DAVALAR BİLGİ NOTU 1- DANIŞTAY 5. DAİRE 2008/1201 E.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DAVALAR BİLGİ NOTU 1- DANIŞTAY 5. DAİRE 2008/1201 E."

Transkript

1 1- DANIŞTAY 5. DAİRE 2008/1201 E. DAVALAR BİLGİ NOTU D. KONUSU :SHÇEK Atama ve Nakil Yönetmeliğinin bazı maddelerinin yürürlüğünün durdurulması ve iptali için dava açılmıştır :Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, yürütmenin durdurulması talebimizin reddine ilişkin itirazımızı tarihinde reddetmiştir. Yargılama devam etmektedir. 2- DANIŞTAY 5. DAİRE 2008/4607 E. D. KONUSU : SHÇEK Genel Müdürlüğü nün ücretli ders görevi konulu (ilave 8 saatlik ek ders ücretleri) 2008/1 sayılı genelgesinin iptali ve yürütülmesinin durdurulması istemidir. :Danıştay 2. Dairesinin yürütmenin durdurulması isteminin reddi kararına karşı tarihinde tarafımızca itiraz edilmiştir. Yargılama devam etmektedir. 3- DANIŞTAY 5. DAİRE 2008/1550 E. D. KONUSU :Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü nün tarih ve 2736 sayılı Yataklı Tedavi Kurumlarında çalışan personelden yemek katkı payı alınmasına ilişkin genel yazısının iptali ve yürütülmesinin durdurulması istemidir. :Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, yürütmenin durdurulması talebimizin reddine ilişkin itirazımızı tarihinde reddetmiştir. Yargılama devam etmektedir. Ancak, Yönetmelik değişikliği ile sorun çözülmüştür. 4- DANIŞTAY 5. VE 12. DAİRE 2008/417 YD. İTİRAZ D. KONUSU : İyonizan radyasyon kaynakları ile çalışan personelin mesai saatlerinin artırılması ile ilgili açtığımız davada verilen yürütme red kararına yapılan itiraz üzerine Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarihinde, 2008/417 YD. İtiraz numarası ile yürütmeyi durdurma kararı vermiştir. 5- ANKARA 2. İDARE MAHKEMESİ 2008/1706 E. D. KONUSU : 11 Haziran 2008 tarihinde Sağlık Bakanlığı internet sitesi ile 3359 sayılı kanunun ek 1. maddesinin 3. fıkrasına göre Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine profesör ve doçentlerden 201 kadroluk klinik şefi ve klinik şef yardımcısı için yapılacak atamaların iptali ve bu atamalara dayanak olan 3359 sayılı kanunun ek 1. maddesinin 3. fıkrasının Anayasanın , 11 ve 128. maddelerine aykırı olması nedeniyle iptali için Anayasa Mahkemesine başvurulması için dava :Ankara 2. İdare Mahkemesi nin 2008/1706 E, 2009/768 K. Sayılı red kararı tarafımızca tarihinde temyiz edilmiştir. Halen temyiz incelemesindedir. 6- ANKARA 11. İDARE MAHKEMESİ 2008/2184 E. D. KONUSU : 5748 sayılı kanunun geçici 1. maddesi uyarınca Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastaneleri Klinik Şef ve Şef Yardımcılıklarına ataması yapılan 75 profesör ve doçentin atamalarının iptali için sendikamız tarafından yapılan

2 başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali ve bu işleme dayanak olan 5748 sayılı kanunun geçici 1. maddesinin Anayasanın 2, 7. 10, 11 ve 128. maddelerine aykırı olması nedeniyle iptali için Anayasa Mahkemesine gönderilmesi için dava : Ankara 11. İdare Mahkemesi nin 2008/2184 E, 2009/394 K. Sayılı red kararı tarafımızca tarihinde temyiz edilmiştir. Halen temyiz incelemesindedir 7- DANIŞTAY 10. DAİRE 2009/10142 E. D. KONUSU : Konfederasyonumuzla birlikte GSS İşlemler Yönetmeliğinin 9 ayrı maddesinin iptali ve yürütülmesinin durdurulması için dava :Danıştay 10. Daire, yürütmenin durdurulması talebimizi tarihinde reddetmiştir. Yargılama devam etmektedir. 8- ANKARA 13. İDARE MAHKEMESİ 2008/1138 E. D. KONUSU : Aydın SHÇEK Huzurevi ile Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde yemek katkı payı alınması ile ilgi dava : Ankara 13.İdare Mahkemesi nin 2008/1615 K. Sayılı yetkisizlik kararı ile dava dosyası Aydın İdare Mahkemesi ne gönderilmiştir. Yargılama devam etmektedir. 9- DANIŞTAY 11. DAİRE 2005/26 E. D. KONUSU : 2004 yılında Hıfzısıhha Ek Ödeme Yönergesine karşı açmış olduğumuz dava kazanılmıştır. Danıştay kararı Hıfzısıhha Başkanlığı na gönderilerek 2004 yılı ilk 9 ayı için çalışanlara döner sermayeden ek ödeme ödenmesi talebinde bulunulmuştur. : Danıştay 11. Daire tarihinde 2008/5971 K. Sayılı kararı ile talebimizin kabulüne karar vermiştir. Davalı idare kararı temyiz etmiştir. Halen temyiz incelemesindedir. 10- ANKARA 10. İDARE MAHKEMESİ D. KONUSU : 4/C lilerin sendika üyeliğini engelleyen Sağlık Bakanlığı yazısının yürütmesinin durdurulması ve iptali için dava : Ankara 10. İdare Mahkemesi davayı kabul etmişti. Bu kararla birlikte 4/C liler sendikamıza üye olmaya başlamıştır. 11- ANKARA 12. İDARE MAHKEMESİ 2008/1420 E. D. KONUSU : SHÇEK Ulus Gençlik Merkezinin kapatılmasına karşı dava :Ankara 12. İdare Mahkemesi 2009/1098 K. Sayılı kararı ile davayı reddetmiştir.dava temyiz edilmiştir. 12- ANKARA 6. İDARE MAHKEMESİ 2008/1755 E. D. KONUSU : Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine 221 doçent ve profesörün klinik şef ve şef yardımcısı olarak atanması ile ilgili dava

3 : Ankara 6. İdare Mahkemesi 2008/1755 E, 2008/1723 K. Sayılı kararı ile talebimizi reddetmiştir. Red kararı tarafımızca tarihinde temyiz edilmiştir. Danıştay 5. Daire tarih ve 2009/3940 K. Sayılı kararı ile yerel mahkemenin red kararını onamıştır. AİHM/e gidilecektir. 13- BURSA 1. İDARE MAHKEMESİ 2008/1175 E. D. KONUSU : Bursa Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü ne bağlı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine yıları için çift başlı spect gamma kamera hizmet alımı ile ilgili ihalesinin iptali ve yürütülmesinin durdurulması istemidir. :Bursa 1. İdare Mahkemesi tarih ve 2009/633 K. Sayılı kararı ile davayı reddetmiştir. 14- ANKARA 2. İDARE MAHKEMESİ 2008/1699 E. D. KONUSU : Etlik İhtisas Hastanesi ile Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesinin birleştirilmesi ile ilgili olarak ATB tarafından açılan davaya davacı yanında dahil olunmuştur. :Ankara 2. İdare Mahkemesi konuya ilişkin olarak tarih ve 2008/1238 E. 2009/447 K. Sayılı kararı ile iptal kararı verildiğinden dava konusu işlem hakkında karar verilmesine yer olmadığına tarihinde karar vermiştir. 15- ANKARA 8. İDARE MAHKEMESİ 2007/1242 E. D. KONUSU : Üniversite hastanelerinde 4/B li statüde görev yapan sözleşmeli personele döner sermaye ödenmesi için 2007 yılında açtığımız davanın reddi üzerine Danıştay a temyiz edilmiştir. : Ankara 8. İdare Mahkemesi 2009/74 K. Sayılı kararı ile davayı reddetmiştir. Red kararı tarafımızca tarihinde temyiz edilmiştir. Halen temyiz incelemesindedir. 16- ANKARA 12. İDARE MAHKEMESİ 2009/45 E. D. KONUSU : 2005 yılı Kasım- Aralık aylarında sınavsız bir şekilde klinik şef ve şef yardımcısı olarak atanan 175 profesör ve doçentin atamalarının iptali için açtığımız davada ilk aşamada verilen iptal kararı Danıştay2 ın karar düzeltme aşamasında husumet yokluğundan bozma kararı üzerine Ankara 12. İdare Mahkemesi bozmaya uyarak red kararı vermiştir. Bu karar temyiz edilmiştir. Danıştay 5. dairesinin 2009/1513 E. Sayılı ve 2009 / 3742 K. Sayılı kararı ile onanmıştır. AİJHM E gidilecektir. 17- DANIŞTAY 5. DAİRE 2009/1313 E. D. KONUSU : SHÇEK Genel Müdürlüğü nün tarih ve 165 sayılı yazısı ile yürürlüğe giren Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü nün Yemekhane ve Yiyecek Yardım Yönergesi nin 25. ve 30. maddeleri ile 31. maddesinde geçen ile personelden tahsil edilen yemek bedelinden ibarelerinin iptali ve yürütülmesinin durdurulması için dava :Danıştay 5. Daire yürütmenin durdurulması talebimizi tarihinde reddetmiştir. Yargılama devam etmektedir.

4 18- DANIŞTAY 11. DAİRE 2009/4771 E. : 5510 sayılı yasaya göre çıkarılmış bulunan fiili hizmet zammının uygulanması ile ilgili genelgede fiili hizmet süresini kısaltan hükümlerin iptali ve 5510 sayılı yasada Anayasanın 2, 5, 10 ve 128. maddelerine aykırı olan maddelerin / fıkraların iptali için Anayasa Mahkemesine başvurulması için dava : Danıştay 11. Dairesi yürütmenin durdurulması talebimize ilişkin olarak tarihinde red kararı vermiştir. Red kararına karşı tarafımızca tarihinde itiraz edilmiştir. Yargılama devam etmektedir. 19- ANKARA 11. İDARE MAHKEMESİ 2009/1426 E. :Eskişehir Doğumevi Hastanesi ile Zübeyde Hanım Doğumevi Hastanesinin birleştirilmesine dair işlemin iptali ve yürütmesinin durdurulması için dava : Ankara 11. İdare Mahkemesi nin tarihli yürütmenin durdurulması isteminin reddi kararına karşı tarafımızca tarihinde itiraz edilmiştir. Yargılama devam etmektedir. 20- ANKARA 10. İDARE MAHKEMESİ 2009/1847 E. :Kocatepe Devlet Hastanesi ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesinin birleştirilmesine dair işlemin iptali ve yürütmesinin durdurulması için dava : Ankara 10. İdare Mahkemesi tarihinde yürütmenin durdurulması talebimizi reddetmiştir. Yargılama devam etmektedir. 21- ANKARA 2. İDARE MAHKEMESİ 2009/1819 E. : Karabük Devlet Hastanesi ile Şirinevler Devlet Hastanesinin birleştirilmesine dair işlemin iptali ve yürütmesinin durdurulması için dava 22- DANIŞTAY 8. DAİRE 2009/2501 E. :YÖK kararı ile üniversiteler arası öğretim üyelerinin geçici görevlendirilmesinin iptali ve yürütülmesinin durdurulması için Danıştay a dava : Danıştay 8. Daire tarihinde isteğimize uygun olarak yürütmeyi durdurma kararı vermiştir. YÖK Başkanlığı nın itirazı Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu nun 2009/910 YD. İtiraz No. Sayılı ve tarihli kararı ile reddedilmiştir. Dava esastan devam etmektedir.

5 23- DANIŞTAY 8. DAİRE 2009/3096 E. : Çukurova Üniversitesinde rapor ve izin halinde ek ödeme kesintisi yapılmaması ile ilgili 2007 yılında açtığımız davanın reddi üzerine Danıştay a temyiz edilmiştir. : Dava devam etmektedir. 24-KAYSERİ 1. İDARE MAHKEMESİ 2009/493 E. :Vekil ebelerin sendikaya üye olabilmesi için sendikamız adına dava : Dava devam etmektedir. 25 ANKARA 14. İDARE MAHKEMESİ 2009/237 E. : SSK dan devrolan personelden kalkınmada öncelikli yörelerde görev yapanların 2 yılda bir kademe ilerlemesi alabilmesi için dava : Dava reddedildiğinden yürütmeli temyiz edilmiştir. 26- DANIŞTAY 11. DAİRE 2009/3107 E. VE 2009/4451 E. :Sağlık Bakanlığının ek ödeme yönetmeliğinde yapılan değişiklikle mesai dışı fazla çalışma puanının nöbetlere uygulanmaması ve ayniyat saymanlarının katsayısının düşürülmesine karşı Danıştay a dava :Danıştay 11. Dairesi 2009/3107e. ve 2009/4451 e. Davalar devam etmektedir. 27- DANIŞTAY :4/B lilerin çalışma esaslarını düzenleyen esaslarda yapılan değişiklik ile bu konudaki Sağlık Bankalığı yönergesini mazeret atamalarıyla ilgili kısıtlayıcı hükümlerinin iptali ve yürütülmesinin durdurulması istemi ile Danıştay a dava : Dava devam etmektedir. 28- İSTANBUL 7. İDARE MAHKEMESİ 2009/1143 E. : İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesinde fazla ödendiği belirtilen tutarın personelden geri istenmesi ile ilgili işlemin iptali dava : Dava incelenmeksizin reddedilmiştir. 29- MUĞLA 1. İDARE MAHKEMESİ 2009/2161 E. :Fethiye Devlet Hastanesinde promosyonlarla ilgili yapılan anlaşmalar hakkında dava

6 30- MUĞLA 1. İDARE MAHKEMESİ 2009/2598 E. : Bodrum Devlet Hastanesinde promosyonlarla ilgili yapılan anlaşmalar hakkında dava 31- MUĞLA 1. İDARE MAHKEMESİ 2009/3186 E. : Muğla İl Sağlık Müdürlüğü promosyon sözleşmesi ile ilgili dava açıldı 32- KAYSERİ 2. İDARE MAHKEMESİ 2009/936 E. : Kayseri Kadın Doğum Hastanesinde telefon dinlemeleri ile Kayseri Erciyes Üniversitesinde parmak izi ile mesai takibi uygulamalarına karşı davalar açıldı 33- SAKARYA 2. İDARE MAHKEMESİ 2009/742 E. : Düzce İzzet baysal Üniversitesi Yönetim Kurulu kararı ile döner sermaye ek ödemeleri ödenmesine dair esasların bazı maddelerinin iptali için dava 34- DANIŞTAY 8. DAİRE : Lisans tamamlama ile ilgili olarak öğrenci katkı payına karşı dava açıldı. 35- DANIŞTAY 8. DAİRE 2009/10587 E. : Laborant ve Veteriner Sağlık Programının laborantlar dışındaki sağlık personeli için bir üst öğrenim sayılmayacağına dair YÖK kararının iptali için dava açıldı 36- EDİRNE İDARE MAHKEMESİ 2009/1150 E. : Edirne Trakya Üniversitesinde sözleşmeli personelden yemek ücreti alınması ve parmak iziyle mesai takibine karşı davalar açıldı

7 37- DANIŞTAY : Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Uygulama Tebliğinde yer alan triyaj uygulamasının iptali için dava açıldı. 38- HATAY İDARE MAHKEMESİ : Hatay şube çalışanı ile ilgili olarak eksik gün bildirim formlarının verilmemesi sonucu kesilen idari para cezasının iptali için dava 39- DANIŞTAY 10. DAİRE 2009/13684 E. : Maliye Bakanlığı nın katılım payı alınması ile ilgi tebliğinin iptali için Danıştay a dava : Yargılama devam etmektedir 40- Kocaeli İdare Mahkemesi Kocaeli Darıca Devlet Hastanesine görüntüleme hizmeti alınması ile ilgili iptal davası Son durum: Dava kabul edilmeyip, dilekçemiz Kamu İhale Kurumuna itiraz olarak gönderilmiştir. 41- ANKARA 8. İDARE MAHKEMESİ 2009/2022 E. Malatya Devlet Hastanesi ile Malatya Beydağı Devlet Hastanesinin birleştirilmesinin iptali için dava Dava devam etmektedir 42- ANKARA 2.İDARE MAHKEMESİ 2010/37 e. Tarsus 70. yıl devlet hastanesi ile Tarsus Devlet Hastanesinin birleştirilmesinin iptali için dava Dava devam etmektedir. 43- DANIŞTAY BAŞKANLIĞI Sağlık Bakanlığı görevde yükselme sınavının bazı maddelerinin iptali için dava Dava devam etmektedir. 44- ANKARA 16. İDARE MAHKEMESİ 2010/43 Manisa Moris Şinasi Hastanesi ile Merkezefendi devlet hastanesinin birleştirilmesinin iptali için dava Dava devam etmektedir

. SAĞLIK HİZMET KOLU TALEPLERİNİ İNCELEYELİM BAKALIM NELER VARMIŞ!!!

. SAĞLIK HİZMET KOLU TALEPLERİNİ İNCELEYELİM BAKALIM NELER VARMIŞ!!! . SAĞLIK HİZMET KOLU TALEPLERİNİ İNCELEYELİM BAKALIM NELER VARMIŞ!!! 1. Döner sermaye, ek ödeme, nöbet ücreti, ek ders ücreti (kimler için) ve fazla çalışma ücretlerinin emekliliğe yansıması 2. Döner sermayenin

Detaylı

12. 24.ÇALIŞMA DÖNEMİNDE HUKUKSAL ÇALIŞMALARIMIZ

12. 24.ÇALIŞMA DÖNEMİNDE HUKUKSAL ÇALIŞMALARIMIZ 12. 24.ÇALIŞMA DÖNEMİNDE HUKUKSAL ÇALIŞMALARIMIZ 24. Çalışma döneminde yürütülen çalışmaların önemli bir ayağını, hukuksal konular oluşturmuştur. Kamu yararı, toplumsal fayda temelinde mesleki hak ve yetkilerimizin

Detaylı

Genelge No: 1723 2012/1

Genelge No: 1723 2012/1 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ TEŞKİLATI KURULUŞU İLE GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA GENELGE Genelge No: 1723 2012/1 ON DÖRDÜNCÜ BÖLÜM İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı Kuruluş ve Görev

Detaylı

05 Eylül 2011 1225/22011 CUMHURİYET HALK PARTİSİ GENEL BAŞKANLIĞI'NA ANKARA

05 Eylül 2011 1225/22011 CUMHURİYET HALK PARTİSİ GENEL BAŞKANLIĞI'NA ANKARA 05 Eylül 2011 1225/22011 CUMHURİYET HALK PARTİSİ GENEL BAŞKANLIĞI'NA ANKARA Hükümet, 26 Ağustos 2011 tarihli Resmi Gazete'de yayımladığı 650 Sayılı "Adalet Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında

Detaylı

DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI

DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLARA İLİŞKİN KARARLAR T.C. D A N I Ş T A Y

Detaylı

SENDİKAMIZIN HUKUK MÜCADELESİ

SENDİKAMIZIN HUKUK MÜCADELESİ SENDİKAMIZIN HUKUK MÜCADELESİ 1 SENDİKAMIZIN HUKUK MÜCADELESİ 1 Ocak 2011 Eğitim-Bir-Sen Yayınları : 48 Eğitim-Bir-Sen Adına Sahibi Ahmet GÜNDOĞDU Genel Başkan Genel Yayın Yönetmeni Hıdır YILDIRIM Genel

Detaylı

Mevzuat Analiz-7 Şubat/2015

Mevzuat Analiz-7 Şubat/2015 Mevzuat Analiz-7 Şubat/2015 12.02.2015 Çok sık/geniş kapsamlı değişiklikler, yeni düzenlemeler nedeniyle takibi gün geçtikçe zorlaşmakta olan mevzuatta: Mülki İdare Amirleri /halkımızın büyük bir bölümünü

Detaylı

6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun

6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun Av. Melis Ilgaz Güler& Yrd. Doç. Şeyma Köstekli İ Ç

Detaylı

TEMYİZ KURULU KARARI. Tarih : 03.03.2009 No : 30676

TEMYİZ KURULU KARARI. Tarih : 03.03.2009 No : 30676 SAYIŞTAY KARARLARI Temyiz Kurulu Kararları Tarih : 03.03.2009 No : 30676 Ö TEMYİZ KURULU KARARI ğretim elemanlarının katkısı olmadan elde edilen matbaa gelirlerinin, sağlık merkezi tedavi gelirlerinin

Detaylı

2014-2015 Ara Genel Kurul Çalışma Raporu

2014-2015 Ara Genel Kurul Çalışma Raporu 2014-2015 Ara Genel Kurul Çalışma Raporu 1 İZMİR TABİP ODASI 2014-2015 Ara GENEL KURUL ÇALIŞMA RAPORU İzmir -Nisan 2015 Tasarım özgür sabırlar İzmir Tabip Odası Prof.Dr.Nusret Fişek Cad. No: 5 Alsancak

Detaylı

DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI

DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR T.C. D A N I Ş T A Y Birinci Daire Esas No : 2007/920 Karar No : 2007/1072 BİRİNCİ DAİRE KARARLARI

Detaylı

KASIM AYI İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI BÜLTENİ

KASIM AYI İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI BÜLTENİ KAPAK KAP KASIM AYI İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI BÜLTENİ 01.11.2014/29162 Resmi Gazete Sosyal Güvenlik Uzmanlığı Yönetmeliği nde değişiklik yapıldı. - Uzmanlık yeterlik sınavına girebilmek için gereken

Detaylı

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI T.C. D A N I Ş T A Y Birinci Daire Esas No : 2009/1615 Karar No : 2010/111 Özeti : İETT Genel Müdürlüğü özel

Detaylı

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ 2007 YILI GENELGELERİ

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ 2007 YILI GENELGELERİ TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ 2007 YILI GENELGELERİ İÇİNDEKİLER - SDE Birim Ücreti 3 - Serbest Meslek Makbuzlarının Onaylanması 4 Sayfa - İlan ve Tanıtımlarda Dişhekimlerinin Sorumlulukları 5-7 Konusunda Danıştay

Detaylı

Sayı Konu TAMİM 2014/7

Sayı Konu TAMİM 2014/7 Sayı Konu TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Araştırma Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı : 83768800-010.06.01-868/10678 13.11.2014 : 6552 Sayılı Kanunla Bazı Kanunlarda Yapılan

Detaylı

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI DÖNER SERMAYE ĠġLETMELERĠNDEN MERKEZE AKTARILAN TUTARIN DAĞILIM VE SARFI ĠLE BU TUTARDAN BAKANLIK MERKEZ TEġKĠLATINDA GÖREVLĠ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ

Detaylı

PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI (ŞEF UNVANI) YAZILI SINAV SORULARI 11.04.2015

PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI (ŞEF UNVANI) YAZILI SINAV SORULARI 11.04.2015 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI (ŞEF UNVANI) YAZILI SINAV SORULARI 11.04.2015 1. 640 sayılı KHK hükümlerine göre, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre yapılacak bilgi edinme başvurularını etkin, süratli

Detaylı

6552 SAYILI KANUNLA İŞ GÜVENLİĞİ, ÇALIŞMA HAYATI VE SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATINA YÖNELİK OLARAK YAPILAN DÜZENLEMELER

6552 SAYILI KANUNLA İŞ GÜVENLİĞİ, ÇALIŞMA HAYATI VE SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATINA YÖNELİK OLARAK YAPILAN DÜZENLEMELER 6552 SAYILI KANUNLA İŞ GÜVENLİĞİ, ÇALIŞMA HAYATI VE SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATINA YÖNELİK OLARAK YAPILAN DÜZENLEMELER 1. KONU: Kamuoyunda Torba Kanun olarak adlandırılan 6552 Sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun

Detaylı

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ALT KOMİSYON METNİ Esas No : /06/2014 1/931, 2/2056, 2/1837, 2/1716, 2/1655, 2/1426, 2/1350, 2/368, 2/453, 2/601, 2/1227, 2/1652, 2/1657, 2/1498, 2/1364, 2/1200, 2/1217, 2/1222,

Detaylı

ÜRETEN SENDİKA VE ÇÖZÜM SEN YOKSAN BİR EKSİĞİZ KAZANDIRAN SESSİZ OLMAZ SENSİZ HİÇ OLMAZ

ÜRETEN SENDİKA VE ÇÖZÜM SEN YOKSAN BİR EKSİĞİZ KAZANDIRAN SESSİZ OLMAZ SENSİZ HİÇ OLMAZ SEN YOKSAN BİR EKSİĞİZ Büro Memur-Sen olarak gerçekleştirdiğimiz her kurum ziyaretinde ya da sendika üyesi olmayan her memurla konuştuğumuzda dudaklardan dökülen ilk cümle sendika ne işe yarıyor ya da

Detaylı

ÜNİVERSİTE VE SAĞLIK PERSONELİNİN TAM GÜN ÇALIŞMASINA VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 5947 Kabul Tarihi: 21/1/2010

ÜNİVERSİTE VE SAĞLIK PERSONELİNİN TAM GÜN ÇALIŞMASINA VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 5947 Kabul Tarihi: 21/1/2010 ÜNİVERSİTE VE SAĞLIK PERSONELİNİN TAM GÜN ÇALIŞMASINA VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 5947 Kabul Tarihi: 21/1/2010 MADDE 1-4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı Sağlık Bakanlığına

Detaylı

MALÝYE BAKANLIÐININ EYLEM VE ÝÞLEMLERÝNE KARÞI VATANDAÞLARA TANINAN HAKLAR ÝLE BAÞVURUDA BULUNULABÝLECEK MERCÝLER

MALÝYE BAKANLIÐININ EYLEM VE ÝÞLEMLERÝNE KARÞI VATANDAÞLARA TANINAN HAKLAR ÝLE BAÞVURUDA BULUNULABÝLECEK MERCÝLER MALÝYE BAKANLIÐININ EYLEM VE ÝÞLEMLERÝNE KARÞI VATANDAÞLARA TANINAN HAKLAR ÝLE BAÞVURUDA BULUNULABÝLECEK MERCÝLER MALİYE BAKANLIĞININ EYLEM VE İŞLEMLERİNE KARŞI VATANDAŞLARA TANINAN HAKLAR İLE BAŞVURUDA

Detaylı

TC kamu ihale kurumu. faaliyet raporu. Haziran 2014 - Ankara

TC kamu ihale kurumu. faaliyet raporu. Haziran 2014 - Ankara TC kamu ihale kurumu faaliyet raporu Haziran 2014 - Ankara Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemigidir. faaliyet raporu 6 13 21

Detaylı

KESK 2014-2015 YILLARI TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ I. BÖLÜM GİRİŞ: MÜZAKERENİN AMACI, KAPSAMI VE TANIMLAR

KESK 2014-2015 YILLARI TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ I. BÖLÜM GİRİŞ: MÜZAKERENİN AMACI, KAPSAMI VE TANIMLAR KESK 2014-2015 YILLARI TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ I. BÖLÜM GİRİŞ: MÜZAKERENİN AMACI, KAPSAMI VE TANIMLAR Amaç MADDE 1- Bu toplu sözleşmenin amacı, Konfederasyon ve bağlı sendikalar ile Kamu İşveren Kurulu arasında,

Detaylı

UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ KARARLARI

UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ KARARLARI UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ KARARLARI I-2247 SAYILI KANUN UN 1., 14. ve 27. MADDELERİ GEREĞİNCE VERİLEN (BAŞVURU RED) KARARLAR Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığından: 1-ESAS NO : 2015/226 KARAR NO : 2015/241 KARAR

Detaylı

TBMM BÜTÇE BAŞKANLIĞI

TBMM BÜTÇE BAŞKANLIĞI İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUNA İLİŞKİN BİLGİ NOTU (KANUN NO: 6552) TBMM BÜTÇE BAŞKANLIĞI İÇİNDEKİLER

Detaylı

SAYIŞTAY KARARLARI. Genel Kurul Kararları. Temyiz Kurulu Kararları

SAYIŞTAY KARARLARI. Genel Kurul Kararları. Temyiz Kurulu Kararları SAYIŞTAY KARARLARI Genel Kurul Kararları Temyiz Kurulu Kararları SAYIŞTAY GENEL KURULU İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KARARI Tarih : 5.5.2003 No : 5057/1 KONU 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun mükerrer 44

Detaylı

Samsun Defterdarlığı Personel Müdürlüğü İşlem Yönergesi

Samsun Defterdarlığı Personel Müdürlüğü İşlem Yönergesi Samsun Defterdarlığı Personel Müdürlüğü İşlem Yönergesi Bu Yönerge; Maliye Bakanlığı Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında yer alan Defterdarlık İşlem Yönergelerine yönelik 4.1.4, 4.1.5, 8.1.2,

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNU

SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNU 6945 SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNU Kanun Numarası : 3359 Kabul Tarihi : 7/5/1987 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 15/5/1987 Sayı : 19461 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 26 Amaç Madde 1 Bu Kanunun

Detaylı

SAYIŞTAY KARARLARI. Genel Kurul Kararları. Temyiz Kurulu Kararları

SAYIŞTAY KARARLARI. Genel Kurul Kararları. Temyiz Kurulu Kararları SAYIŞTAY KARARLARI Genel Kurul Kararları Temyiz Kurulu Kararları Tarih : 09.03.2009 No : 5244/3 GENEL KURUL KARARI KONU Rekabet Kurumu ile Kamu İhale Kurumu personeline ödenecek harcırahın hesabında uygulanması

Detaylı