Ünite 1: Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar Kimya

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ünite 1: Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar Kimya"

Transkript

1 01 Ünite 1: Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar Kimya Kimyanın Temel Kanunları 1. CH 4(g) + 2O 2(g) $ CO 2(g) + 2H 2 O (g) 3,2 g? g 8,8 g 7,2 g Yukarıda CH 4 gazının yanma tepkimesindeki maddelerin kütleleri verilmiştir. Buna göre tepkimede harcanan O 2 gazı kaç gramdır? A) 16,4 B) 12,8 C) 8,4 D) 4,8 E) 3,2 3. Dalton Sabit oranlar yasası Proust Katlı oranlar kanunu Lavoisier Kütlenin konumunu kanunu Yukarıaki bilim insanları ile yapılan çalışmalar eşleştirilirse aşağıdaki şekillerden hangisi elde edilir? A) D) B) E) C) 5. SX 3 bileşiğinde kütlece m S 2 = tür. m X 3 Buna göre X in atom ağırlığı kaçtır? (S = 32) A) 4 B) 8 C) 12 D) 16 E) 32 Kütlenin Korunumu Kanunu (Lavoisier) Bir kimyasal tepkimede tepkimeye giren maddelerin kütleleri toplamı ürünlerin kütleleri toplamına eşittir. 6. X in kütlesi (g) 14 Sabit Oranları Kanunu (Proust) Bir bileşiği oluşturan elementlerin miktarları arasında değişmeyen sabit bir oran var gram CaCO 3 katısı ağzı açık bir kapta ısıtılıyor. CaCO 3 ın tamamı CaCO 3(k) $ CaO (k) + CO 2(g) tepkimesine göre parçalandığında 44 gram CO 2 gazı oluştuğunda; I. 56 gram CaO katısı oluşmuştur. II. Katı kütlesi 44 gram azalmıştır. III. Toplam kütle korunmuştur. A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III D) I ve III 4. X 2 Y 3 bileşiğinde elementlerin kütlece birleşme oranı m X 7 = tir. m Y 5 24 gram X 2 Y 3 bileşiğin de kaç gram Y vardır? A) 2 B) 5 C) 10 D) 20 E) Y nin kütlesi (g) Yukarıdaki grafikte XY 2 bileşiğindeki elementlerin kütlece birleşme miktarları verilmiştir. Buna göre, X 2 Y 3 bileşiğinde kütlece m X oranı kaçtır? m Y A) 5 6 D) 7 12 B) 2 3 E) 21 4 C) 7 4 dır. CO 2 bileşiğinde (C = 12, O = 16) m C 12 3 m = O = 8 dir. SO 3 bileşiğinde (S = 32, 0 = 16) m s 32 2 m = O = 3 tür. 10.Sınıf Kımya YPT.indd :15

2 02 Ünite 1: Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar Kimya Kimyanın Temel Kanunları mfe 1. Fe 3 O 4 bileşiğinin kütlece oranı mo kaçtır? 3. Bileşiğin kütlesi (g) Aşağıdaki bileşik çiftlerinden hangisinde katlı oran yoktur? A) NO NO 2 A) 7 3 B) 16 5 C) 21 8 B) FeO Fe 2 O 2 C) CH 4 C 2 H 6 D) 2 7 E) 14 3 D) CuO Cu 2 O 8 X in kütlesi (g) E) NO 2 N 2 O 4 Grafiğe göre eşit kütlede X ve Y alınarak 65 gram X 3 Y bileşiği elde edildiğinde hangi elementten kaç gram artar? A) 15 gram X B) 15 gram Y C) 25 gram X D) 25 gram Y E) 40 gram Y NO 2 ile N 2 O 4 bileşiklerinde katlı oranlar kanunu geçersizdir. Çünkü; 2. NO 2 N 2 O 4 N ları eşitlemek için NO 2 2 ile çarpılır. 2. XY 3 bileşiğinde kütlece m X 9 = tür. m Y 4 54 er gram X ve Y ile başlayan tepkimeden en fazla kaç gram XY 3 elde edilir? A) 36 B) 49 C) A 2 B 3 bileşiğinin kütlece %30 u B olduğuna göre bir tane A atomunun bir tane B atomuna kütlece oranı A c m aşağıdakilerden hangisinde B doğru olarak verilmiştir? 6. NO 2 bileşiğiyle N 2 O 5 bileşiğinde aynı miktarta N(azot) ile birleşen O (oksijen) atomları arasındaki katlı oran aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) 2 5 B) 4 5 C) O ler arasındaki oran 4 = 1 olur. Katlı oran 1 ise katlı orana bakılamaz. D) 78 E) 108 D) 3 5 E) 10 3 A) 7 3 B) 7 8 C) 12 5 D) 5 2 E) Sınıf Kımya YPT.indd :15

3 1 mol 12 C atomu = 12 gramdır. 1 mol O 2 molekülü = 32 gramdır. (O = 16) TEST ,2 mol NH 3 gazı için aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? (N = 14, H = 1, N A = Avogadro sayısı) A) 0,6 mol H atomu içerir. B) Kütlesi 3,4 gramdır. Mol Kavramı 1. B 2. C 3. C 4. C 5. E 6. D 7. E 8. D 9. A 10. D 11. B 12. D C) 0,2. N A tane molekül içerir. D) 2,8 gram N atomu içerir. E) Normal koşullarda 11,2 litre hacim kaplar. 9. 0,1 mol CX 4 bileşiğinin kütlesi 1,6 gram olduğuna göre, X in atom kütlesi kaçtır? (C = 12) A) 1 B) 4 C) 12 D) 16 E) I. Bileşiği oluşturan elementlerin cinsi II. Bileşiği oluşturan elementlerin kütlece birleşme oranı III. Bir tane moleküldeki toplam atom sayısı Bir bileşiğin yalnızca molekül formülünden yararlanılarak yukarıdaki bilgilerden hangileri anlaşılabilir? A) Yalnız II B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III E) Yalnız III 1 mol H 2 O molekülü = 18 gramdır. (H = 1, O = 16) 0,5 mol CO 2 = 22 gramdır. (C = 12, O = 16) 120 gram SO 3 = 1,5 moldür. (S = 16, O = 16) 16 gram SO 2 = 0,25 mol dür. kütle mol = mol kütlesi n = m m A 8. 4 gram Ca atomundaki atom sayısı kadar molekül içeren C 3 H 4 gazı kaç gramdır? (Ca = 40, H = 1, C = 12) A) 80 B) 40 C) 12 D) 4 E) 0,8 10. Yapısında 0,2 mol N 2 O 3 bileşiğindeki oksijen atomunun sayısı kadar hidrojen atomu bulunduran C 2 H 6 bileşiği kaç gramdır? (C = 12, H = 1) A) 6 B) 5 C) 4 D) 3 E) Ceviz üreten bir çiftçi bahçesinde yetiştirdiği cevizleri saydığında toplam 2, adet ceviz olduğunu görüyor. Çiftçi cevizlerin sayısını mol cinsinden hesaplasaydı kaç mol ceviz üretmiş olurdu? (N A = 6 x ) A) B) C) D) E) Sınıf Kımya YPT.indd :15

4 05 Ünite 1: Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar Kimya 1. Bir kimyasal tepkimede; I. Toplam atom sayısı, II. Toplam kütle, Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler III. Toplam elektron sayısı niceliklerinden hangileri her zaman korunur? 3. C 3 H 7 COOH + O 2 $ CO 2 + H 2 O Yukarıda verilen tepkime en küçük tam sayılar ile denkleştirilirse O 2 nın kat sayısı kaç olur? A) 5 B) 4 C) 3 D) 2 E) 1 5. H 2 SO 4(suda) + Mg(OH) 2(suda) $ MgSO 4(suda) + 2H 2 O (s) Tepkimesi ile ilgili; I. Asit-baz tepkimesidir. II. Mg +2 (suda) ve SO 4 2 (suda) seyirci iyonlardır. III. Net iyon denklemi H + (suda) + OH (suda) $ H 2 O (s) şeklindedir. C) Yalnız III D) I, II ve III Bir kimyasal tepkimede; Toplam atom sayısı Atomların cinsi Atomların proton ve notrön sayıları ile kütle numaraları Toplam kütle Toplam p, n, e sayıları 6. C 2 H 6 bileşiği yakıldığında; Çekirdek yapısı 2. CO (g) O 2(g) $ CO 2(g) Tepkimesiyle ilgili; I. Yanma tepkimesidir. II. Sentez tepkimesidir. III. Homojen tepkimesidir. 4. NaCI (suda) + AgNO 3(suda) $ AgCI (katı) + NaNO 3(suda) Yukarıda verilen tepkime ile ilgili; I. Çökelme tepkimesidir. II Net iyon denklemidir. Ag + (suda) + CI (suda) AgCI (k) tepkimesidir. III. Ag + ve CI seyirci iyonlardır. C) I ve II D) II ve III I. Kimyasal bir olay gerçekleşir. II. Isı açığa çıkar. III. CO 2 ve H 2 O oluşur. A) I ve III B) I, II ve III C) Yalnız III D) Yalnız II E) I ve III KESİNLİKLE değişmez. 10.Sınıf Kımya YPT.indd :15

5 07 Ünite 1: Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar Kimya 1. 0,2 mol C 3 H 8 gazı yeterli O 2 ile yakılıyor. Tepkime sonucunda kaç gram H 2 O oluşur? (H = 1, O = 16) Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar A) 54 B) 34,8 C) 25,6 D) 14,4 E) gram Cu-Ca alaşımı yeterli HCI asiti ile tepkimeye sokuluyor. Tepkime sonucu oluşan H 2 gazı normal koşullarda 11,2 litre hacim kapladığına göre alaşımdaki Cu kaç gram dır? (Ca = 40, Cu = 64) A) 35 B) 24 C) 20 D) 12 E) mol (CH 4 - H 2 ) gazları karışımının kütlesi 48 gram gelmektedir. Karışımda kaç gram CH 4 gazı vardır? (C = 12, H = 1) A) 8 B) 16 C) 24 D) 28 E) 32 CH 4 + 2O 2 $ CO 2 + 2H 2 O tepkimesinde; 1 tane CH 2 ile 2 tane O 2 tepkimeye girer. 1 tane CO 2 ve 2 tane H 2 O oluşur. 1 mol CH 4 ile 2 mol O 2 tepkimeye girer, 1 mol CO 2 ve 2 mol H 2 O oluşur gram Mg metali yeterince HCI ile tepkimeye giriyor. Reaksiyon sonucunda oluşan H 2 gazı normal koşullarda kaç litre hacim kaplar? (Mg = 24) A) 33,6 B) 22,4 C) 13,4 D) 11,2 E) 5,6 4. 2NH 3(g) $ N 2(g) + 3H 2(g) Tepkimesine göre 2,4 mol atom içeren NH 3 gazı tamamen ayrıştığında oluşan N 2 gazı NŞA da kaç litre hacim kaplar? A) 4,48 B) 6,72 C) 8,96 D) 11,2 E) 22,4 6. Eşit mol sayılı He, CH 4 ve SO 2 gazları karışımının kütlesi 168 gram gelmektedir. Buna göre, karışımdaki He gazı normal koşullarda kaç litre hacim kaplar? (H = 1, He = 4, C = 12, O = 16, S = 32) A) 11,2 B) 17,92 C) 22,4 D) 33,6 E) 44,8 Bu sayılar istenilen kat sayı ile çarpılabilir. 0,2 mol CH 4 ile 0,4 mol O 2 tepkimeye girer. 0,2 mol CO 2 ve 0,4 mol H 2 O oluşur. 10.Sınıf Kımya YPT.indd :15

6 09 Ünite 2: Karışımlar Kimya 1. Aşağıda verilen maddelerden hangisinde homojen karışım oluşur? A) Naftalin - su karışımı B) Tuz - su karışımı C) Mayonez D) Kum - su karışımı E) Benzin - su karışımı Homojen ve Heterojen Karışımlar 3. I. Emülsiyon II. Element III. Çözelti Yukarıda verilenlerden hangileri aynı tür atom ya da moleküllerden oluşmuştur? 5. Duman Emülsiyon Mayonez Aerosol Türk kahvesi Süspansiyon Yukarıda bazı karışımlar ve karşılarında karışım türü verilmiştir. Buna göre, karışım-karışım türü eşleştirilmesi aşağıdakilerden hangisi gibi olur? A) B) C) Kolloit 2. Homojen karışımlarla ilgili, I. Belirli özkütleleri vardır. II. Bileşenleri arasında sabit bir oran yoktur. III. Tek fazlıdırlar. 4. Aşağıdaki çözeltilerin hangisinde çözücü ve çözünenin fiziksel halleri yanlış verilmiştir? Çözücü Çözünen Çözelti A) Katı Katı Çelik B) Gaz Gaz Temiz hava C) Sıvı Sıvı Kolonya D) E) 6. Aşağıda verilen karışımlardan hangisi çözelti değildir? A) Maden suyu B) Tuzlu su C) Çamurlu su D) Şekerli su E) Alkollü su Karışımlar Heterojen Karışımlar Homojen Karışımlar Çözelti Kolloid Emülsiyon Süspansiyon Aerosol D) Sıvı Katı Tuzlu su E) Sıvı Gaz Nemli hava 10.Sınıf Kımya YPT.indd :15

7 TEST 10 Homojen ve Heterojen Karışımlar 1. E 2. C 3. E 4. D 5. B 6. A 7. E 8. D 9. B 10. A 11. D 12. C 7. Şeker ve sudan oluşan şerbet için; I. Dağılan faz şekerdir. II. Dağıtıcı faz sudur. 9. Belirli bir miktar tuz suya atılıp çözünüyor. Buna göre, oluşan çözelti ile ilgili; 11. Türk kahvesi Şekerli su Nişasta - su Karışım Türü Tanecik Boyutu Örnek Homojen Karışım 10 9 metreden küçük Şekerli su, hava, kolonya 10 9 metre ile 10 6 Kolloid Süt, jöle, kan metre arası Heterojen Karışım 10 6 metreden büyük Kum-su III. Oluşan karışım çözeltidir. I 8. I. Su - benzen II. CCI 4 - Zeytinyağı III. Alkol - su Yukarıda verilen madde çiftlerinden hangileri homojen karışım oluşturur? C) Yalnız III D) II ve III I. Tuzdaki iyonlarla su molekülleri arasında etkileşim oluşmuştur. II. Tuz suda erimiştir. III. Çözeltinin kütlesi, su ile tuz kütleleri toplamına eşittir. A) Yalnız I B) I ve III C) II ve III D) I ve II 10. Çözelti Dağıtıcı - dağılan faz I. Çelik Katı - Katı II. Petrol III. Gazoz Sıvı - Sıvı Gaz - Sıvı Yukarıdaki çözelti örneklerinden hangisinin dağıtıcı-dağılan faz bilgisi yanlıştır? A) Yalnız III B) Yalnız I C) Yalnız II D) I ve II Çamurlu - su Naftalin - su Yukarıda verilen karışımlardan kaç tanesi süspansiyondur? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) Aşağıdakilerden hangisinde karıştırılan maddeler arasında indüklenmiş dipol-indüklenmiş dipol etkileşimi (london kuvvetleri) etkindir? A) C 6 H 6 - H 2 O B) HF - NH 3 C) CH 4 - Br 2 D) NaCI - H 2 O E) CH 3 OH - H 2 O 10.Sınıf Kımya YPT.indd :15

8 12 Ünite 2: Karışımlar Kimya Çözeltilerin Özellikleri 1. I. Buhar basıncı düşmesi II. Kaynama noktası yükselmesi III. Donma noktası alçalması Yukarıda verilenlerden hangileri koligatif özelliktir? C) II ve III D) I ve II 3. 20g şeker 100 ml su A 10g şeker 200 ml su Yukarıdaki kaplardan A kabında 20 gramşeker, B kabında 10 gram şeker çözünüyor. Oluşan çözeltilerle ilgili; I. A kabındaki çözelti daha derişiktir. II. Her iki kaptaki çözeltinin öz kütleleri aynıdır. III. Her iki çözeltinin birim hacminde çözünen şeker miktarı aynıdır. C) I ve II D) II ve III B 5. I. 1 litre su + 10 gram NaCI tuzu 6. II. 2 litre su + 10 gram NaCI tuzu III. 1 litre su + 20 gram NaCI tuzu Yukarıda verilen çözeltilerin aynı ortamda kaynamaya başlama sıcaklıkları aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? A) I > II > III B) III > I > II C) II > I > III D) II > III > I 100 Sıcaklık ( C) E) III > II > I 100+a Sıcaklık ( C) Saf su ve tuzlu suyun ısıtılmasına ait sıcaklık-zaman grafikleri a Sıcaklık (ºC) 100 Çözelti (Katı-sıvı) Saf su 2. X tuzunun doymuş çözeltisi ile doymamış çözeltisi karşılaştırıldığında; I. Elektrik iletkenliği, II. Donma noktası, III. Buhar basıncı durumlarından hangileri doymamış çözeltide, doymuş çözeltiye göre daha büyüktür? A) Yalnız II B) Yalnız III C) II ve III D) I ve III 4. Saf suda bir miktar sofra tuzu çözünüyor. Oluşan çözeltinin saf suya göre; I. Kaynama noktası, II. Donma noktası, III. Elektrik iletkenliği niceliklerinden hangileri daha büyüktür? I I. Zaman II. Zaman Deniz seviyesinde ısıtılan saf suya ait olan I. grafiğin II. deki gibi olabilmesi için; I. Dış basıncı arttırmak, II. Suda bir miktar tuz çözmek, III. Isıtıcının gücünü arttırmak işlemlerinden hangileri uygulanmalıdır? t 1 t 2 t 1 Kaynama başlar. t 2 Çözelti doygunluğa ulaşır. Zaman 10.Sınıf Kımya YPT.indd :15

9 14 Ünite 2: Karışımlar Kimya 1. I. Kurşun tozu - Demir tozu II. Nikel tozu - Kobalt tozu III. Fe - Cu alaşımı Karışımları Ayırma ve Saflaştırma Yöntemleri Yukarıda verilen karışımlardan hangileri mıknatıs yardımıyla bileşenlerine ayrıştırılabilir? 3. I. Petrol II. Kum - su III. Alkol - su Yukarıda verilenlerden hangileri kaynama noktası farkından yararlanarak bileşenlerine ayrışır? I 5. Karışım Ayırma yöntemi I. Makarna-su Süzme II. Tuz-Su III. Demir-Nikel toz karışımı Kristallendirme Mıknatıslama Yukarıda verilen karışımlardan hangilerinin karşısındaki ayırma yöntemi doğrudur? Ayırma hunisi ile ayırma; Birbiri içerisinde çözünmeyen sıvıların yoğunlukları farkından yararlanılarak ayrıştırılmasında kullanılan yöntemdir. Ekstraksiyon (Özütleme, Çekme) Katı ya da sıvı fazda bulunan bileşenlerin, uygun bir çözücüde çözünürlüklerinin farklı 2. Aşağıda verilen maddelerden hangisinin su ile oluşturduğu karışım süzme yöntemiyle bileşenlerine ayrışır? A) NaCI B) Şeker C) Naftalin D) Alkol E) Zeytinyağı 4. İki farklı sıvının karışımı, I. Süzme, II. Ayrımsal damıtma, III. Ayırma hunisi yöntemlerinden hangileri ile bileşenlerine ayrılabilir? 6. I. Ekstraksiyon (özütleme) II. Flotasyon (yüzdürme) III. Destilasyon (damıtma) Yukarıda verilenlerden hangileri homojen karışımları ayırmada kullanılır? olmasından faydalanarak sıvı faza alınmasıdır. Bitki ya da çiçeklerden güzel kokulu bileşen eldesi, çayın demlenmesi özütleme işlemine örnek verilebilir. 10.Sınıf Kımya YPT.indd :15

10 Arhenius a göre suda çözündüğünde ortama OH iyonu veren maddelere baz denir. TEST 15 Asit ve Bazların Genel Özellikleri 1. D 2. B 3. E 4. C 5. B 6. C 7. C 8. E 9. A 10. E 11. A 12. E 7. NaOH bileşiği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Sodyum hidroksit olarak adlandırılır. B) Suda çözündüğünde Na + ve OH - iyonları oluşur. C) Mavi turnusolu kırmızıya çevirir. D) Asitlerle nötralleşme tepkimesi verir. E) Sulu çözeltisi elektrik akımını iletir. 9. Aşağıdakilerden hangisinin eşit derişimli sulu çözeltisinin ph değeri en küçük olur? A) HCI B) Ca(OH) 2 C) HF D) SO 2 E) NaCI 11. Zayıf asitlerle ilgili, I. Sudaki iyonlaşma yüzdeleri azdır. II. Sulu çözeltileri elektrik akımını iletmez. III. Oda koşullarından sulu çözeltilerinin ph değerleri 7 den büyüktür. Bazların genel özellikleri Tatları acıdır. Cilde kayganlık hissi verirler. 25ºC de sulu çözeltilerinin ph değeri 7 den büyüktür. Kırmızı turnusolu maviye çevirirler. Suda tamamen iyonlaşanlara kuvvetli, kısmen iyonlaşanlara zayıf baz denir. Asitlerle tepkimeye girerek tuz oluştururlar. Amfoter metallerle (Al, Sn, Zn, Cr, Pb, Be) tepkimeye girer, tuz ve H 2 gazı oluştururlar. 8. Zayıf bazlarla ilgili, I. Suda kısmen iyonlaşırlar. II. Sulu çözeltileri elektrik akımını iyi iletmez. III. Sulu çözeltilerinin oda koşullarındaki ph değerleri 7 den büyüktür. 10. Aşağıdakilerden hangisinin aynı koşullarda eşit derişimli sulu çözeltisinin ph değeri diğerlerinden daha büyüktür? A) H 2 SO 4 B) NH 3 C) MgO D) KNO 3 E) LiOH 12. Oksijenin F haricindeki elementlerle yaptığı bileşiklere oksit denir. X elementinin XO 2 formülüne sahip oksitinin türü, I. Asidik oksit, II. Bazik oksit, III. Nötr oksit verilenlerden hangileri olabilir? A) I ve III B) Yalnız III C) I, II ve III D) Yalnız I E) I ve II 10.Sınıf Kımya YPT.indd :15

11 TEST 16 Asit ve Bazların Genel Özellikleri 1. D 2. D 3. B 4. C 5. A 6. B 7. C 8. B 9. E 10. E 11. A 12. A 7. Kırmızı lahana suyu doğal indikatördür ve asidik ortamda mor, bazik ortamda sarı renk alır. Buna göre, I. Sirke çözeltisinin rengini mora çevirir ºC de OH derişimi H + derişiminden fazla olan bir çözelti ile ilgili; I. ph değeri 7 den büyüktür. II. Bazik özellik gösterir. III. Asitlerle nötürleşme tepkimesi verir ºC de aşağıda verilen maddelerden hangisinin sulu çözeltisinin ph değeri 7 den küçüktür? A) SO 3 B) NH 3 C) NaOH D) MgO E) Ca(OH) 2 Formülü Sistematik adı Yaygın adı HCl Hidroklorik asit Tuz ruhu KOH Potasyum hidroksit Potas-kastik NaOH Sodyum hidroksit Sud-kostik H 2 SO 4 Sülfürik asit Zaç yağı Ca(OH) 2 Kalsiyum hidroksit Sönmüş kireç HNO 3 Nitrik asit Kezzap CH 3 COOH Asetik asit Sirke ruhu II. NaOH çözeltisinin rengini sarıya çevirir. III. Limon suyunun rengini sarıya çevirir. C) I ve II D) II ve III 8. Asit ve bazların etki değerliği bir tane moleküllerinin suya verebildiği H + veya OH iyon sayısı kadardır. Buna göre aşağıdaki maddelerden hangisinin etki değerliği yanlış verilmiştir? Madde Etki değerliği A) NaOH Aşağıdaki maddelerden hangisinin sulu çözeltisi kırmızı turnusolu maviye çevirir? A) CO 2 B) CH 3 COOH C) HCI D) KCI E) NH Aşağıda verilen maddelerden hangisi asidik özellik gösterir? A) Turşu suyu B) Diş macunu C) Potas kostik D) Magnezya sütü E) Çamaşır suyu B) HCOOH 2 C) Al(OH) 3 3 D) NH 3 1 E) H 2 S 2 10.Sınıf Kımya YPT.indd :15

12 19 Ünite 3: Asitler, Bazlar ve Tuzlar Kimya 1. I. II. Kuvvetli + asit Kuvvetli + asit III. Kuvvetli + asit Tuzlar Kuvvetli baz Zayıf baz Zayıf asit $ $ $ Nötr tuz Asidik tuz Bazik tuz Yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur? C) II ve III D) I ve II 3. Aşağıdakilerden hangisi sofra tuzunun (NaCI) kullanım alanlarından biri değildir? A) Tekstil endüstrisi B) Sert suların yumuşatılması C) Gıda endüstrisi D) Kâğıt üretimi E) NaOCI üretimi 5. Aşağıdakilerden hangisi çamaşır sodasının kullanım alanlarından biri değildir? A) Cam üretimi B) Diş macunu ve ilaç üretimi C) Kışın yollardaki buzlanmayı önlemek D) Temizlik sektörü E) Hazır gıda üretimi Tuzların Genel Özellikleri Yapılarında elektron alışverişi sonucu oluşan anyon ve katyon vardır. 2. Tuzlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) İyonik yapılı bileşiklerdir. B) Kristal yapıdadırlar. C) Oda koşullarında katı halde bulunurlar. D) Erime ve kaynama noktaları oldukça yüksektir. E) Katı halde elektrik akımını iyi iletirler. 4. Aşağıda bazı tuzlar ve suda çözündüklerinde oluşacak iyonlar verilmiştir. Tuz İyonlar I. Na 2 CO 3 Na +, CO 3 2 II. (NH 4 ) 2 SO 3 NH 4 +, SO 3 2 III. KAl(SO 4 ) 2 K +2, AlSO 4 Yukarıdakilerden hangisinde sulu çözeltisinde oluşacak iyonlar yanlış verilmiştir? C) I ve II D) Yalnız III 6. Aşağıdaki tepkimelerden hangisinde tuz oluşmaz? A) Na 2 O + H 2 O $ B) H 2 SO 4 + NaOH $ C) HCI + NH 3 $ D) CO 2 + MgO $ E) CaO + HF $ Katı halde elektrik akımını iletmezler. Sıvı halleri ve sulu çözeltileri elektrik akımını iletir. Erime ve kaynama sıcaklıkları oldukça yüksektir. Katı halde kristal yapılıdırlar. Asit - baz tepkimelerinden elde edilir. Tuzlar oluşurken asitin anyonu (-) ile bazın katyonu (+) birleşir. 10.Sınıf Kımya YPT.indd :15

13 Ünite 4: Kimya Her Yerde Kimya Kimya Her Yerde 1. Aşağıdakilerden hangisi kozmetik bir ürün değildir? A) Steril ampül B) Parfüm C) Jole 22 D) Şampuan E) Deodorant 3. a O ıı C O Na + İskelet formülü verilen madde ile ilgili; I. Yaygın adı arap sabunudur. II. a ucuna kuyruk kısmı denir. III. b ucu hidrofildir. C) II ve III D) I ve II b 5. Aşağıdakilerden hangisi bitkisel kaynaklı sıvı yağların kimyasal yöntemlerle doyurulması sonucu elde edilen doğal olmayan bir yağ türüdür? A) Tereyağ B) Zeytinyağı C) Ayçiçek yağı D) Margarin E) Mısır özü yağı Sabunlar O C O Na hidrofob hidrofil (kuyruk) (baş) Apolar polar 2. Ağartıcılar Yüzey aktif madde Parfüm Köpük düzenleyici Mikrop öldürücü Yukarıda verilen maddelerden kaç tanesi deterjanın yapısında bulunabilir? A) 5 B) 4 C) 3 D) 2 E) 1 4. Sabunlarla ilgili; I. Yağ asitlerinin Na veya K tuzlarıdır. II. Hidrofil ve hidrofob olmak üzere iki kısımdan oluşur. III. Suda çözünen kısmına hidrofob denir. I E) I ve II 6. Hazır gıdalarla ilgili; I. Katkı maddesi içerirler. II. Raf ömürleri uzundur. III. Büsküvi, çikolata ve şekerlemeler örnek olarak verilebilir. Yağ asitlerinin Na veya K tuzlarına sabun denir. Yağ asitlerinin NaOH ile tepkimesinden katı sabun, KOH ile tepkimesinden sıvı sabun (arap sabun) oluşur. Doğal kaynaklardan sabun üretilir. Doğada kolay parçalanır. Çevre kirliliğine yol açmaz. Biyobozunur maddelerdir. 10.Sınıf Kımya YPT.indd :15

14 Kozmetikler TEST 23 Kimya Her Yerde 1. E 2. E 3. D 4. C 5. B 6. D 7. D 8. C 9. B 10. B 11. A 12. E 7. Gıda katkı maddeleri için Avrupa birliği tarafından belirlenen E kodları ile ilgili; I. Hazır gıdaların ambalajlarında bulunmalıdır. II. Katkı maddesinin adını ve işlevini belirler. III. Katkı maddelerin türlerine göre E kodları farklı rakamlar alır. C) Yalnız III D) I, II ve III 9. İlaçlarla ilgili; I. Genel olarak etken madde ve taşıyıcı olarak iki temel kısımdan oluşur. II. En hızlı ve etkili ilaç, ağız yoluyla alınandır. III. Canlıda fiziksel etki gösteren kısmı etken maddedir. yargılarından hangileri yanlıştır? C) Yalnız III D) II ve III 11. Aşağıdaki yağlardan hangisi oda koşullarında katı halde bulunur? A) Margarin B) Zeytinyağı C) Mısır özü yağı D) Fındık yağı E) Ayçiçek yağı Kozmetik ürünlerin başlıca bileşenleri; Boyalar, nemlendiriciler, antimikrobiyel ürünlerdir. Krem ve losyonlar deriye şampuan, jole ve saç boyaları Diş macunu ve ağız suları Ağız boşluğuna uygulanır. 8. Temizlik maddelerinden biri olan çamaşır suyu ile ilgili; I. Ağartıcı ve beyazlatıcı etkisi vardır. II. Etken maddesi sodyum hipoklorit (NaOCI) tir. III. Tuz ruhu (HCI) ile birlikte kullanılırsa daha iyi temizleme etkisi olur. yargılarından hangileri yanlıştır? 10. Aşağıdakilerden hangisi kozmetik ürünlerin başlıca bileşenlerinden biri değildir? A) Boyalar B) Tatlandırıcılar C) Nemlendiriciler D) Parfümler 12. Aşağıdakilerden hangisi kozmetik bir ürün değildir? A) Şampuan B) Dış macunu C) Jöle D) Saç boyası E) Şurup E) Antimikrobiyal ürünler 10.Sınıf Kımya YPT.indd :15

YouTube:Kimyafull Gülçin Hoca Serüveni DERİŞİM BİRİMLERİ Ppm-ppb SORU ÇÖZÜMLERİ

YouTube:Kimyafull Gülçin Hoca Serüveni DERİŞİM BİRİMLERİ Ppm-ppb SORU ÇÖZÜMLERİ Serüveni DERİŞİM BİRİMLERİ Ppm-ppb SORU ÇÖZÜMLERİ ppm Toplam madde miktarının milyonda 1 birimlik maddesine denir. NOT: 1 kg su = 1 Litre ppm =. 10 6 1 kg çözeltide çözünen maddenin mg olarak kütlesine

Detaylı

5) Çözünürlük(Xg/100gsu)

5) Çözünürlük(Xg/100gsu) 1) I. Havanın sıvılaştırılması II. abrika bacasından çıkan SO 3 gazının H 2 O ile birleşmesi III. Na metalinin suda çözünmesi Yukardaki olaylardan hangilerinde kimyasal değişme gerçekleşir? 4) Kütle 1

Detaylı

Asitler, Bazlar ve Tuzlar

Asitler, Bazlar ve Tuzlar 1.Ünite Asitler, Bazlar ve Tuzlar Maddelerin Asitlik ve Bazik Özellikleri Test-1 1. I. Tatlarının ekşi olması II. Tahriş edici olması III. Ele kayganlık hissi vermesi Yukarıdaki özelliklerden hangileri

Detaylı

ASİT VE BAZ TEPKİMELERİ

ASİT VE BAZ TEPKİMELERİ ASİT VE BAZ TEPKİMELERİ METAL AKTİF METAL YARISOY METAL SOY METAL AMFOTER METAL 1A (Li, Na, K) Cu (Bakır) Au (Altın) Zn Cr 2A (Mg, Ca) Hg (Civa) Pt (Platin) Al Pb Ag (Gümüş) Sn 1- ASİT + AKTİF METAL TUZ

Detaylı

Hidroklorik asit ve sodyum hidroksitin reaksiyonundan yemek tuzu ve su meydana gelir. Bu kimyasal olayın denklemi

Hidroklorik asit ve sodyum hidroksitin reaksiyonundan yemek tuzu ve su meydana gelir. Bu kimyasal olayın denklemi KİMYASAL DENKLEMLER İki ya da daha fazla maddenin birbirleri ile etkileşerek kendi özelliklerini kaybedip yeni özelliklerde bir takım ürünler meydana getirmesine kimyasal olay, bunların formüllerle gösterilmesine

Detaylı

BÖLÜM. Asitler Bazlar ve Tuzlar. Asitler ve Bazları Tanıyalım Test Asitler ve Bazları Tanıyalım Test

BÖLÜM. Asitler Bazlar ve Tuzlar. Asitler ve Bazları Tanıyalım Test Asitler ve Bazları Tanıyalım Test BÖLÜM 5 Asitler Bazlar ve Tuzlar Asitler ve Bazları Tanıyalım Test - 1... 2 Asitler ve Bazları Tanıyalım Test - 2... 2 Asitler ve Bazları Tanıyalım Test - 3... 2 Asitlerin / Bazların Tepkimeleri Test -

Detaylı

Fiziksel özellikleri her yerde aynı olan (homojen) karışımlara çözelti denir. Bir çözeltiyi oluşturan her bir maddeye çözeltinin bileşenleri denir.

Fiziksel özellikleri her yerde aynı olan (homojen) karışımlara çözelti denir. Bir çözeltiyi oluşturan her bir maddeye çözeltinin bileşenleri denir. GENEL KİMYA 1 LABORATUARI ÇALIŞMA NOTLARI DENEY: 8 ÇÖZELTİLER Dr. Bahadır KESKİN, 2011 @ YTÜ Fiziksel özellikleri her yerde aynı olan (homojen) karışımlara çözelti denir. Bir çözeltiyi oluşturan her bir

Detaylı

ASİTLER, BAZLAR ve TUZLAR

ASİTLER, BAZLAR ve TUZLAR ASİTLER, BAZLAR ve TUZLAR 1. ASİTLER Sulu çözeltilerine Hidrojen İyonu veren maddelere asit denir. Ör 1 HCl : Hidroklorik asit HCl H + + Cl - Ör 2 H 2 SO 4 : Sülfürik asit H 2 SO 4 2H + + SO 4-2 Ör 3 Nitrik

Detaylı

ARES 1-ASİTLER. MADDENĠN YAPISI VE ÖZELLĠKLERĠ 4-ASĠTLER ve BAZLAR 8.SINIF FEN BĠLĠMLERĠ

ARES 1-ASİTLER. MADDENĠN YAPISI VE ÖZELLĠKLERĠ 4-ASĠTLER ve BAZLAR 8.SINIF FEN BĠLĠMLERĠ ARES EĞĠTĠM [Metni yazın] MADDENĠN YAPISI VE ÖZELLĠKLERĠ 4-ASĠTLER ve BAZLAR 8.SINIF FEN BĠLĠMLERĠ 1-ASİTLER Suda çözündüklerinde ortama H + iyonu verebilen bileşiklere asit denir. ASİTLERİN ÖZELLİKLERİ

Detaylı

ASİTLER- BAZLAR. Suyun kendi kendine iyonlaşmasına Suyun Otonizasyonu - Otoprotoliz adı verilir. Suda oluşan H + sadece protondur.

ASİTLER- BAZLAR. Suyun kendi kendine iyonlaşmasına Suyun Otonizasyonu - Otoprotoliz adı verilir. Suda oluşan H + sadece protondur. ASİTLER- BAZLAR SUYUN OTONİZASYONU: Suyun kendi kendine iyonlaşmasına Suyun Otonizasyonu - Otoprotoliz adı verilir. Suda oluşan H + sadece protondur. H 2 O (S) H + (suda) + OH - (Suda) H 2 O (S) + H +

Detaylı

EVDE KİMYA SABUN. Yağ asitlerinin Na ve ya K tuzuna sabun denir. Çok eski çağlardan beri kullanılan en önemli temizlik maddeleridir.

EVDE KİMYA SABUN. Yağ asitlerinin Na ve ya K tuzuna sabun denir. Çok eski çağlardan beri kullanılan en önemli temizlik maddeleridir. EVDE KİMYA SABUN Yağ asitlerinin Na ve ya K tuzuna sabun denir. Çok eski çağlardan beri kullanılan en önemli temizlik maddeleridir. CH 3(CH 2) 16 COONa: Sodyum stearat (Beyaz Sabun) CH 3(CH 2) 16 COOK:

Detaylı

Serüveni. 1.ÜNİTE: KİMYA BİLİMİ Kimyanın Sembolik Dili #3

Serüveni. 1.ÜNİTE: KİMYA BİLİMİ Kimyanın Sembolik Dili #3 Serüveni 1.ÜNİTE: KİMYA BİLİMİ Kimyanın Sembolik Dili #3 MADDE SAF MADDE SAF OLMAYAN MADDE(KARIŞIM) ELEMENT BİLEŞİK HOMOJEN KARIŞIM HETEROJEN KARIŞIM METAL İYONİK BİLEŞİKLER SÜSPANSİYON AMETAL KOVALENT

Detaylı

Serüveni 3.ÜNİTE:KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİM FİZİKSEL VE KİMYASAL DEĞİŞİM KİMYASAL TEPKİME TÜRLERİ

Serüveni 3.ÜNİTE:KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİM FİZİKSEL VE KİMYASAL DEĞİŞİM KİMYASAL TEPKİME TÜRLERİ Serüveni 3.ÜNİTE:KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİM FİZİKSEL VE KİMYASAL DEĞİŞİM KİMYASAL TEPKİME TÜRLERİ FİZİKSEL VE KİMYASAL DEĞİŞİM FİZİKSEL DEĞİŞİM Beş duyu organımızla algıladığımız fiziksel özelliklerdeki

Detaylı

10. Sınıf Kimya Konuları KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE TEPKİME TÜRLERİ Kimyanın Temel Kanunları Kütlenin korunumu, sabit oranlar ve katlı oranlar

10. Sınıf Kimya Konuları KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE TEPKİME TÜRLERİ Kimyanın Temel Kanunları Kütlenin korunumu, sabit oranlar ve katlı oranlar 10. Sınıf Kimya Konuları KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE TEPKİME TÜRLERİ Kimyanın Temel Kanunları Kütlenin korunumu, sabit oranlar ve katlı oranlar kanunları Demir (II) sülfür bileşiğinin elde edilmesi Kimyasal

Detaylı

Maddelerin Sınıflandırılması. Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU

Maddelerin Sınıflandırılması. Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU Maddelerin Sınıflandırılması Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU Maddelerin Sınıflandırılması Madde Evet Saf Madde Sabit bir bileşimi varmı. Kimyasal formülle belirtilemiliyor mu? Hayır Karışım Element Bileşik

Detaylı

İnstagram:kimyaci_glcn_hoca 6. HAMLE

İnstagram:kimyaci_glcn_hoca 6. HAMLE 6. HAMLE TANECİK BOYUTUNA GÖRE KARIŞIMLAR KARIŞIMLAR HOMOJEN KARIŞIM Dağılan tanecik boyutu 10-9 m den küçük Çözelti Dağılan tanecik boyutu 10-9 m ile 10-6 m arası=kolloit Dağılan tanecik boyutu 10-6 m

Detaylı

2+ 2- Mg SO 4. (NH 4 ) 2 SO 4 (amonyum sülfat) bileşiğini katyon ve anyonlara ayıralım.

2+ 2- Mg SO 4. (NH 4 ) 2 SO 4 (amonyum sülfat) bileşiğini katyon ve anyonlara ayıralım. KONU: Kimyasal Tepkimeler Dersin Adı Dersin Konusu İYONİK BİLEŞİKLERİN FORMÜLLERİNİN YAZILMASI İyonik bağlı bileşiklerin formüllerini yazmak için atomların yüklerini bilmek gerekir. Bunu da daha önceki

Detaylı

KARIŞIMLAR. Birden çok maddenin kimyasal bağ oluşturmadan bir arada bulunmasıyla meydana gelen mad-delere karışım denir.

KARIŞIMLAR. Birden çok maddenin kimyasal bağ oluşturmadan bir arada bulunmasıyla meydana gelen mad-delere karışım denir. KARIŞIMLAR Birden çok maddenin kimyasal bağ oluşturmadan bir arada bulunmasıyla meydana gelen mad-delere karışım denir. 1-HETEROJEN KARIŞIMLAR (ADİ KARIŞIMLAR) Karışımı oluşturan maddeler karışımın her

Detaylı

Bileşikteki atomların cinsini ve oranını belirten formüldür. Kaba formül ile bileşiğin molekül ağırlığı hesaplanamaz.

Bileşikteki atomların cinsini ve oranını belirten formüldür. Kaba formül ile bileşiğin molekül ağırlığı hesaplanamaz. BİLEŞİKLER Birden fazla elementin belirli oranlarda kimyasal yollarla bir araya gelerek, kendi özelligini kaybedip oluşturdukları yeni saf maddeye bileşik denir. Bileşikteki atomların cins ve sayısını

Detaylı

Doğal Rb elementinin atom kütlesi 85,47 g/mol dür ve atom kütleleri 84,91 g/mol olan 86 Rb ile 86,92 olan 87

Doğal Rb elementinin atom kütlesi 85,47 g/mol dür ve atom kütleleri 84,91 g/mol olan 86 Rb ile 86,92 olan 87 Doğal Rb elementinin atom kütlesi 85,47 g/mol dür ve atom kütleleri 84,91 g/mol olan 86 Rb ile 86,92 olan 87 Rb izotoplarından oluşmuştur. İzotopların doğada bulunma yüzdelerini hesaplayınız. Bir bileşik

Detaylı

İSRAFİL ARSLAN KİM ÖĞR. YGS ÇALIŞMA KİMYA SORULARI I

İSRAFİL ARSLAN KİM ÖĞR. YGS ÇALIŞMA KİMYA SORULARI I İSRAFİL ARSLAN KİM ÖĞR. YGS ÇALIŞMA KİMYA SORULARI I D) Elmas E) Oltu taşı 1. I. Civa II. Kil III. Kireç taşı Yukarıdaki maddelerden hangileri simyacılar tarafından kullanılmıştır? D) II ve III E) I, II

Detaylı

ASİT-BAZ VE ph. MÜHENDİSLİK KİMYASI DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN. Yrd. Doç. Dr. Atilla Evcin Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi 2006

ASİT-BAZ VE ph. MÜHENDİSLİK KİMYASI DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN. Yrd. Doç. Dr. Atilla Evcin Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi 2006 ASİT-BAZ VE ph MÜHENDİSLİK KİMYASI DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Asitler ve bazlar günlük yaşantımızda sıkça karşılaştığımız kavramlardan biridir.insanlar, her nekadar asetil salisilik asit ve

Detaylı

Bir maddenin başka bir madde içerisinde homojen olarak dağılmasına ÇÖZÜNME denir. Çözelti=Çözücü+Çözünen

Bir maddenin başka bir madde içerisinde homojen olarak dağılmasına ÇÖZÜNME denir. Çözelti=Çözücü+Çözünen ÇÖZÜCÜ VE ÇÖZÜNEN ETKİLEŞİMLERİ: Çözünme olayı ve Çözelti Oluşumu: Bir maddenin başka bir madde içerisinde homojen olarak dağılmasına ÇÖZÜNME denir. Çözelti=Çözücü+Çözünen Çözünme İyonik Çözünme Moleküler

Detaylı

ELEMENT Aynı tür atomlardan oluşmuş saf maddelere element denir. ELEMENTLERİN ÖZELLİKLERİ 1. Aynı tür atomlardan oluşurlar. 2. Saf ve homojendirler.

ELEMENT Aynı tür atomlardan oluşmuş saf maddelere element denir. ELEMENTLERİN ÖZELLİKLERİ 1. Aynı tür atomlardan oluşurlar. 2. Saf ve homojendirler. SAF MADDE: Aynı cins atom ya da moleküllerden oluşmuş maddelere, saf medde ÖR. Elementler saf maddelerdir. Çünkü; hepsi aynı cins atomlardan oluşmuşlardır. Bileşikler saf maddelerdir. Çünkü; hepsi aynı

Detaylı

ÇÖZELTİLERDE DENGE (Asit-Baz)

ÇÖZELTİLERDE DENGE (Asit-Baz) ÇÖZELTİLERDE DENGE (AsitBaz) SUYUN OTOİYONİZASYONU Saf suyun elektrik akımını iletmediği bilinir, ancak çok hassas ölçü aletleriyle yapılan deneyler sonucunda suyun çok zayıf da olsa iletken olduğu tespit

Detaylı

ÖN SÖZ. Üniversiteye hazırlık yolunda, yeni sınav sistemine uygun olarak hazırladığımız YKS Alan Yeterlilik

ÖN SÖZ. Üniversiteye hazırlık yolunda, yeni sınav sistemine uygun olarak hazırladığımız YKS Alan Yeterlilik ÖN SÖZ Sevgili Öğrenciler, Üniversiteye hazırlık yolunda, yeni sınav sistemine uygun olarak hazırladığımız YKS Alan Yeterlilik Testi Kimya Soru Bankası kitabımızı sizlere sunmaktan onur duyuyoruz. Başarınıza

Detaylı

Test-1. Asitler, Bazlar ve Tuzlar. 1. I. Deterjanlı su. 4. H 2 SO 4 ve HNO 3 ile ilgili; I. Akü yapımı. II. Sirkeli su. II. Yapay gübre üretimi

Test-1. Asitler, Bazlar ve Tuzlar. 1. I. Deterjanlı su. 4. H 2 SO 4 ve HNO 3 ile ilgili; I. Akü yapımı. II. Sirkeli su. II. Yapay gübre üretimi Kimya BÖLÜM-8 Test-1 1. I. Deterjanlı su II. Sirkeli su III. Amonyak çözeltisi Yukarıda verilen maddelerden hangilerine turnusol boyası damlatıldığında mavi renk alır? 4. H 2 SO 4 ve HNO 3 ile ilgili;

Detaylı

İÇİNDEKİLER KİMYASAL DENKLEMLER

İÇİNDEKİLER KİMYASAL DENKLEMLER KİMYASAL DENKLEMLER İÇİNDEKİLER BASİT DENKLEM DENKLEŞTİRME DENKLEM KATSAYILARININ YORUMU ve ANLAMI REAKSİYON TİPLERİ REDOKS REAKSİYONLARI YÜKSELTGENME (ELEKTRON VERME) İNDİRGENME (ELEKTRON ALMA) REDOKS

Detaylı

İKİ YADA DAHA FAZLA MADDENİN ÖZELLİKLERİNİ KAYBETMEDEN ÇEŞİTLİ ORANLARDA KARIŞMASI İLE OLUŞAN TOPLULUĞA KARIŞIM DENİR KARIŞIMLAR İKİ SINIFTA

İKİ YADA DAHA FAZLA MADDENİN ÖZELLİKLERİNİ KAYBETMEDEN ÇEŞİTLİ ORANLARDA KARIŞMASI İLE OLUŞAN TOPLULUĞA KARIŞIM DENİR KARIŞIMLAR İKİ SINIFTA İKİ YADA DAHA FAZLA MADDENİN ÖZELLİKLERİNİ KAYBETMEDEN ÇEŞİTLİ ORANLARDA KARIŞMASI İLE OLUŞAN TOPLULUĞA KARIŞIM DENİR KARIŞIMLAR İKİ SINIFTA İNCELENİR Her tarafında aynı özelliği gösteren, tek bir madde

Detaylı

İKİ YADA DAHA FAZLA MADDENİN ÖZELLİKLERİNİ KAYBETMEDEN ÇEŞİTLİ ORANLARDA KARIŞMASI İLE OLUŞAN TOPLULUĞA KARIŞIM DENİR KARIŞIMLAR İKİ SINIFTA İNCELENİR

İKİ YADA DAHA FAZLA MADDENİN ÖZELLİKLERİNİ KAYBETMEDEN ÇEŞİTLİ ORANLARDA KARIŞMASI İLE OLUŞAN TOPLULUĞA KARIŞIM DENİR KARIŞIMLAR İKİ SINIFTA İNCELENİR KARIŞIMLAR İKİ YADA DAHA FAZLA MADDENİN ÖZELLİKLERİNİ KAYBETMEDEN ÇEŞİTLİ ORANLARDA KARIŞMASI İLE OLUŞAN TOPLULUĞA KARIŞIM DENİR KARIŞIMLAR İKİ SINIFTA İNCELENİR Her tarafında aynı özelliği gösteren, tek

Detaylı

HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME

HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ KĐMYA ÖĞRETMENLĐĞĐ ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME 8. SINIF FEN VE TEKNOLOJĐ DERSĐ 3. ÜNĐTE: MADDENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ KONU: BAZLAR ÇALIŞMA YAPRAĞI

Detaylı

MOL KAVRAMI I. ÖRNEK 2

MOL KAVRAMI I.  ÖRNEK 2 MOL KAVRAMI I Maddelerin taneciklerden oluştuğunu biliyoruz. Bu taneciklere atom, molekül ya da iyon denir. Atom : Kimyasal yöntemlerle daha basit taneciklere ayrılmayan ve elementlerin yapıtaşı olan taneciklere

Detaylı

ASİT-BAZ DENGESİ ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR

ASİT-BAZ DENGESİ ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR 1. Amonyağın, NH 3, baz özelliği gösterdiğini açıklayan denklem aşağıdakilerden hangisidir? A) NH 3(gaz) NH 3(sıvı) B) N 2(gaz) + 3H 2(gaz) 2NH 3(gaz) C) 2NH 3(gaz) +5/2O 2(gaz) 2NO (gaz) + 3H 2 O (gaz)

Detaylı

PERİYODİK CETVEL-ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR

PERİYODİK CETVEL-ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR PERİODİK CETVEL-ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR 1. Bir elementin periyodik cetveldeki yeri aşağıdakilerden hangisi ile belirlenir? A) Atom ağırlığı B) Değerliği C) Atom numarası D) Kimyasal özellikleri E) Fiziksel

Detaylı

KONU-II KARIŞIMLARI AYIRMA YÖNTEMLERİ. Yoğunluk farkından yararlanarak yapılan ayırma işlemleri.

KONU-II KARIŞIMLARI AYIRMA YÖNTEMLERİ. Yoğunluk farkından yararlanarak yapılan ayırma işlemleri. KONU-II KARIŞIMLARI AYIRMA YÖNTEMLERİ I. Tanecik Büyüklüğünden Yararlanarak Yapılan Ayırma İşlemler: Büyüklükleri farklı maddelerin ayrılmasında kullanılan basit yöntemlerdir. 1. AYIKLAMA: Fındık patozdan

Detaylı

Sulu Çözeltilerde Asit - Baz Dengesi

Sulu Çözeltilerde Asit - Baz Dengesi Bu notlara Youtube dan Kimya Elbistan kanalında ilgili videolarının açıklamalar kısmında ki linkten ücretsiz bir şekilde ulaşabilirsiniz. A. Asit ve Baz Tanımları Arrhenius Asit - Baz Tanımı Arrhenius

Detaylı

SEZEN DEMİR MADDE DOĞADA KARIŞIK HALDE BULUNUR

SEZEN DEMİR MADDE DOĞADA KARIŞIK HALDE BULUNUR Kütlesi, hacmi ve eylemsizliği olan her şey maddedir. Buna göre kütle hacim ve eylemsizlik maddenin ortak özelliklerindendir. Çevremizde gördüğümüz, hava, su, toprak v.s gibi her şey maddedir. Maddeler

Detaylı

6.PPB (milyarda bir kısım) Kaynakça Tablo A-1: Çözelti Örnekleri... 5 Tablo B-1:Kolloidal Tanecikler... 8

6.PPB (milyarda bir kısım) Kaynakça Tablo A-1: Çözelti Örnekleri... 5 Tablo B-1:Kolloidal Tanecikler... 8 İçindekiler A. ÇÖZELTİLER... 2 1.Çözünme... 2 2.Homojenlik... 4 3.Çözelti... 5 4.Çözünürlük... 5 Çözünürlüğe Sıcaklık Ve Basınç Etkisi... 6 B. KARIŞIMLAR... 7 1.Çözeltiler... 7 2.Kolloidal Karışımlar...

Detaylı

Bazı işlemlerde kısaltma olarak (No: Avogadro sayısı) gösterilir. Bir atomun gram türünden miktarına atom-gram (1 mol atom) denir.

Bazı işlemlerde kısaltma olarak (No: Avogadro sayısı) gösterilir. Bir atomun gram türünden miktarına atom-gram (1 mol atom) denir. KİMYASAL HESAPLAMALAR MOL KAVRAMI Mol: 6,02.10 23 taneciğe 1 mol denir. Bu sayıya Avogadro sayısı denir. Bazı işlemlerde kısaltma olarak (No: Avogadro sayısı) gösterilir. 1 mol Mg atomu 6,02.10 23 tane

Detaylı

MADDE NEDİR? Çevremize baktığımızda gördüğümüz her şey örneğin, dağlar, denizler, ağaçlar, bitkiler, hayvanlar ve hava birer maddedir.

MADDE NEDİR? Çevremize baktığımızda gördüğümüz her şey örneğin, dağlar, denizler, ağaçlar, bitkiler, hayvanlar ve hava birer maddedir. MADDE NEDİR? Çevremize baktığımızda gördüğümüz her şey örneğin, dağlar, denizler, ağaçlar, bitkiler, hayvanlar ve hava birer maddedir. Her maddenin bir kütlesi vardır ve bu tartılarak bulunur. Ayrıca her

Detaylı

KİM-118 TEMEL KİMYA Prof. Dr. Zeliha HAYVALI Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü

KİM-118 TEMEL KİMYA Prof. Dr. Zeliha HAYVALI Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü KİM-118 TEMEL KİMYA Prof. Dr. Zeliha HAYVALI Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü Bu slaytlarda anlatılanlar sadece özet olup ayrıntılı bilgiler ve örnek çözümleri derste verilecektir. BÖLÜM 13 Asitler ve

Detaylı

ÜNİTE 3 ELEMENTLER ve ÖZELLİKLERİ Sayfa -1-

ÜNİTE 3 ELEMENTLER ve ÖZELLİKLERİ Sayfa -1- ÜNİTE 3 ELEMENTLER ve ÖZELLİKLERİ Sayfa -1- Sayfa - 2- Sayfa - 3 - Sayfa - 4 - Sayfa - 5 - Sayfa - 6 - Sayfa - 7-4 Sayfa - 8 - NaCl (Sodyum Klorür) Yemek Tuzu Ġyonik Bağlı bileşik molekülleri bir örgü

Detaylı

Maarif Günlüğü FEN BİLİMLERİ MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ. Eğitim ve Kültür Yayıncılığı PERİYODİK SİSTEMİN TARİHÇESİ

Maarif Günlüğü FEN BİLİMLERİ MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ. Eğitim ve Kültür Yayıncılığı PERİYODİK SİSTEMİN TARİHÇESİ PERİYODİK SİSTEMİN TARİHÇESİ (1) benzer özellik gösteren elementleri üçerli gruplar hâlinde göstermiştir. (2)... Elementleri atom ağırlıklarına göre sıralamıştır. İlk sekiz elementten sonra benzer özelliklerin

Detaylı

Suda HCl. + - Suda 3H + + (PO ) Suda HNO 3. Suda 2H + + (CO ) H CO 2 3. Suda H PO. (Nitrik asit) SO (Sülfürik asit) (Karbonik asit) H CO H O.

Suda HCl. + - Suda 3H + + (PO ) Suda HNO 3. Suda 2H + + (CO ) H CO 2 3. Suda H PO. (Nitrik asit) SO (Sülfürik asit) (Karbonik asit) H CO H O. Asitler çözündüklerinde ortama H iyonu verebilen bileşiklere asit denir. Bazı Önemli Asitler HCl : Hidroklorik asit H SO : Sülfürik asit Asitler metal kaplarda saklanamazlar. Çünkü metallerle tepkimeye

Detaylı

D) NH 3 + HCl NH 4 Cl Nötrleşme E) H / 2 O 2 H 2 O Yanma

D) NH 3 + HCl NH 4 Cl Nötrleşme E) H / 2 O 2 H 2 O Yanma 1) I. Katlı Oranlar Y. a) Gay-Lussac II. Sabit Oranlar Y. b) Dalton III. Sabit Hacimler Y. c) Proust IV. Kütlenin Korunumu Y. d) Lavoiser e) Avagadro Yukarıdaki bilim insanları ve buldukları yasaların

Detaylı

Örneğin; İki hidrojen (H) uyla, bir oksijen (O) u birleşerek hidrojen ve oksijenden tamamen farklı olan su (H 2

Örneğin; İki hidrojen (H) uyla, bir oksijen (O) u birleşerek hidrojen ve oksijenden tamamen farklı olan su (H 2 On5yirmi5.com Madde ve özellikleri Kütlesi, hacmi ve eylemsizliği olan herşey maddedir. Yayın Tarihi : 21 Ocak 2014 Salı (oluşturma : 2/9/2016) Kütle hacim ve eylemsizlik maddenin ortak özelliklerindendir.çevremizde

Detaylı

TURUNCU RENGĐN DANSI NASIL OLUR?

TURUNCU RENGĐN DANSI NASIL OLUR? KĐMYA EĞĐE ĞĐTĐM M SEMĐNER NERĐ PROF. DR. ĐNCĐ MORGĐL TURUNCU RENGĐN DANSI NASIL OLUR? HAZIRLAYAN: GÜLÇĐN YALLI KONU: ÇÖZELTĐLER KONU BAŞLIĞI: TURUNCU RENGĐN DANSI NASIL OLUR? ÇÖZELTĐLER Fiziksel özellikleri

Detaylı

KİMYASAL BAĞ *Atomları bir arada tutan kuvvete kimyasal bağ denir.

KİMYASAL BAĞ *Atomları bir arada tutan kuvvete kimyasal bağ denir. KİMYASAL BAĞ *Atomları bir arada tutan kuvvete kimyasal bağ denir. *Atomlar birleştiği zaman elektron dağılımındaki değişimlerin sonucunda kimyasal bağları meydana getirirler. *Kimyasal bağ oluşurken dışarıya

Detaylı

ÇÖZÜNÜRLÜĞE ETKİ EDEN FAKTÖRLER

ÇÖZÜNÜRLÜĞE ETKİ EDEN FAKTÖRLER ÇÖZÜNÜRLÜĞE ETKİ EDEN FAKTÖRLER 1- SICAKLIK 2- ORTAK İYON ETKİSİ 3- ÇÖZÜCÜ ÇÖZÜNEN CİNSİ 4- BASINCIN ETKİSİ 1- SICAKLIK ETKİSİ Sıcaklık etkisi Le Chatelier prensibine bağlı olarak yorumlanır. ENDOTERMİK

Detaylı

www.kimyahocam.com Bu tepkimede; ile CO 2 konjuge asit baz çiftidir. O ile OH konjuge asit baz çiftidir. CO 3 ÖRNEK 1 HCN (suda)

www.kimyahocam.com Bu tepkimede; ile CO 2 konjuge asit baz çiftidir. O ile OH konjuge asit baz çiftidir. CO 3 ÖRNEK 1 HCN (suda) SULU ÇÖZELT LERDE AS T VE BAZ DENGELER I AS T BAZ TANIMLARI Arrhenius Tanımı Arrhenius a göre, suda çözündüğünde iyonlaşarak H iyonu verebilen maddeler asit, H iyonu verebilen maddeler bazdır. Bu tanım

Detaylı

ÖZET. Asitler ve Bazlar ASİTLER VE BAZLAR

ÖZET. Asitler ve Bazlar ASİTLER VE BAZLAR Asitler ve Bazlar Asitlerin Genel Özellikleri Suda çözündüklerinde suya hidrojen (H + ) iyonu verir. Tatları ekşidir. Bunu asidik özellikteki limon, domates ve sirke gibi maddelerin tadına bakarak söyleyebiliriz.

Detaylı

GENEL KİMYA. Yrd.Doç.Dr. Tuba YETİM

GENEL KİMYA. Yrd.Doç.Dr. Tuba YETİM GENEL KİMYA ÇÖZELTİLER Homojen karışımlara çözelti denir. Çözelti bileşiminin ve özelliklerinin çözeltinin her yerinde aynı olması sebebiyle çözelti, «homojen» olarak nitelendirilir. Çözeltinin değişen

Detaylı

ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR SU ARITIMI. Hazırlayan: Arif Özgür ÜLGER

ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR SU ARITIMI. Hazırlayan: Arif Özgür ÜLGER ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR SU ARITIMI Hazırlayan: Arif Özgür ÜLGER ASİTLER Sulu çözeltilerinde Hidrojen İyonu maddelere asit denir. veren HCI H + + CI CH 3 COOH CH 3 COO + H + ASİTLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ

Detaylı

PERİYODİK CETVEL Mendeleev Henry Moseley Glenn Seaborg

PERİYODİK CETVEL Mendeleev Henry Moseley Glenn Seaborg PERİYODİK CETVEL Periyodik cetvel elementleri sınıflandırmak için hazırlanmıştır. İlkperiyodik cetvel Mendeleev tarafından yapılmıştır. Mendeleev elementleri artan kütle numaralarına göre sıralamış ve

Detaylı

MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 10.SINIF KİMYA DERSİ YAZ TATİLİ EV ÇALIŞMASI

MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 10.SINIF KİMYA DERSİ YAZ TATİLİ EV ÇALIŞMASI MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 2014 2015 10.SINIF KİMYA DERSİ YAZ TATİLİ EV ÇALIŞMASI Ödevin Veriliş Tarihi: 12.06.2015 Ödevin Teslim Tarihi: 21.09.2015 Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız.

Detaylı

TEMEL KĐMYA YASALARI A. KÜTLENĐN KORUNUMU YASASI (LAVOISIER YASASI)

TEMEL KĐMYA YASALARI A. KÜTLENĐN KORUNUMU YASASI (LAVOISIER YASASI) TEMEL KĐMYA YASALARI A. KÜTLENĐN KORUNUMU YASASI (LAVOISIER YASASI) Kimyasal olaylara giren maddelerin kütleleri toplamı oluşan ürünlerin toplamına eşittir. Buna göre: X + Y Z + T tepkimesinde X ve Y girenler

Detaylı

A- LABORATUAR MALZEMELERİ

A- LABORATUAR MALZEMELERİ 1- Cam Aktarma ve Ölçüm Kapları: DENEY 1 A- LABORATUAR MALZEMELERİ 2- Porselen Malzemeler 3- Metal Malzemeler B- KARIŞIMLAR - BİLEŞİKLER Nitel Gözlemler, Faz Ayırımları, Isısal Bozunma AMAÇ: Karışım ve

Detaylı

Ġyon halindeki elektron sayısı: 10 Proton sayısı: Adı: Sembolü Periyodik tablodaki yeri:

Ġyon halindeki elektron sayısı: 10 Proton sayısı: Adı: Sembolü Periyodik tablodaki yeri: PERĠYODĠK TABLO ÇALIġMA KÂĞIDI Yandaki periyodik tabloda verilen yönlere göre cümlelerdeki yanlıģlıkları bulup doğru ifadeyi boģ bırakılan yere yazınız. ( Bütün cümlelerde yanlışlık vardır.) 1 yönünde

Detaylı

6. I. Sirke ruhu (CH 3 COOH)

6. I. Sirke ruhu (CH 3 COOH) ph ve poh Kavramları - Asit Baz İndikatörleri BÖLÜM 08 Test 04 1. Aşağıdaki maddelerin standart koşullarda ph değerleri ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 4. mavi turnusol kağıdı kırmızı

Detaylı

MADDE VE ÖZELLİKLERİ. Kimya Konu Tarama Testi-2

MADDE VE ÖZELLİKLERİ. Kimya Konu Tarama Testi-2 MADDE VE ÖZELLİKLERİ Kimya Konu Tarama Testi-2 SORU 1: I. Renk, koku, tat ve uçuculuk tüm maddelerin ortak özelliğidir. II. Özkütle, esneklik katsayısı ve kaynama noktası tüm maddelerin ayırt edici özelliğidir.

Detaylı

Serüveni 3. ÜNİTE KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİM GÜÇLÜ ETKİLEŞİM. o İYONİK BAĞ o KOVALENT BAĞ o METALİK BAĞ

Serüveni 3. ÜNİTE KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİM GÜÇLÜ ETKİLEŞİM. o İYONİK BAĞ o KOVALENT BAĞ o METALİK BAĞ Serüveni 3. ÜNİTE KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİM GÜÇLÜ ETKİLEŞİM o İYONİK BAĞ o KOVALENT BAĞ o METALİK BAĞ KİMYASAL TÜR 1. İYONİK BAĞ - - Ametal.- Kök Kök Kök (+) ve (-) yüklü iyonların çekim kuvvetidir..halde

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 17 HAZİRAN 2017 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

I.BÖLÜM TEMİZLİK MADDELERİ

I.BÖLÜM TEMİZLİK MADDELERİ I.BÖLÜM TEMİZLİK MADDELERİ Yağ asitlerinin Na ve ya K tuzuna sabun denir. Çok eski çağlardan beri kullanılan en önemli temizlik maddeleridir. Zeytinyağlı sabun Kükürtlü sabun Yosunlu sabun Isırgan özlü

Detaylı

KARIŞIM NEDİR? YANDAKİ RESİMDE GÖRÜLEN SALATA KARIŞIM MIDIR?

KARIŞIM NEDİR? YANDAKİ RESİMDE GÖRÜLEN SALATA KARIŞIM MIDIR? KARIŞIMLAR KARIŞIM NEDİR? YANDAKİ RESİMDE GÖRÜLEN SALATA KARIŞIM MIDIR? Birden çok maddenin kimyasal bağ oluşturmadan bir arada bulunmasıyla meydana gelen maddelere karışım denir. Karışımlar görünümlerine

Detaylı

Elektronların Dizilimi ve Kimyasal Bağlar

Elektronların Dizilimi ve Kimyasal Bağlar Elektronların Dizilimi ve Kimyasal Bağlar Elektronların Dizilimi Elektronlar çekirdek çevresindeki yörüngelerde dönerek hareket ederler. Çekirdeğe en yakın yörünge 1 olmak üzere dışa doğru 2, 3,4... olarak

Detaylı

İnstagram:kimyaci_glcn_hoca H A 9.HAMLE SULU ÇÖZELTİLERDE DENGE ASİT VE BAZ DENGESİ 2.BÖLÜM. kimyaci_glcn_hoca

İnstagram:kimyaci_glcn_hoca H A 9.HAMLE SULU ÇÖZELTİLERDE DENGE ASİT VE BAZ DENGESİ 2.BÖLÜM. kimyaci_glcn_hoca 13 H A M L E D E 9.HAMLE SULU ÇÖZELTİLERDE DENGE ASİT VE BAZ DENGESİ 2.BÖLÜM ZAYIF ASİT VE ZAYIF BAZ İYONLAŞMA YÜZDESİ 0,1 M Kuvvetli Asit HBr 1. Her iki asit çözeltisinin hacimleri ve derişimleri eşit

Detaylı

HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME KONU ANLATIMI. Hazırlayan: Hale Sümerkan. Dersin Sorumlusu: Prof. Dr.

HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME KONU ANLATIMI. Hazırlayan: Hale Sümerkan. Dersin Sorumlusu: Prof. Dr. HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME KONU ANLATIMI Hazırlayan: Hale Sümerkan Dersin Sorumlusu: Prof. Dr.Đnci Morgil ANKARA 2008 ÇÖZELTĐLER Çözeltiler, iki ya da daha fazla

Detaylı

MADDENİN SINIFLANDIRILMASI

MADDENİN SINIFLANDIRILMASI MADDENİN SINIFLANDIRILMASI MADDE Saf madde Karışımlar Element Bileşik Homojen Karışımlar Heterojen Karışımlar ELEMENT Tek cins atomlardan oluşmuş saf maddeye element denir. ELEMENTLERİN ÖZELLİKLERİ Elementler

Detaylı

Kimya Mühendisliği Bölümü, 2014/2015 Öğretim Yılı, Bahar Yarıyılı 0102-Genel Kimya-II Dersi, Dönem Sonu Sınavı

Kimya Mühendisliği Bölümü, 2014/2015 Öğretim Yılı, Bahar Yarıyılı 0102-Genel Kimya-II Dersi, Dönem Sonu Sınavı Kimya Mühendisliği Bölümü, 2014/2015 Öğretim Yılı, Bahar Yarıyılı 0102-Genel Kimya-II Dersi, Dönem Sonu Sınavı 20.05.2015 Soru (puan) 1 (20 ) 2 (20 ) 3 (20 ) 4 (25) 5 (20 ) 6 (20 ) Toplam Alınan Puan Not:

Detaylı

İnstagram:kimyaci_glcn_hoca H A 9.HAMLE SULU ÇÖZELTİLERDE DENGE ASİT VE BAZ DENGESİ. kimyaci_glcn_hoca

İnstagram:kimyaci_glcn_hoca H A 9.HAMLE SULU ÇÖZELTİLERDE DENGE ASİT VE BAZ DENGESİ. kimyaci_glcn_hoca 13 H A M L E D E 9.HAMLE SULU ÇÖZELTİLERDE DENGE ASİT VE BAZ DENGESİ ASİTLER VE BAZLAR 1.Arrhenius Asit-Baz Tanımı Arrhenius a göre bir madde suda iyonlarına ayrışarak çözündüğünde ortamdaki; H + iyonları

Detaylı

GENEL KİMYA. Yrd.Doç.Dr. Tuba YETİM

GENEL KİMYA. Yrd.Doç.Dr. Tuba YETİM GENEL KİMYA KİMYASAL REAKSİYONLAR Kimyasal Tepkime Kimyasal tepkime, Bir ya da birkaç maddenin (tepkenler) yeni bir bileşik grubuna (ürünler) dönüştürülmesi işlemidir. Tepkenler Ürünler NO + 1/2 O 2 NO

Detaylı

BİLEŞİKLER ve FORMÜLLERİ

BİLEŞİKLER ve FORMÜLLERİ BİLEŞİKLER ve FORMÜLLERİ Bileşikler ve Formülleri Bilinen yaklaşık 120 çeşit element vardır. Bu elementlerin yaklaşık % 90 ı tabiatta bulunur. Ancak bugün bilinen yaklaşık 30 milyon bileşik vardır. Buna

Detaylı

ÇÖZELTİLERİN KOLİGATİF ÖZELLİKLERİ

ÇÖZELTİLERİN KOLİGATİF ÖZELLİKLERİ ÇÖZELTİLERİN KOLİGATİF ÖZELLİKLERİ Çözeltilerin sadece derişimine bağlı olarak değişen özelliklerine koligatif özellikler denir. Buhar basıncı düşmesi, Kaynama noktası yükselmesi, Donma noktası azalması

Detaylı

KARIŞIMLARIN SINIFLANDIRILMASI HAZIRLAYAN FEHMİ GÜR

KARIŞIMLARIN SINIFLANDIRILMASI HAZIRLAYAN FEHMİ GÜR IN SINIFLANDIRILMASI HAZIRLAYAN FEHMİ GÜR IN SINIFLANDIRILMASI Karışımlar hangi özelliklerine göre sınıflandırılır? Karışımların sınıflandırılmasında belirleyici olan faktörler nelerdir? Farklı maddelerin

Detaylı

MADDENİN HALLERİ VE TANECİKLİ YAPI

MADDENİN HALLERİ VE TANECİKLİ YAPI MADDENİN HALLERİ VE TANECİKLİ YAPI MADDE BİLGİSİ Kütlesi hacmi ve eylemsizliği olan her şeye madde denir. Maddenin şekil almış haline cisim denir. Cam bir madde iken cam bardak bir cisimdir. Maddeler doğada

Detaylı

A A A A A A A A A A A

A A A A A A A A A A A LYS 2 KİMYA TESTİ 1. Bu testte 30 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Kimya Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. Eşit miktarlardaki suda; 3.. 36 gram Fe(NO 3 ) 2. n mol NaCl çözülerek

Detaylı

Burada a, b, c ve d katsayılar olup genelde birer tamsayıdır. Benzer şekilde 25 o C de hidrojen ve oksijen gazlarından suyun oluşumu; H 2 O (s)

Burada a, b, c ve d katsayılar olup genelde birer tamsayıdır. Benzer şekilde 25 o C de hidrojen ve oksijen gazlarından suyun oluşumu; H 2 O (s) 1 Kimyasal Tepkimeler Kimyasal olaylar elementlerin birbirleriyle etkileşip elektron alışverişi yapmaları sonucu oluşan olaylardır. Bu olaylar neticesinde bir bileşikteki atomların sayısı, dizilişi, bağ

Detaylı

8. SINIF KAZANIM TESTLERİ 2.SAYI. Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİZGİ & TASARIM İBRAHİM CANBEK MEHMET BOZKURT

8. SINIF KAZANIM TESTLERİ 2.SAYI. Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİZGİ & TASARIM İBRAHİM CANBEK MEHMET BOZKURT 8. SINIF ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAZANIM TESTLERİ TÜRKÇE MATEMATİK T.C İNKİLAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK FEN VE TEKNOLOJİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ İNGİLİZCE Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır 2.SAYI

Detaylı

4. Açısal momentum kuantum sayısı (,) 2 olan bir orbital türü ile ilgili, 5. Orbitaller Maksimum elektron sayısı

4. Açısal momentum kuantum sayısı (,) 2 olan bir orbital türü ile ilgili, 5. Orbitaller Maksimum elektron sayısı Kuantum Sayıları Ve rbitaller 1. Başkuantum sayısı (n) belirtilen temel enerji düzeylerinden hangisinde bulunabilecek maksimum orbital sayısı yanlış verilmiştir? Başkuantum sayısı (n) Maksimum orbital

Detaylı

6. Aşağıdaki tablodan yararlanarak X maddesinin ne olduğunu (A, B,C? ) ön görünüz.

6. Aşağıdaki tablodan yararlanarak X maddesinin ne olduğunu (A, B,C? ) ön görünüz. 1. Lavosier yasası nedir, açıklayınız. 2. C 2 H 4 + 3O 2 2CO 2 + 2 H 2 O tepkimesine göre 2,0 g etilenin yeterli miktarda oksijenle yanması sonucu oluşan ürünlerin toplam kütlesi nedir, hesaplayınız. 3.

Detaylı

İÇERİK. Suyun Doğası Sulu Çözeltilerin Doğası

İÇERİK. Suyun Doğası Sulu Çözeltilerin Doğası İÇERİK Suyun Doğası Sulu Çözeltilerin Doğası Su içinde İyonik Bileşikler Su içinde Kovalent Bileşikler Çökelme Tepkimesi Asit-Baz Tepkimeleri (Nötürleşme) Yükseltgenme-İndirgenme Tepkimeleri Önemli Tip

Detaylı

Paylaşılan elektron ya da elektronlar, her iki çekirdek etrafında dolanacaklar, iki çekirdek arasındaki bölgede daha uzun süre bulundukları için bu

Paylaşılan elektron ya da elektronlar, her iki çekirdek etrafında dolanacaklar, iki çekirdek arasındaki bölgede daha uzun süre bulundukları için bu 4.Kimyasal Bağlar Kimyasal Bağlar Aynı ya da farklı cins atomları bir arada tutan kuvvetlere kimyasal bağlar denir. Pek çok madde farklı element atomlarının birleşmesiyle meydana gelmiştir. İyonik bağ

Detaylı

5. ÇÖZÜNÜRLÜK DENGESİ

5. ÇÖZÜNÜRLÜK DENGESİ 5. ÇÖZÜNÜRLÜK DENGESİ Birçok tuz suda çok az çözünür. Tuzların sudaki çözünürlüğünden faydalanarak çökelek oluşumu kontrol edilebilir ve çökme olayı karışımları ayırmak için kullanılabilir. Çözünürlük

Detaylı

DERSĐN SORUMLUSU : PROF.DR ĐNCĐ MORGĐL

DERSĐN SORUMLUSU : PROF.DR ĐNCĐ MORGĐL DERSĐN SORUMLUSU : PROF.DR ĐNCĐ MORGĐL HAZIRLAYAN : HALE ÜNAL KĐMYASAL REAKSĐYONLARA GĐRĐŞ -Değişmeler ve Tepkime Türleri- Yeryüzünde bulunan tüm maddeler değişim ve etkileşim içerisinde bulunur. Maddelerdeki

Detaylı

TY T Temel Yeterlilik Testi

TY T Temel Yeterlilik Testi Ortaöğretim lanı MF - 01 TY T Temel Yeterlilik Testi Kimya Ders Föyü Mol Mol: Maddeyi oluşturan tanecikleri saymayı kolaylaştıran bir paketleme sistemidir. 1. 3 S atomu için verilen; I. 1 mol S atomu 3

Detaylı

ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR. Hazırlayan: Arif Özgür ÜLGER Muğla-2016

ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR. Hazırlayan: Arif Özgür ÜLGER Muğla-2016 ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR Hazırlayan: Arif Özgür ÜLGER Muğla-2016 ASİTLER Sulu çözeltilerinde Hidrojen İyonu maddelere asit denir. veren HCI H + + CI CH 3 COOH CH 3 COO + H + ASİTLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ

Detaylı

KİMYA II DERS NOTLARI

KİMYA II DERS NOTLARI KİMYA II DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Sulu Çözeltilerin Doğası Elektrolitler Metallerde elektronların hareketiyle elektrik yükü taşınır. Saf su Suda çözünmüş Oksijen gazı Çözeltideki moleküllerin

Detaylı

ASİTLER VE BAZLAR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI

ASİTLER VE BAZLAR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI ASİTLER VE BAZLAR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI Prof. Dr. Mustafa DEMİR M.DEMİR 0ASİT VE BAZ KAVRAMLARI Asit ve baz, değişik zamanlarda değişik şekillerde tanımlanmıştır. Bugün bu tanımların hepsi de kullanılmaktadır.

Detaylı

ÖĞRETĐM TEKNĐKLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME

ÖĞRETĐM TEKNĐKLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME ÖĞRETĐM TEKNĐKLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME DERS SORUMLUSU: PROF. DR. ĐNCĐ MORGĐL ÖĞRENME ALANI: MADDE VE ÖZELLĐKLERĐ HAZIRLAYAN: Gökçegül DUYGUN 2008 ANKARA KONU ANLATIMI MADDE ve ÖZELLĐKLERĐ MADDE Kütlesi,

Detaylı

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AY EKİM 06-07 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI. SINIF VE MEZUN GRUP KİMYA HAFTA DERS SAATİ. Kimya nedir?. Kimya ne işe yarar?. Kimyanın sembolik dili Element-sembol Bileşik-formül. Güvenliğimiz ve Kimya KONU ADI

Detaylı

HAYATIMIZDA ASİTLER VE BAZLAR

HAYATIMIZDA ASİTLER VE BAZLAR HAYATIMIZDA ASİTLER VE BAZLAR Yaygın Olarak Kullanılan Bazı Asitler 1) Sülfürik asit (H 2 SO 4 ) Halk arasında zaç yağı veya dumanlı asit olarak bilinir. Yoğun kıvamlı, renksiz, kokusuz bir sıvıdır. Suda

Detaylı

4. Oksijen bileşiklerinde 2, 1, 1/2 veya +2 değerliklerini (N Metil: CH 3. Cevap C. Adı. 6. X bileşiği C x. Cevap E. n O2. C x.

4. Oksijen bileşiklerinde 2, 1, 1/2 veya +2 değerliklerini (N Metil: CH 3. Cevap C. Adı. 6. X bileşiği C x. Cevap E. n O2. C x. ÇÖZÜMLER. E foton h υ 6.0 34. 0 7 6.0 7 Joule Elektronun enerjisi E.0 8 n. (Z).0 8 (). () 8.0 8 Joule 0,8.0 7 Joule 4. ksijen bileşiklerinde,, / veya + değerliklerini alabilir. Klorat iyonu Cl 3 dir. (N

Detaylı

Kimyanın Temel Kanunları

Kimyanın Temel Kanunları Kimyanın Temel Kanunları A. Kütlenin Korunumu Kanunu Lavoiser miktarı belli olan kalay (Sn) parçasını içinde bir miktar hava bulunan bir fanusa koyarak tartmış.daha sonra fanusu içindekilerle birlikte

Detaylı

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ KİMYA

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ KİMYA YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ KİMYA SORU 1: 32 16X element atomundan oluşan 2 X iyonunun; 1.1: Proton sayısını açıklayarak yazınız. (1 PUAN) 1.2: Nötron sayısını açıklayarak yazınız. (1 PUAN) 1.3: Elektron

Detaylı

FEN ve TEKNOLOJİ / ASİT VE BAZLAR GÜNLÜK YAŞAMDA ASİT VE BAZLAR

FEN ve TEKNOLOJİ / ASİT VE BAZLAR GÜNLÜK YAŞAMDA ASİT VE BAZLAR GÜNLÜK YAŞAMDA ASİT VE BAZLAR 1 Yüzyıllardır doğayı ve doğadan elde edilebilecek maddeleri keşfetme arzusu içinde olan insanoğlu 1400'lü yıllarda o güne kadar bilinmeyen bir asidi, yani HCl (hidrojen klorür,

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 25 HAZİRAN 2016 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

ASİTLER VE BAZLAR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI M.DEMİR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI 1

ASİTLER VE BAZLAR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI M.DEMİR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI 1 ASİTLER VE BAZLAR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI M.DEMİR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI 1 Asit ve baz, değişik zamanlarda değişik şekillerde tanımlanmıştır. Bugün bu tanımların hepsi de kullanılmaktadır. Hangi tanımın

Detaylı

4. SINIF KİMYA KONU ANLATIMI MADDE NEDİR?

4. SINIF KİMYA KONU ANLATIMI MADDE NEDİR? 4. SINIF KİMYA KONU ANLATIMI MADDE NEDİR? Kütlesi, hacmi ve eylemsizliği olan herşey maddedir. Buna göre kütle hacim ve eylemsizlik maddenin ortak özelliklerindendir. Çevremizde gördüğümüz, hava, su, toprak

Detaylı

4. 25 o C de sulu çözeltilerin özellikleri ile ilgili olarak, 5. ph 7 olan sulu çözelti için,

4. 25 o C de sulu çözeltilerin özellikleri ile ilgili olarak, 5. ph 7 olan sulu çözelti için, 1. ( ) ( ) ( ( ) Yukarıda verilen asit baz tepkimesinde asit özellik gösteren maddeler hangileridir? A), 4. 25 o C de sulu çözeltilerin özellikleri ile ilgili olarak, I. ph poh ise OH 1x10 7 II. OH H ise

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 3 : MADDENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 3 : MADDENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 3 : MADDENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ D- KĐMYASAL TEPKĐMELER (REAKSĐYONLAR) (6 SAAT) 1- Fiziksel Değişim ve Fiziksel Özellikler 2- Kimyasal Tepkime (Değişim) ve Kimyasal

Detaylı