ANKARA UNIVERSiTESi TOMER ANTALYA UBESI HIZMET BINASINDA KULLANILACAK OLAN GUVENLIK KAMERASI SISTEMI TEKNJKSARTNAMESI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANKARA UNIVERSiTESi TOMER ANTALYA UBESI HIZMET BINASINDA KULLANILACAK OLAN GUVENLIK KAMERASI SISTEMI TEKNJKSARTNAMESI"

Transkript

1 ANKARA UNIVERSiTESi TOMER ANTALYA UBESI HIZMET BINASINDA KULLANILACAK OLAN GUVENLIK KAMERASI SISTEMI TEKNJKSARTNAMESI 1 ADET 8 KANAL NVR (NETWORK VIDEO RECORDER) CIHAZI TEKNIK OZELLIKLERi 1. Network kayit CCTV sistemleri i9in iiretilmis profesyonel bir cihaz olmalidir. 2. NVR kasasi endiistriyel tip ve 19-inch rack dolabina monte edilecek yapida olacak ve bu kitler cihazla birlikte verilecektir. 3. Bilgisayar yardimi ile Network iizerinden sisteme ozel bir yazihma ihtiya9 duyulmadan Internet Explorer, Firefox, Crome vb. Web browser yazilimlar vasitasi ile ulasmak ve sistemi kontrol etmek mumkiin olacaktir. 4. NVR cihazi her bir kameranm goriintiilerini ayn ayn kayit edecektir. Kayit isleminin yapilmasi esnasinda her kamera ifin fozuniirluk kalitesi, saniyede kayit edecegi kare sayisi, kullanacagi bant genisligi ayarlan ayn ayn yapila bilinmelidir. 5. NVR kayit cihazi 5MP 96ziintirliige kadar kayit yapabilmelidir. 6. NVR kayit cihazi ONVIF protokoliinu destekleyen en az bes farkli marka iiciincii parti network IP kameralarimn kaydmi desteklemelidir. 7. NVR kayit cihazi 8 kanal olup cihazm toplam kayit kapasitesi en az 40Mbps olmahdir. 8. Cihaz iizerinde en az 1 adet VGA, 1 adet HDMI monitor 9ikisi olmahdir. 9. Kayit cihazi TCP/IPv4 ve TCP/IPv6 internet protokol versiyonlannin her ikisini de desteklemelidir. 10. NVR cihazimn her kanal i?in birbirinden bagimsiz tammlanabilen ve hassasiyeti ayarlanabilen hareket algilama 6'zelligi olmahdir. (Motion Dedection) 11. NVR cihazimn en az 2 adet USB 2.0 girisi olmalidir. 12. NVR kayit cihazi en az 2 adet SATA portuna sahip olmali ve her bir port 4TB HDD kapasitesini desteklemelidir. 13. NVR cihazmda mutlaka Dual Streaming ozelligini bulunacaktir. 14. Enerji kesilmesi durumunda enerjinin tekrar gelmesi ile birlikte kayit cihazi kendiliginden a9ilarak, kayit yapmaya baslayacaktir. 15. NVR cihazi iizerinde network baglantisi J9in bir adet 10/100/1000 Mbps, aynca kameralan direk baglamak i9in dort(4) adet de 10/100Mbps POE Ethernet portu olmalidir. 16. NVR cihazi canh ve kayit goriintiilerini izlerken dijital zoom ozelligini desteklemelidir. 17. NVR cihazimn log'larma uzaktan erisile bilinmeli ve download edile bilinmelidir. 18. NVR cihazi video lost ozelligini desteklemelidir. 19. NVR cihazi iizerinde RS485 seri port baglantisi bulunmahdir. 20. NVR cihazimn 1 kanal ses girisi, 1 kanal ses 9ikisi olmalidir. 21. NVR konfigiirasyonu lokalden veya uzaktan import/export edile bilinmelidir. 22. NVR cihazi TCP/IP, PPPoP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, UPnP, iscasi ve NFS protokollerini desteklemelidir.

2 23. NVR cihazi istenilen kameranin istenilen kotada ve istenilen HDD'ye kayit yapmasmi saglan kota ve HDD grup yonetimi olmalidir. 24. NVR cihazmm HDD kapasitesi doldugunda yeniden kayit devem edecek, dongiisel bir kayit mekanizmasi olmah bu mekanizma ilk giren ilk 9ikar mantigi ile 9ahsmahdir. 25. NVR kayit cihazmda bulunan kayit dosyalarmi korumak i9in kayit dosyasi kilitleme yapilabilmelidir. 26. Belirlenmis kayit goruntiilerin daha sonra kolay bulunabilmesi J9in kayit etiketleme yapilabilmeli ve bu etiketleme ile kayitlar aranabilmelidir. 27. NVR cihazmm iphone, Ipad ve Android isletim sitemli telefon ve tablet destegi olmalidir. NVR cihazi ile birlikte verilecek iicretsiz yazilim vasitasiyla canh goriintlilerle birlikte ses dinlenebilmeli ve ge9inis kayitlar izlenebilmelidir. 28. NVR Cihazi ile birlikte verilecek 64 kanal yazilim Hybrit yapida olacak ve sisteme daha sonra dan ilave edilecek Analog Kayit Cihazlanni ve Mobil kayit cihazlarmi bu yazilim iizerinde izleme ve kontrol etme imkani tamyacaktir. 29. Kayit cihazmm Windows ve Macintosh bilgisayarlar J9in 64 kanal iicretsiz izleme ve kontrol yazilimi olmalidir. 1 ADET TIP 1 3MEGAPIKSEL IP KAMERA 1. Kamera ve network arabirimi biitiinlesik olmalidir. 2. Kamera dahili web sunucusuna sahip ve IP adreslenebilir olmalidir. 3. Kamerada 1 OBaseT/1 OOBaseTX RJ45 ethernet portu olmalidir. 4. Kamera duvara ve tavana monte edilebilir olmalidir. 5. Kameranin goriintii sensorii 1/3" Progressive tarama CMOS olmalidir. 6. Kamera infrared isigm algilanmasim saglayan ICR filtreye sahip olmalidir. 7. Kamera iizerinde 4mm sabit lensi olmalidir. 8. Kamera F1.2 ve AGC a9ik pozisyon da renkli modda 0,07 Lux, 1R Led a9ik pozisyonda 0 lux olmalidir. 9. Kamera H.264 ve MJPEG sikistirma formatlanm desteklemelidir. 10. Kamera dual stream ozelligine sahip olmalidir. 11. Kamera 2048x ziinurliikte 20fps, 1920x1080 ve 1280x720 9oziiniirluklerinde 25fps goriintii aktarimi yapabilmelidir. 12. IP kamera aym anda 5 kullanicimn baglanmasma izin vermelidir. 13. IP kamerada hareket algilama ve sabotaj alarmi algilama 6'zelligi olmalidir. 14. IP kameranin NAS iinitesine kayit 6'zelligi olmalidir. 15. ip kameranin ilgili bolge ( ROI) ozelligi olmalidir. Bu ozellik sayesinde istenilen bolgeler secilerek yuksek kalite ve coziiniirliikte kayit edilirken secili bolgelerin di mda kalan bolgeler dii iik kalite ve cb'ziinurlukte kayit edilebilecektir. Bu da kameranin kullandigi bant genisligini dujurerek bant geni liginden ve kayit alanmdan tasarruf etmeyi saglamalidir. 16. Kameranin daha kaliteli ve net goriintii almasmi saglayacak 3D DNR ( 1)9 boyutlu giirultii azaltma), BLC (Arka isik dengeleme) ve DWDR ( dijital genis dinamik arahk) gibi yardimci ozellikleri olmalidir. 17. Kamera doygunluk, parlaklik ve kontrast ayarlan yazilim veya web tarayicisi iizerinden yapilabilmelidir. 18. Kameraya kullanici adi ve sifre ile erisim saglanmah, IP adres filtreleme, HTTPS sifreleme ile ilave giivenlik ozellikleri olmalidir. Kameralar watermark olmalidir. 19. Kamera, TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, DNS,, RTP/RTSP, RTCP DHCP, FTP, SNMP, NTP, DDNS, PPPoE, UPnP, SMTP,IGMP, 802. IX, QoS, IPv6 Bonjour protokolleini

3 desteklemelidir. 20. ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI haberlesme protokollerini desteklemelidir. 21. IP Kamera yazilimmm iphone, BlacBerry, Ipad ve Android isletim sistemli telefon ve tablet destegi olmahdir. Bu yazihm vasitasiyla canli goruntiilerle birlikte canh ses dinlenebilmeli ve gefini? kayitlar izlenebilmelidir. 22. IP Kamera yazilimimn Windows ve Macintosh tabanli bilgisayarlar ifin 64 kanal ucretsiz izleme ve kontrol imkam olmahdir. 23. IP Kamera ile birlikte ucretsiz verilecek olan izleme veya kayit yazilimi hybrit yapida olmahdir. IP Kameralan, Analog kayit cihazlanm, Nvr Kayit cihazlanni ve Mobil kayit cihazlanni destekler yapida olacaktir. 24. Kamera tiimlesik Infrared (IR) spot ozellikli olmah ve aydmlatma mesafesi 30 metreden az olmamahdir. 25. IP kamera IP66 standardma sahip olmahdir. 26. Kamera enerji beslemesi 12 VDC ± ve Power over Ethernet (PoE) olmahdir. 27. Kamera -30 C ~ 60 C sicakhk araligmda ve 0% ~ 95% bagil nem ortammda 9ahsabilmelidir 5 ADET TIP 2 3 MEGAPIKSEL IP KAMERA 1. Kamera dome tipi, Infrared (IR) megapiksel IP kamera olacaktir. 2. Kamera 1/3" Progressive tarama CMOS sensore sahip olmahdir. 3. Kameramn Video sikistirmasi H.264/MJPEG olmahdir. 4. ONVIF a9ik haberlesme protokollerine uygun dizayn edilmis olmahdir. Herhangi bir ONVIF, PSIA, CGII, ISAPI projesinde kullamlabilir olmahdir. 5. Kameramn en yiiksek 96zunurlugii 2048x1536 olmahdir. 6. Kamera 2048x zunurlukte 20fps 1920x1080 ve 1280x720 96zuniirlukte 25 fps goruntii aktanmi yapabilmelidir. 7. Kameramn Dual streaming destegi bulunmahdir. 8. Kameramn isik hassasiyeti renklide en az 0.07 olmahdir. 9. IR hassasiyeti 0 lux olmahdir. 10. Kamera dahili F2.0 sabit lense sahip olmahdir. 11. Kameramn elektronik auto exposure degeri 1/25 ile 1/ araligmda olmahdir. 12. Kamerada hareket algilama ve sabotaj alarm ozelligi olmahdir. 13. Kamera motorlu IR kesme filtresine sahip olmahdir. 14. Ip kamera NAS cihazlarma kayit ozelligi olmahdir 15. Ip kameramn ilgili bolge ( ROI) ozelligi olmahdir. Bu ozellik sayesinde istenilen bolgeler se9ilerek yiiksek kalite ve 96zuniirlukte kayit edilirken se9ili bolgelerin dismda kalan bolgeler diisiik kalite ve 96ziinurliikte kayit edilebilecektir. Bu da kameramn kullandigi bant genisligini diisiirerek bant genisliginden ve kayit alamndan tasarruf etmeyi saglamahdir. 16. Kameramn daha kaliteli ve net goruntii almasmi saglayacak 3D DNR ( 1)9 boyutlu guriiltii azaltma), BLC (Arka isik dengeleme) ve DWDR ( dijital genis dinamik arahk) gibi yardimci ozellikleri olmahdir. 17. Kameramn dahili Infrared (IR) aydmlatma mesafesi 30 metreden az olmamahdir. Infraredler biitiinlesik yapida olmahdir. Harici olarak teklif edilen Infraredler kabul edilmeyecektir.

4 18. TCP/IP, ICMP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP,RTCP, PPPoE, SMTP, NTP, SNMP, HTTPS ve FTP UPnP, IGMP, 802. IX Qos, IPv6, Bonjour network protokollerini desteklemelidir. 19. Kameraya kullanici adi ve sifre ile erisim saglanmah, IP adres filtreleme, HTTPS sifreleme ile ilave giivenlik ozellikleri olmalidir. Kameralar watermark olmalidir. 20. Kamera IPv4 ve IPv6(opsiyonel) Ethernet/IP protokollerini desteklemelidir. 21. Kamera 9ahsma gerilimi 12 V DC olmalidir. 22. Kameramn Power over (POE802.3af) Ethernet destegi olmalidir. 23. Kamera gu'9 tiiketimi 7 watt'i ge9memelidir. 24. Kamera herhangi bir ilave isitici veya sogutucu iiniteye gerek kalmadan -30 derece ile +60 derece sicakhk araliginda 9alisabilmelidir. 25. Kamera koruma smifi en az IP66 ve Vandal-proff yapida olmalidir. 26. Urtinlerin ilgili endustri standart ve regiilasyonlanndan CE ve FCC uyumluluklan ve onaylan mevcut olmalidir. GUVENLIK SISTEMi GENEL SARTLARI 1 Giivenlik kameralannm tiimii i9in kisilere yetki (kullanici adi ve sifre) verebilen ve bu kisilerin hangi numarah kameralan izleyebileceklerini belirleyebilen bir modiil olmah, bilgi islem merkezi bu diizenlemeleri yapabilmelidir. 2 Herhangi bir kamera herhangi bir zaman diliminde yetki verilen birim tarafindan izlenebilmelidir. Yetki kisitlamasi olan bilgisayarlardan izlenme engellenmelidir. 3 Kamera goruntiileri kayit sistemine e zamanli olarak kaydedilebilmeli, en son 7 giinden az olmamak iizere saatlik ve giinliik par9alar halinde kayit edilebilmeli, istenildiginde 24 saatin veya herhangi bir saatin verileri alimp adli vakalarda ilgili mercilere verilemek iizere tasmabilir ortama aktanlabilmelidir. 4 Kullamlacak otomasyon sayesinde goriintiiler tasmabilir ortama cd, dvd, tasmabilir disk vb. ortamlara belirtilen arahk ve kamera numaralannda yedekleme ve/veya arsivleme yapabilmeye olanak saglamalidir. 5 Kayit sorgulama modiilii olmali, kayitlar tarih ve saate gore sorgulanabilmeli ve o saatteki kayitlar video oynatici aracihgi ile ekrana gelmelidir ortam kameralan idarece uygun goriilen yerlere yerlestirilecektir. 7 Kameralann montaji ve montaj i9in gerekli turn sarf malzemeler (kamera ayagi, dis ortam muhafazasi, adaptor, konektor, distributor, besleme iinitesi vs.) yiikleniciye aittir. 8 Kameralarm gii9 gereksinimleri ve baglantisi i9i'n gerekli olan malzemeler (kablo, priz, kanal vs.) yiikleniciye aittir. Kablolama kanal i'9erisinde olacaktir. 9 Montaj idarece uygun goriilen giin ve saatlerde yiiklenici tarafindan yapilacaktir. 10 Garanti kapsaminda anzali uriinlerin yerinde onanminin miimkiin olmadigi durumlarda yiiklenici, aym model (kullamlmamis) ile veya iist modeli degistirmelidir. Ust model J9in ek iicret talep edilmemelidir. 11 Yiiklenici satin ahnan malzemenin kurulmasi, konfigiire edilmesi ve temel kullanimi ile ilgili gerekli egitimi vermeyi taahhiit etmelidir. 12 Yiiklenici iirtiniin kullamma a9ilmasi i9in ihtiya9 duyulabilecek her tiirlii yazilimi yiiklemek ve cihazi biitiin diger donammlar ile uyumlu sekilde 9alisacak bi9imde kurmakla yiikiimliidiir.

5 13 Yiiklenici sartname kosullan bir biitiin olarak saglamak zorundadir. Kismi ve alternatif teklifler kabul edilemez. 14 Teklif veren firma tiim donanimlann giivenlik ve giivenirligini garanti eder. Teklif edilen turn donanim iireticilerinin ISO 900X kalite belgesi bulunmalidir. 15 Teklif edilen donanimlann sistemin giivenlik ve elektromanyetik uyumlulugunu gosterir CE ile birlikte TUV veya FCC veya TSEK kalite belgeleri beyan edilmelidir. Teklif edilen donammlar ifin verilecek olan TSEK belgesinde teklif edilen tiri'm J9i'n marka ve model bilgileri bulunmalidir. 16 Tiim filler ve kablolar TSE standardmda olmalidir. 17 Oriinlerin iizerindeki isaretlemeler beige niteligi tasimaz. 18 Tiim donanim ve sistem yazilimi birimleri Tiirk9e karakter setini desteklemelidir. 19 Satin alman sistemlerin iiriinlerin ve yazilimlann kullamm, operasyon, bakim ve tamir bilgilerini kapsayan orijinal dokiiman ve kitaplan verilmelidir. Bu dokiimanlar ifin ek iicret talep edilmez. 20 Kullanilan her tiirlii malzemeler, kameralar ve i^ilik en az 2 (iki) yil siireyle iicretsiz yedek par9a ve is9ilik garantisi olmalidir. 21 Ortin ve hizmetlerde olusabilecek anza, bakim, konfigiirasyon ve onanm istekleri J9in idare yiiklenici firmayi telefon, elektronik posta veya faks ile haberdar eder. Yiiklenici firma, idarenin sorunu bildiriminden itibaren belirlenen siire i9i'n soruna yerinde miidahale eder ve sorunun bildiriminden itibaren belirlenen siire i9inde 96ziim getirir. Bu siire i9inde 96ziim olmazsa yiiklenici firma her saat i9in isin ihale bedelinin %0,5'ii (binde bes) kadar ceza odemeyi taahhiit eder. Yiiklenici firma adina sorumlu kisilerin 7 giin 24 saat ulasilabilecek telefon numaralan, elektronik posta ve faks numaralan idareye yazili olarak bildirilmelidir. 22 Firma anza kendisine bildirildikten sonra, bilgisayar ve 9evre birimlere en ge9 8(sekiz) saatte miidahale en ge9 24 saatte 96'ziim, sunucu ve ag cihazlan gibi tiim sistemin 9ahsmasim engelleyen anzalara en ge9 6 (alti) saatte miidahale en ge9 16 (on alti) saatte 96ziim sunabilmelidir.

TOPLU ULAŞIM ARAÇ TAKİP VE KAMERA PROJESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TOPLU ULAŞIM ARAÇ TAKİP VE KAMERA PROJESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TOPLU ULAŞIM ARAÇ TAKİP VE KAMERA PROJESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Proje kapsamında kurulacak araç takip ve kamera altyapısına ait detaylar aşağıdadır. 2. Kurulacak sisteme ilişkin Merkez Donanım ve yazılımı

Detaylı

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA ŞARTNAMESİ

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA ŞARTNAMESİ İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA ŞARTNAMESİ 1. Giriş ve Amaç Üniversitemizde kullanılmak üzere aşağıda konusu yer alan şartnamede özellikleri belirtilen donanım, yazılım ve hizmetler

Detaylı

KONU VE GENEL AÇIKLAMALAR... 3 1.1 AMAÇ... 3 1.2 KAPSAM... 3 1.3 GENEL AÇIKLAMALAR...

KONU VE GENEL AÇIKLAMALAR... 3 1.1 AMAÇ... 3 1.2 KAPSAM... 3 1.3 GENEL AÇIKLAMALAR... TCDD 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BEYLİKOVA (ESKİŞEHİR) MALZEME DEPOSUNUN GÜVENLİĞİ VE KORUNMASI İÇİN KAPALI DEVRE KAMERA (CCTV) SİSTEMİ KURULMASI İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ -NİSAN 2014- - Sayfa 1/16 - İÇİNDEKİLER 1.

Detaylı

Ürünlerin kurulumu Ürün Distribitörlerinin Yetkili Bayileri tarafından yapılacak olup 2 yıl ürün ve 1 yıl uygulama garantisine sahip olacaktır.

Ürünlerin kurulumu Ürün Distribitörlerinin Yetkili Bayileri tarafından yapılacak olup 2 yıl ürün ve 1 yıl uygulama garantisine sahip olacaktır. Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Yeni Hizmet Binasına ait IP CCTV Kamera ve Sistem Alım Şartnamesi Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yaptırılmakta olan Tekirdağ ili, Çorlu ilçesi, Zafer Mah. Cumhuriyet

Detaylı

İÇİNDEKİLER IP CCTV SİSTEMİ 01-40 ANALOG CCTV SİSTEMİ 41-65 MOBİL CCTV ÇÖZÜMLERİ 66-72 IR LAZER AYDINLATMALI KAMERALAR 73-76

İÇİNDEKİLER IP CCTV SİSTEMİ 01-40 ANALOG CCTV SİSTEMİ 41-65 MOBİL CCTV ÇÖZÜMLERİ 66-72 IR LAZER AYDINLATMALI KAMERALAR 73-76 İÇİNDEKİLER IP CCTV SİSTEMİ 01-40 VID-MP730 01 VID-MP721 02 VID-MP825 03 VID-MP619 04 VK-1100KI 05 VIC-6585 06 VIC-6284 07 VIC-6286 08 VIC-1520 09 VIC-6144 10 VIC-6218 11 VIC-6311 12 VIC-4439 13 VIC-4158

Detaylı

GÜVENLİK AMAÇLI IP KAMERA KAYIT CİHAZI (NVR) TEKNİK ŞARTNAMESİ (PINETRON PNR-HD4004P) 1. Cihaz, IP kameralara TCP/IP data protokolü üzerinden erişim

GÜVENLİK AMAÇLI IP KAMERA KAYIT CİHAZI (NVR) TEKNİK ŞARTNAMESİ (PINETRON PNR-HD4004P) 1. Cihaz, IP kameralara TCP/IP data protokolü üzerinden erişim GÜVENLİK AMAÇLI IP KAMERA KAYIT CİHAZI (NVR) TEKNİK ŞARTNAMESİ (PINETRON PNR-HD4004P) 1. Cihaz, IP kameralara TCP/IP data protokolü üzerinden erişim sağlayarak kayıt ve görüntü transferi yapabilen Network

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KARTLI GEÇİŞ KONTROL SİSTEMİ VE IP TABANLI KAPALI DEVRE KAMERA GÜVENLİK SİSTEMİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KARTLI GEÇİŞ KONTROL SİSTEMİ VE IP TABANLI KAPALI DEVRE KAMERA GÜVENLİK SİSTEMİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KARTLI GEÇİŞ KONTROL SİSTEMİ VE IP TABANLI KAPALI DEVRE KAMERA GÜVENLİK SİSTEMİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.0 KONU Bu doküman İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü nde bina içi

Detaylı

HARPUT KURS VE OKUL ÖĞRENCİLERİNE YARDIM DERNEĞİ. Ali Rıza Septioğlu Bulvarı No:113 23-297-191

HARPUT KURS VE OKUL ÖĞRENCİLERİNE YARDIM DERNEĞİ. Ali Rıza Septioğlu Bulvarı No:113 23-297-191 DOĞRUDAN TEMİN İLANI Elazığ ili SODES Başarıya Koşuyorum Projesi kapsamında Güvenlik Sistemleri alımına ilişkin SODES 2011 Uygulama Esas ve Usullerinin Madde 13/9 maddesine göre Doğrudan temin usulü ile

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 10916 29/06/2010 Konu : Güvenlik Kamerası ve Çevre Birimleri Sayın Üyemiz, Odamız üyesi firmalardan Güvenlik Kamerası ve Çevre Birimleri Alımı için kapalı zarfta teklif almak

Detaylı

Huawei espace IVS Ürünler

Huawei espace IVS Ürünler Huawei espace IVS Ürün Kataloğu Huawei espace IVS Ürünler HD Network Serisi IPC6121-I 2MPD/N Video Analiz Özellikli Network Box 03 IPC6111-I 1.3 MPD/N Video Analiz Özellikli Network Box 04 IPC6122 2MP

Detaylı

LGN Güvenlik Sistemleri 2014 ÜRÜN KATALOGU

LGN Güvenlik Sistemleri 2014 ÜRÜN KATALOGU LGN Güvenlik Sistemleri 2014 ÜRÜN KATALOGU 1 İÇİNDEKİLER ÖZELLİK SAYFA LGN ÜRÜN KODLAMA SİSTEMİ 4 IP IR BULLET KAMERALAR 6-7 IP IR DOME KAMERALAR 8-9 IP PTZ DOME KAMERALAR 10-12 NVR 13-14 ANALOG IR BULLET

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME 1 ADET. 1. Bellek (Kullanım) Tipi: Masaüstü Bilgisayar

TEKNİK ŞARTNAME 1 ADET. 1. Bellek (Kullanım) Tipi: Masaüstü Bilgisayar TEKNİK ŞARTNAME S.N. 1 MALZEMENİN ADI 64GB (8x8GB) Dual Rank PC2-5300 (DDR2-667) Registered Memory Kit MİKTARI BİRİMİ ÖZELLİKLERİ 1 ADET 64 GB (8X8GB) Dual Rank PC2-5300 (DDR2-667) Registered Memory Kit

Detaylı

TRT TRABZON MÜDÜRLÜĞÜ GÜVENLİK KAMERASI ALIMI (MALZEME VE İŞÇİLİK DAHİL) TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.ŞARTNAMENİN KONUSU Bu teknik şartname ile, TRT Trabzon Müdürlüğü hizmet binası, Ordu (Sakarat), Samsun (Üçpınar)

Detaylı

CCTV KAMERA, GÜVENLİK ve UYDU SİSTEMLERİ

CCTV KAMERA, GÜVENLİK ve UYDU SİSTEMLERİ CCTV KAMERA, GÜVENLİK ve UYDU SİSTEMLERİ Türkiye de İlk ve Tek. Professional Products MART 2013 Yeni Array Teknoloji Yeni Dizayn Yüksek Çözünürlük Yüksek Performans Yüksek Kalite Güvenliğiniz; Güvenilir

Detaylı

T.C. ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI

T.C. ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI T.C. ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI E-SINAV SİSTEM ALTYAPISINA YÖNELİK DONANIM VE HİZMET ALIMINA İLİŞKİN TEKNİK ŞARTNAME 1 İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ... 3 2. KAPSAM... 3 3. GENEL HUSUSLAR... 3

Detaylı

GÜVEN VEREN TEKNOLOJİ EKSE PDKS. eksper EKSEN

GÜVEN VEREN TEKNOLOJİ EKSE PDKS. eksper EKSEN GÜVEN VEREN TEKNOLOJİ EKSEN EKSE N eksper 0212 210 65 60 Faaliyet Alanlarımız EKSEN Vizyonumuz Teknoloji alanındaki deneyim ve uzmanlığımızı müşteri memnuniyetine dönüştürerek,kaliteli ve yaratıcı çözümler

Detaylı

Eko Serisi 03-10. Profesyonel DVR Cihazlar 11-32 33-54. CCD Kameralar. IP Çözümler 04-05 06 07 08-10

Eko Serisi 03-10. Profesyonel DVR Cihazlar 11-32 33-54. CCD Kameralar. IP Çözümler 04-05 06 07 08-10 Ç NDEK LER Eko Serisi 03-10 Eko DVR Serisi Eko NVR Serisi Eko IP Kamera Serisi Eko CCD Kamera Serisi 04-05 06 07 08-10 Profesyonel DVR Cihazlar 11-32 H zl Seçim Tablosu 960H Serisi PDR-XM Serisi PDR-X

Detaylı

Yüksek Performans Güvenlik Çözümleri

Yüksek Performans Güvenlik Çözümleri PiNETRON Yüksek Performans Güvenlik Çözümleri POWER KORUMA ile +GARANTİ +1 Yıl Ek Garanti Dijital Video Kayıt Cihazları PDR-SD2000 Serisi Real-Time Kayıt Yüksek Performans Zarif Tasarım Kolay Kullanım

Detaylı

Yangın ve Gaz Alarm. Acil Anons Sistemleri. Geçiş Kontrol Sistemleri CCTV. www. arnetelektronik.com.tr

Yangın ve Gaz Alarm. Acil Anons Sistemleri. Geçiş Kontrol Sistemleri CCTV. www. arnetelektronik.com.tr Yangın ve Gaz Alarm Acil Anons Sistemleri Geçiş Kontrol Sistemleri CCTV Bir çok yerli ve yabancı firmanın değişmez tercihi olan Arnet Elektronik; Yangın alarm sistemleri, Endüstriyel ve Ev / İş yeri gaz

Detaylı

T.C. ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI

T.C. ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI T.C. ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI E-SINAV SİSTEM ALTYAPISINA YÖNELİK BİLGİSAYAR VE DONANIM MAL ALIMINA İLİŞKİN TEKNİK ŞARTNAME 1/17 İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ... 3 2. KAPSAM... 3 3. GENEL HUSUSLAR...

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ URLA TESİSLERİ CCTV KAPALI DEVRE KAMERA SİSTEMİ KURULUM İŞİ GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ. Sayfa 1 / 6

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ URLA TESİSLERİ CCTV KAPALI DEVRE KAMERA SİSTEMİ KURULUM İŞİ GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ. Sayfa 1 / 6 DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ URLA TESİSLERİ CCTV KAPALI DEVRE KAMERA SİSTEMİ KURULUM İŞİ GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 1. GENEL ÖZELLİKLER 1.1. Satın alınacak olan tüm cihazlar 365 gün 24 saat çalışabilirlik

Detaylı

BOĞAZİÇİ KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ MÜKELLEFLER GRUP BAŞKANLIĞI YENİBOSNA HİZMET BİNASI GENEL TADİLAT İŞİ ELEKTRİK TESİSATI TEKNİK ŞARTNAMESİ

BOĞAZİÇİ KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ MÜKELLEFLER GRUP BAŞKANLIĞI YENİBOSNA HİZMET BİNASI GENEL TADİLAT İŞİ ELEKTRİK TESİSATI TEKNİK ŞARTNAMESİ BOĞAZİÇİ KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ MÜKELLEFLER GRUP BAŞKANLIĞI YENİBOSNA HİZMET BİNASI GENEL TİLAT İŞİ ELEKTRİK TESİSATI TEKNİK ŞARTNAMESİ Tadilat yapılacak Hizmet Binasında genel olarak aşağıda sıralanan

Detaylı

TÜRKÇE TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TÜRKÇE TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU TÜRKÇE TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU ÜRÜN CİNSİ: GÜVENLİK AMAÇLI KAMERA MARKA: AXİS MODELLER M SERİSİ TÜM MODELLER Bu Türkçe Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Anixter tarafından tercüme ettirilerek düzenlenmiştir.

Detaylı

Sayfa 1. 1/3" 0141 Aptina CMOS,Analogy HD 720P, 2DNR,Anti Foggy, DWDR, HD-AHD,OSD cable profesyonel box kamera

Sayfa 1. 1/3 0141 Aptina CMOS,Analogy HD 720P, 2DNR,Anti Foggy, DWDR, HD-AHD,OSD cable profesyonel box kamera Sayfa 1 Türkiye Distribütörü Tel: (0212) 220 11 31 222 99 88 AV-TC04AHD-M AV-TC04AHDLM AV-TC08AHD-M AV-TC08AHDLM AV-TC16AHDLM 720P AHD (ANALOG HIGH DEFINITION) KAMERALAR HDMI, HD 960P (1280x960) Görüntü

Detaylı

AutoDome 800 Serisi HD PTZ Kamera

AutoDome 800 Serisi HD PTZ Kamera Video AutoDome 800 Serisi HD PTZ Kamera AutoDome 800 Serisi HD PTZ Kamera www.boschsecurity.com/tr u u 30 resim/saniyede (ips) HD 1080p çözünürlük 240x zoom (20x optik, 12x dijital) u u u Dörtlü video

Detaylı

MOBİL DVR SERİSİ. Araç İçi Kayıt Cihazı. Model BLW-40MVR BLW-40MVR-G

MOBİL DVR SERİSİ. Araç İçi Kayıt Cihazı. Model BLW-40MVR BLW-40MVR-G Araç İçi Kayıt Cihazı MOBİL DVR SERİSİ Kumanda Alıcı Tak çalıştır araç için kamera, görüntü ve koordinat kayıt sistemi (All in one) VGA Cmos sensörlü ve 90 derece görüş açılı entegre kamera Video çıkışından

Detaylı

FLEXIDOME IP outdoor 5000

FLEXIDOME IP outdoor 5000 Video FLEXIDOME IP otdoor 5000 FLEXIDOME IP otdoor 5000 www.boschsecrity.com/tr Değişken odaklı lensli dış mekan IP dome kamera 1080p ve 5 MP çözünürlük Tamamen ayarlanabilir dört ayrı video akışı İlgi

Detaylı

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ TURNİKE GEÇİŞ VE GÜVENLİK TUR KONTROL SİSTEMİ İHALESİ

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ TURNİKE GEÇİŞ VE GÜVENLİK TUR KONTROL SİSTEMİ İHALESİ BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ TURNİKE GEÇİŞ VE GÜVENLİK TUR KONTROL SİSTEMİ İHALESİ TEKNİK ŞARTNAME BEÜ - 2015 1 AMAÇ: Bu teknik şartname, Bitlis Eren Üniversitesi kurum binalarında kampüs güvenlik ve kontrollü

Detaylı

MODEL DİJİTAL RENKLİ GECE GÖRÜŞ KAMERALAR FIYAT$

MODEL DİJİTAL RENKLİ GECE GÖRÜŞ KAMERALAR FIYAT$ Sayfa 1 MODEL DİJİTAL RENKLİ GECE GÖRÜŞ KAMERALAR FIYAT$ AV-PRO188HD 1200 TVL 2 Array Ledli 1.3 Megapixel Sony Exmor Cmos Sensor IR-CUT Filter Dış/Ïç Kamera 4mm lens Metal Orijinal kasa Özel Ayaklı, DIŞ

Detaylı

T.C ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI

T.C ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI T.C ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI KAMERA, PARMAK İZİ VE YÜZ TANIMA SİSTEMLERİNİN BİLİŞİM ALTYAPISINA İLİŞKİN TEKNİK ŞARTNAME 1 İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ... 3 2. KAPSAM... 3 3. GENEL HUSUSLAR...

Detaylı