Temel Kanunlar. Test - 1. Kimya nın Temel Kanunları. Yukarıdaki tepkimede tepkimeye giren ve oluşan maddelerin kütleleri verilmiştir.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Temel Kanunlar. Test - 1. Kimya nın Temel Kanunları. Yukarıdaki tepkimede tepkimeye giren ve oluşan maddelerin kütleleri verilmiştir."

Transkript

1 1.Ünite Temel Kanunlar Kimya nın Temel Kanunları Test SO ZnSO Zn " gram mgram 32, 2gram 0, 4 gram 3. oluşan XY 2 kütlesi Yukarıdaki tepkimede tepkimeye giren ve oluşan maddelerin kütleleri verilmiştir. Buna göre bu tepkimede harcanan 2 SO 4 kütlesi (m) kaç gramdır? A) 16,4 B) 12 ) 9,6 D) 8,4 E) Eklenen Y kütlesi Kapalı bir kapta bulunan bir miktar X üzerine azar azar Y eklenerek XY 2 bileşiği oluşmaktadır. Eklenen Y kütlesine karşılık, oluşan XY 2 kütlesi grafikte verilmiştir. Buna göre, I. XY 2 bileşiğinde Y X kütle oranı 16 5 dır. II. 13 gram Y artmıştır. III. 8 gram XY 2 olmuştur. A) Yalnız II B) Yalnız III ) I ve III D) II ve II E) I, II ve III Kimyasal bir değişimde, tepkimeye giren maddelerin kütleleri toplamı, tepkimede oluşan ürünlerin kütleleri toplamına eşittir. Buna kütlenin korunumu kanunu denir. Bu kanunu Antoine Laurent de Lavosier ortaya koymuştur Fe + O $ Fe O ( k) 2 2( g) 2 3( k) Tepkimesi kapalı bir kapta artansız olarak gerçekleşmektedir. Buna göre, tepkime süresince çizilen Toplam kütle I Zaman Gaz kütlesi Katı kütle II Zaman 4. X+ 2 Y $ Z+ T Tepkimesinde 60 gram X ile m gram Y tepkimeye girerek 40 gram Z ve 2 m gram T oluşmaktadır. Buna göre m nin değeri kaçtır? A) 20 B) 15 ) 10 D) 7,5 E) 5 III Zaman grafiklerden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II ) Yalnız III D) I ve II E) II ve III SINIF KIṀYA SORU BANKASI.indb :25

2 Temel Kanunlar 1.Ünite Test - 2 Kimya nın Temel Kanunları Basit formülleri aynı olan bileşik çiftli arasında katlı oranlar kanunu uygulanamaz. İkiden fazla türde element içeren bileşik çiftleri arasında katlı oran kanunu uygulanamaz. Aynı türde elementlerden oluşmayan bileşi çiftleri arasında katlı oranlar kanunu uygulanamaz Y kütlesi (g) I 3 6 II X kütlesi (g) X ve Y elementlerinin yaptığı iki farklı bileşikte elementlerin kütlece birleşme oranı grafikte verilmiştir. I. bileşiğin formülü XY 2 ise II. bileşiğin formülü nedir? A) XY B) XY 3 ) X 2 Y D) X 2 Y 3 E) X 3 Y Fe + O $ FeO ( k) 2 2( g) ( k) tepkimesi için, I. Sabit oranlar, II. Sabit hacimler, III. Kütlenin korunumu kanunlarından hangileri uygulanabilir? A) Yalnız I B) Yalnız III ) I ve II D) I ve III E) I, II ve III hacim X 2 gazı ile 1 hacim Y 2 gazı birleşerek 2 hacim Z gazını oluşturmaktadır. Buna göre; I. Z nin formülü XY 2 dir. II. Tepkimede harcanan Y 2 nin oluşan Z nin hacmine oranı 2 1 dir. III. 2X 2(g) + Y 2(g) $ 2X 2 Y (g) tepkimesi gerçekleşmektedir. A) Yalnız I B) Yalnız III ) I ve II D) I ve III E) I, II ve III 11. Aşağıda verilen denklemlerden hangisi birleşen hacim oranları kanununun ispatında kullanılamaz? A) N 2(g) + 3 2(g) $ 2N 3(g) B) PI 5(g) $ PI 3(g) + I 2(g) ) 2NO (g) + O 2(g) $ 2NO 2(g) D) KIO 3(k) $ KI (k) O 2(g) E) 2(g) + I 2(g) $ 2I (g) 9. Bileşik formülü A Bileşik (g) AB A 2 B x 7 27 A ve B den oluşan bileşik çiftinde, A nın kütlesine karşılık oluşan bileşiklerin kütleleri verilmiştir. X in sayısal değeri aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) 1 B) 2 ) 3 D) 4 E) şer litre X 2 ve Y 2 gazlarından alınarak reaksiyon başlatılıyor. 10 litre bileşik oluşurken 5 litre Y 2 den artıyor. Bun göre, bileşik formülü nedir? A) XY 2 B) X 2 Y 3 ) X 3 Y 4 D) X 4 Y 3 E) X 2 Y SINIF KIṀYA SORU BANKASI.indb :25

3 1.Ünite Temel Kanunlar Mol Kavramı Test Karbondioksit (O 2 ) gazının bir molekülünün kütlesi aşağıdakilerden hangisidir? A) 44 gram. B) 44.N A a.k.b. ) 44.N A gram N A D) 44 E) 44 a.k.b gram O 2 ile bir miktar 4 gazından oluşan bir karışım normal koşullarda 67,2 litre hacim kaplamaktadır. Buna göre karışımda kaç gram 4 bulunur? ( = 12 O = 16 = 1) A) 16 B) 24 ) 32 D) 40 E) , tane 3 O molekülü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? (N A = 6, = 1 O = 16 = 12) A) 0,5 moldür. B) 16 gramdır. ) 12, tane atomu içerir. D) 16 gram oksijen içerir. E) 6 gram içerir. 17. Eşit sayıda molekül içeren 4 ve SO 2 gazları karışımı 20 gramdır. Buna göre, I. Karışımdaki 4 4 gramdır. II. Normal koşullardaki hacmi 44,8 litredir. III. 1 mol hidrojen atomu içerir. A) Yalnız II B) Yalnız III ) I ve III Bağıl atom kütlesi: er elementin karbon-12 izotopuna göre belirlenen kütlesine denir. 1 tane 12 nin kütlesinin 1 sine 12 1 atamik kütle birimi (a.k.b) denir. 6, sayısına Avopado sayısı denir. 6, taneciğine 1 mol denir. Gerçek atom kütlesi: Bir elementin bir tane atomunun kütlesine denir. 15. Bir X 5 12 molekülünün kütlesi gramdır. Buna göre X in mol kütlesi kaç gramdır? A) 72 B) 48 ) 36 D) 24 E) ,5 mol ( 4 + e) gaz karışımının kütlesi 4,4 gramdır. Karışımdaki 4 kaç gramdır? ( = 1 e = 4 = 12) A) 16 B) 8 ) 4,8 D) 4 E) 3, SINIF KIṀYA SORU BANKASI.indb :25

4 Temel Kanunlar 1.Ünite Test - 4 Tepkime Denklemleri 17. Yanmanın olabilmesi için; I. Yanıcı madde, II. Oksijen, III. Tutuşma sıcaklığı hangilerinin olması gerekir? 19. Bir maddenin oksijen ile tepkimeye girmesi sonucu oluşan reaksiyonlar nasıl adlandırılır? A) Saten B) Analiz ) Asit baz D) Yanma E) Çökelme A) I ve II B) II ve III ) I ve III D) I, II ve III E) Yalnız II 18. Asit baz tepkimesi ile; I. Maddenin cinsi korunur. II. Ekzotermiktir. III. Tuz ve su oluşur. yargılarından hangileri doğru olabilir? 20. İki ya da daha fazla çözeltinin karıştırılması sonucu çözünmeyen katı oluşan tepkimelere ne ad verilir? A) Yanma B) Analiz ) Redoks D) Sentez E) Çökelme A) I ve II B) II ve III ) I, II ve III D) Yalnız ll E) Yalnız III SINIF KIṀYA SORU BANKASI.indb :25

5 Temel Kanunlar 1.Ünite Test - 5 Tepkime Denklemlerinin Denkleştirilmesi 17. 2NO S 2NO + 3X O Yukarıda verilen denklemde X in formülü nedir? A) 2 B) O 2 ) S D) l E) N 2 O O 6 + 6O 2 6O 2 + X 2 O Yukarıda verilen denklem denkleştirildiğinde 2 O nun katsayısı kaç olur? A) 1 B) 3 ) 4 D) 6 E) OO + X 3 OONa + 2 O Yukarıda verilen denklemde X in formülü nedir? A) Na B) Na 2 O ) 2 D) l 2 E) NaO 20. P 4 + 6X 4Pl 3 Yukarıda verilen tepkime denkleştirildiğinde X in formülü ne olur? A) l 2 B) l ) P 2 D) O 2 E) SINIF KIṀYA SORU BANKASI.indb :25

6 1.Ünite Temel Kanunlar Çözünme-Çökelme Tepkimeleri Test I. KF (k) K + F ( aq) ( aq) II. 2 O (k) 2 O (s) III. Mg(O) 2(k) Mg + 2O ( suda) ( suda) Yukarıda verilen yargılardan hangileri çözünme tepkimesidir? A) Yalnız I B) I ve III ) Yalnız III D) I, II ve III E) Yalnız II 15. İki sulu çözelti karıştırıldığında suda çözünmeyen bir katı oluşmasına ---- tepkimesi denir. Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A) Asit baz B) Redoks ) Çökelme D) Yanma E) Sentez 13. 2KBr + PbSO 4 PBr 2(k) + K 2 SO 4(suda) tepkimesi için; I. Yer değiştirme tepkimesidir. II. Seyirci iyonlar K + 2- ve SO 4 tür. III. PbBr 2 çökeleği oluşmuştur. A) I ve II B) I ve III ) II ve III D) Yalnız I E) I, II ve III 16. 2Nal (suda) + PbBr 2(suda) PbI 2(suda) + 2NaBr Yukarıda verilen tepkime hangi tepkime türüne örnektir? A) Yanma B) Nötrleşme ) Ekzotermik D) Çökelme E) Redoks 14. Aşağıdaki katılar suda çözündüğünde hangi katyon oluşmaz? Katı Katyon A) NaF Na + B) KO KO + ) MgSO 4 Mg +2 D) All 3 Al +3 E) af 2 a SINIF KIṀYA SORU BANKASI.indb :26

7 Temel Kanunlar 1.Ünite Test - 8 Asit-Baz Tepkimeleri 7. NaO + l Nal + 2 O tepkimesi için; I. Nötrleşme tepkimesidir. II. Oluşan karışım turnusol kağıdının rengini maviye çevirir. III. Tuz ve su oluşmuştur. A) I ve III B) I ve II ) II ve III D) Yalnız I E) I, II ve III 9. I. Bazların tadı acıdır. II. Asitler turnusol kağıdının rengini maviye çevirir. III. Asit ve baz birleşerek tuz ve su oluşturur. Yukarıda verilen yargılardan hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II ) I ve III 10. Bir bazın çözeltisinin p değeri aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) 2 B) 3 ) 4 D) 10 E) 5 8. Verilen şekle göre bir kapta l çözeltisi bulunuyor ve üzerine NaO çözeltisi ekleniyor. Buna göre; I. p değeri zamanla azalır. II. Sulu çözeltisi elektriği iletir. III. Tuz oluşur. A) I ve II B) II ve III ) Yalnız I D) Yalnız II E) I, II ve III 11. a(o) 2 + F? Yukarıdaki asit baz tepkimesi sonucu hangi tuz oluşur? A) 2 O B) BaF ) Mg(O) 2 D) al 2 E) af SINIF KIṀYA SORU BANKASI.indb :26

8 1.Ünite Temel Kanunlar Kimyasal Asit-Baz Tepkimelerde Tepkimeleri esaplamalar Test ,2 mol 3 8 gazını yakmak için normal koşullarda kaç litre O 2 gazı gerekir? O 2 $ O O (Tepkime denkleşmemiştir.) A) 11,2 B) 16,8 ) 22,4 D) 67,2 E) N $ 2N 3 Tepkimesine göre 3,4 gram N 3 elde etmek için N.K da kaç litre 2 gazı gerekir? (N = 14 = 1) gram ao 3 (k) ısıtılarak ao 3 (k) $ ao(k) + O 2 (g) tepkimesine göre ayrıştırılıyor. Tam verimle gerçekleşen bu tepkime ile ilgili, I. 14 gram ao oluşmuştur. II. N.K da 5,6 litre O 2 oluşur. III. 0,25 mol ao 3 ayrışmıştır. ( = 12 O = 16 a = 40) A) Yalnız I B) Yalnız III ) I ve II 0º sıcaklık ve 1 atm basınç koşullarına normal koşullar (N.K) ya da normal şartlar altında (N.S.A) denir. Normal koşullarda bütün gazların 1 molü 22,4 litre hacim kaplar. A) 6,72 B) 8,96 ) 11,2 D) 33,6 E) 67,2 Teorik verim: Tep- kimeye giren 3. 9 gram 2 O nun elektrolizi sonucunda elde edilen Oksijen gazının, N.K da hacmi kaç litredir? ( = 1 O = 16) 6. X maddelerin kütlelerine göre hesaplanan ürün miktarına denir. A) 22,4 B) 16,8 ) 11,2 Gerçek verim: Bir ürünün deneysel D) 5,6 E) 2,8 olarak elde edilen miktarıdır. Yukarıda verilen grafikte X ve Y yerine, Y Tepkime verimi= Gerçek verim Teorik verim x gram X 2 O 3 bileşiğinin tamamını yakmak için N.K da 11,2 litre O 2 gazı gerekiyor. Yanma tepkimesi; X 2 O 3(g) O2(g) $ 2XO 2 I. Elementlerin kütlece birleşme oranı (X) - Bileşiğin kütlesi (Y) II. Tepkime kabındaki toplam kütle (X) - tepkime için geçen süre (Y) III. Tepkimeye giren madde (X) - Tepkimede oluşan ürün (Y) olduğuna göre, X in mol kütlesi kaç gramdır? hangileri getirilirse doğru olur? A) Yalnız II B) Yalnız III ) I ve II A) 64 B) 56 )40 D) 32 E) SINIF KIṀYA SORU BANKASI.indb :26

9 Karışımlar 2.Ünite Test-1 Karışımların Özellikleri Madeni para bakır, nikel ve çinkodan oluşan bir çözeltidir. 5. Aşağıdaki karışımların hangisinin bileşenlerinde sıvı faz yoktur? A) Kolonya B) Nemli hava ) Gazoz D) Tuzlu su E) Alaşım 7. Aşağıdaki karışımların hangisinin bileşenlerinde gaz fazı vardır? A) Amalgam B) Palladyum çözünmüş hidrojen ) Jöle D) Tuzlu su E) Madeni para Çeşme suyu içerisinde bir çok katının çözündüğü katı - sıvı bir karışımdır. 6. Aşağıdaki karışımlardan hangisi katı-sıvı karışıma örnektir? A) Gümüş para B) Çeşme suyu ) Sirke D) Sis E) ava 8. I. Belirli erime noktaları vardır. II. İçerisinde molekül bulunduranlar elektriği iletmez. III. Fiziksel yöntemlerle bileşenlerine ayrılırlar. omojen karışımlar düşünüldüğünde verilen özelliklerden hangisi yanlıştır? A) Yalnız I B) II ve III ) I, II ve III D) Yalnız II E) Yalnız III SINIF KIṀYA SORU BANKASI.indb :26

10 Karışımlar 2.Ünite Test - 2 Karışımların Özellikleri 1. Bir katının sıvı içerisinde çözünmeyip parçacıklar hâlinde asılı kalmasıyla oluşan karışımlara ---- denir. Yukarıdaki boşluğa gelmesi gereken en uygun sözcük hangisidir? A) Süspansiyon B) Emülsiyon ) Aerosol D) Çözelti E) Alaşım 3. I. Genellikle tanecikleri gözle görülür. II. Kimyasal yollarla bileşenlerine ayrılırlar. III. Bulanık görünürler. eterojen karışımlar için hangileri doğrudur? A) II ve III B) Yalnız II ) I, II ve III D) I ve III E) I ve II 2. Bir sıvının başka bir sıvı içerisinde çözünmeden kalmasıyla oluşan sıvı-sıvı karışımlar ---- olarak adlandırılır. Yukarıdaki boşluğa gelmesi gereken en uygun sözcük hangisidir? A) Emülsiyon B) Süspansiyon ) Aerosol D) Çözelti E) Diyaliz 4. I. Saf maddedirler. II. Formülleri vardır. III. eterojen olabilirler. Yukarıda verilen karışımların özellikleri için hangileri doğrudur? A) I ve III B) Yalnız I ) II ve III D) Yalnız III E) I, II ve III SINIF KIṀYA SORU BANKASI.indb :26

11 Karışımlar 2.Ünite Test - 3 omojen-eterojen Karışımlar 7. Aşağıdakilerden hangisi homojen karışımının diğer adıdır? A) Adi karışım B) Emülsiyon ) Aeresol D) Çözelti E) Süspansiyon 10. I. Asit II. Tebeşir Tozu III. Benzin IV. Talaş tozu Süspansiyon hazırlamak isteyen bir öğrenci su ile hangilerini karıştırırsa başarılı olur? A) I ve IV B) I ve III ) II ve III D) II ve IV E) II ve IV İçerisinde civa bulunan alaşımlara malgama yani amalgam denir. iva yalnızca demir veplatin ile alaşım oluşturmaz. 8. Aşağıdakilerden hangisi heterojen sıvı karışımın diğer adıdır? A) Çözelti B) Süspansiyon ) Adi karışım D) Aerosol E) Emülsiyon 11. I. Deniz suyu II. Ayran III. Yağlı su verilenlerden hangileri çözelti sınıfındadır? A) Yalnız I B) Yalnız II ) Yalnız III D) I ve III E) I, II ve III 9. I. Baz II. Yağ III. Benzin IV. Alkol Verilen örneklerden hangilerinin su ile karışımı çözeltiyi oluşturur? A) I ve IV B) I ve III ) II ve III D) III ve IV E) II ve IV 12. Amalgamın yapısında aşağıdaki maddelerden hangisi bulunmaz? A) Gümüş B) iva ) Altın D) Bakır E) Demir SINIF KIṀYA SORU BANKASI.indb :26

12 2.Ünite Karışımlar Çözeltide Derişim Test gram su ve 75 gram tuzdan oluşan tuzlu su çözeltisi % kaçlıktır? A) 15 B) 20 ) 25 D) 30 E) Kütlece %20 lik 300 ml tuz çözeltisine 200 ml su eklenirse yeni çözeltinin yüzdesi kaç olur? A) 8 B) 14 ) 16 D) 12 E) Kütlece%30luk 200 gram şekerli su çözeltisi ile kütlece %40 lık 300 gram şekerli su çözeltisi karıştırıldığında son çözelti % kaçlık olur? A) 10 B) 26 ) 36 D) 40 E) Kütlece %30 luk 400 gram tuzlu su çözeltisindeki suyun 200 gramı buharlaştırıldıktan sonra %20 lik 300 gram tuzlu su çözeltisiyle karıştırılıyor. Yeni çözeltinin kütlece %si ne olur? A) 36 B) 60 ) 20 D) 16 E) Kütlece %20 lik 600 gram şekerli su çözeltisinden çökme olmadan 240 gram su buharlaştırılıp 40 gram şeker eklenirse yeni çözeltinin derişimi ne olur? A) 40 B) 44 ) 20 D) 26 E) %30 luk 600 gram Mg(O) 2 sulu çözeltisinden 50 gram Mg(O) 2 ve 50 gram su çıkarılırsa son çözeltinin %si kaç olur? A) 12 B) 26 ) 23 D) 36 E) SINIF KIṀYA SORU BANKASI.indb :26

13 2.Ünite Karışımlar Karışımların Ayrılması Test-6 7. Kum ve çakıl karışımı eleme yöntemi ile ayrılır. Tuz ve karabiber karışımı elektriklenme yöntemi ile ayrılır. Katı-Katı karışımlar süzme yöntemi ile ayrılır. Yukarıdaki kutucuklara doğru D yanlış Y yazılırsa aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğru olur? 10. İki katının yoğunlukları farkından yararlanılarak ayrılmasını sağlayan yöntem aşağıdakilerden hangisidir? A) Savurma B) Çöktürme ) Damıtma D) Diyaliz E) Dekantasyon A) D - D - D B) Y - D - Y ) D - D - Y D) Y - Y - D E) D - Y - D 8. Kolloit karışımların gözenekli ve yarı geçirgen olan bir zardan geçebilmesi temeline dayanan ayırma yönteminin adı nedir? A) Özümseme B) Süzme ) Kaynatma D) Diyaliz E) Eleme 11. Katı-sıvı heterojen karışımda katı maddenin dibe çökmesi sonucunda suyu bulandırmadan başka bir kaba aktarma olayına ---- denir. Yukarıdaki boşluk hangi uygun kelimeyle doldurulmalıdır? A) Dekantasyon B) Çöktürme ) Ayıklama D) Ayırma hunisi E) Savurma Dekantasyon: Dibinde katı bulunan bir sıvıyı yavaş bir şekilde başka bir kaba alınması işlemine denir. Aktarma olarakta bilinir. 9. İki sıvının yoğunlukları farkından yararlanılarak ayrılmasını sağlayan yöntem aşağıdakilerden hangisidir? A) Dekantasyon B) Ayrımsal damıtma ) Ayırma hunisi ile ayırma D) Çöktürme E) Savurma 12. I. Kolonya II. Mazotlu su III. Zeytinyağlı su Verilenlerden hangileri ayırma hunisi yardımıyla birbirinden ayrılabilir? A) I ve III B) II ve III ) I, II ve III D) I ve II E) Yalnız I SINIF KIṀYA SORU BANKASI.indb :26

14 Karışımlar 2.Ünite Test-8 Çözünme Olayı mol maddenin çözünme esnasında ortamla gerçekleştirdiği ısı alışverişine ne ad verilir? A) Molekül yapısı B) Öz ısı ) Çözünme entalpisi D) Çözünme basıncı E) idrotasyon 15. I. Tuzun suda çözülmesi II. Alkolün suda çözülmesi III. İyot katısının l 4 sıvısında çözünmesi Yukarıda verilen örneklerden hangileri hidrotasyon olayının örneği olamaz? A) Yalnız I B) Yalnız II ) Yalnız III D) I ve II E) II ve III Solvatasyon: Çözünen maddenin çözücü molekülleri tarafından sarılması olayıdır. Çözücü su ise buna hidratasyon denir. 16. I. Ojenin asetonda çözülmesi II. Amonyağın suda çözünmesi III. Mürekkepin alkolda çözünmesi Yukarıda verilen olayların hangileri solvatasyon örnektir? A) I ve III B) Yalnız III ) Yalnız II D) I ve II E) II ve III 14. I. I 2 l 4 II. Nal 2 O III. 2 5 O 2 O IV. 3 O 4 Yukarıda verilen örneklerden hangileri birbirleriyle etkileşerek çözelti oluştururlar? A) I ve II B) II ve III ) II, III ve IV D) I, II ve III E) III ve IV 17. I. Çözücü taneciklerin ayrıştırılması = Endotermik II. Çözünen taneciklerin ayrışması = Ekzotermik III. Çözücü ve çözünenin birbiriyle karışması = Ekzotermik Yukarıda suda çözünme süreci ile ilgili verilen yargılardan hangileri yanlıştır? A) Yalnız I B) I ve II ) Yalnız II SINIF KIṀYA SORU BANKASI.indb :26

15 Asitler, Bazlar ve Tuzlar 3.Ünite Test - 1 Metallerin oksijenle yaptığı bileşiklere metal oksit denir. Turnusol kağıdı asidik ortamda kırmızı, bazik ortamda mavi renk verir. 9. X çözeltisi Y çözeltisi Z çözeltisi Yukarıdaki çözeltilerle ilgili şu bilgiler veriliyor; Y çözeltisi, turnusala etki etmiyor. Kırmızı turnusol kağıdının rengini yalnızca Z çözeltisi değiştiriyor. X çözeltisinin tadı ekşi. Buna göre, X, Y ve Z çözeltileri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? X Y Z A) Asit Baz Nötr B) Baz Nötr Asit ) Nötr Asit Baz D) Asit Nötr Baz E) Nötr Baz Asit Maddelerin Asitlik ve Bazik Özellikleri 11. A maddesi ile ilgili; Yapısında hidroksit bulundurmaz. Oda koşullarında p değeri 7 den büyüktür. Sulu çözeltisinde hidroksit iyonu vardır. bilgileri veriliyor. Buna göre A maddesi, I. 2 SO 4 II. ao III. N 3 IV. l V. O 2 yukarıdakilerden kaç tanesi olabilir? A) 1 B) 2 ) 3 D) 4 E) 5 Oksijence zengin olan ametal oksitlere asit oksit veya anhidroasit denir. 10. Aşağıdaki özelliklerden hangisi asit ve bazların ortak özelliğidir? A) Tatlarının acı olması B) Sulu çözeltilerine + iyonu vermesi ) Sulu çözeltilerinin elektrik akımı iletmesi D) Yapılarında O grubu bulundurması E) Mavi turnusol kağıdını kırmızıya çevirmesi 12. Aşağıda verilen bileşiklerden hangisinin sulu çözeltisi turnusol kağıdını kırmızıya çevirmez? A) 2 SO 4 B) NO 3 ) 3 OO D) N 3 E) l SINIF KIṀYA SORU BANKASI.indb :26

16 Asitler, Bazlar ve Tuzlar 3.Ünite Test - 2 Asit-baz tepkimelerinde asitten gelen + ile bazdan gelen O iyonları eşit miktarda ise tam nötrleşme gerçekleşir. 13. I. 0,05 mol Mg(O) 2 ile 0,1 mol l II. 0,05 mol 2 SO 4 ile 0,1 mol KO III. 0,2 mol NO 3 ile 0,2 mol 3 O Yukarıda verilen madde çiftlerinden hangilerinin p ı 7 dir? A) Yalnız I B) I ve II ) I ve III Asit ve Bazların Tepkimeleri 15. Aşağıdaki metallerden hangisi 2 SO 4 çözeltisi ile tepkimeye girdiğinde 2 gazı açığa çıkarır? A) Au B) u ) r D) Pt E) Ag em asit, hem de bazlarla tepkime veren maddelere amfoter madde denir. 16. X N 3(g) O 2(g) 14. NO (g) l (suda) NaO (suda) Ag (k) Al (k) Fe (k) p kavramı ilk olarak 1909 yılında Danimarkalı kimyager Seren Serrenson tarafından tanımlanmıştır. NO 3(suda) NaO (suda) l (suda) Yukarıda verilen kaplara metaller atıldığında, kaplardan hangilerinde 2 gazı çıkışı görülür? A) Yalnız II B) I ve II ) II ve III D) I ve III E) I, II ve III 100 Yukarıda hazırlanan düzeneğe N 3(g), O 2(g) ve NO (g) ları gönderilmektedir. Düzenek sonunda açığa çıkan X maddesi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? A) NO B) O 2 ve NO ) N 3 ve NO D) O 2 E) N SINIF KIṀYA SORU BANKASI.indb :26

17 3.Ünite Asitler, Bazlar ve Tuzlar Asit ve Bazların Günlük ayat Açısından Önemli Tepkimeleri Test Al (k) Ag (k) Zn (k) 15. Aşağıdaki tepkimelerden hangisi gerçekleşmez? 2 SO 4(suda) NO 3(suda) KO (suda) l ll lll Kaplarda gerçekleşen tepkime sonrası açığa çıkan gazlar aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? I II III A) SO 2 NO 2 2 B) ) SO D) SO 2 2 O 2 E) 2 NO 2 2 A) Pb + KO $ B) Mg + 2 O $ ) 3 OO + NaO $ D) a + NaO $ E) Na + l $ Bazlarla etkileşen metallerin tamamı asitlerle de etkileşir. Atmosfer metaller; (Zn, Pb, r, Sn, Be, Al, Ga) hem kuvvetli asit hem de kuvvetli bazlarla tepkime vererek 2 gazı açığa çıkartır. 14. Baz çözeltilerle ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A) Asitlerle nötrleşme tepkimesi verirler. B) Turnusol kağıdının rengini maviye boyarlar. ) Tüm metallerle tepkime vererek 2(g) açığa çıkarırlar. D) Elektrolittirler. E) Su eklendiğinde p değeri azalır. 16. Asit veya baz çözeltisi olduğu bilinen X, Y, Z ve T çözeltileri ile ilgili; X; Y ve Z ile tepkime verirken T ile tepkime vermez. T çözeltisi Ag (k) ile tepkime verir. bilgileri veriliyor. Bu bilgilere göre verilen çözeltilerden hangileri asit, hangileri bazdır? Asit Baz A) X, T Y, Z B) X, Y Z, T ) Y, Z X, T D) Z, T X, Y E) X, Z Y, T Amfoter metallerin oksitleri ve hidroksitleri de amfoterdir SINIF KIṀYA SORU BANKASI.indb :26

18 Asitler, Bazlar ve Tuzlar 3.Ünite Test - 4 Tartarik asit; muzun ve üzüm suyunun temel maddelerinden biridir. 13. Baz Kullanım alanı I. Mg(O) 2 Mide yanmalarında II. NaO Lavabo açıcı III. N 3 Gübre üretiminde Yukarıda kullanım alanları verilen bazların hangileri doğrudur? A) I ve II B) I ve III ) II ve III D) Yalnız I E) I, II ve III ayatımızda Asit ve Bazlar PO 4 ile ilgili; I. Fosfatlı gübre üretiminde, II. Ev temizliğinde, III. İlaç endüstrisinde verilen kullanım alanlarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II ) I ve III Mide yanmalarına neden olan fazla l asidini nötrleştirmek için antiasitler kullanılır. Mg(O) 2 nin suyla karışımına magnezya sütü denir. 14. I patlayıcı yapımında kullanılır. II mikroorganizmaların üremesini önlemede kullanılır. III akü sıvısı olarak otomobillerde kullanılır. Yukarıda verilen boşluklara hangi maddeler gelmelidir? I II III A) NaO OO 2 SO 4 B) N 3 3 OO 2 SO 4 ) 3 PO 4 3 OO NaO D) N 3 KO 3 OO E) 2 SO 4 NaO KO 16. Potas kostik ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Asitlerle tepkime vererek tuz oluşturur. B) Tarımda toprak p ını ayarlamada kullanılır. ) Geri dönüşümlü kağıt yapımında kullanılır. D) Sentetik elyaf üretiminde kullanılır. E) Arap sabunu yapımında kullanılır SINIF KIṀYA SORU BANKASI.indb :26

19 3.Ünite Asitler, Bazlar ve Tuzlar ayatımızda ayatımızda Asit ve Asit Bazlar ve Bazlar Test Aşağıda verilen maddelerden hangisi asit yağmurlarına neden olmaz? A) O 2 B) NO ) SO 2 D) SO 3 E) NO 2 3. Aşağıdakilerden hangisi asit yağmurlarını azaltmak için alınması gereken önlemlerden değildir? A) Enerji ihtiyacını fosil yakıtları yakarak karşılama B) Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanma ) Fabrika bacalarına filtre takma D) Boş arazilerin ağaçlandırılması E) Motorlu taşıt egzozlarına filtre takma ava kirliliğine sebep olan başlıca gazlar; O 2, SO 2 ve NO 2 dir. Asit yağmurları toprağın verimini düşürür. 2. Asit yağmurları ile ilgili; I. Tarihi eser ve binaları tahrip ederler. II. Toprak p ını değiştirerek verimi arttırırlar. III. Ağaç ve bitki örtüsünün yok olmasına neden olurlar. verilen bilgilerden hangileri yanlıştır? A) Yalnız III B) I ve III ) I ve II D) Yalnız II E) Yalnız I 4. I. Evlerde su tüketimine dikkat edilmesi II. Evsel atıkların, çöplerin yakarak ortadan kaldırılması III. Toprağın bilinçli gübrelenmesi IV. Motorlu taşıt bakımlarının zamanında yaptırılmaması Yukarıda verilen ifadelerden hangileri asit yağmurlarına neden olur? A) I, II ve III B) I ve III ) I ve IV D) III ve IV E) II ve IV Tac Mahal, asit yağmurlarının etkisi ile tahrip olma noktasına gelmiştir SINIF KIṀYA SORU BANKASI.indb :26

20 3.Ünite Asitler, Bazlar ve Tuzlar 5. Deney yapan bir öğrenci yukarıdaki sembol ile karşılaştığında I. Tadına bakmamalı, II. Metal yüzey ile temastan kaçınmalı, III. Güneşte saklamalı sonuçlarından hangilerine ulaşır? A) I ve II B) I ve III ) II ve III D) Yalnız III E) I, II ve III ayatımızda Asit ve Bazlar 7. Asit ve bazların depolanması sırasında; I. Güneş ışığından uzak tutma, II. Etiketlemeye dikkat etme, III. ızlı sonuç almak için kullanılan miktarı arttırma verilenlerden hangileri uyulması gereken kurallardan değildir? A) Yalnız I B) I ve II ) Yalnız III D) Yalnız II E) II ve III Test - 7 Asit ve bazların tadına veya kokusuna bakılmamalıdır. Kmiyasal tepkime aracılığı ile doku hasarına sebep olan maddelere korozif madde denir. 6. Bazı asitlerin çözünürlüğü ekzotermik olduğu için asit üzerine su eklenmemelidir. Asit ve bazları aktarma yaparken kırılmaz kaplar kullanılmalıdır. Buharlarını solumamak için koruyucu maske kullanılmalıdır. Maddeleri tanımak için tadına veya kokusuna bakılmalıdır. Önlüksüz çalışılmamalıdır. Yukarıda verilen bilgilerden kaç tanesi asit ve bazların kullanımında dikkat edilmesi gereken durumlar değildir? A) 5 B) 3 ) 2 D) 1 E) 4 8. Bir maddenin asit ya da baz olduğunu anlamak için; I. İndikatör kullanılmalıdır. II. Kokusuna bakılmalıdır. III. Etiketi okunmalıdır. verilenlerden hangileri uygulanabilir? A) Yalnız II B) I ve III ) I ve II Vücuda temas etmemesi için gerekli eldiven, gözlük, önlük kullanılmalı SINIF KIṀYA SORU BANKASI.indb :26

21 3.Ünite Asitler, Bazlar ve Tuzlar Tuzların Özellikleri ve Kullanım Alanları Test I. aso 4 II. 3 OONa III. Al(O) 3 IV. N 4 l V. KNO 3 Yukarıda verilen bileşiklerden hangisi tuz sınıfı bileşik değildir? A) III B) V ) I D) II E) IV 11. Aşağıdaki tuzlardan hangisinin kullanım alanı yanlış verilmiştir? Tuz Kullanım Alanı A) Na 2 O 3 am sanayisinde B) N 4 l Kuru pil yapımında ) KNO 3 Patlayıcı imalatında D) Nal Sert suların yumuşatılmasında E) Al 2 (SO 4 ) 3 Gübre yapımında Tuzlar iyonik yapılı katı maddelerdir. Tuzların tamamı oda sıcaklığında katı haldedir. 10. Aşağıdaki tuzlardan hangisinin kimyasal adı yanlış verilmiştir? Tuz Adı A) KNO 3 Potasyum nitrat B) ao 3 Kalsiyum karbonat ) Nal Sodyum klorür D) NaO 3 Sodyum karbonat E) (N 4 )PO 4 Amonyum fosfat 12. KAl(SO 4 ) O maddesi ile ilgili; I. Kristal yapılı bir tuzdur. II. Gübre üretiminde kullanılır. III. Sistematik adı potasyum alimina sülfattır. verilen bilgilerden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II ) II ve III D) I ve III E) I, II ve III Doğada mineral olarak, bulunan çapın kimyasal formülü; KAI(SO 4 ) 2 K 2 O dur SINIF KIṀYA SORU BANKASI.indb :26

22 4.Ünite Kimya er Yerde Yaygın Günlük ayat Kimyasalları Test Sabun molekülleri ile ilgili; I. Sabunun baş kısmı yağlı kir ile etkileşir. II. Sabunun kuyruk kısmı suda iyi çözünür. III. Sabun doğal temizleme aracıdır. A) Yalnız III B) I ve II ) I ve III 9. Sabunun baş kısmı ile ilgili; I. Apolardır. II. idrofildir. III. Suda çözünmeyen kısımdır. A) Yalnız I B) Yalnız II ) I ve II D) II ve III E) Yalnız III 7. OOK + maddesi ile ilgili; I. Arap sabunu olarakta bilinir. II. Baş kısmı suda iyi çözünür. III. Kuyruk kısmı hidrofildir. A) Yalnız I B) I ve II ) I ve III 8. Yağ + 3NaO $ X + 3Y Tepkimesinde oluşan X ve Y maddeleri ile ilgili; I. Oluşan X in halk arasında bilinen yaygın ismi beyaz sabundur. II. Oluşan Y nin ismi gliserindir. III. Oluşan X bazik bir tuzdur. A) Yalnız I B) I ve II ) II ve III D) I ve III E) I, II ve III 10. Arap sabunu ile ilgili; I. Yağ asitlerinin NaO ile tepkimesinden oluşur. II. Yumuşak sabun olarakta bilinir. III. Sert sabunlara göre suda daha zor çözünürler. A) Yalnız I B) Yalnız II ) I ve III D) I, II ve III E) II ve III SINIF KIṀYA SORU BANKASI.indb :26

23 Kimya er Yerde 4.Ünite Test - 3 Yaygın Günlük ayat Kimyasalları 1. Çok sayıda küçük moleküllerin uzun bir zincir şeklinde birleşmesiyle büyük moleküller oluşmasına ---- denir. Yukarıda boş olan yere aşağıdakilerden hangisi gelir? 4. Aşağıdakilerden hangisi çatı kaplamacılığı, çiçek saksılarının yapım ve ambalaj sanayinde kullanılan Polistrien (PS) yapısını göstermektedir? A) B) F F A) Monomerleşme B) Dimerleşme ) Polimerleşme D) Trimerleşme E) Kondenzasyon n ) D) F F n n n 2. Polimerleşme olayı ile ilgili; E) l I I. Polimer, monomerlerden oluşur. II. Polimer, monomerlerine göre kimyasal açıdan daha sağlamdır. I I n III. Polimerlerin kesin bir formülü olamaz. A) Yalnız I B) I ve II ) I ve III D) Yalnız II E) I, II ve III 3. Aşağıdakilerden hangisi yapışmaz tava, otomobil ve uçak sanayinde kullanılan TEFLON un yapısını göstermektedir? 5. I. Polistrien II. Asetilen III. Propilen Yukarıda verilen maddelerden hangileri polimerdir? A) Yalnız I B) I ve II ) I ve III D) Yalnız II E) II ve III A) B) l n n ) D) F F 6. Teflon polimeri ile ilgili; I. Yapısında iki cins monomer vardır. E) n F F n II. Karbon ve flor atomlarından oluşur. III. Monomerine göre kimyasal açıdan daha kararlıdır. A) Yalnız I B) I ve II ) II ve III I F n D) I ve III E) I, II ve III SINIF KIṀYA SORU BANKASI.indb :26

24 Kimya er Yerde 4.Ünite Test - 4 Yaygın Günlük ayat Kimyasalları 11. İlaçlar ile ilgili; I. Etkin ve taşıyıcı madde olmak üzere iki kısımdan oluşur. II. Tedavi amaçlı kullanılırlar. III. Stend, bir ilaç çeşididir. A) Yalnız I B) I ve II ) II ve III 14. Aşağıdakilerden hangisi bir ilaç formu değildir? A) Sargı bezi B) Serum ) Tablet D) Şurup E) Merhem D) I ve III E) I, II ve III 12. I. astalığın iyileştirilmesi için kullanılır. II. Kanserojen etkiye sebep olurlar. III. Farklı formlarda alınan kimyasal maddelerdir. İlaçlarla ilgili yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II ) I ve III 15. Yüksek miktarda şeker içeren bu özelliği sayesinde içerlerinde bakteri ve mantarların üreyemediği ilaç şekli aşağıdakilerden hangisidir? A) Tablet B) Şurup ) Sargı bezi D) Merhem E) Draje 13. anlı üzerinde meydana getirdiği etki ile hastalığın iyileştirilmesini veya bulguların azaltılmasını sağlayan maddeye ---- denir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere yazılması gereken kelime aşağıdakilerden hangisidir? A) İlaç B) Losyon ) Sabun D) Deterjan E) Sargı bezi 16. Merhem şeklindeki ilaç formları ile ilgili, I. Katı formdaki ilaç türüdür. II. Yarı katı formdaki su bazlı ilaçlardır. III. Toz halinde bulunurlar. yargılarından hangileri yanlıştır? A) Yalnız I B) I ve II ) I ve III SINIF KIṀYA SORU BANKASI.indb :26

25 Kimya er Yerde 4.Ünite Test - 6 Kimya er Yerde (Geri Dönüşüm) 9. I. Göllerdeki suyun buharlaşması II. Toprak kayması III. Buzun erimesi Yukarıdakilerden hangileri toprak kirliliğine sebep olur? A) Yalnız I B) I ve II ) I ve III D) Yalnız II E) II ve III 12. Yukarıdaki gösterilen logo ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Doğal kaynakların korunmasını sağlar. B) am madde israfının azaltılmasını sağlar. ) Çevre kirliliğini azaltır. D) Doğanın dengesini korumasını sağlar. E) ava kirliliği yerine su kirliliğine sebep olur. 10. I. Plastikler II. Atık piller III. Bitkisel atıklar Yukarıdakilerden hanglieri toprak kirliliğine sebep olur? A) Yalnız I B) I ve II ) I ve III 13. Aşağıdaki maddelerden hangisinin canlı sağlığına olumsuz etkisi yoktur? A) X Ray ışınları B) Yapıştırıcılar ) Ağır metaller D) Azot gazı E) Karbonmonoksit gazı 11. I. Enerji tasarrufu sağlar. II. ammadde tasarrufu sağlar. III. Çevre kirliliğini azaltır. Yukarıda verilenlerden hangileri geri dönüşümün faydaları arasında gösterilebilir? A) Yalnız I B) I ve II ) I ve III D) I, II ve III E) II ve III 14. Geri dönüşüm ile ilgili; I. Doğa dengesinin korunmasını sağlar. II. Çevre kirliliğini azaltır. III. am madde tasarrufu sağlar. A) Yalnız I B) I ve II ) I ve III SINIF KIṀYA SORU BANKASI.indb :26

Asitler, Bazlar ve Tuzlar

Asitler, Bazlar ve Tuzlar 1.Ünite Asitler, Bazlar ve Tuzlar Maddelerin Asitlik ve Bazik Özellikleri Test-1 1. I. Tatlarının ekşi olması II. Tahriş edici olması III. Ele kayganlık hissi vermesi Yukarıdaki özelliklerden hangileri

Detaylı

5) Çözünürlük(Xg/100gsu)

5) Çözünürlük(Xg/100gsu) 1) I. Havanın sıvılaştırılması II. abrika bacasından çıkan SO 3 gazının H 2 O ile birleşmesi III. Na metalinin suda çözünmesi Yukardaki olaylardan hangilerinde kimyasal değişme gerçekleşir? 4) Kütle 1

Detaylı

MOL KAVRAMI I. ÖRNEK 2

MOL KAVRAMI I.  ÖRNEK 2 MOL KAVRAMI I Maddelerin taneciklerden oluştuğunu biliyoruz. Bu taneciklere atom, molekül ya da iyon denir. Atom : Kimyasal yöntemlerle daha basit taneciklere ayrılmayan ve elementlerin yapıtaşı olan taneciklere

Detaylı

KARIŞIMLAR. Birden çok maddenin kimyasal bağ oluşturmadan bir arada bulunmasıyla meydana gelen mad-delere karışım denir.

KARIŞIMLAR. Birden çok maddenin kimyasal bağ oluşturmadan bir arada bulunmasıyla meydana gelen mad-delere karışım denir. KARIŞIMLAR Birden çok maddenin kimyasal bağ oluşturmadan bir arada bulunmasıyla meydana gelen mad-delere karışım denir. 1-HETEROJEN KARIŞIMLAR (ADİ KARIŞIMLAR) Karışımı oluşturan maddeler karışımın her

Detaylı

SEZEN DEMİR MADDE DOĞADA KARIŞIK HALDE BULUNUR

SEZEN DEMİR MADDE DOĞADA KARIŞIK HALDE BULUNUR Kütlesi, hacmi ve eylemsizliği olan her şey maddedir. Buna göre kütle hacim ve eylemsizlik maddenin ortak özelliklerindendir. Çevremizde gördüğümüz, hava, su, toprak v.s gibi her şey maddedir. Maddeler

Detaylı

KONU-II KARIŞIMLARI AYIRMA YÖNTEMLERİ. Yoğunluk farkından yararlanarak yapılan ayırma işlemleri.

KONU-II KARIŞIMLARI AYIRMA YÖNTEMLERİ. Yoğunluk farkından yararlanarak yapılan ayırma işlemleri. KONU-II KARIŞIMLARI AYIRMA YÖNTEMLERİ I. Tanecik Büyüklüğünden Yararlanarak Yapılan Ayırma İşlemler: Büyüklükleri farklı maddelerin ayrılmasında kullanılan basit yöntemlerdir. 1. AYIKLAMA: Fındık patozdan

Detaylı

Maddelerin Sınıflandırılması. Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU

Maddelerin Sınıflandırılması. Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU Maddelerin Sınıflandırılması Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU Maddelerin Sınıflandırılması Madde Evet Saf Madde Sabit bir bileşimi varmı. Kimyasal formülle belirtilemiliyor mu? Hayır Karışım Element Bileşik

Detaylı

Çözünürlük kuralları

Çözünürlük kuralları Çözünürlük kuralları Bütün amonyum, bileşikleri suda çok çözünürler. Alkali metal (Grup IA) bileşikleri suda çok çözünürler. Klorür (Cl ), bromür (Br ) ve iyodür (I ) bileşikleri suda çok çözünürler, ancak

Detaylı

ARES 1-ASİTLER. MADDENĠN YAPISI VE ÖZELLĠKLERĠ 4-ASĠTLER ve BAZLAR 8.SINIF FEN BĠLĠMLERĠ

ARES 1-ASİTLER. MADDENĠN YAPISI VE ÖZELLĠKLERĠ 4-ASĠTLER ve BAZLAR 8.SINIF FEN BĠLĠMLERĠ ARES EĞĠTĠM [Metni yazın] MADDENĠN YAPISI VE ÖZELLĠKLERĠ 4-ASĠTLER ve BAZLAR 8.SINIF FEN BĠLĠMLERĠ 1-ASİTLER Suda çözündüklerinde ortama H + iyonu verebilen bileşiklere asit denir. ASİTLERİN ÖZELLİKLERİ

Detaylı

Serüveni 3.ÜNİTE:KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİM FİZİKSEL VE KİMYASAL DEĞİŞİM KİMYASAL TEPKİME TÜRLERİ

Serüveni 3.ÜNİTE:KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİM FİZİKSEL VE KİMYASAL DEĞİŞİM KİMYASAL TEPKİME TÜRLERİ Serüveni 3.ÜNİTE:KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİM FİZİKSEL VE KİMYASAL DEĞİŞİM KİMYASAL TEPKİME TÜRLERİ FİZİKSEL VE KİMYASAL DEĞİŞİM FİZİKSEL DEĞİŞİM Beş duyu organımızla algıladığımız fiziksel özelliklerdeki

Detaylı

YouTube:Kimyafull Gülçin Hoca Serüveni DERİŞİM BİRİMLERİ Ppm-ppb SORU ÇÖZÜMLERİ

YouTube:Kimyafull Gülçin Hoca Serüveni DERİŞİM BİRİMLERİ Ppm-ppb SORU ÇÖZÜMLERİ Serüveni DERİŞİM BİRİMLERİ Ppm-ppb SORU ÇÖZÜMLERİ ppm Toplam madde miktarının milyonda 1 birimlik maddesine denir. NOT: 1 kg su = 1 Litre ppm =. 10 6 1 kg çözeltide çözünen maddenin mg olarak kütlesine

Detaylı

İKİ YADA DAHA FAZLA MADDENİN ÖZELLİKLERİNİ KAYBETMEDEN ÇEŞİTLİ ORANLARDA KARIŞMASI İLE OLUŞAN TOPLULUĞA KARIŞIM DENİR KARIŞIMLAR İKİ SINIFTA

İKİ YADA DAHA FAZLA MADDENİN ÖZELLİKLERİNİ KAYBETMEDEN ÇEŞİTLİ ORANLARDA KARIŞMASI İLE OLUŞAN TOPLULUĞA KARIŞIM DENİR KARIŞIMLAR İKİ SINIFTA İKİ YADA DAHA FAZLA MADDENİN ÖZELLİKLERİNİ KAYBETMEDEN ÇEŞİTLİ ORANLARDA KARIŞMASI İLE OLUŞAN TOPLULUĞA KARIŞIM DENİR KARIŞIMLAR İKİ SINIFTA İNCELENİR Her tarafında aynı özelliği gösteren, tek bir madde

Detaylı

İKİ YADA DAHA FAZLA MADDENİN ÖZELLİKLERİNİ KAYBETMEDEN ÇEŞİTLİ ORANLARDA KARIŞMASI İLE OLUŞAN TOPLULUĞA KARIŞIM DENİR KARIŞIMLAR İKİ SINIFTA İNCELENİR

İKİ YADA DAHA FAZLA MADDENİN ÖZELLİKLERİNİ KAYBETMEDEN ÇEŞİTLİ ORANLARDA KARIŞMASI İLE OLUŞAN TOPLULUĞA KARIŞIM DENİR KARIŞIMLAR İKİ SINIFTA İNCELENİR KARIŞIMLAR İKİ YADA DAHA FAZLA MADDENİN ÖZELLİKLERİNİ KAYBETMEDEN ÇEŞİTLİ ORANLARDA KARIŞMASI İLE OLUŞAN TOPLULUĞA KARIŞIM DENİR KARIŞIMLAR İKİ SINIFTA İNCELENİR Her tarafında aynı özelliği gösteren, tek

Detaylı

A- LABORATUAR MALZEMELERİ

A- LABORATUAR MALZEMELERİ 1- Cam Aktarma ve Ölçüm Kapları: DENEY 1 A- LABORATUAR MALZEMELERİ 2- Porselen Malzemeler 3- Metal Malzemeler B- KARIŞIMLAR - BİLEŞİKLER Nitel Gözlemler, Faz Ayırımları, Isısal Bozunma AMAÇ: Karışım ve

Detaylı

Örneğin; İki hidrojen (H) uyla, bir oksijen (O) u birleşerek hidrojen ve oksijenden tamamen farklı olan su (H 2

Örneğin; İki hidrojen (H) uyla, bir oksijen (O) u birleşerek hidrojen ve oksijenden tamamen farklı olan su (H 2 On5yirmi5.com Madde ve özellikleri Kütlesi, hacmi ve eylemsizliği olan herşey maddedir. Yayın Tarihi : 21 Ocak 2014 Salı (oluşturma : 2/9/2016) Kütle hacim ve eylemsizlik maddenin ortak özelliklerindendir.çevremizde

Detaylı

EVDE KİMYA SABUN. Yağ asitlerinin Na ve ya K tuzuna sabun denir. Çok eski çağlardan beri kullanılan en önemli temizlik maddeleridir.

EVDE KİMYA SABUN. Yağ asitlerinin Na ve ya K tuzuna sabun denir. Çok eski çağlardan beri kullanılan en önemli temizlik maddeleridir. EVDE KİMYA SABUN Yağ asitlerinin Na ve ya K tuzuna sabun denir. Çok eski çağlardan beri kullanılan en önemli temizlik maddeleridir. CH 3(CH 2) 16 COONa: Sodyum stearat (Beyaz Sabun) CH 3(CH 2) 16 COOK:

Detaylı

DERSĐN SORUMLUSU : PROF.DR ĐNCĐ MORGĐL

DERSĐN SORUMLUSU : PROF.DR ĐNCĐ MORGĐL DERSĐN SORUMLUSU : PROF.DR ĐNCĐ MORGĐL HAZIRLAYAN : HALE ÜNAL KĐMYASAL REAKSĐYONLARA GĐRĐŞ -Değişmeler ve Tepkime Türleri- Yeryüzünde bulunan tüm maddeler değişim ve etkileşim içerisinde bulunur. Maddelerdeki

Detaylı

Serüveni. 1.ÜNİTE: KİMYA BİLİMİ Kimyanın Sembolik Dili #3

Serüveni. 1.ÜNİTE: KİMYA BİLİMİ Kimyanın Sembolik Dili #3 Serüveni 1.ÜNİTE: KİMYA BİLİMİ Kimyanın Sembolik Dili #3 MADDE SAF MADDE SAF OLMAYAN MADDE(KARIŞIM) ELEMENT BİLEŞİK HOMOJEN KARIŞIM HETEROJEN KARIŞIM METAL İYONİK BİLEŞİKLER SÜSPANSİYON AMETAL KOVALENT

Detaylı

2+ 2- Mg SO 4. (NH 4 ) 2 SO 4 (amonyum sülfat) bileşiğini katyon ve anyonlara ayıralım.

2+ 2- Mg SO 4. (NH 4 ) 2 SO 4 (amonyum sülfat) bileşiğini katyon ve anyonlara ayıralım. KONU: Kimyasal Tepkimeler Dersin Adı Dersin Konusu İYONİK BİLEŞİKLERİN FORMÜLLERİNİN YAZILMASI İyonik bağlı bileşiklerin formüllerini yazmak için atomların yüklerini bilmek gerekir. Bunu da daha önceki

Detaylı

Fiziksel özellikleri her yerde aynı olan (homojen) karışımlara çözelti denir. Bir çözeltiyi oluşturan her bir maddeye çözeltinin bileşenleri denir.

Fiziksel özellikleri her yerde aynı olan (homojen) karışımlara çözelti denir. Bir çözeltiyi oluşturan her bir maddeye çözeltinin bileşenleri denir. GENEL KİMYA 1 LABORATUARI ÇALIŞMA NOTLARI DENEY: 8 ÇÖZELTİLER Dr. Bahadır KESKİN, 2011 @ YTÜ Fiziksel özellikleri her yerde aynı olan (homojen) karışımlara çözelti denir. Bir çözeltiyi oluşturan her bir

Detaylı

MADDENİN HALLERİ VE TANECİKLİ YAPI

MADDENİN HALLERİ VE TANECİKLİ YAPI MADDENİN HALLERİ VE TANECİKLİ YAPI MADDE BİLGİSİ Kütlesi hacmi ve eylemsizliği olan her şeye madde denir. Maddenin şekil almış haline cisim denir. Cam bir madde iken cam bardak bir cisimdir. Maddeler doğada

Detaylı

Burada a, b, c ve d katsayılar olup genelde birer tamsayıdır. Benzer şekilde 25 o C de hidrojen ve oksijen gazlarından suyun oluşumu; H 2 O (s)

Burada a, b, c ve d katsayılar olup genelde birer tamsayıdır. Benzer şekilde 25 o C de hidrojen ve oksijen gazlarından suyun oluşumu; H 2 O (s) 1 Kimyasal Tepkimeler Kimyasal olaylar elementlerin birbirleriyle etkileşip elektron alışverişi yapmaları sonucu oluşan olaylardır. Bu olaylar neticesinde bir bileşikteki atomların sayısı, dizilişi, bağ

Detaylı

ELEMENT Aynı tür atomlardan oluşmuş saf maddelere element denir. ELEMENTLERİN ÖZELLİKLERİ 1. Aynı tür atomlardan oluşurlar. 2. Saf ve homojendirler.

ELEMENT Aynı tür atomlardan oluşmuş saf maddelere element denir. ELEMENTLERİN ÖZELLİKLERİ 1. Aynı tür atomlardan oluşurlar. 2. Saf ve homojendirler. SAF MADDE: Aynı cins atom ya da moleküllerden oluşmuş maddelere, saf medde ÖR. Elementler saf maddelerdir. Çünkü; hepsi aynı cins atomlardan oluşmuşlardır. Bileşikler saf maddelerdir. Çünkü; hepsi aynı

Detaylı

HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME

HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ KĐMYA ÖĞRETMENLĐĞĐ ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME 8. SINIF FEN VE TEKNOLOJĐ DERSĐ 3. ÜNĐTE: MADDENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ KONU: BAZLAR ÇALIŞMA YAPRAĞI

Detaylı

BÖLÜM. Asitler Bazlar ve Tuzlar. Asitler ve Bazları Tanıyalım Test Asitler ve Bazları Tanıyalım Test

BÖLÜM. Asitler Bazlar ve Tuzlar. Asitler ve Bazları Tanıyalım Test Asitler ve Bazları Tanıyalım Test BÖLÜM 5 Asitler Bazlar ve Tuzlar Asitler ve Bazları Tanıyalım Test - 1... 2 Asitler ve Bazları Tanıyalım Test - 2... 2 Asitler ve Bazları Tanıyalım Test - 3... 2 Asitlerin / Bazların Tepkimeleri Test -

Detaylı

HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME KONU ANLATIMI. Hazırlayan: Hale Sümerkan. Dersin Sorumlusu: Prof. Dr.

HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME KONU ANLATIMI. Hazırlayan: Hale Sümerkan. Dersin Sorumlusu: Prof. Dr. HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME KONU ANLATIMI Hazırlayan: Hale Sümerkan Dersin Sorumlusu: Prof. Dr.Đnci Morgil ANKARA 2008 ÇÖZELTĐLER Çözeltiler, iki ya da daha fazla

Detaylı

ÇÖZÜNÜRLÜĞE ETKİ EDEN FAKTÖRLER

ÇÖZÜNÜRLÜĞE ETKİ EDEN FAKTÖRLER ÇÖZÜNÜRLÜĞE ETKİ EDEN FAKTÖRLER 1- SICAKLIK 2- ORTAK İYON ETKİSİ 3- ÇÖZÜCÜ ÇÖZÜNEN CİNSİ 4- BASINCIN ETKİSİ 1- SICAKLIK ETKİSİ Sıcaklık etkisi Le Chatelier prensibine bağlı olarak yorumlanır. ENDOTERMİK

Detaylı

ÖĞRETĐM TEKNĐKLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME

ÖĞRETĐM TEKNĐKLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME ÖĞRETĐM TEKNĐKLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME DERS SORUMLUSU: PROF. DR. ĐNCĐ MORGĐL ÖĞRENME ALANI: MADDE VE ÖZELLĐKLERĐ HAZIRLAYAN: Gökçegül DUYGUN 2008 ANKARA KONU ANLATIMI MADDE ve ÖZELLĐKLERĐ MADDE Kütlesi,

Detaylı

6.PPB (milyarda bir kısım) Kaynakça Tablo A-1: Çözelti Örnekleri... 5 Tablo B-1:Kolloidal Tanecikler... 8

6.PPB (milyarda bir kısım) Kaynakça Tablo A-1: Çözelti Örnekleri... 5 Tablo B-1:Kolloidal Tanecikler... 8 İçindekiler A. ÇÖZELTİLER... 2 1.Çözünme... 2 2.Homojenlik... 4 3.Çözelti... 5 4.Çözünürlük... 5 Çözünürlüğe Sıcaklık Ve Basınç Etkisi... 6 B. KARIŞIMLAR... 7 1.Çözeltiler... 7 2.Kolloidal Karışımlar...

Detaylı

Bir maddenin başka bir madde içerisinde homojen olarak dağılmasına ÇÖZÜNME denir. Çözelti=Çözücü+Çözünen

Bir maddenin başka bir madde içerisinde homojen olarak dağılmasına ÇÖZÜNME denir. Çözelti=Çözücü+Çözünen ÇÖZÜCÜ VE ÇÖZÜNEN ETKİLEŞİMLERİ: Çözünme olayı ve Çözelti Oluşumu: Bir maddenin başka bir madde içerisinde homojen olarak dağılmasına ÇÖZÜNME denir. Çözelti=Çözücü+Çözünen Çözünme İyonik Çözünme Moleküler

Detaylı

10. Sınıf Kimya Konuları KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE TEPKİME TÜRLERİ Kimyanın Temel Kanunları Kütlenin korunumu, sabit oranlar ve katlı oranlar

10. Sınıf Kimya Konuları KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE TEPKİME TÜRLERİ Kimyanın Temel Kanunları Kütlenin korunumu, sabit oranlar ve katlı oranlar 10. Sınıf Kimya Konuları KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE TEPKİME TÜRLERİ Kimyanın Temel Kanunları Kütlenin korunumu, sabit oranlar ve katlı oranlar kanunları Demir (II) sülfür bileşiğinin elde edilmesi Kimyasal

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞİŞİM ÜNİTE 4 : MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞİŞİM ÜNİTE 4 : MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞİŞİM ÜNİTE 4 : MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ E BİLEŞİKLER VE FRMÜLLERİ (4 SAAT) 1 Bileşikler 2 Bileşiklerin luşması 3 Bileşiklerin Özellikleri 4 Bileşik Çeşitleri 5 Bileşik

Detaylı

ASİTLER, BAZLAR ve TUZLAR

ASİTLER, BAZLAR ve TUZLAR ASİTLER, BAZLAR ve TUZLAR 1. ASİTLER Sulu çözeltilerine Hidrojen İyonu veren maddelere asit denir. Ör 1 HCl : Hidroklorik asit HCl H + + Cl - Ör 2 H 2 SO 4 : Sülfürik asit H 2 SO 4 2H + + SO 4-2 Ör 3 Nitrik

Detaylı

Genel Kimya. Bölüm 7: ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK. Yrd. Doç. Dr. Mustafa SERTÇELİK Kafkas Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü

Genel Kimya. Bölüm 7: ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK. Yrd. Doç. Dr. Mustafa SERTÇELİK Kafkas Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü Genel Kimya Bölüm 7: ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK Yrd. Doç. Dr. Mustafa SERTÇELİK Kafkas Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü ÇÖZELTİ VE TÜRLERİ Eğer bir madde diğer bir madde içinde molekül, atom veya iyonları

Detaylı

ÖZET. Asitler ve Bazlar ASİTLER VE BAZLAR

ÖZET. Asitler ve Bazlar ASİTLER VE BAZLAR Asitler ve Bazlar Asitlerin Genel Özellikleri Suda çözündüklerinde suya hidrojen (H + ) iyonu verir. Tatları ekşidir. Bunu asidik özellikteki limon, domates ve sirke gibi maddelerin tadına bakarak söyleyebiliriz.

Detaylı

4. SINIF KİMYA KONU ANLATIMI MADDE NEDİR?

4. SINIF KİMYA KONU ANLATIMI MADDE NEDİR? 4. SINIF KİMYA KONU ANLATIMI MADDE NEDİR? Kütlesi, hacmi ve eylemsizliği olan herşey maddedir. Buna göre kütle hacim ve eylemsizlik maddenin ortak özelliklerindendir. Çevremizde gördüğümüz, hava, su, toprak

Detaylı

Test-1. Asitler, Bazlar ve Tuzlar. 1. I. Deterjanlı su. 4. H 2 SO 4 ve HNO 3 ile ilgili; I. Akü yapımı. II. Sirkeli su. II. Yapay gübre üretimi

Test-1. Asitler, Bazlar ve Tuzlar. 1. I. Deterjanlı su. 4. H 2 SO 4 ve HNO 3 ile ilgili; I. Akü yapımı. II. Sirkeli su. II. Yapay gübre üretimi Kimya BÖLÜM-8 Test-1 1. I. Deterjanlı su II. Sirkeli su III. Amonyak çözeltisi Yukarıda verilen maddelerden hangilerine turnusol boyası damlatıldığında mavi renk alır? 4. H 2 SO 4 ve HNO 3 ile ilgili;

Detaylı

GENEL KİMYA. 7. Konu: Kimyasal reaksiyonlar, Kimyasal eşitlikler, Kimyasal tepkime türleri, Kimyasal Hesaplamalar

GENEL KİMYA. 7. Konu: Kimyasal reaksiyonlar, Kimyasal eşitlikler, Kimyasal tepkime türleri, Kimyasal Hesaplamalar GENEL KİMYA 7. Konu: Kimyasal reaksiyonlar, Kimyasal eşitlikler, Kimyasal tepkime türleri, Kimyasal Hesaplamalar Kimyasal Reaksiyonlar Kimyasal reaksiyon (tepkime), kimyasal maddelerdeki kimyasal değişme

Detaylı

KARIŞIM NEDİR? YANDAKİ RESİMDE GÖRÜLEN SALATA KARIŞIM MIDIR?

KARIŞIM NEDİR? YANDAKİ RESİMDE GÖRÜLEN SALATA KARIŞIM MIDIR? KARIŞIMLAR KARIŞIM NEDİR? YANDAKİ RESİMDE GÖRÜLEN SALATA KARIŞIM MIDIR? Birden çok maddenin kimyasal bağ oluşturmadan bir arada bulunmasıyla meydana gelen maddelere karışım denir. Karışımlar görünümlerine

Detaylı

Birden çok maddenin kimyasal bağ oluşturmadan bir arada bulunmasıyla meydana gelen maddelere karışım denir.

Birden çok maddenin kimyasal bağ oluşturmadan bir arada bulunmasıyla meydana gelen maddelere karışım denir. Anahtar Kavramlar Çözelti çözücü çözünen homojen hetorojen derişik seyreltik Birden çok maddenin kimyasal bağ oluşturmadan bir arada bulunmasıyla meydana gelen maddelere karışım denir. Solduğumuz hava;

Detaylı

Doğal Rb elementinin atom kütlesi 85,47 g/mol dür ve atom kütleleri 84,91 g/mol olan 86 Rb ile 86,92 olan 87

Doğal Rb elementinin atom kütlesi 85,47 g/mol dür ve atom kütleleri 84,91 g/mol olan 86 Rb ile 86,92 olan 87 Doğal Rb elementinin atom kütlesi 85,47 g/mol dür ve atom kütleleri 84,91 g/mol olan 86 Rb ile 86,92 olan 87 Rb izotoplarından oluşmuştur. İzotopların doğada bulunma yüzdelerini hesaplayınız. Bir bileşik

Detaylı

maddelere saf maddeler denir

maddelere saf maddeler denir Madde :Kütlesi olan her şeye madde denir. Saf madde: Aynı cins atom veya moleküllerden oluşan maddeye denir. Fiziksel yollarla kendisinden başka maddelere ayrışmayan maddelere saf maddeler denir Element:

Detaylı

KARIŞIMLARIN SINIFLANDIRILMASI HAZIRLAYAN FEHMİ GÜR

KARIŞIMLARIN SINIFLANDIRILMASI HAZIRLAYAN FEHMİ GÜR IN SINIFLANDIRILMASI HAZIRLAYAN FEHMİ GÜR IN SINIFLANDIRILMASI Karışımlar hangi özelliklerine göre sınıflandırılır? Karışımların sınıflandırılmasında belirleyici olan faktörler nelerdir? Farklı maddelerin

Detaylı

MADDE NEDİR? Çevremize baktığımızda gördüğümüz her şey örneğin, dağlar, denizler, ağaçlar, bitkiler, hayvanlar ve hava birer maddedir.

MADDE NEDİR? Çevremize baktığımızda gördüğümüz her şey örneğin, dağlar, denizler, ağaçlar, bitkiler, hayvanlar ve hava birer maddedir. MADDE NEDİR? Çevremize baktığımızda gördüğümüz her şey örneğin, dağlar, denizler, ağaçlar, bitkiler, hayvanlar ve hava birer maddedir. Her maddenin bir kütlesi vardır ve bu tartılarak bulunur. Ayrıca her

Detaylı

KARIŞIMLARIN AYRIŞTIRILMASI

KARIŞIMLARIN AYRIŞTIRILMASI KARIŞIMLARIN AYRIŞTIRILMASI Birden fazla maddenin kimyasal özellikleri değişmeyecek şekilde istenilen oranda bir araya getirilmesiyle oluşan madde topluluğuna karışım denir. KARIŞIMLARIN AYRIŞTIRILMASI

Detaylı

Karışımların Ayrılması

Karışımların Ayrılması Serüveni Karışımların Ayrılması SORU ÇÖZÜMÜ HETEROJEN KARIŞIMLAR Heterojen Karışımlar: Her noktasında aynı özelliği göstermeyen içindeki taneciklerin ayırt edilebildiği karışımlar. SÜSPANSİYON KATI- SIVI

Detaylı

MADDE VE ÖZELLİKLERİ. Kimya Konu Tarama Testi-2

MADDE VE ÖZELLİKLERİ. Kimya Konu Tarama Testi-2 MADDE VE ÖZELLİKLERİ Kimya Konu Tarama Testi-2 SORU 1: I. Renk, koku, tat ve uçuculuk tüm maddelerin ortak özelliğidir. II. Özkütle, esneklik katsayısı ve kaynama noktası tüm maddelerin ayırt edici özelliğidir.

Detaylı

PERİYODİK CETVEL Mendeleev Henry Moseley Glenn Seaborg

PERİYODİK CETVEL Mendeleev Henry Moseley Glenn Seaborg PERİYODİK CETVEL Periyodik cetvel elementleri sınıflandırmak için hazırlanmıştır. İlkperiyodik cetvel Mendeleev tarafından yapılmıştır. Mendeleev elementleri artan kütle numaralarına göre sıralamış ve

Detaylı

BİLEŞİKLER ve FORMÜLLERİ

BİLEŞİKLER ve FORMÜLLERİ BİLEŞİKLER ve FORMÜLLERİ Bileşikler ve Formülleri Bilinen yaklaşık 120 çeşit element vardır. Bu elementlerin yaklaşık % 90 ı tabiatta bulunur. Ancak bugün bilinen yaklaşık 30 milyon bileşik vardır. Buna

Detaylı

ÜNİTE 3 ELEMENTLER ve ÖZELLİKLERİ Sayfa -1-

ÜNİTE 3 ELEMENTLER ve ÖZELLİKLERİ Sayfa -1- ÜNİTE 3 ELEMENTLER ve ÖZELLİKLERİ Sayfa -1- Sayfa - 2- Sayfa - 3 - Sayfa - 4 - Sayfa - 5 - Sayfa - 6 - Sayfa - 7-4 Sayfa - 8 - NaCl (Sodyum Klorür) Yemek Tuzu Ġyonik Bağlı bileşik molekülleri bir örgü

Detaylı

İSRAFİL ARSLAN KİM ÖĞR. YGS ÇALIŞMA KİMYA SORULARI I

İSRAFİL ARSLAN KİM ÖĞR. YGS ÇALIŞMA KİMYA SORULARI I İSRAFİL ARSLAN KİM ÖĞR. YGS ÇALIŞMA KİMYA SORULARI I D) Elmas E) Oltu taşı 1. I. Civa II. Kil III. Kireç taşı Yukarıdaki maddelerden hangileri simyacılar tarafından kullanılmıştır? D) II ve III E) I, II

Detaylı

Örnek : 3- Bileşiklerin Özellikleri :

Örnek : 3- Bileşiklerin Özellikleri : Bileşikler : Günümüzde bilinen 117 element olmasına rağmen (92 tanesi doğada bulunur) bu elementler farklı sayıda ve şekilde birleşerek ve etkileşerek farklı kimyasal özelliklere sahip milyonlarca yani

Detaylı

Maarif Günlüğü FEN BİLİMLERİ MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ. Eğitim ve Kültür Yayıncılığı PERİYODİK SİSTEMİN TARİHÇESİ

Maarif Günlüğü FEN BİLİMLERİ MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ. Eğitim ve Kültür Yayıncılığı PERİYODİK SİSTEMİN TARİHÇESİ PERİYODİK SİSTEMİN TARİHÇESİ (1) benzer özellik gösteren elementleri üçerli gruplar hâlinde göstermiştir. (2)... Elementleri atom ağırlıklarına göre sıralamıştır. İlk sekiz elementten sonra benzer özelliklerin

Detaylı

4. Açısal momentum kuantum sayısı (,) 2 olan bir orbital türü ile ilgili, 5. Orbitaller Maksimum elektron sayısı

4. Açısal momentum kuantum sayısı (,) 2 olan bir orbital türü ile ilgili, 5. Orbitaller Maksimum elektron sayısı Kuantum Sayıları Ve rbitaller 1. Başkuantum sayısı (n) belirtilen temel enerji düzeylerinden hangisinde bulunabilecek maksimum orbital sayısı yanlış verilmiştir? Başkuantum sayısı (n) Maksimum orbital

Detaylı

Fiziksel ve Kimyasal Değişmeler

Fiziksel ve Kimyasal Değişmeler Fiziksel ve Kimyasal Değişmeler MADDEDEKİ DEĞİŞMELER: 1. Fiziksel Değişme (Olay): Maddenin dış yapısını (renk, tat, koku, saydamlık, iletkenlik, çözünürlük ) ilgilendiren özelliklerine fiziksel özellikler

Detaylı

MADDENİN SINIFLANDIRILMASI

MADDENİN SINIFLANDIRILMASI MADDENİN SINIFLANDIRILMASI MADDE Saf madde Karışımlar Element Bileşik Homojen Karışımlar Heterojen Karışımlar ELEMENT Tek cins atomlardan oluşmuş saf maddeye element denir. ELEMENTLERİN ÖZELLİKLERİ Elementler

Detaylı

1 mol = 6, tane tanecik. Maddelerde tanecik olarak atom, molekül ve iyonlar olduğunda dolayı mol ü aşağıdaki şekillerde tanımlamak mümkündür.

1 mol = 6, tane tanecik. Maddelerde tanecik olarak atom, molekül ve iyonlar olduğunda dolayı mol ü aşağıdaki şekillerde tanımlamak mümkündür. 1 GENEL KİMYA Mol Kavramı 1 Mol Kavramı Günlük hayatta kolaylık olsun diye, çok küçük taneli olan maddeler tane yerine birimlerle ifade edilir. Örneğin pirinç alınırken iki milyon tane pirinç yerine ~

Detaylı

Suda HCl. + - Suda 3H + + (PO ) Suda HNO 3. Suda 2H + + (CO ) H CO 2 3. Suda H PO. (Nitrik asit) SO (Sülfürik asit) (Karbonik asit) H CO H O.

Suda HCl. + - Suda 3H + + (PO ) Suda HNO 3. Suda 2H + + (CO ) H CO 2 3. Suda H PO. (Nitrik asit) SO (Sülfürik asit) (Karbonik asit) H CO H O. Asitler çözündüklerinde ortama H iyonu verebilen bileşiklere asit denir. Bazı Önemli Asitler HCl : Hidroklorik asit H SO : Sülfürik asit Asitler metal kaplarda saklanamazlar. Çünkü metallerle tepkimeye

Detaylı

Bileşikteki atomların cinsini ve oranını belirten formüldür. Kaba formül ile bileşiğin molekül ağırlığı hesaplanamaz.

Bileşikteki atomların cinsini ve oranını belirten formüldür. Kaba formül ile bileşiğin molekül ağırlığı hesaplanamaz. BİLEŞİKLER Birden fazla elementin belirli oranlarda kimyasal yollarla bir araya gelerek, kendi özelligini kaybedip oluşturdukları yeni saf maddeye bileşik denir. Bileşikteki atomların cins ve sayısını

Detaylı

ASİTLER- BAZLAR. Suyun kendi kendine iyonlaşmasına Suyun Otonizasyonu - Otoprotoliz adı verilir. Suda oluşan H + sadece protondur.

ASİTLER- BAZLAR. Suyun kendi kendine iyonlaşmasına Suyun Otonizasyonu - Otoprotoliz adı verilir. Suda oluşan H + sadece protondur. ASİTLER- BAZLAR SUYUN OTONİZASYONU: Suyun kendi kendine iyonlaşmasına Suyun Otonizasyonu - Otoprotoliz adı verilir. Suda oluşan H + sadece protondur. H 2 O (S) H + (suda) + OH - (Suda) H 2 O (S) + H +

Detaylı

Elektronların Dizilimi ve Kimyasal Bağlar

Elektronların Dizilimi ve Kimyasal Bağlar Elektronların Dizilimi ve Kimyasal Bağlar Elektronların Dizilimi Elektronlar çekirdek çevresindeki yörüngelerde dönerek hareket ederler. Çekirdeğe en yakın yörünge 1 olmak üzere dışa doğru 2, 3,4... olarak

Detaylı

ASİT VE BAZ TEPKİMELERİ

ASİT VE BAZ TEPKİMELERİ ASİT VE BAZ TEPKİMELERİ METAL AKTİF METAL YARISOY METAL SOY METAL AMFOTER METAL 1A (Li, Na, K) Cu (Bakır) Au (Altın) Zn Cr 2A (Mg, Ca) Hg (Civa) Pt (Platin) Al Pb Ag (Gümüş) Sn 1- ASİT + AKTİF METAL TUZ

Detaylı

Youtube:Kimyafull Gülçin Hoca Serüveni 5.ÜNİTE Tuzlar kullanim ALANLARI

Youtube:Kimyafull Gülçin Hoca Serüveni 5.ÜNİTE Tuzlar kullanim ALANLARI Serüveni 5.ÜNİTE Tuzlar kullanim ALANLARI YAYGIN KULLANILAN TUZLAR ÖZELLİKLER- KULLANIM ALANLARI Yemek tuzu arasında adı NaCI Suda çözünür. Nötral tuz SODYUM KLORÜR Dericilik Hayvan Besiciliği Suyu yumuşatma

Detaylı

Günümüzde bilinen 117 element olmasına rağmen (92 tanesi doğada bulunur) bu elementler farklı sayıda ve şekilde birleşerek ve etkileşerek farklı

Günümüzde bilinen 117 element olmasına rağmen (92 tanesi doğada bulunur) bu elementler farklı sayıda ve şekilde birleşerek ve etkileşerek farklı Günümüzde bilinen 117 element olmasına rağmen (92 tanesi doğada bulunur) bu elementler farklı sayıda ve şekilde birleşerek ve etkileşerek farklı kimyasal özelliklere sahip milyonlarca yani madde yani bileşik

Detaylı

STOKİYOMETRİ. Kimyasal Tepkimelerde Kütle İlişkisi

STOKİYOMETRİ. Kimyasal Tepkimelerde Kütle İlişkisi STOKİYOMETRİ Kimyasal Tepkimelerde Kütle İlişkisi Sülfür oksijen içerisinde yanarak kükürt dioksit oluşturur. Modeller elementel sülfürü (S8), oksijeni ve kükürt dioksit moleküllerini göstermektedir. Her

Detaylı

FİZİKSEL VE KİMYASAL TEPKİMELER I

FİZİKSEL VE KİMYASAL TEPKİMELER I FİZİKSEL VE KİMASAL TEPKİMELER I Maddenin yapısındaki değişmeleri Fiziksel değişmeler Kimyasal değişmeler Çekirdek olayları şeklinde sınıflandırabiliriz. FİZİKSEL DEĞİŞMELER Fiziksel tepkimeler, maddenin

Detaylı

Genel Kimya Prensipleri ve Modern Uygulamaları Petrucci Harwood Herring 8. Baskı. Bölüm 4: Kimyasal Tepkimeler

Genel Kimya Prensipleri ve Modern Uygulamaları Petrucci Harwood Herring 8. Baskı. Bölüm 4: Kimyasal Tepkimeler Genel Kimya Prensipleri ve Modern Uygulamaları Petrucci Harwood Herring 8. Baskı Bölüm 4: Kimyasal Tepkimeler İçindekiler 4-1 Kimyasal Tepkimeler ve Kimyasal Eşitlikler 4-2 Kimyasal Eşitlik ve Stokiyometri

Detaylı

D) NH 3 + HCl NH 4 Cl Nötrleşme E) H / 2 O 2 H 2 O Yanma

D) NH 3 + HCl NH 4 Cl Nötrleşme E) H / 2 O 2 H 2 O Yanma 1) I. Katlı Oranlar Y. a) Gay-Lussac II. Sabit Oranlar Y. b) Dalton III. Sabit Hacimler Y. c) Proust IV. Kütlenin Korunumu Y. d) Lavoiser e) Avagadro Yukarıdaki bilim insanları ve buldukları yasaların

Detaylı

GENEL KİMYA. Dr. Öğr. Üyesi Yakup Güneş Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

GENEL KİMYA. Dr. Öğr. Üyesi Yakup Güneş Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi GENEL KİMYA Dr. Öğr. Üyesi Yakup Güneş Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Kimya Nedir? Kimya, evrendeki bütün maddelerin doğasını ve davranışını inceleyen ve böylelikle elde

Detaylı

ASİT-BAZ VE ph. MÜHENDİSLİK KİMYASI DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN. Yrd. Doç. Dr. Atilla Evcin Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi 2006

ASİT-BAZ VE ph. MÜHENDİSLİK KİMYASI DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN. Yrd. Doç. Dr. Atilla Evcin Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi 2006 ASİT-BAZ VE ph MÜHENDİSLİK KİMYASI DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Asitler ve bazlar günlük yaşantımızda sıkça karşılaştığımız kavramlardan biridir.insanlar, her nekadar asetil salisilik asit ve

Detaylı

TEMEL KĐMYA YASALARI A. KÜTLENĐN KORUNUMU YASASI (LAVOISIER YASASI)

TEMEL KĐMYA YASALARI A. KÜTLENĐN KORUNUMU YASASI (LAVOISIER YASASI) TEMEL KĐMYA YASALARI A. KÜTLENĐN KORUNUMU YASASI (LAVOISIER YASASI) Kimyasal olaylara giren maddelerin kütleleri toplamı oluşan ürünlerin toplamına eşittir. Buna göre: X + Y Z + T tepkimesinde X ve Y girenler

Detaylı

GENEL KİMYA. Yrd.Doç.Dr. Tuba YETİM

GENEL KİMYA. Yrd.Doç.Dr. Tuba YETİM GENEL KİMYA ÇÖZELTİLER Homojen karışımlara çözelti denir. Çözelti bileşiminin ve özelliklerinin çözeltinin her yerinde aynı olması sebebiyle çözelti, «homojen» olarak nitelendirilir. Çözeltinin değişen

Detaylı

Bazı işlemlerde kısaltma olarak (No: Avogadro sayısı) gösterilir. Bir atomun gram türünden miktarına atom-gram (1 mol atom) denir.

Bazı işlemlerde kısaltma olarak (No: Avogadro sayısı) gösterilir. Bir atomun gram türünden miktarına atom-gram (1 mol atom) denir. KİMYASAL HESAPLAMALAR MOL KAVRAMI Mol: 6,02.10 23 taneciğe 1 mol denir. Bu sayıya Avogadro sayısı denir. Bazı işlemlerde kısaltma olarak (No: Avogadro sayısı) gösterilir. 1 mol Mg atomu 6,02.10 23 tane

Detaylı

BİLEŞİKLER VE FORMÜLLERİ

BİLEŞİKLER VE FORMÜLLERİ BİLEŞİKLER VE FORMÜLLERİ Bileşikler : Günümüzde bilinen 117 element olmasına rağmen (92 tanesi doğada bulunur). Bu elementler farklı sayıda ve şekilde birleşerek ve etkileşerek farklı kimyasal özelliklere

Detaylı

KİMYASAL BİLEŞİKLER İÇERİK

KİMYASAL BİLEŞİKLER İÇERİK KİMYASAL BİLEŞİKLER İÇERİK Mol, Molar Kütle Kimyasal Formülden Yüzde Bileşiminin Hesaplanması Bir Bileşiğin Yüzde Bileşiminden Kimyasal Formülünün Hesaplanması Organik Bileşiklerin Kimyasal Bileşiminin

Detaylı

12-B. 31. I. 4p II. 5d III. 6s

12-B. 31. I. 4p II. 5d III. 6s -B.. 4p. 5d. 6s Baş kuantum sayısı n, açısal kuantum sayısı olmak üzere yukarıda verilen orbitallerin enerjilerinin karşılaştırılması hangisinde doğru verilmiştir? A) == B) >> C) >> D) >> E) >> ÖLÇME,

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 17 HAZİRAN 2017 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

GAZLAR GAZ KARIŞIMLARI

GAZLAR GAZ KARIŞIMLARI DALTON KISMİ BASINÇLAR YASASI Aynı Kaplarda Gazların Karıştırılması Birbiri ile tepkimeye girmeyen gaz karışımlarının davranışı genellikle ilgi çekicidir. Böyle bir karışımdaki bir bileşenin basıncı, aynı

Detaylı

GENEL KİMYA. Yrd.Doç.Dr. Tuba YETİM

GENEL KİMYA. Yrd.Doç.Dr. Tuba YETİM GENEL KİMYA KİMYASAL REAKSİYONLAR Kimyasal Tepkime Kimyasal tepkime, Bir ya da birkaç maddenin (tepkenler) yeni bir bileşik grubuna (ürünler) dönüştürülmesi işlemidir. Tepkenler Ürünler NO + 1/2 O 2 NO

Detaylı

GENEL KİMYA. 6. Konu: Mol Kavramı ve Avagadro Sayısı

GENEL KİMYA. 6. Konu: Mol Kavramı ve Avagadro Sayısı GENEL KİMYA 6. Konu: Mol Kavramı ve Avagadro Sayısı Avagadro Sayısı ve Mol Kavramı Gündelik hayatta bazen maddeleri teker teker ifade etmek yerine toplu halde belirtmeyi tercih ederiz. Örneğin; 30 tane

Detaylı

MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 10.SINIF KİMYA DERSİ YAZ TATİLİ EV ÇALIŞMASI

MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 10.SINIF KİMYA DERSİ YAZ TATİLİ EV ÇALIŞMASI MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 2014 2015 10.SINIF KİMYA DERSİ YAZ TATİLİ EV ÇALIŞMASI Ödevin Veriliş Tarihi: 12.06.2015 Ödevin Teslim Tarihi: 21.09.2015 Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız.

Detaylı

Paylaşılan elektron ya da elektronlar, her iki çekirdek etrafında dolanacaklar, iki çekirdek arasındaki bölgede daha uzun süre bulundukları için bu

Paylaşılan elektron ya da elektronlar, her iki çekirdek etrafında dolanacaklar, iki çekirdek arasındaki bölgede daha uzun süre bulundukları için bu 4.Kimyasal Bağlar Kimyasal Bağlar Aynı ya da farklı cins atomları bir arada tutan kuvvetlere kimyasal bağlar denir. Pek çok madde farklı element atomlarının birleşmesiyle meydana gelmiştir. İyonik bağ

Detaylı

ORTAÖĞRETİM 9. SINIF KİMYA 3. ÜNİTE: KİMYASAL DEĞİŞİMLER

ORTAÖĞRETİM 9. SINIF KİMYA 3. ÜNİTE: KİMYASAL DEĞİŞİMLER ORTAÖĞRETİM 9. SINIF KİMYA 3. ÜNİTE: KİMYASAL DEĞİŞİMLER ÜNİTENİN KONU BAŞLIKLARI 1. REAKSİYON NEDİR? 2. REAKSİYON TİPLERİ 3. POLİMERLEŞME VE HİDROLİZ 1. REAKSİYON NEDİR? KİMYASAL TEPKİMELERDE DEĞİŞMEYEN

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Emre YALAMAÇ. Yrd.Doç.Dr. Emre YALAMAÇ İÇERİK

Yrd.Doç.Dr. Emre YALAMAÇ. Yrd.Doç.Dr. Emre YALAMAÇ İÇERİK İÇERİK Elementlere, Bileşiklere ve Karışımlara atomik boyutta bakış Dalton Atom Modeli Atom Fiziğinde Buluşlar - Elektronların Keşfi - Atom Çekirdeği Keşfi Günümüz Atom Modeli Kimyasal Elementler Periyodik

Detaylı

Kimyanın Temel Kanunları

Kimyanın Temel Kanunları Kimyanın Temel Kanunları A. Kütlenin Korunumu Kanunu Lavoiser miktarı belli olan kalay (Sn) parçasını içinde bir miktar hava bulunan bir fanusa koyarak tartmış.daha sonra fanusu içindekilerle birlikte

Detaylı

ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐSĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME

ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐSĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐSĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME KONU: MADDE VE ÖZELLĐKLERĐ (Konu Anlatımı) Hazırlayan: Pınar ÖZCAN Ders Sorumlusu: Prof. Dr. Đnci MORGĐL ANKARA,2008 MADDE VE ÖZELLĐKLERĐ MADDE Kütlesi, hacmi

Detaylı

Katlı oranlar kanunu. 2H 2 + O 2 H 2 O Sabit Oran ( 4 g 32 g 36 g. 2 g 16 g 18 g. 1 g 8 g 9 g. 8 g 64 g 72 g. N 2 + 3H 2 2NH 3 Sabit Oran (

Katlı oranlar kanunu. 2H 2 + O 2 H 2 O Sabit Oran ( 4 g 32 g 36 g. 2 g 16 g 18 g. 1 g 8 g 9 g. 8 g 64 g 72 g. N 2 + 3H 2 2NH 3 Sabit Oran ( Sabit oranlar kanunu Bir bileşiği oluşturan elementlerin kütleleri arasında sabit bir oran vardır. Bu sabit oranın varlığı ilk defa 799 tarihinde Praust tarafından bulunmuş ve sabit oranlar kanunu şeklinde

Detaylı

Çözeltiler. MÜHENDİSLİK KİMYASI DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN. Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi 2006

Çözeltiler. MÜHENDİSLİK KİMYASI DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN. Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi 2006 Çözeltiler Çözelti, iki veya daha fazla maddenin homojen bir karışımı olup, en az iki bileşenden oluşur. Bileşenlerden biri çözücü, diğeri ise çözünendir. MÜHENDİSLİK KİMYASI DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

7. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 4. Ünite: Madde ve Yapısı Konu: Elementler ve Sembolleri

7. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 4. Ünite: Madde ve Yapısı Konu: Elementler ve Sembolleri ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞĐMĐ 7. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 4. Ünite: Madde ve Yapısı Konu: Elementler ve Sembolleri Çalışma Yaprağı Konu Anlatımı-Değerlendirme çalışma Yaprağı- Çözümlü

Detaylı

STOKĐYOMETRĐ. Yrd.Doç.Dr. İbrahim İsmet ÖZTÜRK

STOKĐYOMETRĐ. Yrd.Doç.Dr. İbrahim İsmet ÖZTÜRK STOKĐYOMETRĐ Yrd.Doç.Dr. İbrahim İsmet ÖZTÜRK 3. Stokiyometri 3.1. Atom Kütlesi 3.1.1.Ortalama Atom Kütlesi 3.2. Avagadro Sayısı ve Elementlerin Mol Kütleleri 3.3. Molekül Kütlesi 3.4. Kütle Spektrometresi

Detaylı

ÖN SÖZ. Üniversiteye hazırlık yolunda, yeni sınav sistemine uygun olarak hazırladığımız YKS Alan Yeterlilik

ÖN SÖZ. Üniversiteye hazırlık yolunda, yeni sınav sistemine uygun olarak hazırladığımız YKS Alan Yeterlilik ÖN SÖZ Sevgili Öğrenciler, Üniversiteye hazırlık yolunda, yeni sınav sistemine uygun olarak hazırladığımız YKS Alan Yeterlilik Testi Kimya Soru Bankası kitabımızı sizlere sunmaktan onur duyuyoruz. Başarınıza

Detaylı

5. ÇÖZÜNÜRLÜK DENGESİ

5. ÇÖZÜNÜRLÜK DENGESİ 5. ÇÖZÜNÜRLÜK DENGESİ Birçok tuz suda çok az çözünür. Tuzların sudaki çözünürlüğünden faydalanarak çökelek oluşumu kontrol edilebilir ve çökme olayı karışımları ayırmak için kullanılabilir. Çözünürlük

Detaylı

GENEL KİMYA. Yrd. Doç. Dr. Yakup Güneş İlköğretim Bölümü Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

GENEL KİMYA. Yrd. Doç. Dr. Yakup Güneş İlköğretim Bölümü Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi GENEL KİMYA Yrd. Doç. Dr. Yakup Güneş İlköğretim Bölümü Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Kimya Nedir? Kimya, evrendeki bütün maddelerin doğasını ve davranışını inceleyen ve böylelikle elde edilen

Detaylı

ÇÖZÜNME ve ÇÖZÜNÜRLÜK

ÇÖZÜNME ve ÇÖZÜNÜRLÜK ÇÖZÜNME ve ÇÖZÜNÜRLÜK Prof. Dr. Mustafa DEMİR M.DEMİR 05-ÇÖZÜNME VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 Çözünme Olayı Analitik kimyada çözücü olarak genellikle su kullanılır. Su molekülleri, bir oksijen atomuna bağlı iki hidrojen

Detaylı

Giriş Maddeyi Oluşturan Tanecikler Element Ve Bileşikler Fiziksel Ve Kimyasal Değişim Maddenin Hallerinin Tanecikli Yapısı

Giriş Maddeyi Oluşturan Tanecikler Element Ve Bileşikler Fiziksel Ve Kimyasal Değişim Maddenin Hallerinin Tanecikli Yapısı Giriş Maddeyi Oluşturan Tanecikler Element Ve Bileşikler Fiziksel Ve Kimyasal Değişim Maddenin Hallerinin Tanecikli Yapısı 1.MADDENİN YAPI TAŞLARI-ATOMLAR Atom:Maddeyi oluşturan en küçük yapı taşıdır.

Detaylı

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AY EKİM 06-07 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI. SINIF VE MEZUN GRUP KİMYA HAFTA DERS SAATİ. Kimya nedir?. Kimya ne işe yarar?. Kimyanın sembolik dili Element-sembol Bileşik-formül. Güvenliğimiz ve Kimya KONU ADI

Detaylı

SINIF. Asit - Baz Tepkimeleri TEST. 1. Bazların genel özellikleri ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

SINIF. Asit - Baz Tepkimeleri TEST. 1. Bazların genel özellikleri ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? AZANI AVRAA TEST TEST 11 - Tepkimeleri 1. ların genel özellikleri ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? Tatları ekşidir. avi turnosol kağıdının rengini kırmızıya çevirirler. lerle

Detaylı

HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ KĐMYA EĞĐTĐMĐ ANABĐLĐM DALI

HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ KĐMYA EĞĐTĐMĐ ANABĐLĐM DALI HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ KĐMYA EĞĐTĐMĐ ANABĐLĐM DALI ÖĞRETĐMDE MATERYAL GELĐŞTĐRME DERSĐ KONU: MADDE KONU ANLATIMLI ÇALIŞMA YAPRAĞI DEĞERLENDĐRME ÇALIŞMA YAPRAĞI ÇÖZÜMLÜ ÇALIŞMA YAPRAĞI

Detaylı

Hidroklorik asit ve sodyum hidroksitin reaksiyonundan yemek tuzu ve su meydana gelir. Bu kimyasal olayın denklemi

Hidroklorik asit ve sodyum hidroksitin reaksiyonundan yemek tuzu ve su meydana gelir. Bu kimyasal olayın denklemi KİMYASAL DENKLEMLER İki ya da daha fazla maddenin birbirleri ile etkileşerek kendi özelliklerini kaybedip yeni özelliklerde bir takım ürünler meydana getirmesine kimyasal olay, bunların formüllerle gösterilmesine

Detaylı

ÇÖZELTİLERDE DENGE (Asit-Baz)

ÇÖZELTİLERDE DENGE (Asit-Baz) ÇÖZELTİLERDE DENGE (AsitBaz) SUYUN OTOİYONİZASYONU Saf suyun elektrik akımını iletmediği bilinir, ancak çok hassas ölçü aletleriyle yapılan deneyler sonucunda suyun çok zayıf da olsa iletken olduğu tespit

Detaylı