Talat KURUÇAYIRLI tarafýndan Ankara da kurulan EMAS A.Þ yýlýndan beri sanayi makineleri ve inþaat sektöründe hizmet vermektedir.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Talat KURUÇAYIRLI tarafýndan Ankara da kurulan EMAS A.Þ. 1975 yýlýndan beri sanayi makineleri ve inþaat sektöründe hizmet vermektedir."

Transkript

1 YANGIN DOLAPLARI

2

3 HAKKIMIZDA Talat KURUÇAYIRLI tarafýndan Ankara da kurulan EMAS A.Þ yýlýndan beri sanayi makineleri ve inþaat sektöründe hizmet vermektedir. EMAS A.Þ yýlýndan itibaren Yangýn ve Güvenlik Sektöründe de faaliyet göstermeye baþlamýþ olup deneyimli kadrosuyla müþterilerinin ihtiyaçlarýný karþýlamaktadýr. TSE EN 671-1, TSE EN 671-2, ve TSE belgeleriyle üretim yapmakta olan firmamýz her çeþit ve boyutta yangýn dolabýný, tüp dolabýný, yangýn kapýsýný ve güvenlik ekipmanlarýný en kaliteli, dayanýklý ve ekonomik þekilde müþterilerine sunmaktadýr. Ürünlerimiz firmamýz bünyesinde yer alan AR-GE ekibimiz tarafýndan kalite kontrol ve testleri yapýldýktan sonra teslim edilmektedir. Garanti süresi 3 yýldýr.. UKAS, CE ve ISO 9001 belgesi ile üretim yapan firmamýz, müþteri odaklý yönetim sistemiyle teslimatta ve ürün kalitesinde çözüm ortaðýdýr. Çalýþanlarý ve yönetim kadrosuyla teknolojik geliþmelerin ve uluslararasý yayýnlarýn takipçisi olan EMAS A.Þ. sektördeki yenilikleri izlemekte, bu alanda yapýlan çalýþmalara, fuarlara ve yayýnlara destek vermektedir. 1

4 demonte çerçeve EMAS yangýn dolaplarýnýn demonte özelliðe sahip olmasý bina inþaat aþamasýndayken, kasasý ve makarasý takýldýktan sonra oluþabilecek zararlardan dolabýn korunmasýný saðlar. 1. Ýnþaat sýrasýnda su tesisat baðlantýsý ve yangýn dolabý kasasýnýn montajý yapýlýr. 2. Ýnþaat bitiminde yangýn dolabý makarasýnýn ve dolap iç malzemesinin montajý yapýlýr. 3. Demonte çerçeve kasaya takýldýktan sonra montaj tamamlamýþ olur. 2

5 GÜVENLÝÐÝ ÞANSA BIRAKMAYIN! Kullaným alanlarý Okullar Ofisler Alýþveriþ Merkezleri Parklar-Açýk Alanlar Fabrikalar Endüstriyel Bölgeler Spor Merkezler Hastaneler Üniversiteler Kamusal Alanlar Binalar Restoranlar Oteller Bankalar 3

6 bina içi yangýn dolaplarý 1 YANGIN DOLAPLARI 8 ayrý bölgeden su giriþine uygun kasa Radyuslu, demonte çerçeve Göbekten su beslemeli pirinç manüel makara 8 mm özel lazer kesim makara kolu 2 pirinç yangýn vanasý / 2>1 redüksiyon 1 rekor - 1 küresel vana 1 pirinç sis nozulu 15 / 20 / 25 / 30 m yarý sert kauçuk hortum EMAS polyemit / Cr-Ni kilit 6 kg, CE ve TSE belgeli, ABC tip yangýn tüpü 70 mikron elektrostatik toz boya Pres baskýlý yangýn kabartmasý, kullanma talimatý ve uyarýcý etiketler Cam kapaklar 4 mm ve temperli (darbeye dayanýklý) olup düz, satina, füme, olarak hazýrlanýr. ÝSTEDÝÐÝNÝZ RENK, YÖN, MALZEME VE ÖLÇÜLERE GÖRE DOLAP SEÇÝMÝNÝZÝ YAPABÝLÝRSÝNÝZ Kapasite Makara çalýþmasý basýncý Test Basýncý Patlama Basýncý 12 Bar 20 Bar 30 Bar KASA, MAKARA VE TÜM ÝÇ MALZEME KOMPLE TEST EDÝLMÝÞTÝR VE TSE & CE BELGELÝDÝR. 4

7 1 Boyutlar (mm) Y x G x D EMS 01 Sýva Altý Sýva Üstü EMS x 680 x x 680 x 240 EMS 02 EMS 03 Sýva Altý Sýva Üstü 730 x 930 x x 930 x 240 EMS 04? EMS 05 Sýva Altý 930 x 650 x 210 Sýva Üstü 930 x 670 x 240 Ürünlerimiz AR-GE ekibimiz tarafýndan test edilip ambalajlandýktan sonra sevk edilir. Kullaným ve montaj kýlavuzu dolaplarýmýzla birlikte temin edilmektedir. EMS 06 EMS 07 Sýva Altý 1400 x 650 x 210 Sýva Üstü 1400 x 650 x 220 5

8 bina içi yangýn dolaplarý 2 YANGIN DOLAPLARI 8 ayrý bölgeden su giriþine uygun kasa Radyuslu, demonte çerçeve 2 pirinç yangýn vanasý / 2 alüminyum rekor 2 20 m bez yangýn hortumu EMAS polyemit / Cr-Ni kilit 70 mikron elektrostatik toz boya 6 kg, CE ve TSE belgeli, ABC tip yangýn tüpü Pres baskýlý yangýn kabartmasý, kullanma talimatý ve uyarýcý etiketler Cam kapaklar temperli (darbeye dayanýklý) olup düz, satina, füme, olarak hazýrlanýr. ÝSTEDÝÐÝNÝZ RENK, YÖN, MALZEME VE ÖLÇÜLERE GÖRE DOLAP SEÇÝMÝNÝZÝ YAPABÝLÝRSÝNÝZ Kapasite Makara çalýþmasý basýncý Test Basýncý Patlama Basýncý 12 Bar 20 Bar 30 Bar KASA, MAKARA VE TÜM ÝÇ MALZEME KOMPLE TEST EDÝLMÝÞTÝR VE TSE & CE BELGELÝDÝR. 6

9 2 Boyutlar (mm) Y x G x D EMS x 550 x 160 EMS 11 EMS 12 Sýva Altý Sýva Üstü 600 x 800 x 180 EMS 13? EMS 14 Sýva Altý Sýva Üstü 800 x 600 x 180 EMS 15 Sýva Altý Sýva Üstü 1100 x 700 x 180 Ürünlerimiz AR-GE ekibimiz tarafýndan test edilip ambalajlandýktan sonra sevk edilir. Kullaným ve montaj kýlavuzu dolaplarýmýzla birlikte temin edilmektedir. EMS 16 EMS 17 Sýva Altý Sýva Üstü 1200 x 650 x 180 7

10 sahra - hidrant dolaplarý Çatýlý ve ayaklý, polyester toz boyalý, bina dýþý þartlara göre hazýrlanmýþ özel yangýn hidrant dolabý 2 20 m bez yangýn hortumu 2 alüminyum düz lans 2 alüminyum rekor EMAS paslanmaz kilit 70 mikron elektrostatik toz boya Pres baskýlý yangýn kabartmasý ve uyarýcý etiketler 30 / 20 / 1.5 mm profilden imal montaj ayaklarý 2 hortum kelepçesi Özel EMAS paslanmaz menteþe Kapasite Makara çalýþmasý basýncý Test Basýncý Patlama Basýncý 12 Bar 20 Bar 30 Bar KASA VE TÜM ÝÇ MALZEME TSE & CE BELGELÝDÝR. 8

11 sahra-hidrant dolaplarý Boyutlar Y x G x D EMS 20 Kasa 700 x 650 x 220 Ayaklar 600 x 700 x 220 EMS 21 Kasa 700 x 650 x 220 Ayaklar 600 x 700 x 220 Çift Makara EMS 22 Kasa 700 x 600 x 400 Ayaklar 700 x 600 x 400 Çift Makara EMS 23 Kasa 1100 x 650 x 220 Ayaklar 600 x 700 x 220 Ürünlerimiz AR-GE ekibimiz tarafýndan test edilip ambalajlandýktan sonra sevk edilir. Kullaným ve montaj kýlavuzu dolaplarýmýzla birlikte temin edilmektedir. Çift Makara EMS 24 Kasa 1100 x 650 x 220 Ayaklar 600 x 700 x 220 9

12 Açýk alanlarda ve dolap kullanýmýnýn uygun olmadýðý bölgelerde, bina içi/dýþý kullanýlabilirler. FH01 MOBÝL MAKARA 1 50 / 60 / 80 m yarý sert yangýn hortumu 5 m yarý sert ara baðlantý hortumu Göbekten su beslemeli pirinç makara Makara sargý kolu makaranýn üzerinde bulunmaktadýr. 1 pirinç sis nozulu 1 küresel vana / 2 >1 redüksiyon Özel makara çadýrý 2 adet bilyalý makara lastiði Kullanma talimatý ve uyarýcý etiketler Kapasite Minimum çalýþma basýncý Test Basýncý Patlama Basýncý 4 Bar 20 Bar 32 Bar Ürünlerimiz AR-GE ekibimiz tarafýndan test edilip ambalajlandýktan sonra sevk edilir. Kullaným ve montaj kýlavuzu dolaplarýmýzla birlikte temin edilmektedir. 10

13 çok amaçlý makaralar FH02 ÞAFT TÝPÝ MAKARA Göbekten su beslemeli pirinç manüel makara 8 mm özel makara kolu 4 mm duvar montaj aparatý 1 15 / 20 / 25 / 30 m yarý sert yangýn hortumu 1 pirinç sis nozulu 1 küresel vana / 2 pirinç yangýn vanasý Kullanma talimatý ve uyarýcý etiketler FH03 DÝREK TÝPÝ MAKARA 100* mm profil Göbekten su beslemeli pirinç manüel makara 15 / 20 / 25 / 30 m yarý sert yangýn hortumu 1 küresel vana 1 pirinç sis nozulu Kullanma talimatý ve uyarýcý etiketler MAKARA VE TÜM ÝÇ MALZEME BÝNA DIÞI KULLANIMA UYGUNDUR VE TSE & CE BELGELÝDÝR. 11

14 tüp dolaplarý ÝSTEDÝÐÝNÝZ RENK, YÖN, MALZEME EMTD 01 TÜP DOLABI VE ÖLÇÜLERE GÖRE DOLAP SEÇÝMÝNÝZÝ YAPABÝLÝRSÝNÝZ. 650? 350? 200 mm Sývaüstü / Sývaaltý kasa EMAS Polyemit / Cr-Ni anahtarlý kilit 6 kg, CE ve TSE belgeli, ABC tip yangýn tüpü Yangýn tüp etiketi ve uyarýcý etiketler Cam kapaklar 4 mm ve temperli (darbeye dayanýklý) olup düz, satina, füme olarak hazýrlanýr. 70 mikron elektrostatik toz boya EMTD 02 ÝKÝLÝ TÜP DOLABI 700 x 600 x 200 mm Sývaüstü / Sývaaltý kasa EMAS Polyemit / Cr-Ni gömme kilit 6 kg, CE ve TSE belgeli, ABC tip yangýn tüpü Yangýn tüp etiketi ve uyarýcý etiketler Cam kapaklar 4 mm ve temperli (darbeye dayanýklý) olup düz, satina, füme olarak hazýrlanýr. 70 mikron elektrostatik toz boya KASA VE TÜM ÝÇ MALZEME TSE & CE BELGELÝDÝR. 12

15 yangýn kapýlarý YANGIN KAPILARI 2 mm DKP sac ve ayarlanabilir kasa 1,5 mm DKP sac elektrostatik toz boyalý kapý Kapý içerisinde orta bölümde taþ yünü ve her iki tarafta yangýn dayanýmýný arttýrýcý boya Kapý ve kasaya monte edilen yangýn dayanýmýný arttýrýcý ýsý ve soðuk duman fitili Yangýna dayanýklý, dýþarýdan kilitli olsa bile içeriden açýlabilen panik kilit 120 DK ýsý ve duman geçirmeme özelliði Yangýn kapýsý uyarýcý etiket ÝSTEDÝÐÝNÝZ RENK VE ÖLÇÜYE GÖRE SEÇÝMÝNÝZÝ YAPABÝLÝRSÝNÝZ. Ürünlerimiz AR-GE ekibimiz tarafýndan test edilip ambalajlandýktan sonra sevk edilir. Kullaným ve montaj kýlavuzu dolaplarýmýzla birlikte temin edilmektedir. 13

16 Köpük Dolaplarý 1 Köpük Ünitesi Radyuslu çerçeve Göbekten su beslemeli pirinç manüel makara 2 pirinç yangýn vanasý / 2>1 redüksiyon 1 pirinç sis nozulu 1 köpük melanjörü / Köpük karýþtýrýcýsý 50 LT. köpük tanký 50 LT. sývý köpük 15 / 20 / 25 / 30 MT yarý sert kauçuk hortum EMAS paslanmaz kilit Krom menteþe 70 mikron elektrostatik toz boya 2 MM DKP sactan imal dolap bazasý Pres baskýlý yangýn kabartmasý, kullanma talimatý ve uyarýcý etiketler Cam kapaklar temperli (darbeye dayanýklý) olup düz, satina, füme olarak hazýrlanýr. 8 MM özel makara kolu Lazer kesim EMF 01 Kasa 1200 x 700 x 300 mm Baza 200 x 200 x 300 mm 14

17 2 Köpük Ünitesi Radyuslu çerçeve 2 pirinç yangýn vanasý / 2 alüminyum perde 2 köpük melanjörü, köpük karýþtýrýcýsý 2 köpük lansý 30 LT. köpük tanký 30 LT. sývý köpük 20 MT bez hortum EMAS Polyemit / Cr- Ni kilit Krom menteþe 70 mikron elektrostatik toz boya 2 MM DKP sactan imal dolap bazasý Pres baskýlý yangýn kabartmasý, kullanma talimatý ve uyarýcý etiketler Cam kapaklar temperli (darbeye dayanýklý) olup düz, satina, füme olarak hazýrlanýr. KASA, MAKARA VE TÜM ÝÇ MALZEME KOMPLE TEST EDÝLMÝÞTÝR VE TSE & CE BELGELÝDÝR. EMF 02 Kasa 1200 x 700 x 300 mm Baza 200 x 200 x 300 mm 15

18 16 GÜVENLÝÐÝ ÞANSA BIRAKMAYIN!

19 kullaným ve bakým talimatý Yangýn makaranýzýn vanasý sürekli açýk, nozul sürekli kapalý konumda tutulmalýdýr. Ýhtiyaç halinde nozul açýk konuma getirilmelidir. Ýhtiyaç halinde yangýn hortumu ucunda bulunan nozulu kendinize doðru çekiniz. Makara saat yönünde dönerek hortumu serbest býrakacaktýr. Ýhtiyaç olmadýðý durumlarda makara mekanizmasýný saat yönünde tersi istikamete çevirdiðinizde hortum kendiliðinden makaraya sarýlacaktýr. Makara sisteminize bakým yaparken yangýn vanasýný kapalý, nozulu açýk konuma getiriniz. Hortum içerisinde bulunan suyu tamamen boþaltýnýz. 1 veya 2 gün boþ beklettikten sonra nozulu tekrar kapalý konuma getirerek vanayý açýnýz ve hortumun suyla dolmasýný bekleyiniz. YANGIN VANASI Hortum su ile dolduktan sonra baðlantý bölümlerini kontrol ediniz. Su kaçaðý olmasý durumunda baðlantýlarý sýkýnýz ve teknik servisimize bilgi veriniz. Sorun oluþmamasý durumunda hortumu makaraya sarýnýz ve kullanýlabilir halde eski konumda kalmasýný saðlayýnýz. NOZUL Yangýn makaranýzýn baðlý olduðu tesisat basýnç deðerleri en az 9 bar - en çok 20 bar olmalýdýr. 17

20 REFERANSLAR KONUTLAR ÇAKIRLAR ÇÝFTLÝÐÝ KONUT ÝNÞAATI DÝHA KONUTLARI GARDEN KONUTLARI GÖKAY APARTMANI HÝSAR PARK EVLERÝ ÝLKATEK KONUTLARI KAYA KENT EVLERÝ KONUT KONUT ÝNÞAATI KONUT ÝNÞAATI KONUT ÝNÞAATI KONUT ÝNÞAATI KONUT ÝNÞAATI KONUT ÝNÞAATI LÜKS DAÝRE ÝNÞAATI LÜKS KONUT ÝNÞAATI LÜKS KONUT ÝNÞAATI LÜKS KONUT ÝNÞAATLARI LÜKS KONUT ÝNÞAATLARI OKKALI PARK KONUTLARI RÖNESANS NEVA KONAKLARI RÜYA KENT KONUTLARI SAHÝL KONUTLARI YILMAZ APARTMANI YURT DIÞI ABD ASKERÝ YEMEKHANESÝ AK BUGDAY AHAL POWER PLANT CONS. SITE AÞGABAT DEVLET SARAYI AWAZA GAS TURBINE POWER PLANT CONS. CUMHURBAÞKANLIÐI DEVLET LOJMANLARI ÇAÐALAR KREÞÝ DEVLET HASTANESÝ FABRÝKA HASTANE NEBÝTÇÝ OTEL ROYAL APARTMANLARI SENEGANT BANK KONUTLARI SORAN 100 YATAKLI HASTANE TEKSTÝL FABRÝKASI OTELLER BURCU KAYA OTEL BUTÝK OTEL ÝNÞAAT CLUP STS OTEL GLORIA OTEL HÝLTON THE MAGNEFÝC OTEL BATIKENT / MALIKÖY / POLATLI / ÇUKURAMBAR / ERYAMAN / ESKÝÞEHÝR BEÞEVLER / KOCAELÝ BALGAT / BEÞEVLER / ELVANKENT / ERYAMAN / HATAY / KASTAMONU KAYSERÝ ÇANKAYA / ÇANKAYA / ÇUKURAMBAR / ESKÝÞEHÝR BATIKENT / ÇAYYOLU / ÇAYYOLU / GÝRESUN KASTAMONU IRAK ASHGABAT / TÜRKMENÝSTAN TÜRKMENÝSTAN ASHGABAT / TÜRKMENÝSTAN TÜRKMENÝSTAN TÜRKMENÝSTAN AZERBEYCAN KAZAKÝSTAN TÜRKMENÝSTAN TÜRKMENÝSTAN IRAK TÜRKMENÝSTAN IRAK ÖZBEKÝSTAN ÜRGÜP / NEVÞEHÝR BODRUM / MUÐLA ANTALYA KAVAKLIDERE / BODRUM / MUÐLA FABRÝKALAR ARÇELÝK DEPO COCA COLA ÇAYCUMA ÖZEL EÐÝTÝM OKULU ÇELÝKLER OTOMOTÝV SHOWROOM FABRÝKA ÝNÞAATI FNSS TANK FABRÝKASI GAZÝ FÝÞEK FABRÝKASI GEMAK FABRÝKASI HAYAT TÝBBÝ FABRÝKA HES KABLO FABRÝKASI ILGIN ÝNÞAAT ETÝMESGUT LÝSESÝ ÝBA KÝMYA FABRÝKASI ÝSTÝKBAL FABRÝKASI ÝSTÝKBAL MOBÝLYA ÞUBESÝ ÝÞPÝR SÜNGER FABRÝKASI KASTAMONU SUNTA ENTEGRE TESÝSLERÝ KAÞMÝR HALI FABRÝKASI KESKÝNOÐLU TAVUKCULUK YEM FABRÝKASI MADEN OCAÐI MONDÝ YATAK FABRÝKA OSTÝM OSB BÝNASI ONAY HAMAMI ORALLAR TAVUKÇULUK OTOKOÇ OTOMOTÝV SHOWROOM OYAKBANK MATBAASI PEPSÝ FABRÝKA PROJELERÝ POLATLI ÖÐÜTME TESÝSÝ ROBATEK FABRÝKASI SELÇUKLU ECZA DEPO ÞÖLEN ÇÝKOLATALARI FABRÝKASI TEPE MOBÝLYA FABRÝKASI TOROS TARIM FABRÝKASI TUBORG BÝRA FABRÝKASI ÜLKER FABRÝKASI ÝÞ MERKEZLERÝ ANDORA ALIÞVERÝÞ MERKEZÝ GARDEN PARK ÝÞ MERKEZÝ MEGA ÝÞ MERKEZÝ NORTHSTAR ÝÞ MERKEZÝ TURAN GÜNEÞ BULVARI ÝÞ MERKEZÝ ANTALYA ZONGULDAK ÝZMÝT POLATLI / ÇORUM KAYSERÝ ETÝMESGUT / KAYSERÝ YOZGAT KASTAMONU GAZÝANTEP MANÝSA BALIKESÝR KAYSERÝ KEPEZ / ANTALYA GÖYNÜK / BOLU SAKARYA ZONGULDAK MERSÝN / ADANA / ÝZMÝR / TEKÝRDAÐ POLATLI / KOCAELÝ MALATYA ÝSTANBUL SEYHAN / ADANA ÝZMÝR BATIKENT / BALGAT / GÝMAT / ÇAYYOLU / 18

21 REFERANSLAR HASTANELER AFYON TERMAL DÝNLENME TESÝSLERÝ AÐIZ VE DÝÞ SAÐLIÐI MERKEZÝ HASTANESÝ ÜNÝVERSÝTESÝ KÖK HÜCRE MERKEZÝ AYAÞ DEVLET HASTANESÝ BÝTLÝS DEVLET HASTANESÝ ERZURUM SAÐLIK OCAÐI GAZÝ DEVLET HASTANESÝ GAZÝ ÜNÝVERSÝTESÝ HASTANESÝ GAZÝANTEP AÐIZ VE DÝÞ SAÐLIÐI POLÝKLÝNÝÐÝ KIRIKKALE DEVLET HASTANESÝ OSTÝM SAÐLIK OCAÐI ÖZEL ÇINAR HASTANESÝ RFM DÝYALÝZ MERKEZLERÝ SÝNCAN DEVLET HASTANESÝ ULUCANLAR GÖZ HASTANESÝ VAKFI-KEBÝR DEVLET HASTANESÝ YEÞÝLYURT DEVLET HASTANESÝ YÜKSEK ÝHTÝSAS HASTANESÝ YÜKSEK ÝHTÝSAS HASTANESÝ ZÜBEYDE HANIM DOÐUM EVÝ BANKALAR HALKBANKASI ÞUBELERÝ MERKEZ BANKASI PTT BANKA ÞUBELERÝ ZÝRAAT BANKASI ÞUBELERÝ TOKÝ PROJELERÝ KAZAN TOKÝ PROJESÝ KONYA MERAM HAÝTÝ KONUTLARI NÝÐDE MERKEZ TOKÝ KONUTLARI TOKÝ OKUL PROJELERÝ TOKÝ KONUTLARI TOKÝ KONUTLARI TOKÝ PROJELERÝ TOKÝ PROJELERÝ TOKÝ PROJELERÝ TOKÝ PROJELERÝ TOKÝ PROJELERÝ TOKÝ PROJELERÝ SGK KURUMLARI ANTAKYA SGK ÝL MÜDÜRLÜÐÜ ÝSKENDERUN SGK ÝL MÜDÜRLÜÐÜ SGK ÝL GENEL MÜDÜRLÜÐÜ SGK KARS ÝL MÜDÜRLÜÐÜ SGK UÞAK ÝL MÜDÜRLÜÐÜ SGK TRABZON ÝL MÜDÜRLÜÐÜ AFYON BALIKESÝR BÝTLÝS ERZURUM GAZÝANTEP KIRIKKALE ADANA TRABZON ÝZMÝR ETLÝK / ETLÝK / TÜRKÝYE GENELÝ KONYA / KAYSERÝ / DENÝZLÝ / MALATYA TÜRKÝYE GENELÝ TÜRKÝYE GENELÝ KONYA NÝÐDE AMASYA BALIKESÝR KARABÜK BOLU / GEREDE PURSAKLAR / BOLU / MENGEN EDÝRNE / KEÞAN TRABZON NÝÐDE ANTAKYA HATAY KARS UÞAK TRABZON ASKERÝYE, OKULLAR, DEVLET KURUMLARI ADLÝYE SARAYI AKSARAY HÜKÜMET KONAÐI ÜNÝVERSÝTESÝ HASTANESÝ AOÇ ÞARAP FABRÝKASI MÜZESÝ ASKERÝYE BOTAÞ GENEL MÜDÜRLÜK BURDUR ERKEK ÖÐRENCÝ YURDU ÇÝÐDEMTEPE ÝLK ÖÐRETÝM OKULU ÇOCUK KULÜBÜ DEVLET DEMÝR YOLLARI DÝYANET BAKANLIÐI EÐÝTÝM KAMPÜSÜ DÝYANET ÝÞLERÝ ÝL MÜDÜRLÜÐÜ E TÝPÝ KAPALI CEZA EvÝ ELVANKENT ÝMAM HATÝP LÝSESÝ ETÝMESGUT HÜKÜMET KONAÐI ETÝMESGUT ÝMAM HATÝP LÝSESÝ GAZÝANTEP ÝL ÖZEL BÝNASI GÖLBAÞI VÝLAYETLER EvÝ HAVA KUVVETLERÝ ÝSTANBUL BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ KARACASU ANADOLU LÝSESÝ KARA HARP OKULLAR KOMUTANLIÐI KARA KUVVETLERÝ KOMUTANLIÐI KAZIM ORBAY ÝLK ÖÐRETÝM OKULU MADEN TEKNÝK ARAMA MÜDÜRLÜÐÜ MALATYA ASKERLÝK ÞUBESÝ METAÞ ELEKTRÝK MÝLLÝ EÐÝTÝM BAKANLIÐI LÝSESÝ PTT ÞUBESÝ PTT ÞUBESÝ SÝVRÝHÝSAR ERKEK ÖÐRENCÝ YURDU SORGUN ADLÝYE SARAYI SSK DESTEK HÝZMETLERÝ DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI TARIM KREDÝ KOOPERATÝFÝ TASÝÞ ERGAZÝ GÜMRÜK MÜDÜRLÜÐÜ TED ÜNÝVERSÝTESÝ TRT STÜDYOSU TRT SEFARETLER STÜDYOSU TRT STÜDYOLARI TUBÝTAK SAGE TEST MERKEZÝ TÜRK TELEKOM ULAÞTIRMA BAKANLIÐI KONFERANS SALONU VAN ÜNÝVERSÝTESÝ YALOVA MARÝNASI KONYA AKSARAY ERZURUM BURDUR BATIKENT / ERZURUM YOZGAT GAZÝANTEP ESKÝÞEHÝR ÝSTANBUL AYDIN MALATYA NEVÞEHÝR MARDÝN ALTINDAÐ / SÝVRÝHÝSAR YOZGAT BALGAT / BURDUR KOLEJ / ORAN / KAVAKLIDERE / ÝSTANBUL ELMADAÐ / ANTALYA VAN YALOVA 19

22

23

24 EMAS ENDÜSTRÝ MAKÝNA TAKIM SANAYÝ VE TÝC. A.Þ Baðdat Caddesi No: Ostim - Ankara / Türkiye Tel: pbx Faks: MEMBER

MINEX 2007 MADENCÝLÝK, DOÐAL KAYNAKLAR VE TEKNOLOJÝLERÝ FUARI 1-3 ÞUBAT 2007. Uluslararasý Ýzmir Fuar Alaný/Kültürpark / ÝZMÝR 120 firma

MINEX 2007 MADENCÝLÝK, DOÐAL KAYNAKLAR VE TEKNOLOJÝLERÝ FUARI 1-3 ÞUBAT 2007. Uluslararasý Ýzmir Fuar Alaný/Kültürpark / ÝZMÝR 120 firma ÝZFAÞ ÝZMÝR FUARCILIK HÝZMETLERÝ KÜLTÜR VE SANAT ÝÞLERÝ TÝCARET A.Þ. www.izmirfair.com.tr info@izmirfair.com.tr GÖREV TANIMI ÝZFAÞ, 7 Þubat 1990 tarihinde kurulmuþtur. 1990 2004 yýllarý arasýnda, mevcut

Detaylı

Yüksek kalite konstrüksiyon, kolay montaj, High quality construction, easy installation, easy usage

Yüksek kalite konstrüksiyon, kolay montaj, High quality construction, easy installation, easy usage MEDÝKAL GAZ 2012 MEDICAL GAS 2012 Firmamýz Umut Klima Havalandýrma Sistemleri Medikal Gaz Tesisatý Ýnþ. Ýml. San. Tic. Ltd. Þti. 2004 yýlýnda Baþkent Ankara'da insan saðlýðýnýn risk kabul etmeyeceði prensibinden

Detaylı

Teknoloji üretiyoruz

Teknoloji üretiyoruz Yüzey Montaj (SMT) Makine Parký Yüzey Montaj (SMT) Makinesi PCB Yüzey Montaj Krem Lehimleme Hata Algýlama Kalite Kontrol Laboratuvarý Teknoloji üretiyoruz Kararlýlýk Testi Ar-Ge PCB Tasarýmý Ýklimlendirme

Detaylı

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238 FIRIN KULLANMA KILAVUZU SLV 238 (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) DEÐERLÝ MÜÞTERÝMÝZ, Öncelikle ürünümüzü satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz. Bu kullaným kýlavuzundaki tüm talimat ve uyarýlarý dikkatlice okuyunuz.

Detaylı

Bizim Enerjimiz... Geçmiþimiz, Yenilikçiliðimiz, Sorumluluðumuz, Geleceðimiz. Akçansa 2011 Faaliyet Raporu Ýçindekiler Þirket Profili 1 Finansal ve Operasyonel Göstergeler 4 Tesis Kapasiteleri 6 Vizyon-Misyon

Detaylı

SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU

SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu WIA 60 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler

Kullanma Kýlavuzu WIA 60 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe, 1 WIA 60 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajdan çýkartma ve yerleþtirilmesi, 2 Su ve elektrik baðlantýsý, 2-3 Ýlk yýkama, 3 Teknik bilgiler, 3 Çamaþýr makinesini

Detaylı

K-RAIN PEYZAJ SULAMA ÜRÜNLERÝ KATALOÐU ÝÇÝNDEKÝLER ROTORLAR 02-03 MINIPRO 04-05 RPS50 06-07 RPS75 08 11 PROPLUS 12-14 SUPERPRO 16-18 PROCOM 20-22 PROSPORT SPREY BAÞLIKLILAR & NOZULLAR 24-26 SPREY BAÞLIKLILAR

Detaylı

Wilo. M580 epac Rakiplere. Hidrolik Pnömatik Sektör Notu. Standart Pompa. Schneider Electric Makale. Ceram Protected, agresif.

Wilo. M580 epac Rakiplere. Hidrolik Pnömatik Sektör Notu. Standart Pompa. Schneider Electric Makale. Ceram Protected, agresif. 16 Standart Pompa 11 34 Bredel ve Skid ve makine üreticileri için ultra-kompakt Coriolis kütlesel debimetre 26 Schneider Electric Makale M580 epac Rakiplere 28 38 Wilo Ceram Protected, agresif Hidrolik

Detaylı

AIRTRONIC / AIRTRONIC M

AIRTRONIC / AIRTRONIC M AIRTRONIC / AIRTRONIC M Teknik taným, Montaj-, Kullaným ve bakým talimatlarý Airtronic Sipariþ numarasý Airtronic M Sipariþ numarasý Airtronic D2, 12 V 25 2069 05 00 00 Airtronic D2, 24 V 25 2070 05 00

Detaylı

Montaj Ýþletme Bakým. Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi

Montaj Ýþletme Bakým. Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi Montaj Ýþletme Bakým Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi Teknik Kitaplar Serisi: 4.30 Temmuz 2000 Sayfa 3 ÝÇÝNDEKÝLER 05 Giriþ 05 Uyarýlar 05 Doðru Montaj, Güvenli ve Verimli Kullaným Ýçin 06 Yetkili Servis Sorumluluklarý

Detaylı

2013 YILLIK ÝÞ ÝSTATÝSTÝKLERÝ SANAYÝ ve HÝZMET ARAÞTIRMASI

2013 YILLIK ÝÞ ÝSTATÝSTÝKLERÝ SANAYÝ ve HÝZMET ARAÞTIRMASI A101 2013 YILLIK ÝÞ ÝSTATÝSTÝKLERÝ SANAYÝ ve HÝZMET ARAÞTIRMASI Sayýn Yetkili, Bu soru kaðýdý ile elde edilecek istatistikler, kalkýnma planlarý ve yýllýk programlarýn hazýrlanmasý, milli gelir tahminlerinin

Detaylı

11sayý Mart 2013 Yeni Pazarlarda Federal Markasý Dikey Yük Ayýrýcýlarda Pazar Lideri Federal Federal Elektrik te %50 Rekor Büyüme Federal Mermer Yeni Ürünlerini Tanýttý BA KANDAN Genel Müdür Direkt Faks:

Detaylı

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi Kaynak Yöntemi Gazalt ý (MIG/MAG) Kaynaðý KULLANMA KILAVUZU %60 500A CO 2 Garanti Süresi ve Özellikler 2 Yýl Garanti (torç ve kablolar hariç) Eczacýbaþý - Lincoln Electric, MasterMIG 501W'den yüksek performans

Detaylı

KALORÝFER KAZANLARI KULLANMA KILAVUZU

KALORÝFER KAZANLARI KULLANMA KILAVUZU KALORÝFER KAZANLARI KULLANMA KILAVUZU Konya - 2007 TMMOB Makina Mühendisleri Odasý Konya Þubesi Adres :Hazým Uluþahin Ýþ Merkezi A Blok Kat 1 No:120-121 - 122 Selçuklu / KONYA Telefon : 0.332.238 52 72

Detaylı

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ Türkçe, 1 PK 644 D GH X /HA PKQ 644 D GH /HA PK 755 D GH X/HA PKQ 755 D GH /HA Ýçindekiler Montaj, 2-5 Yerleþtirme Elektrik baðlantýsý Gaz baðlantýsý Özellikler etiketi Brülör

Detaylı

Þirket Profili 1 Finansal ve Operasyonel Göstergeler 4 Tesis Kapasiteleri 6 Vizyon-Misyon 7 Yönetim Kurulu Baþkaný'nýn Mesajý 8 Yönetim Kurulu 10 Ýcra Komitesi 12 Faaliyetler 16 Çimento 17 Ürün Tipleri

Detaylı

Digital 24 kw Bacalý Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) 28 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

SILENTA SES GEÇiRMEYEN BORU VE EKLEME PARÇALARI

SILENTA SES GEÇiRMEYEN BORU VE EKLEME PARÇALARI SES GEÇiRMEYEN BORU VE EKEME PARÇAARI Hakan 01 hakan plastik product catalogue 2007 Hakan Plastik üretim kataloðu Ses Geçirmeyen Atýk Su Boru Sistemi PP-Extra 3 Katlý Mineral Katkýlý Atýk Su Boru Sistemi

Detaylı

IPS ÖZEL GÜVENLÝK FAALÝYET ALANLARI 5188 Sayýlý Kanun Kapsamýnda Elemanlý Özel güvenlik Hizmetleri Koruma ve VIP Koruma Hizmetleri Güvenliðe Yönelik Danýþmanlýk Hizmetleri Risk Analizi ve Güvenlik Planý

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ GARANTÝ VE SERVÝS SEMBOLLER EMNÝYET KURALLARI VE UYARILAR ÜRÜN Genel Özellikler Ürün Notasyonu Teknik Özellikler AMBALAJ MONTAJ Cihaz için Montaj Yerinin Seçimi Duvara Asýlmasý BAÐLANTILAR

Detaylı

TEDAÞ Röle Ýhalesi sonuçlandý AKTÝF MÜHENDÝSLÝK. Türkiye Elektrik Daðýtým A.Þ. nin 11.10.2005 tarihli "530 ADET TEKRAR KAPAMASIZ 2 FAZ AÞIR1 AKIM VE 1 TOPRAK AÞlRI AKIM RÖLESÝ' ihalesini, yerli yabancý

Detaylı

yeraltı beton kösk sac kösk

yeraltı beton kösk sac kösk 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67

Detaylı

Air Conditioning Systems

Air Conditioning Systems 1 Air Conditioning Systems İÇİNDEKİLER Çatı ve Kanal Tipi Aspiratörler AACF Yatay Atışlı Aksiyel Çatı Fanları ARF Yatay Atışlı Radyal Çatı Fanları ARF-V Dikey Atışlı Radyal Çatı Fanları ADKF Dikdörtgen

Detaylı

Bölgenin en iyi terminali

Bölgenin en iyi terminali Bölgenin en iyi terminali BAÐIMSIZ YARGI, GERÇEK DEMOKRASÝ ve TÜRKÝYE NÝN BÜTÜNLÜÐÜ ÝÇÝN Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün seçim vaatleri arasýnda yer alan Yeni Çorum Terminali'nin açýlýþý dualarla gerçekleþtirildi.

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU ALL10 SERÝSÝ ELEKTRÝKLÝ GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 1.00 SANAYÝ ve TÝCARET BAKANLIÐINCA TESPÝT EDÝLEN KULLANIM ÖMRÜ 10 YIL. GÝRÝÞ Bu tanýtma ve kullanma kýlavuzu, ALLFETT Mekanik

Detaylı

Putzmeister Beton Pompalarý - Müþteri Postasý 5 Beton iletiminde daima 1 numara Yeni teknolojiler ve yeni çözümler Ucuz parçalar makineleri tehdit ediyor Ýkinci elden birinci sýnýf hizmet Bauma fuarýnda,

Detaylı

S E Ç K İ N K A R A & D E N İ Z YA N G I N S Ö N D Ü R M E S İ ST E M L E R İ S E Ç K İ N M A R I N E & L A N D F I R E P R OT E C T I O N SYST E M S

S E Ç K İ N K A R A & D E N İ Z YA N G I N S Ö N D Ü R M E S İ ST E M L E R İ S E Ç K İ N M A R I N E & L A N D F I R E P R OT E C T I O N SYST E M S S E Ç K İ N K A R A & D E N İ Z YA N G I N S Ö N D Ü R M E S İ ST E M L E R İ S E Ç K İ N M A R I N E & L A N D F I R E P R OT E C T I O N SYST E M S FİRMA PROFİLİMİZ 1993 yılında faaliyete başlayan firmamız

Detaylı

Çorum saðlýkta çað atladý. Çorum da 146 bin araç var. Esnaf Torba Yasa yý bekliyor. 56 hekim atandý ÇORUM. 600 günde 6.

Çorum saðlýkta çað atladý. Çorum da 146 bin araç var. Esnaf Torba Yasa yý bekliyor. 56 hekim atandý ÇORUM. 600 günde 6. TÜRKÝYE BU HABERÝ KONUÞTU Hükümete karþý 17 Aralýk 2013'teki darbe giriþimi öncesi Ýdris Bal'ýn, 'Erdoðan sonrasý' için çalýþma yaptýðý, bu çalýþmanýn da Ensar Vakfý Çorum Þubesi Baþkaný Halil Ýbrahim

Detaylı

Putzmeister Beton Pompalarý - Müþteri Postasý 8 ERGONÝK SÝSTEM ÝLE TÜM BÝLGÝLER KUMANDADA Ýçindekiler 1 Baþyazý - Önceliklerimiz ve beklentilerimizle 2011 3 Þimdi ergonik zamaný 4 - Kusursuz çalýþmanýn

Detaylı