Mesleki Ortaöğretim Bilişim Teknolojileri Alanı Öğrencilerinin Web 2.0 Teknolojilerini Kullanma ve Eğitsel Olarak Faydalanma Durumları

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Mesleki Ortaöğretim Bilişim Teknolojileri Alanı Öğrencilerinin Web 2.0 Teknolojilerini Kullanma ve Eğitsel Olarak Faydalanma Durumları"

Transkript

1 Mesleki Ortaöğretim Bilişim Teknolojileri Alanı Öğrencilerinin Web 2.0 Teknolojilerini Kullanma ve Eğitsel Olarak Faydalanma Durumları Yrd. Doç. Dr. Agâh Tuğrul KORUCU 1, Ahmet YÜCEL 1 1 Necmettin Erbakan Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Konya Özet: 21. Yüzyılda teknolojinin gelişmesi her alanda olduğu gibi, eğitim-öğretim alanında da öğrenme teknolojileri açısından birçok avantaj sağlamıştır. Avantaj sağlayan bu teknolojilerden en önemlisi web 2.0 teknolojileridir. Web 2.0 teknolojilerinin ortam-kullanıcı arası etkileşimi ve kullanıcılar arası etkileşimi, işbirlikçi çalışmaları ve bilgiye erişimi, web ortamında çok daha erişilebilir ve kullanılabilir bir hale getirmesi ile öğretim teknolojilerine önemli katkılar sağlamıştır. Bu çalışmanın amacı mesleki ortaöğretim bilişim teknolojileri alanında eğitim gören öğrencilerin web 2.0 teknolojilerini kullanma ve eğitsel olarak web 2.0 teknolojilerinden faydalanma durumlarını ortaya koymaktır. Araştırma modeli olarak betimsel tarama modeli benimsenen bu araştırmanın çalışma grubunu eğitim öğretim yılında bir devlet okulunun bilişim teknolojileri alanında öğrenim gören 80 kişilik öğrenci grubu oluşturmaktadır. Bu öğrencilerden 51 i erkek, 29 u kadındır. Verilerin toplanmasında Korucu (2014) tarafından geliştirilen açık uçlu sorular, çoktan seçmeli testler ve anket kullanılmıştır. Araştırma sonunda etkili öğretim faaliyetleri kullanılabilecek başlıca web 2.0 teknolojilerini ve bu teknolojilerin mesleki orta öğretim bilişim teknolojileri alanı öğrencilerinin web 2.0 teknolojilerini kullanma ve eğitsel olarak faydalanma durumları ile öğrenme faaliyetleri ve alışkanlıkları üzerindeki etkileri ortaya konulmuştur. Anahtar Sözcükler: Bilişim Teknolojileri, Web 2.0 Teknolojileri, Öğretim Teknolojileri, Mesleki Orta Öğretim. Abstract: In 21 st century, developing technology provides many advantages for learning technologies as in other education fields. The most important of these technologies that provide advantages is web 2.0 technologies. Web 2.0 technologies provide important contribution by its environment user interaction, interaction between users, collaborative works and reaching knowledge by making more reachable and more useful in web environment. The aim of this work is to make students, who are getting education in professional secondary education information technologies, use and benefit from web 2.0 technologies in education. The group of this research model, descriptive scanning model, is formed from eighty students who are getting education in information technology field in a state school, in education year. Fifty-one of them are man and twenty-nine are women. To gather data, open-ended questions, multiple tests and surveys(developed by Korucu(2014)) are used. At the end of the research, it is put forward the effect of web 2.0 technologies on students (getting education in professional education information technologies) benefits and learning activities for web 2.0 technologies and effective education activities. Keywords: Information Technologies, Web 2.0 Technologies, Instructional Technology, Professional Secondary Education

2 1.GİRİŞ İnternetin toplum hayatına girmesinden sonra, içeriğe tek yönlü erişimi sağlayan bir sistem olarak tanımlanan web ortamı, ilk zamanlar yalnızca metin tabanlı ve görsel öğelerden meydana gelmiş, kullanıcı ile etkileşimden uzak kalmıştır. Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelere bağlı olarak, bilginin doğrudan sunulmasının yanında, bilgiyi anlamlandırma ve paylaştırma bir ihtiyaç olarak doğmuştur. Bu durum klasik web yapısının değişmesine neden olmuş, bu değişimler sonucunda web 2.0 olarak adlandırılan yeni teknoloji ve standartlar bütününe geçilmiştir [2]. Web 2.0 kavramı ilk kez O Reilly Media tarafından 2004 yılında kullanılmıştır. Yeni teknoloji veya yeni bir çağ olarak ifade edilen web 2.0; sosyal ağlar, web tabanlı özgür ansiklopediler ve öğrenme toplulukları ile paylaşıma olanak sağlayan internet tabanlı ikinci kuşak web teknolojisi olarak tanımlanmaktadır [12]. Web 2.0, web teknolojisini daha işlevsel ve kolay kullanılabilir bir yapıya getirmiştir. Aynı zamanda kullanıcıların içeriği kendilerinin oluşturmasını, manipüle etmesini, özgür ve kolay bir şekilde paylaşmasını sağlayan teknolojik bir yeniliktir. Kullanıcılar basit web ara yüzleri ile oluşturdukları link, resim, video ve doküman gibi içerikleri kolayca paylaşabilmektedirler. Kullanıcıyı merkeze alan bu teknolojilerin sosyal paylaşım yönü öğrenme ve öğretme açısından büyük bir önem taşımaktadır [1]. Son yıllarda web de sunulan hizmetlere ve uygulamalara bakıldığında birlikte çalışma, birlikte üretme ve anlamlı sosyal topluluklar oluşturma eğilimlerinin önem kazandığı görülmektedir [13]. Bu bağlamda web 2.0 teknolojileri etkileşim ortamını, işbirlikli çalışmaları ve içeriğe erişimi web ortamında oldukça kolay bir hale getirmektedir. Bu teknolojilerin kullanım alanı her geçen gün hızla genişlemektedir. Web 2.0 ın sağladığı bu teknolojilerin eğitim alanında da kullanılması kaçınılmaz hale gelmiştir [2]. Web 2.0 işbirlikli öğrenme ve çalışmayı destekleyen ortamlar olarak da ifade edilmektedir. Bu ortamlar, öğrencilerin bulundukları fiziksel konumları ne olursa olsun çalışmalarını bilgisayar ve internet üzerinden gerçekleştirmelerine olanak sağlamaktadır [9]. Web 2.0 teknolojileri yapılandırmacı öğretim kuramlarını, özellikle de sosyal yapılandırmacılık kuramını desteklemektedir. Öğrencilerin sınıf ortamında aktif olmalarına ve içeriğe katkıda bulunmalarına benzer olarak web 2.0 araçları da kullanıcılarına içeriği oluşturma, değiştirme, denetleme ve sosyal bir ortam oluşturma olanağı sunmaktadır. Bu anlamda web 2.0 araçları yeni bir teknoloji olarak, eğitim sistemindeki değişiklikleri de desteklemektedir [11]. 2. Web 2.0 Araçları Eğitim faaliyetlerinde kendilerine kullanım alanı bulan başlıca Dinamik web teknolojileri aşağıdaki başlıklar gibi sıralanabilir [19, 20]. sosyal ağ siteleri, açık video paylaşım siteleri, anlık mesajlaşma programları, sanal müzeler ve google earth, podcast, wikiler, bloglar (günlükler), RSS dir. 2.1 Blog (Weblog) Blog, web-log kelimesinin kısaltması olup, web de oluşturulan günlük olarak tanımlanmaktadır. Bloglar kişisel günlüklere benzeyen, sürekli güncellenebilen, resim, yazı, bağlantı, ses kaydı ve videolar yüklenebilen web siteleridir [7]. Yapılan araştırmalar,

3 öğrenme-öğretme sürecinde sosyal etkileşimin önemli olduğunu ortaya koymuştur. Bloglar öğrencilerin bilgileri yayınlamalarına, paylaşmalarına ve tartışmalarına zemin hazırlamaktadır [14]. 2.2 Vikiler Web 2.0 uygulamalarından birisi olan vikiler, kullanıcıların içeriği hızlı ve kolay bir şekilde düzenlemesine olanak sağlayan etkileşimli ve işbirlikli yazma araçlarıdır. Bu nedenle işbirlikli içerik oluşturma ortamlarında sıklıkla kullanılırlar. Vikiler kullanılarak bir grup tarafından oluşturulan içerik aktif bir şekilde yönetilebilmektedir [10]. Vikiler, kullanıcılara bir kelimeyi tanımlama, bu kelimelere yenilerini ekleme, yanlış veya eksik olanları değiştirme ve silme olanakları sağlayan fonksiyonel bir yapıya sahiptirler. Bir viki kullanıcısı eklenen içerikler hakkında tartışma konusu açabilir ve bu içerikleri yeniden düzenleyebilir. Bu sayede öğrenme bireysellikten çıkarak işbirliği ile oluşturulan bir yaklaşımın parçası haline gelir [8]. 2.3 Podcast Podcast mobil ve kişisel cihazlar yardımıyla mp3 formatında ses ve video dosyalarının RSS ile takibini sağlayan ipod ve broadcasting kelimelerinden türetilen bir teknolojidir. Başka bir ifadeyle podcast; rss, uzaktan eğitim ve görsel materyalleri beraber kullanan bir teknolojidir. Öğretmenler ve öğrencilerin bu teknoloji ile oluşturulmuş web sayfalarına görüntü veya ses podcastlerini yüklemeleri durumunda her zaman ve her yerden eğitime ulaşabilmeleri mümkün olabilmektedir [15]. 2.4 Video Paylaşım Siteleri Video paylaşım siteleri insanların birbirleriyle herhangi bir konuda herhangi bir video formatındaki içeriği paylaşıp yayınlamalarını sağlayan sitelerdir. Video paylaşım siteleri çok farklı amaçlarla kullanılabilmektedir. En sık kullanılanları Youtube ve Google Video dur. Eğitsel faaliyetlerde öğrenciler ve öğretmenler, video paylaşım sitelerinden, aktif olarak faydalanmaktadırlar. Bu araçlar kullanılarak bir dersin tamamı paylaşılabilmektedir [6]. 2.5 Anlık Mesajlaşma Anlık mesajlaşma, insanların birbirileriyle aynı anda iletişim ve işbirliği sağladığı araçlar olarak ifade edilmektedir. Bu iletişim ve işbirliği yazılı olabildiği gibi sesli veya video mesajı yoluyla da olabilmektedir. Google Talk, ICQ, Skype, AOL ve Yahoo Messenger bunlara örnek olarak verilebilir. Kullanıcılar anlık mesajlaşma araçlarına ek donanımlarla video ve web konferansı yapabilmektedirler. Böylece dosya paylaşımı ve ek materyal gönderimi ile işbirlikli bir şekilde çalışmaktadırlar. [6]. 2.6 Sosyal Ağlar Sosyal ağlar, günümüz topluluklarında, insanların iletişim kurma ve bilgi paylaşma yöntemlerini değiştirmiştir. Yapılan araştırmalar sosyal ağları, farklı yaş grubundan insanların farklı amaçlar doğrultusunda kullandıklarını ve sosyal ağlara katılımın gün geçtikçe artığını göstermektedir. Sosyal ağ ortamları, insanların kendilerini ifade edebilme, ilgi duyulan topluluklar oluşturabilme, paylaşım ve işbirliği yapabilmelerine imkân sağlamaktadır. Araştırmacılar, sosyal ağların iletişim becerilerini geliştirdiğini, sosyal katılımı genişlettiğini, güçlü bir akran desteği ve işbirliğine dayalı öğrenmeyi sağladığını vurgulamışlardır. Ayrıca sosyal ağlar, harmanlanmış öğretim deneyimine katkı sağlamakta, öğrencilerin öğrenme sürecini, öğretmenlerin ise öğretim ve değerlendirme süreçlerini desteklemektedir [17]. 2.7 Rss

4 RSS, web sitelerin içerik güncellemelerini basit bir şekilde takip edebilmek amacıyla geliştirilmiş bir teknolojidir. [2]. RSS teknolojisi ile öğrenci ürünleri,araştırma sonuçları,öğrenme materyalleri öğretmenlerin ders planları ve düşünceleri tek bir sayfada toplanabilir.bu durum tüm ürünlerin birlikteliğini sağladığı gibi kullanıcılara tek bir sayfadan tüm değişimleri görme imkanı sunar [6]. Bilgi teknolojilerinde meydana gelen hızlı değişimler sonucunda modern eğitimde kullanılacak teknolojik araçların başında Web 2.0 uygulamalarının olabileceği üzerinde yapılan birçok araştırma söz konusudur [3]. Baran ve Ata (2013), 2776 üniversite öğrencisi üzerinde yaptıkları araştırmalarında anında mesajlaşma servislerinin ve sosyal paylaşım sitelerinin blog, viki, podcast ve video paylaşım sitelerine göre daha fazla kullanıldığı ve öğrencilerin beceri düzeylerinin de bu teknolojilerde daha yüksek olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca cinsiyet, yabancı dil, bilgisayar sahipliği ve internet kullanım süreleri bakımından yapılan incelemelerde farklılıklar olduğu bulgularına ulaşmışlardır [5]. Atal ve Usluel (2011), ilköğretim öğrencilerinin okul de ve dışında kullandıkları teknolojilerle ilgili görüş ve beklentilerini belirlemek amacıyla yaptıkları çalışmalarında, öğrencilerin günlük hayatlarında en fazla facebook sonra sırasıyla msn ve youtube, en az ise viki ve blog uygulamalarını kullandıklarını, podcasti ise hiç kullanmadıklarını belirlemişlerdir. Derslerinde Office uygulaması ve arama motoru dışında diğer internet uygulamalarına pek fazla yer vermedikleri görülmüştür. Derslerinde kullanmak istedikleri uygulamaların da günlük hayatta kullandıkları teknolojilerle aynı olması dikkati çekmiştir [18]. Yuen ve Yuen (2008), öğrencilerin sosyal ağları; dijital medya paylaşımı, ortak görüş ve fikir çerçevesinde soru sorma, derse ait kaynak paylaşımı, çalışma grupları oluşturma ve sınıf arkadaşları ile iletişim kurma gibi amaçlarla kullandıklarını ortaya çıkarmışlarıdır (Akt.:[16]). Karaman, Yıldırım ve Kaban (2008), web 2.0 uygulamalarının eğitimde kullanımına ilişkin yaptıkları çalışmalarında, web 2.0 uygulamalarının en çok, öğrenmenin daha etkili olması ve grup çalışması yapma becerisini kazandırma konusunda katkısı olduğu, ayrıca web 2.0 kullanımın üst düzey düşünme becerilerini geliştirdiği, bilgi okuryazarlığı deneyimi kazandırdığı ve problem çözme becerisini arttırdığı sonuçlarına ulaşmışlardır [1]. Deperlioğlu ve Köse(2010), web 2.0 teknolojilerinin yüksek etkileşimli çok yönlü eğitim süreçlerinin oluşmasında etkili olduğunu, bu teknoloji ile oluşturulacak uygun çevrimiçi faaliyet süreci yüz yüze eğitim ile birleştirildiğinde güçlü ve etkili harmanlanmış öğrenme modelinin oluşturulmasını sağlayacağını, bu teknoloji ile yapılacak eğitim çalışmalarının bilgiyi etkili kullanabilen ve işleyen nitelikli bireylerini yetiştirilmesine imkân tanıyacağı sonuçlarına varmışlardır [2]. Liu ve Maddux (2008), Web 2.0 araçlarıyla ilgili olarak yaptıkları makale incelemeleri sonucunda bu araçların genellikle okuma, yazma ve okuryazarlık öğretiminde kullanıldığını tespit etmişlerdir. Churchill (2009), bloglar üzerinde yaptığı araştırmada, blogların oldukça etkili araçlar olduğunu, öğrenme başkalarının hazırladığı blogları okuma, yorumlar yapma, diğerlerinin görevlerini inceleme ve bu ilişkiler arasında yorum yapmanın blog aktiviteleriyle gerçekleştiğini vurgulamıştır. Öğrenciler kendilerine ait bloglar aracılığıyla ürünlerini sunma ve

5 blogları, değerlendirme amacıyla kullanmaktadırlar. Bloglar, öğrencilere sınıfta aitlik duygusunu kazandırması,öğrencilerin ihtiyaçlarını ve düşüncelerini ifade etmelerine yardımcı olması açısından önemlidir. (Akt.:[6]). Yapılan araştırmalar Web 2.0 teknolojilerinin öğrenciler tarafından yoğun bir şekilde kullanıldıklarını göstermektedir. Özellikle sosyal ağ sitelerinin öğrencilerin yaşamlarını büyük ölçüde etkilediği görülmüştür [3]. Öğrencilerin web 2.0 teknolojilerini kullanmasıyla ilgili sınırlı araştırma olduğu bu araştırmanın amacı, mesleki ortaöğretim bilişim teknolojileri alanında eğitim gören öğrencilerin web 2.0 teknolojilerini kullanma ve eğitsel olarak web 2.0 teknolojilerinden faydalanma durumlarını ortaya koymaktır. Bu amaca yönelik aşağıdaki sorulara yanıtlar aranmıştır. 1)Bilişim Teknolojileri Alanı öğrencilerinin farklı web 2.0 teknolojileri kullanım durumları nedir? a. Bilişim Teknolojileri Alanı öğrencilerinin web 2.0 teknolojileri kullanım durumları cinsiyet, internete bağlı bilgisayar sahipliği ve haftalık internet kullanımı sıklıklarına göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir? 2) Bilişim Teknolojileri Alanı öğrencilerinin web 2.0 teknolojilerinden eğitsel olarak faydalanma durumları nedir? 3.YÖNTEM Betimsel nitelikte olan bu araştırma; mesleki ortaöğretim bilişim teknolojileri alanı öğrencilerinin web 2.0 teknolojilerini kullanma ve eğitsel olarak web 2.0 teknolojilerinden faydalanma durumlarını ortaya çıkarmak olduğundan tarama modeli kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Karasar (2014, s.77) a göre tarama modeli, var olan bir durumu ortaya çıkarmaya ve olduğu gibi betimlemeye çalışan bir araştırma modelidir [4]. 3.1 Çalışma Grubu Bu araştırma seçilen çalışma grubunu, eğitim öğretim yılında bir devlet okulunun bilişim teknolojileri alanında eğitim gören 80 kişilik öğrenci grubu oluşturmaktadır. Bu 80 kişilik öğrenci grubunun 51 tanesi erkek öğrenci olup, 29 tanesi kadın öğrencidir. Öğrencilerin 51 i erkek (% 52,5); 29 u kadın (% 47,5) toplam 80 öğrencidir. Cinsiyete göre duruma ait analiz sonuçları tabloda verilmiştir. Cinsiyet Durumu Cinsiyet N % Erkek 51 63,75 Kadın 29 36,25 Toplam ,0 3.2 Veri Toplama Araçları Verilerin toplanmasında Korucu (2014) tarafından geliştirilen açık uçlu sorular, çoktan seçmeli testler ve anket soruları kullanılmıştır. 3.3 Verilerin Analizi Araştırma sonunda toplanan verilerin analizine ait sonuçlar çalışmanın amacına ulaşmak hazırlanan araştırma sorularına yönelik düzenlenmiştir. Toplanan veriler bilgisayarlı istatistiksel paket program ile analiz edilmiş ve analizde frekans, yüzde, aritmetik ortalama, standart sapma gibi betimsel istatistikler kullanılmıştır.

6 4. BULGULAR VE YORUMLAR Veri toplama araçları ile toplanan veriler verilerin analizi kısmında açıklandığı gibi analiz edildikten sonra aşağıdaki bulgular ve yorumlar ortaya çıkarılarak araştırma soruları cevaplanamaya çalışılmıştır. Birinci araştırma sorusu olan Bilişim Teknolojileri Alanı öğrencilerinin farklı web 2.0 teknolojileri kullanım durumları nedir? sorusunun cevabı şu bulgulara ulaşılmıştır. Çalışma grubu öğrencileri sınıf dağılım durumları Sınıflar N İnternet teknolojilerini kullanma durumları MADDELER N X İnternet kullanımı 80 4 E-posta kullanımı 80 3 Sohbet araçları kullanımı 80 4 Forum kullanımı 80 2 Blog kullanımı 80 2 Ne kadar zamandır internet kullanıyorsunuz? İnternet kullanım durumları N X Erkek 51 3,5 Kadın 29 3 Kendi bilgisayarına sahip olma durumları Kendi bilgisayarına sahip olma N X Erkek Kadın Kendi internetine sahip olma durumları Kendi internetine sahip olma N X Erkek Kadın İnterneti kullanma durumları (Kaç yıl?) İnterneti kullanma durumları (Yıl) N X Erkek 51 4 Kadın 29 4 İnternete erişim sıklığı durumları İnternet kullanma sıklığı (Gün) N X Erkek 51 3,5 Kadın 29 3,4 Dinamik web teknolojilerinden haberdarlık durumları DWT haberdarlık durumları (haberdar) N X Erkek Kadın DWT ni kullanım amaçları DWT haberdarlık durumları (haberdar) N X Erkek Ders amaçlı İletişim amaçlı 30 Kadın Ders amaçlı İletişim amaçlı 11 DWT de ortamdaki gereksiz yayınlar dikkat çeker mi? DWT dikkat çeker (evet) N X Erkek Kadın İnterneti ders kaynaklarına erişimde kullanma durumları Kaynak erişiminde kullanırım (evet) N X Erkek Kadın İkinci araştırma sorusu olan Bilişim Teknolojileri Alanı öğrencilerinin web 2.0 teknolojilerinden eğitsel olarak faydalanma durumları nedir? sorusunun cevabı şu bulgulara ulaşılmıştır. İnternet araçlarını eğitsel olarak kullanma durumları Ders içerikleri ve alanımla alakalı bilgi kaynaklarına ulaşmak Arkadaşlarımla veri (dosya, video, metin vs.) paylaşmak N %

7 Ders içeriklerindeki projeödevlerimle alakalı araştırmalar yapmak Güncel bilgileri ve yenilikleri öğrenmek Ders içeriklerimle ve alanımla alakalı konular hakkında bilgi aramak Ders içeriklerimle ilgili videoları izlemek ve indirmek E-sözlük (Google translate gibi) kullanmak Elektronik kitap (pdf) indirmek Ders içeriklerimle ve alanımla alakalı hazırlanmış yazılımları aramak ve indirmek Ders içeriklerimle ve alanımla alakalı forumları takip etmek Güncel ve eğitim-öğretim içerikli dergileri takip etmek Çalışma grubu öğrencilerin İnternet araçlarını eğitsel amaçlı kullanma amaçlarının çoğunlukla (% 100, % 100, % 85) Ders içerikleri ve alanımla alakalı bilgi kaynaklarına ulaşmak, Arkadaşlarımla veri (dosya, video, metin vs.), Güncel bilgileri ve yenilikleri öğrenmek paylaşmak ve Ders içeriklerindeki proje-ödevlerimle alakalı araştırmalar yapmak kullandıkları belirlenmiştir. Bu sonuçlardan hareketle öğrencilerin internet araçlarını güncel bilgilere ulaşmak, araştırma yapmak, kaynağa ulaşmak, paylaşmak kullandıkları sonucuna ulaşılmıştır. 5. SONUÇLAR VE ÖNERİLER Araştırma sonucunda toplanan verilerin analizinden ulaşılan bulguların yorumlarından çıkan sonuç olarak; Çalışma grubu öğrencilerinin cinsiyet durumlarına göre; kendi bilgisayarına sahip olma durumlarına göre; kendi internetine sahip olma durumlarına göre; dinamik web teknolojilerinin kullanımları, interneti eğitsel olarak kullanım durumları, İnternet teknolojilerini kullanma durumları, internet kullanma zamanları, sıklıkları durumları, internete erişim sıklığı durumları, dinamik web teknolojilerinden haberdarlık durumları, DWT ni kullanım amaçları, interneti ders kaynaklarına erişimde kullanma durumları ortalamalarına baktığımızda çok büyük farklılık göstermemektedir. Çalışma grubu öğrencilerinin büyük çoğunluğunun (% 72,5) ortamdaki verilmesi gereken eğitim ve öğretimle gereksiz ve ilgisiz yayınlardan etkilendikleri sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuçtan hareketle çalışma grubu öğrencilerinin interneti eğitsel amaçlı kullanım sürecinde kullanacakları dinamik web teknolojilerinin seçimleri kontrollü uygulamaların kullanılması önerilmektedir. Facebook, twiter gibi sosyal ağların eğitsel ortamlar olarak kullanılması içeriklerindeki eğitim-öğretim paylaşımları haricindeki gereksiz ve ilgisiz bilgilerin öğrencilerin dikkatini çekeceği, bilişsel yükü artıracağından dolayı Google teknolojileri ve işbirlikli gurubun oluşturulması Google Plus daki çevrelerin kullanılması uygun olacağından bu teknolojilerin kullanılmaları önerilmektedir. 21. yüzyılda dinamik web teknolojileri ile sağlanan erişim kolaylığı, dosya paylaşımı, yorum imkanı, esneklik bireylerin ve eğitim kurumlarının sahip oldukları kaynakları paylaşabilmeleri açısından önemli fırsatlar, kolaylıklar ve yenilikçi yaklaşımlar sunmaktadır. Dinamik web teknolojileri kullanıcı dostu yapısı ile sahip olduğu içerik yönetimi ve işbirlikli çalışma ortamı sunan araçların yanında zengin içerikli dosya dağıtımı, çevrimiçi uygulamalarına imkân tanıyan sosyal ağlar ile desteklenmiş, görüntülü görüşme, içerik paylaşımı gibi eğitsel gereksinimleri kolay bir şekilde ve bakım hizmetlerinin servis sağlayıcı tarafından yürütüldüğü, raporlama, ölçme değerlendirme,

8 yapılabilen çevrim içi yazılım olması durumuyla eğitsel olarak her yaşa hitap etmesi dinamik web teknolojilerinin önemini bir kez daha ortaya koymaktadır. Çalışma sonuçlarının daha net ortaya konulması ve tartışılması daha geniş çalışma gruplarına ulaşan ve farklı okulları da kapsayan çalışmaların yapılması önerilmektedir 6. KAYNAKLAR [1] Karaman, S., Yıldırım, S., & Kaban, A. (2008). Öğrenme 2.0 yaygınlaşıyor: WEB 2.0 uygulamalarının eğitimde kullanımına ilişkin araştırmalar ve sonuçları. XIII. Türkiye de internet konferansı. [2] Deperlioğlu, Ö., & Köse, U. (2010). Web 2.0 teknolojilerinin eğitim üzerindeki etkileri ve örnek bir öğrenme yaşantısı. Akademik Bilişim, [3]Genç, Z. (2010). Web 2.0 yeniliklerinin eğitimde kullanımı: Bir Facebook eğitim uygulama örneği. Akademik Bilişim 10- XII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri Şubat, [4] Karasar, N. (2014). Bilimsel Araştırma Yöntemi.Ankara:Nobel Akademik Yayıncılık [5] BARAN, B., & Fiğen, A. T. A. (2013). Üniversite öğrencilerinin web 2.0 teknolojileri kullanma durumları, beceri düzeyleri ve eğitsel olarak faydalanma durumları. University students web 2.0 technologies usage, skill levels and educational usage. Eğitim ve Bilim Dergisi, 38(169). [6] Horzum, M. B. (2010). Öğretmenlerin Web 2.0 araçlarından haberdarlığı, kullanım sıklıkları ve amaçlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. International Journal of Human Sciences, 7(1). [7] Karcıoğlu, F., & Kurt, E. (2009). Örgütsel iletişimin etkinliği açısından kurumsal bloglar ve birkaç kurumsal blogun incelenmesi. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 23(3). [8] Altun, A. (2008). Yapılandırmacı öğretim sürecinde viki kullanımı. 8. InInternational Educational Technology Conference (IETC), Eskişehir, Türkiye. [9] Alsancak, D., & Altun, A. (2011). Bilgisayar destekli işbirlikli öğrenme ortamlarında geçişken bellek ile grup Uyumu, grup Atmosferi ve performans arasındaki ilişki. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 1(2), [10] Akçapınar, G., & Aşkar, P. (2009, May). Araştırma Grupları İçin Ortak Çalışma Alanı Olarak Viki Kullanımı Usıng Wıkı As A Shared Workspace Tool For Research Teams. In Proceedıngs Of 9 Th Internatıonal Educatıonal Technology Conference. [11] Elmas, R., & Geban, Ö. (2012). Web 2.0 Tools for 21st Century Teachers. International Online Journal of Educational Sciences, 2012, 4(1), [12] Şendağ, S. (2008). Web de yeni eğilimler: öğrenme ortamlarına entegrasyonu. In Proceedings book of the 8th International Conference on Educational Technology (pp ). [13] Atıcı, B., & Yıldırım, S. (2010). Web 2.0 uygulamalarının e-öğrenmeye etkisi.akademik Bilişim, 10, [14] Babur, A. (2013). Eğitimde bir Günlük Uygulaması: Weblog!. Akademik Bilişim 10, 428. [15] Tarımer, İ., Şenli, S., & Doğan, E. (2011). Mobil iletişim cihazları ile

9 öğrenim materyallerine erişim sağlayan bir yazılım tasarımı. International Journal Of Informatics Technologies, 3(3). [16] Özmen, F., Aküzüm, C., Sünkür, M., & Baysal, N. (2011, May). Sosyal ağ sitelerinin eğitsel ortamlardaki işlevselliği. In 6th International Advanced Technologies Symposium (IATS 11) (pp ). [17] Gülbahar, Y., Kalelioğlu, F., & Madran, O. (2010). Sosyal ağların eğitim amaçlı kullanımı. XV. Türkiye'de İnternet Konferansı, İTÜ, İstanbul. [18] ATAL, D., & USLUEL, Y. K. (2011). İlköğretim öğrencilerinin okul de ve dışında teknoloji kullanımları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,41(41). [19] Korucu, A. T., & Çakır, H. (2014). Bilgisayar öğretmeni adaylarının dinamik web teknolojilerine yönelik görüşleri. XVI. Akademik Bilişim Konferansı, 5-7. [20] Çoklar, A. N., ve Korucu, A. T. (2011). Web 2.0 teknolojileri ve sosyal bilgiler öğretiminde kullanımı. R. Turan, ve H. Akdağ (Editör). Sosyal bilgiler öğretiminde yeni yaklaşımlar. Ankara: Pegem Akademi Yayınevi, ss

Yrd. Doç. Dr. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK 1

Yrd. Doç. Dr. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK 1 Yrd. Doç. Dr. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK 1 Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK 2 Kullanıcıların site içeriğini belirlemede rol oynadığı, Dinamik, Teknik bilgi gerektirmeyen, Çok yönlü etkileşim sağlayan,

Detaylı

MYO Öğrencilerinin Facebook Kullanım Sıklıkları. Mehmet Can HANAYLI

MYO Öğrencilerinin Facebook Kullanım Sıklıkları. Mehmet Can HANAYLI MYO Öğrencilerinin Facebook Kullanım Sıklıkları Mehmet Can HANAYLI İçerik Giriş Kuramsal Çerçeve İnternet Web 2.0 ve Sosyal Medya Facebook Sosyal Medya Reklamcılığı Bulgular Sonuç ve Öneriler Kaynaklar

Detaylı

Lise Göztepe Anadolu Kız Meslek Lisesi Bilgisayar Bölümü, İzmir, 1990 1994.

Lise Göztepe Anadolu Kız Meslek Lisesi Bilgisayar Bölümü, İzmir, 1990 1994. Ö Z G E Ç M İ Ş Kişisel Bilgiler : Adı Soyadı Şirin KARADENİZ ORAN Doğum Yeri Karşıyaka/İzmir/TÜRKİYE Doğum Tarihi 25.04.1977 Yabancı Dili ve Düzeyi İngilizce Cinsiyeti Bayan Medeni Hali Evli Uyruğu T.C.

Detaylı

Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Öğrencilerinin Web 2.0 Araçlarını Kullanım Özellikleri

Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Öğrencilerinin Web 2.0 Araçlarını Kullanım Özellikleri Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Öğrencilerinin Web 2.0 Araçlarını Kullanım Özellikleri Nazan ÖZENÇ UÇAK Tolga ÇAKMAK Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü {ucak, tcakmak}@hacettepe.edu.tr

Detaylı

Bilgisayar Öğretmeni Adaylarının Dinamik Web Teknolojilerine Yönelik Görüşleri

Bilgisayar Öğretmeni Adaylarının Dinamik Web Teknolojilerine Yönelik Görüşleri Bilgisayar Öğretmeni Adaylarının Dinamik Web Teknolojilerine Yönelik Görüşleri Agâh Tuğrul Korucu 1*, Hasan Çakır 2 1 Konya Necemettin ErbakanÜniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü,

Detaylı

SOSYAL MEDYA. Sosyal Medya Nedir? Sosyal Medya Araçları Nelerdir? Sosyal Medyayı Kullanırken Dikkat Etmemiz Gereken Kurallar Nelerdir?

SOSYAL MEDYA. Sosyal Medya Nedir? Sosyal Medya Araçları Nelerdir? Sosyal Medyayı Kullanırken Dikkat Etmemiz Gereken Kurallar Nelerdir? SOSYAL MEDYA Sosyal Medya Nedir? Sosyal Medya Araçları Nelerdir? Sosyal Medyayı Kullanırken Dikkat Etmemiz Gereken Kurallar Nelerdir? Sosyal Medya Nedir? Sosyal medya, kişilerin internet üzerinden birbiriyle

Detaylı

Programın Adı: Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Proje/Alan Çalışması. Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi

Programın Adı: Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Proje/Alan Çalışması. Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi Dersin Adı-Kodu: Bilgisayar II Yarıyıl Teori Uyg. Lab. Programın Adı: Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Proje/Alan Çalışması Krediler Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi I (Güz) 28 28 - - - 56 3 6 Ders Dili Türkçe

Detaylı

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Bilgisayar Kullanma Yeterliklerine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi Murat Özbay* Mehmet Emre Çelik

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Bilgisayar Kullanma Yeterliklerine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi Murat Özbay* Mehmet Emre Çelik Özbay, M. ve Çelik, M.E. (2013). Türkçe öğretmeni adaylarının bilgisayar kullanma yeterliklerine ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 1(1), 107-115 Ana Dili Eğitimi Dergisi

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Ağ Bilgi Güvenlik Farkındalıkları

Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Ağ Bilgi Güvenlik Farkındalıkları Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Ağ Bilgi Güvenlik Farkındalıkları M. Emre SEZGİN, Ozan ŞENKAL Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi BÖTE Sosyal Ağlar-I Yaşamakta olduğumuz yüzyılda ortaya çıkan en önemli

Detaylı

Eğitimde Yeni Teknolojiler

Eğitimde Yeni Teknolojiler Eğitimde Yeni Teknolojiler Yard. Doç. Dr. Yüksel GÖKTAŞ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi, Atatürk Üniversitesi ERZURUM www.yukselgoktas.com Fiziksel Arayüz

Detaylı

İNTERNET VE BİLGİSAYAR AĞLARI

İNTERNET VE BİLGİSAYAR AĞLARI İNTERNET VE BİLGİSAYAR AĞLARI İNTERNET NEDİR? Dünya genelindeki bilgisayar ağlarını ve kurumsal bilgisayar sistemlerini birbirine bağlayan elektronik iletişim ağıdır. BİLGİSAYAR AĞI NEDİR? İki ya da daha

Detaylı

Eğitimde Yeni Teknolojiler

Eğitimde Yeni Teknolojiler Eğitimde Yeni Teknolojiler Yrd. Doç. Dr. Yüksel GÖKTAŞ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi, Atatürk Üniversitesi ERZURUM www.yukselgoktas.com 2 3 4 5 6 7

Detaylı

SOSYAL MEDYADA EĞİTİM UYGULAMALARI. Yasin YÜKSEL

SOSYAL MEDYADA EĞİTİM UYGULAMALARI. Yasin YÜKSEL SOSYAL MEDYADA EĞİTİM UYGULAMALARI Yasin YÜKSEL Araştırma konusu: Sosyal medyanın -özellikle yüksek öğretimde olmak üzere- eğitime katkısını, bu konuda yapılan araştırmaları, istatistikleri ve uygulamaları

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 58 2009 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:25, s.58-64 ÖZET EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 Bu çalışmanın

Detaylı

WEB 2.0 TEKNOLOJİLERİNİ KULLANMA SIKLIĞININ DERS BAŞARISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNE YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

WEB 2.0 TEKNOLOJİLERİNİ KULLANMA SIKLIĞININ DERS BAŞARISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNE YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ WEB 2.0 TEKNOLOJİLERİNİ KULLANMA SIKLIĞININ DERS BAŞARISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNE YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ Yrd. Doç. Dr. Agâh Tuğrul Korucu Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi

Detaylı

Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarının Öğrenci Başarı Ve Tutumlarına Etkisi

Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarının Öğrenci Başarı Ve Tutumlarına Etkisi Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarının Öğrenci Başarı Ve Tutumlarına Etkisi Yrd. Doç. Dr. Agâh Tuğrul KORUCU 1, Tarık GENÇTÜRK 2, Cem SEZER 3 1 Necmettin Erbakan Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri

Detaylı

EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME

EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME Fatih KALECİ 1, Ersen YAZICI 2 1 Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Matematik Eğitimi 2 Adnan Menderes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,

Detaylı

Kurumsal İçerik ve Bilgi Yönetimi Kapsamında Web 2.0 Teknolojileri: Enterprise 2.0

Kurumsal İçerik ve Bilgi Yönetimi Kapsamında Web 2.0 Teknolojileri: Enterprise 2.0 Kurumsal İçerik ve Bilgi Yönetimi Kapsamında Web 2.0 Teknolojileri: Enterprise 2.0 Tolga ÇAKMAK Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü tcakmak@hacettepe.edu.tr On Dokuz Mayıs Üniversitesi Samsun, 2010 İçerik Kurumsal

Detaylı

Konu: Bilgi Paylaşım Araçları. Aydın MUTLU İstanbul

Konu: Bilgi Paylaşım Araçları. Aydın MUTLU İstanbul Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi 6.Sınıf Konu: Bilgi Paylaşım Araçları 8.-14.Hafta Aydın MUTLU 2016 - İstanbul 1- İŞBİRLİKLİ YAZARLIK İçeriğinin kullanıcıların katkılarıyla oluşturulduğu bilgi paylaşım

Detaylı

Üniversiteyi Kazanan Öğrencilerin Temel Bilgi Teknolojilerini Kullanabilme Düzeylerinin Bölgesel Analizi

Üniversiteyi Kazanan Öğrencilerin Temel Bilgi Teknolojilerini Kullanabilme Düzeylerinin Bölgesel Analizi Akademik Bilişim 2008 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, Ocak - 01 Şubat 2008 Üniversiteyi Kazanan Öğrencilerin Temel Bilgi Ali Haydar DOĞU Karadeniz Teknik Üniversitesi, Enformatik Bölümü,

Detaylı

İ.Ü. AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ Tanıtım Faaliyetleri Standartları Standardı

İ.Ü. AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ Tanıtım Faaliyetleri Standartları Standardı Dök. No: AUZEF-SS-2.1-10 Yayın Tarihi:30.06.2014 Rev.No:00 Rev Tarihi: Sayfa 1 / 8 1. AMAÇ... 3 2. KAPSAM... 3 3. SORUMLULAR... 3 4. TANIMLAR... 3 5. AUZEF Tanıtım Faaliyetlerin Standartları... 3 5.1.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Oğuz ÇETİN 2. Doğum Tarihi : 16 Ekim 1980 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fen Bilgisi Öğretmenliği Dokuz Eylül Üniversitesi 2002

Detaylı

ALMS SUNUMU KARİYER TEKNOPARK

ALMS SUNUMU KARİYER TEKNOPARK ALMS SUNUMU KARİYER TEKNOPARK www.globaxsoft.com 28.10.2016 1 www.advancity.com.tr HAKKIMIZDA 1999 dan bu yana faaliyet gösteren Advancity uzaktan eğitim ve yazılım çözümleri sunmaktadır. Ofislerimiz:

Detaylı

Özgür Yazılım Eğitim Yönetim Sistemleri

Özgür Yazılım Eğitim Yönetim Sistemleri Özgür Yazılım Eğitim Yönetim Sistemleri Özgür Yazılım A.Ş. merve.yalcin@ozguryazilim.com.tr, adil.akbas@ozguryazilim.com.tr Özet: Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelerle birlikte öğrenme ortamlarının

Detaylı

Blog Nedir? Blog un Tarihçesi Türkiye de Blog Eğitimde Blog Neden Blog Blog Türleri

Blog Nedir? Blog un Tarihçesi Türkiye de Blog Eğitimde Blog Neden Blog Blog Türleri BLOG BLOG 1 2 3 4 5 6 Blog Nedir? Blog un Tarihçesi Türkiye de Blog Eğitimde Blog Neden Blog Blog Türleri Blog Nedir? Blog, teknik bilgi gerektirmeden, kendi istedikleri şeyleri, kendi istedikleri şekilde

Detaylı

BENİM DÜNYAM ÇOCUK OYUNU: BİR MOBİL UYGULAMA

BENİM DÜNYAM ÇOCUK OYUNU: BİR MOBİL UYGULAMA XVI. Akademik Bilişim Konferansı 5-7 Şubat 2014 Mersin Akademik Bilişim Mersin Üniversitesi BENİM DÜNYAM ÇOCUK OYUNU: BİR MOBİL UYGULAMA Meliha ACAR N. Tuğbagül ALTAN AKIN Sümeyye Elif GÖKDAĞ Zeynep Gazal

Detaylı

International Journal of Progressive Education, 6(2), 27-47.

International Journal of Progressive Education, 6(2), 27-47. ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: AYŞE AYPAY Doğum Tarihi: 24 02 1969 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Bölümü Ankara Üniversitesi 1989 Y. Lisans

Detaylı

Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Programı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi. 1999-2004 Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Lisansla

Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Programı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi. 1999-2004 Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Lisansla Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. Adı Soyadı : Nail İLHAN Doğum Yeri ve Tarihi : Osmaniye- 1981 Bölüm: İlköğretim Bölümü E-Posta: naililhan @ gmail.com naililhan @ kilis.edu.tr Website: http://atauni.academia.edu/naililhan

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi F. Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Bilgisayar II Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (x) Yüksek Lisans( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (x) Dersin Türü Zorunlu (x) Seçmeli

Detaylı

Powered by www.etgigrup.com. www.vedubox.com

Powered by www.etgigrup.com. www.vedubox.com Powered by www.etgigrup.com www.vedubox.com Entegre E-Eğitim Sistemi Uzaktan Eğitim Sisteminiz 1DK da Hazır! Kolay Basit İnovatif Esnek Entegre Entegre Eğitim Platformu Uzaktan Eğitim, e-eğitim, Online

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU KİŞİSEL BİLGİLER

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU KİŞİSEL BİLGİLER Cihad ŞENTÜRK Ünvanı Öğretim Görevlisi Birimi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sağlık Yüksekokulu (Görevlendirme)

Detaylı

R. Orçun Madran & Yasemin Gülbahar BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ

R. Orçun Madran & Yasemin Gülbahar BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Web Temelli Öğretim Yönetim Sistemleri ve İçerik Yönetim Sistemlerinin Bilginin Yönetilmesi ve Sunumu Açısından Değerlendirilmesi R. Orçun Madran & Yasemin Gülbahar BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 28.12.2007 Madran

Detaylı

IETC - May 25-27, 2011 Istanbul, TURKEY

IETC - May 25-27, 2011 Istanbul, TURKEY EĞĐTĐM FAKÜLTELERĐNDE GÖREV YAPAN ÖĞRETĐM ELEMANLARININ WEB2.0 ARAÇLARINI AKADEMĐK AMAÇLI KULLANMALARININ ÇEŞĐTLĐ DEĞĐŞKENLER AÇISINDAN ĐNCELENMESĐ Investigating Academic Use of Web2.0 Tools by Instructors

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL AĞLARI KULLANIM AMAÇLARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: SAFRANBOLU MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL AĞLARI KULLANIM AMAÇLARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: SAFRANBOLU MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL AĞLARI KULLANIM AMAÇLARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: SAFRANBOLU MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ Zeynep Diker Karabük Üniversitesi Safranbolu Meslek Yüksekokulu zeynepdiker@karabuk.edu.tr

Detaylı

SHARKUTERİ MEDYA Genel Sunum 2016

SHARKUTERİ MEDYA Genel Sunum 2016 SHARKUTERİ MEDYA Genel Sunum 2016 STRATEJİK DİJİTAL MEDYA PLANLAMA MEDYA SATIN ALMA SOSYAL MEDYA YÖNETİMİ KREATİF TASARIM ÇALIŞMALARI Stratejik Planlama Nedir? Dijital, gerçek zamanlı, tam detaylı ve

Detaylı

Eğitimde Teknoloji Kullanımı

Eğitimde Teknoloji Kullanımı Eğitimde Teknoloji Kullanımı Durum Tespiti Uluslararası standartlar MEB in öğretmen yeterlikleri Günümüz öğrenenleri Sınıf ortamı Durum Tespiti: MEB Öğretmen Yeterlikleri 2006 yılında oluşturulan Öğretmenlik

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

Öğretim Teknolojilerinde Yeni Eğilimler. Yrd.Doç.Dr. Nuray Gedik Güz 2012

Öğretim Teknolojilerinde Yeni Eğilimler. Yrd.Doç.Dr. Nuray Gedik Güz 2012 Öğretim Teknolojilerinde Yeni Eğilimler Yrd.Doç. Güz 2012 Teknoloji ve Medya 1950 ler 1980 lerde bilgisayar Teknoloji ve Medya: Eğilimler Toplum ve Medya 1 yılda basılan kitap 967,474 1 günde dağıtılan

Detaylı

Dijital pazarlama bir satış yöntemi değil; ulaşılan sonuçları sayesinde satış artışı sağlayan, bir ilişkilendirme ve iletişim sürecidir.

Dijital pazarlama bir satış yöntemi değil; ulaşılan sonuçları sayesinde satış artışı sağlayan, bir ilişkilendirme ve iletişim sürecidir. Dijital pazarlama bir satış yöntemi değil; ulaşılan sonuçları sayesinde satış artışı sağlayan, bir ilişkilendirme ve iletişim sürecidir. Dijital Pazarlama, rekabet avantajı için yeni kaynaklara ulaşımı

Detaylı

Sanal Dünyaların Yaşam Boyu Öğrenme Etkinliklerinde Kullanımı

Sanal Dünyaların Yaşam Boyu Öğrenme Etkinliklerinde Kullanımı Sanal Dünyaların Yaşam Boyu Öğrenme Etkinliklerinde Kullanımı 1.Ulusal Sürekli Eğitim Kongresi Kuşadası Nisan 2012 Ar. Gör. Tansel TEPE Konu Başlıkları Yaşam boyu öğrenme ve sanal dünya kavramları Second

Detaylı

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1 İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İbrahim Üstünalp Mersin Üniversitesi İngilizce Öğretmen Adaylarının

Detaylı

Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı, Eğitim Teknolojisi Programı.

Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı, Eğitim Teknolojisi Programı. ŞANSER BULU, E-mail: sanserbulu@gmail.com EĞİTİM Doktora Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı, Eğitim Teknolojisi Programı. * Yüksek

Detaylı

BİLGİ PAYLAŞIM ARAÇLARI. İşbirlikli Yazarlık Çoklu Ortam Paylaşımları Web Günceleri Etiketleme ve Sosyal İmleme Sosyal Medya Dijital Kimlik

BİLGİ PAYLAŞIM ARAÇLARI. İşbirlikli Yazarlık Çoklu Ortam Paylaşımları Web Günceleri Etiketleme ve Sosyal İmleme Sosyal Medya Dijital Kimlik BİLGİ PAYLAŞIM ARAÇLARI İşbirlikli Yazarlık Çoklu Ortam Paylaşımları Web Günceleri Etiketleme ve Sosyal İmleme Sosyal Medya Dijital Kimlik İŞBİRLİKLİ YAZARLIK İçeriğinin kullanıcıların katkılarıyla oluşturulduğu

Detaylı

03- Yrd. Doç. Dr. Veysel DEMĠRER in Yurtiçi Görevlendirilmesi ve Ders Telafisi.

03- Yrd. Doç. Dr. Veysel DEMĠRER in Yurtiçi Görevlendirilmesi ve Ders Telafisi. TOPLANTI TARĠHĠ TOPLANTI SAYISI ALINAN KARAR SAYISI 14.04.2016 211 01-13 Fakülte Yönetim Kurulumuz Dekan Vekili Prof. Dr. Sedat AKTAN başkanlığında aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanmıştır.

Detaylı

Y Kuşağı İçin Hazır Olmalıyız: Öğrenme Nereye Gidiyor? Ahmet Hançer, Enocta Genel Müdürü

Y Kuşağı İçin Hazır Olmalıyız: Öğrenme Nereye Gidiyor? Ahmet Hançer, Enocta Genel Müdürü Y Kuşağı İçin Hazır Olmalıyız: Öğrenme Nereye Gidiyor? Ahmet Hançer, Enocta Genel Müdürü 2011 Gündem Öğrenme Nereye Gidiyor? Y Kuşağı Ne Bekliyor? E öğrenme İçin E Öğrenme Dünyası ndaki ndaki Diğer Trendler

Detaylı

Web 2.0 Teknolojilerinin Eğitim Üzerindeki Etkileri ve Örnek Bir Öğrenme Yaşantısı

Web 2.0 Teknolojilerinin Eğitim Üzerindeki Etkileri ve Örnek Bir Öğrenme Yaşantısı Akademik Bilişim 10 - XII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri 10-12 Şubat 2010 Muğla Üniversitesi Web 2.0 Teknolojilerinin Eğitim Üzerindeki Etkileri ve Örnek Bir Öğrenme Yaşantısı Afyon Kocatepe

Detaylı

Kütüphaneler ve Sosyal Medya. Mehmet Can Soyulmaz Field Sales Representative EBSCO Publishing. @msoyulmaz

Kütüphaneler ve Sosyal Medya. Mehmet Can Soyulmaz Field Sales Representative EBSCO Publishing. @msoyulmaz Kütüphaneler ve Sosyal Medya Mehmet Can Soyulmaz Field Sales Representative EBSCO Publishing @msoyulmaz Ajanda Kütüphaneler ve Sosyal Medya Üzerine EBSCO nun Anketi Anket ile ilgili Çeşitli Çıktılar EBSCO

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora

Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN Öğrenim Durumu Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora- 2005-2011 Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

Kullanıcı Merkezli kütüphane Web Siteleri: İYTE Örneği. Gültekin Gürdal Hakan Yanaz Engin Şentürk

Kullanıcı Merkezli kütüphane Web Siteleri: İYTE Örneği. Gültekin Gürdal Hakan Yanaz Engin Şentürk Kullanıcı Merkezli kütüphane Web Siteleri: İYTE Örneği Gültekin Gürdal Hakan Yanaz Engin Şentürk Akademik Bilişim 2012 Neden Kullancı Merkezli Web Sitesi Akademik kütüphaneler Web siteleri üzerinden birçok

Detaylı

TEGV Bilişim Benim İşim Proje Tanıtımı

TEGV Bilişim Benim İşim Proje Tanıtımı TEGV Bilişim Benim İşim Proje Tanıtımı TEGV Bilişim ve Teknoloji Etkinliği Projesi Mayıs 2009 25.11.2011 1 İçerik Proje Tanıtımı Programın Genel Çerçevesi ve İçerik Portal Etkinlikten Kimler Faydalanacak?

Detaylı

Acer-European Schoolnet Tablet Bilgisayar Pilot Uygulaması Öğretmenler için ön değerlendirme anketi

Acer-European Schoolnet Tablet Bilgisayar Pilot Uygulaması Öğretmenler için ön değerlendirme anketi Acer-European Schoolnet Tablet Bilgisayar Pilot Uygulaması Öğretmenler için ön değerlendirme anketi Dikkat: BT den bahsettiğimizde, Bilgi ve İletişim Teknolojilerini ve cihazlarını (masaüstü ve dizüstü

Detaylı

E-LEARNING IN USE PROJESİ ÖĞRETMEN ANKET SORULARI A-19-24 B- 25-29 C-30-34 D-35-39 E-40-49 F- 50-54 G-55-59 H-60+

E-LEARNING IN USE PROJESİ ÖĞRETMEN ANKET SORULARI A-19-24 B- 25-29 C-30-34 D-35-39 E-40-49 F- 50-54 G-55-59 H-60+ E-LEARNING IN USE PROJESİ ÖĞRETMEN ANKET SORULARI 1-Cinsiyetiniz A-Erkek B-Kadın 2-Yaşınız A-19-24 B- 25-29 C-30-34 D-35-39 E-40-49 F- 50-54 G-55-59 H-60+ 3-Kaç yıldır öğretmenlik yapıyorsunuz? A-0-2 yıl

Detaylı

E-ÖĞRENME ve WEB 2.0. Yrd.Doç.Dr. Nuray GEDİK. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

E-ÖĞRENME ve WEB 2.0. Yrd.Doç.Dr. Nuray GEDİK. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü E-ÖĞRENME ve WEB 2.0 Yrd.Doç.Dr. Nuray GEDİK Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü E-ÖĞRENME VE PLATFORMLAR E-Öğrenme: Tanımı Öğretim etkinliklerinin elektronik ortamlarda yürütülmesidir.

Detaylı

Autodesk Inventor 2012 Yenilikler

Autodesk Inventor 2012 Yenilikler Autodesk Inventor 2012 Yenilikler AB CAD CAM SİSTEMLERİ Autodesk Inventor 2012 Yenilikler Kolay Hızlı Açık Autodesk Inventor 2012 Yenilikler Kolay Kullanıcı Etkileşimi / müdahalesi Geliştirilmiş Modelleme

Detaylı

TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ II

TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ II TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ II DİKKT! Bu testte 25 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Temel Bilgi Teknolojileri II testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. Verileri organize eden, işleyen

Detaylı

WEB ARAÇLARI VE UZAKTAN EĞİTİM CEIT357-4.HAFTA

WEB ARAÇLARI VE UZAKTAN EĞİTİM CEIT357-4.HAFTA WEB ARAÇLARI VE UZAKTAN EĞİTİM CEIT357-4.HAFTA 1 Giriş Bu bölümümde günümüzde en çok kullanılan Web araçları tanıtılacak ve anlatılacaktır.bunların eğitimde, özellikle uzaktan eğitimde nasıl kullanıldığından

Detaylı

Çevrimiçi Kütüphane Kataloglarının Sosyal Ağlarla Yeniden Yapılandırılması: Yazılımlar ve Projeler

Çevrimiçi Kütüphane Kataloglarının Sosyal Ağlarla Yeniden Yapılandırılması: Yazılımlar ve Projeler Çevrimiçi Kütüphane Kataloglarının Sosyal Ağlarla Yeniden Yapılandırılması: Yazılımlar ve Projeler Tolga ÇAKMAK Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü tcakmak@hacettepe.edu.tr ~ Nevzat ÖZEL Bilgi ve Belge Yönetimi

Detaylı

İnternet Teknolojisi. İnternet Teknolojisi. Bilgisayar-II - 4. Hafta. Öğrt. Gör. Alper ASLAN 1. Öğrt. Gör. Alper Aslan. İnternet Nedir?

İnternet Teknolojisi. İnternet Teknolojisi. Bilgisayar-II - 4. Hafta. Öğrt. Gör. Alper ASLAN 1. Öğrt. Gör. Alper Aslan. İnternet Nedir? İnternet Teknolojisi Öğrt. Gör. Alper Aslan ENF102 Bilgisayar - II İnternet Teknolojisi İnternet Nedir? İnternet Kime Aittir İnternet in Türkiye deki Gelişimi İnternet in Türkiye de Kullanımı Yakın Gelecekte

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Sınıf Öğretmenliği Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2003-

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Sınıf Öğretmenliği Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2003- ı. Adı Soyadı: Cevat ELMA ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi: 16.04.1972 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Eğitim Yönetimi ve Planlaması Ankara Üniversitesi 1993 Y.

Detaylı

BÝLDÝRÝ KÝTABI EJER CONGRESS 2014 EJER CONGRESS 2014 CONFERENCE PROCEEDINGS NISAN 2014 Istanbul Üniversitesi Kongre Merkezi

BÝLDÝRÝ KÝTABI EJER CONGRESS 2014 EJER CONGRESS 2014 CONFERENCE PROCEEDINGS NISAN 2014 Istanbul Üniversitesi Kongre Merkezi EJER CONGRESS 2014 BÝLDÝRÝ KÝTABI EJER CONGRESS 2014 CONFERENCE PROCEEDINGS 24-26 NISAN 2014 Istanbul Üniversitesi Kongre Merkezi 24-26 APRIL 2014 Istanbul University Congress Center EJER COGRESS 2014

Detaylı

hdilmen2@gmail.com, ysantur@gmail.com,

hdilmen2@gmail.com, ysantur@gmail.com, Fırat Üniversitesi Akademik Personel Otomasyonu Haluk Dilmen 1, Yunus Santur 2 1 Fırat Üniversitesi, Enformatik Bölümü, Elazığ 2 Fırat Üniversitesi, Enformatik Bölümü, Elazığ hdilmen2@gmail.com, ysantur@gmail.com,

Detaylı

Öğretmen adaylarının bilgisayar destekli eğitime karşı tutumları

Öğretmen adaylarının bilgisayar destekli eğitime karşı tutumları Cilt:7 Sayı:2 Yıl:2010 Öğretmen adaylarının bilgisayar destekli eğitime karşı tutumları Serkan Yıldırım *, Abdullatif Kaban ** Özet Eğitim ortamlarında birçok teknoloji kullanılabilmektedir. Bu teknolojiler

Detaylı

İNTERNET KAFELERE GİDEN BİREYLERİN ÖĞRENİM DÜZEYLERİ İLE İNTERNETİ KULLANMA AMAÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ (Elazığ İli Örneği)

İNTERNET KAFELERE GİDEN BİREYLERİN ÖĞRENİM DÜZEYLERİ İLE İNTERNETİ KULLANMA AMAÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ (Elazığ İli Örneği) Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 13, Sayı: 2, Sayfa: 129-146, ELAZIĞ-2003 İNTERNET KAFELERE GİDEN BİREYLERİN ÖĞRENİM DÜZEYLERİ İLE İNTERNETİ KULLANMA

Detaylı

Sosyal Medya Uzmanlığı Ders Programı

Sosyal Medya Uzmanlığı Ders Programı Sosyal Medya Uzmanlığı - Müfredat // Ders Saati: 48 Saat Orhan Akkuş - Sosyal Beyin 23 Ocak 2015 Sosyal Medya Uzmanlığı Ders Programı Sosyal Medyada Uzmanı Nedir? Ne İş yapar? Ders Saati ( 2 Saat) Giriş

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı E-posta : SAFİYE ASLAN : safiyeaslan@gmail.com 1. EĞİTİM DURUMU Unvan Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Kimya Öğretmenliği/ EĞİTİM FAKÜLTESİ

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi E-ÖĞRENME ve MOODLE ÇALIŞMA NOTLARI Literatür Araştırma Notları Sezgin

Dokuz Eylül Üniversitesi E-ÖĞRENME ve MOODLE ÇALIŞMA NOTLARI Literatür Araştırma Notları Sezgin Dokuz Eylül Üniversitesi E-ÖĞRENME ve MOODLE ÇALIŞMA NOTLARI Literatür Araştırma Notları Sezgin 2012 İzmir E-ÖĞRENME VE MOODLE ÇALIŞMA NOTLARI ÖNSÖZ Bu çalışma; E-öğrenme ve Moodle konusundaki literatür

Detaylı

Sosyal Ağlar ve Çevrimiçi Kütüphane Katalogları: OPAC 2.0

Sosyal Ağlar ve Çevrimiçi Kütüphane Katalogları: OPAC 2.0 Sosyal Ağlar ve Çevrimiçi Kütüphane Katalogları: OPAC 2.0 Tolga ÇAKMAK Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü tcakmak@hacettepe.edu.tr ~ Nevzat ÖZEL Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü nozel@humanity. ankara.edu.tr

Detaylı

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department 71 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71-76 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. SÜLEYMAN KARATAŞ

Yrd.Doç.Dr. SÜLEYMAN KARATAŞ Yrd.Doç.Dr. SÜLEYMAN KARATAŞ ÖZGEÇMİŞ DOSYASI KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yılı : Doğum Yeri : Sabit Telefon : Faks : E-Posta Adresi : Web Adresi : Posta Adresi : 1976 BİRECİK T: 242 2274400 4609 F: skaratas@akdeniz.edu.tr

Detaylı

ODTÜ Kütüphanesi Yeni Web Sayfasının Tasarımı ve Kullanılabilirlik Çalışması

ODTÜ Kütüphanesi Yeni Web Sayfasının Tasarımı ve Kullanılabilirlik Çalışması Akademik Bilişim 2008 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, 30 Ocak - 01 Şubat 2008 ODTÜ Kütüphanesi Yeni Web Sayfasının Mustafa DALCI, Özge ALÇAM, Yasemin Oran SAATÇİOĞLU, Feride ERDAL Orta

Detaylı

İşletme Bilgi Yönetimi. Doç. Dr. Serkan ADA

İşletme Bilgi Yönetimi. Doç. Dr. Serkan ADA İşletme Bilgi Yönetimi Doç. Dr. Serkan ADA Bilgi Toplanmış, organize edilmiş, yorumlanmış ve belli bir yöntemle etkin karar vermeyi gerçekleştirmek amacıyla ilgili birime sevkedilmiş, belirli bir amaç

Detaylı

ODTÜ KÜTÜPHANESİ YENİ WEB SAYFASININ TASARIMI VE KULLANILABİLİRLİK ÇALIŞMASI

ODTÜ KÜTÜPHANESİ YENİ WEB SAYFASININ TASARIMI VE KULLANILABİLİRLİK ÇALIŞMASI ODTÜ KÜTÜPHANESİ YENİ WEB SAYFASININ TASARIMI VE KULLANILABİLİRLİK ÇALIŞMASI Mustafa DALCI *, Özge ALÇAM*, Yasemin Oran SAATÇİOĞLU*, Feride ERDAL* * Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı,

Detaylı

Eğitim Süreçlerinde Sosyal Ağların Kullanımı: Bir MYO Deneyimi

Eğitim Süreçlerinde Sosyal Ağların Kullanımı: Bir MYO Deneyimi Eğitim Süreçlerinde Sosyal Ağların Kullanımı: Bir MYO Deneyimi Abdullah Toğay, Tunç Erdal Akdur, İbrahim Cihan Yetişken, Arzu Bilici Gazi Üniversitesi, Endüstriyel Teknoloji Eğitimi Bölümü, Ankara MEB

Detaylı

SOSYAL MEDYA NEDEN? NASIL? Murat Güner SSUK Medya Yöneticisi

SOSYAL MEDYA NEDEN? NASIL? Murat Güner SSUK Medya Yöneticisi SOSYAL MEDYA NEDEN? NASIL? Murat Güner SSUK Medya Yöneticisi SOSYAL MEDYA Web 2.0'ın kullanıcı hizmetine sunulmasıyla birlikte, teknolojiyi ve sosyal girişimciliği tek yönlü bilgi paylaşımından, kelimeler,

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi F. Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar II Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (x) Yüksek Lisans( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (x) Dersin

Detaylı

Fen Eğitiminde Eğitsel Oyun Tabanlı Kavram Öğretiminin ve Kavram Defteri Uygulamasının Öğrenci Tutum ve Başarısına Etkisi

Fen Eğitiminde Eğitsel Oyun Tabanlı Kavram Öğretiminin ve Kavram Defteri Uygulamasının Öğrenci Tutum ve Başarısına Etkisi Đlköğretim Kongresi: Đlköğretimde Eğitim ve Öğretim Fen Eğitiminde Eğitsel Oyun Tabanlı Kavram Öğretiminin ve Kavram Defteri Uygulamasının Öğrenci Tutum ve Başarısına Etkisi Hasan Said TORTOP * ÖZET: Fen

Detaylı

ESKİŞEHİR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ YENİ EBA TANITIMI ŞUBAT 2017

ESKİŞEHİR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ YENİ EBA TANITIMI ŞUBAT 2017 ESKİŞEHİR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ YENİ EBA TANITIMI ŞUBAT 2017 EBA Eğitim Bilişim Ağı 2 EBA Yenilikler Yeni EBA, 1 Aralık 2016 itibarıyla yayına başladı. Yeni EBA öğretmen ve öğrencilerin hizmetine yeni

Detaylı

AVRUPA ÇEVRİMİÇİ ÇOCUKLAR (EU KIDS ONLINE) PROJESİ ve SONUÇLAR

AVRUPA ÇEVRİMİÇİ ÇOCUKLAR (EU KIDS ONLINE) PROJESİ ve SONUÇLAR AVRUPA ÇEVRİMİÇİ ÇOCUKLAR (EU KIDS ONLINE) PROJESİ ve SONUÇLAR Projenin Amacı Çocuklar ve çevrimiçi teknolojiler konusunda Avrupa çapındaki sosyal, kültürel ve düzenleyici etkilerin neler olduğunu belirlemek

Detaylı

TITUS VERİ SINIFLANDIRMA ÇÖZÜMÜ

TITUS VERİ SINIFLANDIRMA ÇÖZÜMÜ TITUS VERİ SINIFLANDIRMA ÇÖZÜMÜ Yapılandırılmamış Verilerinizi Kontrol Edin TITUS.com /DETECH.com.tr TITUS Veri Sınıflandırma Çözümünün Yararları Yapılandırılmamış Verileri Tanımlayın E-posta ve dokümanların

Detaylı

Educational On-line Programmes for Teachers and Students

Educational On-line Programmes for Teachers and Students Educational On-line Programmes for Teachers and Students Hamit İVGİN - İstanbul Provincial Directorate of National Education ICT Coordinator & Fatih Project Coordinator in İstanbul Kasım 2014 - İSTANBUL

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR KULLANIMI VE TEKNOLOJİK YENİLİKLERİ İZLEME EĞİLİMLERİ (YEREL BİR DEĞERLENDİRME)

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR KULLANIMI VE TEKNOLOJİK YENİLİKLERİ İZLEME EĞİLİMLERİ (YEREL BİR DEĞERLENDİRME) FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR KULLANIMI VE TEKNOLOJİK YENİLİKLERİ İZLEME EĞİLİMLERİ (YEREL BİR DEĞERLENDİRME) Hatice GÜZEL Selçuk Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, OFMAE Bölümü, Fizik Eğitimi A.B.D.,

Detaylı

ÖĞRETMENLERİN İNTERNET KULLANIMLARI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA. Buket Akkoyunlu Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Ankara/Türkiye buket@hacettepe.edu.

ÖĞRETMENLERİN İNTERNET KULLANIMLARI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA. Buket Akkoyunlu Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Ankara/Türkiye buket@hacettepe.edu. 1 ÖĞRETMENLERİN İNTERNET KULLANIMLARI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA Buket Akkoyunlu Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Ankara/Türkiye buket@hacettepe.edu.tr ÖZET Günümüzde ticarî, askerî, akademik kuruluşlar

Detaylı

FATİH PROJESİ OKUL TEKNOLOJİ PLANI

FATİH PROJESİ OKUL TEKNOLOJİ PLANI OKUL TEKNOLOJİ PLANI 1-Liderlik ve Vizyon 2-Öğrenme ve Öğretme 3-Üretkenlik ve Üstlenilen Görevler 4-Destek Yönetim ve İşlemler 5-Değerlendirme 6-Sosyal Yasal ve Etik Konular Kısa Vade Orta Vade Uzun Vade

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. ÖZCAN ERKAN AKGÜN

Yrd.Doç.Dr. ÖZCAN ERKAN AKGÜN Yrd.Doç.Dr. ÖZCAN ERKAN AKGÜN ÖZGEÇMİŞ DOSYASI KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yılı : Doğum Yeri : Sabit Telefon : Faks : E-Posta Adresi : Web Adresi : Posta Adresi : 1977 İSTANBUL T: 216 2802656 F: ozcan.akgun@medeniyet.edu.tr

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : SAFİYE ASLAN Doğum Tarihi : 15/05/1979 E-posta : safiyeaslan@gmail.com 1. EĞİTİM DURUMU Unvan Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Kimya

Detaylı

EĞİTİMDE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI. Yrd. Doç. Dr. Halil Ersoy

EĞİTİMDE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI. Yrd. Doç. Dr. Halil Ersoy EĞİTİMDE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI Yrd. Doç. Dr. Halil Ersoy Sunum İçeriği Bilgisayar Nedir? Eğitim ve Öğretimde Bilgisayar Kullanımı Bilgisayar Destekli Öğretim ve Türleri Yönetimde Bilgisayar Kullanımı

Detaylı

4.18. TÜRKĠYE VE ÖZBEKĠSTAN ARASINDA UZAKTAN EĞĠTĠM. VE KONTROL TEKNOLOJĠSĠNE DAYALI YAKLAġIM

4.18. TÜRKĠYE VE ÖZBEKĠSTAN ARASINDA UZAKTAN EĞĠTĠM. VE KONTROL TEKNOLOJĠSĠNE DAYALI YAKLAġIM 4.18. TÜRKĠYE VE ÖZBEKĠSTAN ARASINDA UZAKTAN EĞĠTĠM VE KONTROL TEKNOLOJĠSĠNE DAYALI YAKLAġIM Prof. Dr. Asaf Varol Fırat Üniversitesi, Elazığ asafvarol@avc.net.tr Özet: Fırat Üniversitesi/Türkiye ile Özbekistan

Detaylı

Türkiye de Çalışan Çevirmenlerin İnternet Kullanım Alışkanlıkları

Türkiye de Çalışan Çevirmenlerin İnternet Kullanım Alışkanlıkları Türkiye de Çalışan Çevirmenlerin İnternet Kullanım Alışkanlıkları Alper Kumcu Gökçen Hastürkoğlu Tolga Çakmak Hacettepe Üniversitesi Atılım Üniversitesi Hacettepe Üniversitesi İçerik Bilgi İnternet Teknolojileri

Detaylı

TEKNOLOJI ve MEDYA. We shape our tools, and thereafter our tools shape us. McLuhan (1995)

TEKNOLOJI ve MEDYA. We shape our tools, and thereafter our tools shape us. McLuhan (1995) TEKNOLOJI ve MEDYA We shape our tools, and thereafter our tools shape us. McLuhan (1995) Düsünelim Farkli iletisim teknolojilerinin ve medyanin özellikleri nelerdir, bunlar uzaktan egitimde nasil kullanilabilirler?

Detaylı

ODTÜ BLOG SERVĐSĐ ve BLOG HAZIRLAMA

ODTÜ BLOG SERVĐSĐ ve BLOG HAZIRLAMA Instructional Technology Support Office ODTÜ BLOG SERVĐSĐ ve BLOG HAZIRLAMA Orta Doğu Teknik Üniversitesi Middle East Technical University Đletişim Bilgileri: Web adresi: http://its.metu.edu.tr Adres:

Detaylı

Cochrane Library. http://www.cochranelibrary.com/ Trusted evidence. Informed decisions. Better health.

Cochrane Library. http://www.cochranelibrary.com/ Trusted evidence. Informed decisions. Better health. Cochrane Library http://www.cochranelibrary.com/ Trusted evidence. Informed decisions. Better health. Güvenilir kaynak Bilinçli kararlar Daha iyi sağlık Cochrane daha iyi sağlık kararları ve daha iyi teşhisler!

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. SERDAR ÇİFTCİ

Yrd.Doç.Dr. SERDAR ÇİFTCİ Yrd.Doç.Dr. SERDAR ÇİFTCİ Eğitim Fakültesi Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri Teknik Eğitim Fakültesi Bilgisayar

Detaylı

Anketin bilgilendirme cümlesi olarak aşağıdaki ifadeye yer verilmiştir.

Anketin bilgilendirme cümlesi olarak aşağıdaki ifadeye yer verilmiştir. Kadın Girişimcilerin Yeterliliklerinin Artırılması ve İş Dünyasına Entegrasyonu AB Projesi (W2LAB) 2013-1-TR1-LEO05-47596 İhtiyaç Analizi Anketi Raporu Anketin bilgilendirme cümlesi olarak aşağıdaki ifadeye

Detaylı

Kurumlar, Bölümler ya da Diğer kuruluşlar için Kalite ve Mükemmelliyet Kriterleri 1

Kurumlar, Bölümler ya da Diğer kuruluşlar için Kalite ve Mükemmelliyet Kriterleri 1 Kurumlar, Bölümler ya da Diğer kuruluşlar için Kalite ve ükemmelliyet Kriterleri 1 Bu dokuman d2.0 projesi kapsamında hazırlanmış ükemmelliyet erkesi akreditasyon çalışmasının bir parçasıdır. Bu Öz-Değerlendirme

Detaylı

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI Yrd. Doç. Dr. FATİH ÇINAR TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim teknolojisi

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI Yrd. Doç. Dr. FATİH ÇINAR TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim teknolojisi TEMEL KAVRAMLAR Eğitim Öğrenme Öğretme Ortam Teknoloji Araç - gereç Öğretim materyali Eğitim teknolojisi Öğretim teknolojisi İletişim EĞİTİM: Davranışçı yaklaşıma göre eğitim, bireyin davranışında kendi

Detaylı

İNTERNET TABANLI TEST HAZIRLAMA VE DEĞERLENDİRME PROGRAMLAMA ARAYÜZÜ

İNTERNET TABANLI TEST HAZIRLAMA VE DEĞERLENDİRME PROGRAMLAMA ARAYÜZÜ İNTERNET TABANLI TEST HAZIRLAMA VE DEĞERLENDİRME PROGRAMLAMA ARAYÜZÜ Öğr Grv. M. Emin MUTLU (Açıköğretim Fakültesi) Arş. Grv. Ruşen YILMAZ (Açıköğretim Fakültesi) Prof. Dr. B. Fethi ŞENİŞ (İşletme Fakültesi)

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER SANAL ORTAMDA HALKLA İLİŞKİLER - 2. Yrd.Doç.Dr. Özgür GÜLDÜ

HALKLA İLİŞKİLER SANAL ORTAMDA HALKLA İLİŞKİLER - 2. Yrd.Doç.Dr. Özgür GÜLDÜ HALKLA İLİŞKİLER SANAL ORTAMDA HALKLA İLİŞKİLER - 2 İnternet -- Günümüz bilgi çağının önemli bir aracı haline gelen internet, diğer iletişim araçlarından farklılık göstermektedir. -- Tanıtmadan, alışveriş

Detaylı

İLETİŞİM: Telefon: (0272) 228 11 74. Faks : (0272) 444 03 03-1383. E-Posta: uemyo@aku.edu.tr. Web: www.uemyo.aku.edu.tr

İLETİŞİM: Telefon: (0272) 228 11 74. Faks : (0272) 444 03 03-1383. E-Posta: uemyo@aku.edu.tr. Web: www.uemyo.aku.edu.tr İLETİŞİM: Adres: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu, Ahmet Necdet Sezer Kampusü, Gazlıgöl Yolu, 03200 Merkez / Afyonkarahisar Telefon: (0272) 228 11 74 Faks : (0272) 444 03

Detaylı

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK EYLÜL-2013 Temel olarak bir bilgisayar, çeşitli donanım parçalarını bir araya getirip uygun bir çalışma platformunu

Detaylı