÖNLİSANS VE LİSANS KURUMİÇİ YATAY GEÇİŞ KONTENJAN TABLOSU 2. Sınıf Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet 2 YGS-3 0 3 Adalet Meslek Yüksekokulu Ceza İnfaz

Detaylı

MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ SAYILARI

MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ SAYILARI MERSİN ÜNİVERSİTESİ 018-019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ SAYILARI TARİH: 8.0.019 SIRA NO FAKÜLTE / YÜKSEKOKUL BİR ÖNCEKİ AY ÖĞRENCİ SAYISI ÖĞRENCİ SAYISI KIZ ERKEK TOPLAM FARK 1 ECZACILIK FAKÜLTESİ 416

Detaylı

İşte yeni açılan üniversite ve bölümler 2014

İşte yeni açılan üniversite ve bölümler 2014 On5yirmi5.com İşte yeni açılan üniversite ve bölümler 2014 Bu yıl yeni açılan üniversite ve bölümler, ÖSYM'nin 23 Haziran tarihli yayınladığı ÖSYS tercih kılavuz ve kitapçıkta yer alan verilerin geçtiğimiz

Detaylı

Trakya Üniversitesi Öğretim Yılı Yurtdışından Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Kontenjan Dağılımları

Trakya Üniversitesi Öğretim Yılı Yurtdışından Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Kontenjan Dağılımları Trakya Üniversitesi 2016-2017 Öğretim Yılı Yurtdışından Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Kontenjan Dağılımları TRAKYA ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL EDİLECEK LİSANS PROGRAMLARI KONTENJANLARI YÖP

Detaylı

2. Sınıf 3. Sınıf 4. Sınıf 5. Sınıf. Yurt Dışı 5.yy. Yurt İçi 3. yy. Yurt Dışı 9.yy. Yurt Dışı 3.yy. Yurt İçi 7. yy. Yurt İçi 5. yy. Yurt İçi 9.

2. Sınıf 3. Sınıf 4. Sınıf 5. Sınıf. Yurt Dışı 5.yy. Yurt İçi 3. yy. Yurt Dışı 9.yy. Yurt Dışı 3.yy. Yurt İçi 7. yy. Yurt İçi 5. yy. Yurt İçi 9. Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet 2 YGS-3 3 1 Adalet Meslek Yüksekokulu Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri 2 YGS-5 2 1 Atatürk Eğitim Fakültesi Almanca Öğretmenliği (Almanca) 4 DİL-1 2 1 2 1 Atatürk Eğitim

Detaylı

Yeni açılan Üniversiteler ve Bölümler

Yeni açılan Üniversiteler ve Bölümler On5yirmi5.com Yeni açılan Üniversiteler ve Bölümler 2014 2015 2014 2015 yılındayeni Açılan Üniversiteler ve Bölümler Yayın Tarihi : 1 Mayıs 2015 Cuma (oluşturma : 1/4/2017) 2014 senesinde üniversitelerde

Detaylı

Alan kodu Derece Yükseköğretim Kurumu Toplam. Doktora. Mayıs Üniversitesi. Alan kodu Derece Yükseköğretim Kurumu Toplam. Doktora

Alan kodu Derece Yükseköğretim Kurumu Toplam. Doktora. Mayıs Üniversitesi. Alan kodu Derece Yükseköğretim Kurumu Toplam. Doktora ÖD: i ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU 10.0 alet ALAÇAM MESLEK YÜKSEKOKULU / 0.6 Lojistik 0.6 Posta Hizmetleri 04.0 Deniz ve Liman İşletmeciliği 04.0 Yat İşletme ve Yönetimi 0.6 Otobüs Kaptanlığı 15.9 Çağrı Merkezi

Detaylı

YETERLİ BAŞVURU OLDUĞU TAKDİRDE

YETERLİ BAŞVURU OLDUĞU TAKDİRDE 7. PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ KAPSAMINDA YETERLİ BAŞVURU OLDUĞU TAKDİRDE AÇILMASI PLANLANAN PROGRAMLAR HANGİ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI / FAKÜLTESİNDEN MEZUN OLANLAR VEYA OLACAKLARIN HANGİ PEDAGOJİK FORMASYON

Detaylı

Fakülte/MYO/YO Bölüm Grup Öğretim Elemanı GÜN SAAT SANAL SINIF İİBF BANKACILIK VE FİNANS 3.GRUP DİDEM YAVUZ CUMA SANAL SINIF 1 İİBF

Fakülte/MYO/YO Bölüm Grup Öğretim Elemanı GÜN SAAT SANAL SINIF İİBF BANKACILIK VE FİNANS 3.GRUP DİDEM YAVUZ CUMA SANAL SINIF 1 İİBF Fakülte/MYO/YO Bölüm Grup Öğretim Elemanı GÜN SAAT SANAL SINIF İİBF BANKACILIK VE FİNANS 3.GRUP DİDEM YAVUZ CUMA 08.00-09.00 SANAL SINIF 1 İİBF MALİYE 3.GRUP DİDEM YAVUZ CUMA 08.00-09.00 SANAL SINIF 1

Detaylı

PUAN TÜRÜ İÇİN TESTLERİN ÖNEM SIRASI: Yüzdelik Değerler

PUAN TÜRÜ İÇİN TESTLERİN ÖNEM SIRASI: Yüzdelik Değerler Puan Türleri MF-1 MF-2 MF-3 PUAN TÜRÜ İÇİN TESTLERİN ÖNEM SIRASI: Yüzdelik Değerler 1. Matematik (%16) 2. Türkçe (%11) 3. Fen Bilimleri (%8) 4. Sosyal Bilimler (%5) YGS LYS (LYS-1 ve LYS-2) 1. Fen Bilimleri

Detaylı

ÖYP 2014 ARALIK DÖNEMİ YERLEŞENLER (BÖLÜM BAZLI)

ÖYP 2014 ARALIK DÖNEMİ YERLEŞENLER (BÖLÜM BAZLI) ÖYP 2014 ARALIK DÖNEMİ YERLEŞENLER (BÖLÜM BAZLI) Satır Etiketleri En Küçük OYP_PUAN En Büyük OYP_PUAN ADLİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 80,597 80,839 AKTÜERYA BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 79,747 79,747 ANTRENÖRLÜK

Detaylı

BAHAR YARIYILI BAŞI ÖĞRENCİ SAYILARI

BAHAR YARIYILI BAŞI ÖĞRENCİ SAYILARI Ağlasun Meslek Yüksekokulu 2016-2017 BAHAR YARIYILI BAŞI ÖĞRENCİ SAYILARI 3.03.2017 Bilgisayar Programcılığı (İ.Ö.) 3 2 5 Bilgisayar Programcılığı 88 29 117 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İ.Ö.)

Detaylı

Alan kodu Derece Yükseköğretim Kurumu Toplam. Doktora. Mayıs Üniversitesi. Alan kodu Derece Yükseköğretim Kurumu Toplam. Doktora

Alan kodu Derece Yükseköğretim Kurumu Toplam. Doktora. Mayıs Üniversitesi. Alan kodu Derece Yükseköğretim Kurumu Toplam. Doktora ÖD: i ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU 10.0 alet ALAÇAM MESLEK YÜKSEKOKULU / 0.6 Lojistik 0.6 Posta Hizmetleri 04.0 Deniz ve Liman İşletmeciliği 04.0 Yat İşletme ve Yönetimi 0.6 Otobüs Kaptanlığı 15.9 Çağrı Merkezi

Detaylı

5105 Ekonomi ve Finans 4 5105 Ekonomi ve Finans 4 5106 Ekonomi-Yönetim Bilimleri Programları 4 3226 İşletme 4

5105 Ekonomi ve Finans 4 5105 Ekonomi ve Finans 4 5106 Ekonomi-Yönetim Bilimleri Programları 4 3226 İşletme 4 3101 Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği 4 3101 Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği 4 3101 Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği 4 1245 Mobilya ve Dekorasyon 2 9077 Ağırlama Hizmetleri 2 5368 Turizm ve Otel İşletmeciliği

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI z 2.SINIF KONTENJAN 3.SINIF KONTENJAN 4.SINIF KONTENJAN 5.SINIF KONTENJAN FAKULTE BOLUM PROGRAM YIL Yurt İçi Yurt Dışı Yurt İçi Yurt

Detaylı

2018 Yılı Uluslaraarsı öğrenci Kont. Öneri ALİ FUAD BAŞGİL HUKUK FAKÜLTESİ Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi

2018 Yılı Uluslaraarsı öğrenci Kont. Öneri ALİ FUAD BAŞGİL HUKUK FAKÜLTESİ Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi Kod/Kısa Adı Fakülte Yüksekokul Program Adı 2018 Yılı Uluslaraarsı öğrenci Kont. Öneri YILLIK ÖĞRENİM ÜCRETİ MİKTARI BİR DÖNEMLİK ÖĞRENİM ÜCRETİ MİKTARI 108210841 ALİ FUAD BAŞGİL HUKUK FAKÜLTESİ Ali Fuad

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI GELEN ÖĞRENCİ KONTENJANLARI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI GELEN ÖĞRENCİ KONTENJANLARI GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI GELEN ÖĞRENCİ KONTENJANLARI GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 5.sınıf İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ 4 4 4 OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ 4 4 4

Detaylı

a) Lisans Programları Fakülte / Bölüm Belirlenen Kontenjan

a) Lisans Programları Fakülte / Bölüm Belirlenen Kontenjan a) Lisans Programları Fakülte / Bölüm Belirlenen Kontenjan Fen-Edebiyat Fakültesi 2. SINIF 3. SINIF Türk Dili ve Edebiyatı 5 5 İngiliz Dili ve Edebiyatı 4 4 Psikoloji 10 10 Sosyoloji 5 5 Tarih 4 4 İktisadi

Detaylı

Lisans Toplam Açıköğretim Önlisans Programları Örgün Öğretim Tablo 3 / A _B Önlisans Toplam

Lisans Toplam Açıköğretim Önlisans Programları Örgün Öğretim Tablo 3 / A _B Önlisans Toplam ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖSYM YERLEŞTİRME BİLGİLERİ Program Seviyesi Program Türü Kontenjan Yerleşen Tercih Oranı Açıköğretim 5638 5638 100 Lisans Programları Tablo 4 Örgün Öğretim

Detaylı

AKADEMİK YILI EK KONTENJAN SAYILARI

AKADEMİK YILI EK KONTENJAN SAYILARI 2016-2017 AKADEMİK YILI EK KONTENJAN SAYILARI Puan Min. Mak. Boş DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Türü Puan Puan Kontenjan Diş Hekimliği MF-3 433,492 449,361 0 Diş Hekimliği (%100 Burslu) MF-3 468,077 488,285 0

Detaylı

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI T.C SENATO KARARLARI TOPLANTI TARİHİ : OCAK 0 TOPLANTI SAYISI : 0 KARAR 6: Üniversitemize, 0-06 öğretim yılında, yurtdışından öğrenci kabul edilecek aşağıda belirlenen yükseköğretim programları ve kontenjanların

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA YURT DIŞINDAN KABUL EDİLEN ÖĞRENCİLERDEN ALINACAK ÖĞRENİM ÜCRETLERİ MİKTARLARI 2017 YILI GİRİŞLİ ÖĞRENCİLER

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA YURT DIŞINDAN KABUL EDİLEN ÖĞRENCİLERDEN ALINACAK ÖĞRENİM ÜCRETLERİ MİKTARLARI 2017 YILI GİRİŞLİ ÖĞRENCİLER ALT ANAMUR MESLEK YÜKSEKOKULU BAHÇE TARIMI 600,00 ANAMUR MESLEK YÜKSEKOKULU BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI 600,00 ANAMUR MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ 600,00 ANAMUR MESLEK YÜKSEKOKULU PAZARLAMA

Detaylı

KONTENJAN SAYISI KONTENJAN SAYISI KONTENJAN SAYISI DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ BÖLÜM. Diş Hekimliği 0 EDEBİYAT FAKÜLTESİ BÖLÜM

KONTENJAN SAYISI KONTENJAN SAYISI KONTENJAN SAYISI DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ BÖLÜM. Diş Hekimliği 0 EDEBİYAT FAKÜLTESİ BÖLÜM DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Diş Hekimliği 0 EDEBİYAT FAKÜLTESİ Sanat Tarihi 2 Arkeoloji 2 Tarih 5 Sosyoloji 0 Türk Dili ve Edebiyatı 0 İngiliz Dili ve Edebiyatı 6 Alman Dili ve Edebiyatı 2 Fransız Dili ve

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI GELEN ÖĞRENCİ KONTENJANLARI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI GELEN ÖĞRENCİ KONTENJANLARI GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI GELEN ÖĞRENCİ KONTENJANLARI Üniversitemiz, belirlemiş olduğu kontenjana göre üniversitelerden gelen başvuruları sınıf bazında genel

Detaylı

GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 5.sınıf İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ 1 1 1 OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ 1 1 1 SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 1 1 1 FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ 1 1 1 SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 1 1 1 MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ

Detaylı

BÖLÜM KODU SINAV TARİHİ

BÖLÜM KODU SINAV TARİHİ A Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hekimliği Fakültesi ATA101 25 Ocak 2016 13.15-14.15 Diş Hekimliği Fakülte Sekreterliği Tuzla Güzel Sanatlar Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı ATA102 25 Ocak 2016 13.15-14.15

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ BAHAR YARILI KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ BAHAR YARILI KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 BAHAR YARILI KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI FAKÜLTE BÖLÜMLER Bölümler arası Aynı puan türünden Farklı puan türünden 4.YY 6.YY 4.YY 6.YY 4.YY 6.YY GAZETECİLİK 1 1

Detaylı

[Belge başlığını yazın]

[Belge başlığını yazın] TS-1 TS PUANLI LİSANS PROGRAMLARI Animasyon Arkeoloji ve Sanat Tarihi Basım Yayın ve Redakte Basın ve Yayın Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi Coğrafya Coğrafya Öğretmenliği Film Tasarım ve Yazarlık

Detaylı

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Öğretim Yılı Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenci Ücretleri

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Öğretim Yılı Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenci Ücretleri T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenci Ücretleri Fakülte/YO/MYO Ücretler (Kdv Hariç) % 8 Kdv Dahil %25 Burslu (Kdv Dahil) %5 Peşin Ödeme (Kdv

Detaylı

Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Kurum İçi Yatay Geçiş Kontenjanları

Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Kurum İçi Yatay Geçiş Kontenjanları 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Kurum İçi Yatay Geçiş Kontenjanları a) Lisans Programları Fakülte / Bölüm Belirlenen Kontenjan Fen-Edebiyat Fakültesi 2. SINIF 3. SINIF Türk Dili ve Edebiyatı

Detaylı

Ek-Kontenjan Puan, Kontenjan, Ücret ve Burslar

Ek-Kontenjan Puan, Kontenjan, Ücret ve Burslar 2018-2019 Ek-Kontenjan, Kontenjan, ve Burslar Program Adı Türü Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hekimliği Fakültesi (li) SAY 382,93905 4 66.000 -- Eğitim Fakültesi Arapça Öğretmenliği (%50 Burslu) DİL -- 41

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI FAKÜLTE İLETİŞİM FAKÜLTESİ Bölümler arası Aynı puan türünden Farklı puan türünden BÖLÜMLER 3.YY 5.YY 3.YY 5.YY 3.YY 5.YY GAZETECİLİK 1 1 TEKNOLOJİ

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI BÖLÜM ÖĞRENCİ KONTENJANLARI

MARMARA ÜNİVERSİTESİ FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI BÖLÜM ÖĞRENCİ KONTENJANLARI 2015-2016 MARMARA ÜNİVERSİTESİ FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI BÖLÜM ÖĞRENCİ KONTENJANLARI ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi 5 5 5 - Zihin Engelliler Eğitimi 1 1 1 - Zihin Engelliler

Detaylı

GÜZ YARIYILI BAŞI ÖĞRENCİ SAYILARI

GÜZ YARIYILI BAŞI ÖĞRENCİ SAYILARI 2016-2017 GÜZ YARIYILI BAŞI ÖĞRENCİ SAYILARI 17.10.2016 Ağlasun Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı (İ.Ö.) 3 2 5 Bilgisayar Programcılığı 95 30 125 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İ.Ö.)

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇİFT ANADAL/YANDAL KONTENJAN TABLOSU

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇİFT ANADAL/YANDAL KONTENJAN TABLOSU 2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇİFT ANADAL/YANDAL KONTENJAN TABLOSU Üst Birim Adı Birim Adı Süre Atatürk Eğitim Fakültesi Almanca Öğretmenliği (Almanca) 4 DİL-1 10 6 Sosyal ve Beşeri Bilimler Temel Alanları

Detaylı

TS 1 PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER

TS 1 PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER TS 1 PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER Arkeoloji ve Sanat Tarihi 4 TS-1 Basın ve Yayın 4 TS-1 Coğrafya 4 TS-1 Coğrafya Öğretmenliği 5 TS-1 Dünya Dinleri 4 TS-1 Gazetecilik 4 TS-1 Görsel İletişim Tasarımı

Detaylı

AKADEMİK YILI (GELEN ÖĞRENCİ) FARABİ KONTENJANLARI

AKADEMİK YILI (GELEN ÖĞRENCİ) FARABİ KONTENJANLARI 2017-2018 AKADEMİK YILI (GELEN ÖĞRENCİ) FARABİ KONTENJANLARI Üniversitemiz, belirlemiş olduğu kontenjana göre üniversitelerden gelen başvuruları sınıf bazında genel akademik ortalamaya göre değerlendirmektedir.

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ 2019 YILI NORM KADRO PLANLAMASI

EGE ÜNİVERSİTESİ 2019 YILI NORM KADRO PLANLAMASI BİRGİVİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Fakülte Bazında 8 16 ECZACILIK FAKÜLTESİ Fakülte Bazında 13 26 SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ Fakülte Bazında 7 14 TIP FAKÜLTESİ Fakülte Bazında 43 86 HEMŞİRELİK

Detaylı

Akademik Yılı Taban Puan ve Kontenjan Tablosu

Akademik Yılı Taban Puan ve Kontenjan Tablosu 2017-2018 Akademik Yılı ve Kontenjan Tablosu Burası öğrenerek, keşfederek, paylaşarak, hayatı dolu dolu yaşayacağın yer. 21 yıldır akademik ortamı ve kadrosuyla öncü ve yenilikçi olan BİLGİ, sana 7 fakülte,

Detaylı

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YURTDIŞINDAN YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ (3.Ek Kontenjan Tablosu)

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YURTDIŞINDAN YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ (3.Ek Kontenjan Tablosu) YÖP KODU T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ (3.Ek Tablosu) TRAKYA ÜNİVERSİTESİ GENEL TOPLAM 484 242 726 LİSANS TOPLAMI 308 111 419 ÖZEL YETENEK TOPLAMI 4 3 7 ÖNLİSANS TOPLAMI

Detaylı

3127 Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri 4 3127 Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri 4 9075 Bilgisayar Teknolojisi (Devamı Arkada) 2

3127 Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri 4 3127 Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri 4 9075 Bilgisayar Teknolojisi (Devamı Arkada) 2 8342 Acil Yardım ve Afet Yönetimi 4 8342 Acil Yardım ve Afet Yönetimi 4 8342 Acil Yardım ve Afet Yönetimi 4 9132 Acil Durum ve Afet Yönetimi 2 3101 Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği 4 3101 Ağaç İşleri

Detaylı

DEVLET ve VAKIF (ÖZEL) ÜNİVERSİTELERİN 2013 TABAN PUANLARI KONTENJAN YERLEŞEN SAYILARI ve ÜCRETLERİ Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: SİVAS

DEVLET ve VAKIF (ÖZEL) ÜNİVERSİTELERİN 2013 TABAN PUANLARI KONTENJAN YERLEŞEN SAYILARI ve ÜCRETLERİ Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: SİVAS DEVLET ve VAKIF (ÖZEL) ÜNİVERSİTELERİN 2013 TABAN PUANLARI KONTENJAN YERLEŞEN SAYILARI ve 2013-2014 ÜCRETLERİ Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: SİVAS Sınavsız geçişle ilgili diğer bilgileri ve yerleştirme

Detaylı

2 04/03/2009 2009/1 47. Üniversitemiz Senatosu Rektör Prof. Dr. İlyas Dökmetaş Başkanlığında toplandı.

2 04/03/2009 2009/1 47. Üniversitemiz Senatosu Rektör Prof. Dr. İlyas Dökmetaş Başkanlığında toplandı. Üniversitemiz Senatosu Rektör Prof. Dr. İlyas Dökmetaş Başkanlığında toplandı. Karar No 1- Cumhuriyet Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri gereğince Üniversitemiz Fen Bilimleri

Detaylı

Ek-1 Balıkesir Üniversitesi Eğitim Öğretim Hizmeti Birimleri ve Alt Birimleri Eğitim Dili Birinci Ebelik. Türkçe Yüksekokulu. Birinci Hemşirelik

Ek-1 Balıkesir Üniversitesi Eğitim Öğretim Hizmeti Birimleri ve Alt Birimleri Eğitim Dili Birinci Ebelik. Türkçe Yüksekokulu. Birinci Hemşirelik Ek-1 Balıkesir Üniversitesi Eğitim Hizmeti Birimleri ve Alt Birimleri Akademik Birim Bölüm Program Program Eğitim Dili Seviyesi Türü Ebelik Balıkesir Sağlık Hemşirelik Antrenörlük Eğitimi Beden Eğitimi

Detaylı

ÖĞR. PUAN GENEL OK.BİR ÖZEL KOŞUL VE P.DR. D.DR. DR.ÖĞR. PROGRAM PROGRAM ADI (2) SÜRE TÜRÜ KONT. KONT. MEB AÇIKLAMALAR SAYI SAYI ÜYE SAYI GRV

ÖĞR. PUAN GENEL OK.BİR ÖZEL KOŞUL VE P.DR. D.DR. DR.ÖĞR. PROGRAM PROGRAM ADI (2) SÜRE TÜRÜ KONT. KONT. MEB AÇIKLAMALAR SAYI SAYI ÜYE SAYI GRV ÖĞR. PUAN GENEL OK.BİR ÖZEL KOŞUL VE P.DR. D.DR. DR.ÖĞR. PROGRAM PROGRAM ADI (2) SÜRE TÜRÜ KONT. KONT. MEB AÇIKLAMALAR SAYI SAYI ÜYE SAYI GRV AKREDİTE TUS TT1 TUS TT2 TUS KTP DUS AB AYP KPSS-1 KPSS-2 KODU

Detaylı

İlköğretim Matematik Öğretmenliği İngilizce Öğretmenliği

İlköğretim Matematik Öğretmenliği İngilizce Öğretmenliği İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Fakülte/Yüksekokul Adı ÖSYM Kodu Program Adı Yeni Eski Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 KON. KON. KON. KON. KON. KON. KON. KON. KON. 105610016

Detaylı

Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Kurumlar Arası Yatay Geçiş Kontenjanları (Merkezi Yerleştirme Puanına Göre)

Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Kurumlar Arası Yatay Geçiş Kontenjanları (Merkezi Yerleştirme Puanına Göre) LİSANS PROGRAMLARI Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spor Yöneticiliği - - - - - Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi - - - - - Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri - - 2 2 - Çalışma Ekonomisi

Detaylı

Alan kodu Derece Yükseköğretim Kurumu Toplam. Doktora. Alan kodu Derece Yükseköğretim Kurumu Toplam. Yüksek Lisans. Doktora

Alan kodu Derece Yükseköğretim Kurumu Toplam. Doktora. Alan kodu Derece Yükseköğretim Kurumu Toplam. Yüksek Lisans. Doktora ÖD: i ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU Alan kodu Derece öğretim Kurumu Toplam / Kabul eden/ 10.0 alet Bafra Meslek okulu Alan kodu Derece öğretim Kurumu Toplam / / 11.3 Bilgisayar Programcılığı Tıbbi ve Aromatik

Detaylı

Uşak ÜnİversİteSİ. Aklın ve Bilimin Işığında Saygın Bir Üniversite...

Uşak ÜnİversİteSİ. Aklın ve Bilimin Işığında Saygın Bir Üniversite... w w w. u s a k. e d u.t r Uşak ÜnİversİteSİ Aklın ve Bilimin Işığında Saygın Bir Üniversite... /unıversıteusak www.usak.edu.tr UŞAK ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA "İŞ ARAYAN DEĞİL İş KURAN ÖĞRENCİLER YETİŞTİRİR"

Detaylı

2015-2016 AKADEMİK YILI (GELEN ÖĞRENCİ) FARABİ KONTENJANLARI

2015-2016 AKADEMİK YILI (GELEN ÖĞRENCİ) FARABİ KONTENJANLARI 2015-2016 AKADEMİK YILI (GELEN ÖĞRENCİ) FARABİ KONTENJANLARI Üniversitemiz, belirlemiş olduğu kontenjana göre Üniversitelerden gelen başvuruları sınıf bazında genel akademik ortalamaya göre değerlendirmektedir.

Detaylı

EN KÜÇÜK EN KÜÇÜK PUAN TÜRÜ PUAN TÜRÜ PUAN TÜRÜ

EN KÜÇÜK EN KÜÇÜK PUAN TÜRÜ PUAN TÜRÜ PUAN TÜRÜ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Fakülte/Yüksekokul Adı ÖSYM Kodu Program Adı Yeni Eski Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 105610016 1271011 Cerrahpaşa Tıp MF-3 505,1417 MF-3 501,71474 MF-3 517,91975 MF-3 538.863 MF-3 541.674

Detaylı

Ücret Ödeyecek Sıra. Taban Toplam Ücret Ödemeyecek Fakülte / Yüksekokul

Ücret Ödeyecek Sıra. Taban Toplam Ücret Ödemeyecek Fakülte / Yüksekokul Ücret Ödeyecek Sıra Taban Toplam Ücret Ödemeyecek Fakülte / Yüksekokul Program Olanların No Puan Kontenjan Olanların Kontenjanı Kontenjanı 1 ANAMUR MESLEK YÜKSEKOKULU BAHÇE TARIMI 50,00 10 3 7 2 ANAMUR

Detaylı

2013 Fakülte/Yüksekokul Adı KON. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2014 EN KÜÇÜK. ÖSYM Kodu KON. KON. Program Adı KON. PUAN EN KON. PUAN TÜRÜ KON.

2013 Fakülte/Yüksekokul Adı KON. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2014 EN KÜÇÜK. ÖSYM Kodu KON. KON. Program Adı KON. PUAN EN KON. PUAN TÜRÜ KON. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Fakülte/Yüksekokul Adı Program Adı ÖSYM Kodu Yeni Eski Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 105610016 1271011 Cerrahpaşa Tıp MF-3 505,1417 369 MF-3 501,71474

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK PR. 3 1 3 1 MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ PR. 2 0 2 0 RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ PR. 3 0 3 0 FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ PR.

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK PR. 3 1 3 1 MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ PR. 2 0 2 0 RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ PR. 3 0 3 0 FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ PR. ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU ADALET PR. 2 1 ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ PR. 0 0 0 0 REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK PR. 3 1 3 1 MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ PR. 2 0

Detaylı

Alan kodu Derece Yükseköğretim Kurumu Toplam. Doktora. Alan kodu Derece Yükseköğretim Kurumu Toplam. Yüksek Lisans. Doktora

Alan kodu Derece Yükseköğretim Kurumu Toplam. Doktora. Alan kodu Derece Yükseköğretim Kurumu Toplam. Yüksek Lisans. Doktora ÖD: i ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU / 10.0 alet Bafra Meslek okulu / / 11.3 Bilgisayar Programcılığı 04. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI MESLEK YÜKSEKOKULU / / 11.3 Bilgisayar Programcılığı

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİNİN 2017 ÖSYS MERKEZİ YERLEŞTİRME SİSTEMİNE GÖRE ÖĞRENCİ ALAN PROGRAMLARININ PUAN TÜRLERİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİNİN 2017 ÖSYS MERKEZİ YERLEŞTİRME SİSTEMİNE GÖRE ÖĞRENCİ ALAN PROGRAMLARININ PUAN TÜRLERİ YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİNİN 2017 ÖSYS MERKEZİ YERLEŞTİRME SİSTEMİNE GÖRE ÖĞRENCİ ALAN PROGRAMLARININ PUAN TÜRLERİ MF Matematik Sınavı (LYS-1) : 11 Haziran 2017 Pazar, Saat:10:00, Tek Oturum: 135 dakika Matematik

Detaylı

2015 Kontenjanları ve Puan Türleri

2015 Kontenjanları ve Puan Türleri 2015 ları ve Puan Türleri LİSANS PROGRAMLARI Eczacılık Fakültesi 20 Eczacılık Fakültesi (T.C. Vatandaşları) (Ücretli) 20 MF-3 78.616 Eğitim Fakültesi 556 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği

Detaylı

NOT: Sizlerin dikkate almanız gereken, Minimum puan yazan sütundaki taban puanlardır. Aşağıdaki tabloda 2014 yılına ait Yükseköğretim Programlarının;

NOT: Sizlerin dikkate almanız gereken, Minimum puan yazan sütundaki taban puanlardır. Aşağıdaki tabloda 2014 yılına ait Yükseköğretim Programlarının; Aşağıdaki tabloda 2014 yılına ait Yükseköğretim larının; - Minimum (taban) puan: a en son yerleşen öğrencinin puanı - Maksimum (taban) puan: a en yüksek puanla yerleşen öğrencinin puanı - OBK Minimum puan:

Detaylı

FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ

FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ Bizler, aşağıda imzaları bulunan yükseköğretim kurumları olarak, kurumlarımız arasında Farabi Programı kapsamında işbirliği yapmayı kararlaştırmış bulunmaktayız. 547 sayılı

Detaylı

Önlisans Programları Tablo 3 / A _B Önlisans Toplam

Önlisans Programları Tablo 3 / A _B Önlisans Toplam ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖSYM EK-YERLEŞTİRME BİLGİLERİ Program Seviyesi Program Türü Ek Kontenjan Yerleşen Tercih Oranı Açıköğretim 1438 1026 71 Lisans Programları Tablo Örgün

Detaylı

2014-2015 BAHAR YARIYILI ÖĞRENCİ SAYI LİSTESİ (26.03.2015)

2014-2015 BAHAR YARIYILI ÖĞRENCİ SAYI LİSTESİ (26.03.2015) 2014-2015 BAHAR YARIYILI ÖĞRENCİ SAYI LİSTESİ (26.03.2015) Ağlasun Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı (İ.Ö.) 5 2 7 Bilgisayar Programcılığı 64 44 108 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İ.Ö.)

Detaylı

Erciyes Üniversitesi Taban Puanları

Erciyes Üniversitesi Taban Puanları 2012-201 Üniversitesi Taban Puanları 2012-201 yılı yerleştirme sonuçlarına göre Üniversitesi nin Lisans, Meslek Yüksekokulu ve Önlisans programları taban puanları, kontenjanları 4 YILLIK BÖLÜMLER Üniversit

Detaylı

2010-ÖSYS Puan Türü Yükseköğretim Lisans Programı * (MF-1, YGS-1) Aktüerya * (MF-2, YGS-2) Döküm Öğretmenliği * (MF-2, YGS-2) Kimya Öğretmenliği *

2010-ÖSYS Puan Türü Yükseköğretim Lisans Programı * (MF-1, YGS-1) Aktüerya * (MF-2, YGS-2) Döküm Öğretmenliği * (MF-2, YGS-2) Kimya Öğretmenliği * 2010-ÖSYS Puan Türü Yükseköğretim Lisans Programı * (, YGS-1) Aktüerya * (, YGS-2) Döküm Öğretmenliği * (, YGS-2) Kimya Öğretmenliği * (, YGS-2) Metal Öğretmenliği * (, YGS-2) Su Ürünleri Mühendisliği

Detaylı

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110433 Diş Hekimliği Fakültesi 5 MF-3 90 3 74 17800 --- 435,43258 1 3 16 100110609 Diş Hekimliği Fakültesi (KKTC Uyruklu) 5 MF-3 1 74, 90 38200 --- 394,08744 -

Detaylı

ÖYP 2015 ARALIK DÖNEMİ YERLEŞENLER (BÖLÜM BAZLI)

ÖYP 2015 ARALIK DÖNEMİ YERLEŞENLER (BÖLÜM BAZLI) ÖYP 2015 ARALIK DÖNEMİ YERLEŞENLER (BÖLÜM BAZLI) Veri BOLUMAD En Küçük OYP_PUAN En Büyük OYP_PUAN2 ACİL YARDIM VE AFET YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 75,28 80,52 ADLİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 84,781 84,781 AKTÜERYA

Detaylı

HUKUK FAKÜLTESİ ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU, BEYAZIT YERLEŞKESİ, BEYAZIT,FATİH / İSTANBUL

HUKUK FAKÜLTESİ ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU, BEYAZIT YERLEŞKESİ, BEYAZIT,FATİH / İSTANBUL FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL ADRESLERİ Fakülte Adı / Yüksekokul Adı Program Adı ADRESİ Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet Meslek Yüksekokulu HUKUK FAKÜLTESİ ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU, BEYAZIT YERLEŞKESİ,

Detaylı

Ankara Üniversitesi Taban Puanları

Ankara Üniversitesi Taban Puanları 0-0 Üniversitesi Taban Puanları 0-0 yılı yerleştirme sonuçlarına göre Üniversitesi nin Lisans, Meslek Yüksekokulu ve Önlisans programları taban puanları, kontenjanları YILLIK BÖLÜMLER Üniversite Puan Küçük

Detaylı

LİSANS PROGRAMLARI BÖLÜMÜN ADI. Eczacılık Fakültesi. Eğitim Fakültesi 2016 TERCİH BURSU 2015 BAŞARI SIRASI PUAN TÜRÜ

LİSANS PROGRAMLARI BÖLÜMÜN ADI. Eczacılık Fakültesi. Eğitim Fakültesi 2016 TERCİH BURSU 2015 BAŞARI SIRASI PUAN TÜRÜ Eczacılık Fakültesi BÖLÜMÜN ADI LİSANS PROGRAMLARI Eczacılık Fakültesi (Ücretli) 40 MF-3 108.000 Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (Ücretli) 5 YGS-1 Bilgisayar ve Öğretim

Detaylı

Fakülte/ Yüksekokul. Bölümler. Ekonometri Ekonometri (İ.Ö.) Ekonomi ve Finans

Fakülte/ Yüksekokul. Bölümler. Ekonometri Ekonometri (İ.Ö.) Ekonomi ve Finans HEMŞİRELİK FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ AYDIN İKTİSAT FAKÜLTESİ Fakülte/ Yüksekokul Bölümler Yeni kayıt olan Mezun Olan Öğrenci Sayısı öğrenci sayısı 2014-2015 2015-2016

Detaylı

ÖĞRENCİ SAYI LİSTESİ

ÖĞRENCİ SAYI LİSTESİ Ağlasun Meslek Yüksekokulu ÖĞRENCİ SAYI LİSTESİ 1 Bilgisayar Programcılığı (İ.Ö.) 8 3 11 Bilgisayar Programcılığı 68 46 114 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İ.Ö.) 31 26 57 Büro Yönetimi ve Yönetici

Detaylı

2013 Ekim Dönemi Öyp Yerleştirme Sonuçları. İlan Numarası Bazlı En büyük En küçük Öyp Puanı. İlan No/Üniversite/Fakülte/Bölüm.

2013 Ekim Dönemi Öyp Yerleştirme Sonuçları. İlan Numarası Bazlı En büyük En küçük Öyp Puanı. İlan No/Üniversite/Fakülte/Bölüm. 2013 Ekim Dönemi Öyp Yerleştirme Sonuçları İlan Numarası Bazlı En büyük En küçük Öyp Puanı İlan No/Üniversite/Fakülte/Bölüm Yerleşen Sayı En Büyük OYP_PUAN En Küçük OYP_PUAN 7374 1 81,718 81,718 DUMLUPINAR

Detaylı

EN KÜÇÜK EN KÜÇÜK KON. PUAN

EN KÜÇÜK EN KÜÇÜK KON. PUAN İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Fakülte/Yüksekokul Adı ÖSYM Kodu Program Adı Yeni Eski Cerrahpaşa Tıp Fakültesi PUAN KON. PUAN KON. PUAN KON. PUAN KON. PUAN KON. PUAN 105610016 1271011 Cerrahpaşa Tıp MF-3 517,91975

Detaylı

EĞİTİM BİRİMİ BÖLÜM ÖĞRENCİ SAYISI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ PR. 23 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ PR. (İÖ) 17 MÜHENDİSLİK

EĞİTİM BİRİMİ BÖLÜM ÖĞRENCİ SAYISI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ PR. 23 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ PR. (İÖ) 17 MÜHENDİSLİK MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ PR. 23 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ PR. (İÖ) 17 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ PR. 37 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK

Detaylı

Alan kodu Derece Yükseköğretim Kurumu Toplam. Doktora. Alan kodu Derece Yükseköğretim Kurumu Toplam. Yüksek Lisans. Doktora

Alan kodu Derece Yükseköğretim Kurumu Toplam. Doktora. Alan kodu Derece Yükseköğretim Kurumu Toplam. Yüksek Lisans. Doktora ÖD: i ALAÇAM MESLEK YÜKSEKOKULU / 0.6 Lojistik Bafra Meslek okulu / 11.3 Bilgisayar Programcılığı Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Organik Tarım 04. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bafra Turizm Meslek okulu /

Detaylı

UZUNMEHMET ANADOLU LİSESİ LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI

UZUNMEHMET ANADOLU LİSESİ LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI LYS, 5 AYRI OTURUMDA GERÇEKLEŞTİRİLİR. İLGİLİ YERLEŞTİRME PUANLARI HESAPLANIRKEN, LYS NİN % 60 I, YGS NİN İSE 40 I KULLANILIR. OTURUMLA İLGİLİ AYRINTILAR AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR.

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SURİYE VE MISIR ÜLKELERİNDEN ADAYLAR İÇİN YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI 2012 KON.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SURİYE VE MISIR ÜLKELERİNDEN ADAYLAR İÇİN YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI 2012 KON. Fakülte/Yüksekokul Adı Program Adı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Cerrahpaşa Tıp 31 29 28 28 28 23 Cerrahpaşa Tıp (İngilizce) 6 6 5 5 5 5 Diş Hekimliği Fakültesi 17 16 15 15 15 13 Eczacılık Fakültesi 18 18 18

Detaylı

Çankırı Karatekin Üniversitesi TANITIM

Çankırı Karatekin Üniversitesi TANITIM Çankırı Karatekin Üniversitesi TANITIM 1 2 Çankırı Karatekin Üniversitesi ULUYAZI KAMPÜSÜ MİSYON Eğitim-öğretim ve araştırmada evrensel ölçüt ve etik değerleri benimseyen, toplum yararını ve paydaş memnuniyetini

Detaylı

ÖĞRENCİ SAYI LİSTESİ 16.09.2015

ÖĞRENCİ SAYI LİSTESİ 16.09.2015 Ağlasun Meslek Yüksekokulu ÖĞRENCİ SAYI LİSTESİ.09.05 Bilgisayar Programcılığı (İ.Ö.) 3 5 Bilgisayar Programcılığı 9 38 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İ.Ö.) 3 3 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI İÇİN AYRILAN YURTDIŞI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI İÇİN AYRILAN YURTDIŞI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI SINIF 2 SINIF 3 SINIF 4 SINIF 5 2014-2015 eğitim öğretim yılı Güz yarıyılında Akdeniz Üniversitesi diploma programlarına yatay geçiş ile uluslararası öğrenci alınacak olup, Yükseköğretim Kurulu tarafından

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM YILI YURTDIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİ KONTENJANLARI ANADOLUYÖS KONTENJANI PROGRAM SÜRESİ

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM YILI YURTDIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİ KONTENJANLARI ANADOLUYÖS KONTENJANI PROGRAM SÜRESİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 2016-2017 ÖĞRETİM YILI YURTDIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİ KONTENJANLARI BİRİM ID BİRİM PROGRAM SÜRESİ ANADOLUYÖS KONTENJANI ULUSLARARASI SINAV VE DİPLOMA PUANI KONTENJANI ÖZEL KOŞUL

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI LİSANS / ÖNLİSANS KONTENJANLARI

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI LİSANS / ÖNLİSANS KONTENJANLARI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI LİSANS / ÖNLİSANS KONTENJANLARI Fakülte / Yüksekokul / Konservatuar Süresi Kontenjan Özel Koşul Yıllık Ücreti Ceyhan Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği

Detaylı

FARABİ DEĞ İŞİM PROGRAM I PROTOKOLÜ

FARABİ DEĞ İŞİM PROGRAM I PROTOKOLÜ FARABİ DEĞ İŞİM PROGRAM I PROTOKOLÜ Bizler, aşağıda imzaları bulunan yükseköğretim kurumlan olarak, kurumlanınız arasında Farabi Değişim Programı kapsamında işbirliği yapmayı kararlaştırmış bulunmaktayız.

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YABANCI DİL YETERLİLİK SINAVI TARİHLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YABANCI DİL YETERLİLİK SINAVI TARİHLERİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YABANCI DİL YETERLİLİK SINAVI TARİHLERİ Yabancı Uyruklu Öğrenci Türkçe Yeterlilik Sınavı 09 Eylül 2014 Salı Saat 10.00 Yabancı Dil Zorunlu Hazırlık Yeterlilik Sınavı 10 Eylül

Detaylı

Trakya Üniversitesi 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Yurtdışından Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Kontenjanları ve Ülkelere Göre Dağılımı

Trakya Üniversitesi 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Yurtdışından Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Kontenjanları ve Ülkelere Göre Dağılımı SÜRE Bakınızlar KKTC Diğer Ülkeler Toplam Kontenjan Trakya Üniversitesi Yurtdışından Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Kontenjanları ve Ülkelere Göre Dağılımı YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL EDİLECEK LİSANS PROGRAMLARI

Detaylı

Devlet Üniversiteleri (Kıbrıs Kampüsleri, Kıbrıs Uyruklu Öğrenciler ve UOLP 'ler Çıkarılmıştır.) MF 1

Devlet Üniversiteleri (Kıbrıs Kampüsleri, Kıbrıs Uyruklu Öğrenciler ve UOLP 'ler Çıkarılmıştır.) MF 1 Devlet Üniversiteleri (Kıbrıs Kampüsleri, Kıbrıs Uyruklu Öğrenciler ve UOLP 'ler Çıkarılmıştır.) MF 1 Aktüerya 0 Aktüerya Bilimleri 121000 144000 144000 Astronomi ve Uzay Bilimleri 241000 258000 Bilgisayar

Detaylı

2018-YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI LİSANS PROGRAMLARI-PUAN TÜRLERİ TABLOSU

2018-YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI LİSANS PROGRAMLARI-PUAN TÜRLERİ TABLOSU Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Yüksekokul) Adli Bilimler Adli Bilişim Mühendisliği Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Aile ve Tüketici Bilimleri Aktüerya (Fakülte)

Detaylı

KAYIT TARİHLERİ, ADRESLERİ VE FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL TELEFON NUMARALARI

KAYIT TARİHLERİ, ADRESLERİ VE FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL TELEFON NUMARALARI KAYIT TARİHLERİ, ADRESLERİ VE FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL TELEFON NUMARALARI Öğrenci İşleri Sekreterlik Faks Fakülte Adı / Yüksekokul Adı Program Adı Kayıt Yeri 0212 440 00 00 Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu

Detaylı

2018-YKS Yükseköğretim Lisans Programlarına 2015, 2016, 2017 Yıllarında En Küçük Puanla Yerleşen Adayın Başarı Sırası

2018-YKS Yükseköğretim Lisans Programlarına 2015, 2016, 2017 Yıllarında En Küçük Puanla Yerleşen Adayın Başarı Sırası -YKS Yükseköğretim Lisans Programlarına, 2016, 2017 Yıllarında En Küçük Puanla Diş Hekimliği Fakültesi 109810532 Diş Hekimliği Fakültesi SAY MF-3 21700 MF-3 19900 -- -- Eğitim Fakültesi 109810153 Fen Bilgisi

Detaylı

Çukurova Üniversitesi Taban Puanları

Çukurova Üniversitesi Taban Puanları 2012-2013 Üniversitesi Taban Puanları 2012-2013 yılı yerleştirme sonuçlarına göre Üniversitesi nin Lisans, Meslek Yüksekokulu ve Önlisans programları taban puanları, kontenjanları 4 YILLIK BÖLÜMLER Üniversite

Detaylı

Gıda Teknolojisi 14 Eylül 2015 Pazartesi Saat 14.00. Atçılık ve Antrenörlüğü 14 Eylül 2015 Pazartesi Saat 14.00

Gıda Teknolojisi 14 Eylül 2015 Pazartesi Saat 14.00. Atçılık ve Antrenörlüğü 14 Eylül 2015 Pazartesi Saat 14.00 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YABANCI DİL YETERLİLİK SINAVI TARİHLERİ AÇIKLAMALAR Yabancı Uyruklu Öğrenci Türkçe Yeterlilik Sınavı 08 Eylül 2015 Salı Saat 10.00 Yabancı Dil Zorunlu Hazırlık Yeterlilik

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SON 5 YIL EN DÜŞÜK PUANLAR

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SON 5 YIL EN DÜŞÜK PUANLAR AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SON 5 YIL EN DÜŞÜK PUANLAR Fakülte / Yüksekokullar / Meslek Yüksekokulları En Küçük En Küçük Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hekimliği MF-3 475,84818 MF-3 451,90389 MF-3 449,49584 Diş

Detaylı

2014 DGS KILAVUZUNA GÖRE ÖNLİSANS PROGRAMLARINDAN DGS İLE GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI

2014 DGS KILAVUZUNA GÖRE ÖNLİSANS PROGRAMLARINDAN DGS İLE GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI 2014 DGS KILAVUZUNA GÖRE ÖNLİSANS PROGRAMLARINDAN DGS İLE GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI ADALET Hukuk Fakültesi AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI Sağlık İdaresi AMELİYATHANE HİZMETLERİ Acil Yardım ve Afet Yönetimi

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ. Fakülte/Yüksekokul Adı KON. ÖSYM Kodu. KON. Program Adı KON. KON. KON. PUAN EN

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ. Fakülte/Yüksekokul Adı KON. ÖSYM Kodu. KON. Program Adı KON. KON. KON. PUAN EN İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 ÖSYM Kodu Fakülte/Yüksekokul Adı Program Adı Yeni Eski Cerrahpaşa Tıp Fakültesi EK-1 105610016 1271011 Cerrahpaşa Tıp MF-3 505,1417 111

Detaylı

2016-2017 www.bilecik.edu.tr Genel Bilgiler Üniversitemiz, 104.057 m 2 kapalı alan, 24.212 m 2 açık alanda spor tesisleri olmak üzere toplam 741.248 m 2 kampüs alanına sahiptir. 485 Akademik Personelimizle

Detaylı

KON. EK2 PUAN TÜRÜ KON. EK2 PUAN TÜRÜ KON. EK2

KON. EK2 PUAN TÜRÜ KON. EK2 PUAN TÜRÜ KON. EK2 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Fakülte/Yüksekokul Adı ÖSYM Kodu Program Adı Yeni Eski Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 105610016 1271011 Cerrahpaşa Tıp MF-3 37 MF-3 37 MF-3 31 MF-3 29 MF-3 28 SAY-2 28 SAY-2 28 SAY-2 23

Detaylı